Et forslag om brug af godsbanebygningen i Slagelse, som et brugerstyret ungdomshus.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Et forslag om brug af godsbanebygningen i Slagelse, som et brugerstyret ungdomshus."

Transkript

1 Et forslag til Slagelse Kommune Et forslag om brug af godsbanebygningen i Slagelse, som et brugerstyret ungdomshus.

2 FOR UNGE AF UNGE Indholdsfortegnelse Forord 4 Baggrund for projektet og formål 5 Indsatsområder og mål 6 Organisering 8 Succeskriterier for projektet 9 Budget / ressourcer 10 Udkast til indkøbsliste 11 Plantegninger 12 De fysiske rammer er tilstrækkelige 13 Gode pointeringer at tage til efterretning 14 Hvad gør de andre kommuner? 15 Referencer Slagelse Kommunes Kulturpolitik: Slagelse Kommunes Fritidspolitik: Byrumsanalyse & Masterplan for Campus Slagelse Referat fra mødet med 2 deltagere i Helhedsplansudvalget, d. 19. august 2014: asp?p=slagelse&page=document&docid=77403&tab=1

3 Kontakt: Christopher Trung Paulsen Formand for Slagelse Ungeråd T: M: W:

4 Forord En dynamo for den værdifulde ungdom i Slagelse Kommune. Det er altafgørende, at vi skaber rammerne for et levende studie- og ungdomsmiljø, der sprudler af liv og aktivitet og binder fritid, uddannelse, kommune og ungdom sammen. En ungdomskommune, hvor unge har lyst til at studere, arbejde, bo og leve - også efter endt uddannelse. Det brugerstyret ungdomshus Godset skal bidrage som et mødested for de unge på tværs af uddannelserne. Med husets centrale placering i bymidten vil det skabe attraktive byrum, der både appellerer til studerende, pendlere og borgere. Godbanebygningen på Sdr. Stationsvej 30 passer som hånd i handske med vores projekt og er vores projekt er bygget op med de rammer som godbanebygningen tilbyder. Det er et stort privilegium at kommunen har dette brede udvalg af uddannelser til de unge. For fremtidens Slagelse er det derfor vigtigt, at der skabes og styrkes platforme, hvor de unge kan udfolde deres evner og engagement. Vi håber, at kommunen vil være åbne for at tilbyde rammerne for dette projekt. På vegne af Slagelse Ungeråd.. Christopher Paulsen Formand for Slagelse Ungeråd Daniel Jensen Medlem af Politisk Udvalg i Slagelse Ungeråd Kevin Jakobsen Medlem af Aktivitetsudvalg i Slagelse Ungeråd Kathrine Pandell Kommunikation og PR i Slagelse Ungeråd

5 Et bredt kraftcenter for ungdomskulturen Baggrunden for projektet Lokalpolitikerne har arbejdet længe for at styrke Slagelse Kommune som ungdomskommune, der udover rige muligheder for studerende på eksempelvis SDU, også kan rumme mulighed for mere selvstyrende tiltag for unge et ungdomshus, hvor de unge i højere grad selv kan sætte dagsordenen både med hensyn til form, indhold, aktiviteter, m.m. Formål At styrke et bredt ungdomsmiljø, der er attraktivt for de unge og samtidig understøtter foreningernes, uddannelsernes og kommunens initiativer i midtbyen. At skabe et samvirke af ungdoms- og studiecafé, kultur- og foreningsaktiviteter, unges egne projekter, fritidsvirksomhed, alternative klubformer, projektkuvøse, undervisning, vejledning og mobilisering af unge. At involvere flest mulige unge og engagerede foreningsfolk, frivillige og studerende. At Godset er de unges sted, hvor de tager ejerskab og ansvar og selv sætter normerne. Udgangspunktet er, at alt er muligt, hvis den unge selv vil det. At caféen er et åbent mødested før, mellem og efter aktiviteterne. Aktivitetesområdet skal indrettes med fokus på aktiviteter, der henvender sig til unge, hvor de kan udfolde sig på egne præmisser. Huset skal via sin indretning og sin placering tæt på Slagelse Station og Campus Slagelse, være et center for unge med plads til organiseret og uorganiseret samvær og skabe rum til formel og uformel aktiviteter af mange forskellige slag. Portal til kulturlivet og folkeoplysning Den sociale bæredygtighed finder man bl.a. i vores alsidige foreningsliv. Med mere end 300 foreninger i kommunen fordelt på alt fra spejder til tennis, fra beboerforeninger til erhverv, og fra teater til politiske ungdomsforeninger, samt flere sociale foreninger, lægger mange af kommunens borgere en stor indsats i det frivillige arbejde. I den sammenhæng er det vigtigt at kommunens unge der måske ikke har opdaget Slagelse Kommunes rige foreningsmiljø, får en direkte indgang til at deltage i foreningslivet. Med unge som målgruppe, vil Godset også kunne fungere som en portal til kulturinstitutionerne og ungdomsforeningerne. Sdr. Stationsvej kobler i den anden ende mod uddannelsesfirkanten. Godsbygningen udgør et vigtigt visuelt pejlemærke. - Uddrag fra Byrumsanalyse & Masterplan for Campus Slagelse Bemærk: Illustrationerne skal ikke betragtes som en direkte visualisering af projektet, men som en visualisering af de muligheder der kunne være for huset hvis dets tiltænkte funktion blev på permanent basis.

6 Indsatsområder og mål Vi har udarbejdet indsatsområder, som dette projekt berører: 1. Forstærke den aktive medinddragelse af unge og deltagelse i nærdemokratiet. En aktiv medinddragelse af de unge og skabelsen af medejerskab vil styrke de unges tilknytning til Slagelse By også efter endt uddannelse. Ved at skabe en demokratiske og inddragende styreform for brugerne af huset, vil det bidrage til at sikre unges medbestemmelse herunder indflydelse, deltagelse og demokratiske forståelse. Ved at give de fysiske rammer for brugerstyrede projektværksteder vil det styrke indsatsen for, at unges potentialer og udviklingsmuligheder bliver set og brugt. Der er udtænkt følgende delmål: 1. Inddrage de unge i beslutningsprocesserne for styringen af Godset. 2. Lade de unge arrangere begivenheder der centrere sig om Slagelse bymidte, hvor Godset vil kunne fungere som projektværksted med de fysiske rammer der tilbyder gode muligheder for at fungere som projektværksted. 3. Afholdelse af ungdomspolitiske workshops. 4. Afholdelse af politiske oplæg hvis der er interesse under forløbet. 5. Afholdelse af vælgermøder, paneldebatter m.m. målrettet de unge, eksempelvis kunne dette demonstreres hvis Folketingsvalget skulle finde sted under testforløbet. De politiske aktive vil have én indgang til at møde de unge på tværs af uddannelserne.

7 2. Forstærke incitamentet for de unge der tager en uddannelse her i kommunen, til at blive boende efter endt uddannelse og bidrage til udviklingen, samt løfte rammerne for ungdomsforeningslivet i Slagelse Kommune En ungdomskommune skabes ikke af studerende og en masse mursten alene. Det kræver meget, men gode muligheder for etablering af sociale netværk på tværs af uddannelserne, vil også have en rolle at spille i fastholdelsen af de unge i kommunen. Der er udtænkt følgende delmål: 1. Afholdelse af sociale arrangementer, som dog ikke er konkurrenceforvridende. En del af dette vil være afhængigt af inventaret der vil være til rådighed, men eksempelvis kunne dette være muligheder for at spille billiard eller bordtennis, afholde poker-aftener, spille skak og andre brætspil, netcafe og LAN-party, eller hvad de unge ellers ønsker at bruge de fysiske rammer til. 2. Styrke kårene for ungdomsforeningerne, eksempelvis ved at lade dem benytte muligheden for at booke Godsets mødelokale(r). Den geografiske placering og mødeomgivelserne som Godset kan tilbyde de unge, kandiderer Godset som en glimrende vært for afholdelse af møder og ungdomskonferencer. 3. Bedre og større synlighed af kulturlivet Godset skal fungere som en portal til kulturlivet for de unge, for at fremme synligheden af de kulturelle aktiviteter der henvender sig til de unge. De unge skal nemt kunne orientere sig om de aktuelle kulturtilbud. Godset vil også kunne tilbyde lokale kunstnere at opstille deres kunst, som en del af indretningen i Godsets lokaler. Ved synliggøre kommunens dynamiske kulturprofil med en lang række kulturaktiviteter for de unge, vil Godset kunne fungere som en stærk ambassadør, der udbreder historier om Slagelse Kommunes spændende kulturoplevelser. Der er udtænkt følgende delmål: 1. Forstærke synligheden af de kulturelle arrangementer i Slagelse Kommune der henvender sig til de unge. 2. Skabe medejerskab og åbenhed over for Slagelse Kommunes lokale kunstnere, ved at tilbyde muligheder for fremvisning af deres kunst for en ung målgruppe. 3. Tilbyde lokale talenter i brancher der ikke allerede dækkes af kommunens nuværende tilbud, at vise deres talent for en ung målgruppe. 4. Engagere og inspirere flere unge til kulturlivet i Slagelse Kommune. 5. Forsøge med fleksibel benyttelse af lokalerne, f.eks. teater eller idrætsarrangementer, med de fysiske rammer der er til rådighed.

8 Organisering Overvejelserne om projektets organisering kan indeholde: Stiftelsen af en styregruppe for Godset, der er tilknyttet Slagelse Ungeråd. Styregruppen kan som udgangspunkt bestå af 3 lokalpolitikere fra byrådet og 4 unge mennesker (der ikke er medlem af byrådet). Der er ingen grænse for hvor stor styregruppen kan være. Alle unge mellem år kan blive medlem af styregruppen. Ved at der er 3 lokalpolitikere og 4 unge mennesker i styregruppen til at starte med, kan lokalpolitikerne stadig være med til at påvirke husets retning, men hvis ungdommen er enig er der altid flertal. Sammensætningen er tænkt til at være i opstartsfasen, men kan eventuelt fastlægges senere hen. Der er gode erfaringer med denne styreform fra eksempelvis Ungdomspuljen i Ballerup Kommune, hvor der er 2 lokalpolitikere og 3 unge mennesker til at styre uddelingen af puljens midler. Tilknytning af sekretær til Godset For at alle indsatsområderne kan opfyldes, står det klart at det ikke kan bæres af frivillig indsats alene, da de fleste unge også er under uddannelse eller har job. En mulighed vil være at ansætte en ung fra Slagelse Kommune, som sekretær i Godset, blandt andet med det formål at fungere som daglig medarbejder i huset. Sammensætning af projektgruppe Til opstart af projektet, vil det kræve en projektgruppe der står med det overordnede ansvar. En overvejelse kunne være en sammensætning af medlemmer fra bl.a. Slagelse Ungeråd, unge fra uddannelsesinstitutionerne samt repræsentanter fra ungdomsforeningerne. Der skal således sikres gode basisfaciliteter med nem adgang og tilgængelighed, men samtidig også arbejdes på det ekstraordinære med mange muligheder samlet samme sted. - Uddrag fra Slagelse Kommunes Fritidspolitik. Et ungdomshus vil kunne samle de unge på tværs af uddannelserne og vil blandt andet fungere som portal for de unge til kulturinstitutionerne i Slagelse Kommune.

9 Risikovurdering Mindre Moderat Væsentlig Markant Højst sandsynligt Uheldig skade på inventar (F.eks. at tabe et glas ved et uheld eller opslidning af møbler) Skade på mere omkostligt inventar. N/A N/A Sandsynligt En lav interesse fra kommunens unge, for at deltage i de frivillige projekter. Strømafbrydelse - eksempelvis under et event der kræver strøm. Tvistligheder mellem brugerne af huset. Meget få unge i sommerferien hvis dette kører som testforløb i sommerhalvåret Muligt En lav interesse fra unge for ungdomspolitiske workshops og paneldebatter. Skade på inventar (F.eks. at tabe et glas ved et uheld eller opslidning af møbler) En lav interesse fra ungdomsforeningerne i at booke mødelokalet. Dårlig start på markedsføring af huset Hærværk Indbrud Konflikter og uro Krav fra kommunen samt uforudsete hændelser der gør det meget svært at opfylde. Personpåkørsel som følge af husets beliggenhed tæt ved togskinnerne. Ingen oplægsholdere Højst usandsynligt Bagateller Dårlig afvikling af projektet hvis testforløb er gældende. Ildebrand Dårlig presseomtale Afvigelser ved arrangementer En overraskende lav deltagelse til husets aktiviteter, fra de unge. Tidligere nedrivning af Godset end forventet. Overskridelse af budget Succeskriterier for projektet At Slagelse Kommune styrkes som studie- og ungdomskommune. At styrke et bredt ungdomsmiljø, der er attraktivt for de unge og samtidig understøtter foreningernes, uddannelsernes og kommunens initiativer i midtbyen. At skabe et samvirke af ungdoms- og studiecafé, kultur- og foreningsaktiviteter, unges egne projekter, fritidsvirksomhed, alternative klubformer, projektkuvøse, undervisning, vejledning og mobilisering af unge.. At brugere af huset får medejerskab og medinddragelse.

10 Budget / ressourcer Overvejelserne om projektets budget: Renovering Da vi ikke har haft adgang til bygningen, har vi ikke kunnet estimere behovet for renovering. Vi håber vi kan få hjælp til en indledende afklaring af, hvad der er behov for af renovering. Vi ved at inden for de sidste ti år har bygningen været rammerne for både et attelier og et spillested. Indkøbsliste til indretning af Godset På næste side er der et udarbejdet udkast til hvordan en indkøbsliste til Godset kunne se ud. Essentielle omkostninger som ikke er nævnt i indkøbslisten, skyldes behov for en afklaring senere i processen. El, varme, vand, husleje og andre udgifter Slagelse Ungeråd består af frivillige unge, som sætter deres fritid af til rådets arbejde. Vi er bevidste om de essentielle omkostninger der er, men vi har ikke fået anslået et estimat på el, varme, vand og diverse andre udgifter. Godset er for unge - af unge De lokale unge i Slagelse Kommune har meget at byde på. Det skal vi være åbne over for. Eksemplvis kunne man undersøge om de unge fra produktionsskolerne i Slagelse Kommune har lyst og mulighed for at tilbyde at lave Godsets møbler i det omfang det er muligt, til en rimelig pris. Baggrunden for indkøbslistens punkter: Det kreative rum: Meget kunst er blevet skabt i Godset fra dengang det blev brugt som atelier. Den tradition skal forsætte og gives videre til ungdommen, ved at tilbyde de unge et kreativt rum, med mulighed for at tegne, male, sy, m.m. Et fristed for de unge ildsjæle, med en kunstners ånd i hjerte og sind. Et depotrum med lås skal tilbyde muligheder for opbevaring og beskyttelse af de unges arbejde. Køkken/Café: Cafeen er et led i at tilbyde de unge nogle hyggelige studiecafemuligheder. Køkkenet kan eksempelvis bruges til forberedelse af forplejning. Diverse og indretning: Indretningen af huset skal bestræbe sig på benyttelse af møbler fra lokale genbrugsbutikker i det omfang som det er muligt. En idé kunne være at give større ejerskabsfølelse til de unge fra produktionsskolerne, ved at tage et kig på om de vil have lyst og mulighed for at skabe noget af Godsets inventar. Computerrum og IT Ved at arrangere såkaldte LAN-parties, en fest hvor folk samles og spiller computerspil med og mod hinanden, vil Godset kunne nå ud til en digital ungdomskultur. Et TV åbner mulighed for filmaftener m.m. Ved at tilbyde en stærk internetforbindelse, konsoller og fladskærme, kunne Godset i fremtidens Slagelse være vært for store FIFA-turneringer og andre esport turrneringer.* *esport (elektronisk sport) er en betegnelse, der refererer til udøvelse af computerspil på konkurrenceplan.

11 Udkast til indkøbsliste Stks Kr Det skal være åbent for alle unge i kommunen, der vil bidrage med noget positivt til stedet, hvad end det er frivilligt arbejde og engagement, deltagelse i de sociale arrangementer eller godt humør. Når man siger at Slagelse skal være en fed by for unge, må vi gå ud fraat de mener alle unge i kommunen.. - også dem der er færdige med deres uddannelse. Det vil være hyggeligere at vente på toget derinde om vinteren, frem for ventesalen i stationsbygningen. Det kreative rum Forbrugsting Maling 1.200,- Tegneredskaber 1.500,- Diverse 3.000,- Engangs indkøb Staffelier 400,- Limpistol 500,- I alt 6.600,- Køkken/Café Forbrugsting Tallerkner 600,- Dybetallerkner 600,- Bestik 1.000,- Kopper 500,- Glas 500,- Gryder, potter og pander 3.500,- Skåle 350,- Engangskøb Køkkenknive ,- Diverse køkkenredskaber 2 750,- Håndmixer ,- Fade 5 200,- Skraldespande Materialer til café 4.500,- Pengekasse 300,- pr. måned I alt ,- Diverse og indretning Møbler og diverse ,- Projekter 5.000,- Lærred 500,- Musikanlæg 2.000,- Fjernsyn 7.500,- Brætspil 5.000,- Bordfodbold 5.000,- I alt ,- Computerrum og IT Computer til personale 4.000,- Konsoler ,- TV-skærme til konsoller ,- Vægbeslag til tv-skærme ,- Skærm 1.600,- Internet 10 m/bit 300,- pr. måned Switch/router 1.000,- Div. Kabler 1.000,- Fladskærm med vægbeslag 5.798,- Højtalersæt 4.795,- Medielicens (Fra 2015 af) pr. halvår 1.230,- pr. halvår I alt ,- Total ,- Drift pr. år 6.060,-

12 Stue og kælderplan Plantegningerne har vi modtaget fra Slagelse Kommunes bylivskoordinator, Anna Ingemann Jensen fra Center for Vækst og Bosætning Kælderplan

13 1. sal De fysiske rammer er tilstrækkelige Ud fra plantegningerne vurderer vi at der er tilstrækkelig kapacitet til at kunne tilbyde de unge de faciliteter, Godset som udgangspunkt skal tilbyde. Godsbanebygningens beliggenhed er en stor fordel, centralt placeret i Slagelse tæt ved stationen og Syddansk Universitet.

14 Gode pointeringer at tage til efterretning, til beslutningerne om godsbanebygningen: Helhedsplansudvalget burde ikke have haft beslutningsdygtighed på mødet d. 19 august grundet at der kun var 2 udvalgsmedlemmer til mødet. Til helhedsplansudvalgets møde d. 19 august hvor beslutningen om at indstille lokalplanen for nedrivning af Godset, var der kun to deltagere til mødet. Ifølge byrådsmedlem og medlem af Helhedsplansudvalget, Jørn Melchior Nielsen (Ø), blev det sidste udvalgsmøde udskudt til den 19. august 2014, hvilket blandt andet kunne være årsagen til at der var et flertal af udvalgets medlemmer der ikke deltog til mødet. At der kun var to deltagere til mødet som var stemmeberettiget, er skrøbelige rammer for et kvalificeret beslutningsgrundlag. Af denne grund kan man stille spørgsmål om anbefalingen til indstilling af lokalplan for nedrivning af godset, virkelig er repræsentativt for flertallet i helhedsplansudvalget. Godset har bevaringsværdi Godset har bevaringsværdi.* Det har også været kraftcenter for kultur i flere baner, både som spillested og som atelier. Vi mener at der ikke er tilstrækkeligt grundlag for, at bygningen skal rives ned, kontra argumentet for at bygningen skal bevares og bruges gennem vores projektforslag. *Kilde: Danny Helmer, arkitekt i Plan og Byg Masterplanen for Campus Slagelse hylder Godset som visuelt pejlemærke I Masterplanen for Campus Slagelse står der: Sdr. Stationsvej kobler i den anden ende mod uddannelsesfirkanten. Godsbygningen udgør et vigtigt visuelt pejlemærke. Planen kan læses på kommunens hjemmeside her:

15 Hvad gør de andre kommuner? Over 20 kommuner i Danmark har i dag et brugerstyret ungdomshus. Et godt eksempel er Esbjerg Kommune, der vandt DUFs Ungdomskommunepris i år Esbjerg Kommunes brede vifte af fritidstilbud, sikrer et aktivt ungdomsliv. Kommunens ungdomshus danner således rammer om projekter og aktiviteter, styret af de unge selv. Andre kommuners ungdomshuse: Ballerup Vognporten Birkerød Legehuset Bjerringbro Ungdommens Hus Brønshøj Husum Ungdomshus Esbjerg Konfus Faaborg Ungdomshuset Fredericia Ungdommens Hus Helsinge Ungdomshus Gilleleje Ungdomshus Remisen Herning Kontrasthuset Hjørring Zonen Holbæk Ungdommens Hus København Dortheavej 61 Køge Tapperiet Nykøbing Falster Kulturfabrikken Nørresundby Stationen Næstved Ungdommens Hus Middelfart Ungdomshuset Walker Odense Ungdomshuset Rødovre Milestedets ungdomshus Skanderborg Ungdomshus Stevns Ungdomhus Svendborg Harders Valby Kraftwerket Vordingborg Birdhouse Aalborg Enggårdsgade Aalborg 1000fryd Stevns Ungdomhus Valby Kraftwerket Vordingborg Birdhouse Aalborg Enggårdsgade Aalborg 1000fryd Slagelse Kommune er en geografisk stor kommune, og det er derfor svært at samle og mobilisere ungdommen fra hele kommunen til arrangementer, især på hverdagsaftener. Der ikke ét sted der er en naturlig fællesnævner for de unge at mødes efter skoletid i hverdagen. Vi mangler et samlingspunkt for ungdommen i Slagelse, et sted hvor alle typer af studerende kan komme, og hvor der er plads til de unges interesser. Hvis kommunen giver den frivillige ungdom hjælp og mulighed til selv forme stedet, så vil det tiltrække en bred aldersgruppe fra alle uddannelser og fra hele kommunen. Det vil naturligt blive et kraftcenter for ungedrevne projekter og foreninger, og vil styrke samarbejdet mellem de mange aktive ungdomsforeninger vi har i kommunen. Slagelse står i hård konkurrence mod byer som Odense, Roskilde og København. Det kræver fastholdelse af kommunens egne unge.

16 Hvem ved hvad de unge vil have? De unge selv, eller kommunen? Slagelse Kommune er en geografisk stor kommune, og det er derfor svært at samle og mobilisere ungdommen fra hele kommunen til arrangementer, især på hverdagsaftener. Der ikke ét sted der er en naturlig fællesnævner for de unge at mødes efter skoletid i hverdagen. Vi mangler et samlingspunkt for ungdommen i Slagelse, et sted hvor alle typer af studerende kan komme, og hvor der er plads til de unges interesser. Projektforslaget er udarbejdet af Slagelse Ungeråds medlemmer på frivillig basis.

REFERAT 25. JUNI 2014 Bestyrelsesmøde i Slagelse Ungeråd

REFERAT 25. JUNI 2014 Bestyrelsesmøde i Slagelse Ungeråd Om bestyrelsesmødet Mødedato: Onsdag den 25. juni 2014 Mødested: Ungehuset, Bredahlsgade 3C, 4200 Slagelse Starttidspunkt: 18:00 Deltagere: Fraværende: Bemærkninger: Christopher Trung Paulsen, Jen Noel

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

Forord... 4. Norddjurs Kommunes ungdomspolitik... 5. Inddragelse og demokrati... 6. Fritid og kultur... 9. Sundhed og trivsel...

Forord... 4. Norddjurs Kommunes ungdomspolitik... 5. Inddragelse og demokrati... 6. Fritid og kultur... 9. Sundhed og trivsel... Ungdomspolitik Indholdsfortegnelse Forord... 4 Norddjurs Kommunes ungdomspolitik... 5 Inddragelse og demokrati... 6 Fritid og kultur... 9 Sundhed og trivsel... 10 Skole, uddannelse og job... 13 Bolig

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

[ DEMO ] PROJEKTET. Syddjurs. Ungdomsskole

[ DEMO ] PROJEKTET. Syddjurs. Ungdomsskole [ DEMO ] PROJEKTET Syddjurs Ungdomsskole [DEMO] PROJEKTET Nærdemokrati og ungeinvolvering i Syddjurs Kommune 1 Indhold Baggrund... 3 Formål... 3 Fælleskommunal læring... 4 Projektdesign... 4 Niveau 1 DEMO-ugen...

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

Åben skole Rudersdal. Konceptbeskrivelse 2015

Åben skole Rudersdal. Konceptbeskrivelse 2015 Åben skole Rudersdal Konceptbeskrivelse 2015 Åben skole Rudersdal I folkeskolereformen indføres begrebet Åben skole. Målet er, at et forpligtende samarbejde mellem skolerne og omverdenen kan videreudvikles

Læs mere

BIT-House. Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup

BIT-House. Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup BIT-House Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup Morten Bøgebjerg motb@r-m.com Disposition 1 2 3 4 5 Konceptet for Datamuseet & BIT-House Ballerup nu og i fremtiden En del af kommunens planer

Læs mere

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik Medborgerskab i Næstved Kommune Medborgerskabspolitik 1 MOD PÅ MEDBORGERSKAB Næstved Kommune har mod på medborgerskab, og det er jeg som Borgmester stolt af Vi har i Næstved Kommune brug for, at alle er

Læs mere

strategi for nærdemokrati

strategi for nærdemokrati strategi for nærdemokrati i Slagelse Kommune 2009 Slagelse Kommune Ledelsessekretariatet Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Tlf. 58 57 36 00 slagelse@slagelse.dk Visionen brandmen.dk Slagelse Kommune vil

Læs mere

KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER

KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK 2012 15 MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER Oplag: 500 Udgiver: Fredericia Kommune, 2012 Grafisk

Læs mere

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik SILKEBORG KOMMUNE Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik 2 Handlekatalog til realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommunes idræts-

Læs mere

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Dato August 2014 Doknr. 98847-14 Sag. nr. 11-3121 på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Projekter som Kultur og Fritid er ansvarlig for i 2014 1. Fritids-, Idræts- og Kulturpolitik Fritids-,

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2011 10.11.10. Kultur- og udviklingsafdelingen 2010

Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2011 10.11.10. Kultur- og udviklingsafdelingen 2010 Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2011 10.11.10 Kultur- og udviklingsafdelingen 2010 Kultur- og fritidspolitikken for Norddjurs Kommune blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 1. juli 2008. Politikken

Læs mere

Fritidspolitik 2010. Folkeoplysningsudvalget

Fritidspolitik 2010. Folkeoplysningsudvalget Fritidspolitik 2010 Folkeoplysningsudvalget Gode fritidstilbud kommer ikke af sig selv. De skal planlægges og organiseres, ofte af frivillige, der bruger deres fritid, energi og engagement på det. Fritiden

Læs mere

Kultur- og Fritids- POLITIKKEN

Kultur- og Fritids- POLITIKKEN Kultur- og Fritids- POLITIKKEN 2013-2017 Kultur- og Fritids- POLITIKKEN Forord side 3 Folkeoplysningspolitikken side 4 Indhold Landdistriktspolitikken side 10 Kulturpolitikken side 16 side 3 Forord Tønder

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. oktober 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. oktober 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 17. oktober 2013 Magistratsafdelingen for Børn og Unge sender hermed Børn og Ungebyrådets indstilling om fælles ungeplatform, og Børn og Unges

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

Nye sociale medier - Hvordan bruger man de nye medier strategisk?

Nye sociale medier - Hvordan bruger man de nye medier strategisk? Nye sociale medier - Hvordan bruger man de nye medier strategisk? Jesper Brieghel Chefkonsulent KL Anna Ebbesen Rådgiver Advice Digital Formål med workshoppen Hvordan bruger man de nye medier strategisk,

Læs mere

Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april

Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april Mødedeltagere: Anni Jensen, Jan Hermansen, Christian Tønnesen, Lili Jensen, Bo Stærke Jensen, Hans Jantzen, Peter Nielsen, Charlotte Pedersen,

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

kultur og fritid Forenings Fokus kursustilbud til ledere, instruktører og trænere i foreninger og korps

kultur og fritid Forenings Fokus kursustilbud til ledere, instruktører og trænere i foreninger og korps kultur og fritid Forenings Fokus kursustilbud til ledere, instruktører og trænere i foreninger og korps 1 indhold Den nye træner 3 Få styr på din klub 4 Unglederuddannelse 5 Effektive møder 6 Medlemssucces

Læs mere

Aarhus Kommunes Handicappolitik. Aarhus for alle. - en politik for alle aarhusianere

Aarhus Kommunes Handicappolitik. Aarhus for alle. - en politik for alle aarhusianere Aarhus for alle - en politik for alle aarhusianere Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Vision side 4 Det overordnede mål for Aarhus Kommunes Handicappolitik side 5 Kommunens serviceydelser bygger på

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

10 timer 70 unge 10 politikere 30 ansatte 7 temaer 1 formål:

10 timer 70 unge 10 politikere 30 ansatte 7 temaer 1 formål: 10 timer 70 unge 10 politikere 30 ansatte 7 temaer 1 formål: Hvordan skaber vi et endnu bedre ungeliv i Egedal? Inddragelse af unge Strategimålet Ung i Egedal har fokus på de 13-25 årige i 2014-2017. Som

Læs mere

Frederikssunds. Ungdomskulturhus. Februar 2015. Udarbejdet af Frederikssund Ungeråd

Frederikssunds. Ungdomskulturhus. Februar 2015. Udarbejdet af Frederikssund Ungeråd Frederikssunds Ungdomskulturhus Et socialt projekt om udviklingen af et brugerdrevet sted for Frederikssunds unge Februar 2015 Udarbejdet af Frederikssund Ungeråd 1 Indholdsfortegnelse Om Ungerådet 3 Hvorfor

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

At satse på det enestående og samtidig sikre bredden

At satse på det enestående og samtidig sikre bredden At satse på det enestående og samtidig sikre bredden Oplæg ved Kulturpolitikken efter kommunalreformen 10. 11. september 2007 Else Trangbæk, professor, institutleder Mit personlige udgangspunkt -gymnasten

Læs mere

DISC GOLF BANE I DIN KOMMUNE? Introduktion til disc golf (frisbee golf)

DISC GOLF BANE I DIN KOMMUNE? Introduktion til disc golf (frisbee golf) DISC GOLF BANE I DIN KOMMUNE? Introduktion til disc golf (frisbee golf) Introduktion til disc golf (frisbee golf) Spillets koncept er lettere at forstå, når det kaldes frisbee golf, men da navnet Frisbee

Læs mere

Ansøgning om tilskud til en Juniorklub i Ollerup.

Ansøgning om tilskud til en Juniorklub i Ollerup. Ollerup d 13/3-11 Ansøgning om tilskud til en Juniorklub i Ollerup. Initiativgruppen bag en juniorklub i Ollerup består af forældre til børn i 1. - 3. klasse på Ollerup friskole, men støttet af forældrebestyrelserne

Læs mere

0 point: Eventens budget kan ikke godkendes af Københavns kommune. 1 point: Eventens budget kan godkendes af Københavns Kommune.

0 point: Eventens budget kan ikke godkendes af Københavns kommune. 1 point: Eventens budget kan godkendes af Københavns Kommune. Kultur- og Fritidsforvaltningen Byudvikling & Events NOTAT Vejledning til vurderingsmodel eventvurdering Den skønsmæssige vurdering af eventen tager udgangspunkt i eventansøgningen. På baggrund af ansøgningen

Læs mere

Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning

Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning Generelle oplysninger vedr. indsatsen 1. Problemidentifikation Vollsmose er klassificeret som ghettoområde. På fritids- og foreningsområdet arbejder

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

De fire løsninger til Vision Gammelsø. HTK Innovation Camp den 9. juni 2011

De fire løsninger til Vision Gammelsø. HTK Innovation Camp den 9. juni 2011 De fire løsninger til Vision Gammelsø HTK Innovation Camp den 9. juni 2011 29 interne medarbejdere fra HTK udvikler 4 løsninger til Vision Gammelsø på 8 timer med Instant Business Innovation Metoden Dagens

Læs mere

Frivillige Fighters // en event for styrket frivillighed iblandt unge

Frivillige Fighters // en event for styrket frivillighed iblandt unge Frivillige Fighters // en event for styrket frivillighed iblandt unge Intro: Frivillige Fighters var en 3 timers tirsdagsbar i frivillighedens tegn, krydret med lokale ildsjæle, bands, mad og drikke -

Læs mere

Holbæk Kommunes. kultur- og fritidspolitik

Holbæk Kommunes. kultur- og fritidspolitik Holbæk Kommunes kultur- og fritidspolitik Indhold Forord... s. 3 1. Fremtidens udfordringer... s. 6 2. Vores overordnede ambitioner... s. 8 3. Udviklingsområder: a. Kulturmuligheder for og med alle...

Læs mere

BOSÆTNINGSPOLITIK 2013

BOSÆTNINGSPOLITIK 2013 BOSÆTNINGSPOLITIK 2013 Randers Kommune Temamøde byrådet d. 25. oktober 2012 Negativ vækst Vækst i tilflytning Positiv vækst Gevinstkommuner Udviklingskommuner Herning Viborg Kolding Odense Esbjerg Vesthimmerlands

Læs mere

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse Rapport Fem koncepter for danske forsamlingshuse Landsforeningen Danske Forsamlingshuse 5 koncepter for danske forsamlingshuse Der findes i Danmark cirka 1250 forsamlingshuse, hvoraf ca. 800 er medlemmer

Læs mere

Hovedsynspunkter fra kulturpolitikmøderne 30. november og 7. december. Tema: Den levende by

Hovedsynspunkter fra kulturpolitikmøderne 30. november og 7. december. Tema: Den levende by 13. januar 2011 Hovedsynspunkter fra kulturpolitikmøderne 30. november og 7. december Tema: Den levende by Indledning Kulturoplevelser og begivenheder i byens rum er med til at skabe en levende og dynamisk

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID VISIONER OG FOKUS PUNKTER VISIONER I Remisen i Tølløse ligger et kæmpe potentiale. Alene bygningens særegne arkitektur og historie

Læs mere

Aktivitetsoversigt okt. 2012 0ok. 2014

Aktivitetsoversigt okt. 2012 0ok. 2014 Aktivitetsoversigt okt. 2012 0ok. 2014 Undersøgelser og vidensprojekter Folkebibliotekernes samfundsøkonomiske værdi (rapport udkommer ultimo 2014) Makroøkonomisk analyse med formålet at vise folkebibliotekernes

Læs mere

Handlekatalog til Idræts-, fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommune 2012.

Handlekatalog til Idræts-, fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommune 2012. Godkendt i Kultur- og Fritidsudvalget den 14. maj 2012. Handlekatalogets temaer (indsats = vi gør i politikken) Frivillige ledere Silkeborg Kommune letter de bureaukratiske krav til idræts- og fritidslivet

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Indsendelse #3487 Roskilde Kommune

Indsendelse #3487 Roskilde Kommune Indsendelse #3487 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/98199/submission/3487 Side 1 af 2 09-04-2015 Hvad søger du til? Ny udefaciliteter og udemiljø til Gimle Beskrivelse Den gode idé Midt i Roskilde

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Odense fra stor dansk by - til dansk storby

Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense hovedby og vækstdriver Odense er Danmarks 3. største by og der bor ca. 194.000 indbyggere i kommunen Odense dækker et areal på 306 km2 Odense har ca.

Læs mere

Udviklingsstrategier for bymidter

Udviklingsstrategier for bymidter Udviklingsstrategier for bymidter Konference om planlægning og provinsbyer 25. november 2013 Torsten Bo Jørgensen Projektleder COWI Plan og trafik 1 En mellemstor by på Sjælland, september 2013 3 4 5 6

Læs mere

Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune

Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune Før start Styregruppen fastlægger de enkelte deltageres roller og fordeler opgaver. Forslag til opgaver som bør fordeles: Tovholder Fundraising Sekretær

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Godkendt af byrådet juni 2011 Indhold Indledning mål- og indholdsbeskrivelsen indgår i sammenhæng med de øvrige politikker... 3 Værdier i SFO Fritid:

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

Læring og trivsel hos børn og unge

Læring og trivsel hos børn og unge Læring og trivsel hos børn og unge Omstillingsgruppens anbefalinger Materiale til byrådet - juni 2014 På baggrund af de første to møder i omstillingsgruppen er der formuleret tre temaer: Større sammenhæng

Læs mere

Slagelse Kommune. Fritidspolitik. Fritidslivet - en kommunal dynamo

Slagelse Kommune. Fritidspolitik. Fritidslivet - en kommunal dynamo Slagelse Kommune Fritidspolitik Fritidslivet - en kommunal dynamo Indholdsfortegnelse Forord... s. 3 1. Fritidspolitikkens områder visioner, opgaver og mål... s. 4 Samspil og medspil... s. 4 Visionen Fritidslivet

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 29. august 2014 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 18:04 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Ung og KreAktiv. Projektgrundlag for modelkommuneforsøg i Guldborgsund Kommune 2011-2014

Ung og KreAktiv. Projektgrundlag for modelkommuneforsøg i Guldborgsund Kommune 2011-2014 Ung og KreAktiv Projektgrundlag for modelkommuneforsøg i Guldborgsund Kommune 2011-2014 Ansøger: Kulturhusfællesskabet CULTHUS er en ung kommunal organisation, der huser Studenterhuset KLASH, Kultur-fabrikken

Læs mere

I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er

I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er inde i nu, så jeg er jo stadig lidt grøn i det politiske

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Fuglefløjt og vindens susen i bøgetræerne er det eneste, der larmer her.

Fuglefløjt og vindens susen i bøgetræerne er det eneste, der larmer her. Mød os Fuglefløjt og vindens susen i bøgetræerne er det eneste, der larmer her. Vi har bøgeskoven og den nye Naturparken Hindsgavl Dyrehave som nærmeste naboer. Omgivelser der giver indtryk, og som er

Læs mere

To nye iværksætterhuse åbnet i Korsør. Lejlighed til iværksættere. Læs denne email i din browser

To nye iværksætterhuse åbnet i Korsør. Lejlighed til iværksættere. Læs denne email i din browser Slagelse ErhvervsNyt November 2013 Læs denne email i din browser Nyhedsbrevet Slagelse ErhvervsNyt udgives af Slagelse Kommunes Erhvervs-, Innovations-, og Arbejdsmarkedsudvalg. Nyhedsbrevet udkommer en

Læs mere

Den nye planstrategi. Middelfart 13. april 2010. Timing og Motivation??

Den nye planstrategi. Middelfart 13. april 2010. Timing og Motivation?? Den nye planstrategi Middelfart 13. april 2010 Timing og Motivation?? Fakta Landkommune 90.637 ha. og 63.000 borgere i sommerperioden mange flere (årligt ca. 1 mio. turisme -overnatninger). Sammenlægningskommune

Læs mere

Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2015

Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2015 Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2015 01.12.14 Kultur- og udviklingsafdelingen 2014 Kultur- og fritidspolitikken 2013-2016 for Norddjurs Kommune blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 21. august

Læs mere

Projektbeskrivelse. 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie

Projektbeskrivelse. 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie Projektbeskrivelse 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie 2. Projektansvarlig Ugerløse Lokalforum, ved formand Ole K. Jensen, Jonstrupvej 62, 4350 Ugerløse Projektforslag er udarbejdet af

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL DIALOG OG INDDRAGELSE AF UNGE PIGER I BYUDVIKLINGEN DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL DIALOG OG INDDRAGELSE AF UNGE PIGER I BYUDVIKLINGEN DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL DIALOG OG INDDRAGELSE AF UNGE PIGER I BYUDVIKLINGEN DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Forord SIDE 1 Anbefalinger til dialog og inddragelse SIDE 2 Hvem er de unge piger? SIDE 3 Samarbejdspartnere

Læs mere

JUSTITSMINISTERNS BANDEKONFERENCE I DGI-BYEN 29. JANUAR 2010. BRYD FØDEKÆDEN TIL BANDERNE Spor: Skole og fritid workshop 3

JUSTITSMINISTERNS BANDEKONFERENCE I DGI-BYEN 29. JANUAR 2010. BRYD FØDEKÆDEN TIL BANDERNE Spor: Skole og fritid workshop 3 JUSTITSMINISTERNS BANDEKONFERENCE I DGI-BYEN 29. JANUAR 2010 BRYD FØDEKÆDEN TIL BANDERNE Spor: Skole og fritid workshop 3 1 Indholdsfortegnelse DGI-BYEN 29. JANUAR 2010 BRYD FØDEKÆDEN TIL BANDERNE... 1

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Frydenslund. Grønnegade 10 - Silkeborg. 1 Frydenslund

Frydenslund. Grønnegade 10 - Silkeborg. 1 Frydenslund Frydenslund Grønnegade 10 - Silkeborg 1 Frydenslund Nyt og spændende bo- og aktivitetstilbud åbner i efteråret 2013 Nu får du, som er borger med varig funktionsnedsættelse, mulighed for at bo i en top-moderne

Læs mere

Aktive Byrum Projektstatus 2012

Aktive Byrum Projektstatus 2012 Aktive Byrum Projektstatus 2012 Indhold KMØ ramme Indsatsområde og mål Målgruppe Delprojekter Organisering Mobile faciliteter Kunstneriske indgreb Tidsplan 2013-15 Det aktive byrum 2012 Fagligt netværk

Læs mere

BILAG 1. Forskellige scenarier for ejerforhold af skolens bygninger.

BILAG 1. Forskellige scenarier for ejerforhold af skolens bygninger. BILAG 1. Forskellige scenarier for ejerforhold af skolens bygninger. INDLEDNING Dette dokument beskriver mulige scenarier for ejerforhold for skolebygningerne i Skibbild-Nøvling. Scenarierne skal ses i

Læs mere

Idéer til ungdomskulturhus. unge

Idéer til ungdomskulturhus. unge Idéer til ungdomskulturhus i Assens kommune skabt den 7. marts 2013 af kommunens unge Hvilke arrangementer forestiller vi os? Alle idéerne til arrangementer Skaterdag Hollywood-aften med gallatøj og film

Læs mere

Personaleledelse Nordjysk 2011 Sammenhæng mellem performance og trivsel set fra et ledelsesperspektiv. Inge Møller HR-direktør Spar Nord Bank

Personaleledelse Nordjysk 2011 Sammenhæng mellem performance og trivsel set fra et ledelsesperspektiv. Inge Møller HR-direktør Spar Nord Bank 7. april 2011 Personaleledelse Nordjysk 2011 Sammenhæng mellem performance og trivsel set fra et ledelsesperspektiv Inge Møller HR-direktør Spar Nord Bank DAGSORDEN 1. Spar Nord - Hvem er vi? 2. Hvordan

Læs mere

Nordatlantisk restaurant i Nordatlantisk Hus på Odense Havn. Forpagtningsaftalen er det første år til forhandling.

Nordatlantisk restaurant i Nordatlantisk Hus på Odense Havn. Forpagtningsaftalen er det første år til forhandling. Nordatlantisk restaurant i Nordatlantisk Hus på Odense Havn Forpagtningsaftalen er det første år til forhandling. Nordatlantisk Hus på Odense Havn inviterer hermed interesserede restauratører til at byde

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

Stk. 2 Centerrådet kan udpege tilforordnede til at deltage i rådets møder uden stemmeret.

Stk. 2 Centerrådet kan udpege tilforordnede til at deltage i rådets møder uden stemmeret. Forretningsorden for Centerrådet 1 Sammensætning: Centerrådet sammensættes af et bestyrelsesmedlem fra hver udbyder af arbejdsmarkedsuddannelser og et fra hvert VUC, som har hjemsted i VEU-centrets geografiske

Læs mere

Dette notat tager udgangspunkt i besvarelserne fra de multibaner, som har indsendt selvevalueringen.

Dette notat tager udgangspunkt i besvarelserne fra de multibaner, som har indsendt selvevalueringen. Notat NIRAS Konsulenterne A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Lokale- og Anlægsfonden MULTIBANER Telefon 8732 3298 Fax 8732 3333 E-mail thi@niraskon.dk CVR-nr. 20940395 Notat vedrørende multibaner

Læs mere

Ny struktur på beredskabet

Ny struktur på beredskabet Ny struktur på beredskabet Projektkommissorium Projektleder: Martin Skøtt Revideret: 14. nov. 2014 Version: 06 Politisk styregruppe 1 Administrativ styregruppe Projektgruppe Projektleder Baggrund Baggrundsbeskrivelse

Læs mere

Forord. Pia Allerslev

Forord. Pia Allerslev Forord UDKAST De seneste 10 år har budt på markante ændringer i det københavnske kultur- og fritidsliv. De selvejende institutioner KUC og KI er kommunaliserede. Kommunen er nu direkte ansvarlig for drift

Læs mere

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014 DATO KONTAKTPERSON MAIL 28-11-2014 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk REFERAT EMNE Koordineringsgruppemøde TIDSPUNKT 28. november 2014 STED DELTAGERE Videomøde: Femern A/S, København / Vejdirektoratet, Skanderborg

Læs mere

Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats

Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats Fordél jer med max 6 ved hvert bord. Sæt dig gerne sammen med dem du kender fra dit lokalområde eller, Sæt

Læs mere

Punkt 8 - bilag 5 NOTAT

Punkt 8 - bilag 5 NOTAT Punkt 8 - bilag 5 NOTAT Pilot-fasen Pilotfasens formål er at teste serviceassistent-konceptet, hvilket betyder, at det beskrevne koncept prøves af på virkeligheden. Afprøvningerne vil blive vurderet og

Læs mere

Tale til studiestart 25. august 2015

Tale til studiestart 25. august 2015 Tale til studiestart 25. august 2015 1 Velkommen God morgen God morning! Hjertelig velkommen til Ingeniøruddannelserne på Syddansk Universitet. A very warm welcome to Engineering at SDU My name is Henrik

Læs mere

københavns kommunes Folkeoplysningspolitik

københavns kommunes Folkeoplysningspolitik københavns kommunes Folkeoplysningspolitik københavns kommunes Folkeoplysningspolitik formål Vision Københavns Kommune har en vision om, at foreninger gennem folkeoplysende aktiviteter, undervisning, foredrag

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS START- OG UDVIKLINGSPULJE

ANSØGNINGSSKEMA TIL FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS START- OG UDVIKLINGSPULJE Kultur og Idræt Køgevej 80 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf. 46 31 30 00 BKU@roskilde.dk www.roskilde.dk ANSØGNINGSSKEMA TIL FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS START- OG UDVIKLINGSPULJE Inden du begynder at udfylde

Læs mere

Opgaver og organisation indenfor alkohol- og misbrugsbehandling

Opgaver og organisation indenfor alkohol- og misbrugsbehandling Opgaver og organisation indenfor alkohol- og misbrugsbehandling 03.06.09 Margit Tang Møller Organisationen Alkohol- og misbrugsbehandlingen blev indtil 1. januar 2007 varetaget af amterne. I forbindelse

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Kommunens indsats? Din indsats?

Kommunens indsats? Din indsats? FÆLLESSKAB / SAMMENHOLD / SAMLINGSSTEDER Tilskud til forsamlingssteder/ landsbypuljer/ LAG landsbypuljen +forsamlingshuspuljen forsamlingshuspuljen Skab rammer opbakning på nye ideer fra foreninger Bevarelse

Læs mere

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv.

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. PROJEKTBESKRIVELSE Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. Baggrund for projektet Sundhed er på dagsordenen i kommunerne. Med start i strukturreformen

Læs mere

En enestående platform for markedsføring

En enestående platform for markedsføring bygge- og boligudstilling En enestående platform for markedsføring Udstillingen hos Byggecentrum er en vigtig del af et samlet inspirations- og læringscenter, hvor viden om produkter og løsninger udveksles

Læs mere

6 University College ~ co~i7t SLAGELSE

6 University College ~ co~i7t SLAGELSE ' SLAGELSE 6 University College ~ co~i7t,. SJÆLLAND - DSB, "" ~ KOMMUNE Visionsplan for Campus Slagelse ved stationen, maj 2013. Udarbejdet af Slagelse Kommune i samarbejde med SDU, UCSJ, DSB Ejendomsudvikling

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden

Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden Oplæg ved ARKITEKTURPOLITISK KONFERENCE Dansk Arkitektur Center 5. december 2008 v/ Helle Juul Kristensen Planlægger, cand. mag. Cittaslow-koordinator

Læs mere

Studenterindflydelse i professionshøjskolerne. - Anbefalinger fra MVU - netværket.

Studenterindflydelse i professionshøjskolerne. - Anbefalinger fra MVU - netværket. Studenterindflydelse i professionshøjskolerne - Anbefalinger fra MVU - netværket. Indholdsfortegnelse Forord 1 Kommunikation og vidensdeling er vejen til udvikling 2 Studenterindflydelse i praksis 3 Studenterindflydelse

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Samarbejdsaftale. For perioden 2015-2017 Mellem Svendborg Kommune og Foreningen Rytmisk Råstof

Samarbejdsaftale. For perioden 2015-2017 Mellem Svendborg Kommune og Foreningen Rytmisk Råstof Samarbejdsaftale For perioden 2015-2017 Mellem Svendborg Kommune og Foreningen Rytmisk Råstof 1 Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Aftalens parter 3. Kontaktdata 4. Vedtægter 5. Ledelse og organisation 6.

Læs mere

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart Det tredje spor Nørre Aaby og Middelfart LILLE- BÆLT 1 Jyllandsvej AULBY MIDDELFART Bogensevej Bogensevej Staurbyvej 2 Langagervej Hovedvejen 3 Aulbyvej Aulbyvej sti Højagervej Timsgyden Hedegårdsvej Langgyden

Læs mere