Nivåvænge Grundejerforening Bestyrelsen BEBOERVEJLEDNING FOR BEBYGGELSEN NIVÅVÆNGE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nivåvænge Grundejerforening Bestyrelsen BEBOERVEJLEDNING FOR BEBYGGELSEN NIVÅVÆNGE"

Transkript

1 Nivåvænge Grundejerforening Bestyrelsen BEBOERVEJLEDNING FOR BEBYGGELSEN NIVÅVÆNGE Revideret august

2 Indhold 1. Indledning Om grundejerforeningen Om de fælles arealer, aktiviteter og faciliteter... 7 Bilvaskeplads... 7 Brændeovne og pejse... 7 Bunkeren... 7 Bygningsændringer... 7 Containerplads... 7 Cykelluft... 8 Facebook... 8 Frostsprængning... 8 Fællesantenneanlæg/kabel-tv... 8 Fællesarrangementer... 8 Garager... 9 Hegnet... 9 Hjemmeside... 9 Indbetaling... 9 Kontingent... 9 Lamper til indgangspartiet... 9 Legepladser og fodboldbane... 9 Murbier... 9 Nivåvænge Nyt...10 Opslagstavle...10 Ordensregler...10 Parkering...10 Petanquebane/boulebane...10 PBS...10 Postkasser...10 Rabatter/bede...11 Skorsten...11 Skotrender/tagrender/nedløbsrør/rensebrønde...11 Stiarealer

3 Strygerulle...11 Tagsten...11 Tegninger af husene...11 Tennisbane...12 Trillebøre/trækvogne...12 Udstyr/redskaber...12 Varmemesteren Om de enkelte huse Generel beskrivelse af husenes oprindelige standard...13 Tag...13 Tagétageadskillelse...13 Mure...13 Vinduer...13 Let facade mod have...13 Gulve...13 Ventilation Retningslinjer for bygningsændringer...14 Ansøgning...14 Skorsten...14 Store vinduer...14 Små vinduer...14 Havelåger...15 Overdækninger (cykelskur, brændeskur eller lignende)...15 Overdækninger (fritstående huse)...15 Overdækninger (bygget)...15 Generelt Udvendig overfladebehandling Øvrige forhold...16 Frostsprængninger...16 Kabler...16 Varmevekslere...17 Ventiler Varmeforsyning

4 Fælles...18 Individuelt Varmemåler...18 Måleren...18 Aflæsning Varmebidrag...19 Afregning...19 Ved salg Udvidet rørskadeforsikring

5 1. Indledning Beboervejledningen er udarbejdet af grundejerforeningens bestyrelse. Den baserer sig på grundejerforeningens vedtægter, der senest er revideret september 2012, og indeholder en vejledning samt en samling praktiske oplysninger om bebyggelsen og de enkelte huse. Vi har opdelt vejledningen i følgende hovedafsnit: Om grundejerforeningen her kan du læse kort om foreningen Om de fælles arealer, aktiviteter og faciliteter her kan du læse om de mange forskellige, fælles ting, vi deler som beboere i Nivåvænge Om de enkelte huse her kan du læse detaljeret beskrivelse om husenes konstruktion, vedligeholdelse mv. Om varmeforsyningen her kan du blandt andet læse om varmemålere og varmebidrag Det er bestyrelsens håb, at vedtægterne og denne vejledning hen ad vejen kan suppleres med en række gode, konkrete råd på hjemmesiden, der kan bruges til at gøre det endnu bedre at bo og leve i Nivåvænge. I det hele taget er der på hjemmesiden samlet rigtig megen relevant information om vores bebyggelse. Nivåvænge Grundejerforening Bestyrelsen August

6 2. Om grundejerforeningen Alle der ejer et hus i Nivåvænge kan og skal være medlem af grundejerforeningen. De formelle regler om foreningen findes i vedtægterne, herunder regler om generalforsamlingen, der er foreningens højeste myndighed, og som normalt afholdes i slutningen af september måned. På generalforsamlingen vælges grundejerforeningens bestyrelse, der består af fem medlemmer og to suppleanter. Bestyrelsens arbejde ledes af formanden. Der udarbejdes referater af bestyrelsens møder, og de er tilgængelige på grundejerforeningens hjemmeside. Grundejerforeningens medlemmer er velkomne til at henvende sig til bestyrelsens formand eller øvrige medlemmer med spørgsmål eller forslag. Kontaktinformationer findes på hjemmesiden. Bestyrelsen udsender med mellemrum et nyhedsbrev, Nivåvænge Nyt. Grundejerforeningens medlemmer er velkomne til at komme med indlæg eller lignende til bladet. Bladet omdeles på papir, men findes også på grundejerforeningens hjemmeside. 6

7 3. Om de fælles arealer, aktiviteter og faciliteter I dette afsnit har vi i alfabetisk orden beskrevet en lang række af de fælles faciliteter mv., som vi har i Nivåvænge. Bilvaskeplads På nordsiden af varmecentralen er indrettet en bilvaskeplads med vand og og el-stik. I frostperioder er der lukket for vandet. Vandet åbnes med en speciel nøgle. En ekstra nøgle til vandhanen kan købes hos varmemesteren. Vaskepladsen er forbehold bilvask, og parkering må derfor ikke finde sted på vaskepladsen. Brændeovne og pejse Ved fyring i brændeovne skal der tages hensyn til naboerne. Der må ikke fyres med fugtigt eller på anden måde uegnet brænde. Brændeovne og pejse bør ikke anvendes om natten. Skorstene til brændeovne skal være af en type, som er godkendt af bestyrelsen i Nivåvænge Grundejerforening og Fredensborg kommune. Der må ikke etableres yderligere brændeovne eller pejse med tilhørende skorstene ud over allerede eksisterende. Bunkeren Bunkeren er det populære navn for vores fælleslokale ved varmecentralen. Bunkeren og Bunkerens udstyr kan lejes. I Bunkeren er der borde, stole og service til 50 personer. Disse effekter kan mod et mindre gebyr også lejes til anvendelse hjemme. Reglerne findes på hjemmesiden. Nøgle udleveres af den ansvarlige bestyrer, som kan findes under kontaktpersoner på hjemmesiden. Bygningsændringer Se afsnit 4.2 i denne vejledning, hvor der er udførlige beskrivelser af ændringer vedrørende fx indsættelse af badeværelsesvinduer mv. Containerplads Grundejerforeningens store affaldscontainer tømmes normalt en gang om ugen (om mandagen). Den må kun bruges til brændbart materiale og under ingen omstændigheder til fx husholdningsaffald. Hvis containeren er fuld, må der ikke stilles poser eller lægges affald omkring den. Tag affaldet med igen og vent til der er plads i containeren 7

8 Større metalgenstande skal placeres bag containeren. De fjernes regelmæssigt. Rent, grønt affald (grene, afklip mv.) placeres bag containeren. Der er opstillet container til papir og container til glas, der begge tømmes hver uge. Cykelluft Ved nedgangen til Bunkeren findes trykluft med en ventil, der passer til cykelslanger. Facebook På hjemmesiden er der et link til Facebookgruppen Nivåvænge. Dette er en frivillig gruppe, der udveksler nyttig og aktuel information vedrørende Nivåvænge. Grundejerforeningens bestyrelse støtter deltagelse i gruppen, men har ikke ansvar for informationer, der deles på Facebook. Frostsprængning Se afsnit 4.4. om gode råd om at undgå frostsprængninger i forbindelse med udhusets vandhane. Fællesantenneanlæg/kabel-tv Fællesantenneanlægget blev i 1991 overdraget til TDC (nu YOU SEE kabel-tv). Grundejerforeningen har en aftale med YOU SEE om, at samtlige medlemmer af grundejerforeningen er tilmeldt den lille pakke. Betaling herfor sker gennem grundejerforeningen over kontingentet. De enkelte husstande kan herudover tilmelde sig større programpakker og betaler særskilt for det til leverandøren. Foreningens aftale med YOU SEE indebærer rabatter på de større programpakker. Skift mellem pakker sker ved henvendelse til leverandøren, ligesom fejlmelding sker til leverandøren. Det tilrådes at tjekke med andre beboere før henvendelse til YOU SEE, idet udrykning til fejl som skyldes egne installationer og apparater kan blive faktureret den enkelte husstand. Omkring kabler se afsnit 4.4. Fællesarrangementer Forskellige grupper af beboere i bebyggelsen arrangerer fællesarrangementer, blandt andet: Fællesspisning fastelavnsfest med tøndeslagning for bebyggelsens børn forskønnelsesdag (primo maj) klargøring af tennisbanen loppemarked havevandring Sct. Hans bål høstfest 8

9 Læs mere om arrangementerne i Nivåvænge Nyt og på hjemmesiden. Garager Garagerne i Nivåvænge ejes af "Andelsforeningen Nivåvænge Garager". Der er til hver andelshaver udstedt et andelsbevis, og til hver af de i alt 49 andele er knyttet brugsretten til én garage. Kontingentet til garageforeningen opkræves af grundejerforeningen pr. 1/3 og 1/9. Hegnet Omkring Nivåvænge er der på nordsiden og østsiden et hegn, hvor beboerne er velkomne til at lægge større og mindre grene (men fx ikke græsafklip). Hjemmeside Nivåvænge Grundejerforening lægger informationer, herunder denne beboervejledning, vedtægter m.m. ind på hjemmesiden Her kan også findes nyttige informationer om fællesarrangementer, Bunkeren, tennisbanen, mv. Indbetaling Indbetalinger til grundejerforeningen skal ske over postgiro eller Pengeinstitutternes Betalingsservice, PBS. Kontingent Til bestridelse af grundejerforeningens udgifter fastsætter generalforsamlingen hvert år kontingentet, der opkræves kvartårligt, nemlig 1/6, 1/9, 1/12 og 1/3. Kontingentet udgjorde kr pr. kvartal. Lamper til indgangspartiet Foreningen ejer et mindre antal originale lamper, der passer over indgangspartiet. De kan købes hos varmemesteren. Legepladser og fodboldbane I bebyggelsen er der to legepladser og en fodboldbane. I kolde vintre anlægges nogle gange en skøjtebane på fodboldbanen. Murbier Bebyggelsen er indimellem plaget af murbier. Råd om bekæmpelse af murbier kan fås ved henvendelse til varmemesteren. 9

10 Nivåvænge Nyt Med jævne mellemrum udsender bestyrelsen et nyhedsbrev til alle beboerne, Nivåvænge Nyt. Bestyrelsen modtager gerne indlæg fra medlemmerne om beboerarrangementer og lignende til nyhedsbrevet. Nivåvænge Nyt findes også tilgængeligt på hjemmesiden. Opslagstavle Ved varmecentralen er opsat en udendørs opslagstavle, som beboerne er velkomne til at bruge til opslag. Ordensregler Ordensreglerne fremgår af vedtægterne: At de enkelte bygninger ikke må ændres uden godkendelse hos bestyrelse og kommune At de enkelte bygninger ikke må males, så de adskiller sig fra bebyggelsens helhedspræg At der ikke må være iøjnefaldende eller skæmmende skiltning At der ikke i gårdhaverne må findes beplantning, der er til gene for naboerne At der ikke må ske færdsel med motorkøretøjer på stierne At der ikke må parkeres lastbiler, busser, campingvogne, trailere, anhængere mv. på parkeringsarealerne Færdsel inden for grundejerforeningens område skal selvfølgelig ske med størst mulig hensyntagen. På vejene er den maksimale hastighed begrænset til 20 km/t. Parkering Parkering skal foregå på de dertil indrettede pladser i bebyggelsen. Bemærk at der mellem træerne skal være plads til tre biler. Der må ikke parkeres på bilvaskepladsen. Petanquebane/boulebane På arealet syd for bebyggelsen er der anlagt en petanquebane, som alle er velkomne til at benytte. PBS Girokort til indbetaling af varme og kontingent er påført såvel kreditornummer som kundenummer. Det er disse numre, grundejernes pengeinstitut skal bruge, hvis man vil tilsluttes betalingssystemet. Bestyrelsen opfordrer til at man tilslutter sig, da det letter opkrævningen. Postkasser Fra 2012 har PostDanmark krævet, at der ud for hvert hus er opstillet en postkasse. Bestyrelsen har købt og fået opstillet ens postkasser. Foreningen ejer nogle få ekstra postkasser, som kan købes hos varmemesteren, hvis man skulle få brug for det. 10

11 Rabatter/bede Bede og rabatterne mellem husene og op til stierne er fællesarealer, men skal vedligeholdes af de enkelte grundejere. I tilfælde af misligholdelse kan bede og rabatter vedligeholdes på bestyrelsens foranledning på beboernes regning. Beplantningen er et led i den fælles beplantningsplan med bunddækkende planter (vinca, vedbend) og løvfældende træer og buske (eg, ask, røn, mv.). Ændringer i beplantningen skal ske i overensstemmelse med plantelisten, der findes på Skorsten Skorstene må kun opføres i overensstemmelse med de regler, som er anført i afsnittet om retningslinjer for bygningsændringer, se afsnit 4.2. i denne vejledning. Skotrender/tagrender/nedløbsrør/rensebrønde Det er vigtigt at passe på sine skotrender. De skotrender, den enkelte beboer er ansvarlig for, er dem, der set ovenfra ligger på det pågældende hus. Man skal altså passe en skotrende selv om den ikke er tilgængelig fra ens egen have. Mange har dog en aftale med naboen om at passe den skotrende, der er adgang til fra nabohaven. Det samme gælder tagrender. De tagrender, man er ansvarlig for, er dem, der hænger på ens hus. Det vil sige, at mange har en tagrende, der alene er adgang til fra naboens have. Mange har en aftale med naboen om, at man renser den tagrende, der ikke er ens egen, men som er tilgængelig fra ens have. For nedløbsrør og rensebrønde gælder tilsvarende. Man er ansvarlig for de nedløbsrør og rense brønde, der afvander ens egne tagflader. Stiarealer Bebyggelsens stiarealer er for gående og cyklende trafik. Motorkørsel, herunder knallertkørsel, samt parkering af biler på stierne er forbudt. Strygerulle Grundejerforeningen har en el-strygerulle, der står i Bunkeren. Nøgle og reservation kan ske hos kontaktpersonen eller varmemesteren se hjemmesiden. Tagsten Tagsten af den type, der anvendes i Nivåvænge, kan (i begrænset omfang) købes hos varmemesteren. Tegninger af husene Grundejerforeningens varmemester har tegninger af nogle af hustyperne. Kopier heraf kan rekvireres. 11

12 Tennisbane På midterarealet ligger bebyggelsens tennisbane. Benyttelse af tennisbanen kræver medlemskab af tennisklubben. Vedtægter og ordensregler for tennisbanen findes på Tennisbanens drift varetages af medlemmerne. Nøgle til tennisbanen og lås til reservation fås ved henvendelse til tennisklubbens kontaktperson. Reservationstavlen og net nedtages i november og opsættes i maj. Trillebøre/trækvogne Trillebøre og trækvogne er placeret ved varmecentralen og er til medlemmernes frie disposition. Trillebørene og trækvognene skal returneres til varmecentralen umiddelbart efter brug. Udstyr/redskaber Grundejerforeningen ejer en del redskaber og udstyr, som det er muligt at låne, fx kloakrenser, donkraft, græsslåmaskine, sækkevogn og en større grill. Nærmere oplysninger fås hos varmemesteren. Varmemesteren Varmemester Frank Rygaard bor i hus 11-4 og har telefonnummer Varmemesteren træffes normalt i tidsrummet

13 4. Om de enkelte huse 4.1 Generel beskrivelse af husenes oprindelige standard Bebyggelsen er opført i henholdsvis 1966 og I 2005 er der desuden opført en blok 5. Bebyggelsen indeholder 137 huse. Husene fra 1966 og 68 er udført i 5 forskellige størrelser: 84 m2, 94 m2, 126 m2, 181 m2 og 184 m2. Husene i blok 5 er på ca m2. Denne beskrivelse vedrører de oprindelige huse og ikke de nye huse i blok 5, der er udført lidt anderledes end den øvrige del af bebyggelsen. Tag Gitterspær med tegltag og et undertag af plastfolie. Plastfolien kan være krakeleret ved tagrenderne, og en udskiftning /reparation kan være nødvendig for at undgå fugt i ydermuren. Det anbefales at indsætte en zinkplade i overgang fra plastfolien til tagrenden. Udluftningsforholdene er gode. Tagétageadskillelse Karlitplader med en dampspærre af plast og 100 mm isolering af glasuld, som nogle steder er dårligt tilpasset mellem spærene. En forøgelse af isoleringstykkelsen til 300 mm kan anbefales. Mure 30 cm isoleret hulmur. De øverste to murskifter er gennemgående, hvilket medfører en kuldebro med mulighed for aftegninger og eventuel mug i badeværelser. Stenene er sat i strandmørtel og fuget i bakkemørtel, ofte i en for svag blanding, så murbier kan trænge ind i fugerne. Hulmursisoleringen er flere steder mangelfuld. Vinduer I hoveddørspartiet er der nogle steder ét lag glas, som anbefales udskiftet med termorude. For at undgå at vand fra slagregn kan trænge ind i træværket med deraf følgende mulighed for råd, bør bl.a. fugen under dørkarmen vedligeholdes omhyggeligt fx ved overfladebehandling, etablering af en blød fuge til sikring af ordentlig afvanding. Det er specielt et problem i de vestvendte dørpartier. Mod gårdhave er faste vinduespartier forsynet med termoruder med to lag glas. Forneden er de monteret i en aluminiumsprofil, som kan give anledning til dugdannelse og vandansamlinger i karmen. Man bør sikre, at der ikke samler sig fugt i træværket ved vindueskarmen. Let facade mod have Over vinduerne er monteret et skydespjæld, som giver mulighed for rigeligt luftskifte i rummene. Ved siden af spjældene er monteret 4 mm krydsfinerplader uden yderligere isolering. Over spjældene er der et uisoleret rum. I brystningerne under vinduerne er placeret 75 mm isolering i et 100 mm hulrum. Gulve Parketgulv af ege- eller askefiner på strøer og betonklaplag er isoleret med ca. 50 mm isolering. 13

14 Ventilation Køkken og badeværelser er forsynet med udsugningsventilator. For at undgå mugdannelser er det vigtigt, at ventilatorerne er funktionsdygtige. Der kan fx købes udskiftningsmotorer til de originale ventilatorer type K300 hos firmaet Airflow i Lyngby. Ved overfladebehandling af de indvendige flader i badeværelser anbefales at tilsætte Atamon til malingen for at hæmme skimmel. 4.2 Retningslinjer for bygningsændringer Nivåvænge Grundejerforenings bestyrelse har tidligere, i samarbejde med kommunen, opstillet retningslinjer for bygningsændringer, der forandrer husenes udseende. Disse retningslinjer omfatter pt de mest almindelige ændringer. Ansøgning Ansøgninger om tilladelse til bygningsændringer skal sendes til kommunen i overensstemmelse med Bygningsreglementet. Ved bygningsændringer, der vedrører bebyggelsens udseende, er det aftalt med kommunen, at beboerne sender sagen til udtalelse hos bestyrelsen i Nivåvænge Grundejerforening. Skorsten På grundejerforeningens generalforsamling den 10. oktober 2007 blev det besluttet, at etablering af nye brændeovne/pejse og lignende med tilhørende skorstene ikke må finde sted i Nivåvænge. For eksisterende brændeovne/pejse og lignende gælder følgende: Opførelse af skorstene kan ske som murede skorstene (gule tegl) eller som stålskorstene (sorte eller sølv). Skorstenene må kun placeres i den tagflade, der vender mod egen have. Skorstene må ikke placeres nærmere end 2,5 m fra skel. Højden på skorstenene må højst være 80 cm over rygningen, dog må højden ikke være lavere end tagryggen. Store vinduer Udskiftning af skydevinduer og isætning af nye store vinduer mod stræder og fællesarealer skal ske med et fabrikat, hvor karmen indfældes i bagmuren. Der gælder endvidere følgende: Murmål skal svare til de eksisterende vinduer og med et glasareal på min. 130 x 110 cm. Overkant af vindue skal svare til de eksisterende vinduer. Detaljer ved sålbænk og overdækning skal svare til de eksisterende vinduer. Vinduet skal trækkes 18 cm tilbage fra facaden. Falsene må ikke opmures med petringer (kvarte sten). Små vinduer Fra badeværelser må der etableres mindre vinduer mod stræder og fællesarealer (ikke mod nabohave). Der gælder endvidere følgende: 14

15 Overkant af vindue skal svare til de store vinduer. Detaljer ved sålbænk og overdækning skal svare til de store vinduer. Vinduet skal trækkes 18 cm tilbage fra facaden. Falsene må ikke opmures med petringer (kvarte sten). Ud mod midterarealet gives der kun tilladelse til isætning af 0,40 X 0,40 m vinduer, gavlvinduer dog undtaget. Vinduer isat i lille badeværelse skal placeres mindst 350 mm fra udvendig dør. Havelåger Havelåger skal udføres i lodret bræddebeklædning. Overside og underside skal være vandret. Overdækninger (cykelskur, brændeskur eller lignende) Der kan på den enkelte grund opføres højst ét cykelskur, brændeskur eller lignende uden anmeldelse til kommunen eller bestyrelsen for Nivåvænge Grundejerforening på følgende vilkår: Der kan opføres en lav overdækning på højst 6 m2, idet højden ikke må overstige 1,9 m. I skel skal højden dog være mindre end skelmuren og højst 1,80 m. Der kan opføres et skur med en højde på 2,5 m med tag af røde vingeteglsten med ensidig taghældning op mod en nabogavl med et areal på højst 4 m2. Hvis skuret opføres nærmere skelmure end 2,5 m, eller hvis skuret fastgøres i nabomur, skal der foreligge skriftlig nabogodkendelse. Væggene skal udføres af ru brædder én på to i ubehandlet træ, trykimprægneret træ (lysegrøn) eller overfladebehandlet i farven nivåvængegrøn. Der må opføres et drivhus på højst 10 m2 med sadeltag og med en max. højde til kip på 2,5 m over naturligt terræn. Drivhuset skal ligge i en afstand af mindst 2,5 m fra skel. Overdækninger (fritstående huse) Der kan på den enkelte grund opføres højst ét fritstående udhus, cykelskur eller lignende med sadeltag af røde vingeteglsten på følgende vilkår: Der foretages anmeldelse til bestyrelsen for Nivåvænge Grundejerforening. Tegning indeholdende situationsplan, plan og snit fremsendes til og godkendes af bestyrelsen for Nivåvænge Grundejerforening. Udhuset skal være mindre end 10 m2 og have taghældning = 25 gr. og højden til kip højst 2,50 m. over stuegulv. Tagryggen skal ligge parallelt med hegnsmuren mod stræderne. Hvis det er placeret nærmere hegnsmur end 2,5 m. skal der foreligge skriftlig nabogodkendelse. Væggene skal udføres af ru brædder én på to i ubehandlet træ, trykimprægneret træ (lysegrøn) eller overfladebehandlet i farven nivåvængegrøn. Overdækninger (bygget) Der kan på den enkelte grund opføres højst én overdækning, pergola op mod eget hus eller lignende med et areal under 15 m2 på følgende vilkår: Der foretages anmeldelse til bestyrelsen for Nivåvænge Grundejerforening Tegning indeholdende situationsplan, plan og snit fremsendes til og godkendes af bestyrelsen for Nivåvænge Grundejerforeningen 15

16 En placering nærmere hegnsmure end 3,5 m kræver skriftlig nabogodkendelse med mindre overdækningen overalt er lavere end hegnsmuren Eventuel fastgørelse til hegns- eller nabomure kræver skriftlig nabogodkendelse. Eventuelle vægge udføres af glas Det højeste punkt af overdækningen skal være lavere end tagrenden ved overdækningens tilslutning til huset. Vindskeder skal udføres i ubehandlet ru træ, trykimprægneret træ (lysegrøn) eller overfladebehandlet i farven nivåvængegrøn Generelt Der kan på den samme matrikel højst opføres i alt to af de ovenfor nævnte overbygninger. Hvor en hegnsmur danner skel mod fællesarealer, er det bestyrelsen for Nivåvænge Grundejerforening, der skal give nabogodkendelsen. 4.3 Udvendig overfladebehandling Udvendig mahogni vedligeholdes bedst med transparent olie eller pigmenteret, fx svarende til lys teak. Foreningens vedtægter siger, at de enkelte bygninger ikke må males således, at de derved adskiller sig fra bebyggelsens helhedspræg. Den maling det udvendige træværk og eternit oprindelig var malet med findes ikke længere, men for nogle år siden fandt bestyrelsen frem til en speciel blandet maling (nivåvængegrøn), der svarer til den originale, grønne farve. Varmemesteren har denne maling stående, både på olie og på plastbasis. Beboerne opfordres til at købe denne maling, således at bebyggelsen kan fremstå ensartet malet Øvrige forhold Frostsprængninger I de store huse er det koldtvandsrør, der slutter i udhusets vandhane. Vandrør på en strækning over loftet og i udhuset er stærkt udsat for frostsprængning om vinteren. For at aftappe den udsatte rørledning skal følgende foretages i nævnte rækkefølge: Stophanen på loftet over det lille badeværelse lukkes, vandhanen i udhuset åbnes og udluftningshanen, der er placeret på loftet lidt længere henne mod udhuset, åbnes. Udluftningshanen bør lukkes igen efter at røret er tømt. Kabler Kabler er fremført fra fordelingsskabe til den enkelte husstand uden udtag til andre husstande undervejs. YOU SEE kabel-tvs ansvar ophører ved husets første fordelingsstik/dåse. Ved huse med kun et stik vil første dåse normalt være stikket i stuen. Ved huse med flere stik vil første dåse derimod normalt skulle findes på loftet. Antennekabler indlagt i plastrør er fremført på husenes lofter, ophængt under spærene. Antennekabler fra Nivåvænges tidligere fællesantenne blev ikke nedtaget af entreprenørfirmaet ved etableringen af anlægget i 1991, og disse kabler kan derfor fortsat henligge "blinde" på lofterne. 16

17 Varmevekslere De oprindelige varmevekslere er efterhånden udskiftet med en gennemstrømnings varmeveksler i de fleste huse. Ventiler Hovedventil for lukning af vandværksvand sidder lige over gulvet i bryggers eller udhus. Desuden er der uden for huset i bedet placeret en jord stophane, der kan betjenes med specialnøgle. Denne bør lokaliseres og om nødvendigt graves fri. På fjernvarmestikledningernes tilgang og afgang sidder to stopventiler ved siden af hinanden på rør med udvendig diameter = 27 mm. 17

18 5. Varmeforsyning Fælles Ifølge vedtægterne skal beboerne aftage varme fra den fælles varmecentral. Varme til rumopvarmning og opvarmning af brugsvand leveres fra en fælles varmecentral. Fremløbstemperaturen fra centralen styres ved hjælp af et klimastatanlæg. Fjernvarmevandet fordeles til de enkelte huse gennem et præisoleret rør-net af fabrikatet Løgstør, udført i Rørenes isoleringsmæssige standard er rimelig. Der er registreret og repareret en del utætheder på grund af udvendig tæring. Det fælles ledningsnet består af hovedledningerne, medens stikledningerne ind i husene ejes af de enkelte grundejere. Individuelt De enkelte huse opvarmes af et enstrenget radiatoranlæg, som ofte er forsynet med termostatventiler. Radiatorvandet opvarmes gennem en varmeveksler. Rørene til radiatorerne er skjult i gulvet og har vist sig at være dårligt isolerede. Koldt og varmt brugsvand fordeles til tapstederne gennem et rør-net, som ligger på loftet. Der registreres hvert år meget store individuelle udsving fra middelforbruget (op til +/- 50 %). Varmeanlæggene i husene er løbende udskiftet, og fælles retningslinjer for vedligehold kan derfor ikke udarbejdes. Beboerne kan kontakte varmemesteren, der kan vejlede i indstilling og vedligehold af varmeanlægget. 5.1 Varmemåler Måleren Varmemåleren (af mærket Brunata, der blev installeret i 2006) viser bl.a. forbruget af varmt fjernvarmevand målt i megawatt timer (MWh). Er der et ekstraordinært stort forbrug eller vises en fejlmeddelelse, skal den enkelte husejer omgående meddele varmemesteren uregelmæssighederne. Aflæsning Målersystemet aflæses af varmemesteren fra en trådløs modtager. Varmemesteren vil foretage en eller flere kontrolaflæsninger om året. Det anbefales, at medlemmerne udfører kontrolmåling. Det typiske energiforbrug i MWh for fem forskellige hustyper er følgende: 84 m2: m2: m2: m2: m2:

19 5.2 Varmebidrag Varmeåret følger foreningens regnskabsår, dvs. 1/6 til 31/5. Opkrævning af a conto varmebidrag sker kvartalsvis forud pr. 1/6, 1/9, 1/12 og 1/3 med sidste rettidige indbetalingsdato den 14. i opkrævningsmåneden. Den enkelte ejendoms varmebidrag for et regnskabsår er sammensat af to dele, varmeandelen og forbrugsdelen. Varmeandelen dækker ejendommens andel i varmeregnskabets faste udgifter, som angives i grundejerforeningens årsregnskab. Varmeandelen fremkommer som produktet af den beregnede pris pr. varmeandel for det pågældende år og husets varmeandel. Varmeandelen er alene afhængig af husstørrelserne og udgør: 84 m2: 44 varmeandele 94 m2: 52 varmeandele 126 m2: 70 varmeandele m2 (blok 5): 70 varmeandele 181 m2 (stort udhus): 81 varmeandele 184 m2 (lille udhus): 84 varmeandele Forbrugsdelen fremkommer som produktet af den for det pågældende år beregnede MWh-pris og ejendommens MWh-forbrug, baseret på aflæsninger af ejendommens varmemåler pr. 31/5. De kvartalsmæssige opkrævninger er for den enkelte ejendom individuelt beregnet som den pågældende ejendoms forventede varmebidrag i henhold til budgettet for det efterfølgende kvartal. Afregning Den nøjagtige pris for en varmeandel henholdsvis en MWh i et regnskabsår kendes først pr. 25/8 efter regnskabsårets udløb den 31. maj. Den endelige afregning af de enkelte ejendommes ekstra varmeregning eller tilbagebetaling sker sammen med a conto opkrævningen, der udsendes 15/9. Ved salg Ved vurderingen af det mellemregnskab, der vil være mellem køber og sælger med hensyn til varmebidraget, vil det i almindelighed være praktisk og rimeligt nøjagtigt at opgøre ejendommens varmeandelsbidrag efter overtagelsesdatoen og MWh-bidraget på basis af en måleraflæsning på overtagelsesdagen sammenholdt med målerens aflæsning pr. forudgående 31/5 og afregne efter de budgetterede priser. 5.3 Udvidet rørskadeforsikring Bestyrelsen skal anbefale beboerne i Nivåvænge at tegne en udvidet rørskadeforsikring, blandt andet fordi der er varmerør indstøbt i badeværelsesgulvene, der er varmerør under parketgulve, det er et ældre fjernvarmeledningsnet, og hver husejer er ansvarlig for egne stikledninger, vandrør og kloakledninger inden for matriklen. 19

B E B O E R V E J L E D N I N G for Nivåvænge. Revision november 2009

B E B O E R V E J L E D N I N G for Nivåvænge. Revision november 2009 B E B O E R V E J L E D N I N G for Nivåvænge Revision 2 INDHOLD 1. Indledning 3 2. Husenes vedligehold 4 2.1 Generel beskrivelse af husenes oprindelige standard 4 2.2 Retningslinjer for bygningsændringer

Læs mere

Dør- og vinduespartier kan frit ændres, når blot nyt murværk udføres i gule sten. Træværket kan udføres i farver som fremgår af punkt B.

Dør- og vinduespartier kan frit ændres, når blot nyt murværk udføres i gule sten. Træværket kan udføres i farver som fremgår af punkt B. RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 13 B. RENDSAGERVEJ 2-100. SUCCES-HUSENE Farve Husets gavl, stern og udhæng A skal males i èn af de nedenstående farver. Husets carporte, garager,

Læs mere

B skal males i. C skal males

B skal males i. C skal males RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 21 C. RENDSAGERVEJ 11-283. SUCCES-HUSENE Farve Husets gavl, stern og udhæng A skal males i èn af de nedenstående farver. Husets carporte, garager,

Læs mere

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen.

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. 1 Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. er en rækkehusbebyggelse med 4431 boliger, opført 1977-1979. Bebyggelsesplanen er fastlagt i byplanvedtægt nr. 11. endvidere er området

Læs mere

HUSORDEN. for. Andelsboligforeningen Birkebakken II Birken, Birkehegnet 7, 2630 Høje Taastrup

HUSORDEN. for. Andelsboligforeningen Birkebakken II Birken, Birkehegnet 7, 2630 Høje Taastrup Andelsboligforeningen Birkebakken II Birkehegnet 7, 2630 Taastrup HUSORDEN for Andelsboligforeningen Birkebakken II Birken, Birkehegnet 7, 2630 Høje Taastrup 20140901_Husordenen.doc www.birkebakken-2.dk

Læs mere

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 6 A. LØKKETOFTEN 1-55 OG 2-60 SAMT RENDSAGERVEJ 102-170. DESITA-HUSENE Farve Husets gavl og rem A skal males i èn af de nedenstående grundfarver.

Læs mere

KÆDEHUSE, NØRREBRED 198-260 (LIGE NUMRE) RETNINGSLINIER FOR BEBYGGELSEN

KÆDEHUSE, NØRREBRED 198-260 (LIGE NUMRE) RETNINGSLINIER FOR BEBYGGELSEN 1. Generelle oplysninger 2. Overdækninger 3. Skodder og vinduer 4. Tilbygning 5. Pejs/brændeovn 6. Udestue 7. Tag med 18 tagrejsning 8. Hegn. 1. GENERELLE OPLYSNINGER. Kædehusbebyggelsen, Nørrebred 198-260

Læs mere

FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING

FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING HUSORDEN AFDELING 405 LANGBJERG PARK BØR OPBEVARES SAMMEN MED LEJEKONTRAKT SEPTEMBER 2000 REV. 9. SEPTEMBER 2013 Skik og orden Enhver beboer forpligter sig til at iagttage

Læs mere

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Boskovparken

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Boskovparken Du Kan - Du Må Den udvendige råderet i Køge Boligselskab Boskovparken I modsætning til Den Attraktive Råderet (se Du kan Du må ), som kun gælder indendørs, skal udvendig råderet altid godkendes på et beboermøde.

Læs mere

AB Merlegårdsparken II

AB Merlegårdsparken II Loftsrum: AB Merlegårdsparken II Husorden Loftsrummene må ikke benyttes som opholds- eller soverum, og der må ikke opbevares brandbare væsker. Brug af ild eller anden adfærd, der kan beskadige andelsforeningens

Læs mere

Velkommen til Fasanvænget

Velkommen til Fasanvænget Velkommen til Fasanvænget Bebyggelsen Fasanvænget er ikke blot et sted, hvor du køber hus. Fasanvænget er også et sted, hvor fællesskab med naboer kan udvikles og dermed give en forøget boligværdi og livskvalitet.

Læs mere

HUSORDEN jf. vedtægterne 13

HUSORDEN jf. vedtægterne 13 A/B KNASTEN - Husorden side 1 Andelsboligforeningen KNASTEN HUSORDEN jf. vedtægterne 13 Senest revideret 29. april 2015 Indledning Andelsboligforeningen Knasten s husorden består af nogle regler og retningslinier,

Læs mere

Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233

Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233 Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233 (Revideret 28.08.2014) Vi vil gerne ønske dig velkommen til afd. 25 og håber du vil falde godt til i Højgården I denne folder vil du finde de fleste oplysninger,

Læs mere

Ørbækgårds allé område 6. Udgave af 23-05-2005 Oplæg til tjekliste omkring mulige fejl i boligen

Ørbækgårds allé område 6. Udgave af 23-05-2005 Oplæg til tjekliste omkring mulige fejl i boligen Nærværende liste er alene at betragte som vejledning omkring punkter til kontrol af hver enkelt bolig. Der vil selvfølgelig være variationer grundet det individuelle tilvalg til hver bolig, som gør at

Læs mere

Velkommen. Mosede Bypark. til nye beboere i grundejerforeningen. Vesthegnet Blåhegnet Damhaven

Velkommen. Mosede Bypark. til nye beboere i grundejerforeningen. Vesthegnet Blåhegnet Damhaven Velkommen til nye beboere i grundejerforeningen Mosede Bypark Vesthegnet Blåhegnet Damhaven Velkommen til Grundejerforeningen Mosede Bypark. Vi håber at du/i bliver glade for at bo her. Grundejerforeningen:

Læs mere

HUSORDEN FOR ETAGEBYGGERIET RØDOVRE BOLIGSELSKAB AFDELING 9 VALHØJGÅRDEN

HUSORDEN FOR ETAGEBYGGERIET RØDOVRE BOLIGSELSKAB AFDELING 9 VALHØJGÅRDEN HUSORDEN FOR ETAGEBYGGERIET RØDOVRE BOLIGSELSKAB AFDELING 9 VALHØJGÅRDEN Varmemesterkontor : Valhøjs Alle 121 i gavlen, telefon 3670 0317 Kontortid : Mandag og torsdag personlig henvendelse mellem kl.

Læs mere

Husorden for. Ejerforeningen Ejbyhave

Husorden for. Ejerforeningen Ejbyhave Husorden for Ejerforeningen Ejbyhave Version juni 2015 Version 4. maj 2011 Side 1 af 6 Ejbyhave baggrund Ejbyhave består af i alt 45 rækkehuse med tilhørende udhuse. Ejbyhave er dækket af lokalplan EL

Læs mere

Kildegårdsparken II. Foreningen omfatter 29 husstande som i fællesskab ejer alle de 29 boliger.

Kildegårdsparken II. Foreningen omfatter 29 husstande som i fællesskab ejer alle de 29 boliger. I forbindelse med indflytningen i den nye bolig melder der sig sikkert nogle spørgsmål. Dette hæfte skulle gerne give svar på nogle af dem. Andre kan sikkert besvares af bestyrelsen. Og endelig bliver

Læs mere

Teknisk Forvaltning Side 1 KÆDEHUSE, SYVHØJVÆNGE NR. 90 222 ( LIGE NUMRE ) RETNINGSLINIER FOR BYGNINGSÆNDRINGER

Teknisk Forvaltning Side 1 KÆDEHUSE, SYVHØJVÆNGE NR. 90 222 ( LIGE NUMRE ) RETNINGSLINIER FOR BYGNINGSÆNDRINGER Teknisk Forvaltning Side 1 1. Generelle oplysninger 2. Overdækninger 3. Væg i carport 4. Dør og vinduespartier 5. Tilbygninger 6. Udestue 7. Tag med 18 tagrejsning Teknisk forvaltning Side 2 1. GENERELLE

Læs mere

INFORMATION TIL MEDLEMMERNE AF LIGUSTERVÆNGETS GRUNDEJERFORENING

INFORMATION TIL MEDLEMMERNE AF LIGUSTERVÆNGETS GRUNDEJERFORENING INFORMATION TIL MEDLEMMERNE AF LIGUSTERVÆNGETS GRUNDEJERFORENING Grundejerforeningen består af ejerene af 30 rækkehuse fordelt i 3 grupper a 10 huse med numrene 1 til 67. Mellem grupperne af huse er der

Læs mere

Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune

Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune Ved alle byggeansøgninger betales et GEBYR KR. 250,00 ÅRHUSKREDSENS KONTOR ER ÅBEN HVER TIRSDAG MELLEM KL. 17.00 19.30 RETNINGSLINIER

Læs mere

Velkommen. Afdeling 14

Velkommen. Afdeling 14 B O L IG F O RE N I N GE N VE S TVESTERBO E RB O BOLIGFORENINGEN Velkommen Velkommen I Afdeling I 14 Afdeling 14 Ådalsparken Hinnerup Ådalsparken Hinnerup Ny i afdeling 14 så læs med her Afdelingsbestyrelsen

Læs mere

Ordensregler for Afdeling 20. Bloksbjergparken 1-69 & 2-38:

Ordensregler for Afdeling 20. Bloksbjergparken 1-69 & 2-38: «Lejekontrakt_Navn» «Lejekontrakt_Medunderskriv» Dato Ordensregler for Afdeling 20 Bloksbjergparken 1-69 & 2-38: Generelt: Der skal ansøges om tilladelse til væsentlige ændringer ved boligen/haven, samt

Læs mere

Rammer for hvad der må bygges i haven

Rammer for hvad der må bygges i haven Rammer for hvad der må bygges i haven Kære beboer i Kongshvileparken I denne informationsfolder tager bestyrelsen fat på et af de problemer, der gentagende gange er blevet drøftet på beboermøderne, og

Læs mere

NB.: Godkendt på afdelingsmøde den 4. april 2006 og ændret den 26. februar 2007

NB.: Godkendt på afdelingsmøde den 4. april 2006 og ændret den 26. februar 2007 Side 1 af 5 Tillæg til vedligeholdelsesreglement Model A Råderetsregler samt ordens- og vedligeholdelsesregler for udendørsarealer for afdeling 766, Humlekærgård i Køge NB.: Godkendt på afdelingsmøde den

Læs mere

bilag til: Standardprojekter Lokalplan 1.33

bilag til: Standardprojekter Lokalplan 1.33 bilag til: Standardprojekter Lokalplan 1.33 bebyggelsen Jægerbuen delområde A i lokalplan 1.33 Standardprojekter for Jægerbuen (område A) shøj Kommune 2004 Standarprojekter: nr. 1 Farver 6.4 nr. 2, pergola

Læs mere

Afdeling 3, Enggården - Skørping Boligselskab

Afdeling 3, Enggården - Skørping Boligselskab «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generel opførsel... 3 Støj... 3 Fælles udeområder... 3 Færdsel på stier og veje... 3 Husdyr... 3 Indgangsparti... 4 Have... 4 Affald... 4 Vask og tørring...

Læs mere

Nivåvænge Nyt. Nr. 3 - juni 2012

Nivåvænge Nyt. Nr. 3 - juni 2012 Nivå juni 2012 Nivåvænge Nyt Nr. 3 - juni 2012 Så lykkedes det - ny kontrakt med YouSee er på plads. Et årelangt forhandlingsforløb med YouSee er afsluttet med underskrivelse af en ny kontrakt om vilkår

Læs mere

Bestyrelsen for Ejerforeningen Farumhus byder velkommen til nye beboere i ejendommene på Ryttergårdsvej 16, 18 og 20 i Farum.

Bestyrelsen for Ejerforeningen Farumhus byder velkommen til nye beboere i ejendommene på Ryttergårdsvej 16, 18 og 20 i Farum. VELKOMMEN Bestyrelsen for Ejerforeningen Farumhus byder velkommen til nye beboere i ejendommene på Ryttergårdsvej 16, 18 og 20 i Farum. Husordenen for ejerforeningen er vedhæftet. Reglerne i husordenen

Læs mere

Deklaration. 2. Området udgør en del af Borupgårds jorder matr. nr. l a Borupgård samt alle parceller, der udstykkes fra det.

Deklaration. 2. Området udgør en del af Borupgårds jorder matr. nr. l a Borupgård samt alle parceller, der udstykkes fra det. Matr. nr.: la Borupgård Egebæksvang sogn Anmelder: Tikøb Sogneråd Espergærde Deklaration Tikøb kommune pålægger herved de kommunen tilhørende parceller nr. 2-243 af matr. nr. la Borupgård følgende servitutter,

Læs mere

D E K L A R A T I O N =======================

D E K L A R A T I O N ======================= Anmelder: --------- Ejerlauget Slettebjerget 1-20, 3400 Hillerød v/ formanden, Steen Jensen, Slettebjerget 15, 3400 Hillerød PÅTEGNING TIL DEKLARATION AF 16/6 1976. ---------------------------------------

Læs mere

H. F. Ellebækhøj. Vedtægter for Haveforeningen Ellebækhøj Stiftet den 20. marts 1948.

H. F. Ellebækhøj. Vedtægter for Haveforeningen Ellebækhøj Stiftet den 20. marts 1948. H. F. Ellebækhøj Vedtægter for Haveforeningen Ellebækhøj Stiftet den 20. marts 1948. 1 Foreningens navn er Ellebækhøj stiftet den 20. marts 1948. Foreningen, som efter lov af 2001, har status som varige

Læs mere

TORVEPARKEN Åstedvej 2, 2730 Herlev tlf. 44 94 52 37 - fax 44 94 52 47 Afdelingskontor tlf. 44 94 45 36 HUSORDEN FOR TORVEPARKEN

TORVEPARKEN Åstedvej 2, 2730 Herlev tlf. 44 94 52 37 - fax 44 94 52 47 Afdelingskontor tlf. 44 94 45 36 HUSORDEN FOR TORVEPARKEN TORVEPARKEN Åstedvej 2, 2730 Herlev tlf. 44 94 52 37 - fax 44 94 52 47 Afdelingskontor tlf. 44 94 45 36 HUSORDEN FOR TORVEPARKEN Beboere er pligtige at efterkomme de af selskabet, afdelingsbestyrelsen

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO 2010 DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 225 AHORNVÆNGET GODKENDT PÅ BEBOERMØDE DEN 15. JANUAR 2002 REV. 2. FEBRUAR 2010 1) Affald Affaldsposerne må kun benyttes til affald,

Læs mere

Ordensregler for Afdeling 10. Lærkevej 37-81 & 42-56 Mågevej 3-9

Ordensregler for Afdeling 10. Lærkevej 37-81 & 42-56 Mågevej 3-9 «Lejekontrakt_Navn» Ordensregler for Afdeling 10 Lærkevej 37-81 & 42-56 Mågevej 3-9 Generelt Der skal ansøges om tilladelse til væsentlige ændringer ved boligen/haven, samt opsætning af væsentligt udstyr

Læs mere

HUSORDEN Gældende for Vanggården afd. 23, beliggende Stenbjergvej i Aalborg Øst.

HUSORDEN Gældende for Vanggården afd. 23, beliggende Stenbjergvej i Aalborg Øst. HUSORDEN Gældende for Vanggården afd. 23, beliggende Stenbjergvej i Aalborg Øst. Bebyggelsen består af rækkehuse med tilknyttede haver og skure, samt fælles parkeringsområder og grønne arealer. Alle vil

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BILER, MOTORCYKLER, CAMPINGVOGNE OG TRAILERE AFFALD CYKLER, KNALLERTER M.M. ANSØGNINGER

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BILER, MOTORCYKLER, CAMPINGVOGNE OG TRAILERE AFFALD CYKLER, KNALLERTER M.M. ANSØGNINGER «Bruger_Initial» INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANSØGNINGER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BILER, MOTORCYKLER, CAMPINGVOGNE OG TRAILERE... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 DØRSKILTE OG UDENDØRSBELYSNING...

Læs mere

GENERELT ANSØGNINGER ANTENNER/PARABOLER AFFALD BILER, MOTORCYKLER, CAMPINGVOGNE OG TRAILERE

GENERELT ANSØGNINGER ANTENNER/PARABOLER AFFALD BILER, MOTORCYKLER, CAMPINGVOGNE OG TRAILERE «Bruger_Initial» INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANSØGNINGER 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BILER, MOTORCYKLER, CAMPINGVOGNE OG TRAILERE... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 4 DØRSKILTE OG UDENDØRSBELYSNING...

Læs mere

Vejledning for byggeansøgning og tegninger

Vejledning for byggeansøgning og tegninger Vejledning for byggeansøgning og tegninger Denne dokument pakke indeholder: Vejledning Ansøgningsskema 3 tegnings mastere 1 skema for materialevalg mm. Formål og arbejdsgang: Ved enhver form for byggeri

Læs mere

BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3

Læs mere

G/F Øresundsparken Nivå

G/F Øresundsparken Nivå Generelt Ordensreglementet er vedtaget på ordinær generalforsamling (17. marts 2009) og udarbejdet med henvisning til Vedtægter for Grundejerforeningen Øresundsparken 3, stk. 1, b, samt den tinglyste deklaration

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

Revideret 12.oktober 2016

Revideret 12.oktober 2016 Vi håber, at I vil befinde jer godt ved at bo her. Fra flere sider gøres der tiltag for at gøre det attraktivt og hyggeligt at bo i Klosterparken, så vi opfordrer Jer derfor til at deltage i de forskellige

Læs mere

MØLLEPARKEN 1. Husorden. Indledning. Der er affaldssortering i afdelingen. Dette betyder, at alt affald, der ikke er køkkenaffald, skal sorteres.

MØLLEPARKEN 1. Husorden. Indledning. Der er affaldssortering i afdelingen. Dette betyder, at alt affald, der ikke er køkkenaffald, skal sorteres. Husorden Indledning Nærværende husorden har gyldighed som et tillæg til huslejekontrakten og er udformet i beboernes og selskabets interesse med henblik på at opretholde rolige og ordentlige forhold i

Læs mere

ORDENSREGLER. April 2016

ORDENSREGLER. April 2016 ORDENSREGLER April 2016 1 Generelt 1. Nærværende ordensregler kan ikke tilsidesætte bestemmelserne i vedtægter og byggeretningslinier. 2. Medlemmer er forpligtet til at kende og overholde vedtægter, ordensregler

Læs mere

Som nævnt i beretningen på den ordinære generalforsamling i 1991, havde bestyrelsen,

Som nævnt i beretningen på den ordinære generalforsamling i 1991, havde bestyrelsen, Gendoptryk 1998 HUSEJERFORENINGEN HORSBRED Oktober 1991 TIL MEDLEMMERNE Som nævnt i beretningen på den ordinære generalforsamling i 1991, havde bestyrelsen, fra Vallensbæk Kommune, Teknisk Forvaltning,

Læs mere

Ordensreglement for Haveforeningen Hjortespring

Ordensreglement for Haveforeningen Hjortespring Ordensreglement for Haveforeningen Hjortespring Maj 2017 15. reviderede udgave 1. Medlemmer af Haveforeningen Hjortespring er til enhver tid pligtige til at overholde dette ordensreglement. Adgang til

Læs mere

I forbindelse med nybygning og ændringer af eksisterende bygninger er der en række regler man skal være opmærksom på.

I forbindelse med nybygning og ændringer af eksisterende bygninger er der en række regler man skal være opmærksom på. I forbindelse med nybygning og ændringer af eksisterende bygninger er der en række regler man skal være opmærksom på. De overordnede regler er beskrevet i Ballerup kommunes LOKALPLAN NR: 059, der gælder

Læs mere

Informationsmateriale. Fjordsiden, Heltborg. Ledelsessekretariatet Thisted Kommune Telefon

Informationsmateriale. Fjordsiden, Heltborg. Ledelsessekretariatet Thisted Kommune Telefon Informationsmateriale Fjordsiden, Heltborg Ledelsessekretariatet Thisted Kommune Telefon 99 17 17 17 lese@thisted.dk - www.thisted.dk Indholdsfortegnelse Heltborg by... 3 Området ved Fjordsiden... 3 Jordbundsforhold...

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Krogvej 14 Postnr./by: 3320 Skævinge BBR-nr.: 219-152438 Energikonsulent: Michael Skovgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Velkommen. til. Andelsboligforeningen. Sct. Kjelds Hus

Velkommen. til. Andelsboligforeningen. Sct. Kjelds Hus Velkommen til Andelsboligforeningen Sct. Kjelds Hus Bestyrelsen for andelsforeningen Sct. Kjelds Hus byder dig velkommen som ny andelshaver og beboer i huset. Denne folder er en kort orientering med nogle

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Husorden Afdeling 21. Fjordparken 4-26

Husorden Afdeling 21. Fjordparken 4-26 Husorden Afdeling 21 Fjordparken 4-26 INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN INDHOLD: SIDE: INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING AFFALD BAD OG TOILET DØRE/VINDUER EL EMHÆTTER HAVER 5 HUSDYR (HUND/KAT) 6 MUSIK -

Læs mere

Ordensregler for Afdeling 3. Lærkevej 31 A-K, Vesterled 14-72, Baungårdsvej 15-29:

Ordensregler for Afdeling 3. Lærkevej 31 A-K, Vesterled 14-72, Baungårdsvej 15-29: «Lejekontrakt_Navn» «Lejekontrakt_Navn» Dato Dato Ordensregler for Afdeling 3 Lærkevej 31 A-K, Vesterled 14-72, Baungårdsvej 15-29: Generelt Der skal ansøges om tilladelse til væsentlige ændringer ved

Læs mere

G/F Øresundsparken Nivå

G/F Øresundsparken Nivå Generelt Ordensreglementet er vedtaget på ordinær generalforsamling (17. marts 2009) og udarbejdet med henvisning til Vedtægter for Grundejerforeningen Øresundsparken 3, stk. 1, b, samt den tinglyste deklaration

Læs mere

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by: SIDE 1 AF 47 Adresse: Koppen 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2990 Nivå BBR-nr.: 210-012079-001 Energikonsulent: Michael Damsted Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Ejerforeningen Birkeparken

Ejerforeningen Birkeparken Ejerforeningen Birkeparken 4. marts 2015 Pejling 2015 Status Vi har udleveret 78 spørgeskemaer. Og modtaget 45 spørgeskemaer modtaget retur. Enkelte spørgsmål er ikke besvaret af alle derfor summere antallet

Læs mere

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hostrups Have 1-29 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-128131 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport AFD 9 BOGÅVEJ Bogøvej 1 6430 Nordborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 13. juli 2012 Til den 13. juli 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

Bedre Billigere klimabolig - Sådan!

Bedre Billigere klimabolig - Sådan! Bedre Billigere klimabolig - Sådan! Amtrupvej 14, 1963, Hanne Risager Voldsgårdvej 3, 1912, Anne Marie og Hans Ole Brink Problematisk hus at efterisolere Fortrinsvis fokus på klimaskærm og tag Begge har

Læs mere

Jeg påtænker mig som sagt at købe et bindingsværkshus fra 1862 med nyere eternittag, som trænger til gennemgribende renovering. "

Jeg påtænker mig som sagt at købe et bindingsværkshus fra 1862 med nyere eternittag, som trænger til gennemgribende renovering. Hej Claus Jeg påtænker mig som sagt at købe et bindingsværkshus fra 1862 med nyere eternittag, som trænger til gennemgribende renovering. Jeg beskriver her projektet, oppefra og ned (ca.): Huset er på

Læs mere

Træhuset Amager. Priser,Incl. Moms, som selvbyg, medbyg og nøglefærdigt.

Træhuset Amager. Priser,Incl. Moms, som selvbyg, medbyg og nøglefærdigt. Kære Træhus interesseret På de næste sider finder du de priser vi har beregnet ud fra jeres oplæg / skitse/ tegning. Vi gør os meget umage med at opstille priserne så de er overskuelige, og gøre klart

Læs mere

Når du flytter fra din bolig.

Når du flytter fra din bolig. Lyngby-Taarbæk kommune Ejendomskontoret Når du flytter fra din bolig. Hvordan skal du forholde dig og hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ud af din bolig? Indholdsfortegnelse Opsigelse af din

Læs mere

FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING

FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING RÅDERETSKATALOG AFDELING 405 LANGBJERG PARK GODKENDT PÅ AFDELINGSMØDET DEN 5. SEPTEMBER 2011 GENERELT OM RÅDERET Det skal være attraktivt at bo i en almen bolig, og det

Læs mere

fsb bellahøj husorden for bellahøj

fsb bellahøj husorden for bellahøj fsb bellahøj husorden for bellahøj Rådhuspladsen 59 1550 København V tel 3313 2144 fax 3314 1260 www.fsb.dk februar 2014 HUSORDEN FOR BELLAHØJ Afdelingsbestyrelsen og ejendomskontoret byder dig velkommen

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Rouloen 31 Postnr./by: 8250 Egå BBR-nr.: 751-387571-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig og

Læs mere

Husorden 1-1015 Egeløvparken

Husorden 1-1015 Egeløvparken Husorden 1-1015 Egeløvparken Vedtaget på afdelingsmødet den 19. maj 2014 Husorden for afdeling 1015 Egeløvparken En boligafdeling som»egeløvparken«kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 350 KROGTOFTEN

HUSORDEN VIBO AFDELING 350 KROGTOFTEN BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 350 KROGTOFTEN GODKENDT PÅ AFDELINGSMØDET DEN 13. SEPTEMBER 2004 REV. PÅ BEBOERMØDET DEN 26. FEBRUAR 2013 1. Anlægget Skån de grønne områder - alle vil gerne

Læs mere

Materialevalg ved renovering og vedligeholdelse

Materialevalg ved renovering og vedligeholdelse Materialevalg ved renovering og vedligeholdelse Udarbejdet af Bestyrelsen f/ Nygårdsvængerne Om renovering og vedligeholdelse: Dette dokument er udarbejdet under hensyntagen til de eksisterende deklarationer

Læs mere

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial»

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING

Læs mere

BoligKorsør Caspar Brands Plads 3 A, 4220 Korsør Tlf

BoligKorsør Caspar Brands Plads 3 A, 4220 Korsør Tlf Husorden afd. 06 Nic. Rumpsvej 5-11 Et godt klima er meget værd En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige af hinanden, mange ting er man fælles om,

Læs mere

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger Husorden afd.17 HUSORDEN Dannerhøj Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Dannerhøj, hvor mange mennesker bor så tæt sammen som

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7129 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1.Skimmelsvampe på vægge i køkken og gangen, konstateret fugt/vand i hulmur. 2. Opfugtning af murkrone og gavl mod syd. 3.Hjørne

Læs mere

OMEGNENS FRITIDSHAVEFORENING

OMEGNENS FRITIDSHAVEFORENING OMEGNENS FRITIDSHAVEFORENING KVISTGÅRD Deklaration Undertegnede grundejerforening O.F. - Omegnens Fritidshaveforening - deklarerer herved, som ejer af matr. nr. 5 a Munkegårde, Tikøb med virkning for

Læs mere

Information Om. Ejerforeningen Tagensvejcentret

Information Om. Ejerforeningen Tagensvejcentret Side 1 af 6 Ordensregler Information Om Ejerforeningen Tagensvejcentret Maj 2013 Ejerforeningen Tagensvejcentret Velkommen til Tagensvej Centret! Som ny beboer i ejendommen, vil vi gerne byde dig velkommen,

Læs mere

Råderetskatalog Positivliste

Råderetskatalog Positivliste Råderetskatalog Positivliste Heimdalsparken Afdeling 24 (Godkendt på afdelingsmødet den 9. marts 2015) Kontakt altid inspektørkontoret og få vejledning og godkendelse før du går i gang med at ændre på

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Andet: Andre dokumenter

Læs mere

Husorden Afdeling 8. Clematisvej 1, 3, 4 og 6, Bregnevej 1 11, Forbindelsesvejen 121, 123, 125, 131 og 133.

Husorden Afdeling 8. Clematisvej 1, 3, 4 og 6, Bregnevej 1 11, Forbindelsesvejen 121, 123, 125, 131 og 133. Husorden Afdeling 8 Clematisvej 1, 3, 4 og 6, Bregnevej 1 11, Forbindelsesvejen 121, 123, 125, 131 og 133. INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN INDHOLD SIDE INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING 3 ANTENNER, PARABOLER

Læs mere

Husorden. Sidst, men ikke mindst påtal selv eventuelle overtrædelser af husordenen over for dine medbeboere, det kommer man som regel længst med.

Husorden. Sidst, men ikke mindst påtal selv eventuelle overtrædelser af husordenen over for dine medbeboere, det kommer man som regel længst med. Husorden Det er vigtigt, at du læser denne husorden omhyggeligt igennem, da gentagne overtrædelser vil kunne medføre en opsigelse eller ophævelse af dit lejemål. Er du/i forældre, vil det være af stor

Læs mere

Husorden afdeling 14 - Tuestensvej

Husorden afdeling 14 - Tuestensvej Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder også, at der er en række love, vedtægter og regler, som skal overholdes, når man bor i et alment boligselskab. I din afdeling er der desuden af beboerne

Læs mere

Vesterdamsvænget, Lind

Vesterdamsvænget, Lind Vesterdamsvænget, Lind 14 fritliggende boliger beliggende i særdeles dejligt og roligt område i Lind tæt ved skole, børnehave, indkøb mv. Kontantpris kr. 2.195.000 151 m 2 bolig + 29 m² carport og redskabsrum

Læs mere

Elstedgårde. Generalforsamling Onsdag d. 8. marts 2017 kl i Sognegården v/elsted Kirke. Velkommen. 1. Valg af dirigent og referent

Elstedgårde. Generalforsamling Onsdag d. 8. marts 2017 kl i Sognegården v/elsted Kirke. Velkommen. 1. Valg af dirigent og referent Elstedgårde Generalforsamling 2017 Onsdag d. 8. marts 2017 kl. 19.00 i Sognegården v/elsted Kirke Velkommen 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Regnskabsaflæggelse for 2016 4.

Læs mere

Boligforeningen Grønnevangen Solsikkehaven HAVE OG ORDENSREGLEMENT

Boligforeningen Grønnevangen Solsikkehaven HAVE OG ORDENSREGLEMENT Boligforeningen Grønnevangen Solsikkehaven HAVE OG ORDENSREGLEMENT 2013 Indhold: Generelt.. 3 Hæk. 3 Græs. 4 Træer 4 Terrasser 4 Facader 5 Redskaber, værktøjer og færdsel.. 5 Haveaffald og andet affald...

Læs mere

Hegnsregler afdeling 9 - Rønnehegnet

Hegnsregler afdeling 9 - Rønnehegnet Det er ikke tilladt at ændre væsentligt ved beplantningen i haverne uden afdelingsbestyrelsens tilladelse. Kontakt derfor afdelingsbestyrelsen inden du sætter gang i omfattende havearbejde. Det gælder

Læs mere

Positivliste for forbedringer

Positivliste for forbedringer Positivliste for forbedringer UDEN GODTGØRELSE side 1-3 Som hovedregel for nedenstående forbedringsarbejder, som beboeren selv må gennemføre gælder, at arbejderne skal udføres håndværksmæssigt korrekt,

Læs mere

Materialevalg ved renovering og vedligeholdelse

Materialevalg ved renovering og vedligeholdelse Materialevalg ved renovering og vedligeholdelse Udarbejdet af Bestyrelsen f/ Nygårdsvængerne Om renovering og vedligeholdelse: Dette dokument er udarbejdet under hensyntagen til de eksisterende deklarationer

Læs mere

231.009 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

231.009 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 29 Adresse: Peblingevej 21 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Energimærke. Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by: SIDE 1 AF 56 Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by: 2720 Vanløse BBR-nr.: 101-361047-001 Energikonsulent: Jacob Wibroe Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Husorden 1-1012 Herlevgårdsvej

Husorden 1-1012 Herlevgårdsvej Husorden 1-1012 Herlevgårdsvej Vedtaget den 15. marts 2006. Det er vigtigt, du som beboer kender dine rettigheder og pligter, som de fremgår af lejekontrakten, denne HUSORDEN, vedligeholdelsesreglementet

Læs mere

Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken.

Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken. Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken. Vedtaget på afdelingsmødet den 12. april 2011 Indhold 1. Lejemålet 1.1. Overholdelse 1.2. Benyttelse 1.3. Ændringer

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nørrebro 88 Postnr./by: 7900 Nykøbing M BBR-nr.: 773-020396 Energikonsulent: Mads Mikael Nielsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Havereglement for Tornegården

Havereglement for Tornegården Havereglement for Tornegården Indhold Hegn mellem lejemål... 2 Hæk omkring lejemål... 2 Græsarealer på lejemål... 2 Markise... 2 Drivhuse... 3 Udestuer... 4 Afskærmning af altaner... 4 Regnvands tønder...

Læs mere

Vedtægter. for GRUNDEJERFORENINGEN SKOVMOSE

Vedtægter. for GRUNDEJERFORENINGEN SKOVMOSE Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN SKOVMOSE 1 NAVN. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN SKOVMOSE. Foreningens hjemsted er Sønderborg kommune med adresse for den til enhver tid valgte formand. Foreningens

Læs mere

2. TEMAGRUPPEMØDE UDEAREALER

2. TEMAGRUPPEMØDE UDEAREALER RENOVERING AF GÅRDHUSENE ALBERTSLUND VEST 2. TEMAGRUPPEMØDE UDEAREALER Lar / vision Lokal afledning af regnvand En metode til at håndtere overfladevand fra bygninger, pladser og veje Hvordan kan det gøres

Læs mere

Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen.

Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen. Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen. Princippet i råderetten er, at den enkelte lejer selv bestemmer, hvad der skal ændres, og selv sørger for, at arbejdet/installationer bliver udført

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rolighedsvej 38 Postnr./by: 9690 Fjerritslev BBR-nr.: 849-069906 Energikonsulent: Poul E. Bundgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Andelsboligforeningen Vanløsegaard Samlet regelsæt

Andelsboligforeningen Vanløsegaard Samlet regelsæt Andelsboligforeningen Vanløsegaard Samlet regelsæt Regler for tildeling af lejligheder Husorden Regelsæt Brandsikring Lejlighedssammenlægning REGLER FOR TILDELING AF LEJLIGHEDER I ANDELSBOLIGFORENINGEN

Læs mere

Udendørs idé-katalog

Udendørs idé-katalog Revideret september 2016 Blåkildevej, afdeling 51 Udendørs idé-katalog udvendige forbedringer og forandringer I denne folder har vi samlet en række eksempler på udvendige forbedringer/forandringer, som

Læs mere

HUSORDEN FARUMGADE 7-9 - 11

HUSORDEN FARUMGADE 7-9 - 11 HUSORDEN FOR FARUMGADE 7-9 - 11 Indledning!... 1 IKRAFTTRÆDEN AF HUSORDEN!... 2 Affald!... 2 Altaner og altankasser!... 2 Ansvar og forsikring!... 2 Antenner og paraboler!... 2 Bad og toilet!... 3 Døre

Læs mere