Leif Schwensen. Til henvisende sagsbehandler/sociallæge

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Leif Schwensen. Til henvisende sagsbehandler/sociallæge"

Transkript

1 Til henvisende sagsbehandler/sociallæge For at en person vil være egnet til forsamtale/visitering hos Jysk Psykologcenter, skal de opleve Fysiske symptomer det kan være hjertebanken, svimmelhed, sveden el. andet. Bekymring eller uro for at genopleve panik/angstanfald, hvor de ofte har tanker om at miste kontrollen ved at dø, besvime eller blive sindssyg. og at det kan være vanskeligt at redde sig ud af disse situationer. Disse personer undgår mange forskellige situationer og steder, som skal scores i mobilitetsskemaet, hvor de egnede personer skal undgå nogen af de beskrevne steder og/eller situationer. Enkelte personer vil kun undgå restaurationer, selskaber men kan alligevel være egnede. Hvis du/i er i tvivl, så ring og spørg. Der kan også lægges besked på tlf. - svareren eller skrive en (find dem på vores hjemmeside Når du har henvist en person, vil vedkommende blive indkaldt til samtale med psykolog/psykiater til endelig vurdering af egnethed. Med venlig hilsen Leif Schwensen Jysk Psykologcenter FREDERIKSGADE 75-77C // 8000 Aarhus C // TLF // CVR // // Side 1 af 2

2 Henvisning til Vedrørende: CPR: Adresse: Telefon: Evt. Henvisende sagsbehandler: Jobcenter: Afd. Adresse: Telefon: Lok. Henvisende sociallæge: Personens forsørgelsesgrundlag: Hvor længe har personen oppebåret dette forsørgelsesgrundlag: Har personen ændret forsørgelsesgrundlag med dette tiltag: I givet fald fra hvad: Følgende skal vedlægges henvisningen: 1. Optagelsesskema 2. Spørgeskema om angst 3. Grundtankeskema Sagsbehandlers underskrift Dato FREDERIKSGADE 75-77C // 8000 Aarhus C // TLF // CVR // // Side 2 af 2

3 Optagelsesskema Optagelsesskema til Jysk Psykologcenter (udfyldes og returneres) Navn: Alder: Dato: Adresse: By: Postnummer: CPR- Nr.: Telefon: Hvis du ikke selv har telefon, er der evt. et andet nummer, hvor du kan træffes? Telefon: Træffetid: Har du børn: Ja Alder: Hvilken uddannelse har du? Folkeskolen Gymnasiet/HF Faglært Mellemuddannelse Højere videregående uddannelse Andet Tidligere beskæftigelse? Hvilke ansættelsesforhold har du haft? (sidste job nævnes først) 1.) 2.) 3.) Hvilket job har du nu? Hvor lang tid har du haft dette job: FREDERIKSGADE 75-77C // 8000 Aarhus C // TLF // CVR // // Side 1 af 5

4 Optagelsesskema Er du arbejdsløs? Ja Hvor længe: Er du på sygedagpenge? Ja Hvis ja, er din sygeperiode relateret til angst? Hvis nej, hvad er grunden da? Er du på bistandshjælp? Ja : Er du på revalidering? Ja Får du førtidspension? Ja Hvad er begrundelsen for pension? Andet? Hvor har du hørt om os fra? Er du blevet henvist? Ja Af hvem? Hvilken behandling har du tidligere modtaget i forbindelse med din angst? Har du haft hospitalsophold i forbindelse med din angst? FREDERIKSGADE 75-77C // 8000 Aarhus C // TLF // CVR // // Side 2 af 5

5 Optagelsesskema Hvilken diagnose har du fået i et eventuelt tidligere behandlingsforløb? Har du nogensinde fået en diagnose som grænsepsykose eller psykose. Hvis ja, hvornår? Er du blevet lægeundersøgt for eventuelle fysiske problemer? Har du fysiske problemer, der kunne få betydning for dit ophold hos os? Prøv at beskrive dine fysiske angstsymptomer, når du får et angstanfald: Hvilke tanker har du under angstanfald, eller i relation til et? Hvad gør du for at klare problemerne? Hvornår havde du det først anfald? Hvordan begyndte det? FREDERIKSGADE 75-77C // 8000 Aarhus C // TLF // CVR // // Side 3 af 5

6 Optagelsesskema Har du som barn været på hospital eller på anden vis været adskilt fra dine forældre? Har nogle af dine pårørende agorafobisk adfærd eller anden angst? I nogle tilfælde af agorafobi er der tab forud for udbrud: Død, sygdom, separation, brudt ægteskab etc. Har du oplevet sådanne oplevelser? Ved du i øvrigt, hvilke livsomstændigheder, der har udløst din angst? Tager du nervemedicin nu? Ja Hvad tager du? Antal og/eller mg. Hvor meget øl, vin og spiritus drikker du? (fx i løbet af den sidste uge) Har du haft problemer med alkohol tidligere? Ja FREDERIKSGADE 75-77C // 8000 Aarhus C // TLF // CVR // // Side 4 af 5

7 Optagelsesskema Vi vil bede dig fortælle lidt om din opvækstsituation. Er du opvokset med: Begge forældre Mor Far Er dine forældre i live? Ja Hvis ikke, i hvilket år fandt dødsfaldet/dødsfaldene sted? Forældre/barn relationer: Overbeskyttende/afvisende: Nogle elever har haft meget overbeskyttende forældre, andre meget afvisende og kritiske forældre. Kan du beskrive din opvækst i få ord. Fx om man omtalte følelser, blev passet på osv. Beskriv andre familiefaktorer i barndommen: Adoption: Alkohol: Vold: FREDERIKSGADE 75-77C // 8000 Aarhus C // TLF // CVR // // Side 5 af 5

8 Spørgeskema om angst Spørgeskema om angst (Udfyldes og returneres) Navn: Alder: Køn: Dato: Vi definerer et Panikanfald som: 1. Et højt niveau af angst, efterfulgt af 2. stærke kropsreaktioner (hjertebanken, sved, muskelspænding, svimmelhed, kvalme mm.) 3. midlertidig manglende evne til at planlægge, tænke og argumentere. 4. et stærk ønske om at undgå eller flygte fra situationen. (bemærk: Dette er forskelligt fra voldsom angst eller frygt som isoleret følelse.) Vær venlig at notere antal og intensitet af alle de panikanfald, som du har haft inden for: De sidste 7 dage (antal) De sidste 3 uger (antal) Hvor voldsomme eller intense har panikanfaldene været? (sæt kryds på linien) Meget mildt Mildt Middelsvært Voldsomt Ekstremt Voldsomt Hvor bange er du for at få panikanfald? Slet ikke Lidt Noget Meget FREDERIKSGADE 75-77C // 8000 Aarhus C // TLF // CVR // // Side 1 af 6

9 Spørgeskema om angst Nedenfor bedes du notere i hvilket omfang du undgår de her nævnte steder eller situationer på grund af ubehag eller angst. Følgende skala skal anvendes: 0. Undgår aldrig 1. Undgår sjældent 2. Undgår omkring halvdelen af gangene 3. Undgår for det meste 4. Undgår altid (Du kan anvende tal mellem de her anførte, hvis du finder det passende f.eks. 3½, 2,75 eller 1,25) Steder Biografer Supermarkeder Klasseværelser Forretninger Restaurationer Museer Elevatorer Haller Parkeringsanlæg Højder Indelukkede steder (f.eks. tunneller) Åbne steder (f.eks. torve, pladser) Med ledsager Skala 0-4 Uden ledsager Situationer At stå i kø At gå over broer Selskaber, fester At gå på gaden At være alene hjemme At være langt hjemmefra *Andet (uddyb på næste side) Med ledsager Skala 0-4 Uden ledsager *Andet (uddybning): FREDERIKSGADE 75-77C // 8000 Aarhus C // TLF // CVR // // Side 2 af 6

10 Spørgeskema om angst Transport med: Bus Tog Fly Skib Med ledsager Skala 0-4 Uden ledsager Bil Vælg et tal fra skalaen her for hver situation på listen nedenfor. Tallet skal angive, hvor meget du undgår hver situation pga. angst eller andre ubehagelige følelser. Skriv tallet i boksen ud for hver situation. 0 8 Undgås Undgås Undgås i lettere bestemt i høj grad grad Undgås aldrig Undgås altid 1. Den fobi som du primært ønsker behandling for (beskriv i dine egne ord). 2. Injektioner eller mindre operative indgreb 3. Spise eller drikke i samvær med andre mennesker 4. Injektioner eller mindre operative indgreb 5. Tage bus eller tog alene 6. Gå alene på gader med mange mennesker 7. Blive betragtet eller kigget på 8. Gå alene ind i forretninger med mange mennesker 9. Tale til autoriteter 10. Synet af blod 11. Blive kritiseret 12. Tage langt væk hjemmefra 13. Tanker om kropslig beskadigelse eller sygdom 14. Tale eller optræde foran publikum 15. Store åbne pladser 16. Gå til tandlæge 17. Andre situationer, som du er bange for (beskriv): (udfyldes ikke) Ag. Bl Soc. FREDERIKSGADE 75-77C // 8000 Aarhus C // TLF // CVR // // Side 3 af 6

11 Spørgeskema om angst Vælg nu et tal fra skalaen. Tallet skal angive, hvor meget du er besværet af hvert problem på listen. Skriv tallet i boksen ud for hver enkelt problem. 0 8 Let Bestemt Meget besværet besværet besværet næsten slet ikke Meget alvorligt besværet 18. Føle sig trist el. deprimeret 19. Føle sig irriteret eller vred 20. Føle sig anspændt eller have følelser af panik 21. Ubehagelige el. rystende tanker, der dukker op 22. Følelse af at du el. dine omgivelser er fremmede el. uvirkelige 23. Andre behagelige følelser (beskriv): (udfyldes ikke) Total antal Total samlet score (højst 48) Hvordan vil du vurdere den nuværende sværhedsgrad af dine fobiske symptomer? Anvend skalaen her. Vælg et tal mellem 0 og 8. Kryds tallet over. 0 8 Ingen fobier til stede Let forstyr- rende/ men ikke egtl. invaliderende Bestemt forstyr- rende/ invaliderende Klar forstyr- rende/ invaliderende Alvorligt forstyrrende og invaliderende FREDERIKSGADE 75-77C // 8000 Aarhus C // TLF // CVR // // Side 4 af 6

12 Spørgeskema om angst Katastrofetanker Nedenunder er en liste med de tanker, der oftest dukker op, når man bliver nervøs i en social situation. Notér i den venstre rubrik, hvor ofte du i disse situationer har hver enkelt tanke og brug hertil følgende skala: 1. Tanken kommer aldrig 2. Tanken kommer sjældent 3. Tanken kommer halvdelen af de gange, jeg bliver nervøs 4. Tanken kommer som regel 5. Tanken kommer hver gang, jeg er nervøs Når du er nervøs, hvor meget tror du så på, at tanken er rigtig. Notér i højre rubrik hvor mange procent du tror på tanken. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Jeg tror overhovedet ikke på tanken helt overbevist om, at tanken er rigtig Katastrofetanke 1-5 % Jeg vil være ude af stand til at sige noget Folk kan ikke lide mig Folk vil stirre på mig mærkelig Folk vil afvise mig Jeg går i stå Jeg vil tabe eller spilde ting Jeg bliver syg dum Jeg vil ikke kunne koncentrere mig Jeg vil ikke kunne skrive pænt Andre synes jeg er kedelig Andre vil ikke kunne lide mig sårbar Jeg vil komme til at svede Jeg kommer til at rødme ikke god nok Folk vil se, jeg er nervøs Folk vil tænke, jeg er kedelig Andre tanker som ikke står er (specificer): FREDERIKSGADE 75-77C // 8000 Aarhus C // TLF // CVR // // Side 5 af 6

13 Spørgeskema om angst BAI (Beck Anxiety Index) Nedenunder er en liste over almindelige angstsymptomer. Vær venlig at læse hvert spørgsmål grundigt. Skriv hvor mange gange du har oplevet hvert symptom, i løbet af DEN SIDSTE UGE, INKL. I DAG, ved at sætte X i rubrikkerne ved siden af hvert symptom. 1 Følelsesløshed eller snurren / prikken Aldrig Nogen gange Ofte Næsten hele tiden 2 At føle sig varm 3 Gummi ben 4 Ude af stand til at slappe af 5 Frygt for at det værste skal ske 6 Svimmel eller uklar/ør 7 Hjertet hamrer og slår 8 Uligevægtig/svajende 9 Skrækslagen 10 Nervøs 11 Kvælningsfornemmelser 12 Hænderne ryster 13 Rystende 14 Frygt for at miste kontrol 15 Vanskelighed med at ånde 16 Frygt for at dø 17 Bange 18 Utilpashed eller dårlig mave 19 Svag 20 Ansigt rødmende 21 Sveder (ikke grundet varme) FREDERIKSGADE 75-77C // 8000 Aarhus C // TLF // CVR // // Side 6 af 6

14 Grundtankeskema Grundtankeskema (Udfyldes og returneres) Navn: Alder: Køn: Dato: Dette spørgeskema handler om holdninger og overbevisning. Læs hver sætning omhyggeligt og beslut hvor meget du er eller u med hver sætning. Du skal svare ved at sætte en cirkel om det tal, der bedst beskriver hvordan du tænker. Vær omhyggelig med kun at sætte en cirkel for hver sætning. For at beslutte hvilken holdning der er typisk for din måde at se tingene på, skal du blot tænke på hvad du er det meste af tiden. fuldstændig overvejende lidt Jeg ved ikke lidt u overvejende u fuldstændig u 1 Hvis én jeg kan lide, ikke kan lide mig, er jeg ikke noget værd 2 Kritik behøver ikke at gøre den der kritiseres ked af det 3 Hvis nogen opdager ens svagheder, så bliver man betragtet som en dårlig person 4 Andre kan godt holde af én, selvom man ikke klarer sig særligt godt 5 Hvis man ikke kan gøre noget perfekt, er det bedre at lade være med at gøre noget overhovedet 6 Man skal altid gøre som andre gerne vil have man gør 7 Hvis det man gør, er mere eller mindre mislykket, så er det lige så slemt, som at mislykkes helt og aldeles FREDERIKSGADE 75-77C // 8000 Aarhus C // TLF // CVR // // Side 1 af 4

15 Grundtankeskema fuldstændig overvejende lidt Jeg ved ikke lidt u overvejende u fuldstændig u 8 Hvis jeg skal være tilfreds med mig selv er det mere et spørgsmål om min egen mening om mig selv, end om hvad andre tænker om mig 9 Det kan være nyttigt at lave fejltagelser, fordi man kan lære af dem 10 Det kan ikke betale sig at fortælle andre hvordan man har det, for der er alligevel ingen der forstår 11 Man skal kunne undertrykke enhver form for vrede for at undgå at blive afvist 12 Man kan kun leve lykkeligt ved at holde sig for sig selv og undgå at komme ind på livet af andre 13 Det er farligt at vise irritation eller vrede mod mennesker, som man er afhængig af 14 Hvis man ikke kan gøre tingene, på den måde, som mennesker der betyder meget for én ønsker, er det ens egen fejl 15 At være tæt på andre, indebærer altid, at man bliver domineret 16 For at undgå straf eller afvisning, skal man altid kunne undertrykke enhver form for vrede FREDERIKSGADE 75-77C // 8000 Aarhus C // TLF // CVR // // Side 2 af 4

16 Grundtankeskema fuldstændig overvejende lidt Jeg ved ikke lidt u overvejende u fuldstændig u 17 Hvis man skal vælge imellem at gå imod andre mennesker, eller holde sig for sig selv, er det sikrest at holde sig for sig selv 18 Hvis folk ser dig betyder det, at de tænker ondt om dig 19 Hvis man har mærkelige tanker, så er man skør 20 Hvis man aldrig har oplevet kærlighed betyder det, at man ikke er værd at elske 21 Det betyder ikke noget hvordan jeg ser ud. Bare det, at jeg er anderledes, betyder at ingen kan lide mig 22 Det er sikrest at holde sig fra andre mennesker, ellers kan det blive farligt 23 Hvis man prøver at fremhæve sig selv, vil man blive afvist 24 For at blive elsket, må man gøre som andre siger 25 Det er lige meget hvad jeg gør, der er ingen der lægger mærke til de alligevel 26 Hvis man kommer for tæt på andre, kan det blive farligt 27 Hvis det gik dårligt for én, da man var barn, så er der ikke noget at gøre ved det 28 Den eneste mulighed for at være lykkelig, er at holde sig for sig selv FREDERIKSGADE 75-77C // 8000 Aarhus C // TLF // CVR // // Side 3 af 4

17 Grundtankeskema fuldstændig overvejende lidt Jeg ved ikke lidt u overvejende u fuldstændig u 29 Hvis man forsøger at fremhæve sig overfor sine forældre, kan der ske noget skrækkeligt 30 Man bør altid kunne læse i ansigtsudtrykket på vigtige personer, hvordan man skal opføre sig, hvis man skal accepteres 31 Hvis man har en følelse af, at der sker noget, er det tilstrækkeligt, at være sikker på at det gør der 32 Som regel kan man ikke stole på andre mennesker, de fleste vil gøre hvad som helst for at få dig ned med nakken 33 Hvis jeg føler, der er noget galt, vil jeg altid prøve at finde en forklaring på det 34 Tvetydige situationer og tilfældige sammentræf betyder altid noget vigtigt 35 Selvom noget mislykkes for én, behøver man ikke at miste sin selvtillid FREDERIKSGADE 75-77C // 8000 Aarhus C // TLF // CVR // // Side 4 af 4

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Når vi rammes af en voldsom hændelse

Når vi rammes af en voldsom hændelse Når vi rammes af en voldsom hændelse Håndbogen er udarbejdet som hjælp til dig, din famile og kollegaer. Når vi rammes af en voldsom hændelse En traumatisk hændelse er enhver begivenhed, der kan anses

Læs mere

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet Sådan styrker du samarbejdet med lægen - og får bedre behandling og livskvalitet Det handler om indsigt og kontrol I dette hæfte finder du vejledning og konkrete værktøjer til, hvordan du styrker samarbejdet

Læs mere

Oplysning om at være Pårørende til et menneske med angst

Oplysning om at være Pårørende til et menneske med angst Oplysning om at være Pårørende til et menneske med angst Indhold Forord............................. 3 De forskellige angstlidelser................. 4-5 Mette er pårørende.................... 6-7 Angsten

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

Dine vaner. Dagens dato. Hvornår er du født? 2. Er du dreng eller pige? 3. Dyrker du sport eller motion uden for skoletid?

Dine vaner. Dagens dato. Hvornår er du født? 2. Er du dreng eller pige? 3. Dyrker du sport eller motion uden for skoletid? Dagens dato 2 0 Dato Måned År 1. Hvornår er du født? Dato Måned 1 9 År 2. Er du dreng eller pige? Dreng Pige Dine vaner 3. Dyrker du sport eller motion uden for skoletid? Nej Skriv hvad 4. Hvor mange timer

Læs mere

Center For Selvværd. ELSK DIG SELV - Minibog

Center For Selvværd. ELSK DIG SELV - Minibog Center For Selvværd ELSK DIG SELV - Minibog Er du træt af at bruge energi på at kritisere og være mod dig selv, og har du lyst til at opleve mere kærlighed, ro og åbenhed i dit liv, så er denne mini- bog

Læs mere

hvordan støtter jeg bedst mine børn?

hvordan støtter jeg bedst mine børn? hvordan støtter jeg bedst mine børn? 1 Denne pjece er skrevet til dig, der har en alvorlig fysisk sygdom, og som har børn, der er teenagere eller i 20 erne. Den giver en række forslag til, hvad du kan

Læs mere

Sociale forhold, baggrund og levevaner

Sociale forhold, baggrund og levevaner Sociale forhold, baggrund og levevaner Først vil vi bede om nogle generelle baggrundsoplysninger. Er De: Kvinde eller Mand. Hvornår er De født? 9. Hvilken skoleuddannelse har De? 7. klasse 8.- 9. klasse

Læs mere

Lene. Jeg er født og opvokset i Randers med min mor, far og storesøster. Min mor og far er sammen det første år af mit liv, hvorefter de blev skilt pga. min fars utroskab med flere kvinder. Jeg bliver

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

Nogle gange går alarmberedskabet imidlertid i gang i situationer, som er ufarlige, og vi oplever ubegrundet angst også kaldet panikangst.

Nogle gange går alarmberedskabet imidlertid i gang i situationer, som er ufarlige, og vi oplever ubegrundet angst også kaldet panikangst. Angst Oplever du en pludselig voldsom angstfølelse, uden nogen logisk grund? Eventuelt ledsaget af vejrtrækningsbesvær, hjertebanken og svimmelhed? Eller gribes du af frygt for pludselig sygdom, sindssyge

Læs mere

De seks frygte mennesker hader forandring

De seks frygte mennesker hader forandring Af Soulaima Gourani #SoulaimaGourani www.soulaima.com De seks frygte mennesker hader forandring Du er lige blevet bedt af mig på dagens foredrag om at være mere nytænkende, kreativ og modig. Meget tyder

Læs mere

Efterladte forældre gør det godt

Efterladte forældre gør det godt Efterladte forældre gør det godt Af cand.psych.aut. Eva Helweg, faglig rådgivningschef i Børn Unge & Sorg Når et barn mister sin mor eller far, så slår det sikre fundament i deres tilværelse revner, og

Læs mere

Spørgeskemaet tager ca. 45 minutter at udfylde lidt afhængigt af, hvor hurtigt du læser og hvor mange ting, der sker i dit liv lige nu.

Spørgeskemaet tager ca. 45 minutter at udfylde lidt afhængigt af, hvor hurtigt du læser og hvor mange ting, der sker i dit liv lige nu. 1 af 48 20-01-2012 10:37 Velkommen til VestLivs spørgeskema 2011! Dette spørgeskema er anden runde af undersøgelsen VestLiv, som handler om livskvalitet og sundhed blandt unge, der bor eller har boet i

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

Lykken er at føle sig god nok, præcis som man er.

Lykken er at føle sig god nok, præcis som man er. Hvad er selvværd? Selvværd er tilfredshed med at være den, man er, og med det, man gør. Det er definitionen i Nudansk Ordbog, en definition, jeg synes er god. Helt grundlæggende handler det om din mening

Læs mere

9-Lad os tale om penge.

9-Lad os tale om penge. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 9-Lad os tale om penge. Kvinder og mænd har bekymret sig om penge

Læs mere

Angstforeningen KOGNITIV BEHANDLING AF ANGST. Angstforeningen. Information til patienter og pårørende

Angstforeningen KOGNITIV BEHANDLING AF ANGST. Angstforeningen. Information til patienter og pårørende KOGNITIV BEHANDLING AF ANGST Tlf. 70 27 13 20 Frivillighedscentret Peter Bangsvej 1, G, 3. 2000 Frederiksberg C e-mail: kk@angstforeningen www.angstforeningen.dk Sygekassernes Helsefond Kognitiv terapi

Læs mere

Når mor eller far har en rygmarvsskade

Når mor eller far har en rygmarvsskade Når mor eller far har en rygmarvsskade 2 når mor eller far har en rygmarvsskade Til mor og far Denne brochure er til børn mellem 6 og 10 år, som har en forælder med en rygmarvsskade. Kan dit barn læse,

Læs mere

Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi

Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi Kolofon Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser Chefkonsulent Rikke Gut Evalueringskonsulent

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

Metoder i familieorienteret. alkoholbehandling. om at inddrage partner og børn

Metoder i familieorienteret. alkoholbehandling. om at inddrage partner og børn Metoder i familieorienteret alkoholbehandling om at inddrage partner og børn 2009 Metoder i familieorienteret alkoholbehandling om at inddrage partner og børn 2009 NORDISK MILJØMÆRKNING Metoder i familieorienteret

Læs mere

Undgår du også tandlægen?

Undgår du også tandlægen? STYRK munden Undgår du også tandlægen? HJÆLPER DIG! Få det bedre med at gå til tandlæge Tandlægeskræk er en folkelig betegnelse for det at være nervøs eller bange for at gå til tandlæge. Men tandlægeskræk

Læs mere

TUBA-undersøgelse januar 2008

TUBA-undersøgelse januar 2008 TUBA-undersøgelse januar 2008 I TUBA arbejder vi med unge pårørende til alkoholmisbrugere. Vi har derfor længe ønsket os at få tal på omfanget af den problemstilling. Indtil nu har man baseret sine skøn

Læs mere

Social færdighedstræning

Social færdighedstræning Social færdighedstræning En praktisk manual udviklet på døgninstitutionen på Pumpehusvej. Skrevet af psykolog Morten Hesse Formål med social færdighedstræning. Social færdighedstræning i gruppe har til

Læs mere

1 Marianne Thyboe Copyright

1 Marianne Thyboe Copyright 1 DAG 1 En god start på ferien Jeg har haft både gode og dårlige ferieoplevelser med min familie. Formularen for den perfekte ferie handler om, at acceptere det, som er, men det kan være hulens svært,

Læs mere