VELKOMMEN TIL AL EFTERUDDANNELSES KURSUSPROGRAM FOR 1. HALVÅR 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VELKOMMEN TIL AL EFTERUDDANNELSES KURSUSPROGRAM FOR 1. HALVÅR 2015"

Transkript

1 iobrændselcirkulationspumperenerg XpertengrundmodulVådrumoginstalla ionerdriftogvedligeholdaftilbagestrømn gssikringerfgaskursussagkyndigkurs silovpligtigeeftersynafkranenergiexper entrin2industrihygiejnekursusfordrifta svarligepåmindrevandforsyningersolv rmeflammeretningafkonstruktionsstå EnergieXpertentrin2BygningGrundlæg Kursus lbud 1. halvår 2015 endeventilationintroduktiontilds/en 834ogEN1090iforbindelsemedCEmær ningsvejserogproduktionsmedarbejde afcemærketbygningsstålfødevaresekt renshåndværkerdiplomsikringmodfo reningafvandforsyningsanlægnyudgav afvarmenormends469biobrændselci ulationspumperenergiexpertengrund

2 VELKOMMEN TIL AL EFTERUDDANNELSES KURSUSPROGRAM FOR 1. HALVÅR 2015 et kursusprogram med en del nye kurser, som jeg håber, I både indehavere, ledere og ikke mindst medarbejdere vil benytte jer af. Formålet med AL Efteruddannelse er, at arbejdsgiverne og medarbejderne får tilbudt de samme uddannelsestilbud og ikke mindst den mulighed, at begge parter kan være med på samme kursus. Jeg håber, kurserne passer til jeres behov i virksomhederne. Vi hører meget gerne fra jer, hvis I har ønsker eller forslag til fremtidige kurser. Nyt navn, samme gode vilkår Vi har ændret navn til AL Efteruddannelse, men der er stadig de samme gode vilkår for deltagelse i vores kurser, som der altid har været: Gratis deltagelse, overnatning inklusiv forplejning og udbetaling af kørsel- og kursusgodtgørelse. Virksomhedsforlagte kurser Jeg håber, jeres interesse for de virksomhedsforlagte kurser fortsætter. Virksomhedsforlagte kurser er kurser, der holdes på en medlemsvirksomhed, som selv eller i samarbejde med en anden medlemsvirksomhed har det nødvendige deltagerantal. Netop på disse kurser ser vi en høj medarbejderdeltagelse. AL Efteruddannelse kan give op til kr. pr. organiseret deltager. Tilskuddet gives til kursusgodtgørelse samt helt eller delvist honorar for undervisningen. Vi kompenserer Prisen for at deltage i AMU-kurser er højere, hvis man har en videregående uddannelse som f.eks. vvs-installatør det kompenserer vi i AL Efteruddannelse naturligvis stadig for, så alle har samme gunstige økonomiske vilkår, når de deltager i AMU-kurser fra dette katalog. Vi glæder os til at se jer på kursus. Venlig hilsen AL Efteruddannelse Fleming Frederiksen

3 INDHOLD Biobrændsel... 3 Cirkulationspumper... 3 Drift og vedligehold af tilbagestrømningssikringer... 3 EnergieXperten grundmodul... 4 EnergieXperten trin 2 Bygning... 5 EnergieXperten trin 2 Industri... 5 F- gaskursus (Flaskegas)... 6 Flammeretning af konstruktionsstål... 6 Grundlæggende ventilation... 6 Hygiejnekursus for driftansvarlige på mindre vandforsyninger, 2 dage... 7 Hygiejnekursus for driftansvarlige på mindre vandforsyninger, 1 dag... 7 Introduktion til DS/EN 3834 og EN 1090 i forbindelse med CE-mærkning... 8 Ny udgave af varmenormen DS OPDATERET... 8 Solvarme (adgang til VE-eksamen)... 8 Sagkyndig - kursus i lovpligtige eftersyn af kran... 9 Sagkyndig - kursus i lovpligtige eftersyn af tekniske hjælpemidler... 9 Sikring mod forurening af vandforsyningsanlæg Svejser og produktionsmedarbejder af CE-mærket bygningsstål Vådrum og installationer Håndværkerens ABC - alt det grundlæggende for din arbejdsdag Materialer og overflader - det du kommer ud for i praksis Installationer og konstruktioner - det rette design til opgaven Hvor kan jeg tilmelde mig? AMU-kurser til inspiration Kalender Kursustilbud 1. halvår 2015, side 2

4 Biobrændsel Deltageren kan installere biobrændselsanlæg som enkeltstående anlæg og i kombination med andre varmeproducerende anlægstyper i henhold til myndighedsbestemmelser. Deltageren har et overblik over situationen på markedet for biomasse og miljøaspekter, biobrændsler, brandbeskyttelse, forbrændingsteknik, fyringsteknik, optimale rørføringsløsninger, samt konstruktion, installation og vedligeholdelse af biomassekedler og -ovne. Endvidere kan deltageren funktionsafprøve, indregulere, fejlrette og servicere biobrændselsanlæg i henhold til myndighedsbestemmelser, forbrændingskvalitet, nyttevirkning og levetid. Deltageren skal selvstændigt kunne foretage de forskellige arbejdsopgaver. 3 dag(e) juni , Herning Målgruppe: Installatører og deres medarbejdere der arbejder med installation af mindre biobrændselsanlæg. Cirkulationspumper Kurset er opdelt i fem faser: Pumpeteori. Bestemmelse af varmetab, ud fra erfaringstal. Her prøver kursisten med små opgaver at bestemme et varmetab. Beregning af flow i anlæg. Kursisten løser efter et kort teorioplæg nogle relevante beregningsopgaver. Bestemmelse af tryktab, ud fra simpel beregning. Kursisten stilles nogle relevante opgaver, hvor der arbejdes med varmediagrammer Pumpevalg ved hjælp af diagrammer og online beregningsprogrammer. Underviser introducerer de forskellige metoder. 3. marts , Næstved Der veksles mellem teori og opgaver! Målgruppe: Arbejdsgivere, ledere og medarbejdere inden for VVS, som har et fagligt behov for viden om dimensionering af cirkulationspumper til varme og varmtvandsanlæg. Drift og vedligehold af tilbagestrømningssikringer Få det grundlæggende kenskab og viden om servicering og vedligeholdelse af tilbagestrømningssikringer i brugsvandsinstallation der er tilsluttet offentlige vandforsyninger. Efter at deltagerne har gennemgået temadagen har de: Kendskab til grundlæggende lovgivning og regler i relation til krav om service og vedligehold af tilbagestrømningssikringer installereret i brugsvandsinstallationer tilsluttet offentlig vandforsyning. Viden om arbejdsmetoderne ved gennemførelse af service på tilbagestrømningssikringer medium kategori 2, 3, 4 og 5. Viden og kendskab til indretningen og funktionen af tilbagestrømningssikringer medium kategori 2, 3, 4, og 5. Viden og kendskab til anvendelsen af de måleinstrumenter der anvendes ved service på forskellige typer af tilbagestrømningssikringer. I praksis gennemført øvelser med service og vedligeholdelse på tilbagestrømningssikringer medium kategori 2, 3, 4 og 5. (Øvelser på tavler/komponenter). Viden om hvordan resultaterne fra service og vedligehold på tilbagestrømningssikringer dokumenteres og forelægges kunden maj , Århus Deltagerforudsætning: VVS uddannet eller tilsvarende uddannelse. Deltageren skal have gennemført 1 dags kursus i DS/EN 1717 (Sikring mod forurening af vandforsyningsanlæg). Kursustilbud 1. halvår 2015, side 3

5 EnergieXperten grundmodul Uddanne deltagerne til gode tovholdere for arbejde i energi- og byggebranchen, og give dem nogle værktøjer, der kan styrke lederens overblik som entreprenør. På kurset sættes der fokus på energieffektivisering og det at skabe de bedst mulige energiløsninger på tværs af faggrænser - løsninger med markante økonomiske besparelser via langt højere energiudnyttelsesgrad end de traditionelle løsninger. Endvidere gennemgås oplæg til, hvordan man får energiforbrug og energioptimering ind som en aktiv del af byggeprojekterne samt ved energieffektivisering i industrien bl.a. i forbindelse med modernisering og renovering af produktionsudstyret. Byggebranchen har en fælles energiramme, der skal overholdes, når det handler om nybyggeri. Det betyder større indflydelse og ansvar for bygningssmedene og vvs-installatøren. Det er derfor vigtigt at vide, hvordan energirammen reagerer, når der f.eks. ændres på fyringseffektivitet, sættes en anden cirkulationspumpe op eller ændres på afstand til forbrugssteder. Service- og montagevirksomheder samt vedligeholdelsesmedarbejdere i industrien bliver efterspurgte eksperter i de kommende år. Energieffektivisering i industrien kan bl.a. ske gennem modernisering og renovering af produktionsudstyret, som i visse tilfælde kan finansieres via energibesparelser februar , Odense Med baggrund i en håndværksuddannelse er det målet at få uddannet en række EnergieXperter, som bliver eksperter i at samle og styre byggeprojekter. Bliv ekspert i at samle og styre byggeprojekter, herunder styring af de nye energibesparende foranstaltninger, der skal gennemføres i de kommende år. Herunder bygningssmedens og vvs-installatørens rolle samt service- og montagevirksomhedens rolle. Håndværkeren som systemleverandør. Fremtidens opgaver er også at sælge rådgivning om hele systemløsninger. Spot mulige energibesparelser, når du er der. Den gode håndværker er også en god energivejleder. Byggesag, hvordan foregår byggesagen fra start til slut? herunder energirammeberegninger, energimærkning m.v. Skift til nyt opvarmningssystem. Hvornår kan det betale sig at skifte til f.eks. sol, bio, eller varmepumpe? Indregulering af varmeanlæg. God service giver ofte store besparelser og et forbedret indeklima for kunden. Krav til ventilation og energieffektivitet er vigtig viden. Varmegenvinding og krav om tæthed, gælder alle installationer. Hjælpemidler i dagligdagen, checklister kan hjælpe med at spotte andre energibesparelser. Salgsarbejde hos kunden når du er i gang. Hvordan kommer man i en dialog der kan føre til mersalg? Adfærd og påvirkning af kundens købelyst. Hvad lægger kunden mærke til? Aftaleforhold og jura i byggeri og ved montagearbejde, hvornår er det håndværkerens ansvar? Kursustilbud 1. halvår 2015, side 4

6 EnergieXperten trin 2 Bygning Trin 2 Bygninger uddanner deltageren til bedre at forstå energirammeberegningen og de udfordringer, bygherren står over for ved nybyggeri samt i forbindelse med bygnings-renovering. Udover færdigheder i energirammeberegning, får deltageren kendskab til BR10 og de nye lavenergiklasser. Deltageren bliver i stand til, at vurdere hvilke tiltag der skal til, for at bringe en bygning tilstrækkeligt ned i energiforbrug, så det kan kaldes passivhus / zero-byggeri april , Odense Kurset sætter bl.a. fokus på: Bygningsreglement (BR10) og energirammeberegning på et enfamiliehus, der netop opfylder bygningsreglementets krav. Efter en gennemgang af de ændrede regler i bygningsreglementet, gennemgås funktioner i flere energiramme-beregningsprogrammet herunder (Be06). Kursisterne får lejlighed til, at gennemarbejde en forberedt energirammeberegning, hvorefter vi gennemgår de resultater og spørgsmål, der er opstået undervejs. Herefter får kursusdeltagerne til opgave, ud fra de foreliggende forhold i den forberedte energirammeberegning, at bringe enfamiliehuset ned i energiforbrug svarende til lavenergiklasse 1, passivhus / zero-byggeri. Kurset inddrager de tekniske løsninger, der bliver relevante i fremtiden, herunder hybrid ventilation, solenergianlæg (kombineret solog jordvarme) m.v. Intelligent styrede bygninger osv. Kursisterne opfordres til at medtage en konkret sag, der kan bruges på kurset. Retningslinjer for dette materiale sendes ud i god tid før kursusstart. EnergieXperten trin 2 Industri Trin 2 Industri uddanner deltagere og virksomheder, som ønsker at opnå de markedsfordele, der ligger i at have en grøn profil. Samtidig får virksomhederne øjnene op for den økonomiske gevinst, der kan realiseres ved, at arbejde målrettet med energibesparelser og forbedret energieffektivitet. Kurset sætter bl.a. fokus på: Hvordan man udarbejder et skøn over forbrug og besparelsespotentiale. Er der krav/tommelfingerregler, som vi kan bruge på energiforbrugende anlæg? Energioptimering i forbindelse med kedler/varmeanlæg og muligheder for varmegenvinding. Ventilationsanlæg og varmepumper. Hvad kan man opnå ved at inddrage medarbejderne i jagten på energibesparelser? Kan vvs-installatøren og montagevirksomheden få flere arbejdsopgaver ved, at støtte op om indsatsen? Hvordan kan effektiviseringer af produktionen medføre en øget energieffektivitet? Vi vurderer muligheden for optimering på området. Energibesparelser - hvordan er reglerne på området og kan salg af energibesparelsen medføre, at energieffektive løsninger bliver attraktive? Kursusdato juni , Odense...fortsættes næste side Kursustilbud 1. halvår 2015, side 5

7 Kurset vil indeholde beregninger på tekniske anlæg. Kursisterne opfordres til at medtage en konkret sag, der kan arbejdes med på kurset. Retningslinjer til dette materiale sendes ud i god tid før kursusstart. F- gaskursus (Flaskegas) Indhold: Opbygning af installationer som private, skoler m.m. Tæthedsprøvning af gasinstallationer. Gasflaskers placering og opstilling i henhold til beredskabsstyrelsens forskrifter. Anmeldelse af gasinstallationer. Apparatlære, som gasgrill, komfurer, gaspejse, strålevarmeanlæg m.m. Mærkninger som CE godkendelser. Ventilation som friskluft, rumaftræk m.m. 26. januar , Næstved 2. juni , Aalborg Flammeretning af konstruktionsstål Deltageren kan selvstændigt udføre varmformningsprocesser og udarbejde en flammeretningsprocedure iht. DS/EN 1090, samt lokal varmformning, der anvendes i forbindelse med flammeretning af konstruktionsstål, i overensstemmelse med EN del 2 til 6 og EN del 2 og 3. Målgruppe: Ledere og medarbejdere som beskæftiger sig med bearbejdning af konstruktionsstål februar , Aalborg Grundlæggende ventilation Kurset indeholder en gennemgang af et ventilationsanlægs enkelte dele, og hvordan disse serviceres og vedligeholdes, så bl.a. Bygningsreglement og norm DS 447 Ventilationsanlæg og norm DS 428 Brandtekniske foranstaltninger ved ventilationsanlæg overholdes. Ligeledes gennemgås hvordan man måler på et ventilationsanlægs luftmængder og energiforbrug. Beregning af luftmængder i henhold til BR 08 og DS 447. Dimensionering/bestykning af ventilationsaggregater. Vedligeholdelse af ventilationsaggregatets enkelte dele. Vedligeholdelse af automatikkomponenter. Måling af luftmængder i kanaler. Omgearing af central til ny luftmængde. Orientering om Lovpligtige ventilations- og klimaeftersyn (pr ) maj , Næstved Der veksles mellem teori, teoriopgaver og praktiske måleøvelser, som krydderi. Målgruppe: Arbejdsgivere, ledere og medarbejdere inden for VVS- og ventilationsbranchen, som har et fagligt behov for viden om servicering og vedligeholdelse af ventilationsanlæg. Kursustilbud 1. halvår 2015, side 6

8 Hygiejnekursus for driftansvarlige på mindre vandforsyninger, 2 dage På kurset får du et grundigt kendskab til mikroorganismer og bakterier, og hvad de laver i drikkevandsystemer. Kurset fokuserer på, hvordan forsyningen kan undgå forurening i alle led fra boringer til forbrugerne. Hvornår og i hvilke situationer opstår forureninger, og hvordan kan forureningen forhindres eller minimeres? Hovedindhold i kurset: Mikroorganismer og hygiejne. Bakterier i drikkevandssystemer. Fra boring til vandmåler. Hvor er der fare for forurening? Vandværk og opbygning. Vandforsyningsdrift. Hvad gør man for at mindske faren for forurening? Forurening af drikkevandet Hvad så? Dokumenteret Drikkevands Sikkerhed (DDS) januar , Odense Kurset afsluttes med en prøve, der skal bestås for at få udleveret certifikat, der dokumenterer gennemførelsen af kurset. Målgruppe: VVS installatører og VVS uddannede der er driftsansvarlige på mindre vandforsyninger. Hygiejnekursus for driftansvarlige på mindre vandforsyninger, 1 dag På kurset får du et grundigt kendskab til mikroorganismer og bakterier, og hvad de laver i drikkevandsystemer. Kurset fokuserer på, hvordan forsyningen kan undgå forurening i alle led fra boringer til forbrugerne. Hvornår og i hvilke situationer opstår forureninger, og hvordan kan forureningen forhindres eller minimeres? Hovedindhold i kurset: Mikroorganismer og hygiejne. Bakterier i drikkevandssystemer. Fra boring til vandmåler. Hvor er der fare for forurening? Vandværk og opbygning. Vandforsyningsdrift. Hvad gør man for at mindske faren for forurening? Forurening af drikkevandet Hvad så? Dokumenteret Drikkevands Sikkerhed (DDS). 21. januar , Odense Kurset afsluttes med en prøve, der skal bestås for at få udleveret certifikat, der dokumenterer gennemførelsen af kurset. Målgruppe: VVS installatører og VVS uddannede der er driftsansvarlige på mindre vandforsyninger, og som har taget fx FVD s driftskursus, og som har længere tids erfaring med pasning og drift af vandværker. Kursustilbud 1. halvår 2015, side 7

9 Introduktion til DS/EN 3834 og EN 1090 i forbindelse med CE-mærkning Deltagerne får indblik i hvilke krav der stilles til virksomheder og medarbejdere i henhold til DS/EN 3834 og EN1090 i forbindelse med kravet pr. 1. juli 2014 til CE-mærkning på alt bygningsstål. Deltagerne får indblik i kvalitetsstyring af svejsearbejde, herunder udførelsesklasser, krav til svejsecertifikater, svejse koordination, dokumentation osv. 14. januar , Aalborg Målgruppe: Ledere og medarbejdere som beskæftiger sig med svejste konstruktioner i jern og metal industrien. Ny udgave af varmenormen DS OPDATERET Varmenormen DS 469 er i 2012 blevet revideret, og er trådt endeligt i kraft september Den fremstår nu i en helt ny form, der både omhandler varme og køling. Der er gennemført en række forskellige nye regler i den reviderede norm, der vil have betydning for, hvordan varmeanlæg med vand som varmebærende medium fremover skal projekteres, udføres og reguleres. Ud over varmenormen er også isoleringsnormen DS 452 blevet revideret og er trådt endeligt i kraft juni Der vil på kurset blive gennemgået de væsentligste ændringer i denne norm. 10. marts , Odense Der vil blive lagt fokus på følgende hovedområder: DS 469 s lovmæssige grundlag (hvorfor skal den anvendes og hvordan?) Regler og krav til termisk komfort. Hvad er det, og hvordan opnås det? Varmegivere og dimensioneringen af disse. Konvertering af eksisterende installationer. Hvad skal man være opmærksom på? Krav til styring og regulering af varmeinstallationer. Pumper i varmeinstallationer, krav og dimensionering. Materialer og komponenter. Hvilke krav kan stilles? Isolering af varmeinstallationer, krav i BR10 og DS 452. Varmt brugsvandsinstallationer. Målgruppe: VVS installatører og deres ansatte der udfører varmeinstallationer i mindre og større byggerier. Solvarme (adgang til VE-eksamen) Deltageren kan selvstændigt planlægge og installere mindre solvarmeanlæg som enkeltstående anlæg og i kombination med andre varmeproducerende anlægstyper i henhold til myndighedsbestemmelser. Deltageren kan selvstændigt funktionsafprøve, indregulere, fejlrette og servicere solvarmeanlæg i henhold til myndighedsbestemmelser marts , Odense Kursustilbud 1. halvår 2015, side 8

10 Sagkyndig - kursus i lovpligtige eftersyn af kran Mange virksomheder bruger en meget stor del af arbejdsmiljøbudgettet på lovpligtige eftersyn. Meget kan man selv gøre og dermed spare penge. Er man i tvivl om sikkerheden, skal man ikke vente 8 måneder til det næste årlige eftersyn af kranen. Det giver større sikkerhed. Lær at udføre eftersyn på din(e) kran(er) Der afsluttes med en prøve, så deltagerne kan få et certifikat, der dokumenterer, at de er sagkyndige. 27. januar , Ringsted 4. februar , Silkeborg 2. marts , Aabybro 8. juni , Odense Sagkyndig - kursus i lovpligtige eftersyn af tekniske hjælpemidler Mange virksomheder bruger en meget stor del af arbejdsmiljøbudgettet på lovpligtige eftersyn. Meget kan man selv gøre og dermed spare penge. Er man i tvivl om sikkerheden, skal man ikke vente 8 måneder til det næste årlige eftersyn af portene; det kan ordnes på vej til frokost, når den sagkyndige er fast i huset. Det giver større sikkerhed. Lær at udføre eftersyn på blandt andet el-håndværktøj, stiger, port, løftegrej og løfteborde. Der afsluttes med en prøve, så deltagerne kan få et certifikat, der dokumenterer, at de er sagkyndige. 11. marts , Odense 16. marts , Aabybro 18. marts , Ringsted 3. juni , Silkeborg Kursustilbud 1. halvår 2015, side 9

11 Sikring mod forurening af vandforsyningsanlæg Efter der har været en række forureningssager på offentlige vandforsyningsanlæg samt forurening af interne vandinstallationer, er der blevet sat fokus på øget sikkerhed fra myndighedernes side. Der er ligeledes kommet en standard, DS/EN 1717, samt Rørcenteranvisning 015, der i henhold til bygningsreglementet BR10 skal anvendes i stedet for vandnormen DS439. Der vil på kurset blive sat fokus på følgende hovedområder: Gennemgang af Bygningsreglementet, DS/EN 1717 og Rørcenteranvisning 015 kontra vandnormen. Hvad er forureningskategorier, og hvem sætter dem? Hvilke installationstyper skal særligt sikres? Gennemgang af forskellige sikringskomponenter. Hvordan skal forskellige installationstyper sikres korrekt? Hvad er installatørens og myndighedernes rolle? 17. marts , Odense Svejser og produktionsmedarbejder af CE-mærket bygningsstål Deltageren får kendskab til kvalitetsstyring af et produktionsforløb i et svejseværksted i henhold til reglerne i DS/EN 1090 serien, hvor der ifølge bygningsreglementet BR-10 stilles krav om kvalitetsstyring ved udførelse af arbejde på bygningskonstruktioner i stål og aluminium. Deltageren lærer at udvælge korrekt svejseproces i henhold til konkrete svejseopgaver og standarder, for herunder at eliminere svejsefejl. Målgruppe: Medarbejdere som beskæftiger sig med svejste bygningskonstruktioner. 23. marts , Aalborg Vådrum og installationer Vådrumsanvisning By og Byg anvisning 200 er under revision, og det forventes, at den kommer i en revideret udgave ved udgangen af 2014 som en ny SBI anvisning 250. Kurset vil anvende den ny anvisning. På kurset kan du få styr på, hvordan vådrum og installationer skal planlægges og udføres - både i nybyggeri og ved renovering. Du får kendskab til hvilke regler og love, der gælder for vådrum, hvordan vådrum skal opbygges, og i særdeleshed hvordan man kan udføre installationerne. Endelig ser vi på forskellige materialer og installationsprincipper. Regler for udførelse af vådrum. Udførelse af vådrumsinstallationer i henhold til ny vådrumsanvisning fra Statens Byggeforskningsinstitut. Installationstyper, rørtyper og korrosion i brugsvandsinstallationer. Samlinger og overgange i brugsvandsinstallationer. Ændringer og reparation. 29. januar , Odense Målgruppe: VVS installatører og deres ansatte, der enten udfører vådrum i nybyggeri, eller som renoverer og moderniserer eksisterende vådrum. Kursustilbud 1. halvår 2015, side 10

12 FØDEVARESEKTORENS HÅNDVÆRKER DIPLOM Arbejder du med maskiner og udstyr til fødevareproduktion? Så ved du nok godt, at god hygiejne i produktionen er vigtigt for virksomheden. Sunde produkter med god holdbarhed er mange penge værd. Men har du også tænkt over, at dine valg ofte er af stor betydning for produktionshygiejne og rengøring? Fødevaresektorens Håndværkerdiplom er et nyt tilbud til smede, montører, VVS ere og andre, der arbejder hos fødevareproducenter. Diplomet giver dig et stort plus og viser din kunde, at du har specialviden, så du kan løse dine opgaver hos dem på bedste vis. Du får klasse diplomet fra Staalcentrum efter tre kursusdage med både undervisning og praktiske øvelser. Du kan vælge en eller flere kursusdage alt efter dit behov, men for at få Håndværker Diplomet skal alle kursusdage gennemføres. Håndværkerens ABC - alt det grundlæggende for din arbejdsdag Her lærer du alt det grundlæggende om produktionshygiejne og fødevarer. Hvad kan gå galt, og hvordan undgås det? Du lærer om de væsentlige emner inden for mikroorganismer, rengøring, kvalitetsstyring og krav til håndværkere, der arbejder i produktionen. Gennem praktiske eksempler opnår du viden om korrekt adfærd og håndtering af værktøj, så du medvirker til at sikre et højt hygiejneniveau. Produktionshygiejne og fabriksanlæg. Hvad ødelægger fødevarerne? Sådan sikrer du hygiejnen. Rengøring af procesanlæg. 16. april , Odense Materialer og overflader - det du kommer ud for i praksis Her er der fokus på de materialer, der anvendes i fødevaresektoren både konstruktionsmaterialer og pakningsmaterialer. Du lærer primært om forskellige typer af rustfrit stål, typisk overfladebehandling af stål og om korrosion generelt. Du får tillige viden om gummi og plast, som vælges med omhu både i forhold til fødevarer og rengøringsmidler. Rustfrit stål. Pakningsmaterialer. Plast og gummi. Korrosion. 23. april , Odense Installationer og konstruktioner - det rette design til opgaven Du lærer om godt hygiejnisk design af udstyr og installationer, så dit arbejde fra begyndelsen får indbygget god hygiejnisk kvalitet. Du lærer også om svejsninger, der skal udføres på en særlig måde for ikke at være et svagt punkt set med hygiejne briller. Desuden lærer du at tage hygiejnisk design -brillerne på og inspicere installationer, så du kan rådgive virksomheden om, hvad der kan gå galt. Åbent og lukket udstyr. Svejsning. Design af installationer. Indretning af lokaler. 30. april , Odense Kursustilbud 1. halvår 2015, side 11

13 HVOR KAN JEG TILMELDE MIG? Tilmelding Du tilmelder dig på eller ved at ringe på telefonnummer Der er forskellige frister for tilmelding. Frist vil fremgå på kursets indholdstekst på hjemmesiden. Selvom fristen er overskredet, kan det godt være at der er ledige pladser. Ring til os. Adgangsbetingelser For at deltage i AL Efteruddannelses egne kurser skal du være ansat i en virksomhed, der er omfattet af overenskomsten vedrørende løn og arbejdsvilkår mellem: Arbejdsgiverne Dansk Metal Blik- og Rørarbejderforbundet 3F. Du kan deltage i kurser og temadage under AL Efteruddannelse, hvis du er omfattet af ovenstående overenskomster og: er medlem af Dansk Metal, Blik- og Rørarbejderforbundet, 3F, TL eller HK er virksomhedsindehaver er medarbejdende ægtefælle eller har lederfunktioner i virksomheden. Deltagerbetaling Kursusdeltagelse er gratis. Varighed Alle kurser/temadage starter kl. 8:30 15:30. Ved kurser over 2 dage starter 2. dagen kl. 8:00 15:00. Befordring Der udbetales kørselsgodtgørelse for én gang tur/retur-transport. Det betinges dog, at kurset er gennemført i fuldt omfang. Kost og logi Der bliver på samtlige kurser sørget for forplejning til deltagerne. Overnatning er som hovedregel muligt fra dagen før kursusstart. Ved kurser af mere end 1 dags varighed tilbydes normalt også overnatning. Der tilbydes ikke overnatning på temadage (kurser af 1 dags varighed). Kursusgodtgørelse Der udbetales kursusgodtgørelse efter kursusdeltagelsen. Medlemmer af Dansk Metal, Blik- og Rørarbejderforbundet eller 3F skal for udbetaling indsende/aflevere kursusbevis hos det respektive forbund. Kursusdeltagere, der er tilmeldt som indehaver, medarbejdende ægtefælle, eller deltagere der har ledelsesmæssige funktioner i virksomheden skal sende den udfyldte afregningsblanket til Arbejdsgiverne. Afregningsblanketten udleveres på selve kurset eller eftersendes indenfor 1 uge. Udeblivelse AL Efteruddannelse forbeholder sig ret til at opkræve et beløb til dækning af omkostninger ved en deltagers udeblivelse. Kontakt Skulle du have yderligere spørgsmål kan du kontakte AL Efteruddannelse på telefon eller på mail: AL Efteruddannelse Slagslundevej Slangerup Telefon: Mail: Hjemmeside: Kursustilbud 1. halvår 2015, side 12

14 AMU-KURSER TIL INSPIRATION De efterfølgende AMU-kurser er blot en lille del af alle de kurser der er at finde på og er i kataloget udelukkende medtaget til inspiration. På kan virksomheder og medarbejdere finde relevante kurser i det landsdækkende kursuskatalog, tilmelde sig og få overblik over deres gennemførte og fremtidige kursusaktiviteter. Tilmelding til AMU-kurser foregår via og ikke gennem AL Efteruddannelse. Eftersyn og service af fjernvarmeanlæg AMU Kontrol af fjernvarmeanlæg AMU Solvarme AMU Biobrændsel AMU Varmepumper AMU El-teknik i VVS-installationer AMU Installation af solceller AMU Personligt salg - kundens behov og løsninger AMU Eurocode AMU Brandforanstaltning ved gnistproducerende værktøj AMU Vedligehold af ventilationsanlæg AMU Materialelære, stål AMU PLC, opsætning af regulering AMU Teknisk Design 3D CAD AMU Vejen som arbejdsplads AMU Teleskoplæser med gafler AMU Arbejdsmiljø inden for faglærte og ufaglærte AMU Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte AMU Personlig sikkerhed ved arbejde med epoxy og isocyanater AMU Anvendelse af faldsikringsudstyr AMU Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsningstermisk AMU Rulle- og bukkestillads AMU Certifikat uddannelse C for kranførere AMU Lastbilmonteret kran AMU 45714, 40260, Gaffeltruck certifikat B AMU National svejsekoordinator Modul 1 kvalitetsstyring af svejsearbejde AMU Modul 2 faglig regning og matematik AMU Modul 3 materialelære stål AMU Modul 4 svejseprocesser og kontrol af svejsearbejde AMU Modul 5 materialelære rustfri stål AMU Modul 6 skæreprocesser og fugeformer AMU Modul 7 materialelære aluminium AMU Modul 8 kvalitetsstyringssystem og svejsekoordination AMU AL Efteruddannelse yder kompensation ved forhøjet kursusgebyr. Anvend skema på Kursustilbud 1. halvår 2015, side 13

15 KALENDEROVERSIGT Titel By Kursusnummer Dage Januar 14. Introduktion til DS/EN 3834 og EN 1090 Aalborg Hygiejnekursus for driftansv.mindre vandforsyn. Odense Hygiejnekursus for driftansv.mindre vandforsyn Odense F- gaskursus Næstved Sagkyndig - kursus i lovpligtige eftersyn af kran Ringsted Vådrum og installationer Odense Februar EnergieXperten grundmodul Odense Sagkyndig - kursus i lovpligtige eftersyn af kran Silkeborg Flammeretning af konstruktionsstål Aalborg Marts 2. Sagkyndig - kursus i lovpligtige eftersyn af kran Aabybro Cirkulationspumper Næstved Varmenormen DS 469, OPDATERET! Odense Sagkyndig - kursus i lovpligtige eftersyn tekn.hj. Odense Sagkyndig - kursus i lovpligtige eftersyn tekn.hj. Aabybro Sikring mod forurening af vandforsyningsanlæg Odense Sagkyndig - kursus i lovpligtige eftersyn tekn.hj. Ringsted Svejser og produktionsm.. af CE-m. bygningsstål Aalborg Solvarme Odense April 16. Håndværkerens ABC - grundlæggende Odense EnergieXperten trin 2 Bygning Odense Materialer og overflader - praksis Odense Installationer og konstruktioner Odense Maj Drift og vedligehold af tilbagestrømningssikringer Århus Grundlæggende ventilation Næstved Juni 2. F- gaskursus Aalborg Sagkyndig - kursus i lovpligtige eftersyn tekn.hj. Silkeborg Sagkyndig - lovpligtige eftersyn af kran Odense EnergieXperten trin 2 Industri Odense Biobrændsel Herning Kursustilbud 1. halvår 2015, side 14

KURSUSKATALOG. 2. halvår 2015 BYGGERI

KURSUSKATALOG. 2. halvår 2015 BYGGERI KURSUSKATALOG 2. halvår 2015 BYGGERI Velkommen til AL Efteruddannelses kursusprogram for 2. halvår 2015 Som altid har vi også i dette kursusprogram nye og spændende kurser med. Kurser, som jeg håber, at

Læs mere

KURSUS- KATALOG BYGGERI OG VVS. 2. halvår 2016 AL EFTERUDDANNELSE

KURSUS- KATALOG BYGGERI OG VVS. 2. halvår 2016 AL EFTERUDDANNELSE KURSUS- KATALOG BYGGERI OG VVS 2. halvår 2016 AL EFTERUDDANNELSE Side 2 VELKOMMEN TIL AL EFTERUDDANNELSES KURSUSPROGRAM FOR 2. HALVÅR 2016 Velkommen til kursuskataloget for det sidste halvår i 2016. Der

Læs mere

KURSUS- KATALOG INDUSTRI OG SMEDE. 2. halvår 2016 AL EFTERUDDANNELSE

KURSUS- KATALOG INDUSTRI OG SMEDE. 2. halvår 2016 AL EFTERUDDANNELSE KURSUS- KATALOG INDUSTRI OG SMEDE 2. halvår 2016 AL EFTERUDDANNELSE Side 2 VELKOMMEN TIL AL EFTERUDDANNELSES KURSUSPROGRAM FOR 2. HALVÅR 2016 Velkommen til kursuskataloget for det sidste halvår i 2016.

Læs mere

K URSUS- KATALOG BYGGERI OG VVS. 1. halvår 2017 AL EFTERUDDANNELSE

K URSUS- KATALOG BYGGERI OG VVS. 1. halvår 2017 AL EFTERUDDANNELSE K URSUS- KATALOG BYGGERI OG VVS 1. halvår 2017 AL EFTERUDDANNELSE Side 2 VELKOMMEN TIL AL EFTERUDDANNELSES KURSUSPROGRAM FOR 1. HALVÅR 2017 Velkommen til kursuskataloget for første halvår i 2017. Der er

Læs mere

AL EFTERUDDANNELSE Industri og smede, 2. halvår 2017 KURSUS KATALOG

AL EFTERUDDANNELSE Industri og smede, 2. halvår 2017 KURSUS KATALOG AL EFTERUDDANNELSE Industri og smede, 2. halvår 2017 KURSUS KATALOG INDHOLD Velkommen 4 Overblik 6 Autodesk Inventor, stålkonstruktioner 8 CNC-programmeringskursus fræsning (Heidenhain) - kend din maskine

Læs mere

AL EFTERUDDANNELSE Industri og smede, 1. halvår 2018 KURSUS KATALOG

AL EFTERUDDANNELSE Industri og smede, 1. halvår 2018 KURSUS KATALOG AL EFTERUDDANNELSE Industri og smede, 1. halvår 2018 KURSUS KATALOG Indhold Velkommen 4 Kalender 6 Kurser Droner, flyvning med droner Nyhed 7 DS/EN 60204-1 Elektrisk udstyr på maskiner i praksis Nyhed

Læs mere

AL EFTERUDDANNELSE Byggeri og vvs, 1. halvår 2018 KURSUS KATALOG

AL EFTERUDDANNELSE Byggeri og vvs, 1. halvår 2018 KURSUS KATALOG AL EFTERUDDANNELSE Byggeri og vvs, 1. halvår 2018 KURSUS KATALOG Indhold Velkommen 4 Kalender 6 Kurser Blik Tag og Facade lær at udføre korrekt blikkenslagerarbejde Nyhed 7 Droner, flyvning med droner

Læs mere

NatioNal SvejSekoordiNator

NatioNal SvejSekoordiNator NatioNal SvejSekoordiNator CE-mærkning er et lovkrav fra juli 2014. Bliv klar og bliv opkvalificeret med uddannelsesforløbet til National svejsekoordinator Nyt attraktivt uddannelsesforløb national svejsekoordinator

Læs mere

KURSUSKATALOG INDUSTRI OG SMEDE. 1. halvår 2017 AL EFTERUDDANNELSE

KURSUSKATALOG INDUSTRI OG SMEDE. 1. halvår 2017 AL EFTERUDDANNELSE KURSUSKATALOG INDUSTRI OG SMEDE 1. halvår 2017 AL EFTERUDDANNELSE Side 2 VELKOMMEN TIL AL EFTERUDDANNELSES KURSUSPROGRAM FOR 1. HALVÅR 2017 Velkommen til kursuskataloget for første halvår i 2017. Der er

Læs mere

w w w. e n e r g i t j e n e s t e n. d k

w w w. e n e r g i t j e n e s t e n. d k K u r s u s k ata l o g 2 0 1 0 / 2 0 1 1 1 Velkommen til Energitjenestens kursuskatalog 2010 / 2011 Vores program for efteråret 2010 og foråret 2011 byder på mange spændende kurser inden for både lavenergibyggeri,

Læs mere

Efteruddannelse bygningshåndværkere

Efteruddannelse bygningshåndværkere Efteruddannelse bygningshåndværkere ri o e t Fra raksis til p 1 Indholdsfortegnelse Kurser - Energi og bygninger... Side 2 40991 Energioptimering af boliger 42795 Montering af dampspærre og trykprøvning

Læs mere

Kursuskatalog 2011 Bosch Termoteknik 2. halvår

Kursuskatalog 2011 Bosch Termoteknik 2. halvår Kursuskatalog 2011 Bosch Termoteknik 2. halvår Indledning Hos Bosch Termoteknik er vi glade for at præsentere vores kursusprogram for 2. halvår 2011. Ved deltagelse i vores kurser opnås indgående viden

Læs mere

KURSER I METALSVEJSNING

KURSER I METALSVEJSNING KURSER I METALSVEJSNING TAG DIT AMU KURSUS I SLAGELSE Metalsvejsning Svejsning er et stort og spændende arbejdsområde inden for metalindustrien, og efterspørgslen efter kvalificerede svejsere er stor.

Læs mere

BR10 og solvarme. Leon Buhl Teknologisk Imnstitut, Energi & Klima

BR10 og solvarme. Leon Buhl Teknologisk Imnstitut, Energi & Klima Leon Buhl Teknologisk institut Energi & Klima Bygningsreglementet indeholde krav og anbefalinger omkring anvendelsen af solvarme i forbindelse med nye byggerier samt krav og anbefalinger i forbindelse

Læs mere

Skærpede krav til svejsere

Skærpede krav til svejsere Skærpede krav til svejsere skærpede krav til svejsere 2013 1 Skærpede krav til svejsere Senest 1. juli 2014 skal stål- og aluminiumkonstruktioner være CE-mærket, når de bliver leveret til brug i bygge-

Læs mere

Kursuskatalog 2010 Bosch Termoteknik 2. halvår

Kursuskatalog 2010 Bosch Termoteknik 2. halvår Kursuskatalog 2010 Bosch Termoteknik 2. halvår Indledning Hos Bosch Termoteknik er vi glade for at præsentere vores kursusprogram for 2. halvår 2010. Ved deltagelse i vores kurser opnås indgående viden

Læs mere

VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT

VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT Sammenhæng mellem DS 432 og BR08 (BR10) Leon Buhl Industri & Teknologisk Institut Oversigt over indhold Kort oversigt over byggelovgivningen Hvordan anvendes bygningsreglement

Læs mere

Lavenergibyggeri Vedvarende energi Energibesparelser

Lavenergibyggeri Vedvarende energi Energibesparelser Lavenergibyggeri Vedvarende energi Energibesparelser K u r s u s k ata l o g 2 0 1 0 1 Velkommen til Energitjenestens kursuskatalog 2010 Vores program for 2010 byder på mange spændende kurser inden for

Læs mere

1 Kursuskatalog. Kursuskatalog 2012 Bosch Termoteknik 2. halvår

1 Kursuskatalog. Kursuskatalog 2012 Bosch Termoteknik 2. halvår 1 Kursuskatalog Kursuskatalog 2012 Bosch Termoteknik 2. halvår Indledning Hos Bosch Termoteknik er vi glade for at præsentere vores kursusprogram for 2. halvår 2012. Ved deltgelse i vores kurser opnås

Læs mere

Installation af solvarmeanlæg, VE direktivet. Leon Buhl Teknologisk institut Energi & Klima

Installation af solvarmeanlæg, VE direktivet. Leon Buhl Teknologisk institut Energi & Klima Installation af solvarmeanlæg, VE direktivet og KSO ordningen Leon Buhl Teknologisk institut Energi & Klima KSO ordningen 2011 Hovedoversigt for indlæg Hvad er KSO ordningen i dag Status for ordningen

Læs mere

Varme- og køleanlæg i bygninger

Varme- og køleanlæg i bygninger Dansk standard DS 469 2. udgave 2013-02-06 Varme- og køleanlæg i bygninger Heating and cooling systems in buildings DS 469 København DS projekt: M253996 ICS: 91.140.10 Første del af denne publikations

Læs mere

Erfaring med uddannelse i forbindelse med svejsekoordinering National Svejsekoordinator

Erfaring med uddannelse i forbindelse med svejsekoordinering National Svejsekoordinator Vingsted 2012 Erfaring med uddannelse i forbindelse med svejsekoordinering National Svejsekoordinator Bygningsdirektiv BR 10 Konstruktionsnorm DS/EN 1993 (Eurocode 3) Udførelse af konstruktioner DS/EN

Læs mere

KURSER I METALSVEJSNING

KURSER I METALSVEJSNING KURSER I METALSVEJSNING INDEN KURSETS START Der vil blive foretaget en individuel visitation, så indplaceringen i et forløb bliver så korrekt som muligt. EFTER ENDT KURSUSFORLØB Efter kursusforløbet, kan

Læs mere

Lavenergibyggeri Vedvarende Energi Energibesparelser

Lavenergibyggeri Vedvarende Energi Energibesparelser Lavenergibyggeri Vedvarende Energi Energibesparelser K U R S U S K ATA L O G 2 0 1 2 1 Velkommen til Energitjenestens kursuskatalog 2012 Vores program for 2012 byder på mange forskellige kurser inden for

Læs mere

SVEJSECERTIFICERING OG TRÆNING HERNINGSHOLM VIRKSOMHEDSCENTER

SVEJSECERTIFICERING OG TRÆNING HERNINGSHOLM VIRKSOMHEDSCENTER SVEJSECERTIFICERING OG TRÆNING HERNINGSHOLM VIRKSOMHEDSCENTER VARMT ARBEJDE - KURSUS Varmt arbejde omfatter bygningsarbejde med maskiner og værktøj, som afgiver gnister eller varme og derfor kan være årsag

Læs mere

Bæredygtighed og Facilities Management

Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed er tophistorier i mange medier, og mange virksomheder og kommuner bruger mange penge på at blive bæredygtige Men hvad er bæredygtighed er når det omhandler

Læs mere

KURSUSPAKKER TIL DIG, DER ER LEDIG. og gerne vil arbejde i industrien

KURSUSPAKKER TIL DIG, DER ER LEDIG. og gerne vil arbejde i industrien 2017 KURSUSPAKKER TIL DIG, DER ER LEDIG og gerne vil arbejde i industrien Vil du arbejde i industrien? Som ufaglært eller faglært ledig har du ret til seks ugers jobrettet uddannelse. Du kan bl.a. tage

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for. Forum Smede & VVS ApS

Kvalitetshåndbog. for. Forum Smede & VVS ApS Side: 1 af 7; Titel: Kvalitetshåndbog Kvalitetshåndbog for Forum Smede & VVS ApS Side: 2 af 7; Titel: Kvalitetshåndbog Indholdsfortegnelse 1. Forord 2 2. Administrative informationer 2 2.1 Oplysninger

Læs mere

5 Ugers kursuspakke for byggebranchen

5 Ugers kursuspakke for byggebranchen 5 Ugers kursuspakke for byggebranchen Bygge og Anlæg 25 dage HANSENBERGteknia bygge & anlæg 1 Kurser AMU-mål Se noter Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uge 43 Dampspærre, nye bygninger Dampspærre, reno.

Læs mere

Kursuskatalog 2009 Bosch Termoteknik 1. halvår

Kursuskatalog 2009 Bosch Termoteknik 1. halvår Kursuskatalog 2009 Bosch Termoteknik 1. halvår Indledning Hos Bosch Termoteknik er vi glade for at præsentere vores omfattende kursusprogram for 1. halvår 2009. Vi tilbyder tekniske kurser indenfor: Villa

Læs mere

Komponentkrav Installationer. v/ Vagn Holk, Center for Energieffektivisering og Ventilation

Komponentkrav Installationer. v/ Vagn Holk, Center for Energieffektivisering og Ventilation Komponentkrav Installationer v/ Vagn Holk, Center for Energieffektivisering og Ventilation Indholdet i vores undersøgelse på installationsområdet Kortlægning af, hvilke udfordringer og muligheder der er

Læs mere

Reparation af VVSinstallationer

Reparation af VVSinstallationer Reparation af VVSinstallationer Temadag vandskader 2010 Leon Buhl Teknologisk Institut Energi & Klima Reparation i Lovgivningen BR08 Normer: DS 439 Vandnormen DS 432 Afløbsnormen DS 469 Varmenormen 1 Reparation

Læs mere

Temadag om vandinstallationer

Temadag om vandinstallationer Temadag om vandinstallationer Undgå tilbagestrømning og forurening af det rene drikkevand Århus 18. marts 2009 Sikkerhed mod forurening af drikkevandet Tilbagestrømningssikring Godkendelse Sikringskomponenter

Læs mere

Kursuskatalog Hermed Inspecta s nye kursuskatalog for efterår 2013

Kursuskatalog Hermed Inspecta s nye kursuskatalog for efterår 2013 Kursuskatalog Hermed Inspecta s nye kursuskatalog for efterår 2013 Se evt. også vores hjemmeside: www.blaabjerg-miljo.dk - denne side bliver løbende opdateret med nye kurser og datoer. Det er muligt at

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 5 Nummer: 2707 Titel: Køleteknisk område Kort titel: Køl Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet omfatter alle de

Læs mere

ZERObyg kursuskatalog for håndværkere efterår og vinter 2013. Bryd igennem! Bliv fremtidens håndværker med energikompetencer

ZERObyg kursuskatalog for håndværkere efterår og vinter 2013. Bryd igennem! Bliv fremtidens håndværker med energikompetencer ZERObyg kursuskatalog for håndværkere efterår og vinter 2013 Bryd igennem! Bliv fremtidens håndværker med energikompetencer En gevinst for dig, dine kunder og miljøet 0 ZERObyg ZERObyg er et projektsamarbejde

Læs mere

Lejre Vandråd. Repræsentantskabsmøde og bekendtgørelse om kvalitetssikring. 18. april 2013 Lejre Vandråd 1

Lejre Vandråd. Repræsentantskabsmøde og bekendtgørelse om kvalitetssikring. 18. april 2013 Lejre Vandråd 1 Lejre Vandråd Repræsentantskabsmøde og bekendtgørelse om kvalitetssikring 18. april 2013 Lejre Vandråd 1 Dagsorden 19.00 Der bydes velkommen 19.05 Repræsentantskabsmøde i henhold til dagsorden 19.50 Pause

Læs mere

Energibestemmelserne i bygningsreglementet

Energibestemmelserne i bygningsreglementet Energibestemmelserne i bygningsreglementet Dansk Betonforening 6. december 2006 v/ Ejner Jerking 1 Situationen i Europa Kyotoaftalen Europas afhængighed af energiimport fra politisk ustabile områder Bygninger

Læs mere

Nye energibestemmelser i bygningsreglementet Krav og beregningsmetode

Nye energibestemmelser i bygningsreglementet Krav og beregningsmetode Nye energibestemmelser i bygningsreglementet Krav og beregningsmetode Energirigtige bygningsinstallationer (BR 2005!!) 26. oktober hhv. 9. november 2005 Søren Aggerholm Statens Byggeforskningsinstitut,

Læs mere

Kursuskatalog. over kurser i. Personregistrering. 1. halvår 2015. Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K

Kursuskatalog. over kurser i. Personregistrering. 1. halvår 2015. Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K Kursuskatalog over kurser i Personregistrering 1. halvår 2015 Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K Velkommen til Kirkeministeriets kursuskatalog over kurser i personregistrering 1. halvår

Læs mere

Energirenovering i vvs-branchen Henrik Poulsen

Energirenovering i vvs-branchen Henrik Poulsen Energirenovering i vvs-branchen Henrik Poulsen Indhold Energirenovering - Hvorfor? Overordnede rammer Lovgrundlag DS 469 DS 452 DS 3090 Gider vi? Potentiale Hvem? Byggeprocessen Konkurrenter Muligheder

Læs mere

Vvs-branchens praktikvejledning Speciale Vvs- og energispecialist

Vvs-branchens praktikvejledning Speciale Vvs- og energispecialist Til brug for praktikperioden forud for Hovedforløbet. Grundforløb Praktik 1. hovedforløb Praktik 2. hovedforløb Praktik 3. hovedforløb Praktik 4. hovedforløb Praktik Praktik forud for 1. hovedforløb Udføre

Læs mere

Arbejdsmarkedsuddannelser Kursusoversigt forår 2011

Arbejdsmarkedsuddannelser Kursusoversigt forår 2011 Arbejdsmarkedsuddannelser Kursusoversigt forår 2011 Indledning Kursusafdelingen på Erhvervsakademiet København Nord har et varieret kursustilbud, der indeholder arbejdsmarkedsuddannelser, kurser under

Læs mere

Fremtiden tilhører de kompetente

Fremtiden tilhører de kompetente Fremtiden tilhører de kompetente 2013 www.amu-fyn.dk FIND KURSET PÅ VORES HJEMMESIDE - NEMT OG ENKELT Find kurset under fanebladet Kurser eller brug søgefunktionen under Søg/ hjælp. Find inspiration og

Læs mere

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER REGLER. Version Nye bygninger Gyldig fra den 2012

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER REGLER. Version Nye bygninger Gyldig fra den 2012 HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2012 REGLER Nye bygninger 2012 Gyldig fra den 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE ENERGIMÆRKNINGEN I HOVEDTRÆK 02 Energimærkningen i hovedtræk 02 RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE

Læs mere

Branchepakker: Svejseområdet

Branchepakker: Svejseområdet Branchepakker: Svejseområdet Fremstillingsindustri Arabisktalende flygtninge, der skal ind på det danske arbejdsmarked. Dansksproglige krav: Ingen krav til dansksproglige kvalifikationer pakken gennemføres

Læs mere

VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT

VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT KSO ordningen 2012 Leon Buhl Teknologisk institut Energi & klima KSO-ordningen 2012 Status for ordningen Aktiviteter inden for ordningen VE direktivet Godkendte solvarmeanlæg

Læs mere

Gastekniske uddannelser Krav, kompetencer, muligheder

Gastekniske uddannelser Krav, kompetencer, muligheder Krav, kompetencer, muligheder ERFA-Konference gasfyrede anlæg Byggecentrum Middelfart Den 30. & 31. august 2007 Nils Lygaard TEKNIQ 1 Gastekniske uddannelser Oversigt» - Installatør AK / Gas-, vand- og

Læs mere

Nyhedsbrev fra Byggeriets Energiforum

Nyhedsbrev fra Byggeriets Energiforum Nyhedsbrev fra Byggeriets Energiforum Så blev det igen tid til at udsende et nyhedsbrev fra Energitjenestens særlige indsats rettet imod byggeriets parter. Indsatsen har fået nyt navn: Byggeriets Energiforum.

Læs mere

Tilmelding, kursusindhold og -beskrivelse ses på:

Tilmelding, kursusindhold og -beskrivelse ses på: Tværfaglige uddannelser Lovpligtig arbejdsmiljø ( 9) IDV 3 21.11.2016 23.11.2016 12 20 3500 Arbejdsmiljø og sikkerhed ved svejsning og termisk 44530 1 02.11.2016 02.11.2016 361077 0 12 108 863 Brandforanstaltninger

Læs mere

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER REGLER. Version Nye bygninger Gyldig fra den 2012

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER REGLER. Version Nye bygninger Gyldig fra den 2012 HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2012 REGLER Nye bygninger 2012 Gyldig fra den 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE LÆSEVEJLEDNING 02 Læsevejledning 02 ENERGIMÆRKNINGEN I HOVEDTRÆK 03 Energimærkningen i hovedtræk

Læs mere

KURSUSPAKKER TIL DIG, DER ER LEDIG. og gerne vil arbejde i industrien

KURSUSPAKKER TIL DIG, DER ER LEDIG. og gerne vil arbejde i industrien 2016 KURSUSPAKKER TIL DIG, DER ER LEDIG og gerne vil arbejde i industrien 2 Kursuspakkerne i denne folder består af op til seks ugers jobrettet uddannelse. De er for dig, der er ledig, men gerne vil arbejde

Læs mere

Undervisningsmateriale til Nedriveruddannelserne

Undervisningsmateriale til Nedriveruddannelserne Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Undervisningsmateriale til Nedriveruddannelserne Undervisningsministeriet. Marts 2011. Materialet er udviklet for Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for. Houe Smed & VVS

Kvalitetshåndbog. for. Houe Smed & VVS Kvalitetshåndbog for Houe Smed & VVS Side 1 af 8 0. Indholdsfortegnelse Kvalitetshåndbog 0. Indholdsfortegnelse 1 1. Forord 2 2. Organisationsplan 3 3. Kvalitetsmålsætning 4 4. Kvalitetspolitik 4 5. Leveringsformåen

Læs mere

Den bedste måde at spare energi i vores bygninger, er ved at anvende et design, der mindsker behovet for at bruge energi.

Den bedste måde at spare energi i vores bygninger, er ved at anvende et design, der mindsker behovet for at bruge energi. INTEGRERET ENERGIDESIGN Hos Thorkil Jørgensen Rådgivende Ingeniører vægtes samarbejde og innovation. Vi vil i fællesskab med kunder og brugere skabe merværdi i projekterne. Med merværdi mener vi, at vi

Læs mere

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet:

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet: Lovpligtige eftersyn og lovpligtige uddannelser I-bar, som er Metal- og Maskinindustriens branchearbejdsmiljøråd har udarbejdet en vejledning, som samler alle de krav, der gælder i forhold til lovpligtige

Læs mere

Bæredygtig energiforsyning. Redskaber til fremmelse af bæredygtig energiforsyning og udfordringer i lovgivningen

Bæredygtig energiforsyning. Redskaber til fremmelse af bæredygtig energiforsyning og udfordringer i lovgivningen Bæredygtig energiforsyning Redskaber til fremmelse af bæredygtig energiforsyning og udfordringer i lovgivningen Disposition Hvorfor fjernvarme som distributør af bæredygtig energi i storbyer samt målet

Læs mere

ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S

ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S Du kan kontakte os på: Aalborg Forsyning vand A/S Sønderbro 53 9000 Aalborg Telefon 7743 9143 Denne folder er udarbejdet august 2006 og

Læs mere

EU direktivet og energirammen

EU direktivet og energirammen EU direktivet og energirammen Kort fortalt Intelligente komponenter som element i den nye energiramme 23. august 2006 Søren Aggerholm Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Energi og miljø Nye energikrav

Læs mere

Præsentation af Nordic Energy Group. - din samarbejdspartner når energibesparelser og design er vigtigt

Præsentation af Nordic Energy Group. - din samarbejdspartner når energibesparelser og design er vigtigt Præsentation af Nordic Energy Group - din samarbejdspartner når energibesparelser og design er vigtigt Kort om Nordic Energy Group Nordic Energy Group er producent af design solfangere og har forhandlingen

Læs mere

Baggrund. Brugsvandsopvarmningen kan i disse tre varianter være enten med varmtvandsbeholder eller med brugsvandsveksler.

Baggrund. Brugsvandsopvarmningen kan i disse tre varianter være enten med varmtvandsbeholder eller med brugsvandsveksler. Vejrkompensering hvilke krav gælder hvornår? Leon Buhl, Teknologisk Institut Baggrund Instituttet er blevet anmodet om at udarbejde et oplæg vedrørende fjernvarmeløsninger og vejrkompensering i form af

Læs mere

JOBRETTET UDDANNELSE SVEJSNING POSITIVLISTEN 2016

JOBRETTET UDDANNELSE SVEJSNING POSITIVLISTEN 2016 JOBRETTET UDDANNELSE SVEJSNING POSITIVLISTEN 06 Find flere kurser på www.learnmark.dk/amu JOBRETTET UDDANNELSE Denne liste indeholder de kurser og uddannelsesforløb, du som ledig, kan deltage på fra. ledighedsdag,

Læs mere

Folketingets Energipolitiske Udvalg Torsdag 6.november 2008

Folketingets Energipolitiske Udvalg Torsdag 6.november 2008 Folketingets Energipolitiske Udvalg Torsdag 6.november 2008 Sekretariat. +45 5783 0909 Wilstersvej 6 E-mail: dansk.vent@mail.tele.dk 4180 Sorø www.danskventilation.dk 1. Dansk Ventilation, der repræsenterer

Læs mere

Kursuskatalog 2008 Bosch Termoteknik 2. halvår. Kursuskatalog 1

Kursuskatalog 2008 Bosch Termoteknik 2. halvår. Kursuskatalog 1 Kursuskatalog 2008 Bosch Termoteknik 2. halvår Kursuskatalog 1 sfortegnelse Indledning 5 BOSCH GASKEDLER 100.08 Display og automatik, Heatronic III - for kondenserende kedler 101.08 Grundkursus - Kaskadeløsninger

Læs mere

Kom et skridt foran dine konkurrenter og tjen flere penge. Kursusprogram for foråret 2013 OBS! Der tilbydes allerede kurser fra uge 6!

Kom et skridt foran dine konkurrenter og tjen flere penge. Kursusprogram for foråret 2013 OBS! Der tilbydes allerede kurser fra uge 6! Kom et skridt foran dine konkurrenter og tjen flere penge Kursusprogram for foråret OBS! Der tilbydes allerede kurser fra uge 6! 1 Indhold Uddannelsesplanlægning side 3 Energivejlederkurser side 4 ZERObyg

Læs mere

Ventilation fokus på energibesparelser. Titel der Präsentation Ersteller der Präsentation Datum 1

Ventilation fokus på energibesparelser. Titel der Präsentation Ersteller der Präsentation Datum 1 Ventilation fokus på energibesparelser Titel der Präsentation Ersteller der Präsentation Datum 1 Tilstand på nuværende aggregat Optimere nuværende aggregat Ny installation Titel der Präsentation Ersteller

Læs mere

Kursuskatalog. over kurser i. Personregistrering. 2. halvår 2015. Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K

Kursuskatalog. over kurser i. Personregistrering. 2. halvår 2015. Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K Kursuskatalog over kurser i Personregistrering 2. halvår 2015 Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K Velkommen til Kirkeministeriets kursuskatalog over kurser i personregistrering 2. halvår

Læs mere

Seminar om BR10. Velkommen til: -Med særligt fokus på barrierer og muligheder for at få gennemført energibesparelser i eksisterende bygninger

Seminar om BR10. Velkommen til: -Med særligt fokus på barrierer og muligheder for at få gennemført energibesparelser i eksisterende bygninger Energitjenesten i samarbejde med: IDA Konstruktørforeningen AaU Velkommen til: Seminar om BR10 -Med særligt fokus på barrierer og muligheder for at få gennemført energibesparelser i eksisterende bygninger

Læs mere

Modul 1 Undervisning Underviser AMU-nr.

Modul 1 Undervisning Underviser AMU-nr. NEDRIVERUDDANNELSEN Modulplan Hold 14 Modul 1 Undervisning Underviser AMU-nr. Uge 2 2018 Nedrivning - Materialehåndtering Erik Urup Hansen 45642 Uge 3 2018 Sikkerhedsuddannelse ved arbejde med asbestholdige

Læs mere

Orientering fra DM-Uddannelse Tlf.: Fax:

Orientering fra DM-Uddannelse Tlf.: Fax: Nr. 6 November 2012 Vedr. kursusplan for 2012/2013 Der er stadig ledige pladser på nedenstående kurser. Kurser 2012/13 Informationsmateriale for nedenstående kurser finder du på hjemmesiden under Uddannelsesorienteringer

Læs mere

Kurser 2013. Svømmebadskurser 2013 Center for Svømmebadsteknologi

Kurser 2013. Svømmebadskurser 2013 Center for Svømmebadsteknologi Kurser 2013 Svømmebadskurser 2013 Center for Svømmebadsteknologi Kurser 2013 svømmebadsteknik første del svømmebadsteknik anden del svømmebadsteknik tredje del Kursusnr. 61510 Kursets formål er at uddanne

Læs mere

Modul 1 Undervisning Underviser AMU-nr. Mandag Nedrivning - Materialehåndtering Erik Urup Hansen Tirsdag Onsdag Torsdag

Modul 1 Undervisning Underviser AMU-nr. Mandag Nedrivning - Materialehåndtering Erik Urup Hansen Tirsdag Onsdag Torsdag NEDRIVERUDDANNELSEN Modulplan Hold 13 Modul 1 Undervisning Underviser AMU-nr. Uge 5 2017 Nedrivning - Materialehåndtering Erik Urup Hansen 45642 Sikkerhedsuddannelse ved arbejde med Erik Urup Hansen 45845

Læs mere

Kursuskatalog. Fremstilling af produktionsværktøj

Kursuskatalog. Fremstilling af produktionsværktøj Kursuskatalog Fremstilling af produktionsværktøj Side 2 af 10 Maskin og værktøjsteknik 2 fremstilling af produktionsværktøj Udskrevet den 05-03-2012 Praktisk information om AMU Hvor foregår kurserne? AMU-kurserne

Læs mere

BR10 v/ Helle Vilsner, Rockwool

BR10 v/ Helle Vilsner, Rockwool BR10 v/ 1 Helle Vilsner, Rockwool BR10 BR10 teori og praksis 2 BR10 og baggrund for BR10 Begreber Nyt i BR10 + lidt gammelt Renoveringsregler Bilag 6, hvad er rentabelt? Fremtid BR10 konsekvenser Hvad

Læs mere

Nye uddannelsestilbud i Bæredygtigt Byggeri

Nye uddannelsestilbud i Bæredygtigt Byggeri Nye uddannelsestilbud i Bæredygtigt Byggeri AMU kurserne vil blive afholdt vinter 2012/2013 Ingeniør- og akademikurserne vil blive afholdt i foråret 2013 Projekt Opkvalificering af region Sjælland til

Læs mere

6-ugers kursuspakke for byggebranchen

6-ugers kursuspakke for byggebranchen 6-ugers kursuspakke for byggebranchen Bygge og Anlæg HANSENBERGteknia bygge & anlæg Efterår 2015 1 Tømrerkurser AMU-mål Dato Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uge 48 PUTAU 45362 23.11.15 24.11.15 25.11.15

Læs mere

Sikring af vandinstallationer

Sikring af vandinstallationer Sikring af vandinstallationer Sikring af vandinstallationer Leon Buhl Teknologisk Institut Installation og kalibrering Oversigt Hvordan kan tilbagestrømning opstå. Årsager og eksempler Lovgivning og regler

Læs mere

Kurser i vand og afløb

Kurser i vand og afløb Wavin Solution Center wavin.dk Kurser i vand og afløb Solutions for Essentials Det er fantastisk at kunne prøve alle teorier af i virkeligheden i Wavin Solution Center. Vi kan sætte nedsivningsanlæg, rør,

Læs mere

ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER. Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne

ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER. Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS HVAD ER DET? I Danmark har vi stort fokus på at reducere energiforbruget.

Læs mere

Retningslinjer for VVS-installatører

Retningslinjer for VVS-installatører Retningslinjer for VVS-installatører Retningslinjerne skal overholdes af alle VVS-installatører, og rådgiver som arbejder med vandinstallationer i Skanderborg Forsyningsvirksomheds forsyningsområde. Generelle

Læs mere

SÅDAN SIKRER I EJENDOMMENS DRIKKEVAND

SÅDAN SIKRER I EJENDOMMENS DRIKKEVAND SÅDAN SIKRER I EJENDOMMENS DRIKKEVAND Få viden om krav, ansvar og løsninger Øget vandforbrug til industri og produktion af fødevarer stiller store krav til god vandhygiejne. Det samme gør demografiske

Læs mere

BYGNINGSREGLEMENT 2015 BR

BYGNINGSREGLEMENT 2015 BR BYGNINGSREGLEMENT 2015 IKRAFTTRÆDEN Bygningsreglement 2015 trådte i kraft den 1. januar 2016. Bygningsreglementet har dog en overgangsperiode på et halvt år, hvilket betyder, at det frem til 30. juni er

Læs mere

Orientering fra DM-Uddannelse Tlf.: Fax:

Orientering fra DM-Uddannelse Tlf.: Fax: Tlf.: 3927 0087 Fax: 3917 8955 : dmh@danskmaskinhandel.dk Nr. 2 Februar 2013 TIL SAMTLIGE AKTIVE MEDLEMMER OG UDSALGSSTEDER SAMT DM-ARBEJDSGIVER MEDLEMMER Invitation til DM-Arbejdsgiver Informationsmøder

Læs mere

Akademiuddannelsen i Energiteknologi. Tag et enkelt modul eller hele uddannelsen. VE-moduler: SOLCELLER VARMEPUMPER BIOMASSEKEDLER OG -OVNE SOLVARME

Akademiuddannelsen i Energiteknologi. Tag et enkelt modul eller hele uddannelsen. VE-moduler: SOLCELLER VARMEPUMPER BIOMASSEKEDLER OG -OVNE SOLVARME Akademiuddannelsen i Energiteknologi Tag et enkelt modul eller hele uddannelsen VE-moduler: SOLCELLER VARMEPUMPER BIOMASSEKEDLER OG -OVNE SOLVARME MED AKADEMIUDDANNELSEN I ENERGITEKNOLOGI KAN DU: Rådgive

Læs mere

SVEJSNING - Jobrettet uddannelse P SITIVLISTEN JOBRETTET UDDANNELSE VOKSENUDDANNELSE FOR ALLE KOLDING

SVEJSNING - Jobrettet uddannelse P SITIVLISTEN JOBRETTET UDDANNELSE VOKSENUDDANNELSE FOR ALLE KOLDING 206 SVEJSNING - Jobrettet uddannelse JSNING SVE P SITIVLISTEN JOBRETTET UDDANNELSE VOKSENUDDANNELSE FOR ALLE KOLDING SVEJSNING - POSITIVLISTEN JOBRETTET UDDANNELSE - DEN LANDSDÆKKENDE POSITIVLISTE, GÆLDER

Læs mere

Henvisning i BR om at installationer skal udføres i henhold til normerne

Henvisning i BR om at installationer skal udføres i henhold til normerne BR 95 og BR-S 98 angiver de overordnede regler Vandnormen og Afløbsnormen Henvisning i BR om at installationer skal udføres i henhold til normerne SBi s anvisninger henvisning i BR om at SBi s anvisninger

Læs mere

Energibehov og energiomstillingen frem mod v/vagn Holk Lauridsen Videncenter for Energibesparelser i bygninger

Energibehov og energiomstillingen frem mod v/vagn Holk Lauridsen Videncenter for Energibesparelser i bygninger Energibehov og energiomstillingen frem mod 2050 v/vagn Holk Lauridsen Videncenter for Energibesparelser i bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger Emner Historik Energiforsyninger og bygninger

Læs mere

Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk COWI Byggeri og Drift

Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk COWI Byggeri og Drift Praktiske erfaringer med de nye energiregler Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk 1 Energiforbruget i den eksisterende

Læs mere

Tilbud. Vare Antal Enhedspris Beløb Moms Beløb i alt

Tilbud. Vare Antal Enhedspris Beløb Moms Beløb i alt Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Hans Winthers Vej 9 8400 Ebeltoft CVR 22 70 37 14 Carl Th. Dreyers Vej 0 8400 Ebeltoft Ebeltoft, 09-06-2017 Tilbud Forbrugernr.: 82083 Vedr. ejendommen: Carl Th. Dreyers

Læs mere

Kursuskatalog. over kurser i. Personregistrering. 2. halvår 2016 og 1. halvår Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K

Kursuskatalog. over kurser i. Personregistrering. 2. halvår 2016 og 1. halvår Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K Kursuskatalog over kurser i Personregistrering 2. halvår 2016 og 1. halvår 2017 Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K Velkommen til Kirkeministeriets kursuskatalog over kurser i personregistrering

Læs mere

Energirenovering af terrændæk og kældervægge udfordringer og barrierer

Energirenovering af terrændæk og kældervægge udfordringer og barrierer Energirenovering af terrændæk og kældervægge udfordringer og barrierer Membran-Erfa møde om Fundamenter, sokler og kælderkonstruktioner - fugtspærrer, radonforebyggelse og geotekstiler Orientering om BR10

Læs mere

Ny lovgivning og udvikling over 10 år. Leon Buhl Teknologisk Institut, Energi & Klima

Ny lovgivning og udvikling over 10 år. Leon Buhl Teknologisk Institut, Energi & Klima Ny lovgivning og udvikling over 10 år Leon Buhl Teknologisk Institut, Energi & Klima Oversigt over indlæg Generel oversigt EU lovgivning og definitioner Normer og standarder (deres betydning i lovgivningshierarkiet)

Læs mere

Energirigtig drift. Efteruddannelse for teknisk servicepersonale

Energirigtig drift. Efteruddannelse for teknisk servicepersonale Energirigtig drift Efteruddannelse for teknisk servicepersonale ENERGIRIGTIG DRIFT 3 Indhold Forord Forord 3 Fokus på bæredygtighed 4 Behov for kompetenceudvikling 7 Konkrete uddannelsesforløb 8 Særlige

Læs mere

SVEJSNING - 6 ugers jobrettet uddannelse P SITIVLISTEN 6 UGERS JOBRETTET UDDANNELSE. - et samarbejde mellem AMU SYD og HANSENBERG KOLDING

SVEJSNING - 6 ugers jobrettet uddannelse P SITIVLISTEN 6 UGERS JOBRETTET UDDANNELSE. - et samarbejde mellem AMU SYD og HANSENBERG KOLDING 2015 SVEJSNING - 6 ugers jobrettet uddannelse KOLDING JSNING SVE P SITIVLISTEN 6 UGERS JOBRETTET UDDANNELSE - et samarbejde mellem AMU SYD og HANSENBERG SVEJSNING - POSITIVLISTEN 6 UGERS JOBRETTET UDDANNELSE

Læs mere

branchen i ca. 30 år med udførsel af alle slags VVS der vil vælge VVS faget som en spændende sikkerhed herunder også miljø- og

branchen i ca. 30 år med udførsel af alle slags VVS der vil vælge VVS faget som en spændende sikkerhed herunder også miljø- og Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 35 Bilag 5 Offentligt 1 Oplæg til høring den 22. januar 2014 i Landtingssalen på Christiansborg Kort præsentation af mig selv Forbundsformand i Blik og Rørarbejderforbundet,

Læs mere

ZERObyg kursuskatalog for håndværkere vinteren 2013/2014. Bryd igennem! Bliv fremtidens håndværker med energikompetencer

ZERObyg kursuskatalog for håndværkere vinteren 2013/2014. Bryd igennem! Bliv fremtidens håndværker med energikompetencer ZERObyg kursuskatalog for håndværkere vinteren 2013/2014 Bryd igennem! Bliv fremtidens håndværker med energikompetencer En gevinst for dig, dine kunder og miljøet 0 ZERObyg ZERObyg er et projektsamarbejde

Læs mere

Kursusprogram VLT Drives Efterår 2013 www.vlt.dk

Kursusprogram VLT Drives Efterår 2013 www.vlt.dk MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Kursusprogram VLT Drives Efterår 2013 www.vlt.dk Grundkursus VLT Basis KURSUS 1 Kurset henvender sig til teknisk personale, som arbejder med projektering, installation og

Læs mere

Vvs-branchens praktikvejledning Speciale Vvs og blikkenslager

Vvs-branchens praktikvejledning Speciale Vvs og blikkenslager Til brug for praktikperioden forud for Hovedforløbet. Grundforløb Praktik 1. hovedforløb Praktik 2. hovedforløb Praktik 3. hovedforløb Praktik 4. hovedforløb Praktik Praktik forud for 1. hovedforløb Udføre

Læs mere

Rengøringskurser for professionelle. Rengørings- og hygiejneområdet

Rengøringskurser for professionelle. Rengørings- og hygiejneområdet Rengøringskurser for professionelle Rengørings- og hygiejneområdet 1 Hvem er Tradium Erhverv? Tradium Erhverv udbyder uddannelser og kompetenceløft primært under AMU programmet, og vores hovedfokus er

Læs mere

Kursuskatalog. med kurser i. Personregistrering. 2. halvår 2013. Kirkeministeriets IT-Kontor, Rådhusstræde 2, 1466 København K

Kursuskatalog. med kurser i. Personregistrering. 2. halvår 2013. Kirkeministeriets IT-Kontor, Rådhusstræde 2, 1466 København K Kursuskatalog med kurser i Personregistrering 2. halvår 2013 Kirkeministeriets IT-Kontor, Rådhusstræde 2, 1466 København K Velkommen til Kirkeministeriets kursuskatalog med kurser i personregistrering

Læs mere