UDFORDRINGER VED LAGRING AF BRINT VED PRIVATE HUSSTANDE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDFORDRINGER VED LAGRING AF BRINT VED PRIVATE HUSSTANDE"

Transkript

1 UDFORDRINGER VED LAGRING AF BRINT VED PRIVATE HUSSTANDE Workshop om brintsikkerhed - vejen mod en fælles ramme 2. maj DTU Mødecenter, 2800 Kgs. Lyngby

2 HVOR FARLIGT ER GAS? Kendte gaslagringsformer Anvendelse, Lagring og energiindhold Gas indhold og specifikationer Lightergas Frembringelse af lid overalt I en bukselomme 63 Wh (5 g) Gas type: Butan C 4 H 10 Brændværdi: 12,5 kw/kg Vægtfylde*: 2,5 kg/m 3 Kogepunkt: ca. 0 C LEL/UEL: 1,6 8,4 % Flaskegas Høj energiforbrug her og nu På væske form i lavtrykscylindere Indendørs/udendørs 140 kwh (11 kg) Gas type: Propan C 3 H 8 Brændværdi: 12,75 kw/kg Vægtfylde*: 1,8 kg/m 3 Kogepunkt: - 42 C LEL/UEL: 2,1 9,8 % LNG Industri og skibsbunker På kyrogen væskeform 300 MWh 6500 MWh Gas type: LNG (ca. 90 % CH 4 ) Brændværdi: 15 kw/kg Vægtfylde*: 0,8 kg/m 3 Kogepunkt: C LEL/UEL: 4,5-17 Brint Industri, laboratorier På gasform i højtrykscylindere Indendørs/udendørs 30 kwh (50 l 200 bar) Gas type: Brint H 2 Brændværdi: 33 kw/kg Vægtfylde*: 0,09 kg/m 3 Kogepunkt: C LEL/UEL: 4 75 % *på gasform maj 2014 MovingEnergy develop your business 2

3 DU ER BRINT SPECIALIST! HVIS DU SKULLE LAGRE BRINT I PRIVATEN HVAD VILLE DU ACCEPTERE? På din grund I din carport I din fritidsbolig I din kælder I dit udhus I din garage I dit brygges I dit køkken I dine opholdsrum maj 2014 MovingEnergy develop your business 3

4 SIKKERHEDSSTYRELSEN SIK s opgaver er centreret om installationers sikkerhed Har det overordnede ansvar for gassikkerheden for alle typer af gasinstallationer og gasforbrugende udstyr. SIK har det overordnede ansvar for elektrisk sikkerhed, både i forbindelse med produktion, transmission, distribution og brug af elektricitet. SIK administrerer også autorisationer med hensyn til udførelse af el-, gas-, vvs- og kloakinstallationer. Dansk Gasteknisk Center varetager test og certificeringer samt CE mærkning af gasforbrugende apparater på baggrund af de regler som Sikkerhedsstyrelsen udstikker. Hvad angår gasinstallationer, herunder også hydrogen er der følgende nøgleafsnit i gasreglementet der har afgørende betydning for installation og opbygning af et μchp anlæg baseret på Hydrogen: Gasreglement A alle almindelige gasinstallationer under 100 mbar Gasreglement B-4 større gasfyrede anlæg over 135 kw inkl. forsyningstryk over 100 mbar Gasreglement C-12 bestemmelser om gaskvaliteter for brint maj 2014 MovingEnergy develop your business 4

5 BEREDSKABSSTYRELSEN BRS arbejder for at ulykker og katastrofer forebygges og afhjælpes. styrelsen løser en række operative opgaver og myndighedsopgaver på beredskabsområdet, herunder blandt andet brandforebyggelse. en vigtig del af brandforebyggelse er reglerne omkring brandfarlige oplag bekendtgørelse om tekniske forskrifter for gasser hvori blandt andet afstandskrav og krav til ansøgninger/tilladelser i forhold til oplagsstørrelsen er bekrevet. Vedrørende oplagsstørrelsen beskrives denne i termen GOE (Gasoplagsenhed) hydrogen under tryk, gælder at 10 liter komprimeret gas er det samme som 1 GOE. a) ved komprimeret gas er trykket ikke afgørende for definitionen af GOE b) 1 stk. normal størrelse højtrykscylinder (50 liter) svarer til 5 GOE fordråbet gas såsom Propan (LPG), gælder at 1 kg er det samme som 1 GOE Vejledning til tekniske forskrifter for gasser maj 2014 MovingEnergy develop your business 5

6 GÆLDENDE REGLER OMKRING GASOPLAG Kilde: BRS - Vejledning til tekniske forskrifter for gasser maj 2014 MovingEnergy develop your business 6

7 FREMTIDENS KRAFTVARMELØSNING BASERET PÅ BRINT μchp EC/FC Smart Grid Controls PEMEC Electrolyze Cell PEMFC Fuel Cell Power in Power power grid Power/H 2 Hydrogen out H 2 storage Hydrogen out Power/H 2 Water in Power own consumption Heat out Heat out Water out, drain Heat storage Hot water Central Heating Principe system drawing maj 2014 MovingEnergy develop your business 7

8 DE 3 TEST SCENARIER HYPROVIDE LT-PEM EC WP6 HYDROGEN STORAGE Scenarie 1 Scenarie 3 Scenarie 2 Scenarie 1, Fuldstændig integration Kombineret indendørs enhed hvor alle teknologier integreres herunder ensretter, vandbehandling, elektrolysator, hydrogenlager brændselscelle og vekselretter. Scenarie 2, Delvis integration - Kombineret enhed hvor alle teknologier integreres herunder ensretter, vandbehandling, elektrolysator, brændselscelle og vekselretter. Hydrogenlagret placeres udenfor og der etableres en 2-vejs 100 bar s rørforbindelse. Scenarie 3, Fuldstændig separation 2 enheder, en indendørs og en udendørs. Indendørs enhed indeholder brændselscelle og vekselretter. Udendørsenhed indeholder ensretter, vandbehandling og elektrolysator. De 2 enheder forbindes med en envejs 0,5 bars rørforbindelse maj 2014 MovingEnergy develop your business 8

9 FEED BACK - SIKKERHEDESSTYRELSEN Scenarie 1 Scenarie 3 Scenarie 2 1. Scenarie 1 og 2 kan umiddelbart ikke godkendes da der ikke er noget gasreglement der kan håndtere indendørs gasinstallationer over 16 bar 2. Sikkerhedsstyrelsen vil generelt ikke se positivt på indendørs installationer med højt brint tryk. Bagrunden for dette er sammenhængen mellem det høje tryk og brints store eksplosionsområde 3. Scenarie 3 ser fornuftigt ud dog skal opmærksomheden henledes på at såfremt, trykket ud af den kombinerede elektrolyse og lagerenhed, er over 100 mbar er der tale om en klasse 1 installation hvorfor installationen kategoriseres som værende en industri installation under gasreglement B Da der er tale om en installation til private boliger vil det være formålstjeneligt at holde trykket til boligen under 100 mbar herved sikres det at installationen kan kategoriseres som værende en husinstallation og hermed kan blive omfattet af Gasreglement A. maj 2014 MovingEnergy develop your business 9

10 FEED BACK - BEREDSKABSSTYRELSEN Scenarie 1 Scenarie 3 Scenarie 2 1. Et anlæg hvor elektrolyse, hydrogenoplag og brændselsceller kombineres i et lukket system, er iht. bilag 1 anvendelsesområde pkt stk. c ikke omfattet af bekendtgørelsen for teknisk forskrifter for gasser. 2. Dog under bilag 1 de generelle bestemmelser stk beskrevet at der kun må etableres virksomhed som fremstiller brandfarlige gasser såfremt virksomheden har opnået kommunalbestyrelsens tilladelse baseret på vilkår fastsat af Beredskabsstyrelsen 3. Af forebyggende karakter er det iht. Beredskabsloven 34 stk. 2 kommunalbestyrelsen der i øvrigt bestemmer hvordan bygninger, grundarealer og flydende konstruktioner indrettes og benyttes på en sådan måde, at risikoen for brandfare formindskes mest muligt, og at forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder sikres bedst muligt. Bekendtgørelsen kan pt. ikke håndtere lokal produktion og oplag af brint ved private boliger maj 2014 MovingEnergy develop your business 10

11 UDESTÅENDE SPØRGSMÅL VEDR. BRINT Hvilken indflydelse har hydrogens fysiske egenskaber på sikkerheden? Eksempel: LEL/UEL = 4 75 % Hvordan påvirkes anviste sikkerhedsafstande som følge af hydrogenets store flygtighed men lave brændværdi i komprimeret tilstand? hydrogen er 14 gange lettere en atmosfærisk luft propan, som er meget detaljeret beskrevet, er 1,5 gange tungere end luft Såfremt hydrogen bliver produceret lokalt (hos den private forbruger), hvem er så den reelle gasleverandør - hermed ansvarlige for gasoplaget? Såfremt hydrogenoplaget kun skal fungere som et energilager i forbindelse med lokal anvendelse af hydrogen - der kommer ikke til at foregå ekstern opfyldning/aftapning - er der så tale om gasproduktion? Passer brint overhovedet ind i bekendtgørelsen om tekniske forskrifter for gasser? maj 2014 MovingEnergy develop your business 11

12 ANBEFALINGER 1. Der skal fokus på sikkerheden i relation til de enkelte gassers fysiske egenskaber 2. Der skal i brint og brændselscellebranchen skabes en fælles forståelsesramme for de sikkerhedsmæssige udfordringer som brints fysiske egenskaber giver 3. Bekendtgørelsen for tekniske gasser skal opdateres, revideres, gøres mere overskuelig [BK] 4. BK skal være opbygget under hensyntagen til de enkelte gassers fysiske egenskaber 5. De enkelte typer lagringsudstyr skal i BK behandles i relation til den lagrede gas fysiske egenskaber: Lavtrykstanke, Højtrykstanke, Lavtrykcylindere, Højtrykscylindere, kyrogentanke samt metalhydrid 6. Der bør ligeledes være en større opdeling mellem fordråbede gasser, gas på gasform samt kyrogene gasser 7. På baggrund af fakta skal der igangsættes en dialog omkring brintsikkerhed i forhold til det private marked 8. Lokale myndigheder skal uddannes bedre omkring håndtering af gas både i relation til ansøgninger og ved syn der er lige så mange tolkning på BK som der er kommuner maj 2014 MovingEnergy develop your business 12

Vejledning til tekniske forskrifter for gasser

Vejledning til tekniske forskrifter for gasser Vejledning til tekniske forskrifter for gasser Brandforebyggelse Vejledning nr. 15 Vejledning til tekniske forskrifter for gasser Brandforebyggelse, vejledning nr. 15 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Center

Læs mere

Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer

Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer Brandforebyggelse Vejledning nr. 3 Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer omfattet af tekniske forskrifter for forsamlingstelte, selskabshuse,

Læs mere

Vejledning om brandfarlige væsker

Vejledning om brandfarlige væsker Vejledning om brandfarlige væsker Brandforebyggelse Vejledning nr. 14 Vejledning om brandfarlige væsker Brandforebyggelse, vejledning nr. 14 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Center for Forebyggelse Datavej

Læs mere

Vejledning i forhold til nettilslutningen af et solcelleanlæg. Version 60 MW pulje 19. marts 2015

Vejledning i forhold til nettilslutningen af et solcelleanlæg. Version 60 MW pulje 19. marts 2015 Formål. Med hæftet Nettilslutning af solcelleanlæg ønsker Dansk Solcelleforening, TEKNIQ og Dansk Energi at give en samlet oversigt over administrative krav og regler m.m. som gælder for nettilslutning

Læs mere

Vejledning. Redningsberedskabets indsats på brinttankstationer. Foto H2 Logic A/S. Vejledning om Redningsberedskabets indsats på brinttankstationer

Vejledning. Redningsberedskabets indsats på brinttankstationer. Foto H2 Logic A/S. Vejledning om Redningsberedskabets indsats på brinttankstationer Vejledning Redningsberedskabets indsats på brinttankstationer Foto H2 Logic A/S 2014 December 2013 Side 1 af 23 Beredskabsstyrelsen 2014 December 2013 Side 2 af 23 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Digital Signatur Sikker brug af digital signatur

Digital Signatur Sikker brug af digital signatur Digital Signatur IT- og Telestyrelsen December 2002 Resumé Myndigheder, der ønsker at indføre digital signatur, må ikke overse de vigtige interne sikkerhedsspørgsmål, som teknologien rejser. Det er vigtigt,

Læs mere

Forslag til. Lov om autorisation på el-, vvs- og kloakinstallationsområderne

Forslag til. Lov om autorisation på el-, vvs- og kloakinstallationsområderne Forslag til Lov om autorisation på el-, vvs- og kloakinstallationsområderne Kapitel 1 Formål 1. Loven har til formål at sikre, at installationer på områderne for el, vvs og kloak udføres og serviceres

Læs mere

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide Bliv leverandør til det offentlige Miniguide INDLEDNING Denne miniguide indeholder vejledning i, hvad du skal huske når du vil byde på opgaver i Gribskov Kommune. Miniguiden indeholder nogle generelle

Læs mere

Gas på Tværs. Skån miljøet med en ny gaskedel. Naturgas Fyn Distribution

Gas på Tværs. Skån miljøet med en ny gaskedel. Naturgas Fyn Distribution Gas på Tværs # 1 F e b r u a r 2 0 0 8 Naturgas Fyn Skån miljøet med en ny gaskedel s i d e # 8 Nyt kundeblad og selskab # 2-3 Hvad laver NGF # 4-5 Spar på energien # 6 Målerbog på nettet # 7 Velkommen

Læs mere

ForskEL- og ForskVE-udbud 2014

ForskEL- og ForskVE-udbud 2014 25. april 2013/JBH ForskEL- og ForskVE-udbud 2014 Indhold 1. Formål og ansøgningsfrist 1 2. Energipolitiske mål 2 3. Hvad kan der søges støtte til? 2 4. Indsatsområder 3 5. Hvem kan søge? 4 6. Hvor meget

Læs mere

Vejledning om bekendtgørelse nr. 1339 af 10. december 2014

Vejledning om bekendtgørelse nr. 1339 af 10. december 2014 Vejledning om bekendtgørelse nr. 1339 af 10. december 2014 om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding, brug af ild, lys, varmekilder m.v. (afbrændingsbekendtgørelsen) 1 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen

Læs mere

VEJLEDNING Sikkerhedsmæssige overvejelser ved cloud computing og outsourcing

VEJLEDNING Sikkerhedsmæssige overvejelser ved cloud computing og outsourcing VEJLEDNING Sikkerhedsmæssige overvejelser ved cloud computing og outsourcing DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden

Læs mere

SIKKERHEDSSTYRELSEN DECEMBER 2012 SMART GRID - EL- OG MÅLESIKKERHED

SIKKERHEDSSTYRELSEN DECEMBER 2012 SMART GRID - EL- OG MÅLESIKKERHED SIKKERHEDSSTYRELSEN DECEMBER 2012 SMART GRID - EL- OG MÅLESIKKERHED Forord Det danske elsystem står over for store omvæltninger i de kommende år. Vedvarende energikilder som vindog solenergi vil fremover

Læs mere

Redegørelse for samfundsansvar

Redegørelse for samfundsansvar Redegørelse for samfundsansvar praktisk vejledning & inspiration Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Hvordan kan vejledningen bruges...8 Del 1 : Del 2 : Hvordan opfylder virksomheden

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Vejledning om solcelleanlæg. sammensætning, montering, tilslutning og rådgivning

Vejledning om solcelleanlæg. sammensætning, montering, tilslutning og rådgivning Vejledning om solcelleanlæg sammensætning, montering, tilslutning og rådgivning DS-hæfte 39:2013 Vejledning om solcelleanlæg sammensætning, montering, tilslutning og rådgivning Vejledning om solcelleanlæg

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus Opladning og parkering af elbiler i det offentlige rum. Aarhus Kommune

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus Opladning og parkering af elbiler i det offentlige rum. Aarhus Kommune Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Opladning og parkering af elbiler i det offentlige rum COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 66 00 Telefax 56 40 66 60 wwwcowidk Strategi

Læs mere

Sikkerhedsforhold samt varetagelse af sikkerhedsmæssige aspekter i forbindelse med de øvrige projekter i Brintprogrammet

Sikkerhedsforhold samt varetagelse af sikkerhedsmæssige aspekter i forbindelse med de øvrige projekter i Brintprogrammet Sikkerhedsforhold samt varetagelse af sikkerhedsmæssige aspekter i forbindelse med de øvrige projekter i Brintprogrammet Slutrapport Oktober 2003 ENS j.nr. 1763/98-0019 Sikkerhedsforhold samt varetagelse

Læs mere

Energy Services. Grøn varme til fast pris

Energy Services. Grøn varme til fast pris Energy Services Grøn varme til fast pris Indhold Indhold 2 Introduktion 3 Energy Services 4 Varmepumpens teknologi 8 Kunde hos Energy Services 10 Økonomi 12 Klargøring til installation 14 Bliv kunde 16

Læs mere

Vejledning om dagtilbud m.v. 2015

Vejledning om dagtilbud m.v. 2015 Vejledning om dagtilbud m.v. 2015 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning nr. 9109 af 27/2 2015 VEJ nr 9109 af 27/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2015

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Energiens Forunderlige Vej - fra kilde til forbrug Lærervejledning

Energiens Forunderlige Vej - fra kilde til forbrug Lærervejledning Lærervejledning Generelle oplysninger Forløbets varighed: Fra kl. 9.00 til kl.12.00. Målgruppe: Forløbet er for 3. klasse til 6. klasse. Pris: Besøget er gratis for folkeskoler i Københavns Kommune. Forudsætninger:

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

Evaluering af MindSpring København

Evaluering af MindSpring København EVALUERINGSNOTAT Emne: Evaluering af MindSpring København Afdeling: Center for Udsatte Flygtninge Udarbejdet af: Mads Ted Drud-Jensen Udgivelsesdato: 29.01.2015 Evaluering af MindSpring København Indhold

Læs mere

ENERGI I PARCELHUS. Udarbejdet af John Rasmussen

ENERGI I PARCELHUS. Udarbejdet af John Rasmussen ENERGI I PARCELHUS Udarbejdet af John Rasmussen 1 Projekttitel: Energi i parcelhus. Uddannelse: Energiteknolog. Uddannelsesinstitution: University college Nordjylland. Placering i uddannelsen: Afgangsprojekt.

Læs mere

Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag. 20+ år med. energibesparelser

Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag. 20+ år med. energibesparelser Danfoss varmepumper Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag 20+ år med energibesparelser Med en forventet levetid på mere end 20 år sikrer en investering i en Danfoss varmepumpe

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

BESTEMMELSER FOR LEVERING AF GAS FRA HOFOR

BESTEMMELSER FOR LEVERING AF GAS FRA HOFOR BESTEMMELSER FOR LEVERING AF GAS FRA HOFOR 1 INDHOLD 1. DEFINITIONER... 4 2. EJERSKAB OG VEDLIGEHOLDELSE AF LEDNINGER, HOVEDHANER M.V...5 3. INDLÆGNING AF STIKLEDNING OG HOVEDHANE...6 4. FORHOLD OMKRING

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forebyggelse og håndtering af sygefravær. Information om udbygning af 1-5-14 WEBUDGAVE HR-AFDELINGEN

Forebyggelse og håndtering af sygefravær. Information om udbygning af 1-5-14 WEBUDGAVE HR-AFDELINGEN Forebyggelse og håndtering af sygefravær Information om udbygning af 1-5-14 HR-AFDELINGEN BAGGRUND Horsens Kommune prioriterer sunde arbejdspladser. Med sunde arbejdspladser forstår vi et godt fysisk og

Læs mere