4.20 M2 - Åbning af Sølodsgrøften gennem Bårse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "4.20 M2 - Åbning af Sølodsgrøften gennem Bårse"

Transkript

1

2

3 4.20 M2 - Åbning af Sølodsgrøften gennem Bårse Formål Sølodsgrøften er nu rørlagt gennem Bårse, men rørledningen er gammel og tilstanden formentlig dårlig. Det er derfor overvejet at lægge en ny rørledning eller reparere den gamle, f.eks. med strømpeforing. Alternativt kan man åbne vandløbet gennem byen, således at man tilfører bybilledet et nyt element og samtidigt gør det muligt for fisk at passere byen Projektet Vandløbets forløb og skikkelse Det offentlige vandløb begynder ved Hovedvejen og slutter ved udløbet i Tubæk Å. Der foreligger et udkast til regulativ fra den tidligere Præstø Kommune dateret , men det fremgår ikke, om det er vedtaget. Udkastet nævner, at der findes en reguleringssag, og at dele af 1992-regulativet gælder, indtil reguleringsarbejdet er afsluttet. Regulativets status er således usikker. Regulativudkastet siger, at de første 149 m af vandløbet er åbent, men ortofoto viser, at det ikke er tilfældet, og den strækning er tilsyneladende rørlagt før Regulativudkastet angiver et antal brønde og bundkoter, men har ellers kun ret få oplysninger om vandløbet. Ifølge regulativet løber vandløbet i et Ø80 rør fra Sneserevej til udløbet ved renseanlægget. Bundkoten falder fra 13,32 m DVR90 ved Sneserevej til 12,42 m ved byen og 12,12 m ved udløbet. Der er stor usikkerhed om det præcise forløb fra Sneserevej og gennem byen. Vi har forsøgt at rekonstruere forløbet på grundlag af 1954-ortofotos, historiske målebordsblade, højdemodellen og opmålte brønde (se Bilag T). Nyt forløb Et muligt nyt forløb er vist på Figur 4-29 og i Bilag T.

4 Figur 4-29 Mulig åbning af Sølodsgrøften gennem Bårse Vandløbet ligger nu dybt i forhold til terrænet og ved "bygrænsen" ca. 2,5 m under terræn. For at man kan åbne vandløbet gennem byen, er det derfor nødvendigt at hæve vandløbsbunden, således at vandløbet kommer ca. 1-1,5 m under terræn. Ellers bliver udgravningen meget bred og dyb. Det betyder, at det er nødvendigt også at åbne strækningen opstrøms for byen. Et muligt længdeprofil af strækningen, der er vist på Bilag T er vist på Figur 4-30 og beskrevet i Tabel Figur 4-30 Længdeprofil af terræn og bundkote for et muligt nyt forløb af Sølodsgrøften mellem Sneserevej og udløbet ved renseanlægget. Grøn streg viser terræn, blå mulig bundkote. Den foreslåede længdeprofil hæver vandløbsbunden med ca. 1,7 m.

5 Tabel 8 Skitseret længdeprofil for muligt nyt forløb (koter i m DVR90, fald i ) Station Længde Terræn Bund Fald Bemærkning 0 17,3 16,0 Sneserevej 146 9, ,4 14, , ,3 14,2 33 3,0 Fredensvej, åbent ,7 14,1 10 0,0 Fredensvej, rør ,3 14,1 86 1, ,6 14,0 41 0,0 Gernersvej, rør ,4 14,0 75 1, ,4 13, ,5 Aagesvej-Næstvedvej, rør ,5 13,5 99 5, ,7 13,0 Nuværende udløb Dimensionering Det skønnes, at vandløbet skal være ca. 1 m bredt i bunden og eventuelt med en dobbeltprofil. Vandløbet skal dimensioneres således, at det kan klare store vandføringer. Opstuvning i oplandet kan mindske risikoen for oversvømmelse (se delprojekt M3, M5 og M7). Ledningsomlægninger Det er ikke undersøgt, hvilke konflikter der vil være mellem det beskrevne forslag og eksisterende ledninger. Detailprojekteringen vil derfor sandsynligvis medføre ændringer. Indpasning i byrummet Hvis bunden er 1 m under terræn og siderne får et anlæg på 1:1, bliver vandløbet ca. 3 m bredt. Hertil kommer et smalt grønt areal langs vandløbet samt rækværk, således at vandløbets trace bliver 4-5 m bred. Til sammenligning er villavejene ca. 10 m brede fra skel til skel. Det skønnes således muligt at indpasse vandløbet, men det er vigtigt, at indpasningen bliver udformet, så byrummet beriges.

6 Figur 4-31 Sølodsgrøften vil efter skitseforslaget forløbe i Edmundsvej langs børneinstitutionen i billedets højre side Omkostninger Det er vanskeligt at vurdere omkostningerne på det nuværende grundlag. Omkostningerne skal sammenholdes med udgifter til renovering af den rørlagte strækning, der nu er i dårlig stand Konsekvenser Natur og bymiljø Projektet vil have stor betydning for Bårse by. Det vil indsnævre nogle villaveje væsentligt, men også give nye oplevelser. Vandløbet er i forslaget ført gennem legepladsen og langs daginstitutionen. Frilægningen vil genskabe 328 m åbent vandløb mellem Sneserevej og byen. Omlægningen vil gennemskære markerne og forringe afvandingen, men vil have biologisk og landskabelig værdi. Konsekvenserne for afvandingen er endnu ikke nærmere vurderet. Åbningen af vandløbet vil gøre det muligt for fisk at passere gennem Bårse by. Miljø Omlægningen kunne eventuelt kombineres med etablering af en lille sø eller et vådområdeprojekt på den laveste del af marken. Dette kan styrke den lokale bestand af springfrø. Oversvømmelser Risikoen for oversvømmelser i Bårse skal vurderes grundigt, når vandløbet dimensioneres.

7 Sammenhæng med andre projekter Projektet kan gennemføres uafhængigt af andre projekter, men det er ikke muligt at ændre vandløbet i Bårse by uden først at omlægge strækningen opstrøms for byen. Projektet vil have fordel af projekter til tilbageholdelse af vand opstrøms Sneserevej, fordi de reducerer den ekstreme vandføring gennem byen.

Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15

Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15 Dato 1. juni 2015 Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15 BYGGERI OG NATUR Tilladelse til omlægning af hoveddræn på matr. nr. 30 Snostrup By, Snostrup i forbindelse med etablering af boligområde i Vinge Frederikssund

Læs mere

Dimensionering af LAR-anlæg Spildevandskomiteen, Ingeniørforeningen i Danmark

Dimensionering af LAR-anlæg Spildevandskomiteen, Ingeniørforeningen i Danmark Dimensionering af LAR-anlæg Spildevandskomiteen, Ingeniørforeningen i Danmark Indhold Indhold... 1 Baggrund... 1 DEL 1: DIMENSIONERING AF LAR-ANLÆG VED HJÆLP AF REGNEARK... 2 LAR afløbsteknik eller bydesign...

Læs mere

Ringsted Kommune. Reguleringer af afløb fra Gyrstinge Sø

Ringsted Kommune. Reguleringer af afløb fra Gyrstinge Sø Ringsted Kommune Reguleringer af afløb fra Gyrstinge Sø Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 1.1 Baggrund for projektet... 1 1.1.1 Lovgrundlag... 2 1.2 Projektforslag... 2 2. PROJEKTBESKRIVELSE: AFLØB

Læs mere

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012 Københavns kommunes Skybrudsplan 2012 02 Skybrudsplan 2012 forord Vores klima er under forandring. Voldsomme regnskyl vil fremover forekomme hyppigere, og de vil blive mere intense. Københavnerne skal

Læs mere

Vurdering af de enkelte virkemidler i forhold til de biologiske kvalitetselementer

Vurdering af de enkelte virkemidler i forhold til de biologiske kvalitetselementer Vurdering af de enkelte i forhold til de biologiske kvalitetselementer Esben Astrup Kristensen (Aarhus Universitet), Niels Jepsen, Jan Nielsen og Anders Koed (DTU Aqua). Faglig kommentering: Bjarne Moeslund

Læs mere

Faunapassage ved Lerkenfeld Dambrug

Faunapassage ved Lerkenfeld Dambrug Vesthimmerlands Kommune Faunapassage ved Lerkenfeld Dambrug FORUNDERSØGELSE AF PROJEKT TIL ETABLERING AF FAUNAPASSAGE VED LERKENFELD DAMBRUG I LERKENFELD Å Vesthimmerlands Kommune Faunapassage ved Lerkenfeld

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 390 Offentligt. supplering af beslutningsgrundlag for

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 390 Offentligt. supplering af beslutningsgrundlag for Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 390 Offentligt supplering af beslutningsgrundlag for GUDENÅENS PASSAGE VED TANGEVÆRKET Titel: Supplering af beslutningsgrundlag for Gudenåens passage

Læs mere

Sikring af høj vandstand i Stenholt Mose Forundersøgelse og skitseprojekt. Silkeborg Kommune Natur og Miljø Januar 2015

Sikring af høj vandstand i Stenholt Mose Forundersøgelse og skitseprojekt. Silkeborg Kommune Natur og Miljø Januar 2015 Sikring af høj vandstand i Stenholt Mose Forundersøgelse og skitseprojekt Silkeborg Kommune Natur og Miljø Januar 2015 Udarbejdet af: Niels Riis Dato: 02-02-2014, Revideret: 23-01-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 15. Indhold. Kloakprojekter. Vedtaget 27. maj 2014

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 15. Indhold. Kloakprojekter. Vedtaget 27. maj 2014 Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 15 Kloakprojekter Indhold 1 Oversigt over kloakprojekter... 2 1.1 Vejafvanding i Jægerspris Nord... 3 1.2 Udløbspumpestation på Linderupvej... 4 1.3

Læs mere

Skitseprojekt for lokale løsninger til sikring af Jyllinge Nordmark mod oversvømmelse fra Værebro Å og Roskilde Fjord. Skitseprojekt.

Skitseprojekt for lokale løsninger til sikring af Jyllinge Nordmark mod oversvømmelse fra Værebro Å og Roskilde Fjord. Skitseprojekt. Side 1 Skitseprojekt for lokale løsninger til sikring af Jyllinge Nordmark mod oversvømmelse fra Værebro Å og Roskilde Fjord Skitseprojekt Maj 2014 Udgivelsesdato : 26. maj 2014 Revision : 1 Projekt :

Læs mere

VIRKEMIDLER TIL FORBEDRING AF DE FYSISKE FORHOLD I VANDLØB

VIRKEMIDLER TIL FORBEDRING AF DE FYSISKE FORHOLD I VANDLØB VIRKEMIDLER TIL FORBEDRING AF DE FYSISKE FORHOLD I VANDLØB Videnskabelig rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 86 214 AU AARHUS UNIVERSITET DCE NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI [Tom

Læs mere

Regulativ for Værebro Å

Regulativ for Værebro Å Roskilde Amt Regulativ for Værebro Å Frederiksborg Amt, Teknik & Miljø, Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. REGULATIV FOR VÆREBRO Å... 5 1.1. Grundlaget for regulativet...

Læs mere

Tillæg nr. 11 Klimatilpasningsplan

Tillæg nr. 11 Klimatilpasningsplan Tillæg nr. 11 Klimatilpasningsplan g g g g g g varmere somre mere vind større skydække KLIMA varmere, vådere og vildere vejr mere regn ændret vandføring i vandløbene ændret grundvandsstand mildere og fugtigere

Læs mere

Vejledning i placering. af konstruerede minivådområder

Vejledning i placering. af konstruerede minivådområder Vejledning i placering af konstruerede minivådområder Indholdsfortegnelse Indledning Indledning 3 Konstruerede minivådområder 4 Formål 5 Egnede lokaliteter Relevante parametre 6 Dyrket jord 7 Drænoplysninger

Læs mere

Referat af spørgsmål/ svar fra Informationsmøde om ny Fjordforbindelse den 19. marts 2015

Referat af spørgsmål/ svar fra Informationsmøde om ny Fjordforbindelse den 19. marts 2015 Referat af spørgsmål/ svar fra Informationsmøde om ny Fjordforbindelse den 19. marts 2015 På landbrugets vegne, hvordan skal landbrugsmaskiner komme over broforbindelserne i fremtiden? Hvordan bliver de

Læs mere

Ring 3 vest. En landskabelig konsekvensvurdering. ny ringvej

Ring 3 vest. En landskabelig konsekvensvurdering. ny ringvej Ring 3 vest En landskabelig konsekvensvurdering for placering af en ny ringvej Januar 2013 Ring 3 vest En landskabelig konsekvensvurdering for placering af en ny ringvej Udarbejdet af GBL gruppen for by

Læs mere

Handleplan for klimatilpasning

Handleplan for klimatilpasning Handleplan for klimatilpasning g g g g g g varmere somre mere vind større skydække KLIMA varmere, vådere og vildere vejr mere regn ændret vandføring i vandløbene ændret grundvandsstand mildere og fugtigere

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

En kogebog for analyser af klimaændringers effekter på afløbssystemer med fokus på oversvømmelser

En kogebog for analyser af klimaændringers effekter på afløbssystemer med fokus på oversvømmelser En kogebog for analyser af klimaændringers effekter på afløbssystemer med fokus på oversvømmelser F& U rapport nr. 5 ISBN: 87-90455-74-6 DANVA Rapport Marts 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING...1 1.1

Læs mere

Resultatet af den kommunale test i matematik

Resultatet af den kommunale test i matematik Resultatet af den kommunale test i matematik Egedal Kommune 2012 Udarbejdet af Merete Hersløv Brodersen Pædagogisk medarbejder i matematik Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Resultaterne for hele Egedal

Læs mere

Afrapportering Ekstrem Regn 14-08-2010

Afrapportering Ekstrem Regn 14-08-2010 Afrapportering Ekstrem Regn 14-08-2010 ENVICLEAN Jan-2011 (rev. 2.0) Skodshøj 16, Guldbæk 9530 Støvring, Tel. +45 9686 7600 Email: nhj@enviclean.dk 1 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND... 3 2 INDLEDNING...

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

QUICKGUIDE. til Skab overflade i icp41/42

QUICKGUIDE. til Skab overflade i icp41/42 til Skab overflade i icp41/42 1. I denne guide gennemgåes hvordan der skabes en overflade. Vi vil tage udgangspunkt i en afgravning til et rør mellem 2 brønde som vi kender punktnumrene på. Dette er blot

Læs mere

Nu skal du snart separatkloakere på din grund

Nu skal du snart separatkloakere på din grund Nu skal du snart separatkloakere på din grund KLAR PARAT KLOAKERING Hvorfor denne pjece? Esbjerg Kommune og Esbjerg Forsyning A/S er i fuld gang med at forbedre miljøet i vandløb, søer og havet. Det gør

Læs mere

Kloaksystemets opbygning og funktion

Kloaksystemets opbygning og funktion Kloaksystemets opbygning og funktion Kommunens afløbssystem, eller i daglig tale kloaksystemet, kan være opbygget på to helt forskellige måder: enten som fællessystem eller som separatsystem. I Spildevandsplanen

Læs mere

VANDBREMSER REGULERING AF VANDSTRØMME I AFLØBSSYSTEMER

VANDBREMSER REGULERING AF VANDSTRØMME I AFLØBSSYSTEMER VANDBREMSER REGULERING AF VANDSTRØMME I AFLØBSSYSTEMER Rørcenter-anvisning 019 Maj 2013 Vandbremser Regulering af vandstrømme i afløbssystemer Rørcenter-anvisning 019 1. udgave, 1. oplag 2013 Rørcentret,

Læs mere

BRYRUP NY VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/

BRYRUP NY VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ BRYRUP NY VANDVÆRK BRYRUP NY VANDVÆRK Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ INDHOLD Generelt 1 Vandindvinding 3 Boringer 5 Vandkvalitet og Vandbehandlingsforhold 7 Råvand 7 Rentvand 7 Vandbehandling

Læs mere

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Jette Rygaard Poulsen, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Hans Vestergaard, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Søren Lundbye-Christensen, AAU 17-10-2004

Læs mere

Ove Dam Hedegaard Fmd. Djurslands jagt hundeklub Moselunden 26 8963 Auning

Ove Dam Hedegaard Fmd. Djurslands jagt hundeklub Moselunden 26 8963 Auning Ove Dam Hedegaard Fmd. Djurslands jagt hundeklub Moselunden 26 8963 Auning BYG OG MILJØ Dato: 13. januar 2015 Reference: Marie Karlsson Direkte telefon: 8959 4005 E-mail: marik@norddjurs.dk Journalnr.:

Læs mere

Vi skal derfor anmode kommunen om at genoptage sagen til fornyet behandling og træffe en ny lovlig afgørelse.

Vi skal derfor anmode kommunen om at genoptage sagen til fornyet behandling og træffe en ny lovlig afgørelse. Dato 2. december 2014 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon 7244 3119 Dokument 14/15740-7 Side 1/5 Godkendelse af udlæg af privat fællesvej, matr. nr. 1 c Snejbjerg By, Snejbjerg

Læs mere