Lokalplanen i populærudgaven

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplanen i populærudgaven"

Transkript

1 Lokalplanen i populærudgaven Bestyrelsen har udarbejdet denne populærudgave af lokalplanen. Populærudgaven indeholder de væsentligste juridisk bindende bestemmelser fra lokalplanen, og kan bruges til at danne sig et overblik over hvilke muligheder og begrænsninger, der gælder for en bestemt ejendom. Derimod kan det ikke anbefales at anvende populærudgaven i forbindelse med projektering af ombygning eller lignende. Her skal henvises til selve lokalplanen, som er mere detaljeret, og som ud over de juridisk bindende bestemmelser også indeholder en arkitekturvejledning, diverse fotos m.v. Ejerlavet er høringsberettiget i forhold til lokalplanen. Ansøgninger om ombygning m. v. vil ofte blive forelagt Ejerlavet til udtalelse af Aalborg Kommune. På samme måde forventer Aalborg Kommune, at vi selv holder øje med, at lokalplanens bestemmelser overholdes. Generalforsamlingen vedtog derfor på sit møde i 2006 følgende procedure: Hvis bestyrelsen bliver (gjort) opmærksom på forhold, der strider mod lokalplanen, drøftes situationen internt i bestyrelsen. Herefter vil ejerne blive kontaktet af bestyrelsen, og der vil blive forsøgt at finde en løsning alle kan leve med. I denne forbindelse vil der blive afleveret et brev, hvor de(t) stridbare forhold er præciseret. Kun hvis dette initiativ ikke fører til en acceptabel løsning, vil sagen gå videre til Aalborg Kommune. Denne procedure vil blive praktiseret i første omgang, og bestyrelsen håber og tror, at det forebyggende arbejde med at udbrede kendskabet til lokalplanen vil resultere i, at proceduren relativt sjældent skal tages i anvendelse. Område 1: Solbyen 1-40 Juridisk bindende bestemmelser Tage og tagrender

2 Tage udføres i rødt vingetegl, uden fals. Der må ikke etableres tagterrasser. Taghældningen må ikke ændres. Tagrender og nedløbsrør skal fremstå i umalet zink. Nedløbsrør udføres med svanehals og bløde bøjninger. Ventilationshatte, aftrækskanaler og lignende gennembrydninger i taget skal være af umalet zink, eller rødt tegl. Vindskeder og synlige spærender skal fremstå malet med en dækkende hvid eller sort maling, ens for de enkelte rækker. Facade Blank mur i rød tegl, i krydsforbandt med tilbagetrukken fuge. Fuger rækkevis ens i oprindelige farve. Gavlene ubrudte uden vinduer. Soklen må ikke bemales. Vinduer Vinduer skal fremstå med karme og rammer af træ, med dækkende hvid maling. Vindueshuller skal bevare sin oprindelige størrelse, og vinduesglasset skal fremstå transparent og utonet. Vinduerne skal være med lodret midtersprosse. Døre 2 delt dør i glas med ramme af træ malet med hvid dækkende maling. Tagvinduer Tagvinduerne skal fremstå ens indenfor en husrække med hensyn til størrelse og placering. De må ikke anbringes parvis, hverken i højden eller til siden. De må ikke overstige 78 cm i bredden og 140 cm i højden. Der må max være tre tagvinduer i hver tagflade pr. ejendom.der må ikke isættes vinduer i valme. I nr samt nr skal lille tagvindue over indgangsparti og trappe bevares med hensyn til størrelse og placering. Skorstene Skorstene må ikke nedlægges. Må kun genopføres, så de i det ydre fremstår murede ligesom facaden. Skorstene skal bevares med allikeriste. Trapper og indgang Den oprindelige udformning af adgangstrappen skal bevares. Trappens trin skal fremstå med gule klinker Gelænder, hvid- eller gråmalet fladjern. Ved kældertrappen firkantjern. Farven skal fremstå rækkevis ens. Der må ikke etableres vindfang, overdækning eller lignende ved indgangspartiet / døren. Centralt over indgangspartiet har der oprindeligt hængt en kugleformet lampe i opalhvidt glas. Denne anvendes så vidt det er muligt at anskaffe den. Alternativt anbefales gråmalet " albertslundlampe" Kviste Kviste må ikke etableres hvor de ikke har eksisteret oprindeligt. Haver

3 Der må ikke etableres parkering i forhaver. Forhaver skal have et grønt præg og beplantes med lave buske. Omfanget af flisebelægning må ikke overstige 50%, og må ikke bestå af asfalt. Der må ikke etableres garager, carporte, skure, halvtag, udestuer eller lignende på parcellerne. Dog må der i baghaverne opføres et mindre redskabsskur i tilknytning til hegn/hæk. Højden må ikke overstige hegnet eller hækkens højde, dog max. 1.8 m. Skuret må have en max. størrelse på 3 kvm. Hegn i skel Hegn i skel i forhaver skal være løvfældende, f. eks. naurhæk, evt. kombineret med en lav stensætning. I baghaver skal være løvfældende hegn eller som raftehegn med bark. Træer Beplantningen på egen grund må ikke være til gene for naboerne med hensyn til lys og skygge forhold. I de dele af haverne, der vender mod nord, øst eller vest må beplantningen inden for en afstand af 3 m. fra naboskel ikke have en højde, der overskrider 3 m. Inden for en afstand af 3 til 5 m. fra naboskel må beplantningen ikke have en højde der overskrider 8 m. Område 2: Solbyen 41-49: Juridisk bindende bestemmelser Tage og tagrender Tage udføres i rødt vingetegl, uden fals. Der må ikke etableres tagterrasser. Taghældningen må ikke ændres. Tagrender og nedløbsrør skal fremstå i umalet zink. Nedløbsrør udføres med svanehals og bløde bøjninger. Ventilationshatte, aftrækskanaler og lignende gennembrydninger i taget skal være af umalet zink, eller rødt tegl. Vindskeder og synlige spærender skal fremstå malet med en dækkende hvid eller sort maling, ens for de enkelte rækker. Facade Blank mur i rød tegl, i krydsforbandt med tilbagetrukken fuge. Fuger rækkevis ens i oprindelige farve. Gavlene ubrudte uden vinduer. Soklen må ikke bemales. Vinduer Vinduer skal fremstå med karme og rammer af træ, med dækkende hvid maling. Vindueshuller skal bevare sin oprindelige størrelse, og vinduesglasset skal fremstå transparent og utonet. Vinduerne skal være uden lodret midtersprosse. Stort vinduesparti med tværgående sprosse mod baghaven skal bevares med en enkelt glasdør placeret i venstre side set fra haven. Døre Skal bevares med smalt sidevindue med en vandret midtersprosse. Træet skal males med en dækkende hvid maling.

4 Tagvinduer Tagvinduerne skal fremstå ens indenfor en husrække med hensyn til størrelse og placering. De må ikke anbringes parvis, hverken i højden eller til siden. De må ikke overstige 78 cm i bredden og 140 cm i højden. Der må max være tre tagvinduer i hver tagflade pr. ejendom. Der må ikke isættes vinduer i valme. Skorstene Skorstene må ikke nedlægges. Må kun genopføres, så de i det ydre fremstår murede ligesom facaden. Skorstene skal bevares med allikeriste. Trapper og indgang Den oprindelige udformning af adgangstrappen skal bevares. Trappens trin skal fremstå med gule klinker Gelænder, hvid- eller gråmalet fladjern. Ved kældertrappen firkantjern. Farven skal fremstå rækkevis ens. Der må ikke etableres vindfang, overdækning eller lignende ved indgangspartiet / døren. Centralt over indgangspartiet har der oprindeligt hængt en kugleformet lampe i opalhvidt glas. Denne anvendes så vidt det er muligt at anskaffe den. Alternativt anbefales gråmalet " albertslundlampe Kviste Kviste må ikke etableres hvor de ikke har eksisteret oprindeligt. Eksisterende trekantede kviste mod syd bevares med hvidmalet lodret beklædning og rødt vingetegl på taget. Haver Der må ikke etableres parkering i forhaver. Forhaver skal have et grønt præg og beplantes med lave buske. Omfanget af flisebelægning må ikke overstige 50%, og må ikke bestå af asfalt. Der må ikke etableres garager, carporte, skure, halvtag, udestuer eller lignende på parcellerne. Dog må der i baghaverne opføres et mindre redskabsskur i tilknytning til hegn/hæk. Højden må ikke overstige hegnet eller hækkens højde, dog max. 1.8 m. Skuret må have en max. størrelse på 3 kvm. Hegn i skel Hegn i skel i forhaver skal være løvfældende, f. eks. naurhæk, evt. kombineret med en lav stensætning. I baghaver skal være løvfældende hegn eller som raftehegn med bark. Træer Beplantningen på egen grund må ikke være til gene for naboerne med hensyn til lys og skygge forhold. I de dele af haverne, der vender mod nord, øst eller vest må beplantningen inden for en afstand af 3 m. fra naboskel ikke have en højde, der overskrider 3 m. Inden for en afstand af 3 til 5 m. fra naboskel må beplantningen ikke have en højde der overskrider 8 m.

5 Område 3: Solbyen 55-77, Juridisk bindende bestemmelser Tage og tagrender Tage udføres i rødt vingetegl, uden fals. Der må ikke etableres tagterrasser. Taghældningen må ikke ændres. Tagrender og nedløbsrør skal fremstå i umalet zink. Ved indgangsparti males nedløbsrør i en dækkende blå maling NCS farvekode S.6030-R80b. Nedløbsrør udføres med svanehals og bløde bøjninger. Ventilationshatte, aftrækskanaler og lignende gennembrydninger i taget skal være af umalet zink, eller rødt tegl. Vindskeder og synlige spærender skal fremstå malet med en dækkende hvid eller sort maling, ens for de enkelte rækker. Facade Blank mur i rød tegl, i krydsforbandt med tilbagetrukken fuge. Fuger rækkevis ens i oprindelige farve. Gavlene ubrudte uden vinduer. Soklen må ikke bemales. Vinduer Vinduer skal fremstå med karme og rammer af træ, med dækkende hvid maling. Vindueshuller skal bevare sin oprindelige størrelse, og vinduesglasset skal fremstå transparent og utonet. Vinduerne skal være uden lodret midtersprosse mod forhaver og med én lodret midtersprosse mod baghaver. Døre Todelt dør i glas med rammer af træ. Træet skal males med en dækkende hvid maling. Tagvinduer Tagvinduerne skal fremstå ens indenfor en husrække med hensyn til størrelse og placering. De må ikke anbringes parvis, hverken i højden eller til siden. De må ikke overstige 78 cm i bredden og 140 cm i højden. Der må max være tre tagvinduer i hver tagflade pr. ejendom. Der må ikke isættes vinduer i valme. Skorstene Skorstene må ikke nedlægges. Må kun genopføres, så de i det ydre fremstår murede ligesom facaden. Skorstene skal bevares med allikeriste. Trapper og indgang Den oprindelige udformning af adgangstrappen skal bevares. Trappens trin skal fremstå med gule klinker Der må ikke etableres vindfang, overdækning eller lignende ved indgangspartiet / døren. Udendørs lampe placeres centralt over døren.

6 Kviste Kviste må ikke etableres hvor de ikke har eksisteret oprindeligt. Firkantede kviste mod vejen bevares i den oprindelige størrelse med hvidmalet, vandret profilbeklædning og flunke i umalet zink. Mod haven kan eksisterende kviste erstattes af altaner i lighed med de allerede etablerede, så de fremstår rækkevis ens. Haver Der må etableres parkering til én bil i forhaver, undtaget er husrækken , hvor der ikke må parkeres i forhaven. Forhaver skal have et grønt præg og beplantes med lave buske. Omfanget af flisebelægning må ikke overstige 50%, og må ikke bestå af asfalt. Der må ikke etableres garager, carporte, skure, halvtag, udestuer eller lignende på parcellerne. Dog må der i baghaverne opføres et mindre redskabsskur i tilknytning til hegn/hæk. Højden må ikke overstige hegnet eller hækkens højde, dog max. 1.8 m. Skuret må have en max. størrelse på 3 kvm. Hegn i skel Hegn i skel i forhaver skal være løvfældende, f. eks. naurhæk, evt. kombineret med en lav stensætning. I baghaver skal være løvfældende hegn eller som raftehegn med bark. Træer Beplantningen på egen grund må ikke være til gene for naboerne med hensyn til lys og skygge forhold. I de dele af haverne, der vender mod nord, øst eller vest må beplantningen inden for en afstand af 3 m. fra naboskel ikke have en højde, der overskrider 3 m. Inden for en afstand af 3 til 5 m. fra naboskel må beplantningen ikke have en højde der overskrider 8 m. Område 4: Solbyen 51-53, Juridisk bindende bestemmelser Tage og tagrender Tage udføres i rødt vingetegl, uden fals. Der må ikke etableres tagterrasser. Taghældningen må ikke ændres. Tagrender og nedløbsrør skal fremstå i umalet zink. Nedløbsrør udføres med svanehals og bløde bøjninger. Ventilationshatte, aftrækskanaler og lignende gennembrydninger i taget skal være af umalet zink, eller rødt tegl. Vindskeder og synlige spærender skal fremstå malet med en dækkende hvid eller sort maling, ens for de enkelte rækker. Facade Blank mur i rød tegl, i krydsforbandt med tilbagetrukken fuge. Fuger rækkevis ens i oprindelige farve. Gavlene ubrudte uden vinduer. Soklen må ikke bemales.

7 Vinduer Vinduer skal fremstå med karme og rammer af træ, med dækkende hvid maling. Vindueshuller skal bevare sin oprindelige størrelse, og vinduesglasset skal fremstå transparent og utonet. Vinduerne skal være med lodret midtersprosse mod forhaver. Vinduer mod baghaver skal være uden sprosser undtagen vinduer under kvist, der skal være med en lodret midtersprosse. Døre Skal bevares i træ med sidevindue i glas og vandret midter-sprosse. Træet skal males med en dækkende hvid maling. Tagvinduer Tagvinduerne skal fremstå ens indenfor en husrække med hensyn til størrelse og placering. De må ikke anbringes parvis, hverken i højden eller til siden. De må ikke overstige 78 cm i bredden og 140 cm i højden. Der må max være tre tagvinduer i hver tagflade pr. ejendom. Der må ikke isættes vinduer i valme. Skorstene Skorstene må ikke nedlægges. Må kun genopføres, så de i det ydre fremstår murede ligesom facaden. Skorstene skal bevares med allikeriste. Trapper og indgang Den oprindelige udformning af adgangstrappen skal bevares. Trappens trin skal fremstå med gule klinker Der må ikke etableres vindfang, overdækning eller lignende ved indgangspartiet / døren. Udendørs lampe placeres centralt over døren. Kviste Kviste må ikke etableres hvor de ikke har eksisteret oprindeligt. Firkantede kviste mod baghaven bevares i den oprindelige størrelse med hvidmalet, vandret profilbeklædning og flunke i umalet zink. Kan dog erstattes af altaner i lighed med de allerede etablerede, så de fremstår rækkevis ens. Haver Der må etableres parkering til én bil i forhaver, undtaget er husrækken 51-53, hvor der ikke må parkeres i forhaven. Forhaver skal have et grønt præg og beplantes med lave buske. Omfanget af flisebelægning må ikke overstige 50%, og må ikke bestå af asfalt. Der må ikke etableres garager, carporte, skure, halvtag, udestuer eller lignende på parcellerne. Dog må der i baghaverne opføres et mindre redskabsskur i tilknytning til hegn/hæk. Højden må ikke overstige hegnet eller hækkens højde, dog max. 1.8 m. Skuret må have en max. størrelse på 3 kvm. Hegn i skel Hegn i skel i forhaver skal være løvfældende, f. eks. naurhæk, evt. kombineret med en lav stensætning. I baghaver skal være løvfældende hegn eller som raftehegn med bark.

8 Træer Beplantningen på egen grund må ikke være til gene for naboerne med hensyn til lys og skygge forhold. I de dele af haverne, der vender mod nord, øst eller vest må beplantningen inden for en afstand af 3 m. fra naboskel ikke have en højde, der overskrider 3 m. Inden for en afstand af 3 til 5 m. fra naboskel må beplantningen ikke have en højde der overskrider 8 m. Dette dokument er sidst opdateret den 3. juni 2010

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Hasselvænget. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Vanløse. Bevaring m.v.

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Hasselvænget. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Vanløse. Bevaring m.v. KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. 334 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Hasselvænget Vanløse Bevaring m.v. Boligområde Februar 2001 Lokalplan nr. 334 Københavns Kommune Planorientering

Læs mere

Indsigelser og bemærkninger

Indsigelser og bemærkninger 1 Birte Schultz- Lorentzen, Hegnsvej 185, 2850 Nærum. Birte Schultz-Lorentzen fremfører, at det er upraktisk og forældet at foreskrive i 7.3, at der skal anvendes trækarme og rammer, ligesom den oprindelige

Læs mere

Ansøgning om planmæssig dispensation til nedrivning af bebyggelse på Hvissingegade 16.

Ansøgning om planmæssig dispensation til nedrivning af bebyggelse på Hvissingegade 16. Glostrup kommune, Plan Center for Miljø og Teknik Att.: Susanne.Norgaard@glostrup.dk D. 24. Februar 2015 Ansøgning om planmæssig dispensation til nedrivning af bebyggelse på Hvissingegade 16. Vi har netop

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Lyset. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Valby. Bevaring m.v. Boligområde.

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Lyset. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Valby. Bevaring m.v. Boligområde. KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. 270 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Lyset Valby Bevaring m.v. Boligområde KONGSBAK INFORMATIK Juni 1996 Ksbenhavns Kommunes Planorientering

Læs mere

LOKALPLAN 05-062 BOLIGER, SOLBYEN OG BUNDGÅRDSVEJ, HASSERIS

LOKALPLAN 05-062 BOLIGER, SOLBYEN OG BUNDGÅRDSVEJ, HASSERIS LOKALPLAN 05-062 BOLIGER, SOLBYEN OG BUNDGÅRDSVEJ, HASSERIS AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING SEPTEMBER 2005 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune, Teknisk Forvaltning, Stigsborg Brygge 5, Postboks 219,

Læs mere

BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE

BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE Katalog over udvendige bygningsdele omfattet af Lokalplanens og Foreningens bestemmelser. Lokalplan Grøndalsvænge nr. 297 af Maj 1999 Facaderegulativ

Læs mere

Teknisk Forvaltning foreslår følgende rettelser indarbejdet i den endelige lokalplan:

Teknisk Forvaltning foreslår følgende rettelser indarbejdet i den endelige lokalplan: 15. Endelig vedtagelse af Lokalplan 433 og tillæg nr. 17 til Kommuneplan 1988-98 for "Strandhaven": tæt-lav bebyggelse. (Tillægget nu ændret til tillæg nr. 6 til Kommuneplan 1995-2005). 01.02.05 P20/6092

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK November 2010 Til alle medlemmer i Grundejerforeningen Ullerødpark Endeligt materiale til afstemning Generalforsamling 2011 Bestyrelsen henvender sig hermed til alle grundejerforeningens medlemmer med

Læs mere

Eksisterende forhold mv. Kortbilag 8 og 9. Lundegården

Eksisterende forhold mv. Kortbilag 8 og 9. Lundegården Eksisterende forhold mv. Kortbilag 8 og 9. Lundegården 1. Lokalplanens formål, At fastlægge bebyggelsesregulerende bestemmelser for sommerhusområderne. At overføre de dele der er beliggende i landzone

Læs mere

Hvidovre d. 17/10-2014. Til Hvidovre kommune. Indsigelse vedr. forslag til lokalplan 134. Tak for fremsendt forslag til lokalplan 134.

Hvidovre d. 17/10-2014. Til Hvidovre kommune. Indsigelse vedr. forslag til lokalplan 134. Tak for fremsendt forslag til lokalplan 134. Fra: Sami Herrmann [mailto:samiherrmann@hotmail.com] Sendt: 17. oktober 2014 09:10 Til: Offentlig Postkasse By- og Teknikforvaltningen Emne: Høringssvar lokalplan 134 1. Hvidovre d. 17/10-2014 Til Hvidovre

Læs mere

Om- og Tilbygningsbestemmelser

Om- og Tilbygningsbestemmelser Om- og Tilbygningsbestemmelser Går du med overvejelser om at ombygge eller tilbygge, og er du i den forbindelse i tvivl om hvad du må, og ikke må? Så er dette siden for dig. Om- og tilbygningsbestemmelser

Læs mere

En rundtur i Lyset på godt og ondt

En rundtur i Lyset på godt og ondt En rundtur i Lyset på godt og ondt Inden for de seneste 5-7 år er der sket en kolossal udvikling i Lyset. Der er blevet solgt rigtig mange huse, og det har blandt andet betydet at nye ejere er gået i gang

Læs mere

LOKALPLAN 03-033 BOLIGOMRÅDE, STAMMEN 128-142 GISTRUP

LOKALPLAN 03-033 BOLIGOMRÅDE, STAMMEN 128-142 GISTRUP LOKALPLAN 03-033 BOLIGOMRÅDE, STAMMEN 128-142 GISTRUP AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING MAJ 2000 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, stier,

Læs mere

Den bevarende lokalplan. Værktøjskassen - redskaber til udarbejdelse af lokalplaner

Den bevarende lokalplan. Værktøjskassen - redskaber til udarbejdelse af lokalplaner Den bevarende lokalplan Værktøjskassen - redskaber til udarbejdelse af lokalplaner Planloven Kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for bl.a. sikring af kulturhistoriske bevaringsværdier, herunder

Læs mere

1. Gavle tilbygning mod vest Nuværende pkt /bilag 2 og 6 Rettelse af pkt /bilag 2 og 6

1. Gavle tilbygning mod vest Nuværende pkt /bilag 2 og 6 Rettelse af pkt /bilag 2 og 6 Ændringsforslag til Lokalplanforslag 244 for / Fornyet høring fra 8. december- 5. januar 2019 1. Gavle tilbygning mod vest Nuværende pkt. 6.2.1/bilag 2 og 6 Rettelse af pkt. 6.2.1/bilag 2 og 6 Enderækkehuse

Læs mere

Teknisk Forvaltning Side 1 KÆDEHUSE, SYVHØJVÆNGE NR. 90 222 ( LIGE NUMRE ) RETNINGSLINIER FOR BYGNINGSÆNDRINGER

Teknisk Forvaltning Side 1 KÆDEHUSE, SYVHØJVÆNGE NR. 90 222 ( LIGE NUMRE ) RETNINGSLINIER FOR BYGNINGSÆNDRINGER Teknisk Forvaltning Side 1 1. Generelle oplysninger 2. Overdækninger 3. Væg i carport 4. Dør og vinduespartier 5. Tilbygninger 6. Udestue 7. Tag med 18 tagrejsning Teknisk forvaltning Side 2 1. GENERELLE

Læs mere

Dør- og vinduespartier kan frit ændres, når blot nyt murværk udføres i gule sten. Træværket kan udføres i farver som fremgår af punkt B.

Dør- og vinduespartier kan frit ændres, når blot nyt murværk udføres i gule sten. Træværket kan udføres i farver som fremgår af punkt B. RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 13 B. RENDSAGERVEJ 2-100. SUCCES-HUSENE Farve Husets gavl, stern og udhæng A skal males i èn af de nedenstående farver. Husets carporte, garager,

Læs mere

Boligbebyggelse hjørnet af Ansgargade og Vesterbro.

Boligbebyggelse hjørnet af Ansgargade og Vesterbro. Boligbebyggelse hjørnet af Ansgargade og Vesterbro Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f eks om anvendelse, udstykning, vej-

Læs mere

MARIELYST KARAKTER OG KVALITET I SOMMERHUSOMRÅDET

MARIELYST KARAKTER OG KVALITET I SOMMERHUSOMRÅDET KARAKTER OG KVALITET I SOMMERHUSOMRÅDET Marielyst - Karakter og kvalitet i sommerhusområdet er udarbejdet af Guldborgsund Kommune, Stab og Plan i samarbejde med Hasløv & Kjærsgaard, Byplankonsulenter,

Læs mere

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 6 A. LØKKETOFTEN 1-55 OG 2-60 SAMT RENDSAGERVEJ 102-170. DESITA-HUSENE Farve Husets gavl og rem A skal males i èn af de nedenstående grundfarver.

Læs mere

Godkendelse af principper for Lokalplan 218, bevarende lokalplan for Phønixhusene langs Brostykkevej, og varsling af 14-forbud 342631

Godkendelse af principper for Lokalplan 218, bevarende lokalplan for Phønixhusene langs Brostykkevej, og varsling af 14-forbud 342631 Pkt.nr. 8 Godkendelse af principper for Lokalplan 218, bevarende lokalplan for Phønixhusene langs Brostykkevej, og varsling af 14forbud 342631 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik og

Læs mere

Lokalplan E4-2 Stationsbygningen i Stubbekøbing

Lokalplan E4-2 Stationsbygningen i Stubbekøbing STUBBEKØBING KOMMUNE Lokalplan E4-2 Stationsbygningen i Stubbekøbing August 2006 Kommunal planlægning Den kommunale planlægning er et led i en større sammenhæng. Siden 1974 er der i Danmark arbejdet med

Læs mere

1 matr. nr. 59 d dato: 8.11.79

1 matr. nr. 59 d dato: 8.11.79 1 matr. nr. 59 d dato: 8.11.79.THORØOYbE. opførelsesår: 1900 til/ombygning: antal etager/bygningsform: l etage, garage ~ngen gulvkote :

Læs mere

REGULATIV FOR. Andelsboligforeningen Skipperparken. 1. juni 2014. Erstatter alle tidligere udsendte

REGULATIV FOR. Andelsboligforeningen Skipperparken. 1. juni 2014. Erstatter alle tidligere udsendte REGULATIV FOR Andelsboligforeningen Skipperparken 1. juni 2014 Erstatter alle tidligere udsendte 1. Regler for faste og levende hegn. Farverne på boligforeningens bygninger er fastlagt af arkitektfirmaet

Læs mere

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004 Indhold Lokalplan nr. 1. 4-3 for et boligområde ved Bredekildevej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål 2 Lokalplanens

Læs mere

Som nævnt i beretningen på den ordinære generalforsamling i 1991, havde bestyrelsen,

Som nævnt i beretningen på den ordinære generalforsamling i 1991, havde bestyrelsen, Gendoptryk 1998 HUSEJERFORENINGEN HORSBRED Oktober 1991 TIL MEDLEMMERNE Som nævnt i beretningen på den ordinære generalforsamling i 1991, havde bestyrelsen, fra Vallensbæk Kommune, Teknisk Forvaltning,

Læs mere

Ørbækgårds allé område 6. Udgave af 23-05-2005 Oplæg til tjekliste omkring mulige fejl i boligen

Ørbækgårds allé område 6. Udgave af 23-05-2005 Oplæg til tjekliste omkring mulige fejl i boligen Nærværende liste er alene at betragte som vejledning omkring punkter til kontrol af hver enkelt bolig. Der vil selvfølgelig være variationer grundet det individuelle tilvalg til hver bolig, som gør at

Læs mere

B skal males i. C skal males

B skal males i. C skal males RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 21 C. RENDSAGERVEJ 11-283. SUCCES-HUSENE Farve Husets gavl, stern og udhæng A skal males i èn af de nedenstående farver. Husets carporte, garager,

Læs mere

Uddrag af Lokalplan 224 for den nordlige del af Hjortekær

Uddrag af Lokalplan 224 for den nordlige del af Hjortekær Uddrag af Lokalplan 224 for den nordlige del af Hjortekær Dette uddrag fra Lokalplan 224 fra maj 2011 omfatter de forhold der er gældende for AAB Afdeling 39 Delområde 3 Elementbyen Der findes både rækkehuse

Læs mere

Køge Boligselskab Havereglement for Hastrupvænget

Køge Boligselskab Havereglement for Hastrupvænget Køge Boligselskab Havereglement for Hastrupvænget Fælles bestemmelser: Ifølge Køge Kommunes lokalplan er det ikke lovligt at foretage haveudvidelser. Ændringer på udendørsarealer (undtagen levende hegn)

Læs mere

Åben, lav boligbebyggelse i Radalsgård II, Jyllinge.

Åben, lav boligbebyggelse i Radalsgård II, Jyllinge. STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSHMPUNG AF :. GUTldSØ kdtffnune KASSEKONTROLAFFARAT T 9 7)064 A GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 16 Åben, lav boligbebyggelse i Radalsgård II, Jyllinge. I henhold til kommuneplanloven

Læs mere

VEDRØRENDE PRINCIPIEL ANSØGNING OM NY BEBYGGELSE NAVNLØS / SCT. NICOLAJ GADE I VIBORG

VEDRØRENDE PRINCIPIEL ANSØGNING OM NY BEBYGGELSE NAVNLØS / SCT. NICOLAJ GADE I VIBORG Dato J.nr. Assistent Dir. tlf. E-mail 24. juli 2014 116843-218725 Birthe Lindgaard/HNI +45 88 91 94 19 bil@dahllaw.dk Viborg Kommune Prinsens Alle 5 8800 Viborg Att.: Ann Hamborg, Karl Johan Leegaard Jensen

Læs mere

for området mellem Trykkergang, Store Rådhusgade, Brogade og Bjerggade

for området mellem Trykkergang, Store Rådhusgade, Brogade og Bjerggade SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-9407 for området mellem Trykkergang, Store Rådhusgade, Brogade og Bjerggade BESKRIVELSE AF FORSLAGET Lokalplanforslaget omfatter et ældre centerområde med gode muligheder

Læs mere

Indsigelsesskema lokalplan 2013-11 Bevarende lokalplan for boliger på Søvej, Nr. Søby

Indsigelsesskema lokalplan 2013-11 Bevarende lokalplan for boliger på Søvej, Nr. Søby Indsigelsesskema lokalplan 2013-11 Bevarende lokalplan for boliger på Søvej, Nr. Søby Indsigelser til forslag til lokalplan nr. 2013-11 Bevarende lokalplan for boliger på Søvej, Nr. Søby Sag nr. 01.02.05-P16-9-13

Læs mere

1. HUSORDEN. 2. Generelt

1. HUSORDEN. 2. Generelt Husorden afd. 15 1. HUSORDEN Store Tingbakke, Vodskov 2. Generelt Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Store Tingbakke, hvor

Læs mere

Ansøgning om principiel godkendelse af udstykningsforslag til et nyt sommerhusområde

Ansøgning om principiel godkendelse af udstykningsforslag til et nyt sommerhusområde Syddjurs Kommune 29. april 2011 Ansøgning om principiel godkendelse af udstykningsforslag til et nyt sommerhusområde ved Egnsmark. Ejer af ejendommen Palle G. Jensen og EBA Invest Aps Erik Bo Andersen

Læs mere

Standardbeskrivelse og tilvalg

Standardbeskrivelse og tilvalg Standardbeskrivelse og tilvalg Flyvestation Værløse Østre Kvarter på Laanshøj Sirius Allé Østre Allé Sirius Allé Sirius Allé Østre Allé Østre Allé Flyvestation Værløse Udsigten N 1 3 57 59 153 m 2 D 122

Læs mere

LOKALPLAN 2A5-1 BOLIGOMRÅDE NUUSSUAQ VEST

LOKALPLAN 2A5-1 BOLIGOMRÅDE NUUSSUAQ VEST LOKALPLAN 2A5-1 BOLIGOMRÅDE NUUSSUAQ VEST NUUP KOMMUNEA FORVALTNINGEN FOR TEKNIK OG MILJØ FEBRUAR 2000 VEJLEDNING En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, stier, veje o.s.v.

Læs mere

På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen

På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Bilag 9 Forslag til ændringer På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen 5 præcisering af fordeling

Læs mere

Grundejerforeningen Landsbyen GENERALFORSAMLING

Grundejerforeningen Landsbyen GENERALFORSAMLING Grundejerforeningen Landsbyen GNRALFORSAMLING Mandag den 16. marts 2009 kl. 19.30 Ishøj Skole, klasselokale 4 (hvor vi plejer at være), Ishøj Bygade 74, 2635 Ishøj Landsby. RFRAT http://www.geocities.com/gf_landsbyen

Læs mere

LOKALPLAN 2-19 Tagboliger på Nylandsvej

LOKALPLAN 2-19 Tagboliger på Nylandsvej LOKALPLAN 2-19 Tagboliger på Nylandsvej KØGE KOMMUNE 1987 LOKALPLAN 2-19 TAGBOLIGER VED NYLANDSVEJ INDHOLD side Redegørelsen... 3 Forhold til anden planlægning 5 Retsvirkninger... 8 Lokalplanen... 11 Lokalplan

Læs mere

bilag til: Standardprojekter Lokalplan 1.33

bilag til: Standardprojekter Lokalplan 1.33 bilag til: Standardprojekter Lokalplan 1.33 bebyggelsen Jægerbuen delområde A i lokalplan 1.33 Standardprojekter for Jægerbuen (område A) shøj Kommune 2004 Standarprojekter: nr. 1 Farver 6.4 nr. 2, pergola

Læs mere

Fuglebjerg Kommune. Bevaringsvejledning for Vinstrup

Fuglebjerg Kommune. Bevaringsvejledning for Vinstrup Fuglebjerg Kommune Bevaringsvejledning for Vinstrup Indledning... 2 Bebyggelse generelt... 2 Husets tag...3 Stråtag... 3 Teglsten... 4 Skifer... 5 Cementsten... 5 Tjærepap... 5 Eternit... 5 Andre tagmaterialer...

Læs mere

Lokalplan 367. Gyldenlundsvej 43-57

Lokalplan 367. Gyldenlundsvej 43-57 Lokalplan 367 Gyldenlundsvej 43-57 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FORLOKALPLAN 367 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING

Læs mere

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen.

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. 1 Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. er en rækkehusbebyggelse med 4431 boliger, opført 1977-1979. Bebyggelsesplanen er fastlagt i byplanvedtægt nr. 11. endvidere er området

Læs mere

Lokalplan nr. 7.1 Kolonihaver i Gurre

Lokalplan nr. 7.1 Kolonihaver i Gurre Lokalplan nr. 7.1 Kolonihaver i Gurre INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning...3 Lokalplanens bagggrund...3 Lokalplanens indhold...4 Lokalplanens forhold til anden planlægning...5 Lokalplanens retsvirkninger...5

Læs mere

Min 30 cm Max 50 cm. O Overdækning til f.eks. Skraldespand, Cykler. 185 cm Indgang og skur. Nabo Indgang og skur. Nabo Indgang og skur. L Vindue.

Min 30 cm Max 50 cm. O Overdækning til f.eks. Skraldespand, Cykler. 185 cm Indgang og skur. Nabo Indgang og skur. Nabo Indgang og skur. L Vindue. Nabo verdækning til f.eks. Skraldespand, Cykler Nabo Nabo indue B 102 m 2 = 10 meter C : ængde af indgangspartiet. fhænger af placeringen af gas og vandventilen (stophanen) i det lukkede vindfang. B: ængde

Læs mere

FACADEREGULATIV FOR STRANDVEJSKVARTERET

FACADEREGULATIV FOR STRANDVEJSKVARTERET Facaderegulativ 1. udkast til trykning FACADEREGULATIV FOR STRANDVEJSKVARTERET Facaderegulativet indeholder regler om facader, vinduer og døre. Det er også her du kan læse om franske altaner, tagvinduer,

Læs mere

Retningslinier for individuel råderet

Retningslinier for individuel råderet LINDESKOVEN Afdelingsbestyrelsen - Afdeling 32 Østre Lindeskov 209-2600 Glostrup Tlf.: 43 43 17 21 En afdeling under Glostrup Boligselskab Retningslinier for individuel råderet vedrørende hegn, låger,

Læs mere

Indsigelsesskema lokalplan 2010-02 Sommerhusområde ved Dyreborg

Indsigelsesskema lokalplan 2010-02 Sommerhusområde ved Dyreborg Indsigelsesskema lokalplan 2010-02 Sommerhusområde ved Dyreborg Indsigelser til forslag til lokalplan nr. 2010-02 Sommerhusområde ved Dyreborg Sag nr. 01.02.05-P16-11 Høringsperiode: 20. september 2011

Læs mere

Velkommen. Mosede Bypark. til nye beboere i grundejerforeningen. Vesthegnet Blåhegnet Damhaven

Velkommen. Mosede Bypark. til nye beboere i grundejerforeningen. Vesthegnet Blåhegnet Damhaven Velkommen til nye beboere i grundejerforeningen Mosede Bypark Vesthegnet Blåhegnet Damhaven Velkommen til Grundejerforeningen Mosede Bypark. Vi håber at du/i bliver glade for at bo her. Grundejerforeningen:

Læs mere

HAVEREGULATIV. Generelt for haverne

HAVEREGULATIV. Generelt for haverne Afdeling Langhusene HAVEREGULATIV Haveregulativet er et supplement til afdelingens gældende vedligeholdelsesreglement, råderetsreglement og husorden. Generelt for haverne Ændringer omfattet at dette regulativ

Læs mere

DEKLARATION. 1. Området.

DEKLARATION. 1. Området. DEKLARATION 1. Området. Underskrevne ejer af ejendommene matr. 77c, 77e, 77s, 77t, 77u, 77v, 77x, 77y, 77z og 77i, Strandgårde m.m., Holmsland Klit sogn forpligter herved mig og efterfølgende ejere og

Læs mere

Overtrædelse af Deklarationen Grundejerforeningen RØNNEHOLTPARKEN. Temaaften den 30. september 2010

Overtrædelse af Deklarationen Grundejerforeningen RØNNEHOLTPARKEN. Temaaften den 30. september 2010 Overtrædelse af Deklarationen Grundejerforeningen RØNNEHOLTPARKEN Temaaften den 30. september 2010 Dagsorden Introduktion til og baggrund for afholdelse af Temaaften Udvalgte brud på Deklarationen til

Læs mere

Rammer for hvad der må bygges i haven

Rammer for hvad der må bygges i haven Rammer for hvad der må bygges i haven Kære beboer i Kongshvileparken I denne informationsfolder tager bestyrelsen fat på et af de problemer, der gentagende gange er blevet drøftet på beboermøderne, og

Læs mere

FÆLLES GÅRDHAVE Hothers Plads karreen Mimersgade 100-118, Midgårdsgade 1-15, Hothers Plads 1-35 og Borgmestervangen 8-22

FÆLLES GÅRDHAVE Hothers Plads karreen Mimersgade 100-118, Midgårdsgade 1-15, Hothers Plads 1-35 og Borgmestervangen 8-22 FORSLAG FÆLLES GÅRDHAVE Hothers Plads karreen Mimersgade 100-118, Midgårdsgade 1-15, Hothers Plads 1-35 og Borgmestervangen 8-22 Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 6. juni 2011 at sende dette forslag

Læs mere

Ordensregler for Afdeling 2 - Vesteralle:

Ordensregler for Afdeling 2 - Vesteralle: «Lejekontrakt_Navn» «Lejekontrakt_Medunderskriv» «Lejekontrakt_CO» «Lejekontrakt_Adresse» «Lejekontrakt_Lokalby» «Lejekontrakt_Postby» Dato DAB Ordensregler for Afdeling 2 - Vesteralle: Generelt Der skal

Læs mere

LOKALPLANFOLDER. Uddrag af Københavns kommunes Lokalplan nr. 299 Bekendtgjort 24. September 1998

LOKALPLANFOLDER. Uddrag af Københavns kommunes Lokalplan nr. 299 Bekendtgjort 24. September 1998 LOKALPLANFOLDER Uddrag af Københavns kommunes Lokalplan nr. 299 Bekendtgjort 24. September 1998 Bestyrelsen ønsker med denne lokalplanfolder er at tydeliggøre den del af lokalplanen, som vedrører Hvidkildehusene.

Læs mere

LOKALPLAN 10-004 BRANDSTATION AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING SEP 1978

LOKALPLAN 10-004 BRANDSTATION AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING SEP 1978 I LOKALPLAN 10-004 BRANDSTATION M.V. AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING SEP 1978 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E REDEGØRELSE Side Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens forhold til øvrig

Læs mere

Området mellem Paltholmvej, Gammelgårdsvej og Frederiksborgvej.

Området mellem Paltholmvej, Gammelgårdsvej og Frederiksborgvej. Til: Planudvalget U D K A S T Udkast til nye lokalplanbestemmelser for Farum erhvervsområde øst for Gammelgårdsvej. Dato: 2. marts 2011 Sags id: 190-2008-10408 Dokument: 190-2011-35681 By, Erhverv og Natur

Læs mere

Beboermøde om. Åbrinkens fremtidige udvikling og lokalplan

Beboermøde om. Åbrinkens fremtidige udvikling og lokalplan Åbrinkens Grundejerforening Beboermøde om Åbrinkens fremtidige udvikling og lokalplan Den 30. oktober 2017 kl. 19.30 21.30 i Geels Kirkesal Pbv. Lokalplanudvalget 1 Åbrinkens fremtidige udvikling og lokalplan

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

REDEGØRELSE. Rettelsesblad. Lokalplan 053 Boligområde ved Herluf Trolles Vej EU - 05.01.2015 LOKALPLANENS FORMÅL

REDEGØRELSE. Rettelsesblad. Lokalplan 053 Boligområde ved Herluf Trolles Vej EU - 05.01.2015 LOKALPLANENS FORMÅL Rettelsesblad Lokalplan 053 Boligområde ved Herluf Trolles Vej EU - 05.01.2015 REDEGØRELSE LOKALPLANENS FORMÅL Næstved Byråd ønsker med denne lokalplan, at aflyse ældre utidssvarende deklarationer på området,

Læs mere

Rettelsesblad. ØK / Byråd 041 Gallemarkskvarteret Næstved

Rettelsesblad. ØK / Byråd 041 Gallemarkskvarteret Næstved Bevaringsværdige bygninger er markeret med en rød farve på kortbilag 3 til lokalplanen. Disse bygninger er omfattet af bestemmelser for bebyggelses udformning og fremtræden i 8.1-8.40 Miljøunderstøttende

Læs mere

LOKALPLAN 11.33 for 10 nye rækkehuse ved Porsvej

LOKALPLAN 11.33 for 10 nye rækkehuse ved Porsvej LOKALPLAN 11.33 for 10 nye rækkehuse ved Porsvej Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. GREVE KOMMUNE

Læs mere

I forbindelse med nybygning og ændringer af eksisterende bygninger er der en række regler man skal være opmærksom på.

I forbindelse med nybygning og ændringer af eksisterende bygninger er der en række regler man skal være opmærksom på. I forbindelse med nybygning og ændringer af eksisterende bygninger er der en række regler man skal være opmærksom på. De overordnede regler er beskrevet i Ballerup kommunes LOKALPLAN NR: 059, der gælder

Læs mere

Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS

Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS Lokalplanområdets beliggenhed i Hals HALS KOMMUNE JUNI 2000 INDHOLD HVAD ER EN LOKALPLAN?...II LÆSEVEJLEDNING...II REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANENS BAGGRUND...

Læs mere

LOKALPLAN 32 - for et ornrade mellem Falledvej og

LOKALPLAN 32 - for et ornrade mellem Falledvej og DRAG0R KOMMUNE LOKALPLAN 32 - for et ornrade mellem Falledvej og Kalvebodvej ( Mg5llevang ) LOKALPLANENS BAGGRUND Baggrunden for nærværende lokalplan er et ønske om at ligestille Dragør kommunes 3 kolonihaveområder

Læs mere

Bilag 4. Opsumering af forslag til ændringer i lokalplanforslaget, lokalplantegninger og skyggediagrammer.

Bilag 4. Opsumering af forslag til ændringer i lokalplanforslaget, lokalplantegninger og skyggediagrammer. Bilag 4. Opsumering af forslag til ændringer i lokalplanforslaget, lokalplantegninger og skyggediagrammer. NOTAT Bestemmelse Nuværende ordlyd Forslag til justering 4 Vejforhold Stk. 2. Vejadgange og overkørsler

Læs mere

Havereglement for Hastrup Huse

Havereglement for Hastrup Huse Havereglement for Hastrup Huse INDHOLD Hegn mellem lejemål.. 2 Hæk omkring lejemål.. 2 Græsarealer på lejemål.. 3 Markise. 3 Drivhuse 3 Udestuer.. 4 Afskærmning af altaner. 6 Højde på træer og buske..

Læs mere

LOKALPLAN NR. 137 FOR ET FRITIDSOMRÅDE VED GESTENVEJ 51

LOKALPLAN NR. 137 FOR ET FRITIDSOMRÅDE VED GESTENVEJ 51 LOKALPLAN NR. 137 FOR ET FRITIDSOMRÅDE VED GESTENVEJ 51 Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i Kommuneplanen udlagt som en del af

Læs mere

Indstilling. Kirkegårdsvej 2-6. Århus C opførelse af 4-etages boligbebyggelse. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 7.

Indstilling. Kirkegårdsvej 2-6. Århus C opførelse af 4-etages boligbebyggelse. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 7. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 7. maj 2007 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Kirkegårdsvej 2-6. Århus C opførelse af 4-etages boligbebyggelse med parkeringskælder

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. Indsigelser/bemærkninger til lokalplanforslag nr. 1-107B Boligområde vest for Kongevejen i Blovstrød

NOTAT. Allerød Kommune. Indsigelser/bemærkninger til lokalplanforslag nr. 1-107B Boligområde vest for Kongevejen i Blovstrød NOTAT Allerød Kommune Forvaltningen Plan og Byg Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Indsigelser/bemærkninger til lokalplanforslag nr. 1-107B Boligområde vest

Læs mere

BILAG 03_Ændringsskema

BILAG 03_Ændringsskema BILAG 03_Ændringsskema Forvaltningens ændringsforslag i forbindelse med den endelige vedtagelse. Oversigt over forslag til ændringer af forslag til lokalplan 193 for Fuglebakkebebyggelsen og forslag til

Læs mere

LOKALPLAN 94. Stenhuggergrunden Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 94. Stenhuggergrunden Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 94 Stenhuggergrunden Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1995 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Guide til byggesager

Guide til byggesager Guide til byggesager Et hurtigt overblik I denne pjece har vi beskrevet de vigtigste regler, du skal huske på, før du går i gang med at bygge. Du finder også eksempler på de tegninger, du skal sende med

Læs mere

Lokalplan 11.41. Udvidelse af Hundige Lilleskole GREVE KOMMUNE RÅDHUSHOLMEN 10 2670 GREVE TLF 43 97 97 97

Lokalplan 11.41. Udvidelse af Hundige Lilleskole GREVE KOMMUNE RÅDHUSHOLMEN 10 2670 GREVE TLF 43 97 97 97 Lokalplan 11.41 Udvidelse af Hundige Lilleskole GREVE KOMMUNE RÅDHUSHOLMEN 10 2670 GREVE TLF 43 97 97 97 Lokalplanen er udarbejdet af Teknisk Forvaltning i Greve Kommune. Offentlig fremlæggelse Lokalplanen

Læs mere

Lokalplan 230- Forslag

Lokalplan 230- Forslag Lokalplan 230- Forslag Boliger ved Søbjergvej Haraldsted Sø oktober 2009 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse,

Læs mere

Humleby's lokalplan Københavns Kommune

Humleby's lokalplan Københavns Kommune Humleby's lokalplan Københavns Kommune Lokalplan nr. 268 Lokalplan for området begrænset af Vesterfælledvej, nordskellet af ejendommen matr.nr.225 Udenbys Vester Kvarter, København, nord og vestskellet

Læs mere

Lokalplan nr. 26. Boligområde ved Arresøgaard

Lokalplan nr. 26. Boligområde ved Arresøgaard Lokalplan nr. 26 Boligområde ved Arresøgaard 27.09.1995 STEMPELMÆRKE YKUN GtøUMGT MÉttAFSTEMRUNG Af DOMM RKOWTOHETS KASSEKONTROLAPPARAT ' LOKALPLAN NR. 26 for en del af matr.nr. 48a og del ad matr.nr.

Læs mere

HUSORDEN Gældende for Vanggården afd. 23, beliggende Stenbjergvej i Aalborg Øst.

HUSORDEN Gældende for Vanggården afd. 23, beliggende Stenbjergvej i Aalborg Øst. HUSORDEN Gældende for Vanggården afd. 23, beliggende Stenbjergvej i Aalborg Øst. Bebyggelsen består af rækkehuse med tilknyttede haver og skure, samt fælles parkeringsområder og grønne arealer. Alle vil

Læs mere

REVIDERING AF LOKALPLAN 316.2

REVIDERING AF LOKALPLAN 316.2 OPFATTELSER OG OPFORDRINGER VEDRØRENDE REVIDERING AF LOKALPLAN 316.2 SOLRØD STRAND GRUNDEJERFORENING 28. JUNI 2015 1 INDLEDNING Formålet med den nugældende lokalplan 316.2 og tidligere 316 lokalplaner

Læs mere

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 1C. Huse med grundmur og murede gavltrekanter Kategori 1C Stråtækt heltag med spidsgavle

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 1C. Huse med grundmur og murede gavltrekanter Kategori 1C Stråtækt heltag med spidsgavle Hæfte 1C Huse med grundmur og murede gavltrekanter Kategori 1C Stråtækt heltag med spidsgavle Fra omkring år 1850 blev det almindeligt at mure gavltrekanterne fuldt op på nye huse. Facademurene er som

Læs mere

NB.: Godkendt på afdelingsmøde den 4. april 2006 og ændret den 26. februar 2007

NB.: Godkendt på afdelingsmøde den 4. april 2006 og ændret den 26. februar 2007 Side 1 af 5 Tillæg til vedligeholdelsesreglement Model A Råderetsregler samt ordens- og vedligeholdelsesregler for udendørsarealer for afdeling 766, Humlekærgård i Køge NB.: Godkendt på afdelingsmøde den

Læs mere

TILLÆGSREFERAT PLAN & MILJØUDVALGET

TILLÆGSREFERAT PLAN & MILJØUDVALGET TILLÆGSREFERAT PLAN & MILJØUDVALGET den 16.08.2011 i Mødelokale 2 Afbud Ingen SAGSOVERSIGT 21 Ringen 6, Esbjerg - Ændring af tagdækning... 3 22 Opførelse af carport/redskabsrum på Matrosvænget 106, 6710

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2015

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2015 14.09.2015 NYHEDSBREV SEPTEMBER 2015 Konklusion på efterårs-syn af boliger og fællesarealer. For 14 dage siden gennemgik bestyrelsen tilstanden af alle boliger og fællesarealer, fælleshus og miljøskuret.

Læs mere

Ringbanen Oktober 2004. Ny Ellebjerg Station

Ringbanen Oktober 2004. Ny Ellebjerg Station Ringbanen Oktober 2004 Ny Ellebjerg Station Forplads A : Før og efter. Parkeringspladsen er privat og ikke til offentlig parkering Forplads A : før Ny Ellebjerg Station Banedanmark bygger Ny Ellebjerg

Læs mere

Parkbohusene 6 energi-0 boliger i ét plan til familier med handicappede børn.

Parkbohusene 6 energi-0 boliger i ét plan til familier med handicappede børn. Lejerbos første Energi-0 boliger ligger i Taastrup Parkbohusene 6 energi-0 boliger i ét plan til familier med handicappede børn. Afdeling 61-1 Lejerbo Høje Taastrup Forvaltningsgruppe Storkøbenhavn Gl.

Læs mere

Charlottehøj Himmerland Boligforening, afdeling 15. Udendørs råderet udvendige forbedringer og forandringer

Charlottehøj Himmerland Boligforening, afdeling 15. Udendørs råderet udvendige forbedringer og forandringer Charlottehøj Himmerland Boligforening, afdeling 15 Udendørs råderet udvendige forbedringer og forandringer Udendørs råderet I denne folder har vi samlet en række eksempler på udvendige forbedringer/forandringer,

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation fra lokalplan til udskiftning af vinduer m.v. i Vordingborg Kommune.

AFGØRELSE i sag om dispensation fra lokalplan til udskiftning af vinduer m.v. i Vordingborg Kommune. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 29. august 2014 J.nr.: NMK-33-02167 Ref.: lismb-nmkn AFGØRELSE i sag om dispensation fra lokalplan til udskiftning af vinduer

Læs mere

Lokalplan nr. 086-620

Lokalplan nr. 086-620 Lokalplan nr. 086-620 Bolig ved Ribelandevej Tønder TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Marts 2015 2 Indhold VEJLEDNING HVAD ER EN LOKALPLAN?... 4 LÆSEVEJLEDNING... 4 OFFENTLIGGØRELSE AF PLANFORSLAG... 4 INDSIGELSER,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 62 FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE I HOUVIG HOLMSLAND KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 62 FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE I HOUVIG HOLMSLAND KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62 FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE I HOUVIG HOLMSLAND KOMMUNE Hvad er en lokalplan En lokalplan er en plan for et mindre område i kommunen. Meningen med at udarbejde en lokalplan er: 1. at sikre kvalitet

Læs mere

Endelig vedtagelse af Lokalplan 127 - Bevarende bestemmelser for rækkehusene Kløverprisvej 15-61 og 24-70 634071

Endelig vedtagelse af Lokalplan 127 - Bevarende bestemmelser for rækkehusene Kløverprisvej 15-61 og 24-70 634071 Pkt.nr. 7 Endelig vedtagelse af Lokalplan 127 Bevarende bestemmelser for rækkehusene Kløverprisvej 1561 og 2470 634071 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik og Miljøudvalget, at anbefale

Læs mere

Perspektiv set fra Sct. Annæ plads Eksisterende forhold

Perspektiv set fra Sct. Annæ plads Eksisterende forhold Bilag1 Perspektiv set fra Sct. Annæ plads Eksisterende forhold Perspektiv set fra Nyhavn Eksisterende forhold Perspektiv set fra Nyhavn Fremtidige forhold N Nr. 11 Nr. 13 Nr. 15 Toldbodgade Situationsplan

Læs mere

Lokalplan nr. 133. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling April 2002. Nyborg Friskole

Lokalplan nr. 133. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling April 2002. Nyborg Friskole Lokalplan nr. 133 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling April 2002 Nyborg Friskole 1 Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund... 4 Lokalplanens indhold... 5 Forhold til anden planlægning...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 225 For et område ved Rylevænget i Alsønderup Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Denne lokalplan er udarbejdet af Lyngby-Taarbæk Kommune, Teknisk Forvaltning, november 2006.

Indholdsfortegnelse. Denne lokalplan er udarbejdet af Lyngby-Taarbæk Kommune, Teknisk Forvaltning, november 2006. !"! #!$% # Indholdsfortegnelse Baggrund for lokalplan... 1 Lokalplanens indhold... 6 Lokalplanens forhold til anden planlægning... 11 Lokalplanens retsvirkninger... 12 Lokalplanens bestemmelser... 13 Denne

Læs mere

Projekt. Opførelse af arkitekttegnet funkishus Gøngehusvej 254

Projekt. Opførelse af arkitekttegnet funkishus Gøngehusvej 254 Projekt Opførelse af arkitekttegnet funkishus Gøngehusvej 254 Beskrivelse af ønsket opførelse af enfamiliehus Oversigt over omkringliggende bebyggelse, arkitektur og landskab Projektets idé og tanke Huset:

Læs mere

LOKALPLAN NR. 265. for et erhvervsområde ved Milnersvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 265. for et erhvervsområde ved Milnersvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 265 for et erhvervsområde ved Milnersvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

fsb bellahøj husorden for bellahøj

fsb bellahøj husorden for bellahøj fsb bellahøj husorden for bellahøj Rådhuspladsen 59 1550 København V tel 3313 2144 fax 3314 1260 www.fsb.dk februar 2014 HUSORDEN FOR BELLAHØJ Afdelingsbestyrelsen og ejendomskontoret byder dig velkommen

Læs mere