Område Asgård. Område Midt. Vil anvende pengene til: Udgift til konsulent, underviser og rådgiver samt til kurser. Hvem: Asgård Børnehus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Område Asgård. Område Midt. Vil anvende pengene til: Udgift til konsulent, underviser og rådgiver samt til kurser. Hvem: Asgård Børnehus"

Transkript

1 Område Asgård Asgård Børnehus Udgift til konsulent, underviser og rådgiver samt til kurser. Asgård Børnehus ønsker, at begrebet inklusion bliver en naturlig tilgang i deres pædagogiske arbejde. De vil anvende Suzanne Krogh som konsulent, rådgiver og underviser til at sætte processer i gang, samt gennemføre en udviklingsproces i personalegruppen til at indarbejde metoder og faglighed i forhold til inklusionsbegrebet. De ønsker en fælles forståelse og viden om inklusion i personalegruppen. Spiren/Tigerbo Oplægsholdere/konsulenter. Vikardækning. Spiren/Tigerbo ønsker at blive inspireret/hjulpet til en bedre evalueringskultur, for at kunne skabe meningsfulde fællesskaber, hvor alle børn føler sig inkluderet. De ønsker at udvikle inklusionsforståelsen, så deres didaktiske overvejelser bygger på den inkluderende forståelse og viser sig i de pædagogiske aktiviteter og fællesskaber. Moseengens Børnehus Oplægsholdere og vikardækning. Moseegnens Børnehus vil undersøge, hvordan børn deltager i såvel de voksnes planlagte aktiviteter, som børnenes egne og spontane lege. De ønsker, at flere børn deltager i legene og at børnene får mulighed for at udvikle et mere alsidigt og nuanceret lege og bevægelsesmønster. Område Midt Mælkebøtten Vuggestuen Udgifter til indretning og aktivitetsmidler. Vuggestuen Mælkebøtten vil skabe zoner, der indbyder til leg og læring på tværs af stuerne. De vil skabe et område, hvor de kan fordybe sig uforstyrret med mindre grupper. De vil skabe en fordybelseszone med fokus på musik og motorik for de mindre børn. Børnehaven Konsulentudgifter, vikardækning, mini ipads. Børnehaven Mælkebøtten vil nå frem til en bevidsthed omkring deres automatiserende rutiner, så de får fokus på den indvirkning, det Side 1 af 11

2 Indsatsgruppe brumbassestuen Konsulentudgifter, vikardækning, 1 mini ipad. har på de enkelte børn i grupperne. De vil løbende se på børnegruppen, om den ændrer sig, så de også skal ændre/justere praksis. Mælkebøtten indsatsgruppen ønsker at blive endnu mere bevidste om, hvordan de kan inkludere børn fra indsatsgruppen bedre i hele huset for at skabe bedre børnefællesskaber og bedre kontakt til både andre børn og voksne. Frændehus Inspirationsdag til eksperimentarium, undervisning og personale-timer. Leje af spejderhytte, indkøb af science-materialer. Oplægsholder om konflikthåndtering. Tid til planlægning, dokumentation og refleksion. Frændehus ønsker et inkluderende forældresamarbejde. De vil have beskrevet deres upåagtede faglighed. De vil have, at børn og personale konfliktløser inkluderende. Og de vil arbejde med science arbejdsmetoder i hverdagens planlægning for, at børnene bliver mere undersøgende. Idrætsbørnehaven Konsulent og foredragsudgifter. Pædagogisk dag samt forplejning. Indkøb af cykeltrailer og et aktionkamera (Go Pro Kamera) Idrætsbørnehaven ønsker, at hele personalet tilegner sig en bredere viden og teori om inklusion. De vil kunne koble inklusion og natur sammen med idræt, leg og bevægelse. De vil bruge naturen til at lære børnene om sociale spilleregler, så de forstår og accepterer hinandens forskelligheder. De ønsker, at alle opnår ejerskabsfølelse for projektet. Tumlehuset Vikartimer, forældreforedrag, forældresamtaler, refleksion samt planlægning. Tumlehuset ønsker at skabe sammenhæng mellem forældrenes forståelse af kerneopgaven samt kerneydelser i Tumlehuset og de politiske og forvaltningsmæssige krav til inklusion og læring. De vil skabe fælles udgangspunkt og samarbejde for pædagogiske mål og indsatser mellem personale og forældre. De ønsker større forældreinddragelse til opnåelse af deres læringsmål. Side 2 af 11

3 Svalen Aktionslærings-/inklusionsforløb. Ekstern underviser. Vikartimer. 1 stk. videokamera. Øget forbrug af forskellige papir/farvepatroner/ litteratur/artikler mm.. Igennem to aktionslæringsforløb, et i vuggestuen og et i børnehaven, ønsker Svalen at få en større viden om den interaktion, der sker mellem børnene, når de leger ikke voksenstyret lege, med fokus på inklusion og eksklusion. De vil se på, hvordan pædagogerne agerer som aktører i børnenes leg og undersøge, hvad læringsmiljøet skal kunne for at understøtte de gode legeprocesser. Solstrålen Vikardækning, materialer, 3 ipads, litteratur, frikøb af aktionstovholder. Solstrålen ønsker at skabe miljøer, hvor drengegruppens behov for udvikling og læring sættes i fokus. Der skal være aktiviteter, der skaber fordybelse for drengegruppen, så drengene føler sig set og hørt. Der skal skabes en atmosfære i børnehaven, hvor det er muligt for børn fra specielgruppen at deltage. De voksne skal blive mere opmærksomme på egne handlinger og praksis. Solstrålen ønsker at skabe sammenhæng mellem vuggestuen og specielgruppen. Derfor vil de skabe læringsmiljøer med fokus på sanseintegration og fordybelse. Område Nord Børnehuset Firkløveret Børnehuset Firkløveret Børnehuset Firkløveret Dør, materialer, vikardækning. Vikardækning og oplæg af Inge Schou Larsen Børnehuset Firkløveret ønsker at skabe en legepladskultur, der inkluderer alle børns ønsker og behov for et godt udeliv og hvor de voksne har tid og mulighed for at være til stede i legen med børnene. Personalet er nysgerrigt på, hvad indretning af legepladsen har af betydning for børnenes lege og fællesskaber på legepladsen og de voksnes roller i dette. Børnehuset Firkløveret ønsker at skabe en struktur og organisering imellem de voksne i vuggestuen, der bidrager til et inkluderende børnefællesskab. De vil undersøge om de voksnes rollefordeling og skift bidrager til inkluderende børnefællesskaber eller ej. Målet er at give inspiration til, hvordan de voksnes rollefordeling kan skabe mere ro hos børnene samt inspiration til børnenes søvn, opvågning, spisning og til nye aktiviteter. Side 3 af 11

4 Børnehuset Firkløveret 2 kufferter, 8 ekstra store bamsevenner, 120 små bamsevenner, personalemøde og forældremøde med Rikke Bille. Børnehuset Firkløveret ønsker at skabe bedre børnefællesskaber. De vil guide børnene til at blive mere opmærksomme på hinanden samt gøre de voksne bedre til at høre det enkelte barns stemme i fællesskabet. Børnehuset Firkløveret vil skabe gode børnefællesskaber, hvor der er færre konflikter og alvorlige drillerier. Børnene skal have opmærksomhed på hinandens følelser og skal have konkrete handlemuligheder til at hjælpe og trøste hinanden. Rishøjens dagpleje Rishøjens Børnehus Videokamera og stativ. Indkøb af 3-4 babyslynger. Oplægsholder omkring betydningen af en tidlig tilknytning. Personaletimer, oplægsholder, ændring af institutionens indretning/rammer. De ekstra kr. vil de bruge på en skurvogn. Rishøjens dagpleje ønsker at undersøge, hvilke former for opstartsbesøg, der skaber den bedste tidlige tilknytning mellem barn og dagplejen, for at barnet bliver en del af fællesskabet i dagplejen. De ønsker at tænke modtagelse på nye måder og sikre en bedre relation mellem barn og dagplejer i starten. Personalet oplever, at det er svært at imødekomme aktivitetstilbuddet særligt omkring de store børn i børnehaven. De vil opnå ny erkendelse som fagpersoner ift egne roller i det pædagogiske arbejde og skabe et mere alsidigt fokus på at tilbyde en inkluderende relationspraksis. De vil købe en skurvogn for at kunne benytte legepladsen året rundt. Fogedgården 2x oplægsholdere, vikartimer, ekstra p- møde, udetøj og materialer. Fogedgården vil observere og evaluere på, hvordan børnene leger. De vil starte med at klarlægge de strategier, som de anvender for at skabe lege, få børn med i lege og få børnene til at tage flere med i deres lege. Vestergårdens Børnehave Møbler, f.eks. transportale rumdelere, skillevægge med støjdæmpning til indretning af læringsmiljøer. Vil yderligere have penge til at ansætte en indretningskonsulent. Vestergårdens Børnehave ønsker at skabe små inkluderende legefællesskaber i deres fælles rum, der giver børnene ro til fordybelse. De er optaget af de fysiske og sociale læringsmiljøers indflydelse på børns leg, læring og udvikling. Vestergårdens Børnehave er interesseret i at skabe bedre indretning med fokus på støjdæmpning og bedre legemiljøer. Side 4 af 11

5 Dagplejen Ejby Vikardækning, konsulentbistand og personalemøde. Dagplejen Ejby ønsker at skabe bedre forudsætninger for en god og inkluderende overgang fra dagplejen til Vestergårdens Børnehave. De vil gerne opnå tryghed ved opstart hos børn og forældre. Projektet skal munde ud i en folder til forældrene, der konkret beskriver, hvordan Vestergårdens Børnehave arbejder med overgangen. Område Syd Holmebækkens Børnehus Freelance kunstpædagog, indsamling af diverse genbrugs og restmaterialer. 2-3 mini ipads med simkort. Hjælp til færdiggørelse af rapport. Holmebækkens Børnehus ønsker at blive bedre til at skabe eksperimenterende og legende processer i hverdagen. Med en freelance kunstpædagog ønsker de introduktion/inspiration til mere kreative arbejdsprocesser i arbejdet med børns fantasi og kreativitet. De ønsker, at børnene oplever medbestemmelse og betydning i en gruppe samt at der opstår inkluderende fællesskaber på baggrund af kreative opgaver. Solsikken Konsulentbistand og vikardækning. Solsikken vil igennem en konsulent have hjælp til at gøre pædagogisk idræt til en bevidst del af deres praksis. Samt hjælp til at få beskrevet hvordan de arbejder med pædagogisk idræt. De ønsker, at personalet får tid til at planlægge og reflektere over egen praksis dokumentere og evaluere. Alkereden Alkestrup Dagpleje Indkøb af udstyr. Alkestrup Dagpleje ønsker at anvende udstyr, der styrker mulighederne for at skabe et bedre motorisk læringsforløb, samt øger mulighederne for et bedre udeliv og gode naturoplevelser. De vil have et læringsmiljø, hvor der er muligheder for alle børnene. Alkestrup vil lave projekter og motorikdage, der har særlig fokus på krop og bevægelse, samt de sociale kompetencer. Alkereden Vikartimer, 2 ipads med 3G Medarbejderne i Alkereden ønsker at kunne gå fra til at reflektere og observere. De vil undersøge hvor in- og ekskluderende de er i Side 5 af 11

6 hverdagens faste rutiner ud fra barn/barn, barn/medarbejder og forældre/medarbejder. Ved at reflektere over deres rutiner, kultur og regler, ønsker de at skabe de bedste deltagelsesmuligheder for børnene. Dagplejen Herfølge Asgård Konsulent og Marte Meo terapeuter. Dagplejen Herfølge Asgård ønsker hjælp til deres refleksionskultur og deres praksis. De er nysgerrige på, hvordan de skaber refleksionskultur i det enkelte dagplejehjem og i det større fællesskab i Legestuen. De vil styrke det enkelte barns selvværd, selvfølelse og empati overfor andre børn. Område Søndre Hastrup Regnbuen Til dækning af kursusdag om sunshine circles theraplay og løn til 20 personaler, der deltager i kursusdagen. Indsatsen henvender sig til de voksnes måde at agere på i modtagelsen af børnene. Regnbuen ønsker at opleve, at alle personaler har samme viden og tilgang til børnene og at de arbejder ud fra samme metode. Regnbuen vil arbejde med, at alle børn skal føle sig modtaget og velkomne i institutionen, når de møder, og at alle børn er en del af fællesskabet i løbet af dagen. Regnbuen ønsker, at modtagelsen er ens, uanset hvilken voksen, barnet møder. Valhalla Valhalla Valhalla Indkøb af 15 puky løbecykler og 15 cykelhjelme. Legetøj, legemøbler, møbler Valhalla ønsker at anvende cyklerne til en gruppe drenge i udsatte positioner. De vil arbejde med drengene i naturen som ramme, i forbindelse med at cykle til og fra og cykle i selve skoven. Målet med aktiviteten er at styrke kropsbevidstheden; motorik og sansemotorik, sproget, fælles opmærksomhed, sociale relationer og børnenes kendskab til naturen. Med nyt inventar ønsker Valhalla at tilbyde børnegruppen differentierede læringsmiljøer for mere fordybelse, udvikling og inklusion. De ønsker at give en mere alsidig og hensigtsmæssig indretning, der giver plads til både de stille piger og de vilde drenge. Valhalla vil tage på inspirationsbesøg hos andre institutioner i Køge og Gladsaxe. Side 6 af 11

7 Valmuen Valmuen Nyt mobilt inventar. Valmuen ønsker at give børnegruppen 4-6 år god mulighed for leg, læring, udvikling og trivsel. På grund af at deres plads er trang, vil Valmuen skabe nye organisatoriske løsninger. De vil tilgodese børn i udsatte positioner. De vil undersøge, om konflikterne og forstyrrelserne imellem børnene bliver mindre. Valmuen Indkøb af legeting til legeplads: Cykler, indianertelt, stylter, opvaskebaljer, wc skamler, kridtspande, bolde, ski, små hammere og en høvlbænk. Valmuen ønsker at sikre lige deltagelsesmuligheder/udfordringer på legepladsen i tidsrummet 12 14, hvor der ofte er for få personaler ude. Samtidigt ønsker de at minimere konflikterne og optimere børnenes leg og motoriske udvikling igennem flere legeting. Igennem flere legeting vil de undersøge, om alle børn er en del af fællesskabet og om der bliver skabt flere legerelationer. Labyrinten Afholdelse af konferencedag, der dækker ophold og konsulentbistand for 23 personer i Labyrinten. Labyrinten ønsker at skabe sammenhæng og fælles forståelse af Labyrintens profil i forhold til viden, faglighed og organisering, så der er en sammenhæng mellem Labyrintens indsatser og den samlede inklusionsstrategi i Køge. De ønsker viden om arbejdsmetoder, der understøtter en klar og defineret proces. Ligeså vil de have klarhed over intern og ekstern dokumentation, for at styrke forældreinddragelsen. Område Vest Område Vest Aktionslæringsprojekt med Inge Schoug og vikardækning. Område Vest vil skabe større nysgerrighed på egen praksis. Forankring af lokale indsatser med fokus på inklusion. Side 7 af 11

8 Perlen Dagskursus omkring sanseintegration med børneergoterapeut Connie Nissen samt vikardækning Perlen oplever mange konflikter og højt støjniveau blandt børnene i garderoben. Derfor ønsker de at blive klogere på, hvad der sker i garderoben blandt børnene og inddrage en sansemotorisk praksis til gavn for børn i udsatte positioner. De ønsker, at det at være i garderoben skal være en god oplevelse for børn og voksne. Møllehøj Vuggestuen Børnehaven Opkvalificering af vuggestuens medarbejdere i forhold til leg og børnefælles-skaber. Indkøb af faglitteratur til medarbejderne. Dækning af vikarudgifter Eksperimenter der skaber mere inklusion og bedre struktur for børnene på legepladsen. Samt til vikardækning for at frikøbe pædagogerne til eksperimenter og til opkvalificering. Møllehøj vuggestue er nysgerrige på, hvordan de kan ændre legekulturen mellem pædagogerne og børnene. De har fokus på at lave aktiviteter med henblik på nærmeste udviklingszone det fælles tredje. De ønsker inspiration ude fra f.eks. fra legefabrikken. Møllehøj Børnehave vil have inspiration og redskaber til at skabe inkluderende tilbud om eftermiddagen. De ønsker at blive bedre til at skabe aktiviteter, der samler børnene, samtidigt med at de voksne stadig har tid til de børn, der ikke kan blive i aktiviteterne så længe. Dueslaget Uddanne hele personalet indenfor ICDP. Dueslaget ønsker større forældresamarbejde og mere fordybelse hos børnene. De vil gerne uddannes til inklusion og ønsker en højere faglighed blandt personalet. De ønsker at blive den bedste daginstitution i Køge Kommune. Guldminen Opførelse af et udeværksted samt indretning med høvlebænke. Bygning af et stort, men lavt cykelskur. Indkøb af høvlebænke, værktøj m.m. Indlægning af strøm samt opsætning af plader i og isolering af nuværende cykelskur. Med et udeværksted ønsker Guldminen at give børnene mulighed for at indgå i mindre grupper. Det vil være et pædagogisk rum med plads til fordybelse. Udeværkstedet vil gøre Guldminen mere fleksible i forhold til kapacitetstilpasning, som gør, at børnene oplever mindre stres. Målet med skuret er at skabe bedre trivsel og udviklingsmuligheder. At kunne dele børnene noget mere, så børnene får bedre trivsel og flere udviklingsmuligheder. De vil anvende cykelskuret som rum til en lille gruppe børn. Side 8 af 11

9 Gørslev Børnehus Kursus 37 timer børneyoga, samt vikardækning. Gørslev Børnehus ønsker, at børnene ved hjælp af yoga i mindre grupper, og gerne sammen med børn de ikke så ofte leger sammen med, vil blive en del af fællesskabet på en ny måde. Igennem børneyoga ønsker Gørslev Børnehus at øge børnenes selvværd og styrkelse af sociale færdigheder. Vemmedrup børnehave Oplægsholdere/videnspersoner, løn, forplejning, grej til kommunikation og dokumentation. Vemmedrup børnehave ønsker flere muligheder for relationer, mere elastik i forhold til den anden, styrke fællesskabsfølelsen. Styrke børnenes rummelighed i forhold til hinanden og forældrene. Der skal gøres opmærksomt på og styrke forældrenes oplevelse af, at de ressourcer de har, kan bidrage til en inkluderende kultur i børnehaven og udenfor. Dagplejen Vemmedrup /Lellinge Vikarudgifter og udgifter til fremstilling og præsentation af Dokumentation fra hverdagspraksis Dagplejen ønsker at udvikle eget sprog for at kunne dokumentere deres hverdagspraksis på en anderledes måde. De ønsker øget fokus på kvalitet samt børns muligheder for deltagelse i børnefællesskaber i hverdagspraksis. Desuden ønsker de en øget bevidsthed på eget sprogvalg. Dagplejen Borup og Bjæverskov Bolde, trampoliner, faldskærme, balancebaner, måtter, sansebaner med mere. Med et fokus på krop og bevægelse vil Dagplejen Borup og Bjæverskov udforske børnefællesskaberne og undersøge, hvordan de voksne kan skabe gode relationer og gode fællesskaber. Fællesskaberne skal være til gavn for alle børn, så de føler, de hører til, bliver set, hørt og forstået. Selvejende institutioner BlåbærHuset Uddannelsespakke med Gerlev Legepark, der bl.a. indeholder: BlåbærHuset ønsker en ændret bevægelseskultur, og deres mål er glade børnefællesskaber. Målet opnås ved, at de Side 9 af 11

10 - Møde med konsulent om indretning ude og inde + 2 x legedage. - 2 x ½ uddannelsesdage for personalegruppen. - Kompendium og en trækvogn med redskaber. Med mere voksne skal være mere legende med børnene. Dette bidrager til et bedre samarbejde og mere fokus på at hjælpe hinanden og til at få blik for hinandens ressourcer i børnegruppen. Fuglevænget Materialer til fri for mobberi, forældretemaaftner, personaletimer til forældreaftner, Susanne Krogh på personaledagen i Fuglevænget vil skabe forståelse for forskellighed og fremme det inkluderende fællesskab hos børn, medarbejdere og forældre. Deres mål er at skabe en ny inklusionskultur i institutionen og få forældre med i dette, f.eks. legeaftaler, deltagelse i institutionens projekter, etc.. Lyngens Børnehave 6 kameraer af typen Tuff- Cam2. 2 stk. Easi Scope til diverse undersøgelser. 1 bærbar computer/tablet. Lyngens Børnehave ønsker at deres børn skal være en nødvendig og vigtig del af hverdagens gøremål. De ønsker at skabe en værdifuld hverdag for børnene i forhold til at kunne skabe positive relationer og blive social kompetent. De vil i højere grad dokumentere børnenes gøremål igennem børnenes øjne. Olympen Et læringsrum: Materialer, legetøj, håndværksmæssige foranstaltninger, konsulentbistand, og løn til personalet for en lørdag. Olympen ønsker at skabe et læringsrum, som nøglen til mere pædagogisk kvalitet, der skal sikre arbejdet med de seks læreplanstemaer året igennem. Samt give mulighed for inklusion af alle børn i Olympen. Sct. Georgsgården Til vikardækning og teknik: f.eks. apple tv, kabler og sikkerhedscovers til IPADS med mere. Sct. Georgsgården ønsker at give alle børn, særligt dem, som står lidt udenfor fællesskabet, mulighed for at deltage i en nytænkende aktivitet med henblik på fællesskab og samarbejde. Målet er at give børnene mulighed for at opnå popularitet og fællesskabsfølelse igennem andre aktiviteter end de klassiske såsom fodbold. Side 10 af 11

11 Børnehuset Torpegården Inventar og pædagogiske beskæftigelsesmaterialer. Kursus. Børnehuset Torpegården ønsker en udvikling af deres brobygning i vuggestuen og børnehaven. Der skal skabes et læringsmiljø, hvor materialer og redskaber er til rådighed, så der gives mulighed for at blive inspireret til en pædagogisk udvikling på tværs af stuer og alder. Parallelt skal der arbejdes på at skabe en fælles kultur i forhold til inklusion. Troldehøjen Oplæg ved Suzanne Krogh omkring De pædagogiske rutiner samt børns forskellige arenaer. Det skal også dække ekstra personaleforbrug i forb. med øgede mødeaktivitet med forældrene. Oplægget ved Suzanne skal sætte et fælles fokus og forståelse for de pædagogiske rutiners værdi og vigtigheden i, at barnets arenaer har en fælles forståelse. Mødeaktiviteten mellem forældre og personalet skal sætte fokus på enkelte emner og drøfte de forskellige perspektiver, forældre og personaler kan have. Ølsemagle Børnegård At personalet kan gå fra til observationer, optagelser, børneinterview, dokumentation, undrende og undersøgende beskrivelser, opdagelser, refleksioner og evalueringer. Ølsemagle Børnegård vil undersøge, hvordan de kan støtte børnene i deres fri leg på legepladsen, så alle børn er inkluderet og er en del af et fællesskab. De vil undersøge, hvad der sker, hvis de sætter It legetøj ud i børnenes fri leg. Puljestyret institutioner Gemsevejen 2 ipads, 2 diktafoner, litteratur samt 2 ekstra p- møder. Vikardækning. Gemsevejen vil blive endnu bedre til at kommunikere åbent og anerkendende, og derved blive bedre rollemodeller for børnene. Samtidigt vil de styrke børnenes indbyrdes kommunikation og sætte fokus på de historier omhandlende børnegruppen, som de vil fortælle til børn og forældre. Side 11 af 11

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Forrige 12 mdr. Hele Total 5,0% 5,3% 5,3% 31% 13,

Forrige 12 mdr. Hele Total 5,0% 5,3% 5,3% 31% 13, Dagtilbudsafdelingen Tabel 1: Sygefraværsoverblik Seneste Procent % Seneste 12 måneder (Måned 1-12) Seneste måned Forrige Hele 2015 Andel uden sygefravær Fravær i dage pr. årsværk årsværk personer Total

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Dalumgård Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Dalumgård Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 9 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 7 % - Observatører 1 % Forældre 11 31 % Ældste børn 0 0 % Rapporten består

Læs mere

Rapport for børnehuset 'Holbøllsminde'

Rapport for børnehuset 'Holbøllsminde' Rapport for børnehuset 'Holbøllsminde' MEDARBEJDERNES SELVVURDERING MEDARBEJDERNES SELVVURDERING Børnehuset Holbøllsminde Antal besvarelser: 6 Denne tabel viser, hvordan de ansatte har vurderet den pædagogiske

Læs mere

Institution: Vesterlunden. Institutionen består af følgende børnehuse: Kernehuset Kildebækken Nordenvinden Nordlyset Ryttergården Skovlinden

Institution: Vesterlunden. Institutionen består af følgende børnehuse: Kernehuset Kildebækken Nordenvinden Nordlyset Ryttergården Skovlinden Institution: Institutionen består af følgende børnehuse: Skovlinden MEDARBEJDERNES SELVVURDERING Side 1 af 10 MEDARBEJDERNES SELVVURDERING Institutionen Antal besvarelser: 69 Denne tabel viser, hvordan

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Dragebakken Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Dragebakken Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 8 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 6 % - Observatører 1 % Forældre 19 41 % Ældste børn 4 36 % Rapporten består

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Virkensbjerget Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Virkensbjerget Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 8 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 6 % - Observatører 1 % Forældre 13 35 % Ældste børn 4 44 % Rapporten består

Læs mere

Rapport for Herlev kommune

Rapport for Herlev kommune Rapport for Herlev kommune FORÆLDRENES BESVARELSER Herlev kommune Svar Antal besvarelser: 241 Denne tabel viser, hvordan forældrene har vurderet den pædagogiske praksis. Forældrene har anvendt følgende

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Midgård Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Midgård Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 7 58 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 5 50 % - Observatører 1 % Forældre 19 34 % Ældste børn 2 29 % Rapporten

Læs mere

Odense Kommune Holluf Pile-Tingkjær Områderapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Odense Kommune Holluf Pile-Tingkjær Områderapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING Odense LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 89 89 % - Ledere 8 89 % - Medarbejdere 66 90 % - Observatører 15 83 % Forældre 205 41 % Ældste børn

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Dragen Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Dragen Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 15 65 % - Ledere 1 100 % - Medarbejdere 10 56 % - Observatører 4 100 % Forældre 43 45 % Ældste børn 8 35

Læs mere

Odense Kommune Højme-Rasmus Rask Områderapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Odense Kommune Højme-Rasmus Rask Områderapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING Odense LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 84 97 % - Ledere 8 100 % - Medarbejdere 61 97 % - Observatører 15 94 % Forældre 211 46 % Ældste børn

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Afrodite Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Afrodite Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 10 91 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 7 88 % - Observatører 2 % Forældre 23 43 % Ældste børn 11 58 % Rapporten

Læs mere

Inklusion og læreplaner. Cand. Psych. Suzanne Krogh sk@life-lab.dk

Inklusion og læreplaner. Cand. Psych. Suzanne Krogh sk@life-lab.dk Inklusion og læreplaner Cand. Psych. Suzanne Krogh sk@life-lab.dk Hvilke krav stiller inklusion til læringsmiljøet? Hvordan kan læreplansarbejdet fremme inklusion? Workshoppen sigter på at sætte fokus

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Stjernen Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Stjernen Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 11 69 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 9 64 % - Observatører 1 % Forældre 38 43 % Ældste børn 10 50 % Rapporten

Læs mere

Rapport for Svendborg kommune. Legestuen 'Dagplejen Østre'

Rapport for Svendborg kommune. Legestuen 'Dagplejen Østre' Rapport for Svendborg kommune Legestuen 'Dagplejen Østre' MEDARBEJDERNES SELVVURDERING MEDARBEJDERNES SELVVURDERING Legestuen Dagplejen Østre 1 = I meget lille grad 2 = I lille grad 3 = I nogen grad =

Læs mere

Afrapportering af lærerplaner i Birkebo og A lykke

Afrapportering af lærerplaner i Birkebo og A lykke Afrapportering af lærerplaner i Birkebo og A lykke Vi har i Dagtilbud Sydvest valgt, at lave en fælles afrapportering af punkterne 1-5 + 8. I Birkebo og Ålykke har de 2 børnehuse fælles pædagogisk leder

Læs mere

Netværk 08 Brobækhus børnehave Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Netværk 08 Brobækhus børnehave Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 7 88% - Ledere 0 - Medarbejdere 7 100% - Observatører 0 Forældre 65 58% Rapporten består af fem afsnit,

Læs mere

Kommunale institutioner Grøftekanten Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Kommunale institutioner Grøftekanten Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 17 100% - Ledere 1 100% - Medarbejdere 16 100% - Observatører 0 Forældre 37 38% Ældste børn 13 38% Rapporten

Læs mere

Hvordan arbejder I med læring for 0-2-årige børn?

Hvordan arbejder I med læring for 0-2-årige børn? Hvordan arbejder I med læring for 0-2-årige børn? Med dialogkortene du nu har i hånden får du mulighed for sammen med kollegaer at reflektere over jeres arbejde med de 0-2-årige børns læring. Dialogkortene

Læs mere

Kommunerapport Holstebro Kommune Daginstitutioner LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Kommunerapport Holstebro Kommune Daginstitutioner LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING Kommunerapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 433 82% - Ledere 47 56% - Medarbejdere 386 86% - Observatører 0 Forældre 1.041 44% Ældste

Læs mere

Tilsynsnotat Inden mødet. Institution: Idrætsbørnehaven Lærkereden

Tilsynsnotat Inden mødet. Institution: Idrætsbørnehaven Lærkereden Tilsynsnotat 2016 Institution: Idrætsbørnehaven Lærkereden Emne Kortlægningen T2 På tilsynsbesøget vil vi gerne drøfte resultatet af T2 og progressionen fra T1 samt jeres arbejde med de nye data Beskriv

Læs mere

BARNETS SOCIALE KOMPETENCER

BARNETS SOCIALE KOMPETENCER BARNETS SOCIALE KOMPETENCER Hvad skal vi lære børnene At begå sig i en større / mindre gruppe og vise empati for hinanden. At kunne samarbejde. At kunne danne venskaber. At føle sig respekteret, og være

Læs mere

Herved mener vi: Se, høre og være opmærksom på det enkelte barn. At møde barnet, der hvor det er. Tydelige og nærværende voksne.

Herved mener vi: Se, høre og være opmærksom på det enkelte barn. At møde barnet, der hvor det er. Tydelige og nærværende voksne. Institutionens værdigrundlag: Vi tager udgangspunkt i Kolding Kommunes værdier: En anderkendende og omsorgsfuld tilgang Herved mener vi: Se, høre og være opmærksom på det enkelte barn. At møde barnet,

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Rønde Børnehus. Moesbakken 2A Anemonevej Rønde 8410 Rønde

Pædagogisk læreplan. Rønde Børnehus. Moesbakken 2A Anemonevej Rønde 8410 Rønde Pædagogisk læreplan Rønde Børnehus Moesbakken Vigen Moesbakken 2A Anemonevej 12 8410 Rønde 8410 Rønde 2017-2018 Velkommen til dagtilbuddet Rønde Børnehus, som består af Børnehuset Moesbakken og Børnehuset

Læs mere

Afrapportering af de pædagogiske læreplaner 2013-14

Afrapportering af de pædagogiske læreplaner 2013-14 Afrapportering af de pædagogiske læreplaner 2013-14 1: Status på det overordnede arbejde med læreplaner Vi gik ind i det nye Dagtilbud Sydøst i 2013 med de allerede indgåede aftaler fra det tidligere dagtilbud:

Læs mere

Vi arbejder på, at give børnene tydelighed omkring hvilke læringsmiljøer, der er tilgængelige. Vi lægger vægt på:

Vi arbejder på, at give børnene tydelighed omkring hvilke læringsmiljøer, der er tilgængelige. Vi lægger vægt på: Bilag 1. Pædagogisk Handleplan De Tre Huse: Dagligdagen overordnede principper: Institutionen består af 3 huse på 2 matrikler. Højager vuggestue og Fredskovhellet vuggestue og Fredskovhellet børnehave.

Læs mere

Kommunerapport Holstebro Kommune Dagplejen LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Kommunerapport Holstebro Kommune Dagplejen LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING Kommunerapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 166 83% - Dagplejere 166 83% - Dagplejepædagoger 0 Forældre 1.041 44% Rapporten består af

Læs mere

Børne og Ungeforvaltningen. Forslag til ny dagtilbudsstruktur i Køge Kommune

Børne og Ungeforvaltningen. Forslag til ny dagtilbudsstruktur i Køge Kommune Børne og Ungeforvaltningen Forslag til ny dagtilbudsstruktur i Køge Kommune 1 Hvorfor forslag om ny struktur? Køge Kommunes dagtilbudsområde skal over de næste år foretage besparelser svarende til ca.

Læs mere

Hornsherred Syd/ Nordstjernen

Hornsherred Syd/ Nordstjernen Generel pædagogisk læreplan Hornsherred Syd/ Nordstjernen Barnets alsidige personlige udvikling Tiden i vuggestue og børnehave skal gøre børnene parate til livet i bred forstand. Børnene skal opnå et stadig

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Værdigrundlag og pædagogiske principper

Værdigrundlag og pædagogiske principper Værdigrundlag og pædagogiske principper Børnehuset Langs Banens værdigrundlag tager afsæt i Lyngby-Taarbæk kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik, LTK s Inklusionsstrategi samt i LTK s Læringsgrundlag,

Læs mere

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT NOTAT Faglige pejlemærker for faglig udvikling i Dagtilbud Dagtilbudsområdet ønsker i 2013 at sætte fokus på faglig udvikling af området. Siden januar 2012 har dagtilbudsområdet været organiseret i en

Læs mere

De kommende års læreplansmål

De kommende års læreplansmål De kommende års læreplansmål Tema: Krop og Bevægelse, Natur, Science og Inklusion Vandpytten Spilopperne Årstal: 201719 Hvilke læreplanstemaer arbejdes der særligt med: Alsidig personlig udvikling Sociale

Læs mere

Perlen - stedet med de gode og udviklingsstøttende relationer og rammer!

Perlen - stedet med de gode og udviklingsstøttende relationer og rammer! Perlens læreplan 2015 2016 Daginstitutionen Perlens læreplan for 2015 16 tager udgangspunkt i den situation Perlen stod i, i november 2014. Her havde institutionen sammen med en konsulent havde lavet en

Læs mere

Leg er læring & læring er leg. Mette Guldager Ledelse af læring, kvalitet i pædagogik

Leg er læring & læring er leg. Mette Guldager Ledelse af læring, kvalitet i pædagogik Leg er læring & læring er leg Mette Guldager Ledelse af læring, kvalitet i pædagogik Præsentation Mette Guldager Uddannet pædagog fra Esbjerg seminarium 1998 1999-2004: Souschef 2004 2017: Leder i forskellige

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Børnehuset Måløv By Inklusionsprincipper og handlinger

Børnehuset Måløv By Inklusionsprincipper og handlinger Børnehuset Måløv By Inklusionsprincipper og handlinger 1. Inklusion er et fælles ansvar fra politik til lokal handleplan Inklusionsarbejdet tager afsæt i den fælles strategi der er politisk vedtaget som

Læs mere

Værdiarbejde for Børnehuset Krystallen marts 2016.

Værdiarbejde for Børnehuset Krystallen marts 2016. Værdiarbejde for Børnehuset Krystallen marts 2016. I Børnehuset Krystallen arbejder vi ud fra Delpolitik for Dagtilbud for Vejle kommune: Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år. Børne- og

Læs mere

Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015

Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015 Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015 Afrapportering af pædagogiske læreplaner Status på det overordnede arbejde med læreplaner: Vi arbejder ud fra vores læreplaner

Læs mere

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010.

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Formål Den fælles inklusionsstrategi har til formål: At tydeliggøre værdien af inklusion af alle børn for både professionelle og forældre.

Læs mere

Tilsyn - Område Nørrebro Bispebjerg - Københavns Kommune - 2014. Pædagogiske leder / institutionsleder: Arne Bo Nielsen. Klynge / netværk: Muffen

Tilsyn - Område Nørrebro Bispebjerg - Københavns Kommune - 2014. Pædagogiske leder / institutionsleder: Arne Bo Nielsen. Klynge / netværk: Muffen Tilsyn - Område Nørrebro Bispebjerg - Københavns Kommune - 2014 Institution: Stærevænget Pædagogiske leder / institutionsleder: Arne Bo Nielsen Klynge / netværk: Muffen Klyngeleder / netværkskoordinator:

Læs mere

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Forord: Dette materiale er sammen med Strategi for Pædagogisk Praksis grundlaget for det pædagogiske arbejde i Hjørring kommunes dagtilbud. Det omfatter formål,

Læs mere

Vuggestuen Himmelblå

Vuggestuen Himmelblå Dagtilbudsområdet Rammer for tilsyn 2012 Vuggestuen Himmelblå Tilsyn 2012 Hvordan arbejder I med det politiske mål: Børn i fællesskaber? Refleksion over inklusionsbegrebet Hvad forstår i ved inklusion

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

Læreplan for alsidige personlige udvikling

Læreplan for alsidige personlige udvikling Læreplan for alsidige personlige udvikling Status / sammenhæng Børnenes alsidige personlige udvikling er en dannelsesproces, hvor de afprøver og udvikler deres identitet, mens de øver sig i at forstå sig

Læs mere

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014 Overordnet tema: Overordnede mål: Sociale kompetencer X Krop og bevægelse Almene Kompetencer Natur og naturfænomener Sproglige kompetencer Kulturelle kompetencer De overordnede mål er, at den pædagogiske

Læs mere

Pædagogisk læreplan 2013, Børnehuset Ammershøj

Pædagogisk læreplan 2013, Børnehuset Ammershøj Pædagogisk læreplan 2013, Børnehuset Ammershøj I Titibo gruppen har vi overordnet valgt først at lave en fælles pædagogisk læreplan, dernæst at omsætte den fælles læreplaner til pædagogiske læreplaner

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning 1 Læringsbegrebet i SFO SFO ens læringsrum er kendetegnet ved, at læring sker i praksis, og udviklingen finder sted på baggrund af konkrete aktiviteter og sociale erfaringer. Udfordringen ligger i, hvorledes

Læs mere

Børnehuset værdier er, Nærvær, Respekt, Ansvar, & tryghed. Hvis du vil læse mere om vores værdier, kan du læse dem alle på de forskellige faner.

Børnehuset værdier er, Nærvær, Respekt, Ansvar, & tryghed. Hvis du vil læse mere om vores værdier, kan du læse dem alle på de forskellige faner. 1 I børnehuset ved Noret udspringer vores menneskesyn af den hermeneutiske tilgang, hvilket betyder at det enkelte individ, barn som voksen tillægges betydning og værdi. I tillæg til dette, er vores pædagogiske

Læs mere

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014 Overordnet tema: Tulipan og anemonestuen. Vuggestuegrupperne Overordnede mål: X Sociale kompetencer Krop og bevægelse Almene Kompetencer Natur og naturfænomener Sproglige kompetencer Kulturelle kompetencer

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING GRØNNEBAKKEN SENESTE HANDLEPLAN 02-06-2014 SENESTE EVALUERING. Hjernen&Hjertet

GENTOFTE KOMMUNE VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING GRØNNEBAKKEN SENESTE HANDLEPLAN 02-06-2014 SENESTE EVALUERING. Hjernen&Hjertet GENTOFTE KOMMUNE GRØNNEBAKKEN VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING SENESTE HANDLEPLAN 02-06-2014 SENESTE EVALUERING Hjernen&Hjertet GENTOFTE GENTOFTE KOMMUNES KOMMUNES FÆLLES FÆLLES PÆDAGOGISKE PÆDAGOGISKE

Læs mere

Juni 2012 GEMSEVEJENS REVISION AF DEN PÆDAGOGISKE LÆREPLAN SPROG OG SOCIALE KOMPETENCER GARTNERVEJENS BØRNEHUSE

Juni 2012 GEMSEVEJENS REVISION AF DEN PÆDAGOGISKE LÆREPLAN SPROG OG SOCIALE KOMPETENCER GARTNERVEJENS BØRNEHUSE Juni 2012 GEMSEVEJENS OG GARTNERVEJENS BØRNEHUSE REVISION AF DEN PÆDAGOGISKE LÆREPLAN SPROG OG SOCIALE KOMPETENCER Revision af Den Pædagogiske Læreplan Nedenstående revision er af den pædagogiske læreplan

Læs mere

Pædagogisk Handleplan Børnehuset Jordbærvangen 2012 IT og kommunikation

Pædagogisk Handleplan Børnehuset Jordbærvangen 2012 IT og kommunikation Pædagogisk Handleplan Børnehuset Jordbærvangen 2012 IT og kommunikation Pædagogisk handleplan Den pædagogiske handleplan er et evaluerings- og udviklingsredskab for ledelsen, personalet og bestyrelsen.

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling.

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. Bandholm Børnehus 2011 Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende omverden, som på én gang vil barnet

Læs mere

Uddannelsesplan for PAU elever 2014

Uddannelsesplan for PAU elever 2014 Kære Elev Velkommen til Vi glæder os til at lære dig at kende og håber på et godt samarbejde. På de følgende sider kan du læse om hvad vi står for og hvilke krav og forventninger du kan stille til os og

Læs mere

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Alsidig personlig udvikling Områdets fælles mål for udvikling af børnenes alsidige personlige udvikling er, At barnet oplever sejre og lærer, at håndtere

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

Børnehuset Hindbærvangen ÅRSPLAN APRIL 2016 TIL MARTS 2017

Børnehuset Hindbærvangen ÅRSPLAN APRIL 2016 TIL MARTS 2017 Børnehuset Hindbærvangen ÅRSPLAN APRIL 2016 TIL MARTS 2017 Indledning. Udgangspunkterne for arbejdet med børnene og dermed også årsplanen i Børnehuset Hindbærvangen er serviceloven, herunder de 6 læreplanstemaer

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Generel pædagogisk læreplan Børnehuset Solstrålen Hornsherred Syd. Barnets alsidige personlige udvikling

Generel pædagogisk læreplan Børnehuset Solstrålen Hornsherred Syd. Barnets alsidige personlige udvikling Generel pædagogisk læreplan Børnehuset Solstrålen Hornsherred Syd Barnets alsidige personlige udvikling Tiden i vuggestue og børnehave skal gøre børnene parate til livet i bred forstand. Børnene skal opnå

Læs mere

Kristrup Vuggestue AFTALE 2013 2014 1. JANUAR 2013

Kristrup Vuggestue AFTALE 2013 2014 1. JANUAR 2013 Kristrup Vuggestue AFTALE 2013 2014 1. JANUAR 2013 1 1. Formål med aftalen Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede

Læs mere

Fuglevængets børnehus en selvejende institution. Virksomhedsplan

Fuglevængets børnehus en selvejende institution. Virksomhedsplan Fuglevængets børnehus en selvejende institution. Virksomhedsplan Fuglevængets børnehus Virksomhedsplan INDHOLD FORORD 3 VIRKSOMHEDENS RAMMER 4 ORGANISATIONEN 4 PERSONALE TIMER 5 ØKONOMI 5 DAGTILBUDSOMRÅDET

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Børnehaven Skolen Morsø kommune

Børnehaven Skolen Morsø kommune Nordmors Børnegård er en landsbyordning, med børn i alderen 2,9-11 årige. Børnehaven for de 2,9-6 årige og SFO for 0.-3. klasse. Vi er en del af Nordmorsskolen. Børnehave og SFO er delt i to grupper det

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Børnehuset Boelholm Boelholmvej 3 3660 Stenløse 72599580 Anne.krusaa@egekom.dk www.boelholm.dk

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehuset Petra Deltagere: Pædagoger Anne Thomsen, Marianne Secher, leder Marianne Krogh, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering Sprogpakken Beskriv hvorledes I

Læs mere

Fatkaoplysninger. Navn Helle Langaa Andersen Trine Lind Claus Jensen. Billede

Fatkaoplysninger. Navn Helle Langaa Andersen Trine Lind Claus Jensen. Billede 1 Indhold Fatkaoplysninger... 3 Indsatsområder 2014... 4 Digital Læring Dagtilbuddet skal gennem brug af digitale redskaber fremme børnenes udvikling og læring.... 5 At styrke barnets kompetencer inden

Læs mere

Side 1 / 8. Pædagogiske lærerplaner 0-2 årige Sociale kompetencer. Mål 0-2 årige.

Side 1 / 8. Pædagogiske lærerplaner 0-2 årige Sociale kompetencer. Mål 0-2 årige. Pædagogiske lærerplaner 0-2 årige Sociale kompetencer Mål 0-2 årige. At børnene gennem leg lærer at være tolerante og hjælpsomme overfor hinanden. Børnene lærer sig selv og andre at kende. Børn får lov

Læs mere

værdier Pædagogisk læreplan Solsikken Kulturelle udtryksformer Sociale BARNET Sprog Krop og bevægelse Natur og naturfænomen Personlige

værdier Pædagogisk læreplan Solsikken Kulturelle udtryksformer Sociale BARNET Sprog Krop og bevægelse Natur og naturfænomen Personlige Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 Personlige / alsidig personlighedsu dvikling At

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Børnehaven

Pædagogisk læreplan. Børnehaven Pædagogisk læreplan Børnehaven 0 LÆREPLAN LYKKEBO I Lykkebo har vi altid fokus på dette som en væsentlig del af kerneopgaven: Vi skal være til stede ved børnene og bruge vores tid der Den pædagogiske læreplan

Læs mere

Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg

Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg Folkeskolereformudvalget i Roskilde kommune har lavet følgende anbefalinger til målsætninger, som SFO en forholder sig til: Alle elever skal udfordres i

Læs mere

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 Mål for Gentofte Kommunes fritidsordninger 2005-2007 Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 August 2005 Gentofte Kommune Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Publikationen kan hentes på Gentofte Kommunes

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Rønde Børnehus. Moesbakken 2A Anemonevej 12 8410 Rønde 8410 Rønde

Pædagogisk læreplan. Rønde Børnehus. Moesbakken 2A Anemonevej 12 8410 Rønde 8410 Rønde Pædagogisk læreplan Rønde Børnehus Moesbakken Vigen Moesbakken 2A Anemonevej 12 8410 Rønde 8410 Rønde Syddjurs kommunes værdier Åbenhed, Udvikling, Respekt, Kvalitet Rønde Børnehuses mål og værdigrundlag

Læs mere

Mål- og Indholdsbeskrivelse Næsbjerg SFO. Varde Kommune 2014.

Mål- og Indholdsbeskrivelse Næsbjerg SFO. Varde Kommune 2014. Mål- og Indholdsbeskrivelse Næsbjerg SFO. Varde Kommune 2014. Indledning Næsbjerg SFO er en del af Næsbjerg Skole, som ligger i Varde Kommune. Vi er en SFO som i øjeblikket har 57 børn og 5 voksne tilknyttet.

Læs mere

Bording Børnehave. Bording Børnehave Pædagogisk læreplan Beliggenhed

Bording Børnehave. Bording Børnehave Pædagogisk læreplan Beliggenhed Beliggenhed Bording Børnehave Bording Børnehave er beliggende på 3 forskellige matrikler i Bording by. Nemlig: Borgergade 25, Sportsvej 41 og Højgade 4. På Borgergade har vi ca. 55 børn fordelt på 3 forskellige

Læs mere

Eventyrhusets læreplan og handleplaner

Eventyrhusets læreplan og handleplaner Eventyrhusets læreplan og handleplaner 2016-2017 Arbejdet med de pædagogiske læreplaner er lovmæssigt fastlagt i dagtilbudsloven. Vi skal beskrive mål for børnenes læring indenfor følgende 6 temaer: 1.

Læs mere

Tilsynsnotat Inden mødet. Institution: Børnehuset Petra

Tilsynsnotat Inden mødet. Institution: Børnehuset Petra Tilsynsnotat 2016 Institution: Børnehuset Petra Emne Kortlægningen T2 På tilsynsbesøget vil vi gerne drøfte resultatet af T2 og progressionen fra T1 samt jeres arbejde med de nye data Beskriv hvilke overvejelser

Læs mere

Afrapportering af arbejdet med pædagogiske læreplaner i dagplejen, Randers kommune 2014.

Afrapportering af arbejdet med pædagogiske læreplaner i dagplejen, Randers kommune 2014. Afrapportering af pædagogiske læreplaner fra dagplejen i Randers kommune januar 2015 Punkt 1 Status på det overordnede arbejde med læreplaner Dagplejen har udarbejdet fælles pædagogiske læreplaner med

Læs mere

Vidensmål: Den studerende har viden om. det 0-5 årige barns forudsætninger og udviklingsmuligheder, herunder børn med særlige behov

Vidensmål: Den studerende har viden om. det 0-5 årige barns forudsætninger og udviklingsmuligheder, herunder børn med særlige behov Uddannelsesplan for Modul 9 - Praktikperiode 2 - DTP Institutionens navn: Børnehaven Tusindfryd Praktikstedet skal jf. Bek. Nr 211 af 6.3.2014 9 stk. 2 udfærdige Uddannelsesplan for de praktikperioder,

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehaven Rømersvej Deltagere: Pædagoger Heidi Bødker, Dorte Nielsen, Leder Lene Mariegaard, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering. Sprogpakken Beskriv hvorledes

Læs mere

Børnehaven Næshøjs fokuspunkter 2011

Børnehaven Næshøjs fokuspunkter 2011 Børnehaven Næshøjs fokuspunkter 2011 Årets særlige fokus tema: Sociale relationer. 1. Sociale relationer. 2. Barnets alsidige personlige udvikling. 3. Krop og bevægelse. 4. Kulturelle udtryksformer og

Læs mere

Børn og Bevægelseskultur (BOB) i Københavns Kommune. Birgitte Møs, Fagligt Center, Børne- og Ungdomsforvaltningen

Børn og Bevægelseskultur (BOB) i Københavns Kommune. Birgitte Møs, Fagligt Center, Børne- og Ungdomsforvaltningen (BOB) i Københavns Kommune Birgitte Møs, Fagligt Center, Børne- og Ungdomsforvaltningen Bevægelsesteam København og (BOB) BevægelsesTeam København 2012-2015 Efteruddannelse til 105 dagtilbud i alt i alle

Læs mere

Forældrebestyrelsen og personalet. Fortælling om Børnehuset Baggersvej

Forældrebestyrelsen og personalet. Fortælling om Børnehuset Baggersvej Forældrebestyrelsen og personalet Fortælling om Børnehuset Baggersvej Sådan engagerer vi os. Sunde og dygtige børn i trivsel! Ofte hørt, men hvordan praktiseres det? I Børnehuset Baggersvej fokuserer vi

Læs mere

Pædagogiske principper SFO

Pædagogiske principper SFO Pædagogiske principper SFO Spørgsmål mellem barn og pædagog: Lærer man noget i SFO?... Lang pause:. Hele tiden, men man opdager det ikke. Den frie leg I Nordbyskolens SFO skal barnet gennem den "frie leg"først

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Vuggestuen Himmelblå

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Vuggestuen Himmelblå Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Vuggestuen Himmelblå Deltagere: Leder Hanne Pedersen, pædagog Kitti Lauritsen, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering Sprogpakken Beskriv hvorledes I arbejder med

Læs mere

Daginstitution Højvang. Pædagogisk fundament. Metoder og hensigter

Daginstitution Højvang. Pædagogisk fundament. Metoder og hensigter Daginstitution Højvang Pædagogisk fundament Metoder og hensigter Velkommen Velkommen til Daginstitution Højvang. Vi er en 0-6 års institution beliggende i den sydøstlige ende af Horsens by. Institutionen

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Pædagogiske læreplaner Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Vision I Lerpytter Børnehave ønsker vi at omgangstonen, pædagogikken og dagligdagen skal være præget af et kristent livssyn, hvor

Læs mere

Børnehaven Regnbuen Fjellerupvej 22-24 5463 Harndrup - 1 -

Børnehaven Regnbuen Fjellerupvej 22-24 5463 Harndrup - 1 - Børnehaven Regnbuen Fjellerupvej 22-24 5463 Harndrup - 1 - Profil Hvad kendetegner institutionen? Hvad vil I gerne være kendt for? Hvem er I? Hvad lægger I vægt på i det daglige arbejde med børnene? Regnbuen

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter udenfor elevernes undervisningstid

Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter udenfor elevernes undervisningstid Rådhusskolen - Specialcenter Idrætsvej 1 6580 Vamdrup Telefon 79 79 70 60 EAN 5798005330202 E-mail raadshusskolen@kolding.dk www.kolding.dk Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter

Læs mere

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16.

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Personalet vil sikre de bedste udviklingsmuligheder for børnene i Børnehuset, samt medvirke til at børn med særlige behov og deres familier, får optimale

Læs mere

Indledning Pædagogiske overvejelser:

Indledning Pædagogiske overvejelser: Børnegårdens læreplan 2016 Indledning Børnegården har valgt at aldersopdele børnegruppen. Således at vi har et hus med vuggestue, et hus med mellemgruppe børn 3- ca. 4,5 år, samt et hus for de ældste børn

Læs mere

Pædagogiske læreplaner for vuggestueafdelingen i Børnehuset Syd

Pædagogiske læreplaner for vuggestueafdelingen i Børnehuset Syd Pædagogiske læreplaner for vuggestueafdelingen i Børnehuset Syd Læreplanerne for de 0-3 årige lægger sig tæt op af eller er identiske med dem, der udarbejdet for de 3-6 årige. Det er især målene, der er

Læs mere

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014 Overordnet tema: Overordnede mål: Sociale kompetencer X Krop og bevægelse Almene Kompetencer Natur og naturfænomener Sproglige kompetencer Kulturelle kompetencer De overordnede mål er, at den pædagogiske

Læs mere

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets

Læs mere

1. Indledning. Tegn på læring 2 Pædagogiske læreplaner

1. Indledning. Tegn på læring 2 Pædagogiske læreplaner Tegn på læring 2 1. Indledning I august 2004 trådte lovgivningen om de pædagogiske læreplaner i kraft. Den pædagogiske læreplan skal beskrive dagtilbuddets arbejde med mål for læring. Den skal indeholde

Læs mere

RADISERNE VUGGESTUEN I KUNDBY BØRNEHUS TRØNNINGEVEJ 11, KUNDBY 4520 SVINNINGE TLF

RADISERNE VUGGESTUEN I KUNDBY BØRNEHUS TRØNNINGEVEJ 11, KUNDBY 4520 SVINNINGE TLF RADISERNE VUGGESTUEN I KUNDBY BØRNEHUS TRØNNINGEVEJ 11, KUNDBY 4520 SVINNINGE TLF. 72 36 72 10 En lille vuggestue til 12 børn i dejlige lyse omgivelser med vægt på omsorg tryghed trivsel udvikling - forudsigelighed

Læs mere

Principper og handleplan for Inklusion Børnehuset Sol og Mudder

Principper og handleplan for Inklusion Børnehuset Sol og Mudder Principper og handleplan for Inklusion Børnehuset Sol og Mudder Forord: Vi har valgt at vores inklusionsprincipper og handleplan er et bilag til børnehusets læreplan. Principperne tager udgangspunkt i

Læs mere