3 gange guld og så forhåbentlig guld en 4. gang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3 gange guld og så forhåbentlig guld en 4. gang"

Transkript

1 3 gange guld og så forhåbentlig guld en 4. gang Et 3-årigt uddannelsesforløb for skolens pædagogiske personale er afsluttet november I disse 3 år har personalet ud fra en anerkendende og ressourceorienteret pædagogik erfaret, at de som lærere og pædagoger har ansvaret for et godt samvær og dermed et godt miljø for læring. De har i arbejdet med videofeedback ud fra ICDPs 8 samspilstemaer og 7 sensitiveringsprincipper tilegnet sig en viden og en kompetence, der gør, at de kan skabe et godt samvær sammen med børnene, vejlede kollegaer omkring samspillet med børn og endelig igennem vejledning understøtte forældre i at skabe og videreudvikle gode samværssituationer med egne børn. Det er guld for en skoleleder, at arbejde sammen med et personale med ovenstående kvalifikationer. Det er med til at sikre, at børnene og forældrene på skolen mødes af voksne, der ud over at være faglige kompetente, tager ansvaret for samværet med det enkelte barn og påtager sig lederskabet omkring den enkelte klasse. Netop disse 3 elementer kendetegner den gode undervisning, der er en forudsætning for at det enkelte barn i et samspil med andre lærer noget. Det er guld for en skoleleder - sammen med det samlede personale - at gennemføre et uddannelsesforløb, der har været gennemsyret af en ressourceorienteret pædagogik, hvor fokus har været rettet mod det der virker og samspillet personalet imellem har været anerkendende. Bedre vilkår fås ikke for udveksling af ideer, refleksion over pædagogisk praksis og dermed for læring og udvikling i fællesskab. Det er guld for en skoleleder, at høre forældre - efter deltagelse i forløb med videofeedback fortælle, at det her har godt nok flyttet os og her er noget vi kan bruge i hverdagen. Når man har guldet er forpligtigelsen fremover at anvende det på en ordentlig måde. Det betyder, at jeg som skoleleder nu hvor uddannelsesforløbet er slut - må skabe vilkår, der gør det muligt for at den enkelte alene og i fællesskab med andre fortsat at tilegne sig viden og udvikle kompetencer, der understøtter, at de nærmeste voksne omkring det enkelte barn påtager sig ansvaret for samværet. Guldet i denne sammenhæng vil være at alle voksne omkring skolen også om 10 år er bevidste om, at de som betydningsfulde voksne har ansvaret for samværet med det enkelte barn og dermed dets udvikling og læring - og ikke mindst at de påtager sig dette ansvar og handler derefter. Peter Mygind 1

2 Lærernes beretninger: Jeg er blevet en mere tilfreds og glad lærer gennem arbejdet med videofeedback. Jeg er blevet sværere at slå ud og kan derved handle mere rationelt og være en bedre lærer. Følgende vil jeg beskrive de faktorer, jeg mener, har betydet mest for denne ændring. For det første: Der er en betydningsfuld sammenhæng mellem min indre sindstilstand, mine følelser omkring den relation jeg er i og min fysiske tilstand. Det samme gælder for alle andre også vores elever i skolen. Videomediet har været et godt redskab til at blive bevidst om disse sammenhænge. Det har været det redskab, jeg kunne bruge til at analysere og bruge denne sammenhæng til glæde for mig selv og for de børn og andre mennesker, jeg er sammen med i mit professionelle arbejde som lærer. For det andet: Den positive tilgang til andre og til sig selv som metoden bygger på, og som IDCP-principperne er udtryk for. At anerkende at alle har ret til den opfattelse, tanker og følelser, vi har. Finde de situationer eller omstændigheder, der løfter, gøre mig min egen positive betydning klar og dernæst handle ud fra det og så opleve, hvordan det gode vokser. Vokser fra relationen og smitter af på barnets muligheder i det hele taget, for dets selvværd, for bedre at turde og kunne give og tage imod i samværet i klassen, og dermed for at lære og udvikle sig. Det er mig selv (evt. gerne med vejledning), der ser på et videoklip af et barn og mig. Jeg ser, hvornår barnets øjne, holdning, stemme osv. signalerer, at det befinder sig i en gunstig situation, hvornår vores møde betyder noget, og jeg kan føle efter i mig selv, hvordan jeg var tilpas i situationen. Det er mig der erkender, hvad jeg kan gøre mere af/ændre omkring barnet for at løfte det. Derfor vil den måde, jeg fremover agerer på over for barnet være autentisk, jeg træffer mine valg i forhold til mine egne erkendelser og inderste værdier. Selvfølgelig har jeg brug for ekspertviden, men jeg skal kunne indse og føle at de råd jeg får er i overensstemmelse med min egen grundholdning.og selvfølgelig kommer jeg stadig til at lave fejl, men jeg opdager det, og har fået redskaber til at rette ind. Det er den anerkendende måde at være sammen på, der gør den store forskel, men det har været videomediet og vores fælles analyser, der har synliggjort det og dermed givet den store glæde, det er at opleve at gøre en positiv forskel. Specielt om kollegavejledning er jeg overbevist om at videofeedback-metoden mere end nogen anden metode, jeg hidtil har kendt, giver fælles glæde ved arbejdet og modarbejder mistro og mindreværdsfølelser i forholdet mellem kollegaer. Når vi vejleder hinanden smelter vores interesse i at opnå en positiv udvikling sammen. Når jeg vejleder, føles det vigtigt for mig at den kollega jeg vejleder lykkes med sit projekt. At hun/han får nye erkendelser, tro på sig selv og på de ændringer hun/han vil foretage. Og når jeg bliver vejledt, kan jeg mærke min og min kollegas fælles entusiasme omkring den undervisning, det forældremøde eller hvad vi nu arbejder med at få bedre. 2

3 IDA Hvad videofeedback og ICDP-samspilstemaerne gør ved mit lærerliv. Først vil jeg slå fast, at alle mine bekymringer om at blive overflødiggjort, forvirret, konfus, afsløret, latterliggjort, få selvværdet banket ned under nul osv., blev gjort totalt til skamme i løbet af det første kvarter i mit første personlige møde med videofeedback. Der er sket lige det modsatte i de mange timer, jeg siden har anvendt videofeedback og samspilstemaerne. Jeg har fået lov at se, få bekræftet og dokumenteret at: - Jeg betyder noget for de mennesker jeg er sammen med. - Jeg gør en forskel, som kan have vital betydning for et andet menneske. - Jeg har et personligt ansvar for de relationers kvalitet, som jeg indgår i. - Jeg får respekt, hvor jeg viser respekt. - Jeg mødes af mennesker som i bund og grund vil samarbejde med mig. - Jeg kan bruge mig selv professionelt. - Jeg opdager og identificerer mine egne og mine medmenneskers ressourcer. - Jeg hjælper mine medmennesker med at opdage og identificere deres egne ressourcer. - Jeg kan redefinere de medmennesker som jeg indgår i relationer med. - Jeg oplever ansvarlighed, hvor jeg selv påtager mig mit ansvar. - Jeg bliver løftet og får styrket min selvfølelse og mit selvværd. - Jeg løfter og styrker mine medmenneskers selvfølelse og selvværd. Alt det ovenstående og mere til har betydet for mig, at jeg er blevet glad for at være lærer. Hver dag er blevet lærerig og spændende. Mine kolleger og de mennesker jeg underviser og hver dag indgår i tusindvis af relationer med, betyder meget for mig. Jeg har sagt til et lille menneske: Jeg kunne godt tænke mig at blive en bedre lærer for dig. Vil du lave lidt video sammen med mig, så mine kolleger kan hjælpe mig med det? Det øjeblik, hvor det lille menneske smiler og med glæde i øjnene siger: Ja. tager jeg med mig som et guldøjeblik i mit lærerliv. En forældre smilede til mig efter en samtale og sagde: Det har været en oplevelse. Det er et andet af mine guldøjeblikke. Jeg vil bruge videofeedback, samspilstemaerne og resten af mit lærerliv til at samle på den slags guldøjeblikke! Lars Videofeedback - Hvor lyder det ubehageligt. Det var nok den første tanke der løb igennem mit hoved, da jeg hørte ordet videofeedback. At se mig selv og ikke mindst at høre mig selv, var ikke det første jeg ønskede, da en af mine kollegaer foreslog, at det næste trin i vores fælles uddannelse skulle være videofeedback. Som kollegial gruppe var vores forudsætninger for at gå i gang på plads. Vi havde i flere år arbejdet med at implementer at arbejde anerkendende og relationskompetent i vores dagligdag og med videofeedback fik vi et værktøj, der kunne synliggøre vores anerkendende arbejdsform. Og jeg må sige: Det har ændret meget ved mit lærerliv. 3

4 Jeg har, ved hjælp af de korte optagelser af hverdagssituationer, fået øjnene op for de kvaliteter, jeg har som lærer og ikke mindst: Jeg har lært at tage det til mig. En videooptagelse viser det, jeg ikke når at opfatte, når jeg er i relationen, det gode samspil jeg har med barnet, hvordan barnet ser på mig, hvordan vi spejler hinanden, hvad vi siger til hinanden, hvordan stemningen er m.m.. Senere har jeg lært at hæve mig ud af situationen, så jeg nu oftere kan se flere af de ting, mens jeg er i relationen og nå at handle med større bevidsthed. Får børnene noget ud af dette arbejde? Jeg er helt sikker på, at børnene får en meget mere ansvarlig og opmærksom lærer. Da jeg valgte mit første fokusbarn, var det et meget stille barn, der ikke gjorde noget væsen af sig overhovedet. Jeg ville gerne se om min øgede opmærksomhed på barnet, kunne ændre ved barnets aktivitetsniveau i klassen. Det, at jeg gjorde noget aktivt i forhold til det barn, gjorde, at jeg bevidst så barnet hver dag og tog hånd om det. Der kom en del mere aktivitet omkring barnets faglighed, men også noget omkring det sociale f.eks. med at turde tage ordet i en fællessnak og sige fra over for andre børn. Jeg føler et stort ansvar for børnenes skoledag. Jeg har set, hvilken stor betydning mine handlinger har for de børn, jeg møder i mit arbejde, jeg vil endda sige, at det har lært mig, hvilken stor betydning mine handlinger har, for de mennesker jeg møder overhovedet. Jeg kan tage ansvar for de relationer, der ikke går, som jeg gerne vil. F.eks. er jeg blevet meget bedre til at få sagt til barnet, når jeg har mistet overblikket og måske kommet til at overtræde barnets grænser ved at råbe af det, at den måde vil jeg ikke bruge en anden gang, måske få sagt undskyld, altså få taget ansvaret for den uhensigtsmæssige handling. Det lyder måske skræmmende og som et stort og tungt ansvar. Sådan føler jeg det også engang imellem, men først og fremmest føler jeg mig værdifuld for de børn, jeg møder på min arbejdsplads. Jeg føler, at jeg har et stort ansvar og at jeg gør en forskel. Iris Historien om Ole Min indgangsvinkel til at arbejde med videofeedback sammen med Ole var at han altid var anspændt og vigende i blikket, når jeg underviste på klassen og hermed henvendte mig til ham. Som nyansat på skolen og hermed et lærerskift i klassen så jeg at Ole som er dygtig til matematik blev uengageret og han fortale uforbeholdent at han hellere ville have sin gamle matematiklærer tilbage. Jeg tager en bestemmelse om at lave videofeedback på Ole og indleder et samarbejde med klasselæreren om dette. I løbet af 3 måneder med 3 gange video, udvikler vores samvær sig sådan at Ole ofte vil fortælle noget uden at være anspændt og vigende i blikket. I perioden med videofeedback får jeg som lærer skærpet min opmærksomhed på Ole, det gør at det er nemmere at give ham noget positivt respons på det faglige- og det menneskelige plan. Det bliver naturligt, når man vejleder barnet fagligt også at fx lægge en hånd på skulderen af barnet så det kan mærke at vi er her fysisk. Problemformuleringen løses af sig selv ved at den voksne tør være opmærksom og nærværende. Efter sommerferien til samtalen med forældrene fortæller Oles mor at hun er bekymret over at Ole har den opfattelse af sig selv at han er anderledes. Hun fortæller desuden at han har svært ved at have tillid til nogen i skolen. Vi tager den beslutning at vi gerne vil lave udvidet forældresamarbejde med disse forældre og tilbyder dem supervision. Vores samarbejde indledes med en kontrakt, hvor vi definere: 4

5 på hvilke områder forældrene kan få hjælp hvad skolen kan tilbyde hvilke rammer det skal foregå under tidsrammen forældreforventninger lærerforventninger Forløbet har strakt sig over 4 mødegange á 1½ time. Vi har gennemgået 2 videofilm + 1 feriebillede. For forældrene har arbejdet være at komme igennem ICDP s 8 samspilprincipper. Som støtte har forældrene haft Karsten Hundeides Samspilstemaer, relationsarbejde en forældreguide. Oles forældre har flere gange givet udtryk for at de har haft stor glæde af samspilsprincippernes modsætninger. Måden at arbejde på, hvor man ser positivt på samværet, gør at forældrene på trods af en vis nervøsitet føler sig trykke i situationen. Den meget faste struktur ved supervison gør at det er nemmere fælles at formulere nye mål for vosen/barn samværet. Som supervisor har man et ansvar for at den nye målsætning er kommet frem ved at forældrene har fået en kombination at gode råd og egentænkning. Forældreevaluering: Kære alle tre. Vi har begge været rigtig glade for at få den mulighed for at indgå i ICDP samarbejdet med jer. Vi har mange konflikter med Ole og derfor var vi klar til at indgå i samarbejdet, således at vi kunne få nogle redskaber/værktøjer til at kunne gøre/løse problemerne på en bedre måde. Vi ønskede at vi kunne mærke nogle ændringer i vores dagligdag. Vi har været meget spændte på at starte forløbet, og kunne næsten ikke vente med at komme i gang, og vi vil også lige sige at vi hele tiden har været tryg ved jer begge, lærere Ingelis og Hanna. Vi synes selv at vi begge har lært en masse gode ting som vi vil forsøge på at bruge fremover på en positiv måde, og ville ønske at vi kunne fortsætte samarbejdet. Vi har set og tænkt meget på vores rolle i dette samspil, hvor vigtigt det er at vi har ro, således at vi når at fange Ole lige der hvor han er. Vi blev ekstra obs. Op: vores rolle (vi smitter af på Ole) rolighed skaber ro tryghed/omgivelser/stemning tiden (gi sig tid) vores humor se/føle og fornemme kropssproget tænke og iagttage de ting som går godt bygge videre på disse tænke positivt Ja vi kunne blive ved, men vi er stadig klar til at arbejde ud fra disse ovennævnte stikord og vil gøre alt hvad vi kan for at forbedre vores hverdag i hjemmet. Vi har stadig en del at arbejde på men vi har fået gode input/redskaber, som vi skal arbejde med. Mange tak til Ingelis og Hanna, vi har været supertilfredse med det som vi sammen har opnået. Dejligt at få hørt den professionelle del, og være med til at lytte på/til JØRGEN, som vi godt kunne ha brugt flere timer med, (bare at høre og samtidig forstå). 5

6 Tak for denne gang. Venlig hilsen Oles forældre Lærerevaluering: Forholdet til Ole ændres automatisk i forløbet: vi ser ham sammen med sin familie og har derfor bedre indsigt han bliver mere glad da han får god opmærksomhed hjemme, dette tager han med i skole Vi har oplevet at Ole spontant kommer og giver et knus om morgenen. Han fortæller om glæder og forventninger. Han møder udfordringer på en mere åben måde. Processen med forældrene har været givtig da vi har fået os øvet på videofeedback. Specielt har vi set store muligheder i det at se på et enkelt billede. Det har været spændende at se og høre hvad forældrene enkeltvis og sammen har set i billeder/film. Vi har oplevet en meget stor grad af tillid og åbenhed. Udarbejdet af Hanna og Ingelis De 3 trin. Det har betydet rigtigt meget for mig, at få udvidet min relationskompetence ved at blive oplært i at anvende ICDP-temaerne. Det har især været godt at bruge videofeedback, fordi det er en konkret og positiv måde, at få illustreret, hvad det er, jeg gør, som er godt for det enkelte barn. Det er en meget positiv og livsbekræftende proces at deltage i, fordi der tages udgangspunkt i det positive, man gør i forvejen. Jeg føler, det har udviklet mig såvel personligt som fagligt. Uddannelsen har foregået i tre step. Første trin var, at se på sin egen relation til et enkelt barn og evt. redefinere barnet. Her var den store åbenbaring for mig, at jeg virkelig betyder noget for de børn, som jeg er sammen med i undervisningen, at jeg kan gøre en forskel selv med den smule tid, som jeg har til det. Jeg har fundet ud af, at selv de små ting nytter. Fx kan jeg være den, som gør, at ét barn føler, det har en voksen, som værdsætter dét, som den person det virkelig er og det blot ved at tale med barnet om helt personlige ting eller bare vise barnet, at man har set det, hvis man ikke har mere tid end det. Jeg har også oplevet, at børn, som vi troede, ville udvikle læsevanskeligheder, slap for dette, fordi vi mente, at en periode med fokus på relationen med barnet netop var det rigtige. Jeg har mindst to gange i løbet af de 3 år, vi har arbejdet med ICDP-temaerne brugt arbejdet med den positive relation som det vigtigste i to forskellige børns læse- og skriveundervisningen. Det har konkret udmøntet sig som ½ - 1 min. samtale dagligt med barnet om ting, som betyder noget personligt for barnet. Det har i løbet af samtalen været vigtigt for mig at spotte glimtet i barnets øjne, før vi skulle i gang med det svære nemlig at lære at læse. Begge gange har det vist sig, at jeg har haft succes med relations-arbejdet. Den anerkendelse, som barnet oplever, giver barnet så meget selvværd, at det kan udfordres i nærmeste udviklingszone, og dette er så motiverende for barnet, at det går i lag med det, som har været svært, med så meget energi, at det ikke kan undgå at give succes (hvis barnet ellers ikke har nogle dysfunktioner). Derudover kan nogle af principperne også bruges konkret i læseundervisningen ved at rose og anerkende de strategier, som man ønsker barnet skal bruge endnu mere. Desuden er det oplagt at give uddybende forklaringer til det der læses om, så der ikke kun er fokus på afkodningen men også forståelsen af det læste og på sammen måde kan flere andre af temaerne bruges i den konkrete undervisning. 6

7 En anden gang havde jeg valgt at arbejde med et barn, som var omsorgssvigtet. Her opnåede jeg en fortrolighed fra barnet, som var så intens, at det viste sig, at barnet blev udsat for overgreb af urimelig karakter. Men jeg ved, at jeg var der for barnet, da det havde brug for mig, og det er godt at vide, at jeg ikke bare tænkte, at barnet var umuligt og ikke burde være i klassen, at jeg formåede at rumme barnet, da det havde allermest brug for det. Trin to i ICDP uddannelsen har været at lære at give kollega supervision vha. videofeedback. Men da alle på skolen har fulgt undervisningen på én gang, har det udviklet os sammen, og har derfor været svært at se, hvordan det kunne bruges, hvis det var en kollega, som ikke kendte noget til relationsarbejdet og brugen af ICDP-temaerne. Efterfølgende har jeg kunnet mærke, at jeg automatisk bruger principperne, når jeg har praktikanter eller nye kollegaer. Jeg registrerer automatisk de positive relationer, og det uanset om det er lærerens relation til et enkelt barn eller til klassen som helhed. Jeg synes selv, jeg er hurtig til at spotte, hvad der er positivt, men ikke så ensidigt, at jeg ikke kan fortælle, hvad der skal overvejes i forbindelse med en undervisningssituation for at gøre den endnu bedre. Det tredje trin har været at undervise forældre i at anvende ICDP-temaerne på deres relation med deres barn derhjemme vha. video optaget i hjemmet. Det har været om muligt endnu større at se, hvordan jeg har kunnet rykke med en forælders holdning til sit eget barn, hvordan denne forælder, som selv er barn af en misbruger har vist sig at kunne blive mønsterbryder, og her er hvad hun selv skriver ved evalueringen af vores forløb. INA 7

Kulturen på Åse Marie

Kulturen på Åse Marie Kulturen på Åse Marie Kultur er den komplekse helhed, der består af viden, trosretninger, kunst, moral, ret og sædvane, foruden alle de øvrige færdigheder og vaner, et menneske har tilegnet sig som medlem

Læs mere

RARRT De 5 vigtigste trin til at gøre dit barn robust

RARRT De 5 vigtigste trin til at gøre dit barn robust AT De 5 vigtigste trin til at gøre dit barn robust Når det handler om at lykkes i livet, peger mange undersøgelser i samme retning: obuste børn, der har selvkontrol, er vedholdende og fokuserede, klarer

Læs mere

Klatretræets værdier som SMTTE

Klatretræets værdier som SMTTE Klatretræets værdier som SMTTE Sammenhæng for alle huse og værdier Ved fusionen mellem Bulderby og Trætoppen i marts 2012, ændrede vi navnet til Natur- og idrætsinstitution Klatretræet. Vi valgte flg.

Læs mere

Fokus på det der virker

Fokus på det der virker Fokus på det der virker ICDP i praksis Online version på www.thisted.dk/dagpleje Forord: Gode relationer er altafgørende for et barns trivsel. Det er i det gode samvær barnet udvikler sig det er her vi

Læs mere

De 8 ICDP-samspilstemaers praktiske udtryk

De 8 ICDP-samspilstemaers praktiske udtryk De 8 ICDP-samspilstemaers praktiske udtryk Emotionel ekspressiv dialog/følelsesmæssig kommunikation. 1. Vis positive følelser for barnet. Vis at du er glad for barnet. Smil til barnet Hold øjenkontakt

Læs mere

www.undervisere.dk www.folkeskolen.dk februar 2009

www.undervisere.dk www.folkeskolen.dk februar 2009 Vis skolen og skolens ansatte anerkendelse og skab understøttende refleksionsrum for egen praksis - så stiger alle de parametre (glæde, tillid, trivsel og læring) som alle I og omkring folkeskolen gerne

Læs mere

Kan vi fortælle andre om kernen og masken?

Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Det kan vi sagtens. Mange mennesker kan umiddelbart bruge den skelnen og den klarhed, der ligger i Specular-metoden og i Speculars begreber, lyder erfaringen

Læs mere

I dag. Rela4onskompetence og professionel, ressourcefokuseret kollegial sparring 28/02/2015

I dag. Rela4onskompetence og professionel, ressourcefokuseret kollegial sparring 28/02/2015 Rela4onskompetence og professionel, ressourcefokuseret kollegial sparring Pædagogisk dag - Smørblomsten Lørdag den 28. februar 2015 Kobæk Strand I dag En dag med oplæg, dialoger og gruppearbejde om rela4onskompetence

Læs mere

Særligt sensitive mennesker besidder en veludviklet evne til at reflektere og tage ved lære af fortiden.

Særligt sensitive mennesker besidder en veludviklet evne til at reflektere og tage ved lære af fortiden. Særligt sensitive mennesker besidder en veludviklet evne til at reflektere og tage ved lære af fortiden. Derfor rummer du som særligt sensitiv et meget stort potentiale for at udvikle dig. Men potentialet

Læs mere

Inklusion og Eksklusion

Inklusion og Eksklusion Inklusion og Eksklusion Inklusion og Eksklusion via billeder! Vælg et billede der får dig til at tænke inklusion og et der får dig til at tænke eksklusion. Fortæl dit hold hvorfor! Giver god debat. Billederne

Læs mere

Der blev endvidere nedfældet i kontrakten at vi arbejder med målene:

Der blev endvidere nedfældet i kontrakten at vi arbejder med målene: Værdier i Institution Hunderup, bearbejdet i Ådalen. Sammenhæng: Vi har siden september 2006 arbejdet med udgangspunkt i Den Gode Historie for at finde frem til et fælles værdigrundlag i institutionen.

Læs mere

Arbejdsark i Du bestemmer

Arbejdsark i Du bestemmer Arbejdsark i Du bestemmer Arbejdsark 1 Inspiration til gruppens møderegler Arbejdsark 2 Jeg er en, der... Arbejdsark 3 Protokol for gruppesamtale Arbejdsark 4 Det rosa ark: Godt og dårligt Arbejdsark 5

Læs mere

PAU-elev Afsluttende evaluering af praktikken

PAU-elev Afsluttende evaluering af praktikken PAU-elev Afsluttende evaluering af praktikken Praktik i afd.: Sirius. Praktikperiode: 1. praktikperiode. Generelt: 1. 2. 3. 4. 5. Hvordan har jeg oplevet mit første besøg i afdelingen før praktikstart?

Læs mere

Min intention med denne ebog er, at vise dig hvordan du

Min intention med denne ebog er, at vise dig hvordan du Min intention med denne ebog er, at vise dig hvordan du får en bedre, mere støttende relation til dig selv. Faktisk vil jeg vise dig hvordan du bliver venner med dig selv, og især med den indre kritiske

Læs mere

Fokus på det der virker

Fokus på det der virker Forældre guide Fokus på det der virker Online Version klar til din skærm Børnehuset Søholm ICDP i praksis Information I Søholm samler vi på guldkorn - nogle vi kender fordi vi kender ICDP Barnet kan være

Læs mere

Vejledning til arbejdet med de personlige kompetencer.

Vejledning til arbejdet med de personlige kompetencer. Vejledning til arbejdet med de personlige kompetencer. Målgruppe: Primært elever, men også undervisere og vejledere. Baggrund: Vejledningen er tænkt som et brugbart materiale for eleverne på SOSU- og PA-

Læs mere

Forældreperspektiv på Folkeskolereformen

Forældreperspektiv på Folkeskolereformen Forældreperspektiv på Folkeskolereformen Oplæg v/ personalemøde på Hareskov Skole d. 23. januar 2014 Tak fordi jeg måtte komme jeg har glædet mig rigtig meget til at få mulighed for at stå her i dag. Det

Læs mere

JEG HAR LÆRT AT SE MIT LIV I FARVER

JEG HAR LÆRT AT SE MIT LIV I FARVER JEG HAR LÆRT AT SE MIT LIV I FARVER Anne Rosenvold er uddannet Cand. Scient. Soc. fra RUC. Hun er uddannet coach, har boet nogle år i Australien, arbejdet med ind- og udstationerede familier, hun er foredragsholder,

Læs mere

Evaluering med fokus på kvaliteten af det relationelle samspil mellem underviser og kursister i En god start sammen vha. ICDP.

Evaluering med fokus på kvaliteten af det relationelle samspil mellem underviser og kursister i En god start sammen vha. ICDP. Evaluering med fokus på kvaliteten af det relationelle samspil mellem underviser og kursister i En god start sammen vha. ICDP. Sundhedsplejerske, ICDP træner Trine Lund og Sundhedsplejerske, ICDP træner

Læs mere

Prædiken til 4. Søndag efter påske konfirmation

Prædiken til 4. Søndag efter påske konfirmation Prædiken til 4. Søndag efter påske konfirmation Salmer: Indgangssalme: DDS 749: I østen stiger solen op Salme før prædikenen: DDS 70: Du kom til vor runde jord Salme efter prædikenen: DDS 478: Vi kommer

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 66 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 64% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 KLINIKKEN 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken?

Læs mere

værdier Nomecos Respekt Værdiskabelse Troværdighed Entusiasme Teamwork

værdier Nomecos Respekt Værdiskabelse Troværdighed Entusiasme Teamwork værdier Nomecos Respekt Værdiskabelse Troværdighed Entusiasme Teamwork Respekt Værdiskabelse Troværdighed Entusiasme Teamwork værdier Nomecos Værdierne i Nomeco udtrykker vores holdninger og adfærd, og

Læs mere

Hverdagslivstema i Spirens vuggestue

Hverdagslivstema i Spirens vuggestue Hverdagslivstema i Spirens vuggestue Måltidet som en pædagogisk aktivitet. Beskriv vores praksis i forhold til hverdagslivstemaer. Hvad foregår der? Hvem bestemmer hvad? Hvilke regler er der? Fysiske rammer

Læs mere

Den gode dialog. En guide til personalet

Den gode dialog. En guide til personalet Den gode dialog En guide til personalet Region Nordjylland ønsker, at dialogens form og indhold medvirker til at genoprette patienternes og de pårørendes tillid til sundhedsvæsenet samt sikrer læring på

Læs mere

INTRODUKTION TIL LØSNINGSFOKUSERET SAMTALE

INTRODUKTION TIL LØSNINGSFOKUSERET SAMTALE INTRODUKTION TIL LØSNINGSFOKUSERET SAMTALE 1. INGREDIENSERNE I ET VELLYKKET SAMARBEJDE - virksomme faktorer i behandlingen 2. PARTNERSKAB MED KLIENTEN - løsningsfokuserede samtaleprincipper 3. KONTRAKTEN

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Bog: Ledelse af frivillige. Særpris i dag: 239 kr. Ledelse af frivillige V/ Sociolog Foredragsholder, forfatter og konsulent Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO Hvad vil du høre om? Hvad er dine

Læs mere

Introduktion til. Psykolog og Centerchef Anne Linder Dansk Center for ICDP

Introduktion til. Psykolog og Centerchef Anne Linder Dansk Center for ICDP Introduktion til Psykolog og Centerchef Anne Linder Dansk Center for ICDP www.danskcenterfor-icdp.dk Program for intromødet Kort intro til ICDP Uddannelsen Formål Indhold Struktur Datoer Videoanalysen

Læs mere

Samarbejde Forståelse Værdier Kompetence

Samarbejde Forståelse Værdier Kompetence Udvikling- og Uddannelsesprogram Second Sight System Samarbejde Forståelse Værdier Kompetence Indholdsfortegnelse Baggrund side 3 Mål med uddannelsesforløbet side 3 Vision Styrker Mål Procesforløb side

Læs mere

Forældrerådgivning et tilbud til kommuner og forældre til børn med specielle behov

Forældrerådgivning et tilbud til kommuner og forældre til børn med specielle behov Forældrerådgivning et tilbud til kommuner og forældre til børn med specielle behov Det er sjovere at fejre små sejre end at fordybe sig i store nederlag! Løsningen ligger ofte i hjemmet vi skal bare have

Læs mere

Hvordan skaber man arbejdsglæde og øget nærvær?

Hvordan skaber man arbejdsglæde og øget nærvær? Kontaktperson: Arbejdsmiljøkonsulent Bente Fjordside Administrativt Center Hospitalsenheden Vest tlf. 9912 5014 e-mail: abfj@ringamt.dk Referencer: Værdigrundlaget for Ringkjøbing Amt: www.ringamt.dk publikationer

Læs mere

SLITTER. Målstyret og planlagt sprogpædagogisk arbejde i Dagtilbud Højvangen

SLITTER. Målstyret og planlagt sprogpædagogisk arbejde i Dagtilbud Højvangen SLITTER Målstyret og planlagt sprogpædagogisk arbejde i Dagtilbud Højvangen Dagtilbud Højvangen DAGTILBUD HØJVANGEN I SKANDERBORG Dagtilbud Højvangen Et dagtilbud i Skanderborg Kommune Består af 5 integrerede

Læs mere

Indledning. Udbyttet af ICDP uddannelsen

Indledning. Udbyttet af ICDP uddannelsen 1 Indhold Indledning... 3 Udbyttet af ICDP uddannelsen... 3 Arbejdet med sundhed og trivsel... 5 Det tværfaglige samarbejde... 5 Det fremtidige tværfaglige samarbejde... 7 2 Indledning Ishøj Kommune har

Læs mere

Børn med særlige behov: Hvad har vi gjort for at inkludere dem i fællesskabet.

Børn med særlige behov: Hvad har vi gjort for at inkludere dem i fællesskabet. Evaluering læreplaner Spirerne 2009 2011. Udarbejdet marts 2012. Temaerne: Barnets alsidige personlige udvikling, sprog og natur og naturfænomener. Læringstema: Fri for mobberi. Status: Tiltag. Intern

Læs mere

Pædagogiske Lærerplaner. Kong Chr. d. IX. og Dronning Louises Jubilæumsasyl

Pædagogiske Lærerplaner. Kong Chr. d. IX. og Dronning Louises Jubilæumsasyl . Børnehaven Bredstrupsgade Bredstrupsgade 1 8900 Randers Tlf. 89 15 94 00 Pædagogiske Lærerplaner. Kong Chr. d. IX. og Dronning Louises Jubilæumsasyl Indhold. 1. Status på det overordnede arbejde med

Læs mere

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune Politik for den attraktive arbejdsplads i Gentofte Kommune Indhold personalepolitik 1. Indledning: Gentofte Kommune, landets mest attraktive kommunale arbejdsplads 4 1.1. Forankring i MED-systemet 5 1.2.

Læs mere

Indstillinger til. Patienternes Pris 2015 Psykiatrien

Indstillinger til. Patienternes Pris 2015 Psykiatrien Indstillinger til Patienternes Pris 2015 Psykiatrien Forord Region Nordjylland og Patientinddragelsesudvalget ønsker at få tilfredsheden frem. Derfor er Patienternes Pris stiftet. Indstillingerne fortæller

Læs mere

Inklusion. hvad er det????

Inklusion. hvad er det???? 1 Inklusion. hvad er det???? Inklusion starter derhjemme ved spisebordet med sproget, et inkluderende sprog, når vi taler om de andre børn i institutionen. I som forældre har en betydelig rolle i inklusionsarbejdet.

Læs mere

Opdateret Lederskab. Når afvikling sker ud fra en god etik. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse. Nr. 7 2008

Opdateret Lederskab. Når afvikling sker ud fra en god etik. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse. Nr. 7 2008 ISSN 1901- Nr. 7 2008 Tema: Medarbejder-udvikling eller -afvikling Når afvikling sker ud fra en god etik Ledelse af medarbejdere er en kongedisciplin for ledere. Medarbejder-udvikling er et plus-ord. Afvikling

Læs mere

Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune

Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune 1. Hvad var problemstillingen/udfordringen som I gerne ville gøre noget ved? (brændende platform) Begrundet i gode erfaringer fra tidligere

Læs mere

Lederens observation af undervisning - Skærpet blik på læring og organisation

Lederens observation af undervisning - Skærpet blik på læring og organisation Lederens observation af undervisning - Skærpet blik på læring og organisation Ane Kirstine Brandt & Tina Thilo Skriv 3 tillægsord som du mener gælder for din indsats i feedbacksamtalen efter en observation:

Læs mere

Quick ringeguide til jobkonsulenter. Til dig, der hurtigt vil i gang med at booke møder hos virksomheder

Quick ringeguide til jobkonsulenter. Til dig, der hurtigt vil i gang med at booke møder hos virksomheder Quick ringeguide til jobkonsulenter Til dig, der hurtigt vil i gang med at booke møder hos virksomheder Generelle råd til samtalen Vær godt forberedt Halvér dit taletempo Tal tydeligt med entusiasme og

Læs mere

Børnehave i Changzhou, Kina

Børnehave i Changzhou, Kina Nicolai Hjortnæs Madsen PS11315 Nicolaimadsen88@live.dk 3. Praktik 1. September 2014 23. Januar 2015 Institutionens navn: Soong Ching Ling International Kindergarten. Det er en børnehave med aldersgruppen

Læs mere

Gør din tid som seniormedarbejder i ældreplejen i Faxe Kommune til en god tid

Gør din tid som seniormedarbejder i ældreplejen i Faxe Kommune til en god tid Baggrund for og beskrivelse af projektet har en hel del medarbejdere, der allerede er fyldt 50 år. Vi har haft dette projekt i ældreplejen, da vi har et ønske om at blive en attraktiv arbejdsplads, også

Læs mere

På spørgsmålet; Hvordan har du oplevet dit personlige forhold til din gåmakker?

På spørgsmålet; Hvordan har du oplevet dit personlige forhold til din gåmakker? Bilag 6 I: Interviewer IPA: IPP: Interviewperson Interviewperson Den personlige relation Udskrift af Interviewsekvens I: Synes du, du kan tale om personlige ting med din gåmakker? IPA: Ikke så meget. Jo

Læs mere

9 tips til din intuition Den ved præcis, hvor du skal hen for at blive glad

9 tips til din intuition Den ved præcis, hvor du skal hen for at blive glad 9 tips til din intuition Den ved præcis, hvor du skal hen for at blive glad Tak, fordi du giver dig tid til at læse de 9 bedste tips til at bruge din intuition. Det er måske den mest berigende investering

Læs mere

De pædagogiske pejlemærker

De pædagogiske pejlemærker De pædagogiske pejlemærker Sorø Kommune De pædagogiske pejlemærker På de næste sider præsenteres 10 pejlemærker for det pædagogiske arbejde i skoler og daginstitutioner i Sorø Kommune. Med pejlemærkerne

Læs mere

Københavns åbne Gymnasium Elevudsagn fra spørgeskemaundersøgelsen i 2q

Københavns åbne Gymnasium Elevudsagn fra spørgeskemaundersøgelsen i 2q Københavns åbne Gymnasium Elevudsagn fra spørgeskemaundersøgelsen i 2q 1.7 Overraskelser ved gymnasiet eller hf! Er der noget ved gymnasiet eller hf som undrer dig eller har undret dig? 20 Det har overrasket

Læs mere

DONORBARN I SKOLE. Inspiration til forældre. Storkklinik og European Sperm Bank

DONORBARN I SKOLE. Inspiration til forældre. Storkklinik og European Sperm Bank DONORBARN I SKOLE Inspiration til forældre KÆRE FORÆLDER Vi ønsker med dette materiale at give inspiration til dig, som har et donorbarn, der starter i skole. Mangfoldigheden i familier med donorbørn er

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE BØRN OG UNGE RÅDGIVNINGEN

SOLRØD KOMMUNE BØRN OG UNGE RÅDGIVNINGEN SOLRØD KOMMUNE BØRN OG UNGE RÅDGIVNINGEN Væksthuset Væksthuset - et levende, dynamisk hus med en palet af forskellige tilbud og aktiviteter med mange brugere. Væksthuset var i Solrød Avis med en artikel

Læs mere

10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi

10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi 10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi -følg guiden trin for trin og kom i mål 1. Find ud af, hvor du befinder dig At kende sit udgangspunkt er en vigtig forudsætning for at igangsætte en succesfuld

Læs mere

Af Helle Wachmann og Bolette Balstrup, pædagoger og henhv. leder og souschef i Svanen TEMA: ANERKENDENDE PÆDAGOGIK OG INKLUSION, VERSION 2.

Af Helle Wachmann og Bolette Balstrup, pædagoger og henhv. leder og souschef i Svanen TEMA: ANERKENDENDE PÆDAGOGIK OG INKLUSION, VERSION 2. Om inklusionen og anerkendelsen er lykkedes, kan man først se, når børnene begynder at håndtere den konkret overfor hinanden og når de voksne går forrest. Af Helle Wachmann og Bolette Balstrup, pædagoger

Læs mere

Det bedste og det værste - en praktikevaluering fra 10.95

Det bedste og det værste - en praktikevaluering fra 10.95 1 og det værste - en praktikevaluering fra 10.95 med udgangspunkt i Søren Ulrik Thomsens digte: Det værste og det bedste Et eksempel på evaluering af komplekse, subjektive og helt umålelige processer.

Læs mere

85 svar. Tilhørsforhold (85 svar) Trivsel. Er du glad for at gå på Gylling Efterskole? (12 svar) Har du nære venner på efterskolen?

85 svar. Tilhørsforhold (85 svar) Trivsel. Er du glad for at gå på Gylling Efterskole? (12 svar) Har du nære venner på efterskolen? 85 svar Accepterer svar Tilhørsforhold (85 svar) 69,4% Er du nuværende elev på Gylling Efterskole? Er du tidligere elev på Gylling Efterskole? Er du forældre til en nuværende eller tidligere elev på Gylling

Læs mere

Projekt KLAR. Guidelines. Transfer af viden, holdninger og færdigheder. Kompetent Læring Af Regionen

Projekt KLAR. Guidelines. Transfer af viden, holdninger og færdigheder. Kompetent Læring Af Regionen Projekt KLAR Kompetent Læring Af Regionen Guidelines Transfer af viden, holdninger og færdigheder transfer af viden, holdninger og færdigheder opfølgning transfer ny læringskultur guideline til konsulenten

Læs mere

Nyt værdigrundlag s. 2. Rønbækskolens formål, mål og værdigrundlag s. 3. Værdigrundlaget arbejder i hverdagen s. 6

Nyt værdigrundlag s. 2. Rønbækskolens formål, mål og værdigrundlag s. 3. Værdigrundlaget arbejder i hverdagen s. 6 1 Indholdsfortegnelse: Nyt værdigrundlag s. 2 Rønbækskolens formål, mål og værdigrundlag s. 3 Værdigrundlaget arbejder i hverdagen s. 6 Formål, værdigrundlag og mål kort fortalt s. 10 Nyt værdigrundlag

Læs mere

Når uenighed gør stærk

Når uenighed gør stærk Når uenighed gør stærk Om samarbejdet mellem forældre og pædagoger Af Kurt Rasmussen Dorte er irriteret. Ikke voldsomt, men alligevel så meget, at det tager lidt energi og opmærksomhed fra arbejdsglæden.

Læs mere

Bilag 6: Transskription af interview med Laura

Bilag 6: Transskription af interview med Laura Bilag 6: Transskription af interview med Laura Interviewet indledes med, at der oplyses om, hvad projektet handler om i grove træk, anonymitet, at Laura til enhver tid kan sige, hvis der er spørgsmål,

Læs mere

Elevernes Alsidige Udvikling Engagement/ initiativ/ foretagsomhed

Elevernes Alsidige Udvikling Engagement/ initiativ/ foretagsomhed Elevernes Alsidige Udvikling Samarbejde/ samarbejdsevne Kommunikation Engagement/ initiativ/ foretagsomhed Empati/ respekt for forskellighed 0.-3. kl. Eleven kan arbejde sammen i større såvel som mindre

Læs mere

MatematikFessor gør læring synlig

MatematikFessor gør læring synlig GÆSTEINDLÆG MatematikFessor gør læring synlig Avanceret statistik-modul viser nøjagtigt, hvad eleverne kan, og hvor de har udfordringer. Fessor er en kærkommen big brother for lærere og elever på Broskolen

Læs mere

Joh. 20,1-18; Sl. 16,5-11; 1 Kor. 15,12-20 Salmer: 227; 218; 236--233; 241 (alterg.); 447; 123 v7; 240

Joh. 20,1-18; Sl. 16,5-11; 1 Kor. 15,12-20 Salmer: 227; 218; 236--233; 241 (alterg.); 447; 123 v7; 240 Prædiken til 2.påskedag Joh. 20,1-18; Sl. 16,5-11; 1 Kor. 15,12-20 Salmer: 227; 218; 236--233; 241 (alterg.); 447; 123 v7; 240 Lad os bede! Herre, kald os ud af det mørke, som vi fanges i. Og kald os ind

Læs mere

Mini guides til eksamen

Mini guides til eksamen Mini guides til eksamen Indhold PRÆSENTATIONSTEKNIK FORBEREDELSE NERVØSITET KONCENTRATION MINDSET KOMMUNIKATION 5 6 Præsentationsteknik Husk følgende 7 gode råd om Præsentationsteknik under eksamen: Fødder:

Læs mere

REFERAT AF KURSUSDAG DEN 27/9 2008

REFERAT AF KURSUSDAG DEN 27/9 2008 REFERAT AF KURSUSDAG DEN 27/9 2008 Kursus om: Professionelt forældresamarbejde med underviser Kurt Rasmussen Den 27. september 2008 på Vandrehjemmet i Slagelse fra kl. 8:30-16:00 Referat af dagen: Dette

Læs mere

Lokal udviklingsplan for

Lokal udviklingsplan for Lokal udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud 2015 1 1 Indhold 2 Den lokale udviklingsplan hvad og hvorfor?... 3 2.1 Politiske beslutninger retningen for hele Børn og Unge... 3 2.2 Fælles indsatser i Område

Læs mere

mange tusindlapper til dem, der lider langt borte. Men de fleste af os oplever det som mere krævende at være tilgængelig og til støtte og hjælp for

mange tusindlapper til dem, der lider langt borte. Men de fleste af os oplever det som mere krævende at være tilgængelig og til støtte og hjælp for FORORD Baggrunden for de artikler, der er samlet i denne bog, er en tragedie, som ramte mennesker langt borte. I nytåret 2005 sad vi lamslåede foran fjernsynsapparaterne og så, hvordan tsunamikatastrofen

Læs mere

Høj pædagogisk faglighed. Hvorfor handler vi som vi gør? Hvorfor vælger vi f.eks. de aktiviteter vi gør?

Høj pædagogisk faglighed. Hvorfor handler vi som vi gør? Hvorfor vælger vi f.eks. de aktiviteter vi gør? Børnegårdens værdigrundlag. Børnegårdens SPOR: Høj pædagogisk faglighed. Hvorfor handler vi som vi gør? Hvorfor vælger vi f.eks. de aktiviteter vi gør? Ansvarlighed for egen handling. Den professionelle

Læs mere

Enneagram typebeskrivelser

Enneagram typebeskrivelser Enneagram typebeskrivelser Herunder er de enkelte typer kort beskrevet, så de dels kan genkende sig selv og dels på den måde som andre måske kan opfatte dem på. Til sidst er der for hver type et statement

Læs mere

Fyr en fed vær som et træ

Fyr en fed vær som et træ Fyr en fed vær som et træ I mit sidste blogindlæg lovede jeg at skrive noget mere om, hvad du gøre for hurtigt at skifte din adfærd, så den passer til den opgave du skal løse, men hvorfor bruger jeg overhovedet

Læs mere

Alsidig personlig udvikling

Alsidig personlig udvikling Alsidig personlig udvikling Sammenhæng: For at barnet kan udvikle en stærk og sund identitet, har det brug for en positiv selvfølelse og trygge rammer, som det tør udfolde og udfordre sig selv i. En alsidig

Læs mere

Tilsynserklæring for Vejle Privatskole 2013/2014

Tilsynserklæring for Vejle Privatskole 2013/2014 Tilsynserklæring for Vejle Privatskole 2013/2014 Af tilsynsførende Esen Hayaloglu Baggrund for tilsyn Vejle d. 10. april 2014 Jeg, Esen Hayaloglu, har fået fornøjelsen af at føre tilsyn med Vejle Privatskole

Læs mere

KOLLEGIALT SAMARBEJDE

KOLLEGIALT SAMARBEJDE DIALOGKORT KOLLEGIALT SAMARBEJDE 1. Hvornår er det sjovt at gå på arbejde? a. Nævn dage, hvor du glæder dig til at gå på arbejde, og hvor du er tilfreds, når du går hjem. 2. Hvad er en god kollega for

Læs mere

Et godt valg -2. Daniel hører fra Gud

Et godt valg -2. Daniel hører fra Gud Et godt valg -2 Daniel hører fra Gud Mål: Børnene må indse, at de kan ændre situationer, når de tager sig tid til at søge Gud, lytte til ham og hører fra ham. Fremtiden ligger i Guds hænder, og han hjælper

Læs mere

Institutionens navn. Mål- og Indholdsbeskrivelse for SFO

Institutionens navn. Mål- og Indholdsbeskrivelse for SFO Mål- og Indholdsbeskrivelse for SFO Institutionens navn adresse Indledning Byrådet har siden 1. august 2009 været forpligtet til at fastsætte mål- og indholdsbeskrivelser for skolefritidsordninger, kaldet

Læs mere

Forældre Loungen Maj 2015

Forældre Loungen Maj 2015 Forældre Loungen Maj 2015 FRA FORLØBET SÅDAN HOLDER DU OP MED AT SKÆLDE UD Dag 1 handler om Hvorfor skæld ud er ødelæggende for vores børn Vores børn hører ikke altid de ord, vi siger, de hører budskaberne

Læs mere

Relationskompetence - tilknytning og tryghed. Audhild Hagen Juul, psykolog, Projekt Tidlig Indsats

Relationskompetence - tilknytning og tryghed. Audhild Hagen Juul, psykolog, Projekt Tidlig Indsats Plan for dagen: 9.30-9.40 Velkommen og præsentation 9.40-10.40 Relationskompetence ved psykolog Audhild Hagen Juul 10.40-10.55 Pause 10.55-11.55 Personlighedsforstyrrelser og håndteringsmuligheder i det

Læs mere

Kollegial supervision et væksthus for lærere

Kollegial supervision et væksthus for lærere Kollegial supervision et væksthus for lærere Denne artikel handler om at arbejde med kollegial supervision. Omdrejningspunktet er nogle konkrete erfaringer fra et forløb, vi har arbejdet med over et par

Læs mere

Hvordan skaber vi trivsel og læring for alle børn og voksne i vore institutioner og skoler?

Hvordan skaber vi trivsel og læring for alle børn og voksne i vore institutioner og skoler? FYRAFTENSMØDE RINGKØBING - SKJERN Hvordan skaber vi trivsel og læring for alle børn og voksne i vore institutioner og skoler? Psykolog Jens Andersen jensa@post.tele.dk Tlf. 21760988 RELATIONEN ER GRUNDSTENEN

Læs mere

Netværk for fællesskabsagenter

Netværk for fællesskabsagenter Netværk for fællesskabsagenter Konsulentdag KL d.21.10.14 Jacqueline Albers Thomasen, Sund By Netværket At komme til stede lyt til musikken og: En personlig nysgerrighed Væsentlige pointer fra sidst? Noget

Læs mere

Retningslinjer for det personrettede tilsyn med børn anbragt i plejefamilier jf. Servicelovens 148

Retningslinjer for det personrettede tilsyn med børn anbragt i plejefamilier jf. Servicelovens 148 Retningslinjer for det personrettede tilsyn med børn anbragt i plejefamilier jf. Servicelovens 148 Ansvar Det personrettede tilsyn er anbringende kommunes ansvar, både i generelt godkendte plejefamilier,

Læs mere

Kompetencebevis og forløbsplan

Kompetencebevis og forløbsplan Kompetencebevis og forløbsplan En af intentionerne med kompetencebevisloven er, at kompetencebeviset skal skærpe forløbsplanarbejdet og derigennem styrke hele skoleforløbet. Således fremgår det af loven,

Læs mere

Arbejdsberetning 2015

Arbejdsberetning 2015 Arbejdsberetning 2015 v/annette Bech Vad, Landsleder af Agape. Agape ønsker at gøre en forskel i flere menneskers liv. En forskel i livet her og nu og med et håb, der kan få betydning helt ind i evigheden.

Læs mere

Samtaleteknik. At spørge sig frem

Samtaleteknik. At spørge sig frem Omkring spørgeteknikken: Brug HV-ord: hvordan kan det være / hvad skulle der til for at ændre/ hvad ville der ske hvis. Men undgå hvorfor Har du nogen fornemmelse af hvad det er der går galt? Hvis nu din

Læs mere

Inklusion af udfordrende elever i skolen del 2 kl. 9.00-15.00

Inklusion af udfordrende elever i skolen del 2 kl. 9.00-15.00 Inklusion af udfordrende elever i skolen del 2 kl. 9.00-15.00 9.00-10.15 Vitaliserende læringsmiljøer 10.15-10.30 Pause 10.30-11.45 Spejling som pædagogisk redskab i skolen 11.45-12.15 Frokost 12.15-13.30

Læs mere

SFI Konference Det delte barn Forældreskab og Familieliv

SFI Konference Det delte barn Forældreskab og Familieliv SFI Konference Det delte barn Forældreskab og Familieliv At kunne være sig selv Katja 13 år : altså jeg bliver lidt ked af det, fordi det er sådan lidt jeg synes at det er lidt frustrerende at skifte hele

Læs mere

Pædagogisk referenceramme for Børnehuset Mælkevejen

Pædagogisk referenceramme for Børnehuset Mælkevejen Pædagogisk referenceramme for Børnehuset Mælkevejen den 28/4-15 Præsentation af Mælkevejen Mælkevejen er en daginstitution i Frederikshavn Kommune for børn mellem 0 6 år. Vi ønsker først og fremmest, at

Læs mere

Krumtappen et handicapcenter i Ballerup Kommune

Krumtappen et handicapcenter i Ballerup Kommune Krumtappen et handicapcenter i Ballerup Kommune Selve bygningen, som huser handicapcenteret, er formet som en krumtap noget medarbejderne i sin tid selv var med til at beslutte. Krumtappen er et dag- og

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Brolæggervej

Læreplaner i Børnehaven Brolæggervej Læreplaner i Børnehaven Brolæggervej Bekendtgørelsen om pædagogiske læreplaner i daginstitutioner blev indført i august 2004. Det betyder, at vi i institutionen skal: Have mål for læring. Beskrive valg

Læs mere

Selvskadende unge er styret af negative tanker

Selvskadende unge er styret af negative tanker Selvskadende unge er styret af negative tanker Jeg har kontakt med en meget dygtig pige, der synger i kor. Under en prøve sagde et af de andre kormedlemmer til hende: Du synger forkert. Det mente hun ikke,

Læs mere

Sådan kan du arbejde med. psykisk arbejdsmiljø. på din arbejdsplads. r. d k. t d u m æ r ke. www.barhandel.dk

Sådan kan du arbejde med. psykisk arbejdsmiljø. på din arbejdsplads. r. d k. t d u m æ r ke. www.barhandel.dk Sådan kan du arbejde med psykisk arbejdsmiljø på din arbejdsplads ww www.barhandel.dk w.de t d u m æ r ke r. d k Om psykisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø handler om, hvordan man har det på sin arbejdsplads.

Læs mere

I disse krav og formuleringer ligger der en del informationer om, hvad det er vi vægter i det pædagogiske arbejde.

I disse krav og formuleringer ligger der en del informationer om, hvad det er vi vægter i det pædagogiske arbejde. Indledning: I forbindelse med Espebo Børnecenters ansøgning om at blive privatiseret under De Frie Børnehaver og Fritidshjem, ønsker vi at benytte lejligheden til at orientere om de forhold, som vi finder

Læs mere

10 principper bag Værdsættende samtale

10 principper bag Værdsættende samtale 10 principper bag Værdsættende samtale 2 Værdsættende samtale Værdsættende samtale er en daglig praksis, en måde at leve livet på. Det er også en filosofi om den menneskelige erkendelse og en teori om,

Læs mere

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016!

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Solen skinner udenfor lige nu, og der er så småt begyndt at komme knopper på træer og buske og forårsblomsterne begynder at stå i fuldt flor. Jeg

Læs mere

Skole Hjem Nr. 189 December 2006

Skole Hjem Nr. 189 December 2006 Skole Hjem Nr. 189 December 2006 1 Afsked Det er ikke første gang og bliver måske heller ikke sidste gang i dette skoleår, at vi i Kontakt må skrive om afsked. Det skyldes hovedsagelig, at flere nu har

Læs mere

Værdigrundlaget i Regnbuen Udarbejdet i fællesskab med bestyrelsen for Børn, Forældre og Personale

Værdigrundlaget i Regnbuen Udarbejdet i fællesskab med bestyrelsen for Børn, Forældre og Personale Værdigrundlaget i Regnbuen Udarbejdet i fællesskab med bestyrelsen for Børn, Forældre og Personale 1 BØRN FORÆLDRE PERSONALE TRIVSEL Tryghed: At kende de voksne og børnene imellem. Ligeværdighed børnene

Læs mere

Lisbeth Fruensgaard. Det er nu. eller aldrig! Få mere tid og overskud til familien. Arbejdsbog. Gyldendal

Lisbeth Fruensgaard. Det er nu. eller aldrig! Få mere tid og overskud til familien. Arbejdsbog. Gyldendal Lisbeth Fruensgaard Det er nu eller aldrig Få mere tid og overskud til familien Arbejdsbog Gyldendal Del I Vend tiden på hovedet "#$%&'($)*+,-"#$%#&%'(%#))#&%*)+&,-.%/0%1#&#%$,+%2-%23#&45(+%$,)%6*1,),#'%

Læs mere

Det er det talte ord, der gælder. har lyst til at mødes og bakke op om vores 1. maj.

Det er det talte ord, der gælder. har lyst til at mødes og bakke op om vores 1. maj. 1. maj tale af LO s næstformand Lizette Risgaard. Det er det talte ord, der gælder God morgen. Godt at se Jer. Hvor er det dejligt, at så mange så tidligt har lyst til at mødes og bakke op om vores 1.

Læs mere

for fagfolk 2014 Nul tolerance-kurs over for mobning gav Oliver en ny start. Jeg havde ikke lyst til at spise LÆR AT LYTTE MED DE RIGTIGE ØRER

for fagfolk 2014 Nul tolerance-kurs over for mobning gav Oliver en ny start. Jeg havde ikke lyst til at spise LÆR AT LYTTE MED DE RIGTIGE ØRER nyt for fagfolk 2014 Børn i krise: LÆR AT LYTTE MED DE RIGTIGE ØRER Side 4 6 Fokus på underretninger: GRIB IND I TIDE Side 14 15 Nul tolerance-kurs over for mobning gav Oliver en ny start. Jeg havde ikke

Læs mere

Virksomhedens ansigt udadtil

Virksomhedens ansigt udadtil Fig. 4.1 Krav til virksomhedens ansigt udadtil. Virksomhedens ansigt udadtil Være positiv, både tidligt om morgenen og efter en lang dag Tage alle henvendelser seriøse Finde frem til den person i virksomheden,

Læs mere

En af lærerne siger: Det handler meget om at have adgang til forskellige oplysninger, og det har computere og interaktive tavler bragt med sig

En af lærerne siger: Det handler meget om at have adgang til forskellige oplysninger, og det har computere og interaktive tavler bragt med sig Kap 5: Læringsaktivitet: Udvikling af professionsfaglighed Case-spil til læreruddannelsen Case 1: Skal internettet ind og bogen ud? Lærerne på Centralskolen har teammøde. De taler med hinanden om, hvordan

Læs mere

Bilag 4 Pædagog interview Interviewspørgsmål 5.1 Interviewsvar 5.1 Interviewspørgsmål 5.2 Interviewsvar 5.2 Interviewspørgsmål 5.3 Interviewsvar 5.

Bilag 4 Pædagog interview Interviewspørgsmål 5.1 Interviewsvar 5.1 Interviewspørgsmål 5.2 Interviewsvar 5.2 Interviewspørgsmål 5.3 Interviewsvar 5. Bilag 4 Pædagog interview Interviewspørgsmål 5.1: Hvad er arbejdsetik for dig? Interviewsvar 5.1: Jamen altså.. Etik så tænker jeg jo gerne i forhold til, ikke i forhold til personlig pleje, men i forhold

Læs mere

Introduktion til legemetoder i Silkeborgen

Introduktion til legemetoder i Silkeborgen Introduktion til legemetoder i Silkeborgen Vi har uddraget det vi kan bruge fra bogen De utrolige år af Carolyn Webster-Stratton. Bogen er meget amerikansk, og derfor bruger vi kun enkelte metoder fra

Læs mere