Oversigt over funktioner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oversigt over funktioner"

Transkript

1

2 Denne afspiller tilhører den nye generation af bærbare afspillere. Den understøtter formaterne MP3, WMA og WAV. Afspillerens enestående lydkvalitet, ekstremt høje stabilitet og tiltalende ydre gør den til et lille mesterværk i enhver henseende. Vi håber, den vil give dig mange timers fornøjelig digital afspilning af den ypperste klasse. Oversigt over funktioner AMV video-funktion Browserfunktion giver nemt overblik over dine JPEG billedfiler. Raffineret design Udformet, så den ligger godt i hånden. Understøtter adskillige filformater Denne afspiller understøtter filtyperne MP3, WMA og WAV. FM stereo radio Kraftfuld automatisk eller manuel kanalsøger, gem op til 20 stationer på faste programpladser. Intern optagefunktion Når du lytter til radio, kan du samtidig optage det, du hører. Driver-fri USB lagerenhed Du kan håndtere filerne i USB lagerenheden uden speciel software, WIN2000 og nyere kræver ingen brug af driver. Hemmeligt Område Du kan afsætte en del af hukommelsen og kryptere den med det medfølgende program, så du kan gemme data, der ikke må kunne ses eller ændres af andre. Optager / Gentagefunktion Du kan foretage diktafonoptagelser og gemme dem i formaterne WAV eller ACT. Gentagelse af segment understøttes. Automatisk nedlukning Afspilleren understøtter Sleep auto-sluk og batterisparefunktion, som nedsætter dit batteriforbrug! Afspilningsfunktioner Normal, Gentag én, Mappe, Gentag mappe, Gentag alle, Vilkårlig, Intro. Fuldt dynamisk menu Visualiserede dynamiske menuer med tekstinstrukser gør betjeningen til en leg. Erklæringer Først og fremmest tak fordi du valgte at købe denne digitale MP3-afspiller! Før du anvender afspilleren, bør du læse denne vejledning grundigt igennem og sætte dig ind i afspillerens betjening og finesser. Denne model er under stadig produktudvikling, hvorfor indholdet i betjeningsvejledningen ændres løbende og uden varsel, således at evt. tilføjelse af nye funktioner og forbedringer kan medtages. Page 1

3 Indhold Oversigt over funktioner 2 Erklæringer 2 Oversigt over afspilleren 4 Display 4 Batteri-niveau 4 Grundlæggende funktioner 4 Liste over menuer 5 Knapper og kontroller 7 Knappernes funktioner 7 Afspilning af musik 7 Afspilning af video 8 Optagelse 8 Diktafon 9 Sådan anvendes FM radioen 10 Billedfiler 11 Opsætning 12 E-bog 14 Spil 15 Anvendelse som USB lagerenhed 15 Opgradering af afspilleren 17 Andre indstillinger 18 Hemmeligt område 19 Sådan konverteres videofiler til formatet AMV 21 Fejlfinding 23 Tekniske specifikationer 24 Oversigt over afspilleren 1 MODE, funktion 7 MIC 2 Vol- 8 Power, hovedkontakt 3 Næste 9 Forrige 4 Vol+ 10 PLAY, afspil 5 Stik til øretelefoner 11 REC, optagelse 6 USB 12 Display Page 2

4 Displayet 1 Equalizer-modus 8 Titel, aktuel musikfil 2 Afspilningsmodus 9 Sangtekst 3 mode Volumen-niveau 10 Musik bitrate 4 Batteri-indikator 11 Temporate 5 indicate Samlet antal musikfiler 12 Samlet spilletid 6 no Aktuel musikfil 13 Afspilningsstatus 7 Baggrundsgrafik 14 Musikformat 15 cartoon Forløben spilletid Batteri-niveau Batteret er fuldt ved 3.7 V. Efterhånden som du bruger afspilleren, mindskes batteriets kapacitet. Indikatoren viser tomt, når batteriet er næsten tomt. Når det sker, er det på tide at oplade batteriet igen. Sluk afspilleren, når den ikke er i brug. Genopladning af batteriet: 1. Tænd afspilleren, inden du starter opladningen. Denne afspiller kan ikke oplades, mens den er slukket. 2. Forbind afspilleren til USB-porten på din PC, hvorefter opladningen går i gang. Grundlæggende betjening Adgang til menuen Tryk på knappen Menu for at åbne menuen (Tryk på knappen M for at få adgang) Liste over menuer Musik: Video Page 3

5 Optager Diktafon FM radio Billedfiler Opsætning Page 4

6 E-bog Spil Tilslutning til PC via USB Knapper og kontroller Knappernes funktioner 1. Tænd/ sluk, Afspil, Stop, Pause 2. M: Vælg, OK, Afslut 3. ON/OFF: Hovedkontakt 4. Næste, Hurtigt fremad 5. Forrige, Hurtigt tilbage 6. Skruer op for lyden, skruer hurtigt op 7. Skruer ned for lyden, skruer hurtigt ned 8. REC: Start optagelse eller Gentag A-B Page 5

7 9. USB: USB-stik 10. Stik til øretelefoner: Standard 3,5mm jack-stik. Afspilning af musik Grundlæggende betjening 1. Sæt stikket til øretelefonerne i terminalen mærket 'Earphones'; 2. Tænd afspilleren, hvorefter hovedmenuen vises på displayet. Vælg fanen Music og tryk på knappen M for at åbne menuen. Tryk kortvarigt på knappen for at starte afspilningen. 3. Sådan vælger du musikfiler: : Forrige musikfil; : Næste musikfil. 4. Justering af lydstyrken: Tryk kortvarigt på knappen, hvis du vil skrue ned. Tryk kortvarigt på knappen, hvis du vil skrue op. Indstillinger for afspilning Under afspilning af musik kan du trykke kortvarigt på knappen M, hvis du vil åbne undermenuen. 1. Gentagemodus: Tryk kortvarigt på knappen M for at åbne undermenuen. 2. Equalizermodus: Tryk kortvarigt på knappen M for at åbne undermenuen. 3. Tryk kortvarigt på for at vælge. Tryk kortvarigt på knappen M for at bekræfte. Page 6

8 Synkron visning af sangtekster Denne afspiller understøtter visning af sangtekster samtidig med afspilningen. Lyrikfilerne skal have filendelsen *.LRC. Hvordan anvendes lyrikfiler? Sørg for, at lyrikfilen har samme navn som musikfilen. For eksempel: Musikfil: My heart will go on.mp3 Lyrikfil: My heart will go on.lrc Hvordan kan jeg se, om en lyrikfil er tilgængelig? Hvis der er en lyrikfil tilgængelig under afspilning, kan du trykke på knappen M og holde den inde for at åbne interfacet med sangtekster. Afspilning af video Først skal du konvertere videofilen til formatet AMV. Med afspilleren følger en CD med et konverteringsværktøj. Hvis du vil anvende øretelefoner, skal du starte med at forbinde øretelefonerne til afspilleren. Vælg undermenuen Movie i hovedmenuen, tryk på knappen M for at åbne og tryk kortvarigt på knappen for at afspille videofilen. Sådan vælger du videofil: : Forrige videofil; : Næste videofil. Justering af lydstyrken: Tryk kortvarigt på knappen, hvis du vil skrue ned. Tryk kortvarigt på knappen, hvis du vil skrue op. Optagelse Kontrollér altid, om der er strøm nok på batteriet, inden du starter en optagelse. Der kan gemmes op til 99 diktafonfiler i hver mappe. Optagelse i Optagemodus 1. Åben undermenuen Record: 2. Tryk kortvarigt på knappen for at starte eller pause en optagelse, tryk på knappen M og hold den inde for at gemme en optagelse. Diktafonfiler gemmes i mappen Voice. Page 7

9 Hvis meddelelsen Memory full vises på displayet, kan der ikke gemmes nye optagelser, før du har slettet eller flyttet andre filer for at skabe fri plads i hukommelsen. Hvis meddelelsen Fold full vises, betyder det at der allerede ligger 99 filer i denne mappe. Vælg en anden mappe. Under optagelse er de eneste aktive knapper på afspilleren knapperne / M / REC. Med knappen REC kan du når som helst starte en optagelse (denne knap skifter til optagemodus og starter en optagelse fra enhver menu undtagen musikafspilning). Sådan vælges optagetype 1. Optagetype vælges i undermenuen Record, mens optagelse er afbrudt. 2. Tryk på knappen M for at åbne undermenuen Record. 3. Tryk på knappen og vælg undermenuen Record type, optagetype. Tryk dernæst på knappen M for at åbne undermenuen. 4. Tryk på knappen for at vælge den ønskede optagetype og tryk på knappen M for at bekræfte. Optagetyper Fine REC Long REC Fine VOR Long VOR wav-fil, høj kvalitet wav-fil, middel kvalitet wav-fil med automatisk pause, når ingen aktivitet finder sted. Høj kvalitet wav-fil med automatisk pause, når ingen aktivitet finder sted. Middel kvalitet 5. Tryk på knappen for at starte optagelsen. Page 8

10 Diktafon Sådan afspilles diktafonfiler. 1. Åben hovedmenuen. 2. Tryk på knappen og vælg undermenuen Voice. 3. Tryk kortvarigt på knappen M for at åbne menuen Voice. 4. Tryk på knappen for at starte afspilningen. 5. Sådan vælger du filer: : Forrige diktafonfil : Næste diktafonfil 6. Justering af lydstyrken: Tryk kortvarigt på knappen, hvis du vil skrue ned. Tryk kortvarigt på knappen, hvis du vil skrue op. Sådan anvendes FM radioen Når du vil lytte til radio: 1. Åben hovedmenuen. 2. Tryk på knappen og vælg FM radio. 3. Tryk på knappen M for at åbne menuen FM radio 4. Optagelse fra FM radio: Hvis du hører et godt program i radioen, kan du optage programmet, mens du fortsætter med at lytte. Tryk kortvarigt på knappen M for at åbne menuen, vælg FM record, hvorefter afspilleren springer til undermenuen Record. Tryk på knappen for at starte optagelsen. Tryk kortvarigt på knappen, når du vil afslutte optagelsen. Tryk på knappen M og hold den inde for at gemme optagelsen og vende tilbage til FM-modus. 5. Justering af frekvens Tryk på knappen : går 100KHz tilbage. Tryk på knappen : går 100KHz fremad. 6. Sådan gemmer du den aktuelle kanal: Tryk på knappen M for at åbne undermenuen FM radio. Page 9

11 Tryk kortvarigt på knappen og vælg Save (gem). Tryk dernæst på knappen M for at gemme kanalen. 7. Sådan genkalder du en kanal fra hukommelsen: Hvis du har mere end en kanal gemt i afspilleren, kan du trykke på knappen for at lytte til de lagrede kanaler i rækkefølge. 8. Automatisk søgning Tryk på knappen M for at åbne undermenuen. Tryk på knappen og vælg punktet Auto search. Afspilleren søger fremad i trin à 100 KHz og gemmer automatisk de fundne kanaler. 9. Justering af lydstyrken: Tryk kortvarigt på knappen, hvis du vil skrue ned. Tryk kortvarigt på knappen, hvis du vil skrue op. Billedfiler Understøtter visning af grafikformaterne JPEG og BMP. Sådan vælger du filer Tryk på knappen M for at åbne menuen Photo, som vist herunder: Tryk på knappen / for at gå til næste/ foregående fil. Hvis der ingen billedfiler ligger i afspilleren, vises mappen som tom. Tryk på knappen for at afspille billedfiler. Tryk kortvarigt på knappen /, hvis du vil gå til næste/ foregående billedfil. Tryk kortvarigt på knappen for at vende tilbage til fillisten. Tryk på knappen M for at åbne undermenuen. Menuen indeholder punkterne Local folder (lokal mappe), Play set (afspilningsfunktion), Delete file (slet fil), Delete all (slet alle) og Exit (afslut). Afspilningsfunktion: Manual og Auto (manuel eller automatisk afspilning) Auto play: Du kan vælge det tidsrum, der skal være mellem billedskift, fra 1-10 sekunder. Tryk på knappen M og hold den inde for at vende tilbage til hovedmenuen. Opsætning 1. Åben hovedmenuen. 2. Tryk på knappen og vælg undermenuen Setup. 3. Tryk kortvarigt på knappen M for at åbne menuen. Page 10

12 Punkter i undermenuen: (Date & Time) (LCD set) (Language) (Power saving) (Replay mode) (Online mode) (Memory info.) (Firmware Version) (Firmware Upgrade) (Exit) Indstil uret, så afspilleren kan dato- og tidsstemple optagelser. Her indstilles lysstyrken og det tidsrum, displayet skal forblive tændt ved betjening. Her kan du foretage sprogvalg. Indsæt et tidsrum i minutter efter hvilket afspilleren automatisk skal slukke, hvis den ikke anvendes. Vælg mellem manuel og automatisk gentagefunktion. Opsætning af forbindelse til PC. Viser oplysninger om anvendt og fri hukommelse. Viser afspillerens firmware version. Anvendes ved opgradering af afspillerens firmware. Afslutter menuen opsætning. Liste over menupunkter: Date & time 1. Tryk på knappen M for at åbne underpunktet Date & time. 2. Tryk kortvarigt på knappen for at aktivere årstal, så du kan indsætte det. 3. Tryk på knappen for at hæve værdien eller for at sænke værdien. 4. Tryk kortvarigt på knappen for at springe videre til måned. 5. Når du har indstillet tidsoplysningerne, skal du trykke på knappen M for at bekræfte og afslutte. LCD Set Black screen betyder: sort skærm. Tryk på knappen / og vælg en værdi fra 0-30 sekunder, tryk dernæst på knappen M for at bekræfte. Hvis du ønsker, at skærmen altid skal være tændt, skal du vælge Page 11

13 værdien 0. Language Tryk på knappen M for at åbne undermenuen sprog. 2. Tryk på knappen / og vælg det sprog, du vil anvende som standard. 3. Tryk på knappen M for at bekræfte. Opsætning af auto-sluk Bemærk venligst: Du kan indsætte en periode i sekunder for 'auto-sluk', således at afspilleren automatisk lukker ned efter det valgte tidsrum, hvis den ikke er i brug. Funktionen er slået fra, hvis du vælger indstillingen 0. Du kan indsætte en periode i sekunder for Sleep modus, således at afspilleren automatisk lukker ned (uafhængigt af aktuel status) efter det valgte tidsrum. Denne funktion anvendes, hvis du vil lytte til musik, før du falder i søvn. Bemærk venligst, at en indstilling for forsinket slukning kun gælder én gang. Hvis du vil anvende funktionen igen, skal du genindstille den næste gang. Replay Hvis du har indstillet gentagefunktion til Manual Mode, skal du indsætte punkter for gentagelse manuelt. Hvis du vælger Auto Mode, kan afspilleren automatisk identificere sætninger, når du har valgt gentagefunktionen A-B. Memory info. Her kan du se den samlede hukommelse samt hvor mange procent af hukommelsen, der er brugt. Firmware version Her kan du se hvilken firmware version, din afspiller kører med. Firmware upgrade Anvendes ved opgradering af afspillerens firmware. Bemærk: Tryk kortvarigt på knappen M for at aktivere funktionen og tryk dernæst kort på knappen for at lukke menuen. E-bog 1. Åben hovedmenuen, tryk på knappen for at vælge og tryk dernæst på knappen M for at åbne den tilhørende undermenu: Page 12

14 Tryk kortvarigt på knappen M for at åbne menuen, tryk på knappen for at vælge den bogfil, du vil læse og tryk kortvarigt på knappen M, når du vil afslutte og gå tilbage til foregående menu. Bemærk: Hvis den fil, du vil læse, ligger i afspillerens rodmenu, skal du ikke vælge menu. Indstilling for afspilning: Du kan vælge mellem manual play og auto play. Ved manuel afspilning kan du trykke på knapperne / for at læse filen. Ved automatisk afspilning skal du indsætte et tidsrum (i sekunder), som skal forløbe mellem hver gang, afspilleren automatisk skifter side. Vælg filen, tryk kortvarigt på knappen Play for at begynde læsningen. Spil Åben hovedmenuen og tryk på knappen for at vælge spil. Tryk dernæst kort på knappen M for at åbne undermenuen. Du kan vælge mellem to forskellige spil. 1. Russia Block Flyt mod venstre Flyt mod højre M Afslut Drej blok Hurtigere Pause / Start spil 2. Move box Flyt mod venstre Flyt mod højre Flyt til oversiden Page 13

15 Flyt til undersiden M Afslut Anvendelse som USB lagerenhed Afspilleren er også en standard USB lagerenhed. Den understøtter Windows 2000 og højere (der skal ikke installeres driver). Afspilleren kan trække strøm via USB-kablet. Når afspilleren viser venter', kan du trykke kort på M hvis du vil vende tilbage til hovedmenuen og finde en funktion, du ønsker at anvende, mens afspilleren er tilsluttet PC'en. Denne afspiller understøtter strømsparefunktion. Når afspilleren er tilsluttet PC'en, kører den i en af de tre nedennævnte modi: Tilsluttet PC Downloader data Uploader data Opgradering af afspilleren Du kan anvende PC software til vedligeholdelse eller opgradering af afspillerens firmware. 1. Forbind afspilleren til PC'en. 2. Kør programmet MP3 Player Update Tool (der findes på den medfølgende installations-cd) og klik på Select new firmware file for at vælge den nødvendige fil til opgraderingen. Page 14

16 3. Vælg den ønskede firmware-fil. 4. Klik på Start Upgrade, hvorefter opgraderingen begynder. 5. Når opgraderingen er gennemført, viser afspilleren dette skærmbillede: Page 15

17 Opgradering af firmware foretages for at forbedre afspillerens funktionalitet. Du kan stadig anvende afspilleren som normalt, selvom du aldrig gennemfører nogen opgradering. Hvis du ikke gennemfører opgraderingen korrekt, vil afspilleren muligvis ikke kunne fungere! Læs denne betjeningsvejledning grundigt, inden du gennemfører en opgradering. Den medfølgende software til opgradering virker ikke med andre afspillere og vice versa. Andre indstillinger Sådan vælger du en anden mappe (undermenuen Stop) Du kan dele dine filer op på flere forskellige mapper, så det er nemmere at holde styr på dem (mapperne skal oprettes på PC'en først). Afspilleren kan håndtere op til 9 mapper i ROOT, rodmenuen. 1. I Stop-modus 2. Tryk på knappen M for at åbne undermenuen. 3. Tryk på knappen M for at åbne mappen og vælge undermappe. 4. Tryk på / for at vælge den ønskede mappe. 5. Tryk på knappen M for at åbne den valgte mappe. Bemærk: Du kan arbejde med individuelle mapper i menuen Music / Recorder / Play mode. Sletning af fil (undermenuen Stop) Du kan slette filer/kanaler under musik-, afspilnings- og FM-modus. 1. Afspilningen er afbrudt. (Der findes intet 2. Tryk på knappen M for at åbne Page 16

18 stop interface i FM-modus). undermenuen. 3. Tryk på knappen / og vælg Delete (enkelt fil) eller Delete all (alle filer). 4. Tryk på knappen / og vælg YES for at slette. Hvis du vil annullere sletningen, skal du vælge NO. 5. Tryk på knappen M for at bekræfte sletningen. Delete all sletter alle filer i den aktuelle mappe og den aktuelle afspilningsfunktion. Hvis du f.eks. vælger Delete all i musikmodus, vil alle musikfiler blive slettet. Diktafonfiler vil ikke blive berørt. Hvis FM-modus er valgt, vil alle gemte kanaler blive slettet. Sørg for at koble afspilleren korrekt fra PC'en efter sletning af filer via PC'en, ellers risikerer du, at ikke alle filer bliver slettet. Afspilningsmodus (undermenuen Afspilning) Du kan vælge mellem forskellige afspilningsfunktioner (f.eks. gentag, vilkårlig rækkefølge) under afspilning af dine musik- eller diktafonfiler. GENTAGE-MODUS (Normal) (Repeat One) (Folder) (Repeat Folder) (Repeat All) Afspiller musikfilerne i den rækkefølge, de ligger i mappen Gentager en enkelt musikfil Afspiller alle musikfiler i mappen Gentager alle musikfiler i mappen Gentager alle musikfiler SHUFFLE (Random) Alle musikfiler afspilles i vilkårlig rækkefølge INTRO (Intro) Afspiller de første 10 sekunder af hver fil i rækkefølge Tempo rate (undermenuen Afspilning) Du kan vælge at hæve eller sænke afspilningshastigheden under afspilning (gælder kun mp3-filer). 1. Under afspilning af musik. Page 17

19 2. Tryk på M for at åbne undermenuen. 3. Tryk på og vælg punktet Tempo rate. 4. Tryk på M for at åbne. 5. Tryk på for at hæve hastigheden, for at sænke hastigheden. Bemærk: Den valgte afspilningshastighed anvendes på alle musikfiler. Gentage-modus (undermenuen Afspilning) Gentag A-B 1. Under afspilning af musik eller diktafonfil. 2. Tryk på knappen M for at åbne undermenuen. 3. Tryk på knappen og vælg punktet Repeat A-B. 4. Tryk på knappen M for at bekræfte. Symbolet A blinker som angivelse af, at du skal indsætte startpunkt A. 5. Tryk på knappen for at indsætte punkt A. Symbolet B blinker som angivelse af, at du skal indsætte punkt B. 6. Tryk på knappen for at indsætte punkt 'B'. Symbolet A-B vises konstant, og afspilleren gentager udsnittet mellem A-B. Under afspilning kan du trykke på knappen REC, hvis du vil indsætte et nyt A-punkt (afspilningstiden henviser til gentagelsen fra A-B). Karaoke-modus (Funktion ikke tilgængelig i afspilnings-modus) 1. Gentagelse A-B. 2. Tryk kort på for at aktivere funktionen. 3. Gentageikonet erstattes af Karaoke-ikonet. Afspilleren begynder at optage via mikrofonen svarende til udsnittet A-B. 4. Når tiden er udløbet, vender afspilleren tilbage til afspilning af musik, og symbolet erstattes af. Tryk på for at gå videre til kontrastfunktionen. Tryk på knappen REC, hvis du vil gå tilbage til Gentag A-B. Kontrastfunktion (Funktion ikke tilgængelig i afspilnings-modus) 1. Når du åbner kontrastfunktionen, vises 2. Når den oprindelige lyd er afspillet, gentagesymbolet som, og den erstattes gentagesymbolet af, og oprindelige lyd afspilles. afspilleren spiller mikrofonoptagelsen. Tryk på knappen REC, hvis du vil gå tilbage til Karaoke-modus Page 18

20 Tryk på knappen M, når du vil lukke gentagefunktionen fra en af de tre ovennævnte funktioner. Antal gentagelser (undermenuen Afspilning) Antal gentagelser fastsætter, hvor mange gange afspilleren skal gentage afsnittet A-B, inden den afslutter. Afstand mellem gentagelser (undermenuen Afspilning) Afstand mellem gentagelser fastsætter, hvor lang tid der skal være mellem hver gentagelse (i sekunder). Om hemmeligt område BEMÆRK: Dette værktøj til afspilleren er ikke kompatibelt med Windows Vista. Nogle brugere af MP3-afspillere bekymrer sig om datasikkerheden. De ønsker ikke, at andre skal kunne få adgang til de private oplysninger, der måtte ligge i afspilleren, og derfor er de nødt til at slette disse data, inden de lader andre låne deres afspiller. Det kan være et problem. Men det problem er fuldstændig løst nu, takket være Hemmeligt Område' teknikken! Du kan ved hjælp af den medfølgende software opdele din USB lagerenhed i to dele og kryptere den ene del. På den måde kan du opbevare dine private oplysninger i den krypterede del, hvor de er beskyttet med et password. Sådan aktiveres Hemmeligt Område': 1. Forbind din afspiller til PC'en. 2. Kør Media Player Disk Manager, der findes på den medfølgende CD-ROM. 3. Vælg fanen Partition and Encrypt og afsæt en passende mængde plads. Indtast et brugernavn og password og klik på Start. Page 19

21 4. Efter genstart vil du kunne se to drev (kun det ene drev kan ses i Windows 2K SP4 og tidligere versioner). Klik på det krypterede drev (det andet drev) som vist herunder: 5. Kør filen RdiskDecrypt.exe og indtast det valgte brugernavn og password. Hvis begge er i orden, vil disken blive gjort tilgængelig, og du kan nu kopiere filer til den. 6. Du skal indtaste dit brugernavn og password hver gang, du vil åbne den krypterede disk. Advarsel: Hvis du deler hukommelsen op i to, vil al data i afspilleren blive slettet. Det samme gælder, hvis du senere slår de to drev sammen igen. Advarsel: Husk dit brugernavn og password. Hvis du glemmer dem, kan du udelukkende gennemføre en sammenlægning og vil miste alle data gemt i den krypterede del af hukommelsen. Page 20

22 Sådan konverteres videofiler til formatet AMV Nedenfor nævnte videoformater kan alle konverteres til videoformatet AMV ved hjælp af det værktøj, der ligger på den medfølgende CD: AVI (.avi) Windows Media (.asf,.wmv &.wma) MPEG 1 (.mpg,.mpeg &.dat) Realplayer (.rm) Quicktime (.mov) MPEG 2 (.vob) BEMÆRK: Ved konvertering af visse formater er det nødvendigt, at du også har installeret den tilhørende codec (for eksempel Quicktime til filer af typen.mov eller DivX Codec til visse typer.avi filer). Installation: Læg den medfølgende CD i din PCs CD-drev, åben mappen med navnet AMV transfer tool, vælg filen med navnet Setup.exe og dobbeltklik på den for at køre installationsprogrammet. Når installationen er gennemført, kan du finde programmet Media Player Utilities 4.25 på din PC, vælge funktionen AMV&AVI Video Converter og begynde konverteringen. 1. Kør AMV&AVI Video Converter, klik på ikonet for at vælge den mappe, hvor du vil gemme dine AMV-filer og klik dernæst på for at vælge den mappe, hvor de originale filer ligger. 2. Vælg den ubehandlede AMV/AVI-fil, klik på ikonet, der skifter til aktivt, og en dialogboks vises på skærmen. Vælg indstillinger for den AMV/AVI-fil, du vil oprette, og klik på OK for at bekræfte. (Bemærk: Denne afspiller understøtter kun AMV-filer på 160 * 120" pixel, se herunder). Page 21

23 3. Klik på for at begynde konverteringen. 4. Efter konverteringen begynder afspilning af AMV-filen automatisk. Fejlfinding Page 22

24 Ingen strøm Ingen lyd Sære tegn på displayet Dårlig modtagelse af FM Kan ikke overføre musik Kontrollér, om batteriet trænger til at skiftes ud. Sørg for, at der er tændt for afspilleren. Kontrollér, om lydstyrken skulle være sat til 0, samt at øretelefonerne er korrekt tilsluttet. Sørg for, at øretelefonernes stik er rent. Beskadigede MP3-filer kan forårsage støj eller kan måske slet ikke afspilles. Kontrollér, om du har valgt den korrekte sprogindstilling. Dårlige modtageforhold, prøv at flytte afspilleren eller øretelefonerne. Sluk for evt. elektriske apparater i nærheden. Øretelefonerne fungerer som antenne og SKAL være tilsluttet. Kontrollér USB-kablet for fejl samt kontrollér, om afspilleren er korrekt forbundet til PC'en. Kontrollér, om evt. driver er korrekt installeret. Kontrollér, om der er ledig plads i afspillerens hukommelse. Page 23

25 Tekniske specifikationer Display Matrix (128*160) farver Tilslutning til PC High Speed USB2.0, fuldhastigheds Hukommelse 2GB Flash Strømforsyning Maks. 5 timers musik eller 2 timers video. Diktafon Samplingsrate 8KHz Format WAV (32Kb/s) Tid 35 timer (512MB Flash) Maks. (V) 10mW + (H) 10mW (32 Ohm) udgangseffekt MP3, WMA MP3 Bitrate 8Kb/s 320Kb/s WMA Bitrate 5Kb/s 384Kb/s Frekvensgang 20Hz til 20KHz Signal/ 85dB støjforhold FM Radio Frekvensområde 87.5 MHz 108MHz Maks. antal faste 20 stationer Maks. (V) 10mW + (H) 10mW (32 Ohm) udgangseffekt Signal/ 45dB støjforhold Understøttede audioformater MP3, WMA, WAV Understøttede videoformater AMV Driftstemperatur -5 til 40 o C Flersproget Display Kinesisk, Engelsk, Tysk, Italiensk, Svensk, etc. Understøttede systemer Windows 2000/XP/Vista Bemærk venligst: Ret til ændring i design og specifikationer forbeholdes. Page 24

26 Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende batterier indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr og batterier) ikke håndteres korrekt. Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand. Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr og batterier ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt. Som slutbruger er det vigtigt, at du afleverer dine udtjente batterier til de ordninger, der er etablerede. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke unødigt belaster miljøet. Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk og elektronisk udstyr samt bærbare batterier gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning. Page 25

Oversigt over funktioner

Oversigt over funktioner Denne afspiller tilhører den nye generation af bærbare afspillere. Den understøtter adskillige formater, som f.eks. MP1, MP2, MP3, WMA, WAV o.s.v. Afspillerens enestående lydkvalitet, ekstremt høje stabilitet

Læs mere

Oversigt over funktioner Erklæringer Advarsel Klar til brug

Oversigt over funktioner Erklæringer Advarsel Klar til brug Oversigt over funktioner Raffineret design Ligger godt i hånden. Understøtter mange filformater Denne afspiller understøtter formaterne MP3, WMA, WAV etc. Driverfri USB-nøgle Hold styr på filerne på din

Læs mere

A. Forsigtig. B. Introduktion til Shufflefunktionen

A. Forsigtig. B. Introduktion til Shufflefunktionen Tak fordi du valgte at købe vor digitale MP3-afspiller. Før du tager afspilleren i brug, bør du læse denne betjeningsvejledning grundigt igennem og sætte dig ind i afspillerens betjening. A. Forsigtig

Læs mere

C. Knapper og betjening

C. Knapper og betjening Tak fordi du valgte at købe vor digitale MP3-afspiller. Før du tager afspilleren i brug, bør du læse denne betjeningsvejledning grundigt igennem og sætte dig ind i afspillerens betjening. A.ADVARSEL Læs

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller

BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller Denne MP4-afspiller er en fuld multimedie-afspiller. Det betyder, at den kan vise fotos og e-bøger i tekstformat, optage og afspille live audio og afspille

Læs mere

Kvik Start Guide. Volume på 80 db(a), skal begrænses til 40 timer per uge. Ved 89 db(a) bør man ikke overstige 5 timer per uge.

Kvik Start Guide. Volume på 80 db(a), skal begrænses til 40 timer per uge. Ved 89 db(a) bør man ikke overstige 5 timer per uge. Kvik Start Guide Tillykke med din nye DENVER MPG-4022NRC. ADVARSEL Læs sikkerhedsvejledningerne før du justerer lydstyrken Sikkert brug afhænger af tid for eksponering og lydstyrkeniveauet. Volume på 80

Læs mere

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller Brugermanual 4GB MP3/ MP4 afspiller Mail: aldi@feiyue.dk 1 VIGTIGT! For optimal brugertilfredshed foreslår vi, at du bruger en pen eller negl, når du betjener skærmen. Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD KNAP

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Indhold Forholdsregler...... 2 Sikkerhedsanvisninger 3 Features. 4 Oversigt over knapper og kontroller. 5 Grundlæggende betjening.. 6 Hovedmenuens ikoner og betjening via menuen..

Læs mere

Betjeningsvejledning BTE-100. www.facebook.dk/denver-electronics

Betjeningsvejledning BTE-100. www.facebook.dk/denver-electronics Betjeningsvejledning BTE-100 www.facebook.dk/denver-electronics 1. Knapper og kontroller: 2. Betjening 2.1 Generelle funktioner: Funktion Vejledning Tænde Tryk og hold knappen i 3 sekunder, når enheden

Læs mere

DIGITAL MULTIPLAYER MP-2023 BETJENINGSVEJLEDNING

DIGITAL MULTIPLAYER MP-2023 BETJENINGSVEJLEDNING Danish DIGITAL MULTIPLAYER MP-2023 BETJENINGSVEJLEDNING Forord Kære kunde: Tak fordi du valgte at købe vores digitale MP3-afspiller. Læs venligst denne betjeningsvejledning grundigt, inden du begynder

Læs mere

EnVivo 4GB MP3 afspiller

EnVivo 4GB MP3 afspiller Brugervejledning EnVivo 4GB MP3 afspiller Med OLED skærm & Voice Recording Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers

Læs mere

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING 1: KNAPPER OG KONTROLLER S1. LCD display S2. REW / søg tilbage / MENU / FF / søg frem S3. Volumen ned - S4. Volumen op + S5.

Læs mere

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

BTS-31 Bluetooth-højttaler Kort Vejledning 1. Betjening af højttaleren A. Sådan tænder du : Langt tryk på knappen Φ/ for at tænde.

BTS-31 Bluetooth-højttaler Kort Vejledning 1. Betjening af højttaleren A. Sådan tænder du : Langt tryk på knappen Φ/ for at tænde. BTS-31 Bluetooth-højttaler Kort Vejledning 1. Betjening af højttaleren A. Sådan tænder du : Langt tryk på knappen Φ/ for at tænde. Du hører et Bip, og den blå indikator begynder at blinke. B. Sådan slukker

Læs mere

MP-209/509/1009 Betjeningsvejledning

MP-209/509/1009 Betjeningsvejledning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com MP-209/509/1009 Betjeningsvejledning Bemærk: Tak fordi du valgte et af vore produkter! Læs venligst betjeningsvejledningen

Læs mere

MP3-afspiller. MPG-2019CPLL/ MPG-4019CPLL Betjeningsvejledning

MP3-afspiller. MPG-2019CPLL/ MPG-4019CPLL Betjeningsvejledning MP3-afspiller MPG-2019CPLL/ MPG-4019CPLL Betjeningsvejledning i INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion...1 Oplysning om regulativer: FCC stk. 15...2 Vigtige sikkerhedsanvisninger...4 Oversigt over afspilleren...6

Læs mere

EnVivo 4GB MP4 Afspiller m/fm Brugermanual

EnVivo 4GB MP4 Afspiller m/fm Brugermanual EnVivo 4GB MP4 Afspiller m/fm Brugermanual Tak for at du har købt en EnVivio 4GB MP4 afspiller. Vi opfordrer dig til at læse denne manual igennem inden du tager afspilleren i brug Indhold Indhold 1 Kapitel

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning DENVER DPF-407 Digital Billedramme Betjeningsvejledning 1 INDHOLD : FEATURES:...3 KNAPPER OG KONTROLLER:...4 FJERNBETJENINGEN...5 GRUNDLÆGGENDE BETJENING:...6 1. MENUEN VALG AF FUNKTION...6 2. MENUEN VALG

Læs mere

Brugermanual. MP4 afspiller

Brugermanual. MP4 afspiller Brugermanual MP4 afspiller INDHOLD Brugermanual... 1 FORORD... 3 FUNKTIONER... 3 KEND AFSPILLEREN... 5 KNAP FUNKTIONER... 5 GRUNDLÆGGENDE FUNKTIONER... 6 Tænd/sluk... 6 HOVEDMENUEN... 7 MUSIK... 8 Tilføj

Læs mere

Understøtter APE, FLAC, MP3, WMA, OGG, WAV etc. musikafspilning.

Understøtter APE, FLAC, MP3, WMA, OGG, WAV etc. musikafspilning. Hovedfunktion 4.3 TFT skærm, opløsning 480*272 Understøtter APE, FLAC, MP3, WMA, OGG, WAV etc. musikafspilning. Understøtter TF-kort, kapacitet understøtter 128MB~8GB Understøtter MPEG-4 (AVI), RM, RMVB,

Læs mere

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01 Beskrivelse 3 2 1 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering DEN 01 13 4.Micro USB-port 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Tænd/sluk-knap til batteri 6.Knap til side op 7.Tænd/sluk-knap 8.Knappen OK

Læs mere

Indhold. Indhold. Introduktion. Tips til betjening. Digital Monokulær Natkikkert. Indhold DENVER NVI-500 DENVER NVI-500

Indhold. Indhold. Introduktion. Tips til betjening. Digital Monokulær Natkikkert. Indhold DENVER NVI-500 DENVER NVI-500 Indhold Indhold Digital Monokulær Natkikkert Model: Indhold Introduktion 3 Tips til betjening 4 Oversigt over kikkerten 5 7 Ilægning af batteri 7 Sådan tænder du 8 Sådan slukker du 8 Anvendelse som kikkert

Læs mere

Betjeningsvejledning V1.1

Betjeningsvejledning V1.1 Betjeningsvejledning V1.1 Indhold Bemærk...2 Systemets mindstekrav...2 Knapper og kontroller...3 Indholdet i pakken...3 Sådan forbindes afspilleren til en PC...4 Tænd / Sluk...4 Menu-ikoner...4 Menufunktioner...5

Læs mere

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983 BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983 Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt, før du tilslutter, betjener eller justerer denne afspiller. www.facebook.com/denverelectronics Knapper

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller Brugermanual 2GB MP3 afspiller Indhold 1. Knappe funktioner og fremgagnsmåde... 4 2. Instruktioner... 4 2.1 Tænd og sluk... 4 2.2 Upload Music to the Player... 5 2.3 Afspil musik... 6 2.4 Normal or shuffle

Læs mere

Brugermanual. Action kamera

Brugermanual. Action kamera Brugermanual Action kamera Importør: Accession ApS, Nibevej 54.1, 9200 Aalborg SV 2 INDHOLD FORORD... 4 INTRODUKTION... 4 BETJENING... 5 1. Opladning... 5 2. Optag video... 6 3. Lydkontrol video... 7 4.

Læs mere

Oversigt over højttaleren

Oversigt over højttaleren Oversigt over højttaleren A: ON/OFF (tænd/ sluk) B: LINE IN (Aux in) C: USB DC 5V D: LADEINDIKATORLAMPE E: VOL - F: " KNAPPEN " (bluetooth status: Besvar opkald håndfrit / Ring af håndfrit / MIC - 1 -

Læs mere

Kend din Easi-Speak optager

Kend din Easi-Speak optager Kend din Easi-Speak optager Easi-Speak Kontrol-symboler Optag og afspil for første gang Tænd for Easi-Speak ved at skubbe On-Off-knappen mod On indtil statuslampen blinker eller lyser vedvarende ORANGE.

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Easi-Listener eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle

Læs mere

Brugsanvisning. JB. 3593/Fremstillet i Kina. Kitvision 2015 Christchurch, Dorset, BH23 4FL, Storbritannien 1

Brugsanvisning. JB. 3593/Fremstillet i Kina. Kitvision 2015 Christchurch, Dorset, BH23 4FL, Storbritannien 1 A C T I O N K A M E R A Brugsanvisning Smid ikke lithium-ion-batterier ud med almindeligt husholdningsaffald. Aflever dem til et batteriindsamlingssted. JB. 3593/Fremstillet i Kina. Kitvision 2015 Christchurch,

Læs mere

Tillykke. Produktnavne i denne vejledning kan være varemærker og/eller registrerede varemærker for de respektive virksomheder.

Tillykke. Produktnavne i denne vejledning kan være varemærker og/eller registrerede varemærker for de respektive virksomheder. DKBAF560_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Oplysningerne i denne brugervejledning kan ændres uden varsel. Amitech Danmark A/S er ikke erstatningspligtig i tilfælde af tekniske unøjagtigheder,

Læs mere

Indholdsfortegnelse Introduktion Installation af software Denver MP-105 Firmware Upgrader Sådan betjener du din bærbare MP3-afspiller

Indholdsfortegnelse Introduktion Installation af software Denver MP-105 Firmware Upgrader Sådan betjener du din bærbare MP3-afspiller Indholdsfortegnelse Introduktion Bemærkning vedr. copyright 1 Sikkerhedsinformation 2 Forholdsregler 2 I pakken findes 3 Kend din bærbare MP3-afspiller 4 Opsætning af din bærbare MP3-afspiller 5 Sådan

Læs mere

InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater

InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater InterVideo Home Theater er den komplette digitale underholdningsløsning, hvormed du kan se TV og optage billeder, musik,

Læs mere

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CR-918BLACK DANSK 14 15 KNAPPER OG KONTROLLER 1. / TUNE - (tilbage / fast station ned) 2. TIME SET MEM/MEMORY+ (indstil ur / hukommelse) 3. SNOOZE / SLEEP (autosluk) 4. ON / OFF (tænd / sluk) 5.

Læs mere

Dansk. Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning

Dansk. Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning Dansk Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning ii Dansk Digitalkamera - betjeningsvejledning INDHOLD OVERSIGT OVER KNAPPER OG FUNKTIONER... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAYET... 2 FORBEREDELSE... 2 Isætning

Læs mere

Digital stemmeoptager

Digital stemmeoptager Digital stemmeoptager I. Funktionsbeskrivelse 1. REC (optagerknap) 2. STOP (stop/tænd og sluk) 3. UP (spring frem) 4. DOWN (spring tilbage) 5. HOLD (låseknap) 6. VOL+ (lydstyrke op) 7. VOL (lydstyrke ned)

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

CCT-5001 BETJENINGSVEJLEDNING

CCT-5001 BETJENINGSVEJLEDNING CCT-5001 BETJENINGSVEJLEDNING facebook.com/denverelectronics DA-1 Oversigt over kameraet Bliv klar til brug 1. HDMI-port 6. Skærm 11. Dæksel 16. OP 2. Micro SD kort- 7. Arbejdsindikator 12. Højttaler 17.

Læs mere

Dansk Manual. Oversigt 1: Justerbar bøjle. LED indikator. Opladning. b) I brug

Dansk Manual. Oversigt 1: Justerbar bøjle. LED indikator. Opladning. b) I brug Dansk Manual Oversigt 1: Justerbar bøjle 4: LED indikator a) Opladning LED indikator Rød LED er tændt Rød LED er slukket b) I brug LED indikator Rød og blå LED blinker på skift Blå LED blinker hvert 3.

Læs mere

BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL

BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL ROCK POP EQ CLAS RDM BIL AUDIO DENwww.facebook.com/denverelectronics BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL CAU-436 1 17 11 18 7 6 12 16 CAU-436 FM/USB/SD MP3 PLAYER 14 15 TA PTY 8 VOL/SEL AF 2

Læs mere

EBO-600E. Quick Start Guide

EBO-600E. Quick Start Guide EBO-600E Quick Start Guide Knapper og kontroller 1. Knappen Power 2. Knappen Enter (ok) 3.Pileknap Op/ Vol + 4. Pileknap Ned/ Vol - 5. Pileknap Venstre 6. Pileknap Højre 7.Genvej til musikafspilning: 1

Læs mere

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

2,4GHz Trådløs Babycam og Monitor med 2,4" TFT-display

2,4GHz Trådløs Babycam og Monitor med 2,4 TFT-display Kvikstartguide 2,4GHz Trådløs Babycam og Monitor med 2,4" TFT-display Model: DENVER BC-241 www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics I. Oversigt over produktet Kamera Bevægelsesdetektion

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING TAC-90012

BETJENINGSVEJLEDNING TAC-90012 BETJENINGSVEJLEDNING TAC-90012 www.facebook.com/denverelectronics Læs venligst denne vejledning omhyggeligt, inden du tilslutter din nye tablet og tager den i brug. DANISH DANSK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

MPG-1012 PLL / MPG-2012 PLL / MPG-4012 PLL

MPG-1012 PLL / MPG-2012 PLL / MPG-4012 PLL ALL RIGHTS RESERVED COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com MPG-1012 PLL / MPG-2012 PLL / MPG-4012 PLL BETJENINGSVEJLEDNING Indhold Introduktion... 1 Sikkerhedsanvisninger... 2 Systemkrav...

Læs mere

Clarion DXZ638RMP, DXZ738RMP, DXZ838RMP - Sådan laver man WMA filer, samt evt. Play Lists. -

Clarion DXZ638RMP, DXZ738RMP, DXZ838RMP - Sådan laver man WMA filer, samt evt. Play Lists. - Clarion DXZ638RMP, DXZ738RMP, DXZ838RMP - Sådan laver man WMA filer, samt evt. Play Lists. - For at lave sine musik CD er om til WMA format kræver det en PC med Microsoft Media Player version 7.1 eller

Læs mere

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes.

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes. 1. Funktionsvælger CD/BÅND (OFF)/RADIO 2. FM-stereo vælger 3. FM antenne 4. CD låge 5. Stations søgehjul 6. Bass Boost søgehjul 7. CD springe/søge frem 8. CD springe/søge tilbage 9. CD programmerings knap

Læs mere

OPERATING INSTRUCTION BTL-300

OPERATING INSTRUCTION BTL-300 OPERATING INSTRUCTION BTL-300 ALL RIGHTS RESERVED/COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com/ OVERSIGT OVER HØJTTALEREN 1.LED-display 2.POWER/INPUT: TÆND/SLUK omskifter for USB/LINE IN/BLUETOOTH

Læs mere

FORORD Læs denne manual igennem inden afspilleren tages I brug. Al information i denne manual kan skifte uden varsel pga. tekniske grunde.

FORORD Læs denne manual igennem inden afspilleren tages I brug. Al information i denne manual kan skifte uden varsel pga. tekniske grunde. Manual 1 INDHOLD Manual... 1 FUNKTIONER... 3 KEND AFSPILLEREN... 5 KNAPPE FUNKTINOER... 5 BASE FUNKTIONER... 6 Tænd/sluk... 6 HOVEDMENUEN... 7 MUSIK... 8 Tilføj musik til favoritliste... 8 Musik afspilningsindstillinger...

Læs mere

2 Indholdsfortegnelse

2 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 3 Menuen Record... 26 Sådan begynder og slutter du en optagelse... 26 Indstillinger for optagelse... 26 Sådan finder du de indspillede filer... 27 Avancerede funktioner... 28 Equalizer...

Læs mere

Knapper og kontroller: 1. DRONE 2. Fjernbetjening

Knapper og kontroller: 1. DRONE 2. Fjernbetjening Danish slukke fjernbetjeningen. Hvis du ikke overholder denne rækkefølge, kan det medføre, at du mister kontrollen over dronen og derved udsætter dig selv og andre for fare. Gør det til en vane at overholde

Læs mere

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. Garanti & Support Dette produkt har en ét-års garanti, der dækker over eventuelle problemer ved normalt brug. Misbrug af Easi-Speak eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle data, der er

Læs mere

Quick-guide til harddiskoptager

Quick-guide til harddiskoptager Quick-guide til harddiskoptager Beckersberg DVR400, Beckersberg DVR800 og Beckersberg DVR1600 Læs venligst quick-guiden grundigt, før du tager din Beckersberg harddiskoptager i brug. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Seniortelefon GSP-110. Brugervejledning

Seniortelefon GSP-110. Brugervejledning Seniortelefon GSP-110 www.facebook.com/denverelectronics Brugervejledning Danish 41 Kom godt i gang---------------------------------------43 Ilægning og udtagning af batteriet--------------43 Isætning

Læs mere

Bluetooth Fitness Armband

Bluetooth Fitness Armband Bluetooth Fitness Armband User's Manual DENVER BFA-10 ALL RIGHTS RESERVED.COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics.com DENVER BFA-10 Smart armbånd - Betjeningsvejledning - Dansk Kompatibilitet

Læs mere

MAIN FUNCTION 4.3 TFT skærm, opløsning 480*272 Understøtter APE, FLAC, MP3, WMA, OGG, WAV osv. musikafspilning Understøtter TF kort, understøttet

MAIN FUNCTION 4.3 TFT skærm, opløsning 480*272 Understøtter APE, FLAC, MP3, WMA, OGG, WAV osv. musikafspilning Understøtter TF kort, understøttet MAIN FUNCTION 4.3 TFT skærm, opløsning 480*272 Understøtter APE, FLAC, MP3, WMA, OGG, WAV osv. musikafspilning Understøtter TF kort, understøttet hukommelsesstørrelse: 128MB~8GB Understøtter MPEG-4 (AVI),

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Oversigt over funktioner OBS:

Oversigt over funktioner OBS: Indhold Oversigt over funktioner ---------------------------------------------------------------------------- 1 OBS -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Danish DENVER CRP-716 KNAPPER OG KONTROLLER

Danish DENVER CRP-716 KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CRP-716 Danish KNAPPER OG KONTROLLER 1. DISPLAY 2. DISPLAY AUTO OFF (display autosluk) 3. VOL +/ ALARM 2 TIL/ OFF SET 4.

Læs mere

TAQ-70202 MK2 DANISH / DANSK

TAQ-70202 MK2 DANISH / DANSK TAQ-70202 MK2 Vigtige sikkerhedsoplysninger ADVARSEL: Læs alle sikkerhedsoplysningerne herunder, inden du tager tabletten i brug. 1. Ved test for elektrostatisk udladning (ESD) i henhold til EN55020 blev

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING WIQ-10024 www.facebook.com/denverelectronics Læ s omhyggeligt denne vejledning helt igennem, inden du tilslutter, betjener eller justerer dette produkt. 1 Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700. El.nr. 63 98 955 683 El.nr. 63 98 955 751

Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700. El.nr. 63 98 955 683 El.nr. 63 98 955 751 Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700 El.nr. 63 98 955 683 El.nr. 63 98 955 751 Sikkerhedsinstruktioner... 3 Beskrivelse... 3 Forberedelse før brug... 4 Menuindstillinger... 5 Undermenuer:... 5 Slet

Læs mere

Betjeningsvejledning SDVR 4500/16000

Betjeningsvejledning SDVR 4500/16000 Betjeningsvejledning SDVR 4500/16000 Indhold I Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fiktive, medmindre andet er angivet.

Læs mere

Dash Cam SD. Transportabelt Digitalt Videokamera (DVR ) Brugervejledning

Dash Cam SD. Transportabelt Digitalt Videokamera (DVR ) Brugervejledning Dash Cam SD Transportabelt Digitalt Videokamera (DVR ) Brugervejledning Tak for dit køb af denne digitale videooptager. Læs venligst denne vejledning omhyggeligt og gem den, så du har den til fremtidig

Læs mere

CCT-1301 BETJENINGSVEJLEDNING

CCT-1301 BETJENINGSVEJLEDNING CCT-1301 BETJENINGSVEJLEDNING www.facebook.com/denverelectronics DA-1 1. Udløser 2. Højttaler 3. ON/OFF (tænd/ sluk) 4. USB-port 5. Micro SD kortindstik 6. Linse 7. Ladeindikator 8. Arbejdsindikator 9.

Læs mere

Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for

Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for TIQ-11003 Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for dryp eller stænk, undlad at placere væskefyldte

Læs mere

DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

2 Tilbage ( ) 3 OK (OK) 4 Op (p)

2 Tilbage ( ) 3 OK (OK) 4 Op (p) 60 Brugsanvisning Cardio 60 1 2 3 1 Lys / Tænd/Sluk( / ) 2 Tryk og hold på for at tænde for enheden. For at slukke for enheden, skal du holde knappen nede for at åben undermenuen, og bruger herefter op-

Læs mere

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com denver-electronics.com Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics DA-1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Brugervejledning. www.kangaroobike.com

Brugervejledning. www.kangaroobike.com Brugervejledning E- www.kangaroobike.com Version 1.3 2014 Tillykke med investeringen i Winther E-Kangaroo, som har sat nye standarder for komfort og brugervenlighed. Læs denne vejledning grundigt igennem

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vokal Command v.1 manual

Indholdsfortegnelse. Vokal Command v.1 manual Indholdsfortegnelse Installation... 2 Første gang programmet startes...7 Konfiguration... 7 Hvad er en kommando... 8 Fonetisk forskel... 8 Gemme dine indstillinger...9 Træning af kommando... 9 Avanceret

Læs mere

Brugervejledning til Seagull USB skridttæller

Brugervejledning til Seagull USB skridttæller Brugervejledning til Seagull USB skridttæller Kort introduktion Seagull USB skridttælleren er en avanceret skridttæller. Skridttælleren har en 3D accelerations sensor, som opfanger træningsintensiteten.

Læs mere

Brugermanual 3D Webcam

Brugermanual 3D Webcam Brugermanual 3D Webcam 2 Indholdsfortegnelse Kort introduktion... 4 Installation... 4 Hardware Installation... 4 Software Installation... 5 Forklaring til knapper... 6 Linse Focus... 6 3D Justering...

Læs mere

DENVER BPB-100C. Instruktionsmanual

DENVER BPB-100C. Instruktionsmanual DENVER BPB-100C Instruktionsmanual BRUGSANVISNING 1. Sikkerhedsforanstaltninger 1) Brug eller opbevar ikke enheden i høj temperatur eller farligt sted. 2) Udsæt ikke enheden for regn. 3) Undlad venligst

Læs mere

Tillykke med dit nye Navigationssystem

Tillykke med dit nye Navigationssystem Tillykke med dit nye Navigationssystem BEMÆRK : Der må IKKE afspilles film på skærmen under kørsel Musik som skal afspilles fra din mobiltelefon SKAL afspilles via blue-tooth Bilens originale USB kan bruges

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

Archive Player Divar Series. Betjeningsvejledning

Archive Player Divar Series. Betjeningsvejledning Archive Player Divar Series da Betjeningsvejledning Archive Player Indholdsfortegnelse da 3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Drift 5 2.1 Sådan startes programmet 5 2.2 Præsentation af hovedvinduet

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

- så er livet lidt lettere!

- så er livet lidt lettere! - så er livet lidt lettere! Indholdsfortegnelse Opstart af din nye ABook notebook...2 Installation af styresystem...3 Backupprocedurer...4 Vedligeholdelse af batterier...5 Vedligehold...6 Windows 7 Recoverysystem...7

Læs mere

DMP-368W DANISH side 1 af 16 BETJENINGSVEJLEDNING DMP-368W. www.denver-electronics.com COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES

DMP-368W DANISH side 1 af 16 BETJENINGSVEJLEDNING DMP-368W. www.denver-electronics.com COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES DMP-368W DANISH side 1 af 16 BETJENINGSVEJLEDNING DMP-368W BÆRBAR CD AFSPILLER www.denver-electronics.com COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES ADVARSEL: UNDGÅ RISIKO FOR BRAND OG ELEKTRISK

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING CAU-420 4 (1-3) 4 (4-6) 3 9 2 16 17 18 15 21 20 19 14 10 1 BETJENINGSVEJLEDNING BILSTEREO MED MP3/WMA AFSPILLER MED PLL FM STEREO RADIO 7 6 12 RDS 8 INDGANGE FOR USB / SD- / MMC-KORT FRONT AUX INDGANG

Læs mere

Digital Video Recorder Brugermanual

Digital Video Recorder Brugermanual Digital Video Recorder Brugermanual Til analog og AHD systemer Dansk 1. Installer harddisk 4/8/16 kanals DVR Harddiskoptager - Manual / Quickguide Punkt 1: Punkt 2: Løsn skruerne og fjern låget fra DVR'en.

Læs mere

COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS ALL RIGHTS RESERVED

COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS ALL RIGHTS RESERVED DANISH DMP370 0/45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS ALL RIGHTS RESERVED SIKKERHEDSFORANSTALTNING ER For ikke at beskadige

Læs mere

Vær opmærksom på. Oversigt over funktioner

Vær opmærksom på. Oversigt over funktioner Vær opmærksom på Denne information er beregbet til at brugeren kan anvende afspilleren korrekt, læs den venligst grundigt. Undgå venligst temperaturer over 35 eller temperaturer under 5. Slå ikke hårdt

Læs mere

PMR Radio Bruger Manual. electronic

PMR Radio Bruger Manual. electronic PMR Radio Bruger Manual electronic Antenne TOT: Tryk og Tal Knap Tryk og hold inde for at sende Tænd/Sluk Knap Tryk og hold inde, for at tænde eller slukke for PRM Radioen LCD Display Viser hvilke kanal

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning BÆRBAR LCD DVD-AFSPILLER Model: MTW-745 TWIN LÆS DENNE BETJENINGSVEJLEDNING GRUNDIGT, INDEN DU TILSLUTTER OG BETJENER AFSPILLEREN. GEM VEJLEDNINGEN, SÅ DU OM NØDVENDIGT KAN SLÅ OP

Læs mere

GPS trackeren virker ved hjælp af GSM netværket og GPS satellitterne, og kan bruges til at overvåge og bestemme hvor en enhed befinder sig henne.

GPS trackeren virker ved hjælp af GSM netværket og GPS satellitterne, og kan bruges til at overvåge og bestemme hvor en enhed befinder sig henne. GPS Tracker 1 Om GPS trackeren GPS trackeren virker ved hjælp af GSM netværket og GPS satellitterne, og kan bruges til at overvåge og bestemme hvor en enhed befinder sig henne. Hvor kan GPS trackeren bruges?

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING TAC-70031

BETJENINGSVEJLEDNING TAC-70031 MID-7119CM BOXCHIP A13 方 案 丹 麦 标 准 说 明 书,70g 书 纸,135x102mm, 钉 装 BETJENINGSVEJLEDNING TAC-70031 www.facebook.com/denverelectronics Læs venligst denne vejledning omhyggeligt, inden du tilslutter din nye

Læs mere

Vejledning til Blackboards portfolio værktøj

Vejledning til Blackboards portfolio værktøj Vejledning til Blackboards portfolio værktøj Brug denne vejledning, når du skal udarbejde din undervisningsportfolio i Blackboards portfolio værktøj. Ved at følge alle trinene nedenfor får du udarbejdet

Læs mere

Kronback tracers P4+

Kronback tracers P4+ Brugervejledning Kronback tracers P4+ Fax:(+45) 46 907 910 Side 1 of 19 CONTENT 1. UDFORMNING OG FORBINDELSER 4 1.1. Serie nummer 5 1.2. Grafisk display 5 1.3. Navigationsknapper 6 1.4. 6-30V strømforsyning

Læs mere

Brugsvejledning. Trådløs MP3 dørklokke

Brugsvejledning. Trådløs MP3 dørklokke Brugsvejledning Trådløs MP3 dørklokke Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD Funktioner... 4 Beskrivelse af dørklokke... 5 Beskrivelse af modtager... 6 Dørklokke... 8 Melodier... 8 Melodivalg... 8 Lydjustering...

Læs mere

Manual til Trafiktæller Vejdirektoratet

Manual til Trafiktæller Vejdirektoratet Poppelgårdvej 7-9 DK-2860 Søborg www.skjoet.com contact@skjoet.com Tel. 43960033 CVR: 27219098 Bank:0400-4010421344 Manual til Trafiktæller Vejdirektoratet Manual version 2.0-2. februar 2012 2 02/02/12

Læs mere

---------------------------------------------------------------------------------------1 OBS

---------------------------------------------------------------------------------------1 OBS Indhold Hovedfunktioner ---------------------------------------------------------------------------------------1 OBS --------------------------------------------------------------------------------------------------------2

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & support Dette produkt har en ét-års garanti, der dækker over eventuelle problemer ved normalt brug. Hvis apparatet mishandles Easi-Speak Pro eller åbnes, annulleres denne garanti. Alle ud af

Læs mere

Indholdet i pakken: Installationsvejledning: Start. Forbind hardwaren. Installér søgeværktøjet Search Tool. Log IP-kameraet ind på LAN-netværket

Indholdet i pakken: Installationsvejledning: Start. Forbind hardwaren. Installér søgeværktøjet Search Tool. Log IP-kameraet ind på LAN-netværket DENVER IPC-330 DENVER IPO-320 Indholdet i pakken: Bemærk: Visse modeller har ingen separat antenne. Installationsvejledning: Start Forbind hardwaren Installér søgeværktøjet Search Tool Log IP-kameraet

Læs mere

M U L T I M E D I A P L A Y E R 2,5 SATA CASING WITH REMOTE CONTROL MANUAL SI-707138

M U L T I M E D I A P L A Y E R 2,5 SATA CASING WITH REMOTE CONTROL MANUAL SI-707138 M U L T I M E D I A P L A Y E R 2,5 SATA CASING WITH REMOTE CONTROL MANUAL SI-707138 DANSK -PAKNINGENS INDHOLD -TEKNISKE SPECIFIKATIONER -HARDWAREINSTALLATION -GARANTI MULTIMEDIA PLAYER 2,5 SATA CASING

Læs mere

Ladibug TM Visual Presenter Billede Software Brugermanual

Ladibug TM Visual Presenter Billede Software Brugermanual Ladibug TM Visual Presenter Billede Software Brugermanual Indhold 1. Introduktion... 2 2. Systemkrav... 2 3. Installér Ladibug... 3 4. Forbindelse... 6 5. Begynd at bruge Ladibug... 7 6. Anvendelse...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL HP WEBKAMERA HD

BRUGERVEJLEDNING TIL HP WEBKAMERA HD BRUGERVEJLEDNING TIL HP WEBKAMERA HD Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows og Windows Vista er amerikanske registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation.

Læs mere