Den oversøiske udvandring fra Køge Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den oversøiske udvandring fra Køge Kommune 1868-1914"

Transkript

1 Den oversøiske udvandring fra Køge Kommune af Henning Bender Rejsen til landet længst væk Brødrene Hansen fra Vollerslev ved Køge. Lørdag formiddag den 20. september 1873 hørte brødrene Carl og Peter Hansen den længe ventede raslen fra skibets ankerkæde! Efter 4 måneder til søs havde de tilbagelagt mere end km. fra København via London syd om Afrika til reden ud for Lyttelton på østsiden af New Zealands sydlige ø. Sejlskibet de befandt sig om bord på, den tremastede bark Punjaub på 570 tons, var blevet stærkt forsinket af voldsomme storme i vestenvindsbæltet syd for Australien, men det værste var dog, at kaptajnen under hele rejsen havde forbudt passagererne at opholde sig oppe på dækket. Det var i stedet var fyldt helt op med levende får og grise hvis urin sivede ned over de mere end 300 sammenstuvede passagerer under dækket, med stank, sygdom og død og ved ankomsten øjeblikkelig karantæne til følge. Skibet, som passagererne havde tilbragt så mange måneder om bord på, havde et smalt og strømlinet stålskrog der nok gav fart, men dårlig plads til last og passagerer. Det var bygget til at fragte te fra Indien, men var nu chartret af den New Zealandske regering til at hente så mange levende husdyr og udvandrere fra Europa som muligt. Ud over dyrene var der ved afsejlingen fra London 2. juni 1873, 28 besætningsmedlemmer, 176 britiske og 136 danske udvandrere med om bord. Danskerne bestod af 19 ugifte, 23 ægtepar og 83 børn. Langt de fleste kom fra Syd- og Midtsjælland, allerflest fra Ørslev sogn i Ringsted kommune. Køge kommune var repræsenteret af 2 ugifte, Peter på 27 ( ) og Carl på 21 år ( ). Begge havde før afrejsen ført et omflakkende liv som landarbejdere på egnen mellem Ringsted, Haslev og Køge, senest på Juellund i Vollerslev, og begge havde som de øvrige ladet sig friste af rejseagenternes tilbud om gratis rejse til et nyt og lykkeligere liv. Rejsen var stadig gratis da danskerne forlod København den 21. maj 1873 med dampskib til London, men vel om bord på Punjaub blev alle bedt om at underskrive lånedokumenter der betød, at de senest et år efter afrejsen skulle tilbagebetale ¾ af rejseomkostningerne! Denne selvrisiko på en gratis rejse beløb sig til 12 pr voksen og 4 pr barn (under 14 år) og altså 36 for et ægtepar med tre børn. I 1873 svarede dette til 654 danske kroner, eller det samme som den beregnede gennemsnitsindtjening for en dansk faglært arbejderfamilie af samme størrelse, samme år. Men da leveomkostningerne var højere og jobmulighederne ringere i New Zealand, betød det i realiteten at emigranterne ingen chance havde for at betale deres lån til tiden endsige få råd til en returbillet. De var derfor stavnsbundne som billig arbejdskraft og særligt bittert var det vel at pengene skulle betales hvad enten familiemedlemmer var levende eller døde. Hver femte af danskerne døde undervejs! 1

2 Den første der døde var en lille pige på to år, der var blevet smittet med mæslinger i London, men sygdommen spredte sig epidemisk på det overfyldte skib og i løbet af de næste 2 uger døde 14 af de 21 danske børn der var under 6 år. Herefter blev det de voksnes tur til at dø af tyfus, den første blev en 22-årig mor fra Ørslev ved Vollerslev. Hun fulgtes af 14 andre dødsfald under sørejsen, mens yderligere 12 døde i karantæneteltene. Af 136 danske udvandrere døde 28, blandt disse Carl Hansen fra Vollerslev der blev smittet efter ankomsten og døde 21 år gammel. Broderen Peter, der blev 89 år gammel, levede som hyrevognskusk indtil bilerne overtog arbejdet. Han blev aldrig gift og det gik langsomt med at lære engelsk. De brokker han kunne, fortalte han senere, havde han lært af de børn han kørte til skole. Nyheden om den katastrofale rejse med Punjaub nåede aldrig til Danmark, hvad der nok skyldtes at New Zealand først fik telegrafforbindelse med omverdenen i De gratis rejser fra Danmark fortsatte i hvert fald frem til netop 1876, men gik herefter helt i stå. Der var ikke meget at skrive hjem om! Det var der til gengæld fra USA, hvorfra de danske udvandrere skrev begejstrede breve hjem om rejsen, jobs, lønninger og ligestilling, hvor de søgte at overbevise dem derhjemme om også at komme, ofte ved at sende forudbetalte billetter til Danmark. Det kan derfor ikke undre at mellem 90 og 95 % af alle danske udvandrere i de følgende 50 år valgte USA som rejsemål. Det var netop i løbet af dette halve århundrede mellem borgerkrig og verdenskrig ( ), at USA blev verdens ledende landbrugs- og industriproducent og blev det i kraft af tilstrømningen af veluddannet arbejdskraft når der var behov. For som vi senere skal se, var udvandrerne helt klare over hvornår det lønmæssigt set kunne betale sig at udvandre, hvornår ikke. Et atlantisk arbejdsmarked var blevet muliggjort af transportrevolutionen og bevægelighed uden restriktioner! Transportrevolutionen omkring 1869 Brødrene Nielsen fra Køge. En så grum historie som rejsen på Punjaub hørte heldigvis til sjældenhederne allerede i 1870 erne. Tidligere havde flere af de store danske mormongrupper på vej til Utah fra Nordjylland og Bornholm, eller grupper af politisk vakte på vej til Wisconsin fra Lolland-Falster, Langeland og Sydsjælland oplevet tilsvarende ulykkelige rejser, men det var før Fra og med den 10. maj 1869 kunne man køre med tog fra USA s østkyst til vestkysten på 6 dage mod de 8-12 måneder det tidligere havde taget over land eller syd om Kap Horn. Senere på året 1869, den 17. november, åbnede Suezkanalen, der fremover sikrede dampskibene en langt hurtigere og sikrere rute til det fjerne Østen end sejlskibene syd om Afrika var også året hvor sejlskibstonnagen på Atlanterhavet for al fremtid blev overhalet af skrueskibene, mens man på det hjemlige plan fik regelmæssig og direkte dampskibsforbindelse mellem København og New York fra og med Startede man fra Køge på en bestemt dato og klokkeslæt, ville man, i hvert fald efter at banen over Køge var blevet åbnet i 1870, lige så sikkert som i vore dage være fremme ved sit mål i en fremmed verdensdel på den dato og klokkeslæt man kunne læse i en på forhånd trykt rejseplan. Man kunne endda købe billet helt frem til sit lokale bestemmelsessted i Amerika hos lokale rejseagenter i Køge og kunne, om man ville være landmand, på forhånd reservere sig et stykke jord ved den station i Amerika, billetten var udstedt til. 2

3 Snakken udvandrere mellem handlede derfor ikke længere om hvor farligt det var at krydse de store oceaner, men om hvordan man kunne gøre det billigst og mest bekvemt. Samt naturligvis, om det kunne betale sig at rejse netop nu. Man skulle jo gerne have bedre løn og fremtidsmuligheder end hjemme, for hvorfor ellers rejse? På Køge Byhistoriske Arkiv er der bevaret en brevveksling der netop handler om dette, mellem brødrene Peter (f. 1862) og Vilhelm Nielsen (f. 1861) samt deres mor Caroline (f. 1834), alle med bopæl i Køge. Peter Nielsen var møllersvend, men fik ikke job som ventet efter ankomsten til New York den 18. april 1884 med den tyske Hamburg-linjes tons store dampskib Bohemia. I stedet blev han omrejsende arbejder på jernbanerne i USA, der i årene mellem 1870 og 1890 forøgede sporlængden fra til km. Deltagelsen i disse vældige anlægsarbejder gav gode penge og Peter opfordrede derfor storebroderen Vilhelm, til også at tage af sted og sendte gode råd. Den danske Thingvalla Linje, der var blevet startet i 1880, var den bedste, mente Peter. Ganske vist var de danske skibe mindre og rullede derfor mere i søen, men maden om bord var meget bedre og så var der den fordel, at man ikke skulle skifte. En billet købt i Danmark betød at man kom helt frem til bestemmelsesstedet, i dette tilfælde en lille by i staten Missouri. Samarbejdet mellem dampskibsselskabet og banerne betød, at der blev sørget for at man kom med det rigtige tog videre fra New York og af på den rigtige station. Men en ting måtte Vilhelm købe med fra København, merskumspiber, for dem kunne man ikke skaffe sig i USA. Ellers var alt bedre, friere, billigere og lønningerne højere i USA. Vilhelm tog med Thingvalla på tons fra København og ankom til New York den 30. april I begyndelsen gik det godt, men i 1890'erne blev USA ramt af økonomisk afmatning og Vilhelm skrev i januar 1894 et pessimistisk brev hjem til moderen i Køge. Det var det sidste man hørte fra ham, mens broderen, Peter Nielsen, eller Nelson som han herefter kaldes, i 1898 tog til Alaska for at grave guld og fra 1899 var at finde på øen Unga i Aleuterne, ø-rækken mellem Alaska og Rusland. Her oprettede han sammen med en anden dansker, en svensker, en nordmand og en japaner, en fiskerflåde og fiskekonservesfabrik finansieret af et basisfirma i San Francisco! Arbejdskraften fandt man blandt de 70 indfødte på øen og det var med en af disse, den 18-årige Annie, at den nu 38-årige Peter Nielsen fra Køge giftede sig og blev far til Peter, Mary, Vilhelm (efter broderen?), Henry, George, Thomas samt Caroline, sikkert opkaldt efter moderen i Køge. I 1920 står Peter dog som fraskilt og fabrikken som nedlagt på øen, der i vore dage er ubeboet.. Udvandrerne fra Køge og fra Nordeuropa i det hele taget, havde således sidst i 1800-tallet i løbet af få årtier spredt sig over hele kloden, fra Alaska i nord til New Zealand i syd. Både fra Danmark og fra de øvrige nordiske lande var der nu så mange udvandrere, at myndighederne begyndte at registrere de oversøiske billetter for at sikre udvandrerne mod bondefangeri. For Danmarks vedkommende fra og med 1. maj 1868 og det er dette materiale, samlet i den danske udvandrerdatabase , der gør det muligt at beskrive udvandringen fra alle dele af Danmark, eksempelvis fra de 14 sogne i Køge kommune. 3

4 Udvandringen fra Køge Konjunkturer og årlige antal udvandrere. UDVANDRING FRA KØGE Sogn UDV FT 1890 % GL. KØGE KOMMUNE Køge ,6 Ølsemagle ,7 Højelse ,0 Lellinge ,5 Herfølge ,6 Sædder ,6 I ALT ,0 GL. SKOVBO KOMMUNE Ejby ,6 Borup ,4 Nørre Dalby ,4 Kimmerslev ,4 Bjæverskov ,6 Gørslev ,5 Lidemark ,8 Vollerslev ,7 I ALT ,4 NUVÆRENDE KØGE KOMMUNE ALT I ALT ,8 Med Køge skal der i det følgende forstås den nuværende Køge kommune fra 2007 efter sammenlægningen af Skovbo kommunes 8 sogne og Køge kommunes 6. I tabellen opstilles udvandrerne efter det sogn hver enkelt angav som sin seneste faste bopæl når de købte en oversøisk billet og det ses derfor, at der var relativt set flest udvandrere med sidste faste bopæl i Køge købstad og Gørslev sogn, færrest i Ølsemagle og Højelse. I alt drejede sig om 514 personer som vi således kender navn, alder, stilling og bestemmelsessted for ud af en befolkning på ved folketællingen 1890, eller 3,8 %. Det er en af de overhovedet laveste oversøiske udvandringsrater i landet. Landsgennemsnittet og udvandringen fra selve København lå på 12 % af befolkningen, mens Nordjylland, Sønderjylland, Langeland- Lolland-Falster, Sydsjælland og særligt Bornholm havde udvandringsrater på over 20 %. Ringkøbing, Viborg, Frederiksborg og Roskilde amter derimod, lå lavest med 3-4 %. For de to vestjyske amter vedkommende formentlig fordi befolkningen foretrak opdyrkning af heden frem for prærien i USA, for de to østsjællandske amter skyldtes det formentlig nærheden til hovedstaden. Hvis man ønskede at forbedre sin livssituation tog man først til København for at søge job og først herefter eventuelt videre til oversøiske destinationer. Det betød derfor at udvandrere født i Køge blev registreret med København som sidste opholdssted. At det virkeligt var tilfældet kan faktisk eftervises for årene , hvor udvandrerlisterne fortæller om både fødested og sidste opholdssted. I løbet af disse ti år melder 176 oversøiske udvandrere sidste bopæl i Køge, mens yderligere 228 meddeler at de var født i Køge, men havde seneste faste bopæl andre steder i landet, først og fremmest i København. Hvis noget tilsvarende fandt sted før år1900, og det er bestemt ikke udelukket, betyder det at udvandringen fra Køge beregnet efter fødested er langt højere end regnet efter sidste opholdssted. Det ved vi imidlertid ikke noget om og må derfor nøjes med bedømme udvandringen fra Køge på grundlag af dem der har sidste bopæl her. De 514 udvandrere der således bliver tale om fra de 14 sogne i Køge Kommune udgjorde derfor kun 0,2 % af de i alt vi kender fra Danmark for årene Et så beskedent antal kan jo ikke opfattes som repræsentativt, men ikke desto mindre afspejler tallene samme struktur som den der gælder for Danmark som helhed. 4

5 ÅRLIG UDVANDRING FRA KØGE OG DANMARK KØGE Danmark A C E B D De blå tal og graf repræsenterer den årlige udvandring fra Køge Kommune, mens de røde tal viser den årlige udvandring fra hele Danmark. Som særlige afvigelser fra gennemsnittet kan nævnes at landarbejderudvandringen fra Køge omkring 1870 er mere koncentreret til 1869 end for landet som helhed, mens det absolutte højdepunkt med 36 udvandrere fra Køge i 1907 blot skyldes, at en enkelt familie, smedebrødrene Otto og Hans Christian Sørensen fra Køge, der med koner og børn i alt udgjorde12 personer rejste til den nordlige del af Chicago. Det bragte naturligvis hastigt udvandringen fra Køge over landsgennemsnittet for 1907, men ellers er der nærmest en forbløffende overensstemmelsen mellem udvandringen på lokalt og landsplan. Ligheden gør sig også gældende når udvandringsgrafen for Danmark sammenlignes med Sverige, Norge eller hele Nordeuropa. Man tager af sted når det kan betale sig og bliver ellers hjemme. A: Den voldsomme udvandring omkring 1870 skyldtes den globale fremgang som afslutningen af den amerikanske borgerkrig og transportrevolutionen medførte. Det skabte en kraftig efterspørgsel på arbejdskraft i USA, Canada, Australien og New Zealand. Det kunne betale sig at udvandre. 5

6 B: Fra september 1873 udløste en række amerikanske bankkrak og tyske (og danske) aktieselskabssammenbrud en verdensomspændende krise der i USA varede frem til omkring 1879, i Europa, Australien og New Zealand længere. Det kunne ikke betale sig at udvandre. C: havde USA en langvarig højkonjunktur kun afbrudt af en kortvarig men intens krise i For Danmark var perioden kendetegnet af krise og landbrugsomlægning. Det kunne betale sig at udvandre og højdepunktet for den nordeuropæiske udvandring var i dette årti. D: krise og arbejdsløshed i USA men kraftig fremgang og vækst i såvel landbrug som industri i Danmark. Det kunne ikke betale sig at udvandre. E: kraftigere vækst i USA end i Europa. Det kunne betale sig at udvandre. Udvandrerprofilen Alder og køn. Hvad enten der var tale om udvandrere fra Køge eller fra Danmark eller Nordeuropa som helhed, var der i denne periode en kraftig overvægt af yngre mænd. 2/3 af alle udvandrere var mellem 16 og 30 år gamle og ¾ af disse var mænd, mens der blandt børn og ældre var tale om en ligelig kønsfordeling. Stillingsbetegnelser Når det gjaldt stillingsbetegnelser var der, som i resten af landet, stor forskel på om udvandrerne havde deres sidste bopæl i en købstad eller i et landsogn. Fra købstaden, i dette tilfælde Køge, angav 50 % af udvandrerne sig som tjenestefolk, arbejdere og håndværkere, kun 10 % som landarbejdere, mens der fra landsognene var 40 % der angav sig som landarbejdere, 20 % som håndværkere. Stationsbyerne Borup og Herfølge repræsenterede dog en overgang mellem købstad og landsogn. Kvinder, børn og gamle uden erhverv udgjorde til gengæld 40 % fra såvel land som by. Bedømt på grundlag af stillingsbetegnelser var der for købstadens vedkommende tale om færre håndværkere og industriarbejdere end almindeligt for danske købstæder, men der til gengæld var relativt flere landarbejdere fra landområderne end for Danmark generelt. Hvorhen De 514 udvandrere fra Køge fordelte sig hvad bestemmelsesstederne angik tæt på hvad tilfældet var for resten af landet. USA (463) 90 %; Canada (18) 3,5 %; Argentina (18) 3,5 %; Australien (9) 2 % og New Zealand (6) 1 %. For de enkelte stater i USA er New York førende med 160 billetter, men vi ved også at langt de fleste rejste videre. Resten af staterne fordelte sig med 81 på Illinois (hvoraf de 74 blev i Chicago); 33 Minnesota; 32 Nebraska, 31 Wisconsin og 26 Iowa - mens yderligere 15 stater er repræsenteret med mindre end 10 billetter hver. Det er for få til at man som tilfældet er for de fleste andre danske udvandrerområder kan udskille særlige koncentrationer hvor folk fra Køge trækker flere fra Køge til sig. At man således mangler særlige Køge-kolonier i USA skyldes at 6

7 udvandrerne fra Køge er så få at de enten forsvandt blandt andre skandinaviske indvandrere i de store byer: New York, Chicago, Minneapolis og Omaha eller som landarbejdere netop ikke slog sig ned bestemte steder, men tog derhen hvor de kunne få arbejde. Udvandringen fra landet til prærien. I foråret 1869 tog et usædvanligt stort antal landarbejdere af sted fra Køge Kommune, særligt fra Borup, Kimmerslev, Nørre Dalby og Ejby. De skulle alle, sammen med hundredvis af andre landarbejdere fra Midtsjælland nå frem til forsommerens store tyendemarkeder i Amerika, således som de bl.a. blev afholdt i Cedar Falls i det østlige Iowa. Her samledes landmænd og udlejningsbureauer for arbejdskraft sig fra hele Midtvesten når det rygtedes, at der var kommet frisk arbejdskraft fra Skandinavien og Nordtyskland. I den amerikanske folketælling fra 1870 genfindes de fleste af sjællænderne som landarbejdere, særligt hos danske farmere spredt ud over Iowa, Minnesota og Nebraska og i 1880-folketællingen kan flere af de der havde været landarbejdere ti år tidligere, genfindes som gårdejere i Iowa, Nebraska eller South Dakota. Denne letbevægelige arbejdskraft var selve drivkraften for det maskineri der drev udvandringen fra Europa. Det handlede om landarbejdere der ingen chance havde for at få fod under eget bord hjemme og derfor tog til et Amerika, hvor de fik så gode lønninger at de selv kunne købe jord og gårde længere mod vest. Gifte sig, stifte familie og selv få brug for arbejdskraft hjemmefra. En arbejdskraft der herefter i sin tur fik så gode lønninger, at de osv. Det der smurte maskinen var billige fragter på de ellers tomme østgående tog og skibe der havde ført udvandrerne vestpå. Det betød at det billigere og bedre amerikanske korn som blev dyrket af stadigt flere udvandrere på stadigt større dele af prærien, overstrømmede det europæiske marked og skabte landbrugskrise i Europa. Krisen tvang så yderligere mængder af landarbejdere vestpå over havet. Det gjaldt eksempelvis tømrer og skovarbejder Kristen Petersen, født 1839 i Slimminge, Gørslev sogn. Han blev i 1871 gift med Karen Marie Petersen (f. 1852) og parret fik fra 1872 til 1896, 10 overlevende børn! Alle skulle jo ud at tjene deres eget brød efter konfirmation, men det var ikke altid let at finde pladser i nabolaget. Det lykkedes for den ældste af børnene, men de to næste, nummer 2 og 3, Maren på 15 og Lars på 13 blev i stedet sendt ud at tjene i landbrugsdistriktet Blooming Prairie i den sydøstlige del af Minnesota! Her forudbetalte en af de 33 danske farmerfamilier, der allerede var på stedet, børnenes billet og lovede dem tjeneste. Rejsen, der indledtes 20. marts 1889 blev i øvrigt dramatisk for Maren og Lars, der var de yngste uledsagede børn om bord på Danmark. Skibets skrueaksel brækkede under storm og slog så stort et hul i skroget at skibet sank ved Acorerne den 6. april. Heldigvis sank det så langsomt at alle 724 ombordværende blev reddet og sejlet til USA af tililende britiske passagerskibe. Det bekymrede ikke familien hjemme i Slimminge der allerede i 1891 sendte barn nummer 4 til Minnesota på samme betingelser som de to ældre var det kommet så vidt at barn 2, 3 og 4 var blevet så veletablerede, at de kunne betale rejsen til Amerika for resten af familien, der nu bestod af far, mor og børnene nummer 5, 6, 7, 8, 9 og 10! Alle tog med Island den 20. april 1897 fra København og ankom til New York den 6. maj så betids, at de alle midt i maj kunne deltage i opdyrkningen af et nyudstykket jordstykke i Minnesota, vest for Blooming Prairie. Her befandt størstedelen af familien sig så i foråret 1900, mens forældreparret i 1910, da de var blevet 7

8 henholdsvis 70 og 59 år gamle, sammen med barn nummer 7 (24 år), 9 (16 år) og 10 (14 år) flyttede til Tyler ved Danebod højskole, yderst mod sydvest i Minnesota, ved grænsen til South Dakota. Denne udvandringens evighedsmaskine fungerede dog kun så længe der endnu var ledig jord mod vest. Da den slap op i løbet 1890'erne måtte amerikansk landbrug tænke i de samme baner som i Danmark i 1880 erne. Man omlagde produktionen fra korn til animalsk produktion: mælk, ost og smør der kunne forsyne de hastigt voksende amerikanske byer. Mejeristen Omlægning betød en omfattende eksport af viden fra Danmark i anden halvdel af 1890 erne og begyndelsen af 1900-tallet, hvor i alt uddannede mejerister udvandrede. Kun 10 af disse var fra Køge, blandt disse Poul Larsen ( ) der tog til USA i Sammen med en dansk kollega i Chicago fortsatte de som specialister i oste, smør- og flødeisfremstilling fra mejeri til mejeri. Mejerirundturen gik gennem Iowa, South Dakota og Montana indtil de i 1911 nåede Stillehavet hvor turen fortsatte gennem staterne Washington, Oregon og Californien for endelig at slutte i efteråret 1914 i Grand Forks, en by på begge sider af grænsen mellem North Dakota og Minnesota. Grand Forks Creameries voksede med Poul Larsen som direktør og han var ved sin død i juni 1973 så velhavende, at han blev en hovedsponsor for det lokale universitet. Advokaten En tilsvarende central rolle havde advokaterne i det også dengang procesglade USA. De mange jobskift, køb og salg af jord og arbejdskontrakter kunne jo let give anledning til problemer. Det var derfor praktisk at have en sagfører hjemmefra ved hånden, som eksempelvis skolelærerens søn fra Herfølge, Einar Viggo Lyngby ( ). I juni 1892 havde han taget den forberedende juridiske eksamen på Københavns Universitet for uuddannede, men rejste i 1896 til USA hvor han år 1900 bestod den juridiske embedseksamen. Han fungerede herefter i en årrække som advokat i Cedar Falls, byen med de store tyendemarkeder, men flyttede i 1920 erne til Council Bluffs og Omaha på grænsen mellem Iowa og Nebraska, hvor han ud over at hjælpe sine landsmænd med juridiske spørgsmål også blev dansk vicekonsul under de barske tider i 1930 erne hvor verdenskrisen tvang landmændene til at forlade hus og hjem og søge ind til byerne. 8

9 Udvandring fra by til by. Som i Danmark var den store atlantiske vandringsperiode også i USA en periode med kraftige vandringer fra land til by. Ganske vist kunne vejen via prærien i Amerika udsætte den uundgåelige indflytning til byerne en generation eller to, men for de danskere der allerede boede i byer, var det naturligt at fortsætte livet og arbejdet i en amerikansk storby. Man skulle dog ikke regne med blot at fortsætte sit erhverv og uddannelse fra Danmark. Møllersvenden Peter Nielsen blev som vi har set jernbanearbejder, siden guldgraver og dernæst konservesproducent, mens smedebrødrene Sørensen, det var dem der forstyrrede udvandringsstatistikken for 1907 med deres mange børn, blev lastbilschauffører i Chicago. Tobaksspinder Sophus Wilhelm Hansen, , der rejste til Chicago i 1910 blev først slagtersvend, siden isenkræmmer i en nordlig forstad til Chicago. Omvendt blev isenkræmmer Paul Egeriis-Hansen, tjener. Han var ellers født i Køge i 1886 som søn af isenkræmmer Sophus Hansen i Brogade, men rejste i 1907 til San Francisco hvor han blev hotelportier og tjener og i årene aftjente sin værnepligt i Frankrig som amerikansk soldat. Som hjemsendt benyttede han lejligheden til at besøge sin familie i Køge i Her mødte han sin Gerda fra Thy som han senere, i 1923, giftede sig med og bragte med sig tilbage til USA. Sammen fik de døtrene Ester og Marie og havde held til at åbne en restaurationskæde med udgangspunkt fra Washington DC. De her refererede skæbner er kun få og tilfældigt udvalgt, men de har tilfælles, at er man først kommet til USA kan man bytte erhverv, tit, og i øvrigt flytte rundt som flue i en flaske. Det var netop hvad der skabte dynamikken i det amerikanske samfund, men var man kvinde var mulighederne ikke helt så gode. Kvinder i udvandringen Stillingsbetegnelserne for kvinderne i udvandringen var helt domineret af hustruer, tyende og tjenestepiger. Fra Køge finder vi 45 hustruer og 74 tjenestepiger hvor sidstnævnte i øvrigt lynhurtigt blev hustruer i et samfund der i hvert fald i nybyggerområderne manglede kvinder. Gartnerens datter på Gl. Køgegård, Clara Eleonora Drost ( ) benævnte sig ganske vist med den lidt finere titel, husjomfru, men tog under alle omstændigheder af sted som 21-årig i 1874 til Chicago. Her mødte hun og giftede sig i 1875 med en svensk tømrer, John Elm ( ) og sammen flyttede de til Duluth, ved Lake Superior, nordligst i staten Minnesota. Men selvom de fik 9 børn, døde de 7 døde førend de blev voksne. Livsvilkårene var yderst vanskelige, for John Elm, der var kommet til USA i 1852 som tiårig fra Småland, havde deltaget som soldat under hele borgerkrigen. Det medførte en beskeden veteranpension, men også, at han led af alvorlige krigstraumer og fra sidst i 1880 erne måtte tvangsindlægges på mentalsygehus. Som enke flyttede Clara Elm i 1902 til Minneapolis hvor hun døde i 1922 som dameskrædder i byens svenske kvarter. Endnu en kvinde forlod i øvrigt Gl. Køgegård for at søge lykken i Amerika, godsforvalterens datter Johanne Margrethe Damkier, født I 1907 ankom hun til New York hvor hun angav sin titel som Gymnast og Massør. Hun blev i første omgang indlogeret hos et bysbarn fra Køge, redaktør 9

10 Emil Opffer, der selv noget nødtvungent var kommet til New York to år tidligere, men herom senere. Hvad angik frøken Damkier, fik han hurtigt hjulpet hende i gang med eget helseinstitut på en fin adresse med udsigt over Central Park: Damkier Health Institute. Instituttet måtte dog opgives ved krigsudbruddet i 1917, hvor de øvrige ansatte, to privatpraktiserende sygeplejersker, fulgte med den amerikanske hær til Europa og fortsatte fra 1919 arbejdet med krigsskadede børn i Beograd. Johanne Damkier selv derimod, tog hjem og var herefter at finde på Østerbro i København, hvor hun endnu i 1921 kaldte sig massør, men i 1925 var blevet assistent i kommunens børnelæsestue. København var endnu ikke modent for fitness-centrer! Herudover var fotografering en af de få andre erhvervsmuligheder, der dengang var til rådighed for kvinder, men det betød at der blev uddannet for mange. Nogle søgte lykken i Amerika, blandt disse fotograf Ellen Hansen fra Køge, der i 1910, 28 år gammel rejste med sin forlovede, murer Carl Hansen, 31, til New York. Her var der ingen job at få og de fortsatte derfor i 1912 til kolonien New Iceland, 100 km nord for Winnipeg i Manitoba, Canada. Her var der hverken brug for fotografer eller murere, men Carl blev tømrer og sammen fik de datteren Ingeborg ( ), en irsk svigersøn ( ) samt en masse børnebørn og oldebørn med irske og islandske navne. Chefredaktøren Mens åndslivet på prærien blandt de danske udvandrere almindeligvis blev styret af præster og missionærer fra de indbyrdes stridende danske lutherske kirker, var journalisterne bannerførere for dansk-amerikanerne i de store byer. En af de vigtigste var Emil Opffer ( ), der fra 1907 og frem til sin død var chefredaktør for Nordstjernen, den største (og efterhånden eneste) dansksprogede avis i det østlige USA. Opffer, der var født i Køge som søn af redaktøren for Kjøge Avis, havde allerede en lang og usædvanlig farverig karriere bag sig som redaktør af en lang række danske dagblade, da han i 1904 over hals og hoved måtte flygte til Mexico! Som ansvarshavende redaktør for Klokken 12, Ekstrabladet s forgænger som københavnsk frokostavis, havde han ikke alene fornærmet kongehuset og krigsminister Madsen, men værst af alt, han havde kaldt den russiske zar Nikolaj for en lille hvid kanin! Det betød at Opffer nu og resten af livet havde en straffesag hængende over hovedet hjemme i Danmark, men til gengæld blev kendt og berømt i de kulturradikale kredse, der prægede store dele af det dansk-amerikanske kulturliv i de store byer. En af Opffers opgaver blev derfor at invitere og modtage danske berømtheder inden for kulturlivet når de ankom til New York. Den 21. maj 1914 kom den største af dem alle, Georg Brandes ( ), selve symbolet for kulturradikalismen. Opffer havde forsøgt at få besøget i stand flere gange, men det lykkedes først nu, hvor det nu 72-årige koryfæ besøgte USA for første gang, efter at havde fået billetten betalt af den tyske Amerikalinie. Sammen med en lang række europæiske koryfæer skulle han kaste glans over det nye tyske kæmpeskib Vaterland s jomfrurejse til New York, et skib der med sine tons langt overgik Titanic s sølle tons da det sank på jomfrurejsen i Det blev i øvrigt også Vaterland s eneste tur under dette navn, for kort efter blev det konfiskeret af de amerikanske myndigheder, omdøbt til Leviathan og brugt til at transportere den amerikanske hær til Europa i

11 De amerikanske myndigheder gjorde i øvrigt ikke forskel på om man var en berømthed eller ej. Georg Brandes måtte ved ankomsten forsikre de amerikanske emigrationsmyndigheder om at hans bror, Edvard Brandes, som dansk finansminister, var i stand til at garantere at han ikke ville ligge det amerikanske samfund til økonomisk last under opholdet. Det blev også noteret at den store mand hverken var bigamist eller anarkist, kunne læse og skrive, havde gråt hår, blå øjne og målte 168 cm. Først herefter fik han adgang til Guds eget land og kunne give sit første interview til Emil Opffer, der ikke alene udsendte en særudgave af sin egen avis, men også skrev artikler til de store amerikanske dagblade, der vel i virkeligheden ikke anede hvem denne berømte dansker var. De følgende 14 dage, for længere varede opholdet i USA ikke, blev Georg Brandes hyldet af danskamerikanere i Chicago, Minneapolis og New York. I den grad, at da Opffer ved afskedsinterviewet spurgte Brandes hvad han særligt havde bemærket i Amerika blev svaret: reportere. For dansk-amerikanerne, der år 1900 med danskfødte nåede det højeste antal nogensinde, var det vigtigt at få den anerkendelse fra dem derhjemme, der lå i at få besøg fra danske berømtheder. Selvom dansk-amerikanerne på dette tidspunkt udgjorde 8 % af den samlede danske befolkning, var de, da de var flest, en forsvindende minoritet på 0,2 % af den amerikanske. Kort efter Georg Brandes afrejse fra New York brød første Verdenskrig ud og intet blev siden det samme, særligt ikke efter at USA gik ind i krigen i Al anden nationalfølelse end amerikansk patriotisme var ildeset. Pas blev genindført og der blev nu og fremover lagt kraftige restriktioner på indvandringen. Det helt frie atlantiske arbejdsmarked der eksisterede i årene mellem1850 og 1914 var et afsluttet kapitel og med dette også den store udvandring fra Nordeuropa til Nordamerika. Afslutning Den direkte udvandring fra de 14 sogne der i vore dage udgør Køge kommune var beskeden selvom den for årene bliver lidt større, hvis man medregner dem, der var født i Køge, men havde fast bopæl i København inden de udvandrede. Når der, uanset hvordan man regner, var så få der udvandrede fra Køge skyldtes det dels Københavns nærhed, dels at der ikke som fra så mange andre dele af landet var tale om en synderlig kraftig udvandring før Hverken guldgravere, mormoner eller politisk vakte. Tidlige udvandrere fra andre dele af landet trak ofte flere efter sig, mens udvandrerne fra Køge hverken rejste tidligt nok eller i tilstrækkeligt antal til at danne særlige Køgekolonier der kunne fungere som rugekasser i det fremmede for nyankomne. Udvandrerne fra Køge måtte nøjes med at bosætte sig blandt andre danskere, islændinge, nordmænd, svenskere eller tyskere. Men det betød naturligvis også, at de ofte blev fuldt integrerede i det amerikanske samfund hurtigere end andre. Herudover var udvandrerne fra Køge underkastet de samme generelle strukturer som kendetegnede udvandringen fra Danmark som helhed, både hvad alder, køn og destinationer angik og fulgte de svingninger i de årlige oversøiske udvandringstal der gjaldt for hele Nordeuropa. Man tog af sted når løn, leveomkostninger og jobmuligheder var favorable i USA og holdt sig ellers væk. Når man ser på stillingsbetegnelserne er fraværet af egentlige gårdejere blandt udvandrerne fra Køge markant og afviger som sådan fra resten af landet i begyndelsen af perioden. I stedet er Køges 11

12 landdistrikter stort set alene præget landarbejdere og tyende. Udvandringen fra købstaden og stationsbyerne er præget af en forholdsvis beskeden industrialisering i området, der er færre industriarbejdere eller faguddannede håndværkere blandt udvandrerne end fra andre byområder, men det kan skyldes at de blev suget ind til København først. De der alligevel tog af sted fra byerne med de amerikanske byer som mål, måtte ofte affinde sig med et ringere job end det de kunne have fået hjemme. Alt i alt udgjorde udvandringen fra Køge en lille, men integreret del af de store vandringer i anden halvdel af 1800-tallet, der skabte vort nuværende samfund og globale verdensorden. Kilder og Litteratur For Danmarks vedkommende er de vigtigste kilder folketællinger og kirkebøger på samt de danske afgangslister på For Nordamerika og New Zealands vedkommende særligt ankomstlister for en lang række havne, folketællingerne , pas, lægdsruller og aviser således som de lettest findes ved at søge på de relevante personnavne og data på Der er trukket på Birte Brocks artikler om brødrene Nielsen og Emil Opffer i Hit med Historien, Køge og på egne artikler om udvandringen fra forskellige dele af Danmark i de respektive by- og amtshistoriske årbøger. Kronologisk opført: Aalborg amt (1996); Frederiksborg og Ringkøbing amter (1996); Nordslesvig (1997); Bornholm (2000 og 2011); Skåne (2003); Vejle amt (2003); Randers amt (2005); Århus amt (2007); Thisted amt (2009); Maribo amt (2009 og 2010); Langeland (2011) og Fredericia (2011) Selv er jeg født i 1944, er mag.art. i historie fra København Var stadsarkivar i Aalborg og desuden leder af Det danske Udvandrerarkiv. Efter pensionering bosat i Snogebæk på Bornholm, men har 3 dejlige børnebørn i Borup. 12

De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923.

De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923. De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923. Den 10. Maj 1923 giver SS OSCAR II et gigantisk trut i skibsfløjten, da den stævner ud fra Københavns Havn. Ombord på emigrantskibet

Læs mere

Udvandringen til USA. Fra land til by. Drømmen om Amerika. Fakta. Pull- eller push-effekten. De sorte får. Vidste du, at...

Udvandringen til USA. Fra land til by. Drømmen om Amerika. Fakta. Pull- eller push-effekten. De sorte får. Vidste du, at... Historiefaget.dk: Udvandringen til USA Udvandringen til USA Der har altid været mennesker, som rejser fra hjemlandet, enten på ferie, pga. arbejde nogle få år eller måske for hele livet! Fra 1861 til 1930

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Skolemateriale. Skolebesøg i særudstilling på Bornholms Museum efteråret 2013

Skolemateriale. Skolebesøg i særudstilling på Bornholms Museum efteråret 2013 Skolebesøg i særudstilling på Bornholms Museum efteråret 2013 Skolemateriale Historien i udstillingen begynder blandt grundtvigsk sindede danske udvandrere i 1870erne og slutter blandt grundtvigsk sindede

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Her slutter historien om Kasper.

Her slutter historien om Kasper. KASPERS HISTORIE Hvert år forsvinder der hundredevis af danskere uden at give deres familie eller andre pårørende besked : en mand går ned i kiosken på hjørnet en søndag eftermiddag og kommer aldrig tilbage.

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

Lutmann og Alexander Danmark

Lutmann og Alexander Danmark 25. august 2014 Lutmann og Alexander Danmark Vores nyeste barnebarn har mange spændende forfædre, og her vil jeg skrive om et par af dem, som fik det usædvanlige og flotte navn Danmark. Familiesammenhæng

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Udvandringen fra Thisted Amt 1868-1910. Af Henning Bender

Udvandringen fra Thisted Amt 1868-1910. Af Henning Bender Udvandringen fra Thisted Amt 1868-1910. Af Henning Bender Artiklen indgår i en serie af amtslige beskrivelser af udvandringen fra Danmark, der alle bygger på udvandrerdatabasen 1868-1910. For Thisted amt

Læs mere

Skolelæreren har ingen søster og hedder derfor ikke Hansen. Skolelæreren hedder heller ikke Sørensen, så skolelæreren hedder Jensen.

Skolelæreren har ingen søster og hedder derfor ikke Hansen. Skolelæreren hedder heller ikke Sørensen, så skolelæreren hedder Jensen. 1. Hansen, Jensen og Sørensen er enten læge, advokat eller skolelærer. Skolelæreren, der er enebarn, tjener færrest penge. Sørensen, der er gift Hansen's søster, tjener mere end advokaten. Hvilket arbejde

Læs mere

Udvandringen fra Thisted amt 1868-1910

Udvandringen fra Thisted amt 1868-1910 Udvandringen fra Thisted amt 1868-1910 af Henning Bender Artiklen indgår i en serie af amtslige beskrivelser af udvandringen fra Danmark, der alle bygger på udvandrerdatabasen 1868-1910. For Thisted amt

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

Udvandringen fra Maribo Amt 1850-1914. Af Henning Bender

Udvandringen fra Maribo Amt 1850-1914. Af Henning Bender Udvandringen fra Maribo Amt 850-94. Af Henning Bender Karavanen til Dannebrog I april 87 rullede en lille karavane på fire oksetrukne vogne langsomt af sted gennem ukendt land midt i Nebraska. De tungt

Læs mere

Den oversøiske udvandring fra Fredericia 1852-1914

Den oversøiske udvandring fra Fredericia 1852-1914 Den oversøiske udvandring fra Fredericia 1852-1914 Indledning Mens Fredericia er kendt for sine mange indvandrere, spillede byens indbyggere en mere tilbagetrukken rolle under den oversøiske masseudvandring,

Læs mere

Kilderne på nettet til udvandringen fra Danmark Af Henning Bender

Kilderne på nettet til udvandringen fra Danmark Af Henning Bender 1820-30 1831-40 1841-50 1851-60 1861-70 1871-80 1881-90 1891-00 1901-10 1911-20 1921-30 1931-40 1941-50 1951-60 1961-70 1 Kilderne på nettet til udvandringen fra Danmark Af Henning Bender Fra midt i 1800-tallet

Læs mere

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Anton Pedersen, sagfører og amatørfotograf Stemningsbilleder med hav og fiskere. På billedet til højre er det fiskere fra Hasle der er på

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Ind- og udvandringer 2000-2010

Ind- og udvandringer 2000-2010 Ind- og udvandringer 2000-2010 2 Forord Denne analyse af ind- og udvandringer 2000-2010 er udarbejdet for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Den skal indgå i Ministeriets udredning

Læs mere

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Min far, Herluf Ballegaard, og min mor, Elisabeth Hasseriis Ballegaard, har før skrevet til slægtsbladet.

Læs mere

Lidt om skolens historie

Lidt om skolens historie Lidt om skolens historie Uddrag af Niels Kjærs artikel i Lyøboen, 1979 Øens første lærer I tiden før den store skolereform i 1814 var det sognedegne, der stod for den nødtørftige undervisning i landsognene.

Læs mere

Klassiske St. Petersburg

Klassiske St. Petersburg Klassiske 5 Dage / 4 Nætter Mandag til : DAG 1 Mandag DAG 2 Tirsdag DAG 3 Onsdag Transfer fra lufthavnen Pulkovo til hotellet Byrundtur I St. Petersburg Flygt til Eremitage Museet DAG 4 Torsdag DAG 5 Besøg

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Den lille mytedræber

Den lille mytedræber Den lille mytedræber 1 Nordjylland er befolket af fiskere, farmere og folkedansere. Forkert! Nok har vi meget vand og meget landbrugsjord, men det er ikke det vi beskæftiger os mest med. Faktisk har Nordjylland

Læs mere

Island ligger i et område med aktive vulkaner og jordskælv. Der er varme kilder og store områder dækket af lava

Island ligger i et område med aktive vulkaner og jordskælv. Der er varme kilder og store områder dækket af lava Geografi Island Island er et lille ørige, der ligger i den nordlige del af Atlanterhavet. Skal du rejse fra Danmark til Island er det hurtigst at flyve. Men skibstransport er vigtig, når der skal transporteres

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten Historiefaget.dk: De allierede De allierede De lande, som bekæmpede Tyskland og Japan under 2. verdenskrig, kaldes de allierede. De allierede i 1939 De allierede gik sammen, fordi Tyskland i september

Læs mere

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Grundloven 1849 Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009.

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. En gang i 1917 startede der en influenzalignende epidemi

Læs mere

Portræt af Jacob A. Riis, omkring 1890, Library of Congress, USA.

Portræt af Jacob A. Riis, omkring 1890, Library of Congress, USA. 2 Portræt af Jacob A. Riis, omkring 1890, Library of Congress, USA. Den oversøiske udvandring fra Bornholm og Danmark 1840-1940 Af Henning Bender»Amerikas nyttigste borger«en kold og regnfuld nat midt

Læs mere

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 danske unge har ingen uddannelse udover grundskolen Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 unge mellem 16 og 29 år har ingen uddannelse udover grundskolen og

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Den frygtelige pest og kampen mod den

Den frygtelige pest og kampen mod den Den frygtelige pest og kampen mod den Den Sorte Død og alle de andre epidemier For 700-200 år siden hærgede mange sygdomme. Den frygteligste af dem alle og den som folk var mest bange for dengang, var

Læs mere

Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014. Krigen 1848-50

Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014. Krigen 1848-50 Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014 Krigen 1848-50 Krigen blev udkæmpet fra 1848 til 1850 mellem Danmark og tyske stater om herredømmet over hertugdømmerne Slesvig og Holsten. Hertugdømmerne var delvis selvstændige

Læs mere

Carl og Huldas børn. Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904.

Carl og Huldas børn. Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904. Carl og Huldas børn Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904. På www.gunnarmarboe.dk vises fotografier af de 10 børn. De øvrige børn og deres skæbne er nævnt kort ud fra de oplysninger,

Læs mere

Ledelsesteam Kulsbjerg Skole. Velkommen til skolestart 2012. Præsentation af ledelsesteamet. Skoleleder Anne-Marie Jacobsen

Ledelsesteam Kulsbjerg Skole. Velkommen til skolestart 2012. Præsentation af ledelsesteamet. Skoleleder Anne-Marie Jacobsen Ledelsesteam Kulsbjerg Skole Velkommen til skolestart 2012. Præsentation af ledelsesteamet. Skoleleder Anne-Marie Jacobsen Jeg har altid boet i Sydsjælland, født opvokset i Bakkebølle. Jeg blev lærer i

Læs mere

Test din viden om verden!

Test din viden om verden! Test din viden om verden! STORBRITANNIEN SVAR: 1. Liverpool 2. London 3. Manchester Hvor stor en del af jordarealet anvendes til landbrug? 1. 24 % 2. 53 % 3. 78 % INDONESIEN 1. Bandung 2. Jakarta 3. Surabaya

Læs mere

Talepunkter: Bramsen-festen 28/8 2011

Talepunkter: Bramsen-festen 28/8 2011 Talepunkter: Bramsen-festen 28/8 2011 Jeg hedder Charlotte Jeg er fra Aage-grenen - I kan læse mere om mig på side 346 Jeg hedder Camilla Jeg er også fra Aage-grenen, men jeg er også fra Ludvig-grenen

Læs mere

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 1 TEMA: REJSER Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 Familien Aakjær rejser meget. I dette hæfte vil du få et lille indblik i hvordan først Jeppe

Læs mere

Etnisk ligestilling i amterne Bilag

Etnisk ligestilling i amterne Bilag Etnisk ligestilling i amterne Bilag En undersøgelse af muligheder og barrierer for etnisk ligestilling på de amtslige arbejdspladser December 2001 Arbejdsliv Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 Hele

Læs mere

Det danske Udvandrerarkiv

Det danske Udvandrerarkiv Da verden åbnede sig Den store oversøiske udvandring fra Danmark 1838-1914 DM Seniorklub Øst, 14. april 2015, 14:30-16:30 Peter Bangsvej 30 Frederiksberg v. mag.art. Henning Bender Leder af Det danske

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Billund Foderstof- og gødningsforening.

Billund Foderstof- og gødningsforening. Billund Foderstof- og gødningsforening. Den første foderstofforening. I slutningen af 1800-tallet blev der oprettet en brugsforening i Billund. Vi mangler forhandlingsprotokollen for de første år i foreningens

Læs mere

UDVANDRINGEN FRA ÅRHUS AMT 1868-1909

UDVANDRINGEN FRA ÅRHUS AMT 1868-1909 UDVANDRINGEN FRA ÅRHUS AMT 1868-1909 Fra midt i 1800-tallet og frem til 1930 erne var Danmark et af de mest fremtrædende udvandrerlande i Europa. Op i mod 400.000 danskere forlod landet for at slå sig

Læs mere

På www.teinfo.dk finder du en masse information om te og teens historie, der kan bruges som baggrundsviden til at løse opgaverne.

På www.teinfo.dk finder du en masse information om te og teens historie, der kan bruges som baggrundsviden til at løse opgaverne. Biologi På www.teinfo.dk finder du en masse information om te og teens historie, der kan bruges som baggrundsviden til at løse opgaverne. Teksterne finder du under punktet Undervisning på teinfo.dk. Derudover

Læs mere

THERESIENSTADT. Telegram fra Christian X i anledning af modtagerens hjemkomst fra Theresienstadt via Sverige.

THERESIENSTADT. Telegram fra Christian X i anledning af modtagerens hjemkomst fra Theresienstadt via Sverige. MITZVAH Det lykkedes den danske regering at undgå særlige jødelove i Danmark efter den tyske besættelse i 1940: Ingen jødestjerne, ingen udelukkelse fra erhverv eller beslaglæggelse af ejendom. Efter regeringens

Læs mere

Fra Vangså til Amerika

Fra Vangså til Amerika Fra Vangså til Amerika af Tage Grønkjær fortalt til Flemming Skipper Fem piger ud af en søskendeflok på ti udvandrede. En af dem måtte angiveligt ikke få naboens»ajjes«. Men han fulgte senere efter, fandt

Læs mere

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN 94 TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN Tilgængelighed Tilgængelighed er nøgleordet, når en region skal sikre konkurrenceevnen i den globaliserede verden. Tilgængelighed

Læs mere

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet.

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet. En farverig dame i Billunds historie. I flere beskrivelser af Billunds historie står der, at Knud Brahes svigermoder Anna Gjordsdatter vist har boet i Billund omkring år 1600. (John Møller, Historiske

Læs mere

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen 1905 25/9 1905 (fra Svendborg) - Skrevet på Bernhards fødselsdag. - Johan har det bedre. - Detaljeret beskrivelse af Johans tilstand og hans pleje.

Læs mere

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012 Moderne Storbyoplevelser - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Motivation Side 4-5 Planlægning af ferien Side 7 Ferieaktiviteter Side 9 Døgnforbrug og rejsegruppe Side 11 Overnatninger

Læs mere

Hverdagsliv i det gamle Egypten

Hverdagsliv i det gamle Egypten Historiefaget.dk: Hverdagsliv i det gamle Egypten Hverdagsliv i det gamle Egypten Vi kender i dag det gamle Egypten fra floden Nilen, pyramiderne, store templer, de spændende faraoer, mumierne og de mærkelige

Læs mere

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Hip, hip,hip Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far.. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Notater: 2 11 For 3 år siden kom far på sygehus med

Læs mere

Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK

Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK Fotografering af de kongelige har jeg som hobby. Begivenhederne vælges fra den kongelige kalender på Internettet eller fra dagspressen. For at komme tæt på, ved

Læs mere

Stor tiltro til danske realkreditobligationer sikrede historisk lave F1-renter

Stor tiltro til danske realkreditobligationer sikrede historisk lave F1-renter NR. 6 SEPTEMBER 2011 Stor tiltro til danske realkreditobligationer sikrede historisk lave F1-renter Under sommerens uro på de finansielle markeder søgte investorerne mod sikre aktiver. Obligationer klarede

Læs mere

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 11. august 215 Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? Af Kristian Thor Jakobsen I andre vestlige lande har personerne med de allerhøjeste indkomster over de seneste

Læs mere

Christian 10. og Genforeningen 1920

Christian 10. og Genforeningen 1920 Historiefaget.dk: Christian 10. og Genforeningen 1920 Christian 10. og Genforeningen 1920 Et af de mest berømte fotos i Danmarkshistorien er uden tvivl billedet af Kong Christian 10. på sin hvide hest,

Læs mere

Baggrunden, krigen, resultatet

Baggrunden, krigen, resultatet Historisk Bibliotek 1864 Baggrunden, krigen, resultatet ISBN 978-87-992489-1-9 ISBN 978-87-992489-1-9 Thomas Meloni Rønn 9 9 788799 248919 788799 248919 1864 Baggrunden, krigen, resultatet Forlaget Meloni

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12.

Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12. Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12.1920 Dette billede er taget i forbindelse med deres guldbryllup

Læs mere

5.6 Overvægt og undervægt

5.6 Overvægt og undervægt Kapitel 5.6 Overvægt og undervægt 5.6 Overvægt og undervægt Svær overvægt udgør et alvorligt folkesundhedsproblem i hele den vestlige verden. Risikoen for udvikling af alvorlige komplikationer, bl.a. type

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Dato: 7. juni 2013, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer

Dato: 7. juni 2013, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer Dato: 7. juni 2013, kl. 13.00 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Skolerne i Køge 200 år

Skolerne i Køge 200 år Skolens udvikling i Køge gennem 200 år I 2008 fylder Køge Kommunes skolevæsen 200 år. Den 2. november 2008 er det 200 år siden at Køge grundlagde den første skole med almindelig, gratis skolegang for børn

Læs mere

3. Hvorfor fangede man nogle kvinder, tog tøjet af dem og klippede alt håret af dem på gaden?

3. Hvorfor fangede man nogle kvinder, tog tøjet af dem og klippede alt håret af dem på gaden? Før læsning: Introduktion til årtiet Gruppearbejde: Se på billederne i bogen side 3. Hvad kender I? Hvad tænker I? Hvad tror I kapitlet handler om? Hvad ved I om dette årti i jeres eget hjemland / verden

Læs mere

side 9 manden StilladsInformation nr 86 - marts 2008 Simon Gregersen Strøby ved Køge Alder: 34 1. februar 1996, Multi Stilladser i Århus

side 9 manden StilladsInformation nr 86 - marts 2008 Simon Gregersen Strøby ved Køge Alder: 34 1. februar 1996, Multi Stilladser i Århus StilladsInformation nr 86 - marts 2008 side 9 manden Navn: Bopæl: Simon Gregersen Strøby ved Køge Alder: 34 Start i branchen: 1. februar 1996, Multi Stilladser i Århus Nuværende firma: Langborg Stilladser,

Læs mere

NYHEDSBREV. Et begivenhedsrigt år. December 2013. Cambodja

NYHEDSBREV. Et begivenhedsrigt år. December 2013. Cambodja NYHEDSBREV December 2013 Cambodja Et begivenhedsrigt år Solen skinner fra en næsten skyfri himmel, temperaturen har lige sneget sig op over de 25 grader (efter en lidt kølig periode...), træerne foran

Læs mere

Overordnet set skelnes der mellem to former for mobilitet: Geografisk og faglig mobilitet.

Overordnet set skelnes der mellem to former for mobilitet: Geografisk og faglig mobilitet. Geografisk mobilitet 1. Indledning En mobil arbejdsstyrke er afgørende for et velfungerende arbejdsmarked. Mobilitet viser sig ved, at den enkelte lønmodtager er villig og i stand til at søge beskæftigelse

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 3. juni 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en prøve,

Læs mere

Månedens. Galleri Lars Falk

Månedens. Galleri Lars Falk Tekst: Erik S. Christensen, Layout: Poul Erik Dybdal Pedersen Galleri Lars Falk Lars Falks galleri hører til en af byens nye gamle butikker. Konceptet bygger dog på det fællestræk hos os mennesker, at

Læs mere

Afregningsbog. Slutter 1864-31-01

Afregningsbog. Slutter 1864-31-01 Bodil Kristensen 2011 001 side 1 Navn og anenummer: Peter Petersen nr. 8 1839-17-02 fødsel Fødsel, opslag 16 i 1854- palmesøndag Konfirmation 205 i 1861-06-01 Militærtjeneste 3. dragonregiment, underofficer

Læs mere

BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby.

BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby. BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby. Renskrevet 16 marts 1881. Til Sognerådsformand J. P. Adrian i Skelby Sogn Jeppe Veje i Skjelby har talt med mig om

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Tekst og affotografering N.M. Schaiffel-Nielsen Kunstmaler Axel Marinus Sørensen. Han ville så gerne have heddet Randbøl til efternavn, men det ville myndighederne

Læs mere

1 of 10. Mørkesjælen MØRKES DNA. Udarbejdet af Citydesign

1 of 10. Mørkesjælen MØRKES DNA. Udarbejdet af Citydesign 1 of 10 Mørkesjælen MØRKES DNA Udarbejdet af Citydesign 2 of 10 1. Formålet Formålet er at inddrage stakeholder analyse, interview med 20 borgere, samt vision, strategi og handling, at få sat udviklingen

Læs mere

Christina Pedersen 2010-01 side - 1

Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Navn og anenummer: 162 1728/1730 Født Christian Sigfred Henricksen Lindberg Jeg ved ikke hvor han er født henne 20-7-1750 Han bliver gift 1. gang med Sara Marie Olsdatter

Læs mere

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 26. august 21 Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne Af Kristian Thor Jakobsen Ligestillingen i forhold til køn og uddannelse har gennemgået markant udvikling de seneste

Læs mere

Ambassadør: Pia Danesol, Aarhus

Ambassadør: Pia Danesol, Aarhus Ambassadør: Pia Danesol, Aarhus Jeg hedder Pia Danesol og er en årgang 1951. September 2007 tog jeg mit 1. kursus i McGuire-teknik for stammere. Det var kort tid før, at jeg påbegyndte min uddannelse til

Læs mere

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé Education at a Glance 2010: OECD Indicators Summary in Danish Education at a Glance 2010: OECD Indicators Dansk resumé På tværs af OECD-landene forsøger regeringer at finde løsninger, der gør uddannelse

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING OPBYGNING Ankestyrelsens notat Integration: Status og udvikling indeholder en række hovedtal om indvandrere og efterkommere i Danmark. 1 Notatet omfatter tre afsnit, der

Læs mere

Mariehjemmenes historie

Mariehjemmenes historie 42 Mariehjemmenes historie Redigerede uddrag fra www.mariehjem.dk Mariehjemmene er historien om en stærk og socialt indigneret kvinde, der med den kapital, som hendes pensionsopsparing tillod, ønskede

Læs mere

Evige øjeblikke. Danske fotografer i udlandet

Evige øjeblikke. Danske fotografer i udlandet Evige øjeblikke Danske fotografer i udlandet Danske fotografer i udlandet ca. 1839 1939 I mit arbejde med at undersøge og beskrive de billeder (som for 98% vedkommende er amerikanske) som danske udvandrere

Læs mere

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014 Polen rundt med Grænseegnens Touring Club 14 24. juni 2014 1 Referat fra turen til Polen i tidsrummet 14. til 24. juni, 2014 Jeg har brugt lidt tid på at finde en form for hvordan jeg kan beskrive den

Læs mere

Palæstina Fredsvagterne Randa og Lasse har begge været i Palæstina som fredsvagter.

Palæstina Fredsvagterne Randa og Lasse har begge været i Palæstina som fredsvagter. Palæstina Fredsvagterne Randa og Lasse har begge været i Palæstina som fredsvagter. Arbejdet som fredsvagt er meget afhængig af, hvor man er og hvad situationen er. Man kan bl.a. hjælpe med at dele mad

Læs mere

Befolkningsbevægelser indenfor Grønland

Befolkningsbevægelser indenfor Grønland Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Befolkningsbevægelser indenfor Grønland Teknisk baggrundsnotat 2013-01 Befolkningsbevægelser inden for Grønland 1 Indledning og konklusioner Nærværende

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39

2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39 2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39 Herre Jesus Kristus. Forbarm dig over mig synder. Styrk mig til at tage imod din fred og til at bringe den ind i verden.

Læs mere

MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK

MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK AF PRAKTIKANT ANDERS VIDTFELDT LARSEN 35-årige Amara Kamara er fra Liberia. Med sig i bagagen har han flugt fra 2 borgerkrige; en opvækst uden en

Læs mere