union (søjle II og III) juridisk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "union (søjle II og III) juridisk"

Transkript

1 FOLK i Nr. 5 Juli-august 2007 BEVÆGELSE D o k u m e n t a t i o n o g d e b a t o m u n i o n e n U d g i v e t a f F o l k e b e v æ g e l s e n m o d E U Læs i øvrigt Lederen af Karina Rohr Sørensen Selvfølgelig skal vi stemme om EU-traktaten!!! Side 2 Døde polakkers klub Polsk topmøde-forslag var i Danmarks interesse Side 3 Fælles MEP-brev til Fogh Dansk-fransk-hollansk opfordring til folkeafstemning Side 3 Vi flytter tættere på magten 1. august bor Folke - bevægelsen kun 500 meter fra Christiansborg Side 4 Grundlovsdag med EU-modstand Billeder og ord fra årets grundlovsmøder Side 4 EU er dødens købmand nummer 1 og EU-landene bruger 200 mia. på militær Side 5 Er det nu jeg skal sige: Jamen, hov? I har næsten fjernet alt, hvad der ifølge mine jurister kræver folkeafstemning? Det syntes Anders Fogh Rasmussen at sige her ved topmødet til daværende EU-formand, Tysklands forbundskansler Angela Merkel og hendes udenrigsminister Frank-Walter Steinmeier. Ja, og så giver du mig jo carte blanche til at gennemtrumfe EU-grundloven i ny indpakning som aftalt, kan man mistænke Merkel for at svare. Foto: Rådet Ny traktat med indhold som i EU-grundloven Topmødet vedtog ændringer, men mest af kosmetisk karakter. Indholdsmæssigt genoplives det projekt, som Frankrig og Holland sagde nej til i 2005 Af Rasmus Bjerre, Bruxelles EUs topmøde den juni opnåede enighed om, hvordan de eksisterende traktater snart skal ændres. Her er en gennemgang af nogle vigtige punkter der gør en forskel i forhold til den EU-grundlov som de franske og hollandske befolkninger sagde nej til. EU-grundlov genoplivet Teknisk set er det, man er nået til enighed om, et mandat for en fremtidig regeringskonference, som tegner til at finde sted den oktober. På denne konference skal det endelige udkast til en ændring af de eksisterende traktater vedtages, hvorefter det sendes til ratifikation efter de forskellige nationale procedurer. Når man alligevel kan tale om, at de politiske studehandler nu næsten er slut, skyldes det, at mandatet meget stramt fastlægger, hvad den kommende regeringskonference kan gøre. Dette gøres ved at skrive, at reformtraktaten skal indsætte de nyskabelser, der blev resultatet af Regeringskonferencen i 2004, i de nuværende traktater... jf. de nærmere enkeltheder nedenfor.... Regeringskonferencen i 2004 var den, der nåede til enighed om teksten til EU-grundloven ( Traktat om en Forfatning for Europa ), så på denne måde er det skrevet ind i det nye mandat, at grundlovsteksten indholdsmæssigt fastholdes bortset fra de ændringer, der opregnes i mandatet. På den måde er der lukket for, at nye emner kan bringes ind i dis - kussionen, og tilhængerne af EUgrundloven har vundet den principielle sejr, at EU-grundloven indholdsmæssigt er vendt tilbage fra de døde. EU-ret over national ret EU-grundlovens indhold skal nu indsættes i de eksisterende traktater i stedet for, at der laves en ny. Derfor tales der om en ændringstraktat og ikke om en grundlov, selv om den eksisterende traktatstruktur ændres temmelig radikalt ved, at den såkaldte søjlestruktur forsvinder. I øjeblikket eksisterer et europæisk fællesskab (søjle I) og en europæisk union (søjle II og III) juridisk set side om side. Efter ændringstraktaten vil der kun være tale om en europæisk union. Der bliver tale om en mere overskuelig struktur, og et dokument, der på det symbolske plan ikke konkurrerer med nationale forfatninger. Men det gælder desværre kun symbolikken, for som en slags kompensation til de integrationsivrige kræver mandatet, at regeringskonferencen vedtager en erklæring, som understreger betydningen af den eksisterende retspraksis. Det er i denne retspraksis at EU-rettens forrang for national ret postuleres, og det er af denne grund, at erklæringen kræ ves. Til gengæld droppes unionens flag, symboler, nationalsang mv., hvad de danske medier jo har hæftet sig en del ved. Et internt embedsmandsdokument hernede omtaler denne ændring som du toilettage politique. Nu mangler vi bare at se, hvad regeringen mente, da de i 2005 i regeringsgrundlaget skrev: Befolkningen får lejlighed til at tage stilling til den nye EU-traktat ved en folkeafstemning.... Regeringen vil sikre, at der inden folkeafstemningen bliver god tid til debat om traktaten. Læs mere om topmødet på side 2 og 3. Kræv afstemning skriv under på Indkaldelse til landsmøde oktober i Rødovre Side 6 5 punkter i den nye traktat der går igen fra den forkastede EU-grundlov EU fjerner vetoretten på afgørelser på over 50 vigtige områder, så unionen frem - over kan gennemføre love stik imod befolkningers vilje i forskellige medlemslande EU får en ny magtfordeling til gavn for de stærkeste. Det betyder bl.a., at fire store lande kan blokere afgørelser og indirekte styre udviklingen i unionen EU-kommissionen skæres ned til 15 kommissærer, som medlemslandene fremover skal skiftes til at besætte. Danmark vil ikke længere have en fast EU-kommissær EU skal have en præsident, som vælges for to og et halvt år af gangen EU får en udenrigsminister, som dog får mindre magt end oprindeligt planlagt

2 2 Folk i Bevægelse nr. 5/2007 LEDER Selvfølgelig skal vi stemme om EU-traktaten!!! Foto: Poul Ib Henriksen Fotografi Af Karina Rohr Sørensen, talsperson for Folkebevægelsen mod EU En køreplan er bare nogens ide om, hvordan toget skal køre... De der bruger det nedslidte skinnenetværk ved, at der kan være endda meget langt fra køreplanen til den virkelige verden. Det er politikerne der har ansvaret for den manglende vedligeholdelse af skinnerne og befolkningen der døjer med konsekvenserne. Sådan er det også med køreplanen for at få den nedstemte forfatning køreklar igen. Det er EU-elitens ide, det er deres køreplan men os og vores folkestyre der kommer til at lide, hvis deres plan holder. Man siger at liden Tue kan vælte et stort læs. Særligt hvis Tue får hjælp fra mange andre Folkebevægelsesaktivister kan vi for alvor sætte pres på kravet om en afstemning. Syv ud af 10 vælgere ønsker at stemme dette billede går igen i mange andre EU-lande. Hvordan kan det så være at politikerne synes de ikke skal høres? Tjah man kan forestille sig en række argumenter: Det er stort set det samme, vi skal stemme om! Eller for at sige det på matematisk: Forfatningen minus de gamle traktater er stort set lig med det udkast til ny traktat der ventes at komme meget snart. Det, man skærer væk, er først og fremmest det, der er dækket ind af de gamle traktater. Selvfølgelig gør det forskel, at de skriver teksten mere knudret og fjerner åbenlyse henvisninger til hymne og flag. Og naturligvis kan de påstå, de har lyttet til befolkningerne, når de siger, at der ikke længere skal være en EU-udenrigsminister, som kaldes en EU-udenrigsminister. I stedet skal vi have en person til at fungere som udenrigsminister, ham kalder vi så EUs Høje Repræ - sentant for Udenrigs- og Sikkerhedspolitik. Der er altså sket en kosmetisk ændring men uden ideen fra forfatningen er påvirket. Med andre ord der er hugget en hæl og klippet en tå og lavet alle mulige og umulige krumspring. Ikke fordi man vil give befolkningerne et dokument, de kan stå inde for, men fordi man vil have en tekst, der kan flyve under den juridiske radar, så den ikke automatisk udløser en eller flere folke - afstemninger. Hvad gør vi så ved det? Der er flere muligheder. Vi kan sætte os hen i et hjørne og tude, og råbe Anders Fogh er tarvelig! Dette skal jeg naturligvis ikke forhindre nogen i, jeg tvivler dog på, at det skaffer os en afstemning. Foto: Rådet Den anden mulighed er at presse på, rejse og udbrede kravet om en folkeafstemning. Folkebevægelsens forretningsudvalg har sat en indsamling i gang vi vil have så mange som muligt til at underskrive det helt rimelige krav, at ligegyldigt hvordan traktat-teksten ser ud, når de er færdige med at forhandle så vil vi have den til afstemning. Du kan hjælpe med at løfte indsamlingen. Det kan du gøre ved selv at skrive under enten på en liste eller på hjemmesiden Du kan have en indsamlingsliste med dig i hverdagen, og få familie, venner, naboer og kollegaer til at skrive under. Du kan stille dig op på gaden og samle underskrifter ind. Du kan starte en smskæde, der opfordrer alle til at underskrive kravet på hjemmesiden. Du kan skrive et læserbrev om kravet, og du kan sende en mail til alle du kender hvor du opfordrer dem til at være med. Mulighederne er mange, og det skal de også være. Vi har brug for, at alle giver en hånd med. Kun sådan kan vi være med til at skabe det politiske pres der gør, at Fogh giver os lov til at se folkestyret i funktion. Der giver os mulighed for at sige klart NEJ til den kosmetisk ændrede forfatning. i Bilka s køleafdeling selv når parlamentsbygningen står rungende tom som i denne uge, hvor EUparlamentet er samlet i Strasbourg spares der ikke på energiregningen. Miljøvenligt og ansvarligt i disse klima-diskussions tider? Næppe. Klimafjendtligt flyttecirkus Klima diskussionen er da også blevet Strasbourg-modstandernes trumfkort i kampen for, at stoppe det vanvittige rejsecirkus mellem Bruxelles og Strasbourg. En gruppe af EU-parlamentsmedlemmer, der kalder sig Campaign for Parliament Reform kampagne for reform af parlamentet udførte for nyligt en meningsmåling blandt medlemmerne af EU-parlamentet. Meningsmålingen viste, at 89 pct. af de, der svarede, ønsker at stoppe rejseriet. Diskussionen er (næsten) lige så gammel som EU-parlamentet! Men den har fået fornyet relevans på grund af de igangværende traktatforhandlinger. Rejsecirkuset er indskrevet i den eksisterende traktat, der forpligter EU-parlamentet til at afholde tolv samlinger i Strasbourg om året. Nu gøres der igen et ihærdigt forsøg på rejse debatten, og der slås hårdt på miljøomkostningerne i form af CO2-udledning, der er forbundet med transport af mennesker og materiel, samt driften af de to kæmpebygninger. Derudover er der det velkendte argument om omkostningerne reformgruppen anslår, at rejseriet koster Euro 200 mio. om året, det vil sige godt 1,5 mia. danske kroner!!! Selvom argumenterne givetvis vinder genklang hos en del af be- slutningstagerne i Rådet, har de indviklede traktatforhandlinger, hvor alle skal have noget og nogen mere end andre hidtil forhindret, at fornuft og folkelig modstand har sejret. Og jeg har ikke stor tillid til, at det vil gå anderledes denne gang. Så mens regeringslederne buldrer videre om klimaforandringer og miljømålsætningerne i Berlin-er - klæringen, vil EU-parlamentet blive pålagt at fortsætte med sit fuldstændigt unødvendige bidrag til de globale klimaproblemer paradoksalt, ja. Overraskende, nej. Nyt fra Parlamentet STATSMINISTEREN af Carsten Graabæk Af Maj Aslett-Rydbjerg, Bruxelles Foråret er ikke kun kommet tidligt til polerne i år, sommeren er over os her i Bruxelles med bagene temperaturer og høj luftfugtighed. Men bare rolig, der er ingen fare for, at parlamentet (inklusiv jeres hårdt arbejdende medarbejdere) går hjem på grund af varmen. Den kæmpe parlaments kolos holdes nemlig kølig året rundt af klimaanlæg, der pumper kold luft ud, så man engang imellem foran ledes til at tro, at man befinder sig

3 Folk i Bevægelse nr. 5/ Døde polakkers klub Et af de helt store dramaer på topmødet i Bruxelles blev udløst af Polens krav om at ændre stemmevægtene mellem landene i EUs ministerråd. En af de to polske Kaczynski-brødre havde ligefrem erklæret, at han hellere ville dø end at acceptere stemmereglerne i udkastet til forfatningstraktat Fælles MEP-brev til Fogh opfordrer til afstemning Åbent brev til statsminister Anders Fogh Rasmussen Kære Anders Fogh Lige så lidt som andre politikere kan vi tale på hele befolkningens vegne. Men som medlemmer af EU-parlamentet fra henholdsvis Holland, Frankrig og Danmark har vi oplevet vores befolkninger ved folkeafstemninger stemme nej til forslag, som ellers nød bred opbakning fra alle EU-lederne. Det er der selvfølgelig flere grunde til. Men en af grundene er, at mange almindelige mennesker har oplevet at mere og mere magt er blevet overført til EU, hvor den ikke er blevet brugt til gavn for deres interesser. Der er kort sagt tale om et demokratisk nødråb. Nu står vi igen overfor en situation, hvor det planlægges at overføre mere magt til EU. Igen er stort set hele EU-eliten enige: Kommissionen, Rådet og det store flertal af EU-parlamentet. Men er befolkningerne med? I stedet for at afklare dette gennem afholdelse af folkeafstemninger, lægges der op til at forsøge at undgå at spørge befolkningerne direkte. Det kan godt være, at man derved kan få en ny traktat tvunget igennem. Men gabet mellem befolkningerne og den politiske elite vil vokse. Af Søren Søndergaard Udkastet til forfatningstraktat opererer med det såkaldte dobbelte flertal. Det betyder, at et forslag skal vedtages af 55 pct. af landene, og disse lande skal repræ sen tere 65 pct. af EUs samlede befolkning. Omvendt betyder det så også at lande, som tilsammen repræsenterer 35 pct. af EUs befolkning, udgør et blokerende mindretal. Den konkrete effekt af dette system er at give nogle få store lande altafgørende indflydelse på hvordan EU skal udvikle sig. Konkret vil EUs største land, Tyskland, f.eks. sammen med Italien og Spanien, kunne blokere for ethvert forslag, som de ikke måtte være enige i. Denne magt til især Tyskland faldt Polen for brystet. De fremlagde derfor et andet forslag, som byggede på at landenes stemmevægt skulle udregnes som en kvadratrod af deres befolkningstal. Dette forslag ville ikke i sig selv gavne Polen stemmemæssigt, men det ville give mindre magt til de store lande i EU: Spanien, Italien, Storbritannien, Frankrig og især Tyskland. Samtidig ville det give relativt mere magt til de mellemstore lande som f.eks. Danmark. Polsk forslag imod superstat Baggrunden for det polske forslag er en historisk betinget frygt for magtfulde naboer. Men for den aktuelle regering i Polen handler det også om at spille på de nationalistiske strenge. F.eks. da premierminister Jaroslaw Kaczynski med slet skjult adresse til Tyskland udtalte, at hvis ikke Polen havde skullet gennemleve årene , ville Polen i dag have et befolkningstal på 66 millioner Så der kan være mange gode grunde til at være imod den nuværende polske regering og dens reaktionære politik, som tvillingbrødrene Kaczynski står for. Men Polens konkrete forslag om stemmefordelingen i EU er ikke en af Statsminister Anders Fogh Rasmussen støttede den tyske EUformand Angela Merkels hetz mod forslaget fra den polske regering repræsenteret ved præsident Lech Kaczynski. Foto: Rådet dem. Det er tværtimod ganske moderat. En del af forsøget på at opbygge EU-staten er, at landenes stemmevægte svarer til deres størrelse frem for at hvert land taler med en stemme. Det tyske forslag går et stort skridt i den retning. Diskussionen om det polske forslag handlede derfor i virkeligheden om, hvor meget EU skal være et samarbejde mellem stater, og hvor meget det skal være en superstat. Fogh svigtede danske interesser I den forbindelse er det værd at bemærke, at Anders Fogh Rasmussen afviste det polske forslag med den begrundelse, at et lands vægt Dette er en alvorlig situation. Derfor vil vi opfordre dig til at rejse diskussionen blandt dine kollegaer om, hvordan EUs befolkninger sikres en direkte indflydelse på deres egen fremtid. Og vi opfordrer dig til at sikre, at Danmark går foran med et godt eksempel ved at spørge den danske befolkning ved en folkeafstemning. Et fredeligt Europa kan ikke opbygges uden befolkningens aktive medvirken og opbakning. Med venlig hilsen Francis Wurtz, MEP fra Frankrig, formand for GUE/NGL Kartika Liotard, MEP fra Holland, Socialistpartiet Søren Søndergaard, MEP fra Danmark, Folkebevægelsen mod EU og betydning afhænger ikke først og fremmest af stemmevægten, men af argumenternes vægt. På den baggrund kan det jo undre, hvorfor de store lande stod så fast på at bevare deres store stemmeandel. Topmødets resultat hvad angår stemmevægte blev et nederlag for Polen. Ganske vist blev de nye stemmevægtes ikrafttræden udskudt til 2014 med en overgangsordning frem til Men det bliver i sidste ende som især Tyskland havde ønsket. Til gengæld fik Polen en række frynsegoder. Og hvad angår brødrene Lech og Jaroslaw, så forlyder det, at de lever endnu. Den franske sejr! Jesus genkomst-typerne var fundet frem da Politiken lørdag den 23. juni skulle rapportere fra det igangværende EU-topmøde: EU SVÆKKER DEN FRI OG LIGE KONKURRENCE I NY TRAKTAT, hed det hen over hele forsiden. Og inde i artiklen havde avisen fået både den ene og den anden til at beklage sig over, at det nu åbenbart var slut med den fri konkurrence i EU Af Søren Søndergaard Udgangspunktet for artiklen var, at det i løbet af fredagens forhandlinger var lykkedes den ny - valgte Nicolas Sarkozy at få fjernet en henvisning til fri og lige konkurrence fra forfatningstraktatens paragraf om EUs målsætninger. Ved den franske folkeafstemning i 2005 stemte flertallet nej. Det skete bl.a. ud fra en vurdering af, at forfatningstraktaten var for liberalistisk og prioriterede konkurrencehensyn over alt andet. Derfor var det nødvendigt for Sarkozy at komme hjem med et eller andet som antydede, at der nu var tale om en helt anden og mere social traktat end den, som franskmændene allerede havde forkastet og at der derfor ikke var behov for endnu en afstemning. Fri konkurrence stadig midlet Men en ting er, hvad en nyvalgt fransk præsident har brug for med det formål at snyde sin befolkning, noget helt andet er de faktiske forhold i jernindustrien! For som både statsminister Anders Fogh Rasmussen og kommissionsformand José Manuel Barroso gjorde opmærksom på, så er fri konkurrence for dem ikke et formål i sig selv, men et middel. Derfor var det egentlig helt i orden at fjerne hyldesten af den fri konkurrence fra EUs formålsparagraf og i stedet flytte den hen i en senere artikel om Unionens midler. Nicolas Sarkozy fik sin kosmetiske ændring på topmødet med hensyn til formålsparagraffens ord om fri konkurrence. Men der er ingen ændringer i praksis, da konkurrencen fortsat er midlet. Hensynet til markedskræfterne vejer fortsat tungest. Foto: Rådet Og det er præcis hvad der sker. Sarkozy kan tage til Frankrig og fortælle at den fri konkurrence er ude af EU formålsparagraf, og alle andre kan henvise til den protokol, som klart og entydigt vil fastslå EU-kommissionens kompetence som den frie konkurrences beskytter også når det går ud over sociale hensyn. Eller som Ritzau skrev i sin opsummering fra topmødet: Sarkozy fik sløjfet ordene fri og lige konkurrence i EUs formålsbeskrivelse af det indre marked. Indgrebet er dog ren symbolpolitik, som ikke får nogle konsekvenser, bedyrer statsledere og EU-kommissærer. Det eneste spørgsmål som står tilbage er, hvorfor Politiken brugte sin forside på at forsøge at give sine læsere det helt igennem fejlagtige indtryk at EU skulle drømme om sætte hensynet til mennesker og miljø over hensynet til markedet og den fri konkur rence.

4 4 Folk i Bevægelse nr. 5/2007 Grundlovsdag med EU-modstand Mange hundrede mennesker fejrede folkestyret og hørte hård kritik af unionen og arbejdet med en ny traktat ved Folkebevægelsens arrangementer rundt om i landet Af Ib Roslund, Kim W. Bilfeldt og Nora Thomsen Ritzau og TV2 fortalte, at EUparlamentariker Søren Sønder - gaard fra Folkebevægelsen mod EU kalder arbejdet med den næste EU-traktat for manipulation. Vi er i øjeblikket vidne til et manipulationsforsøg af historiske dimensioner. Den traktat, som allerede er blevet forkastet af den franske og den hollandske befolkning, forsøges nu gennemført i en lidt anden indpakning. Men hvor dumme tror unions-tilhængerne egentlig, vi er? Man kan narre hele befolkningen noget af tiden og noget af befolkningen hele tiden. Men man kan altså ikke narre hele befolkningen hele tiden, sagde Søren Søndergaard ved grundlovsmøder i Århus og ved Borgbjerg Mølle. I Århus havde Folkebevægelsen mod EUs lokalkomite samlet over 100 mennesker til grundlovsmødet i Risskov, hvor også Hans Hen - ning sen fra Nødvendigt Forum talte. Ved Borgbjerg Mølle talte også Gustav Sieg Sørensen på vegne af Radikalt EU-kritisk Netværk og sagde bl.a.: Hemmelighedskræmmeriet og det, at der ikke er noget folkeligt krav om en ny EU-traktat, gør at regeringens plan om at gennemføre 90 pct. af EUs for - Op mod 100 mennesker hørte Line Bar foeds tale i Esbjerg. Foto: Hans Hansen fatningstraktat er galmandsværk. Grundlovsmødet i Hestestalden ved Borgbjerg Mølle blev arrangeret af Vestjyder mod Unionen (Folkebevægelsens komitéer) og Retsforbundet i de tidligere Viborg og Ringkøbing amter og samlede over 60 deltagere. Hvornår ryger grundloven? Hvornår ryger grundloven, lyder spørgsmålet i dag. Svaret er, at den stadig gælder. Men vores grundlov sender advarselsrøg op. For den gælder i dag kun pct. af vores lovgivning, og det folkestyre, den skal sikre, er under pres fra EU og ikke mindst forsøgene på at genoplive EU-forfatningen uden folkeafstemning, sagde Folkebevægelsens talsperson Ditte Staun i København i Bryghuset på Trekronergade i København, hvor Folkebevægelsen mod EU i København markerede grundlovsdag sammen med 3F, Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening. Hvis vi tror, at folkestyret og grundloven er noget, vi har til evig arv og eje, tror vi fejl, sagde Helge Rørtoft Madsen fra Borgerinitiativet Ja til Europa Nej til EU-forfatning, da over 80 mennesker samledes i den økologiske landsby ved Torup i Nordsjælland, hvor også formanden for 3F Frederiksborg Tue Tortzen talte. Her var Folkebevægelsen mod EU på Halsnæs vært. Jane Clark & Shane Donnelly spiller ved grundlovsfesten i København. Foto: Folkebevægelsen mod EU Den antidemokratiske bacille Jeg vil påstå, at folkestyret i dag lider af alderdomssvækkelse, som er blevet forstærket af den anti - demokratiske bacille, der hver dag når os fra EU (som er alt for tæt knyttet til dagens største krigsforbryder: USA. Folkestyret savner både vitaminer og ilt. På afgørende punkter er det ægte folkestyre ganske enkelt ude af funktion. Anders Fogh Rasmussen øvede sig i sin tid som skatteminister i kreativ bogføring. I dag er der kreativ bogføring på alle afgørende punk- Ditte Staun talte for op mod 200 deltagere i grundlovsmødet i København. Foto: Folkebevægelsen mod EU Bog-tips Red. Morten Harper: Aktiv europapolitikk? Årbok 2006/2007 (norsk). Nei til EUs nye årbog opsummerer og ser fremad på udviklingen i EU og Norges forhold til resten af Europa. Blandt temaerne, som tages op, er Norges muligheder for at påvirke EU, overvågningsorganet ESA, reservasionsretten i EØS og udviklingen af Schengen. Bogen indeholder også en gennemgang af centrale hændelser i EU og i forholdet mellem Norge og EU de to sidste år. 128 sider. 195 kroner. Nei til EU Red. Simon Emil Ammitzbøll og Erik Boel: Europa i alle palettens farver 11 essays om europæiske værdier. Det radikale folketingsmedlem og Europabevægelsens formand har fået ni ligesindede til at deltage i en EU-hyldest, der har retoucheret bl.a. Norge ud af Europakortet... Så venter vi bare på, at forlaget så også udgiver en EU-kritisk essay-samling. 190 sider. 198 kroner. Informations Forlag Anders Bjerrum: Sådan skriver du en succesfuld EUansøgning En uofficiel håndbog om EUprojekter. Hvordan ledere, forskere og andre måske får bedre chancer for at hive nogle af de penge tilbage, som Danmark betaler til EU. 237 sider. 349 kroner. Konsulentfirmaet FP7consult Sanne Dahl Laursen og Jan Schans Christensen: Det europæiske selskab Første fremstilling, der redegør for og analyserer EU-retlige og danske regler for et SE-selskab sider kroner. Forlaget Thomson Folkebevægelsen mod EU flytter tættere på magten Fra 1. august ligger sekretariatet i Tordenskjoldsgade kun 500 meter fra Christiansborg. 14. september indvies lokalerne med en reception Af Ib Roslund I over 10 år har Folkebevægelsen mod EU haft landssekretariat i Sigurdsgade 39 i grænselandet mellem Nørrebro og Østerbro. Lokalerne her er store, men langt fra centrum. Faktisk er der ca. 4,5 kilometer ind til Folketingets og Statsministeriets kontorer på Christiansborg. Fra 1. august er denne afstand forkortet til 500 meter. Fra da af er sekretariatet flyttet ind til byen i 140 kvadratmeter nye, gode lokaler i Tordenskjoldsgade 21. Vi kommer også tættere på Nordisk Råd (500 meter), Udenrigsministeriet (900 meter) samt EU-Kommissionens og -Parlamentets ambassade. Desuden ligger det i gå-afstand til organisationer som FN-forbundet, Sømændenes Forbund, Grænseforeningen og Mellemfolkeligt Samvirke samt politiske organisa - tioner som Konservativ Ungdom og Enhedslisten. Tordenskjoldsgade ligger i et hyggeligt kvarter mellem Kongens Nytorv, Nyhavn, havnen og Christiansborg. Det er kun 250 meter fra Metrostationen ved Kongens Nytorv et stop fra Nørreport Station. Foto: Lave K. Broch Fredag den 14. september kl indvies de nye lokaler med en reception, som alle medlemmer og venner af Folkebevægelsen, alle samarbejdspartnere, presse, politikere og andre inviteres til. Sæt kryds i kalenderen allerede nu.

5 Folk i Bevægelse nr. 5/ Ajour Norge vil ikke EU Nordmændene har stadig ikke travlt med at tilslutte sig EU. En meningsmåling, som offentliggøres i dag, viser, at 48,2 procent siger nej til medlemskab, mens 41,8 procent er tilhængere. Kilde: Danmarks Radio Det såkaldte Fredens Projekt bruger over 200 milliarder dollards på sine militære styrker og har erobret den blodrøde førertrøje inden for globalt våbensalg. Det fremgår af årsrapporten fra det internationalt anerkendte fredsforskningsinstitut SIPRI Af Ib Roslund Sidste år blev der brugt milliarder dollars på militære udgifter rundt om i verden. Det var 2,5 pct. mere end året før. EU stod for en pæn andel af dette, da medlemslandene samlet brugte over 200 milliarder dollars med Storbritannien (59,2 mia.), Frankrig (53,1 mia.), Tyskland (37 mia.) og Italien (29,9 mia.) som de tunge drenge. De tal stammer fra årsrapporten fra det internationalt anerkendte fredsforskningsinstitut SI- PRI (Stockholm International Peace Research Institute), der blev præsenteret den 11. juni. En anden markant oplysning fra årsrapporten er, at EU har indtaget ter: FOLKE-STYRE er blevet til at regeringen STYRER FOLKET, sagde tidligere EU-parlamentariker Ole Krarup i sin tale i Silkeborg, hvor lokalkomitéen samlede op mod 80 mennesker til grundlovsfest i Lunden. I Esbjerg inviterede Folkebevægelsens lokalkomité til taler og debat med den lokale DSU-formand Alexander Grandt Petersen og MF Line Barfoed (EL), hvilket førstepladsen med hensyn til vå - ben salg. Den musikalske underholdning var i top, vejret var smukt, og øllene var både kolde og økologiske ved grund lovsmødet i den økologiske landsby ved Torup. Foto: Halsnæs-komiteen EU er dødens købmand nummer 1 Fordoblet våbensalg på to år EUs blå-gule flag vajer på sejrsskamlen i kapløbet mellem dødens købmænd. Og det er helt i tråd med de ambitioner, som EU-kommissionen og EU-grundloven har om at styrke militærindustrien og øge kapaciteten på området. Det i sig selv rammer en tyk pæl gennem myten om, at EU er fredens projekt, udtaler Ditte Staun, som er talsperson for Folkebe væ gelsen mod EU. SIPRI Yearbook 2007 rummer bl.a. en oversigt over de 20 største våbeneksportører i verden beregnet ud fra mængden (regnet ud fra såvel kvantitet/antal som militær kvalitet / hvor effektive eller destruktive de er). Som enkeltland er USA fortsat størst, men blandt de øvrige 19 på denne top 20-liste er otte EU-lande (Frankrig, Tyskland, Storbritannien, Italien, Holland, Sverige, Spanien og Polen). Samlet set har de otte EUlande næsten fordoblet deres våbeneksport fra 2004 til Og sidste år eksporterede de otte Over 100 mennesker samledes til grundlovsmødet i Risskov ved Århus. Foto: Anders Kock samlede op mod 100 deltagere. Nordjyske Stiftstidende melder, at det var anden gang i Hardy Hansens liv, at den tidligere forbundsformand opholdt sig på Limfjordsøen Egholm, hvor Folkebevægelsen mod EU i Aalborg havde inviteret ham som taler. Her sagde han bl.a. at alle, der stiller op til et hverv i EU, bør sendes gennem en løgnedetektor først. Folkebevægelsen mod EU i Haslev samlede også op pænt med mennesker på Haslev Folkebibli o - tek, hvor bl.a. MF Rune Lund (EL) og Peter Mikkelsen fra Udfordring Europa tog en kritisk debat om EU. EU-lande 29,3 pct. mere end USA. Mange andre EU-lande eksporterer militært isenkram, så selvom USA stadig er godt med i kapløbet, så har de fået baghjul. Men det er ikke en ærefuld førertrøje, EU har trukket over sig. Den er ikke gul, men blodrød. Især når EUs våbeneksport også går til uroog krigsramte regioner som Mel - lemøsten, siger Ditte Staun. Foto: EU-kommssionen REACH trådt i kraft 1. juni trådte EUs nye kemikaliereform REACH i kraft. At REACH på nogle områder er positivt, ændrer dog ikke ved, at der også er store mangler i denne EU-lov og at hele EUs grundlag sætter økonomiske hensyn over hensynet til miljøet og sundheden, siger Karina Rohr Sørensen fra Folkebevægelsen mod EU. Kilde: Dagbladet Arbejderen Bedre miljøpolitik end EU Den svenske miljøminister Andreas Carlgren ønsker, at Sverige går foran i kampen mod klimatruslen med et strengere mål end EU for, hvad man vil tillade af udslip. Kilde: Danmarks Radio Demokrati halter i EU-lande Eliten i de nye EU-lande rager til sig af magt. Det udhuler demokrati og frihed i landene, står der i ny stor udgivelse fra organisationen Freedom House. Kilde: Morgenavisen Jyllands-Posten Greenpeace advarer mod gmo Franske forskere har tjekket Monsantos fodringsforsøg med en gmo-majs. Green - peace kræver majsen væk fra det europæiske marked. De alarmerende forsøgsresultater sår tvivl om den godkendelsesprocedure, de gensplejsede afgrøder bliver underlagt, inden de ryger ud på det europæiske marked, siger Greenpeace, der opfordrer til, at EU underlægger sit godkendelses - system en kraftig revurdering. Kilde: Berlingske Tidende

6 6 Folk i Bevægelse nr. 5/2007 NAVNE Vores første kampagneleder TIL LYKKE: Bodil Emanuel har været medlem af Folkebe væ - gelsen, lige siden den blev oprettet i april Og i forbindelse med folkeafstemningen den 2. oktober samme år gjorde hun en fantastisk indsats for at få Folkebevægelsen op at stå. Bevægelsen var dårligt ledet og havde ingen penge til rådighed, men takket være Bodil lykkedes det at få en fornuftig kampagne i gang en kampagne, der blev godt suppleret af den annoncekampagne, som Morten Jer sild fik gennemført med støtte af blandt andre Steen Danø og Johannes Jensen. Efter nederlaget besluttede man som bekendt at lade Folkebevægelsen fortsætte, og Bodil var i de følgende mange år et naturligt medlem af forretningsudvalget, hvor hun som den ildsjæl hun var gjorde, hvad hun kunne for at få bevægelsen til at køre. Ildsjæle er ikke altid lige nemme at omgås, og der fløj tit gnister i de udvalg, som Bodil var medlem af, inden hun for nogle år siden valgte at trække sig ud af arbejdet. Men ingen kan være i tvivl om, at hendes hjerte stadig banker for kampen mod EU, og bag det strid - bare ydre befinder der sig faktisk et rart og venligt menneske, der altså fyldte 75 den 12. juni. Sven Skovmand EU har sat kursen mod genoplivning af EUgrundloven, som befolkningerne i Frankrig og Holland stemte nej til i Og denne gang vil de ikke risikere folkelige afvisninger, hvorfor de helst ikke ønsker projektet til folkeafstemning igen. De ledende kræfter i unionen vil have brikkerne på plads senest i 2009, hvor der bl.a. er valg til EU-parlamentet. Poul Nyrup Rasmussen gjorde parlamentsvalget i 2004 til et indenrigspolitisk opgør med regeringspartierne, så de EU-kritiske bevægelser kun lige knap holdt skansen i parlamentet. Antallet af danske pladser i parlamentet bliver færre i 2009, så EU-modstanden skal i offensiven for at styrke liste N. Derfor: For en så god markering af EU-modstanden som muligt indadtil som udadtil er det utroligt vigtigt med et stærkt fremmøde fra alle komitéer og tilsluttede organisationer. Kom til landsmøde Forslag til dagsorden: Lørdag den 27. oktober: Indskrivning Velkomst og åbning af landsmødet Valg af dirigenter, referenter, stemmeudvalg og redaktionsudvalg samt godkendelse af dagsorden og forretningsorden Politisk beretning Organisatorisk beretning Parlamentsberetning Åben mikrofon Regnskab for 2006 Det kommende års arbejde Indkomne forslag (herunder vedtægtsændringer) Uddeling af træskopriser Præsentation af kandidater til forretnings - udvalget Politisk debat / folkemøde Hilsen fra Ungdom mod EU Søndag den 28. oktober: Sang Vedtagelse af landsmødeudtalelse Årsplan Valg af nyt forretningsudvalg Budget for 2008 Politisk debat Præsentation af det nyvalgte forretningsudvalg Eventuelt (ændringer kan forekomme) Folkebevægelsen indkalder til Ordinært landsmøde 2007 Den oktober på Valhøj Skole i Rødovre Vigtige datoer: Valg af delegerede og forslag: Forud for landsmødet er en række mærkedage, som komitéer og organisationer skal have sig for øje. Der skal indkaldes til møder i komitéerne, så der kan vælges delegerede, og har man forslag, skal de indsendes inden for tidsfristerne. Endelig bedes bemærket, at forslag til kandidater til FU skal være sekretariatet i hænde senest en måned før landsmødet altså fredag den 28. september. Tidsfrister: Ændringsforslag til vedtægter: Senest 15. september 2007 (6 uger før). Forslag til kandidater til FU: Senest 28. september 2007 Udsendelse af FU-kandidatliste: 5. oktober 2007 Indkomne forslag: 17. oktober 2007 Frist for tilmelding af delegerede og gæster 17. oktober 2007 Husk at holde møde i komitéer for at vælge delegerede. Alle komitéer har ret til mindst 4 delegerede. Komitéer med mere end 100 betalende medlemmer har derudover ret til 1 ekstra delegeret for hver påbegyndte 50 betalende VALHØJ SKOLE Mads Ged, som er udført af billedhuggeren Gudrun Lauesen, pryder den store skolegård på Valhøj Skole. Skolen er til daglig arbejdsplads for 100 ansatte og stedet, hvor over 600 elever går klasse. Skolen er bygget i 1958 og udvidet i Den ligger på Rødager Allé 102 mellem Damhussøen og Vestvolden, få minutters gang fra Rødovre Centrum og Rødovre Rådhus. Bus 200S kører dertil fra Rødovre Station, hvortil der kører S-tog. Og bus 6A fra Hoved bane - går den. Busserne stopper på Tårnvej, som Rødovre Allé er en sidegade til. Se mere på Foto: Oda Schilling, Valhøj Skole. medlemmer. Tilsluttede organisationer har ret til 2 delegerede. Herudover er gæster uden stemmeret meget velkomne men til samme pris som delegerede. Tilmelding for ikke-delegerede Til Folkebevægelsens landsmøde den oktober 2007 i Rødovre Jeg/vi tilmelder mig/os Folkebevægelsens landsmøde Jeg/vi vil gerne bestille middag og fest lørdag, 140 kr. Jeg/vi vil gerne bestille frokost søndag, 75 kr. Jeg/vi ønsker overnatning i sovesal og morgenmad, 40 kr. + evt. leje af underlag Jeg/vi ønsker nærmere besked om andre muligheder for overnatning. Jeg/vi er vegetar(er) Landsmødegebyr: 350 kr. (med ret til refusion af billet til billigste transportmiddel). Kan indbetales på giro Navn(e): Adresse: Postnr./by: Tlf.nr.: Komité: Tilmelding sendes senest den 17. oktober til: Folkebevægelsen mod EU, Sigurdsgade 39A, 2200 København N. Eller ring på tlf , fax til eller til FORRETNINGSUDVALGET Topmøde på FU-dagsorden Forretningsudvalget diskuterede især indsatsen for folkeafstemning samt efterårets landsmøde HORSENS, 9/6-2007: Efter en omtale af forskellige muligheder for udviklingen af EU efter topmødet fastslog MEP Søren Sønder - gaard, at Folkebevægelsen under alle om - stændigheder skal slås for en folkeafstemning. Han foreslog, at man fik nogle kendte personer måske uden for vor egen kreds til at opfordre til, at folkeafstemningen afholdes, og at disse kunne få sat en underskriftsindsamling i gang, som vi kan støtte. Om det kommende landsmøde fremførte Karina Rohr Sørensen nogle idéer, som blev drøftet. Blandt andet om lørdagens program, hvor vi skulle tilstræbe at få en god debat i lighed med sidste års med Jan Øberg og Ole Krarup. Debatten kunne omhandle EUgrundloven (forfatningen). Endelig diskuterede forretningsudvalget (FU) årets træskopriser og hvem, der skulle modtage dem. I skrivende stund kan desværre ikke oplyses om, hvem der blev fore - slået. Folkebevægelsens økonomi blev gennemgået. Som følge af sekretariatets flytning vil der være store besparelser på husleje, og Folk i Bevægelse skifter trykkeri, hvilket giver en stor årlig besparelse, og som følge af, at vores bogholder har opsagt sin stilling, betyder det besparelser på sekretariatets udgifter. Tue Sylvest har meddelt, at han af tidsmæssige grunde må ophøre som medlem af styrelsen. Sven Skovmand, 1. suppleant, indtræder i stedet. Tue har efter FU-mødet meddelt, at han også trækker sig fra forretningsudvalget, hvorpå Henrik V. Olsen ind - træder som fuldgyldigt medlem af FU. hm Udtalelse fra forretningsudvalget i Folke - bevægelsen mod EU lørdag den 9. juni 2007: Vi kræver en folkeafstemning i folkestyrets navn På det kommende topmøde i EU har den tyske forbundskansler Angela Merkel lagt op til, at man æn drer ordlyden i den for - kastede EU-forfatning, men at det politiske og juridiske indhold bevares. Målet er, at folkeafstemninger om forfatningen kan undgås. Folkebevægelsen mod EU betragter denne fremgangsmåde som dybt udemokratisk og opfordrer til, at der protesteres mod den forud for topmødet den juni.

7 Folk i Bevægelse nr. 5/2007 Giv et bidrag til et stærkt nej Vi har brug flere penge for at nå målet og ruste os økonomisk til kommende udfordringer Af Poul Gerhard Kristiansen Unionen ønsker en ny traktat-tekst. Mange stærke kræfter ønsker EU-grundloven gennemført trods det franske og hollandske nej i Og alle lederne i EU vil undgå folkeafstemning. Derfor venter både en kamp for en folkeafstemning og for et nej. Og det koster. Målet for den økonomiske indsamling i 2007 er (ca mere end vi fik ind sidste år). Vi har frem til 13. juni fået kroner ind. Det er ikke dårligt. Men der er langt til målet, så tempoet må op. En måde at støtte på, som sidste år gav over kroner, er at bestille Sven Skovmands Politikens Verdenshistorie til 300 kroner eller hans firebinds Danmarkshistorie i ny udgave til 500 kroner begge signeret af forfatteren. Ud - over denne pris tillægger vi portoudgiften. De fleste penge ved salget af disse bøger går til Folkebevægelsen mod EU. Ring til sekretariatet på og bestil eller hør nærmere. Du kan også give Folkebevægelsen mod EU mere direkte støtte. Anskaf dig et girokort f.eks. på et posthus. Pengene skal indsættes på giro Man kan desuden overføre til vores konto i Folkesparekassen i Silkeborg konto reg.nr nr Der er mange andre måder at støtte os økonomisk på indsamling ved gadeaktioner, loppemarkeder, ansøgninger ved fagforeningsgeneralforsamlinger og meget andet. Kontakt din lokalkomité og/eller sekretariatet og hør nærmere. På forhånd tak. KALENDEREN KØBENHAVN København SJÆLLAND Roskilde Roskilde-komitéen går på gaden lørdag den 7. juli kl og lørdag den 25. august kl på Stændertorvet i Roskilde. Kontakt Ally Rasmussen tlf og hør nærmere (bedst om aftenen). Haslev Folkebevægelsen mod EUs Københavnsudvalg holder åbent møde mandag den 13. august kl. 17 i Bryghuset, Trekronergade 26 (3F Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening). På dagsordenen er bl.a. evaluering af grundlovsmødet samt efterårets aktiviteter. Der er mad og kaffe til 25 kr. kl ved tilmelding senest 10. august til Jørgen Bentzen på tlf Hvidovre Møde i Folkebevægelsen mod EUs lokalkomité i Hvidovre mandag den 20. august kl i Studiekredslokale 4 i kælderen under Medborgerhuset, Hvidovrevej 280 i Hvidovre. NB! Adgangen til Medborgerhuset lukkes kl Haslevkomitéen mod EU holder medlemsmøde onsdag den 22. august kl på Haslev Folkebibliotek i Jernbanegade. Komitéen skal planlægge næste sæson med hensyn til møder herunder landsmødet samt udstikke en strategi i forhold til kampen mod EU-grundloven. Helsingør Helsingør-komitéen mod EU afholder medlemsmøde torsdag den 13. september kl i Det Blå Hus, lokale D, Lundegade 17i Helsingør. På dagsordenen bl.a. valg af 132 nye medlemmer Fra landsmødet oktober 2006 til 24. juni 2007 SJÆLLAND & ØER 59 Allerød 2 Amager (Kbh. S) 3 Amager (Kastrup) 1 Askeby 1 Bagsværd 1 Birkerød 2 Borre (Møn) 1 Borup 1 Brøndby 1 Dyssegård 1 Faxe Ladeplads 1 Fredensborg 1 Frederiksberg 1 Frederiksværk 1 Glamsbjerg 1 Glostrup 1 Helsingør 1 Herlev 2 Hillerød 1 Kirke Hyllinge 2 Klippinge 1 København N 5 København NV 4 København V 2 København Ø 4 Lyngby 2 Maribo 1 Næstved 2 Roskilde 3 Ringsted 1 Rødovre 1 Skælskør 1 Stenløse 1 Søborg 1 Valby 1 Vanløse 2 Virum 1 Rødovre Møde i Rødovrekomitéen mod EU tirsdag den 18. september kl , tirsdag den 16. oktober kl , tirsdag den 20. november kl , tirsdag den 11. december kl og tirsdag den 15. januar kl på Rødovregård, Kirkesvinget 1 i Rødovre. delegerede til landsmødet oktober i Rødovre, samarbejdet i Nordsjælland mod EU og medlemshvervning. Hillerød BORNHOLM 1 Rønne 1 FYN & ØER 8 Glamsbjerg 1 Kerteminde 1 Nyborg 1 Ringe 1 Svendborg 2 Vester Skerninge 1 Vissenbjerg 1 JYLLAND 62 Beder 1 Byllerup-Bov 1 Dronninglund 1 Esbjerg 4 Fanø 2 Fredericia 1 Nordsjælland mod EU afholder medlemsmøde tirsdag den 29. august kl i Røde Hus, Holmegårdsvej 2, Hillerød. På dagsordenen er bl.a. samarbejdet mellem komitéerne i Nordsjælland mod EU. Gråsten 1 Hadsund 1 Hjørring 1 Horsens 2 Hurup 1 Kolding 4 Nibe 1 Lemvig 1 Pandrup 2 Randers 1 Risskov 4 Silkeborg 2 Skive 1 Snedsted 1 Struer 2 Termdrup 1 Tistrup 1 Trige 2 Tønder 2 JYLLAND Esbjerg 7 Folkebevægelsen mod EU Esbjerg komitéen deltager med et hold i Vadehavsløbet søndag den 19. august. Selve løbet starter kl. 10 ved EFI Hallerne. Vil du med på holdet, så tilmeld dig hos Hans Hansen på telefon Folkebevægelsen mod EU Esbjerg komitéen deler materialer ud søndag den 2. september. Vil du give en hånd med, så mød op hos Hans Hansen, Storegade 40 i Esbjerg kl Folkebevægelsen mod EU Esbjerg komitéen holder medlemsmøde tirsdag den 2. oktober kl hos 3F Esbjerg Transport, Nyhavnsgade 25 i Esbjerg. På dagsordenen er bl.a. valg af delegerede til Folkebevægelsens landsmøde den oktober. Deadline til kalenderen i Medlemssiderne nr. 6/07: 3. august 2007 Vejle 2 Viborg 1 Viby J 1 Vissenbjerg 1 Vodskov 1 Aabenraa 1 Aalborg 5 Åbyhøj (Århus) 1 Århus C 3 Århus N 1 Århus V 1 Østevrå 1 UDLAND 2 Malmö (S) 1 Bünde (D) 1 Radiokalender EU og os på Folkets Radio i København. Sender på 106,3 89,4 på hybridnettet direkte hver torsdag kl Programmet holder dog ferie i juli. Tilrettelæggelse og studievært: Jan Vogel Eudebat-redaktionen i Helsingør Redaktionen sender hver anden torsdag i lige uger kl Der sendes på Lokalradio Helsingør - ka nalen FM 92,8 MHz, Teledanmark Hybrid 95,2 MHz, Stofa-kabel Helsingør 94,6 MHz. Internet: eudebat.netfirms.com. Redaktionen beskæftiger sig med alle aspekter af Danmarks forhold til Den Euro - pæ i ske Union. Kontakt: Station 2000 Vølundsgade 3-5, 2200 København N, har en række EU-aktuelle udsendelser. Hver mandag sendes fra kl til kl. 19. Station 2000 kan høres i Københavnsområdet på FM 95,5 i luften og 95,2 på hybridnettet. Folkets Radio i Aalborg Sender på følgende frekvenser: 92,2/106,5/107,4 Stofa 98,6/hybrid 97,3/ Nr.Tranders 102,2 MHz Der sendes EU-magasin hver fredag kl Studievært: Gitte Thomsen. Hjemmeside: home6.inet.tele.dk/rafolket FOLK i BEVÆGELSE Dokumentation og debat om unionen Udgives af: Folkebevægelsen mod EU, Sigurdsgade 39 A, 2200 Kbh. N, tlf , fax , hjemmeside: MEP Søren Søndergaard, EU-parlamentet, ASP 07H349, Rue Wiertz, B-1047 Bruxelles. Tel: , Fax: , Redaktør: Ib Roslund. Ansvarshavende: Henning Mortensen. Layout: Karen Hedegaard. Tryk: Notat Grafisk Deadline for artikler og debatindlæg: 3. august Vi vil helst have stoffet fremsendt som eller på diskette vedlagt print (disketten returneres). Redaktionen påtager sig intet ansvar for materiale, som indsendes uopfordret, og vi forbeholder os ret til at forkorte eller udelade indsendte bidrag.

8 Solskinstilbud: Prøv Folkebevægelsen et halvt år for 20 kroner Kender du nogen, der måske gerne vil være medlem? Som måske ikke er overbevist nok til et fuldt kontingent, så har vi et særligt tilbud Af landssekretær Poul Gerhard Kristiansen Vil du afgive mere suverænitet til EU? Er du glad for EUs handelsmure? Synes du, at EU tager hensyn til folkestyret, miljøet, velfærden og sundheden? Kan du svare nej til de tre spørgsmål, så meld dig ind i Folkebevægelsen, hvis du ikke allerede er det. Og er du medlem, så stil folk omkring dig de tre spørgsmål. På arbejdet, på uddannelsesstedet, i familien, blandt venner, i forsamlingshuset, på gaden eller hvor du nu er. Tag eventuelt et skriveunderlag, en kuglepen og hvervemateriale med i din taske, når du går ud. Er folk ikke helt sikre og ikke overbevist nok til et fuldt kontingent, så har vi et solskinstilbud: Prøv Folkebevægelsen mod EU et halvt år for kun 20 kroner. Folkebevægelsen mod EU vedtog på sit landsmøde sidste år, at vi frem landsmødet den oktober i år vil skaffe 250 nye medlemmer. Indtil videre har vi fået 132, så tilgangen er klart større end vi har oplevet i de senere år (se hvor de nye kommer fra på side 7). Men der er stadig et godt stykke vej til målet. Og vi har brug for flere medlemmer. Fogh-regeringen og de øvrige ja-politikere har stærke økonomiske kræfter bag sig, når de går offensiven for at tromle en EU-grundlov igennem eller afskaffe en undtagelse (eller flere) ved en kommende folkeafstemning. EU-modstandens største styrke er den folkelige opbakning. Og jo flere medlemmer vi har, jo stærkere står vi overfor de udfordringer, der kan komme som et lyn fra en klar himmel. Har du brug hvervemateriale, oplysninger eller gode råd, er du velkommen til at ringe til Folkebevægelsen på telefon Jeg vil med! Jeg vil prøve et halvt års prøvemedlemskab for 20 kroner Jeg vil gerne være medlem (250 kr./100 kr. for pensionister, stude rende og arbejdsløse) Jeg vil gerne være medlem af Ungdom mod EU (100 kr.) Jeg vil gerne tilmeldes Folkebevægelsens digitale nyhedsbrev (husk adresse) men brug frimærke, hvis du kan, så sparer vi penge. Navn Adresse Postnr. By Tlf.nr. Folkebevægelsen mod EU Sigurdsgade 39A 2200 København N Ved indmeldelse: Dato Underskrift Maskinel magasinpost Bladnr Folkebevægelsen mod EU Sigurdsgade 39 A, 2200 Kbh. N. FOLK i D o k u m e n t a t i o n o g d e b a t o m u n i o n e n BEVÆGELSE U d g i v e t a f F o l k e b e v æ g e l s e n m o d E U Nr. 5 Juli-august 2007 Jesper Morville fra forretningsudvalget gav en hånd med, da en håndfuld medlemmer tog hul på underskriftsindsamlingen ved Nørreport i København den 22. juni. Foto: Ib Christensen. Skriv under på kravet om folkeafstemning Støt appellen til Folketinget og regeringen giv en hånd med underskriftsindsamlingen på og på gaden, på stranden, på arbejdspladsen eller hvor du nu er Af Ib Roslund Mens EUs daværende tyske formand Angela Merkel og Danmarks statsminister Anders Fogh Rasmussen havde travlt med at få gennemført EU-grundloven så intakt som muligt, men i nye klæder, gik Folkebevægelsen i aktion for en folke afstemning. Fredag den 22. juni gik Folkebevægelsen mod EU på gaden forskellige steder i landet herunder ved Nørreport og Kul torvet i København, hvor fire indsamlere skaffede knap 150 underskrifter på en time. Meldingerne fra Nørreport lyder, at ni ud af ti adspurgte ville skrive under på formuleringen: Jeg ønsker en dansk folkeafstemning om den næste EU-traktat. Samtidigt åbnedes hjemmesiden hvor der i snit kom ca. 200 underskrifter ind om dagen frem til deadline for dette blad. Som en side ge vinst har det også givet nye medlemmer. På hjemmesiden kan man også down loade/hente indsamlingslister, plakat og folder, som man kan printe ud og bruge til indsamlingen, hvilket en del allerede har gjort. Og endeligt kan man ringe til og bestille indsamlingslister m.m. De skal ikke slippe for at spørge befolkningen. Vi vil gøre, hvad vi kan for at få overtalt Folketinget og regeringen til at give os en folkeafstemning, siger Rina Ronja Kari, medlem af forretningsudvalget i Folkebevægelsen og talsperson for Ungdom mod EU, som samlede ind ved Nørreport. Søndag den 24. juni offentliggjorde instituttet Synovate Vilstrup en meningsmåling foretaget for Enhedslisten, som viser, at 70 pct. af danskerne ønsker en afstemning. Spørgsmålet er selvfølgelig: Vil Folketinget og den danske regering ignorere folkekravet om en folkeafstemning om den næste EU-traktat? Mens vi venter på svaret, fortsætter vi underskriftsindsamlingen, siger Ditte Staun, talsperson for Folkebevægelsen mod EU forud for en jysk sommerturné med indsamlingslister. Samtidigt arbejdes der på at skabe det bredest mulige samarbejde omkring kravet om en folkeafstemning. Jyllands- Posten bragte f.eks. den 22. juni en fælles opfordring til folkeafstemning fra bl.a. Ditte Staun, professor Hjalte Ras - mussen, de tidligere folketingsmedlemmer Frank Dahlgaard (K) og Bjørn Elm - quist (R), folketingskandidat Anette Nils son (KD) og folketingsmedlemmerne Morten Homann og Kristen Touborg (SF).

Tilhængernes stærkeste kort er deres umådeligt overlegne ressourcer. over medierne.

Tilhængernes stærkeste kort er deres umådeligt overlegne ressourcer. over medierne. FOLK i Nr. 4 Juni/juli 2008 BEVÆGELSE D o k u m e n t a t i o n o g d e b a t o m u n i o n e n U d g i v e t a f F o l k e b e v æ g e l s e n m o d E U Peoples' Movement har travlt med masser af møder

Læs mere

Europæisk fagbevægelse kræver protokol mod EUs sociale dumping

Europæisk fagbevægelse kræver protokol mod EUs sociale dumping FOLK i Nr. 8 November 2008 BEVÆGELSE D o k u m e n t a t i o n o g d e b a t o m u n i o n e n U d g i v e t a f F o l k e b e v æ g e l s e n m o d E U Læs i øvrigt Lederen af Karina Rohr Sørensen: Liste

Læs mere

Regionsvalg: Læg ikke din stemme i hænderne på EU

Regionsvalg: Læg ikke din stemme i hænderne på EU FOLK i Nr. 8 Nov. dec. 2009 BEVÆGELSE D o k u m e n t a t i o n o g d e b a t o m u n i o n e n U d g i v e t a f F o l k e b e v æ g e l s e n m o d E U Foto: Ali Nabulsi Læs i øvrigt Lederen af Ditte

Læs mere

FOLK i BEVÆGELSE. D o k u m e n t a t i o n o g d e b a t o m u n i o n e n U d g i v e t a f F o l k e b e v æ g e l s e n m o d E U

FOLK i BEVÆGELSE. D o k u m e n t a t i o n o g d e b a t o m u n i o n e n U d g i v e t a f F o l k e b e v æ g e l s e n m o d E U NYT ÅR MED NYE UDFORDRINGER og en blomstrende bevægelse Leder af Rina Ronja Kari Side 2 Europol-rådgiver: DANMARK KAN MED SIKKERHED FÅ EUROPOL-AFTALEN Læs mere på side 3 BANKUNIONEN ER PÅ TRAPPERNE Læs

Læs mere

Folk i Bevægelse Dokumentation og debat om unionen Udgivet af Folkebevægelsen mod EU Nr. 2 April-maj 2015

Folk i Bevægelse Dokumentation og debat om unionen Udgivet af Folkebevægelsen mod EU Nr. 2 April-maj 2015 Leder: EU-partierneer mindre troværdige end brugtvognsforhandlere Læs mere på side 2 Endnu en union på vej Denne gang en kulsort energiunion til skade for miljø og klima. Læs mere på side 4 TTIP bliver

Læs mere

FOLK i BEVÆGELSE. D o k u m e n t a t i o n o g d e b a t o m u n i o n e n U d g i v e t a f F o l k e b e v æ g e l s e n m o d E U

FOLK i BEVÆGELSE. D o k u m e n t a t i o n o g d e b a t o m u n i o n e n U d g i v e t a f F o l k e b e v æ g e l s e n m o d E U EUROPAS FORENEDE STATER ER PÅ TRAPPERNE Leder af Lave K. Broch Side 2 TRUSSEL MOD DEMOKRATI, SUNDHED OG MILJØ Kommentar om EU-USA aftalen af Nanna L. Clifforth fra NOAH Side 4 SKAL EU BESTEMME ALT? Indstik

Læs mere

Enhedslisten nu med SMS

Enhedslisten nu med SMS Enhedslisten nu med SMS Fremover vil du kunne modtage information fra Enhedslisten på SMS. Lokalafdelinger og udvalg får mulighed for at bruge SMS servicen lokalt. SMS bliver også en del af næste valgkampagne.

Læs mere

Svar på 20 spørgsmål om EU

Svar på 20 spørgsmål om EU Svar på 20 spørgsmål om EU En gennemgang af Sven Skovmand EUDemocrats Indhold 1. Hvad er EU egentlig? 3 2. Hvad går Lissabon-traktaten ud på? 4 3. Hvorfor stemmer så få ved EU-valgene? 5 4. Koster det

Læs mere

Enhedslisten og kampen mod volden

Enhedslisten og kampen mod volden Stil op til hovedbestyrelsen Enhedslisten skal bruge 25 brave mænd og kvinder til hovedbestyrelsen og søger derfor nu kandidater til opstilling. Deadline er 4. april, hvor landskontoret skal have et digitalt

Læs mere

Efter valget hvad nu?

Efter valget hvad nu? d e c e m b e r 2 0 07. n r. 2 2 3. 2 5. Å R G A N G Efter valget hvad nu? L Æ S O G S Å I D E T T E N U M M E R f r a n k r i g c i v i l u ly d i g h e d m o d s p r o gt e s t a f g h a n i s ta n s

Læs mere

KOMMUNISTISK POLITIK

KOMMUNISTISK POLITIK KOMMUNISTISK POLITIK Det er n ø dv e n di gt at gå på gad e n igen! Nr. 13 11. årg. 2007 22. juni - 5. juli Støttepris 15 kr. TEMA: Revolutionær kamp eller terror? Oplæg til efterårsvalg s. 2 Søvnløse,

Læs mere

KOMMUNISTISK POLITIK. Nr. 12 UNIONS- DØD! FORFATNINGEN ER TEMA: FORFATNINGSDØD

KOMMUNISTISK POLITIK. Nr. 12 UNIONS- DØD! FORFATNINGEN ER TEMA: FORFATNINGSDØD KOMMUNISTISK POLITIK Frankrig: NON! Holland NEE! UK: No referendum UNIONS- FORFATNINGEN ER DØD! Nr. 12 9. årg. 2005 10. juni - 23. juni Støttepris 12 kr. TEMA: FORFATNINGSDØD Mr. Yes, sir! s. 2 Nyliberalismen

Læs mere

FREE MUMIA! Nr. 22 14. årg. 2010 12. november - 26. november Støttepris 20 kr. TEMA: Kapitalens krisestyring

FREE MUMIA! Nr. 22 14. årg. 2010 12. november - 26. november Støttepris 20 kr. TEMA: Kapitalens krisestyring Mumia af Malik Seneferu FREE MUMIA! Nr. 22 14. årg. 2010 12. november - 26. november Støttepris 20 kr. TEMA: Kapitalens krisestyring Krigsherren på Esplanaden s. 2 Danmark, dejligst s. 3 Finanslov og asociale

Læs mere

Nr. 12 16. årg. 2012 8. juni - 22. juni Støttepris 20 kr. Folkets parlament: For et solidarisk Danmark

Nr. 12 16. årg. 2012 8. juni - 22. juni Støttepris 20 kr. Folkets parlament: For et solidarisk Danmark Demonstration mod regeringens nedskæringer og besparelser Rådhuspladsen København 4. juni 2012 Folkets parlament: For et solidarisk Danmark Nr. 12 16. årg. 2012 8. juni - 22. juni Støttepris 20 kr. TEMA:

Læs mere

Demonstration imod FIFA og VM 12. juni 2014. Rio de Janeiro, Brasilien. Foto: twitter.com/occupybrazil (Mídia NINJA) TEMA: EFTER EU-VALGET

Demonstration imod FIFA og VM 12. juni 2014. Rio de Janeiro, Brasilien. Foto: twitter.com/occupybrazil (Mídia NINJA) TEMA: EFTER EU-VALGET Nr. 6 juni - juli 2014 18. årg. Demonstration imod FIFA og VM 12. juni 2014. Rio de Janeiro, Brasilien. Foto: twitter.com/occupybrazil (Mídia NINJA) TEMA: EFTER EU-VALGET Dødelig sundhedsreform Terrorkrigen

Læs mere

På gaden mod EU og militarisering. TEMA: Giv folketinget modstand! Nr. 10 Oktober - november 2013

På gaden mod EU og militarisering. TEMA: Giv folketinget modstand! Nr. 10 Oktober - november 2013 Nr. 10 Oktober - november 2013 17. årg. Demonstration mod EU og militarisering ved Fredsfestival 2013 Århus den 5. november TEMA: Giv folketinget modstand! Patentdomstol og folkeafstemninger Danmark i

Læs mere

Hvad sker der med EU?

Hvad sker der med EU? Hvad sker der med EU? Interviews med David Munis Zepernick, Jørgen Estrup og Ditte Staun Udgivet af Radikalt EU-kritisk Netværk Indhold side EU's hidtidige udvikling af Sven Skovmand 4 En føderal stat

Læs mere

STEM. BENDTSEN Danmarks mand i EU KONSERVATIVT VIND PUSTER LIV I DE UNGE STEMMER NYE MEDLEMMER ER GULD. - vejen til indflydelse i EU BENDT

STEM. BENDTSEN Danmarks mand i EU KONSERVATIVT VIND PUSTER LIV I DE UNGE STEMMER NYE MEDLEMMER ER GULD. - vejen til indflydelse i EU BENDT PH POLITISK HORISONT NR. 02 MAJ 2014 FOKUS STEM KONSERVATIVT - vejen til indflydelse i EU BENDT BENDTSEN Danmarks mand i EU VIND PUSTER LIV I DE UNGE STEMMER NYE MEDLEMMER ER GULD - tag godt imod dem Leder

Læs mere

ungpr FIL Landssamling Borgerlig anstændighed Jelved, politik og spin Svensk velfærd ungprofil 1

ungpr FIL Landssamling Borgerlig anstændighed Jelved, politik og spin Svensk velfærd ungprofil 1 ungpr FIL 1-2 0 0 7 J U N I MEDLEMSBLAD FOR KRISTENDEMOKRATISK UNGDOM Landssamling Borgerlig anstændighed Jelved, politik og spin Svensk velfærd ungprofil 1 Formanden Man binder os på mund og hånd Af Jens

Læs mere

Der er brug for sygeplejersker men hver fjerde nyuddannede er arbejdsløs Side 10-11

Der er brug for sygeplejersker men hver fjerde nyuddannede er arbejdsløs Side 10-11 Maj 2010 medlemsblad for enhedslisten Der er brug for sygeplejersker men hver fjerde nyuddannede er arbejdsløs Side 10-11 Nedslidt eller doven? Myterne om efterlønnen og efterlønnerne er mange, men Rød+Grøn

Læs mere

RADIKAL POLITIK 617. Ambitiøs plan for bæredygtig energi. Energiforbruget skal halveres, og 80 pct. af de fossile brændstoffer skal skæres væk

RADIKAL POLITIK 617. Ambitiøs plan for bæredygtig energi. Energiforbruget skal halveres, og 80 pct. af de fossile brændstoffer skal skæres væk RADIKAL POLITIK 617. maj 2006 Ambitiøs plan for bæredygtig energi Energiforbruget skal halveres, og 80 pct. af de fossile brændstoffer skal skæres væk FO R MAN D E N S K R I V E R Teatertorden, seismografer

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere

No. 1 Januar 2006. Fagligt. Alternativ. Vi sejrede og kan smile Taberne var dem, der L O. Danmarks Frie Fagforening

No. 1 Januar 2006. Fagligt. Alternativ. Vi sejrede og kan smile Taberne var dem, der L O. Danmarks Frie Fagforening Fagligt No. 1 Januar 2006 Alternativ Vi sejrede og kan smile Taberne var dem, der L O Danmarks Frie Fagforening 1 Idégrundlag... Danmarks Frie Fagforening er et alternativ til politiske og religiøse fagforeninger.

Læs mere

foto: istockphoto.com TRÆK DANMARK TIL VENSTRE Enhedslistens enogtyvende årsmøde 1. hæfte

foto: istockphoto.com TRÆK DANMARK TIL VENSTRE Enhedslistens enogtyvende årsmøde 1. hæfte Årsmødehæfte foto: istockphoto.com TRÆK DANMARK TIL VENSTRE Enhedslistens enogtyvende årsmøde 1. hæfte Papirer til Enhedslistens årsmøde 1.-1. maj Dette indstik indeholder de første papirer til Enhedslistens

Læs mere

S-Posten. Fra Anders Fogh og Co. Nr. 1-2008 30. Årgang. Socialdemokraterne i Slagelse

S-Posten. Fra Anders Fogh og Co. Nr. 1-2008 30. Årgang. Socialdemokraterne i Slagelse S-Posten Socialdemokraterne i Slagelse Nr. 1-2008 30. Årgang Fra Anders Fogh og Co. Det sker i dit parti Bladet indeholder denne gang bl,a.: Godt Nytår...side:3 Finn har ordet...side:4-6 Strøtanker...side:7

Læs mere

Vi Lejere. LLO ønsker alle en god sommer

Vi Lejere. LLO ønsker alle en god sommer nr.2 maj 2011 lejernes lo s medlemsblad Vi Lejere Universitetet dumpede som udlejer Tvivlsom udlejer ny førstemand for LA i Aalborg Urimelige vilkår for unge boligsøgende Din udlejers forsikring dækker

Læs mere

sådan kan du hjælpe Passer på Danmark i EU GUD PÅ BORGEN ER KRISTENDOMMEN PÅ VEJ IND I POLITIK IGEN? TOVE & JOSEFINE MED KURS MOD EU BENDT BENDTSEN

sådan kan du hjælpe Passer på Danmark i EU GUD PÅ BORGEN ER KRISTENDOMMEN PÅ VEJ IND I POLITIK IGEN? TOVE & JOSEFINE MED KURS MOD EU BENDT BENDTSEN PH POLITISK HORISONT NR. 01 MARTS 2014 INTERVIEW/EP-FOKUS BENDT BENDTSEN Passer på Danmark i EU sådan kan du hjælpe TOVE & JOSEFINE MED KURS MOD EU TEMA GUD PÅ BORGEN ER KRISTENDOMMEN PÅ VEJ IND I POLITIK

Læs mere

kampsniveauet er lavt, når man overhovedet har brug for at forsvare disse gennem hård kamp tilvundne

kampsniveauet er lavt, når man overhovedet har brug for at forsvare disse gennem hård kamp tilvundne www.socialister.dk [Nummer 322 17. august, 2012] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] Arbejdsgivere angriber vores faglige rettigheder! Vi kan ikke tåle at tabe! Krisen overskygger klimadeba Det ses tydeligt,

Læs mere

Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening GODT NYTÅR. Mortens sag direkte til Storkammeret. INDKALDELSE til landsmøde. Betal kontingent via BS

Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening GODT NYTÅR. Mortens sag direkte til Storkammeret. INDKALDELSE til landsmøde. Betal kontingent via BS Fagligt No. 1 Januar 2005 Alternativ GODT NYTÅR Mortens sag direkte til Storkammeret INDKALDELSE til landsmøde Betal kontingent via BS Danmarks Frie Fagforening Idégrundlag... Danmarks Frie Fagforening

Læs mere

S-Posten. Her er Slagelses A-hold - byens allerbedste! Socialdemokraterne i Slagelse. Emine Koca. ALis Tribler. Mogens Knudsen.

S-Posten. Her er Slagelses A-hold - byens allerbedste! Socialdemokraterne i Slagelse. Emine Koca. ALis Tribler. Mogens Knudsen. S-Posten Socialdemokraterne i Slagelse Nr. 4-2009 30. årgang Her er Slagelses A-hold - byens allerbedste! ALis Tribler Helle Blak Ebbe Henriksen Emine Koca Bodil Knudsen Mogens Knudsen Claes Dudzinski

Læs mere