union (søjle II og III) juridisk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "union (søjle II og III) juridisk"

Transkript

1 FOLK i Nr. 5 Juli-august 2007 BEVÆGELSE D o k u m e n t a t i o n o g d e b a t o m u n i o n e n U d g i v e t a f F o l k e b e v æ g e l s e n m o d E U Læs i øvrigt Lederen af Karina Rohr Sørensen Selvfølgelig skal vi stemme om EU-traktaten!!! Side 2 Døde polakkers klub Polsk topmøde-forslag var i Danmarks interesse Side 3 Fælles MEP-brev til Fogh Dansk-fransk-hollansk opfordring til folkeafstemning Side 3 Vi flytter tættere på magten 1. august bor Folke - bevægelsen kun 500 meter fra Christiansborg Side 4 Grundlovsdag med EU-modstand Billeder og ord fra årets grundlovsmøder Side 4 EU er dødens købmand nummer 1 og EU-landene bruger 200 mia. på militær Side 5 Er det nu jeg skal sige: Jamen, hov? I har næsten fjernet alt, hvad der ifølge mine jurister kræver folkeafstemning? Det syntes Anders Fogh Rasmussen at sige her ved topmødet til daværende EU-formand, Tysklands forbundskansler Angela Merkel og hendes udenrigsminister Frank-Walter Steinmeier. Ja, og så giver du mig jo carte blanche til at gennemtrumfe EU-grundloven i ny indpakning som aftalt, kan man mistænke Merkel for at svare. Foto: Rådet Ny traktat med indhold som i EU-grundloven Topmødet vedtog ændringer, men mest af kosmetisk karakter. Indholdsmæssigt genoplives det projekt, som Frankrig og Holland sagde nej til i 2005 Af Rasmus Bjerre, Bruxelles EUs topmøde den juni opnåede enighed om, hvordan de eksisterende traktater snart skal ændres. Her er en gennemgang af nogle vigtige punkter der gør en forskel i forhold til den EU-grundlov som de franske og hollandske befolkninger sagde nej til. EU-grundlov genoplivet Teknisk set er det, man er nået til enighed om, et mandat for en fremtidig regeringskonference, som tegner til at finde sted den oktober. På denne konference skal det endelige udkast til en ændring af de eksisterende traktater vedtages, hvorefter det sendes til ratifikation efter de forskellige nationale procedurer. Når man alligevel kan tale om, at de politiske studehandler nu næsten er slut, skyldes det, at mandatet meget stramt fastlægger, hvad den kommende regeringskonference kan gøre. Dette gøres ved at skrive, at reformtraktaten skal indsætte de nyskabelser, der blev resultatet af Regeringskonferencen i 2004, i de nuværende traktater... jf. de nærmere enkeltheder nedenfor.... Regeringskonferencen i 2004 var den, der nåede til enighed om teksten til EU-grundloven ( Traktat om en Forfatning for Europa ), så på denne måde er det skrevet ind i det nye mandat, at grundlovsteksten indholdsmæssigt fastholdes bortset fra de ændringer, der opregnes i mandatet. På den måde er der lukket for, at nye emner kan bringes ind i dis - kussionen, og tilhængerne af EUgrundloven har vundet den principielle sejr, at EU-grundloven indholdsmæssigt er vendt tilbage fra de døde. EU-ret over national ret EU-grundlovens indhold skal nu indsættes i de eksisterende traktater i stedet for, at der laves en ny. Derfor tales der om en ændringstraktat og ikke om en grundlov, selv om den eksisterende traktatstruktur ændres temmelig radikalt ved, at den såkaldte søjlestruktur forsvinder. I øjeblikket eksisterer et europæisk fællesskab (søjle I) og en europæisk union (søjle II og III) juridisk set side om side. Efter ændringstraktaten vil der kun være tale om en europæisk union. Der bliver tale om en mere overskuelig struktur, og et dokument, der på det symbolske plan ikke konkurrerer med nationale forfatninger. Men det gælder desværre kun symbolikken, for som en slags kompensation til de integrationsivrige kræver mandatet, at regeringskonferencen vedtager en erklæring, som understreger betydningen af den eksisterende retspraksis. Det er i denne retspraksis at EU-rettens forrang for national ret postuleres, og det er af denne grund, at erklæringen kræ ves. Til gengæld droppes unionens flag, symboler, nationalsang mv., hvad de danske medier jo har hæftet sig en del ved. Et internt embedsmandsdokument hernede omtaler denne ændring som du toilettage politique. Nu mangler vi bare at se, hvad regeringen mente, da de i 2005 i regeringsgrundlaget skrev: Befolkningen får lejlighed til at tage stilling til den nye EU-traktat ved en folkeafstemning.... Regeringen vil sikre, at der inden folkeafstemningen bliver god tid til debat om traktaten. Læs mere om topmødet på side 2 og 3. Kræv afstemning skriv under på Indkaldelse til landsmøde oktober i Rødovre Side 6 5 punkter i den nye traktat der går igen fra den forkastede EU-grundlov EU fjerner vetoretten på afgørelser på over 50 vigtige områder, så unionen frem - over kan gennemføre love stik imod befolkningers vilje i forskellige medlemslande EU får en ny magtfordeling til gavn for de stærkeste. Det betyder bl.a., at fire store lande kan blokere afgørelser og indirekte styre udviklingen i unionen EU-kommissionen skæres ned til 15 kommissærer, som medlemslandene fremover skal skiftes til at besætte. Danmark vil ikke længere have en fast EU-kommissær EU skal have en præsident, som vælges for to og et halvt år af gangen EU får en udenrigsminister, som dog får mindre magt end oprindeligt planlagt

2 2 Folk i Bevægelse nr. 5/2007 LEDER Selvfølgelig skal vi stemme om EU-traktaten!!! Foto: Poul Ib Henriksen Fotografi Af Karina Rohr Sørensen, talsperson for Folkebevægelsen mod EU En køreplan er bare nogens ide om, hvordan toget skal køre... De der bruger det nedslidte skinnenetværk ved, at der kan være endda meget langt fra køreplanen til den virkelige verden. Det er politikerne der har ansvaret for den manglende vedligeholdelse af skinnerne og befolkningen der døjer med konsekvenserne. Sådan er det også med køreplanen for at få den nedstemte forfatning køreklar igen. Det er EU-elitens ide, det er deres køreplan men os og vores folkestyre der kommer til at lide, hvis deres plan holder. Man siger at liden Tue kan vælte et stort læs. Særligt hvis Tue får hjælp fra mange andre Folkebevægelsesaktivister kan vi for alvor sætte pres på kravet om en afstemning. Syv ud af 10 vælgere ønsker at stemme dette billede går igen i mange andre EU-lande. Hvordan kan det så være at politikerne synes de ikke skal høres? Tjah man kan forestille sig en række argumenter: Det er stort set det samme, vi skal stemme om! Eller for at sige det på matematisk: Forfatningen minus de gamle traktater er stort set lig med det udkast til ny traktat der ventes at komme meget snart. Det, man skærer væk, er først og fremmest det, der er dækket ind af de gamle traktater. Selvfølgelig gør det forskel, at de skriver teksten mere knudret og fjerner åbenlyse henvisninger til hymne og flag. Og naturligvis kan de påstå, de har lyttet til befolkningerne, når de siger, at der ikke længere skal være en EU-udenrigsminister, som kaldes en EU-udenrigsminister. I stedet skal vi have en person til at fungere som udenrigsminister, ham kalder vi så EUs Høje Repræ - sentant for Udenrigs- og Sikkerhedspolitik. Der er altså sket en kosmetisk ændring men uden ideen fra forfatningen er påvirket. Med andre ord der er hugget en hæl og klippet en tå og lavet alle mulige og umulige krumspring. Ikke fordi man vil give befolkningerne et dokument, de kan stå inde for, men fordi man vil have en tekst, der kan flyve under den juridiske radar, så den ikke automatisk udløser en eller flere folke - afstemninger. Hvad gør vi så ved det? Der er flere muligheder. Vi kan sætte os hen i et hjørne og tude, og råbe Anders Fogh er tarvelig! Dette skal jeg naturligvis ikke forhindre nogen i, jeg tvivler dog på, at det skaffer os en afstemning. Foto: Rådet Den anden mulighed er at presse på, rejse og udbrede kravet om en folkeafstemning. Folkebevægelsens forretningsudvalg har sat en indsamling i gang vi vil have så mange som muligt til at underskrive det helt rimelige krav, at ligegyldigt hvordan traktat-teksten ser ud, når de er færdige med at forhandle så vil vi have den til afstemning. Du kan hjælpe med at løfte indsamlingen. Det kan du gøre ved selv at skrive under enten på en liste eller på hjemmesiden Du kan have en indsamlingsliste med dig i hverdagen, og få familie, venner, naboer og kollegaer til at skrive under. Du kan stille dig op på gaden og samle underskrifter ind. Du kan starte en smskæde, der opfordrer alle til at underskrive kravet på hjemmesiden. Du kan skrive et læserbrev om kravet, og du kan sende en mail til alle du kender hvor du opfordrer dem til at være med. Mulighederne er mange, og det skal de også være. Vi har brug for, at alle giver en hånd med. Kun sådan kan vi være med til at skabe det politiske pres der gør, at Fogh giver os lov til at se folkestyret i funktion. Der giver os mulighed for at sige klart NEJ til den kosmetisk ændrede forfatning. i Bilka s køleafdeling selv når parlamentsbygningen står rungende tom som i denne uge, hvor EUparlamentet er samlet i Strasbourg spares der ikke på energiregningen. Miljøvenligt og ansvarligt i disse klima-diskussions tider? Næppe. Klimafjendtligt flyttecirkus Klima diskussionen er da også blevet Strasbourg-modstandernes trumfkort i kampen for, at stoppe det vanvittige rejsecirkus mellem Bruxelles og Strasbourg. En gruppe af EU-parlamentsmedlemmer, der kalder sig Campaign for Parliament Reform kampagne for reform af parlamentet udførte for nyligt en meningsmåling blandt medlemmerne af EU-parlamentet. Meningsmålingen viste, at 89 pct. af de, der svarede, ønsker at stoppe rejseriet. Diskussionen er (næsten) lige så gammel som EU-parlamentet! Men den har fået fornyet relevans på grund af de igangværende traktatforhandlinger. Rejsecirkuset er indskrevet i den eksisterende traktat, der forpligter EU-parlamentet til at afholde tolv samlinger i Strasbourg om året. Nu gøres der igen et ihærdigt forsøg på rejse debatten, og der slås hårdt på miljøomkostningerne i form af CO2-udledning, der er forbundet med transport af mennesker og materiel, samt driften af de to kæmpebygninger. Derudover er der det velkendte argument om omkostningerne reformgruppen anslår, at rejseriet koster Euro 200 mio. om året, det vil sige godt 1,5 mia. danske kroner!!! Selvom argumenterne givetvis vinder genklang hos en del af be- slutningstagerne i Rådet, har de indviklede traktatforhandlinger, hvor alle skal have noget og nogen mere end andre hidtil forhindret, at fornuft og folkelig modstand har sejret. Og jeg har ikke stor tillid til, at det vil gå anderledes denne gang. Så mens regeringslederne buldrer videre om klimaforandringer og miljømålsætningerne i Berlin-er - klæringen, vil EU-parlamentet blive pålagt at fortsætte med sit fuldstændigt unødvendige bidrag til de globale klimaproblemer paradoksalt, ja. Overraskende, nej. Nyt fra Parlamentet STATSMINISTEREN af Carsten Graabæk Af Maj Aslett-Rydbjerg, Bruxelles Foråret er ikke kun kommet tidligt til polerne i år, sommeren er over os her i Bruxelles med bagene temperaturer og høj luftfugtighed. Men bare rolig, der er ingen fare for, at parlamentet (inklusiv jeres hårdt arbejdende medarbejdere) går hjem på grund af varmen. Den kæmpe parlaments kolos holdes nemlig kølig året rundt af klimaanlæg, der pumper kold luft ud, så man engang imellem foran ledes til at tro, at man befinder sig

3 Folk i Bevægelse nr. 5/ Døde polakkers klub Et af de helt store dramaer på topmødet i Bruxelles blev udløst af Polens krav om at ændre stemmevægtene mellem landene i EUs ministerråd. En af de to polske Kaczynski-brødre havde ligefrem erklæret, at han hellere ville dø end at acceptere stemmereglerne i udkastet til forfatningstraktat Fælles MEP-brev til Fogh opfordrer til afstemning Åbent brev til statsminister Anders Fogh Rasmussen Kære Anders Fogh Lige så lidt som andre politikere kan vi tale på hele befolkningens vegne. Men som medlemmer af EU-parlamentet fra henholdsvis Holland, Frankrig og Danmark har vi oplevet vores befolkninger ved folkeafstemninger stemme nej til forslag, som ellers nød bred opbakning fra alle EU-lederne. Det er der selvfølgelig flere grunde til. Men en af grundene er, at mange almindelige mennesker har oplevet at mere og mere magt er blevet overført til EU, hvor den ikke er blevet brugt til gavn for deres interesser. Der er kort sagt tale om et demokratisk nødråb. Nu står vi igen overfor en situation, hvor det planlægges at overføre mere magt til EU. Igen er stort set hele EU-eliten enige: Kommissionen, Rådet og det store flertal af EU-parlamentet. Men er befolkningerne med? I stedet for at afklare dette gennem afholdelse af folkeafstemninger, lægges der op til at forsøge at undgå at spørge befolkningerne direkte. Det kan godt være, at man derved kan få en ny traktat tvunget igennem. Men gabet mellem befolkningerne og den politiske elite vil vokse. Af Søren Søndergaard Udkastet til forfatningstraktat opererer med det såkaldte dobbelte flertal. Det betyder, at et forslag skal vedtages af 55 pct. af landene, og disse lande skal repræ sen tere 65 pct. af EUs samlede befolkning. Omvendt betyder det så også at lande, som tilsammen repræsenterer 35 pct. af EUs befolkning, udgør et blokerende mindretal. Den konkrete effekt af dette system er at give nogle få store lande altafgørende indflydelse på hvordan EU skal udvikle sig. Konkret vil EUs største land, Tyskland, f.eks. sammen med Italien og Spanien, kunne blokere for ethvert forslag, som de ikke måtte være enige i. Denne magt til især Tyskland faldt Polen for brystet. De fremlagde derfor et andet forslag, som byggede på at landenes stemmevægt skulle udregnes som en kvadratrod af deres befolkningstal. Dette forslag ville ikke i sig selv gavne Polen stemmemæssigt, men det ville give mindre magt til de store lande i EU: Spanien, Italien, Storbritannien, Frankrig og især Tyskland. Samtidig ville det give relativt mere magt til de mellemstore lande som f.eks. Danmark. Polsk forslag imod superstat Baggrunden for det polske forslag er en historisk betinget frygt for magtfulde naboer. Men for den aktuelle regering i Polen handler det også om at spille på de nationalistiske strenge. F.eks. da premierminister Jaroslaw Kaczynski med slet skjult adresse til Tyskland udtalte, at hvis ikke Polen havde skullet gennemleve årene , ville Polen i dag have et befolkningstal på 66 millioner Så der kan være mange gode grunde til at være imod den nuværende polske regering og dens reaktionære politik, som tvillingbrødrene Kaczynski står for. Men Polens konkrete forslag om stemmefordelingen i EU er ikke en af Statsminister Anders Fogh Rasmussen støttede den tyske EUformand Angela Merkels hetz mod forslaget fra den polske regering repræsenteret ved præsident Lech Kaczynski. Foto: Rådet dem. Det er tværtimod ganske moderat. En del af forsøget på at opbygge EU-staten er, at landenes stemmevægte svarer til deres størrelse frem for at hvert land taler med en stemme. Det tyske forslag går et stort skridt i den retning. Diskussionen om det polske forslag handlede derfor i virkeligheden om, hvor meget EU skal være et samarbejde mellem stater, og hvor meget det skal være en superstat. Fogh svigtede danske interesser I den forbindelse er det værd at bemærke, at Anders Fogh Rasmussen afviste det polske forslag med den begrundelse, at et lands vægt Dette er en alvorlig situation. Derfor vil vi opfordre dig til at rejse diskussionen blandt dine kollegaer om, hvordan EUs befolkninger sikres en direkte indflydelse på deres egen fremtid. Og vi opfordrer dig til at sikre, at Danmark går foran med et godt eksempel ved at spørge den danske befolkning ved en folkeafstemning. Et fredeligt Europa kan ikke opbygges uden befolkningens aktive medvirken og opbakning. Med venlig hilsen Francis Wurtz, MEP fra Frankrig, formand for GUE/NGL Kartika Liotard, MEP fra Holland, Socialistpartiet Søren Søndergaard, MEP fra Danmark, Folkebevægelsen mod EU og betydning afhænger ikke først og fremmest af stemmevægten, men af argumenternes vægt. På den baggrund kan det jo undre, hvorfor de store lande stod så fast på at bevare deres store stemmeandel. Topmødets resultat hvad angår stemmevægte blev et nederlag for Polen. Ganske vist blev de nye stemmevægtes ikrafttræden udskudt til 2014 med en overgangsordning frem til Men det bliver i sidste ende som især Tyskland havde ønsket. Til gengæld fik Polen en række frynsegoder. Og hvad angår brødrene Lech og Jaroslaw, så forlyder det, at de lever endnu. Den franske sejr! Jesus genkomst-typerne var fundet frem da Politiken lørdag den 23. juni skulle rapportere fra det igangværende EU-topmøde: EU SVÆKKER DEN FRI OG LIGE KONKURRENCE I NY TRAKTAT, hed det hen over hele forsiden. Og inde i artiklen havde avisen fået både den ene og den anden til at beklage sig over, at det nu åbenbart var slut med den fri konkurrence i EU Af Søren Søndergaard Udgangspunktet for artiklen var, at det i løbet af fredagens forhandlinger var lykkedes den ny - valgte Nicolas Sarkozy at få fjernet en henvisning til fri og lige konkurrence fra forfatningstraktatens paragraf om EUs målsætninger. Ved den franske folkeafstemning i 2005 stemte flertallet nej. Det skete bl.a. ud fra en vurdering af, at forfatningstraktaten var for liberalistisk og prioriterede konkurrencehensyn over alt andet. Derfor var det nødvendigt for Sarkozy at komme hjem med et eller andet som antydede, at der nu var tale om en helt anden og mere social traktat end den, som franskmændene allerede havde forkastet og at der derfor ikke var behov for endnu en afstemning. Fri konkurrence stadig midlet Men en ting er, hvad en nyvalgt fransk præsident har brug for med det formål at snyde sin befolkning, noget helt andet er de faktiske forhold i jernindustrien! For som både statsminister Anders Fogh Rasmussen og kommissionsformand José Manuel Barroso gjorde opmærksom på, så er fri konkurrence for dem ikke et formål i sig selv, men et middel. Derfor var det egentlig helt i orden at fjerne hyldesten af den fri konkurrence fra EUs formålsparagraf og i stedet flytte den hen i en senere artikel om Unionens midler. Nicolas Sarkozy fik sin kosmetiske ændring på topmødet med hensyn til formålsparagraffens ord om fri konkurrence. Men der er ingen ændringer i praksis, da konkurrencen fortsat er midlet. Hensynet til markedskræfterne vejer fortsat tungest. Foto: Rådet Og det er præcis hvad der sker. Sarkozy kan tage til Frankrig og fortælle at den fri konkurrence er ude af EU formålsparagraf, og alle andre kan henvise til den protokol, som klart og entydigt vil fastslå EU-kommissionens kompetence som den frie konkurrences beskytter også når det går ud over sociale hensyn. Eller som Ritzau skrev i sin opsummering fra topmødet: Sarkozy fik sløjfet ordene fri og lige konkurrence i EUs formålsbeskrivelse af det indre marked. Indgrebet er dog ren symbolpolitik, som ikke får nogle konsekvenser, bedyrer statsledere og EU-kommissærer. Det eneste spørgsmål som står tilbage er, hvorfor Politiken brugte sin forside på at forsøge at give sine læsere det helt igennem fejlagtige indtryk at EU skulle drømme om sætte hensynet til mennesker og miljø over hensynet til markedet og den fri konkur rence.

4 4 Folk i Bevægelse nr. 5/2007 Grundlovsdag med EU-modstand Mange hundrede mennesker fejrede folkestyret og hørte hård kritik af unionen og arbejdet med en ny traktat ved Folkebevægelsens arrangementer rundt om i landet Af Ib Roslund, Kim W. Bilfeldt og Nora Thomsen Ritzau og TV2 fortalte, at EUparlamentariker Søren Sønder - gaard fra Folkebevægelsen mod EU kalder arbejdet med den næste EU-traktat for manipulation. Vi er i øjeblikket vidne til et manipulationsforsøg af historiske dimensioner. Den traktat, som allerede er blevet forkastet af den franske og den hollandske befolkning, forsøges nu gennemført i en lidt anden indpakning. Men hvor dumme tror unions-tilhængerne egentlig, vi er? Man kan narre hele befolkningen noget af tiden og noget af befolkningen hele tiden. Men man kan altså ikke narre hele befolkningen hele tiden, sagde Søren Søndergaard ved grundlovsmøder i Århus og ved Borgbjerg Mølle. I Århus havde Folkebevægelsen mod EUs lokalkomite samlet over 100 mennesker til grundlovsmødet i Risskov, hvor også Hans Hen - ning sen fra Nødvendigt Forum talte. Ved Borgbjerg Mølle talte også Gustav Sieg Sørensen på vegne af Radikalt EU-kritisk Netværk og sagde bl.a.: Hemmelighedskræmmeriet og det, at der ikke er noget folkeligt krav om en ny EU-traktat, gør at regeringens plan om at gennemføre 90 pct. af EUs for - Op mod 100 mennesker hørte Line Bar foeds tale i Esbjerg. Foto: Hans Hansen fatningstraktat er galmandsværk. Grundlovsmødet i Hestestalden ved Borgbjerg Mølle blev arrangeret af Vestjyder mod Unionen (Folkebevægelsens komitéer) og Retsforbundet i de tidligere Viborg og Ringkøbing amter og samlede over 60 deltagere. Hvornår ryger grundloven? Hvornår ryger grundloven, lyder spørgsmålet i dag. Svaret er, at den stadig gælder. Men vores grundlov sender advarselsrøg op. For den gælder i dag kun pct. af vores lovgivning, og det folkestyre, den skal sikre, er under pres fra EU og ikke mindst forsøgene på at genoplive EU-forfatningen uden folkeafstemning, sagde Folkebevægelsens talsperson Ditte Staun i København i Bryghuset på Trekronergade i København, hvor Folkebevægelsen mod EU i København markerede grundlovsdag sammen med 3F, Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening. Hvis vi tror, at folkestyret og grundloven er noget, vi har til evig arv og eje, tror vi fejl, sagde Helge Rørtoft Madsen fra Borgerinitiativet Ja til Europa Nej til EU-forfatning, da over 80 mennesker samledes i den økologiske landsby ved Torup i Nordsjælland, hvor også formanden for 3F Frederiksborg Tue Tortzen talte. Her var Folkebevægelsen mod EU på Halsnæs vært. Jane Clark & Shane Donnelly spiller ved grundlovsfesten i København. Foto: Folkebevægelsen mod EU Den antidemokratiske bacille Jeg vil påstå, at folkestyret i dag lider af alderdomssvækkelse, som er blevet forstærket af den anti - demokratiske bacille, der hver dag når os fra EU (som er alt for tæt knyttet til dagens største krigsforbryder: USA. Folkestyret savner både vitaminer og ilt. På afgørende punkter er det ægte folkestyre ganske enkelt ude af funktion. Anders Fogh Rasmussen øvede sig i sin tid som skatteminister i kreativ bogføring. I dag er der kreativ bogføring på alle afgørende punk- Ditte Staun talte for op mod 200 deltagere i grundlovsmødet i København. Foto: Folkebevægelsen mod EU Bog-tips Red. Morten Harper: Aktiv europapolitikk? Årbok 2006/2007 (norsk). Nei til EUs nye årbog opsummerer og ser fremad på udviklingen i EU og Norges forhold til resten af Europa. Blandt temaerne, som tages op, er Norges muligheder for at påvirke EU, overvågningsorganet ESA, reservasionsretten i EØS og udviklingen af Schengen. Bogen indeholder også en gennemgang af centrale hændelser i EU og i forholdet mellem Norge og EU de to sidste år. 128 sider. 195 kroner. Nei til EU Red. Simon Emil Ammitzbøll og Erik Boel: Europa i alle palettens farver 11 essays om europæiske værdier. Det radikale folketingsmedlem og Europabevægelsens formand har fået ni ligesindede til at deltage i en EU-hyldest, der har retoucheret bl.a. Norge ud af Europakortet... Så venter vi bare på, at forlaget så også udgiver en EU-kritisk essay-samling. 190 sider. 198 kroner. Informations Forlag Anders Bjerrum: Sådan skriver du en succesfuld EUansøgning En uofficiel håndbog om EUprojekter. Hvordan ledere, forskere og andre måske får bedre chancer for at hive nogle af de penge tilbage, som Danmark betaler til EU. 237 sider. 349 kroner. Konsulentfirmaet FP7consult Sanne Dahl Laursen og Jan Schans Christensen: Det europæiske selskab Første fremstilling, der redegør for og analyserer EU-retlige og danske regler for et SE-selskab sider kroner. Forlaget Thomson Folkebevægelsen mod EU flytter tættere på magten Fra 1. august ligger sekretariatet i Tordenskjoldsgade kun 500 meter fra Christiansborg. 14. september indvies lokalerne med en reception Af Ib Roslund I over 10 år har Folkebevægelsen mod EU haft landssekretariat i Sigurdsgade 39 i grænselandet mellem Nørrebro og Østerbro. Lokalerne her er store, men langt fra centrum. Faktisk er der ca. 4,5 kilometer ind til Folketingets og Statsministeriets kontorer på Christiansborg. Fra 1. august er denne afstand forkortet til 500 meter. Fra da af er sekretariatet flyttet ind til byen i 140 kvadratmeter nye, gode lokaler i Tordenskjoldsgade 21. Vi kommer også tættere på Nordisk Råd (500 meter), Udenrigsministeriet (900 meter) samt EU-Kommissionens og -Parlamentets ambassade. Desuden ligger det i gå-afstand til organisationer som FN-forbundet, Sømændenes Forbund, Grænseforeningen og Mellemfolkeligt Samvirke samt politiske organisa - tioner som Konservativ Ungdom og Enhedslisten. Tordenskjoldsgade ligger i et hyggeligt kvarter mellem Kongens Nytorv, Nyhavn, havnen og Christiansborg. Det er kun 250 meter fra Metrostationen ved Kongens Nytorv et stop fra Nørreport Station. Foto: Lave K. Broch Fredag den 14. september kl indvies de nye lokaler med en reception, som alle medlemmer og venner af Folkebevægelsen, alle samarbejdspartnere, presse, politikere og andre inviteres til. Sæt kryds i kalenderen allerede nu.

5 Folk i Bevægelse nr. 5/ Ajour Norge vil ikke EU Nordmændene har stadig ikke travlt med at tilslutte sig EU. En meningsmåling, som offentliggøres i dag, viser, at 48,2 procent siger nej til medlemskab, mens 41,8 procent er tilhængere. Kilde: Danmarks Radio Det såkaldte Fredens Projekt bruger over 200 milliarder dollards på sine militære styrker og har erobret den blodrøde førertrøje inden for globalt våbensalg. Det fremgår af årsrapporten fra det internationalt anerkendte fredsforskningsinstitut SIPRI Af Ib Roslund Sidste år blev der brugt milliarder dollars på militære udgifter rundt om i verden. Det var 2,5 pct. mere end året før. EU stod for en pæn andel af dette, da medlemslandene samlet brugte over 200 milliarder dollars med Storbritannien (59,2 mia.), Frankrig (53,1 mia.), Tyskland (37 mia.) og Italien (29,9 mia.) som de tunge drenge. De tal stammer fra årsrapporten fra det internationalt anerkendte fredsforskningsinstitut SI- PRI (Stockholm International Peace Research Institute), der blev præsenteret den 11. juni. En anden markant oplysning fra årsrapporten er, at EU har indtaget ter: FOLKE-STYRE er blevet til at regeringen STYRER FOLKET, sagde tidligere EU-parlamentariker Ole Krarup i sin tale i Silkeborg, hvor lokalkomitéen samlede op mod 80 mennesker til grundlovsfest i Lunden. I Esbjerg inviterede Folkebevægelsens lokalkomité til taler og debat med den lokale DSU-formand Alexander Grandt Petersen og MF Line Barfoed (EL), hvilket førstepladsen med hensyn til vå - ben salg. Den musikalske underholdning var i top, vejret var smukt, og øllene var både kolde og økologiske ved grund lovsmødet i den økologiske landsby ved Torup. Foto: Halsnæs-komiteen EU er dødens købmand nummer 1 Fordoblet våbensalg på to år EUs blå-gule flag vajer på sejrsskamlen i kapløbet mellem dødens købmænd. Og det er helt i tråd med de ambitioner, som EU-kommissionen og EU-grundloven har om at styrke militærindustrien og øge kapaciteten på området. Det i sig selv rammer en tyk pæl gennem myten om, at EU er fredens projekt, udtaler Ditte Staun, som er talsperson for Folkebe væ gelsen mod EU. SIPRI Yearbook 2007 rummer bl.a. en oversigt over de 20 største våbeneksportører i verden beregnet ud fra mængden (regnet ud fra såvel kvantitet/antal som militær kvalitet / hvor effektive eller destruktive de er). Som enkeltland er USA fortsat størst, men blandt de øvrige 19 på denne top 20-liste er otte EU-lande (Frankrig, Tyskland, Storbritannien, Italien, Holland, Sverige, Spanien og Polen). Samlet set har de otte EUlande næsten fordoblet deres våbeneksport fra 2004 til Og sidste år eksporterede de otte Over 100 mennesker samledes til grundlovsmødet i Risskov ved Århus. Foto: Anders Kock samlede op mod 100 deltagere. Nordjyske Stiftstidende melder, at det var anden gang i Hardy Hansens liv, at den tidligere forbundsformand opholdt sig på Limfjordsøen Egholm, hvor Folkebevægelsen mod EU i Aalborg havde inviteret ham som taler. Her sagde han bl.a. at alle, der stiller op til et hverv i EU, bør sendes gennem en løgnedetektor først. Folkebevægelsen mod EU i Haslev samlede også op pænt med mennesker på Haslev Folkebibli o - tek, hvor bl.a. MF Rune Lund (EL) og Peter Mikkelsen fra Udfordring Europa tog en kritisk debat om EU. EU-lande 29,3 pct. mere end USA. Mange andre EU-lande eksporterer militært isenkram, så selvom USA stadig er godt med i kapløbet, så har de fået baghjul. Men det er ikke en ærefuld førertrøje, EU har trukket over sig. Den er ikke gul, men blodrød. Især når EUs våbeneksport også går til uroog krigsramte regioner som Mel - lemøsten, siger Ditte Staun. Foto: EU-kommssionen REACH trådt i kraft 1. juni trådte EUs nye kemikaliereform REACH i kraft. At REACH på nogle områder er positivt, ændrer dog ikke ved, at der også er store mangler i denne EU-lov og at hele EUs grundlag sætter økonomiske hensyn over hensynet til miljøet og sundheden, siger Karina Rohr Sørensen fra Folkebevægelsen mod EU. Kilde: Dagbladet Arbejderen Bedre miljøpolitik end EU Den svenske miljøminister Andreas Carlgren ønsker, at Sverige går foran i kampen mod klimatruslen med et strengere mål end EU for, hvad man vil tillade af udslip. Kilde: Danmarks Radio Demokrati halter i EU-lande Eliten i de nye EU-lande rager til sig af magt. Det udhuler demokrati og frihed i landene, står der i ny stor udgivelse fra organisationen Freedom House. Kilde: Morgenavisen Jyllands-Posten Greenpeace advarer mod gmo Franske forskere har tjekket Monsantos fodringsforsøg med en gmo-majs. Green - peace kræver majsen væk fra det europæiske marked. De alarmerende forsøgsresultater sår tvivl om den godkendelsesprocedure, de gensplejsede afgrøder bliver underlagt, inden de ryger ud på det europæiske marked, siger Greenpeace, der opfordrer til, at EU underlægger sit godkendelses - system en kraftig revurdering. Kilde: Berlingske Tidende

6 6 Folk i Bevægelse nr. 5/2007 NAVNE Vores første kampagneleder TIL LYKKE: Bodil Emanuel har været medlem af Folkebe væ - gelsen, lige siden den blev oprettet i april Og i forbindelse med folkeafstemningen den 2. oktober samme år gjorde hun en fantastisk indsats for at få Folkebevægelsen op at stå. Bevægelsen var dårligt ledet og havde ingen penge til rådighed, men takket være Bodil lykkedes det at få en fornuftig kampagne i gang en kampagne, der blev godt suppleret af den annoncekampagne, som Morten Jer sild fik gennemført med støtte af blandt andre Steen Danø og Johannes Jensen. Efter nederlaget besluttede man som bekendt at lade Folkebevægelsen fortsætte, og Bodil var i de følgende mange år et naturligt medlem af forretningsudvalget, hvor hun som den ildsjæl hun var gjorde, hvad hun kunne for at få bevægelsen til at køre. Ildsjæle er ikke altid lige nemme at omgås, og der fløj tit gnister i de udvalg, som Bodil var medlem af, inden hun for nogle år siden valgte at trække sig ud af arbejdet. Men ingen kan være i tvivl om, at hendes hjerte stadig banker for kampen mod EU, og bag det strid - bare ydre befinder der sig faktisk et rart og venligt menneske, der altså fyldte 75 den 12. juni. Sven Skovmand EU har sat kursen mod genoplivning af EUgrundloven, som befolkningerne i Frankrig og Holland stemte nej til i Og denne gang vil de ikke risikere folkelige afvisninger, hvorfor de helst ikke ønsker projektet til folkeafstemning igen. De ledende kræfter i unionen vil have brikkerne på plads senest i 2009, hvor der bl.a. er valg til EU-parlamentet. Poul Nyrup Rasmussen gjorde parlamentsvalget i 2004 til et indenrigspolitisk opgør med regeringspartierne, så de EU-kritiske bevægelser kun lige knap holdt skansen i parlamentet. Antallet af danske pladser i parlamentet bliver færre i 2009, så EU-modstanden skal i offensiven for at styrke liste N. Derfor: For en så god markering af EU-modstanden som muligt indadtil som udadtil er det utroligt vigtigt med et stærkt fremmøde fra alle komitéer og tilsluttede organisationer. Kom til landsmøde Forslag til dagsorden: Lørdag den 27. oktober: Indskrivning Velkomst og åbning af landsmødet Valg af dirigenter, referenter, stemmeudvalg og redaktionsudvalg samt godkendelse af dagsorden og forretningsorden Politisk beretning Organisatorisk beretning Parlamentsberetning Åben mikrofon Regnskab for 2006 Det kommende års arbejde Indkomne forslag (herunder vedtægtsændringer) Uddeling af træskopriser Præsentation af kandidater til forretnings - udvalget Politisk debat / folkemøde Hilsen fra Ungdom mod EU Søndag den 28. oktober: Sang Vedtagelse af landsmødeudtalelse Årsplan Valg af nyt forretningsudvalg Budget for 2008 Politisk debat Præsentation af det nyvalgte forretningsudvalg Eventuelt (ændringer kan forekomme) Folkebevægelsen indkalder til Ordinært landsmøde 2007 Den oktober på Valhøj Skole i Rødovre Vigtige datoer: Valg af delegerede og forslag: Forud for landsmødet er en række mærkedage, som komitéer og organisationer skal have sig for øje. Der skal indkaldes til møder i komitéerne, så der kan vælges delegerede, og har man forslag, skal de indsendes inden for tidsfristerne. Endelig bedes bemærket, at forslag til kandidater til FU skal være sekretariatet i hænde senest en måned før landsmødet altså fredag den 28. september. Tidsfrister: Ændringsforslag til vedtægter: Senest 15. september 2007 (6 uger før). Forslag til kandidater til FU: Senest 28. september 2007 Udsendelse af FU-kandidatliste: 5. oktober 2007 Indkomne forslag: 17. oktober 2007 Frist for tilmelding af delegerede og gæster 17. oktober 2007 Husk at holde møde i komitéer for at vælge delegerede. Alle komitéer har ret til mindst 4 delegerede. Komitéer med mere end 100 betalende medlemmer har derudover ret til 1 ekstra delegeret for hver påbegyndte 50 betalende VALHØJ SKOLE Mads Ged, som er udført af billedhuggeren Gudrun Lauesen, pryder den store skolegård på Valhøj Skole. Skolen er til daglig arbejdsplads for 100 ansatte og stedet, hvor over 600 elever går klasse. Skolen er bygget i 1958 og udvidet i Den ligger på Rødager Allé 102 mellem Damhussøen og Vestvolden, få minutters gang fra Rødovre Centrum og Rødovre Rådhus. Bus 200S kører dertil fra Rødovre Station, hvortil der kører S-tog. Og bus 6A fra Hoved bane - går den. Busserne stopper på Tårnvej, som Rødovre Allé er en sidegade til. Se mere på Foto: Oda Schilling, Valhøj Skole. medlemmer. Tilsluttede organisationer har ret til 2 delegerede. Herudover er gæster uden stemmeret meget velkomne men til samme pris som delegerede. Tilmelding for ikke-delegerede Til Folkebevægelsens landsmøde den oktober 2007 i Rødovre Jeg/vi tilmelder mig/os Folkebevægelsens landsmøde Jeg/vi vil gerne bestille middag og fest lørdag, 140 kr. Jeg/vi vil gerne bestille frokost søndag, 75 kr. Jeg/vi ønsker overnatning i sovesal og morgenmad, 40 kr. + evt. leje af underlag Jeg/vi ønsker nærmere besked om andre muligheder for overnatning. Jeg/vi er vegetar(er) Landsmødegebyr: 350 kr. (med ret til refusion af billet til billigste transportmiddel). Kan indbetales på giro Navn(e): Adresse: Postnr./by: Tlf.nr.: Komité: Tilmelding sendes senest den 17. oktober til: Folkebevægelsen mod EU, Sigurdsgade 39A, 2200 København N. Eller ring på tlf , fax til eller til FORRETNINGSUDVALGET Topmøde på FU-dagsorden Forretningsudvalget diskuterede især indsatsen for folkeafstemning samt efterårets landsmøde HORSENS, 9/6-2007: Efter en omtale af forskellige muligheder for udviklingen af EU efter topmødet fastslog MEP Søren Sønder - gaard, at Folkebevægelsen under alle om - stændigheder skal slås for en folkeafstemning. Han foreslog, at man fik nogle kendte personer måske uden for vor egen kreds til at opfordre til, at folkeafstemningen afholdes, og at disse kunne få sat en underskriftsindsamling i gang, som vi kan støtte. Om det kommende landsmøde fremførte Karina Rohr Sørensen nogle idéer, som blev drøftet. Blandt andet om lørdagens program, hvor vi skulle tilstræbe at få en god debat i lighed med sidste års med Jan Øberg og Ole Krarup. Debatten kunne omhandle EUgrundloven (forfatningen). Endelig diskuterede forretningsudvalget (FU) årets træskopriser og hvem, der skulle modtage dem. I skrivende stund kan desværre ikke oplyses om, hvem der blev fore - slået. Folkebevægelsens økonomi blev gennemgået. Som følge af sekretariatets flytning vil der være store besparelser på husleje, og Folk i Bevægelse skifter trykkeri, hvilket giver en stor årlig besparelse, og som følge af, at vores bogholder har opsagt sin stilling, betyder det besparelser på sekretariatets udgifter. Tue Sylvest har meddelt, at han af tidsmæssige grunde må ophøre som medlem af styrelsen. Sven Skovmand, 1. suppleant, indtræder i stedet. Tue har efter FU-mødet meddelt, at han også trækker sig fra forretningsudvalget, hvorpå Henrik V. Olsen ind - træder som fuldgyldigt medlem af FU. hm Udtalelse fra forretningsudvalget i Folke - bevægelsen mod EU lørdag den 9. juni 2007: Vi kræver en folkeafstemning i folkestyrets navn På det kommende topmøde i EU har den tyske forbundskansler Angela Merkel lagt op til, at man æn drer ordlyden i den for - kastede EU-forfatning, men at det politiske og juridiske indhold bevares. Målet er, at folkeafstemninger om forfatningen kan undgås. Folkebevægelsen mod EU betragter denne fremgangsmåde som dybt udemokratisk og opfordrer til, at der protesteres mod den forud for topmødet den juni.

7 Folk i Bevægelse nr. 5/2007 Giv et bidrag til et stærkt nej Vi har brug flere penge for at nå målet og ruste os økonomisk til kommende udfordringer Af Poul Gerhard Kristiansen Unionen ønsker en ny traktat-tekst. Mange stærke kræfter ønsker EU-grundloven gennemført trods det franske og hollandske nej i Og alle lederne i EU vil undgå folkeafstemning. Derfor venter både en kamp for en folkeafstemning og for et nej. Og det koster. Målet for den økonomiske indsamling i 2007 er (ca mere end vi fik ind sidste år). Vi har frem til 13. juni fået kroner ind. Det er ikke dårligt. Men der er langt til målet, så tempoet må op. En måde at støtte på, som sidste år gav over kroner, er at bestille Sven Skovmands Politikens Verdenshistorie til 300 kroner eller hans firebinds Danmarkshistorie i ny udgave til 500 kroner begge signeret af forfatteren. Ud - over denne pris tillægger vi portoudgiften. De fleste penge ved salget af disse bøger går til Folkebevægelsen mod EU. Ring til sekretariatet på og bestil eller hør nærmere. Du kan også give Folkebevægelsen mod EU mere direkte støtte. Anskaf dig et girokort f.eks. på et posthus. Pengene skal indsættes på giro Man kan desuden overføre til vores konto i Folkesparekassen i Silkeborg konto reg.nr nr Der er mange andre måder at støtte os økonomisk på indsamling ved gadeaktioner, loppemarkeder, ansøgninger ved fagforeningsgeneralforsamlinger og meget andet. Kontakt din lokalkomité og/eller sekretariatet og hør nærmere. På forhånd tak. KALENDEREN KØBENHAVN København SJÆLLAND Roskilde Roskilde-komitéen går på gaden lørdag den 7. juli kl og lørdag den 25. august kl på Stændertorvet i Roskilde. Kontakt Ally Rasmussen tlf og hør nærmere (bedst om aftenen). Haslev Folkebevægelsen mod EUs Københavnsudvalg holder åbent møde mandag den 13. august kl. 17 i Bryghuset, Trekronergade 26 (3F Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening). På dagsordenen er bl.a. evaluering af grundlovsmødet samt efterårets aktiviteter. Der er mad og kaffe til 25 kr. kl ved tilmelding senest 10. august til Jørgen Bentzen på tlf Hvidovre Møde i Folkebevægelsen mod EUs lokalkomité i Hvidovre mandag den 20. august kl i Studiekredslokale 4 i kælderen under Medborgerhuset, Hvidovrevej 280 i Hvidovre. NB! Adgangen til Medborgerhuset lukkes kl Haslevkomitéen mod EU holder medlemsmøde onsdag den 22. august kl på Haslev Folkebibliotek i Jernbanegade. Komitéen skal planlægge næste sæson med hensyn til møder herunder landsmødet samt udstikke en strategi i forhold til kampen mod EU-grundloven. Helsingør Helsingør-komitéen mod EU afholder medlemsmøde torsdag den 13. september kl i Det Blå Hus, lokale D, Lundegade 17i Helsingør. På dagsordenen bl.a. valg af 132 nye medlemmer Fra landsmødet oktober 2006 til 24. juni 2007 SJÆLLAND & ØER 59 Allerød 2 Amager (Kbh. S) 3 Amager (Kastrup) 1 Askeby 1 Bagsværd 1 Birkerød 2 Borre (Møn) 1 Borup 1 Brøndby 1 Dyssegård 1 Faxe Ladeplads 1 Fredensborg 1 Frederiksberg 1 Frederiksværk 1 Glamsbjerg 1 Glostrup 1 Helsingør 1 Herlev 2 Hillerød 1 Kirke Hyllinge 2 Klippinge 1 København N 5 København NV 4 København V 2 København Ø 4 Lyngby 2 Maribo 1 Næstved 2 Roskilde 3 Ringsted 1 Rødovre 1 Skælskør 1 Stenløse 1 Søborg 1 Valby 1 Vanløse 2 Virum 1 Rødovre Møde i Rødovrekomitéen mod EU tirsdag den 18. september kl , tirsdag den 16. oktober kl , tirsdag den 20. november kl , tirsdag den 11. december kl og tirsdag den 15. januar kl på Rødovregård, Kirkesvinget 1 i Rødovre. delegerede til landsmødet oktober i Rødovre, samarbejdet i Nordsjælland mod EU og medlemshvervning. Hillerød BORNHOLM 1 Rønne 1 FYN & ØER 8 Glamsbjerg 1 Kerteminde 1 Nyborg 1 Ringe 1 Svendborg 2 Vester Skerninge 1 Vissenbjerg 1 JYLLAND 62 Beder 1 Byllerup-Bov 1 Dronninglund 1 Esbjerg 4 Fanø 2 Fredericia 1 Nordsjælland mod EU afholder medlemsmøde tirsdag den 29. august kl i Røde Hus, Holmegårdsvej 2, Hillerød. På dagsordenen er bl.a. samarbejdet mellem komitéerne i Nordsjælland mod EU. Gråsten 1 Hadsund 1 Hjørring 1 Horsens 2 Hurup 1 Kolding 4 Nibe 1 Lemvig 1 Pandrup 2 Randers 1 Risskov 4 Silkeborg 2 Skive 1 Snedsted 1 Struer 2 Termdrup 1 Tistrup 1 Trige 2 Tønder 2 JYLLAND Esbjerg 7 Folkebevægelsen mod EU Esbjerg komitéen deltager med et hold i Vadehavsløbet søndag den 19. august. Selve løbet starter kl. 10 ved EFI Hallerne. Vil du med på holdet, så tilmeld dig hos Hans Hansen på telefon Folkebevægelsen mod EU Esbjerg komitéen deler materialer ud søndag den 2. september. Vil du give en hånd med, så mød op hos Hans Hansen, Storegade 40 i Esbjerg kl Folkebevægelsen mod EU Esbjerg komitéen holder medlemsmøde tirsdag den 2. oktober kl hos 3F Esbjerg Transport, Nyhavnsgade 25 i Esbjerg. På dagsordenen er bl.a. valg af delegerede til Folkebevægelsens landsmøde den oktober. Deadline til kalenderen i Medlemssiderne nr. 6/07: 3. august 2007 Vejle 2 Viborg 1 Viby J 1 Vissenbjerg 1 Vodskov 1 Aabenraa 1 Aalborg 5 Åbyhøj (Århus) 1 Århus C 3 Århus N 1 Århus V 1 Østevrå 1 UDLAND 2 Malmö (S) 1 Bünde (D) 1 Radiokalender EU og os på Folkets Radio i København. Sender på 106,3 89,4 på hybridnettet direkte hver torsdag kl Programmet holder dog ferie i juli. Tilrettelæggelse og studievært: Jan Vogel Eudebat-redaktionen i Helsingør Redaktionen sender hver anden torsdag i lige uger kl Der sendes på Lokalradio Helsingør - ka nalen FM 92,8 MHz, Teledanmark Hybrid 95,2 MHz, Stofa-kabel Helsingør 94,6 MHz. Internet: eudebat.netfirms.com. Redaktionen beskæftiger sig med alle aspekter af Danmarks forhold til Den Euro - pæ i ske Union. Kontakt: Station 2000 Vølundsgade 3-5, 2200 København N, har en række EU-aktuelle udsendelser. Hver mandag sendes fra kl til kl. 19. Station 2000 kan høres i Københavnsområdet på FM 95,5 i luften og 95,2 på hybridnettet. Folkets Radio i Aalborg Sender på følgende frekvenser: 92,2/106,5/107,4 Stofa 98,6/hybrid 97,3/ Nr.Tranders 102,2 MHz Der sendes EU-magasin hver fredag kl Studievært: Gitte Thomsen. Hjemmeside: home6.inet.tele.dk/rafolket FOLK i BEVÆGELSE Dokumentation og debat om unionen Udgives af: Folkebevægelsen mod EU, Sigurdsgade 39 A, 2200 Kbh. N, tlf , fax , hjemmeside: MEP Søren Søndergaard, EU-parlamentet, ASP 07H349, Rue Wiertz, B-1047 Bruxelles. Tel: , Fax: , Redaktør: Ib Roslund. Ansvarshavende: Henning Mortensen. Layout: Karen Hedegaard. Tryk: Notat Grafisk Deadline for artikler og debatindlæg: 3. august Vi vil helst have stoffet fremsendt som eller på diskette vedlagt print (disketten returneres). Redaktionen påtager sig intet ansvar for materiale, som indsendes uopfordret, og vi forbeholder os ret til at forkorte eller udelade indsendte bidrag.

8 Solskinstilbud: Prøv Folkebevægelsen et halvt år for 20 kroner Kender du nogen, der måske gerne vil være medlem? Som måske ikke er overbevist nok til et fuldt kontingent, så har vi et særligt tilbud Af landssekretær Poul Gerhard Kristiansen Vil du afgive mere suverænitet til EU? Er du glad for EUs handelsmure? Synes du, at EU tager hensyn til folkestyret, miljøet, velfærden og sundheden? Kan du svare nej til de tre spørgsmål, så meld dig ind i Folkebevægelsen, hvis du ikke allerede er det. Og er du medlem, så stil folk omkring dig de tre spørgsmål. På arbejdet, på uddannelsesstedet, i familien, blandt venner, i forsamlingshuset, på gaden eller hvor du nu er. Tag eventuelt et skriveunderlag, en kuglepen og hvervemateriale med i din taske, når du går ud. Er folk ikke helt sikre og ikke overbevist nok til et fuldt kontingent, så har vi et solskinstilbud: Prøv Folkebevægelsen mod EU et halvt år for kun 20 kroner. Folkebevægelsen mod EU vedtog på sit landsmøde sidste år, at vi frem landsmødet den oktober i år vil skaffe 250 nye medlemmer. Indtil videre har vi fået 132, så tilgangen er klart større end vi har oplevet i de senere år (se hvor de nye kommer fra på side 7). Men der er stadig et godt stykke vej til målet. Og vi har brug for flere medlemmer. Fogh-regeringen og de øvrige ja-politikere har stærke økonomiske kræfter bag sig, når de går offensiven for at tromle en EU-grundlov igennem eller afskaffe en undtagelse (eller flere) ved en kommende folkeafstemning. EU-modstandens største styrke er den folkelige opbakning. Og jo flere medlemmer vi har, jo stærkere står vi overfor de udfordringer, der kan komme som et lyn fra en klar himmel. Har du brug hvervemateriale, oplysninger eller gode råd, er du velkommen til at ringe til Folkebevægelsen på telefon Jeg vil med! Jeg vil prøve et halvt års prøvemedlemskab for 20 kroner Jeg vil gerne være medlem (250 kr./100 kr. for pensionister, stude rende og arbejdsløse) Jeg vil gerne være medlem af Ungdom mod EU (100 kr.) Jeg vil gerne tilmeldes Folkebevægelsens digitale nyhedsbrev (husk adresse) men brug frimærke, hvis du kan, så sparer vi penge. Navn Adresse Postnr. By Tlf.nr. Folkebevægelsen mod EU Sigurdsgade 39A 2200 København N Ved indmeldelse: Dato Underskrift Maskinel magasinpost Bladnr Folkebevægelsen mod EU Sigurdsgade 39 A, 2200 Kbh. N. FOLK i D o k u m e n t a t i o n o g d e b a t o m u n i o n e n BEVÆGELSE U d g i v e t a f F o l k e b e v æ g e l s e n m o d E U Nr. 5 Juli-august 2007 Jesper Morville fra forretningsudvalget gav en hånd med, da en håndfuld medlemmer tog hul på underskriftsindsamlingen ved Nørreport i København den 22. juni. Foto: Ib Christensen. Skriv under på kravet om folkeafstemning Støt appellen til Folketinget og regeringen giv en hånd med underskriftsindsamlingen på og på gaden, på stranden, på arbejdspladsen eller hvor du nu er Af Ib Roslund Mens EUs daværende tyske formand Angela Merkel og Danmarks statsminister Anders Fogh Rasmussen havde travlt med at få gennemført EU-grundloven så intakt som muligt, men i nye klæder, gik Folkebevægelsen i aktion for en folke afstemning. Fredag den 22. juni gik Folkebevægelsen mod EU på gaden forskellige steder i landet herunder ved Nørreport og Kul torvet i København, hvor fire indsamlere skaffede knap 150 underskrifter på en time. Meldingerne fra Nørreport lyder, at ni ud af ti adspurgte ville skrive under på formuleringen: Jeg ønsker en dansk folkeafstemning om den næste EU-traktat. Samtidigt åbnedes hjemmesiden hvor der i snit kom ca. 200 underskrifter ind om dagen frem til deadline for dette blad. Som en side ge vinst har det også givet nye medlemmer. På hjemmesiden kan man også down loade/hente indsamlingslister, plakat og folder, som man kan printe ud og bruge til indsamlingen, hvilket en del allerede har gjort. Og endeligt kan man ringe til og bestille indsamlingslister m.m. De skal ikke slippe for at spørge befolkningen. Vi vil gøre, hvad vi kan for at få overtalt Folketinget og regeringen til at give os en folkeafstemning, siger Rina Ronja Kari, medlem af forretningsudvalget i Folkebevægelsen og talsperson for Ungdom mod EU, som samlede ind ved Nørreport. Søndag den 24. juni offentliggjorde instituttet Synovate Vilstrup en meningsmåling foretaget for Enhedslisten, som viser, at 70 pct. af danskerne ønsker en afstemning. Spørgsmålet er selvfølgelig: Vil Folketinget og den danske regering ignorere folkekravet om en folkeafstemning om den næste EU-traktat? Mens vi venter på svaret, fortsætter vi underskriftsindsamlingen, siger Ditte Staun, talsperson for Folkebevægelsen mod EU forud for en jysk sommerturné med indsamlingslister. Samtidigt arbejdes der på at skabe det bredest mulige samarbejde omkring kravet om en folkeafstemning. Jyllands- Posten bragte f.eks. den 22. juni en fælles opfordring til folkeafstemning fra bl.a. Ditte Staun, professor Hjalte Ras - mussen, de tidligere folketingsmedlemmer Frank Dahlgaard (K) og Bjørn Elm - quist (R), folketingskandidat Anette Nils son (KD) og folketingsmedlemmerne Morten Homann og Kristen Touborg (SF).

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag Forslag Indkomne forslag til til Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 30.-31. oktober 2010 på Jellebakkeskolen ved Århus Forslag vedr. vedtægter Forslag A1 Forslag om nye vedtægter for Folkebevægelsen mod

Læs mere

Årsplan 2007-2008. Årsplan 2007-2008 til Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 27.-28. oktober 2007 på Valhøj Skole i Rødovre

Årsplan 2007-2008. Årsplan 2007-2008 til Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 27.-28. oktober 2007 på Valhøj Skole i Rødovre Årsplan 2007-2008 Årsplan 2007-2008 til Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 27.-28. oktober 2007 på Valhøj Skole i Rødovre Nej, Non, Nee - der er sagt nej i EU-grundloven i Frankrig og Holland. Nu kommer

Læs mere

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU ESBJERG KOMITÉEN Marts 2014 Fra vores telt 1. maj i Gryden Kom og mød Ole Nors fra 3F Aalborg Indhold: - Generalforsamlingen - Aktiviteter i 2014 se medsendte - Valgtræf i København

Læs mere

Europaudvalget. EU-note - E 6 Offentligt

Europaudvalget. EU-note - E 6 Offentligt Europaudvalget EU-note - E 6 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 17. oktober 2007 En ny Ioannina-afgørelse Man har på det seneste i de europæiske medier

Læs mere

Kandidater til forretningsudvalget

Kandidater til forretningsudvalget Kandidater til forretningsudvalget til Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 26.-27. november 2005 på Stengård Skole, Triumfvej 1 i Gladsaxe Forretningsudvalget er Folkebevægelsen mod EUs politiske ledelse

Læs mere

Den europæiske union

Den europæiske union Den europæiske union I de næste uger skal du arbejde med din synopsis om den europæiske union. Mere konkret spørgsmålet om unionens historie og dens formål. Der er tre hovedspørgsmål. Besvarelsen af dem

Læs mere

stk. 1 Foreningens navn er Enhedslisten, de rød-grønne, i Esbjerg, i daglig tale blot Enhedslisten Esbjerg.

stk. 1 Foreningens navn er Enhedslisten, de rød-grønne, i Esbjerg, i daglig tale blot Enhedslisten Esbjerg. Vedtægter for Enhedslisten Esbjerg 1 Navn og hjemsted stk. 1 Foreningens navn er Enhedslisten, de rød-grønne, i Esbjerg, i daglig tale blot Enhedslisten Esbjerg. stk. 2 Foreningen har hjemsted i Esbjerg

Læs mere

Præsentation af kandidater til Forretningsudvalget 2006/2007 Side 1 af 5

Præsentation af kandidater til Forretningsudvalget 2006/2007 Side 1 af 5 Martin Christensen, (årgang 1954) Århus. Medlem af KPiD. Socialrådgiver, har været aktiv i Folkebevægelsen i Århus siden 1991, nuværende medlem af Forretningsudvalget af Komitéudvalget og Komitéfonden.

Læs mere

EU s stats- og regeringschefer mødtes den oktober 2007 til uformelt topmøde i den portugisiske hovedstad Lissabon.

EU s stats- og regeringschefer mødtes den oktober 2007 til uformelt topmøde i den portugisiske hovedstad Lissabon. Europaudvalget EU-Sekretariatet Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 22. oktober 2007 Det Europæiske Råds uformelle møde i Lissabon den 18.-19. oktober 2007 EU s stats- og regeringschefer mødtes

Læs mere

Skiftedag i EU. EU - en kort introduktion til skiftedagen

Skiftedag i EU. EU - en kort introduktion til skiftedagen Skiftedag i EU EU - en kort introduktion til skiftedagen Et fælles europæisk energimarked, fælles europæiske løsninger på klimaudfordringer, fælles europæiske retningslinjer for statsstøtte, der skal forhindre

Læs mere

Invitation til Ungdommens EU Topmøde 2014

Invitation til Ungdommens EU Topmøde 2014 Invitation til Ungdommens EU Topmøde 2014 Sted: Christiansborg, København Dato: Lørdag d. 1. marts søndag d. 2. marts 2014 Temaer: I 2014 er der to hovedtemaer: Klima og Miljø i en økonomisk krisetid Unges

Læs mere

FU-appendiks til konstituerende bestyrelsesmøde

FU-appendiks til konstituerende bestyrelsesmøde FU-appendiks til konstituerende bestyrelsesmøde Indhold FU-bilag fra d. 21. juni 2013... 1 FU-referat fra d. 21. juni 2013... 8 FU-bilag fra d. 26. juni 2013... 9 FU-referat fra d. 26. juni 2013... 18

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget og Retsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 5. november 2015 Suverænitet, tilvalgsordning og folkeafstemninger

Læs mere

REFERAT. DUF delegeretmøde 4. december 2010 i CPH Conference i København. 1. Åbning af delegeretmødet. 2. Vedtagelse af forretningsorden

REFERAT. DUF delegeretmøde 4. december 2010 i CPH Conference i København. 1. Åbning af delegeretmødet. 2. Vedtagelse af forretningsorden REFERAT DUF delegeretmøde 4. december 2010 i CPH Conference i København 1. Åbning af delegeretmødet Martin Justesen bød velkommen til DUFs delegeretmøde 2010. 2. Vedtagelse af forretningsorden Martin Justesen

Læs mere

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Nyhedsbladet MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 11.05.2011 kl.19.00 Netcafe Onsdag den 18.05.2011 kl.19.00 Mini Banko Onsdag den 25.05.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 29.05.2011

Læs mere

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011.

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Region Hovedstaden Årsberetning 2011. Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Regionsårsmødet i kreds Vestegnen fredag den 23. marts 2012. Så har Region Hovedstaden været i gang

Læs mere

Organisatorisk Beretning 2005-2006

Organisatorisk Beretning 2005-2006 Organisatorisk Beretning 2005-2006 Forretningsudvalgets organisatoriske beretning til Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 28-29. oktober 2006 på Tranbjerg Skole ved Århus Organisatorisk Beretning 2005-2006

Læs mere

To ud af tre danskere synes i dag, at det er en god ting, at vi er med i EU, og færre synes, at EU-medlemskabet er en dårlig ting.

To ud af tre danskere synes i dag, at det er en god ting, at vi er med i EU, og færre synes, at EU-medlemskabet er en dårlig ting. EUROPA-FLØJE Danskernes EU-skepsis falder undtagen på den yderste højrefløj Af Gitte Redder @GitteRedder Tirsdag den 31. oktober 2017 De mest højreorienterede danskere bliver stadig mere skeptiske over

Læs mere

VEDTÆGTER VEDTÆGTER FOR DANSK SAMLING Stiftet 1936

VEDTÆGTER VEDTÆGTER FOR DANSK SAMLING Stiftet 1936 D VEDTÆGTER VEDTÆGTER FOR DANSK SAMLING Stiftet 1936 ANSK SAMLING er en folkelig bevægelse, der vil samle og styrke det, som forener alle danske: fædreland og modersmål. I navnet Dansk Samling fastholdes

Læs mere

HÆFTE 1: PRAKTISK OM LANDSMØDET

HÆFTE 1: PRAKTISK OM LANDSMØDET 1 2 29-3- 2013 3 2- UGERS POSTEN HÆFTE 1: PRAKTISK OM LANDSMØDET Danske Gymnasieelevers Sammenslutnings 51. Landsmøde 12.- 14. april 2013 Høje Taastrup Gymnasium Dette hæfte indeholder primært alt det

Læs mere

BRITISK EUROSKEPSIS ER MERE ØKONOMISK END DEN DANSKE

BRITISK EUROSKEPSIS ER MERE ØKONOMISK END DEN DANSKE BRITISK EUROSKEPSIS ER MERE ØKONOMISK END DEN DANSKE Kontakt: Forskningschef, Catharina Sørensen +45 21 54 88 21 cas@thinkeuropa.dk RESUME Den britiske afstemning om EU-medlemskabet har affødt lignende

Læs mere

AKTUEL GRAF 9 Stemmeberettigede opdelt efter herkomst i kommunerne ved KV13

AKTUEL GRAF 9 Stemmeberettigede opdelt efter herkomst i kommunerne ved KV13 AKTUEL GRAF 9 opdelt efter herkomst i kommunerne ved KV13 Yosef Bhatti, adjunkt Center for Valg og Partier Institut for Statskundskab Københavns Universitet Mail: yb@ifs.ku.dk Jens Olav Dahlgaard, Ph.d.-studerende

Læs mere

Spørg om EU. Folketingets

Spørg om EU. Folketingets Spørg om EU Folketingets EU-Oplysning Indhold Hvad er EU-Oplysningen? side 3 Vi finder svaret til dig side 4 Vores publikationer side 6 www.eu-oplysningen.dk side 8 Her finder du os side 11 Folketingets

Læs mere

Kandidater til forretningsudvalget. til Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 27.-28. oktober 2007 på Valhøj Skole i Rødovre

Kandidater til forretningsudvalget. til Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 27.-28. oktober 2007 på Valhøj Skole i Rødovre Kandidater til forretningsudvalget til Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 27.-28. oktober 2007 på Valhøj Skole i Rødovre Henrik Guldborg Bøge, (årgang 1980), Medlem af Enhedslistens Europagruppe og Internationale

Læs mere

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU ESBJERG KOMITÉEN Marts 2009 Fra generalforsamlingen 2009 Indhold: - Generalforsamlingen den 6. februar Årsplan 2009 Delegeretvalg til landsmødet 31. marts Mød Hans Henrik Larsen

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

EU-note E 12 Offentligt

EU-note E 12 Offentligt 2012-13 EU-note E 12 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten og Folketingets repræsentant ved EU EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 13. december 2012 EU-Domstolen annullerer Europa-Parlamentets beslutninger

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2015 2016 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2015 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

Landsmødet den 11. og 12. september 2010. 1. september 2010

Landsmødet den 11. og 12. september 2010. 1. september 2010 1. september 2010 Der bliver omdelt over en kvart million foldere. Der hænger plakater over alt i landet. Margrethe Vestager optræder med videoer på landets største nyhedssites. Og pressen fortæller lystigt

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde

Tal for klamydiatilfælde Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2016 2017 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2012-2016 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

ENHEDSLISTEN I REGION HOVEDSTADEN Årligt ordinært repræsentantskabsmøde 2012

ENHEDSLISTEN I REGION HOVEDSTADEN Årligt ordinært repræsentantskabsmøde 2012 ENHEDSLISTEN I REGION HOVEDSTADEN Årligt ordinært repræsentantskabsmøde 2012 Søndag d. 9. september 2012, kl. 13.00-17.30 i Det Grønlandske Hus, Løvstræde 6, 1. sal, 1007 København K. REFERAT Dagsorden

Læs mere

1. Baggrund COSAC-mødet i Paris den november 2008 vil blive et møde præget af debatten om COSAC s rolle og fremtidige funktion.

1. Baggrund COSAC-mødet i Paris den november 2008 vil blive et møde præget af debatten om COSAC s rolle og fremtidige funktion. Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del EU-note 5 Offentligt Europaudvalget Folketingets repræsentant ved EU Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 21. oktober 2008 COSAC Udviklingen i samarbejdet

Læs mere

Beretning var måske alligevel ikke noget dårligt Radikalt år. Mere herom senere.

Beretning var måske alligevel ikke noget dårligt Radikalt år. Mere herom senere. Beretning 2015 2015 var bestemt ikke noget godt Radikalt år. Mere herom senere. 2015 var måske alligevel ikke noget dårligt Radikalt år. Mere herom senere. 2015 var året, hvor vi senest den 15. september

Læs mere

Danskernes suverænitetsopfattelser. Tænketanken EUROPA, maj 2017

Danskernes suverænitetsopfattelser. Tænketanken EUROPA, maj 2017 Danskernes suverænitetsopfattelser Tænketanken EUROPA, maj 2017 BASE: 2056 EU KØN ALLE KVINDER MÆND Høj grad blive 36 32 40 64 62 Nogen grad blive 28 30 26 66 Nogen grad forlade 15 15 14 27 25 Høj grad

Læs mere

Reduktion i topskatten går til Nordsjælland

Reduktion i topskatten går til Nordsjælland Reduktion i topskatten går til Nordsjælland Topskatten betales af de personer i Danmark med de højeste indkomster, og de bor i høj grad i kommunerne i Nordsjælland og omkring København. Hvis man vælger

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Hidtil har fremgangen på arbejdsmarkedet været mest tydelig i og omkring København og Århus. Det seneste år er mange nye kommuner dog kommet bedre med.

Læs mere

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/02 klokken 15-18 Sted: DJ s lokaler på Fiskergade, Aarhus C Tilstede: Anders (skype), Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja,

Læs mere

Kun en tåbe frygter ikke en folkeafstemning... til, sagde Per Stig Møller til Politiken umiddelbart ministermødet.

Kun en tåbe frygter ikke en folkeafstemning... til, sagde Per Stig Møller til Politiken umiddelbart ministermødet. FOLK i Nr. 7 Oktober 2007 BEVÆGELSE D o k u m e n t a t i o n o g d e b a t o m u n i o n e n U d g i v e t a f F o l k e b e v æ g e l s e n m o d E U 1. juni 2005 var der folkefest i Holland, da 63 pct.

Læs mere

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Mødedeltagere Repræsentanter fra følgende adresser: Almindingen 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 26, 30 Ikke fremmødt eller afbud: Almindingen

Læs mere

Landsbranceklubben for kommunale specialarbejdere.

Landsbranceklubben for kommunale specialarbejdere. Landsbranceklubben for kommunale specialarbejdere. Referat fra 3.2.2011. 1) Der var velkomst og godtagelse af dagsordenen. Forretningsorden gældende fra ledelsesmødet 16 maj 2011, godkendt med de tilførte

Læs mere

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Det er også din boligforening Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Vi bor i forening Vidste du, at de almene boliger tilhører dem, der bor der? Der sidder ingen ejere, aktionærer

Læs mere

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder --

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder -- Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30 Karsten Dybvad -- Det talte ord gælder -- Tak for ordet, Claus. Tak for at slå fast, at det europæiske samarbejde

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 GRØNDALSVÆNGE NYT Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 Ekstraordinær generalforsamling onsdag den 4. februar 2015 Sammen med dette Grøndalsvænge nyt modtager

Læs mere

Notat 24. november 2017 SKH/JHA /J-nr.: / Jyske byer topper listen for urbanisering Sjællandske byer indtager sidstepladserne

Notat 24. november 2017 SKH/JHA /J-nr.: / Jyske byer topper listen for urbanisering Sjællandske byer indtager sidstepladserne Notat 24. november 2017 SKH/JHA /J-nr.: 211808 / 2449384 Jyske byer topper listen for urbanisering Sjællandske byer indtager sidstepladserne I mange kommuner foregår der en relativt øget tilflytning til

Læs mere

København S, 10. juni 2015. Kære menigheder

København S, 10. juni 2015. Kære menigheder København S, 10. juni 2015 Kære menigheder Morten Kofoed Programme Coordinator Baptist Union of Denmark Cell: +45 3011 2904 E-mail: morten@baptistkirken.dk Mange tak for jeres bidrag til Burundis Baptistkirke

Læs mere

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF Nye tal omkring Indikator for Konkurrenceudsættelse (IKU) der måler hvor stor en del af de konkurrenceegnede

Læs mere

Velkommen til de mange hundrede nye medlemmer, der i november måned har meldt sig ind i Radikale Venstre!

Velkommen til de mange hundrede nye medlemmer, der i november måned har meldt sig ind i Radikale Venstre! 1. december 2010 Velkommen til de mange hundrede nye medlemmer, der i november måned har meldt sig ind i Radikale Venstre! Tak fordi I vil være med til at tage ansvar. Fordi I stoler. Også på udlændinge.

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Når forandringernes vinde blæser, sætter nogle læhegn op, mens andre bygger vindmøller. kinesisk ordsprog. EU og arbejdsmarkedet

Når forandringernes vinde blæser, sætter nogle læhegn op, mens andre bygger vindmøller. kinesisk ordsprog. EU og arbejdsmarkedet Når forandringernes vinde blæser, sætter nogle læhegn op, mens andre bygger vindmøller kinesisk ordsprog EU og arbejdsmarkedet Ole Christensen, socialdemokratisk europaparlamentariker, medlem af Parlamentets

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Til stede: Hanne, Patricia, Michael, Bente Fraværende: Allan og Pia skulle have været med på Skype, men internettet fungerede ikke. Linda blev i København,

Læs mere

Klamydiaopgørelse for 2012

Klamydiaopgørelse for 2012 Klamydiaopgørelse for 2012 Opgørelserne over hvor mange klamydiatilfælde, der er fundet i hver kommune skal tolkes med forsigtighed og kan ikke sammenlignes fra kommune til kommune. Der kan nemlig være

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om afholdelse af vejledende folkeafstemning i forbindelse med fremtidige udvidelser af EU

Forslag til folketingsbeslutning om afholdelse af vejledende folkeafstemning i forbindelse med fremtidige udvidelser af EU Beslutningsforslag nr. B 30 Folketinget 2009-10 Fremsat den 29. oktober 2009 af Pia Adelsteen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Martin Henriksen (DF), Pia Kjærsgaard (DF), Tina Petersen (DF) og Peter

Læs mere

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet:

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet: Nr. 2 August 2009 39. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg lov@ft.dk Kirsten Normann Andersen Kirsten.Normann.Andersen@ft.dk Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen

Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen 02-02-2017 1 Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen 02-02-2017 2 Agenda Konjunkturerne i dansk økonomi EU og Brexit USA og Trump Finansiel uro

Læs mere

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro Notat Arbejdspladser i kommunerne Bo Panduro Arbejdspladser i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-17-1 Layout: 1508 Projekt: 11351 VIVE Viden til Velfærd Det Nationale Forsknings-

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg lov@ft.dk Lennart Damsbo-Andersen Lennart.Damsbo-Andersen@ft.dk Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 1 Offentligt Europaudvalget Til: Dato: Udvalgets medlemmer 8. oktober 2014 Europaudvalget (EUU) Europaudvalget holder normalt møde om fredagen kl. 10.00 eller kl.

Læs mere

Generalforsamling i. Ballerup Tennisklub. søndag d. 18. februar 2001 kl 10. i klubhuset i Damgårdsparken

Generalforsamling i. Ballerup Tennisklub. søndag d. 18. februar 2001 kl 10. i klubhuset i Damgårdsparken Generalforsamling i Ballerup Tennisklub søndag d. 18. februar 2001 kl 10 i klubhuset i Damgårdsparken Dagsorden: 1. Valg af dirigent Michael Thielsen blev valgt. Ifølge lovene skal generalforsamlingen

Læs mere

Indsamling ved folketingsvalget

Indsamling ved folketingsvalget Indsamling ved folketingsvalget Folketingsvalget nærmer sig med hastige skridt. I kan lige nå at tilmelde jer som indsamlere. Frist er onsdag den 10. juni Flere af jer har samlet ind ved tidligere kommunal-

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet

Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet 1 - Borgmesterbrev om nyeste nøgletal på skoleområdet. Hører til journalnummer: 17.01.00-A00-31-16 Til borgmesteren Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet KL s bestyrelse

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg lov@ft.dk Lennart Damsbo-Andersen Lennart.Damsbo-Andersen@ft.dk Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

5. Enhver kan optages som medlem af partiet og eventuelt en lokalkreds, når vedkommende anerkender Retsforbundets idéprogram.

5. Enhver kan optages som medlem af partiet og eventuelt en lokalkreds, når vedkommende anerkender Retsforbundets idéprogram. RETSFORBUNDETS VEDTÆGTER Navn og formål 1. Partiets navn er Retsforbundet. 2. Eventuelle misbrug indberettes til landsledelsen. Landsledelsen træffer afgørelse om eventuel forfølgelse af sagen. 3. Partiets

Læs mere

TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER

TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER NOTAT 24. november 2015 TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER Kontakt: Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk Kommunikationschef, Malte Kjems +45 39 56 57 mkj@thinkeuropa.dk

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

Referat - af bestyrelsesmøde 0409 på Frederiksberg Seminarium

Referat - af bestyrelsesmøde 0409 på Frederiksberg Seminarium Referat - af bestyrelsesmøde 0409 på Frederiksberg Seminarium Dagsorden 1. Valg af dirigenter 2. Valg af referent 3. Valg af klubber til anvendelse 4. Justering af dagsorden 5. Godkendelse af referat 0209

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Årsmøde 2011. Dirigenterne kunne konstatere at årsmødet var lovligt indvarslet efter 4, cirkulære udsendt den 15-07-2011

Årsmøde 2011. Dirigenterne kunne konstatere at årsmødet var lovligt indvarslet efter 4, cirkulære udsendt den 15-07-2011 Årsmøde 2011. Velkomst ved Lone Hoffmann Alle har modtaget følgende materielle. Mappe med landsbrancheklubbens logo Forretningsorden vedtægter Dagsorden Beretningen Artikler fra året der gik Indkomne forslag

Læs mere

Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012

Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012 1 Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012 Vi skaber vores egen skæbne Da jeg var dreng besøgte vi ofte mine bedsteforældre i deres hus i Stubberup på Lolland. Der havde

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData Håndbog for vælgere Jens Baunsgaard SejsData 1. udgave 2012 EAN 9788789052007 ISBN-13 978-87-89052-00-7 E-mail sejsdata@hotmail.com 2 Indhold Indledning... 4 Oversigt over valgsystemet... 5 Valgkampen

Læs mere

Læs mere. Folketingets åbning var også dagen for afslutningen af partiets store Tag ansvarkampagne.

Læs mere. Folketingets åbning var også dagen for afslutningen af partiets store Tag ansvarkampagne. 1. november 2010 Folketingets traditionsrige åbning fandt sted tirsdag den 5. oktober. Hele Christiansborg emmede af højtidelig stemning, nysgerrighed og en altoverskyggende forventningsglæde. Omdrejningspunktet

Læs mere

Referat af Generalforsamling Tid: mandag den 14. marts 2016 kl til Sted: Odense Teater, Jernbanegade 21, 5000 Odense.

Referat af Generalforsamling Tid: mandag den 14. marts 2016 kl til Sted: Odense Teater, Jernbanegade 21, 5000 Odense. Dannebrogsgade 31, 1. mf. 1660 København V www.kulturbestyrelser.dk 20. marts 2016 Referat af Generalforsamling Tid: mandag den 14. marts 2016 kl. 17.45 til 19.45. Sted: Odense Teater, Jernbanegade 21,

Læs mere

telefon +45 7731 0000 fax +45 7731 0101 e-mail info@ms.dk www.ms.dk 29-04-2015

telefon +45 7731 0000 fax +45 7731 0101 e-mail info@ms.dk www.ms.dk 29-04-2015 telefon +45 7731 0000 fax +45 7731 0101 e-mail info@ms.dk www.ms.dk 29-04-2015 Indkaldelse til Rådsmøde i Mellemfolkeligt Samvirke den 30. 31. maj 2015 Hermed indkaldes til det ordinære Rådsmøde i weekenden

Læs mere

Vedtægter for Oxfam IBIS Udkast til vedtægtsændringer 2015 til Generalforsamling [Vedtaget på Generalforsamling for IBIS den xx dato 2016]

Vedtægter for Oxfam IBIS Udkast til vedtægtsændringer 2015 til Generalforsamling [Vedtaget på Generalforsamling for IBIS den xx dato 2016] Vedtægter for Oxfam IBIS Udkast til vedtægtsændringer 2015 til Generalforsamling 16.12.15 [Vedtaget på Generalforsamling for IBIS den xx dato 2016] 1. Navn Stk. 1. Organisationens danske navn er Oxfam

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

Notat. Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne. Bo Panduro Notat Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne Bo Panduro Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne VIVE og forfatterne, 2017 e-isbn: 978-87-93626-25-6 Layout: 1508 Projekt:

Læs mere

Andel af personer registreret med sager i RKI register

Andel af personer registreret med sager i RKI register 8,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Juli 2010 4,62% 6,48% 6,92% 6,71% 7,08% 6,90% 7,43% 7,19% 7,50% 7,49% 7,00% 6,00% Januar 2011 4,72% 4,80% 5,00% i RKI registret 0,47% 0,49%

Læs mere

ROSKILDE HAVESELSKAB KOLONIHAVEFORBUNDETS ROSKILDE KREDS Referat består af 5 sider

ROSKILDE HAVESELSKAB KOLONIHAVEFORBUNDETS ROSKILDE KREDS Referat består af 5 sider ROSKILDE HAVESELSKAB KOLONIHAVEFORBUNDETS ROSKILDE KREDS Referat består af 5 sider Referat af Ordinært Kredsrepræsentantskabsmøde afholdt på Håndværkeren den 10. marts 2016 kl. 18.00 Grønne Kolonihaver

Læs mere

Grundejerforeningen Tornerosebugten

Grundejerforeningen Tornerosebugten Grundejerforeningen Tornerosebugten Ordinær generalforsamling søndag den 10-06-2012 i Odden Forsamlingshus Antal deltagere: ca. 20 (19 stemmeberettigede var repræsenteret, heraf 4 ved fuldmagt) Dagsorden

Læs mere

APRIL BAG OM NYHEDERNE. Europa-Parlamentet den oversete indflydelse. Af Anne Marie Damgaard, EU-chef, Dansk Erhverv

APRIL BAG OM NYHEDERNE. Europa-Parlamentet den oversete indflydelse. Af Anne Marie Damgaard, EU-chef, Dansk Erhverv APRIL 2009 BAG OM NYHEDERNE Europa-Parlamentet den oversete indflydelse Af Anne Marie Damgaard, EU-chef, Dansk Erhverv Det kommende Europa-Parlament, som vælges i juni i år, får større indflydelse på EU

Læs mere

Medlemsbrev. Kære Radikale medlem. Tema: Herning Kommunes økonomi og Budget 2009

Medlemsbrev. Kære Radikale medlem. Tema: Herning Kommunes økonomi og Budget 2009 Medlemsbrev RADIKALE VENSTRE v/torben Ringsø Jensen Børglumvej 87 st. th. 7400 Herning Tlf.: 22 73 11 58 22. oktober 2008 Kære Radikale medlem Temamøde om Herning Kommunes økonomi Orientering og drøftelse

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

Experians RKI-analyse. Januar 2015

Experians RKI-analyse. Januar 2015 Experians RKI-analyse Januar 2015 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

EU s medlemslande Lande udenfor EU

EU s medlemslande Lande udenfor EU EU s medlemslande Lande udenfor EU Fig. 22.1 EU s medlemslande. År 1951 1957 1968 1973 1979 1981 1986 1986 1991 1992 1993 1995 1997 1999 2000 2001 2002 2004 2005 2007 2008 2008 2009 2010 Begivenhed Det

Læs mere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere Analyse 2016: I disse kommuner vil danskerne bo og ikke bo Analysen bygger på de knap 160.000 boligsøgerannoncer og boligsøgeragenter som boligsøgere har oprettet i perioden 01/10 2015 til d. 01/10 2016.

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

forslag fra Folkebevægelsen til det danske EU-formandskab

forslag fra Folkebevægelsen til det danske EU-formandskab 11 forslag fra Folkebevægelsen til det danske EU-formandskab Udgiver: Folkebevægelsen mod EU Tordenskjoldsgade 21, st.th., 1055 København N Telefon 35 36 37 40 fb@folkebevaegelsen.dk www.folkebevaegelsen.dk

Læs mere

Referat generalforsamling 5. februar 2014

Referat generalforsamling 5. februar 2014 Referat generalforsamling 5. februar 2014 Referat fra: Ordinær generalforsamling i Odense Kajakklub onsdag d. 5/2 2014 Ved generalforsamlingens start var der 87 fremmødte. Dagsorden ifølge vedtægternes

Læs mere

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016 Experians RKI-analyse 1. halvår 2016 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere