1. Sådan klargøres kameraet. 2. Optagelse. 3. Visning af billeder og film. 4. Grundlæggende betjening. 6. Menufunktioner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Sådan klargøres kameraet. 2. Optagelse. 3. Visning af billeder og film. 4. Grundlæggende betjening. 6. Menufunktioner"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Hurtig oversigt DIGITALKAMERA 1. Sådan klargøres kameraet 2. Optagelse 3. Visning af billeder og film Betjeningsvejledning 4. Grundlæggende betjening 5. Sådan bruges optagelsesfunktionerne 6. Menufunktioner Tilslutning af kameraet til en smartphone Tilslutning af kameraet til en computer og en printer 9. Batteri, batterilader og kort 10. Udskiftelig optik 11. Brug af separat købt tilbehør 12. Information 13. SIKKERHEDSFORSKRIFTER Tak, fordi du valgte et Olympus digitalkamera. For at få størst mulig glæde af kameraet og sikre det en lang levetid bør du læse denne vejledning grundigt igennem, inden kameraet tages i brug. Gem denne vejledning til senere brug. Vi anbefaler, at du tager nogle prøvebilleder for at lære kameraet at kende, før du tager vigtige billeder. Skærmmenuerne og illustrationerne af kameraet i denne vejledning er udarbejdet, mens produktet var under udvikling, og kan derfor afvige fra det faktiske produkt. Hvis der er tilføjet/ændret funktioner, fordi firmwaren til kameraet er blevet opdateret, afviger indholdet herfra. Besøg Olympus' websted for at få de seneste oplysninger. Registrer dit produkt på og få flere fordele fra Olympus!

2 Denne meddelelse vedrører den medfølgende flash og er primært rettet mod brugere i Nordamerika. Information for Your Safety IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS When using your photographic equipment, basic safety precautions should always be followed, including the following: Read and understand all instructions before using. Close supervision is necessary when any fl ash is used by or near children. Do not leave fl ash unattended while in use. Care must be taken as burns can occur from touching hot parts. Do not operate if the fl ash has been dropped or damaged - until it has been examined by qualifi ed service personnel. Let fl ash cool completely before putting away. To reduce the risk of electric shock, do not immerse this fl ash in water or other liquids. To reduce the risk of electric shock, do not disassemble this fl ash, but take it to qualifi ed service personnel when service or repair work is required. Incorrect reassembly can cause electric shock when the fl ash is used subsequently. The use of an accessory attachment not recommended by the manufacturer may cause a risk of fi re, electric shock, or injury to persons. SAVE THESE INSTRUCTIONS $ Bemærkninger Denne vejledning viser den engelske menu i illustrationerne og forklaringerne. Du kan vælge menusprog i dette kamera. Læs Skift det viste sprog for yderligere oplysninger (s. 84). Symboler i denne vejledning Følgende symboler bruges i hele denne vejledning. Forsigtig Vigtige informationer om faktorer, som kan medføre en fejlfunktion eller driftsproblemer. Advarer også mod betjening, der absolut skal undgås. $ Bemærk Bemærkninger om brug af kameraet. % Tip g Nyttige informationer og tips, som hjælper til, at du får mest muligt ud af kameraet. Sider, der henvises til, og som beskriver detaljer eller relateret information. 2 DA

3 Indholdsfortegnelse Hurtig oversigt 7 Udpakning af æskens indhold...9 Sådan klargøres kameraet 10 Delenes navne...10 Opladning og isættelse af batteriet...12 Isætning af kortet...13 Sådan tages kortet ud...13 Sådan sættes optikken på kameraet...14 Ved opstart...15 Indstilling af dato/tid...16 Valg af en optagefunktion...17 Optagelse 18 Billedoptagelse...18 Selvportrætter...19 Optagelse af fi lm...20 Brug af berøringsskærmen...22 Valg af en fokusmetode...22 Brug af den trådløse LAN-funktion...23 Indstilling af optagefunktioner...24 Brug af live vejledninger...24 Visning af billeder og film 26 Visning af billeder og film...26 Indeksvisning/ kalendervisning...26 Visning af billeder...27 Visning af fi lm...27 Lydstyrke...27 Slettesikring af billeder...27 Sletning af billeder...28 Angivelse af en overførselsordre for billeder ([Share Order])...28 Valg af billeder ([Share Order Selected], [0], [Erase Selected])...28 Brug af berøringsskærmen...29 Valg og slettesikring af billeder...29 Grundlæggende betjening 30 Visning af oplysninger under optagelse...30 Visning på skærmen under optagelse...30 Skift af informationsvisningen...31 Sådan bruges optagefunktionerne...32 Fuldautomatisk fotografering (P programfunktion)...32 Valg af blændeværdi (A blændeforvalg)...33 Valg af lukkertid (S lukkertidsforvalg)...34 Valg af blændeværdi og lukkertid (M manuel funktion)...35 Sammenlignelige lyse kombinationer (live kombineret fotografering)...36 Brug af filmfunktionen (n)...37 Tilføjelse af effekter til en fi lm [Movie Effect]...37 Brug af PHOTO STORY...39 Brug af motivprogram...42 Brug af effektfiltre...44 Almindeligt brugte optagefunktioner...46 Eksponeringskontrol (eksponeringskompensation)...46 Ændring af lysstyrken eller fremhævelser og skygger...46 Indholdsfortegnelse DA 3

4 Indholdsfortegnelse Valg af søgefelt (AF-område)...47 Indstilling af AF-søgefeltet...47 Ansigtsprioritet-AF/ pupilregistrering...48 AF-zoomfelt/zoom-AF...49 Visning af oplysninger under gengivelse...50 Visning af oplysninger under gengivelse af billede...50 Skift af informationsvisningen...51 Sådan ændres visningen af billedinformationer...52 Manipulering af billeder, der gengives...53 Sådan bruges optagelsesfunktionerne 56 Justering af indstillinger under optagelse...56 Reducering af kamerarystelser (billedstabilisering)...57 Farvejustering (hvidbalance)...58 Billedbehandlingsfunktioner (billedfunktion)...60 Serieoptagelse/brug af selvudløseren...61 Indstilling af billedformat...62 Tilføjelse af effekter til en fi lm...62 Billedkvalitet (optagekvalitet)...63 Brug af fl ash (fl ashfotografering)...65 Justering af fl ashstyrke (Styring af fl ashintensitet)...68 Valg af, hvordan kameraet måler lysstyrke (lysmåling)...68 Valg af fokusering (AF-funktion)...69 ISO følsomhed...70 Lydindstillinger for fi lm (optagelse af lyd med fi lm)...70 Menufunktioner 71 Grundlæggende brug af menuer...71 Sådan bruges Optagemenu 1/ Optagemenu Formatering af kortet (indstil kort)...72 Sletning af alle billeder (Card Setup)...72 Tilbagevenden til standardindstillinger (Nulstil)...73 Registrering af Foretrukneindstillinger (Mit valg)...73 Billedbehandlingsfunktioner (billedfunktion)...74 Bill. Kvali. (K)...75 Indstilling af selvudløser (j/y)...75 Optagelse af en række billeder med forskellige indstillinger (bracketing)...76 Optagelse af HDR-billeder (High Dynamic Range)...78 Optagelse af fl ere billeder i et enkelt billede (multieksponering)...79 Automatisk optagelse med fast interval (optagelse over et tidsforløb)...80 Trådløst styret fl ashfotografering...81 Digitalzoom (digital telekonverter)...81 Sådan bruges gengivemenuen...81 Visning af roterede billeder (R)...81 Redigering af billeder...82 Annullering af al slettesikring DA

5 Brug af opsætningsmenuen...84 X (indstilling af dato/tid)...84 W (Skift det viste sprog)...84 i (regulering af skærmens lysstyrke)...84 Optagekontrol...84 Wi-Fi-indstillinger...84 c/# Menu Display Firmware...84 Brug af specialmenuerne...85 R AF/MF...85 S Knap/Omskifter...86 T Release/j...86 U Disp/8/PC...87 V Exp/p/ISO...88 W # Brugervalg...89 X K/Color/WB...90 Y Optage/Slette...91 Z Movie...92 b K Utility...92 AEL/AFL...93 MF Assistent...93 Knapfunktion...94 Visning af billeder fra kameraet på tv...96 Valg af visninger af kontrolpanel...97 Tilføjelse af informationsvisninger...99 Lukkertiden, når fl ashen udløses automatisk Accessory Port Menu Sådan bruges OLYMPUS PENPAL A OLYMPUS PENPAL deling B OLYMPUS PENPAL Album C Elektronisk søger Tilslutning af kameraet til en smartphone 104 Opret forbindelse til en smartphone Overførsel af billeder til en smartphone Fjernoptagelse med en smartphone Tilføjelse af positionsoplysninger til billeder Opsætning af dit kamera for trådløs LAN-forbindelse (Wi-Fi-forbindelse) Tilslutning af kameraet til en computer og en printer 108 Installation af OLYMPUS Viewer Kopiering af billeder til en computer uden OLYMPUS Viewer Direkte printning (PictBridge) Nem printning Individuel printning Printkodninger (DPOF) Sådan printkodes der Fjernelse af alle eller udvalgte billeder fra printkodningen Batteri, batterilader og kort 115 Batteri og lader Brug af din oplader i udlandet Understøttede kort Optagekvalitet og filstørrelse/ antal billeder, der kan gemmes Indholdsfortegnelse DA 5

6 Udskiftelig optik 118 Tekniske data for M.ZUIKO DIGITAL-optik Indholdsfortegnelse Brug af separat købt tilbehør 122 Elektronisk søger (VF-4) Eksterne flashenheder, som er beregnet til brug med dette kamera Trådløst styret fl ashfotografering Andre eksterne flash Vigtigt tilbehør Systemdiagram Information 130 Tips og oplysninger om optagelse Fejlmeddelelser Rengøring og opbevaring af kameraet Rengøring af kameraet Opbevaring Rengøring og kontrol af billedsensoren Pixelmapping kontrol af billedbehandlingsfunktioner Menuoversigt SPECIFIKATIONER SIKKERHEDSFOR- SKRIFTER 146 SIKKERHEDSFOR- SKRIFTER Indeks DA

7 Hurtig oversigt Optagelse g Optagelse af billeder med automatiske indstillinger iauto (A) 17 Nem fotografering med specialeffekter Effektfi lter (ART) 44 Valg af billedformat Billedformat 62 Hurtig tilpasning af indstillinger til motivet Motivprogram (SCN) 42 Professionel fotografering på den nemme måde Live Guide 24 Justering af et billedes lysstyrke Eksponeringskompensation 46 Live Guide 24 Optagelse af billeder med sløret baggrund Optagelse med 33 blændeforvalg Live vejledning 24 Optagelse af billeder, der fryser et motiv Optagelse med i bevægelse eller gengiver en følelse af 34 lukkertidsforvalg bevægelse Motivprogram (SCN) 42 Optagelse af billeder med den rigtige Hvidbalance 58 farve Enkelttrykshvidbalance 59 Behandling af billeder så de passer til Billedfunktion 60 motivet/optagelse af billeder i enkeltfarve Effektfi lter (ART) 44 Brug af berøringsskærmen 22 Når kameraet ikke vil fokusere på AF Felt 47 motivet/fokusering på ét område AF-zoomfelt/zoom-AF 49 Fokusering på et lille punkt i feltet/kontrol af fokus før optagelse AF-zoomfelt/zoom-AF 49 Genkomponering af fotografi er efter fokusering C-AF+TR (AF-sporing) 69 Optagelse af billeder uden fl ash DIS-funktion/ISO 42/70 Reducering af kamerarystelser Optagelse af et motiv i modlys Fotografering af fyrværkeri Optagelse af billeder uden, at hvide motiver gengives for hvidt, eller sorte motiver gengives for sort Billedstabil./Antistød z 57/89 Selvudløser 61 Fjernbetjeningskabel 127 Flashoptagelse 65 Graduering (billedfunktion) 74 Bulb/time-fotografering 35 Live kombineret fotografering 36 Motivprogram (SCN) 42 Graduering (billedfunktion) 74 Histogram/ Eksponeringskompensation 31/46 Højlys&Skygge kontrol 46 Reducering af støj (mottling) Støjredukt. 88 Hurtig oversigt DA 7

8 Hurtig oversigt Optimering af skærmen/ justering af skærmens farvetone Kontrol af indstillet effekt før optagelse af et billede Kontrol af vandret eller lodret retning før optagelse Regulering af skærmens lysstyrke/lv Forøg 84/87 Dybdeskarphedsfunktion 94 Testbillede 94 Niveaumåler 31 Optagelse med bevidst komposition Gittervisning 87 Zoome ind på billeder for at kontrollere fokus Auto q (Optagekontrol) 84 funktion2 (q Forstørret funktion) 88 Selvudløser 61 Selvportrætter Motivprogram (SCN) 42 Serieoptagelse Serieoptagelse 61 Forlængelse af batteriets levetid Hvilestilling 88 Sådan øges det antal billeder, der kan tages Optagefunktion 63 Fjernoptagelse med en smartphone Fjernoptagelse med en (trådløs LAN-funktion) smartphone 106 Gengivelse/redigering g Visning af billeder på et tv HDMI/Video Ud 87 Gengivelse på tv 96 Lysbilledvisning med baggrundsmusik Diasshow 55 Lysning af skygger Skyggejustering (JPEG redigering) 82 Håndtering af røde øjne Rødøje Rep. (JPEG Red.) 82 Print på den nemme måde Direkte print 111 Print hos fotohandler Sådan printkodes der 113 Nem deling af billeder OLYMPUS PENPAL 101 Overførsel af billeder til en smartphone Overførsel af billeder til en (trådløs LAN-funktion) smartphone 105 Tilføjelse af stedsdata til billeder (trådløs Tilføjelse af stedsdata til LAN-funktion) billeder 106 Kameraindstillinger g Synkronisering af dato og tid Indstilling af dato/tid 16 Gendannelse af standardindstillinger Reset 73 Lagring af indstillinger Mine valg 73 Ændring af menusprog W 84 Deaktivering af autofokuslyd 8 (Biplyd) 88 8 DA

9 Udpakning af æskens indhold Følgende dele følger med kameraet. Kontakt forhandleren, hvor du købte kameraet, hvis noget mangler eller er ødelagt. Flashetui CD-rom med computerprogram Betjeningsvejledning Garantibevis Kamera Kameradæksel Rem USB-kabel CB-USB6 Sådan monteres remmen Flash FL-LM1 Li-ion-batteri - BLS-50 Li-ion-lader - BCS-5 Udpakning af æskens indhold Monter remmen på den anden side på samme måde. Stram remmen til sidst for at sikre, at den sidder godt fast. DA 9

10 1 Sådan klargøres kameraet 1 Delenes navne Sådan klargøres kameraet a 7 b f g h i c d e 1 Omskifter...s Udløser...s ON/OFF-knap...s Vælger* P...s Remholder...s. 9 6 Markering til montering af optik...s Bajonet (Fjern kameradækslet, før du sætter optikken på). 8 Flashskoens dæksel 9 Stereomikrofon...s. 54, 70, 83 0 Selvudløserlampe/ AF-hjælpelys...s. 61/s. 85 a Udløserknap til optik...s. 14 b Låsestift til optik c Stativgevind d Batteri-/kortdæksellås...s. 12 e Batteri-/kortdæksel...s. 12 f Stikdæksel g Multistik... s. 96, 108, 111 h HDMI-stik (type D)...s. 96 i Kortholder...s. 13 * I denne manual står ikonet P for handlinger, der udføres med vælgeren. 10 DA

11 b c a Knappen F (op)/f (eksponeringskompensation) (s. 46) 1 Sådan klargøres kameraet Knappen H (venstre) / P (AF-søgefelt) (s. 47) Knappen I (højre) / # (Flash) (s. 65) Knappen Q (s. 56, 71) Knappen G (ned) / jy (serieoptagelse/selvudløser) (s. 61) 1 Højttaler 2 Skærm...s. 15, 22, 29, 31, 50 3 Tilbehørsstik...s. 101, Flashsko...s Knappen G/Fn...s Knappen U...s. 38, 49 7 R-knap (Film)/H...s. 20, 28, 38 8 MENU-knap...s INFO-knappen (informationsvisning)...s Knappen Q...s. 56, 71 a Pileknap*...s. 26 b q-knap (gengivelse)...s. 26, 52 c -knap (slet)...s. 28 * I denne manual repræsenterer FGHI-ikonerne handlinger, der udføres med pileknappen. DA 11

12 1 Sådan klargøres kameraet Opladning og isættelse af batteriet 1 Oplad batteriet. Ladelampe Opladning i gang Opladning afsluttet Lyser orange Fra Blinker Opladningsfejl orange (Opladningstid: Op til ca. 3 timer og 30 minutter) Forsigtig Tag laderen fra, når opladningen er fuldført. 2 Åbn batteri-/kortdækslet. Ladelampe 3 Lithium-ion-lader Netledning 1 Retningsmærke ( ) Lithiumionbatteri Stikkontakt 2 Batteri-/kortdæksel 2 Lås til batteri/kortrum 1 3 Sæt batteriet i. Retningsmærke Sådan tages batteriet ud Sluk for kameraet, før du åbner eller lukker batteri-/ kortdækslet. For at fjerne batteriet skal du først skubbe batterilåseknappen i pilens retning og derefter fjerne batteriet. Forsigtig Kontakt en autoriseret forhandler eller et servicecenter, hvis du ikke kan at fjerne batteriet. Brug ikke magt. 12 DA $ Bemærkninger Det anbefales at medbringe et ekstra batteri ved længerevarende optagelse, hvis det aktuelle batteri opbruges. Læs også "Batteri, batterilader og kort" (s. 115).

13 Isætning af kortet 1 Sæt kortet i. Åbn batteri/kortdækslet. Stik kortet ind, indtil det klikker på plads. g "Understøttede kort" (s. 116) Eye-Fi kort Læs "Understøttede kort" (s. 116) inden brug. Forsigtig Sluk for kameraet, før du isætter eller fjerner batteriet eller kortet. 2 Luk batteri/-kortdækslet. Luk dækslet og skub batterikortdæksellåsen i pilens retning. 1 1 Sådan klargøres kameraet 2 Forsigtig Sørg for, at batteri-/kortdækslet er lukket, før kameraet bruges. Sådan tages kortet ud Tryk let på det isatte kort, så det skubbes ud. Tag kortet ud. Forsigtig Batteriet eller kortet må ikke fjernes, mens kortsymbolet (s. 30) vises. DA 13

14 Sådan sættes optikken på kameraet 1 1 Sæt optikken på kameraet. 1 3 Sådan klargøres kameraet 1 2 Bagdæksel Tag bagdækslet af optikken og fordækslet af kameraet. Sørg for, at kameraets (røde) monteringsmærke passer med det (røde) isætningsmærke på optikken, og sæt derefter optikken på kamerahuset. Drej optikken med uret, indtil du hører et klik (retningen angives af pil 3). Forsigtig Sørg for, at kameraet er slukket, når du påsætter eller fjerner objektivet. Du må ikke trykke på optikkens udløserknap. Rør ikke ved kameraets indvendige dele. 2 Fjern optikdækslet Sådan bruges optik med en UNLOCKkontakt Sammentrækkelig optik med en UNLOCK-kontakt kan ikke bruges, når optikken er i låseposition. Drej zoomringen i pilens retning (1) for at trække optikken ud (2). Før opbevaring skal du dreje zoomringen i pilens retning (4), mens du skubber UNLOCK knappen (3) Sådan fjernes optikken fra kameraet Sørg for, at kameraet er slukket, når du fjerner objektivet. Tryk på optikkens udløserknap, og drej optikken i pilens retning. Udløserknap til optik 2 1 Udskiftelig optik Læs "Udskiftelig optik" (s. 118). 14 DA

15 Ved opstart 1 Tryk på ON/OFF-knappen for at tænde kameraet. Skærmen tændes, når kameraet tændes. Sluk kameraet ved at trykke på ON/OFF-knappen igen. 1 ON/OFF-knap Skærm Batteriniveau ; (grønt): Kameraet er klar til at tage billeder. : (grønt): Lavt batteriniveau ] (blinker rødt): Udskift batteriet. ISO-A 200 Wi-Fi Sådan klargøres kameraet 250 F5.6 01:02:03 38 Brug af skærmen 1 Tryk skærmen ned. 2 Juster skærmens vinkel i forhold til hængselaksen. Nedre vinkel 1 Øvre vinkel 1 Selvportræt Oplysninger om selvportrætter fi ndes i "Selvportrætter" (s. 19). Kameraets hvilefunktion Hvis der ikke udføres nogen handling i et minut, skifter kameraet til hvilefunktion (standby) for at slukke skærmen og annullere alle handlinger. Tryk på en vilkårlig knap (udløseren, q-knappen, osv.) for at tænde kameraet igen. Kameraet slukker automatisk, hvis det står i hvilefunktion i 5 minutter. Tænd kameraet igen før brug. DA 15

16 Indstilling af dato/tid 1 Sådan klargøres kameraet Informationer om dato og tid registreres på kortet sammen med billederne. Dato og tid indgår også i filnavnet. Vær sikker på, at den korrekte dato og tid er indstillet på kameraet inden brug. Nogle funktioner kan ikke bruges, hvis dato og klokkeslæt ikke er indstillet. 1 Vis menuerne. Tryk på MENU-knappen for at få vist menuerne. Shooting Menu 1 1 Card Setup Reset/Myset 2 Picture Mode MENU-knap Image Aspect 4:3 Digital Tele-converter Off 2 Vælg [X] på fanen [d] (opsætning). Brug FG på pileknappen for at vælge [d], og tryk på I. Vælg [X], og tryk på I. Fanen [d] Back 2 Back Setup Menu Set h :-- English Rec View Wi-Fi Settings Menu Display Firmware 0.5sec Set 3 Indstil dato og tid. Brug HI til at vælge elementer. Brug FG til at ændre det valgte element. Brug FG til at vælge datoformatet. X Y M D Time 2014 Y/M/D Cancel Tiden angives i 24 timers format. 4 Gem indstillingerne, og afslut. Tryk på Q for at indstille kameraets ur og lukke hovedmenuen. Tryk på MENU-knappen for at lukke menuerne. Forsigtig Hvis batteriet tages ud af kameraet og kameraet ikke betjenes et stykke tid, nulstilles datoen og tiden muligvis til standardindstillingen. $ Bemærkninger Du kan synkronisere tiden korrekt ved at trykke på Q ved tidssignalet for 0 sekunder, mens du angiver [min]. 16 DA

17 Valg af en optagefunktion Brug omskifteren til at vælge optagefunktion. Indikator Symbol for funktion 1 A P A S M n J SCN ART En fuldautomatisk funktion, hvor kameraet automatisk optimerer indstillingerne, så de passer til det aktuelle motiv. Kameraet gør alt arbejdet, hvilket gør det nemt for begyndere. Blændeværdien og lukkertiden justeres automatisk for at opnå det optimale resultat. Du kontrollerer blændeværdien. Du kan gøre baggrundsdetaljerne skarpere eller blødere. Du kontrollerer lukkertiden. Du kan udtrykke bevægelsen af motiver i bevægelse, eller fryse bevægelsen uden sløring. Du kontrollerer blændeværdien og lukkertiden. Du kan tage billeder med lange eksponeringer for fyrværkeri eller andre mørke scener. Optag fi lm med brug af lukkertids- og blænde-effekter og specialeffekter til fi lm. Du kan optage en PHOTO STORY. Optag med den valgte PHOTO STORY-type. Vælg en scene i overensstemmelse med motivet. Vælg et fi lter. Sådan klargøres kameraet Begynd med at tage billeder i fuldautomatisk funktion. 1 Stil omskifteren på A. Skærm Wi-Fi ISO følsomhed ISO-A 200 Resterende optagetid 250 F5.6 Lukkertid 01:02:03 38 Blændeværdi Antal billeder, der kan gemmes DA 17

18 2 Optagelse med live view 2 Billedoptagelse 1 2 Optagelse Opsæt kameraet, og beslut dig om kompositionen. Sørg for, at fingrene og kameraremmen ikke dækker optikken eller AF-hjælpelyset. Landskabsposition Portrætposition Stil skarpt. Vis motivet midt på skærmen, og tryk let ned på lukkeren til første position (tryk lukkeren halvvejs ned). AF-indikatoren (() vises, og der vises en grøn ramme (AF-søgefelt) i fokuseringsområdet. AF-indikator Wi-Fi 28mm Tryk udløseren halvt ned. ISO-A F5.6 01:02:03 38 AF-søgefelt 3 Den lukkertid og blændeværdi, som kameraet automatisk har indstillet, vises. Hvis AF-indikatoren blinker, står motivet ikke skarpt. (s. 130) Udløs lukkeren. Tryk udløseren helt ned (fuldstændigt). Lukkerlyden høres, og billedet er taget. Det optagne billede vises på skærmen. Sådan trykkes udløseren halvt ned og helt ned Udløseren har to positioner. At trykke udløseren forsigtigt ned til den første position og holde den dér kaldes at "trykke udløseren halvt ned", og at trykke udløseren helt ned til den anden position kaldes at "trykke Tryk halvt ned Tryk helt ned udløseren helt ned". $ Bemærkninger Du kan også tage billeder med berøringsskærmen. g "Brug af berøringsskærmen" (s. 22) 18 DA

19 Selvportrætter Hvis du vender skærmen, kan du tage billeder af dig selv, mens du ser billedet. 1 Vip skærmen lidt ned, og vend den Hvis der er monteret et objektiv med power zoom, skifter kameraet automatisk til vidvinkel. Menuen Selvportræt vises på skærmen. Der vises et spejlbillede på skærmen (spejlvendt vandret). 4:3 L N FullHD F 45:67: Optagelse med live view A C D e-portræt med ét tryk Tryk på lukker Brugerdefineret selvudløser med ét tryk Når det slås til, ser huden jævn og lysende ud. Gælder kun i iauto-funktion (A). Når du trykker på ikonet, udløses lukkeren cirka 1 sekund senere. Tag 3 billeder med selvudløseren. Du kan angive det antal gange lukkeren udløses samt intervallet mellem hver udløsning med den brugerdefi nerede selvudløser. (s. 61) 2 Komponer billedet. Sørg for, at dine fi ngre eller kameraremmen ikke dækker optikken. 3 Tryk på C, og tag billedet. Det optagne billede vises på skærmen. Du kan også tage billedet ved at trykke på det motiv, der vises på skærmen, eller ved at trykke på udløseren. $ Bemærkninger Du kan tage billeder ved at betjene kameraet via en smartphone. g "Fjernoptagelse med en smartphone" (s. 106) DA 19

20 2 Optagelse af film Du kan optage fi lm, når omskifteren er på alle funktioner, undtagen J (PHOTO STORY). Forsøg først at optage i fuldautomatisk funktion. 1 Stil omskifteren på A. 2 Tryk på R-knappen for at starte optagelse. Du kan ændre fokuseringsområdet ved at trykke på skærmen under optagelse (s. 22). R-knap Optagelse med live view 3 Tryk på R-knappen igen for at afslutte optagelse. 42mm 00:02:18 Vist under optagelse Optagetid Forsigtig Når du bruger et kamera med en CMOS billedsensor, kan der forvrænge motiver i bevægelser pga. den rullende lukker. Dette er et fysisk fænomen, hvorved der opstår forvrængning i det optagne billede, når der optages motiver med hurtig bevægelse, eller hvis kameraet rystes. Dette fænomen er særligt bemærkelsesværdigt, når der bruges en lang brændvidde. Hvis kameraet bruges i lang tid, stiger billedsensorens temperatur, og der kan forekomme støj og farveslør på billeder. Sluk for kameraet et øjeblik. Der kan også forekomme støj og farveslør i billeder, der optages med høje indstillinger for ISO-følsomhed. Hvis temperaturen stiger yderligere, slukkes kameraet automatisk. Når du bruger Four Thirds system-optik, fungerer AF ikke under optagelse af fi lm. R-knappen kan ikke bruges til at optage fi lm i følgende situationer: Multieksponering (optagelse af stillbilleder afsluttes også)/udløseren trykket halvt ned/under bulb-, tids- eller live kombineret fotografering/serieoptagelse/panorama/ SCN-funktion (e-portrait, Hand-Held Starlight, 3D)/optagelse over et tidsforløb 20 DA

21 Fotografering under filmoptagelse (Film+billedfunktion) Tryk på udløseren under fi lmoptagelse for at tage et billede af et af billederne i fi lmen som et fotografi (tilstand1). Tryk på R-knappen for at afslutte fi lmoptagelse. Billed- og fi lmfi lerne lagres separat på hukommelseskortet. Optagefunktionen for fotografi erne er XN (16:9). Det er også muligt at fotografere med højere kvalitet (tilstand2). I tilstand2 lagres fi lmoptagelsen fra før og efter fotografi et i separate fi ler. g [Movie+Photo Mode] (s. 92) Forsigtig I tilstand2 og bestemte optagefunktioner er det kun muligt at tage enkeltbilleder som et billede under optagelse. Andre optagefunktioner kan også være begrænsede. Der anvendes muligvis en anden autofokus- og målefunktion i fi lmfunktion end ved optagelse af billeder. Hvis optagefunktionen for fi lm er Motion JPEG (H eller I), er kameraet indstillet til tilstand2. 2 Optagelse med live view DA 21

22 Brug af berøringsskærmen 2 Optagelse med live view Du kan bruge berøringsskærmen under gengivelse eller ved komponeringer af billeder på skærmen. Forsigtig Berøringsskærmen kan ikke betjenes i følgende situationer. Filmoptagelse/panorama/3D/e-portræt/multieksponering/under bulb-, tids- eller live kombineret fotografering/enkelttrykshvidbalance/når knapper eller omskiftere er i brug Rør ikke ved skærmen med dine negle eller andre skarpe genstande. Handsker eller skærmbeskyttelse kan forstyrre betjeningen af berøringsskærmen. Er også tilgængelig i ART-, SCN- eller J-menuskærmene. Tryk på et ikon for at vælge det. Valg af en fokusmetode Du kan stille skarpt og optage ved at trykke på skærmen. Tryk på T for at skifte mellem indstillingerne for berøringsskærmen. T U V Tryk på et motiv for at fokusere og aktivere udløseren automatisk. Denne funktion er ikke mulig med funktionen n. Betjening af berøringsskærmen er deaktiveret. Tryk for at vise et AF-søgefelt og fokuser på motivet i det valgte område. Du kan bruge berøringsskærmen til at vælge fokusrammens placering og størrelse. Der kan tages billeder ved at trykke på udløserknappen. ISO-A 200 Wi-Fi 250 F5.6 01:02:03 30 Forhåndsvisning af motivet ( V ) 1 Tryk på motivet på skærmen. Der vises et AF-søgefelt. Brug skyderen til at vælge feltets størrelse. Tryk på S for at slukke for visningen af AFsøgefelt. ISO-A 200 Off 250 F5.6 S-IS AUTO x 2 Brug skyderen til at vælge størrelsen af AF-søgefeltet, og tryk derefter på Y for at zoome ind på rammens position. Brug fi ngeren til at rulle i displayet, når billedet er zoomet ind. Tryk på Z for at annullere zoom-visningen. 22 DA

23 Brug af den trådløse LAN-funktion Du kan slutte kameraet til en smartphone og styre kameraet via Wi-Fi. Den angivne app skal være installeret på smartphone på forhånd. g "Tilslutning af kameraet til en smartphone" (s. 104) Wi-Fi Wi-Fi ISO-A F5.6 01:02:03 30 Optagelse med live view DA 23

24 Indstilling af optagefunktioner 2 Optagelse med live view Brug af live vejledninger Live vejledninger er tilgængelige i iauto (A)-funktion. Mens iauto er en fuldautomatisk funktion, gør live vejledningerne det nemt at få adgang til forskellige avancerede fotografi ske teknikker. 1 Stil omskifteren på A. 2 Tryk på fanen, eller tryk på Fn-knappen for at vise aktive vejledninger. Tryk på en vejledning, og tryk på Q efter at have valgt visning af skyderen for niveaubjælken. ISO-A 200 Wi-Fi 250 F5.6 Faneblad 01:02: Brug fi ngeren til at placere skyderne. Tryk på a for at angive indstillingen. Hvis du vil annullere indstilling af live guide, skal du trykke på k på skærmen. Når [Shooting Tips] er valgt, skal du vælge og trykke på a for at få vist en beskrivelse. Effekten af det valgte niveau kan ses på skærmen. Hvis [Blur Background] eller [Express Motions] er valgt, vil skærmen vende tilbage til normal, men den valgte effekt vil være synlig på det endelige billede. 4 Gentag trin 2 og 3 for at angive fl ere live vejledninger. Der vises en markering på elementet for vejledningen for live vejledninger, der allerede er angivet. Element i vejledningen Change Color Saturation Niveaubjælke/valg Change Color Saturation Clear & Vivid 0 Flat & Muted 5 Optag. Hvis du vil lukke live vejledning, skal du trykke på MENU-knappen. Forsigtig [Blur Background] og [Express Motions] kan ikke vælges på samme tid. 24 DA

25 Hvis [RAW] er valgt er valgt for billedkvalitet, vil billedkvaliteten automatisk blive indstillet til [YN+RAW]. Den aktive vejlednings-indstillinger anvendes ikke på RAW-kopien. Billederne kan virke grynede på nogle indstillingsniveauer i aktiv vejledning. Ændring af indstillinger i aktiv vejledning kan muligvis ikke ses på skærmen. Billedhastighederne sænkes, når [Blurred Motion] er valgt. Flash kan ikke bruges sammen med aktiv vejledning. Hvis der vælges indstillinger i aktiv vejledning, som overskrider grænserne for kameraets lysmålere, kan billederne blive over- eller undereksponerede. 2 Optagelse med live view DA 25

26 3 Visning af billeder og film Visning af billeder og film 3 Visning af billeder og film 1 Tryk på q-knappen. Det nyeste billede eller den nyeste fi lm vises. Vælg det ønskede billede eller den ønskede fi lm med vælgeren (P) eller pileknappen. Wi-Fi vælger q-knap Viser det forrige billede Viser det næste billede L N :30 20 Wi-Fi Billede WB AUTO :30 4 HD P Indeksvisning/kalendervisning Movie Hvis du vil se fl ere billeder, skal du trykke på G under enkeltbilledvisning. Hvis du vil starte kalendervisning, skal du trykke på G-knappen gentagne gange. Tryk på Q-knappen for at få vist det billede, der er valgt i øjeblikket, i fuldskærmsvisning. Wi-Fi G G Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat L N :30 20 U :30 21 Indeksvisning U Kalenderskærm Q 26 DA

Betjeningsvejledning. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA. Grundlæggende vejledning. 3. Flashoptagelse. 4. Optagelse og gengivelse af film

Betjeningsvejledning. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA. Grundlæggende vejledning. 3. Flashoptagelse. 4. Optagelse og gengivelse af film Adresse: Vareindlevering: Postadresse: http://www.olympus.com/ Consumer Product Division Wendenstrasse 14 18, 20097 Hamburg, Germany Tlf.: +49 40 23 77 3-0/Fax: +49 40 23 07 61 Bredowstrasse 20, 22113

Læs mere

Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA XZ-2

Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA XZ-2 DIGITALKAMERA XZ-2 Betjeningsvejledning Tak, fordi du valgte et Olympus digitalkamera. Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du tager kameraet i brug, for at få størst mulig glæde af kameraet og øge

Læs mere

BETJENINGS- VEJLEDNING

BETJENINGS- VEJLEDNING DIGITALKAMERA http://www.olympus.com/ Grundlæggende vejledning s. 02 Se kameradelenes navne, de grundlæggende trin for optagelse og gengivelse samt grundlæggende betjening. Indholdsfortegnelse s. 24 Adresse:

Læs mere

BETJENINGS- VEJLEDNING

BETJENINGS- VEJLEDNING DIGITALKAMERA http://www.olympus.com/ Adresse: Vareindlevering: Postadresse: Wendenstrasse 14 18, 20097 Hamburg, Tyskland Tlf.: +49 40-23 77 3-0 / Fax: +49 40-23 07 61 Bredowstrasse 20, 22113 Hamburg,

Læs mere

TG-3. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA

TG-3. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-3 Betjeningsvejledning Tak, fordi du valgte et Olympus digitalkamera. For at få størst mulig glæde af kameraet og sikre det en lang levetid bør du læse denne vejledning grundigt igennem,

Læs mere

BETJENINGS- VEJLEDNING

BETJENINGS- VEJLEDNING DIGITALKAMERA http://www.olympus.com/ Adresse: Vareindlevering: Postadresse: Wendenstrasse 14 18, 20097 Hamburg, Tyskland Tlf.: +49 40-23 77 3-0 / Fax: +49 40-23 07 61 Bredowstrasse 20, 22113 Hamburg,

Læs mere

Kend dit digitalkamera

Kend dit digitalkamera Kend dit digitalkamera Megapixels har naturligvis noget at sige, men er kun et mål for, hvor store billeder man umiddelbar kan lave. Laver du aldrig billederne større end 10 x 15 cm, er 3 megapixels tilstrækkelig.

Læs mere

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Teknisk vejledning Dk

Teknisk vejledning Dk Teknisk vejledning Dk Indledning Denne tekniske vejledning indeholder oplysninger om de grundlæggende teknikker, der blev anvendt for at skabe to af de mere teknisk avancerede fotografier i D800-/D800Ebrochuren.

Læs mere

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning Dansk Multifunktionelt Zoom Digitalkamera Betjeningsvejledning ii INDHOLD Oversigt over knapper og funktioner... 1 Ikoner på LCD-displayet... 2 Klargøring... 2 Isætning af batterier... 2 Isætning af SD/MMC-kort...

Læs mere

SP-810UZ. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA

SP-810UZ. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SP-810UZ Betjeningsvejledning Tak, fordi du valgte et Olympus digitalkamera. For at få størst mulig glæde af kameraet og sikre det en lang levetid bør du læse denne vejledning grundigt igennem,

Læs mere

BETJENINGS- VEJLEDNING

BETJENINGS- VEJLEDNING DK DIGITALKAMERA Kameraets dele Grundlæggende funktioner Værd at vide inden der tages billeder BETJENINGS- VEJLEDNING Sådan vælges det passende program til optageforholdene Forskellige optagefunktioner

Læs mere

DIGITALKAMERA Betjeningsvejledning

DIGITALKAMERA Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA Betjeningsvejledning DK Tak, fordi du valgte et Olympus digitalkamera. For at få størst mulig glæde af kameraet og sikre det en lang levetid bør du læse denne vejledning grundigt igennem,

Læs mere

Digitalt spejlreflekskamera med enkeltobjektiv Læs dette først

Digitalt spejlreflekskamera med enkeltobjektiv Læs dette først 3-216-920-81 (1) Digitalt spejlreflekskamera med enkeltobjektiv Læs dette først DSLR-A700 Betjeningsvejledning Før du betjener apparatet, skal du læse denne vejledning og " " " (særskilt dokument) grundigt

Læs mere

TG-835. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA

TG-835. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-835 Betjeningsvejledning Tak, fordi du valgte et Olympus digitalkamera. For at få størst mulig glæde af kameraet og sikre det en lang levetid bør du læse denne vejledning grundigt igennem,

Læs mere

SZ-14. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA

SZ-14. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SZ-14 Betjeningsvejledning Tak, fordi du valgte et Olympus digitalkamera. For at få størst mulig glæde af kameraet og sikre det en lang levetid bør du læse denne vejledning grundigt igennem,

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE. PEN Lite E-PL3 SLR kreativitet, kompakt skønhed. PEN Lite E-PL3 føjer en vipbar LCD til de banebrydende PEN data.

PRESSEMEDDELELSE. PEN Lite E-PL3 SLR kreativitet, kompakt skønhed. PEN Lite E-PL3 føjer en vipbar LCD til de banebrydende PEN data. PRESSEMEDDELELSE PEN Lite E-PL3 SLR kreativitet, kompakt skønhed. PEN Lite E-PL3 føjer en vipbar LCD til de banebrydende PEN data. PRESSEMEDDELELSE Helt nye visioner - skønt nyt Olympus PEN Lite begejstrer

Læs mere

For at du kan udnytte kameraets totale kapacitet har vi i Nikon School forsøgt at vise og forklare forskellige funktioner. Denne brochure indeholder

For at du kan udnytte kameraets totale kapacitet har vi i Nikon School forsøgt at vise og forklare forskellige funktioner. Denne brochure indeholder 1 For at du kan udnytte kameraets totale kapacitet har vi i Nikon School forsøgt at vise og forklare forskellige funktioner. Denne brochure indeholder en sammenfatning og lidt information og tips til,

Læs mere

SH-25MR. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA

SH-25MR. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SH-25MR Betjeningsvejledning Tak, fordi du valgte et Olympus digitalkamera. For at få størst mulig glæde af kameraet og sikre det en lang levetid bør du læse denne vejledning grundigt igennem,

Læs mere

STYLUS TOUGH-8010 /µ TOUGH-8010 STYLUS TOUGH-6020 /µ TOUGH-6020 STYLUS TOUGH-3000 /µ TOUGH-3000. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA

STYLUS TOUGH-8010 /µ TOUGH-8010 STYLUS TOUGH-6020 /µ TOUGH-6020 STYLUS TOUGH-3000 /µ TOUGH-3000. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA STYLUS TOUGH-8010 /µ TOUGH-8010 STYLUS TOUGH-6020 /µ TOUGH-6020 STYLUS TOUGH-3000 /µ TOUGH-3000 Betjeningsvejledning Tak, fordi du valgte et Olympus digitalkamera. For at få størst mulig

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET

GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET GUIDE 1 Blænde ISO Lukkertid Eksponeringsværdi. og lidt om, hvordan de hænger sammen GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET 2015 LÆRfoto.dk Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Blænde... 4 Blænde og dybdeskarphed...

Læs mere

Instruktionsbog. Om denne brugervejledning. Kameraets dele. Kameraskærme. De første trin

Instruktionsbog. Om denne brugervejledning. Kameraets dele. Kameraskærme. De første trin FUJIFILM X30 Instruktionsbog Instruktionsbog Instruktionsbog (Grundlæggende funktioner: ) Instruktionsbog (PDF tilgængelig på denne hjemmeside: ) Om denne brugervejledning Indledning Visning af vejledning

Læs mere

Cyber-shot Håndbog DSC-W110/W115/W120/W125/ W130. Indholdsfortegnelse. Indeks VKLIK!

Cyber-shot Håndbog DSC-W110/W115/W120/W125/ W130. Indholdsfortegnelse. Indeks VKLIK! VKLIK! Indholdsfortegnelse Grundlæggende betjening Brug af optagefunktioner Digitalt stillbilledkamera Cyber-shot Håndbog DSC-W110/W115/W120/W125/ W130 Inden du tager enheden i brug, skal du læse denne

Læs mere

Eksponeringskompensation

Eksponeringskompensation Eksponeringskompensation EC = Exposure Compensation Eksponeringskompensation; måles altid i EV-steps. Bruges når man ønsker at ændre kameraets automatiske eksponering, således at man gerne vil have det

Læs mere

Live View. 4/3'' Live MOS-sensor Optagetilstand Batterikontrol IS-aktiveringstilstand Ansigts-/øjegenkendelse Optagetilstand ISO Motor

Live View. 4/3'' Live MOS-sensor Optagetilstand Batterikontrol IS-aktiveringstilstand Ansigts-/øjegenkendelse Optagetilstand ISO Motor E PL7 Live Guide for stillbilleder og film giver en fuld intuitiv og brugervenlig grænseflade Metalhus Tilbehørsport 2 Tilbehør til tilslutning af en ekstern flash Indbygget Wi-Fi Fuld trådløs kontrol

Læs mere

Online kurser http://www.canoneos.dk

Online kurser http://www.canoneos.dk Online kurser http://www.canoneos.dk i MP4 format Online kurser http://www.canoneos.dk Bemærk, at du skal have flash player 7+ installeret for at kunne se kursusfilmene. Såfremt du ikke har flashplayer

Læs mere

TG-2. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA

TG-2. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-2 Betjeningsvejledning Tak, fordi du valgte et Olympus digitalkamera. For at få størst mulig glæde af kameraet og sikre det en lang levetid bør du læse denne vejledning grundigt igennem,

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE TG-610 & TG-310

PRESSEMEDDELELSE TG-610 & TG-310 PRESSEMEDDELELSE TG-610 & TG-310 Ny OLYMPUS TOUGH duo giver fremragende billeder på en nem måde. TOUGH TG-610 og TG-310 kan stort set tåle alt: Vandtæt, stødsikkert og frostsikkert. PRESSEMEDDELELSE Ny

Læs mere

Teorien om High Dynamic Range Fotografering

Teorien om High Dynamic Range Fotografering Teorien om High Dynamic Range Fotografering Indhold High Dynamic Range - HDR 2 HDR sidder i øjet 3 Du ser kun en lille del ad gangen 4 HDR for det hele med, Princip 1 5 Ev-trin på histogrammet 6 Farver

Læs mere

DIGITALKAMERA. Brugervejledning

DIGITALKAMERA. Brugervejledning DIGITALKAMERA Brugervejledning Oplysninger om varemærker Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Særlige funktioner ved COOLPIX L27 Lad kameraet overtage G-indstilling (let auto)... A 32 Når du retter kameraet mod motivet, vælger kameraet selv de egnede indstillinger.

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

16,0 millioner pixels. 1/2-inch EXR CMOS med primær farvefilter

16,0 millioner pixels. 1/2-inch EXR CMOS med primær farvefilter Specifikationer Modelnavn FinePix HS30EXR Antallet af effektive pixels * 1 16,0 millioner pixels Billedsensor 1/2-inch EXR CMOS med primær farvefilter Lagringsmedier Intern hukommelse (ca. 25 MB) SD /

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro 1. Adgang til kablerne. A. Skruen i bunden løsnes og fjernes. B. Drej dækslet i bunden mod uret for at få adgang til kabler. 2. Montering af antenne. Fjern beskyttelseskappen

Læs mere

FE-280/X-820/ C-520. Brugsvejledning DIGITALKAMERA. Vejledning til hurtig start Start med at bruge dit kamera med det samme.

FE-280/X-820/ C-520. Brugsvejledning DIGITALKAMERA. Vejledning til hurtig start Start med at bruge dit kamera med det samme. DIGITALKAMERA FE-280/X-820/ C-520 Brugsvejledning DK Vejledning til hurtig start Start med at bruge dit kamera med det samme. Brug af knapper Brug af menuer Printning af billeder Sådan bruges OLYMPUS Master

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Oplysninger om varemærker Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller

Læs mere

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt Installationsvejledning Farvestyring af LCD-farveskærm Vigtigt Læs PRECAUTIONS (FORHOLDSREGLER), denne installationsvejledning og brugervejledningen på cd-rommen omhyggeligt for at blive fortrolig med

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Brugervejledning. Digitalkamera

Brugervejledning. Digitalkamera Digitalkamera De Brugervejledning Tak fordi du købte dette CASIO-produkt. Inden du anvender det, skal du læse de forholdsregler, der er indeholdt i denne brugervejledning. Opbevar brugervejledningen på

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Gratis-programmerne Picasa og Photo Story

Gratis-programmerne Picasa og Photo Story Digital I T C A F E E Foto Computerklubben inviterer dig indenfor i Aktivitetscentrets it-café for at demonstrere og fortælle om gode erfaringer med forskellige smarte programmer, som du kan bruge på computeren.

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE. Feb. 2009 RICOH PRÆSENTERER CX1.

PRESSEMEDDELELSE. Feb. 2009 RICOH PRÆSENTERER CX1. PRESSEMEDDELELSE Feb. 2009 RICOH PRÆSENTERER CX1. 7,1x optisk vidvinkel digitalkamera med et belysningsområde svarende til 12 EV. Ricoh er nu på banen med CX1, et nyt kompakt digitalt kamera med et 28-200mm,

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Indholdsfortegnelse Betjeningssøgning. MENU/Indstillingersøgning. Indeks. Cyber-shot Håndbog DSC-TX5. 2010 Sony Corporation 4-174-215-32(1)

Indholdsfortegnelse Betjeningssøgning. MENU/Indstillingersøgning. Indeks. Cyber-shot Håndbog DSC-TX5. 2010 Sony Corporation 4-174-215-32(1) Cyber-shot Håndbog DSC-TX5 2010 Sony Corporation 4-174-215-32(1) DK Sådan bruges denne håndbog Klik på en knap øverst til højre for at gå til den modsvarende side. Dette er praktisk ved søgning efter en

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Oplysninger om varemærker Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller

Læs mere

Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

PRODUKT- FOTOGRAFERING

PRODUKT- FOTOGRAFERING PRODUKT- FOTOGRAFERING FOR WEBSHOPS Visual Reporting ApS Version 1.00 Hent den nyeste version på http://www.visualreporting.dk/e-bog Side i INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning...2 Kameraets indstillinger...3

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET

GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET GUIDE 3 Programmerne i kameraet GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET 2015 LÆRfoto.dk Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Auto S A M... 4 Auto grøn firkant... 5 S Lukkertidsprioriteret... 6 A - Blændeprioriteret...

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Vigtige funktioner i COOLPIX S6500 Billedredigerings-effekter, som er sjove og nemme at anvende under optagelse p Hurtige effekter... A30, 39 Lav billeder med

Læs mere

Fotografering. Med digitalt kamera Lars Olesen. This book is for sale at http://leanpub.com/fotografering. This version was published on 2014-07-16

Fotografering. Med digitalt kamera Lars Olesen. This book is for sale at http://leanpub.com/fotografering. This version was published on 2014-07-16 Fotografering Med digitalt kamera Lars Olesen This book is for sale at http://leanpub.com/fotografering This version was published on 2014-07-16 This is your verso page blurb or copyright page blurb. It

Læs mere

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Brugervejledning Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 Gør dig fortrolig med din router... 4 Klargøring af routeren... 6 Tilkobling til internettet... 7 Sådan får du adgang

Læs mere

Funktion Spændvidde Nøjagtighed Luftfugtighed 0,0 til 100 % RF ± 3,0 % RF (40-60 %) ± 5,0 % RF (0-20 % og 80-100 %)

Funktion Spændvidde Nøjagtighed Luftfugtighed 0,0 til 100 % RF ± 3,0 % RF (40-60 %) ± 5,0 % RF (0-20 % og 80-100 %) Brugsanvisning Datalogger Model RHT10 Dataloggeren måler og gemmer op til 16.000 luftfugt- og temperaturmålinger fra 0-100 % RF og i temperaturområdet fra -40 til 70 ºC. Målefrekvens, alarm og start indstilles

Læs mere

Din brugermanual SONY NEX-5N http://da.yourpdfguides.com/dref/4059770

Din brugermanual SONY NEX-5N http://da.yourpdfguides.com/dref/4059770 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

RAW fotografering og billedbehandling

RAW fotografering og billedbehandling RAW fotografering og billedbehandling RAW fotografering I princippet er der ingen forskel i at fotografere i RAW-formatet frem for i jpeg-formatet. Man skal dog naturligvis huske at indstille kameraet

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

INDEN DU STARTER. Om denne vejledning. Gælder kunder i Europa

INDEN DU STARTER. Om denne vejledning. Gælder kunder i Europa Brugsanvisning INDEN DU STARTER Overensstemmelseserklæring Ansvarlig virksomhed : JK Imaging Ltd. Adresse : 1411 W. 190th Street, Suite 550, Gardena, CA 90248, USA Firmaside : www.kodakcamera.jkiltd.com

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Tak, fordi du har købt et digitalt Nikon-spejlreflekskamera. Læs alle anvisningerne nøje, så du får størst mulig glæde af kameraet, og opbevar brugervejledningen

Læs mere

WB150/WB150F/ WB151/WB151F/WB152F

WB150/WB150F/ WB151/WB151F/WB152F Denne brugervejledning indeholder detaljerede oplysninger om brugen af dit kamera. Læs venligst denne vejledning grundigt igennem. Klik på et emne Grundlæggende fejlfinding Lynvejledning Indhold Almindelige

Læs mere

Picasa - lynvejledning Udarbejdet februar 2014

Picasa - lynvejledning Udarbejdet februar 2014 Picasa - lynvejledning Udarbejdet februar 2014 www.skive.dk Downloade picasa Picasa er Googles bud på et (gratis) billedbehandlingsprogram. Programmets allerstørste styrke er at skabe overblik over de

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Kamera. Et billede bestemmes: Blænden Lukketid Iso værdi

Kamera. Et billede bestemmes: Blænden Lukketid Iso værdi Canon fototeknik Kamera Et billede bestemmes: Blænden Lukketid Iso værdi Blænde og lukketid Blænderække 1.0 1.4 2.0 2.8 4.0 5.6 8.0 11.0 16.0 22.0 32.0 44.0 Lukketid 1/2000 s 1/1000 s 1/500 s 1/250 s

Læs mere

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328 RYOM Vildtkamera Premium med MMS/data Manual Nr. 218-328 Vildtkamera Premium - nr. 218-328 ACORN LTL-5310MM KAMERA MENU OG KNAPPER: På bagsiden af kameraet er der et LCD display, 4 retningsknapper, menu

Læs mere

Photo Story 3. Photo Story 3

Photo Story 3. Photo Story 3 Side 1 af 8 Photo Story 3 Introduktion Når jeg tager på ferie, tager jeg altid en masse videoer og billeder, som jeg så efter hjemkomsten redigerer, så jeg selv og andre kan have glæde af at se indtryk

Læs mere

DIGITALKAMERA. Brugervejledning

DIGITALKAMERA. Brugervejledning DIGITALKAMERA Brugervejledning Dk Her finder du tingene Find det du leder efter: i Indholdsfortegnelse s. viii-xiii Find ting ud fra deres funktion eller ud fra menunavnet. i Indeks med spørgsmål og svar

Læs mere

DAN. Brugervejledning. Digitalkamera. Læs brugervejledningen, før du bruger kameraet for at opnå de bedste resultater med kameraet.

DAN. Brugervejledning. Digitalkamera. Læs brugervejledningen, før du bruger kameraet for at opnå de bedste resultater med kameraet. DAN Digitalkamera Brugervejledning Læs brugervejledningen, før du bruger kameraet for at opnå de bedste resultater med kameraet. Tak fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX. Vi anbefaler, at du

Læs mere

hp photosmart 945 digitalkamera med hp instant share

hp photosmart 945 digitalkamera med hp instant share hp photosmart 945 digitalkamera med hp instant share user's manual user's manual brugermanual Varemærker og copyright 2003 Copyright Hewlett-Packard Development Company, LP Gengivelse, tillempning eller

Læs mere

TS-E24mm f/3.5l TS-E45mm f/2.8 TS-E90mm f/2.8 Brugsvejledning

TS-E24mm f/3.5l TS-E45mm f/2.8 TS-E90mm f/2.8 Brugsvejledning TS-E24mm f/3.5l TS-E45mm f/2.8 TS-E90mm f/2.8 DEN Brugsvejledning Tak fordi du har købt et Canon produkt. Canons TS-E-objektiver er tilt/shift-objektiver designet for EOS-kameraer. Vippe/flyttemekanismen

Læs mere

Mine fototips. 6 gode råd til bedre fotos. Version 1.1. Søren Udby www.kanonfotografen.dk. Søren Udby Fototips, side 1

Mine fototips. 6 gode råd til bedre fotos. Version 1.1. Søren Udby www.kanonfotografen.dk. Søren Udby Fototips, side 1 Mine fototips 6 gode råd til bedre fotos Version 1.1 Søren Udby www.kanonfotografen.dk Søren Udby Fototips, side 1 Fototips Min filosofi omkring succesfuld fotografering er, at man som fotograf skal have

Læs mere

1. Generelt. Et portræt er en gengivelse af en person, typisk ansigtet. Ikke kun som fotografi, men også som maleri.

1. Generelt. Et portræt er en gengivelse af en person, typisk ansigtet. Ikke kun som fotografi, men også som maleri. Udendørs Portrætter Agenda 1. Generelt om portrætter 1.Hvorfor er udendørs portrætter 'bedre' 2.Must-haves 2. Generelt om udendørs portrætter 3. Baggrunde / Lokationer 4. Forgrunde / Subjekt 5. Lys 1.Naturligt

Læs mere

Jeg viser det med Photofiltre, men princippet er det samme i andre billedeprogrammer, der arbejder med lag.

Jeg viser det med Photofiltre, men princippet er det samme i andre billedeprogrammer, der arbejder med lag. Støjfjerner i lag Denne guide er skrevet i A4-format, så det er lettere at udskrive den. Materialet kommer til at indgå som en del af et nyt og større skriftligt materiale om HDR-fotografering og efterbehandling

Læs mere

Introduktion. Installation. En kort oversigt

Introduktion. Installation. En kort oversigt Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Installation...2 En kort oversigt...2 Biblioteksoversigt...3 Liste over mapper...3 Miniatureportrætter...4 Flytte et billede...4 Slette et billede...4 Det nederste

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

DIGITALKAMERA. Brugervejledning

DIGITALKAMERA. Brugervejledning DIGITALKAMERA Brugervejledning Dk Her finder du tingene Find det, du leder efter: i Indholdsfortegnelse 0 x xvii Find ting ud fra deres funktion eller ud fra menunavnet. i Indeks med spørgsmål & svar 0

Læs mere

Vurdering af billedmanipulation Opgave 1

Vurdering af billedmanipulation Opgave 1 Vurdering af billedmanipulation Opgave 1 Beskriv de enkelte funktioner i dit tegneprogram... Er der tale om en korrektion eller en modifikation? Før vi kan begynde at kategorisere de forskellige funktioner

Læs mere

Manual for VALTRONICS IP kamera Android APP

Manual for VALTRONICS IP kamera Android APP Manual for VALTRONICS IP kamera Android APP Herunder vises forskellige måder hvorpå man kan installere sin Android APP for Valtronics undendørs kamera. 1) Søg og installer din Android mobil APP via Play

Læs mere

Billedkomposition. Billederne oven for er da pæne, men de siger jer sikkert ikke så meget, fordi I ikke selv har taget dem.

Billedkomposition. Billederne oven for er da pæne, men de siger jer sikkert ikke så meget, fordi I ikke selv har taget dem. Tryk på knappen og billedet er i kassen De fleste mennesker har prøvet at fotografere. At tage billeder er blevet meget let efter at de nye kameraer næsten kan tænke selv. Man skal ikke stille afstand,

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

Brugermanual. Før du begynder. De første trin. Elementær fotografering og afspilning

Brugermanual. Før du begynder. De første trin. Elementær fotografering og afspilning BL00836-H00 DA Før du begynder Brugermanual Tak, fordi du købte dette produkt. Denne manual beskriver, hvordan du anvender FUJIFILM FinePix Z33WP digitalkamera og den medfølgende software. Sørg for, at

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

(Critiquing på enkelsk bør ikke oversættes til kritik men til evaluering. Kritik er på engelsk criticism)

(Critiquing på enkelsk bør ikke oversættes til kritik men til evaluering. Kritik er på engelsk criticism) Billede kritik Eller nærmer billede evaluering, da kritik er negativt ladet på dansk. Man kan også kalde det billede bedømmelse der er mere dansk (Critiquing på enkelsk bør ikke oversættes til kritik men

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

Komplet kameravejledning

Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning sfortegnelse For din sikkerheds skyld Gør klar Optag Vis Tilslut Opsætningsmenuen Tekniske bemærkninger Dk Tak, fordi du har købt et Nikon COOLPIX S01-digitalkamera.

Læs mere

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510 JABRA SPEAK 510 Brugervejledning jabra.com/speak510 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

Pressemeddelelse. Kontrol, kraft, kreativitet Canon gør det muligt for fotografer at tage et stort skridt videre med det nye Canon EOS 60D

Pressemeddelelse. Kontrol, kraft, kreativitet Canon gør det muligt for fotografer at tage et stort skridt videre med det nye Canon EOS 60D Pressemeddelelse EMBARGO: 26. august, 2010, 06.00 (CEST) Kontrol, kraft, kreativitet Canon gør det muligt for fotografer at tage et stort skridt videre med det nye Canon EOS 60D Søborg d. 26. august 2010

Læs mere

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch InterWalk brugermanual Specifikt til iphone og ipod touch Indholdsfortegnelse 1. Sådan kommer du godt i gang med InterWalk... 3 1.1 Kort introduktion... 3 1.2 Sådan låser du din skærm op og åbner InterWalk

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Tak, fordi du har købt et Nikon digitalkamera. Læs alle anvisningerne nøje, så du får størst mulig glæde af kameraet, og opbevar brugervejledningen et sted, hvor

Læs mere

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning)

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning) Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station (installations vejledning) Bemærk Venligst se Chapter 2 Get to Know the Hardware i den engelske User s Guide for detaljeret beskrivelse af knapperne samt LEDs funktioner.

Læs mere

Overvågningskamera Model 2472

Overvågningskamera Model 2472 Overvågningskamera Model 2472 Januar 2010 Indhold: A. Pakkens indhold 3 B. Beskrivelse af produktet 4 C. Forklaring til produktet 6 D. Montering 13 E. Ibrugtagen - indstilling 14 F. Indstilling valg af

Læs mere

Forskellige kameratyper

Forskellige kameratyper Forskellige kameratyper Inden du investerer i et nyt kamera, er det en god idé at gøre dig nogle få overvejelser om: y Hvilken type billeder vil du tage (naturbilleder, makrobilleder, sportsbilleder, undervandsbilleder,

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

ED150mm f2.0 DK BETJENINGSVEJLEDNING

ED150mm f2.0 DK BETJENINGSVEJLEDNING ED150mm f2.0 DK BETJENINGSVEJLEDNING Til brugere i Europa»CE«mærket viser at dette produkt overholder de Europæiske krav vedrørende sikkerhed, helbred, miljø samt brugerbeskyttelse. CE mærkede kameraer

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Tak, fordi du har købt et Nikon digitalkamera. Læs alle anvisningerne nøje, så du får størst mulig glæde af kameraet, og opbevar brugervejledningen et sted, hvor

Læs mere