Tag en lærling. - tips og gode råd til, hvordan du kommer godt i gang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tag en lærling. - tips og gode råd til, hvordan du kommer godt i gang"

Transkript

1 Tag en lærling - tips og gode råd til, hvordan du kommer godt i gang

2 Sådan får I en lærling Denne pjece er for de virksomheder, der gerne vil uddanne lærlinge, og som derfor vil vide mere om, hvordan man gør. Nogle virksomheder holder sig tilbage fra at tage en lærling, fordi de kun kender den traditionelle måde på knap fire år. Men der er andre måder mesterlære, hvor lærlingen er mere i virksomheden det første år, korte uddannelsesaftaler eller kombinationsaftaler, hvor lærlingen er i flere virksomheder. Det kan du læse mere om i denne folder. Der er lærlinge i bygge- og anlægsbranchen. Det er fordi, virksomheden får noget ud af at have en lærling. Jeg personligt synes, at det er inspirerende at have med unge at gøre og så kan de jo også tage godt fra efter et års tid. Murermester, Hans-Ulrik Jensen Murer- og Entreprenørfirma Hans Ulrik Jensen A/S formand for Dansk Byggeris Uddannelsesudvalg Sådan bliver virksomheden godkendt Det er let at blive godkendt som uddannelsessted. I skal blot søge godkendelsen på et ansøgningsskema, som fås hos Byggeriets Uddannelser eller det faglige udvalg. Det lokale uddannelsesudvalg kommer så på besøg i virksomheden, så I kan tale sammen. Det er en fordel for begge parter, lærling og virksomhed, at man ved, hvad man går ind til. Godkendelse som lærested Kontakt det relevante faglige udvalg, se side 6 og 7 for oversigt over uddannelser og faglige udvalg. Der er rigtig mange håndværkere, som går på pension i løbet af de næste år. Og det bliver derfor sværere og sværere at få kvalificeret arbejdskraft. Derfor er det vigtigt, at vi tager lærlinge og uddanner. Det er simpelthen hjælp til selvhjælp, for det sikrer, at der også er dygtige svende om 5 og 10 år. Adm. direktør, Povl Christensen Hansson & Knudsen A/S formand, Dansk Byggeri Tag en lærling - tips og gode råd til, hvordan du kommer godt i gang Dansk Byggeri Nørre Voldgade 106 Postboks København K Telefon: Fax: Forsidefoto: Jens Bach Øvrige fotos: Anders Bach, Jens Bach, Nicky Bonne, Lars Grunwald, Simon Ladefoged, Ricky John Molloy, Ulrik Samsøe Figen Dtp/grafisk opsætning: MONTAGEbureauet ApS Repro og tryk: Kailow Graphics Papir: 150 g Offset Oplag:

3 Sådan finder I en lærling det er gratis at annoncere Mange virksomheder annoncerer efter lærlinge i aviser eller via internettet, fx på hvor det er gratis at annoncere. Hvis virksomheden modtager skoleelever i erhvervspraktik, kan det også være en måde at kigge de bedste ud. Virksomheden kan også kontakte erhvervsskolen og høre, om der er interesserede elever på grundforløbet. Det er vigtigt at kende lærlingens skolebaggrund, som kan være folkeskole, gymnasium, grundforløb på en erhvervsuddannelse eller andet. Bed om at se karakterer og udtalelser. Har lærlingen gennemgået grundforløbet, så vær sikker på, at den afsluttende projektopgave er bestået med mindst karakteren 02 og kig også på karaktererne i de uddannelsesrettede fag. Bed om at se lærlingens kørekort og eventuelt også andre relevante certifikater. Ansættelse og ferie Lærlingen er omfattet af gældende overenskomst og skal have løn for 37 timer om ugen - både under praktikophold i virksomheden, under skoleophold, i ferier og på helligdage. Lærlingen har ret til løn under sygdom. AER (Arbejdsgivernes Elevrefusion) yder lønrefusion under skoleophold og tilskud til lærlinges befordring til og fra uddannelsesstedet. Ansætter man en voksenlærling, kan der søges om voksenlærlingerefusion fra AER. Ferie Lærlinge har ret til betalt ferie i 25 dage i det første og andet hele ferieår. Virksomheden betaler løn under ferien i det omfang, at lærlingen ikke har optjent ret til løn under ferie eller feriegodtgørelse. Er uddannelsesaftalen indgået inden 1. juli i et ferieår, har lærlingen en tilsvarende ret til betalt ferie i 25 dage i dette ferieår. Er uddannelsesaftalen indgået 1. juli eller senere i et ferieår, har lærlingen ret til 5 dages betalt ferie i forbindelse med, at virksomheden holder lukket under ferie i tiden 1. oktober til 30. april. Lærlingen skal også have et ferietillæg på 1 % af lønnen i optjeningsåret. Feriefridage Lærlingens 5 feriefridage betales med den aftalte lærlingeløn ved afholdelse af feriefridagene. Gældende lønsatser for lærlinge kan ses på Prøvetid på tre måneder De første 3 måneder af praktiktiden er en prøvetid, hvor både lærling og virksomhed frit kan opsige aftalen uden begrundelse eller varsel. Prøvetiden kan ikke forlænges, medmindre lærlingen har været fraværende i mere end 1 måned af prøvetiden. Ferier tæller med i prøvetiden. Skoleperioder tæller derimod ikke med i prøvetiden. Der er 3 måneders prøvetid ved alle aftaletyper. Uddannelsesaftaler, der starter med praktik, bør indgås sådan, at lærlingen kan nå at komme på grundforløb inden for prøvetiden. Derved bliver det muligt at inddrage skolens vurdering af lærlingen i den samlede bedømmelse af, om lærlingen er egnet. 3

4 Hvilken aftaletype skal I vælge? Traditionel uddannelsesaftale Lærlingen kan lave en aftale med én virksomhed. Aftalen omfatter hele praktik- og skoleforløbet, og virksomheden har det juridiske, økonomiske og uddannelsesmæssige ansvar for lærlingen i hele aftaleperioden. Korte uddannelsesaftaler Korte uddannelsesaftaler kan indgås med lærlinge, der har bestået grundforløbet. Aftalen skal indeholde mindst én praktikperiode og et skoleophold. Aftalen kan altid forlænges eller omdannes til en almindelig uddannelsesaftale. Uddannelsesaftalen kan indgås, inden lærlingen starter på grundforløbet, i løbet af lærlingens tid på grundforløbet, eller når lærlingen har afsluttet grundforløbet. Har lærlingen ikke bestået grundforløbet ved uddannelsesaftalens start, er det virksomheden, der skal vurdere lærlingens muligheder for at bestå grundforløbet. Får lærlingen problemer med at bestå, og udløber prøvetiden, inden grundforløbet er bestået, kan virksomheden ikke ensidigt ophæve uddannelsesaftalen. Mesterlære Hele eller næsten hele det første år af uddannelsesaftalen gennemføres i virksomheden. Praktisk oplæring i virksomheden træder i stedet for grundforløbet på skole. Virksomhed, lærling og skole udarbejder en personlig uddannelsesplan for lærlingen. I planen fastlægges det, hvilke mål lærlingen skal nå i løbet af det første år. Efter det første år fortsætter lærlingen på hovedforløbet på samme måde som andre lærlinge. Virksomheden har kun det juridiske, økonomiske og uddannelsesmæssige ansvar for lærlingen i sin egen aftaleperiode. Kombinationsaftale I en kombinationsaftale indgår lærlingen aftaler med to eller flere virksomheder, som tilsammen omfatter hele uddannelsen. Når virksomhederne indgår aftalerne, fastlægger de, hvilke perioder lærlingen er tilknyttet den enkelte virksomhed. Alle aftaler skal være på plads og dække hele uddannelsesforløbet, inden den første aftaleperiode begynder. Virksomhederne har det juridiske, økonomiske og uddannelsesmæssige ansvar for lærlingen i hver deres aftaleperiode. Der er kun én prøvetid. Det er altid den virksomhed, der har lærlingen i den sidste periode, der skal sikre, at lærlingen har nået målet med uddannelsen. Virksomheden har det juridiske, økonomiske og uddannelsesmæssige ansvar for lærlingen i hele aftaleperioden. Blanket til uddannelses aftaler fås på Valg af skole Ofte vælger virksomheden den nærmeste erhvervsskole. Der er frit skolevalg, men hvis valget af skole medfører udgifter til skolehjem, er det arbejdsgiveren, som betaler. Vi har valgt en kort uddannelsesaftale, da firmaet er så specialiceret, at vi ikke har mulighed for at uddanne en snedker inden for alle fagets 'discipliner'. Adm. direktør, Kaj Bundgaard Krone Vinduer A/S 4

5 Ophævelse af uddannelsesaftalen Efter prøvetiden kan uddannelsesaftalen kun ophæves, hvis: 22 Aftalen misligholdes 22 Forudsætninger er bristet 22 Begge parter er enige (gensidig ophævelse) 22 Lærlingen udelukkes fra skoleundervisningen (Husk at stoppe lønudbetalingen og send bekræftelse til lærlingen og skolen om ophævelsen inden 1 måned, fra virksomheden er blevet bekendt med bortvisningen af lærlingen). Ophævelse af uddannelsesaftalen skal meddeles skolen på en særlig blanket, som fås på skolen eller på Forlængelse af uddannelsesaftalen Består lærlingen ikke svendeprøven, kan det være nødvendigt at forlænge uddannelsesaftalen. Det samme gælder, hvis lærlingen har været fraværende mere end 10 % af den fastsatte uddannelsestid. Forlængelse af uddannelsesaftaler skal godkendes af det faglige udvalg. Hvis I bliver uenige De fleste aftaler med lærlinge går godt. Men det kan ske, at der opstår tvister mellem virksomhed og lærling. Derfor har vi et system til at hjælpe i de situationer. En tvist mellem lærling og virksomhed kan indbringes for det faglige udvalg, der skal søge at opnå et forlig. Parterne indkaldes til et formelt møde, og hvis det ikke lykkes at forlige sagen, kan sagen indbringes for Tvistighedsnævnet af en af parterne. Tvistighedsnævnet kan træffe afgørelse om ophævelse af uddannelsesaftalen og erstatning til den skadelidte. Jeg har haft lærlinge i 20 år og det er en fornøjelse at se dem udvikle sig og tage et ansvar. Selvfølgelig kan det gå galt, én gang på de 20 år er det sket, men så træder nævnet til. Malermester Jørn Johansen Jørn Johansen A/S Logbogen Logbogen er obligatorisk og bliver udleveret til alle lærlinge på grundforløbet. Den skal sikre kommunikation og dokumentation mellem virksomheden og erhvervsskolen om praktikkens indhold og lærlingens kompetenceniveau. Det er derfor vigtigt at benytte logbogen som udgangspunkt for en samtale mellem virksomhed og lærling inden skoleopholdet. I skal vurdere, hvilke kompetencer lærlingen har opnået i praktiktiden. Logbogen er et godt og vigtigt redskab for mig og min lærling, den sikrer, at lærlingen kommer igennem alle dele af uddannelsen. Målet er at uddanne dygtige svende, der kan deres håndværk og samtidig forstår, hvorfor fx kvalitetsbevidsthed og arbejdsmiljø er vigtigt. Tømrermester Villy Jønsson Byggefirma Villy Jønsson A/S 5

6 Længde på uddannelserne Der er forskel på, hvor lang tid de enkelte erhvervsuddannelser inden for bygge og anlæg varer. I boksen nedenfor kan du se varighed og det typiske antal skoleuger for de enkelte uddannelser. Lærlinge med erfaring fra branchen vil typisk kunne klare grundforløbet på kortere tid end angivet, mens lærlinge, der fx har ringe kvalifikationer med fra folkeskolen, måske har brug for et grundforløb, der er længere. Flere oplysninger: Dansk Byggeris Uddannelsespolitiske afdeling, telefon Det faglige udvalg for struktør, brolægger og tagdækker Kloakrørlægger: 1 år og 6 mdr. til 2 år 20 uger 10 uger Anlægsstruktør: 3 år og 5 mdr. til 3 år og 11 mdr. 20 uger 35 uger Bygningsstruktør: 3 år og 5 mdr. til 3 år og 11 mdr. 20 uger 35 uger Brolægger: 3 år og 5 mdr. til 3 år og 11 mdr. 20 uger 30 uger Tagdækker: 2 år og 6 mdr. til 2 år og 11 mdr. 10 uger 25 uger Det faglige udvalg for murer, stenhugger og stukkatør Flisemontør: 2 år og 5 mdr. til 2 år og 11 mdr. 20 uger 20 uger Murer: 3 år og 5 mdr. til 3 år og 11 mdr. 20 uger 35 uger Stenindustriarbejder: 2 år 20 uger 13 uger Stenhugger: 3 år og 6 mdr. til 4 år 20 uger 30 uger Stukkatør: 3 år og 9 mdr. 20 uger 15 uger Træfagenes Byggeuddannelse Alutømrer: 3 år og 6 mdr. til 4 år 20 uger 30 uger Tækkemand: 3 år og 6 mdr. til 4 år 20 uger 30 uger Tømrer: 3 år og 6 mdr. til 4 år 20 uger 30 uger Gulvlægger: 3 år og 6 mdr. til 4 år 20 uger 26 uger Adresse Byggeriets Uddannelser Bygmestervej 5, København NV Telefon Hjemmeside: 6

7 Snedkerfagets Fællesudvalg Bygningsmontør: 2 år 20 uger 16 uger Træoperatør døre, vinduer, møbel: 2 år 20 uger 16 uger Bygningssnedker: 3 år og 3 mdr. til 3 år og 9 mdr. 20 uger 30 uger Møbelsnedker: 3 år og 3 mdr. til 3 år og 9 mdr. 20 uger 30 uger Adresse Snedkerfagets Fællesudvalg Kejsergade København K Telefon Hjemmeside: Malerfagets Fællesudvalg Bygningsmaler: 3 år til 3 år og 6 mdr. 10 uger 25 uger Adresse Malerfagets Faglige Fællesudvalg Islands Brygge København S Telefon Hjemmeside: Overfladebehandler Overfladebehandler: 2 år 20 uger 15 uger Overfladebehandler komponenter eller konstruktion: 3 år 20 uger 25 uger Adresse Industriens Uddannelser Vesterbrogade 6D, København V Telefon Hjemmeside: 7

8 Vi samler byggeri, anlæg og industri Gode råd når du tager en lærling Inden du indgår en uddannelsesaftale: 22 Søg efter lærlingen i lokalaviser og på eller ring til erhvervsskolen 22 Se karakterer, eksamensbeviser, udtalelser fra folkeskolen og eventuelle referencer fra tidligere job/fritidsjob Når aftalen er indgået: 22 Sørg for, at lærlingen når at gennemføre grundforløbet inden for de 3 måneders prøvetid 22 Vær sikker på, at lærlingen har bestået projektopgaven i grundforløbet med mindst karakteren 02 Under prøvetiden skal du vurdere, om lærlingen: 22 Har anlæg for faget 22 Er motiveret for at lære faget og for at udvikle sine kompetencer 22 Kan møde til tiden og overholde aftaler 22 Kan samarbejde og indgå i kunderelationer 22 Er i stand til at gennemføre hele uddannelsen I læretiden: Læs pjecen Den gode læreplads og få inspiration til, hvordan din virksomhed bliver en attraktiv læreplads hent den på: Nørre Voldgade 106 Postboks København K Telefon Fax

Ansæt en lærling hvorfor og hvordan

Ansæt en lærling hvorfor og hvordan Ansæt en lærling hvorfor og hvordan Hvorfor skal jeres virksomhed have en lærling? Ved at ansætte en lærling får jeres virksomhed en unik mulighed for at uddanne de faglærte medarbejdere, som I får brug

Læs mere

Sådan indgår du en uddannelsesaftale

Sådan indgår du en uddannelsesaftale Sådan indgår du en uddannelsesaftale Undervisningsministeriet 2010 Sådan indgår du en uddannelsesaftale Tekstredaktion: Redaktion og produktion: Vibe Aarkrog, Undervisningsministeriet, Afdelingen for erhvervsfaglige

Læs mere

Den gode læreplads. Gode råd fra unge lærlinge

Den gode læreplads. Gode råd fra unge lærlinge Den gode læreplads Gode råd fra unge lærlinge Pjecen er produceret med udgangspunkt i et fokusgruppeinterview, hvor analysefirmaet NewInsigt har talt 7 lærlinge, som enten lige er udlært eller midt i deres

Læs mere

Gode råd om... ansættelse af Elever

Gode råd om... ansættelse af Elever Gode råd om... ansættelse af Elever INDHOLD 1. Indledning 3 2. Godkendelse af virksomheden som praktiksted 3 3. Uddannelsesaftalen og uddannelsens længde 3 4. Prøvetid 4 5. Uddannelsesplan, uddannelsesansvarlig

Læs mere

mod på mere Hvor rund er din virksomhed? Læs mere på www.egu.dk

mod på mere Hvor rund er din virksomhed? Læs mere på www.egu.dk egu mod på mere Hvor rund er din virksomhed? Læs mere på www.egu.dk Jeg elsker lugten af våd forårsjord Jeg er ordblind, og derfor var skolen bare ikke lige mig. Men nu laver jeg det, jeg er god til. Hver

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? sosu-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

Hjælp til at skrive en ansøgning

Hjælp til at skrive en ansøgning Hjælp til at skrive en ansøgning indhold Praktikplads på Tech College Aalborg....3 Trin 1 Hvordan finder jeg jobs og virksomheder?... 4 Trin 2 Passer jeg til jobbet?....5 Trin 3 Hvordan får jeg mere at

Læs mere

Opbygning af en sikkerhedsorganisation

Opbygning af en sikkerhedsorganisation Opbygning af en sikkerhedsorganisation Alle virksomheder uanset størrelse har, ifølge arbejdsmiljøloven, de samme arbejdsmiljøopgaver, og samarbejdet om opgaverne skal i alle virksomheder foregå mellem

Læs mere

LÆS MERE PÅ WWW.EGU.DK. egumod på mere HVOR RUND ER DIN VIRKSOMHED?

LÆS MERE PÅ WWW.EGU.DK. egumod på mere HVOR RUND ER DIN VIRKSOMHED? LÆS MERE PÅ WWW.EGU.DK egumod på mere HVOR RUND ER DIN VIRKSOMHED? JEG ElSKER lugten AF VÅD FORÅRSJORD Jeg er ordblind, og derfor var skolen bare ikke lige mig. Men nu laver jeg det, jeg er god til. Hver

Læs mere

Fordele ved medlemskab af Dansk Byggeri. mellemstore virksomheder

Fordele ved medlemskab af Dansk Byggeri. mellemstore virksomheder Fordele ved 2 side 1 Fordele ved medlemskab af Dansk Byggeri mellemstore virksomheder Fordele ved medlemskab 2 side 2 Indhold 3 Forord 4 Overenskomstdækning 5 Rådgivning 6 Uddannelse 7 Netværk 8 Rabataftaler

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse Center for Børn & Familie. Uddannelse til Pædagogisk Assistent (PA)

Center for Social & Beskæftigelse Center for Børn & Familie. Uddannelse til Pædagogisk Assistent (PA) Center for Social & Beskæftigelse Center for Børn & Familie Uddannelse til Pædagogisk Assistent (PA) Værd at vide som elev i Faxe Kommune August 2014 Indhold Uddannelsen 3 Prøvetid 3 Praktik og evaluering

Læs mere

Sammenhæng mellem skole og praktik

Sammenhæng mellem skole og praktik Sammenhæng mellem skole og praktik Evaluering af skolers og virksomheders arbejde med at understøtte sammenhæng i tekniske erhvervsuddannelsers hovedforløb Sammenhæng mellem skole og praktik Evaluering

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

Når en medarbejder melder sig syg

Når en medarbejder melder sig syg Når en medarbejder melder sig syg nye muligheder og pligter Arbejdsmarkedsstyrelsen, januar 2010 A 1 NY PLIGT: Arbejdsgivere skal holde samtaler med sygemeldte medarbejdere Fra januar 2010 skal alle landets

Læs mere

Dansk Byggeri-guiden til den gode byggeproces

Dansk Byggeri-guiden til den gode byggeproces Dansk Byggeri-guiden til den gode byggeproces Dansk Byggeri har udgivet denne guide for at sikre en god kommunikation mellem dig og de byggevirksomheder og håndværkere, du vælger at arbejde sammen med.

Læs mere

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 ~ 1 ~ Indhold Indhold... 2 A-kassens vejledningspligt... 3 www.bf-a.dk.... 3 G-dage

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Hold fast i jobbet Hold fast i jobbet er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er en opslagsguide til medlemmer, valgte og ansatte i afdelingerne og tillidsrepræsentanter.

Læs mere

Integration på Virksomhederne

Integration på Virksomhederne SÅDAN Integration på Virksomhederne DI service Redskaber og muligheder Integration på virksomhederne Redskaber og muligheder Februar 2007 Forord Fuld Styrke er betegnelsen for DI s samlede indsats, der

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Kelly-koncernen har hovedsæde i Troy, Michigan i USA og har siden opstarten i 1946 udviklet sig til en dynamisk virksomhed med kontorer verden over.

Kelly-koncernen har hovedsæde i Troy, Michigan i USA og har siden opstarten i 1946 udviklet sig til en dynamisk virksomhed med kontorer verden over. Velkommen hos Kelly! Vi er glade for at byde dig velkommen som medarbejder hos Kelly. I den forbindelse vil vi gerne kort introducere os selv: Kelly Services er en af verdens største rekrutterings- og

Læs mere

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv.

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad

Læs mere

grunduddannelse som anklager

grunduddannelse som anklager 4 9 grunduddannelse som anklager 6 Indhold Indhold 2 Velkommen 3 Hvorfor grunduddannelse? 4 Læring hvad giver effekt? 7 Om uddannelsen 8 De enkelte moduler 10 Hjælp til dig 13 Dit ansvar og hvad du kan

Læs mere

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed,

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

96 BPA-Ordning Borgerstyret Personlig Assistance Håndbog for Hjælperordningen i Aarhus

96 BPA-Ordning Borgerstyret Personlig Assistance Håndbog for Hjælperordningen i Aarhus 1 96 BPA-Ordning Borgerstyret Personlig Assistance Håndbog for Hjælperordningen i Aarhus Denne håndbog er til dig, der har valgt selv at være arbejdsgiver i din BPA-ordning /hjælperordning. Håndbogen er

Læs mere