Diakonissehuset Sankt Lukas Stiftelsen Protektor Hendes Majestæt Dronning Margrethe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Diakonissehuset Sankt Lukas Stiftelsen 2007-2008. Protektor Hendes Majestæt Dronning Margrethe"

Transkript

1 Diakonissehuset Sankt Lukas Stiftelsen Årbog

2

3 Diakonissehuset Sankt Lukas Stiftelsen Protektor Hendes Majestæt Dronning Margrethe

4 Forstanderinde Edy Kjærsgaard Forstander, pastor Lars Eyermann Bestyrelsesformand, Professor, lic. merc. Steen Hildebrandt Årbog Udgivet af: Diakonissehuset Sankt Lukas Stiftelsen Bernstorffsvej Hellerup Telefon Telefax Redaktion: Forstander Lars Eyermann (ansvarshavende) Forstanderinde Edy Kjærsgaard Sekretær Marianne Zehngraff Forside: Kastaniehuset ovenfra Bagside: Lindeallé Denne beretning om Diakonissehuset Sankt Lukas Stiftelsens virksomhed i fås gratis efter anmodning. Ligeledes vort blad: Hilsen fra Diakonissehuset Sankt Lukas Stiftelsen Sats og tryk: PrinfoHolbæk-Hedehusene-Køge

5 Indholdsfortegnelse 5 Digt Tre ting af Henriette Munksbøl 6 Målsætning og ledelse i folkekirken af forstander Lars Eyermann 8 Diakonissehuset Sankt Lukas Stiftelsen af forstanderinde Edy Kjærsgaard 24 Folkekirken og behovet for ledelse og kvalitetssikring af Steen Hildebrandt 32 Folkekirken? Folkets kirke? Statens kirke?-kristi kirke? af Arne O. Andersen 41 Nekrologer af Lars Eyermann 46 Annonce for Refugium Smidstrup Strand og Rekreation

6 Praktiske oplysninger 47 Sankt Lukas Diakonifællesskab 49 Optagelse i Fællesskabet 51 Vedtægter 55 Diakonissehusets bestyrelse 55 Fællesrådet 55 Diakonissehuset 56 Sankt Lukas Hospice og Sankt Lukas Hjemmehospice 56 Sankt Lukas Ældreomsorg 56 Sankt Lukas Mødestedet 56 Sankt Lukas Rådgivningstjeneste 57 Refugium Smidstrup Strand 57 Integreret Daginstitution Lundegård 58 Bofællesskabet Rosenly 58 Bostedet Kastaniehuset 59 Støtte til Diakonissehuset Sankt Lukas Stiftelsen 60 En vifte af tilbud

7 Tre ting: At finde ro under et træ i en have: at se blomsterne komme og gå, mens verden raser, og ministre indsættes og afsættes at følge æbletræets frugter i deres forvandling og mærke sensommerens vemodige farvelkys på munden at vide at når alt er sagt, holder bare tre ting verden oppe - troen håbet og kærligheden. Henriette Munksbøl

8 Målsætning og ledelse i folkekirken Af forstander Lars Eyermann Velkommen til årbogen Med årbog giver Diakonissehuset Sankt Lukas Stiftelsen et indtryk af livet og arbejdet i det forløbne år. I nærværende indledning åbnes for denne årbogs temaartikler om ledelse i folkekirken. I årsberetningen fortæller forstanderinde Edy Kjærsgaard om årets gang og om store- og små begivenheder i I den forbindelse er det værd at bemærke, at den påtænkte udvidelse af Sankt Lukas Hospice og Hjemmehospice endnu ikke er blevet til virkelighed. Allerede i december 2006 forelå den politiske beslutning om en udvidelse som ønsket og ansøgt af Stiftelsen. Gennemførelsen af strukturreformen pr. 1. januar 2007 med nedlæggelse af amterne og etablering af de nye regioner har imidlertid medført, at den ny Region Hovedstaden i det forgangne år ikke har haft tid og kræfter til at aftale en overenskomst med Sankt Lukas Stiftelsen om etablering og drift af den besluttede udvidelse. Det forventes til gengæld at ske, så den nye- og stærkt udvidede hospicevirksomhed kan påbegyndes i Også for visiteringen af nye brugere til Stiftelsens bosteder for pigerog for mødre og børn med etnisk minoritetsbaggrund har strukturreformen periodevis medført vanskeligheder. I den følgende del af årbogen sætter Stiftelsens formand, professor Steen Hildebrandt fokus på det aktuelle spørgsmål om ledelse og målsætning i folkekirken. Stiftelsens næstformand, tidligere kirkeminister Arne O. Andersen beskriver i sin artikel folkekirken under statens styrelse og forvaltning og nævner udfordringer og muligheder for den fremtidige udvikling. I årbogens sidste del bringes nekrologer og afsnit med oplysninger af praktisk art. Folkekirkens ledelse en varm kartoffel I de seneste år har folkekirkens ordning og udfordringerne af denne været fremme i den offentlige debat i en række forskellige sammen-

9 hænge. F.eks. er folkekirkens manglende evne til at træffe upopulære beslutninger om nedlæggelse af overflødige kirker i København blevet åbenbar. Eller et lærespørgsmål som i sagen om Tårbæk-præstens manglende tro har vist sig uløselig og bliver klaret ved at skifte biskoppen og ikke præsten ud. Bag den tilsyneladende handlingslammelse i disse og en række andre sager af personalemæssig- og administrativ art gemmer sig spørgsmålet om ledelse i folkekirken. Tilsyneladende har kirkens ledere ikke de nødvendige redskaber til at lede og løse problemer. I den forstand er biskopper (og provster) sat på en uriaspost. De forventes at kunne lede og sætte mål, men de har ikke de nødvendige redskaber til dette og kan heller ikke at træffe beslutninger i konfliktsituationer. I sognene er det menighedsrådene, der har ledelsesansvar for de ansatte funktionærer, men de har oftest ikke erfaring, tid eller kræfter til at løfte denne opgave tilfredsstillende. På denne baggrund er det interessant, hvad en arbejdsgruppe under Kirkeministeriet foreslår i sin betænkning i august 2007 (nærmere om dette i Steen Hildebrandts artikel): Et afklaret målsætningsgrundlag er et værdifuldt ledelsesredskab for både menighedsråd og medarbejdere i sognet og for dem, der skal prioritere ressourceforbrug i provstiet. På denne baggrund hedder det bl.a.: Udvalget skal derfor anbefale, at menighedsrådene én gang i løbet af valgperioden formulerer visioner, mål og konkrete prioriteringer. Her er der virkelig noget at begynde med i sognene, hvad angår ledelse og målsætning. Det overordnede mål er forkyndelsen af evangeliet om Jesus Kristus. Med et arbejde som det foreslåede vil det i sognene være muligt at opstille beskrivelser af det eksisterende arbejde på hovedområderne: Gudstjeneste, oplæring, diakoni og mission. Det vil endvidere være muligt at lave handlingsplaner for disse arbejdsfelter, der siden kan evalueres, så en vurdering og drøftelse af arbejdsindsatsen i det enkelte sogn bliver mulig på et realistisk grundlag. At spørgsmålet om ledelse udgør en udfordring, som det bliver nødvendigt at tage seriøst op i folkekirken nationalt og lokalt, er åbenbart, som det også fremgår af Steen Hildebrandts artikel. At det er en temmelig vanskelig opgave at løse med den gældende ordning for folkekirken fremgår tillige af Arne O. Andersens artikel. 7

10 Diakonissehuset Sankt Lukas Stiftelsen Af forstander Edy Kjærsgaard Året 2007 markerede Diakonissehuset Sankt Lukas Stiftelsens 75-årige tilstedeværelse på adressen her i Hellerup. Siden Diakonissehusets oprettelse den 8. maj 1900 var rammerne blevet for snævre til det ekspanderende diakonissehus. Hospitalet var blevet udvidet, nye arbejdsgrene som t.eks. et børnehjem og et stigende antal søstre krævede mere plads. En flytning fra de sædvanlige lokaler i Nørre Allé 11 på Nørrebro i København forestod. Mange- og vanskelige spørgsmål og overvejelser havde stået på i en årrække. En byggegrund på hjørnet af Trianglen og Øster Alle var inde i billedet, men i 1918 blev beslutningen om køb af en gård, Lundegård med Diakonissehuset på Nørre allé. 10 tønder land i Hellerup effektueret. Gården var beliggende et godt stykke uden for selve København, i kønne-, stille- og landlige omgivelser! Fjorten lange år fra indkøb af ejendom til flytning kom dog til at gå med yderligere overvejelser og ikke mindst initiativer til indsamling af midler til et nybyggeri. I foråret 1932 var det nye hospital og diakonissehus færdigt til at blive taget i brug. Det blev for søstrene nogle særdeles travle uger i Nørre Allé, hvor arbejdet skulle passes, samtidig med at det nye skulle gøres parat, før den første patient kunne modtages i det tidlige forår. 8

11 Lundegård. Efterfølgende på husets årsdag den 8. maj fulgte den officielle indvielse af kirken med hele det store bygningskompleks her på Bernstorffsvej. Det ny diakonissehus på Bernstoffsvej. Meget er sket i de forgangne 75 år. Således er her ikke længere hospital eller sygeplejeskole, kun få søstre er aktive i arbejdet, og nye medlemmer til Diakonifællesskabet er kun kommet i meget begrænset antal. Nye døre har dog åbnet sig, når gamle er blevet lukket. Nye tilbud er kommet til, og antallet af ansatte medarbejdere øget i takt med nye opgaver og færre søstre. Under det hele lever fortsat husets kristne værdigrundlag i uforandret form, og det er også i nutiden nødvendigt at tale om diakonale opgaver. Der er i dagens Danmark og i vor globale verden fortsat behov for omsorg. Både når der er tale om naturskabte- og menneskeskabte katastrofer. Rigtig mange mennesker rammes og har brug for hjælp fra andre. Vi

12 kan ikke undgå at se, at det ikke er nok at læne sig op ad samfundet. Det store fællesskab, velfærdsstaten var oprindeligt tænkt som rammen om ét fællesskab, hvor man følte fælles ansvar for hinanden. Man var medborger i samfundet og løftede i flok. Sådan er det ikke længere. Den økonomiske udvikling med øget levestandard og øget forbrug har nedtonet det fælles borgeransvar, og gabet mellem forskellige befolkningsgrupper er blevet stadig større. Vor forbrugermentalitet medvirker til, at vi taler om samfundshjælpen, som noget, vi alle har rettighed og krav til. Billedligt talt tager vi varer ned af hylderne på samme måde som i supermarkedet. Og vi betaler jo skat, så problemet med at hjælpe mennesket i nød er jo allerede løst! Vi kan med god samvittighed læne os tilbage og dermed forskyde vort personlige ansvar for medmennesket over på samfundet. Og måske tænker vi endda; han har jo selv været ude om det. Ingen er selv ude om det. Ingen vælger t.eks. at få alkoholiserede forældre, blive uhelbredeligt syg, være hjemløs, måtte flygte, være i krig. Det er livet og livets omstændigheder, som er afgørende for det enkelte menneskes livssituation. Og omstændighederne er vi alle en del af. Lars Busk Sørensen siger i sin salme, Menneske, din egen magt : Du skal bringe verden fred, dagligt brød og kærlighed. Livets Gud har dine hænder, derfor er det dig, han sender, når din næste lider nød. Det er altså os, du og jeg, der er Guds redskab, når næsten lider nød. At hjælpe næsten er et livsvilkår. Det er her, diakonien kommer ind. Akkurat som den har gjort det gennem alle årene i Sankt Lukas Stiftelsens virke. Opgaverne har ændret karakter. Søstrene er som dem der bærer arbejdet blevet færre. Uanset dette har det gennemgående fællestræk dog været præget af at være de svages hjælper og talerør. Fælles for styring af de mange- og forskelligartede opgaver og udfordringer har i alle årene været værdibaseret ledelse med afsæt i det kristne livs- og menneskesyn. Det betyder ikke, at styringsformerne har været 10

13 statiske. Den ledelsesmæssige styring har på naturlig vis afspejlet den pågældende periodes spørgsmål og udfordringer i driften. Sagt på anden måde, så handler det om, også i dag, at navigere og styre imellem ikke alene det nære samfunds regler, men også den globale verdens regler, love, forordninger, moral m.v. og vore egne visioner og kristne etik. Det handler om på trods af at fastholde driften af opgaverne på det diakonale grundlag samtidig med at skabe grobund og balance i forhold til tidssvarende udvikling og nødvendige forandringer. For os, der virker i huset i dag, er der god grund til både at sige tak til vore forgængere, som har lagt sporene og også at ønske til lykke til alle med de mange års virke her og herudfra. Jubilæumssøstre i 2007 I forbindelse med en dejlig årsfest indledt af en festlig højmesse i vor kirke kunne vi fejre ikke mindre end seks jubilæumssøstre med i alt 390 års tro tjeneste bag sig. Vi fejrede således søster Marie Larsens 75 års jubilæum, Jubilæunssøstre

14 søster Karen Jensens 70 års tjeneste samt søster Marie Møllers, søster Johanne Pedersens og søster Ruth Pedersens 65 års jubilæer. Benjamin blandt jubilarerne var søster Kirsten Guttmann med kun 50 års tjeneste. Antallet af jubilæumsår fortæller om langvarig trofasthed i Guds tjeneste og bringer mange minder om forandring fra landlige omgivelser til et storbymiljø, fra cykler til flere- og flere biler, teknikkens fremskridt, nyt apparatur i sygeplejen, afvikling af kendte kerneopgaver, begejstring og bekymring forbundet med nye- og ukendte opgaver, fra fælles soverum til egne boliger, nye bygninger på grunden o.s.v. Udfordringerne har været mange, nogle uønskede, andre planlagte; alle har de krævet sit og kaldt på en særlig indsats fra søstrene. I Efeserbrevet kap. 4, vers 1-2, lyder det: Jeg formaner jer da til at leve, så det svarer til det kald, I fik, med al ydmyghed, mildhed, med tålmodighed, så I bærer over med hinanden i kærlighed. Tak til jubilæumssøstrene for både ydmyghed, mildhed, tålmodighed og kærlighed gennem de mange, mange år. Og hjertelig til lykke med lang og samvittighedsfuld tjeneste. Diakonifællesskabet Glæde og sorg vandrer tilsammen. I Sankt Lukas Diakonifællesskab har vi også i det forgangne år måtte tage afsked med flere af vore søstre. Søster Marie Holsted Nielsen døde i januar, herefter fulgte i de følgende måneder maj, oktober og november søster Ingrid Vestergaard, søster Elsebeth Bohn Christiansen og Søster Elna Krogh Nielsen. Det har fyldt os med sorg at miste vore trofaste søstre, som gennem mange, mange år har båret med på opgaverne i aktiv gerning og forbøn. Vi tænker tilbage på deres virke og vort fællesskab med taknemlighed. Vore tanker går også til søstrenes familier, som nu har mistet et kært familiemedlem. Med udgangen af 2007 tæller Diakonifællesskabet i alt 37 medlemmer, hvoraf 3 bor Diakonissehusets museum åbens ved årsfesten

15 udenfor huset. Året har ikke bragt nye medlemmer til fællesskabet. Et medlem i indlevelsesperioden har besluttet sig for ikke at blive en fast del af fællesskabet og er derfor udtrådt. Glædeligt var det i februar at fejre søster Camilla Poulsens 100 års fødselsdag i Diakonissehusets spisestue. Familien var i stort tal kommet fra nær og fjern for at markere den særlige fødselsdag. Gentofte Kommunes borgmester Hans Toft deltog i et festligt kaffebord, som talte flere gæster end søster Camillas leveår. Der blev holdt fine taler, sunget salmer og delt minder. Snakken gik livligt, og samværet blev til stor glæde for både hovedpersonen og de mange gæster. En Interieur fra museet af gæsterne omkring bordet var søster Marie Larsen, som senere i februar kunne fejre sin 105 års dag. Fødselsdagskaffen med lagkage blev denne gang nydt i Lindelys dejlige spisestue, og igen havde vi den glæde at have både søster Maries familie og borgmester Hans Toft blandt os. Mange gode stunder har præget det nu svundne år. En fælles sommerferie er tilbragt på Refugium Smidstrup Strand, der har været jubilæumsdage med festligt indhold og en busudflugt er det også blevet til. Herudover har vi bl.a. markeret kirkens mission både i forbindelse med gudstjenesten og et efterfølgende samvær med ekstern foredragsholder Hellig tre Kongers Søndag. I februar fulgte markeringen af Diakoniens Dag, ligeledes med indbudt foredragsholder og mange gæster til et givende eftermiddagsarrangement. Traditionen tro mindedes vi under en aftengudstjeneste vore afdøde. Helt særligt blev afdøde patienter på Sankt Lukas Hospice mindet under højtideligheden, og der var efterfølgende lejlighed til at mødes Hospitalet på Nørre Allé med medarbejdere fra hospice i 13

16 Kirke Våbenhus. Sidst på året fulgte en dejlig julekoncert i vor kirke med lægekoret Con Fusione, som glædede rigtig mange fremmødte med både kor- og solosang. Efterfølgende gik snakken omkring kaffebordene i vore dagligstuer. Kirkesalen i Diakonissehuset på Nørre Allé Fra Basar til Julestue En af mange års tilbagevendende begivenheder fandt i ny skikkelse sted den første lørdag i december. Jeg tænker naturligvis på vor faste tradition med at indbyde både gamle venner af huset og nye til glædeligt samvær med mulighed for at gøre en god handel, måske endda købe en julegave eller to i en af boderne. Et trekvart århundredes virke med naturlige ændringer undervejs på adressen her i Hellerup skabte som i andre sammenhænge behov for at se på Basaren og forudsætningerne for dens afholdelse. Husets egne medvirkende er både blevet langt færre og ældre. Også Basarkredsens flittige medlemmer er indskrænket i antal, og mange har færre kræfter til opgaven. Tiden var derfor inde til at se på arrangementet og tilpasse dette til virkeligheden. Under drøftelserne i Diakonifællesskabets Fællesråd stod det hele tiden klart, at der ikke ville blive tale om at lukke for begivenheden, blot at skabe harmoni mellem arrangementets størrelse og de forhåndenværende kræfter. Det var ligeledes klart, at målet var at give rammer for samvær, udbrede kendskabet til Stiftelsen og give mulighed for i mindre omfang at gøre en god handel. For yderligere at tilpasse blev ansvaret for den nye begivenhed, Julestuen, lagt i Fællesrådet, og det blev besluttet, at arrangementet skulle give mulighed for også at inddrage frivillige medhjælpere fra Stiftelsens kreds af frivillige, som bidrager i flere af vore afdelinger i det daglige. Det er naturligvis altid svært af sige farvel til en langvarig tradition og spændende, om det vil lykkes at skabe en ny. En hyggelig og velbesøgt første lørdag i december 2007 blev startskuddet. Selve arrangementet var gennem lang tid forberedt af Diakonifællesskabet sammen med en 14

17 kreds af frivillige, som både har været aktive i fremstilling af produkter og salg af samme. Bodernes antal var mindre, cafeen beliggende midt blandt boderne gav mulighed for samvær omkring en kop kaffe eller et stykke brød, og i kirken kunne benene finde hvile, samtidig med at der kunne lyttes til orientering om vore opgaver. Selve dagen blev indledt med en andagt i en helt fyldt kirke, som også senere på dagen var ramme om korsang. Herlige minikonfirmander fra Helleruplund Kirke glædede os således med både kendte- og mere ukendte julesange. Tak til børn og korledelse. Julestuen strakte sig over 4 timer, mange mennesker kom forbi, og meget hurtigt blev bl.a. Fiskedammen en succes for både børn og voksne. Flere boder kunne ved lukningen melde udsolgt, og konstant var der snakkende gæster ved cafeens borde. I alt indkom der til Stiftelsens opgaver kr Tak til de mange gæster, som kom forbi og tak til alle hjælpere, som hver især har bidraget til, at vi kan se tilbage på en vellykket Julestue. En særlig tak skal lyde til vor tidligere Basarkomité og Basarkreds, som gennem mange år flittigt har bidraget både med forberedelser og afholdelse af den velkendte Basar. Det har været dejligt også at mærke opbakningen til det nye arrangement. Hjertelig tak til hver og en i komité og kreds for de mange års indsats. Og velkommen til alle til næste års Julestue. Travlhed i julestuens fiskedam 15

18 Nyt om navne I et hus af vor størrelse vil der naturligt være en række bevægelser gennem året, og nye ansigter kommer til. Diakonissehuset Sankt Lukas Stiftelsens bestyrelse har således udpeget og budt velkommen til et nyt medlem i bestyrelsen, MF Charlotte Dyhrmose, som gennem sine mange års politiske virke kan bidrage med væsentlige vinkler på spørgsmål, som optager bestyrelsen. I vor integrerede daginstitution, Lundegård, har vi i august 2007 ansat ny stedfortræder, Irene Borello Jensen. Irene Borello Jensen vil i det daglige være at finde i vuggestuen og vil derudover indgå i det overordnede ledelsesarbejde. Serviceafdelingen er nu på plads med ledelse og tilsynsassistent. Som stedfortræder for servicelederen og daglige leder af bygningsområdet er ansat maskinmester Svend Erik Sørensen. Svend Erik Sørensen blev budt velkommen i maj måned og har tidligere i en årrække fungeret som pedel på en af Københavns skoler. Sidst på året kunne vi færdiggøre ansættelsen af en ny tilsynsassistent for rengøringsområdet. Valget faldt på Hans Lauge Nielsen, som har lang erfaring med rengøring, senest gennem syv år som leder af rengøringen i Praktiserende lægers Laboratorium. Hjertelig velkommen også til Hans Lauge Nielsen. Stiftelsens hospicevirksomhed bød 1. maj 2007 velkommen til hospiceleder Thomas Feveille, som er ansat i en tidsbegrænset stilling, foreløbig i 3 år. Thomas Feveille, som er uddannet cand. Charlotte Dyremose Irene Borello Jensen Svend Erik Sørensen Thomas Feveile 16

19 scient.adm. kommer fra en stilling som sekretariatsleder i Tandplejerforeningen. Forud er indhøstet erfaringer primært i sygehusområdet. En måned efter sin tiltræden i hospiceområdet kunne Thomas Feveille og vi byde Nina Rose Holm velkommen som overlæge. Nina Rose Holm kommer fra en stilling på Herlev Hospital som 1. reservelæge. Nina Rose Holm Slutteligt skal det nævnes, at vort ledelsessekretariat, som sammen med vor velkendte bogholderi-, regnskabs- og lønfunktion, udgør de to stabsfunktioner, som er knyttet til Stiftelsens ledelse. I ledelsessekretariatet finder vi sekretær Marianne Zehngraff og IT-medarbejder Kasem Ahmad. som begge blev budt velkomne ultimo Marianne Zehngraff Et år med Strukturreformen I sidste års Årbog var en af overskrifterne Årets begivenhed efterfulgt af et spørgsmålstegn. Spørgsmålstegnet som et udtryk for at reformen, som blev en realitet 1. januar 2007, naturligt rejste flere spørgsmål om fremtiden, også for os, end den besvarede. En situation vi alle vel godt kan forstå i en afgrænset periode. Det ville være dejligt, om den foreliggende Årbog kunne give svarene, men sådan er det ikke gået, og det begynder at knibe med tålmodigheden. Året har været præget af ventetid og atter ventetid på, at vore nye samarbejdspartnere i det offentlige regi har fundet deres ben og ikke mindst opgaver. Det har været ganske vanskeligt 17

20 for ikke at sige nærmest umuligt at etablere det nødvendige samarbejde på flere fronter. Således er Sankt Lukas Hospice og Hjemmehospice fortsat ikke udvidet på trods af politiske beslutninger truffet helt tilbage i Københavns Amts tid og på trods af direkte opfordring i september 2006 og efterfølgende beslutning fra den kommende Region Hovedstaden om at udvide det stationære hospice med ikke blot 50% men 100 %, d.v.s. fra de nuværende 12 pladser til 24 pladser samt vort hjemmehospice med i alt 50 %. Svært har det også været at måtte afvise relevante patienter, som gennem politiske udmeldinger i årets start om udvidelse af kapaciteten har fået forventninger om større chancer for en hospiceplads. I sidste års Årbog skrev vi, at vi håbede på i foråret 2007 at kunne være parat med et udvidelsesprojekt til gavn for patienterne i hospiceområdet. Først så sent som i årets sidste måned blev det muligt at indlede det nødvendige- og forudgående samarbejde med Region Hovedstaden om vilkårene for udvidelserne. Drøftelser, som fra Stiftelsens side bl.a. indeholder aspekter, som skal medvirke til fastholdelse af selve hospicetanken og til fastholdelse af drift af det private hospicetilbud som både et supplement og et reelt alternativ for borgeren til hospitalstilbuddet. For vore to tilbud til henholdsvis unge pige samt kvinder med børn af anden etnisk baggrund end dansk har 2007 også på mange måder været et tungt år. Kastaniehuset med de unge piger har skiftet tilsynsmyndighed og måtte her afvente, at den nye myndighed fik tid til opgaven. Det har bl.a. betydet, at der endnu ikke er kommet en afklaring på en nødvendig takstforøgelse begrundet i de indskrevne pigers behandlingsbehov. Hertil kommer, at sammenlagte kommuner har skulle forholde sig til både nye sager og tilbuddene til behandlingskrævende børn og unge og derfor har været tilbageholdende med visitering af også de unge piger, som ville kunne få et relevant behandlingstilbud i Kastaniehuset. Flere kommuner er sideløbende i overvejelser om etablering af egne, kommunale tilbud, hvilket på sigt kan betyde manglende belægning i nuværende tilbud. I Rosenly, som huser kvinderne med børn, har året bestemt ikke været let. Dels er Rosenly stadig et nyt tilbud, dels er der omkring Rosenlys målgruppe en hel del ændret lovgivning samtidig med etableringen af 18

21 nye kommunale strukturer og arbejdsgange. Herudover er grundlaget for dannelse af en selvejende institution Rosenly forsvundet, idet Gentofte Kommune mod forventning ikke kan føre tilsyn med tilbuddet, hvilket atter har medført, at Egmont Fonden har trukket sit tilsagn om økonomisk støtte tilbage for det sidste projektår. Integrationsministeriet har ligeledes overvejet den samlede situation omkring tilbuddet, men umiddelbart før årsskiftet fik vi dog den meget glædelige meddelelse, at ministeriet ville støtte op om en nyorganisering af tilbuddet under visse forudsætninger. Samtidig kunne vi fortælle Integrationsministeriet og andre samarbejdspartnere, at alle pladser i tilbuddet nu var belagt. Nyorganiseringen forventes gennemført i løbet af 2008 og vil formentlig betyde, at Diakonissehuset Sankt Lukas Stiftelsen overtager det fulde ansvar for Rosenly. Lidt om andre arbejdsgrene Mødestedet, et fristed hver dag i året for mennesker, som gerne vil være sammen med andre eller måske være i ro i eget selskab, drøfte en god bog, strikke, brodere, sætte sig ind i computerens verden, nyde en kop kaffe eller et måltid mad, har tid og plads til nye gæster. Også grupper, som t. eks. den netop tilkomne gruppe af irakiske medborgere, der en gang om ugen mødes, snakker og ved hjælp af et dansk ægtepar holder det danske sprog ved lige samtidig med interessen for det samfund, de nu er en del af. Hjertelig velkommen til gruppen. Alle er hjertelig velkomne i Mødestedet, som i 2008 flytter i nye lokaler blot på den anden side af Sankt Lukas Vej. En ny aktivitet kommer til i de nye lokaler, idet der åbnes op for, at Stiftelsens medarbejdere i samvær med Mødestedets gæster kan nyde frokosten, hvad enten det er egen madpakke eller lidt spiseligt fra køkkenet, der ønskes. Muligheden for at købe et måltid mad vil også blive tilbudt Stiftelsens erhvervslejere. I det forgangne år har vi haft både den glæde at genåbne vor Uddannelsesafdeling samt den sorg at måtte erkende, at aktiviteten måtte lukke igen. På trods af fine, aktuelle tilbud om kurser og temadage var det ikke muligt at opnå tilstrækkeligt med deltagere til gennemførelse af tilbuddene. En tendens som desværre har vist sig i det hele taget i det diakonale landskab, hvor samtlige uddannelsessteder har mærket vigende tilgang med stor bekymring og overvejelser om ændringer til følge. 19

22 På Refugium Smidstrup Strand har der året igennem været god interesse for at benytte de velegnede- og smukt beliggende bygninger til kurser og konferencer. Såvel kirkelige organisationer som private- og offentlige instanser lejer sig ind i Gudstjeneste i dagligstuen på Lindely refugiet for der at afholde egen aktivitet i Stiftelsens kirkelige miljø. Også fine- og velbesøgte sommergudstjenester med efterfølgende kirkekaffe er hen over sommeren blevet afholdt for oplandets ferierende gæster i vor kirke knyttet til refugiet. Vort ældrehjem, Lindely har året igennem haft en hel del rekreationsgæster og aflastningsbeboere, som på bedste vis og til gensidig glæde er gledet ind i det daglige miljø sammen med Lindelys faste beboere, søstre såvel som private borgere. Få faste beboere er også kommet til, men vi må i forhold til denne mulighed stadig bruge mange kræfter på at opnå offentlig anerkendelse og dermed betaling fra den pågældende borgers hjemkommune. En glædelig nyhed har det været i forhold til rekreationsophold at modtage meddelelse om, at Sygesikringen Danmark nu efter de gældende regler yder tilskud til betaling af et ophold på Lindely. Byggeri på Marken Mange har med stor interesse fulgt Sankt Lukas Stiftelsens flerårige bestræbelser på et boligbyggeri på den store grund beliggende på Sankt Lukas Vej. Året 2007 blev da også året, hvor Gentofte Kommune udmøntede en ny lokalplan til støtte for et byggeprojekt. Tegninger til 38 kvalitetsboliger af varierende størrelse, punkthuse med stueetage 20

23 og 1. sal omkransende et grønt område, som åbner op over mod de gamle bygninger, er udarbejdet og ligger klar. Der er ligeledes indhentet tilbud på opførelse af boligerne. Desværre afspejler de afgivne tilbud byggebranchens senere års prisstigninger i en sådan grad, at Stiftelsens bestyrelse i enighed har besluttet at sætte projektet på standby et par år. Huslejerne ville simpelthen blive alt for høje i forhold til den målgruppe, vi gerne vil tilbyde en lejebolig. Forhåbentlig vil fremtidens boligmarked udvikle sig, så byggeriet kan realiseres, og huslejerne er til at betale. Vi følger nøje udviklingen. Stiftelsens økonomi Som det vil være mange læsere bekendt er det hvert år en forudsætning for husets økonomi, at det årlige budget for driften af de mange diakonale aktiviteter tilføres støtte udefra i en størrelsesorden på flere millioner kroner. Kun en del af Stiftelsens indtægtsgrundlag er kendt ved årets start, hvor budgettet lægges. Udviklingen og de ukendte faktorer følges derfor nøje gennem året, hvor især årets sidste måneder er afgørende for resultatet og dermed grundlaget for løsning af vore diakonale opgaver. Ved udgangen af 2007 var det muligt at se tegningen af et regnskabsresultat bedre end budgettets forventede bundlinie, hvilket dog stadigvæk betyder et underskud på ca. 1 million kr. Medvirkende til det gode resultat er bl.a. pengegaver fra private givere, som vi er stor tak skyldig. I sammenhæng med pengegaver er det værd at bemærke, at reglerne for skattefradrag ændres med virkning fra 1. januar Det er fortsat muligt at bidrage enten via ydelser (gavebreve) løbende i mindst 10 år eller gaver for et enkelt år. Ønsker man at give en gave for et enkelt år vil alle beløb på minimum kr. 500 være fradragsberettiget. Det maksimale fradrag for 2008 andrager kr En forudsætning for at benytte fradragsreglen er, at den fradragsberettigede, velgørende organisation indberetter gavebeløbet til SKAT. Dette forudsætter, at giver til organisationen oplyser sit Cpr.nr. Er der tale om en gavebrevsordning, d.v.s. en løbende ydelse i mindst 10 år vil hele beløbet være fradragsberettiget. Dog gælder også her, at organisationen årligt skal indberette beløbet til SKAT og derfor skal kende givers Cpr.nr. Nærmere om gaver og fradragsret til velgørende foreninger findes i pjece udgivet af SKAT: Gaver til velgørende foreninger, som bl.a. kan ses på 21

Visioner og strategisk ledelse i menighedsrådsarbejdet

Visioner og strategisk ledelse i menighedsrådsarbejdet Visioner og strategisk ledelse i menighedsrådsarbejdet Karen J. Klint, kirkeordfører for Socialdemokraterne og medlem menighedsrådet og kontaktperson ved Bredballe kirke Vivi Rolskov Jensen, antropolog

Læs mere

Arbejdspapir. til menighedsrådene i Viborg Stift til støtte for rådenes drøftelse om Visioner 2017

Arbejdspapir. til menighedsrådene i Viborg Stift til støtte for rådenes drøftelse om Visioner 2017 Arbejdspapir til menighedsrådene i Viborg Stift til støtte for rådenes drøftelse om er 2017 Udarbejdet af visionsgruppen under Viborg Stiftsråd med udgangspunkt i oplæg fra Stiftsudvalgene side 1 Løbenr.

Læs mere

Lørdag den 23. februar 2013. Erling Andersen - eran@km.dk 1

Lørdag den 23. februar 2013. Erling Andersen - eran@km.dk 1 Lørdag den 23. februar 2013 1 Vi skal snakke om Hvad skal vi i grunden som menighedsråd? Hvad gør vi ved det der med målsætninger og visioner? Hvad skal vi stille op med de andre sogne? En formiddag med

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

Formandsberetning for Foreningen Agape 2011

Formandsberetning for Foreningen Agape 2011 Formandsberetning for Foreningen Agape 2011 18. oktober 2011 kunne man læse en overskrift i Kristelig dagblad, hvor der stod: Kirkelige organisationer skjuler kristendommen. I den tilhørende artikel kunne

Læs mere

Formandsberetning for Foreningen Agape 2015 v/steen Møller Laursen, formand

Formandsberetning for Foreningen Agape 2015 v/steen Møller Laursen, formand Formandsberetning for Foreningen Agape 2015 v/steen Møller Laursen, formand Indledning Jeg har haft lejlighed til at læse det første nyhedsbrev, der blev udsendt fra foreningen Agape til foreningens venner.

Læs mere

KIRKEN ER.. 1. HVAD ER KIRKEN? KIRKEN ER MISSIONAL KIRKEN ER MENNESKER MODEL FOR AT TÆNKE KIRKE MISSIONAL OG DIAKONAL KIRKE

KIRKEN ER.. 1. HVAD ER KIRKEN? KIRKEN ER MISSIONAL KIRKEN ER MENNESKER MODEL FOR AT TÆNKE KIRKE MISSIONAL OG DIAKONAL KIRKE MISSIONAL OG DIAKONAL KIRKE Oplæg til samtale v. Samvirkende Menighedsplejers Årsmøde På Hotel Nyborg Strand Lørdag, den 10. april 2010 Mogens S. Mogensen Intercultural.dk MODEL FOR AT TÆNKE KIRKE 1 Kirken

Læs mere

sider af et Fællesskab

sider af et Fællesskab sider af et Fællesskab Velkommen Vi er glade for at kunne præsentere dette hæfte, der handler om Kristent Fællesskab i Rødovre. Hæftet fortæller om 4 sider af fællesskabet - Vision, Fællesskab, Tjeneste

Læs mere

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt månedsblad fra Roskilde Frikirke Så er der nu mulighed for, at du kan udfolde din kreative sider. I cafémiljø mødes vi hver 2. mandag (ulige uger) fra kl. 19.00-21.30. Hanne Friberg og Sanne Nielsen

Læs mere

Bøn: Vor Gud og far Giv os tid god tid til livet med dig i tro og kærlighed. Amen

Bøn: Vor Gud og far Giv os tid god tid til livet med dig i tro og kærlighed. Amen Konfirmation 24. april 2016 Sundkirken 10 Salmer: 749 I østen 369 Du, som gir os liv 14 Tænk, at livet koster livet 192 v. 7-9 Du, som har dig selv 752 v.4-5 Gå da frit 13 Måne og sol Bøn: Vor Gud og far

Læs mere

Ministerens velkomst og indledning ved konference 16. april 2012 om folkekirkens styringsstruktur

Ministerens velkomst og indledning ved konference 16. april 2012 om folkekirkens styringsstruktur Ministerens velkomst og indledning ved konference 16. april 2012 om folkekirkens styringsstruktur Velkommen til denne dags konference om folkekirkens styringsstruktur. Jeg har set frem til den med glæde

Læs mere

Men, når vi så har fundet troen på, at det med Gud og Jesus er sandt og meningsfuldt, hvad så?

Men, når vi så har fundet troen på, at det med Gud og Jesus er sandt og meningsfuldt, hvad så? Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 9. oktober 2016 Kirkedag: 20.s.e.Trin/B Tekst: Es 5,1-7; Rom 11,25-32; Matt 21,28-44 Salmer: SK: 9 * 347 * 352 * 369 * 477 * 361 LL: 192 * 447 * 449 * 369

Læs mere

JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEMS FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG MENNESKETS VÆRDIGHED LIV I VORE HÆNDER LIVSUDFOLDELSE ÅBNE OG TILLIDSFULDE RELATIONER

JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEMS FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG MENNESKETS VÆRDIGHED LIV I VORE HÆNDER LIVSUDFOLDELSE ÅBNE OG TILLIDSFULDE RELATIONER JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEMS FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG MENNESKETS VÆRDIGHED LIV I VORE HÆNDER LIVSUDFOLDELSE ÅBNE OG TILLIDSFULDE RELATIONER Forord Jysk børneforsorg/fredehjems hovedbestyrelse besluttede

Læs mere

Vedtægt for Lukas Fællesskabet

Vedtægt for Lukas Fællesskabet 1 Vedtægt for Lukas Fællesskabet 1 Navn og hjemsted Denne vedtægt gælder for Lukas Fællesskabet, der er hjemmehørende på Diakonissehuset Sankt Lukas Stiftelsen, Bernstorffsvej 20, 2900 Hellerup, Gentofte

Læs mere

meget godt at der ikke fandtes facebook eller internet på den tid. For så så disciplene netop med deres egne øjne, i stedet for at lede efter deres

meget godt at der ikke fandtes facebook eller internet på den tid. For så så disciplene netop med deres egne øjne, i stedet for at lede efter deres Sidste søndag efter Helligtrekonger Læsninger: 2. Mos 34, 27-35 2. Peter 1, 16-18 Matt 17, 1-9 Salmer: 749: I Østen stiger 448: Fyldt af glæde 674 v. 2 og 7 22: Gådefuld er du vor Gud 161: Med strålekrans

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

Den gældende ordning for folkekirkens styre

Den gældende ordning for folkekirkens styre Den gældende ordning for folkekirkens styre Oplæg ved departementschef Henrik Nepper-Christensen Indledning Når man skal drøfte, om noget skal forandres, er det altid nyttigt at begynde med et overblik

Læs mere

Kvaglund Kirke VISION MISSION VÆRDIER I ET LIVSFORVANDLENDE FÆLLESSKAB

Kvaglund Kirke VISION MISSION VÆRDIER I ET LIVSFORVANDLENDE FÆLLESSKAB Kvaglund Kirke VISION MISSION VÆRDIER I ET LIVSFORVANDLENDE FÆLLESSKAB HISTORIE I Kvaglund Kirke har vi arbejdet med vores vision og værdier fra efteråret 2009 til forsommeren 2010. Det har været et spændende

Læs mere

Love og vedtægter for Skjern Bykirke

Love og vedtægter for Skjern Bykirke Love og vedtægter for Skjern Bykirke 1 Oprettelse og hjemsted Skjern Bykirke er oprettet i 2006 som valgmenighed med navnet Skjern Valgmenighed. Menigheden ændrer status fra valgmenighed til evangelisk-luthersk

Læs mere

død på korset for som en skrotsamler at samle alt og alle op, så intet og ingen bliver ladt tilbage eller i stikken.

død på korset for som en skrotsamler at samle alt og alle op, så intet og ingen bliver ladt tilbage eller i stikken. Gud, overbevis os om, at du er den, du er og lad din sandhed frigøre os, så vi bliver virkelig frie ved din elskede Søn, Jesus Kristus. Amen. Tekst: Joh 8.31-36 1 Reformatoren Martin Luther spurgte aldrig

Læs mere

Værdier, kvalitet og omstilling

Værdier, kvalitet og omstilling DET TALTE ORD GÆLDER! Værdier, kvalitet og omstilling Talepunkter til departementschef Henrik Nepper Christensens foredrag ved åbning af Nordisk Kongres for kirkegårde og krematorier 4. sep. 2013 Indledning

Læs mere

Foreningslove for KFUM og KFUK i Vejle

Foreningslove for KFUM og KFUK i Vejle 1 NAVN KFUM og KFUK i Vejle Dato og stiftelsesår for KFUK i Vejle: 28. november 1883. KFUK s motto: "Ikke ved magt og ikke ved styrke, men ved min Ånd, siger Hærskarers Herre" (Zak. 4,6) Dato og stiftelsesår

Læs mere

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014 Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 01 Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Fokusgruppeinterview. Jeg har haft to fokusgruppeinterview

Læs mere

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside:

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside: P R O G R A M 0 1 FORÅR Velkommen i Tommerup Indre Mission Tommerup Missionshus Skovstrupvej 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til.

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til. Tekster: Sl 84, Rom 12,1-5, Luk 2,41-52 Salmer: Evangeliet, vi lige har hørt åbner i flere retninger. Det har en dobbelttydighed, som er rigtigt vigtig ikke bare for at forstå dagens evangelium, men det

Læs mere

Vision og Strategi for Bellahøj Utterslev Sogn, 2. udgave, april 2013.

Vision og Strategi for Bellahøj Utterslev Sogn, 2. udgave, april 2013. Vision og Strategi for Bellahøj Utterslev Sogn, 2. udgave, april 2013. Menighedsrådet Bellahøj - Utterslev Sogn Frederikssundsvej 125A 2700 Brønshøj 27.05.2013 Bellahøj-Utterslev Sogns menighedsråds lovbestemte

Læs mere

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces April 2015 1 2 3 Påskeferie 4 5 6 Ma 7 8 9 10 11 12 Sø Konfirmation 13 Ma Blå mandag Samtaler 3. klasse 14 15 16 To Skole/hjemsamtaler 3. klasse 17 18 19 20 21 Ti Generalforsamling 22 On Forårskoncert

Læs mere

Lukas Fællesskabet. en unik landsby i storbyen

Lukas Fællesskabet. en unik landsby i storbyen Lukas Fællesskabet en unik landsby i storbyen Vores vision er, at vi vil skabe en form for landsby i storbyen, hvor vi tør bevæge os lidt langsommere, fordi vi tror på værdien i at tænke i et vi frem for

Læs mere

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen GOD LEDELSE i Børne- og Ungdomsforvaltningen Forord Offentlig ledelse er på alles læber i disse år. På debatsiderne i enhver avis, på snart sagt alle konferencer om den offentlige sektor og sågar som et

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere

Formandsberetning Aalborg IMU 2010

Formandsberetning Aalborg IMU 2010 Formandsberetning Aalborg IMU 2010 Denne formandsberetning er opdelt i to dele. Første del vil handle om året der er gået, hvad der er sket af interessante ting i Aalborg IMU, lidt om mine tanker og oplevelser

Læs mere

.. AT VEDKENDE SIG DEN PLIGT, DER FØLGER MED ENHVER RET.. TO ACKNOWLEDGE THE DUTY THAT ACCOMPANIES EVERY RIGHT

.. AT VEDKENDE SIG DEN PLIGT, DER FØLGER MED ENHVER RET.. TO ACKNOWLEDGE THE DUTY THAT ACCOMPANIES EVERY RIGHT 1 REPRÆSENTATIONER I BESTYRELSER M.V. Y s Men er repræsenteret i en række bestyrelser og beklæder mange tillidsposter. Det kan være på såvel regionalt, som distrikts og klubplan. Denne fortegnelse søger

Læs mere

Vedtægter for Lolland-Falster Kirken

Vedtægter for Lolland-Falster Kirken Grundlæggende om menigheden Navn og hjemsted 1 Menighedens navn er Lolland-Falster kirken. Menigheden har hjemsted på Lolland-Falster. Grundlag 2 Menigheden er en evangelisk luthersk frimenighed, der bygger

Læs mere

Kvalitet på arbejdspladsen

Kvalitet på arbejdspladsen Kvalitet på arbejdspladsen Kvalitet på arbejdspladsen Indhold Hvad er kvalitet? At bygge fundamentet en spændende proces Slut med snakken i krogene Kvalitet tager tid men hvilken tid? Gryden skal holdes

Læs mere

Folkekirken og Porvoo

Folkekirken og Porvoo Folkekirken og Porvoo Den 3. oktober 2010 tilslutter Den danske Folkekirke sig Porvoo Fællesskabet. Porvoo Fællesskabet består af lutherske og anglikanske kirker i Norden, Baltikum samt Storbritannien

Læs mere

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti 2 Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Baggrund Bispebjerg-Brønshøj Provsti ønsker med initiativet

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse?

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse? Workshop Kodeks for god ledelse Landsforeningens årsmøde 2015 Program den 31. maj 2015 Formål med workshop Baggrund for kodeks for god ledelse Hvorfor kodeks for god ledelse? Gennemgang af kodekset Øvelser

Læs mere

menneske- OG DIAKOnISYn blaakors.dk

menneske- OG DIAKOnISYn blaakors.dk menneske- OG DIAKOnISYn blaakors.dk 1 Forord Blå Kors Danmark er en diakonal organisation, som arbejder på samme grundlag som folkekirken: Bibelen og de evangelisk-lutherske bekendelsesskrifter. I Blå

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

15. søndag efter Trinitatis

15. søndag efter Trinitatis 15. søndag efter Trinitatis Salmevalg 751 Gud ske tak og lov 29 Spænd over os dit himmelsejl 400 Så vældig det mødte os 321 O Kristelighed 678 Guds fred er glæden i dit sind Dette hellige evangelium skriver

Læs mere

Formandsmøde 26. april 2017 Herning Provstierne. BUDGETSAMRÅD samt valg til Provstiudvalg og Stiftsråd

Formandsmøde 26. april 2017 Herning Provstierne. BUDGETSAMRÅD samt valg til Provstiudvalg og Stiftsråd Formandsmøde 26. april 2017 Herning Provstierne BUDGETSAMRÅD samt valg til Provstiudvalg og Stiftsråd Vi begyndte mødet med at synge salme nr. 370 Menneske, din egen magt. Som afslutning sang vi salme

Læs mere

V E D T Æ G T E R 1 NAVN OG HJEMSTED

V E D T Æ G T E R 1 NAVN OG HJEMSTED FRIME NIG H ED EN BR OE N V E D T Æ G T E R 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1. Menighedens navn er Frimenigheden Broen. Menigheden er en evangelisk-luthersk frimenighed som nævnt i den kirkelige frihedslovgivning.

Læs mere

Prædiken den 25. september 2016 kl i Næsby Kirke ved Marie Holm 18. søndag efter trinitatis, 2. tekstrække

Prædiken den 25. september 2016 kl i Næsby Kirke ved Marie Holm 18. søndag efter trinitatis, 2. tekstrække Prædiken den 25. september 2016 kl. 10.00 i Næsby Kirke ved Marie Holm 18. søndag efter trinitatis, 2. tekstrække Lad os rejse os og høre dette hellige evangelium skrevet af evangelisten (Gud være lovet

Læs mere

Trinitatis søndag 31. maj 2015

Trinitatis søndag 31. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: At komme ind i Guds rige Salmer: 723, 356, 416; 582, 6 Evangelium: Joh. 3,1-15 Mange har i tidens løb spekuleret på hvorfor Nikodemus kom til Jesus om natten. Nikodemus var

Læs mere

Landsstævne for voksne

Landsstævne for voksne KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det 25. Landsstævne for voksne på Hotel Nyborg Strand den 20.- 22. januar 2012 TEMA: Diakoni med hjerte, mund og hænder Velkommen til det 25. Landsstævne for voksne

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Allehelgen. Salmevalg. 732: Dybt hælder året 571: Den store hvide flok 551: Der er en vej, som vi alle går alene 729: Nu falmer skoven

Allehelgen. Salmevalg. 732: Dybt hælder året 571: Den store hvide flok 551: Der er en vej, som vi alle går alene 729: Nu falmer skoven Allehelgen Salmevalg 732: Dybt hælder året 571: Den store hvide flok 551: Der er en vej, som vi alle går alene 729: Nu falmer skoven Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus Jesus sagde:

Læs mere

Hvem har dog stået for den planlægning? Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker. Det er godt tænkt.

Hvem har dog stået for den planlægning? Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker. Det er godt tænkt. 1 Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker Om jeg så tælles blandt de i klogeste i vores samfund, har indsigt i jura og økonomi, kender kunst og kultur og forstår svære

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

Studie 12 Menigheden 68

Studie 12 Menigheden 68 Studie 12 Menigheden 68 Åbent spørgsmål Enten/eller Er formålet med menigheden at støtte medlemmernes åndelige vækst, eller at tjene samfundet i kristen kærlighed? Set fra dit synspunkt, hvilken ville

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Allehelgens dag,

Allehelgens dag, Allehelgens dag, 3.11.2013. Domkirken: 732 Dybt hælder året, 571 Den store hvide (prædiken, navneoplæsning, motet), 549 Vi takker dig, 754 Se nu stiger. Nadver: 573 Helgen her Gråbrødre: 732, 571, 549,

Læs mere

Dagsorden til Stiftsrådsmødet onsdag den 21. maj 2014 kl. 14.00-17.00

Dagsorden til Stiftsrådsmødet onsdag den 21. maj 2014 kl. 14.00-17.00 Dagsorden til Stiftsrådsmødet onsdag den 21. maj 2014 kl. 14.00-17.00 Mødedeltagere: Tine Lindhardt, Henrik Wigh Poulsen, Erik Vind, Ester Larsen, Helga Højsager, Bente Kaysen, Grethe Krogh Jakobsen, Mikael

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Effektundersøgelse organisation #2

Effektundersøgelse organisation #2 Effektundersøgelse organisation #2 Denne effektundersøgelse er lavet på baggrund af interviews med etikambassadørerne, samt et gruppeinterview i aktivitets og samværstilbuddene. Denne undersøgelse er ikke

Læs mere

N y h e d s b r e v. Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde. Nr. 2 2008

N y h e d s b r e v. Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde. Nr. 2 2008 Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde N y h e d s b r e v Nr. 2 2008 Indhold: Støtteforeningen i arbejdstøjet... 2 Nyt foreningsår - nye kræfter - samme vigtige opgaver... 3 Valg til bestyrelsen...

Læs mere

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser.

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser. Juledag 2013 Vi har hørt Johannes fødselsberetning. En helt anden historie end i går, hvor det var Lukas juleevangelium, der blev prædiket over i landets kirker. Er det overhovedet en fødselsberetning,

Læs mere

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375 19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; 318-164; 67 (alterg.); 375 Lad os alle bede! Kære Herre Jesus, vi beder dig: Giv du os øjne, der kan se Din herlighed,

Læs mere

Prædiken til 9. s. e. trin. Kl. 10.00 i Engesvang Dåb

Prædiken til 9. s. e. trin. Kl. 10.00 i Engesvang Dåb 1 Prædiken til 9. s. e. trin. Kl. 10.00 i Engesvang Dåb 752 Morgenstund har guld i mund 448 Fyldt af glæde 367 Vi rækker vore hænder frem 22 - Gådefuld er du vor Gud på Tak og ære være Gud Nadververs:

Læs mere

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Politikker Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI KÆRE KOLLEGA Du sidder nu med personalepolitikken for Region Hovedstadens Psykiatri. Den bygger

Læs mere

Modul 3: Ægteskab på tværs af tro og kulturer -Om at nde et fælles værdigrundlag

Modul 3: Ægteskab på tværs af tro og kulturer -Om at nde et fælles værdigrundlag Modul 3: Ægteskab på tværs af tro og kulturer -Om at nde et fælles værdigrundlag Hvad skal denne tekst bruges til? Selvom I har gennemgået modulet mundtligt, kan teksten være god at læse igennem, fordi

Læs mere

Kirkeministeriets høring om Dåbsoplæring DU BEHØVER KUN LÆSE SIDE 1 OG TOPPEN AF SIDE 2

Kirkeministeriets høring om Dåbsoplæring DU BEHØVER KUN LÆSE SIDE 1 OG TOPPEN AF SIDE 2 Kirkeministeriets høring om Dåbsoplæring DU BEHØVER KUN LÆSE SIDE 1 OG TOPPEN AF SIDE 2 Baggrund: På MR mødet d. 26. april blev Berit og Simon givet opgaven med at udarbejde oplæg til høringssvar på Kirkeministeriets

Læs mere

Det sker hver uge: Baptistkirken Pandrup-Birkelse

Det sker hver uge: Baptistkirken Pandrup-Birkelse Hjemmeside: www.b-pb.dk Facebook: www.facebook.com/baptistkirken.pb Baptistkirken Pandrup-Birkelse Præst: Anders Hyldgård Løkkenvej 20, 9490 Pandrup Tlf. 4280 9095 E-mail: andershyldgaard@gmail.com Menighedsrådets

Læs mere

Søndag seksagesima 2016 Mark 4,26-32 Salmer: Det er gode og trøsterige ord, som vi møder i dagens evangelium.

Søndag seksagesima 2016 Mark 4,26-32 Salmer: Det er gode og trøsterige ord, som vi møder i dagens evangelium. Søndag seksagesima 2016 Mark 4,26-32 Salmer: 557-414-156 370-471-31 Det er gode og trøsterige ord, som vi møder i dagens evangelium. Jesus siger, at Gudsriget vokser af sig selv, -helt ligesom kornet på

Læs mere

BANDHOLM BØRNEHUS 2011

BANDHOLM BØRNEHUS 2011 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 3. TEMA: Sproglige kompetencer. BANDHOLM BØRNEHUS 2011 Der er mange sprog som eksempelvis nonverbalt sprog, talesprog, skriftsprog, tegnsprog, kropssprog og billedsprog. Igennem

Læs mere

Mødestedet. Den Brogede Verden. Nærvær og samvær

Mødestedet. Den Brogede Verden. Nærvær og samvær Mødestedet Den Brogede Verden Nærvær og samvær Årsrapport 2013 Institutionens formål Mødestedet Den Brogede Verden har til formål på folkekirkeligt grundlag i et alkoholfrit miljø at være omsorgs- og aktivitetstilbud

Læs mere

Jeg tror, vi alle i en eller anden afdæmpet form kender til Johannes døberens drøm: at stige op.

Jeg tror, vi alle i en eller anden afdæmpet form kender til Johannes døberens drøm: at stige op. 403 Denne er dagen 90 Op glædes alle (mel. Alt hvad som fuglevinger) 80 Tak og ære 76 Op thi dagen nu frembryder 438 Hellig 86. 5 Kom bange sjæl 117 En rose så jeg skyde Nu står vores alter der. En stor,

Læs mere

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Det største bud Salmer: 731, 16, 374; 54, 668 Evangelium: Matt. 22,34-46 I den sidste tid inden Jesu lidelse og død, hører vi i evangelierne hvordan de jødiske ledere hele

Læs mere

Mission, vision og værdier

Mission, vision og værdier Mission, vision og værdier 1 Vilkår og udfordringer Skive Kommune skal i de kommende år udvikle sig på baggrund af en fælles forståelse for hvorfor vi er her, hvor vi skal hen og hvordan vi gør det. Med

Læs mere

Først tak til jer alle sammen for at I har fundet vej til Nationalmuseet denne mandag formiddag.

Først tak til jer alle sammen for at I har fundet vej til Nationalmuseet denne mandag formiddag. Ligestillings- og kirkeminister Manu Sareens tale ved konferencen om folkekirkens kirker, der helt eller delvis tages ud af brug Dato: 22. april 2013 Nationalmuseet den 22. april 2012 Først tak til jer

Læs mere

I Aastrup: 747: Lysets engel 291: Du, som går ud fra den levende Gud 331: Uberørt at byen travlhed 321: O kristelighed 29: Spænd over os

I Aastrup: 747: Lysets engel 291: Du, som går ud fra den levende Gud 331: Uberørt at byen travlhed 321: O kristelighed 29: Spænd over os 5. søndag efter trinitatis Læsninger: Jer 1, 4-9 1. Pet 2, 4-10 Matt 16, 13-26 Salmer: Kære jer Salmerne til søndag bliver: I Vonsbæk: 747: Lysets engel 448: Fyldt af glæde 674 v. 2 og 7: Sov sødt barnlille

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen.

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Leder Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Den kommende tid er hverdagene på Egely præget af, at det er feriesæson. Det

Læs mere

Ideer fra konferencen Kirken på landet den 20. juni 2015

Ideer fra konferencen Kirken på landet den 20. juni 2015 Ideer fra konferencen Kirken på landet den 20. juni 2015 Dette emne vil vi gerne arbejde videre med: Vi har storpastoratet periode 1, og det sigter vel mod fælles menighedsråd. Men: GØR DET IKKE! Vi tåler

Læs mere

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 Lad verden ej med al sin magt os rokke fra vor dåbes pagt men giv at al vor længsel må til dig, til dag alene stå. AMEN Han var en samvittighedsfuld

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

Vedtægter for Hedensted Valgmenighed

Vedtægter for Hedensted Valgmenighed Vedtægter for Hedensted Valgmenighed 1 Oprettelse og hjemsted Hedensted Valgmenighed er oprettet 10. september 2009 i henhold til lov nr. 204 af 24. maj 1972 og hører som sådan under Den danske Folkekirke.

Læs mere

ÅRSMØDEHÆFTE 2012. meget SAMMEN KAN VI MERE DIAKONHØJSKOLENS DIAKONFORBUND

ÅRSMØDEHÆFTE 2012. meget SAMMEN KAN VI MERE DIAKONHØJSKOLENS DIAKONFORBUND ÅRSMØDEHÆFTE 2012 Bilag til årsmøde og generalforsamling meget SAMMEN KAN VI MERE DIAKONHØJSKOLENS DIAKONFORBUND ÅRSMØDE & GENERALFORSAMLING 2012 Velkommen 2 Er du jubilar, eller bliver du diakon i morgen?

Læs mere

Vedtægter for. A. Grundlæggende om menigheden. B. Medlemskab

Vedtægter for. A. Grundlæggende om menigheden. B. Medlemskab Vedtægter for A. Grundlæggende om menigheden Navn og hjemsted. 1. Menighedens navn er Luthersk Missionsforenings Frimenighed, Emdrup (kaldet Nordvestkirken). Stk. 2. Menigheden har hjemsted i Københavns

Læs mere

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle!

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle! Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Forud for vielsen kan der kimes eller ringes efter stedets

Læs mere

Uanset hvad, så har der været noget ved Jesus, som på en helt særlig måde får Levi til at følge kaldet og rejse sig og følge Jesus.

Uanset hvad, så har der været noget ved Jesus, som på en helt særlig måde får Levi til at følge kaldet og rejse sig og følge Jesus. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 18. september 2016 Kirkedag: 17.s.e.Trin/B Tekst: Sl 40,2-6; Jud 20-25; Mk 2,14-22 Salmer: SK: 4 * 51 * 492 * 52 LL: 4 * 51 * 62 * 492 * 511,6 * 52 Følg

Læs mere

Formandsberetning for Foreningen Agape 2014

Formandsberetning for Foreningen Agape 2014 Formandsberetning for Foreningen Agape 2014 Mange steder kan man læse at der mangles fordybelse. Hos de studerende på de videregående uddannelser, hos eleverne i folkeskolen, hos de ansatte i virksomheder

Læs mere

Indledning. Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation.

Indledning. Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation. Indledning Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation. John Stott Det var en dejlig søndag morgen lige efter gudstjenesten.

Læs mere

Claus Helsbøl Sendt: 5. februar :19. Tønder Provsti; Ribe Stift (Hast) Høringssvar. Kirkeministeriet. Bloktilskud

Claus Helsbøl Sendt: 5. februar :19. Tønder Provsti; Ribe Stift (Hast) Høringssvar. Kirkeministeriet. Bloktilskud Fra: Claus Helsbøl Sendt: 5. februar 2010 08:19 Til: Kirkeministeriet Cc: Tønder Provsti; Ribe Stift Emne: (Hast) Høringssvar Kirkeministeriet Bloktilskud Jeg henvise til Finn Riber Jensen -tidligere provst

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

Konfirmationsprædiken af Signe Høg d. 12. (7.b) og 14. maj (7.c) 2017

Konfirmationsprædiken af Signe Høg d. 12. (7.b) og 14. maj (7.c) 2017 Konfirmationsprædiken af Signe Høg d. 12. (7.b) og 14. maj (7.c) 2017 (Evangelietekst Johannesevangeliet kapitel 15, 1-12) (Det sande vintræ v1 Jeg er det sande vintræ, og min fader er vingårdsmanden.

Læs mere

SKOLEBESTYRELSENS BERETNING FOR SKOLEÅRET 2014/2015.

SKOLEBESTYRELSENS BERETNING FOR SKOLEÅRET 2014/2015. SKOLEBESTYRELSENS BERETNING FOR SKOLEÅRET 2014/2015. En gang om året skal skolebestyrelsen redegøre for, hvad den har beskæftiget sig med i årets løb. Referater fra de enkelte møder findes på skolens intranet

Læs mere

8.s.e.trin.A. 2015 Matt 7,15-21 Salmer: 402-300-336 390-398-666 Vogt jer for de falske profeter, siger Jesus. Så sidder I måske en forventning om, at

8.s.e.trin.A. 2015 Matt 7,15-21 Salmer: 402-300-336 390-398-666 Vogt jer for de falske profeter, siger Jesus. Så sidder I måske en forventning om, at 8.s.e.trin.A. 2015 Matt 7,15-21 Salmer: 402-300-336 390-398-666 Vogt jer for de falske profeter, siger Jesus. Så sidder I måske en forventning om, at jeg skal udpege den og den som falsk profet. Dér må

Læs mere

De ord, hvis sammenhæng med det religiøse vi måske har glemt i vores kultur, er gave og offer.

De ord, hvis sammenhæng med det religiøse vi måske har glemt i vores kultur, er gave og offer. Skærtorsdag den 5. april 2007. Frederiksborg slotskirke kl. 17.30. Tekster: 2.Mosebog 12,1-11 og Matt. 26,17-30. Salmer: 466-476/473 P.H. Bartolin - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

For menighedsråd og ansatte i Hjørring Nordre Provsti

For menighedsråd og ansatte i Hjørring Nordre Provsti For menighedsråd og ansatte i Hjørring Nordre Provsti Aftenens program Kl.19 Velkomst og sang ved provsten Kl.19.15 Kom godt i gang - 1 Kl.20 Kaffe Kl.20.30 Kom godt i gang - 2 Kl.21.15 Afslutning og sang

Læs mere