REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30"

Transkript

1 REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 1

2 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af formand og næstformand for Sundhedsuvalget 2 Åben - Meddelelser til udvalgets møde den 18. januar Åben - Kvalitetsstandarder for Ældreområdet 4 Åben - Forslag til Kvalitetskrav til leverandører af Madservice Åben - Forslag til Kvalitetskrav til leverandører af Personlig 5 hjælp og pleje 6 Åben - Godkendelse af timepriser på Frit Valg 2007 Åben - Driftsoverenskomst mellem Røde Kors Hjemmet og 7 Vesthimmerlands Kommune samt budgetrammerne for Åben - Orientering om foranstaltninger vedrørende demente Afbud Fraværende Bemærkninger til dagsorden 2

3 Sundhedsudvalgets møde den Punkt 1. Åben - Valg af formand og næstformand for Sundhedsuvalget J. nr.: Fraværende: De stående udvalg vælger selv deres formand. Herudover kan udvalgene beslutte at vælge en næstformand, der i tilfælde af formandens midlertidige fravær, varetager dennes opgaver. Valg af formand sker ved flertalsvalg, med mindre der i udvalget er enighed om en anden fremgangsmåde. Tilsvarende gælder ved valg af næstformand. Lovgrundlag Den kommunale styrelseslov 22 og 24. Administrationen indstiller - at Administration indstiller, at xx-udvalget foretager valg af formand og næstformand Beslutning i Sundhedsudvalget den Martin Glerup valgt til formand for Sundhedsudvalget. Bent Sloth valgt til næstformand for Sundhedsudvalget. Ole B. Sørensen og Birgitte Tetzlaff var fraværende, og deltog derfor ikke i behandlingen af punktet. 3

4 Punkt 2. Åben - Meddelelser til udvalgets møde den 18. januar 2007 J. nr.: Fraværende: Forvaltningen orienterer om flytning, sammenlægning og harminiseringsopgaverne i forbindelse med overgang til Beslutning i Sundhedsudvalget den Orienteringen tages til efterretning. Martin Glerup orienterer om sundhedsudvalgsformandens træffetider på administrationsbygningerne i Løgstør, Farsø, Aalestrup og Rådhuset i Aars. Ole B. Sørensen og Birgitte Tetzlaff var fraværende, og deltog derfor ikke i behandlingen af punktet. 4

5 Punkt 3. Åben - Kvalitetsstandarder for Ældreområdet J. nr.: Fraværende: : Sundhedsforvaltningen fremsender forslag til Kvalitetsstandarder for Ældreområdet i Vesthimmerlands Kommune til Sundhedsudvalgets første orientering. Forslaget fremsendes til høring i MTSU i Sundhedsforvaltningen og Sammenlægningsældrerådet i Vesthimmerlands Kommune. Forvaltningen v. myndighedschef Sonja Mogensen orienterer om materialet. Bilag: Kvalitetsstandarder. Administrationens indstilling: Administrationen indstiller: - at Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning - at materialet udsendes til høring som foreslået Sundhedsudvalgs møde 5. december 2006 Punkt 42: Sundhedsudvalget udsender materialet til høring. Mads Krarup Nielsen var fraværende og deltog ikke i punktets behandling. Sundhedsforvaltningen fremsender kvalitetsstandarder for Ældreområdet Vesthimmerlands Kommune til Sundhedsudvalgets fornyede behandling. Materialet har været behandlet i MTSU i Sundhedsforvaltningen hvorfra foreligger høringssvar. Ældrerådet i Vesthimmerlands Kommune har ikke nået at behandle materialet men behandler det på sit februarmøde. De relevante fagpersoner i sundhedsforvaltningen har været forelagt materialet. Bilag Kvalitetsstandarder 5

6 Høringssvar fra MTSU i Sundhedsforvaltningen Administrationen indstiller Administrationen indstiller at: Kvalitetsstandarder for Ældreområdet godkendt af byrådet Forinden fremsendelse afventes Ældrerådets behandling af sagen og såfremt materialet godkendes vedlægges høringssvaret og Sundhedsudvalget orienteres herom. Såfremt Ældrerådet har ændringsforslag forelægges sagen igen for Sundhedsudvalget Beslutning i Sundhedsudvalget den Administrationens indstilling godkendes af Sundhedsudvalget. Ole B. Sørensen og Birgitte Tetzlaff var fraværende, og deltog derfor ikke i behandlingen af punktet. 6

7 Punkt 4. Åben - Forslag til Kvalitetskrav til leverandører af Madservice J. nr.: Fraværende: Sundhedsforvaltningen fremsender forslag til Kvalitetskrav til leverandører af Madservice i Vesthimmerlands Kommune til Sundhedsudvalgets første orientering. Forslaget fremsendes til høring i MTSU i Sundhedsforvaltningen og Sammenlægningsældrerådet i Vesthimmerlands Kommune. Forvaltningen v. myndighedschef Sonja Mogensen orienterer om materialet. Bilag: Kvalitetskrav til leverandører. Administrationens indstilling: Administrationen indstiller: - at Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning - at materialet udsendes til høring som foreslået Sundhedsudvalgs møde 5. december 2006 Punkt 40: Sundhedsudvalget udsender materialet til høring. Mads Krarup Nielsen var fraværende og deltog ikke i punktets behandling. Sundhedsforvaltningen fremsender kvalitetskrav til leverandører af madservice i Vesthimmerlands Kommune til Sundhedsudvalgets fornyede behandling. Materialet har været behandlet i MTSU i Sundhedsforvaltningen hvorfra foreligger høringssvar. Ældrerådet i Vesthimmerlands Kommune har ikke nået at behandle materialet men behandler det på sit februarmøde. De relevante fagpersoner i sundhedsforvaltningen har været forelagt materialet. 7

8 Bilag Kvalitetskrav til leverandører af madservice Høringssvar fra MTSU i Sundhedsforvaltningen Administrationen indstiller Administrationen indstiller at: Kvalitetskrav til leverandører af madservice indstilles godkendt af byrådet Forinden fremsendelse afventes Ældrerådets behandling af sagen og såfremt materialet godkendes vedlægges høringssvaret og Sundhedsudvalget orienteres herom. Såfremt Ældrerådet har ændringsforslag forelægges sagen igen for Sundhedsudvalget Beslutning i Sundhedsudvalget den Administrationens indstilling godkendes af Sundhedsudvalget. Ole B. Sørensen og Birgitte Tetzlaff var fraværende, og deltog derfor ikke i behandlingen af punktet. 8

9 Punkt 5. Åben - Forslag til Kvalitetskrav til leverandører af Personlig hjælp og pleje J. nr.: Fraværende: : Sundhedsforvaltningen fremsender forslag til Kvalitetskrav til leverandører af Personlig hjælpe og pleje i Vesthimmerlands Kommune til Sundhedsudvalgets første orientering. Forslaget fremsendes til høring i MTSU i Sundhedsforvaltningen og Sammenlægningsældrerådet i Vesthimmerlands Kommune. Forvaltningen v. myndighedschef Sonja Mogensen orienterer om materialet. Bilag: Kvalitetskrav til leverandør. Administrationens indstilling: Administrationen indstiller: - at Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning - at materialet udsendes til høring som foreslået Sundhedsudvalgs møde 5. december 2006 Punkt 41: Sundhedsudvalget udsender materialet til høring. Mads Krarup Nielsen var fraværende og deltog ikke i punktets behandling. Sundhedsforvaltningen fremsender kvalitetskrav til leverandører af personlig hjælp og pleje i Vesthimmerlands Kommune til Sundhedsudvalgets fornyede behandling. Materialet har været behandlet i MTSU i Sundhedsforvaltningen hvorfra foreligger høringssvar. Ældrerådet i Vesthimmerlands Kommune har ikke nået at behandle materialet men behandler det på sit februarmøde. De relevante fagpersoner i sundhedsforvaltningen har været forelagt materialet. 9

10 Bilag Kvalitetskrav til leverandører af personlig hjælp og pleje Høringssvar fra MTSU i Sundhedsforvaltningen Administrationen indstiller Administrationen indstiller at: Kvalitetskrav til leverandører af personlig hjælp og pleje indstilles godkendt af byrådet Forinden fremsendelse afventes Ældrerådets behandling af sagen og såfremt materialet godkendes vedlægges høringssvaret og Sundhedsudvalget orienteres herom. Såfremt Ældrerådet har ændringsforslag forelægges sagen igen for Sundhedsudvalget Beslutning i Sundhedsudvalget den Administrationens indstilling godkendes af Sundhedsudvalget. Ole B. Sørensen og Birgitte Tetzlaff var fraværende, og deltog derfor ikke i behandlingen af punktet. 10

11 Punkt 6. Åben - Godkendelse af timepriser på Frit Valg 2007 J. nr.: Fraværende: Iflg. Bekendtgørelse af kvalitetsstandarder og Frit Valg af leverandører af praktisk og personlig hjælp m.v. fastsætter Byrådet mindst 1 gang årligt priskrav til leverandører af personlig og praktisk hjælp. Timeprisberegningen for Frit Valg følger de af Socialministeriets og KL s fastsatte regler, retningslinier og beregningsmodeller. I timeprisberegningerne for 2007 er der lagt harmoniseringstanken til grund for en fastsættelse af de endelige timepriser, idet der ikke eksisterer et sammenligningsgrundlag for beregningen. Ydelser Pris pr. time 2007 Praktisk bistand 251 Personlig pleje dagtimer 290 Personlig pleje ubekvemme timer 389 I beregningen indgår BTP (BrugerTidsProcent) med 51,1% som et gennemsnit. De godkendte timepriser for 2007 lægges herefter ud på Socialministeriets Frit Valgs database. Priserne for 2007 skal ligeledes oplyses for de af kommunen godkendte leverandører af personlig og praktisk hjælp, incl. kommunen selv. Når regnskabet for 2007 er afsluttet, vil der blive beregnet den faktiske timepris for 2007, og alt efter regnskabsresultatet, vil der ske regulering af priserne i forhold til de private leverandører af hjemmehjælp jf. Lov om Social Service, hvis den faktiske timepris for 2007 bliver billigere end den opkrævede pris. Afdelingens redegørelse: Administrationen indstiller at: priser for 2007 godkendes de godkendte timepriser indberettes til Socialministeriets Frit Valgs Database. timepriserne fremsendes til kommunens godkendte private leverandører, 11

12 priserne for 2007 opgøres, når det endelige regnskabs for 2007 er godkendt, samt at der reguleres for priserne, såfremt de endelige timepriser bliver dyrere end de løbende opkrævede priser for Beslutning i Sundhedsudvalget den Administrationens indstilling godkendes af Sundhedsudvalget. Ole B. Sørensen og Birgitte Tetzlaff var fraværende, og deltog derfor ikke i behandlingen af punktet. 12

13 Punkt 7. Åben - Driftsoverenskomst mellem Røde Kors Hjemmet og Vesthimmerlands Kommune samt budgetrammerne for 2007 J. nr.: Fraværende: Driftsoverenskomsten indgås i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 43, Lov om almene boliger 5 og Lov om social service. Formålet med driftsoverenskomsten er at regulere samarbejdet mellem Røde Kors Hjemmet og Vesthimmerlands Kommune. Driftsoverenskomsten omfatter 37 ældreboliger oprettet i henhold til lov om almene boliger på Røde Kors Hjemmet. Overenskomsten omfatter driften i tilknytning til den enkelte ydelse på de 37 pladser. Driftsoverenskomsten suppleres med et bilag, der omhandler de overordnede rammer for det daglige, praktiske samarbejde parterne i mellem. Aftalen skal tjene som middel til at afstemme forventningerne, og vil løbende blive ajourført. Bilaget udarbejdes senere. Vesthimmerlands Kommune fastsætter rammerne for budgettet med udgangspunkt i de gældende kvalitetsstandarder for tilsvarende områder. På denne baggrund udarbejder bestyrelsen for Røde Kors Hjemmet et forslag til årsbudget. Røde Kors Hjemmet er en selv bogførende enhed, og udgifter hertil fastsættes og refunderes i henhold til det vedtagne budget. Sundhedsforvaltningen vil løbende i 2007 følge økonomien tæt med udgangspunkt i en økonomistyring og budgettilrettelæggelse som for den øvrige af Sundhedsforvaltningens budgetområder. Denne økonomistyring i 2007 vil indgå i budgetforslag Budgetforslaget for 2007 er således: Lønbudget kr. Driftsbudget kr. I alt kr. Bilag Forslag til driftsoverenskomst Udspecificerede budgetmodel for Administrationen indstiller Administrationen indstiller at: der indgås driftsoverenskomst mellem Røde Kors Hjemmet og Vesthimmerlands Kommune og at det fremsendte forslag til driftsoverenskomst indstilles godkendt af byrådet den økonomiske ramme på i alt kr. vedtages for 2007 økonomistyringen i 2007 følges tæt, og at den tilrettelægges på samme måde og efter de samme principper, som gælder for de øvrige af Sundhedsforvaltningens budgetområder. denne økonomistyring vil indgå i budgetforslag

14 Administrationen indstiller - at Beslutning i Sundhedsudvalget den Administrationens indstilling godkendes af Sundhedsudvalget. Ole B. Sørensen og Birgitte Tetzlaff var fraværende, og deltog derfor ikke i behandlingen af punktet. 14

15 Punkt 8. Åben - Orientering om foranstaltninger vedrørende demente J. nr.: Fraværende: Når man får en demenssygdom, besværliggøres dagligdagen af nedsat hukommelse og besvær med at klare mange almindelige gøremål. Derudover bliver nogle rastløse og vil gå, selv om de ofte ikke er i stand til at orientere sig. Går der ret lang tid, inden de findes, kan dette let blive helbreds- eller livstruende. Erfaringen viser, at der er behov for ekstra personale til at aflede den demente med tilbud om samvær, aktiviteter eller til at følge med på gåturen, så den demente kan komme af med sin rastløshed. Dette kan nemmest praktiseres i demensafsnittene, hvor der er en højere normering end i kommunens øvrige botilbud for ældre. På ældrecentrene er arealerne større, og der er flere udgangsdøre. Dermed er risikoen for, at demente beboere forvilder sig ud, uden at det bliver observeret af personalet, også større. Lovgivningsmæssige muligheder: Servicelovens regler om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten tillader ikke låste døre, men giver mulighed for anvendelse af alarmsystemer, dvs. systemer, der advarer personalet, når den demente beboer forlader ældrecenteret og pejlesystemer, dvs. systemer, der kan lokalisere en person, når han er bortkommet. Med mindre beboeren er i stand til at give et tydeligt samtykke, kan disse systemer kun benyttes efter ansøgt tilladelse fra kommunalbestyrelsen / det sociale nævn. Forudsætningen for en sådan tilladelse er, at det er forbundet med begrundet risiko for helbred eller liv. Tilladelsen gives i en afgrænset periode og skal følges op af en handleplan, som på sigt skal gøre brugen af systemet overflødig. Alarmog pejlesystemerne kan aldrig bruges som erstatning for personale. Nuværende tiltag: På knap halvdelen af Vesthimmerlands Ældrecentre er der installeret alarmsystemer ved udgangsdørene. Dette system er kostbart at installere, hvis centrene har mange udgangsdøre. Det advarer personalet om, at den demente forlader huset, men kan ikke bruges til at lokalisere en bortgået person. De fire gamle kommuner har alle haft enkelte GPS-pejlesystemer i brug, og alle steder er der god erfaring med det. Det er billigt i anskaffelse og drift, nemt at etablere, let at betjene for personale eller pårørende, har nødhjælpsknap, som den demente kan bruge, positionsvisning med 5 m`s nøjagtighed, og sidst, men ikke mindst, giver det den demente en større frihed og kan bruges overalt, uanset om den demente bor i egen bolig eller på ældrecenter. Fremtidige mål: Flere og flere demente diagnosticeres tidligt i sygdomsforløbet, dvs. mens de stadig er mobile og færdes på egen hånd i lokalområdet. Manglende orienteringsevne kan for nogle dog være en hindring i selv at gå ture, på besøg eller ud for at handle, da der er risiko for, at de ikke kan finde hjem igen. For at forebygge isolation og skabe tryghed hos den demente og evt. ægtefælle bør GPS-pejlesystem kunne tilbydes som hjælpemiddel, mens den demente selv kan ta- 15

16 ge stilling. Det giver større udfoldelsesmuligheder i det tidlige stadium af sygdommen og forebygger magtanvendelse senere, da den demente er vænnet til og tryg ved hjælpemidlet. Med de allerede etablerede alarmsystemer på ældrecentrene suppleret med GPS-pejlesystem som hjælpemiddel til de demente borgere, der har brug for det, vil Vesthimmerlands kommune give sine demente borgere større livskvalitet og tryghed, samt forebygge helbreds- eller livstruende situationer. Beslutning i Sundhedsudvalget den Sundhedsudvalget godkender forvaltningens initiativ på området til sikring af de dementes vilkår og sikkerhed. Ole B. Sørensen og Birgitte Tetzlaff var fraværende, og deltog derfor ikke i behandlingen af punktet. 16

17 17 s møde den

Følgende sager behandles på mødet Side

Følgende sager behandles på mødet Side Social- og Seniorudvalget Referat fra ordinært møde Møde den 30. august Mandag 30.08.2010 kl. 14:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2010: Budgetrevision 3 på Social- og Seniorudvalgets

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. Udkast

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. Udkast Socialudvalget 2009-10 SOU alm. del Bilag 83 Offentligt Fremsat den xx. Januar 2010 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om social service. (Magtanvendelse

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006.

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Lov om social service... 4 Struer Kommunes grundholdning

Læs mere

4) pårørendes og en eventuel værges bemærkninger til de påtænkte foranstaltninger.«

4) pårørendes og en eventuel værges bemærkninger til de påtænkte foranstaltninger.« Lovforslag nr. L 113 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af Karen Ellemann Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Magtanvendelse over for voksne) 1 I lov om social service, jf.

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:25. Fraværende: Børge Olsen Indholdsfortegnelse Side 1. Endelig afrapportering fra den nedsatte

Læs mere

Procedurebeskrivelse for magtanvendelse

Procedurebeskrivelse for magtanvendelse Procedurebeskrivelse for magtanvendelse 2014 Udarbejdet af: Daniella Andersen Wellejus, Ulla Rosager Dokkedahl og Michael Graff Dato: 28.02.14 Sagsid.: dawel Version nr.: 4 Kvalitetsstandard for magtanvendelse

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - maj...2 3. SSÆ

Læs mere

Handicaprådet REFERAT

Handicaprådet REFERAT REFERAT Handicaprådet Mødedato: Tirsdag den 23-11-2010 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Handicaprådet, 23-11-2010 Indholdsfortegnelse Sag

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Kl. 18:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Henning Nielsen (V) Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Budgettering,

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 4. juni 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Flemming Wetterstein, Ingolf

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Referat Handicaprådet

Referat Handicaprådet Referat Handicaprådet : Mandag den 19. maj 2014 Mødetidspunkt: Kl. 9:00 Sluttidspunkt: Kl. 11:30 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Michael Mathiesen (C) Philip Læborg (C) Ib Kirkegaard (O) Haldis Glerfoss

Læs mere

Tilkøbsmuligheder. Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen. Katalog. Socialtilsyn Øst 01-01-2015

Tilkøbsmuligheder. Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen. Katalog. Socialtilsyn Øst 01-01-2015 2015 Tilkøbsmuligheder Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen Katalog Socialtilsyn Øst 01-01-2015 Indledning I forbindelse med tilsynsreformen er en stor del af det generelle faglige, driftsmæssige tilsyn

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Juli 2013 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling side

Læs mere

Beretning for 2007 over magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne, jfr. Servicelovens kapitel 24

Beretning for 2007 over magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne, jfr. Servicelovens kapitel 24 Sct. Knuds Allè 7, 6740 Bramming Dato 29. februar 2008 Journal nr. Notat Login bvr Sagsbehandler Birte Vester Rasmussen Telefon direkte 76 16 92 77 E-mail bvr@esbjergkommune.dk Beretning for 2007 over

Læs mere

KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR

KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR LEVERANDØRER AF PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP Indhold Indledning og baggrund... 4 Lovgrundlag... 4 Hvad er frit leverandørvalg og hvem er omfattet heraf?... 4 Frit leverandørvalg...

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 08-04-2013 Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st.

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 08-04-2013 Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Referat Socialudvalget's møde Mandag den 08-04-2013 Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Deltagere: Lars Erik Hornemann, Masoum Moradi, Ulla Larsen, Bjarne Hansen, Bente Bondebjerg Afbud:

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Februar, 2015 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV

KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV PRIVATE LEVERANDØRER AF PERSONLIG & PRAKTISK HJÆLP TIL VISITEREDE BORGERE I NY VEJEN KOMMUNE Kvalitets og leverandørkrav - Hjemmehjælp Side 1 af 19 MAJ 2006 INDHOLD 1. INDLEDNING

Læs mere

Åben. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 6.

Åben. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 6. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 6. maj 2015 Mødetidspunkt Kl. 9.00 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Kl.

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 25 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service

Læs mere

Referat Socialudvalget

Referat Socialudvalget Referat Socialudvalget Mødedato: Tirsdag den 26. november 2013 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:20 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Henrik Møller (A) Birgitte

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 9. august 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager 9.8.10...2 3. SSÆ - Kvalitetsstandard for Nattevagt,

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Hjælpemiddeldepotet, Præstegårdsvej 9, Vordinborg

Socialudvalget. Referat. Hjælpemiddeldepotet, Præstegårdsvej 9, Vordinborg Socialudvalget Referat Dato 04. november 2014 Mødetidspunkt 14:00 Sluttidspunkt 16:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Hjælpemiddeldepotet, Præstegårdsvej 9, Vordinborg Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 19:00 Fraværende: REFERAT Gert Jensen. Solveig Værum Nørgaard deltog ikke i behandlingen af pkt. 1. Henrik Christensen deltog

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. marts 2010

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. marts 2010 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. marts 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Flemming Damgaard Larsen (V) Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ

Læs mere

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag.

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag. Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2014-15 Udkast Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social

Læs mere