Optik til. synshandicappede. CSU-Slagelse har hovedsæde i Slagelse og undervisningsafdelinger i Odsherred, Holbæk, Kalundborg, Sorø og Ringsted.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Optik til. synshandicappede. CSU-Slagelse har hovedsæde i Slagelse og undervisningsafdelinger i Odsherred, Holbæk, Kalundborg, Sorø og Ringsted."

Transkript

1 CSU-Slagelse har hovedsæde i Slagelse og undervisningsafdelinger i Odsherred, Holbæk, Kalundborg, Sorø og Ringsted. Centret yder rådgivning, vejledning og undervisning til: Voksne med synsvanskeligheder Optik til synshandicappede Skolebørn med synsvanskeligheder Småbørn med sproglige vanskeligheder Småbørn med hørevanskeligheder, høreapparatbrugere eller CI-brugere Skolebørn med svære læsevanskeligheder Unge med udviklingshæmning eller særlige behov Voksne med læsevanskeligheder Voksne med kommunikationsvanskeligheder som følge af erhvervet hjerneskade eller sygdom Voksne med stemmeproblemer Voksne med stammen Voksne med hørevanskeligheder Voksne med sindslidelser Center for Specialundervisning Norgesvej Slagelse Tlf September 2010

2 Lokale optikere Optikerne kan efter ansøgning og bevilling fra CSU-Slagelse, Synsrådgivningen levere briller, kontaktlinser eller hovedbåren optik samt lupper og lys. Synsrådgivningen har samarbejdsaftaler med 10 svagsynsoptikere og 19 optikere om levering af optisk-medicinsk briller eller kontaktlinser. Optikerne er geografisk fordel i Slagelse, Ringsted, Sorø, Holbæk, Kalundborg, Odsherred kommuner. Samarbejdsoptikernes adresser kan findes på CSU-Slagelses hjemmeside, under synsrådgivningen: Befordring Deltagerne skal så vidt muligt selv stå for transporten til undervisningen. Er det ikke muligt, må andet aftales. Spørgsmål Alle er velkomne til at henvende sig med spørgsmål til Synsrådgivningen på tlf

3 Indivduel tilpasning Dette udføres bedre bag en klemlup kombineret med godt lys. Derfor skal luppernes styrke og størrelse afprøves overfor hver enkelt person, så man opnår den bedste sammenhæng mellem styrke og størrelse. Svagsynsoptik Optikken har til formål at kompensere for synsreduktionen og kan derfor aldrig erstatte eller genskabe den oprindelige synsfunktion. Behovet for svagsynsoptik er afhængigt af, hvor stor synsnedsættelsen er, og hvad behovet for læsning og andet nærarbejde er. Omgivelserne spiller ind Hvad er et synshandicap Et synshandicap er en betegnelse, der går fra svagsynethed over stærkt svagsynethed til egentlig blindhed. I praksis kan en vurdering af synshandicappet ikke stå alene. Den må altid ses i forhold til personens evne til at kompensere for funktionsnedsættelsen, men den må også ses i forhold til, hvordan omgivelserne spiller ind. Nogle gange fremmer de, andre gange hæmmer de den synshandicappedes mulighed for at deltage i samfundslivet. Det vigtigste hjælpemiddel Lys Af alle de hjælpemidler, som bruges til at udnytte en synsrest bedst muligt, er belysningen vigtigst! Optik kan bearbejde lyset på forskellig måde, men uden lys hjælper selv den bedste optik ikke. Synet er den vigtigste sans Blinde og svagsynede At se betyder at kunne opfange, opfatte og bearbejde lysstråler til billeder. Det at blive synshandicappet har derfor en stor indvirkning på ens dagligdag, da synet er den sans, som står for 80 % af al information til hjernen. Det lys som vi anbefaler til synshandicappede skal have: En god afskærmning så det ikke blænder på papir eller i øjnene God kvalitet så lampen kan holde længe og evt. bærer en klemlup. Sparepærer så lampen kan komme tæt på ansigtet uden at varme Hvert år bliver mange danskere synshandicappede. Der er ca personer med en synsstyrke på 30% eller mindre af normalt fuldt syn. Det betyder, at der hver dag året rundt er 19 nye danskere, som bliver svagtseende. Langt størstedelen af disse skal findes blandt vores ældre medborgere, da det typisk er aldersbetingede lidelser, der er årsag til synsnedsættelsen.

4 Lupbrille Læse og nærarbejde Lupbriller bruges særligt i de tilfælde hvor der er behov for mere end 2-3 ganges forstørrelse. Lupbriller bruges primært til læsning, krydsogtværs og hobbyarbejde. Visus Synsstyrken Fig 1. Visus tavle Synsstyrken angiver øjets evne til at skelne detaljer. Dette kan betegnes som den mindste synsvinkel, hvorunder et symbol kan ses. For en given synsvinkel skal et symbol, for at kunne ses, være større jo længere væk det er. Dette er grundlaget for opbygning af synstavlen, se fig. 1. Vi skelner mellem at være almindeligt seende, synshandicappet og blind efter definitioner angivet af WHO. Svagsyn giver ret til hjælpemidler Håndbårne optik Lupbrillen har den fordel i forhold til de håndholdte lupper, at den synshandicappede har begge hænder fri, så man kan sidde i en så normal læsesituation som mulig samt at den lille størrelse gør den nem at transporterer rundt. Lupper Hvis en hovedbåren løsning ikke giver optimale resultater, kan man anvende håndlupper eller lupper, der påmonteres på lamper (klemlup). De fleste synshandicappede ønsker at få en stor lup med et stort synsfelt, men dette kan desværre ikke altid lade sig gøre. Hvem kan få tilskud I lovgivningen skelner man mellem svagsynsoptik og medicinsk-optisk definerede varige øjenlidelser. Krav til økonomisk støtte til svagsynsoptik: Synsstyrken 6/18 eller dårligere og additionen 4.0 D (forskel med afstands - og nærstyrke) og/eller synsfeltindskrænkning på 20 eller mindre. Optisk gælder det, at jo større forstørrelse jo mindre bliver luppen og dermed synsfeltet. Lupper findes i mange varianter, der giver optimale forhold i forskellige situationer, så det er ikke altid en god løsning at vælge én lup flere forskellige lupper kan give et bedre resultat. For eksempel er en lille hånd-/lommelup god til at se på priser i butikker, men ikke velegnet til håndarbejde.

5 Afdækning af behov Afstand Undersøgelse ved svagsynsoptiker Svagsynsprøven er specielt tilrettelagt med henblik på at afsløre detaljer omkring den stillede øjendiagnose, samt at finde de/det bedste optiske hjælpemidler til kompensation af synsnedsættelsen. Udover en almindelig synsprøve foretages en undersøgelse af farvesyn, læsesyn, kontrastsyn, orienteringssyn mv. Hovedbårne løsninger Den simpleste måde at kompensere for relativt små syns-nedsættelser, er at lave en almindelig brille med øget addition (læsetillæg). Når additionen bliver meget stor, over 6 dioptrier, er det ikke muligt at tilpasse almindelige briller. Man kan så vælge at lave en læsebrille med den aktuelle styrke. Kikkert og kikkertbrille Kikkertbrille er briller som er specieltilpasset til at bruge ved TV, og når man ønsker at se genstande klart på lang afstand. Kikkert og kikkertbriller fås både monokulære og binokulære alt afhængig af synsstyrke, diagnose og behov. 6/75 0,08 Vejledningssyn og orienteringsyn mangler 6/60 0,01 Socialt blind, muligt at blive medlem i DBS 6/48 0,12 Orienteringssynet svækket 6/18 0,3 Svagseende, mulighed for hjælp over Serviceloven 6/12 0,5 Opfylder ikke kravet til kørekort 6/6 1,0 Normalt syn Synsfeltindskrænkning Ved synsfeltindskrænkning på 20 eller mindre: Mulighed for hjælp over Serviceloven. Ved synsfeltindskrænkning på 10 eller mindre: Mulighed for optagelse i DBS. Figur 2. WHO s indikationer for synshandicap Hvis man er svagsynet eller har en medicinskoptisk defineret varig øjenlidelse, kan man få økonomisk støtte til kompenserende hjælpemidler, uden at skulle betale herfor. Herunder også optikunderstøttende hjælpemidler som lys og læseplade. Henvendelse Personer, som kommer i kontakt med Synsrådgivningen, er ofte henvist af øjenlæge, øjenafdeling på hospital eller lokal optiker. Svagsynede personer kan også selv henvende sig. Ved personlig henvendelse indhentes índhentes samtykkeerklæring og derefter øjenoplysninger fra ovenstående for at belyse eventuelle øjensygdomme og synstatus.

6 Briller og kontaktlinser Visitation Ved visitationen vurderes det, om der skal foretages en øjenlægeundersøgelse, henvises til intern eller ekstern svagsynsoptiker eller ydes bistand af en synskonsulent. Medicinsk-optisk definerede øjenlidelse Personer med en øjensygdom som ikke nødvendigvis giver sig udslag i, at man ser under svagsynsgrænsen har mulighed for tilskud efter Serviceloven 112 jf. hjælpemiddelbekendtgørelsen 13 stk. 1, jf. bilag 2. Indikationer for hjælp til optik 1. Uregelmæssig hornhinde ved fx keratokonus, hornhindear m.v. 2. Defekter i regnbuehinden. 3. Løs øjenlinse, følger efter operation i barnealderen for grå stær (afaki). 4. Smertende øjenlidelser; fx blærer på hornhinden eller kronisk hornhindesår. 5. Stærkt skæmmende øjenlidelser. 6. Sygdomsbetinget dobbeltsyn uden mulighed for operativ korrektion 7. Sygdomsbetinget lysoverfølsomhed 8. Ekstreme optiske synsfejl 9. Børn og unge registreret i synsregistret ved Statens Øjenklinik. 10. Afaki kombineret med synsfeltsdefekter efter indstilling fra Statens Øjenklinik. 11. Myopi større end eller lig med -7 kombineret med kikkertsyn. 12. Ptosebriller (specialstel) 13. Hypermetropi > +7 i højst brydende plan til børn indtil 10 år. 14. Andre medicinsk definerede, varige øjenlidelser af tilsvarende sværhedsgrad efter indstilling fra SØ (Statens Øjenklinik). Øjenprotese

Hvad gør jeg, når jeg bliver svagsynet?

Hvad gør jeg, når jeg bliver svagsynet? af PETER LEBECH forstander SYNSCENTRaLEN, VORDINGBORG Hvad gør jeg, når jeg bliver svagsynet? Det er en dyb personlig krise helt eller delvist at miste synet uanset alder. Denne artikel kan måske hjælpe

Læs mere

Svagsynshjælp Optisk Elektronisk

Svagsynshjælp Optisk Elektronisk Optisk Elektronisk Indhold 4 5 5 7 7 8 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 26 Hvor kan jeg få hjælp og under hvilke betingelser? Hvad er optiske hjælpemidler? Hvorledes foregår sagsforløbet på

Læs mere

Vejledning i svagsynsundersøgelse af voksne med synshandicap.

Vejledning i svagsynsundersøgelse af voksne med synshandicap. Vejledning i svagsynsundersøgelse af voksne med synshandicap. Indledning Vejledningen er retningsgivende og anbefales som støtte til optikere med henblik på at foretage en forsvarlig svagsynsundersøgelse

Læs mere

Multilens 8-sid. DK 2002-05-21 16.41 Sida 1 VIL DU VIDE MERE OM. Maculadegeneration. [forandringer i den gule plet]

Multilens 8-sid. DK 2002-05-21 16.41 Sida 1 VIL DU VIDE MERE OM. Maculadegeneration. [forandringer i den gule plet] Multilens 8-sid. DK 2002-05-21 16.41 Sida 1 VIL DU VIDE MERE OM Maculadegeneration [forandringer i den gule plet] Multilens 8-sid. DK 2002-05-21 16.41 Sida 2 Hvad betyder macula og degeneration? Macula

Læs mere

Henrik Holton. Optometrist Synscentralen i Vordingborg OPINION: Hjælp fra. Javel, men hvor dårligt skal synet være? VOS 3-2013

Henrik Holton. Optometrist Synscentralen i Vordingborg OPINION: Hjælp fra. Javel, men hvor dårligt skal synet være? VOS 3-2013 Henrik Holton Optometrist Synscentralen i Vordingborg OPINION: Hjælp fra Synscentralen Javel, men hvor dårligt skal synet være? 10 En undersøgelse fra Synscentralen i Vordingborg viser, at blandt ældre

Læs mere

Når det kniber med at se skærmen.

Når det kniber med at se skærmen. Når det kniber med at se skærmen. En vejledning i opsætning af pc skærme til personer med nedsat syn. Center for Syn og Hjælpemidler Michael Drevsensvej 1 8270 Højbjerg Når det kniber med at se skærmen.

Læs mere

Indhold. Tekst: Overlæge, dr.med. Carsten Edmund. 6. udgave september 2006

Indhold. Tekst: Overlæge, dr.med. Carsten Edmund. 6. udgave september 2006 Grå stær Indhold 3 3 4 4 5 5 5 6 8 9 10 11 Hvad betyder stær? Det normale øje Hvad er grå stær? Hvem får grå stær? Symptomer på grå stær Hvad skyldes grå stær? Hvornår skal man opereres? Operation for

Læs mere

Se skarpt på både kort og lang afstand. Korrektion af alderssyn

Se skarpt på både kort og lang afstand. Korrektion af alderssyn Se skarpt på både kort og lang afstand Korrektion af alderssyn 2 Alderssyn Presbyopi Alderssyn (Presbyopi) gør sig som regel gældende omkring 40-50-års-alderen. Bogstaver fremstår utydelige og bliver svære

Læs mere

Se skarpt. på både kort og lang afstand

Se skarpt. på både kort og lang afstand Se skarpt på både kort og lang afstand Indholdsfortegnelse Et klart overblik Alderssyn presbyopi...4 Årsager...5 Behandlingsmuligheder...7 Multifokallinsen...8 Brillen i øjet...10 LenSx linsebehandling

Læs mere

Vejledning om hjælp til personer med vidtgående handicap Vejledning om hjælp til personer med vidtgående handicap

Vejledning om hjælp til personer med vidtgående handicap Vejledning om hjælp til personer med vidtgående handicap Vejledning om hjælp til personer med vidtgående handicap Departementet for Sociale Anliggender December 2010 Afsnit 1 Indledning... 4 1.1 Lige muligheder for handicappede... 4 1.2 Principper og holdninger

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

Når en elev i klassen har cerebral parese hvad så? om undervisning af børn og unge med spastisk lammelse. Spastikerforeningen

Når en elev i klassen har cerebral parese hvad så? om undervisning af børn og unge med spastisk lammelse. Spastikerforeningen Når en elev i klassen har cerebral parese hvad så? om undervisning af børn og unge med spastisk lammelse Spastikerforeningen Forord Formålet med dette hæfte er at give undervisere, primært lærere i folkeskolen

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

v æ r d A t v i d E o M s y n s t r æ n i n g

v æ r d A t v i d E o M s y n s t r æ n i n g VÆRD AT VIDE OM Synstræning Værd at vide om synstræning Et godt syn er ikke kun et spørgsmål om at kunne læse alt det med småt. Det handler også om, at øjnene skal være i stand til at arbejde sammen; dvs.

Læs mere

Idékatalog til til jobcentre, andre aktører og og a-kasser. Styrkelse af læse-, skrive- og regnefærdigheder hos voksne ledige

Idékatalog til til jobcentre, andre aktører og og a-kasser. Styrkelse af læse-, skrive- og regnefærdigheder hos voksne ledige Idékatalog til til jobcentre, andre aktører og og a-kasser Styrkelse af læse-, skrive- og regnefærdigheder hos voksne ledige Udarbejdet af ISBN Design Fotos Tryk Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174

Læs mere

Børn og unge på krisecentre skal også i skole. Undervisning til børn og unge på krisecentre 2

Børn og unge på krisecentre skal også i skole. Undervisning til børn og unge på krisecentre 2 Børn og unge på krisecentre skal også i skole undervisning til børn og unge på krisecentre Undervisning til børn og unge på krisecentre 2 Børn og unge på krisecentre skal også i skole undervisning til

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM. Ældrekommissionen - Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem

LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM. Ældrekommissionen - Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM Ældrekommissionen - Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM Ældrekommissionen

Læs mere

Over muren. Inkluderende undervisning eksempler på en praksis. Undersøgelse af et vellykket skoleforløb for en blind pige og hendes klassekammerater

Over muren. Inkluderende undervisning eksempler på en praksis. Undersøgelse af et vellykket skoleforløb for en blind pige og hendes klassekammerater Over muren Inkluderende undervisning eksempler på en praksis Undersøgelse af et vellykket skoleforløb for en blind pige og hendes klassekammerater Else Malini Hans Nørgaard Susan Tetler 1 Kolofon: Forfattere:

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

Bedre lys til ældre borgere

Bedre lys til ældre borgere Energirigtig renovering Bedre lys til ældre borgere Håndbog www.plan-c.dk PRØVEBOLIG 2 Bedre lys til ældre borgere Plan C Indhold BEDRE LYS TIL ÆLDRE BORGERE s. 5 DET ALDRENDE ØJE s. 9 PRØVEBOLIGEN s.

Læs mere

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi KOLOFON Af en arbejdsgruppe nedsat af social- og integrationsministeren Med bidrag fra: KL,

Læs mere

Forældre til et. barn med handicap. Guide til hjælp og støtte

Forældre til et. barn med handicap. Guide til hjælp og støtte Forældre til et barn med handicap Guide til hjælp og støtte Kolofon Forældre til et barn med handicap - guide til hjælp og støtte 3. oplag Revideret 01/2007 Udgiver: Socialministeriet, 2007 Tekst og redaktion:

Læs mere

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse Praktiske forhold 1. Skolebestyrelse og skoleledelse 2. Klasseforældreråd 3. Sundhedspleje 4. Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) 5. Familiehus Nord 6. Specialundervisning og inklusion 7. Skolerejser

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere