Børns udvikling. i 5-års-alderen. Spørgeskema til forældrene

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Børns udvikling. i 5-års-alderen. Spørgeskema til forældrene"

Transkript

1 Børns udvikling i 5-års-alderen Spørgeskema til forældrene

2 ± Side 1 Generel beskrivelse af variabelkoder: Missing værdier: En værdi af 9, 99 eller 999 betyder at spørgsmålet ikke blev besvaret (udefineret). F.eks. ved svarmulighederne 1-6 er 9=missing Ang. felter med alder: Ved år er 9=missing. Ved måneder er 99=missing. Ang. felter med årstal: 9999=missing.

3 ± Side 2 Vigtig information om spørgeskemaet og hvordan det udfyldes Kære forældre På de næste sider vil vi stille dig en række spørgsmål om dit barn og dets udvikling. Vi håber, at du kan afse den tid, det tager at besvare spørgsmålene (ca. 45 minutter). Din indsats vil være af stor betydning for rådgivning og behandling af fremtidens gravide og småbørnsfamilier. Hvad handler spørgeskemaet om? Skemaet er inddelt i afsnit med spørgsmål om barnets: hjem, familie og pasning udvikling aktiviteter og venner nuværende sundhed og sygdom velbefindende, styrker og vanskeligheder forældre Hvis du mener, at der mangler væsentlige oplysninger til beskrivelse af dit barn, er der flere steder i spørgeskemaet mulighed for at skrive kommentarer og tilføjelser. Hvilke typer svar ønsker vi på spørgsmålene i skemaet? Her er nogle eksempler: Afkrydsnings-svar, hvor vi vil bede dig svare på spørgsmålet ved at sætte et kryds (lukket firkant) Eksempel Er barnet allergisk?... JA 1 Tal-svar, hvor vi vil bede dig svare på spørgsmålet ved at skrive et tal (åben firkant) Eksempel Hvor gammelt er barnet?... år måneder 1

4 ± Side 3 Tekst-svar, hvor vi vil bede dig svare på spørgsmålet ved at skrive en tekst Eksempel Hvis JA: Hvilken? Hvis du skriver forkert, bedes du overstrege det forkerte svar og sætte et nyt kryds i det svar, du ønsker at afgive. Eksempel Er barnet allergisk?... JA 1 VIGTIGT: Det er meget vigtigt, at du besvarer alle spørgsmålene, så godt du kan. Hvis du er i tvivl om et svar eller ikke kender svaret, så sæt et kryds i firkanten med ved ikke, således at alle spørgsmål i spørgeskemaet får et kryds. Eksempel Hvilken hånd bruger biologiske far mest? (Sæt kun et kryds).højre 1 Venstre 2 Begge 3 Ved ikke 4 Har du problemer med at udfylde skemaet? Du er altid velkommen til at ringe til os på telefon , hvis du har problemer med at udfylde skemaet. På projektets vegne psykolog Tina R. Kilburn, psykolog Mette Underbjerg, psykolog Hanne-Lise Falgreen Eriksen, psykolog Janni Niclasen, psykolog Nanna H.S. Kruuse

5 ± Side 4 Begynd venligst besvarelsen af spørgeskemaet her Da barnets biologiske mor indgår i undersøgelsen, er det bedst, hvis det er hende, som udfylder spørgeskemaet. Det er imidlertid i orden, hvis en anden besvarer spørgsmålene, blot det er en person, som kender barnet godt. Det er også vigtigt, at barnet ikke er med til at udfylde skemaet. q1 Dato for udfyldelse af skemaet (dag/måned/år)... q2 Hvem udfylder spørgeskemaet (Sæt kun et X)..Biologisk mor 1 Biologisk far 2 Anden person, som kender barnet: q3 3

6 ± Side 5 A. Om barnets hjem, familie og pasning Den første del af skemaet drejer sig om barnets hjem, familie og pasning. Hvis barnet bor flere steder, besvares spørgsmål om barnets hjem/familie ud fra, hvor barnet bor mest. Hvilke voksne bor barnet sammen med? qa1a (Sæt gerne flere X) Barnets biologiske far og mor 1 qa1b Barnets biologiske mor med ny samlever/ægtefælle 1 qa1c Barnets biologiske far med ny samlever/ægtefælle 1 qa1d Enlig biologisk mor 1 qa1e Enlig biologisk far 1 qa1f Andre qa1g 1 Hvis barnets biologiske forældre ikke bor sammen: Hvor mange dage om måneden bor barnet (99=missing): qa1h qa1i qa1j - hos biologisk mor?... Antal dage - hos biologisk far?... Antal dage - hos andre?: qa1k Antal dage Hvor gammelt var barnet, da biologiske forældre flyttede fra hinanden:.. år måneder qa1h1 qa1h2

7 ± Side 6 qa2a Har barnet altid boet på denne måde med disse voksne?...ja 1 Hvis NEJ: Hvem boede barnet mest sammen med i qa2b 1. leveår Begge forældre 1 Biologisk mor 2 Biologisk far 3 Ligeligt fordelt 4 Anden person qa2ba 5 qa2c 2. leveår... Begge forældre 1 Biologisk mor 2 Biologisk far 3 Ligeligt fordelt 4 Anden person qa2ca 5 qa2d 3. leveår Begge forældre 1 Biologisk mor 2 Biologisk far 3 Ligeligt fordelt 4 Anden person qa2da 5 qa2e 4. leveår Begge forældre 1 Biologisk mor 2 Biologisk far 3 Ligeligt fordelt 4 Anden person qa2ea 5 qa2f 5. leveår Begge forældre 1 Biologisk mor 2 Biologisk far 3 Ligeligt fordelt 4 Anden person qa2fa 5

8 ± Side 7 qa3a qa3b Hvor mange søskende har barnet (99=missing)? (hvis ingen, skriv 0). Antal helsøskende Antal halvsøskende Hvis barnet har søskende: qa3c Hvilket nummer i søskendeflokken er barnet?... Nr. qa4a qa4b qa4c Hvor mange børn bor barnet sammen med (99=missing)? (hvis ingen, skriv 0). Antal helsøskende Antal halvsøskende Andre børn Hvis barnet bor sammen med andre børn, ud over hel/halvsøskende: qa4d Hvilket nummer i børneflokken er barnet?... Nr. qa5 Tales der dagligt andet sprog end dansk i barnets hjem... JA 1 Hvis JA: qa5a Hvilke(t): 3 qa6 Hvilket sprog tales overvejende i hjemmet? (sæt kun et kryds) Dansk 1 Engelsk 2 Tysk 3 Fransk 4 Tyrkisk 5 Arabisk 6 Andet (angiv sprog) qa6a 7

9 ± Side 8 qa7 I barnets 3 første leveår: Blev barnet passet uden for hjemmet i dagtimerne?... JA 1 Hvis JA: Hvor blev barnet passet? qa7a (sæt gerne flere X)... Vuggestue 1 qa7b Integreret institution 1 qa7c 2-års børnehave 1 qa7d Dagpleje 1 qa7e Andet sted: qa7f 1 Hvor gammelt var barnet, da pasning uden for hjemmet blev begyndt (9/99=missing)?... år måneder qa7f1 qa7g qa7h Forblev barnet i denne pasningsordning, indtil det var 3 år gammelt?... JA 1 qa7i Hvor mange dage om ugen blev barnet normalt passet uden for hjemmet?... dage qa7j I de dage, hvor mange timer om dagen blev barnet cirka, passet uden for hjemmet i ovenstående periode? (sæt kun et kryds) timer timer timer timer 4 Over 8 timer 5

10 ± Side 9 qa8 Efter barnet fyldte 3 år: Bliver barnet i dagtimerne passet uden for hjemmet?... JA 1 Hvis JA: Hvor bliver barnet passet? qa8a (sæt gerne flere X)... Integreret institution 1 qa8b Alm. Børnehave 1 qa8c Skovbørnehave 1 qa8d Andet sted: qa8e 1 Hvor gammelt var barnet, da denne pasning uden for hjemmet blev begyndt (9/99=missing)?... år måneder qa8f qa8g qa8h Hvor mange dage om ugen bliver barnet normalt passet uden for hjemmet?... dage I de dage, hvor mange timer om dagen, passes barnet uden for hjemmet? qa8i (sæt kun et kryds) timer timer timer timer 4 Over 8 timer 5

11 ± Side 10 qa9 Har barnet modtaget særlig støtte i institutionen. NEJ, aldrig 1 JA, tidligere 2 JA, nu 3 Ved ikke 4 Hvis JA, hvilken (sæt gerne flere X) qa9a 1 Talepædagog qa9b qa9c qa9d qa9e 1 Støttepædagog 1 Fysioterapeut 1 Ergoterapeut 1 Andet: qa9f qa10 Fra fødslen og til nu, har barnet, hele døgnet, været væk fra forældrene i mere end 14 dage i træk (f.eks. på hospitalet, i pleje eller andet)?... JA 1 Hvis JA: Barnets alder Antal dage 1. Periode: år mdr. dage qa10a qa10b qa10c qa10d Årsag: På hospital 3 På børnehjem 4 Hos plejefamilie 5 Andet qa10e 6 2. Periode: år mdr. dage qa10f qa10g qa10h qa10i Årsag: På hospital 3 På børnehjem 4 Hos plejefamilie 5 Andet qa10j 6

12 ± Side Periode: år mdr. 1 dage 2 qa10k qa10l qa10m qa10n Årsag: På hospital 3 På børnehjem 4 Hos plejefamilie 5 Andet qa10o 6 qa11 I barnets første leveår: Var der kæledyr i barnets hjem?... JA 1 Hvis JA, hvilken slags (sæt gerne flere X) qa11a Hund 1 qa11b Kat 1 qa11c Fugl 1 qa11d Andet dyr qa11e 1 qa12 Efter barnets første leveår: Har der været kæledyr i barnets hjem?... JA 1 Hvis JA, hvornår. Hund i perioden (årstal): til (9999=missing) qa12a qa12a1 Kat i perioden (årstal): til qa12b qa12b1 Fugl i perioden (årstal): til qa12c qa12c1 Andet dyr qa12d2 i perioden (årstal): til qa12d qa12d1 qa12e Er dyret/dyrene stadig i hjemmet?... JA 1

13 ± Side 12 B. Om barnets udvikling De næste spørgsmål drejer sig om barnets udvikling fra fødsel til nu. I hvilken alder lærte barnet at gå uden støtte?.. år måneder 1 (9/99=missing) qb1a qb1b qb2 Hvordan har barnets almene motoriske udvikling været? (Sæt kun et kryds) Meget bedre end gennemsnittet 1 Noget bedre end gennemsnittet 2 Gennemsnitlig 3 Dårligere end gennemsnittet 4 Meget dårligere end gennemsnittet 5 Ved ikke 6 qb3 Hvordan er barnets grovmotorik (f.eks. gå, løbe, klatre, hoppe)? (Sæt kun et kryds). Meget bedre end gennemsnittet 1 Noget bedre end gennemsnittet 2 Gennemsnitlig 3 Dårligere end gennemsnittet 4 Meget dårligere end gennemsnittet 5 Ved ikke 6 qb4 Hvordan er barnets finmotorik (f.eks. tegne, klippe, knappe knapper, spise med bestik)? (Sæt kun et kryds) Meget bedre end gennemsnittet 1 Noget bedre end gennemsnittet 2 Gennemsnitlig 3 Dårligere end gennemsnittet 4 Meget dårligere end gennemsnittet 5 Ved ikke 6

14 ± Side 13 qb5 Har en læge/sundhedsplejerske eller pædagog/dagplejer nogensinde givet udtryk for bekymring om barnets motoriske udvikling? JA 1 Hvis JA, om hvilken udvikling: (sæt gerne flere X) qb5a Sidde op 1 qb5b Kravle.. 1 qb5c Rejse sig op og gå ved møbler. 1 qb5d Gå alene... 1 qb5e Løbe.. 1 qb5f Barnets balance 1 qb5g Spise selv. 1 qb5h Tegne... 1 qb5i Klippe med saks.. 1 qb5j Andet qbj1 1 qb6 Kan barnet cykle på en to-hjulet cykel uden støttehjul. JA 1 Hvis JA: I hvilken alder lærte barnet at cykle uden støttehjul? (9/99=missing) år måneder 4 qb6a qb6b qb7 Kan barnet stå på et ben uden sko og uden støtte?... JA 1

15 ± Side 14 qb8 Kan barnet gribe en lille bold med begge hænder?... JA 1 qb9 Kan barnet kaste en lille bold mod gulvet og gribe den igen med begge hænder?... JA 1 qb10 Kan barnet følge læseretningen i en bog? ( læse fra venstre mod højre ved at følge en linie med fingeren)... JA 1 qb11 Hvordan har barnets taleudvikling været? (Sæt kun et kryds)... Meget bedre end gennemsnittet 1 Noget bedre end gennemsnittet 2 Gennemsnitlig 3 Dårligere end gennemsnittet 4 Meget dårligere end gennemsnittet 5 Ved ikke 6 qb12 Har barnet fået professionel hjælp eller støtte til sin taleudvikling (f.eks. af en talepædagog)?... JA 1 qb13 Har barnet stammet/stammer barnet?... JA, har stammet 0 JA, stammer 1

16 ± Side 15 Hvis JA: Ved at gentage stavelser og ord qb13a (f.eks. J-j-jeg kan kan ikke f-f-finde den ).... JA 1 qb13b Ved at blokere (der kommer ingen lyd)... JA 1 qb13c Anden form (beskriv): 4 qb14 Har barnet udtalevanskeligheder (f.eks. slå taten af tønden )?... JA 1 qb15 Har barnet/har barnet haft andre taleproblemer?...ja 1 Hvis JA, beskriv venligst: qb15a

17 ± Side 16 Har dit barn nogensinde været udsat for en eller flere af disse hændelser, som muligvis kan have været traumatiske? qb16a (sæt gerne flere X) Skilsmisse 1 qb16b Alvorlig sygdom hos barnet 1 qb16c Alvorlig sygdom i den nære familie 1 qb16d Dødsfald i den nære familie 1 qb16e Trafikulykker/andre alvorlige ulykker 1 qb16f Andet qb16f1 1 qb16g Intet af ovenstående 1 Hvis JA, hvor gammelt var barnet ca., da denne hændelse skete: (9/99/9=missing) Barnets alder år måneder/hændelse nr. (1-6) qb16a1 qb16a2 qb16a3 Barnets alder år måneder/hændelse nr. (1-6) qb16b1 qb16b2 qb16b3 Barnets alder år måneder/hændelse nr. (1-6) qb16c1 qb16c2 qb16c3 Barnets alder år måneder/hændelse nr. (1-6) qb16d1 qb16d2 qb16d3 Barnets alder år måneder/hændelse nr. (1-6) qb16e1 qb16e2 qb16e3 Hændelse nr. refererer til numrene i ovenstående spørgsmål B-16. qb17 Hvilken hånd bruger barnet mest? (Sæt kun et kryds). Højre 1 Venstre 2 Begge 3 Ved ikke 4

18 ± Side 17 C. Om barnets aktiviteter og venner De næste spørgsmål drejer sig om barnets aktiviteter og venner. qc1 Har barnet én særlig interesse, som han/hun går meget op... JA 1 Hvis JA, hvilken? qc1a qc2 Har barnet mange forskellige interesser?... JA 1 qc3 Har dit barn mindst én foretrukken voksen person (udover forældre), som han/hun er særligt følelsesmæssigt knyttet til?... JA 1 Hvis JA, hvem? (sæt gerne flere X)... qc3a En bedstemor 1 qc3b En bedstefar 1 qc3c En moster/faster 1 qc3d En morbror/farbror 1 qc3e En nabo 1 qc3f En af forældrenes venner 1 qc3g En pædagog(medhjælper)/dagplejer 1 qc3h Andre qc3i 1

19 ± Side 18 I den sidste uge, hvor mange timer i gennemsnit om dagen har barnet set fjernsyn eller video? (99=missing)... timer min. qc4a qc4b I den sidste uge, hvor mange timer i gennemsnit om dagen har barnet siddet ved en computer eller playstation?... timer min. qc5a qc5b I den sidste uge, hvor mange timer i gennemsnit om dagen (ud over i institutionen) er barnet fysisk aktivt udendørs?.. timer min. qc6a qc6b qc7 Hvis / når barnet går til sport (f.eks. fodbold, gymnastik, svømning); hvor mange dage om ugen går han/hun da til sport?... dage. qc8 I forhold til sine jævnaldrende, er barnet så; (Sæt kun et kryds). Meget mere fysisk aktivt end gennemsnittet 1 Noget mere fysisk aktivt end gennemsnittet 2 Gennemsnitlig fysisk aktivt 3 Mindre fysisk aktivt end gennemsnittet 4 Meget mindre fysisk aktivt end gennemsnittet 5 Ved ikke 6 qc9 Har barnet en bedste ven?... JA 1 qc10a qc10b Hvor mange gode venner mener du, dit barn har? Antal pigevenner (hvis ingen skriv 0). Antal drengevenner (hvis ingen skriv 0)....

20 ± Side 19 qc11 Hvor mange dage om ugen er barnet sammen med venner (udover i institutionen/dagplejen og i forbindelse med sport)?... dage (9=missing) qc12a qc12b qc12c qc12d Her kan du skrive eventuelle kommentarer:

21 ± Side 20 D. Om barnets sundhed og sygdom De næste spørgsmål drejer sig om barnets sundhed og eventuelle sygdomme. qd1 Er barnet blevet ammet?.. JA 1 Hvis JA: Hvor længe fik barnet ikke qd1a andet end brystmælk?... måneder Hvor gammelt var barnet, da amningen helt ophørte?... år måneder qd1b qd1b1 qd2 Har barnet (ud over ved fødslen) været indlagt på sygehus?... JA 1 Hvis JA: Af hvilken årsag: qd2a qd3 Har barnet i en periode på mere end 2 måneder i sit liv fået medicin mindst 1 gang om ugen?... JA 1

22 ± Side 21 Hvis JA (9/99=missing): qd3a Årsag: Barnets ca. alder: år måneder qd3a1 qd3a2 qd3b Årsag: Barnets ca. alder: år måneder qd3b1 qd3b2 qd3c Årsag: Barnets ca. alder: år måneder qd3c1 qd3c2 qd3d Får barnet stadig denne medicin?... JA 1 qd4 Er barnet på noget tidspunkt blevet behandlet med antibiotika?... JA 1 Hvis JA: d4a Hvor mange gange cirka. 1. gang: Barnets alder (cirka): år måneder qd4b qd4b1 qd4b2 For hvilken lidelse: Mellemørebetændelse 1 (Sæt kun et X) Halsbetændelse 2 Lungebetændelse 3 Blærebetændelse 4 Andet qd4b3 5

23 ± Side gang: Barnets alder (cirka): år måneder qd4c qd4c1 qd4c2 For hvilken lidelse: Mellemørebetændelse 1 (Sæt kun et X) Halsbetændelse 2 Lungebetændelse 3 Blærebetændelse 4 Andet qd4c gang: Barnets alder (cirka): år måneder qd4d qd4d1 qd4d2 For hvilken lidelse: Mellemørebetændelse 1 (Sæt kun et X) Halsbetændelse 2 Lungebetændelse 3 Blærebetændelse 4 Andet qd4d gang: Barnets alder (cirka): år måneder qd4e qd4e1 qd4e2 For hvilken lidelse: Mellemørebetændelse 1 (Sæt kun et X) Halsbetændelse 2 Lungebetændelse 3 Blærebetændelse 4 Andet qd4e3 5 qd4f Får barnet stadig antibiotikum?...ja 1 qd5 Er barnet blevet behandlet med dræn i ørerne?... JA 1

24 ± Side 23 qd6 Har barnet haft anfald af feberkramper?... JA 1 Hvis JA: qd6a Hvor mange anfald af feberkramper har barnet haft i alt? qd6b Hvor mange minutter varede det første anfald af feberkramper?... minutter I hvilken alder havde barnet det første anfald af feberkramper?... år mdr. qd6c qd6d qd6e Fik barnet, på noget tidspunkt, ordineret medicin for feberkramperne?...ja 1 Hvis JA: qd6e1 Medicinens navn: Barnets alder: år måneder qd6e2 qd6e3 qd7 Har barnet nogensinde haft pibende eller hvæsende vejrtrækning?... JA 1 Hvis JA: I hvilken alder havde barnet første gang pibende eller hvæsende vejrtrækning?... år mdr. qd7a qd7b

25 ± Side 24 qd7b1 Har barnet haft hvæsende eller pibende vejrtrækning indenfor de sidste 12 måneder?... JA 1 qd7c Har barnet fået medicin for hvæsende eller pibende vejrtrækning indenfor de sidste 12 måneder?... JA 1 Hvis JA: qd7c1 Medicinens navn: qd8 Har barnet indenfor det sidste år haft kløe i næsen, nyseture, løbenæse eller stoppet næse ved kontakt med græs, træer eller blomster?... JA 1 qd9 Har barnet indenfor det sidste år haft kløe i næsen, nyseture, løbenæse eller stoppet næse ved kontakt med pelsdyr, f.eks. hest, hund, kat, kanin, marsvin eller hamster?... JA 1 qd10 Har en læge nogensinde sagt, at barnet har allergi overfor fødevarer?... JA 1

26 ± Side 25 Hvis JA: Hvilke fødevarer (Sæt gerne flere X)... qd10a Mælkeprodukter 1 qd10b Æg 1 qd10c Korn- og melprodukter 1 qd10d Fisk 1 qd10e Frugt 1 qd10f Nødder 1 qd10g Andet qd10g1 1 qd11 Har barnet nogensinde haft kløende hududslæt, der varede mere end 24 timer?... JA 1 Hvis JA: qd11a Har udslættet været tilbagevendende?... JA 1 qd11b Har udslættet varet mere end 2 uger?... JA 1 qd11c Har udslættet været til stede indenfor det sidste år?... JA 1 Hvor gammelt var barnet, da det første gang havde hududslættet? år mdr. qd11d qd11e

27 ± Side 26 Har dette hududslæt siddet (Sæt gerne flere X): qd11f a. I albuebøjninger. JA 1 qd11g b. I knæhaser.. JA 1 qd11h c. Ved håndled og hænder.. JA 1 qd11i d. I ansigtet. JA 1 qd11j e. På kroppen (bryst, mave, ryg)..... JA 1 qd11k f. Andre steder qd11l JA 1 qd11m Har barnet tendens til tør hud?... JA 1 qd12 Har en læge nogensinde sagt, at barnet har Astmatisk Bronkitis?... JA 1 qd13 Har en læge nogensinde sagt, at barnet har Astma?... JA 1 qd14 Har en læge nogensinde sagt, at barnet har Høfeber?... JA 1 qd15 Har en læge nogensinde sagt, at barnet har Børneeksem (også kaldet astmaeksem)?... JA 1

28 ± Side 27 qd16 Inden for det sidste år: Har barnet klaget over hovedpine 1 gang om måneden eller oftere?... JA 1 qd17 Har barnet nogensinde haft hjernerystelse?... JA 1 Hvis JA (9/99=missing): Hvor gammelt var barnet år mdr. qd17a1 qd17a2 Hvis det er sket flere gange:. år mdr. qd17b1 qd17b2 år mdr. qd17c1 qd17c1 år mdr. qd17d1 qd17d2 år mdr. qd17e1 qd17e2 qd18 Har barnet nogensinde slået hovedet, så han/hun har været bevidstløs?... JA 1 Hvis JA: Hvor gammelt var barnet?.. år mdr. qd18a1 qd18a2 qd18a3 Hvor længe var barnet bevidstløs?...antal minutter Hvis det er sket flere gange: Barnets alder år mdr. qd18b1 qd18b2 Antal minutter qd18b3

29 ± Side 28 Barnets alder år mdr. qd18c1 qd18c2 Barnets alder år mdr. qd18d1 qd18d2 Barnets alder år mdr. qd18e1 qd18e2 Antal minutter qd18c3 Antal minutter qd18d3 Antal minutter qd18e3 qd19 Har barnet nogensinde fået konstateret epilepsi?..... JA 1 Hvis JA: Hvor gammelt var barnet, da han/hun fik det første anfald?... år mdr. qd19a qd19a1 qd19b Hvor ofte kommer anfaldene nu?... Aldrig 1 qd19b1 Antal gange om året qd19b2 Antal gange om måneden qd19b3 Antal gange om ugen qd19b4 Antal gange om dagen qd19c Får barnet medicin mod epilepsi?...ja 1 qd19d Hvis JA: Medicinens navn:

30 ± Side 29 qd20 Har barnet et handicap?... JA 1 Hvis JA: beskriv venligst: qd20a qd21 Har barnet en kronisk sygdom?... JA 1 Hvis JA: beskriv venligst: qd21a qd22 Får barnet, på nuværende tidspunkt, medicin 1 gang om ugen eller oftere?... JA 1 Hvis JA: qd22a Medicinens navn: Hvor gammelt var barnet, da denne behandling startede?... år måneder qd22b1 qd22b2

31 ± Side 30 qd23 Har barnet nu eller tidligere skelet?... JA 1 qd24 Bruger barnet briller?... JA 1 qd25 Har barnet nedsat hørelse?... JA 1 Hvis JA: qd25a Bruger barnet høreapparat?... JA 1 qd26 Inden for det sidste år: Har barnet tisset i sengen om natten 1 gang om måneden eller oftere?... JA 1 qd27 Inden for det sidste år: Har barnet tisset i bukserne i dagtimerne 1 gang om måneden eller mere?... JA 1 qd28 Inden for det sidste år: Har barnet været urenligt med afføring 1 gang om måneden eller mere?... JA 1

32 ± Side 31 qd29 Bruger barnet ble?... JA, om natten 1 (Sæt kun et kryds) JA, om dagen 2 NEJ 3 Ved ikke 4 qd30 Inden for det sidste år: Har barnets sovevaner været uregelmæssige eller givet anledning til bekymring?... JA 1 Hvis JA: qd30a På hvilken måde? Har ofte mareridt 1 qd30b Har svært ved at falde i søvn 1 qd30c Vågner flere gange om natten 1 qd30d Andet: qd30d1 1 qd31 Får barnet morgenmad? (Sæt kun et kryds) JA, altid 1 JA, ofte 2 JA, ind i mellem 3 NEJ, sjældent 4 NEJ, aldrig 5 Ved ikke 6 qd32 Får barnet frokost, når det er hjemme/i institution? (Sæt kun et kryds) JA, altid 1 JA, ofte 2 JA, ind i mellem 3 NEJ, sjældent 4 NEJ, aldrig 5 Ved ikke 6

33 ± Side 32 qd33 Synes du, det er svært at få barnet til at spise sundt? (Sæt kun et kryds) JA, altid 1 JA, ofte 2 JA, ind i mellem 3 NEJ, sjældent 4 NEJ, aldrig 5 Ved ikke 6 qd33a qd33b qd33c qd33d Her kan du skrive eventuelle kommentarer:

34 ± Side 33 E. Om barnets velbefindende, styrker og vanskeligheder 1 Med dette skema vil vi prøve at få et indtryk af dit barns styrker og vanskeligheder på forskellige områder. Vi vil bede dig vurdere, i hvilken grad beskrivelserne passer på dit barn inden for de sidste 6 måneder. Har du kommentarer eller tilføjelser, er der plads til dem i slutningen af dette afsnit og sidst i spørgeskemaet. I hvilken grad passer følgende på dit barn inden for de sidste 6 måneder? (Sæt kun et kryds ved hvert spørgsmål) Passer godt Passer delvist Passer ikke Mit barn: qe1 er hensynsfuld og betænksom overfor andre qe2 er rastløs, overaktiv, har svært ved at holde sig i ro i længere tid qe3 klager ofte over hovedpine, ondt i maven eller kvalme qe4 er god til at dele med andre børn (slik, legetøj, blyanter) qe5 har ofte raserianfald eller bliver let hidsig qe6 er lidt af en enspænder, leger mest alene qe7 gør for det meste, hvad der bliver sagt qe8 bekymrer sig om mange ting, virker ofte bekymret qe9 prøver at hjælpe, hvis nogen slår sig, er ked af det eller skidt tilpas qe10 sidder konstant uroligt på stolen, har svært ved at holde arme og ben i ro qe11 har mindst én god ven SDQ, version for førskolebørn

35 ± Side 34 I hvilken grad passer følgende på dit barn inden for de sidste 6 måneder? (Sæt kun et kryds ved hvert spørgsmål) Passer godt Passer delvist Passer ikke Mit barn: qe12 kommer ofte i slagsmål eller mobber andre børn qe13 er ofte ked af det, trist eller har let til gråd qe14 er generelt vellidt af andre børn qe15 er nem at distrahere, mister let koncentrationen qe16 er utryg og klæbende i nye situationer, bliver nemt usikker på sig selv qe17 er god mod mindre børn qe18 lyver eller snyder ofte qe19 bliver mobbet eller drillet af andre børn qe20 tilbyder ofte af sig selv at hjælpe andre (forældre, lærere, andre børn) qe21 tænker sig om, før han/hun handler qe22 stjæler fra hjemmet, skolen eller andre steder qe23 kommer bedre ud af det med voksne end med andre børn qe24 er bange for mange ting, er let at skræmme qe25 gør tingene færdige, er god til at koncentrere sig 1 2 3

36 ± Side 35 qe26 Samlet, mener du, at dit barn har vanskeligheder på et eller flere af følgende områder; det følelsesmæssige område, koncentration, adfærd, samspil med andre mennesker? (Sæt kun et kryds) JA, alvorlige vanskeligheder 1 JA, tydelige vanskeligheder 2 JA, mindre vanskeligheder 3 NEJ 4 Ved ikke 5 Hvis der er svaret JA til nogen af ovenstående områder: qe26a Hvor længe har disse vanskeligheder stået på? (Sæt kun et kryds).. Mindre end 1 måned måneder måneder 3 Mere end 1 år 4 Ved ikke 5 qe26b Er barnet ulykkelig eller ked af disse vanskeligheder? (Sæt kun et kryds). Slet ikke 1 Kun lidt 2 En del 3 Meget 4 Virkeligt meget 5 Ved ikke 6 c) Påvirker disse vanskeligheder barnets dagligdag? qe26c1 Derhjemme:... Slet ikke 1 (Sæt kun et kryds) Kun lidt 2 En del 3 Meget 4 Virkeligt meget 5 Ved ikke 6

37 ± Side 36 qe26c2 I barnets forhold til venner?... Slet ikke 1 (Sæt kun et kryds) Kun lidt 2 En del 3 Meget 4 Virkeligt meget 5 Ved ikke 6 qe26c3 I forbindelse med fritidsaktiviteter Slet ikke 1 (Sæt kun et kryds) Kun lidt 2 En del 3 Meget 4 Virkeligt meget 5 Ved ikke 6 qed Er disse vanskeligheder en belastning for dig eller familien som helhed? (Sæt kun et kryds). Slet ikke 1 Kun lidt 2 En del 3 Meget 4 Virkeligt meget 5 Ved ikke 6 Her er der plads til eventuelle kommentarer eller tilføjelser: qe27a qe27b qe27c qe27d

38 ± Side 37 F. Om barnets forældre og søskende De følgende spørgsmål drejer sig om barnets biologiske forældre og søskende VIGTIGT: Det er meget vigtigt, at du besvarer alle spørgsmålene, så godt du kan. Hvis du er i tvivl om et svar eller ikke kender svaret, så sæt et kryds i firkanten med ved ikke, således at alle spørgsmål i spørgeskemaet får et kryds. Biologiske MOR: qf1 Havde biologiske mor et eller flere tilfælde med feberkramper som barn?... JA 1 Er der nogensinde en læge, der har sagt, at biologiske mor har/har haft nogen af følgende tilstande? qf2a (sæt gerne flere X).. Astma som barn 1 qf2b Børneeksem (også kaldet astmaeksem) som barn 1 qf2c Astma som voksen 1 qf2d Høfeber som voksen 1 qf2e Ingen af ovenstående 1 qf2f Ved ikke 1 qf3 Hvilken hånd bruger biologiske mor mest? (Sæt kun et kryds) Højre 1 Venstre 2 Begge 3 Ved ikke 4

39 ± Side 38 Her kommer nogle spørgsmål om biologiske mors skoletid. (Sæt kun et kryds ved hvert spørgsmål): Havde barnets biologiske mor i folkeskolen: NEJ JA, lidt JA, noget JA, meget Ved ikke qf4 svært ved at lære at læse? qf5 svært ved at lære at stave? qf6 svært ved at lære at regne? qf7 svært ved at koncentrere sig? qf8 problemer på det følelsesmæssige område? qf9 problemer med sin adfærd? qf10 problemer i samspillet med andre mennesker? Her kommer nogle spørgsmål om biologiske mors velbefindende efter barnets fødsel: Har barnets biologiske mor, siden barnets fødsel, i en eller flere perioder, som varede mere end 14 dage, oplevet et eller flere af følgende symptomer? qf11a (sæt gerne flere X). Trist til mode, nedtrykt eller ked af det 1 qf11b Har haft svært ved at føle glæde ved noget som helst 1 qf11c Sædvanlige lyster og interesser er forsvundet 1 qf11d Mistet energien og kræfterne 1 qf11e Nedsat selvtillid og ringe selvfølelse 1 qf11f Dårlig samvittighed eller skyldfølelse 1 qf11g Svært ved at koncentrere sig og tage beslutninger 1 qf11h Mere stille eller mere rastløs 1 qf11i Søvnforstyrrelser 1 qf11j Ekstrem nedsat eller øget appetit 1 qf11k Følt at livet ikke var værd at leve 1 qf11l NEJ, har ikke oplevet disse symptomer i længere perioder 1 qf11m Ved ikke 1

40 ± Side 39 Hvis barnets biologiske mor har oplevet perioder med 4 eller flere af ovenstående symptomer på én gang (99=missing): qf11a1 Hvor mange perioder oplevedes i barnets 1. leveår? qf11a2 Periodernes samlede varighed antal uger qf11a3 Hvor mange perioder oplevedes i barnets 2. leveår? qf11a4 Periodernes samlede varighed antal uger qf11a5 Hvor mange perioder oplevedes i barnets 3. leveår? qf11a6 Periodernes samlede varighed antal uger qf11a7 Hvor mange perioder oplevedes i barnets 4. leveår? qf11a8 Periodernes samlede varighed antal uger qf11a9 Hvor mange perioder oplevedes i barnets 5. leveår? qf11a10 Periodernes samlede varighed antal uger qf11b1 Har symptomerne været så svære, at barnets biologiske mor har henvendt sig til lægen?... JA 1 Hvis JA: qf11b2 Blev der stillet en diagnose?... Ingen diagnose 1 (Sæt kun et X) Mild depression 2 Middel depression 3 Svær depression 4 Fødselsdepression 5 Andet qf11b3 6 qf11b4 Blev der tilbudt behandling?... JA 1

41 ± Side 40 qf11b5 Hvis JA, hvilken? Samtaler med lægen 1 (Sæt kun et X) Samtaler med psykolog 2 Medicinering 3 Henvisning til psykiatrisk hospital 4 Indlæggelse 5 Andet qf11b4a 6 Biologiske FAR: VIGTIGT: Det er meget vigtigt, at du besvarer alle spørgsmålene, så godt du kan. Hvis du er i tvivl om et svar eller ikke kender svaret, så sæt et kryds i firkanten med ved ikke, således at alle spørgsmål i spørgeskemaet får et kryds. qf12 Havde biologiske far et eller flere tilfælde med feberkramper som barn?... JA 1 Er der nogensinde en læge, der har sagt, at biologiske far har/har haft nogen af følgende tilstande? qf13a (sæt gerne flere X).. Astma som barn 1 qf13b Børneeksem (også kaldet astmaeksem) som barn 1 qf13c Astma som voksen 1 qf13d Høfeber som voksen 1 qf13e Ingen af ovenstående 1 qf13f Ved ikke 1 qf14 Hvilken hånd bruger biologiske far mest? (Sæt kun et kryds). Højre 1 Venstre 2 Begge 3 Ved ikke 4

42 ± Side 41 Her kommer nogle spørgsmål om biologiske fars skoletid. (Sæt kun et kryds ved hvert spørgsmål): Havde barnets biologiske far i folkeskolen: NEJ JA, lidt JA, noget JA, meget Ved ikke qf15 svært ved at lære at læse? qf16 svært ved at lære at stave? qf17 svært ved at lære at regne? qf18 svært ved at koncentrere sig? qf19 problemer på det følelsesmæssige område? qf20 problemer med sin adfærd? qf21 problemer i samspillet med andre mennesker? Biologiske hel/halv SØSKENDE: VIGTIGT: Det er meget vigtigt, at du besvarer alle spørgsmålene, så godt du kan. Hvis du er i tvivl om et svar eller ikke kender svaret, så sæt et kryds i firkanten med ved ikke, således at alle spørgsmål i spørgeskemaet får et kryds. qf22 Har de/den haft et eller flere tilfælde med feberkramper?... JA 1 Er der nogensinde en læge, der har sagt, at den/de har/har haft nogen af følgende tilstande? qf23a (sæt gerne flere X).. Astma 1 qf23b Børneeksem (også kaldet astmaeksem) 1 qf23c Høfeber 1 qf23d Ingen af ovenstående 1 qf23e Ved ikke 1

43 ± Side 42 Hvilken hånd bruger de/den mest? (Sæt kun et kryds ved hver søskende) qf24a Søskende 1. Højre 1 Venstre 2 Begge 3 Ved ikke 4 qf24b Søskende 2. Højre 1 Venstre 2 Begge 3 Ved ikke 4 qf24c Søskende 3. Højre 1 Venstre 2 Begge 3 Ved ikke 4 qf24d Søskende 4. Højre 1 Venstre 2 Begge 3 Ved ikke 4 Hvis biologiske hel-/halvsøskende går i skole, kommer der her nogle spørgsmål om deres skoletid. (Sæt kun et kryds ved hvert spørgsmål): Er der nogen, som i folkeskolen JA, JA, JA, NEJ Ved ikke har/har haft: lidt noget meget qf25 svært ved at lære at læse? qf26 svært ved at lære at stave? qf27 svært ved at lære at regne? qf28 svært ved at koncentrere sig? qf29 problemer på det følelsesmæssige område? qf30 problemer med sin adfærd? qf31 problemer i samspillet med andre mennesker?

44 ± Side 43 De følgende spørgsmål drejer sig om de voksne, som bor sammen med barnet i hans/hendes hjem. (- Her kaldet mor og far, uanset om de er de biologiske forældre). De første spørgsmål handler om rygning: qf32 Bliver der nogensinde røget i hjemmet?... JA 1 Hvis NEJ gå videre til spørgsmål F-35. Hvis JA: qf32a Hvem ryger (sæt gerne flere X)?... Mor 1 qf32b Far 1 qf32c Gæster 1 qf32d Andre qf32e 1 SPØRGSMÅL OM MOR: qf33a Hvis mor ryger: Hvad bliver der røget?... Cigaretter 1 qf33b (Sæt gerne flere X) Pibe 1 qf33c Cerutter 1 qf33d Cigarer 1 qf33e Andet qf33f 1 qf34 Hvor meget ryger mor cirka?... Under 1 om dagen 1 (Sæt kun et kryds) 1 5 om dagen om dagen om dagen om dagen 5 Over 30 om dagen 6

45 ± Side 44 De næste spørgsmål handler om forbrug af alkohol nu, før og under graviditeten med dette barn (99=missing): qf35a qf35b Hvor mange øl drikker mor i gennemsnit nu?... om ugen om måneden qf35c Ved ikke 1 qf36a qf36b Hvor mange glas rødvin drikker mor i gennemsnit nu?... om ugen om måneden qf36c Ved ikke 1 qf37a qf37b qf37c Hvor mange glas hvidvin drikker mor i gennemsnit nu?... om ugen om måneden Ved ikke 1 qf38a qf38b Hvor mange genstande af spiritus drikker mor i gennemsnit nu?... om ugen om måneden qf38c Ved ikke 1 qf39a qf39b Hvor mange genstande af qf39d drikker mor i gennemsnit nu?... om ugen om måneden qf39c Ved ikke 1 qf40a qf40b qf40c Under graviditeten: Hvor mange genstande drak mor i gennemsnit om ugen i måned måned måned qf40d Ved ikke 1 (En genstand svarer til en almindelig øl, et glas vin, en snaps eller en sjus (4 centiliter) En hel flaske vin indeholder 6 genstande)

46 ± Side 45 qf41a qf41b qf41c Under graviditeten: Hvor mange gange drak du 5 genstande eller derover på én aften eller ved en enkelt lejlighed? Antal gange i måned Antal gange i måned Antal gange i måned qf41d Ved ikke 1 qf42a qf42b Før graviditeten med barnet: Hvor mange genstande drak mor i gennemsnit?... om ugen om måneden qf42c Ved ikke 1 De næste spørgsmål handler om uddannelse og arbejde: Det kan være en god ide at læse spørgsmålene F-43. F-47. igennem, inden du svarer. qf43 På hvilket niveau afsluttede mor sin skolegang? (Sæt kun et kryds) 6. klasse eller under 1 7. klasse 2 8. klasse 3 9. klasse uden afgangsbevis 4 9. klasse med afgangsbevis klasse uden afgangsbevis klasse med afgangsbevis 7 Realeksamen 8 HF, afsluttet 9 HF, igangværende 10 Gymnasiet, afsluttet 11 Gymnasiet, igangværende 12 HTX (højere teknisk eksamen), afsluttet 13 HTX (højere teknisk eksamen), igangværende 14 HHX (højere handelseksamen), afsluttet 15 HHX (højere handelseksamen), igangværende 16 Udenlandsk skolegang 17 Andet qf43a 18 Ved ikke 19

47 ± Side 46 qf44 Har mor taget Erhvervsgrunduddannelsen (EGU), EFG eller en Fri Ungdomsuddannelse (FUU)?... NEJ 1 JA, EGU, afsluttet 2 JA, EGU, igangværende 3 JA, EFG, afsluttet 4 JA, EFG, igangværende 5 JA, FUU, afsluttet 6 JA, FUU, igangværende 7 Ved ikke 8 qf45 Hvilken videregående uddannelse har mor? (Sæt kun kryds ved den sidst afsluttede) Ingen videregående uddannelse 1 Specialarbejderuddannelse 2 Anden faglig uddannelse qf45a 3 Kort videregående uddannelse (under 3 år) 4 Mellemlang videregående uddannelse (3-4 år) 5 Lang videregående uddannelse (over 4 år) 6 Anden uddannelse, beskriv qf45b 7 Ved ikke 8 qf46 Har mor lønnet arbejde?... JA 1 (Hvis selvstændig; sæt X i JA) Hvis JA: qf46a Er det arbejde... Fuldtids (over 30 timer) 1 Deltids (under 30 timer) 2 Andet qf46b 3

48 ± Side 47 qf46c Ansættelsesforhold (Sæt kun et kryds)... Statsansat 1 Amtsansat 2 Kommunalansat 3 Privatansat 4 Stillingsbetegnelse: Selvstændig 5 qf46d qf47 Går mor på arbejde i øjeblikket? (Sæt kun et kryds). JA 1 NEJ, er arbejdssøgende 2 NEJ, hjemmegående 3 NEJ, sygemeldt 4 NEJ, fraværsmeldt p.g.a. graviditet 5 Nej, barselsorlov 6 NEJ, børnepasningsorlov 7 NEJ, under uddannelse 8 NEJ, andet qf47a 9 Ved ikke 10 SPØRGSMÅL OM FAR (her den mandlige voksne, der eventuelt bor sammen med barnet): De første spørgsmål handler om rygning: Hvis far ikke ryger gå til spørgsmål F-50. qf48a Hvis far ryger: Hvad bliver der røget?... Cigaretter 1 qf48b (Sæt gerne flere X) Pibe 1 qf48c Cerutter 1 qf48d Cigarer 1 qf48e Andet qf48f 1

49 ± Side 48 qf49 Hvor meget ryger far cirka?... Under 1 om dagen 1 (Sæt kun et kryds) 1 5 om dagen om dagen om dagen om dagen 5 Over 30 om dagen 6 De næste spørgsmål handler om alkohol (99=missing): qf50a Hvor mange øl drikker far i gennemsnit?... om ugen qf50b om måneden qf50c Ved ikke 1 Hvor mange glas rødvin drikker far qf51a i gennemsnit?... om ugen qf51b om måneden qf51c Ved ikke 1 Hvor mange glas hvidvin drikker far qf52a i gennemsnit?... om ugen qf52b om måneden qf52c Ved ikke 1 Hvor mange genstande af spiritus drikker far qf53a i gennemsnit?... om ugen qf53b om måneden qf53c Ved ikke 1 Hvor mange genstande af qf54d drikker qf54a far i gennemsnit?... om ugen qf54b om måneden qf54c Ved ikke 1 (En genstand svarer til en almindelig øl, et glas vin, en snaps eller en sjus (4 centiliter) En hel flaske vin indeholder 6 genstande)

50 ± Side 49 De næste spørgsmål handler om uddannelse og arbejde: Det kan være en god ide at læse spørgsmålene F-55. F-59. igennem, inden du svarer. qf55 På hvilket niveau afsluttede far sin skolegang? (Sæt kun et kryds) 6. klasse eller under 1 7. klasse 2 8. klasse 3 9. klasse uden afgangsbevis 4 9. klasse med afgangsbevis klasse uden afgangsbevis klasse med afgangsbevis 7 Realeksamen 8 HF, afsluttet 9 HF, igangværende 10 Gymnasiet, afsluttet 11 Gymnasiet, igangværende 12 HTX (højere teknisk eksamen), afsluttet 13 HTX (højere teknisk eksamen), igangværende 14 HHX (højere handelseksamen), afsluttet 15 HHX (højere handelseksamen), igangværende 16 Udenlandsk skolegang 17 Andet qf55a 18 Ved ikke 19 qf56 Har far taget Erhvervsgrunduddannelsen (EGU), EFG eller en Fri Ungdomsuddannelse (FUU)?... NEJ 1 JA, EGU, afsluttet 2 JA, EGU, igangværende 3 JA, EFG, afsluttet 4 JA, EFG, igangværende 5 JA, FUU, afsluttet 6 JA, FUU, igangværende 7 Ved ikke 8

51 ± Side 50 qf57 Hvilken videregående uddannelse har far? (Sæt kun kryds ved den sidst afsluttede) Ingen videregående uddannelse 1 Specialarbejderuddannelse 2 Anden faglig uddannelse qf57a 3 Kort videregående uddannelse (under 3 år) 4 Mellemlang videregående uddannelse (3-4 år) 5 Lang videregående uddannelse (over 4 år) 6 Anden uddannelse, beskriv qf57b 7 Ved ikke 8 qf58 Har far lønnet arbejde?... JA 1 (Hvis selvstændig, sæt X i JA) Hvis JA: qf58a Er det arbejde... Fuldtids (over 30 timer) 1 Deltids (under 30 timer) 2 Andet qf58b 3 Ansættelsesforhold qf58c (Sæt kun et kryds)... Statsansat 1 Amtsansat 2 Kommunalansat 3 Privatansat 4 Stillingsbetegnelse: Selvstændig 5 qf58d

52 ± Side 51 qf59 Går far på arbejde i øjeblikket? (Sæt kun et kryds). JA 1 NEJ, er arbejdssøgende 2 NEJ, hjemmegående 3 NEJ, sygemeldt 4 Nej, barselsorlov 5 NEJ, børnepasningsorlov 6 NEJ, under uddannelse 7 NEJ, andet qf59a 8 Ved ikke 9 Her er der plads til eventuelle yderligere kommentarer eller tilføjelser: qf60a qf60b qf60c qf60d

53 ± Side 52 Mange tak fordi du ville have ulejlighed med at udfylde spørgeskemaet. Din indsats har stor betydning for undersøgelsens resultat. Hvis du ikke allerede har gjort det, vil vi bede dig læse og udfylde samtykkeerklæringen på de sidste sider

54 ± Side 53 Spørgeskemaets sidste sider - Bedes venligst udfyldt af alle. Label m. deltagernr./cprnr. DELTAGERE i undersøgelsen: læs venligst nedenstående For at øge den videnskabelige kvalitet af denne undersøgelse, vil vi gerne bede om dit/jeres samtykke til at rette henvendelse til dit/jeres barns tilknyttede institutionspædagog eller dagplejer. Vi vil gerne have lov til at bede barnets institutionspædagog/dagplejer om at udfylde spørgeskemaer om, hvordan barnet klarer sig i dagligdagen. Ligesom oplysningerne fra dette spørgeskema, behandles oplysningerne fra institutionspædagog/dagplejer fortroligt og under tavshedspligt. Institutionen/ dagplejeren vil ikke få yderligere tilbagemelding fra vores side. Hvis du/i kan acceptere, at vi anvender disse oplysninger, vil vi bede om en underskrift på nedenstående samtykkeerklæring. Samtykket kan til hver en tid trækkes tilbage. Hvis du/i ikke ønsker at give dette samtykke, vil vi alligevel gerne have dette udfyldte spørgeskema. SAMTYKKEERKLÆRING JA, jeg giver hermed tilladelse til, at Projektgruppen må anvende institutions-/dagplejeoplysninger om mit barn til denne undersøgelse Dato Underskrift

55 ± Side 54 Navn, adresse og telefonnummer på barnets institution (+ evt. bestemt pædagogs navn)/dagplejer: NEJ, jeg ønsker ikke at give denne tilladelse.

UNG Spørgeskema ved opstart og afslutning af FFT-behandling

UNG Spørgeskema ved opstart og afslutning af FFT-behandling UNG Spørgeskema ved opstart og afslutning af FFT-behandling Tak, fordi du vil deltage i undersøgelsen af Funktionel Familieterapi (FFT). I spørgeskemaet bliver du spurgt til dig og din familie. Der er

Læs mere

APU-2. En spørgesskemaundersøgelse om. helbredsrelateret livskvalitet

APU-2. En spørgesskemaundersøgelse om. helbredsrelateret livskvalitet APU-2 En spørgesskemaundersøgelse om helbredsrelateret livskvalitet HELBRED OG TRIVSEL SIDE 1 VEJLEDNING: Disse spørgsmål handler om din opfattelse af dit helbred. Oplysningerne vil give et overblik over,

Læs mere

FORÆLDER. Spørgeskema ved opstart og afslutning af FFT-behandling

FORÆLDER. Spørgeskema ved opstart og afslutning af FFT-behandling FORÆLDER Spørgeskema ved opstart og afslutning af FFT-behandling Tak, fordi du vil deltage i undersøgelsen af Funktionel Familieterapi (FFT). I spørgeskemaet bliver du spurgt til dit barn og jeres familie.

Læs mere

Variable i LDPS_data 1 af 44

Variable i LDPS_data 1 af 44 Variable i LDPS_data 1 af 44 lbgravnr 1 6 BSMB nøglefil kategori 2 2 Data_Documentation_LDPS.pdf kat1num Main category 1 3 LDPS_computed_variables.pdf particind_motor Motor: Participants 1 3 LDPS_computed_variables.pdf

Læs mere

Når cykelhjelm ikke er nok

Når cykelhjelm ikke er nok Udviklingsrapport ERROR! NO TEXT OF SPECIFIED STYLE IN DOCUMENT.- Når cykelhjelm ikke er nok Error! Reference source not found. Introduktion Kære projektleder og projektmedarbejdere Denne rapport præsenterer

Læs mere

Afsluttende spørgeskema

Afsluttende spørgeskema BRU-2 Afsluttende spørgeskema for undersøgelsen Livskvalitet og Brystkræft Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 7400 Herning BR-Slut GENERELT HELBRED OG VELBEFINDENDE SIDE

Læs mere

BULT [BØRN OG UNGE LIDT FOR TUNGE]

BULT [BØRN OG UNGE LIDT FOR TUNGE] Sundhedsprofil BULT [BØRN OG UNGE LIDT FOR TUNGE] Personlig sundhedsprofil Barnets navn Alder Adresse Mors mobil-nr. Mors navn Mors adresse Fars mobil-nr. Fars navn Fars adresse Antal søskende alder Skemaet

Læs mere

Skema: Præ Version: 1.0.1 Ansvarlig læge: Kaare Meier, AUH

Skema: Præ Version: 1.0.1 Ansvarlig læge: Kaare Meier, AUH Label Dato Kære patient Du er blevet henvist til vurdering for behandling med rygmarvsstimulation (SCS) eller perifer nervestimulation (PNS) for dine smerter. Som led i undersøgelsen og den senere opfølgning

Læs mere

4. De følgende spørgsmål handler om aktiviteter i dagligdagen. Er du på grund af dit helbred begrænset i disse aktiviteter? I så fald, hvor meget?

4. De følgende spørgsmål handler om aktiviteter i dagligdagen. Er du på grund af dit helbred begrænset i disse aktiviteter? I så fald, hvor meget? Køn og alder 1. Er du: 2. Hvornår er du født? Mand Kvinde Dato Måned År Helbred og trivsel 3. Hvordan synes du, dit helbred er alt i alt? Fremragende Vældig godt Godt Mindre godt Dårligt 4. De følgende

Læs mere

RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen. MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9.

RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen. MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. klasse) UNDERSØGELSE Ungeprofilundersøgelse GRUNDLAG Glostrup - Klassetrin (7,8,9)

Læs mere

Spørgeskema Dine erfaringer med medicin

Spørgeskema Dine erfaringer med medicin Sundhedsudvalget 2008-09 SUU alm. del Bilag 704 Offentligt Spørgeskema Dine erfaringer med medicin Forskningsenheden for Almen Praksis i Odense Institut for Sundhedstjenesteforskning Syddansk Universitet

Læs mere

Eksempler på spørgsmål 1 2 3 4 5 Generelle spørgsmål til den kommende mor Civilstatus

Eksempler på spørgsmål 1 2 3 4 5 Generelle spørgsmål til den kommende mor Civilstatus Eksempler på spørgsmål 1 2 3 4 5 Generelle spørgsmål til den kommende mor Civilstatus Mor's og fars fødselsland Hvad er den højeste uddannelse, du har gennemført? Spørgsmål om menstruation, fertilitetsbehandling

Læs mere

Spørgeskema om din nyresygdom

Spørgeskema om din nyresygdom NYU-2 Spørgeskema om din nyresygdom Vi vil bede dig udfylde dette skema og indsende det i vedlagte svarkuvert. Du kan læse mere i det vedlagte brev. På forhånd tak! Nyremedicinsk Ambulatorium OM DIN APPETIT

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om sundhed og trivsel på ungdomsuddannelserne i Nyborg kommune

Spørgeskemaundersøgelse om sundhed og trivsel på ungdomsuddannelserne i Nyborg kommune Spørgeskemaundersøgelse om sundhed og trivsel på ungdomsuddannelserne i Nyborg kommune De fleste spørgsmål besvares ved at klikke med musen i den boks, der passer bedst. Nogle gange er der en linje med

Læs mere

Spørgeskema for patienter der lider af svimmelhed.

Spørgeskema for patienter der lider af svimmelhed. Spørgeskema for patienter der lider af svimmelhed. Spørgsmålene besvares med kryds i ud for valgte svar mulighed og ved uddybende tekst på linierne. 1. Navn: 2. Cpr-nr. 3. Dato for besvarelse af spørgeskemaet:

Læs mere

Spørgeskema i forbindelse med den forebyggende undersøgelse af 67 i Viborg Kommune

Spørgeskema i forbindelse med den forebyggende undersøgelse af 67 i Viborg Kommune Spørgeskema i forbindelse med den forebyggende undersøgelse af 67 i Viborg Kommune (afleveres til screeningsygeplejersken) CPR-nr : Navn : Efternavn : TLF : 1. Hvad er din højde? cm Hvad er din vægt? kg

Læs mere

SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI

SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI AEU-2 SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI Vi vil bede dig udfylde dette skema og indsende det i vedlagte svarkuvert. Du kan læse mere i det vedlagte brev. På forhånd tak! NEUROLOGISK AMBULATORIUM OM DIN EPILEPSI

Læs mere

Forløbsundersøgelse af danske og etniske børn født i 1995. CAPI-Skema til barnet selv

Forløbsundersøgelse af danske og etniske børn født i 1995. CAPI-Skema til barnet selv Socialforskningsinstituttet 22-10-07 Forløbsundersøgelsen for børn født i1995 Us 1910-B: Børneinterview i 2006 Dines Andersen Forløbsundersøgelse af danske og etniske børn født i 1995 CAPI-Skema til barnet

Læs mere

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Udskoling. UNDERSØGELSE 7. og 9.-10. klasse

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Udskoling. UNDERSØGELSE 7. og 9.-10. klasse RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Grundskole MÅLGRUPPE Udskoling UNDERSØGELSE 7. og 9.-10. klasse GRUNDLAG Henriette Hørlucks Skole - Klassetrin ( Alle ) RESPONDENT Børn/unge ANTAL BESVARELSER

Læs mere

ELEVUNDERSØGELSE 8. og 9. klasse

ELEVUNDERSØGELSE 8. og 9. klasse Nr. Spørgsmål Svarkategorier Kommentar Filter: Hvis IP-nummer er ulige, skal der stå matematik igennem skemaet. Hvis IP-nummer er lige, skal der stå dansk igennem skemaet. Velkommen til undersøgelsen.

Læs mere

Tag dig tid til at læse hvert enkelt spørgsmål omhyggeligt og svar så godt du kan. Husk at vi er interesseret i din egen mening.

Tag dig tid til at læse hvert enkelt spørgsmål omhyggeligt og svar så godt du kan. Husk at vi er interesseret i din egen mening. SUNDHEDSADFÆRD HOS SKOLEBØRN Kære elev. Tak fordi du vil hjælpe os med denne undersøgelse! Ved at svare på disse spørgsmål hjælper du os med at finde ud af mere om, hvordan børn og unge i Grønland lever

Læs mere

Skoleprofil Næstved Gymnasium og HF Ungdomsprofilen 2014 - sundhed, adfærd og trivsel blandt elever på ungdomsuddannelser i Danmark

Skoleprofil Næstved Gymnasium og HF Ungdomsprofilen 2014 - sundhed, adfærd og trivsel blandt elever på ungdomsuddannelser i Danmark Næstved Gymnasium og HF Ungdomsprofilen 2014 - sundhed, adfærd og trivsel blandt elever på ungdomsuddannelser i Danmark Skoleprofilen er udarbejdet af: Pernille Bendtsen Stine S. Mikkelsen Kia K. Egan

Læs mere

Spørgsmål om cigaretter, rygning i hjemmet og andre nikotinpræparater Røg din mor, mens hun ventede dig? Røg du, før du blev gravid?

Spørgsmål om cigaretter, rygning i hjemmet og andre nikotinpræparater Røg din mor, mens hun ventede dig? Røg du, før du blev gravid? Eksempler på spørgsmål Generelle spørgsmål til den kommende mor Civilstatus Spørgeskema 1 Fødselsland Mor's fødselsland Spørgeskema 2 Far's fødselsland Spørgeskema 3 Spørgsmål om menstruation, fertilitetsbehandling

Læs mere

CPR: - Journal nr.: Anamnese barn (0 -> 10 år) Fulde navn: Dreng Pige Alder: Forældrenes navne: Mor: Far: Adresse: Postnummer:

CPR: - Journal nr.: Anamnese barn (0 -> 10 år) Fulde navn: Dreng Pige Alder: Forældrenes navne: Mor: Far: Adresse: Postnummer: CPR: - Journal nr.: Anamnese barn (0 -> 10 år) Fulde navn: Dreng Pige Alder: Forældrenes navne: Mor: Far: Adresse: Postnummer: By: Diverse telefonnumre: Hjem: Mobil: Arbejde: E-mailadresse: Navn (e) på

Læs mere

INKLUSIONSPANELET MASTERSKEMA ELEV 4. NEDSLAG

INKLUSIONSPANELET MASTERSKEMA ELEV 4. NEDSLAG Velkommen til undersøgelsen. Du skal bruge dit Uni Login til at komme ind på undersøgelsen. Indtast din adgangskode og klik på > for at gå videre. Klik Næste for at gå til næste spørgsmål. Din lærer har

Læs mere

Hvordan finder man en god skala vha. faktoranalyse? Anders Holm, DPU

Hvordan finder man en god skala vha. faktoranalyse? Anders Holm, DPU Hvordan finder man en god skala vha. faktoranalyse? Anders Holm, DPU Det er svært at se hvordan faktoranalyse i sig selv skulle introducere nye eller anderledes egenskaber for en skala Der er en skala

Læs mere

En konkret børneundersøgelse - lægen udfylder

En konkret børneundersøgelse - lægen udfylder En konkret børneundersøgelse - lægen udfylder Hvis du har spørgsmål til skemaet eller undersøgelsen, er du meget velkommen til at kontakte Susan Ishøy Michelsen, Statens Institut for Folkesundhed, på e-mail:

Læs mere

Kortlægningsskema. 14-17 år

Kortlægningsskema. 14-17 år Kortlægningsskema 14-17 år Navn: Personnummer: Adresse: Post nr./by: Telefonnummer: Dato: Visitator: Handlekommune: Sagsbehandler: Mor: Adresse: Post nr./by: Telefonnummer: Far: Adresse: Post nr./by: Telefonnummer:

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 7. februar 2013 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne - om regler, Mobning,

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Hvordan er resultatrapporten bygget op? Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Rapporten giver jer en oversigt over resultaterne

Læs mere

Spørgeskema til dig, som vil tabe dig

Spørgeskema til dig, som vil tabe dig Spørgeskema til dig, som vil tabe dig Opstart: Del 1 Sundhedsstyrelsen Og NIRAS Konsulenterne 2 Spørgeskema til dig, som vil tabe dig Når du skal i gang med at tabe dig, er der mange ting, du skal tænke

Læs mere

mhtml:file://h:\buf\skoleafdeling\udviklingsafdelingen\studentermedhjælper\kis\...

mhtml:file://h:\buf\skoleafdeling\udviklingsafdelingen\studentermedhjælper\kis\... Page 1 of 11 Generel tilfredshed glad Ikke så tit Er du glad for din skole? 65 / 28% 149 / 64% 16 / 7% 3 / 1% dem alle sammen de fleste en nogle enkelte Nej, ingen af dem Er du glad for dine lærere? 59

Læs mere

Sammenligningsniveau 1: Landsplan - Klassetrin ( Alle ) - Antal besvarelser: 30603

Sammenligningsniveau 1: Landsplan - Klassetrin ( Alle ) - Antal besvarelser: 30603 RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. klasse) UNDERSØGELSE Ungeprofilundersøgelsen 2015 - Fredericia GRUNDLAG

Læs mere

Kodebog for 11-års opfølgningen (barn)

Kodebog for 11-års opfølgningen (barn) Kodebog for 11-års opfølgningen (barn) Udarbejdet af Filippa Nyboe Norsker, studentermedhjælper Pernille Stemann Larsen, PhD-studerende Tanja Majbrit Knudsen, forskningsassistent Anne Marie Nybo Andersen,

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 4. årgang M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 24 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for det meste

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 9. september 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning,

Læs mere

DILALA studiet Spørgeskema 3: Besvares 12 måneder efte den akutte operation. Dags dato -- -- -- åå mm-dd

DILALA studiet Spørgeskema 3: Besvares 12 måneder efte den akutte operation. Dags dato -- -- -- åå mm-dd DILALA studiet Spørgeskema 3: Besvares 12 måneder efte den akutte operation Dags dato -- -- -- åå mm-dd Dit studieløbenummer --------------------- foreligger ikke Dine initialer : Din alder: år Er du mand

Læs mere

Generel tilfredshed. Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke. Er du glad for din skole? 42 / 15% 202 / 73% 23 / 8% 11 / 4%

Generel tilfredshed. Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke. Er du glad for din skole? 42 / 15% 202 / 73% 23 / 8% 11 / 4% Generel tilfredshed Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet Er du glad for din skole? 42 / 15% 202 / 73% 23 / 8% 11 / 4% Er du glad for dine lærere? Ja, dem alle sammen Ja, de fleste Ja,

Læs mere

Ja, for det meste. Ja, altid. Ja, for det meste. Ja, altid. Ja, dem alle sammen. Ja, de fleste. Engang imellem. Ja, tit. Ja, for det meste.

Ja, for det meste. Ja, altid. Ja, for det meste. Ja, altid. Ja, dem alle sammen. Ja, de fleste. Engang imellem. Ja, tit. Ja, for det meste. Hvordan er resultatrapporten bygget op? Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Rapporten giver jer en oversigt over resultaterne

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2008 Hold: Køn: Ikke viste hold: 4A, 4B, 4C, 5A, 5B, 5C, 6B, 6C, 7A, 7C, 8A, 8B, 8C M, K 6A Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Er

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 Hold: 5A, 5B, 5C, 5D, 6A, 6B, 6D, 7A, 7B, 7C, 8A, 8B, 8C, 8D, 9A, 9B, 9C, Læs 1, Læs 2 Køn: M, K Ikke viste hold: 6C Resultater i antal og

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 29. september 2010 Følgende institutioner indgår i resultatvisningen: Sdr. Kongerslev Skole Periode: Resultatet baserer sig på besvarelser, som ikke er afgrænset af en periode.

Læs mere

Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke 84 / 26% 198 / 61% 32 / 10% 10 / 3% 84 / 26% 178 / 55% 56 / 17% 6 / 2%

Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke 84 / 26% 198 / 61% 32 / 10% 10 / 3% 84 / 26% 178 / 55% 56 / 17% 6 / 2% Dato4.december207 Generel tilfredshed Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke Er du glad for din skole? 84 / 26% 198 / 61% 32 / 10% 10 / 3% Er du glad for dine lærere? Ja, dem alle

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Hvordan er resultatrapporten bygget op? Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Rapporten giver jer en oversigt over resultaterne

Læs mere

Børns velfærd, sundhed og trivsel i et forløbsperspektiv Spørgeskema om barnets sundhed. Bedes udfyldt af moderen. Us. nr. 8460-4 Januar 2003

Børns velfærd, sundhed og trivsel i et forløbsperspektiv Spørgeskema om barnets sundhed. Bedes udfyldt af moderen. Us. nr. 8460-4 Januar 2003 0 + IP.nr.: Int.nr.: Børns velfærd, sundhed og trivsel i et forløbsperspektiv Spørgeskema barnets sundhed. Bedes udfyldt af moderen. Us. nr. 8460-4 Januar 2003 0 + + 0 Til mødre i undersøgelsen: Børns

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 9. juni 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1

Indholdsfortegnelse 1 Indhold Indholdsfortegnelse 1 1 Forældreskema år 2014 10 1.1 2014 - FQ001: Er [Barnets navn] en dreng eller en pige?........................... 11 1.2 2014 - FQ002: Hvad er din relation til [Barnets navn]?............................

Læs mere

Resultatskema 7.-10 klasse: Hvordan har du det? 2016 Skole: Center-10, Aarhus High School, Klasse: 8FO I procent, antal i parentes

Resultatskema 7.-10 klasse: Hvordan har du det? 2016 Skole: Center-10, Aarhus High School, Klasse: 8FO I procent, antal i parentes Skole: Center-10, Aarhus High School, Klasse: 8FO (8FO) Køn Dreng 64% (7) 64% (7) 52% (3.711) Pige 36% (4) 36% (4) 48% (3.403) Er du glad for din skole? Meget tit 18% (2) 18% (2) 22% (1.571) Tit 18% (2)

Læs mere

INFORMATION TIL FAGPERSONER

INFORMATION TIL FAGPERSONER PilotPROJEKT 2015-2016 INFORMATION TIL FAGPERSONER Et udviklings- og forskningsprojekt målrettet børn og unge med symptomer på angst, depression og/eller adfærdsvanskeligheder. Mind My Mind et udviklings-

Læs mere

Instruktion. Dette spørgeskema indeholder en række spørgsmål om dit arbejdsmiljø og helbred.

Instruktion. Dette spørgeskema indeholder en række spørgsmål om dit arbejdsmiljø og helbred. Instruktion Dette spørgeskema indeholder en række spørgsmål om dit arbejdsmiljø og helbred. De fleste spørgsmål kan besvares ved blot at sætte et kryds. Ved nogle spørgsmål skal du skrive et tal eller

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 Mellemtrin, Mellemtrin, Mellemtrin, Mellemtrin M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for

Læs mere

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Udskoling. UNDERSØGELSE Spørgeskemaundersøgelse 8. klasse

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Udskoling. UNDERSØGELSE Spørgeskemaundersøgelse 8. klasse RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Grundskole MÅLGRUPPE Udskoling UNDERSØGELSE Spørgeskemaundersøgelse 8. klasse GRUNDLAG Den Lille Skole - Klassetrin ( Alle ) RESPONDENT Børn/unge ANTAL BESVARELSER

Læs mere

TIPS TIL SAMARBEJDET OM SAMTALEGUIDEN

TIPS TIL SAMARBEJDET OM SAMTALEGUIDEN Samtaleguiden 36 Samtaleguiden er lavet primært til unge, der ryger hash. Som vejleder, mentor m.fl. kan du bruge Samtaleguiden som et fælles udgangspunkt i samtalen med den unge. Du kan dog også blot

Læs mere

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Udskoling. UNDERSØGELSE Spørgeskemaundersøgelse 9. klasse

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Udskoling. UNDERSØGELSE Spørgeskemaundersøgelse 9. klasse RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Grundskole MÅLGRUPPE Udskoling UNDERSØGELSE Spørgeskemaundersøgelse 9. klasse GRUNDLAG Den Lille Skole - Klassetrin ( Alle ) RESPONDENT Børn/unge ANTAL BESVARELSER

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 27. august 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 4. februar 2013 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Kjellerup Skole Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen. Resultat. Spørgeskemaundersøgelse

Kjellerup Skole Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen. Resultat. Spørgeskemaundersøgelse Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen Resultat Spørgeskemaundersøgelse -Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen -en undersøgelse blandt elever på. 1.-10. klassetrin 1 Min

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 30. januar 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Information om hypermobilitet hos børn

Information om hypermobilitet hos børn Dit barn har hypermobile led. Formålet med denne pjece er at give dig anvisninger til, hvordan du kan hjælpe dit barn med at bruge sin krop hensigtsmæssigt, så det undgår fremtidige gener og begrænsninger.

Læs mere

INFORMATION TIL FAGPERSONER

INFORMATION TIL FAGPERSONER PILOTPROJEKT 2015-2016 INFORMATION TIL FAGPERSONER Et udviklings- og forskningsprojekt målrettet børn og unge med symptomer på angst, depression og/eller adfærdsvanskeligheder. MIND MY MIND et udviklings-

Læs mere

Undersøgelse af livsstil, Jobcenteret i Faxe

Undersøgelse af livsstil, Jobcenteret i Faxe Undersøgelse af livsstil, Jobcenteret i Faxe Spørgeskema omhandler dig og din livsstil. Besvarelserne vil blive behandlet fortroligt, og vil ikke kunne føres tilbage til dig. Spørgeskemaet tager under

Læs mere

SIP-Sikret: Forkortelser i søjlediagrammer i de individuelle rapporter

SIP-Sikret: Forkortelser i søjlediagrammer i de individuelle rapporter SIP-Sikret: Forkortelser i søjlediagrammer i de individuelle rapporter Indholdsfortegnelse SIP-Sikret (ung-indskrivning)... 2 SIP-Sikret (ung-udskrivning)... 4 SIP-Sikret (kontaktperson-indskrivning)...

Læs mere

Hamiltons Depressionsskala. Scoringsark

Hamiltons Depressionsskala. Scoringsark Hamiltons Depressionsskala Scoringsark Nr. Symptom Score 1* Nedsat stemningsleje 0-4 2* Skyldfølelse og selvbebrejdelser 0-4 3 Suicidale impulser 0-4 4 Indsovningsbesvær 0-2 5 Afbrudt søvn 0-2 6 Tidlig

Læs mere

Transskription af interview med Hassan den 12. november 2013

Transskription af interview med Hassan den 12. november 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Bilag J Transskription af interview med Hassan den 12. november 2013 Kursiv:

Læs mere

Randers Sundhedscenter Tjek dit helbred

Randers Sundhedscenter Tjek dit helbred Side 1 1. CPR-nummer - 2. Dato for udfyldelse af skemaet - - 2 0 3. Hvordan synes du, dit helbred er alt i alt? Fremragende Vældig godt Godt Mindre godt Dårligt 4. Er du på grund af dit helbred begrænset

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Vester Mariendal Skole og Undervisningscenter Aalborg Kommune. Termometeret

BILAGSRAPPORT. Vester Mariendal Skole og Undervisningscenter Aalborg Kommune. Termometeret BILAGSRAPPORT Vester Mariendal Skole og Undervisscenter Termometeret Læsevejled Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen. Rapporten viser elevernes

Læs mere

Uge 1. Emne: Dyr. HippHopp. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 1 Emne: Dyr side 1 HIPPY

Uge 1. Emne: Dyr. HippHopp. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 1 Emne: Dyr side 1 HIPPY Kursusmappe Uge 1 Emne: Dyr Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 1 Emne: Dyr side 1 HIPPY HippHopp Uge 1 l Dyr Hipp og Hopp møder tit hinanden. De er meget forskellige, men de kan begge to godt lide

Læs mere

Jeg er glad for at gå i skole. Jeg føler mig tryg i klassen

Jeg er glad for at gå i skole. Jeg føler mig tryg i klassen Jeg er glad for at gå i skole 1% 0% 14% 52% 33% Jeg føler mig tryg i klassen 3% 0% 46% 10% 41% Jeg kan lide mine kammerater i klassen 0% 0% 9% 40% 51% Mine venner kan lide mig, som den jeg er 1% 45% 46%

Læs mere

Spørgeskema om. IPA-DK: Impact on Participation and Autonomy questionnaire - Dansk version

Spørgeskema om. IPA-DK: Impact on Participation and Autonomy questionnaire - Dansk version Spørgeskema om dine muligheder for at leve livet, sådan som du vil IPA-DK: Impact on Participation and Autonomy questionnaire - Dansk version Oversættelsen er foretaget med tilladelse fra Mieke Cardol,

Læs mere

Gode råd om at drikke lidt mindre

Gode råd om at drikke lidt mindre 4525/Gode råd om at drikke 21/08/02 13:16 Side 1 (1,1) Yderligere hjælp I nogle tilfælde er det ikke nok at arbejde med problemet selv. Der er så mulighed for at henvende dig et sted, hvor man har professionel

Læs mere

Indstilling til pædagogisk - psykologisk vurdering af et SMÅBARN Januar 2015

Indstilling til pædagogisk - psykologisk vurdering af et SMÅBARN Januar 2015 Indstilling til pædagogisk - psykologisk vurdering af et SMÅBARN Januar 2015 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Rådhusparken 2 2600 Glostrup Tlf. 43 23 65 50 ppr@glostrup.dk Følgende spørgsmål bedes besvaret,

Læs mere

BORGERENS FORBEREDELSE TIL SUNDHEDSTJEK spørgeskema

BORGERENS FORBEREDELSE TIL SUNDHEDSTJEK spørgeskema BORGERENS FORBEREDELSE TIL SUNDHEDSTJEK spørgeskema Som forberedelse til sundhedstjekket hos din læge skal du besvare en række spørgsmål, som handler om din sundhed og dit helbred, og hvordan du i det

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 29. juni 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Klasselæreren,

Læs mere

Spørgeskema vedrørende prostatakræft. P a t i e n t s p ø r g e s k e m a D A N C A P. Patientspørgeskema DANCAP. Side 1. Version 2, juli 2010

Spørgeskema vedrørende prostatakræft. P a t i e n t s p ø r g e s k e m a D A N C A P. Patientspørgeskema DANCAP. Side 1. Version 2, juli 2010 Spørgeskema vedrørende prostatakræft Side 1 Du bedes besvare nedenstående spørgsmål så nøjagtigt som muligt. De oplysninger du giver, behandles strengt fortroligt. Dato for udfyldelse CPR-nummer Hvor høj

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 7. december 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 13. marts 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 12. marts 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET KILDEBÆKKEN.

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET KILDEBÆKKEN. VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET KILDEBÆKKEN. Vi vil gerne byde dig og din familie velkommen til Kildebækkens Børnehave. Børnehaven er opdelt i 2 stuer, som hedder henholdsvis, Skovhulen og Havhulen. Børnehaven

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 21. februar 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 18. januar 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Mini guides til eksamen

Mini guides til eksamen Mini guides til eksamen Indhold PRÆSENTATIONSTEKNIK FORBEREDELSE NERVØSITET KONCENTRATION MINDSET KOMMUNIKATION 5 6 Præsentationsteknik Husk følgende 7 gode råd om Præsentationsteknik under eksamen: Fødder:

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om sundhedsvaner og trivsel for borgere mellem 16 og 75 år i Nyborg kommune

Spørgeskemaundersøgelse om sundhedsvaner og trivsel for borgere mellem 16 og 75 år i Nyborg kommune Spørgeskemaundersøgelse om sundhedsvaner og trivsel for borgere mellem 16 og 75 år i Nyborg kommune De fleste spørgsmål besvares ved at sætte kryds i den boks, der passer bedst. Nogle gange er der en linje

Læs mere

INDHOLD HVAD ER MOTORIK? 4 HVAD ER MOTORISK LEG? 4 HVORFOR LEGE MOTORIK? 5 HVORDAN BRUGER JEG MOTORIKSKEMAET? 6 MOTORIKSKEMA FOR BØRN PÅ 1½ ÅR 7

INDHOLD HVAD ER MOTORIK? 4 HVAD ER MOTORISK LEG? 4 HVORFOR LEGE MOTORIK? 5 HVORDAN BRUGER JEG MOTORIKSKEMAET? 6 MOTORIKSKEMA FOR BØRN PÅ 1½ ÅR 7 til 1½ og 3½ år INDLEDNING Dette motorikhæfte er ment som en rettesnor for, hvad man kan forvente, at børn på 1½ år og 3½ år kan motorisk. Hæftet kan give dig en god fornemmelse for hvilke af børnene i

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Indskoling' 2009 2. årgang M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 10 Er du glad for at gå i skole? 42 / 84%, ikke rigtigt Hvordan

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Indskoling' 2008 0.kl., 1.kl., 2.kl., 3.kl. M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 12 Er du glad for at gå i skole? 57 / 65.52%

Læs mere

Resultater i antal og procent. Generel tilfredshed. Undervisningsmiljø for 'Indskoling' 2008. Ikke viste hold: 0.a, 0.b, 1.c, 2.b, 2.c.

Resultater i antal og procent. Generel tilfredshed. Undervisningsmiljø for 'Indskoling' 2008. Ikke viste hold: 0.a, 0.b, 1.c, 2.b, 2.c. Undersøgelse: Undervisningsmiljø for 'Indskoling' 2008 Hold: 0.c, 1.a, 1.b, 2.a, 3.a, 3.b, 3.c Køn: M, K Ikke viste hold: 0.a, 0.b, 1.c, 2.b, 2.c Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Indskoling' 2009 0kl, 1kl, 2kl, 3kl M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 12 Er du glad for at gå i skole? 27 / 65.85% 13 / 31.71%,

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Indskoling' 2010 Børnehaveklasse 2010, 1. klasse 2010, 2. klasse 2010, 3. klasse 2010, 4. klasse 2010 M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Indskoling' 2009 2A, 2C M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 12 Er du glad for at gå i skole? 39 / 82.98% 7 / 14.89%, ikke rigtigt

Læs mere

Vuggestuen Heimdalsvej

Vuggestuen Heimdalsvej Velkommen til Vuggestuen Heimdalsvej Heimdalsvej 5 8230 Åbyhøj Tlf: 87 13 81 51 Kære. og forældre. Vi glæder os til, at du skal starte her hos os i vuggestuen Du skal gå på.. stue. De voksne på din stue

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Indskoling' 2008 Indskolingen M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 12 Er du glad for at gå i skole?, ikke rigtigt Hvordan har

Læs mere

Gode råd om at drikke mindre Fakta om alkohol

Gode råd om at drikke mindre Fakta om alkohol Gode råd om at drikke mindre Fakta om alkohol Drikker du for meget? Det synes du måske ikke selv. Men brug alligevel nogle minutter til at svare på de følgende 10 spørgsmål. Så får du en idé om, hvorvidt

Læs mere

BULT [BØRN OG UNGE LIDT FOR TUNGE]

BULT [BØRN OG UNGE LIDT FOR TUNGE] Sundhedsprofil BULT [BØRN OG UNGE LIDT FOR TUNGE] Personlig sundhedsprofil Barnets navn Alder Antal søskende: Alder: Dato for Indledende samtale: Vægt: Højde: BMI: Dato for 3. måneders samtale: Vægt: Højde:

Læs mere

Forord. Træthed er et markant problem hos mange med nyresygdom. Mange oplever nemlig en form for træthed, som ikke går væk efter en god nats søvn.

Forord. Træthed er et markant problem hos mange med nyresygdom. Mange oplever nemlig en form for træthed, som ikke går væk efter en god nats søvn. Træthed Forord Træthed er et markant problem hos mange med nyresygdom. Mange oplever nemlig en form for træthed, som ikke går væk efter en god nats søvn. Denne pjece indeholder information om årsager til

Læs mere

"50+ i Europa" Helbred, aldring og pensionsforhold i Europa

50+ i Europa Helbred, aldring og pensionsforhold i Europa Agency Logo Husstands-ID 1 2 0 0 Person-ID Dato for interview: Interviewer nr: Interviewpersons FORnavn "50+ i Europa" Helbred, aldring og pensionsforhold i Europa 2006 Spørgeskema som De selv udfylder

Læs mere

Patientinformation. Depression. - en vejledning til patienter og pårørende. Psykiatrisk Afdeling, Odense - universitetsfunktion

Patientinformation. Depression. - en vejledning til patienter og pårørende. Psykiatrisk Afdeling, Odense - universitetsfunktion Patientinformation Depression - en vejledning til patienter og pårørende Psykiatrisk Afdeling, Odense - universitetsfunktion Depression er en folkesygdom Ca. 150.000 danskere har til hver en tid en depression.

Læs mere

Barnet udvikles med kroppen i centrum

Barnet udvikles med kroppen i centrum Barnet udvikles med kroppen i centrum Børn er født med en naturlig glæde ved bevægelse. Opgaven som forældre er således at stimulere til forskellig bevægelse og give barnet plads til at kunne bruge sin

Læs mere

Red Hill Special School

Red Hill Special School Red Hill Special School 72 Waterworks Road Red Hill QLD 4059 Email: admin@redhillspecs.eq.edu.au Område: Børn og unge med nedsat funktionsevne 1. Rejsebrev fra Brisbane, Australien Så er der allerede gået

Læs mere

Opfølgningsspørgeskema

Opfølgningsspørgeskema BRS-460 Opfølgningsspørgeskema for undersøgelsen Livskvalitet og Brystkræft Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 7400 Herning BR-FUC GENERELT HELBRED OG VELBEFINDENDE SIDE

Læs mere