Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1"

Transkript

1 TILSTANDSRAPPORT Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst 1.udgave Maj 2014 Udført for: Fåborg Museum Grønnegade Faaborg Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1

2 INDHOLDSFORTEGNELSE: INDLEDNING... 3 BESKRIVELSE AF BEBYGGELSEN... 3 BESIGITIGEDE UDSTILLINGSRUM:... 4 UDENFOR BYGNINGSGENNEMGANG:... 4 FORUDSÆTNINGER FOR GENNEMGANG: Lille malerisal Kuppelsal Store malerisal Køje Arkiv (Johannes Larsen rummet) Billedhuggersal Ymerbrønd Kustodepost (13) Gulve (21) Ydervægge (22) Indervægge (29) Ovenlys (29) Tagkonstruktion Bilag 1, Overslag bygningsrenovering Bilag 2, Oversigtsplan. 19 Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 2

3 INDLEDNING Denne TILSTANDSVURDERING indeholder: Beskrivelse af bebyggelsen Sammenfatning og konklusion Bygningsdelskortoversigt Bygningsdelskort Bilag En kortfattet beskrivelse af bebyggelsen. Et kort resumé af gennemgangen af hver gennemgået bygningsdel samt en konklusion vedr. afhjælpning af de fundne problemer. En samlet oversigt over de efterfølgende BYGNINGSDELSKORT. Indeholder relevante oplysninger om de enkelte bygningsdele vedrørende konstruktion, materialer, tilstand, afhjælpning/vedligeholdelse. Diverse bilag i form af oversigtstegninger, fotos samt rapporter og dokumenter. BESKRIVELSE AF BEBYGGELSEN Bebyggelsen generelt Bebyggelsen Faaborg Museum er beliggende Grønnegade 75, 5600 Faaborg. I 1915 blev museumsbygningen, tegnet af arkitekten Carl Petersen, indviet. I 1997 blev ny udstillingsfløj, tegnet af arkitekt maa Niels Frithiof Truelsen, indviet til den grafiske samling og foredrag/koncerter. Det er kun bebyggelsen fra 1915 som er omfattet af denne tilstandsrapport. Taget er primært udført med hanebåndsspær med tegltagdækning. Yder- og indervægge i tegl, med pudsede overflader. Yderdøre og vinduer i træ. Terrændæk i beton med tegl/klinkegulve. Dæk over kælder mod terræn i beton Etageadskillelser i træ. Indvendige trapper i træ/beton Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 3

4 BESIGITIGEDE UDSTILLINGSRUM: Nr. Rum Benyttelse Areal Bemærkninger 1 Lille malerisal Udstilling 41 Besigtiget 2 Kuppelsal Udstilling 40 Besigtiget 3 Store malerisal Udstilling 118 Besigtiget 4 Køjerum 1-7 Udstilling 110 Besigtiget 5 Arkiv (Johannes Larsen Udstilling 23 Besigtiget rummet) 6 Billedhuggersal Udstilling 60 Besigtiget 7 Ymerbrønd Udstilling 19 Besigtiget 8 Kustodepost Billetsalg 25 Besigtiget UDENFOR BYGNINGSGENNEMGANG: -El- og VVS-installationernes funktion. -Æstetiske eller arkitektoniske forhold. -Sædvanligt slid og bygningernes normale vedligeholdsstand. -Bagatelagtige forhold, som ikke kan antages at påvirke bygningens brug eller værdi nævneværdigt. -Planløsningen og bygningernes indretning samt bygningernes placering på grunden. -Bygningernes lovlighed, bortset fra åbenlyse overtrædelser af bygningslovgivningen. -Løsøre, såsom hårde hvidevarer. -Indretninger/installationer uden for selve bygningen. -Udvendige bygningsdele FORUDSÆTNINGER FOR GENNEMGANG: Ved gennemgangen forelå følgende materiale: Intet. IGANGVÆRENDE AFHJÆLPNINGSARBEJDER: Der pågår fugtmålinger i udstillingsrum. BYGNINGSKORT: Bygningskort omfatter de besigtigede rum. Tilstand og konklusion er opdelt i gulve, vægge og lofter BYGNINGSDELSKORT: Omfatter enkelte bygningsdele. Konstruktionsopbygning, generel tilstand og supplerende bemærkninger til udvalgte bygningsdele. OVERSLAG BYGNINGSRENOVERING Overslag over økonomi forbundet med de afhjælpningsarbejder som er anvist på bygningsdelskort og bygningsdelskort. Overslag sidder under bilag 1. OVERSIGTSPLAN Oversigtsplan over den ældste del af Fåborg Museum. Oversigtsplan sidder under bilag 2. Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 4

5 BYGNINGSKORT 1 Lille malerisal Konstruktion/overflader: 1. Gulve: Teglgulve, løst udlagt med sand i fuger 2. Vægge: Murede og pudsede vægge. 3. Lofter: Ovenlyskonstruktion/lofter i træ, forskalling, rør og puds 1. Gulve: God. Der kunne ikke konstateres nævneværdige sætninger i gulve. 2. Vægge: Mindre god. Der kunne konstateres revner i vægge. Revner i væg mod syd var ret kraftige. 3. Lofter: God. Der blev ikke konstateret revner i forbindelse med ovenlyskonstruktion. Konklusion: 1. Gulve: Gulve skal optages og genudlægges i forbindelse med en efterfundering af fundamenterne. 2. Vægge: Det vurderes at revnerne i vægge er opstået som følge af sætninger i fundament, men at der ikke at der er behov for akut afhjælpning. Revner kan udbedres, men det må forventes, at de vil opstå på ny såfremt der ikke efterfunderes under fundamenter. 3. Lofter: Ingen bemærkninger Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 5

6 BYGNINGSKORT 2 Kuppelsal Konstruktion/overflader: 1. Gulve: Teglgulve, løst udlagt med sand i fuger 2. Vægge: Murede og pudsede vægge 3. Lofter: Ovenlyskonstruktion i træ, forskalling. Stuk, rør og puds 1. Gulve: God. Gulve fremstod generelt pæne uden sætninger. Der var ingen synlige revnedannelse i gulvkonstruktionen. Sokler fremstod pæne uden revner og pudsafskallinger. 2. Vægge: God. Ingen bemærkninger 3. Lofter: God. Ingen bemærkninger Konklusion: Kuppelsalen er ikke påvirket af de konstaterede sætninger i den lille malerisal og den store malerisal. Det vurderes, at der ikke er behov for tiltag ud over alm. vedligehold. Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 6

7 BYGNINGSKORT 3 Store malerisal Konstruktion/overflader: 1. Gulve: Teglgulve, løst udlagt med sand i fuger 2. Vægge: Murede og pudsede vægge 3. Lofter Ovenlyskonstruktion/lofter i træ, forskalling, rør og puds 1. Gulve: Mindre god. Gulve fremstod generelt pæne dog med flere lokale sætninger. Grundet opbygningen med teglsten og sand i fugerne var der ingen synlige revnedannelse i gulvkonstruktionen. Sokler fremstod generelt pæne dog med små lokale revner. 2. Vægge: Dårlig. Der kunne konstateres revner i alle vægge. Revner var ret omfattende, og flere var ret kraftige. 3. Lofter: Dårlig. Store deformationer i ovenlyskonstruktionen. Kraftige revner i puds og afskalninger flere steder. Enkelte steder havde puds løsnet sig, og var faldet ned. Konklusion: 1. Gulve: Sætninger i gulve var opstået langs vægge. Det vurderes at sætninger i gulve skyldes sætninger i fundamenterne under de indvendige skillevægge. 2. Vægge: Det vurderes at revnerne i vægge er opstået som følge af sætninger i fundament. Der er ikke behov for akut afhjælpning, men yderligere revnedannelse kan forværre tilstanden i ovenlyskonstruktionen. Revner kan udbedres, men det må forventes, at de hurtigt vil opstå på ny, såfremt fundamenter ikke efterfunderes. 3. Lofter: Der er risiko for svigt i konstruktionen. Sætningerne i fundament har medført utilsigtede deformationer og spændinger i tagkonstruktionen. Det vurderes at der skal foretages yderligere forstærkning af tagkonstruktionen efter der er foretaget efterfundering. Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 7

8 BYGNINGSKORT 4 Køje Gulve: Teglgulve, løst udlagt med sand i fuger 2. Vægge: Murede og pudsede vægge 3. Lofter: Hvælvet konstruktion i træ, forskalling, rør og puds 1. Gulve: God. Gulve fremstod generelt pæne uden sætninger. Sokler fremstod pæne uden revner og pudsafskallinger. Der var ingen synlige revnedannelse i gulvkonstruktionen. 2. Vægge: God. Kun få mindre revner i vægge. 3. Lofter: God. Kun få mindre revner konstateret i lofterne Konklusion: 1-3 Køjerum er ikke påvirket af de konstaterede sætninger i den store malerisal og billedhuggersal. Det vurderes, at der ikke er behov for tiltag ud over alm. vedligehold. Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 8

9 BYGNINGSKORT 5 Arkiv (Johannes Larsen rummet) 1. Teglgulve, løst udlagt med sand i fuger 2. Murede og pudsede vægge 3. Lofter i forskalling, rør og puds. 1. Gulve: Mindre god. Gulve fremstod generelt pæne uden synlige sætninger. Grundet opbygningen med teglsten og sand i fugerne, var der ingen synlige revnedannelse i gulvkonstruktionen. Sokler fremstod med små lokale revner og pudsafskallinger. 2. Vægge: Vægge fremstod med mange revner. Revnedannelsen var værst mod facadeparti mod øst. 3. Lofter: Mindre revnedannelser i lofter. Konklusion: 1. Gulve: Gulvet kan bibeholdes såfremt en eventuel efterfundering foretages fra billedhuggersal. 2. Vægge: Revner i vægge vurderes primært at skyldes sætninger i ydervægsfundamenterne beliggende mod øst. Fundamenter bør efterfunderes. 3. Lofter: Ingen bemærkninger. Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 9

10 BYGNINGSKORT 6 Billedhuggersal 1. Gulve: Teglgulve, løst udlagt med sand i fuger 2. Vægge: Murede og pudsede vægge. Puds virkede fugtig/porøs mod haveside. 3. Lofter: Lofter i forskalling, rør og puds. 1. Gulve: Ingen revnedannelse i gulve grundet opbygningen med sand i fuger. Der kunne konstateres mindre sætninger i forbindelse med vinduesparti beliggende mod øst. Afskalninger på de indvendige sokler 2. Vægge: Kraftige revner i vægge nærmest facadeparti. Kraftige revner i vægge ved gennemgang til køje 7 samt gallerigang 3. Lofter: Mindre ubetydelige revner i lofter. Konklusion: 1. Gulve opmærkes og fjernes i forbindelse med en efterfundering. 2. Revner i vægge vurderes at skyldes sætninger i ydervægs- og indervægsfundamenterne. Fundamenter bør efterfunderes. 3. Lofter: Ingen bemærkninger. Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 10

11 BYGNINGSKORT 7 Ymerbrønd 1. Gulve: Teglgulve, løst udlagt med sand i fuger 2. Murede og pudsede vægge 3. Lofter i træ 1. Gulve: God. Ingen revnedannelse i gulve grundet opbygningen med sand i fuger. Der kunne ikke konstateres sætninger i gulvet 2. Vægge: Mindre god. Mindre revner i vægge nærmest gallerigang 3. Lofter: God. Ingen synlige revner/sætninger i lofter. Konklusion: 1. Gulve, ingen bemærkninger 2. Vægge: Det vurderes at revner i vægge skyldes mindre sætninger i fundament. Revner kan udbedres, men det må forventes at revner kan opstå på ny. 3. Lofter: Ingen bemærkninger Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 11

12 BYGNINGSKORT 7 Kustodepost Ingen billedmateriale 1. Gulve: Teglgulve, løst udlagt med sand i fuger 2. Vægge: Murede og pudsede vægge 3. Lofter: Lofter i træ, pudsede. 1. Gulve: God. Ingen revnedannelse i gulve. Der kunne ikke konstateres sætninger i gulvet 2. Vægge: Mindre god. Mindre revner i vægge mod bygning fra Besigtigelse af væggen mellem de 2 bygninger i de øvrige etager viste, at revner fortsatte op gennembygningen. Revner blev betydeligt større højere op i bygningen. 3. Lofter: God. Ingen synlige revner/sætninger i lofter. Konklusion: 1. Gulve: Ingen bemærkninger til gulve i kostodepost. En efterfundering af væggen mod bygningen fra 1910 skal udføres fra kælder. 2. Vægge: Der er kælder under bygningen fra Det vurderes at revner i fællesvæggen skyldes sætninger i fundament. Revner kan udbedres, men det må forventes at revner kan opstå på ny. Væggen bør efterfunderes. Dette kan ske fra kælder. 3. Lofter: Ingen bemærkninger. Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 12

13 BYGNINGSDELSKORT (13) Gulve Skønnet konstruktionsopbygning: Kapillarbrydende lag Terrændæk Sand Teglsten løst udlagt med sand i fuger Gulve fremstod generelt pæne dog med flere lokale sætninger. Grundet opbygningen med teglsten og sand i fugerne var der ingen synlige revnedannelse i gulvkonstruktionen. Sokler fremstod generelt pæne dog med små lokale revner og pudsafskallinger. Bemærkninger: Gulve som skal optages i forbindelse med efterfundering, kan genetableres uden at der kommer nævneværdige synlige spor i overfladen. Tegl forventes at kunne genanvendes i fuldt omfang. Der skal forinden foretages en nøje registrering af den eksisterende belægning, så mønstre m.v. bibeholdes. Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 13

14 BYGNINGSDELSKORT (21) Ydervægge Skønnet konstruktionsopbygning: Massiv teglmur eller for- og bagmur med faste bindere. Pudsede og malede overflader vægge indvendigt. Kalkede overflader udvendigt Vægge fremstod generelt tørre og uden de store skader. Der blev konstateret revner i væggene omkring den store malerisal, Joh. Larsen rummet og ymerbrønd. Ydervæg i Joh. Larsenrummet virkede opfugtet og porøs. Bemærkninger: Vægge bør gennemgås for opfugtning fra terræn. Omfang af fugtspærre kendes ikke. Sokler er formegentlig fuldmuret eller støbt i en svag beton. Indskæring af fugtspærre i gavl mod museumshaven kan blive nødvendig. En efterfundering kan med fordel udføres udefra, for at begrænse omfang af gulv der skal optages i bygning. Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 14

15 BYGNINGSDELSKORT (22) Indervægge Skønnet konstruktionsopbygning: Massiv teglmur Pudsede og malede overflader Generelt mindre god til dårlig. Der kunne konstateres revner i mange vægge. Omfanget af revner var størst i den store malerisal, Joh. Larsen rummet og billedhuggersal. Bemærkninger: Der bør foretages en efterfundering inden udbedring af revner. Det anbefales at ilægge armering i liggefuger, hvor revnedannelse er størst. Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 15

16 BYGNINGSDELSKORT (29) Ovenlys Skønnet konstruktionsopbygning: Ovenlys i tagkonstruktion (Vitral) Trækonstruktion med støvlys mod tagrum Rør og puds på trækonstruktion. Taget, herunder Vitral-ovenlys, er renoveret i Tilstanden er god. Tilstanden på støvlys er god. Tilstanden på trækonstruktionen er mindre god til dårlig. I den store kuppelsal kunne konstateres afskalninger af puds samt store deformationer i trækonstruktionen. Bemærkninger: Det vurderes at konstruktionen har sat sig dels i forbindelse med sætninger i fundament, og dels som følge af at træværket er blevet træt som følge af det store spænd. Der er risiko for at konstruktionen svækkes yderligere i takt med sætninger i fundamenterne. Ved fortsat deformering vil der være risiko for at konstruktionen kollapser. Der er overhængende risiko for at puds falder ned. En forstærkning af trækonstruktionen og efterfundering af væggene bør udføres snarest således, at der ikke sker varig skade på konstruktionen. Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 16

17 BYGNINGSDELSKORT (29) Tagkonstruktion Skønnet konstruktionsopbygninger: 1 Vingetegl, undertag (pap på rupløjede brædder) 2 Zink, pap på rupløjede brædder God. Taget er udskiftet i Bemærkninger: Ingen bemærkninger. Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 17

18 Bilag 1, Overslag bygningsrenovering Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 18

19 Bilag 2, Oversigtsplan Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 19

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Postnr. By 2920 Charlottenlund. Dato Udløbsdato 20-03-2006 20-09-2006

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Postnr. By 2920 Charlottenlund. Dato Udløbsdato 20-03-2006 20-09-2006 Tilstandsrapport for ejendommen Sælger: Dorrit Michaelsen dresse Tornagervej 7 Postnr. y 2920 Charlottenlund Dato Udløbsdato 20-03-2006 20-09-2006 HE nr. Lb. nr. Kommunenr./Ejendomsnr. 157-208055 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Byens Tegnestue ApS Tilstandsrapport Side: 1/10 Sags nr.: 369 00 Nørrevold, Kbh. K Maj 2002

Byens Tegnestue ApS Tilstandsrapport Side: 1/10 Sags nr.: 369 00 Nørrevold, Kbh. K Maj 2002 Byens Tegnestue ApS Tilstandsrapport Side: 1/10 Sags nr.: 369 00 Nørrevold, Kbh. K Maj 2002 Vedr. Ejendommen Matrikel Nr. : Nørrevold, København K : Nørrevold kvt. Bygningskarakteristik: Ejendommen er

Læs mere

Byggeteknisk tilstandsrapport

Byggeteknisk tilstandsrapport For ejendommen Klintegården Lundebjergvej 80, 3600 Frederikssund Frederikssund Kommune Dato: 19. maj 2014 Indhold: Vigtige oplysninger om huseftersynet Data for ejendommen Resumé af huseftersynet Registrering

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Udløbsdato 07-07-2006 07-01-2007. HE nr. Lb. nr. 124 H-06-00124-0054

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Udløbsdato 07-07-2006 07-01-2007. HE nr. Lb. nr. 124 H-06-00124-0054 Tilstandsrapport for ejendommen Sælger: oet efter? v/ Klaus Kristensen dresse jerregårds akke 20 Postnr. y 7884 Fur Dato Udløbsdato 07-07-2006 07-01-2007 HE nr. Lb. nr. Kommunenr./Ejendomsnr. 783-45311

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Næstved. Udløbsdato 17-10-2007. Lb. nr. H-07-00403-0006. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Næstved. Udløbsdato 17-10-2007. Lb. nr. H-07-00403-0006. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Vagn A Grønnow Adresse Norgesvej 60 Postnr. 4700 Dato 17-04-2007 By Næstved Udløbsdato 17-10-2007 Kommunenr./Ejendomsnr. 370-18278 Matrikel/Ejerlav: 5EÆ Åderup, Næstved Jorder Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Energinet.dk v/lis Kasten. By Kjellerup. Udløbsdato 24-10-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Energinet.dk v/lis Kasten. By Kjellerup. Udløbsdato 24-10-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Energinet.dk v/lis Kasten dresse Højtoftevej 2 Postnr. 8620 Dato 24-04-2015 By Kjellerup Udløbsdato 24-10-2015 H-15-0-0097 Kommunenr./Ejendomsnr. 740-26374 Matrikel/Ejerlav: 1B strup

Læs mere

E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE

E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE Irlandsvej 5 2300 København S Tlf 32 97 01 07 Fax 32 97 01 37 www.eibyeogholmsgaard.dk SAG NR. 99.507 A DECEMBER 1999 E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE 1-3 1721 København V. T I L S T A N D S V U

Læs mere

1. Generelt. 2. Lovgrundlag. beskikkede bygningssagkyndige. 3. Huseftersynet. 4. Tilstandsrapport. Håndbog for. 5. Ståbi

1. Generelt. 2. Lovgrundlag. beskikkede bygningssagkyndige. 3. Huseftersynet. 4. Tilstandsrapport. Håndbog for. 5. Ståbi 1. Generelt 2. Lovgrundlag Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige 3. Huseftersynet 4. Tilstandsrapport 5. Ståbi Udgiver: Huseftersynsordningen, marts 1998 Redaktion: Tilrettelæggelse og layout: Trykning:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Jørgen Johannes Nielsen. By Nyborg. Udløbsdato 30-04-2014. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Jørgen Johannes Nielsen. By Nyborg. Udløbsdato 30-04-2014. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Jørgen Johannes Nielsen dresse Skovgyden 31 Postnr. 5800 Dato 30-10-2013 By Nyborg Udløbsdato 30-04-2014 H-13-0-0035 Kommunenr./Ejendomsnr. 450-3752 Matrikel/Ejerlav: 8B unslev By,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Lars & Rikke Holm Petersen. By Kastrup. Udløbsdato 23-08-2010. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Lars & Rikke Holm Petersen. By Kastrup. Udløbsdato 23-08-2010. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Lars & Rikke Holm Petersen dresse Grejsdalvej 9 Postnr. 2770 Dato 23-02-2010 By Kastrup Udløbsdato 23-08-2010 Kommunenr./Ejendomsnr. 185-31144 Matrikel/Ejerlav: 10DV Tårnby By, Tårnby

Læs mere

BOGVÆNGET 5, ØSTERBY 7000 FREDERICIA

BOGVÆNGET 5, ØSTERBY 7000 FREDERICIA TILSTNDSRPPORT BOGVÆNGET 5, ØSTERBY 7000 FREDERICI for ejendommen Sælger: Helene Hørlück og nders Lund Jessen dresse Bogvænget 5, Østerby Postnr. 7000 Dato 24-02-2012 By Fredericia Udløbsdato 24-08-2012

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Rikke Winther & Thomas Vig Kuntz. By Gudme. Udløbsdato 20-04-2012. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Rikke Winther & Thomas Vig Kuntz. By Gudme. Udløbsdato 20-04-2012. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Rikke Winther & Thomas Vig Kuntz dresse Hesselagervej 5 Postnr. 5884 Dato 20-10-2011 By Gudme Udløbsdato 20-04-2012 Kommunenr./Ejendomsnr. 479-202693 Matrikel/Ejerlav: 33X Gudme

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Bagenkop. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr. H-14-00365-0026. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Bagenkop. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr. H-14-00365-0026. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Naturstyrelsen dresse Vestervej 9 Postnr. 5935 Dato 08-09-2014 By Bagenkop Udløbsdato 08-03-2015 H-14-00-0026 Kommunenr./Ejendomsnr. 482-5998 Matrikel/Ejerlav: 13 Bagenkop By, Magleby

Læs mere

TILSTANDSVURDERING BAUNEBJERGHUSE

TILSTANDSVURDERING BAUNEBJERGHUSE Til Humlebæk Boligselskab v/domea Dokumenttype Rapport Dato August 2014 Baunebjerghuse TILSTANDSVURDERING BAUNEBJERGHUSE 1-2 Revision 00 Dato 15-08-2014 Udarbejdet af MARB, ABI Kontrolleret af BTA Godkendt

Læs mere

Byggeteknisk tilstandsrapport

Byggeteknisk tilstandsrapport For ejendommen Åbrovej 6, Bjerring, 6100 Haderslev Ejer: Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste (FBE) Dato: 02.07.2013 Rapporten er udarbejdet af Boligeftersyn og omhandler gennemgang af: Bygning

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Lystrup. Udløbsdato 17-04-2013. Lb. nr. H-12-02698-0148. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Lystrup. Udløbsdato 17-04-2013. Lb. nr. H-12-02698-0148. Kommunenr./Ejendomsnr. Huseftersyn Tilstandsrapport for ejendommen Sælger: Århus Kommune Adresse Asmusgårdsvej 4 Postnr. 8520 Dato 17-10-2012 HE nr. 2698 By Lystrup Udløbsdato 17-04-2013 Lb. nr. H-12-02698-0148 Kommunenr./Ejendomsnr.

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter Jørgen Hambro Danchell V/ Carsten Leth. By Aarhus C. Udløbsdato 16-07-2013

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter Jørgen Hambro Danchell V/ Carsten Leth. By Aarhus C. Udløbsdato 16-07-2013 for ejendommen Sælger: Boet efter Jørgen Hambro Danchell V/ Carsten Leth dresse Niels W.Gades Vej 9 Postnr. 8000 Dato 16-01-2013 By arhus C Udløbsdato 16-07-2013 H-13-0-0005 Kommunenr./Ejendomsnr. 751-328729

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Hjerm. Udløbsdato 28-02-2013. Lb. nr. H-12-02635-0142. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Hjerm. Udløbsdato 28-02-2013. Lb. nr. H-12-02635-0142. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Struer kommune dresse Hjermvej 67 Postnr. 7560 Dato 29-08-2012 By Hjerm Udløbsdato 28-02-2013 Kommunenr./Ejendomsnr. 671-20162 Matrikel/Ejerlav: 1B Hjerm Hede, Hjerm Internt sagsnummer

Læs mere

FØRSYN. Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato. DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V.

FØRSYN. Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato. DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V. FØRSYN Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V. Betty Nansens Alle 57-61 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forudsætninger for førsynet...

Læs mere

Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V

Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V Dato: 15.01.2015 Udført af: Rune Pedersen & Anders Muff Pedersen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Focus2

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Slagelse. Udløbsdato 07-10-2011. Lb. nr. H-11-02588-0074. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Slagelse. Udløbsdato 07-10-2011. Lb. nr. H-11-02588-0074. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Arne Sørensen Adresse Joachimsvej 6 Postnr. 4200 Dato 07-04-2011 By Slagelse Udløbsdato 07-10-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 330-30829 Matrikel/Ejerlav: 1BU Slots Bjergby By, Slots

Læs mere

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Forening: E/F Frøbels Allé / Ewaldsensvej Ewaldsensvej 8-12 Frøbels Allé 1-7 Sagsnummer: 12932-01 Dato: Revideret 13.02.2013 Udført af: Kim Birk Rasmussen Mikkel

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Gitte & Jesper Kinch Amossen. By Hillerød. Udløbsdato 03-10-2014. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Gitte & Jesper Kinch Amossen. By Hillerød. Udløbsdato 03-10-2014. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Gitte & Jesper Kinch mossen dresse Petersborgvej 20 Postnr. 3400 Dato 03-04-2014 By Hillerød Udløbsdato 03-10-2014 H-14-0-0086 Kommunenr./Ejendomsnr. 219-61390 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Undersøgelse af tilstandsrapporters kvalitet. August 2005

Undersøgelse af tilstandsrapporters kvalitet. August 2005 Undersøgelse af tilstandsrapporters kvalitet August 2005 Undersøgelse af tilstandsrapporters kvalitet August 2005 Dokument nr. 61339-10 Revision nr. 00 Udgivelsesdato 08 aug. 2005 Udarbejdet Kontrolleret

Læs mere

E/F Jægerhaven, Jægersborgsvej 102-128 2820 Gentofte

E/F Jægerhaven, Jægersborgsvej 102-128 2820 Gentofte Vedr.: E/F Jægerhaven, Jægersborgsvej 102-128 2820 Gentofte Matr. nr.: 5 ar, 5 aq, 5æ Vangede By Ejer: E/F Jægerhaven v/cubus Advokaterne Dronningens Tværgade 30, 3. sal 1302 København K 2006 Sag nr.:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Skibby. Udløbsdato 05-02-2015. Lb. nr. H-14-02125-0117. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Skibby. Udløbsdato 05-02-2015. Lb. nr. H-14-02125-0117. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: DLR KREDIT /S dresse Stenledsvej 2 Postnr. 4050 Dato 05-08-2014 By Skibby Udløbsdato 05-02-2015 H-14-0-0117 Kommunenr./Ejendomsnr. 250-18767 Matrikel/Ejerlav: 1L Selsø Hgd., Selsø

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Lejre. Udløbsdato 19-12-2015. Lb. nr. H-15-02897-0098. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Lejre. Udløbsdato 19-12-2015. Lb. nr. H-15-02897-0098. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Poul Rævdal dresse Rødkildebanken 13 Postnr. 4320 Dato 19-06-2015 By Lejre Udløbsdato 19-12-2015 H-15-0-0098 Kommunenr./Ejendomsnr. 350-11887 Matrikel/Ejerlav: 4DO Højby By, Rorup

Læs mere

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Haveforeningen Islev Vårfluevej 10 2610 Rødovre Udført af: Christian Funch Jensen Klaus Østrup Mortensen Sagsnummer: 12233-02 Dato: 14.11.2012 Besigtiget: 7.

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Skov- og Naturstyrelsen. By Hampen. Udløbsdato 12-08-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Skov- og Naturstyrelsen. By Hampen. Udløbsdato 12-08-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Skov- og Naturstyrelsen dresse Palsgårdvej 10 Postnr. 7362 Dato 12-02-2015 By Hampen Udløbsdato 12-08-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 756-1624 Matrikel/Ejerlav: 1g Palsgård, Nr. Snede

Læs mere

Tilstandsrapport Tag og altaner

Tilstandsrapport Tag og altaner Andelsboligforening J.M.Thorvald Thorvaldsensvej og J. M. Thieles vej Tilstandsrapport Tag og altaner 14. maj 2008 Sags nr. 08037/Kms Taastrup Hovedgade 22 Telefon 43 99 22 77 www.danakon.dk Reg.nr. 11

Læs mere