VELKOMMEN TIL AL EFTERUDDANNELSES KURSUSPROGRAM FOR 1. HALVÅR 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VELKOMMEN TIL AL EFTERUDDANNELSES KURSUSPROGRAM FOR 1. HALVÅR 2015"

Transkript

1 iobrændselcirkulationspumperenerg XpertengrundmodulVådrumoginstalla ionerdriftogvedligeholdaftilbagestrømn gssikringerfgaskursussagkyndigkurs silovpligtigeeftersynafkranenergiexper entrin2industrihygiejnekursusfordrifta svarligepåmindrevandforsyningersolv rmeflammeretningafkonstruktionsstå EnergieXpertentrin2BygningGrundlæg Kursus lbud 1. halvår 2015 endeventilationintroduktiontilds/en 834ogEN1090iforbindelsemedCEmær ningsvejserogproduktionsmedarbejde afcemærketbygningsstålfødevaresekt renshåndværkerdiplomsikringmodfo reningafvandforsyningsanlægnyudgav afvarmenormends469biobrændselci ulationspumperenergiexpertengrund

2 VELKOMMEN TIL AL EFTERUDDANNELSES KURSUSPROGRAM FOR 1. HALVÅR 2015 et kursusprogram med en del nye kurser, som jeg håber, I både indehavere, ledere og ikke mindst medarbejdere vil benytte jer af. Formålet med AL Efteruddannelse er, at arbejdsgiverne og medarbejderne får tilbudt de samme uddannelsestilbud og ikke mindst den mulighed, at begge parter kan være med på samme kursus. Jeg håber, kurserne passer til jeres behov i virksomhederne. Vi hører meget gerne fra jer, hvis I har ønsker eller forslag til fremtidige kurser. Nyt navn, samme gode vilkår Vi har ændret navn til AL Efteruddannelse, men der er stadig de samme gode vilkår for deltagelse i vores kurser, som der altid har været: Gratis deltagelse, overnatning inklusiv forplejning og udbetaling af kørsel- og kursusgodtgørelse. Virksomhedsforlagte kurser Jeg håber, jeres interesse for de virksomhedsforlagte kurser fortsætter. Virksomhedsforlagte kurser er kurser, der holdes på en medlemsvirksomhed, som selv eller i samarbejde med en anden medlemsvirksomhed har det nødvendige deltagerantal. Netop på disse kurser ser vi en høj medarbejderdeltagelse. AL Efteruddannelse kan give op til kr. pr. organiseret deltager. Tilskuddet gives til kursusgodtgørelse samt helt eller delvist honorar for undervisningen. Vi kompenserer Prisen for at deltage i AMU-kurser er højere, hvis man har en videregående uddannelse som f.eks. vvs-installatør det kompenserer vi i AL Efteruddannelse naturligvis stadig for, så alle har samme gunstige økonomiske vilkår, når de deltager i AMU-kurser fra dette katalog. Vi glæder os til at se jer på kursus. Venlig hilsen AL Efteruddannelse Fleming Frederiksen

3 INDHOLD Biobrændsel... 3 Cirkulationspumper... 3 Drift og vedligehold af tilbagestrømningssikringer... 3 EnergieXperten grundmodul... 4 EnergieXperten trin 2 Bygning... 5 EnergieXperten trin 2 Industri... 5 F- gaskursus (Flaskegas)... 6 Flammeretning af konstruktionsstål... 6 Grundlæggende ventilation... 6 Hygiejnekursus for driftansvarlige på mindre vandforsyninger, 2 dage... 7 Hygiejnekursus for driftansvarlige på mindre vandforsyninger, 1 dag... 7 Introduktion til DS/EN 3834 og EN 1090 i forbindelse med CE-mærkning... 8 Ny udgave af varmenormen DS OPDATERET... 8 Solvarme (adgang til VE-eksamen)... 8 Sagkyndig - kursus i lovpligtige eftersyn af kran... 9 Sagkyndig - kursus i lovpligtige eftersyn af tekniske hjælpemidler... 9 Sikring mod forurening af vandforsyningsanlæg Svejser og produktionsmedarbejder af CE-mærket bygningsstål Vådrum og installationer Håndværkerens ABC - alt det grundlæggende for din arbejdsdag Materialer og overflader - det du kommer ud for i praksis Installationer og konstruktioner - det rette design til opgaven Hvor kan jeg tilmelde mig? AMU-kurser til inspiration Kalender Kursustilbud 1. halvår 2015, side 2

4 Biobrændsel Deltageren kan installere biobrændselsanlæg som enkeltstående anlæg og i kombination med andre varmeproducerende anlægstyper i henhold til myndighedsbestemmelser. Deltageren har et overblik over situationen på markedet for biomasse og miljøaspekter, biobrændsler, brandbeskyttelse, forbrændingsteknik, fyringsteknik, optimale rørføringsløsninger, samt konstruktion, installation og vedligeholdelse af biomassekedler og -ovne. Endvidere kan deltageren funktionsafprøve, indregulere, fejlrette og servicere biobrændselsanlæg i henhold til myndighedsbestemmelser, forbrændingskvalitet, nyttevirkning og levetid. Deltageren skal selvstændigt kunne foretage de forskellige arbejdsopgaver. 3 dag(e) juni , Herning Målgruppe: Installatører og deres medarbejdere der arbejder med installation af mindre biobrændselsanlæg. Cirkulationspumper Kurset er opdelt i fem faser: Pumpeteori. Bestemmelse af varmetab, ud fra erfaringstal. Her prøver kursisten med små opgaver at bestemme et varmetab. Beregning af flow i anlæg. Kursisten løser efter et kort teorioplæg nogle relevante beregningsopgaver. Bestemmelse af tryktab, ud fra simpel beregning. Kursisten stilles nogle relevante opgaver, hvor der arbejdes med varmediagrammer Pumpevalg ved hjælp af diagrammer og online beregningsprogrammer. Underviser introducerer de forskellige metoder. 3. marts , Næstved Der veksles mellem teori og opgaver! Målgruppe: Arbejdsgivere, ledere og medarbejdere inden for VVS, som har et fagligt behov for viden om dimensionering af cirkulationspumper til varme og varmtvandsanlæg. Drift og vedligehold af tilbagestrømningssikringer Få det grundlæggende kenskab og viden om servicering og vedligeholdelse af tilbagestrømningssikringer i brugsvandsinstallation der er tilsluttet offentlige vandforsyninger. Efter at deltagerne har gennemgået temadagen har de: Kendskab til grundlæggende lovgivning og regler i relation til krav om service og vedligehold af tilbagestrømningssikringer installereret i brugsvandsinstallationer tilsluttet offentlig vandforsyning. Viden om arbejdsmetoderne ved gennemførelse af service på tilbagestrømningssikringer medium kategori 2, 3, 4 og 5. Viden og kendskab til indretningen og funktionen af tilbagestrømningssikringer medium kategori 2, 3, 4, og 5. Viden og kendskab til anvendelsen af de måleinstrumenter der anvendes ved service på forskellige typer af tilbagestrømningssikringer. I praksis gennemført øvelser med service og vedligeholdelse på tilbagestrømningssikringer medium kategori 2, 3, 4 og 5. (Øvelser på tavler/komponenter). Viden om hvordan resultaterne fra service og vedligehold på tilbagestrømningssikringer dokumenteres og forelægges kunden maj , Århus Deltagerforudsætning: VVS uddannet eller tilsvarende uddannelse. Deltageren skal have gennemført 1 dags kursus i DS/EN 1717 (Sikring mod forurening af vandforsyningsanlæg). Kursustilbud 1. halvår 2015, side 3

5 EnergieXperten grundmodul Uddanne deltagerne til gode tovholdere for arbejde i energi- og byggebranchen, og give dem nogle værktøjer, der kan styrke lederens overblik som entreprenør. På kurset sættes der fokus på energieffektivisering og det at skabe de bedst mulige energiløsninger på tværs af faggrænser - løsninger med markante økonomiske besparelser via langt højere energiudnyttelsesgrad end de traditionelle løsninger. Endvidere gennemgås oplæg til, hvordan man får energiforbrug og energioptimering ind som en aktiv del af byggeprojekterne samt ved energieffektivisering i industrien bl.a. i forbindelse med modernisering og renovering af produktionsudstyret. Byggebranchen har en fælles energiramme, der skal overholdes, når det handler om nybyggeri. Det betyder større indflydelse og ansvar for bygningssmedene og vvs-installatøren. Det er derfor vigtigt at vide, hvordan energirammen reagerer, når der f.eks. ændres på fyringseffektivitet, sættes en anden cirkulationspumpe op eller ændres på afstand til forbrugssteder. Service- og montagevirksomheder samt vedligeholdelsesmedarbejdere i industrien bliver efterspurgte eksperter i de kommende år. Energieffektivisering i industrien kan bl.a. ske gennem modernisering og renovering af produktionsudstyret, som i visse tilfælde kan finansieres via energibesparelser februar , Odense Med baggrund i en håndværksuddannelse er det målet at få uddannet en række EnergieXperter, som bliver eksperter i at samle og styre byggeprojekter. Bliv ekspert i at samle og styre byggeprojekter, herunder styring af de nye energibesparende foranstaltninger, der skal gennemføres i de kommende år. Herunder bygningssmedens og vvs-installatørens rolle samt service- og montagevirksomhedens rolle. Håndværkeren som systemleverandør. Fremtidens opgaver er også at sælge rådgivning om hele systemløsninger. Spot mulige energibesparelser, når du er der. Den gode håndværker er også en god energivejleder. Byggesag, hvordan foregår byggesagen fra start til slut? herunder energirammeberegninger, energimærkning m.v. Skift til nyt opvarmningssystem. Hvornår kan det betale sig at skifte til f.eks. sol, bio, eller varmepumpe? Indregulering af varmeanlæg. God service giver ofte store besparelser og et forbedret indeklima for kunden. Krav til ventilation og energieffektivitet er vigtig viden. Varmegenvinding og krav om tæthed, gælder alle installationer. Hjælpemidler i dagligdagen, checklister kan hjælpe med at spotte andre energibesparelser. Salgsarbejde hos kunden når du er i gang. Hvordan kommer man i en dialog der kan føre til mersalg? Adfærd og påvirkning af kundens købelyst. Hvad lægger kunden mærke til? Aftaleforhold og jura i byggeri og ved montagearbejde, hvornår er det håndværkerens ansvar? Kursustilbud 1. halvår 2015, side 4

6 EnergieXperten trin 2 Bygning Trin 2 Bygninger uddanner deltageren til bedre at forstå energirammeberegningen og de udfordringer, bygherren står over for ved nybyggeri samt i forbindelse med bygnings-renovering. Udover færdigheder i energirammeberegning, får deltageren kendskab til BR10 og de nye lavenergiklasser. Deltageren bliver i stand til, at vurdere hvilke tiltag der skal til, for at bringe en bygning tilstrækkeligt ned i energiforbrug, så det kan kaldes passivhus / zero-byggeri april , Odense Kurset sætter bl.a. fokus på: Bygningsreglement (BR10) og energirammeberegning på et enfamiliehus, der netop opfylder bygningsreglementets krav. Efter en gennemgang af de ændrede regler i bygningsreglementet, gennemgås funktioner i flere energiramme-beregningsprogrammet herunder (Be06). Kursisterne får lejlighed til, at gennemarbejde en forberedt energirammeberegning, hvorefter vi gennemgår de resultater og spørgsmål, der er opstået undervejs. Herefter får kursusdeltagerne til opgave, ud fra de foreliggende forhold i den forberedte energirammeberegning, at bringe enfamiliehuset ned i energiforbrug svarende til lavenergiklasse 1, passivhus / zero-byggeri. Kurset inddrager de tekniske løsninger, der bliver relevante i fremtiden, herunder hybrid ventilation, solenergianlæg (kombineret solog jordvarme) m.v. Intelligent styrede bygninger osv. Kursisterne opfordres til at medtage en konkret sag, der kan bruges på kurset. Retningslinjer for dette materiale sendes ud i god tid før kursusstart. EnergieXperten trin 2 Industri Trin 2 Industri uddanner deltagere og virksomheder, som ønsker at opnå de markedsfordele, der ligger i at have en grøn profil. Samtidig får virksomhederne øjnene op for den økonomiske gevinst, der kan realiseres ved, at arbejde målrettet med energibesparelser og forbedret energieffektivitet. Kurset sætter bl.a. fokus på: Hvordan man udarbejder et skøn over forbrug og besparelsespotentiale. Er der krav/tommelfingerregler, som vi kan bruge på energiforbrugende anlæg? Energioptimering i forbindelse med kedler/varmeanlæg og muligheder for varmegenvinding. Ventilationsanlæg og varmepumper. Hvad kan man opnå ved at inddrage medarbejderne i jagten på energibesparelser? Kan vvs-installatøren og montagevirksomheden få flere arbejdsopgaver ved, at støtte op om indsatsen? Hvordan kan effektiviseringer af produktionen medføre en øget energieffektivitet? Vi vurderer muligheden for optimering på området. Energibesparelser - hvordan er reglerne på området og kan salg af energibesparelsen medføre, at energieffektive løsninger bliver attraktive? Kursusdato juni , Odense...fortsættes næste side Kursustilbud 1. halvår 2015, side 5

7 Kurset vil indeholde beregninger på tekniske anlæg. Kursisterne opfordres til at medtage en konkret sag, der kan arbejdes med på kurset. Retningslinjer til dette materiale sendes ud i god tid før kursusstart. F- gaskursus (Flaskegas) Indhold: Opbygning af installationer som private, skoler m.m. Tæthedsprøvning af gasinstallationer. Gasflaskers placering og opstilling i henhold til beredskabsstyrelsens forskrifter. Anmeldelse af gasinstallationer. Apparatlære, som gasgrill, komfurer, gaspejse, strålevarmeanlæg m.m. Mærkninger som CE godkendelser. Ventilation som friskluft, rumaftræk m.m. 26. januar , Næstved 2. juni , Aalborg Flammeretning af konstruktionsstål Deltageren kan selvstændigt udføre varmformningsprocesser og udarbejde en flammeretningsprocedure iht. DS/EN 1090, samt lokal varmformning, der anvendes i forbindelse med flammeretning af konstruktionsstål, i overensstemmelse med EN del 2 til 6 og EN del 2 og 3. Målgruppe: Ledere og medarbejdere som beskæftiger sig med bearbejdning af konstruktionsstål februar , Aalborg Grundlæggende ventilation Kurset indeholder en gennemgang af et ventilationsanlægs enkelte dele, og hvordan disse serviceres og vedligeholdes, så bl.a. Bygningsreglement og norm DS 447 Ventilationsanlæg og norm DS 428 Brandtekniske foranstaltninger ved ventilationsanlæg overholdes. Ligeledes gennemgås hvordan man måler på et ventilationsanlægs luftmængder og energiforbrug. Beregning af luftmængder i henhold til BR 08 og DS 447. Dimensionering/bestykning af ventilationsaggregater. Vedligeholdelse af ventilationsaggregatets enkelte dele. Vedligeholdelse af automatikkomponenter. Måling af luftmængder i kanaler. Omgearing af central til ny luftmængde. Orientering om Lovpligtige ventilations- og klimaeftersyn (pr ) maj , Næstved Der veksles mellem teori, teoriopgaver og praktiske måleøvelser, som krydderi. Målgruppe: Arbejdsgivere, ledere og medarbejdere inden for VVS- og ventilationsbranchen, som har et fagligt behov for viden om servicering og vedligeholdelse af ventilationsanlæg. Kursustilbud 1. halvår 2015, side 6

8 Hygiejnekursus for driftansvarlige på mindre vandforsyninger, 2 dage På kurset får du et grundigt kendskab til mikroorganismer og bakterier, og hvad de laver i drikkevandsystemer. Kurset fokuserer på, hvordan forsyningen kan undgå forurening i alle led fra boringer til forbrugerne. Hvornår og i hvilke situationer opstår forureninger, og hvordan kan forureningen forhindres eller minimeres? Hovedindhold i kurset: Mikroorganismer og hygiejne. Bakterier i drikkevandssystemer. Fra boring til vandmåler. Hvor er der fare for forurening? Vandværk og opbygning. Vandforsyningsdrift. Hvad gør man for at mindske faren for forurening? Forurening af drikkevandet Hvad så? Dokumenteret Drikkevands Sikkerhed (DDS) januar , Odense Kurset afsluttes med en prøve, der skal bestås for at få udleveret certifikat, der dokumenterer gennemførelsen af kurset. Målgruppe: VVS installatører og VVS uddannede der er driftsansvarlige på mindre vandforsyninger. Hygiejnekursus for driftansvarlige på mindre vandforsyninger, 1 dag På kurset får du et grundigt kendskab til mikroorganismer og bakterier, og hvad de laver i drikkevandsystemer. Kurset fokuserer på, hvordan forsyningen kan undgå forurening i alle led fra boringer til forbrugerne. Hvornår og i hvilke situationer opstår forureninger, og hvordan kan forureningen forhindres eller minimeres? Hovedindhold i kurset: Mikroorganismer og hygiejne. Bakterier i drikkevandssystemer. Fra boring til vandmåler. Hvor er der fare for forurening? Vandværk og opbygning. Vandforsyningsdrift. Hvad gør man for at mindske faren for forurening? Forurening af drikkevandet Hvad så? Dokumenteret Drikkevands Sikkerhed (DDS). 21. januar , Odense Kurset afsluttes med en prøve, der skal bestås for at få udleveret certifikat, der dokumenterer gennemførelsen af kurset. Målgruppe: VVS installatører og VVS uddannede der er driftsansvarlige på mindre vandforsyninger, og som har taget fx FVD s driftskursus, og som har længere tids erfaring med pasning og drift af vandværker. Kursustilbud 1. halvår 2015, side 7

9 Introduktion til DS/EN 3834 og EN 1090 i forbindelse med CE-mærkning Deltagerne får indblik i hvilke krav der stilles til virksomheder og medarbejdere i henhold til DS/EN 3834 og EN1090 i forbindelse med kravet pr. 1. juli 2014 til CE-mærkning på alt bygningsstål. Deltagerne får indblik i kvalitetsstyring af svejsearbejde, herunder udførelsesklasser, krav til svejsecertifikater, svejse koordination, dokumentation osv. 14. januar , Aalborg Målgruppe: Ledere og medarbejdere som beskæftiger sig med svejste konstruktioner i jern og metal industrien. Ny udgave af varmenormen DS OPDATERET Varmenormen DS 469 er i 2012 blevet revideret, og er trådt endeligt i kraft september Den fremstår nu i en helt ny form, der både omhandler varme og køling. Der er gennemført en række forskellige nye regler i den reviderede norm, der vil have betydning for, hvordan varmeanlæg med vand som varmebærende medium fremover skal projekteres, udføres og reguleres. Ud over varmenormen er også isoleringsnormen DS 452 blevet revideret og er trådt endeligt i kraft juni Der vil på kurset blive gennemgået de væsentligste ændringer i denne norm. 10. marts , Odense Der vil blive lagt fokus på følgende hovedområder: DS 469 s lovmæssige grundlag (hvorfor skal den anvendes og hvordan?) Regler og krav til termisk komfort. Hvad er det, og hvordan opnås det? Varmegivere og dimensioneringen af disse. Konvertering af eksisterende installationer. Hvad skal man være opmærksom på? Krav til styring og regulering af varmeinstallationer. Pumper i varmeinstallationer, krav og dimensionering. Materialer og komponenter. Hvilke krav kan stilles? Isolering af varmeinstallationer, krav i BR10 og DS 452. Varmt brugsvandsinstallationer. Målgruppe: VVS installatører og deres ansatte der udfører varmeinstallationer i mindre og større byggerier. Solvarme (adgang til VE-eksamen) Deltageren kan selvstændigt planlægge og installere mindre solvarmeanlæg som enkeltstående anlæg og i kombination med andre varmeproducerende anlægstyper i henhold til myndighedsbestemmelser. Deltageren kan selvstændigt funktionsafprøve, indregulere, fejlrette og servicere solvarmeanlæg i henhold til myndighedsbestemmelser marts , Odense Kursustilbud 1. halvår 2015, side 8

10 Sagkyndig - kursus i lovpligtige eftersyn af kran Mange virksomheder bruger en meget stor del af arbejdsmiljøbudgettet på lovpligtige eftersyn. Meget kan man selv gøre og dermed spare penge. Er man i tvivl om sikkerheden, skal man ikke vente 8 måneder til det næste årlige eftersyn af kranen. Det giver større sikkerhed. Lær at udføre eftersyn på din(e) kran(er) Der afsluttes med en prøve, så deltagerne kan få et certifikat, der dokumenterer, at de er sagkyndige. 27. januar , Ringsted 4. februar , Silkeborg 2. marts , Aabybro 8. juni , Odense Sagkyndig - kursus i lovpligtige eftersyn af tekniske hjælpemidler Mange virksomheder bruger en meget stor del af arbejdsmiljøbudgettet på lovpligtige eftersyn. Meget kan man selv gøre og dermed spare penge. Er man i tvivl om sikkerheden, skal man ikke vente 8 måneder til det næste årlige eftersyn af portene; det kan ordnes på vej til frokost, når den sagkyndige er fast i huset. Det giver større sikkerhed. Lær at udføre eftersyn på blandt andet el-håndværktøj, stiger, port, løftegrej og løfteborde. Der afsluttes med en prøve, så deltagerne kan få et certifikat, der dokumenterer, at de er sagkyndige. 11. marts , Odense 16. marts , Aabybro 18. marts , Ringsted 3. juni , Silkeborg Kursustilbud 1. halvår 2015, side 9

11 Sikring mod forurening af vandforsyningsanlæg Efter der har været en række forureningssager på offentlige vandforsyningsanlæg samt forurening af interne vandinstallationer, er der blevet sat fokus på øget sikkerhed fra myndighedernes side. Der er ligeledes kommet en standard, DS/EN 1717, samt Rørcenteranvisning 015, der i henhold til bygningsreglementet BR10 skal anvendes i stedet for vandnormen DS439. Der vil på kurset blive sat fokus på følgende hovedområder: Gennemgang af Bygningsreglementet, DS/EN 1717 og Rørcenteranvisning 015 kontra vandnormen. Hvad er forureningskategorier, og hvem sætter dem? Hvilke installationstyper skal særligt sikres? Gennemgang af forskellige sikringskomponenter. Hvordan skal forskellige installationstyper sikres korrekt? Hvad er installatørens og myndighedernes rolle? 17. marts , Odense Svejser og produktionsmedarbejder af CE-mærket bygningsstål Deltageren får kendskab til kvalitetsstyring af et produktionsforløb i et svejseværksted i henhold til reglerne i DS/EN 1090 serien, hvor der ifølge bygningsreglementet BR-10 stilles krav om kvalitetsstyring ved udførelse af arbejde på bygningskonstruktioner i stål og aluminium. Deltageren lærer at udvælge korrekt svejseproces i henhold til konkrete svejseopgaver og standarder, for herunder at eliminere svejsefejl. Målgruppe: Medarbejdere som beskæftiger sig med svejste bygningskonstruktioner. 23. marts , Aalborg Vådrum og installationer Vådrumsanvisning By og Byg anvisning 200 er under revision, og det forventes, at den kommer i en revideret udgave ved udgangen af 2014 som en ny SBI anvisning 250. Kurset vil anvende den ny anvisning. På kurset kan du få styr på, hvordan vådrum og installationer skal planlægges og udføres - både i nybyggeri og ved renovering. Du får kendskab til hvilke regler og love, der gælder for vådrum, hvordan vådrum skal opbygges, og i særdeleshed hvordan man kan udføre installationerne. Endelig ser vi på forskellige materialer og installationsprincipper. Regler for udførelse af vådrum. Udførelse af vådrumsinstallationer i henhold til ny vådrumsanvisning fra Statens Byggeforskningsinstitut. Installationstyper, rørtyper og korrosion i brugsvandsinstallationer. Samlinger og overgange i brugsvandsinstallationer. Ændringer og reparation. 29. januar , Odense Målgruppe: VVS installatører og deres ansatte, der enten udfører vådrum i nybyggeri, eller som renoverer og moderniserer eksisterende vådrum. Kursustilbud 1. halvår 2015, side 10

12 FØDEVARESEKTORENS HÅNDVÆRKER DIPLOM Arbejder du med maskiner og udstyr til fødevareproduktion? Så ved du nok godt, at god hygiejne i produktionen er vigtigt for virksomheden. Sunde produkter med god holdbarhed er mange penge værd. Men har du også tænkt over, at dine valg ofte er af stor betydning for produktionshygiejne og rengøring? Fødevaresektorens Håndværkerdiplom er et nyt tilbud til smede, montører, VVS ere og andre, der arbejder hos fødevareproducenter. Diplomet giver dig et stort plus og viser din kunde, at du har specialviden, så du kan løse dine opgaver hos dem på bedste vis. Du får klasse diplomet fra Staalcentrum efter tre kursusdage med både undervisning og praktiske øvelser. Du kan vælge en eller flere kursusdage alt efter dit behov, men for at få Håndværker Diplomet skal alle kursusdage gennemføres. Håndværkerens ABC - alt det grundlæggende for din arbejdsdag Her lærer du alt det grundlæggende om produktionshygiejne og fødevarer. Hvad kan gå galt, og hvordan undgås det? Du lærer om de væsentlige emner inden for mikroorganismer, rengøring, kvalitetsstyring og krav til håndværkere, der arbejder i produktionen. Gennem praktiske eksempler opnår du viden om korrekt adfærd og håndtering af værktøj, så du medvirker til at sikre et højt hygiejneniveau. Produktionshygiejne og fabriksanlæg. Hvad ødelægger fødevarerne? Sådan sikrer du hygiejnen. Rengøring af procesanlæg. 16. april , Odense Materialer og overflader - det du kommer ud for i praksis Her er der fokus på de materialer, der anvendes i fødevaresektoren både konstruktionsmaterialer og pakningsmaterialer. Du lærer primært om forskellige typer af rustfrit stål, typisk overfladebehandling af stål og om korrosion generelt. Du får tillige viden om gummi og plast, som vælges med omhu både i forhold til fødevarer og rengøringsmidler. Rustfrit stål. Pakningsmaterialer. Plast og gummi. Korrosion. 23. april , Odense Installationer og konstruktioner - det rette design til opgaven Du lærer om godt hygiejnisk design af udstyr og installationer, så dit arbejde fra begyndelsen får indbygget god hygiejnisk kvalitet. Du lærer også om svejsninger, der skal udføres på en særlig måde for ikke at være et svagt punkt set med hygiejne briller. Desuden lærer du at tage hygiejnisk design -brillerne på og inspicere installationer, så du kan rådgive virksomheden om, hvad der kan gå galt. Åbent og lukket udstyr. Svejsning. Design af installationer. Indretning af lokaler. 30. april , Odense Kursustilbud 1. halvår 2015, side 11

13 HVOR KAN JEG TILMELDE MIG? Tilmelding Du tilmelder dig på eller ved at ringe på telefonnummer Der er forskellige frister for tilmelding. Frist vil fremgå på kursets indholdstekst på hjemmesiden. Selvom fristen er overskredet, kan det godt være at der er ledige pladser. Ring til os. Adgangsbetingelser For at deltage i AL Efteruddannelses egne kurser skal du være ansat i en virksomhed, der er omfattet af overenskomsten vedrørende løn og arbejdsvilkår mellem: Arbejdsgiverne Dansk Metal Blik- og Rørarbejderforbundet 3F. Du kan deltage i kurser og temadage under AL Efteruddannelse, hvis du er omfattet af ovenstående overenskomster og: er medlem af Dansk Metal, Blik- og Rørarbejderforbundet, 3F, TL eller HK er virksomhedsindehaver er medarbejdende ægtefælle eller har lederfunktioner i virksomheden. Deltagerbetaling Kursusdeltagelse er gratis. Varighed Alle kurser/temadage starter kl. 8:30 15:30. Ved kurser over 2 dage starter 2. dagen kl. 8:00 15:00. Befordring Der udbetales kørselsgodtgørelse for én gang tur/retur-transport. Det betinges dog, at kurset er gennemført i fuldt omfang. Kost og logi Der bliver på samtlige kurser sørget for forplejning til deltagerne. Overnatning er som hovedregel muligt fra dagen før kursusstart. Ved kurser af mere end 1 dags varighed tilbydes normalt også overnatning. Der tilbydes ikke overnatning på temadage (kurser af 1 dags varighed). Kursusgodtgørelse Der udbetales kursusgodtgørelse efter kursusdeltagelsen. Medlemmer af Dansk Metal, Blik- og Rørarbejderforbundet eller 3F skal for udbetaling indsende/aflevere kursusbevis hos det respektive forbund. Kursusdeltagere, der er tilmeldt som indehaver, medarbejdende ægtefælle, eller deltagere der har ledelsesmæssige funktioner i virksomheden skal sende den udfyldte afregningsblanket til Arbejdsgiverne. Afregningsblanketten udleveres på selve kurset eller eftersendes indenfor 1 uge. Udeblivelse AL Efteruddannelse forbeholder sig ret til at opkræve et beløb til dækning af omkostninger ved en deltagers udeblivelse. Kontakt Skulle du have yderligere spørgsmål kan du kontakte AL Efteruddannelse på telefon eller på mail: AL Efteruddannelse Slagslundevej Slangerup Telefon: Mail: Hjemmeside: Kursustilbud 1. halvår 2015, side 12

14 AMU-KURSER TIL INSPIRATION De efterfølgende AMU-kurser er blot en lille del af alle de kurser der er at finde på og er i kataloget udelukkende medtaget til inspiration. På kan virksomheder og medarbejdere finde relevante kurser i det landsdækkende kursuskatalog, tilmelde sig og få overblik over deres gennemførte og fremtidige kursusaktiviteter. Tilmelding til AMU-kurser foregår via og ikke gennem AL Efteruddannelse. Eftersyn og service af fjernvarmeanlæg AMU Kontrol af fjernvarmeanlæg AMU Solvarme AMU Biobrændsel AMU Varmepumper AMU El-teknik i VVS-installationer AMU Installation af solceller AMU Personligt salg - kundens behov og løsninger AMU Eurocode AMU Brandforanstaltning ved gnistproducerende værktøj AMU Vedligehold af ventilationsanlæg AMU Materialelære, stål AMU PLC, opsætning af regulering AMU Teknisk Design 3D CAD AMU Vejen som arbejdsplads AMU Teleskoplæser med gafler AMU Arbejdsmiljø inden for faglærte og ufaglærte AMU Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte AMU Personlig sikkerhed ved arbejde med epoxy og isocyanater AMU Anvendelse af faldsikringsudstyr AMU Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsningstermisk AMU Rulle- og bukkestillads AMU Certifikat uddannelse C for kranførere AMU Lastbilmonteret kran AMU 45714, 40260, Gaffeltruck certifikat B AMU National svejsekoordinator Modul 1 kvalitetsstyring af svejsearbejde AMU Modul 2 faglig regning og matematik AMU Modul 3 materialelære stål AMU Modul 4 svejseprocesser og kontrol af svejsearbejde AMU Modul 5 materialelære rustfri stål AMU Modul 6 skæreprocesser og fugeformer AMU Modul 7 materialelære aluminium AMU Modul 8 kvalitetsstyringssystem og svejsekoordination AMU AL Efteruddannelse yder kompensation ved forhøjet kursusgebyr. Anvend skema på Kursustilbud 1. halvår 2015, side 13

15 KALENDEROVERSIGT Titel By Kursusnummer Dage Januar 14. Introduktion til DS/EN 3834 og EN 1090 Aalborg Hygiejnekursus for driftansv.mindre vandforsyn. Odense Hygiejnekursus for driftansv.mindre vandforsyn Odense F- gaskursus Næstved Sagkyndig - kursus i lovpligtige eftersyn af kran Ringsted Vådrum og installationer Odense Februar EnergieXperten grundmodul Odense Sagkyndig - kursus i lovpligtige eftersyn af kran Silkeborg Flammeretning af konstruktionsstål Aalborg Marts 2. Sagkyndig - kursus i lovpligtige eftersyn af kran Aabybro Cirkulationspumper Næstved Varmenormen DS 469, OPDATERET! Odense Sagkyndig - kursus i lovpligtige eftersyn tekn.hj. Odense Sagkyndig - kursus i lovpligtige eftersyn tekn.hj. Aabybro Sikring mod forurening af vandforsyningsanlæg Odense Sagkyndig - kursus i lovpligtige eftersyn tekn.hj. Ringsted Svejser og produktionsm.. af CE-m. bygningsstål Aalborg Solvarme Odense April 16. Håndværkerens ABC - grundlæggende Odense EnergieXperten trin 2 Bygning Odense Materialer og overflader - praksis Odense Installationer og konstruktioner Odense Maj Drift og vedligehold af tilbagestrømningssikringer Århus Grundlæggende ventilation Næstved Juni 2. F- gaskursus Aalborg Sagkyndig - kursus i lovpligtige eftersyn tekn.hj. Silkeborg Sagkyndig - lovpligtige eftersyn af kran Odense EnergieXperten trin 2 Industri Odense Biobrændsel Herning Kursustilbud 1. halvår 2015, side 14

KURSUSKATALOG. 2. halvår 2015 BYGGERI

KURSUSKATALOG. 2. halvår 2015 BYGGERI KURSUSKATALOG 2. halvår 2015 BYGGERI Velkommen til AL Efteruddannelses kursusprogram for 2. halvår 2015 Som altid har vi også i dette kursusprogram nye og spændende kurser med. Kurser, som jeg håber, at

Læs mere

NatioNal SvejSekoordiNator

NatioNal SvejSekoordiNator NatioNal SvejSekoordiNator CE-mærkning er et lovkrav fra juli 2014. Bliv klar og bliv opkvalificeret med uddannelsesforløbet til National svejsekoordinator Nyt attraktivt uddannelsesforløb national svejsekoordinator

Læs mere

Skærpede krav til svejsere

Skærpede krav til svejsere Skærpede krav til svejsere skærpede krav til svejsere 2013 1 Skærpede krav til svejsere Senest 1. juli 2014 skal stål- og aluminiumkonstruktioner være CE-mærket, når de bliver leveret til brug i bygge-

Læs mere

Efteruddannelse bygningshåndværkere

Efteruddannelse bygningshåndværkere Efteruddannelse bygningshåndværkere ri o e t Fra raksis til p 1 Indholdsfortegnelse Kurser - Energi og bygninger... Side 2 40991 Energioptimering af boliger 42795 Montering af dampspærre og trykprøvning

Læs mere

Erfaring med uddannelse i forbindelse med svejsekoordinering National Svejsekoordinator

Erfaring med uddannelse i forbindelse med svejsekoordinering National Svejsekoordinator Vingsted 2012 Erfaring med uddannelse i forbindelse med svejsekoordinering National Svejsekoordinator Bygningsdirektiv BR 10 Konstruktionsnorm DS/EN 1993 (Eurocode 3) Udførelse af konstruktioner DS/EN

Læs mere

Komponentkrav Installationer. v/ Vagn Holk, Center for Energieffektivisering og Ventilation

Komponentkrav Installationer. v/ Vagn Holk, Center for Energieffektivisering og Ventilation Komponentkrav Installationer v/ Vagn Holk, Center for Energieffektivisering og Ventilation Indholdet i vores undersøgelse på installationsområdet Kortlægning af, hvilke udfordringer og muligheder der er

Læs mere

Kursuskatalog 2010 Bosch Termoteknik 2. halvår

Kursuskatalog 2010 Bosch Termoteknik 2. halvår Kursuskatalog 2010 Bosch Termoteknik 2. halvår Indledning Hos Bosch Termoteknik er vi glade for at præsentere vores kursusprogram for 2. halvår 2010. Ved deltagelse i vores kurser opnås indgående viden

Læs mere

Lavenergibyggeri Vedvarende Energi Energibesparelser

Lavenergibyggeri Vedvarende Energi Energibesparelser Lavenergibyggeri Vedvarende Energi Energibesparelser K U R S U S K ATA L O G 2 0 1 2 1 Velkommen til Energitjenestens kursuskatalog 2012 Vores program for 2012 byder på mange forskellige kurser inden for

Læs mere

1 Kursuskatalog. Kursuskatalog 2012 Bosch Termoteknik 2. halvår

1 Kursuskatalog. Kursuskatalog 2012 Bosch Termoteknik 2. halvår 1 Kursuskatalog Kursuskatalog 2012 Bosch Termoteknik 2. halvår Indledning Hos Bosch Termoteknik er vi glade for at præsentere vores kursusprogram for 2. halvår 2012. Ved deltgelse i vores kurser opnås

Læs mere

Gastekniske uddannelser Krav, kompetencer, muligheder

Gastekniske uddannelser Krav, kompetencer, muligheder Krav, kompetencer, muligheder ERFA-Konference gasfyrede anlæg Byggecentrum Middelfart Den 30. & 31. august 2007 Nils Lygaard TEKNIQ 1 Gastekniske uddannelser Oversigt» - Installatør AK / Gas-, vand- og

Læs mere

Bæredygtighed og Facilities Management

Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed er tophistorier i mange medier, og mange virksomheder og kommuner bruger mange penge på at blive bæredygtige Men hvad er bæredygtighed er når det omhandler

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 5 Nummer: 2707 Titel: Køleteknisk område Kort titel: Køl Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet omfatter alle de

Læs mere

5 Ugers kursuspakke for byggebranchen

5 Ugers kursuspakke for byggebranchen 5 Ugers kursuspakke for byggebranchen Bygge og Anlæg 25 dage HANSENBERGteknia bygge & anlæg 1 Kurser AMU-mål Se noter Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uge 43 Dampspærre, nye bygninger Dampspærre, reno.

Læs mere

SVEJSECERTIFICERING OG TRÆNING HERNINGSHOLM VIRKSOMHEDSCENTER

SVEJSECERTIFICERING OG TRÆNING HERNINGSHOLM VIRKSOMHEDSCENTER SVEJSECERTIFICERING OG TRÆNING HERNINGSHOLM VIRKSOMHEDSCENTER VARMT ARBEJDE - KURSUS Varmt arbejde omfatter bygningsarbejde med maskiner og værktøj, som afgiver gnister eller varme og derfor kan være årsag

Læs mere

BR10 v/ Helle Vilsner, Rockwool

BR10 v/ Helle Vilsner, Rockwool BR10 v/ 1 Helle Vilsner, Rockwool BR10 BR10 teori og praksis 2 BR10 og baggrund for BR10 Begreber Nyt i BR10 + lidt gammelt Renoveringsregler Bilag 6, hvad er rentabelt? Fremtid BR10 konsekvenser Hvad

Læs mere

Kom et skridt foran dine konkurrenter og tjen flere penge. Kursusprogram for foråret 2013 OBS! Der tilbydes allerede kurser fra uge 6!

Kom et skridt foran dine konkurrenter og tjen flere penge. Kursusprogram for foråret 2013 OBS! Der tilbydes allerede kurser fra uge 6! Kom et skridt foran dine konkurrenter og tjen flere penge Kursusprogram for foråret OBS! Der tilbydes allerede kurser fra uge 6! 1 Indhold Uddannelsesplanlægning side 3 Energivejlederkurser side 4 ZERObyg

Læs mere

Kursuskatalog. over kurser i. Personregistrering. 1. halvår 2015. Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K

Kursuskatalog. over kurser i. Personregistrering. 1. halvår 2015. Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K Kursuskatalog over kurser i Personregistrering 1. halvår 2015 Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K Velkommen til Kirkeministeriets kursuskatalog over kurser i personregistrering 1. halvår

Læs mere

Rengøringskurser for professionelle. Rengørings- og hygiejneområdet

Rengøringskurser for professionelle. Rengørings- og hygiejneområdet Rengøringskurser for professionelle Rengørings- og hygiejneområdet 1 Hvem er Tradium Erhverv? Tradium Erhverv udbyder uddannelser og kompetenceløft primært under AMU programmet, og vores hovedfokus er

Læs mere

Kursuskatalog 2009 Bosch Termoteknik 1. halvår

Kursuskatalog 2009 Bosch Termoteknik 1. halvår Kursuskatalog 2009 Bosch Termoteknik 1. halvår Indledning Hos Bosch Termoteknik er vi glade for at præsentere vores omfattende kursusprogram for 1. halvår 2009. Vi tilbyder tekniske kurser indenfor: Villa

Læs mere

branchen i ca. 30 år med udførsel af alle slags VVS der vil vælge VVS faget som en spændende sikkerhed herunder også miljø- og

branchen i ca. 30 år med udførsel af alle slags VVS der vil vælge VVS faget som en spændende sikkerhed herunder også miljø- og Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 35 Bilag 5 Offentligt 1 Oplæg til høring den 22. januar 2014 i Landtingssalen på Christiansborg Kort præsentation af mig selv Forbundsformand i Blik og Rørarbejderforbundet,

Læs mere

VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT

VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT KSO ordningen 2012 Leon Buhl Teknologisk institut Energi & klima KSO-ordningen 2012 Status for ordningen Aktiviteter inden for ordningen VE direktivet Godkendte solvarmeanlæg

Læs mere

Vvs-branchens praktikvejledning Speciale Vvs og blikkenslager

Vvs-branchens praktikvejledning Speciale Vvs og blikkenslager Til brug for praktikperioden forud for Hovedforløbet. Grundforløb Praktik 1. hovedforløb Praktik 2. hovedforløb Praktik 3. hovedforløb Praktik 4. hovedforløb Praktik Praktik forud for 1. hovedforløb Udføre

Læs mere

Kursuskatalog. over kurser i. Personregistrering. 2. halvår 2015. Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K

Kursuskatalog. over kurser i. Personregistrering. 2. halvår 2015. Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K Kursuskatalog over kurser i Personregistrering 2. halvår 2015 Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K Velkommen til Kirkeministeriets kursuskatalog over kurser i personregistrering 2. halvår

Læs mere

Kursus i energiregler og energiberegninger

Kursus i energiregler og energiberegninger Kursus i energiregler og energiberegninger Karen Margrethe Høj Janus Martin Jørgensen Energivejledere i Energitjenesten Faktaark Dagens program 9.30 velkomst 10.00 energireglerne i bygningsreglementet

Læs mere

ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S

ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S Du kan kontakte os på: Aalborg Forsyning vand A/S Sønderbro 53 9000 Aalborg Telefon 7743 9143 Denne folder er udarbejdet august 2006 og

Læs mere

Kurser 2013. Svømmebadskurser 2013 Center for Svømmebadsteknologi

Kurser 2013. Svømmebadskurser 2013 Center for Svømmebadsteknologi Kurser 2013 Svømmebadskurser 2013 Center for Svømmebadsteknologi Kurser 2013 svømmebadsteknik første del svømmebadsteknik anden del svømmebadsteknik tredje del Kursusnr. 61510 Kursets formål er at uddanne

Læs mere

Kvalitetshåndbog for MK Stål- & Maskinteknik ApS

Kvalitetshåndbog for MK Stål- & Maskinteknik ApS Kvalitetshåndbog for MK Stål- & Maskinteknik ApS 0. Indholdsfortegnelse Kvalitetshåndbog 0. Indholdsfortegnelse 1 1. Forord 2 2. Organisationsplan 3 3. Kvalitetsmålsætning 4 4. Kvalitetspolitik 4 5. Leveringsformåen

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 7 Nummer: 2693 Titel: Installation og service af klima og ventilation Kort titel: ventilation Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af

Læs mere

SVEJSNING - 6 ugers jobrettet uddannelse P SITIVLISTEN 6 UGERS JOBRETTET UDDANNELSE. - et samarbejde mellem AMU SYD og HANSENBERG KOLDING

SVEJSNING - 6 ugers jobrettet uddannelse P SITIVLISTEN 6 UGERS JOBRETTET UDDANNELSE. - et samarbejde mellem AMU SYD og HANSENBERG KOLDING 2015 SVEJSNING - 6 ugers jobrettet uddannelse KOLDING JSNING SVE P SITIVLISTEN 6 UGERS JOBRETTET UDDANNELSE - et samarbejde mellem AMU SYD og HANSENBERG SVEJSNING - POSITIVLISTEN 6 UGERS JOBRETTET UDDANNELSE

Læs mere

VENTILATIONSTEKNIKER UDDANNELSE TIL VENTILATIONSBRANCHEN BLIK OG RØR

VENTILATIONSTEKNIKER UDDANNELSE TIL VENTILATIONSBRANCHEN BLIK OG RØR BLIK OG RØR VENTILATIONSTEKNIKER UDDANNELSE TIL VENTILATIONSBRANCHEN Uddannelse til VENTILATIONSBRANCHEN Uddannelsen til ventilationstekniker er et speciale på vvs-energiuddannelsen - og er det rigtige

Læs mere

ZERObyg kursuskatalog for håndværkere vinteren 2013/2014. Bryd igennem! Bliv fremtidens håndværker med energikompetencer

ZERObyg kursuskatalog for håndværkere vinteren 2013/2014. Bryd igennem! Bliv fremtidens håndværker med energikompetencer ZERObyg kursuskatalog for håndværkere vinteren 2013/2014 Bryd igennem! Bliv fremtidens håndværker med energikompetencer En gevinst for dig, dine kunder og miljøet 0 ZERObyg ZERObyg er et projektsamarbejde

Læs mere

efteruddannelse Bygningsreglementet Efterisolering Energibehov/Be10 Fugt Fundering Lydisolering Radonsikring Tilgængelighed Vandinstallationer

efteruddannelse Bygningsreglementet Efterisolering Energibehov/Be10 Fugt Fundering Lydisolering Radonsikring Tilgængelighed Vandinstallationer Bygningsreglementet Efterisolering Energibehov/Be10 Fugt Fundering Lydisolering Radonsikring Tilgængelighed Vandinstallationer efteruddannelse HørsHolm, lyngby, odense & Vejle Vinter/forår 2012 bygningers

Læs mere

Arbejdsmarkedsuddannelser Kursusoversigt forår 2011

Arbejdsmarkedsuddannelser Kursusoversigt forår 2011 Arbejdsmarkedsuddannelser Kursusoversigt forår 2011 Indledning Kursusafdelingen på Erhvervsakademiet København Nord har et varieret kursustilbud, der indeholder arbejdsmarkedsuddannelser, kurser under

Læs mere

FAGSTÆRKE KURSER 2012 FOR TØMRERE, MURERE, VVS ERE, MALERE OG ANDRE FAGFOLK

FAGSTÆRKE KURSER 2012 FOR TØMRERE, MURERE, VVS ERE, MALERE OG ANDRE FAGFOLK FAGSTÆRKE KURSER 2012 FOR TØMRERE, MURERE, VVS ERE, MALERE OG ANDRE FAGFOLK Fagstærke kurser til dig Fagstærke kurser, der kvalificerer dig til tidens udfordringer Virksomhedstilpassede kurser A t kvalificere

Læs mere

Kursuskatalog. Fremstilling af produktionsværktøj

Kursuskatalog. Fremstilling af produktionsværktøj Kursuskatalog Fremstilling af produktionsværktøj Side 2 af 10 Maskin og værktøjsteknik 2 fremstilling af produktionsværktøj Udskrevet den 05-03-2012 Praktisk information om AMU Hvor foregår kurserne? AMU-kurserne

Læs mere

Konstruktørdag fremtidens byggestile. Konstruktørdag. Fremtidens byggestile. Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten

Konstruktørdag fremtidens byggestile. Konstruktørdag. Fremtidens byggestile. Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten Konstruktørdag fremtidens byggestile Konstruktørdag Fremtidens byggestile Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten Fremtiden? Fremtidens byggestile lavenergi Fremtiden? Fremtiden? Fremtiden? Fremtiden?

Læs mere

Kursuskatalog. med kurser i. Personregistrering. 2. halvår 2013. Kirkeministeriets IT-Kontor, Rådhusstræde 2, 1466 København K

Kursuskatalog. med kurser i. Personregistrering. 2. halvår 2013. Kirkeministeriets IT-Kontor, Rådhusstræde 2, 1466 København K Kursuskatalog med kurser i Personregistrering 2. halvår 2013 Kirkeministeriets IT-Kontor, Rådhusstræde 2, 1466 København K Velkommen til Kirkeministeriets kursuskatalog med kurser i personregistrering

Læs mere

Energimærkningsordningen - lovgivning og procedurer

Energimærkningsordningen - lovgivning og procedurer Energimærkningsordningen - lovgivning og procedurer Kirsten Engelund Thomsen Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Aalborg Universitet God energirådgivning - Hvordan 30. oktober 2007 Indhold Baggrunden

Læs mere

Præsentation af Nordic Energy Group. - din samarbejdspartner når energibesparelser og design er vigtigt

Præsentation af Nordic Energy Group. - din samarbejdspartner når energibesparelser og design er vigtigt Præsentation af Nordic Energy Group - din samarbejdspartner når energibesparelser og design er vigtigt Kort om Nordic Energy Group Nordic Energy Group er producent af design solfangere og har forhandlingen

Læs mere

Akademiuddannelsen i Energiteknologi. Tag et enkelt modul eller hele uddannelsen. VE-moduler: SOLCELLER VARMEPUMPER BIOMASSEKEDLER OG -OVNE SOLVARME

Akademiuddannelsen i Energiteknologi. Tag et enkelt modul eller hele uddannelsen. VE-moduler: SOLCELLER VARMEPUMPER BIOMASSEKEDLER OG -OVNE SOLVARME Akademiuddannelsen i Energiteknologi Tag et enkelt modul eller hele uddannelsen VE-moduler: SOLCELLER VARMEPUMPER BIOMASSEKEDLER OG -OVNE SOLVARME MED AKADEMIUDDANNELSEN I ENERGITEKNOLOGI KAN DU: Rådgive

Læs mere

Nye uddannelsestilbud i Bæredygtigt Byggeri

Nye uddannelsestilbud i Bæredygtigt Byggeri Nye uddannelsestilbud i Bæredygtigt Byggeri AMU kurserne vil blive afholdt vinter 2012/2013 Ingeniør- og akademikurserne vil blive afholdt i foråret 2013 Projekt Opkvalificering af region Sjælland til

Læs mere

Lys og belysning Efteruddannelse Lysteknisk Selskab 2007-2008

Lys og belysning Efteruddannelse Lysteknisk Selskab 2007-2008 Lys og belysning Efteruddannelse Lysteknisk Selskab 2007-2008 Lysteknisk Selskab - Engholmvej 19-3660 Stenløse - Tlf.: 47 17 18 00 - Fax: 47 17 08 32 Web: www.lysteknisk.dk - E-mail: information@lysteknisk.dk

Læs mere

Byggeri 2011. Enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse m.m. Vejledning 6. Energikrav jf. BR10

Byggeri 2011. Enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse m.m. Vejledning 6. Energikrav jf. BR10 Byggeri 2011 Enfamiliehuse, rækkehuse, tilbygninger, sommerhuse m.m. Vejledning 6 Energikrav jf. BR10 Skærpede energikrav i BR10 BR10 fokuserer primært på nedbringelse af energiforbruget i bygninger med

Læs mere

GRØN FORNUFT BETALER SIG

GRØN FORNUFT BETALER SIG GRØN FORNUFT BETALER SIG Energibesparelser i almene boliger Workshop Lørdag d. 21. november 2009 Program: Kort præsentation af NRGi og NRGi Rådgivning Politiske rammer for energi og klima Hvilke energibesparelser

Læs mere

Bygningsreglementet. Energibestemmelser. v/ Ulla M Thau. LTS-møde 25. august 2005

Bygningsreglementet. Energibestemmelser. v/ Ulla M Thau. LTS-møde 25. august 2005 Bygningsreglementet Energibestemmelser v/ Ulla M Thau LTS-møde 25. august 2005 Baggrund Slide 2 Energimæssig ydeevne Den faktisk forbrugte eller forventede nødvendige energimængde til opfyldelse af de

Læs mere

Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk COWI Byggeri og Drift

Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk COWI Byggeri og Drift Praktiske erfaringer med de nye energiregler Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk 1 Energiforbruget i den eksisterende

Læs mere

Renovering/udskiftning af varmekilder og varmeanlæg. Indhold. Christian Holm Christiansen, Teknologisk Institut, Energieffektivisering og ventilation

Renovering/udskiftning af varmekilder og varmeanlæg. Indhold. Christian Holm Christiansen, Teknologisk Institut, Energieffektivisering og ventilation Renovering/udskiftning af varmekilder og varmeanlæg Christian Holm Christiansen, Teknologisk Institut, Energieffektivisering og ventilation cnc@teknologisk.dk Indhold Regulering og virkemidler Varmekilder

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for. Smedefirmaet. MOELApS

Kvalitetshåndbog. for. Smedefirmaet. MOELApS Kvalitetshåndbog for Smedefirmaet Stålkonstruktioner, Trapper, gelændere, porte, Låger, hegn, altaner, m.m. Veludført arbejde giver personlig tilfredsstillelse Side 1af 8 Udarb.:PH Godk.:LH Dato: 09-01-2013

Læs mere

Energi og miljø i industriens uddannelser 2. november 2012 Energioptimering og vedvarende energi hvilke udfordringer står vi overfor?

Energi og miljø i industriens uddannelser 2. november 2012 Energioptimering og vedvarende energi hvilke udfordringer står vi overfor? Energi og miljø i industriens uddannelser 2. november 2012 Energioptimering og vedvarende energi hvilke udfordringer står vi overfor? v/ Vagn Holk Lauridsen, Teknologisk Institut, Energi- og Klimadivisionen

Læs mere

Jysk Trykprøvning A/S

Jysk Trykprøvning A/S Jysk Trykprøvning A/S Henrik Bojsen Hybenhaven 24 8520 Lystrup Møllevej 4A 8420 Knebel Telefon: 86356811 Mobil: 40172342 jysk@trykproevning.dk www.trykproevning.dk Bank: Tved Sparekasse 9361 0000072265

Læs mere

Alle Mulige. AMU = ArbejdsMarkedsUddannelser

Alle Mulige. AMU = ArbejdsMarkedsUddannelser Alle Mulige Uddannelser AMU = ArbejdsMarkedsUddannelser AA AB AD AE AF AG AH AI AJ AL AP AQ AT Industriens Fællesudvalg for erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser Metalindustriens Uddannelsesudvalg

Læs mere

HÅNDVÆRKERNES OG BYGGERIETS NYE UDFORDRINGER BYGGERIET I BEVÆGELSE

HÅNDVÆRKERNES OG BYGGERIETS NYE UDFORDRINGER BYGGERIET I BEVÆGELSE HÅNDVÆRKERNES OG BYGGERIETS NYE UDFORDRINGER 18. august 2010 PLANLÆGNING AF BYGGEOPGAVEN NYT BYGNINGSREGLEMENT BR10 UDFORMNING OG PLANLÆGNING MYNDIGHEDERNE UDFØRELSE AF BYGGEOPGAVEN KONSTRUKTIONER TEKNIK

Læs mere

Danfoss One. Én leverandør til alle dine indeklimabehov. 1 Leverandør. Reducerer kompleksitet og planlægningstid. www.danfoss.dk

Danfoss One. Én leverandør til alle dine indeklimabehov. 1 Leverandør. Reducerer kompleksitet og planlægningstid. www.danfoss.dk Danfoss One Én leverandør til alle dine indeklimabehov 1 Leverandør Reducerer kompleksitet og planlægningstid. www.danfoss.dk Danfoss One er: Support i alle 3 faser specifikation, installation og after

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Gældende fra 1/9 2001. Hjørring Varmeforsyning

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Gældende fra 1/9 2001. Hjørring Varmeforsyning TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Gældende fra 1/9 2001 Hjørring Varmeforsyning TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 2. ETABLERING AF FJERNVARMETILSLUTNING

Læs mere

Gastekniske dage. Henrik P. Hansen. Termoteknik

Gastekniske dage. Henrik P. Hansen. Termoteknik 1: Princip for varmepumpe 2: Case 2 Beregning VP. Kontra Gas 3: Regeringens nye energistrategi 4: Som vi ser udviklingen med VP. 5: Hvad kunne være fremtidens uddannelse Henrik P. Hansen 1 Strategi for

Læs mere

Mærkernes betydning for installatøren (og alle andre)

Mærkernes betydning for installatøren (og alle andre) Mærkernes betydning for installatøren (og alle andre) Manden på podiet Birger T. Christiansen VVS-konsulent Bygningsingeniør, speciale vvs Medlem af diverse udvalg og netværk, herunder hos Dansk Standard,

Læs mere

Energioptimeringen = Klimaoptimeringen Betydning af at tænke energirigtigt Potentialet i energi effektivisering

Energioptimeringen = Klimaoptimeringen Betydning af at tænke energirigtigt Potentialet i energi effektivisering Energioptimeringen = Klimaoptimeringen Betydning af at tænke energirigtigt Potentialet i energi effektivisering Af Sigurd B. Lauritsen, Chefrådgiver, Grontmij Carl Bro Katuaq, Nuuk 29. oktober 2009 Formål

Læs mere

Genindfør BoligJobordningen Men målret fradraget til energieffektivisering og vedvarende energi.

Genindfør BoligJobordningen Men målret fradraget til energieffektivisering og vedvarende energi. Til Statsminister Helle Thorning-Schmidt Finansminister Bjarne Corydon Økonomiminister Margrethe Vestager Erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen Klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER JORDEN GEMMER SOLENS VARME OG VARMEN UDNYTTES MED JORDVARME Når solen skinner om sommeren optages der varme i jorden. Jorden optager ca. halvdelen

Læs mere

Erfaringer med nye energitillæg g til bygningsreglementet

Erfaringer med nye energitillæg g til bygningsreglementet Erfaringer med nye energitillæg g til bygningsreglementet Møde i Lysteknisk Selskab 7. februar 2007. Jens Eg Rahbek Installationer, IT og Indeklima COWI A/S Parallelvej 2 2800 Lyngby 45 97 10 63 jgr@cowi.dk

Læs mere

Vandinstallationer installationsdele og anlæg. Erik Brandt Leon Buhl Carsten Monrad

Vandinstallationer installationsdele og anlæg. Erik Brandt Leon Buhl Carsten Monrad Vandinstallationer installationsdele og anlæg Erik Brandt Leon Buhl Carsten Monrad SBi-anvisning 236 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2011 Titel Vandinstallationer installationsdele

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport nyt hus Skovvejen 2 3450 Allerød Bygningens energimærke: Gyldig fra 11. maj 2015 Til den 11. maj 2025. Energimærkningsnummer 311112094

Læs mere

Energimærkning. Adresse: Skejbyparken 360 Postnr./by:

Energimærkning. Adresse: Skejbyparken 360 Postnr./by: SIDE 1 AF 5 Adresse: Skejbyparken 360 Postnr./by: 8200 Århus N BBR-nr.: 751-000000-000 Energikonsulent: Hans Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

Installationer - besparelsesmuligheder

Installationer - besparelsesmuligheder Installationer - besparelsesmuligheder Nuværende energiløsninger Udskiftning af oliekedel Udskiftning af gaskedel Konvertering til fjernvarme Konvertering til jordvarmeanlæg Konvertering til luft-vandvarmepumpe

Læs mere

Energikonsulentens kommentarer BYGNINGSBESKRIVELSE Bygningen er et fælleshus i 1 plan opført i 2012 på i alt 145 m² opvarmet etageareal.

Energikonsulentens kommentarer BYGNINGSBESKRIVELSE Bygningen er et fælleshus i 1 plan opført i 2012 på i alt 145 m² opvarmet etageareal. SIDE 1 AF 6 Adresse: Kranvejen 37 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 461-000000-001 Energikonsulent: Jes Bøgelund Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal

Læs mere

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet:

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet: Lovpligtige eftersyn og lovpligtige uddannelser I-bar, som er Metal- og Maskinindustriens branchearbejdsmiljøråd har udarbejdet en vejledning, som samler alle de krav, der gælder i forhold til lovpligtige

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 5 Nummer: 2708 Titel: Klimateknisk område Kort titel: Klima Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet omfatter alle

Læs mere

Efteruddannelse & komperenceudvikling

Efteruddannelse & komperenceudvikling efterår 2012HK Kurser Efteruddannelse & komperenceudvikling Det arbejder HK Midt også for... Et HK-medlemskab er adgangsbillet til en lang række tilbud, som kan styrke din personlige udvikling og dine

Læs mere

Bedre energistyring gennem kompetenceudvikling

Bedre energistyring gennem kompetenceudvikling Bedre energistyring gennem kompetenceudvikling Om energistyring gennem kompetenceudvikling Hvorfor kompetenceudvikling Konceptet Afprøvning blandt Plan C-partnere Netværk Kontakter Plan C har arbejdet

Læs mere

Fossilfri fjernvarme Jørgen G. Jørgensen. Varmepumpedagen 2010 12. oktober 2010 Eigtved Pakhus

Fossilfri fjernvarme Jørgen G. Jørgensen. Varmepumpedagen 2010 12. oktober 2010 Eigtved Pakhus Fossilfri fjernvarme Jørgen G. Jørgensen Varmepumpedagen 2010 12. oktober 2010 Eigtved Pakhus Væsentligste kilder (September 2010) Konklusion - 1 Medvind til varmepumper i Danmark Op til 500.00 individuelle

Læs mere

Gode råd om... EFTERUDDANNELSE

Gode råd om... EFTERUDDANNELSE Gode råd om... EFTERUDDANNELSE INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvorfor bruge AMU-kurser til efteruddannelse? 4 3. Fakta om AMU-kurser 4 Hvem kan deltage? 4 Hvad koster AMU-kurserne? 4 Information om AMU-kurser

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug. Bygningen opvarmes med jordvarmeanlæg. Idet bygningen er ny er der ikke noget oplyst varmeforbrug.

Lavt forbrug. Højt forbrug. Bygningen opvarmes med jordvarmeanlæg. Idet bygningen er ny er der ikke noget oplyst varmeforbrug. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hoptrup Hovedgade 60 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-006065 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

arbejdsmarkeds uddannelse (amu) Svejsning jobrettet uddannelse positivlisten 2015

arbejdsmarkeds uddannelse (amu) Svejsning jobrettet uddannelse positivlisten 2015 arbejdsmarkeds uddannelse (amu) Svejsning jobrettet uddannelse positivlisten 2015 Positivliste :: svejsning 6 UGERS JOBRETTET UDDANNELSE - DEN LANDSDÆKKENDE POSITIVLISTE - GÆLDER FOR HELE 2015 Her kan

Læs mere

Uddannelse i bedre arbejdsmiljø. Kurser efter virksomhedens behov

Uddannelse i bedre arbejdsmiljø. Kurser efter virksomhedens behov Uddannelse i bedre arbejdsmiljø Kurser efter virksomhedens behov 1 Hvem er Tradium Erhverv? Tradium Erhverv udbyder uddannelser og kompetenceløft primært under AMU programmet, og vores hovedfokus er at

Læs mere

Kursuskatalog forår 2015 Se www.blaabjerg-miljo.dk der opdateres løbende med nye kurser og datoer - her er det også muligt at tilmelde sig kurserne.

Kursuskatalog forår 2015 Se www.blaabjerg-miljo.dk der opdateres løbende med nye kurser og datoer - her er det også muligt at tilmelde sig kurserne. Kursuskatalog forår 2015 Se www.blaabjerg-miljo.dk der opdateres løbende med nye kurser og datoer - her er det også muligt at tilmelde sig kurserne. Er du rådgiver, driftsmedarbejder, maskinmester, kedelpasser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nykøbingvej 160 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-022663 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

At energimærke sin ejendom

At energimærke sin ejendom ABF Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation At energimærke sin ejendom Ved beskikket energikonsulent Niels Hansen Hvad skal vi igennem i aften: Hvad er et energimærke? Hvorfor skal der energimærkes?

Læs mere

Seminar om BR10. Velkommen til: -Med særligt fokus på barrierer og muligheder for at få gennemført energibesparelser i eksisterende bygninger

Seminar om BR10. Velkommen til: -Med særligt fokus på barrierer og muligheder for at få gennemført energibesparelser i eksisterende bygninger Energitjenesten i samarbejde med: IDA Konstruktørforeningen AaU Velkommen til: Seminar om BR10 -Med særligt fokus på barrierer og muligheder for at få gennemført energibesparelser i eksisterende bygninger

Læs mere

Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME

Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME 1 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1. 1. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Brovst Fjernvarme A.m.b.a., i det følgende

Læs mere

LEAN. Sund fornuft oversat til sund praksis. side 1

LEAN. Sund fornuft oversat til sund praksis. side 1 LEAN Sund fornuft oversat til sund praksis side 1 E R H V E R V Hvem er Tradium Erhverv? Tradium Erhverv udbyder uddannelser og kompetenceløft primært under AMU programmet, og vores hovedfokus er at sikre

Læs mere

Kvik-tjek af husets energitilstand

Kvik-tjek af husets energitilstand UDGIVET DECEMBER 2011 Kvik-tjek af husets energitilstand Dette kvik-tjek-skema kan bruges til en hurtig vurdering af, om der er behov for energioptimering af konkrete enfamiliehuse. Du får med skemaet

Læs mere

MASKINDIREKTIVET I VIRKELIGHEDENS VERDEN

MASKINDIREKTIVET I VIRKELIGHEDENS VERDEN MASKINDIREKTIVET I VIRKELIGHEDENS VERDEN Kurser i maskin-, el-, og ATEX-sikkerhed NYE Efterår 2014 & Forår 2015 Introduktion til CE-mærkning CE-mærkning af maskiner og anlæg CE-mærkning af bygningsautomatik

Læs mere

BYGGETILLADELSE Bygningsreglement 2010 (BR10) kap. 1.3.3.

BYGGETILLADELSE Bygningsreglement 2010 (BR10) kap. 1.3.3. Ansøgerens navn og adresse Arløse Landsbylaug v/georg Andersen Hindholmvej 10 4262 Sandved Afsender: Næstved Kommune Center for Plan og Erhverv Byggemyndighed Rådmandshaven 20 4700 Næstved 5588 6110 Dato:

Læs mere

Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden

Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden HTSK Indhold Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden HTSK... 1

Læs mere

ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU KØBER BOLIG TIL SALG

ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU KØBER BOLIG TIL SALG ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU KØBER BOLIG TIL SALG 1 ENERGIMÆRKNING HVAD ER DET? I Danmark har vi lovpligtig energimærkning af bygninger ved salg og udlejning. Det gælder også for boliger, som fx

Læs mere

BedreBolig-Rådgiver og EMO Konsulent

BedreBolig-Rådgiver og EMO Konsulent BedreBolig-Rådgiver og EMO Konsulent Uddannelsesbeskrivelse 1/8 2015 Følgende er læringsmål for uddannelse til Energikonsulent under Energimærkningsordningen (EMO) og under BedreBolig-ordningen (BB). Læringsmålene

Læs mere

Fjernvarmeunit. Frem- og returløb KRAV TIL ANBEFALEDE FJERNVARMEUNITS

Fjernvarmeunit. Frem- og returløb KRAV TIL ANBEFALEDE FJERNVARMEUNITS Fjernvarmeunit Frem- og returløb KRAV TIL ANBEFALEDE FJERNVARMEUNITS KRAV TIL FJERNVARMEUNITS AffaldVarme Aarhus vurdere fjernvarmeunits til enfamilie-installationer med målerstørrelse Qp 1,5 og Qp 2,5

Læs mere

BedreBolig Krav til medarbejdernes kompetencer og uddannelse

BedreBolig Krav til medarbejdernes kompetencer og uddannelse BedreBolig Krav til medarbejdernes kompetencer og uddannelse BedreBolig Formålet med BedreBolig-ordningen er at sikre boligejerne mulighed for one-stop-shopping i forbindelse med energirenovering af deres

Læs mere

BR10. Membran-Erfa møde om Tætte Tage. Orientering om BR10 s krav til energiforbedringer ved tagrenoveringer: samt Sikker oplægning af undertage.

BR10. Membran-Erfa møde om Tætte Tage. Orientering om BR10 s krav til energiforbedringer ved tagrenoveringer: samt Sikker oplægning af undertage. Membran-Erfa møde om Tætte Tage Orientering om s krav til energiforbedringer ved tagrenoveringer: samt Sikker oplægning af undertage. Sted: GI, Ny Kongensgade 15, København K. Dato: Onsdag den 14. maj

Læs mere

Solvarmeanlæg: Aftalegrundlag og servicekontrakt

Solvarmeanlæg: Aftalegrundlag og servicekontrakt 1 Side 1/1 Solvarmeanlæg: Aftalegrundlag og servicekontrakt For at sikre det bedst mulige resultat i forbindelse med, at en boligejer skal have installeret et solvarmeanlæg er det vigtigt, at kunden og

Læs mere

V ARMen. Knib dig selv i. Du kan nu få op til 20.000 kr. moderne varmeløsning. gamle oliefyr ud med en. i tilskud, hvis du skifter dit

V ARMen. Knib dig selv i. Du kan nu få op til 20.000 kr. moderne varmeløsning. gamle oliefyr ud med en. i tilskud, hvis du skifter dit Knib dig selv i V ARMen www.klogenergi.dk Du kan nu få op til 20.000 kr. i tilskud, hvis du skifter dit gamle oliefyr ud med en moderne varmeløsning. Til etablering af solvarmeanlæg ydes et tilskud på

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet

Læs mere

Gode råd om... EFTERUDDANNELSE

Gode råd om... EFTERUDDANNELSE Gode råd om... EFTERUDDANNELSE INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvorfor bruge AMU-kurser til efteruddannelse? 4 3. Fakta om AMU-kurser 4 Hvem kan deltage? 4 Hvad koster AMU-kurserne? 4 Information om AMU-kurser

Læs mere

Indhold. Her er en oversigt over kursustyper 1, som fonden yder støtte til. Der er dog medtaget et par kursustyper, som fonden ikke yder tilskud til:

Indhold. Her er en oversigt over kursustyper 1, som fonden yder støtte til. Der er dog medtaget et par kursustyper, som fonden ikke yder tilskud til: Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden HTSK, april 2015 Indhold Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden

Læs mere

Energitjenesten. Fremtidens energikilder og bygningsreglementet (+BR07) DS Håndværk & Industri, 2007. www.energitjenesten.dk. Tlf.

Energitjenesten. Fremtidens energikilder og bygningsreglementet (+BR07) DS Håndværk & Industri, 2007. www.energitjenesten.dk. Tlf. 03.10.2007 Fremtidens energikilder og bygningsreglementet (+BR07) DS Håndværk & Industri, 2007 Marianne Bender Energitjenesten Energitjenesten www.energitjenesten.dk Tlf.: 70 333 777 - en indsats baseret

Læs mere

Energikrav i 2020: Nulenergihuse. Svend Svendsen Professor i Bygningsenergi DTU BYG ss@byg.dtu.dk www.byg.dtu.dk

Energikrav i 2020: Nulenergihuse. Svend Svendsen Professor i Bygningsenergi DTU BYG ss@byg.dtu.dk www.byg.dtu.dk Energikrav i 2020: Nulenergihuse Svend Svendsen Professor i Bygningsenergi DTU BYG ss@byg.dtu.dk www.byg.dtu.dk Energi Problem Fossil energi Miljø trussel Forsyning usikker Økonomi dyrere Løsning Besparelser

Læs mere

Ind- og Udlån 2013 EUC Syd har på denne baggrund indgået aftaler med andre skoler om at gennemføre kurser ifølge nedenstående liste:

Ind- og Udlån 2013 EUC Syd har på denne baggrund indgået aftaler med andre skoler om at gennemføre kurser ifølge nedenstående liste: Ind- og Udlån 2013 EUC Syd har på denne baggrund indgået aftaler med andre skoler om at gennemføre kurser ifølge nedenstående liste: FKB Skolefag og titel på kursus Udlagt af EUC Syd Periode 2257 47066

Læs mere

Afløbsinstallationer DS 432 Norm for afløbsinstallationer

Afløbsinstallationer DS 432 Norm for afløbsinstallationer Temadag om Afløbsinstallationer DS 432 Norm for afløbsinstallationer taastrup TIrsdag den 14. SEPTEMBER 2010 Regnbed ved EnergyFlexHouse på i Taastrup Klimamæssige udfordringer til afløbsinstallationer

Læs mere