Erhvervsuddannelser i. Bygge og anlæg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervsuddannelser i. Bygge og anlæg"

Transkript

1 Erhvervsuddannelser i Bygge og anlæg 2013/2014

2 Bygge- og anlægsbranchen rummer mange udfordringer og giver dig en masse forskellige valgmuligheder Malerfaget Bygningsmaler... 7 Træ- og Møbelindustriens Uddannelser Maskinsnedker/Produktionsassistent... 8 Murer-, Stenhugger- og Stukkaturfaget Murer og Flisemontør... 9 Stenhugger og Stentekniker Stukkatør Skorstensfejerfaget Skorstensfejer Snedkerfaget Bygningssnedker Møbelsnedker Orgelbygger Isoleringsfaget Teknisk isolatør Glarmesterfaget Glarmester Udgivet af: Det faglige udvalg Bolig og ortopædi. Det Faglige Fællesudvalg for Struktør-, Brolægger- og Tagdækker uddannelsen. Det faglige udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse. Malerfagets faglige Fællesudvalg. Træets Uddannelser. Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger- og Stukkatørfaget. Skorstensfejerfagets Faglige Udvalg. Snedkerfagets Fællesudvalg. Det faglige udvalg for isoleringsfaget. Glarmesterfagets Faglige Udvalg. Det faglige udvalg for VVS-energiuddannelsen. Korrektur og grafisk tilretning: EF Kommunikation. Tryk: Arco Grafisk A/S. Oplag: August 2013 VVS-faget VVS-energiuddannelsen Boligmontering Møbelpolstrer Autosadelmager...20 Gardindekoratør Struktør-, Brolægger- og Tagdækker uddannelsen Anlægsstruktør...22 Bygningsstruktør...23 Brolægger Tagdækker...25 Træfagenes Byggeuddannelse Tømrer Tækkemand Gulvlægger...28 Byggemontagetekniker...29 Layout: Byggeriets Uddannelser.

3 Hvorfor en uddannelse i bygge- og anlægsbranchen? Drømmer du om at lave det indledende jordarbejde i begyndelsen af en bygge- og anlægsopgave eller sætte det sidste malerstrøg på den færdige bygning inden aflevering til kunden? Så er der en uddannelse inden for bygge- og anlægsområdet, der kan opfylde dine ønsker. Her er nemlig en lang række erhvervsuddannelser med meget forskelligt indhold og arbejdsopgaver, der vil kunne udfordre både dine ønsker, hænder og hjerne. Mulighederne er mange. Der er for eksempel uddannelser med skiftende arbejdspladser eller egentligt værkstedsarbejde. Du kan arbejde udendørs og indendørs. Der er opgaver, der enten kræver samarbejde med andre ansatte og faggrupper eller arbejde på egen hånd. Du vil i denne brochure kunne finde den indledende information om indholdet i den lange række af uddannelser, der i dag er mulighed for at vælge i bygge- og anlægsindgangen. Der er også henvisninger til, hvor du kan få yderligere informationer, hvis du har behov for det. Du kan også kontakte den nærmeste skole, der udbyder erhvervsuddannelserne i bygge- og anlægsindgangen, og lave en aftale om at få mere information og vejledning til dit valg af uddannelse. Med en erhvervsuddannelse har du mange muligheder for at få et spændende arbejdsliv. Et fælles træk for mange af uddannelserne i bygge- og anlæg er, at de giver adgang til fag med historie, stolthed og traditioner. Men også samtidig til fag, der er under stadig forandring i takt med, at nye materialer, værktøjer og arbejdsmetoder udvikles. Ansatte i bygge- og anlægsvirksomhederne er af den grund dygtige håndværkere og kreative specialister med uddannelse, der gør dem kompetente, fleksible og selvstændige. Derfor giver en uddannelse inden for området erfaringsmæssigt mange muligheder for beskæftigelse i stort set alle andre arbejdsområder og brancher, hvis du efterfølgende har lyst til det. Der er adgang til mange former for efter- og videreuddannelse efter en endt grunduddannelse i bygge- og anlægsindgangen. En bygge- og anlægsuddannelse giver også gode muligheder for at arbejde i udlandet, læse videre eller at starte egen virksomhed. Du kan læse mere om de mange muligheder i denne brochure. Venlig hilsen og god læsning. Velkommen til uddannelserne Det faglige udvalg Bolig og ortopædi Det faglige udvalg Bolig og ortopædi Det Faglige Fællesudvalg for Struktør-, Brolægger- og Tagdækkeruddannelsen Skorstensfejerfagets Faglige Udvalg Snedkerfagets Fællesudvalg Det faglige udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse Det faglige udvalg for isoleringsfaget Malerfagets faglige Fællesudvalg Malerfagets faglige Fællesudvalg Træets Uddannelser Glarmesterfagets Faglige Udvalg Glarmesterfagets faglige udvalg Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger- og Stukkatørfaget Det faglige udvalg for VVS-energiuddannelsen Erhvervsuddannelser i Bygge og Anlæg 3

4 Lidt korte informationer Her er korte informationer, som du måske har brug for at vide lidt om. Du kan altid få flere oplysninger og hjælp ved kontakt til en erhvervsskole med bygge- og anlægsindgangen. Oversigten med den nærmeste skole finder du på næste side. Hvordan er uddannelserne bygget op? Uddannelserne består af et indledende grundforløb efterfulgt af et hovedforløb, hvor der arbejdes målrettet mod den bestemte uddannelse, som du ønsker. Grundforløbet foregår almindeligvis med grundlæggende undervisning på en erhvervsskole. Her får du både undervisning,der er særligt rettet mod den uddannelse, du vælger. Og fag, som sikkerhed og arbejdsmiljø, anvendelse af IT, arbejdstegninger og arbejdsplanlægning, der er fælles for alle uddannelserne. Grundforløbene har en vejledende længde på enten 10 eller 20 uger alt efter, hvilken uddannelse du vælger. For at afslutte grundforløbet skal du have bestået en projektprøve og modtaget et grundforløbsbevis. På hovedforløbet skifter du mellem praktikperioder i en virksomhed og skoleophold undtaget byggemontagetekniker, der er en skolebaseret uddannelse. Du skal selv have fundet en godkendt praktikvirksomhed og indgået en uddannelsesaftale. Længden og antallet af skoleperioder varierer fra uddannelse til uddannelse. Hovedforløbet afsluttes på de fleste uddannelser med en svendeprøve, og du vil få et svendebrev, som bevis på din uddannelse. Flere uddannelser har trin, hvor du kan vælge en mindre del af den samlede uddannelse. Her får du et uddannelsesbevis som dokumentation for gennemført uddannelse. Påbygning Hvis du har lyst til at blive endnu klogere, kan du vælge at tage flere fag eller fag på et højere niveau på erhvervsskolen. Påbygningen aftales med din praktikvirksomhed og indgår i din uddannelsesaftale. EUX er en særlig påbygning på flere af uddannelserne med gymnasiale fag, der er målrettet en senere videreuddannelse som ingeniør- og arkitekt. EUX er gældende på en række af uddannelserne og varer 4 år og en måned. EUX-vvs- og energispecialist varer 4 år og 8 måneder. Hvad får jeg ud af praktik i en virksomhed? tiden giver dig chancen for at opleve, hvordan det er at arbejde på en rigtig arbejdsplads med kunder, kolleger, chefer og arbejde med mange forskellige spændende arbejdsopgaver. Du kommer ud i den virkelige verden, hvor du kan afprøve dit håndværk, værktøjer og materialer. Der er muligheder for at komme i praktik i udlandet, hvis du har lyst til at komme ud og se, hvordan andre dele af verden arbejder med dit håndværk. Hvordan kommer jeg i gang? Der er 3 måder du kan begynde dit grundforløb på. Indholdet er det samme, men formen er forskellig. adgangsvejen Du finder en erhvervsskole, der har Bygge og anlæg, hvor du kan starte direkte på grundforløbet. Du behøver ikke at have et afklaret ønske om en bestemt uddannelse. Du kan i løbet af grundforløbet få indblik i flere uddannelser, inden du træffer dit endelige valg. Det kræver ikke en uddannelsesaftale med en virksomhed for at starte. Hvis du starter på grundforløbet uden en uddannelsesaftale, følger du reglerne for SU. adgangsvejen Du har indgået en uddannelsesaftale med en virksomhed. Der vil ofte være praktiktid i virksomheden, inden du starter på grundforløbet på skolen. Ny mesterlære Du har indgået en uddannelsesaftale med en virksomhed om at gennemføre grundforløbets undervisning som praktisk oplæring ude i virksomheden i stedet for på skolen. Virksomheden, skolen og du fastlægger det nærmere forløb i. Kan jeg starte tidligere? Du kan lave en aftale med en virksomhed om forpraktik hvis du er under 18 år. Her kan du arbejde i en periode på højst 6 måneder med op til 37 timer pr. uge og til den overenskomstmæssige løn for en sådan aftale. For Vvs-energiuddannelsen gælder følgende: Uddannelsen kan herefter forkortes med en måned i praktikdelen, hvis du har været ansat i 6 måneder i forpraktik med en gennemsnitlig arbejdstid på 25 timer pr. uge. Forpraktikken er ikke et egentligt uddannelsesforløb, som forpligter, men kan måske medføre en uddannelsesaftale. Flere af uddannelserne har forpraktik. Se nærmere under den enkelte uddannelse. vejen vejen Grundforløb Grundforløb Hovedforløb Ny mesterlære periode ophold 4 Erhvervsuddannelser i Bygge og Anlæg

5 Hvad er en uddannelsesaftale? Uddannelsesaftalen er den kontrakt, som du skriver sammen med din praktikvirksomhed. Her aftaler I de forhold, der binder jer sammen i uddannelsesforløbet. Virksomheden forpligter sig til at gennemføre din uddannelse, og du forpligtiger dig til at arbejde i virksomheden. Når du har indgået en uddannelsesaftale, får du løn fra virksomheden, både når du er i virksomheden og på skole. Uddannelsesaftalen kan skrives på en standardkontrakt, der fås på en erhvervsskole. Aftalen skal afleveres og registreres der, når I har udfyldt den. På uddannelsesaftalen anføres, om I har aftalt, En ordinær uddannelsesaftale, der dækker hele dit uddannelsesforløb, fra du indgår den, til du er udlært. En kort uddannelsesaftale, der dækker mindst en praktikperiode og et skoleophold af hovedforløbet. Grundforløbet kan også indgå i den korte aftale. En aftale med ny mesterlære. Kombinationsaftale, hvor flere praktikvirksomheder er fælles om at have ansvaret for hele uddannelsesforløbet. Uanset aftaleform er de første 3 måneder af din praktikperiode prøvetid. Det betyder, at både du og virksomheden kan ophæve aftalen uden varsel eller begrundelse. Efter 3 måneder er aftalen bindende. Prøvetiden dækker praktiktid og stilles i bero i forbindelse med skoleophold. Hvordan finder jeg en praktikplads? Du skal være indstillet på, at det kan kræve tålmodighed og gåpåmod, når du skal finde en praktikplads. Det er vigtigt, at du ikke begrænser dig til de virksomheder, du bor tæt på. Søger du i et større område, bliver dine chancer også større. Du kan finde en oversigt over alle praktikvirksomheder og dem, der søger elever på Du kan også få hjælp på og på skolen. For at kunne indgå en uddannelsesaftale skal en virksomhed være godkendt. Hvis du finder en virksomhed, der ikke er det i forvejen, skal virksomheden søge om godkendelse hos det faglige udvalg, Hvis jeg ikke kan finde en praktikplads? Hvis du ikke kan finde en praktikvirksomhed i din ønskede uddannelse, er der i enkelte af uddannelserne mulighed for at starte på hovedforløbet i skolepraktik. Her arbejder du med opgaver, som du normalt skulle arbejde med i en virksomhed. Hvilke uddannelser der har skolepraktik, er under stadig forandring. Du må derfor spørge skolen om, der er skolepraktik i den enkelte uddannelse. n kan informere dig om de bestemmelser, der er omkring optagelse i skolepraktikken, hvis det bliver aktuelt. Har du været i en kort uddannelsesaftale er du sikret adgang til skolepraktik Hvad er et fagligt udvalg og lokalt uddannelsesudvalg? Udvalgene er sammensat af arbejdsmarkedets parter og har opgaver i forhold til din uddannelse. De er med til at formulere indholdet i uddannelsen og svendeprøver, godkende praktikvirksomheder, aftale undervisningen på den enkelte skole samt behandle uenigheder, hvis de opstår i dit uddannelsesforløb. Erhvervsuddannelser i Bygge og Anlæg 5

6 Uddannelsessteder 1 Hjørring 1 EUC Nord Telefon EUC Nordvest Center for Uddannelse og Erhverv Telefon Tech College Aalborg Telefon AMU Nordjylland Telefon Erhvervsskolerne Aars Telefon Skive Tekniske Telefon Aalborg Thisted Skive Aars Viborg Randers 7 Holstebro 10 Hadsten Esbjerg 12 6 Herning Silkeborg 14 Vejle Kolding 13 Horsens Århus Odense Slagelse 27 Rønne Hillerød Gladsaxe Holbæk København Roskilde Næstved UCH - Uddannelsescenter Holstebro Telefon Tønder 20 Aabenraa 20 Sønderborg 22 Svendborg 28 Nykøbing F 8 Mercantec Telefon Tradium Telefon Den jydske Haandværkerskole Telefon Teknisk Silkeborg Telefon Herningsholm Erhvervsskole Telefon Aarhus Tech Telefon Learnmark Horsens Tlf Syddansk Erhvervsskole Telefon EUC Vest Telefon AMU Vest Telefon HANSENBERG Telefon AMU Syd Telefon EUC Syd Telefon AMU Fyn Telefon Svendborg Erhvervsskole Telefon Erhvervsskolen Nordsjælland Telefon EUC Nordvestsjælland Telefon Roskilde Tekniske Telefon Selandia - Center for Erhvervsrettet Uddannelse Telefon EUC Sjælland Telefon CELF Telefon TEC Teknisk Erhvervsskole Center Gladsaxe Telefon Københavns Tekniske Telefon Campus Bornholm Telefon Erhvervsuddannelser i Bygge og Anlæg

7 Bygningsmaler Malerfagets faglige Fællesudvalg Malerfaget er et af de ældste håndværk, hvor maleren i tusinder af år har benyttet maling til at beskytte og dekorere forskellige overflader. Materialerne har naturligvis ændret sig gennem tiderne, og i dag er produkter med skadelige organiske opløsningsmidler erstattet af vandfortyndbare materialer. Bygningsmaleren har skiftende og geografisk spredte arbejdspladser inden- og udendørs. Arbejdet foregår både med større nybygningsopgaver og renoveringer samt hos private kunder. En del af bygningsmalerens arbejde består i at forberede den overflade, der skal malebehandles: Der skal afvaskes, spartles og slibes, inden man går i gang med det afsluttende og den mindste del af arbejdet med pensel og rulle. Der males både vægge, træværk, facader og der opsættes forskellige typer vægbeklædning (tapet og glasfilttyper). En mindre del af malerens arbejdsopgaver består herudover af forskellige former for kreative opgaver (farvesætning, dekoration, ældre dekorative maleteknikker). Bygningsmaleren skal have fornemmelse for farver, et praktisk håndelag og en god fysik til f.eks. håndtering af stige og stillads spartler og ruller. Man skal have ordenssans, som både er en forudsætning for et godt resultat og for en sikker arbejdsplads. Sidst men ikke mindst skal man kunne samarbejde med andre faggrupper og kunne tale med kunderne. De fleste bygningsmalere arbejder selvstændigt og i forholdsvis små malervirksomheder. Det er forholdsvis nemt at etablere sig med egen virksomhed. Varighed: Fra 3 år til 3 år og 6 mdr. Yderligere informationer: Afsluttende hovedforløbsskoler: Se skoler side 6. Videreuddannelse: Malerfagets Videregående Uddannelse, Malerfagets virksomhedsrettede Linjeuddannelse, Dekorationsmaleruddannelsen, Byggetekniker, Bygningskonstruktør. Grundforløb Hovedforløb Svendeprøve 10 uger 10 uger 10 uger 5 uger Erhvervsuddannelser i Bygge og Anlæg 7

8 Maskinsnedker/Produktionsassistent Maskinsnedkeren står bag mange af de produkter vi omgiver os med i hverdagen I vores huse er døre, vinduer, gulve, køkkener, møbler, lofter og paneler meget ofte fremstillet på et snedkerværksted eller på en virksomhed, hvor maskinsnedkere styrer produktionen og holder styr på kvaliteten. Arbejdet foregår oftest på automatiserede og computerstyrede maskiner som maskinsnedkeren selv programmerer. Maskinsnedkerens arbejde handler i høj grad om at optimere og styre produktionsprocesserne. Du kan tage dele af maskinsnedkeruddannelsen i udlandet. Det giver dig en faglig ballast, som kan føre til rigtig gode jobs både i Danmark og i udlandet. Her vil du få mulighed for at udvikle dig både fagligt og ikke mindst personligt ved kortere eller længere ophold i udlandet. Alle skoleophold vil være i Danmark. I uddannelsens hovedforløb er der etableret et trin 1, som er Produktionsassistent. Når trin 1 er gennemført og bestået, er der mulighed for at stille uddannelsen i bero i en periode eller helt at stoppe med trin 1 og begynde at arbejde i en virksomhed som produktionsassistent. Her vil du primært komme til at arbejde som operatør med ansvar for en produktionsproces i dele af træ- og møbelindustrien. Varighed: Fra 3 år og 3 mdr. til 3 år og 9 mdr afhængig af startdato. I uddannelsens hovedforløb er der etableret et trin 1 produktionsassistent, der varer fra 2 år og afsluttes med en selvstændig prøve. Det giver mulighed for at stille uddannelsen i bero i en periode og arbejde som produktionsassistent, for sidenhen at genoptage uddannelsen. Du kommer primært til at arbejde som operatør med ansvar for maskinbetjening og produktionsproces. Trin: Ja produktionsassistent varer 2 år. Afsluttes med en selvstændig prøve. Yderligere informationer: og Afsluttende hovedforløbsskole: Se skoler side 6. Forpraktik: Ja. Videreuddannelse: Med et svendebrev har du adgang til teknologuddannelserne blandt andet: Designteknolog, Produktionsteknolog, og bygningskonstruktør m.m. Hvis du har gennemført en EUX som påbygning i forbindelse med din erhvervsuddannelsen, har du adgang til ingeniør- og arkitektuddannelserne. Grundforløb Hovedforløb Produktionsassistent Inkl. svendeprøve 20 uger 5 uger 5 uger 5 uger 5 uger 5 uger 5 uger 8 Erhvervsuddannelser i Bygge og Anlæg

9 Murer Mureruddannelsen er en af de mest alsidige håndværksuddannelser, der findes. Det er samtidig en af de ældste faglige uddannelser, der er bygget med murersten i Danmark i over 1000 år. Så det er et fag med stolte traditioner og kræver unge med sans for kvalitet. Som færdigudlært murersvend har du mange muligheder for at bygge videre på din uddannelse, hvis du ønsker det. Danske murere er respekteret verden over. Du har derfor gode muligheder for arbejde i udenlandske byggefirmaer. Du er også efterspurgt som for eksempel ulandsfrivillig udsendt af humanitære organisationer. Et ophold i udlandet er en oplevelser for livet. Mureruddannelsen kræver en høj grad lyst til at arbejde i det fri. Alt arbejde foregår på byggeplads i alt slags vejr. Derfor skal du, før du vælger murerfaget gøre op med dig selv om dette er lige noget for dig. På landet 19 murerfagskoler undervises i fagteori og i praktiske fær digheder, og når du er i praktik i virksomheden, tilrettelægges arbejdet sådan, at du beskæftiger dig med arbejdsopgaver, som er gennemgået på murerfagskolen. På den måde opbygger du en erfaring og en rutine, som sætter dig i stand til selvstændigt at udføre fagets discipliner. Du vil arbejde med IT på byggepladsen, og tegne alle dine tegninger i Autocad. Dette er med til at gøre din uddannelse tidssvarende, og samtidig give dig større muligheder hvis du ønsker at læse videre. I uddannelse er indlagt 5 forløb af valgfri specialefag af 8 ugers varighed. Disse specialefag er: Murerspecialefag flisespecialefag energispecialefag restaurering og renoveringsspecialefag tagspecialefag. De valgfrie specialefag er bygget op som 2 ugers moduler. Specialet vælges i samråd med virksomheden. Varighed: Mellem 3 år og 5 måneder til 3 år og 11 måneder afhængig af startdato. Yderligere informationer: Afsluttende hovedforløbsskoler: Se skoler side 6. Videreuddannelse: Byggetekniker, kort og landmålingstekniker, bygningskonstruktør. Hvis du har gennemført en EUX som påbygning i forbindelse med din erhvervsuddannelse, har du adgang til ingeniør- og arkitektuddannelserne. Eller til gymnasiale suppleringsfag rettet mod andre videregående uddannelser. Grundforløb Hovedforløb Inkl. svendeprøve 20 uger 5 uger 5 uger 10 uger 10 uger 5 uger Erhvervsuddannelser i Bygge og Anlæg 9

10 Stenhugger og Stentekniker En stenhugger arbejder på stenhuggerværksteder, byggepladser eller kirkegårde. Hammer og mejsel er stadig stenhuggerens vigtigste redskaber, men også lufthammere, diamantskærere og fræsere/slibere samt polering og sandblæsning er en del af stenhuggerens hverdag. Stenhuggeren udfører klassisk figurhugning, hvor en billedhuggers gipsmodel skal overføres til sten. En god fysik, godt øjemål og rumlig forståelse er nødvendig, hvis man vil uddanne sig til stenhugger. Der er gode muligheder for at få en læreplads overalt i Danmark, og der er fine fremtidsudsigter for færdiguddannede stenhuggere. Stenhuggerne har lang og god tradition for international udveksling med de skandinaviske lande for at give inspiration og udveksle viden. I løbet af uddannelsen arrangeres forskellige ekskursioner med besøg på stenindustrier og stenbrud i bl.a. Norge og Sverige. Du vil i uddannelsen arbejde med IT på byggepladsen og tegne alle dine tegninger i AutoCAD. Dette er med til at gøre din uddannelse tidssvarende og samtidig give dig større muligheder, hvis du ønsker at læse videre. Varighed: Fra 3 år og 6 mdr. til 4 år afhængig af startdato. Trin: I uddannelsens hovedforløb er der etableret et trin 1 Stentekniker, der varer fra 2 år og afsluttes med en selvstændig prøve. Det giver mulighed for at stille uddannelsen i bero i en periode og arbejde som stentekniker, for sidenhen at genoptage uddannelsen. Her arbejder du primært på værksteder med tildannelse af natursten. Yderligere informationer: Afsluttende hovedforløbsskoler: 27 Se skoler side 6. Videreuddannelse: Byggetekniker, kort- og landmålingstekniker, bygningskonstruktør. Hvis du har gennemført en EUX som påbygning i forbindelse med din erhvervsuddannelsen, har du adgang til ingeniør- og arkitektuddannelserne. Eller til gymnasiale suppleringsfag rettet mod andre videregående uddannelser. Grundforløb Hovedforløb Stenindustriarbejder Inkl. svendeprøve 20 uger 6 uger 7 uger 8 uger 9 uger 10 Erhvervsuddannelser i Bygge og Anlæg

11 Stukkatør Stukkaturfaget giver mulighed for at kombinere kunstneriske og kreative evner med et solidt håndværk. En stukkatør lærer først og fremmest at lave stuk til lofter i gips eller kalk. Men mange andre former for udsmykning som søjlebeklædninger, balustre på trapper og altaner, springvand og fuglebade indgår i uddannelsen. En uddannet stukkatør skal kunne udføre de forskellige stukkatørdiscipliner inden for nybyggeri, byfornyelse og især bygningsrestaurering. Langt den største del af stukkatørens arbejde består af reparations- og restaureringsarbejde på offentlige bygninger fx kirker og slotte samt private ejendomme. Det er vigtigt, at du har både kreative og kunstneriske evner, da du under uddannelsen kommer til at arbejde med skitsering af arkitektoniske og skulpturelle bygnings- og anlægsdele, perspektivisk afbildning, skyggelægning og croquistegning. På skolen undervises i fag som afformning, stukteknik og tegningslære herunder digital tegning i AutoCAD. Samtidig undervises i fotografisk registrering. Blandt de almene fag er bygningshistorie og samfundsfag. Varighed: 3 år og 9 mdr. Videreuddannelse: Som udlært stukkatør kan du videreuddanne dig i flere forskellige praktiske og teoretiske fag. Yderligere informationer: Afsluttende hovedforløbsskoler: 27 Se skoler side 6. Grundforløb Hovedforløb Inkl. svendeprøve 20 uger 10 uger 5 uger Erhvervsuddannelser i Bygge og Anlæg 11

12 Skorstensfejer Skorstensfejerfaget har rødder i meget gamle traditioner. Faget har gjort meget for at bevare de stolte traditioner, selv om skorstensfejernes arbejdsområde har udviklet sig meget gennem årene. En stor del af skorstensfejeruddannelsen tager sigte på at uddanne skorstensfejeren til at rådgive om brandfare og forgiftning. Fejeren bliver i stand til at råde og vejlede kunderne om korrekt opsætning af skorstene og ildsteder, så husejeren sikres et fyringsanlæg uden risiko for brand- og forgiftningsfare. Det er skorstensfejerens opgave at foretage syn af nyopsatte ildsteder og anlæg for at kontrollere om alle krav i henhold til gældende lovgivning er opfyldt. Skorstensfejeren udfører brandpræventivt tilsyn i alle ejendomme, hvor der er ildsteder. Han fejer skorstenen, renser røgrør og ildsteder, såvel som han rådgiver kunderne om optimering af deres ildsteder, så disse fungerer energi- og miljørigtigt. Mange skorstensfejervirksomheder foretager ligeledes renovering af skorstene. En stor del af virksomhederne har også i de senere år bevæget sig ind på området omkring ventilationsrensning. Skorstensfejerens arbejdsopgaver er dog stadig primært fejning af skorstene og ildsteder. Men faget er inde i en rivende udvikling, og nye former for opgaver kommer til. Skorstensfejerens rolle som rådgiver på energi- og miljøområdet er blevet langt mere omfattende og iøjefaldende end tidligere. Som skorstensfejer har man foruden ansvar for sin egen sikkerhed også et ansvar for husejernes sikkerhed. Skorstensfejerhvervet er et frit job, hvor man møder mange mennesker. Vi ansætter gerne piger og drenge, der har et smil på læben og et godt humør. Varighed: 4 år. Trin: I uddannelsens hovedforløb er der etableret et trin 1 Kedelanlægstekniker, der varer fra 1 år og 6 mdr. og afsluttes med en selvstændig prøve. Det giver mulighed for at stille uddannelsen i bero i en periode og arbejde som kedelanlægstekniker, for sidenhen at genoptage uddannelsen. Yderligere informationer: Afsluttende hovedforløbsskole: 20 Se skoler side 6. Forpraktik: Ja. Videreuddannelse: Med supplerende undervisning og uddannelse inden for fagene dansk, matematik og fremmedsprog vil du kunne få adgang til videreuddannelse på konstruktøruddannelsen og visse akademiske ingeniøruddannelser. Kedelanlægstekniker Grundforløb Hovedforløb Inkl. svendeprøve 10 uger 5 uger 5 uger 5 uger 5 uger 12 Erhvervsuddannelser i Bygge og Anlæg

13 Bygningssnedker Bygningssnedkeren er en meget alsidig håndværker, der mestrer mange forskellige teknikker inden for snedkerfaget. Bygningssnedkeren kan lave specialfremstillede bygningsdele på værksteder og er på byggepladser den, der tilpasser og monterer vinduer, døre, trapper, gulve, lofter, inventar og køkkener. Det kan være i nyopførte bygninger, ved ombygninger eller restaurering af gamle bygninger. På uddannelsen lærer du at bruge computerstyrede maskiner med ny teknologi og godt gammelt snedkerhåndværk. Du får kendskab til de forskellige materialers styrker og træsorters anvendelighed. Du bliver undervist i at tegne både manuelt og med elektroniske hjælpemidler. Som bygningssnedker kan du bl.a. arbejde i mindre snedker og tømrervirksomheder, større entreprenørvirksomheder eller store industrielle virksomheder der fremstiller bygningsdele. Mange bygningssnedkere vælger at blive selvstændige og har deres egen virksomhed. Kompetencer Kvalitetsbevidst, teknisk forståelse, samarbejde Uddannelsens længde 3 år og 3 mdr. til 3 år og 9 mdr. afhængig af startdato. Trin: I uddannelsens hovedforløb er der etableret et trin 1 Bygningsmontør, der varer 2 år og afsluttes med en selvstændig prøve. Yderligere informationer: og Afsluttende hovedforløbsskoler: Se skoler side 6. Forpraktik: Ja. Videreuddannelse Med et svendebrev har du adgang til teknologuddannelserne blandt andet: Energiteknolog, Byggetekniker, Kort- og landmålingstekniker, Bygningskonstruktør, Designteknolog og Produktionsteknolog. Hvis du har gennemført en EUX som påbygning i forbindelse med din erhvervsuddannelsen, har du adgang til ingeniør- og arkitektuddannelserne. Eller til gymnasiale suppleringsfag rettet mod andre videregående uddannelser. Grundforløb Hovedforløb Bygningsmontør Inkl. svendeprøve 20 uger 5 uger 5 uger 5 uger 5 uger 5 uger 5 uger Erhvervsuddannelser i Bygge og Anlæg 13

14 Møbelsnedker SSom møbelsnedker kan du arbejde med træ gennem mange forskellige processer. Det starter helt fra udvælgelse af træet, tilskæring, finering, samlinger, pudsning og overfladebehandling til det færdige møbel. Møbelsnedkeren arbejder ud fra møbelarkitekters tegninger, beskrivelser og modeller. På uddannelsen lærer du at bruge computerstyrede maskiner, godt gammeldags håndværktøj og traditionsrige håndværksteknikker. Du kan både arbejde i store virksomheder, der kan producere flere hundrede møbler om dagen eller mindre møbelsnedkerier, der ofte laver møbler efter kunders bestillinger og ønsker. Eller du kan specialisere dig i at arbejde med restaurering af gamle møbler. Kompetencer Teknisk forståelse, præcision, kreativitet. Uddannelsens længde 3 år og 3 mdr. til 3 år og 9 mdr. afhængig af startdato. Trin: I uddannelsens hovedforløb er der etableret et trin 1 Træoperatør, der varer 2 år og afsluttes med en selvstændig prøve. Yderligere informationer: og Afsluttende hovedforløbsskoler: Se skoler side 6. Forpraktik: Ja. Videreuddannelse Med et svendebrev har du adgang til teknologuddannelserne blandt andet: Designteknolog, Produktionsteknolog, Byggetekniker, Kort- og landmålingstekniker og bygningskonstruktør. Hvis du har gennemført en EUX som påbygning i forbindelse med din erhvervsuddannelsen, har du adgang til ingeniør- og arkitektuddannelserne. Eller til gymnasiale suppleringsfag rettet mod andre videregående uddannelser såsom designer og konservator. Grundforløb Hovedforløb Træoperatør Inkl. svendeprøve 20 uger 5 uger 5 uger 5 uger 5 uger 5 uger 5 uger 14 Erhvervsuddannelser i Bygge og Anlæg

15 Orgelbygger Orgelet er et meget traditionsrigt musikinstrument, men det er også et håndværksmæssigt og teknisk mesterværk. Orgelbyggeren bruger de nyeste teknikker indenfor el og pneumatik og omhyggelig håndværk og præcision, når et orgel skal bygges op fra bunden. Hundredvis af dele i træ og metal skal tegnes, konstrueres og samles. Derfor kræver også et godt overblik og rigtig omhyggelig planlægning, da orgler sjældent ser ens ud. Reparation, vedligeholdelse og restaurering er en vigtig del af en orgelbyggerens daglige arbejde. Orgelbyggeren rejser tit rundt i Danmark og udlandet for at levere og opstille et nyt orgel eller for at udføre vedligeholdelse på eksisterende orgler. Et eksklusivt erhverv De 6 virksomheder i Danmark, der kan udlære orgelbyggere ligger i Sønderjylland og Nordsjælland. perioderne foregår i Aabenraa og København, dog skal det sidste hovedforløb ske på Københavns Tekniske. På uddannelsen har orgelbyggerne flere fag sammen med møbelsnedkerne. Kompetencer Omhyggelig, systematisk, teknisk forståelse Uddannelsens længde 3 år og 3 mdr. til 3 år og 9 mdr. afhængig af startdato. Yderligere informationer: og Afsluttende hovedforløbsskoler: Se skoler side 6. Forpraktik: Ja. Videreuddannelse Med et svendebrev har du adgang til teknologuddannelserne blandt andet: Designteknolog, Produktionsteknolog, Byggetekniker, Kort- og landmålingstekniker og bygningskonstruktør. Hvis du har gennemført en EUX som påbygning i forbindelse med din erhvervsuddannelsen, har du adgang til ingeniør- og arkitektuddannelserne. Eller til gymnasiale suppleringsfag rettet mod andre videregående uddannelser såsom designer og konservator. Grundforløb Hovedforløb Svendeprøve 20 uger 5 uger 5 uger 5 uger 5 uger 5 uger 5 uger Erhvervsuddannelser i Bygge og Anlæg 15

16 Teknisk isolatør En uddannelse til teknisk isolatør giver dig mulighed for at komme ind i en branche i vækst, da miljø og energiforbrug er i fokus, hvilket betyder at kravene til bedre isolering af bygninger og tekniske anlæg løbende skærpes. Arbejdet som teknisk isolatør spænder vidt og omfatter bl.a. isolering af rør, kanaler, beholdere, varmevekslere, kedler, ventilations- og tekniske anlæg i industri- og boligbyggeri. Du arbejder med varierede opgaver inden for: varmeisolering, køle- og fryseisolering lydisolering støjdæmpning brandisolering skibsisolering offshore facadebeklædning, metal tankisolering mm. Arbejdet omfatter både nybyggeri, vedligeholdelse og renovering. Opgaverne udføres både ude og inde. Som teknisk isolatør har du et varieret arbejde med mange skiftende arbejdssteder. Du har mulighed for at få job og dermed oplevelser både inden for og uden for landets grænser. De fleste tekniske isolatører arbejder i virksomheder, som kun udfører teknisk isolering. Der er mange mindre firmaer fordelt over hele landet, samt enkelte meget store virksomheder, som har afdelinger flere steder i Danmark og i udlandet. Som teknisk isolatør arbejder du med mange forskellige former for materialer. Både forskellige isoleringsmaterialer, men også materialer som ude og inde afslutter og beskytter isoleringen samt beskytter anlæg og bygninger mod ydre påvirkninger. For alle materialerne gælder, at de er tilpasset nutidens miljømæssige krav. Faget er samtidig forskånet for tunge løft. Der er flere kvinder som arbejder inden for faget. Varighed: Fra 2 år og 9 mdr. til 3 år og 3 mdr afhængig af startdato. Yderligere informationer: og Afsluttende hovedforløbsskole: 24 Se skoler side 6. Videreuddannelse: Med supplerende undervisning og uddannelse inden for fagene dansk, matematik og fremmedsprog vil du kunne få adgang til videreuddannelse på konstruktøruddannelsen og visse akademiske ingeniøruddannelser. Grundforløb Hovedforløb Inkl. svendeprøve 10 uger 5 uger 5 uger 5 uger 5 uger 5 uger 16 Erhvervsuddannelser i Bygge og Anlæg

17 Glarmester Glarmesterfagets G faglige udvalg larmesterarbejde er meget alsidigt. Der arbejdes naturligvis mest med glas men også med aluminium, træ og mange andre materialer udvendig og indvendig i bygninger fra at bygge store facader til at sætte et lille spejl op samt med autoruder og indramning. Glarmesteruddannelsen har to specialer: Aluminium og Glas hver på fire uger ud af de 40 skoleuger. Specialet Aluminium er rettet mod beskæftigelse i facadevirksomheder, mens specialet Glas er rettet mod glarmestervirksomheder. Udvendig på bygninger udfører en glarmester alt fra avancerede aluminiums- og glasfacader over montering af energiruder og enkeltlagsglas til reparation af blyruder og isætning af vinduer. Indvendig i bygninger laver glarmesteren alt fra forsatsruder, glasdøre og skillevægge til hylder og glasmontrer. Endvidere arbejder glarmesteren med indramning af plakater, grafik, malerier mv. i rammer af træ eller metal. Montage af glas i biler og andre køretøjer udføres, og glarmesteren lave reparationer i autoruder. Med moderne funktionsglas kan glarmesteren styre lys, lyd, sikring, sikkerhed, brand og energi i en bygning, så det er vigtigt med god produktviden. Den store bredde i uddannelsen giver gode muligheder for beskæftigelse i facade- og glarmestervirksomheder. I disse år anvendes mere glas i byggeriet end nogensinde før, og prognoserne siger, at den udvikling vil fortsætte, så derfor er der gode muligheder med en glarmesteruddannelse. Endvidere er glarmesterfaget også et fag med gode muligheder for at blive selvstændig Varighed: Fra 3 år og 6 mdr. til 4 år. Yderligere informationer: og eller ring Afsluttende hovedforløbsskole: 24 Se skoler side 6. Forpraktik: Der er mulighed for gensidig afprøvning, der kan danne basis for en uddannelsesaftale. For unge under 18 sker det til ungarbejdersatsen. Videreuddannelse: Byggetekniker, kort- og landmålingstekniker, bygningskonstruktør. Grundforløb Hovedforløb Svendeprøve 10 uger 6 uger 6 uger 6 uger 6 uger 6 uger Erhvervsuddannelser i Bygge og Anlæg 17

18 VVS-energiuddannelsen Hvis du har både hovedet og hænderne skruet rigtigt på, så har vvs-branchen brug for dig, og det har Danmark i høj grad også. Som vvs-energilærling bliver du dagligdagens klimahelt, som arbejder med at spare på energien. Det er dig, der sørger for et godt indeklima i vores hjem og på arbejdspladser. Du kan specialisere dig inden for bestemte områder såsom varme, vand, sanitet, tagdækning og ventilation, som udføres i private hjem, på byggepladser og i store industrianlæg. Vvs- og energispecialist Det er dig, der sørger for opvarmningen af fremtidens energivenlige huse og bygninger. Du bliver ekspert i energi- og forsyningsanlæg, og du ved alt om sol- og jordvarme samt gas- og oliefyr. Varighed: 4 år. Ventilationstekniker Du bliver ekspert i klima- og ventilationsanlæg. Du lærer at analysere klimaforhold og opbygge anlæg, så du kan gøre omgivelserne sunde og rare for dine kunder. Varighed: 4 år. Rustfast industrimontør Du bliver ekspert i hygiejniske og sikre anlæg. Det er typisk fødevarevirksomheder, hospitaler samt medicinalfirmaer, der bliver dine kunder. Varighed: 4 år. Vvs og blikkenslager Her specialiserer du dig i at fremstille tagrender, facade- og tagdækninger. Du arbejder højt oppe på byens tage. Fx med kobberspir, tagrender og tage på slotte, kirker og herregårde. Varighed: 4 år. Vvs er Uddannelsen gør dig til ekspert i vandhaner, radiatorer og gasinstallationer. Det er også dig, der sørger for, at afløbene fungerer. Uddannelsen er også 1. trin på specialet Vvs og blikkenslager. Varighed: 3 år og 6 måneder EUX-vvs- og energispecialist Her får du to uddannelser samtidig - en erhvervsuddannelse og en gymnasial uddannelse. Du kan det samme som en Vvs- og energispecialist, men du får også en langt dybere teoretisk viden. Derfor kan du fortsætte på en videregående uddannelse; eksempelvis som ingeniør eller maskinmester. Varighed: 4 år og 8 måneder Yderligere informationer: Klik ind på og eller ring Forpraktik: Ja. Afsluttende hovedforløbsskoler: Se skoler side 6. Videreuddannelse: Installatør, bygningskonstruktør og energiteknolog. Grundforløb Hovedforløb VVS er Inkl. svendeprøve 20 uger 10 uger 10 uger 10 uger 10 uger 18 Erhvervsuddannelser i Bygge og Anlæg

19 Møbelpolstrer Det faglige udvalg Bolig og ortopædi Drømmer du om at finde en gammel stol på et loppemarked og selv sætte den i stand? Og har du evner for at kombinere form og farver? Så er en uddannelse som møbelpolstrer måske det rigtige valg for dig. Som møbelpolstrer får du et spændende og alsidigt job, hvor du skal polstre nye og gamle møbler og skabe nye modeller efter en tegning. Du skal rådgive kunder om valg af stoffer og steltyper og kunne tilpasse møblet til kundens særlige ønsker og behov. I den traditionelle møbelpolstring arbejder du med møbler, som man lavede dem i gamle dage: med enkeltstående fjedre, blår, kokos og krølhår. I den industrielle møbelpolstring består dit arbejde i at polstre møbler med skum og plastmaterialer. Du kan også få et tæt samarbejde med møbeldesignere om at udvikle nye møbler. Endelig vil du kunne komme til at arbejde med restaurering af gamle og måske antikke møbler. Eller måske vælger du at specialisere dig i f.eks. handicapmøbler. Mulighederne er mange! Som møbelpolstrer skal du have fingerfærdighed, gode armkræfter og sans for former og farver. Samtidig skal du have fantasi til at forestille dig det færdige resultat, endnu inden arbejdet med møblet er begyndt. Møbelpolstrere er f.eks. ansat på mindre værksteder og store møbelfabrikker eller har deres eget firma. Varighed: 4 år. Yderligere informationer: og Afsluttende hovedforløbsskole: 6 Se skoler side 6. Forpraktik: Ja. Videreuddannelse Med et svendebrev har du adgang til teknologuddannelserne blandt andet: Designteknolog, Produktionsteknolog, Byggetekniker, Kort- og landmålingstekniker og bygningskonstruktør. Grundforløb Hovedforløb Inkl. svendeprøve 20 uger 5 uger 5 uger 5 uger 5 uger 5 uger 5 uger Erhvervsuddannelser i Bygge og Anlæg 19

20 Autosadelmager Det faglige udvalg Bolig og ortopædi Er du kreativ og drømmer om at restaurere en veteranbil? Eller måske lave en læderkabine til en Jaguar, en Mercedes eller give en lastbil nyt liv? Så kan en uddannelse som autosadelmager være det rigtige valg for dig. Som autosadelmager er det dig, der giver biler, lastbiler, tog, skibe og fly den sidste finish, som brugerne får glæde af, når de sætter sig i sædet. Autosadelmageren arbejder med modeller, som sikrer at sæderne er anatomisk korrekte og at sikkerheden er i top. Igennem uddannelsen lærer du at arbejde med mange forskellige materialer: lige fra fjederkasser, skummaterialer og plast over forskellige tekstiler til læder. Vejen til det færdige arbejde går over modelarbejde, maskinsyning, lim-sprøjter, slibe- og hæftemaskiner. Du kan arbejde med nye biler på en bilfabrik eller på et værksted, hvor du også laver specielle ting som soltage, læderindtræk, kalecher, rallystole og presenninger. Du kan også komme til at arbejde med specialopgaver, f.eks. til handicappede, som ikke kan bruge industrielt fremstillede automøbler. De mange opgaver stiller krav til din fingerfærdighed og din sans for former og farver. Har du lyst og evner, kan du få et job i en branche, hvor selvstændighed og kreativitet bliver belønnet. Med en uddannelse som autosadelmager kommer du til at bruge både hoved og hænder hver dag. Autosadelmagere er f.eks. ansat på bilfabrikker, autosadelmagerværksteder, skibsværfter, hos DSB eller i et flyselskab. En del autosadelmagere har også eget firma. Varighed: 4 år. Yderligere informationer: og Afsluttende hovedforløbsskole: 6 Se skoler side 6. Forpraktik: Ja. Videreuddannelse Med et svendebrev har du adgang til teknologuddannelserne blandt andet: Designteknolog, Produktionsteknolog, Byggetekniker, Kort- og landmålingstekniker og bygningskonstruktør. Grundforløb Hovedforløb Inkl. svendeprøve 20 uger 5 uger 5 uger 5 uger 5 uger 5 uger 5 uger 20 Erhvervsuddannelser i Bygge og Anlæg

27.-29. januar 2011. Odense Congress Center PROGRAM

27.-29. januar 2011. Odense Congress Center PROGRAM 27.-29. januar 2011 Odense Congress Center PROGRAM 05-01-2011 09:22:52 27.-29. januar 2011 Odense Congress Center PROGRAM 1 Forord FORORD Jeg er glad for, at der også er konkurrencer for 9. klasserne i

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Udgivet af: Fagligt Fælles Forbund, 3F 2014 Tekst: Poul Christensen Teknik: zentens

Indholdsfortegnelse. Udgivet af: Fagligt Fælles Forbund, 3F 2014 Tekst: Poul Christensen Teknik: zentens Erhvervsuddannelser Indholdsfortegnelse 03 Forord 04 3F s erhvervsuddannelser en oversigt 06 Anlægsgartner 07 Anlægsstruktør 8 Autosadelmager 9 Beklædningshåndværker 10 Brolægger 11 Buschauffør 12 Byggemontagetekniker

Læs mere

26.-28. januar 2012 Odense Congress Center PROGRAM

26.-28. januar 2012 Odense Congress Center PROGRAM 26.-28. januar 2012 Odense Congress Center PROGRAM 26.-28. januar 2012 Odense Congress Center Program 1 Forord Forord Vinderne af Danmarksmesterskabet udløste en sand medaljeregn med to guldmedaljer, en

Læs mere

24.-26. januar 2013 Aarhus Kommune i NRGI Park & Arena, Stadion Allé 70, Aarhus. PROGRAM

24.-26. januar 2013 Aarhus Kommune i NRGI Park & Arena, Stadion Allé 70, Aarhus. PROGRAM 24.-26. januar 2013 Aarhus Kommune i NRGI Park & Arena, Stadion Allé 70, Aarhus. PROGRAM 1 Forord FORORD er samtidig med til at sætte fokus på erhvervsuddannelserne og mulighederne inden for de forskellige

Læs mere

FØLG DIN INTERESSE VÆLG EN FAGLIG UDDANNELSE

FØLG DIN INTERESSE VÆLG EN FAGLIG UDDANNELSE aarhustech.dk TEKNISK SKOLE FØLG DIN INTERESSE VÆLG EN FAGLIG UDDANNELSE Nye muligheder MOTION HVER DAG, FLERE EUX-MULIGHEDER, MERE OG BEDRE UNDERVISNING OG STØRRE UDDANNELSES- GARANTI 2 aarhustech.dk

Læs mere

Prøv selv at tegne dit klasseværelse.

Prøv selv at tegne dit klasseværelse. Regn med byggeri og anlæg Temaoplæg til matematik i 7. - 8. klasse Elevhæfte Forord Indhold Håndværkerne har bygget og bygger stadigvæk vores samfund: Mureren laver badeværelser og bygger huse. Anlægsstruktøren

Læs mere

Ungdomsuddannelser. i Nordjylland. UU-Centrene i Region Nordjylland

Ungdomsuddannelser. i Nordjylland. UU-Centrene i Region Nordjylland Ungdomsuddannelser i Nordjylland 2014 UU-Centrene i Region Nordjylland Indhold 2 3 Information om uddannelsesvalg Hvad kan du læse om i dette hæfte? En ungdomsuddannelse giver dig muligheder Før du vælger

Læs mere

Oversigtskort midt i bladet. Tag magasinet med!

Oversigtskort midt i bladet. Tag magasinet med! Oversigtskort midt i bladet Tag magasinet med! DM i SKILLS 2014 1 USE YOUR På social- og sundhedsskolerne får du de rette færdigheder, hvis du vil arbejde med mennesker eller videreuddanne dig inden for

Læs mere

TEKNIK, DESIGN OG KONSTRUKTION

TEKNIK, DESIGN OG KONSTRUKTION TAG EN UDDANNELSE INDEN FOR TEKNIK, DESIGN OG KONSTRUKTION UDDANNELSESMAGASIN TEKNISK LANDSFORBUND // KREATIVE SPECIALISTER 02-03 indhold Uddannelsesbeskrivelse med jobprofiler TEKNISK LANDSFORBUND Nørre

Læs mere

UNGDOMSUDDANNELSER REGION SJÆLLAND NORDVESTSJÆLLAND ROSKILDE KØGE BUGT VESTSJÆLLAND SJÆLLAND SYD LOLLAND-FALSTER 2015-2016

UNGDOMSUDDANNELSER REGION SJÆLLAND NORDVESTSJÆLLAND ROSKILDE KØGE BUGT VESTSJÆLLAND SJÆLLAND SYD LOLLAND-FALSTER 2015-2016 UNGDOMSUDDANNELSER 2015-2016 Ungdommens Uddannelsesvejledning REGION SJÆLLAND NORDVESTSJÆLLAND ROSKILDE KØGE BUGT VESTSJÆLLAND SJÆLLAND SYD LOLLAND-FALSTER INDHOLD Ungdommens Uddannelsesvejledning 8 3

Læs mere

Uddannelse dit barns fremtid

Uddannelse dit barns fremtid Uddannelse dit barns fremtid Uddannelse dit barns fremtid Ophavsret: Undervisningsministeriet, 2015 Udgivet i samarbejde med Beskæftigelsesministeriet Redaktion: Schultz Grafisk tilrettelæggelse, omslag

Læs mere

Vi bruger da AMU på det groveste

Vi bruger da AMU på det groveste Efteruddannelse på AMU-kurser for faglærte og ufaglærte i bygge- og anlægsbranchen november 2010 Foto: Finn Hansen Side 2 Malere lærer nyt på AMU-kurser Stilladsuddannelsen når nye højder Uddannet Sjakbajs

Læs mere

Fagretninger på Esnord for dig, der vil tage en erhvervsuddannelse efter 9. eller 10. klasse

Fagretninger på Esnord for dig, der vil tage en erhvervsuddannelse efter 9. eller 10. klasse fagretninger Fagretninger på Esnord for dig, der vil tage en erhvervsuddannelse efter 9. eller 10. klasse 1 Indhold Velkommen... 3 Mad og oplevelser... 4 Etablering og udvikling... 6 Benzin og spænding

Læs mere

Uddannelsen til Teknisk designer

Uddannelsen til Teknisk designer Uddannelsen til Teknisk designer Teknisk designer Du har ambitioner om og lyst til at være med til at skabe nye banebrydende ideer og produkter gennem kreative løsninger. Måske er det din drøm at være

Læs mere

Ungdomsuddannelserne. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro

Ungdomsuddannelserne. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro Ungdomsuddannelserne 2014 Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Et regionalt vejledningsmateriale.... 3 Uddannelse

Læs mere

Fagretninger - for dig, der vil og kan

Fagretninger - for dig, der vil og kan Erhvervsskolen Nordsjælland Fagretninger - for dig, der vil og kan Sådan starter du på en ERHVERVSUDDANNELSE efter 9. eller 10. klasse Esnord.dk Erhvervsskolen Nordsjælland EUD EUX HHX HTX 10 KURSUS 1

Læs mere

Ungdomsuddannelserne. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro

Ungdomsuddannelserne. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro Ungdomsuddannelserne 2013 Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Et regionalt vejledningsmateriale.... 3 Uddannelse

Læs mere

Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro

Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro Ungdomsuddannelserne 2012 Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro Indholdsfortegnelse indholdsfortegnelse Et regionalt vejledningsmateriale.... 3 Uddannelse

Læs mere

UNGDOMS- UDDANNELSERNE. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenaa Viborg Bjerringbro

UNGDOMS- UDDANNELSERNE. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenaa Viborg Bjerringbro UNGDOMS- UDDANNELSERNE 2015 Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenaa Viborg Bjerringbro Indholdsfortegnelse Et regionalt vejledningsmateriale.... 3 Uddannelse til alle unge....

Læs mere

POLITISKE NOTER FAGLIGT SERVICESTOF HVABEHAR

POLITISKE NOTER FAGLIGT SERVICESTOF HVABEHAR 1. årgang nr 9 November-December 2003 10 33 22 LEDER 5 FYRINGSSÆSON Jens Klarskov slår til lyd for mere vinterbyggeri KORT OG GODT 6 NYHEDER OM BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN TEMA: UDDANNELSE Grund-, videre-

Læs mere

Ungdomsuddannelserne 2010

Ungdomsuddannelserne 2010 Ungdomsuddannelserne 2010 Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Et regionalt vejledningsmateriale................................

Læs mere

Flere faglærte via IKV og AMU i bygge-anlæg og virksomheder med dyrehold Projektnummer: 129424

Flere faglærte via IKV og AMU i bygge-anlæg og virksomheder med dyrehold Projektnummer: 129424 Flere faglærte via IKV og AMU i bygge-anlæg og virksomheder med dyrehold Projektnummer: 129424 TUP 2012 Marts 2014 Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg

Læs mere

beretning 2012 temauddannelse erfaringsformidling gode tage gode vådrum eftersyn skadedækning organisation økonomi håndværkere byggeskader

beretning 2012 temauddannelse erfaringsformidling gode tage gode vådrum eftersyn skadedækning organisation økonomi håndværkere byggeskader gode tage gode vådrum erfaringsformidling beretning 2012 eftersyn skadedækning økonomi organisation byggeskader håndværkere praktik tekniske skoler temauddannelse efteruddannelse hovedforløb byggeriets

Læs mere

s.2 til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på s.14 s.16

s.2 til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på s.14 s.16 s.2 Fra byggeplads til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på Syddansk Erhvervsskole s.14 Tidligere Lindø-folk med nyt svendebrev s.16 Krisen har næsten forbigået nogle brancher s.2 MINISTER MED FAGLIG

Læs mere

Forældreinformation om erhvervsuddannelser i Danmark

Forældreinformation om erhvervsuddannelser i Danmark Forældreinformation om erhvervsuddannelser i Danmark en god fremtid En erhvervsuddannelse er et godt valg Alle forældre ønsker, at deres børn får et godt arbejde. Men hvilken uddannelse skal de unge vælge?

Læs mere

UDDANNELSER PÅ TECH COLLEGE AALBORG

UDDANNELSER PÅ TECH COLLEGE AALBORG UDDANNELSER PÅ TECH COLLEGE AALBORG HVAD VIL DU VÆRE GOD TIL? På Tech College Aalborg er du og din læring i centrum. Her bliver du undervist af engagerede faglærere med erfaring fra erhvervslivet. Ildsjæle

Læs mere

Ny mesterlære. sådan gør man

Ny mesterlære. sådan gør man Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Undervisningsministeriet 2007 Ny mesterlære

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Et lokalt vejledningsmateriale. Et lokalt vejledningsmateriale...3. Inden du beslutter dig...4. Til forældre...

Indholdsfortegnelse. Et lokalt vejledningsmateriale. Et lokalt vejledningsmateriale...3. Inden du beslutter dig...4. Til forældre... SØNDERBORG Indholdsfortegnelse Et lokalt vejledningsmateriale Et lokalt vejledningsmateriale....3 Inden du beslutter dig....4 Til forældre....5 Erhvervsuddannelse generelt....6 Særligt om EUX/EUX Business....9

Læs mere

TIL DIN. far. bærbar GUIDE TIL DIG. Bornholms UdDannelsesMesse 21. november 2013

TIL DIN. far. bærbar GUIDE TIL DIG. Bornholms UdDannelsesMesse 21. november 2013 Også til din søster GAVE TIL DIN MOR og far Uddannelse og JOB bærbar GUIDE TIL DIG god som lokumslæsning Bornholms UdDannelsesMesse 21. november 2013 Kom og få opdateret jeres viden Vi kender det alle

Læs mere

Build Up Skills Danmark

Build Up Skills Danmark Analyse af energikompetencer og barrierer for kompetenceudvikling på energiområdet i byggeriet og på de byggefaglige erhvervs- og efteruddannelser Build Up Skills Danmark Pillar I, Etape II 1 Kolofon Projekt

Læs mere