Et forslag om brug af godsbanebygningen i Slagelse, som et brugerstyret ungdomshus.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Et forslag om brug af godsbanebygningen i Slagelse, som et brugerstyret ungdomshus."

Transkript

1 Et forslag til Slagelse Kommune Et forslag om brug af godsbanebygningen i Slagelse, som et brugerstyret ungdomshus.

2 FOR UNGE AF UNGE Indholdsfortegnelse Forord 4 Baggrund for projektet og formål 5 Indsatsområder og mål 6 Organisering 8 Succeskriterier for projektet 9 Budget / ressourcer 10 Udkast til indkøbsliste 11 Plantegninger 12 De fysiske rammer er tilstrækkelige 13 Gode pointeringer at tage til efterretning 14 Hvad gør de andre kommuner? 15 Referencer Slagelse Kommunes Kulturpolitik: Slagelse Kommunes Fritidspolitik: Byrumsanalyse & Masterplan for Campus Slagelse Referat fra mødet med 2 deltagere i Helhedsplansudvalget, d. 19. august 2014: asp?p=slagelse&page=document&docid=77403&tab=1

3 Kontakt: Christopher Trung Paulsen Formand for Slagelse Ungeråd T: M: W:

4 Forord En dynamo for den værdifulde ungdom i Slagelse Kommune. Det er altafgørende, at vi skaber rammerne for et levende studie- og ungdomsmiljø, der sprudler af liv og aktivitet og binder fritid, uddannelse, kommune og ungdom sammen. En ungdomskommune, hvor unge har lyst til at studere, arbejde, bo og leve - også efter endt uddannelse. Det brugerstyret ungdomshus Godset skal bidrage som et mødested for de unge på tværs af uddannelserne. Med husets centrale placering i bymidten vil det skabe attraktive byrum, der både appellerer til studerende, pendlere og borgere. Godbanebygningen på Sdr. Stationsvej 30 passer som hånd i handske med vores projekt og er vores projekt er bygget op med de rammer som godbanebygningen tilbyder. Det er et stort privilegium at kommunen har dette brede udvalg af uddannelser til de unge. For fremtidens Slagelse er det derfor vigtigt, at der skabes og styrkes platforme, hvor de unge kan udfolde deres evner og engagement. Vi håber, at kommunen vil være åbne for at tilbyde rammerne for dette projekt. På vegne af Slagelse Ungeråd.. Christopher Paulsen Formand for Slagelse Ungeråd Daniel Jensen Medlem af Politisk Udvalg i Slagelse Ungeråd Kevin Jakobsen Medlem af Aktivitetsudvalg i Slagelse Ungeråd Kathrine Pandell Kommunikation og PR i Slagelse Ungeråd

5 Et bredt kraftcenter for ungdomskulturen Baggrunden for projektet Lokalpolitikerne har arbejdet længe for at styrke Slagelse Kommune som ungdomskommune, der udover rige muligheder for studerende på eksempelvis SDU, også kan rumme mulighed for mere selvstyrende tiltag for unge et ungdomshus, hvor de unge i højere grad selv kan sætte dagsordenen både med hensyn til form, indhold, aktiviteter, m.m. Formål At styrke et bredt ungdomsmiljø, der er attraktivt for de unge og samtidig understøtter foreningernes, uddannelsernes og kommunens initiativer i midtbyen. At skabe et samvirke af ungdoms- og studiecafé, kultur- og foreningsaktiviteter, unges egne projekter, fritidsvirksomhed, alternative klubformer, projektkuvøse, undervisning, vejledning og mobilisering af unge. At involvere flest mulige unge og engagerede foreningsfolk, frivillige og studerende. At Godset er de unges sted, hvor de tager ejerskab og ansvar og selv sætter normerne. Udgangspunktet er, at alt er muligt, hvis den unge selv vil det. At caféen er et åbent mødested før, mellem og efter aktiviteterne. Aktivitetesområdet skal indrettes med fokus på aktiviteter, der henvender sig til unge, hvor de kan udfolde sig på egne præmisser. Huset skal via sin indretning og sin placering tæt på Slagelse Station og Campus Slagelse, være et center for unge med plads til organiseret og uorganiseret samvær og skabe rum til formel og uformel aktiviteter af mange forskellige slag. Portal til kulturlivet og folkeoplysning Den sociale bæredygtighed finder man bl.a. i vores alsidige foreningsliv. Med mere end 300 foreninger i kommunen fordelt på alt fra spejder til tennis, fra beboerforeninger til erhverv, og fra teater til politiske ungdomsforeninger, samt flere sociale foreninger, lægger mange af kommunens borgere en stor indsats i det frivillige arbejde. I den sammenhæng er det vigtigt at kommunens unge der måske ikke har opdaget Slagelse Kommunes rige foreningsmiljø, får en direkte indgang til at deltage i foreningslivet. Med unge som målgruppe, vil Godset også kunne fungere som en portal til kulturinstitutionerne og ungdomsforeningerne. Sdr. Stationsvej kobler i den anden ende mod uddannelsesfirkanten. Godsbygningen udgør et vigtigt visuelt pejlemærke. - Uddrag fra Byrumsanalyse & Masterplan for Campus Slagelse Bemærk: Illustrationerne skal ikke betragtes som en direkte visualisering af projektet, men som en visualisering af de muligheder der kunne være for huset hvis dets tiltænkte funktion blev på permanent basis.

6 Indsatsområder og mål Vi har udarbejdet indsatsområder, som dette projekt berører: 1. Forstærke den aktive medinddragelse af unge og deltagelse i nærdemokratiet. En aktiv medinddragelse af de unge og skabelsen af medejerskab vil styrke de unges tilknytning til Slagelse By også efter endt uddannelse. Ved at skabe en demokratiske og inddragende styreform for brugerne af huset, vil det bidrage til at sikre unges medbestemmelse herunder indflydelse, deltagelse og demokratiske forståelse. Ved at give de fysiske rammer for brugerstyrede projektværksteder vil det styrke indsatsen for, at unges potentialer og udviklingsmuligheder bliver set og brugt. Der er udtænkt følgende delmål: 1. Inddrage de unge i beslutningsprocesserne for styringen af Godset. 2. Lade de unge arrangere begivenheder der centrere sig om Slagelse bymidte, hvor Godset vil kunne fungere som projektværksted med de fysiske rammer der tilbyder gode muligheder for at fungere som projektværksted. 3. Afholdelse af ungdomspolitiske workshops. 4. Afholdelse af politiske oplæg hvis der er interesse under forløbet. 5. Afholdelse af vælgermøder, paneldebatter m.m. målrettet de unge, eksempelvis kunne dette demonstreres hvis Folketingsvalget skulle finde sted under testforløbet. De politiske aktive vil have én indgang til at møde de unge på tværs af uddannelserne.

7 2. Forstærke incitamentet for de unge der tager en uddannelse her i kommunen, til at blive boende efter endt uddannelse og bidrage til udviklingen, samt løfte rammerne for ungdomsforeningslivet i Slagelse Kommune En ungdomskommune skabes ikke af studerende og en masse mursten alene. Det kræver meget, men gode muligheder for etablering af sociale netværk på tværs af uddannelserne, vil også have en rolle at spille i fastholdelsen af de unge i kommunen. Der er udtænkt følgende delmål: 1. Afholdelse af sociale arrangementer, som dog ikke er konkurrenceforvridende. En del af dette vil være afhængigt af inventaret der vil være til rådighed, men eksempelvis kunne dette være muligheder for at spille billiard eller bordtennis, afholde poker-aftener, spille skak og andre brætspil, netcafe og LAN-party, eller hvad de unge ellers ønsker at bruge de fysiske rammer til. 2. Styrke kårene for ungdomsforeningerne, eksempelvis ved at lade dem benytte muligheden for at booke Godsets mødelokale(r). Den geografiske placering og mødeomgivelserne som Godset kan tilbyde de unge, kandiderer Godset som en glimrende vært for afholdelse af møder og ungdomskonferencer. 3. Bedre og større synlighed af kulturlivet Godset skal fungere som en portal til kulturlivet for de unge, for at fremme synligheden af de kulturelle aktiviteter der henvender sig til de unge. De unge skal nemt kunne orientere sig om de aktuelle kulturtilbud. Godset vil også kunne tilbyde lokale kunstnere at opstille deres kunst, som en del af indretningen i Godsets lokaler. Ved synliggøre kommunens dynamiske kulturprofil med en lang række kulturaktiviteter for de unge, vil Godset kunne fungere som en stærk ambassadør, der udbreder historier om Slagelse Kommunes spændende kulturoplevelser. Der er udtænkt følgende delmål: 1. Forstærke synligheden af de kulturelle arrangementer i Slagelse Kommune der henvender sig til de unge. 2. Skabe medejerskab og åbenhed over for Slagelse Kommunes lokale kunstnere, ved at tilbyde muligheder for fremvisning af deres kunst for en ung målgruppe. 3. Tilbyde lokale talenter i brancher der ikke allerede dækkes af kommunens nuværende tilbud, at vise deres talent for en ung målgruppe. 4. Engagere og inspirere flere unge til kulturlivet i Slagelse Kommune. 5. Forsøge med fleksibel benyttelse af lokalerne, f.eks. teater eller idrætsarrangementer, med de fysiske rammer der er til rådighed.

8 Organisering Overvejelserne om projektets organisering kan indeholde: Stiftelsen af en styregruppe for Godset, der er tilknyttet Slagelse Ungeråd. Styregruppen kan som udgangspunkt bestå af 3 lokalpolitikere fra byrådet og 4 unge mennesker (der ikke er medlem af byrådet). Der er ingen grænse for hvor stor styregruppen kan være. Alle unge mellem år kan blive medlem af styregruppen. Ved at der er 3 lokalpolitikere og 4 unge mennesker i styregruppen til at starte med, kan lokalpolitikerne stadig være med til at påvirke husets retning, men hvis ungdommen er enig er der altid flertal. Sammensætningen er tænkt til at være i opstartsfasen, men kan eventuelt fastlægges senere hen. Der er gode erfaringer med denne styreform fra eksempelvis Ungdomspuljen i Ballerup Kommune, hvor der er 2 lokalpolitikere og 3 unge mennesker til at styre uddelingen af puljens midler. Tilknytning af sekretær til Godset For at alle indsatsområderne kan opfyldes, står det klart at det ikke kan bæres af frivillig indsats alene, da de fleste unge også er under uddannelse eller har job. En mulighed vil være at ansætte en ung fra Slagelse Kommune, som sekretær i Godset, blandt andet med det formål at fungere som daglig medarbejder i huset. Sammensætning af projektgruppe Til opstart af projektet, vil det kræve en projektgruppe der står med det overordnede ansvar. En overvejelse kunne være en sammensætning af medlemmer fra bl.a. Slagelse Ungeråd, unge fra uddannelsesinstitutionerne samt repræsentanter fra ungdomsforeningerne. Der skal således sikres gode basisfaciliteter med nem adgang og tilgængelighed, men samtidig også arbejdes på det ekstraordinære med mange muligheder samlet samme sted. - Uddrag fra Slagelse Kommunes Fritidspolitik. Et ungdomshus vil kunne samle de unge på tværs af uddannelserne og vil blandt andet fungere som portal for de unge til kulturinstitutionerne i Slagelse Kommune.

9 Risikovurdering Mindre Moderat Væsentlig Markant Højst sandsynligt Uheldig skade på inventar (F.eks. at tabe et glas ved et uheld eller opslidning af møbler) Skade på mere omkostligt inventar. N/A N/A Sandsynligt En lav interesse fra kommunens unge, for at deltage i de frivillige projekter. Strømafbrydelse - eksempelvis under et event der kræver strøm. Tvistligheder mellem brugerne af huset. Meget få unge i sommerferien hvis dette kører som testforløb i sommerhalvåret Muligt En lav interesse fra unge for ungdomspolitiske workshops og paneldebatter. Skade på inventar (F.eks. at tabe et glas ved et uheld eller opslidning af møbler) En lav interesse fra ungdomsforeningerne i at booke mødelokalet. Dårlig start på markedsføring af huset Hærværk Indbrud Konflikter og uro Krav fra kommunen samt uforudsete hændelser der gør det meget svært at opfylde. Personpåkørsel som følge af husets beliggenhed tæt ved togskinnerne. Ingen oplægsholdere Højst usandsynligt Bagateller Dårlig afvikling af projektet hvis testforløb er gældende. Ildebrand Dårlig presseomtale Afvigelser ved arrangementer En overraskende lav deltagelse til husets aktiviteter, fra de unge. Tidligere nedrivning af Godset end forventet. Overskridelse af budget Succeskriterier for projektet At Slagelse Kommune styrkes som studie- og ungdomskommune. At styrke et bredt ungdomsmiljø, der er attraktivt for de unge og samtidig understøtter foreningernes, uddannelsernes og kommunens initiativer i midtbyen. At skabe et samvirke af ungdoms- og studiecafé, kultur- og foreningsaktiviteter, unges egne projekter, fritidsvirksomhed, alternative klubformer, projektkuvøse, undervisning, vejledning og mobilisering af unge.. At brugere af huset får medejerskab og medinddragelse.

10 Budget / ressourcer Overvejelserne om projektets budget: Renovering Da vi ikke har haft adgang til bygningen, har vi ikke kunnet estimere behovet for renovering. Vi håber vi kan få hjælp til en indledende afklaring af, hvad der er behov for af renovering. Vi ved at inden for de sidste ti år har bygningen været rammerne for både et attelier og et spillested. Indkøbsliste til indretning af Godset På næste side er der et udarbejdet udkast til hvordan en indkøbsliste til Godset kunne se ud. Essentielle omkostninger som ikke er nævnt i indkøbslisten, skyldes behov for en afklaring senere i processen. El, varme, vand, husleje og andre udgifter Slagelse Ungeråd består af frivillige unge, som sætter deres fritid af til rådets arbejde. Vi er bevidste om de essentielle omkostninger der er, men vi har ikke fået anslået et estimat på el, varme, vand og diverse andre udgifter. Godset er for unge - af unge De lokale unge i Slagelse Kommune har meget at byde på. Det skal vi være åbne over for. Eksemplvis kunne man undersøge om de unge fra produktionsskolerne i Slagelse Kommune har lyst og mulighed for at tilbyde at lave Godsets møbler i det omfang det er muligt, til en rimelig pris. Baggrunden for indkøbslistens punkter: Det kreative rum: Meget kunst er blevet skabt i Godset fra dengang det blev brugt som atelier. Den tradition skal forsætte og gives videre til ungdommen, ved at tilbyde de unge et kreativt rum, med mulighed for at tegne, male, sy, m.m. Et fristed for de unge ildsjæle, med en kunstners ånd i hjerte og sind. Et depotrum med lås skal tilbyde muligheder for opbevaring og beskyttelse af de unges arbejde. Køkken/Café: Cafeen er et led i at tilbyde de unge nogle hyggelige studiecafemuligheder. Køkkenet kan eksempelvis bruges til forberedelse af forplejning. Diverse og indretning: Indretningen af huset skal bestræbe sig på benyttelse af møbler fra lokale genbrugsbutikker i det omfang som det er muligt. En idé kunne være at give større ejerskabsfølelse til de unge fra produktionsskolerne, ved at tage et kig på om de vil have lyst og mulighed for at skabe noget af Godsets inventar. Computerrum og IT Ved at arrangere såkaldte LAN-parties, en fest hvor folk samles og spiller computerspil med og mod hinanden, vil Godset kunne nå ud til en digital ungdomskultur. Et TV åbner mulighed for filmaftener m.m. Ved at tilbyde en stærk internetforbindelse, konsoller og fladskærme, kunne Godset i fremtidens Slagelse være vært for store FIFA-turneringer og andre esport turrneringer.* *esport (elektronisk sport) er en betegnelse, der refererer til udøvelse af computerspil på konkurrenceplan.

11 Udkast til indkøbsliste Stks Kr Det skal være åbent for alle unge i kommunen, der vil bidrage med noget positivt til stedet, hvad end det er frivilligt arbejde og engagement, deltagelse i de sociale arrangementer eller godt humør. Når man siger at Slagelse skal være en fed by for unge, må vi gå ud fraat de mener alle unge i kommunen.. - også dem der er færdige med deres uddannelse. Det vil være hyggeligere at vente på toget derinde om vinteren, frem for ventesalen i stationsbygningen. Det kreative rum Forbrugsting Maling 1.200,- Tegneredskaber 1.500,- Diverse 3.000,- Engangs indkøb Staffelier 400,- Limpistol 500,- I alt 6.600,- Køkken/Café Forbrugsting Tallerkner 600,- Dybetallerkner 600,- Bestik 1.000,- Kopper 500,- Glas 500,- Gryder, potter og pander 3.500,- Skåle 350,- Engangskøb Køkkenknive ,- Diverse køkkenredskaber 2 750,- Håndmixer ,- Fade 5 200,- Skraldespande Materialer til café 4.500,- Pengekasse 300,- pr. måned I alt ,- Diverse og indretning Møbler og diverse ,- Projekter 5.000,- Lærred 500,- Musikanlæg 2.000,- Fjernsyn 7.500,- Brætspil 5.000,- Bordfodbold 5.000,- I alt ,- Computerrum og IT Computer til personale 4.000,- Konsoler ,- TV-skærme til konsoller ,- Vægbeslag til tv-skærme ,- Skærm 1.600,- Internet 10 m/bit 300,- pr. måned Switch/router 1.000,- Div. Kabler 1.000,- Fladskærm med vægbeslag 5.798,- Højtalersæt 4.795,- Medielicens (Fra 2015 af) pr. halvår 1.230,- pr. halvår I alt ,- Total ,- Drift pr. år 6.060,-

12 Stue og kælderplan Plantegningerne har vi modtaget fra Slagelse Kommunes bylivskoordinator, Anna Ingemann Jensen fra Center for Vækst og Bosætning Kælderplan

13 1. sal De fysiske rammer er tilstrækkelige Ud fra plantegningerne vurderer vi at der er tilstrækkelig kapacitet til at kunne tilbyde de unge de faciliteter, Godset som udgangspunkt skal tilbyde. Godsbanebygningens beliggenhed er en stor fordel, centralt placeret i Slagelse tæt ved stationen og Syddansk Universitet.

14 Gode pointeringer at tage til efterretning, til beslutningerne om godsbanebygningen: Helhedsplansudvalget burde ikke have haft beslutningsdygtighed på mødet d. 19 august grundet at der kun var 2 udvalgsmedlemmer til mødet. Til helhedsplansudvalgets møde d. 19 august hvor beslutningen om at indstille lokalplanen for nedrivning af Godset, var der kun to deltagere til mødet. Ifølge byrådsmedlem og medlem af Helhedsplansudvalget, Jørn Melchior Nielsen (Ø), blev det sidste udvalgsmøde udskudt til den 19. august 2014, hvilket blandt andet kunne være årsagen til at der var et flertal af udvalgets medlemmer der ikke deltog til mødet. At der kun var to deltagere til mødet som var stemmeberettiget, er skrøbelige rammer for et kvalificeret beslutningsgrundlag. Af denne grund kan man stille spørgsmål om anbefalingen til indstilling af lokalplan for nedrivning af godset, virkelig er repræsentativt for flertallet i helhedsplansudvalget. Godset har bevaringsværdi Godset har bevaringsværdi.* Det har også været kraftcenter for kultur i flere baner, både som spillested og som atelier. Vi mener at der ikke er tilstrækkeligt grundlag for, at bygningen skal rives ned, kontra argumentet for at bygningen skal bevares og bruges gennem vores projektforslag. *Kilde: Danny Helmer, arkitekt i Plan og Byg Masterplanen for Campus Slagelse hylder Godset som visuelt pejlemærke I Masterplanen for Campus Slagelse står der: Sdr. Stationsvej kobler i den anden ende mod uddannelsesfirkanten. Godsbygningen udgør et vigtigt visuelt pejlemærke. Planen kan læses på kommunens hjemmeside her:

15 Hvad gør de andre kommuner? Over 20 kommuner i Danmark har i dag et brugerstyret ungdomshus. Et godt eksempel er Esbjerg Kommune, der vandt DUFs Ungdomskommunepris i år Esbjerg Kommunes brede vifte af fritidstilbud, sikrer et aktivt ungdomsliv. Kommunens ungdomshus danner således rammer om projekter og aktiviteter, styret af de unge selv. Andre kommuners ungdomshuse: Ballerup Vognporten Birkerød Legehuset Bjerringbro Ungdommens Hus Brønshøj Husum Ungdomshus Esbjerg Konfus Faaborg Ungdomshuset Fredericia Ungdommens Hus Helsinge Ungdomshus Gilleleje Ungdomshus Remisen Herning Kontrasthuset Hjørring Zonen Holbæk Ungdommens Hus København Dortheavej 61 Køge Tapperiet Nykøbing Falster Kulturfabrikken Nørresundby Stationen Næstved Ungdommens Hus Middelfart Ungdomshuset Walker Odense Ungdomshuset Rødovre Milestedets ungdomshus Skanderborg Ungdomshus Stevns Ungdomhus Svendborg Harders Valby Kraftwerket Vordingborg Birdhouse Aalborg Enggårdsgade Aalborg 1000fryd Stevns Ungdomhus Valby Kraftwerket Vordingborg Birdhouse Aalborg Enggårdsgade Aalborg 1000fryd Slagelse Kommune er en geografisk stor kommune, og det er derfor svært at samle og mobilisere ungdommen fra hele kommunen til arrangementer, især på hverdagsaftener. Der ikke ét sted der er en naturlig fællesnævner for de unge at mødes efter skoletid i hverdagen. Vi mangler et samlingspunkt for ungdommen i Slagelse, et sted hvor alle typer af studerende kan komme, og hvor der er plads til de unges interesser. Hvis kommunen giver den frivillige ungdom hjælp og mulighed til selv forme stedet, så vil det tiltrække en bred aldersgruppe fra alle uddannelser og fra hele kommunen. Det vil naturligt blive et kraftcenter for ungedrevne projekter og foreninger, og vil styrke samarbejdet mellem de mange aktive ungdomsforeninger vi har i kommunen. Slagelse står i hård konkurrence mod byer som Odense, Roskilde og København. Det kræver fastholdelse af kommunens egne unge.

16 Hvem ved hvad de unge vil have? De unge selv, eller kommunen? Slagelse Kommune er en geografisk stor kommune, og det er derfor svært at samle og mobilisere ungdommen fra hele kommunen til arrangementer, især på hverdagsaftener. Der ikke ét sted der er en naturlig fællesnævner for de unge at mødes efter skoletid i hverdagen. Vi mangler et samlingspunkt for ungdommen i Slagelse, et sted hvor alle typer af studerende kan komme, og hvor der er plads til de unges interesser. Projektforslaget er udarbejdet af Slagelse Ungeråds medlemmer på frivillig basis.