Erhvervsuddannelser i. Bygge og anlæg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervsuddannelser i. Bygge og anlæg"

Transkript

1 Erhvervsuddannelser i Bygge og anlæg 2013/2014

2 Bygge- og anlægsbranchen rummer mange udfordringer og giver dig en masse forskellige valgmuligheder Malerfaget Bygningsmaler... 7 Træ- og Møbelindustriens Uddannelser Maskinsnedker/Produktionsassistent... 8 Murer-, Stenhugger- og Stukkaturfaget Murer og Flisemontør... 9 Stenhugger og Stentekniker Stukkatør Skorstensfejerfaget Skorstensfejer Snedkerfaget Bygningssnedker Møbelsnedker Orgelbygger Isoleringsfaget Teknisk isolatør Glarmesterfaget Glarmester Udgivet af: Det faglige udvalg Bolig og ortopædi. Det Faglige Fællesudvalg for Struktør-, Brolægger- og Tagdækker uddannelsen. Det faglige udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse. Malerfagets faglige Fællesudvalg. Træets Uddannelser. Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger- og Stukkatørfaget. Skorstensfejerfagets Faglige Udvalg. Snedkerfagets Fællesudvalg. Det faglige udvalg for isoleringsfaget. Glarmesterfagets Faglige Udvalg. Det faglige udvalg for VVS-energiuddannelsen. Korrektur og grafisk tilretning: EF Kommunikation. Tryk: Arco Grafisk A/S. Oplag: August 2013 VVS-faget VVS-energiuddannelsen Boligmontering Møbelpolstrer Autosadelmager...20 Gardindekoratør Struktør-, Brolægger- og Tagdækker uddannelsen Anlægsstruktør...22 Bygningsstruktør...23 Brolægger Tagdækker...25 Træfagenes Byggeuddannelse Tømrer Tækkemand Gulvlægger...28 Byggemontagetekniker...29 Layout: Byggeriets Uddannelser.

3 Hvorfor en uddannelse i bygge- og anlægsbranchen? Drømmer du om at lave det indledende jordarbejde i begyndelsen af en bygge- og anlægsopgave eller sætte det sidste malerstrøg på den færdige bygning inden aflevering til kunden? Så er der en uddannelse inden for bygge- og anlægsområdet, der kan opfylde dine ønsker. Her er nemlig en lang række erhvervsuddannelser med meget forskelligt indhold og arbejdsopgaver, der vil kunne udfordre både dine ønsker, hænder og hjerne. Mulighederne er mange. Der er for eksempel uddannelser med skiftende arbejdspladser eller egentligt værkstedsarbejde. Du kan arbejde udendørs og indendørs. Der er opgaver, der enten kræver samarbejde med andre ansatte og faggrupper eller arbejde på egen hånd. Du vil i denne brochure kunne finde den indledende information om indholdet i den lange række af uddannelser, der i dag er mulighed for at vælge i bygge- og anlægsindgangen. Der er også henvisninger til, hvor du kan få yderligere informationer, hvis du har behov for det. Du kan også kontakte den nærmeste skole, der udbyder erhvervsuddannelserne i bygge- og anlægsindgangen, og lave en aftale om at få mere information og vejledning til dit valg af uddannelse. Med en erhvervsuddannelse har du mange muligheder for at få et spændende arbejdsliv. Et fælles træk for mange af uddannelserne i bygge- og anlæg er, at de giver adgang til fag med historie, stolthed og traditioner. Men også samtidig til fag, der er under stadig forandring i takt med, at nye materialer, værktøjer og arbejdsmetoder udvikles. Ansatte i bygge- og anlægsvirksomhederne er af den grund dygtige håndværkere og kreative specialister med uddannelse, der gør dem kompetente, fleksible og selvstændige. Derfor giver en uddannelse inden for området erfaringsmæssigt mange muligheder for beskæftigelse i stort set alle andre arbejdsområder og brancher, hvis du efterfølgende har lyst til det. Der er adgang til mange former for efter- og videreuddannelse efter en endt grunduddannelse i bygge- og anlægsindgangen. En bygge- og anlægsuddannelse giver også gode muligheder for at arbejde i udlandet, læse videre eller at starte egen virksomhed. Du kan læse mere om de mange muligheder i denne brochure. Venlig hilsen og god læsning. Velkommen til uddannelserne Det faglige udvalg Bolig og ortopædi Det faglige udvalg Bolig og ortopædi Det Faglige Fællesudvalg for Struktør-, Brolægger- og Tagdækkeruddannelsen Skorstensfejerfagets Faglige Udvalg Snedkerfagets Fællesudvalg Det faglige udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse Det faglige udvalg for isoleringsfaget Malerfagets faglige Fællesudvalg Malerfagets faglige Fællesudvalg Træets Uddannelser Glarmesterfagets Faglige Udvalg Glarmesterfagets faglige udvalg Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger- og Stukkatørfaget Det faglige udvalg for VVS-energiuddannelsen Erhvervsuddannelser i Bygge og Anlæg 3

4 Lidt korte informationer Her er korte informationer, som du måske har brug for at vide lidt om. Du kan altid få flere oplysninger og hjælp ved kontakt til en erhvervsskole med bygge- og anlægsindgangen. Oversigten med den nærmeste skole finder du på næste side. Hvordan er uddannelserne bygget op? Uddannelserne består af et indledende grundforløb efterfulgt af et hovedforløb, hvor der arbejdes målrettet mod den bestemte uddannelse, som du ønsker. Grundforløbet foregår almindeligvis med grundlæggende undervisning på en erhvervsskole. Her får du både undervisning,der er særligt rettet mod den uddannelse, du vælger. Og fag, som sikkerhed og arbejdsmiljø, anvendelse af IT, arbejdstegninger og arbejdsplanlægning, der er fælles for alle uddannelserne. Grundforløbene har en vejledende længde på enten 10 eller 20 uger alt efter, hvilken uddannelse du vælger. For at afslutte grundforløbet skal du have bestået en projektprøve og modtaget et grundforløbsbevis. På hovedforløbet skifter du mellem praktikperioder i en virksomhed og skoleophold undtaget byggemontagetekniker, der er en skolebaseret uddannelse. Du skal selv have fundet en godkendt praktikvirksomhed og indgået en uddannelsesaftale. Længden og antallet af skoleperioder varierer fra uddannelse til uddannelse. Hovedforløbet afsluttes på de fleste uddannelser med en svendeprøve, og du vil få et svendebrev, som bevis på din uddannelse. Flere uddannelser har trin, hvor du kan vælge en mindre del af den samlede uddannelse. Her får du et uddannelsesbevis som dokumentation for gennemført uddannelse. Påbygning Hvis du har lyst til at blive endnu klogere, kan du vælge at tage flere fag eller fag på et højere niveau på erhvervsskolen. Påbygningen aftales med din praktikvirksomhed og indgår i din uddannelsesaftale. EUX er en særlig påbygning på flere af uddannelserne med gymnasiale fag, der er målrettet en senere videreuddannelse som ingeniør- og arkitekt. EUX er gældende på en række af uddannelserne og varer 4 år og en måned. EUX-vvs- og energispecialist varer 4 år og 8 måneder. Hvad får jeg ud af praktik i en virksomhed? tiden giver dig chancen for at opleve, hvordan det er at arbejde på en rigtig arbejdsplads med kunder, kolleger, chefer og arbejde med mange forskellige spændende arbejdsopgaver. Du kommer ud i den virkelige verden, hvor du kan afprøve dit håndværk, værktøjer og materialer. Der er muligheder for at komme i praktik i udlandet, hvis du har lyst til at komme ud og se, hvordan andre dele af verden arbejder med dit håndværk. Hvordan kommer jeg i gang? Der er 3 måder du kan begynde dit grundforløb på. Indholdet er det samme, men formen er forskellig. adgangsvejen Du finder en erhvervsskole, der har Bygge og anlæg, hvor du kan starte direkte på grundforløbet. Du behøver ikke at have et afklaret ønske om en bestemt uddannelse. Du kan i løbet af grundforløbet få indblik i flere uddannelser, inden du træffer dit endelige valg. Det kræver ikke en uddannelsesaftale med en virksomhed for at starte. Hvis du starter på grundforløbet uden en uddannelsesaftale, følger du reglerne for SU. adgangsvejen Du har indgået en uddannelsesaftale med en virksomhed. Der vil ofte være praktiktid i virksomheden, inden du starter på grundforløbet på skolen. Ny mesterlære Du har indgået en uddannelsesaftale med en virksomhed om at gennemføre grundforløbets undervisning som praktisk oplæring ude i virksomheden i stedet for på skolen. Virksomheden, skolen og du fastlægger det nærmere forløb i. Kan jeg starte tidligere? Du kan lave en aftale med en virksomhed om forpraktik hvis du er under 18 år. Her kan du arbejde i en periode på højst 6 måneder med op til 37 timer pr. uge og til den overenskomstmæssige løn for en sådan aftale. For Vvs-energiuddannelsen gælder følgende: Uddannelsen kan herefter forkortes med en måned i praktikdelen, hvis du har været ansat i 6 måneder i forpraktik med en gennemsnitlig arbejdstid på 25 timer pr. uge. Forpraktikken er ikke et egentligt uddannelsesforløb, som forpligter, men kan måske medføre en uddannelsesaftale. Flere af uddannelserne har forpraktik. Se nærmere under den enkelte uddannelse. vejen vejen Grundforløb Grundforløb Hovedforløb Ny mesterlære periode ophold 4 Erhvervsuddannelser i Bygge og Anlæg

5 Hvad er en uddannelsesaftale? Uddannelsesaftalen er den kontrakt, som du skriver sammen med din praktikvirksomhed. Her aftaler I de forhold, der binder jer sammen i uddannelsesforløbet. Virksomheden forpligter sig til at gennemføre din uddannelse, og du forpligtiger dig til at arbejde i virksomheden. Når du har indgået en uddannelsesaftale, får du løn fra virksomheden, både når du er i virksomheden og på skole. Uddannelsesaftalen kan skrives på en standardkontrakt, der fås på en erhvervsskole. Aftalen skal afleveres og registreres der, når I har udfyldt den. På uddannelsesaftalen anføres, om I har aftalt, En ordinær uddannelsesaftale, der dækker hele dit uddannelsesforløb, fra du indgår den, til du er udlært. En kort uddannelsesaftale, der dækker mindst en praktikperiode og et skoleophold af hovedforløbet. Grundforløbet kan også indgå i den korte aftale. En aftale med ny mesterlære. Kombinationsaftale, hvor flere praktikvirksomheder er fælles om at have ansvaret for hele uddannelsesforløbet. Uanset aftaleform er de første 3 måneder af din praktikperiode prøvetid. Det betyder, at både du og virksomheden kan ophæve aftalen uden varsel eller begrundelse. Efter 3 måneder er aftalen bindende. Prøvetiden dækker praktiktid og stilles i bero i forbindelse med skoleophold. Hvordan finder jeg en praktikplads? Du skal være indstillet på, at det kan kræve tålmodighed og gåpåmod, når du skal finde en praktikplads. Det er vigtigt, at du ikke begrænser dig til de virksomheder, du bor tæt på. Søger du i et større område, bliver dine chancer også større. Du kan finde en oversigt over alle praktikvirksomheder og dem, der søger elever på Du kan også få hjælp på og på skolen. For at kunne indgå en uddannelsesaftale skal en virksomhed være godkendt. Hvis du finder en virksomhed, der ikke er det i forvejen, skal virksomheden søge om godkendelse hos det faglige udvalg, Hvis jeg ikke kan finde en praktikplads? Hvis du ikke kan finde en praktikvirksomhed i din ønskede uddannelse, er der i enkelte af uddannelserne mulighed for at starte på hovedforløbet i skolepraktik. Her arbejder du med opgaver, som du normalt skulle arbejde med i en virksomhed. Hvilke uddannelser der har skolepraktik, er under stadig forandring. Du må derfor spørge skolen om, der er skolepraktik i den enkelte uddannelse. n kan informere dig om de bestemmelser, der er omkring optagelse i skolepraktikken, hvis det bliver aktuelt. Har du været i en kort uddannelsesaftale er du sikret adgang til skolepraktik Hvad er et fagligt udvalg og lokalt uddannelsesudvalg? Udvalgene er sammensat af arbejdsmarkedets parter og har opgaver i forhold til din uddannelse. De er med til at formulere indholdet i uddannelsen og svendeprøver, godkende praktikvirksomheder, aftale undervisningen på den enkelte skole samt behandle uenigheder, hvis de opstår i dit uddannelsesforløb. Erhvervsuddannelser i Bygge og Anlæg 5

6 Uddannelsessteder 1 Hjørring 1 EUC Nord Telefon EUC Nordvest Center for Uddannelse og Erhverv Telefon Tech College Aalborg Telefon AMU Nordjylland Telefon Erhvervsskolerne Aars Telefon Skive Tekniske Telefon Aalborg Thisted Skive Aars Viborg Randers 7 Holstebro 10 Hadsten Esbjerg 12 6 Herning Silkeborg 14 Vejle Kolding 13 Horsens Århus Odense Slagelse 27 Rønne Hillerød Gladsaxe Holbæk København Roskilde Næstved UCH - Uddannelsescenter Holstebro Telefon Tønder 20 Aabenraa 20 Sønderborg 22 Svendborg 28 Nykøbing F 8 Mercantec Telefon Tradium Telefon Den jydske Haandværkerskole Telefon Teknisk Silkeborg Telefon Herningsholm Erhvervsskole Telefon Aarhus Tech Telefon Learnmark Horsens Tlf Syddansk Erhvervsskole Telefon EUC Vest Telefon AMU Vest Telefon HANSENBERG Telefon AMU Syd Telefon EUC Syd Telefon AMU Fyn Telefon Svendborg Erhvervsskole Telefon Erhvervsskolen Nordsjælland Telefon EUC Nordvestsjælland Telefon Roskilde Tekniske Telefon Selandia - Center for Erhvervsrettet Uddannelse Telefon EUC Sjælland Telefon CELF Telefon TEC Teknisk Erhvervsskole Center Gladsaxe Telefon Københavns Tekniske Telefon Campus Bornholm Telefon Erhvervsuddannelser i Bygge og Anlæg

7 Bygningsmaler Malerfagets faglige Fællesudvalg Malerfaget er et af de ældste håndværk, hvor maleren i tusinder af år har benyttet maling til at beskytte og dekorere forskellige overflader. Materialerne har naturligvis ændret sig gennem tiderne, og i dag er produkter med skadelige organiske opløsningsmidler erstattet af vandfortyndbare materialer. Bygningsmaleren har skiftende og geografisk spredte arbejdspladser inden- og udendørs. Arbejdet foregår både med større nybygningsopgaver og renoveringer samt hos private kunder. En del af bygningsmalerens arbejde består i at forberede den overflade, der skal malebehandles: Der skal afvaskes, spartles og slibes, inden man går i gang med det afsluttende og den mindste del af arbejdet med pensel og rulle. Der males både vægge, træværk, facader og der opsættes forskellige typer vægbeklædning (tapet og glasfilttyper). En mindre del af malerens arbejdsopgaver består herudover af forskellige former for kreative opgaver (farvesætning, dekoration, ældre dekorative maleteknikker). Bygningsmaleren skal have fornemmelse for farver, et praktisk håndelag og en god fysik til f.eks. håndtering af stige og stillads spartler og ruller. Man skal have ordenssans, som både er en forudsætning for et godt resultat og for en sikker arbejdsplads. Sidst men ikke mindst skal man kunne samarbejde med andre faggrupper og kunne tale med kunderne. De fleste bygningsmalere arbejder selvstændigt og i forholdsvis små malervirksomheder. Det er forholdsvis nemt at etablere sig med egen virksomhed. Varighed: Fra 3 år til 3 år og 6 mdr. Yderligere informationer: Afsluttende hovedforløbsskoler: Se skoler side 6. Videreuddannelse: Malerfagets Videregående Uddannelse, Malerfagets virksomhedsrettede Linjeuddannelse, Dekorationsmaleruddannelsen, Byggetekniker, Bygningskonstruktør. Grundforløb Hovedforløb Svendeprøve 10 uger 10 uger 10 uger 5 uger Erhvervsuddannelser i Bygge og Anlæg 7

8 Maskinsnedker/Produktionsassistent Maskinsnedkeren står bag mange af de produkter vi omgiver os med i hverdagen I vores huse er døre, vinduer, gulve, køkkener, møbler, lofter og paneler meget ofte fremstillet på et snedkerværksted eller på en virksomhed, hvor maskinsnedkere styrer produktionen og holder styr på kvaliteten. Arbejdet foregår oftest på automatiserede og computerstyrede maskiner som maskinsnedkeren selv programmerer. Maskinsnedkerens arbejde handler i høj grad om at optimere og styre produktionsprocesserne. Du kan tage dele af maskinsnedkeruddannelsen i udlandet. Det giver dig en faglig ballast, som kan føre til rigtig gode jobs både i Danmark og i udlandet. Her vil du få mulighed for at udvikle dig både fagligt og ikke mindst personligt ved kortere eller længere ophold i udlandet. Alle skoleophold vil være i Danmark. I uddannelsens hovedforløb er der etableret et trin 1, som er Produktionsassistent. Når trin 1 er gennemført og bestået, er der mulighed for at stille uddannelsen i bero i en periode eller helt at stoppe med trin 1 og begynde at arbejde i en virksomhed som produktionsassistent. Her vil du primært komme til at arbejde som operatør med ansvar for en produktionsproces i dele af træ- og møbelindustrien. Varighed: Fra 3 år og 3 mdr. til 3 år og 9 mdr afhængig af startdato. I uddannelsens hovedforløb er der etableret et trin 1 produktionsassistent, der varer fra 2 år og afsluttes med en selvstændig prøve. Det giver mulighed for at stille uddannelsen i bero i en periode og arbejde som produktionsassistent, for sidenhen at genoptage uddannelsen. Du kommer primært til at arbejde som operatør med ansvar for maskinbetjening og produktionsproces. Trin: Ja produktionsassistent varer 2 år. Afsluttes med en selvstændig prøve. Yderligere informationer: og Afsluttende hovedforløbsskole: Se skoler side 6. Forpraktik: Ja. Videreuddannelse: Med et svendebrev har du adgang til teknologuddannelserne blandt andet: Designteknolog, Produktionsteknolog, og bygningskonstruktør m.m. Hvis du har gennemført en EUX som påbygning i forbindelse med din erhvervsuddannelsen, har du adgang til ingeniør- og arkitektuddannelserne. Grundforløb Hovedforløb Produktionsassistent Inkl. svendeprøve 20 uger 5 uger 5 uger 5 uger 5 uger 5 uger 5 uger 8 Erhvervsuddannelser i Bygge og Anlæg

9 Murer Mureruddannelsen er en af de mest alsidige håndværksuddannelser, der findes. Det er samtidig en af de ældste faglige uddannelser, der er bygget med murersten i Danmark i over 1000 år. Så det er et fag med stolte traditioner og kræver unge med sans for kvalitet. Som færdigudlært murersvend har du mange muligheder for at bygge videre på din uddannelse, hvis du ønsker det. Danske murere er respekteret verden over. Du har derfor gode muligheder for arbejde i udenlandske byggefirmaer. Du er også efterspurgt som for eksempel ulandsfrivillig udsendt af humanitære organisationer. Et ophold i udlandet er en oplevelser for livet. Mureruddannelsen kræver en høj grad lyst til at arbejde i det fri. Alt arbejde foregår på byggeplads i alt slags vejr. Derfor skal du, før du vælger murerfaget gøre op med dig selv om dette er lige noget for dig. På landet 19 murerfagskoler undervises i fagteori og i praktiske fær digheder, og når du er i praktik i virksomheden, tilrettelægges arbejdet sådan, at du beskæftiger dig med arbejdsopgaver, som er gennemgået på murerfagskolen. På den måde opbygger du en erfaring og en rutine, som sætter dig i stand til selvstændigt at udføre fagets discipliner. Du vil arbejde med IT på byggepladsen, og tegne alle dine tegninger i Autocad. Dette er med til at gøre din uddannelse tidssvarende, og samtidig give dig større muligheder hvis du ønsker at læse videre. I uddannelse er indlagt 5 forløb af valgfri specialefag af 8 ugers varighed. Disse specialefag er: Murerspecialefag flisespecialefag energispecialefag restaurering og renoveringsspecialefag tagspecialefag. De valgfrie specialefag er bygget op som 2 ugers moduler. Specialet vælges i samråd med virksomheden. Varighed: Mellem 3 år og 5 måneder til 3 år og 11 måneder afhængig af startdato. Yderligere informationer: Afsluttende hovedforløbsskoler: Se skoler side 6. Videreuddannelse: Byggetekniker, kort og landmålingstekniker, bygningskonstruktør. Hvis du har gennemført en EUX som påbygning i forbindelse med din erhvervsuddannelse, har du adgang til ingeniør- og arkitektuddannelserne. Eller til gymnasiale suppleringsfag rettet mod andre videregående uddannelser. Grundforløb Hovedforløb Inkl. svendeprøve 20 uger 5 uger 5 uger 10 uger 10 uger 5 uger Erhvervsuddannelser i Bygge og Anlæg 9

10 Stenhugger og Stentekniker En stenhugger arbejder på stenhuggerværksteder, byggepladser eller kirkegårde. Hammer og mejsel er stadig stenhuggerens vigtigste redskaber, men også lufthammere, diamantskærere og fræsere/slibere samt polering og sandblæsning er en del af stenhuggerens hverdag. Stenhuggeren udfører klassisk figurhugning, hvor en billedhuggers gipsmodel skal overføres til sten. En god fysik, godt øjemål og rumlig forståelse er nødvendig, hvis man vil uddanne sig til stenhugger. Der er gode muligheder for at få en læreplads overalt i Danmark, og der er fine fremtidsudsigter for færdiguddannede stenhuggere. Stenhuggerne har lang og god tradition for international udveksling med de skandinaviske lande for at give inspiration og udveksle viden. I løbet af uddannelsen arrangeres forskellige ekskursioner med besøg på stenindustrier og stenbrud i bl.a. Norge og Sverige. Du vil i uddannelsen arbejde med IT på byggepladsen og tegne alle dine tegninger i AutoCAD. Dette er med til at gøre din uddannelse tidssvarende og samtidig give dig større muligheder, hvis du ønsker at læse videre. Varighed: Fra 3 år og 6 mdr. til 4 år afhængig af startdato. Trin: I uddannelsens hovedforløb er der etableret et trin 1 Stentekniker, der varer fra 2 år og afsluttes med en selvstændig prøve. Det giver mulighed for at stille uddannelsen i bero i en periode og arbejde som stentekniker, for sidenhen at genoptage uddannelsen. Her arbejder du primært på værksteder med tildannelse af natursten. Yderligere informationer: Afsluttende hovedforløbsskoler: 27 Se skoler side 6. Videreuddannelse: Byggetekniker, kort- og landmålingstekniker, bygningskonstruktør. Hvis du har gennemført en EUX som påbygning i forbindelse med din erhvervsuddannelsen, har du adgang til ingeniør- og arkitektuddannelserne. Eller til gymnasiale suppleringsfag rettet mod andre videregående uddannelser. Grundforløb Hovedforløb Stenindustriarbejder Inkl. svendeprøve 20 uger 6 uger 7 uger 8 uger 9 uger 10 Erhvervsuddannelser i Bygge og Anlæg

11 Stukkatør Stukkaturfaget giver mulighed for at kombinere kunstneriske og kreative evner med et solidt håndværk. En stukkatør lærer først og fremmest at lave stuk til lofter i gips eller kalk. Men mange andre former for udsmykning som søjlebeklædninger, balustre på trapper og altaner, springvand og fuglebade indgår i uddannelsen. En uddannet stukkatør skal kunne udføre de forskellige stukkatørdiscipliner inden for nybyggeri, byfornyelse og især bygningsrestaurering. Langt den største del af stukkatørens arbejde består af reparations- og restaureringsarbejde på offentlige bygninger fx kirker og slotte samt private ejendomme. Det er vigtigt, at du har både kreative og kunstneriske evner, da du under uddannelsen kommer til at arbejde med skitsering af arkitektoniske og skulpturelle bygnings- og anlægsdele, perspektivisk afbildning, skyggelægning og croquistegning. På skolen undervises i fag som afformning, stukteknik og tegningslære herunder digital tegning i AutoCAD. Samtidig undervises i fotografisk registrering. Blandt de almene fag er bygningshistorie og samfundsfag. Varighed: 3 år og 9 mdr. Videreuddannelse: Som udlært stukkatør kan du videreuddanne dig i flere forskellige praktiske og teoretiske fag. Yderligere informationer: Afsluttende hovedforløbsskoler: 27 Se skoler side 6. Grundforløb Hovedforløb Inkl. svendeprøve 20 uger 10 uger 5 uger Erhvervsuddannelser i Bygge og Anlæg 11

12 Skorstensfejer Skorstensfejerfaget har rødder i meget gamle traditioner. Faget har gjort meget for at bevare de stolte traditioner, selv om skorstensfejernes arbejdsområde har udviklet sig meget gennem årene. En stor del af skorstensfejeruddannelsen tager sigte på at uddanne skorstensfejeren til at rådgive om brandfare og forgiftning. Fejeren bliver i stand til at råde og vejlede kunderne om korrekt opsætning af skorstene og ildsteder, så husejeren sikres et fyringsanlæg uden risiko for brand- og forgiftningsfare. Det er skorstensfejerens opgave at foretage syn af nyopsatte ildsteder og anlæg for at kontrollere om alle krav i henhold til gældende lovgivning er opfyldt. Skorstensfejeren udfører brandpræventivt tilsyn i alle ejendomme, hvor der er ildsteder. Han fejer skorstenen, renser røgrør og ildsteder, såvel som han rådgiver kunderne om optimering af deres ildsteder, så disse fungerer energi- og miljørigtigt. Mange skorstensfejervirksomheder foretager ligeledes renovering af skorstene. En stor del af virksomhederne har også i de senere år bevæget sig ind på området omkring ventilationsrensning. Skorstensfejerens arbejdsopgaver er dog stadig primært fejning af skorstene og ildsteder. Men faget er inde i en rivende udvikling, og nye former for opgaver kommer til. Skorstensfejerens rolle som rådgiver på energi- og miljøområdet er blevet langt mere omfattende og iøjefaldende end tidligere. Som skorstensfejer har man foruden ansvar for sin egen sikkerhed også et ansvar for husejernes sikkerhed. Skorstensfejerhvervet er et frit job, hvor man møder mange mennesker. Vi ansætter gerne piger og drenge, der har et smil på læben og et godt humør. Varighed: 4 år. Trin: I uddannelsens hovedforløb er der etableret et trin 1 Kedelanlægstekniker, der varer fra 1 år og 6 mdr. og afsluttes med en selvstændig prøve. Det giver mulighed for at stille uddannelsen i bero i en periode og arbejde som kedelanlægstekniker, for sidenhen at genoptage uddannelsen. Yderligere informationer: Afsluttende hovedforløbsskole: 20 Se skoler side 6. Forpraktik: Ja. Videreuddannelse: Med supplerende undervisning og uddannelse inden for fagene dansk, matematik og fremmedsprog vil du kunne få adgang til videreuddannelse på konstruktøruddannelsen og visse akademiske ingeniøruddannelser. Kedelanlægstekniker Grundforløb Hovedforløb Inkl. svendeprøve 10 uger 5 uger 5 uger 5 uger 5 uger 12 Erhvervsuddannelser i Bygge og Anlæg

13 Bygningssnedker Bygningssnedkeren er en meget alsidig håndværker, der mestrer mange forskellige teknikker inden for snedkerfaget. Bygningssnedkeren kan lave specialfremstillede bygningsdele på værksteder og er på byggepladser den, der tilpasser og monterer vinduer, døre, trapper, gulve, lofter, inventar og køkkener. Det kan være i nyopførte bygninger, ved ombygninger eller restaurering af gamle bygninger. På uddannelsen lærer du at bruge computerstyrede maskiner med ny teknologi og godt gammelt snedkerhåndværk. Du får kendskab til de forskellige materialers styrker og træsorters anvendelighed. Du bliver undervist i at tegne både manuelt og med elektroniske hjælpemidler. Som bygningssnedker kan du bl.a. arbejde i mindre snedker og tømrervirksomheder, større entreprenørvirksomheder eller store industrielle virksomheder der fremstiller bygningsdele. Mange bygningssnedkere vælger at blive selvstændige og har deres egen virksomhed. Kompetencer Kvalitetsbevidst, teknisk forståelse, samarbejde Uddannelsens længde 3 år og 3 mdr. til 3 år og 9 mdr. afhængig af startdato. Trin: I uddannelsens hovedforløb er der etableret et trin 1 Bygningsmontør, der varer 2 år og afsluttes med en selvstændig prøve. Yderligere informationer: og Afsluttende hovedforløbsskoler: Se skoler side 6. Forpraktik: Ja. Videreuddannelse Med et svendebrev har du adgang til teknologuddannelserne blandt andet: Energiteknolog, Byggetekniker, Kort- og landmålingstekniker, Bygningskonstruktør, Designteknolog og Produktionsteknolog. Hvis du har gennemført en EUX som påbygning i forbindelse med din erhvervsuddannelsen, har du adgang til ingeniør- og arkitektuddannelserne. Eller til gymnasiale suppleringsfag rettet mod andre videregående uddannelser. Grundforløb Hovedforløb Bygningsmontør Inkl. svendeprøve 20 uger 5 uger 5 uger 5 uger 5 uger 5 uger 5 uger Erhvervsuddannelser i Bygge og Anlæg 13

14 Møbelsnedker SSom møbelsnedker kan du arbejde med træ gennem mange forskellige processer. Det starter helt fra udvælgelse af træet, tilskæring, finering, samlinger, pudsning og overfladebehandling til det færdige møbel. Møbelsnedkeren arbejder ud fra møbelarkitekters tegninger, beskrivelser og modeller. På uddannelsen lærer du at bruge computerstyrede maskiner, godt gammeldags håndværktøj og traditionsrige håndværksteknikker. Du kan både arbejde i store virksomheder, der kan producere flere hundrede møbler om dagen eller mindre møbelsnedkerier, der ofte laver møbler efter kunders bestillinger og ønsker. Eller du kan specialisere dig i at arbejde med restaurering af gamle møbler. Kompetencer Teknisk forståelse, præcision, kreativitet. Uddannelsens længde 3 år og 3 mdr. til 3 år og 9 mdr. afhængig af startdato. Trin: I uddannelsens hovedforløb er der etableret et trin 1 Træoperatør, der varer 2 år og afsluttes med en selvstændig prøve. Yderligere informationer: og Afsluttende hovedforløbsskoler: Se skoler side 6. Forpraktik: Ja. Videreuddannelse Med et svendebrev har du adgang til teknologuddannelserne blandt andet: Designteknolog, Produktionsteknolog, Byggetekniker, Kort- og landmålingstekniker og bygningskonstruktør. Hvis du har gennemført en EUX som påbygning i forbindelse med din erhvervsuddannelsen, har du adgang til ingeniør- og arkitektuddannelserne. Eller til gymnasiale suppleringsfag rettet mod andre videregående uddannelser såsom designer og konservator. Grundforløb Hovedforløb Træoperatør Inkl. svendeprøve 20 uger 5 uger 5 uger 5 uger 5 uger 5 uger 5 uger 14 Erhvervsuddannelser i Bygge og Anlæg

15 Orgelbygger Orgelet er et meget traditionsrigt musikinstrument, men det er også et håndværksmæssigt og teknisk mesterværk. Orgelbyggeren bruger de nyeste teknikker indenfor el og pneumatik og omhyggelig håndværk og præcision, når et orgel skal bygges op fra bunden. Hundredvis af dele i træ og metal skal tegnes, konstrueres og samles. Derfor kræver også et godt overblik og rigtig omhyggelig planlægning, da orgler sjældent ser ens ud. Reparation, vedligeholdelse og restaurering er en vigtig del af en orgelbyggerens daglige arbejde. Orgelbyggeren rejser tit rundt i Danmark og udlandet for at levere og opstille et nyt orgel eller for at udføre vedligeholdelse på eksisterende orgler. Et eksklusivt erhverv De 6 virksomheder i Danmark, der kan udlære orgelbyggere ligger i Sønderjylland og Nordsjælland. perioderne foregår i Aabenraa og København, dog skal det sidste hovedforløb ske på Københavns Tekniske. På uddannelsen har orgelbyggerne flere fag sammen med møbelsnedkerne. Kompetencer Omhyggelig, systematisk, teknisk forståelse Uddannelsens længde 3 år og 3 mdr. til 3 år og 9 mdr. afhængig af startdato. Yderligere informationer: og Afsluttende hovedforløbsskoler: Se skoler side 6. Forpraktik: Ja. Videreuddannelse Med et svendebrev har du adgang til teknologuddannelserne blandt andet: Designteknolog, Produktionsteknolog, Byggetekniker, Kort- og landmålingstekniker og bygningskonstruktør. Hvis du har gennemført en EUX som påbygning i forbindelse med din erhvervsuddannelsen, har du adgang til ingeniør- og arkitektuddannelserne. Eller til gymnasiale suppleringsfag rettet mod andre videregående uddannelser såsom designer og konservator. Grundforløb Hovedforløb Svendeprøve 20 uger 5 uger 5 uger 5 uger 5 uger 5 uger 5 uger Erhvervsuddannelser i Bygge og Anlæg 15

16 Teknisk isolatør En uddannelse til teknisk isolatør giver dig mulighed for at komme ind i en branche i vækst, da miljø og energiforbrug er i fokus, hvilket betyder at kravene til bedre isolering af bygninger og tekniske anlæg løbende skærpes. Arbejdet som teknisk isolatør spænder vidt og omfatter bl.a. isolering af rør, kanaler, beholdere, varmevekslere, kedler, ventilations- og tekniske anlæg i industri- og boligbyggeri. Du arbejder med varierede opgaver inden for: varmeisolering, køle- og fryseisolering lydisolering støjdæmpning brandisolering skibsisolering offshore facadebeklædning, metal tankisolering mm. Arbejdet omfatter både nybyggeri, vedligeholdelse og renovering. Opgaverne udføres både ude og inde. Som teknisk isolatør har du et varieret arbejde med mange skiftende arbejdssteder. Du har mulighed for at få job og dermed oplevelser både inden for og uden for landets grænser. De fleste tekniske isolatører arbejder i virksomheder, som kun udfører teknisk isolering. Der er mange mindre firmaer fordelt over hele landet, samt enkelte meget store virksomheder, som har afdelinger flere steder i Danmark og i udlandet. Som teknisk isolatør arbejder du med mange forskellige former for materialer. Både forskellige isoleringsmaterialer, men også materialer som ude og inde afslutter og beskytter isoleringen samt beskytter anlæg og bygninger mod ydre påvirkninger. For alle materialerne gælder, at de er tilpasset nutidens miljømæssige krav. Faget er samtidig forskånet for tunge løft. Der er flere kvinder som arbejder inden for faget. Varighed: Fra 2 år og 9 mdr. til 3 år og 3 mdr afhængig af startdato. Yderligere informationer: og Afsluttende hovedforløbsskole: 24 Se skoler side 6. Videreuddannelse: Med supplerende undervisning og uddannelse inden for fagene dansk, matematik og fremmedsprog vil du kunne få adgang til videreuddannelse på konstruktøruddannelsen og visse akademiske ingeniøruddannelser. Grundforløb Hovedforløb Inkl. svendeprøve 10 uger 5 uger 5 uger 5 uger 5 uger 5 uger 16 Erhvervsuddannelser i Bygge og Anlæg

17 Glarmester Glarmesterfagets G faglige udvalg larmesterarbejde er meget alsidigt. Der arbejdes naturligvis mest med glas men også med aluminium, træ og mange andre materialer udvendig og indvendig i bygninger fra at bygge store facader til at sætte et lille spejl op samt med autoruder og indramning. Glarmesteruddannelsen har to specialer: Aluminium og Glas hver på fire uger ud af de 40 skoleuger. Specialet Aluminium er rettet mod beskæftigelse i facadevirksomheder, mens specialet Glas er rettet mod glarmestervirksomheder. Udvendig på bygninger udfører en glarmester alt fra avancerede aluminiums- og glasfacader over montering af energiruder og enkeltlagsglas til reparation af blyruder og isætning af vinduer. Indvendig i bygninger laver glarmesteren alt fra forsatsruder, glasdøre og skillevægge til hylder og glasmontrer. Endvidere arbejder glarmesteren med indramning af plakater, grafik, malerier mv. i rammer af træ eller metal. Montage af glas i biler og andre køretøjer udføres, og glarmesteren lave reparationer i autoruder. Med moderne funktionsglas kan glarmesteren styre lys, lyd, sikring, sikkerhed, brand og energi i en bygning, så det er vigtigt med god produktviden. Den store bredde i uddannelsen giver gode muligheder for beskæftigelse i facade- og glarmestervirksomheder. I disse år anvendes mere glas i byggeriet end nogensinde før, og prognoserne siger, at den udvikling vil fortsætte, så derfor er der gode muligheder med en glarmesteruddannelse. Endvidere er glarmesterfaget også et fag med gode muligheder for at blive selvstændig Varighed: Fra 3 år og 6 mdr. til 4 år. Yderligere informationer: og eller ring Afsluttende hovedforløbsskole: 24 Se skoler side 6. Forpraktik: Der er mulighed for gensidig afprøvning, der kan danne basis for en uddannelsesaftale. For unge under 18 sker det til ungarbejdersatsen. Videreuddannelse: Byggetekniker, kort- og landmålingstekniker, bygningskonstruktør. Grundforløb Hovedforløb Svendeprøve 10 uger 6 uger 6 uger 6 uger 6 uger 6 uger Erhvervsuddannelser i Bygge og Anlæg 17

18 VVS-energiuddannelsen Hvis du har både hovedet og hænderne skruet rigtigt på, så har vvs-branchen brug for dig, og det har Danmark i høj grad også. Som vvs-energilærling bliver du dagligdagens klimahelt, som arbejder med at spare på energien. Det er dig, der sørger for et godt indeklima i vores hjem og på arbejdspladser. Du kan specialisere dig inden for bestemte områder såsom varme, vand, sanitet, tagdækning og ventilation, som udføres i private hjem, på byggepladser og i store industrianlæg. Vvs- og energispecialist Det er dig, der sørger for opvarmningen af fremtidens energivenlige huse og bygninger. Du bliver ekspert i energi- og forsyningsanlæg, og du ved alt om sol- og jordvarme samt gas- og oliefyr. Varighed: 4 år. Ventilationstekniker Du bliver ekspert i klima- og ventilationsanlæg. Du lærer at analysere klimaforhold og opbygge anlæg, så du kan gøre omgivelserne sunde og rare for dine kunder. Varighed: 4 år. Rustfast industrimontør Du bliver ekspert i hygiejniske og sikre anlæg. Det er typisk fødevarevirksomheder, hospitaler samt medicinalfirmaer, der bliver dine kunder. Varighed: 4 år. Vvs og blikkenslager Her specialiserer du dig i at fremstille tagrender, facade- og tagdækninger. Du arbejder højt oppe på byens tage. Fx med kobberspir, tagrender og tage på slotte, kirker og herregårde. Varighed: 4 år. Vvs er Uddannelsen gør dig til ekspert i vandhaner, radiatorer og gasinstallationer. Det er også dig, der sørger for, at afløbene fungerer. Uddannelsen er også 1. trin på specialet Vvs og blikkenslager. Varighed: 3 år og 6 måneder EUX-vvs- og energispecialist Her får du to uddannelser samtidig - en erhvervsuddannelse og en gymnasial uddannelse. Du kan det samme som en Vvs- og energispecialist, men du får også en langt dybere teoretisk viden. Derfor kan du fortsætte på en videregående uddannelse; eksempelvis som ingeniør eller maskinmester. Varighed: 4 år og 8 måneder Yderligere informationer: Klik ind på og eller ring Forpraktik: Ja. Afsluttende hovedforløbsskoler: Se skoler side 6. Videreuddannelse: Installatør, bygningskonstruktør og energiteknolog. Grundforløb Hovedforløb VVS er Inkl. svendeprøve 20 uger 10 uger 10 uger 10 uger 10 uger 18 Erhvervsuddannelser i Bygge og Anlæg

19 Møbelpolstrer Det faglige udvalg Bolig og ortopædi Drømmer du om at finde en gammel stol på et loppemarked og selv sætte den i stand? Og har du evner for at kombinere form og farver? Så er en uddannelse som møbelpolstrer måske det rigtige valg for dig. Som møbelpolstrer får du et spændende og alsidigt job, hvor du skal polstre nye og gamle møbler og skabe nye modeller efter en tegning. Du skal rådgive kunder om valg af stoffer og steltyper og kunne tilpasse møblet til kundens særlige ønsker og behov. I den traditionelle møbelpolstring arbejder du med møbler, som man lavede dem i gamle dage: med enkeltstående fjedre, blår, kokos og krølhår. I den industrielle møbelpolstring består dit arbejde i at polstre møbler med skum og plastmaterialer. Du kan også få et tæt samarbejde med møbeldesignere om at udvikle nye møbler. Endelig vil du kunne komme til at arbejde med restaurering af gamle og måske antikke møbler. Eller måske vælger du at specialisere dig i f.eks. handicapmøbler. Mulighederne er mange! Som møbelpolstrer skal du have fingerfærdighed, gode armkræfter og sans for former og farver. Samtidig skal du have fantasi til at forestille dig det færdige resultat, endnu inden arbejdet med møblet er begyndt. Møbelpolstrere er f.eks. ansat på mindre værksteder og store møbelfabrikker eller har deres eget firma. Varighed: 4 år. Yderligere informationer: og Afsluttende hovedforløbsskole: 6 Se skoler side 6. Forpraktik: Ja. Videreuddannelse Med et svendebrev har du adgang til teknologuddannelserne blandt andet: Designteknolog, Produktionsteknolog, Byggetekniker, Kort- og landmålingstekniker og bygningskonstruktør. Grundforløb Hovedforløb Inkl. svendeprøve 20 uger 5 uger 5 uger 5 uger 5 uger 5 uger 5 uger Erhvervsuddannelser i Bygge og Anlæg 19

20 Autosadelmager Det faglige udvalg Bolig og ortopædi Er du kreativ og drømmer om at restaurere en veteranbil? Eller måske lave en læderkabine til en Jaguar, en Mercedes eller give en lastbil nyt liv? Så kan en uddannelse som autosadelmager være det rigtige valg for dig. Som autosadelmager er det dig, der giver biler, lastbiler, tog, skibe og fly den sidste finish, som brugerne får glæde af, når de sætter sig i sædet. Autosadelmageren arbejder med modeller, som sikrer at sæderne er anatomisk korrekte og at sikkerheden er i top. Igennem uddannelsen lærer du at arbejde med mange forskellige materialer: lige fra fjederkasser, skummaterialer og plast over forskellige tekstiler til læder. Vejen til det færdige arbejde går over modelarbejde, maskinsyning, lim-sprøjter, slibe- og hæftemaskiner. Du kan arbejde med nye biler på en bilfabrik eller på et værksted, hvor du også laver specielle ting som soltage, læderindtræk, kalecher, rallystole og presenninger. Du kan også komme til at arbejde med specialopgaver, f.eks. til handicappede, som ikke kan bruge industrielt fremstillede automøbler. De mange opgaver stiller krav til din fingerfærdighed og din sans for former og farver. Har du lyst og evner, kan du få et job i en branche, hvor selvstændighed og kreativitet bliver belønnet. Med en uddannelse som autosadelmager kommer du til at bruge både hoved og hænder hver dag. Autosadelmagere er f.eks. ansat på bilfabrikker, autosadelmagerværksteder, skibsværfter, hos DSB eller i et flyselskab. En del autosadelmagere har også eget firma. Varighed: 4 år. Yderligere informationer: og Afsluttende hovedforløbsskole: 6 Se skoler side 6. Forpraktik: Ja. Videreuddannelse Med et svendebrev har du adgang til teknologuddannelserne blandt andet: Designteknolog, Produktionsteknolog, Byggetekniker, Kort- og landmålingstekniker og bygningskonstruktør. Grundforløb Hovedforløb Inkl. svendeprøve 20 uger 5 uger 5 uger 5 uger 5 uger 5 uger 5 uger 20 Erhvervsuddannelser i Bygge og Anlæg

Erhvervsuddannelser i. Bygge og anlæg

Erhvervsuddannelser i. Bygge og anlæg Erhvervsuddannelser i Bygge og anlæg Bygge- og anlægsbranchen rummer mange udfordringer og giver dig en masse forskellige valgmuligheder Boligmontering Møbelpolstrer... 7 Autosadelmager... 8 Gardindekoratør/gardinmontør...

Læs mere

Bygningsstruktør. Anlægsstruktør. Brolægger

Bygningsstruktør. Anlægsstruktør. Brolægger Indgåede uddannelsesaftaler i perioden 1/1. 31/1. 2015 CELF 7 Den jydske Haandværkerskole 16 16 Erhvervsskolen Nordsjælland 16 17 Erhvervsskolerne Aars EUC Nord 15 15 EUC Nordvest 7 9 EUC Nordvestsjælland

Læs mere

BygMester BYGGE OG ANLÆG

BygMester BYGGE OG ANLÆG BygMester BYGGE OG ANLÆG 2 BygMester er for dig, som vil dygtiggøre dig inden for bygge- og anlægsuddannelserne. Du får ekstra tid til at fordybe dig i større faglige projekter og arbejde med faglige kompetencer

Læs mere

Uddannelsen til Teknisk designer

Uddannelsen til Teknisk designer Uddannelsen til Teknisk designer Teknisk designer Du har ambitioner om og lyst til at være med til at skabe nye banebrydende ideer og produkter gennem kreative løsninger. Måske er det din drøm at være

Læs mere

Tag en lærling. - tips og gode råd til, hvordan du kommer godt i gang

Tag en lærling. - tips og gode råd til, hvordan du kommer godt i gang Tag en lærling - tips og gode råd til, hvordan du kommer godt i gang Sådan får I en lærling Denne pjece er for de virksomheder, der gerne vil uddanne lærlinge, og som derfor vil vide mere om, hvordan man

Læs mere

BLIKKENSLAGERBRANCHEN

BLIKKENSLAGERBRANCHEN AT VÆRE EN PRAKTIKPLADS I BLIKKENSLAGERBRANCHEN BLIK OG RØR Ansættelse af lærlinge inden for Vvs og blikkenslagerspecialet Virksomheder, der beskæftiger sig med blikkenslagerarbejde, laver typisk uddannelsesaftaler

Læs mere

Anlægsstruktør. Flisemontør. Murer

Anlægsstruktør. Flisemontør. Murer pr. 31/01. 2015 CELF 14 11 30 Den jydske Haandværkerskole 14 14 Erhvervsskolen Nordsjælland 17 20 EUC Nord 20 21 43 EUC Nordvest 10 5 15 EUC Nordvestsjælland 12 28 41 EUC Sjælland 9 6 39 56 EUC Syd 8 12

Læs mere

AARHUS TECH 17,75 0,403746202 9 AMU Nordjylland 22,07 0,403746202 11 AMU-Vest 13,83 0,403746202 7 CELF - Center for erhv.rettede udd.

AARHUS TECH 17,75 0,403746202 9 AMU Nordjylland 22,07 0,403746202 11 AMU-Vest 13,83 0,403746202 7 CELF - Center for erhv.rettede udd. Bilag 1: Korrigerede institutionsfordelte kvoter til skolepraktik i 2015 Anlægsstruktør, bygningstruktør og brolægger Beregningsgrundlag absolutte tal AARHUS TECH 17,75 0,403746202 9 AMU Nordjylland 22,07

Læs mere

MEDIEGRAFIKER. Er du vild med. medier. af alle slags?

MEDIEGRAFIKER. Er du vild med. medier. af alle slags? MEDIEGRAFIKER Er du vild med medier af alle slags? I brochuren kan du læse om mediegrafikeruddannelsen, dens indhold og muligheder. Hvordan virksomheden kan blive godkendt som uddannelsessted og få en

Læs mere

14. december 2012 Sags nr.: 006.62M.391. Kvoter til skolepraktik i 2013

14. december 2012 Sags nr.: 006.62M.391. Kvoter til skolepraktik i 2013 Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelse Kopi til Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser, de faglige udvalg for de pågældende uddannelser og Danske Erhvervsskoler - Lederne Afdeling for

Læs mere

NY 2008. Få en fremtid som teknisk designer

NY 2008. Få en fremtid som teknisk designer NY 2008 Få en fremtid som teknisk designer Indholdsfortegnelse Side 3 Hvad er en teknisk designer? Side 4-5 Som teknisk designer kan du fx arbejde som: Teknisk designer produktion Teknisk designer bygge

Læs mere

Er du god til at bruge dine hænder

Er du god til at bruge dine hænder Ejendomsserviceteknikeruddannelsen F O A F A G O G A R B E J D E Er du god til at bruge dine hænder Har du flair for teknik så er ejendomsserviceteknikeruddannelsen måske noget for dig! Har du flair for

Læs mere

Side 1 265416 Roskilde Tekniske Skole 1890 Teknisk designer GODK J jan-01-2008 265416 Roskilde Tekniske Skole 1390 Træfagenes byggeuddannelse GODK J jan-01-2008 265416 Roskilde Tekniske Skole 1410 Snedkeruddannelsen

Læs mere

Færdig med folkeskolen? Du kan fortsætte på HANSENBERG Indgangen Teknologi, byggeri og transport

Færdig med folkeskolen? Du kan fortsætte på HANSENBERG Indgangen Teknologi, byggeri og transport Færdig med folkeskolen? Du kan fortsætte på HANSENBERG Indgangen Teknologi, byggeri og transport Indholdsfortegnelse En erhvervsuddannelse kan være vejen til succes 3 Mediegrafiker 4 Teknisk designer 5

Læs mere

EUX kort fortalt. Med en EUX bliver du både håndværker og student i én og samme uddannelse.

EUX kort fortalt. Med en EUX bliver du både håndværker og student i én og samme uddannelse. EUX-uddannelserne Indhold EUX kort fortalt........................................................................................... 4 Byggeriets uddannelser................................................................................

Læs mere

Tømrerkonference 26. juni 2012

Tømrerkonference 26. juni 2012 Tømrerkonference 26. juni 2012 Ønsker og udfordringer Afvikling af den praktiske prøve på sidste ophold Sammenhæng mellem den teoretiske og den praktiske opgave Mere fokus på energi / bæredygtighed Tegning

Læs mere

EUX. Faguddannelse + studenterhue på kun 4 år og 1 måned EUX. er en helt ny som vi i første omgang udbyder på tømrer og murerfaget.

EUX. Faguddannelse + studenterhue på kun 4 år og 1 måned EUX. er en helt ny som vi i første omgang udbyder på tømrer og murerfaget. EUX Faguddannelse + studenterhue på kun 4 år og 1 måned EUX er en helt ny ungdomsuddannelse, som vi i første omgang udbyder på tømrer og murerfaget. EUX En faglig uddannelse som tømrer eller murer samtidig

Læs mere

Bliv håndværker og student på én gang med EUX

Bliv håndværker og student på én gang med EUX Bliv håndværker og student på én gang med EUX hvis du vil være murer eller tømrer EUX er til dig, der vil kunne læse videre efter en erhvervsuddannelse. Tager du en EUX, får du både svendebrev og studenterhue.

Læs mere

Byggeriet uddanner også til andre brancher

Byggeriet uddanner også til andre brancher Byggeriet uddanner også til andre brancher En fjerdedel af alle lærlinge på erhvervsuddannelserne uddannes inden for bygge og anlægsområdet det svarer til, at 17. lærlinge i øjeblikket er i gang med at

Læs mere

Studenterhue og svendebrev i ét hug for dig der har fokus på videreuddannelse

Studenterhue og svendebrev i ét hug for dig der har fokus på videreuddannelse TEKNISK SKOLE Studenterhue og svendebrev i ét hug for dig der har fokus på videreuddannelse aarhustech.dk/eux AARHUS TECH - TEKNISK SKOLE EUX GIVER DIG OPTIMALE MULIGHEDER EUX er en ambitiøs erhvervsuddannelse

Læs mere

Brobygning 10. kl. Bygge & anlæg. Navn: Skole:

Brobygning 10. kl. Bygge & anlæg. Navn: Skole: Brobygning 10. kl. Bygge & anlæg Tømrer Navn: Skole: Velkommen til Teknisk Skole Esbjerg Vi er glade for at se dig på brobygningsforløbet på Teknisk Skole Esbjerg. Her vil du få et indblik i, hvordan det

Læs mere

- Godschauffør - Renovationschauffør - Flyttechauffør - Lager og transport - Lager og logistik - Kranfører

- Godschauffør - Renovationschauffør - Flyttechauffør - Lager og transport - Lager og logistik - Kranfører Udbud af RKV i forhold til erhvervsuddannelserne på transportområdet. TUR har anmodet skolerne om at udfylde nedenstående skema. Skemaet giver et landsdækkende overblik over hvor og hvordan virksomheder

Læs mere

Månedsstatistik januar 2012

Månedsstatistik januar 2012 Månedsstatistik januar 2012 EL Statistikken er baseret på de seneste tal fra UNI-C, offentliggjort medio januar og dækkende aktivitet til og med november. Næste statistik offentliggøres medio februar.

Læs mere

Tagdækker. www.vitusbering.dk. Har du hænderne skruet rigtigt på? Har du lyst til en afvekslende uddannelse med både skoleophold & praktik?

Tagdækker. www.vitusbering.dk. Har du hænderne skruet rigtigt på? Har du lyst til en afvekslende uddannelse med både skoleophold & praktik? www.vitusbering.dk Tagdækker Har du hænderne skruet rigtigt på? Har du lyst til en afvekslende uddannelse med både skoleophold & praktik? Vil du have hele verden som din arbejdsplads? Tagdækker -et job

Læs mere

UU Skive Ungdommens Uddannelsesvejledning

UU Skive Ungdommens Uddannelsesvejledning Erhvervsuddannelser og unge i Skive Kommune Fra august 2015 træder den nye EUD-reform i kraft. Derfor kan det være interessant at kigge på en status inden start. UU Skive har tal på alle unge under 25

Læs mere

Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler

Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler Af nedenstående oversigt fremgår hvilke uddannelser, den enkelte skole er blevet godkendt til at udbyde med skolepraktik

Læs mere

FÆRDIG MED FOLKESKOLEN... HVAD SKAL JEG SÅ?

FÆRDIG MED FOLKESKOLEN... HVAD SKAL JEG SÅ? FÆRDIG MED FOLKESKOLEN... HVAD SKAL JEG SÅ? Erhvervsuddannelserne anno 2015, hvad er det og hvad betyder det for din uddannelse? En erhvervsuddannelse er en ungdomsuddannelse, der giver dig direkte adgang

Læs mere

Produktion og udvikling www.cphwest.dk Vejledning: CPH WEST Ishøj 33 88 07 42 Københavns. www.kts.dk Vejledning:

Produktion og udvikling www.cphwest.dk Vejledning: CPH WEST Ishøj 33 88 07 42 Københavns. www.kts.dk Vejledning: Produktion og udvikling Tekniske 35 86 34 00 TEC Frederiksberg 25 45 30 41 25 45 30 41 Beklædningshåndværker a Beslagsmed tekniske skole Cnc-teknikuddannelse tekniske skole Elektronikoperatør AMU Nordjylland

Læs mere

proces operatør uddannelsen

proces operatør uddannelsen proces operatør uddannelsen Hvad er en procesoperatør? Uddannelsens opbygning Procesindustrien i Danmark er midt i en rivende udvikling. Der er meget fokus på at udvikle nye teknologier, og på at have

Læs mere

EUD-statistik Vvs-energiuddannelsen

EUD-statistik Vvs-energiuddannelsen 2013 EUD-statistik Vvs-energiuddannelsen Technology College Aalborg Campus Bornholm Herningsholm Erhvervsskole Aarhus TECH Learnmark Horsens Erhvervsskolen Nordsjælland SDE - Vejle KTS TEC EUC Vest Hansenberg

Læs mere

Bilag: Erhvervsuddannelserne

Bilag: Erhvervsuddannelserne Bilag: Erhvervsuddannelserne Dette bilag viser hvordan tilmeldingen til erhvervsuddannelserne fordeler sig på erhvervsuddannelsesinstitutionerne for 2014 og 2015. Bilaget indeholder 26 tabeller. Tabel

Læs mere

VENTILATIONSTEKNIKER UDDANNELSE TIL VENTILATIONSBRANCHEN BLIK OG RØR

VENTILATIONSTEKNIKER UDDANNELSE TIL VENTILATIONSBRANCHEN BLIK OG RØR BLIK OG RØR VENTILATIONSTEKNIKER UDDANNELSE TIL VENTILATIONSBRANCHEN Uddannelse til VENTILATIONSBRANCHEN Uddannelsen til ventilationstekniker er et speciale på vvs-energiuddannelsen - og er det rigtige

Læs mere

En karriere som elektriker......en elektrikeruddannelse kan opfylde dine drømme

En karriere som elektriker......en elektrikeruddannelse kan opfylde dine drømme En karriere som elektriker......en elektrikeruddannelse kan opfylde dine drømme Stolthed Fra praktisk håndværk til nørd -teori Elbranchen er stolt af sine unge elektrikere. De er nemlig højt kvalificerede,

Læs mere

UDDANNELSESAFTALER SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE

UDDANNELSESAFTALER SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE UDDANNELSESAFTALER SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE Forestil dig en verden uden faglærte. Det er nu, vi skal sørge for fremtidens arbejdskraft. Alle prognoser viser, at der bliver mangel på

Læs mere

Det følgende relaterer sig til ovennævnte uddannelsesbekendtgørelses bilag.

Det følgende relaterer sig til ovennævnte uddannelsesbekendtgørelses bilag. Uddannelsesordning for uddannelsen til murer Udstedelsesdato: XXXXXXX Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger og Stukkaturfaget i henhold til bekendtgørelse nr. XXXXXXX om uddannelserne

Læs mere

VVS- ENERGIUDDANNELSEN

VVS- ENERGIUDDANNELSEN VVS- ENERGIUDDANNELSEN Større faglighed til de unge og til din virksomhed VVS branchen repræsenteres af: BLIK OG RØR VVS-ENERGIUDDANNELSEN 1 Den 1. juli 2008 fik vvs-branchen en ny og endnu bedre uddannelse.

Læs mere

vindmølle operatør uddannelsen

vindmølle operatør uddannelsen vindmølle operatør uddannelsen Hvad er en vindmølleoperatør? En vindmølleoperatør arbejder med Det kan f.eks. være: opgaver inden for produktion og opsætning af vindmøller. De fleste virksomheder inden

Læs mere

EUX OPLEVELSESDAG. Roskilde Tekniske Skole

EUX OPLEVELSESDAG. Roskilde Tekniske Skole EUX OPLEVELSESDAG Roskilde Tekniske Skole Hvad er en EUX Oplevelsesdag? En EUX oplevelsesdag er en besøgsdag, hvor 8. 10. klasser kan besøge det nyopførte oplevelsescenter under EUX afdelingen og i løbet

Læs mere

EUX. en hue, to uddannelser

EUX. en hue, to uddannelser EUX en hue, to uddannelser Hvad er EUX? EUX er en ungdomsuddannelse ligesom STX, HTX og HHX. Men EUX er speciel, fordi den kombinerer en erhvervsuddannelse med gymnasiefag. Tager du en EUX, får du altså

Læs mere

Fakta om erhvervsuddannelse med EUX

Fakta om erhvervsuddannelse med EUX Fakta om erhvervsuddannelse med EUX Formål Formålet med udvikling af erhvervsuddannelse med EUX er at sammensætte et uddannelsesmæssigtindhold, der giver elever en solid faglig erhvervsuddannelse kombineret

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR GRUNDUDDANNELSE FOR VOKSNE

UDDANNELSESPLAN FOR GRUNDUDDANNELSE FOR VOKSNE UDDANNELSESPLAN FOR GRUNDUDDANNELSE FOR VOKSNE GVU-UDDANNELSE SPECIALE Træfagenes Byggeuddannelse Tømrer NAVN CPR-NUMMER ADRESSE TELEFON EMAIL GVU-VEJLEDER GODKENDTE KOMPETENCER På baggrund af dokumentation,

Læs mere

Brobygning 10. kl. Bygge og anlæg. Maler. Navn: Skole:

Brobygning 10. kl. Bygge og anlæg. Maler. Navn: Skole: Brobygning 10. kl Bygge og anlæg Maler Navn: Skole: Velkommen til Teknisk Skole Esbjerg Vi er glade for at se dig på brobygningsforløbet på Teknisk Skole Esbjerg. Her vil du få et indblik i, hvordan det

Læs mere

Din profil og dine fordele

Din profil og dine fordele Din profil og dine fordele Det en fordel, at du har gode faglige forudsætninger, interesse og modenhed til at gennemføre en elektrikeruddannelse og en gymnasial uddannelse på næsten samme tid. Til gengæld

Læs mere

Fra erhvervsuddannelse inden for bygge og anlæg til videregående uddannelse

Fra erhvervsuddannelse inden for bygge og anlæg til videregående uddannelse Fra erhvervsuddannelse inden for bygge og anlæg til videregående uddannelse Udarbejdet for Ministeriet for Børn og Undervisning af Byggeriets Uddannelser og DAMVAD For information on obtaining additional

Læs mere

Eux - to i en. håndværker og student i én uddannelse

Eux - to i en. håndværker og student i én uddannelse Eux - to i en håndværker og student i én uddannelse Eux kort fortalt Eux er en helt ny ungdomsuddannelse, hvor du både bliver håndværker og student i én og samme uddannelse. Den tager 4,5 år, hvis du vælger

Læs mere

Rekruttering af arbejdskraft en undersøgelse blandt Dansk Byggeris medlemmer

Rekruttering af arbejdskraft en undersøgelse blandt Dansk Byggeris medlemmer Rekruttering af arbejdskraft en undersøgelse blandt Dansk Byggeris medlemmer Dansk Byggeri har spurgt en stikprøve af sine medlemmer om deres brug af arbejdskraft i 2006 og deres behov for arbejdskraft

Læs mere

UDDANNELSESAFTALER TEKNISK SKOLE SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE

UDDANNELSESAFTALER TEKNISK SKOLE SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE UDDANNELSESAFTALER TEKNISK SKOLE SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE aarhustech.dk HVERT ÅR STARTER FLERE END 30.000 PÅ AARHUS TECH Som en af de største erhvervsskoler i Danmark spænder vi vidt

Læs mere

Sådan uddanner du teater-, udstillings- og eventteknikere!

Sådan uddanner du teater-, udstillings- og eventteknikere! Sådan uddanner du teater-, udstillings- og eventteknikere! Det Faglige Udvalg for Teater-, Udstillings- og Eventteknikeruddannelsen (TUE) Industriens Uddannelser Vesterbrogade 6D, 4. 1780 København V.

Læs mere

Vvs-branchens praktikvejledning Speciale Vvs og blikkenslager

Vvs-branchens praktikvejledning Speciale Vvs og blikkenslager Til brug for praktikperioden forud for Hovedforløbet. Grundforløb Praktik 1. hovedforløb Praktik 2. hovedforløb Praktik 3. hovedforløb Praktik 4. hovedforløb Praktik Praktik forud for 1. hovedforløb Udføre

Læs mere

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Vækst med afsæt i traditionerne I Danmark har vi lang tradition for erhvervsuddannelser bestående af en kombination af teoretiske og praktiske forløb.

Læs mere

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Indhold Vækst med afsæt i traditionerne 3 Uddannelsesaftaler på virksomhedens betingelser 4 Den almindelige aftale 5 Ny mesterlæreaftale 6 Kombinationsaftale

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Glarmester

Uddannelsesordning for uddannelsen til Glarmester Uddannelsesordning for uddannelsen til Glarmester Udstedt af Glarmesterfagets faglige udvalg den 22. august 2011 i henhold til bekendtgørelse nr. 858 af 11. juli 2011 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Søger du udfordringer? så er serviceassistentuddannelsen måske noget for dig!

Søger du udfordringer? så er serviceassistentuddannelsen måske noget for dig! F O A F A G O G A R B E J D E Søger du udfordringer? så er serviceassistentuddannelsen måske noget for dig! Søger du udfordringer? så er serviceassistentuddannelsen måske noget for dig! er udgivet af FOA

Læs mere

UDDANNELSEN PÅ TEKNISK SKOLE

UDDANNELSEN PÅ TEKNISK SKOLE UDDANNELSEN PÅ TEKNISK SKOLE Der er 35 tekniske skoler over hele landet, hvor du kan tage grundforløbet til elektrikeruddannelsen. Der findes 19 skoler, hvor du kan tage hele elektrikeruddannelsen inden

Læs mere

Dansk Byggeri og 3F. Analyse af unge med uddannelsesaftale, som ikke fuldfører EUD bygge og anlæg. Kvantitativ belysning.

Dansk Byggeri og 3F. Analyse af unge med uddannelsesaftale, som ikke fuldfører EUD bygge og anlæg. Kvantitativ belysning. Dansk Byggeri og 3F Analyse af unge med uddannelsesaftale, som ikke fuldfører EUD bygge og anlæg Kvantitativ belysning April 2013 Seniorkonsulent Kim Madsen Side 1 Analyse af unge med uddannelsesaftale,

Læs mere

1 af8. Bilag 5.1 AO bruttoliste over alle skoler numerisk sorteret på aktivitet

1 af8. Bilag 5.1 AO bruttoliste over alle skoler numerisk sorteret på aktivitet (AMU) Antal kursister og Tid - Kalenderår og Afholdende institution og AMU EUU - Fag Bilag 5.1 AO bruttoliste over alle skoler numerisk sorteret på aktivitet 2011 2012 2013 Total Anvendelse af 5-S modellen

Læs mere

Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg

Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg Grafisk Uddannelsesudvalgs Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg En guide til medlemmer i de lokale uddannelsesudvalg Velkommen til det lokale uddannelsesudvalg Grafisk Uddannelsesudvalg

Læs mere

Uddannelse i Hadsund og Hobro

Uddannelse i Hadsund og Hobro Uddannelse i Hadsund og Hobro Velkommen til Tech College Mariagerfjord Tech College Mariagerfjord er en hyggelig erhvervsskole med to afdelinger den ene skønt beliggende i Hadsund, tæt ved naturområder

Læs mere

DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER PERSONVOGNSMEKANIKER LASTVOGNSMEKANIKER VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA?

DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER PERSONVOGNSMEKANIKER LASTVOGNSMEKANIKER VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA? DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER PERSONVOGNSMEKANIKER LASTVOGNSMEKANIKER VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA? GODE SPØRGSMÅL AT STILLE HVAD ER EUX? EUX Personvognsmekaniker og EUX Lastvognsmekaniker

Læs mere

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Offentlig Administration Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Én uddannelse. To verdener. Flere muligheder.

Én uddannelse. To verdener. Flere muligheder. Én uddannelse. To verdener. Flere muligheder. HVAD ER EUX? JEG VIL HOLDE MINE EUX kombinerer en erhvervsuddannelse med gymnasiefag. Tager du en EUX, får du både svendebrev og studiekompetence. Det giver

Læs mere

FAGRETNINGER GRUNDFORLØB

FAGRETNINGER GRUNDFORLØB FAGRETNINGER GRUNDFORLØB I GANG MED EN ERHVERVSUDDANNELSE! Skal du måske starte på en erhvervsuddannelse? Eller en EUX? Begge uddannelser giver dig mulighed for at søge faglært arbejde, starte egen virksomhed

Læs mere

Tabel 2 - hele 2010 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere

Tabel 2 - hele 2010 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere Godkendt institution Afholdende institution Samlet 2010 (ÅE) FKB 2205 Finansiel rådgivning og forsikring 183407 CPH WEST - Uddannelsescenter København Vest 183407 CPH WEST - Uddannelsescenter København

Læs mere

MULIGHEDER I VIRKELIGHEDEN

MULIGHEDER I VIRKELIGHEDEN MULIGHEDER I VIRKELIGHEDEN Studievejledere - kontakt os, og hør mere. Lene Kristensen Studievejleder Tlf. +45 7224 6088 Mail lk@eucnord.dk Lone B. Haugaard Studievejleder Tlf. +45 7224 6699 Mail lbh@eucnord.dk

Læs mere

Direkte fra 9. eller 10.

Direkte fra 9. eller 10. Flere karrieremuligheder Har du spørgsmål? Ring og få en snak med en af vores studievejledere Tlf. 7412 4242 Direkte fra 9. eller 10. Du skal tage en eud fordi Der er store fremtidsmuligheder Det er den

Læs mere

DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER ELEKTRIKER VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA?

DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER ELEKTRIKER VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA? DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER ELEKTRIKER VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA? GODE SPØRGSMÅL AT STILLE HVAD ER EUX? En EUX Elektriker giver dig det bedste fra erhvervsuddannelsernes verden med gymnasiets

Læs mere

Entreprenør og landbrugsmaskinmekaniker. Er du til store maskiner og udfordringer? Uddannelses og jobbeskrivelse Kranmekaniker

Entreprenør og landbrugsmaskinmekaniker. Er du til store maskiner og udfordringer? Uddannelses og jobbeskrivelse Kranmekaniker Entreprenør og landbrugsmaskinmekaniker Er du til store maskiner og udfordringer? Uddannelses og jobbeskrivelse Kranmekaniker Indholdsfortegnelse Indledning... side 2 Uddannelsesforløb... side 3 Optagelse...

Læs mere

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Revision Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Indkøbsassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

ALU-TØMRER PRAKTIK LOGBOG

ALU-TØMRER PRAKTIK LOGBOG ALU-TØMRER PRAKTIK LOGBOG Elevens navn: CPR: Virksomhed: CVR: «Virksomhedsvurdering Velkomst» «Aktivitetsoversigt Vejledning» Generelle forhold» Velkommen til dig, som ny elev på Træfagenes Byggeuddannelses

Læs mere

Opfordring til virksomhederne: Tag en lærling! Uddannelsen til tømrer

Opfordring til virksomhederne: Tag en lærling! Uddannelsen til tømrer Opfordring til virksomhederne: Tag en lærling! Uddannelsen til tømrer 2004 Dansk Byggeri 2004, 1. udgave Omslag: Accelloprint Oplag: 5.000 DTP/grafisk opsætning: Dansk Byggeri Repro og tryk: Elbo Grafisk

Læs mere

EUC Syd 17. september 2013

EUC Syd 17. september 2013 Referat fra møde i Det Lokale Uddannelsesudvalg for Elektrikere Dagsorden: EUC Syd 17. september 2013 1. Praktikopgaver. 2. Meddelelser fra formanden. 3. Meddelelser fra EVU 4. Orientering fra skolen.

Læs mere

MASKINSNEDKER UDDANNELSESLOGBOG. Lærlingens navn: CPR: Virksomhed: CVR:

MASKINSNEDKER UDDANNELSESLOGBOG. Lærlingens navn: CPR: Virksomhed: CVR: MASKINSNEDKER UDDANNELSESLOGBOG Lærlingens navn: CPR: Virksomhed: CVR: «Virksomhedsvurdering Velkomst» «Aktivitetsoversigt Vejledning» Generelle forhold» Velkommen til dig, som ny lærling på Maskinsnedker

Læs mere

Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Orientering om fordeling af midler til strategisk kompetenceløft og tilskud til praktikpladsopsøgende indsats Strategisk kompetenceløft Regeringen

Læs mere

LÆR NOGET NYT: 5 INDGANGE TIL GRUNDFORLØB

LÆR NOGET NYT: 5 INDGANGE TIL GRUNDFORLØB LÆR NOGET NYT: 5 INDGANGE TIL GRUNDFORLØB BYGGE OG ANLÆG PRODUKTION OG UDVIKLING STRØM, STYRING OG IT BIL, FLY OG ANDRE TRANSPORTMIDLER TRANSPORT OG LOGISTIK ERHVERVSUDDANNELSER GRUNDFORLØB ER DIN VEJ

Læs mere

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Økonomi Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse fra

Læs mere

KOMPETENCEBEVIS OG UDDANNELSESPLAN TIL EUD (EFTER IKV)

KOMPETENCEBEVIS OG UDDANNELSESPLAN TIL EUD (EFTER IKV) KOMPETENCEBEVIS OG UDDANNELSESPLAN TIL EUD (EFTER IKV) UDDANNELSESRETNING Tømrer SPECIALE NAVN CPR-NUMMER ADRESSE TELEFON EMAIL VEJLEDER GODKENDTE KOMPETENCER PÅ BAGGRUND AF DOKUMENTATION, UDTALELSER FRA

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. AMU Statistik

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. AMU Statistik SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service Februar 2012 AMU Statistik For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: AMU Syd AMU Vest AMU Fyn AMU Nordjylland EUC Midt Bornholms

Læs mere

Logistikassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Logistikassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Logistikassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Tabel 2-2011 og 2012 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere

Tabel 2-2011 og 2012 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere 2205 Finansiel rådgivning og forsikring 2236 Administration og assistance i tandklinikken HANSENBERG 0,14 Haderslev Handelsskole 0,32 0,46 HANSENBERG 1,08 Herningsholm Erhvervsskole 0,31 Tech College Aalborg

Læs mere

plast mager uddannelsen

plast mager uddannelsen plast mager uddannelsen Hvad er en plastmager? E n plastmager er en håndværker, som arbejder med store computerstyrede maskiner og robotter for at fremstille produkter i plast. Produkterne kan være alt

Læs mere

Grundforløb. Hvilket skal jeg vælge?

Grundforløb. Hvilket skal jeg vælge? Grundforløb Hvilket skal jeg vælge? 1 Erhvervsuddannelse Trin 1 i en spændende karriere Indhold Dette lille hæfte er lavet til dig, der skal begynde en uddannelse på et af de 10 colleger, der hører under

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. AMU Statistik

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. AMU Statistik SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service Januar 2013 AMU Statistik For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: AMU Syd AMU Vest AMU Fyn AMU Nordjylland EUC Midt Bornholms

Læs mere

Murerarbejdsmand FÅ EN GOD OG ANERKENDT UDDANNELSE

Murerarbejdsmand FÅ EN GOD OG ANERKENDT UDDANNELSE Murerarbejdsmand FÅ EN GOD OG ANERKENDT UDDANNELSE Murerarbejdsmandsuddannelsen Er det kun for de nye i branchen? Nej alle kan deltage! I dag skal alle have certifikater og papir på de kvalifikationer

Læs mere

Praktikum. Velkomst. Valgfrit specialefag. Vejledning. Aktivitetsoversigt. Lærlinge- og virksomhedsvurderinger

Praktikum. Velkomst. Valgfrit specialefag. Vejledning. Aktivitetsoversigt. Lærlinge- og virksomhedsvurderinger SKILTETEKNIKER LOGBOG Elevens navn: CPR-nr: : CVR-nr.: Praktikum Valgfrit specialefag Aktivitetsoversigt Velkomst Vejledning e- og virksomhedsvurderinger velkommen som lærling i skilteteknikerfaget Velkommen

Læs mere

Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013

Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013 Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013 Tabellen viser, hvilke fusioner ungdomsuddannelsesinstitutionerne har foretaget fra 1999-2013. Tabellen er ordnet alfabetisk efter den bestående

Læs mere

Kontorservice (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Kontorservice (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Kontorservice (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med

Læs mere

FAGRETNINGER GRUNDFORLØB

FAGRETNINGER GRUNDFORLØB FAGRETNINGER GRUNDFORLØB I GANG MED EN ERHVERVSUDDANNELSE! Skal du måske starte på en erhvervsuddannelse? Eller en EUX? Begge uddannelser giver dig mulighed for at søge faglært arbejde, starte egen virksomhed

Læs mere

facts! 6 indgange tjek mere her! spring ind i din fremtid på syddansk erhvervsskole Læs mere fra side 3

facts! 6 indgange tjek mere her! spring ind i din fremtid på syddansk erhvervsskole Læs mere fra side 3 JUMP! spring ind i din fremtid på syddansk erhvervsskole Læs mere fra side 3 6 indgange Fra tømrer og smed til bager og slagter. Uanset, hvad du brænder for, har vi en uddannelse for dig. facts! om UDDANNELSE

Læs mere

Side 1 af 9 10/10/2013 infonyt Tømreruddannelsen Efterår 2013 På tømreruddannelsen vil vi gerne knytte tættere kontakt til branchen, derfor udsender vi et nyhedsbrev op til fire gange om året. Nyhedsbrevet

Læs mere

Snyd ikke virksomheden

Snyd ikke virksomheden Snyd ikke virksomheden for en stærkere fremtid Sats på de unge - hjælp unge på vej med uddannelse og job Jobcenter Ringsted Jobcenter Sorø Jobcenter Faxe Vi g ø r det nem mer e at sat se på de u nge Hvad

Læs mere

Elektrikeruddannelsen Information til virksomheder

Elektrikeruddannelsen Information til virksomheder Elektrikeruddannelsen Information til virksomheder Elektrikeruddannelsen opbygning Den 1. august 2015 lanceres en ny elektrikeruddannelse. Ny elektrikeruddannelse: En uddannelse flere målgrupper Den nye

Læs mere

Salgsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Salgsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Salgsassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: DETAIL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

overflade behandler uddannelsen

overflade behandler uddannelsen overflade behandler uddannelsen Hvad er en overfladebehandler? s om overfladebehandler laver du overflader til stegepander, skibe, møbler, brillestel, smykker og mange andre ting, som bruges af alle mennesker

Læs mere

- Spring ud i din fremtid

- Spring ud i din fremtid - Spring ud i din fremtid TA EN UDDANNELSE PÅ SYDDANSK ERHVERVSSKOLE I GRINDSTED VÆLG MELLEM 9 ERHVERVS- UDDANNELSER SIDE 6-12 NYT EUX HÅNDVÆRKER MED HUE SIDE 4-5 I GRINDSTED FACTS FÅ SVAR PÅ DET MESTE

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer

Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer Udstedelsesdato: 19. juni 2008 Udstedt af det faglige udvalg for skorstensfejer-uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 144 af 29. februar 2008

Læs mere

Alt under ét tag. Snedkergården

Alt under ét tag. Snedkergården Alt under ét tag Snedkergården Snedkergården løser alle former for tømrer- og snedkeropgaver fra udskiftning af et gavlparti til opførelse af erhvervsbyggerier og store som små specialopgaver. I Brørup

Læs mere

EUX. Hvad er en EUX uddannelse for dig som elev?

EUX. Hvad er en EUX uddannelse for dig som elev? EUX Hvad er en EUX uddannese for dig som eev? Hvad er en EUX uddannese? EUX er teknisk skoes ungdomsuddannese hvor man på 4,5 år biver både fagært håndværker OG student i samme uddannese. Uddannesens opbygning

Læs mere

Faglærerkonference 29. og 30. april 2013

Faglærerkonference 29. og 30. april 2013 Faglærerkonference 29. og 30. april 2013 Munkebjerg Hotel Munkebjergvej 125 7100 Vejle Mandag den 29. april 2013 28 faglærer havde taget imod tilbuddet om en introduktion og et lille kursus i anvendelse

Læs mere

Sådan indgår du en uddannelsesaftale

Sådan indgår du en uddannelsesaftale Sådan indgår du en uddannelsesaftale Undervisningsministeriet 2010 Sådan indgår du en uddannelsesaftale Tekstredaktion: Redaktion og produktion: Vibe Aarkrog, Undervisningsministeriet, Afdelingen for erhvervsfaglige

Læs mere