Værd at vide om Grib Skov Trop og det at være spejder!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Værd at vide om Grib Skov Trop og det at være spejder!"

Transkript

1 Værd at vide om Grib Skov Trop og det at være spejder! I denne lille folder har vi samlet en lang række nyttige informationer specielt til gavn for nye medlemmer af Grib Skov Trop. Grib Skov Trop Bassebjerg Blokhus Jagtstien 3, Nødebo, 3480 Fredensborg

2 Indholdsfortegnelse Gruppens Historie 2 Gruppens idegrundlag 2 Gruppens ledelse 2 Hytter 3 De Gule Spejdere 3 Aldersgrene 4 Indmeldelse 6 Mødetider og afbud 6 Kontingent og anden betaling 6 Uniformen 7 Faste arrangementer 8 Blade 8 Gruppens Historie Grib Skov Trop startede beskedent i lånte lokaler på Nødebo Kro i Siden er gruppen flyttet til Danmarks største bjælkehytte, Bassebjerg Blokhus, som ligger på Jagtstien i udkanten af Grib Skov. Samtidig er gruppen vokset til knap 200 medlemmer, og er dermed én af Danmarks største spejdergrupper hvis ikke den største. Gruppens idegrundlag Spejder er ikke noget man går til det er noget man er. Spejderarbejdets styrke er den mangfoldighed af emner, som det rummer, i modsætning til f. eks. idræt, hvor det meste af tiden bruges til én enkelt sportsgren. Hertil kommer, at der i spejderarbejdet ikke er en elite eller et førstehold, som pr. definition kun rummer et fåtal. I spejderarbejdet er indbygget holdninger som ærlighed, hjælpsomhed, hensyntagen, udholdenhed og villighed. Vi håber, at disse holdninger gennem spejderarbejdet bliver en del af den enkeltes bevidsthed, og dermed bliver de værdier, som livet bygges på også når man ikke er i uniform. Grib Skov Trop har et meget højt aktivitetsniveau. Udover drift og vedligeholdelse af de tre hytter, omfatter det et stort antal ture for de forskellige grene og en række årlige fællesarrangementer. Et så højt aktivitetsniveau kan kun opretholdes ved aktiv støtte fra forældrene. Heldigvis har den støtte hidtil været tilstede ikke mindst i kraft mange aktive forældre og gruppens støtteforening Basserne, som hjælper til ved arrangementer, samler penge ind og deltager i byggeri og vedligeholdelse af hytterne. Vi håber meget, at nye forældre vil støtte spejderarbejdet i Nødebo og stille op, når der er behov for transport, og når gruppen kalder til arbejdsdag, kræmmermarked, spildop-tur og lignende. Gruppens ledelse Grib Skov Trop ledes af en gruppestyrelse, bestående af grenlederne og et flertal af civile medlemmer, valgt blandt forældrene på det årlige forældrerådsmøde. Gruppestyrelsen Trops arbejde stammer fra drift af et konditori i forbindelse med det årlige Hillerød Kræmmermarked, salg af rundskuehefter samt månedlige spildop-ture (Allerød Kommunes ordning for indsamling af genbrugsting). Desuden modtager gruppen driftstilskud fra Hillerød Kommune. Hytter Bassebjerg Blokhus er en bjælkehytte på tre etager med et etageareal på ca. 350 m 2. Der er brugt i alt 3,2 kilometer granstammer til hytten, som er opført af ledere, spejdere og forældre over en 10-årig periode uden offentlige tilskud. En spejderhytte som Bassebjerg Blokhus er en fantastisk ramme omkring spejderarbejdet. Hytten summer altid af liv. Alle hverdagsaftener er den i brug til patruljemøder, stifindermøder, ulvemøder og klanmøder, i weekender, og ferier er hytten ofte fuld af aktivitet. Udover hytten i Nødebo råder Grib Skov Trop over to mindre hytter Klokkedam ved Buresø og Slusehuset i Tokkekøb Hegn. De Gule Spejdere De Gule Spejdere i Danmark blev dannet i 1983 af en gruppe ledere, som brød ud fra Det Danske Spejderkorps (de blå spejdere), fordi spejderarbejdet her efter deres mening havde fjernet sig for langt fra sit oprindelige grundlag, og ikke tilbød tilstrækkeligt til at kunne fastholde børnenes og de unges interesse. religiøst spejderkorps, som har til formål at udvikle børn og unge til vågne, selvstændige mennesker, der er villige til at påtage sig et medmenneskeligt ansvar i det danske samfund og ude i verden. De Gule Spejdere dyrker det traditionelle spejderarbejde, og lægger stor vægt på de grundlæggende idealer for spejderbevægelsen: friluftsliv, kammeratskab, samarbejde og hjælpsomhed. Udover at bibringe børnene en lang række praktiske færdigheder skal spejderlivet hos De Gule Spejdere udvikle deres forståelse og ansvar for medmennesker, miljø og samfund. Det er ikke et mål i sig selv, at alle teknisk skal være superdygtige spejdere. Derimod er det et vigtigt mål, at gruppen trives og fungerer, og at hver enkelt opøves i samarbejde og tolerance. Spejderarbejdet er på alle alderstrin bygget op omkring grupper bander, kobler, patruljer og sjak hvor børnene trænes i at samarbejde og i at lede og blive ledet af hinanden. Denne vekselvirkning, hvor børnene, over et længere tidsforløb, skiftevis lærer at indpasse sig og tage lederansvar, er et godt fundament for senere at kunne indgå i et fællesskab, hvad enten det er i familielivet eller på en arbejdsplads. På de større alderstrin indgår konkurrence mellem grupperne som et væsentligt element. I denne sammenhæng fokuse- Det økonomiske grundlag for Grib Skov De Gule Spejdere er et upolitisk og ikke- 2 3

3 res i høj grad på holdpræstationen og den enkeltes betydning for helheden. De Gule Spejdere i Danmark er med sine knap tusinde medlemmer Danmarks mindste spejderkorps, men samtidig det eneste, som ikke er i tilbagegang. Mens andre spejderkorps prøver at forny sig for at standse tilbagegangen, har De Gule Spejdere succes og fremgang med iderigt spejderarbejde baseret på de principper, som Baden-Powell formulerede. Internationalt Korpset er medlem af World Federation of Independant Scouts en international sammenslutning af spejderkorps med nogenlunde samme værdigrundlag og indstilling til spejderarbejdet. WFIS afholdt sin første verdensjamboree i sommeren Den fandt sted i Rold Skov, og var en stor succes. De Gule Spejdere i Danmark består af 10 grupper fordelt over hele landet. Grupperne mødes til venskabelig dyst i de årlige ulveturneringer, stifinderturneringer og landspatruljeturneringer (LPT). Vi er langt den største af grupperne. Korpsets økonomiske grundlag er kontingent fra grupperne og rådighedstilskud fra Dansk Ungdoms Fællesråd. Tilskuddet udgør den alt overvejende del af indtægterne og udgør ca. 500 t.kr. om året. Dette går til drift af korpset, afholdelse af turneringer og lejre, lederuddannelse, PR, kørsels udlignings ordning osv. Korpsets ledelse består af en korpsstyrelse, der vælges på et korpsrådsmøde for 2 år gangen. Det er både ledere og forældre fra korpsets grupper, der sidder i styrelsen. Aldersgrene I De Gule Spejdere er spejderne delt op i følgende grene efter alder. Ulve 7-10 år Stifindere år Spejdere år Pionerer år Rovere 21 -? år Ulve Yngste afdeling hos De Gule Spejdere er ulvegrenen for de 7-10 årige børn. Ulvekoblet tager udgangspunkt i Kiplings Junglebog, og børnenes ulvenavne og koblets traditioner er inspireret af denne eventyrlige fortælling. Som ulve lærere børnene det mest basale spejderarbejde tilpasset deres niveau, men der er samtidig et stort element af leg i ulvenes aktiviteter. Stifindere Efter ulvetiden er børnene stifindere i to år. Stifinderne finder inspiration i de nordamerikanske indianeres univers, og mange af stifinderstammens traditioner er knyttet hertil. På lejrture overnatter stifinderne i tipier. Det udendørs arbejde hos stifinderne drejer sig i høj grad om opbygning og indretning af lejr samt madlavning over åben ild. Spejdere Som 12-årige rykker børnene op i spejdertroppen, hvor de indgår i en patrulje med andre børn i alderen år. En af de grundlæggende idéer for spejderarbejdet er at børn ledes og oplæres af deres ældre kammerater. I spejderalderen er patruljesystemet fuldt udviklet, hvor de ældste børn, som patruljeleder (PL) og assistent (PA), selv planlægger de ugentlige møder og oplæringen af deres yngre kammerater - indenfor de rammer, som er afstukket af tropsledelsen. Hvert 4. år tager spejderne på en udlandstur i forbindelse med sommerlejren. Pionerer Pionererne er spejdergrenen for de årige. Her kan de gamle spejdere udvikle deres lederevner og spejdermæssige færdigheder, samtidig med at de har tid til studierne. Pionererne assisterer desuden tropsledelsen. Rover Efter at man er fyldt 21 år, kan man deltage i roverklanen. Udover at man hygger sig sammen omkring spejdermæssige opgaver, arbejder roverne på mange fronter for at fremme De Gule Spejdere i Danmark. 4 5 Basser Basserne er vores forældre forening, hvor hygge og samvær er i højsædet. Basserne støtter gruppen ved arrangementer.

4 Indmeldelse Ved indmeldelse i gruppen skal man udfylde en indmeldelses blanket. Denne blanket kan hentes på dk eller udleveres af grenlederen. Ved indmeldelse betales 50 kr. i indmeldelse gebyr og for et tørklæde. Herudover betales 200 kr. i depositum for korpsmærket. Dette returneres ved udmeldelse, når korpsmærket afleveres. Sålænge man har et korpsmærke betragtes man for indmeldt i gruppen, og er derfor forpligtet til at betale kontingent. Den underskrevne indmeldelses blanket bruges til at korpset kan dokumentere antallet af medlemmer overfor Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF). Med jævne mellemrum bliver korpsets revisor pålagt at lave en stikprøve undersøgelse af medlemmerne, dette er også til brug for dokumentation overfor DUF. Det er derfor meget vigtigt at man returnerer brevet fra korpsets revisor, så de kan se at medlemmet eksisterer. Der må kun være meget få fejl i stikprøven, ellers mister korpset sit tilskud fra DUF. Mødetider og afbud Alle grene har faste mødetider. Det er vigtig, at man møder til tiden, så møderne kan gå i gang med det samme. Ulve har møde hver torsdag fra kl til Stifindere har møde hver onsdag fra kl til Spejdere har forskellige møde dage, men har tropsmøde den første tirsdag i hver måned fra kl til Kontingent og anden betaling Det koster i øjeblikket 350 kr. pr. halvår at være medlem af Grib Skov Trop. Hvis man har 3 børn i troppen, får man 50% rabat på det tredie barn. Kontingentet opkræves i januar og august, ved udsendelse af girokort. Kontingentet dækker aktiviteterne i grenene. Herudover opkræves der betaling for ture og sommerlejre. Spejderne har dog mulighed for at tjene penge selv til sommerlejre, ved at sælge rundskuehæfter. I Knasten er der angivet hvad ture og lejre koster, og hvornår man bedes betale. Drift og vedligeholdelse af vores hytter, tilskud til sommelejre, administration mv. dækkes af de penge vi tjener på kræmmermarkedet, ved Spild-lopper og ved kommunale tilskud. Alle ledere er ulønnede og modtager igen penge fra hverken kommune, amt, stat eller af gruppen. Uniformen Som gul spejder i Grib Skov Trop bærer man uniformr - kendetegnet ved at være spejder. Det er vigtigt, at man hurtigt efter inmeldelsen får en uniform. Det er for at signalere et sammenhold, der går på tværs af alder, status og køn. Lederen og spejderen har den sammen uniform på. Uniformen skaber en fællesskabsfølelse både i det daglige, men også med korpset og andre spejdere, lokalt og globalt. Uniformen er et praktisk stykke tøj. Den består af en kaki skjorte, med gruppens tørklæde. Vores tørklæde er rødt med blå kant. Det rulles stramt og bindes med et råbåndsknob. Nr man bliver spejder, må man bruge en tørklædering. Om sommeren går vi i korte bukser, og det gælder både spejdere og ledere. Hertil hører lange kaki strømper med rød/hvide opslag. Når vejret bliver koldere, trækker vi i lange bukser, der holdes i grønne, kaki, mørke nuancer. Militærbukser er meget ilde set. Vi er det eneste korps i Danmark der anvender emaljekorpsmærker, de er alle nummererede. De ejes af korpset, og udlånes til spejderen så længe man er medlem. Korpsmærke skal altid bæres. Sidder i venstre side ved hjertet Danmarksmærke må bæres ved udlandstur og et år derefter Korpslejrmærke må bæres i fem år Dulighedstegn må bæres indtil man rykker op i næste aldersgren Grenmærke viser hvilken aldersgren man tilhører Ridder og Væbnersnor bæres om højre skulder 6 7

5 Faste arrangementer Forældrerådsmøde I februar måned holdes der forældreråds møde. Mødet starter altid med at ulve, stifindere og spejdere underholder og opfører skuespil. Dernæst er det officielle møde, med valg til gruppestyrelsen og godkendelse af regnskab og budget. Spild-lop I Allerød kommune er vi med i spejdernes genbrugs ordning, hvor der indsamles aviser, flasker og genbrugs møbler mv. En gang om måneden har vi en rute, hvor vi kører med en lille lastbil og samler ind. Dette tager en god formiddag. Spildlopperne bidrager også væsentligt til vores økonomi. Kræmmermarked Grib Skov Trop har konditoriet på kræmmermarkedet, det er vores største indtægts kilde. Det er et meget stort arrangement, hvor der er brug for mange hænder til at stå i buffet og sælge, lave kaffe og pynte kager. 14. dage efter kræmmermarkedet holder vi bålaften, hvor alle fra gruppen og forældre samles, spiser god mad og hygger sig. Kontakt: Terkel Tofte (formand) Bente Wilcke (ulve) Leif Højvang (stifindere) Stinus Andersen (spejdere) Ole Lumholt (rovere) Jørgen Andersen (Basserne) Rundskuehæfter I ugerne op til kræmmermarkedet sælger vi rundskue hæfter for Sct. Georgs gilderne i Hillerød. Her tjener gruppen 10 kr. pr. hæfte, hvoraf en del går til spejdernes personlige sommerlejr konto. Desuden afholder vi fastelavens arrangemet for hele Nødebo. Blade Som spejder i Grib Skov Trop modtager man 2 forskellige blade: Knasten, som er gruppens blad Spejdersport, som er korpsets medlemsblad. Knasten udkommer 5 gange om året og indeholder detaljerede programmer for de enkelte grene, indbydelser til arrangementer, nyt fra gruppestyrelse, billeder fra ture, samt diverse andre artikler. For spejdere og forældre er Knasten en vigtig informationskilde.

VELKOMMEN I BESTYRELSEN

VELKOMMEN I BESTYRELSEN VELKOMMEN I BESTYRELSEN Indhold Formål 4 De Blå værdier 5 Organisationen 6 Sammensætning af bestyrelsen og gruppen 8 Bestyrelsens opgaver 10 Gruppens økonomi 14 Uddannelse 16 Udvikling af gruppen 17 Lokalt

Læs mere

3. Lyngby Gruppes Lederhåndbog 2010

3. Lyngby Gruppes Lederhåndbog 2010 3. Lyngby Gruppes Lederhåndbog 2010 1 11. april 2010 2. udgave redigeret på lederweekend 2010 Redaktion: Jesper Palner, Roar Borgen, Martha Johansen Ansvarlig: Gruppestaben 2 1 Indledning... 5 2 Strategi

Læs mere

3. Silkeborg Information til juniorspejderen og forældre

3. Silkeborg Information til juniorspejderen og forældre Kære Juniorspejder Velkommen i juniorgrenen til sjove, spændende og udfordrende aktiviteter. Side 1 af 7 Udg.: 07 Som juniorspejder laver vi mere seje aktiviteter. Vi sover i bivuak, sejler i kano og kører

Læs mere

Kom. nger om. og fordeles. i 2014.

Kom. nger om. og fordeles. i 2014. 1. Ry Gruppe inviterer til en den årlige genera amforsamling fredag 14. marts kl. 18.00 20.000 på Spejdergården Lynghoved Kom og vær med til at tage beslutnin nger om udvidelsen af Lynghoved, den fremtidige

Læs mere

FØRERSTÆVNEHÆFTE 2011 Danske Baptisters Spejderkorps

FØRERSTÆVNEHÆFTE 2011 Danske Baptisters Spejderkorps FØRERSTÆVNEHÆFTE 2011 Danske Baptisters Spejderkorps FØRERSTÆVNEHÆFTE Førerstævnet 2011 - Rebild Efterskole Udgivet af Danske Baptisters Spejderkorps Sats og layout Stine Suhr Skovgård Print Korpskontoret

Læs mere

Skanderborg Gruppe. Lederdrejebog

Skanderborg Gruppe. Lederdrejebog Skanderborg Gruppe Lederdrejebog Indhold Forord... 3 Det Danske Spejderkorps... 4 Skanderborg gruppe... 6 Historie... 7 Spejdermetoden... 8 Spejdermetodens 8 elementer... 8 Oplevelser... 8 Learning by

Læs mere

2014 November. December Januar

2014 November. December Januar 2014 November 2015 December Januar ULVENES 20 KILOMETER TUR 2. NOVEMBER 2014 2 NYT FRA TROPPEN Kommende arrangementer i troppen 15. - 16. November - Ledertræf i Sorø 29. - 30. November - Juletur for alle

Læs mere

Gruppens historie. julen 87/88 havde vi et julearrangement på Kroen med gløgg og æbleskiver der gav et mindre overskud.

Gruppens historie. julen 87/88 havde vi et julearrangement på Kroen med gløgg og æbleskiver der gav et mindre overskud. Gruppens historie 1987 Grib Skov Trop blev stiftet d. 1/4 1987. Der blev indkaldt til informationsmøde d. 26. april og de nye ulve startede kort tid efter. Det første forældremøde blev dog først holdt

Læs mere

LOKALFORENINGS HÅNDBOG. Dansk ICYE

LOKALFORENINGS HÅNDBOG. Dansk ICYE LOKALFORENINGS HÅNDBOG Dansk ICYE Revideret 28.11.2014 1 Lokalforeningshåndbog Forord... 4 Lokalforeninger fordelt på postnumre... 4 Lokalforeningens formål... 4 Vedtægter... 5 Lokalforeningens bestyrelse...

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S. Gruppehåndbog. 3. Vesterbro Vildgæssene Absalon Division

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S. Gruppehåndbog. 3. Vesterbro Vildgæssene Absalon Division D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Gruppehåndbog 3. Vesterbro Vildgæssene Absalon Division Forord Du sidder nu med 3. Vesterbro Vildgæssenes Gruppehåndbog. Håndbogen giver svar på alle praktiske

Læs mere

Indhold. www.fuglphonix.dk

Indhold. www.fuglphonix.dk 2 Indhold En Gruppeleders Tanker... 4 Rådsklippen... 5 Fra Stammens Ældste... 6 Tropsrullen... 7 Invitation til Mohrondoløbet... 8 Juleafslutning... 9 Indkaldelse til Forældremøde... 10 Kalender... 11

Læs mere

Årsberetning 2014. 3. Silkeborg Gruppe

Årsberetning 2014. 3. Silkeborg Gruppe Årsberetning 2014 3. Silkeborg Gruppe Fastelavnsfest og generalforsamling Dagsorden for generalforsamlingen Invitation til fastelavnsfest og generalforsamling Bestyrelsen i 3. Silkeborg vil gerne invitere

Læs mere

En ny gruppe - hvordan gribes det an

En ny gruppe - hvordan gribes det an En ny gruppe - hvordan gribes det an 22 trin på vejen til en ny spejdergruppe. En ny gruppe - hvordan gribes det an 1 Henvendelser fra forældre eller tidligere ledere, der ønsker at starte en DDS-gruppe.

Læs mere

Nr. 2 40. årgang Feb-Apr. 2015 GODT NYTÅR 2015. 1. Ry Gruppes blad

Nr. 2 40. årgang Feb-Apr. 2015 GODT NYTÅR 2015. 1. Ry Gruppes blad Nr. 2 40. årgang Feb-Apr. 2015 GODT NYTÅR 2015 1. Ry Gruppes blad STAMMEN Gruppeblad for 1. Ry Gruppe og F.R.Y.S. som er gruppens støtteforening. Bladet udkommer 7 gange årligt, i et oplag på 300 eksemplarer.

Læs mere

INDHOLD. Kolofon. valg til Korpsledelsen. Korpsledelse

INDHOLD. Kolofon. valg til Korpsledelsen. Korpsledelse 9.-10. NOVEMBER INDHOLD 03 Velkommen til Korpsrådsmødet 2013 04 Valget er dit! 06 Udviklingsplan 2011-14 for Det Danske Spejderkorps 08 Korpsledelsens beretning 16 Økonomisk overblik 18 Regnskab 22 Budget

Læs mere

LEDER-ORDBOGEN. 1. Helsingør Gruppe er delt i flere afdelinger, fx.mikro-afdelingen, mini-afdelingen osv...

LEDER-ORDBOGEN. 1. Helsingør Gruppe er delt i flere afdelinger, fx.mikro-afdelingen, mini-afdelingen osv... LEDER-ORDBOGEN 1. HELSINGØR GRUPPE 1.HELSINGOR.DK 1.HELSINGØR.DK ADRESSER AFBUD AFDELING AKTIVITETSMÆRKE Vores gruppe hedder 1. Helsingør Gruppe, og vi er en af grupperne i Øresund Division under Det Danske

Læs mere

Referat fra ordinært grupperådsmøde i DDS, Hjortespring Gruppe den 8. marts 2014

Referat fra ordinært grupperådsmøde i DDS, Hjortespring Gruppe den 8. marts 2014 Referat fra ordinært grupperådsmøde i DDS, Hjortespring Gruppe den 8. marts 2014 Godt 60 forældre, ledere og spejdere var med på forældreweekend på Høbjerghus, hvor rådsmødet foregik i forbindelse med

Læs mere

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange Vi håber, at denne brochure kan svare på jeres spørgsmål omkring det at være værtsfamilie. Har I yderligere spørgsmål er I selvfølgelig velkomne til at kontakte Dansk ICYE s sekretariat. Hvis I er interesserede

Læs mere

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger er udarbejdet i juni 2009 Initiativet er finansieret af

Læs mere

Velkommen i. Det Danske Spejderkorps

Velkommen i. Det Danske Spejderkorps Velkommen i Det Danske Spejderkorps Velkommen som Blå spejder er udgivet af Det Danske Spejderkorps Tekst Jeanette Hedegaard Tine Lind Troels Lorenzen Foto Anders Rostgaard Bystrup Anders Finderup Andreas

Læs mere

Håndbog for Gildebrødre

Håndbog for Gildebrødre Håndbog for Gildebrødre 2014 Kære gildebrødre! Med fornyelsen af denne håndbog for gildebrødre håber vi at kunne give alle et godt redskab til brug i deres gildetid. Vi håber, at den vil blive brugt flittigt,

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

ordene er i spil spot på fremtiden korpsrådsmøde 2012 10.-11. november

ordene er i spil spot på fremtiden korpsrådsmøde 2012 10.-11. november !?!??!??! spot på ordene er i spil fremtiden korpsrådsmøde 2012 10.-11. november ordene er i spil indhold 05 Velkommen til Korpsrådsmødet 2012 06 Sæt spot på fremtiden 08 Årets tema Debat 10 Spot på Spejd

Læs mere

DIVISIONSLEDELSEN DIVISIONENS EJENDOM FLASKEPOSTEN. Marts 2013 Nr. 1

DIVISIONSLEDELSEN DIVISIONENS EJENDOM FLASKEPOSTEN. Marts 2013 Nr. 1 Marts 2013 Nr. 1 DIVISIONSLEDELSEN DC Martin Steenstrup, Torkilstrupvej 8,4863 Eskildstrup 25 882522 DK Susanne Graae, Nr. Alslev Vestergade 7, 4840 Nr.A. 28 639630 DA Martin Andersen, Sølvgade 26, 4840

Læs mere

HÅNDBOG FOR FORÆLDRE. Om FDF, om kredsen, praktiske oplysninger, regler og gode råd. FDF Kongens Lyngby Rustenborgvej 15a 2800 Kongens Lyngby

HÅNDBOG FOR FORÆLDRE. Om FDF, om kredsen, praktiske oplysninger, regler og gode råd. FDF Kongens Lyngby Rustenborgvej 15a 2800 Kongens Lyngby HÅNDBOG FOR FORÆLDRE Om FDF, om kredsen, praktiske oplysninger, regler og gode råd FDF Kongens Lyngby Rustenborgvej 15a 2800 Kongens Lyngby Kredsleder Morten Jarlbæk Pedersen Kredsleder Ole Bennetzen Bestyrelsesformand

Læs mere

Burma og Børnekonventionen. Kære Leder!

Burma og Børnekonventionen. Kære Leder! Mødeaktiviteter Materiale til Spejderhjælpsugen 2012 2 baggrund baggrund 3 Kære Leder! I hånden har du en række færdigpakkede møder i forløb til alle aldersgrupper, som I kan arbejde med i tiden op til

Læs mere

Spejdersport. December - Januar - Februar 2007

Spejdersport. December - Januar - Februar 2007 Spejdersport December - Januar - Februar 2007 23. Årgang Nyt fra Spejderchefen Så er vi ved at skulle afslutte dette års spejderarbejde. Vi har afsluttet årets turneringer med LPT en som den sidste. I

Læs mere

Fellowshipday Landsgildeting 2011 Spejdernes Lejr 2012

Fellowshipday Landsgildeting 2011 Spejdernes Lejr 2012 NUMMER MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Fellowshipday Landsgildeting 2011 Spejdernes Lejr 2012 Sct. Georg Oktober 2011 78. ÅRGANG 5 Landsgildeledelsen Landsgildemester Lone Erkmann Munkebanken

Læs mere

Som dirigent blev valgt Mads Agerholm og som referent blev valgt Susanne Hansen.

Som dirigent blev valgt Mads Agerholm og som referent blev valgt Susanne Hansen. GRUPPERÅDSMØDE THISTEDSPEJDERNE Søndag den 22. februar 2015 kl. 15.00 17.00. Afholdt i spejderhuset Knakken REFERAT a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Mads Agerholm og som referent

Læs mere

Tøjhushavens Børnehus åbnede 1. august 1997 som en puljeordning under Randers kommune. 1. juli 2011 blev Tøjhushavens Børnehus privatinstitution.

Tøjhushavens Børnehus åbnede 1. august 1997 som en puljeordning under Randers kommune. 1. juli 2011 blev Tøjhushavens Børnehus privatinstitution. Indhold Velkommen... 2 Tøjhushavens Børnehus... 2 Ansatte i Tøjhushavens Børnehus... 2 Åbningstider... 2 Økonomi... 2 Barnets start... 3 Aflevering og afhentning... 3 Forældresamtaler... 3 Samarbejde:...

Læs mere