DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2015 PANDORA ØGER OMSÆTNINGEN MED 37,5% DREVET AF ALLE REGIONER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2015 PANDORA ØGER OMSÆTNINGEN MED 37,5% DREVET AF ALLE REGIONER"

Transkript

1 Nr. 271 SELSKABSMEDDELELSE 10. november DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL PANDORA ØGER OMSÆTNINGEN MED 37,5% DREVET AF ALLE REGIONER Koncernomsætningen udgjorde DKK mio. i 3. kvartal, svarende til en stigning på 37,5% eller 28,0% i lokal valuta, i forhold til 3. kvartal : Omsætningen i Nord- og Sydamerika steg med 22,7% (en stigning på 8,3% i lokal valuta) Omsætningen i Europa steg med 40,7% (en stigning på 36,1% i lokal valuta) Omsætningen i Asien og Stillehavsområdet steg med 74,8% (en stigning på 62,9% i lokal valuta) Omsætningen fra konceptbutikker steg med 49,3% og udgjorde 60,6% af den samlede omsætning Bruttomarginen steg til 74,0% i 3. kvartal fra 70,3% i 3. kvartal EBITDA steg med 42,5% til DKK mio. i 3. kvartal, svarende til en EBITDA-margin på 37,2% i forhold til 35,9% i 3. kvartal Periodens resultat udgjorde DKK mio. mod DKK 725 mio. i 3. kvartal I 3. kvartal udgjorde det frie cash flow DKK 263 mio. mod DKK 567 mio. i 3. kvartal I 3. kvartal tilbagekøbte PANDORA egne aktier til en samlet værdi på DKK mio. som led i det igangværende aktietilbagekøbsprogram på DKK 3,9 mia., svarende til 1,5% af den samlede aktiekapital. RESULTATFORVENTNINGER TIL PANDORA fastholder resultatforventningerne til til omsætning og EBITDA-margin og forventer fortsat en omsætning på mere end DKK 16,0 mia. og en EBITDA-margin på ca. 37%. Baseret på de nuværende valutakurser forventer PANDORA, at valutakursudviklingen vil løfte omsætningen med ca. 10% i forhold til. Dette skal sammenlignes med en forventet valutakurseffekt på ca. 12% i forbindelse med offentliggørelsen af kvartalsrapporten for 2. kvartal. Forventningerne til anlægsinvesteringer øges til DKK mio. fra tidligere forventet DKK 900 mio., primært pga. fremskyndede investeringer i produktionsfaciliteterne i Thailand samt IT-relateret projekter. Helåret Ny forventning Helåret Tidligere forventning Helåret Realiseret Omsætning, DKK mia. >16,0 >16,0 11,9 EBITDA-margin ca. 37% ca. 37% 36,0% Anlægsinvesteringer, DKK mio. ca ca Effektiv skatteprocent ca. 30% ca. 30% 20% PANDORA planlægger at fortsætte udvidelsen af butiksnetværket og forventer at tilføje mere end 375 nye konceptbutikker i.

2 I forbindelse med resultaterne for 3. kvartal udtaler PANDORAs CEO Anders Colding Friis: Den kraftige omsætningsvækst forsatte i 3. kvartal, og det er igen alle regioner, der har bidraget til væksten. Det var især Europa og Asien og Stillehavsområdet, der klarede sig godt, og både de etablerede og de lidt nyere markeder fortsatte de positive takter. Væksten i USA var en smule lavere end i de tidligere kvartaler, hvilket primært skyldtes en ændring af promotion-strategi i regionen med henblik på fortsat at styrke vores brand. TELEFONKONFERENCE Der afholdes i dag kl en telefonkonference for investorer og finansanalytikere, som kan følges på Den tilhørende præsentation vil være tilgængelig på hjemmesiden en time inden telekonferencen. Investorer og analytikere bedes benytte følgende telefonnumre: Danmark: Storbritannien (internationalt): +44 (0) USA: For at sikre, at telefonkonferencen begynder rettidigt, bedes deltagerne ringe på det relevante nummer fem minutter inden det planlagte starttidspunkt. Når der ringes ind til telefonkonferencen, skal bekræftelseskoden Pandora angives. OM PANDORA PANDORA designer, fremstiller og markedsfører håndforarbejdede og moderne smykker af høj kvalitet til tilgængelige priser. PANDORAs smykker sælges i mere end 90 lande fordelt på seks kontinenter via ca forhandlere, herunder mere end konceptbutikker. PANDORA blev stiftet i 1982 og har hovedkontor i København. PANDORA beskæftiger på verdensplan over medarbejdere, hvoraf ca arbejder i Gemopolis i Thailand, hvor virksomheden fremstiller sine smykker. PANDORA er noteret på NASDAQ Copenhagen. I udgjorde PANDORAs samlede omsætning DKK 11,9 mia. (ca. EUR 1,6 mia.). KONTAKT For yderligere information kontakt venligst: INVESTOR RELATIONS Morten Eismark VP Group Investor Relations Telefon Mobil MEDIA RELATIONS Kristian Lysgaard Director, Group Communications Telefon Mobil Magnus Thorstholm Jensen Investor Relations Officer Telefon Mobil november SELSKABSMEDDELELSE NR. 271 side 2 30

3 FINANSIELLE HOVED- OG NØGLETAL 9 mdr. 9 mdr. Helåret DKK mio. Resultatopgørelse for koncernen Omsætning Bruttoresultat Resultat før renter, skat og afskrivninger (EBITDA) Resultat af primær drift (EBIT) Finansielle poster Resultat før skat Periodens resultat Balance for koncernen Aktiver Investeret kapital Arbejdskapital, netto Rentebærende gæld, netto Egenkapital Pengestrømsopgørelse for koncernen Pengestrømme fra driftsaktivitet, netto Pengestrømme fra investeringsaktivitet, netto Frit cash flow Pengestrøm fra finansieringsaktivitet, netto Periodens ændring i likvider, netto Vækstnøgletal Omsætningsvækst, % 37,5% 26,2% 38,5% 29,0% 32,5% Vækst i bruttoresultat, % 44,7% 33,9% 42,9% 36,9% 40,4% Vækst i EBITDA, % 42,5% 33,8% 42,8% 47,3% 49,0% Vækst i EBIT, % 39,0% 36,0% 41,7% 50,3% 51,9% Vækst i periodens resultat, % 38,8% 18,5% 9,9% 41,2% 39,5% Marginer Bruttomargin, % 74,0% 70,3% 72,3% 70,0% 70,5% EBITDA-margin, % 37,2% 35,9% 36,8% 35,7% 36,0% EBIT-margin, % 34,2% 33,8% 34,5% 33,7% 34,1% Andre nøgletal Skattesats, % 22,9% 20,0% 32,9% 20,0% 20,0% Egenkapitalandel, % 42,3% 61,4% 42,3% 61,4% 66,6% Nettorentebærende gæld/ebitda* 0,4 0,0 0,4 0,0-0,3 Afkast af investeret kapital (ROIC) i % 65,9% 54,6% 65,9% 54,6% 67,0% Anlægsinvesteringer, DKK mio Cash conversion, % 26,1% 78,2% 42,8% 103,4% 124,9% Aktieoplysninger Udbytte pr. aktie, DKK ,00 Effektiv udbytteprocent (inkl. aktietilbagekøb), % ,7% Resultat pr. aktie, ikke-udvandet, DKK 8,4 5,9 19,2 16,7 25,0 Resultat pr. aktie, udvandet, DKK 8,4 5,8 19,1 16,6 24,7 Aktiekurs, ultimo perioden 779,0 462,1 779,0 462,1 504,5 Andre nøgletal Gennemsnitligt antal medarbejdere * Nøgletallene er baseret på henholdsvis EBITDA og EBIT for de seneste 12 rullende måneder. 10. november SELSKABSMEDDELELSE NR. 271 side 3 30

4 VIGTIGE BEGIVENHEDER I 3. KVARTAL AKTIETILBAGEKØBSPROGRAM FOR I forbindelse med Selskabets Årsrapport lancerede PANDORA et aktietilbagekøbsprogram, hvorunder Selskabet forventer at tilbagekøbe egne aktier for et beløb på op til DKK 3,9 mia. Aktietilbagekøbsprogrammet implementeres i henhold til bestemmelserne i Europa-Kommissionens forordning nr. 2273/2003 af 22. december 2003 ("Safe Harbour"), som beskytter børsnoterede selskaber mod overtrædelse af lovgivning om insiderhandel i forbindelse med aktietilbagekøb. Programmet ophører senest den 31. december. Pr. 30. september havde Selskabet tilbagekøbt aktier, svarende til en transaktionsværdi på DKK mio. Pr. 30. september ejede PANDORA i alt egne aktier, svarende til 4,0% af Selskabets samlede aktiekapital. PANDORA kan bruge de aktier, der er købt under programmet, til at opfylde de forpligtelser, der måtte opstå i forbindelse med Selskabets medarbejderaktieoptionsprogrammer. Pr. 30. september udgjorde den samlede potentielle forpligtelse i henhold til disse programmer aktier. OVERTAGELSE AF DISTRIBUTIONEN I SINGAPORE, MACAO OG FILIPPINERNE Den 11. august indgik PANDORA aftale med Norbreeze Group (Norbreeze) om at købe dets netværk af PANDORA-butikker i Singapore og Macao den 1. januar 2016, når Norbreezes nuværende distributionsrettigheder til PANDORA-smykker i de to lande udløber. Samtidig generhverver PANDORA distributionsrettighederne i Filippinerne, som også på nuværende tidspunkt ejes af Norbreeze. PANDORA betaler et samlet beløb på SGD 30 mio. (ca. DKK 149 mio.) til Norbreeze i 1. kvartal 2016 i forbindelse med aftalen. Aftalen træder i kraft den 1. Januar 2016 med forbehold for opfyldelsen af visse betingelser. BEGIVENHEDER EFTER BALANCEDAGEN STRATEGISK ALLIANCE MED DISNEY UDVIDET TIL ASIEN OG STILLEHAVSOMRÅDET Den 12. oktober udvidede PANDORA den strategiske alliance med The Walt Disney Company til at inkludere 13 markeder i Asien og Stillehavsområdet, inklusive Australien, Kina og Japan. PANDORA lancerer de første Disney-produkter i regionen i november. 10. november SELSKABSMEDDELELSE NR. 271 side 4 30

5 OMSÆTNINGSUDVIKLING Den samlede omsætning udgjorde i 3. kvartal DKK mio., svarende til en stigning på 37,5%, eller 28,0% i lokal valuta, i forhold til 3. kvartal. Salgsvolumen steg med 13,6% i forhold til 3. kvartal, og den gennemsnitlige salgspris, som PANDORA realiserede, udgjorde DKK 175 i 3. kvartal mod DKK 145 i 3. kvartal. Den højere gennemsnitlige salgspris skyldtes primært 1) salgskanals-/markedsmixet primært som følge af en højere andel af detailomsætning, 2) produktmixet, som var påvirket af en højere andel af omsætning fra Ringe samt 3) valuta. Alle tre faktorer bidrog stort set lige meget til stigningen. Der var omsætningsvækst i alle de tre store regioner, som var drevet af en kombination af vækst i det direkte sammenlignelige salg, som bidrog med omkring 1/3 af væksten, samt den fortsatte udvidelse af butiksnetværket, som tegnede sig for de resterende 2/3. Væksten i det direkte sammenlignelige salg var drevet af en positiv modtagelse af Pre- Autumn- og Autumn-kollektionen, der blev lanceret i forretningerne i 3. kvartal, samt fortsat stor efterspørgsel efter kollektioner, som er lanceret tidligere på året. Omkring 50% af salget i kvartalet stammede fra produkter, der er lanceret inden for de seneste 12 måneder, hvilket er uændret i forhold til 3. kvartal. Produkter i alle kategorier, som er lanceret for mere end 12 måneder siden, understøtter fortsat omsætningsfremgangen. Omsætningen fra PANDORA-ejede butikker, inkl. alle PANDORAs estores, steg med 145% til DKK mio. og udgjorde ca. 26% af koncernens omsætning, mod ca. 15% i 3. kvartal. Væksten i detailomsætningen var drevet af stærk eksekvering i butikkerne, som medførte en positiv vækst i det direkte sammenlignelige salg, samt tilføjelsen af 275 nye PANDORA-ejede butikker i de seneste 12 måneder til i alt 440 konceptbutikker og 117 shop-in-shops. De 275 butikker inkluderer netto 83 konceptbutikker og 35 shop-in-shops, som er konverteret fra franchisetagere. Nettoeffekten af at omregne grossistomsætning fra franchisetageres butikker til detailomsætning udgør ca. DKK 150 mio. i forhold til 3. kvartal. Ved udgangen af 3. kvartal udgjorde hensættelsen til returnering af varer ca. 6% af omsætningens værdi over en rullende 12-måneders periode mod 7% for både 2. kvartal og 3. kvartal. På baggrund af oplysninger fra konceptbutikker, som har været i drift i mere end 12 måneder, fortsatte den positive udvikling i det direkte sammenlignelige salg ud af butikkerne på fire af PANDORAs større markeder, nemlig USA, Storbritannien, Tyskland og Australien. Den positive udvikling kan henføres til en succesfuld produktportefølje med attraktive produkter, generelt bedre eksekvering i butikkerne samt øget opmærksomhed som følge af regionale markedsføringskampagner, som har ført til et stigende antal besøg i de fleste butikker. 10. november SELSKABSMEDDELELSE NR. 271 side 5 30

6 GEOGRAFISK FORDELING AF OMSÆTNINGEN Den geografiske fordeling af omsætningen i 3. kvartal udgjorde 36,5% for Nord- og Sydamerika (41,0% i 3. kvartal ), 48,1% for Europa (46,9% i 3. kvartal ) og 15,4% for Asien og Stillehavsområdet (12,1% i 3. kvartal ). Omsætningsfordeling Vækst Vækst i lokal valuta Helåret DKK mio. USA ,0% 5,7% Øvrige Nord- og Sydamerika ,1% 15,3% Nord- og Sydamerika ,7% 8,3% Storbritannien ,5% 37,0% Tyskland ,0% 50,0% 578 Øvrige Europa ,8% 32,9% Europa ,7% 36,1% Australien ,9% 45,1% 806 Øvrige Asien og Stillehavsområdet ,7% 77,1% 873 Asien og Stillehavsområdet ,8% 62,9% I alt ,5% 28,0% NORD- OG SYDAMERIKA Omsætningen i Nord- og Sydamerika udgjorde DKK mio. i 3. kvartal, svarende til en stigning på 22,7%, eller 8,3% i lokal valuta, i forhold til 3. kvartal. Omsætningen i USA udgjorde i 3. kvartal DKK mio., svarende til en stigning på 26,0%, eller 5,7% i lokal valuta, i forhold til 3. kvartal. Væksten var drevet af udvidelsen af butiksnetværket (herunder lanceringen af en PANDORA estore i 2. kvartal ) samt regionale vækstrater i det direkte sammenlignelige salg, som var understøttet af den fortsatte succes for PANDORAs Disney-produkter. Kvartalets omsætning var dog negativt påvirket af beslutningen om at lancere en Charms-kampagne i stedet for en Armbåndskampagne, som normalt kører i 3. kvartal, hvilket blev gjort for at styrke PANDORAs brand. Koncernens fokus på Ringe i USA understøtter fortsat væksten, og omsætningen fra denne kategori steg markant i forhold til 3. kvartal og udgjorde tæt på 20% af kvartalets omsætning i USA. Endelig har omregningen af grossistomsætning til detailomsætning vedrørende de 22 konceptbutikker, PANDORA erhvervede fra Hannoush Jewellers i september, øget omsætningen i USA med ca. DKK 20 mio. i 3. kvartal i forhold til samme kvartal sidste år. På basis af konceptbutikker i USA, som har været i drift i mere end 12 måneder, steg det direkte sammenlignelige salg ud af butikkerne i 3. kvartal med 1,7% i forhold til 3. kvartal. Væksten i den nordøstlige region, hvor PANDORA i øjeblikket opdaterer butiksnetværket, var fortsat svagt negativ i 3. kvartal. I alle øvrige større regioner i USA var væksten i det direkte sammenlignelige salg enten flad eller moderat positiv i forhold til 3. kvartal. Det direkte sammenlignelige salg i USA var lige som salget ind i butikkerne negativt påvirket af ændringen af kampagner i regionen. Konceptbutikker* vækst i salg ud af butik ift. 2. kvt. ift. 2. kvt. 1. kvt. ift. 1. kvt. 4. kvt. ift. 4. kvt ift USA 1,7% 8,1% 8,9% 4,7% 3,7% * Konceptbutikker som har været i drift i mere end 12 måneder Omsætningen fra Øvrige Nord- og Sydamerika udgjorde DKK 372 mio. i 3. kvartal, 10. november SELSKABSMEDDELELSE NR. 271 side 6 30

7 svarende til en stigning på 14,1%, eller 15,3% i lokal valuta, i forhold til samme kvartal sidste år. Brasilien leverer fortsat gode resultater med tocifrede vækstrater i det direkte sammenlignelige salg samt en udvidelse af butiksnetværket. PANDORA har nu 57 konceptbutikker i Brasilien mod 30 ved udgangen af 3. kvartal. I Canada var der positiv vækst i det direkte sammenlignelige salg i 3. kvartal, men omsætningen faldt med 10% i forhold til samme kvartal sidste år, hvilket primært kunne tilskrives en reduktion i butikkernes varebeholdninger som følge af for store varebeholdninger i butikkerne. Virkningen ventes at fortsætte i 4. kvartal. Omsætningen i Canada udgjorde omkring 50% af kvartalets samlede omsætning i Øvrige Nord- og Sydamerika. Butiksnetværk, antal forhandlere - Nord- og Sydamerika forhandlere forhandlere 2. kvt. forhandlere Vækst /2. kvt. Vækst / Konceptbutikker heraf PANDORA-ejede Shop-in-shops heraf PANDORA-ejede Guld Brandede i alt Brandede i % af det samlede antal 66,2% 63,3% 57,1% Sølv Hvid og travel retail I alt PANDORA fortsætter med at udvikle det brandede butiksnetværk, og der blev i 3. kvartal åbnet 19 nye konceptbutikker i Nord- og Sydamerika. Som led i den fortsatte fokus på den brandede del af netværket lukkes ikke-brandede butikker. Således blev 116 ikkebrandede butikker, primært i USA, lukket i Nord- og Sydamerika i 3. kvartal. EUROPA Omsætningen i Europa udgjorde DKK mio. i 3. kvartal, svarende til en stigning på 40,7%, eller 36,1% i lokal valuta, i forhold til samme kvartal sidste år. Omsætningen fra Storbritannien udgjorde DKK 626 mio. i 3. kvartal, svarende til en stigning på 50,5%, eller 37,0% i lokal valuta, i forhold til 3. kvartal. Væksten var drevet af en positiv udvikling i salget ud af butikkerne samt udvidelsen af butiksnetværket, herunder åbningen af 35 nye konceptbutikker siden 3. kvartal, så det samlede antal konceptbutikker nu udgør 179. Væksten var desuden understøttet af lanceringen af PANDORA Rose-kollektionen i de britiske butikker i 2. kvartal. Kategorien Ringe fortsatte med at understøtte væksten, og omsætningen herfra steg med mere end 100% i forhold til 3. kvartal. Omsætningen fra Ringe udgjorde ca. 20% af kvartalets samlede omsætning. På basis af konceptbutikker i Storbritannien, som har været i drift i mere end 12 måneder, steg det direkte sammenlignelige salg ud af butikkerne i 3. kvartal med 17,5% i forhold til 3. kvartal. Konceptbutikker* vækst i salg ud af butik ift. 2. kvt. ift. 2. kvt. 1. kvt. ift. 1. kvt. 4. kvt. ift. 4. kvt ift Storbritannien 17,5% 11,4% 20,6% 20,6% 20,6% * Konceptbutikker som har været i drift i mere end 12 måneder 10. november SELSKABSMEDDELELSE NR. 271 side 7 30

8 Omsætningen i Tyskland steg med 50% til DKK 216 mio. i 3. kvartal, hvilket inkluderede en tilbageførsel af en hensættelse til returnering af varer på ca. DKK 20 mio. Som led i arbejdet med at styrke butiksnetværket indgik PANDORA i januar aftale om at overtage 77 butikslejemål i Tyskland, hvor der nu åbnes PANDORA-ejede konceptbutikker. I 3. kvartal blev der tilføjet 31 PANDORA-ejede konceptbutikker på de overtagne lejemål, og ved udgangen af 3. kvartal var der åbnet 64 af de 77 konceptbutikker. Ved udgangen af 3. kvartal var der 139 PANDORA-ejede konceptbutikker ud af i alt 154 konceptbutikker i Tyskland. Selvom antallet af konceptbutikker i Tyskland er mere end fordoblet i løbet af det sidste år, steg det direkte sammenlignelige salg ud af butikkerne i Tyskland i 3. kvartal med 1,9% i forhold til 3. kvartal. Konceptbutikker* vækst i salg ud af butik ift. 2. kvt. ift. 2. kvt. 1. kvt. ift. 1. kvt. 4. kvt. ift. 4. kvt ift Tyskland 1,9% 9,0% 3,8% 2,3% 8,5% * Konceptbutikker som har været i drift i mere end 12 måneder Omsætningen fra Øvrige Europa udgjorde DKK mio. i 3. kvartal, svarende til en stigning på 33,8% i forhold til 3. kvartal. Omsætningen fra Øvrige Europa var primært drevet af en positiv udvikling i Italien og Frankrig, og omsætningen fra de to lande steg med mere end 50% i 3. kvartal. Italien og Frankrig udgjorde henholdsvis ca. 30% og 15% af kvartalets omsætning fra Øvrige Europa. Omsætningen fra Rusland faldt med 84% i 3. kvartal i forhold til samme kvartal i. Tilbagegangen skyldtes en lav tocifret negativ vækst i det direkte sammenlignelige salg ud af butikkerne i 3. kvartal som følge af det faldende privatforbrug i Rusland samt en mere forsigtig indkøbsadfærd fra den lokale russiske distributørs side. Omsætningen i Rusland udgjorde omkring 2% af kvartalets samlede omsætning i Øvrige Europa. Butiksnetværk, antal forhandlere Europa forhandlere forhandlere 2. kvt. forhandlere Vækst /2. kvt. Vækst / Konceptbutikker heraf PANDORA-ejede Shop-in-shops heraf PANDORA-ejede Guld Brandede i alt Brandede i % af det samlede antal 56,6% 53,6% 46,8% Sølv Hvid og travel retail I alt * * Omfatter for 3. kvartal relaterende til ekstern distribution: 149 konceptbutikker, 202 shop-in-shops, 410 guld-, 256 sølv- og 425 hvidbutikker I 3. kvartal steg antallet af brandede butikker i Europa med 190 til i alt butikker, hvilket er i overensstemmelse med PANDORAs overordnede strategi om at øge det brandede salg. Der blev netto åbnet 81 nye konceptbutikker i 3. kvartal, primært i Tyskland (30), Storbritannien (10), Frankrig (8) og Rusland (8). I 3. kvartal blev der netto åbnet 39 nye PANDORA-ejede konceptbutikker, heraf de 29 i Tyskland. 10. november SELSKABSMEDDELELSE NR. 271 side 8 30

9 ASIEN OG STILLEHAVSOMRÅDET Omsætningen i Asien og Stillehavsområdet udgjorde DKK 603 mio. i 3. kvartal, svarende til en stigning på 74,8%, eller 62,9% i lokal valuta, i forhold til samme kvartal sidste år. Omsætningen i Australien udgjorde DKK 208 mio. i 3. kvartal, svarende til en stigning på 35,9%, eller 45,1% i lokal valuta, i forhold til samme kvartal sidste år. Væksten skyldtes primært en fortsat høj vækst i salg ud af butikkerne samt åbningen af 12 nye konceptbutikker siden 3. kvartal, så der ved udgangen af 3. kvartal var i alt 97 konceptbutikker i Australien. Omsætningen fra kategorien Ringe steg med 25% i forhold til 3. kvartal og udgjorde ca. 20% af kvartalets omsætning. På basis af konceptbutikker i Australien, som har været i drift i mere end 12 måneder, steg det direkte sammenlignelige salg ud af butikkerne i 3. kvartal med 44,5% i forhold til 3. kvartal, hvilket dermed var det tiende kvartal i træk med 20% vækst eller mere i det direkte sammenlignelige salg i Australien. Konceptbutikker* vækst i salg ud af butik ift. 2. kvt. ift. 2. kvt. 1. kvt. ift. 1. kvt. 4. kvt. ift. 4. kvt ift Australien 44,5% 35,7% 24,6% 20,0% 22,9% * Konceptbutikker som har været i drift i mere end 12 måneder Omsætningen i Øvrige Asien og Stillehavsområdet udgjorde DKK 395 mio. i 3. kvartal, svarende til en stigning på 105,7%, eller 77,1% i lokal valuta, i forhold til 3. kvartal. Væksten var primært drevet af en positiv udvikling i Hongkong og Kina, som hver især repræsenterede ca. 30% af omsætningen i Øvrige Asien og Stillehavsområdet. Væksten i Kina var positivt påvirket af omregningen af grossistomsætning til detailomsætning med det nye og forbedrede partnerskab i Kina, som tilføjede ca. DKK 70 mio. til omsætningen i 3. kvartal i forhold til samme kvartal i. Det direkte sammenlignelige salg ud af butikkerne i Kina steg med tocifrede vækstrater, og der blev tilføjet 8 nye konceptbutikker i kvartalet, så det samlede antal i Kina nu udgør 38. Omsætningen i Hongkong steg med ca. 50% i lokal valuta, primært drevet af udvidelsen af butiksnetværket, og siden 3. kvartal er der åbnet 10 nye konceptbutikker, så der nu i alt er 22 konceptbutikker i Hongkong. Butiksnetværk, antal forhandlere - Asien og Stillehavsområdet forhandlere forhandlere 2. kvt. forhandlere Vækst /2. kvt. Vækst / Konceptbutikker heraf PANDORA-ejede Shop-in-shops heraf PANDORA-ejede Guld Brandede i alt Brandede i % af det samlede antal 83,0% 82,0% 79,5% Sølv Hvid og travel retail I alt Ved udgangen af 3. kvartal havde PANDORA 570 brandede butikker i Asien og Stillehavsområdet mod 524 ved udgangen af 3. kvartal. PANDORA tilføjede i november SELSKABSMEDDELELSE NR. 271 side 9 30

10 kvartal 12 PANDORA-ejede konceptbutikker i regionen. SALGSKANALER PANDORAs fokus på at udvide sit netværk af konceptbutikker fortsætter, og i 3. kvartal åbnede PANDORA netto 112 nye konceptbutikker. Dette omfatter 83 nye PANDORAejede konceptbutikker, heraf 38 butikker i Kina (hvoraf 30 butikker blev overtaget fra den tidligere distributør) og 29 i Tyskland. PANDORA har de første tre kvartaler åbnet netto 256 konceptbutikker. Der henvises til note 10 for en oversigt over konceptbutikker pr. land. Ved udgangen af 3. kvartal havde PANDORA estores i følgende 10 lande: Australien (åbnet i 3. kvartal ), Frankrig, Holland, Italien, Polen, Storbritannien, Sverige, Tyskland, USA og Østrig. Efter 30. september er der tilføjet estores i Brasilien, Hongkong og Japan. Omsætning fra estores vises som omsætning fra konceptbutikker. Butiksnetværk, antal forhandlere - koncern forhandlere forhandlere 2. kvt. forhandlere Vækst /2. kvt. Vækst / Konceptbutikker heraf PANDORA-ejede Shop-in-shops heraf PANDORA-ejede Guld Brandede i alt Brandede i % af det samlede antal 61,6% 58,8% 52,5% Sølv Hvid og travel retail I alt * * Omfatter for 3. kvartal relaterende til ekstern distribution: 149 konceptbutikker, 202 shop-in-shops, 410 guld-, 256 sølv- og 425 hvidbutikker Omsætningen fra konceptbutikker steg med 49,3% til DKK mio. og udgjorde 60,6% af omsætningen i kvartalet mod 55,9% i 3. kvartal. Omsætningen fra brandede salgskanaler steg i 3. kvartal med 40,7% til DKK mio. og udgjorde 87,6% af omsætningen mod 85,6% i 3. kvartal. Omsætning pr. salgskanal Vækst Andel af den samlede omsætning Helåret DKK mio. Konceptbutikker ,3% 60,6% Shop-in-shops ,0% 14,4% Guld ,9% 12,6% Brandede i alt ,7% 87,6% Sølv ,3% 4,4% 791 Hvid og travel retail ,0% 3,9% 538 Ikke-brandede i alt ,2% 8,3% Direkte distribution i alt ,6% 95,9% Ekstern distribution ,4% 4,1% 393 Samlet omsætning ,5% 100,0% november SELSKABSMEDDELELSE NR. 271 side 10 30

11 PRODUKTUDBUD Produktmix Vækst Andel af den samlede omsætning Helåret DKK mio. Charms ,8% 62,0% Charms-armbånd i sølv og guld ,8% 10,8% Ringe ,1% 15,8% Øvrige smykker ,9% 11,4% Samlet omsætning ,5% 100,0% Omsætningen fra Charms udgjorde DKK mio. i 3. kvartal, hvilket var en stigning på 35,8% i forhold til 3. kvartal, mens omsætningen fra Charms-armbånd i sølv og guld steg med 8,8%. Omsætningen fra Charms-armbånd var i høj grad påvirket af en negativ udvikling i Nordamerika i kvartalet, som kunne henføres til beslutningen om ikke at lancere den traditionelle 3. kvartals kampagne for armbånd. På alle de øvrige større markeder steg omsætningen fra Armbånd med tocifrede vækstrater. De to kategorier udgjorde 72,8% af den samlede omsætning i 3. kvartal mod 76,5% i 3. kvartal. Omsætningen fra Ringe udgjorde DKK 616 mio. i kvartalet, svarende til en stigning på 79,1% i forhold til 3. kvartal. Kategorien klarer sig fortsat godt takket være fortsat brug af salgsfremmende tiltag på de fleste markeder, herunder mere fokus på ringe i uddannelsen af medarbejderne, øget fokus på ringe i butikkerne samt succesfulde salgskampagner for ringe på en række markeder. Kategorien Ringe udgjorde 15,8% af den samlede omsætning i 3. kvartal mod 12,1% i 3. kvartal. Omsætningen fra Øvrige smykker udgjorde DKK 445 mio., svarende til en stigning på 36,9% i forhold til 3. kvartal. Væksten var drevet af omsætningen fra Øreringe og fra Halskæder, som begge steg med over 80% i forhold til 3. kvartal. Omsætningen fra Andre armbånd faldt med mere end 14% i forhold til 3. kvartal, primært på grund af førnævnte beslutning om ikke lancere salgskampagnen for Armbånd i Nordamerika. Øvrige smykker udgjorde 11,4% af den samlede omsætning i 3. kvartal i forhold til 11,4% i 3. kvartal. OMKOSTNINGER De samlede omkostninger inklusive afskrivninger for 3. kvartal, udgjorde DKK mio., hvilket var en stigning på 36,7% i forhold til 3. kvartal. De samlede omkostninger udgjorde 65,8% af kvartalets omsætning mod 66,2% i 3. kvartal. Omkostningsudvikling Vækst Andel af den samlede omsætning Andel af den samlede omsætning Helåret DKK mio. Produktionsomkostninger ,3% 26,0% 29,7% Bruttoresultat ,7% 74,0% 70,3% Salgs- og distributionsomkostninger ,4% 20,6% 15,5% Markedsføringsomkostninger ,0% 9,2% 9,1% Administrationsomkostninger ,8% 9,9% 11,9% Samlede omkostninger ,7% 65,8% 66,2% november SELSKABSMEDDELELSE NR. 271 side 11 30

12 BRUTTORESULTAT Bruttoresultatet for 3. kvartal udgjorde DKK mio., svarende til en bruttomargin på 74,0% mod en bruttomargin på 70,3% i 3. kvartal. Stigningen kunne primært tilskrives de mere favorable råvarepriser, markedsmixet samt en stigning i omsætningen fra PANDORA-ejede butikker. Stigningen blev delvist opvejet af en ugunstig valutakursudvikling. Bruttomarginen blev endvidere reduceret med 1 procentpoint som følge af overtagelsen af distributionen i Kina, da det oprindelige lager i butikkerne blev overtaget af PANDORA til distributørpriser. RÅVARESIKRING Det er PANDORAs politik at afdække henholdsvis omkring 100%, 80%, 60% og 40% af det forventede forbrug af guld og sølv for de efterfølgende fire kvartaler. Selskabets afdækkede priser for de kommende fire kvartaler er USD 1.184/oz, USD 1.193/oz, USD 1.179/oz og USD 1.126/oz for guld og USD 16,46/oz, USD 16,59/oz, USD 15,74/oz og USD 14,82/oz for sølv. Der vil være en forsinket effekt af disse afdækningspriser på selskabets vareforbrug som følge af en tidsmæssig forskydning i lagerbeholdningerne. Den gennemsnitlige realiserede købspris i 3. kvartal var USD 1.226/oz for guld og USD 17,60/oz for sølv. Eksklusive afdækning og den tidsmæssige forskydning fra lagerbeholdningen ville den underliggende bruttomargin have været ca. 76% baseret på de gennemsnitlige markedspriser for guld (USD 1.124/oz) og sølv (USD 14,92/oz) i 3. kvartal. Under disse forudsætninger ville en ændring på 10% af de kvartalsmæssige gennemsnitspriser på guld og sølv have påvirket bruttomarginen med ca. +/- 1 procentpoint. DRIFTSOMKOSTNINGER Selskabets driftsomkostninger udgjorde DKK mio. i 3. kvartal mod DKK mio. i 3. kvartal, svarende til 39,7% af omsætningen i 3. kvartal mod 36,5% i 3. kvartal. Alle driftsomkostningsposter var i 3. kvartal påvirket af en ugunstig valutakursudvikling i forhold til i 3. kvartal (primært USD, GBP og THB), som havde en samlet negativ indvirkning på ca. DKK 80 mio. Salgs- og distributionsomkostninger udgjorde i 3. kvartal DKK 807 mio., svarende til en stigning på 83,4% i forhold til 3. kvartal og svarende til 20,6% af omsætningen mod 15,5% i 3. kvartal. Stigningen i salgs- og distributionsomkostninger kunne primært tilskrives en øget omsætning samt en stigning i antallet af PANDORA-ejede butikker (fra 282 i 3. kvartal til 557 i 3. kvartal ). De højere omkostninger i PANDORA-ejede butikker vedrører primært ejendoms- og personaleomkostninger, og havde en negativ påvirkning på ca. 3,5 procentpoint i forhold til 3. kvartal. Salgs- og distributionsomkostninger var desuden påvirket af en stigning i afskrivninger i forbindelse med erhvervelse af distributionsrettigheder i Kina og Japan samt overtagelsen af lejekontrakter i Tyskland. I 3. kvartal udgjorde afskrivninger vedrørende salgs- og distributionsomkostning DKK 52 mio. i forhold til DKK 11 mio. i 3. kvartal. Markedsføringsomkostninger udgjorde DKK 360 mio. i 3. kvartal mod DKK 259 mio. i 3. kvartal, svarende til 9,2% af omsætningen i 3. kvartal mod 9,1% i 3. kvartal. Stigningen skyldtes primært højere reklameomkostninger inden for trykte og digitale medier samt højere omkostninger forbundet med forhandlermateriale som følge af stigningen i antallet af konceptbutikker. 10. november SELSKABSMEDDELELSE NR. 271 side 12 30

13 Administrationsomkostninger steg i 3. kvartal med 14,8% til DKK 387 mio., svarende til 9,9% af omsætningen mod 11,9% af omsætningen i 3. kvartal. Den absolutte stigning i administrationsomkostninger skyldtes primært øgede personaleomkostninger samt højere IT-omkostninger. EBITDA EBITDA for 3. kvartal steg med 42,5% til DKK mio., svarende til en EBITDAmargin på 37,2%, mod 35,9% i 3. kvartal. I forhold til 3. kvartal var EBITDAmarginen for 3. kvartal negativt påvirket af valutakursudviklingen med ca. 0,5 procentpoint. Den samlede forbedring kunne primært henføres til en højere bruttomargin. EBITDA-marginer fordelt på regioner ift. (%-point) Nord- og Sydamerika 41,6% 41,3% 0,3% Europa 48,0% 47,8% 0,2% Asien og Stillehavsområdet 37,3% 45,2% -7,9% Ikke-fordelte omkostninger -6,8% -9,0% 2,2% Koncernens EBITDA-margin 37,2% 35,9% 1,3% EBITDA-marginen for Nord- og Sydamerika steg til 41,6% i 3. kvartal fra 41,3% i 3. kvartal. Stigningen i bruttomarginen blev delvist modvirket af markedsmixet samt det højere antal medarbejdere primært vedrørende stigning i antallet af PANDORA-ejede butikker i regionen. EBITDA-marginen for Europa steg til 48,0% i 3. kvartal fra 47,8% i 3. kvartal. Stigningen i bruttomarginen blev delvist modvirket af en negativ indvirkning fra udvidelsen af butiksnetværket i Tyskland samt den store omsætningsnedgang i Rusland. EBITDA-marginen for Asien og Stillehavsområdet faldt til 37,3% fra 45,2% i 3. kvartal. Faldet kunne primært henføres til en forventet omkostningsstigning vedrørende udvidelsen i Kina og Japan, hvilket havde en negativ påvirkning på ca. 10 procentpoint i kvartalet. Dette inkluderer en lavere bruttomargin pga. overtagelsen af distributionen i Kina, hvor det oprindelige lager i butikkerne blev overtaget til distributørpriser. EBIT EBIT for 3. kvartal steg til DKK mio., svarende til en stigning på 39,0% i forhold til 3. kvartal, hvilket medførte en EBIT-margin på 34,2% for 3. kvartal mod 33,8% i 3. kvartal. FINANSIELLE POSTER Selskabet havde i 3. kvartal finansielle nettoomkostninger på DKK 35 mio. mod DKK 57 mio. i 3. kvartal. SELSKABSSKAT Skatteomkostningerne udgjorde DKK 298 mio. i 3. kvartal, svarende til en effektiv skatteprocent på 22,9% mod 20,0% i. Stigningen skyldtes det forlig, der blev indgået med SKAT i maj måned, hvormed PANDORA vil afholde en større andel af koncernens resultat i Danmark. 10. november SELSKABSMEDDELELSE NR. 271 side 13 30

14 PERIODENS RESULTAT Resultatet for 3. kvartal steg til DKK mio. fra DKK 725 mio. i 3. kvartal. BALANCE OG PENGESTRØMSOPGØRELSE I 3. kvartal genererede PANDORA et frit cash flow på DKK 263 mio. mod DKK 567 mio. i 3. kvartal. Faldet skyldtes primært en større stigning i arbejdskapitalen i forhold til 3. kvartal, højere anlægsomkostninger, samt at 3. kvartal var positivt påvirket af en tilbagebetaling fra de tyske skattemyndigheder på DKK 175 mio. vedrørende momsbetaling i Tyskland. Arbejdskapitalen (defineret som varebeholdninger og tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser med fradrag af leverandørgæld) udgjorde pr. 30. september 19,6% af omsætningen for de foregående 12 måneder mod 24,9% pr. 30. september og 15,7% pr. 30. juni. Varebeholdningerne udgjorde DKK mio. pr. 30. september, svarende til 17,2% af omsætningen for de foregående 12 måneder mod 19,7% pr. 30. september og 15,5% pr. 30. juni. Stigningen i forhold til 2. kvartal skyldtes primært lageropbygning forud for lanceringen af Christmas-kollektionen. Den nominelle stigning i forhold til 3. kvartal skyldtes primært større aktivitet, køb af butikker og valutakursudviklingen. I forhold til 3. kvartal påvirkede guld- og sølvpriserne varebeholdningerne negativt med ca. 14%. Udvikling i varebeholdninger DKK mio. 2. kvt. 1. kvt. 4. kvt. Varebeholdninger I % af seneste 12 måneders omsætning 17,2% 15,5% 14,9% 14,1% 19,7% Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser steg til DKK mio. ved udgangen af 3. kvartal (9,3% af omsætningen for de foregående 12 måneder) fra DKK mio. ved udgangen af 3. kvartal (12,3% af omsætningen for de foregående 12 måneder), og i forhold til DKK mio. ved udgangen af 2. kvartal (7,2% af omsætningen for de foregående 12 måneder). Det relative fald i tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser i forhold til 3. kvartal skyldtes primært fortsat høj inddrivelse af tilgodehavender samt en øget omsætning fra PANDORA-ejede butikker, hvor der ikke indregnes tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser. Stigningen i forhold til 2. kvartal skyldes primært, at omsætningen i 3. kvartal hovedsagligt genereres i slutningen af kvartalet samt udvidede kreditvilkår forud for julesalget på nogle markeder. Leverandørgæld udgjorde ved udgangen af kvartalet DKK mio. mod DKK 758 mio. ved udgangen af 3. kvartal og DKK 979 mio. ved udgangen af 2. kvartal. Stigningen kan primært tilskrives den øgede aktivitet. Anlægsinvesteringerne udgjorde DKK 384 mio. i 3. kvartal mod DKK 135 mio. i 3. kvartal. Stigningen i anlægsinvesteringerne skyldtes primært en stigning i antallet af PANDORA-ejede butikker og fremrykkede investeringer i produktionsfaciliteter i Thailand. Anlægsinvesteringerne udgjorde 9,8% af omsætningen i 3. kvartal. I kvartalet købte Selskabet egne aktier for i alt DKK mio. i forbindelse med 10. november SELSKABSMEDDELELSE NR. 271 side 14 30

15 aktietilbagekøbsprogrammet for. Pr. 30. september ejede PANDORA i alt egne aktier, svarende til 4,0% af Selskabets samlede aktiekapital. Den samlede rentebærende gæld udgjorde DKK mio. pr. 30. september mod DKK 464 mio. pr. 30. september, og de likvide beholdninger udgjorde DKK 548 mio. pr. 30. september mod DKK 455 mio. pr. 30. september. Stigningen i gælden skyldtes primært det igangværende aktietilbagekøbsprogram samt lageropbygning. Den nettorentebærende gæld udgjorde pr. 30. september DKK mio., svarende til en nettorentebærende gæld/ebitda for de seneste 12 måneder på 0,4x, mod DKK 9 mio. pr. 30. september, svarende til en nettorentebærende gæld/ebitda på 0,0x. 10. november SELSKABSMEDDELELSE NR. 271 side 15 30

16 UDVIKLINGEN I DE FØRSTE NI MÅNEDER AF OMSÆTNING Den samlede omsætning steg med 38,5% til DKK mio. i de første ni måneder af i forhold til samme periode i. Korrigeret for valutakursbevægelser udgjorde den underliggende omsætningsvækst 25,4%. Omsætningsfordelingen på geografiske områder i de første ni måneder af : Nord- og Sydamerika 41,4% (første 9 mdr. af : 43,0%), Europa 43,1% (første 9 mdr. af : 43,4%) og Asien og Stillehavsområdet 15,5% (første 9 mdr. af : 13,6%). OMKOSTNINGER Bruttoresultatet udgjorde DKK mio. i de første ni måneder af mod DKK mio. i samme periode i, svarende til en bruttomargin på 72,3% i de første ni måneder af mod 70,0% i samme periode i. Salgs-, distributions og markedsføringsomkostninger steg til DKK mio. i de første ni måneder af fra DKK mio. i de første ni måneder af, svarende til 27,8% og 25,1% af omsætningen i henholdsvis de første ni måneder af og de første ni måneder af. Administrationsomkostningerne udgjorde DKK mio. i de første ni måneder af mod DKK 897 mio. i samme periode i, svarende til 10,0% og 11,2% af omsætningen i de første ni måneder af henholdsvis og. EBITDA EBITDA for de første ni måneder af steg med 42,8% til DKK mio. svarende til en EBITDA-margin på 36,8% i perioden mod 35,7% i de første ni måneder af. Fordelt på regionerne udgjorde EBITDA-marginen før fordeling af centrale produktionsomkostninger 42,8% i Nord- og Sydamerika (første 9 mdr. af : 43,9%), 43,8% i Europa (første 9 mdr. af : 42,7%) og 46,0% i Asien og Stillehavsområdet (første 9 mdr. af : 47,4%). Ikkefordelte omkostninger udgjorde -6,9% af omsætningen i de første ni måneder af (- 8,2% i samme periode i ). EBIT EBIT for de første ni måneder af udgjorde DKK mio., svarende til en stigning på 41,7% sammenlignet med de første ni måneder af. EBIT-marginen var 34,5% i de første ni måneder af mod 33,7% i samme periode i. FINANSIELLE POSTER Finansielle nettoomkostninger udgjorde DKK 385 millioner i de første ni måneder af mod DKK 78 mio. i de første ni måneder af. SELSKABSSKAT Skatteomkostningerne udgjorde DKK mio. i de første ni måneder af, hvilket svarer til en effektiv skatteprocent for koncernen på 32,9% for perioden. Skatteomkostningerne for de første ni måneder var påvirket af det tidligere omtalte forlig med SKAT, som påvirkede resultatet for 1. kvartal med DKK 364 mio. i forhold til tidligere år. Når der ses bort fra den yderligere udgift, udgjorde den effektive skatteprocent på 22,3% for de første ni måneder af mod 20,0% i samme periode i. PERIODENS RESULTAT Nettoresultatet for de første ni måneder af udgjorde DKK mio. mod DKK mio. i samme periode sidste år. 10. november SELSKABSMEDDELELSE NR. 271 side 16 30

17 LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar september for PANDORA A/S. Delårsrapporten, der ikke er revideret eller reviewet af Selskabets revisor, aflægges i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsrapporter som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede virksomheder. Det er vores opfattelse, at delårsrapporten giver et retvisende billede af PANDORAkoncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september samt af resultatet af PANDORA-koncernens aktiviteter og pengestrømme for perioden 1. januar september. Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen på side 1-16 indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i PANDORA-koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og for koncernens finansielle stilling som helhed og en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerheder, som koncernen står overfor. København, 10. november DIREKTION Anders Colding Friis Chief Executive Officer Peter Vekslund Chief Financial Officer BESTYRELSE Peder Tuborgh Formand Christian Frigast Næstformand Allan Leighton Næstformand Andrea Alvey Per Bank Anders Boyer-Søgaard Bjørn Gulden Michael Hauge Sørensen Ronica Wang 10. november SELSKABSMEDDELELSE NR. 271 side 17 30

18 REGNSKAB Resultatopgørelse for koncernen DKK mio. Noter 9 mdr. 9 mdr. Helåret Omsætning Produktionsomkostninger Bruttoresultat Salgs-, distributions- og markedsføringsomkostninger Administrationsomkostninger Resultat af primær drift Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Skat af periodens resultat Periodens resultat Resultat pr. aktie Resultat pr. aktie, ikke-udvandet (DKK) 8,4 5,9 19,2 16,7 25,0 Resultat pr. aktie, udvandet (DKK) 8,4 5,8 19,1 16,6 24,7 Totalindkomstopgørelse for koncernen DKK mio. 9 mdr. 9 mdr. Helåret Periodens resultat Kursdifferencer ved omregning af udenlandske dattervirksomheder Værdiregulering af sikringsinstrumenter Skat af anden totalindkomst Anden totalindkomst efter skat Periodens totalindkomst november SELSKABSMEDDELELSE NR. 271 side 18 30

19 Balance for koncernen DKK mio. 30. september 30. september 31.december AKTIVER Goodwill Brand Distributionsnetværk Distributionsrettigheder Andre immaterielle aktiver Immaterielle aktiver Materielle anlægsaktiver Udskudte skatteaktiver Andre langfristede finansielle aktiver Langfristede aktiver Varebeholdninger Finansielle instrumenter Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Tilgodehavende skatter Andre tilgodehavender Likvider Kortfristede aktiver Aktiver i alt PASSIVER Aktiekapital Overkurs Egne aktier Reserver Foreslået udbytte Overført resultat Egenkapital i alt Hensatte forpligtelser Lån og anden gæld Udskudte skatteforpligtelser Andre langfristede forpligtelser Langfristede forpligtelser Hensatte forpligtelser Lån og anden gæld Finansielle instrumenter Leverandørgæld Skyldige selskabsskatter Anden gæld Kortfristede forpligtelser Forpligtelser Passiver november SELSKABSMEDDELELSE NR. 271 side 19 30

20 Egenkapitalopgørelse for koncernen DKK mio. Aktiekapital Overskurs Egne aktier Reserve for valutakursregulering Reserve for sikringstransaktioner Foreslået udbytte Overført resultat Egenkapital i alt Egenkapital 1. januar Periodens resultat Kursdifferencer ved omregning af udenlandske dattervirksomheder Værdiregulering af sikringsinstrumenter Skat af anden totalindkomst Anden totalindkomst efter skat Periodens totalindkomst Aktiebaseret vederlæggelse Køb af egne aktier Nedsættelse af aktiekapitalen Udbetalt udbytte Egenkapital 30. september Egenkapital 1. januar Periodens resultat Kursdifferencer ved omregning af udenlandske dattervirksomheder Værdiregulering af sikringsinstrumenter Skat af anden totalindkomst Anden totalindkomst efter skat Periodens totalindkomst Aktiebaseret vederlæggelse Køb af egne aktier Nedsættelse af aktiekapitalen Udbetalt udbytte Egenkapital 30. september november SELSKABSMEDDELELSE NR. 271 side 20 30

21 Pengestrømsopgørelse for koncernen DKK mio. 9 mdr. 9 mdr. Helåret Resultat før skat Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Af- og nedskrivninger Aktiebaseret vederlæggelse Forskydning i varebeholdninger Forskydning i tilgodehavender Forskydning i gæld Andre ikke-kontante reguleringer Renteindbetalinger m.m Renteudbetalinger m.m Betaling af selskabsskat Pengestrømme fra driftsaktivitet, netto Køb af dattervirksomheder og aktiviteter fratrukket overtagne likvider Salg af virksomheder Køb af immaterielle aktiver Køb af materielle aktiver Forskydninger i andre langfristede aktiver Salg af materielle aktiver Pengestrømme fra investeringsaktivitet, netto Kapitalforhøjelse inklusive overkurs, netto Udbetalt udbytte Køb af egne aktier Låneprovenu Afdrag på lån Pengestrøm fra finansieringsaktivitet, netto Periodens ændring i likvider, netto Likvide beholdninger primo perioden Kursdifference, netto Periodens ændring i likvider, netto Likvide beholdninger ultimo perioden Pengestrømme fra driftsaktivitet, netto Renteindbetalinger m.m Renteudbetalinger m.m Pengestrømme fra investeringsaktivitet, netto Køb af dattervirksomheder og aktiviteter fratrukket overtagne likvide beholdninger Frasalg af virksomheder Frit cash flow Uudnyttede kreditter Ovenstående kan ikke udledes direkte fra resultatopgørelsen og balancen. 10. november SELSKABSMEDDELELSE NR. 271 side 21 30

22 NOTER NOTE 1 - Anvendt regnskabspraksis Nærværende ureviderede delårsrapport er udarbejdet i overensstemmelse med IAS 34, Præsentation af delårsrapporter som godkendt af EU samt regnskabspraksis, som indgår i PANDORAs årsrapport for. Endvidere er delårsrapporten og ledelsens beretning aflagt i overensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. PANDORA har implementeret alle nye eller ændrede regnskabsstandarder (IFRS) og fortolkningsbidrag (IFRIC) som godkendt af EU med virkning for regnskabsåret 1. januar 31. december. Disse IFRS-standarder har ikke haft nogen væsentlig indflydelse på koncernens delårsregnskab. NOTE 2 Væsentlige regnskabsmæssige skøn og vurderinger Ved udarbejdelsen af koncernregnskabet foretager ledelsen en række regnskabsmæssige skøn og opstiller forudsætninger, som danner grundlag for præsentation, indregning og måling af PANDORAs aktiver og forpligtelser. De væsentligste regnskabsmæssige skøn og vurderinger er i overensstemmelse med beskrivelsen heraf i årsrapporten for. Der henvises til beskrivelsen i de enkelte noter i koncernregnskabet i PANDORAs årsrapport for. NOTE 3 - Segmentoplysninger PANDORAs segmentoplysninger er baseret på geografiske områder. De tre rapporteringssegmenter er Nord- og Sydamerika, Europa samt Asien og Stillehavsområdet. Europa omfatter eksport til lande i Afrika, Indien og Mellemøsten. De enkelte lande, hvor PANDORA har et kontor, er et driftssegment. Baseret på ledelsesstrukturen er driftssegmenterne samlet i tre rapporteringssegmenter. I alle segmenterne sælger PANDORA smykker til kvinder, som er håndlavet på fabrikkerne i Thailand, og anvender alt efter omstændighederne PANDORA-ejede butikker, franchiseaftaler og/eller distributører. Driftssegmenterne i de enkelte rapporteringssegmenter vurderes at have de samme økonomiske karakteristika, hvilket vil sige, at de ventes at have samme gennemsnitlige bruttomarginer på langt sigt. For oplysninger om omsætning fra de forskellige produkter og salgskanaler henvises til ledelsens beretning. Ledelsen overvåger resultatet fra de enkelte segmenter særskilt med henblik på at træffe beslutninger om ressourceallokering og resultatstyring. Segmentresultater måles som EBITDA, svarende til Resultat af primær drift i koncernregnskabet før afskrivning af langfristede aktiver. 10. november SELSKABSMEDDELELSE NR. 271 side 22 30

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 OMSÆTNINGSFREMGANG PÅ 26% DREVET AF ALLE REGIONER. EBITDA STEG 33,8% MED EN EBITDA-MARGIN PÅ 35,9%

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 OMSÆTNINGSFREMGANG PÅ 26% DREVET AF ALLE REGIONER. EBITDA STEG 33,8% MED EN EBITDA-MARGIN PÅ 35,9% Nr. 202 SELSKABSMEDDELELSE 11. november 2014 DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 OMSÆTNINGSFREMGANG PÅ 26% DREVET AF ALLE REGIONER. EBITDA STEG 33,8% MED EN EBITDA-MARGIN PÅ 35,9% Koncernomsætningen udgjorde

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013 Nr. 86 SELSKABSMEDDELELSE 14. maj 2013 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013 KONCERNOMSÆTNINGEN VAR DKK 2.002 MILLIONER. EBITDA-MARGINEN VAR 32,1%. PERIODENS RESULTAT VAR DKK 438 MILLIONER. FRIT CASH FLOW UDGJORDE

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2012

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2012 Nr. 60 SELSKABSMEDDELELSE 8. maj 2012 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2012 KONCERNOMSÆTNINGEN VAR DKK 1.424 MILLIONER. EBITDA-MARGINEN VAR 28,2%. PERIODENS RESULTAT VAR DKK 338 MILLIONER. RAPPORTEREDE TAL VAR

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2012

DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2012 Nr. 62 SELSKABSMEDDELELSE 7. august 2012 DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2012 KONCERNOMSÆTNINGEN VAR DKK 1.260 MILLIONER. EBITDA-MARGINEN VAR 17,5%. RAPPORTEREDE TAL VAR I OVERENSSTEMMELSE MED FORVENTNINGERNE

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2015 PANDORA ØGER OMSÆTNINGEN MED 41,4% DREVET AF STÆRK UDVIKLING PÅ TVÆRS AF ALLE REGIONER

DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2015 PANDORA ØGER OMSÆTNINGEN MED 41,4% DREVET AF STÆRK UDVIKLING PÅ TVÆRS AF ALLE REGIONER Nr. 255 SELSKABSMEDDELELSE 11. august DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL PANDORA ØGER OMSÆTNINGEN MED 41,4% DREVET AF STÆRK UDVIKLING PÅ TVÆRS AF ALLE REGIONER Koncernomsætningen udgjorde i 2. kvartal DKK 3.598

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/9 25. maj 2009 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Rockwool International A/S KORREKTION På grund af en kopieringsfejl er driftsomkostningerne i resultatopgørelsen for Q1 2009 rapporteret forkert

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2014 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2014 et resultat før skat på 39 mio.kr. mod 21 mio.kr. i 2013. TV 2 familiens seerandel er steget med 1,3 procentpoint til 34,9 % i 1. kvartal

Læs mere

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr.

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr. KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i årets første tre kvartaler i 2015 et resultat før skat på 176 mio.kr. mod 202 mio.kr. i 2014. Resultat før skat i 3. kvartal 2015 er 83 mio.kr. mod

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2014 1/15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

DELÅRSRAPPORT -1. KVARTAL 2015 PANDORA ØGER OMSÆTNINGEN MED 36,8% DREVET AF STÆRK UDVIKLING PÅ TVÆRS AF ALLE REGIONER

DELÅRSRAPPORT -1. KVARTAL 2015 PANDORA ØGER OMSÆTNINGEN MED 36,8% DREVET AF STÆRK UDVIKLING PÅ TVÆRS AF ALLE REGIONER Nr. 239 SELSKABSMEDDELELSE 12. maj 2015 DELÅRSRAPPORT -1. KVARTAL 2015 PANDORA ØGER OMSÆTNINGEN MED 36,8% DREVET AF STÆRK UDVIKLING PÅ TVÆRS AF ALLE REGIONER Koncernomsætningen udgjorde DKK 3.547 mio.

Læs mere

TIL OMX Den Nordiske Børs København

TIL OMX Den Nordiske Børs København TIL OMX Den Nordiske Børs København Frederiksberg, den 23. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Omsætningen udgjorde i 1. halvår 2007 DKK 188,3

Læs mere

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014.

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014. HALVÅRSRAPPORT FOR 2015 Resumé TV 2 har i 1. halvår 2015 et resultat før skat på 93 mio.kr. mod 139 mio.kr. i 2014. Resultatet i 2. kvartal 2015 er på niveau med 2014. EBIT margin før kulturstøtte (filmstøtte)

Læs mere

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Nasdaq Copenhagen A/S nr. 3 / 2016 Aarhus, 29. februar 2016 CVR. nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Bestyrelsen i Admiral Capital

Læs mere

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS Frederiksberg, den 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2007 Dicentia har opnået et resultat indenfor budget i 1. kvartal

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

PANDORA OFFENTLIGGØR REGNSKAB FOR 2014

PANDORA OFFENTLIGGØR REGNSKAB FOR 2014 Nr. 217 SELSKABSMEDDELELSE 17. februar 2015 PANDORA OFFENTLIGGØR REGNSKAB FOR Koncernomsætningen udgjorde DKK 11.942 mio. i mod DKK 9.010 mio. i 2013, svarende til en stigning på 32,5%: Omsætningen i Nord-

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 PANDORA ØGER FORVENTNINGERNE TIL OMSÆTNING OG EBITDA-MARGIN FOR 2016

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 PANDORA ØGER FORVENTNINGERNE TIL OMSÆTNING OG EBITDA-MARGIN FOR 2016 PANDORA A/S Hovedvejen 2 DK-2600 Glostrup Denmark Tlf. +45 3672 0044 www.pandoragroup.com Nr. 304 SELSKABSMEDDELELSE 10. maj 2016 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 PANDORA ØGER FORVENTNINGERNE TIL OMSÆTNING

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 28. maj 2013 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2009 Fjerritslev, 25. august 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009. Resumé for 1. halvår af 2009: Koncernomsætning

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015. Selskabsmeddelelse 10 / 2015. Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 1

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015. Selskabsmeddelelse 10 / 2015. Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 1 DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015 Selskabsmeddelelse 10 / 2015 Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 1 Resumé Omsætningen udgjorde 518,2 mio.kr. i de første 6 måneder af 2015 mod 530,6 mio.kr.

Læs mere

Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009

Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009 NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København 26.03.2009 side 1 af 7 Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009 Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten efter udløb af 3. kvartal af forretningsåret.

Læs mere

PANDORA OFFENTLIGGØR REGNSKAB FOR 2015

PANDORA OFFENTLIGGØR REGNSKAB FOR 2015 Nr. 281 SELSKABSMEDDELELSE 9. februar 2016 PANDORA OFFENTLIGGØR REGNSKAB FOR Koncernomsætningen udgjorde DKK 16.737 mio. i mod DKK 11.942 mio. i 2014, svarende til en stigning på 40,2% eller 28,9% i lokal

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 OMSÆTNINGSFREMGANG PÅ 30% DREVET AF EN FORTSAT POSITIV UDVIKLING PÅ TVÆRS AF ALLE REGIONER

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 OMSÆTNINGSFREMGANG PÅ 30% DREVET AF EN FORTSAT POSITIV UDVIKLING PÅ TVÆRS AF ALLE REGIONER Nr. 165 SELSKABSMEDDELELSE 13. maj 2014 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 OMSÆTNINGSFREMGANG PÅ 30% DREVET AF EN FORTSAT POSITIV UDVIKLING PÅ TVÆRS AF ALLE REGIONER Koncernomsætningen udgjorde DKK 2.592 mio.

Læs mere

Meddelelse nr. 9 2003 Halvårsrapport, 1. halvår 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 9 2003 Halvårsrapport, 1. halvår 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 27. august 2003 Halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende halvårsrapport for 1.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 20. august 2009 Selskabsmeddelelse nr. 11/2009 Delårsrapport for 1. halvår 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni - 31. august 2008 for Bang & Olufsen a/s

Delårsrapport for perioden 1. juni - 31. august 2008 for Bang & Olufsen a/s Delårsrapport for perioden 1. juni - 31. august 2008 for Bang & Olufsen a/s Koncernens samlede omsætning blev i første kvartal af regnskabsåret 2008/09 på 757 millioner DKK mod 926 millioner DKK sidste

Læs mere

KVARTALSRAPPORT (Q1) 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN

KVARTALSRAPPORT (Q1) 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN Fondsbørsmeddelelse nr. 10 i 2002/03 22. januar 2003 KVARTALSRAPPORT () 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN For perioden 1. september 2002 30. november 2002 urevideret Chr. Hansen - Fødevareingredienser Salget

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2015 et resultat før skat på -3 mio.kr. mod 39 mio.kr. i 2014. Omsætningen på 628 mio.kr. er steget 4 % i 1. kvartal 2015 svarende til 26

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 09/2015 13. november 2015. ERRIA fastholder forventningerne

Selskabsmeddelelse nr. 09/2015 13. november 2015. ERRIA fastholder forventningerne Selskabsmeddelelse nr. 09/2015 13. november 2015 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2015: ERRIA fastholder forventningerne Bestyrelsen i ERRIA A/S har godkendt delårsrapporten for perioden

Læs mere

PANDORA OFFENTLIGGØR REGNSKAB FOR 2010

PANDORA OFFENTLIGGØR REGNSKAB FOR 2010 Nr. 22 SELSKABSMEDDELELSE 15. marts 2011 PANDORA OFFENTLIGGØR REGNSKAB FOR 2010 SELSKABETS OMSÆTNING OG SALGSVOLUMEN STEG MED HENHOLDSVIS 92,6% OG 38,8% DREVET AF STÆRK OMSÆTNINGSVÆKST I ALLE REGIONER

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 26. november 2004 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2011

DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2011 Nr. 31 SELSKABSMEDDELELSE 02. august 2011 DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2011 OMSÆTNINGEN STEG MED 3,6%. NETTORESULTATET UDGJORDE DKK 626 MIO. DET FRIE CASH FLOW UDGJORDE DKK 227 MIO. Omsætningen er steget med

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 2. KVARTAL 2013 OMSÆTNINGEN STEG I 2. KVARTAL MED 53,3% SOM FØLGE AF STÆRK UDVIKLING I ALLE REGIONER

DELÅRSRAPPORT FOR 2. KVARTAL 2013 OMSÆTNINGEN STEG I 2. KVARTAL MED 53,3% SOM FØLGE AF STÆRK UDVIKLING I ALLE REGIONER Nr. 106 SELSKABSMEDDELELSE 13. august 2013 DELÅRSRAPPORT FOR 2. KVARTAL 2013 OMSÆTNINGEN STEG I 2. KVARTAL MED 53,3% SOM FØLGE AF STÆRK UDVIKLING I ALLE REGIONER Koncernomsætningen i 2. kvartal 2013 var

Læs mere

13 Delårsrapport. 3. kvartal

13 Delårsrapport. 3. kvartal 13 Delårsrapport 3. kvartal FREMSKRIDT PÅ TRODS AF HÅRD KONKUR RENCE og TILBAGEGANG PÅ MARKEDERNE Saniståls markeder er fortsat kendetegnet ved tilbagegang og hård konkurrence. Vi har taget markedsandele

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2010

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2010 København, den 26. november 2010 Meddelelse nr. 14/2010 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Danmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne.

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne. Carlsberg Årsrapport 2006 / Regnskabsberetning 49 Regnskabsberetning Årsrapporten for Carlsberg-gruppen for 2006 afl ægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2013 OMSÆTNINGSVÆKSTEN FORTSATTE MED FORBEDRET LØNSOMHED PÅ TVÆRS AF ALLE REGIONER

DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2013 OMSÆTNINGSVÆKSTEN FORTSATTE MED FORBEDRET LØNSOMHED PÅ TVÆRS AF ALLE REGIONER Nr. 127 SELSKABSMEDDELELSE 12. november DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL OMSÆTNINGSVÆKSTEN FORTSATTE MED FORBEDRET LØNSOMHED PÅ TVÆRS AF ALLE REGIONER Koncernomsætningen udgjorde DKK 2.255 mio. i 3. kvartal,

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2011

DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2011 Nr. 27 SELSKABSMEDDELELSE 19. maj 2011 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2011 OMSÆTNINGEN STEG MED 41,0% DREVET AF VÆKST I ALLE REGIONER OG PRODUKTKATEGORIER. PERIODENS RESULTAT STEG MED 90,7%. Omsætningen

Læs mere

COWI-koncernen Halvårsrapport, januar juni 2011

COWI-koncernen Halvårsrapport, januar juni 2011 Halvårsrapport, januar juni 2011 Kommentar fra koncernchef, CEO, Lars-Peter Søbye: Den internationale rådgivningskoncern COWI øgede i første halvår omsætningen og basisindtjeningen sammenlignet med. Samtidig

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004)

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) 22. februar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2004/05 Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) I 1. kvartal 2004/05 har der været fokus på markedsføring og produktionsoptimering af

Læs mere

Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005)

Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005) 10. maj 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2004/05 Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005) Salget af nye produkter udviklede sig positivt i 2. kvartal 2004/05 og bidrager væsentligt til

Læs mere

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015.

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Resumé I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. Omsætningen på 647 mio.kr.

Læs mere

Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 28/2007

Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 28/2007 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 28/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 Rapport for 3. kvartal 2007 Resumé ITH Industri Invest

Læs mere

Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder

Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder CEO, Martin Sundahl: Både omsætning og EBITDA overstiger vores forventninger til Q1 2009/10. EBITDA lander på 1,8 mio. kr. mod forventet

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2017 PANDORA RAPPORTERER 16% OMSÆTNINGSVÆKST I LOKAL VALUTA OG EN EBITDA-MARGIN PÅ 37,8%

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2017 PANDORA RAPPORTERER 16% OMSÆTNINGSVÆKST I LOKAL VALUTA OG EN EBITDA-MARGIN PÅ 37,8% PANDORA A/S Havneholmen 17-19 1561 København V Danmark Tlf. +45 3672 0044 www.pandoragroup.com. CVR: 28 50 51 16 Nr. 410 SELSKABSMEDDELELSE 7. november DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL PANDORA RAPPORTERER 16%

Læs mere

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret)

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret) 21.05.13 aen/mhj Erhvervsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V Kvartalsrapport pr. 31. marts 2013 Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret)

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2011

KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2011 Resumé I 1. kvartal af 2011 har TV 2 et resultat før skat på 0 mio.kr. af fortsættende aktiviteter mod et underskud før skat på 31 mio.kr. i 1. kvartal 2010. Salget

Læs mere

Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01. Kvartalsrapport for 1 kvt. 2010/2011

Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01. Kvartalsrapport for 1 kvt. 2010/2011 Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Kvartalsrapport for 1 kvt. 2010/2011 First North Meddelelse nr. 57, 2010 Vojens den 27. oktober 2010 Athena fik rekordresultat i 1. kvartal Efter omfattende omstruktureringer

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2013 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 10 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Meddelelse nr. 8/2008. Kvartalsrapport. 1. kvartal 2008

Meddelelse nr. 8/2008. Kvartalsrapport. 1. kvartal 2008 Meddelelse nr. 8/2008 Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 PROFIL: Columbus IT opererer som IT-konsulent på markedet for integrerede virksomhedsløsninger baseret på Microsoft Business Solutions primært til

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

Resumé: Regnskabsmeddelelse for 1. januar 2013 til 31. marts 2013.

Resumé: Regnskabsmeddelelse for 1. januar 2013 til 31. marts 2013. Hovedkvarter: Sydvestvej 21 DK-2600 Glostrup Telefon:+45 7025 2223 Telefax:+45 7025 0223 Bank: Danske Bank CVR.Nr: 2668 5621 www.comendo.dk salg@comendo.dk Fondsbørsmeddelelse nr. 170 31. maj 2013 Resumé:

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 Nasdaq Copenhagen A/S P.O. Box 1040 1007 København K 25. februar 2016 Ref.: JSZ/tms Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal af

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 28. oktober 2014

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 28. oktober 2014 KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2014 Resumé TV 2 har i årets første tre kvartaler i 2014 et resultat før skat på 202 mio.kr. mod 164 mio.kr. i 2013. I 3. kvartal 2014 er resultatet før skat 63 mio.kr. mod

Læs mere

EBIT-margin før kulturstøtte (filmstøtte) er 14,6 %, og EBIT-margin efter kulturstøtte er 12,3 %.

EBIT-margin før kulturstøtte (filmstøtte) er 14,6 %, og EBIT-margin efter kulturstøtte er 12,3 %. KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2017 Resumé I de første tre kvartaler af 2017 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 247 mio.kr. mod 83 mio.kr. i 2016. EBIT i 3. kvartal 2017 er 74 mio.kr.

Læs mere

PANDORA OFFENTLIGGØR ÅRSRESULTAT FOR 2013

PANDORA OFFENTLIGGØR ÅRSRESULTAT FOR 2013 No. 143 SELSKABSMEDDELELSE 18. februar 2014 PANDORA OFFENTLIGGØR ÅRSRESULTAT FOR Koncernomsætningen udgjorde DKK 9.010 mio. i mod DKK 6.652 mio. i 2012, svarende til en stigning på 35,4%: Omsætningen i

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

PANDORA OPNÅR OMSÆTNINGSVÆKST PÅ 21% I 2016 OG ØGER EBITDA-MARGINEN TIL 39,1%

PANDORA OPNÅR OMSÆTNINGSVÆKST PÅ 21% I 2016 OG ØGER EBITDA-MARGINEN TIL 39,1% PANDORA A/S Havneholmen 17-19 1561 København V Danmark Tlf. +45 3672 0044 www.pandoragroup.com. Nr. 349 SELSKABSMEDDELELSE 7 Februar 2017 PANDORA OPNÅR OMSÆTNINGSVÆKST PÅ 21% I OG ØGER EBITDA-MARGINEN

Læs mere

For 2010 forventer koncernen en omsætning på ca. 870 mio. kr. og et overskud før skat på ca. 65 mio. kr. * * *

For 2010 forventer koncernen en omsætning på ca. 870 mio. kr. og et overskud før skat på ca. 65 mio. kr. * * * Årsregnskabsmeddelelse 2009 Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S Resumé Gyldendal-koncernen realiserede i 2009 en omsætning på 906 mio. kr., som i forhold til forventningerne til året og den generelle

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2013 SKAKO koncernens fortsættende aktiviteter

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S for perioden 1. januar 30. juni 2003

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S for perioden 1. januar 30. juni 2003 Postboks 74 Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Kontaktpersoner: Adm. direktør Niels Boserup IR-chef Flemming Petersen Fondsbørsmeddelelse Telefon 32 31 32 31 Fax 32 31 31 32 E-mail: ibr@cph.dk www.cph.dk

Læs mere

Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68

Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68 Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. juni 2014. Bruno Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 29. august 2014

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 29. august 2014 HALVÅRSRAPPORT FOR 2014 Resumé TV 2 har i 1. halvår 2014 et resultat før skat på 139 mio.kr. mod 111 mio.kr. i 2013. TV 2 familiens seerandel er steget med 0,7 procentpoint til 34,9 % i 1. halvår 2014.

Læs mere

Rønne Vand A/S. CVR nr. 32 94 33 57. Årsrapport 2011-12. 3. regnskabsår

Rønne Vand A/S. CVR nr. 32 94 33 57. Årsrapport 2011-12. 3. regnskabsår Rønne Vand A/S Sandemandsvej 1A 3700 Rønne Tlf: 5691 0404 E-mail: rvv@rvv.dk www: www.rvv.dk CVR: 32 94 33 57 Danske Bank: 4720-4720 052 520 Rønne Vand A/S CVR nr. 32 94 33 57 Årsrapport 2011-12 3. regnskabsår

Læs mere

OPDATEREDE RESULTATFORVENTNINGER FOR 2011 CEO FRATRÆDER

OPDATEREDE RESULTATFORVENTNINGER FOR 2011 CEO FRATRÆDER Nr. 30 SELSKABSMEDDELELSE 02. august 2011 OPDATEREDE RESULTATFORVENTNINGER FOR 2011 CEO FRATRÆDER Bestyrelsen har besluttet at opdatere resultatforventningerne for 2011 på grundlag af sin gennemgang af

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2012 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2012 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/8 22. maj 2012 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2012 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2012.

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Læs mere

EBIT-margin før kulturstøtte (filmstøtte) er 14,8 %, og EBIT-margin efter kulturstøtte er 12,4 %.

EBIT-margin før kulturstøtte (filmstøtte) er 14,8 %, og EBIT-margin efter kulturstøtte er 12,4 %. HALVÅRSRAPPORT FOR 2017 Resumé TV 2 har i 1. halvår 2017 et historisk godt resultat før finansielle poster (EBIT) på 172 mio.kr. mod 63 mio.kr. i 2016. Forbedringen i resultatet skyldes højere omsætning

Læs mere

EBIT-margin før kulturstøtte er 6,7 % for kvartal 2016, og EBIT-margin efter kulturstøtte er 4,3 %.

EBIT-margin før kulturstøtte er 6,7 % for kvartal 2016, og EBIT-margin efter kulturstøtte er 4,3 %. KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016 Resumé TV 2 har i de første 3 kvartaler i 2016 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 83 mio.kr. mod 183 mio.kr. i 2015. EBIT i 3. kvartal 2016 er 20 mio.kr. mod

Læs mere

I 1.000 kr. 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 2006/07

I 1.000 kr. 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 2006/07 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 20. september 2011 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere