MANUAL PROFESSIONAL HÅNDVÆRKER RADIO HÅNDVÆRKER KONSTRUKTION INDUSTRI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MANUAL PROFESSIONAL HÅNDVÆRKER RADIO HÅNDVÆRKER KONSTRUKTION INDUSTRI"

Transkript

1 MANUAL PROFESSIONAL HÅNDVÆRKER RADIO HÅNDVÆRKER KONSTRUKTION INDUSTRI

2

3 Navne & Funktioner... 1 Montering og fjernelse af batteripakke... 2 Opladning af batteriet... 2 Display symboler... 3 Grundlæggende betjening... 4 Tænd og sluk radioen... 4 Valg af kanal... 4 Modtager... 4 Monitor... 4 Deaktiver Monitortast... 4 Sender... 5 Scanner... 5 Scanning af sendekanal... 5 Slet en uønsket kanal... 5 Indstillinger... 6 Squelch niveau... 6 VOX Følsomheds Niveau... 6 Tastaturlyd (BEEP)... 6 Ringetoner... 6 Tastaturlås... 6 Avancerede funktioner... 8 Håndfri VOX... 8 Gruppe tilstand (CTCSS & DCS)... 8 Prioriteret / almindelig Scanning... 9 Dual Watch... 9 TOT (Time Out-Iimer) nedtællingsur... 9 BCLO / BTLO & RBCLO / RBTLO Hz Chat... 10

4 Aktiver / Deaktiver Chat-funktionen CTCSS KODER /DCS KODER Klon DTMF Valgfri Version Nødopkald PTT/TOT kode - hurtigvalg DTMF udvalgte opkald ( Selective Calling) Sende et udvalgt opkald Modtage et udvalgt opkald DTMF Fjernbetjening (Killer-ID) Brug af adgangskode... 14

5 Navne & Funktioner TOPPEN q Power / Volume knap: Drej for at tænde modtager og for, at justere lydstyrken w Antenne konnektor: Monter antennen til MX-type stik. FORSIDE e LED r Højttalerne t Mikrofon y LCD display u Op & ned i Mode o Scan a Enter SIDEN s Ekstern højttaler / mikrofon-stik d Batteri f Udløserknap til batteri g Styretast h PTT (tale tryktast) j Vælgetast

6 Montering Og Fjernelse Af Batteripakke Installering af batteri Monter den nederste kant af batteriet i bunden af radiochassiset. Skub batteriet ned til chassiset indtil et klik høres. At fjerne batteriet Hold knappen til batteriet nede og løft batteriet op fra radiochassisets åbning. Bemærk at det er normalt at knappen kan være svær at trykke ned. Opladning Af Batteriet 1) Tilslut AC-adapteren i stikket på ladestationen. 2) Sæt AC-adapteren i stikkontakten. 3) Sæt radioen i holderen. 4) Oplad radioen med standard oplader i timer; med lyn oplader - 2 timer. OBS! Sørg for, at radioen er slukket under opladning. OBS! Glem ikke at fjerne radioen fra opladeren når batteriet er fuldt opladet.

7 Display Symboler 1) PRI : Angiver den valgte kanal. (Programmerbar af Forhandler) 2) BCL : Angiver Optaget kanal Lockout funktion(programmerbar af Forhandler) 3) BTL : Angiver, Optaget Tone Lockout funktion (programmerbar af Forhandler) 4) TCS : Angiver Kontinuerlig Tone kodet Squelch-system (Viser det kontinuerlige Squelch-system er aktiveret.) 5) DCS : Angiver Digital kodet Squelch-nive au 6) : Angiver at højtalertasten er aktiv. 7) : Vises når tastaturet er låst. 8) : Angiver uret (time-out timer) er aktiv. (Programmerbar af Forhandler) 9) : Angiver Personsøger System eller PTT kodeindstilling 10) : Viser batteriets tilstand. Udskift eller genoplad batteripakken, når dette Ikonet viser mindre end 2 elementer af batteriet. Note-Det har lavet yderligere to advarselssystemer for afladning af radioer til særligt brug. 11) : Angiver radioen sender 12) : Angiver radioen modtager. 13) : Angiver styrken af modtager eller sendesignalerne (TX eller RX-signalet). 14) VOX : Viser VOX er aktiveret (Voice operated transmit) 15) H el. L : Angiver, TX udgangseffekt/sendestyrken: H betyder høj; L betyder lav. 16) Channel : Viser kanal nummer eller anden betegnelse (programmerbar af Forhandler)

8 Grundlæggende Betjening Tænd og sluk radioen Drej PWR / VOL med uret indtil radioen er tændt. Radioen starter med en automatisk test i to sekunder. Under auto test, vil alle ikoner på LCD vises. Når auto-testen er færdig vises kanal nummer og hvilke funktioner forhandleren har aktiveret Efter auto-testen er færdig, vil displayet vise kanalnummer, og hvilke funktioner din forhandler har aktiveret. Drej PWR / VOL knappen med uret for at skrue op for volumen eller mod uret for at skrue ned for volumen. For at slukke for radioen, drej PWR / VOL mod uret indtil der lyder et klik. Valg af kanal HX1 kan programmeres med 99 kanaler. For at vælge en kanal, skal du trykke på OP / NED tasten. Modtager HX1 kan programmeres til at modtage kanalopkald som åben modtagelse (CTCSS) eller som et gruppeopkald (DCS), hvor andre brugeres samtaler ikke kan høres på samme kanal HX1 kræver en CTCSS eller DCS signal til at åbne op at åbne denne funktion. Displayet vil lyse grønt når det korrekte signal modtages, og gul hvis et forkert signal eller intet signal modtages på en programmeret kanal. Åben Modtagelse I denne tilstand, vil du høre al kommunikation der sendes på kanalen. Når en besked modtages aktiveres squelch-funktionen og fjerner støj så du kan høre meddelelsen. Gruppe Opkald CTCSS / DCS (Continuous Tone kode Squelch system / Digital Coded Squelch) CTCSS & DCS opkald er sendetoner indbygget i radioen (frekvens) som, når de modtages af en tilsvarende programmeret radio, gør det muligt, at modtager radioen kan åbne kanalen, så brugeren kan høre transmissionen. CTCSS og DCS giver større beskyttelse af personlige oplysninger på alle kanaler,samt en mere økonomisk anvendelse af kanalerne. CTCSS sendetoner er nødvendige for at få adgang til antenneforstærkere og andre PMR systemer. Monitor Tryk på MON-tasten på siden af radioen for at åbne reguleringsmulighederne for dæmpning af støj(squelch) og anvendelse af CTCSS- eller DCS-sendetoner. Det er en fordel at overvåge en kanal, før du sender til den, og sikre, at ingen bruger kanalen, når du har CTCSS- eller DCS-sendetoner programmerede. Bemærk din forhandler kan have fjernet denne funktion fra din HX1,så tasten ikke længere fungere. Deaktiver Monitortast Monitorfunktion kan fjernes af din forhandler, og skiftes over til denne kanal.

9 Sender Før transmission, kan du overvåge den kanal, dubruger, for at sikre, at den ikke er optaget. Hold PTT-knappen nede hele tiden og begynd at tale med en afstand på ca. 5 cm til microfonen. Under transmission vil LED på toppen af radioen lyse rødt. Slip PTT-knappen når du er færdig med, at tale. Scanner HX1 s avancerede scannings- muliggør valgfri søgning efter andre modtagere eller modtagere med CTCSS eller DCS. Din forhandler kan programmere de kanaler, der skal på scannerlisten. Når din forhandler indstiller din CTCSS eller DCS tone, vil HX1 automatisk lagre både sender og tone. Hvis ingen af disse er valgt på forhånd, vil HX1 kun scanne efter en sender. Almindelig Scanning Giver dig mulighed for at scanne alle de kanaler, du har angivet via programmering. (programmerbar af Forhandler) Tryk på SCAN knappen, så ser du kanalnumrene cirkulere kontinuerligt. Når radioen stopper på en kanal i drift, vil scanningen stoppe og genoptages efter 5 sekunder. Hvis din radio har scannet en kanal, hvor der er en bruger du ønsker at tale med, kan du kommunikere direkte med brugeren ved at trykke på PTT-knappen. For at stoppe en scanning, skal du trykke på SCAN knappen igen. Scanning af sendekanal Din forhandler kan indstille en hjemmebasekanal, som radioen scanner ud fra. Det betyder, at hvis du ønsker at sende, imens radioen er i scanningstilstand, vil du kun sende på den valgte hjemmebasekanal. Slet en uønsket kanal Giver dig mulighed for midlertidigt at fjerne, de kanaler, som du ikke ønsker at modtage opkald fra. Under scanning skal du, når radioen er låst på en kanal i drift, trykke på ENTER for at fjerne denne kanal fra scannerlisten. Kanalen vil efterfølgende ikke blive scannet for radioen bliver tændt igen. Denne funktion bør ikke anvendes ved nødopkald, eller på nødradioer og kan deaktiveres af din forhandler.

10 Indstillinger Ved at låse "M" knappen (ingen bruger-adgang, (programmerbar af forhandler) vil den programmerede software forhindre, at følgende indstillinger ikke kan ændres af bruger. Squelch niveau Tryk på MODE-tasten én gang, hvorefter displayet viser. Tryk OP / NED knappen for at øge eller formindske squelchniveau 0-8: 0 betyder ingen støj dæmpning; 8 betyder mest støj dæmpning. Ved indstilling af radioen til 8, kan du undgå uønskede signaler eller støj, men du kan ikke modtage et svagt signal. Det er derfor en bedre løsning, at vælge det normale squelch-niveau (standard værdi: 3). Tryk på ENTER for, at gemme indstillingen og komme tilbage til drift eller tryk på MODE igen for at få adgang til andre indstillinger. VOX Følsomheds Niveau Tryk på MODE gentagne gange (normalt to gange), indtil displayet viser. Tryk på OP / NED knappen for, at justere VOX følsomhed 0-5: 0 betyder sletning af VOX, 1 er den største VOX-følsomhed (til rolige omgivelser), 5 er den mindste VOX-følsomhed (for støjende omgivelser). Tryk på ENTER for, at gemme indstillingen og vende tilbage til drift eller tryk på MODE igen for, at få adgang til andre indstillinger. Tastaturlyd (BEEP) Tryk på MODE gentagne gange (normalt 3 gange) indtil displayet viser BP: On. Tryk på OP / NEDknappen for at vælger at vælge bip ON eller OFF. Tryk på knappen ENTER for at gemme indstillingen og vende tilbage til drift, eller tryk på MODE igen for, at få adgang til andre indstillinger. Ringetoner Tryk på MODE gentagne gange (normalt 4 gange) indtil LCD viser. Tryk OP / NED-knappen for at vælg ringetonen-type 1 til 9. Tryk på ENTER for at gemme indstillingen og vende tilbage til drift, eller tryk på MODE igen for at få adgang til andre indstillinger. Valg af TX skarpheden Tryk på MODE gentagne gange (normalt 5 gange) indtil LCD viser. Tryk på OP / NED knappen for at vælge TX udgangseffekt: H betyder høj effekt; L betyder lavt. Tryk på ENTER for at gemme indstillingen og vende tilbage til drift, eller tryk på MODE igen for, at få adgang til andre indstillinger. Tastaturlås LÅS TIL Der er to slags tastaturlåse - en med brugeradgang og en uden brugere adgang. Din forhandler kan indstille enhver af de fem knapper på forsiden så de bliver permanent lukket uden brugeradgang, eller midlertidigt låst op med brugeradgang. Ved låsning af tastaturet, er det meget vigtigt at sikre, at HX1 fungerer optimalt for slutbrugeren. Det er nødvendigt at tage sig god tid for at sikre, at de forskellige niveauer af tastaturlåse er til at forstå og kan udnyttes optimalt.

11 Tryk på MODE gentagne gange (normalt 6 gange), indtil displayet viser. Tryk på OP / NED tasten for at vælge tastaturlåsen: "OFF" betyder låse op; "ON" betyder lås. Når tastaturet er låses, vises et nøgleikon på displayet og kun PTT, MON, og PRI knapperne fungere. Tryk på ENTER for at gemme indstillingen og vende tilbage til drift, eller tryk på MODE igen for at få adgang til andre indstillinger. For de fleste godkendte radioer, foreslår vi forhandleren bør oprette OP/NED-, SCAN knapperne til at være låst og låses op med brugeradgang. På denne måde, kan brugeren skifte kanaler og aktivere scanneren uden at ændre andre indstillinger. LÅS OP Ved fortsat at trykke på den knap der ønskes åbnet i 5 sekunder, kan knappen låses op i 10 sekunder. Den vil automatisk låses igen efter 10 sekunder. Hvis forhandlere sætter HX1 til tastatur låst uden brugeradgang, er det ikke muligt at låse op uden PC.

12 Avancerede Funktioner Håndfri VOX VOX (Voice Operated Transmit) giver dig mulighed for at skifte transmissionen i håndfri tilstand bare ved at tale til den indbyggede mikrofon, uden brug af PTT-knappen. For at aktivere VOX: Sluk radioen. Hold PTT-knappen nede og tænd for radioen. "VOX"-ikon vil blive vist. I VOX-tilstand er PTT-knappen deaktiveret. Hvis du ikke ønsker at aktivere VOX ved en fejltagelse, kan du indstille VOX-følsomheden til 0 for, at deaktivere VOX-funktion. For at vælge VOX-følsomheden i forhold til omgivelserne foreslåes det at indstille VOX for minimum følsomhed. Er følsomheden sat for højt kan sending aktiveres ved et tilfælde - især i omgivelser med megen støj. For at deaktivere VOX: Sluk for radioen og tænd den igen. Gruppe tilstand (CTCSS & DCS) CTCSS / DCS forebygger at du kan høre andre samtaler, som ikke bruger samme(ctcss eller DCS) kode. Dette gør ikke dine samtaler private. Sendetonen i HX1 kan enten være fastsat af forhandleren uden brugers adgang eller fastsat af bruger, efter aftale. Indstilling Af Gruppeopkalds Kode CTCSS & DCS Kodetabellen 1) Vælg den kanal, der er blevet programmeret med CTS eller DCS kode og sluk derefter for radioen. 2) Tryk MON & ENTER knapperne og tænd for radioen. CTCCS eller DCS-ikonet blinke. 3) Tryk på Mode-knappen for at vælge TX eller RX. Tryk derefter på OP/NED-knappen for at vælge det kodenummer, du ønsker. (se tabellen nedenfor) Tryk på ENTER for at bekræfte dit valg. 4) Sluk for radioen for at afslutte kodeindstillingen. Denne funktion kan være deaktiveret af din forhandler. Deaktiver Guppeopkalds (CTCSS / DCS) Koder 1) Vælg den kanal, du ønsker at deaktivere (CTCSS eller DCS). Sluk derefter radioen. 2) Hold MON knappen nede og tænd for radioen. På displayet vil CTS-eller DCS blinke. 3) Tryk på OP / NED knappen for at vælge OFF for at slukke tonekoden. Tryk derefter ENTER for at bekræfte dit valg. 4) Når du tænder for radioen igen, vil du se CTS eller DCS blinke øverst i displayet. Det betyder, at tonekode er blevet deaktiveret. Denne funktion kan slås fra din forhandler.

13 Prioriteret / almindelig Scanning Prioriteret scanning giver dig mulighed for at vælge en kanal, der vil blive overvåget oftere end de andre under scanning. Din forhandler kan programmere en prioriteret kanal via PC-programmering. Indstil radioen til den prioriterede kanalen og tryk på knappen SCAN. Du vil se radioen scanne som følger. Almindelig Scanning CH1 CH2 CH3... CH99 CH1 Prioriteret Scanning CH1 CH2 CH1 CH3 CH1 CH4 CH1 CH5... Dual Watch Dual Watch er en funktion, der giver dig mulighed for at scanne en prioriteret kanal og en aktiv kanal. 1) Vælg den aktive kanal. 2) Hold PRI-knappen nede i 2 sekunder. Radioen vil begynde at scanne mellem den aktive kanal og den prioriterede kanal. 3) Tryk på PRI-knappen igen for at stoppe scanningen. Bemærk- Når PRI-knappen er deaktiveret eller anvendes til en anden funktion, kan denne funktion ikke være tilgængelig. Er dette tilfældet skal du kontakte din forhandler. TOT (Time Out-Iimer) nedtællingsur TOT er den funktion, der forhindrer radioen i at være opkoplet sendere længere end nødvendigt. TOT begrænser den tid der er til at sende en besked. Når du tidsgrænsen forhandleren har indstillet, vil din transmission blive afbrudt. For at overføre igen, skal du trykke på PTT-knappen for at genstarte timeren. BCLO / BTLO & RBCLO / RBTLO Der er følgende forhandler programmerbare funktioner: BCLO : Er at deaktivere en sending, når RX-signalet modtages. BTLO : Er at deaktivere sendingen, når RX-signal med samme tone er modtages. RBCLO : En gentager funktion som anvendes, når et RX-signal modtages RBTLO : En gentager funktion som anvendes, indtil et RX signal med den samme tone modtages Hvis repeateren er optaget af anden gruppe, når du trykker på PTT-knappen, vil RBTLO være på standby indtil gruppen er færdig. Derefter vil radioens højttaler bippe 3 gange for, at minde om, at man kan bruge repeateren nu. : viser at denne kanal er under indstilling til BCLO; : viser at denne kanal er under indstilling til BTLO : angiver denne kanal er indstillet til BCLO under sending. Displayet vil skiftevis vise kanalnavn og ikon : angiver denne kanal er indstillet til BTLO under sending. Displayet vil skiftevis vise kanalnavn og ikon

14 1750Hz 1750Hz tone er en alternativ metode til at få adgang til repeateren, i tillæg til CTCSS- eller DCS tonerne. For at aktivere 1750Hz, skal du trykke på Mode- og PTT-knappen samtidig. Chat I RBTLO tilstand kan du kommunikere direkte med andre radioer i din gruppe ved, at bruge chat-funktionen: - I en situation, hvor repeateren ikke er aktiveret. indryk tekst. Aktiver / Deaktiver Chat-funktionen Vælg kanalen med RBTLO opsætningen og sluk radioen. Tænd for radioen, samtidig med MODE holdes nede. Displayet viser nu følgende ikon. Tryk OP / NED knappen for at aktivere / deaktivere Chat-funktionen. 1) Symbolet betyder RBTLO er åben. (Denne funktion kan slås fra af forhandleren.) 2) Symbolet betyder RBTLO er slukket.(denne funktion kan slås fra af forhandleren) trin (1) (2) Tryk ENTER for at afslutte indstillingen. 3) Symbolet betyder Chat-funktionen er aktiveret. Tryk ENTER for at komme ind i følgende tilstande. Bemærk-Disse funktioner bør kun anvendes i samråd med din forhandler, misbrug af disse funktioner kan ødelægge jeres radio system. 1) Symbolet betyder at sætte TX = RX. 2) Symbolet betyder at sætte RX = TX. 3) Symbolet betyder at ombytte TX & RX. Tryk på knappen ENTER for at gemme indstillingen og sluk straks for radioen. Når du tænder for radioen igen, vil vises følgende ikon på display. " ": Angiver kanalen er i chat med TX = RX " ": Angiver kanalen er i chat med RX = TX " ": Angiver kanalen er i chat med TX & RX ombyttet.

15 CTCSS KODER /DCS KODER CTSS KODER Kode Frekv. Kode Frekv. Kode Frekv. Kode Frekv. Kode Frekv OFF DCS KODER OFF

16 Klon Kloning er en funktion der giver dig mulighed for at kopiere den oprindelige indstilling af en radio til en anden. 1) Kontroller at de to radioer er forbundet med kablet som vist i figur 1. 2) Fortsæt med at trykke op og ned knapperne, og tænd for radioen (TX) der skal kopieres fra. Displayet vil vise ikonet Klon. 3) Gentag ovennævnte procedure for den anden radio der kopieres til (RX). 4) Tryk på ENTER på TX-radio. Hvis kloningen er udført korrekt, vil displayet på begge radioer vise ikonet. 5) Hvis klon ikke er vellykket, vil displayene på begge radioer vise ikonet. Herefter gentages procedure 4 igen. KLONING af radioer er kun tilladt kvalificerede forhandlere eller brugere som har gennemført et HX1 programmerings kursus.

17 DTMF Valgfri Version Nødopkald Du er nødt til at oprette en bestemt kanal (CH 01 er sat som standard) til dette formål, før du aktiverer nødopkald (DETTE KAN KUN FORETAGES AF DIN FORHANDLER). Tryk på PRI- og MON-tasterne samtidig i 1 sekund. Radioen vil nu sende et nødopkald via den valgte kanal. Alle radioer i din gruppe vil vise en nødsituationskode på deres displays. Når du modtager en nødsituationskode kan man se afsenderens ID ved at trykke på ENTER. PTT/TOT kode - hurtigvalg Modtagere vil åbne for squelch-funktionen på samme kanal med samme PTT-kode. Uden modtagelse af korrekt TOT kode, kan muting ikke gennemføres. Hver kanal kan indstilles et 3 - cifret PTT kode. Når denne kanal er indstillet til en TOT-kode, vises ikonet på displayet. (*Koden kan aktiveres af forhandleren) Bemærk- VOX funktion skal deaktiveres, når TOT koden installeres. DTMF udvalgte opkald ( Selective Calling) Du kan foretage udvalgte opkald til enkeltpersoner, undergrupper eller hele gruppen. Hvis en kanal er programmeret med SelCal-funktion, vil dens højttaler være lukket og PTT-tasten vil være deaktiveret, indtil en korrekt SelCal modtages. Sende et udvalgt opkald Hvis du ønsker at foretage et udvalgt opkald fra en SelCal-kanal, trykkes på *- knappen og displayet vil vise Indtast derefter ID-nummer på den kaldte radio. Tryk #tasten for at sende SelCal-signalet. Når svaret er modtaget fra den kaldte radio, kan man tale sammen i et forudbestemt tidsrum, oprettet op af forhandleren (f.eks. din radios-id er 123, Prioritets ID er 000 og Gruppe-ID er 100). Modtage et udvalgt opkald Når den kaldte radio modtager et SelCal, vil dens display vise den kaldende radios ID. Derefter vil den kaldte radio automatisk foretage et svar opkald, og et bip høres. I mellemtiden vil højttalerne blive åbnet og samtalen kan begynde i et forudbestemt tidsrum, indstillet af forhandleren.

18 DTMF DTMF er en service på maksimal 21 strenge, der kan defineres som en besked eller et afsendene telefonnummer. 1) Tryk på MODE gentagne gange (normalt 9.) Indtil displayet viser DTMF. 2) Indtast 1 ~ 21 karakterer (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9, *, #). 3) Tryk på OP / NED knappen for at annullere det forrige tegn. 4) Tryk på ENTER for at overføre. Displayet viser nu. Bemærk- PTT koden vil blive overført, mens kanalen har sin PTT kode. Et alfanumerisk tastatur er nødvendigt for at benytte DTMF-opkald. Fjernbetjening (Killer-ID) Denne funktion kan tilsidesætte andres radioopkald via PC programmering. Forhandleren kan indstille Kill-ID og genoprette ID som en speciel funktion i programmeringssoftwaren. Brug af adgangskode Din forhandler kan etablere en fire-cifret adgangskode. Hver gang du tænder for radioen, skal du indtaste den korrekte adgangskode for at bruge radioen.

19

20 Radiocom Danmark A/S Baldersbækvej 31, 2635 ISHØJ Telefon: Fax: VHF Group / V-com HX1 V1.0. Med forbehold af eventuelle fejl.

Walkie-talkie sæt. Sådan starter du! Fjern bælteclipsene ved at skubbe dem op, for derefter at fjerne batteridækslet og isætte batterier.

Walkie-talkie sæt. Sådan starter du! Fjern bælteclipsene ved at skubbe dem op, for derefter at fjerne batteridækslet og isætte batterier. Walkie-talkie sæt Best.nr.5702, Model 808EU-1 Håndsæt funktioner : 1. Antenne. 2. LCD Display, viser aktuel kanal, og andre aktuelle funktioner. 3. Kanal ned -knap: Tryk for at skifte kanal. 4. Kanal op

Læs mere

PMR Radio Bruger Manual. electronic

PMR Radio Bruger Manual. electronic PMR Radio Bruger Manual electronic Antenne TOT: Tryk og Tal Knap Tryk og hold inde for at sende Tænd/Sluk Knap Tryk og hold inde, for at tænde eller slukke for PRM Radioen LCD Display Viser hvilke kanal

Læs mere

MANUAL V-COM V45/V55

MANUAL V-COM V45/V55 MANUAL V-COM V45/V55 Indholdsfortegnelse Delenes navne og funktioner 1 Isætning og fjernelse af batteriet 3 Isætning af batteriet 3 Fjernelse af batteriet 3 Opladning af batteriet 3 Beskrivelse af symboler

Læs mere

Walkie-talkie sæt HN4288 Model 808

Walkie-talkie sæt HN4288 Model 808 Walkie-talkie sæt HN4288 Model 808 Håndsæt funktioner : 1. Antenne. 2. LCD Display, viser aktuel kanal, og andre aktuelle funktioner. 3. Monitor, M knap, holdes inde for at fange signal ved svag dækning.

Læs mere

Tovejs radio Model MT 600 DANSK

Tovejs radio Model MT 600 DANSK Tovejs radio Model MT 600 DANSK 9 1 10 2 3 4 1. Antenne 2. Udvendig højttaler/ mikrofon/opladningsstik 3. Mode/Power-knappen 4. Låseknap 5. Kanal-vælgerknapper 6. Højttaler/mikrofon 7. Lys/maks. rækkeviddeknap

Læs mere

2-VEJS RADIO DANSK. antenne. bælteclip. CALL-knap LOCK-knap. POWERknap. MODE-knap. TALKknap opladningsstik

2-VEJS RADIO DANSK. antenne. bælteclip. CALL-knap LOCK-knap. POWERknap. MODE-knap. TALKknap opladningsstik DANSK 2-VEJS RADIO MODEL M T - 7 0 0 antenne bælteclip POWERknap CALL-knap LOCK-knap TALKknap opladningsstik LYS/MAKS. RÆKKEVIDDEknap LYDSTYRKEKONTROL- (vol.-) knapper batterirum LÅSE-flig KANALVÆLGERknapper

Læs mere

V-COM V40 JAGTRADIO 31MHz og 155MHz BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING

V-COM V40 JAGTRADIO 31MHz og 155MHz BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING V-COM V40 JAGTRADIO 31MHz og 155MHz BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING Indholdsfortegnelse Vigtig information angående bekyttelse og råd 4 Pakken skal indeholde 4 Radio 5 Display 5 Kom igang 6 Antenne 6 Batteri

Læs mere

2-VEJS RADIO DANSK. bælteclip. antenne bagbelyst LCD-display. TÆND- SLUK/LYDSTYRKEknap. TALKknap. batterirum. intercom-stik

2-VEJS RADIO DANSK. bælteclip. antenne bagbelyst LCD-display. TÆND- SLUK/LYDSTYRKEknap. TALKknap. batterirum. intercom-stik DANSK 2-VEJS RADIO MODEL MT-900 antenne bagbelyst LCD-display TÆND- SLUK/LYDSTYRKEknap bælteclip intercomstik TALKknap KANALVÆLGERknapper batterirum LYS/MAKS. RÆKKEVIDDEknap LÅSEflig CALLknap LOCKknap

Læs mere

MT645VP. Radiokontrolelementer og -indikatorer. Overensstemmelseserklæring TO-VEJS RADIOMODEL

MT645VP. Radiokontrolelementer og -indikatorer. Overensstemmelseserklæring TO-VEJS RADIOMODEL 1 10 9 8 11 Radiokontrolelementer og -indikatorer 1. Antenne 2. Ekstern højttaler/ mikrofon/opladerstik 3. Tilstands-/strømknap 4. Søgeknap 5. Kanal op/ned-knapper 6. Baggrundsoplyst LCD-display 7. Højttaler/mikrofon

Læs mere

Trådløst tastatur med ringeklokke funktion

Trådløst tastatur med ringeklokke funktion Trådløst tastatur med ringeklokke funktion 8.12.17 Funktioner 1. En perfekt kombination af dørklokke og dør/port oplåsning, der er behageligt i brug og praktisk; 2. RF data med rullende koder for at give

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Walkie Talkie APMP500. Brugsanvisning

Walkie Talkie APMP500. Brugsanvisning Walkie Talkie APMP500 Brugsanvisning 1. Indholdsfortegnelse Sikkerhed 1.1 Anvendelsesområde 1. Mærker i denne håndbog 1.3 Almindelige sikkerhedsanvisninger 5. Klargøring til brug 5.1 Udpakning 5. Pakkens

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 1 21.11.2010 Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 Ny version December 2010 Med variabel kode længde SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

HurtigGuide. HH36 Marine VHF Radio med GPS. simrad-yachting.com

HurtigGuide. HH36 Marine VHF Radio med GPS. simrad-yachting.com HurtigGuide DK HH36 Marine VHF Radio med GPS NB! Vi gør opmærksom på at der kræves maritim radiolicens for at bruge VHF udstyr. Udstyret er godkendt til brug indenfor EU (og i norske farvande). Den bærbare

Læs mere

Two-Way Radios. User Guide. XT420 Non-Display model

Two-Way Radios. User Guide. XT420 Non-Display model Two-Way Radios User Guide XT420 Non-Display model INDHOLD Indhold...................................... 1 Sikkerhed.................................... 2 Sikkerhedsoplysning-er ang. batterier og opladere.

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

Tunstall DECT 7202/7212

Tunstall DECT 7202/7212 Tunstall DECT 7202/7212 Brugervejledning D3302/D3312 Tunstall A/S Tel. +45 87 93 50 00 Niels Bohrs Vej 42, Stilling Fax. +45 87 93 50 10 8660 Skanderborg info@tunstallnordic.com Danmark www.tunstallnordic.com

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder LINDE No2 indeholder LINDE No2 TWIN indeholder 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INSTALLATION 6 BATTERIER - TÆND HÅNDSÆT OG BASE 7 ISÆT BATTERIER 4 3 2 1 1 2 3 4 8 BASE OG HÅNDSÆT Tilslut headset LED* Udgående kald

Læs mere

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580 Brugermanual Dansk Bemærk! Tegningerne i vejledningen er kun ment som illustration. Det betyder, at tegningerne muligvis ikke helt ligner din telefon. Dansk 1. strøm til/fra 2. Stik til

Læs mere

Amplicomms. TV 2410 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon. Brugervejledning

Amplicomms. TV 2410 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon. Brugervejledning Amplicomms TV 2410 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon Brugervejledning Modtager: Sender: Til brug med høreapparater med telespole Modtager: 1. Mikrofonknap til rumaflytning 2. 3,5 mm Audio udgang

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. LICENSFRI 446 FM BÆRBAR RADIO i4088sr

BRUGERVEJLEDNING. LICENSFRI 446 FM BÆRBAR RADIO i4088sr BRUGERVEJLEDNING LICENSFRI 446 FM BÆRBAR RADIO i4088sr INDLEDNING Tak fordi du valgte et Icom-produkt! IC-4088SR er en licensfri 446-bærbar radio, der er konstrueret for brugere, der forlanger høj kvalitet,

Læs mere

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Brugervejledning 1. Display 2. Højttaler 3. Forøg lydstyrken 4. Forrige besked 5. Justér hastigheden 6. Optag 7. Tænd/sluk, stop afspilning 8. Reducér

Læs mere

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370 telefonen.

Læs mere

1. Bluetooth Speakerphone

1. Bluetooth Speakerphone 1. Bluetooth Speakerphone Denne Bluetooth speakerphone i mini-størrelse er designet til at du kan nyde maksimal frihed ved trådløs kommunikation med den avancerede S.S.P-løsning med Ekko- og støjreduktioner,

Læs mere

Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio. Med indbygget mikrofon. Brugervejledning

Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio. Med indbygget mikrofon. Brugervejledning Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon Brugervejledning Modtager 1. Øretelefoner højre/venstre 2. Styrkekontrol 3. Indikator for tænd/sluk 4. Tænd/sluk rummikrofon 5. Tænd/sluk

Læs mere

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER Holder din ører fri til dine omgivelser! TILBEHØR: Artikel Antal USB til mikro USB Oplader kabel 1 Indstillingsbånd (med introduktions folder)

Læs mere

Tovejs radio Model MT 525

Tovejs radio Model MT 525 Tovejs radio Model MT 525 Antenne DANSK OPKALDS-knap Udvendig højttaler/mikrofonstik Dette udstyr er beregnet til brug i: AT EE HU LI BE ES IE LU CY FI IS MT CZ FR IT NL DE GB LT NO DK GR LV PL Brugslande

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 4 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 6 Foretag et opkald... 6 Besvar et opkald... 6 Omstilling af opkald... 7 Træk

Læs mere

Livall - Kom godt i gang (BH 60 & Bling Jet Fjernbetjening & Livall Riding App)

Livall - Kom godt i gang (BH 60 & Bling Jet Fjernbetjening & Livall Riding App) Livall - Kom godt i gang (BH 60 & Bling Jet Fjernbetjening & Livall Riding App) 1. Indholder: a. En hjelm b. Et USB kabel c. En Bling Jet fjernbetjening d. En brugsanvisning 2. Sæt USB-kablet i hjelmen

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

WOOF it. Brugermanual

WOOF it. Brugermanual WOOF it Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit højttaleren fra SACKit! Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højttaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for personeller produktskader

Læs mere

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD 16.11. 2015 Varenr. 2000.1610 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 3x4 trykknapper med blåt lys Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På den

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning via hjemmeside Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Copyright 2014 HomeAlarm ApS

Copyright 2014 HomeAlarm ApS Nogle pakker indeholder et trådløst tastatur. Ellers er det muligt at tilkøbe. Denne manual omhandler kun, hvordan tastaturet kobles til HomeSecure BASIC V2 alarmsystem. Strøm indikator: Lyser rødt, når

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 360 telefonen.

Læs mere

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis.

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. INDLEDNING Tillykke med jeres telefonanlæg fra DanDial A/S. Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. Brug venligst tid på at læse vejledningen og blive fortrolig med betjeningen

Læs mere

Beskrivelse af tryghedsalarmen

Beskrivelse af tryghedsalarmen Denne vejledning fungerer som en hurtig og nem brugervejledning på dansk, oversat af GSM Teknik ApS. Skal man bruge alle detaljer, henvises til den engelske vejledning, der medfølger i kassen. Beskrivelse

Læs mere

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Denne telefon har indbygget telespole, der opfylder M4/T4 standarden. Telespolen kan anvendes,

Læs mere

Kom godt i gang! Oticon Streamer oversigt. Mikrofon. Volumenkontrol og programomskifter Tastaturlås. Telefonknap. Tilslutningsknap.

Kom godt i gang! Oticon Streamer oversigt. Mikrofon. Volumenkontrol og programomskifter Tastaturlås. Telefonknap. Tilslutningsknap. Oticon Streamer oversigt Mikrofon Volumenkontrol og programomskifter Tastaturlås Telefonknap 908 70 901 00 / 03.09 Audioknap (tv, musik) Tilslutningsknap Kom godt i gang! Batteriindikator Audiotilslutning

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

FitLight Trainer brugsvejledning. Tablet controller. version 1.7

FitLight Trainer brugsvejledning. Tablet controller. version 1.7 FitLight Trainer brugsvejledning Tablet controller version.7 Indhold Opbevaring og opladning... Opret brugere... Forbind lamper... 4 Kørsel af tilfældig sekvens - bestemt tidsrum... 5 Kørsel af tilfældig

Læs mere

Produkt Detaljer: Indhold i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur

Produkt Detaljer: Indhold i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur 5) Funktionstaster 6) Bluetooth LED 7) Opladnings LED 8) Tænd/Sluk & Bluetooth tilslutnings knap 9) USB opladning 5V/DC 1 5 3

Læs mere

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. Garanti & Support Dette produkt har en ét-års garanti, der dækker over eventuelle problemer ved normalt brug. Misbrug af Easi-Speak eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle data, der er

Læs mere

PARROT MINIKIT NEO 2 HD

PARROT MINIKIT NEO 2 HD PARROT MINIKIT NEO 2 HD Om denne vejledning HURTIG BRUGERVEJLEDNING FØR DU STARTER Parrot foretrækker at lægge brugervejledningerne ud online i stedet for at få dem trykt for at begrænse papirforbruget

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Dansk El-montage manual Portautomatik

Dansk El-montage manual Portautomatik Dansk El-montage manual Portautomatik (med fysiske ende stop) Terminaler: Power Portstyring 1 2 Power input 220/230Vac. Kabeldim. 3x1.5 PVIKJ eller lign. 3 4 Advarselslampe. Udgang 230Vac/20W. Signalet

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændringer af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

BRAVO Fastnettelefon DECT fastnettelefon. Bruger manual. Tele Call Danmark Ene distributør i Danmark for BRONDI

BRAVO  Fastnettelefon DECT fastnettelefon. Bruger manual. Tele Call Danmark Ene distributør i Danmark for BRONDI BRAVO Fastnettelefon DECT fastnettelefon Bruger manual Side 1 af 11 1. Overordnede funktioner Stort håndsæt med store taster og display Håndfri betjening Høj ringestyrke Lyssigal ved tilringning Høj lydstyrke

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

i740/m740e Quick guide

i740/m740e Quick guide i740/m740e Quick guide Din i740/m740e Du har lige fået en ny telefon. Din i740/m740e systemtelefon giver dig adgang til tjenester og faciliteter som er tilgængelige i NeXspan porteføljen. Din i740/m740e

Læs mere

Digital stemmeoptager

Digital stemmeoptager Digital stemmeoptager I. Funktionsbeskrivelse 1. REC (optagerknap) 2. STOP (stop/tænd og sluk) 3. UP (spring frem) 4. DOWN (spring tilbage) 5. HOLD (låseknap) 6. VOL+ (lydstyrke op) 7. VOL (lydstyrke ned)

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

MT90 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MT90.

MT90 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MT90. MT90 Vejledning Forord Tillykke med din nye GPS tracker MT90. Denne manual viser hvordan du anvender enheden korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, før du bruger dette produkt. Brugermanualen

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

Sennheiser DW 800 Guide. 1 Installation & Tilslutning

Sennheiser DW 800 Guide. 1 Installation & Tilslutning Sennheiser DW 800 Guide 1 Installation & Tilslutning DW 800 pakken indeholder følgende 2 Mobile enheder 1 Lade station 1 Mellemkabel 1 Strømforsyning 1 PC-kabel 1 Manual Tilslut mellemkablet til din DW

Læs mere

UBC 244CLT. Programmérbar 50 kanaler radiobasescanner med ur og alarm. Brugsanvisning DK 3042

UBC 244CLT. Programmérbar 50 kanaler radiobasescanner med ur og alarm. Brugsanvisning DK 3042 UBC 244CLT Brugsanvisning Programmérbar 50 kanaler radiobasescanner med ur og alarm DK 3042 Indholdsfortegnelse Hvad er radioscanning?... side 3 UBC 244CLT... side 4 Opsætning... side 5 Set bagfra... side

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes.

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes. 1. Funktionsvælger CD/BÅND (OFF)/RADIO 2. FM-stereo vælger 3. FM antenne 4. CD låge 5. Stations søgehjul 6. Bass Boost søgehjul 7. CD springe/søge frem 8. CD springe/søge tilbage 9. CD programmerings knap

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug 1. Brugervejledning 2. Tak for dit køb af vores pen-optager. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt før ethvert forsøg på at betjene dette produkt og beholde den for din fremtids reference.

Læs mere

3. Lær din Bluetooth Speakerphone at kende For at bruge din speakerphone, så følg følgende enkle trin:

3. Lær din Bluetooth Speakerphone at kende For at bruge din speakerphone, så følg følgende enkle trin: Brugermanual 1. Bluetooth Speakerphone Denne praktiske Bluetooth Speakerphone er specielt designet til at brugeren kan nyde friheden ved trådløs kommunikation. Brug den på et skrivebord som konferencetelefon

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning på bordtelefon Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

LG IP 8830 og LG IP 8840

LG IP 8830 og LG IP 8840 TDC A/S, København, CVR 14773908 Communication/SP, 8830/8840-0936 LG IP 8830 og LG IP 8840 Brugervejledning Kundeservice 80 80 80 90 Internet tdc.dk TDC A/S Teglholmensgade 1-3 0900 København C Version

Læs mere

Monterings og brugervejledning Portautomatik S 66 samt tilbehør www.nordiskportimport.com 32 52 51 58

Monterings og brugervejledning Portautomatik S 66 samt tilbehør www.nordiskportimport.com 32 52 51 58 Monterings og brugervejledning Portautomatik S 66 samt tilbehør www.nordiskportimport.com 32 52 51 58 Brugervejledning En eldrevet port er ikke legetøj og bør anvendes med omhu og kun hvis der er fuldt

Læs mere

Kend din Easi-Speak optager

Kend din Easi-Speak optager Kend din Easi-Speak optager Easi-Speak Kontrol-symboler Optag og afspil for første gang Tænd for Easi-Speak ved at skubbe On-Off-knappen mod On indtil statuslampen blinker eller lyser vedvarende ORANGE.

Læs mere

Comfort Contego Brugsanvisning

Comfort Contego Brugsanvisning Danmark Comfort Contego Brugsanvisning Læs brugsanvisningen, inden du tager dette produkt i brug. Comfort Contego T800 Sender Comfort Contego R800 Modtager Indholdsfortegnelse Side Introduktion 3 Dette

Læs mere

Rev.1 November 2009. Betjenings vejledning for RD 7000 DL

Rev.1 November 2009. Betjenings vejledning for RD 7000 DL Rev.1 November 2009 Betjenings vejledning for RD 7000 DL Beskrivelse af RD 7000 Modtager Modtager RD 7000 15 12 10 11 12 18 19 20 21 22 RD 7000 funktioner 1 Tryk knapper. 2 LCD-display 3 Batteriklap 4

Læs mere

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R Betjeningsvejledning 1. Både 2-vejs fjernbetjeningen og alarmenheden kan afgive alarmsignal. Du kan både bruge den 2 vejs fjernbetjening og den almindelige fjernbetjening til at overvåge motorcyklen. 2.

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger.....1 Nødvendigt værktøj...1 Montering af garageportåbneren...2-6 Montering af skinnerne..7-8 Stramning af

Læs mere

Sporing af demente med GPS-teknologi

Sporing af demente med GPS-teknologi Sporing af demente med GPS-teknologi Større tryghed og bevægelsesfrihed for demente Med GPS-TRACKER ved man altid, hvor den demente befinder sig. Sporing af demente med GPS-teknologi Hvorfor skulle demente

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp.

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. Funktioner: 1. 5 cm TFT LCD-skærm med angivelse af optage tilstand, hukommelse på kort og batteri

Læs mere

Butterfly Brugervejledning D3030B

Butterfly Brugervejledning D3030B Butterfly Brugervejledning D3030B Tunstall A/S Tel. +45 87 93 50 00 Niels Bohrs Vej 42, Stilling Fax. +45 87 93 50 10 8660 Skanderborg info@tunstallnordic.com Danmark www.tunstallnordic.com Indholdsfortegnelse

Læs mere

AUTO-HIFI AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-482. Instruction manual

AUTO-HIFI AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-482. Instruction manual AUTO-HIFI R AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-8 Instruction manual DIGITAL AUDIO CD-8GD AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL. BRUGSANVISNING

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 7010 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING

FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE FUNKTIONER... 4 -DISPLAY... 4 -TOP AF SCANNER... 5 -SIDE OG BAGSIDE AF SCANNER...6 -FRONT PANEL.....

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning TDC Scale LG IP 8815 Brugervejledning Februar 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Besvarelse af opkald... 5 Afvis opkald... 5 Foretag opkald... 6 Afslut opkald... 6 Genkald... 6 Skjul nummer per kald...

Læs mere

DISPLAY SYMBOLER. Angiver at batterierne er afladet og skal skiftes. Klokketermostaten er slukket eller temperaturreguleringen er afbrudt.

DISPLAY SYMBOLER. Angiver at batterierne er afladet og skal skiftes. Klokketermostaten er slukket eller temperaturreguleringen er afbrudt. KLOKKETERMOSTATEN A B C D E F G H I L M N O P Oprydningsknappen.: Aktivering af midlertidig driftsstop. Ferieknappen.: Deaktivering af indkodet programperioder i en tidsperiode. Programknappen.: Åbning

Læs mere

Lommy Personal. Brugsvejledning. Lommy Personal overblik. Personlig sikkerhed og tryghed. Tillykke med din nye Lommy Personal.

Lommy Personal. Brugsvejledning. Lommy Personal overblik. Personlig sikkerhed og tryghed. Tillykke med din nye Lommy Personal. Personlig sikkerhed og tryghed Lommy Personal Tillykke med din nye Lommy Personal. Denne vejledning giver dig en kort introduktion i Lommy Personals mange funktioner. Lommy Personal overblik 4 5 1. Lystårn

Læs mere

Introduktion. HomeSecure 433MHz Trådløst Tastatur manual: 13-04-2015

Introduktion. HomeSecure 433MHz Trådløst Tastatur manual: 13-04-2015 Introduktion Nogle pakker indeholder et trådløst tastatur. Ellers er det muligt at tilkøbe. Denne manual omhandler kun, hvordan tastaturet kobles til HomeSecure BASIC V2 alarmsystem. Strøm indikator: Lyser

Læs mere

Indhold i boksen: A. VIBE 5XS TM B. USB ladekabel (USB to Micro USB) C. 3.5mm lydkabel D. Rejsetaske E. Product Manual UK

Indhold i boksen: A. VIBE 5XS TM B. USB ladekabel (USB to Micro USB) C. 3.5mm lydkabel D. Rejsetaske E. Product Manual UK Tillykke med dit køb af GIZMO VIBE 5XS fra GIZMOWANNAHAVES! Før brug anbefaler vi at lade batteriet 100% op inden brug. Dette tager 2-3 timer. Hurtig start Det er let at komme i gang du skal blot følge

Læs mere

Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon

Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon Brugervejledning 1. Genkaldstast 2. Hurtigkaldstast M1 3. Slet/Lagring 4. Hurtigkaldstast M2 5. Scroll opad 6. Hurtigkaldstast 7. Scroll nedad 8. Opkaldsliste (CID)/Afbryd

Læs mere

ADVARSEL IBRUGTAGNING RESET

ADVARSEL IBRUGTAGNING RESET ADVARSEL Du skal installere antennen (forbindelse til placering "B" på bagsiden af radioen) og indstille SWR (Standing Wave Ratio) ved installationen. Undladelse af dette kan resultere i ødelæggelse af

Læs mere