4-cm kort, KMS (c) Skov- og Naturstyrelsen, Himmerland. Kongsvad Mølle. Oversigtskort med oplande. Signaturer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "4-cm kort, KMS (c) Skov- og Naturstyrelsen, Himmerland. Kongsvad Mølle. Oversigtskort med oplande. Signaturer"

Transkript

1 Randersvej Randersvej Randersvej Randersvej Randersvej Randersvej Randersvej Randersvej Randersvej Gammel Gammel Gammel Gammel Gammel Gammel Gammel Gammel Gammel Hovedvej Hovedvej Hovedvej Hovedvej Hovedvej Hovedvej Hovedvej Hovedvej Hovedvej Glenstrup Søvej Signaturer Oplandsgrænse Skov- og Naturstyrelsen, Himmerland 4-cm kort, KMS (c) Udarb. Kontr. Godk. Dato Odensevej Odense S Tel Fax Mål. Oversigtskort med oplande. Projekt nr. SRW NSR MOSI : P A-1 1 Bilag.

2 B 3 B 2 B 1 Å Fårbro vej vej vej vej vej B 4 B 5 Dambrug B 6 Signaturer Telekabel 60 -kv og 0,4 kv jord og luftledning Vandløb, sø og grøft Boring Vandforsyningsboring Skov- og Naturstyrelsen Himmerland Odensevej Odense S Tel Fax Tekniske anlæg og boringer Udarb. Kontr. Godk. Dato Mål Projekt nr. SRW NSR MOSI :2.000 P A-1 2 Bilag.

3 Signatur Terrænkote m DVR90 Kote m. Kote m. Kote m. Kote m. Kote m. Kote m. Kote m. Kote m. Kote m. Kote m. Kote m. Kote m. Kote m. Kote m. Kote m. Kote m. Kote m. Kote m. Kote m. Kote m. Kote m. Kote m. Kote m. Kote m. Kote m. Kote m. Kote m. Kote m. Kote m. Kote m. Kote m. Kote m. Skov- og Naturstyrelsen Himmerland Odensevej Odense S Tel Fax Udarb. SRW Kontr. NSR Godk. MOSI Dato Højdemodel Projekt nr. Mål 1:2.000 P A-1 Bilag. 3

4 dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam og beton og beton og beton og beton og beton og beton og beton og beton og beton og beton og beton og beton og beton og beton og beton og beton og beton og beton og beton og beton og beton og beton og beton og beton og beton og beton og beton og beton og beton og beton og beton og beton og beton og beton og beton og beton og beton og beton og beton og beton og beton og beton og beton og beton og beton og beton og beton og beton og betonkumme tilstøbes Eks. bro Eks. bro Eks. bro Eks. bro Eks. bro Eks. bro Eks. bro Eks. bro Eks. bro Eks. bro Eks. bro Eks. bro Eks. bro Eks. bro Eks. bro Eks. bro Eks. bro Eks. bro Eks. bro Eks. bro Eks. bro Eks. bro Eks. bro Eks. bro Eks. bro Eks. bro Eks. bro Eks. bro Eks. bro Eks. bro Eks. bro Eks. bro Eks. bro Eks. bro Eks. bro Eks. bro Eks. bro Eks. bro Eks. bro Eks. bro Eks. bro Eks. bro Eks. bro Eks. bro Eks. bro Eks. bro Eks. bro Eks. bro Eks. bro Damme Damme Damme Damme Damme Damme Damme Damme Damme Damme Damme Damme Damme Damme Damme Damme Damme Damme Damme Damme Damme Damme Damme Damme Damme Damme Damme Damme Damme Damme Damme Damme Damme Damme Damme Damme Damme Damme Damme Damme Damme Damme Damme Damme Damme Damme Damme Damme Damme Bilag. Projekt nr. Mål Dato Godk. Kontr. Udarb. Odensevej Odense S Tel Fax SRW NSR :2.000 P A-1 4. Projektforslag - plankort MOSI Skov- og Naturstyrelsen Himmerland og rørledning Nyt vandløb Tilfyldning / Udplanering Afgravning Vandforsyningsboring Stationering pr. 20 m Signaturer Eksisterende vandløb #

5 Kote i m 1:50 20 Årsmiddel projekt Projekt median minimum Terræn i venstre side Terræn i højre side Dybeste punkt i tværprofilet Projekt periodemaksimum Projekt median maksimum Bilag UDLØB GLENSTRUP SØ 0 Flodemål venstre side kote,15 m 2 Skalapæl i højre70cm 5 STEMMEVÆRK 9 udløb 29 BROINDLØB, GL. LANDEVEJ 43 BROUDLØB, GL. LANDEVEJ 48 RØRTILLØB v 40 cm 196 BROINDLØB RANDERSVEJ 236 BROUDLØB RANDERSVEJ 342 UNDERFØRING OLIETRYKLEDNING 420 UNDERFØRING NATURGASLEDNING 908 NYT BROINDLØB 9 NYT BROUDLØB cm rør v til pumpe STRYG START 60 NYT BROINDLØB 65 NYT BROUDLØB 10 NYT 20 cm v RØRTILLØB Station i m 1: / nsr 1195 STENSTRYG SLUT, GYDEBANKE START 75 GYDEBANKE START 1355 GYDEBANKE START 35 GYDEBANKE START 1515 GYDEBANKE START 1595 GYDEBANKE START 1675 GYDEBANKE START 1740 NYT UDLØB 1830 ÅBENT TILLØB h FISKETRAPPEN 1984 AFMÆRKNING INDLØB MOTORVEJEN

6 Lodret akse : kote i m skala 1:0 Vandret akse : afstand i m skala 1:0 16 St St

7 Lodret akse : kote i m skala 1:0 Vandret akse : afstand i m skala 1:0 16 St. 908 NYT BROINDLØB 16 St. 9 NYT BROUDLØB 16 St

8 Lodret akse : kote i m skala 1:0 Vandret akse : afstand i m skala 1:0 16 St St

9 Lodret akse : kote i m skala 1:0 Vandret akse : afstand i m skala 1:0 St. STRYG START St St. St

10 Lodret akse : kote i m skala 1:0 Vandret akse : afstand i m skala 1:0 St St St

11 Lodret akse : kote i m skala 1:0 Vandret akse : afstand i m skala 1:0 16 St St. 60 NYT BROINDLØB 16 St. 65 NYT BROUDLØB

12 Lodret akse : kote i m skala 1:0 Vandret akse : afstand i m skala 1:0 16 St. 65 St St. 80 8

13 Lodret akse : kote i m skala 1:0 Vandret akse : afstand i m skala 1:0 St St. 8

14 Lodret akse : kote i m skala 1:0 Vandret akse : afstand i m skala 1:0 St. 8 St

15 Lodret akse : kote i m skala 1:0 Vandret akse : afstand i m skala 1:0 St St St. 15 St STENSTRYG SLUT, GYDEBANKE START St. 75 GYDEBANKE START 8

16 Lodret akse : kote i m skala 1:0 Vandret akse : afstand i m skala 1:0 St. 75 St GYDEBANKE START St St. 95 St St. 35 GYDEBANKE START St. 95 St St

17 Lodret akse : kote i m skala 1:0 Vandret akse : afstand i m skala 1:0 St. 55 St St St. 55 St St GYDEBANKE START St GYDEBANKE START 8 8

18 Lodret akse : kote i m skala 1:0 Vandret akse : afstand i m skala 1:0 St St St St St GYDEBANKE START St

19 Lodret akse : kote i m skala 1:0 Vandret akse : afstand i m skala 1:0 St St NYT UDLØB 8

20 Lodret akse : kote i m skala 1:0 Vandret akse : afstand i m skala 1:0 St

21 Lodret akse : kote i m skala 1:0 Vandret akse : afstand i m skala 1:0 St

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Regulativ for Holmmarksbækken

Regulativ for Holmmarksbækken Regulativ for Holmmarksbækken Offentligt vandløb nr. 8-9. Holmmarksbækken Regulativ for Holmmarksbækken, maj ! " # " # $% & ' ( ) * +, ) -. + ".' + ".* /".) ", - '4 5 + '' 5' + '' 5* '' 5) '' 5. 6 '* 5,!

Læs mere

Regulativ for Mejeribækken

Regulativ for Mejeribækken Regulativ for Mejeribækken Offentligt vandløb nr. -1. Mejeribækken Regulativ for Mejeribækken, maj 1 ! " # " # $% & ' ( ) * +, ) -. + ".' + ".* /", 1 - '3 + '' ' +'' * '' ) 5 ''. '*,! '* - $ '* '* " +

Læs mere

Regulativ for Kastkær Bæk

Regulativ for Kastkær Bæk Regulativ for Kastkær Bæk Offentligt vandløb nr. 820-10.11 Kastkær Bæk Regulativ for Kastkær Bæk, maj 2010 " # $ # $ % & ' ( ) * + ), -. -'. -* /. -) 0 '1 + 2 '', 3 '* 4 4' 4* 4) 4-4+ 4, 44 4# 4. ') ')

Læs mere

Til. Vejdirektoratet. Dokumenttype. Notat. Dato. Maj Skitseprojekt for forlægning af Lindved Å SKITSEPROJEKT FORLÆGNING AF LIND- VED Å

Til. Vejdirektoratet. Dokumenttype. Notat. Dato. Maj Skitseprojekt for forlægning af Lindved Å SKITSEPROJEKT FORLÆGNING AF LIND- VED Å Til Vejdirektoratet Dokumenttype Notat Dato Maj 14 Skitseprojekt for forlægning af SKITSEPROJEKT FORLÆGNING AF LIND- VED Å SKITSEPROJEKT FORLÆGNING AF LINDVED Å Revision 1 Dato 14-05-08 Udarbejdet af Mads

Læs mere

Regulativ for Ilsigkærgrøft

Regulativ for Ilsigkærgrøft Regulativ for Ilsigkærgrøft Offentligt vandløb nr. 8-.4 Ilsigkærgrøft Regulativ for Ilsigkærgrøft, maj ! " # " # $% & ' ( ) * +, ) -. + ".' + ".* /".) ", - '4 5 + '' 5' + '' 5* '' 5) 6 '' 5. 7 '* 5,! '*

Læs mere

Regulativ for Kalbækken

Regulativ for Kalbækken Regulativ for Kalbækken Offentligt vandløb nr. 820-13.2 Kalbækken Regulativ for Kalbækken, maj 2010 !"!#$" % & ' & ' ( ) ! * +, - " +. / - & /! - & /, 0& /+ 1 & " 2 #. 3!4 $ -!! & $! -!! $, 2!! $+ 5!!

Læs mere

Bund målt i 2017 Bund pejlet Kote i m DVR90 1: Bundkote i Gjel Å ca. 10 m opstrøms udløb Skalapæl nr. 21 i højre. 200 cm.

Bund målt i 2017 Bund pejlet Kote i m DVR90 1: Bundkote i Gjel Å ca. 10 m opstrøms udløb Skalapæl nr. 21 i højre. 200 cm. Gudenå OS Tange Sø Terræn højre 2011 Terræn venstre 2011 Vandspejl 2011 Bund 2011 Terræn højre, model 2017 Terræn venstre, model 2017 Modeludtræk 2017 Regulativ Bund målt i 2017 Bund pejlet 1997 Kote i

Læs mere

: Peter Giversen Eskildsen (kontrol: Anders Lund Jensen) 2 REGULATIVFORSKRIFTER VEDR. VEDLIGEHOLD. Dimensioner fremgår af regulativet, afsnit 3.2.

: Peter Giversen Eskildsen (kontrol: Anders Lund Jensen) 2 REGULATIVFORSKRIFTER VEDR. VEDLIGEHOLD. Dimensioner fremgår af regulativet, afsnit 3.2. Notat Sweco Danmark A/S Granskoven 8 600 Glostrup Danmark T 7 0 7 07 E info@swecodanmark.dk www.sweco.dk CVR-nr. 811 Vurdering af regulativopfyldelse og evt. behov for oprensning i Kundby og Bjergby Enge,

Læs mere

Notat. Vurdering af regulativopfyldelse og evt. behov for oprensning i Gislinge Å. : Holbæk Kommune. : Peter Eskildsen (kontrol: Anders Lund Jensen)

Notat. Vurdering af regulativopfyldelse og evt. behov for oprensning i Gislinge Å. : Holbæk Kommune. : Peter Eskildsen (kontrol: Anders Lund Jensen) Notat Grontmij A/S Dusager 8 Aarhus N Danmark T +5 8 5 F +5 8 555 www.grontmij.dk CVR-nr. 85 Vurdering af regulativopfyldelse og evt. behov for oprensning i Gislinge Å 7. september 5 Vores reference:..5

Læs mere

Signaturforklaring kv ledning - SydEnergi. Kolding Kommune Faunapassage, Aller Mølle, Taps A. Tegning 1 Oversigtskort - Eksisterende forhold

Signaturforklaring kv ledning - SydEnergi. Kolding Kommune Faunapassage, Aller Mølle, Taps A. Tegning 1 Oversigtskort - Eksisterende forhold Signaturforklaring --- 10 kv ledning - SydEnergi Matrikelgrænser --- Vandløb - teknisk grundkorl _ Møllesø ~ Byggeplad s I oplagsplads Dalo 08.07.01 Konst.lTegn mabg Projektrir. 11000061 Mal 1:1.0 (A)

Læs mere

Terræn i højre side Terræn i venstre side Opmålt vandspejl Dybeste punkt i tværprofilet. Kote i m DVR90 1:

Terræn i højre side Terræn i venstre side Opmålt vandspejl Dybeste punkt i tværprofilet. Kote i m DVR90 1: Bilag 1 Gisselbæk Gisselbæk, restaureringprojekt Nuværende forhold (opmåling 2011) Vandspejl ved mellem vinter vandføring (25 l/s/km2) Regulativ 1998 og 2002 (tilpasset) Terræn i højre side Terræn i venstre

Læs mere

Opmålingsrapport Frøsmose Å Ringsted Kommune juni Ringsted Kommune. Frøsmose Å - opmålingsrapport

Opmålingsrapport Frøsmose Å Ringsted Kommune juni Ringsted Kommune. Frøsmose Å - opmålingsrapport Ringsted Kommune Frøsmose Å - opmålingsrapport Juni 2016 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OPMÅLING... 5 2.1 Generelt... 5 2.2 Arbejdsbeskrivelse... 5 3. RESULTATER... 7 3.1 Stationskontrol st.

Læs mere

: Peter Giversen Eskildsen (kontrol: Anders Lund Jensen)

: Peter Giversen Eskildsen (kontrol: Anders Lund Jensen) Notat Sweco Danmark A/S Granskoven 8 00 Glostrup Danmark T 72 20 72 07 E info@swecodanmark.dk www.sweco.dk CVR-nr. 48233511 Vurdering af regulativopfyldelse og evt. behov for oprensning i Østrup Skovløb.

Læs mere

VIBORG KOMMUNE OPMÅLING AF TJELE Å

VIBORG KOMMUNE OPMÅLING AF TJELE Å VIBORG KOMMUNE OPMÅLING AF TJELE Å Rekvirent Viborg Kommune att. Rolf Christiansen Natur og Vand Prinsens Allé 5 8800 Viborg 87 87 55 55 roc@viborg.dk Rådgiver Orbicon A/S Jens Juuls Vej 16 8260 Viby J

Læs mere

FORUNDERSØGELSE RIB-00259. Fjernelse af stemmeværk ved Linding Møllesø

FORUNDERSØGELSE RIB-00259. Fjernelse af stemmeværk ved Linding Møllesø FORUNDERSØGELSE RIB-00259 Fjernelse af stemmeværk ved Linding Møllesø April 2014 Forundersøgelse RIB-00259 Etablering af passage til Linding Møllesø Side 1 Indhold Formål med indsatsen/projektet... 2 Eksisterende

Læs mere

Kerteminde Kommune- Taarup Inddæmmede Strand

Kerteminde Kommune- Taarup Inddæmmede Strand Kerteminde Kommune Kerteminde Kommune- Taarup Inddæmmede Strand FORSLAG TIL REGULERINGSPROJEKT, HOVEDKANALEN, TAARUP INDDÆMMEDE STRAND Rekvirent Rådgiver Kerteminde Kommune att. Jacob Hansen Rye Hans Schacks

Læs mere

11. JULI Kontrolopmåling og regulativkontrol Vandløb: Svinninge Å. AGROHYDROLOGERNE APS CVR nr Markstien 2 DK-4640 Faxe

11. JULI Kontrolopmåling og regulativkontrol Vandløb: Svinninge Å. AGROHYDROLOGERNE APS CVR nr Markstien 2 DK-4640 Faxe 11. JULI 2019 Kontrolopmåling og regulativkontrol Vandløb: AGROHYDROLOGERNE APS CVR nr. 35027246 Markstien 2 DK-4640 Faxe Udarbejdet for: Udarbejdet af: Status: Vandløbsmedarbejder Frej Faurschou Hastrup

Læs mere

28. FEBRUAR Kontrolopmåling og regulativkontrol Vandløb: Brændemølle Å. AGROHYDROLOGERNE APS CVR nr Markstien 2 DK-4640 Faxe

28. FEBRUAR Kontrolopmåling og regulativkontrol Vandløb: Brændemølle Å. AGROHYDROLOGERNE APS CVR nr Markstien 2 DK-4640 Faxe 28. FEBRUAR Kontrolopmåling og regulativkontrol Vandløb: AGROHYDROLOGERNE APS CVR nr. 35027246 Markstien 2 DK-4640 Faxe Udarbejdet for: Vandløbsmedarbejder Frej Faurschou Hastrup Holbæk Kommune Vækst og

Læs mere

Regulativ for. Gundesbøl Å

Regulativ for. Gundesbøl Å Regulativ for Gundesbøl Å Kommunevandløb nr. 35 Gundesbøl Å RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Teknik og Miljø 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Grundlaget for regulativet...2 1.1 Målsætning...2 2. Betegnelse af vandløbet...3

Læs mere

Forslag. Redegørelse Bilag 2 til regulativ for Uvelse Å og Rørbro. Redegørelse bilag 2, Uvelse Å og Rørbro Hillerød Kommune Side 1

Forslag. Redegørelse Bilag 2 til regulativ for Uvelse Å og Rørbro. Redegørelse bilag 2, Uvelse Å og Rørbro Hillerød Kommune Side 1 Forslag Redegørelse Bilag 2 til regulativ for Uvelse Å og Rørbro Redegørelse bilag 2, Uvelse Å og Rørbro Hillerød Kommune Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Planmateriale... 4 2.1 Vandområdeplan...

Læs mere

11. JULI Kontrolopmåling og regulativkontrol Vandløb: Tysinge Å Amt. AGROHYDROLOGENRNE APS CVR nr Markstien 2 DK-4640 Faxe

11. JULI Kontrolopmåling og regulativkontrol Vandløb: Tysinge Å Amt. AGROHYDROLOGENRNE APS CVR nr Markstien 2 DK-4640 Faxe 11. JULI 2019 Kontrolopmåling og regulativkontrol Vandløb: Tysinge Å Amt AGROHYDROLOGENRNE APS CVR nr. 35027246 Markstien 2 DK-4640 Faxe Udarbejdet for: Vandløbsmedarbejder Frej Faurschou Hastrup Holbæk

Læs mere

30. JUNI Kontrolopmåling og regulativkontrol Vandløb: Elverdamsåen. AGROHYDROLOGERNE APS CVR nr Markstien 2 DK-4640 Faxe

30. JUNI Kontrolopmåling og regulativkontrol Vandløb: Elverdamsåen. AGROHYDROLOGERNE APS CVR nr Markstien 2 DK-4640 Faxe 30. JUNI 2019 Kontrolopmåling og regulativkontrol Vandløb: AGROHYDROLOGERNE APS CVR nr. 35027246 Markstien 2 DK-4640 Faxe Udarbejdet for: Vandløbsmedarbejder Frej Faurschou Hastrup Holbæk Kommune Vækst

Læs mere

NOTAT. Dimensionering af stryg opstrøms Hejnsvigvej. Projektnummer Analyse for anlæggelse af 2 gydebanker. Annette Læbo Matthiesen

NOTAT. Dimensionering af stryg opstrøms Hejnsvigvej. Projektnummer Analyse for anlæggelse af 2 gydebanker. Annette Læbo Matthiesen NOTAT Projekt Dimensionering af stryg opstrøms Hejnsvigvej Projektnummer 1321700043-19 Kundenavn Emne Til Fra Projektleder Kvalitetssikring Billund Kommune Analyse for anlæggelse af 2 gydebanker Annette

Læs mere

: Peter Giversen Eskildsen (kontrol: Anders Lund Jensen) 2 REGULATIVFORSKRIFTER VEDR. VEDLIGEHOLD. Dimensioner fremgår af regulativet, afsnit B.

: Peter Giversen Eskildsen (kontrol: Anders Lund Jensen) 2 REGULATIVFORSKRIFTER VEDR. VEDLIGEHOLD. Dimensioner fremgår af regulativet, afsnit B. Notat Sweco Danmark A/S Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T 72 20 72 07 E info@swecodanmark.dk www.sweco.dk CVR-nr. 483511 Vurdering af regulativopfyldelse og evt. behov for oprensning i Lyngbækken 28.

Læs mere

Svingelbjerg Bæk Slutrapport marts 2017

Svingelbjerg Bæk Slutrapport marts 2017 Svingelbjerg Bæk Slutrapport marts 201 1 Indhold Slutrapport... 1 1. Indledning... 2 2. Udførelsen... 3. Effekter... 12 Forventede effekter... 12 Reelle effekter... 12 Yderligere forventede effekter...

Læs mere

9. JULI Kontrolopmåling og regulativkontrol Vandløb: Aggersvoldløbet. AGROHYDROLOGERNE APS CVR nr Markstien 2 DK-4640 Faxe

9. JULI Kontrolopmåling og regulativkontrol Vandløb: Aggersvoldløbet. AGROHYDROLOGERNE APS CVR nr Markstien 2 DK-4640 Faxe 9. JULI 2019 Kontrolopmåling og regulativkontrol Vandløb: AGROHYDROLOGERNE APS CVR nr. 35027246 Markstien 2 DK-4640 Faxe Udarbejdet for: Udarbejdet af: Status: Vandløbsmedarbejder Frej Faurschou Hastrup

Læs mere

Opmålingsrapport Høm Lilleå Ringsted Kommune april Ringsted Kommune. Høm Lilleå - opmålingsrapport

Opmålingsrapport Høm Lilleå Ringsted Kommune april Ringsted Kommune. Høm Lilleå - opmålingsrapport Ringsted Kommune Høm Lilleå - opmålingsrapport April 2016 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OPMÅLING... 5 2.1 Generelt... 5 2.2 Arbejdsbeskrivelse... 5 3. RESULTATER... 7 3.1 Stationskontrol...

Læs mere

Opmålingsrapport øvre Kværkeby Bæk Ringsted Kommune august Ringsted Kommune. Øvre Kværkeby Bæk opmålingsrapport

Opmålingsrapport øvre Kværkeby Bæk Ringsted Kommune august Ringsted Kommune. Øvre Kværkeby Bæk opmålingsrapport Ringsted Kommune Øvre Kværkeby Bæk opmålingsrapport August 2016 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OPMÅLING... 5 2.1 Generelt... 5 2.2 Arbejdsbeskrivelse... 5 3. RESULTATER... 7 3.1 Stationskontrol...

Læs mere

Projektområde: Matr.nr. og ejerlav: Matr. nr.: 1aty, 1bo, 1amh, 1amg, 7000an Bramming Hgd., Bramming.

Projektområde: Matr.nr. og ejerlav: Matr. nr.: 1aty, 1bo, 1amh, 1amg, 7000an Bramming Hgd., Bramming. Esbjerg Kommune Teknik og Miljø Att.: Tine Baatrup 1. MARTS 201 Udarbejdet af FHM Kontrolleret af HLP ANSØGNING OM OMLÆGNING AF STRÆKNING AF HØE BÆK ESBJERG KOMMUNE Formål I forbindelse med reduktion af

Læs mere

Notat vedr. udarbejdelse af Qh-kurver for Røjenkær Bæk

Notat vedr. udarbejdelse af Qh-kurver for Røjenkær Bæk NOTAT Projekt Herning Kommune. QH-regulativ Røjenkær Bæk Projektnummer 1391400107 Kundenavn Emne Til Fra Projektleder Kvalitetssikring Herning Kommune Notat vedr. udarbejdelse af Qh-kurver for Røjenkær

Læs mere

2. JULI Kontrolopmåling og regulativkontrol Vandløb: Gislinge Å. AGROHYDROLOGERNE APS CVR nr Markstien 2 DK-4640 Faxe

2. JULI Kontrolopmåling og regulativkontrol Vandløb: Gislinge Å. AGROHYDROLOGERNE APS CVR nr Markstien 2 DK-4640 Faxe 2. JULI 2019 Kontrolopmåling og regulativkontrol Vandløb: AGROHYDROLOGERNE APS CVR nr. 35027246 Markstien 2 DK-4640 Faxe Udarbejdet for: Vandløbsmedarbejder Frej Faurschou Hastrup Holbæk Kommune Vækst

Læs mere

Opmålingsrapport Fjellebroløbet Ringsted Kommune april Ringsted Kommune. Fjellebroløbet - opmålingsrapport

Opmålingsrapport Fjellebroløbet Ringsted Kommune april Ringsted Kommune. Fjellebroløbet - opmålingsrapport Ringsted Kommune Fjellebroløbet - opmålingsrapport April 2016 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OPMÅLING... 6 2.1 Generelt... 6 2.2 Arbejdsbeskrivelse... 6 2.3 Bemærkninger... 7 3. RESULTATER...

Læs mere

REGULATIV for VEJLEA. Amtsvandløb nr. 1, afd. 1 VEJLE AMT. Engelsholm Sø - Tingkærvad Bro

REGULATIV for VEJLEA. Amtsvandløb nr. 1, afd. 1 VEJLE AMT. Engelsholm Sø - Tingkærvad Bro REGULATIV for VEJLEA Engelsholm Sø - Tingkærvad Bro Amtsvandløb nr. 1, afd. 1 1 VEJLE AMT INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. GRUNDLAGET FOR REGULATIVET 5 2. BETEGNELSE AF V AND LØBET 7 3. VANDLØBETS SKIKKELSE

Læs mere

HØRING I HENHOLD TIL VANDLØBSLOVEN. Projektbeskrivelse for Regulering af Eskilstrupafløb-Havndrup Å i forbindelse med regulativrevision

HØRING I HENHOLD TIL VANDLØBSLOVEN. Projektbeskrivelse for Regulering af Eskilstrupafløb-Havndrup Å i forbindelse med regulativrevision HØRING I HENHOLD TIL VANDLØBSLOVEN Projektbeskrivelse for Regulering af Eskilstrupafløb-Havndrup Å i forbindelse med regulativrevision Faaborg-Midtfyn Kommune vælger i forbindelse med revision af regulativet

Læs mere

Signaturforklaring. Bilag 1 Nuværende forhold ODE-712. Skyllehul. Nuv. forløb Klingstrup. Titel: Bilag 1, Nuværende forhold

Signaturforklaring. Bilag 1 Nuværende forhold ODE-712. Skyllehul. Nuv. forløb Klingstrup. Titel: Bilag 1, Nuværende forhold ± Bilag 1, Nuværende forhold 27.01.2017 RAB ODE712 Skyllehul Nuv. forløb Klingstrup 0 20 40 80 Bilag 1 Nuværende forhold ALECTIA Skanderborgvej 190 DK8260 Viby J Tel.: +45 8819 1000 Fax: +45 8819 1001

Læs mere

Metoder til vurdering af de hydrauliske forhold i recipienterne

Metoder til vurdering af de hydrauliske forhold i recipienterne Metoder til vurdering af de hydrauliske forhold i recipienterne EVA-temadag den 24. september 2015 Anja Thrane Hejselbæk Thomsen, anja@orbicon.dk Morten Larsen, mola@orbicon.dk Indhold Naturlig afstrømning

Læs mere

Bilag 1 Redegørelse Særregulativ for Dokkebækken Faaborg-Midtfyn Kommune /10

Bilag 1 Redegørelse Særregulativ for Dokkebækken Faaborg-Midtfyn Kommune /10 Bilag 1 Redegørelse Særregulativ for Dokkebækken Faaborg-Midtfyn Kommune 2019 1/10 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3 2. Rets- og plangrundlag...3 2.1. Vandområdeplan... 3 2.2. Faaborg-Midtfyn Kommuneplan...

Læs mere

Analyse af vandstandsforhold i Fjederholt Å

Analyse af vandstandsforhold i Fjederholt Å Herning Kommune Analyse af vandstandsforhold i Fjederholt Å VANDSTANDSFORHOLD I RELATION TIL GENNEMFØRT PROJEKT PÅ NEDRE DEL AF FJEDERHOLT Å Rekvirent Rådgiver Herning Kommune Natur og Grønne Områder Orbicon

Læs mere

2. OKTOBER Kontrolopmåling og regulativkontrol Vandløb: Tuse Å - Amt. AGROHYDROLOGERNE APS CVR nr Markstien 2 DK-4640 Faxe

2. OKTOBER Kontrolopmåling og regulativkontrol Vandløb: Tuse Å - Amt. AGROHYDROLOGERNE APS CVR nr Markstien 2 DK-4640 Faxe 2. OKTOBER 2017 Kontrolopmåling og regulativkontrol Vandløb: Tuse Å - Amt AGROHYDROLOGERNE APS CVR nr. 35027246 Markstien 2 DK-4640 Faxe Udarbejdet for: Vandløbskoordinator Stina Kaufmann Holbæk Kommune

Læs mere

9. JULI Kontrolopmåling og regulativkontrol Vandløb: Regstrup Å. AGROHYDROLOGERNE APS CVR nr Markstien 2 DK-4640 Faxe

9. JULI Kontrolopmåling og regulativkontrol Vandløb: Regstrup Å. AGROHYDROLOGERNE APS CVR nr Markstien 2 DK-4640 Faxe 9. JULI 2019 Kontrolopmåling og regulativkontrol Vandløb: AGROHYDROLOGERNE APS CVR nr. 35027246 Markstien 2 DK-4640 Faxe Udarbejdet for: Vandløbsmedarbejder Frej Faurschou Hastrup Holbæk Kommune Vækst

Læs mere

27. JUNI Kontrolopmåling og regulativkontrol Vandløb: Dønnerbækken. AGROHYDROLOGERNE APS CVR nr Markstien 2 DK-4640 Faxe

27. JUNI Kontrolopmåling og regulativkontrol Vandløb: Dønnerbækken. AGROHYDROLOGERNE APS CVR nr Markstien 2 DK-4640 Faxe 27. JUNI 2019 Kontrolopmåling og regulativkontrol Vandløb: AGROHYDROLOGERNE APS CVR nr. 35027246 Markstien 2 DK-4640 Faxe Udarbejdet for: Vandløbsmedarbejder Frej Faurschou Hastrup Holbæk Kommune Vækst

Læs mere

Median maksimum Vinter middel Sommer middel Median minimum. Kote i m DVR90 1: Tronkær tilløb fra højre

Median maksimum Vinter middel Sommer middel Median minimum. Kote i m DVR90 1: Tronkær tilløb fra højre Korup Å Projekt 2010 Opmåling Terræn højre Terræn venstre Bund Regulativ 1998/Regulering 2002 Median maksimum Vinter middel Sommer middel Median minimum 10-års maksimum Kote i m DVR90 1:50 9 9 8 8 7 7

Læs mere

Vejledning til modellering af vandløb

Vejledning til modellering af vandløb Vejledning til modellering af vandløb Indledning... 2 Modellering af vandløb... 3 Referencearkitektur for Observation og måling... 4 Emnekataloget er centralt for datamodellen for vandløb... 5 Begrebsforklaring

Læs mere

Naturforbedringsprojekt Gamborg Nor - supplerende undersøgelser ved Maden

Naturforbedringsprojekt Gamborg Nor - supplerende undersøgelser ved Maden Skov- og Naturstyrelsen Fyn Naturforbedringsprojekt Gamborg Nor - supplerende undersøgelser ved Maden Forundersøgelse Oktober 2009 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax

Læs mere

ROSKILDE AMT Teknisk Forvaltning

ROSKILDE AMT Teknisk Forvaltning ROSKILDE AMT Teknisk Forvaltning 19. septeber 2006 /Karen Ro J.nr. 9-21-0008-1-04 Roskilde At overgik i foråret 2005 til at benytte højdesysteet DVR90 (Dansk Vertikal Reference 1990) i stedet for det gale

Læs mere

Projektets formål er at fastlægge nye krav til bundkoter og bundbredder, som skal bruges ved revision af det gældende regulativ for vandløbet.

Projektets formål er at fastlægge nye krav til bundkoter og bundbredder, som skal bruges ved revision af det gældende regulativ for vandløbet. 10. august 2017 Høring af forslag til reguleringer i Vium Mølleå Skive Kommune ønsker at ændre gældende bundkoter og bundbredder på delstrækninger af det offentlige vandløb Vium Mølleå. Reguleringsprojektet

Læs mere

FORUNDERSØGELSE AF PROJEKTFORSLAG TIL NATURGENOPRETNING AF SUSÅ MELLEM BAVELSE SØ OG HOLLØSE MØLLE

FORUNDERSØGELSE AF PROJEKTFORSLAG TIL NATURGENOPRETNING AF SUSÅ MELLEM BAVELSE SØ OG HOLLØSE MØLLE Næstved Kommune FORUNDERSØGELSE AF PROJEKTFORSLAG TIL NATURGENOPRETNING AF SUSÅ MELLEM BAVELSE SØ OG HOLLØSE MØLLE Juni 201 BILAG 1: HYDRAULISK NOTAT OG RESULTATER AF HYDRAULISKE BEREGNINGER PROJEKT Projekt

Læs mere

5. JULI Kontrolopmåling og regulativkontrol Vandløb: Kølle Å. AGROHYDROLOGERNE APS CVR nr Markstien 2 DK-4640 Faxe

5. JULI Kontrolopmåling og regulativkontrol Vandløb: Kølle Å. AGROHYDROLOGERNE APS CVR nr Markstien 2 DK-4640 Faxe 5. JULI 2019 Kontrolopmåling og regulativkontrol Vandløb: AGROHYDROLOGERNE APS CVR nr. 35027246 Markstien 2 DK-4640 Faxe Udarbejdet for: Vandløbsmedarbejder Frej Faurschou Hastrup Holbæk Kommune Vækst

Læs mere

ANSØGNING VAND- LØBSREGULERING KÆR MØLLEÅ

ANSØGNING VAND- LØBSREGULERING KÆR MØLLEÅ Til Kolding Kommune Dokumenttype Ansøgning Dato Februar 2018 Ansøgning om tilladelse til regulering af Kær Mølleå ANSØGNING VAND- LØBSREGULERING KÆR MØLLEÅ ANSØGNING VANDLØBSREGULERING KÆR MØLLEÅ Revision

Læs mere

Opmålingsrapport Vendebæk Ringsted Kommune maj Ringsted Kommune. Vendebæk - opmålingsrapport

Opmålingsrapport Vendebæk Ringsted Kommune maj Ringsted Kommune. Vendebæk - opmålingsrapport Ringsted Kommune Vendebæk - opmålingsrapport Maj 2017 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OPMÅLING... 5 2.1 Generelt... 5 2.2 Arbejdsbeskrivelse... 5 3. RESULTATER... 7 3.1 Stationskontrol... 8

Læs mere

Snogebækken vest for Ølsemagle

Snogebækken vest for Ølsemagle Snogebækken vest for Ølsemagle Projekt for åbning af rørlagt strækning mellem station 1736 og 2021 Teknik- og Miljøforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer Køge Kommune, Anlæg, rejser ca. 1 ha erstatningsskov

Læs mere

Hansted Mølle Å. Hansted Mølle Å. Opmåling april 2016 Hansted Mølleå - Thisted Kommune. Kote i m DVR90 1:50

Hansted Mølle Å. Hansted Mølle Å. Opmåling april 2016 Hansted Mølleå - Thisted Kommune. Kote i m DVR90 1:50 BILAG 1: OPMÅLING I forbindelse med udarbejdelsen af forundersøgelsen, har Thisted Kommune fået foretaget en opmåling af vandløbet. På længdeprofilet af opmålingen fremgår der, udover vandspejl, bund og

Læs mere

INDLEDNING OG BAGGRUND

INDLEDNING OG BAGGRUND Notat Grontmij A/S Dusager 12 8200 Aarhus N Danmark T +45 8210 5100 F +45 8210 5155 www.grontmij.dk CVR-nr. 482311 Vurdering af regulativopfyldelse og evt. behov for oprensning i Sønderstrup Å 22. oktober

Læs mere

Q/Holm SE Nr

Q/Holm SE Nr Q/Holm SE Nr. 10 47 53 41 Fynsgade 4 8600 Silkeborg Tlf. 86 80 54 03 21 41 83 46 t.f.holm@mail.dk 06. juni 2011 Sorø Kommune Projekt: Opmåling af vandløbene: Rendebæk St. 844-2354 m Møllerende St. 618-1220

Læs mere

Særregulativ for. Varde Kommune. Frøsig-Thorlund Bæk

Særregulativ for. Varde Kommune. Frøsig-Thorlund Bæk Særregulativ for Frøsig-Thorlund Bæk Varde Kommune Frøsig-Thorlund Bæk Indhold 1. Forord... 3 2. Grundlaget for regulativet... 3 2.1. Tidligere kendelser og regulativer... 3 3. Betegnelse af vandløbet...

Læs mere

Projektbeskrivelse Retablering af naturlig hydrologi - fase 2 Naturstyrelsen Thy - LIFE REDCOHA Stenbjerg og Lyngby heder HSK/NASPE

Projektbeskrivelse Retablering af naturlig hydrologi - fase 2 Naturstyrelsen Thy - LIFE REDCOHA Stenbjerg og Lyngby heder HSK/NASPE Projektbeskrivelse Retablering af naturlig hydrologi - fase 2 Naturstyrelsen Thy - LIFE REDCOHA Stenbjerg og Lyngby heder 03-10-2018 HSK/NASPE Kort 1 Oversigt projektområder Hovedtal: Påvirket areal 57,4

Læs mere

3. JULI Kontrolopmåling og regulativkontrol Vandløb: Hørby Sørende. AGROHYDROLOGERNE APS CVR nr Markstien 2 DK-4640 Faxe

3. JULI Kontrolopmåling og regulativkontrol Vandløb: Hørby Sørende. AGROHYDROLOGERNE APS CVR nr Markstien 2 DK-4640 Faxe 3. JULI 2019 Kontrolopmåling og regulativkontrol Vandløb: AGROHYDROLOGERNE APS CVR nr. 35027246 Markstien 2 DK-4640 Faxe Udarbejdet for: Vandløbsmedarbejder Frej Faurschou Hastrup Holbæk Kommune Vækst

Læs mere

Kontrolopmåling af strækninger

Kontrolopmåling af strækninger Silkeborg Kommune Notat nr. 2016-5 Kontrolopmåling af strækninger i Gudenåen med formodet forekomst af sandaflejringer. Betydning for vandføringsevnen Rekvirent Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen

Læs mere

Opmåling og vandspejlsberegninger på Kalvemose Å (st st ) Vurdering af gydebankers vandspejlspåvirkning 19.

Opmåling og vandspejlsberegninger på Kalvemose Å (st st ) Vurdering af gydebankers vandspejlspåvirkning 19. 19. JANUAR 2018 Opmåling og vandspejlsberegninger på Kalvemose Å (st. 7275 - st. 8273 ) Vurdering af gydebankers vandspejlspåvirkning AGROHYDROLOGERNE APS CVR nr. 35027246 Markstien 2 DK-4640 Faxe Udarbejdet

Læs mere

Fjederrholt å nr ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Fjederrholt å nr ALMINDELIGE BESTEMMELSER Fjederrholt å nr 34 0.0 ALMINDELIGE BESTEMMELSER De "Almindelige bestemmelser" gælder generelt for samtlige kommunevandløb i Ikast kommune med afløb til Fjederholt Å/Skjern Å, Karup Å og til Storåen incl.

Læs mere

4.20 M2 - Åbning af Sølodsgrøften gennem Bårse

4.20 M2 - Åbning af Sølodsgrøften gennem Bårse 4.20 M2 - Åbning af Sølodsgrøften gennem Bårse 4.20.1 Formål Sølodsgrøften er nu rørlagt gennem Bårse, men rørledningen er gammel og tilstanden formentlig dårlig. Det er derfor overvejet at lægge en ny

Læs mere

Overfladevand Helhedsbetragtninger

Overfladevand Helhedsbetragtninger 1 of 31 Overfladevand Helhedsbetragtninger Grønt råd 11.06.2015 - Steen Ravn Christensen 2 of 31 3 of 31 Bundfældningtanke i starten af 1900 tallet Første mekaniske renseanlæg i 1948 Miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

Projektforslag. Anlæggelse af 3 gydeområder for laks i Grindsted Å ved Mølby FEBRUAR Høringsmateriale

Projektforslag. Anlæggelse af 3 gydeområder for laks i Grindsted Å ved Mølby FEBRUAR Høringsmateriale Projektforslag Høringsmateriale Anlæggelse af 3 gydeområder for laks i Grindsted Å ved Mølby FEBRUAR 2018 Etablering af 3 gydeområder i Grindsted Å Baggrund Varde kommune har i samarbejde med Varde Å Sammenslutningen

Læs mere

NATURGENOPRETNING NEDRE SUSÅ DENNIS SØNDERGÅRD THOMSEN, RAMBØLL

NATURGENOPRETNING NEDRE SUSÅ DENNIS SØNDERGÅRD THOMSEN, RAMBØLL NATURGENOPRETNING NEDRE SUSÅ DENNIS SØNDERGÅRD THOMSEN, RAMBØLL PRÆSENTATION Opgave Fase A Tykskallet malermusling formål med naturgenopretning Eksisterende forhold Holløse Mølle Projektforslag Konsekvenser

Læs mere

Projektets formål er at fastlægge nye krav til bundkoter og bundbredder, som skal bruges ved revision af det gældende regulativ for vandløbet.

Projektets formål er at fastlægge nye krav til bundkoter og bundbredder, som skal bruges ved revision af det gældende regulativ for vandløbet. 12. september 2017 Godkendelse af reguleringer i Vium Mølleå Skive Kommune godkender ændringer af gældende bundkoter og bundbredder på delstrækninger af det offentlige vandløb Vium Mølleå. Godkendelsen

Læs mere

Ringsted Kommune. Regulering af afløb fra Gyrstinge Sø

Ringsted Kommune. Regulering af afløb fra Gyrstinge Sø Ringsted Kommune Regulering af afløb fra Gyrstinge Sø Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 1.1 Baggrund for projektet... 1 1.1.1 Lovgrundlag... 2 1.2 Projektforslag... 2 2. PROJEKTBESKRIVELSE: AFLØB

Læs mere

BILAG 4. Januar 2016 VURDERING AF OPSTUVNINGSEFFEKT IFM. ETABLERING AF GANG- OG CYKELBRO OVER SKIVE Å

BILAG 4. Januar 2016 VURDERING AF OPSTUVNINGSEFFEKT IFM. ETABLERING AF GANG- OG CYKELBRO OVER SKIVE Å BILAG 4 Januar 2016 VURDERING AF OPSTUVNINGSEFFEKT IFM. ETABLERING AF GANG- OG CYKELBRO OVER SKIVE Å PROJEKT Udarbejdet af CMR Kontrolleret af ERI Godkendt af LHL NIRAS A/S Sortemosevej 19 3450 Allerød

Læs mere

Opmålingsrapport Ågårdsløbet Ringsted Kommune maj Ringsted Kommune. Ågårdsløbet - opmålingsrapport

Opmålingsrapport Ågårdsløbet Ringsted Kommune maj Ringsted Kommune. Ågårdsløbet - opmålingsrapport Ringsted Kommune Ågårdsløbet - opmålingsrapport Maj 2017 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OPMÅLING... 5 2.1 Generelt... 5 2.2 Arbejdsbeskrivelse... 5 3. RESULTATER... 7 3.1 Stationskontrol...

Læs mere

Detailprojekt Vådområde Kvong Mose September 2017

Detailprojekt Vådområde Kvong Mose September 2017 Vådområde i Kvong Mose Side 1 Detailprojekt Vådområde Kvong Mose September 2017 Vådområde i Kvong Mose Side 2 Indhold Formål med projektet... 3 Eksisterende forhold... 3 Tekniske anlæg... 4 Naturbeskyttelsesloven...

Læs mere

Dispensation efter Naturbeskyttelsesloven og tilladelse efter Vandløbsloven til etablering af passage ved Gravlund Dambrug

Dispensation efter Naturbeskyttelsesloven og tilladelse efter Vandløbsloven til etablering af passage ved Gravlund Dambrug Varde Kommune Naturcenteret Bytoften 2 6800 Varde Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 79947421 Dispensation efter Naturbeskyttelsesloven og tilladelse efter Vandløbsloven til etablering af passage ved

Læs mere

Agroplan aps Løvelbrovej

Agroplan aps Løvelbrovej Agroplan aps Løvelbrovej 9 8830 Tjele Telefon 86 69 92 16 Projekt for åbent vandløb og stenstryg i Kølsen Møllebæk ved Kølsen Mølle Viborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning....2 2. Forundersøgelse...2

Læs mere

Q/Holm SE Nr

Q/Holm SE Nr Q/Holm SE Nr. 10 47 53 41 Fynsgade 4 8600 Silkeborg Tlf. 86 80 54 03 21 41 83 46 t.f.holm@mail.dk 22. Juli 2008 Kalundborg Kommune Projekt: Opmåling af Nedre Halleby Å, m. Tilløb Delrapport 3 af 3, Tilløbene:

Læs mere

Vandløbsregulativ for Hellemosebækken. - særbestemmelser

Vandløbsregulativ for Hellemosebækken. - særbestemmelser Vandløbsregulativ for Hellemosebækken - særbestemmelser Indholdsfortegnelse Indledning...4 Grundlaget for regulativet...4 2.1 Tidligere kendelser og regulativer... 4 2.2 Betegnelse af vandløbet... 5 Særlig

Læs mere

Rekvirent. Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen att. Åge Ebbesen Søvej Silkeborg. Telefon

Rekvirent. Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen att. Åge Ebbesen Søvej Silkeborg. Telefon SILKEBORG KOMMUNE 2011 NOTAT NR. 2011-2 RESULTATER AF OPMÅLING AF GUDENÅEN I 2011 PÅ STRÆK- NINGEN MELLEM SILKEBORG OG TANGE SØ. ANALYSE AF UDVIK- LINGEN AF FYSISK TILSTAND OG VANDFØRINGSEVNE VED SAM-

Læs mere

1 Baggrund Data Manningtal Opland Afstrømning Fysisk udformning Nuværende...

1 Baggrund Data Manningtal Opland Afstrømning Fysisk udformning Nuværende... Notat VASP Kunde Helsingør Kommune Projektnr. 01217 Projekt Hetlands Å Dato 2016-06-21 Emne Notat / Memo (DK/UK/D) Initialer THKN Indhold 1 Baggrund... 2 2 Data... 2 2.1 Manningtal... 2 2.2 Opland... 2

Læs mere

REGULATIV KONGEÅSYSTEM ØST

REGULATIV KONGEÅSYSTEM ØST MARTS 1997 REGULATIV FOR KONGEÅSYSTEM ØST I RIBE KOMMUNE Hovedopland 3600 omfattende Kongeåens vandsystem Afstrømningsområde 3624 3626 3627 3628 RIBE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING Bøgeallé 2, 6760 Ribe,

Læs mere

FORUNDERSØGELSE RIB-00212

FORUNDERSØGELSE RIB-00212 FORUNDERSØGELSE RIB-00212 Passage ved Kærbæk Dambrug Juli 2016 Forundersøgelse RIB-00212 Passage ved Kærbæk Dambrug Side 1 Indhold Formål med indsatsen/projektet... 2 Eksisterende forhold... 2 Projektering

Læs mere

Ærø Kommune. Regulativ for Afløb fra Skovby og Stærmose og Vitsø Landkanal. Ærø Kommune Statene Ærøskøbing. Dato: 28/01/2019 Side 1 af 21

Ærø Kommune. Regulativ for Afløb fra Skovby og Stærmose og Vitsø Landkanal. Ærø Kommune Statene Ærøskøbing. Dato: 28/01/2019 Side 1 af 21 Ærø Kommune Regulativ for Afløb fra Skovby og Stærmose og Vitsø Landkanal Ærø Kommune Statene 2 5970 Ærøskøbing Dato: 28/01/2019 Side 1 af 21 Side 2 af 21 Indholdsfortegnelse 1. Grundlag for regulativet...3

Læs mere

Slutrapport. I forlængelse af detailprojektering blev der indsendt ansøgning om tilladelse til projektet den 26. januar 2015.

Slutrapport. I forlængelse af detailprojektering blev der indsendt ansøgning om tilladelse til projektet den 26. januar 2015. Slutrapport Vandhandleplanprojekt Restaurering af Skinders Bæk. NaturErhvervsstyrelsens j. nr. 32317-G-14-00101. Naturstyrelsens j. nr. NST-4262-00118. Det godkendte projekt omfatter fjernelse af stemmeværket

Læs mere

Møgelmoserørledningen: Rapport: Besigtigelse af rørledninger og brønde

Møgelmoserørledningen: Rapport: Besigtigelse af rørledninger og brønde Bemærkninger til besigtigelse: I forbindelse med besigtigelsen af det rørlagte vandløb har der været anvendt følgende metoder til analyse af rørstrækningens tekniske tilstand. 1. Syn af brønde og søgning

Læs mere

: Peter Giversen Eskildsen (kontrol: Anders Lund Jensen) Rusrenden omfatter en strækning på m, hvoraf 143 m er rørlagt.

: Peter Giversen Eskildsen (kontrol: Anders Lund Jensen) Rusrenden omfatter en strækning på m, hvoraf 143 m er rørlagt. Notat Sweco Danmark A/S Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T 72 20 72 07 E info@swecodanmark.dk www.sweco.dk CVR-nr. 48233511 Vurdering af regulativopfyldelse og evt. behov for oprensning i Rusrenden 28.

Læs mere

Regulering af Dybvadgårds Bæk

Regulering af Dybvadgårds Bæk Frederikshavn Kommune Regulering af Dybvadgårds Bæk FASTLÆGGELSE AF VANDFØRINGSEVNE FOR DYBVADGÅRDS BÆK Rekvirent Frederikshavn Kommune Ejendomscentret Fasanvej 1 9900 Frederikshavn Rådgiver Orbicon A/S

Læs mere

Q/Holm SE Nr

Q/Holm SE Nr Q/Holm SE Nr. 10 47 53 41 Fynsgade 4 8600 Silkeborg Tlf. 86 80 54 03 21 41 83 46 t.f.holm@mail.dk 22. Juli 2008 Kalundborg Kommune Projekt: Opmåling af Nedre Halleby Å, m. Tilløb Delrapport 1 af 3, Hovedløbet

Læs mere

5. april Godkendelse af reguleringer i Bligårds Bæk

5. april Godkendelse af reguleringer i Bligårds Bæk 5. april 2017 Godkendelse af reguleringer i Bligårds Bæk Skive Kommune godkender ændringer af gældende bundkoter og bundbredder i Bligårds Bæk. Samtidig godkendes ændring af antallet af grødeskæringer.

Læs mere

Opmålingsrapport Værebro Å Egedal Kommune januar Egedal Kommune. Værebro Å - opmålingsrapport

Opmålingsrapport Værebro Å Egedal Kommune januar Egedal Kommune. Værebro Å - opmålingsrapport Egedal Kommune Værebro Å - opmålingsrapport Januar 2016 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OPMÅLING... 5 2.1 Generelt... 5 2.2 Arbejdsbeskrivelse... 5 2.3 Bemærkninger til opmålingen... 6 3. FELTOBSERVATIONER...

Læs mere

FORUNDERSØGELSE AF SUNDBY Å, SPÆRRING AAL-1272

FORUNDERSØGELSE AF SUNDBY Å, SPÆRRING AAL-1272 Thisted Kommune Sundby Å, AAL-1272 FORUNDERSØGELSE AF SUNDBY Å, SPÆRRING AAL-1272 Udarbejdet af Thisted Kommune Teknisk Forvaltning Natur- og Miljøafdelingen Kirkevej 9 7760 Hurup Sagsnummer 121617 Projekt

Læs mere

Regulativ for Pedersgårdgrøften, Nødebogrøften, Savværksgrøften og Karlebogrøften

Regulativ for Pedersgårdgrøften, Nødebogrøften, Savværksgrøften og Karlebogrøften Regulativ for Pedersgårdgrøften, Nødebogrøften, Savværksgrøften og Karlebogrøften Regulativ for Pedersgårdgrøften, Nødebogrøften, Savværksgrøften og Karlebogrøften Side 1 Læsevejledning Vandløbsregulativet

Læs mere

SKYGGE Å NR. 47A 0.0 ALMINDELIGE BESTEMMELSER

SKYGGE Å NR. 47A 0.0 ALMINDELIGE BESTEMMELSER 0.0 ALMINDELIGE BESTEMMELSER SKYGGE Å NR. 47A De "Almindelige bestemmelser" gælder generelt for samtlige kommunevandløb i Ikast kommune med afløb til Fjederholt Å/Skjern Å, Karup Å og til Storåen inkl.

Læs mere

Notat. Naturstyrelsen Ribe. 1 Indledning... 2

Notat. Naturstyrelsen Ribe. 1 Indledning... 2 Notat Naturstyrelsen Ribe 16. maj 2011 Projekt nr. 14.882.00 Udarbejdet af ERI Kontrolleret af BJP Godkendt af ERI 1 Indledning... 2 2 Design af faunapassage i Ribe jævnfør projektforslag... 2 2.1 Den

Læs mere

Regulativ for Vium Mølleå Skive Kommune 2018

Regulativ for Vium Mølleå Skive Kommune 2018 Regulativ for Vium Mølleå Skive Kommune 2018 www.skive.dk INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Grundlaget for regulativet... 4 2.1. Tidligere kendelser og afgørelser... 4 2.2. Betegnelse af vandløbet... 5 3.

Læs mere

REGULATIV. Rejsby Åsystem

REGULATIV. Rejsby Åsystem OKTOBER 1997 11 REGULATIV FOR Rejsby Åsystem I RIBE KOMMUNE Hovedopland 3900 omfattende Tilløb til Vadehavet Afstrømningsområde 3908 3909 RIBE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING Bøgeallé 2, 6760 Ribe, tlf. 79

Læs mere

Ringsted Kommune. Regulering af Flæbækken ved Gyrstinge Sø

Ringsted Kommune. Regulering af Flæbækken ved Gyrstinge Sø Ringsted Kommune Regulering af Flæbækken ved Gyrstinge Sø Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 1.1 Baggrund for projektet... 1 1.1.1 Lovgrundlag... 2 1.2 Projektforslag... 2 2. PROJEKTBESKRIVELSE FLÆBÆKKEN

Læs mere

BODHOLT BÆK, NR ALMINDELIGE BESTEMMELSER

BODHOLT BÆK, NR ALMINDELIGE BESTEMMELSER 0.0 ALMINDELIGE BESTEMMELSER BODHOLT BÆK, NR. 53 De "Almindelige bestemmelser" gælder generelt for samtlige kommunevandløb i Ikast kommune med afløb til Fjederholt Å/Skjern Å, Karup Å og til Storåen inkl.

Læs mere

Undersøgelse af afvandingsforhold for Hummingen Strand

Undersøgelse af afvandingsforhold for Hummingen Strand HydroInform Undersøgelse af afvandingsforhold for Hummingen Strand 16. september 2014 Udarbejdet af civilingeniør Jan Gregersen Version 4.0 side 1 af 21 Indholdsfortegnelse 1Baggrund...3 2Konsekvens af

Læs mere

Center for Plan og Miljø Team Vand og Natur. Supplerende notat vedr bundkoter i Skårebækken

Center for Plan og Miljø Team Vand og Natur. Supplerende notat vedr bundkoter i Skårebækken Center for Plan og Miljø Team Vand og Natur Næstved Kommune Rådmandshaven 20 Næstved 4700 5588 5588 www.naestved.dk Dato 5-12-2017 Sagsnr. 06.02.11-G01-12-17 CPR-nr. Supplerende notat vedr bundkoter i

Læs mere

Udført/kontrol: HAA/FOE Nr.: 1 Dato: 2015-01-21 Rev.: 2.0

Udført/kontrol: HAA/FOE Nr.: 1 Dato: 2015-01-21 Rev.: 2.0 NOTAT Sagsnavn: Ejby Å-projektet Sag nr.: 14-0330. Emne: Hydraulisk beregning_mike URBAN Udført/kontrol: HAA/FOE Nr.: 1 Dato: 2015-01-21 Rev.: 2.0 Baggrund og formål I forbindelse med gennemførelse af

Læs mere

Vandløbsrestaureringsprojekt i Ringsted Å. Del 1: Faunapassage ved Høm Mølle

Vandløbsrestaureringsprojekt i Ringsted Å. Del 1: Faunapassage ved Høm Mølle Vandløbsrestaureringsprojekt i Ringsted Å Del 1: Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 1.1 Formål med projektet... 1 1.1.1 Lovgrundlag... 1 1.2 Projektforslag... 2 2. PROJEKTBESKRIVELSE... 4 2.1.1 Matrikler...

Læs mere

UDKAST HALS KOMMUNE TILLÆGSREGULATIV FOR RENDEN I HOU. Vandløb nr St St m

UDKAST HALS KOMMUNE TILLÆGSREGULATIV FOR RENDEN I HOU. Vandløb nr St St m UDKAST HALS KOMMUNE TILLÆGSREGULATIV FOR RENDEN I HOU Vandløb nr. 817 2.0 St. 1835 St. 2049 m Juli 2006 Tillægsregulativ for Renden i Hou, 2006 1 Forord Dette tillægsregulativ og regulativ af 15.9.2006

Læs mere

Reguleringsprojekt. Herningsholm Å syd for Silkeborgvej. F:\MYN\mynsb\DOKUMENT\APRO\Hern Hernregfugl Side 1

Reguleringsprojekt. Herningsholm Å syd for Silkeborgvej. F:\MYN\mynsb\DOKUMENT\APRO\Hern Hernregfugl Side 1 Herningsholm Å syd for Silkeborgvej Reguleringsprojekt F:\MYN\mynsb\DOKUMENT\APRO\Hern Hernregfugl Side 1 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1.0 Baggrund... 3 2.0 Eksisterende forhold... 3 2.1 Vandløbsforhold...

Læs mere

Ærø Kommune. Regulativ for Færgegårdbækken. Ærø Kommune Statene Ærøskøbing. Dato: 13/03/2019 Side 1 af 13

Ærø Kommune. Regulativ for Færgegårdbækken. Ærø Kommune Statene Ærøskøbing. Dato: 13/03/2019 Side 1 af 13 Ærø Kommune Regulativ for Færgegårdbækken Ærø Kommune Statene 2 5970 Ærøskøbing Dato: 13/03/2019 Side 1 af 13 Side 2 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Grundlag for regulativet...3 1.1 Tidligere kendelser og

Læs mere