C i r k u l a t i o n

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "C i r k u l a t i o n"

Transkript

1 Kundeavis Nr årgang Februar 2007 Mysteriet i Malmø Tunnelboremaskiner skal have deres på det tørre, så grundvandet omkring dem skal sænkes, mens der bygges Citytunnel i Malmø. Men så begynder SRO-anlægget at vise, at vandstanden svinger 5-6 meter. Det første spadestik til Citytunnelprojektet i Malmø blev taget i Byggeriet af den i alt 17 km lange jernbanestrækning tværs gennem byen står færdigt år 2011, hvor det første tog kan sendes af sted fra den nye underjordiske station under hovedbanegården. De første 4,6 km tilbagelægges i det ene af to borede tunnelrør med en udvendig diameter på 9 meter, som løber parallelt 25 meter under jorden. Herefter fortsætter turen op til jordens overflade i en ca. 1 km lang cut-and-cover-tunnel med tilhørende rampe. Herfra deler sporene sig mod Øresundsbroen i vest, mod Trelleborg i Syd og Ystad i øst. Danskerne på banen Det er konsortiet Malmö Citytunnel Group, der er valgt til at udføre det enorme tunnelbyggeri. Bag konsortiet står tre entreprenørvirksomheder, der har stor international erfaring med den slags projekter; det tyske Bilfinger Berger AG, danske Per Aarsleff A/S og E. Pihl & Søn A.S. Med de danske interesser i tunnelprojektet følger også en lang række opgaver til andre danske virksomheder blandt andet i forbindelse med den omfattende sænkning af grundvandet på byggepladsen, der er en forudsætning for, at tunnelbyggeriet kan gennemføres. Her sænkes grundvandet i et lille, afgrænset område omkring byggeaktiviteten, vandet renses i et minirenseanlæg og sendes retur til undergrunden uden for området. I den forbindelse har den danske afdeling af ingeniørfirmaet Rambøll været på banen. MJK Automation i Nærum har stået for opbygningen af SRO-anlægget, der styrer pumpeprocessen. Selve pumperne leveres af Per Aarsleffs faste leverandør, vvs-grossisten Ahlsell i København. Og Ahlsell har indkøbt SP-pumper fra Grundfos til opgaven. Læs mere på side 2 Udstillinger Grundfos Alldos Hvor nemt kan det blive? marts Danske Køledage marts Udstilling i vandværker, reg. nord/midt april Dansk Svømmebadsteknisk Forenings årsmøde april VVS maj Forårsmøde i vandværker, reg. øst juni Rørcenterdagene juni PumpExpo 2007 > Læs mere på Nu lægger Grundfos også navn til markedets bedste doseringspumper Pumpespecialisten Alldos får Grundfos som fornavn > Læs mere side 4 Efter tre år med tørt opstillede pumper på kommunens rensningsanlæg er konklusionen klar i Nordborg: Det er nok fremtidens løsning!" > Læs artiklen side 9

2 side nr. 31 februar 2007 Højt aktivitetsniveau på (mest) godt og (lidt) ondt 2006 er nu bag os, og det blev et forrygende år for Grundfos, både internationalt og bestemt også her i Danmark. En omsætningsvækst på over 15 % i Danmark betragter vi som ganske ekstraordinær, og positivt at det faktisk er alle kunde- og produktsegmenter, der har bidraget til væksten. Væksten i hele Grundfos-koncernen har også ligget på ca. 15 %. Udfordringen har været for vores produktion og forsyningskæder at følge med denne ekstraordinære vækst. Der har været problemer på både råmaterialer, komponenter, specielt elektronikkomponenter, samt egen kapacitet i produktionen. Gennemgående er det gået ganske godt, men visse produktområder har dog oplevet leveringsvanskeligheder. Der er i løbet af sidste halvdel af 2006 iværksat en række initiativer for at imødekomme den store efterspørgsel, bl.a. kapacitetsudvidelser hos underleverandører, nye og bedre aftaler på råvarer samt egen kapacitet i både produktion og montage. De fleste af disse initiativer er allerede begyndt at virke, mens der for enkelte vil gå lidt tid, inden det er helt på plads. Vi forventer fortsat høj efterspørgsel i 2007 og håber derfor, at ovennævnte vil bidrage til at minimere ulemperne for vore kunder. For selv om vi på Grundfos, også set i forhold til andre leverandører, måske har klaret det relativt fornuftigt, er der ingen tvivl om, at mange kunder har haft store udfordringer med lange leveringstider og -forsinkelser. Udgangspunktet er at undgå det fuldstændigt, men det er måske for meget at håbe. Derimod regner vi med i 2007 at komme tilbage på vores normale høje leveringsevne og -sikkerhed, også i et marked med høj efterspørgsel. Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde og gode forretningsmuligheder i Med venlig hilsen Grundfos DK A/S Claus Witt Adm. direktør Udgivet af: Oplag: Claus Witt skriver... Grundfos DK A/S Martin Bachs Vej Bjerringbro Telefon eksemplarer Fortsat fra forsiden Støj på vandlinien Men hvad der hos Grundfos startede som en almindelig ordreekspedition skulle hurtigt vise sig at udvikle sig til meget mere for den danske pumpekoncern. Ikke alene var grundvandsmængden langt større, end de 67 planlagte pumper kunne klare lige nu er mere end 150 velvoksne SP-pumper i forskellige størrelser på arbejde i den skånske jord men da SRO-anlægget kort efter starten begyndte at opføre sig mærkværdigt, blev mystikken også til en udfordring for udviklingsfolkene hos Grundfos. Salgstekniker Erik Andersen fortæller: Det var pladsformand Jan Jensen fra Per Aarsleff, der ringede og klagede sin nød. Elektrisk støj forårsagede, at vandstandskurven på SROanlægget viste udsving på op til 3 ma det vil sige, at vandstanden blev målt til udsving på 5-6 meter, selvom man ved manuelle målinger kunne konstatere, at vandspejlet var i ro. Alle rådgivere var spurgt til råds. Alle forsøg på fejlfinding i automatikken var resultatløse, og nu ville man gerne vide, om vi havde kendskab til lignende problemer andre steder. Fokus på frekvensomformerne Erik Andersen bragte spørgsmålet videre til Jens Møller og Jesper Blankenfeldt i udviklingsafdelingen hos Grundfos, der havde hørt om fænomenet før, men et entydigt svar var ikke givet, og et besøg på åstedet i Malmø gjorde kun problemet endnu mere komplekst. Her gik det for første gang op for os, at pumperne kørte med eksterne frekvensomformere, fortæller Erik Andersen. Her kunne være et problem, da frekvensstyring giver meget høje frekvensspidser, helt op til V. Derfor anbefaler vi altid, at der installeres et LC-filter, som begrænser niveauet til max. 850 V. Selvom der ganske vist kun er tale om spidsbelastning i et splitsekund, er det nok til at ødelægge motoren. Men et sådant filter var ikke monteret i Malmø. Frekvensomformere tænder også en anden advarselslampe hos pumpefolkene. Taler man om frekvensomformere, taler man også om skærmede kabler, der skal jordes på den helt rigtige måde. Det er en videnskab for sig, og der er mange meninger om, hvad der er det rigtige. Så vi blev enige om, at det nok var bedst, at vi fik et komplet styreskab med frekvensomformer og sensor til måling af vandstanden med hjem til test i Bjerringbro selvom man jo selvfølgelig kan sige, at støjproblemer i et SRO-anlæg egentlig ikke er pumpeleverandørens problem. Men mystikken og nysgerrigheden pirrede Jens og Jesper. Sensor med eller uden jordforbindelse? Det tekniske makkerpar fik hurtigt en fornemmelse af, at det måske var sensoren, der var synderen. Så en Grundfos-sensor blev sendt til Malmø for at blive testet i en enkelt boring, og straks var problemet forsvundet. Grundfos har leveret 150 stk. SP-pumper til sænkning af grundvandet omkring byggepladserne ved tunnelprojektet i Malmø meter kabel forbinder pumperne, der er i størrelserne SP 3A- 12, SP 5A-17, SP 8A-15, SP 14A-13, SP17-7 og SP FAKTA 1. Kontroller motorens fuldlaststrøm inden der vælges frekvensomformer 2. Minimum 30 Hz 3. Maksimal rampetid 3 sekunder 4. Hvis pumpen belastes mere end 90 % i driftspunktet, skal der vælges en motor i overstørrelse (evt. industrimotor) 5. Installer altid et LC-filter for at sikre mod høje spændingsspidser 6. Minimum flow forbi motoren bør være 0,15 m/sek. 7. Evt. kølekappe for brønden, der skulle jordes rigtigt og afsluttes med en skærm. Men så var missionen også lykkedes. SRO en viste rigtigt. Vandstanden var i ro. Flere grundvandssænkninger i fremtiden Erik Andersen lægger ikke skjul på, at problemerne i Malmø har givet erfaringer, som kan blive guld værd i fremtiden. Der er ingen tvivl om, at vi kommer til at beskæftige os meget mere med grundvandssænkninger i fremtiden. Grundfos har allerede været involveret i mange store og komplicerede projekter bl.a. i DR-Byen i Ørestaden og i forbindelse med bygningen af motorvejsbroer, hvor der også bruges SP-pumper og dieseldrevne vakuumpumper i forbindelse med støbning af bropillerne. Men både klimaforandringerne og tidens tendens til at bygge både højere og dybere øger behovet for såvel midlertidige som permanente løsninger på grundvandssænkning. Så det er bestemt et område, hvor vi i bogstaveligste forstand suger viden til os i disse år, lyder det fra Erik Andersen. Grundfos leverer allerede komplette løsninger til grundvandssænkninger. Her er det ofte pumper fra SQ-serien, der anvendes. SQE-pumperne er udstyret med indbyggede frekvensomformere, CU 300 og niveauafbrydere, så her slipper man for både store styreskabe, støj og skærmede kabler. SQE-pumperne ville også kunne have løst opgaverne i en del af boringerne i Malmø, men da kapaciteten begrænser sig til 7 m 3 i timen, var der boringer, hvor andre pumpetyper skulle have været anvendt. Og for overskuelighedens skyld ønskede man sig samme pumpetype overalt. Valget faldt på SP-dykpumper med ekstern frekvensomformer. Det er en løsning, der efter Erik Andersens erfaringer stiller krav til, at man gør sig visse overvejelser før den endelige løsning vælges. Her er til slut anbefalingerne fra den erfarne salgstekniker: Ansvarshavende Iben Glargaard, redaktør: Teamleder Det var ikke en forkert sensor, man havde valgt fra starten, men apropos videnskaben om skærmede kabler viste det sig, at vi ved at sammenligne de to løsninger kunne se, at jordledningerne på sensorerne i Malmø var monteret på selve sensorernes yderkapper. Da vi pillede dem af, begyndte tingene at fungere. Der var også lige nogle samlinger oven Erik Andersen Telefon:

3 nr. 31 februar 2007 side Selv de største Grundfospumper er kun små brikker i teknikken på Herlev Hospital. Vi har været på rundtur. På stuegang i sygehusteknikken Det er et par erfarne herrer, der viser os rundt på Herlev Hospital. Maskinmester Henning Lunddahl har haft sin gang i teknikken i 28 år, og Kai Cramvikt, ildsjæl og ejer af ingeniørog vvs-entreprenørfirmaet Monies & Andersen A/S, har været med helt fra starten af hospitalsbyggeriet i begyndelsen af 70 erne. En af de første entrepriser var stikledningen i højhuset. 30 etager, 125 meter, fortæller direktøren, der gennem årene har skabt et firma med en lang, guldrandet referenceliste med alt fra hospitaler, slotte og museer til tv-stationer og udfordrende industri. Der har også været mange udfordringer i Herlev i de forgangne år, men både Henning Lunddahl og Kai Cramvikt er enige om, at en af de største nok har været udskiftningen af Nordeuropas største adsorptionskøleanlæg for et par år siden. Gammel teknik og nye tider Der var flere årsager til, at en udskiftning var aktuel, beretter Henning Lunddahl. Dels havde de to 4,3 MW-anlæg efterhånden 28 år på bagen, så de trængte til en ordentlig omgang. Dels var der planer om udvidelser på sygehuset, så kapaciteten ville være for lille, fordi anlæggene kun kunne køre ét ad gangen. Dertil kom, at anlæggene i alle årene har kørt med overskudsvarme fra Vestforbrændingen, og her havde man efterhånden optimeret processerne så meget, at man ville kunne reducere fremløbstemperaturen fra 160 til 125 C, hvilket krævede en større ombygning af vores gamle anlæg. Men da Vestforbrændingen samtidig opsagde en gammel aftale om gratis sommervarme til sygehuset, blev adsorptionsanlæggene urentable. Så det var nødvendigt, at der skulle tænkes nyt. Opgaven blev lagt i hænderne på Balslev Rådgivende Ingeniører. Ønsket var en kapacitet på ca. 7,5 MW fordelt på tre centralt placerede anlæg med to kompressorer i hvert anlæg plus en række mindre decentrale anlæg. Ventilationsbehovet i Herlev er på 1,5 millioner m 3 varm og kold luft i timen, hvoraf ca. 1 million m 3 er luft, der er nedkølet fra 30 til 15 C. Det sker i køletårnet, der er placeret på toppen af sengetårnets 30. etage. Transporten foregår i et 450 mm rørsystem. Der blev indhentet tilbud på både freonbaserede løsninger og ammoniakanlæg, og efter en vurdering af både totaløkonomien set over en 10 års periode og de miljømæssige konsekvenser faldt valget på et ammoniakanlæg, vel vidende at denne løsning skærpede kravene til ventilation. Specielt arbejdet på operationsstuerne er meget følsomt for ammoniakudslip, så her udløses der alarm ved målinger på bare 10 ppm. Hvis der sker et udslip af ammoniak, stopper det nærmeste ventilationsanlæg automatisk, og der igangsættes en udsugning, som i sengetårnet sker ved at skabe overtryk. over de øvrige bygninger ved hjælp af en kæmpe mobilkran. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi var mange, der holdt vejret i temmelig lang tid i de dage. Inde i bygningen var der også andre, der havde sved på panden. Henning Lunddahl fortæller, at de gamle anlæg fyldte næsten hele rummet, så det var nødvendigt at montere de nye anlæg i hullerne mens al el- og rørarbejde blev gjort klar, så der kunne skiftes over til de nye systemer på få minutter ventilationsanlægget på et hospital er i bogstaveligste forstand livsvigtig. Da stort set alle håndværkerfag var talrigt repræsenteret på samme tid i det trange rum, var det af sikkerhedsmæssige grunde også nødvendigt at opbygge omfattende afskærmninger, så det var ikke mindst hospitalets elmester Johnny Andersen og overmontør Poul Christiansen fra Harreskov El, der åndede lettet op, da det nye anlæg fra York og Honeywell samt de store pumper fra Grundfos gik i gang, og meldingen lød, at det kører!. Grundfos inde i varmen Salgsingeniør Martin Christensen fra Grundfos er også stolt af løsningen i ventilationscentralen, hvor 4 Grundfos TPEpumper sørger for al pumpearbejdet i det store ventilationsanlæg. Men som pumpeentusiast synes han nu også, at en anden installation af nyere dato bør vises frem på rundturen og der er nok at vise frem, for der står Grundfos på et utal af pumpeløsninger i det enorme hospitalskompleks, og der står i hvert fald Grundfos på alle de pumpeinstallationer, som Kai Cramvikt har stået fadder til gennem årene. Turen går til Varmecentral Øst, der befinder sig i kælderen under en af de mange behandlingsfløje. Her i et beskedent rum står to af den danske pumpekoncerns og Martin Christensens stoltheder: De nyeste tørløbere, Grundfos Large TPE. Det er 11 kw pumper, som også arbejder med direkte spildvarme fra Vestforbrændingen, der som tidligere nævnt sænker fremløbstemperaturen i løbet af de næste par år, hvilket i sig selv ville kræve udskiftning af de gamle pumper. Da der samtidig var behov for en udbygning af kapaciteten dels på grund af byggeriet af en ny stråleterapiafdeling med et kapacitetsbehov alene på 490 kw og dels på grund af planerne om at overgå til gulvvarme i fremtiden blev det besluttet at sammenlægge tre eksisterende varmestationer ved at opgradere Varmecentral Øst til ca. 4 MW nu. For at sikre driften er både pumpe- og vekslerkapaciteten dubleret, og til daglig kører anlæggene parallelt, ligesom anlægget er delt i to temperatursæt 90/60 til de gamle installationer og 70/40 til de nye. Henning Lunddahl kan også fortælle, at man for at sikre tilstrækkelig varmeforsyning til de fjernest liggende lokaler har anbragt pumpefølerne på de kritiske punkter på de yderste strenge. Herlev fremtidssikrer Det er folk fra Grundfos, der har stået for indreguleringen af pumperne. Og det har ikke været nogen helt nem opgave, kan Martin Christensen fortælle. Varmemængden har her fra begyndelsen været alt for stor, fordi stråleterapiafdelingen endnu ikke er taget i anvendelse, men det er vist lykkedes at få det hele til at fungere rigtig godt. Det kan både Henning Lunddahl og Kai Cramvikt bekræfte, og man forventer derfor, at samme model vil blive anvendt, når Varmecentral Vest i løbet af det næste års tid skal ombygges, så man er klar til at opfylde behovet i forbindelse med kommende udvidelser. Så der venter altså flere udfordringer i Herlev! 2 stk. Grundfos TPE /2 AFA - BUBE 2 stk. Grundfos TPE /4 AFA - BUBE Reci Trykholderanlæg 2 stk. Grundfos CR 4-60 FAKTAVarmecentralen Kølecentralen 3 stk. Grundfos CLM kw 3 stk. Grundfos CLM kw 3 stk. Grundfos CLM kw 2 stk. Grundfos UPE Martin Christensen Mobil: Et gevaldigt løft Efter at anlægget var valgt, begyndte et planlægningsarbejde af dimensioner, lyder det fra Kai Cramvikt. De tre nye anlæg skulle installeres i det samme rum, som de to gamle adsorptionsanlæg. Rummet befinder sig i en bygning klemt inde mellem de øvrige hospitalsbygninger, og den eneste vej ud for de 37 tons tunge anlæg var gennem taget. Vi fjernede simpelthen det meste af taget og løftede kolosserne hen Maskinmester Henning Lunddahl og direktør Kai Cramvikt tager temperaturen på den nye varmecentral.

4 side nr. 31 februar 2007 Her tager man service personligt Når servicemontøren laver tingene, som var det til ham selv, skaber det tilfredse og loyale kunder. Jeg har 100 % tillid til de folk! Ordene kommer fra driftsleder Lars Hansen i Frejlev på Lolland. Folkene, han taler om, er servicemontør Ole Bjarne Pedersen og hans makker Brian Olsen fra Grundfos. Lars Hansen og Ole Bjarne Pedersen har samarbejdet i mange år, så da Lars for syv år siden overtog ansvaret for renseanlægget i den lille Storstrøms kommune, var det en selvfølge, at al pumpeservice blev lagt i hænderne på den erfarne servicemand. Kort tid efter kom Brian Olsen med på servicevognen, og Oles erfaringer, med en fortid som smed og mekaniker, blev suppleret med kompetencen fra en sindig elektriker. Det skulle vise sig at være en effektiv kombination, som både Lars Hansen og mange andre siden har haft stor gavn af. Renovering fra ende til anden Det stod nemlig hurtigt klart for Lars Hansen, at der var behov for en gennemgribende renovering af renseanlægget i Frejlev, selvom det kun havde været i drift i en halv snes år. Det var et anlæg, der overhovedet ikke havde været vedligeholdt, så vi måtte skifte stort set samtlige maskindele. Også på styringsområdet haltede teknikken bagefter, så i de efterfølgende år er der installeret et avanceret SRO-system, så både anlæg og alle pumpestationer nu er overvåget. Ole og Brian fra Service Team Øst har haft en finger med i det meste. For interessen og erfaringerne omkring pumpernes mekanik deles med en udbredt nysgerrighed til styringssystemer og en trang til at give sit besyv med, når nye anlæg planlægges og dimensioneres i baglandet hos Grundfos i Bjerringbro. Derfor betragter det lollandske makkerpar i høj grad anlægget i Frejlev som deres et medejerskab, som Lars Hansen hilser mere end velkomment: Når jeg har haft Ole og Brian på besøg, ved jeg, at tingene er 100 % i orden. Når salg også er service At de Grundfos-kunder, som Ole Bjarne Pedersen og Brian Olsen betjener, er tilfredse, kommer egentlig ikke bag på dem. Vi afleverer ikke noget, der ikke er i orden. Vi laver tingene, som vi ville have gjort, hvis det var til os selv. Vi snyder ikke folk, og det ved kunderne godt, så derfor har de også tillid til os, når vi siger, at det er tiden at investere i nyt udstyr. Lars Hansen bekræfter: Da Ole og Brian for kort tid siden foreslog, at jeg skulle skifte to af mine dykpumper i stedet for at blive ved med at få dem repareret, vidste jeg, at det var fordi, det var den billigste løsning for mig. Og der er ingen sure miner i salgsafdelingen, når servicemontørerne er med til at fylde ordrebøgerne. Tværtimod! Omvendt taler Ole Bjarne Pedersen også om et fantastisk samarbejde med Klaus Gerhard Porsmose, der er salgsingeniør i det sydsjællandske og på øerne. Klaus tager os ofte med ud til de kunder, hvor han er på hjemmebane. Vi er jo nok lidt mere vant til at kravle ned i møget, så vi kan tjekke tingenes reelle tilstand i stedet for bare at sælge nyt. Omvendt tager vi også Klaus Gerhard med ud til kunderne, der jo også skal høre om de nyeste tilbud og arrangementer, som salgsafdelingen arrangerer. Lars Hansen i Frejlev nikker bekræftende til, at parløbet mellem servicemontørerne og salgsingeniøren fungerer til kundens fordel. Jeg synes, det er et godt koncept, Grundfos har skruet sammen til os på renseanlæggene slutter den lollandske driftsleder. Lars Hansen har nu fået en anden funktion inden for kloakforsyning i Guldborgsund Kommune. Klaus Gerhard Porsmose Mobil: Nu lægger Grundfos også navn til markedets bedste doseringspumper For to år siden blev en af verdens førende producenter af doseringspumper en del af Grundfos-familien. Nu bliver Alldos også en del af familienavnet. Behovet for doseringspumper vokser eksplosivt i de kommende år. Markedet for sensorer og kontrolsystemer følger med, og kunderne ønsker at købe ind hos så få leverandører som muligt! Tendenserne var klare, da Grundfos for to år siden opkøbte den anerkendte tyske pumpekoncern, Alldos. Grundfos havde selv fire år forinden kastet sig over udviklingen af et digitalt doseringskoncept, og det var på rekordtid lykkedes at udvikle nogle af de mest avancerede doseringspumper på markedet. Men med Alldos som en del af familien, får Grundfos tilført næsten 40 års specialviden og en førende position på verdensmarkedet for doseringssystemer, sensorer, kontrolsystemer og desinficeringsteknologi. For Alldos betød familieskabet, at virksomhedens mange kunder, der for en stor dels vedkommende befinder sig inden for vandbehandlingsområdet, får adgang til et komplet pumpesortiment og en verdensomspændende salgs- og serviceorganisation. Alldos fik samtidig adgang til den viden og de erfaringer, som Grundfos havde høstet på det digitale område det var bl.a. lykkedes udviklingsfolkene hos Grundfos at skabe en pumpe, der kan dosere med en nøjagtighed på helt ned til en procent. Kapaciteten spænder fra 2,5 ml/h til 940 l/h. Fart på udviklingsarbejdet For at styrke udviklingen af det digitale pumpekoncept med tilhørende applikationer har Grundfos valgt at samle alle udviklingsaktiviteter inden for dosering hos Alldos i Pfinztal nær Karlsruhe. Ud over at beskæftige et stort antal udviklingsfolk har Alldos gennem årene opbygget et meget velfungerende udviklingssamarbejde med ingeniørhøjskolen i Karlsruhe. Hos de tyske medarbejdere er familieskabet med Grundfos blevet meget vel modtaget, og det har betydet fuld kraft frem for integrering af Digital Dosing-konceptet fra den danske pumpekoncern med det store sortiment fra Alldos. Resultatet er, at organisationen nu kan præsentere en komplet og optimeret serie af pumper og styringssystemer til dosering og desinficering. I løbet af 2007 vil alle produkter blive markedsført under navnet Grundfos Alldos. Specialist som forhandler i Danmark Grundfos har valgt at lægge salget af doseringspumper i Danmark i hænderne på Pumpegruppen A/S i Kgs. Lyngby. Det sker i respekt for, at sammensætningen af en doseringsløsning kræver meget ekstra tilbehør ud over pumpen, lige som der stilles meget store krav til ekspertise omkring de kemikalier, der skal doseres. En sådan ekspertise har Pumpegruppen opbygget over 20 år. Pumpegruppen A/S kan kontaktes på telefon eller via på Jesper Hanghøj Sørensen Mobil:

5 nr. 31 februar 2007 side I Søvind blev det til 3 CRE5-5 pumper med Multi-E styring og 1 Hydro Solo E CRE5-10 til brug i højtrykszonen. Søvind vandt, da leverandørerne i fælleskab gjorde dét, de er bedst til Søren Pedersen er en brøndborer, der kender sin begrænsning. Til gengæld kender han også de eksperter, der skal til, så kunderne får mere, end de forventer. Følger man vejen mellem Odder og Horsens, kommer man gennem Søvind, der ligger smukt i landskabet ikke langt fra Horsens Fjord. De indbyggere har i årevis nydt godt af en stabil vandforsyning fra Søvind Vandværk, der henter omkring m 3 fra to forskellige boringer i byen og den nærliggende skov. Forsyningssikkerheden ligger den engagerede vandværksbestyrelse meget på sinde, så da man erfarede, at det om kort tid ikke længere ville være muligt at skaffe reservedele til det gamle Delta M6-anlæg fra Grundfos, besluttede man at handle, før nedbruddet og forsyningsproblemerne blev en realitet. Søvind Vandværk tog kontakt til et par mulige leverandører for at få forslag til en ny, langtidsholdbar løsning. Blandt de indbudte leverandører var Søren Pedersen Brøndboring fra Haurum nær Hammel, der ellers ikke tidligere har været på leverandørlisten hos Søvind Vandværk. Men rygterne om kvalifikationerne hos den mere end 30 år gamle brøndborervirksomhed indikerede, at Søren Pedersen ville kunne levere varen. Fra renovering til nytænkning Det blev den østjyske vandværksbestyrelse også hurtigt klar over, da Søren Pedersen og hans allierede præsenterede deres løsning en løsning, der ikke kun bød på en udskiftning af det gamle system, men nærmest var et bud på et helt nyt vandværk. Men argumenterne og dokumentationen var i orden, så det var ikke svært at overbevise Søvind-folkene om, at det var den rigtige investering. Selvfølgelig løber man en risiko for at miste en ordre, når man går længere, end kunden forventer, erkender Søren Pedersen. Men hvis ikke vi havde foreslået, at Søvind også investerede i en omforandring af filteranlægget, ville man snart være stødt på problemer, fordi vandkvaliteten fra værkets boringer var vidt forskellige. Så jeg allierede mig med Silhorko, og i fællesskab besluttede vi en filterløsning, der blander vandet 1:1. Så får de ikke problemer med vandkvaliteten hos forbrugerne. Det bliver heller ikke pumpeløsningen, der giver vandværksbestyrelsen søvnløse nætter, garanterer Søren Pedersen. Jeg tager altid Grundfos med på banen, når jeg byder på den slags opgaver. Så er jeg sikker på, at tingene er dimensioneret optimalt og pumpevalget er det sidste nye. I Søvind blev det til 3 CRE5-5 pumper med Multi-E styring og 1 Hydro Solo E CRE5-10 til brug i højtrykszonen, så det var nogle meget kontante energibesparelser, vi kunne præsentere i Søvind. Det var egentlig ikke meningen, at vi skulle gøre noget ved dykpumperne, men når en ændret indvinding bevirker, at opgaven kan klares af en 7,5 kw-pumpe i stedet for den gamle, strømslugende 11 kw-model, er der mange penge at spare på det fremtidige energiforbrug. Intelligente løsninger i fællesskab Søren Pedersen lægger ikke skjul på, at det er på vandsiden, han er på hjemmebane, men mere end 30 års daglig gang på både små og store vandværker har givet ham en solid viden om de behov og ønsker, driftsfolkene på værkerne har til deres installationer. De ønsker teknik, der fungerer, som er nem at styre, og som er nem at overvåge. Software er blevet mindst lige så vigtig som hardware, og behovene er vidt forskellige, så man kan ikke bare bevæbne sig med en standardløsning. Derfor blev samarbejdspartneren A-Control hentet på banen, da Søvind-projektet skulle udvikles. Brian Andersen har en mangeårig fortid i pumpebranchen, før han for seks år siden slog sig ned som styrings- og SRO-leverandør i Ulstrup. Hans virksomhed, A-Control, er i dag en højteknologisk handels- og ingeniørvirksomhed, der har specialiseret sig i udvikling af systemer til styring, overvågning og dataopsamling hos vand- og varmeværker samt i industrien. Der er efterhånden installeret flere intelligente komponenter på et moderne vandværk. Problemet er, at det er intelligens på forskelligt niveau, og her er det vores opgave at få tingene til at spille sammen. Og der er jo ikke to vandværker, der er udstyret ens derfor kan vi heller ikke bare hale en standardløsning ned fra hylden, fortæller Brian Andersen. Vi har selv udviklet et koncept, som bl.a. består af Artica, der er en enhed, som opsamler informationer og omsætter dem til individuelt tilpassede handlinger. F.eks. kan den direkte hente informationer fra Grundfos-pumperne og via SRO-anlægget præsentere dem for driftslederen eller kombinere dem med oplysninger fra andre signalgivere i anlægget. Det hele kan også omsættes til aktive handlinger f.eks. filterskyl eller natsænkning styret direkte via pumpen. I Søvind har man også prioriteret overvågning højt. Derfor er der lavet en løsning, som giver driftslederen optimale muligheder for at følge med i alle aktiviteter på værket døgnet rundt via en bærbar pc. På et skærmbillede, der er en tydelig grafisk afbildning af Søvind-værkets komponenter, kan den øjeblikkelige driftsstatus aflæses i detaljer, og ældre data kan omsættes til brugbar historik f.eks. i forbindelse med fejlsøgning. Opstår der uregelmæssigheder i driften, modtager de relevante personer en melding via SMS. Lokale håndværkere er en del af løsningen Leverancen fra A-Control omfatter også opbygning af værkets eltavle, både svagstrøm og stærkstrøm, men selve installationen er udført af lokale elektrikere. Den lokale smed har også kigget Søren Pedersens folk over skulderen under det omfattende montagearbejde. Det er et princip, siger Søren Pedersen. Ved at lade lokale håndværkere være med fra starten, får de et indgående kendskab til anlægget, og det betyder, at de er godt rustet til at yde service i dagligdagen. På pumpesiden er der indgået en forebyggende serviceaftale med Grundfos, og det er også specialister fra Grundfos, der har taget sig af opstart og indregulering. Det er i det hele taget en løsning, hvor vi hver især har gjort det, vi er gode til. Men vi har gjort det i fællesskab. Derfor står vi alle sammen med et projekt, vi kan være stolte af, slutter Søren Pedersen. Poul Bøgelund Mobil:

6 side nr. 31 februar 2007 Pumpestationer fremtidssikret med Modular Controls Modular Controls-systemet er utroligt brugervenligt, siger Michael Sillemann fra Slangerup Renseanlæg. En af mine kolleger, som bestemt ikke er computerekspert, håndterede al fejlfinding og startede pumpestationen helt alene allerførste gang, han så systemet. Medarbejderne på Slangerup Renseanlæg er imponeret over, hvor brugervenligt det nye Modular Controls-system er. SLANGERUP: Den kommunale struktur i Danmark ændredes fra 1. januar 2007 med indførelsen af den nye regionsplan. Mange mindre kommuner blev sammenlagt til et mindre antal storkommuner, som hver især bliver styret af én kommunal myndighed. Eksempelvis er de fire kommuner Slangerup, Skibby, Jægerspris og Frederikssund alle landsbysamfund beliggende på Sjælland blevet sammenlagt til én enhed. Denne nye centraliserede tilgang vil også påvirke infrastrukturen for behandling og opsamling samt rensning af spildevand, hvilket betyder, at alle rensningsanlæg, pumpestationer og rørinstallationer bliver forvaltet af ét enkelt organ i stedet for fire. I den nye storkommune ligger ansvaret for overvågning og drift af de i alt ca. 200 pumpestationer hos Slangerup, hvilket kræver, at de lokale myndigheder undersøger, om en anden type styresystem vil kunne hjælpe dem med at gøre stationsarbejdet lettere og sikrere. Det nye, avancerede modulopbyggede Modular Controls-styresystem fra Grundfos har tiltrukket sig stor interesse og er i øjeblikket ved at blive afprøvet på en af kommunens største pumpestationer. Baggrund For øjeblikket har Slangerup Kommune 60 pumpestationer, som overvåges og styres ved hjælp af traditionelle løsninger, der sender GSM-signaler fra stationerne til rensningsanlæggets styresystem. Fra anlægget sendes alarmsignaler videre til den ansvarlige person, som træffer afgørelse om de videre tiltag. Den nuværende styreenhed afgiver meget lidt information på selve pumpestationen, hvilket betyder, at det i tilfælde af en alarm ofte er nødvendigt at køre tilbage til styresystemet for at identificere årsagerne til driftsafbrydelsen. Desuden kan det være nødvendigt at åbne dækslet til pumpestationen for at kontrollere vandstanden og pumpens tilstand, hvilket kan være forbundet med visse risici især midt om natten. Den pumpestation, der er blevet udvalgt til testpro- jektet for Modular Controls, er en af kommunens største, og som følge heraf er den begrænsede plads på det eksisterende panel også noget af en udfordring. Grundfos-løsningen Grundfos leverede og installerede et Modular Controls-system, som styrer pumper fra Grundfos spildevandsprogram. Pumpestationer håndterer spildevand og overfladevand fra et stort område, hvilket medfører et stort antal driftstimer og pumpestart- og stopsekvenser. Resultatet Medarbejderne på Slangerup Renseanlæg er imponeret over, hvor brugervenligt det nye Modular Controls-system er selv uden forudgående instruktion. En af årsagerne til systemets brugervenlighed er, at menuerne har samme opbygning som på en almindelig computer. Derudover lyser de forskellige knapper, når de kan anvendes til indtastning af et svar, og de forbliver slukket, hvis de ikke er relevante i en bestemt situation. På trods af alt dette er beundringen størst over for den store mængde information, som systemet stiller til rådighed, og hvor let disse oplysninger er at afkode. Det store display sikrer, at systemet kan vise stationens driftsstatus på en letlæselig tegning, og denne status kan udbygges yderligere med en detaljeret liste med information. Systemet kan endvidere vise en liste over de seneste 100 alarmer, hvilket gør det let at konstatere, om problemerne følger et bestemt mønster. Desuden kan brugerne få vist kurver, som viser udviklingen over den forløbne dag, uge eller måned. Dette betyder, at alle oplysninger er tilgængelige på selve pumpestationen med fuld komfort og sikkerhed til følge. Stationsdækslet vil sandsynligvis aldrig skulle afmonteres! Modular Controls er fremtidssikret: Alle faciliteter ligger på Compact Flash-programkortet. Alle indstillinger kan åbnes og justeres, hvis en systemudbygning skulle blive nødvendig. Modular Controls-systemet giver således kommunerne en fremragende mulighed for at opfylde de stigende behov, der ligger ude i fremtiden. FAKTA Grundfos sikrede følgende: Yderst brugervenlige styreenheder Stort grafisk display = et stort udvalg af tilgængelige oplysninger Rapportering for at forhindre fejl og sikre hurtigere fejlfinding Modulopbygget koncept med henblik på let systemudbygning og opdatering af software Grundfos leverede: To pumpestyreenheder indbygget i panelet Analoge følere (4-20 ma) Modular Controls som erstatning for eksisterende styreenheder Følgende moduler blev installeret: CU 401, IO 401, PU 101, PU 102 og UPS (batteri-backup 7 AH). Leverede moduler indbygget i plastboks 280 x 560 mm Christian Anker Mobil:

7 nr. 31 februar 2007 side 7 Rødekro giver grønt lys for ny TP In-line pumpe Prisen er lavere. Virkningsgraden er højere. Og de fungerer! Det er konklusionen efter testen af den nye serie af In-line pumper på Rødekro Fjernvarme. Den er det første led i en helt ny generation af In-line pumper. Det er en 90 kw, 16 bars transmissionspumpe installeret med en Danfoss-frekvensomformer. Pumpen er udviklet primært til de mellemstore europæiske fjernvarmeværker og til airconditionanlæg af en vis størrelse i Asien. Det er en nyhed, der lige er præsenteret på markedet resultatet af nytænkning i både konstruktion og produktion. Computernes triumf På Rødekro Fjernvarme er det en gammel nyhed, for her har TP-pumpen været til test i nogle måneder. Udviklingsingeniør hos Grundfos, Morten Lunøe, fortæller: Når man i dag præsenterer en nyhed, er det jo i høj grad computerteknologiens triumf. I TP-pumpens tilfælde står vi med en stærkt forbedret virkningsgrad i forhold til den pumpegeneration, den erstatter. Og det ved vi helt nøjagtigt, før vi overhovedet står med de første stumper til en prototype. Grundfos har en flok utroligt dygtige hydraulikingeniører, der ved hjælp af meget avancerede CFD-beregninger kan simulere flowet ved forskellige justeringer af for eksempel løberen og pumpehuset og herefter vælge den optimale løsning. På prøve i virkelighedens verden Men på trods af simuleringernes træfsikkerhed er det stadig resultaterne i den virkelige verden, der tæller, så alle nye Grundfos-produkter sendes til test under de forhold, det er hensigten, de skal arbejde under. I tilfældet med TP-pumpen meldte Rødekro Fjernvarme sig på banen med et behov for udvidelse af pumpekapaciteten. Her var betingelserne for en test af det nye TP-medlem ideelle. De godt forbrugere i Rødekro forsynes næsten udelukkende med overskudsvarme fra elproduktionen på Enstedværket ved Aabenraa, og det er kun i forbindelse med spidsbelastning og som reserve, at byens egne oliekedler træder til. Men forbruget i Rødekro er netop også meget varieret, og derfor er byen velegnet til test af denne pumpetype. Den nye TP In-line i testmiljø hos Rødekro. Det går rigtig godt! Ingen driftsproblemer eller problemer med opstarten. Virkningsgraden er i top. Pumpens støjniveau er meget lavt, kvalitet og finish er i orden, og det ser ud til, at energiforbruget falder markant. Dertil kommer, at TP-pumpen har en særdeles attraktiv anskaffelsespris. Det skyldes ifølge salgsingeniør Johnny Schou fra Grundfos, at Grundfos har nogle væsentlige stordriftsfordele på produktionen af de nye TP-pumper, da de deler nøglekomponenter med end-suction programmet fra Grundfos. Og her er der virkelig tale om stordrift i øjeblikket, da TP-pumperne fra Grundfos er en enorm succes i både Europa og Asien. Derfor kan Johnny Schou konstatere, at Grundfos har fået et endnu stærkere kort på hånden på et marked, hvor de danske pumper i forvejen har solidt fodfæste. Man står i hvert fald godt og solidt i Rødekro, for der har heller ikke været vibrationsproblemer efter installationen, lyder slutmeldingen fra et tilfreds pioner-hold. TP en stor familie Johnny Schou Mobil:

8 side nr. 31 februar 2007 Den nyeste viden og de gode, gamle erfaringer mødes på messe i juni PumpExpo har næsten udviklet sig til Fagets Dag for pumpefagfolk og rådgivere. I år er der fokus på industrien og kommunalt spildevand, og der kan kigges på nyheder og udveksles viden og erfaringer i Bjerringbro den 13. og 14. juni. Når Grundfos den 13. og 14. juni slår dørene op til PumpExpo 2007 i Bjerringbro, er det tredje gang, at pumpefagfolk og rådgivere sætter hinanden stævne i det midtjyske. Flere hundrede deltagere fra hele Norden var i 2005 med til at skabe noget, der ligner Fagets Dag, og salgschef Steen Stephansen tøver heller ikke med at kalde arrangementet for en succes. PumpExpo er jo ikke en traditionel messe. Det er ganske vist her, man kan smugkigge nyhederne og få et overblik over alle mulighederne i det industrielle pumpeprogram fra Grundfos, men kombineret med de forskellige 1-times symposier dagen igennem er der lagt op til et par dage, hvor det handler om at suge erfaringer til sig fra kolleger og øse ud af den viden, man selv har samlet. Og det er en debat, som folkene fra Grundfos får meget ud af at være en del af. Selvfølgelig er vi sat på jorden for at sælge pumper, siger Steen Stephansen. Men vi sælger nu engang kun noget, hvis vi har de løsninger, som kunderne efterspørger, og her har vi høstet uvurderlige erfaringer på PumpExpo de tidligere år. Den afslappede stemning, de praktisk orienterede symposier, og det faktum, at alle på messen har pumper som fagområde, giver en helt speciel god dialog, som man ikke finder på andre messer. Det er nok også derfor, at en stor del af deltagerne kommer igen og tager andre med. PumpExpo 2007 industrielle pumper og kommunalt spildevand er tema Årets udgave af PumpExpo har specielt fokus på industriens pumper og løsninger til kommunalt spildevand, både på udstillingen og som emne for nogle af symposierne, men også fjernvarmefolk og rådgivere er på dagsordenen. Det endelige program for symposierne og de øvrige aktiviteter under de to udstillingsdage er under udarbejdelse, men et af programpunkterne er sikkert: Muligheden for at komme på en bustur, som fører deltagerne rundt på det enorme Grundfos-areal med besøg på flere produktionsafsnit og øvrige faciliteter i Bjerringbro. Sæt kryds i kalenderen PumpExpo 2007 holdes som tidligere i Grundfos Hallen i Bjerringbro. Der er åbent fra kl. 9 til 16 begge dage, og alle symposier og andre aktiviteter afvikles både den 13. og den 14. juni. Det er gratis at deltage, men forhåndstilmelding er nødvendig. Er du allerede nu sikker på, at du ønsker at deltage på en af forsommerens faglige dage for pumpeinteresserede, kan du reserve plads via til Så sender vi udførligt program og adgangskort i god tid før PumpExpo Her skal du henvende dig, hvis pumpen strejker Hvis du er i tvivl om, hvor du skal henvende dig, hvis din Grundfos-pumpe går i stykker, er svaret meget enkelt: Henvend dig der, hvor pumpen er købt! Er pumpen købt direkte hos Grundfos? Er pumpen købt hos en grossist? Er pumpen købt hos en installatør? Ring til Grundfos Service Bjerringbro Brøndby Kontakt din grossist Grossisten sørger for, at du får besøg af en vvsinstallatør eller en servicemontør fra Grundfos. Grossisten kan også aftale reparation på et af serviceværkstederne eller hos en af de servicepartnere, som Grundfos samarbejder med. Faktura for reparationsarbejdet udskrives af grossisten. Kontakt din installatør Installatøren udbedrer selv problemet, ellers vil installatøren sørge for, at dine pumpeproblemer afhjælpes af enten en servicemontør, et værksted eller en servicepartner fra Grundfos. Installatøren fakturerer dig for reparationen. Ofte kan fejlen lokaliseres og afhjælpes med assistance fra servicekoordinatoren. Hvis det ikke lykkes, sørger vi for, at reparationen bliver udført på stedet af en af vores 40 servicemontører. Det er også muligt at indlevere eller indsende pumper af alle fabrikater til reparation på vores værksteder i Bjerringbro og Brøndby. Husk at oplyse dit kundenummer ved henvendelsen. Du modtager faktura direkte fra Grundfos for servicearbejde ud over garantiperioden. Hvis der er tale om en pumpe, der er omfattet af den forenklede reklamationsbehandling* hos Grundfos, afleverer du blot den defekte pumpe til din grossist, der på stedet ombytter den med en ny. Er din pumpe omfattet af den forenklede reklamationsbehandling* hos Grundfos, ombytter installatøren pumpen med en ny. Forenklet reklamationsbehandling * Forenkelt reklamationsbehandling gælder for følgende pumpetyper: Serie 100 og Serie 200 (UPS, Alpha+, Alpha Pro), JP, Conlift, Pumpehoveder til gaskedler, Unilift KP, Unilift CC, Unilift AP, Sololift, SQ og membranbeholder til og med 130 l. Gælder op til 24 måneder efter købsdatoen og op til 30 måneder efter produktionen af pumpen (produktionsdato er trykt på pumpens typeskilt)

9 nr. 31 februar 2007 side Hvor nemt kan det blive? en sådan installation. Og en del af merudgiften hentes i øvrigt hjem gennem besparelser på service og vedligeholdelse. Det er snart ti år siden, at vi i Nordborg besluttede os for, at Grundfos skulle være den fremtidige leverandør til alle vores spildevandsinstallationer. Siden har vi næsten investeret i alle de pumpetyper, Grundfos kan levere med undtagelse af de allerstørste. Og jeg må sige, at de til fulde har levet op til vores vurdering af, at Grundfos er unik og det mest driftsikre valg, fortæller Ole Larsen. For et års tid siden skiftede vi en pakdåse på vores første Grundfos-pumpe, den har altså kørt i næsten ti år, og det er det eneste, vi har haft af reparationer ud over almindelig vedligeholdelse. Det er jeg da lidt imponeret over. De to S1-pumper sørger for den daglige mængde spildevand på m 3. Serviceniveauet er også bare i orden! Men det er ikke kun produktkvaliteten, der gør Ole Larsen til en tilfreds kunde. Også når det handler om den personlige kontakt, er der klap på skulderen til folkene fra Grundfos. Som det bliver sagt på sønderjysk: De har de rigtige støvler, og de har dem på. I tre år har man i Nordborg høstet erfaringer med tørt opstillede pumper på kommunens renseanlæg. Det er nok fremtidens løsning, lyder konklusionen. Det var et besøg hos kollegaen i Aabenraa, der fik driftsleder Ole Larsen fra Nordborg i Sønderborg Kommune til at vælge en løsning med tørt opstillede pumper, da pumpestationen i Guderup skulle udskiftes. I Aabenraa var der ganske vist tale om et mindre anlæg, men erfaringerne var gode, så Ole Larsen vurderede, at man også i Nordborg ville kunne få en driftsikker løsning. Her er der ganske vist tale om en hovedpumpestation, der skal forsyne en 225 mm tryksat ledning på 977 meter med en løftehøjde på godt 21 meter, men efter en snak og nogle beregninger sammen med den huskendte projektsalgsingeniør Bent Rasmussen fra Grundfos var løsningen klar til at tage i brug den 2. december Det er ren luksus! Det blev to Grundfos S1-pumper, der blev sat til at sørge for pumpestationens daglige mængde af spildevand på m 3, og meldingen lyder, at den valgte løsning er ren luksus. Ole Larsen fortæller: Pumperne er placeret i en tør bygning et par meter over vandspejlet, så nu er det slut med at tage turen ned i sumpen og rage efter tingene, når pumperne skal serviceres. Og det skal de i øvrigt sjældent, for vi har valgt at udstyre pumperne med SmartTrim. Det betyder, at vi kan justere pumperne til maksimal virkningsgrad, uden at det er nødvendigt at skille pumperne ad vi skal bare skrue på tre skruer, når vi kan se på SRO en, at de har tabt lidt af virkningsgraden. Ole Larsen har gjort op, at pumperne kun er blevet justeret tre gange i løbet af de tre år, de har været i funktion. I alt har vi vel justeret to millimeter, og vi har ikke fået en dråbe spildevand på fingrene hvor nemt kan det blive? spørger den sønderjyske driftsleder, der formoder, at de fleste fremtidige pumpestationer i kommunen også vil blive projekteret med tørt opstillede pumper. Tørt opstillede pumper vinder frem Hos Grundfos kan man bekræfte tendensen. Både Bent Rasmussen og salgsingeniør Poul Bøgelund Johansen siger, at trenden i udlandet går i retning af tørt opstillede pumper i stedet for de dykkede typer. Hensynet til renseanlæggenes medarbejdere tæller efterhånden så meget, at kommuner og virksomheder er parate til at betale den lidt dyrere pris for Det er bl.a. Bent Rasmussens mangeårige erfaring og indsigt i dagligdagen på et renseanlæg, Ole Larsen hentyder til. Han kender vores hverdag og arbejdsbetingelser, så er der det mindste, der ikke fungerer optimalt, klarer han det i en håndevending. Serviceniveauet hos Grundfos er bare i orden, og det er ikke kun mig, der synes det alle mine folk, der har kontakt med Grundfos, er så glade for samarbejdet. Samarbejdet omfatter også projektering og dimensionering. Jeg giver Bent alle tallene, så beregner han de rigtige løsninger sammen med hans bagland i projektafdelingen i Bjerringbro. Vi bygger selv det hele sammen med lokale entreprenører, ligesom vi selv står for serviceringen af vores anlæg. Vi har efterhånden fået tingene standardiseret meget i hele kommunen, så det er de samme pumper, der står alle steder, blandt andet masser af SEG-pumper. Dem er vi rigtig glade for, eller rettere, dem er vi også glade for, slutter driftslederen fra Als. Bent Rasmussen Mobil: Poul Bøgelund Mobil:

10 side 10 nr. 31 februar 2007 Grundfos som rådgivernes rådgiver Til brug for dimensioneringen og valget af pumper er der fokus på beregningen af den sandsynlige vandtilstrømning, der kan sammenholdes med ønskerne til pumpetyper. Skal pumperne være tørt eller vådt opstillede? Horisontale eller vertikale? Hvor mange pumper skal opstilles parallelt? Er der ønsker til hydrauliktypen og hvad med flow og løftehøjder? En af de nyeste faciliteter er muligheden for tryktabsberegning ved forskellige rørdimensioner, forskellige materialer og ved tilkobling af forskellige fittings. Hvis beregningerne viser, at de ønskede valg vil give problemer med gennemstrømningshastigheden, advarer programmet om risikoen for f.eks. tryktab og aflejringer. På baggrund af de oplysninger, der indtastes, udregner Win- CAPS den mest energioptimale pumpeløsning samt et antal mere energiforbrugende alternativer. Hvis det ønskes, kan levetidsomkostningerne til de enkelte forslag udregnes, ligesom programmet kan give forslag til valg af tilbehør og styringer. Ingeniør Christian Anker er rådgivernes mand hos Grundfos. Ingeniør Christian Anker er et af de "værktøjer", som Grundfos tilbyder rådgiverne i forbindelse med projektering af spildevandsløsninger Vi skal ikke belemre rådgiverne med sælgerbesøg, lyder det fra Christian Anker, der i snart syv år har været rådgivernes mand hos Grundfos. Udtalelsen kommer som en kommentar til hans officielle titel salgsingeniør, for Christian betragter slet ikke sig selv som sælger, men som rådgivernes rådgiver og virksomheden Grundfos som rådgivernes bagland og samarbejdspartner. Sådan er der også mange rådgivere og anlægsansvarlige, der allerede oplever den danske pumpekoncern. I nogle af de mest markante anlægsarbejder herhjemme i de seneste år har Christian Anker og hans tekniske bagland siddet med til bords, når der skulle projekteres og dimensioneres ikke mindst på spildevandsområdet, hvor Grundfos i de seneste år har markeret sig meget kraftigt med et produktprogram, der efterhånden omfatter løsninger til stort set ethvert behov; fra de mindste boligløsninger til de største offentlige renseanlæg og industrier. Pumpevalget og dimensioneringen er blevet mere og mere kompleks i takt med den teknologiske udvikling og de mange specialiserede krav fra f.eks. industrien. Og selvom pumperne er en vigtig detalje, er de jo som regel kun en lille del af det projekt, de indgår i. Så rådgiverne har nok at se til, og derfor bliver vores tilbud om at være sparringspartnere godt modtaget, fortæller Christian Anker, der bygger sin rådgiverfunktion på mange års ingeniørerfaring med dimensionering af både pumpestationer og spildevandspumper. Grundfos har spildevandsløsninger til stort og småt Det er et bredt spekter af opgaver, som nogle af landets største rådgivende ingeniørfirmaer har valgt at involvere Grundfos i. Det har bl.a. handlet om Danmarkshistoriens største grundvandssænkning i forbindelse med byggeriet af DR- Byen i Ørestaden, fortæller Christian Anker, der understreger, at hans rolle som sparringspartner ikke er forbeholdt de store rådgivervirksomheder. Han har bl.a. lige afsluttet et meget spændende projekt i Herning, hvor en lokal rådgiver har anvendt Grundfos-løsninger til både afvanding af parkeringsarealerne, spildevand og vandforsyning i byens nye musikskole. Her er det en stor fordel, at vi efterhånden kan projektere enhver bygge- og anlægsopgave med Grundfos-pumper. Gennem planlagte, strategiske opkøb af de bedste, specialiserede pumpeproducenter i Europa tæller vores pumpesortiment nok det ypperste på markedet til både dræn, afvanding, grundvandssænkning, spildevand, kloak og industri. Og det kommer som en stor overraskelse for mange, lige som mange heller ikke er klar over, at vi er leveringsdygtige i komplette beholderanlæg, præfabrikerede PE Flex-brønde og nymontering i gamle betonbrønde, konstaterer Christian Anker. Flere tilbud til rådgivere Grundfos har suppleret rådgiverfunktionen med en række konkrete tilbud og redskaber til rådgiverne. Foruden udbygningen af det meget roste dimensioneringsværktøj Win- CAPS med bl.a. tryktabsberegning til spildevand, har Grundfos opbygget en meget anvendt service i forbindelse med udarbejdelse af standard betoninstallationstegninger en service, der snart får følgeskab af en tilsvarende for PE-brøndtegninger. Men det er WinCAPS, eller den webbaserede version WebCAPS, der er fundamentet for samarbejdet med de fleste rådgivere. Det er et gratis og meget omfattende dimensioneringsværktøj, der på trods af et hav af faciliteter er let at anvende. Man kan bare kaste sig ud i det og følge manualen, men de fleste vælger at få et personligt kursus, der kan klares på et par timer, lyder meldingen fra Christian Anker, som foretrækker at gennemføre instruktionen på baggrund af et aktuelt projekt hos den enkelte rådgiver. Så kan medarbejderne fordybe sig i sit speciale, og alle kan se mulighederne i en helhed. Desuden bliver kurset en del af opgaveløsningen, som kan debiteres. Fokus på dimensionering af spildevandsløsninger WinCAPS opgraderes løbende, og i den nye version findes nu også en fuldt udbygget spildevandsdel, der giver mulighed for dimensionering af løsninger i henholdsvis kommercielle bygninger, private hjem og kommunale anlæg. Rådgiverne kan også benytte sig af et omfattende bibliotek af CAD-tegninger i skala 1:1, som frit kan downloades til brug i det komplette tegningsmateriale, og for de driftsansvarlige og anlæggets servicepartnere indeholder WinCAPS også en række serviceinformationer bl.a. serviceplaner, reservedelsoversigter og videoklip, der viser, hvordan pumperne serviceres. Opfordring til samarbejde Så både WebCAPS og WinCAPS er et gør det selv-program og en fælles arbejdsplatform, når rådgiverne vælger at bruge mig og mine kolleger som sparringspartnere, siger Christian Anker med en afsluttende opfordring til, at alle interesserede kontakter ham hvad enten det handler om at arrangere et dimensioneringskursus baseret på WinCAPS, eller ønskerne drejer sig om sparring og rådgivning i forbindelse med et konkret projekt. Stort eller lille. Christian Anker Mobil:

11 nr. 31 februar 2007 side 11 Kritik fik Grundfos ud af røret Altid optaget! Det var en af årsagerne til, at Grundfos investerede i et nyt telefonsystem. Og hvordan er det så gået? Det er godt et års tid siden, at Grundfos DK tog et nyt telefonsystem i brug. Det betød, at det ikke længere var muligt at ringe direkte til enkeltpersoner i salgs- og serviceafdelingerne. Nu kan man vælge enten at ringe på hovednummeret og herfra taste sig videre til de enkelte afdelinger, eller man kan benytte en række genvejsnumre, og herfra med et enkelt tryk eller to komme i forbindelse med en person, der kan hjælpe i det aktuelle tilfælde. Vi vidste, at mange i starten ville synes, det var en træls beslutning, vi havde taget. Og vi ved også, at der stadig er nogle, der savner de gode, gamle dage. Men vi har også i de seneste måneder fået rigtig mange tilkendegivelser om, at det nye system har givet den forbedring i kundebetjeningen, der var hensigten. Ordene kommer fra Bjarne Lærke, der er leder af Team Intern Salg hos Grundfos DK og en af bagmændene bag forandringerne. Derfor blev systemet ændret Det var en massiv kritik af vores telefonbetjening, der fik os til at kigge os om efter en ny måde at håndtere opringningerne på, fortæller Bjarne Lærke. Rigtig mange kunder klagede over, at telefonerne direkte til deres sædvanlige Grundfos-medarbejder altid meldte optaget. Så vi gik i gang med at undersøge, hvad det var, kunderne havde behov for, når de ringede. Undersøgelsen viste, at en stor del af henvendelserne handlede om bestilling af reservedele og brochurer, spørgsmål om priser og leveringstider, support til brugen af dimensioneringsprogrammerne eller andre, praktiske oplysninger, som mange andre end den normale medarbejder ville kunne svare på. Og da hver af de garvede Grundfos-medarbejdere Medarbejdernyt Vikar i Team Marketing & Salgssupport Signe Torbensen tiltrådte 1. december 2006 som barselsvikar for Randi Graugaard i Team Marketing & Salgssupport. Signe er uddannet grafiker og kommer fra en stilling som grafiker hos Dahetra A/S i Stilling. Signe træffes på Salgsingeniør i Team VA Pr. 1. december 2006 startede Torben Hornum i et job som salgsingeniør i Team VA, hvor hans salgsområde inden for spildevandsprodukter vil være Jylland. Torben har arbejdet med spildevandspumper i en række år, senest hos Grønbech & Sønner. Torben træffes på gennem årene har opbygget et utal af nære kunderelationer, var det rigtig meget tid, der gik med at ekspedere. Derfor var der meget tit optaget, når kunderne ringede for at få fx teknisk rådgivning, der egentlig er salgsteknikerens væsentligste mission, lyder det fra den ansvarlige teamleder for teknisk salg. Man skal ikke fortælle historien forfra hver gang Der var enighed om, at ekspeditionsopgaverne med fordel kunne varetages af andre, men det var også altafgørende, at den enkelte Grundfos-medarbejder kendte hver enkelt kunde, så kunden ikke skulle starte med Adam og Eva hver gang. Løsningen er blevet et meget avanceret telefonsystem, som ofte gør det muligt for den enkelte telefonmedarbejder at se alle oplysninger om den kunde eller rådgiver, der ringer. Når kundens data er lagt ind i Grundfos' kundedatabase kommer oplysningerne frem på skærmen i samme sekund, som opringningen besvares. Det er både data om personen og det firma, han eller hun ringer fra, men det er også oplysninger om de ting, der tidligere har været talt om, eller tilbud der er afgivet, ordrer, der er modtaget og aftaler, der er indgået. Vi er blevet rigtig gode til at skrive tingene kort og præcist ind, så snart vi har lagt røret på efter en samtale, så andre kan følge med i, hvad der er sket, lyder det glad og lettet fra en af de andre hovedansvarlige for det nye system, salgschef Steen A. Stephansen. For vi ved godt, at den gode, personlige behandling altid har været et kendetegn for Grundfos, og det må vi ikke sætte over styr. Derfor er det også stadig muligt at komme til at tale med den person, man ønsker. Alle personer i de enkelte telefongrupper sidder samlet, så alle kan se, om den ønskede person er ledig og alle kan stille om. Så vi håber virkelig, at vores kunder oplever det nye telefonsystem som en forbedring, og hvis der er kommentarer eller ideer, der kan gøre det endnu bedre, vil vi gerne høre om det, lyder opfordringen fra Bjarne Lærke og Steen Stephansen. Logistikassistent i Team Logistik Jeanette Kræmmer Flaaris tiltrådte 1. januar 2007 som logistikassistent i Team Logistik, hvor hendes primære ansvarsområde er ordreafvikling. Jeanette kommer fra en lignende stilling hos Siemens. Jeanette træffes på Servicemontør i Brøndby Nicholas Middleton startede den 16. januar 2007 som servicemontør i vores serviceteam i Brøndby. Her vil han dels arbejde med nymontage af spildevandsprodukter og dels være på værkstedet. Nicholas er uddannet smed og kommer fra et job som reparatør hos Sawo A/S. Nicholas træffes på Projektkoordinator i Team VA 1. januar 2007 tiltrådte René Bjerregaard Larsen som projektkoordinator i Team VA, Brøndby, hvor han deltager i projektafvikling inden for spildevand. René har en baggrund som driftsassistent på Tølløse Renseanlæg og har som elektriker arbejdet med pumpestationer og styringer. René træffes på Hovedvejen Hovednummeret Her kan du taste dig videre til: 1. Bestilling 2. Tilbud og teknisk rådgivning 3. Andet Genvejen BESTILLING Pumper Ordrebehandling Forespørgsel på leveringstider Reservedele Ordrebehandling Forespørgsel på leveringstider Motor OEM Ordrebehandling Forespørgsel på leveringstider TILBUD OG TEKNISK RÅDGIVNING Bygge & Anlæg / Varme & Køl Grossister Vvs- og anlægsinstallatører El-installatører Forhandlere Rådgivende ingeniører Industri / Fjernvarme Industrielle virksomheder Kraft- og fjernvarmeværker Elektromekaniske værksteder Rådgivende ingeniører Spildevand & Vandforsyning Kommuner Rensningsanlæg Vandværker Brøndborere Elektromekaniske værksteder Rådgivende ingeniører Entreprenører Kloakmestre Motor OEM Industrielle virksomheder Rådgivende ingeniører Forhandlere SERVICE Bjerringbro Serviceaftaler og -kontrakter Bestilling af servicemontører Montage af udstyr Reparation af pumper også andre fabrikater Brøndby Serviceaftaler og -kontrakter Bestilling af servicemontører Montage af udstyr Reparation af pumper også andre fabrikater MATERIALER OG SUPPORT Marketingafdelingen Bestilling af katalog- og brochurematerialer Support af Salgstekniker i Team Intern Salg Den 1. december 2006 vendte Thomas Carøe Jensen tilbage til Grundfos DK A/S til et job som salgstekniker i Team Intern Salg. Her vil han primært være ansvarlig for tilbudsgivning og kunderådgivning pr. telefon inden for VA (vandforsyning og spildevand). Thomas træffes på Salgstekniker i Team Intern Salg Pr. 1. januar 2007 startede Michael Elkjær Laustsen som salgstekniker i Team Intern Salg, hvor han vil være ansvarlig for tilbudsgivning og kunderådgivning pr. telefon. Michael er uddannet maskinmester og har en bred erfaring inden for drift og vedligehold af maskinanlæg. Michael træffes på

12 side 12 nr. 31 februar 2007 Nyt kursusprogram fra Grundfos Pumpeskole Pumpeskolen er lig med ny, nyttig viden og praktiske øvelser for alle, der interesserer sig for pumper. Kurserne består af 1-dagsmoduler med hver sit speciale. Pumpeskolen hos Grundfos er blevet en kæmpe succes i de par år, den har været under opbygning. Nu er formen fundet, og indholdet justeret, så lærerkræfterne bag de populære 1- dagskurser er klar til at præsentere et uddannelsesprogram, der dækker både hele spektret af anvendelsesområder og alle faggrupper fra installatører og grossister til driftsfolk på vandværker, rensningsanlæg og industrielle virksomheder samt rådgivende ingeniører. Teori i praksis Deltagerne på kurserne bliver indført i den teori, der ligger til grund for valget af den rigtige pumpe til det enkelte formål. Men teorien bliver omsat til praksis, så dimensionering, tryktabsberegninger og virkningsgrader bliver til viden, der gør dagligdagen nemmere for deltagerne. Der bliver også lejlighed til at lære de enkelte pumpetyper, styringer og applikationer nærmere at kende, når de praktiske opgaver skal løses i de specialindrettede værksteder på Poul Due Jensen Academy i Bjerringbro og i kursusafdelingen hos Grundfos i Brøndby. Nyt kursuskatalog hurtig tilmelding De enkelte kursusmoduler er beskrevet i det nye kursuskatalog, der udsendes sammen med dette nummer af Cirkulation. Flere eksemplarer kan rekvireres hos Grundfos' marketingafdeling på telefon eller via på Foruden beskrivelsen og oversigten over kursusdatoer i kataloget kan du også læse om og tilmelde dig Pumpeskolen på vores hjemmeside For at den enkelte deltager får fuldt udbytte af kursusdagen, er deltagerantallet begrænset. Erfaringerne viser, at mange moduler hurtigt bliver overtegnede, og derfor anbefaler vi hurtig tilmelding på vedlagte tilmeldingsblanket eller hos marketingafdelingen se telefonnummer og mailadressen tidligere i artiklen. 750 kr. pr. modul Det koster 750 kr. pr. person at deltage i kursusmodulerne i det nye uddannelsesprogram. Deltagergebyret dækker undervisning, materialeforbrug, dokumentationsmaterialer, forplejning samt udlån af arbejdstøj og sko. Prisen er ekskl. moms. CIRKULATION/SNT. Martin Bachs Vej 3 Afsender Konkurrence Svar rigtigt på spørgsmålene, og send kuponen inden den 29. maj Så deltager du i konkurrencen om 3 gavekort til 2 biografbilletter med bio-guf (sodavand og popcorn). 1 Hvad er genvejsnummeret til Grundfos, hvis du har brug for teknisk rådgivning inden for bygge- & anlægsområdet? Firmanavn Adresse Postnr. og by GRUNDFOS DK A/S Bjerringbro 2 Hvornår mødes pumpefagfolkene til Pump- Expo 2007 i Bjerringbro? 3-4. juni juni juni Telefon Vinderne fra sidste nummers konkurrence er: Knud Larsen, Haslev Vandværk Tom Gesselbæk, Novo Nordisk A/S Morten Lynggaard Jensen, Vamdrup Renseanlæg

N y t o g n y t t i g t o m p u m p e t e k n o l o g i f o r i n d u s t r i e l l e v i r k s o m h e d e r M a j 2 0 0 7

N y t o g n y t t i g t o m p u m p e t e k n o l o g i f o r i n d u s t r i e l l e v i r k s o m h e d e r M a j 2 0 0 7 N y t o g n y t t i g t o m p u m p e t e k n o l o g i f o r i n d u s t r i e l l e v i r k s o m h e d e r M a j 2 0 0 7 indtryk Det går godt i Danmark, for det går godt i dansk industri. Det går også

Læs mere

GRUNDFOS DISTRICT HEATING. Fjernvarme ifølge Grundfos vi opfylder ethvert behov

GRUNDFOS DISTRICT HEATING. Fjernvarme ifølge Grundfos vi opfylder ethvert behov GRUNDFOS DISTRICT HEATING Fjernvarme ifølge Grundfos vi opfylder ethvert behov Stærke partnerskaber gennem viden om fjernevarme Flow Thinking forbedrer fjernvarmeforsyningen Grundfos er verdens førende

Læs mere

driftssikker Er du på udkig efter energieffektiv og regulering af varme- og ventilationsanlæg?

driftssikker Er du på udkig efter energieffektiv og regulering af varme- og ventilationsanlæg? Er du på udkig efter energieffektiv og driftssikker regulering af varme- og ventilationsanlæg? Clorius Controls har i mere end 100 år specialiseret sig i varme og ventilation. I dag har vi især fokus på

Læs mere

Det bedste er blevet endnu bedre

Det bedste er blevet endnu bedre Det bedste er blevet endnu bedre Kræv den NYE ALPHA2 KONSTANT INNOVATION DET LIGGER I VORES GENER Med over 3 millioner solgte enheder på verdensplan har Grundfos ALPHA2 vist sig at være verdens bedst sælgende

Læs mere

gulvvarme.wavin.dk Gulvvarmestyring 2.0 Wavin AHC 9000-serien Solutions for Essentials

gulvvarme.wavin.dk Gulvvarmestyring 2.0 Wavin AHC 9000-serien Solutions for Essentials -serien gulvvarme.wavin.dk Gulvvarmestyring 2.0 -serien Solutions for Essentials Introduktion Installer fremtidens gulvvarme og gør tilfredse kunder endnu mere tilfredse er fremtidens gulvvarmestyring.

Læs mere

AVN Hydraulik. Vi er lagerførende af hydraulikkomponenter fra nogle af verdens førende producenter.

AVN Hydraulik. Vi er lagerførende af hydraulikkomponenter fra nogle af verdens førende producenter. AVN Hydraulik AVN Hydraulik er i dag et stærkt team på godt 30 dygtige medarbejdere. Vi har eksisteret siden 1978 og er en del af AVN Gruppen. Hovedkontoret på 2.000 m² ligger i Brøndby, hvor vi har lager,

Læs mere

Af Maria Lykke Andersen Foto: Widex ET FORVARSEL OM GYLDNE TIDER. Electra / Maj 2012 / 05

Af Maria Lykke Andersen Foto: Widex ET FORVARSEL OM GYLDNE TIDER. Electra / Maj 2012 / 05 Af Maria Lykke Andersen Foto: Widex ET FORVARSEL OM GYLDNE TIDER Bygningen af høreapparatvirksomheden Widex' nye og CO2-neutrale hovedsæde er et forvarsel om behovet for ny viden hos installatørerne, men

Læs mere

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort 99.50.20-A Clorius Energistyring Besparelser med optimal komfort En vejledning til hvordan du kan holde varmen og samtidig belaste miljøet og din økonomi mindst muligt! Gælder for 1-strengede anlæg. Indholdsfortegnelse

Læs mere

GRUNDFOS SP. Grundfos dykpumper i en klasse for sig

GRUNDFOS SP. Grundfos dykpumper i en klasse for sig GRUNDFOS SP Grundfos dykpumper i en klasse for sig Grundfos SP lavet til et langt arbejdsliv under jorden Komplet sortiment af pumper og motorer med kapacitet på op til 475 m 3 /h Avanceret hydraulik sikrer

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

Danfoss One. Én leverandør til alle dine indeklimabehov. 1 Leverandør. Reducerer kompleksitet og planlægningstid. www.danfoss.dk

Danfoss One. Én leverandør til alle dine indeklimabehov. 1 Leverandør. Reducerer kompleksitet og planlægningstid. www.danfoss.dk Danfoss One Én leverandør til alle dine indeklimabehov 1 Leverandør Reducerer kompleksitet og planlægningstid. www.danfoss.dk Danfoss One er: Support i alle 3 faser specifikation, installation og after

Læs mere

Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling i et anlæg?

Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling i et anlæg? Nilan Calculator Passiv forvarmeveksling af luften via indbygget Heat-pipe, baseret på miljøvenligt kølemiddel Stort tilbehørs- og udvidelsesprogram Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling

Læs mere

SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE

SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE Velkommen til System Gruppen Hos SystemGruppen sætter vi meget stor pris på vores kunder. Vi vil gerne sørge for, at du føler dig kompetent serviceret og godt hjulpet.

Læs mere

Well Fit - PRÆFABRIKEREDE PUMPESTATIONER TIL INSTALLATION I EKSISTERENDE BRØNDE

Well Fit - PRÆFABRIKEREDE PUMPESTATIONER TIL INSTALLATION I EKSISTERENDE BRØNDE Well Fit - PRÆFABRIKEREDE PUMPESTATIONER TIL INSTALLATION I EKSISTERENDE BRØNDE Behovet for renovering Well Fit Præfabrikerede pumpestationer, der installeres i den eksisterende station som en færdig indsats

Læs mere

På vej mod IP-telefoni. nyttige overvejelser fra A til Z

På vej mod IP-telefoni. nyttige overvejelser fra A til Z På vej mod IP-telefoni nyttige overvejelser fra A til Z Hvorfor vælge IP-telefoni? Der er mange gode grunde til at indføre IP-telefoni. To af dem er, at dagligdagen bliver lettere og mere effektiv. De

Læs mere

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT TERMIX BRUGSVANDSUNIT med ladeveksler til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. GEMINA TERMIX Navervej 15-17 DK 7451 Sunds Productions as

Læs mere

Digital overvågning af præisolerede fjernvarmerørsystemer

Digital overvågning af præisolerede fjernvarmerørsystemer Digital overvågning af præisolerede fjernvarmerørsystemer - proaktiv overvågning og fejlfinding Central overvågning af fjernvarmerørsystemer Generering af dynamiske tilstandsrapporter Nøjagtig lokalisering

Læs mere

Installation af verdens første automatiserede sterilcentral. v/poul Fuglsang, adm.direktør,

Installation af verdens første automatiserede sterilcentral. v/poul Fuglsang, adm.direktør, Installation af verdens første automatiserede sterilcentral v/poul Fuglsang, adm.direktør, Hvem er Gibotech? Vi er en 26 år gammel virksomhed på ca. 25 mand beliggende i Højby syd for Odense kun ca. 1

Læs mere

UPDATE #06, marts 2013

UPDATE #06, marts 2013 UPDATE #06, marts 2013 Kære læser Velkommen i sjette udgave af UPDATE, hvor du igen finder en flok gode historier fra den hydrauliske verden. I dette nummer af UPDATE kan du blandt andet læse, at Hydra-Grene

Læs mere

Lavtemperaturfjernvarme

Lavtemperaturfjernvarme Lavtemperaturfjernvarme Om Lavtemperaturfjernvarme Hvorfor Lavtemperaturfjernvarme før klimaskærm Løsningen Resultater Målinger og test Kontakter Et forsøg i SFO Højkær i Brøndby Kommune har vist, hvordan

Læs mere

FH Automations A/S pumpestyringskontroller konfigurerebar op til 4 pumper.

FH Automations A/S pumpestyringskontroller konfigurerebar op til 4 pumper. FH Automations A/S pumpestyringskontroller konfigurerebar op til 4 pumper. FH Automations S7-1200 Standard Pumpestyringen, er en fleksibel PLC-styring til pumpestationer med forskellig hardware-konfiguration.

Læs mere

Kursuskatalog 2009 Bosch Termoteknik 1. halvår

Kursuskatalog 2009 Bosch Termoteknik 1. halvår Kursuskatalog 2009 Bosch Termoteknik 1. halvår Indledning Hos Bosch Termoteknik er vi glade for at præsentere vores omfattende kursusprogram for 1. halvår 2009. Vi tilbyder tekniske kurser indenfor: Villa

Læs mere

JKS TØJVASK. Når kun det bedste er godt nok.

JKS TØJVASK. Når kun det bedste er godt nok. JKS TØJVASK Onlin esho p Konc e pt Serv ice Tota ll øsni Når kun det bedste er godt nok. nger RENT VASKERI DIN TOTALLEVERANDØR I TEKSTILVASKEMIDLER Miljørigtige og intelligente vaskeløsninger Doseringspumpe

Læs mere

KOMPETENCE, FLEKSIBILITET OG HØJT SERVICENIVEAU DANSK AUTOMATION & ANALYSE

KOMPETENCE, FLEKSIBILITET OG HØJT SERVICENIVEAU DANSK AUTOMATION & ANALYSE KOMPETENCE, FLEKSIBILITET OG HØJT SERVICENIVEAU DANSK AUTOMATION & ANALYSE KOMPETENCE, FLEKSIBILITET OG HØJT SERVICENIVEAU Sådan lyder kodeordene for Dansk Automation og Analyse. Gennem de sidste 15 år

Læs mere

Indstillet på sekunder. Besparelser i årevis.

Indstillet på sekunder. Besparelser i årevis. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Indstillet på sekunder. Besparelser i årevis. NYE living by Danfoss termostater. Komfort og besparelser døgnet rundt. Indstil og spar Vælg din egen ugeplan Så sænkes temperaturen

Læs mere

30 sek. Komfort og besparelser for dine kunder. Indtjening for dig. NYE living by Danfoss termostater. Komfort og besparelser døgnet rundt.

30 sek. Komfort og besparelser for dine kunder. Indtjening for dig. NYE living by Danfoss termostater. Komfort og besparelser døgnet rundt. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Komfort og besparelser for dine kunder. Indtjening for dig. NYE living by Danfoss termostater. Komfort og besparelser døgnet rundt. 30 sek. Monteringstid Hurtig montering

Læs mere

Aquis. Optimering af vandforsyninger

Aquis. Optimering af vandforsyninger Aquis Optimering af vandforsyninger 80 % af forsyningens investering ligger i distributionsnettet Aquis giver dig fuld kontrol 2 Fremtidens udfordringer Uden realtidsinformationer om driften, netværkets

Læs mere

Sådan undgår du vand i kælderen

Sådan undgår du vand i kælderen Sådan undgår du vand i kælderen Sammen har vi ansvaret Det samlede spildevandsledningsnet i Guldborgsund Kommune er på ca. 900 km. Der er store variationer i tilstanden af vores ledningsnet, men generelt

Læs mere

Evaluering af varmepumper

Evaluering af varmepumper Her er et samlet dokument for alle cases. De kommer ikke i nogen specifik rækkefølge, men med kommandoen ctrl+f kan man finde den case man ønsker. Held og lykke :) Evaluering af varmepumper Hej mit navn

Læs mere

På Tårs Vandværk er forsyningen i orden. »Årets Vandværk«2013

På Tårs Vandværk er forsyningen i orden. »Årets Vandværk«2013 På Tårs Vandværk er forsyningen i orden Af Thorkil Christensen»Årets Vandværk«2013 De 1250 forbrugere ved Tårs Vandværk i Hjørring Kommune i Vendsyssel er sikret godt vand mange år frem. Vandværket er

Læs mere

Din partner i udvikling

Din partner i udvikling Din partner i udvikling Få overblik over dine opgaver Opnå konkurrence fordele Skab merværdi for dine kunder Spar tid gennem effektivisering Overblik gennem indsigt NOVAQ as er et udviklingshus, der bygger

Læs mere

Produkter og løsninger til hospitaler et driftsikkert valg

Produkter og løsninger til hospitaler et driftsikkert valg et driftsikkert valg - et driftsikkert valg Hospitalerne står over for store investeringer. 40 milliarder kroner skal bruges på at renovere hospitaler og bygge nye superhospitaler. Derfor gælder det om

Læs mere

Vejen til. bedre og billigere energirapporter. Godt for miljøet og bundlinjen R&M - EL. En strøm af kvalitet

Vejen til. bedre og billigere energirapporter. Godt for miljøet og bundlinjen R&M - EL. En strøm af kvalitet Vejen til bedre og billigere energirapporter ENERGIOPTIMERING Godt for miljøet og bundlinjen R&M - EL En strøm af kvalitet R&M-EL Energioptimering Nyt koncept sikrer bedre og billigere energirapporter

Læs mere

Indstillet på sekunder. Besparelser i årevis.

Indstillet på sekunder. Besparelser i årevis. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Indstillet på sekunder. Besparelser i årevis. NYE living by Danfoss termostater. Komfort og besparelser døgnet rundt. Indstil og spar Vælg din egen ugeplan Så sænkes temperaturen

Læs mere

NORDHAVN MARINE & OFFSHORE 01. marine. service. industri. offshore

NORDHAVN MARINE & OFFSHORE 01. marine. service. industri. offshore NORDHAVN MARINE & OFFSHORE 01 marine service industri offshore 02 NORDHAVN MARINE & OFFSHORE NORDHAVN MARINE & OFFSHORE 03 NORDHAVN MARINE & OFFSHORE EKSPERT I DIESELMOTORER, GENERATOR- OG FREMDRIVNINGSANLÆG

Læs mere

Service, sikkerhed & sund investering så har du dit på det tørre

Service, sikkerhed & sund investering så har du dit på det tørre Service, sikkerhed & sund investering så har du dit på det tørre DAN-CORN A/S Mimersvej 5 DK-8722 Hedensted Tel +45 75 68 53 11 Fax +45 75 68 54 70 www.dancorn.com Dan-Corn giver dig: Sund Investering:

Læs mere

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Til privatforbruger / villaejer Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Varme fra luften og jorden 365 dage om året I mere end 100 år har Bosch navnet stået for førsteklasses

Læs mere

EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet

EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet Varmestyringsmodulet, der kontrolleres fra EG Brandsoft kalenderen,

Læs mere

Börger kendetegn: Fokus på udvikling.

Börger kendetegn: Fokus på udvikling. L O B E R O T O R P U M P E R N E D D E L I N G S T E K N I K F Ø D N I N G S T E K N I K Fokus på udvikling. L O B E R O T O R P U M P E R Fleksibilitet i alle detaljer. Börger loberotor pumper er selvansugende,

Læs mere

DANPURE HOME 200 TDS,

DANPURE HOME 200 TDS, Memo Type Dato Tilsluttet DANPURE OFFICE 200 TDS DanPure DR IN KING WATER S YS TEM Navn Adresse TLF: REVERSE OSMOSIS SYSTEM DANPURE HOME 200 TDS BRUGER MANUAL 19 01 02 03 04 05 06 07 12 13 14 15 17 18

Læs mere

power to the sea integrerede elektriske løsninger

power to the sea integrerede elektriske løsninger power to the sea integrerede elektriske løsninger fra det store overblik til de små detaljer vi gør det komplicerede enkelt for dig hvor svært skal det være? Der er noget specielt over det maritime. Noget

Læs mere

Om spildevandspumper i Ringsted Side 1 af 6

Om spildevandspumper i Ringsted Side 1 af 6 Om spildevandspumper i Ringsted Side 1 af 6 Indledning Rigtig mange opgaver til afledning af spildevand fra ejendomme, kan løses med en minipumpestation eller grinderpumpestation. I Ringsted har firmaerne

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet

Læs mere

fordi styrke forpligter

fordi styrke forpligter fordi styrke forpligter B R Ø D R E N E D A H L W W W. B D. D K Vi er store nok ti Få endnu mere ud af os Du kender allerede lidt til Brødrene Dahl. Det er vi glade for. Vi tror også, at du kan få endnu

Læs mere

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC Fjernstyring af intelligente vandingssystemer Vanding af golfbaner og andre græsarealer via en GPRS/Web løsning Crysbergs udviklingsingeniører blev sat på en spændende opgave, da en af vores samarbejdspartnerne

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet selv

Læs mere

SupplyVagten. -højteknologisk, gennemprøvet og driftsikker. ubemandetvagtcentral

SupplyVagten. -højteknologisk, gennemprøvet og driftsikker. ubemandetvagtcentral SupplyVagten -højteknologisk, gennemprøvet og driftsikker ubemandetvagtcentral Forberedt til den kommende Kommune sammenlægning SupplyVagten CareSupply s højteknologiske gennemprøvede og driftsikre vagtcentral

Læs mere

Hvis dette kunne have jeres interesse vil jeg meget gerne være behjælpelig med yderlig information og evt. tilbud.

Hvis dette kunne have jeres interesse vil jeg meget gerne være behjælpelig med yderlig information og evt. tilbud. Dato: 06-2005 Hermed fremsendes uopfordret en brochure mappe med vores udstyr til måling af brændstof forbrug om borde på skibe. Jeg håber at i lige har tid til at gennemse det medsendte. Systemet har

Læs mere

Hjallerup Fjernvarme A.m.b.a. Beretning for 2012-2013.

Hjallerup Fjernvarme A.m.b.a. Beretning for 2012-2013. Hjallerup Fjernvarme A.m.b.a. Beretning for 2012-2013. Ordinær generalforsamling 2012 2013. På Hjallerup Fjernvarmes vegne vil jeg byde velkommen til Hjallerup Fjernvarmes ordinære generalforsamling 2012

Læs mere

Trykforøgning og udpumpning

Trykforøgning og udpumpning GRUNDFOS VANDFORSYNING Trykforøgning og udpumpning Skal du til at planlægge et trykforøgeranlæg/udpumpningsanlæg? Kontakt Grundfos først! En god begyndelse giver et godt resultat Hvis du skal til at konstruere

Læs mere

Rådgiverens ønsker til et moderne CTS-anlæg. Ved Henrik Schledermann Chefrådgiver og fagleder for Bygningsautomation

Rådgiverens ønsker til et moderne CTS-anlæg. Ved Henrik Schledermann Chefrådgiver og fagleder for Bygningsautomation Rådgiverens ønsker til et moderne CTS-anlæg Ved Henrik Schledermann Chefrådgiver og fagleder for Bygningsautomation Hvordan ser CTS virkeligheden ud i Danmark. Der er i dag rigtig mange eksisterende CTS

Læs mere

KeyWatcher Touch. Howeni Eurosafe A/S Howeni Standard Rødager Allé 125-127 DK-2610 Rødovre Telefon +457010 5588. Version 150411

KeyWatcher Touch. Howeni Eurosafe A/S Howeni Standard Rødager Allé 125-127 DK-2610 Rødovre Telefon +457010 5588. Version 150411 er et netværksbaseret modulært og skalerbart intelligent nøglestyringssystem. Hver enkelt nøgle er overvåget med total kontrol over, hvem der må fjerne nøglen samt hvem, hvornår og hvor der reelt er fjernet

Læs mere

www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien

www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien ROBOTOOL // velkommen til robotool Velkommen til Robotool RoboTool har siden 1997 beskæftiget sig med udvikling og

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2010.

Bestyrelsens beretning for 2010. Bestyrelsens beretning for 2010. 2010 har været et tilfredsstillende år for Vemmelev Forlev Vandværk (VFV). Produktion: VFV har i 2010 produceret 167.000 m³ (163 000 m³) drikkevand, af god kvalitet, til

Læs mere

Rask Mølle Varmeværk

Rask Mølle Varmeværk Rask Mølle Varmeværk Ordinær generalforsamling Torsdag 26/6-2014 Formandens beretning om året der gik. Indledning: Regnskabsåret 2013/2014 har været et økonomisk rigtig godt år for Rask Mølle Varmeværk.

Læs mere

IT-partner gennem 25 år

IT-partner gennem 25 år IT-partner gennem 25 år TOTAL IT-LEVERANDØR Hosting Økonomisystemer (ERP) Teknik Support Hardware Software 25 ÅRS ERFARING I EN BRANCHE I RIVENDE UDVIKLING MONTES blev grundlagt i en kælder i Hjørring

Læs mere

Rask Mølle Varmeværk

Rask Mølle Varmeværk Rask Mølle Varmeværk Ordinær generalforsamling Tirsdag 11/6-2013 Formandens beretning om året der gik. Indledning: Det har hidtil været en tradition for mine forgængere at indlede formandsberetningen med

Læs mere

Overvejelser og betragtninger ved valg af CTS

Overvejelser og betragtninger ved valg af CTS Overvejelser og betragtninger ved valg af CTS Overvejelser og betragtninger ved valg af CTS Ved Henrik Schledermann Fag-ansvarlig for Bygningsautomatik Overvejelser og betragtninger ved valg af CTS Indholdsfortegnelse.

Læs mere

Kassetter. i stål og aluminium. Kassetter

Kassetter. i stål og aluminium. Kassetter Kassetter i stål og aluminium Kassetter 3 Introduktion Stål og aluminium udformet som kassetter indtager i dag en central placering i mange bygningskonstruktioner, og anvendelsen forventes at blive stærkt

Læs mere

Sikkerhed af el-installationer og alarmer på fiskeopdræt Færre strømsvigt, færre driftsforstyrrelser, færre alarmer... mere ro i sindet.

Sikkerhed af el-installationer og alarmer på fiskeopdræt Færre strømsvigt, færre driftsforstyrrelser, færre alarmer... mere ro i sindet. Artikel fra BioMar magasinet, efteråret 2010 Sikkerhed af el-installationer og alarmer på fiskeopdræt Færre strømsvigt, færre driftsforstyrrelser, færre alarmer... mere ro i sindet. Siden 1960'erne har

Læs mere

DVT. - det sikre valg. DVT Hybrid IP Overvågning Kombinerer op til 64 IP og Analoge kameraer

DVT. - det sikre valg. DVT Hybrid IP Overvågning Kombinerer op til 64 IP og Analoge kameraer DVT - det sikre valg DVT Hybrid IP Overvågning Kombinerer op til 64 IP og Analoge kameraer INTELLIGENT TV OVERVÅGNING - INTRODUKTION DVT lancerer en ny serie af revolutionerende TV Overvågning, der især

Læs mere

Modulopbyggede GENERATORANLÆG. - og alt, hvad dertil hører... KVA Diesel ApS Borrisvej 10, Astrup DK-6900 Skjern

Modulopbyggede GENERATORANLÆG. - og alt, hvad dertil hører... KVA Diesel ApS Borrisvej 10, Astrup DK-6900 Skjern Modulopbyggede GENERATORANLÆG - og alt, hvad dertil hører... KVA Diesel ApS Borrisvej 10, Astrup DK-6900 Skjern Tel. (+45) 9736 4111 Fax (+45) 9736 4013 info@kva-diesel.dk www.kva-diesel.dk Diesel generatoranlæg

Læs mere

Ingen har lovet at trådløs gulvvarme skulle være nemt før nu

Ingen har lovet at trådløs gulvvarme skulle være nemt før nu Ingen har lovet at trådløs gulvvarme skulle være nemt før nu Avanceret - ganske enkelt Danfoss trådløse CF2-system til styring af gulvvarme er designet med enkelhed for øje. Det gør det muligt at montere

Læs mere

marineservice.com ... move on!

marineservice.com ... move on! marineservice.com... move on! Vi betragter opgaven som fuldført i det øjeblik, vores kunde er klar til at...... move on! Skibsreparationer 2 Skibsreparationer 2 Totalentreprise 3 Motorarbejde / Renovering

Læs mere

we know how 306100108-2000 G R U P P E N

we know how 306100108-2000 G R U P P E N we know how G R U P P E N 02 AVN Gruppens ejere. Fra venstre Henrik Krabbe, Peter Krabbe og Ole Krabbe G R U P P E N Teknik der skaber resultater AVN Gruppen blev grundlagt i 1933 af Alfred V. Nielsen.

Læs mere

Den grønne kontakt til din virksomhed. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi

Den grønne kontakt til din virksomhed. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Den grønne kontakt til din virksomhed Kontakt med omtanke for miljø og økonomi En slukket stikkontakt kan mærkes på bundlinjen I dag stilles der mange krav til lysstyring i erhvervsbygninger gennem lovgivningen.

Læs mere

Lindgaard Pedersen A/S Banemarksvej 50 B 2605 - Brøndby Telefon: 4344 8811 / 8640 8811 Fax: 4344 8701 www.lpas.dk Opdateret Maj 95

Lindgaard Pedersen A/S Banemarksvej 50 B 2605 - Brøndby Telefon: 4344 8811 / 8640 8811 Fax: 4344 8701 www.lpas.dk Opdateret Maj 95 TILLYKKE MED DIN NYE UNGO TYVERISIKRING For at du får den største glæde af de mange funktioner, skal vi bede dig læse denne vejledning grundigt igennem. Det er specielt vigtigt, at du er bekendt med FORORD

Læs mere

Vand gennem 100 år 1912-2012. Mesing Vandværk

Vand gennem 100 år 1912-2012. Mesing Vandværk Vand gennem 100 år 1912-2012 Mesing Vandværk Mesing vandværks historie gennem 100 år Skrevet af: Egon Andersen Hæftet er udkommet i et oplag på 175 stk. Tryk: A.R.T. Skanderborg 2 Vandværket gennem 100

Læs mere

GE Security. GE Security sikkerhedssystemer Comfort serien: CS275 / CS375

GE Security. GE Security sikkerhedssystemer Comfort serien: CS275 / CS375 GE Security GE Security sikkerhedssystemer Comfort serien: CS275 / CS375 Sikkerhed, der giver ro i sindet Comfort serien er meget mere end blot et almindeligt alarmsystem. Det er et sikkerhedssystem med

Læs mere

ADAP-KOOL kompressorstyring. Regulering på flere niveauer REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING

ADAP-KOOL kompressorstyring. Regulering på flere niveauer REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING ADAP-KOOL kompressorstyring Regulering på flere niveauer REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING ADAP-KOOL Solutions you can grow with Kompressorstyring og optimering ADAP-KOOL kølestyringer giver stor fleksibilitet

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 a) Velkomst På bestyrelsens vegne skal jeg hermed byde alle fremmødte velkomne til Aabybro Fjernvarmeværks årlige generalforsamling. En særlig

Læs mere

Reservedelschef, Brian Greve-Rasmussen Kim Ejlertsen Automobiler A/S, Autoriseret Peugeot forhandler

Reservedelschef, Brian Greve-Rasmussen Kim Ejlertsen Automobiler A/S, Autoriseret Peugeot forhandler Bedre overblik bedre forretning Med CISO får din virksomhed et overblik, som gør det lettere at styre, måle og forbedre de interne processer, hvilket øger effektiviteten og forbedrer arbejdsgangene. "CISO

Læs mere

Energi. til dig og resten af Danmark

Energi. til dig og resten af Danmark Energi til dig og resten af Danmark Hos E.ON arbejder vi med energi på mange måder E.ON har en række aktiviteter rundt om i Danmark - og det handler alt sammen om energi. På Lolland forsyner vores vindmøllepark

Læs mere

FASTBRÆNDSELSKEDEL 500 kw - 5 MW

FASTBRÆNDSELSKEDEL 500 kw - 5 MW FASTBRÆNDSELSKEDEL 500 kw - 5 MW INDUSTRIVARMES FASTBRÆNDSELSKEDEL Kedlen er en cylindrisk, højeffektiv, 3-træks røgrørs varmtvandskedel. Kedlen er beregnet til fyring med flis, træpiller og andre fastbrændselstyper.

Læs mere

Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt!

Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt! lindab ventilation Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt! BR10 krav og løsninger Bygningsreglementet BR10, 2013 stiller følgende krav til ventilation: 6.3.1.2. Beboelsesbygninger

Læs mere

HYDRA-GRENE En stærk samarbejdspartner i industrien

HYDRA-GRENE En stærk samarbejdspartner i industrien HYDRA-GRENE En stærk samarbejdspartner i industrien Kvalitets produkter og anerkendte brands Som Danfoss Sales & Service Partner har Hydra egne specialister. Vi tilbyder PLUS +1 -programmering og fleksibel

Læs mere

Effektiv afkøling betaler sig

Effektiv afkøling betaler sig Effektiv afkøling betaler sig 2 Udnyt fjernvarmen Returvand skal være så koldt som muligt Så godt som alle hovedstadsområdets hjem er i dag forsynet med fjernvarme. Men det er desværre langt fra alle,

Læs mere

Centrale støvsugeranlæg

Centrale støvsugeranlæg CENTRUM TECHNIKI WENTYLA CYJ Centrale støvsugeranlæg www.flexair.dk Centrale støvsugeranlæg Vakuumpumper Alle anlæg dimensioneres til den enkelte opgave og der vælges den type vakuumpumpe der er bedst

Læs mere

GROUP NEWS. Nyheder fra TripleNine Group. Nyt fra TripleNine Group

GROUP NEWS. Nyheder fra TripleNine Group. Nyt fra TripleNine Group NYHEDSBREV #1 FEBRUAR 2015 Nyheder fra TripleNine Group» Et forrygende resultat 2014» Lota Protein S.A. opnår Pro Pyme Seal» God ide at investere i fiskeriet i Mauretanien» Sydafrika ser vækstmuligheder»

Læs mere

Byggefi rmaet Johansen

Byggefi rmaet Johansen Byggefi rmaet Johansen Januar 2010 - Magasinet om byggefi rmaet Johansen 04 03 08 06 BYGGEFIRMAET JOHANSEN Indhold BYGGEFIRMAET JOHANSEN Skribenter: Lisbet Friis Møller Layout / opsætning: Amazezig Synlighed

Læs mere

DHP-AQ luft/vand varmepumpe Skyhøje besparelser til dine kunder. Indtjening til dig. www.varmepumper.danfoss.dk

DHP-AQ luft/vand varmepumpe Skyhøje besparelser til dine kunder. Indtjening til dig. www.varmepumper.danfoss.dk MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DHP-AQ luft/vand varmepumpe Skyhøje besparelser til dine kunder. Indtjening til dig. www.varmepumper.danfoss.dk Fejlfri ydelse er lig med penge i banken Vi introducerer DHP-AQ

Læs mere

God luftkvalitet giver God livskvalitet!

God luftkvalitet giver God livskvalitet! Energi Effektiv Ventilation Nutidens byggerier er godt isoleret og er derfor meget varmeeffektive med en minimal luftlækage. Konsekvensen af dette er, at mekanisk ventilation er særdeles vigtig at få installeret,

Læs mere

lindab ventilation ehybrid

lindab ventilation ehybrid lindab ventilation ehybrid Design en bæredygtig fremtid Hvorfor bruger vi værdifuld energi, når det egentlig ikke er nødvendigt? Alle ved, at et øget energiforbrug påvirker vores miljø og er en af de faktorer,

Læs mere

VIRKER KLOAKKEN IKKE?

VIRKER KLOAKKEN IKKE? VIRKER KLOAKKEN IKKE? b Reparation b Rensning b Ringe til hvem? Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer en ejendom. Vi har erfaret, at kun de færreste er bevidste om, at kloaksystemet er en helt

Læs mere

På de sider, du sidder med her, kan du læse om vores ønsker og tilbud til dig. God fornøjelse...

På de sider, du sidder med her, kan du læse om vores ønsker og tilbud til dig. God fornøjelse... novonordisk.com Det er noget helt særligt at arbejde i en virksomhed som Novo Nordisk, der fremstiller medicin. For vores arbejde er med til at forbedre livskvaliteten for dem, der bruger vores produkter.

Læs mere

UNDERVOGN TEKNISK SKOLE OPSÆTNING AF JUSTERBAR FÅ DET OPTIMALE UD AF DIN BIL

UNDERVOGN TEKNISK SKOLE OPSÆTNING AF JUSTERBAR FÅ DET OPTIMALE UD AF DIN BIL TEKNISK SKOLE FÅ DET OPTIMALE UD AF DIN BIL OPSÆTNING AF JUSTERBAR UNDERVOGN NÆSTEN ALLE SPORTSUNDERVOGNE PÅ MARKEDET ER EFTERHÅNDEN JUSTERBARE I HØJDE OG HÅRDHED. MEN HVAD BETYDER UDTRYK SOM REBOUND OG

Læs mere

TEKNIKFAG HTX TEKNISK GYMNASIUM

TEKNIKFAG HTX TEKNISK GYMNASIUM TEKNIKFAG HTX TEKNISK GYMNASIUM Teknikfag På 3. år på HTX uddannelsen kommer teknikfaget på skemaet. Det fylder ca. halvanden dag om ugen. Det obligatoriske teknikfag kan vælges frit på tværs af studieretningerne.

Læs mere

Gør livet lettere - overlad drift, vedligeholdelse og administration til TotalVarme

Gør livet lettere - overlad drift, vedligeholdelse og administration til TotalVarme TotalVarme Gør livet lettere - overlad drift, vedligeholdelse og administration til TotalVarme Vi gør det let for jer fordi I får en samlet løsning med kraftvarme ekspertise inden for alle områder. Erfaring

Læs mere

deltaget i et lovpligttig hygiejnekursus for dem som drifter vandværket. Vores VVS mand, Lars

deltaget i et lovpligttig hygiejnekursus for dem som drifter vandværket. Vores VVS mand, Lars Vi havde med udgangen af 2014 1266 forbrugere tilsluttet vandværket. Vi udpumper 150.000 m 3 vand. Bestyrelsen har igennem årene prioriteret vedligeholdelse af ledningsnettet kvalitet højt og vi har derfor

Læs mere

Tillid, åbenhed og nysgerrighed

Tillid, åbenhed og nysgerrighed Tillid, åbenhed og nysgerrighed Af kommunikationsrådgiver John Hird på vegne af kloakpartnerskabet i Aarhus Da de syv virksomheder bag kloakpartnerskabet i Aarhus indledte deres samarbejde i 2010, satte

Læs mere

GRU gru N n DFOS dfos U u DSKI dskiftn ftniingst ngs AB t E ab L e l September 2013 1

GRU gru N n DFOS dfos U u DSKI dskiftn ftniingst ngs AB t E ab L e l September 2013 1 grundfos GRUNDFOS udskiftningstabel UDSKIFTNINGSTABEL September 0 er INDLEDNING Denne udskiftningstabel er tænkt som en hjælp når du skal udskifte dine eksisterende pumper. Grundfos lægger stor vægt på,

Læs mere

Temaaften Syddjurs kommune. onsdag d. 10-04-2013

Temaaften Syddjurs kommune. onsdag d. 10-04-2013 Temaaften Syddjurs kommune onsdag d. 10-04-2013 11/04/2013 1 Agenda onsdag d. 10-04-2013 Energibesparelser på vandværker o Kildeplads/indvinding o Vandbehandling (iltning) o Distribution / vandspild 11/04/2013

Læs mere

grundfos Regnvandsløsninger Regnvandsopsamling med Grundfos Supplering af vandforsyningen til bygninger

grundfos Regnvandsløsninger Regnvandsopsamling med Grundfos Supplering af vandforsyningen til bygninger grundfos Regnvandsløsninger Regnvandsopsamling med Grundfos Supplering af vandforsyningen til bygninger Pålideligt supplement af regnvand Tøropstillede pumper Regnvandsopsamling bliver et stadig mere populært

Læs mere

Samlet vandforsyning på Sejerø Borgermøde 16 august 2014

Samlet vandforsyning på Sejerø Borgermøde 16 august 2014 Samlet vandforsyning på Sejerø Borgermøde 16 august 2014 www.kalundborgforsyning.dk Indhold: Kalundborg Forsyning Baggrund oversigtskort vandmængder vandkvalitet Teknisk totalløsning Forudsætninger Økonomi

Læs mere

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL 2 Indholdsfortegnelse FC10 Taster og display... 3 Tilstand... 4 Indstillinger... 4 Log... 5 Alarm... 5 Udløser... 6 Trækstation... 6 Installatør menu... 6 3 FC10 Taster og

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

KRÆV MERE AF DINE CIRKULATIONSPUMPER

KRÆV MERE AF DINE CIRKULATIONSPUMPER KRÆV MERE AF DINE CIRKULATIONSPUMPER DET ER TID TIL AT KRÆVE MERE I mere end 65 år har vores filosofi hos Grundfos været at kræve mere. Derfor lancerede vi Red Wolf Project en femårig mission med et klart

Læs mere

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem - den til din Vaillant gaskedel Bevidsthed

Læs mere

Professionel rådgiver og sparringspartner indenfor IT

Professionel rådgiver og sparringspartner indenfor IT Professionel rådgiver og sparringspartner indenfor IT Virksomhedens IT afdeling TNM it TNM it er stiftet af Thomas Nejsum Madsen og Peter Søby i 2003. Vi baserer os på et indgående kendskab til landbruget

Læs mere