Diakonissehuset Sankt Lukas Stiftelsen Protektor Hendes Majestæt Dronning Margrethe

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Diakonissehuset Sankt Lukas Stiftelsen 2007-2008. Protektor Hendes Majestæt Dronning Margrethe"

Transkript

1 Diakonissehuset Sankt Lukas Stiftelsen Årbog

2

3 Diakonissehuset Sankt Lukas Stiftelsen Protektor Hendes Majestæt Dronning Margrethe

4 Forstanderinde Edy Kjærsgaard Forstander, pastor Lars Eyermann Bestyrelsesformand, Professor, lic. merc. Steen Hildebrandt Årbog Udgivet af: Diakonissehuset Sankt Lukas Stiftelsen Bernstorffsvej Hellerup Telefon Telefax Redaktion: Forstander Lars Eyermann (ansvarshavende) Forstanderinde Edy Kjærsgaard Sekretær Marianne Zehngraff Forside: Kastaniehuset ovenfra Bagside: Lindeallé Denne beretning om Diakonissehuset Sankt Lukas Stiftelsens virksomhed i fås gratis efter anmodning. Ligeledes vort blad: Hilsen fra Diakonissehuset Sankt Lukas Stiftelsen Sats og tryk: PrinfoHolbæk-Hedehusene-Køge

5 Indholdsfortegnelse 5 Digt Tre ting af Henriette Munksbøl 6 Målsætning og ledelse i folkekirken af forstander Lars Eyermann 8 Diakonissehuset Sankt Lukas Stiftelsen af forstanderinde Edy Kjærsgaard 24 Folkekirken og behovet for ledelse og kvalitetssikring af Steen Hildebrandt 32 Folkekirken? Folkets kirke? Statens kirke?-kristi kirke? af Arne O. Andersen 41 Nekrologer af Lars Eyermann 46 Annonce for Refugium Smidstrup Strand og Rekreation

6 Praktiske oplysninger 47 Sankt Lukas Diakonifællesskab 49 Optagelse i Fællesskabet 51 Vedtægter 55 Diakonissehusets bestyrelse 55 Fællesrådet 55 Diakonissehuset 56 Sankt Lukas Hospice og Sankt Lukas Hjemmehospice 56 Sankt Lukas Ældreomsorg 56 Sankt Lukas Mødestedet 56 Sankt Lukas Rådgivningstjeneste 57 Refugium Smidstrup Strand 57 Integreret Daginstitution Lundegård 58 Bofællesskabet Rosenly 58 Bostedet Kastaniehuset 59 Støtte til Diakonissehuset Sankt Lukas Stiftelsen 60 En vifte af tilbud

7 Tre ting: At finde ro under et træ i en have: at se blomsterne komme og gå, mens verden raser, og ministre indsættes og afsættes at følge æbletræets frugter i deres forvandling og mærke sensommerens vemodige farvelkys på munden at vide at når alt er sagt, holder bare tre ting verden oppe - troen håbet og kærligheden. Henriette Munksbøl

8 Målsætning og ledelse i folkekirken Af forstander Lars Eyermann Velkommen til årbogen Med årbog giver Diakonissehuset Sankt Lukas Stiftelsen et indtryk af livet og arbejdet i det forløbne år. I nærværende indledning åbnes for denne årbogs temaartikler om ledelse i folkekirken. I årsberetningen fortæller forstanderinde Edy Kjærsgaard om årets gang og om store- og små begivenheder i I den forbindelse er det værd at bemærke, at den påtænkte udvidelse af Sankt Lukas Hospice og Hjemmehospice endnu ikke er blevet til virkelighed. Allerede i december 2006 forelå den politiske beslutning om en udvidelse som ønsket og ansøgt af Stiftelsen. Gennemførelsen af strukturreformen pr. 1. januar 2007 med nedlæggelse af amterne og etablering af de nye regioner har imidlertid medført, at den ny Region Hovedstaden i det forgangne år ikke har haft tid og kræfter til at aftale en overenskomst med Sankt Lukas Stiftelsen om etablering og drift af den besluttede udvidelse. Det forventes til gengæld at ske, så den nye- og stærkt udvidede hospicevirksomhed kan påbegyndes i Også for visiteringen af nye brugere til Stiftelsens bosteder for pigerog for mødre og børn med etnisk minoritetsbaggrund har strukturreformen periodevis medført vanskeligheder. I den følgende del af årbogen sætter Stiftelsens formand, professor Steen Hildebrandt fokus på det aktuelle spørgsmål om ledelse og målsætning i folkekirken. Stiftelsens næstformand, tidligere kirkeminister Arne O. Andersen beskriver i sin artikel folkekirken under statens styrelse og forvaltning og nævner udfordringer og muligheder for den fremtidige udvikling. I årbogens sidste del bringes nekrologer og afsnit med oplysninger af praktisk art. Folkekirkens ledelse en varm kartoffel I de seneste år har folkekirkens ordning og udfordringerne af denne været fremme i den offentlige debat i en række forskellige sammen-

9 hænge. F.eks. er folkekirkens manglende evne til at træffe upopulære beslutninger om nedlæggelse af overflødige kirker i København blevet åbenbar. Eller et lærespørgsmål som i sagen om Tårbæk-præstens manglende tro har vist sig uløselig og bliver klaret ved at skifte biskoppen og ikke præsten ud. Bag den tilsyneladende handlingslammelse i disse og en række andre sager af personalemæssig- og administrativ art gemmer sig spørgsmålet om ledelse i folkekirken. Tilsyneladende har kirkens ledere ikke de nødvendige redskaber til at lede og løse problemer. I den forstand er biskopper (og provster) sat på en uriaspost. De forventes at kunne lede og sætte mål, men de har ikke de nødvendige redskaber til dette og kan heller ikke at træffe beslutninger i konfliktsituationer. I sognene er det menighedsrådene, der har ledelsesansvar for de ansatte funktionærer, men de har oftest ikke erfaring, tid eller kræfter til at løfte denne opgave tilfredsstillende. På denne baggrund er det interessant, hvad en arbejdsgruppe under Kirkeministeriet foreslår i sin betænkning i august 2007 (nærmere om dette i Steen Hildebrandts artikel): Et afklaret målsætningsgrundlag er et værdifuldt ledelsesredskab for både menighedsråd og medarbejdere i sognet og for dem, der skal prioritere ressourceforbrug i provstiet. På denne baggrund hedder det bl.a.: Udvalget skal derfor anbefale, at menighedsrådene én gang i løbet af valgperioden formulerer visioner, mål og konkrete prioriteringer. Her er der virkelig noget at begynde med i sognene, hvad angår ledelse og målsætning. Det overordnede mål er forkyndelsen af evangeliet om Jesus Kristus. Med et arbejde som det foreslåede vil det i sognene være muligt at opstille beskrivelser af det eksisterende arbejde på hovedområderne: Gudstjeneste, oplæring, diakoni og mission. Det vil endvidere være muligt at lave handlingsplaner for disse arbejdsfelter, der siden kan evalueres, så en vurdering og drøftelse af arbejdsindsatsen i det enkelte sogn bliver mulig på et realistisk grundlag. At spørgsmålet om ledelse udgør en udfordring, som det bliver nødvendigt at tage seriøst op i folkekirken nationalt og lokalt, er åbenbart, som det også fremgår af Steen Hildebrandts artikel. At det er en temmelig vanskelig opgave at løse med den gældende ordning for folkekirken fremgår tillige af Arne O. Andersens artikel. 7

10 Diakonissehuset Sankt Lukas Stiftelsen Af forstander Edy Kjærsgaard Året 2007 markerede Diakonissehuset Sankt Lukas Stiftelsens 75-årige tilstedeværelse på adressen her i Hellerup. Siden Diakonissehusets oprettelse den 8. maj 1900 var rammerne blevet for snævre til det ekspanderende diakonissehus. Hospitalet var blevet udvidet, nye arbejdsgrene som t.eks. et børnehjem og et stigende antal søstre krævede mere plads. En flytning fra de sædvanlige lokaler i Nørre Allé 11 på Nørrebro i København forestod. Mange- og vanskelige spørgsmål og overvejelser havde stået på i en årrække. En byggegrund på hjørnet af Trianglen og Øster Alle var inde i billedet, men i 1918 blev beslutningen om køb af en gård, Lundegård med Diakonissehuset på Nørre allé. 10 tønder land i Hellerup effektueret. Gården var beliggende et godt stykke uden for selve København, i kønne-, stille- og landlige omgivelser! Fjorten lange år fra indkøb af ejendom til flytning kom dog til at gå med yderligere overvejelser og ikke mindst initiativer til indsamling af midler til et nybyggeri. I foråret 1932 var det nye hospital og diakonissehus færdigt til at blive taget i brug. Det blev for søstrene nogle særdeles travle uger i Nørre Allé, hvor arbejdet skulle passes, samtidig med at det nye skulle gøres parat, før den første patient kunne modtages i det tidlige forår. 8

11 Lundegård. Efterfølgende på husets årsdag den 8. maj fulgte den officielle indvielse af kirken med hele det store bygningskompleks her på Bernstorffsvej. Det ny diakonissehus på Bernstoffsvej. Meget er sket i de forgangne 75 år. Således er her ikke længere hospital eller sygeplejeskole, kun få søstre er aktive i arbejdet, og nye medlemmer til Diakonifællesskabet er kun kommet i meget begrænset antal. Nye døre har dog åbnet sig, når gamle er blevet lukket. Nye tilbud er kommet til, og antallet af ansatte medarbejdere øget i takt med nye opgaver og færre søstre. Under det hele lever fortsat husets kristne værdigrundlag i uforandret form, og det er også i nutiden nødvendigt at tale om diakonale opgaver. Der er i dagens Danmark og i vor globale verden fortsat behov for omsorg. Både når der er tale om naturskabte- og menneskeskabte katastrofer. Rigtig mange mennesker rammes og har brug for hjælp fra andre. Vi

12 kan ikke undgå at se, at det ikke er nok at læne sig op ad samfundet. Det store fællesskab, velfærdsstaten var oprindeligt tænkt som rammen om ét fællesskab, hvor man følte fælles ansvar for hinanden. Man var medborger i samfundet og løftede i flok. Sådan er det ikke længere. Den økonomiske udvikling med øget levestandard og øget forbrug har nedtonet det fælles borgeransvar, og gabet mellem forskellige befolkningsgrupper er blevet stadig større. Vor forbrugermentalitet medvirker til, at vi taler om samfundshjælpen, som noget, vi alle har rettighed og krav til. Billedligt talt tager vi varer ned af hylderne på samme måde som i supermarkedet. Og vi betaler jo skat, så problemet med at hjælpe mennesket i nød er jo allerede løst! Vi kan med god samvittighed læne os tilbage og dermed forskyde vort personlige ansvar for medmennesket over på samfundet. Og måske tænker vi endda; han har jo selv været ude om det. Ingen er selv ude om det. Ingen vælger t.eks. at få alkoholiserede forældre, blive uhelbredeligt syg, være hjemløs, måtte flygte, være i krig. Det er livet og livets omstændigheder, som er afgørende for det enkelte menneskes livssituation. Og omstændighederne er vi alle en del af. Lars Busk Sørensen siger i sin salme, Menneske, din egen magt : Du skal bringe verden fred, dagligt brød og kærlighed. Livets Gud har dine hænder, derfor er det dig, han sender, når din næste lider nød. Det er altså os, du og jeg, der er Guds redskab, når næsten lider nød. At hjælpe næsten er et livsvilkår. Det er her, diakonien kommer ind. Akkurat som den har gjort det gennem alle årene i Sankt Lukas Stiftelsens virke. Opgaverne har ændret karakter. Søstrene er som dem der bærer arbejdet blevet færre. Uanset dette har det gennemgående fællestræk dog været præget af at være de svages hjælper og talerør. Fælles for styring af de mange- og forskelligartede opgaver og udfordringer har i alle årene været værdibaseret ledelse med afsæt i det kristne livs- og menneskesyn. Det betyder ikke, at styringsformerne har været 10

13 statiske. Den ledelsesmæssige styring har på naturlig vis afspejlet den pågældende periodes spørgsmål og udfordringer i driften. Sagt på anden måde, så handler det om, også i dag, at navigere og styre imellem ikke alene det nære samfunds regler, men også den globale verdens regler, love, forordninger, moral m.v. og vore egne visioner og kristne etik. Det handler om på trods af at fastholde driften af opgaverne på det diakonale grundlag samtidig med at skabe grobund og balance i forhold til tidssvarende udvikling og nødvendige forandringer. For os, der virker i huset i dag, er der god grund til både at sige tak til vore forgængere, som har lagt sporene og også at ønske til lykke til alle med de mange års virke her og herudfra. Jubilæumssøstre i 2007 I forbindelse med en dejlig årsfest indledt af en festlig højmesse i vor kirke kunne vi fejre ikke mindre end seks jubilæumssøstre med i alt 390 års tro tjeneste bag sig. Vi fejrede således søster Marie Larsens 75 års jubilæum, Jubilæunssøstre

14 søster Karen Jensens 70 års tjeneste samt søster Marie Møllers, søster Johanne Pedersens og søster Ruth Pedersens 65 års jubilæer. Benjamin blandt jubilarerne var søster Kirsten Guttmann med kun 50 års tjeneste. Antallet af jubilæumsår fortæller om langvarig trofasthed i Guds tjeneste og bringer mange minder om forandring fra landlige omgivelser til et storbymiljø, fra cykler til flere- og flere biler, teknikkens fremskridt, nyt apparatur i sygeplejen, afvikling af kendte kerneopgaver, begejstring og bekymring forbundet med nye- og ukendte opgaver, fra fælles soverum til egne boliger, nye bygninger på grunden o.s.v. Udfordringerne har været mange, nogle uønskede, andre planlagte; alle har de krævet sit og kaldt på en særlig indsats fra søstrene. I Efeserbrevet kap. 4, vers 1-2, lyder det: Jeg formaner jer da til at leve, så det svarer til det kald, I fik, med al ydmyghed, mildhed, med tålmodighed, så I bærer over med hinanden i kærlighed. Tak til jubilæumssøstrene for både ydmyghed, mildhed, tålmodighed og kærlighed gennem de mange, mange år. Og hjertelig til lykke med lang og samvittighedsfuld tjeneste. Diakonifællesskabet Glæde og sorg vandrer tilsammen. I Sankt Lukas Diakonifællesskab har vi også i det forgangne år måtte tage afsked med flere af vore søstre. Søster Marie Holsted Nielsen døde i januar, herefter fulgte i de følgende måneder maj, oktober og november søster Ingrid Vestergaard, søster Elsebeth Bohn Christiansen og Søster Elna Krogh Nielsen. Det har fyldt os med sorg at miste vore trofaste søstre, som gennem mange, mange år har båret med på opgaverne i aktiv gerning og forbøn. Vi tænker tilbage på deres virke og vort fællesskab med taknemlighed. Vore tanker går også til søstrenes familier, som nu har mistet et kært familiemedlem. Med udgangen af 2007 tæller Diakonifællesskabet i alt 37 medlemmer, hvoraf 3 bor Diakonissehusets museum åbens ved årsfesten

15 udenfor huset. Året har ikke bragt nye medlemmer til fællesskabet. Et medlem i indlevelsesperioden har besluttet sig for ikke at blive en fast del af fællesskabet og er derfor udtrådt. Glædeligt var det i februar at fejre søster Camilla Poulsens 100 års fødselsdag i Diakonissehusets spisestue. Familien var i stort tal kommet fra nær og fjern for at markere den særlige fødselsdag. Gentofte Kommunes borgmester Hans Toft deltog i et festligt kaffebord, som talte flere gæster end søster Camillas leveår. Der blev holdt fine taler, sunget salmer og delt minder. Snakken gik livligt, og samværet blev til stor glæde for både hovedpersonen og de mange gæster. En Interieur fra museet af gæsterne omkring bordet var søster Marie Larsen, som senere i februar kunne fejre sin 105 års dag. Fødselsdagskaffen med lagkage blev denne gang nydt i Lindelys dejlige spisestue, og igen havde vi den glæde at have både søster Maries familie og borgmester Hans Toft blandt os. Mange gode stunder har præget det nu svundne år. En fælles sommerferie er tilbragt på Refugium Smidstrup Strand, der har været jubilæumsdage med festligt indhold og en busudflugt er det også blevet til. Herudover har vi bl.a. markeret kirkens mission både i forbindelse med gudstjenesten og et efterfølgende samvær med ekstern foredragsholder Hellig tre Kongers Søndag. I februar fulgte markeringen af Diakoniens Dag, ligeledes med indbudt foredragsholder og mange gæster til et givende eftermiddagsarrangement. Traditionen tro mindedes vi under en aftengudstjeneste vore afdøde. Helt særligt blev afdøde patienter på Sankt Lukas Hospice mindet under højtideligheden, og der var efterfølgende lejlighed til at mødes Hospitalet på Nørre Allé med medarbejdere fra hospice i 13

16 Kirke Våbenhus. Sidst på året fulgte en dejlig julekoncert i vor kirke med lægekoret Con Fusione, som glædede rigtig mange fremmødte med både kor- og solosang. Efterfølgende gik snakken omkring kaffebordene i vore dagligstuer. Kirkesalen i Diakonissehuset på Nørre Allé Fra Basar til Julestue En af mange års tilbagevendende begivenheder fandt i ny skikkelse sted den første lørdag i december. Jeg tænker naturligvis på vor faste tradition med at indbyde både gamle venner af huset og nye til glædeligt samvær med mulighed for at gøre en god handel, måske endda købe en julegave eller to i en af boderne. Et trekvart århundredes virke med naturlige ændringer undervejs på adressen her i Hellerup skabte som i andre sammenhænge behov for at se på Basaren og forudsætningerne for dens afholdelse. Husets egne medvirkende er både blevet langt færre og ældre. Også Basarkredsens flittige medlemmer er indskrænket i antal, og mange har færre kræfter til opgaven. Tiden var derfor inde til at se på arrangementet og tilpasse dette til virkeligheden. Under drøftelserne i Diakonifællesskabets Fællesråd stod det hele tiden klart, at der ikke ville blive tale om at lukke for begivenheden, blot at skabe harmoni mellem arrangementets størrelse og de forhåndenværende kræfter. Det var ligeledes klart, at målet var at give rammer for samvær, udbrede kendskabet til Stiftelsen og give mulighed for i mindre omfang at gøre en god handel. For yderligere at tilpasse blev ansvaret for den nye begivenhed, Julestuen, lagt i Fællesrådet, og det blev besluttet, at arrangementet skulle give mulighed for også at inddrage frivillige medhjælpere fra Stiftelsens kreds af frivillige, som bidrager i flere af vore afdelinger i det daglige. Det er naturligvis altid svært af sige farvel til en langvarig tradition og spændende, om det vil lykkes at skabe en ny. En hyggelig og velbesøgt første lørdag i december 2007 blev startskuddet. Selve arrangementet var gennem lang tid forberedt af Diakonifællesskabet sammen med en 14

17 kreds af frivillige, som både har været aktive i fremstilling af produkter og salg af samme. Bodernes antal var mindre, cafeen beliggende midt blandt boderne gav mulighed for samvær omkring en kop kaffe eller et stykke brød, og i kirken kunne benene finde hvile, samtidig med at der kunne lyttes til orientering om vore opgaver. Selve dagen blev indledt med en andagt i en helt fyldt kirke, som også senere på dagen var ramme om korsang. Herlige minikonfirmander fra Helleruplund Kirke glædede os således med både kendte- og mere ukendte julesange. Tak til børn og korledelse. Julestuen strakte sig over 4 timer, mange mennesker kom forbi, og meget hurtigt blev bl.a. Fiskedammen en succes for både børn og voksne. Flere boder kunne ved lukningen melde udsolgt, og konstant var der snakkende gæster ved cafeens borde. I alt indkom der til Stiftelsens opgaver kr Tak til de mange gæster, som kom forbi og tak til alle hjælpere, som hver især har bidraget til, at vi kan se tilbage på en vellykket Julestue. En særlig tak skal lyde til vor tidligere Basarkomité og Basarkreds, som gennem mange år flittigt har bidraget både med forberedelser og afholdelse af den velkendte Basar. Det har været dejligt også at mærke opbakningen til det nye arrangement. Hjertelig tak til hver og en i komité og kreds for de mange års indsats. Og velkommen til alle til næste års Julestue. Travlhed i julestuens fiskedam 15

18 Nyt om navne I et hus af vor størrelse vil der naturligt være en række bevægelser gennem året, og nye ansigter kommer til. Diakonissehuset Sankt Lukas Stiftelsens bestyrelse har således udpeget og budt velkommen til et nyt medlem i bestyrelsen, MF Charlotte Dyhrmose, som gennem sine mange års politiske virke kan bidrage med væsentlige vinkler på spørgsmål, som optager bestyrelsen. I vor integrerede daginstitution, Lundegård, har vi i august 2007 ansat ny stedfortræder, Irene Borello Jensen. Irene Borello Jensen vil i det daglige være at finde i vuggestuen og vil derudover indgå i det overordnede ledelsesarbejde. Serviceafdelingen er nu på plads med ledelse og tilsynsassistent. Som stedfortræder for servicelederen og daglige leder af bygningsområdet er ansat maskinmester Svend Erik Sørensen. Svend Erik Sørensen blev budt velkommen i maj måned og har tidligere i en årrække fungeret som pedel på en af Københavns skoler. Sidst på året kunne vi færdiggøre ansættelsen af en ny tilsynsassistent for rengøringsområdet. Valget faldt på Hans Lauge Nielsen, som har lang erfaring med rengøring, senest gennem syv år som leder af rengøringen i Praktiserende lægers Laboratorium. Hjertelig velkommen også til Hans Lauge Nielsen. Stiftelsens hospicevirksomhed bød 1. maj 2007 velkommen til hospiceleder Thomas Feveille, som er ansat i en tidsbegrænset stilling, foreløbig i 3 år. Thomas Feveille, som er uddannet cand. Charlotte Dyremose Irene Borello Jensen Svend Erik Sørensen Thomas Feveile 16

19 scient.adm. kommer fra en stilling som sekretariatsleder i Tandplejerforeningen. Forud er indhøstet erfaringer primært i sygehusområdet. En måned efter sin tiltræden i hospiceområdet kunne Thomas Feveille og vi byde Nina Rose Holm velkommen som overlæge. Nina Rose Holm kommer fra en stilling på Herlev Hospital som 1. reservelæge. Nina Rose Holm Slutteligt skal det nævnes, at vort ledelsessekretariat, som sammen med vor velkendte bogholderi-, regnskabs- og lønfunktion, udgør de to stabsfunktioner, som er knyttet til Stiftelsens ledelse. I ledelsessekretariatet finder vi sekretær Marianne Zehngraff og IT-medarbejder Kasem Ahmad. som begge blev budt velkomne ultimo Marianne Zehngraff Et år med Strukturreformen I sidste års Årbog var en af overskrifterne Årets begivenhed efterfulgt af et spørgsmålstegn. Spørgsmålstegnet som et udtryk for at reformen, som blev en realitet 1. januar 2007, naturligt rejste flere spørgsmål om fremtiden, også for os, end den besvarede. En situation vi alle vel godt kan forstå i en afgrænset periode. Det ville være dejligt, om den foreliggende Årbog kunne give svarene, men sådan er det ikke gået, og det begynder at knibe med tålmodigheden. Året har været præget af ventetid og atter ventetid på, at vore nye samarbejdspartnere i det offentlige regi har fundet deres ben og ikke mindst opgaver. Det har været ganske vanskeligt 17

20 for ikke at sige nærmest umuligt at etablere det nødvendige samarbejde på flere fronter. Således er Sankt Lukas Hospice og Hjemmehospice fortsat ikke udvidet på trods af politiske beslutninger truffet helt tilbage i Københavns Amts tid og på trods af direkte opfordring i september 2006 og efterfølgende beslutning fra den kommende Region Hovedstaden om at udvide det stationære hospice med ikke blot 50% men 100 %, d.v.s. fra de nuværende 12 pladser til 24 pladser samt vort hjemmehospice med i alt 50 %. Svært har det også været at måtte afvise relevante patienter, som gennem politiske udmeldinger i årets start om udvidelse af kapaciteten har fået forventninger om større chancer for en hospiceplads. I sidste års Årbog skrev vi, at vi håbede på i foråret 2007 at kunne være parat med et udvidelsesprojekt til gavn for patienterne i hospiceområdet. Først så sent som i årets sidste måned blev det muligt at indlede det nødvendige- og forudgående samarbejde med Region Hovedstaden om vilkårene for udvidelserne. Drøftelser, som fra Stiftelsens side bl.a. indeholder aspekter, som skal medvirke til fastholdelse af selve hospicetanken og til fastholdelse af drift af det private hospicetilbud som både et supplement og et reelt alternativ for borgeren til hospitalstilbuddet. For vore to tilbud til henholdsvis unge pige samt kvinder med børn af anden etnisk baggrund end dansk har 2007 også på mange måder været et tungt år. Kastaniehuset med de unge piger har skiftet tilsynsmyndighed og måtte her afvente, at den nye myndighed fik tid til opgaven. Det har bl.a. betydet, at der endnu ikke er kommet en afklaring på en nødvendig takstforøgelse begrundet i de indskrevne pigers behandlingsbehov. Hertil kommer, at sammenlagte kommuner har skulle forholde sig til både nye sager og tilbuddene til behandlingskrævende børn og unge og derfor har været tilbageholdende med visitering af også de unge piger, som ville kunne få et relevant behandlingstilbud i Kastaniehuset. Flere kommuner er sideløbende i overvejelser om etablering af egne, kommunale tilbud, hvilket på sigt kan betyde manglende belægning i nuværende tilbud. I Rosenly, som huser kvinderne med børn, har året bestemt ikke været let. Dels er Rosenly stadig et nyt tilbud, dels er der omkring Rosenlys målgruppe en hel del ændret lovgivning samtidig med etableringen af 18

21 nye kommunale strukturer og arbejdsgange. Herudover er grundlaget for dannelse af en selvejende institution Rosenly forsvundet, idet Gentofte Kommune mod forventning ikke kan føre tilsyn med tilbuddet, hvilket atter har medført, at Egmont Fonden har trukket sit tilsagn om økonomisk støtte tilbage for det sidste projektår. Integrationsministeriet har ligeledes overvejet den samlede situation omkring tilbuddet, men umiddelbart før årsskiftet fik vi dog den meget glædelige meddelelse, at ministeriet ville støtte op om en nyorganisering af tilbuddet under visse forudsætninger. Samtidig kunne vi fortælle Integrationsministeriet og andre samarbejdspartnere, at alle pladser i tilbuddet nu var belagt. Nyorganiseringen forventes gennemført i løbet af 2008 og vil formentlig betyde, at Diakonissehuset Sankt Lukas Stiftelsen overtager det fulde ansvar for Rosenly. Lidt om andre arbejdsgrene Mødestedet, et fristed hver dag i året for mennesker, som gerne vil være sammen med andre eller måske være i ro i eget selskab, drøfte en god bog, strikke, brodere, sætte sig ind i computerens verden, nyde en kop kaffe eller et måltid mad, har tid og plads til nye gæster. Også grupper, som t. eks. den netop tilkomne gruppe af irakiske medborgere, der en gang om ugen mødes, snakker og ved hjælp af et dansk ægtepar holder det danske sprog ved lige samtidig med interessen for det samfund, de nu er en del af. Hjertelig velkommen til gruppen. Alle er hjertelig velkomne i Mødestedet, som i 2008 flytter i nye lokaler blot på den anden side af Sankt Lukas Vej. En ny aktivitet kommer til i de nye lokaler, idet der åbnes op for, at Stiftelsens medarbejdere i samvær med Mødestedets gæster kan nyde frokosten, hvad enten det er egen madpakke eller lidt spiseligt fra køkkenet, der ønskes. Muligheden for at købe et måltid mad vil også blive tilbudt Stiftelsens erhvervslejere. I det forgangne år har vi haft både den glæde at genåbne vor Uddannelsesafdeling samt den sorg at måtte erkende, at aktiviteten måtte lukke igen. På trods af fine, aktuelle tilbud om kurser og temadage var det ikke muligt at opnå tilstrækkeligt med deltagere til gennemførelse af tilbuddene. En tendens som desværre har vist sig i det hele taget i det diakonale landskab, hvor samtlige uddannelsessteder har mærket vigende tilgang med stor bekymring og overvejelser om ændringer til følge. 19

22 På Refugium Smidstrup Strand har der året igennem været god interesse for at benytte de velegnede- og smukt beliggende bygninger til kurser og konferencer. Såvel kirkelige organisationer som private- og offentlige instanser lejer sig ind i Gudstjeneste i dagligstuen på Lindely refugiet for der at afholde egen aktivitet i Stiftelsens kirkelige miljø. Også fine- og velbesøgte sommergudstjenester med efterfølgende kirkekaffe er hen over sommeren blevet afholdt for oplandets ferierende gæster i vor kirke knyttet til refugiet. Vort ældrehjem, Lindely har året igennem haft en hel del rekreationsgæster og aflastningsbeboere, som på bedste vis og til gensidig glæde er gledet ind i det daglige miljø sammen med Lindelys faste beboere, søstre såvel som private borgere. Få faste beboere er også kommet til, men vi må i forhold til denne mulighed stadig bruge mange kræfter på at opnå offentlig anerkendelse og dermed betaling fra den pågældende borgers hjemkommune. En glædelig nyhed har det været i forhold til rekreationsophold at modtage meddelelse om, at Sygesikringen Danmark nu efter de gældende regler yder tilskud til betaling af et ophold på Lindely. Byggeri på Marken Mange har med stor interesse fulgt Sankt Lukas Stiftelsens flerårige bestræbelser på et boligbyggeri på den store grund beliggende på Sankt Lukas Vej. Året 2007 blev da også året, hvor Gentofte Kommune udmøntede en ny lokalplan til støtte for et byggeprojekt. Tegninger til 38 kvalitetsboliger af varierende størrelse, punkthuse med stueetage 20

23 og 1. sal omkransende et grønt område, som åbner op over mod de gamle bygninger, er udarbejdet og ligger klar. Der er ligeledes indhentet tilbud på opførelse af boligerne. Desværre afspejler de afgivne tilbud byggebranchens senere års prisstigninger i en sådan grad, at Stiftelsens bestyrelse i enighed har besluttet at sætte projektet på standby et par år. Huslejerne ville simpelthen blive alt for høje i forhold til den målgruppe, vi gerne vil tilbyde en lejebolig. Forhåbentlig vil fremtidens boligmarked udvikle sig, så byggeriet kan realiseres, og huslejerne er til at betale. Vi følger nøje udviklingen. Stiftelsens økonomi Som det vil være mange læsere bekendt er det hvert år en forudsætning for husets økonomi, at det årlige budget for driften af de mange diakonale aktiviteter tilføres støtte udefra i en størrelsesorden på flere millioner kroner. Kun en del af Stiftelsens indtægtsgrundlag er kendt ved årets start, hvor budgettet lægges. Udviklingen og de ukendte faktorer følges derfor nøje gennem året, hvor især årets sidste måneder er afgørende for resultatet og dermed grundlaget for løsning af vore diakonale opgaver. Ved udgangen af 2007 var det muligt at se tegningen af et regnskabsresultat bedre end budgettets forventede bundlinie, hvilket dog stadigvæk betyder et underskud på ca. 1 million kr. Medvirkende til det gode resultat er bl.a. pengegaver fra private givere, som vi er stor tak skyldig. I sammenhæng med pengegaver er det værd at bemærke, at reglerne for skattefradrag ændres med virkning fra 1. januar Det er fortsat muligt at bidrage enten via ydelser (gavebreve) løbende i mindst 10 år eller gaver for et enkelt år. Ønsker man at give en gave for et enkelt år vil alle beløb på minimum kr. 500 være fradragsberettiget. Det maksimale fradrag for 2008 andrager kr En forudsætning for at benytte fradragsreglen er, at den fradragsberettigede, velgørende organisation indberetter gavebeløbet til SKAT. Dette forudsætter, at giver til organisationen oplyser sit Cpr.nr. Er der tale om en gavebrevsordning, d.v.s. en løbende ydelse i mindst 10 år vil hele beløbet være fradragsberettiget. Dog gælder også her, at organisationen årligt skal indberette beløbet til SKAT og derfor skal kende givers Cpr.nr. Nærmere om gaver og fradragsret til velgørende foreninger findes i pjece udgivet af SKAT: Gaver til velgørende foreninger, som bl.a. kan ses på 21

Lørdag den 23. februar 2013. Erling Andersen - eran@km.dk 1

Lørdag den 23. februar 2013. Erling Andersen - eran@km.dk 1 Lørdag den 23. februar 2013 1 Vi skal snakke om Hvad skal vi i grunden som menighedsråd? Hvad gør vi ved det der med målsætninger og visioner? Hvad skal vi stille op med de andre sogne? En formiddag med

Læs mere

Vision og Strategi for Bellahøj Utterslev Sogn, 2. udgave, april 2013.

Vision og Strategi for Bellahøj Utterslev Sogn, 2. udgave, april 2013. Vision og Strategi for Bellahøj Utterslev Sogn, 2. udgave, april 2013. Menighedsrådet Bellahøj - Utterslev Sogn Frederikssundsvej 125A 2700 Brønshøj 27.05.2013 Bellahøj-Utterslev Sogns menighedsråds lovbestemte

Læs mere

Ministerens velkomst og indledning ved konference 16. april 2012 om folkekirkens styringsstruktur

Ministerens velkomst og indledning ved konference 16. april 2012 om folkekirkens styringsstruktur Ministerens velkomst og indledning ved konference 16. april 2012 om folkekirkens styringsstruktur Velkommen til denne dags konference om folkekirkens styringsstruktur. Jeg har set frem til den med glæde

Læs mere

Fremtidige styringsformer i den danske folkekirke i fremtiden frem mod 2020 ved fremtidsforsker Marianne Levinsen, cand.scient.pol. www. fremforsk.

Fremtidige styringsformer i den danske folkekirke i fremtiden frem mod 2020 ved fremtidsforsker Marianne Levinsen, cand.scient.pol. www. fremforsk. Fremtidige styringsformer i den danske folkekirke i fremtiden frem mod 2020 ved fremtidsforsker Marianne Levinsen, cand.scient.pol. www. fremforsk.dk 11 år arbejdet med folkekirken i KM, Landsforeningen

Læs mere

V E D T Æ G T E R 1 NAVN OG HJEMSTED

V E D T Æ G T E R 1 NAVN OG HJEMSTED FRIME NIG H ED EN BR OE N V E D T Æ G T E R 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1. Menighedens navn er Frimenigheden Broen. Menigheden er en evangelisk-luthersk frimenighed som nævnt i den kirkelige frihedslovgivning.

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014 Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 01 Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Fokusgruppeinterview. Jeg har haft to fokusgruppeinterview

Læs mere

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 1 Servicedeklaration Viborg Krisecenter Tilbuddets navn og kontaktoplysninger: Viborg

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEMS FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG MENNESKETS VÆRDIGHED LIV I VORE HÆNDER LIVSUDFOLDELSE ÅBNE OG TILLIDSFULDE RELATIONER

JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEMS FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG MENNESKETS VÆRDIGHED LIV I VORE HÆNDER LIVSUDFOLDELSE ÅBNE OG TILLIDSFULDE RELATIONER JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEMS FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG MENNESKETS VÆRDIGHED LIV I VORE HÆNDER LIVSUDFOLDELSE ÅBNE OG TILLIDSFULDE RELATIONER Forord Jysk børneforsorg/fredehjems hovedbestyrelse besluttede

Læs mere

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning (Præsters ret til at undlade at vie

Læs mere

LOVE for Det Danske Missionsforbund

LOVE for Det Danske Missionsforbund LOVE for Det Danske Missionsforbund 1 Navn og hjemsted 1. Kirkesamfundets navn er Det Danske Missionsforbund. 2. Kirkesamfundets internationale navn er: The Mission Covenant Church of Denmark. 3. Kirkesamfundets

Læs mere

Referat af debatmøde i Københavns Stift 31. januar 2006

Referat af debatmøde i Københavns Stift 31. januar 2006 Bilag 179 Dato: 1. februar 2006 Referat af debatmøde i Københavns Stift 31. januar 2006 Ordstyrer: Michael Riis bød velkommen til de ca. 185 deltagere og arbejdsgruppens repræsentanter. Efter oplysninger

Læs mere

PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT

PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT Hvordan det begyndte Menighedsplejen ved Diakonisser i Odense begyndte sit virke i vinteren 1880/81 på initiativ af pastor Johannes Møller.

Læs mere

Stk. 1a Med virkning fra 1/1 2013 og resten af valgperioden indgår tillige de i Elias Sogn valgte medlemmer i menighedsrådet.

Stk. 1a Med virkning fra 1/1 2013 og resten af valgperioden indgår tillige de i Elias Sogn valgte medlemmer i menighedsrådet. Vedtægt for Vesterbro Sogn - Folkekirken på Vesterbro De syv sogne (Absalons, Apostel, Enghave, Gethsemane, Krist, Maria og Sct. Matthæus) på Vesterbro sammenlægges med virkning fra 2/12 2012 til ét sogn,

Læs mere

Hvad er en Pastoral Vejleder?

Hvad er en Pastoral Vejleder? Hvad er en Pastoral Vejleder? Den 16. juni 2012 blev pastor Børge Haahr Andersen indviet som Pastoral Vejleder ved en gudstjeneste i Løsning Kirke. Indvielsen foregik ved bøn og håndspålæggelse og var

Læs mere

Beretning - Fyens Stift Menighedsrådsforening for året 2006-07.

Beretning - Fyens Stift Menighedsrådsforening for året 2006-07. Beretning - Fyens Stift Menighedsrådsforening for året 2006-07. Velkommen til Fyens Stifts Menighedsrådsforenings forårsmøde. Det er altid med glæde, at bestyrelsen indkalder til forårsmøde. Vi glæder

Læs mere

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti 2 Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Baggrund Bispebjerg-Brønshøj Provsti ønsker med initiativet

Læs mere

Diakonissehuset Sankt Lukas Stiftelsen har i sit arbejde valgt at have fokus på unge piger og kvinder i dette etnisk-kulturelle spændingsfelt.

Diakonissehuset Sankt Lukas Stiftelsen har i sit arbejde valgt at have fokus på unge piger og kvinder i dette etnisk-kulturelle spændingsfelt. hilsen 2008 fra Diakonissehuset Sankt Lukas Stiftelsen Nr. 180. November 2008 Diakoni - i etnisk spændingsfelt I samfundsdebatten har spørgsmålet om integration af unge med muslimsk baggrund været meget

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen GOD LEDELSE i Børne- og Ungdomsforvaltningen Forord Offentlig ledelse er på alles læber i disse år. På debatsiderne i enhver avis, på snart sagt alle konferencer om den offentlige sektor og sågar som et

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

Når frivillige leder professionelle

Når frivillige leder professionelle Når frivillige leder professionelle Definitionskamp Kamp mellem to forskellige organisationsforståelser: En værdibaseret (teologisk/kristen) organisationsforståelse overfor en demokratisk organisationsforståelse.

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Skole-kirke-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR KONFERENCE INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR Kirkens Korshær i Aarhus, Jysk børneforsorg/fredehjem og Diakonhøjskolen indbyder til en årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse

Virksomhedsbeskrivelse Virksomhedsbeskrivelse Indhold 1. Virksomhedsbeskrivelse... Side 3 2. Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... Side 4 3. Institutionens grundlæggende opgaver... Side 4 - Formål - Målgruppe 4. Institutionens

Læs mere

Formandsberetning for Foreningen Agape 2014

Formandsberetning for Foreningen Agape 2014 Formandsberetning for Foreningen Agape 2014 Mange steder kan man læse at der mangles fordybelse. Hos de studerende på de videregående uddannelser, hos eleverne i folkeskolen, hos de ansatte i virksomheder

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14. Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14. Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14 Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.3. februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 15. februar Fastelavn Kl. 10.30 Birgit Lundholm, 22. februar 1. søndag i fasten Kl. 12.15 Birgit Lundholm,

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Ribe Stift, marts 2013 Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Hermed det halvårlige nyhedsbrev fra Det Religionspædagogiske Sekretariat, som holder til i Hundehuset ved Tårnborg i Ribe. Der er fortsat

Læs mere

Vedtægter for den Selvejende institution. Horsens Krisecenter Marts 2013

Vedtægter for den Selvejende institution. Horsens Krisecenter Marts 2013 Vedtægter for den Selvejende institution Horsens Krisecenter Marts 2013 1 Navn og hjemsted. Den selvejende institution, Horsens Krisecenter, har til formål midlertidigt at huse voldsramte kvinder og deres

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere

Vejledning til præster vedr. medvirken ved begravelser og bisættelser

Vejledning til præster vedr. medvirken ved begravelser og bisættelser 1 Vejledning til præster vedr. medvirken ved begravelser og bisættelser Indledning ved biskopperne Baggrunden for denne vejledning er, at den kirkebogsførende sognepræst er begravelsesmyndighed i sognet.

Læs mere

Referat fra generalforsamling den 22. april 2015

Referat fra generalforsamling den 22. april 2015 Referat fra generalforsamling den 22. april 2015 1. Indledning med andagt v/dagmar Bjerregaard 2. Valg af dirigent a. Kaj Ove Søe blev valgt. 3. Bestyrelsens beretning og visioner i punktform a. Året der

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

$r Menighedens navn er Ä,rhus Valgmenighed af 1990. Menighedens hjemsted er det sogn og den

$r Menighedens navn er Ä,rhus Valgmenighed af 1990. Menighedens hjemsted er det sogn og den VEDT,ItrGTER FoR Ån lus VALGMENIGHED AF 1990 $r Menighedens navn er Ä,rhus Valgmenighed af 1990. Menighedens hjemsted er det sogn og den kommune, hvor menigheden til enhver tid har postadresse. $2 Valgmenigheden

Læs mere

FOLKEKIRKEN FOLKEKIRKENS LOGO FOLKEKIRKENS FÆLLES VISUELLE IDENTITET DECEMBER 2012 BAGGRUNDSMATERIALE

FOLKEKIRKEN FOLKEKIRKENS LOGO FOLKEKIRKENS FÆLLES VISUELLE IDENTITET DECEMBER 2012 BAGGRUNDSMATERIALE S LOGO S FÆLLES VISUELLE IDENTITET DECEMBER 2012 BAGGRUNDSMATERIALE S FÆLLES VISUELLE IDENTITET DET FOLKELIGE KORS NOT SUITABLE FOR PRODUCTION PURPOSES 2012 JACOB JENSEN DESIGN S LOGO INDHOLD 3 TILBLIVELSEN

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Kirke-skole-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Forslag. til. (Udvidelse af kredsen af præster der kan modtage sognebåndsløsere)

Forslag. til. (Udvidelse af kredsen af præster der kan modtage sognebåndsløsere) Forslag til Lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning (Udvidelse af kredsen af præster der kan modtage sognebåndsløsere) 1 I lov nr. 352 af 6. juni 1991

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 8. ordinære møde den 23. august 2011 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 8. ordinære møde den 23. august 2011 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 76404/11 MJOH Referat af Stiftsrådets 8. ordinære møde den 23. august 2011 i Aalborg Bispegård Til stede: Ole Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti), Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti),

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Natur og livsglæde At høre hjemme hjemme

Natur og livsglæde At høre hjemme hjemme Natur og livsglæde At høre hjemme For nogle år siden blev jeg præst på Østerbro i København, og bosat i en lejlighed lige rundt om hjørnet fra Kirken. Fra mine vinduer kunne jeg ikke se så meget som et

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

Vi har brug for frivillige

Vi har brug for frivillige Himmelev Sognevej 124 4000 Roskilde Tlf 46 31 54 77 Fax 46 31 54 92 Vi har brug for frivillige Vi har brug for dig Giv os lidt af din tid Velkommen til Plejehjemmet Himmelev gamle Præstegård Himmelev Sognevej

Læs mere

CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE

CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE Den frivillige verden dækker både frivillige, foreninger og organisationer. Det frivillige Danmark er stort og mangfoldigt. Næsten hver

Læs mere

Mission, vision og værdier

Mission, vision og værdier Mission, vision og værdier 1 Vilkår og udfordringer Skive Kommune skal i de kommende år udvikle sig på baggrund af en fælles forståelse for hvorfor vi er her, hvor vi skal hen og hvordan vi gør det. Med

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning Vedtægter for Indre Mission i Herning Indre Mission i Herning VEDTÆGTER FOR INDRE MISSION I HERNING 1 navn og hjemsted 1.1 Samfundets navn er Indre Mission i Herning, kaldet IM Herning. 1.2 Samfundets

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken KFUM OG KFUK I DANMARK KFUM og KFUK består af lokale foreninger, hvor frivillige står for klubtilbud til børn, unge og familier,

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Ton ef hemin. Egen ledelse på Ørebroskolen.

Ton ef hemin. Egen ledelse på Ørebroskolen. Ton ef hemin Egen ledelse på Ørebroskolen. Alt handler om god ledelse egen ledelse på stedet. Når vi har egen ledelse er der fokus på mål og relationer- mangel på ledelse giver diffuse resultater eller

Læs mere

Folkekirkens Skoletjeneste Frederiksværk provsti Bygaden 40 B Søborg 3250 Gilleleje Tlf. 48 39 15 99 Frederiksvaerk.provsti@km.dk

Folkekirkens Skoletjeneste Frederiksværk provsti Bygaden 40 B Søborg 3250 Gilleleje Tlf. 48 39 15 99 Frederiksvaerk.provsti@km.dk Vedtægt for samarbejde mellem menighedsråd i i henhold til Lovbekendtgørelse nr. 611 af 06.06.2007 om menighedsråd 43 1 om Folkekirkens skoletjeneste i Menighedsrådene i Annisse, Blistrup, Esbønderup,

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Vedtægter for Frøstruphave Efterskole

Vedtægter for Frøstruphave Efterskole Vedtægter for Frøstruphave Efterskole 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Frøstruphave Efterskole er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Skolen er oprettet af Kirkelig Forening for Indre

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Referat af Pårørenderådsmødet på Vinklen - CSB Tirsdag d. 4 marts 2014.

Referat af Pårørenderådsmødet på Vinklen - CSB Tirsdag d. 4 marts 2014. Referat af Pårørenderådsmødet på Vinklen - CSB Tirsdag d. 4 marts 2014. Tilstede: Carsten Hansen - beboerrepræsentant, Natacha Soelberg - beboerrepræsentant, Susanne Wolfsberg - botilbudsleder, Wivi Mortensen

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

Diakonikatekismus inspireret fra Norge, her formuleret af Henrik Stubkjær i: Det dyrebare menneske, Unitas 2005 (Kjell Nordstokke)

Diakonikatekismus inspireret fra Norge, her formuleret af Henrik Stubkjær i: Det dyrebare menneske, Unitas 2005 (Kjell Nordstokke) Diakonikatekismus inspireret fra Norge, her formuleret af Henrik Stubkjær i: Det dyrebare menneske, Unitas 2005 (Kjell Nordstokke) Indholdsfortegnelse 1. Hvad betyder ordet diakoni? 2. Hvad er diakoni?

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 ArbejdsmiljøNET Referat af ordinær generalforsamling 2015 26. april 2015 Sekretær Bente Nørgård Referat af Ordinær generalforsamling Onsdag den 15. april 2015, kl. 17.00-18.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet

Læs mere

Kirkens Korshærs grundregler

Kirkens Korshærs grundregler Kirkens Korshærs grundregler 1 Grundlag, hjemsted og formål 1 Kirkens Korshærs Grundregler. 2 Hjemsted og stiftelse. 3 Kirkens Korshærs formål. 2 Kirkens Korshærs landsstyrelse 4 Landsstyrelsens sammensætning,

Læs mere

Nyhedsbrev. Kære alle i Kolding Provstis Menighedspleje. Set og sket i Menighedsplejen. 1. august 2015 [KOLDING PROVSTIS MENIGHEDSPLEJE]

Nyhedsbrev. Kære alle i Kolding Provstis Menighedspleje. Set og sket i Menighedsplejen. 1. august 2015 [KOLDING PROVSTIS MENIGHEDSPLEJE] Kære alle i Kolding Provstis Menighedspleje Så er det august og dermed tid til nyhedsbrevet med tilbageblik, samt en kalender for det kommende halve år i Menighedsplejen så alle kan få booket det ind i

Læs mere

Forandring har været det gennemgående ord på Arresødal Hospice i 2013 Det vil denne korte årsrapport handle om

Forandring har været det gennemgående ord på Arresødal Hospice i 2013 Det vil denne korte årsrapport handle om Forandring har været det gennemgående ord på Arresødal Hospice i 2013 Det vil denne korte årsrapport handle om Forandring blev det først og fremmest for de mennesker, der har været tilknyttet hospice eller

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Bregnegårdshaven 7-5700 Svendborg - telefon 62 21 19 76 - fax 6220 1010 Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

Takstregulativ og vedtægt

Takstregulativ og vedtægt Takstregulativ og vedtægt for Hjordkær kirke Aabenraa provsti ( Aabenraa kommune) Haderslev stift I For benyttelse af kirken TAKSTREGULATIV A. til gudstjenester a. der afholdes af kirkens præst eller en

Læs mere

Takstregulativ og vedtægt

Takstregulativ og vedtægt Takstregulativ og vedtægt for Skibinge kirke Stege-Vordingborg provsti (Vordingborg kommune) Roskilde stift Side 1 af 7 TAKSTREGULATIV I. For benyttelse af kirken A. til gudstjenester a. der afholdes af

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

Landsstævne for voksne

Landsstævne for voksne KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det 24. Landsstævne for voksne på Hotel Nyborg Strand den 21.- 23. januar 2011 TEMA: Tid til stilhed tid til Gud... VELKOMMEN KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det

Læs mere

Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken. Rapport over afsluttende evaluering

Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken. Rapport over afsluttende evaluering Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken Rapport over afsluttende evaluering 1 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Spørgeskemaundersøgelsen... 3 3. Opmærksomhedspunkter og eventuelle fejlkilder... 3 4. Præsentation

Læs mere

Stil ind på et foto af en afdød

Stil ind på et foto af en afdød Kapitel Stil ind på et foto af en afdød Du er på besøg hjemme hos en af dine venner, og går forbi et billede, der hænger i entréen. På billedet ses en nydelig dame og lige da du passerer billedet, tænker

Læs mere

Kirkens Korshær i Aarhus

Kirkens Korshær i Aarhus Billederne stammer fra fem kunstplakater, der kan købes hos Kirkens Korshær i Aarhus. Alt overskud fra salget går til Kirkens Korshærs arbejde i Aarhus. Fotos: Mette Thorsen. Layout: Pia Darfelt Tryk:

Læs mere

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE - AUGUST 2012 Finlandsgade 53, 7430 Ikast Telefon: 40 78 78 29 Internet: www.mjkk.dk E-mail: info@mjfk.dk HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT Som kristen bør man have

Læs mere

Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel

Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel Formålet med Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik er at synliggøre arbejdsmiljøet, skabe miljøer, der håndterer konflikter konstruktivt og sikre yngre

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

1. Dagsordenen. Gauerslund Sogns Menighedsråd. Protokol

1. Dagsordenen. Gauerslund Sogns Menighedsråd. Protokol Blad nr. 210-210 - Referat fra menighedsrådsmøde onsdag den 9. januar 2013 klokken 19.00 i Sognehuset. Tilstede: Bente Normann Rasmussen, Elsebeth Karlskov, Jan Weber, Thorkild Højvig, Erik Risager Thomsen,

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00 Indledning Vi har på vegne af Fredericia Kommune aflagt tilsynsbesøg på Othello. Generelt

Læs mere

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Dagsorden: Sagsfremstilling: Beslutning: 1 Godkendelse af

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Referat fra menighedsmøde i Grønnevang Kirke, søndag den 15. juni 2014.

Referat fra menighedsmøde i Grønnevang Kirke, søndag den 15. juni 2014. Referat fra menighedsmøde i Grønnevang Kirke, søndag den 15. juni 2014. Ole bød velkommen Orientering fra menighedsrådet Menighedsarbejdet består mest af orientering fra præsterne om de aktiviteter der

Læs mere