Åbent møde for Beredskabskommissions møde den 11. marts 2009 kl. 10:00 i Kælder i Farsø

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åbent møde for Beredskabskommissions møde den 11. marts 2009 kl. 10:00 i Kælder i Farsø"

Transkript

1 Åbent møde for Beredskabskommissions møde den 11. marts 2009 kl. 10:00 i Kælder i Farsø

2 Indholdsfortegnelse 001. Brandslukningsoverenskomsten efter Godkendelse af milepælsplan for revidering af den risikobaserede dimensionering og redningsberedskabets beredskabsplan Helhedsorienteret beredskabsplanlægning HOB Evaluering af Beredskab Vesthimmerlands serviceniveau Ekskursion for beredskabskommissionen i Forlængelse af skorstensfejerkontrakt Status over ABA-anlæg på Ældrecentrene i Vesthimmerlands Kommune Orientering 11 2

3 Medlemmer Jens Lauritzen Uffe Bro Mads Krarup Nielsen Torben Duelund Jensen Ernst Pindstrup Sørensen Niels H. Odgaard Nordjyllands Politi Fraværende Bemærkninger til dagsorden Mødet blev afsluttet kl. 3

4 001. Brandslukningsoverenskomsten efter 2009 Sagsnr.: 07/8821 Bilag: 20764/09Åben Tilkendegivelsen fra Falck Redningskorps 20834/09Åben Annonceteksten "Bud på Redningsberedskabets Førsteudrykning" I forlængelse af sidste møde i beredskabskommissionen, har tilbudsgivere i henhold til udbudsloven været opfordret til at tilkendegive interessen for at blive optaget som kvalificeret til et begrænset udbud på: Førsteudrykningen i Vesthimmerlands Kommune i perioden med option på op til 5 år ved periodens udløb. Ved fristens udløb er der modtaget en tilkendegivelse fra Falcks Redningskorps. Beredskabet indstiller: At der optages forhandling med Falcks Redningskorps, med henblik på at indgå en aftale om at varetage førsteudrykningen i Vesthimmerlands Kommune i perioden med option på op til 5 år ved periodens udløb. Indstillingen godkendt. 4

5 002. Godkendelse af milepælsplan for revidering af den risikobaserede dimensionering og redningsberedskabets beredskabsplan. Sagsnr.: 09/5651 Bilag: 20841/09Åben Milepælsplan 2009.doc I henhold til beredskabsloven skal redningsberedskabets beredskabsplan revideres i hver valgperiode, da grundlaget for den nuværende plan stammer tilbage til 2004, vil det være hensigtsmæssigt at påbegynde en revision allerede i år med henblik på en godkendelse af planen i byrådet på februarmødet i I forbindelse med revideringen ønsker beredskabet et så bredt beslutningsgrundlag som muligt ligesom der er visse formelle procedurer som skal overholdes i forbindelse med revideringen. Som køreplan er der udarbejdet en milepælsplan som forelægges kommissionen til godkendelse. Lovgrundlag. Beredskabsloven Sagen afgøres i Beredskabskommissionen Beredskabet indstiller: At milepælsplanen godkendes Indstillingen godkendt med bemærkning om at der afholdes et temamøde med det samlede byråd medio

6 003. Helhedsorienteret beredskabsplanlægning HOB. Sagsnr.: 09/5662 Bilag: 20952/09Åben Ny vejledning i "Helhedsorienteret Beredskabsplanlægning" I henhold til beredskabsloven skal kommunalbestyrelser og regionsråd revidere deres beredskabsplaner mindst en gang i hver kommunale og regionale valgperioder Konkret betyder dette, at alle planer skal være tilpasset forholdene efter kommunalreformen inden udgangen af Arbejdet er endnu ikke påbegyndt, idet Forsvarsministeriet har allerede i 2006 meddelte at der ville blive udgivet en ny vejledning i Helhedsorienteret Beredskabsplanlægning Denne vejledning blev udgivet medio januar 2009, og Beredskabsstyrelsen har primo marts afholdt en orienteringsdag om den Helhedsorienterende Beredskabsplanlægning. På mødet vil der blive orienteret om arbejdets omfang og fremlagt et forslag til den praktiske gennemførelse af beredskabsplanlægningen i Vesthimmerlands Kommune. Lovgrundlag. Beredskabsloven 25 Sagen afgøres i Beredskabskommissionen Beredskabet indstiller: At gennemgangen tages til efterretning og det fremlagte forslag til gennemførelsen af beredskabsplanlægningen i Vesthimmerlands Kommune godkendes. Indstillingen godkendt. 6

7 004. Evaluering af Beredskab Vesthimmerlands serviceniveau Sagsnr.: 09/5667 Bilag: I Forbindelse med den påbegyndte revision af beredskabets beredskabsplan er der foretaget en evaluering af overholdelsen af det opstillede serviceniveau for beredskabet. Evalueringen vil blive gennemgået på mødet. Sagen afgøres i Beredskabskommissionen Beredskabet indstiller: At gennemgangen tages til efterretning. Indstillingen godkendt. 7

8 005. Ekskursion for beredskabskommissionen i 2009 Sagsnr.: 09/5673 Bilag: Beredskabet foreslår, ligesom tidligere år, at beredskabskommissionen i forbindelse med junimødet tager på en 2-dages ekskursion. Det foreslås, at temaet i år bliver præhospital indsats, SINE og søredning. Beredskabet indstiller At kommissionen fastsætter tidspunktet for årets ekskursion. Tidspunktet blev fastsat til juni 2009 det ordinære møde onsdag den 10. juni fastholdes indtil videre. 8

9 006. Forlængelse af skorstensfejerkontrakt. Sagsnr.: 08/13127 Bilag: De tidligere kommuner Aars, Farsø og Aalestrup har aftaler omkring Skorstensfejning med Skorstensfejermester, Helge Christiansen fra Aars. Alle 3 Skorstensfejeraftaler ophører senest den 31. december det år, skorstensfejermesteren fylder 67 år. Da Helge Christiansen fylder 67 år den 1. juli 2009, udløber kontrakterne derfor den 31. december Hans ønsker derfor at indgå en ny skorstensfejeraftale frem til den 1. juli 2012, hvor han fylder 70 år, som dækker det område af Vesthimmerlands Kommune, som de tidligere 3 kommuner dækkede. Som bekendt dækker Skorstensfejerfirmaet Sunds i Nibe den tidligere Løgstør Kommune. Forvaltningen har haft kontaktet KL. samt Skorstensfejerlauget, som mener man godt kan forlænge kontrakten, men at man skal huske at få aftalt den tidsfrist. Sagen afgøres i Beredskabskommissionen Beredskabet indstiller: - Da samarbejdet med Skorstensfejermester Helge Christiansen indtil nu har fungeret upåklageligt, indgås der en kontraktforlængelse frem til den 1. juli Udsat til næste møde. 9

10 007. Status over ABA-anlæg på Ældrecentrene i Vesthimmerlands Kommune Sagsnr.: 09/5695 Bilag: ABA-anlæg på Ældrecentrene i Vesthimmerlands Kommune. Med baggrund i den tragiske hændelse på et plejehjem i Frederikshavn, hvor en 83 årig beboer omkom i sin ældrebolig, formentlig på grund af at der var opsat et Automatisk Brandalarmeringsanlæg ( ABA-anlæg ) med Thermo-meldere i boligerne, har Beredskab Vesthimmerland iværksat en undersøgelse af de ABA-anlæg der findes på Ældrecentrene i Vesthimmerlands kommune. Definition på meldere : Thermomeldere udløses pga. varme, typisk når varmen i rummet når op på ca. 65 grader. Røgmeldere udløses når der konstateres en røgudvikling i rummet dvs. langt tidligere end en thermomelder. De sidste nye meldere der er kommet på banen er Combimeldere, som er en kombineret røg-og varmedetektor som kan justeres i følsomhed. Dvs. at den ikke alarmere hvis den kun registrere røg, men hvis den samtidig registrere en svag varmestigning, går alarmen i gang. Det bevirker to ting, man undgår utilsigtede alarmer, men alligevel får man en hurtig alarmering hvis der virkelig er opstået en brand. De nye meldere er endvidere blevet meget bedre til at skelne mellem brandrøg og anden røg Problemet med thermomelderne er at den pågældende ældrebolig godt kan have været fyldt med røg fra en mindre brand i længere tid inden thermomelderen melder brand, da temperaturen som tidligere nævnt skal op på ca. 65 grader før melderen aktiveres. Når folk dør i en ildebrand er det ikke pga. ilden men pga. den giftige røg fra branden. Løsningen på Ældrecentrene med røgmeldere på gangene og thermomeldere i boligerne stilles som et minimumskrav i bygningsreglementet. Gedsted Ældrecenter, Søndergade 12 Der forefindes røgmeldere på gangene og i alt 75 thermomeldere fordelt i boligerne. Plejehjemmet Hesselvang, Hesselvej 5, Hvalpsund Der forefindes røgmeldere på gangene og i alt 27 thermomeldere fordelt i boligerne Plejecenter Højgaarden, Farsø Der forefindes røgmeldere på gangene og i alt 205 thermomeldere fordelt i boligerne. 10

11 Plejehjemmet Østermarken, Aars Der forefindes røgmeldere på gangene og i boligerne. Plejehjemmet Ulstruplund, Hornum Der forefindes røgmeldere på gangene og i boligerne Ældrecenter Solvang, Aars Der forefindes røgmeldere på gangene og fuldsprinkling af soverumsafsnittene i Gislumvej 37 og 39, der mangler dog røg/combimeldere på 46 stuer. Ældrecenter Aaglimt, Aalestrup Der forefindes røgmeldere på gangene og 16 thermomeldere i alle boligerne. Ældrecenter Kærbo, Ranum Der forefindes røgmeldere på gangene og i alt 10 thermomeldere fordelt i boligerne Røde Kors Hjemmet, Løgstør Der forefindes røgmeldere på gangene og i alle boligerne. Ældrecenter Bøgely, Løgstør Der forefindes røgmeldere på gangene og fuldsprinkling på samtlige 52 værelser Økonomi: Hvis anlæggene skal opgraderes vil udgiften udgøre følgende beløb: Udskiftning af thermomelder til røg/combimelder ca ,- kr. pr. stk + moms Opsætning af røg/combimelder, hvor der ikke tidligere har været 2.500,- kr. pr. stk. + moms. Skal samtlige thermomeldere på stuerne skiftes : 333 stk x ,- kr. 196 stk x ,- kr. Beredskabet indstiller: At punktet oversendes til Sundhedsudvalget til videre behandling med en opfordring til at fremtidige byggeri i anvendelses kategori 6 udstyres med røgdetektion i sove og opholdsrum. 11

12 Fremsendes til økonomiudvalget med opfordring til at undersøge om boligkontoret kan finansiere udgiften. Beredskabskommissionen opfordrer Planog byggeafdelingen til i forbindelse med byggetilladelser at sikre, at der opsættes røgdetektion i sove og opholdsrum i kategori 6 ejendomme. 12

13 008. Orientering Sagsnr.: 09/5552 Bilag: - Der vil på mødet blive givet en orientering om status på indførelsen af SINE. - Beredskabets regnskab for 2008 vil blive gennemgået på mødet. Til efterretning. Underskrifter Jens Lauritzen 13

14 Uffe Bro Mads Krarup Nielsen Torben Duelund Jensen Ernst Pindstrup Sørensen Niels H. Odgaard Nordjyllands Politi 14

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 08. november 2011 kl. 14:00 i Løgstør administrationsbygning, Byrådssalen

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 08. november 2011 kl. 14:00 i Løgstør administrationsbygning, Byrådssalen Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 08. november 2011 kl. 14:00 i Løgstør administrationsbygning, Byrådssalen Indholdsfortegnelse 108. Dialogbaseret aftalestyring for Sundhedsforvaltnings Plejecentre

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 04. maj 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 04. maj 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 04. maj 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 345. Tilpasning af materielgårdsstrukturen 3 346. Vesthimmerlands Flyveplads, ændring

Læs mere

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Dagsorden torsdag den 7. april 2011 Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. Til orientering...2 3. Kvartalrapport 4 kv 2010...4

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 13. april 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 13. april 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 13. april 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 079. Boliganalyse 175 080. Regler for godkendelse af anskaffelsessum for opførelse af almene boliger

Læs mere

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af formand og næstformand for Sundhedsuvalget 2 Åben - Meddelelser til udvalgets

Læs mere

Referat fra Økonomiudvalgets åbne møde den 7. august 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE

Referat fra Økonomiudvalgets åbne møde den 7. august 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Referat fra Økonomiudvalgets åbne møde den 7. august 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Indholdsfortegnelse PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Blad 78. Løbende opfølgning af de sammenlagte byråds økonomiske

Læs mere

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Onsdag den 14. maj 2014 kl. 11.00

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Onsdag den 14. maj 2014 kl. 11.00 REFERAT Onsdag den 14. maj 2014 kl. 11.00 På brandstationen i Frederikssund Løgismose 3 3600 Frederikssund Mødedeltagere: Tilforordnet: Sekretær: John Schmidt Andersen, Steen Hasselriis, Ole Wedel Nielsen,

Læs mere

åbent møde for Byrådets møde den 14. oktober 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal

åbent møde for Byrådets møde den 14. oktober 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal åbent møde for Byrådets møde den 14. oktober 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal Indholdsfortegnelse 160. Budget 2011-2014 - Politisk budgetbehandling 357 161. Budgetopfølgning pr. 31. august 2010 - Samlet

Læs mere

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 12. august 2010 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 12. august 2010 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 12. august 2010 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 066. Meddelelser til Sundhedsudvalget den 12. august 2010 155 067. Månedlig

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 20. januar 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 20. januar 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 20. januar 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 001. Valg af næstformand for Økonomiudvalget 3 002. Mødekalender 2010 for Økonomiudvalget 4 003.

Læs mere

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Beredskabskommission. Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013. Mødetidspunkt: 12:00-15:00

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Beredskabskommission. Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013. Mødetidspunkt: 12:00-15:00 Varde Kommune Åbent Referat til Beredskabskommission Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013 Mødetidspunkt: 12:00-15:00 Mødested: BCV - Mødelokale 5.3.4 Frisvadvej 35, Varde Deltagere: Fraværende: Referent:

Læs mere

Ny Tønder Kommune SammenlægningsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune SammenlægningsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 29. juni 2006 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 19.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: med afbud Jens Møller, Bent Poulsen og Johan Kristensen.

Læs mere

Den fælles Dagsorden Møde nr.: 15 Beredskabskommission for med Den: 03.05.2011 Rudersdal og Hørsholm vedtagelser Side: 1 Kommuner

Den fælles Dagsorden Møde nr.: 15 Beredskabskommission for med Den: 03.05.2011 Rudersdal og Hørsholm vedtagelser Side: 1 Kommuner Rudersdal og Hørsholm vedtagelser Side: 1 MØDESTED: Brandstationen, Ådalsvej 52, 2970 Hørsholm TIDSPUNKT: Tirsdag den 3. maj 2011, kl. 16.00 18.00 Næste møde 5. oktober 2011, kl. 16.00 BEMÆRKNINGER: MEDLEMMER:

Læs mere

Referat for Børne- og skoleudvalgets møde den 07. august 2012 kl. 14:00 i Aalestrup

Referat for Børne- og skoleudvalgets møde den 07. august 2012 kl. 14:00 i Aalestrup Referat for Børne- og skoleudvalgets møde den 07. august 2012 kl. 14:00 i Aalestrup Indholdsfortegnelse 077. Partnerskab om effektiv brug af lærernes arbejdstid 3 078. Ansøgning om oprettelse af vuggestueafdeling,

Læs mere

åbent møde for Byrådets møde den 18. februar 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal

åbent møde for Byrådets møde den 18. februar 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal åbent møde for Byrådets møde den 18. februar 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal Indholdsfortegnelse 020. Valg af medlemmer til Folkeoplysningsudvalget (fra foreninger og organisationer) 37 021. Udpegning

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 381. Løgstør Boligforening - optagelse af lån i afd. 9 - Opland 781 382. Lukket - Evt. salg

Læs mere

åbent møde for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 02. april 2009 kl. 14:00 i Løgstør 214

åbent møde for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 02. april 2009 kl. 14:00 i Løgstør 214 åbent møde for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 02. april 2009 kl. 14:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 001. Særordninger indenfor folkeoplysende foreninger 224 002. Analyse af Vesthimmerlands Kommunes

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen onsdag den 11. februar 2015

Referat Beredskabskommissionen onsdag den 11. februar 2015 Referat onsdag den 11. februar 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Afbud: Jan Vedel Heine (I) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - Januar 2015...

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 28-08-2008

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 28-08-2008 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 28-08-2008 Mødested: Byrådssal Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:22 Afbud: Fraværende: Bent K. Andersen deltog ikke i behandlingen af pkt. 487. Peter

Læs mere

REFERAT FOR TEKNISK UDVALGS MÅNEDSMØDE MAJ MANDAG DEN 07. MAJ 2007 :00

REFERAT FOR TEKNISK UDVALGS MÅNEDSMØDE MAJ MANDAG DEN 07. MAJ 2007 :00 REFERAT FOR TEKNISK UDVALGS MÅNEDSMØDE MAJ MANDAG DEN 07. MAJ 2007 :00 Indholdsfortegnelse 63 Åben - Orientering 64 Åben - Bekendtgørelse om parkering 1 65 Åben - Busforbindelser mellem Aalestrup og Farsø

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 21. juni 2010

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 21. juni 2010 Referat mandag den 21. juni 2010 Kl. 18:00 i Rådssalen, Lejre Connie B. Jensen (A) Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...2 3. KB - Orientering...3

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Dato: 31. januar 2008 Lokale: Falck-stationen i Dronninglund Tidspunkt: 15.30 19.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/15 Besøg

Læs mere

Åbent referta for Børne- og skoleudvalgets møde den 02. maj 2012 kl. 08:30 i Aalestrup

Åbent referta for Børne- og skoleudvalgets møde den 02. maj 2012 kl. 08:30 i Aalestrup Åbent referta for Børne- og skoleudvalgets møde den 02. maj 2012 kl. 08:30 i Aalestrup Indholdsfortegnelse 054. Budgetorientering 3 055. Regnskab 2011 4 056. Regnskab 2011 for Aalestrup Realskole 6 057.

Læs mere

Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Socialudvalget. Beslutningsprotokol Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 22. april 2009 Lokale: 124, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-11:15 Ole Jespersgaard, Formand (A) Karl Emil Nielsen (O) Asta Skaksen (V) Søren Erik Nielsen

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1 åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1 Indholdsfortegnelse 132. Lokaler 10. klasse centret 246 133. Aalestrup Varme - Kommunegaranti 7,0 mio. kr. 249 134. Aalestrup Vand

Læs mere

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 08. juni 2010 kl. 10:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 08. juni 2010 kl. 10:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 08. juni 2010 kl. 10:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 053. Meddelelser til Sundhedsudvalgets møde den 8. juni 2010 127 054. Månedlig

Læs mere

Ballerup Boligselskab

Ballerup Boligselskab Ballerup Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde Afholdt tirsdag den 13. maj 2014 Bispevangen 12, st. th., 2750 Ballerup Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 09-03-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 09-03-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 18:30. Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Temamøde - sundhedsaftaler og rammeaftaler

Læs mere

Referat af Beredskabskommissionens møde Tirsdag den 9. juni 2015 kl. 16:30 til 18:30. Mødested: Digehuset i Lalandia

Referat af Beredskabskommissionens møde Tirsdag den 9. juni 2015 kl. 16:30 til 18:30. Mødested: Digehuset i Lalandia Referat af Beredskabskommissionens møde Tirsdag den 9. juni 2015 kl. 16:30 til 18:30 Mødested: Digehuset i Lalandia Afbud fra : Niels Henriksen og Steffen Bigum Indholdsfortegnelse: 1. Regnskab for LFBV

Læs mere