KaareLBK. Interessentanalyse. - de væsentligste konklusioner. København

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KaareLBK. Interessentanalyse. - de væsentligste konklusioner. København 07.03.13"

Transkript

1 Interessentanalyse - de væsentligste konklusioner København

2 Interessentsondering Der er gennemført en mindre interessentsondering for at blive klogere på, hvilke fremtidsscenarier, som Tænketanken Fremtidens Biblioteker skal operere med. Formålet er dels at skærpe den strategiske ramme og dels at give det bedste fundament for den strategiske workshop den 28. februar. Der er gennemført 20 korte interviews (10-15 min.) over telefonen ud fra en semistruktureret spørgeramme med fokus på bibliotekernes rolle både nu og i fremtiden. Hvilke udfordringer og hvilke muligheder som bibliotekerne står overfor. Respondenterne er anonyme. Følgende grupper er kontaktet: Bibliotekschefer Nationale aktører. Meningsdannere med kendskab til bibliotekerne. Arkitekter/designere

3 Indledning Svarene gennemgås efter følgende skabelon: Først ridses de samlede hovedkonklusioner op. Dernæst følger konklusioner på de enkelte spørgsmål. Disse deles op i tre overordnede emner: Identitet, kommunikation og handlinger. Endelig følger en oversigt over de mest interessante citater fra respondenterne.

4 Spørgeramme 1. Hvad synes du bibliotekets fornemmeste/vigtigste opgave er? 1. Hvad skal kendetegne fremtidens bibliotek? 1. Hvis du skal pege på tre områder, som fremtidens biblioteker skal fokusere på hvad skal det være? 1. Hvad er folkebibliotekernes tre største udfordringer? 2. Hvis du skal pege på nogle områder, hvor bibliotekerne med fornuft kan indgå i partnerskab? 1. Borgerservice? 2. Folkeskoler? 3. Virksomheder? 4. Andet som frivillige organisationer mv. 3. Hvad mangler bibliotekerne? Hvor er der huller i servicen/tilbuddene?

5 Hovedkonklusioner Fornemmeste opgave: Sikre lige og fri adgang Skabe fremtidens forsamlingsrum Dannelse og læring Borgernes mødested Det aktive medborgerskab Den frie kulturformidling Fremtidens biblioteks kendetegn Den lokale formidling Det sidste fristed Inddrage borgerne særligt børn/unge Være der hvor borgerne er Tværfagligt med nye services Nye former for formidling Bibliotekerne skal fokusere mere på: Læring og dannelse Digital dannelse demokratisk dannelse Skabe det ny mødested med, læring og oplevelse på medier Finde frem til hvad der interesseret danskerne Fokus på det politiske perspektiv Børn og læring

6 Hovedkonklusioner II De største udfordringer Ophavsrettigheder og det digitale Involvering af brugerne (Unge og børn) Den nye eksistensberettigelse. Vi må ikke blive stående hvor vi står En klar strategi en klar fortælling Partnerskaber JA men det skal give mening. Basis i det lokale. Læring i institutioner mm. Vi skal ud på folkeskolerne. Alle de steder hvor det giver mening. Huller: Det ligger i formidlingen Vi mangler de rigtige partnerskaber Fleksibilitet i det fysiske rum Nye former for formidling der kobler fysisk og digitalt. Den nye fortælling om biblioteket det nye brand

7 Spørgsmål 1: Hovedkonklusioner Identitet: Bibliotekerne skal fremme uddannelse, dannelse, kultur. Bibliotekerne skal skabe en lige adgang til viden og ressourcer. Og holde fokus på og skabe grundlaget for fællesskab og inklusion i samfundet. Men udfordringen er hvordan man gør det? Den vigtigste opgave er formuleret godt i loven. Vi skal tilbage til vores kerne. Der være fokus på læring, oplysning og dannelse. Men borgerne skal involveres. Vi skal skabe hjælp til selvhjælp. Vi vil skabe begavede og kompetente borgere. Vi skal styrke kulturprofil. Vi skal skabe kultur. Plads til fordybelse og plads til livfuldhed. Bibliotekerne skaber forandring. Bibliotekerne skal stimulere og styrke til udvikling og vækst. Bibliotekerne skal bringe borgerne videre. Bibliotekerne skal bidrage til forandring. Bibliotekerne skal lade folk lade op og have Indsigt, udsyn og erfaring på alle platforme. Vi skal have smukke rum. Faciliteterne skal være gode. Vi skal være et sted med overskud. Bibliotekerne skal være borgernes mødested, hvor der er fokus på oplysning og viden/livslang læring. Mange brugere kommer tilbage og bruger os som læsestedet og studiestedet. Forudsigelserne for 15 år siden om det tomme offentlige rum er bare ikke rigtige. Der har aldrig været så mange i det offentlige rum. Der skal være fokus på det lokale: Skab lokale foredrag, hvor nye ideer bliver introduceret Bibliotekerne spille en væsentligt rolle i det lokale demokrati (alt skal jo ikke være sport) Kommunikation Hvordan skaber vi merværdi for brugerne? Og hvordan illustrerer/viser vi det? Vi skal være bedre til at vise vores ekspertise. Handlinger Gøre brugerne kompetente. Udvikle brugeres kulturkompetencer (IT, kulturel, demokrati etc) Døgnåbne huse. Der skal være tilgængeligt. Det skal være borgernes sted

8 Bibliotekerne skal fremme uddannelse, dannelse, kultur. Bibliotekerne skal skabe en lige adgang til viden og ressourcer Og holde fokus på og skabe grundlaget for fællesskab og inklusion i samfundet. Bibliotekerne skabe forandring. Bibliotekerne skal stimulere og styrke til udvikling og vækst. Bibliotekerne skal bringe borgerne videre. Bibliotekerne skal bidrage til forandring. Bibliotekerne skal lade folk lade op og have indsigt, udsyn og erfaring på alle platforme. Fokus på livslang læring og oplysning. Men borgerne skal involveres. Vi skal skabe hjælp til selvhjælp. Bibliotekets fornemmeste opgave Det er en udfordring, at filialbibliotekerne er blevet nedlagt. Det sker samtidig med at brugersegmentering er blevet større. De to ting trækker i hver sin retning. Færre biblioteker skal håndtere flere forskelligartede brugere. Vi vil skabe begavede og kompetente borgere. Vi skal styrke kulturprofil. Vi skal skabe kultur. Der skal være plads til fordybelse. Plads til livfuldhed. Bibliotekerne skal være borgernes mødested, hvor der er fokus på oplysning og viden/livslang læring. Mange brugere kommer tilbage og bruger os som læsestedet. Og studiestedet Forudsigelserne for 15 år siden om det tomme offentlige rum er bare ikke rigtige. Der har aldrig været så mange i det offentlige rum. Det skal vi understøtte. 2 primære roller: Børn og det lokale Børn skal ha muligheden for børn for at bruge deres nysgerrighed. Skab lokale foredrag, hvor nye ideer bliver introduceret

9 Spørgsmål 2: Hovedkonklusioner Identitet Biblioteket er meget mere end bøger. Der er undervisning, kulturel aktivitet, du skal selv sætte aktiviteter i gang. Fra stille til rådighed over til formidling af viden. Give den fri og lige adgang. Uden reklamer. Stille til lån ikke til eje. Formidle viden. Vi er åbne og frit tilgængelige. Vi skal understøtte videnssamfund. Understøtte viden og sætte fokus på formel/uformel uddannelse Tværfaglighed vi skal tænke meget bredere på, hvad biblioteker kan være. Borgerne kommer in charge. Hvis vi er i stand til det at imødekomme borgernes ønsker, så kan vi sagtens understøtte det faglige. Vigtigt at have øjnene åbne for de samfundsmæssige dagsordener og hvor biblioteker kan spille en rolle. Det fysiske sted har også en betydning/får en stor betydning. Funktionen som medborgercenteret/det nye forsamlingshus får større og større betydning. Bibliotekerne har en mulighed for at genskabe det lokale tilhørsforhold. Biblioteket skal være tidssvarende. Og blive ved med at være et trygt og ikke-kommercielt rum. Hvad er biblioteksservice? Det bliver mere digitalt og mindre fysisk. Det handler ikke om bøger og hylder. Lad os få nogle andre funktioner med mere lokalt liv. Kommunikation: Stort behov for at give bibliotekerne et nyt image. Vi skal sende tydelige signaler om inddragelse og involvering. Det er ikke nok at snakke om det. Handlinger Kulturskabelse workshops, kunst/kulturskoler Bruge det til en kommunal scene/offentligt rum. Debatforummet. Det skal styrkes. Sæt fokus på den frie tanke og give muligheden for at debattere. Der vil være et digitalt/virtuelt rum. Det bliver understøttende. Ikke separate rum. Bibliotekerne skal være der hvor brugerne er. Indtænke brugerne så de selv bidrager. Lave litteraturwiki, som brugerne laver. Vi skal udvikle kompetencer, der gør at brugerne anvender biblioteket på en ny område,ed særligt fokus på det inddragende. Kom ind, vær med, gør noget. Kom ind og vær medstyrende.

10 Fra stille til rådighed over til formidling af viden. Give den fri og lige adgang. Uden reklamer. Stille til lån ikke til eje. Formidle viden. Vi er åbne og frit tilgængelige. Vi skal frit kunne levere det vi er sat i verden for. Borgerne kommer in charge. Hvis vi er i stand til det at imødekomme borgernes ønsker, så kan vi sagtens understøtte det faglige. Vi skal have særligt fokus på det inddragende. Kom ind, vær med, gør noget. Kom ind og vær medstyrende. Vi vil være det sidste fristed (ikkekommercielt). Hvad skal kendetegne fremtidens bibliotek? Tværfaglighed vi skal tænke meget bredere på, hvad biblioteker kan være. Vi skal udvikle nye tilbud/nye services. Det bliver vigtigt at have øjnene åbne for de samfundsmæssige dagsordener og hvor biblioteker kan spille en rolle. Pernille Drost: I skal ikke redefinere bibliotekets opgave. I skal kigge på processer og metoder. I skal ikke pille ved DNA. To specifikke udfordringer: Service: Mere digitalt og mindre fysisk. Det fysiske rum Andre funktioner med lokalt liv Mere medborgerskab Det skal være det fremtidige forsamlingshuse. Den lokale forankring bliver meget afgørende Bibliotekerne har en mulighed for at genskabe det lokale tilhørsforhold Det fysiske sted har også en betydning/får en stor betydning. Medborgercenteret/det nye forsamlingshus. Den funktion får større og større betydning.

11 Spørgsmål 3: Hovedkonklusioner Identitet Vend tilgangen om og find ind til emnerne - hvad interesserer danskerne? Fokus på den demokratiske dannelse. Læsning som en forudsætning for uddannelse/dannelse. hvad betyder læsning i ens liv. Bibliotekerne skal være en aktiv medspiller i det politiske liv.. Hvordan spiller bibliotekerne ind? Vi skal vise, fortælle og sælge vores budskab om læring og dannelse. Mødestedet, læring og oplevelse på medier. Folk har brug for det politisk-neutrale sted. Og der er et behov for det lokale mødested. Bibliotekerne skal skabe en klar strategi for public service. Bibliotekarernes hardcore faglighed skal kunne dyrkes digitalt. I fremtiden bibliotek vil der være mange partnerskaber og mange aktiviteter. Kan personalet løfte det? Hvordan understøtter vi et dynamisk lokalsamfund Fokus på: Hvordan skaber vi noget nyt? En bevægelse. Hvad er der behov for, når der skal skabes et godt og aktivt lokalsamfund? Biblioteket/personalet skal have en mere multidisciplinær tilgang til service og viden - tilføje andre kompetencer: Designere, Kunstnere, Iscenesættelse, Workshopforløb. Kommunikation Gøre det synligt at I er her og hvorfor I er her. Handlinger Der skal eksperimenteres med tidsmæssig fleksibilitet. Pas på med at have for mange aktiviteter i samme rum på samme tidspunkt. Hvordan søger man information på nettet? Kildekritik etc. Bibliotekerne skal ud af huset. Vi skal ikke være bundet af det fysiske. Vi skal ikke side og vente på folk. Vi skal ud på skoler, børnehaver, og andre steder. Stå i Bilka lørdag formiddag og komme i dialog med folk.

12 Politikerne tænker slet ikke tværfagligt nok. Det skal vi blive meget bedre til at pege på. Bibliotekerne skal være en aktiv medspiller i det politiske liv. Eks.: Alle skal have et ungdomsuddannelse. Hvordan spiller bibliotekerne ind der? Bibliotekerne skal nyindrettes. De skal indrettes til borgerne og ikke til bøgerne. Der skal ske noget mere på det fysiske bibliotek. Det kan godt lade sig gøre også for de mindre beløb. Vi skal vise, fortælle og sælge vores budskab om læring og dannelse. Eks: Integration. Læringsmiljøer omkring dagsinstitutioner. Hvad skal der fokuseres på? Bibliotekerne skal ud af huset. Vi skal ikke være bundet af det fysiske. Vi skal ikke side og vente på folk. Vi skal ud på skoler, børnehaver, og andre steder. Stå i Bilka lørdag formiddag og komme i dialog med folk. Hvad med satellit-tanken? Kan I genopfinde Bogbussen Biblioteket/personalet skal have en mere multidisciplinær tilgang til service og viden - tilføje andre kompetencer: Designere, Kunstnere, Iscenesættelse, Workshopforløb. Skabe det ny mødested med, læring og oplevelse på medier. Eksempelvis EU-arrangementer i Horsens. Det blev en stor succes. Folk har brug for et politiskneutralt sted. Vend tilgangen om og find ind til emnerne - hvad interesserer danskerne? deres børn, sundhed, mad? Der hvor der er fedt at komme er jo, hvor der sker fede ting. Større huse som kan tilbyde mere

13 Spørgsmål 4: Hovedkonklusioner Identitet Hvis vi bliver stående hvor vi står, så går vi i stå. Tankemæssigt forveksler vi at give adgang til som værende det samme som formidling. Vi tænker for meget i at stå til rådighed. Vi starter med passive formuleringer. Vi har fokuseret for meget på vores produkter og måske glemt at fokusere på processer. Gør vi det godt nok? Kan vi arbejde med at formidle kulturen på en anden måde? Hvordan spiller vi vores rolle? Vi skal udfordre sig selv mere. Vi har en stærk faglighed men vi udfordrer den ikke selv. Større fokus på medarbejderne. Vi skal gøre meget mere ud af udvikle kompetencer. Synligheden af den biblioteksfaglige kompetencer er utroligt vanskeligt at håndtere. Stå lidt fastere på kvalitetsbegrebet, og give lige muligheder for alle. Der er behov for et fokus på den politiske legitimitet Biblioteket er jo et politisk projekt. Som bør revitaliseres. Kommunikation Knappe ressourcer. Vi er pressede. Vi er ikke gode nok til at fortælle hvad langtidseffekter er af det gode bibliotek. Vi er for dårlige til markedsføring. Bibliotekerne mangler en fælles fortælling/brand. Handlinger Kerneydelsen skal transformeres. Udlån af materiale. Hvordan og hvornår transformerer vi fra det fysisk til det digitale? Hvad skal der ske? Hvor leder det her os hen? Det politiske pres - når det bliver digitalt er det også gratis Der er ikke fundet nye modeller for det digitale bibliotek. Det skal findes nu! Bibliotekerne kommer i klemme. Vi har stadig en hybridfunktion. Brugerne vil have flere digitale ydelser. Involvering af brugerne. Særligt unge og børn. Brugerne følger vi ikke ordentligt til dørs. Vi bør have en mere helhedsorienteret tilgang. Gøre borgeren opmærksom på andre muligheder.

14 Tankemæssigt forveksler vi at give adgang til som værende det samme som formidling. Hvis vi bliver stående hvor vi står, så går vi i stå. Vi har fokuseret for meget på vores produkter og måske glemt at fokusere på processer. Gør vi det godt nok? Kan vi arbejde med at formidle kulturen på en anden måde? Vi er for dårlige til markedsføring. Bibliotekerne mangler en fælles fortælling/brand. Vi tænker for meget i at stå til rådighed. Vi starter med passive formuleringer. Involvering af brugerne. Særligt unge og børn. Brugerne følger vi ikke ordentligt til dørs. Vi bør have en mere helhedsorienteret tilgang. Gøre borgeren opmærksom på andre muligheder Hvad er de største udfordringer? Kerneydelsen skal transformeres. Hvordan og hvornår transformerer vi fra det fysisk til det digitale? Hvad skal der ske? Hvor leder det her os hen? Større fokus på medarbejderne. Vi skal gøre meget mere ud af udvikle kompetencer. Der er behov for et fokus på den politiske legitimitet Biblioteket er jo et politisk projekt, som bør revitaliseres. Hvordan spiller vi vores rolle? Vi er lidt selvfede. Vi bliver nødt til at gå den anden vej rundt. Vi skal udfordre sig selv mere. Vi har en stærk faglighed men vi udfordrer den ikke selv. Den mentale: Vi skal bruge vores krudt bedre. Vi er lidt nogle hængemuler. Bibliotekerne skal skabe en klar strategi for public service hvorfor er I her? Gøre det synligt at I er her og hvorfor I er her. Gøre tilbuddene synlige

15 Spørgsmål 5: Hovedkonklusioner Identitet Vi skal være meget skarpe på formålet med partnerskaberne. Det gælder for alle typer. Vi skal være meget bevidste om hvad vi gør. Hvad er vores dagsorden? Hvor vi kan udfordre mulige partnerskaber Skoler, uddannelse, universiteter, ungdomsuddannelser Vigtigt at have klarhed over kompetencer. Vigtige kulturforskelle skal der være opmærksomhed på. Det skal baseres på det lokale. Man vil have forskellige lokale udfordringer og det vil give andre dagsordener. Muligheder: Servicekoncept, Indretning, Partnerskaber, Branding Eks: Stort projekt med Ældresagen om IT-udvikling Handlinger Alle de steder hvor det giver mening. Bibliotekerne skal byde sig til. Hvad bringer vi med ind? Vi skal understøtte: Gøre borgerne mere selvhjulpne. Eksempelvis i samarbejdet med Borgerservice. Andre konkrete eksempler: Partnerskaber med forlag. Eksempel: Krimimessen. Partnerskab med DR og andre medievirksomheder. Også med detailhandelen. Vi tænker ikke i sponsorater. Men det skal bibringe værdi til begge parter. Og komme brugerne til gode. Prøv at ramme vækstlaget i de mindre og mellemstore virksomheder. De frivillige er ofte en vinkel som man glemmer: Flere der gerne vil stille sig rådighed. Folk som ikke nødvendigvis er medlemmer af organisationer/fællesskaber

16 Vi skal understøtte at gøre borgerne mere selvhjulpne. Eksempelvis i samarbejdet med Borgerservice. Alle de steder hvor det giver mening. Bibliotekerne skal byde sig til. Hvad bringer vi med ind Vi skal have flere brugere flere unge. Vi skal i direkte kontakt med uddannelsesinstitutioner etc. Hvilke partnerskaber? Borgerservice er en realitet, og det skal vi bare forholde os til, og finde de rette snitflader Hvor vi kan udfordre mulige partnerskaber: - Skoler, uddannelse, universiteter, ungdomsuddannelser Vi skal være meget skarpe på formålet med partnerskaberne. Det gælder for alle typer. Vi skal være meget bevidste om hvad vi gør. Hvad er vores dagsorden? Har vi klarhed over kompetencer. Vi bør prøve at ramme vækstlaget i de mindre og mellemstore virksomheder. Det skal baseres på det lokale. Man vil have forskellige lokale udfordringer og det vil give andre dagsordener. Muligheder: Servicekoncept, Indretning, Partnerskaber

17 Spørgsmål 6: Hovedkonklusioner Identitet Bibliotekerne mangler ikke rigtigt noget Men det er et udtryk for at der tænkes/udvikles for lidt. Det er tid til at vågne op og lave nogle kraftige prioriteringer. Vi skal have flere yngre ansatte mere hip profil. Vi mangler mange smukke og fleksible bygninger. Vi skal finde vores plads. Hvordan skal vi agere i det her. Vi skal turde noget mere. Vi skal prøve at skabe noget nyt. Vi kan ikke tænke os ud af det her. Vi kan handle os ud af det her. Vi skal gå ind i det. I stedet for at reducere det til en rapport/undersøgelse. Prioriteringer er vigtige men det samme er vores forpligtelser. Der er nok en tendens til at ville for meget. Kommunikation Hullerne ligger i formidlingen. Vi mangler skarphed. Hvad er det vi vil satse på? Der skal bygges noget op omkring bibliotekets brand. Der er brug for en ny fortælling. Den skal give mening hos brugeren. En stor udfordring: Flere aktive medborgere/frivillige. Vi skal blive dygtigere til at få flere ind. Blive skarpere på aktive medborgere. Der er behov for en mere klar public service profil Få vist hvad der er bibliotekerne kan. Handlinger Vi mangler en forretningsmodel for det digitale bibliotek. Vi skal have flere brugere/flere unge. Direkte kontakt til uddannelsesinstitution/skoleledelser. Invitere dem ind sammen med de unge. Behov for at øge fokus på brugeren det helhedsorienterede. Overgang fra personalestyret/faciliteret bibliotek til et åbent bibliotek styret af brugerne. Der mangler partnerskaber med erhvervslivet. Tænk i rum og funktioner til børn og unge. Tænk i flere undersegmenter. Skab værkstedsaktiviteter. Styrke samspillet med skoler. Finde frem til det bedste samarbejde.

18 Der er en vis form for Tornerose-syndrom en vis selvfedme Udtryk for at der tænkes/udvikles for lidt. Det er tid til at vågne op og lave nogle kraftige prioritering. Bibliotekerne mangler ikke rigtigt noget Der mangler partnerskaber med erhvervslivet det vil være godt. En stor udfordring: Flere aktive medborgere/frivillige. vi skal blive dygtigere til at få flere ind. Blive skarpere på aktive medborgere. Vi mangler mange smukke og fleksible bygninger. Hvor er hullerne? Den nye plads for biblioteket: Vi skal finde vores plads. Hvordan skal vi agere i det her. Vi skal turde noget mere. Vi skal prøve at skabe noget nyt Vi kan ikke tænke os ud af det her. Vi kan handle os ud af det her. Gå ind i det. I stedet for at reducere det til en rapport/undersøgelse. Hullerne ligger i formidlingen. Vi mangler skarphed. Hvad er det vi vil satse på. Der er behov for en mere klar public service profil (udefra). I skal skabe den synlighed. Få vist hvad der er bibliotekerne kan. Hvad er jeres eksistensberettigelse? Få etableret samarbejdet med alle parter i sektoren (kommercielle partnere) Prioriteringer er vigtige men det samme er vores forpligtelser. Der er nok en tendens til at ville for meget. Der mangler fælles markedsføring/branding Der skal bygges noget op omkring bibliotekets brand. Der er brug for en ny fortælling. Den skal give mening hos brugeren.

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi FÆLLES OM ODENSE Civilsamfundsstrategi 1 FORENINGSFRIVILLIG Corperate Volunteer ADD-ON MODEL MEDLEM SERIEL ENKELTSTÅENDE DEN STRATEGISK INTEGREREDE MODEL UORGANISEREDE ELLER VIRTUEL FRIVILLIG OFFENTLIG

Læs mere

Udkast til politik for Biblioteker & Borgerservice 2016-2020

Udkast til politik for Biblioteker & Borgerservice 2016-2020 Udkast til politik for Biblioteker & Borgerservice 2016-2020 Forord Formålet med en politik for Biblioteker & Borgerservice er at sætte retning på udviklingen af biblioteks- og borgerserviceområdet til

Læs mere

MEDBORGERSKABSPOLITIK

MEDBORGERSKABSPOLITIK MEDBORGERSKABSPOLITIK INTRODUKTION Et fælles samfund kræver en fælles indsats For at fastholde og udvikle et socialt, økonomisk og bæredygtigt velfærdssamfund kræver det, at politikere, borgere, virksomheder,

Læs mere

Silkeborg Kommune. Lærings- og Trivselspolitik 2021

Silkeborg Kommune. Lærings- og Trivselspolitik 2021 Silkeborg Kommune Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 4 Trivsel... 5 Samspil... 6 Rammer for læring, trivsel og samspil... 7 Side 2 af 7 Indledning Vi ser læring og trivsel

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Tak for brug af billeder: Vibeke Olsen Hans Chr. Katberg Olrik Thoft Niels Olsen Indledning Med personalepolitikken som vejviser Så er den her den nye personalepolitik!

Læs mere

2010-13. Bibliotekspolitik for Randers Kommune

2010-13. Bibliotekspolitik for Randers Kommune 2010-13 Bibliotekspolitik for Randers Kommune BIBLIOTEKSPOLITIK FOR RANDERS KOMMUNE BIBLIOTEKET ER EN MENNESKERET v. formand for kultur- og fritidsudvalget Ellen Petersen De danske folkebiblioteker spiller

Læs mere

POLITIK FOR SAMARBEJDE MELLEM CIVILSAMFUND OG KOMMUNE. Sammen om FÆLLESSKABER

POLITIK FOR SAMARBEJDE MELLEM CIVILSAMFUND OG KOMMUNE. Sammen om FÆLLESSKABER POLITIK FOR SAMARBEJDE MELLEM CIVILSAMFUND OG KOMMUNE Sammen om FÆLLESSKABER 1 FORORD Faaborg-Midtfyn Kommune er karakteriseret ved sine mange stærke fællesskaber. Foreninger, lokalråd, borgergrupper mv.

Læs mere

Frivilligrådets mærkesager 2015-16

Frivilligrådets mærkesager 2015-16 Frivilligrådets mærkesager 2015-16 September 2015 FÆLLESSKAB OG DELTAGELSE GIVER ET BEDRE SAMFUND OG BEDRE VELFÆRD Forord Frivilligrådet mener, at vi i dagens Danmark har taget de første og spæde skridt

Læs mere

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden Overordnede Mål og indhold i SFO i Mariagerfjord Kommune Skolefagenheden Indhold Forord... Side 3 Værdigrundlag... Side 5 Formål... Side 6 Fritidspædagogik... Side 6 Børn er forskellige... Side 8 Læreprocesser...

Læs mere

Ko m Va rd e. VISIONSSTRATEGI for skoleområdet 2014

Ko m Va rd e. VISIONSSTRATEGI for skoleområdet 2014 En dn u dre skole e b 3 = + 7 B A C Ko m Va rd e mu ne VISIONSSTRATEGI for skoleområdet 2014 FREMTIDENS SKOLE I VARDE KOMMUNE At stræbe højt og skue mod nye horisonter Formålet med Varde Kommunes visionsstrategi

Læs mere

Virksomhedsplan for 2014

Virksomhedsplan for 2014 Virksomhedsplan for 2014 I dette dokument kan du finde Spiloppens vision, formål, værdier og pædagogiske principper og du kan linke ind på Spiloppens fulde læreplan http://www.boernehuset-spiloppen.dk/filer/190denfuldelaerepla1.doc

Læs mere

Friluftsliv i børnehøjde. Personale og forældre. Gård-snak Børn i naturlig balance. Engagement, tillid og samarbejde

Friluftsliv i børnehøjde. Personale og forældre. Gård-snak Børn i naturlig balance. Engagement, tillid og samarbejde Engagement, tillid og samarbejde Vi viser vejen! Et godt børneliv kræver synlige og troværdige voksne, der kan og vil vise vej. Vi er professionelle! Vi er et engageret personale, som tør stå ved vores

Læs mere

Aabenraa Kommunes. Bibliotekspolitik. Biblioteket i videnssamfundet

Aabenraa Kommunes. Bibliotekspolitik. Biblioteket i videnssamfundet Aabenraa Kommunes Bibliotekspolitik Biblioteket i videnssamfundet Biblioteket gennemløber i disse år den største forandring i 50 år. Det gælder rammevilkår, indholdselementer, faglige kompetencer og service.

Læs mere

KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE

KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE INDLEDNING Et varieret og aktivt kulturliv spiller en vigtig rolle i visionen om, at skal være et attraktivt sted at bo med unikke og forskelligartede bysamfund og

Læs mere

KØGE EN KULTURBY EN KULTURSTRATEGI ÉN AFSTEMNING MED TIDLIGERE PLANER OG EN OPDATERING EN TILPASNING TIL VIRKELIGHEDEN OG ET REALITETSTJEK

KØGE EN KULTURBY EN KULTURSTRATEGI ÉN AFSTEMNING MED TIDLIGERE PLANER OG EN OPDATERING EN TILPASNING TIL VIRKELIGHEDEN OG ET REALITETSTJEK KØGE EN KULTURBY EN KULTURSTRATEGI ÉN AFSTEMNING MED TIDLIGERE PLANER OG EN OPDATERING EN TILPASNING TIL VIRKELIGHEDEN OG ET REALITETSTJEK EN FASTHOLDELSE AF ALT DET DER GÅR GODT OG EN HURTIG SCANNING

Læs mere

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 LOGO1TH_LS_POSr d By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 KULTURUDVALGETS Politiske fokusområder 2014-2015 Mødesteder og midlertidighed Kultur er fyrtårne og fysiske rammer.

Læs mere

Den nødvendige koordination - BKF sætter fokus på den kommunale forpligtelse i indsatsen for handicappede børn og unge og deres familier

Den nødvendige koordination - BKF sætter fokus på den kommunale forpligtelse i indsatsen for handicappede børn og unge og deres familier Notat Dato: 4. november 2007/jru/ami Den nødvendige koordination - BKF sætter fokus på den kommunale forpligtelse i indsatsen for handicappede børn og unge og deres familier I årsmødevedtagelsen Alle børn

Læs mere

Udarbejdet af N. J. Fjordsgades Skoles SFO 1. Marts 2010

Udarbejdet af N. J. Fjordsgades Skoles SFO 1. Marts 2010 1 Udarbejdet af N. J. Fjordsgades Skoles SFO 1. Marts 2010 Identitet Hvem er vi? Hvad vil vi gerne kendes på? 2 Vores overordnede pædagogiske opgave er fritidspædagogisk Endvidere er omsorg, sociale relationer

Læs mere

Job- og personprofil for den nye skolechef til Holstebro Kommune

Job- og personprofil for den nye skolechef til Holstebro Kommune Job- og personprofil for den nye skolechef til Holstebro Kommune Indledning: Vores afholdte skolechef gennem 12 år har valgt at gå på pension. Vi søger derfor hans afløser til tiltrædelse 1. april 2015

Læs mere

Det sammenhængende børne- og ungeliv

Det sammenhængende børne- og ungeliv Det sammenhængende børne- og ungeliv - vejen til ny velfærd for børn, unge og deres familier i Odense 14. februar 2013 Vores udfordring Vi har en dobbelt udfordring i Odense: Vi har høje ambitioner for

Læs mere

Holstebro Kommunes integrationspolitik

Holstebro Kommunes integrationspolitik Page 1 of 9 Holstebro Kommunes integrationspolitik Vedtaget på byrådsmødet den 7. oktober 2008 Page 2 of 9 Indhold Indledning Holstebro Kommunes vision Integrationspolitikkens tilblivelse Vision, værdier

Læs mere

Folkebibliotekerne organisering og udviklingstendenser. Introduktion til nyansatte i folkebiblioteksektoren/vest 25. februar 2014

Folkebibliotekerne organisering og udviklingstendenser. Introduktion til nyansatte i folkebiblioteksektoren/vest 25. februar 2014 Folkebibliotekerne organisering og udviklingstendenser Introduktion til nyansatte i folkebiblioteksektoren/vest 25. februar 2014 Fredericia Bibliotek - et mellemstort provinsbibliotek Dagsorden O Lovgrundlag

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde

Puls, sjæl og samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted har vi et rigt og varieret fritids- og foreningsliv og et kulturliv, der byder på gode oplevelser for børn

Læs mere

Nummer Afsender Kommentar Bemærkninger fra administrationen

Nummer Afsender Kommentar Bemærkninger fra administrationen Nummer Afsender Kommentar Bemærkninger fra administrationen 1 Integrationsrådet Rådet er positivt stemt overfor målsætningerne i politikken og håber, at den vil være med til at sikre, at foreningsliv og

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNE DEMOKRATIEKSPERIMENTARIET BORGERINDDRAGELSE. Anders Lauritsen, Strategi og Udvikling Michael Suhr, Byrådet Holbæk Kommune

HOLBÆK KOMMUNE DEMOKRATIEKSPERIMENTARIET BORGERINDDRAGELSE. Anders Lauritsen, Strategi og Udvikling Michael Suhr, Byrådet Holbæk Kommune HOLBÆK KOMMUNE DEMOKRATIEKSPERIMENTARIET BORGERINDDRAGELSE Anders Lauritsen, Strategi og Udvikling Michael Suhr, Byrådet Holbæk Kommune > Holbæk Kommune Fakta om Holbæk Kommune Ca. 70.000 indbyggere 60

Læs mere

Vedtaget af repræsentantskabsmøde oktober 2013 VIRKSOMHEDSPLAN 2014

Vedtaget af repræsentantskabsmøde oktober 2013 VIRKSOMHEDSPLAN 2014 Vedtaget af repræsentantskabsmøde oktober 2013 VIRKSOMHEDSPLAN 2014 INDHOLD 3 MISSION VÆRDIER VISION 4 INDSATSOMRÅDER ÅRETS GANG PROJEKTER 5 INDSATSOMRÅDER 2014 BIBLIOTEKET indgangen til det digitale samfund

Læs mere

Halmstadkonferansen 2013

Halmstadkonferansen 2013 Halmstadkonferansen 2013 Del 1: Opsamling på konferencen Inspirasjon, innovasjon, involvering Framtid for folkebibliotek Bibliotekets oppdrag i eit globalisert, digitalt og multikulturelt samfunn Der er

Læs mere

Planlægning for indretning af funktions opdelte grupperum.

Planlægning for indretning af funktions opdelte grupperum. Planlægning for indretning af funktions opdelte grupperum. Navn på funktion/grupperum Puderum Hvorfor har vi valgt at indrette denne funktion Vi ønsker at have et område, der appellerer til at kunne boltre

Læs mere

Lær det er din fremtid

Lær det er din fremtid Skolepolitiske mål 2008 2011 Børn og Ungeforvaltningen den 2.1.2008 Lær det er din fremtid Forord Demokratisk proces Furesø Kommune udsender hermed skolepolitik for perioden 2008 2011 til alle forældre

Læs mere

Furesø Kommunes børne- og ungepolitik. Ambitioner og muligheder for alle. Center for Børn og Familie Center for Dagtilbud og Skole

Furesø Kommunes børne- og ungepolitik. Ambitioner og muligheder for alle. Center for Børn og Familie Center for Dagtilbud og Skole Furesø Kommune Børne- og Ungepolitik 2013 25 Center for Børn og Familie Center for Dagtilbud og Skole Furesø Kommunes børne- og ungepolitik Ambitioner og muligheder for alle Indhold VELKOMMEN 5 VISIONEN

Læs mere

F o l k e o p ly s n i n g s p o l i t i k f o r J a m m e r b u g t K o m m u n e

F o l k e o p ly s n i n g s p o l i t i k f o r J a m m e r b u g t K o m m u n e F o l k e o p ly s n i n g s p o l i t i k f o r J a m m e r b u g t K o m m u n e Forord Jammerbugt Kommune betragter et levende forenings- og fritidsliv som en motor for udvikling i lokalsamfundet og

Læs mere

Evaluering af KidSmart

Evaluering af KidSmart Evaluering af KidSmart Evaluering af KidSmart En KidSmart-computer er en computer, der henvender sig særligt til de 3-6årige. På computeren findes flere forskellige læringsprogrammer, der styrker bl.a.

Læs mere

Politik for unges uddannelse og job

Politik for unges uddannelse og job Politik for unges uddannelse og job Indhold Forord Forord... 2 Fremtidens platform - uddannelse til alle... 3 Job- og Uddannelsestilbud med mening... 4 Et rummeligt uddannelsestilbud... 5 En god start

Læs mere

B A R N E T S K U F F E R T

B A R N E T S K U F F E R T BARNETS kuffert BARNETS KUFFERT Kom godt i gang Før I går i gang med at arbejde med dokumentationsmetoderne, er det vigtigt, at I læser folderen Kom godt i gang med værktøjskassen. I folderen gives en

Læs mere

Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1. Haderslev Kommune. Forslag til overordnet vision

Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1. Haderslev Kommune. Forslag til overordnet vision Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1 Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 De beslutninger, vi tager nu, er med til at

Læs mere

(Sommer)Nyt til forældrene i Skejby Vorrevang Dagtilbud

(Sommer)Nyt til forældrene i Skejby Vorrevang Dagtilbud 1 Sommernyhedsbrev Skejby Vorrevang Dagtilbud (Sommer)Nyt til forældrene i Skejby Vorrevang Dagtilbud Sommeren er over os, og den seneste tid har budt på en masse spændende indslag. Blandt andet kan vi

Læs mere

Haderslev Kommune På vej mod 2017. De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker

Haderslev Kommune På vej mod 2017. De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker Haderslev Kommune På vej mod 2017 De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker Haderslev Kommune 25.01.2007 På vej mod 2017 Haderslev Kommune 25.01.2007 Side 2

Læs mere

Biblioteker og folkeoplysning

Biblioteker og folkeoplysning Biblioteker og folkeoplysning Konkurleger Hvad er vi fælles om? Hvad adskiller os? Hvad skal vi forhandle om? Hvilke forslag kan vi enes om? Hvad er målet? 1 Målet er vi enige om! Demokratisk medborgerskab

Læs mere

Jeg vil ikke skrive for voksne. Jeg vil skrive for en læserkreds, som kan skabe mirakler. Kun børn skaber mirakler, når de læser.

Jeg vil ikke skrive for voksne. Jeg vil skrive for en læserkreds, som kan skabe mirakler. Kun børn skaber mirakler, når de læser. Jeg vil ikke skrive for voksne. Jeg vil skrive for en læserkreds, som kan skabe mirakler. Kun børn skaber mirakler, når de læser. Astrid Lindgren 1 1. Indledning Dette er Ringsted Kommunes sprog- og læsestrategi

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne og

Læs mere

Biblioteksleder træf Opgaverne er i skred det kalder på dual ledelse

Biblioteksleder træf Opgaverne er i skred det kalder på dual ledelse Biblioteksleder træf Opgaverne er i skred det kalder på dual ledelse Gebntofte Central Bibliotek Januar 2016 Program 1. Opgaver i skred - om undersøgelse af optagethed blandt bibliotekschefer og rapporten

Læs mere

Kend din kerneopgave og kerneydelserne. - fra strategi til hverdags værdi

Kend din kerneopgave og kerneydelserne. - fra strategi til hverdags værdi Kend din kerneopgave og kerneydelserne - fra strategi til hverdags værdi Fokus Vælg på kerneydelserne dit fokus KERNEOPGAVEN Kerneopgaven er omdrejningspunktet for enhver handling i organisationen. Den

Læs mere

Koordinationsgruppen og Arbejdsgruppen for børn, DDB, august 2015

Koordinationsgruppen og Arbejdsgruppen for børn, DDB, august 2015 1 Den digitale udvikling skaber nye rammer og muligheder, men også udfordringer for bibliotekernes formidling til tweens og børnefamilier. Børnene er digitale indfødte og stiller derfor naturligt store

Læs mere

Strategi for integration af nye flygtninge og deres familier

Strategi for integration af nye flygtninge og deres familier Udkast til Strategi for integration af nye flygtninge og deres familier Antallet af flygtninge, der kommer til Danmark er stigende. Krig og uro i verdens brændpunkter gør, at Danmark modtager flere flygtninge

Læs mere

GUIDE: SKÆRP DIT BRAND!

GUIDE: SKÆRP DIT BRAND! En gratis e-guide til dig fra Stormvind. - med håb om at du kan lide smagen i denne digitale smagsprøve på Velbekomme! Dorte 1 Inden du går i gang med at investere din tid i at implementere nogle af disse

Læs mere

DRs VIRKSOMHEDSSTRATEGI

DRs VIRKSOMHEDSSTRATEGI 017-20 VÆRD AT DELE. STADIG ORIGINAL. MERE DIGITAL. MISSION DRs mission er, at DR samler, udfordrer og oplyser Danmark. VISION Det er DRs vision at tilbyde indhold, der er værd at dele originalt kvalitetsindhold

Læs mere

Formen vil være en kombination af metodiske oplæg, inspirationsoplæg med særlig vægt lagt på eget arbejde samt netværk på møderne.

Formen vil være en kombination af metodiske oplæg, inspirationsoplæg med særlig vægt lagt på eget arbejde samt netværk på møderne. Formidling uden udlån Gennem mange år har udlån af materialer været omdrejningspunktet for bibliotekernes virksomhed. Det er her, man har kunnet aflæse omsætningen, og det er omkring udlånet og udlånssituationen,

Læs mere

Politik for Borgerservice og Biblioteker 2011-2014. Kort version

Politik for Borgerservice og Biblioteker 2011-2014. Kort version Politik for Borgerservice og Biblioteker 2011-2014 Kort version Bibliotekerne skal være lokale medborgercentre, steder for viden og borgerservice, der sammen med lokale aktiviteter og initiativer skal

Læs mere

UNIK BRANDING & EKSPONERING I SÆRKLASSE BLIV SPONSOR FOR COPENHAGEN TV FESTIVAL 2014

UNIK BRANDING & EKSPONERING I SÆRKLASSE BLIV SPONSOR FOR COPENHAGEN TV FESTIVAL 2014 UNIK BRANDING & EKSPONERING I SÆRKLASSE BLIV SPONSOR FOR COPENHAGEN TV FESTIVAL 2014 NIKOLAJ KOPPEL Kanalredaktør & vært, DR Der er festivaler, og så er der TV Festival. En begivenhed, der står meget højt

Læs mere

Holstebro Kommunes Integrationspolitik

Holstebro Kommunes Integrationspolitik Holstebro Kommunes Integrationspolitik Godkendt af Arbejdsmarkedsudvalget Holstebro Kommunes April 2013 Indhold Indledning 2 Holstebro Kommunes vision 2 Integrationspolitikkens tilblivelse 3 Tværgående

Læs mere

BIBLIOTEKS- POLITIK FOR VEJLE BIBLIOTEKERNE

BIBLIOTEKS- POLITIK FOR VEJLE BIBLIOTEKERNE 2017 BIBLIOTEKS- POLITIK FOR VEJLE BIBLIOTEKERNE IND HOLD POLITIK Vejle Bibliotekerne Vækst i menneskers liv... side 3 Oplevelser og mødesteder... side 5 Demokrati... side 6 Kan vi hjælpe?... side 7 Relationer

Læs mere

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved Kulturministeriet: National vision for folkeoplysningen http://kum.dk/kulturpolitik/uddannelse-folkeoplysning-og-hoejskoler/folkeoplysning/... Side 1 af 1 05-03-2015 National vision for folkeoplysningen

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur- og Fritidspolitik Nordfyns Kommune Revideret den 15. august 2014 Dokument nr. 480-2014-852344 Sags nr. 480-2013-36230 Indhold FORORD... 2 INDLEDNING... 3 VISIONEN... 4 VÆRDIER... 5 NORDFYNS KOMMUNE

Læs mere

Læringscentre i Faxe kommune

Læringscentre i Faxe kommune Læringscentre i Faxe kommune Forord Faxe Kommune er på vej. Gennem de seneste 10-15 år har udviklingen i læremidler ændret sig markant, fra kun at bestå af stort set analoge til at omfatte mange digitale.

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE ET FÆLLES AFSÆT VISION FOR BØRN OG UNGE I ALLERØD KOMMUNE

ALLERØD KOMMUNE ET FÆLLES AFSÆT VISION FOR BØRN OG UNGE I ALLERØD KOMMUNE ALLERØD KOMMUNE ET FÆLLES AFSÆT VISION FOR BØRN OG UNGE I ALLERØD KOMMUNE Forord Denne vision for vores børn og unges liv i Allerød Kommune er resultatet af mange menneskers indsigt og ihærdighed. Startskuddet

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFH) i Holstebro Kommune er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne

Læs mere

Erfaringer fra en gruppe børn med skilte forældre Vinteren 2008-09

Erfaringer fra en gruppe børn med skilte forældre Vinteren 2008-09 Erfaringer fra en gruppe børn med skilte forældre Vinteren 2008-09 Af cand pæd psych Lisbeth Lenchler-Hübertz og familierådgiver Lene Bagger Vi har gennem mange års arbejde mødt rigtig mange skilsmissebørn,

Læs mere

Målsætning Gule (hvad mangler?) Pink (konkrete handlingsforslag) Orange (Ekstra forslag) - Grundloven udlagt for forskellige alderstrin

Målsætning Gule (hvad mangler?) Pink (konkrete handlingsforslag) Orange (Ekstra forslag) - Grundloven udlagt for forskellige alderstrin Børn og Unge-politik. Fyraftensmøde 21. september. Forslag på post-its fra gruppearbejde Målsætning Gule (hvad mangler?) Pink (konkrete handlingsforslag) Orange (Ekstra forslag) deltagelse og demokrati

Læs mere

Le arn Lab. Artikelserie Nr. 2. Forskning og faglig kvalitet. Højere kvalitet i. i dagtilbud. Højkvalitets. Fyrtårnet

Le arn Lab. Artikelserie Nr. 2. Forskning og faglig kvalitet. Højere kvalitet i. i dagtilbud. Højkvalitets. Fyrtårnet Artikelserie Nr. 2 Højere kvalitet i dagtilbud Højkvalitets Fyrtårnet Forskning og faglig kvalitet De fem pejlemærker i Højkvalitets-fyrtårnet - resumé og overblik over de fem pejlemærker for kvalitet

Læs mere

UDVIKLINGSSPOR PROJEKT FOLKETS BIBLIOTEK

UDVIKLINGSSPOR PROJEKT FOLKETS BIBLIOTEK UDVIKLINGSSPOR PROJEKT FOLKETS BIBLIOTEK UDVIKLINGSSPOR Projekt Folkets Bibliotek har lavet fem udviklingsspor til folkebibliotekerne, som er lavet på baggrund af indsigter, læringer og erfaringer fra

Læs mere

Kulturen i Svendborg: Hvad er det?

Kulturen i Svendborg: Hvad er det? Svendborg Kulturstrategi, vision og løfte 1. maj 2013 Kulturen i Svendborg: Hvad er det? Vi har taget en beslutning om, at vi skal turde. Vi skal forpligte os. Vi skal tage udfordringen op og sætte os

Læs mere

HUB FOR DESIGN & LEG

HUB FOR DESIGN & LEG RESPEKT FOR LEGEN I SIG SELV HUB FOR DESIGN & LEG ÅBENHED OVER FOR DET NYE OG UAFPRØVEDE LEGEUDVIKLING MED HØJ FAGLIGHED FRIHED OG FLEKSIBILITET MOTIVATION OG ENGAGEMENT 10 INDSIGTER OM DEN DANSKE TILGANG

Læs mere

Vores fundament. Miljø og Teknik. Randers Kommune

Vores fundament. Miljø og Teknik. Randers Kommune Vores fundament Miljø og Teknik Randers Kommune I efteråret 2009 har vi arbejdet med at skabe et nyt fælles fundament for Miljø og Teknik. Ambitionen har været at skabe en klar retning for vores fremtidige

Læs mere

Fremtidens Skole i Rudersdal Kommune Oplæg til gennemførelse af involverende Skolestrukturdebat

Fremtidens Skole i Rudersdal Kommune Oplæg til gennemførelse af involverende Skolestrukturdebat OPERATE/10.08.10 Side 1 af 1 Fremtidens Skole i Rudersdal Kommune Oplæg til gennemførelse af involverende Skolestrukturdebat 1. Udgangspunktet Kommunens visioner for skoleområdet er ambitiøse. Kommunen

Læs mere

IDRÆTSFACILITETER Grundlaget for sunde, glade og aktive borgere

IDRÆTSFACILITETER Grundlaget for sunde, glade og aktive borgere IDRÆTSFACILITETER Grundlaget for sunde, glade og aktive borgere IDRÆTSFACILITETER ER EN GOD INVESTERING Undersøgelser viser, at antallet og kvaliteten af idrætsfaciliteter i en kommune er afgørende for

Læs mere

Bibliotekspolitik Brønderslev Bibliotek

Bibliotekspolitik Brønderslev Bibliotek Bibliotekspolitik Brønderslev Bibliotek Forord B rønderslev Bibliotek en del af livet gennem hele livet. Vi arbejder med at se og udvikle Biblioteket som en livstråd, hvor den enkelte borger gennem hele

Læs mere

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI Vision: Scenarier Et internationalt universitet med fokus på de studerende Vejviseren til dit rette valg Destination for læring & oplysning Livet & menneskene

Læs mere

Folkebiblioteket i folkeskolen Nedslag i gode eksempler..

Folkebiblioteket i folkeskolen Nedslag i gode eksempler.. Et vist pres? Folkebiblioteket i folkeskolen Nedslag i gode eksempler.. Danmarks Biblioteksforening har igangsat et projekt for at afdække alle de muligheder, der opstår når skole og biblioteker bruger

Læs mere

Side 1 af 7. Skolepolitik. Børn og Skole

Side 1 af 7. Skolepolitik. Børn og Skole Side 1 af 7 Skolepolitik Børn og Skole Godkendt i kommunalbestyrelsen 28. juni 2012 Side 2 af 7 Den bornholmske folkeskole er attraktiv, fordi skolerne lægger vægt på: 1. Fællesskab, relationer og samarbejde.

Læs mere

Idékatalog. Unges bud på bedre trivsel UNGDOMSBUREAUET

Idékatalog. Unges bud på bedre trivsel UNGDOMSBUREAUET Idékatalog Unges bud på bedre trivsel UNGDOMSBUREAUET Forord I forbindelse med initiativet Unges bud på bedre trivsel har Ungdomsbureauet afholdt 20 workshops med klasser fordelt på 20 forskellige ungdomsuddannelser

Læs mere

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune 1 Udfordringer Esbjerg Kommunes servicetilbud vil i stigende grad blive udfordret i de kommende år. Vi vil blive mødt med

Læs mere

Bestyrelsesreferat for Århus Privatskoles bestyrelse

Bestyrelsesreferat for Århus Privatskoles bestyrelse Bestyrelsesmøde nr. 59 Mødedato 16. januar 2014 Referat godkendt og udsendt d. 27. januar 2014 Deltagere: Frederique, Christoffer, Helge, Marianne, Anne Dorte, Anne Vibeke og Anja Afbud: Gitte DAGSORDEN

Læs mere

FUNKTIONS- BESKRIVELSE. Pædagogisk LæringsCenter

FUNKTIONS- BESKRIVELSE. Pædagogisk LæringsCenter FUNKTIONS- BESKRIVELSE Pædagogisk LæringsCenter FORORD Læringscenteret har altid formidlet viden om læremidler, kulturtilbud, konkurrencer og kampagner til elever og lærere. Men med den nye bekendtgørelse

Læs mere

ByBlioteket. - et lavthængende byudviklings- og bogprojekt

ByBlioteket. - et lavthængende byudviklings- og bogprojekt ByBlioteket - et lavthængende byudviklings- og bogprojekt Eksisterende eksempler Koncept Projektet vil skabe frie boghylder i det offentlige rum med bøger, som frit kan tages med hjem eller efterlades

Læs mere

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Hvidovre 2012 sag: 11/54709 Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Fælles ansvar for vores børn. Hvidovre Kommune vil i fællesskab med forældre skabe de bedste

Læs mere

Ældrepolitik 04.05.14. Center for Ældre

Ældrepolitik 04.05.14. Center for Ældre Ældrepolitik 04.05.14 Center for Ældre Forord I de kommende år bliver vi flere ældre i kommunen. De ældre er i dag mere sunde og raske end nogensinde. Vi lever længere end tidligere, hvor levevilkårene

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2016-17

VIRKSOMHEDSPLAN 2016-17 VIRKSOMHEDSPLAN 2016-17 Indledning I 2015 vedtog Kultur- og Fritidsudvalget en udviklingsstrategi for Fredericia Bibliotek. Den strækker sig over årene 2015-2018 og anslår 4 spor, som biblioteket vil forfølge

Læs mere

Titel: Strategi for integration af flygtninge i Halsnæs Kommune 2016

Titel: Strategi for integration af flygtninge i Halsnæs Kommune 2016 Notat Sagsnr.: 2015/0004938 Dato: 13. august 2015 Titel: Strategi for integration af flygtninge i Halsnæs Kommune 2016 Sagsbehandler: Annie Lucca Løkke Vestergaard Udviklingskonsulent I Halsnæs Kommune

Læs mere

FUNKTIONS- BESKRIVELSE. Pædagogisk LæringsCenter

FUNKTIONS- BESKRIVELSE. Pædagogisk LæringsCenter FUNKTIONS- BESKRIVELSE Pædagogisk LæringsCenter FORORD Læringscenteret har altid formidlet viden om læremidler, kulturtilbud, konkurrencer og kampagner til elever og lærere. Men med den nye bekendtgørelse

Læs mere

SOCIALPÆDAGOGERNE I FREMTIDEN

SOCIALPÆDAGOGERNE I FREMTIDEN SOCIALPÆDAGOGERNE I FREMTIDEN PRÆSENTATION AF DE VIGTIGSTE POINTER FRA MEDLEMSKONFERENCEN PÅ HOTEL BYGHOLM PARK HORSENS MANDAG DEN 4. APRIL 2016 2 Udgiver Socialpædagogerne Østjylland Oplag 400 stk. Konsulent

Læs mere

Oplæg på temadag om e-bøger. Gentofte Centralbibliotek d. 2. december 2010. Piet Dahlstrøm-Nielsen, Hovedbiblioteket i København

Oplæg på temadag om e-bøger. Gentofte Centralbibliotek d. 2. december 2010. Piet Dahlstrøm-Nielsen, Hovedbiblioteket i København E-bøger og library bypass Oplæg på temadag om e-bøger Gentofte Centralbibliotek d. 2. december 2010 Piet Dahlstrøm-Nielsen, Hovedbiblioteket i København Dagens ret Projektet: Deltagere Mål Arbejdet Fem

Læs mere

Bilag 1 Værditest af DR på skærme i det offentlige rum. Skærme på offentlige områder

Bilag 1 Værditest af DR på skærme i det offentlige rum. Skærme på offentlige områder Bilag 1 Værditest af DR på skærme i det offentlige rum Skærme på offentlige områder I det følgende værditestes tjenesten Skærme på offentlige områder. I Indledningen gøres der kort rede for den testede

Læs mere

Ungdomspolitikken. Rudersdal Kommune

Ungdomspolitikken. Rudersdal Kommune Ungdomspolitikken Rudersdal Kommune Rudersdal Kommunes ungdomspolitik Til den unge i dag er der en klar forventning om at skulle markere sig individuelt, at iscenesætte og værdisætte sig selv, og en forpligtelse

Læs mere

Søg i lokalområdebøger. Demokrati/vindmøller. Lokalområde Hagested. Ansvarligt fagområde. Dialogmøde Fra: Efterår 2013 Til: Vælg

Søg i lokalområdebøger. Demokrati/vindmøller. Lokalområde Hagested. Ansvarligt fagområde. Dialogmøde Fra: Efterår 2013 Til: Vælg Søg i lokalområdebøger Lokalområde t fagområde Vælg Dialogmøde Fra: Efterår 2013 Til: Vælg : Nej: Fritekst Søg Demokrati/vindmøller Strategi og sekretariat Lokalrådet er glad for beskrivelsen af modellen,

Læs mere

Principper for beliggenhed, disponering og indretning af dagtilbud

Principper for beliggenhed, disponering og indretning af dagtilbud Principper for beliggenhed, disponering og indretning af dagtilbud Den kommende Børne- og Ungepolitik, der forventes vedtaget politisk i april 2013 udpeger en række fokusområder for arbejdet med Furesøs

Læs mere

Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik

Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik 2 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig støtte. Lovmæssigt

Læs mere

Hjørring Kommune. Bibliotekspolitik 2011-2014 for. Folkebiblioteket uundværligt for at sikre fortsat velfærd i Danmark

Hjørring Kommune. Bibliotekspolitik 2011-2014 for. Folkebiblioteket uundværligt for at sikre fortsat velfærd i Danmark Bibliotekspolitik 2011-2014 for Hjørring Kommune Folkebiblioteket uundværligt for at sikre fortsat velfærd i Danmark Når 1,3 mio. danskere har svage læse- og regnefærdigheder, og når ca. 2 mio. ikke har

Læs mere

Forslag til en ungdomspolitik for Rudersdal Kommune

Forslag til en ungdomspolitik for Rudersdal Kommune Forslag til en ungdomspolitik for Rudersdal Kommune Forslaget til Ungdomspolitik for Rudersdal Kommune tager udgangspunkt i de Kulturpolitiske værdier for Rudersdal Kommune: Mangfoldighed Kvalitet Kompetencer

Læs mere

Håndbog: BOLIGSOCIALE JOB- OG UDDANNELSES- VEJLEDNINGER

Håndbog: BOLIGSOCIALE JOB- OG UDDANNELSES- VEJLEDNINGER Håndbog: BOLIGSOCIALE JOB- OG UDDANNELSES- VEJLEDNINGER VEJEN TIL UDDANNELSE OG BESKÆFTIGELSE Ledigheden i landets udsatte boligområder er væsentligt højere end i landet som helhed, og en stor del af de

Læs mere

Frivillighed i Faxe Kommune

Frivillighed i Faxe Kommune Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme Faxe Kommune Indhold Indledning... 3 Baggrund... 5 Fokus på frivillighed gennem ligeværdighed... 7 De tre indsatsområder... 9 Indsatsområde 1... 10 Indsatsområde

Læs mere

BIBLIOTEKSPOLITIK FOR STRUER KOMMUNE

BIBLIOTEKSPOLITIK FOR STRUER KOMMUNE BIBLIOTEKSPOLITIK FOR STRUER KOMMUNE 1 INDLEDNING Bibliotekspolitikken er udarbejdet under hensyntagen til lovgivning, nationale biblioteksstrategier, Struer Kommunens værdier, kulturpolitik og kulturstrategier.

Læs mere

Ny Nordisk Skole et forandringsprojekt for dagtilbud og uddannelser

Ny Nordisk Skole et forandringsprojekt for dagtilbud og uddannelser Ny Nordisk Skole et forandringsprojekt for dagtilbud og uddannelser 1. Indledning Børne- og uddannelsessystemet kan ikke alene forandres gennem politisk vedtagne reformer. Hvis forandringerne for alvor

Læs mere

Demokrati og digital dannelse

Demokrati og digital dannelse Demokrati og digital dannelse Hvorfor dog det? Aktuelle emner der fylder i den offentlige debat lige nu og er vedkommende for unge. Biblioteket ønsker at styrke samarbejdet med den lokale skole. Det fulde

Læs mere

SUND SKOLE Jesper Carls 2010 1

SUND SKOLE Jesper Carls 2010 1 SUND SKOLE Jesper Carls 2010 1 Indholdsfortegnelse En sund skole. side 3 Sund krop... side 5 Sund kost... side 7 Daglig motion side 7 Sund medarbejder.. side 9 Økonomi side 10 2 EN SUND SKOLE Hvorfor et

Læs mere

Borgerpanelundersøgelse. Kommunikation og information. Januar 2014

Borgerpanelundersøgelse. Kommunikation og information. Januar 2014 Borgerpanelundersøgelse Kommunikation og information Januar 2014 Strategi og Analyse, januar 2014 1 Indhold Metode og resultater... 3 Hovedresultater... 4 Information fra BRK til borgerne... 5 Nyheder

Læs mere

Resultataftale 2016 og resultatberetning 2015

Resultataftale 2016 og resultatberetning 2015 Resultataftale 2016 og resultatberetning 2015 HORSENS KOMMUNES BIBLIOTEKER Bibliotekets stand ved Højskoledagen for ældre Forsidefoto: Carl nielsens fødseldag fejres med elever fra Musikskolen Horsens

Læs mere

Råmateriale fra workshops Odense, d. 16. januar 2014. Borgerperspektiv

Råmateriale fra workshops Odense, d. 16. januar 2014. Borgerperspektiv Borgerperspektiv Oplysning og synlighed! - Man skal kunne få et nemt overblik over, hvad man kan bidrage med hvor. - Man ved ikke, hvad der egentlig findes i det område man bor i, ud over det, man naturligt

Læs mere

Overordnet pædagogisk grundlag

Overordnet pædagogisk grundlag BALLERUP KOMMUNE Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 4. april 2016 Overordnet pædagogisk grundlag For nybygning og modernisering af daginstitutioner til børn i alderen

Læs mere

Et år senere, den 22. november 2012 forbereder jeg mig på mit bud på stillingen som generalsekretær

Et år senere, den 22. november 2012 forbereder jeg mig på mit bud på stillingen som generalsekretær Jeg har i to år taget tilløb til dette oplæg. For to år siden, den 19. november 2011 stod jeg lige her til Dansk Sejlunions klubkonference. Jeg var som generalsekretær i Det Danske Spejderkorps inviteret

Læs mere

Læseplan for faget samfundsfag

Læseplan for faget samfundsfag Læseplan for faget samfundsfag Indledning Faget samfundsfag er et obligatorisk fag i Folkeskolen i 8. og 9. klasse. Undervisningen strækker sig over ét trinforløb. Samfundsfagets formål er at udvikle elevernes

Læs mere