UDDANNELSESAFTALER TEKNISK SKOLE SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDDANNELSESAFTALER TEKNISK SKOLE SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE"

Transkript

1 UDDANNELSESAFTALER TEKNISK SKOLE SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE

2 aarhustech.dk HVERT ÅR STARTER FLERE END PÅ AARHUS TECH Som en af de største erhvervsskoler i Danmark spænder vi vidt Se mere på aarhustech.dk under: Med tre tekniske gymnasier og 11 faglige centre med erhvervsuddannelser, videregående uddannelser og efteruddannelse tilbyder AARHUS TECH en lang række spændende og udfordrende uddannelser. AARHUS TECH er erhvervs livets skole, og derfor har vi tætte relationer til de lokale virksomheder og erhvervsliv. Det giver os mulighed for at opfange og reagere hurtigt på nye tendenser og behov. Skolens internationale konsulentafdeling - AARHUS TECH International - arbejder med udviklingsprojekter over det meste af verden. AARHUS TECH har en årlig omsætning på ca. 400 mio. kr. og ca. 625 ansatte. Center for autoteknologi Center for byggeri Center for facility services Center for it, teknik og innovation Center for klip og stil Center for kultur og visuel kommunikation Center for mad og gastronomi Center for metalproduktion og -udvikling Center for teknisk installation Center for transport og logistik Center for videregående byggeuddannelse Teknisk Gymnasium Aarhus Teknisk Gymnasium Skanderborg Teknisk Gymnasium Viby AARHUS TECH International VEU Center Østjylland AARHUS TECH T aarhustech.dk Januar foto: MUMILAB og Colourbox

3 Forestil dig en verden uden faglærte. Det er nu, vi skal sørge for fremtidens arbejdskraft. Alle prognoser viser, at der bliver mangel på faglært arbejdskraft inden for en årrække. Virksomheder overlever ikke kun på ordretilgang og gode produkter, men også på at have velkvalificerede medarbejdere. Erhvervsuddannelserne i Danmark er en kombination af praktikperioder i private og offentlige virksomheder og skoleophold. Eleverne på erhvervsuddannelserne har valgt den uddannelse, de ønsker, og de brænder for faget. Det er altafgørende, at vores elever får en uddannelsesaftale for at kunne færdiggøre uddannelsen, da de ellers må stoppe deres uddannelsesforløb. Skolepraktik kan også være en mulighed på en del af uddannelserne. Unge i dag er som oftest teknologistærke, har en høj faglig stolthed og kan bidrage med ny inspiration til jeres virksomhed. Med denne brochure vil vi give din virksomhed et indblik i de muligheder, der er i forbindelse med elever, samt hvad I kan få ud af at ansætte en elev. Fordelen ved voksenelever er modenhed og tidligere erfaring fra arbejdsmarkedet Virksomheder kan være med til at sikre de ufaglærtes fremtid ved at give dem en god uddannelse. Voksenelever skal være mindst 25 år den dag uddannelsesaftalen starter. Virksomheden har mulighed for at søge om løntilskud ved Jobcentret senest en måned efter, uddannelsesaftalen er begyndt. Det er kun muligt at søge om tilskuddet, hvis uddannelsen er på positivlisten på Beskæftigelsesregion Midtjyllands hjemmeside (brmidtjylland.dk). Kontakt venligst det lokale Jobcenter for yderligere information. Virksomheden kan få forhøjet lønrefusion fra AUB - Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag - ved skoleophold. Har eleven relevant erhvervserfaring inden for faget, kan virksomhed og elev søge om nedsættelse af læretiden ved det faglige udvalg. Der kan også være mulighed for fritagelse for dele af grundforløbet ved relevant erhvervserfaring og/eller tidligere skolegang. Erhvervsskolen træffer denne afgørelse.

4 OPRET UDDANNELSESAFTALE PÅ FIRE MÅDER MED FORSKELLIGE BETINGELSER Før en elev kan starte i virksomheden, skal der oprettes en uddannelses aftale mellem virksomhed og elev. Uddannelsesaftalen er altid skriftlig og underskrives af begge parter. Blanketten kan findes på aarhustech.dk/virksomhed. Der findes forskellige aftaleformer, som alle forudsætter, at virksomheden er godkendt som uddannelsessted: Godkendelse af virksomhed For at kunne ansætte elever skal virksomheden være godkendt af det ansvarlige faglige udvalg. Er virksomheden ikke godkendt, skal virksomheden eller erhvervsskolen anmode udvalget om en godkendelse. Det kunne for eksempel være, hvis virksomheden er ny eller ikke har haft en elev tidligere. 1 Almindelig uddannelsesaftale Virksomheden skal sammen med skolen uddanne eleven fra start til slut. De fleste benytter denne uddannelsesaftale, fordi eleven er tilknyttet samme virksomhed hele læretiden. Virksomheden følger på den måde elevens udvikling. 2Ny mesterlære Virksomheden skal sammen med skolen uddanne eleven fra start til slut, men dele af grundforløbet skal foregå i virksomheden efter en plan tilrettelagt i samarbejde mellem virksomhed, skole og elev. Man bestemmer i fællesskab om aftalen skal starte i virksomheden eller på skolen. To eller flere virksomheder er helt eller delvist godkendte som praktikvirksomhed og tilsammen varetager de et helt uddannelsesforløb. Alle aftaler skal være på plads og underskrevet samt dække hele uddannelsen inden den første aftale- 3Kombinationsaftale periode starter. 4Kort uddannelsesaftale uddannelsen. Virksomheden ønsker ikke at varetage et helt uddannelsesforløb. Aftalen skal som minimum indgås for én praktikperiode og ét hovedforløb. Aftalen kan forlænges eller ændres til en almindelig aftale, som gælder for resten af Fælles for alle aftaletyper er, at uddannelsesaftalen skal underskrives af partnere senest samme dag som læreforholdet påbegyndes. Prøvetiden er altid de første 3 måneders praktiktid. Skoleophold medregnes ikke i prøvetiden. Efter prøvetiden kan uddannelsesaftalen ikke opsiges, medmindre begge parter er enige om det, eller hvis forudsætningerne for uddannelsesforholdet misligholdes af én af parterne. Skulle aftalen blive ophævet, er det vigtigt, at erhvervsskolen omgående informeres herom.

5 Ansætter virksomheden en elev, der har mistet sin foregående praktikplads uden selv at være skyld i det, kan virksomheden få løntilskud, når eleven er i praktik. ANDRE PRAKTISKE OPLYSNINGER Virksomheden får automatisk udbetalt lønrefusionen Elever og retten til betalt ferie Uforskyldt mistet uddannelsesaftale Lønrefusion ved skoleophold AUB Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag får som hovedregel besked direkte fra erhvervsskolen om elevens skoleophold. Virksomheden får automatisk udbetalt lønrefusionen 10 dage efter, at de har fået et orienteringsbrev fra AUB. Satser for lønrefusion i 2015 pr. skoleuge: 1. års elever kr. 2. års elever kr. 3. års elever kr. 4. års elever kr. Voksenelever kr. (med løntilskud fra Jobcenter). Ferieåret løber fra 1. maj april. Elever har ret til betalt ferie i 25 dage i det 1. og 2. hele ferieår efter uddannelsesaftalen er påbegyndt. Er uddannelsesaftalen påbegyndt inden 1. juli har eleven ret til betalt ferie i 25 dage indtil 30. april året efter. Er uddannelsesaftalen påbegyndt 1. juli eller senere, har eleven ret til betalt ferie i 5 dage, hvis virksomheden holder ferielukket mellem 1. oktober og 30. april. Er der ikke ferielukket, skal eleven selv betale sin ferie. Ansætter virksomheden en elev, der har mistet sin foregående praktikplads uden selv at være skyld i det, kan virksomheden få løntilskud, når eleven er i praktik. Virksomheden kan søge AUB Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag om løntilskud. For uddannelsesaftaler indgået fra og med 1. januar 2014 gælder der de samme regler for alle elever, der uforskyldt har mistet en uddannelsesaftale. Arbejdsgiver har ret til tilskud 360 dage efter uddannelsesaftalens startdato. Satser for løntilskud i 2015 pr. praktikuge: 1. års elever kr. 2. års elever kr. 3. års elever kr. 4. års elever kr. Voksenelever kr. undtaget elever med løntilskud fra Jobcenter.

6 aarhustech.dk ELEVPLAN ET VIGTIGT VÆRKTØJ Elevplan vigtigt værktøj til virksomheder med elever Elevplan er et webbaseret værktøj, som først og fremmest administrerer din elevs uddannelse og individuelle valg. Din virksomhed kan her følge elevens uddannelsesforløb fra start til slut. Det betyder, at du f.eks. får mulighed for at følge med i: hvornår din elev skal på skole, elevens fravær, elevens karakterer, og hvilke mål eleven skal nå. Du kan læse mere om Elevplan på aarhustech.dk/elevplan. Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte AARHUS TECHs Praktikservice, T , - eller din virksomhedskonsulent.

Ansæt en lærling hvorfor og hvordan

Ansæt en lærling hvorfor og hvordan Ansæt en lærling hvorfor og hvordan Hvorfor skal jeres virksomhed have en lærling? Ved at ansætte en lærling får jeres virksomhed en unik mulighed for at uddanne de faglærte medarbejdere, som I får brug

Læs mere

Tag en lærling. - tips og gode råd til, hvordan du kommer godt i gang

Tag en lærling. - tips og gode råd til, hvordan du kommer godt i gang Tag en lærling - tips og gode råd til, hvordan du kommer godt i gang Sådan får I en lærling Denne pjece er for de virksomheder, der gerne vil uddanne lærlinge, og som derfor vil vide mere om, hvordan man

Læs mere

Sådan indgår du en uddannelsesaftale

Sådan indgår du en uddannelsesaftale Sådan indgår du en uddannelsesaftale Undervisningsministeriet 2010 Sådan indgår du en uddannelsesaftale Tekstredaktion: Redaktion og produktion: Vibe Aarkrog, Undervisningsministeriet, Afdelingen for erhvervsfaglige

Læs mere

jobmuligheder Beskrivelse Varighed Økonomi Målgruppe Akutjob skal minimum varighed. For at opnå jobpræmie skal ansættelsen minimum

jobmuligheder Beskrivelse Varighed Økonomi Målgruppe Akutjob skal minimum varighed. For at opnå jobpræmie skal ansættelsen minimum Luk op for nye jobmuligheder Netop nu er der brug for virksomheder, der kan se potentialet og mulighederne i de mange stærkt motiverede ledige, som hidtil har haft vanskeligt ved at finde de rette jobåbninger.

Læs mere

Gode råd om... ansættelse af Elever

Gode råd om... ansættelse af Elever Gode råd om... ansættelse af Elever INDHOLD 1. Indledning 3 2. Godkendelse af virksomheden som praktiksted 3 3. Uddannelsesaftalen og uddannelsens længde 3 4. Prøvetid 4 5. Uddannelsesplan, uddannelsesansvarlig

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? sosu-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

Værd at vide når du er ledig

Værd at vide når du er ledig Værd at vide når du er ledig Værd at vide når du er ledig Hvem møder du? Hvilke lovkrav skal du opfylde? Hvilke muligheder har du? Og meget andet. For de fleste er mødet med a-kassen og dagpengesystemet

Læs mere

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige Fars barselsorlov For privatansatte og ledige Indhold Indledning... 3 Oversigt over orloven... 4 Orlovens længde... 5 Fædreorlov... 5 Forældreorlov... 5 Forlængelse af orloven... 6 Retsbaseret forlængelse

Læs mere

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse Center for Børn & Familie. Uddannelse til Pædagogisk Assistent (PA)

Center for Social & Beskæftigelse Center for Børn & Familie. Uddannelse til Pædagogisk Assistent (PA) Center for Social & Beskæftigelse Center for Børn & Familie Uddannelse til Pædagogisk Assistent (PA) Værd at vide som elev i Faxe Kommune August 2014 Indhold Uddannelsen 3 Prøvetid 3 Praktik og evaluering

Læs mere

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel?

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Virksomhedscenter Virksomhedspraktik Samarbejdsaftale Løntilskud Mentor Hvad er et virksomhedscenter? Et virksomhedscenter er et samarbejde mellem en virksomhed

Læs mere

Orientering om vedtagelse af lovforslag, som udmønter forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen

Orientering om vedtagelse af lovforslag, som udmønter forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen Orienteringsskrivelse til jobcentrene og arbejdsløshedskasserne m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A DK-2300 København S www.star.dk T +45 7214 2000 E star@star.dk Orientering

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig - læs her hvad du skal gøre, for at få dagpenge. Teknikernes Arbejdsløshedskasse Sidst rettet: december 2010 Tryk: Teknisk Landsforbund På din 1. ledighedsdag Første dag du er ledig,

Læs mere

Forord. God læselyst. Mette Frederiksen

Forord. God læselyst. Mette Frederiksen Forord Alt for mange borgere modtager kontanthjælp i årevis uden at få den rette indsats og hjælp til at komme videre og i arbejde eller uddannelse. For dem er kontanthjælp næsten blevet et livsvilkår.

Læs mere

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE FOKUSER PÅ JOBBET Her har vi samlet de regler, du skal kende til for at kunne få dagpenge. Når du har læst folderen, er du klar klar

Læs mere

Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel

Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel 1 Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel Indhold Når I får barn...2 Betingelser for orlov...3 Løn under orloven...4 Hvor meget kan jeg få?...4 Sammensæt jeres forældreorlov...5 Del forældreorloven

Læs mere

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Forord En ny reform på beskæftigelsesområdet er lige på trapperne. Denne gang drejer det sig om reformen

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN Januar 2011 ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN

Læs mere

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet 1 Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet For at modtage dagpenge mens du er ledig, skal du stå til rådighed for det danske arbejdsmarked. Det gør du ved blandt andet at opfylde disse betingelser:

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

Integration på Virksomhederne

Integration på Virksomhederne SÅDAN Integration på Virksomhederne DI service Redskaber og muligheder Integration på virksomhederne Redskaber og muligheder Februar 2007 Forord Fuld Styrke er betegnelsen for DI s samlede indsats, der

Læs mere

Eud-reformen i praksis Workshop 11 Jørgen Torsbjerg Møller Kontorchef Undervisningsministeriet

Eud-reformen i praksis Workshop 11 Jørgen Torsbjerg Møller Kontorchef Undervisningsministeriet Eud-reformen i praksis Workshop 11 Jørgen Torsbjerg Møller Kontorchef Undervisningsministeriet Eud-reformen i praksis workshop 7, Odense, 18. marts 2015 Side 1 Hvilken formular? Spørgsmål nr. 1.1: Hvilken

Læs mere

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor - En informationsmappe for lektiehjælpere ved Dansk Flygtningehjælp Lektiehjælpen er etableret i samarbejde med Brug for alle unge - en kampagne ved Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Én uddannelse. To verdener. Flere muligheder.

Én uddannelse. To verdener. Flere muligheder. Én uddannelse. To verdener. Flere muligheder. HVAD ER EUX? JEG VIL HOLDE MINE EUX kombinerer en erhvervsuddannelse med gymnasiefag. Tager du en EUX, får du både svendebrev og studiekompetence. Det giver

Læs mere

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 ~ 1 ~ Indhold Indhold... 2 A-kassens vejledningspligt... 3 www.bf-a.dk.... 3 G-dage

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Kelly-koncernen har hovedsæde i Troy, Michigan i USA og har siden opstarten i 1946 udviklet sig til en dynamisk virksomhed med kontorer verden over.

Kelly-koncernen har hovedsæde i Troy, Michigan i USA og har siden opstarten i 1946 udviklet sig til en dynamisk virksomhed med kontorer verden over. Velkommen hos Kelly! Vi er glade for at byde dig velkommen som medarbejder hos Kelly. I den forbindelse vil vi gerne kort introducere os selv: Kelly Services er en af verdens største rekrutterings- og

Læs mere

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG Det skal du vide som ledig Side 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilmeld dig som ledig på jobnet.dk... 3 3. Ledighedserklæring, opsigelse mv. til a-kassen... 3 4. Udbetaling af

Læs mere