Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering"

Transkript

1 Indgående post uge 35 ( august 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Anmeldelse om påbegyndt byggearbejde Frank Krogh Iversen Egholmvænget 3, 7000 Fredericia Fwd: Samarbejdsaftale mellem Business Region Aarhus og Direktionssager 2014 Trekantområdet Danmark Arbejdsmarkedsafdeling, arbejdskonsulent/fleksambassadør, Stillingsannoncer, offentliggjorte, 2014 august Re: Partshøring vedrørende Anders Billes Vej 24, Fredericia Egon Andersen Anders Billes Vej 24, 7000 Fredericia Ulovlig tinglyst.servitut. 14/321 Bilag. 64 Egon Andersen Anders Billes Vej 24, 7000 Fredericia rykker: Ny aftale med kommunerne/jobcentrene om tilslutning til Det fælles Datagrundlag via Webservice Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Ny aftale med kommunerne/jobcentrene om tilslutning til Det fælles Datagrundlag via Webservice Mail fra NST Indsatsplanlægning. Grundvandskortlægning Skærbæk. Redegørelse Stadfæstelse af kommunens afgørelse, NMK Carl Roses Vej 10, 7000 Fredericia AFGØRELSE i sag om jord- og grundvandsforurening på ejendommen Carl Roses Vej 10, 7000 Fredericia LBF orienterer nr. 645: Indberetning af ledige boliger pr. 1. LANDSBYGGEFONDEN Indberetning af ledige boliger 2014 september Afregning for tomgangsperiode BOLIGSELSKABET LEJERBO Sjællandsgade 23E 2 3, 7000 Fredericia Anmeldelse om påbegyndt VVS-arbejde K.G. HANSEN & SØNNER A/S Søndermarksvej 74a, 7000 Fredericia VOP - Lillebælt Jylland, 25. august 2014.xlsx Styregruppe for Vandopland til Lillebælt/Jylland (VOS) - kvælstof Svar fra Naturstyrelsen på spørgsmål rejst på VOS-møde d. 20 august Styregruppe for Vandopland til Lillebælt/Jylland (VOS) - kvælstof Referat fra VOS-tekniker/adm-møde docx Styregruppe for Vandopland til Lillebælt/Jylland (VOS) - kvælstof Kvittering for anmeldelse.txt Indberetning ang. kommunens energivirksomheder SV: [SPAM] Vedrørende opførelse af åben-lav bebyggelse i Trelde Forespørgsel vedr. mulighederne for at opføre små huse, mødelokaler, helsecenter, økologisk butik, undervisningscenter, m.m Østerby Forespørgsel vedr. mulighederne for at opføre små huse, mødelokaler, helsecenter, økologisk butik, undervisningscenter, m.m Østerby projekt Forespørgsel vedr. mulighederne for at opføre små huse, mødelokaler, helsecenter, økologisk butik, undervisningscenter, m.m Vedr. stoppested Ansøgning om afspærring af veje i forbindelse med Kulturnatten 29. august Sjællandsgade Spørgsmål om materiale til ansøgning om byggetilladelse Dronningens Kvarter 24, 7000 Fredericia Kommunegaranti til godkendelse/underskrift REALKREDIT DANMARK A/S Støttesag, renovering i afd 312, Nestlégården, Kongensstræde 1-11, Boligkontoret Fredericia Afleveringsforretning engstemmeværk Gammelby Mølleå Gammelby Mølleå. Vandløbsrestaurering SV: Gammelby Mølleå Gammelby Mølleå. Vandløbsrestaurering

2 58768 kontrakt Gammelby Mølleå. Vandløbsrestaurering Gammelby Mølleå Gammelby Mølleå. Vandløbsrestaurering SV: Gammelby Møllebæk Gammelby Mølleå. Vandløbsrestaurering SV: Gammelby Møllebæk Gammelby Mølleå. Vandløbsrestaurering Kopi af lejekontrakt side 1-4 af 13 for beboelse på Albert Albert Naurs Vej 3, 7000 Fredericia Naurs vej Korrespondance om møde Bülows Kaserne - Forkøbsret Noter fra GGK-klyngemødet i Hvidovre Naturformidling til børn og unge "Grøn generation" Vs: vareskift Kontrakt - Udbud - Fødevarer - BC catering - Dansk Cater Vs: Kontrakt - Udbud - Fødevarer - BC catering - Dansk Cater Vs: vareskift Kontrakt - Udbud - Fødevarer - BC catering - Dansk Cater Fødevarer - Priser pr. 1/ Kontrakt - Udbud - Fødevarer - BC catering - Dansk Cater Lovning på manglende materiale i uge 40 Martin Krogh MARSØ Erritsø Møllebanke 11, 7000 Fredericia resultater af indeklimamålinger på Kongensgade 105, Kongensgade 105, 7000 Fredericia Fredericia RE: Overkørselstilladelse Finsensvej 15, 7000 Fredericia Ny ansøgning om overkørsel Finsensvej 15, 7000 Fredericia Mail fra Henrik og Anne Riis Rasmussn sendt til Vådområde ved Flansbæk Christian Bro - Vådområde i Trelde.msg Kan ikke leveres: Parkering Parkeringsforbud - Prinsessegade mod Jyllandsgade FredericiaC s høringssvar vedrørende detailhandels strategi Detailhandelsanalyse 2014 rapport afgørelse i fredningssag NBL 3, Fagerlien 17, matr.nr 8i, Egum Fredericia Jorder Sjællandsgade 54A, 1. th_ BAD Gothersgade 43, 7000 Fredericia SV: hvor mange må der være?? Ved Landsoldaten 1, 7000 Fredericia tilbagemelding fra Brandmyndighederne Ved Landsoldaten 1, 7000 Fredericia VS: I.P. Schmidt gården Ved Landsoldaten 1, 7000 Fredericia SV: I.P. Schmidt gården Ved Landsoldaten 1, 7000 Fredericia SV: I.P. Schmidt gården Ved Landsoldaten 1, 7000 Fredericia VS: I. P. Schmidt Ved Landsoldaten 1, 7000 Fredericia Message from "BrandstationenStueEtage" Ved Landsoldaten 1, 7000 Fredericia VS: Message from "BrandstationenStueEtage" Ved Landsoldaten 1, 7000 Fredericia Ansøgning om byggetilladelse til renovering/ombygning af Ved Landsoldaten 1, 7000 Fredericia salsplan på IP Schmidt Gården Message from "BrandstationenStueEtage" Ved Landsoldaten 1, 7000 Fredericia Ansøgning om byggetilladelse til renovering/ombygning af Ved Landsoldaten 1, 7000 Fredericia salsplan på IP Schmidt Gården lidt af hvert vedr. IP Schmidt Ved Landsoldaten 1, 7000 Fredericia Kort referat af møde i den store arbejdsgruppe 1 maj 2014 (2) Ved Landsoldaten 1, 7000 Fredericia SV: hvor mange må der være?? Ved Landsoldaten 1, 7000 Fredericia I.P. Schmidt Gård, revideret forslag Ved Landsoldaten 1, 7000 Fredericia SV: Anlægsmidler - I.P. Schmidt, Kraftcenter Ved Landsoldaten 1, 7000 Fredericia VS: I.P. Schmidt Gård, revideret forslag Ved Landsoldaten 1, 7000 Fredericia

3 60133 VS: Vedr. I P Schmidt og Hybyhus Ved Landsoldaten 1, 7000 Fredericia SV: status på IP Schmidt? Ved Landsoldaten 1, 7000 Fredericia Vedr.: Kommuneplantillæg for SVL Tillæg til Kommuneplan for særligt værdifuld landbrugsjord Anmeldelse om påbegyndt byggearbejde Joe Andersen Asser Jensens Vej 6, 7000 Fredericia Revideret afsætningsplan samt landisnpektørattest Landinspektørkontoret Asser Jensens Vej 6, 7000 Fredericia NMK Høring samt bemærkninger. Miljøklagenævnet Tornsagervej 38, 7000 Fredericia Udtalelse til grønt regnskab Miljøstyrelsen Kolding Landevej 79, 7000 Fredericia Træets højde Skade 52, , Natur&Miljø, , Mosegårdsvej 35B Vedr. vandprøvetagning i Gammel Havn Oldenborggade 40, 7000 Fredericia Anmodning om udbetaling samt foreløbigt regnskab Madsby Rock Bent Bjerres korrespondance med Anders Gjerløv Julegaver Erindring om indberetning af årsregnskab for 2013 Økonomi- og Indenrigsministeriet Kommunens regnskab Rykker for indsendelse af halvårsregnskab for 2013 Økonomi- og Indenrigsministeriet Kommunens regnskab Ændring til meddelelse om ny plan i PlansystemDK: Binderup Strand - et sommerhusområde plansystemdk Plan i PlansystemDK: Lokalplan, Forslag, , Binderup Strand - et sommerhusområde VS: Leje af gågade- og fortovsarealer sydbank Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer sydbank Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer SV: Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer 2014

4 59403 Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer Re: Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer Sv: Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer Re: Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer Sv: SV: Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer Message from "RNP C025B" Leje af gågade- og fortovsarealer Message from "RNP C025B" Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer Re: VS: Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer RE: Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer RE: Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer VS: Tildeling af dokumentansvar for dokumentet: 29385/ Leje af gågade- og fortovsarealer 2014 Ansøgning Brug af gågadeareal Leje af gågade- og fortovsarealer SV: Leje af fortovsareal ved Den lille Vinkælder Leje af gågade- og fortovsarealer SV: Brug af gågadeareal Leje af gågade- og fortovsarealer Café Kafka Leje af gågade- og fortovsarealer Café Kafka Leje af gågade- og fortovsarealer Nedskrivning af krav Leje af gågade- og fortovsarealer Nedskrivning af krav Leje af gågade- og fortovsarealer Re: VS: Leje af fortovsareal ved Den lille Vinkælder Leje af gågade- og fortovsarealer Message from "RNP C025B" Leje af gågade- og fortovsarealer House Of Melfar Leje af gågade- og fortovsarealer RE: Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer Restanceliste Leje af gågade- og fortovsarealer SV: Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer Faktura.Benyttelse af udendørs arealer Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer regning cvr Leje af gågade- og fortovsarealer Fwd: VS: Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer SV: regning cvr Leje af gågade- og fortovsarealer Faktura for skilte i gågaden Leje af gågade- og fortovsarealer SV: SV: SV: Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer Main Street Tattoo og nyt selskab Leje af gågade- og fortovsarealer Re: SV: Benyttelse af udendørsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer SV: Tandsundhed for udsatte - spørgsmål fra Fredericia Tandlægehjælp til udsatte borgere Kommune J.nr Skelforhold omkring Sct. Knuds Skole, Gothersgade 30, 7000 Fredericia Fredericia - sagen afsluttet Erklæring om at tegningerne svarer til de faktiske forhold Fasanvej 21, 7000 Fredericia

5 60348 Erklæring om teknisk dokumentation Linda Merete Larsen Mølleskovvej 50, 7000 Fredericia Re: vandløbsregulering i Studsdal Bæk Studsdal Bæk Faktura Fjordbakkeskolen afd. Skærbæk Hanne Nyeng Skolevej 1, 7000 Fredericia Re: Høringssvar fra partshøring Ansøgning og p-forbud på Solbakken Aktindsigt vedr. Sag om P-forbud på Solbakken Ansøgning og p-forbud på Solbakken Sagsid 14/ Ansøgning og p-forbud på Solbakken Re: Partshøring af parkerings- og standsningsforbud på Ansøgning og p-forbud på Solbakken Solbakken Solbakken Ansøgning og p-forbud på Solbakken Re: SV: Partshøring af parkerings- og standsningsforbud på Ansøgning og p-forbud på Solbakken Solbakken Re: Automatisk svar: SV: Partshøring af parkerings- og Ansøgning og p-forbud på Solbakken standsningsforbud på Solbakken VS: Anmodning om aktindsigt Forslag til boliger på Mølleskovvej Re: _v1_Tilladelse til etablering af vandhul på beskyttet eng NBL 3, Stallerupvej 73, matr.nr. 9b egum Fredericia jorder Anmeldelse om fuldført byggearbejde Carl Kristian Nielsen Fyrvej 8, 7000 Fredericia Flytteopgørelse Herfordparken BOLIGSELSKABET LEJERBO Herfordparken 1 3 7, 7000 Fredericia SV: _v1_Miljøtilsyn hos AS Fredericia Røde Banke 106, 7000 Fredericia Tankvognsudstyr, Røde Banke 106, 7000 Fredericia Notat - videresendt Anvendelsen af film i aktivitetscentre - ophavsretsloven og licens til offentlig fremvisning VS: 12/5242 Renoveringsarbejder, Bøgeskovvej 30 Irene Margrethe Jensen Bøgeskovvej 30, 7000 Fredericia Erindring om periodisk syn senest inden for 3 uger Trafikstyrelsen Periodisk syn, reg.nr. KF10120, Brand & Redning Høringssvar fra Jan Poulsen Parkeringsforbud på Snaremosevej bagved Burger King Høringssvar fra Aldi Parkeringsforbud på Snaremosevej bagved Burger King Høring fra Amstrup Skilte - Lene Andersen Parkeringsforbud på Snaremosevej bagved Burger King Høringssvar fra ER-Tryk Parkeringsforbud på Snaremosevej bagved Burger King SV: Vedr. Snaremosevej bag Burger King Parkeringsforbud på Snaremosevej bagved Burger King Påbegyndelse af byggearbejde Jørgen Bork Hannerupvænget 4, 7000 Fredericia Oversigt ved Søndermarksvej/Fugelsangcenteret Søndermarksvej - Fuglsangcentret/dårlige oversigtsforhold Returnering af udfyldt spørgeskema samt anmeldelse om Dagmar Heller Rasmussen Holbergsvej 4, 7000 Fredericia fjernelse af olietank - tankattest vedlagt Kvittering for modtagelse af grønt regnskab Miljøstyrelsen Vestre Ringvej 111, 7000 Fredericia Tilsynsmyndigheds/verifikators udtalelse til grønt regnskab Miljøstyrelsen Vestre Ringvej 111, 7000 Fredericia Dimensionering af olieudskiller Hans H. Sørensen Devantiersvej 1, 7000 Fredericia Revideret Redegørelse Brand vedr. etage dæk Vendersgade Vendersgade 11, 7000 Fredericia Skema 3 - ansøgning om godkendelse af byggeregnskab - Flemming Larsen Oldenborggade 18, Byfornyelse 2014 vedlagt betalte regninger Fwd: Opfølgning på indskærpelse af vilkår om lugt Egeskovvej 265, 7000 Fredericia Flytteopgørelse Herfordparken BOLIGSELSKABET LEJERBO Herfordparken , 7000 Fredericia Returpost - anbefalet brev ikke afhentet Udesen Trade v/klaus Udesen Hegnsynsag: Fælledvej 48A og Fælledvej Anmeldelse om påbegyndt byggearbejde Ejendomscentret NA Skolevej 1, 7000 Fredericia

6 59107 Anmeldelse om påbegyndt byggearbejde Ejendomscentret NA Taulov Kirkevej 35A, 7000 Fredericia Anmeldelse om påbegyndt byggearbejde Ejendomscentret NA Skolesvinget 3, 7000 Fredericia Hyrdevej 14 c Martin Gerdes - Gerdes og Ørskov Hyrdevej 14C, 7000 Fredericia Skadenummer ,33 - Hyrdevej 14 - Brand den Susanne Lykke Holm Hyrdevej 14C, 7000 Fredericia SV: Brandskaden Hyrdevej 14 D Christian Eugen Bertelsen Zoffmann Hyrdevej 14C, 7000 Fredericia SV: Brandskaden Hyrdevej 14 D Martin Gerdes - Gerdes og Ørskov Hyrdevej 14C, 7000 Fredericia SagsId 14/ lejemålet Kongensgade 69,2 sal, Fredericia Kirsten Rønnow Kongensgade 69, 7000 Fredericia Opdateret info. Pernille Junie Pedersen Kongensgade 69, 7000 Fredericia Kvartalsvis orientering om kommunalt bidrag på produktionsskolerne for 2. kvartal 2014 Undervisningsministeriet - Kvalitetsog Tilsynsstyrelsen Kvartalsvis orientering om kommunalt bidrag på produktionsskoler Erindring om svar på forespørgsel om borgmesterens KunstSpiralen v/gert Nordgaard Forespørgsel om åbning af arrangement Byens Galleri deltagelse skur vendes så byggeret overholdes Hækkelunden 6, 7000 Fredericia Flytteafregning Erritsø Bygade 85A, 1, 30 BOLIGSELSKABET LEJERBO Erritsø Bygade 85A ST 30, 7000 Fredericia Budgethøring vedrørende fredning af Hyby Fælled Danmarks Naturfredningsforening, fredningssag for Hyby Fælled Svar fra Museerne i Vejle Skovrejsning Qvistgaard skov Fwd: Rationel tilbud - sag /tilbudsnr HANS J Bent Stage Norgesgade 18, 7000 Fredericia Jenses Jyllandsgade 6 1 sal Fwd: Rationel tilbud - sag /tilbudsnr HANS J Bent Stage Norgesgade 18, 7000 Fredericia Jenses Jyllandsgade 6 1 sal Fwd: Rationel tilbud - sag /tilbudsnr HANS J Bent Stage Norgesgade 18, 7000 Fredericia Jenses Jyllandsgade 6 1 sal Fwd: Rationel tilbud - sag /tilbudsnr Bent Stage Norgesgade 18, 7000 Fredericia Jyllandsgade 6 Stuen Fwd: Rationel tilbud - sag /tilbudsnr HANS J Bent Stage Norgesgade 18, 7000 Fredericia Jenses Fwd: Rationel tilbud - sag /tilbudsnr HANS J Bent Stage Norgesgade 18, 7000 Fredericia Jenses Fwd: Rationel tilbud - sag /tilbudsnr HANS J Bent Stage Norgesgade 18, 7000 Fredericia Jenses, Norgesgade 18 ST TH Fwd: Rationel tilbud - sag /tilbudsnr HANS J Bent Stage Norgesgade 18, 7000 Fredericia Jenses, Norgesgade 18 ST TH Fwd: Rationel tilbud - sag /tilbudsnr Norges Bent Stage Norgesgade 18, 7000 Fredericia gade 18 2TH Fwd: Rationel tilbud - sag /tilbudsnr HANS J Bent Stage Norgesgade 18, 7000 Fredericia Jenses, Norgesgade 18 1TH Anmeldelse om påbegyndt byggearbejde Ejendomscentret NA Havepladsvej 173, 7000 Fredericia Skærbækværket - Revideret ansøgning om 8 samt revideret Klippehagevej 22, 7000 Fredericia jordhåndteringsplan Tegning fra myndighedsmøde nr Klippehagevej 22, 7000 Fredericia VS: Olieforurenet jord på Skærbækværket Miljøstyrelsen Odense Klippehagevej 22, 7000 Fredericia kortlægningsbrevene i sagen på Møllebugtvej 9, 7000 Fredericia Møllebugtvej 9, 7000 Fredericia

7 59645 SV: 8-ansøgning vedr. byggeri af administrationsbygning på Møllebugtvej 9, 7000 Fredericia Møllebugtvej 9, 7000 Fredericia (Dangødning) Erindring om udbetaling af 18 støtte til Kirkens Korshærs Jens Peter Skovmose Uddeling af 18 midler, 1. runde 2014 Varmestue Sikker mail: Sender: SJ_56B2.pdf J.nr / Statsforvaltningen Henvendelse fra Lokalavisen Budstikken om aktindsigt Aktindsigt - Rykker Fejl i adresse Krokusvej 4, 7000 Fredericia Norgesgade th. Ny Kvist - revideret tegnings og Norgesgade 18, 7000 Fredericia beregningsmateriale VS: Høring_etablering af to vandhuller_pjedstedvej NBL 3, Pjedstedvej 58, matr.nr 10ø Pjedsted by, Pjedsted Vedr. Shell- Raffinaderiet, Fredericia. oprensning af Egeskovvej, 265, 7000, Fredericia Egeskovvej 265, 7000 Fredericia indløbsbasin og CAT IIA Orientering om oprensning i raffinaderiets spildevandsbassin - Egeskovvej, 265, 7000, Fredericia Egeskovvej 265, 7000 Fredericia indløbs- og A- sektion tidsplan Klippehagevej 22, 7000 Fredericia Referat af Myndighedsmøde nr. 2 og midl. aktivitet Klippehagevej 22, 7000 Fredericia LIFE kystfugle Life+ kystfugle Afregning for tomgangsperiode BOLIGSELSKABET LEJERBO Erritsø Bygade 85A 1 31, 7000 Fredericia SV: Ang. kloakdefekt - sags.id.: 14/ Karensvej 3, 7000 Fredericia Manglende tegningsmateriale, FredericiaC - entreprise Veje og Rambøll Danmark A/S Fredericia C - udbudsmatriale - kanal og broer promenader rev. kloakplan Tornsagervej 43, 7000 Fredericia VS: Myndighedsbehandling ifm. med mulig placering af Røde Banke 16, 7000 Fredericia REnescience-anlæg i Fredericia Registreringsmeddelelse U Referencenr Geodatastyrelsen Arealoverførsel mellem matr.nr. 19d, 33b og delnr. 2 af 6cn Erritsø By, Erritsø til matr. 112a mfl. smst. og 19o, 94c, 94e, 100b, 100g, 112d og delnr. 4 af 44d Erritsø By, Erritsø til matr.nr. 6a m.fl. smst Skema 3 - ansøgning om godkendelse af byggeregnskab vedlagt betalte regninger Morten Gommesen Prinsessegade 31. Byfornyelse - Ejerforeningen Prinsessegade Tilbagemelding med bemærkninger BARFOED GROUP P/S Sjællandsgade 96B, 7000 Fredericia Revideret materiale - ændret arealoverførsel mellem matr.nr. 6e og 26h Tårup by, Taulov Lifa Landinspektører Udstykning/arealoverførsel, matr.nr. 4af, 5a, 6c og 6e Tårup By, Taulov - ADP Underskrevet aftale mellem Dansk sygeplejeråd og Fredericia Procedureaftaler, Lokal løn O.13 Kommune Underskrevet aftale mellem Socialrådgiver foreningen Procedureaftaler, Lokal løn O Underskrevet aftale mellem Dansk sygeplejeråd og Fredericia Kommune Procedureaftale, lønforhandling/fastsættelse ved nyansættelser og stillingsændringer Returpost - anbefalet brev ikke afhentet Claus Ørum Pedersen Hegnsynsag: Thulesvej 47 og thulesvej Kopi af analyseresultat, mikrobiologisk kontrol, udtaget af Legionella-tilfælde på Hyhyhus Plejehjem TREFOR VS: , Østerstand badeanlæg v- Fredericia Legionella-tilfælde på Hyhyhus Plejehjem Kommune.pdf Orientering fra DOMEA vedr Fredericia Dagblad Legionella-tilfælde på Hyhyhus Plejehjem

8 59507 Mailkorrespondance mellem DOMEA og kommune Legionella-tilfælde på Hyhyhus Plejehjem Re: VS: Parkering i Madsby Legepark Betalingsparkering - Henvendelse om parkering ved Madsby Legepark SV: "Spørgsmål EU udbud 2014 om levering af materialer til KomUdbud Tandbehandling Genudbud tandbehandling SV: Spørgsmål - EU udbud 2014 om levering af materialer til KomUdbud Tandbehandling Genudbud tandbehandling SV: "Spørgsmål EU udbud 2014 om levering af materialer til KomUdbud Tandbehandling Genudbud tandbehandling SV: "Spørgsmål EU udbud 2014 om levering af materialer til KomUdbud Tandbehandling Genudbud tandbehandling RE: Deltagerne i dag KomUdbud Tandregulering Genudbud Dispensationsansøgning til overskridelse af byggeretten, Lars Chresten B Zachariassen Dalsvinget 11, 7000 Fredericia vedlagt tegninger samt naboerklæring Supplerende materiale til klage Jan Gjødsbøl Prangervej 27, 7000 Fredericia Erindring om svar på mail af Til landets borgmestre - forespørgsel om din kommunes praksis vedr. opbevaring og sletning af gamle sagsdokumenter i børnesager Spørgsmål om Fredericia Kommunes praksis vedr. opbevaring og sletning af sagsakter i børnesager Meddelelse om påbegyndelse Hendarin Wadi Prinsessegade 27X, 7000 Fredericia Re: SV: SV: Carport udvidelse Egholmvænget 16, 7000 Fredericia Re: SV: SV: Carport udvidelse Egholmvænget 16, 7000 Fredericia Re: SV: Carport udvidelse Egholmvænget 16, 7000 Fredericia Carport udvidelse Egholmvænget 16, 7000 Fredericia Nedrivning af Electrolux-fabrikken Karsten Morsing Madsen Vester Voldgade 15, 7000 Fredericia Electrolux, Vester Voldgade, Fredericia Nedrivning - Karsten Morsing Madsen Vester Voldgade 15, 7000 Fredericia Grænsefalder mod de Mosariske kirkegården Ansøgning, Veterans and Kinship Aid Veterans and Kinship Aid Uddeling af støtte efter Servicelovens runde vedr Ansøgning, Scleroseforeningens lokalafdeling for Fredericia og Kolding Kommuner Scleroseforeningens lokalafdeling Fredericia og Kolding Uddeling af støtte efter Servicelovens runde vedr Ansøgning, Børns Vilkår Børns Vilkår Uddeling af støtte efter Servicelovens runde vedr Ansøgning, Hjerneskadeforenngen for Fredericia og Omegn Hjerneskadeforeningen, v/formand Carsten Lykke-Kjelsen Uddeling af støtte efter Servicelovens runde vedr Ansøgning, Samklang Samklang Uddeling af støtte efter Servicelovens runde vedr Ansøgning - Ældre Sagen i Fredericia Ældre Sagen i Fredericia Uddeling af støtte efter Servicelovens runde vedr SV: Høring_etablering af 4 vandhuller på Ryes Kaserne, Hyby Egehavevej 18A, 7000 Fredericia Fælled, Fredericia VS: SV: skade i kælderen - Ungdomshus Susanne Lykke Holm Norgesgade 46A, 7000 Fredericia vandskaden på Ungdommenshus Steen Ry-Mikkelsen Norgesgade 46A, 7000 Fredericia Re: SV: vandskaden på Ungdommenshus Steen Ry-Mikkelsen Norgesgade 46A, 7000 Fredericia VS: Skybrudsskade Norgesgade 46 A 7000 Susanne Lykke Holm Norgesgade 46A, 7000 Fredericia

9 Fredericia. Ungdommenshus Norgesgade - Skybrud Susanne Lykke Holm Norgesgade 46A, 7000 Fredericia dielselspild Amerikavej 7, 7000 Fredericia SV: Til Vej og Trafik - Ansøgning om tilladelse til afspærring af en del af Sjællandsgade i Fredericia lørdag den 6. september Råden over vejareal - afspæring af Sjællandsgade mellem Gothersgade og Prinsessegade, Mail - revideret tegning, ændring af murstenstypen HUSCOMPAGNIET Enggårdsparken 13, 7000 Fredericia SØNDERJYLLAND A/S VS: Revideret grundplan og kloakplan, Anneberg Transport Børupvej 84, 7000 Fredericia Kommentarer fra Thorni Mortensen Thorni Mortensen Nørrebrogade 75 1 TV, 7000 Fredericia Varmeplan som PDF Samarbejde om varmeplanlægning og Varmeplan TVIS RE: SV: Byggemodningen af Bjørnøvænget, Skærbæk Byggemodning Bjørnøvænget (og Langelandsvej) - spørgsmål vedrørende garantistillelse RE: SV: SV: Byggemodningen af Bjørnøvænget, Skærbæk Byggemodning Bjørnøvænget (og Langelandsvej) - spørgsmål vedrørende garantistillelse RE: SV: SV: Byggemodningen af Bjørnøvænget, Skærbæk Byggemodning Bjørnøvænget (og Langelandsvej) - spørgsmål vedrørende garantistillelse RE: SV: SV: Byggemodningen af Bjørnøvænget, Skærbæk Byggemodning Bjørnøvænget (og Langelandsvej) - spørgsmål vedrørende garantistillelse Manglende materiale vedr. koter DVR90 Luli Adra Martine Christoffersens Vej 7, 7000 Fredericia Vs: Bopælsplig/flexbolig Svanevej 13B, 7000 Fredericia Oplysning om placering af indgangsdøre Ejerlejlighedsforeningen Krügers Park, Fredericia Brovadvej 23A, 23B, 23C, 23D, 23F og 23G. Ukendte adresse i BBR Re: Varsling om påbud for deklaration Oversigtsforhold i krydset Snaremosevej, Kystvejen, Blåhøj - Jomfruvej Re: Varsling om påbud for deklaration Oversigtsforhold i krydset Snaremosevej, Kystvejen, Blåhøj - Jomfruvej Re: Varsling om påbud for deklaration Oversigtsforhold i krydset Snaremosevej, Kystvejen, Blåhøj - Jomfruvej Re: Varsling om påbud for deklaration Oversigtsforhold i krydset Snaremosevej, Kystvejen, Blåhøj - Jomfruvej Re: Varsling om påbud for deklaration Oversigtsforhold i krydset Snaremosevej, Kystvejen, Blåhøj - Jomfruvej Budgetforslag SIF - Projekt Brobygger Mikropartnerskaber SIF SIFansøgning - Projekt Brobygger Mikropartnerskaber SIF Projekt Brobygger - SIFs projektbeskrivelse Mikropartnerskaber SIF Supplerende oplysninger Thomas Pallesen Treldevej 80, 7000 Fredericia Nye tiltag, besparelsesforslag Jimmy Rasmussen Henvendelse med forslag til besparelse, vedr. kontanthjælp, sygedagpenge osv Re: Oplysning om regnvand vedr. opførelse af skur Poul Brandt Kobbelgårdsvej 131, 7000 Fredericia De endelige revisionsberetninger for 2013, Revisionsberetninger 2013 Byfornyelsesområdet De endelige revisionsberetninger for 2013, Social Bilag Revisionsberetninger De endelige revisionsberetninger for 2013, Social Bilag Revisionsberetninger De endelige revisionsberetninger for 2013, Social Bilag Revisionsberetninger 2013

10 60210 De endelige revisionsberetninger for 2013, Social Revisionsberetninger De endelige revisionsberetninger for 2013 inkl. bilag Revisionsberetninger Forespørger om der er kommet reaktion jf. brev Peter Bøgh Petersen Lyngsoddevej 71, 7000 Fredericia Bemærkninger til ansøgning om dispensation fra Strandbeskyttelseslinen til hævet terrasse på Lyngsoddevej 71, 7000 Fredericia.docx Tak for sidst Afklaring med Dansk Blindesamfund vedr. mellemkommunal refusion Revideret pladsfordelingsplan til arrangement i MesseC Midlertidigt arrangement, MesseC, Jan Hellesø, MesseC Tilbud Hannerup Engvej 1 Fros.pdf Orienteringsklubben FROS - ansøgning om ekstraordinært lokaletilskud til vandvarmer Tilbud fra Andresen VVS.jpg Orienteringsklubben FROS - ansøgning om ekstraordinært lokaletilskud til vandvarmer Orienteringsklubben FROS - ansøgning om ekstraordinært lokaletilskud Orienteringsklubben FROS - ansøgning om ekstraordinært lokaletilskud til vandvarmer Supplerende oplysninger 3D FORM ApS Dalgasvej 11, 7000 Fredericia SV: Anmeldeskema - midlertidig aktivitet Klage over gener i forbindelse med facaderenovering, Sjællandsgade 96B, 7000 Fredericia Udfyldt anmeldeskema - midlertidig aktivitet BARFOED GROUP P/S Klage over gener i forbindelse med facaderenovering, Sjællandsgade 96B, 7000 Fredericia Dispensation fra BL 3-31 stk til rundflyvning fra et Græsareal ved Svovlsyrekaj i Fredericia den 13. september Tilladelse til arrangement med helikopterlanding og rundflyvning Rundflyvningsanmeldelse Tilladelse til arrangement med helikopterlanding og rundflyvning SV: 14/ Vejledende svar vedr. etablering af Skurvognsby Forespørgsler om skurbyplacering på Vejle Landevej 29, Fredericia SV: Sammenhæng mellem vandkvalitet og udslæt?! Vandkvalitet, Erritsø Fællesskole, Højmosen Bestilling og ændring af renovation Hugo Nielsen Bytoften 20, 7000 Fredericia Bestilling og ændring af renovation Niels Bo Poulsen Dalegade 8, 7000 Fredericia Bekræftelse på udbedring af kloak CJ ANLÆG A/S Prinsensgade 25, 7000 Fredericia Landsdækkende undersøgelse om hvordan vi beskytter vores drikkevand. DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING Landsdækkende undersøgelse: Hvordan beskytter vi grundvand og drikkevand i Danmark? Kommentar fra borger i Borgerpanel Jørgen Wandall Kommentar Borgerpanel - Forslag til supplerende projekt "Længst mulig i eget hjem" Ændring af adresse for ejendommen Danmarksgade 1 A, Danmarksgade 1A, 7000 Fredericia Fredericia Partshøring Danmarksgade 1A, 7000 Fredericia Klage til borgmesteren om borgerpanel Henning Nedergaard Borgerpanel - klage over indtastning af personfølsomme oplysning for deltagelse i panel Brev til borgmesteren om affald, hærværk m.m. Anonym Anonym henvendelse; hærværk mod ejendomme i midtbyen kræver TV overvågning, skoleelever på gaderne i skoletiden, affald fra pizzaria i Sjællandsgade

11 59965 Mail - beliggenhedsplan samt betingelse for HUSCOMPAGNIET Martine Christoffersens Vej 64, 7000 Fredericia byggeskadeforsikring SØNDERJYLLAND A/S Supplerende materiale Lasse Radik Martine Christoffersens Vej 64, 7000 Fredericia Ansøgning om byggetilladelse til opførelse af enfamiliehus med HUSCOMPAGNIET Martine Christoffersens Vej 64, 7000 Fredericia integreret carport på Martine Christoffersensvej 64 SØNDERJYLLAND A/S Accept fra Stephan Klavsen Tilbud fra KMD på sletning af historiske data Tilbud - Sletning af historiske data KMD A/S - Odense Tilbud fra KMD på sletning af historiske data Anmeldelse af midlertidig aktivitet Anmeldelse af midlertidig aktivitet. Jyllandsgade 26 / Dalegade 61, 7000 Fredericia Oplysninger om overfladevandsindsatsen i Region Syddanmark Region Syddanmark Offentlig indsats i forhold til jordforurenings påvirkning af overfladevand fra januar Orientering om Barselsudligning for Selvstændige ATP Orientering om Barselsudligning for Selvstændige Henvendelse fra administrator for Vandmøllegårdsvej Vandmøllegårdsvej 26A, 7000 Fredericia SKV40-Ansøgning om byggetilladelsetil etablering af ca. 260 DONG ENERGY POWER A/S Klippehagevej 23, 7000 Fredericia meter ny havnekaj Lov og paragraffer Find privat dagpleje.dk Var på kommunale ressourcer- ej behov for kommunale Find privat dagpleje.dk ressourcer Forespørgsel om bopælspligt - Gl. Færgevej 16, Snoghøj Gl. Færgevej 16, 7000 Fredericia Fwd: Offentlig indsats i forhold til jordforurenings påvirkning af overfladevand fra januar offentlig indsats i forhold til jordforureningers påvirkning af overfladevand udkast udbud Bridgewalking på Den gl. Lillebæltsbro, igangsætning af projekt BUsiness CAse - Bridgewalking _33_0.docx _4_ Bridgewalking på Den gl. Lillebæltsbro, igangsætning af projekt VS: BW - Tegninger Bridgewalking på Den gl. Lillebæltsbro, igangsætning af projekt VS: Aftale Bridgewalking på Den gl. Lillebæltsbro, igangsætning af projekt skitser og opstalt Bridgewalking på Den gl. Lillebæltsbro, igangsætning af projekt SV: Berberisvej 15, Egeskov, 7000 Fredericia Berberisvej 15, 7000 Fredericia Supplerende materiale Anne Margit Top Lumbyesvej 2, 7000 Fredericia Ansøgning om tilladelse til opførelse af nye elevatorer på Lumbyesvej 2, 7000 Fredericia Rygårdsvej 2 m.fl C06585.pdf Supplerende materiale Anne Margit Top Lumbyesvej 4, 7000 Fredericia Ansøgning om tilladelse til opførelse af nye elevatorer på Lumbyesvej 4, 7000 Fredericia Rygårdsvej 2 m.fl Supplerende materiale Anne Margit Top Lumbyesvej 6, 7000 Fredericia Ansøgning om tilladelse til opførelse af nye elevatorer på Lumbyesvej 6, 7000 Fredericia Rygårdsvej 2 m.fl Supplerende materiale Anne Margit Top Rygaardsvej 2, 7000 Fredericia Ansøgning om tilladelse til opførelse af nye elevatorer på Rygårdsvej 2 m.fl Rygaardsvej 2, 7000 Fredericia

12 59001 Supplerende materiale Anne Margit Top Rygaardsvej 4, 7000 Fredericia Ansøgning om tilladelse til opførelse af nye elevatorer på Rygaardsvej 4, 7000 Fredericia Rygårdsvej 2 m.fl Tegningsbilag til tilbygning af hal på Nordensvej Nordensvej 27, 7000 Fredericia Nordensvej 27 Storformat tegninger 40078A.pdf Ansøgning om byggetilladelse til tilbygning af hal på EGIL RASMUSSEN A/S Nordensvej 27, 7000 Fredericia Nordensvej Skadeanmeldelse Skade, Gebrugscentret, , VP95142, 11, Henvendelse om buskørsel Tanja Thomhav Brahe Henvendelse om busstoppestedet på Bredstrupvej ved Peder Bøgvads Vej - mange skolebørn og manglende siddepladser i bussen Oplysninger vedrørende grund Gl. Færgevej 25A Fredericia Marianne Kjær Poulsen Gl. Færgevej 25A, 7000 Fredericia Manglende oprensning af vejgrøft Hans Sandager Henvendelse om oprensning af grøfter ud for Vejlevej 130 samt langs Stoustrup Skovvej Opdateret serviceaftale Plejen - Aftale / Servicekontrakt med HedeDanmark om snerydning på Vejlevej Aftale for 2011/2012/ Plejen - Aftale / Servicekontrakt med HedeDanmark om snerydning på Vejlevej Afgørelse efter naturbeskyttelsesloven - 15 om lovliggørelse Naturstyrelsen Lyngsoddevej 68, 7000 Fredericia af have herunder udskiftning af hæk på Lyngsoddevej Lundingsvej 21 Jette Ellinor Steensen Damtoft Toiletter i midbyen Off Toiletter Jette Ellinor Steensen Damtoft Toiletter i midbyen SV: Vedr. rengøring af off. toiletter Pia Antonsen Toiletter i midbyen Ansøgning om tilladelse til overnatning AFS INTERKULTUR Midlertidigt arrangement, Kirstinebjergskolen Høgevej, til RE: Vedr. Klage til Fredericia kommune Klage til Fredericia kommune vdr. fortove, cykelstier og veje VS: Klage til Fredericia kommune Klage til Fredericia kommune vdr. fortove, cykelstier og veje Ansøgning om forlængelse af indkørsel m.v. Bente Margrethe Amdrup Trelde Næsvej 41B, 7000 Fredericia VS: Åben Skole - ny åbent-hus-tradition for hele grundskolen Henvendelse om Åben skole pdf Østergade 5, 7000 Fredericia Forslag fra Jean Brahe til ØU Forslag fra C - kommunale ejendomme og konkurrenceudsættelse Revideret pladsfordelingsplan til arrangement MesseC Midlertidigt arrangement, MesseC, Dansk Supermarked, Orientering vedr. aktivitetsbestemt, kommunal medfinansiering på sundhedsområdet i 2013 Region Syddanmark Revisionspåtegning af redegørelse vedr. aktivitetsbestemt, kommunal medfinansiering på sundhedsområdet i SV: EAN nr DSB tog billetter Workplus Oversigt over steder, der bruger rejsebon DSB tog billetter Workplus Workplus kort oversigt DSB tog billetter Workplus VS: En sten ville have grædt Debat om hjælp til børn og forældre til børn med autisme Registreringsmeddelelse U Referencenr Geodatastyrelsen Nyberegnng af vejareal m.v., matr.nr. 77b, 118, 78a, 116

13 og 114b Fredericia Bygrunde Forespørgsel om udskiftning af tag. Ove Schultz Akacievænget 4, 7000 Fredericia Meddelelse om ny plan i PlansystemDK: Ved Hospitalsgade - Slotssøbadet plansystemdk Plan i PlansystemDK: lokalplanforslag , Ved Hospitalsgade - Slotssøbadet, Kolding Kommune Meddelelse om ny plan i PlansystemDK: Tillæg 11 Ved Hospitalsgade - Slotssøbadet plansystemdk Plan i PlansystemDK: Forslag til kommuneplantillæg nr. 11, Ved Hospitalsgade - Slotssøbadet, Kolding Kommune VS: Anmodning om EAN-faktura. DSB Sølvgade 40 København Fakturaer retur - Egumvej 55, Europavej 28,Jernbanegade 2B,Kobbelvænget Opdatering af oplysninger omkring alarmens kontaktpersoner Fjordbakkeskolen Alarmens kontaktpersoner, Fjordbakkeskolen, Taulov afd., Taulov Kirkevej 35A Opdatering af oplysninger omkring alarmens kontaktpersoner Fjordbakkeskolen Alarmens kontaktpersoner, Skoletandplejen Taulov Skole, Taulov Kirkevej Anmeldelse for etablering af halvtag på Egeskovvej 13 John Wølk Andersen Egeskovvej 13, 7000 Fredericia Opdatering af oplysninger omkring alarmens kontaktpersoner Fjordbakkeskolen Alarmens kontaktpersoner, Skærbæk Skole, Skolevej Ansøgning om opstilling af lift Opstilling af lift i Danmarksgade og Jyllandsgade Anmeldelse vedr. nedriving af bygning på Bodilsvej 28 Per Brogaard Berggren Bodilsvej 28, 7000 Fredericia SV: Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer Re: Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer Vedr.: Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer Autosvar:Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer Camilla Thomsen Leje af gågade- og fortovsarealer Re: Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer Re: Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer SV: Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer leje af fortovsareal Leje af gågade- og fortovsarealer RE: Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer Re: Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer SV: Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer Re: SV: Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer Re: Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer Re: Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer Automatisk svar: Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer RE: Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer Gågadeareal Gothersgade 19 st Leje af gågade- og fortovsarealer Re: leje af fortovsareal Leje af gågade- og fortovsarealer SV: Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer svar på brev Leje af gågade- og fortovsarealer VS: leje af fortovsareal Leje af gågade- og fortovsarealer Re: Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer Ansøgning om leje af arealer Leje af gågade- og fortovsarealer RE: svar på brev Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af areal Leje af gågade- og fortovsarealer Fakturaadministration Leje af gågade- og fortovsarealer 2013

14 59734 Re: Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af fortov Leje af gågade- og fortovsarealer Skiltning m.v Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsareal, Fætter BR, Fredericia Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af areal for Marcus Danmarksgade Leje af gågade- og fortovsarealer Re: Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer Re: Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer SV: Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer vedr. arealet foran forretning Leje af gågade- og fortovsarealer RE: SV: Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af fortov Leje af gågade- og fortovsarealer SV: Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer VS: Tildeling af dokumentansvar for dokumentet: 40760/ Leje af gågade- og fortovsarealer 2013 Ansøgning faktura vedr. vareudstilling Leje af gågade- og fortovsarealer VS: Vedr. Benyttelse af udendørs arealer Leje af gågade- og fortovsarealer Dokument nr Leje af gågade- og fortovsarealer Udendørsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer Vedr. gadeskilte Leje af gågade- og fortovsarealer Faktura Leje af gågade- og fortovsarealer Vedr dokumentnr: samt Leje af gågade- og fortovsarealer Betaling af faktura nr Leje af gågade- og fortovsarealer SV: leje af areal til skilte m.m Leje af gågade- og fortovsarealer SV: Betaling af faktura nr Leje af gågade- og fortovsarealer Blæksprutten Leje af gågade- og fortovsarealer Opsigelse vedr. leje af fællesareal Leje af gågade- og fortovsarealer Re: Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer Skiltning på Godthersgade Leje af gågade- og fortovsarealer Skiltning Leje af gågade- og fortovsarealer SV: Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer Re: Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer SV: Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer Fredericia, leje af skilte arealer Leje af gågade- og fortovsarealer kreditnota Leje af gågade- og fortovsarealer VS: kreditnota Leje af gågade- og fortovsarealer VS: kreditnota Leje af gågade- og fortovsarealer Ang. faktura/dokumentnr. : Leje af gågade- og fortovsarealer VS: Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer SV: Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer SV: Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer Kreditonta Leje af gågade- og fortovsarealer VS: Tildeling af dokumentansvar for dokumentet: 43915/13 - Spørgsmål om leje af gadeareal Leje af gågade- og fortovsarealer 2013

15 59684 leje af areal Leje af gågade- og fortovsarealer SV: leje af areal Leje af gågade- og fortovsarealer kreditnota Leje af gågade- og fortovsarealer Skilte areal Leje af gågade- og fortovsarealer Ikke til stede: Skilte areal Leje af gågade- og fortovsarealer Automatisk svar: Ude servering Issabella Leje af gågade- og fortovsarealer udstilling i gaderum Leje af gågade- og fortovsarealer kreditnota Leje af gågade- og fortovsarealer SV: udstilling i gaderum Leje af gågade- og fortovsarealer Auto: Sommerferie / Holiday Leje af gågade- og fortovsarealer SV: Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer Autosvar fra Vester Kopi Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer SV: Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer Re: Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer Re: Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer SV: Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer SV: Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer SV: Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer Re: Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer Re: SV: Ang udendørs areal Leje af gågade- og fortovsarealer skilte dalegade Leje af gågade- og fortovsarealer VS: Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer Vedr. Betaling for leje af fortovsareal Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer Regning for benyttelse af udendørs arealer Leje af gågade- og fortovsarealer Re: Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer Re: Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer SV: Regning for benyttelse af udendørs arealer Leje af gågade- og fortovsarealer RE: SV: Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsareal Leje af gågade- og fortovsarealer SV: Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer SV: Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer Re: SV: Leje af gågade- og fortovsareal Leje af gågade- og fortovsarealer Re: SV: SV: Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer SV: Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer SV: kreditnota Leje af gågade- og fortovsarealer SV: Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer Vedr.: SV: Skiltning på Godthersgade Leje af gågade- og fortovsarealer benyttelse at udendørs areal Anna Marie Kjærgaard Leje af gågade- og fortovsarealer Holst Shops Anna Marie Kjærgaard Leje af gågade- og fortovsarealer RE: Vedr dokumentnr: samt Leje af gågade- og fortovsarealer kreditnota Leje af gågade- og fortovsarealer 2013

16 59453 benyttelse af udendørsareal Leje af gågade- og fortovsarealer SV: Freshy n tasty Leje af gågade- og fortovsarealer SV: Stellas bageri Leje af gågade- og fortovsarealer Re: Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer Rammeaftale til underskrift Regionstandplejen Region Rammeaftale specialtandplejen Syddanmark forspørgsel om etablering af autoværksted Egumvej 46, 7000 Fredericia Skadeanmeldelse og taksatorrapport modtaget fra værksted Skade, Brandvæsen, , KF23365, 12, Gjensidige mangler skadeanmeldelse Skade, Brandvæsen, , KF23365, 12, pdf Adelvej 52, 7000 Fredericia pdf Adelvej 52, 7000 Fredericia pdf Adelvej 52, 7000 Fredericia Oplysninger på medlemmer i handicaprådet SOCIALPÆDAGOGERNES Kontaktoplysninger til medlemmer af Handicaprådet LANDSFORBUND SV: Eksempler på Sprogudbud fra A2B Danskundervisning Anmodning om aktindsigt i støttesagen - Holmbjerggrdsvej 1 afd Anmodning om aktindsigt i støttesag - Holmbjergårdsvej 1, afd. 11, LAB Kampmannsvej 5 - tegning med overkørsel.pdf Kampmannsvej 5, 7000 Fredericia Othello. Poul Hansen Herfordparken 1, 7000 Fredericia Børup Sandevej 1 Knud Bjorholm Johansen Afvanding - Børup Sandevej Kloakker på Bågøvænget, Skærbæk Michael Thomasberg Andersen Bågøvænget 2 - kloak tilstoppet Henvendelse om myreplage Michael Lemmicke Elmevej 2 - afhjælpning af myreplage VS: Anmodning om arkivarisk kontrol af lokalplanområde ved Vejlevej, Fredericia Kommune Lokalplan 336, Erhverv og detailhandel ved Vejlevej, Thygesminde aftale ved spædbarnsdød, hvordan forholder Fredericia Kommune sig Henvendelse fra OUH om hvordan Fredericia Kommune forholder sig til 56 aftale ved spædbarnsdød Nespresso etablerer tilbagetagelsesordning i Danmark NESPRESSO DANMARK, FILIAL AF AS NESTLÉ, NORGE Anmeldelse af idsamlingsordning af brugte kaffekapsler - Nespresso Beredskabsstyrelsens vilkår Risikosag, DONG Hejre, Vejlbyvej Risikovurdering af udvidet nitrogen anlæg Risikosag, DONG Hejre, Vejlbyvej Ansøgning om tilladelse til at bygge supplerende Risikosag, DONG Hejre, Vejlbyvej 28 nitrogenanlæg på Dong Oil Pipe's olieterminal i Fredericia Ændring vedr. afregning af hjemmepassetimer. Bifrost Ændring vedr. afregning af hjemmepasning gennem Bifrost SV: Oplagring af Natriumpercarbonat Møllebugtvej 5, 7000 Fredericia Oplagring af Natriumpercarbonat Møllebugtvej 5, 7000 Fredericia VS: Oplagring Natriumpercarbonat, UN3378, kl Møllebugtvej 5, 7000 Fredericia Markeringspæl smidt i Erritsø Bæk Helle Borch Jensen Erritsø Bæk - markeringspæl for olieledning eller lignende smidt i bækken VS: Gravetilladelse Vejlbyvej 11_ Vejlbyvej 11_ Klage over lugtsener fra Shell Raffinaderiet Casper Hansen Egeskovvej 265, 7000 Fredericia Ulovlig tinglyst.servitut. 14/321 Bilag Henv. om tinglyst servitut anders Billesvej 24

17 59911 Opsigelse af lejemål pr SANWES SPROGINSTITUT ApS Mosegårdsvej 2, Sanwes Sproginstitut - opsigelse af lejemål hos Fredericia Uddannelsescenter, CD med inspektionsrapporter fra daginstitutionerne DANSK LEGEPLADSINSPEKTION Legepladsinspektion Daginstitutioner 2014 ApS Ansøgning om lovliggørelse af skur og overdækket terrasse på Niels Kristian Jensen Fænøvej 41, 7000 Fredericia Fænøvej Meddelelse om ny plan i PlansystemDK: Tillæg 18 Binderup Strand - et sommerhusområde plansystemdk Plan i PlansystemDK: Kommuneplantillæg, vedtaget, Tillæg 18 Binderup Strand - et sommerhusområde, Kolding Kommune Meddelelse om ny plan i PlansystemDK: SOMMERHUSOMRÅDE VED BINDERUP STRAND plansystemdk Plan i PlansystemDK: aflysning af lokalplan , sommerhusområde ved Binderup Strand, Kolding Kommune FREDERICIAC Gothersgade 42, 7000 Fredericia AREALUDVIKLINGSSELSKAB P/S Ansøgning om byggetilladelse til etablering af terrasse på flydeponton ved Gammel havn ud for Gothersgade Uregelmæssigheder Franz Schubert Bruhn Røde Banke 16, 7000 Fredericia Dronningensgade 97, 7000 Fredericia / Dronningensgade 97, 7000 Fredericia Ansøgning om byggetilladelse til ændret anvendelse af pavillon Ejendomscentret NA Taulov Kirkevej 35A, 7000 Fredericia til lærerforberedelsesrum, Taulov Kirkevej 35A SV: Manglende dæksler på brønde i grøften langs Adelvej ud Morten Gerdes Afvanding - Adelvej langs Fakta - dæksler for Fakta i Taulov SV: Manglende dæksler på brønde i grøften langs Adelvej ud Morten Gerdes Afvanding - Adelvej langs Fakta - dæksler for Fakta i Taulov VS: Manglende dæksler på brønde i grøften langs Adelvej ud Torben Pedersen Afvanding - Adelvej langs Fakta - dæksler for Fakta i Taulov Manglende dæksler på brønde i grøften langs Adelvej ud for Lasse Hasle Nørgaard Afvanding - Adelvej langs Fakta - dæksler Fakta i Taulov VS: Anmodning om aktindsigt Forslag til boliger på Mølleskovvej - Aktindsigt Situationsplan og perspektiv vedr. Mølleskovvej Forslag til boliger på Mølleskovvej - Aktindsigt VS: Rapportering fra ZapMap, undersøgelsesid: Skærbækvej - Manglende grenklipning VS: Rapportering fra ZapMap, undersøgelsesid: Skærbækvej - Manglende grenklipning image001.png Ønske om lys på sti efter kl 0130 Lasse Hasle Nørgaard Belysning - Parcelvej 1 - sti - natslukning Til kommunens planafdeling om manglende indberetning af planer til PlansystemDK Miljøministeriet - Naturstyrelsen Indberetning af planer til PlansystemDK - forpligtet efter 4 i bekendtgørelsen om det digitale planregister Bestilling og ændring af renovation Kjeld Reinholdt Møller Anholtvej 3A, 7000 Fredericia VS: Rapportering fra ZapMap, undersøgelsesid: Chr. Winthers Vej - Udhængende beplantning over fortov VS: Rapportering fra ZapMap, undersøgelsesid: Chr. Winthers Vej - Udhængende beplantning over fortov image001.png Opdatering af oplysninger omkring alarmens kontaktpersoner FREDERICIA BIBLIOTEK Alarmens kontaktpersoner, Fredericia Bibliotek, Prinsessegade Opdatering af oplysninger omkring alarmens kontaktpersoner FREDERICIA BIBLIOTEK Alarmens kontaktpersoner, Fredericia Bibliotek, Danmarksgade Forespørgsel vedr. Hannerup Kirke (ejerforhold) Prangervej 114, 7000 Fredericia Klage over manglende beskæring omkring busstoppesteder Klage over manglende beskæring ved busstoppested -

18 Ullerupdalsvej Anmeldelse vedr. nedring af bebyggekse på Sandal strandsti 4 NØRKÆR + POULSEN ARKITEKTER Sanddal Strandsti 4, 7000 Fredericia MAA ApS Ansøgning om byggetilladele til opførelse af nyt enfamiliehus NØRKÆR + POULSEN ARKITEKTER Sanddal Strandsti 4, 7000 Fredericia med carport /udhus på Sandal strandsti 4 MAA ApS Bestilling og ændring af renovation Jytte Frank Poulsen Egeskovvej 183, 7000 Fredericia Cykelsti fyldt med asfaltrester Henvendelse om asfaltrester på cykelstien langs Strandvejen Ansøgning om byggetilladelse til renovering/ombygning af 1. THOMAS SØNDERGAARD Vendersgade 4, 7000 Fredericia salsplan på IP Schmidt Gården, Vendersgade 4 THOMSEN VS: Rapportering fra ZapMap, undersøgelsesid: Placering af sten på Østerbyvej Tilladelse til Cykel Cross - den januar 2015 i Madsby Cykel Cross den januar Anmodning om oplysninger vedr. grundvandskortlægning til Naturstyrelsen Naturstyrelsen Afgrænsning af indvindingsoplande til almene vandforsyninger udenfor områder med særlige drikkevandsinteresser - grundvandskortlægning Ejendomsskat Thygesmindevej ( ) RAFN & SØN ApS Thygesmindevej Martin franzen Ønsker opringning vedrørende flytning af indkørsel fra Kraftværksvej 3 til konding landevej Flytning af overkørsel fra Kraftværksvej til Kolding Landevej Forespørgsel om kloaktegning Lisbeth Schouby Bock Smedegårdsvej 3, 7000 Fredericia VS: Dækning af udgifter til diverse hjælpemidler anmodning om dækning af udgifter til hjælpemidler Re: SV: Strevelinsvej Finn Bang Møller Gadelys - Strevelinsvej 18 - gadelampe mangler SV: VS: Jyllands-Posten - aktindsigt AKTINDSIGT Lillenæs 65 og Lillenæs Opfølgningsmøde KomUdbud KomUdbud - Linned og måtter (vask og leje) SV: Revideret grundplan og kloakplan, Anneberg Transport Børupvej 84, 7000 Fredericia VS: til journalisering Det lokale beskæftigelsesråd Projektering Skovbæk Mølle Øsdal Bæk SV: Projektering Skovbæk Mølle Øsdal Bæk SV: Tilbud på udtagning af sedimentprøver ved Skovbæk Mølle Øsdal Bæk Vedr. møde med lodsejere Øsdal Bæk Øsdal Bæk Re: Tilladelse til restaureringsprojekt i Øsdal Bæk mødedato Øsdal Bæk 2/ FW: Prøver ved Skovbæk Mølle Øsdal Bæk Skovbæk Mølle Øsdal Bæk KUM vedr tolkning af FOL loven[1] - vedr. gudsdyrkelse.pdf Spørgsmål og svar ang. folkeoplysning generelt til KL Materiale til brug for møde Hans Valentin Nielsen Glentevej 10, 7000 Fredericia Re: Høring vedr. overkørsel på Ballesvej Ballesvej 51. Flytning af vejadgang til ejendommen (ansøgning) Høringssvar fra Vej & Park Tilløb til Gudsø Mølleå Bygaden Bredstrup Bygade 9, 7000 Fredericia Er min mail nået frem? Bredstrup Bygade 9, 7000 Fredericia Re SV Bygaden 9 opfølgning.msg Bredstrup Bygade 9, 7000 Fredericia NMK AFGØRELSE i sag om jord- og grundvandsforurening på ejendommen Carl Roses Vej 10 Natur- og Miljøklagenævnet Carl Roses Vej 10, 7000 Fredericia

19 59693 Ekkodalen - huller i vejen Tildeling af vejret for ejendomme på Ekkodalen og Smedegårdsvej VS: SV: Vesterbrogade Fredericia - Tilslutning af pølsevogn Vesterbrogade 29A, 7000 Fredericia SV: Kørsel med kølemad Udbud på kørsel med kølemad SV: Kørsel med kølemad Udbud på kørsel med kølemad Re: EU-udbud kørsel med kølemad Udbud på kørsel med kølemad SV: EU-udbud kørsel med kølemad Udbud på kørsel med kølemad Autosvar:EU-udbud kørsel med kølemad Udbud på kørsel med kølemad Kan ikke leveres: EU-udbud kørsel med kølemad Udbud på kørsel med kølemad Rapport AR-14-CA , udtaget EUROFINS MILJØ A/S Vesterled 29, 7000 Fredericia Rapport AR-14-CA , udtaget EUROFINS MILJØ A/S Vesterled 29, 7000 Fredericia Rapport AR-14-CA , udtaget EUROFINS MILJØ A/S Vesterled 29, 7000 Fredericia Ordre Nr : "Cat 2 - Projekt - Deres ref. Po nr.: Agrolab Egeskovvej 265, 7000 Fredericia " af Shell- Raffinaderiet, Fredericia. Rapportering af Shell Raffinaderiet - A/S Dansk Egeskovvej 265, 7000 Fredericia analyseresultater CAT II d Shell Ordre Nr : "Cat 2 - Projekt - ref. Po nr.: " Agrolab Egeskovvej 265, 7000 Fredericia af Ordre Nr : "Cat 2 - Projekt - ref. Po nr.: " Agrolab Egeskovvej 265, 7000 Fredericia af Ordre Nr : "Cat 2 - Projekt - ref. Po nr.: " Agrolab Egeskovvej 265, 7000 Fredericia af Ordre Nr : "Cat 2 - Projekt - ref. Po nr.: " Agrolab Egeskovvej 265, 7000 Fredericia af Rapportering af analyseresultater CAT II d A/S DANSK SHELL SHELL Egeskovvej 265, 7000 Fredericia RAFFINADERIET Shell- Raffinaderiet, Fredericia. Rapportering af Shell Raffinaderiet - A/S Dansk Egeskovvej 265, 7000 Fredericia analyseresultater CAT II d Shell Ordre Nr : "Cat 2 - Projekt - Nitrifikationshæmning - Agrolab Egeskovvej 265, 7000 Fredericia ref. Po nr.: " af Vedr.Shell Fredericia. Analyse på prøve fra CAT II, udtaget d Egeskovvej 265, 7000 Fredericia Ordre Nr : "Cat 2 - Projekt - ref. Po nr.: " Agrolab Egeskovvej 265, 7000 Fredericia af Ordre Nr : "Cat 2 - Projekt - ref. Po nr.: " Agrolab Egeskovvej 265, 7000 Fredericia af Ordre Nr : "Cat 2 - Projekt - ref. Po nr.: " Agrolab Egeskovvej 265, 7000 Fredericia af Ordre Nr : "Cat 2 - Projekt - ref. Po nr.: " Agrolab Egeskovvej 265, 7000 Fredericia af Shell- Raffinaderiet, Fredericia. Rapportering af Shell Raffinaderiet - A/S Dansk Egeskovvej 265, 7000 Fredericia analyseresultater CAT II d Shell Vedr. Analyse for nitrifikationshæmning Egeskovvej 265, 7000 Fredericia Shell- Raffinaderiet, Fredericia. Rapportering af Shell Raffinaderiet - A/S Dansk Egeskovvej 265, 7000 Fredericia

20 analyseresultater CAT II d Shell Ordre Nr : "Cat 2 - Projekt - ref. Po nr.: " Agrolab Egeskovvej 265, 7000 Fredericia af FW: Rapport AR-14-CA Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia Flowtal fra Dong uge Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia RE: Indskærpelse, Overskridelse af vilkår i Egeskovvej 265, 7000 Fredericia tilslutningstilladelser, A/S Dansk Shell, Egeskovvej 265, 7000 Fredericia, CVR nr Opstart af Lurgi Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia FW: Opstart af Lurgi Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia Rapport AR-14-CA udtaget , Aller EUROFINS MILJØ A/S Fabriksvej 1, 7000 Fredericia Petfood Udløb VS: Øget forbrug af Horolith V Danbovej 2, 7000 Fredericia Rapport AR-14-CA vedr. Erritsø Svømmehal Svømmebassin indendørs 25m att: Kim Borg Krogsagervej 42, Undersøgelse af Bassinvand 2014 hos Erritsø Svømmehal Prinsessegade 39, galleri i sidehuset. Sags Id.: 13/ Prinsessegade 39B, 7000 Fredericia Rettelse til BBR - meddeler at bygning 2 og 3 er nedrevet - Elin Broe Madsen Tonne Kjærsvej 40, 7000 Fredericia Ejendomsnummer Digital kvittering for høringssvar til den supplerende offentlige Høring af forslag til vandplan høring Kvittering for bemærkning til supplerende høring af Høring af forslag til vandplan generationsvandplaner Dok. fra legepladsinspektør Ullerupdalvej 233, 7000 Fredericia Dok. fra legepladsinspektør Ullerupdalvej 233, 7000 Fredericia

Forventet Kunde Aftalekonto Kundenavn 1 Kunde postnr. Kunde by Kunde vej Husnr

Forventet Kunde Aftalekonto Kundenavn 1 Kunde postnr. Kunde by Kunde vej Husnr Fjernaflæst Skabelon I alt 6.907.613 687.286 7.594.899 Aftagenr status Leverandør jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-11 jun-12 Forbrug_JUL201 1_JUN2012 Forventet

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 34 ( 18. 22. August 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 58128 Partshøring vedrørende Anders Billes Vej 24, Fredericia Egon Andersen 21-08-2014 Anders Billes

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender 330-2015-146549 Ansøgning om tilladelse til etablering af legeplads 24-03-2015 Center for Teknik og Miljø 10 02 26 14 INDU A/S 330-2015-146572 Ansøgning om

Læs mere

450-2015-30124 COWI TOGM DFANSP - Anke Spur 450-2014-14801 Rådgiver udbud Byggemodninger i Ørbæk

450-2015-30124 COWI TOGM DFANSP - Anke Spur 450-2014-14801 Rådgiver udbud Byggemodninger i Ørbæk 19. februar 2015 Åben postliste Sagsnr. Overskrift Dok.nr. Afsender Afd. Sagsbeh. 450-2014-30158 Søger oplag til rekvisitter vi giver tilbud om lån af Nyborgvej 4 450-2015-30497 FilmFyn A/S DFLHK - Liz

Læs mere

12. maj 2015 Åben postliste Sagsnr. Overskrift Dok.nr. Afsender Afd. Sagsbeh. 450-2015- 12813 450-2015- 76494 450-2015- 450-2015- 450-2015- 450-2015-

12. maj 2015 Åben postliste Sagsnr. Overskrift Dok.nr. Afsender Afd. Sagsbeh. 450-2015- 12813 450-2015- 76494 450-2015- 450-2015- 450-2015- 450-2015- 12. maj 2015 Åben postliste Sagsnr. Overskrift Dok.nr. Afsender Afd. Sagsbeh. 12813 Anmodning om aktindsigt fra Jyllands- Posten i sponsorstøtte til idrætsklubber 76494 SEKR DFCSA - Christine S 434 434

Læs mere

Post. Oprettet den 09-07-2015 15:59 af Simone Smidt Hansen Nyt dokument

Post. Oprettet den 09-07-2015 15:59 af Simone Smidt Hansen Nyt dokument Journalnummer Bygningsreglement BR10 - Byggetilladelsessager adt@klimahuse.com "Carsten Jeppesen" Dokumenttitel Annalyst 204-210 og 196-202 - Tætlav bolig bebyggelse - Afslutningen

Læs mere

14-11-2014 Egeskovvej 265, 7000 Fredericia for slamsugning. 79749 SV: Miljøtilsyn på Fredericia Kommunes Deponi - fx. torsdag den 11.

14-11-2014 Egeskovvej 265, 7000 Fredericia for slamsugning. 79749 SV: Miljøtilsyn på Fredericia Kommunes Deponi - fx. torsdag den 11. Indgående post uge 46 ( 10. 14. november 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 78663 Referat Folkeoplysningsrådet d. 5.11.2014 med underskrifter 12-11-2014 Folkeoplysningsrådet

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 33 ( 11. 15. August 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 56174 michael steenholdt - Torvegade - 13-31 aug 2014 12-08-2014 Diverse parkeringstilladelser 2014

Læs mere

Indgående post uge 42 ( 13. 17. oktober 2014 )

Indgående post uge 42 ( 13. 17. oktober 2014 ) Indgående post uge 42 ( 13. 17. oktober 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 72107 Domus Axel A/S, Kommunalt P-anlæg_AVS-rapport.pdf 15-10-2014 Samlesag for inspektionsrapporter

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender

Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender 330-2015-127362 Rykker fra værge til Statsforvaltningen 12-03-2015 Center for Handicap og Psykiatri Borger Orientering fra Glostrup Kommune om flytning på midlertidig 330-2015-127379 basis 12-03-2015 Center

Læs mere

Post. Oprettet den 19-03-2015 10:14 af Karen Bach Nyt dokument

Post. Oprettet den 19-03-2015 10:14 af Karen Bach Nyt dokument Journalnummer 16.05A Forvaltning Børne- og Kulturområde Daginstitutionsafdeling Dokumentdato 16-01-2015 Mette Juel Pedersen Dokumenttitel Info og program: Forskning i og praksisnær afdækning

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr.

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Åben postliste 10. februar 2015 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 10-02-2015 Udkast til plan for skiltning af National 1 som Eurovelo 12 cykelrute - 26243

Læs mere

05-06-2015 Stillingsannoncer, offentliggjorte, 2015 fritidsleder, maj 35957 Plejen, Kvalitets- og projektmedarbejder til Plejen -

05-06-2015 Stillingsannoncer, offentliggjorte, 2015 fritidsleder, maj 35957 Plejen, Kvalitets- og projektmedarbejder til Plejen - Indgående post uge 23 ( 1. 5. juni 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 35808 Re: tilbagemelding vedr. til i EIC i næste sæson 03-06-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale

Læs mere

Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 24-10-2013 24-10-2013 SV: tilsyn udført i dag - - 160335 lacm 2128

Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 24-10-2013 24-10-2013 SV: tilsyn udført i dag - - 160335 lacm 2128 Åben postliste 24. oktober 2013 Teknisk område Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 24-10-2013 24-10-2013 SV: tilsyn udført i dag - - 160335 lacm 2128 24-10-2013

Læs mere

Center for Arbejdsmarked og. 330-2015-25652 Orientering om skærpet sanktion. Borger

Center for Arbejdsmarked og. 330-2015-25652 Orientering om skærpet sanktion. Borger 330-2015-28835 Orientering af NAVN om besigtigelse 15-01-2015 Center for Teknik og Miljø 330-2015-28834 Kvittering for modtagelse af anmeldelse 15-01-2015 Center for Teknik og Miljø 330-2015-27603 Mail

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 26-03-2015 SV: Godkendelse af vedtægt. - 58133 tihj 14183

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 26-03-2015 SV: Godkendelse af vedtægt. - 58133 tihj 14183 Åben postliste 26. marts 2015 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. SV: Godkendelse af vedtægt. - 58133 tihj 14183 Forespørgsel om ændring af vedtægter - 58123

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 36 ( 1. 5. september 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 60469 Rykker for svar på ansøgning, Halfordeling, EGIF Tennis Gunnar Ravn 01-09-2014 Fordeling af

Læs mere

06-07-2015 Ansøgning om udsættelse af - arrangement - 114617 sili 5042. 06-07-2015 svar fra transportministeriet - - 114594 gihy 20506

06-07-2015 Ansøgning om udsættelse af - arrangement - 114617 sili 5042. 06-07-2015 svar fra transportministeriet - - 114594 gihy 20506 Åben postliste 6. juli 2015 Teknisk område Ansøgning om udsættelse af - arrangement - 114617 sili 5042 svar fra transportministeriet - - 114594 gihy 20506 SV: kvittering fra - Dispensation fra naturbeskyttelseslovens

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Dato Afsender Modtager

Dokumentnr Overskrift Dato Afsender Modtager Svar på anmodning om aktindsigt vedr. udgifter til 330-2015-461029 borgmesterens kontor samt byrådsmedlemmers it 04-09-2015 Byrådssekretariatet Oplyses af afsender 330-2015-461081 indkaldelse til samtale

Læs mere

330-2015-226576 Analyserapport 29-04-2015 - Rapport AR-15-CA-00298180-01 01-05-2015 Center for Teknik og Miljø 28 84 81 96 EUROFINS MILJØ A/S

330-2015-226576 Analyserapport 29-04-2015 - Rapport AR-15-CA-00298180-01 01-05-2015 Center for Teknik og Miljø 28 84 81 96 EUROFINS MILJØ A/S 330-2015-228754 Anmoder om status 01-05-2015 Center for Teknik og Miljø Borger 330-2015-226613 Øsnker status i sagen 01-05-2015 Center for Teknik og Miljø Borger 330-2015-232623 Ansøgning. Planlovdispensation

Læs mere

07-10-2014 Kontrakt - med Peter Larsen kaffe på 12-by udbud 2014.xlsx

07-10-2014 Kontrakt - med Peter Larsen kaffe på 12-by udbud 2014.xlsx Indgående post uge 41 ( 6. 10. oktober 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 70360 Gas bus værksted_vejlevej 119_ABA-rapport.pdf 08-10-2014 Samlesag for inspektionsrapporter

Læs mere

Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn 779-2012- 63511 779-2012- 2094

Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn 779-2012- 63511 779-2012- 2094 Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn - 092612_referat_repr.skab.pdf AFFALD VJSVPE RenoSam 300258 20-299951 24726 Kåstrupvej uge 39.pdf - 43833-299950 Oddervej

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 17 ( 21. 25. april 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 28042 SV Elbohallen: Timefordelingen 2014/15 23-04-2014 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 41 ( 7. 11. oktober 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 68402 International Business College Fredericia_AVS-rapport.pdf 07-10-2013 Samlesag for inspektionsrapporter

Læs mere

Post. Oprettet den 03-10-2012 10:55 af Bodil Larsen Nyt dokument

Post. Oprettet den 03-10-2012 10:55 af Bodil Larsen Nyt dokument Journalnummer 16.05A00 Forvaltning Børne- og Kulturområde Daginstitutionsafdeling anja.ougaard@uvm.dk Dokumenttitel Ansøgning til Leder af Inklusionsrådgivningen Anja Ougaard Sagsnr. 2011/20044 Dokumentnr.

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 52 ( 22. 26. december 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 89881 Status 22-12-2014 Trelde Næsvej 251, 7000 90029 Opfølgning på orienteringsbrev af 10.02.2014

Læs mere

Indgående post uge 26 ( 23. 27 juni 2014 )

Indgående post uge 26 ( 23. 27 juni 2014 ) Indgående post uge 26 ( 23. 27 juni 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 41879 Blok 12, Sønderparken, Fredericia, matr.nr. 316i, Fredericia 23-06-2014 Søndermarksvej 24, 7000

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 11 ( 10. 14. marts 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 19025 Taulov KFUM Idrætsforening - ansøgning om timer 14-03-2014 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 39 ( 23. 27. september 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 66460 Borgmesterbrev om aktuel status for budget 2014 27-09-2013 KL breve 2013 65505 Flow Lurgi

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 05-08-2015 Re: Lastbiler på - - 127753 mome 12211

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 05-08-2015 Re: Lastbiler på - - 127753 mome 12211 Åben postliste 05.08.15 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 05-08-2015 Re: Lastbiler på - - 127753 mome 12211 05-08-2015 Driftsjournal og 2 analyseblanketter

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 18 ( 28. april 2. maj 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 29799 SV: Tilbagemelding vedr. timer i svømmeområder næste sæson 01-05-2014 Fordeling af timer

Læs mere

Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn 779-2015- 15-09- Generel henvendelse fra konkurrencestyrelsen

Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn 779-2015- 15-09- Generel henvendelse fra konkurrencestyrelsen Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn 15-09- Generel henvendelse fra konkurrencestyrelsen BYSEKR VJBLK Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 216858 vedrørende ulovlig

Læs mere

Post. Journalnummer 20.00A Forvaltning Børne- og Kulturområde

Post. Journalnummer 20.00A Forvaltning Børne- og Kulturområde Journalnummer 20.00A Forvaltning Børne- og Kulturområde Kultur og Fritid Dokumentdato 19-10-2014 "Musikforeningen www.branderocker.dk" Dokumenttitel Låneansøgning + tilmelding

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Dato Afsender Modtager

Dokumentnr Overskrift Dato Afsender Modtager Ejendommens administrator bestrider at tankanlægget 330-2015-215724 er utæt 24-04-2015 Center for Teknik og Miljø 12460007 Administration 2000 Ad v/jan Ge... 330-2015-213870 Ansøgning om tilladelse til

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender

Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender 330-2015-76661 analyserapport 06-02-2015 - begrænset kontrol - Frølundevej 101 12-02-2015 Center for Teknik og Miljø Eurofins Miljø A/S 330-2015-75525 Svar fra Musholmcentret 12-02-2015 Center for Plan

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Afsendt Afsender Modtager. 330-2015-41928 ACV - Opsigelse STU Udd. 25-01-2015 Center for Handicap og Psykiatri Borger

Dokumentnr Overskrift Afsendt Afsender Modtager. 330-2015-41928 ACV - Opsigelse STU Udd. 25-01-2015 Center for Handicap og Psykiatri Borger 330-2015-41928 ACV - Opsigelse STU Udd. 25-01-2015 Center for Handicap og Psykiatri Borger 330-2015-41915 Indkaldelse til samtale 24-01-2015 330-2015-41914 Orientering om skærpet sanktion 24-01-2015 330-2015-41913

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 13-04-2015 Ansøgning side 1-65192 evlo 14926

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 13-04-2015 Ansøgning side 1-65192 evlo 14926 Åben postliste 13. april 2015 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Ansøgning side 1-65192 evlo 14926 Ansøgning side 2-65190 evlo 14926 Situationsplan - 65188

Læs mere

330-2015-201897 330-2015-201853

330-2015-201897 330-2015-201853 330-2015-211791 svar til byggefirma 21-04-2015 Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender 330-2015-207096 Overdragelse 30. april 2015 kl. 11.00 21-04-2015 Center for Kommunale Ejendomme Nybolig Erhverv

Læs mere

Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn 779-2014- 779-2014-

Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn 779-2014- 779-2014- Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn 779-- Vielse i andre kommuner - beslutning om generelt at kunne 779-- BYSEKR VJBRTS Assens Kommune 264297 foretage vielser

Læs mere

06-05-2013 Samlesag for inspektionsrapporter udbedret.pdf 31414 Deklaration af spildevandsslam fra Fredericia Centralrenseanlæg (2013.05.

06-05-2013 Samlesag for inspektionsrapporter udbedret.pdf 31414 Deklaration af spildevandsslam fra Fredericia Centralrenseanlæg (2013.05. Indgående post uge 19 ( 6. 10. maj 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 30769 DS SmithPackaging_Fejl og mangler udbedret.pdf 06-05-2013 Samlesag for inspektionsrapporter 30768

Læs mere

10-07-2014 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale 2014-2015 46974 Skema for tildeling af timer vådhaller 2014-2015 - Samlet - udg

10-07-2014 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale 2014-2015 46974 Skema for tildeling af timer vådhaller 2014-2015 - Samlet - udg Indgående post uge 28 ( 7. 11. Juli 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 46966 Kluboversigt tildelte timer i 2014-2015.xlsx 10-07-2014 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale

Læs mere

21-05-2014 Fordeling af timer i vådområder 2014-2015 15.30-16.00 34644 SV fra FIC: Svar vedr. mulighed for Terapibassin onsdag fra

21-05-2014 Fordeling af timer i vådområder 2014-2015 15.30-16.00 34644 SV fra FIC: Svar vedr. mulighed for Terapibassin onsdag fra Indgående post uge 21 ( 19. 23. Maj 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 33905 AMO: Gymnastik sal på sygehuset 19-05-2014 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale 2014-2015

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 48 ( 25. 29. november 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 81046 Fredericia Teater_ABA-rapport.pdf 28-11-2013 Samlesag for inspektionsrapporter 81045 Domus

Læs mere

HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ. Att.: Louise Lambrethsen. Byggetilladelse. Ryleholmen 18, matr.nr. 4cz, Seden By, Seden

HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ. Att.: Louise Lambrethsen. Byggetilladelse. Ryleholmen 18, matr.nr. 4cz, Seden By, Seden HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ Att.: Louise Lambrethsen Plan og Byg Byggesag Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C Tlf. 66 13 13 72 www.odense.dk Kontakt os gerne via digital

Læs mere

Post. Journalnummer 16.00I00 Forvaltning Sundheds- og Omsorgsområde

Post. Journalnummer 16.00I00 Forvaltning Sundheds- og Omsorgsområde Journalnummer 16.00I00 Forvaltning Sundheds- og Omsorgsområde Brandlundparken Dokumentdato 15-06-2010 Procedure for telefonbetjening Dokumenttitel Procedure for telefonbetjening Sagsnr. 2008/46288 Dokumentnr.

Læs mere

Miljøministeriet, Miljøstyrelsen. Landinspektør Steen Nørgaard

Miljøministeriet, Miljøstyrelsen. Landinspektør Steen Nørgaard Åben postliste 19. marts 2015 Sagsnr. Overskrift Dokument nr 2011-49263 7956 7950 7507 11682 Følgemail - Status for VOCbekendtgørelsen 2011-2013 Følgemail - Ansøgning om udstykning - Grimshavevej 7 / Grimshavevej

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 35 ( 26. 30. august ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 59003 Bofællesskabet Ullerupdal_ABA-rapport.pdf 30-08- Samlesag for inspektionsrapporter 59001 Bofællesskabet

Læs mere

Post. Journalnummer 20.00G00 Forvaltning Børne- og Kulturområde

Post. Journalnummer 20.00G00 Forvaltning Børne- og Kulturområde Journalnummer 20.00G00 Forvaltning Børne- og Kulturområde Kultur og Fritid CN=Allan Andersen/OU=Børn-Kultur/O=Ikast-Brande Dokumenttitel Børnekarneval Sagsnr. 2012/12368 Dokumentnr. 2012/12368 003 Journalnummer

Læs mere

Egeskovvej, 265, 7000, Fredericia

Egeskovvej, 265, 7000, Fredericia Indgående post uge 37 ( 9. 13. september 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 61619 Budget 2014 12-09-2013 KL breve 2013 61750 Rapport AR-13-CA-00113335-01, udtaget 11.09.2013

Læs mere

Indgående post uge 9 ( 24. 28. februar 2014 )

Indgående post uge 9 ( 24. 28. februar 2014 ) Indgående post uge 9 ( 24. 28. februar 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 14142 Fredericia Roklub mail vedr. timer i gymnastiksal 24-02-2014 Fordeling af timer i haller og

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 11-06-2015 Tømningsattest -27.05.15 99676 ance 18400

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 11-06-2015 Tømningsattest -27.05.15 99676 ance 18400 Åben postliste 11. juni 2015 Teknik område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 11-06-2015 Tømningsattest -27.05.15 99676 ance 18400 11-06-2015 VS: vedr. entreprisenr. -

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 34 ( 19. 23. august 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 57477 Rapport AR-13-CA-00106042-01 udtaget 20.08.2013, Kryb-i-ly Kro Bassin EUROFINS MILJØ A/S 22-08-2013

Læs mere

Post. Journalnummer 17.00I Forvaltning Børne- og Kulturområde

Post. Journalnummer 17.00I Forvaltning Børne- og Kulturområde Journalnummer 17.00I Forvaltning Børne- og Kulturområde Skoleafdeling Dokumentdato 16-08-2012 Susanne Justesen/Børn-Kultur/Ikast-Brande Dokumenttitel Vs: Kvalitetsrapport for skoleåret 2011/12 Sagsnr.

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 03-02-2015 Svar på mail med supplerende materiale - 21430 doaa 21339

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 03-02-2015 Svar på mail med supplerende materiale - 21430 doaa 21339 Åben postliste 3. februar 2015 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 03-02-2015 Svar på mail med supplerende materiale - 21430 doaa 21339 03-02-2015 koteplan

Læs mere

Postliste den 2. juli 2013. Teknik og Miljø

Postliste den 2. juli 2013. Teknik og Miljø Postliste den 2. juli 2013 Teknik og Miljø Journaldato Dokumenttitel Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Klipning af hæk 95262 ance 85 Vedr klagesag - støj 95248 rami 748 Re: Støj - 95246 rami 6322 Re: Støj

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 22 ( 25. 29. maj 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 34332 Tuborg Fredericia Bryggeri, Terminal Vest_AVS-rapport.pdf 29-05-2015 Samlesag for inspektionsrapporter

Læs mere

Center for Kultur, Fritid og Borgerservice. 330-2015-111716 Bevilling 05-03-2015. Borger

Center for Kultur, Fritid og Borgerservice. 330-2015-111716 Bevilling 05-03-2015. Borger 330-2015-112938 Svar vedr henvendelse i borgmesterens træffetid 05-03-2015 Center for Teknik og Miljø 330-2015-111508 Afvikling indskudslån - fraflyttet, regning ult. marts 2015 05-03-2015 Center for Økonomi

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 48 ( 24. 28. november 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 82290 Tide Bus Danmark A/S_Fejl og mangler udbedret.pdf 25-11-2014 Samlesag for inspektionsrapporter

Læs mere

Post. Dokumenttitel 03-01-2012 - Forenklet kontrol - Malundvej 9, 8765 Klovborg Sagsnr. 2007/11065 Dokumentnr. 2007/11065 013

Post. Dokumenttitel 03-01-2012 - Forenklet kontrol - Malundvej 9, 8765 Klovborg Sagsnr. 2007/11065 Dokumentnr. 2007/11065 013 Journalnummer Vandforsyning eurofins Dokumenttitel 03-01-2012 - Forenklet kontrol - Malundvej 9, 8765 Klovborg Sagsnr. 2007/11065 Dokumentnr. 2007/11065 013 Journalnummer Vandforsyning Eurofins Dokumenttitel

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 17-03-2014 Facader af den 17-3-2014.pdf - revideret facadetegning 52336 chaa 4763

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 17-03-2014 Facader af den 17-3-2014.pdf - revideret facadetegning 52336 chaa 4763 Åben postliste 17. marts 2014 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Facader af den 17-3-2014.pdf - revideret facadetegning 52336 chaa 4763 Ansøgning om mindre

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 4 ( 19. 25. januar 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 6618 Information vedrørende adgang til Fredericia Sygehus 23-01-2014 Fredericia Sygehus - aftenskolernes

Læs mere

Post. Journalnummer 16.03A Forvaltning Børne- og Kulturområde

Post. Journalnummer 16.03A Forvaltning Børne- og Kulturområde Journalnummer 16.03A Forvaltning Børne- og Kulturområde Familierådgivning Dokumentdato 30-08-2012 Dokumenttitel 11 2009 Netværk gavner unge sindslidende Sagsnr. 2012/45490 Dokumentnr. 2012/45490 009 Journalnummer

Læs mere

Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 10-09-2013 30-08-2013 Snit.pdf - 132219 jaiv 8381

Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 10-09-2013 30-08-2013 Snit.pdf - 132219 jaiv 8381 Åben postliste 10. september 2013 Teknisk område Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 10-09-2013 30-08-2013 Snit.pdf - 132219 jaiv 8381 10-09-2013 30-08-2013

Læs mere

Postliste for Struer Kommune

Postliste for Struer Kommune Side 1 af 6 Postliste for Struer Kommune Registreringsdato Sagsnummer / Dokumentnavn Afsender 30-03-2015 30-03-2015 30-03-2015 02.34.02-P19-257-14 Rønhegnet 9 -svar vedr. partshøring byggesag Rønhegnet

Læs mere

Indgående post uge 29 ( 15. 19. juli 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Indgående post uge 29 ( 15. 19. juli 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 29 ( 15. 19. juli 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 47090 NMK-33-00863 - Afgørelse i sag om Kommunes afgørelse om, at en ønsket Natur- og Miljøklagenævnet

Læs mere

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger Vejledninger Bestemmelser og anvisninger BR10: 1.6 stk. 1 nr. 2-3 Uden byggetilladelse eller anmeldelse Uden byggetilladelse eller anmeldelse (Visse betingelser) Garager (ej integrerede), carporte, udhuse,

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 43 ( 21. 25. oktober 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 68356 Prisreg. Sygepleje - pr. 1.11.2013.xls 24-10-2013 Aftale med Abena A/S, handsker og sygeplejeartikler

Læs mere

02-07-2015 Stillingsannoncer, offentliggjorte, 2015 juni.docx 43557 Fredericia Idrætscenter, 2 Livreder/servicemedarbejdere,

02-07-2015 Stillingsannoncer, offentliggjorte, 2015 juni.docx 43557 Fredericia Idrætscenter, 2 Livreder/servicemedarbejdere, Indgående post uge 27 ( 29. juni 3. juli 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 44485 SV: Spørgsmål vedr. brug af hallen og gymnastiksalen på 01-07-2015 Fordeling af timer i haller

Læs mere

Post. Dokumenttitel Anmeldelse af påbegyndelse af byggeri - Vinkelgade 5 Sagsnr. 2012/19934 Dokumentnr. 2012/19934 011

Post. Dokumenttitel Anmeldelse af påbegyndelse af byggeri - Vinkelgade 5 Sagsnr. 2012/19934 Dokumentnr. 2012/19934 011 Journalnummer Bygningsreglement BR10 - Anmeldelsessager Dokumentdato 19-10-2012 Jane Friis Dokumenttitel Anmeldelse af påbegyndelse af byggeri - Vinkelgade 5 Sagsnr. 2012/19934 Dokumentnr. 2012/19934 011

Læs mere

16-02-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale 2015-2016 2016 10031 Fredericia Harmonika Klub mail vedr. ansøgning om timer i sæson

16-02-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale 2015-2016 2016 10031 Fredericia Harmonika Klub mail vedr. ansøgning om timer i sæson Indgående post uge 8 ( 16. 20. februar 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 11658 BPI Senior Motion - ansøgning om timer sæson 2015-2016 20-02-2015 Fordeling af timer i haller

Læs mere

Post. Oprettet den 20-12-2012 14:22 af Kirsten Mikkelsen Nyt dokument

Post. Oprettet den 20-12-2012 14:22 af Kirsten Mikkelsen Nyt dokument Journalnummer Bygningsreglement BR10 - Byggetilladelsessager olt@kpc.dk Dokumenttitel Bøgildvej 2, Ikast - Tilbygning til gymnasium -Digital kopi af deltilladelse, Støbetilladelse Sagsnr. 2012/38714 Dokumentnr.

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 5 ( 26. 30. januar 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 6742 SV: Tekst og ansøgningsskema til FK hjemmeside 29-01-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Sagstitel Indgående post uge 14 ( 1. 5. aprl 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Sagstitel 23739 Dansk Fitness_Rykker vedr. fejlretning.pdf Samlesag for inspektionsrapporter 23345 Sct. Joseph_Fejl og mangler

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr.

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Åben postliste 15. juni 2015 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Re: Opfølgning vedr. parkering- og trafik kommunikation - - 101275 mome 9308 Re: Opfølgning

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 25 ( 15. 19. juni 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 40438 SV FOF: Skema varmtvandsbassin 2 halvår 2015.xlsx 17-06-2015 Fordeling af timer i vådområder

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 20 ( 11. 16. maj 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 33684 AMO - rykker vedr. Tider 15-05-2014 Fordeling af timer i vådområder 2014-2015 33682 SV: Aftale

Læs mere

BO GODT i FREDERiCiA

BO GODT i FREDERiCiA BO GODT i FREDERIIA Trelde Pjedsted Egeskov Herslev 7 6 5 4 3 2 Taulov Skærbæk Erritsø Snoghøj Fredericia midtby Indhold 3 4-5 Velkommen Vi er til for dig 6-9 10-13 14-15 16-17 18-19 20-23 Vores afdelinger

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 20 ( 11. 15. maj 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 30240 Zederkof_ABA-rapport.pdf 11-05-2015 Samlesag for inspektionsrapporter 30124 Elbo Logistik-Partner

Læs mere

RAFFINADERIET RAFFINADERIET RAFFINADERIET

RAFFINADERIET RAFFINADERIET RAFFINADERIET Indgående post uge 32 ( 3. 7. august 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 51246 SV: Sags id.: 12/25 05-08-2015 Bøgeskovvej 61, 7000 Fredericia 50858 Høring af nye arealer til

Læs mere

Post. Oprettet den 09-05-2014 10:22 af Birgitte Sørensen Nyt dokument

Post. Oprettet den 09-05-2014 10:22 af Birgitte Sørensen Nyt dokument Journalnummer Bygningsreglement BR10 - Anmeldelsessager Telcon A/S;Att.: Glenna Nielsen;Ndr. Boulevard 93;6800 Varde Dokumenttitel Birkevej 34 T, Engesvang - Udskiftning af antennesystem - Meddelelse om

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 7 ( 9. 13. februar 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 9951 MK 01 - Ansøgnings om timer i 2015-2016 13-02-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale

Læs mere

27-03-2014 Referat af bestyrelsesmøder 2014, TVIS Varmetransmissionsselskab I/S 22137 VS: Tilladelse til afledning af spildevand fra vaskeplads hos

27-03-2014 Referat af bestyrelsesmøder 2014, TVIS Varmetransmissionsselskab I/S 22137 VS: Tilladelse til afledning af spildevand fra vaskeplads hos Indgående post uge 13 ( 24. 28. marts 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 21947 Opsamling på skema retur 2014-2015 trægulv - udg. 3. 28-03-2014 Fordeling af timer i haller

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 13-01-2015 - indkørsel.png - 6850 mome 1340

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 13-01-2015 - indkørsel.png - 6850 mome 1340 Åben postliste 13. januar 2015 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. - indkørsel.png - 6850 mome 1340 Indkørsel.docx - 6849 mome 1340 RE: Ansøgning om ny overkørsel

Læs mere

Shell Raffinaderiet - A/S Dansk 11-08-2015 Egeskovvej 265, 7000 Fredericia A/S DANSK SHELL SHELL-

Shell Raffinaderiet - A/S Dansk 11-08-2015 Egeskovvej 265, 7000 Fredericia A/S DANSK SHELL SHELL- Indgående post uge 33 ( 10. 14. august 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 52874 VS EIC: Kontrakt for 2015-2016 11-08-2015 Halkontrakter 2015-2016 for de selvejende haller

Læs mere

330-2015-13139 Ansøgning om støtte - test.htm. Center for Kommunale. Borger. 330-2015-12969 SV: NAVN - cpr.nr. xxxxxx-xxxx

330-2015-13139 Ansøgning om støtte - test.htm. Center for Kommunale. Borger. 330-2015-12969 SV: NAVN - cpr.nr. xxxxxx-xxxx Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender 330-2015-12005 Informationsmøde 09-01-2015 Center for Teknik og Miljø 330-2015-16717 VS: Musholm - info vedr. byggeriet 09-01-2015 Center for Plan og Byg

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 22 ( 27. 31. maj 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 36404 Fredericia Sygehus_ABA-rapport.pdf 31-05-2013 Samlesag for inspektionsrapporter 35461 Kentaur

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 36 ( 31. august 4. september 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 57794 G 94 - ny ansøgning.xlsx 31-08-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale 2015-2016

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 2, 2013 ( 7. 11. Januar 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 1623 Postdanmark_ABA-rapport 07-01-2013 Samlesag for ABA-rapporter 1886 Redegørelse for at der

Læs mere

10-07-2015 Egeskovvej 265, 7000 Fredericia CAT II B mandag d. 13. juli 2015. Shell

10-07-2015 Egeskovvej 265, 7000 Fredericia CAT II B mandag d. 13. juli 2015. Shell Indgående post uge 28 ( 6. 10. juli 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 46017 G 94 - nyt vedr. Gymnastiksalen på Indre Ringvej 07-07-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale

Læs mere

Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 27-11-2013 27-11-2013 Green passport Mail fra - 180587 hemu 9398

Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 27-11-2013 27-11-2013 Green passport Mail fra - 180587 hemu 9398 Åben postliste 27. november 2013 Teknisk område Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 27-11-2013 27-11-2013 Green passport Mail fra - 180587 hemu 9398 27-11-2013

Læs mere

330-2015-141411 330-2015-141282

330-2015-141411 330-2015-141282 330-2015-140495 Forespørgsel om forlængelse 20-03-2015 Center for Arbejdsmarked og Integration Borger 330-2015-141047 Samtykkerklæring 20-03-2015 Center for Sundhed og Omsorg Borger 330-2015-143372 Sygemelding

Læs mere

Post. Oprettet den 29-01-2012 14:51 af Kirsten Mikkelsen Nyt dokument

Post. Oprettet den 29-01-2012 14:51 af Kirsten Mikkelsen Nyt dokument Journalnummer Bygningsreglement BR10 - Byggetilladelsessager AGJ Pitzner A/S;Kragelundvej 15;4180 Sorø;Att: Claus Løgager Dokumenttitel Borupvej 16, Brande - Opstilling af omklædningscontainer - Byggetilladelse

Læs mere

22-01-2013 Ansøgning - frikommuneforsøg vedr. afbureakratisering af Indkøbsbestemmelserne

22-01-2013 Ansøgning - frikommuneforsøg vedr. afbureakratisering af Indkøbsbestemmelserne Indgående post uge 4, 2013 ( 21. 25. Januar 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 5870 A2 SEA A/S_ARS-rapport.pdf 23-01-2013 Samlesag for inspektionsrapporter 6326 Kvitteringer

Læs mere

Bo, Boe & Kjær A/S Att.: Steen Boe. post@bbkas.dk

Bo, Boe & Kjær A/S Att.: Steen Boe. post@bbkas.dk Bo, Boe & Kjær A/S Att.: Steen Boe post@bbkas.dk Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens beskyttelseslinie omkring fortidsminder på ejendommen Matr. nr. 5 CM Rungsted by. Rungsted- beliggende Piniehøj

Læs mere

Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning

Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Skal du opføre en carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning, er der en række regler og forhold,

Læs mere

Indgående post uge 17 ( 20. 24. april 2015 )

Indgående post uge 17 ( 20. 24. april 2015 ) Indgående post uge 17 ( 20. 24. april 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 24981 Ny dato for dialog- og timefordelingsmøde 20-04-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale

Læs mere

Post. Oprettet den 25-09-2012 07:59 af Tina Knudsen Nyt dokument

Post. Oprettet den 25-09-2012 07:59 af Tina Knudsen Nyt dokument Journalnummer Bygningsreglement BR10 - Byggetilladelsessager Henning Ottesen;Bakkeskoven 10;7430 Ikast Dokumenttitel Brev til ejer om ulovlig beboelse Sagsnr. 2011/37743 Dokumentnr. 2011/37743 005 Journalnummer

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender

Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender 330-2015-28592 Anmodning om bekræftelse på modtagelse af bemærkninger 17-01-2015 Center for Plan og Byg Borger 330-2015-29113 Tegninger 17-01-2015 Center

Læs mere

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde C2 Centerområde vest for Jyllandsgade 1. Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Da lokalplanen for et område udlagt til centerformål

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 45 ( 4. 8. november 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 75724 Erindring om svar om fornyelse af UIP kontrakt Udlændingestyrelsen 04-11-2013 Fornyelse af

Læs mere