Nivåvænge Grundejerforening Bestyrelsen BEBOERVEJLEDNING FOR BEBYGGELSEN NIVÅVÆNGE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nivåvænge Grundejerforening Bestyrelsen BEBOERVEJLEDNING FOR BEBYGGELSEN NIVÅVÆNGE"

Transkript

1 Nivåvænge Grundejerforening Bestyrelsen BEBOERVEJLEDNING FOR BEBYGGELSEN NIVÅVÆNGE Revideret august

2 Indhold 1. Indledning Om grundejerforeningen Om de fælles arealer, aktiviteter og faciliteter... 7 Bilvaskeplads... 7 Brændeovne og pejse... 7 Bunkeren... 7 Bygningsændringer... 7 Containerplads... 7 Cykelluft... 8 Facebook... 8 Frostsprængning... 8 Fællesantenneanlæg/kabel-tv... 8 Fællesarrangementer... 8 Garager... 9 Hegnet... 9 Hjemmeside... 9 Indbetaling... 9 Kontingent... 9 Lamper til indgangspartiet... 9 Legepladser og fodboldbane... 9 Murbier... 9 Nivåvænge Nyt...10 Opslagstavle...10 Ordensregler...10 Parkering...10 Petanquebane/boulebane...10 PBS...10 Postkasser...10 Rabatter/bede...11 Skorsten...11 Skotrender/tagrender/nedløbsrør/rensebrønde...11 Stiarealer

3 Strygerulle...11 Tagsten...11 Tegninger af husene...11 Tennisbane...12 Trillebøre/trækvogne...12 Udstyr/redskaber...12 Varmemesteren Om de enkelte huse Generel beskrivelse af husenes oprindelige standard...13 Tag...13 Tagétageadskillelse...13 Mure...13 Vinduer...13 Let facade mod have...13 Gulve...13 Ventilation Retningslinjer for bygningsændringer...14 Ansøgning...14 Skorsten...14 Store vinduer...14 Små vinduer...14 Havelåger...15 Overdækninger (cykelskur, brændeskur eller lignende)...15 Overdækninger (fritstående huse)...15 Overdækninger (bygget)...15 Generelt Udvendig overfladebehandling Øvrige forhold...16 Frostsprængninger...16 Kabler...16 Varmevekslere...17 Ventiler Varmeforsyning

4 Fælles...18 Individuelt Varmemåler...18 Måleren...18 Aflæsning Varmebidrag...19 Afregning...19 Ved salg Udvidet rørskadeforsikring

5 1. Indledning Beboervejledningen er udarbejdet af grundejerforeningens bestyrelse. Den baserer sig på grundejerforeningens vedtægter, der senest er revideret september 2012, og indeholder en vejledning samt en samling praktiske oplysninger om bebyggelsen og de enkelte huse. Vi har opdelt vejledningen i følgende hovedafsnit: Om grundejerforeningen her kan du læse kort om foreningen Om de fælles arealer, aktiviteter og faciliteter her kan du læse om de mange forskellige, fælles ting, vi deler som beboere i Nivåvænge Om de enkelte huse her kan du læse detaljeret beskrivelse om husenes konstruktion, vedligeholdelse mv. Om varmeforsyningen her kan du blandt andet læse om varmemålere og varmebidrag Det er bestyrelsens håb, at vedtægterne og denne vejledning hen ad vejen kan suppleres med en række gode, konkrete råd på hjemmesiden, der kan bruges til at gøre det endnu bedre at bo og leve i Nivåvænge. I det hele taget er der på hjemmesiden samlet rigtig megen relevant information om vores bebyggelse. Nivåvænge Grundejerforening Bestyrelsen August

6 2. Om grundejerforeningen Alle der ejer et hus i Nivåvænge kan og skal være medlem af grundejerforeningen. De formelle regler om foreningen findes i vedtægterne, herunder regler om generalforsamlingen, der er foreningens højeste myndighed, og som normalt afholdes i slutningen af september måned. På generalforsamlingen vælges grundejerforeningens bestyrelse, der består af fem medlemmer og to suppleanter. Bestyrelsens arbejde ledes af formanden. Der udarbejdes referater af bestyrelsens møder, og de er tilgængelige på grundejerforeningens hjemmeside. Grundejerforeningens medlemmer er velkomne til at henvende sig til bestyrelsens formand eller øvrige medlemmer med spørgsmål eller forslag. Kontaktinformationer findes på hjemmesiden. Bestyrelsen udsender med mellemrum et nyhedsbrev, Nivåvænge Nyt. Grundejerforeningens medlemmer er velkomne til at komme med indlæg eller lignende til bladet. Bladet omdeles på papir, men findes også på grundejerforeningens hjemmeside. 6

7 3. Om de fælles arealer, aktiviteter og faciliteter I dette afsnit har vi i alfabetisk orden beskrevet en lang række af de fælles faciliteter mv., som vi har i Nivåvænge. Bilvaskeplads På nordsiden af varmecentralen er indrettet en bilvaskeplads med vand og og el-stik. I frostperioder er der lukket for vandet. Vandet åbnes med en speciel nøgle. En ekstra nøgle til vandhanen kan købes hos varmemesteren. Vaskepladsen er forbehold bilvask, og parkering må derfor ikke finde sted på vaskepladsen. Brændeovne og pejse Ved fyring i brændeovne skal der tages hensyn til naboerne. Der må ikke fyres med fugtigt eller på anden måde uegnet brænde. Brændeovne og pejse bør ikke anvendes om natten. Skorstene til brændeovne skal være af en type, som er godkendt af bestyrelsen i Nivåvænge Grundejerforening og Fredensborg kommune. Der må ikke etableres yderligere brændeovne eller pejse med tilhørende skorstene ud over allerede eksisterende. Bunkeren Bunkeren er det populære navn for vores fælleslokale ved varmecentralen. Bunkeren og Bunkerens udstyr kan lejes. I Bunkeren er der borde, stole og service til 50 personer. Disse effekter kan mod et mindre gebyr også lejes til anvendelse hjemme. Reglerne findes på hjemmesiden. Nøgle udleveres af den ansvarlige bestyrer, som kan findes under kontaktpersoner på hjemmesiden. Bygningsændringer Se afsnit 4.2 i denne vejledning, hvor der er udførlige beskrivelser af ændringer vedrørende fx indsættelse af badeværelsesvinduer mv. Containerplads Grundejerforeningens store affaldscontainer tømmes normalt en gang om ugen (om mandagen). Den må kun bruges til brændbart materiale og under ingen omstændigheder til fx husholdningsaffald. Hvis containeren er fuld, må der ikke stilles poser eller lægges affald omkring den. Tag affaldet med igen og vent til der er plads i containeren 7

8 Større metalgenstande skal placeres bag containeren. De fjernes regelmæssigt. Rent, grønt affald (grene, afklip mv.) placeres bag containeren. Der er opstillet container til papir og container til glas, der begge tømmes hver uge. Cykelluft Ved nedgangen til Bunkeren findes trykluft med en ventil, der passer til cykelslanger. Facebook På hjemmesiden er der et link til Facebookgruppen Nivåvænge. Dette er en frivillig gruppe, der udveksler nyttig og aktuel information vedrørende Nivåvænge. Grundejerforeningens bestyrelse støtter deltagelse i gruppen, men har ikke ansvar for informationer, der deles på Facebook. Frostsprængning Se afsnit 4.4. om gode råd om at undgå frostsprængninger i forbindelse med udhusets vandhane. Fællesantenneanlæg/kabel-tv Fællesantenneanlægget blev i 1991 overdraget til TDC (nu YOU SEE kabel-tv). Grundejerforeningen har en aftale med YOU SEE om, at samtlige medlemmer af grundejerforeningen er tilmeldt den lille pakke. Betaling herfor sker gennem grundejerforeningen over kontingentet. De enkelte husstande kan herudover tilmelde sig større programpakker og betaler særskilt for det til leverandøren. Foreningens aftale med YOU SEE indebærer rabatter på de større programpakker. Skift mellem pakker sker ved henvendelse til leverandøren, ligesom fejlmelding sker til leverandøren. Det tilrådes at tjekke med andre beboere før henvendelse til YOU SEE, idet udrykning til fejl som skyldes egne installationer og apparater kan blive faktureret den enkelte husstand. Omkring kabler se afsnit 4.4. Fællesarrangementer Forskellige grupper af beboere i bebyggelsen arrangerer fællesarrangementer, blandt andet: Fællesspisning fastelavnsfest med tøndeslagning for bebyggelsens børn forskønnelsesdag (primo maj) klargøring af tennisbanen loppemarked havevandring Sct. Hans bål høstfest 8

9 Læs mere om arrangementerne i Nivåvænge Nyt og på hjemmesiden. Garager Garagerne i Nivåvænge ejes af "Andelsforeningen Nivåvænge Garager". Der er til hver andelshaver udstedt et andelsbevis, og til hver af de i alt 49 andele er knyttet brugsretten til én garage. Kontingentet til garageforeningen opkræves af grundejerforeningen pr. 1/3 og 1/9. Hegnet Omkring Nivåvænge er der på nordsiden og østsiden et hegn, hvor beboerne er velkomne til at lægge større og mindre grene (men fx ikke græsafklip). Hjemmeside Nivåvænge Grundejerforening lægger informationer, herunder denne beboervejledning, vedtægter m.m. ind på hjemmesiden Her kan også findes nyttige informationer om fællesarrangementer, Bunkeren, tennisbanen, mv. Indbetaling Indbetalinger til grundejerforeningen skal ske over postgiro eller Pengeinstitutternes Betalingsservice, PBS. Kontingent Til bestridelse af grundejerforeningens udgifter fastsætter generalforsamlingen hvert år kontingentet, der opkræves kvartårligt, nemlig 1/6, 1/9, 1/12 og 1/3. Kontingentet udgjorde kr pr. kvartal. Lamper til indgangspartiet Foreningen ejer et mindre antal originale lamper, der passer over indgangspartiet. De kan købes hos varmemesteren. Legepladser og fodboldbane I bebyggelsen er der to legepladser og en fodboldbane. I kolde vintre anlægges nogle gange en skøjtebane på fodboldbanen. Murbier Bebyggelsen er indimellem plaget af murbier. Råd om bekæmpelse af murbier kan fås ved henvendelse til varmemesteren. 9

10 Nivåvænge Nyt Med jævne mellemrum udsender bestyrelsen et nyhedsbrev til alle beboerne, Nivåvænge Nyt. Bestyrelsen modtager gerne indlæg fra medlemmerne om beboerarrangementer og lignende til nyhedsbrevet. Nivåvænge Nyt findes også tilgængeligt på hjemmesiden. Opslagstavle Ved varmecentralen er opsat en udendørs opslagstavle, som beboerne er velkomne til at bruge til opslag. Ordensregler Ordensreglerne fremgår af vedtægterne: At de enkelte bygninger ikke må ændres uden godkendelse hos bestyrelse og kommune At de enkelte bygninger ikke må males, så de adskiller sig fra bebyggelsens helhedspræg At der ikke må være iøjnefaldende eller skæmmende skiltning At der ikke i gårdhaverne må findes beplantning, der er til gene for naboerne At der ikke må ske færdsel med motorkøretøjer på stierne At der ikke må parkeres lastbiler, busser, campingvogne, trailere, anhængere mv. på parkeringsarealerne Færdsel inden for grundejerforeningens område skal selvfølgelig ske med størst mulig hensyntagen. På vejene er den maksimale hastighed begrænset til 20 km/t. Parkering Parkering skal foregå på de dertil indrettede pladser i bebyggelsen. Bemærk at der mellem træerne skal være plads til tre biler. Der må ikke parkeres på bilvaskepladsen. Petanquebane/boulebane På arealet syd for bebyggelsen er der anlagt en petanquebane, som alle er velkomne til at benytte. PBS Girokort til indbetaling af varme og kontingent er påført såvel kreditornummer som kundenummer. Det er disse numre, grundejernes pengeinstitut skal bruge, hvis man vil tilsluttes betalingssystemet. Bestyrelsen opfordrer til at man tilslutter sig, da det letter opkrævningen. Postkasser Fra 2012 har PostDanmark krævet, at der ud for hvert hus er opstillet en postkasse. Bestyrelsen har købt og fået opstillet ens postkasser. Foreningen ejer nogle få ekstra postkasser, som kan købes hos varmemesteren, hvis man skulle få brug for det. 10

11 Rabatter/bede Bede og rabatterne mellem husene og op til stierne er fællesarealer, men skal vedligeholdes af de enkelte grundejere. I tilfælde af misligholdelse kan bede og rabatter vedligeholdes på bestyrelsens foranledning på beboernes regning. Beplantningen er et led i den fælles beplantningsplan med bunddækkende planter (vinca, vedbend) og løvfældende træer og buske (eg, ask, røn, mv.). Ændringer i beplantningen skal ske i overensstemmelse med plantelisten, der findes på Skorsten Skorstene må kun opføres i overensstemmelse med de regler, som er anført i afsnittet om retningslinjer for bygningsændringer, se afsnit 4.2. i denne vejledning. Skotrender/tagrender/nedløbsrør/rensebrønde Det er vigtigt at passe på sine skotrender. De skotrender, den enkelte beboer er ansvarlig for, er dem, der set ovenfra ligger på det pågældende hus. Man skal altså passe en skotrende selv om den ikke er tilgængelig fra ens egen have. Mange har dog en aftale med naboen om at passe den skotrende, der er adgang til fra nabohaven. Det samme gælder tagrender. De tagrender, man er ansvarlig for, er dem, der hænger på ens hus. Det vil sige, at mange har en tagrende, der alene er adgang til fra naboens have. Mange har en aftale med naboen om, at man renser den tagrende, der ikke er ens egen, men som er tilgængelig fra ens have. For nedløbsrør og rensebrønde gælder tilsvarende. Man er ansvarlig for de nedløbsrør og rense brønde, der afvander ens egne tagflader. Stiarealer Bebyggelsens stiarealer er for gående og cyklende trafik. Motorkørsel, herunder knallertkørsel, samt parkering af biler på stierne er forbudt. Strygerulle Grundejerforeningen har en el-strygerulle, der står i Bunkeren. Nøgle og reservation kan ske hos kontaktpersonen eller varmemesteren se hjemmesiden. Tagsten Tagsten af den type, der anvendes i Nivåvænge, kan (i begrænset omfang) købes hos varmemesteren. Tegninger af husene Grundejerforeningens varmemester har tegninger af nogle af hustyperne. Kopier heraf kan rekvireres. 11

12 Tennisbane På midterarealet ligger bebyggelsens tennisbane. Benyttelse af tennisbanen kræver medlemskab af tennisklubben. Vedtægter og ordensregler for tennisbanen findes på Tennisbanens drift varetages af medlemmerne. Nøgle til tennisbanen og lås til reservation fås ved henvendelse til tennisklubbens kontaktperson. Reservationstavlen og net nedtages i november og opsættes i maj. Trillebøre/trækvogne Trillebøre og trækvogne er placeret ved varmecentralen og er til medlemmernes frie disposition. Trillebørene og trækvognene skal returneres til varmecentralen umiddelbart efter brug. Udstyr/redskaber Grundejerforeningen ejer en del redskaber og udstyr, som det er muligt at låne, fx kloakrenser, donkraft, græsslåmaskine, sækkevogn og en større grill. Nærmere oplysninger fås hos varmemesteren. Varmemesteren Varmemester Frank Rygaard bor i hus 11-4 og har telefonnummer Varmemesteren træffes normalt i tidsrummet

13 4. Om de enkelte huse 4.1 Generel beskrivelse af husenes oprindelige standard Bebyggelsen er opført i henholdsvis 1966 og I 2005 er der desuden opført en blok 5. Bebyggelsen indeholder 137 huse. Husene fra 1966 og 68 er udført i 5 forskellige størrelser: 84 m2, 94 m2, 126 m2, 181 m2 og 184 m2. Husene i blok 5 er på ca m2. Denne beskrivelse vedrører de oprindelige huse og ikke de nye huse i blok 5, der er udført lidt anderledes end den øvrige del af bebyggelsen. Tag Gitterspær med tegltag og et undertag af plastfolie. Plastfolien kan være krakeleret ved tagrenderne, og en udskiftning /reparation kan være nødvendig for at undgå fugt i ydermuren. Det anbefales at indsætte en zinkplade i overgang fra plastfolien til tagrenden. Udluftningsforholdene er gode. Tagétageadskillelse Karlitplader med en dampspærre af plast og 100 mm isolering af glasuld, som nogle steder er dårligt tilpasset mellem spærene. En forøgelse af isoleringstykkelsen til 300 mm kan anbefales. Mure 30 cm isoleret hulmur. De øverste to murskifter er gennemgående, hvilket medfører en kuldebro med mulighed for aftegninger og eventuel mug i badeværelser. Stenene er sat i strandmørtel og fuget i bakkemørtel, ofte i en for svag blanding, så murbier kan trænge ind i fugerne. Hulmursisoleringen er flere steder mangelfuld. Vinduer I hoveddørspartiet er der nogle steder ét lag glas, som anbefales udskiftet med termorude. For at undgå at vand fra slagregn kan trænge ind i træværket med deraf følgende mulighed for råd, bør bl.a. fugen under dørkarmen vedligeholdes omhyggeligt fx ved overfladebehandling, etablering af en blød fuge til sikring af ordentlig afvanding. Det er specielt et problem i de vestvendte dørpartier. Mod gårdhave er faste vinduespartier forsynet med termoruder med to lag glas. Forneden er de monteret i en aluminiumsprofil, som kan give anledning til dugdannelse og vandansamlinger i karmen. Man bør sikre, at der ikke samler sig fugt i træværket ved vindueskarmen. Let facade mod have Over vinduerne er monteret et skydespjæld, som giver mulighed for rigeligt luftskifte i rummene. Ved siden af spjældene er monteret 4 mm krydsfinerplader uden yderligere isolering. Over spjældene er der et uisoleret rum. I brystningerne under vinduerne er placeret 75 mm isolering i et 100 mm hulrum. Gulve Parketgulv af ege- eller askefiner på strøer og betonklaplag er isoleret med ca. 50 mm isolering. 13

14 Ventilation Køkken og badeværelser er forsynet med udsugningsventilator. For at undgå mugdannelser er det vigtigt, at ventilatorerne er funktionsdygtige. Der kan fx købes udskiftningsmotorer til de originale ventilatorer type K300 hos firmaet Airflow i Lyngby. Ved overfladebehandling af de indvendige flader i badeværelser anbefales at tilsætte Atamon til malingen for at hæmme skimmel. 4.2 Retningslinjer for bygningsændringer Nivåvænge Grundejerforenings bestyrelse har tidligere, i samarbejde med kommunen, opstillet retningslinjer for bygningsændringer, der forandrer husenes udseende. Disse retningslinjer omfatter pt de mest almindelige ændringer. Ansøgning Ansøgninger om tilladelse til bygningsændringer skal sendes til kommunen i overensstemmelse med Bygningsreglementet. Ved bygningsændringer, der vedrører bebyggelsens udseende, er det aftalt med kommunen, at beboerne sender sagen til udtalelse hos bestyrelsen i Nivåvænge Grundejerforening. Skorsten På grundejerforeningens generalforsamling den 10. oktober 2007 blev det besluttet, at etablering af nye brændeovne/pejse og lignende med tilhørende skorstene ikke må finde sted i Nivåvænge. For eksisterende brændeovne/pejse og lignende gælder følgende: Opførelse af skorstene kan ske som murede skorstene (gule tegl) eller som stålskorstene (sorte eller sølv). Skorstenene må kun placeres i den tagflade, der vender mod egen have. Skorstene må ikke placeres nærmere end 2,5 m fra skel. Højden på skorstenene må højst være 80 cm over rygningen, dog må højden ikke være lavere end tagryggen. Store vinduer Udskiftning af skydevinduer og isætning af nye store vinduer mod stræder og fællesarealer skal ske med et fabrikat, hvor karmen indfældes i bagmuren. Der gælder endvidere følgende: Murmål skal svare til de eksisterende vinduer og med et glasareal på min. 130 x 110 cm. Overkant af vindue skal svare til de eksisterende vinduer. Detaljer ved sålbænk og overdækning skal svare til de eksisterende vinduer. Vinduet skal trækkes 18 cm tilbage fra facaden. Falsene må ikke opmures med petringer (kvarte sten). Små vinduer Fra badeværelser må der etableres mindre vinduer mod stræder og fællesarealer (ikke mod nabohave). Der gælder endvidere følgende: 14

15 Overkant af vindue skal svare til de store vinduer. Detaljer ved sålbænk og overdækning skal svare til de store vinduer. Vinduet skal trækkes 18 cm tilbage fra facaden. Falsene må ikke opmures med petringer (kvarte sten). Ud mod midterarealet gives der kun tilladelse til isætning af 0,40 X 0,40 m vinduer, gavlvinduer dog undtaget. Vinduer isat i lille badeværelse skal placeres mindst 350 mm fra udvendig dør. Havelåger Havelåger skal udføres i lodret bræddebeklædning. Overside og underside skal være vandret. Overdækninger (cykelskur, brændeskur eller lignende) Der kan på den enkelte grund opføres højst ét cykelskur, brændeskur eller lignende uden anmeldelse til kommunen eller bestyrelsen for Nivåvænge Grundejerforening på følgende vilkår: Der kan opføres en lav overdækning på højst 6 m2, idet højden ikke må overstige 1,9 m. I skel skal højden dog være mindre end skelmuren og højst 1,80 m. Der kan opføres et skur med en højde på 2,5 m med tag af røde vingeteglsten med ensidig taghældning op mod en nabogavl med et areal på højst 4 m2. Hvis skuret opføres nærmere skelmure end 2,5 m, eller hvis skuret fastgøres i nabomur, skal der foreligge skriftlig nabogodkendelse. Væggene skal udføres af ru brædder én på to i ubehandlet træ, trykimprægneret træ (lysegrøn) eller overfladebehandlet i farven nivåvængegrøn. Der må opføres et drivhus på højst 10 m2 med sadeltag og med en max. højde til kip på 2,5 m over naturligt terræn. Drivhuset skal ligge i en afstand af mindst 2,5 m fra skel. Overdækninger (fritstående huse) Der kan på den enkelte grund opføres højst ét fritstående udhus, cykelskur eller lignende med sadeltag af røde vingeteglsten på følgende vilkår: Der foretages anmeldelse til bestyrelsen for Nivåvænge Grundejerforening. Tegning indeholdende situationsplan, plan og snit fremsendes til og godkendes af bestyrelsen for Nivåvænge Grundejerforening. Udhuset skal være mindre end 10 m2 og have taghældning = 25 gr. og højden til kip højst 2,50 m. over stuegulv. Tagryggen skal ligge parallelt med hegnsmuren mod stræderne. Hvis det er placeret nærmere hegnsmur end 2,5 m. skal der foreligge skriftlig nabogodkendelse. Væggene skal udføres af ru brædder én på to i ubehandlet træ, trykimprægneret træ (lysegrøn) eller overfladebehandlet i farven nivåvængegrøn. Overdækninger (bygget) Der kan på den enkelte grund opføres højst én overdækning, pergola op mod eget hus eller lignende med et areal under 15 m2 på følgende vilkår: Der foretages anmeldelse til bestyrelsen for Nivåvænge Grundejerforening Tegning indeholdende situationsplan, plan og snit fremsendes til og godkendes af bestyrelsen for Nivåvænge Grundejerforeningen 15

16 En placering nærmere hegnsmure end 3,5 m kræver skriftlig nabogodkendelse med mindre overdækningen overalt er lavere end hegnsmuren Eventuel fastgørelse til hegns- eller nabomure kræver skriftlig nabogodkendelse. Eventuelle vægge udføres af glas Det højeste punkt af overdækningen skal være lavere end tagrenden ved overdækningens tilslutning til huset. Vindskeder skal udføres i ubehandlet ru træ, trykimprægneret træ (lysegrøn) eller overfladebehandlet i farven nivåvængegrøn Generelt Der kan på den samme matrikel højst opføres i alt to af de ovenfor nævnte overbygninger. Hvor en hegnsmur danner skel mod fællesarealer, er det bestyrelsen for Nivåvænge Grundejerforening, der skal give nabogodkendelsen. 4.3 Udvendig overfladebehandling Udvendig mahogni vedligeholdes bedst med transparent olie eller pigmenteret, fx svarende til lys teak. Foreningens vedtægter siger, at de enkelte bygninger ikke må males således, at de derved adskiller sig fra bebyggelsens helhedspræg. Den maling det udvendige træværk og eternit oprindelig var malet med findes ikke længere, men for nogle år siden fandt bestyrelsen frem til en speciel blandet maling (nivåvængegrøn), der svarer til den originale, grønne farve. Varmemesteren har denne maling stående, både på olie og på plastbasis. Beboerne opfordres til at købe denne maling, således at bebyggelsen kan fremstå ensartet malet Øvrige forhold Frostsprængninger I de store huse er det koldtvandsrør, der slutter i udhusets vandhane. Vandrør på en strækning over loftet og i udhuset er stærkt udsat for frostsprængning om vinteren. For at aftappe den udsatte rørledning skal følgende foretages i nævnte rækkefølge: Stophanen på loftet over det lille badeværelse lukkes, vandhanen i udhuset åbnes og udluftningshanen, der er placeret på loftet lidt længere henne mod udhuset, åbnes. Udluftningshanen bør lukkes igen efter at røret er tømt. Kabler Kabler er fremført fra fordelingsskabe til den enkelte husstand uden udtag til andre husstande undervejs. YOU SEE kabel-tvs ansvar ophører ved husets første fordelingsstik/dåse. Ved huse med kun et stik vil første dåse normalt være stikket i stuen. Ved huse med flere stik vil første dåse derimod normalt skulle findes på loftet. Antennekabler indlagt i plastrør er fremført på husenes lofter, ophængt under spærene. Antennekabler fra Nivåvænges tidligere fællesantenne blev ikke nedtaget af entreprenørfirmaet ved etableringen af anlægget i 1991, og disse kabler kan derfor fortsat henligge "blinde" på lofterne. 16

17 Varmevekslere De oprindelige varmevekslere er efterhånden udskiftet med en gennemstrømnings varmeveksler i de fleste huse. Ventiler Hovedventil for lukning af vandværksvand sidder lige over gulvet i bryggers eller udhus. Desuden er der uden for huset i bedet placeret en jord stophane, der kan betjenes med specialnøgle. Denne bør lokaliseres og om nødvendigt graves fri. På fjernvarmestikledningernes tilgang og afgang sidder to stopventiler ved siden af hinanden på rør med udvendig diameter = 27 mm. 17

18 5. Varmeforsyning Fælles Ifølge vedtægterne skal beboerne aftage varme fra den fælles varmecentral. Varme til rumopvarmning og opvarmning af brugsvand leveres fra en fælles varmecentral. Fremløbstemperaturen fra centralen styres ved hjælp af et klimastatanlæg. Fjernvarmevandet fordeles til de enkelte huse gennem et præisoleret rør-net af fabrikatet Løgstør, udført i Rørenes isoleringsmæssige standard er rimelig. Der er registreret og repareret en del utætheder på grund af udvendig tæring. Det fælles ledningsnet består af hovedledningerne, medens stikledningerne ind i husene ejes af de enkelte grundejere. Individuelt De enkelte huse opvarmes af et enstrenget radiatoranlæg, som ofte er forsynet med termostatventiler. Radiatorvandet opvarmes gennem en varmeveksler. Rørene til radiatorerne er skjult i gulvet og har vist sig at være dårligt isolerede. Koldt og varmt brugsvand fordeles til tapstederne gennem et rør-net, som ligger på loftet. Der registreres hvert år meget store individuelle udsving fra middelforbruget (op til +/- 50 %). Varmeanlæggene i husene er løbende udskiftet, og fælles retningslinjer for vedligehold kan derfor ikke udarbejdes. Beboerne kan kontakte varmemesteren, der kan vejlede i indstilling og vedligehold af varmeanlægget. 5.1 Varmemåler Måleren Varmemåleren (af mærket Brunata, der blev installeret i 2006) viser bl.a. forbruget af varmt fjernvarmevand målt i megawatt timer (MWh). Er der et ekstraordinært stort forbrug eller vises en fejlmeddelelse, skal den enkelte husejer omgående meddele varmemesteren uregelmæssighederne. Aflæsning Målersystemet aflæses af varmemesteren fra en trådløs modtager. Varmemesteren vil foretage en eller flere kontrolaflæsninger om året. Det anbefales, at medlemmerne udfører kontrolmåling. Det typiske energiforbrug i MWh for fem forskellige hustyper er følgende: 84 m2: m2: m2: m2: m2:

19 5.2 Varmebidrag Varmeåret følger foreningens regnskabsår, dvs. 1/6 til 31/5. Opkrævning af a conto varmebidrag sker kvartalsvis forud pr. 1/6, 1/9, 1/12 og 1/3 med sidste rettidige indbetalingsdato den 14. i opkrævningsmåneden. Den enkelte ejendoms varmebidrag for et regnskabsår er sammensat af to dele, varmeandelen og forbrugsdelen. Varmeandelen dækker ejendommens andel i varmeregnskabets faste udgifter, som angives i grundejerforeningens årsregnskab. Varmeandelen fremkommer som produktet af den beregnede pris pr. varmeandel for det pågældende år og husets varmeandel. Varmeandelen er alene afhængig af husstørrelserne og udgør: 84 m2: 44 varmeandele 94 m2: 52 varmeandele 126 m2: 70 varmeandele m2 (blok 5): 70 varmeandele 181 m2 (stort udhus): 81 varmeandele 184 m2 (lille udhus): 84 varmeandele Forbrugsdelen fremkommer som produktet af den for det pågældende år beregnede MWh-pris og ejendommens MWh-forbrug, baseret på aflæsninger af ejendommens varmemåler pr. 31/5. De kvartalsmæssige opkrævninger er for den enkelte ejendom individuelt beregnet som den pågældende ejendoms forventede varmebidrag i henhold til budgettet for det efterfølgende kvartal. Afregning Den nøjagtige pris for en varmeandel henholdsvis en MWh i et regnskabsår kendes først pr. 25/8 efter regnskabsårets udløb den 31. maj. Den endelige afregning af de enkelte ejendommes ekstra varmeregning eller tilbagebetaling sker sammen med a conto opkrævningen, der udsendes 15/9. Ved salg Ved vurderingen af det mellemregnskab, der vil være mellem køber og sælger med hensyn til varmebidraget, vil det i almindelighed være praktisk og rimeligt nøjagtigt at opgøre ejendommens varmeandelsbidrag efter overtagelsesdatoen og MWh-bidraget på basis af en måleraflæsning på overtagelsesdagen sammenholdt med målerens aflæsning pr. forudgående 31/5 og afregne efter de budgetterede priser. 5.3 Udvidet rørskadeforsikring Bestyrelsen skal anbefale beboerne i Nivåvænge at tegne en udvidet rørskadeforsikring, blandt andet fordi der er varmerør indstøbt i badeværelsesgulvene, der er varmerør under parketgulve, det er et ældre fjernvarmeledningsnet, og hver husejer er ansvarlig for egne stikledninger, vandrør og kloakledninger inden for matriklen. 19

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen.

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. 1 Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. er en rækkehusbebyggelse med 4431 boliger, opført 1977-1979. Bebyggelsesplanen er fastlagt i byplanvedtægt nr. 11. endvidere er området

Læs mere

Dør- og vinduespartier kan frit ændres, når blot nyt murværk udføres i gule sten. Træværket kan udføres i farver som fremgår af punkt B.

Dør- og vinduespartier kan frit ændres, når blot nyt murværk udføres i gule sten. Træværket kan udføres i farver som fremgår af punkt B. RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 13 B. RENDSAGERVEJ 2-100. SUCCES-HUSENE Farve Husets gavl, stern og udhæng A skal males i èn af de nedenstående farver. Husets carporte, garager,

Læs mere

Velkommen til Fasanvænget

Velkommen til Fasanvænget Velkommen til Fasanvænget Bebyggelsen Fasanvænget er ikke blot et sted, hvor du køber hus. Fasanvænget er også et sted, hvor fællesskab med naboer kan udvikles og dermed give en forøget boligværdi og livskvalitet.

Læs mere

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 6 A. LØKKETOFTEN 1-55 OG 2-60 SAMT RENDSAGERVEJ 102-170. DESITA-HUSENE Farve Husets gavl og rem A skal males i èn af de nedenstående grundfarver.

Læs mere

AB Merlegårdsparken II

AB Merlegårdsparken II Loftsrum: AB Merlegårdsparken II Husorden Loftsrummene må ikke benyttes som opholds- eller soverum, og der må ikke opbevares brandbare væsker. Brug af ild eller anden adfærd, der kan beskadige andelsforeningens

Læs mere

Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune

Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune Ved alle byggeansøgninger betales et GEBYR KR. 250,00 ÅRHUSKREDSENS KONTOR ER ÅBEN HVER TIRSDAG MELLEM KL. 17.00 19.30 RETNINGSLINIER

Læs mere

231.009 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

231.009 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 29 Adresse: Peblingevej 21 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

GENERELT ANSØGNINGER ANTENNER/PARABOLER AFFALD BILER, MOTORCYKLER, CAMPINGVOGNE OG TRAILERE

GENERELT ANSØGNINGER ANTENNER/PARABOLER AFFALD BILER, MOTORCYKLER, CAMPINGVOGNE OG TRAILERE «Bruger_Initial» INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANSØGNINGER 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BILER, MOTORCYKLER, CAMPINGVOGNE OG TRAILERE... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 4 DØRSKILTE OG UDENDØRSBELYSNING...

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Ordensregler for Afdeling 10. Lærkevej 37-81 & 42-56 Mågevej 3-9

Ordensregler for Afdeling 10. Lærkevej 37-81 & 42-56 Mågevej 3-9 «Lejekontrakt_Navn» Ordensregler for Afdeling 10 Lærkevej 37-81 & 42-56 Mågevej 3-9 Generelt Der skal ansøges om tilladelse til væsentlige ændringer ved boligen/haven, samt opsætning af væsentligt udstyr

Læs mere

FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36

FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36 FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36 Hvad består projektet af? Hvad skal der skiftes/renoveres i de enkelte opgange? Udskiftning af vandforsyningsrør (stigstrenge) og afløbsrør (faldstammer) i ejendommen.

Læs mere

OPSAMLING WORKSHOP B. Det nære, der hvor vi bor. Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12. Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven

OPSAMLING WORKSHOP B. Det nære, der hvor vi bor. Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12. Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven OPSAMLING WORKSHOP B Det nære, der hvor vi bor Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12 Tak til alle fremmødte til workshoppen i søndags. Det var dejligt at

Læs mere

EIVIND F. KRAMME ADVOKAT (H) D E K L A R A T I O N. for. Haveforeningen Nordre Vang

EIVIND F. KRAMME ADVOKAT (H) D E K L A R A T I O N. for. Haveforeningen Nordre Vang EIVIND F. KRAMME ADVOKAT (H) D E K L A R A T I O N for Haveforeningen Nordre Vang Underskrevne ejer af matr. nr. 15C, 15D og 15 E Skelgårde, Tårnby, beliggende Viberupstræde 5, 2770 Kastrup, der siden

Læs mere

Husorden Afdeling 21. Fjordparken 4-26

Husorden Afdeling 21. Fjordparken 4-26 Husorden Afdeling 21 Fjordparken 4-26 INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN INDHOLD: SIDE: INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING AFFALD BAD OG TOILET DØRE/VINDUER EL EMHÆTTER HAVER 5 HUSDYR (HUND/KAT) 6 MUSIK -

Læs mere

Træhuset Amager. Priser,Incl. Moms, som selvbyg, medbyg og nøglefærdigt.

Træhuset Amager. Priser,Incl. Moms, som selvbyg, medbyg og nøglefærdigt. Kære Træhus interesseret På de næste sider finder du de priser vi har beregnet ud fra jeres oplæg / skitse/ tegning. Vi gør os meget umage med at opstille priserne så de er overskuelige, og gøre klart

Læs mere

Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233

Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233 Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233 (Revideret 28.08.2014) Vi vil gerne ønske dig velkommen til afd. 25 og håber du vil falde godt til i Højgården I denne folder vil du finde de fleste oplysninger,

Læs mere

OMEGNENS FRITIDSHAVEFORENING

OMEGNENS FRITIDSHAVEFORENING OMEGNENS FRITIDSHAVEFORENING KVISTGÅRD Deklaration Undertegnede grundejerforening O.F. - Omegnens Fritidshaveforening - deklarerer herved, som ejer af matr. nr. 5 a Munkegårde, Tikøb med virkning for

Læs mere

Indsigelser mod lokalplanen på Søvej.

Indsigelser mod lokalplanen på Søvej. Indsigelser mod lokalplanen på Søvej. Da vi købte huset Søvej 11, og fik læst papirerne igennem, var det bla. uddybet, at på de 2 facader som vender mod Søvej, må der ikke opføres ny bebyggelse. Vi troede

Læs mere

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by: SIDE 1 AF 47 Adresse: Koppen 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2990 Nivå BBR-nr.: 210-012079-001 Energikonsulent: Michael Damsted Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lærkevej 39 Postnr./by: 7080 Børkop BBR-nr.: 630-003965 Energikonsulent: Kenneth madsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: TOTAL-TJEK

Læs mere

Velkommen. Afdeling 14

Velkommen. Afdeling 14 B O L IG F O RE N I N GE N VE S TVESTERBO E RB O BOLIGFORENINGEN Velkommen Velkommen I Afdeling I 14 Afdeling 14 Ådalsparken Hinnerup Ådalsparken Hinnerup Ny i afdeling 14 så læs med her Afdelingsbestyrelsen

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 238 GRÆSTED HAVE REVIDERET 10. JANUAR 2012 1 - Anlægget Da alle gerne vil bo i et pænt kvarter, er der gjort meget for at skabe en god bebyggelse.

Læs mere

Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken.

Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken. Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken. Vedtaget på afdelingsmødet den 12. april 2011 Indhold 1. Lejemålet 1.1. Overholdelse 1.2. Benyttelse 1.3. Ændringer

Læs mere

BBR-nr.: 461-587119 Energimærkning nr.: 100110587 Gyldigt 5 år fra: 06-02-2009 Energikonsulent: Henning Tinggaard Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 461-587119 Energimærkning nr.: 100110587 Gyldigt 5 år fra: 06-02-2009 Energikonsulent: Henning Tinggaard Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Munkemaen 51 Postnr./by: 5270 Odense N BBR-nr.: 461-587119 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN KNASTEN HUSORDEN jf. vedtægterne 13.

ANDELSBOLIGFORENINGEN KNASTEN HUSORDEN jf. vedtægterne 13. A/B KNASTEN - Husorden side 1 ANDELSBOLIGFORENINGEN KNASTEN HUSORDEN jf. vedtægterne 13. Antenner Det ikke tilladt at opsætte synlige antenner. Der er mulighed for tilslutning til fællesantenneanlæg igennem

Læs mere

September 2012. Vedligeholdelse og reparation. Andelsboligforeningen Rørmosen 1 Side 1 af 6. (Hvad gør man når noget går i stykker?

September 2012. Vedligeholdelse og reparation. Andelsboligforeningen Rørmosen 1 Side 1 af 6. (Hvad gør man når noget går i stykker? Andelsboligforeningen Rørmosen 1 Side 1 af 6 Vedligeholdelse og reparation (Hvad gør man når noget går i stykker?) September 2012 Baxi gasfyr og det øvrige varmesystem Nilan VGU (varmt brugsvand) Kloakker

Læs mere

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hostrups Have 1-29 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-128131 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Husorden Afdeling 34. Studievej 15, Nørresundby

Husorden Afdeling 34. Studievej 15, Nørresundby Husorden Afdeling 34 Studievej 15, Nørresundby INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN FOR AFDELING 34 STUDIEVEJ 15 INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING 3 AFFALD 3 ANTENNER/PARABOLER 4 BAD OG TOILET 4 CYKLER 4 DØRE/VINDUER

Læs mere

BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE

BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE Katalog over udvendige bygningsdele omfattet af Lokalplanens og Foreningens bestemmelser. Lokalplan Grøndalsvænge nr. 297 af Maj 1999 Facaderegulativ

Læs mere

Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD

Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD Affald Køkkenaffald skal lægges i plastposer, som lukkes, inden de kastes i containerhusene.. Flasker og aviser må ikke kastes i containerhusene, men skal anbringes

Læs mere

Boligselskabet Nordkysten afd. 17

Boligselskabet Nordkysten afd. 17 Boligselskabet Teglværksgården Boligselskabet Nordkysten afd. 17 Husorden for Guldgravervej Denne husorden er udformet med henblik på, at give beboerne de bedste udfoldelsesmuligheder indenfor de rammer,

Læs mere

H. F. Ellebækhøj. Vedtægter for Haveforeningen Ellebækhøj Stiftet den 20. marts 1948.

H. F. Ellebækhøj. Vedtægter for Haveforeningen Ellebækhøj Stiftet den 20. marts 1948. H. F. Ellebækhøj Vedtægter for Haveforeningen Ellebækhøj Stiftet den 20. marts 1948. 1 Foreningens navn er Ellebækhøj stiftet den 20. marts 1948. Foreningen, som efter lov af 2001, har status som varige

Læs mere

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 Forord En andelsboligforening er et miniaturesamfund. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden man bliver fælles om mange

Læs mere

Energimærkning Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Firma:

Energimærkning Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Firma: SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ribstonvænget 10 Postnr./by: 5270 Odense N BBR-nr.: 461-315194 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Brøndby Haveby Afd. III

Brøndby Haveby Afd. III Ordensbestemmelser 2014 1 Ordensregler 1.1 Ved gentagne overtrædelser af ordensbestemmelserne træder 8 i vedtægterne i kraft. 1.2 Havelejeren er ansvarlig for enhver overtrædelse, der begås af havelejeren,

Læs mere

Kvik-tjek af husets energitilstand

Kvik-tjek af husets energitilstand UDGIVET DECEMBER 2011 Kvik-tjek af husets energitilstand Dette kvik-tjek-skema kan bruges til en hurtig vurdering af, om der er behov for energioptimering af konkrete enfamiliehuse. Du får med skemaet

Læs mere

Velkommen som beboer i Hjerteparken

Velkommen som beboer i Hjerteparken Velkommen som beboer i Hjerteparken Boligselskabet BSB Svendborg samt Hjerteparkens afdelingsbestyrelse byder alle nye beboere velkommen her til afdeling 8 Hjerteparken. Vi vil håbe, at I kan falde godt

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Højen 9B 4700 Næstved BBR-nr.: 370-006003 Energikonsulent: Jesper Elin Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Næstved

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Præstevænget 115 Postnr./by: 7280 Sønder Felding BBR-nr.: 657-910590 Energikonsulent: Gunner Lund Sørensen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Ejerforeningen Birkeparken

Ejerforeningen Birkeparken Ejerforeningen Birkeparken 4. marts 2015 Pejling 2015 Status Vi har udleveret 78 spørgeskemaer. Og modtaget 45 spørgeskemaer modtaget retur. Enkelte spørgsmål er ikke besvaret af alle derfor summere antallet

Læs mere

Efterisolering udvendigt vurderes at være meget kompliceret, og næppe rentabelt. Tilsvarende gælder for endegavlene.

Efterisolering udvendigt vurderes at være meget kompliceret, og næppe rentabelt. Tilsvarende gælder for endegavlene. Kategori Beskrivelse af forbedringsmuligheder Fremgangsmåde Generelt Isolering - vægge Isolering - vægge Forbrugskontrol Følg husstandens forbrug af el, varme og vand, i en periode, for at få et indtryk

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Tilstede: Margrethe og Torben nr. 7, Nicolai nr. 8, Sisse nr. 9, Jesper nr. 13, Anders nr. 14, Jens nr. 16, Ole nr. 20, Niels

Læs mere

BBR-nr.: 851-570616 Energimærkning nr.: 200003919 Gyldigt 5 år fra: 10-12-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-570616 Energimærkning nr.: 200003919 Gyldigt 5 år fra: 10-12-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Omegavej 2 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-570616 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm Ordensregler for Ejerforeningen Januar 2010 5. udgave Side 1 af 6 Ordensregler for Ejerforeningen Affald: Affald skal være forsvarligt indpakket og anbringes i de dertil indrettede containere. Flasker

Læs mere

Ansøgning om principgodkendelse af tagrenoveringsprojekt med efterisolering herunder dispensation for Lokalplan nr. 72. 7.2.

Ansøgning om principgodkendelse af tagrenoveringsprojekt med efterisolering herunder dispensation for Lokalplan nr. 72. 7.2. Kokkedal, den 19. april 2010 FREDENSBORG KOMMUNE Byggesager Rådhuset Egevangen 3 B, 2980 Kokkedal GRUNDEJERFORENINGEN FASANVÆNGET 2980 KOKKEDAL Bebyggelsen Fasanvænget, Kokkedal. Ansøgning om principgodkendelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial»

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING

Læs mere

BBR-nr.: 190-002079 Energimærkning nr.: 100074514 Gyldigt 5 år fra: 10-04-2008 Energikonsulent: Henrik Fried Firma: A1 Byggerådgivning ApS

BBR-nr.: 190-002079 Energimærkning nr.: 100074514 Gyldigt 5 år fra: 10-04-2008 Energikonsulent: Henrik Fried Firma: A1 Byggerådgivning ApS SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Mosegård Park 66 Postnr./by: 3500 Værløse BBR-nr.: 190-002079 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Husorden Afdeling 8. Clematisvej 1, 3, 4 og 6, Bregnevej 1 11, Forbindelsesvejen 121, 123, 125, 131 og 133.

Husorden Afdeling 8. Clematisvej 1, 3, 4 og 6, Bregnevej 1 11, Forbindelsesvejen 121, 123, 125, 131 og 133. Husorden Afdeling 8 Clematisvej 1, 3, 4 og 6, Bregnevej 1 11, Forbindelsesvejen 121, 123, 125, 131 og 133. INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN INDHOLD SIDE INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING 3 ANTENNER, PARABOLER

Læs mere

Rekvirentens oplysninger (Store ejendomme) i forbindelse med udarbejdelse af energimærkning af ejendomme større end 500 m 2.

Rekvirentens oplysninger (Store ejendomme) i forbindelse med udarbejdelse af energimærkning af ejendomme større end 500 m 2. Rekvirentens oplysninger (Store ejendomme) i forbindelse med udarbejdelse af energimærkning af ejendomme større end 00 m 2. Ejendommens adresse: Postnr.: By: 1. Før energikonsulentens gennemgang af ejendommen.

Læs mere

Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej

Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Gældende fra 01 12 2012 Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Foruden efterfølgende regler gældende

Læs mere

Grundejerforeningen Gyvelkædens ABC

Grundejerforeningen Gyvelkædens ABC Juni 2013, revideret april 2014 Grundejerforeningen Gyvelkædens ABC En lille oversigt over, hvad du som grundejer har gavn af at vide. Affald. Affaldet skal sorteres i mindst 4 fraktioner. Læs mere i kommunes

Læs mere

FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING

FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING RÅDERETSKATALOG AFDELING 405 LANGBJERG PARK GODKENDT PÅ AFDELINGSMØDET DEN 5. SEPTEMBER 2011 GENERELT OM RÅDERET Det skal være attraktivt at bo i en almen bolig, og det

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BIL- KNALLERTKØRSEL M.V.

GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING... 3

Læs mere

Energimærkning. Adresse: Sletten 22 Postnr./by:

Energimærkning. Adresse: Sletten 22 Postnr./by: SIDE 1 AF 5 Adresse: Sletten 22 Postnr./by: Resultat 9560 Hadsund BBR-nr.: 846-009656-001 Energikonsulent: Hans Tørnstrøm Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og

Læs mere

Cecilie Nielsen mail@cecilienielsen.dk

Cecilie Nielsen mail@cecilienielsen.dk Cecilie Nielsen mail@cecilienielsen.dk Københavns Energi A/S Varme & Bygas Salg og Service CVR-nr: 1007 3022 Telefon Fax Direkte E-mail Dato Journal nr. +45 3395 3395 +45 3395 2012 +45 3395 3019 lope@ke.dk

Læs mere

Den skitserede løsning opfylder efter vor mening lokalplanen, og overstiger hverken byggefelter eller bebyggelsesprocenter.

Den skitserede løsning opfylder efter vor mening lokalplanen, og overstiger hverken byggefelter eller bebyggelsesprocenter. Renoveringsplan - for maskinhus, containere, mv. Odder golfklub, 5. januar 2015 Indledning: Denne projektplan indeholder en overordnet beskrivelse af en lovliggørelse/renovering/tilbygning af Odder Golfklubs

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

8.5 Tagafvanding Tagdækning og membranisolering. 8.5 Tagafvanding

8.5 Tagafvanding Tagdækning og membranisolering. 8.5 Tagafvanding Tagdækning og membranisolering I Bygningsreglementet (BR 95) kap. 7. stk. 4 står der om tagvand: Tage skal have en sådan hældning, at regn og smeltevand fra sne, på forsvarlig måde kan løbe af. Tagvand

Læs mere

BBR-nr.: 851-556095 Energimærkning nr.: 200004075 Gyldigt 5 år fra: 19-12-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-556095 Energimærkning nr.: 200004075 Gyldigt 5 år fra: 19-12-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Clementsvej 1 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-556095 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

1.12. Udskiftning af lyskilder og vedligeholdelse af øvrige tekniske installationer

1.12. Udskiftning af lyskilder og vedligeholdelse af øvrige tekniske installationer Bestyrelsen byder nye medlemmer af Ejerforeningen BSV 77-79 velkommen. I dette notat har bestyrelsen samlet relevante praktiske oplysninger. Såfremt du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte bestyrelsen,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Svinget 4 Postnr./by: 6261 Bredebo BBR-nr.: 550-001075 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Sælgers oplysninger (små ejendomme) i forbindelse med udarbejdelse af lovpligtig energimærkning ved salg.

Sælgers oplysninger (små ejendomme) i forbindelse med udarbejdelse af lovpligtig energimærkning ved salg. Sælgers oplysninger (små ejendomme) i forbindelse med udarbejdelse af lovpligtig energimærkning ved salg. Ejendommens adresse: Postnr.: By: 1. Før energikonsulentens gennemgang af ejendommen. Energimærkningen

Læs mere

Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME

Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME 1 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1. 1. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Brovst Fjernvarme A.m.b.a., i det følgende

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Klitrosevej 11 Postnr./by: 8200 Århus N BBR-nr.: 751-248881 Energikonsulent: Ole Toustrup Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Nyt fra bestyrelsen i afdeling 20 - januar 2012

Nyt fra bestyrelsen i afdeling 20 - januar 2012 Nyt fra bestyrelsen i afdeling 20 - januar 2012 Godt nytår N y Bestyrelsen ønsker alle beboere et godt t nytår. Vi vil gerne benytte lejligheden til at informere lidt om, hvad der åer sket i 2011 og planerne

Læs mere

HUSORDEN FOR BEBOERNE I AFDELING 7.

HUSORDEN FOR BEBOERNE I AFDELING 7. BOLIGSELSKABET BIRKEBO 4.1 Afdeling 7 Byager Vænge HUSORDEN FOR BEBOERNE I AFDELING 7. Under henvisning til huslejekontraktens bestemmelser anmodes beboerne om at medvirke til, at der hersker god orden

Læs mere

HUSORDEN. Andelsboligforeningen Borups Plads. Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012.

HUSORDEN. Andelsboligforeningen Borups Plads. Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012. HUSORDEN for Andelsboligforeningen Borups Plads Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012 2 HUSORDEN for Andelsboligforeningen Borups Plads 1. ANTENNE m.v. Beboerne

Læs mere

Råderetskatalog Positivliste

Råderetskatalog Positivliste Råderetskatalog Positivliste Heimdalsparken Afdeling 24 (Godkendt på afdelingsmødet den 9. marts 2015) Kontakt altid inspektørkontoret og få vejledning og godkendelse før du går i gang med at ændre på

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

Når du flytter fra din bolig.

Når du flytter fra din bolig. Lyngby-Taarbæk kommune Ejendomskontoret Når du flytter fra din bolig. Hvordan skal du forholde dig og hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ud af din bolig? Indholdsfortegnelse Opsigelse af din

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 6

Energimærkning SIDE 1 AF 6 SIDE 1 AF 6 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Rådyrvænget 65 5800 Nyborg 450-006236-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

HUSORDEN FOR BEBOERNE I VALBY CENTRET III EJERFORENINGEN VALBY CENTRET III. (www.ef-valbycenter3.dk)

HUSORDEN FOR BEBOERNE I VALBY CENTRET III EJERFORENINGEN VALBY CENTRET III. (www.ef-valbycenter3.dk) HUSORDEN FOR BEBOERNE I VALBY CENTRET III EJERFORENINGEN VALBY CENTRET III (www.ef-valbycenter3.dk) (Husordenen er vedtaget på generalforsamlingen den 30. august 2004 og ændret på generalforsamlinger den

Læs mere

Bygge og Energi EUC-syd HTX 24.09.10 3.Y/X

Bygge og Energi EUC-syd HTX 24.09.10 3.Y/X Lindevang 7c Indhold Indledning... 2 Konstruktion af huset:... 2 Vægge, og sokkel.... 2 Indvendig isolering:... 2 Soklen:... 3 Økonomi:... 4 Opsummering... 4 Tagkonstruktion:... 5 Vinduer og Døre:... 6

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Hvidsværmervej 112 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-027351-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø

Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø Teknik og Miljø 2012 Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø Energilandsbyprojektet Energilandsbyprojektet er et samarbejde mellem Slagelse Kommune,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Clemensgade 8 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 6000 Kolding BBR-nr.: 621-029215 Energikonsulent: Flemming Rigenstrup Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rynkebyvej 4 Postnr./by: 5750 Ringe BBR-nr.: 430-015032 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Faaborg

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Milebuen 41 2620 Albertslund 165-057376-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III Samlet økonomi Bemærk: Omkostninger til administrator, finansieringsomkostninger og evt. øvrige bygherreomkostninger er ikke medregnet. Alle delpriser er eksklusiv moms. Budget for diverse opgaver til

Læs mere

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse Afdeling 231 - Anemonevej Godkendt på afdelingsmødet den 03.09.2012 RÆKKEHUSE Side 1 af 4 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik... 2

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Attikavej 8 Postnr./by: 8530 Hjortshøj BBR-nr.: 751-790880 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bent Ole Laursen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Kongensbrovej 8 8881 Thorsø Dato: 12-2-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 710-14738 Matr. nr./ejerlav 9e - idt, 8881 Thorsø EBS sagsnr. 49619

Læs mere

Husorden For Stilledal

Husorden For Stilledal Husorden For Stilledal SAMVIRKENDE BOLIGSELSER Husorden for afd. Stilledal Så vi alle kan være her Affald Af hygiejniske grunde skal affald være pakket i affaldsposer. Større ting som møbler og lignende,

Læs mere

VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FJERNVARME LEVERING

VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FJERNVARME LEVERING VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME LEVERING Gældende fra den 1. september 1994 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarme levering

Læs mere

Vestre Ringgade og Gustav Wiedsvej, Århus C 188-1

Vestre Ringgade og Gustav Wiedsvej, Århus C 188-1 SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Vestre Ringgade og Gustav Wiedsvej, Århus C 188-1 8000 Århus C BBR-nr.: 751-534930 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug,

Læs mere

SALGSPROSPEKT Vejlevej, Horsens

SALGSPROSPEKT Vejlevej, Horsens SALGSPROSPEKT Vejlevej, Horsens Dato: 25.09.2011 Bygge selskabet 27-05-2008 A/S Bygherre Byggeselskabet A/S Tingvej 15 8800 Viborg Situationsplan *** Tegningen er ikke målfast *** 2 Visualisering Indgangsfacade

Læs mere

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN TAGET 1.1 TAGDÆKNING Er der huller i tagdækning fx på grund af afblæste tagsten eller tagplader eller smuldrer

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 7201 Oversigt over klagepunkter: 1. Fugtindtrængning i hulmuren mod syd ved regnvejr. 2. Fugt i indervægge ved sydfacade. 3. Drænhuller i bundstykket i fordør er lukket. Der løber vand ind under døren.

Læs mere

Positivliste for forbedringer

Positivliste for forbedringer Positivliste for forbedringer UDEN GODTGØRELSE side 1-3 Som hovedregel for nedenstående forbedringsarbejder, som beboeren selv må gennemføre gælder, at arbejderne skal udføres håndværksmæssigt korrekt,

Læs mere

Fokus på fjernvarme. Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling

Fokus på fjernvarme. Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling Fokus på fjernvarme Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling Aflæsningsspecifikation Målernr. Dato Aflæsning El 010106 36663 Varme 010106 90,514 Vand 010106 1009 Afkøling Installation Grad Enh

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Hjortevej 31 6400 Sønderborg 540-026923-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Husorden afdeling 88 - Skæphøj

Husorden afdeling 88 - Skæphøj Nærværende husorden er udarbejdet af afdelingsbestyrelsen og vedtaget på det årlige afdelingsmøde. Denne reviderede udgave er vedtaget på afdelingsmødet den 27. september 2011. Vi lægger i husorden op

Læs mere

Husorden afd. 13-15 og16

Husorden afd. 13-15 og16 Husorden afd. 13-15 og16 HUSORDEN Store Tingbakke, Vodskov Generelt Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Store Tingbakke,

Læs mere

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger Husorden afd.17 HUSORDEN Dannerhøj Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Dannerhøj, hvor mange mennesker bor så tæt sammen som

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 61 MWh Fjernvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 61 MWh Fjernvarme SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Egilsgade 7 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2300 København S BBR-nr.: 101-112497 Energikonsulent: Mads Lange Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Bygningsgennemgang: Ved gennemsynet var det muligt at besigtige hele boligen samt de tekniske installationer.

Bygningsgennemgang: Ved gennemsynet var det muligt at besigtige hele boligen samt de tekniske installationer. SIDE 1 AF 7 Adresse: Boelsvej 14 Postnr./by: 4750 Lundby BBR-nr.: 390-025725-001 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres af et certificeret firma eller

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer.

Energimærke. Lavt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Sundtoften 79A 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-008252 Energikonsulent: Knud Lorentzen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN Hermed en lille hilsen til dig og din familie, som beboere i Mølleparken Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden.

Læs mere