Den nye INSTA-CERT. certificering. en fællesnordisk ordning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den nye INSTA-CERT. certificering. en fællesnordisk ordning"

Transkript

1 Den nye INSTA-CERT certificering en fællesnordisk ordning

2 En fællesnordisk certificering gennem den uafhængige INSTA-CERT-organisation Certificeringsprocessen administreres og overvåges af den uafhængige INSTA- CERT-organisation. INSTA-CERT blev stiftet i 2004 med henblik på at samle og koordinere indsatsen og erfaringerne i: Dansk Standard certificering SFS-Inspecta certificering (Finland) Nemko certificering (Norge) SP certificering (Sverige) Arbejdet blev indledt med certificeringen af plastrørsystemer til transport af bl.a. drikke- og spildevand i alle sammenhænge. Fremtidig vækst Standarderne og procedurerne, der ligger bag INSTA-CERT-certificeringen og -kontrollen, er åbne for udvikling og forbedring. Alle producenter, der kan acceptere og leve op til kravene i den nye certificeringsordning, kan søge om at benytte Nordic Poly Mark.

3 Hvad er certificering? Standard, der beskriver: De produkter, der er omfattet af standarden. Herunder hvilke materialer produkterne fremstilles af, trykklasser, stivhedsklasser, dimensioner osv. Hvilke applikationsmuligheder produktet må anvendes i Hvilke produktegenskaber, der skal afprøves Hvilke prøver, der skal udføres, og hvordan disse prøver skal håndteres Hvilke krav prøveresultaterne skal leve op til for at opfylde kravene i standarden Hvordan produkterne skal mærkes SBC er (Særlige Bestemmelser for Certificering), der beskriver: INSTA-CERT s krav til certificering for det specifikke produkt Yderligere og mere specifikke krav i forhold til CE-mærkning, standarder og normative dokumenter, med henblik på at hæve kvalitetsniveauet til det traditionelt høje nordiske niveau En beskrivelse af, hvilke produkter certificeringen dækker og hvilke eventuelle begrænsninger, der er på dimensioner og klasser Detaljer vedrørende typetest, intern og ekstern kontrol og inspektion Krav til kvalitetssikringssystem Liste over godkendte tredjepartsorganisationer Beskrivelse af Nordic Poly Mark GRC er (Generelle Regler for Certificering), der beskriver: INSTA-CERT s generelle regler for certificering Certificeringsaftalen Producentens forpligtelser og rettigheder under certificeringsaftalen Kontrolaftale, der beskriver: Producent, kontrolorgan og certificeringsorgan De produkter, der er omfattet af kontrolaftalen Inspektion Mærkning Fuldstændig eller delvis inddragelse af certifikat Betaling for certificeringsordningen De standarder, SBC er og mærker, der er gældende for produktet Kontrolorganets erklæring over for certificeringsorganet Opsigelsesregler Klageprocedurer Lovkrav (f.eks. godkendelse til drikkevand) (INSTA-CERT) at det vil foretage kontrol og inspektion i henhold til de gældende SBC er og rapportere resultaterne til certificeringsorganet Certifikatet dokumenterer: At der af en godkendt tredjepart og med tilfredsstillende resultat er gennemført typetest i henhold til SBC erne At producentens interne kontrolsystem opfylder kravene i SBC erne, og at kontrolsyste- met anvendes aktivt af producenten At producenten regelmæssigt, med uddannet personale og med godkendt udstyr, udfører egenkontrol af produkter og proces At der regelmæssigt foretages tredjepartskontrol At producenten kun anvender råvarer, der opfylder kravene i SBC erne

4 Tredjepartskontrol, der sikrer, at kravene i SBC er og ENstandarder overholdes Samme høje standard som hidtil Høj sikkerhed for brugerne Én samlet certificering for alle de nordiske lande INSTA-CERT certificeringen og Nordic Poly Mark Certificeringen er en fællesnordisk ordning, der har til hensigt at overvåge og administrere de standarder, der anvendes til dokumentation af egenskaberne i en lang række plastrørsystemer og tilhørende komponenter. Certificeringen kontrolleres af en uafhængig tredjepart og er derfor langt forud for CE-mærkningen, der introduceres ultimo 2006, da denne kun anvender den information, som producenterne selv stiller til rådighed. Formålet er at give brugerne en pålidelig standard, der garanterer, at de kan have tillid til, at korrekt installerede INSTA-CERT-certificerede rørsystemer vil sikre ensartet driftssikker transport af enhver form for vand og spildevand, der passerer gennem disse systemer. INSTA-CERT-organisationen, der fastsætter SBC erne INSTA-CERT X produkter Y produkter Plastrørsystemer Den nye fællesnordiske certificeringsordning adskiller sig fra de gamle nationale ordninger ved at involvere de nordiske brugerorganisationer, kontrolorganer og producenter. Denne unikke ordning sikrer, at de eksisterende høje standarder også vil være fremtidens standarder. Arbejdsgruppe DANVA NORVAR Svensk Vatten VVY INSTA-CERT Producenter Kontrolorganer

5 Hvorfor en ny nordisk certificeringsordning og mærkning? De eksisterende nationale mærkninger (f.eks. VA, STF og Gaffelmærket) vil ophøre i løbet af 2006 og blive erstattet af den europæiske CE-mærkning. Med indførelsen af CE-mærkningen vil brugerne ikke kunne være sikre på, at produkterne er underlagt tredjepartskontrol. For at sikre det samme høje nordiske kvalitetsniveau som før CE-mærkningen indføres i maj 2005 en ny fællesnordisk certificeringsordning, som overvåges af INSTA-CERT. Beskrivelse/egenskaber Produktcertificering: - Typeprøvning tredjepart - Intern kontrol - Ekstern kontrol tredjepart Materialer: - Densitet, PE/PP/PVC - Smelteindeks, PE/PP - Termisk stabilitet, PP/PE - K-værdi, PVC - Blødgøringstemperatur, PVC - Langtidstrykstyrke Produkt: - Dimensioner - Udseende - Mærkning - Overfladebeskaffenhed - Dimensionsstabilitet - Termisk stabilitet - Slagprøvning - Stivhed - Trykprøve - Methylenklorid, PVC - Vejrbestandighed Systemet: - Samlingers tæthed - Modstand mod kombineret jordbelastning og høj temperatur (BLT)(rør i jord) - Cyklustest ved forhøjet temperatur (rør i bygning) - Toksiske krav Nuværende ordning CE-mærknng INSTA-CERT Nordic Poly Mark Afløb Tryk Afløb Tryk Afløb Tryk [1] + [1] [2] - [3] Ej rel ++ Ej rel + dekl Ej rel dekl dekl Ej rel dekl - ++ Ej rel Ej rel Ej rel dekl dekl Ej rel - Ej rel ++ Ej rel ++ Ej rel ++ Ej rel ++ Ej rel Ej rel ++ Ej rel [4] Ej rel ++ Sammenligning af krav indeholdt i de forskellige ordninger ++ indeholdt på nuværende niveau + indeholdt, men på lavere end nuværende niveau - ikke indeholdt ej rel ikke relevant for applikationen dekl fabrikant deklareret værdi kræves [1] Fabrikanten bestemmer selv omfanget af den interne kontrol [2] Reaktion over for ild kan blive underkastet tredjeparts kontrol afhængigt af klassificering [3] Vandkvalitet vil formentlig blive omfattet af tredjeparts typeprøvning og kontrol [4] Toksiske krav i forbindelse med CE-mærkning er stadig under diskussion, så niveauet i forhold til de eksisterende krav i DK og FIN kendes ikke

6 Certificeringsprocessen For at opnå INSTA-CERT-certificering og ret til at anvende Nordic Poly Mark skal der først foretages en typetest af et uafhængigt prøvningsinstitut (f.eks. TI, SP, SINTEF, VTT). Tredjepartskontrollen udfærdiger en testrapport, der konkluderer, om produkterne lever op til de krav, der indeholdes i produktstandarden og SBC en. Testrapporten sendes til producenten, hvorefter denne sender al dokumentation til INSTA-CERT. Derefter foretager producenten egenkontrol, der overvåges af tredjepartskontrollen. Desuden gennemfører tredjepartskontrollen regelmæssigt inspektion hos producenten for at kontrollere, at producenten foretager korrekt kontrol med korrekt udstyr, og at kontrollen udføres af kvalificeret personale. Endvidere udtager tredjepartskontrollen tilfældige produktprøver og udfører test for at fastslå, om produkterne lever op til kravene i den relevante produktstandard og SBC. Hvis dette ikke er tilfældet, vil INSTA-CERT skride ind over for producenten, og ultimativt kan certificeringen blive trukket tilbage (se processen i nedenstående figur). Vedvarende kontrol Certificeringsorgan GRC EN yz SBC yz Certifikat Bekræftelse til producent Kopi af kontrolrapport Intern kontrol udført af producenten. Dette overvåges desuden af tredjepartskontrollen. Kontrolaftale Producent - Kontrol af råvarer - Kontrol af komponenter - Produktion - Intern batch release kontrol - Intern procesverifikation - Lager, distribution - Reklamationer Kontrolrapport Tredjepartskontrol Inspektion: - Kvalitetssikringssystem - Personale - Kontroludstyr - Produktionsudstyr Ekstern produktkontrol

7 Lancering INSTA-CERT-certificeringen træder i kraft i maj 2005 og gennemføres i flere på hinanden følgende faser. Fase 1 (introduktion maj 2005) Vandtryk PE EN DS & SFS* Vandtryk PVC EN 1452 DS & SFS* Trykafløb PE EN Trykafløb PVC EN 1456 Trykløse afløb i jord PVC EN 1401 Trykløse afløb i jord PP EN 1852 Trykløse afløb i bygning PVC EN 1329 Trykløse afløb i bygning PP EN 1451 Fase 2 Hot and cold PE-X EN/ISO Hot and cold PP EN/ISO Hot and cold PB EN/ISO Hot and cold PVC-C EN/ISO Hot and cold multilayer Ukendt Gas PE EN 1555 Trykløse afløb i jord struktur EN Trykløse afløb i jord PP-M EN Trykløse afløb i bygning PP-M Ukendt Trykløse afløb i bygning low noise Ukendt Brønde EN serie Fase 3 * Grundet nationale krav til drikkevand i Finland og Danmark bibeholdes SFS- og DS-mærkningen som supplerende mærkning som dokumentation for godkendelse til transport af drikkevand. Trykløse afløb i bygning PE EN 1519 Regnvand Ukendt Kabelrør EN serie Trykløse afløb i jord PE EN Dræn Ukendt

8 Informationer på produkter Vandtryk rør Vandtryk fittings Trykafløb rør Trykafløb fittings Trykløse afløb i jord rør Trykløse afløb i jord fittings Trykløse afløb i bygning rør Trykløse afløb i bygning fittings Nordic Poly Mark Nordic Poly Mark er en frivillig ordning, der skal ses som et supplement til EN-standarden, og alle producenter og importører af plastrørsystemer opfordres til at anvende ordningen. Standardnummer Navn og mærke Fabrikantens mærke Produktionsperiode & produktionssted [1] U eller UD [2] B eller BD [3] Diameter godstykkelse Nominel diameter og rørserie Godstykkelse eller S-serie Eventuelt vinkel Stivhedsklasse SDR svejseområde SDR serie (for PE) Materiale MFR klasse [4] Iskrystal Trykklasse Tolerance (for PE) CT (når relevant) For vejledning og retningslinjer vedrørende ansøgning om og brug af og Nordic Poly Mark, kontakt venligst INSTA-CERT eller en af disse organisationer: Dansk Standard, tlf SFS-Inspecta, tlf Nemko Certification AS, tlf SP Certifiering, tlf Godkendelsesmærker Nordic Poly Mark SFS og/eller DS [5] [1] Såfremt der er flere produktionssteder, skal produktionsstedet kunne identificeres. [2] UD for dimensioner op til 200 mm, U for 250 mm og opefter. [3] B for fittings op til 50 mm, BD fra 75 mm og opefter. [4] Kun for rør til samling med svejsning under montage og kun for PP rør. [5] Når det er relevant. Se i øvrigt skema for introduktion af de forskellige faser inde i brochuren.

Brug af plastrør til vand- og afløbssystemer

Brug af plastrør til vand- og afløbssystemer Brug af plastrør til vand- og afløbssystemer Vejledning nr. 54, 2. udgave Juli 2006 PRODUKTER PROJEKTERING INSTALLATION LEDNINGSDRIFT Vejledning nr. 54, 2. udgave Brug af plastrør til vand- og afløbssystemer

Læs mere

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra:

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra: Forudsætning for CE-mærkning En fabrikant kan først CE-mærke sit produkt og dermed få ret til frit at sælge byggevaren i alle EU-medlemsstater, når fabrikanten har dokumenteret, at varens egenskaber stemmer

Læs mere

DANAK-AKKREDITERINGSBESTEMMELSE

DANAK-AKKREDITERINGSBESTEMMELSE til certificering af arbejdsmiljøledelsessystemer Side : 1/14 1. Anvendelsesområde Akkrediteringsbestemmelsen er gældende for alle organer, som er, eller ansøger om at blive, akkrediteret til certificering

Læs mere

Anvendelsesområde og definitioner

Anvendelsesområde og definitioner Bekendtgørelse om en godkendelsesordning for virksomheder, der leverer rådgivning og projektstyring m.v. i forbindelse med af energirenovering af boliger 1 I medfør af 24 f og 24 g, 24 h, stk. 1 og 2,

Læs mere

Vejledning til Bekendtgørelse om teknisk godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling og opstilling af vindmøller

Vejledning til Bekendtgørelse om teknisk godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling og opstilling af vindmøller til Bekendtgørelse om teknisk 5. oktober 2007 Indledning Den tekniske omfatter krav og procedurer for typegodkendelse såvel som for projektgodkendelse samt krav og procedurer for de virksomheder, der kan

Læs mere

Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg DBI retningslinje 001, 4. udgave, marts 2013 Udgivet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Brandsikringsanlæg Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

Læs mere

Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg DBI retningslinje 001, 4. udgave, April 2012 Udgivet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Brandsikringsanlæg Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

Læs mere

1.0.0.1 Generelt Oversigt

1.0.0.1 Generelt Oversigt 1.0.0.1 Oversigt Introduktion Dette afsnit indeholder en gennemgang af nogle generelle og overordnede informationer om rørsystemerne fra LOGSTOR. Indhold LOGSTOR 1.1 Produktkataloget 1.2 Kvalitets- og

Læs mere

Ikke-bærende vægge. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20

Ikke-bærende vægge. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20 MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014 Ikke-bærende vægge MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Telefon 45 76 20 20 Telefax 45 76 33 20 Forudsætninger...

Læs mere

Kvalitetskrav til Miljømåling ekstern støj og Miljømåling trafikstøj

Kvalitetskrav til Miljømåling ekstern støj og Miljømåling trafikstøj 16. december 1996 (THP/JK/lm) Opdateret 1. september 1998 (THP/JK/lm) Opdateret 3. juli 2005 (JK/HSO/lm) Opdateret 13. maj 2008 (THP/PFI/OFC/HSO/ilk) Opdateret 1. november 2010 (PFI/THP/OFC/CB/ilk) MILJØSTYRELSENS

Læs mere

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder m.v.

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder m.v. Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder m.v. Afsnit I Indledning Regler om egenkontrol Regler om egenkontrol findes i forordning om fødevarehygiejne 1 i daglig tale kaldet hygiejneforordningen,

Læs mere

Indledende vejledning til CLP-forordningen

Indledende vejledning til CLP-forordningen Indledende vejledning til CLP-forordningen CLP er forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering (CLP Classification, Labeling and Packaging) af stoffer og blandinger JURIDISK

Læs mere

Få svar på dine spørgsmål om sikkerhed på legepladser!

Få svar på dine spørgsmål om sikkerhed på legepladser! 1 Få svar på dine spørgsmål om sikkerhed på legepladser! Glade og muntre børn er det man oftest forbinder med en legeplads, og sådan er det heldigvis i langt de fleste tilfælde. Erfaringen viser dog, at

Læs mere

(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk)

(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) 31.3.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 93/1 I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 509/2006 af 20. marts 2006 om garanterede traditionelle specialiteter i forbindelse

Læs mere

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Indhold 1. Den ny InnoBooster kort og godt... 2 1.1 Hvad er InnoBooster?... 2 1.2 Hvad kan InnoBooster investere i?... 2 2. Ansøgningsproces og

Læs mere

Redegørelse for samfundsansvar

Redegørelse for samfundsansvar Redegørelse for samfundsansvar praktisk vejledning & inspiration Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Hvordan kan vejledningen bruges...8 Del 1 : Del 2 : Hvordan opfylder virksomheden

Læs mere

DBI Retningslinje 002. Brandsikringsanlæg. Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

DBI Retningslinje 002. Brandsikringsanlæg. Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg DBI Retningslinje 002 Brandsikringsanlæg Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg 5. udgave 1 Forord Revisionen af DBI Retningslinje 002 Certificering

Læs mere

Redegørelse - Udledninger fra produktionsanlæg i Nordsøen. 3. januar 2011

Redegørelse - Udledninger fra produktionsanlæg i Nordsøen. 3. januar 2011 Redegørelse - Udledninger fra produktionsanlæg i Nordsøen 3. januar 2011 1 Sammenfatning...3 2 Indledende bemærkninger til Redegørelsen...5 3 Redegørelse for spørgsmål stillet af Miljøstyrelsen...6 3.1

Læs mere

INTRODUKTION TIL CE-MÆRKNING AF ELEKTRISKE PRODUKTER

INTRODUKTION TIL CE-MÆRKNING AF ELEKTRISKE PRODUKTER INTRODUKTION TIL CE-MÆRKNING AF ELEKTRISKE PRODUKTER Hvem er folderen skrevet til? De fleste elektriske produkter, der skal sælges i Danmark og de øvrige EU-lande, skal CE-mærkes. CE-mærkningen skal gøre

Læs mere

ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE)

ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE) ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE) VEJLEDNING I ANVENDELSE AF RÅDETS DIREKTIV 94/9/EF AF 23. MARTS 1994 OM INDBYRDES TILNÆRMELSE AF MEDLEMSSTATERNES LOVGIVNING OM MATERIEL OG SIKRINGSSYSTEMER TIL ANVENDELSE I

Læs mere

GPS - Geometriske Produkt Specifikationer - GPS-matrix systemet

GPS - Geometriske Produkt Specifikationer - GPS-matrix systemet GPS - Geometriske Produkt Specifikationer - GPS-matrix systemet Hvorfor dette GPS-hefte? GPS er for mange noget nyt og ukendt. I dette GPS-hefte kan du læse om, hvad GPS er, hvilke fordele GPS medfører

Læs mere

Energimærkning A/S - Kvalitetshåndbog. Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker

Energimærkning A/S - Kvalitetshåndbog. Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker Energimærkning A/S - Kvalitetshåndbog Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker Energistyrelsen Maj 2011 1 Indholdsfortegnelse ADMINISTRATIVE

Læs mere

Bekendtgørelse om indretning m.v. af maskiner 1)

Bekendtgørelse om indretning m.v. af maskiner 1) BEK nr 693 af 10/06/2013 Gældende Offentliggørelsesdato: 21-06-2013 Beskæftigelsesministeriet Ændrer i/ophæver BEK nr 561 af 24/06/1994 Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1 Den fulde tekst Bekendtgørelse

Læs mere

KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND

KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND Rørcenter-anvisning 021 September 2013 Kælderoversvømmelser Sikring mod opstigende kloakvand Rørcenter-anvisning 021 1. udgave, 1. oplag, 2013 Rørcentret,

Læs mere

Vejledning til elektronisk ansøgning

Vejledning til elektronisk ansøgning Vejledning til elektronisk ansøgning Miljømærkning Danmark er gået over til elektronisk arkivering, og derfor ønsker vi fremover at modtage materiale elektronisk både når det gælder, nye ansøgninger, fornyelser,

Læs mere

V e j l e d n i n g. Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden

V e j l e d n i n g. Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden V e j l e d n i n g Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden Indholdsfortegnelse Særskilt hæfte - del 1 Introduktion til egenkontrol Ordliste og definitioner Gældende program - del 2 Egenkontrol

Læs mere

Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning

Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning Energimærkning A/S Kvalitetshåndbog Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning April 2008 Eksempel på kvalitetshåndbog Side 1 af 31 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Om keramik, glas og lignende til fødevarer

Om keramik, glas og lignende til fødevarer Om keramik, glas og lignende til fødevarer Om keramik, glas, porcelæn og fajance beregnet til fødevarekontakt og om de regler, der skal overholdes ved fremstilling eller salg af fx fade, skåle, kander,

Læs mere

B yggevaredirektivet. En vejledning til -mærkning af bygningsglas fra 2003 og fremefter

B yggevaredirektivet. En vejledning til -mærkning af bygningsglas fra 2003 og fremefter B yggevaredirektivet En vejledning til -mærkning af bygningsglas fra 2003 og fremefter Byggevaredirektivet En vejledning til -mærkning af bygningsglas fra 2003 og fremefter GEPVP og -mærkning Groupement

Læs mere