De konkrete projekter for 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "De konkrete projekter for 2012"

Transkript

1

2 Årsberetning 2012 Denne beretning beskriver de indsatsområder og projekter som Miljøpunkt Østerbro har arbejdet med i Alle indsatsområderne er opdelt i mindre projekter. De opstillede succeskriterier og mål er udelukkende for De nedenstående skemaer viser primært indsatsen for midlerne modtaget fra Østerbro Lokaludvalg. Planen viser også, hvilke andre resultater der er blevet genereret af de midler som Miljøpunkt Østerbro har modtaget fra Østerbro Lokaludvalg. Det har på baggrund af midlerne fra Østerbro Lokaludvalg været muligt at fundraise til yderligere projektmidler, og derfor har det været muligt at opretholde et højt aktivitetsniveau i miljøcentret i Der er primært arbejdet med fundraising indenfor klimatilpasning og energirenoveringer. Det var i starten af 2012 planen at arbejde med fundraising indenfor kemiprojekter, og der blev afsat midler til dette i budgettet. Det blev dog i ret hurtigt løbet af året klart, at for at leve op til omverdens krav, Københavns Kommunes indsatsområder og prioriteringer, blev fundraising indenfor klimatilpasning og energirenoveringer prioriteret. Denne strategiske prioritering bar frugt for Miljøpunkt Østebro i både 2012 og i det videre arbejde i Miljøpunkt Østerbro har blandt andet indgået aftale med Københavns Kommune om at varetage opgaven med kommunikation og borgerinddragelse på projektet Klimakvarter med fokus på klimatilpasning i det nordlige Østerbro i perioden Det betød, at Miljøpunkt Østerbro i 2012 modtog et tilskud på kr. til dette arbejde og kunne ansætte yderligere en medarbejder. Dennes løn betales af midlerne fra projekt Klimakvarter. Endvidere indgik Miljøpunkt Østerbro samarbejde med Københavns Kommune om en holdningsundersøgelse blandt borgerne i Sankt Kjelds Kvarter om deres holdning til klimaforandringer, og hvorledes de opfatter betydningen af ordet klimaforandringer. Undersøgelsen blev gennemført i Resultaterne af det strategiske arbejde med fundraising betød desuden, at der i 2013 er givet tilsagn til et samarbejde om projektet klimatilpasning fra borger til borger med et lønbudget på kroner. Der er også lavet aftale om fortsat samarbejde omkring Klimakvarter til kroner i 2013 og 2

3 kr. i Derudover kommer der højst sandsynligt et projekt i gang vedr. energirenovering i små og mellemstore virksomheder i løbet af 2013 til et budget på ca kroner. I 2012 har der desuden været stor interesse for barselscafeerne, hvor Miljøpunkt Østerbro i år 2012 har afholdt 8 fuldstændigt udsolgte barselscafeer, som er oplæg til nybagte forældre om en bæredygtig og kemifri hverdag. Afspændingsskolernes Aftenskole (APA) donerede således i kr. til arbejdet med barselscafeerne og har ligeledes givet tilsagn om støtte i Nedenfor kan du læse mere om de projekter og aktiviteter Miljøpunkt Østerbro har gennemført i 2012 med udgangspunkt i vores aftalte årsplan for året. De konkrete projekter for 2012 De konkrete projekter for 2012 blev i årsplanen 2012 delt op indenfor fire indsatsområder. Disse er aftalt mellem MiljøPunkt Østerbro og Østerbro Lokaludvalg. De fire indsatsområder er aftalt for perioden medio 2011 til medio 2014, med mulighed for forskellig prioritering over årene: 1. Østerbro en CO2-neutral bydel 2. Projekter, der gør bydelen mere grøn 3. Kemikalier i hverdagen 4. Synliggørelse af den lokale miljøindsats 3

4 4

5 Indsatsområde 1 - Østerbro en CO2 neutral bydel Miljøpunkt Østerbro har i 2010 og 2011 opbygget projekt 2100.nu, hvor formålet var CO2- og energireduktion i hele bydelen. MiljøPunkt Østerbro har i 2011 afsluttet projektet i dets nuværende form og afsluttet de aktiviteter, som blev påbegyndt i Projektet har givet god kontakt til boligforeninger, butikker, virksomheder og borgere. Da der har været stor aktivitet i dette indsatsområde i de seneste par år, blev det aftalt med Østerbro Lokaludvalg, at det primære indsatsområde i 2012 var indsatsområde 3 (kemi). Det blev dog i løbet af år 2012 klart, at indsatsområde 1 viste sig at blive prioriteret i kommunen og for at leve op til Købehavns Kommunes og omverdens forventninger blev indsatsen i løbet af året omprioriteret fra indsatsområde 3 (kemi) til indsatsområde 1. Miljøpunkt Østerbro planlagde i årsplanen at samarbejde med Områdefornyelsen om et klimaprojekt i Projektet var under årsplanens tilblivelse endnu ikke konkretiseret, derfor var det vanskeligt at opsætte mål og succeskriterier, men Miljøpunkt Østerbros mål med samarbejdet var, at der blev udarbejdet konkrete borgerrettede aktiviteter såsom events, kommunikationskampagner og særligt borgerinvolvering. Projektet viste sig i løbet af året at være meget større og have langt større potentiale end først antaget og projektet Klimakvarter er endt med at blive et af Københavns Kommunes vigtigste projekter. Derfor var det også naturligt, at Miljøpunkt Østerbro brugte mere tid i projektet. Miljøpunkt Østerbro er samarbejdspartner i projektet, og der er brugt ressourcer til at fundraise til projekter, som ligger i direkte forlængelse af eller har forbindelse med projekt 2100.nu eller klimakvarter. Således at de erfaringer, der er opnået i disse projekter kan generes i nye og udvidede projekter. Her er tale om projektet Klimatilpasning fra borger til borger, som der er afsendt en fondsansøgning om i 2012 og hvor midlerne er bevilget i 2013, og energirenoveringsprojekter i små og mellemstore virksomheder, som forventes igangsat i løbet Miljøpunkt Østerbro deltager desuden i Områdefornyelsens Skt. Kjelds styregruppe (Lene Midtgaard) og i understyregruppen for byfornyelsen (Axel Thrige Laursen). Indsatsområde 1 oversigt over projekterne med konkrete succeskriterier Aktivitet/metode Målgruppe Samarbejdspartnere Mål/succeskriterier Resultater Opbygning af et område i Skt. Kjelds Kvarter som Boligforeninger, borgere og virksomheder i Skt. Kjelds Områdefornyelsen i Skt. Kjelds Kvarter. 5 En konkret plan for projektet: solceller, grønne tage, igangsættelse af Miljøpunkt Østerbro er samarbejdspartner på projektet.*

6 Den grønne bydel Kvarter konkrete projekter. En hjemmeside om Den grønne bydel, mindst en event i bydelen Mindst en guidet tur for borgere i området hvor klimatilpasning er temaet Projektet hedder Klimakvarter og er bygget op i løbet af 2012 med åbningsfesten d. 18. august 2012, som Miljøpunkt var projektleder på. Der er lagt midlertidigt grønne tage på bydelens busstop, som Miljøpunkt har stået bag. Der er lagt et permanent grønt tag på toiletbygningen ved busholdepladsen på Hans Knudsens Plads, som Miljøpunkt Østerbro har stået bag. Der er afholdt 6 Borgermøder om forskellige emner indenfor Klimakvarter, som Miljøpunkt Østerbro har været facilitator på.* Udarbejdelse af hjemmesiden med Miljøpunkt Østerbro som tovholder. 6 Miljøpunkt har afholdt 3 guidede ture i området. Derudover har Miljøpunkt haft besøg af 20 Afrikanere, der arbejdede med borgerinddragelse og miljøprojekter i regeringer og

7 NGO er i samarbejde med NIRAS. Og haft besøg fra forskellige uddannelsesinstitutioner. F.eks fra LIFE* Afsendelse af en fondsansøgning til Byfornyelsesfonden i samarbejde med Områdefornyelsen Skt Kjelds kvarter. Projektet hedder Klimatilpasning fra borger til borger og omhandler direkte borgerinddragelse i mindre klimatilpasningsprojekter, som borgerne selv kan udføre.** 2100.nu nyhedsbrev Modtagere af nyhedsbrevet Københavns energi (HOFOR) Udsendelse af nyhedsbrev 4-6 gange om året Der er udsendt 6 nyhedsbreve og hjemmesiden er blevet opdateret efter behov. Det har f.eks. været i forbindelse med landsdækkende eksterne kampagner eller lokale aktiviteter, der kunne være interessante for 2100.nu s 2000 nyhedsbrevsmodtagere.** Deltagelse i Sommerlukkampagnen og udbredelse af kampagnen på Østerbro i samarbejde med Københavns Energi (HOFOR). Fokus på emnet i nyhedsbreve, på hjemmeside, på facebook og i samarbejde med 7

8 Østerbro Avis.** *delvist støttet af Lokaludvalget **fuldt støttet af Lokaludvalget 8

9 9

10 Indsatsområde 2 - Projekter - der gør bydelen mere grøn Formålet med indsatsområde 2 er at fremme projekter, der gør bydelen mere grøn. Dette kan ske ved at inspirere borgerne og mere konkret med indsatser i udvalgte områder. Indenfor dette indsatsområde arbejdes der primært med emner som bæredygtig transport, affald, Urban Greening og forgrønning af bydelen. Opbygning af et C2C center Miljøpunkt Østerbro har i samarbejde med den lille forening CradlePeople modtaget midler fra Veluxfonden til at udbrede kendskabet til og opbygge netværk indenfor cirkulær økonomi (cradle to cradle). Cirkulær økonomi er måske bedst beskrevet, ved at forklare lineær økonomi. Lineær økonomi er normen i forretningslivet, hvor virksomheder producerer et produkt, sælger det til forbrugeren, som smider det ud på lossepladsen eller til forbrændingen. Men jorden har begrænsede ressourcer. Cirkulær økonomi opstår der, hvor vi lukker hullet. Det sker ved at re-designe vores produkter, så mindst muligt eller intet går til spilde, når produktet er udtjent og dør. Det vi smider væk, kan gå tilbage til producenten, eller tilbage i naturen, uden at den tager skade. Læs mere om cirkulær økonomi på Miljøpunkt hjælper Cradlepeople med organisationsopbygning og vi samarbejder om events. Som eksempel kan nævnes Københavns første byttemarked på Østerbro og der arrangeres byttemarkeder i resten af København og landet. Indsatsområde 2 oversigt over projekterne med konkrete succeskriterier Aktivitet/metode Målgruppe Samarbejdspartnere Mål/succeskriterier Resultater Cykelværksted for unge i DUI s lokaler* Unge i Skt. Kjelds Kvarter Områdefornyelsen Skt. Kjelds Kvarter, Cykelsmede, DUI 10 Igangsat cykelværksted i DUI. De unge har ejerskabet, projektet er selvkørende. Mindst 50 unge er tilknyttet værkstedet. Fundraising fra mindst en Udgået, da Områdefornyelsen Skt. Kjelds omprioriterede, og satte fokus på Kulturcenter. I stedet er brugt timer på inddragelse i kulturcentret. Aktiv deltagelse med workshop på kulturhus dagen.

11 fondsgiver. Mindst en workshop om miljø. Værksted hvor borgerne kunne lave smykker af genbrugsmaterialer f.eks. gamle spilbrikker og bygge møbler af paller.** Derudover har Miljøpunkt indsendt input/forslag til indhold til kulturhuset, og hvorledes kulturhuset bør bygges så bæredygtigt som muligt.** Fodgængerstrategien* Borgere på Østerbro, Københavns kommune, Østerbro Lokaludvalg, Københavns kommune m.fl Plan for det videre arbejde med fodgængerstrategien. Udgået Københavns Kommunens Miljøfestival* Borgere på Østerbro, Københavns kommune Østerbro Lokaludvalg, Københavns kommune m.fl Planlægning af miljøfestivalen. Miljøpunkt Østerbro, Østerbro Lokaludvalg og borgergruppen Urban Greening Network stod for et arrangement på Bunkerhaven på Carl Nielsens alle i foråret. Der blev ryddet buske, plantet kasser, fortalt om energi og lokaludvalgets planer for Carl Nielsen Alle.** Fremme økologi og miljøvenlighed generelt. Feje for egen dør. Borgere, virksomheder og institutioner Erhvervsliv, institutioner, organisationer m.fl. Videncenter på området. 2-5 eksempler på miljøvenlige varer. 2-3 miljøtidsskrifter, mindst 5 relevante bøger til gennemsyn i Miljøpunkt var med til at flytte 50 år gamle platantræer fra Øbrohus til Kildevældsskolen.** Miljøpunkt deltog i Kildevældsfesti- 11

12 centret, forskellige foldere og anden tidssvarende information. Mindst 3 artikler i Lokalavisen. Kontakt med mindst 10 borgere om ugen. Etablering af affaldssortering i Områdefornyelsens kontor. Mindst en guidet tur på Østerbro for borgere hvor fokus er grønne steder. valen hvor vi tog en snak med folk om en bæredygtig hverdag. * Miljøpunkt deltog i Klima og strandfesten med vores klimakuffert. Denne kuffert udlånes gratis til borgere, så de kan få overblik over deres elog vandforbrug i hjemmet. De kan tjekke indeklima og fugtighed i kælderen eller læse bøger med inspiration til en mere bæredygtig hverdag.** Miljøpunkt udarbejdede to ansøgninger til fonde vedr. affald og børn. R 98 fonden og Danske Bank fonden.** Der er afholdt en guidet tur vedr. kompostering i etageejendomme. Der deltog 12 borgere.* Desuden er der arrangeret 2 guidede ture med fokus på bynatur i byen.* Miljøpunkt har i samarbejde med CradlePeople og Områdefornyelsen Skt. Kjelds afholdt byttemarked på 12

13 Østerbro.** Der er opstartet et projekt om indsamling af gamle mobiltelefoner i samarbejde med Børneulykkesfonden. ** En klumme i Østerbro avis har omhandlet genanvendelse af mobiltelefoner, og der er skrevet to artikler i avisen om indsamling/genbrug af mobiler.** Et projekt med Områdefornyelsen og CradlePeople om kompostering i gården ved Vennemindevej er opstartet. Der arbejdes på at indhente tilladelser.* Der kommer jævnligt borgere forbi Miljøpunkt Østerbro og afhenter pjecer med fokus på bedre miljøvaner. ** 13 Miljøpunkt Østerbro udgav i 2012 et inspirationskatalog med 10 projekter der er gennemført af borgere i bydelen, der gør Østerbro mere bæredygtig. Inspirationskataloget kan hentes

14 gratis i Miljøpunkt Østerbro og hos Østerbro Lokaludvalg. ** I april 2012 arrangerede Miljøpunkt Østerbro en affaldsindsamling på Østerbro. På to timer samlede engagerede borger 35 kilo affald. ** Indkøbsforening Københavns Fødevareselskab på Østerbro* Borgere på Østerbro Københavns fødevareselskab, virksomheder m.fl. Borgere går sammen og laver en forening om fælles indkøb. MiljøPunkt hjælper med fotokopiering, spredning af kendskab til foreningerne. Omtale i Miljøpunkts nyhedsbrev mindst 2 gange, omtale af foreningernes relevante arrangementer på MiljøPunkts hjemmeside og Facebook. Miljøpunkt har bakket op om fødevarefællesskabet hvor det har været muligt. Men der har ikke været meget brug for Miljøpunkts indsats på området. Dette er positivt da foreningen er blevet meget selvkørende.** Fortsætte gratis udlån af Ladcykel. Undersøge muligheden for flere cykler gerne en elcykel* Borgere, virksomheder, m.m De andre MiljøPunkter, Områdefornyelsen Skt. Kjelds Kvarter Cyklen er udlånt mindst 50 % af tiden, Samt en mere rationel administration af cykeludlån. Cyklen har været lånt ud ca. 90 % af tiden i løbet af 2012 og været brugt til flytninger, skovture, børnefødselsdage og meget mere. Cyklen er så stor en succes, at Områdefornyelsen har bedt os om at administrere deres cykel, og det betyder, at der nu er to cykler til udlån.** 14

15 En hjemmeside, hvor man kan dele alle de grønne og bæredygtige initiativer man laver/kender til i København. Borgere der er interesserede i at gøre byen grønnere og mere bæredygtig kan dele ideer, projekter osv. Og man kan lade sig inspirere fra andre lande. Miljøpunkt Amager, Københavns Kommune og nogle grønne frivillige (studerende) Miljøpunkt Østerbro hjælper i samarbejde med Miljøpunkt Amager de frivillige med projektet og kommunikationen. Omtale i nyhedsbrev mindst en gang. Omtale i lokalavisen mindst en gang. Igangsat et grønt netværk af frivillige med fokus på byhaver og grønne aktiviteter i byen sammen med Miljøpunkt Amager. Netværket har i år 2012 afholdt en workshop med over 50 deltagere, og planlægger en række workshops i det kommende år. Har været omtalt i klumme og i nyhedsbreve hver gang, der er events.** Opbakning af den lokale gruppe Urban Greening Network. Miljøpunkt har i samarbejde med Urban Greening afholdt 2 arrangementer på Bunkeren i ** *delvist støttet af Lokaludvalget **fuldt støttet af Lokaludvalget 15

16 16

17 Indsatsområde 3 - Kemikalier i hverdagen Der er flere og flere kemikalier i familiernes hverdag, og forskning viser, at især børn og fostre er sårbare overfor påvirkningen af kemikalier. Forskning viser også, at forældre har svært ved at agere i junglen af produkter og de råd, der bliver givet på området. Derfor er der mening i at arbejde med denne gruppe og sætte fokus på de valg, som familier på Østerbro kan gøre for at reducere familiens belastning fra skadelige kemikalier allerede fra en tidlig alder. Det blev i udarbejdelsen af årsplan 2012 aftalt med Østerbro Lokaludvalg, at kemikalier er fokusområde i 2012 i Miljøpunkt Østerbros arbejde. Fokus blev ændret i løbet af året, og derfor blev arbejdet med at fundraise til projekter i dette område stoppet, og midlerne flyttet til arbejdet med klimatilpasningsprojekter. Se mere under indsatsområde 1. Indsatsområde 3 - oversigt over projekterne med konkrete succeskriterier Aktivitet/metode Målgruppe Samarbejdspartnere Mål/succeskriterier Område/ansvarlig Arbejde for at finde håndgribelige metoder til at reducere børns og voksnes belastning fra kemikalier i hverdagen. Borgere, politikere Miljømærkning Danmark, Forbrugerrådet, Institut for Miljøogsundhed, Astma- og allergiforbundet, m.fl Videncenter på området. Mindst 2 bøger om emnet til gennemsyn i centret, kontakt med mindst 5 nybagte mødre om måneden, mindst 3 artikler om kemi i lokalavisen, omtale mindst 3 gange i nyhedsbreve, mindst en facebookkampagne om kemi. 17 Diverse foldere, bøger og forskelligt informationsmateriale findes i Miljøpunkt. Der uddeles i gennemsnit 8 goodybags til borgere om måneden. Miljøpunkt Østerbro er af Miljømærkning Danmark udråbt til deres bedste ambassadør vedr. goodybags. Vi er dem i DK der uddeler flest gooyebags til borgere. To klummer i lokalavisen har omhandlet kemikalier, gode råd og videreformidling af kampagner og events. ** Omtale af Miljøpunkt Østerbros barselsforedrag på forskellige hjemmesider og nyhedsbreve i hele København med små-

18 børnsfamilier som målgruppe. Eks. Gogreencph., bornibyen, slyngebarn m.fl.** Foredrag om kemikalier i hverdagen Borgere, små børnsfamilier på Østerbro Miljømærkning Danmark, Afspændingspædagogernes aftenskole APA, biblioteket m. fl Mindst 2-3 foredrag i bydelen i løbet af 2012 Afholdt 8 foredrag i barselscafeerne om bæredygtig hverdag med baby. Et foredrag på biblioteket til fædre. Der er uddelt over 300 goodybags til nybagte familier til barselscafeerne. Poserne indeholder eksempler på bæredygtige produkter til far, mor og barn.* Vuggestue uden kemi Borgere, vuggestuer, politikere Vuggestue på Østerbro, Københavns kommune, green peace, m.fl Kontakt og igangsat arbejde med mindst 1-2 vuggestuer på Østerbro med henblik på gennemgang for skadelige kemikalier i indeklima, legetøj og lign. Projektbeskrivelse i samarbejde med Det Økologiske Råd om indeklima er udarbejdet, men projektet er udgået grundet prioritering af ressourcer til indsatsområde 1.** Opbygning af 3 årigt projekt med arbejdstitlen kemikalier i hverdagen Institutioner, borgere, politikere m.fl Rigshospitalet, Kræftens bekæmpelse, Miljømærkning Danmark, m.fl. Projektbeskrivelse og mindst en fondsansøgning. Udgået, grundet prioritering af ressourcer til indsatsområde 1. *delvist støttet af Lokaludvalget **fuldt støttet af Lokaludvalget 18

19 19

20 Indsatsområde 4 - Synlighed af den kommunale miljøindsats Formålet med dette indsatsområde er at fortælle om og gøre den kommunale miljøindsats synlig for borgere på Østerbro. Målet er, at så mange borgere som muligt kender til de projekter, der arbejdes med. Kommunikation og formidling er vigtige værktøjer for at synliggøre den kommunale miljøindsats. Der arbejdes med kommunikation til forskellige målgrupper og med forskellige metoder. F.eks. skrives der klummer en gang om måneden i Østerbro avis, der udarbejdes foldere og inspirationskataloger. Der formidles via hjemmesider, facebook, nyhedsbreve og arrangeres events i bydelen. Indsatsområde 4 - oversigt over projekterne og konkrete succeskriterier Aktivitet/metode Målgruppe Projekt/ Samarbejdspartnere Samarbejde med lokalaviser Mål/succeskriterier Læsere af lokalaviser Lokalaviser mm. MiljøPunkt er omtalt i lokalavisen mindst en gang om måneden. Område/ansvarlig Artikler/mediedækning om/af Miljøpunkt Østerbro i 2012: 44 artikler om Miljøpunkt Østerbro i Østerbro Avis i Avisen udkommer hver uge. * 4 indslag/afsnit med Miljøpunkt Østerbro på TV Østerbro i 2012.* Heraf 12 klummer om bæredygtige emner.** Artikler om Klimakvarter siden maj 2012 (42 artikler på 32 uger).* 20

21 42 artikler om klimakvarter i lokale, nationale og internationale medier. * MPØ hjemmesiden: views på i 2012 siden hjemmesidens begyndelse i april Dette svarer til lidt ca views om måneden.** Netværksopbygning blandt landets journalister Journalister At samarbejde opfattes positivt og udbytterigt af alle parter i netværkene. Tæt samarbejde med Østerbro Avis. Kontakter med landsdækkende medier. Klimakvarter har været nævnt i flere landsdækkende medier. P1 og P4 har lavet radio om projektet, Politiken skrevet artikler om det, Arkitekten (arkitektforeningens fagblad) fremhæver projektet og klimakvarter er beskrevet på mange landsdækkende hjemmesider.** Miljøpunkt Østerbro har skrevet 3 artikler om miljøemner til magasinet Grøn Hverdag, der er bragt i ** Opbygning af rådgivningscenter Borgere generelt Organisationer, virksomheder, konsulenter Få indsamlet viden i centeret i form af bøger, pjecer, tidsskrifter, brochurer, netværksgrupper, interessegrupper, samarbejde Viden om forskellige miljøemner.** I 2012 lavede Miljøpunkt Østerbro en Klimakuffert til udlån. Kufferten kan lånes gratis af borgere der vil have hjælp 21

22 med andre organisationer. til at reducere varme, el og energiforbrug.** Miljøpunkt Østerbro har bedt borgere om at aflevere brugte mobiltelefoner til genbrug. Pengene fra de ædle metaller går til velgørenhed i samarbejde med Børneulykkesfonden. Der blev i 2012 genereret over 1 kasse fyldt med mobiltelefoner som har givet ca. 500 kroner til velgørenhed. Indsamlingen fortsætter i 2013.** Miljøpunkt Østerbro har sammen med CradlePeople arbejdet i 2012 på at opbygge et C2C center, hvor folk kan få information om den cirkulære økonomi og ressourceknaphed.* Videreudvikling af hjemmeside m.v. Virksomheder, boligforeninger, borgere, m.fl MiljøPunkt skal have en ny hjemmeside i løbet af 2012 Miljøpunkt Østerbro har opbygget og udarbejdet en hel ny hjemmeside i Denne gik i luften i april 2012 og har ca views om måneden. Udvikling af nyt nyhedsbrev til 2013.** *delvist støttet af Lokaludvalget *fuldt støttet af Lokaludvalget 22

23 Bestyrelsen for Miljøpunkt Østerbro: 20. marts 2013 Axel Thrige Laursen, formand Allan Marouf, næstformand Lars Barfred Janne Foghmar Silje Aniella Auresø Steen F. Jeppson Hanne Melnik Annagrethe Ottovar Mikkel Stenbæk Hansen Kenneth Falch Hennings Bent Petersen Anna Bonnichsen Nikola Kiørboe Jens Peter Mortensen Elizabeth Thrane-Carlsen 23

24 Med venlig hilsen 24

Kommunikation og borgerkontakt

Kommunikation og borgerkontakt ÅRSRAPPORT 2013 1 Årsberetning 2013 Denne beretning beskriver de indsatsområder og projekter, som Miljøpunkt Østerbro har arbejdet med i 2013. De, med Lokaludvalget aftalte, tre indsatsområder er opdelt

Læs mere

Årsplan for MiljøPunkt Østerbro 2012

Årsplan for MiljøPunkt Østerbro 2012 Årsplan for MiljøPunkt Østerbro 2012 1 Årsplan - 2012 Indledning MiljøPunkt Østerbro MiljøPunkt Østerbro har til huse på Østerbro og er ét af i alt fire tilbageværende MiljøPunkter, der er beliggende i

Læs mere

Årsplan for miljøarbejdet

Årsplan for miljøarbejdet Årsplan for miljøarbejdet 2015 Udgivet af miljøgruppen i Valby Lokaludvalg Foto: Dorte Grastrup-Hansen Indholdsfortegnelse 1. Forord side 4 2. Vision og overordnede mål side 5 3. Sådan arbejder vi i Valby

Læs mere

Årsplan 2010. Indledning. Mål

Årsplan 2010. Indledning. Mål Årsplan 2010 Indledning Miljøpunkt Østerbro ligger midt på Østerbro og er ét af i alt otte lokale Miljøpunkter, der er beliggende i Københavns Kommune. Miljøpunkt Østerbro er organiseret som en selvejende

Læs mere

Årsplan 2009. Indledning. Mål

Årsplan 2009. Indledning. Mål Årsplan 2009 Indledning Agenda 21 Østerbro er et nyoprettet center på Østerbro og er ét af i alt otte lokale Miljøcentre, der er beliggende i Københavns Kommune. Agenda 21 Østerbro er organiseret som en

Læs mere

Udkast til årsplan for det lokale miljøarbejde 2016

Udkast til årsplan for det lokale miljøarbejde 2016 Udkast til årsplan for det lokale miljøarbejde 2016 NB! Aktiviteter markeret med grønt gennemføres kun eller hovedsageligt vha. frivilligt arbejde. Da Miljøpunktet planlægger at ansætte ny centerleder

Læs mere

FORENINGSGUIDE. Bydelsmødrenes Landsorganisation. Juli 2012

FORENINGSGUIDE. Bydelsmødrenes Landsorganisation. Juli 2012 EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDE Bydelsmødrenes Landsorganisation B FUNDRAISING JDE ØKONOMI Juli 0 INDHOLD Introduktion til Foreningsguiden Hvad er? 6 Læg en -plan 7 Hvem skal kende Bydelsmødrene? 8 Deltag

Læs mere

DOF GUIDE TIL STRATEGISK FUNDRAISING. Udarbejdet af TILSKUDSBASEN.DK

DOF GUIDE TIL STRATEGISK FUNDRAISING. Udarbejdet af TILSKUDSBASEN.DK DOF GUIDE TIL STRATEGISK FUNDRAISING Udarbejdet af TILSKUDSBASEN.DK 2014 STRATEGISK FUNDRAISING Strategisk fundraising bør være en integreret del af foreningens daglige kultur. Den strategiske fundraising

Læs mere

Projektskema egne projekter

Projektskema egne projekter Projektskema egne projekter Titel BRANDING AF LOKALUDVALGET OP TIL OPSTILLINGSMØDE 2014 Kort beskrivelse af Efter afholdelsen af kommunalvalget den 19. november 2013, skal der etableres nye lokaludvalg

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B1 FUNDRAISING JDE ØKONOMI EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide

Læs mere

BLIV GRØN KIRKELIG ORGANISATION

BLIV GRØN KIRKELIG ORGANISATION BLIV GRØN KIRKELIG ORGANISATION TJEKLISTE TIL AT BLIVE EN MERE KLIMA- OG MILJØVENLIG ORGANISATION GODE GRUNDE TIL AT BLIVE EN GRØN KIRKELIG ORGANISATION: - GLÆDE OG RESPEKT FOR HELE GUDS SKABERVÆRK - KLIMA-,

Læs mere

Forebyg arbejdsulykker!

Forebyg arbejdsulykker! Forebyg arbejdsulykker! INDLEDNING Arbejdsulykker kan medføre alvorlige konsekvenser som sygefravær, tab af erhvervsevne, varige mén og tab af livskvalitet for dem, ulykken rammer. Heldigvis er antallet

Læs mere

FORENINGEN GRØN GUIDE I ALLERØD

FORENINGEN GRØN GUIDE I ALLERØD FORENINGEN GRØN GUIDE I ALLERØD PROJEKTPLAN 2016 - side 1 - INDHOLD INDLEDNING... 3 BESTYRELSEN... 4 ÅRSRAPPORT 2015... 5 Miljøkontoret på det nye Allerød Bibliotek/SKOVEN 4... 5 Projekter... 6 Konklusion...

Læs mere

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI Vision: Scenarier Et internationalt universitet med fokus på de studerende Vejviseren til dit rette valg Destination for læring & oplysning Livet & menneskene

Læs mere

Orientering til Fysisk Plan maj 2015. Aktuelle projekter og aktiviteter i Miljøpunkt Amager

Orientering til Fysisk Plan maj 2015. Aktuelle projekter og aktiviteter i Miljøpunkt Amager Orientering til Fysisk Plan maj 2015 Aktuelle projekter og aktiviteter i Miljøpunkt Amager Klimatilpasning Vejledning Arbejdet med vejledningen til medfinansiering til grøn klimavej er stadig sat mere

Læs mere

Evaluering af kerneområdet naturen i 3. kl. centret og DUS II skoleåret 2011/12

Evaluering af kerneområdet naturen i 3. kl. centret og DUS II skoleåret 2011/12 Evaluering af kerneområdet naturen i 3. kl. centret og DUS II skoleåret 2011/12 Mennesket er en del af, og er afhængig af naturen. Det sker at nogle glemmer dette, da en stor del af mange moderne menneskers

Læs mere

Fonden Miljøpunkt Østerbro. CVR-nr

Fonden Miljøpunkt Østerbro. CVR-nr Fonden Miljøpunkt Østerbro CVR-nr. 31 51 62 50 Årsregnskab for 2013 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3-4 Ledelsesberetning 5-6 Resultatopgørelse 2013 7

Læs mere

Kampagnemanual for Sammenslutningen af Unge Med Handicap. Forår 2010

Kampagnemanual for Sammenslutningen af Unge Med Handicap. Forår 2010 Kampagnemanual for Sammenslutningen af Unge Med Handicap. Forår 2010 Indholdsfortegnelse Indledning I kampagneplanlægningen er der mange forskellige ting, der skal tænkes igennem inden man gennemfører

Læs mere

Projektskema Lokaludvalgets egne projekter

Projektskema Lokaludvalgets egne projekter Projektskema Lokaludvalgets egne projekter FØR PROJEKTET STARTES: Titel: Dato: Sted: Ansvarspersoner i lokaludvalget: Formål: Hvorfor skal lokaludvalget lave projektet? Hvordan hænger projektet sammen

Læs mere

Det lokale miljøarbejde i Brønshøj-Husum

Det lokale miljøarbejde i Brønshøj-Husum Det lokale miljøarbejde i Brønshøj-Husum Arbejdsplan for 2014 Fra idé til plan Arbejdsplanen for det lokale miljøarbejde i Brønshøj-Husum i 2014 rummer en snes projekter, der fordeler sig ligeligt mellem

Læs mere

Workshop Klima og energi Temagruppe Referat d. 3.11.11

Workshop Klima og energi Temagruppe Referat d. 3.11.11 Workshop Klima og energi Temagruppe Referat d. 3.11.11 Mødedato 3. november 2011 Deltagere Mødested/lokale Havneparken 2, Blåt lokale Mødetidspunkt kl. 13.00 Forventet sluttidspunkt kl. Steen Rosvang Andersen

Læs mere

Dagplejere søges! Rekrutteringskampagne 2008. Testkampagne i Horsens, Skanderborg, Svendborg og Holbæk Og flere andre er også gået i gang

Dagplejere søges! Rekrutteringskampagne 2008. Testkampagne i Horsens, Skanderborg, Svendborg og Holbæk Og flere andre er også gået i gang Dagplejere søges! Rekrutteringskampagne 2008 Testkampagne i Horsens, Skanderborg, Svendborg og Holbæk Og flere andre er også gået i gang Vi mangler dagplejere her og nu - lad os lave en kampagne KØR! Vi

Læs mere

Notat. De 8 trin ifm. deltagelse i kampagnen 06.06.05 CLO

Notat. De 8 trin ifm. deltagelse i kampagnen 06.06.05 CLO Notat 06.06.05 CLO De 8 trin ifm. deltagelse i kampagnen Den fællesoffentlige bestyrelse for digital forvaltning har taget initiativ til en fælles markedsføringskampagne for digitale offentlige selvbetjeningsløsninger.

Læs mere

bogstart børn elsker bøger! Indhold:

bogstart børn elsker bøger! Indhold: bogstart bogstart børn elsker bøger! Indhold: Bogstart godt i gang 2 Startvanskeligheder 3 Netværksmøder 3 Bogstart på vej i fængsel 3 Nyt fra forskning 4 Nyt fra Medborgercentre 4 Børnehavebiblioteker

Læs mere

Reparation og genbrug af elektronik skal være trendy

Reparation og genbrug af elektronik skal være trendy Reparation og genbrug af elektronik skal være trendy Lone Mikkelsen, senior rådgiver Kemikalier Det Økologiske Råd 4. november 2014, DAKOFA-konference Det Økologiske Råd Miljøorganisation der arbejder

Læs mere

BILAG 5: Skema over erfaringer med information til brugere og borgere i Teknik- og Miljøforvaltningens enheder. Hvad er formålet?

BILAG 5: Skema over erfaringer med information til brugere og borgere i Teknik- og Miljøforvaltningens enheder. Hvad er formålet? BILAG 5: Skema over erfaringer med information til brugere borgere i Teknik- Miljøforvaltningens enheder Enhed Er de evalueret? Miljøkontrollen Agenda 21 centre Hvilke koncepter findes der? 5 Agenda 21

Læs mere

Aalborg Bæredygtighedsfestival 10. - 17. september 2016. Kom og vær med!

Aalborg Bæredygtighedsfestival 10. - 17. september 2016. Kom og vær med! Aalborg Bæredygtighedsfestival 10. - 17. september 2016 Kom og vær med! Aalborg Bæredygtighedsfestival 10. - 17. september 2016 Den 10. - 17. september 2016 afholdes der igen Aalborg Bæredygtighedsfestival.

Læs mere

Mission mulig Da ordbogen blev udvidet

Mission mulig Da ordbogen blev udvidet Mission mulig Da ordbogen blev udvidet Mission Mulig, værdiagent, værdibeholder og værdiselskab. Renosyd fik sat dagsordenen, da den nye indsamlingsordning skulle træde i kraft i 2012 Noget af det vigtigste

Læs mere

Byggeriets Arbejdsmiljøbus Projektbeskrivelse 2012-2014

Byggeriets Arbejdsmiljøbus Projektbeskrivelse 2012-2014 27. september 2011 Byggeriets Arbejdsmiljøbus Projektbeskrivelse 2012-2014 Byggeriets Arbejdsmiljøbus er en mobil konsulenttjeneste, som har til formål at formidle god arbejdsmiljøpraksis og viden om udvikling

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Projektperiode : Målgruppe : Projektansvarlig organisation Kontaktperson

Læs mere

Invitation til at søge Læselystprogrammet 2008-2010 Vejledning fra Styrelsen for Bibliotek og Medier

Invitation til at søge Læselystprogrammet 2008-2010 Vejledning fra Styrelsen for Bibliotek og Medier Invitation til at søge Læselystprogrammet 2008-2010 Vejledning fra Styrelsen for Bibliotek og Medier Elektronisk udgave Maj 2008 Udarbejdet af Anna Enemark og Ann K. Poulsen Udgivet af Styrelsen for Bibliotek

Læs mere

BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning & Forskning. Aktivitetsplan 2016

BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning & Forskning. Aktivitetsplan 2016 BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning & Forskning Aktivitetsplan 2016 Aktivitetsplan 2016 Indhold Indledning... 2 Indsatsområder... 3 Budget... 4 Psykisk arbejdsmiljø... 5 Psykisk arbejdsmiljø: Formidlingskonference...

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden Godkendt! HBE - Opdatering af strategi katalog tages under evt. 2. Godkendelse af referat fra sidst Godkendt!

1. Godkendelse af dagsorden Godkendt! HBE - Opdatering af strategi katalog tages under evt. 2. Godkendelse af referat fra sidst Godkendt! Mødedato: 12. maj 2015 kl. 8:00 9:30 Deltagere: Max Andersen (TGES), Ralf Petersen (MES), Agnete Madsen (KES), Flemming Kaas (TUES), Bo Zierau (TRES), Anders Jacobsen (Fm. EU) og Henrik Bertelsen (Elitechef).

Læs mere

Inviter borgerne på NATURENS DAG. - Skab glæde, livskvalitet og oplevelser på Naturens Dag den 11. september

Inviter borgerne på NATURENS DAG. - Skab glæde, livskvalitet og oplevelser på Naturens Dag den 11. september Inviter borgerne på NATURENS DAG - Skab glæde, livskvalitet og oplevelser på Naturens Dag den 11. september Naturens Dag er den årlige mærkedag for naturoplevelser over hele landet. Naturens dag er den

Læs mere

Aktiviteter der rykker.

Aktiviteter der rykker. Aktiviteter der rykker. Afrapportering til Sundheds-, Ældre og Handicapudvalget. Indhold Projekt Aktiviteter der rykker.... 2 Midtvejsevaluering november 2013.... 2 Fokusgruppegruppeinterview vedr. Aktiviteter

Læs mere

Miljøpunkt Østerbro, årsrapport 2015

Miljøpunkt Østerbro, årsrapport 2015 Årsrapport 2015 Miljøpunkt Østerbro, årsrapport 2015 Denne årsrapport viser resultaterne for de projekter, som Miljøpunkt Østerbro har arbejdet med i 2015. Det er projekter udført for bevillingen fra Østerbro

Læs mere

nationale kampagner om

nationale kampagner om Kommunikationsfond til nationale kampagner om genanvendelse Julie B. Svendsen og Björn Appelqvist Ressource- og Affaldsplan 2018 Ressourcerne skal udnyttes bedre Kvaliteten af ressourceudnyttelsen skal

Læs mere

INDHOLD. Læsevejledning Børn og madspild Klimaet og borgerne Formidling af bæredygtig livsstil Budget 2015 Kalender 2015 Bilag: Strategiplan 2015-2018

INDHOLD. Læsevejledning Børn og madspild Klimaet og borgerne Formidling af bæredygtig livsstil Budget 2015 Kalender 2015 Bilag: Strategiplan 2015-2018 Årsplan 2015 INDHOLD Læsevejledning Børn og madspild Klimaet og borgerne Formidling af bæredygtig livsstil Budget 2015 Kalender 2015 Bilag: Strategiplan 2015-2018 3 3 5 6 8 10 Årsplan 2015 Dette dokument

Læs mere

Udvalgets sammenfatning og vurdering

Udvalgets sammenfatning og vurdering REGNSKAB 2014 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.28. Øvrige miljøforanstaltninger mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering Opgaverne i årets løb, herunder de behandlede miljøsager, er

Læs mere

Projektbeskrivelse for 'Sproggaven - det starter med sprog' Baggrund. Sprog- og literacy-udviklende tiltag på 0-6 års området

Projektbeskrivelse for 'Sproggaven - det starter med sprog' Baggrund. Sprog- og literacy-udviklende tiltag på 0-6 års området Projektbeskrivelse for 'Sproggaven - det starter med sprog' Sprog- og literacy-udviklende tiltag på 0-6 års området Baggrund Baggrunden for initiativet er et større antal skolestartere i Fredensborg Kommune

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

S K O L E N Y T. Nogle bøger skal smages, andre skal sluges, og nogle få bøger skal tygges og fordøjes. Francis Bacon

S K O L E N Y T. Nogle bøger skal smages, andre skal sluges, og nogle få bøger skal tygges og fordøjes. Francis Bacon S K O L E N Y T Nogle bøger skal smages, andre skal sluges, og nogle få bøger skal tygges og fordøjes Francis Bacon Vildbjerg Skole November 2011 November 2011 1. Åbent hus for forældre 3.A skole/hjem

Læs mere

Fokus på aktiv transport blandt børn og unge

Fokus på aktiv transport blandt børn og unge Fokus på aktiv transport Sundheds- og Forebyggelsesudvalget besluttede i september 2011 at sætte fokus på aktiv transport og sikre skoleveje for børn og unge i Svendborg Kommune. Det overordnede formål

Læs mere

Ambassadør for medborgerskab i praksis

Ambassadør for medborgerskab i praksis Projektbeskrivelse til ansøgningen Ambassadør for medborgerskab i praksis (puljen Øget sammenhængskraft ) 19.9.2011/Berit Rosenkilde Ambassadør for medborgerskab i praksis 1. Generelle oplysninger Ansøgers

Læs mere

Kommunikation - strategi og praksis hos Odense Letbane. v. Benthe Vestergård Kommunikationschef Odense Letbane P/S

Kommunikation - strategi og praksis hos Odense Letbane. v. Benthe Vestergård Kommunikationschef Odense Letbane P/S Kommunikation - strategi og praksis hos Odense Letbane v. Benthe Vestergård Kommunikationschef Odense Letbane P/S Fakta om Odense Letbane Tidslinje Linjeføringen Kommunikationsstrategi Mål og succeskriterier

Læs mere

For et rødere Nørrebro. kbh.enhedslisten.dk

For et rødere Nørrebro. kbh.enhedslisten.dk For et rødere Nørrebro kbh.enhedslisten.dk Enhedslisten Nørrebro kæmper for din bydel Kommunalvalget er vigtigt! København er historisk en rød by, med tradition for at gennemføre politiske tiltag, der

Læs mere

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. B, C og D stillet af Folketingets Miljøudvalg

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. B, C og D stillet af Folketingets Miljøudvalg Miljøudvalget 2012-13 MIU alm. del Bilag 28 Offentligt Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. B, C og D stillet af Folketingets Miljøudvalg Spørgsmål B Af regeringens finanslovsforslag for 2013 fremgår

Læs mere

Byrådets vision for Kulturtorvet skal danne rammen for arbejdet. Heri beskrives Kulturtorvet

Byrådets vision for Kulturtorvet skal danne rammen for arbejdet. Heri beskrives Kulturtorvet Udvikling af Kulturtorvet - Aktionsproces Kommissorium og procesbeskrivelse, 03.03.16 1 Baggrund Allerød Byråd har besluttet at prioritere udvikling af et Kulturtorv på området omkring Byens Plads. Det

Læs mere

Mål: At udvikle Nyborg Slot og By til en værdig kandidat til UNESCO s verdensarvsliste.

Mål: At udvikle Nyborg Slot og By til en værdig kandidat til UNESCO s verdensarvsliste. Mål: At udvikle Nyborg Slot og By til en værdig kandidat til UNESCO s verdensarvsliste. Samarbejde mellem Østfyns Museer, Nyborg Kommune, Udvikling Fyn, Nyborg Handelsstandsforening, kirke, bibliotek m.fl.

Læs mere

et ambitiøst og forpligtende miljøsamarbejde

et ambitiøst og forpligtende miljøsamarbejde www.miljokommunerne.dk et ambitiøst og forpligtende miljøsamarbejde Green Cities Vision og mission Vores vision er et bæredygtigt samfund. Vi gør en ekstraordinær indsats for miljøet gennem forpligtende

Læs mere

CONTENT MARKETING. video facebook sociale medier artikler linkedin mål pinterest animation content strategi instagram hjemmeside WEMAKEGRAPHICS

CONTENT MARKETING. video facebook sociale medier artikler linkedin mål pinterest animation content strategi instagram hjemmeside WEMAKEGRAPHICS 7VIGTIGE TRICKS TIL DIN CONTENT MARKETING video facebook sociale medier artikler linkedin mål pinterest animation content strategi instagram hjemmeside HVAD ER CONTENT MARKETING Content Marketing er markedsføring,

Læs mere

Samskabelse på den gode måde

Samskabelse på den gode måde PROJEKTBESKRIVELSE Samskabelse på den gode måde Baggrund for projektet I de seneste år er den danske velfærd under stadig stigende pres. Pres forstået som prioritering af at få velfærdskronerne til at

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Dynamisk Virksomhedsmentornetværk Projektperiode: 12 måneder startende

Læs mere

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD 2014 SÅDAN DELTAGER DU I IDÉKONKURRENCEN KORTE OG MELLEMLANGE UDDANNELSER SAMT KUNSTNERISKE DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD Regler for deltagelse Alle elever og studerende,

Læs mere

Årsrapport fra Den Grønne Guide 2011

Årsrapport fra Den Grønne Guide 2011 Årsrapport fra Den Grønne Guide 2011 Nedenfor er de arbejdsopgaver, jeg som grønne guide i Furesø Kommune har lavet i 2011, beskrevet. Rapporten og tidsopgørelsen er lavet den 1. december og derfor er

Læs mere

KLIMARÅDET OPSAMLING. Klimarådets dagsorden del 2 d. 04.06.14 Lene Wille & Birgitte Dahl // STORMSALEN

KLIMARÅDET OPSAMLING. Klimarådets dagsorden del 2 d. 04.06.14 Lene Wille & Birgitte Dahl // STORMSALEN KLIMARÅDET OPSAMLING Klimarådets dagsorden del 2 d. 04.06.14 Lene Wille & Birgitte Dahl // STORMSALEN UDFYLDTE DIAGRAMMER FRA GRUPPERNES ARBEJDE MED AT TRYKPRØVE PRIORITERINGER PARAPLY- SMART CITY MAPPING

Læs mere

Evaluering af Frederiksberg Kommunes kampagne Santa on bike. Januar 2013

Evaluering af Frederiksberg Kommunes kampagne Santa on bike. Januar 2013 Evaluering af Frederiksberg Kommunes kampagne Santa on bike Januar 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Om kampagnen... 3 Baggrund... 3 Målgruppe og budskaber... 3 Koncept og kampagneplan...

Læs mere

Batterirapport. - en del af byen

Batterirapport. - en del af byen Batterirapport 2015 1 - en del af byen Indhold Forord... 3 Aktiviteter i 2015... 4 Kommunernes egne ordninger... 5 Indsamlingsresultater i 2015... 6 Økonomi... 8 Planlagte aktiviteter i 2016... 9 2 Forord

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Ressourcer og Affald Mindre affald Bedre sortering fra borgere og erhverv Mere effektiv og miljøvenlig affaldsindsamling Bedre affaldsbehandling December 2015. Teknik-

Læs mere

Sammenhæng i opgaveløsningen

Sammenhæng i opgaveløsningen Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt Sammenhæng i opgaveløsningen Processen trin for trin Processen trin for trin Processen trin for trin Kommuneforlaget A/S KL 1. udgave, 1. oplag 2009 Pjecen er udarbejdet

Læs mere

Containerbiblioteket tegnet af Arkitektfirmaet Bjergarkitektur i Ålborg. Containerbibliotek med skib til Valparaíso

Containerbiblioteket tegnet af Arkitektfirmaet Bjergarkitektur i Ålborg. Containerbibliotek med skib til Valparaíso LIBRO ALEGRE Containerbiblioteket tegnet af Arkitektfirmaet Bjergarkitektur i Ålborg Containerbibliotek med skib til Valparaíso Drømmen om igen at have et fast bibliotek i et af Valparaísos slumkvarterer

Læs mere

Bilag 5, Interview med Lisa

Bilag 5, Interview med Lisa Bilag 5, Interview med Lisa 20 år Bosiddende i Vangede Ansat som kasseassistent i Superbest Interviewer: Hvor ofte handler du i H&M? Respondent: Ofte. Det er i hvert fald mest der, jeg handler. 3 gange

Læs mere

Projektet består af flg. aktiviteter: STARTmøder STARTkurser STARTprojekter

Projektet består af flg. aktiviteter: STARTmøder STARTkurser STARTprojekter Deltagelse i STARTprojekter bips Lyskær 1 DK 2730 Herlev Telefon +45 7023 2237 bips@bips.dk www.bips.dk cvr 27109489 Intro bips har i regi af cuneco udviklet en række standarder og services, som danner

Læs mere

Rapport. Kommunikation og IT

Rapport. Kommunikation og IT Rapport Kommunikation og IT Forord: Jeg har lavet en hjemmeside omkring støtte af cancerramte. Min hjemmeside går ud på at jeg vil lokke folk til at tage cykel frem og deltage i et cykelløb udelukkende

Læs mere

Formålet med Vi cykler til arbejde er helt enkelt at øge folkesundheden ved at få flere til at bruge cyklen til og fra arbejde.

Formålet med Vi cykler til arbejde er helt enkelt at øge folkesundheden ved at få flere til at bruge cyklen til og fra arbejde. Idékatalog Brug Vi cykler til arbejde til at få liv på din arbejdsplads. Formålet med Vi cykler til arbejde er helt enkelt at øge folkesundheden ved at få flere til at bruge cyklen til og fra arbejde.

Læs mere

Kommunikationsmateriale under forsøg

Kommunikationsmateriale under forsøg Affaldsforsøget Bedre sortering i større samlede bebyggelser Kommunikationsmateriale under forsøg Bilag 4 til delrapport 5 om Kommunikation TIL GAVN FOR KLIMA OG MILJØ FORSØG 2015 AFFALD OG GENBRUG Fuld

Læs mere

3. Udbredelse af kendskabet til kunst og kultur i Furesø Kommune specielt med fokus på skolesøgende børn.

3. Udbredelse af kendskabet til kunst og kultur i Furesø Kommune specielt med fokus på skolesøgende børn. Skovhusets bestyrelse 19.03.2015 Skovhusets oplæg til brug for møde med KFIU d. 14.4.15. 1. KFIU`s beslutning Uddrag af KFIU-referat af møde d. 6 nov. 2014: Forvaltningen indstiller: 1. At udvalget godkender

Læs mere

Formandens beretning på repræsentantskabsmødet 2013:

Formandens beretning på repræsentantskabsmødet 2013: Formandens beretning på repræsentantskabsmødet 2013: Samarbejdet i bestyrelsen. Vi har afholdt 6 bestyrelsesmøder i 2012 med deltagelse af alle medlemmer. Herudover deltager bestyrelsesmedlemmerne i mange

Læs mere

HASLE FÆLLESRÅD Århus d. 25. februar 2010

HASLE FÆLLESRÅD Århus d. 25. februar 2010 Århus d. 25. februar 2010 Bestyrelsens årsberetning for 2009/2010 Fællesrådets formål fremgår af vedtægterne, bestyrelsen har ikke ønske om at ændre på vedtægterne. I det forløbne år startede bestyrelsen

Læs mere

Nyhedsbrev Favrskov Idrætssamvirke

Nyhedsbrev Favrskov Idrætssamvirke Nyhedsbrev Favrskov Idrætssamvirke 2. januar 2012 Hermed nyhedsbrev fra Favrskov Idrætssamvirke. Nyhedsbrevet er forholdsvis kort og primært med indhold, kommentarer, holdninger samt INFO fra Favrskov

Læs mere

Skabelon til din bogmarketingplan

Skabelon til din bogmarketingplan Skabelon til din bogmarketingplan Bogsucces 2012 Kære forfatterspire Tak for din tilmelding til Bogsucces nyhedsbrev. Her er din gratis skabelon til en bogmarkedsføringsplan. Jeg håber, du finder planen

Læs mere

Mødereferat Ligestillingsudvalget d. 22.10.09

Mødereferat Ligestillingsudvalget d. 22.10.09 Mødereferat Ligestillingsudvalget d. 22.10.09 Tværmagistratslig Malene Poulsen d. 05-11-2009 Sted: Rådhuset, lokale 381 Til stede: Reza Taremian/BYR/M0/AAK Ali Nuur/BYR/M0/AAK Jessie Vestskov/AMA/M1/AAK

Læs mere

Nyhedsbrev, september 2015 DET SKER NU!

Nyhedsbrev, september 2015 DET SKER NU! Nyhedsbrev, september 2015 DET SKER NU! Vi har atter lånt Danske Bank bygningen, for endnu engang at illustrere hvad bygningen kan bruges til. Denne gang er det en kombination af Åbent Hus, høstmarked

Læs mere

Midlertidige aktiviteter som strategisk værktøj i byudvikling

Midlertidige aktiviteter som strategisk værktøj i byudvikling Midlertidige aktiviteter som strategisk værktøj i byudvikling v/ Chefkonsulent Peder Lind Pedersen, Realdania By Projektsekretær Britt Lindy Knudsen, FredericiaC Norske arkitekters landsforbund Oslo, 20.

Læs mere

Økonomi og forventet effekt af projekter i klimahandlingsplan 2013

Økonomi og forventet effekt af projekter i klimahandlingsplan 2013 Økonomi og forventet effekt af projekter i klimahandlingsplan 2013 Indsats: Kommunal planlægning Emne Økonomi Forventet effekt Ny Blovstrød Udgifter til planlægning afholdes af Nyt byggeri vil alt andet

Læs mere

INTEGRATION AF BEDREBOLIG I KOMMUNENS KLIMAINDSATS - EKSEMPLER PÅ FORSKELLIGE KOMMUNETILGANGE

INTEGRATION AF BEDREBOLIG I KOMMUNENS KLIMAINDSATS - EKSEMPLER PÅ FORSKELLIGE KOMMUNETILGANGE INTEGRATION AF BEDREBOLIG I KOMMUNENS KLIMAINDSATS - EKSEMPLER PÅ FORSKELLIGE KOMMUNETILGANGE INDLEDNING Cases til inspiration for kommuner og aktører - med udgangspunkt i forskellige kommunetilgange Beskrivelse

Læs mere

Årsberetning for Miljøpunkt Indre by Christianshavn 2013

Årsberetning for Miljøpunkt Indre by Christianshavn 2013 Årsberetning for Miljøpunkt Indre by Christianshavn 2013 Opsummering året 2013 Miljøpunkt Indre By - Christianshavn havde i 2013 særlig fokus på tre hovedområder: Byforgrønnelse (herunder klimatilpasning),

Læs mere

Indsamlerevaluering 2012

Indsamlerevaluering 2012 Indsamlerevaluering 2012 Generelt matcher svarene fra 2012 svarene i både 2010 og 2011. Hvis man skal fremhæve noget er det at: - 52 % vælger at gå sammen med en anden på ruten. - Folk er glade for at

Læs mere

Miljøvurdering af ForskEL og ForskVE-programmerne 2014

Miljøvurdering af ForskEL og ForskVE-programmerne 2014 Miljøvurdering af ForskEL og ForskVE-programmerne 2014 Indhold 1. Resumé 1 2. Indledning 2 3. Målsætninger og udmøntning af ForskEL 14 og ForskVE 14 4 4. Vurdering af projekternes miljøpåvirkninger 6 4.1

Læs mere

Startboligordningen. Idékatalog. Februar 2016

Startboligordningen. Idékatalog. Februar 2016 Startboligordningen Idékatalog Februar 2016 Indhold 1 Et idékatalog... 3 2 Den gode samarbejdsmodel... 4 3 Visitationsprocessen... 6 4 Aktiviteter med de unge... 8 5 Samarbejde med civilsamfund og erhvervsliv...

Læs mere

Referat af møde i brugergruppen for rådgivning af deltidslandmænd den 8. oktober 2015

Referat af møde i brugergruppen for rådgivning af deltidslandmænd den 8. oktober 2015 8. oktober 2015 Referat af møde i brugergruppen for rådgivning af deltidslandmænd den 8. oktober 2015 Mødet blev holdt i: SEGES, Mødelokale 4 Til stede: Niels Pedersen Qvist, Formand Danske Deltidslandmænd

Læs mere

Der søges forsat fonde og andre samarbejdspartnere for nye initiativer og tilskud til eksisterende

Der søges forsat fonde og andre samarbejdspartnere for nye initiativer og tilskud til eksisterende Landsmøde 2015 Bilag 2: Regnskab 2014, forventet regnskab 2015 og budget 2016 Bemærkninger til regnskab og budgetter Af Christina Kvist Rydahl, regnskabschef i Cyklistforbundet Regnskabet for 2014 udviste

Læs mere

Miljøpunkt Østerbro Årsplan samt budget. Fornemmelse for mad

Miljøpunkt Østerbro Årsplan samt budget. Fornemmelse for mad Årsplan 2016 INDHOLD Læsevejledning Fornemmelse for mad Workshops, foredrag og mindre projekter formidling af bæredygtig livsstil Budget 2016 Kalender 2016 Bilag: Strategiplan 2015-2018 3 3 6 8 10 Miljøpunkt

Læs mere

Projekttitel. "Kostvejledning og Livsstilsændring i nord" Oplysninger om ansøger

Projekttitel. Kostvejledning og Livsstilsændring i nord Oplysninger om ansøger Projekttitel "Kostvejledning og Livsstilsændring i nord" Oplysninger om ansøger Fitness Nord er et foreningsbaseret fitnesscenter, som er en del af Nordlangelands Multihus, som også huser Bowling Langeland,

Læs mere

Dagsordenspunkt. MBU - Tilskud til Agenda Center Albertslund (bevilling)

Dagsordenspunkt. MBU - Tilskud til Agenda Center Albertslund (bevilling) Dagsordenspunkt MBU - Tilskud til Agenda Center Albertslund (bevilling) Sagsnr.: 15/14104 Sagsbehandler: LIP Sags nr.: 15/14104 Sagsforløb: Brugergruppen - MBU - ØU - KB Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen

Læs mere

BORGERNE OG AFFALDET I KAVO. Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen

BORGERNE OG AFFALDET I KAVO. Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen BORGERNE OG AFFALDET I KAVO Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen MAJ 2009 HOVEDKONKLUSIONER 580 borgere fra Slagelse og Sorø Kommune har svaret på spørgsmålene 98 % mener, at henkastet

Læs mere

Det giver dig mere indsigt Nyhedsbrev

Det giver dig mere indsigt Nyhedsbrev Det giver dig mere indsigt Nyhedsbrev September 2011 Fredag den 30. fejres frivilligheden Politiker i praktik Røde Kors indsamlingen nærmer sig Cathrine Lindberg Bak Frivilligt PR-team klar til landsindsamlingen

Læs mere

Evaluering af Ungekampagne 2011 i Sorø, Faxe og Ringsted

Evaluering af Ungekampagne 2011 i Sorø, Faxe og Ringsted Evaluering af Ungekampagne 2011 i Sorø, Faxe og Ringsted I perioden oktober november 2011 blev kampagnen Snyd ikke dig selv / Snyd ikke virksomheden gennemført. Bag kampagnen stod de lokale beskæftigelsesråd

Læs mere

Reparation og genbrug skal være er trendy

Reparation og genbrug skal være er trendy Reparation og genbrug skal være er trendy Lone Mikkelsen, seniorrådgiver i kemikalier, Det Økologiske Råd 26. oktober 2015, Tølløse Det Økologiske Råd Miljøorganisation der arbejder for at fremme bæredygtig

Læs mere

Ny affaldsløsning BRØNDBY KOMMUNE

Ny affaldsløsning BRØNDBY KOMMUNE Ny affaldsløsning BRØNDBY KOMMUNE Velkommen til Skraldetanterne dine nye affaldsbeholdere Brøndby Kommune gør det nu lettere for dig at sortere dit affald, så det kan blive genbrugt. Derfor får alle med

Læs mere

Deltagere: Aarhus: Louise, Jannik, Jane, Pauline, Anna og Mark. Roskilde: Mette, Hanne, Stine, Allan og Henriette. Birgit deltog som følgeforsker.

Deltagere: Aarhus: Louise, Jannik, Jane, Pauline, Anna og Mark. Roskilde: Mette, Hanne, Stine, Allan og Henriette. Birgit deltog som følgeforsker. Bilag 8 Deltagere: Aarhus: Louise, Jannik, Jane, Pauline, Anna og Mark. Roskilde: Mette, Hanne, Stine, Allan og Henriette. Birgit deltog som følgeforsker. 1. Aarhus fremlægger output fra rum 1 med udgangspunkt

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse 11.04.12...2 3. KF- Ansøgning

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2008. Nyt tilbud til studerende ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Studiejob. Side

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2008. Nyt tilbud til studerende ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Studiejob. Side Studiejob Hvordan finder jeg et relevant studiejob? Det spørgsmål er der mange studerende, der stiller sig selv. Nogle har måske et par gode bud men ved du også, at kan hjælpe? Fokus I 2008 har vi sat

Læs mere

Information om kurset gives gennem jordemoder, praktiserende læger, dagspressen og opslag i f.eks forretninger.

Information om kurset gives gennem jordemoder, praktiserende læger, dagspressen og opslag i f.eks forretninger. Oplysninger om eksemplet Kommune/organisation: Nordfyns Kommune Afdeling: Børn og Unge forvaltningen Hvad er praksis primært til gavn for: Andet: Forberede forældrene til forældrerollen. Hvordan gavner

Læs mere

FORSLAG TIL Kulturpas på børneområdet i Aalborg Kommune

FORSLAG TIL Kulturpas på børneområdet i Aalborg Kommune FORSLAG TIL Kulturpas på børneområdet i Aalborg Kommune 1 Indhold Indledning... 3 Kommissorium... 3 Forslag til kulturpas... 4 Børn som kulturbrugere... 4 Kulturpas... 4 Erfaringer... 4 Formålet... 5 Målgruppe...

Læs mere

BISU-Håndværkere uden Grænser Beretning for 2015

BISU-Håndværkere uden Grænser Beretning for 2015 BISU-Håndværkere uden Grænser Beretning for 2015 Til behandling på BISUs generalforsamling Februar 2016 Medlemmer og bidragsydere BISU har for nuværende 60 medlemmer og bidragydere. Ved to lejligheder

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNE DEMOKRATIEKSPERIMENTARIET BORGERINDDRAGELSE. Anders Lauritsen, Strategi og Udvikling Michael Suhr, Byrådet Holbæk Kommune

HOLBÆK KOMMUNE DEMOKRATIEKSPERIMENTARIET BORGERINDDRAGELSE. Anders Lauritsen, Strategi og Udvikling Michael Suhr, Byrådet Holbæk Kommune HOLBÆK KOMMUNE DEMOKRATIEKSPERIMENTARIET BORGERINDDRAGELSE Anders Lauritsen, Strategi og Udvikling Michael Suhr, Byrådet Holbæk Kommune > Holbæk Kommune Fakta om Holbæk Kommune Ca. 70.000 indbyggere 60

Læs mere

Tekst: Chr. Richardt, 1868 Melodi: Carl Nielsen, 1920

Tekst: Chr. Richardt, 1868 Melodi: Carl Nielsen, 1920 Generalforsamlingen 2013 Jeg vil gerne byde velkommen til generalforsamling og til nye oplevelser i Varde Kunstforening. Men først skal vi synge: Derfor kan vort øje glædes Tekst: Chr. Richardt, 1868 Melodi:

Læs mere

December 2015 SIDSTE NYT

December 2015 SIDSTE NYT December 2015 SIDSTE NYT Nr. 18 A/B ØRHOLM DU SKAL SELV AFLEVERE BYGGEAFFALD PÅ GENBRUGSPLADSEN Den almindelige dagrenovation henter ikke længere vores byggeaffald. Du må derfor ikke længere stille byggeaffald

Læs mere

Fundraising strategi Fondsgruppen 2015

Fundraising strategi Fondsgruppen 2015 Hovedbestyrelsesmøde den 19. juni 2015 Bilag 8.1 Fundraising strategi Fondsgruppen 2015 Senest opdateret 04.06.2015 1 Introduktion Denne fundraising strategi er en forlængelse og fortsættelse af strategiarbejdet

Læs mere