DIGITAL KONTROL UNIT ELIOS MIDI FOR TERMISKE SOL SYSTEMER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DIGITAL KONTROL UNIT ELIOS MIDI FOR TERMISKE SOL SYSTEMER"

Transkript

1 DIGITAL KONTROL UNIT ELIOS MIDI FOR TERMISKE SOL SYSTEMER c

2 OVERSIGT Denne enhed er en kompakt Regulator for termiske sol paneler. Leveres med 3 udgange (Last Relæ + Alarm Relæ) og 3 Indgange (Følere) den er istand til styre systemets konfiguration, som kan vælges blandt 7 almindelige opsætnings typer. Når en specifik installation er valgt, vil kontrol uniten automatisk styre outputs og inputs som bruges til at styre ventiler, pumper, integrerede kilder og følere som er benyttet i den valgte installationstype. Envidere er det på det bagbelyste LCD display muligt at visualisere det hydrauliske diagram for installationen, udgangenes status, følere såvel som flere andre data og informationer. BESKRIVELSE AF TASTERNE VALG TASTER RESET TASTE MENU TASTE ANNULLER MANUEL TASTE KONFIRMATION TASTE 2

3 TEKNISKE DATA El forsyning: 230V~ ±10% 50Hz Effekt forbrug: <2 VA Sensor type: 3 x NTC 25 C ±1 % Sensor driftsområde: -50 C C (solfanger) -50 C C (beholder) Temperatur område: -20 C C Nøjagtighed: ±2 C Tolerance: 0,1 C (-20 C.. 144,9 C) 1 C (145 C C) Justeringsområde: on S1: ±5.0 C on S2: ±5.0 C on S3: ±5.0 C Installatør kode: (standard 0000) Akustisk Signal: On/Off (standard On) Baggrundslys tid: 20 sec fra sidste tastetryk OUT2 Relæ Logik: NOR=N.O. REV=N.C. (standard N.O.) Udgangs relæ: 2 x 2(1)A 250V~(SPST) Spændings fri Alarm relæ: 4(1)A Beskyttelses grad: IP 40 Driftstemperatur område: 0 C.. 40 C Lager temp. område: -10 C C 3 Luftfugtigheds grænser: 20%.. 80% RH ikke-kondensering Hus: Materiale: ABS V0 selv-slukkende Farve: Signal Hvid (RAL 9003) Dimensioner: 156 x 108 x 47 (B x H x D) Vægt: ~723 gr. (version uden føler) ~553 gr. (version uden føler) Installation: Væg-montering NORMATIVE REFERENCER Produkterne overholder følgende standarder (EMC 2004/108/EC og LVD 2006/95/EC): CEI-EN (1996) CEI-EN (1997) TILGÆNGELIGT TILBEHØR OG RESERVEDELE Tilbehør til kontakter: 2 x 230V~ indgange og 2 frie spændings udgange. NTC føler 10K C ±1%, -50 C C (gul kabel) NTC føler 10K C ±1%, -50 C C (blå kabel) Messing lomme 1/2 6x33mm

4 INSTALLATION 2 Fjern de to skruer vist på tegningen, fjern derefter hele enheden fra basen. ADVARSEL 3 Fjern den centrale skrue og plastic dækslet. 4 MONTERING MED KABEL-INDGANG PÅ BAG PANELET: hvis kabel holderne (leveret med uniten) ikke behøves ved installationen, anvendes en sruetrækker til af fjerne blokeringen så kablerne kan komme igennem, og brug de medleverede blokke (6). VED INSTALLATION AF STYRINGEN, UDFØRES FØLGENDE TRIN: 1 Installatøren skal overholde alle gældende normer og standarder så installation og drift af styringen bliver sikkert

5 4 Monter base på vægen. 5 Påsæt elektronik delen på basen. 6 5 MONTERING MED KABEL INDGANG PÅ DEN NEDERSTE DEL: så det passer til kabelholdere og/eller de medleverede blokke.

6 7 Udfør den elektriske forbindelser i.h.t. nedenstående diagram. Sikring 10A? ADVARSEL! Før tilslutning skal strømmen være afbrudt. ADVARSEL! S1 (eller COL ), S2 og S3 er NTC temperatur følere. For S1 føler - skal føler med måleområde -50 C C (blå kabel) anvendes, medens følere med måleområde -50 C C (gul kabel) kan anvendes til de andre opgaver. Ved opsætning af anlæg med 2 sol paneler, skal følerne der korresponderer til S1 og S3 udelukkende være typer med måleområde på -50 C C. Udtag OUT1, OUT2 og Alarm, er spændingsfrie. Der er tilrådeligt at indsætte en 10A 250V~ sikring i hovedkablet til sikring i tilfælde af kortslutning. JORDINGS TERMINAL: På basen af styringen er placeret en messing terminal til tilslutning af jordforbindelser til de enkelte komponenter der tilsluttes enheden. 6

7 8 START Påsæt igen låget på enheden. TÆND OG SLUK For at tænde og slukke styringen, tryk på esc tasten i mindst 3 sekunder. Når enheden er tændt vil den udføre en test af de interne kredsløb for at verificere en korrekt funktion og den røde led vil blinke tre gange. Hvis der ikke konstateres anomaliteter vil det røde led lys fortsat lyse, ellers vil den fortsætte med at blinke hurtigt og display vil vise fejltyper. BAGBELYSNING Ved tryk på en tilfældig taste vil bagbelysningen i display blive aktiveret. Bagbelysningen slukker automatisk ca. 20 sekunder efter sidste tastetryk. AKUSTISK SIGNAL Styringen er forsynet med en intern brummer der giver brugeren et akustisk tlibagemelding i tilfælde af tryk på taster, alarmer og fejl. Det akustiske signal kan afbrydes ved indstilling i Installer Parameter. ADVARSEL! TEST FUNKTION FOR UDGANGS CHECK Gennem denne funktion, tilgængeligt gennem Installations Parameter P7, vil styringen cyklisk aktivere de tilsluttede Når enheden lukkes bør det sikres at den flytbare terminal, er indsat korrekt. (terminalens skruer skal vende opad). 7

8 komponenter så installatøren kan verificere kvaliteten af tilslutningerne. VISNING AF TEMPERATUR Under normal drift vil regulatorens alfanumeriske display vise de temperaturer der måles af de tilsluttede følere. Ved tryk på eller tasterne er det muligt cyklisk at vælge hvilken føler temperatur der skal vises i display: COL S_2 S_3 AUTOMATISK / MANUEL / ABC (Automatic Boiler Control) DRIFT Kontrol uniten kan styre anlægget ved valg af 3 forskellige måder: - AUTOMATISK: i denne indstilling vil kontrol uniten automatisk styre og kontrollere driften af anlægget i.h.t de programmerede data (kontrol unit i normal drift). - MANUEL: Pumpe til solpanel kører konstant; den eneste aktive kontrol er relateret til maksimum temperatur og sikkerhed. - ABC: denne indstilling er identisk med Manuel indstilling undtagen at solpanelpumpen kun vil 8 blive aktiveret hvis temperaturen på solpanelet overstiger T ABC programmeret i den relevante opsætnings parameter. RESET For at nulstille regulatoren, tryk på tasten der er mærket med RESET placeret bag det aftagelige dæksel; BRUG IKKE STIFTER ELLER NÅLE. OPSÆTNINGS PARAMETRE For adgang til opsætnings parametre tryk på tasten. Indtast adgangskode (Password) Display vil vise PWD 0000 med de yderste venstre ciffere blinkende og dermed anmoder om den korrekte adgangskode. For at indsætte de 4 adgangskode sifre benyttes eller tasterne; ved at trykke tasten, bliver det aktuelle ciffer godkendt og det følgende ciffer begynder at blinke. Efter at det sidste ciffer er bekræftet, vil tasten give adgang til opsætnings parametrene. Den oprindelige adgangskode er fra fabrikken sat til Ændring af adgangskode (password) For at ændre den lagrede adgangskode, trykkes først på tasten, derefter fortsættes som følger:

9 Tryk på esc tasten så forlades styringen af adgangskoder. TRYK PÅ MENU TASTEN. DISPLAY VISER PWDH0000. INDTAST DEN GÆLDENDE SKODE (PASSWORD). (samme procedure som beskrevet ovenfor) DISPLAY VISER PWDN0000. INDTAST DEN NYE KODE (PASSWORD). DISPLAY VISER PWDC INDTAST DEN NYE KODE (PASSWORD). REGULATOREN VIL HUSKE DEN NYE KODEOG GIVE ADGANG TIL OPSÆTNINGS PARAMETRNE. Brug af opsætnings parametre Indtastning af korrekte kode giver adgang til opsætnings parametrenes ændrings måde ( SET ikon lyser). Den første information der vises er en model af kontrol uniten i brug og parameter P1 værdi. Ved tryk på eller taster er det muligt at blade gennem de forskellige parametere. Ved tryk på tasten føres brugeren til den parameter ændrings måde der er valgt. For at forlade opsætnings måden trykkes esc tasten eller vent i 20 sekunder. TRYK PÅ TASTEN PÅ START SIDEN.

10 DISPLAY VISER PWD INDTAST DEN GÆLDENDE KODE. DISPLAY VISER DEN FØRSTE OPSÆTNINGS (INSTALLER) PARAMETER. VED BRUG AF PILENE ELLER ER DET MULIGT CYKLISK AT BLADE GENNEM OPSÆTNINGS PARAMETRENE: P1: VÆLG INSTALLATIONS TYPE MIDI P2: INDSÆT TERMISKE DATA DATA P3: STYRING AF ANTIFROST PARAMETER O AF P4: AKUSTISK SIGNAL STYRING BEEP P5: LOGISK RELÆ VALG ACT P6: INTEGRET TIME TÆLLE C AH P7: KOMPONENT TILSLUTNINGS TEST TEST P8: BEGRÆNSNING AF SOLPANEL MINIMUM TEMP. MTL 10 TRYK PÅ TASTEN FOR AT ÆNDRE DEN VALGTE PARAMETER. KONFIGURER DATA FOR HVER ENKELT PARAMETER SOM FORKLARET NEDENFOR. TRYK PÅ esc TASTEN FOR ATVENDE TILBAGE TIL OPSÆTNINGS PARAMETER VALG. VENT I 20 SEKUNDER ELLER TRYK PÅ esc TASTEN FOR AT FORLADE OPSÆTNINGS MODE. Bemærk: i installer parameters mode, er alle output deaktiveret. Alle standart værdier skal betragtes som vejledende, idet der tages forbehold for ændringer i version, uden forudgående varsel.

11 P1: VALG AF INSTALLATIONS TYPE Tryk på eller taster vil vise alle de installations typer som kan sættes op (hvis en føler der indgår i den valgte installation har en fejl eller ikke er tilsluttet, vil denne føler blinke i display). For at bekræfte den valgte installation, tryk på tasten; kontrol uniten vil huske valget og display vil igen vise parameter listen. For at fortryde valget, tryk på esc tasten. Så vil kontrol uniten aflyse ændringerne og vil igen vise parameter listen. De parametre der påvirker reguleringen af det valgte opsætning er anført i det følgende og kan ændres gennem den anden opsætnings parameter (P2). Bemærk: Når du går ind i P1, vil regulatoren nulstille de tidligere registrerede maksimum temperaturer (MT). Desuden vil regulatoren igen vise temperaturen i display for føler S_1 når P1 forlades. Liste af termiske data som eventuelt skal programmeres: Parametre Beskrivelse TS1-TS2-TS3 Føler sikkerheds temperatur T 12 Forskel mellem føler S1-S2 MTC Justering af solpanelens minimum temperatur MTEN Aktivering/deaktivering af solpanel minimum temperatur TM3 Maximum temperatur for føler S3 TAH Integrations temperatur for føler S3 HY12 Hysterese for T 12 HYT Termostatisk hysterese HYTS Sikkerheds termostat hysterese 11 ADVARSEL! De termiske parametre som indstilles er vist i display når det relevante skema er valgt, det betyder at regulatoren kun viser de termiske parametre som er aktiveret for det valgte hydrauliske skema.

12 REGULATOR LOGIK ADVARSEL: Den følgende regulator logik skal anvendes på alle diagrammer beskrevet nedenfor. REGULATOR LOGIK I MANUEL MODE ELLER ABC TILGÆNGELIGE DIAGRAMMER SCH 01 Solvarme installation med 1 tank og ingen integreret varmekilde. ABC 1/ 0 T/ABC MANUALE MANUEL I PARALLEL TIL T KONTROL IN PARALLELO AL CONTROLLO DEL T Regulator logikken vedrørende kommandoerne i ABC funktionen eller i MANUEL drift, træder i stedet for den differentiale kontrol. Kontrol vedrørende Sikkerheds og Maksimum temperaturer er altid aktive. Den integrarede kilde i Manuel mode eller i ABC er deaktiveret. Det vil automatisk blive reaktiveret når de ovennævnte tilstande bliver deaktiveret. REGULATOR LOGIK FOR SIKKERHEDS TERMOSTATER Regulator logik ALR RELÆ Regulatoren er ikke aktiv, når enheden er i OFF status. 12

13 SCH 02 Solvarme installation med 1 tank og ydderligere termostatisk opvarmning. SCH 03 Pool solvarme installation. Regulator logik Regulator logik 13

14 SCH 04 Solvarme installation med 1 tank, direkte integration ved hjælp af ventil logik. SCH 05 Naturlig circulation i solvarme installation med 1 tank og direkte integration ved hjælp af ventil logik. Regulator logik Regulator logik 14

15 SCH 06 Solvarme installation med 1 tank og kun 2 følere. SCH 07 Solvarme installation ØST / VEST, 1 tank og ingen integreret varmekilde. Regulator logik Regulator logik 15

16 P2: OPSÆTNING AF DE TERMISKE DATA Ved brug af denne parameter er det muligt at indstille de termiske data relateret til den valgte installation: Bemærk: Regulatoren leveres med forud-programmerede termiske data for optimal drift. Enhver ændring i værdier skal udføres af kvalificeret personale. Når du ændrer det hydrauliske skema ved hjælp af parameter P1, vil de termiske værdier (TS, TM, TAH og TABC) der allerede er fastsat, blive nulstillet til standard værdierne. EFTER VALG AF PARAMETER P2 TRYK PÅ TASTEN. VED BRUG AF ELLER PILENE ER DET MULIGT AT BLADE CYCLISK GENNEM DE TERMISKE DATA: - Safety temperatures - Differentials - Hysteresis of the differentials - Hysteresis of the safety thermostats - Hysteresis of the thermostats - Offset - Maximum temperatures - Integration temperature - ABC (Automatic Boiler Control) temperature 16 TRYK PÅ FOR AT ÆNDRE DE VALGTE TERMISKE DATA; DATA VIL BEGYNDE AT BLINKE. SÆT DEN ØNSKEDE NUMERISKE VÆRDI VED BRUG AF TRYK PÅ ELLER PILENE. TRYK PÅ TASTEN FOR AT BEKRÆFTE DE PROGRAMMEREDE INDSTILLINGER ELLER TRYK PÅ esc TASTEN FOR AT FORTRYDE ÆNDRINGERNE. I det følgende er det tilladte regulerings område for hver enkelt parameter oplisted. ADVARSEL! De termiske parametre der skal indstilles, vil blive vist når det relevante skema er valgt. Dette betyder at regulatoren kun vil vise de termiske parametre som faktisk er aktiveret for det valgte hydrauliske skema.

17 Føler sikkerheds temperatur TS C C TS C 80.0 C TS C 80.0 C TS C C ADVARSEL! Hvis det valgte skema kun for en manifold, vil standard værdier for sikkerheds temperatur (TS3) være 80 C ( 1 ); hvis det valgte skema har to manifolds, vil standard værdien for sikkerheds temperaturen (TS3) automatisk blive sat til 140 C ( 2 ). Når der ændres fra to manifold skema til en manifold skema og maksimum temperatur (TM3) er højere eller lig med 75 C, vil sikkerhedstemperaturen (TS3) automatisk blive begrænset til værdien TM3 +5 C. Det er ikke muligt at sætte sikkerheds Temperatur TS2 og TS3 til værdier lavere end de relevante maksimum temperature, ligesom sikkerheds temperaturen er begrænset til værdien af maksimum temperaturen +5 C. For at sænke sikkerheds temperaturen, er det først nødvendigt at sænke maksimum temperaturen og derefter sikkerheds temperaturen til den ønskede værdi. Hvis sikkerheds temperaturen er vist men den relevante maksimum temperatur ikke er, så vil sikkerheds temperaturen blive begrænset i forhold til den maksimum temperatur som er sat i det aktuelle skema (f.eks. i skema no.1, vil værdien for sikkerheds temperatur TS2 være begrænset i forhold til værdien for TM3 maksimum temperatur). Skulle det hydrauliske skema blive ændret og har SCH5 skemaet tidligere har været aktiveret, vil alle sikkerheds og maksimum temperaturer blive sat til fabrikkens standard værdier. Differensen mellem føler S1-S2 (ΔT12) og S3-S2 (ΔT32) ΔT C 8.0 C ΔT C 8.0 C ADVARSEL! Det er ikke muligt at sætte differensen til en værdi lavere end den relevante hysterese fordi værdien af differensen er begrænset til værdien af hysteresen +1 C. For at sænke differensen er det nødvendig først at øge hysteresen. 17

18 Hysterese for differens 12 HY C 4.0 C ADVARSEL! Det er ikke muligt at indstille Hysteresen (HY) til en værdi højere end den relevante Differens ( T), fordi værdien af hysteresen er begrænset til værdien af Differensen -1 C. For at øge værdien af Hysteresen er det først nødvendigt at forøge værdien af Differensen ( T). Hysterese for sikkerheds temperaturer HYTS C 2.0 C Termostatisk hysterese HYT C 2.0 C Føler tolerance OS C 0.0 C OS C 0.0 C OS C 0.0 C Maksimum temperatur for følerne S2 (TM2) og S3 (TM3) TM C 70.0 C TM C 70.0 C ADVARSEL! Det er ikke muligt at sætte maksimum temperaturen (TM) til en værdi højere end den relevante sikkerheds temperatur, da maksimum temperaturen er begrænset til værdien for sikkerheds temperatur (TS) -5 C. For at øge 18

19 maksimum temperaturens værdi, er det først nødvendig at forøge værdien af sikkerheds temperaturen. Integration Temperatur (Efter Opvarmning) på føler S3 TAH C 45.0 C ADVARSEL! Det er ikke muligt at sætte værdien for integrations temperatur (TAH) på en højere værdi end maksimum temperatur (TM3) fordi værdien af integrations temperaturen (TAH) er knyttet til maksimum temperaturen (TM3) -5 C. For at sænke værdien af maksimum temperaturen (TM3) under den indstillede værdi af integrations temperaturen (TAH), skal man først sænke værdien af integration temperaturen (TAH), derefter ændre maksimum temperaturen (TM3). ABC Temperatur (Automatic Boiler Control) på føler S3 TABC C 30.0 C 19 P3: ANTIFROST PARAMETER STYRING Ved anvendelse af denne parameter er det muligt at sætte data styringen for antifrost funktionen. Regulatoren er forsynet med forindstillet antifrost data for optimal drift. Alle ændringer af disse værdier må kun udføres af kvalificeret personale. EFTER VALG AF PARAMETER P3 TRYK PÅ TASTEN. DET ER MULIGT AT BLADE CYKLISK GENNEM ANTIFROST DATA VED AT BRUGE ELLER PILENE: - Antifrost temperatur TAF - Solfanger pumpe start interval P ON - Solfanger pumpe stop interval P OF - Antifrost test varighed TMR

20 TRYK PÅ TASTEN FOR AT ÆNDRE DE TERMISKE DATA DER ER VALGT; DATA VIL STARTE MED AT BLINKE. BRUG ELLER PILENE TIL AT SÆTTE DEN ØNSKEDE NUMERISKE VÆRDI. TRYK PÅ TASTEN FOR AT BEKRÆFTE PROGRAMMERINGEN ELLER TRYK PÅ esc TASTEN FOR AT AFLYSE ÆNDRINGENRNE. VED AT TRYKKE PÅ TASTEN EFTER ÆNDRINGE AF DATA DER RELATERER TIL VARIGHEDEN AF ANTIFROST TESTEN, VIL REGULATOREN BEKRÆFTE DATA OG STARTE TESTEN. I det følgende vil det tilladte regulerings område for hver parameter være oplisted. 20 Antifrost temperatur Data Regululerings område Standard TAF C C 4.0 C Solfanger pumpe on tid P ON sec. 10 sec. Solfanger pumpe off tid Data Regululerings område Standard P OF min. 20 min. Antifrost test varighed TMR sec. 10 sec.

21 P4: STYRING AF AKUSTISK SIGNAL Ved bug af denne parameter er det muligt at aktivere eller deaktivere det akustiske signal fra regulatoren (tastatur toner, alarmer, og diagnostik). Aktiver (1)/Deaktiver (0) akustisk signal BEEP Bemærk : 1 aktiverer akustisk signallering, og 0 deaktiverer det. P5: RELÆ LOGISK UDVÆLGELSE Ved brug af denne parameter er det muligt at vende output logikken fra Normalt Åben (N.O.) til Normalt lukket (N.C.) og vice- versa. Det er kun muligt at ændre output logik for relæ der faktisk er aktive i den valgte setup. Værdi 1 for disse parameterer betyder at output logik er nulstillet til N.O. værdi (standard). OUT 2 er den eneste udgang hvor output logik kan ændres. Hvis regulatoren viser NONE i display betyder det at OUT2 ikke er en mulighed i den valgte layout. 21 Udgangs logik for OUT 2 OUT Hvis funktionen ikke understøtter den valgte layout vil regulatoren vise NONE i display. Note: 1 betyder Normalt Åben (N.O.) logik, medens 0 betyder Normalt Lukket (N.C.) logik. P6: INTEGRATION TIMETÆLLER Ved brug af denne parameter er det muligt at vise det aktuelle antal timer den integrerede varmekilde har været i drift eller nulstille den. EFTER VALG AF PARAMETER P6 TRYK PÅ TASTEN. DISPLAY VISER H OG DE AKTUELLE TIMER MED AKTIVITET AF DEN INTEGREREDE VARMEKILDE VISES. TRYK PÅ TASTE, DISPLAY VISER H BLINKENE.

22 TRYK PÅ TASTEN NULSTILLER TÆLLEREN, TRYK PÅ esc IGEN VISER DE AKTUELLE DRIFTS TIMER. DISPLAY VISER TMR OG ANTALLET AF DATACYKLER I TESTEN. Tælleren optager driftstimer den integrerede varmekilde of the integrative source kan håndtere værdier op til Når maksimum værdien er nået stopper tælleren. P7: BELASTNINGSPRØVE AF LEDNINGSFØRINGEN Denne parameter gør det muligt at indstille test af de tilsluttede komponenter samt de ledninger som er forbundet til styringen. Styringen tester de komponeneter der er tilsluttet, i henhold til det valgte diagram, ved at dreje på alle tilgængelige udgange sekvenser på 10 sekunder for hver. Antallet af gange hele testen er gentaget, i multipla af 3, kan indstilles ved hjælp af de indstillede singel parametre i TMR. Aktivering af testen signaleres i display med TIMER ikon. TRYK PÅ. TASTEN, DISPLAY VISER TMR BLINKENE. BRUG AF TASTERNE ELLER INDSTILLER DER RETTE ANTAL AF DATACYKLER TIL 3, 6, 9, 12 ELLER 15. EFTER VALGET AF PARAMETER P7 TRYK PÅ TASTEN. 22 TRYK FOR AT BEKRÆFTE DE PROGRAMMEREDE DATA OG STARTE TESTEN. VED AT TRYKKE esc VIL ÆNDRINGER BLIVE AFLYST OG DISPLAY VIL IGEN VISE ANTAL AF FORINDSTILLEDE DATA CYKLER.

23 Test sekvensens cyklus antal TMR P8: BEGRÆNSNING AF SOLFANGERENS MINIMUM TEMPERATUR Parameteren Minimum Temperature Limitation på solfanger bliver anvendt til at styre minimum temperatur termostat anvendt til aktivering af solfangerpumpen. Denne termostat stopper pumpe drift når der på den relevante føler bliver målt en temperatur lavere end den som er indstillet i denne parameter. Funktionen Minimum Temperature Limitation er ikke aktiveret når der køres i manuel drift, i ABC drift eller i tilfældet af at aktivering af pumpe på grund af intervention af Rekøling eller lignende funktioner. EFTER VALG AF PARAMETER P8 TRYK PÅ TASTEN. 23 MED PILTASTERNE ELLER, KAN DU SKIFTE MELLEM DE FØLGENE TERMISKE DATA FOR REGULERING: - Indstilling af solfanger minimum temperatur MTC - Aktivering/Deaktivering af minimum temperatur begrænsning MTEN TRYK PÅ TASTEN FOR AT MODIFICERE DE VALGTE TERMISKE DATA; DATA VIL BEGYNDE AT BLINKE. BENYT ELLER PILTASTERNE TIL AT INDSTILLE DEN ØNSKEDE NUMERISKE VÆRDI. TRYK TASTEN TIL AT BEKRÆFTE PROGRAMMERINGEN ELLER TRYK PÅ esc TASTEN TIL AT AFLYSE ÆNDRINGERNE. I det følgende er det tilladte regulerings området for hver parameter opført.

24 Justering af solfanger minimums temperatur MTC 10.0 C C 10.0 C solfanger pumpen altid være aktiv, uanset de målte temperaturer og den integrerede varmekilde er altid deaktiveret. De eneste aktive kontroller er dem der er relateret til maksimum temperaturer og sikkerhed. Aktivering/deaktivering af solfanger min. temperatur MTEN Bemærk: med 0 er begrænsningen af solfangeres min. temperatur deaktiveret, medens med 1 er den aktiveret. FUNKTIONER TILGÆNGELIG FOR BRUGEREN De funktioner der er tilgængelige for bruger er begrænsede og tillader ikke ændring af data der påvirker forvaltningen af anlægget. De eneste operationer der er tilladt for bruger er følgende: Tænd/ Sluk af regulatoren Manuel styring af anlægget Ved tryk på tasten er det muligt at aktivere eller deaktivere den manuellle drift for regulatoren. Når manuel funktion er valgt viser display. I manuel drift vil 24 Bruger menu Visning af registrerede maksimum temperature Parameter TMAX U1 gør det muligt at vise maximum temperatur TRYK PÅ TASTEN FOR AT GÅ TIL USER PARAMETERS. DEN FØRSTE USER PARAMETER VISES. VED BRUG AF ELLER PILENE ER DET MULIGT AT BLADE CYKLISK GENNEM BRUGER PARAMETRENE: U1: VISER MAKSIMUM TEMPERATURER U2: AKTIVERER / DEAKTIVERER ANTIFROST U3: AKTIVERER / DEAKTIVERER ABC

25 TRYK PÅ TASTEN FOR AT VÆLGE DEN ØNSKEDE PARAMETER. INDSTIL DEN ØNSKEDE VÆRDI FOR HVER ENKELT PARAMETER SOM FORKLARET NEDENFOR. TRYK PÅ esc TASTEN FOR AT RETURNERE TIL BRUGER PARAMETR VALG MENU. VENT 20 SEKUNDER ELLER TRYK esc TASTEN FOR AT FORLADE BRUGER MODE. ADVARSEL! I USER PARAMETERS mode er alle udgange deaktiverede. registreret i systemt for hver føler TM-. Antifrost Aktivering 25 TRYK PÅ TASTEN FOR AT SE DEN ØNSKEDE TEMPERATUR. VED BRUG AF ELLER PILENE ER DET MULIGT AT BLADE CYKLISK GENNEM DE REGISTREREDE TEMPERATURER: TM1 TM2 TM3 TRYK PÅ TASTEN. DISPLAY VISER BLINKENDE NUMMERET PÅ FØLEREN. TRYK PÅ esc TASTEN RETURNERER TIL VISNING BRUGER PARAMETRE. TRYK PÅ NULSTILLER TEMPERATURER REGISTRERET INDTIL DETTE PUNKT; TRYK PÅ esc RETURNERER TIL VISNING AF DE GEMTE TEMPERATURER.

26 TRYK PÅ esc TASTEN FOR AT FORLADE MAXIMUM TEMPERATUR DISPLAY MODE. Anti-frost AFR U2 parameter aktivere eller deaktivere antifrost funktionen. Styring af antifrost data udføres via bruger parametre. Automatic Boiler Control by means of Collectors (ABC) TRYK PÅ TASTEN; DISPLAY VISER BLINKENE AFR. VED BRUG AF ELLER PILENE ER DET MULIGT AT AKTIVERE OG DEAKTIVERE ANTIFROST: 0: DEAKTIVERET 1: AKTIVERET (DISPLAY VISER ) TRYK PÅ TASTEN FOR AT BEKRÆFTE PROGRAMMERING ELLER TRYK PÅ esc TASTEN FOR AT FORLADE BRUGER PARAMETERNE. Automatisk kedel styring via solpaneler Funktionen ABC U3 er en en interessant tilføjelse til Manuel indstilling. Når funktionen ABC er aktiveret, vil solfanger pumpen, i modsætning til manuel indstilling, hvor den altid kører, er stoppet hvis solpanel temperature, målt af føler S1, falder under temperaturen sat i TABC parameteren i opsætningsparameterne. TRYK PÅ TASTEN; DISPLAY VISER BLINKENDE ABC. VED BRUG AF ELLER PILENE ER DET MULIGT AT AKTIVERE OG DEAKTIVERE ABC: 0: DEAKTIVERET 1: AKTIVERET ( DISPLAY VISER OG ) TRYK PÅ TASTEN FOR AT BEKRÆFTE PROGRAMMERING ELLER TRYK PÅ esc TASTEN FOR AT FORLADE BRUGER PARAMETRE. 26

27 FEJLFINDING AFVIGELSER Under normal drift viser regulatoren symbolet aog udsender et akustisk signal kendetegnet ved en serie af beeps sammen med de hurtige blink af den røde strøm indikators lys. Føleren som genererer problemet blinker i display. Medens valg af anlægstype foregår (opsætnings parameter P1) vil en eller flere følere blinke. COL OPEn S_2 OPEn S_3 OPEn COL HIGH S_2 HIGH S_3 HIGH = = EEE = MULIG ÅRSAG Regulatoren har afsløret en fejl på føleren. Display viser nummeret på den defekte føler og type af fejl. Føler mangler, ikke korrekt forbundet eller åben (R= ) - Føler måler en temperatur lavere end -31 C. Føler er kortsluttet (R = 0) eller måler en temperatur højere end 200 C. Føleren har registreret en temperatur der ligger mellem --- = -30 C C Føleren har registreret en temperature der ligger mellem +180 C C Føleren er forkert forbundet eller defekt. GARANTI Producenten forbeholder sig ret til at ændre tekniske data og funktioner uden forudgående varsel. Forbrugeren er garanteret nod enhver mangel på overensstemmelse i henhold til EU Direktiv 1999/44/EC såvelsom fabrikantens dokument vedrørende garanti politik. Den fulde tekst vil kunne rekvireres hos sælger. Ret til uvarslede ændringer forbeholdes. 27

28 @IST01440EAN A

Elios 25. Montage- og Brugervejledning. Digital kontrolenhed til solvarmeanlæg med display

Elios 25. Montage- og Brugervejledning. Digital kontrolenhed til solvarmeanlæg med display Elios 25 Montage- og Brugervejledning Digital kontrolenhed til solvarmeanlæg med display VVS Grossisten A/S Industrivej 61 7080 Børkop Åbningstider: ma-to 9-17 og fre 9-15 Telefon 72 Fax 72 99 www.vvs-grossisten.dk

Læs mere

SUN-PRO.dk Solvarme fra Q-PRO

SUN-PRO.dk Solvarme fra Q-PRO SUN-PRO.dk Solvarme fra Q-PRO Solvarmestyring lux2 Copyright 2011 SUN-PRO ApS Side 1 af 28 Indholdsfortegnelse Copyright...3 Versionshistorie...3 Tekniske data...4 Adskillelse og montering...5 Elektriske

Læs mere

Bruger manual AGAM kontrolboks

Bruger manual AGAM kontrolboks Bruger manual AGAM kontrolboks Kontrol boks set- up Front tavle (dør) 1. LED : Indikerer hvilke funktioner der er tilsluttet. (Lys tændt = funktion tændt ; lys slukket = funktion slukket). #1- Hovedpumpe

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Digital dobbelt timer print modul 12V 2000.2236 Multi funktions timer med 18 funktioner pr. relæ, anvendelig i mange installationer,

Læs mere

Montage og brugsanvisning

Montage og brugsanvisning Montage og brugsanvisning System JA 3000 Standalone styring for befugter og affugter for relativ fugtighed eller dugpunkt. Indholdsfortegnelse Ophavsrettigheder... 3 EU overensstemmelseserklæring... 4

Læs mere

Seitron digital trådløs rumtermostat

Seitron digital trådløs rumtermostat Seitron digital trådløs rumtermostat Drift og vedligeholdelse KONTAKT INFO Golan Pipe Systems ApS Lollandsvej 14 DK-5500 Middelfart Tlf. +45 6441 7732 info@golan.dk www.golan.dk SEITRON DIGITAL TRÅDLØS

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

PAR-555-SYS Konstanttrykregulering

PAR-555-SYS Konstanttrykregulering PAR-555-SYS Konstanttrykregulering www.oeland.dk Side 1 af 16 1. Produktinformation... 3 2. Installation.. 4 3. Oversigtstegning.. 5 4. Funktioner.. 6 5. Tekniske data. 9 6. Tilslutning... 10 7. Problemløsning..

Læs mere

SUN-PRO.dk Solvarme fra Q-PRO

SUN-PRO.dk Solvarme fra Q-PRO SUN-PRO.dk Solvarme fra Q-PRO Solvarmestyring std Indholdsfortegnelse Copyright...2 Tekniske data...3 Elektriske tilslutninger...4 Valg af system...4 Opsætning af styringen...5 System 1 Én tank, uden ekstra

Læs mere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere 10034576 Alarmsystem INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere ADVARSEL! Producenten fralægger sig ethvert ansvar for og giver ingen garanti i forbindelse med fejl og fejlfunktioner, der

Læs mere

Betjeningsvejledning IQ Control panel

Betjeningsvejledning IQ Control panel Betjeningsvejledning IQ Control panel Indhold Indledning... 2 Anlægstyper.... 3 Montage.... 4 Betjeningspanel.... 5 Menuoversigt.... 6 Menuer.... 6 Sådan vælges og konfigureres menuer.... 7 Sådan tastes

Læs mere

Elios 2 Solvarmestyring

Elios 2 Solvarmestyring Elios 2 Solvarmestyring Kontrolenhed til solvarmestyring 230 V strømforsyning Valgbar drifts- og varmeintegration Vælger for manuel drift af solvarme cirkulation Indikatorer for drift af solvarme cirkulation

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1 4 kanals timer med 18 funktioner 2000.2238 Vi sikrer en høj kvalitet sammen med vores samarbejdes partnere! Vi udveksler

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Digital elektronisk termostat med afrimning styring. Brugermanual. Læs og arkiver Disse instruktioner

Digital elektronisk termostat med afrimning styring. Brugermanual. Læs og arkiver Disse instruktioner Digital elektronisk termostat med afrimning styring Brugermanual Læs og arkiver Disse instruktioner Denne manual indeholder vejledning i brugen af følgende 2 styringer. PJEZS00000 kun køl Vigtigt! Begge

Læs mere

MICROCHILLER 2 Manual 001721B02

MICROCHILLER 2 Manual 001721B02 MICROCHILLER 2 Manual 001721B02 Udgave 07.08 Erstatter 06.05 Brugervejledning BRUGER Version Brugergrænseflade Grønt 3 cifret display (plustegn og komma), gult driftssignal og rødt alarmsignal. Betydning

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Laderegulatorens opbygning Genius er en avanceret laderegulator for solceller/solpaneler der kontroller, overvåger og styrer indladning og afladning

Læs mere

Solpaneler til svømmebassin og spa.

Solpaneler til svømmebassin og spa. Solpaneler til svømmebassin og spa. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. Welldana A/S Udgave 1,0 01-2008. Dansk. Teknisk data. Materiale. Farve. Tilslutning. Størrelser. Vandgennemstrømning.

Læs mere

Flex Sun. Brugervejledning. Tac-Ware

Flex Sun. Brugervejledning. Tac-Ware Flex Sun Brugervejledning TacWare VVS Grossisten A/S Industrivej 61 7080 Børkop Telefon 72 41 41 41 Fax 72 41 41 99 Aktuel visning Driftstatus Valg af temperatur visning manuel drift Programmering Dette

Læs mere

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 Instruktion Installation 7340041 IMP Pumper erklære at disse produkter er i overensstemmelse med følgende EU-direktiver: CE Overensstemmelseserklæring

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse... 1 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING...

Læs mere

CODY UNIVERSAL 2. CODY Universal 2, er afløseren for den gamle CODY 2.

CODY UNIVERSAL 2. CODY Universal 2, er afløseren for den gamle CODY 2. CODY Universal 2, er afløseren for den gamle CODY 2. Den nye model har nogle gode fordele, nu kan man montere 2 enheder direkte på printet. Forskellige tastaturer (standart folie / metal, smal model /

Læs mere

IR32C: Elektronisk digital termostat med afrimningskontrol for køle-/ frostanlæg med drift inden for lave temperaturområder.

IR32C: Elektronisk digital termostat med afrimningskontrol for køle-/ frostanlæg med drift inden for lave temperaturområder. IR32C LED (lysdiode) instrumenter til køl/ frost infrarød IR32C: Elektronisk digital termostat med afrimningskontrol for køle-/ frostanlæg med drift inden for lave temperaturområder. IR32C - COMPACT modellen

Læs mere

CML-V.2 / Solara Laderegulator

CML-V.2 / Solara Laderegulator CML-V.2 / Solara Laderegulator CID: 181802612 Phocos CML-Serien V.2: CML05, CML08, CML10, CML15, CML20 Solara: SR85TL, SR135TL, SR175TL, SR345TL, Laderegulator for solcellesystemer Brugsanvisning (dansk)

Læs mere

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0 Fodermaskine 1: Manuel Brugermanual for styreskab 88.340 - DK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION Se side Styringens funktioner. 3 Styreskab, display og tastatur. 4-5 Hovedmenu oversigt. 6-7 Servicemenu oversigt.

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Heat Pump til svømmebassin.

Heat Pump til svømmebassin. Heat Pump til svømmebassin. Vertikal model. Horisontal model. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. Welldana A/S. Manual nr. 03-110002. Udgave 1.2 09 2012. Dansk. Indhold I. Anvendelse...

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

Installationsvejledning PLA Option FLX series

Installationsvejledning PLA Option FLX series MAKING MODERN LIVING POSSIBLE SOLAR INVERTERS Installationsvejledning PLA Option FLX series www.danfoss.com/solar Sikkerhed og overensstemmel... Sikkerhed og overensstemmelse Typer af sikkerhedsmeddelelser

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandudvejning. system

Betjeningsvejledning. til. Vandudvejning. system Betjeningsvejledning til Vandudvejning system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 1 Kundebetjening :...3 AFLÆSNING AF DATA: 3 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER : 3 FEJLMEDDELELSER : 3 Operatørbetjening

Læs mere

DISPLAY SYMBOLER. Angiver at batterierne er afladet og skal skiftes. Klokketermostaten er slukket eller temperaturreguleringen er afbrudt.

DISPLAY SYMBOLER. Angiver at batterierne er afladet og skal skiftes. Klokketermostaten er slukket eller temperaturreguleringen er afbrudt. KLOKKETERMOSTATEN A B C D E F G H I L M N O P Oprydningsknappen.: Aktivering af midlertidig driftsstop. Ferieknappen.: Deaktivering af indkodet programperioder i en tidsperiode. Programknappen.: Åbning

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING BOLYGUARD SG 560 K. Model: SG560

BRUGER VEJLEDNING BOLYGUARD SG 560 K. Model: SG560 BRUGER VEJLEDNING BOLYGUARD SG 560 K Model: SG560 Tak fordi du har købt SG560K, Et digital vildt kamera, for bedst mulige udnyttelse af alle funktionerne i dette vildtkamera, skal du læse alle anvisningerne

Læs mere

INSTALLATION VER. 3.26. Kabler Temperaturføler- og iltsondesignaler fremføres separat i skærmet, parsnoet kabel og mindst 10 mm fra 220 V kabler.

INSTALLATION VER. 3.26. Kabler Temperaturføler- og iltsondesignaler fremføres separat i skærmet, parsnoet kabel og mindst 10 mm fra 220 V kabler. Dr.Oxygen OXYGEN - CONTROLLER 1.0 El-tilslutning INSTALLATION VER. 3.6 Kabler Temperaturføler- og iltsondesignaler fremføres separat i skærmet, parsnoet kabel og mindst 10 mm fra 0 V kabler. Tilslutning

Læs mere

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091 Original betjeningsvejledning 3.2 Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4 Order No.: 00600-3-091 2 KVALITET TIL PROFESSIONELLE Det må IKKE føles ubekvemt og overflødigt at

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt.

System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt. KHV Maj 2012 Version 3.1 Brugsanvisning System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt. Anderberg Fugtstyring A/S - Gl. Holbækvej 6-8 - 4200 Slagelse

Læs mere

PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT

PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT 220 250 300 MANUAL VVS-EKSPERTEN A/S MIMERSVEJ 2 8722 HEDENSTED Tlf.: 7589 0303 Fax.: 7589 0709 e-mail: salg@vvs-eksperten.dk www.vvs-eksperten.dk

Læs mere

Dansk oversættelse version 1.0 Oktober 2007 Peter E. Jonasen baseret på den tyske original 101677/0906/SmEf

Dansk oversættelse version 1.0 Oktober 2007 Peter E. Jonasen baseret på den tyske original 101677/0906/SmEf Indbygnings- og brugervejledning Märklin 60760 Digital ombygningssæt til lokomotiver med tromlekummulator motor Dansk oversættelse version 1.0 Oktober 2007 Peter E. Jonasen baseret på den tyske original

Læs mere

Det er nødvendigt for brugeren at læse, forstå og følge vejledningens instruktioner.

Det er nødvendigt for brugeren at læse, forstå og følge vejledningens instruktioner. Tams Elektronik LD-G-3 / LD-W-3 (1) Lokomotivdekoder LD-G-3 / LD-W-3 i Märklin-Motorola format Denne oversættelse omfatter monterings- og anvendelsesvejledningerne til LD-G-3 / LD-W-3 dekoderen. Den originale

Læs mere

Brugervejledning for Senge- og dørvagt PIR2003

Brugervejledning for Senge- og dørvagt PIR2003 DENNE BRUGERVEJLEDNING GÆLDER FRA SOFTWARE VERSION 3.X Brugervejledning for Senge- og dørvagt PIR2003 KNOP ELEKTRONIK A/S Fabriksvej 20=7600 Struer=Mail: knop@knop.dk=web: www.knop.dk=tlf.: 9784 0444=Fax.:

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK Driftvejledningsnr: PAR-200-SYS-DK-041223 Beskrivelse Billede PAR-200-SYS er den overordnede og komplette beskrivelse af Ølands nye tidsstyring inden for analoge regulatorer.

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

B. Rum sensor C. Rum sensor med gulv sensor som begrænser Tæthedsgrad (fugt/støv) Terminaler Max. 2.5mm 2 Gulvføler med 3,5m kabel NTC, 100kΩ / 25 C

B. Rum sensor C. Rum sensor med gulv sensor som begrænser Tæthedsgrad (fugt/støv) Terminaler Max. 2.5mm 2 Gulvføler med 3,5m kabel NTC, 100kΩ / 25 C NTC 700 Logisk programmerbar termostat for el-gulvvarme Introduktion NTC 700 er en logisk programmerbar termostat som forenkler indstilling og brug uafhængig af manual. NTC 700 er produceret iht. EN60730-1

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE

BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE Side 1 til den udendørssirene Introduktion Den udendørs sirene bruges som en ekstra sikkerhed, for at naboer kan høre og se, at der er gået en alarm og for at stresse en

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Ver 3.7 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 3 TIL- OG FRAKOBLING... side 4 TILKOBLING NIVEAU 1... side 5 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2... side 6 TIL- OG FRAKOBLING

Læs mere

L P. Komfort / Alarm system Installationsvejledning. Tekniske data, symbol forklaringer

L P. Komfort / Alarm system Installationsvejledning. Tekniske data, symbol forklaringer Tekniske data, symbol forklaringer Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene udgang Udgange Kanal 2 udgang Indbyggede relæer 12/24 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING KMR 1000

BRUGERVEJLEDNING KMR 1000 BRUGERVEJLEDNING KMR 1000 W:\Brochurer vejledninger prislister\vejledninger\styringer\kmr1000 dansk.doc august 2004 Side 1 af 8 Egenskaber: 12 bit successiv integrationsberegning af temperaturer 4 bit

Læs mere

THERMOMAX COLTREC RCX 100 MIKROPROCESSOR STYRET KØLE / FROST STYRING. www.thermomax-group.com

THERMOMAX COLTREC RCX 100 MIKROPROCESSOR STYRET KØLE / FROST STYRING. www.thermomax-group.com THERMOMAX COLTREC RCX 100 MIKROPROCESSOR STYRET KØLE / FROST STYRING www.thermomax-group.com Inholdsfortegnelse Sektion 1 Introduktion....2 Sektion 2 Installation...... 3 2.1 RCX 100 enheden... 3 2.2 Følere......3

Læs mere

Installations- og brugervejledning

Installations- og brugervejledning Installations- og brugervejledning OBS! Den originale Instructions for installation, use and maintenance går altid forud for denne danske oversættelse. Advarsler: For at undgå skader på kompressor, er

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

KEB Combivert Frekvensomformer F5-B version (0,37-15kW)

KEB Combivert Frekvensomformer F5-B version (0,37-15kW) Quickguide KEB Combivert Frekvensomformer F5-B version (0,37-15kW) Forord Denne quickguide er et supplement til manualer udgivet af KEB og kan således ikke erstatte KEBs manualer. Det er kun en lille del

Læs mere

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING FIRE SAFETY AIR MANAGEMENT OVERVÅGNINGSSYSTEM» MONTAGEANVISNING 2 1 TILSLUTNING 1.5 RØGDETEKTOR 1 eller 2 røgdetektorer (se DIP indstillinger) kan vælges. 1.1 GENERELT Styreenheden SOC8-S2 indeholder elektroniske

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

RF Termostat. Brugs- og monteringsanvisning

RF Termostat. Brugs- og monteringsanvisning RF Termostat Brugs- og monteringsanvisning S i de 1 Rumtermostaterne bør monteres i rummet inden programmering, men kan også placeres min. 1 m. fra modtageren under programmeringen, hvis de ikke er monteret

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 BETJENINGSVEJLEDNING Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 Den rette afskaffelse af dette produkt (elektrisk og elektronisk affald) (Anvendes i den Europæiske Union og andre Europæiske lande med separat genbrugsanordninger)

Læs mere

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-O-RF SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-0-RF er en ikke-programmerbar termostat, Den kan erstatte de mest almindelige termostater i boligen og er konstrueret til

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Kodetastatur CT1000. Brugermanual

Kodetastatur CT1000. Brugermanual secure open Kodetastatur CT1000 Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000_usermanual_DANmaj15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000 Aalborg Tel: +45 72 40 60 03 Fax: +45 96 32 00

Læs mere

Digital tæller Programerbar for MIX magnetisk målebånd

Digital tæller Programerbar for MIX magnetisk målebånd SERIE Z-20E.SN005 Digital tæller Programerbar for MIX magnetisk målebånd ELGO - ELECTRIC Gerätebau und Steuerungstechnik GMBH D - 78239 Rielasingen, Postfach 11 30, Carl - Benz - Straße 1 Telefon 07731

Læs mere

GSM porttelefon og samtale anlæg. SSI 2600.8002 GSM porttelefon system

GSM porttelefon og samtale anlæg. SSI 2600.8002 GSM porttelefon system SSI 2600.8002 GSM porttelefon system GSM samtale anlæg og 1000 telefon numre med opkald for dør/port åbning Udendørs station med separat indendørs kontrol boks SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27,

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Betjeningsanvisning til model KCVR9NE Installationsanvisninger:

Betjeningsanvisning til model KCVR9NE Installationsanvisninger: Betjeningsanvisning til model Installationsanvisninger: Anvisninger til udtagelse af fedtfilter. Øverste udtagelige rude Nederste udtagelige rude 1) Faser til udtagning af øverste rude: NB: Gå frem på

Læs mere

IR33C0LR00 LED instrument til frost -------------------------------------------------------------------------------------------

IR33C0LR00 LED instrument til frost ------------------------------------------------------------------------------------------- IRLR: Elektronisk digital termostat med afrimningskontrol for frostanlæg. IR OMPAT modellen (2 x 74) er en lille termostat og afrimningskontrol med 4 relæer. Den er den ideelle løsning til frostanlæg.

Læs mere

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info DLP 241- og 841 M00 0SE SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

Læs mere

SeeTool - KNX løsninger til

SeeTool - KNX løsninger til SeeTool - KNX løsninger til Erhversbygninger Program 8.0.0.0.0.3 Kontinuert dagsregulering med PIR og manuel dæmp/ betjening Lysreguleringsfunktioner Lyset tændes og slukkes automatisk afhængigt af folks

Læs mere

Rev.1 November 2009. Betjenings vejledning for RD 7000 DL

Rev.1 November 2009. Betjenings vejledning for RD 7000 DL Rev.1 November 2009 Betjenings vejledning for RD 7000 DL Beskrivelse af RD 7000 Modtager Modtager RD 7000 15 12 10 11 12 18 19 20 21 22 RD 7000 funktioner 1 Tryk knapper. 2 LCD-display 3 Batteriklap 4

Læs mere

NETLON. KV2_2b beskrivelse. Dette dokument indeholder en beskrivelse af en KV2 klasseværelsesstyring fra Netlon.

NETLON. KV2_2b beskrivelse. Dette dokument indeholder en beskrivelse af en KV2 klasseværelsesstyring fra Netlon. KV2_2b beskrivelse Dette dokument indeholder en beskrivelse af en KV2 klasseværelsesstyring fra Netlon. 1 Kortbeskrivelse... 4 1.1 Anvendelse... 4 1.2 Lys1 og 2med dagslysstyring 1-10 volt... 4 1.3 Lys3

Læs mere

Dansk Mink Papir. Teknisk brugermanual

Dansk Mink Papir. Teknisk brugermanual Dansk Mink Papir Teknisk brugermanual Styring til FIX tørrekasse Beskrivelse Enheden styrer en AC blæser-motor via en relæudgang. Betjening foregår via et tastatur og et display, og brugeren kan vælge

Læs mere

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse 1 2 3 R DTC2100 Danotek Generel beskrivelse DTC2100 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer, men kan også benyttes til anden temperatur styring med op til tre temperatur målinger og en relæudgang.

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24 Neptunvej 6, 9293 Kongerslev Tlf. 96771300 www.domexovenlys.dk Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe,

Læs mere

Brugsanvisning Model BTFF 370 Frys BTKF 380 Køl/Frys BTKK 400 Køl

Brugsanvisning Model BTFF 370 Frys BTKF 380 Køl/Frys BTKK 400 Køl Brugsanvisning Model BTFF 370 Frys BTKF 380 Køl/Frys BTKK 400 Køl 05-02-10 Programfunktion Parameteroversigt Frys Parameterbeskrivelse Justeringsområde Parameter Set-punkt Indenfor øvre/nedre Set -18 grænse

Læs mere

TX electronic controller

TX electronic controller TX electronic controller Version 1.1 Rev. 14. Dec. 2011 Side 1 af 20 1.0.0 Indhold 1.0.0 Indhold... 2 2.0.0 Oversigt... 3 3.0.0 Funktionsbeskrivelse... 4 3.1.0 Bruger funktioner... 4 3.1.1 Dagsdrift...

Læs mere

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn DK NBE PELVAC MANUAL Version 3.000001 RTB - Ready To Burn INDHOLD: Kære kunde. Tak fordi du har købt dette NBE-produkt, som er designet og fremstillet efter de højeste standarder i EU. Vi anbefaler, at

Læs mere

Rumtemperaturregulator med ugekontaktur og LCD

Rumtemperaturregulator med ugekontaktur og LCD 3 035 Rumtemperaturregulator med ugekontaktur og LCD for varmesystemer RDE10 opunktregulering med ON/OFF-styresignaludgang for opvarmning Driftsformer: Normal- og sparetemperatur Ugekontaktur og manuel

Læs mere

SeeTool - KNX løsninger til

SeeTool - KNX løsninger til SeeTool - KNX løsninger til Erhversbygninger Program 8.0.0.0.0.3 Kontinuert dagsregulering med PIR og manuel betjening - enkelt Lysreguleringsfunktioner Lyset tændes og slukkes automatisk afhængigt af

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Version 1. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Version 1. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk Version 1 Side Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Relæudgang (NO) 9-12V DC / 500mA

Læs mere

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K Betjeningsvejledning Max Weishaupt A/S Erhvervsvej 10 DK-2600 Glostrup Telefon 43 27 63 00 Telefax 43 27 63 43 Tryk-nr. 83168009, dec. 2006 Max Weishaupt påtager sig intet ansvar for fejl og mangler i

Læs mere

MEGAPRO GULVVARME STYRING

MEGAPRO GULVVARME STYRING MEGAPRO GULVVARME STYRING Tlf. 58 85 60 00 1 Indholdsfortegnelse MEGAPRO GULVVARME...1 Trådløs rumtermostat...3 Rumtermostaten DTP F85 BC0 0SE...4 Teknisk data...6 Fejlsøgning...7 Trådløs Styreenhed...8

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. Opstartsskærm. Skærm opdeling. Quick guide for Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. wavin.

Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. Opstartsskærm. Skærm opdeling. Quick guide for Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. wavin. Wavin AHC 9000-serien wavin.dk Wavin AHC 9000 display med trykfølsom skærm Quick guide for Wavin AHC 9000 display med trykfølsom skærm Solutions for Essentials Wavin AHC 9000-serien Opstartsskærm 1 2 3

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk Tlf: 70253010 www.svane-el.dk

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk Tlf: 70253010 www.svane-el.dk SSI GSM System GSM Samtaleanlæg og adgangskontrol system Marts 2014 Bestillings nummer 60008007 Version 2014 SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk Tlf: 70253010

Læs mere

Montørvejledning for DTC2102 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse

Montørvejledning for DTC2102 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse 1 2 3 R E DTC2102 Danotek Generel beskrivelse DTC2102 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer, men kan også benyttes til anden temperatur styring med op til tre temperatur målinger og to relæudgange.

Læs mere

MULTIFUNKTIONSTESTER K 6010A. El.NR: 63 98 720 067

MULTIFUNKTIONSTESTER K 6010A. El.NR: 63 98 720 067 MULTIFUNKTIONSTESTER K 6010A El.NR: 63 98 720 067 INDHOLDSFORTEGNELSE K6010A side 2 1. Sikker Test...3 2. Introduktion...3 3. Instrument Beskrivelse...4 3.1 Front Panel (fig. 1)...4 3.2 Test Terminaler

Læs mere

Betjeningsvejledning for friture model :

Betjeningsvejledning for friture model : Betjeningsvejledning for friture model : FKE169EG FKE1615EG FKE169DG FKE1615DG FKE1621DG FKE2515 G (15kW) FKE2521G (21kW) Fig. 1 Tilslutning : Apparatet skal tilsluttes for 400V+jord+0,(eller 3X230V,Norge)

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 1 21.11.2010 Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 Ny version December 2010 Med variabel kode længde SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk

Læs mere

Kronback tracers P4+

Kronback tracers P4+ Brugervejledning Kronback tracers P4+ Fax:(+45) 46 907 910 Side 1 of 19 CONTENT 1. UDFORMNING OG FORBINDELSER 4 1.1. Serie nummer 5 1.2. Grafisk display 5 1.3. Navigationsknapper 6 1.4. 6-30V strømforsyning

Læs mere

SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

SEITRON TRÅDLØS STYREENHED SEITRON TRÅDLØS STYREENHED Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring med analog rumtermostat Opstart af gulvvarmestyring

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

CLIMATIX TM. GBS Kontrolboks GBS Display Installations manual

CLIMATIX TM. GBS Kontrolboks GBS Display Installations manual CLIMATIX TM GBS Kontrolboks GBS Display Installations manual 1. Anvendelse 1.1. GBS Display til opsætning og overvågning Med GBS system, temperatur sensor i kanal, røgdetektor og pressostat sikrer korrekt

Læs mere

Side 1. Installationsvejledning for. systemet. Version 1 December 2004

Side 1. Installationsvejledning for. systemet. Version 1 December 2004 Side 1 Installationsvejledning for µ-pc systemet µ-pc Version 1 December 2004 Side 2 µ-pc systemet µ-pc systemet er opbygget af moduler som vist på figur 1. Hvert modul består af en kasse med stikforbindelser,

Læs mere

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid UDLÆSNING I DISPLAY - Indtrækshastighed - Total vandingstid - Længde af den udtrukne slange - For- og eftervanding valgt - Tryk sensor - Stop sensor - Hastigheds sensor - Motor 1, motor der regulere turbinen

Læs mere

GSM REMOTE CONTROL AND MONITORING SYSTEM Model: GSM-220

GSM REMOTE CONTROL AND MONITORING SYSTEM Model: GSM-220 GSM REMOTE CONTROL AND MONITORING SYSTEM Model: GSM-220 For nyeste manual www.termalou.com Indholdsfortegnelse Intorduktion....... 4 Pakkens indhold......4 Enhedens design....5 Installations Diagram...5

Læs mere

CP1000. Brugermanual

CP1000. Brugermanual secure open Kode & Proximity CP1000 Mykey - Art. Nr: 480015 (sort), 480016 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482015 (sort), 482016 (hvid) Brugermanual CP1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

Funktions-data Fabriksindstilling Variabel Indstilling

Funktions-data Fabriksindstilling Variabel Indstilling eknisk datablad NR2A- Drejemotor til 2- og 3-vejs kugleventiler DN 1... 2 Moment 10 Nm Nominel spænding AC/DC 2 V Programmerbar, -Bus Konvertering af sensor signaler Styring: Modulerende DC 2... 10 V eller

Læs mere

CAN BUS alarm, AK4625 Snapguide med oversigt over ledninger fra sirene og modul

CAN BUS alarm, AK4625 Snapguide med oversigt over ledninger fra sirene og modul CAN BUS alarm, AK4625 Snapguide med oversigt over ledninger fra sirene og modul Denne snapguide er ikke en komplet monterings- eller brugeranvisning, men en oversigt over ledninger og funktioner. AK4625

Læs mere