Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel"

Transkript

1 Indgående post uge 40 ( 29. september 3. oktober 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Seniorrådets høringssvar til Budget doc Seniorrådet Udtalelse vedr. Vision Østerstrand doc Seniorrådet Udkast til Vision Østerstrand pdf Seniorrådet Svar på henvendelse til Forbrugerombudsmanden.pdf Seniorrådet Referat fra Regionsmøde den (jytte).docx Seniorrådet Referat fra ældre politisk konference (jytte).docx Seniorrådet Kopi af oversigt ældre 93 mio kr i fht til de enkelte mulige indsatser Seniorrådet 2014 (bilag SR ).xlsx Power Point - Digital Kommune - Seniorrådsmøde pptx Seniorrådet Referat fra Seniorrådsmødet docx Seniorrådet Referat af Seniorrådsmødet doc Seniorrådet Ekstraordinært møde (kun Seniorrådet vedr. budget 15-18).doc Seniorrådet Dagsorden til ekstraordinært Seniorrådsmøde doc Seniorrådet Dagsorden til Seniorrådsmøde docx Seniorrådet Sygeplejeartikler Aftale med Abena A/S, handsker og sygeplejeartikler KomUdbud Vedr. Skærbæk Havnegade Anmeldelse af midlertidig aktivitet. Skærbæk Havnegade Kirstinebjergskole, afd. Bøgeskovvej, lærer, september Stillingsannoncer, offentliggjorte, Byråds- og ledelsessekretariat, Borgervejleder, september Stillingsannoncer, offentliggjorte, Ulleruphus, Centerleder, september Stillingsannoncer, offentliggjorte, Børnehaven 3F, leder, september Stillingsannoncer, offentliggjorte, Sikker mail:udskrift af protokollen fro Byfornyelsesnævnets behandling. Statsforvaltningen Anders Billes Vej 24, 7000 Fredericia Rapport AR-14-CA vedr. 14/ att: Henrik Jørgensen Oplagring af affald og jord i lavning på matrikel 9u Højrup By, Herslev Rapport AR-14-CA vedr. opfyld matr. 90-højrup att: Henrik Jørgensen Oplagring af affald og jord i lavning på matrikel 9u Højrup By, Herslev Respons på opsigelse af samarbejdsaftale til Jean Brahe Kattens Værn - Administration Samarbejdsaftale mellem Kattens Værn og Fredericia Kommune servitut for stenkastning matr.nr. 2bm, 2ii Erritsø By, Erritsø Peder Gribs Vej 3, 7000 Fredericia ok fra frc brandvæsen til ibrugtagningstilladelse Vestre Ringvej 111, 7000 Fredericia svar fra borger vedrørende cykelløb tidspunkt Cykelløb Post Cup og Lindberg Cup ang cykelløb start Cykelløb Post Cup og Lindberg Cup Fremsendelse af endeligt byggeregnskab Renoveringsprojekt af vinduer, afd. 505, Boligkontoret Fredericia Rettet tegning vedr. Erritsøe Idrætscenter Krogsagervej 40, 7000 Fredericia Status på Forbrugsartikler Forbrugsartikler. Genudbud. (både genudbud) Revideret kørekortmanual - september 2014 Rigspolitiet, Nationalt Færdsels Center De nye kørekortregler, kørekortregisteret

2 x allonger med underskrift Annoncering og kontrakt på beklædning til tandplejen (Berendsen) Afslutning af Byggesag, underskrevet erklæring samt dokumentation fra Carsten Åkesson Uhre Egebæksvej 40, 7000 Fredericia entreprenør vedr. kloak samt information om opvarmningsformen Abena - inkontinensprodukter by udbud på voksen- og børnebleer med bevilling (Kontrakt med Abena) Embedslægerapport Øster Elkjær 14.pdf Embedslægetilsyn SV: Vedr. dato for gennemgang af Samtanks kommende revision af Vesthavnsvej 31, 7000 Fredericia sikkerhedsdokument efter risikobekendtgørelsen Booking svømmehal efterår Fredericia Gymnasium - aftale om lokaler i FIC m.m Forbrugsartikler - kopi af forlængelse af eksisterende aftaler til 14/ Kontrak og Udbud - med Abena på aftørringspapir og engangsartikler, samt med Multiline på sæbesystemer Vs: vareskift til Kontrakt - Udbud - Fødevarer - BC catering - Dansk Cater Fødevarer Kontrakt - Udbud - Fødevarer - BC catering - Dansk Cater VS: Punch Out løsning fra BC Catering Kontrakt - Udbud - Fødevarer - BC catering - Dansk Cater Vs: 12by vareskift xlsx Kontrakt - Udbud - Fødevarer - BC catering - Dansk Cater Protino Kontrakt - Udbud - Fødevarer - BC catering - Dansk Cater Fødevarer - Priser pr. 1/ Kontrakt - Udbud - Fødevarer - BC catering - Dansk Cater Vs: Fødevarer - Priser pr. 1/ Kontrakt - Udbud - Fødevarer - BC catering - Dansk Cater SV: opfølgning på indskærpelse af vilkår Vejlbyvej 9A, 7000 Fredericia Regning fra Fredericia MaskinSnedkeri, Udskrift af kvittering Ejerforeningen Prinsessegade Prinsessegade 56A, 7000 Fredericia 56A+B Skema 3, byggeregnskab Ejerforeningen Prinsessegade Prinsessegade 56A, 7000 Fredericia 56A+B regning fra Fredericia Maskinsnedkeri og udskrift af kvittering Prinsessegade 56A, 7000 Fredericia Ansøgning om regnskabsgodkendelse, skema Prinsessegade 56A, 7000 Fredericia SV: Dyppemaleanlæg Nordensvej 2, 7000 Fredericia Rev. situationsplan Europavej 1, 7000 Fredericia VS: Bådehejs ud for Egebæksvej 44, tilhørende Jørn Kraft Egebæksvej 44, 7000 Fredericia Bem. vedr. værdispild fra naboers advokat Trelde Næsvej 183, 7000 Fredericia Svar på skrivelse af Ingelise Johnsen Saturnvænget 9, 7000 Fredericia møde om fondsansøgning til KG Kongensgade 111, 7000 Fredericia referat af møde i den lille arbejdsgruppe Ved Landsoldaten 1, 7000 Fredericia kort referat at øde i den storegruppe vedr. det nye IP schmidt (følgegruppen) Ved Landsoldaten 1, 7000 Fredericia

3 67698 referat af møde i den lille arbejdsgruppe maj Ved Landsoldaten 1, 7000 Fredericia referat af møde d. 11. juni Ved Landsoldaten 1, 7000 Fredericia IP Schmidt PM Ved Landsoldaten 1, 7000 Fredericia I.P: Schmidt Ved Landsoldaten 1, 7000 Fredericia I.P. Schmidt referat Ved Landsoldaten 1, 7000 Fredericia SV: Mini udbud elkørestol KomUdbud - Genbrugshjælpemidler Sk+ªrb+ªk_2.pdf Infoskilt, - Skærbæk Strandpark SV: Urologi KomUdbud - stomi og urologi Ekstra bestilling til 3F Julegaver Forespørgsel fra Philipsonwine Julegaver Bertel Bruuns Vej Kommuneplantillæg nr. 5, Revurdering af Bilag 1, Bevaringsværdige bygninger Returpost ubekendt på adressen Anmodning om ændring af højden på byskiltene ved Trelde / Trelde Næsvej Høringssvar, Byzonetavlerne, Trelde Næsvej Anmodning om ændring af højden på byskiltene ved Trelde / Trelde Næsvej Høringssvar vedr. placering af byzonetavler Sag. 14/ Anmodning om ændring af højden på byskiltene ved Trelde / Trelde Næsvej Sags id: 14/ Anmodning om ændring af højden på byskiltene ved Trelde / Trelde Næsvej Byzone tavle...høringssvar Anmodning om ændring af højden på byskiltene ved Trelde / Trelde Næsvej Anmeldelse om fuldført byggearbejde HK TRÆLAST A/S Vejle Landevej 47, 7000 Fredericia Vedr.: Tentative: Produktfremvisning - Tryghedsalarmer KomUdbud - Tryghed - udbud - nødkald Sikker mail: Svar fra Statsforvaltningen/Tilsynet Statsforvaltningen Henvendelse vedr. erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for kommunalbestyrelses- og regionsmedlemmer Program for døgnseminar for Socialdirektørforum den oktober Socialdirektørforum Foto dokumentation Lars Taarn Pedersen Lunddalvej 6, 7000 Fredericia Anmeldelse om fuldført byggearbejde Lars Taarn Pedersen Lunddalvej 6, 7000 Fredericia Anmeldelse om fuldført byggearbejde vedl. billedemateriale Lars Taarn Pedersen Lunddalvej 6, 7000 Fredericia Færdigmelding af byggeri - Lunddalvej 6, Erritsø SIC HOLDING A/S Lunddalvej 6, 7000 Fredericia Kloakplan ikke færdig endnu Agerleddet 11, 7000 Fredericia Anmeldelse om fuldført byggearbejde Agerleddet 11, 7000 Fredericia Udskiftning af doseringsanlæg KomUdbud - kontrakt på rengøringsmidler og rekvisitter 2014 hos Stadsing Institutionsoversigt Fødevarer - udbud - KomUdbud Info om ny skabelon Fødevarer - udbud - KomUdbud Ny skabelon Fødevarer - udbud - KomUdbud Delområde 5 mælk Fødevarer - udbud - KomUdbud Merethe Laursen (Kolding) postede status Fødevarer - udbud - KomUdbud SV: SV: vandløbsregulering i Studsdal Bæk Studsdal Bæk Underskrevet Forpagtningsaftale Inga Bøtker Nielsen Naturpleje af kommunale arealer i Erritsø Mose;

4 Matr. nr. 40 h, og del af matr. nr. 17 AV, Erritsø by, Erritsø ; del af matr. nr.1b Fuglsang Fredericia Jorder Registrering af vejareal på matrikel Ansøgning og p-forbud på Solbakken Ansøgning om opsætning af antennemast og antenner på Nordre Dybbølvej Nordre Dybbølvej 18, 7000 Fredericia 18, 7000 Fredericia Svar fra spildevand Udstykning, matr.nr. 5g og 6h Vejlby, Fredericia Jorder, vedr. Deponi, Vejlbyvej VS: Vedr. Sags id.: 14/ Skjoldborgvej 16, 7000 Fredericia Skjoldborgsvej 16, 7000 Fredericia Registreringsmeddelelse U Referencenr Geodatastyrelsen Arealoverførsel mellem matr. nr. 120b og 120c Fredericia Bygrunde Samtykke fra politiet Parkeringsforbud på Snaremosevej bagved Burger King Vedr. A39 tavler Opstilling af stillads og container, Sjællandsgade 96A og 96B, SV: vedr. sjællandsgade 96a/b - ansøgning om råden over vejareal Opstilling af stillads og container, Sjællandsgade 96A og 96B, SV: vedr. sjællandsgade 96a/b - ansøgning om råden over vejareal Opstilling af stillads og container, Sjællandsgade 96A og 96B, høringssvar Høringssvar - Budgetforslag (Digital høringsproces) Anmeldelse om påbegyndt byggearbejde SIMI GROUP ApS Vendersgade 11, 7000 Fredericia Bødeforlæg for manglende periodisk syn Trafikstyrelsen Periodisk syn, reg.nr. CV85537, afdeling VS: Fresh Fitnes, Fredericia Nørre Voldgade 12, 7000 Fredericia SV: Fresh Fitnes, Fredericia Nørre Voldgade 12, 7000 Fredericia DONG Energy, Naboklage Kraftværksvej 53, 7000 Fredericia RE: Opfølgning på møde den 28. august Kraftværksvej 53, 7000 Fredericia Vedlagt fremsendes dit forbrugsregnskab Domea Lundingsvej 17B, st Vedtaget, Meddelelse om ny plan i PlansystemDK: Tillæg nr. 13 Boligområde, Give Ændring til meddelelse om ny plan i PlansystemDK: Tillæg nr. 12 Boligområde ved Grundet Bygade, Vejle Fredningssag for Hyby Fælled i Fredericia kommune DANMARKS plansystemdk Plan i PlansystemDK: Forslag til kommuneplantillæg 13, boligområde, Give, Vejle Kommune plansystemdk Plan i PlansystemDK: Kommuneplantillæg, forslag, Tillæg nr. 12 Boligområde ved Grundet Bygade, Vejle, Vejle Kommune Danmarks Naturfredningsforening, fredningssag NATURFREDNINGSFORENING for Hyby Fælled SV: Hotelreservation til Job-Camp JobCAMP 14 i Aalborg Sikker mail: Til orientering, kopi af brev Folketingets Ombudsmand Henvendelse fra Lokalavisen Budstikken om aktindsigt Vedr.: klage over afgørelse af 13. juni 2014, NMK Tornsagervej 38, 7000 Fredericia VS: Byggesag for LOGSTOR A/S, Blytækkervej 3 i Erritsø BBYG, LOGSTOR A/S, Blytækkervej RE: SV: Byggesag for LOGSTOR A/S, Blytækkervej 3 i Erritsø BBYG, LOGSTOR A/S, Blytækkervej Sikker mail: Arbejdsmiljø Besøg den 13 og 14 november 2014 Arbejdstilsynet Tilsynscenter Syd Kolding Arbejdstilsynsbesøg den , Kobbelgården 1 og 3, Thygesminde Allé 1 og 3

5 68846 Dangødning, brand Møllebugtvej 9, 7000 Fredericia SV: Ny administration Dangødning Møllebugtvej 9, 7000 Fredericia Svar fra Fredericia Spildevand Udbedring af kloakudløb - Sydlige del af Kampmannsvej ved den store trappe VS: 2 billeder til dig Udbedring af kloakudløb - Sydlige del af Kampmannsvej ved den store trappe Status Kontrakt KomUdbud Linned De Forenede Dampvaskerier Dokumentation, plantegning m.m. Bente Nielsen Vandgyden 17, 7000 Fredericia Private plejehjem i KomUdbud kommuner Kontrakt Vikarydelser 2014 frem (KomUdbud SV: ikke dækked vagter Kontrakt Vikarydelser 2014 frem (KomUdbud SV: Manglende betalinger KomUdbud pr. 10/ Kontrakt Vikarydelser 2014 frem (KomUdbud SV: referat Kontrakt Vikarydelser 2014 frem (KomUdbud SV: Manglende betalinger KomUdbud pr. 10/ Kontrakt Vikarydelser 2014 frem (KomUdbud Info på Podio Kontrakt Vikarydelser 2014 frem (KomUdbud Kirsten Surlykke Lund (Fredericia Kommune) tilføjede en fil til Møde 29/08/ Kontrakt Vikarydelser 2014 frem (KomUdbud Kirsten Surlykke Lund (Fredericia Kommune) tilføjede dig som Mødedeltagere på Møde 29/08/ Kontrakt Vikarydelser 2014 frem (KomUdbud Manglende betalinger KomUdbud pr. 10/ Kontrakt Vikarydelser 2014 frem (KomUdbud SV: Referet fra møde den 29. august Kontrakt Vikarydelser 2014 frem (KomUdbud SV: Referet fra møde den 29. august Kontrakt Vikarydelser 2014 frem (KomUdbud SV: Referet fra møde den 29. august Kontrakt Vikarydelser 2014 frem (KomUdbud SV: Bod inklusiv moms - POWERCARE Kontrakt Vikarydelser 2014 frem (KomUdbud SV: Eksempel Kontrakt Vikarydelser 2014 frem (KomUdbud Bod inklusiv moms - POWERCARE Kontrakt Vikarydelser 2014 frem (KomUdbud SV: tillæg til aftale med LB datatek Kontrakt IT og Service til afdelingen Hjælpemidler og Kommunikation LB Erhverv Status?Kongensgade 69, 1.tv Kongensgade 69, 7000 Fredericia Fra ejers advokat. Trappen er brandsikret Kongensgade 69, 7000 Fredericia Fra ejer: Besigtigelse tirsdag Kongensgade 69, 7000 Fredericia

6 69201 NMK AFGØRELSE i sag om Fredericia Kommunes afslag på Miljøklagenævnet Hans Tausens Vej 1, 7000 Fredericia dispensation fra bestemmelser i en lokalplan til opførelse af en carport på ejendommen beliggende Hans Tausens Vej Vedr. sløjfning af olietanke på ejendommen Limen Limen 30, 7000 Fredericia Skitse vedr. oprensning af CAT II B, Shell Raffianderiet Egeskovvej 265, 7000 Fredericia Ansøgning om midlertidig udledningstilladelse Egeskovvej 265, 7000 Fredericia Bilag til ansøgning om midlertidig udledningstilladelse Egeskovvej 265, 7000 Fredericia Skitse over status på oprensningen af Cat II B Egeskovvej 265, 7000 Fredericia Ansøgning Jysk Forening af Erhvervshæmmede Fra Frihedskampen De erhvervshæmmede fra Frihedskampen Jysk af Uddeling af støtte efter Servicelovens runde vedr Accept af anerkendelse Skade 52, , Entreprenørgården, , Snoghøj Landevej P-automaters Knud Bjorholm Johansen Drift af betalingsparkering - p-automater Serviceaftale p-automater.pdf Drift af betalingsparkering - p-automater Krav til regnvand Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia SV: OlieledningIntern høring Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia Dagmargården - tilsynsrapport fra september Tilsyn med private daginstitutioner SV: Børupvej 84, 7000 Fredericia Rykker for brandvæsnets godkendelse Børupvej 84, 7000 Fredericia luftfotos - Tømrervænget 10 anvender nordlig del af erhvervsgrund til have Tømrervænget 10, 7000 Fredericia spildevandsmængder Danbovej 2, 7000 Fredericia Spildevandsmængder Danbovej 2, 7000 Fredericia SV: Vedr. bemærkninger til partshøring og ansøgning om byggetilladelse Julivej 30, 7000 Fredericia Message from "RNP C142D" Vejlby Kirkevej 43, 7000 Fredericia RE: VS: _v1_Miljøtilsyn hos Logstor, serviceafdeling 472, Nordre Nordre Kobbelvej 10, 7000 Fredericia Kobbelvej 10, 7000 Fredericia SV: _v1_Miljøtilsyn hos Tibnor, Stakkesvang 13, 7000 Fredericia Stakkesvang 13, 7000 Fredericia Svar fra brand Vejlevej 38, 7000 Fredericia Fra ansøger Vs: Ang. Mid. butik ved LIDL i Fredericia Vejlevej 38, 7000 Fredericia Vs: Ang. Mid. butik ved LIDL i Fredericia LIDL Vejlevej 38, 7000 Fredericia Ang. Mid. butik ved LIDL i Fredericia LIDL Vejlevej 38, 7000 Fredericia Vejeseddel Drift og aktiviteter på de kommunale genbrugspladser, Bundgårdsvej 2 og Industrivej 28, VS: Motas - anmodning om godkendelse af takster for MOTAS I/S - Godkendelse af takster for Motas - anmodning om godkendelse af takster for MOTAS I/S - Godkendelse af takster for SV: SV: Børup Sandevej 1 - afvanding Morten Gerdes Afvanding - Børup Sandevej SV: Sags id.: 14/9066 Vesterballevej 7 F Vesterballevej 7, 7000 Fredericia Sags id.: 14/9066 Vesterballevej 7 F Vesterballevej 7, 7000 Fredericia Fredericia Kirkegårde (Hannerup Kirke), arealleje Prangervej 114, 7000 Fredericia Afsætningsrids samt attest til godkendelse. HUSCOMPAGNIET SØNDERJYLLAND A/S Martine Christoffersens Vej 66, 7000 Fredericia

7 68100 SV Christoffer: Fællesmøde d Fælles møde mellem Kultur- og Idrætsudvalget og Folkeoplysningsrådet d Re Lars: Fællesmøde d Fælles møde mellem Kultur- og Idrætsudvalget og Folkeoplysningsrådet d Vedr. Vejlbyvej - Jens Eriksen Egeskovvej 265, 7000 Fredericia revideret afsætningsplan HUSCOMPAGNIET Martine Christoffersens Vej 11, 7000 Fredericia SØNDERJYLLAND A/S Re: Flytning af miljøtilsyn Nordre Kobbelvej 8, 7000 Fredericia Jordforurening ved brønd konstateres i forbindelse med etablering af Egeskovvej 265, 7000 Fredericia cykelskur SV: Vedr. oprensning af forurenet jord på mark ved Tuevej Tuevej 22, 7000 Fredericia Ansøgning om økonomisk støtte til flytning og renovering af pavillon.docx FDF Vejlby - mulighed for økonomisk støtte til nyt klublokale Re: Vedr. ansøgning om tilskud FDF Vejlby - mulighed for økonomisk støtte til nyt klublokale Regnskab, FDF Fredericia Vejlby FDF Vejlby - mulighed for økonomisk støtte til nyt klublokale VS Bente Ammitzbo: Ny Kredshus til FDF Fredericia Vejlby i Bøgeskov FDF Vejlby - mulighed for økonomisk støtte til nyt klublokale Re: Antal medlemmer i FDF Vejlby Hvidtjørnevej - lugt fra rendestensbrønde - vejafvanding SV: Vedr. pris på flytning og opsætning af ny midlertidig pavillon FDF Vejlby - mulighed for økonomisk støtte til nyt klublokale ADP pavillion.pdf FDF Vejlby - mulighed for økonomisk støtte til nyt klublokale ADP pavillion A.pdf FDF Vejlby - mulighed for økonomisk støtte til nyt klublokale Ny Kredshus til FDF Fredericia Vejlby i Bøgeskov FDF Vejlby - mulighed for økonomisk støtte til nyt klublokale Gulv ELP Nordensvej 3, 7000 Fredericia Re: Vedr. svar på tilsynsbrev Nordensvej 3, 7000 Fredericia SV: Miljøtilsyn hos Elbo Logistik Partner, Nordensvej Nordensvej 3, 7000 Fredericia Flere fotos Nordensvej Nordensvej 3, 7000 Fredericia Fotos Nordensvej Nordensvej 3, 7000 Fredericia Flere fotos Nordensvej Nordensvej 3, 7000 Fredericia VS: Vedr. Strevelinsvej Strevelinsvej 1, 7000 Fredericia Detailhandelskvote REMA100 Strevelinsvej Strevelinsvej 1, 7000 Fredericia SV: Udybning af beregning til Strevelinsvej Strevelinsvej 1, 7000 Fredericia Udybning af beregning til Strevelinsvej Strevelinsvej 1, 7000 Fredericia Udvidelse af Rema 1000, Erritsø - Rev. situationsplan Strevelinsvej 1, 7000 Fredericia anmodning om opfølgning på tidligere henvendelse MOTION PICTURE LICENSING COMPANY DENMARK A/S Anvendelse af film i idrætshaller - Ophavsretsloven og licens til offentlig fremvisning RE: Skilte til løb Fredericia C.C. MTB Cykelløb i Hannerup Skov

8 den Tegning fedtudskiller NS Højrupvej 116, 7000 Fredericia Udbedring af kloak ENTREPRENØR JØRGEN SUHR Siøvænget 8, 7000 Fredericia ApS Udbedring af kloak ENTREPRENØR JØRGEN SUHR Jyllandsgade 79B ST, 7000 Fredericia ApS Udfyldt ans.skema og tegn. vedr. læskur til heste på Nyvangen 15 Christian Hindbo Nyvangen 15, 7000 Fredericia Tak for besvarelse Miljøcenter Aalborg Sløjfning af undersøgelsesboringer vedr. grundvandskortlægningen SV: _v1_Varsling af forbud mod henstilling af trafikskadede biler på Vejlevej 119, 7000 Fredericia Vejlevej 119, 7000 Fredericia Re: terrænændring Bytoften 14A, 7000 Fredericia sags ID: 13/ Dronningens Kvarter 14, 7000 Fredericia Besøg den 23. og 24. oktober 2014 hos Distrikt 03 Arbejdstilsynet Tilsynscenter Syd Kolding Plejen - Arbejdstilsynets besøg den , Distrikt 03 - Hyby, Lundingsvej 17A Sikker mail: Arbejdsmiljø Gruppesamtaler den 23. og 24. oktober 2014 Arbejdstilsynet Tilsynscenter Syd Kolding Plejen - Arbejdstilsynets besøg den , Distrikt 03 - Hyby, Lundingsvej 17A Svar på brev fra nabo. Søren Overgaard Taulov Kirkevej 18, 7000 Fredericia Kort og illustration fra møde d pdf Forhåndsundersøgelse af mulighederne for en permanent placering af cirkus i Madsby Legepark Re: SV: Vedr. møde i Madsby Legepark d. 30. september Forhåndsundersøgelse af mulighederne for en permanent placering af cirkus i Madsby Legepark Kystvejen 100, 7000 Fredericia - vurdering af den 3. bro over Lillebælt Ansøgning om ny lokalplan for Kystvejen SV: Udpegning til AMA olg BogU HMU og FMU 2014 Udpegninger Udpegning af LO/HK til FMU - arbejdsmarkedsafdelingen HMU og FMU 2014 Udpegninger NAvne på tandlæger Frivillige tandlæger til udsatte borgere VS: Motorvejsrampe ved Skærbækvej i Fredericia - Grænsedragningsaftale Fredericia.pdf Ren- og vedligeholdelsesaftale for broer - Vejdirektoratet har i niveaufri krydsning med kommunens veje, stier og vandløb Svar fra spildevand Sammenlægning af matr.nr. 3g Gudsø By, Taulov og matr.nr. 24c Eltang By, Eltang - Kolding Landevej Svar fra spildevand Arealoverførsel fra kommunevejen Børupvej til matr.nr. 63 Børup By, Taulov Svar fra JOS Arealoverførsel fra kommunevejen Børupvej til matr.nr. 63 Børup By, Taulov Lp 310 er alene gældende Arealoverførsel fra kommunevejen Børupvej til matr.nr. 63 Børup By, Taulov Lokalplan 310 er gældende Arealoverførsel fra kommunevejen Børupvej til matr.nr. 63 Børup By, Taulov tegninger - situationsplan, facadeopstalt.pdf Røde Banke 40, 7000 Fredericia Supplerende oplysninger til 8 og 19 ansøgninger, skurby Klippehagevej 22, 7000 Fredericia

9 Skærbækværket FW: Spørgsmål til hhv. 8 og 19 ansøgning for skurby på Klippehagevej 22, 7000 Fredericia Skærbækværket Oplysning om afstand til skel Tina Lorenz Jensen Mosegårdsvej 62, 7000 Fredericia Svar fra ITS Kenneth Bigom Nielsen Signalanlæg Vejlevej 6, højresvingssignal ved Madsby Legepark springer en signal periode over Vedr. byggeri på Fynsgade 43 m.fl Dalegade 107, 7000 Fredericia Supplerende oplysninger til 8 og 19 ansøgninger, skurby Klippehagevej 22, 7000 Fredericia Skærbækværket Vedr. spørgsmål til hhv. 8 og 19 ansøgning for skurby på Klippehagevej 22, 7000 Fredericia Skærbækværket SV: Tilladelse til afspærringa af parkeringsplads ved Rådhus Nord den 3. oktober Spærring af parkeringspladsen Rådhus Nord ved Guldbageren den 3. oktober ansøgning akutpuljen ansøgning om midler fra akutpuljen RE: SV: Rotter og bolig problemer Nymarksvej 6 ST, 7000 Fredericia Eksport af affald - Miljøstyrelsens godkendelse til anmeldelse nr DK Miljøstyrelsen Eksport af affald - forordning nr. 1013/2006 anmeldelse nr. DK Forslag fra SF til det kommende byrådsmøde Forslag fra SF om valg til TRE-FOR Høring om Samarbejdsaftale om retspsykiatriske patienter Region Syddanmark Høring vedr. samarbejdsaftale om retspsykiatriske patienter Kontrakt - underskrevet Jagt i fredericia, evt udlejning af jagt mv Henvendelse vedr. klipning af rabatter på Herslevvej Ole Nielsen Henvendelse om ødelagte afmærkningspæle samt vejarbejdeskilt ifm. klipning af græsrabatter på Herslevvej Bekræftelse på udbedring af kloak ENTREPRENØR JØRGEN SUHR Gothersgade 42 1, 7000 Fredericia ApS Forespørgsel om hobbybrug i bymæssig beboelse Forespørgsel om hobbyhold, f.eks. minigrise i bymæssig beboelse Fortræde for Social og Omsorgsudvalget Krisecenter for mænd i Fredericia Fortræde for Social og Omsorgsudvalget, Krisecenter for mænd Henvendelse vedr. generende planter og træer på cykelstien Henvendelse om generende planter/træer - cykelstien ved Adelvej Forespørgsel vedr. opført have hus i skel ml. Frederik 3.s Vej 11 og Hans Ole Kjær Nielsen Frederik 3.s Vej 11, 7000 Fredericia de Hoffmanns vej Hvornår kan der forventes svar Henvendelse om fjernelse af jernplade samt renovering af vejbelægning i Prinsessegade Henvendelse om renovering af vejbelægning i Prinsessegade Torben Rasmus Sørensen Henvendelse om fjernelse af jernplade samt renovering af vejbelægning i Prinsessegade Bestilling og ændring af renovation Luise Bødskov Devantier Rytterskolevej 7D, 7000 Fredericia Ansøgning om tilladelse til afholdelse af arrangement Erritsø Idrætscenter Midlertidigt arrangement, Erritsø Idrætscenter, Krogsagvervej 40, overnatning til Ansøgning om tilladelse til afholdelse af arrangement Erritsø Idrætscenter Midlertidigt arrangement, Erritsø Idrætscenter,

10 Krogsagervej 40, Store træer i hegnet ved sportspladsen, Godthåbsvej Jens Pogager Jensen Henvendelse om generende træer og græsslåning ved sportspladsen ved Godthåbsvej Brev fra Gjensidige om manglende skadeanmeldelse Skade, Serviceafdelingen, , XE92646, 11, Skadeanmeldelse Skade, Serviceafdelingen, , XE92646, 11, Klage over lejeforhøjelse i Boiligkonterets afd.213 Svend Ove Matthiesen Klage over forhøjelse af husleje m.v. i afd Midgårdsvej, Vølundsvej, Ydunsvej, Fenrisvej og Huslodsvej Til borgmester Jacob Bjerregård Indbydelse til Telegrafregimentets fødselsdagsrarade d Anmodning om aktindsigtssag Martin Kamber Gothersgade 42, 7000 Fredericia - Aktindsigt VS: Rengøring af veje Sanne Kolding Johansen Martine Christoffersens Vej - renholdelse - jord på vejen Forespørgsel om at opdele matr. nr. 380c Fredericia Stadsjorder, Bredstrupvej 44 i 3 selvstændige byggegrunde Bredstrupvej Fredericia Forespørgsel om at opdele matr. nr. 380c Fredericia Stadsjorder, Bredstrupvej 44 i 3 selvstændige byggegrunde Anmodning aktindsigt i sag vedr. Johs. Jensens Alle 6, 1. th. Advokatfirmaet Verner Jørgensen Johs. Jensens Allé 6 ST TH, 7000 Fredericia SV: Herslev Idrætsforening Herslev Idrætsforening - ansøgning om lokaletilskud til nye lokaler Re: Herslev Idrætsforening - dag til møde Herslev Idrætsforening - ansøgning om lokaletilskud til nye lokaler Ansøgning Zebra A/S Oplag og salg af fyrværkeri, Tiger, Danmarksgade Ansøgning om tilladelse til afholdelse af arrangement DGI Badminton Midlertidigt arrangement, Kirstinebjergskolen (Egumvejens Skole, Alleskolen og Ullerup Bæk (Skjoldborgvejens Skole) overnatning til Anmeldelseskvittering, J.nr.: Sydøstjyllands politi Skade, Børnehave Kongens Port 2, , branchenr., skadenr Anmeldelse af sløjfning af tank, tankattest Henrik Thomsen Kystvejen 95, 7000 Fredericia Re: Vedr. byggeri på Fynsgade 43 m.fl Fynsgade 43, 7000 Fredericia Anmeldelseskvittering, J.nr.: Sydøstjyllands politi Skade, Madsby Legepark, Lumbyesvej , branchenr., skadenr Bestilling og ændring af renovation Jette Hedegaard Post Julivej 112, 7000 Fredericia Anmeldelse om tilladelse til etablering af carport på Snoghøjvej 37 Niels Jensen Eskildsen Snoghøjvej 37, 7000 Fredericia Ændring af TVIS' vedtægter med henblik på fastsættelse af vederlag til Trekantområdets Ændring af TVIS vedtægter TVIS' bestyrelsesmedlemmer Varmetransmissionsselskab I/S Ansøgning om byggetilladelse til tilbygning til beboelse på Vejlevej 80 Søren Bull Lorentsen Vejlevej 80, 7000 Fredericia Anmeldelse af sløjfning af tank Arne Peder Christian Thomsen Jomfruvej 17, 7000 Fredericia Ansøgning om byggetilladelse til facadeskiltning på 6. Julivej 30 Anders Tønder Jespersen Julivej 30, 7000 Fredericia Ansøgning om tilladelse til afholdelse af arrangement MesseC Midlertidigt arrangement, MesseC, Re: Skraldespand Skraldespand på Prinsessegade 80

11 68328 Re: Skraldespand Skraldespand på Prinsessegade VS: Skraldespand Skraldespand på Prinsessegade Indberetning af budget 2015 Økonomi- og Indenrigsministeriet Indberetningsskema vedr. budget Spørgeskema.pdf Pilevej 5, 7000 Fredericia Godkendelse af deklaration for fiberrør og fiberkabler SKOVGAARD A/S Deklaration om fiberrør og fiberkabler på matr. LANDINSPEKTØRER KOLDING nr. 8a Brøndsted By, Gauerslund VS: Rapportering fra ZapMap, undersøgelsesid: Byggeaffald på fortovet i Købmagergade ved Fynsgade KUM vedr tolkning af FOL loven[1] - vedr. gudsdyrkelse.pdf Orienterende sager til Folkeoplysningsrådet d Tidspunkt Enhedslisten - opstilling af campingvogn og uddeling af materiale Re: Enhedslisten - opstilling af campingvogn og uddeling af materiale Ansøgning om till. til tilbygning af 2 værelser samt lukket integreret carport Jeanette Sung Døssing Ellegårdsparken 20, 7000 Fredericia på Ellegårdsvej _001.pdf SV: Café MUMS Gothersgade 42, 7000 Fredericia Café MUMS Gothersgade 42, 7000 Fredericia Spørgsmål om byggetilladelse til tilbygning Gothersgade 42, 7000 Fredericia Anmeldelse af sløjfning af tank, tankattest TAGE ANDERSEN A/S Kaalundsvej 24B, 7000 Fredericia Bekræftelse på udbedring af kloak Kloakmester J. SPRANG Dalegade 95, 7000 Fredericia Skadeanmeldelse Skade, Plejen, , YV25662, 12, Brev fra Gjensidige om modtaget taksatorrapport, mangler skadeanmeldelse Skade, Plejen, , YV25662, 12, Henvendelse vedr. anmeldelse af brug af restprodukt. CB&I Henvendelse vedr. anmeldelse af brug af restprodukt, knust beton Registreringsmeddelelse U , referencenr. 38p. Geodatastyrelsen Udstykning - Vejareal nyberegnet vedr. matr.nr. 38p Fredericia Private Mail fra Grundejerforeningen af Henvendelse om invitation af borgmester og formand for By- og Teknikudvalget til besøg i grundejerforeningen af SV: vedr. Købmagergade Købmagergade 65, 7000 Fredericia Skadeanmeldelse Skade, Brandvæsen, , VY92045, 12, Henvendelse fra Kildebakkens Grundejerforening Revner i Søbakken i forbindelse med renovering af Kildesøen SV: Holtegårdsvej, Holtebakken og Søbakken Revner i Søbakken i forbindelse med renovering af Kildesøen Anmeldeskema - midlertidig aktivitet.doc Anmeldelse af midlertidig aktivitet. Ågade 84, 7000 Fredericia Indkaldelse til periodisk syn senest Trafikstyrelsen Periodisk syn, reg.nr. CG50537, Ældreplejen Skadeanmeldelse Skade, Plejen, , EG24308, 11,

12 68466 foto Skade 52, , Vej&Park, , Toldbodvej Brev fra Tryg med faktura og kan skaden anerkendes Skade 52, , Vej&Park, , Toldbodvej Analyseresultater på minirenseanlæg WATERSYSTEMS A/S Tornsagervej 38, 7000 Fredericia Aktindsigt - hjemmehjælpere og tyveri Radio24syv Aktindsigt vedr. nuværende og tidligere hjemmehjælpere som er mistænkt, sigtet, tiltalt eller dømt for tyveri hos borgere i kommunen Indberetning af ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) 2014 Undervisningsministeriet Indberetning vedr. ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) Ansøgning om byggetill. til opsætning af antennemast og antenner på Leif Lindy Hjørringgaard Nordre Dybbølvej 18, 7000 Fredericia Nordre Dybbølvej 18, 7000 Fredericia Kort med overkørsel Martine Christof.S V 34, 7000 Fredericia Godkendelse af låneomlægning Ansøgning om låneomlægning - boli.nu, afd. 6, Kodammen Købmagergade 12.xlsx Købmagergade Message from "RNP C025B" pdf Købmagergade Anmodning om aktindsigtssag Martin Kamber Gothersgade 42, 7000 Fredericia - Aktindsigt view4_klimasikring_illustrationsplan_ _screen.jpg Fredericia C godkendelse af vejprojekt view5_ jpg Fredericia C godkendelse af vejprojekt view4_klimasikring_illustrationsplan_ _print.pdf Fredericia C godkendelse af vejprojekt view3_ jpg Fredericia C godkendelse af vejprojekt view2_førbillede.jpg Fredericia C godkendelse af vejprojekt view2_ jpg Fredericia C godkendelse af vejprojekt view1_førbillede.jpg Fredericia C godkendelse af vejprojekt view1_ jpg Fredericia C godkendelse af vejprojekt view3_før billede.jpg Fredericia C godkendelse af vejprojekt Ansøgning om udledningstilladelse v.pdf Fredericia C godkendelse af vejprojekt _plantedokument_ pdf Fredericia C godkendelse af vejprojekt Revideret Myndighedsansøgning sep Projektbeskrivelse klimasikring Fredericia C godkendelse af vejprojekt samt veje og promenader.pdf FRC-H-TX-1061.pdf Fredericia C godkendelse af vejprojekt FRC-H-TX-1011.pdf Fredericia C godkendelse af vejprojekt FRC-H-TV-8023.pdf Fredericia C godkendelse af vejprojekt FRC-H-TV-8022.pdf Fredericia C godkendelse af vejprojekt FRC-H-TV-8021.pdf Fredericia C godkendelse af vejprojekt FRC-H-TV-8020.pdf Fredericia C godkendelse af vejprojekt FRC-H-TV-8019.pdf Fredericia C godkendelse af vejprojekt FRC-H-TV-8018.pdf Fredericia C godkendelse af vejprojekt FRC-H-TV-8011.pdf Fredericia C godkendelse af vejprojekt FRC-H-TV-7014.pdf Fredericia C godkendelse af vejprojekt FRC-H-TV-7013.pdf Fredericia C godkendelse af vejprojekt FRC-H-TV-7012.pdf Fredericia C godkendelse af vejprojekt

13 68717 FRC-H-TV-7011.pdf Fredericia C godkendelse af vejprojekt FRC-H-TV-5614.pdf Fredericia C godkendelse af vejprojekt FRC-H-TV-5613.pdf Fredericia C godkendelse af vejprojekt FRC-H-TV-5612.pdf Fredericia C godkendelse af vejprojekt FRC-H-TV-5611.pdf Fredericia C godkendelse af vejprojekt FRC-H-TV-5314.pdf Fredericia C godkendelse af vejprojekt FRC-H-TV-5313.pdf Fredericia C godkendelse af vejprojekt FRC-H-TV-5312.pdf Fredericia C godkendelse af vejprojekt FRC-H-TV-5311.pdf Fredericia C godkendelse af vejprojekt FRC-H-TV-5222.pdf Fredericia C godkendelse af vejprojekt FRC-H-TV-5112.pdf Fredericia C godkendelse af vejprojekt FRC-H-TV-4014.pdf Fredericia C godkendelse af vejprojekt FRC-H-TV-4013.pdf Fredericia C godkendelse af vejprojekt FRC-H-TV-4012.pdf Fredericia C godkendelse af vejprojekt FRC-H-TV-4011.pdf Fredericia C godkendelse af vejprojekt FRC-H-TV-1216.pdf Fredericia C godkendelse af vejprojekt FRC-H-TV-1215.pdf Fredericia C godkendelse af vejprojekt FRC-H-TV-1214.pdf Fredericia C godkendelse af vejprojekt FRC-H-TV-1213.pdf Fredericia C godkendelse af vejprojekt FRC-H-TV-1212.pdf Fredericia C godkendelse af vejprojekt FRC-H-TV-1211.pdf Fredericia C godkendelse af vejprojekt FRC-H-TF-1008.pdf Fredericia C godkendelse af vejprojekt FRC- H-TV-5414.pdf Fredericia C godkendelse af vejprojekt FRC- H-TV-5413.pdf Fredericia C godkendelse af vejprojekt FRC- H-TV-5412.pdf Fredericia C godkendelse af vejprojekt FRC- H-TV-5411.pdf Fredericia C godkendelse af vejprojekt FRC- H-TV-5211.pdf Fredericia C godkendelse af vejprojekt FRC- H-TV-1116.pdf Fredericia C godkendelse af vejprojekt FRC- H-TV-1115.pdf Fredericia C godkendelse af vejprojekt FRC- H-TV-1114.pdf Fredericia C godkendelse af vejprojekt FRC- H-TV-1113.pdf Fredericia C godkendelse af vejprojekt FRC- H-TV-1111.pdf Fredericia C godkendelse af vejprojekt FRC-P-TV-1112.pdf Fredericia C godkendelse af vejprojekt FRC-H-TX A Tegningsliste Veje og Promenader Fredericia C godkendelse af vejprojekt Entreprise_Hovedprojekt_0D.pdf FRC-H-TV-1214-FRC-H-TV-1214.pdf Fredericia C godkendelse af vejprojekt FRC-H-TV-1213-FRC-H-TV-1213.pdf Fredericia C godkendelse af vejprojekt FRC-H-TV-1212-FRC-H-TV-1212.pdf Fredericia C godkendelse af vejprojekt FRC-H-TV-1211-FRC-H-TV-1211.pdf Fredericia C godkendelse af vejprojekt FRC-H-TV-1116.pdf Fredericia C godkendelse af vejprojekt FRC-H-TV-1115.pdf Fredericia C godkendelse af vejprojekt FRC-H-TV-1114.pdf Fredericia C godkendelse af vejprojekt FRC-H-TV-1113.pdf Fredericia C godkendelse af vejprojekt

14 68671 FRC-H-TV-1111.pdf Fredericia C godkendelse af vejprojekt FRC-H-TF-1008_1.pdf Fredericia C godkendelse af vejprojekt FRC-P-TV-1112.pdf Fredericia C godkendelse af vejprojekt FRC-H-TX-1061.pdf Fredericia C godkendelse af vejprojekt FRC-H-TX-1011.pdf Fredericia C godkendelse af vejprojekt FRC-H-TV-8023.pdf Fredericia C godkendelse af vejprojekt FRC-H-TV-8022.pdf Fredericia C godkendelse af vejprojekt FRC-H-TV-8021.pdf Fredericia C godkendelse af vejprojekt FRC-H-TV-8020.pdf Fredericia C godkendelse af vejprojekt FRC-H-TV-8019.pdf Fredericia C godkendelse af vejprojekt FRC-H-TV-8018.pdf Fredericia C godkendelse af vejprojekt FRC-H-TV-8011-FRC-H-TV-8011.pdf Fredericia C godkendelse af vejprojekt FRC-H-TV-7014.pdf Fredericia C godkendelse af vejprojekt FRC-H-TV-7013.pdf Fredericia C godkendelse af vejprojekt FRC-H-TV-7012.pdf Fredericia C godkendelse af vejprojekt FRC-H-TV-7011.pdf Fredericia C godkendelse af vejprojekt FRC-H-TV-5614-FRC-H-TV-5614.pdf Fredericia C godkendelse af vejprojekt FRC-H-TV-5614.pdf Fredericia C godkendelse af vejprojekt FRC-H-TV-5613-FRC-H-TV-5613.pdf Fredericia C godkendelse af vejprojekt FRC-H-TV-5613.pdf Fredericia C godkendelse af vejprojekt FRC-H-TV-5612-FRC-H-TV-5612.pdf Fredericia C godkendelse af vejprojekt FRC-H-TV-5612.pdf Fredericia C godkendelse af vejprojekt FRC-H-TV-5611-FRC-H-TV-5611.pdf Fredericia C godkendelse af vejprojekt FRC-H-TV-5611.pdf Fredericia C godkendelse af vejprojekt FRC-H-TV-5414.pdf Fredericia C godkendelse af vejprojekt FRC-H-TV-5413.pdf Fredericia C godkendelse af vejprojekt FRC-H-TV-5412.pdf Fredericia C godkendelse af vejprojekt FRC-H-TV-5411.pdf Fredericia C godkendelse af vejprojekt FRC-H-TV-5314.pdf Fredericia C godkendelse af vejprojekt FRC-H-TV-5313.pdf Fredericia C godkendelse af vejprojekt FRC-H-TV-5312.pdf Fredericia C godkendelse af vejprojekt FRC-H-TV-5311.pdf Fredericia C godkendelse af vejprojekt FRC-H-TV-5222.pdf Fredericia C godkendelse af vejprojekt FRC-H-TV-5211.pdf Fredericia C godkendelse af vejprojekt FRC-H-TV-5112-FRC-H-TV-5112.pdf Fredericia C godkendelse af vejprojekt FRC-H-TV-4014.pdf Fredericia C godkendelse af vejprojekt FRC-H-TV-4013.pdf Fredericia C godkendelse af vejprojekt FRC-H-TV-4012.pdf Fredericia C godkendelse af vejprojekt FRC-H-TV-4011.pdf Fredericia C godkendelse af vejprojekt FRC-H-TV-1216-FRC-H-TV-1216.pdf Fredericia C godkendelse af vejprojekt FRC-H-TV-1215-FRC-H-TV-1215.pdf Fredericia C godkendelse af vejprojekt Myndighedsansøgning aug Projektbeskrivelse klimasikring samt veje og promenader ver 0.pdf Fredericia C godkendelse af vejprojekt

15 68627 Bilag 1-801_plantedokument_ pdf Fredericia C godkendelse af vejprojekt Ang.Halloween på volden 25 okt Lån af p-pladser i Nørre Voldgade den 25. oktober Orientering om ny tilladelse SKAT - Spillemyndigheden Postboks Dalegade 61, Orientering om ny tilladelse til spilleautomater. Coinage Bestilling og ændring af renovation Benny Arbjerg Peder Bøgvads Vej 27, 7000 Fredericia Ny prøvebekendtgørelse og prøvevejledninger til fagene idræt, madkundskab samt håndværk og design Undervisningsministeriet - Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Ny bekendtgørelse om folkeskolens prøver til fagene idræt, madkundskab samt håndværk og design Virus/Rodkit på jobcenters borger pc'er Henvendelse om mulig virus (rodkit) på borger pc'er i Jobcenter VS: Rapportering fra ZapMap, undersøgelsesid: Hul i Dannevirkevej privat fællesvej Henvendelse vedr. busstoppested ved Taulov Skole Sydøstjyllands politi Fredericia Politiekspedition Henvendelse fra Politiet vedr. busstoppested/skiltning ved Taulov Skole Datatilsynets brev af dags dato Brev fra datatilsynet - modtaget fælles anmeldelse Nedlæggelse af foreningen Arne Tirsgaard Vedr. Foreningen til Fremme af Fredericia Sculptural Skyline Re: SV: DBI brandteknisk notat BBYG, Sanistål, Prinsessens Kvarter SV: DBI brandteknisk notat BBYG, Sanistål, Prinsessens Kvarter VS: DBI brandteknisk notat BBYG, Sanistål, Prinsessens Kvarter ANMODNING OM VÆRDIFASTSÆTTELSE SKAT Skattecenter Århus Anmodning om værdifastsættelse af køretøj Opkrævning af administrationsbidrag Arbejdsskadestyrelsen Administrationsbidrag for Arbejdsskadestyrelsens behandling af arbejdsskadesager i 2013 (endelige bidrag) og i 2014 (foreløbigt bidrag) Brev fra beskæftigelsesministeren om kommende lovændring af sygedagpengeloven. Beskæftigelsesministeriet Orientering om kommende ændring af sygedagpengeloven Mail og svar - Snaremosen Frokostvalg klager VS: Ansøgning - Madsby LegeParke Venner MADSBY LEGEPARKS VENNER Kulturpuljen 2015, ansøgningsfrist VS: Ansøgning - Militærhistorisk Forening Fredericia Militærhistorisk Forening Kulturpuljen 2015, ansøgningsfrist Fredericia VS: Ansøgning - Fredericia Concert Band Fredericia Concert Band Kulturpuljen 2015, ansøgningsfrist VS: Ansøgning - Silverrado Ranch Linedancers Silverrado Ranch Linedancers Kulturpuljen 2015, ansøgningsfrist VS: Ansøgning - Fredericia Kunstforening Fredericia Kunstforening Kulturpuljen 2015, ansøgningsfrist Ansøgning - Bredstrup-Pjedsted revy 2015 Bredstrup-Pjedsted Amatørerne Kulturpuljen 2015, ansøgningsfrist VS: Ansøgning, Kunstnergruppen Sidelys Knustnergruppen SIDELYS Kulturpuljen 2015, ansøgningsfrist VS: Ansøgning - Fredericia Big Band Fredericia Big Band Kulturpuljen 2015, ansøgningsfrist Ansøgning Pjedsted-Bredstrup Foredragsforening Pjedsted - Bredstrup Kulturpuljen 2015, ansøgningsfrist foredragsforening Ansøgning Kunstgruppen PLUS-MINUS Fredericia Kunstforening Kulturpuljen 2015, ansøgningsfrist V/Preben Andersen Ansøgning om tilskud Fredericia Løbeklub Fredericia Løbeklub Kulturpuljen 2015, ansøgningsfrist Ansøgning, Fredericia Musikforening Marie Kirstine Fink-Nielsen Kulturpuljen 2015, ansøgningsfrist

16 66368 Ansøgning Fredericia Byorkester, koncertprojekt efterår 2015 Fredericia Byorkester (FBO) Kulturpuljen 2015, ansøgningsfrist Ansøgning Fredericia Byorkester - forårskoncert 2015 Fredericia Byorkester (FBO) Kulturpuljen 2015, ansøgningsfrist Ansøgning Militærhistorisk Forening, oktober 2014 Søren Rix Kulturpuljen 2015, ansøgningsfrist Godkendelse af deklaration Deklaration for elkabler med spændinger over 20 kv - matr.nr. 1k Vejlby og 8i Egum, begge Fredericia Jorder Varsling vedr. ændring i offentlig indsats på Fredericia Skibsværft Ændring af offentlig indsats af hensyn til overfladevand på ejendommene Gothersgade 54, Sønder Voldgade 7 m.fl samt Værftsvej 1 efter Jordforueningsloven Økonomisk udmelding for 2015 (BBR) KOMBIT A/S Økonomisk oversigt for 2015 for Bygnings- og Boligregistret (BBR) SV: Oldenborggade Oldenborggade 1A, 1B og 1C. Ukendt adresse i BBR Datatilsynets brev af dags dato pdf Anmeldelse Datatilsynet børneydelser bekræftelse VS: Datatilsynets brev af dags dato Anmeldelse til Datatilsynet, folkeregister, bekræftelse VS: Ønske om tilbud på ny gittermast (eller lignende), Fredericia Kommune Forsikringssag Vestre Ringvej gittermast påkørt (G11 tavler) nær Strandvejen VS: Ønske om tilbud på ny gittermast (eller lignende), Fredericia Kommune - image008.gif Forsikringssag Vestre Ringvej gittermast påkørt (G11 tavler) nær Strandvejen Re: Vester ringvej Forsikringssag Vestre Ringvej gittermast påkørt (G11 tavler) nær Strandvejen Anmeldelse til datatilsyn viesler Anmeldelse til Datatilsynet vielsessystemet Mail Fwd: Indbydelse til at deltage i vindmølleekskursion Henvendelse om vindmølleekskursion kombineret med virksomhedsbesøg hos LM Wind Power Godkendelse af arealoverførsel LIFA A/S Arealoverførsel, matr.nr. 49ø Erritsø By, Erritsø til 49an Erritsø By, Erritsø SV: Vedr. bolig på Mosegårdsvej Vivi Provstgaard Mosegårdsvej 7H, 7000 Fredericia Ændringer af fondsbestyrelsen Advokatfirma Trolle Fonden Agnes & Richard Sørensen's Legat Klage vedr. madordning og afstemning Maria Anita Thomasberg Andersen Klage over etablering af frokostordning i børnehaven Fyrtårnet i Skærbæk Møde vedr. maling af Danmarksport og Nørreport Spærring af Danmarksport og Nørreport i forbindelse med maling Re: Rapportering fra ZapMap, undersøgelsesid: 89 Henning Lorenzen Hvidtjørnevej / Egeskov Bygade - afvanding Bekræftelse på udbedring af kloak Korskærvej MF, 7000 Fredericia Vedr udkøsel fra Mosegådsvej Mosegårdsvej/Snaremosevej - Birketræer/oversigtsforhold Rapportering fra ZapMap, undersøgelsesid: Mosegårdsvej/Snaremosevej - Birketræer/oversigtsforhold anmodning om et møde med borgmesteren TARPGAARD A/S Glarmesterarbeide for Fredericia Kommune Bygningstegninger/Olietank Flemming Grosen Madsen Blåkjærsvej 9, 7000 Fredericia RE: Gadelys Troels Bagger Hviid Tilbagebetaling af el-afgiften - gadelys

17 69458 Anmeldelse af rotter Gl. Ribevej 19 - anmeldelse af rotter Ansøgning om till. til opstilling af en gittermast med antennepanler på KM TELECOM DANMARK A/S Strevelinsvej 23, 7000 Fredericia Strevelinsvej 23 - _446_BPA_2014.pdf Sikker mail: Arbejdsmiljø Skriftlig høring ved tilsyn Arbejdstilsynet Tilsynscenter Syd Kolding Arbejdstilsynsbesøg Pro-Aktiv, Entreprenørvej SV: Interessetilkendegivelse Fredericia Elbilpartnerskab i Vestdanmark Ansøgning om tilladelse til etablering af en snebro v/ok tankanlæg, Foreningen Taulov Europavej 6, 7000 Fredericia Europavej 16 TransportCenter SV: Møde om renovation fra Fredericia Sygehus Dagrenovation, Fredericia Sygehus, Dronningensgade 97, 7000 Fredericia VS: En lille opsang René Olesen Opsang fra borger - huller i cykelsti - grene Kontrakt med Mercuri Urval Ansættelse Direktør for Velfærd og Direktør for Vækst Jordhåndteringsplan for Nord-Syd-kanal i FredericiaC-projektet Oldenborggade 40, 7000 Fredericia Orientering fra NST angående prioritering af projekter Tilløb til Gudsø Mølleå Vedr. Carl Roses Vej 10 - tidsplan/økonomi Carl Roses Vej 10, 7000 Fredericia Ny Kredshus til FDF Fredericia Vejlby i Bøgeskov Bøgeskovvej 37E, 7000 Fredericia Referat fra 5. (sidste) møde i Vandrådet, inkl. bilag Indsatsprogram til vandområdeplan for Lillebælt / Jylland - Vandråd x allonger med underskrift Kontrakt på beklædning til personalet i Plejen (Berendsen) Formular til offentliggørelse af europæiske offentlige indkøb intern Udbud på kørsel med kølemad enotices-reference : DK-Fredericia: Madudbringning TED-Monitor: TED-publication ( ) Udbud på kørsel med kølemad Afgørelse efter jordforureningsloven. Erritsø Bygade 61, 7000 Fredericia Region Syddanmark Erritsø Bygade 61, 7000 Fredericia kortlægges ikke efter jordforureningsloven Mail fra Gjensidige fra Skade 52, , Vej&Park, , Snaremosevej Fritagelse fra den kommunale tømningsordning for benzin- og olieudskiller anlæg Europavej 15-17, Snaremosevej 180, dispensation for tømning af olieudskillere og sandfang Rapport AR-14-CA vedr. Sygehus, udtaget EUROFINS MILJØ A/S Tre-for vand A/S, Kokbjerg 30, 6000 Kolding Rapport AR-14-CA udtaget ,Kongsted Vandværk EUROFINS MILJØ A/S Tre-for vand A/S, Kokbjerg 30, 6000 Kolding Højtryk kote Rapport AR-14-CA udtaget ,Trinity Hotel EUROFINS MILJØ A/S Tre-for vand A/S, Kokbjerg 30, 6000 Kolding Rapport AR-14-CA udtaget ,Arla, Taulov Majeri EUROFINS MILJØ A/S Tre-for vand A/S, Kokbjerg 30, 6000 Kolding att: Kopimodtager drikkevand Rapport AR-14-CA udtaget ,Kaltofte Vandtårn EUROFINS MILJØ A/S Tre-for vand A/S, Kokbjerg 30, 6000 Kolding Fredericia Rapport AR-14-CA udtaget ,Børnehaven Voldly EUROFINS MILJØ A/S Tre-for vand A/S, Kokbjerg 30, 6000 Kolding Rapport AR-14-CA udtaget ,TF Albert Naursvej 35, EUROFINS MILJØ A/S Tre-for vand A/S, Kokbjerg 30, 6000 Kolding Fredericia att: Kopimodtager drikkevand Rapport AR-14-CA udtaget , Køreteknisk anlæg EUROFINS MILJØ A/S Tre-for vand A/S, Kokbjerg 30, 6000 Kolding Rapport AR-14-CA vedr. Tørskind Vork Vandværk Ø400, EUROFINS MILJØ A/S Tre-for vand A/S, Kokbjerg 30, 6000 Kolding

18 udtaget Rapport AR-14-CA vedr. Tørskind Vork Vandværk Ø500, EUROFINS MILJØ A/S Tre-for vand A/S, Kokbjerg 30, 6000 Kolding udtaget Rapport AR-14-CA vedr. Fredsted Beholderanlæg, udtaget EUROFINS MILJØ A/S Tre-for vand A/S, Kokbjerg 30, 6000 Kolding Rapport AR-14-CA vedr. Follerup Vandværk Vandværket Øst, EUROFINS MILJØ A/S Tre-for vand A/S, Kokbjerg 30, 6000 Kolding udtaget Ordre Nr : "Cat 2 - Projekt - Nitrifikationshæmning - Deres ref. Po Agrolab Egeskovvej 265, 7000 Fredericia nr.: " af Ordre Nr : "Cat 2 - Projekt - Deres ref. Po nr.: " af Agrolab Egeskovvej 265, 7000 Fredericia Rapportering af analyseresultater CAT II d Egeskovvej, 265, 7000, Fredericia Egeskovvej 265, 7000 Fredericia Oprensning i Cat II A fra Mandag d. 06. Egeskovvej, 265, 7000, Fredericia Egeskovvej 265, 7000 Fredericia Rapportering af analyseresultater CAT II d A/S DANSK SHELL SHELL Egeskovvej 265, 7000 Fredericia RAFFINADERIET Rapportering af analyseresultater CAT II d A/S DANSK SHELL SHELL Egeskovvej 265, 7000 Fredericia RAFFINADERIET Udtaget , Ordre Nr : "Cat 2 - Projekt - Deres ref. Agrolab Egeskovvej 265, 7000 Fredericia Po nr.: " af BEFUND30_A _Vers_1.pdf Udtaget , Ordre Nr : "Cat 2 - Projekt Agrolab Egeskovvej 265, 7000 Fredericia Udtaget , Ordre Nr : "Cat 2 - Projekt Agrolab Egeskovvej 265, 7000 Fredericia Ordre Nr : "Cat 2 - Projekt - Deres ref. Po nr.: " af Agrolab Egeskovvej 265, 7000 Fredericia Rapportering af analyseresultater CAT II d A/S DANSK SHELL SHELL Egeskovvej 265, 7000 Fredericia RAFFINADERIET Rapportering af analyseresultater CAT II d A/S DANSK SHELL SHELL Egeskovvej 265, 7000 Fredericia RAFFINADERIET Ordre Nr : "Cat 2 - Projekt - Deres ref. Po nr.: " af Agrolab Egeskovvej 265, 7000 Fredericia Ordre Nr : "Cat 2 - Projekt - Deres ref. Po nr.: " af Agrolab Egeskovvej 265, 7000 Fredericia Rapportering af analyseresultater CAT II d A/S DANSK SHELL SHELL Egeskovvej 265, 7000 Fredericia RAFFINADERIET Spildevandsudledning i undersøgelsespreioden.xlsx DONG E&P DK A/S Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia Dagens analyse resultater fra LURGI-døgnprøve (26. september 2014) Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia Dagens analyse resultater fra LURGI-døgnprøve (25. september 2014) Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia dages analyser af LURGI-døgnprøver (27., 28. & 29. september 2014) Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia Program for spildevandsprøver fra Shell, Fredericia fpr perioden uge 40, Egeskovvej 265, 7000 Fredericia 2014 til uge RE: Indskærpelse af vilkår 21 i supplement til tilladelse til afledning af Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia spildevand af 17. november 2010, DONG Oil Pipe A/S, Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia, CVR-nr Mail fra Gjensidige den opfølgning Skade 52, , Kultur&Fritid, , Vestre Ringvej græsareal

19 68562 Mail fra Gjensidige Skade 52, , Kultur&Fritid, , Vestre Ringvej græsareal Klage KomUdbud Sygeplejeartikler Udbud Afgørelse KomUdbud Sygeplejeartikler Udbud Klage KomUdbud Diabetesprodukter Udbud Afgørelse KomUdbud Diabetesprodukter Udbud Opsigelse af Bibnetforbindelse KMD A/S - Aalborg Aftale om tilslutning til BibNet Parkeringsplads på Jernbanegade - Vasegårdens ejerforeninger afd. E, L, M. og P Jernbanegade 19 og 21 - oversigtsproblemer ved udkørsel fra Vasegården SV: Den grundvandsansvarlige - Information om indberetning af status for boringer Indberetning af status for drikkevandsboringer ved almene vandforsyninger SV: Den grundvandsansvarlige - Information om indberetning af status for boringer Indberetning af status for drikkevandsboringer ved almene vandforsyninger Mail fra GEUS Indberetning af status for drikkevandsboringer ved almene vandforsyninger Vigtig information om prisændringer på NetForvaltning Sundhed EG KOMMUNEINFORMATION A/S Digitale løsninger NetForvaltning Sundhed Parkeringsfobud på Frederik den 3. Vej Sten Aage Jørgensen Parkering på Frederik den 3. Vej Høringssvar fra Jonna og Palle Parkering på Frederik den 3. Vej Høringssvar fra Annette og Jens Parkering på Frederik den 3. Vej Høringssvar fra Tue og Freja Parkering på Frederik den 3. Vej x allonger med underskrift Kontrakt på beklædning til køkkenpersonalet (Berendsen) Landinspektørattest Skærbæk Havn Skærbæk Havnegade 53, 7000 Fredericia Kontrakt vedr. handicapbiler forlænget til for 9 af de 11 kommuner by udbud på levering af opbygning af biler til handicappede handicapbiler Kloaktegning som udført vedr. Aktivitetshuse i Sømderparken og Per Henriksen Prangervej 140, 7000 Fredericia Korskærparken Registreringsmeddelelse U , referencenr c Geodatastyrelsen Arealoverførsel af matr.nre. 8ac, 8d, 8e Børup by, Taulov samt matr.nre. 3af, 20k, 20l og 20m Taulov by, Taulov arealoverføres til matr. nr. 67a Taulov by, Taulov (4. jernbanespor ved Taulov) Bilag 8 Miljøscreening KPT SVL forslag.pdf Kommuneplanrevision Bilag 7 Bemærkning fra Hanne og Rolf Jensen.pdf Kommuneplanrevision Bilag 6 Bemærkninger fra landbrugsorganisationerne.pdf Kommuneplanrevision Bilag 5 Vurdering af konsekvenserne af SVL udpegningen.pdf Kommuneplanrevision Bilag 4 Udpegning af SVL i andre kommuner.pdf Kommuneplanrevision Bilag 3 Fleksibilitet i udpegningen af SVL.pdf Kommuneplanrevision Bilag 2 Redegørelse for udpegning af SVL i Fredericia Kommune.pdf Kommuneplanrevision Varsel om huslejeforhøjelse Boligkontoret Fredericia Lejekontrakt bofællesskabet Ullerupdalvej 96 udviklingshæmmede og yngre fysisk handicappede

2007 Fredericia Status

2007 Fredericia Status 2007 Oplandsskema for Fredericia Udskrevet den 12-06-2007 Side 1 F3-01 K Hannerup Brovej S 13,15 0,20 2,63 50 50 0,1 0,1 0,2 1 SE F30101U Lillebælt F3-02 K Søndermarksvej Syd S 34,94 0,30 10,48 1.020 1.020

Læs mere

Indgående post uge 14 ( 30. marts 3. april 2015 )

Indgående post uge 14 ( 30. marts 3. april 2015 ) Indgående post uge 14 ( 30. marts 3. april 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 20740 Rapport AR-15-CA-00288740-01 udtaget 25.03.2015 EUROFINS MILJØ A/S 30-03-2015 Vejlbyvej

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender 330-2015-527980 Svar fra NAVN 08-10-2015 Byrådssekretariatet Advokatanpartsselskabet Adduco 330-2015-527900 Ansøgningen annulleres 08-10-2015 Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Ansøgning om

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender Vedr. fejlrapport på indberetning af statistikdata til

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender Vedr. fejlrapport på indberetning af statistikdata til Vedr. fejlrapport på indberetning af statistikdata til 330-2015-422434 Ankestyrelsen 14-08-2015 Center for Arbejdsmarked og Integration Ankestyrelsen Vedr. fejlrapport på indberetning af statistikdata

Læs mere

04-11-2014 Stillingsannoncer, offentliggjorte, 2014 respirationsteamet, oktober 76826 Plejens Administration og vikarkorps, 3 SSA'ere og 2 SSH'ere,

04-11-2014 Stillingsannoncer, offentliggjorte, 2014 respirationsteamet, oktober 76826 Plejens Administration og vikarkorps, 3 SSA'ere og 2 SSH'ere, Indgående post uge 45 ( 3. 7. november 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 77111 SUK Fredericia - afmelding af time onsdag på Fredericia Sygehus 05-11-2014 Fordeling af timer

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 29 ( 14. 18. Juli 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 48068 Indtægts-/Udgiftsbilag 16-07-2014 Skade, Proaktiv, 07.01.2014, 41 47996 Brev fra Sydøstjyllands

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 04-11-2015 181203-15_v1_-Accept af Sikkerhedsrapporten for 181376 hemu 12062

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 04-11-2015 181203-15_v1_-Accept af Sikkerhedsrapporten for 181376 hemu 12062 Åben postliste 03/11-2015 04/11-2015 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 04-11-2015 181203-15_v1_-Accept af Sikkerhedsrapporten for 181376 hemu 12062 04-11-2015

Læs mere

Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn 779-2015- 237208 779-2015- 28200

Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn 779-2015- 237208 779-2015- 28200 Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn - 237208 Høringssvar fra Glyngøre Vuggestue og Børnehave samt Harrevig Børnehus vedr. tilskud til private institutioner -

Læs mere

Sagsår Sagsløbenr. Journaldato Dokumenttitel Sagsansvarlig enhed

Sagsår Sagsløbenr. Journaldato Dokumenttitel Sagsansvarlig enhed Sagsår Sagsløbenr. Journaldato Dokumenttitel Sagsansvarlig enhed 2016 10983 07-03-2016 Svar STJERNEHØRING Landzone Byggesag 2016 11161 07-03-2016 Svar STJERNEHØRING Virksomhed Byggesag 2016 11161 07-03-2016

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender 330-2015-488511 Ansøgning om lovliggørelse af eksisterende ridebane 21-09-2015 Center for Teknik og Miljø Borger Fremsendes nyt kortbilag nr. 4 som erstatter det 330-2015-488358 tidligere fremsendte 21-09-2015

Læs mere

330-2016-280650 Lodshusvej 84230 19-05-2016 Center for Teknik og Miljø 29688524 HØJVANG LABORATORIER A/S

330-2016-280650 Lodshusvej 84230 19-05-2016 Center for Teknik og Miljø 29688524 HØJVANG LABORATORIER A/S 330-2016-280359 Kloak-færdigmelding 19-05-2016 Center for Teknik og Miljø 10273498 SLAGELSE KLOAKSERVICE ApS 330-2016-280354 Svar fra NAVN - Træffetidspunkter 19-05-2016 Center for Kommunale Ejendomme

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 12-02-2015 Høringsbrev - 28242 LEMR 2412

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 12-02-2015 Høringsbrev - 28242 LEMR 2412 Åben postliste 12. februar 2015 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Høringsbrev - 28242 LEMR 2412 Høringsudgave - 28241 LEMR 2412 Miljørapport - 28240 LEMR

Læs mere

Aktindsigt Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr.

Aktindsigt Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Åben postliste 22. november 2013 Teknisk område Aktindsigt Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Åben 22-11-2013 12-09-2013 SV: Matrikulær sag vedr. - Dialog

Læs mere

330-2016-5754 Indkaldelse til samtale 05-01-2016 Center for Arbejdsmarked og Integration Borger

330-2016-5754 Indkaldelse til samtale 05-01-2016 Center for Arbejdsmarked og Integration Borger svar på anmodning om aktindsigt vedr. Krabbevej 5, 330-2016-5374 4200 05-01-2016 Center for Teknik og Miljø 25 79 79 81 SK FORSYNING A/S 330-2016-5390 Indkaldelse til samtale 05-01-2016 Center for Arbejdsmarked

Læs mere

Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 13-12-2013 13-12-2013 - kommentarer til udkast - 191291 jebn 24058

Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 13-12-2013 13-12-2013 - kommentarer til udkast - 191291 jebn 24058 Åben post 13. december 2013 Teknisk område Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 13-12-2013 07-12-2013 Beskrivelse - boldbane - 191321 chaa 23870 13-12-2013 07-12-2013

Læs mere

Klient Fredericia Kommune (013928) Omsætning

Klient Fredericia Kommune (013928) Omsætning Klient Fredericia Kommune (013928) Omsætning Rækkenavne Sag Vedr Diverse bistand 013928-0007 Løbende bistand 013928-0166 Forældelse Ekspropriation 013928-0159 Overtagelsespligt (overtaksation) 013928-0164

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 16-12-2014 VS: Rapport AR-14-CA-00259115-01 vedr. - att: - - 215996 kihm 1252

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 16-12-2014 VS: Rapport AR-14-CA-00259115-01 vedr. - att: - - 215996 kihm 1252 Åben postliste 16. december 2014 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. SV: - Udviklingsstrategi til høring. Anmodning om opsætning i brevformat 216034 rlbr

Læs mere

330-2015-433660 SV: Slagelse Kommunes kommentarer til slutrapporten 19-08-2015 Center for Teknik og Miljø 33 15 72 74 Naturstyrelsen

330-2015-433660 SV: Slagelse Kommunes kommentarer til slutrapporten 19-08-2015 Center for Teknik og Miljø 33 15 72 74 Naturstyrelsen 330-2015-431170 Indkaldelse til samtale 19-08-2015 Center for Arbejdsmarked og Integration Borger 330-2015-431174 Tilbagekaldelse af påbud 19-08-2015 Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender 330-2015-431155

Læs mere

Post. Oprettet den 02-09-2014 07:43 af Tina Knudsen Nyt dokument

Post. Oprettet den 02-09-2014 07:43 af Tina Knudsen Nyt dokument Journalnummer 16.05A Forvaltning Børne- og Kulturområde Daginstitutionsafdeling Dokumentdato 30-06-2014 "Gl. Skovridergaard" Dokumenttitel Bekræftelse fra Gl. Skovridergaard - Ref: 047016

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 29-04-2015 - ønsker at se høringssvar fra styrelser - 76770 jebn 14442

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 29-04-2015 - ønsker at se høringssvar fra styrelser - 76770 jebn 14442 Åben postliste 29. april 2015 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 29-04-2015 - ønsker at se høringssvar fra styrelser - 76770 jebn 14442 29-04-2015 Alle skal

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 16-04-2015 Mail fra fjernelse af jord - 68289 MALY 4132

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 16-04-2015 Mail fra fjernelse af jord - 68289 MALY 4132 Åben postliste 16. april 2015 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 16-04-2015 Mail fra fjernelse af jord - 68289 MALY 4132 16-04-2015 Anneks - grundplan med

Læs mere

Post. Journalnummer 16.03A00 Forvaltning Børne- og Kulturområde

Post. Journalnummer 16.03A00 Forvaltning Børne- og Kulturområde Journalnummer 16.03A00 Forvaltning Børne- og Kulturområde Familiehuset Dokumentdato 26-03-2012 Hans Jørgen Jensen/Børn-Kultur/Ikast-Brande Dokumenttitel Vs: Plejefamilier: Ikast-Brande Kommune: Opfølgning

Læs mere

Dokumenttitel Afs/modt navn Journalda to 57126 SV: Ungemiljø - alle hører under Stefan Eis 27-08- 2015

Dokumenttitel Afs/modt navn Journalda to 57126 SV: Ungemiljø - alle hører under Stefan Eis 27-08- 2015 Indgående post uge 35 ( 24. 28. august ) Løben r. Dokumenttitel Afs/modt navn Journalda to 57126 SV: Ungemiljø - alle hører under Stefan Eis 27-08- 56434 Bøgeskovhallen - årsegnskab 2014 25-08- 56431 Bøgeskovhallen

Læs mere

Forventet Kunde Aftalekonto Kundenavn 1 Kunde postnr. Kunde by Kunde vej Husnr

Forventet Kunde Aftalekonto Kundenavn 1 Kunde postnr. Kunde by Kunde vej Husnr Fjernaflæst Skabelon I alt 6.907.613 687.286 7.594.899 Aftagenr status Leverandør jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-11 jun-12 Forbrug_JUL201 1_JUN2012 Forventet

Læs mere

Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr.

Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Åben postliste 4. november 2013 Teknisk område Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 04-11-2013 04-11-2013 Gl. notat fra - om farligt affald - 166102 jast 3904

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 26-03-2015 SV: Godkendelse af vedtægt. - 58133 tihj 14183

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 26-03-2015 SV: Godkendelse af vedtægt. - 58133 tihj 14183 Åben postliste 26. marts 2015 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. SV: Godkendelse af vedtægt. - 58133 tihj 14183 Forespørgsel om ændring af vedtægter - 58123

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 30-09-2015 Planlægning af møde Forslag og svar 159128 rlbr 15508

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 30-09-2015 Planlægning af møde Forslag og svar 159128 rlbr 15508 Åben postliste 30/09-2015 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Planlægning af møde Forslag og svar 159128 rlbr 15508 Sløjfningsblanket - tanken er sløjfet

Læs mere

Oplyses af afsender Aktindsigt - Elme Alle 194220 Korsør - lovliggørelse af

Oplyses af afsender Aktindsigt - Elme Alle 194220 Korsør - lovliggørelse af Center for Arbejdsmarked og 330-2015-111366 Opsigelse Hosting af www.fleksjobslagelse.dk 04-03-2015 Integration Aktindsigt - Elme Alle 194220 Korsør - lovliggørelse af 330-2015-110774 udestue 04-03-2015

Læs mere

Postliste Hjørring Kommune. den 2. maj 2016

Postliste Hjørring Kommune. den 2. maj 2016 Postliste Hjørring Kommune den 2. maj Afsendte breve: Sagsnummer Sagstitel Afsendt Dokumenttitel 20.00.00-Ø40-220-16 23446-15 23446-15 108-16 07.18.06-K08-07.18.06-K08-02.00.00-G01- legeredskaber,, legeredskaber,,

Læs mere

29-07-2015 Det Administrative Kontaktforum (DAK) 2013 19-03-2015 49661 Dagsorden til møde i Det administrative Kontaktforum den 19-

29-07-2015 Det Administrative Kontaktforum (DAK) 2013 19-03-2015 49661 Dagsorden til møde i Det administrative Kontaktforum den 19- Indgående post uge 31 ( 27. 31. juli 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 50351 Udbetalingsbilag 31-07-2015 Skade, Fuglsanggård, 23.05.2014, 32, 7379860-32 50161 Genbrugspladsen

Læs mere

Postliste Hjørring Kommune. den 4. maj 2016

Postliste Hjørring Kommune. den 4. maj 2016 Postliste Hjørring Kommune den 4. maj Afsendte breve: Sagsnummer Sagstitel Afsendt Dokumenttitel G01-235-15 G01-235-15 G01-11 G01-417-14 G01-417-14 152-08 152-08 G01-733-14 20131009944, Skolegade 21A (9800),

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr.

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Åben postliste 20. marts 2014 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. VS: Udmelding af vejledende udgiftsrammer til byfornyelsesformål for 2014 - Bilag_2_2014.pdf

Læs mere

330-2015-418013 12.pdf 13-08-2015 Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender

330-2015-418013 12.pdf 13-08-2015 Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender 330-2015-416563 IMG_0040.JPG 13-08-2015 Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender 330-2015-416562 IMG_0045.JPG 13-08-2015 Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender 330-2015-416564 IMG_0041.JPG

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Afsendt Afsender Modtager

Dokumentnr Overskrift Afsendt Afsender Modtager Dokumentnr Overskrift Afsendt Afsender Modtager 330-2015-17060 Svar til NST: Afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 3. Matrikel 105b Slagelse Markjorder, Slagelse Kommune 09-01-2015 Center for Teknik

Læs mere

Post. Journalnummer 20.00G00 Forvaltning Børne- og Kulturområde

Post. Journalnummer 20.00G00 Forvaltning Børne- og Kulturområde Journalnummer 20.00G00 Forvaltning Børne- og Kulturområde Kultur og Fritid "Vejle Amts Folkeblad - Horsens Folkeblad Redaktionen" "Ikast Avis Steen Hebsgaard"

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 5 ( 27. 31. januar 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 8275 SV fra Ib ang. Halfordeling 2014/2015 30-01-2014 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 13-04-2015 Ansøgning side 1-65192 evlo 14926

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 13-04-2015 Ansøgning side 1-65192 evlo 14926 Åben postliste 13. april 2015 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Ansøgning side 1-65192 evlo 14926 Ansøgning side 2-65190 evlo 14926 Situationsplan - 65188

Læs mere

Center for Kultur, Fritid og Borgerservice. 330-2015-111716 Bevilling 05-03-2015. Borger

Center for Kultur, Fritid og Borgerservice. 330-2015-111716 Bevilling 05-03-2015. Borger 330-2015-112938 Svar vedr henvendelse i borgmesterens træffetid 05-03-2015 Center for Teknik og Miljø 330-2015-111508 Afvikling indskudslån - fraflyttet, regning ult. marts 2015 05-03-2015 Center for Økonomi

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender Bestilling: Import af affald - Slagelse Kommunens udtalelse til anmeldelse nr. SE 150061 udbedes inden

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender Bestilling: Import af affald - Slagelse Kommunens udtalelse til anmeldelse nr. SE 150061 udbedes inden Bestilling: Import af affald - Slagelse Kommunens udtalelse til anmeldelse nr. SE 150061 udbedes inden 330-2015-301526 250615 11-06-2015 Center for Teknik og Miljø 25798376 Miljøstyrelsen Bestilling: Import

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Dato Afsender Modtager

Dokumentnr Overskrift Dato Afsender Modtager 330-2015-382897 Meddelselse om Byggearbejde 20-07-2015 Center for Teknik og Miljø Borger 330-2015-382865 SV: Vedr. Ombygning af garage til beboelse 20-07-2015 Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender

Læs mere

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Indgående post uge 35 ( 25. 29. august 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 60229 Anmeldelse om påbegyndt byggearbejde Frank Krogh Iversen 29-08-2014 Egholmvænget 3, 7000 Fredericia

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 11 ( 14. 18. marts 2016 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 18312 SV Energinet - yderligere oplysninger 18-03-2016 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 29-10-2015 Visualiseringstegninger.pdf - 178213 doaa 26380

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 29-10-2015 Visualiseringstegninger.pdf - 178213 doaa 26380 Åben postliste 29/10-2015 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Visualiseringstegninger.pdf - 178213 doaa 26380 - værktøjet på cykelservicestationen på - -

Læs mere

Postliste Hjørring Kommune. den 3. maj 2016

Postliste Hjørring Kommune. den 3. maj 2016 Postliste Hjørring Kommune den 3. maj Modtaget breve: Sagsnummer Sagstitel Modtaget Dokumenttitel 631-14 8-14 135-16 01.02.05-K08-10-15 01.05.08-P25-25-15 09.17.00-K08-29-09 116-16 82-16 113-16 255-16

Læs mere

Keld Larsen. Parcelvej 27. 7000 Fredericia. Leif Thomassen Parcelvej 17 7000 Fredericia. Søren Peder Sørensen Parcelvej 21 7000 Fredericia

Keld Larsen. Parcelvej 27. 7000 Fredericia. Leif Thomassen Parcelvej 17 7000 Fredericia. Søren Peder Sørensen Parcelvej 21 7000 Fredericia Plan & Byg INDSIGELSESNOTAT og INDSIGELSER Kommuneplantillæg nr. 22 og Lokalplan nr. 324, Aktivitetshus, Sønderparken. 30.05.2013 Sags-ID:12/10606 Sagsbehandler: Gitte Frank Andresen Nr. Navn Adresse E-mail

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 09-07-2013 Færdigmelding fra bygherre.pdf - 99660 stmo 4394

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 09-07-2013 Færdigmelding fra bygherre.pdf - 99660 stmo 4394 Postliste Teknik og Miljø Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Færdigmelding fra bygherre.pdf - 99660 stmo 4394 el-installatørattest - 99652 alja 5822 SV: Aktindsigt... -

Læs mere

Post. Oprettet den 19-03-2015 10:14 af Karen Bach Nyt dokument

Post. Oprettet den 19-03-2015 10:14 af Karen Bach Nyt dokument Journalnummer 16.05A Forvaltning Børne- og Kulturområde Daginstitutionsafdeling Dokumentdato 16-01-2015 Mette Juel Pedersen Dokumenttitel Info og program: Forskning i og praksisnær afdækning

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr.

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Åben postliste 10. februar 2015 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 10-02-2015 Udkast til plan for skiltning af National 1 som Eurovelo 12 cykelrute - 26243

Læs mere

Indgående post uge 42 ( 13. 17. oktober 2014 )

Indgående post uge 42 ( 13. 17. oktober 2014 ) Indgående post uge 42 ( 13. 17. oktober 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 72107 Domus Axel A/S, Kommunalt P-anlæg_AVS-rapport.pdf 15-10-2014 Samlesag for inspektionsrapporter

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Sagsbehandler Sagsløbenr. 20-03-2013 SV: Forespørgsel til - - Renovation - - - jecr 56

Journaldato Dokumenttitel Indhold Sagsbehandler Sagsløbenr. 20-03-2013 SV: Forespørgsel til - - Renovation - - - jecr 56 Åben postliste 20. marts 2013 Center for Plan, Teknik og Miljø Journaldato Dokumenttitel Indhold Sagsbehandler Sagsløbenr. SV: Forespørgsel til Renovation jecr 56 Kvittering for modtagelse af ansøgning

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Dato Afsender Modtager

Dokumentnr Overskrift Dato Afsender Modtager 330-2016-668501 Udtage vandprøve 15-11-2016 Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender 330-2016-668512 Udtage vandprøve 15-11-2016 Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender 330-2016-668472 Udtage

Læs mere

Post. Journalnummer 17.01.05P Forvaltning Børne- og Kulturområde

Post. Journalnummer 17.01.05P Forvaltning Børne- og Kulturområde Journalnummer 17.01.05P Forvaltning Børne- og Kulturområde PPR Dokumentdato 06-08-2013 Vestgruppen;Sønderhusevej 6,;7430 Ikast Dokumenttitel Aftale mellem Vestgruppen og Ikast-Brande Kommune vedr. skoletilbud

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 20-10-2015 Mail fra - med supplerende oplysning til sagen - 172225 jaiv 24869

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 20-10-2015 Mail fra - med supplerende oplysning til sagen - 172225 jaiv 24869 Åben postliste 20/10-2015 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 20-10-2015 Mail fra - med supplerende oplysning til sagen - 172225 jaiv 24869 20-10-2015 Mail

Læs mere

Post. Dokumenttitel Afgørelse til ansøger - Fasterholtvej 31, 7330 Brande Sagsnr. 2014/33835 Dokumentnr. 2014/33835 002

Post. Dokumenttitel Afgørelse til ansøger - Fasterholtvej 31, 7330 Brande Sagsnr. 2014/33835 Dokumentnr. 2014/33835 002 Journalnummer Naturbeskyttelse tob@nst.dk Dokumenttitel Afgørelse til ansøger - Fasterholtvej 31, 7330 Brande Sagsnr. 2014/33835 Dokumentnr. 2014/33835 002 Journalnummer Adresser Maibrith Nørholm Andersen;Fredensgade

Læs mere

Att. Solveig F. Jørgensen, e-post: sofjo@dongenergy.dk 23-10-2014 Sags id.: 14/10213 Sagsbehandler: Ellen Vibeke Olesen KS: Henrik Aagaard Jørgensen

Att. Solveig F. Jørgensen, e-post: sofjo@dongenergy.dk 23-10-2014 Sags id.: 14/10213 Sagsbehandler: Ellen Vibeke Olesen KS: Henrik Aagaard Jørgensen DONG Energy A/S, Skærbækværket Klippehagevej 22, Skærbæk 7000 Fredericia Att. Solveig F. Jørgensen, e-post: sofjo@dongenergy.dk 23-10-2014 Sags id.: 14/10213 Sagsbehandler: Ellen Vibeke Olesen KS: Henrik

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 28-04-2015 Materiale til forhåndsdialog - 75798 chaa 7963

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 28-04-2015 Materiale til forhåndsdialog - 75798 chaa 7963 Åben postliste 28. april 2015 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Materiale til forhåndsdialog - 75798 chaa 7963 IDEOPLÆG - 2015-03-12-75797 chaa 7963 Supplerende

Læs mere

Post. Oprettet den 15-12-2014 13:13 af Simone Smidt Hansen Nyt dokument

Post. Oprettet den 15-12-2014 13:13 af Simone Smidt Hansen Nyt dokument Journalnummer 16.03G Forvaltning Børne- og Kulturområde Børn- og Kulturområde Lisbeth Bjørn Hansen Dokumenttitel evaluering læsegrupper Sagsnr. 2013/23800 Dokumentnr. 2013/23800 071 Journalnummer Naturbeskyttelse

Læs mere

Referat for: Hjørring Nordre og Søndre provstiudvalg PU møde 11. februar 2014. Kl. 13:00 Mødested: Hjørring Søndre Provsti

Referat for: Hjørring Nordre og Søndre provstiudvalg PU møde 11. februar 2014. Kl. 13:00 Mødested: Hjørring Søndre Provsti Referat for: Hjørring Nordre og Søndre provstiudvalg PU møde 11. februar 2014. Kl. 13:00 Mødested: Hjørring Søndre Provsti Afbud fra: Line Skovgaard Pedersen. Mogens Sørensen mødte ca. kl. 15:00 Mødepunkt

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Sagsbehandler Sagsløbenr. gør opmærksom på krav om dubleret overvågning - jebn 1464

Journaldato Dokumenttitel Indhold Sagsbehandler Sagsløbenr. gør opmærksom på krav om dubleret overvågning - jebn 1464 Åben postliste 22. november Center for Plan, Teknik og Miljø Journaldato Dokumenttitel Indhold Sagsbehandler Sagsløbenr. gør opmærksom på krav om dubleret overvågning af niveau i tank - jebn 1464 Udledningstilladelse

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr Olietanksblanket - Scan jpg hamo 7636

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr Olietanksblanket - Scan jpg hamo 7636 Åben postliste 1. juli 2014 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 01-07-2014 Olietanksblanket - Scan01072014.jpg - 121706 hamo 7636 01-07-2014 Mail fra olietank

Læs mere

Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 24-10-2013 24-10-2013 SV: tilsyn udført i dag - - 160335 lacm 2128

Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 24-10-2013 24-10-2013 SV: tilsyn udført i dag - - 160335 lacm 2128 Åben postliste 24. oktober 2013 Teknisk område Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 24-10-2013 24-10-2013 SV: tilsyn udført i dag - - 160335 lacm 2128 24-10-2013

Læs mere

A/S DANSK SHELL SHELL- RAFFINADERIET

A/S DANSK SHELL SHELL- RAFFINADERIET Indgående post uge 38 ( 14. 18. september 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 62043 Erritsø Fællesskole, Afd. Krogsagervej_ABA rapport 16-09-2015 Samlesag for inspektionsrapporter

Læs mere

330-2015-558544 Rumlepotten 26-10-2015 Center for Børn og Familie Oplyses af afsender

330-2015-558544 Rumlepotten 26-10-2015 Center for Børn og Familie Oplyses af afsender 330-2015-558713 Information til ansøger 26-10-2015 Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender 330-2015-558723 Indkaldelse til samtale om uddannelsesløft 26-10-2015 Center for Arbejdsmarked og Integration

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Sagsbehandler Sagsløbenr.

Journaldato Dokumenttitel Indhold Sagsbehandler Sagsløbenr. Åben postliste 10. januar 2013 Center for Plan, Teknik og Miljø Re: Gravetilladelse vedr., kloak - Gravetilladelser vedr. - forlængelse af gravetilladelse til 7/1-2013 1310 - ændring af graveperiode -

Læs mere

21-10-2015 Center for Kommunale Ejendomme EDC 21-10-2015 Center for Teknik og Miljø Borger

21-10-2015 Center for Kommunale Ejendomme EDC 21-10-2015 Center for Teknik og Miljø Borger 330-2015-557562 Endelig dagsorden og mødeudvidelse - SB 21-10-2015 Byrådssekretariatet Slagelse Boligselskab 330-2015-557420 SV: Byggesager Kortbilag til NaturErhverv: Kortbilag mv til Kontrolbesøg 330-2015-554279

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 16 ( 13. 17. april 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 24518 vedligehold + halfordeling i både Bygadens hal og Erritsøidrætscenter 17-04-2015 Fordeling af

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Boligselskabet Birkebo på Bistrupvej 103, 3460 Birkerød.

Referat af bestyrelsesmøde i Boligselskabet Birkebo på Bistrupvej 103, 3460 Birkerød. Referat af bestyrelsesmøde i Boligselskabet Birkebo på Bistrupvej 103, 3460 Birkerød. mandag den 27.april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Bent Nielsen Jette Hansen Susanne Karlsson Birgitte Pedersen Morten Wulff-

Læs mere

Indgående post uge 16 ( 18. 22. april 2016 )

Indgående post uge 16 ( 18. 22. april 2016 ) Indgående post uge 16 ( 18. 22. april 2016 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 26045 SV: Erritsø Fællesskole - Bakkeskolehallen - skolens brug og Ungemiljø Tina Viborg 21-04-2016

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr bemærkninger mome 5408

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr bemærkninger mome 5408 Åben postliste 2. april 2014 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 02-04-2014 - - godkender ubetinget vigepligt 63305 mome 5408 02-04-2014 - - bemærkninger

Læs mere

Post. Oprettet den 20-01-2012 13:30 af Bodil Larsen Nyt dokument

Post. Oprettet den 20-01-2012 13:30 af Bodil Larsen Nyt dokument Journalnummer Landzonetilladelser Dokumentdato 09-01-2012 Lars Jakob Hauge;Givevej 61;Frisbæk, 8766 Nørre Snede Dokumenttitel Afgørelse om landzonetilladelse Sagsnr. 2012/00116 Dokumentnr. 2012/00116 005

Læs mere

Gebyrvedtægt. Byggesagsbehandling

Gebyrvedtægt. Byggesagsbehandling Gebyrvedtægt Byggesagsbehandling Gældende fra 1. februar 2016 Kapitel 1 Formål 1. Ved lov nr. 640 af 12. juni 2013 har Folketinget besluttet, at de kommuner der vil opkræve gebyr for byggesagsbehandling

Læs mere

SV: Eventuel indbygning af overskudsjord i østvendte

SV: Eventuel indbygning af overskudsjord i østvendte Bekræftelse fra ejendomsmægler om udbud af 330-2015-539777 udlejningsejendomme 14-10-2015 Center for Kommunale Ejendomme EDC 330-2015-539719 Indretning af restaurant 14-10-2015 Beredskab Oplyses af modtager

Læs mere

Post. Journalnummer 20.00A00 Forvaltning Børne- og Kulturområde

Post. Journalnummer 20.00A00 Forvaltning Børne- og Kulturområde Journalnummer 20.00A00 Forvaltning Børne- og Kulturområde Kultur og Fritid Dokumentdato 06-08-2010 Inge Svensson/Teknisk/Ikast-Brande Dokumenttitel kontoplan - genbrugspladser, dagrenovation mv. - august

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr Spørgsmål ang. underskriftsindsamling LEMR 7927

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr Spørgsmål ang. underskriftsindsamling LEMR 7927 Åben postliste 7. maj 2014 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Spørgsmål ang. underskriftsindsamling - 83833 LEMR 7927 Anmodning om kommentarer til citat

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr SV: Fælles Nordjysk spritkampagne jaol 8507

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr SV: Fælles Nordjysk spritkampagne jaol 8507 Åben postliste 13. maj 2014 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 13-05-2014 SV: Fælles Nordjysk spritkampagne - - 88846 jaol 8507 13-05-2014 SV: Fælles Nordjysk

Læs mere

Post. Oprettet den 19-12-2014 10:29 af Simone Smidt Hansen Nyt dokument

Post. Oprettet den 19-12-2014 10:29 af Simone Smidt Hansen Nyt dokument Journalnummer 16.05A Forvaltning Børne- og Kulturområde Daginstitutionsafdeling Dokumentdato 17-12-2014 Susanne Justesen/Børn-Kultur/Ikast-Brande Dokumenttitel Vs: Sikker mail: Arbejdsmiljø [Ref.nr.=dfb255ea11a441468ee84898e9db0aea]

Læs mere

Post. Journalnummer 00.01A Forvaltning Børne- og Kulturområde

Post. Journalnummer 00.01A Forvaltning Børne- og Kulturområde Journalnummer 00.01A Forvaltning Børne- og Kulturområde Kultur og Fritid Dokumentdato 18-03-2015 "Alice Rinder" Dokumenttitel Lokaler 2015-16 Sagsnr. 2012/18140 Dokumentnr. 2012/18140

Læs mere

Postliste Hjørring Kommune. den 27. april 2016

Postliste Hjørring Kommune. den 27. april 2016 Postliste Hjørring Kommune den 27. april Afsendte breve: Sagsnummer Sagstitel Afsendt Dokumenttitel 09.17.25-K08-223-08 15 490-16 24 175-16 24 12 24 24 73-15 11 1084-15 Snevrevej 26, Horne -Tilsyn og håndhævelse,

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender 330-2015-412873 Færdigmelding + Erklæring om teknisk dokumentation 11-08-2015 Center for Teknik og Miljø Borger 330-2015-412880 Partshøring - mail fra nabo 11-08-2015 Center for Teknik og Miljø Borger

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Dato Afsender Modtager 330-2016-87313 Påbud 11-02-2016 Center for Teknik og Miljø Borger 330-2016-87334 SV: Parkering på

Dokumentnr Overskrift Dato Afsender Modtager 330-2016-87313 Påbud 11-02-2016 Center for Teknik og Miljø Borger 330-2016-87334 SV: Parkering på 330-2016-87313 Påbud 11-02-2016 Center for Teknik og Miljø Borger 330-2016-87334 SV: Parkering på cykel/gangsti og rabat på Borgbjergvej, Boeslunde 11-02-2016 Center for Teknik og Miljø Borger 330-2016-87302

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00766 Ref. Anlhh/Molut Dato: 16. sept. 2015

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00766 Ref. Anlhh/Molut Dato: 16. sept. 2015 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00766 Ref. Anlhh/Molut Dato: 16. sept. 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse Køge Jorddepot CVR nummer 29189374 Virksomhedstype

Læs mere

Center for Arbejdsmarked og. 330-2015-25652 Orientering om skærpet sanktion. Borger

Center for Arbejdsmarked og. 330-2015-25652 Orientering om skærpet sanktion. Borger 330-2015-28835 Orientering af NAVN om besigtigelse 15-01-2015 Center for Teknik og Miljø 330-2015-28834 Kvittering for modtagelse af anmeldelse 15-01-2015 Center for Teknik og Miljø 330-2015-27603 Mail

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 08-august-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Erik Stoumanns kontor Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr.

Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Åben postliste 27. september 2013 Teknisk område Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 27-09-2013 27-09-2013 Matrikulær sag til godkendelse - grøn erklæring.odt

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. Ref. ANLHH/ANVED Dato: 23. feb. 2015

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. Ref. ANLHH/ANVED Dato: 23. feb. 2015 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. Ref. ANLHH/ANVED Dato: 23. feb. 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Havbundssedimentdepot - Horsens Havn Virksomhedens adresse Ove Jensens Allé

Læs mere

Post. Journalnummer 00.01A00 Forvaltning Børne- og Kulturområde

Post. Journalnummer 00.01A00 Forvaltning Børne- og Kulturområde Journalnummer 00.01A00 Forvaltning Børne- og Kulturområde Kultur og Fritid Dokumentdato 23-02-2012 "Inger-Marie og Gunner" Dokumenttitel Lokaler 2012 og 2013 Sagsnr. 2012/10395

Læs mere

Byggeriets art og omfang Indretning af 6 lejligheder 2 på hver af de 3 etager i hovedbygningen til Slettenhus.

Byggeriets art og omfang Indretning af 6 lejligheder 2 på hver af de 3 etager i hovedbygningen til Slettenhus. Byg og Ejendom Peer Aagaard Slettenhus Gl. Strandvej 163 3050 Humlebæk Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf 7256 5000 byggesager@fredensborg.dk www.fredensborg.dk Sagsnr. 2013-398 Den 15. november 2013 BYGGETILLADELSE

Læs mere

19-03-2015 Cykelløbet Rands Fjord Rundt 2015-05.06.2015 Rundt 18152 RE: Afspærring af Oldenborggade i forbindelse med Rands Fjord

19-03-2015 Cykelløbet Rands Fjord Rundt 2015-05.06.2015 Rundt 18152 RE: Afspærring af Oldenborggade i forbindelse med Rands Fjord Indgående post uge 12 ( 16. 20. marts 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 18347 SV: FHK 90 - spørgsmål vedr. elitehold og antal 20-03-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Københavnergården i Kløverhytten d. 10. april 2008 kl. 19.00

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Københavnergården i Kløverhytten d. 10. april 2008 kl. 19.00 Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Københavnergården i Kløverhytten d. 10. april 2008 kl. 19.00 Bestyrelsen var repræsenteret af Inge Lindrup, Søren Gynther-Sørensen og Henrik Ottendal,

Læs mere

05-06-2015 Stillingsannoncer, offentliggjorte, 2015 fritidsleder, maj 35957 Plejen, Kvalitets- og projektmedarbejder til Plejen -

05-06-2015 Stillingsannoncer, offentliggjorte, 2015 fritidsleder, maj 35957 Plejen, Kvalitets- og projektmedarbejder til Plejen - Indgående post uge 23 ( 1. 5. juni 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 35808 Re: tilbagemelding vedr. til i EIC i næste sæson 03-06-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 03-02-2015 Svar på mail med supplerende materiale - 21430 doaa 21339

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 03-02-2015 Svar på mail med supplerende materiale - 21430 doaa 21339 Åben postliste 3. februar 2015 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 03-02-2015 Svar på mail med supplerende materiale - 21430 doaa 21339 03-02-2015 koteplan

Læs mere

06-07-2015 Ansøgning om udsættelse af - arrangement - 114617 sili 5042. 06-07-2015 svar fra transportministeriet - - 114594 gihy 20506

06-07-2015 Ansøgning om udsættelse af - arrangement - 114617 sili 5042. 06-07-2015 svar fra transportministeriet - - 114594 gihy 20506 Åben postliste 6. juli 2015 Teknisk område Ansøgning om udsættelse af - arrangement - 114617 sili 5042 svar fra transportministeriet - - 114594 gihy 20506 SV: kvittering fra - Dispensation fra naturbeskyttelseslovens

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Torsdag den 06-september-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 09.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 12.00 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Afsendt Afsender Modtager. 330-2015-41928 ACV - Opsigelse STU Udd. 25-01-2015 Center for Handicap og Psykiatri Borger

Dokumentnr Overskrift Afsendt Afsender Modtager. 330-2015-41928 ACV - Opsigelse STU Udd. 25-01-2015 Center for Handicap og Psykiatri Borger 330-2015-41928 ACV - Opsigelse STU Udd. 25-01-2015 Center for Handicap og Psykiatri Borger 330-2015-41915 Indkaldelse til samtale 24-01-2015 330-2015-41914 Orientering om skærpet sanktion 24-01-2015 330-2015-41913

Læs mere

Nye lejligheder i tagetagen. Eksist. tagboliger uden elevatorer Gård. Garager. Port. Frederiksberg Kommune Rådhuset Bygge, Plan og Miljøafdelingen

Nye lejligheder i tagetagen. Eksist. tagboliger uden elevatorer Gård. Garager. Port. Frederiksberg Kommune Rådhuset Bygge, Plan og Miljøafdelingen Frederiksberg Kommune Rådhuset Bygge, Plan og Miljøafdelingen Smallegade 1 2000 Frederiksberg København 20.04.2017 Ansøgning om byggetilladelse Nye boliger i eksisterende tagetage på Duevej 58-60 og Mariendalsvej

Læs mere

Kortlægning af vejtrafikstøj i Fredericia Kommune

Kortlægning af vejtrafikstøj i Fredericia Kommune Side 1 Kortlægning af vejtrafikstøj i Fredericia Kommune April 2009 Udgivelsesdato : 2. april 2009 Projekt : 35.8661.02 Rapportnr : T4.005.08 Udarbejdet : Hans Bjergegaard Kontrolleret : Niels-Jørgen Hviid

Læs mere

Beredskabet bedt om afklaring i forhold til radiomast Center for Kommunale Ejendomme Oplyses af modtager

Beredskabet bedt om afklaring i forhold til radiomast Center for Kommunale Ejendomme Oplyses af modtager 330-2016-678159 Mail fra advokat NAVN 18-11-2016 Byrådssekretariatet Oplyses af modtager 330-2016-677800 Invitation til borgmestermøde 13. januar 2017 18-11-2016 Byrådssekretariatet Oplyses af modtager

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 13-03-2014 Plan, snit, facade.pdf - 50420 evlo 4672

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 13-03-2014 Plan, snit, facade.pdf - 50420 evlo 4672 Åben postliste 13. marts 2014 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 13-03-2014 Plan, snit, facade.pdf - 50420 evlo 4672 13-03-2014 Byggeansøgning.pdf - 50419

Læs mere

Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 10-09-2013 30-08-2013 Snit.pdf - 132219 jaiv 8381

Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 10-09-2013 30-08-2013 Snit.pdf - 132219 jaiv 8381 Åben postliste 10. september 2013 Teknisk område Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 10-09-2013 30-08-2013 Snit.pdf - 132219 jaiv 8381 10-09-2013 30-08-2013

Læs mere