Bilag 2.4 Indkomne høringssvar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 2.4 Indkomne høringssvar"

Transkript

1 Bilag 2.4 Indkomne høringssvar Uddannelsesinstitutioner Høringssvar Danmarks Tekniske Universitet Høringssvar Danmarks Tekniske Universitet - Elektro...5 Uddybende initiativbeskrivelse Høringssvar Copenhagen Business School Høringssvar - København Universitet Høringssvar - Universitetscampus Ballerup og Ballerup Kommune Høringssvar CPH WEST Høringssvar - Metropol...14 Uddybende initiativbeskrivelse Høringssvar KEA Københavns Erhvervs Akademi Høringssvar VUC Vestegnen Høringssvar Teknisk Erhvervsskole Center København...22 Organisationer (Erhvervs- og arbejdsmarkedsorganisationer) Høringssvar LO Høringssvar LO Storkøbenhavn Høringssvar Håndværksrådet...27 Nyt initiativforslag Højtuddannede og SMV ere i samarbejde Høringssvar Håndværksrådet...29 Uddybende initiativbeskrivelse energibesparelser i den eksisterende bygningsmasse Høringssvar Landbrug og Fødevarer...32 Nyt initiativforslag Copenhagen Design Hub Høringssvar Finansrådet Høringssvar Medicoindustrien Høringssvar DI Organisation for Erhvervslivet Høringssvar DI Organisation for Erhvervslivet - ITEK Høringssvar FTF Høringssvar Dansk Biotek Høringssvar IT-branchen...51 Nyt initiativforslag - Grøn IT-Klyngeorganisation Høringssvar Dansk Byggeri Høringssvar LIF...54 Kommuner, Regioner, Ministerier, m.m Høringssvar Københavns Kommune Høringssvar Helsingør Kommune Høringssvar Hillerød Kommune Høringssvar Frederikssund Kommune Høringssvar Allerød Kommune Høringssvar Furesø Kommune Høringssvar Gladsaxe Kommune Høringssvar Herlev Kommune Høringssvar Halsnæs Kommune af 135 1

2 34. Høringssvar Hvidovre Kommune Høringssvar Ishøj Kommune Høringssvar Vestegnssamarbejdet Høringssvar KKR Hovedstaden Høringssvar Region Hovedstaden Høringssvar Vækstforum Sjælland Høringssvar Vækstforum Midtjylland Høringssvar Vækstforum Syddanmark Høringssvar Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Høringssvar Erhvervs- og Byggestyrelsen Høringssvar Fonden for Entreprenørskab Høringssvar Indenrigs- og Sundhedsministeriet Høringssvar Miljøministeriet...99 Andre aktører Høringssvar COBIS Høringssvar ØSR Øresund Science Region Høringssvar Wonderful Copenhagen Høringssvar Medicon Valley Alliance Høringssvar CFIR Copenhagen Finance IT Region Høringssvar INDEX: Design to Improve Life Nyt initiativforslag Design to improve Life Høringssvar Femern Belt Development Høringssvar Connect Denmark Høringssvar Boligselskabernes Landsforening Høringssvar Hyldespjældet Nyt initiativforslag Renovering for fremtiden renovering til CO2-neutral standard Med almene boliger som kickstarter Høringssvar - Bæredygtighedshuset af 135 2

3 Uddannelsesinstitutioner 1. Høringssvar Danmarks Tekniske Universitet 3 af 135 3

4 4 af 135 4

5 2. Høringssvar Danmarks Tekniske Universitet - Elektro Uddybende initiativbeskrivelse 5 af 135 5

6 6 af 135 6

7 7 af 135 7

8 3. Høringssvar Copenhagen Business School 8 af 135 8

9 4. Høringssvar - København Universitet 9 af 135 9

10 10 af

11 5. Høringssvar - Universitetscampus Ballerup og Ballerup Kommune 11 af

12 12 af

13 6. Høringssvar CPH WEST Vækstforumsekretariatet Region Hovedstaden Koncern Region Udvikling Kongens Vænge Hillerød Champaign d. 20. november 2010 Høringssvar til Erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden fra CPH WEST, Uddannelsescenter København Vest På CPH WEST har vi med tilfredshed noteret os, at uddannelsessystemet har en solid plads i Region Hovedstadens forslag til ny erhvervsstrategi. Vi skal bemærke, at der just er kommet nye tal fra Undervisningsministeriet, som lykkeligvis godtgør, at det er gået lidt frem i forhold til antallet, der formodes at gennemføre en ungdomsuddannelse, nemlig fra ca. 81 % til 84 %. Det gør dog ikke arbejdet med at fastholde unge i uddannelse mindre nødvendigt, og det er fortsat afgørende, at der støttes op om dette vigtige arbejde. I strategiplanen fokuseres der meget på innovation og iværksætteri også i uddannelsessystemet, hvilket er meget positivt. Her skal det bemærkes, at der skal arbejdes meget med kulturen i uddannelsessystemet for at få tænkningen omkring innovation og iværksætteri til at slå helt igennem. Som eksempel på dette skal nævnes det store innovationsprojekt på gymnasierne i regionen, INNOGYM, som Region Hovedstaden har bakket flot op om. Projektet har krævet megen nytænkning på gymnasierne, og det er kommet godt i gang. Men vi noterer os, at evalueringen, som Syddansk Universitet er valgt til at udføre, i høj grad problematiserer det merkantile aspekt, som er lagt ind i projektet fra begyndelsen. Folkene fra Syddansk Universitet synes at mene, at det nærmest er i strid med gymnasielovens krav om almen dannelse, at skolerne arbejder for at lære de unge at skabe innovation med henblik på at øge landets konkurrenceevne. For evaluatorerne er innovation forstået som det at skabe etisk værdi for andre i orden, men åbenbart ikke at skabe økonomisk værdi. Skolerne arbejder nu videre ad den i projektet afstukne vej, og vi nævner kun eksemplet for at understrege vigtigheden af, at innovation og entreprenørskab bliver understøttet både på strategisk niveau og i praksis i uddannelsessystemet. Det er fremmed for mange kredse i uddannelsessystemet at tænke i de baner. Derfor er indsatsen vigtig. Med venlig hilsen Eva Hofman-Bang CPH WEST 13 af

14 7. Høringssvar - Metropol 14 af

15 15 af

16 Uddybende initiativbeskrivelse 16 af

17 17 af

18 18 af

19 19 af

20 8. Høringssvar KEA Københavns Erhvervs Akademi 20 af

21 9. Høringssvar VUC Vestegnen Udtalelse til Vækstforum Hovedstadens Erhvervsudviklingsstrategi Vi hilser med tilfredshed Regionens udspil med en Erhvervsudviklingsstrategi og specielt at uddannelsesindsatsen er medtænkt med fokus på at sikre regionen en kompetent og veluddannet arbejdsstyrke. VUC kommer i spil både i forbindelse med løftet fra ufaglært til faglært, sikring af at flere får en ungdomsuddannelse og endelig at flere får en videregående uddannelse. Fra ufaglært til faglært I forbindelse med indsatsen for opkvalificering af ufaglærte har VUC en bred vifte af tilbud; FVU, AVU, hf og ordblindeundervisning. Med udgangspunkt i en realkompe-tencevurdering kan VUC sammensætte en individuel tilrettelagt fagpakke, der sup-plerer den enkelte ufaglærtes kompetencer, så det bliver muligt at gennemføre en faglig uddannelse. 95 % skal have en ungdomsuddannelse Idékatalogets fokus på bedre boglige forudsætninger og styrkelse af hovedstadsregi-onens kompetencer er vigtig. I flere dele af Regionen er andelen af unge, der får en ungdomsuddannelse foruroligende lav. I den forbindelse har VUC nogle succesfulde værktøjer; 2-årigt hf i et ungt voksenmiljø samt FVU og AVU, hvor den unge enten kan få en egentlig ungdomsuddannelse på VUC eller supplere de almene kompeten-cer og derved få mulighed for efterfølgende at få en ungdomsuddannelse på eksem-pelvis en erhvervsskole. VUC kan også medvirke i brobygningsforløb eksempelvis på produktionsskolerne. 50 % skal have en videregående uddannelse VUC er den største leverandør af studerende til velfærdsuddannelæserne, men også mange VUCkursister får en længere videregående uddannelse. VUC kursisterne udmærker sig ved at nå hurtigt gennem de videregående uddannelser, da der er tale om modne borgere. I det hele taget, er det vigtigt at medtænke det parallelle kompetencesystem, som VUC repræsenterer. VUC giver de borgere, der ikke går den lige vej eller fejler i før-ste eller andet forsøg, en mulighed for revanche med uddannelsessystemet mulig-heden for alligevel at få en ungdomsuddannelse. På den måde er VUC en af de ud-dannelsesformer, der med succes kan øge andelen af borgere, der får kompetencer, så de bliver en ressource for hovedstadens erhvervsliv. Jette Kammer Jensen Bestyrelsesformand VUC Vestegnen 21 af

22 10. Høringssvar Teknisk Erhvervsskole Center København Høringssvar Initiativforslag 4.1: Teknisk Erhvervsskole Center (TEC), Nationalt Center for Erhvervspædagogik (NCE) og professionshøjskolen Metropol har holdt møde om de to bidrag til vækstforum. Eksperimentariet - erhvervsskolernes kraftcenter og konsortium omkring flexication. Nye fleksible modeller for uddannelse og opkvalificering. Der er behov for en sammentænkning af de to initiativer under 4.1, eksempler på initiativer under indsatsområdet talent og kompetencer i verdensklasse. Der vil kunne formuleres to spor: Et spor hvor fokus er eksperimentariet på erhvervsskolerne og andre erhvervsrettede uddannelsesområder, hvor der arbejdes med et fagligt, organisatorisk og et erhvervspædagogisk sigte. Baggrunden for initiativet er, at de erhvervsrettede uddannelsessystemer skal blive regionale kraftcentre. Et innovativt kraftcenter, et eksperimentarium, hvor nye initiativer i form af udvikling i kerneydelsen skal gøres nyttigt i sammenhæng til skolernes daglige drift og dermed nyttiggøres i form af forandring i praksis. Herudover formuleres et spor, hvor der opbygges et fælles konsortium, hvor man styrker indsatsen for et såkaldt flexication-uddannelsessystem med nye fleksible modeller for uddannelse og opkvalificering. Der er et stort behov for at tænke i fleksible løsninger både i uddannelsessystemet og inden for en række branche- og erhvervsområder. Man skal med flexication kunne opfange kompetencebehovene hurtigere og omsætte dem til uddannelsestilbud. Det vil her være relevant at styrke uddannelsesområdet bredt - både erhvervsuddannelserne, akademiuddannelserne og professionshøjskolerne. Eksperimentariet på de erhvervsrettede uddannelser. Vi har inden for erhvervsskolesystemet og i andre skolesystemer et behov for at udvikle et eksperimentarium, hvor en række erhvervsskoler samarbejder med virksomheder og faglige organisationer om at kunne udvikle tidssvarende undervisningsmiljøer. I den nyeste analyse fra Reg/lab Erhvervsskolerne som partner for innovation og erhvervsudvikling, fremhæves det, at erhvervsuddannelserne ses som en central vækstfremmer eller erhvervsfremmeaktør. Regionen har brug for et stærkt erhvervsskolesystem, der kan blive en central partner i den regionale vækst. For at erhvervsuddannelserne kan leve op til forventningerne om at være erhvervsfremmeaktør og blive en vigtig brik i at realisere samfundsmæssige mål om større innovation, øget iværksætteri og stærkere produktivitetsudvikling, skal erhvervsuddannelserne turde bryde med de traditionelle måder at tænke på og tænke nyt. Erhvervsskolerne skal kunne rumme mange krav både fra arbejdsmarkedet, virksomhederne, og de faglige organisationer samt kunne imødekomme de politiske målsætninger om, at 95 % af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse. Disse mange forskellige krav betyder, at skolen skal være omstillingsparat og kunne organisere og tilbyde en undervisning, som forbereder de unge til at kunne bruge deres jobfunktioner på forskellige typer af virksomheder. Mange håndværksmæssige virksomheder er i en rivende udvikling, hvor både det nationale og internationale marked stiller krav om innovation, kreativitet og udvikling på et højt teknologisk og organisatorisk niveau. I forbindelse med erhvervsudviklingsstrategien for hovedstadsregionen , står erhvervsuddannelserne med en særlig udfordring. Det er en særlig udfordring at gøre erhvervsuddannelserne attraktive i hovedstadsregionen, hvor flere unge shopper rundt, og tilmed hurtigere end i mindre byområder. Formålet med erhvervsskolens eksperimentarium er derfor at forankre viden i organisationen på en ny og anderledes måde. At tænke kompetenceudvikling på en ny og innovativ måde, der sikrer, at 22 af

23 viden og erfaringer skal forankres i praksis gennem eksperimenter, hvor ny viden og nye erfaringer prøves og danner grobund for fornyelse. Eksperimentariet skal være med til at sikre transfer af viden og handlinger mellem læringsrum (f.eks. pædagogisk efteruddannelse, PD (pædagogisk Diplom), kompetencedage i afdelingerne og arbejdsrum. Eksperimentariet vil gennem eksperimenter, træning, afprøvninger, søgeprocesser og analyser opstille autentiske scenerier og finde løsninger og nye handleveje. Eksperimentariet bliver en vækstform, der kan levere modeller til bæredygtig kompetenceudvikling af såvel uddannelsernes personale og brugere samt levere nye forslag til netværk, partnerskaber med virksomhederne og faglige udvalg i bestræbelserne på at etablere nye læringsformer som vekslen mellem skole og virksomhed. Med de to spor i dette udviklingsarbejde, vil tankerne bag eksperimentariet og modeller for flexication være med til at udfordre det danske uddannelsessystem. Der vil i forbindelse med eksperimentariet og flexication projekterne, blive tilknyttet en række forskellige forskere, på erhvervsskoleområdet vil NCE være en vigtig partner i dokumentation og evidens arbejdet. NCE er det center i Danmark, der har den største erhvervspædagogiske erfaring og viden om det erhvervsrettede skolesystem. 22.november 2010 Jesper Clausen Vicedirektør, TEC 23 af

24 Organisationer (Erhvervs- og arbejdsmarkedsorganisationer) 11. Høringssvar LO Vi har modtaget Vækstforum Hovedstadens erhvervsudviklingsstrategi, Hovedstaden Nordeuropas grønne, innovative vækstmotor til høring. Vi synes generelt, at det er en god strategi, der er grundlagt på en vision om hovedstadsregionen, som vi kan bakke op om. Vi hilser velkomment, at der er fokus på ufaglærte, opkvalificering, efter- og videreuddannelse samt ungdomsuddannelserne, men mener også at man med fordel kunne have nævnt disse flere steder og mere centralt i strategien. Der er i strategien meget lidt fokus på produktion. Vi er helt enige i, at der skal være særlig fokus på vidensarbejderne i hovedstadsregionen, men kunne ønske os en større opmærksomhed på, at flytter produktionen ud af landet, så gør vidensarbejdernes arbejdspladser det også. For en god ordens skyld vil vi nævne, at Femern Bælt-forbindelsen er udskudt til 2020 (s. 7). Vigtigst er dog at vi i flere omgange har bedt om, at det ikke er iværksætterens uddannelse, der er det primære. Det primære er, at det er vækstiværksættere. Derfor undrer det os, at der på s. 27, punkt 3 øverst på siden fortsat står flere innovative og højtuddannede vækstiværksættere, da vi var af den klare opfattelse, at sekretariatet ville rette det til Flere innovative vækstiværksættere. FACIT Med venlig hilsen Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab., LO 24 af

25 12. Høringssvar LO Storkøbenhavn 25 af

26 26 af

27 13. Høringssvar Håndværksrådet Nyt initiativforslag Højtuddannede og SMV ere i samarbejde Produktivitet og innovation via praksisorienterede højtuddannede i Region H s små og mellemstore virksomheder Baggrund Det er i høj grad de små og mellemstore virksomheder, der skaber arbejdspladser til faglærte i Danmark, hvor større virksomheders dagsorden i øjeblikket er at forlægge produktionen til udlandet. Alle danske virksomheder herunder også de små og mellemstore har dog en udfordring i forhold til produktiviteten, der i danske virksomheder over en bred kam er faldende. Samtidig udfordres små og mellemstore virksomheder på innovationssiden, der ofte foregår i et samspil mellem højtuddannede videnarbejdere og højtkvalificerede faglærte. Små og mellemstore virksomheder er i høj grad karakteriseret ved at være praksisorienterede, og der er meget stor fokus på bundlinje og målbare effekter. Derudover er det ofte afgørende for smv ers incitament til at ansætte højtuddannede, at den nye kollega er i stand til at samarbejde med faglærte, har stor forståelse for konkrete produktionsprocesser og evner at formidle og kapitalisere på sammenhængen mellem teori og praksis. Formål Samspillet mellem de tre problemstillinger skabelsen af arbejdspladser, forbedring af produktiviteten og øget innovation kalder på ansættelsen af flere praksisorienterede, højtuddannede i regionens små og mellemstore virksomheder. Formålet med projekidéen er således at skabe bedre samarbejdsrelationer mellem praksisorienterede højtuddannede og regionens små og mellemstore virksomheder. Der har i mange år været en tendens til, at eksempelvis ingeniører primært fokuserer deres jobsøgning på større virksomheder, der er kendte og meget synlige i pressen, mens potentialet for jobsøgning i virkeligheden i meget høj grad ligger i de små og mellemstore, mindre synlige virksomheder. Der er blandt højtuddannede en relativt ringe viden om de faglige udviklingsmuligheder, som små og mellemstore virksomheder kan tilbyde højtuddannede, ligesom de små og mellemstore virksomheder ofte ikke har fokus på, hvad én enkelt højtuddannet kan tilføre virksomheden i form af ny viden, fokus på organisation og udvikling frem for drift. Det er vigtigt for udviklingen i regionens smv er, at virksomhederne i højere grad bliver opmærksomme på, hvad højtuddannede kan tilføre virksomhederne, ligesom det er vigtigt, at de højtuddannede får et mere dækkende billede af, hvad de små og mellemstore virksomheder kan tilbyde, fx kort afstand til topledelsen, hurtige beslutningsprocesser og stor selvstændighed i jobbet. Relevante indsatsområder Projektidéen falder inden for mindst to af Region Hovedstadens seks strategiske indsatsområder, nemlig Innovation og forskning samt Talent og kompetencer i verdensklasse. 27 af

28 Samspillet mellem smv er og højtuddannede er i høj grad en forudsætning for, at smv erne kan skabe vækst og arbejdspladser i regionen. Den viden, som højtuddannede kan tilføre smv erne på innovationssiden, er helt nødvendig for at skabe væksten, skabe arbejdspladserne og give plads til nye talenter og kompetencer. Aktiviteter I forhold til Vækstforums strategiske mål foreslås det således, at der igangsættes en række aktiviteter, der gør smv erne og de praksisorienterede højtuddannede mere attraktive eller blot mere kendte for hinanden. Konkrete aktiviteter kan være: At små og mellemstore virksomheder deltager på uddannelsesinstitutionerne i forbindelse med aktiviteter for kommende dimittender/kandidater. At smv erne i højere grad tænkes ind i studerendes projektopgaver under studiet. At der indgås samarbejdsaftaler mellem smv ernes brancheorganisationer, relevante uddannelsesinstitutioner, højtuddannedes A-kasser og faglige organisationer. At uddannelsesinstitutionerne dyrker smv erne som et marked med stort job-potentiale. Projektorganisering Et sådant projekt kan organiseres i et samarbejde mellem erhvervsakademier, ingeniørhøjskoler, brancheorganisationer for smv er samt højtuddannedes A-kasser og faglige organisationer. Målgruppen er både smv erne, som får adgang til højt kvalificeret viden via samarbejdet med højtuddannede, samt de højtuddannede selv og deres uddannelsesinstitutioner, som får viden om et marked for arbejdskraft, som ofte overses. Projektet er tænkt som et længerevarende forløb over minimum to år, således at flest muligt dimittendårgange fra uddannelsesinstitutioner involveres. Herved sikres også forankring på de enkelte institutioner. Projektet bør således forløbe over både 2011 og af

29 14. Høringssvar Håndværksrådet Uddybende initiativbeskrivelse energibesparelser i den eksisterende bygningsmasse Håndværksrådets forslag til tema omkring energibesparelser i den eksisterende bygningsmasse. Forslag til indsatsområde: Håndværksrådet har med interesse læst høringsmaterialet knyttet til Erhvervsudviklingsstrategi for hovedstadsregionen, og ser med tilfredshed, at et af Håndværksrådets tidligere fremsendte forslag er medtaget, for så vidt angår energibesparelser, hvis realisering inddrager div. håndværksvirksomheder. Således omtales i Idékatalogets punkt 3.4: Bæredygtige teknologier, grøn vækst og energiforbedringer, at en række organisationer - herunder Håndværksrådet - tilhører en naturlig deltagerkreds. Imidlertid fremgår det af det formulerede formål til samme tema, at der er fokus på energibesparelser i offentlige bygninger og på udvikling, implementering og eksport af bæredygtige teknologier. Videre hedder det, at der allerede er igangsat en række initiativer. Konkret henvises til Copenhagen Clean Tech Cluster, Energirigtig renovering, Videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet. Håndværksrådet udleder heraf, at der i idekataloget ikke omtales et tema, hvor organiseringen og implementeringen af energibesparelser i den eksisterende private boligmasse er i fokus, hvorfor Håndværksrådet hermed opfordrer til, at formålet udvides til også at omfatte et fokus på nævnte del af bygningsmassen. Håndværksrådet er selvsagt enig i, at det giver god mening at fokusere på energibesparelser i offentlige bygninger og udlejningsejendomme/den almene boligmasse, som er i fokus i mindst et af de nævnte igangsatte projekter i regionen, bl.a. fordi de omfattede bygninger optræder så talstærkt i regionen og rummer meget store energisparepotentialer. Men det fjerner efter Håndværksrådets opfattelse ikke et samtidigt behov for at fokusere på netop parcelhusmassen, som også er en udbredt boligform i regionen, og hvor energiforbruget erfaringsmæssigt kan reduceres med ca. 1/3.. Her kan tilføjes, at den højtuddannede arbejdskraft, 29 af

30 som ønskes fastholdt i og tiltrukket til Hovedstadsregionen, bør have adgang til boliger af høj kvalitet, hvilket i stigende udstrækning omfatter et lavt energiforbrug. Hvilket igen fordrer, at de udførende håndværksvirksomheder og øvrige relevante aktører er i stand til at levere varen. Her tænkes først og fremmest på organiseringen og salget af energirenoveringer frem for de konkret gennemførte energirenoveringer fraværet af energirenoveringer knytter sig typisk ikke til den tekniske side eller deres udførelse, men først og fremmest til manglende kompetencer til at forklare boligejerne om de økonomiske fordele og muligheder omkring energirenoveringer. Derfor henledes opmærksomheden på de forskelle, der knytter sig til realisering af energibesparelser i offentligt ejede bygninger og udlejningsejendomme kontra i privat ejede boliger - her primært tænkt som parcelhuse. Og på, at disse forskelle fordrer forskellige organisatoriske tilgangsvinkler. Omkring offentligt ejede bygninger og udlejningsejendomme - som er i fokus for aktørerne i de nævnte, igangsatte projekter - vil der generelt være tale om professionelle beslutningstagere og aktører fra idéfase til realisering - med afsæt i en indledende politisk beslutning om givne investeringers gennemførelse. Anderledes i den privatejede bygningsmasse, hvor privatpersoner herunder ofte parcelhusejere med afsæt i egne overvejelser rådfører sig med en håndværker, som i mange tilfælde - efter egne udsagn i flere uafhængige interviews - ikke har de nødvendige kompetencer. (3/4 af boligejerne henvender sig til en håndværker, når de søger råd og vejledning). Således mangler en stor andel af de udførende håndværksvirksomheder kompetencer vedr. salg og markedsføring herunder evnen/viljen til at beregne energibesparelsen ved et givent tiltag og værdien heraf, samt i forlængelse heraf evnen til at anskueliggøre overfor kunden, hvor stor en investering pågældende besparelse kan finansiere. Det bliver ikke bedre af, at fortsat alt for få pengeinstitutter rådgiver deres kunder omkring energibesparelser uagtet, at sådanne kan være blandt de mere lukrative investeringer. Således mangler også her kompetencer, ligesom det er tilfældet blandt ejendomsmæglere, når disse skal dels værdisætte og dels sælge en bolig. Det tema, som Håndværksrådet således foreslår, tager afsæt i et 360 graders eftersyn af organiseringen af de aktører, der er i spil omkring den private boligejers beslutningsproces vedr. realisering af energibesparelser og af de samme aktørers respektive kompetencer. 30 af

31 Hensigten hermed er dels at pege på andre måder at gennemføre organiseringen på - herunder i højere grad at få egentlige energirådgivere i spil for i samarbejde med de udførende håndværksvirksomheder at kunne levere de helhedsløsninger, som de private boligejere efterspørger - uden nødvendigvis at være i stand til at artikulere dette behov præcist, idet langt den overvejende del af boligejerne mangler den indsigt og det overblik, der skal til for at kunne formulere præcise behov. Samme efterspørgsel fordrer desuden, at de forskellige faggrupper i langt højere grad end aktuelt samarbejder på tværs af fag i nye netværk/virksomhedskonstellationer- /samarbejdsgrupper/egentlige virksomhedssammenlægninger, således at kunden bliver tilbudt en optimal løsning, frem for den løsning, som den enkelte tømrer- eller vvs-virksomhed inden for sit afgrænsede fagområde er i stand til at levere. Generelt vil løsningen på disse problemstillinger og dermed også indholdet i de projekter, som Håndværksrådet forestiller sig gennemført, omfatte innovative løsninger, for så vidt angår udvikling af de enkelte udførende håndværksvirksomheder organisering internt samt udvikling af deres samarbejdsevner med øvrige relevante aktører vedr. energirenoveringer. Med inddragelse af energirådgivere knyttes i øvrigt an til et andet tema i Idekataloget, punkt 4.4 Flere højtuddannede i Virksomhederne, hvor der efterlyses flere højtuddannede og ph.d ere i små og mellemstore virksomheder for at kunne øge produktivitet og konkurrenceevne. Inden for rammerne af de netværk eller virksomhedssamarbejder, aktørerne måtte vælge at etablere, er der basis for at ansætte højtuddannede - ingeniører e.l. (næppe ph.d`er) - som kan bistå de udførende med udregning af energirenoveringstilbud, hvor de her efterlyste beregninger indgår - dvs. indgå i virksomhedernes salgsarbejde i bred forstand for at give dette arbejde et nødvendigt kvalitativt løft. Desuden knytter temaet an til Idekatalogets punkt 4.2, idet det vil være nødvendigt at sikre, at elever og lærlinge på erhvervsskolerne tilegner sig de relevante kompetencer for at kunne indgå i et optimalt energirenoveringsarbejde. Her vil i øvrigt en ekstra vinkel være muligheden for at inddrage klima- og/eller miljøaspektet som et salgsargument i forbindelse med rekrutteringen til erhvervsuddannelserne og til højnelse af disses omdømme. 31 af

32 15. Høringssvar Landbrug og Fødevarer Kommentarer til strategien Strategiudkastet indeholder mange gode takter og overordnet set er de 6 indsatsområder et fornuftigt valg. Hvis vi skal nå målsætningerne i strategien, er der brug for alle tilgængelige ressourcer i regionen, og strategien bør derfor i højere grad inddrage hele regionen også den del, der ligger uden for byen. Det åbne land uden for byerne spiller en central rolle i at nå flere af de målsætninger, der er sat op i strategien og for hele den grundlæggende tanke om bæredygtighed. Inden for cleantech er f. eks. bioenergiområdet. Her er interessen for at skabe innovative bæredygtige løsninger større end nogensinde. Der er et stort potentiale i at kombinere ønsket om grøn energi, rekreative områder, produktion og oprettelse af arbejdspladser. Landbruget er derfor en vigtig medspiller, når regionens mål om bæredygtig energiforsyning skal nås. Landbruget og fødevaresektoren er også en oplagt medspiller i andre projekter, som understøtter udviklingsstrategien. Inden for turisme og oplevelsesøkonomi rummer erhvervet potentiale for udvikling af nye spændende oplevelser i forbindelse med fødevarer, overnatningsmuligheder og forskellige events. Inden for velfærdsteknologi er der store muligheder i at kombinere en satsning på udvikling af nye produkter med bygning af nye supersygehuse. Helt central for velfærden er sundhed gennem kost ikke mindst på sygehusene, hvor den rigtige kost kan nedbringe antallet af indlæggelsesdage. OPImodellen er oplagt til at udvikle nye produkter af såvel fødevarer som udstyr og teknologi i relation til bespisning. Strategiudkastet beskriver de trædesten regionen har at bygge videre på. Her mangler en omtale af Copenhagen Plant Science Center, der skal samle forskning og uddannelse i verdensklasse inden for planter og plantegenererende fødevarer. Forskningen samles om planter, der er i centrum i forbindelse med klimaforandringerne, fødevaremangel, den fossile energikrise samt truende reduktion af biodiversitet. Centret er helt central i at møde de udfordringer, vi står med både nationalt og internationalt og vil virke som et trækplaster for førende udenlandske forskere og ph.d.- studerende. Kommentarer til idékataloget Hvis velfærdsteknologi skal udvikles til et forretningsområde, skal der fokus på kommercialisering af de udviklede produkter. Bygning og etablering af de nye sygehuse er helt centrale i at udvikle og implementere ny velfærdsteknologi. Her er det nødvendigt at se på opgaven i et helhedsperspektiv. Eksempelvis er bespisning et vigtigt område, idet kosten har afgørende betydning for patienternes sundhed. En ny kost med nye produkter kræver samtidig udvikling og implementering af ny bespisningsteknologi, og det skal derfor tænkes ind tidligt i projekteringen af de nye sygehuse. Regional destinationsudvikling Kongernes Nordsjælland. Initiativet er vigtigt, men det bør gøres langt mere ambitiøst ved at koble det til udvikling af ny grøn teknologi herunder særligt udvikling af bioenergiområdet. Landbruget og fødevareerhvervet rummer potentiale inden for udvikling af nye spændende turismeprodukter og naturoplevelser, ligesom erhvervet er central som leverandør af biomasse til energi og materialer. Her er mulighed for udvikling af erhvervsturisme, hvor der i tæt nærhed til metropolen er mulighed for at besøge demonstrationsprojekter. Dette skal ses i 32 af

33 kombination med den nationale satsning GUDP (Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram). Sammenholdt med bygningen af Copenhagen Plant Science Center har hovedstadsregionen her et stort potentiale for udvikling af en stærk vidensklynge og derigennem for erhvervsturisme. Forslag til andre initiativer og spørgsmål vedr. processen Landbrug & Fødevarer har indsendt initiativforslaget Metropol med madoplevelser. Initiativet har som hovedformål at styrke erhvervsklyngen Oplevelser mad fødevarer landbrug/gartneri/fiskeri natur. Initiativet skal gøre hovedstadsregionen til et kraftcenter for madoplevelser. Hovedaktiviteter i projektet vil være: Øget samarbejde og innovation i erhvervsklyngen Styrket talent og kompetence i tilberedning af mad og madoplevelser Styrket Mad-turisme i København og Nordsjælland Styrket iværksætteri Der er i hovedstadsregionen 1500 fødevarevirksomheder og et løft af disse virksomheder (eks. via uddannelse af medarbejdere, innovation og udvikling af nye produkter) vil bidrage til at løse nogle af de udfordringer regionen står overfor i form af lav vækst, mangel på kvalificeret arbejdskraft, middelmådig innovationsevne og hatlende attraktionsværdi. Vi er uforstående overfor, at forslaget ikke fremgår af det idékatalog, der er sendt i høring. Processen er lidt uklar, men vi forventer, at de stillede initiativforslag fremlægges for vækstforum, så vækstforum kan tage stilling til, hvilke initiativer, det vurderer bedst understøtter strategien og derfor ønsker, at der arbejdes videre med. Nyt initiativ Udover ovenfor nævnte initiativforslag har Landbrug & Fødevarer yderligere et forslag Copenhagen Design Hub, se vedhæftede bilag (dette er tidligere sendt til vækstforumsekretariatet). Initiativet bygger på Hovedstadens internationale anerkendelse inden for designbranchen. Det vil styrke hovedstadens position inden for designbranchen (mode, møbler og industriel design) med en række initiativer, der igennem synergieffekter, videndeling og stordriftsøkonomier vil skabe rammen om en stærk internationalt konkurrencedygtig erhvervsklynge. Erhvervsklyngen vil tiltrække udenlandske virksomheder, videninstitutioner, turister, indkøbere og presse til hovedstadsområdet. For yderligere oplysninger henvises til det vedhæftede bilag. Landbrug & Fødevarer ser frem til færdiggørelsen af strategien og idékataloget og til fremtidig dialog herom. Med venlig hilsen Karen Munch Mortensen Erhvervspolitisk konsulent M E 33 af

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Oplæg ved Jens Chr. Sørensen Møde i Vækstforum for Region Hovedstaden 8. september 2006 Oversigt over oplæg Hvad skal erhvervsudviklingsstrategien?

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

BilagØU_110919_pkt.09_03 ØRESUNDSBROEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN

BilagØU_110919_pkt.09_03 ØRESUNDSBROEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD ØRESUNDSBROEN HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN Hvidovre Erhvervspolitik 2011-2014 1 Pejlemærker for en proaktiv erhvervspolitik i Hvidovre Kommune Vi tager aktivt

Læs mere

KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB

KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB KKR Nordjylland 11 kommuner De 5 KKR er KKR Midtjylland 19 kommuner KKR Hovedstaden 29 kommuner

Læs mere

FAKTA OM REGION HOVEDSTADEN

FAKTA OM REGION HOVEDSTADEN FAKTA OM REGION HOVEDSTADEN 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Hovedstaden Region Hovedstaden har godt 1,7 mio. indbyggere, og indbyggertallet har været stigende de senere år. Beskæftigelsen

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum

Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum - en del af den Regionale Udviklingsaftale 2016-19 mellem Region Syddanmark, Trekantområdet Danmark og kommunerne Billund, Fredericia,

Læs mere

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder.

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder. UDKAST Handlingsplan 2012-2013 - Videregående uddannelser Indledning Kompetenceparat 2020 er en langsigtet satsning med det formål at hæve kompetenceniveauet markant i regionen frem mod 2020, gennem en

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Erhvervsservicedøgnet den 7. april Den kommunale indsats Herning Kommune. Udviklingschef Mette Højborg

Erhvervsservicedøgnet den 7. april Den kommunale indsats Herning Kommune. Udviklingschef Mette Højborg Erhvervsservicedøgnet den 7. april Den kommunale indsats Herning Kommune Udviklingschef Mette Højborg Erhvervspolitikken Et velfungerende og konkurrencedygtigt erhvervsliv er en forudsætning for vores

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Brobygger 2.0. Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland.

Brobygger 2.0. Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland. Brobygger 2.0 Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland. Indledning Den danske fødevareklynge med centrum i Region Midt er i en god udvikling

Læs mere

Nye erhvervspolitiske satsninger i Region Syddanmark

Nye erhvervspolitiske satsninger i Region Syddanmark Nye erhvervspolitiske satsninger i Syddanmark Udviklingsdirektør Mikkel Hemmingsen Syddanmark Odense, den 22. september 2008 Den regionalpolitiske vækstredegørelse Vækstredegørelsen sætter udfordringen

Læs mere

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik 2013-2018 Ballerup Kommune Indhold Forord 3 Ballerup Kommunes erhvervspolitiske vision 4 Fra vision til handling 5 Fokusområde 1 Viden og innovation

Læs mere

Punkt nr. 1 - Fokuseret Vækstdagsorden - fællesregionalt samarbejde om vækst 18. februar 2013

Punkt nr. 1 - Fokuseret Vækstdagsorden - fællesregionalt samarbejde om vækst 18. februar 2013 18. februar 2013 Bilag 1 - Side 1 af 4 Kommissorium for arbejdsgruppe om en fokuseret dagsorden for vækst i hovedstadsregionen Baggrund Hovedstadsregionen er Danmarks internationale metropol. Hovedstadsregionen

Læs mere

KKR. En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen

KKR. En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen KKR HOVEDSTADEN En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen Hovedstadsregionen er Danmarks internationale metropol. Regionen tiltrækker hovedparten af de internationale investeringer i Danmark,

Læs mere

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att. Danmarks Vækstråd Telefon 38 66 50 00 Direkte 38665566 Fax 38 66 58 50 Web www.regionh.dk Ref.: 15002338 Dato: 22. april 2015 Redegørelse

Læs mere

Erhvervsudvikling og klynger i Hovedstadsregionen

Erhvervsudvikling og klynger i Hovedstadsregionen Erhvervsudvikling og klynger i Hovedstadsregionen Oplæg Vækst gennem klynger den 25. juni 2009 v. udviklingschef Henrik Madsen Visionen Strategiens indsatsområder og offentlige midler Stærke og perspektivrige

Læs mere

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi Vækstforum Sjælland Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Telefon 70 15 50 00 E-mail vaekstforum@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk Fotos: Jan Djenner Tryk: Glumsø

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Innovation, iværksætteri og talenter på ungdomsuddannelser Udfordring Den regionale vækst og udviklingsstrategi adresserer

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

Udpegning af medlemmer og observatører til Vækstforum Hovedstaden 2014-2017

Udpegning af medlemmer og observatører til Vækstforum Hovedstaden 2014-2017 Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon +45 38 66 50 00 Web www.regionh.dk Dato: 11. januar 2014 Udpegning af medlemmer og observatører til Vækstforum Hovedstaden 2014-2017

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

KKR KKR HOVEDSTADEN SJÆLLAND

KKR KKR HOVEDSTADEN SJÆLLAND FOKUSERET VÆKSTDAGSORDEN Resultater fra fase 1: Kortlægning Fokuseret Vækstdagsorden FÆLLESMÆNGDEN Opsummering af fælles styrker og synergimuligheder 2 Fokuseret Vækstdagsorden Fælles styrker og udfordringer

Læs mere

Business Aarhus. Aarhus som vækstby. Styrkepositioner

Business Aarhus. Aarhus som vækstby. Styrkepositioner Business Aarhus Aarhus som vækstby Business Aarhus 2 i Aarhus Energi, Klima og Miljø Fødevarer Medico og Sundhed Arkitektur og Design Videnservice IT og Medier Business Aarhus 3 Aarhus er hjemsted for

Læs mere

Til Økonomiudvalget. Sagsnr Notat vedr. indkomne høringssvar på Erhvervs og vækstpolitikken. Dokumentnr.

Til Økonomiudvalget. Sagsnr Notat vedr. indkomne høringssvar på Erhvervs og vækstpolitikken. Dokumentnr. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Til Økonomiudvalget Notat vedr. indkomne høringssvar på Erhvervs og vækstpolitikken Om høringen Udkastet til Københavns Kommunes erhvervs-

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Styrket regional indsats for erhvervsuddannelse for voksne i Region Sjælland (EUV for 25-30 årige) Udfordring For at kunne

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer. Oplæg på ErhvervsCamp 2015

Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer. Oplæg på ErhvervsCamp 2015 Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer Oplæg på ErhvervsCamp 2015 Hvordan afdækker man kvaliteten af et regionalt erhvervsfremmesystem?? Fem centrale spørgsmål: 1. Effekt: Hvad får

Læs mere

Uddannelse i Region Midtjylland

Uddannelse i Region Midtjylland Uddannelse i Region Midtjylland - uddannelsespolitik som led i vækst og udvikling Pia Fabrin, 12. august 2015 www.regionmidtjylland.dk Uddannelse i Region Midtjylland Uddannelsessystemet i Region Midtjylland

Læs mere

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010. Sag nr. 5. Emne: Uddannelsesprojekter. 4 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010. Sag nr. 5. Emne: Uddannelsesprojekter. 4 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010 Sag nr. 5 Emne: Uddannelsesprojekter 4 bilag Koncern Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til: Telefon 4820 5000 Direkte 4820

Læs mere

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Hovedaktivitet 1. Virksomheds udvikling Et helt centralt element i at skabe bedre betingelser for udvikling handler om at skabe overblik

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

STRATEGIPLAN

STRATEGIPLAN STRATEGIPLAN 2014 2018 DI ITEKs strategiplan 2014 2018 3 Ny retning for DI ITEK Vision og mission DI ITEK er et branchefællesskab, der repræsenterer virksomheder inden for it, tele, elektronik og kommunikation.

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Evaluering af and+ og videreførelse i TAP Evaluering af det 3-årige Center for Arkitektur,

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Sammensætning Medlemmerne af Det Nationale IT Kompetence Board skal bestå af folk med viden om og legitimitet indenfor IT arbejdsmarkedet

Sammensætning Medlemmerne af Det Nationale IT Kompetence Board skal bestå af folk med viden om og legitimitet indenfor IT arbejdsmarkedet En samlet strategi for Danmarks Digitale Kompetencer IT Branchen, Prosa og IDA anbefaler, at der etableres en samlet strategi for Danmarks Digitale Kompetencer og nedsættes et Nationalt IT Kompetence Board,

Læs mere

Strategiske muligheder og anbefalinger

Strategiske muligheder og anbefalinger Strategiske muligheder og anbefalinger Bilag 3, til Region Nordjyllands Regionale Vækst og Udviklingsstrategi (REVUS) - 2015 til 2018. Indledning I dette bilag gives anvisninger til erhvervspolitiske handlinger

Læs mere

Klog hverdagsmad som sund forretning strategiproces. Fødevarerådets 8. møde, 26. maj 2011

Klog hverdagsmad som sund forretning strategiproces. Fødevarerådets 8. møde, 26. maj 2011 Klog hverdagsmad som sund forretning strategiproces Fødevarerådets 8. møde, 26. maj 2011 Disposition Bag om Klog hverdagsmad.. Profil Igangsatte initiativer Fødevarerådet - baggrund og rolle De nuværende

Læs mere

Indhold Indledning... 2 Uddannelse som vækstmotor... 6

Indhold Indledning... 2 Uddannelse som vækstmotor... 6 Indhold Indledning... 2 Overordnede anbefalinger for vækst og jobskabelse... 3 Uddannelse som vækstmotor... 6 LO s anbefalinger på uddannelsesområdet... 7 Sammenhæng mellem uddannelsesindsats, styrkepositioner

Læs mere

Kontingentforhøjelse Midtjyllands EUkontor

Kontingentforhøjelse Midtjyllands EUkontor Indstilling Til Byrådet (Aarhus Byråd via Magistraten) Fra Borgmesterens Afdeling Dato 3. november 2016 Kontingentforhøjelse Midtjyllands EUkontor 2017-2020 Det midtjyske EU-kontors bestyrelse har vedtaget

Læs mere

Regionalfonden: Midler til klynger, smart specialisering og regional udvikling. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold, Erhvervsstyrelsen

Regionalfonden: Midler til klynger, smart specialisering og regional udvikling. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold, Erhvervsstyrelsen Regionalfonden: Midler til klynger, smart specialisering og regional udvikling Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold, Erhvervsstyrelsen Aktiviteter Tematiske mål Specifikke mål Tentativt Regionalfondsprogrammet

Læs mere

Strategiske satsninger i Region Sjælland. v. Koncerndirektør

Strategiske satsninger i Region Sjælland. v. Koncerndirektør Strategiske satsninger i Region Sjælland v. Koncerndirektør Per Bennetsen Vækstforum Vækstforums formål er at skabe og udvikle rammerne for erhvervsudviklingen i Region Sjælland. Målet er økonomisk vækst

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, iværksætteri og internationalisering

Mål og Midler Uddannelse, iværksætteri og internationalisering Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

Sæt din kommune på landkortet

Sæt din kommune på landkortet Sæt din kommune på landkortet Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K Tel: +45 33 22 02 22 www.copcap.com Projekt SPI er et samarbejde mellem kommuner i hovedstadsregionen og Copenhagen Capacity.

Læs mere

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER KØBENHAVNS KOMMUNE SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER - ET ERHVERVSVENLIGT KØBENHAVN FORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNES ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK FORORD Københavns Erhvervsråd består af repræsentanter fra

Læs mere

Region Hovedstaden Vækstforum. 23. oktober 2007

Region Hovedstaden Vækstforum. 23. oktober 2007 Region Hovedstaden Vækstforum 23. oktober 2007 Hvem er vi? 5 væksthuse et i hver region Etableret som erhvervsdrivende fonde og ejet af kommunerne Har professionel bestyrelse (2 medlemmer udpeget af Vækstforum)

Læs mere

Baggrund, retningslinjer og ansøgningsvejledning for ansøgninger til Vækstforums initiativ nr. 10 i handlingsplanen: Netværkssamarbejde om læring

Baggrund, retningslinjer og ansøgningsvejledning for ansøgninger til Vækstforums initiativ nr. 10 i handlingsplanen: Netværkssamarbejde om læring Baggrund, retningslinjer og ansøgningsvejledning for ansøgninger til Vækstforums initiativ nr. 10 i handlingsplanen: Netværkssamarbejde om læring 1 Initiativet Syddansk Vækstforum ønsker at bidrage til

Læs mere

Investeringer for fremtiden. innovationsfonden.dk

Investeringer for fremtiden. innovationsfonden.dk Vær nysgerrig 1 Investeringer for fremtiden innovationsfonden.dk 2 3 Investeringer for fremtiden Innovationsfonden investerer i det, som driver Danmark fremad. I det, som endnu ikke er skabt. I nye og

Læs mere

Den erhvervsmæssige satsning på Sundheds- og velfærdsinnovation

Den erhvervsmæssige satsning på Sundheds- og velfærdsinnovation Den erhvervsmæssige satsning på Sundheds- og velfærdsinnovation v Afdelingschef Dorthe Kusk 1 Møde i Innovationsudvalget den 17. februar 2014 Vision I 2020 er Syddanmark internationalt førende inden for

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

BILAG 5 FAKTA OM REGION MIDTJYLLAND. 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Midtjylland

BILAG 5 FAKTA OM REGION MIDTJYLLAND. 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Midtjylland BILAG 5 FAKTA OM REGION MIDTJYLLAND 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Midtjylland Region Midtjylland har i alt ca. 1.267.000 indbyggere, og indbyggertallet har været svagt stigende de seneste

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 1. udkast, marts 2016 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet

Læs mere

Forslag til aktiviteter som kan indgå i handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi

Forslag til aktiviteter som kan indgå i handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi Forslag til aktiviteter som kan indgå i handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi Dato: 10. marts 2015 Brevid: 2453034 Behandling i Udvalget for europæiske relationer, 16. marts

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Indstilling. Ny erhvervsplan for Aarhus Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 10. september 2013.

Indstilling. Ny erhvervsplan for Aarhus Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 10. september 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. september 2013 Ny erhvervsplan for Aarhus 2014-2017 Et enigt Erhvervskontaktudvalg for Aarhus Kommune (EKU) har den 2. september 2013

Læs mere

MILJØ- OG GRØN VÆKSTUDVALGET

MILJØ- OG GRØN VÆKSTUDVALGET Den 13. november 2012 MILJØ- OG GRØN VÆKSTUDVALGET SAG NR. 1 BEVILLING AF ERHVERVSFREMMEMIDLER TIL ERHVERVSPROJEKTER ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at regionsrådet efter indstilling fra Vækstforum bevilger

Læs mere

Vækstpolitik 2013-2017

Vækstpolitik 2013-2017 Vækstpolitik 2013-2017 Strategiske samarbejder For at opnå tilstrækkelig kompetence og styrke til i 2017 at være en af Danmarks 10 bedste erhvervskommuner, vil kommunen indgå i en række strategiske samarbejder/partnerskaber.

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

Vedlagt er et for-projektoplæg til oprettelsen og udviklingen af Nordsjællands Maritime Klynge.

Vedlagt er et for-projektoplæg til oprettelsen og udviklingen af Nordsjællands Maritime Klynge. København, d. 19. november, 2014 Kære Byråd v/borgmesteren i Halsnæs, Gribskov og Helsingør kommune. Ansøgning om støtte i 1 år, til at udvikle projektet: Nordsjællands Maritime Klynge (Maritime Cluster

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan 2015-2016 Frederikshavn Kommune Grenen 2 Udarbejdet maj 2015. Business Region North Denmark Introduktion...4 Erhvervsudvikling og jobskabelse.6 Turisme 8 Kvalificeret arbejdskraft

Læs mere

Initiativer og udviklingsmuligheder i Hovedstadsregionen. ved Kristian Johnsen, udviklingschef for regional udvikling, Region Hovedstaden

Initiativer og udviklingsmuligheder i Hovedstadsregionen. ved Kristian Johnsen, udviklingschef for regional udvikling, Region Hovedstaden Initiativer og udviklingsmuligheder i Hovedstadsregionen ved Kristian Johnsen, udviklingschef for regional udvikling, Region Hovedstaden Den nye regionale rolle er i vid udstrækning en udviklingsopgave

Læs mere

Vækstbarometer. Internationale medarbejdere. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Internationale medarbejdere. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Internationale medarbejdere Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden

Læs mere

Opfølgning på investeringer fra de regionale udviklingsmidler

Opfølgning på investeringer fra de regionale udviklingsmidler Eventuelle er i forhold til påkrævede Handlingsplanstema 1: Fokuseret erhvervsudvikling skaber virksomheder i vækst Vækstaftale 1 - Tiltrække virksomheder og investeringer Leadpartner er Copenhagen Capacity

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet i Syddjurs

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

PAJ SYSTEMTEKNIK/POUL JESSEN. Sønderborg. Ingen partnere i projektet. Mekatronikklyngen, CVR.nr. XXXXXXXX. Velfærdsteknologi og service

PAJ SYSTEMTEKNIK/POUL JESSEN. Sønderborg. Ingen partnere i projektet. Mekatronikklyngen, CVR.nr. XXXXXXXX. Velfærdsteknologi og service Bilag 25a Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 1.799.264 kr. 1.799.264 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om

Læs mere

2. Syddansk Vækstforum: Strategi og investeringer

2. Syddansk Vækstforum: Strategi og investeringer FAKTA OM REGION SYDDANMARK 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Syddanmark Region Syddanmark har i alt godt 1.201.000 indbyggere, og indbyggertallet har været relativt stabilt de seneste år. Beskæftigelsen

Læs mere

Landsplanredegørelse 2013

Landsplanredegørelse 2013 Miljøminister Ida Auken nst@nst.dk U D K A S T 27-09-2013 Sag nr. 12/996 Dokumentnr. 40395/13 Landsplanredegørelse 2013 Under forhøringen til denne landsplanredegørelse i 2012 fremførte Danske Regioner

Læs mere

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode.

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Bornholm, 19. juni 2014 v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk En globalt konkurrencedygtig region - Erhvervsudviklingsstrategi

Læs mere

Region Hovedstaden. Det gode liv i hovedstadsregionen - sådan arbejder Region Hovedstaden for vækst og udvikling

Region Hovedstaden. Det gode liv i hovedstadsregionen - sådan arbejder Region Hovedstaden for vækst og udvikling Region Hovedstaden Det gode liv i hovedstadsregionen - sådan arbejder Region Hovedstaden for vækst og udvikling Det gode liv I Region Hovedstaden arbejder vi for at skabe vækst, for vækst og livskvalitet

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network 14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network Åbent Forberedelsessekretariatet for Vækstforum Sjælland Brevid: 3087592 Resume Der søges om 700.000 kr. til projektet: Indstationering af en medarbejder fra

Læs mere

Vækst for fremtiden Regionale styrkepositioner - en ny regional indsats. LO-workshop om regionale vækststrategier 8. Juni 2012

Vækst for fremtiden Regionale styrkepositioner - en ny regional indsats. LO-workshop om regionale vækststrategier 8. Juni 2012 Vækst for fremtiden Regionale styrkepositioner - en ny regional indsats LO-workshop om regionale vækststrategier 8. Juni 2012 Temaer 1. Om styrkepositioner 2. Om smart vækst en fremgangsmåde for at skabe

Læs mere

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions SDSD CLEAN Innovating Green Solutions AGENDA 1. Hvem er CLEAN? 2. Hvad laver vi? 3. Hvordan arbejder vi? 2 STÆRKESTE CLEANTECH KLYNGE I DANMARK CLEAN er resultatet af en fusion mellem Lean Energy Cluster

Læs mere

Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025

Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025 1 of 7 Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg vusmidt@ru.rm.dk Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025

Læs mere

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4 Hillerød C4 Hillerød er en interesseorganisation for alle vækstorienterede virksomheder i hovedstadsregionen. Det er vores mission at gøre regionen attraktiv for

Læs mere

Øresundsregionen som strategisk satsningsområde

Øresundsregionen som strategisk satsningsområde Dato: 22. november 2011 Brevid: 1553077 Øresundsregionen som strategisk satsningsområde Vækstforum Sjælland og Region Sjælland anser regionens placering i Øresundsregionen som en styrke og en væsentlig

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

Bilag 4a. Syddansk Vækstforum Erhvervsudviklingsstrategi

Bilag 4a. Syddansk Vækstforum Erhvervsudviklingsstrategi Bilag 4a Syddansk Vækstforum Erhvervsudviklingsstrategi 2012-2020 UDKAST 1 Forord (uddybes) Forord af formand for Syddansk Vækstforum, Carl Holst Vision 2020 Forretningsområder De strategiske mål 2 Potentialer

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

Erhvervsakademi MidtVest eamv@eamv.dk. Udkast til afslag på godkendelse

Erhvervsakademi MidtVest eamv@eamv.dk. Udkast til afslag på godkendelse Erhvervsakademi MidtVest eamv@eamv.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Erhvervsakademi MidtVests ansøgning om godkendelse

Læs mere