Kvalitetssikring og produkttest

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetssikring og produkttest"

Transkript

1 Kvalitetssikring og produkttest 33

2 3.0 Kvalitetssikring og produkttest Uponors kvalitetsstyringssystem omfatter alle faser i et produkts levetid. Systemet sikrer således ikke kun det enkelte produkts kvalitet, men også kvalitetsstyring i udvikling af eksisterende produkter, nyudvikling, teknisk rådgivning, ordrebehandling, reklamationsbehandling og andre processer. For Uponor er kvalitet i alle led en forudsætning, og løbende forbedringer er en integreret arbejdsmetode i samtlige afdelinger. Udviklingsprocesserne foregår i takt med de nyeste teknologiske landvindinger og er tilpasset kunders og samfundets krav og behov. Den løbende interne kontrol foretages på Uponors Nordiclab laboratorie, og det sikrer, at alle produkter har samme høje kvalitet uanset på hvilken af Uponors fabrikker, produkterne er produceret. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut foretager løbende tredjepartskontrol, som gennemføres sammen med INSTA-CERTcertificeringen, og det sikrer en systematisk kvalitetskontrol fra modtagelse af råvaren til frigivelse af den enkelte produktionsbatch. Kvalitetscertificering Som vejledning til at styre disse processer er Uponor certificeret i henhold til ISO 9001:2000 (EU-rådets godkendte kvalitetssystem). Uponor har valgt at lade sig certificere efter det mest omfattende modul, modul H. Det vil sig udover den endelige produktkontrol og prøvning, styring af måleudstyr (modul E) og produktion, kontrol og prøvning af de færdige produkter, produktionsplanlægning, indkøb, kundeservice mv. (modul D) omhandler (modul H) også udvikling og konstruktion. Udover den endelige produktkontrol og prøvning foretages kontrol af: Udvikling og konstruktion Planlægning af produktfrembringelse Kommunikation med kunder Indkøb Styring af produktion og servicetilvejebringelse Validering af processer til produktion og servicetilvejebringelse Identifikation og sporbarhed. 34 Kvalitetssikring og produkttest

3 Miljøcertificering Uponor har en tydelig miljøprofil med fokus på både det interne og det eksterne miljø. Virksomhedens miljøpåvirkning af omgivelserne og det interne arbejdsmiljø følges konstant. Uponor er miljøcertificeret i henhold til ISO 14001:2004. Uponor er kontinuerligt opdateret mht. lovgivning og udvikling, når det drejer sig om det eksterne og interne miljø. Genbrug af eget materiale fra produktionsopstart og produktionsspild er tæt på 100 %. Materialet genbruges direkte i produktionen eller til alternative produkter. Uponor deltager i den omfattende WUPPI-ordning, som er et tilbud til alle entreprenører, kommuner etc., som ønsker at medvirke i det miljømæssige arbejde med genanvendelse. Deltagerne i ordningen håndterer til daglig rester, affald af rørprodukter (f.eks. beskadigede produkter på byggepladser) og brugte produkter til udskiftning. Ordningen indebærer, at plastrørsaffaldet sendes retur til producenterne, der Kvalitetssikring og produkttest 35

4 kender materialerne og ved, hvordan de kan genanvendes til nye produkter. Materialerne indsamles i WUPPI s egne containere og bringes til en af de fem modtagestationer i Jylland og på Sjælland. Her sorteres og rengøres materialet, som derefter genanvendes på bedst mulig måde. Kvalitetssikringen Uponors kvalitetssikring starter allerede inden råvare-granulatet modtages på fabrikken. Før afsendelse sender råvareleverandøren et produktions- og afprøvningscertifikat for den pågældende råvareleverance. Herfra udtages flere prøver, der underkastes de interne kontroller og prøver. Først når testresultaterne foreligger og er godkendt, gives der tilladelse til aflæsning. Under ekstrudering af rørene foretages kontinuerlig besigtigelse og elektronisk dataopsamling af processen og rørets dimensioner, og der udtages prøver af færdigproducerede rør fra hver produktionsbatch. Afhængig af produktet foretages følgende undersøgelser, enten under produktionsforløbet eller på færdigproducerede emner: Diameter Godstykkelse Rørlængde Vægt (kg/m) Muffer Prøvning af ringstivhed Slagprøvning Deformationstest Tæthed af samlinger Trykprøve Træktest Densitetstest Smelteindex Termisk stabilitetstest Farve- og overfladekontrol Færdigvarekontrol. Udover ovenstående løbende kontrol gennemføres længerevarende tests i forbindelse med produktcertificering og tredjepartskontrol: Modstand mod kombineret udvendig last og høj temperatur (BLT) Modstand over for indvendigt tryk Strohhalm-test (Intern Uponor test) Langtids trykprøvning. 36 Kvalitetssikring og produkttest

5 Produkttest Eksempler på testmetoder og deres sammenhæng med installation og drift i praksis De anvendte testmetoder er anført for at eftervise produkternes funktionsduelighed under normal anvendelse. I det følgende beskrives kort de anvendte metoder og deres sammenhæng med anvendelse i praksis. 2. Deformationstest Deformationstesten bliver udført for at påvise, at rørets design er optimalt selv under ekstreme forhold. Røret deformeres 30 % i 30 min. Herefter må røret ikke vise vedvarende beskadigelse. 1. Bestemmelse af ringstivhed Kloakrørssystemer af plast klassificeres i forskellige klasser efter deres korttidsstivhed. Denne klassificering afgør valget af rørklasse for installation. Ringstivheden bestemmes i henhold til DS/EN ISO 9969 og angives i kn/m 2. Sammen med de forhold hvorunder rørene installeres, dvs. udlægning og komprimering, er rørets ringstivhed afgørende for den opnåede middeldeformation umiddelbart efter installation. Høj ringstivhed bidrager sammen med god komprimering til reduktion af middeldeformationen, og det indgår ofte som krav i forbindelse med ledningskontrol. Angivelsen af ringstivheden har igennem tiden skiftet navn. Sammenhængen mellem nuværende og tidligere betegnelser er følgende: 3. Samlingers tæthed ved deformation og afvinkling Denne test gennemføres i henhold til DS/EN 1277 men med skærpede krav vedrørende deformationsniveauer. Testen efterviser i høj grad tætheden af samlingerne i forhold til den deformationsgrad, som kan indtræffe under installation og ved jordsætninger. Stivhedsklasser Nuværende betegnelse SN2 SN4 SN8 Stivhed iht. ISO 9969 [kn/m 2 ] Min. 2 Min. 4 Min. 8 Traditionel VA-betegnelse L N S Nordisk betegnelse L M T Tabel Kvalitetssikring og produkttest 37

6 5. Boxloadingtest (BLT) Rør, formstykker og samlinger skal kunne modstå de påvirkninger, de bliver udsat for i systemets levetid. Denne test gennemføres i henhold til DS/EN 1437 og simulerer påvirkninger af rørsystemet ved høj temperatur og viser, om de kan modstå trafiklast og jordtryk. 4. Slagtest Uponor gennemfører slagtest i henhold til DS/EN 744 og DS/EN 1411 ned til -20 C. Testen påviser rørets hårdførhed over for pludselige stød under håndtering og installation. De klimatiske forhold, som rørene transporteres og installeres under i Danmark, gør det specielt vigtigt, at testen gennemføres ved -20 C, idet det må forventes, at rørarbejde også udføres i perioder med frostgrader. 6. Strohhalm-test Under udviklingen af Ultra Rib 2-systemet opfandt Uponor Strohhalm-testen, der efterviser og simulerer forhold omkring bl.a. rodindtrængning. Metoden måler trykket i intervaller mellem muffe og tætningsring efter sammenpresning i henholdsvis 2000 og timer. De målte værdier ekstrapoleres herefter til 100 års levetid, hvor kravet er, at samlingen skal kunne modstå et tryk på 2 bar. Testen er i dag standardiseret i form af DS/EN Kvalitetssikring og produkttest

7 7. Densiteten Der er tale om en test, som bestemmer rørmaterialets densitet (massefylde). Testen udføres i henhold til DS/EN ISO Plastmaterialerne, der indgår i produktionen, testes løbende. Eksempelvis er kravet til PE 0,2 MFR 1,4 g/10 min efter metode T (190 C, 5 kg). NB! Sammenligning af MFR-værdier er kun mulig ved helt ens prøvemetoder. Testen udføres i forbindelse med modtagekontrol af råvaren og stikprøvevis af den færdige vare. Bestemmelsen af densitet er en del af materialeidentifikationen for at sikre, at man har det rigtige materiale i den rigtige kvalitet. Eksempelvis er kravet til PE-basismaterialet til tryk- og gas-rør, at densiteten er minimum 930 kg/m MFR (mass-flow rate) MFR-testen er bestemmende for rørmaterialets massesmelteindeks og udføres i henhold til DS/EN ISO Plastmaterialerne, der indgår i produktionen, testes løbende. Metoden er oprindeligt udviklet for at karakterisere polyethylen, men anvendes i dag også på mange andre polymerere-materialer. Udover anvendelsen af testen til kvalitetssikring kan massesmelte-indeks også fortælle, hvorvidt to forskellige polyolefinrør er egnede til sammensvejsning. 9. OIT (oxidation induction time) OIT-testen bestemmer rørmaterialets oxydation-induktionstid og udføres i henhold til DS/EN 728 eller med andre ord man bestemmer, hvor meget antioxydant der er i råmaterialet, røret eller formstykket. Antioxydanter er nødvendig i polyolefin (fællesbetegnelsen for bl.a. PP og PE) for at sikre, at der ikke dannes skadelige ilt-forbindelser for materialet under opvarmningen i forbindelse med produktion og sammensvejsning. Iltet PE kan ikke svejses. Kvalitetssikring og produkttest 39

8 Eksempelvis er minimumkravet til et færdigt rør eller formstykke for gas- eller vandtryk i PE, at det mindst skal kunne klare en ren ilt-atmosfære i 20 minutter ved 200 C. De ovennævnte test og målinger er eksempler på nogle af de prøver og registreringer, som et produkt gennemgår, alt afhængig af karakter og anvendelsesområde. Afslutningsvis bliver prøveresultater og måledata samlet i produktprotokoller, som igen indgår i en kvalitetssikringsdatabase, der giver fuld sporbarhed tilbage til det enkelte produktserienummer eller produkt og videre til underleverandør og/eller råvarer. Uponor opfylder alle krav til produktstandarderne suppleret med de krav, der stilles for at opnå Nordic Poly Markmærkningsret. Herudover har Uponor yderligere interne kvalitetskrav, som fremgår af de enkelte produktafsnit. 40 Kvalitetssikring og produkttest

Brug af plastrør til vand- og afløbssystemer

Brug af plastrør til vand- og afløbssystemer Brug af plastrør til vand- og afløbssystemer Vejledning nr. 54, 2. udgave Juli 2006 PRODUKTER PROJEKTERING INSTALLATION LEDNINGSDRIFT Vejledning nr. 54, 2. udgave Brug af plastrør til vand- og afløbssystemer

Læs mere

Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 24

Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 24 Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009 Side 1 af 24 Forord Dette dokument er en guideline til kvalitetscertificering. Det indeholder nogle af DNV s tolkninger af DS/ISO 9001: 2008. Tolkningsnotatet

Læs mere

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra:

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra: Forudsætning for CE-mærkning En fabrikant kan først CE-mærke sit produkt og dermed få ret til frit at sælge byggevaren i alle EU-medlemsstater, når fabrikanten har dokumenteret, at varens egenskaber stemmer

Læs mere

Miljøredegørelse for 2012

Miljøredegørelse for 2012 Miljøredegørelse for 2012 Kortlægning Lovgivning Indsatsområder Mål Denne Miljøredegørelse er verificeret af Dansk Standard, DS Certificering A/S, august 2012. Akkrediterings nr. 6003 Dato & Underskrift:

Læs mere

GPS - Geometriske Produkt Specifikationer - GPS-matrix systemet

GPS - Geometriske Produkt Specifikationer - GPS-matrix systemet GPS - Geometriske Produkt Specifikationer - GPS-matrix systemet Hvorfor dette GPS-hefte? GPS er for mange noget nyt og ukendt. I dette GPS-hefte kan du læse om, hvad GPS er, hvilke fordele GPS medfører

Læs mere

EN GUIDE TIL Eco-design i Byggebranchen. An initiative of the University for the Creative Arts

EN GUIDE TIL Eco-design i Byggebranchen. An initiative of the University for the Creative Arts EN GUIDE TIL Eco-design i Byggebranchen An initiative of the University for the Creative Arts 2 EDECON DENNE GUIDE ER EN INTRODUKTION TIL ECO-DESIGN FOR SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER, DER FREMSTILLER

Læs mere

2. Standardens tolkninger - at læse mellem linierne (max. 250 point)

2. Standardens tolkninger - at læse mellem linierne (max. 250 point) 2. Standardens tolkninger - at læse mellem linierne (max. 250 point) Opgave 15 Standardens tolkninger (2 point) Nævn kort de værktøjer, som kan anvendes for at tolke standarden og at kunne læse mellem

Læs mere

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder m.v.

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder m.v. Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder m.v. Afsnit I Indledning Regler om egenkontrol Regler om egenkontrol findes i forordning om fødevarehygiejne 1 i daglig tale kaldet hygiejneforordningen,

Læs mere

Information. Byggeri og energi. til bygherrer i Egedal Kommune. Stigende energipriser. betyder at der er gode. grunde til, at spare på. energien.

Information. Byggeri og energi. til bygherrer i Egedal Kommune. Stigende energipriser. betyder at der er gode. grunde til, at spare på. energien. Information til bygherrer i Egedal Kommune Stigende energipriser betyder at der er gode grunde til, at spare på energien. Der er bl.a. mulighed for en kontant besparelse på energiregningen i hele husets

Læs mere

Kompetencebehov for produktionsmedarbejdere der håndterer erhvervsaffald. Udarbejdet for Industriens Fællesudvalg

Kompetencebehov for produktionsmedarbejdere der håndterer erhvervsaffald. Udarbejdet for Industriens Fællesudvalg Kompetencebehov for produktionsmedarbejdere der håndterer erhvervsaffald Udarbejdet for Industriens Fællesudvalg Peter Hagedorn-Rasmussen Kubix Per Bruhn Marts 2009 Kubix ApS Nørre Voldgade 2 1358 København

Læs mere

Randers Kommune. Vejledning i miljøstyring

Randers Kommune. Vejledning i miljøstyring Randers Kommune Vejledning i miljøstyring Randers Kommune, januar 2000 Forord Randers Kommune har igennem de sidste tre-fire år vedtaget og gennemført en række miljøpolitiske tiltag, der i dag placerer

Læs mere

Energimærkning A/S - Kvalitetshåndbog. Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker

Energimærkning A/S - Kvalitetshåndbog. Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker Energimærkning A/S - Kvalitetshåndbog Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker Energistyrelsen Maj 2011 1 Indholdsfortegnelse ADMINISTRATIVE

Læs mere

Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning

Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning Energimærkning A/S Kvalitetshåndbog Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning April 2008 Eksempel på kvalitetshåndbog Side 1 af 31 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Håndbog i miljøvurdering af produkter

Håndbog i miljøvurdering af produkter Miljønyt Nr. 58 2001 Håndbog i miljøvurdering af produkter - en enkel metode Kirsten Pommer og Pernille Bech Teknologisk Institut Henrik Wenzel, Nina Caspersen og Stig Irving Olsen Instituttet for Produktudvikling

Læs mere

BRANCHENYT APPLIKATIONER DANMARK FRITID SÆRARTIKEL PRODUKTER. Genbrug også af elektrisk og elektronisk udstyr. TCI-Engineering Hänel

BRANCHENYT APPLIKATIONER DANMARK FRITID SÆRARTIKEL PRODUKTER. Genbrug også af elektrisk og elektronisk udstyr. TCI-Engineering Hänel 17 September 2006 BRANCHENYT Genbrug også af elektrisk og elektronisk udstyr APPLIKATIONER TCI-Engineering Hänel DANMARK FRITID Væddeløb langs bymuren omkring Angoulême SÆRARTIKEL Elementært, kære Watson

Læs mere

Idékatalog Planlægning og brug af test i statslige it-projekter

Idékatalog Planlægning og brug af test i statslige it-projekter Idékatalog Planlægning og brug af test i statslige it-projekter Januar 2014 INDHOLD 1. INDLEDNING...1 2. TYPER AF TEST...2 3. PLANLÆGNING AF TEST I FASERNE...6 3.1 IDÉFASEN...6 3.2 ANALYSEFASEN...7 3.3

Læs mere

Samfundsansvar i Bang & Olufsen Bang & Olufsens CSR-politik

Samfundsansvar i Bang & Olufsen Bang & Olufsens CSR-politik Denne rapport udgør Bang & Olufsens lovpligtige redegørelse for samfundsansvar, jf.. årsregnskabslovens 99a. Et uddrag heraf er at finde i selskabets årsrapport 2012/13. Samfundsansvar i Bang & Olufsen

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø QMS- håndbog Kvalitet og Miljø Munck Asfalt a/s April 2015 Munck Asfalt a/s Munck Intercon a/s, nu Munck Asfalt a/s, blev etableret i Nyborg i starten af 90'erne. I de første år var fokus koncentreret

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Kloakrørlægger. en håndbog

Kloakrørlægger. en håndbog Kloakrørlægger en håndbog Kloakrørlægger en håndbog 1. udgave, 1. oplag 2011 Erhvervsskolernes Forlag 2011 Forlagsredaktør: Ole W. Hansen Omslag: Stig Bing Omslagsfoto: Colourbox Tegninger: Dorthe Møller,

Læs mere

B I L AG 2 01.05.2014

B I L AG 2 01.05.2014 B I L AG 2 01.05.2014 Ref. Malk/kgr Byggeri og energieffektivitet Opgavebeskrivelse for Energistyrelsens udbud af uddannelse af energikonsulenter og BedreBoligrådgivere 1. Indledning Energistyrelsen har

Læs mere

Koncernmiljørapport 2004

Koncernmiljørapport 2004 Koncernmiljørapport 24 4 Koncernchefens indledning 6 Lederskab 12 Medarbejdere 16 Kunder 24 Samfund 3 Datamatrix INDHOLD 32 Om rapporten 34 Revisorerklæring 36 Grundfos kort fortalt 38 Diplomer og certifikater

Læs mere

HØRINGSUDKAST. Forslag. til

HØRINGSUDKAST. Forslag. til HØRINGSUDKAST Forslag til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om energimærkning af bygninger 1 I bekendtgørelse nr. 673 af 25. juni 2012 om energimærkning af bygninger foretages følgende ændringer:

Læs mere

Integreret miljø- og energiledelse

Integreret miljø- og energiledelse Integreret miljø- og energiledelse erfaringer fra 11 virksomheder - Baggrundsrapport Kirsten Pommer Teknologisk Institut Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 9 2005 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden

Læs mere

RESULTAT LØN. belønning og anerkendelse

RESULTAT LØN. belønning og anerkendelse RESULTAT LØN belønning og anerkendelse RESULTAT LØN belønning og anerkendelse 2 RESULTATLØN FORORD 3 Forord Øvirge udgivelser i PlusLøn serien Som inspiration til virksomhedernes lønsystemer udgiver DI

Læs mere

ehør IlB tagt ganske enkelt... JUAL

ehør IlB tagt ganske enkelt... JUAL JUAL TAGTILBEHØr ganske enkelt... JUAL leverandør og samarbejdspartner på højeste niveau JUAL TEKNIK fokus på kvalitet og sikkerhed Da mine forældre for 40 år siden startede JUAL, skete det forsigtigt

Læs mere

Samfundsansvar 2013. Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier

Samfundsansvar 2013. Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier Samfundsansvar 2013 Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier Indholdsfortegnelse Samfundsansvar 2013 Samfundsansvar...3 CSR politik for Arkil

Læs mere

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning V EJLEDNING rev. 30. september 2014 J.nr. 3009/3027-0063 Ref. ABK/SRO Energibesparelser Side 1/ 12 Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse

Læs mere

Det er et spørgsmål om holdning

Det er et spørgsmål om holdning Det er et spørgsmål om holdning QUALITY MANAGEMENT I AGA REGION EUROPA NORD HR-047-1103-250 Et århundrede præget af engagement AGA har været førende leverandør af gasser igennem et århundrede, og tilbyder

Læs mere