Område Asgård. Område Midt. Vil anvende pengene til: Udgift til konsulent, underviser og rådgiver samt til kurser. Hvem: Asgård Børnehus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Område Asgård. Område Midt. Vil anvende pengene til: Udgift til konsulent, underviser og rådgiver samt til kurser. Hvem: Asgård Børnehus"

Transkript

1 Område Asgård Asgård Børnehus Udgift til konsulent, underviser og rådgiver samt til kurser. Asgård Børnehus ønsker, at begrebet inklusion bliver en naturlig tilgang i deres pædagogiske arbejde. De vil anvende Suzanne Krogh som konsulent, rådgiver og underviser til at sætte processer i gang, samt gennemføre en udviklingsproces i personalegruppen til at indarbejde metoder og faglighed i forhold til inklusionsbegrebet. De ønsker en fælles forståelse og viden om inklusion i personalegruppen. Spiren/Tigerbo Oplægsholdere/konsulenter. Vikardækning. Spiren/Tigerbo ønsker at blive inspireret/hjulpet til en bedre evalueringskultur, for at kunne skabe meningsfulde fællesskaber, hvor alle børn føler sig inkluderet. De ønsker at udvikle inklusionsforståelsen, så deres didaktiske overvejelser bygger på den inkluderende forståelse og viser sig i de pædagogiske aktiviteter og fællesskaber. Moseengens Børnehus Oplægsholdere og vikardækning. Moseegnens Børnehus vil undersøge, hvordan børn deltager i såvel de voksnes planlagte aktiviteter, som børnenes egne og spontane lege. De ønsker, at flere børn deltager i legene og at børnene får mulighed for at udvikle et mere alsidigt og nuanceret lege og bevægelsesmønster. Område Midt Mælkebøtten Vuggestuen Udgifter til indretning og aktivitetsmidler. Vuggestuen Mælkebøtten vil skabe zoner, der indbyder til leg og læring på tværs af stuerne. De vil skabe et område, hvor de kan fordybe sig uforstyrret med mindre grupper. De vil skabe en fordybelseszone med fokus på musik og motorik for de mindre børn. Børnehaven Konsulentudgifter, vikardækning, mini ipads. Børnehaven Mælkebøtten vil nå frem til en bevidsthed omkring deres automatiserende rutiner, så de får fokus på den indvirkning, det Side 1 af 11

2 Indsatsgruppe brumbassestuen Konsulentudgifter, vikardækning, 1 mini ipad. har på de enkelte børn i grupperne. De vil løbende se på børnegruppen, om den ændrer sig, så de også skal ændre/justere praksis. Mælkebøtten indsatsgruppen ønsker at blive endnu mere bevidste om, hvordan de kan inkludere børn fra indsatsgruppen bedre i hele huset for at skabe bedre børnefællesskaber og bedre kontakt til både andre børn og voksne. Frændehus Inspirationsdag til eksperimentarium, undervisning og personale-timer. Leje af spejderhytte, indkøb af science-materialer. Oplægsholder om konflikthåndtering. Tid til planlægning, dokumentation og refleksion. Frændehus ønsker et inkluderende forældresamarbejde. De vil have beskrevet deres upåagtede faglighed. De vil have, at børn og personale konfliktløser inkluderende. Og de vil arbejde med science arbejdsmetoder i hverdagens planlægning for, at børnene bliver mere undersøgende. Idrætsbørnehaven Konsulent og foredragsudgifter. Pædagogisk dag samt forplejning. Indkøb af cykeltrailer og et aktionkamera (Go Pro Kamera) Idrætsbørnehaven ønsker, at hele personalet tilegner sig en bredere viden og teori om inklusion. De vil kunne koble inklusion og natur sammen med idræt, leg og bevægelse. De vil bruge naturen til at lære børnene om sociale spilleregler, så de forstår og accepterer hinandens forskelligheder. De ønsker, at alle opnår ejerskabsfølelse for projektet. Tumlehuset Vikartimer, forældreforedrag, forældresamtaler, refleksion samt planlægning. Tumlehuset ønsker at skabe sammenhæng mellem forældrenes forståelse af kerneopgaven samt kerneydelser i Tumlehuset og de politiske og forvaltningsmæssige krav til inklusion og læring. De vil skabe fælles udgangspunkt og samarbejde for pædagogiske mål og indsatser mellem personale og forældre. De ønsker større forældreinddragelse til opnåelse af deres læringsmål. Side 2 af 11

3 Svalen Aktionslærings-/inklusionsforløb. Ekstern underviser. Vikartimer. 1 stk. videokamera. Øget forbrug af forskellige papir/farvepatroner/ litteratur/artikler mm.. Igennem to aktionslæringsforløb, et i vuggestuen og et i børnehaven, ønsker Svalen at få en større viden om den interaktion, der sker mellem børnene, når de leger ikke voksenstyret lege, med fokus på inklusion og eksklusion. De vil se på, hvordan pædagogerne agerer som aktører i børnenes leg og undersøge, hvad læringsmiljøet skal kunne for at understøtte de gode legeprocesser. Solstrålen Vikardækning, materialer, 3 ipads, litteratur, frikøb af aktionstovholder. Solstrålen ønsker at skabe miljøer, hvor drengegruppens behov for udvikling og læring sættes i fokus. Der skal være aktiviteter, der skaber fordybelse for drengegruppen, så drengene føler sig set og hørt. Der skal skabes en atmosfære i børnehaven, hvor det er muligt for børn fra specielgruppen at deltage. De voksne skal blive mere opmærksomme på egne handlinger og praksis. Solstrålen ønsker at skabe sammenhæng mellem vuggestuen og specielgruppen. Derfor vil de skabe læringsmiljøer med fokus på sanseintegration og fordybelse. Område Nord Børnehuset Firkløveret Børnehuset Firkløveret Børnehuset Firkløveret Dør, materialer, vikardækning. Vikardækning og oplæg af Inge Schou Larsen Børnehuset Firkløveret ønsker at skabe en legepladskultur, der inkluderer alle børns ønsker og behov for et godt udeliv og hvor de voksne har tid og mulighed for at være til stede i legen med børnene. Personalet er nysgerrigt på, hvad indretning af legepladsen har af betydning for børnenes lege og fællesskaber på legepladsen og de voksnes roller i dette. Børnehuset Firkløveret ønsker at skabe en struktur og organisering imellem de voksne i vuggestuen, der bidrager til et inkluderende børnefællesskab. De vil undersøge om de voksnes rollefordeling og skift bidrager til inkluderende børnefællesskaber eller ej. Målet er at give inspiration til, hvordan de voksnes rollefordeling kan skabe mere ro hos børnene samt inspiration til børnenes søvn, opvågning, spisning og til nye aktiviteter. Side 3 af 11

4 Børnehuset Firkløveret 2 kufferter, 8 ekstra store bamsevenner, 120 små bamsevenner, personalemøde og forældremøde med Rikke Bille. Børnehuset Firkløveret ønsker at skabe bedre børnefællesskaber. De vil guide børnene til at blive mere opmærksomme på hinanden samt gøre de voksne bedre til at høre det enkelte barns stemme i fællesskabet. Børnehuset Firkløveret vil skabe gode børnefællesskaber, hvor der er færre konflikter og alvorlige drillerier. Børnene skal have opmærksomhed på hinandens følelser og skal have konkrete handlemuligheder til at hjælpe og trøste hinanden. Rishøjens dagpleje Rishøjens Børnehus Videokamera og stativ. Indkøb af 3-4 babyslynger. Oplægsholder omkring betydningen af en tidlig tilknytning. Personaletimer, oplægsholder, ændring af institutionens indretning/rammer. De ekstra kr. vil de bruge på en skurvogn. Rishøjens dagpleje ønsker at undersøge, hvilke former for opstartsbesøg, der skaber den bedste tidlige tilknytning mellem barn og dagplejen, for at barnet bliver en del af fællesskabet i dagplejen. De ønsker at tænke modtagelse på nye måder og sikre en bedre relation mellem barn og dagplejer i starten. Personalet oplever, at det er svært at imødekomme aktivitetstilbuddet særligt omkring de store børn i børnehaven. De vil opnå ny erkendelse som fagpersoner ift egne roller i det pædagogiske arbejde og skabe et mere alsidigt fokus på at tilbyde en inkluderende relationspraksis. De vil købe en skurvogn for at kunne benytte legepladsen året rundt. Fogedgården 2x oplægsholdere, vikartimer, ekstra p- møde, udetøj og materialer. Fogedgården vil observere og evaluere på, hvordan børnene leger. De vil starte med at klarlægge de strategier, som de anvender for at skabe lege, få børn med i lege og få børnene til at tage flere med i deres lege. Vestergårdens Børnehave Møbler, f.eks. transportale rumdelere, skillevægge med støjdæmpning til indretning af læringsmiljøer. Vil yderligere have penge til at ansætte en indretningskonsulent. Vestergårdens Børnehave ønsker at skabe små inkluderende legefællesskaber i deres fælles rum, der giver børnene ro til fordybelse. De er optaget af de fysiske og sociale læringsmiljøers indflydelse på børns leg, læring og udvikling. Vestergårdens Børnehave er interesseret i at skabe bedre indretning med fokus på støjdæmpning og bedre legemiljøer. Side 4 af 11

5 Dagplejen Ejby Vikardækning, konsulentbistand og personalemøde. Dagplejen Ejby ønsker at skabe bedre forudsætninger for en god og inkluderende overgang fra dagplejen til Vestergårdens Børnehave. De vil gerne opnå tryghed ved opstart hos børn og forældre. Projektet skal munde ud i en folder til forældrene, der konkret beskriver, hvordan Vestergårdens Børnehave arbejder med overgangen. Område Syd Holmebækkens Børnehus Freelance kunstpædagog, indsamling af diverse genbrugs og restmaterialer. 2-3 mini ipads med simkort. Hjælp til færdiggørelse af rapport. Holmebækkens Børnehus ønsker at blive bedre til at skabe eksperimenterende og legende processer i hverdagen. Med en freelance kunstpædagog ønsker de introduktion/inspiration til mere kreative arbejdsprocesser i arbejdet med børns fantasi og kreativitet. De ønsker, at børnene oplever medbestemmelse og betydning i en gruppe samt at der opstår inkluderende fællesskaber på baggrund af kreative opgaver. Solsikken Konsulentbistand og vikardækning. Solsikken vil igennem en konsulent have hjælp til at gøre pædagogisk idræt til en bevidst del af deres praksis. Samt hjælp til at få beskrevet hvordan de arbejder med pædagogisk idræt. De ønsker, at personalet får tid til at planlægge og reflektere over egen praksis dokumentere og evaluere. Alkereden Alkestrup Dagpleje Indkøb af udstyr. Alkestrup Dagpleje ønsker at anvende udstyr, der styrker mulighederne for at skabe et bedre motorisk læringsforløb, samt øger mulighederne for et bedre udeliv og gode naturoplevelser. De vil have et læringsmiljø, hvor der er muligheder for alle børnene. Alkestrup vil lave projekter og motorikdage, der har særlig fokus på krop og bevægelse, samt de sociale kompetencer. Alkereden Vikartimer, 2 ipads med 3G Medarbejderne i Alkereden ønsker at kunne gå fra til at reflektere og observere. De vil undersøge hvor in- og ekskluderende de er i Side 5 af 11

6 hverdagens faste rutiner ud fra barn/barn, barn/medarbejder og forældre/medarbejder. Ved at reflektere over deres rutiner, kultur og regler, ønsker de at skabe de bedste deltagelsesmuligheder for børnene. Dagplejen Herfølge Asgård Konsulent og Marte Meo terapeuter. Dagplejen Herfølge Asgård ønsker hjælp til deres refleksionskultur og deres praksis. De er nysgerrige på, hvordan de skaber refleksionskultur i det enkelte dagplejehjem og i det større fællesskab i Legestuen. De vil styrke det enkelte barns selvværd, selvfølelse og empati overfor andre børn. Område Søndre Hastrup Regnbuen Til dækning af kursusdag om sunshine circles theraplay og løn til 20 personaler, der deltager i kursusdagen. Indsatsen henvender sig til de voksnes måde at agere på i modtagelsen af børnene. Regnbuen ønsker at opleve, at alle personaler har samme viden og tilgang til børnene og at de arbejder ud fra samme metode. Regnbuen vil arbejde med, at alle børn skal føle sig modtaget og velkomne i institutionen, når de møder, og at alle børn er en del af fællesskabet i løbet af dagen. Regnbuen ønsker, at modtagelsen er ens, uanset hvilken voksen, barnet møder. Valhalla Valhalla Valhalla Indkøb af 15 puky løbecykler og 15 cykelhjelme. Legetøj, legemøbler, møbler Valhalla ønsker at anvende cyklerne til en gruppe drenge i udsatte positioner. De vil arbejde med drengene i naturen som ramme, i forbindelse med at cykle til og fra og cykle i selve skoven. Målet med aktiviteten er at styrke kropsbevidstheden; motorik og sansemotorik, sproget, fælles opmærksomhed, sociale relationer og børnenes kendskab til naturen. Med nyt inventar ønsker Valhalla at tilbyde børnegruppen differentierede læringsmiljøer for mere fordybelse, udvikling og inklusion. De ønsker at give en mere alsidig og hensigtsmæssig indretning, der giver plads til både de stille piger og de vilde drenge. Valhalla vil tage på inspirationsbesøg hos andre institutioner i Køge og Gladsaxe. Side 6 af 11

7 Valmuen Valmuen Nyt mobilt inventar. Valmuen ønsker at give børnegruppen 4-6 år god mulighed for leg, læring, udvikling og trivsel. På grund af at deres plads er trang, vil Valmuen skabe nye organisatoriske løsninger. De vil tilgodese børn i udsatte positioner. De vil undersøge, om konflikterne og forstyrrelserne imellem børnene bliver mindre. Valmuen Indkøb af legeting til legeplads: Cykler, indianertelt, stylter, opvaskebaljer, wc skamler, kridtspande, bolde, ski, små hammere og en høvlbænk. Valmuen ønsker at sikre lige deltagelsesmuligheder/udfordringer på legepladsen i tidsrummet 12 14, hvor der ofte er for få personaler ude. Samtidigt ønsker de at minimere konflikterne og optimere børnenes leg og motoriske udvikling igennem flere legeting. Igennem flere legeting vil de undersøge, om alle børn er en del af fællesskabet og om der bliver skabt flere legerelationer. Labyrinten Afholdelse af konferencedag, der dækker ophold og konsulentbistand for 23 personer i Labyrinten. Labyrinten ønsker at skabe sammenhæng og fælles forståelse af Labyrintens profil i forhold til viden, faglighed og organisering, så der er en sammenhæng mellem Labyrintens indsatser og den samlede inklusionsstrategi i Køge. De ønsker viden om arbejdsmetoder, der understøtter en klar og defineret proces. Ligeså vil de have klarhed over intern og ekstern dokumentation, for at styrke forældreinddragelsen. Område Vest Område Vest Aktionslæringsprojekt med Inge Schoug og vikardækning. Område Vest vil skabe større nysgerrighed på egen praksis. Forankring af lokale indsatser med fokus på inklusion. Side 7 af 11

8 Perlen Dagskursus omkring sanseintegration med børneergoterapeut Connie Nissen samt vikardækning Perlen oplever mange konflikter og højt støjniveau blandt børnene i garderoben. Derfor ønsker de at blive klogere på, hvad der sker i garderoben blandt børnene og inddrage en sansemotorisk praksis til gavn for børn i udsatte positioner. De ønsker, at det at være i garderoben skal være en god oplevelse for børn og voksne. Møllehøj Vuggestuen Børnehaven Opkvalificering af vuggestuens medarbejdere i forhold til leg og børnefælles-skaber. Indkøb af faglitteratur til medarbejderne. Dækning af vikarudgifter Eksperimenter der skaber mere inklusion og bedre struktur for børnene på legepladsen. Samt til vikardækning for at frikøbe pædagogerne til eksperimenter og til opkvalificering. Møllehøj vuggestue er nysgerrige på, hvordan de kan ændre legekulturen mellem pædagogerne og børnene. De har fokus på at lave aktiviteter med henblik på nærmeste udviklingszone det fælles tredje. De ønsker inspiration ude fra f.eks. fra legefabrikken. Møllehøj Børnehave vil have inspiration og redskaber til at skabe inkluderende tilbud om eftermiddagen. De ønsker at blive bedre til at skabe aktiviteter, der samler børnene, samtidigt med at de voksne stadig har tid til de børn, der ikke kan blive i aktiviteterne så længe. Dueslaget Uddanne hele personalet indenfor ICDP. Dueslaget ønsker større forældresamarbejde og mere fordybelse hos børnene. De vil gerne uddannes til inklusion og ønsker en højere faglighed blandt personalet. De ønsker at blive den bedste daginstitution i Køge Kommune. Guldminen Opførelse af et udeværksted samt indretning med høvlebænke. Bygning af et stort, men lavt cykelskur. Indkøb af høvlebænke, værktøj m.m. Indlægning af strøm samt opsætning af plader i og isolering af nuværende cykelskur. Med et udeværksted ønsker Guldminen at give børnene mulighed for at indgå i mindre grupper. Det vil være et pædagogisk rum med plads til fordybelse. Udeværkstedet vil gøre Guldminen mere fleksible i forhold til kapacitetstilpasning, som gør, at børnene oplever mindre stres. Målet med skuret er at skabe bedre trivsel og udviklingsmuligheder. At kunne dele børnene noget mere, så børnene får bedre trivsel og flere udviklingsmuligheder. De vil anvende cykelskuret som rum til en lille gruppe børn. Side 8 af 11

9 Gørslev Børnehus Kursus 37 timer børneyoga, samt vikardækning. Gørslev Børnehus ønsker, at børnene ved hjælp af yoga i mindre grupper, og gerne sammen med børn de ikke så ofte leger sammen med, vil blive en del af fællesskabet på en ny måde. Igennem børneyoga ønsker Gørslev Børnehus at øge børnenes selvværd og styrkelse af sociale færdigheder. Vemmedrup børnehave Oplægsholdere/videnspersoner, løn, forplejning, grej til kommunikation og dokumentation. Vemmedrup børnehave ønsker flere muligheder for relationer, mere elastik i forhold til den anden, styrke fællesskabsfølelsen. Styrke børnenes rummelighed i forhold til hinanden og forældrene. Der skal gøres opmærksomt på og styrke forældrenes oplevelse af, at de ressourcer de har, kan bidrage til en inkluderende kultur i børnehaven og udenfor. Dagplejen Vemmedrup /Lellinge Vikarudgifter og udgifter til fremstilling og præsentation af Dokumentation fra hverdagspraksis Dagplejen ønsker at udvikle eget sprog for at kunne dokumentere deres hverdagspraksis på en anderledes måde. De ønsker øget fokus på kvalitet samt børns muligheder for deltagelse i børnefællesskaber i hverdagspraksis. Desuden ønsker de en øget bevidsthed på eget sprogvalg. Dagplejen Borup og Bjæverskov Bolde, trampoliner, faldskærme, balancebaner, måtter, sansebaner med mere. Med et fokus på krop og bevægelse vil Dagplejen Borup og Bjæverskov udforske børnefællesskaberne og undersøge, hvordan de voksne kan skabe gode relationer og gode fællesskaber. Fællesskaberne skal være til gavn for alle børn, så de føler, de hører til, bliver set, hørt og forstået. Selvejende institutioner BlåbærHuset Uddannelsespakke med Gerlev Legepark, der bl.a. indeholder: BlåbærHuset ønsker en ændret bevægelseskultur, og deres mål er glade børnefællesskaber. Målet opnås ved, at de Side 9 af 11

10 - Møde med konsulent om indretning ude og inde + 2 x legedage. - 2 x ½ uddannelsesdage for personalegruppen. - Kompendium og en trækvogn med redskaber. Med mere voksne skal være mere legende med børnene. Dette bidrager til et bedre samarbejde og mere fokus på at hjælpe hinanden og til at få blik for hinandens ressourcer i børnegruppen. Fuglevænget Materialer til fri for mobberi, forældretemaaftner, personaletimer til forældreaftner, Susanne Krogh på personaledagen i Fuglevænget vil skabe forståelse for forskellighed og fremme det inkluderende fællesskab hos børn, medarbejdere og forældre. Deres mål er at skabe en ny inklusionskultur i institutionen og få forældre med i dette, f.eks. legeaftaler, deltagelse i institutionens projekter, etc.. Lyngens Børnehave 6 kameraer af typen Tuff- Cam2. 2 stk. Easi Scope til diverse undersøgelser. 1 bærbar computer/tablet. Lyngens Børnehave ønsker at deres børn skal være en nødvendig og vigtig del af hverdagens gøremål. De ønsker at skabe en værdifuld hverdag for børnene i forhold til at kunne skabe positive relationer og blive social kompetent. De vil i højere grad dokumentere børnenes gøremål igennem børnenes øjne. Olympen Et læringsrum: Materialer, legetøj, håndværksmæssige foranstaltninger, konsulentbistand, og løn til personalet for en lørdag. Olympen ønsker at skabe et læringsrum, som nøglen til mere pædagogisk kvalitet, der skal sikre arbejdet med de seks læreplanstemaer året igennem. Samt give mulighed for inklusion af alle børn i Olympen. Sct. Georgsgården Til vikardækning og teknik: f.eks. apple tv, kabler og sikkerhedscovers til IPADS med mere. Sct. Georgsgården ønsker at give alle børn, særligt dem, som står lidt udenfor fællesskabet, mulighed for at deltage i en nytænkende aktivitet med henblik på fællesskab og samarbejde. Målet er at give børnene mulighed for at opnå popularitet og fællesskabsfølelse igennem andre aktiviteter end de klassiske såsom fodbold. Side 10 af 11

11 Børnehuset Torpegården Inventar og pædagogiske beskæftigelsesmaterialer. Kursus. Børnehuset Torpegården ønsker en udvikling af deres brobygning i vuggestuen og børnehaven. Der skal skabes et læringsmiljø, hvor materialer og redskaber er til rådighed, så der gives mulighed for at blive inspireret til en pædagogisk udvikling på tværs af stuer og alder. Parallelt skal der arbejdes på at skabe en fælles kultur i forhold til inklusion. Troldehøjen Oplæg ved Suzanne Krogh omkring De pædagogiske rutiner samt børns forskellige arenaer. Det skal også dække ekstra personaleforbrug i forb. med øgede mødeaktivitet med forældrene. Oplægget ved Suzanne skal sætte et fælles fokus og forståelse for de pædagogiske rutiners værdi og vigtigheden i, at barnets arenaer har en fælles forståelse. Mødeaktiviteten mellem forældre og personalet skal sætte fokus på enkelte emner og drøfte de forskellige perspektiver, forældre og personaler kan have. Ølsemagle Børnegård At personalet kan gå fra til observationer, optagelser, børneinterview, dokumentation, undrende og undersøgende beskrivelser, opdagelser, refleksioner og evalueringer. Ølsemagle Børnegård vil undersøge, hvordan de kan støtte børnene i deres fri leg på legepladsen, så alle børn er inkluderet og er en del af et fællesskab. De vil undersøge, hvad der sker, hvis de sætter It legetøj ud i børnenes fri leg. Puljestyret institutioner Gemsevejen 2 ipads, 2 diktafoner, litteratur samt 2 ekstra p- møder. Vikardækning. Gemsevejen vil blive endnu bedre til at kommunikere åbent og anerkendende, og derved blive bedre rollemodeller for børnene. Samtidigt vil de styrke børnenes indbyrdes kommunikation og sætte fokus på de historier omhandlende børnegruppen, som de vil fortælle til børn og forældre. Side 11 af 11

Børne og Ungeforvaltningen. Forslag til ny dagtilbudsstruktur i Køge Kommune

Børne og Ungeforvaltningen. Forslag til ny dagtilbudsstruktur i Køge Kommune Børne og Ungeforvaltningen Forslag til ny dagtilbudsstruktur i Køge Kommune 1 Hvorfor forslag om ny struktur? Køge Kommunes dagtilbudsområde skal over de næste år foretage besparelser svarende til ca.

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning 1 Læringsbegrebet i SFO SFO ens læringsrum er kendetegnet ved, at læring sker i praksis, og udviklingen finder sted på baggrund af konkrete aktiviteter og sociale erfaringer. Udfordringen ligger i, hvorledes

Læs mere

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Børnehaven Fyrtårnet Vigøvej 2, Skærbæk 7000 Fredericia Tlf. 72 10 51 80 www.boernehavenfyrtaarnet.fredericiakommune.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Børnehaven

Pædagogisk læreplan. Børnehaven Pædagogisk læreplan Børnehaven 0 LÆREPLAN LYKKEBO I Lykkebo har vi altid fokus på dette som en væsentlig del af kerneopgaven: Vi skal være til stede ved børnene og bruge vores tid der Den pædagogiske læreplan

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Pædagogisk læreplan 2013, Børnehuset Ammershøj

Pædagogisk læreplan 2013, Børnehuset Ammershøj Pædagogisk læreplan 2013, Børnehuset Ammershøj I Titibo gruppen har vi overordnet valgt først at lave en fælles pædagogisk læreplan, dernæst at omsætte den fælles læreplaner til pædagogiske læreplaner

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehuset Petra Deltagere: Pædagoger Anne Thomsen, Marianne Secher, leder Marianne Krogh, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering Sprogpakken Beskriv hvorledes I

Læs mere

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014 Overordnet tema: Tulipan og anemonestuen. Vuggestuegrupperne Overordnede mål: X Sociale kompetencer Krop og bevægelse Almene Kompetencer Natur og naturfænomener Sproglige kompetencer Kulturelle kompetencer

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling.

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. Bandholm Børnehus 2011 Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende omverden, som på én gang vil barnet

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK.

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet:

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK.

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet:

Læs mere

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 Indsats for udvikling af børns Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 VI GIVER FLERE BØRN GODE KORT PÅ HÅNDEN OG EN GOD START PÅ LIVET For at give flere børn gode livschancher har

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehaven Rømersvej Deltagere: Pædagoger Heidi Bødker, Dorte Nielsen, Leder Lene Mariegaard, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering. Sprogpakken Beskriv hvorledes

Læs mere

Vuggestuen Himmelblå

Vuggestuen Himmelblå Dagtilbudsområdet Rammer for tilsyn 2012 Vuggestuen Himmelblå Tilsyn 2012 Hvordan arbejder I med det politiske mål: Børn i fællesskaber? Refleksion over inklusionsbegrebet Hvad forstår i ved inklusion

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK.

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet:

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter udenfor elevernes undervisningstid

Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter udenfor elevernes undervisningstid Rådhusskolen - Specialcenter Idrætsvej 1 6580 Vamdrup Telefon 79 79 70 60 EAN 5798005330202 E-mail raadshusskolen@kolding.dk www.kolding.dk Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter

Læs mere

Pædagogiske principper SFO

Pædagogiske principper SFO Pædagogiske principper SFO Spørgsmål mellem barn og pædagog: Lærer man noget i SFO?... Lang pause:. Hele tiden, men man opdager det ikke. Den frie leg I Nordbyskolens SFO skal barnet gennem den "frie leg"først

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG. til arbejdet med børn med en udadreagerende adfærd

INSPIRATIONSKATALOG. til arbejdet med børn med en udadreagerende adfærd INSPIRATIONSKATALOG til arbejdet med børn med en udadreagerende adfærd Introduktion Dette materiale er inspiration til tiltag i arbejdet med børn med en udadreagerende adfærd i Fredericia Kommunes tilbud

Læs mere

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014 Overordnet tema: Overordnede mål: Sociale kompetencer X Krop og bevægelse Almene Kompetencer Natur og naturfænomener Sproglige kompetencer Kulturelle kompetencer De overordnede mål er, at den pædagogiske

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Du sidder nu med Yggdrasils pædagogiske læreplan. Teksten er delt op i forskellige afsnit, som skal give dig et indblik i: Baggrunden for loven om de pædagogiske

Læs mere

LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE

LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE 2013 / 2014 1 LÆREPLANER 2013 / 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... SIDE 5 SPROGLIGE KOMPETENCER... SIDE 6 SOCIALE KOMPETENCER... SIDE 8 PERSONLIG UDVIKLING... SIDE

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Den integrerede Institution Uglen. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Den integrerede Institution Uglen. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Den integrerede Institution Uglen. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs

Læs mere

Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre

Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre 1. lag: Omsorg og tryghed 2. lag: nærværende voksne, nære relationer, fællesskaber respektere det enkelte barn skabe rum og tid til nærvær give barnet

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Margrethe Børnehaven. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Margrethe Børnehaven. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Margrethe Børnehaven. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse side 2 Forord side 3 Faktaoplysninger side 3 Samfundsmæssige forudsætninger side 3 Institutionens værdigrundlag side 3

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

Juni 2012 GEMSEVEJENS REVISION AF DEN PÆDAGOGISKE LÆREPLAN SPROG OG SOCIALE KOMPETENCER GARTNERVEJENS BØRNEHUSE

Juni 2012 GEMSEVEJENS REVISION AF DEN PÆDAGOGISKE LÆREPLAN SPROG OG SOCIALE KOMPETENCER GARTNERVEJENS BØRNEHUSE Juni 2012 GEMSEVEJENS OG GARTNERVEJENS BØRNEHUSE REVISION AF DEN PÆDAGOGISKE LÆREPLAN SPROG OG SOCIALE KOMPETENCER Revision af Den Pædagogiske Læreplan Nedenstående revision er af den pædagogiske læreplan

Læs mere

Årshjul for 2013-2014

Årshjul for 2013-2014 Årshjul for 2013-2014 Årshjulet er en sammenskrivning af årsplanen og læreplanen. Årsplanen er den overordnede planlægning af årets aktiviteter. Læreplanen er den beskrivende del af, hvordan arbejdet udføres

Læs mere

Nyhedsbrev for Februar / Marts 2015. Kære forældre,

Nyhedsbrev for Februar / Marts 2015. Kære forældre, Nyhedsbrev for Februar / Marts 2015 Kære forældre, Vinteren er over os, med alle sine muligheder og begrænsninger. Vi nyder at gå ud i sneen, mærke kulden i ansigtet og se de spæde forårstegn titte frem.

Læs mere

Læreplan 2013-14. Vandpytten er et hus, hvor børnenes ret til at møde voksne i børnehøjde anerkendes.

Læreplan 2013-14. Vandpytten er et hus, hvor børnenes ret til at møde voksne i børnehøjde anerkendes. Læreplan 2013-14 Vandpytten er et hus, hvor børnenes ret til at møde voksne i børnehøjde anerkendes. Læreplan 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Vision... 3 Mission... 3 Læringssynet... 3... 4 Pædagogiske

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til forældre med børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN

PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN Pædagogisk idræt defineres som idræt, leg og bevægelse i en pædagogisk sammenhæng. Det er en måde at sætte fokus på bevægelse, idræt og sundhed gennem leg og læring. Pædagogisk

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner

Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner Læreplan 2009 Den pædagogiske læreplans 6 temaer er integreret i vores daglige praksis og kultur, i en både formel og uformel form. For at give børnene de bedste

Læs mere

Veddelev Børnehus Roskilde Nordøst

Veddelev Børnehus Roskilde Nordøst Veddelev Børnehus Roskilde Nordøst Pædagogisk udviklingsplan 2014-2016 Kontaktoplysninger Institution: Veddelev børnehus Roskilde Nordøst Telefon: 46314955 1 Mail: bhveddelev@roskilde.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Vestfjendsskolens SFO - Firkløveren

Vestfjendsskolens SFO - Firkløveren SKABELON FOR MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO Navn på SFO Vestfjendsskolens SFO - Firkløveren Basisoplysninger Alderstrin/klassetrin omfattet af SFO: 0.kl.-3.kl. Antal børn i SFO en: 96 SFO ens normering:

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Godkendt af byrådet juni 2011 Indhold Indledning mål- og indholdsbeskrivelsen indgår i sammenhæng med de øvrige politikker... 3 Værdier i SFO Fritid:

Læs mere

Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj

Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj Institutionstype: Inst. navn: Inst. adresse: Integreret Børnegården Rundhøj Rundhøj Allé 2, 8270 Højbjerg Tlf.nr: 87138154 og 87138107 Evt. e-mail:

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Børnehaven Regnbuen Fjellerupvej 22-24 5463 Harndrup - 1 -

Børnehaven Regnbuen Fjellerupvej 22-24 5463 Harndrup - 1 - Børnehaven Regnbuen Fjellerupvej 22-24 5463 Harndrup - 1 - Profil Hvad kendetegner institutionen? Hvad vil I gerne være kendt for? Hvem er I? Hvad lægger I vægt på i det daglige arbejde med børnene? Regnbuen

Læs mere

Ejby Private Børnehave. Pædagogisk læreplan. for

Ejby Private Børnehave. Pædagogisk læreplan. for Pædagogisk læreplan for 1 Indhold 1. Idégrundlag 2. Læring og pædagogik 3. De 6 temaer: Sproglig udvikling Sociale kompetencer Personlig udvikling Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer Krop

Læs mere

Kongsbjergskolens sfo Mål og Indholdsplaner 2012/2013

Kongsbjergskolens sfo Mål og Indholdsplaner 2012/2013 Kongsbjergskolens sfo Mål og Indholdsplaner 2012/2013 Kongsbjergskolens SFO Mail.kongsbjergsfo@kolding.dk TLF. 1 29279264 Kongsbjergskolens SFOs Mål og indholdsplaner. Vi ønsker med vores mål og indholdsplaner

Læs mere

Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Den selvejende institution Børnehaven Solsikken

Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Den selvejende institution Børnehaven Solsikken Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Den selvejende institution Børnehaven Solsikken Kontaktoplysninger Institution: Børnehaven Solsikken Astersvej 25 4000 Roskilde Telefon: 46 31 47 11 Mail: solsikken@roskilde.dk

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til.forældre.med.børn.som.er.på.vej.til.eller.som.er.begyndt.i.dagpleje.eller.vuggestue Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 9 14 måneder

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. Se hjemmeside. Se hjemmeside. Se hjemmeside

PRAKTIKBESKRIVELSE. Se hjemmeside. Se hjemmeside. Se hjemmeside PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen

Læs mere

Kernehuset 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13. Kernehuset Kvalitets- og tilsynsrapport 2013 1

Kernehuset 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13. Kernehuset Kvalitets- og tilsynsrapport 2013 1 Kernehuset 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Kernehuset Kvalitets- og tilsynsrapport 2013 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø...

Læs mere

Pejlemærker for pædagogisk kvalitet.

Pejlemærker for pædagogisk kvalitet. Pejlemærker for pædagogisk kvalitet. Børnehuset Spiren 2015 2017 1 af 10 Pejlemærker for pædagogisk kvalitet Forord 3 Sociale relationer 4 Inklusion og fællesskab 5 Sprogindsats 6-7 Forældresamarbejde

Læs mere

Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Område Roskilde Syd

Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Område Roskilde Syd Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Område Roskilde Syd 1 Indholdsfortegnelse for den pædagogiske udviklingsplan Indledning... 3 Læsevejledning... 3 Præsentation af Område Syd... 3 Roskilde kommunes børne-

Læs mere

IDRÆTSBØRNEHAVE. IDRÆTSBØRNEHAVEN MÆLKEBØTTEN Tommerup

IDRÆTSBØRNEHAVE. IDRÆTSBØRNEHAVEN MÆLKEBØTTEN Tommerup IDRÆTSBØRNEHAVEN MÆLKEBØTTEN Tommerup Pædagogisk idræt Leg Bevægelse Idræt Idræt: En aktivitet, spil/øvelse. Bevæger kroppen efter bestemte regler, alene eller sammen med andre, i konkurrence. Kroppen

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse. Ølgod SFO

Mål- og indholdsbeskrivelse. Ølgod SFO Mål- og indholdsbeskrivelse Ølgod SFO Marts 2013 Ølgod SFO. Vi har valgt at lave nye mål og indholdsbeskrivelser, da vi nu er færdige med etableringen af Ølgod SFO både med hensyn til fysiske rammer og

Læs mere

INKLUSIONSLEDER I KØGE KOMMUNE. Uddannelse i inklusionsprocesser for ledere i Dagtilbud

INKLUSIONSLEDER I KØGE KOMMUNE. Uddannelse i inklusionsprocesser for ledere i Dagtilbud INKLUSIONSLEDER I KØGE KOMMUNE Uddannelse i inklusionsprocesser for ledere i Dagtilbud Velkommen! Uddannelse til inklusionsleder er et uddannelsesforløb for alle ledere i Køge Kommunes dagtilbud. Formålet

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK.

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet:

Læs mere

Velkommen til Korsholm/Søften Børnehaven Engen, Korsholm Børnehave og Børnehuset Mælkevejen

Velkommen til Korsholm/Søften Børnehaven Engen, Korsholm Børnehave og Børnehuset Mælkevejen Velkommen til Korsholm/Søften Børnehaven Engen, Korsholm Børnehave og Børnehuset Mælkevejen Favrskov Kommune Velkommen til Korsholm/Søften. Vi er et dagtilbud som består af 3 daginstitutioner: Børnehaven

Læs mere

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe.

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe. Læreplan 2006 Indeks Grundlaget for det pædagogiske arbejde i Georgs Æske Vores syn på læring Vores målsætning og værdigrundlag Hvordan arbejder vi Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

Sammenhæng Baggrund, forudsætninger

Sammenhæng Baggrund, forudsætninger PÆDAGOGISK LÆREPLAN 2014-2016 Skårup Børnehus: Alsidig personlig udvikling Pædagogisk læreplan i perioden 2014 og 2016 Skårup Børnehus Østerdalen Skårup Børnehus SMTTE på: Alsidig personlig udvikling Dato:

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE Dagtilbudspædagogik anden og tredje praktikperiode 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014

PRAKTIKBESKRIVELSE Dagtilbudspædagogik anden og tredje praktikperiode 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014 PRAKTIKBESKRIVELSE Dagtilbudspædagogik anden og tredje praktikperiode 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014 Praktikbeskrivelsen består af 2 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Institutionens navn: Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Dato for tilsyn: 30. november 2011 Deltagere ved tilsynet: Karen Byrne, bestyrelsesformand og Helle Hammerich,

Læs mere

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Dato 2010-11-1 1/11 Introduktion Børn i dagpleje og vuggestue I inviteres til en samtale om jeres barns læring og udvikling. Samtalen er frivillig og varer

Læs mere

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport Kværndrup børnehave 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings-

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Grundlaget for det daglige arbejde i V. Aaby Børnehave I 2006 var det: NATUR OG NATUROPLEVELSER Hvert år har 1 2 læreplanstemaer ekstra fokus I 2007 var det: KUNST,

Læs mere

Myretuen, Ryslinge 2013

Myretuen, Ryslinge 2013 Myretuen, Ryslinge 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 2 2. Oplysninger om institutionen... 3 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 4 3.1 Institutionens lærings-

Læs mere

Institutionsplan og læreplan for 2012-2013 Stenderup børnehave Regnbuen Buen 6. Stenderup 7200 Grindsted.

Institutionsplan og læreplan for 2012-2013 Stenderup børnehave Regnbuen Buen 6. Stenderup 7200 Grindsted. Institutionsplan og læreplan for 2012-2013 Stenderup børnehave Regnbuen Buen 6. Stenderup 7200 Grindsted. 1 Indholdsfortegnelse Forside s. 1 Indholdsfortegnelse s. 2 Præsentation af Regnbuen s. 3 Regnbuens

Læs mere

Nyhedsbrev for februar

Nyhedsbrev for februar Nyhedsbrev for februar Kære forældre Jeg vil først og fremmest indlede med, at fortælle hvor glad jeg er for, at være blevet pædagogisk leder i Spirrevippen. Jeg glæder mig over, at se og mærke engagerede

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK.

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet:

Læs mere

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup Maj 2013 Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup er: Børnehaven Regnbuen, Fjelsted Harndrup Skole (0.-6. klasse) og SFO Valhalla med fælles ledelse

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! Der arbejdes med læreplanstemaer på stuerne om fredagen. De 3

Læs mere

Guide til Pædagogiske læreplaner i Ballerup Kommunes dagtilbud 0-5 år

Guide til Pædagogiske læreplaner i Ballerup Kommunes dagtilbud 0-5 år Guide til Pædagogiske læreplaner i Ballerup Kommunes dagtilbud 0-5 år 1.0 Forord Formålet med denne guide til arbejdet med pædagogiske læreplaner er at skabe et fælles afsæt for den fortsatte udvikling

Læs mere

Hjemly Kvalitets- og tilsynsrapport

Hjemly Kvalitets- og tilsynsrapport Hjemly 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings- og

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Vores definition af læring. Forudsætning for den gode udvikling og læring

Vores definition af læring. Forudsætning for den gode udvikling og læring Forord Læreplanerne er udviklet og evalueret på baggrund af de tidligere. Vi har medtaget de sidste års forandringer og nye tiltag og ser læreplanerne som et spejl af forandringsprocesserne på Bornholm,

Læs mere

VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE

VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE FORORD Dette hæfte er en introduktion til de værdier Stillinge Børnehave står for. (Ordet Børnehave dækker både vuggestue og børnehave) Information om hverdagen, indsatsområder

Læs mere

Læreplaner for Udarbejdet november 2010 1

Læreplaner for Udarbejdet november 2010 1 Læreplaner for Udarbejdet november 2010 1 Indholdsfortegnelse: Præsentation af Nøddehøj Børnehus Vision og værdigrundlag Læreplanstemaerne: Personlig alsidig udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og

Læs mere

Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune

Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune Dato 07.02.2011 Dok.nr. 764907 Sagsnr. 752309 Ref. edni Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune Baggrund Med baggrund i Varde Kommunes overordnede Børn

Læs mere

Pædagogiske læreplaner for sammenslutningen.

Pædagogiske læreplaner for sammenslutningen. Pædagogiske læreplaner for sammenslutningen. Sociale kompetencer: For at barnet udvikler sine sociale kompetencer, skal der være nogle basale forudsætninger tilstede, såsom tryghed, tillid og at barnet

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia

Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia Alle dagtilbud skal ifølge Dagtilbudsloven udarbejde Pædagogiske Læreplaner, der skal indeholde områderne: Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

Sunde og glade børn lærer bedre

Sunde og glade børn lærer bedre Sunde og glade børn lærer bedre Hvorfor og hvordan? Hvad er En Børneby er en samling af alle pasnings- og skoletilbud for børn fra 0-12 år. I Ørsted er det dagplejen, børnehaven Skovsprutten og Rougsøskolen

Læs mere

Børnehuset Æblehuset Dalbugten 30 2730 Herlev 4452 5992 ÆBLEHUSETS VISION

Børnehuset Æblehuset Dalbugten 30 2730 Herlev 4452 5992 ÆBLEHUSETS VISION ÆBLEHUSETS VISION At skabe en inspirerende ramme, med fagligt engagerede og kompetente voksne, der arbejder på et højt fagligt niveau med at, udvikle børnenes personlige, sociale og faglige kompetencer.

Læs mere

Virksomhedsplan for Troldehøjen

Virksomhedsplan for Troldehøjen Virksomhedsplan for Troldehøjen Forord Daginstitutionen Troldehøjen Praktiske oplysninger Børnenormeringen Åbningstider Kort overblik over Børne og ungepolitikken Kort målsætning for daginstitutionerne.

Læs mere

DUS INDHOLDSPLAN 3. ÅRGANG 2013-2014

DUS INDHOLDSPLAN 3. ÅRGANG 2013-2014 De 6 kerneområder: - Personlig udvikling - Social udvikling - Sprog og kommunikation - Bevægelse, idræt og motorik - Kulturelle udtryksformer - Natur DUS INDHOLDSPLAN 3. ÅRGANG 2013-2014 Denne indholdsplan

Læs mere

VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING

VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING København, 17. November 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE DEMOKRATISK DANNELSE 2 TRIVSEL OG SUNDHED 2 FORÆLDRESAMARBEJDE 3 BARNETS ALSIDIGE UDVIKLING FRITIDSPÆDAGOGISK UDVIKLING

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Vuggestuen Hulahop. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Vuggestuen Hulahop. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Vuggestuen Hulahop. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune. Som

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

Brønderslev Kommune Børnemiljøvurdering

Brønderslev Kommune Børnemiljøvurdering 1 i Brønderslev Kommunes dagtilbud Ansvar og tidsplan for udarbejdelse af børnemiljøvurdering. Det er dagtilbuddets ledelse, der er ansvarlig for at der udarbejdes en børnemiljøvurdering. Ledelsens ansvar

Læs mere

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 BESKRIVELSE AF AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Daginstitutionsområdet side 3 1.1. Intensivt udviklingsforløb - 12 uger side 3 1.2. Længerevarende støtteforløb side

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Mariehønen

Pædagogisk læreplan for Mariehønen Pædagogisk læreplan for Mariehønen Der skal i alle dagtilbud, ifølge dagtilbudsloven, udarbejdes pædagogiske læreplaner. Læreplanerne skal indeholde mål for hvilke kompetencer og erfaringer den pædagogiske

Læs mere

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Baggrund og lovgivning Herning Kommune ønsker et højt fagligt niveau på børne- og unge området, og har derfor også store ambitioner

Læs mere