Regler for CTF. (Energinet.dk Gastransmissions regler for Capacity Transfer Facility)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regler for CTF. (Energinet.dk Gastransmissions regler for Capacity Transfer Facility)"

Transkript

1 Regler for CTF (Energinet.dk Gastransmissions regler for Capacity Transfer Facility) VILKÅR OG BETINGELSER FOR BILATERAL HANDEL MED KAPACITET I TRANSMISSIONSSYSTEMET Version 5.2 Juni 2010

2 Regler for CTF, version 5.2, Endelig udgave 2 1. Introduktion Ikrafttræden Definitioner 5 2. Kapacitetsoverdragelse Kapacitetsoverdragelser i Transmissionssystemet Procedurer for Kapacitetsoverdragelser Online Overdragelsesprocedure Manuel Overdragelsesprocedure Betingelser for at foretage Kapacitetsoverdragelser Energinet.dk Selvbetjening Online Overdragelsesproceduren Betingelser for brugen af Online Overdragelsesproceduren Krav Oplysninger, som skal medtages i en Kapacitetsoverdragelsesordre Booking af Kapacitetsoverdragelser Foreløbig godkendelse af Kapacitetsoverdragelsesordren Svar på en booket Kapacitetsoverdragelsesordre Godkendelse af accepterede, bookede Kapacitetsoverdragelsesordrer Standardprocedure Manuel Overdragelsesprocedure Betingelser for brugen af den Manuelle Overdragelsesprocedure Fremsendelse af Kapacitetsoverdragelsesordrer - Oplysninger, som skal medtages i Kapacitetsoverdragelsesordrer Registrering og bekræftelse af Kapacitetsoverdragelser Afslag på Kapacitetsoverdragelser Anmodning om overlappende Kapacitetsoverdragelser eller fortrydelse af allerede accepterede Kapacitetsoverdragelser Gebyrer Opdatering af døgnmængdeprofil- og sæsonmængdeprofilskemaer 17

3 Regler for CTF, version 5.2, Endelig udgave Øvrige vilkår 17 Bilag 1: CTF-standardaftale

4 Regler for CTF, version 5.2, Endelig udgave 4 1. Introduktion Formålet med nærværende regelsæt er at skabe en enkel og veldokumenteret Capacity Transfer Facility ("CTF"), hvormed Kapacitet i Transmissionssystemet kan overdrages fra en Transportkunde til en anden Transportkunde ("Kapacitetsoverdragelse"). En Kapacitetsoverdragelse efter dette regelsæt medfører en reduktion i den Afgivende Transportkundes Kapacitet og en tilsvarende forøgelse af den Modtagende Transportkundes Kapacitet. Nærværende Regler for CTF giver mulighed for konkurrence mellem Kapaciteten på det primære marked (Kapacitet købt efter Regler for Gastransport) og Kapaciteten på det sekundære marked (Kapacitet overdraget efter nærværende Regler for CTF). Procedurerne for Kapacitetsoverdragelse er følgelig udarbejdet på grundlag af procedurerne for køb af Kapacitet i henhold til Regler for Gastransport. Kapacitetsoverdragelser i overensstemmelse med disse regler for CTF for så vidt angår såvel Exit Zonen som BNG Entrypunktet inkluderer den tilhørende Balancemargin. Denne Balancemargin kan blev overdraget via BTF. Kapacitetsoverdragelser vedrørende grænsepunktet Ellund kan også foretages via trac-x Transport Capacity Exchange GmbH og senere ligeledes via APX B.V. Der henvises til reglerne for henholdsvis trac-x og APX (trac-x Rulebook og APX Rules). Kapacitetsoverdragelser under de nævnte regelsæt, er desuden underlagt disse Regler for CTF. Disse Regler for CTF er et tillæg til de til enhver tid gældende Regler for Gastransport. 1.1 Ikrafttræden Den endelige version 5.2 af disse Regler for CTF træder i kraft den 1. juni 2010.

5 Regler for CTF, version 5.2, Endelig udgave Definitioner Medmindre andet fremgår af sammenhængen, har følgende definitioner nedenstående betydning: Afgivende Transportkunde ("Transferring Shipper") har den i punkt 2.1 fastlagte betydning. CTF/Capacity Transfer Facility har den i punkt 1 fastlagte betydning. Igangsættende Transportkunde ("Initiating Shipper") har den i punkt 2.2 fastlagte betydning. Kapacitetsoverdragelser ("Capacity Transfers) har den i punkt 1 fastlagte betydning. Kapacitetsoverdragelsesordre ("Capacity Transfer Order") har den i punkt 2.10 fastlagte betydning. Manuel Overdragelsesprocedure ("Manual Transfer Procedure") har den i punkt fastlagte betydning. Modtagende Transportkunde ("Receiving Shipper") har den i punkt 2.1 fastlagte betydning. Online Overdragelsesprocedure ("Online Transfer Procedure") har den i punkt fastlagte betydning. Reagerende Transportkunde ("Responding Shipper") har den i punkt 2.2 fastlagte betydning. Regler for CTF ("Rules for CTF") betyder disse Regler for Kapacitetsoverdragelse via Energinet.dk Gastransmissions Capacity Transfer Facility i den til enhver tid gældende version, som findes på Energinet.dk's hjemmeside. Regler for Gastransport/RfG ("Rules for Gas Transport") ("RfG") betyder den gældende version af Regler for Gastransport, som regulerer betingelserne for Transportkunders adgang til Det Danske Naturgassystem. Alle øvrige definitioner har den i den til enhver tid gældende version af Regler for Gastransport fastsatte betydning.

6 Regler for CTF, version 5.2, Endelig udgave 6 2. Kapacitetsoverdragelse 2.1 Kapacitetsoverdragelser i Transmissionssystemet Kapaciteter i multipla af Gasdøgn kan overdrages fra en Transportkunde ("Afgivende Transportkunde") til en anden Transportkunde ("Modtagende Transportkunde") ved en Kapacitetsoverdragelse via Energinet.dk Gastransmissions Capacity Transfer Facility (Kapacitetsoverdragelse via CTF). Kapacitetsoverdragelser kan vedrøre daglige, ugentlige, månedlige, årlige eller andre perioder regnet i multipla af Gasdøgn. 2.2 Procedurer for Kapacitetsoverdragelser De to nedenfor beskrevne procedurer finder anvendelse, når Transportkunder ønsker at overdrage Kapacitet via CTF. I begge procedurer indledes Kapacitetsoverdragelsen af en Transportkunde ("Igangsættende Transportkunde"), som sender en Kapacitetsoverdragelsesordre ("Kapacitetsoverdragelsesordre") til Energinet.dk Gastransmission, som efterfølgende skal bekræftes af den anden involverede Transportkunde ("Reagerende Transportkunde") Online Overdragelsesprocedure Kapacitetsoverdragelser kan foretages efter en online overdragelsesprocedure ("Online Overdragelsesprocedure"), hvorefter Kapacitetsoverdragelsesordrer indsendes til Energinet.dk Gastransmission gennem Energinet.dk Selvbetjening. For at bruge Online Overdragelsesproceduren og Energinet.dk Selvbetjening skal Transportkunden underskrive Aftalen om Adgang til Energinet.dk Selvbetjening og registrerer en eller flere brugere til Energinet.dk Selvbetjening. Sådanne brugere kan tildeles separate eller kombinerede bemyndigelser til at booke og/eller godkende Kapacitetsoverdragelser via Energinet.dk Selvbetjening. Når registreringen er korrekt gennemført, modtager Transportkunden et brev fra Energinet.dk Gastransmission indeholdende Transportkundens brugernavn. Endvidere modtager Transportkundens bemyndigede medarbejdere en unik RSA-sikkerhedsnøgle, som giver disse medarbejdere adgang til Energinet.dk Selvbetjening. For yderligere oplysninger om

7 Regler for CTF, version 5.2, Endelig udgave 7 ansvar og sikkerhed henvises til Aftalen om Adgang til Energinet.dk Selvbetjening, som findes på Energinet.dk's hjemmeside. Transportkunderne kan foretage Kapacitetsoverdragelser ved hjælp af Online Overdragelsesproceduren indtil kl på Gasdøgnet før det pågældende Gasdøgn, hvor Kapaciteten skal overdrages. Bemærk venligst, at det kan tage nogle få minutter for Energinet.dk Selvbetjening at behandle en Kapacitetsoverdragelsesordre. Energinet.dk Gastransmission anbefaler derfor Transportkunder at indsende Kapacitetsoverdragelsesordrer i god tid. En beskrivelse af Online Overdragelsesproceduren samt betingelserne for brugen af Online Overdragelsesproceduren er indeholdt i punkt 2.5 nedenfor, i Aftalen om Adgang til Energinet.dk Selvbetjening samt brugermanual til Energinet.dk Selvbetjening, som findes på Energinet.dk's hjemmeside. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem Regler for CTF, Aftalen om Adgang til Energinet.dk Selvbetjening og/eller førnævnte brugermanual, har Regler for CTF forrang, og i tilfælde af uoverensstemmelse mellem Aftalen om Adgang til Energinet.dk Selvbetjening og førnævnte brugermanual, har Aftalen om Adgang til Energinet.dk Selvbetjening forrang Manuel Overdragelsesprocedure Transportkunder, som ikke kan bruge Online Overdragelsesproceduren, kan vælge at udføre Kapacitetsoverdragelser efter en manuel procedure, hvorefter Kapacitetsoverdragelsesordrer sendes til Energinet.dk Gastransmission efter den Manuelle Overdragelsesprocedure beskrevet i punkt 2.7 nedenfor ("Manuel Overdragelsesprocedure"). Den Manuelle Overdragelsesprocedure kan også bruges som standardprocedure, hvis Online Overdragelsesproceduren ikke er tilgængelig. Efter den Manuelle Overdragelsesprocedure udføres Kapacitetsoverdragelser ved, at den Afgivende Transportkunde sender Kapacitetsoverdragelsesordren med til Energinet.dk Gastransmission. Betingelserne for at bruge den Manuelle Overdragelsesperiode fremgår af punkt Betingelser for at foretage Kapacitetsoverdragelser Inden afsendelsen af en Kapacitetsoverdragelsesordre i henhold til pkt. 2.6 eller 2.7 skal den Afgivende Transportkunde: (i) have indgået en Rammeaftale for Transportkunder med Energinet.dk Gastransmission, og

8 Regler for CTF, version 5.2, Endelig udgave 8 (ii) have en Kapacitet for den Kapacitetsperiode, som Kapacitetsoverdragelsen vedrører, der er lig med eller større end den Kapacitet, som Transportkunden ønsker at overdrage i nævnte periode. b) skal den Modtagende Transportkunde: (i) have indgået en Rammeaftale for Transportkunder med Energinet.dk Gastransmission, og (ii) have en efter Energinet.dk Gastransmissions vurdering tilstrækkelig Kreditramme, jf. Regler for Gastransport. Hvis Transportkunderne agerer som både Afgivende og Modtagende Transportkunde over for hinanden i aftaleperioden, gælder kravene i punkt a) og b) ovenfor for begge Transportkunder. Er ovenstående betingelser ikke opfyldt, kan Kapacitetsoverdragelsesordren afvises. Kapacitetsoverdragelsesordrer kan desuden afvises af de i punkt nævnte grunde. Uanset effektuering af Kapacitetsoverdragelser, hæfter den Afgivende Transportkunde fortsat for sine Kapacitetsbetalinger i Transmissionssystemet i henhold til Regler for Gastransport. Prisdannelsen og betalingen for de overdragne Kapaciteter samt øvrige aftalevilkår mellem den Afgivende og den Modtagende Transportkunde er udelukkende et anliggende mellem den Afgivende og den Modtagende Transportkunde. Den Modtagende Transportkunde hæfter over for Energinet.dk Gastransmission for Variable Betalinger og andre betalinger, gebyrer og forpligtelser som følge af sin brug af den modtagne Kapacitet i henhold til Regler for Gastransport. 2.4 Energinet.dk Selvbetjening Hvis Transportkunden ønsker at foretage Kapacitetsoverdragelser via Energinet.dk Selvbetjening, skal Transportkunden registrere én eller flere brugere i Energinet.dk Selvbetjening og accepterer standardbetingelserne for brugen heraf. Transportkunden beslutter efter eget skøn, hvorvidt: a) en registreret medarbejder hos Transportkunden skal være bemyndiget til kun at foretage ikke-bindende bookinger af Kapacitetsoverdragelsesordrer ("Booker") b) en registreret medarbejder hos Transportkunden skal være bemyndiget til kun at godkende og dermed indsende bindende Kapacitetsoverdragelsesordrer ("Godkender")

9 Regler for CTF, version 5.2, Endelig udgave 9 c) en registreret medarbejder hos Transportkunden skal være bemyndiget som Booker og Godkender, så vedkommende kan booke og godkende bindende Kapacitetsoverdragelsesordrer (kombineret "Booker" og "Godkender"). Hvis Transportkunden ønsker at sikre, at eventuelle bindende Kapacitetsoverdragelsesordrer afgivet af denne er blevet godkendt og indsendt af en anden af Transportkundens medarbejdere end vedkommende, der igangsatte den, skal Transportkunden anvende en kombination af a) og b) ovenfor (det såkaldte "four eye"-princip). Hvis Transportkunden ønsker at give den samme medarbejder mulighed for at booke, godkende og indsende bindende Kapacitetsoverdragelsesordrer, skal Transportkunden anvende mulighed c) ovenfor. 2.5 Online Overdragelsesproceduren Efter Online Overdragelsesproceduren igangsætter enten den Overdragende eller Modtagende Transportkunde Kapacitetsoverdragelsen ved indledningsvist at godkende og følgelig booke en Kapacitetsoverdragelsesordre, som fastlagt i punkt og 2.6.4, ved hjælp af Energinet.dk Selvbetjening. Efter booking af en Kapacitetsoverdragelsesordre skal den Reagerende Transportkunde godkende den booket Balanceoverdragelsesordre, jf. punkt Herefter godkender den Igangsættende Transportkundes Godkender Kapacitetsoverdragelsesordren endeligt og indsender den dermed til Energinet.dk Gastransmission, jf. punkt Betingelser for brugen af Online Overdragelsesproceduren Krav For at kunne bruge Energinet.dk Selvbetjening skal hver Transportkunde udfylde Aftalen om Adgang til Energinet.dk Selvbetjening senest 14 dage før den dato, hvor Transportkunderne ønsker at afgive en ordre på en Kapacitetsoverdragelse via Energinet.dk Selvbetjening, da det er en betingelse for at kunne bruge Online Overdragelsesproceduren, at begge Transportkunder har adgang til Energinet.dk Selvbetjening. Efter modtagelse af en korrekt udfyldt og underskrevet Aftale om Adgang til Energinet.dk Selvbetjening registrerer Energinet.dk Gastransmission Transportkunden som en bruger af Energinet.dk Selvbetjening, hvorefter Transportkunden modtager en fra Energinet.dk Gastransmission indeholdende Transportkundens brugernavn. Endvidere modtager Transport-

10 Regler for CTF, version 5.2, Endelig udgave 10 kundens autoriserede medarbejdere en RSA-sikkerhedsnøgle, som giver dem en personlig adgang til Energinet.dk Selvbetjening. For yderligere oplysninger om ansvar og sikkerhed i forbindelse med brugen af Energinet.dk Selvbetjening henvises til Aftalen om Adgang til Energinet.dk Selvbetjening Oplysninger, som skal medtages i en Kapacitetsoverdragelsesordre Kapacitetsoverdragelsesordrer skal indeholde følgende oplysninger: (i) ønsket Entrypunkt, BNG Entrypunkt, Transitpunkt eller Exitzone (ii) ønsket Kapacitetsperiode for den pågældende Kapacitet (iii) den ønskede Kapacitetsoverdragelses Maksimale Timemængde ved Entrypunktet, udtrykt i kwh/time (iv) Transportkundernes respektive GLN (v) om Transportkunden er en Overdragende eller Modtagende Transportkunde (vi) navnene på de respektive Transportkunders kontaktpersoner. Hvis den Modtagende Transportkunde har Kapacitetsaftaler med det samme Entrypunkt, BNG Entrypunkt, Transitpunkt eller den samme Exitzone, kan han pulje Kapaciteten med den overdragne Kapacitet, hvis Kapacitetsperioderne overlapper Booking af Kapacitetsoverdragelser Den Igangsættende Transportkunde afgiver en Kapacitetsoverdragelsesordre gennem Energinet.dk Selvbetjening. Hvis den Igangsættende Transportkunde overdrager Kapacitet, udføres der ved afsendelse af Kapacitetsoverdragelsesordren en validering med henblik på at sikre, at den Overdragende Transportkunde har tilstrækkelig Kapacitet til rådighed, jf. punkt 2.3 a) (ii) ovenfor. Hvis Kapaciteten er til rådighed og kan overdrages, kan den Overdragende Transportkunde acceptere og dermed booke Kapacitetsoverdragelsesordren, jf. punkt nedenfor. Hvis Kapaciteten, der er booket til overdragelse, ikke er til rådighed, afvises Kapacitetsoverdragelsesordren. Hvis den Igangsættende Transportkunde skal modtage Kapacitet, udføres der ved afsendelse af Kapacitetsoverdragelsesordren en validering med henblik på at sikre, at den Modtagende Transportkundes Kreditramme er tilstrækkelig, jf. punkt 2.3 b) (ii) ovenfor.

11 Regler for CTF, version 5.2, Endelig udgave 11 Hvis Kreditrammen er tilstrækkelig, kan den Modtagende Transportkunde acceptere og dermed booke Kapacitetsoverdragelsesordren, jf. punkt nedenfor. Hvis Kreditrammen er utilstrækkelig, afvises Kapacitetsoverdragelsesordren Foreløbig godkendelse af Kapacitetsoverdragelsesordren Hvis den Igangsættende Transportkunde ønsker at acceptere Kapacitetsoverdragelsesordren og dermed booke en Kapacitetsoverdragelsesordre, skal den Igangsættende Transportkunde acceptere Kapacitetsoverdragelsesordren. Dette kræver, at den medarbejder hos den Igangsættende Transportkunde, der er logget på Energinet.dk Selvbetjening, er bemyndiget som Booker. Den Igangsættende Transportkundes booking af en Kapacitetsoverdragelsesordre betragtes som værende en invitation til den Reagerende Transportkunde til at overføre Kapacitet mellem Transportkunderne. Den Igangsættende Transportkunde er i denne fase af proceduren følgelig ikke bundet af den bookede Kapacitetsoverdragelsesordre. Ved godkendelse af Kapacitetsoverdragelsesordren af en Booker sendes en til den Reagerende Transportkunde Svar på en booket Kapacitetsoverdragelsesordre Efter modtagelsen af den i punkt nævnte og såfremt den Reagerende Transportkunde ønsker at acceptere den bookede Kapacitetsoverdragelsesordre, skal den Reagerende Transportkunde acceptere den bookede Kapacitetsoverdragelsesordre ved hjælp af acceptproceduren på Energinet.dk Selvbetjening. Dette kræver, at den af Transportkundens medarbejdere, der er logget på Energinet.dk Selvbetjening, er bemyndiget som Godkender. Hvis den Reagerende Transportkunde skal overdrage Kapacitet, udføres der ved accept af den bookede Kapacitetsoverdragelsesordre en validering for at sikre, at den Overdragende Transportkunde har tilstrækkelig Kapacitet til rådighed, jf. punkt 2.3 a) (ii) ovenfor. Hvis Kapaciteten er til rådighed og kan overdrages, kan den Reagerende Transportkunde acceptere den bookede Kapacitetsoverdragelsesordre. Hvis den til overdragelse bookede Kapacitet ikke er til rådighed, annulleres den bookede Kapacitetsoverdragelsesordre, og den Igangsættende Transportkunde vil modtage en om, at Kapacitetsoverdragelsen ikke kan gennemføres. Hvis den Reagerende Transportkunde skal modtage Kapacitet, udføres der ved accept af den bookede Kapacitetsoverdragelsesordre en validering med henblik på at sikre, at den Reagerende Transportkundes Kreditramme er tilstrækkelig, jf. punkt 2.3 b) (ii) ovenfor. Hvis Kreditrammen er tilstrækkelig, kan den Reagerende Transportkunde acceptere den bookede Kapacitetsoverdragelsesordre. Hvis Kreditrammen ikke er tilstrækkelig, annulleres den bookede Ka-

12 Regler for CTF, version 5.2, Endelig udgave 12 pacitetsoverdragelsesordre, og den Igangsættende Transportkunde vil modtage en om, at Kapacitetsoverdragelsen ikke kan gennemføres. Den Reagerende Transportkundens accept af den bookede Kapacitetsoverdragelsesordre betragtes som et tilbud til den Igangsættende Kunde om at overføre Kapacitet mellem Transportkunderne. Den Reagerende Transportkunde er følgelig bundet af accepten af den bookede Kapacitetsoverdragelsesordre. Ved accept af Kapacitetsoverdragelsesordren af den Reagerende Transportkundes Godkender sendes en til den Igangsættende Transportkunde Godkendelse af accepterede, bookede Kapacitetsoverdragelsesordrer Efter modtagelsen af den i punkt nævnte og hvis den Reagerende Transportkunde ønsker at acceptere den bookede Kapacitetsoverdragelsesordre og dermed indsende den endelige Kapacitetsoverdragelsesordre til Energinet.dk Gastransmission, skal den Igangsættende Transportkunde godkende den accepterede, bookede Kapacitetsoverdragelsesordre ved hjælp af acceptproceduren på Energinet.dk Selvbetjening. Dette kræver, at den af Transportkundens medarbejdere, der er logget på Energinet.dk Selvbetjening, er bemyndiget som Godkender. Hvis den Igangsættende Transportkunde skal overdrage Kapacitet, og den accepterede, bookede Kapacitetsoverdragelsesordre godkendes, udføres der en validering for at bekræfte, at den Igangsættende Transportkunde har tilstrækkelig Kapacitet til rådighed, jf. punkt 2.3 a) (ii) ovenfor. Hvis Kapaciteten er til rådighed for overdragelse, er Kapacitetsoverdragelsesordren bindende, og Kapacitetsoverdragelsen gennemføres i henhold til den godkendte Kapacitetsoverdragelsesordre. En sendes herefter til den Igangsættende Transportkunde og den Reagerende Transportkunde med bekræftelse af betingelserne for den godkendte Kapacitetsoverdragelsesordre. Hvis Kapaciteten ikke længere er til rådighed, skal den Igangsættende Transportkunde indsende en ny booking for en Kapacitetsoverdragelsesordre i henhold til punkt ovenfor Hvis den Igangsættende Transportkunde skal modtage Kapacitet, og den accepterede, bookede Kapacitetsoverdragelsesordre accepteres, udføres der en validering for at bekræfte, at den Modtagende Transportkundes Kreditramme er tilstrækkelig, jf. punkt 2.3 b) (ii) ovenfor. Hvis Kreditrammen er tilstrækkelig, er Kapacitetsoverdragelsesordren bindende, og Kapacitetsoverdragelsen udføres i henhold til den godkendte Kapacitetsoverdragelsesordre. En sendes herefter til den Igangsættende Transportkunde og den Reagerende Transportkunde med bekræftelse af betingelserne for den godkendte Kapacitetsoverdragelsesordre. Hvis Kreditrammen ikke er tilstrækkelig, skal den Igangsættende Transportkunde indsende en ny booking for en Kapacitetsoverdragelsesordre i henhold til punkt ovenfor.

13 Regler for CTF, version 5.2, Endelig udgave Tidsfrist En accepteret, booket Kapacitetsoverdragelsesordre kan godkendes af den Igangsættende Transportkunde indtil kl i Gasdøgnet før det første Gasdøgn i Kapacitetsoverdragelsesperioden, som Kapacitetsoverdragelsesordren dækker. Energinet.dk Gastransmission forbeholder sig retten til i særlige situationer at forlænge sagsbehandlingstiden for Kapacitetsoverdragelsesordrer. I så tilfælde informeres Transportkunderne herom via de -adresser, der er oplyst i Rammeaftalen for Transportkunder Standardprocedure Hvis Online Overdragelsesproceduren ikke er tilgængelig, eller den Igangsættende eller Reagerende Transportkunde ikke kan bruge Online Overdragelsesproceduren, finder følgende anvendelse: a) Hvis den Igangsættende Transportkunde allerede har booket en Kapacitetsoverdragelsesordre, skal den Reagerende Transportkunde kontakte Energinet.dk Gastransmission, så Energinet.dk Gastransmission kan acceptere den bookede Kapacitetsoverdragelsesordre. Herefter kontakter den Igangsættende Transportkunde Energinet.dk Gastransmission, så Energinet.dk Gastransmission kan godkende den accepterede, bookede balanceordre. Kun medarbejdere hos Transportkunden, der er bemyndiget til at godkende Kapacitetsoverdragelsesordrer i henhold til punkt 2.4, eller som på anden vis er bemyndiget af Transportkunden til at godkende Kapacitetsoverdragelsesordrer, kan henholdsvis acceptere eller godkende bookede Kapacitetsoverdragelsesordrer i henhold til dette punkt a). En sådan bemyndigelse skal dokumenteres skriftligt over for Energinet.dk Gastransmission. b) Hvis den Igangsættende Transportkunde ikke har booket en Kapacitetsoverdragelsesordre, skal den Overdragende Transportkunde bruge den Manuelle Overdragelsesprocedure. Hvis den i punkt anførte tidsfrist er udløbet, finder følgende bestemmelser anvendelse: (i) Den Overdragende Transportkunde skal udfylde skabelonen til den Manuel Overdragelsesprocedure, som findes på Energinet.dk's hjemmeside, og sende den pr. til (ii) Modtagne Balanceoverdragelsesordrer behandles i den rækkefølge, som de modtages af Energinet.dk Gastransmission. Energinet.dk Gastransmission er imidlertid ikke forpligtet til at behandle Kapacitetsoverdragelsesaftaler, hvis dette ikke er teknisk umuligt.

14 Regler for CTF, version 5.2, Endelig udgave 14 (iii) Hvis der ikke er tilstrækkelig Kapacitet til rådighed, eller den Modtagende Transportkundes Kreditramme ikke er tilstrækkelig, udføres Kapacitetsoverdragelsesordren ikke. (iv) Energinet.dk Gastransmission kan efter eget skøn forlænge eventuelle tidsfrister fastlagt i Regler for Gastransport. 2.7 Manuel Overdragelsesprocedure Den skabelon, der skal bruges til den Manuelle Overdragelsesprocedure, findes på Energinet.dk's hjemmeside. Den udfyldte skabelon sendes med til Kapacitetsoverdragelsesordre udskrives behørigt af en medarbejder hos hver af Transportkunderne, som er bemyndiget til at udføre Kapacitetsoverdragelser Betingelser for brugen af den Manuelle Overdragelsesprocedure Den Manuelle Overdragelsesprocedure for Kapacitetsoverdragelsesordrer kan benyttes: a) hvis såvel den Overdragende som den Modtagende Transportkunde har indgået en Rammeaftale for Transportkunder og i disse har registreret -adresser fra hvilke bindende Kapacitetsoverdragelsesordrer kan afgives henholdsvis bekræftes. Ved registrering af de pågældende -adresser accepterer Transportkunderne, at alle Kapacitetsoverdragelsesordrer afsendt henholdsvis bekræftet fra disse adresser er bindende for Transportkunderne, b) hvis Kapacitetsoverdragelsesordren henholdsvis afsendes og bekræftes fra de i Rammeaftalen for Transportkunder registrerede -adresser til den af Energinet.dk Gastransmission oplyste -adresse for modtagelse af Kapacitetsoverdragelsesordrer, c) hvis de potentielle Variable Betalinger ved fuld udnyttelse af den overdragne Kapacitet kan rummes inden for den Modtagende Transportkundes Kreditramme, og Energinet.dk Gastransmission ikke finder, at der er behov for sikkerhedsstillelse, d) hvis Kapacitetsoverdragelsesordren ikke nødvendiggør registrering af nye Aktørrelationer, e) hvis Kapacitetsoverdragelsesordren er baseret på den til enhver tid gældende Kapacitetsoverdragelsesordre, der findes på Energinet.dk's hjemmeside, og

15 Regler for CTF, version 5.2, Endelig udgave 15 f) hvis Kapacitetsoverdragelsesordren vedrører en Kapacitetsoverdragelsesperiode, som begynder 2 Bankdage efter den dato, hvor Energinet.dk Gastransmissions ordrebekræftelse skal foreligge Fremsendelse af Kapacitetsoverdragelsesordrer - Oplysninger, som skal medtages i Kapacitetsoverdragelsesordrer Kapacitetsoverdragelsesordrer skal fremsendes af én af Transportkunderne til en af Energinet.dk Gastransmission oplyst -adresse med kopi ("cc") til den anden Transportkunde, og skal indeholde de oplysninger, som er angivet i punkt Udover oplysningerne specificeret i punkt 2.6.2, er det i Regler for Gastransport påkrævede varsel for skift af Aktørrelationer før udgangen af Måneden også relevant ved brug af proceduren til at behandle Kapacitetsoverdragelsesordrer. Kapacitetsoverdragelsesordren anses først for at være modtaget af Energinet.dk Gastransmission, når Energinet.dk Gastransmission har modtaget bekræftelse på Kapacitetsoverdragelsesordren fra den anden Transportkunde pr. fra den i Rammeaftalen for Transportkunder angivne -adresse. En uoverensstemmende bekræftelse medfører afslag på Kapacitetsoverdragelsesordren. Er den anden Transportkundes bekræftelse af Kapacitetsoverdragelsesordren modtaget inden kl på en Bankdag, behandles denne inden kl Bankdage senere. Er bekræftelsen på Kapacitetsoverdragelsesordren modtaget på en dag, som ikke er en Bankdag, eller er bekræftelsen modtaget senere end kl på en Bankdag, behandles Kapacitetsoverdragelsesordren før kl på den næstfølgende Bankdag. Energinet.dk Gastransmission forbeholder sig ret til i visse situationer at forlænge sagsbehandlingstiden for Kapacitetsoverdragelsesordrer. I så tilfælde vil dette blive varslet til Transportkunderne via de i Rammeaftalen for Transportkunder angivne -adresser. Efter modtagelse af bekræftelsen på Kapacitetsoverdragelsesordren sender Energinet.dk Gastransmission en accept eller et afslag i overensstemmelse med det i punkt og anførte Registrering og bekræftelse af Kapacitetsoverdragelser Kapacitetsoverdragelser foretaget ved hjælp af den Manuelle Overdragelsesprocedure registreres af Energinet.dk Gastransmission ved modtagelse af Kapacitetsoverdragelsesordren.

16 Regler for CTF, version 5.2, Endelig udgave 16 Uanset at begge Transportkunder anmoder om at få ændret Kapacitetsoverdragelsen eller ønsker at træde tilbage fra Kapacitetsoverdragelsen, kan Energinet.dk Gastransmission afvise en sådan anmodning Afslag på Kapacitetsoverdragelser Hvis Energinet.dk Gastransmission ikke er i stand til at imødekomme en Kapacitetsoverdragelsesordre i henhold til punkt 2.7.4, sender Energinet.dk Gastransmission et afslag senest 3 Bankdage efter modtagelse af anmodningen. Kapacitetsoverdragelsesordrer kan afslås af følgende grunde: a) hvis Kapacitetsoverdragelsesordren er ufuldstændig, b) hvis den Overdragende Transportkunde ikke har den nødvendige Kapacitet til rådighed, c) hvis Transportkunderne ikke har indgået de nødvendige aftaler, jf. Regler for Gas Transport, d) hvis accept af Kapacitetsoverdragelsesordren efter Energinet.dk Gastransmissions mening resulterer i en krediteksponering, der overstiger den Modtagende Transportkundes Kreditramme, jf. Regler for Gas Transport, og e) hvis den Modtagende Transportkunde ikke har anmeldt Aktørrelationer i Exitzonen, før Kapacitetsperioden starter. Afvisning af Kapacitetsoverdragelser skal altid begrundes. 2.8 Anmodning om overlappende Kapacitetsoverdragelser eller fortrydelse af allerede accepterede Kapacitetsoverdragelser Såfremt Transportkunderne ønsker at ændre allerede accepterede Kapacitetsoverdragelser, skal Transportkunderne i henhold til punkt 2.6 eller 2.7 fremsende en ny Kapacitetsoverdragelsesordre med angivelse af, på hvilke punkter de ønsker at ændre allerede godkendte Kapacitetsoverdragelser. Såfremt Transportkunderne ønsker at træde tilbage fra en Kapacitetsoverdragelse, som de allerede har accepteret, anmoder Transportkunderne således om nye Kapacitetsoverdragelser med samme Kapacitet og samme Kapacitetsoverdragelsesperiode, men med den oprindeligt Modtagende Transportkunde som Afgivende Transportkunde. 2.9 Gebyrer Der betales ét gebyr pr. godkendt Kapacitetsoverdragelse pr. Transportkunde. Gebyrets størrelse fremgår af Prisbladet.

17 Regler for CTF, version 5.2, Endelig udgave 17 Gebyrerne samfaktureres med de i henhold til Regler for Gastransport månedlige variable fakturaer Opdatering af døgnmængdeprofil- og sæsonmængdeprofilskemaer Begge Transportkunder tager i forbindelse med deres månedlige opdatering af profilskemaer for døgn og sæsonmængder, jf. Regler for Gastransport, højde for de mulige konsekvenser af deres Kapacitetsoverdragelsesordrer Øvrige vilkår Alle øvrige vilkår reguleres i henhold til Regler for Gastransport i den til enhver tid gældende version heraf.

18 Regler for CTF, version 5.2, Endelig udgave 18 Bilag 1 CTF Aftale mellem [Transportkunde A] og [Transportkunde B] Aftale id: [Udfyldes af Energinet.dk Gastransmission]

19 Regler for CTF, version 5.2, Endelig udgave Aftaleparter Denne Aftale om Kapacitetsoverdragelser via Energinet.dk Gastransmissions Capacity Transfer Facility ("CTF") er indgået mellem følgende aftaleparter: Afgivende Transportkunde: Navn: [Transportkunde A] GLN: [GLN] ID for Rammeaftale for Transportkunder: [Aftale ID:] Kontaktperson: [Navn] Modtagende Transportkunde: Navn: [Transportkunde B] GLN [EAN-GLN] ID for Rammeaftale for Transportkunder: [Aftale ID:] Kontaktperson: [Navn] 2. Aftalevilkår Aftaleparterne er indforstået med, at Kapacitetsoverdragelserne foregår efter følgende principper: a) I de under punkt 3 nedenfor fastsatte Gasdøgn overdrager den Afgivende Transportkunde til den Modtagende Transportkunde alle Kapacitetsrettigheder og - forpligtelser vedrørende Kapacitet og/eller Primær Nødforsyning ligeledes fastsat i punkt 3 nedenfor, jf. punkt 2.1 i Regler for CTF - med undtagelse af Kapacitets- og Primær Nødforsyningsbetalingsforpligtelserne. b) I de under punkt 3 nedenfor fastsatte Gasdøgn accepterer den Modtagende Transportkunde en Kapacitetsoverdragelse af den Afgivende Transportkundes Kapacitets- og/eller Primære Nødforsyningsrettigheder og -forpligtelser vedrørende den ligeledes under punkt 3 nedenfor fastsatte Kapacitet. c) Den Modtagende Transportkundes rettigheder og forpligtelser i relation til Kapacitet og Primær Nødforsyning fremgår af Regler for Gastransport. Denne aftale om Kapacitetsoverdragelser reguleres i øvrigt af den til enhver tid gældende udgave af Regler for CTF. Da det samlede sæt aftaler og bilag vedrørende Regler for Gastransport er tilgængelig i juridisk bindende versioner på såvel dansk som engelsk, accepterer Transportkunden ved indgåelse af den danske version af Aftale om Kapacitetsoverdragelser via CTF samtidig at være for-

20 Regler for CTF, version 5.2, Endelig udgave 20 pligtet og bundet af den til enhver tid gældende danske version af Regler for Gastransport. Hvis Transportkunden i stedet ønsker at være forpligtet af den engelske version af Regler for Gastransport, indgår Transportkunden den engelske version af Aftale om Kapacitetsoverdragelser via CTF. 3. Aftaleperiode Nedenstående Kapacitet ønskes overdraget mellem de i nærværende aftale nævnte Transportkunder i perioden: [Gasdøgn];[Måned];[År], kl. 06:00 - [Gasdøgn];[Måned];[År], kl. 06:00 4. Kapacitet og mængdebestemmelse Kapacitetsoverdragelsen gælder for: [ét felt afkrydses] Uafbrydelig Kapacitet Afbrydelig Kapacitet Kapacitetsoverdragelsen gælder for følgende punkt: [ét felt afkrydses] Entrypunkt Exitzone Transitpunkt BNG Entrypunkt Nybro Ellund Dragør Kapacitet m/primær Nødforsyning Kapacitet m/sekundær Nødforsyning Kun Primær Nødforsyning Nybro Ellund Dragør Afbrydelig Kapacitet Den Maksimale timemængde: (kwh/time) 5. Underskrifter Afgivende Transportkunde: Modtagende Transportkunde: Navn: Navn:

21 Regler for CTF, version 5.2, Endelig udgave 21 Titel: Titel: Sted/Dato: Sted/Dato: Underskrift: Underskrift:

Regler for BTF. (Energinet.dk Gastransmissions Balance Transfer Facility) VILKÅR FOR BILATERAL HANDEL MED BALANCEMARGIN I TRANSMISSIONSSYSTEMET

Regler for BTF. (Energinet.dk Gastransmissions Balance Transfer Facility) VILKÅR FOR BILATERAL HANDEL MED BALANCEMARGIN I TRANSMISSIONSSYSTEMET Regler for BTF (Energinet.dk Gastransmissions Balance Transfer Facility) VILKÅR FOR BILATERAL HANDEL MED BALANCEMARGIN I TRANSMISSIONSSYSTEMET Version 4.2 Juni 2010 Regler for BTF, version 4.1, Endelig

Læs mere

Rammeaftale for Gasleverandører mellem Energinet.dk Gastransmission og Gasleverandøren

Rammeaftale for Gasleverandører mellem Energinet.dk Gastransmission og Gasleverandøren BILAG 3 Rammeaftale for Gasleverandører mellem Energinet.dk Gastransmission og Gasleverandøren Aftale-id: Bilag 3: Rammeaftale for Gasleverandører 2 KONTRAKTSKLAUSUL Denne aftale er underlagt de til enhver

Læs mere

Gasleverandøraftale. mellem. Distributionsselskabet. Gasleverandøren

Gasleverandøraftale. mellem. Distributionsselskabet. Gasleverandøren Gasleverandøraftale mellem Distributionsselskabet og Gasleverandøren (Version 3.0) Gældende fra 1. september 2014 Indholdsfortegnelse 1. AFTALEPARTER... 3 2. FORMÅL... 3 3. DEFINITIONER... 4 4. AFTALEPERIODE...

Læs mere

Åben Energinet.dk s hjemmeside og vælg Det danske naturgassystem øverst til højre.

Åben Energinet.dk s hjemmeside  og vælg Det danske naturgassystem øverst til højre. 1. Introduktion Velkommen til Energinet.dk s bulletin board! Denne guide beskriver forløbet for en transportkunde på det danske gasmarked, der ønsker at købe/sælge gas, kapacitet eller balancemargin på

Læs mere

Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen. Sekretariat for administration af tilskudsordning

Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen. Sekretariat for administration af tilskudsordning Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen af Sekretariat for administration af tilskudsordning 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

Aftale. af 21. marts 2005. mellem. Falck A/S København, Danmark. UNI (Union Network International) om etablering af en social dialog

Aftale. af 21. marts 2005. mellem. Falck A/S København, Danmark. UNI (Union Network International) om etablering af en social dialog Aftale af 21. marts 2005 mellem Falck A/S København, Danmark og UNI (Union Network International) om etablering af en social dialog gennem et globalt samarbejdsudvalg INDHOLD Side Del 2 Præambel 3 I Definitioner

Læs mere

Vejledning til det daglige. samarbejde i forbindelse med. levering af medicin til Amgros og sygehusapotekerne i Danmark

Vejledning til det daglige. samarbejde i forbindelse med. levering af medicin til Amgros og sygehusapotekerne i Danmark Vejledning til det daglige samarbejde i forbindelse med levering af medicin til Amgros og sygehusapotekerne i Danmark Version 2.0 Side 1 Indhold Vejledningen i forhold til kontrakten... 3 Indkøb af lægemidler...

Læs mere

900 MHz-auktion og 1800 MHz-auktion. Informationsmemorandum

900 MHz-auktion og 1800 MHz-auktion. Informationsmemorandum 900 MHz-auktion og 1800 MHz-auktion Auktion over frekvenserne 891,9 896,9 MHz og 936,9 941,9 MHz samt 1710,1-1720,1 MHz og 1805,1-1815,1 MHz Informationsmemorandum Bilag C: Beslutning om gennemførelse

Læs mere

Brugerbetingelser for LE@N

Brugerbetingelser for LE@N 1. Definitioner 1.1 Ved EAN-Web forstås virksomheden EAN-Web A/S, Vesterbrogade 149, 1620 København V, CVR nr. 24 21 27 42 1.2 Ved LE@N forstås det af EAN-Web ejede Web-EDI-baserede edb-system, som gør

Læs mere

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Kontohaver(e): CPR.nr.: Reg. nr. Kontonr. Reg. type indgår aftale med Nykredit Bank om tilmelding

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026525 (Katja Høegh, Pernille Hollerup) 16. maj 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026525 (Katja Høegh, Pernille Hollerup) 16. maj 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026525 (Katja Høegh, Pernille Hollerup) 16. maj 2012 K E N D E L S E EKJ Rådgivende Ingeniører A/S (advokat Karsten Havkrog Pedersen, København) mod Statens og Kommunernes

Læs mere

Regler for bionaturgascertifikater. Version 1.0

Regler for bionaturgascertifikater. Version 1.0 Regler for bionaturgascertifikater Version 1.0 1. december 2011 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 DEFINITIONER... 3 2.1 ANVENDTE DEFINITIONER... 3 3 CERTIFIKATREGISTERET... 6 3.1 REGISTRERING I CERTIFIKATREGISTERET...

Læs mere

Vejledning VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL. Februar 2015 (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015)

Vejledning VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL. Februar 2015 (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015) Vejledning Februar 2015 VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015) Side 2 af 12 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 INDLEDNING... 4 GENERELLE

Læs mere

Vejledning om Dagbladspuljens overgangsordning for distributionsåret 2011

Vejledning om Dagbladspuljens overgangsordning for distributionsåret 2011 10. maj 2012 Gitte Østergaard Konsulent goe@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3373 3311 Vejledning om Dagbladspuljens overgangsordning for distributionsåret 2011 Vejledningen vedrører reglerne for at kunne

Læs mere

TILSKUDSAFTALE NR. FLERE MODTAGERE PROJEKTTITEL (KORT BETEGNELSE)

TILSKUDSAFTALE NR. FLERE MODTAGERE PROJEKTTITEL (KORT BETEGNELSE) SYVENDE RAMMEPROGRAM TILSKUDSAFTALE NR. FLERE MODTAGERE PROJEKTTITEL (KORT BETEGNELSE) (angiv FINANSIERINGSORDNING) Det [Europæiske Fællesskab] ("Fællesskabet"), repræsenteret ved Kommissionen for De Europæiske

Læs mere

Opgaven annonceres som to separate kontrakter, 1 for rengøring og 1 for vinduespolering.

Opgaven annonceres som to separate kontrakter, 1 for rengøring og 1 for vinduespolering. Indledning Holbæk Service A/S inviterer hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at afgive tilbud på indendørs rengøring (14 lokationer) samt vinduespolering (7 lokationer) hos Holbæk

Læs mere

VEJLEDNING OM. selskaber med begrænset ansvar der skal registreres i henhold til lov om visse erhvervsdrivende virksomheder UDGIVET AF

VEJLEDNING OM. selskaber med begrænset ansvar der skal registreres i henhold til lov om visse erhvervsdrivende virksomheder UDGIVET AF VEJLEDNING OM selskaber med begrænset ansvar der skal registreres i henhold til lov om visse erhvervsdrivende virksomheder UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Bekendtgørelse om mærkning og registrering af hunde 1)

Bekendtgørelse om mærkning og registrering af hunde 1) BEK nr 22 af 07/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere ændringer

Læs mere

Rammeaftale. Mellem. Følgende regioner: Region Hovedstaden. Region Sjælland. Region Syddanmark. Region Nordjylland. Region Midtjylland

Rammeaftale. Mellem. Følgende regioner: Region Hovedstaden. Region Sjælland. Region Syddanmark. Region Nordjylland. Region Midtjylland Rammeaftale Mellem Følgende regioner: Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark.. Region Nordjylland. Region Midtjylland (herefter samlet "Regionerne" og hver for sig "den enkelte region") og

Læs mere

Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed BEK nr 837 af 14/08/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2012-0032241 Senere ændringer

Læs mere

- (modtagerens fulde navn og juridiske status) (eventuelt nationalt registreringsnummer) etableret i (fuldstændig adresse: by/stat/provins/land),

- (modtagerens fulde navn og juridiske status) (eventuelt nationalt registreringsnummer) etableret i (fuldstændig adresse: by/stat/provins/land), SYVENDE RAMMEPROGRAM TILSKUDSAFTALE nr. PROJEKTTITEL (KORT BETEGNELSE) (angiv FINANSIERINGSORDNING) [Det Europæiske Fællesskab] [Det Europæiske Atomenergifællesskab] ("Fællesskabet"), repræsenteret ved

Læs mere

Vilkår for Serviceniveauet mellem Netselskab og Elleverandør

Vilkår for Serviceniveauet mellem Netselskab og Elleverandør Bilag til Standardaftalen Vilkår for Serviceniveauet mellem Netselskab og Elleverandør Disse vilkår er i henhold til elforsyningslovens 73 b taget til efterretning af Energitilsynet den 10. december 2015.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. ALK-Abelló A/S (CVR-nr. 63 71 79 16) ("Selskabet")

VEDTÆGTER. for. ALK-Abelló A/S (CVR-nr. 63 71 79 16) (Selskabet) VEDTÆGTER for ALK-Abelló A/S (CVR-nr. 63 71 79 16) ("Selskabet") Marts 20142016 Navn 1.1 Selskabets navn er ALK-Abelló A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene ALK A/S (ALK-Abelló A/S),

Læs mere

RAMMEAFTALE OM BYGHERRERÅDGIVNING

RAMMEAFTALE OM BYGHERRERÅDGIVNING RAMMEAFTALE OM BYGHERRERÅDGIVNING Indledning: Nærværende standardrammeaftale for bygherrerådgivning er udarbejdet til projektet Sammen om energimodernisering for Go Energi i samarbejde med Furesø Kommune.

Læs mere

Certifikataftale om optagelse i og brug af certifikatregistret

Certifikataftale om optagelse i og brug af certifikatregistret Certifikataftale om optagelse i og brug af certifikatregistret 2 KONTRAKTSKLAUSUL Denne certifikataftale er underlagt de til enhver tid gældende Regler for bionaturgascertifikater. 1. Aftaleparter Denne

Læs mere

Laboratorie- og husholdningskøleskabe, fryseskabe og køle-/fryseskabe.

Laboratorie- og husholdningskøleskabe, fryseskabe og køle-/fryseskabe. Laboratorie- og husholdningskøleskabe, fryseskabe og køle-/fryseskabe. Info Version 1 URL http://com.mercell.com/permalink/43388114.aspx Ekstern udbuds ID 60713-2014 Udbudstype Udbud Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Rammeaftale vedrørende. AD HOC TV inspektion og spuling. Københavns Kommune. Økonomiforvaltningen. Københavns Ejendomme, Drift og Service

Rammeaftale vedrørende. AD HOC TV inspektion og spuling. Københavns Kommune. Økonomiforvaltningen. Københavns Ejendomme, Drift og Service Københavns Kommune Økonomiforvaltningen Københavns Ejendomme, Drift og Service Rammeaftale vedrørende AD HOC TV inspektion og spuling Geografisk Område: 1 Vesterbro / Enghave / Valby 1. Aftalens Parter

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 26 / 2006 ØK indleder nyt aktietilbagekøbsprogram

Fondsbørsmeddelelse nr. 26 / 2006 ØK indleder nyt aktietilbagekøbsprogram Aktionærsekretariatet Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K East Asiatic House Indiakaj 20 2100 København Ø Tel.: 3525 4300 Fax: 3525 4313 e-mail: eac@eac.dk Internet: www.eac.dk CVR.nr.:

Læs mere

Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser 1. HP s Trade-In and Save-kampagnestruktur I forbindelse med Trade-In and Save-kampagnen betaler HP International Sarl (HP) en passende indbytningsværdi for brugte produkter, som returneres til HP i forbindelse

Læs mere

Regler for juridisk/teknisk udtalelse i IT-sager

Regler for juridisk/teknisk udtalelse i IT-sager Regler for juridisk/teknisk udtalelse i IT-sager 1 Disse regler for afgivelse af juridisk/teknisk udtalelse i IT-sager gælder, når parterne enten ved allerede opståede eller i forbindelse med fremtidige

Læs mere

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX Rengøringsaftale Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk I det følgende kaldet Kunde. og XXXX I det følgende kaldet Leverandøren Side 1 af 8 1. Aftalens retlige grundlag:... 3 2. Rengøringsaftalens

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og GrønlandsBANKEN, Postboks 1033, 3900 Nuuk, banken@banken.gl har dags dato i henhold til Aftale om Netbank indgået følgende

Læs mere

Meddelelse nr. 1. Svar på spørgsmål. til. udbud af batterier til høreapparater 2013-2017

Meddelelse nr. 1. Svar på spørgsmål. til. udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 Meddelelse nr. 1 Svar på spørgsmål til udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 I overensstemmelse med Udbudsdirektivets artikel 39, stk. 2, kan Amgros (på vegne af de fem danske regioner) op til

Læs mere

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 23. januar 2015. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En udbetaling skal bekræftes ved din underskrift

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring: UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser) 1 I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

Læs mere

Udbud på levering af. frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE

Udbud på levering af. frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE Udbud på levering af frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Den ordregivende myndighed...2 3. Udbudsmaterialet...2 4. Baggrund for udbuddet...3

Læs mere

Regler for Gastransport Version 10.1 FÆLLES REGLER FOR ADGANG TIL DET DANSKE NATURGASSYSTEM

Regler for Gastransport Version 10.1 FÆLLES REGLER FOR ADGANG TIL DET DANSKE NATURGASSYSTEM Regler for Gastransport Version 10.1 FÆLLES REGLER FOR ADGANG TIL DET DANSKE NATURGASSYSTEM Maj 2011 Regler for Gastransport, version 10.1 ("RfG") 2 DEL I: DET DANSKE NATURGASSYSTEM OG DETS AKTØRER...

Læs mere

Praktisk information hvis du overvejer et offentligt udbud af værdipapirer mellem 1.000.000 euro og 5.000.000 euro.

Praktisk information hvis du overvejer et offentligt udbud af værdipapirer mellem 1.000.000 euro og 5.000.000 euro. 15. juli 2015 Praktisk information hvis du overvejer et offentligt udbud af værdipapirer mellem 1.000.000 euro og 5.000.000 euro. I det følgende bliver der givet gode råd og vejledning til den praktiske

Læs mere

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI PRIVATKUNDER

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI PRIVATKUNDER 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks. en lønkonto, men ikke en børneopsparingskonto. Bortset fra kontante

Læs mere

Transport af gas i Danmark. - kort fortalt. November 2006 Version 6.1

Transport af gas i Danmark. - kort fortalt. November 2006 Version 6.1 Transport af gas i Danmark - kort fortalt November 2006 Version 6.1 Indhold 1. Det danske naturgassystem...2 2. Markedsmodellen for gas...3 3. Aktørerne i det danske naturgassystem...4 4. Optagelse på

Læs mere

Ved "selskaber" forstås livs- og pensionsforsikringsselskaber, tværgående pensionskasser og firmapensionskasser.

Ved selskaber forstås livs- og pensionsforsikringsselskaber, tværgående pensionskasser og firmapensionskasser. Aftale af 1. januar 2013 Aftale om overførsel af pensionsmidler mellem selskaber i forbindelse med forsikredes overgang til anden ansættelse (obligatoriske og frivillige ordninger) Jobskifteaftalen 1 1

Læs mere

Annoncering af koncessionsaftaler på udlejning af kanoer på Storåen.

Annoncering af koncessionsaftaler på udlejning af kanoer på Storåen. Annoncering af koncessionsaftaler på udlejning af kanoer på Storåen. Tidsplan 01.04 2016 Annoncering af koncessionsaftalen 15.04.2016 Frist for afgivelse af spørgsmål 22.04.2016 kl. 12 Frist for afgivelse

Læs mere

Holst, Advokater www.holst-law.com

Holst, Advokater www.holst-law.com INKASSO Advokater Du kender det formentlig. Du har udført et stykke arbejde, tilbudt kunden kredit, men alligevel betaler kunden ikke, uanset hvor mange gange han telefonisk har lovet dig det. Det er typisk

Læs mere

Vilkår for betalingskonti Privatkunder

Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 01.02.2016. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks. en lønkonto, men ikke en børneopsparingskonto.

Læs mere

MONO.NET FORHANDLER GUIDE

MONO.NET FORHANDLER GUIDE MONO.NET FORHANDLER GUIDE INTRO Tak fordi du har valgt at blive en mono.netforhandler. Vi glæder os til vores fremtidige samarbejde! Denne guide giver en grundig introduktion til hvordan forskellige hjemmesider

Læs mere

Prækvalifikationsskema

Prækvalifikationsskema Prækvalifikationsskema til brug for prækvalifikationsoplysninger vedrørende Det Kriminalpræventive Råds begrænsede udbud af kontrakt om hælerikampagne, jf. udbudsbekendtgørelse nr. [ ] Generelle oplysninger

Læs mere

Udbudsbetingelser. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Udbud 2014. Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Side1

Udbudsbetingelser. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Udbud 2014. Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Side1 Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Side1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Den ordregivende myndighed... 4 3. Udbudsmaterialet... 4 4. Tidsplan for

Læs mere

Konkurrencebetingelser. Udarbejdelse og gennemførelse af udviklingsforløb for ledere med toplederpotentiale i den danske stat

Konkurrencebetingelser. Udarbejdelse og gennemførelse af udviklingsforløb for ledere med toplederpotentiale i den danske stat Konkurrencebetingelser Udarbejdelse og gennemførelse af udviklingsforløb for ledere med toplederpotentiale i den danske stat Version: 17. december 2015 Indholdsfortegnelse Side 1 af 16 1 INDLEDNING...

Læs mere

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen]

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen] KONTRAKT mellem Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. og [Indsættes ved kontraktindgåelsen] vedrørende "Pleje af grønne områder" 1 Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser

Prækvalifikationsbetingelser Prækvalifikationsbetingelser Gribvand Spildevand A/S: To selvstændige rammeaftaler vedrørende henholdsvis tømning af bundfældningstanke og tømning af samletanke Forsyning Helsingør A/S: Rammeaftale vedrørende

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017112 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Erik Hammer) 15. september 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017112 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Erik Hammer) 15. september 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017112 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Erik Hammer) 15. september 2008 K E N D E L S E Totalrådgivergruppen bestående af 1. Cubo Arkitekter A/S 2. Søren Jensen Rådgivende

Læs mere

Bekendtgørelse om forhåndsgodkendelse indenfor fødevarelovgivningen 1

Bekendtgørelse om forhåndsgodkendelse indenfor fødevarelovgivningen 1 UDKAST Bekendtgørelse om forhåndsgodkendelse indenfor fødevarelovgivningen 1 I medfør af 45, 56 b, 58, 59 a, stk. 1 og 2 og 59 b, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse nr. 43 af 11. januar 2016, fastsættes

Læs mere

Til bestyrelsen for Institutioner for erhvervsrettede uddannelser og almengymnasiale uddannelser samt almene voksenuddannelser m.v.

Til bestyrelsen for Institutioner for erhvervsrettede uddannelser og almengymnasiale uddannelser samt almene voksenuddannelser m.v. Til bestyrelsen for Institutioner for erhvervsrettede uddannelser og almengymnasiale uddannelser samt almene voksenuddannelser m.v. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Kontrakt. Afbrydelighedsaftale for 2011/ Grundlag. (Samlet betegnet som "Parterne")

Kontrakt. Afbrydelighedsaftale for 2011/ Grundlag. (Samlet betegnet som Parterne) Kontrakt Energinet.dk Lautruphøj 5-7 2750 Ballerup ( Energinet.dk Gastransmission ) og Navn: Adresse: ( Forbrugeren ) (Samlet betegnet som "Parterne") Afbrydelighedsaftale for 2011/2012 1 Grundlag Nærværende

Læs mere

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:32512-2012:text:da:html DK-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2012/S 20-032512

Læs mere

BILAG 3 TIL IC GROUP A/S' VEDTÆGTER

BILAG 3 TIL IC GROUP A/S' VEDTÆGTER BILAG 3 TIL IC GROUP A/S' VEDTÆGTER 1. BESLUTNING 1.1 På den ordinære generalforsamling den 27. september 2010 blev bestyrelsen for IC Group A/S ("Selskabet") bemyndiget til at udstede warrants. Bestyrelsen

Læs mere

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB Kopi af pas/kørekort samt sygesikringsbevis skal vedlægges for samtlige depot/kontohavere. Depot-/kontohaverne har lige stor andel i depotet, hvis ikke andet angives. Nordnet betragter depot-/kontohaveren

Læs mere

Vilkårene gælder for tredjeparter, som ønsker at indhente stam- og måledata via den kundestyrede adgang til data i DataHub.

Vilkårene gælder for tredjeparter, som ønsker at indhente stam- og måledata via den kundestyrede adgang til data i DataHub. 15. marts 2016 USS/ACH Vilkår for adgang til og brug af DataHub Tredjepart Vilkårene gælder for tredjeparter, som ønsker at indhente stam- og måledata via den kundestyrede adgang til data i DataHub. 1.

Læs mere

Falck Køreklar Privat

Falck Køreklar Privat Abonnementsbetingelser Falck Køreklar Privat Nedenstående abonnementsbetingelser gælder i tillæg til de generelle abonnementsbetingelser, hvorfor der også henvises til disse. Dækningskode: 1261 Falck Køreklar

Læs mere

OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE AFSNIT I ALMINDELIGE BESTEMMELSER

OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE AFSNIT I ALMINDELIGE BESTEMMELSER OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE Kongeriget Danmarks regering og Republikken Filippinernes regering, som ønsker at styrke de gensidige relationer mellem

Læs mere

Danmark-Aarhus: Køleskabe 2014/S 037-060713. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Aarhus: Køleskabe 2014/S 037-060713. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:60713-2014:text:da:html Danmark-Aarhus: Køleskabe 2014/S 037-060713 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF Del

Læs mere

Danmark-Odense: Regnskabs- og revisionsvirksomhed 2016/S 094-168469. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Odense: Regnskabs- og revisionsvirksomhed 2016/S 094-168469. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1 / 13 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:168469-2016:text:da:html Danmark-Odense: Regnskabs- og revisionsvirksomhed 2016/S 094-168469 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Vedtægter. for. Novo Nordisk A/S

Vedtægter. for. Novo Nordisk A/S Vedtægter for 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Novo Industri A/S Novo Terapeutisk Laboratorium A/S Nordisk Gentofte A/S Nordisk Insulinlaboratorium

Læs mere

Anmodning om forhøjet pristillæg til solcelleanlæg (Organiseret i solcellelav) Fra: (ejers navn og adresse)

Anmodning om forhøjet pristillæg til solcelleanlæg (Organiseret i solcellelav) Fra: (ejers navn og adresse) Anmodning om forhøjet pristillæg til solcelleanlæg (Organiseret i solcellelav) Fra: (ejers navn og adresse) Til: * Energinet.dk Att: Solcelleadministration Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia CVR/CPR nummer

Læs mere

KONTRAKT NR. [Europæisk reintegrationsstipendium (Euratom)] [Intraeuropæisk stipendium (Euratom)] [Stipendium samarbejde med tredjelande]

KONTRAKT NR. [Europæisk reintegrationsstipendium (Euratom)] [Intraeuropæisk stipendium (Euratom)] [Stipendium samarbejde med tredjelande] KONTRAKT NR. [Europæisk reintegrationsstipendium (Euratom)] [Intraeuropæisk stipendium (Euratom)] [Stipendium samarbejde med tredjelande] Det Europæiske Atomenergifællesskab ( Fællesskabet ), repræsenteret

Læs mere

Vilkår og betingelser for Danmark Store

Vilkår og betingelser for Danmark Store Vilkår og betingelser for Danmark Store Omfang Disse vilkår og betingelser ("Vilkår") gælder for ordrer, du som forbruger (en person, der optræder uden for rammerne af vedkommende persons virksomhed eller

Læs mere

Investeringsaftale og Samarbejdsaftale

Investeringsaftale og Samarbejdsaftale Bilag 7 til Investeringsaftale Tiltrædelsesaftale Investeringsaftale og Samarbejdsaftale (Store projekter) Projektnavn Side 1 af 5 Mellem [navn] Adresse Postnr. og by CVR-nr.: (herefter benævnt [navn]

Læs mere

Bilag til Standardaftalen Vilkår for Serviceniveauet mellem RAH Net 2 A/S cvr. 27 46 43 27 og Elleverandør

Bilag til Standardaftalen Vilkår for Serviceniveauet mellem RAH Net 2 A/S cvr. 27 46 43 27 og Elleverandør Bilag til Standardaftalen Vilkår for Serviceniveauet mellem RAH Net 2 A/S cvr. 27 46 43 27 og Elleverandør Disse vilkår er i henhold til elforsyningslovens 73 b taget til efterretning af Energitilsynet

Læs mere

til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester

til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester Aftale nr.: Rammeaftale nr.: Dato: Produkttillæg: VULA til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester mellem og TDC A/S PT_VULA_v_std_020913.docx Side 1 af 7 1 Præambel Dette Produkttillæg

Læs mere

Kunden er mod særskilt betaling berettiget til via download fra Kundens server, eller på tilsvarende måder, at opdatere de omfattede enheder.

Kunden er mod særskilt betaling berettiget til via download fra Kundens server, eller på tilsvarende måder, at opdatere de omfattede enheder. Aftale om erhvervskopiering 1 Anvendelsesområde Denne aftale omfatter Kundens kopiering af lovligt erhvervede udgivne lydoptagelser (f.eks. CD er og Mp3-filer) herefter skæringerne, til anvendelse på Kundens

Læs mere

Bilag til anvendelse ved afgivelse af anmodning om prækvalifikation på hovedentreprise vedr. Besøgscenter Hammershus

Bilag til anvendelse ved afgivelse af anmodning om prækvalifikation på hovedentreprise vedr. Besøgscenter Hammershus Bilag til anvendelse ved afgivelse af anmodning om prækvalifikation på hovedentreprise vedr. Besøgscenter Hammershus Udfyldelse af bilag Det anbefales, at nedenstående bilag anvendes ved afgivelse af anmodning

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks UDBUDSBETINGELSER for Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er:

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere I medfør af 47, stk. 9, 50, stk. 2, 5 og 6, 53, stk. 1, 57, stk. 1, 68,

Læs mere

Kapitel 1. Formular til vælgererklæringer. 1. Vælgererklæringer skal afgives på en formular, der er udformet af social- og indenrigsministeren.

Kapitel 1. Formular til vælgererklæringer. 1. Vælgererklæringer skal afgives på en formular, der er udformet af social- og indenrigsministeren. Enhed Valgenheden Sagsbehandler CLH Koordineret med Sagsnr. 2015-2735 Doknr. 292904 Dato 03-12-2015 Bekendtgørelse om anvendelse af en digital løsning til brug for anmeldelse af nye partier og indsamling

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. juni 2014 blev der i sag 236 2013 AA mod Ejendomsmægler BB og Ejendomsmæglervirksomhed CC afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 1. oktober 2013 har AA indbragt ejendomsmægler BB og ejendomsmæglervirksomheden

Læs mere

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:53762-2012:text:da:html DK-Fredericia: Elektriske maskiner, apparatur, udstyr og forbrugsartikler; belysning 2012/S 33-053762

Læs mere

Vejledning til flyrejseaftalen

Vejledning til flyrejseaftalen Vejledning til flyrejseaftalen Økonomistyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193-1017 København K T 3392 8000 www.oes.dk og www.statensindkob.dk Indholdsfortegnelse Side 2 af 13 1. Indledning 3 2. Stikordsregister

Læs mere

BILAG 1 TIL PENSIONSREGULATIV FOR AMTSKOMMUNER AF NOVEMBER 1993 AFTALE OM FRADRAG I EGENPENSION I MEDFØR AF PENSIONSREGULATIVETS 6, STK.

BILAG 1 TIL PENSIONSREGULATIV FOR AMTSKOMMUNER AF NOVEMBER 1993 AFTALE OM FRADRAG I EGENPENSION I MEDFØR AF PENSIONSREGULATIVETS 6, STK. Side 1 Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 Juni 1995 J.nr. 7-2102-5/95 BILAG 1 TIL PENSIONSREGULATIV FOR AMTSKOMMUNER AF NOVEMBER 1993 AFTALE OM FRADRAG I EGENPENSION I MEDFØR

Læs mere

Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder)

Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder) Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder) Betingelser 1. SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN må, om ønsket, gennemføre betalinger via PBS (Pengeinstitutternes

Læs mere

En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under.

En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under. En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under.dk-domænet 1. Oversigten erstatter ikke de generelle vilkår Formålet med denne

Læs mere

VEDTÆGTER August 2008

VEDTÆGTER August 2008 VEDTÆGTER August 2008 For SCF Technologies A/S (CVR nr. 27 43 99 77) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er SCF Technologies A/S. 1.2 Selskabets binavn er SCF Holding A/S (SCF Technologies A/S).

Læs mere

Kommissionens standardskabeloner Vejledning

Kommissionens standardskabeloner Vejledning Kommissionens standardskabeloner Vejledning 2014 Kommissionens standardskabeloner Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk Online ISBN

Læs mere

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1)

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 12, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved 1 i lov

Læs mere

Tiltag til at fremme vedvarende energi

Tiltag til at fremme vedvarende energi Tiltag til at fremme vedvarende energi Lov om fremme af vedvarende energi (også kaldet VE-loven) indeholder 4 ordninger, som administreres af Energinet.dk: Garantiordning som garanterer lån til finansiering

Læs mere

Obligatorisk byggeskadeforsikring

Obligatorisk byggeskadeforsikring 22. februar 2008 Sag 07/05004 /anl Obligatorisk byggeskadeforsikring Fra den 1. april 2008 har professionelle bygherrer pligt til at tegne og betale for en byggeskadeforsikring, når de opfører nybyggeri

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 2. september 2011 (J.nr. 2011-0024373)

Læs mere

Kontrakt. mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V. (herefter benævnt Kunden)

Kontrakt. mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V. (herefter benævnt Kunden) Kontrakt mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og Kunde CVR-nr. Adresse (herefter benævnt Leverandøren) (sammen benævnt

Læs mere

Prækvalifikationsvejledning

Prækvalifikationsvejledning Vejledning prækvalifikation Prækvalifikationsvejledning For udbud af rammeaftale hårde hvidevarer til husholdningsbrug Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse Side 1 af 6 1 Prækvalifikationsvejledning Nærværende

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraft-varmeværker

Bekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraft-varmeværker BEK nr 1299 af 25/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 30. november 2015 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi,- Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2015-4992

Læs mere

Danmark-Viborg: Møbler til medicinsk brug 2015/S 188-340641. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Viborg: Møbler til medicinsk brug 2015/S 188-340641. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:340641-2015:text:da:html Danmark-Viborg: Møbler til medicinsk brug 2015/S 188-340641 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv

Læs mere

Aftale om levering af administrativ service

Aftale om levering af administrativ service Side 1 af 8 Aftale om levering af administrativ service Mellem Kunde Adresse 1 Adresse 2 CVR nr.: EAN nr.: Og Statens Administration Landgreven 4 1017 København K CVR nr.: 33391005 EAN nr. 5798000010703

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter

Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter LBK nr 1410 af 07/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0404-0200-0002 Senere

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København Meddelelse nr. 25 Nikolaj Plads 6 6. maj 2008 1067 København K Side 1 af 8

OMX Den Nordiske Børs København Meddelelse nr. 25 Nikolaj Plads 6 6. maj 2008 1067 København K Side 1 af 8 OMX Den Nordiske Børs København Meddelelse nr. 25 Nikolaj Plads 6 6. maj 2008 1067 København K Side 1 af 8 Herved indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i med følgende DAGSORDEN: Dampskibsselskabet

Læs mere

DK-København: Lægemidler 2011/S 245-397835. Udbudsbekendtgørelse. Varer

DK-København: Lægemidler 2011/S 245-397835. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:397835-2011:text:da:html DK-København: Lægemidler 2011/S 245-397835 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF Del

Læs mere

BILAG 1 GENERELLE BETINGELSER INTERN (VERSION 1.0 AF 31. MAJ 2005) (I DET FØLGENDE KALDET GENERELLE BETINGELSER) OIO STANDARDAFTALE FOR WEB SERVICES

BILAG 1 GENERELLE BETINGELSER INTERN (VERSION 1.0 AF 31. MAJ 2005) (I DET FØLGENDE KALDET GENERELLE BETINGELSER) OIO STANDARDAFTALE FOR WEB SERVICES BILAG 1 GENERELLE BETINGELSER INTERN (VERSION 1.0 AF 31. MAJ 2005) (I DET FØLGENDE KALDET GENERELLE BETINGELSER) OIO STANDARDAFTALE FOR WEB SERVICES INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Anvendelsesområde... 3 2. Definitioner...

Læs mere

Bygge og anlæg - 231663-2014

Bygge og anlæg - 231663-2014 1 af 6 09-07-2014 08:52 Bygge og anlæg - 231663-2014 09/07/2014 S129 Medlemsstater - Bygge og anlæg - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling I.II.III.IV.VI. Danmark-Helsingør: Energimålere Direktiv

Læs mere

Privataftale om levering af strøm, produkter og services fra Modstrøm Danmark A/S

Privataftale om levering af strøm, produkter og services fra Modstrøm Danmark A/S Privataftale om levering af strøm, produkter og services fra 1. AFTALENS PARTER Denne aftale om levering af strøm, produkter og services er indgået og træder i kraft den: mellem CPR-nr.: og CVR nr. 33

Læs mere

Danmark-Svendborg: Engangsbleer 2014/S 163-291851. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Svendborg: Engangsbleer 2014/S 163-291851. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:291851-2014:text:da:html Danmark-Svendborg: Engangsbleer 2014/S 163-291851 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

Vejledning til papiraftalen

Vejledning til papiraftalen Vejledning til papiraftalen Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K T 3392 8000 www.modst.dk og www.statensindkob.dk 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rammekontraktens

Læs mere