Et forslag om brug af godsbanebygningen i Slagelse, som et brugerstyret ungdomshus.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Et forslag om brug af godsbanebygningen i Slagelse, som et brugerstyret ungdomshus."

Transkript

1 Et forslag til Slagelse Kommune Et forslag om brug af godsbanebygningen i Slagelse, som et brugerstyret ungdomshus.

2 FOR UNGE AF UNGE Indholdsfortegnelse Forord 4 Baggrund for projektet og formål 5 Indsatsområder og mål 6 Organisering 8 Succeskriterier for projektet 9 Budget / ressourcer 10 Udkast til indkøbsliste 11 Plantegninger 12 De fysiske rammer er tilstrækkelige 13 Gode pointeringer at tage til efterretning 14 Hvad gør de andre kommuner? 15 Referencer Slagelse Kommunes Kulturpolitik: Slagelse Kommunes Fritidspolitik: Byrumsanalyse & Masterplan for Campus Slagelse Referat fra mødet med 2 deltagere i Helhedsplansudvalget, d. 19. august 2014: asp?p=slagelse&page=document&docid=77403&tab=1

3 Kontakt: Christopher Trung Paulsen Formand for Slagelse Ungeråd T: M: W:

4 Forord En dynamo for den værdifulde ungdom i Slagelse Kommune. Det er altafgørende, at vi skaber rammerne for et levende studie- og ungdomsmiljø, der sprudler af liv og aktivitet og binder fritid, uddannelse, kommune og ungdom sammen. En ungdomskommune, hvor unge har lyst til at studere, arbejde, bo og leve - også efter endt uddannelse. Det brugerstyret ungdomshus Godset skal bidrage som et mødested for de unge på tværs af uddannelserne. Med husets centrale placering i bymidten vil det skabe attraktive byrum, der både appellerer til studerende, pendlere og borgere. Godbanebygningen på Sdr. Stationsvej 30 passer som hånd i handske med vores projekt og er vores projekt er bygget op med de rammer som godbanebygningen tilbyder. Det er et stort privilegium at kommunen har dette brede udvalg af uddannelser til de unge. For fremtidens Slagelse er det derfor vigtigt, at der skabes og styrkes platforme, hvor de unge kan udfolde deres evner og engagement. Vi håber, at kommunen vil være åbne for at tilbyde rammerne for dette projekt. På vegne af Slagelse Ungeråd.. Christopher Paulsen Formand for Slagelse Ungeråd Daniel Jensen Medlem af Politisk Udvalg i Slagelse Ungeråd Kevin Jakobsen Medlem af Aktivitetsudvalg i Slagelse Ungeråd Kathrine Pandell Kommunikation og PR i Slagelse Ungeråd

5 Et bredt kraftcenter for ungdomskulturen Baggrunden for projektet Lokalpolitikerne har arbejdet længe for at styrke Slagelse Kommune som ungdomskommune, der udover rige muligheder for studerende på eksempelvis SDU, også kan rumme mulighed for mere selvstyrende tiltag for unge et ungdomshus, hvor de unge i højere grad selv kan sætte dagsordenen både med hensyn til form, indhold, aktiviteter, m.m. Formål At styrke et bredt ungdomsmiljø, der er attraktivt for de unge og samtidig understøtter foreningernes, uddannelsernes og kommunens initiativer i midtbyen. At skabe et samvirke af ungdoms- og studiecafé, kultur- og foreningsaktiviteter, unges egne projekter, fritidsvirksomhed, alternative klubformer, projektkuvøse, undervisning, vejledning og mobilisering af unge. At involvere flest mulige unge og engagerede foreningsfolk, frivillige og studerende. At Godset er de unges sted, hvor de tager ejerskab og ansvar og selv sætter normerne. Udgangspunktet er, at alt er muligt, hvis den unge selv vil det. At caféen er et åbent mødested før, mellem og efter aktiviteterne. Aktivitetesområdet skal indrettes med fokus på aktiviteter, der henvender sig til unge, hvor de kan udfolde sig på egne præmisser. Huset skal via sin indretning og sin placering tæt på Slagelse Station og Campus Slagelse, være et center for unge med plads til organiseret og uorganiseret samvær og skabe rum til formel og uformel aktiviteter af mange forskellige slag. Portal til kulturlivet og folkeoplysning Den sociale bæredygtighed finder man bl.a. i vores alsidige foreningsliv. Med mere end 300 foreninger i kommunen fordelt på alt fra spejder til tennis, fra beboerforeninger til erhverv, og fra teater til politiske ungdomsforeninger, samt flere sociale foreninger, lægger mange af kommunens borgere en stor indsats i det frivillige arbejde. I den sammenhæng er det vigtigt at kommunens unge der måske ikke har opdaget Slagelse Kommunes rige foreningsmiljø, får en direkte indgang til at deltage i foreningslivet. Med unge som målgruppe, vil Godset også kunne fungere som en portal til kulturinstitutionerne og ungdomsforeningerne. Sdr. Stationsvej kobler i den anden ende mod uddannelsesfirkanten. Godsbygningen udgør et vigtigt visuelt pejlemærke. - Uddrag fra Byrumsanalyse & Masterplan for Campus Slagelse Bemærk: Illustrationerne skal ikke betragtes som en direkte visualisering af projektet, men som en visualisering af de muligheder der kunne være for huset hvis dets tiltænkte funktion blev på permanent basis.

6 Indsatsområder og mål Vi har udarbejdet indsatsområder, som dette projekt berører: 1. Forstærke den aktive medinddragelse af unge og deltagelse i nærdemokratiet. En aktiv medinddragelse af de unge og skabelsen af medejerskab vil styrke de unges tilknytning til Slagelse By også efter endt uddannelse. Ved at skabe en demokratiske og inddragende styreform for brugerne af huset, vil det bidrage til at sikre unges medbestemmelse herunder indflydelse, deltagelse og demokratiske forståelse. Ved at give de fysiske rammer for brugerstyrede projektværksteder vil det styrke indsatsen for, at unges potentialer og udviklingsmuligheder bliver set og brugt. Der er udtænkt følgende delmål: 1. Inddrage de unge i beslutningsprocesserne for styringen af Godset. 2. Lade de unge arrangere begivenheder der centrere sig om Slagelse bymidte, hvor Godset vil kunne fungere som projektværksted med de fysiske rammer der tilbyder gode muligheder for at fungere som projektværksted. 3. Afholdelse af ungdomspolitiske workshops. 4. Afholdelse af politiske oplæg hvis der er interesse under forløbet. 5. Afholdelse af vælgermøder, paneldebatter m.m. målrettet de unge, eksempelvis kunne dette demonstreres hvis Folketingsvalget skulle finde sted under testforløbet. De politiske aktive vil have én indgang til at møde de unge på tværs af uddannelserne.

7 2. Forstærke incitamentet for de unge der tager en uddannelse her i kommunen, til at blive boende efter endt uddannelse og bidrage til udviklingen, samt løfte rammerne for ungdomsforeningslivet i Slagelse Kommune En ungdomskommune skabes ikke af studerende og en masse mursten alene. Det kræver meget, men gode muligheder for etablering af sociale netværk på tværs af uddannelserne, vil også have en rolle at spille i fastholdelsen af de unge i kommunen. Der er udtænkt følgende delmål: 1. Afholdelse af sociale arrangementer, som dog ikke er konkurrenceforvridende. En del af dette vil være afhængigt af inventaret der vil være til rådighed, men eksempelvis kunne dette være muligheder for at spille billiard eller bordtennis, afholde poker-aftener, spille skak og andre brætspil, netcafe og LAN-party, eller hvad de unge ellers ønsker at bruge de fysiske rammer til. 2. Styrke kårene for ungdomsforeningerne, eksempelvis ved at lade dem benytte muligheden for at booke Godsets mødelokale(r). Den geografiske placering og mødeomgivelserne som Godset kan tilbyde de unge, kandiderer Godset som en glimrende vært for afholdelse af møder og ungdomskonferencer. 3. Bedre og større synlighed af kulturlivet Godset skal fungere som en portal til kulturlivet for de unge, for at fremme synligheden af de kulturelle aktiviteter der henvender sig til de unge. De unge skal nemt kunne orientere sig om de aktuelle kulturtilbud. Godset vil også kunne tilbyde lokale kunstnere at opstille deres kunst, som en del af indretningen i Godsets lokaler. Ved synliggøre kommunens dynamiske kulturprofil med en lang række kulturaktiviteter for de unge, vil Godset kunne fungere som en stærk ambassadør, der udbreder historier om Slagelse Kommunes spændende kulturoplevelser. Der er udtænkt følgende delmål: 1. Forstærke synligheden af de kulturelle arrangementer i Slagelse Kommune der henvender sig til de unge. 2. Skabe medejerskab og åbenhed over for Slagelse Kommunes lokale kunstnere, ved at tilbyde muligheder for fremvisning af deres kunst for en ung målgruppe. 3. Tilbyde lokale talenter i brancher der ikke allerede dækkes af kommunens nuværende tilbud, at vise deres talent for en ung målgruppe. 4. Engagere og inspirere flere unge til kulturlivet i Slagelse Kommune. 5. Forsøge med fleksibel benyttelse af lokalerne, f.eks. teater eller idrætsarrangementer, med de fysiske rammer der er til rådighed.

8 Organisering Overvejelserne om projektets organisering kan indeholde: Stiftelsen af en styregruppe for Godset, der er tilknyttet Slagelse Ungeråd. Styregruppen kan som udgangspunkt bestå af 3 lokalpolitikere fra byrådet og 4 unge mennesker (der ikke er medlem af byrådet). Der er ingen grænse for hvor stor styregruppen kan være. Alle unge mellem år kan blive medlem af styregruppen. Ved at der er 3 lokalpolitikere og 4 unge mennesker i styregruppen til at starte med, kan lokalpolitikerne stadig være med til at påvirke husets retning, men hvis ungdommen er enig er der altid flertal. Sammensætningen er tænkt til at være i opstartsfasen, men kan eventuelt fastlægges senere hen. Der er gode erfaringer med denne styreform fra eksempelvis Ungdomspuljen i Ballerup Kommune, hvor der er 2 lokalpolitikere og 3 unge mennesker til at styre uddelingen af puljens midler. Tilknytning af sekretær til Godset For at alle indsatsområderne kan opfyldes, står det klart at det ikke kan bæres af frivillig indsats alene, da de fleste unge også er under uddannelse eller har job. En mulighed vil være at ansætte en ung fra Slagelse Kommune, som sekretær i Godset, blandt andet med det formål at fungere som daglig medarbejder i huset. Sammensætning af projektgruppe Til opstart af projektet, vil det kræve en projektgruppe der står med det overordnede ansvar. En overvejelse kunne være en sammensætning af medlemmer fra bl.a. Slagelse Ungeråd, unge fra uddannelsesinstitutionerne samt repræsentanter fra ungdomsforeningerne. Der skal således sikres gode basisfaciliteter med nem adgang og tilgængelighed, men samtidig også arbejdes på det ekstraordinære med mange muligheder samlet samme sted. - Uddrag fra Slagelse Kommunes Fritidspolitik. Et ungdomshus vil kunne samle de unge på tværs af uddannelserne og vil blandt andet fungere som portal for de unge til kulturinstitutionerne i Slagelse Kommune.

9 Risikovurdering Mindre Moderat Væsentlig Markant Højst sandsynligt Uheldig skade på inventar (F.eks. at tabe et glas ved et uheld eller opslidning af møbler) Skade på mere omkostligt inventar. N/A N/A Sandsynligt En lav interesse fra kommunens unge, for at deltage i de frivillige projekter. Strømafbrydelse - eksempelvis under et event der kræver strøm. Tvistligheder mellem brugerne af huset. Meget få unge i sommerferien hvis dette kører som testforløb i sommerhalvåret Muligt En lav interesse fra unge for ungdomspolitiske workshops og paneldebatter. Skade på inventar (F.eks. at tabe et glas ved et uheld eller opslidning af møbler) En lav interesse fra ungdomsforeningerne i at booke mødelokalet. Dårlig start på markedsføring af huset Hærværk Indbrud Konflikter og uro Krav fra kommunen samt uforudsete hændelser der gør det meget svært at opfylde. Personpåkørsel som følge af husets beliggenhed tæt ved togskinnerne. Ingen oplægsholdere Højst usandsynligt Bagateller Dårlig afvikling af projektet hvis testforløb er gældende. Ildebrand Dårlig presseomtale Afvigelser ved arrangementer En overraskende lav deltagelse til husets aktiviteter, fra de unge. Tidligere nedrivning af Godset end forventet. Overskridelse af budget Succeskriterier for projektet At Slagelse Kommune styrkes som studie- og ungdomskommune. At styrke et bredt ungdomsmiljø, der er attraktivt for de unge og samtidig understøtter foreningernes, uddannelsernes og kommunens initiativer i midtbyen. At skabe et samvirke af ungdoms- og studiecafé, kultur- og foreningsaktiviteter, unges egne projekter, fritidsvirksomhed, alternative klubformer, projektkuvøse, undervisning, vejledning og mobilisering af unge.. At brugere af huset får medejerskab og medinddragelse.

10 Budget / ressourcer Overvejelserne om projektets budget: Renovering Da vi ikke har haft adgang til bygningen, har vi ikke kunnet estimere behovet for renovering. Vi håber vi kan få hjælp til en indledende afklaring af, hvad der er behov for af renovering. Vi ved at inden for de sidste ti år har bygningen været rammerne for både et attelier og et spillested. Indkøbsliste til indretning af Godset På næste side er der et udarbejdet udkast til hvordan en indkøbsliste til Godset kunne se ud. Essentielle omkostninger som ikke er nævnt i indkøbslisten, skyldes behov for en afklaring senere i processen. El, varme, vand, husleje og andre udgifter Slagelse Ungeråd består af frivillige unge, som sætter deres fritid af til rådets arbejde. Vi er bevidste om de essentielle omkostninger der er, men vi har ikke fået anslået et estimat på el, varme, vand og diverse andre udgifter. Godset er for unge - af unge De lokale unge i Slagelse Kommune har meget at byde på. Det skal vi være åbne over for. Eksemplvis kunne man undersøge om de unge fra produktionsskolerne i Slagelse Kommune har lyst og mulighed for at tilbyde at lave Godsets møbler i det omfang det er muligt, til en rimelig pris. Baggrunden for indkøbslistens punkter: Det kreative rum: Meget kunst er blevet skabt i Godset fra dengang det blev brugt som atelier. Den tradition skal forsætte og gives videre til ungdommen, ved at tilbyde de unge et kreativt rum, med mulighed for at tegne, male, sy, m.m. Et fristed for de unge ildsjæle, med en kunstners ånd i hjerte og sind. Et depotrum med lås skal tilbyde muligheder for opbevaring og beskyttelse af de unges arbejde. Køkken/Café: Cafeen er et led i at tilbyde de unge nogle hyggelige studiecafemuligheder. Køkkenet kan eksempelvis bruges til forberedelse af forplejning. Diverse og indretning: Indretningen af huset skal bestræbe sig på benyttelse af møbler fra lokale genbrugsbutikker i det omfang som det er muligt. En idé kunne være at give større ejerskabsfølelse til de unge fra produktionsskolerne, ved at tage et kig på om de vil have lyst og mulighed for at skabe noget af Godsets inventar. Computerrum og IT Ved at arrangere såkaldte LAN-parties, en fest hvor folk samles og spiller computerspil med og mod hinanden, vil Godset kunne nå ud til en digital ungdomskultur. Et TV åbner mulighed for filmaftener m.m. Ved at tilbyde en stærk internetforbindelse, konsoller og fladskærme, kunne Godset i fremtidens Slagelse være vært for store FIFA-turneringer og andre esport turrneringer.* *esport (elektronisk sport) er en betegnelse, der refererer til udøvelse af computerspil på konkurrenceplan.

11 Udkast til indkøbsliste Stks Kr Det skal være åbent for alle unge i kommunen, der vil bidrage med noget positivt til stedet, hvad end det er frivilligt arbejde og engagement, deltagelse i de sociale arrangementer eller godt humør. Når man siger at Slagelse skal være en fed by for unge, må vi gå ud fraat de mener alle unge i kommunen.. - også dem der er færdige med deres uddannelse. Det vil være hyggeligere at vente på toget derinde om vinteren, frem for ventesalen i stationsbygningen. Det kreative rum Forbrugsting Maling 1.200,- Tegneredskaber 1.500,- Diverse 3.000,- Engangs indkøb Staffelier 400,- Limpistol 500,- I alt 6.600,- Køkken/Café Forbrugsting Tallerkner 600,- Dybetallerkner 600,- Bestik 1.000,- Kopper 500,- Glas 500,- Gryder, potter og pander 3.500,- Skåle 350,- Engangskøb Køkkenknive ,- Diverse køkkenredskaber 2 750,- Håndmixer ,- Fade 5 200,- Skraldespande Materialer til café 4.500,- Pengekasse 300,- pr. måned I alt ,- Diverse og indretning Møbler og diverse ,- Projekter 5.000,- Lærred 500,- Musikanlæg 2.000,- Fjernsyn 7.500,- Brætspil 5.000,- Bordfodbold 5.000,- I alt ,- Computerrum og IT Computer til personale 4.000,- Konsoler ,- TV-skærme til konsoller ,- Vægbeslag til tv-skærme ,- Skærm 1.600,- Internet 10 m/bit 300,- pr. måned Switch/router 1.000,- Div. Kabler 1.000,- Fladskærm med vægbeslag 5.798,- Højtalersæt 4.795,- Medielicens (Fra 2015 af) pr. halvår 1.230,- pr. halvår I alt ,- Total ,- Drift pr. år 6.060,-

12 Stue og kælderplan Plantegningerne har vi modtaget fra Slagelse Kommunes bylivskoordinator, Anna Ingemann Jensen fra Center for Vækst og Bosætning Kælderplan

13 1. sal De fysiske rammer er tilstrækkelige Ud fra plantegningerne vurderer vi at der er tilstrækkelig kapacitet til at kunne tilbyde de unge de faciliteter, Godset som udgangspunkt skal tilbyde. Godsbanebygningens beliggenhed er en stor fordel, centralt placeret i Slagelse tæt ved stationen og Syddansk Universitet.

14 Gode pointeringer at tage til efterretning, til beslutningerne om godsbanebygningen: Helhedsplansudvalget burde ikke have haft beslutningsdygtighed på mødet d. 19 august grundet at der kun var 2 udvalgsmedlemmer til mødet. Til helhedsplansudvalgets møde d. 19 august hvor beslutningen om at indstille lokalplanen for nedrivning af Godset, var der kun to deltagere til mødet. Ifølge byrådsmedlem og medlem af Helhedsplansudvalget, Jørn Melchior Nielsen (Ø), blev det sidste udvalgsmøde udskudt til den 19. august 2014, hvilket blandt andet kunne være årsagen til at der var et flertal af udvalgets medlemmer der ikke deltog til mødet. At der kun var to deltagere til mødet som var stemmeberettiget, er skrøbelige rammer for et kvalificeret beslutningsgrundlag. Af denne grund kan man stille spørgsmål om anbefalingen til indstilling af lokalplan for nedrivning af godset, virkelig er repræsentativt for flertallet i helhedsplansudvalget. Godset har bevaringsværdi Godset har bevaringsværdi.* Det har også været kraftcenter for kultur i flere baner, både som spillested og som atelier. Vi mener at der ikke er tilstrækkeligt grundlag for, at bygningen skal rives ned, kontra argumentet for at bygningen skal bevares og bruges gennem vores projektforslag. *Kilde: Danny Helmer, arkitekt i Plan og Byg Masterplanen for Campus Slagelse hylder Godset som visuelt pejlemærke I Masterplanen for Campus Slagelse står der: Sdr. Stationsvej kobler i den anden ende mod uddannelsesfirkanten. Godsbygningen udgør et vigtigt visuelt pejlemærke. Planen kan læses på kommunens hjemmeside her:

15 Hvad gør de andre kommuner? Over 20 kommuner i Danmark har i dag et brugerstyret ungdomshus. Et godt eksempel er Esbjerg Kommune, der vandt DUFs Ungdomskommunepris i år Esbjerg Kommunes brede vifte af fritidstilbud, sikrer et aktivt ungdomsliv. Kommunens ungdomshus danner således rammer om projekter og aktiviteter, styret af de unge selv. Andre kommuners ungdomshuse: Ballerup Vognporten Birkerød Legehuset Bjerringbro Ungdommens Hus Brønshøj Husum Ungdomshus Esbjerg Konfus Faaborg Ungdomshuset Fredericia Ungdommens Hus Helsinge Ungdomshus Gilleleje Ungdomshus Remisen Herning Kontrasthuset Hjørring Zonen Holbæk Ungdommens Hus København Dortheavej 61 Køge Tapperiet Nykøbing Falster Kulturfabrikken Nørresundby Stationen Næstved Ungdommens Hus Middelfart Ungdomshuset Walker Odense Ungdomshuset Rødovre Milestedets ungdomshus Skanderborg Ungdomshus Stevns Ungdomhus Svendborg Harders Valby Kraftwerket Vordingborg Birdhouse Aalborg Enggårdsgade Aalborg 1000fryd Stevns Ungdomhus Valby Kraftwerket Vordingborg Birdhouse Aalborg Enggårdsgade Aalborg 1000fryd Slagelse Kommune er en geografisk stor kommune, og det er derfor svært at samle og mobilisere ungdommen fra hele kommunen til arrangementer, især på hverdagsaftener. Der ikke ét sted der er en naturlig fællesnævner for de unge at mødes efter skoletid i hverdagen. Vi mangler et samlingspunkt for ungdommen i Slagelse, et sted hvor alle typer af studerende kan komme, og hvor der er plads til de unges interesser. Hvis kommunen giver den frivillige ungdom hjælp og mulighed til selv forme stedet, så vil det tiltrække en bred aldersgruppe fra alle uddannelser og fra hele kommunen. Det vil naturligt blive et kraftcenter for ungedrevne projekter og foreninger, og vil styrke samarbejdet mellem de mange aktive ungdomsforeninger vi har i kommunen. Slagelse står i hård konkurrence mod byer som Odense, Roskilde og København. Det kræver fastholdelse af kommunens egne unge.

16 Hvem ved hvad de unge vil have? De unge selv, eller kommunen? Slagelse Kommune er en geografisk stor kommune, og det er derfor svært at samle og mobilisere ungdommen fra hele kommunen til arrangementer, især på hverdagsaftener. Der ikke ét sted der er en naturlig fællesnævner for de unge at mødes efter skoletid i hverdagen. Vi mangler et samlingspunkt for ungdommen i Slagelse, et sted hvor alle typer af studerende kan komme, og hvor der er plads til de unges interesser. Projektforslaget er udarbejdet af Slagelse Ungeråds medlemmer på frivillig basis.

REFERAT 25. JUNI 2014 Bestyrelsesmøde i Slagelse Ungeråd

REFERAT 25. JUNI 2014 Bestyrelsesmøde i Slagelse Ungeråd Om bestyrelsesmødet Mødedato: Onsdag den 25. juni 2014 Mødested: Ungehuset, Bredahlsgade 3C, 4200 Slagelse Starttidspunkt: 18:00 Deltagere: Fraværende: Bemærkninger: Christopher Trung Paulsen, Jen Noel

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Forord Fritidspolitikken fastlægger retningen for fritids-, idræts- og kulturområdet. Fritidsudvalget ønsker at understøtte og udvikle byområder,

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal

Læs mere

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune Kulturpolitik Mange stærke Fællesskaber Skanderborg Kommune 1 Indledning Mange stærke fællesskaber det er undertitlen på kulturpolitikken. Med politikken opfordrer vi til, at udnytter vore fantastiske

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Høringsudgave Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige

Læs mere

Ungepolitik. Vision. Godkendt i Byrådet den xx. xx 20xx

Ungepolitik. Vision. Godkendt i Byrådet den xx. xx 20xx Godkendt i Byrådet den xx. xx 20xx 7. oktober 2011 Sagsnr. 194816 Brevid. 1340268 Ref. TIGC Dir. tlf. 46 31 40 95 tinagc@roskilde.dk Ungepolitik Vision Roskilde Kommune ønsker en stærk, engageret ungdomskultur

Læs mere

kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition

kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition Vi ønsker mangfoldighed og sammenhæng nær & DYNAMISK Derfor vil vi styrke og udbygge kommunen, så hvert område bruger sin egenart og sine specielle kvaliteter

Læs mere

Forord... 4. Norddjurs Kommunes ungdomspolitik... 5. Inddragelse og demokrati... 6. Fritid og kultur... 9. Sundhed og trivsel...

Forord... 4. Norddjurs Kommunes ungdomspolitik... 5. Inddragelse og demokrati... 6. Fritid og kultur... 9. Sundhed og trivsel... Ungdomspolitik Indholdsfortegnelse Forord... 4 Norddjurs Kommunes ungdomspolitik... 5 Inddragelse og demokrati... 6 Fritid og kultur... 9 Sundhed og trivsel... 10 Skole, uddannelse og job... 13 Bolig

Læs mere

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Tilgængelighed og formidling Samhørighed og sammenhængskraft Kultur og identitet Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Rum til at spire Frivillighed og ansvar Forord Brønderslev Kommunes vision mod 2020

Læs mere

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 LOGO1TH_LS_POSr d By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 KULTURUDVALGETS Politiske fokusområder 2014-2015 Mødesteder og midlertidighed Kultur er fyrtårne og fysiske rammer.

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet!

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Når vi mennesker mødes, opstår kultur. Vi skaber i fællesskab værdier og bånd, som gennem livet er bestemmende for vore

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde

Puls, sjæl og samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted har vi et rigt og varieret fritids- og foreningsliv og et kulturliv, der byder på gode oplevelser for børn

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune

Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune Indhold Indledning...3 Udgangspunkt...4 Pejlemærker...4 Værdier...7 Målgrupper...9 Afrunding...11 2 Indledning Kultur- og fritidslivet og de tilknyttede arrangementer,

Læs mere

BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016

BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016 BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016 Program 19:00 Intro ved Emrah Tuncer og Svend Due Mikkelsen 19:15 Intro til fortællingerne ved Emrah Tuncer 19:30 Basar 2x20 minutter ved 2 selvvalgte stande +20

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde. Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune

Puls, sjæl og samarbejde. Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune Puls Sjæl Samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Vision 2020 Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der skal vise vejen for, hvordan kommunens fritids-

Læs mere

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Målsætning for folkeoplysningspolitikken Favrskov Kommunes målsætning for folkeoplysningspolitikken er, at foreninger udbyder et varieret og mangfoldigt fritidstilbud

Læs mere

MODEL X - tilføjelse til kommissorium vedr. etablering af et projektværksted for unge i Halsnæs Kommissorium.

MODEL X - tilføjelse til kommissorium vedr. etablering af et projektværksted for unge i Halsnæs Kommissorium. MODEL X - tilføjelse til kommissorium vedr. etablering af et projektværksted for unge i Halsnæs Kommisorium.... 1 1. Indledning... 1 2. Muligheder for placering af projektværksted i Halsnæs Kommune...

Læs mere

Kunst- og kulturpolitik INDDRAGELSE, ENGAGEMENT OG MANGFOLDIGHED

Kunst- og kulturpolitik INDDRAGELSE, ENGAGEMENT OG MANGFOLDIGHED Kunst- og kulturpolitik 2017-2020 INDDRAGELSE, ENGAGEMENT OG MANGFOLDIGHED INDHOLD Velkommen til Kunst- og kulturpolitik 2017-2020... 4 Børnekultur... 7 Ungdomskultur... 9 Kultur i byen og på landet...11

Læs mere

Ringsted hjertet ligger i midten

Ringsted hjertet ligger i midten VISION Ringsted hjertet ligger i midten Ringsted er en attraktiv bosætningskommune. Vi udnytter den centrale placering, de mange muligheder og de trygge rammer til at være det foretrukne sted at bo og

Læs mere

Dagsorden. Slagelse Ungeråd. Stenstuegade 3, store sal, 4200 Slagelse

Dagsorden. Slagelse Ungeråd. Stenstuegade 3, store sal, 4200 Slagelse Dagsorden Slagelse Ungeråd Mødedato 10. december 2014 kl. 19:00 Mødelokale Deltagere Stenstuegade 3, store sal, 4200 Slagelse Alec Gyarfas, Nikoline Frederiksen, Christopher Paulsen, Marcus Lau Jensen,

Læs mere

KULTURPOLITIK. Næstved Kommune G UDKAST 2.0 til Kultur- og Demokratiudvalget, april 2018 INDHOLD:

KULTURPOLITIK. Næstved Kommune G UDKAST 2.0 til Kultur- og Demokratiudvalget, april 2018 INDHOLD: Sagsnr. 20.00.00-G01-37-15 UDKAST 2.0 til Kultur- og Demokratiudvalget, april 2018 KULTURPOLITIK Næstved Kommune 2018-2022 INDHOLD: 1. Sammen om et stærkt kulturliv 2. Fokusområder 3. Næstved som regional

Læs mere

Kultur for alle. Kulturpolitik for Glostrup Kommune

Kultur for alle. Kulturpolitik for Glostrup Kommune Kultur for alle Kulturpolitik for Glostrup Kommune Et rigt lokalt kulturliv er: mangfoldighed fælleskab identitetsdannende frivillighed læring udfoldelse leg inddragelse tradition kreativitet oplevelser

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

Udvalgsplan Kulturudvalget

Udvalgsplan Kulturudvalget Udvalgsplan 2014-2017 Kulturudvalget KULTURAFDELINGEN Forord I de sidste 20 år har Horsens Kommune forandret sig. Kulturlivet har spillet en central rolle i forandringen. Horsens brand er ændret fra fængselsby

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

Kulturstrategi. for Næstved Kommune Mærk Kulturen

Kulturstrategi. for Næstved Kommune Mærk Kulturen Kulturstrategi for Næstved Kommune 2012-2016 Mærk Kulturen 2 Foto: Lasse Bartholin / Næstved Ungdomsskole Mærk Kulturen I Næstved tror vi på kultur. Vi tror på, at den gør noget særligt ved mennesker.

Læs mere

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projekt Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projektbeskrivelse maj 2006 Springflod en kulturfestival i Vadehavsregionen Kortfattet beskrivelse af projektet Målet er at skabe en kulturfestival,

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

Vil du bygge med? Kick-off arrangement 10. juni 2014 CAMPUS KØGE. Allan Bruce Corfitsen Campus-koordinator

Vil du bygge med? Kick-off arrangement 10. juni 2014 CAMPUS KØGE. Allan Bruce Corfitsen Campus-koordinator Vil du bygge med? Kick-off arrangement 10. juni 2014 CAMPUS KØGE Allan Bruce Corfitsen Campus-koordinator Hvad er en Campus? Begrebet går tilbage til det gamle Rom Campus var den mark, der blev brugt til

Læs mere

FORSLAG TIL Kulturpas på børneområdet i Aalborg Kommune

FORSLAG TIL Kulturpas på børneområdet i Aalborg Kommune FORSLAG TIL Kulturpas på børneområdet i Aalborg Kommune 1 Indhold Indledning... 3 Kommissorium... 3 Forslag til kulturpas... 4 Børn som kulturbrugere... 4 Kulturpas... 4 Erfaringer... 4 Formålet... 5 Målgruppe...

Læs mere

Friluftslivsstrategi. et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi. et friluftsliv, der byder op til dans Friluftslivsstrategi et friluftsliv, der byder op til dans Kolofon: Udarbejdet af: Herning Kommune, Teknik og Miljø, 2015 Illustrationer: Ole Jørgensen Indhold Forord 5 Vision for friluftslivet 7 Friluftslivet

Læs mere

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans Yderligere information: Teknik og Miljø Natur og Grønne Områder Rådhuset, Torvet 7400 Herning Telefon 96282828 teknik@herning.dk www.herning.dk Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Læs mere

Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune

Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE - BYRÅDET Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune I Solrød Kommune er der kultur- og fritidstilbud til alle borgere overalt i kommunen. I fritids- og kulturlivet vokser vi fra barnsben

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE

KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE INDLEDNING Et varieret og aktivt kulturliv spiller en vigtig rolle i visionen om, at skal være et attraktivt sted at bo med unikke og forskelligartede bysamfund og

Læs mere

Ungepolitik Ballerup Kommune

Ungepolitik Ballerup Kommune www.ballerup.dk Ungepolitik Ballerup Kommune Vi satser på mennesker Ny ungepolitik Den 26. januar 2009 vedtog Kommunalbestyrelsen den nye Ungepolitik Forud var gået en god, lang og grundig proces, hvor

Læs mere

NOTAT. Politisk rammesætning af børne- og ungdomskulturen

NOTAT. Politisk rammesætning af børne- og ungdomskulturen NOTAT Politisk rammesætning af børne- og ungdomskulturen Fokusgruppen afleverer dette notat med henblik på en overordnet, politisk rammesætning af en fortsat udvikling af børne- og ungdomskulturen i Thisted

Læs mere

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Til alle foreninger, organisationer, interessenter og borgere i Fredericia kommune, Fredericia, den 11. april 2016 Arbejdet med at skabe en ny kultur- og idrætspolitik

Læs mere

Ny organisering i Ungdommens Røde Kors

Ny organisering i Ungdommens Røde Kors Ny organisering i Ungdommens Røde Kors Vores nuværende struktur stammer tilbage fra 2009. I forbindelse med strategiprocessen i 2015 blev det tydeligt, at vi i Ungdommens Røde Kors havde svært ved at byde

Læs mere

REFERAT 1. SEPTEMBER 2014 Møde i Politisk Udvalg - Slagelse Ungeråd

REFERAT 1. SEPTEMBER 2014 Møde i Politisk Udvalg - Slagelse Ungeråd Mødedato: Mandag den 1. september 2014 Mødested: Starttidspunkt: 17:30 Sluttidspunkt: 21:00 Deltagere: Fraværende: Bemærkninger: Stenstuegade 3, Slagelse Bibliotek - Slagelse Alec Gyarfas, Christopher

Læs mere

Kulturpolitik i Kolding

Kulturpolitik i Kolding Kolding Kommunes Kulturpolitik 2016-2017 Kolding Kommune By- og Udviklingsforvaltningen, Kulturområdet Kulturpolitik i Kolding 2016-2017 - kulturdynamik og fællesskab Forord...2 Kultur i Kolding...3 Kulturpolitiske

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

Status på det internationale arbejde i Horsens Kommune

Status på det internationale arbejde i Horsens Kommune Internationaliseringsudvalget Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76292929 Horsens d. 18. august 2014 NOTAT Status på det internationale arbejde i Horsens Kommune Horsens er en international studieby

Læs mere

Sorø Kommune. Strategi for Sorø Bibliotek Nationale udviklingstendenser

Sorø Kommune. Strategi for Sorø Bibliotek Nationale udviklingstendenser Sorø Kommune Strategi for Sorø Bibliotek 2016-2019 2019 Sorø Bibliotek er et traditionelt folkebibliotek med to afdelinger beliggende i historiske bygninger i henholdsvis Sorø Bymidte og Dianalund. Begge

Læs mere

Høringsudkast juni 2012 Kultur & Fritidsudvalget 12. juni for Esbjerg Kommune

Høringsudkast juni 2012 Kultur & Fritidsudvalget 12. juni for Esbjerg Kommune Høringsudkast juni 2012 Kultur & Fritidsudvalget 12. juni 2012 for Esbjerg Kommune Forord Esbjerg Kommune er begunstiget med et stærkt kulturliv, der rummer en mangfoldighed af engagerede kulturaktører.

Læs mere

gladsaxe.dk Ungestrategi

gladsaxe.dk Ungestrategi gladsaxe.dk Ungestrategi 2015-2019 Indhold Indledning... 3 Strategi med bredt sigte... 3 Fælles udfordringer på ungeområdet... 3 Sammenhæng til andre politikker og strategier... 3 Strategiens målgrupper...

Læs mere

Jammerbugt Kommunes. Kultur- og fritidspolitik

Jammerbugt Kommunes. Kultur- og fritidspolitik Jammerbugt Kommunes - og fritidspolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 8. oktober 2009 Vi udvikler gennem samarbejde! Jammerbugt Kommune betragter et levende kultur- og fritidsliv som en motor for

Læs mere

Danmarks Bedste Handelsby

Danmarks Bedste Handelsby Danmarks Bedste Handelsby 2014 Indholdsfortegnelse Danmarks Bedste Handelsby 2014 3 Kundeinterviews 4 Resultater - Top 5 (i følge kunderne) 19 Juryens bedømmelse 25 Kundernes vs. juryens bedømmelser 27

Læs mere

Danmarks Bedste Handelsby

Danmarks Bedste Handelsby Danmarks Bedste Handelsby 2012 Indholdsfortegnelse Danmarks Bedste Handelsby 2012 2 Kundeinterviews 3 Resultater - Top 5 18 Juryens bedømmelse 24 Resultater - Danmarks Bedste Handelsby 2012 26 Danmarks

Læs mere

Aalborg Samarbejdet Boulevarden 13 9000 Aalborg www.aalborgsamarbejdet.dk I Aalborg Samarbejdet deltager Jammerbugt, Rebild, Vesthimmerland og

Aalborg Samarbejdet Boulevarden 13 9000 Aalborg www.aalborgsamarbejdet.dk I Aalborg Samarbejdet deltager Jammerbugt, Rebild, Vesthimmerland og Aalborg Samarbejdet Boulevarden 13 9000 Aalborg www.aalborgsamarbejdet.dk I Aalborg Samarbejdet deltager Jammerbugt, Rebild, Vesthimmerland og Aalborg Kommune Oplevelsesøkonomisk handlingsplan Aalborg

Læs mere

Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1. Haderslev Kommune. Forslag til overordnet vision

Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1. Haderslev Kommune. Forslag til overordnet vision Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1 Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 De beslutninger, vi tager nu, er med til at

Læs mere

Haderslev Kommune På vej mod 2017. De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker

Haderslev Kommune På vej mod 2017. De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker Haderslev Kommune På vej mod 2017 De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker Haderslev Kommune 25.01.2007 På vej mod 2017 Haderslev Kommune 25.01.2007 Side 2

Læs mere

Referat. Slagelse Ungeråds bestyrelse. Frederiksgade 18, 4200 Slagelse

Referat. Slagelse Ungeråds bestyrelse. Frederiksgade 18, 4200 Slagelse Referat Slagelse Ungeråds bestyrelse Mødedato 11. november 2014 kl. 18:30 Mødelokale Deltagere Afbud Frederiksgade 18, 4200 Slagelse Lau Allan Henriksen, Michael Broberg Andersen, Christopher Trung Paulsen,

Læs mere

[ DEMO ] PROJEKTET. Syddjurs. Ungdomsskole

[ DEMO ] PROJEKTET. Syddjurs. Ungdomsskole [ DEMO ] PROJEKTET Syddjurs Ungdomsskole [DEMO] PROJEKTET Nærdemokrati og ungeinvolvering i Syddjurs Kommune 1 Indhold Baggrund... 3 Formål... 3 Fælleskommunal læring... 4 Projektdesign... 4 Niveau 1 DEMO-ugen...

Læs mere

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15 Børnekultur politik Indhold Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7 Kulturgarantien 7 Kulturfærge Frederikshavn 8 Synlig Børnekultur 8 Målsætninger 9 Kultur- og Fritidsudvalget 9 Børneinstitutioner,

Læs mere

Kravspecifikation, byrumsanalyse og masterplan Campus Slagelse 2013. Kravspecifikation. Byrumsanalyse og masterplan for Campus Slagelse

Kravspecifikation, byrumsanalyse og masterplan Campus Slagelse 2013. Kravspecifikation. Byrumsanalyse og masterplan for Campus Slagelse Kravspecifikation Byrumsanalyse og masterplan for Campus Slagelse 7. oktober 2013 Side 1 af 7 Udviklingssekretariat www.slagelse.dk 20. september 2013 Sagsid.: 330-2013-57751 Kontaktperson: Linda Choe

Læs mere

Kulturregion Fyn. Ni fynske kommuner: Assens Faaborg-Midtfyn Kerteminde Langeland Nordfyns Nyborg Odense Svendborg Ærø

Kulturregion Fyn. Ni fynske kommuner: Assens Faaborg-Midtfyn Kerteminde Langeland Nordfyns Nyborg Odense Svendborg Ærø Kulturregion Fyn Ni fynske kommuner: Assens Faaborg-Midtfyn Kerteminde Langeland Nordfyns Nyborg Odense Svendborg Ærø Om kulturaftalerne Vision Fynsk kultur skal ses, høres og mærkes. Alle skal have mulighed

Læs mere

Kultur som kreativ motor, for det, vi vil

Kultur som kreativ motor, for det, vi vil Kultur som kreativ motor, for det, vi vil Kultur- og fritidslivet skaber glæde, energi og gejst. Vi mærker det mest, når vi jubler over en vunden fodboldkamp, når vi spændt følger handlingen i en film,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Byrådets forord 3. Perspektiver og udfordringer 4-5. Fokus- og indsatsområder 6

Indholdsfortegnelse. Byrådets forord 3. Perspektiver og udfordringer 4-5. Fokus- og indsatsområder 6 Idrætspolitik 2010 1 Indholdsfortegnelse Byrådets forord 3 Perspektiver og udfordringer 4-5 Fokus- og indsatsområder 6 Organisering via Karizma Sport 7 Idrætsanlæg og træningsfaciliteter 7 Ledere og trænere

Læs mere

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune Rammer for erhvervsog videregående uddannelser Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for rammerne for erhvervs- og videregående uddannelser - vision 7 1 - Unikke

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

Fritidspolitik - udkast til høring

Fritidspolitik - udkast til høring Fritidspolitik - udkast til høring 1 2 Gode fritidstilbud kommer ikke af sig selv. De skal planlægges og organiseres, ofte af frivillige, der bruger deres fritid, energi og engagement på det. Fritiden

Læs mere

Børnekulturens Netværk Att. Stine Engel 9/11 2012. Ansøgning vedr. modelforsøg: Tværæstetisk musical for unge i Odsherred

Børnekulturens Netværk Att. Stine Engel 9/11 2012. Ansøgning vedr. modelforsøg: Tværæstetisk musical for unge i Odsherred Børnekulturens Netværk Att. Stine Engel Ansøgning vedr. modelforsøg: Tværæstetisk musical for unge i Odsherred 9/11 2012 Formål At unge i alderen 12-19 år fra Odsherred opsætter en årligt tilbagevendende

Læs mere

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik Medborgerskab i Næstved Kommune Medborgerskabspolitik 1 MOD PÅ MEDBORGERSKAB Næstved Kommune har mod på medborgerskab, og det er jeg som Borgmester stolt af Vi har i Næstved Kommune brug for, at alle er

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

1. RÅUDKAST TIL BOSÆTNINGSPOLITIK. Krig, fred og kærlighed. Drømmen om

1. RÅUDKAST TIL BOSÆTNINGSPOLITIK. Krig, fred og kærlighed. Drømmen om 1. RÅUDKAST TIL BOSÆTNINGSPOLITIK Krig, fred og kærlighed Vi er Skanderborg Kommune ligger i et geografisk og historisk smørhul. Her kan du bo 15 minutter fra Aarhus, midt i naturen og være en del af de

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

boernekultur.vejle.dk FOR, MED OG AF EN PALET AF BØRNEKULTUR

boernekultur.vejle.dk FOR, MED OG AF EN PALET AF BØRNEKULTUR FOR, MED boernekultur.vejle.dk OG AF EN PALET AF BØRNEKULTUR FORORD Bliv et af de topmotiverede mandskaber, som skal dyste i kaproning over en distance på ca. 300m på Vejle Visionen for Børnekulturen er

Læs mere

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 INDLEDNING Ballerup Kommune er et dejligt sted at bo omgivet af natur, tæt på storbyen, med mange arbejdspladser og et aktivt foreningsliv. Kommunalbestyrelsen har store

Læs mere

Principper for kommunikation i Odense Kommune

Principper for kommunikation i Odense Kommune Principper for kommunikation i Odense Kommune Odense Kommune skal have en god kommunikation og tæt dialog mellem borgere, brugere, kommunens ansatte, virksomheder og andre samarbejdspartnere. Det skal

Læs mere

Møde i Børne- og Uddannelsesudvalget Onsdag den 05. februar 2014

Møde i Børne- og Uddannelsesudvalget Onsdag den 05. februar 2014 3. 13/28798 Ungdomskulturhus Indstilling: Direktøren for Børn og Undervisning og direktøren for By, Land og Kultur indstiller sagen til drøftelse og beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget og Kultur-

Læs mere

Børne- og Kulturchefforeningen

Børne- og Kulturchefforeningen Børne- og Kulturchefforeningen Kulturpolitisk udtalelse, 13. november 2003 Forord I 1998 formulerede BKF en kultur- og fritidspolitik, der blandt andet lagde vægt på behovet for politisk klarhed, mangfoldighed

Læs mere

strategiske mål

strategiske mål strategiske mål 2007-2010 INDLEDNING 1925 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 Vi befinder os i en tid, hvor udviklingen går stærkt, og konkurrencen om danskernes medie- og kultur-forbrug bliver

Læs mere

Projektbeskrivelse for værested i Bogense for sindslidende

Projektbeskrivelse for værested i Bogense for sindslidende Odense d.1. august 2008 Projektbeskrivelse for værested i Bogense for sindslidende Udarbejdet af Louise Munk Poulsen Karen Thomsen Pia Bache Mikkelsen Koordinator i Medlem af SINDs besty- Formand for SIND

Læs mere

ProjektSpace Status 2013

ProjektSpace Status 2013 ProjektSpace Status 2013 KMØ Projektspace er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen løber fra

Læs mere

Sammenhængende Børnepolitik

Sammenhængende Børnepolitik Sammenhængende Børnepolitik Brønderslev Kommune 1. udgave 1.12.200 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 1.1. 1.2. 1.. 1.4. Baggrund Udarbejdelse og godkendelse Afgrænsning og sammenhæng til andre politikker

Læs mere

Idræts- og Fritidspolitik. for Ringsted Kommunes borgere og foreningsliv

Idræts- og Fritidspolitik. for Ringsted Kommunes borgere og foreningsliv Idræts- og Fritidspolitik for Ringsted Kommunes borgere og foreningsliv Ringsted Kommune marts 2012 Idræts- og Fritidspolitik for Ringsted Kommunes Borgere og foreningsliv Indhold 1. Kort om papir og proces

Læs mere

Fritidspolitik. Udkast

Fritidspolitik. Udkast Fritidspolitik 2015 Udkast 1 Indhold Indhold...Side 2 Forord...Side 3 Vision 1: Fællesskab...Side 5 Vision 2: Aktivitet...Side 7 Vision 3: Frivillige...Side 11 Vision 4: Partnerskaber...Side 13 Vision

Læs mere

Hvordan sikrer vi synlig effekt af vore indsatser?

Hvordan sikrer vi synlig effekt af vore indsatser? Hvordan sikrer vi synlig effekt af vore indsatser? Oplæg ved Centerchef for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab i Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab Hvorfor kan idræt, kultur og

Læs mere

Oversigt Foreningen Videomøllen søger støtte til indkøb og til reparation af udstyr (46.550 kr.). Med nyt udstyr kan vi fremadrettet vise film for

Oversigt Foreningen Videomøllen søger støtte til indkøb og til reparation af udstyr (46.550 kr.). Med nyt udstyr kan vi fremadrettet vise film for Oversigt Foreningen Videomøllen søger støtte til indkøb og til reparation af udstyr (46.550 kr.). Med nyt udstyr kan vi fremadrettet vise film for den brede Københavnske befolkning. Vi har hidtil haft

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Notat. Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne. Bo Panduro Notat Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne Bo Panduro Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne VIVE og forfatterne, 2017 e-isbn: 978-87-93626-25-6 Layout: 1508 Projekt:

Læs mere

Inspirationsatalog over handleplaner for Greve Kommunes Idræts- og Fritidspolitik 2013-2016

Inspirationsatalog over handleplaner for Greve Kommunes Idræts- og Fritidspolitik 2013-2016 Inspirationsatalog over handleplaner for Greve Kommunes Idræts- og Fritidspolitik 2013-2016 1 Indholdsfortegnelse Overblik over handleplanerne s. 4 Tema 1: Frivilligt lederskab. s. 5 Handleplan 1: Styrke

Læs mere

Ungepolitik 2010-2015

Ungepolitik 2010-2015 Ungepolitik 2010-2015 Forord Det skal være sundt, sjovt og trygt at være ung i Hørsholm! Det er visionen for et godt ungdomsliv i Hørsholm Kommune. Kommunalbestyrelsen har vedtaget Hørsholm Kommunes nye

Læs mere

Kulturstrategi for Odense / Visioner

Kulturstrategi for Odense / Visioner Kulturstrategi for Odense / Visioner OKTOBER 2004 Kulturstrategi for Odense / ER Kulturstrategi for Odense er en sammenfatning af de mange idéer og forslag der er opstillet i Udkast til kulturstrategi

Læs mere

Kultur er en væsentlig drivkraft, når vi skal skabe fremtidig udvikling i Struer Kommune.

Kultur er en væsentlig drivkraft, når vi skal skabe fremtidig udvikling i Struer Kommune. KULTUR I STRUER KULTUR I STR UER KULTUR I STRUER KULTUR I STRUER KULTUR I STRUER KULT UR I STRUER KULTUR I STRUER K ULTUR I STRUER KULTUR I STRU ER KULTUR I STRUER KULTUR I S TRUER KULTUR I STRUER KULTU

Læs mere

Foreningen Tusindfryd Brugerstyre og basisdemokrati Kulturelle aktiviteter De seneste måneder og den kommende tid Visioner for fremtiden

Foreningen Tusindfryd Brugerstyre og basisdemokrati Kulturelle aktiviteter De seneste måneder og den kommende tid Visioner for fremtiden Juni 2016 Foreningen Tusindfryd 2 Foreningens historie og stedets nuværende inkarnation Brugerstyre og basisdemokrati 3 1000Fryds unikke drifts- og styringsform Kulturelle aktiviteter 4 De mange aktiviteter

Læs mere

Godkendt februar 2015

Godkendt februar 2015 Godkendt februar 2015 Visionspapir hvorfor behøver vi det? Historien bag Furesø Ungeråd strækker sig næsten helt tilbage til 2008, hvor de første tanker om et ungeråd blev præsenteret på en konference

Læs mere

FOR FEST, FOLKELIGHED & FÆLLESSKAB! PARTNERSKABSPROGRAM

FOR FEST, FOLKELIGHED & FÆLLESSKAB! PARTNERSKABSPROGRAM FOR FEST, FOLKELIGHED & FÆLLESSKAB! PARTNERSKABSPROGRAM VÆRDIER INDHOLD Fest Musik Folkelighed Mad Fællesskab Kunst Lokal forankring i hele Holbæk Kommune Sport Gratis for alle Leg Teater PARTNERE Som

Læs mere

strategi for nærdemokrati

strategi for nærdemokrati strategi for nærdemokrati i Slagelse Kommune 2009 Slagelse Kommune Ledelsessekretariatet Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Tlf. 58 57 36 00 slagelse@slagelse.dk Visionen brandmen.dk Slagelse Kommune vil

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune har vedtaget en udviklingsstrategi gældende for perioden 2012 2015.

Faaborg-Midtfyn Kommune har vedtaget en udviklingsstrategi gældende for perioden 2012 2015. Nr. 13 NY DRIFT Indsatsområde: Projektnavn: Udviklingsstrategi - Børn, unge og uddannelse Initiativpriser og prisfest 2014 Aftaleholder: Direktionen Fagudvalg: Økonomiudvalg Funktion: fagudvalgs prioritering:

Læs mere