Formandens beretning for Jeg vil tillade mig at starte min beretning noget før generalforsamlingen 2012.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formandens beretning for 2012. Jeg vil tillade mig at starte min beretning noget før generalforsamlingen 2012."

Transkript

1 Formandens beretning for 2012 Jeg vil tillade mig at starte min beretning noget før generalforsamlingen a) I efteråret 2011, efter en ret kraftig storm, hvor vores badebro blæste om kuld, og 8 broelementer drev til havs, fandt jeg og Annette (min kone) på en tur til Bildsø strand, elementerne liggende på stranden. Da jeg stod for at skulle rejse, fik jeg fat i Henrik, Torsten og Hermod, der sammen, ved hjælp af Henriks båd, bjergede de 8 broelementer og fragtede dem tilbage til vores strand. De gæve gutter sparede foreningen for over kr., hvis vi skulle have købt nye fra Bandholmbroen A/S. Bestyrelsen betænkte de 3 med 2 flasker god rødvin hver for dette flotte arbejde. En meget stor tak til jer for jeres store indsats. b) I februar 2012 opdagede Torsten og Jens, at flere af vores brovanger lå vinkelret på stranden og halvt ude i vandet. De 2 friske folk bjergede vangerne i land i flere omgange og lagde dem i sikkerhed ved skrænten. Rejs jer op, og lad os give dem en stor hånd som tak for dåden. c) Efter Generalforsamlingen sidste år d. 22. april afholdt den nye bestyrelse indledende bestyrelsesmøde. Og der var sandelig nok at gå i gang med. d) Udlevering af protokoller og alle nødvendige papirer og materialer, lykkedes først efter 3 mdr. e) Det var vanskeligt at finde ud af, hvor og hvem der lå inde med foreningens materialer; buskrydder, metaldetektor, sprøjtegift for bjørneklo og beslag til vores badebro. Beslagene til badebroen blev aldrig fundet, og der manglede for mange tusinde kroner. f) Til gengæld gik overtagelsen af kasserer-posten over al forventning. Ingelise, der trofast og loyalt har passet denne post gennem rigtig mange år, afleverede alt i perfekt og skønneste orden og brugte en del tid på at sætte vores nye kasserer Bjarne ind i systemerne og edb-programmerne. Vi skylder Ingelise en stor tak for det. Ingelise der ikke er til stede, vil snarest få overakt 2 dejlige flasker rødvin. g) Første store projekt for den nye bestyrelse var at få reetableret den gamle trappe til stranden. 6 mand fra den trappegruppe, jeg havde fået etableret allerede inden forrige generalforsamling, mødte til brainstorming-møde på stranden d. 29. april. Trappens placering blev besluttet, med behørig hensynstagen til mange af de forslag og henvendelser, der var kommet fra vores medlemmer under forrige generalforsamling. Reetableringen af trappen startede weekenden d maj. 10 mand fra gruppen mødte op. Arbejdet blev afsluttet med et fantastisk flot resultat. Der blev

2 arbejdet 4 dage. Nogle i gruppen arbejdede op til 33 timer de 4 dage og andre lidt mindre. En utrolig flot indsats. Ole Hansen lagde gravemaskiner til og Hugo var tovholder på projektet, hvilket gjorde det muligt at afslutte projektet, som blev aldeles vellykket. Uden deres indsats, havde vi ikke klaret dette store projekt. Giv dem en stor hånd. Desværre kunne jeg ikke selv være med, da jeg opholdt mig i Frankrig. Men jeg fik hver dag tilsendt billeder og mails, der beskrev arbejdet og den utrolig gode arbejdsånd og opbakning fra medlemmerne. Nogle af medlemmerne kom med kaffe og kage til de arbejdende, andre med kolde øller og et par af foreningens dejlige damer, Bente og Merete, smurte sandwichs til gruppen. Der kom mange af vores medlemmer forbi, og der blev delt mange rosende ord ud. Selv en del af de medlemmer, der havde været mest imod dette projekt, kom forbi og tilkendegav deres anerkendelse med rosende ord. Jeg vil bede medlemmerne fra trappegruppen om at rejse sig op. Det drejer sig om de 10: Eigil Pedersen, Knud Clausen, Kaj Petersen, Torsten Baun, Jens Christian, Jakob Fälling, Henrik Rasmussen, Jørgen Hansen, Hugo Norbo, Ole Hansen, Jens Dollerup og Hermod Jensen tak for jeres store indsats, og lad os give dem en kæmpe hånd. Efterfølgende malede 4 af vores gæve piger i foreningen hele trappen 2 gange. Vil I rejse jer op: Winnie, Linda, Conny og Lissie. Flot arbejde. En stor hånd til jer 4. Bestyrelsen besluttede efterfølgende at arrangere en grill-aften for de implicerede, som tak for det flotte arbejde. Og den blev afholdt på skrænten d. 17. august i det skønneste vejr. Jeg håber, at vores medlemmer synes, at denne påskyndelse var i orden. Jeg havde inden arbejdets start med trappen indhentet 2 mundtlige tilbud på at få lavet en trappe som vores. De lå mellem og kr. Så alt i alt et flot projekt, der blev klaret for under kr. Utroligt godt gået, specielt taget i betragtning, at trappen skulle have været skrottet i henhold den tidligere bestyrelses holdning. Interessen og stemningen i foreningen, har været utrolig dejlig og rar under projektet og efterfølgende. h) Næste store projekt var vores badebro, der var i en sørgelig forfatning. A) Mange bolte, skruer og beslag i rustfrit stål var forsvundet. Og ingen fra den tidligere bestyrelse kunne hjælpe med at fremskaffe delene. B) Der manglede stadig 3 broelementer. C) Sidetrappen til vandet var defekt. D) Der manglede balustre til tovværket/gelænderet. E) Tilbud fra Bandholmbroen A/S var på kr. alene for materialerne excl. transport og montering. Vores utrættelige materialeforvalter Hugo tilbød at producere de manglende dele.

3 Torsten og Hugo, lavede de 3 manglende broelementer af indkøbte materialer. Ole Hansen stillede sit værksted til rådighed for Hugo og leverede mange af materialerne gratis, og resten til rene netto priser. Det resulterede i, at broen blev reetableret for under kr. En kæmpe tak til Ole, Hugo og Torsten for deres store indsats. Rejs jer op, og lad os give drengene en stor hånd. i) Efterfølgende projekt var at få flyttet vores badebro og sat den ud i forlængelse af den nyetablerede trappe. Vi havde fyret det tidligere firma, der jo glemte at tage broen ind for vinteren, så den blev godt ødelagt af drivisen den vinter Bandholm broen A/S svigtede mig med et tilbud på opsætning af broen pga. af sygdom og travlhed. Men de satte dog nabogrundejerforenings bro ud og tog den op for kr. Ved et større detektivarbejde fik jeg fat i 3 unge brødre fra en gård i Bildsø. De havde tidligere hjulpet vores naboforening nord for os. Men bro-chefen der orkede ikke, at sætte vores bro op også. Jeg fik overtalt de 3 gutter til at klare sagen, når vi samtidig lovede, at alle dele skulle ligge klar ved stranden, og at Hugo ville deltage med råd og vejledning. Broen blev så sat ud d.19. juni lige inden Sct. Hans. Både Hugo og Jens Dollerup hjalp godt til, og broen kom til at stå nærmest perfekt. Stor tak til Hugo og Jens for den kraftige assistance. Vi har tidligere betalt kr. for optagning og udsætning af broen. De 3 brødre havde givet os et tilbud på udsætning og optagning af broen på kr. Dog fik de lidt mere nemlig kr. ekstra for første udsætning, et noget større arbejde. Med Hugo som tovholder, har det bare fungeret perfekt med de 3 brødre. Broen opbevares om vinteren i brødrenes fars lade, og alle dele spules grundigt rent med ferskvand efter optagning. j) Sct. Hans festen var planlagt og blev afholdt lørdag d. 23. juni. I forbindelse med de nye brandvedtægter, havde bestyrelsen sine overvejelser, idet man fremover kun må afbrænde bålet Sct. Hans aften. Det vil sige, at hvis man ikke kunne afbrænde denne aften pga. vejret, var vi nødsaget til at køre hele bålet til genbrugspladsen. Det ville blive kostbart og tidskrævende. Derfor overvejede vi, at lave et mindre bål på selve stranden. Efter flere samtaler med beredskabschefen i Kalundborg kommune, lykkedes det mig at få en dispensation ud af ham, der tillod afbrænding en anden dag efter nøje aftale med ham, hvis det blev nødvendigt. Så vi bestemte os derfor til, at afholde vores Sct. Hans fest med bål som sædvanligt. Heldigvis blev det muligt at brænde af, selvom vinden ikke var den gunstigste. Det blev en rigtig god aften. Hugo og Ole ryddede efterfølgende bålstedet for store træstubbe og andre ikke brandbare materialer. Stor tak til jer.

4 k) Vi fik igen i år strøet vejsalt på vores veje, og det skulle efter sigende have hjulpet betydeligt på støvgenerne i området. Så det fortsætter vi med. l) Vi har skiftet firmaet ud, der slår vores græs på fællesarealet, parkeringspladsen og vej-rabatterne. Det er Ejgil fra vores egen forening, der nu klarer jobbet yderst tilfredsstillende og til en betydelig bedre pris, end vi tidligere har betalt. m) I begyndelsen af efteråret fik vi igen i år pålagt ca. 45 m3 stabilt grus på vores veje. Men nu med en blanding bestående af lidt mere ler, der skulle gøre vejene mere holdbare og jævne at køre på. Vi har for øvrigt også i vinter fået lappet de værste huller. n) Der vil blive opsat en helt ny redningspost ved trappen. Tak til Torsten for initiativet. o) Vores hjemmeside er med min hjælp blevet revideret kraftigt. Man kan nu finde alle relevante informationer som referater af bestyrelsesmøder, vigtige datoer, vedtægter, alt vedr. generalforsamlingerne, billeder af vores aktiviteter etc. Jeg vil opfordre medlemmerne til flittigt at gøre brug af hjemmesiden, for at kunne holde sig orienteret om, hvad der sker i foreningen. På siden finder I også e- mailadressen til bestyrelsen samt navne og adresser på bestyrelsesmedlemmerne med billeder. Sidens adresse er: p) Forlængelse af badebroen med en sektion er planlagt snarest, da bestyrelsen finder, at der er for lavt vand for enden af broen. Hugo og Ole vil stå for projektet. q) Torsten og Hermod har lovet at lave 2 solplatforme for enden af trappen. Det bliver et meget stort arbejde, så på forhånd 1000 tak for jeres indsats. s) Vi har planer om at etablere en ny tømmerflåde, hvis der bliver kræfter og tid. t) Landliggerudvalget er et forum for samarbejde mellem kommunen og 94, grundejerforeninger. Består af 11 medlemmer. 2 fra kommunen og 1 fra hvert af de 9 områder i Kommunen. Vi hører til område 1, Drøsselbjergområdet med 10 grundejerforeninger (underudvalg). Vores område har ikke fungeret optimalt de sidste mange år, da kun en del af områdets formænd (repræsentanter) har været indkaldt til møder vedr. fælles problematikker, man ønskede behandlet i Landliggerudvalget. Dette er nu kommet på skinner, efter at jeg i vinterens løb, har fået etableret lister og fundet frem til repræsentanterne for de 10 grundejerforeninger i vores område. Kommunen har nu med tak modtaget den opdaterede liste, som de ikke var i besiddelse af. Spørgsmål der ønskes behandlet, bringes af formanden for vort område (Ove Knudsen) videre til Landliggerudvalget, der holder møder 4 gange om året. Et af møderne bliver dog afholdt som stormøde i Gørlev hallen i slutningen af august måned, hvor formænd (eller deres stedfortrædere) for samtlige grundejerforeninger i området, bliver inviteret med.

5 I øjeblikket arbejder vi i vores forening på: Undersøgelse af kolibakterier fra vores dræn nær badebroen. Etablering af en ny flis-ordning. Dispensation om tilladelse til flere bålafbrændinger om året. Ændring af affaldsordningen, så man i højsæsonen får tømninger af vores affaldsbeholdere hver uge. (Beholderne lugter fælt i varmen og tiltrækker mider og fluer). u) Ny procedure vedr. nye medlemmer/lodsejere. En repræsentant for bestyrelsen besøger de nye medlemmer, ønsker velkommen i vores forening, udleverer en god fl. rødvin, vedtægter, ordensregler, referat af sidste generalforsamling og en oversigt over bestyrelsen med tlf.nr. og adresser. v) Vi holder Sct. Hans d. 23. juni. Bålet tændes kl (søndag). Grene og hækafklip kan lægges på bålet fra d.15. juni (ikke rødder, stolper eller græs). w) Strandrensning d. 18. maj kl Det var således beretningen for det forløbne år. Jeg håber, I kunne lide den, for den kan ikke laves om. D. 9. maj 2013 Henning Fardan

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn.

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn. Beretning 2015 Jeg har i år valgt at dele beretningen op i flere hovedpunkter. Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Generalforsamlingsbladet

Generalforsamlingsbladet Generalforsamlingsbladet 18. februar 2015 Medlemmer af Fredericia Tegnsprogsforening indkaldes til ordinær generalforsamling Lørdag den 21. marts 2015 kl. 13:00 Som noget nyt i år arrangerer vi fælles

Læs mere

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden KLUBBLAD NR 1 2015 HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden FØLG FØLG ALLE MED AKTIVITETER PÅ Side PÅ 1 Hals Bådelaug Udvalgs og bestyrelsesmedlemmer Bestyrelse: Allan Cocks 42 16 24

Læs mere

Bestyrelsen var meget åben over for forslag og ideer til artikler og andet. Medlemmer opfordres til at komme med indlæg, billeder mv.

Bestyrelsen var meget åben over for forslag og ideer til artikler og andet. Medlemmer opfordres til at komme med indlæg, billeder mv. Grundejerforeningen Klintegården Generalforsamling 2012 Indledning Formanden bød velkommen i de små lokaler. Der var gået lidt kludder i bestillingen af det sædvanlige lokale. Ekstra ordinær generalforsamling

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug

Rantzausminde Bådelaug Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Nr. 1 2013 Husk Kontingent (Se side 3) Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand & kontaktperson til DT: Jesper Groth, Skovsbovænge 4, Svendborg Tlf. 6221 5326 Mob.

Læs mere

MEDLEMSBLAD. April 2005 nummer 33 Årgang 13

MEDLEMSBLAD. April 2005 nummer 33 Årgang 13 MEDLEMSBLAD April 2005 nummer 33 Årgang 13 Nyt fra Redaktionen. Så blev Påsken overstået, og det ser ud til, at foråret er på vej. Hvor er det dejligt at se de tidlige blomster springe ud. Ligesom ny ædru

Læs mere

Beretning for 2011. 2011 Rekordernes år har vi tilladt os at benævne årets festival

Beretning for 2011. 2011 Rekordernes år har vi tilladt os at benævne årets festival Beretning for 2011 2011 Rekordernes år har vi tilladt os at benævne årets festival Aldrig har vi haft større omsætning end i år. Den slog sidste års rekord med næsten 1 million. Det vil Henning i sin aflæggelses

Læs mere

REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015

REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 2015 Referat GF 020315 REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 2. marts 2015 kl. 19.30 i klublokalerne Grønnegade kaserne i Næstved Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Beretning 3) Regnskab 4) Indkomne

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 24-feb 2009 Beretning 2008 Endnu et år er gået, et travlt år synes jeg, det har været hårdt arbejde, men bestemt også meget spændende. Jeg har i år haft mulighed

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Generalforsamling i Grundejerforeningen Boeslum Plantage, afholdt søndag den 20. maj 2012

Generalforsamling i Grundejerforeningen Boeslum Plantage, afholdt søndag den 20. maj 2012 GRUNDEJERFORENINGEN BOESLUM PLANTAGE Formand: Ejvind Frandsen, Havrevangen 8, 8400 Ebeltoft Kasserer: Poul Thind, Havrevangen 11, 8400 Ebeltoft www.gfgp.dk Generalforsamling i Grundejerforeningen Boeslum

Læs mere

Alt dette og meget mere finder du i dette nummer af Byggerbladet..

Alt dette og meget mere finder du i dette nummer af Byggerbladet.. 1 2 Alt dette og meget mere finder du i dette nummer af Byggerbladet.. SIDE 3 MARTS SIDE 4 BYGGERLIV SIDE 5 BYGGERLIV SIDE 6 OPGAVEN SIDE 7 GRU-FEST SIDE 8 VÆRKSTED SIDE 9 KALENDER SIDE 10 livet på dis.

Læs mere

Bestyrelsens beretning Generalforsamling 2012

Bestyrelsens beretning Generalforsamling 2012 s beretning Generalforsamling 2012 Skamlebæk Vandværk Beretningen bliver lidt anderledes end den har været de sidste par år, idet der for at sige det mildt, er sket en del på værket det sidste års tid.

Læs mere

selv, at fylde lidt forebyggende grus i et lille hul, der pludselig dukker op udenfor jeres parcel.

selv, at fylde lidt forebyggende grus i et lille hul, der pludselig dukker op udenfor jeres parcel. Beretning 2007 Ja så er endnu et år gået, og denne gang med ny formand for grundejerforeningen. Dette efter mange fine år med Leif som formand. Det har været både spændende og arbejdskrævende, at forsøge

Læs mere

For de virkelig interesserede er der her links til 4 forskellige firmaer / muligheder: www.larslaj.dk / www.kompan.dk / www.tress.dk / www.silvan.

For de virkelig interesserede er der her links til 4 forskellige firmaer / muligheder: www.larslaj.dk / www.kompan.dk / www.tress.dk / www.silvan. Referater 2003 Bestyrelsesmøde mandag d. 24. november 2003, kl. 19.00. Tilstede: Trudy Velders, Frank Vælum, Lars Mortensen. Der var 3 punkter på programmet. Gårdlavets julefest d. 30. nov. 2003, vedligeholdelse

Læs mere

Lystrup Idrætsforening

Lystrup Idrætsforening Beretning år 2014 Gymnastikafdelingen Lystrup IF 1.januar - 31. december 2014 Det er nu mit andet år som formand for gymnastikafdelingen i Lystrup IF og et år hvor der igen er sket rigtig meget indenfor

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening og Vandværk I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening og Vandværk I/S Referat af ordinær generalforsamling i Øksenmølle-Grundejerforening og Vandværk I/S Tid og sted: Lørdag den 9. maj 2015 kl. 10.00 i Tirstruphallen Fremmødt: 86 personer, repræsenterende 69 grunde. Dagsorden:

Læs mere

Referat af generalforsamling 2010. onsdag d. 20. januar 2010 på Kejserdal

Referat af generalforsamling 2010. onsdag d. 20. januar 2010 på Kejserdal Referat af generalforsamling 2010 onsdag d. 20. januar 2010 på Kejserdal Referat nr. 2010/2 Møde start: kl. 19:35 Møde slut: kl. 20:55 Antal deltagere: 22 personer: Mogens Petersen, Erik B. Olsen, Marianne

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Drama og kaos over et par hektiske forårsmåneder i en reduceret bestyrelse (Heidi Lund, Lars Bo og jeg med Lisbeth Bonde til støtte).

Drama og kaos over et par hektiske forårsmåneder i en reduceret bestyrelse (Heidi Lund, Lars Bo og jeg med Lisbeth Bonde til støtte). En slags Status på Skæret efter 8 år i tjenesten. Set fra mit lille sted i foreningens hjørne. (Ikke 9 som i Nyhedsbrevet)(Jeg var i parentes bemærket HELLER IKKE med som initiativtager til foreningens

Læs mere

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013 Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013 Bestyrelsens beretning for året 2012 til generalforsamlingen den 12. januar 2013. Så er der gået et år igen, og vi er samlet for at prøve at lave status

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Efterårsinfo Grundejerforeningen Blomstervænget, Stillinge Strand, 4200 Slagelse

Efterårsinfo Grundejerforeningen Blomstervænget, Stillinge Strand, 4200 Slagelse Indhold Referat af generalforsamling 28/6-2009 med formandens beretning for 2008-09 Sankthansbålstale Medlemsliste pr. 28/9-2009 Hjemmesiden rettelse af adressoplysninger nabohjælp Bestyrelsen Jubilæumsfest

Læs mere