Geert Corneliussen s forbillede for ombygningen af sin Honda

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Geert Corneliussen s forbillede for ombygningen af sin Honda"

Transkript

1 Kubikken- Sydjysk MC-Club Feb Geert Corneliussen s forbillede for ombygningen af sin Honda SMCC s Hjemmeside...2 Referater Slesvigturen...4 Interview...6 Nordkap...8 Kalender...16 Kubikken nr.1 Feb. 2005

2 2 -Kubikken SMCC tilbyder: Sweat-shirts grå m. lille logo virkelig god kvalitet ,-kr. T-shirts i str. S-L-XL-XXL, stk... 75,- kr. M er midlertidig udsolgt Stofmærke, stk ,- kr. Klæbemærke, stk.... 5,- kr. Teltvimpel, stk ,- kr. Kan købes ved SMCC's arrangementer, eller bestilles hos formanden på Næste bestyrelsesmøde er i April Redaktørens Firkant Som pålagt af generalforsamlingen, har jeg nu lavet et punkt på der hedder "Klub medlemmer", hvor medlemerne er oplistede, man kan selv til og framelde sig denne liste ved at gå ned på "Login" skrive sit medlemsnavn og medlemsnr, "Klik" derefter på "Dine adresseoplysninger" husk at trykke på "Rediger" hvis man har ændret noget. Hilsen Redaktøren Bestyrelsen i S.M.C.C. Formand: Poul Petersen Rugløkke Nordborg tlf Kasserer: Teddy Sztuk, Tornhøjvej 25, Tombøl, 6200 Åbenrå, tlf Best. medl.: Margit Christensen Tanslet (protokolfører) S.M.C.C. - Giro Leder: Bestyrelsen har holdt det første møde efter generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmerne har ud over kerneområderne delt andre arbejdsområder imellem sig således. VernerJ.: Er kontaktperson vedr. arrangementer (Claus Hansen hjælper gerne). Steen H E: Er kontaktperson vedr. markedsføring og kontakt til trykkeri. Poul P: Generel kontakt til medlemmerne, medlemshvervning. Teddy S: Kontaktperson vedr. Oldtimerløbet i Gråsten. Knud O P: Forhandlerkontakter Margit C: Referater og føring af protokol. Assisterer ved klubblad. Vi håber, at medlemmerne hjælper lidt til, hvis der er et behov. Ud over det har vi fastlagt en stor del af sæsonens aktiviteter. Medens jeg skriver, er halvdelen af de tre vintermåneder allerede gået og aktivitetsplanen er nødvendig. Sæsonen starter med tøndeslagning fastelavnssøndag d. 6/2 hos Kajs MC. Medlem Peter Juhler ordner som altid tønde, slik og det hele. D. 20/2 er der i forbindelse med gule ærter på Bovrup Gæstgivergård arrangeret foredrag om smøreolie ved olieekspert Holger Hansen som vil forklare hvilken type olie man med fordel kan andvende til ældre cykler og hvilken man bør anvende til nyere og hvad der er forskel på de forskellige typer. Den, der ikke er interesseret i det hyggelige samvær ved Best. medl.: Verner Jensen Kongensgade 32 Stolig 6200 Åbenrå (Tur koordinator) Best. medl.: Steen H. Eriksen Deirnæsvej 119 Hoptrup 6100 Haderslev (Markedsføring og trykkeri ) tlf Redaktion: Knud Oluf Petersen Bjolderupvej Bolderslev tlf http:

3 Kubikken- 3 "Gule Ærter" kan nøjes med at komme kl. 14,00. Vi ender med at få ca. 20 arrangementer i 2005 Vor brochure om klubben reviderer Steen lige som han også arbejder med revision af klubbens love så de er parate til vedtagelse på generalforsamlingen i november. Godt nyt år. Poul Petersen. Generalforsamling i SMCC på Bovrup Gæstgivergård d. 14/11-04 kl Der var mødt små 30 medlemmer. Revisor Peter Høy meldte afbud på grund af sygdom. Revisorsuppleant Claus Hansen blev adviseret og var på pletten tidsnok til at revidere regnskabet. Han godkendte dette. Vi startede med dagsordenen ifølge udsendte punkter. A: Valg af dirigent: Generalforsamlingen valgte Hans-Werner Wolff. Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen var rettidig indkaldt. B: Formandens beretning: Denne godkendtes. Væsentligste punkter: 1.Bestyrelsesmedlemmerne Kim Andresen og Lars Petersen ville træde ud af bestyrelsen selv om de ikke var på valg. Ingen af os har noget ud af at lave problemer af det. Suppleanterne Verner Jensen og Steen H. Eriksen adviseredes. 2.Der havde været 16 arrangementer. Langt de fleste velbesøgte. Største deltagelse var Claus Hansens grænsetur og Kim Andresens»Pølser i Åbæk«. 3.Diskussionen om vor synlighed onsdage blandt andre MC-ister på stranden Åbenrå. Der konkluderedes: Vi har ikke vundet hævd på den anvendte parkeringsplads. Vi kunne finde et alternativt sted (f.eks. på en nabotankstation). Men det er også problematisk fordi vore medlemmer også gerne vil snakke med de øvrige MC-ister. I øvrigt er SMCC-medlemmers foretrukne mødested Sønderhav tirsdage og søndage. Konklusionen blev følgende: Vi bibeholder hidtidig praksis og anmoder medlemmer og bestyrelse i videst mulig omfang at være synlige evt. med SMCC emblemet. Vi lever i et frit land og folk må vælge hvad de vil. C: Kassererens beretning: Denne godkendtes. Væsentligste punkter: 1.Indtægter kr ,-. Udgifter kr ,-. Underskud kr ,-. Opsamlet formue i penge på kr ,-. Lagerbeholdning på ca. kr afhængig af opgørelsesmetoden. Som berørt på generalforsamlingen sidste år hvor der også var underskud, har vi valgt at bibeholde aktiviteten med at betale for medlemmernes entré på museumsbesøg, pølser i Åbæk, julestuearrangementets fortæring samt tilsvarende for generalforsamlingen. Formuen kanaliseres således tilbage til medlemmerne. Argumentet for det kalkulerede underskud er, at vi faktisk har mange penge i forhold til klubbens størrelse. Når et realistisk niveau for formuens størrelse er nået, kan vi overveje situationen. 2.Kontingentet bibeholdes på nuværende niveau. D: Indkomne forslag: Ingen. E: Valg af personer: 1.På valg til bestyrelsen var Teddy Sztuk og Poul Petersen. Begge genvalgtes. 2.Valg af revisor: Peter Høy genvalgtes. 3.Som nye bestyrelsessuppleanter valgtes William Petersen (509) og Poul Christensen (292). William og Poul er så på valg næste gang. 4.Klaus genvalgtes som revisorsuppleant.

4 4 -Kubikken Slesvigturen F: Eventuelt: 1.Gaver til højtider: Der gives til 50 og 75 års fødselsdage samt sølv- og guldbryllupper (og selvfølgelig diamant-, krondiamant-, jern-, atombryllup (75 år) o.s.v.). Bare man har interesse for motorcykel. 2.Bestyrelses suppleanter og bestyrelsesmøder. Der vedtoges, at suppleanter ikke deltager i bestyrelsesmøder; men at de holdes ajour ved fremsendte bestyrelsesreferater. 3.Redaktørens ønske om at stoppe som redaktør: Der var ønske om fremskaffelse af»et føl«. Redaktøren stiller til næste bestyrelsesmøde forslag til plan for fremtidig fremstilling af Kubikken. Knud Oluf vil i fremtiden gerne være behjælpelig i form af at være en slags produktionschef (opsætning af færdigt stof (gjort af andre) til trykkeklart blad). 4.Flere medlemmer bedes sende indlæg til Kubikken. Større forfatterkreds er altid ønskelig. Redaktøren sætter en retningslinie i bladet vedr. stof, billeder m.v. Det er ufattelig nemt. 5.Hvervning af nye medlemmer: Er vi interesserede i f.eks. stande til byfester som en slags hvervekontorer med udstillede motorcykler. Vi drøfter det i bestyrelsen. Unge mennesker savnes i medlemskredsen. 6.Revision af vore love (eller hedder det vedtægter). Under dette punkt foresloges vedtægtsændringer til afklaring af paragraffernes mening. 6 giver eksempelvis tvivl. Vælges formanden af generalforsamlingen eller vælges han af bestyrelsen under dennes konstituering. Medlemmerne ønskede på generalforsamlingen at formanden vælges her. Bestyrelsen kommer i følgende numre af Kubikken med forslag til vedtægtsændringer. Det bliver så betids, at ændringen kan besluttes på næste generalforsamling. Poul Petersen. Referent. Sydslesvigsturen d. 25/9-04. Turen arrangeres normalt af Poul Madsen og løber af stabelen i oktober. Denne gang var det så i september. Poul var forhindret og undertegnede arrangerede af den grund. Der var i Kruså mødt 19 mennesker op fordelt på 17 cykler. Vejret var godt fra om morgenen; men der kom en del skyer omkring mødetidspunktet kl. 10. Jeg omdelte turbeskrivelse med landkort på bagsiden. Vejrmeldingen havde lovet udbredt regn fra om eftermiddagen. Vi var lige nået over på den anden side af grænsen hvor vejen var våd fra tidligere regn; men himlen holdt tæt. Første stop var hos MC-forhandler Wilhelmsen i Oversø. Det var et sandt eldorado af motorcykler, vi aldrig ser i Danmark. Eksempelvis var der en MV Agusta»Brutale«til den nette sum af over Euro. Det kan man så gange med måske tre. Cyklen er en såkaldt Street Fighter, d.v.s. uden kåbe eller ekstraudstyr. Den er meget lille men ganske fræk med 130 HK. Næste bestemmelsessted var den 46 kv.km store vest frisiske ø Nordstrand, hvor madpakken skulle indenbords. En 3

5 Slesvigturen Kubikken- 5 km lang dæmning med vej forbinder øen med fastlandet. Husum er nærmeste større by. Lidt lokalkendskab var godt, så derfor accepterede medlem Jens Sütö at køre forrest og dermed lede os på rette vej. Jens bor i omegnen af Tarp og er således nogen lunde stedkendt. Nordstrand nådes uden problemer. Midt på dæmningen begyndte støvregn at melde sig. Vi fortsatte ud til Nordhavn hvor i øvrigt færgen til øen Pellworm lægger til. Klokken var vist blevet ca. 12. Vi spiste madpakken her på Nordhavn. Regnen var holdt op inden vi kom frem og der var tørvejr resten af tiden. Vi ændrede planen lidt. Opholdet i Tønning sløjfedes og vi fortsatte direkte til Eidersperrwerk. Direkte er så meget sagt. Jens kom heldigvis lidt ud af tur for ellers var vi ikke kommet gennem en masse små landsbyer incl. den hollandsk udseende by Frederiksstad med kanaler og dæmninger. Denne by er anlagt og indviet af Eidersperrwerk ved Ejderens udløb hollandske religiøse flygtninge (såkaldte arminianere) i De fik området som et fristed af danskerne, da området var dansk den gang. Hollænderne var dygtige til at dyrke og forædle marsken og var faktisk indbudt. De rejste igen, da de ikke fik indfriet hvad der var dem lovet. af os kaffe og pølse. Dette»Werk«er et dæmningsanlæg bygget i 1963 til 1973 i tilknytning til Ejderens udløb i Nordsøen. Anlægget er et kæmpemæssigt digeanlæg langs en stor del af kysten med motordrevet afspærringssystem i flodmundingen, så Nordsøen ved stormflod forhindres i at oversvømme marsken med alvorlige følger, som man tidligere så. Dette er hvad jeg har fået fortalt. Jeg håber ikke, at det er forkert. Hjemtur ved godt 16 tiden. Farvel- pause blev holdt mellem Husum og Flensborg. Nogle ville med ud at spise i Flensborg. Andre ville direkte hjem. For Claus, Anne, Solveig, Kaj og undertegnede endte turen med besøg på græsk restaurant. Man skal passe lidt på med det, for den bestilte øl serveres + en ouzo (hedder den vidst) en græsk snaps. Den får man gratis af restauranten og til sidst en anden gratis gibbernak dog af mild karakter. Af den grund tog vi god tid med en del dessert og kaffe efterlods. Jeg var først hjemme efter kl. 21 (med kørsel i finregn). Tak til Jens Sütö for assistancen med et lede os på vej og tak til Kolding- og Vejlefolkene for at de kom den lange vej. Jens har lovet at lave Sydslesvigturen næste år (hvis Kawasakien stadig kan køre til den tid oplyste han). Hilsen Poul Petersen. Eidersperrwerk nåedes og her fik flere

6 6 -Kubikken Interview Interview: Geert Corneliussen var anbefalet som næste offer af Hans Skrydstrup. Geert bor i Fjeldby på Sydals. Det var en fin køretur der ned. Det gik fra Nordborg over Ketting, Tovrup, Jestrup, Tandslet over Lysabild til Fjeldby. Det er en rigtig MC-rute, der desværre foregik i bil. Geert bor i en landejendom hvilket viste sig meget praktisk. Der var en del liv i huset af egne børn samt folk ude fra. I stuen var det mest iøjnefaldende en flotte røde Ducati 916 fra midten af 90-erne. Det er den ultimative Ducati med vandkølet motor og enkelt svinger til baghjulet. Længere inde i stuen stod en rigtig racer: En Yamaha TZ 250 cc med næsten 90 heste. Vægten af sådan en karl er kun 112 kg. Yderligere vægtbesparelse kan næsten kun komme fra føreren. Geert er godt 50 år, født på Nordsjælland, uddannet både som laborant og ingeniør. Børnene er 21, 17 og 12 år. Eneste pige er den yngste. Gert blev for et par år siden enkemand efter en tragisk ulykke, men er dog igen engageret. Han er naturligvis helt uimodståelig som ejermand af 25 motorcykler (viste det sig). Han er også engageret i klublivet som medlem hos os, som kasserer i MC Sydals, medlem i den engelske Yamaha TZ klub samt som medlem i den danske Ducati Klub. Der er et svagt hjerte for to-taktere. Der er en særlig form for knald i disse. Entré i Sønderjylland skete for 17 år siden af arbejdsmæssige grunde. Først hos Sønderborg Plast i Vollerup og senere på Danfoss med computerrelaterede opgaver i ITafdelingen. Hvor kommer så motorbacillen fra? Faderen var landinspektør (kaldes vist geodæt). Så det er ikke nogen direkte professionel forbindelse. Alligevel kommer der noget fra den kant. Geerts far var interesseret i baneløb og de besøgte ofte Roskilde Ring med især Formel III løb. På denne ring kørtes også Formel I med deltagere som navnkundige Stirling Moss. Banen blev nedlagt omkring Entréen på 2 hjuls fronten skete med en noget halmet Velo Solex til 25 kr. Den blev sat i stand og han lavede alt selv. Senere som 18 årig fik Geert foræret en NSU Max. Den var uden papirer og kunne ikke køre. Han reparerede også denne selv og Geerts mor tog turen rundt på Nordsjælland for at finde papirerne til den og fandt dem. Sportslige aktiviteter: Der er simpelt hen så meget, at der ikke er plads til det hele i bladet. Kort fortalt er det således: Geert begyndte på at køre motocross med flere maskiner. Der var BSA C15 scrambler på 250 cc, Greeves Challenger 350 og 250 cc. Faderen kom også i gang med motocross på Greeves Challenger. Så var der i anden omgang Suzuki RM 370. Løb foregik hver weekend. Det endte med brækket kraveben efter styrt på Højbjergbanen med efterfølgende

7 Interview Kubikken- 7 skadestuebesøg. Alt i alt blev det for meget. Bare al den rengøring, reparation m.v. som det krævede. Der kom gang i road racing. Det skete med en Yamaha TD 2 købt af den da navnkundige kører Allan Rasmussen. Der var også noget med 125 cc road racer hvor der blev kørt gennem 4-6 år- mest i Sverige. Vælteture gav det også. Efter en pause på 8-9 år med familieetablering skete der nyt. Det var i 1981 bilrace med en Mallock racer (se billedet). Mekanikken er som Lotus Seven. Motoren er en 1600 cc Cross Flow type på 100 HK. Hele bilen vejer kun 400 kg. Pris kr i England ved selvafhentning. Der var så knald for pengene. Hertil kom en Mercedes kassevogn til transporten. Geert lavede alt selv. Det var heller ikke noget problem idet problematiske elektroniske tingester ikke eksisterede. Alt blev skilt ad hver vinter. Om alt det hele har været dyrt? Nej egentlig ikke da der blandt ligestillede foregår køb og salg, så det går meget lige op. Den gang var der ikke nogen motorcykel. Så kom der gang i MC-erne igen noget nyt måtte altså ske. Det har vist sig svært at sælge noget af det igen. Der var: Kawasaki KH 500, Kawasaki H2, Kawasaki 350 og 250 cc (alle 3 cylindrede to taktere). På plade er der i dag bl.a: En Yamaha RD 350 bygget om med effektpotter og det hele, Honda CB 750 F2 California som ny, Honda CBX cylindret (god til daglig brug), nævnte Ducati, Husaberg cross / offroad på 650 cc. Geerts far lever ikke mere og hans Honda CB 750 K7 står i værkstedet. Han havde ikke ligget på den lade side: Spanienstur, til løb på Ungarns Hungaroring, Nordkaptur mm. Geert havde en sjov oplevelse: Der var et sted en hel masse MCkram til salg. Der var en dame, der skulle have en masse solgt inden manden kom hjem. Det stod ude på plænen i mere eller mindre god stand. Det viste sig at manden arbejdede ved vejvæsenet og havde opsyn med et stykke vej. Hvad der lå af uafhentede ting kunne han tage sig af. Der var meget, bl.a hele motorcykler uden forhjul. Det var simpelt hen uafhentede skader. Nu ville konen have det hele væk. Større rejser: Geert var i USA hos lillebroderen. Nærmere betegnet mellem Los Angeles og San Diego. Der deltog 4 mand fra MC Sydals. Broderen havde indkøbt MC-er til alle til lejligheden. Der var så varmt, at T- shirt alene var for meget. Man forstår godt flyselskabernes problemer. I 1991 kostede returbilletten 7500 kr. Nu er prisen ca kr.

8 8 -Kubikken Nordkap-Tur Og så nu: Dagens værkstedsforhold er gode. I det med gulvvarme opvarmede rum står en 4 cyl. Yamaha 500 cc 2 takt sportsmaskine, en 4 cyl. Suzuki RG 500 racer, samt et Honda CB 750 cc under opbygning til en MM model (se billede på forsiden). Turene med den bedre halvdel foregår i dag på den 6 cylindrede Honda. Egoistturene til bl.a. GP race i udlandet sker på Ducatien. Geert anbefalede Henning Nielsen, Ærtebjerg som næste interview offer. Efter Henning vil vi udvælge den næste så vi kommer ind i nye kredse af medlemmer. Poul Petersen. En MC tur, Turen går til Nordkap. Endelig er det lørdag morgen den 3, juli klokken er fem, vækkeuret ringer og så er det bare ud af kanen og blive klar til at køre kl Turen er planlagt til at gå til Nordkap via Sverige, Finland og så følge Norges nord og vestkyst tilbage til Danmark. Vi er et par MC entusiaster fra Augustenborg som uafhængig af hinanden havde planlagt at tage en tur til Nordkap, i vores snak omkring turen fandt vi ud af at vi kunne da lige så godt følges. Dato og tid blev fastsat Den traditionsrige Julestue på Bovrup Gæstgivergård d. 12. december. Der var mødt 15 voksne og 5 børn til julegaver, æbleskiver og gløgg. Børnene kikkede spændt på julemanden. Senere prøvede de at bytte kædespray eller hvad de nu havde fået til mere anvendelige ting blandt deltagerne. Snakkelysten var stor, så der gik over et par timer. Poul. KLAR-FÆRDIG-START!! til at være den 3. juli 2004 kl , derudover var der ikke mange aftaler. Dvs. vi er to som følges, vi har hver især hvad vi skulle bruge, så som telt kogegrej mm. Detaljer om turen ville vi tage fra dag til dag for ikke at komme til at hænge i en plan, som vi kunne få problemer med at overholde og måske ikke fik set det, som vi mødte af interessante steder

9 Nordkap-Tur Kubikken- 9 undervejs. Og så måtte der gerne være udfordringer, men sidst og ikke mindst, at køre MC en hel dag og bare fortsætte den næste dag, det var også målet. Tiden nærmede sig så MC erne blev gjort klar med olieskift og nye dæk. Det med et sæt nye dæk viste sig senere at være en rigtig god ide, idet der kun var 35% slidbane tilbage da vi kom hjem Vi talte med flere undervejs, som havde problemer med nedslidte bagdæk og ingen mulighed for at få dem skiftet. Afrejsen forløb som aftalt vejret var fantastisk, vi havde planlagt turen til at gå via den nye Øresunds bro til Malmø, dels for at se broen og dels for at bekræfte os selv i, at vi var på MC tur og ikke på sejlerferie. Lørdagens mål var Gävle som ligger ca.100 km nord for Stokholm, dertil var der 1100 km så havde vi ligesom fået godt startet. I Gävle overnattede vi på en Campingplads som godt nok var lukket da vi kom, men bommen var ikke sat over og vi så der var god plads, så vi satte vores telte op og fik en god nats søvn, sammen med myggene som vi dog lod blive udenfor teltet. Den følgende dag fortsatte vi turen op langs den Svenske kyst, det var en smuk tur med en god variation af fjorde søer og store skove. Målet var at komme til den Finske grænse, hvor vi valgte at blive i den Svenske by Haparanda, her overnattede vi på en af Sveriges rastepladser som generel har en god standard, der er toilet, vand og el. Efter en god nats søvn fortsatte vi turen, krydsede grænsen til Finland og satte kurs mod finmarken i det nordlige Finland. Turen gennem Finland var en meget bedre tur, som vi havde regnet med, vejene var fine, vejret var pragtfuld og naturen var billedskøn, og så var hastighedsgrænserne de fleste steder 120 km. Op gennem Finmarken er afstandene store, vi passerede mange søer hvor der lå vandflyvere, om det var Taxier eller nødberedskab fandt vi ikke ud af. Da vi kom til den nordlige del af Finmarken, spurgte vi en lokal købmand om de kunne anbefale os at tage en genvej over til den Norske grænse hvor målet var Kirkenes. Hun kiggede på os og sagde det kan i godt, vejen er asfalteret. Ved at tage denne genvej kunne vi afkorte turen med ca. 400 km. Vi kørte frem til vejen hvor der var et stort skilt som fortalte åbningstiderne på grænsen. Vi beregnede, at det kunne vi nå og satte i gang. Det viste sig at være et godt valg, vejen var lille og smal med en masse huller, men der var asfalt hele vejen. På denne vej blev vi mødt af en masse Rensdyr, de havde tid nok til at gå på vejen, og det var deres vej, så vi kunne bare vente, hvilket vi så gjorde. Vi nåede frem til grænsen, der var ikke et øje der så, det med åbningstiderne kunne have været lige meget. Norges nordøstligste by hedder Kirkenes, byen ligger ved grænsen til Rusland og hvis man har planer om at tage til Rusland, er det den eneste grænseovergang der er mellem Norge og Rusland. Man kan også købe et visum for et par dage, den koster mellem 800 og 1200 kr. afhængigt af hvem der sidder og udsteder den.

10 10 -Kubikken Nordkap-Tur Det var ikke i vores plan, så vi blev på Norsk grund. Vi fandt en fin campingplads, hvor vi satte teltene op, kørte derefter ind til byen hvor vi flottede os og købte dagens menu, det kostede 155 kr. men havde vi i stedet for taget ala carte retter havde det kostet over 300 kr. vi syntes det var dyrt, men maden var ok. Om aftenen havde vi aftalt at køre ud for at se det yderste punkt Norge har på landkortet mod øst. Stedet hedder Grænse Jakobs, det var noget af en udfordring at køre derud, der var langt, meget langt og så var der vel ca. 30 km med elendig grusvej. Endelig kom vi derud, stedet ligger helt ude ved Barentshavet, der hvor U båden Kursk forliste. På turen frem og tilbage kørte vi langs med en Elv, som nogle steder kun var 5 meter bred og midt i elven, og der hvor det var dybest, gik grænsen mellem Norge og Rusland. Det var forbudt at fotografere de Russiske installationer og ej heller vagterne, en overtrædelse koster ca kr. kontant afregning. Ude ved Grænse Jakobs talte vi med nogle norske soldater som nød tilværelsen, de fortalte at de i den sidste tid af deres værnepligt kunne søge om at komme på nogle vagtposter, og vagten ved Grænse Jakobs var at betragte som et loppetjans, hvilket de var godt tilfreds med at have fået. Vi kom godt tilbage til campingpladsen, det var dejligt lyst og så var det bare med at finde soveposen frem og blive klar til næste dag. Målet for denne dag var Nordkap, vi startede tidlig og rullede hen over den skønne Nordkap-slette Undervejs blev vi mødt af skilte som pegede mod Ishavet, det kunne vi godt forstå, idet der var sne på alle klippe toppene og i de højtliggende søer var der små isbjerge, det var en meget fascinerende oplevelse. Da vi kom til byen Lakselv som er en berømt fiskested og stedet hvor lystfiskere betaler kassen for at få lov til at smide snøren i vandet, vel at mærke når hele udstyret er blevet discinficeret, og dette for at undgå at overføre den smitsomme lakseparasit som er i nogle vandløb. I byen tankede vi op, fik købt noget proviant for ingen af os vidste hvad der ventede os. Fra byen og til Nordkap var der små 200 km, det var en spændende tur, men efterhånden som vi nærmede os Nordkap blev det koldere og mere og mere tåget, blæsten tog til og Mc erne måtte køre med 15 graders slagside og vi måtte være forberedt på at styre kontra, hvis der var en klippe som ville give læ for vinden, for så kan sådan nogle tohjulede køretøjer jo godt flytte sig en del. Det var en fascinerende tur, og her mødte vi alle de andre som også havde Nordkap som mål. Vi så en som kom løbende med rygmærke Nordkap, en del kom på cykel og en kom på rulle ski. Og tro det, en kom på en gaffeltruck med flag, rotorblink og teksten»turen går til Nordkap«gaflerne var afmonteret og i stedet var monteret en stor kasse, det var vel bagagen.

11 Nordkap-Tur Kubikken- 11 En sjov oplevelse var at, vi mødte en Yamaha knallert med en stor kasse bag på af den type som Pizza budene bruger, her stod»nordkap og retur«, jeg ville gerne have talt med føreren, men jeg kunne ikke stoppe idet det var mellem to tunneller, der var en del trafik og vejen var smal, så det lykkedes ikke for os at møde ham igen. Men jeg regner med at det er ham som for år tilbage skrev en artikel i Yamaha bladet om at køre til Nordkap på en Yamaha knallert. Jeg husker artiklen sluttede med en lille fortælling om, at han ville gøre det igen på samme knallert. Nå men efter at vi havde betalt de forskellige afgifter, kom vi frem til Nordkap, og da MC erne var forsvarligt bundne med barduner og vejere, hvilket var nødvendig for at undgå at de skulle vælte i stormen, og vi kunne slappe af kom og følelsen.»jes vi er»jes vi er her«her«på Nordkap ville vi blevet mindst en nat over for at opleve midnatssolens vandring, men på grund af det ekstreme dårlige vejr, og ifølge personalet var der ingen udsigter til at det skulle forandre sig de næste par dage, besluttede vi os for at drage sydpå igen allerede den samme dag. På denne måde kunne vi så få oplevelsen af at køre kl og stadigvæk føle det var dag. Da vi havde set hvad der var at se i Nordkap centeret og taget de traditionelle billeder, kørte vi mod syd igen og drejede så fra på Nordkapsletten med retning mod Lofoten, men første mål var at finde et sted at sove hvor det var lidt mere stille som på Nordkap. Vi fandt en dejlig rasteplads ved en flod og her slog vi lejr, lavede mad så både myggene og os kunne få noget at spise, efter at opvasken var klaret i floden, tænderne var børstet samme sted, var det godnat ole. Den næste dag fortsatte vi over Nordkap-sletten, det var en fantastisk tur, med endeløse veje i højder fra 400 m til 1000 meter over havet, der var kun ganske lidt vegetation og kun ganske lidt dyreliv, men der var masser af søer, som havde små isbjerge, det var utrolig flot. Hen på aftenen kom vi til Lofoten, hvor vi ledte efter et godt sted at slå lejr, Lofoten er noget helt for sig selv, vi så nogle steder med søer, klipper og bevoksning, så man skulle tro det var små Japanske haver der var anlagt og som havde et vandspejl så blank så blank, det var så billedskøn, og kan

12 12 -Kubikken Nordkap-Tur derfor ikke beskrives, det må og skal opleves. Vores overnatningssted var helt speciel, det var i en Birketræslund hvor træerne var bevokset med noget mos, det ligner det grå vi i Danmark bruger til kirkegårds kranse, og som gjorde at alt så meget gammel og lidt spøgelsesagtig ud. Ved skovsøen kunne vi foretaget vores opvask og tandbørstning. Da vi ville til og finde soveposerne frem ca. kl , og det var stadigvæk helt lyst, kom der nogle lokale beboere som skulle ned for at fiske i søen. Vi snakkede med dem og de fortalte os, hvad de ville anbefale, at vi skulle se på Lofoten. Der var også et par unge som fortalte at de lige havde været til Musikfestival i Roskilde, min kommentar var, det var da langt væk hvortil de svarede, alt ved os er langt væk, den nærmeste musikfestival vi kan komme til er i Molde i syd Norge og der koster øllerne 10 gange så meget som i Danmark, så derfor tager vi gerne turen til Roskilde. Den følgende dag kørte vi turen over alle øerne på Lofoten og endte i byen Å, vi spurgte en lokal beboer om hvorfor det hedder Å, hvortil han svarede det, er det sidste bogstav i alfabetet og det er det yderste sted du kan komme her på Lofoten, at det er det yderste sted, kunne vi også både se og føle, vejen sluttede ganske enkelt. For ikke at skulle køre hele vejen tilbage tog vi en færge over til fastlandet, en meget flot tur i skærgården, jeg var glad for det ikke var tåget, for hvordan kunne de så finde søvejen. Herefter var retningen sat mod Trondheim, men vi skulle først finde et sted at sove, det viste sig at være lidt svært eller også var vi for kræsne, til sidst kørte vi ind på en campingplads som godt nok var lukket, men lige som sidst var bommen ikke nede, så vi slog teltene op uden problemer. Den næste dag passerede vi polarcirklen endnu en gang, fik taget de obligatoriske billeder. Vi talte her med en del andre motorcyklister bla. et ungt par fra Torino i Italien, de havde kørt på Mc. hele vejen, og haft en masse regn, og nu frøs de som små hunde. Vi talte også med nogle Tyske Mc kører, som havde problemer med nedslidte dæk, de stillede spørgsmålet,»hvor køber vi nogle nye«. Det var der ingen der kunne svare på, hvad enten de kom fra nord eller syd. Det bekræftede os i godt vi skiftede til nye dæk, før vi kørte hjemmefra. Da vi kom til Trondheim satte vi kursen mod Kristiansund for at tage Atlanterhavsruten som går mellem Kristiansund og Molde, en spændende og flot tur, som vi dog fik afbrudt, idet vi drejede forkert ved afkørsel på en bro og kom væk fra ruten, det gjorde dog ikke så meget idet vi havde besluttet os for ikke at tage igennem Molde idet der var musikfestival. Og nogen havde fortalt os, at byen på det nærmeste var blokeret. Det var også den eneste gang vi kørte forkert, vi havde hjemmefra udrustet os med gode oversigtskort, som vi havde i tanktaskerne og en GPS til at holde styr på at vi var på den rute, vi dag for dag havde besluttet os for at følge. Det er en glimrende kombination med oversigtskort og GPS, men GPS alene

13 Nordkap-Tur Kubikken-13 er ikke godt nok, idet man nemt mister overblikket, men når det drejer sig om detaljer er det er god hjælper. Sammen med nogle detailleret kort som vi også havde med, var vi aldrig i tvivl om hvor vi var. Vi ville så tage turen på Troldstigen og Troldvegen, men ligesom da vi var på Nordkap havde vi tåge og regn så det tog lidt af udsigten og derved fornøjelsen af at køre på Troldstigen, men en oplevelse var det at køre fra ca. 200 m til 1650 m. over havet, og det på en kort afstand. Vi så også Geiranger som er den dybeste skærgård i Norge, den bliver flittig besøgt af kæmpe store luksus krydsere, som med deres store antal af turister og deres store olieforbrug er med til at forurene og turistbelaste den Norske natur. Vi måtte her sige at, det er utrolig flot og vi er glade for, at vi så det,»men her skal Norge passe på«ellers får de naturen ødelagt af Pizza skilte og Is reklamer og af turister som ikke tager den fornødne hensyn til en følsom natur, hvor tingene vokser meget langsom. Herefter gik turen mod Lillehammer og derved også hjemad, vi kunne godt have brugt endnu en uge i den sydlige del af Norge men det havde vi ikke på dette års budget, og så er der jo heller ikke længere som at vi bare kan køre derop på en forlænget weekend en gang. I Lillehammer besøgte vi en Dansk familie som har solgt hus og hjem i Danmark og bosat sig i Lillehammer, grunden var savnet af den Norske natur, som de tidligere havde oplevet under en udstationering. Lillehammer er et snesikker sted i minimum 6 måneder af året. Sneen gør også, at de korte vintermåneder alligevel er ret lyse. Stedet vi besøgte var lige ved side af det Olympiske stadion anlæg som var rammen om de Olympiske vinterlege i vinteren 2002, det var flot at se bygningerne og hoppestederne. Fra Lille hammer satte vi kursen mod Göteborg for at tage færgen til Frederikshavn. Vi ville gerne i gennem Oslo om aftenen, hvor der ikke var så meget trafik, idet vi havde fået oplyst, at byen var ret håbløs at komme i gennem om dagen. Da vi var igennem Oslo var klokken og det var kulsort nat, og så var det ikke så spændende at komme til at slå lejer, vi sov derfor nogle timer på en bænk ved et stort centeranlæg hvor det var godt oplyst og vi følte os sikre. Næste dags morgen kørte vi om bord på færgen kl. 09,00, her fik vi vores morgenmad og en time på øjet, inden vi igen havde dansk grund under fødderne i Frederikshavn. Og så blev kursen sat mod Augustenborg, vi skulle bare lige have tanket, det viste sig at være et problem, idet der ingen strøm var i byen, vi fortsatte derfor sydpå, men da vi havde kørt på de sidste dampe en stykke tid, kørte vi fra motorvejen og ind til Hjallerup her fik vi benzin og et stykke wienerbrød til kaffen, det var nu dejlig med et stykke dansk wienerbrød igen. På fortovs kafeen ved bageren sad en ældre dame og nød solen og en kop kaffe, fyldt op med store oplevelser, satte vi os ned ved siden af og spurgte,

14 14 -Kubikken Nordkap-Tur hvad sker der her i Hjallerup ud over hestemarkedet, hertil svarede hun, overhovedet ingenting, min største oplevelse i dag er bestemt at jeg har snakket med jer. Nå ja, dimensioner på oplevelser er da heldigvis forskellige. Vi ankom til Augustenborg ca. kl. 18,00 og hermed var turen så slut km var tilbagelagt på 9 dage. Det var en spændende oplevelsesrig tur med masser af udfordringer, indimellem lidt ekstrem især når vejret var barskt, og det var svært at finde et egnet sted at slå lejr, og der var indimellem ekstrem langt mellem tankstationerne. Alt i alt en helt fantastisk tur uden mekaniske problemer af nogen art og ingen uheld. Men nogle total beskidte Mc er, som var tapetseret med myg og andet flyvende utøj. Sådan noget utøj lader sig for øvrigt fjerne med en god gang hårshampo, idet der er organisk opløsende. Lidt gode råd til andre som planlægger at tage en lignende tur, tag ikke for meget tøj med, men hav det rigtige, vi havde begge thermo undertøj på, hvilket viste sig at være rigtigt godt, det ene sæt var af mærket Wolf camp det andet var et Ruka Outlast, begges sæt kan anbefales. Køres der på Mc er med små benzin tanke er det er god ide at have en reservedunk med da der til tider er alt for langt mellem benzin stationerne. De Svenske rastepladser er ok at overnatte på, hvorimod man i Norge må anbefale at overnatte på campingpladser. Prisen for sådan en tur blev inc. benzin og afgifter til veje og tunneller samt til en sparsom kost ca kr. hvilket må siges at være billig. 16. januar 2005 Hans Skrydstrup (Redaktøren) Hans havde sendt et helt fotoalbum med nogle helt fantastiske billeder fra turen, og jeg havde klargjort en hel serie billeder til artiklen, men måtte så i sidste ende vælge de fleste fra igen af pladshensyn da jeg ikke ville afkorte fortællingen der i sig selv kan få en film til at køre for det indre øje. Måske får jeg senere tid til at lægge beretningen ud på hvor vi ikke er begrænset af et bestemt sideantal. Hilsen Knud Oluf Petersen

15 Boganmeldelse Kubikken- 15 Boganmeldelse: Forfatteren og journalisten Jens Jessen har begået flere bøger. To af dem er om knallerter. Han har sendt et eksemplar til undertegnede og bedt om en anmeldeles i Kubikken. Den første bog Under 50 Kubik behandler de store danske knallertmærker fra tiden lige efter 2. verdenskrig og op til begyndelsen af firserne hvor det hele sluttede. Der blev angiveligt produceret mere end 2 millioner stk. Det er omkring disse knallerter undertegnede startede sit motoriserede liv. Bogen er meget interessant. Det er spændende at læse om personerne bag samt om myndighedernes manglende interesse for knallertproduktion (der gav udenlandske produkter for let spil på markedet i landet). Bogen er på 176 sider og koster 265 kr. Den anden Overhaling i 3. gear handler om de store udenlandske knallertmærkers indtog i Danmark og deres fortrængning af de danske mærker. Der er tale om bl.a. Velo Solex, Mobylette, NSU, Puch og Tomos. Så Kreidler, Honda, Everton, Suzuki og Yamaha. Man svigter heller ikke de mindre mærker som Monark, KTM, Casal, Garelli, Gilera, Fan tic, Zündapp, Velo Vap, Berini, Jawa, Radexi og mange flere. Der er mange fine illustrationer. Bl.a. ses den meget motor-interesserede Dario Campeotto sammen med sin far Ernesto. Dario har selv lavet det meste af sin knallert. Ernesto kom vidst til Danmark som følge af ansættelse i FIAT-koncernen. Mange billeder viser ungdommen, drenge samt piger og deres knallerter fra for år tilbage. Denne bog er på 223 sider og prisen er ca. den samme. Bøgerne kan bestilles hos boghandleren eller hos forlaget (GT Forlag) på telf Poul Petersen. Andre Arrangementer Forår 2005: Hver tirsdag Kl hos Roberts Mc eller kl Rådhuspladsen i Sønderborg Vi ses hver tirsdag i Sønderhav Vi ses hver onsdag på stranden i Åbenrå 1. søndag i måneden kl SØNDERHAV 3. søndag i måneden Kaffemøde i Egernsund ved Arno s pølsevogn Sidste søndag i måneden kl KAROLINE CAFETERIA, Brovejen, Middelfart 4-6 Februar Bremen Classic motorshow Februar MC udstilling i Marselisborg Hallerne. 19 Marts: Stumpemarked i Herning 29 April + 1. Maj Ring Knutstorp afd. af Nordic Classic cup 21.Maj Jyllandsringen de klassiske cykler kører sidst på dage. 4. Juni Mosten TT. 20. August Fyns TT september Ring Djursland. De klassiske cykler kører søndag

16 -Kubikken 16 Kommende Arrangementer Februar: 6. Tøndeslagning ved Kaj s MC i Sønderborg. Kl Gule ærter på Bovrup Gæstgivergård: Tilmeldelse til Poul senest 10/2 (Telf ). Pris kr 88,- for ærter, pølser og flæsk samt kr. 20,- for snaps og øl vi starter kl Kl har oliespecialisten Holger Hansen lovet at fortelle noget om olie (ønsker du ikke at deltage i de gule ærter kommer du bare kl. 14 Marts: 9. Onsdagsmøde hos Bitten og Knud Oluf Petersen. Jeg finder på noget, måske billeder fra vores ferie i Sverige, eller en demonstration af mulighederne på SMCC.DK. 24. Esbjergtur, vi håber at kunne gentage med morgenkaffe ved MC-Butikken i Åbenrå. April: 21.Varme hveder hos formanden i Nordborg med afgang fra stranden i Åbenrå kl. 19,00 30.Nordjyllandstur Hjardemål eller Tambohuse afgang fra stranden i Åbenrå Kl.8.00 tilmelding til PP senest 22/4 Maj: 21. Fynstur arrangeres igen i år af Knud og måske med hjælp fra Margit turen indeholder besøg på et jernstøberi. 28: Oldtimer Gråsten. Juni: 04. Mølleløb, arrangeres at Als Nimbusclub ved Bent Petersen. 18. Tur til MC-Touringcamp, med afgang fra Stranden I Åbenrå kl. 9,00. Seneste tilmedling til P.P. 15 juni. Juli: 6. Rømø tur fra stranden i Åbenrå. Tilbud i 1. kvartal DÆK TILBUD f.eks og pr. sæt AVON eller CONTI 2.195kr. Kig ind, Brugte--MC--Købes

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling.

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Valg af Dirigent Niels Einer Rytter blev valgt som dirigent. Han startede

Læs mere

Turen til Kroatien 2014.

Turen til Kroatien 2014. Torsdag 21/8: Turen til Kroatien 2014. Kl 16:45 holder vi ved Færgen i Rødby,i god tid.det viser sig at vi for første gang må vente, vi kan ikke komme med før kl 17:45. Vel ankommet til Femeren,går turen

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger UDENLANDSKE Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013.

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013. NØDEBO NIMBUS NYT 2. kvartal 2013. I dette nummer: Bestyrelsen Referat af generalforsamlingen Bestyrelsens årsberetning Invitation og tilmelding til Sommerturen sammen med svenskerne Kalenderen Bestyrelsen:

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Sommerens tur til Finland

Sommerens tur til Finland Sommerens tur til Finland Det blev ikke nogen tur sydpå denne sommer. Til gengæld blev det en tur nordpå til Jakobstad, Finland og tilbage igen. I alt blev det lidt mere en 3000 km. Planen var at min bror

Læs mere

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet.

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Side 1 af 6 FORMANDENS INDLÆG Nu når vi alle er kommet godt

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Kajaktur i Bohuslan skærgården på Sveriges vestkyst.

Kajaktur i Bohuslan skærgården på Sveriges vestkyst. Kajaktur i Bohuslan skærgården på Sveriges vestkyst. Under optimale vejrforhold gik vi efter Fjällbacka skærgården, Väderöarna uden for, og Kosterøerne i nord ud for Strømstad. Start og slut: Heestrand,

Læs mere

Jule frokost bag tremmer????

Jule frokost bag tremmer???? FTK nyhedsbrev Februar 2014 ********************************************** Har klubben afholdt den årlige dyst for medlemmerne. Denne gang i en stemning af ølbar. Der var diverse konkurrence måder, så

Læs mere

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014 Polen rundt med Grænseegnens Touring Club 14 24. juni 2014 1 Referat fra turen til Polen i tidsrummet 14. til 24. juni, 2014 Jeg har brugt lidt tid på at finde en form for hvordan jeg kan beskrive den

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Regnskab og budget 4) Indkomne forlag 5) Valg af bestyrelse 6) Valg af suppleanter 7) Valg

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Hamborg tur d. 1. 2. november 2014

Hamborg tur d. 1. 2. november 2014 Start fra Vildbjerg I alt 19 personer deltog på turen, som var proppet med oplevelser, fodbold, netværk og erhvervsindtryk. Turen gik fra Vildbjerg Sport- og Kulturcenter kl. 06.00 om morgenen, hvor Vildbjerg

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Vores vinterferie februar 2011. Vi havde planlagt at vi ville på vinter ferie i år og ned og stå på ski.

Vores vinterferie februar 2011. Vi havde planlagt at vi ville på vinter ferie i år og ned og stå på ski. Vores vinterferie februar 2011 Vi havde planlagt at vi ville på vinter ferie i år og ned og stå på ski. Vi snakkede lidt om at tage personbilen og booke os ind på et hotel. Denne ide blev hurtig skrottet.

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

BRANDESKIKLUB.dk. september 2008. side 1

BRANDESKIKLUB.dk. september 2008. side 1 BRANDESKIKLUB.dk En ny sæson begynder. Skiturene i 2009 er planlagte til Hovden i uge 5 og Skeikampen i uge 7. Vi har i løbet af sommeren delt foldere ud. Vi har haft en annonce i avisen, og i hele august

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 05-08-2015 Søernes Grundejerforening, Tikøb Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Valg af dirigent Henning Kabel blev valgt som dirigent. Henning konstaterede, at alle formalia

Læs mere

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Onsdag den 2. november 2011

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Onsdag den 2. november 2011 Silkeborg Cykle Ring Motion Ordinær generalforsamling Onsdag den 2. november 2011 Onsdag den 2. november 2011 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Silkeborg Cykle Ring Motion. Generalforsamlingen

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Dagsorden i følge lovene: 1: valg af dirigent 2: valg af referent 3: valg af 2 stemmetællere 4: Godkendelse

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 2012 1 Januar Februar 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte mail

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Pionerernes fagforbunds blad. Pionerbladet

Pionerernes fagforbunds blad. Pionerbladet Pionerbladet 2014 Kalender 2014 11. 13. april Arbejdsweekend Trevæld Centret 25. 27. april Arbejdsweekend Arresø Centret 26. april Generalforsamling Arresø Centret TAK Tak til Kynde for hans mange bidrag

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Dansk Pæon Selskab Generalforsamling Den 23. februar 2013 kl. 15.30 Det Biovidenskabelige Fakultet Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Der var incl. bestyrelsen 24 personer til stede (15 året før).

Læs mere

Missjø skærgården 2008 et eldorado for havkajakroeren.

Missjø skærgården 2008 et eldorado for havkajakroeren. Missjø skærgården 2008 et eldorado for havkajakroeren. I sommerferien 2008 tog Inger Marie og jeg færgen fra Frederikshavn til Gøteborg. Krydsede (med bil ) østover og ramte den sydsvenske skærgård med

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Generalforsamling 19. november 2014

Generalforsamling 19. november 2014 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale 1. jan Ki, Tr 6. jan Aftengymnastik

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Brændekilde Bellinge Jagtforening

Brændekilde Bellinge Jagtforening Brændekilde Bellinge Jagtforening Program 2012 Generalforsamling 2015 Afholdes i Knaldhytten torsdag den 12. februar 2015 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens

Læs mere

Sommerferie 2007. Sarau

Sommerferie 2007. Sarau Sommerferie 2007 22.7.2007 kørte vi fra Harlev i regnvejr, ned over Rødby med færgen til Puttgarten, for senere at ende i Østrig som var vores mål. Vores første overnatning var Naturcampingplatz Sarau

Læs mere

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen Kære medlem Brush up kursus for frigivne roere og turpas Hvis du ikke har fået roet ret meget siden frigivelsen eller måske slet ikke, og er utryg ved at skulle i en kajak til foråret. Så er her et tilbud

Læs mere

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013.

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. TURBESKRIVELSE 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. Individuelle rejser til Island. Vi mødes i Akurery lufthavn søndag eftermiddag d. 15 september. Som regel passer det med

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

Diverse turforslag / begivenheder

Diverse turforslag / begivenheder MCOC Aktiviteter 2014/2015 Diverse turforslag / begivenheder De gentagne begivenheder skal ses som inspiration til, hvor turen kan gå hen, men ingen siger at det skal være sådan. Forslag til ture er altid

Læs mere

Landsmesterskaber 2015

Landsmesterskaber 2015 DGI Bordtennis Landsmesterskaber 2015 i Indbydelse og Information Vil du vide mere om DGI bordtennis - så klik ind på: www.dgi.dk/bordtennis i Kære bordtennisspiller! Vil Du há spænding, humor, kammeratligt

Læs mere

Strøm 1 for 6 timer og parkering næsten et døgn 1

Strøm 1 for 6 timer og parkering næsten et døgn 1 Tirsdag 04-09-2012 Kørte hjemme fra over middag og var i Flensborg kl16, her snakkede vi med Tina omkring vores køleskab, hun havde fundet ud af det samme som jeg selv havde fundet ud af at køleskabet

Læs mere

Grundejerforeningen Skovmose

Grundejerforeningen Skovmose Grundejerforeningen Skovmose Referat af generalforsamlingen lørdag den 20. juni 2015 kl. 13.00 på Skovby Kro i Skovby på Sydals. Tilstede var 70 personer, hvoraf 49 var stemmeberettigede. Formanden bød

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling 21. februar 2015

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling 21. februar 2015 Mødt: ca. 60 medlemmer inkl. bestyrelsen. Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling lørdag den 21. februar 2015, Sønderborg. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Rejsenotater fra PROVENCE - 1995. Af Jens Rostgaard Gjerløv.

Rejsenotater fra PROVENCE - 1995. Af Jens Rostgaard Gjerløv. Rejsenotater fra PROVENCE - 1995. Af Jens Rostgaard Gjerløv. Rejsenotaterne er - i modsætning til rejsebrevene - skrevet i mere eller mindre "telegramstil" og skal kun læses og opfattes som notater. De

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Referat af Grupperådsmøde lørdag d. 2. marts 2013 Hammermølle gruppe, DDS Pkt. 1; Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Charlie vælges

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug.

Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug. Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug. Tremandsmøde i skurvognen på pladsen i Brønsodde Lørdag den 16. april 1988 kl. 10 Man blev enige om, at foreningen skulle hedde BRØNSODDE FISKERI OG BÅDLAUG,

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Program Byfest for 2014 Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Bjerregrav 2015 Den 11. - 14. juni Program Torsdag d. 11. juni Programmet er foreløbigt, og der kan komme ændringer/justeringer

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Lig til Sankt Hans! Marts 2009 R E V Y. Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14

Lig til Sankt Hans! Marts 2009 R E V Y. Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14 Lig til Sankt Hans! R E V Y Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14 Marts 2009 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk 16. marts Generalforsamling 21. - 22. marts Maleriudstilling

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende dagsorden:

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 210/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Berlin, 21.5. 23.5.2004 PRIS: KLAGEN ANGÅR: I alt kr. 2.374,- inkl. internetrabat Utilfredsstillende

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat

Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat Dagsorden: 1. Valg af ordstyre 2. Valg af referent 3. Formandens beretning v/per Kaiser 4. Fremlæggelse af revideret regnskab v/peter Rønne 5. Fremlæggelse af

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Den Grønne Gruppe Nyhedsbrev juni 2006

Den Grønne Gruppe Nyhedsbrev juni 2006 Nyhedsbrev juni 2006 Kære medlem af Den Grønne Gruppe! Vi har herved fornøjelsen at invitere dig og din ægtefælle til Den Grønne Gruppes årlige stævne på Houens Odde Spejdercenter 29. 30 september Stævnet

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk

Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk Bælum Møllelaug Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk 1. Valg af en dirigent, referent og 2

Læs mere

Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften

Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften 2. Referat af den 42. ordinære generalforsamling afholdt den 24. april 2012 i Kulturcentret. Kulturcentrets båndoptager gået i udu,

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup.

Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup. Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup. Deltagere: Arne Jessen (AJ), Else Egholm (EE), Chr. Frederiksen (CF), Carsten Jacobsen (CJ), Frede V Jensen (FJ), Henrik Delf

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Lejrskole tur. Derefter kørte vi til Gottrop slot som ligger i Tyskalnd.

Lejrskole tur. Derefter kørte vi til Gottrop slot som ligger i Tyskalnd. Lejrskole tur. D 10-5-10 skulle vi til Tyskland med skolen i 3 dage. Vi kørte fra Rindum kjærgaard ca. kl. 8:15. Vi kørte ned mod Tyskland, men før vi kørte ind i Tyskland, skulle vi lige ind i Møgeltønder

Læs mere

Lyngvejens Grundejerforening

Lyngvejens Grundejerforening Lyngvejens Grundejerforening Dagsorden: Der indkaldes hermed til generalforsamling i Lyngvejens Grundejerforening Lørdag den 14. april 2007 kl. 15.00 på Hotel Strandkroen, Nordsøvej 2, Søndervig 1 2 3

Læs mere

SKISMØREN HIB SKIKLUB

SKISMØREN HIB SKIKLUB BRANDESKIKLUB.dk SKISMØREN HIB SKIKLUB 2012 Nr. 19 10. årgang Formanden har ordet: Sommeren er begyndt - vi har allerede haft en rigtig varm pinse - og den kommende vintersæson ligger måneder ude i fremtiden.

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015.

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015. Rejsebrev 1. Kadet recurve: Kirstine Andersen, Jonathan Ørsted Kadet compound: Katja Møller Lørdag den 6. juni, rejsedag: Foran os var en lang rejse som for f.eks. Askes vedkommende startede i Silkeborg

Læs mere

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008 N R . 1

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008  N R . 1 NYHEDSBREV DEN LANDSDÆKKENDE FORENING UniqueDanmark For forældre til børn med sjældne kromosomafvigelser MAJ 2008 Farvel. NR. 1 Så må vi desværre sige farvel til vores formand Jette Ziegler som efter 7

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere