Tømrerkonference 26. juni 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tømrerkonference 26. juni 2012"

Transkript

1 Tømrerkonference 26. juni 2012

2 Ønsker og udfordringer Afvikling af den praktiske prøve på sidste ophold Sammenhæng mellem den teoretiske og den praktiske opgave Mere fokus på energi / bæredygtighed Tegning i 3D Hvordan skaffes der plads til dette indenfor de eksisterende ophold og de eksisterende økonomiske rammer?

3 Nyt fagbilag Den praktiske prøve afvikles på 5. hovedforløb, og tegneprøven udgår Skolen afholder som en del af sidste periode en afsluttende prøve, bestående af en teoretisk og en praktisk del. Prøven udgør en svendeprøve. Reglerne i bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser finder anvendelse.

4 Teori Den teoretiske del af prøven består af en mundtlig prøve, der varer 30 minutter og tager udgangspunkt i elevens arbejde med en case, der indgår i undervisningen på sidste periode Arbejdet med casen har for specialet tømrer en varighed på indtil 3 uger. For specialerne gulvlægger, tækkemand og alutømrer har arbejdet en varighed på 1 uge Arbejdet med casen afslutter uddannelsens undervisning. Ved den mundtlige prøve fremlægger eleven sit arbejde med casen. Eleven kan under den mundtlige prøve anvende rids eller modeller og demonstrere teknikker, værktøjer mv Der gives en karakter for den mundtlige prøve.

5 Praktik Den praktiske del af prøven består af en fremstillingsopgave udført på grundlag af elevens arbejde med casen Den praktiske prøve for specialerne tømrer, gulvlægger og alutømrer løses inden for en varighed af 37 timer. For specialet tækkemand har den praktiske prøve en varighed af 20 timer Der gives en karakter for den praktiske prøve.

6 Kompetencemål forholde sig til valg af materialer og konstruktion til en arbejdsopgave under hensyn til stilart, pris, tidsplan, vedligeholdelse og bæredygtighed, udføre konstruktioner og isolering under hensyntagen til gældende krav vedrørende styrke, brand, fugt, lyd og energi, planlægge og udføre arbejdet i samarbejde med og respekt for de øvrige faggrupper i byggeriet og under hensyntagen til den samlede byggeproces opmåle, beregne og opstille trapper, skabselementer og inventar,

7 Gulvlægger ca. 25 uger ca. 30 uger ca. 40 uger ca. 25 uger Ca. 20 ugers Alu-tømrer Indledende kun for adgangvejens elever ca. 35 uger ca. 25 uger ca. 25 uger ca. 25 uger ca. 25 uger Tækkemand ca. 35 uger ca. 25 uger ca. 25 uger ca. 25 uger ca. 25 uger Tømrer ca. 35 uger ca. 25 uger ca. 25 uger ca. 25 uger ca. 25 uger Uddannelsens afslutning Specia le Grund forløb forløb Hovedforløb 1 H 6 uger 2 H 6 uger 3 H 6 uger 4 H 6 uger 5 H 6 uger med eksamen og praktisk prøve ugers un dervisni ng 1 H 6 uger 1 H 6 uger 2 H 6 uger 2 H 6 uger 3 H 6 uger 3 H 6 uger 4 H 6 uger 4 H 6 uger 5 H 6 uger med eksamen og praktisk prøve 5 H 6 uger med eksamen og praktisk prøve 1 H 6 uger H 2 5 uger 3 H 5 uger 4 H 5 uger 5 H 5 ugers med eksamen og praktisk prøve

8 Afslutningen af uddannelsen er sammenfaldende med svendeprøvens afslutning. (Fagbilag). Uddannelsen afsluttes den sidste fredag i marts eller september. Det faglige udvalg kan forskyde afslutningen under iagttagelse af helligdage. Skolerne kan efter samråd med det faglige udvalg forskyde den afsluttende periode i forhold til den afsluttende dato (Uddannelsesordning).

9 Nye fag Byggeri og samfund 1,5 uge - Rutineret Eleven kan gøre rede for forskellige organisatoriske principper i virksomheden, herunder beslutningsprocesser og samarbejdsformer på forskellige niveauer. Eleven har kendskab til samspillet mellem samfundets udvikling og udviklingen i virksomhederne, herunder de miljømæssige aspekter. Eleven har kendskab til arbejdsmarkedets opbygning. Eleven har kendskab til forskellige sociale systemer, herunder virksomheder og organisationer og deres indbyrdes regulering i det fagretslige system. Eleven kan forholde sig til sin egen rolle og indflydelsesmuligheder på arbejdsmarkedet Eleven kan bearbejde enkle og overskuelige sociologiske problemstillinger med relevans for eget uddannelsesområde

10 Konstruktionstegning - 1 uge, Avanceret Eleven kan udføre målfaste konstruktionstegninger i 2D og 3D Eleven kan forstå og anvende de symboler og illustrationer der anvendes i byggeriets tegninger Eleven har kendskab til tegningsudveksling i forskellige standarder jvnf. det digitale byggeri Eleven kan anvende frihåndstegning og skitser til problemløsning af detaljer

11 Trappearbejde 0,4 uge, Rutineret Eleven kan afsætte et trappehul i en etageadskillelse Eleven kender principperne for konstruktion af en mindre ligeløbstrappe Praktikmål Udførelse af mindre ligeløbstrapper

12 Energi Eleven kan foretage korrekt opbygning af xxxx-konstruktioner under hensyntagen til energirigtige løsninger, isolering, udluftning og tæthedskrav. Eleven kan foretage korrekt isolering i forbindelse med xxxxkonstruktioner, under hensyntagen til krav om udluftning, tæthedskrav og dampspærre.

13 Sammensatte tømmerkonstruktioner 3 uger Eleven kan selvstændigt tegne, dokumentere og planlægge sammensatte konstruktionsopgaver Eleven kan vejlede om valg af løsninger og materialer ud fra kendskab til brand, lyd, energi, bæredygtighed, pris, tidsplan, og vedligeholdelse efter relevante materiale-, sikkerhedsarbejds- og brugsanvisninger samt love og regler Eleven kan planlægge kvalitetskontrol og dokumentation af arbejdet med sammensatte konstruktioner

14 Praktisk prøve 1 uge Eleven kan udføre et praktisk produkt, der viser fagets teknikker, ud fra en given faglig problemstilling

15 1 2 3 Grund- og valgfag Fremmedsprog Valgfag Fremmedsprog Byggeri og samfund Valgfag 1 Arbejdsmiljø Byggeri & samfund Valgfri specialefag Tømrer Tækkem. Alu Gulv Byggepladsindretning, nivellering og afsætning Valmkonstruktion Kelkonstruktion Døre og vinduer Udvendigt tagarbejde (Tagvindue) Råd og svamp Døre og vinduer i alu Belægning gulve Belægning trapper 4 5 Matematik Valgfri specialefag Valgfri specialefag Gulvkonstruk. Vådrum Ydervægge Trapper Tømmerkonst. Svendeprøve Tækning Buet kvist Tækkeunderlag Svendeprøve Tagkonst. Alu Facader alu Svendeprøve Gulvkonstruk. Vådrum Svendeprøve

16 Valgfri specialefag AMU-mål: Bæredygtigt byggeri byggematerialers livscyklus - 0,6 uge Isolering BR og varmetabsberegning 0,6 uge Traditionelle træsamlinger 1 uge, Rutineret Eleverne kan opsnøre og udføre traditionelle tømmerkonstruktioner Eleven kan udføre opgaver med traditionelle træsamlinger ud fra kendskab til arbejdsmiljø og sikkerhed

17 Bedømmelse og beviser mv. Den indledende case til den afsluttende prøve stilles af n efter samråd med det faglige udvalg. Den mundtlige prøve bedømmes af en lærer udpeget af n og to fagkyndige censorer udpeget af det faglige udvalg. Den praktiske prøve bedømmes af en lærer udpeget af n og to fagkyndige censorer udpeget af det faglige udvalg. Det faglige udvalg udarbejder en censorvejledning til brug for bedømmelsen

18

19 Når projektet står færdig skal du have fremstillet indervægge af stål med 2-lag gips, færdiggørelse af vindue indvendigt, gulvkonstruktion til vådrum med fald mod 2 afløb og en valmkonstruktion med skifter og et spær. Tegn et skitseforslag til hvordan du vil løse badeværelsesprojektet og få den godkendt af din underviser. Lav en arbejdstegning som indeholder alle profiler til fremstilling af din tagkonstruktion. Fremstil mindst et hjørne af tagkonstruktionen stående på indervæggene så opgaven kan stå på et plan som max. fylder x mm. Omfanget af beklædning af vægge og tag aftales med underviseren.

20 Ikrafttræden 15. juli 2012 Elever, der begyndt på en uddannelsesgrundforløb eller hovedforløb, kan gennemføre henholdsvis grundforløbet eller hovedforløbet efter de hidtil gældende regler. Skolen fastsætter i den lokale undervisningsplan eventuelle overgangsordninger for elever, der er startet på uddannelsen efter de hidtil gældende regler.

21 Svendeprøveresultat Skole: Elevantal: Sølv Bronze Ros Antaget Ej best. Teori Praktik Bemærkning Åbenrå Ålborg Århus Esbjerg Hadsten Herning Hillerød elever ej indstillet Hjørring Holbæk Holstebro Horsens Kolding København Nykøbing F Næstved Odense Randers Roskilde Rønne Skive Slagelse Svendborg Thisted Vejle Viborg Total

22 Svendeprøveresultat Forår 2011 Forår Sølv Bronze Ros Antaget Ej best. Teori Praktik

23 Svendeprøveresultat 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% Forår 2011 Forår ,0% 10,0% 0,0% Sølv Bronze Ros Antaget Ej best. Teori Praktik

24 Antal udlærte 2500 Antal elever til svendeprøve - tømrer 2013 og 2014 er prognose

25 8.000 Igangværende aftaler - tømrer jan feb marts apr maj juni juli aug sep okt nov dec

26 Byggemontagetekniker 350 BMT -april Tilgang i perioden Tilgang år - dato Igangværende

27 Bedømmelse tegning Tegningens sprog Brug af lag og stregtyper, målsætninger, årringe/skraveringer Tegningens praktiske anvendelighed Plan, profiler, oversmig mm) Rumlig forståelse Lodret billede, omkantninger, spor Beregning, formler mm. Formler vist på tegning og øvrige informationer på tegningen

28

29 Projekteksamen Den mundtlige fremlæggelse formidling af projektet. (Kommer eleven ind på alle punkter og virker eleven sikker i sin fremlæggelse). Elevens evne til at forsvare og forklare sit forslag og løsninger? (Kan eleven uddybe sine løsninger, begrunde sine valg og svare på spørgsmål).

30 Projekteksamen Anvendelse af hjælpemidler til fremlæggelse. (Anvender eleven medbragte materialer, modeller, skitser mm relevant). Perspektivering (Kan eleven drage paralleller til andre lignende problemstillinger, referere til egne erfaringer, der viser at vedkommende har overblik og har forstået opgaven til bunds)

31 Efter forandringer følger

Det følgende relaterer sig til ovennævnte uddannelsesbekendtgørelses bilag.

Det følgende relaterer sig til ovennævnte uddannelsesbekendtgørelses bilag. Uddannelsesordning for uddannelsen til murer Udstedelsesdato: XXXXXXX Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger og Stukkaturfaget i henhold til bekendtgørelse nr. XXXXXXX om uddannelserne

Læs mere

REVISION 1 TIL TØMRER/SNEDKER UDDANNELSEN

REVISION 1 TIL TØMRER/SNEDKER UDDANNELSEN REVISION 1 TIL TØMRER/SNEDKER UDDANNELSEN 1 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 Uddannelsesudvalg Tømrer-Snedker indstilling til bestyrelsen vedrørende revision 2.... 3 Beskrivelse af udvalgets

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til snedker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til snedker BEK nr 366 af 01/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. september 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.27T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=115178

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=115178 Side 1 af 42 Oversigt (indholdsfortegnelse) BEK nr 144 af 29/02/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 04-03-2008 Undervisningsministeriet Vis mere... Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 Bilag 6 Bilag

Læs mere

Grundfag Samfundsfag F-niveau

Grundfag Samfundsfag F-niveau Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs tag og facademontør Forløb / Fag / Aktivitet / Projekt 4. hovedforløb Samfundsfag Timetal 1,5 uge Læreplansfag

Læs mere

LUP Bygningsmalernes hovedforløb

LUP Bygningsmalernes hovedforløb LUP Bygningsmalernes hovedforløb Lokalundervisningsplan version 0.6 Udarbejdet i henhold til bekendtgørelse nr. 340 af 13.4.2012 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang Bygge og anlæg. Udarbejdet

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skibsteknikeruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skibsteknikeruddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til Skibsteknikeruddannelsen Udstedelsesdato: 1. juli 2011 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for skibsteknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Lokal undervisningsplan GF2 VVS

Lokal undervisningsplan GF2 VVS Københavns Tekniske Skole Lokal undervisningsplan GF2 VVS Bygge & anlæg 03-08-2015 1 Indhold 1 Generelt for skolen... 4 1.1 Overordnet pædagogisk og didaktisk grundlag for udbud af erhvervsuddannelser

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker BEK nr 462 af 14/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.55T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs - og energimontør. Grundfag Samfundsfag F-niveau

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs - og energimontør. Grundfag Samfundsfag F-niveau Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs - og energimontør Forløb / Fag / Aktivitet / Projekt 4. hovedforløb Samfundsfag Timetal 1,5 uge Læreplansfag mv.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Smedeuddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Smedeuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Uddannelsesordning for uddannelsen til Smedeuddannelsen Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for smedeuddannelsen i henhold til bekendtgørelse 451 af 7. maj 2014

Læs mere

Erhvervsuddannelser i. Bygge og anlæg

Erhvervsuddannelser i. Bygge og anlæg Erhvervsuddannelser i Bygge og anlæg Bygge- og anlægsbranchen rummer mange udfordringer og giver dig en masse forskellige valgmuligheder Boligmontering Møbelpolstrer... 7 Autosadelmager... 8 Gardindekoratør/gardinmontør...

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om Plastsvejseuddannelsen

Vejledning til bekendtgørelse om Plastsvejseuddannelsen Vejledning til bekendtgørelse om Plastsvejseuddannelsen Undervisningsministeriet Uddannelsesstyrelsen 1 Vejledning til bekendtgørelse om Plastsvejseuddannelsen Forord Uddannelsesbekendtgørelsen og denne

Læs mere

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 4: Lokal undervisningsplan. Beskrivelse af konkrete fag/forløb/læringsaktiviteter

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 4: Lokal undervisningsplan. Beskrivelse af konkrete fag/forløb/læringsaktiviteter Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri og teknologi Uddannelse Byggemontagetekniker Læringsaktivitet / Forløb / Fag / Aktivitet / Projekt Grundfag, Områdefag, Valgfag og bundne specialefag Lektioner Læreplansfag

Læs mere

Lokal undervisningsplan GF2 Værktøjsuddannelsen

Lokal undervisningsplan GF2 Værktøjsuddannelsen Københavns Tekniske Skole Lokal undervisningsplan GF2 Værktøjsuddannelsen Industri og design 03-08-2015 1 Indhold 1 Generelt for skolen... 4 1.1 Overordnet pædagogisk og didaktisk grundlag for udbud af

Læs mere

Lokal undervisningsplan

Lokal undervisningsplan Lokal undervisningsplan Indgang 6 service, stil og design Grundforløb og Hovedforløb Randers Tekniske Skole Juni 2003 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... Side 6 2. Kvalitet... Side 6 3. Uddannelsens formål

Læs mere

Erhvervsuddannelser i. Bygge og anlæg

Erhvervsuddannelser i. Bygge og anlæg Erhvervsuddannelser i Bygge og anlæg 2013/2014 Bygge- og anlægsbranchen rummer mange udfordringer og giver dig en masse forskellige valgmuligheder Malerfaget Bygningsmaler... 7 Træ- og Møbelindustriens

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for Dyr, planter og natur Hovedforløb trin 1 og trin 2 Landbrugsuddannelsen på CELF pr. 1. august 2011

Lokal Undervisningsplan for Dyr, planter og natur Hovedforløb trin 1 og trin 2 Landbrugsuddannelsen på CELF pr. 1. august 2011 Lokal Undervisningsplan for Dyr, planter og natur Hovedforløb trin 1 og trin 2 Landbrugsuddannelsen på CELF pr. 1. august 2011 Indhold 2.0 Indgangen Dyr, planter og natur, version 01... 2 2.1 Praktiske

Læs mere

Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse

Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse Oversigt: Alle fag: 1 Afsætning A... 13 2 Afsætning B... 17 3 Arktisk teknologi B... 22 4 Arktisk teknologi C... 29 5 Billedkunst B... 34 6

Læs mere

Hovedforløbet for vvs er og vvs-blikkenslager

Hovedforløbet for vvs er og vvs-blikkenslager Hovedforløbet for vvs er og vvs-blikkenslager Lokalundervisningsplan version 0.1 jvf. bekendtgørelse for indgangen Bygge og Anlæg - nr. 340 af 13. april 2012 og uddannelsesordning 1420 for vvs-uddannelserne.

Læs mere

Lokal Undervisnings- Plan. Social- og sundhedshjælperuddannelsen, 2013

Lokal Undervisnings- Plan. Social- og sundhedshjælperuddannelsen, 2013 Lokal Undervisnings- Plan Social- og sundhedshjælperuddannelsen, 2013 Indholdsfortegnelse 2.0 Undervisningsplan for social- og sundhedshjælperuddannelsen... 2 2.1 Didaktiske og metodiske overvejelser...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

NYT GRUND- FORLØB. Grundforløbets 1. og 2. del. Undervisningsministeriet

NYT GRUND- FORLØB. Grundforløbets 1. og 2. del. Undervisningsministeriet Undervisningsministeriet NYT GRUND- FORLØB 7. maj 2014 Grundforløbets 1. og 2. del Fagtyper, erhvervsfag, fagretninger, overgangskrav, uddannelsesspecifikke fag og pædagogiske begreber. Nyt grundforløb

Læs mere

Den afsluttende prøve på grundforløbet - udfordringer og god praksis

Den afsluttende prøve på grundforløbet - udfordringer og god praksis Den afsluttende prøve på grundforløbet - udfordringer og god praksis Stig Guldberg og Claus Bo Jørgensen, Nationalt Center for Erhvervspædagogik (NCE) Metropol 2011 Den afsluttende prøve på grundforløbet

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN. Bygningsmaler. Hovedforløbet

LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN. Bygningsmaler. Hovedforløbet LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN Bygningsmaler Hovedforløbet Lokal undervisningsplan Vejle Tekniske Skole/Grindsted Tekniske Skole Uddannelse Bekendtgørelse nr. Alle bekendtgørelser og vejledninger kan læses

Læs mere

TØMRER HOVEDFORLØB 1

TØMRER HOVEDFORLØB 1 TØMRER HOVEDFORLØB 1 Hovedforløb 1 å dette skoleforløb beskæftiger vi os med: Grat og valmkonstruktion Vi arbejder med opbygningen af grat, det vil sige planbilleder, profilbilleder, omkantninger. Der

Læs mere

Grundforløbet for EUX elektrikere (installationsteknik)

Grundforløbet for EUX elektrikere (installationsteknik) Grundforløbet for EUX elektrikere (installationsteknik) Teknisk Skole Esbjerg Lokal undervisningsplan jf. bekendtgørelse for indgangen Strøm, styring og it - nr. 509 af 31. maj 2012, lov om studiekompetencegivende

Læs mere

EUC Vest. Hovedforløb personvognsmekaniker

EUC Vest. Hovedforløb personvognsmekaniker Hovedforløb personvognsmekaniker Lokal undervisningsplan version 0.1 jvf. Bekendtgørelse nr. 1514 af 15.12.2010 og uddannelsesordning af 15.07.2012 Udarbejdet Af Autoteamet. Redigeret af Anders Christensen

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN TRIN 1 OG 2

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN TRIN 1 OG 2 Undervisningsplan for SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN TRIN 1 OG 2 Indhold: Social- og sundhedsuddannelsen trin 1 og 2 1. Praktiske oplysninger 2. Om undervisningen på Social & SundhedsSkolen, Herning 2.1

Læs mere