Område Asgård. Område Midt. Vil anvende pengene til: Udgift til konsulent, underviser og rådgiver samt til kurser. Hvem: Asgård Børnehus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Område Asgård. Område Midt. Vil anvende pengene til: Udgift til konsulent, underviser og rådgiver samt til kurser. Hvem: Asgård Børnehus"

Transkript

1 Område Asgård Asgård Børnehus Udgift til konsulent, underviser og rådgiver samt til kurser. Asgård Børnehus ønsker, at begrebet inklusion bliver en naturlig tilgang i deres pædagogiske arbejde. De vil anvende Suzanne Krogh som konsulent, rådgiver og underviser til at sætte processer i gang, samt gennemføre en udviklingsproces i personalegruppen til at indarbejde metoder og faglighed i forhold til inklusionsbegrebet. De ønsker en fælles forståelse og viden om inklusion i personalegruppen. Spiren/Tigerbo Oplægsholdere/konsulenter. Vikardækning. Spiren/Tigerbo ønsker at blive inspireret/hjulpet til en bedre evalueringskultur, for at kunne skabe meningsfulde fællesskaber, hvor alle børn føler sig inkluderet. De ønsker at udvikle inklusionsforståelsen, så deres didaktiske overvejelser bygger på den inkluderende forståelse og viser sig i de pædagogiske aktiviteter og fællesskaber. Moseengens Børnehus Oplægsholdere og vikardækning. Moseegnens Børnehus vil undersøge, hvordan børn deltager i såvel de voksnes planlagte aktiviteter, som børnenes egne og spontane lege. De ønsker, at flere børn deltager i legene og at børnene får mulighed for at udvikle et mere alsidigt og nuanceret lege og bevægelsesmønster. Område Midt Mælkebøtten Vuggestuen Udgifter til indretning og aktivitetsmidler. Vuggestuen Mælkebøtten vil skabe zoner, der indbyder til leg og læring på tværs af stuerne. De vil skabe et område, hvor de kan fordybe sig uforstyrret med mindre grupper. De vil skabe en fordybelseszone med fokus på musik og motorik for de mindre børn. Børnehaven Konsulentudgifter, vikardækning, mini ipads. Børnehaven Mælkebøtten vil nå frem til en bevidsthed omkring deres automatiserende rutiner, så de får fokus på den indvirkning, det Side 1 af 11

2 Indsatsgruppe brumbassestuen Konsulentudgifter, vikardækning, 1 mini ipad. har på de enkelte børn i grupperne. De vil løbende se på børnegruppen, om den ændrer sig, så de også skal ændre/justere praksis. Mælkebøtten indsatsgruppen ønsker at blive endnu mere bevidste om, hvordan de kan inkludere børn fra indsatsgruppen bedre i hele huset for at skabe bedre børnefællesskaber og bedre kontakt til både andre børn og voksne. Frændehus Inspirationsdag til eksperimentarium, undervisning og personale-timer. Leje af spejderhytte, indkøb af science-materialer. Oplægsholder om konflikthåndtering. Tid til planlægning, dokumentation og refleksion. Frændehus ønsker et inkluderende forældresamarbejde. De vil have beskrevet deres upåagtede faglighed. De vil have, at børn og personale konfliktløser inkluderende. Og de vil arbejde med science arbejdsmetoder i hverdagens planlægning for, at børnene bliver mere undersøgende. Idrætsbørnehaven Konsulent og foredragsudgifter. Pædagogisk dag samt forplejning. Indkøb af cykeltrailer og et aktionkamera (Go Pro Kamera) Idrætsbørnehaven ønsker, at hele personalet tilegner sig en bredere viden og teori om inklusion. De vil kunne koble inklusion og natur sammen med idræt, leg og bevægelse. De vil bruge naturen til at lære børnene om sociale spilleregler, så de forstår og accepterer hinandens forskelligheder. De ønsker, at alle opnår ejerskabsfølelse for projektet. Tumlehuset Vikartimer, forældreforedrag, forældresamtaler, refleksion samt planlægning. Tumlehuset ønsker at skabe sammenhæng mellem forældrenes forståelse af kerneopgaven samt kerneydelser i Tumlehuset og de politiske og forvaltningsmæssige krav til inklusion og læring. De vil skabe fælles udgangspunkt og samarbejde for pædagogiske mål og indsatser mellem personale og forældre. De ønsker større forældreinddragelse til opnåelse af deres læringsmål. Side 2 af 11

3 Svalen Aktionslærings-/inklusionsforløb. Ekstern underviser. Vikartimer. 1 stk. videokamera. Øget forbrug af forskellige papir/farvepatroner/ litteratur/artikler mm.. Igennem to aktionslæringsforløb, et i vuggestuen og et i børnehaven, ønsker Svalen at få en større viden om den interaktion, der sker mellem børnene, når de leger ikke voksenstyret lege, med fokus på inklusion og eksklusion. De vil se på, hvordan pædagogerne agerer som aktører i børnenes leg og undersøge, hvad læringsmiljøet skal kunne for at understøtte de gode legeprocesser. Solstrålen Vikardækning, materialer, 3 ipads, litteratur, frikøb af aktionstovholder. Solstrålen ønsker at skabe miljøer, hvor drengegruppens behov for udvikling og læring sættes i fokus. Der skal være aktiviteter, der skaber fordybelse for drengegruppen, så drengene føler sig set og hørt. Der skal skabes en atmosfære i børnehaven, hvor det er muligt for børn fra specielgruppen at deltage. De voksne skal blive mere opmærksomme på egne handlinger og praksis. Solstrålen ønsker at skabe sammenhæng mellem vuggestuen og specielgruppen. Derfor vil de skabe læringsmiljøer med fokus på sanseintegration og fordybelse. Område Nord Børnehuset Firkløveret Børnehuset Firkløveret Børnehuset Firkløveret Dør, materialer, vikardækning. Vikardækning og oplæg af Inge Schou Larsen Børnehuset Firkløveret ønsker at skabe en legepladskultur, der inkluderer alle børns ønsker og behov for et godt udeliv og hvor de voksne har tid og mulighed for at være til stede i legen med børnene. Personalet er nysgerrigt på, hvad indretning af legepladsen har af betydning for børnenes lege og fællesskaber på legepladsen og de voksnes roller i dette. Børnehuset Firkløveret ønsker at skabe en struktur og organisering imellem de voksne i vuggestuen, der bidrager til et inkluderende børnefællesskab. De vil undersøge om de voksnes rollefordeling og skift bidrager til inkluderende børnefællesskaber eller ej. Målet er at give inspiration til, hvordan de voksnes rollefordeling kan skabe mere ro hos børnene samt inspiration til børnenes søvn, opvågning, spisning og til nye aktiviteter. Side 3 af 11

4 Børnehuset Firkløveret 2 kufferter, 8 ekstra store bamsevenner, 120 små bamsevenner, personalemøde og forældremøde med Rikke Bille. Børnehuset Firkløveret ønsker at skabe bedre børnefællesskaber. De vil guide børnene til at blive mere opmærksomme på hinanden samt gøre de voksne bedre til at høre det enkelte barns stemme i fællesskabet. Børnehuset Firkløveret vil skabe gode børnefællesskaber, hvor der er færre konflikter og alvorlige drillerier. Børnene skal have opmærksomhed på hinandens følelser og skal have konkrete handlemuligheder til at hjælpe og trøste hinanden. Rishøjens dagpleje Rishøjens Børnehus Videokamera og stativ. Indkøb af 3-4 babyslynger. Oplægsholder omkring betydningen af en tidlig tilknytning. Personaletimer, oplægsholder, ændring af institutionens indretning/rammer. De ekstra kr. vil de bruge på en skurvogn. Rishøjens dagpleje ønsker at undersøge, hvilke former for opstartsbesøg, der skaber den bedste tidlige tilknytning mellem barn og dagplejen, for at barnet bliver en del af fællesskabet i dagplejen. De ønsker at tænke modtagelse på nye måder og sikre en bedre relation mellem barn og dagplejer i starten. Personalet oplever, at det er svært at imødekomme aktivitetstilbuddet særligt omkring de store børn i børnehaven. De vil opnå ny erkendelse som fagpersoner ift egne roller i det pædagogiske arbejde og skabe et mere alsidigt fokus på at tilbyde en inkluderende relationspraksis. De vil købe en skurvogn for at kunne benytte legepladsen året rundt. Fogedgården 2x oplægsholdere, vikartimer, ekstra p- møde, udetøj og materialer. Fogedgården vil observere og evaluere på, hvordan børnene leger. De vil starte med at klarlægge de strategier, som de anvender for at skabe lege, få børn med i lege og få børnene til at tage flere med i deres lege. Vestergårdens Børnehave Møbler, f.eks. transportale rumdelere, skillevægge med støjdæmpning til indretning af læringsmiljøer. Vil yderligere have penge til at ansætte en indretningskonsulent. Vestergårdens Børnehave ønsker at skabe små inkluderende legefællesskaber i deres fælles rum, der giver børnene ro til fordybelse. De er optaget af de fysiske og sociale læringsmiljøers indflydelse på børns leg, læring og udvikling. Vestergårdens Børnehave er interesseret i at skabe bedre indretning med fokus på støjdæmpning og bedre legemiljøer. Side 4 af 11

5 Dagplejen Ejby Vikardækning, konsulentbistand og personalemøde. Dagplejen Ejby ønsker at skabe bedre forudsætninger for en god og inkluderende overgang fra dagplejen til Vestergårdens Børnehave. De vil gerne opnå tryghed ved opstart hos børn og forældre. Projektet skal munde ud i en folder til forældrene, der konkret beskriver, hvordan Vestergårdens Børnehave arbejder med overgangen. Område Syd Holmebækkens Børnehus Freelance kunstpædagog, indsamling af diverse genbrugs og restmaterialer. 2-3 mini ipads med simkort. Hjælp til færdiggørelse af rapport. Holmebækkens Børnehus ønsker at blive bedre til at skabe eksperimenterende og legende processer i hverdagen. Med en freelance kunstpædagog ønsker de introduktion/inspiration til mere kreative arbejdsprocesser i arbejdet med børns fantasi og kreativitet. De ønsker, at børnene oplever medbestemmelse og betydning i en gruppe samt at der opstår inkluderende fællesskaber på baggrund af kreative opgaver. Solsikken Konsulentbistand og vikardækning. Solsikken vil igennem en konsulent have hjælp til at gøre pædagogisk idræt til en bevidst del af deres praksis. Samt hjælp til at få beskrevet hvordan de arbejder med pædagogisk idræt. De ønsker, at personalet får tid til at planlægge og reflektere over egen praksis dokumentere og evaluere. Alkereden Alkestrup Dagpleje Indkøb af udstyr. Alkestrup Dagpleje ønsker at anvende udstyr, der styrker mulighederne for at skabe et bedre motorisk læringsforløb, samt øger mulighederne for et bedre udeliv og gode naturoplevelser. De vil have et læringsmiljø, hvor der er muligheder for alle børnene. Alkestrup vil lave projekter og motorikdage, der har særlig fokus på krop og bevægelse, samt de sociale kompetencer. Alkereden Vikartimer, 2 ipads med 3G Medarbejderne i Alkereden ønsker at kunne gå fra til at reflektere og observere. De vil undersøge hvor in- og ekskluderende de er i Side 5 af 11

6 hverdagens faste rutiner ud fra barn/barn, barn/medarbejder og forældre/medarbejder. Ved at reflektere over deres rutiner, kultur og regler, ønsker de at skabe de bedste deltagelsesmuligheder for børnene. Dagplejen Herfølge Asgård Konsulent og Marte Meo terapeuter. Dagplejen Herfølge Asgård ønsker hjælp til deres refleksionskultur og deres praksis. De er nysgerrige på, hvordan de skaber refleksionskultur i det enkelte dagplejehjem og i det større fællesskab i Legestuen. De vil styrke det enkelte barns selvværd, selvfølelse og empati overfor andre børn. Område Søndre Hastrup Regnbuen Til dækning af kursusdag om sunshine circles theraplay og løn til 20 personaler, der deltager i kursusdagen. Indsatsen henvender sig til de voksnes måde at agere på i modtagelsen af børnene. Regnbuen ønsker at opleve, at alle personaler har samme viden og tilgang til børnene og at de arbejder ud fra samme metode. Regnbuen vil arbejde med, at alle børn skal føle sig modtaget og velkomne i institutionen, når de møder, og at alle børn er en del af fællesskabet i løbet af dagen. Regnbuen ønsker, at modtagelsen er ens, uanset hvilken voksen, barnet møder. Valhalla Valhalla Valhalla Indkøb af 15 puky løbecykler og 15 cykelhjelme. Legetøj, legemøbler, møbler Valhalla ønsker at anvende cyklerne til en gruppe drenge i udsatte positioner. De vil arbejde med drengene i naturen som ramme, i forbindelse med at cykle til og fra og cykle i selve skoven. Målet med aktiviteten er at styrke kropsbevidstheden; motorik og sansemotorik, sproget, fælles opmærksomhed, sociale relationer og børnenes kendskab til naturen. Med nyt inventar ønsker Valhalla at tilbyde børnegruppen differentierede læringsmiljøer for mere fordybelse, udvikling og inklusion. De ønsker at give en mere alsidig og hensigtsmæssig indretning, der giver plads til både de stille piger og de vilde drenge. Valhalla vil tage på inspirationsbesøg hos andre institutioner i Køge og Gladsaxe. Side 6 af 11

7 Valmuen Valmuen Nyt mobilt inventar. Valmuen ønsker at give børnegruppen 4-6 år god mulighed for leg, læring, udvikling og trivsel. På grund af at deres plads er trang, vil Valmuen skabe nye organisatoriske løsninger. De vil tilgodese børn i udsatte positioner. De vil undersøge, om konflikterne og forstyrrelserne imellem børnene bliver mindre. Valmuen Indkøb af legeting til legeplads: Cykler, indianertelt, stylter, opvaskebaljer, wc skamler, kridtspande, bolde, ski, små hammere og en høvlbænk. Valmuen ønsker at sikre lige deltagelsesmuligheder/udfordringer på legepladsen i tidsrummet 12 14, hvor der ofte er for få personaler ude. Samtidigt ønsker de at minimere konflikterne og optimere børnenes leg og motoriske udvikling igennem flere legeting. Igennem flere legeting vil de undersøge, om alle børn er en del af fællesskabet og om der bliver skabt flere legerelationer. Labyrinten Afholdelse af konferencedag, der dækker ophold og konsulentbistand for 23 personer i Labyrinten. Labyrinten ønsker at skabe sammenhæng og fælles forståelse af Labyrintens profil i forhold til viden, faglighed og organisering, så der er en sammenhæng mellem Labyrintens indsatser og den samlede inklusionsstrategi i Køge. De ønsker viden om arbejdsmetoder, der understøtter en klar og defineret proces. Ligeså vil de have klarhed over intern og ekstern dokumentation, for at styrke forældreinddragelsen. Område Vest Område Vest Aktionslæringsprojekt med Inge Schoug og vikardækning. Område Vest vil skabe større nysgerrighed på egen praksis. Forankring af lokale indsatser med fokus på inklusion. Side 7 af 11

8 Perlen Dagskursus omkring sanseintegration med børneergoterapeut Connie Nissen samt vikardækning Perlen oplever mange konflikter og højt støjniveau blandt børnene i garderoben. Derfor ønsker de at blive klogere på, hvad der sker i garderoben blandt børnene og inddrage en sansemotorisk praksis til gavn for børn i udsatte positioner. De ønsker, at det at være i garderoben skal være en god oplevelse for børn og voksne. Møllehøj Vuggestuen Børnehaven Opkvalificering af vuggestuens medarbejdere i forhold til leg og børnefælles-skaber. Indkøb af faglitteratur til medarbejderne. Dækning af vikarudgifter Eksperimenter der skaber mere inklusion og bedre struktur for børnene på legepladsen. Samt til vikardækning for at frikøbe pædagogerne til eksperimenter og til opkvalificering. Møllehøj vuggestue er nysgerrige på, hvordan de kan ændre legekulturen mellem pædagogerne og børnene. De har fokus på at lave aktiviteter med henblik på nærmeste udviklingszone det fælles tredje. De ønsker inspiration ude fra f.eks. fra legefabrikken. Møllehøj Børnehave vil have inspiration og redskaber til at skabe inkluderende tilbud om eftermiddagen. De ønsker at blive bedre til at skabe aktiviteter, der samler børnene, samtidigt med at de voksne stadig har tid til de børn, der ikke kan blive i aktiviteterne så længe. Dueslaget Uddanne hele personalet indenfor ICDP. Dueslaget ønsker større forældresamarbejde og mere fordybelse hos børnene. De vil gerne uddannes til inklusion og ønsker en højere faglighed blandt personalet. De ønsker at blive den bedste daginstitution i Køge Kommune. Guldminen Opførelse af et udeværksted samt indretning med høvlebænke. Bygning af et stort, men lavt cykelskur. Indkøb af høvlebænke, værktøj m.m. Indlægning af strøm samt opsætning af plader i og isolering af nuværende cykelskur. Med et udeværksted ønsker Guldminen at give børnene mulighed for at indgå i mindre grupper. Det vil være et pædagogisk rum med plads til fordybelse. Udeværkstedet vil gøre Guldminen mere fleksible i forhold til kapacitetstilpasning, som gør, at børnene oplever mindre stres. Målet med skuret er at skabe bedre trivsel og udviklingsmuligheder. At kunne dele børnene noget mere, så børnene får bedre trivsel og flere udviklingsmuligheder. De vil anvende cykelskuret som rum til en lille gruppe børn. Side 8 af 11

9 Gørslev Børnehus Kursus 37 timer børneyoga, samt vikardækning. Gørslev Børnehus ønsker, at børnene ved hjælp af yoga i mindre grupper, og gerne sammen med børn de ikke så ofte leger sammen med, vil blive en del af fællesskabet på en ny måde. Igennem børneyoga ønsker Gørslev Børnehus at øge børnenes selvværd og styrkelse af sociale færdigheder. Vemmedrup børnehave Oplægsholdere/videnspersoner, løn, forplejning, grej til kommunikation og dokumentation. Vemmedrup børnehave ønsker flere muligheder for relationer, mere elastik i forhold til den anden, styrke fællesskabsfølelsen. Styrke børnenes rummelighed i forhold til hinanden og forældrene. Der skal gøres opmærksomt på og styrke forældrenes oplevelse af, at de ressourcer de har, kan bidrage til en inkluderende kultur i børnehaven og udenfor. Dagplejen Vemmedrup /Lellinge Vikarudgifter og udgifter til fremstilling og præsentation af Dokumentation fra hverdagspraksis Dagplejen ønsker at udvikle eget sprog for at kunne dokumentere deres hverdagspraksis på en anderledes måde. De ønsker øget fokus på kvalitet samt børns muligheder for deltagelse i børnefællesskaber i hverdagspraksis. Desuden ønsker de en øget bevidsthed på eget sprogvalg. Dagplejen Borup og Bjæverskov Bolde, trampoliner, faldskærme, balancebaner, måtter, sansebaner med mere. Med et fokus på krop og bevægelse vil Dagplejen Borup og Bjæverskov udforske børnefællesskaberne og undersøge, hvordan de voksne kan skabe gode relationer og gode fællesskaber. Fællesskaberne skal være til gavn for alle børn, så de føler, de hører til, bliver set, hørt og forstået. Selvejende institutioner BlåbærHuset Uddannelsespakke med Gerlev Legepark, der bl.a. indeholder: BlåbærHuset ønsker en ændret bevægelseskultur, og deres mål er glade børnefællesskaber. Målet opnås ved, at de Side 9 af 11

10 - Møde med konsulent om indretning ude og inde + 2 x legedage. - 2 x ½ uddannelsesdage for personalegruppen. - Kompendium og en trækvogn med redskaber. Med mere voksne skal være mere legende med børnene. Dette bidrager til et bedre samarbejde og mere fokus på at hjælpe hinanden og til at få blik for hinandens ressourcer i børnegruppen. Fuglevænget Materialer til fri for mobberi, forældretemaaftner, personaletimer til forældreaftner, Susanne Krogh på personaledagen i Fuglevænget vil skabe forståelse for forskellighed og fremme det inkluderende fællesskab hos børn, medarbejdere og forældre. Deres mål er at skabe en ny inklusionskultur i institutionen og få forældre med i dette, f.eks. legeaftaler, deltagelse i institutionens projekter, etc.. Lyngens Børnehave 6 kameraer af typen Tuff- Cam2. 2 stk. Easi Scope til diverse undersøgelser. 1 bærbar computer/tablet. Lyngens Børnehave ønsker at deres børn skal være en nødvendig og vigtig del af hverdagens gøremål. De ønsker at skabe en værdifuld hverdag for børnene i forhold til at kunne skabe positive relationer og blive social kompetent. De vil i højere grad dokumentere børnenes gøremål igennem børnenes øjne. Olympen Et læringsrum: Materialer, legetøj, håndværksmæssige foranstaltninger, konsulentbistand, og løn til personalet for en lørdag. Olympen ønsker at skabe et læringsrum, som nøglen til mere pædagogisk kvalitet, der skal sikre arbejdet med de seks læreplanstemaer året igennem. Samt give mulighed for inklusion af alle børn i Olympen. Sct. Georgsgården Til vikardækning og teknik: f.eks. apple tv, kabler og sikkerhedscovers til IPADS med mere. Sct. Georgsgården ønsker at give alle børn, særligt dem, som står lidt udenfor fællesskabet, mulighed for at deltage i en nytænkende aktivitet med henblik på fællesskab og samarbejde. Målet er at give børnene mulighed for at opnå popularitet og fællesskabsfølelse igennem andre aktiviteter end de klassiske såsom fodbold. Side 10 af 11

11 Børnehuset Torpegården Inventar og pædagogiske beskæftigelsesmaterialer. Kursus. Børnehuset Torpegården ønsker en udvikling af deres brobygning i vuggestuen og børnehaven. Der skal skabes et læringsmiljø, hvor materialer og redskaber er til rådighed, så der gives mulighed for at blive inspireret til en pædagogisk udvikling på tværs af stuer og alder. Parallelt skal der arbejdes på at skabe en fælles kultur i forhold til inklusion. Troldehøjen Oplæg ved Suzanne Krogh omkring De pædagogiske rutiner samt børns forskellige arenaer. Det skal også dække ekstra personaleforbrug i forb. med øgede mødeaktivitet med forældrene. Oplægget ved Suzanne skal sætte et fælles fokus og forståelse for de pædagogiske rutiners værdi og vigtigheden i, at barnets arenaer har en fælles forståelse. Mødeaktiviteten mellem forældre og personalet skal sætte fokus på enkelte emner og drøfte de forskellige perspektiver, forældre og personaler kan have. Ølsemagle Børnegård At personalet kan gå fra til observationer, optagelser, børneinterview, dokumentation, undrende og undersøgende beskrivelser, opdagelser, refleksioner og evalueringer. Ølsemagle Børnegård vil undersøge, hvordan de kan støtte børnene i deres fri leg på legepladsen, så alle børn er inkluderet og er en del af et fællesskab. De vil undersøge, hvad der sker, hvis de sætter It legetøj ud i børnenes fri leg. Puljestyret institutioner Gemsevejen 2 ipads, 2 diktafoner, litteratur samt 2 ekstra p- møder. Vikardækning. Gemsevejen vil blive endnu bedre til at kommunikere åbent og anerkendende, og derved blive bedre rollemodeller for børnene. Samtidigt vil de styrke børnenes indbyrdes kommunikation og sætte fokus på de historier omhandlende børnegruppen, som de vil fortælle til børn og forældre. Side 11 af 11

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012 Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 De overordnede rammer for dagtilbudsområdet...4 Børne- og Ungepolitikken...4 Aftalestyring... 4 Udviklingsplan

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner Vision for børneområdet i Hellested Børnelivet i Hellested tager udgangspunkt i de unikke muligheder vores nærområde tilbyder. Naturen og idrætsfaciliterne har en stor plads i børnenes

Læs mere

Virksomhedsplan 2014 For Nr. Søby børnehave

Virksomhedsplan 2014 For Nr. Søby børnehave Virksomhedsplan 2014 For Nr. Søby børnehave Indholdsfortegnelse Forvaltningens forord Side 3 Årsberetning Side 4 Data Side 8 Status på egne indsatsområder Side 9 Temaer 2012-2015 Side 11 Indsatsområder

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING

VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING København, 17. November 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE DEMOKRATISK DANNELSE 2 TRIVSEL OG SUNDHED 2 FORÆLDRESAMARBEJDE 3 BARNETS ALSIDIGE UDVIKLING FRITIDSPÆDAGOGISK UDVIKLING

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011 Dagtilbud

Kvalitetsrapport 2011 Dagtilbud Kvalitetsrapport 2011 Dagtilbud 1 Kvalitetsrapport for 2011 For dagtilbuddene i Fredensborg Kommune Center for Skoler og Dagtilbud Børn, Kultur og Sundhed Fredensborg Kommune 1. udgave september 2012 2

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

Lokal udviklingsplan for. Langenæsen 2013-14. Dagtilbud 109

Lokal udviklingsplan for. Langenæsen 2013-14. Dagtilbud 109 Langenæsen Dagtilbud 109 Forord Langenæsens lokale udviklingsplan (LUP) er en strategiplan for bestyrelse, ledelse og personale i dagtilbuddet. LUP en skal være retningsgivende og styrende for arbejdet

Læs mere

Læreplan Egernhuset 2012

Læreplan Egernhuset 2012 Læreplan Egernhuset 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3-4 Tema 1: Alsidig personlige udvikling 5-9 Tema 2: Sociale kompetencer 10-13 Tema 3: Sproglig udvikling 14-17 Tema 4: Krop og bevægelse 18-21 Tema

Læs mere

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud Inklusion i Dagtilbud og Skole Center for Skole og Dagtilbud 2014 1 Inklusion i Egedal Kommune En vision og strategi om inkluderende fællesskaber Kære læser Du har sikkert haft oplevelser med flere forskellige

Læs mere

Lemvig Kommune. Kvalitetsrapport 2009/10. Dagtilbud

Lemvig Kommune. Kvalitetsrapport 2009/10. Dagtilbud Lemvig Kommune Kvalitetsrapport 2009/10 Dagtilbud Dagplejen Lemvig, Nørlem Børnehave, Børnegården, Sct. Georgsgården, Menighedsvuggestuen, Menighedsbørnehaven, Thyborøn Børnecenter, Børnehuset Harboøre,

Læs mere

Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur.

Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur. Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur. Forord: Denne rapport, eller lille historie, som det måske nok er blevet til, er en fortælling om Askelundens forandringsproces,

Læs mere

Virksomhedsplan. Jebjerg Børnehus

Virksomhedsplan. Jebjerg Børnehus Virksomhedsplan for Jebjerg Børnehus Data: Antal børn 0-2 år: Vuggestue / Dagpleje 3-6 år: Børnehave Normering i 2008: 76 Ledelse Specialgrupper Specialgrupper Specialgrupper Specialgrupper Personale Institutionsleder

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Bækdalen.

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Bækdalen. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Bækdalen. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

DII SKOVSLOTTET SKOVRIDERVEJ 20, 8000 ÅRHUS LÆREPLAN

DII SKOVSLOTTET SKOVRIDERVEJ 20, 8000 ÅRHUS LÆREPLAN DII SKOVSLOTTET SKOVRIDERVEJ 20, 8000 ÅRHUS LÆREPLAN Indholdsfortegnelse: Indledning Hverdagsliv og læring (Definition) Vores læringssyn Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog

Læs mere

Klar til skole og fritidshjem

Klar til skole og fritidshjem Klar til skole og fritidshjem Læringsparathed og motivation inden skolestart Center for skoler og dagtilbud Indholdsfortegnelse Klar til skole og fritidshjem 4 Sociale kompetencer 5 Krop og Bevægelse 6

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr. og By: Tlf.nr.: Institutionens E-mail: Hjemmeside adr.: Institutionsleder: Kommunal: Privat: Regional:

Læs mere

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen 1. Indledning og formål Virksomhedsplan, pædagogisk læreplan og udviklingsplan for den integrerede institution Børnehuset Ådalen Vores virksomhedsplan er en ramme

Læs mere

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 2 Velkommen til fremtidens dagtilbud Det, du nu læser, er Holbæk Kommunes Strategi for fremtidens dagtilbud. I 2012 vedtog Holbæk Kommune en

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

ET BILLEDE AF KVALITETEN I GREVE KOMMUNES DAGTILBUD 3 DET SAMLEDE BILLEDE 4 RAMMERNE FOR DAGTILBUD I GREVE KOMMUNE 8 BØRNENES TRIVSEL OG UDVIKLING 17

ET BILLEDE AF KVALITETEN I GREVE KOMMUNES DAGTILBUD 3 DET SAMLEDE BILLEDE 4 RAMMERNE FOR DAGTILBUD I GREVE KOMMUNE 8 BØRNENES TRIVSEL OG UDVIKLING 17 FÆLLES KVALI TETSRAPPORT ET BILLEDE AF KVALITETEN I GREVE KOMMUNES DAGTILBUD NOVEMBER 2010 CENTER FOR DAGTILBUD INDHOLD ET BILLEDE AF KVALITETEN I GREVE KOMMUNES DAGTILBUD 3 DET SAMLEDE BILLEDE 4 RAMMERNE

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger

Faglige kvalitetsoplysninger Faglige kvalitetsoplysninger 2012 Status på dagtilbudsområdet 1/26 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 SAMMENFATTENDE VURDERING AF DAGTILBUDSOMRÅDET... 4 STATUS PÅ NY OMRÅDESTRUKTUR... 4 OPDELING AF DE

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år 1 BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år forblad 2 3 00 INSTITUTIONSPOLITISKE MÅL At Ballerup børn har Kommunes et sundt plan miljø for og

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014

Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014 Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Indledning og læsevejledning... 5 Læsevejledning...7 Rammer... 9

Læs mere

Læreplaner. En vejledning til det pædagogiske personale i Dagtilbud Version 2/Januar 2013. Dagtilbudsafdelingen

Læreplaner. En vejledning til det pædagogiske personale i Dagtilbud Version 2/Januar 2013. Dagtilbudsafdelingen Læreplaner En vejledning til det pædagogiske personale i Dagtilbud Version 2/Januar 2013 Dagtilbudsafdelingen Indhold Indledning... 3 Lys i Øjnene... 3 1. Overordnede krav og forventninger.... 4 Rum for

Læs mere

LEG MED VISION BEVÆGELSESKULTUR I DAGINSTITUTIONEN

LEG MED VISION BEVÆGELSESKULTUR I DAGINSTITUTIONEN LEG MED VISION BEVÆGELSESKULTUR I DAGINSTITUTIONEN katrine bertelsen og METTE MUNK Tekst: Katrine Bertelsen, 7266 5243, kbe@ucsyd.dk og Mette Munk, 7266 5247, mmj@ucsyd.dk Billeder: Steen Olsson Layout

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr. og By: Tlf.nr.: Institutionens E-mail: Hjemmeside adr.: Institutionsleder: Kommunal: Privat: Regional:

Læs mere