Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002"

Transkript

1 Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Mødedeltagere Repræsentanter fra følgende adresser: Almindingen 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 26, 30 Ikke fremmødt eller afbud: Almindingen 14, 17, 20, 22, 24, 28 samt Slotslyngen 10 Manglende svar: Almindingen 6, 18 Almindingen 14 havde givet fuldmagt til Almindingen 16 Almindingen 20 havde givet fuldmagt til Almindingen 11 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 1a. Dirigenten fortæller om hvorfor foreningen bør stiftes. 2. Gennemgang af forslag til vedtægter. Vedtægterne gennemgås, og vedtages punkt for punkt. 3. Beslutning om stiftelse af forening. 4. Valg af bestyrelse (5 personer). 5. Valg af revisor. 6. Budget og fastsættelse af kontingent (forslag til budget vedlagt). 7. Indkommende forslag: Etablering af snerydningsordning. Ad 1 Da forsamlingen havde fået skænket kaffe og taget hul på kagen og småkagerne, indledte Kim Hansen fra nr. 13 (KH) med at byde velkommen og foreslå Frank Sørensen fra nr. 16 (FS) som dirigent. Valget blev bifaldet af forsamlingen og valget blev modtaget. Ad 1a Dirigenten startede med at konstatere at lovligheden af indkaldelsen var overholdt og at forsamlingen var beslutningsdygtig. Derefter blev forsamlingen spurgt om der var protester mod lovligheden af indkaldelsen. Det var der ikke. Da alt var erklæret i orden fortsatte dirigenten med kort at forklare om baggrunden for indkaldelsen og om foreningen generelt. Desuden præciserede han reglerne for afstemning: Alle spørgsmål afgøres ved simpelt flertal og ved håndsoprækning. For at lette optællingen og sikre antal stemmeberettigede blev der uddelt et antal grønne sedler til formålet. Ad 2 Heine Alsaker fra nummer 9 (HA) gennemgik paragrafferne én for én, hvorefter der var spørgsmål og almindelig debat. Når der ikke var flere spørgsmål/indvendinger eller rettelser spurgte dirigenten om der var nogen der stemte imod at vedtage paragraffen. På denne måde blev alle 14 paragraffer gennemgået og vedtaget med flg. ændringer: 25. maj 2003 side 1/5

2 1 2 Flere bemærkede at ikke alle var fremmødt. Men under alle omstændigheder skal grundejerforeningen først stiftes inden medlemmerne kan tiltræde den. Derfor kan alle spørgsmål afgøres ved simpelt flertal hos de fremmødte. Initiativgruppen har desuden kontakt til de ikke fremmødte. Punkt 2.3. blev fjernet da der ikke var konsensus omkring medlemskab af Parcelhusejernes Landsorganisation (PL). Medlemskab af PL bliver taget med som et forslag på næste ordinære generalforsamling. 2.2 giver jo mulighed for at melde sig ud og ind i andre foreninger uden at skulle lave en vedtægtsændring. Desuden var der ret stor enighed i forsamlingen om at forsikringer ikke var nødvendige. 3 Ejerlav Århus Markjorder er tilføjet for at gøre matrikelbetegnelsen helt korrekt. Slotslyngen 10 er interesserede i at deltage i grundejerforeningen og også i en evt. snerydningsordning. 4 De fleste syntes at der var en lige lovlig skarp tone i punkterne 4.4 og 4.5. Men vi er ikke interesserede i at bruge tid på rende folk på dørene for at indkræve penge, så derfor er det nødvendigt med den slags formuleringer. Vi blev enige om at udvide tidsfristen fra 14 dage til 30 dage samt sænke rykkergebyret til kr. 25,- og 50,- for hhv. første og anden rykker. 5 Pro rata betyder pr. andel. Hvert medlem hæfter med 1/22 6 Dirigenten kan også være en hun Ordet revisor blev omdøbt til bilagskontrollant da man i visse tilfælde kunne gøre til genstand for søgsmål, hvis man havde titel af revisor. Under 6.5 blev antallet bilagskontrollanter sat til 2 og antallet af suppleanter sat til 2. Slettet: revisorer 7 Punkt 7.6: Hvis bare et enkelt medlem måtte ønske det, skal der ske skriftlig afstemning. Hvordan afstemninger foregår bliver taget op på den næste ordinære generalforsamling. 8 Punkt 8.1: Teksten..eller afholdelsen er betinget af... og resten af linien slettes 9 Punkt 9.7 udgår. 25. maj 2003 side 2/5

3 10 11 Punkt 11.3: Den sidste sætning vedr. vejfond udgår. Punkt 11.5 ordet vejlaug rettes til vejlav 12 Revisor rettes til bilagskontrollant Punkt 12.2:..med dags varsel udgår 13 Punkt 13.1: Omformuleres og kommer med på næste ordinære generalforsamling. Der skal ikke henvises til Til sidst stemte de forsamlede enstemmigt for alle vedtægterne. Ad 3 Dirigenten konstaterede at vi var kommet til det historiske tidspunkt hvor vi skulle stemme om hvorvidt vi skulle oprette grundejerforeningen. Det blev hurtigt konstateret af der var absolut flertal. Hermed var Grundejerforeningen Almindingen, Århus V en realitet. Ad 4 Nu hvor vi stod med en grundejerforening skulle vi så have valgt en bestyrelse. Her kom vi til at stå i den prekære situation at ingen ønskede at stille op til valg under de givne vilkår. Initiativgruppen mente at det var lovpligtigt med en ansvarsforsikring og ønskede desuden heller ikke at sidde i en bestyrelse der skulle administrere aftaler med entreprenører i forbindelse med vejen uden forsikring. Der opstod en del diskussion omkring forsikringer, som bortfaldt sammen med medlemskabet af PL under 2 i vedtægterne. De som i forvejen var bekendt med foreningsarbejde havde aldrig hørt om sådanne forsikringer og deres bestyrelser havde ingen forsikringer. Men hvis en forsikring er lovpligtig skulle den naturligvis være med. Spørgsmålet var om ledelses- og ansvarsforsikringen var lovpligtig. Det var nemlig denne forsikring initiativgruppens medlemmer ønskede at have i ryggen for alle eventualiteters skyld. På den anden side ville bestyrelsen i første omgang kun sidde indtil den ordinære generalforsamling i februar. I denne periode vil der højst sandsynligt ikke være nævneværdigt arbejde i forbindelse med renovering af vejen. 25. maj 2003 side 3/5

4 Da ingen andre ønskede at stille op til bestyrelsen under de givne vilkår, blev det besluttet at undersøge og skaffe de lovpligtige forsikringer og evt. ledelses- og ansvarsforsikring selvom den ikke måtte være lovpligtig. Herefter ønskede FS, KH og Ida W. Reimer fra nr. 26 (IWR) at stille op til bestyrelsen med HA som suppleant, hvilket blev bifaldet af forsamlingen. Ad 5 Valg af bilagskontrollanter faldt på Svend Sabroe fra nr. 10 og Karen Olsen fra nr. 12 Ad 6 Budgettet blev revideret så alle udgifter til medlemskab af PL udgik. Pl s forsikringspakke kostede kr. 1000,- om året, hvilket svarer til godt 40,- pr. husstand. Dette beløb blev bibeholdt, da det var det bedste gæt vi havde på, hvad forsikringerne ville koste. Desuden blev antallet af andele sat op til 23, da Slotslyngen 10 ønskede at være med i grundejerforeningen. Dirigenten informerede samtidig om baggrunden for tinglysningen. Det var dog klart for alle at tinglysningen var nødvendig for at foreningen kunne fungere optimalt idet alle hæfter solidarisk og der er ingen udmeldelse. Resultatet blev afrundet til 400,- pr. andel Det blev nævnt at nogle måske ville have svært ved at betale 400,- på én gang. Men bestyrelsen har i henhold til vedtægterne lov til at give henstand i en kortere periode i særlige tilfælde. Slettet: enkelte på pension Slettet: måske ikke kunne Ad 7 Dette punkt foregreb vi under punkt 6 i dagsordenen, da der var stor opbakning i forsamlingen til en snerydningsordning og vi alligevel sad med budgettet. Hvis vi valgte at bruge samme vognmand som vuggestuen brugte, ville det koste mellem kr ,- pr. rydning. Vi besluttede af afsætte i alt kr ,- til rydninger. Til sidst blev forsamlingen takket for god mødeorden og opfordret til at blive siddende lidt længere, hvilket de fleste også gjorde. Slutteligt skal nævnes at den nye bestyrelse konstituerede sig selv på et møde d. 14. november hvor følgende poster blev besat: Formand: FS Kasserer: KH Bestyrelsesmedlem: IWR Suppleant: HA 25. maj 2003 side 4/5

5 Medlemmer fra bestyrelsen kommer rundt og får underskrifter fra ejerne på vedtægterne når foreningens medlemmer har haft en uges tid til at læse referatet. Underskrifterne tages med på tinglysningskontoret, så vi kan få tinglyst det hele på én gang som aftalt på generalforsamlingen. Medlemskontingentet på kr. 400,- vil blive opkrævet med en betalingsfrist d. 15. december Næste opgave for bestyrelsen er at få aftalt en snerydningsopgave, hvor vi som udgangspunkt regner med at tilslutte os vuggestuens nuværende ordning med en vognmand. Mvh Deres referent Kim Hansen 25. maj 2003 side 5/5

Referat af. Ordinær Generalforsamling Grundejerforeningen Holmstrup Bakker.

Referat af. Ordinær Generalforsamling Grundejerforeningen Holmstrup Bakker. 14. maj 2013 Referat af Ordinær Generalforsamling Grundejerforeningen Holmstrup Bakker. Sted/dato: Skjoldhøjkirkens lokaler d. 10. april 2013 Fremmøde: 31 husstande var repræsenteret heraf 1 via fuldmagt.

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse?

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Referat af ordinær generalforsamling d. 8. maj 2012 Tidspunkt: Tirsdag d. 8. maj 2012 kl. 19.30 i SBI s klubhus. Mødedeltagere fremgår af bilag 1. Dagsorden:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej.

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Generalforsamlingen blev afholdt: Søndag 25. marts 2012 i gymnastiksalen på Esbjerg International School. Antal fremmødte stemmeberettigede

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Jørgen BA 32 som enstemmigt blev valgt Axel MA 4 mener ikke,

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Generalforsamlingen blev budt velkommen af formand Peter Neustrup Jensen, som derefter gik til første punkt på

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/vj REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 19. august 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 26. maj 2011 Referat af ordinær generalforsamling 10. maj 2011 Der var til generalforsamlingen fremmødt 19 medlemmer samt bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlauget Krogengen den 17. marts 2015 kl. 19:00 Fremmødte: 17 husstande, heraf 2 ved fuldmagt. Bestyrelsen var repræsenteret af: Formand Kristian Kruse-Birch (nr.

Læs mere

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling A/B AST Dato: 23. april 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 28. marts, kl. 19.00, på Vandrehjemmet, Herbergvejen 8, 2700 Brønshøj, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B AST med følgende

Læs mere

Dagsorden ifølge vedtægter

Dagsorden ifølge vedtægter Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen d. 25. februar 2015 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 39, 43, 55,

Læs mere

AIB Jæger, Jægersborggade 32-34,2200 København N Telefon 82300352 Fax 35856382

AIB Jæger, Jægersborggade 32-34,2200 København N Telefon 82300352 Fax 35856382 AIB Jæger, Jægersborggade 32-34,2200 København N Referat af ekstraordinær generalforsamling i AIB Jæger. Dato: 9. november 2011 kl. 18:00 Sted: Dirigent: Nørrebrohallen, Bragesgade 5, 2200 København N.

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen 2010.

Referat af Generalforsamlingen 2010. Referat af Generalforsamlingen 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 5. Fastsættelse

Læs mere

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Til stede var bestyrelsen (4 til stede og 3 fraværende), 22 stemmeberettigede medlemmer samt 1 ikke-stemmeberettiget

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 05-08-2015 Søernes Grundejerforening, Tikøb Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Valg af dirigent Henning Kabel blev valgt som dirigent. Henning konstaterede, at alle formalia

Læs mere

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 143 medlemmer (inkl. bestyrelsen) deltog i generalforsamlingen, heraf var 135 stemmeberettigede i Grundejerforeningen og 124 var stemmeberettigede i

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Store Vejlegaard ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag den 27. marts 2014 kl.19.00 Korsagergaard Vejlegaardsvej 121

Referat af Grundejerforeningen Store Vejlegaard ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag den 27. marts 2014 kl.19.00 Korsagergaard Vejlegaardsvej 121 Referat af Grundejerforeningen Store Vejlegaard ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag den 27. marts 2014 kl.19.00 Korsagergaard Vejlegaardsvej 121 Dagsorden: 1 Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Sus Gehrke

Læs mere

Referat fra den Ordinære generalforsamlingen i smart klub danmark 2013

Referat fra den Ordinære generalforsamlingen i smart klub danmark 2013 Referat fra den Ordinære generalforsamlingen i smart klub danmark 2013 Dato: 29/6-2013 Sted: Storebælt camping og feriecenter, Korsør Fremmødte: 62 medlemmer Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent

Læs mere

Vedtægt for Grundejerforeningen Skovbrynet af 2008

Vedtægt for Grundejerforeningen Skovbrynet af 2008 Vedtægt for Grundejerforeningen Skovbrynet af 2008 Med ændringer vedtaget af generalforsamlingen 28. november 2012. Indholdsfortegnel se Side Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Kapitel 2 Foreningens

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004. 1 Referat af generalforsamling den 17. februar 2004 Formanden bød velkommen. Valg af dirigent: Som dirigent blev valgt Thomas, nr. 59 Valg af referent: Som referent blev valgt Sanne, nr. 77. Dirigenten

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 8. marts 2010

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 8. marts 2010 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 8. marts 2010 Valg af dirigent Bestyrelsen ville foreslå Jørgen BA 32, men han var blevet forsinket Børge BA 3 foreslog

Læs mere

REFERAT TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2008 KL. 19.30. I DET NYE FÆLLESRUM (16C, kld.) Dagsorden

REFERAT TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2008 KL. 19.30. I DET NYE FÆLLESRUM (16C, kld.) Dagsorden REFERAT Dania Kollegiet den 29. oktober 2008 fra ORDINÆRT AFDELINGSMØDE (beboermøde) TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2008 KL. 19.30 I DET NYE FÆLLESRUM (16C, kld.) Dagsorden 0. Gratis øl og vand til de fremmødte

Læs mere

Referat. generalforsamlingen

Referat. generalforsamlingen Grundejerforeningen Søndervang v/ formanden Morten Birch Christensen, Søndertoften 186, 2630 Taastrup. Tlf. 43 52 60 83 Referat af generalforsamlingen Torsdag den 20. november 2003. /scb 1 Grundejerforeningen

Læs mere

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V Tlf. 3324 8100 info@mdi.dk www.mdi.dk Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner Okt. 2013 Forord

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014 Referat fra Ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Krebsen onsdag den 9. april 2014 kl. 19 Deltagere Tilstede var beboere fra følgende husstande på krebsen, nr.: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14,

Læs mere