Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering"

Transkript

1 Indgående post uge 35 ( august 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Anmeldelse om påbegyndt byggearbejde Frank Krogh Iversen Egholmvænget 3, 7000 Fredericia Fwd: Samarbejdsaftale mellem Business Region Aarhus og Direktionssager 2014 Trekantområdet Danmark Arbejdsmarkedsafdeling, arbejdskonsulent/fleksambassadør, Stillingsannoncer, offentliggjorte, 2014 august Re: Partshøring vedrørende Anders Billes Vej 24, Fredericia Egon Andersen Anders Billes Vej 24, 7000 Fredericia Ulovlig tinglyst.servitut. 14/321 Bilag. 64 Egon Andersen Anders Billes Vej 24, 7000 Fredericia rykker: Ny aftale med kommunerne/jobcentrene om tilslutning til Det fælles Datagrundlag via Webservice Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Ny aftale med kommunerne/jobcentrene om tilslutning til Det fælles Datagrundlag via Webservice Mail fra NST Indsatsplanlægning. Grundvandskortlægning Skærbæk. Redegørelse Stadfæstelse af kommunens afgørelse, NMK Carl Roses Vej 10, 7000 Fredericia AFGØRELSE i sag om jord- og grundvandsforurening på ejendommen Carl Roses Vej 10, 7000 Fredericia LBF orienterer nr. 645: Indberetning af ledige boliger pr. 1. LANDSBYGGEFONDEN Indberetning af ledige boliger 2014 september Afregning for tomgangsperiode BOLIGSELSKABET LEJERBO Sjællandsgade 23E 2 3, 7000 Fredericia Anmeldelse om påbegyndt VVS-arbejde K.G. HANSEN & SØNNER A/S Søndermarksvej 74a, 7000 Fredericia VOP - Lillebælt Jylland, 25. august 2014.xlsx Styregruppe for Vandopland til Lillebælt/Jylland (VOS) - kvælstof Svar fra Naturstyrelsen på spørgsmål rejst på VOS-møde d. 20 august Styregruppe for Vandopland til Lillebælt/Jylland (VOS) - kvælstof Referat fra VOS-tekniker/adm-møde docx Styregruppe for Vandopland til Lillebælt/Jylland (VOS) - kvælstof Kvittering for anmeldelse.txt Indberetning ang. kommunens energivirksomheder SV: [SPAM] Vedrørende opførelse af åben-lav bebyggelse i Trelde Forespørgsel vedr. mulighederne for at opføre små huse, mødelokaler, helsecenter, økologisk butik, undervisningscenter, m.m Østerby Forespørgsel vedr. mulighederne for at opføre små huse, mødelokaler, helsecenter, økologisk butik, undervisningscenter, m.m Østerby projekt Forespørgsel vedr. mulighederne for at opføre små huse, mødelokaler, helsecenter, økologisk butik, undervisningscenter, m.m Vedr. stoppested Ansøgning om afspærring af veje i forbindelse med Kulturnatten 29. august Sjællandsgade Spørgsmål om materiale til ansøgning om byggetilladelse Dronningens Kvarter 24, 7000 Fredericia Kommunegaranti til godkendelse/underskrift REALKREDIT DANMARK A/S Støttesag, renovering i afd 312, Nestlégården, Kongensstræde 1-11, Boligkontoret Fredericia Afleveringsforretning engstemmeværk Gammelby Mølleå Gammelby Mølleå. Vandløbsrestaurering SV: Gammelby Mølleå Gammelby Mølleå. Vandløbsrestaurering

2 58768 kontrakt Gammelby Mølleå. Vandløbsrestaurering Gammelby Mølleå Gammelby Mølleå. Vandløbsrestaurering SV: Gammelby Møllebæk Gammelby Mølleå. Vandløbsrestaurering SV: Gammelby Møllebæk Gammelby Mølleå. Vandløbsrestaurering Kopi af lejekontrakt side 1-4 af 13 for beboelse på Albert Albert Naurs Vej 3, 7000 Fredericia Naurs vej Korrespondance om møde Bülows Kaserne - Forkøbsret Noter fra GGK-klyngemødet i Hvidovre Naturformidling til børn og unge "Grøn generation" Vs: vareskift Kontrakt - Udbud - Fødevarer - BC catering - Dansk Cater Vs: Kontrakt - Udbud - Fødevarer - BC catering - Dansk Cater Vs: vareskift Kontrakt - Udbud - Fødevarer - BC catering - Dansk Cater Fødevarer - Priser pr. 1/ Kontrakt - Udbud - Fødevarer - BC catering - Dansk Cater Lovning på manglende materiale i uge 40 Martin Krogh MARSØ Erritsø Møllebanke 11, 7000 Fredericia resultater af indeklimamålinger på Kongensgade 105, Kongensgade 105, 7000 Fredericia Fredericia RE: Overkørselstilladelse Finsensvej 15, 7000 Fredericia Ny ansøgning om overkørsel Finsensvej 15, 7000 Fredericia Mail fra Henrik og Anne Riis Rasmussn sendt til Vådområde ved Flansbæk Christian Bro - Vådområde i Trelde.msg Kan ikke leveres: Parkering Parkeringsforbud - Prinsessegade mod Jyllandsgade FredericiaC s høringssvar vedrørende detailhandels strategi Detailhandelsanalyse 2014 rapport afgørelse i fredningssag NBL 3, Fagerlien 17, matr.nr 8i, Egum Fredericia Jorder Sjællandsgade 54A, 1. th_ BAD Gothersgade 43, 7000 Fredericia SV: hvor mange må der være?? Ved Landsoldaten 1, 7000 Fredericia tilbagemelding fra Brandmyndighederne Ved Landsoldaten 1, 7000 Fredericia VS: I.P. Schmidt gården Ved Landsoldaten 1, 7000 Fredericia SV: I.P. Schmidt gården Ved Landsoldaten 1, 7000 Fredericia SV: I.P. Schmidt gården Ved Landsoldaten 1, 7000 Fredericia VS: I. P. Schmidt Ved Landsoldaten 1, 7000 Fredericia Message from "BrandstationenStueEtage" Ved Landsoldaten 1, 7000 Fredericia VS: Message from "BrandstationenStueEtage" Ved Landsoldaten 1, 7000 Fredericia Ansøgning om byggetilladelse til renovering/ombygning af Ved Landsoldaten 1, 7000 Fredericia salsplan på IP Schmidt Gården Message from "BrandstationenStueEtage" Ved Landsoldaten 1, 7000 Fredericia Ansøgning om byggetilladelse til renovering/ombygning af Ved Landsoldaten 1, 7000 Fredericia salsplan på IP Schmidt Gården lidt af hvert vedr. IP Schmidt Ved Landsoldaten 1, 7000 Fredericia Kort referat af møde i den store arbejdsgruppe 1 maj 2014 (2) Ved Landsoldaten 1, 7000 Fredericia SV: hvor mange må der være?? Ved Landsoldaten 1, 7000 Fredericia I.P. Schmidt Gård, revideret forslag Ved Landsoldaten 1, 7000 Fredericia SV: Anlægsmidler - I.P. Schmidt, Kraftcenter Ved Landsoldaten 1, 7000 Fredericia VS: I.P. Schmidt Gård, revideret forslag Ved Landsoldaten 1, 7000 Fredericia

3 60133 VS: Vedr. I P Schmidt og Hybyhus Ved Landsoldaten 1, 7000 Fredericia SV: status på IP Schmidt? Ved Landsoldaten 1, 7000 Fredericia Vedr.: Kommuneplantillæg for SVL Tillæg til Kommuneplan for særligt værdifuld landbrugsjord Anmeldelse om påbegyndt byggearbejde Joe Andersen Asser Jensens Vej 6, 7000 Fredericia Revideret afsætningsplan samt landisnpektørattest Landinspektørkontoret Asser Jensens Vej 6, 7000 Fredericia NMK Høring samt bemærkninger. Miljøklagenævnet Tornsagervej 38, 7000 Fredericia Udtalelse til grønt regnskab Miljøstyrelsen Kolding Landevej 79, 7000 Fredericia Træets højde Skade 52, , Natur&Miljø, , Mosegårdsvej 35B Vedr. vandprøvetagning i Gammel Havn Oldenborggade 40, 7000 Fredericia Anmodning om udbetaling samt foreløbigt regnskab Madsby Rock Bent Bjerres korrespondance med Anders Gjerløv Julegaver Erindring om indberetning af årsregnskab for 2013 Økonomi- og Indenrigsministeriet Kommunens regnskab Rykker for indsendelse af halvårsregnskab for 2013 Økonomi- og Indenrigsministeriet Kommunens regnskab Ændring til meddelelse om ny plan i PlansystemDK: Binderup Strand - et sommerhusområde plansystemdk Plan i PlansystemDK: Lokalplan, Forslag, , Binderup Strand - et sommerhusområde VS: Leje af gågade- og fortovsarealer sydbank Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer sydbank Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer SV: Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer 2014

4 59403 Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer Re: Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer Sv: Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer Re: Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer Sv: SV: Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer Message from "RNP C025B" Leje af gågade- og fortovsarealer Message from "RNP C025B" Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer Re: VS: Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer RE: Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer RE: Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer VS: Tildeling af dokumentansvar for dokumentet: 29385/ Leje af gågade- og fortovsarealer 2014 Ansøgning Brug af gågadeareal Leje af gågade- og fortovsarealer SV: Leje af fortovsareal ved Den lille Vinkælder Leje af gågade- og fortovsarealer SV: Brug af gågadeareal Leje af gågade- og fortovsarealer Café Kafka Leje af gågade- og fortovsarealer Café Kafka Leje af gågade- og fortovsarealer Nedskrivning af krav Leje af gågade- og fortovsarealer Nedskrivning af krav Leje af gågade- og fortovsarealer Re: VS: Leje af fortovsareal ved Den lille Vinkælder Leje af gågade- og fortovsarealer Message from "RNP C025B" Leje af gågade- og fortovsarealer House Of Melfar Leje af gågade- og fortovsarealer RE: Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer Restanceliste Leje af gågade- og fortovsarealer SV: Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer Faktura.Benyttelse af udendørs arealer Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer regning cvr Leje af gågade- og fortovsarealer Fwd: VS: Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer SV: regning cvr Leje af gågade- og fortovsarealer Faktura for skilte i gågaden Leje af gågade- og fortovsarealer SV: SV: SV: Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer Main Street Tattoo og nyt selskab Leje af gågade- og fortovsarealer Re: SV: Benyttelse af udendørsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer SV: Tandsundhed for udsatte - spørgsmål fra Fredericia Tandlægehjælp til udsatte borgere Kommune J.nr Skelforhold omkring Sct. Knuds Skole, Gothersgade 30, 7000 Fredericia Fredericia - sagen afsluttet Erklæring om at tegningerne svarer til de faktiske forhold Fasanvej 21, 7000 Fredericia

5 60348 Erklæring om teknisk dokumentation Linda Merete Larsen Mølleskovvej 50, 7000 Fredericia Re: vandløbsregulering i Studsdal Bæk Studsdal Bæk Faktura Fjordbakkeskolen afd. Skærbæk Hanne Nyeng Skolevej 1, 7000 Fredericia Re: Høringssvar fra partshøring Ansøgning og p-forbud på Solbakken Aktindsigt vedr. Sag om P-forbud på Solbakken Ansøgning og p-forbud på Solbakken Sagsid 14/ Ansøgning og p-forbud på Solbakken Re: Partshøring af parkerings- og standsningsforbud på Ansøgning og p-forbud på Solbakken Solbakken Solbakken Ansøgning og p-forbud på Solbakken Re: SV: Partshøring af parkerings- og standsningsforbud på Ansøgning og p-forbud på Solbakken Solbakken Re: Automatisk svar: SV: Partshøring af parkerings- og Ansøgning og p-forbud på Solbakken standsningsforbud på Solbakken VS: Anmodning om aktindsigt Forslag til boliger på Mølleskovvej Re: _v1_Tilladelse til etablering af vandhul på beskyttet eng NBL 3, Stallerupvej 73, matr.nr. 9b egum Fredericia jorder Anmeldelse om fuldført byggearbejde Carl Kristian Nielsen Fyrvej 8, 7000 Fredericia Flytteopgørelse Herfordparken BOLIGSELSKABET LEJERBO Herfordparken 1 3 7, 7000 Fredericia SV: _v1_Miljøtilsyn hos AS Fredericia Røde Banke 106, 7000 Fredericia Tankvognsudstyr, Røde Banke 106, 7000 Fredericia Notat - videresendt Anvendelsen af film i aktivitetscentre - ophavsretsloven og licens til offentlig fremvisning VS: 12/5242 Renoveringsarbejder, Bøgeskovvej 30 Irene Margrethe Jensen Bøgeskovvej 30, 7000 Fredericia Erindring om periodisk syn senest inden for 3 uger Trafikstyrelsen Periodisk syn, reg.nr. KF10120, Brand & Redning Høringssvar fra Jan Poulsen Parkeringsforbud på Snaremosevej bagved Burger King Høringssvar fra Aldi Parkeringsforbud på Snaremosevej bagved Burger King Høring fra Amstrup Skilte - Lene Andersen Parkeringsforbud på Snaremosevej bagved Burger King Høringssvar fra ER-Tryk Parkeringsforbud på Snaremosevej bagved Burger King SV: Vedr. Snaremosevej bag Burger King Parkeringsforbud på Snaremosevej bagved Burger King Påbegyndelse af byggearbejde Jørgen Bork Hannerupvænget 4, 7000 Fredericia Oversigt ved Søndermarksvej/Fugelsangcenteret Søndermarksvej - Fuglsangcentret/dårlige oversigtsforhold Returnering af udfyldt spørgeskema samt anmeldelse om Dagmar Heller Rasmussen Holbergsvej 4, 7000 Fredericia fjernelse af olietank - tankattest vedlagt Kvittering for modtagelse af grønt regnskab Miljøstyrelsen Vestre Ringvej 111, 7000 Fredericia Tilsynsmyndigheds/verifikators udtalelse til grønt regnskab Miljøstyrelsen Vestre Ringvej 111, 7000 Fredericia Dimensionering af olieudskiller Hans H. Sørensen Devantiersvej 1, 7000 Fredericia Revideret Redegørelse Brand vedr. etage dæk Vendersgade Vendersgade 11, 7000 Fredericia Skema 3 - ansøgning om godkendelse af byggeregnskab - Flemming Larsen Oldenborggade 18, Byfornyelse 2014 vedlagt betalte regninger Fwd: Opfølgning på indskærpelse af vilkår om lugt Egeskovvej 265, 7000 Fredericia Flytteopgørelse Herfordparken BOLIGSELSKABET LEJERBO Herfordparken , 7000 Fredericia Returpost - anbefalet brev ikke afhentet Udesen Trade v/klaus Udesen Hegnsynsag: Fælledvej 48A og Fælledvej Anmeldelse om påbegyndt byggearbejde Ejendomscentret NA Skolevej 1, 7000 Fredericia

6 59107 Anmeldelse om påbegyndt byggearbejde Ejendomscentret NA Taulov Kirkevej 35A, 7000 Fredericia Anmeldelse om påbegyndt byggearbejde Ejendomscentret NA Skolesvinget 3, 7000 Fredericia Hyrdevej 14 c Martin Gerdes - Gerdes og Ørskov Hyrdevej 14C, 7000 Fredericia Skadenummer ,33 - Hyrdevej 14 - Brand den Susanne Lykke Holm Hyrdevej 14C, 7000 Fredericia SV: Brandskaden Hyrdevej 14 D Christian Eugen Bertelsen Zoffmann Hyrdevej 14C, 7000 Fredericia SV: Brandskaden Hyrdevej 14 D Martin Gerdes - Gerdes og Ørskov Hyrdevej 14C, 7000 Fredericia SagsId 14/ lejemålet Kongensgade 69,2 sal, Fredericia Kirsten Rønnow Kongensgade 69, 7000 Fredericia Opdateret info. Pernille Junie Pedersen Kongensgade 69, 7000 Fredericia Kvartalsvis orientering om kommunalt bidrag på produktionsskolerne for 2. kvartal 2014 Undervisningsministeriet - Kvalitetsog Tilsynsstyrelsen Kvartalsvis orientering om kommunalt bidrag på produktionsskoler Erindring om svar på forespørgsel om borgmesterens KunstSpiralen v/gert Nordgaard Forespørgsel om åbning af arrangement Byens Galleri deltagelse skur vendes så byggeret overholdes Hækkelunden 6, 7000 Fredericia Flytteafregning Erritsø Bygade 85A, 1, 30 BOLIGSELSKABET LEJERBO Erritsø Bygade 85A ST 30, 7000 Fredericia Budgethøring vedrørende fredning af Hyby Fælled Danmarks Naturfredningsforening, fredningssag for Hyby Fælled Svar fra Museerne i Vejle Skovrejsning Qvistgaard skov Fwd: Rationel tilbud - sag /tilbudsnr HANS J Bent Stage Norgesgade 18, 7000 Fredericia Jenses Jyllandsgade 6 1 sal Fwd: Rationel tilbud - sag /tilbudsnr HANS J Bent Stage Norgesgade 18, 7000 Fredericia Jenses Jyllandsgade 6 1 sal Fwd: Rationel tilbud - sag /tilbudsnr HANS J Bent Stage Norgesgade 18, 7000 Fredericia Jenses Jyllandsgade 6 1 sal Fwd: Rationel tilbud - sag /tilbudsnr Bent Stage Norgesgade 18, 7000 Fredericia Jyllandsgade 6 Stuen Fwd: Rationel tilbud - sag /tilbudsnr HANS J Bent Stage Norgesgade 18, 7000 Fredericia Jenses Fwd: Rationel tilbud - sag /tilbudsnr HANS J Bent Stage Norgesgade 18, 7000 Fredericia Jenses Fwd: Rationel tilbud - sag /tilbudsnr HANS J Bent Stage Norgesgade 18, 7000 Fredericia Jenses, Norgesgade 18 ST TH Fwd: Rationel tilbud - sag /tilbudsnr HANS J Bent Stage Norgesgade 18, 7000 Fredericia Jenses, Norgesgade 18 ST TH Fwd: Rationel tilbud - sag /tilbudsnr Norges Bent Stage Norgesgade 18, 7000 Fredericia gade 18 2TH Fwd: Rationel tilbud - sag /tilbudsnr HANS J Bent Stage Norgesgade 18, 7000 Fredericia Jenses, Norgesgade 18 1TH Anmeldelse om påbegyndt byggearbejde Ejendomscentret NA Havepladsvej 173, 7000 Fredericia Skærbækværket - Revideret ansøgning om 8 samt revideret Klippehagevej 22, 7000 Fredericia jordhåndteringsplan Tegning fra myndighedsmøde nr Klippehagevej 22, 7000 Fredericia VS: Olieforurenet jord på Skærbækværket Miljøstyrelsen Odense Klippehagevej 22, 7000 Fredericia kortlægningsbrevene i sagen på Møllebugtvej 9, 7000 Fredericia Møllebugtvej 9, 7000 Fredericia

7 59645 SV: 8-ansøgning vedr. byggeri af administrationsbygning på Møllebugtvej 9, 7000 Fredericia Møllebugtvej 9, 7000 Fredericia (Dangødning) Erindring om udbetaling af 18 støtte til Kirkens Korshærs Jens Peter Skovmose Uddeling af 18 midler, 1. runde 2014 Varmestue Sikker mail: Sender: SJ_56B2.pdf J.nr / Statsforvaltningen Henvendelse fra Lokalavisen Budstikken om aktindsigt Aktindsigt - Rykker Fejl i adresse Krokusvej 4, 7000 Fredericia Norgesgade th. Ny Kvist - revideret tegnings og Norgesgade 18, 7000 Fredericia beregningsmateriale VS: Høring_etablering af to vandhuller_pjedstedvej NBL 3, Pjedstedvej 58, matr.nr 10ø Pjedsted by, Pjedsted Vedr. Shell- Raffinaderiet, Fredericia. oprensning af Egeskovvej, 265, 7000, Fredericia Egeskovvej 265, 7000 Fredericia indløbsbasin og CAT IIA Orientering om oprensning i raffinaderiets spildevandsbassin - Egeskovvej, 265, 7000, Fredericia Egeskovvej 265, 7000 Fredericia indløbs- og A- sektion tidsplan Klippehagevej 22, 7000 Fredericia Referat af Myndighedsmøde nr. 2 og midl. aktivitet Klippehagevej 22, 7000 Fredericia LIFE kystfugle Life+ kystfugle Afregning for tomgangsperiode BOLIGSELSKABET LEJERBO Erritsø Bygade 85A 1 31, 7000 Fredericia SV: Ang. kloakdefekt - sags.id.: 14/ Karensvej 3, 7000 Fredericia Manglende tegningsmateriale, FredericiaC - entreprise Veje og Rambøll Danmark A/S Fredericia C - udbudsmatriale - kanal og broer promenader rev. kloakplan Tornsagervej 43, 7000 Fredericia VS: Myndighedsbehandling ifm. med mulig placering af Røde Banke 16, 7000 Fredericia REnescience-anlæg i Fredericia Registreringsmeddelelse U Referencenr Geodatastyrelsen Arealoverførsel mellem matr.nr. 19d, 33b og delnr. 2 af 6cn Erritsø By, Erritsø til matr. 112a mfl. smst. og 19o, 94c, 94e, 100b, 100g, 112d og delnr. 4 af 44d Erritsø By, Erritsø til matr.nr. 6a m.fl. smst Skema 3 - ansøgning om godkendelse af byggeregnskab vedlagt betalte regninger Morten Gommesen Prinsessegade 31. Byfornyelse - Ejerforeningen Prinsessegade Tilbagemelding med bemærkninger BARFOED GROUP P/S Sjællandsgade 96B, 7000 Fredericia Revideret materiale - ændret arealoverførsel mellem matr.nr. 6e og 26h Tårup by, Taulov Lifa Landinspektører Udstykning/arealoverførsel, matr.nr. 4af, 5a, 6c og 6e Tårup By, Taulov - ADP Underskrevet aftale mellem Dansk sygeplejeråd og Fredericia Procedureaftaler, Lokal løn O.13 Kommune Underskrevet aftale mellem Socialrådgiver foreningen Procedureaftaler, Lokal løn O Underskrevet aftale mellem Dansk sygeplejeråd og Fredericia Kommune Procedureaftale, lønforhandling/fastsættelse ved nyansættelser og stillingsændringer Returpost - anbefalet brev ikke afhentet Claus Ørum Pedersen Hegnsynsag: Thulesvej 47 og thulesvej Kopi af analyseresultat, mikrobiologisk kontrol, udtaget af Legionella-tilfælde på Hyhyhus Plejehjem TREFOR VS: , Østerstand badeanlæg v- Fredericia Legionella-tilfælde på Hyhyhus Plejehjem Kommune.pdf Orientering fra DOMEA vedr Fredericia Dagblad Legionella-tilfælde på Hyhyhus Plejehjem

8 59507 Mailkorrespondance mellem DOMEA og kommune Legionella-tilfælde på Hyhyhus Plejehjem Re: VS: Parkering i Madsby Legepark Betalingsparkering - Henvendelse om parkering ved Madsby Legepark SV: "Spørgsmål EU udbud 2014 om levering af materialer til KomUdbud Tandbehandling Genudbud tandbehandling SV: Spørgsmål - EU udbud 2014 om levering af materialer til KomUdbud Tandbehandling Genudbud tandbehandling SV: "Spørgsmål EU udbud 2014 om levering af materialer til KomUdbud Tandbehandling Genudbud tandbehandling SV: "Spørgsmål EU udbud 2014 om levering af materialer til KomUdbud Tandbehandling Genudbud tandbehandling RE: Deltagerne i dag KomUdbud Tandregulering Genudbud Dispensationsansøgning til overskridelse af byggeretten, Lars Chresten B Zachariassen Dalsvinget 11, 7000 Fredericia vedlagt tegninger samt naboerklæring Supplerende materiale til klage Jan Gjødsbøl Prangervej 27, 7000 Fredericia Erindring om svar på mail af Til landets borgmestre - forespørgsel om din kommunes praksis vedr. opbevaring og sletning af gamle sagsdokumenter i børnesager Spørgsmål om Fredericia Kommunes praksis vedr. opbevaring og sletning af sagsakter i børnesager Meddelelse om påbegyndelse Hendarin Wadi Prinsessegade 27X, 7000 Fredericia Re: SV: SV: Carport udvidelse Egholmvænget 16, 7000 Fredericia Re: SV: SV: Carport udvidelse Egholmvænget 16, 7000 Fredericia Re: SV: Carport udvidelse Egholmvænget 16, 7000 Fredericia Carport udvidelse Egholmvænget 16, 7000 Fredericia Nedrivning af Electrolux-fabrikken Karsten Morsing Madsen Vester Voldgade 15, 7000 Fredericia Electrolux, Vester Voldgade, Fredericia Nedrivning - Karsten Morsing Madsen Vester Voldgade 15, 7000 Fredericia Grænsefalder mod de Mosariske kirkegården Ansøgning, Veterans and Kinship Aid Veterans and Kinship Aid Uddeling af støtte efter Servicelovens runde vedr Ansøgning, Scleroseforeningens lokalafdeling for Fredericia og Kolding Kommuner Scleroseforeningens lokalafdeling Fredericia og Kolding Uddeling af støtte efter Servicelovens runde vedr Ansøgning, Børns Vilkår Børns Vilkår Uddeling af støtte efter Servicelovens runde vedr Ansøgning, Hjerneskadeforenngen for Fredericia og Omegn Hjerneskadeforeningen, v/formand Carsten Lykke-Kjelsen Uddeling af støtte efter Servicelovens runde vedr Ansøgning, Samklang Samklang Uddeling af støtte efter Servicelovens runde vedr Ansøgning - Ældre Sagen i Fredericia Ældre Sagen i Fredericia Uddeling af støtte efter Servicelovens runde vedr SV: Høring_etablering af 4 vandhuller på Ryes Kaserne, Hyby Egehavevej 18A, 7000 Fredericia Fælled, Fredericia VS: SV: skade i kælderen - Ungdomshus Susanne Lykke Holm Norgesgade 46A, 7000 Fredericia vandskaden på Ungdommenshus Steen Ry-Mikkelsen Norgesgade 46A, 7000 Fredericia Re: SV: vandskaden på Ungdommenshus Steen Ry-Mikkelsen Norgesgade 46A, 7000 Fredericia VS: Skybrudsskade Norgesgade 46 A 7000 Susanne Lykke Holm Norgesgade 46A, 7000 Fredericia

9 Fredericia. Ungdommenshus Norgesgade - Skybrud Susanne Lykke Holm Norgesgade 46A, 7000 Fredericia dielselspild Amerikavej 7, 7000 Fredericia SV: Til Vej og Trafik - Ansøgning om tilladelse til afspærring af en del af Sjællandsgade i Fredericia lørdag den 6. september Råden over vejareal - afspæring af Sjællandsgade mellem Gothersgade og Prinsessegade, Mail - revideret tegning, ændring af murstenstypen HUSCOMPAGNIET Enggårdsparken 13, 7000 Fredericia SØNDERJYLLAND A/S VS: Revideret grundplan og kloakplan, Anneberg Transport Børupvej 84, 7000 Fredericia Kommentarer fra Thorni Mortensen Thorni Mortensen Nørrebrogade 75 1 TV, 7000 Fredericia Varmeplan som PDF Samarbejde om varmeplanlægning og Varmeplan TVIS RE: SV: Byggemodningen af Bjørnøvænget, Skærbæk Byggemodning Bjørnøvænget (og Langelandsvej) - spørgsmål vedrørende garantistillelse RE: SV: SV: Byggemodningen af Bjørnøvænget, Skærbæk Byggemodning Bjørnøvænget (og Langelandsvej) - spørgsmål vedrørende garantistillelse RE: SV: SV: Byggemodningen af Bjørnøvænget, Skærbæk Byggemodning Bjørnøvænget (og Langelandsvej) - spørgsmål vedrørende garantistillelse RE: SV: SV: Byggemodningen af Bjørnøvænget, Skærbæk Byggemodning Bjørnøvænget (og Langelandsvej) - spørgsmål vedrørende garantistillelse Manglende materiale vedr. koter DVR90 Luli Adra Martine Christoffersens Vej 7, 7000 Fredericia Vs: Bopælsplig/flexbolig Svanevej 13B, 7000 Fredericia Oplysning om placering af indgangsdøre Ejerlejlighedsforeningen Krügers Park, Fredericia Brovadvej 23A, 23B, 23C, 23D, 23F og 23G. Ukendte adresse i BBR Re: Varsling om påbud for deklaration Oversigtsforhold i krydset Snaremosevej, Kystvejen, Blåhøj - Jomfruvej Re: Varsling om påbud for deklaration Oversigtsforhold i krydset Snaremosevej, Kystvejen, Blåhøj - Jomfruvej Re: Varsling om påbud for deklaration Oversigtsforhold i krydset Snaremosevej, Kystvejen, Blåhøj - Jomfruvej Re: Varsling om påbud for deklaration Oversigtsforhold i krydset Snaremosevej, Kystvejen, Blåhøj - Jomfruvej Re: Varsling om påbud for deklaration Oversigtsforhold i krydset Snaremosevej, Kystvejen, Blåhøj - Jomfruvej Budgetforslag SIF - Projekt Brobygger Mikropartnerskaber SIF SIFansøgning - Projekt Brobygger Mikropartnerskaber SIF Projekt Brobygger - SIFs projektbeskrivelse Mikropartnerskaber SIF Supplerende oplysninger Thomas Pallesen Treldevej 80, 7000 Fredericia Nye tiltag, besparelsesforslag Jimmy Rasmussen Henvendelse med forslag til besparelse, vedr. kontanthjælp, sygedagpenge osv Re: Oplysning om regnvand vedr. opførelse af skur Poul Brandt Kobbelgårdsvej 131, 7000 Fredericia De endelige revisionsberetninger for 2013, Revisionsberetninger 2013 Byfornyelsesområdet De endelige revisionsberetninger for 2013, Social Bilag Revisionsberetninger De endelige revisionsberetninger for 2013, Social Bilag Revisionsberetninger De endelige revisionsberetninger for 2013, Social Bilag Revisionsberetninger 2013

10 60210 De endelige revisionsberetninger for 2013, Social Revisionsberetninger De endelige revisionsberetninger for 2013 inkl. bilag Revisionsberetninger Forespørger om der er kommet reaktion jf. brev Peter Bøgh Petersen Lyngsoddevej 71, 7000 Fredericia Bemærkninger til ansøgning om dispensation fra Strandbeskyttelseslinen til hævet terrasse på Lyngsoddevej 71, 7000 Fredericia.docx Tak for sidst Afklaring med Dansk Blindesamfund vedr. mellemkommunal refusion Revideret pladsfordelingsplan til arrangement i MesseC Midlertidigt arrangement, MesseC, Jan Hellesø, MesseC Tilbud Hannerup Engvej 1 Fros.pdf Orienteringsklubben FROS - ansøgning om ekstraordinært lokaletilskud til vandvarmer Tilbud fra Andresen VVS.jpg Orienteringsklubben FROS - ansøgning om ekstraordinært lokaletilskud til vandvarmer Orienteringsklubben FROS - ansøgning om ekstraordinært lokaletilskud Orienteringsklubben FROS - ansøgning om ekstraordinært lokaletilskud til vandvarmer Supplerende oplysninger 3D FORM ApS Dalgasvej 11, 7000 Fredericia SV: Anmeldeskema - midlertidig aktivitet Klage over gener i forbindelse med facaderenovering, Sjællandsgade 96B, 7000 Fredericia Udfyldt anmeldeskema - midlertidig aktivitet BARFOED GROUP P/S Klage over gener i forbindelse med facaderenovering, Sjællandsgade 96B, 7000 Fredericia Dispensation fra BL 3-31 stk til rundflyvning fra et Græsareal ved Svovlsyrekaj i Fredericia den 13. september Tilladelse til arrangement med helikopterlanding og rundflyvning Rundflyvningsanmeldelse Tilladelse til arrangement med helikopterlanding og rundflyvning SV: 14/ Vejledende svar vedr. etablering af Skurvognsby Forespørgsler om skurbyplacering på Vejle Landevej 29, Fredericia SV: Sammenhæng mellem vandkvalitet og udslæt?! Vandkvalitet, Erritsø Fællesskole, Højmosen Bestilling og ændring af renovation Hugo Nielsen Bytoften 20, 7000 Fredericia Bestilling og ændring af renovation Niels Bo Poulsen Dalegade 8, 7000 Fredericia Bekræftelse på udbedring af kloak CJ ANLÆG A/S Prinsensgade 25, 7000 Fredericia Landsdækkende undersøgelse om hvordan vi beskytter vores drikkevand. DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING Landsdækkende undersøgelse: Hvordan beskytter vi grundvand og drikkevand i Danmark? Kommentar fra borger i Borgerpanel Jørgen Wandall Kommentar Borgerpanel - Forslag til supplerende projekt "Længst mulig i eget hjem" Ændring af adresse for ejendommen Danmarksgade 1 A, Danmarksgade 1A, 7000 Fredericia Fredericia Partshøring Danmarksgade 1A, 7000 Fredericia Klage til borgmesteren om borgerpanel Henning Nedergaard Borgerpanel - klage over indtastning af personfølsomme oplysning for deltagelse i panel Brev til borgmesteren om affald, hærværk m.m. Anonym Anonym henvendelse; hærværk mod ejendomme i midtbyen kræver TV overvågning, skoleelever på gaderne i skoletiden, affald fra pizzaria i Sjællandsgade

11 59965 Mail - beliggenhedsplan samt betingelse for HUSCOMPAGNIET Martine Christoffersens Vej 64, 7000 Fredericia byggeskadeforsikring SØNDERJYLLAND A/S Supplerende materiale Lasse Radik Martine Christoffersens Vej 64, 7000 Fredericia Ansøgning om byggetilladelse til opførelse af enfamiliehus med HUSCOMPAGNIET Martine Christoffersens Vej 64, 7000 Fredericia integreret carport på Martine Christoffersensvej 64 SØNDERJYLLAND A/S Accept fra Stephan Klavsen Tilbud fra KMD på sletning af historiske data Tilbud - Sletning af historiske data KMD A/S - Odense Tilbud fra KMD på sletning af historiske data Anmeldelse af midlertidig aktivitet Anmeldelse af midlertidig aktivitet. Jyllandsgade 26 / Dalegade 61, 7000 Fredericia Oplysninger om overfladevandsindsatsen i Region Syddanmark Region Syddanmark Offentlig indsats i forhold til jordforurenings påvirkning af overfladevand fra januar Orientering om Barselsudligning for Selvstændige ATP Orientering om Barselsudligning for Selvstændige Henvendelse fra administrator for Vandmøllegårdsvej Vandmøllegårdsvej 26A, 7000 Fredericia SKV40-Ansøgning om byggetilladelsetil etablering af ca. 260 DONG ENERGY POWER A/S Klippehagevej 23, 7000 Fredericia meter ny havnekaj Lov og paragraffer Find privat dagpleje.dk Var på kommunale ressourcer- ej behov for kommunale Find privat dagpleje.dk ressourcer Forespørgsel om bopælspligt - Gl. Færgevej 16, Snoghøj Gl. Færgevej 16, 7000 Fredericia Fwd: Offentlig indsats i forhold til jordforurenings påvirkning af overfladevand fra januar offentlig indsats i forhold til jordforureningers påvirkning af overfladevand udkast udbud Bridgewalking på Den gl. Lillebæltsbro, igangsætning af projekt BUsiness CAse - Bridgewalking _33_0.docx _4_ Bridgewalking på Den gl. Lillebæltsbro, igangsætning af projekt VS: BW - Tegninger Bridgewalking på Den gl. Lillebæltsbro, igangsætning af projekt VS: Aftale Bridgewalking på Den gl. Lillebæltsbro, igangsætning af projekt skitser og opstalt Bridgewalking på Den gl. Lillebæltsbro, igangsætning af projekt SV: Berberisvej 15, Egeskov, 7000 Fredericia Berberisvej 15, 7000 Fredericia Supplerende materiale Anne Margit Top Lumbyesvej 2, 7000 Fredericia Ansøgning om tilladelse til opførelse af nye elevatorer på Lumbyesvej 2, 7000 Fredericia Rygårdsvej 2 m.fl C06585.pdf Supplerende materiale Anne Margit Top Lumbyesvej 4, 7000 Fredericia Ansøgning om tilladelse til opførelse af nye elevatorer på Lumbyesvej 4, 7000 Fredericia Rygårdsvej 2 m.fl Supplerende materiale Anne Margit Top Lumbyesvej 6, 7000 Fredericia Ansøgning om tilladelse til opførelse af nye elevatorer på Lumbyesvej 6, 7000 Fredericia Rygårdsvej 2 m.fl Supplerende materiale Anne Margit Top Rygaardsvej 2, 7000 Fredericia Ansøgning om tilladelse til opførelse af nye elevatorer på Rygårdsvej 2 m.fl Rygaardsvej 2, 7000 Fredericia

12 59001 Supplerende materiale Anne Margit Top Rygaardsvej 4, 7000 Fredericia Ansøgning om tilladelse til opførelse af nye elevatorer på Rygaardsvej 4, 7000 Fredericia Rygårdsvej 2 m.fl Tegningsbilag til tilbygning af hal på Nordensvej Nordensvej 27, 7000 Fredericia Nordensvej 27 Storformat tegninger 40078A.pdf Ansøgning om byggetilladelse til tilbygning af hal på EGIL RASMUSSEN A/S Nordensvej 27, 7000 Fredericia Nordensvej Skadeanmeldelse Skade, Gebrugscentret, , VP95142, 11, Henvendelse om buskørsel Tanja Thomhav Brahe Henvendelse om busstoppestedet på Bredstrupvej ved Peder Bøgvads Vej - mange skolebørn og manglende siddepladser i bussen Oplysninger vedrørende grund Gl. Færgevej 25A Fredericia Marianne Kjær Poulsen Gl. Færgevej 25A, 7000 Fredericia Manglende oprensning af vejgrøft Hans Sandager Henvendelse om oprensning af grøfter ud for Vejlevej 130 samt langs Stoustrup Skovvej Opdateret serviceaftale Plejen - Aftale / Servicekontrakt med HedeDanmark om snerydning på Vejlevej Aftale for 2011/2012/ Plejen - Aftale / Servicekontrakt med HedeDanmark om snerydning på Vejlevej Afgørelse efter naturbeskyttelsesloven - 15 om lovliggørelse Naturstyrelsen Lyngsoddevej 68, 7000 Fredericia af have herunder udskiftning af hæk på Lyngsoddevej Lundingsvej 21 Jette Ellinor Steensen Damtoft Toiletter i midbyen Off Toiletter Jette Ellinor Steensen Damtoft Toiletter i midbyen SV: Vedr. rengøring af off. toiletter Pia Antonsen Toiletter i midbyen Ansøgning om tilladelse til overnatning AFS INTERKULTUR Midlertidigt arrangement, Kirstinebjergskolen Høgevej, til RE: Vedr. Klage til Fredericia kommune Klage til Fredericia kommune vdr. fortove, cykelstier og veje VS: Klage til Fredericia kommune Klage til Fredericia kommune vdr. fortove, cykelstier og veje Ansøgning om forlængelse af indkørsel m.v. Bente Margrethe Amdrup Trelde Næsvej 41B, 7000 Fredericia VS: Åben Skole - ny åbent-hus-tradition for hele grundskolen Henvendelse om Åben skole pdf Østergade 5, 7000 Fredericia Forslag fra Jean Brahe til ØU Forslag fra C - kommunale ejendomme og konkurrenceudsættelse Revideret pladsfordelingsplan til arrangement MesseC Midlertidigt arrangement, MesseC, Dansk Supermarked, Orientering vedr. aktivitetsbestemt, kommunal medfinansiering på sundhedsområdet i 2013 Region Syddanmark Revisionspåtegning af redegørelse vedr. aktivitetsbestemt, kommunal medfinansiering på sundhedsområdet i SV: EAN nr DSB tog billetter Workplus Oversigt over steder, der bruger rejsebon DSB tog billetter Workplus Workplus kort oversigt DSB tog billetter Workplus VS: En sten ville have grædt Debat om hjælp til børn og forældre til børn med autisme Registreringsmeddelelse U Referencenr Geodatastyrelsen Nyberegnng af vejareal m.v., matr.nr. 77b, 118, 78a, 116

13 og 114b Fredericia Bygrunde Forespørgsel om udskiftning af tag. Ove Schultz Akacievænget 4, 7000 Fredericia Meddelelse om ny plan i PlansystemDK: Ved Hospitalsgade - Slotssøbadet plansystemdk Plan i PlansystemDK: lokalplanforslag , Ved Hospitalsgade - Slotssøbadet, Kolding Kommune Meddelelse om ny plan i PlansystemDK: Tillæg 11 Ved Hospitalsgade - Slotssøbadet plansystemdk Plan i PlansystemDK: Forslag til kommuneplantillæg nr. 11, Ved Hospitalsgade - Slotssøbadet, Kolding Kommune VS: Anmodning om EAN-faktura. DSB Sølvgade 40 København Fakturaer retur - Egumvej 55, Europavej 28,Jernbanegade 2B,Kobbelvænget Opdatering af oplysninger omkring alarmens kontaktpersoner Fjordbakkeskolen Alarmens kontaktpersoner, Fjordbakkeskolen, Taulov afd., Taulov Kirkevej 35A Opdatering af oplysninger omkring alarmens kontaktpersoner Fjordbakkeskolen Alarmens kontaktpersoner, Skoletandplejen Taulov Skole, Taulov Kirkevej Anmeldelse for etablering af halvtag på Egeskovvej 13 John Wølk Andersen Egeskovvej 13, 7000 Fredericia Opdatering af oplysninger omkring alarmens kontaktpersoner Fjordbakkeskolen Alarmens kontaktpersoner, Skærbæk Skole, Skolevej Ansøgning om opstilling af lift Opstilling af lift i Danmarksgade og Jyllandsgade Anmeldelse vedr. nedriving af bygning på Bodilsvej 28 Per Brogaard Berggren Bodilsvej 28, 7000 Fredericia SV: Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer Re: Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer Vedr.: Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer Autosvar:Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer Camilla Thomsen Leje af gågade- og fortovsarealer Re: Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer Re: Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer SV: Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer leje af fortovsareal Leje af gågade- og fortovsarealer RE: Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer Re: Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer SV: Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer Re: SV: Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer Re: Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer Re: Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer Automatisk svar: Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer RE: Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer Gågadeareal Gothersgade 19 st Leje af gågade- og fortovsarealer Re: leje af fortovsareal Leje af gågade- og fortovsarealer SV: Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer svar på brev Leje af gågade- og fortovsarealer VS: leje af fortovsareal Leje af gågade- og fortovsarealer Re: Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer Ansøgning om leje af arealer Leje af gågade- og fortovsarealer RE: svar på brev Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af areal Leje af gågade- og fortovsarealer Fakturaadministration Leje af gågade- og fortovsarealer 2013

14 59734 Re: Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af fortov Leje af gågade- og fortovsarealer Skiltning m.v Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsareal, Fætter BR, Fredericia Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af areal for Marcus Danmarksgade Leje af gågade- og fortovsarealer Re: Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer Re: Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer SV: Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer vedr. arealet foran forretning Leje af gågade- og fortovsarealer RE: SV: Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af fortov Leje af gågade- og fortovsarealer SV: Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer VS: Tildeling af dokumentansvar for dokumentet: 40760/ Leje af gågade- og fortovsarealer 2013 Ansøgning faktura vedr. vareudstilling Leje af gågade- og fortovsarealer VS: Vedr. Benyttelse af udendørs arealer Leje af gågade- og fortovsarealer Dokument nr Leje af gågade- og fortovsarealer Udendørsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer Vedr. gadeskilte Leje af gågade- og fortovsarealer Faktura Leje af gågade- og fortovsarealer Vedr dokumentnr: samt Leje af gågade- og fortovsarealer Betaling af faktura nr Leje af gågade- og fortovsarealer SV: leje af areal til skilte m.m Leje af gågade- og fortovsarealer SV: Betaling af faktura nr Leje af gågade- og fortovsarealer Blæksprutten Leje af gågade- og fortovsarealer Opsigelse vedr. leje af fællesareal Leje af gågade- og fortovsarealer Re: Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer Skiltning på Godthersgade Leje af gågade- og fortovsarealer Skiltning Leje af gågade- og fortovsarealer SV: Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer Re: Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer SV: Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer Fredericia, leje af skilte arealer Leje af gågade- og fortovsarealer kreditnota Leje af gågade- og fortovsarealer VS: kreditnota Leje af gågade- og fortovsarealer VS: kreditnota Leje af gågade- og fortovsarealer Ang. faktura/dokumentnr. : Leje af gågade- og fortovsarealer VS: Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer SV: Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer SV: Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer Kreditonta Leje af gågade- og fortovsarealer VS: Tildeling af dokumentansvar for dokumentet: 43915/13 - Spørgsmål om leje af gadeareal Leje af gågade- og fortovsarealer 2013

15 59684 leje af areal Leje af gågade- og fortovsarealer SV: leje af areal Leje af gågade- og fortovsarealer kreditnota Leje af gågade- og fortovsarealer Skilte areal Leje af gågade- og fortovsarealer Ikke til stede: Skilte areal Leje af gågade- og fortovsarealer Automatisk svar: Ude servering Issabella Leje af gågade- og fortovsarealer udstilling i gaderum Leje af gågade- og fortovsarealer kreditnota Leje af gågade- og fortovsarealer SV: udstilling i gaderum Leje af gågade- og fortovsarealer Auto: Sommerferie / Holiday Leje af gågade- og fortovsarealer SV: Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer Autosvar fra Vester Kopi Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer SV: Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer Re: Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer Re: Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer SV: Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer SV: Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer SV: Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer Re: Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer Re: SV: Ang udendørs areal Leje af gågade- og fortovsarealer skilte dalegade Leje af gågade- og fortovsarealer VS: Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer Vedr. Betaling for leje af fortovsareal Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer Regning for benyttelse af udendørs arealer Leje af gågade- og fortovsarealer Re: Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer Re: Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer SV: Regning for benyttelse af udendørs arealer Leje af gågade- og fortovsarealer RE: SV: Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsareal Leje af gågade- og fortovsarealer SV: Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer SV: Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer Re: SV: Leje af gågade- og fortovsareal Leje af gågade- og fortovsarealer Re: SV: SV: Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer SV: Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer SV: kreditnota Leje af gågade- og fortovsarealer SV: Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer Vedr.: SV: Skiltning på Godthersgade Leje af gågade- og fortovsarealer benyttelse at udendørs areal Anna Marie Kjærgaard Leje af gågade- og fortovsarealer Holst Shops Anna Marie Kjærgaard Leje af gågade- og fortovsarealer RE: Vedr dokumentnr: samt Leje af gågade- og fortovsarealer kreditnota Leje af gågade- og fortovsarealer 2013

16 59453 benyttelse af udendørsareal Leje af gågade- og fortovsarealer SV: Freshy n tasty Leje af gågade- og fortovsarealer SV: Stellas bageri Leje af gågade- og fortovsarealer Re: Leje af gågade- og fortovsarealer Leje af gågade- og fortovsarealer Rammeaftale til underskrift Regionstandplejen Region Rammeaftale specialtandplejen Syddanmark forspørgsel om etablering af autoværksted Egumvej 46, 7000 Fredericia Skadeanmeldelse og taksatorrapport modtaget fra værksted Skade, Brandvæsen, , KF23365, 12, Gjensidige mangler skadeanmeldelse Skade, Brandvæsen, , KF23365, 12, pdf Adelvej 52, 7000 Fredericia pdf Adelvej 52, 7000 Fredericia pdf Adelvej 52, 7000 Fredericia Oplysninger på medlemmer i handicaprådet SOCIALPÆDAGOGERNES Kontaktoplysninger til medlemmer af Handicaprådet LANDSFORBUND SV: Eksempler på Sprogudbud fra A2B Danskundervisning Anmodning om aktindsigt i støttesagen - Holmbjerggrdsvej 1 afd Anmodning om aktindsigt i støttesag - Holmbjergårdsvej 1, afd. 11, LAB Kampmannsvej 5 - tegning med overkørsel.pdf Kampmannsvej 5, 7000 Fredericia Othello. Poul Hansen Herfordparken 1, 7000 Fredericia Børup Sandevej 1 Knud Bjorholm Johansen Afvanding - Børup Sandevej Kloakker på Bågøvænget, Skærbæk Michael Thomasberg Andersen Bågøvænget 2 - kloak tilstoppet Henvendelse om myreplage Michael Lemmicke Elmevej 2 - afhjælpning af myreplage VS: Anmodning om arkivarisk kontrol af lokalplanområde ved Vejlevej, Fredericia Kommune Lokalplan 336, Erhverv og detailhandel ved Vejlevej, Thygesminde aftale ved spædbarnsdød, hvordan forholder Fredericia Kommune sig Henvendelse fra OUH om hvordan Fredericia Kommune forholder sig til 56 aftale ved spædbarnsdød Nespresso etablerer tilbagetagelsesordning i Danmark NESPRESSO DANMARK, FILIAL AF AS NESTLÉ, NORGE Anmeldelse af idsamlingsordning af brugte kaffekapsler - Nespresso Beredskabsstyrelsens vilkår Risikosag, DONG Hejre, Vejlbyvej Risikovurdering af udvidet nitrogen anlæg Risikosag, DONG Hejre, Vejlbyvej Ansøgning om tilladelse til at bygge supplerende Risikosag, DONG Hejre, Vejlbyvej 28 nitrogenanlæg på Dong Oil Pipe's olieterminal i Fredericia Ændring vedr. afregning af hjemmepassetimer. Bifrost Ændring vedr. afregning af hjemmepasning gennem Bifrost SV: Oplagring af Natriumpercarbonat Møllebugtvej 5, 7000 Fredericia Oplagring af Natriumpercarbonat Møllebugtvej 5, 7000 Fredericia VS: Oplagring Natriumpercarbonat, UN3378, kl Møllebugtvej 5, 7000 Fredericia Markeringspæl smidt i Erritsø Bæk Helle Borch Jensen Erritsø Bæk - markeringspæl for olieledning eller lignende smidt i bækken VS: Gravetilladelse Vejlbyvej 11_ Vejlbyvej 11_ Klage over lugtsener fra Shell Raffinaderiet Casper Hansen Egeskovvej 265, 7000 Fredericia Ulovlig tinglyst.servitut. 14/321 Bilag Henv. om tinglyst servitut anders Billesvej 24

17 59911 Opsigelse af lejemål pr SANWES SPROGINSTITUT ApS Mosegårdsvej 2, Sanwes Sproginstitut - opsigelse af lejemål hos Fredericia Uddannelsescenter, CD med inspektionsrapporter fra daginstitutionerne DANSK LEGEPLADSINSPEKTION Legepladsinspektion Daginstitutioner 2014 ApS Ansøgning om lovliggørelse af skur og overdækket terrasse på Niels Kristian Jensen Fænøvej 41, 7000 Fredericia Fænøvej Meddelelse om ny plan i PlansystemDK: Tillæg 18 Binderup Strand - et sommerhusområde plansystemdk Plan i PlansystemDK: Kommuneplantillæg, vedtaget, Tillæg 18 Binderup Strand - et sommerhusområde, Kolding Kommune Meddelelse om ny plan i PlansystemDK: SOMMERHUSOMRÅDE VED BINDERUP STRAND plansystemdk Plan i PlansystemDK: aflysning af lokalplan , sommerhusområde ved Binderup Strand, Kolding Kommune FREDERICIAC Gothersgade 42, 7000 Fredericia AREALUDVIKLINGSSELSKAB P/S Ansøgning om byggetilladelse til etablering af terrasse på flydeponton ved Gammel havn ud for Gothersgade Uregelmæssigheder Franz Schubert Bruhn Røde Banke 16, 7000 Fredericia Dronningensgade 97, 7000 Fredericia / Dronningensgade 97, 7000 Fredericia Ansøgning om byggetilladelse til ændret anvendelse af pavillon Ejendomscentret NA Taulov Kirkevej 35A, 7000 Fredericia til lærerforberedelsesrum, Taulov Kirkevej 35A SV: Manglende dæksler på brønde i grøften langs Adelvej ud Morten Gerdes Afvanding - Adelvej langs Fakta - dæksler for Fakta i Taulov SV: Manglende dæksler på brønde i grøften langs Adelvej ud Morten Gerdes Afvanding - Adelvej langs Fakta - dæksler for Fakta i Taulov VS: Manglende dæksler på brønde i grøften langs Adelvej ud Torben Pedersen Afvanding - Adelvej langs Fakta - dæksler for Fakta i Taulov Manglende dæksler på brønde i grøften langs Adelvej ud for Lasse Hasle Nørgaard Afvanding - Adelvej langs Fakta - dæksler Fakta i Taulov VS: Anmodning om aktindsigt Forslag til boliger på Mølleskovvej - Aktindsigt Situationsplan og perspektiv vedr. Mølleskovvej Forslag til boliger på Mølleskovvej - Aktindsigt VS: Rapportering fra ZapMap, undersøgelsesid: Skærbækvej - Manglende grenklipning VS: Rapportering fra ZapMap, undersøgelsesid: Skærbækvej - Manglende grenklipning image001.png Ønske om lys på sti efter kl 0130 Lasse Hasle Nørgaard Belysning - Parcelvej 1 - sti - natslukning Til kommunens planafdeling om manglende indberetning af planer til PlansystemDK Miljøministeriet - Naturstyrelsen Indberetning af planer til PlansystemDK - forpligtet efter 4 i bekendtgørelsen om det digitale planregister Bestilling og ændring af renovation Kjeld Reinholdt Møller Anholtvej 3A, 7000 Fredericia VS: Rapportering fra ZapMap, undersøgelsesid: Chr. Winthers Vej - Udhængende beplantning over fortov VS: Rapportering fra ZapMap, undersøgelsesid: Chr. Winthers Vej - Udhængende beplantning over fortov image001.png Opdatering af oplysninger omkring alarmens kontaktpersoner FREDERICIA BIBLIOTEK Alarmens kontaktpersoner, Fredericia Bibliotek, Prinsessegade Opdatering af oplysninger omkring alarmens kontaktpersoner FREDERICIA BIBLIOTEK Alarmens kontaktpersoner, Fredericia Bibliotek, Danmarksgade Forespørgsel vedr. Hannerup Kirke (ejerforhold) Prangervej 114, 7000 Fredericia Klage over manglende beskæring omkring busstoppesteder Klage over manglende beskæring ved busstoppested -

18 Ullerupdalsvej Anmeldelse vedr. nedring af bebyggekse på Sandal strandsti 4 NØRKÆR + POULSEN ARKITEKTER Sanddal Strandsti 4, 7000 Fredericia MAA ApS Ansøgning om byggetilladele til opførelse af nyt enfamiliehus NØRKÆR + POULSEN ARKITEKTER Sanddal Strandsti 4, 7000 Fredericia med carport /udhus på Sandal strandsti 4 MAA ApS Bestilling og ændring af renovation Jytte Frank Poulsen Egeskovvej 183, 7000 Fredericia Cykelsti fyldt med asfaltrester Henvendelse om asfaltrester på cykelstien langs Strandvejen Ansøgning om byggetilladelse til renovering/ombygning af 1. THOMAS SØNDERGAARD Vendersgade 4, 7000 Fredericia salsplan på IP Schmidt Gården, Vendersgade 4 THOMSEN VS: Rapportering fra ZapMap, undersøgelsesid: Placering af sten på Østerbyvej Tilladelse til Cykel Cross - den januar 2015 i Madsby Cykel Cross den januar Anmodning om oplysninger vedr. grundvandskortlægning til Naturstyrelsen Naturstyrelsen Afgrænsning af indvindingsoplande til almene vandforsyninger udenfor områder med særlige drikkevandsinteresser - grundvandskortlægning Ejendomsskat Thygesmindevej ( ) RAFN & SØN ApS Thygesmindevej Martin franzen Ønsker opringning vedrørende flytning af indkørsel fra Kraftværksvej 3 til konding landevej Flytning af overkørsel fra Kraftværksvej til Kolding Landevej Forespørgsel om kloaktegning Lisbeth Schouby Bock Smedegårdsvej 3, 7000 Fredericia VS: Dækning af udgifter til diverse hjælpemidler anmodning om dækning af udgifter til hjælpemidler Re: SV: Strevelinsvej Finn Bang Møller Gadelys - Strevelinsvej 18 - gadelampe mangler SV: VS: Jyllands-Posten - aktindsigt AKTINDSIGT Lillenæs 65 og Lillenæs Opfølgningsmøde KomUdbud KomUdbud - Linned og måtter (vask og leje) SV: Revideret grundplan og kloakplan, Anneberg Transport Børupvej 84, 7000 Fredericia VS: til journalisering Det lokale beskæftigelsesråd Projektering Skovbæk Mølle Øsdal Bæk SV: Projektering Skovbæk Mølle Øsdal Bæk SV: Tilbud på udtagning af sedimentprøver ved Skovbæk Mølle Øsdal Bæk Vedr. møde med lodsejere Øsdal Bæk Øsdal Bæk Re: Tilladelse til restaureringsprojekt i Øsdal Bæk mødedato Øsdal Bæk 2/ FW: Prøver ved Skovbæk Mølle Øsdal Bæk Skovbæk Mølle Øsdal Bæk KUM vedr tolkning af FOL loven[1] - vedr. gudsdyrkelse.pdf Spørgsmål og svar ang. folkeoplysning generelt til KL Materiale til brug for møde Hans Valentin Nielsen Glentevej 10, 7000 Fredericia Re: Høring vedr. overkørsel på Ballesvej Ballesvej 51. Flytning af vejadgang til ejendommen (ansøgning) Høringssvar fra Vej & Park Tilløb til Gudsø Mølleå Bygaden Bredstrup Bygade 9, 7000 Fredericia Er min mail nået frem? Bredstrup Bygade 9, 7000 Fredericia Re SV Bygaden 9 opfølgning.msg Bredstrup Bygade 9, 7000 Fredericia NMK AFGØRELSE i sag om jord- og grundvandsforurening på ejendommen Carl Roses Vej 10 Natur- og Miljøklagenævnet Carl Roses Vej 10, 7000 Fredericia

19 59693 Ekkodalen - huller i vejen Tildeling af vejret for ejendomme på Ekkodalen og Smedegårdsvej VS: SV: Vesterbrogade Fredericia - Tilslutning af pølsevogn Vesterbrogade 29A, 7000 Fredericia SV: Kørsel med kølemad Udbud på kørsel med kølemad SV: Kørsel med kølemad Udbud på kørsel med kølemad Re: EU-udbud kørsel med kølemad Udbud på kørsel med kølemad SV: EU-udbud kørsel med kølemad Udbud på kørsel med kølemad Autosvar:EU-udbud kørsel med kølemad Udbud på kørsel med kølemad Kan ikke leveres: EU-udbud kørsel med kølemad Udbud på kørsel med kølemad Rapport AR-14-CA , udtaget EUROFINS MILJØ A/S Vesterled 29, 7000 Fredericia Rapport AR-14-CA , udtaget EUROFINS MILJØ A/S Vesterled 29, 7000 Fredericia Rapport AR-14-CA , udtaget EUROFINS MILJØ A/S Vesterled 29, 7000 Fredericia Ordre Nr : "Cat 2 - Projekt - Deres ref. Po nr.: Agrolab Egeskovvej 265, 7000 Fredericia " af Shell- Raffinaderiet, Fredericia. Rapportering af Shell Raffinaderiet - A/S Dansk Egeskovvej 265, 7000 Fredericia analyseresultater CAT II d Shell Ordre Nr : "Cat 2 - Projekt - ref. Po nr.: " Agrolab Egeskovvej 265, 7000 Fredericia af Ordre Nr : "Cat 2 - Projekt - ref. Po nr.: " Agrolab Egeskovvej 265, 7000 Fredericia af Ordre Nr : "Cat 2 - Projekt - ref. Po nr.: " Agrolab Egeskovvej 265, 7000 Fredericia af Ordre Nr : "Cat 2 - Projekt - ref. Po nr.: " Agrolab Egeskovvej 265, 7000 Fredericia af Rapportering af analyseresultater CAT II d A/S DANSK SHELL SHELL Egeskovvej 265, 7000 Fredericia RAFFINADERIET Shell- Raffinaderiet, Fredericia. Rapportering af Shell Raffinaderiet - A/S Dansk Egeskovvej 265, 7000 Fredericia analyseresultater CAT II d Shell Ordre Nr : "Cat 2 - Projekt - Nitrifikationshæmning - Agrolab Egeskovvej 265, 7000 Fredericia ref. Po nr.: " af Vedr.Shell Fredericia. Analyse på prøve fra CAT II, udtaget d Egeskovvej 265, 7000 Fredericia Ordre Nr : "Cat 2 - Projekt - ref. Po nr.: " Agrolab Egeskovvej 265, 7000 Fredericia af Ordre Nr : "Cat 2 - Projekt - ref. Po nr.: " Agrolab Egeskovvej 265, 7000 Fredericia af Ordre Nr : "Cat 2 - Projekt - ref. Po nr.: " Agrolab Egeskovvej 265, 7000 Fredericia af Ordre Nr : "Cat 2 - Projekt - ref. Po nr.: " Agrolab Egeskovvej 265, 7000 Fredericia af Shell- Raffinaderiet, Fredericia. Rapportering af Shell Raffinaderiet - A/S Dansk Egeskovvej 265, 7000 Fredericia analyseresultater CAT II d Shell Vedr. Analyse for nitrifikationshæmning Egeskovvej 265, 7000 Fredericia Shell- Raffinaderiet, Fredericia. Rapportering af Shell Raffinaderiet - A/S Dansk Egeskovvej 265, 7000 Fredericia

20 analyseresultater CAT II d Shell Ordre Nr : "Cat 2 - Projekt - ref. Po nr.: " Agrolab Egeskovvej 265, 7000 Fredericia af FW: Rapport AR-14-CA Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia Flowtal fra Dong uge Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia RE: Indskærpelse, Overskridelse af vilkår i Egeskovvej 265, 7000 Fredericia tilslutningstilladelser, A/S Dansk Shell, Egeskovvej 265, 7000 Fredericia, CVR nr Opstart af Lurgi Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia FW: Opstart af Lurgi Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia Rapport AR-14-CA udtaget , Aller EUROFINS MILJØ A/S Fabriksvej 1, 7000 Fredericia Petfood Udløb VS: Øget forbrug af Horolith V Danbovej 2, 7000 Fredericia Rapport AR-14-CA vedr. Erritsø Svømmehal Svømmebassin indendørs 25m att: Kim Borg Krogsagervej 42, Undersøgelse af Bassinvand 2014 hos Erritsø Svømmehal Prinsessegade 39, galleri i sidehuset. Sags Id.: 13/ Prinsessegade 39B, 7000 Fredericia Rettelse til BBR - meddeler at bygning 2 og 3 er nedrevet - Elin Broe Madsen Tonne Kjærsvej 40, 7000 Fredericia Ejendomsnummer Digital kvittering for høringssvar til den supplerende offentlige Høring af forslag til vandplan høring Kvittering for bemærkning til supplerende høring af Høring af forslag til vandplan generationsvandplaner Dok. fra legepladsinspektør Ullerupdalvej 233, 7000 Fredericia Dok. fra legepladsinspektør Ullerupdalvej 233, 7000 Fredericia

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 34 ( 18. 22. August 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 58128 Partshøring vedrørende Anders Billes Vej 24, Fredericia Egon Andersen 21-08-2014 Anders Billes

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 33 ( 11. 15. August 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 56174 michael steenholdt - Torvegade - 13-31 aug 2014 12-08-2014 Diverse parkeringstilladelser 2014

Læs mere

21-05-2014 Fordeling af timer i vådområder 2014-2015 15.30-16.00 34644 SV fra FIC: Svar vedr. mulighed for Terapibassin onsdag fra

21-05-2014 Fordeling af timer i vådområder 2014-2015 15.30-16.00 34644 SV fra FIC: Svar vedr. mulighed for Terapibassin onsdag fra Indgående post uge 21 ( 19. 23. Maj 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 33905 AMO: Gymnastik sal på sygehuset 19-05-2014 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale 2014-2015

Læs mere

07-10-2014 Kontrakt - med Peter Larsen kaffe på 12-by udbud 2014.xlsx

07-10-2014 Kontrakt - med Peter Larsen kaffe på 12-by udbud 2014.xlsx Indgående post uge 41 ( 6. 10. oktober 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 70360 Gas bus værksted_vejlevej 119_ABA-rapport.pdf 08-10-2014 Samlesag for inspektionsrapporter

Læs mere

14-11-2014 Egeskovvej 265, 7000 Fredericia for slamsugning. 79749 SV: Miljøtilsyn på Fredericia Kommunes Deponi - fx. torsdag den 11.

14-11-2014 Egeskovvej 265, 7000 Fredericia for slamsugning. 79749 SV: Miljøtilsyn på Fredericia Kommunes Deponi - fx. torsdag den 11. Indgående post uge 46 ( 10. 14. november 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 78663 Referat Folkeoplysningsrådet d. 5.11.2014 med underskrifter 12-11-2014 Folkeoplysningsrådet

Læs mere

Indgående post uge 42 ( 13. 17. oktober 2014 )

Indgående post uge 42 ( 13. 17. oktober 2014 ) Indgående post uge 42 ( 13. 17. oktober 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 72107 Domus Axel A/S, Kommunalt P-anlæg_AVS-rapport.pdf 15-10-2014 Samlesag for inspektionsrapporter

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 17 ( 21. 25. april 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 28042 SV Elbohallen: Timefordelingen 2014/15 23-04-2014 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 20 ( 11. 16. maj 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 33684 AMO - rykker vedr. Tider 15-05-2014 Fordeling af timer i vådområder 2014-2015 33682 SV: Aftale

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 4 ( 19. 25. januar 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 6618 Information vedrørende adgang til Fredericia Sygehus 23-01-2014 Fredericia Sygehus - aftenskolernes

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 5 ( 26. 30. januar 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 6742 SV: Tekst og ansøgningsskema til FK hjemmeside 29-01-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 48 ( 24. 28. november 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 82290 Tide Bus Danmark A/S_Fejl og mangler udbedret.pdf 25-11-2014 Samlesag for inspektionsrapporter

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 2 ( 5. 9. januar 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 736 Klage vedr. deltagere ved tilsynsbesøg 06-01-2015 Orienterende sager til Folkeoplysningsrådet i

Læs mere

02-07-2015 Stillingsannoncer, offentliggjorte, 2015 juni.docx 43557 Fredericia Idrætscenter, 2 Livreder/servicemedarbejdere,

02-07-2015 Stillingsannoncer, offentliggjorte, 2015 juni.docx 43557 Fredericia Idrætscenter, 2 Livreder/servicemedarbejdere, Indgående post uge 27 ( 29. juni 3. juli 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 44485 SV: Spørgsmål vedr. brug af hallen og gymnastiksalen på 01-07-2015 Fordeling af timer i haller

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 43 ( 21. 25. oktober 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 68356 Prisreg. Sygepleje - pr. 1.11.2013.xls 24-10-2013 Aftale med Abena A/S, handsker og sygeplejeartikler

Læs mere

Egeskovvej, 265, 7000, Fredericia

Egeskovvej, 265, 7000, Fredericia Indgående post uge 37 ( 9. 13. september 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 61619 Budget 2014 12-09-2013 KL breve 2013 61750 Rapport AR-13-CA-00113335-01, udtaget 11.09.2013

Læs mere

16-01-2013 Lokaletilskud 2012, Idrætten 2012 4100 Fredericia Billardklub, kopi af tillæg til lejekontrakt

16-01-2013 Lokaletilskud 2012, Idrætten 2012 4100 Fredericia Billardklub, kopi af tillæg til lejekontrakt Indgående post uge 3, 2013 ( 14. 18. Januar 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 4801 B-Egumvejens Skole_Fejl og mangler udbedret.pdf 16-01-2013 Samlesag for ABA-rapporter 4947

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 34 ( 19. 23. august 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 57477 Rapport AR-13-CA-00106042-01 udtaget 20.08.2013, Kryb-i-ly Kro Bassin EUROFINS MILJØ A/S 22-08-2013

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 39 ( 23. 27. september 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 66460 Borgmesterbrev om aktuel status for budget 2014 27-09-2013 KL breve 2013 65505 Flow Lurgi

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 35 ( 26. 30. august ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 59003 Bofællesskabet Ullerupdal_ABA-rapport.pdf 30-08- Samlesag for inspektionsrapporter 59001 Bofællesskabet

Læs mere

Hedensted Kommune - Børn, Undervisning, Kultur

Hedensted Kommune - Børn, Undervisning, Kultur Indgående post uge 36 ( 2. 6. september 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 59754 VS: Borgmesterbrev som opfølgning på møde den 2. september 03-09-2013 KL breve 2013 2013 59275

Læs mere

05-06-2015 Stillingsannoncer, offentliggjorte, 2015 fritidsleder, maj 35957 Plejen, Kvalitets- og projektmedarbejder til Plejen -

05-06-2015 Stillingsannoncer, offentliggjorte, 2015 fritidsleder, maj 35957 Plejen, Kvalitets- og projektmedarbejder til Plejen - Indgående post uge 23 ( 1. 5. juni 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 35808 Re: tilbagemelding vedr. til i EIC i næste sæson 03-06-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 11 ( 10. 14. marts 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 19025 Taulov KFUM Idrætsforening - ansøgning om timer 14-03-2014 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale

Læs mere

16-02-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale 2015-2016 2016 10031 Fredericia Harmonika Klub mail vedr. ansøgning om timer i sæson

16-02-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale 2015-2016 2016 10031 Fredericia Harmonika Klub mail vedr. ansøgning om timer i sæson Indgående post uge 8 ( 16. 20. februar 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 11658 BPI Senior Motion - ansøgning om timer sæson 2015-2016 20-02-2015 Fordeling af timer i haller

Læs mere

10-07-2014 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale 2014-2015 46974 Skema for tildeling af timer vådhaller 2014-2015 - Samlet - udg

10-07-2014 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale 2014-2015 46974 Skema for tildeling af timer vådhaller 2014-2015 - Samlet - udg Indgående post uge 28 ( 7. 11. Juli 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 46966 Kluboversigt tildelte timer i 2014-2015.xlsx 10-07-2014 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale

Læs mere

Indgående post uge 9 ( 24. 28. februar 2014 )

Indgående post uge 9 ( 24. 28. februar 2014 ) Indgående post uge 9 ( 24. 28. februar 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 14142 Fredericia Roklub mail vedr. timer i gymnastiksal 24-02-2014 Fordeling af timer i haller og

Læs mere

06-03-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale 2015-2016 2015-2016 15298 TSIF Håndbold vedr. Ansøgningsskema til fordeling af timer i

06-03-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale 2015-2016 2015-2016 15298 TSIF Håndbold vedr. Ansøgningsskema til fordeling af timer i Indgående post uge 10 ( 2. 6. marts 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 15412 G94 - Ansøgning om timer i sæson 2015-2016 06-03-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 22 ( 27. 31. maj 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 36404 Fredericia Sygehus_ABA-rapport.pdf 31-05-2013 Samlesag for inspektionsrapporter 35461 Kentaur

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 22 ( 25. 29. maj 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 34332 Tuborg Fredericia Bryggeri, Terminal Vest_AVS-rapport.pdf 29-05-2015 Samlesag for inspektionsrapporter

Læs mere

Indgående post uge 29 ( 15. 19. juli 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Indgående post uge 29 ( 15. 19. juli 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 29 ( 15. 19. juli 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 47090 NMK-33-00863 - Afgørelse i sag om Kommunes afgørelse om, at en ønsket Natur- og Miljøklagenævnet

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 7 ( 9. 13. februar 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 9951 MK 01 - Ansøgnings om timer i 2015-2016 13-02-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale

Læs mere