Fiberoptiske Grundbegreber Videoinform Aps. Flemming Rathsach 2011 Videoin nform

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fiberoptiske Grundbegreber Videoinform Aps. Flemming Rathsach 2011 Videoin nform"

Transkript

1 Fiberoptiske Grundbegreber Videoinform Aps. Flemming Rathsach 2011 Videoinform

2 Indledning til Optiske Fibre Signaldistribution af TV sker typisk gennem kobberkabler; det har det gjort siden fjernsynets barndom. I starten var båndbreddee ikke noget problem, der blev arbejdet med analoge signalerr med begrænset båndbredde. Med indførelsen af digital tv, der fra starten var SDTV 270Mbit til HDTVV på 1.5Gbitt er båndbredden steget 7 gange. Overgangen til fuld HDTV 1080P er kravet til båndbredde steget til 3Gbit. Den stigende båndbredde får pludselig betydning for, hvor langt det digitale signal kan sendes i et traditionelt kobberkabel. Kabellængden reduceres fra 350m ved 270Mbit til 140m ved 1,5Gbit(720p) og til ca. 70m ved 3Gbit fuld HDTV 1080p. Skal der beregnes lidt ekstra til tab i krydsfelterr og tilslutninger bliver de 70m i kobber hurtigtt et problem,, når der skal designes nye 3G anlæg og det bliver ikke mindre når der tales 3D. Til håndtering af disse opgaver bliver fiber teknologien nu brugt til intern signal fordeling. Fiberen kan ikke helt erstattee kobberkablet, men kan afhjælpe nogle af de problemer, der er ved lange kabeltræk. Fiber Teknologi Fra at være en teknologi, der kun err blevet brugt til speciellee eksterne opgaver, er fiberen rykkett indendørs som alternativ til kobberet. Derfor er det nødvendigt at have en basis viden om fiber teknologien. Det er ikke meningen med dette hæfte at gå i dybden med tekniske detaljer, men m derimodd at give nogle simple forklaringerr på teknologien og samtidig udryddee nogle af de værste misforståelser. De fleste kender de basale principper bag fiber teknologien; lyssignaler der d bliver sendt gennem en lysleder på samme måde som elektriske signaler bliver sendt gennem et kobberkabel. Opgaven er at konvertere det elektriske signal til lyspulser, der transmitteres gennem lyslederen. Til det formål skal der bruges en transmitter, der laver det elektriske signal om til lyspulser og i den anden ende skal der være en modtager, der laver lyspulserne om til elektriske signaler. Det er der umiddelbart ingen problemer i, så længe det foregår fra punkt til punkt. Men så let er det sjældent i en større installation. Der er nogle faktorer der skal tages hensyn til: Båndbredden af signalet Den totale afstand, der skal dækkes Den type fiberkabel, der skal anvendess og de stik der skal bruges Vedligeholdelse og routing 2 S ide

3 Båndbredde Fiberkabler kan transmittere data med utrolig stor båndbredde. Det er vigtigt v i planlægningen aff et fibernetværk at gå med livrem og seler s hvilkett betyder at beregne anlægget ud fraa den højestee båndbreddee der kendes i dag 3G. Det er også vigtigt at anvende fiberoptiske konvertere med reclocking. r Der er god praksis i enhver installation for at undgå mulige fejlkilder. LYNX Technik fiber transmittere understøtter SDI signaler op til 3G. De reclockerr alle SDI signaler 270Mbit, 1,5Gbit og 3Gbit. Afstand Når der tales om den maksimale afstand et signal kan sendes, er der en række faktorer der spiller ind. Det er en kombination af senderens laser bølgelængde, laser effekt og ikke mindst m den kabeltype der bruges. Andre faktorer der spiller ind på hvor langt signalet kan sendes, er modtagerens følsomhed og antallet af samlinger undervejs. De fleste fabrikanter opgiver en afstand for deres sendere s og modtagere som 10,km, 40 km, 80 km. Det er gennemsnits afstande, derr er baseret på ideelle forhold, men de skal danne grundlag for den endelig beregning af det fiberoptiske distributionsanlæg. Kilometer angivelsen er en lav beregning. I de fleste tilfælde kan der opnås længere afstande afhængig kabeltype og antallet af f samlinger. Umiddelbart lyder 10 km som nok til at kunne klare en hvilken som helst installationsopgave internt på TV stationen. Men sådan er det ikke. Der skal tagess hensyn til kvaliteten af kablet, antallet af samlinger og stikforbindelser. Med alle disse ting taget i betragtning og lidt beregninger kan de 100 km hurtigt blive reduceret til få hundrede meter. Det er en god regel at lave nogle enkle beregningerr for at få et optisk budget, så man kan beregne den endelige afstand et signal kan sendes. Beregningenn vil blive gennemgået senere. Kabeltype Indenfor telekommunikation har man markedsført fiberkommunikation som hundredvis af signaler, der kan sendes samtidig over en enkelt fiber. Det att man kan multiplekse mange forskellige signaler og sende dem over et fiber har forårsaget en del misforståelser og forvirring hos de d der ikke kender den terminologi, der bruges i forbindelsee med fiber kabler. Der er to typer fiberkabler Singlemode og Multimode. Misforståelse en opstår fordi Singlemode indikerer at der er tale om et enkelt signal, medens Multimode indikere at der er tale om mange signaler. Den logiske konklusion er at Multimode er bedre en Singlemode kabler. Men det er lige omvendt. Singlemode og Multimode har ikke noget at gøre med antallet af signaler, der kan overføres i fiberkablet. I dette tilfælde betyder mode den bane lyset følger. Singlemode betyder en enkeltt bane, altså lige igennem kablet fra A til B. I et Multimode kabel følger lysstrålen mange forskellige baner gennem kablet, det reflekteres i selve kablet. I den elektriske verden betyder et tykkere kabel mindre modstand og dermed mindre tab. Det modsatte gælder for fiberkabler. Det tyndeste kabel har den størstee båndbredde og den længste transmissionsafstand. 3 S ide

4 Alle fiberkabler har en inderleder aff glas. Inderlederen er omgivet af et svøb, s der ligeledes er lavet af glas, men med et andet brydningsindeks,, der forhindrer lyset i at undslippe. Princippet P kaldes total intern refleksion. Resten af kablet er omgivet af forskellige beskyttelses materialer, der skal forhindre ødelæggelse fra omgivelserne. Multimode Fiberkabel Den fysiske størrelse af glasinderlederen i et Multimode kabel har en tykkelse som et menneskehår, det er relativt tyktt for et fiberkabel, det svarer til 50 till 62,5 µm. Den tykkelse betyder b at lyset kan sprede sig i mange forskellige baner modes. Lysstrålerne L bliver kastett rundt på vejen gennem kablet. Hvis lysstrålens indfaldsvinkel er for stor vil den ikke blive reflekteret tilbage i lyslederen, men gå tabt i svøbet. Hermed opstår der tab af lys eller sagt på en anden måde lysstyrken bliver dæmpet. De mange veje lysett kan tage i et Multimode kabel betyder en spredning af lyset og dermed en forringelse af det endelige signal, der når frem til modtageren. Samlet set er et Multimode lyslederkabel kun velegnet til transmission over korte afstande, op til et par kilometer. Der findes to typer Multimode kabler, Step Index og Graded Index. Step S Index kablet har en inderleder og et svøb med forskelligt brydningsindeks, hvilket betyder en hård refleksion af lyset inde i lyslederen. Denne type kabel er kun velegnet til transmission af signaler med begrænset båndbredde over korte afstande, som f.eks. forbrugerprodukter. Multimode Step Index kabler skal s helt undgås i forbindelse med transmission af digital video. Graded Index Multimode kabler bruger en variation i sammensætning af glaslederenn for at kompensere for de forskellige baner lyset kan tage og for at reducere spredning af lyset. Brydningsindekset i glaslederen bliver gradueret fra centeret til ydersiden, så det til sidst får samme brydningsindekss som svøbet. Det har den effekt at lyset bremses fra yderst til center af lyslederen og på den måde m eliminerer de forskelle i længden, af de baner lyset tager. Samtidig elimineres tabet af lys i svøbet. I korthed svarer det til at fokusere lyset for at undgå tab. Graded Index Multimode kabler er de mest m brugte fordi de kan transmittere signaler med høj båndbredde meget længere end Step Index kabler. 4 S ide

5 Det er ikke muligt helt at fjerne og styre s de forskellige veje lyset tager i et e Multimode Graded Index kabel. Det er afhængigt af frekvensen, derr arbejdes med og transportafstanden. Et 3G videosignal betragtes som et højfrekvenssignal og det vil derfor have stor indflydelse på, hvor langtt det kan transmitteres i et Multimode fiber kabel. 5 S ide

6 Singlemode Fiberkabel Singlemodee kabler er typisk sammensat som et Step Index kabel med too forskellige materialer for inderlederen og svøbet. Inderlederen laves så tynd, at der kun kan komme en enkeltt lysstråle igennem. Diameteren af inderlederen er typisk 8 eller 9 µ m. Den kan ikke ses medd det blotte øje, men kun gennem et mikroskop. Det tynde kabel gør at båndbredden n bliver næsten uendelig,, men i praksis er den omkring 100Ghz. Da der kun er tale om en enkelt lysstråle er der ingen ødelæggende internee reflektioner i kablet. Der kan derfor opnås væsentligt større båndbredde over meget lange afstande 400 til 80 km i et Singlemodee fiberkabel end der kan i Multimode kabel. Selvom Singlemode kabler kan håndtere meget høje frekvenser er der alligevel nogle parametree i kablet der skal tagse højde for i valg af kabel Chromatiskk Dispersion eller på dansk farvespredning. Forskellige bølgelængder udbreder sig gennem kablet med forskellig hastighed. Af omkostningsmæssige hensyn har de lasere, der bruges til fibertransmission ikke en lysstråle med m en ultraa præcis bølgelængde. De har en center bølgelængde med er række sidebånd, der klinger af jo længere væk fra centerfrekvensen de kommer. Efter en lang tur gennem Singlemode fiberen vil den lille blanding af forskellige bølgelængder ramme den optiske modtager på forskellige tidspunkter, det er den cromatiske dispersion. Denne effekt vil gøre det svært at gendanne signalet efter lange afstande. Anvendes der d laser med et meget smalt s frekvensbånd bliver farve spredningen reduceret kraftigt og dermed kann opnås længere transmissionsafstande. Der er to dominerende bølgelængder, der bruges til fiber i videoindustri ien, 1310nmm og 1550nm bånd. Lasere i 1550nm båndet har et meget smallere spektrum end 1310nm udgaven, det er grunden til at der anvendes 1550nm lasere til transmission over lange afstande 40 km og derover. d Laser med 1310nm bruges til transmissionsudstyr op til 10 km. Præcisionenn i 1550nm laseren koster mere end 1310nm laseren, så det er vigtigt at se på lysbudgettet når der skal vælges transmissionsudstyr med fiber. Det smalle bånd i 1550nm laseren gør dem også velegnet til CWDM opgaver der er en proces, hvor flere signaler multiplexes til samme fiber. Det er et emne, derr vil blive behandlet i et andet skrift. 6 S ide

7 Med de helt klare fordele der er ved Singlemodee fiber, hvorfor så beskæftige sig med Multimode? Den primære årsag er prisen. Multimode kabler er meget billigere og til korte afstande kan der som lyskilde l anvendes LED lamper, der er megett billigere endd laser. Det er også meget lettere at montere stik og lave samlinger på et Multimode kabel. I det hele taget er Multimode kablet mere m installations venligt. Tip: Skal der laves en ny installation,, hvor beslutningen er fiber, så vælg Singlemode.. Herved undgår man at skulle gå så højt op i beregninger aff det optiske budget. Med Singlemodee er der mange kilometer til rådighed til tab i samlinger, krydsfelter m.v. Stikforbindelser Der er en del forskelligee stikforbindelser at vælge imellem til optiske kabler. Valget er bestemt af det udstyr der skal forbindes. Til broadcast installationer er der en tendens til at bruge et begrænset sortiment LC, SC eller ST stik. LC og SC stik klikker på plads og giver en mekanisk god ogg sikker forbindelse. ST stikkene har en bajonetfatning ligesom BNC stikket. Lynx Technik anvender LC stik i alle a deres produkter. Der findes adaptere til at konvertere mellem dee forskellige stiktyper. Dee er normalt udformet som korte forbindelseskabler med passende stik i hver ende. Det er meget vigtigt at a det fiberkabel der bruges er nøjagtig den samme type, som det der skal forbindes. Sættes et Singlemode kabel sammen med et Multimode kabel opstår, der et betydeligt tab. Forbindes Singlemode med Multimode er tabet på 20dB henover forbindelsen, det svarer til 99 % af effekten. Selv samlinger mellem Multimode kabler med en lille tykkelsesforskel i kernen (50µm til 62,5µm kabel) vil resultere i et signaltab på 3db, hvilket er mere end halvdelen af effekten. Så, kend kablet der er installeret, kend specifikationerne før der bestilles adaptere. Der må aldrig splejse forskellige typer fiberoptiske kabler. Håndtering og installation af Fiber kabler Fiberkabler skal behandles med stor forsigtighed. Inderlederen er lavet af glas og er derfor meget skrøbelig. Der skal tages specielt hensyn til den radius kablet kan bøjes. De fleste fiberkabler f har en bøjningsradius på ca. 4 cm. Vær forsigtig med at binde fiberkablerr sammen i bundter. Dette er regler installatøren af 7 S ide

8 fiberkabler skal kende alt til, men alligevel er det klogt at sikre sig at installatøren er r bekendt med de regler, der er omkring installation af fiberkabler. Det er i alle stå med en tilfælde en god idé at checke at det er den rigtige type, der bliver b installeret. Det er ikke rart at installation udført med Singlemode kabler, når det skulle have været Multimode. Da fibre bruger lys er der ingen elektrisk modstand eller kontakt korrosion at bekymre sig om. Lys er ikke overfølsom overfor magnetisk påvirkning, så kablerne behøver ikke nogen speciel beskyttelse overfor elektrisk interferens. Fiberkablet kræver ikke nogen speciel afskærmning. Stikkene er i mange tilfælde lavet af plastic. Alle fiberstik leveres med en beskyttelseskappe, da den mindste smule støv vil betydee tab af signalstyrke. Leverandører af fiberoptisk udstyr leverer altid deres produkter med enn prop i stikket for at forhindre, urenheder i at trænge ind. Det er en god idé at gemme disse propper sammen med apparatet, hvis der skal ændres i installationen og apparatet flyttes. Skulle det blivee nødvendigtt at rense et fiberstik findes der billige rense kit til fiberoptiske kabler, som bør anvendes, hviss uheldet skulle være ude. Er Fiberkabler farlige? Den optiske sender er en laser specificeret som Class 1 Laser Device, som s betyder at den er farlig, hvis man kigger direkte ind i fiberen for at se om derr er lys. Det er der ikke. Laserlyset L har en bølgelængde, der ikke er synlig for det menneskelige øje. Bruger man sin sunde fornuft er fiberoptiskee kabler ikke farlige. Hvis der ikke anvendes laser som lyskilde, kan en almindelig lyskilde med synligt lys være en god hjælp til at finde det rigtige kabel i et bundt, eller konstatere om et kabel er afbrudt. Beregning af den maksimale Fiberkabel længde. Anvendes et Singlemode fiberkabel i en intern installation er der ikke grund til at lave store beregninger, da de 10 km normalt vil kunne dække. Er der tale om længere strækninger er det en god idé at lave en simpel beregning. Til det skal der bruges nogle tekniskee informationer: Data for tabet i det aktuellee kabel. Den optiske senders effekt og modtagernes følsomhed. Tab i stikforbindelser og samlinger. Note: Signaltab og forstærkning udtrykkes db (decibel). DB er ikke et mål for signalstyrken, men for effekttab eller effektforstærkning. Det er vigtigt ikke forveksle db med dbm (decibel milliwatt) da det er et mål for signal styrken i forhold til 1mW. Derr for er effekten af 0dBm 1mW, 3dBmm er 2mW, 6dBm er 4mW osv. I eksemplet forudsættes følgende: Singlemodekabel 1310nm: kabeltab pr. km = 0,4dB 2 x LC/UPC stik: Tab = 0,5dB for hver 2 x kabelsamlinger: Tab = 0,,1dB for hverr Optisk Sender Effekt = 5dBm 8 S ide

9 Optisk Modtager Følsomhed= 19dBm Det første der skal beregnes er det Optiske Tabb Budget. Her trækkes modtagerensm s minimum følsomhed fra senderens effekt: Optiske Tabs Budget = (5dBm) ( 19dBm) = 14dB Nu lægges de samlede tab i stik og samlinger s sammen, hertil lægges en fejlmargin på typisk 3dB. Tab i stik = 2 x 0,5 = 1,0dB Tab i samlinger = 4 x 0,1 db = 0,4dB Fejlmargin = 3,0dB Samlet forbindelsestab = 4,4dB Herefter trækkes det totale forbindelsestab fra Optiske Tabs Budget: 14dB 4,,4dB = 9, 6dB Bruges de tekniske dataa for det optiske kabel, der siger at tabet er 0,4dB/km kan der nu beregnes den maksimale afstand ved at dividere det totale optiske tabs budget med kabeltabet pr. km. 9,6dB / 0,4dB(pr. km) = 24km Minimumm Fiber afstand Minimum afstand for et kabel er ikke noget der normalt tales om. I kobberkabel verden har det ikke været et problem, men det kan det være når der bruges fiber. Er kablet specielt kort kan det forårsage overstyring af den optiske modtager. De fleste optiske modtagere, har et dynamikområde med en minimumm og maksimum signalstyrke. Generelt ligger udgangseffekten for senderen højere h end modtagerens maksimale indgangsfølsomhed. Det gør den fordi, der regnes med et vist tab i den fiberforbindef else, der er mellem de to enheder. Med meget korte forbindelser bliver tabet uden betydning for f signalstyrken og kan dermed overstyre modtagerens indgang. Overstyringen forårsager ikke nogen fysisk skade på modtageren, men det gør signalet ubrugeligt. Den situation kan heldigvis løses forholdsvis nemt med en optisk dæmper, der reducerer signalstyrken så den passer til modtagerens følsomhed. Dæmpningens størrelse er et spørgsmål om at sammenligne senderens udgangseffekt med modtagerens indgangsfølsomhed. Herunder er der ett par eksempler: Sender effekt = 5dBm, modtagerens s arbejdsområde 3dBm til t 19dBm I dette eksempel er der ikke brug for nogen dæmpning da senderens effekt er under det maksimale indgangs niveau for modtageren, den vil derfor ikke blive overstyret.* Sender effekt = 1dBm, modtagerens s arbejdsområde 3dBm til t 19dBm Her fremgår det tydeligt at senderens effekt er 2dB højere end modtagerens maksimale indgangs niveau, der skal derfor bruges en dæmper til at dæmpe signalett mellem 2 og 17dB. 9 S ide

10 *PS. Selvom senderens effekt ligger indenfor modtagerens maksimale indgangs niveau bør meget korte forbindelserr undgås, da der kan opstå interne refleksioner i fiberkablet. Multimode beregninger Der kan udføres den samme beregning for Multimode fiber kabler, den eneste forskel er kabletss specifikationer, der i dette tilfælde er 1310nm: Forbindelsestab pr. km = 1,5dB. Tabs budge kablet: t beregningerne er de samme, men den resterende del af budgettet er forbundet til Multimode 9,6dB/1,5dB(pr. km) = 6,44 km Obs!!! Det ser alt sammen meget fint ud, men før vi begynder at indkøbe kilometervis af Multimode kabel til installation i studiet, er det rart at vide at disse tal ikke er korrekte. Medd et 3G signal, der har en forholdsvis høj båndbredde for et Multimode Fiber, vil den interne spredning have en afgørende indflydelsee på den beregnede afstand signalet kan sendes. Dette er en kompleks problemstilling, der er ikke nogen officiel sammenhæng mellem videobåndbredden, spredning og tab i forbindelse. Broadcasterne har overtagett fiber teknologien fra Telco og computer industrien og regner med at kunne opnå en båndbredde på op til 3Gbit med denne teknologi. Det er en udbredt opfattelse at et fiberkabel kan overføree ubegrænset båndbredde, hvilket kun er sandt for Singlemodee fiber forbindelser, teoretisk uendeligt, men i praksis betragtes 100Gbit som grænsen. Det er langtfra det samme for Multimode kabler på grund af den kraftige spredning af signalet i selv graded index fiberkabel. Ved høje frekvenser bliver spredningens fejl multipliceret og den operative afstand kraftigt reduceret. Hvor meget er svært at sige, s da der findes mange typer multimode kabler, der alle har forskellig sprednings karakteristik. Multimode kabel båndbredde bliverr generelt udtrykt i computer termer, der hænger sammen med standard backbones. Derfor er Multimode kabler optimerett til denne type opgaver. Måske er der allerede et eksisterende Multimode fibernetværk installeret; spørgsmålet er om det kan bruges til 3Gbit video. Her er et par tips som kan bruges før tilslutningen Find ud af hvilken kabeltype der er brugt og find specifikationerne frem. Mange Multimode fiberkabler er beregnet til computer datatrafik og derfor optimeret til 850nm bølgelængde. Det er et problem fordi de fleste optiske systemerr til video bruger enten 1310nm eller 1510nm laser, l det kræver Multimode kabler optimeret o till mindst 1310nm. Hvis kablet er en ældre type optimeret til 1310nm, kan det forventes att et datasignal på 10Gbit vil kunne transmitteress mellem 26m og 82m. Et 3Gbit vil derfor teoretisk kunne transmitteres længere. 10 S ide

11 4. Der er ingen Multimode kabler der kan anbefales til 1550nmm båndet, der også anvendes til video. Dette bånd bruges i forbindelse med CWDM multiplexing, sammenlægning af flere laserstrålerr til 1. Brug af Multimode kabler er absolut en mulighed med 3Gbit båndbredde, men vær forsigtig, der er mange potentielle problemer. Der findes ingen publicerede data omkring brugen af Multimode fiberkabler i forbindelse med 3Gbit video, så hviss der skal bruges Multimode er det en e god ide att teste inden installationen igangsættes. LYNX Technik fiberoptiske produkter er specificeret til brug med Singlemode kabler, men kan bruges med Multimode kabler. Det anbefales ikke da der ikke findes præcise tekniske data og resultatet derfor vil være uforudsigeligt. Hvordan testes installationen? Den lettestee måde at teste et kabel på er at bruge et SDI signal, der nøjagtigt kan gengives på modtagersiden. Sæt signalet til en optisk sender, tilslut fiberkablet og enn optisk modtager og kontroller SDI signalet. Det bedste testsignal et pathologisk test pattern (som alle jo kender) det viser selv de mindste fejl i SDI signalet. Til testen kan der entenn bruges denn aktuelle installation eller en rulle med det Multimode kabel, der tænkes anvendt til installationen. Nogle praktiske løsninger LYNX Technik producerer en lang række fiberoptiske enheder der omsætter SDI til fiber og omvendt, det er den serie der kaldes Yellobrik. Der er også indbygget fiber I/ /O i en lang række r af de sidste nye 3G produkter til signalbehandling. I følgende eksempler er dett forudsat at der er de nødvendige kobberforbindelser til det eksisterende udstyr, som ønskes udvidet med fiberforbindelser. 11 S ide

12 Envejs Single Link Den mest simple opsætning er at bruge en fibersender placeret tæt på kilden k og en fibermodtager på modtagersiden. Til det kan der bruges en Yellobrik OTX Gbit SDI som s fibersender og en ORX Gbit Fiber som SDI modtager. Enhederne reclocker signalet og understøtter 270Mbit/1.5Gbit/3Gbit SDI strømme med automatisk clock rate detektion. 12 S ide

13 Sende og modtage mellemm flere lokationer Ofte er der brug for at kunne sende og modtagee fra én lokation. Til det formål f er en transceiver en god løsning. Yellobrik OTR 1810 Fiber Transceiver kombinerer en sender og modtager m i en enhed. Denne enhed bruger to fiber forbindelser; en til att sende og en til modtagelse. Bruges primært forr at spare på system omkostningerne og pladsen. 13 S ide

14 Tovejs Fiber forbindelser Hvis der skal sendes videosignaler frem og tilbage mellem to lokationer, kan der anvendes en bi directional transceiver, der kan sende og modtage samtidigg over en enkelt fiberforbindelse. Denn helt åbenlyse fordel er at der kun skal bruges ét fiberkabel,, hvor der normalt skulle anvendes to. LYNX Technik leverer en bi er uafhængige af hinanden, hvilket betyder at der kan sendes og modtages forskellige video formater. Eksempelviss kan der sendes et 270Mbit signal og modtages et 3Gbit HDTV signal. OBD 1810 sælges kun i directional transceiver Yellobrik OBD Gbit Bi directional Transceiver. Sender og modtagerdelen sæt. Lange afstande Med de viste løsninger kan der opnås en afstandd på 10 km i en Singlemode fiberforbindelse. Bølgelængden for disse moduler er 1310nm, hvilket er den mest anvendtee bølgelængde til video. LYNX Technik fiberoptiskee sendere og modtagere er fuldt kompatible med andre fabrikanters fiberenheder, der bruger 1310nm bølgelængde. 14 S ide

15 LYNX Technik leverer også fibersender Yellowbrik OTX 1840 og transceiver OTR til afstande op til 40 km. Hertil anvendes OTX 1800 Fiberr modtager modulet. Til 40 km løsningen anvendes en 1550nm laser, en meget udbredt laser til video. Yellobrik enhederne er konstrueret så fibermodulet kan udskiftes til et modul m med en anden bølgelængde. Der kan leveres 16 forskellige bølgelængder. Den mulighed er vigtig, hvis udstyret skal anvendess i en installation med CWDM, der er en proces, hvor flere signaler med forskellig bølgelængde læggess sammen og sendes via et enkelt singlemode kabel. Mekanisk spørgsmål Yellobrik modulerne er selvstændige enheder, der kan bruges, hvor somm helst der err brug for en fiberforbindelse. Til installationer hvor der skal bruges flere forbindelserr har LYNX Technik et 1RU rack modul, der kan indeholde op til 14 Yellobrik fiber moduler. Kabinettet har en fælles strømforsyning med redundant backup og GPO alarm udgange. SDI coax tilslutningerne er på bagsiden og fiberforbindelserne på fronten. 15 S ide

16 Fiber I/O Produkter Udover Yellobrik leverer LYNX Technik også en række produkter i deres Serie Et 2U modulsystem, der indeholder en lang række forskelligee 3G produkter til signalbehandling. Flere af dissee er blevet udstyret med fiber I/ /O direkte på modulet. Her anvendes, der også et udskifteligtt fiberoptisk lasermodul.. Kortene kan udskiftes og ombyttes uden at afmontere kablerne på bagsiden både coax og fiberkabler. Serie 5000 indeholder løsninger med multi channel fiber sendere og modtagere, frame synchronizers, up/down/cross converters, audio embedders / de embedders og 3G fordelere. 16 S ide

17 Konklusion Fiber er en herlig ting, der allerede er blevet og i fremtiden vil blive en integreret del af enhver broadcast installation. I forhold til kobberkablet er fiberen overlegen på en lang række områder, ikke kun afstand. Kablet er meget tynderee og lettere end coax og kan leveres som multikabler med flere fibre i et kabel. Fiber er helt upåvirkelig over for elektromagnetisk støj, der opstår ingen ubehagelige jordsløjfer, ingen overhøring, ingen korrosion af stikforbindelser og ingen forsinkelse i kablet. Et enkelt kabel kan overføre flere ukomprimerede 3G signaler over et enkeltt singlemodee kabel ved hjælp af CWDM (noget man kun drømte om i kobber verdenen). I stedet for at forsøge sig med de billigere Multimode kabler er det bedre fra start att bruge Singlemode fiberkabler. Her er udfaldet forudsigeligt og dokumenteret. Det hele bliver stort set Plug and Play, der kan let indføres fiber splitters, krydsfelter m.v. Endelig er det forberedt for CWDM C i 1550nm båndet,, hvis der bliver brug for at transmittere flere signaler over en enkelt fiber. Flemming Rathsach Videoinform Aps. Steve Russell LYNX Technik Inc. 17 S ide

Materiale 1. Materiale 2. FIberIntro

Materiale 1. Materiale 2. FIberIntro 1 Materiale 1 Materiale 1 FIberIntro Fiberintro Hvad er et fibersignal? I bund og grund konverterer vi et elektrisk signal til et lyssignal for at transmittere det over lange afstande. Der er flere parametre,

Læs mere

Afsnittet her handler om, hvordan man finder ud af, om man har råd til at købe det nødvendige måleudstyr eller ej.

Afsnittet her handler om, hvordan man finder ud af, om man har råd til at købe det nødvendige måleudstyr eller ej. FIberMÅlerUDStYr Fibermåleudstyr Afsnittet her handler om, hvordan man finder ud af, om man har råd til at købe det nødvendige måleudstyr eller ej. Det er væsentligt af man fra starten af sine indkøb vurderer,

Læs mere

FIber konnekter typer

FIber konnekter typer FIber konnekter typer Fiber konnekter typer Der findes mange typer af konnekter i omløb, men efterhånden er der ved at tegne sig et billede. Den mest populære i fortiden var ST typen, en bajonetkonnekter,

Læs mere

Optical Time Domain Reflectometer Princip for OTDR

Optical Time Domain Reflectometer Princip for OTDR Optical Time Domain Reflectometer Princip for OTDR Hvad er en OTDR Backscattered lys Pulse input Hvad er en OTDR? En OTDR er et instrument, der analyserer lys tabet i en optisk fiber og benyttes til at

Læs mere

Forsøg til Lys. Fysik 10.a. Glamsdalens Idrætsefterskole

Forsøg til Lys. Fysik 10.a. Glamsdalens Idrætsefterskole Fysik 10.a Glamsdalens Idrætsefterskole Henrik Gabs 22-11-2013 1 1. Sammensætning af farver... 3 2. Beregning af Rødt laserlys's bølgelængde... 4 3. Beregning af Grønt laserlys's bølgelængde... 5 4. Måling

Læs mere

Indholdsfortegnelse transmission

Indholdsfortegnelse transmission Videoovervågning Indholdsfortegnelse transmission Introduktion til transmission... 69 Overblik, med mange muligheder... 70 Overblik 2-tråds transmission... 71 2-tråds transmission... 72 Fiber Video...

Læs mere

LK LexCom. Vælg det rigtige datanetværk

LK LexCom. Vælg det rigtige datanetværk LK LexCom Vælg det rigtige datanetværk Dansk produceret kvalitet LK LexCom er en dansk produceret data-netværksløsning med fokus på høj kvalitet. Uanset kravene til netværksydeevne og applikationsvalg,

Læs mere

Få hjælp til at opnå et godt signal

Få hjælp til at opnå et godt signal Få hjælp til at opnå et godt signal Her på siden kan du læse mere om hvordan du sikrer dig et godt tv-signal, og hvordan du undgår fejlkilder, der kan føre til pixeleringer eller udfald af billede og lyd.

Læs mere

Interferens. Afstand (d interferer ) til det interfererende System. Afstand (d) mellem sender og modtager

Interferens. Afstand (d interferer ) til det interfererende System. Afstand (d) mellem sender og modtager Interferens Interferens er et alvorligt problem for short range enheder, men der er muligheder for at teste resistensen over for interferensen. I denne artikel beskrives nogle af de konsekvenser og scenarier,

Læs mere

Modtagelse af Antenne TV i Danmark

Modtagelse af Antenne TV i Danmark Modtagelse af Antenne TV i Danmark Efter at det analoge sendernet i Danmark blev slukket d. 1. november 2009 og erstattet af et nyt digitalt terrestrisk sendernet, har der generelt været meget få problemer

Læs mere

LTC 46xx-serien og LTC 47xx-serien af fiberoptiske transmissionsenheder

LTC 46xx-serien og LTC 47xx-serien af fiberoptiske transmissionsenheder ITV LTC 46xx-serien og LTC 47xx-serien af fiberoptiske transmissionsenheder LTC 46xx-serien og LTC 47xx-serien af fiberoptiske transmissionsenheder Video- og datamodeller fås Ingen justering Høj sikkerhed

Læs mere

Din husinstallation skal være korrekt for at du kan få det bedste udbytte af dit TV signal og for at du ikke generer andre på netværket med støj

Din husinstallation skal være korrekt for at du kan få det bedste udbytte af dit TV signal og for at du ikke generer andre på netværket med støj Din husinstallation skal være korrekt for at du kan få det bedste udbytte af dit TV signal og for at du ikke generer andre på netværket med støj Støjkilder: Fejlkilde Fejl Løsning F-connector F-connector

Læs mere

UDDannelSeSMUlIGHeDer

UDDannelSeSMUlIGHeDer UDDannelSeSMUlIGHeDer Uddannelsesmuligheder Dette afsnit indeholder en beskrivelse af nogle af de kurser som jeg afholder. Tage listen som et udgangspunkt, da alle kurser tilrettes til det behov som du

Læs mere

DAB installations guide.

DAB installations guide. Indledning Det har vist sig at modtagelse af (Digital Audio Broadcast) giver - indtil sendenettet er fuldt udbygget - flere problemer end modtagelse af. Der er flere grunde til disse problemer, dels er

Læs mere

TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER

TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER Brugervejledning Version 1.0 1 1. Æskens indhold Kontroller venligst æskens indhold. Den skal indeholde følgende: 1. Transmitter (sender) 2. Modtager 3. Strømforsyning

Læs mere

At lede lyset på nanovejen Side 46-49 i hæftet

At lede lyset på nanovejen Side 46-49 i hæftet At lede lyset på nanovejen Side 46-49 i hæftet SMÅ FORSØG OG OPGAVER Lys og lyd TV gennem lysleder I en lysleder sendes signaler i form af lysimpulser. Derfor kan det være en overraskelse, at man kan sende

Læs mere

Lyd og Signal Kabler

Lyd og Signal Kabler Lyd og Signal Kabler Lyd og kabler kan være en eksplosiv cocktail forstået på den måde, at bølgerne ofte kan gå højt, når musik entusiaster diskuterer Lyd/billede og Kabler. Nogle mener, at kablets kvalitet

Læs mere

God billedkvalitet kræver gode stik og kabler!

God billedkvalitet kræver gode stik og kabler! God billedkvalitet kræver gode stik og kabler! For at få mest glæde af din kabel-tv pakke fra Antenneforeningen Horsens Syd kræver det, at du har en korrekt udført antenneinstallation i huset. Det vigtigste

Læs mere

Kvikguide/betjeningsvejledning Micro-OTDR OTDR til fiberinspektion

Kvikguide/betjeningsvejledning Micro-OTDR OTDR til fiberinspektion Kvikguide/betjeningsvejledning Micro-OTDR OTDR til fiberinspektion El-nummer: 63 98 931 856/872 Indledning...3 Fiber generelt...3 Behandling af fiberkonnektorer...3 Dette er hvad man måler i et fibernet...4

Læs mere

GODT SIGNAL KRÆVER KORREKT INSTALLATION

GODT SIGNAL KRÆVER KORREKT INSTALLATION GODT SIGNAL KRÆVER KORREKT INSTALLATION (OPDATERET JANUAR 2014) Med anbefalingerne Den gode antenneinstallation vil foreningen sætte fokus på modernisering af husets antenneinstallation. De seneste 25

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

Antenneguiden. Anvendelse af ekstern antenne giver højere datatransmissionshastighed. Daimler Mobile Partner ApS

Antenneguiden. Anvendelse af ekstern antenne giver højere datatransmissionshastighed. Daimler Mobile Partner ApS Antenneguiden Anvendelse af ekstern antenne giver højere datatransmissionshastighed og et mere stabilt signal. Daimler Mobile Partner ApS Uanset om man anvender 2G/GSM (også kaldet GPRS), 3G/UMTS eller

Læs mere

3 Optiske fibre. Kunststof fiberoptik. Tekniske data

3 Optiske fibre. Kunststof fiberoptik. Tekniske data 3 Optiske fibre Kunststof fiberoptik Kort beskrivelse: Små dimensioner Store tasteafstande Lille bøjningsradius til ønsket længde Synligt lys, medfører enkel indstilling Stort program Høj tæthedsklasse:

Læs mere

1. Repetitionsopgaver. 2. Teoriopgave Teoriopgave Projektopgave. 5. Dokumentationsmateriale

1. Repetitionsopgaver. 2. Teoriopgave Teoriopgave Projektopgave. 5. Dokumentationsmateriale 1. Repetitionsopgaver 2. Teoriopgave 1 3. Teoriopgave 2 4. Projektopgave 5. Dokumentationsmateriale Repetionsopgaver til Fiber infrastruktur Opgave 1. Hvad menes med begreberne Micro- og Macrobending?

Læs mere

Ethernets placering i OSI modellen

Ethernets placering i OSI modellen Ethernets placering i OSI modellen Lag 7 Applikation Giver netværks adgang for programmer uden for OSI modellen fx til fil overførsel, regneark, ETB og terminal emulering. Lag 6 Præsentation Kode konvertering

Læs mere

Opsætning og installation af NMEA 2000 netværk. Generel information

Opsætning og installation af NMEA 2000 netværk. Generel information Dansk vejledning NMEA LowranceNet.qxp 26-01-2006 17:18 Side 1 Opsætning og installation af NMEA netværk Generel information NMEA er en databus specielt til både. Det er en industristandard udviklet af

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Indholdsfortegnelse Trin 1 Inden installation af trådløs tv-boks 4 Trin 2 Placering af trådløs tv-boks 5 Trin 3 Tilslutning

Læs mere

eyjo IT Consulting AKB Afdeling 207, Ejendomskontoret Att.: Dion Madsen Urbansgade 2 2100 København Ø Østerbro d. 5. december 2005

eyjo IT Consulting AKB Afdeling 207, Ejendomskontoret Att.: Dion Madsen Urbansgade 2 2100 København Ø Østerbro d. 5. december 2005 AKB Afdeling 207, Ejendomskontoret Att.: Dion Madsen Urbansgade 2 2100 København Ø Østerbro d. 5. december 2005 Rådgivning i forbindelse med installation af bolignet. Ejendommen beliggende Urbansgade 2,

Læs mere

Dataanlæg, indendørs fiberinstallationer

Dataanlæg, indendørs fiberinstallationer Dataanlæg, indendørs fiberinstallationer INDHOLDSFORTEGNELSE Fiberteknik, testudstyr... 3 Fiberteknik, måling med dæmpningsmåler... 15 Stikordsregister... 43 2-43 Rekv. 0 Prod. 05-05-2008-09:30 Ordre 000

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks 5 Tredje del

Læs mere

ANTENNEGUIDEN. Anvendelse af ekstern antenne giver højere datatransmissionshastighed. Daimler Mobile Partner ApS

ANTENNEGUIDEN. Anvendelse af ekstern antenne giver højere datatransmissionshastighed. Daimler Mobile Partner ApS ANTENNEGUIDEN Anvendelse af ekstern antenne giver højere datatransmissionshastighed og et mere stabilt signal. Daimler Mobile Partner ApS Uanset om man anvender 2G/GSM (også kaldet GPRS), 3G/UMTS eller

Læs mere

Sådan sikrer du dig det bedste antennesignal

Sådan sikrer du dig det bedste antennesignal Sådan sikrer du dig det bedste antennesignal 1 Når man i de gode gamle analoge dage skulle installere en antenne, var det normalt at bruge fjernsynets skærm til at optimere antennens retning og højde.

Læs mere

Kobber til arbejdsplads

Kobber til arbejdsplads Fiber i lokalnet Fiber i lokalnet Når der laves lokalnetværk i dag udlægges der rigtig meget fiber, typisk mellem krydsfelter, enten i samme bygning, eller i forskellige bygninger. Det vil sige, at man

Læs mere

Oxix MÅLING AF OPLØST ILT BROCHURE DK 5.40 OXIX BROCHURE 1401

Oxix MÅLING AF OPLØST ILT BROCHURE DK 5.40 OXIX BROCHURE 1401 Oxix MÅLING AF OPLØST ILT BROCHURE DK 5.40 OXIX BROCHURE 1401 SENSOR MED MINIMAL VEDLIGEHOLDELSE Oxix til måling af opløst ilt er et unikt system, hvor en avanceret solid-state optisk sensor kommunikerer

Læs mere

CWDM/DWDM systemer. Men hvordan virker det nu? Først skal vi se på, hvordan vi multiplexer. Figur 1 DEMUX MUX

CWDM/DWDM systemer. Men hvordan virker det nu? Først skal vi se på, hvordan vi multiplexer. Figur 1 DEMUX MUX /DWDM SYSteMer /DWDM systemer Før i tiden blev der kun transmitteret med en bølgelængde, eller farve, (1310 eller 1550nm), men i dag bruges flere. Det er nu blevet mere og mere almindeligt at transmittere

Læs mere

SignalTEK II. 56 63 30 10 / www.blackbox.dk

SignalTEK II. 56 63 30 10 / www.blackbox.dk Spar penge ved køb af en multifunktionstester, som både kan teste kobber, fiber Power over Ethernet (PoE) på samme tid derved eliminieres brugen af flere testinstrumenter på en gang Forøg effektiviteten

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks

Læs mere

Dæmpningsmåling. lahl@mercantec.dk

Dæmpningsmåling. lahl@mercantec.dk Dæmpningsmåling Fiberoptisk måling Dæmpningsmåling Fiberoptisk måling Sæt patchkabler på lyskilde & powermeter Fiberoptisk måling Patchkablerne må ikke efterfølgende fjernes! Fiberoptisk måling Lad lyskilde

Læs mere

Digital tæller Programerbar for MIX magnetisk målebånd

Digital tæller Programerbar for MIX magnetisk målebånd SERIE Z-20E.SN005 Digital tæller Programerbar for MIX magnetisk målebånd ELGO - ELECTRIC Gerätebau und Steuerungstechnik GMBH D - 78239 Rielasingen, Postfach 11 30, Carl - Benz - Straße 1 Telefon 07731

Læs mere

Installation af fibernet

Installation af fibernet Installation af fibernet Installation af fibernet de næste skridt Placering af udvendig og indvendig fiberboks Trækning af kabler Opsigelse af nuværende abonnementer Det gør Verdo Fiberbredbånd TV Telefoni

Læs mere

Din guide til fibernet

Din guide til fibernet Din guide til fibernet Få lynhurtigt internet, billige telefonsamtaler og knivskarpe billeder på dit tv Det er nemt at få fremtiden ind med fiber. Du kan: gøre det hele selv gøre det selv med hjælp fra

Læs mere

Ethernet teknologi. - hvordan fungerer det? Netteknik 1

Ethernet teknologi. - hvordan fungerer det? Netteknik 1 Ethernet teknologi - hvordan fungerer det? Netteknik 1 Ethernet & OSI modellen Lag 7 Applikation Giver netværks adgang for programmer uden for OSI modellen fx til fil overførsel, regneark, ETB og terminal

Læs mere

INSTALLATION AF FIBERBREDBÅND

INSTALLATION AF FIBERBREDBÅND INSTALLATION AF FIBERBREDBÅND Hvad sker der nu? Placering af udvendig og indvendig boks Træk af kabler Waoo leveres af dit lokale energiselskab ENIIG 2017 1 HVAD SKER DER NU? Tak for din bestilling af

Læs mere

Webstech trådløs overvågning af din Biomasse

Webstech trådløs overvågning af din Biomasse Diameter 91 mm Ekst. antenne længde 2,77 m Kabinet: Interval Frekvens Rækkevidde op til 50 m (placeret i fri luft, foroven på biomassen) TEMPERATUR Målingsskala - 20 til 80 C Nøjagtighed +/ - 0,4 C (mellem

Læs mere

Mi-Light 4W WiFi LED pære GU10 RGBW (Varm Hvid)

Mi-Light 4W WiFi LED pære GU10 RGBW (Varm Hvid) Mi-Light 4W WiFi LED pære GU10 RGBW (Varm Hvid) WiFi 4W LED RGBW Gu10 pære Kan styres via fjernbetjening eller iphone og android (kræver kontroller) Vurdering: Endnu ikke vurderet Pris: Pris: 194.00 kr

Læs mere

Kom godt i gang med. Comega fiberboks

Kom godt i gang med. Comega fiberboks Kom godt i gang med Comega fiberboks Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet, skal du have tilsluttet computer, TV og telefon til fiberboksen. Med denne lille vejledning finder

Læs mere

OMKnet trådløs. Overblik. Gode ting ved trådløs. Dårlige ting ved trådløs 3/12/2012

OMKnet trådløs. Overblik. Gode ting ved trådløs. Dårlige ting ved trådløs 3/12/2012 OMKnet trådløs Dette dokument er udarbejdet ud fra egen viden, informationssøgning og testning på kollegiet. En længere og større testning og undersøgelse vil være nødvendig før en præcis pris og endelig

Læs mere

Giganet næste skridt for kabel

Giganet næste skridt for kabel Giganet næste skridt for kabel Bredbånd på kabel TV DOCSIS 3.1 GigaNet Hvad gør Stofa? Bredbånd på kabel-tv(og senere digital TV). Juni måned 1996 kom det første bredbånd på kabel-tv. Hastigheden var 512/512kBit/s.

Læs mere

Med Fokus på Fremtiden

Med Fokus på Fremtiden Med Fokus på Fremtiden Din guide til MJ Vision videoovervågning i HD Tlf.: +45 70 20 82 12 Email.: Info@mjvision.dk Web.: www.mjvision.dk Hvorfor vælge? Herunder en guide 1 2 3 4 5 6 7 8 Hvad er Økonomi

Læs mere

Tv-boks til dig med YouSee Tv. Installationsvejledning (model: ISB2231)

Tv-boks til dig med YouSee Tv. Installationsvejledning (model: ISB2231) Tv-boks til dig med YouSee Tv Installationsvejledning (model: ISB3) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af tv-boksen 4 Anden del Placering af tv-boksen 5 Tredje del Tilslutning af tv-boksen

Læs mere

1. Repetitionsopgaver. 2. Teoriopgave 1. 3. Teoriopgave 2. 4. Projektopgave. 5. Dokumentationsmateriale

1. Repetitionsopgaver. 2. Teoriopgave 1. 3. Teoriopgave 2. 4. Projektopgave. 5. Dokumentationsmateriale 1. Repetitionsopgaver 2. Teoriopgave 1 3. Teoriopgave 2 4. Projektopgave 5. Dokumentationsmateriale Repetionsopgaver til fiber projektering Opgave 1. Hvilke krav stiller ISO 11801 til kabeldæmpning for

Læs mere

TrendCon 1. udgave, DK. TrendCon. Instruktionsbog 0403-52-08-03

TrendCon 1. udgave, DK. TrendCon. Instruktionsbog 0403-52-08-03 1. udgave, DK TrendCon Instruktionsbog 0403-52-08-03 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT Side OVERBLIK FUNKTIER.. 1 ADVARSEL.. 1 INSTRUKTI GENERELT.. 2 INDIKATI GENERELT.. 2 FEJLSIGNALER.. 2 SYSTEM OVERSIGT.. 3

Læs mere

Bedre bredbånd i Herslev og Kattinge.

Bedre bredbånd i Herslev og Kattinge. Bedre bredbånd i Herslev og Kattinge. Baggrund De eksisterende bredbåndsmuligheder, som enten er eller fastnet via TDC s telefonkabler (PSTN-net) med lave båndbredder (fra under 1 Mbit og op til maks.

Læs mere

MONTERING AF PARABOLANTENNE

MONTERING AF PARABOLANTENNE MONTERING AF PARABOLANTENNE Vigtig information Vi anbefaler, du benytter dig af en autoriseret installatør, når du skal montere parabolantennen. Det kan være vanskeligt at finde den rette position uden

Læs mere

Installation af fiberbredbånd. Hvad sker der nu? Placering af udvendig og indvendig boks Træk af kabler. Fiberbredbånd TV Telefoni

Installation af fiberbredbånd. Hvad sker der nu? Placering af udvendig og indvendig boks Træk af kabler. Fiberbredbånd TV Telefoni Installation af fiberbredbånd Hvad sker der nu? Placering af udvendig og indvendig boks Træk af kabler Fiberbredbånd TV Telefoni Hvad sker der nu? Tak for din bestilling af fiberbredbånd. Vi glæder os

Læs mere

Feltbustilslutning. med lysleder i linie- /stjernetopologi. Udgave 07/08 www.sipos.de Y070.134/DK Ret til ændringer forbeholdes!

Feltbustilslutning. med lysleder i linie- /stjernetopologi. Udgave 07/08 www.sipos.de Y070.134/DK Ret til ændringer forbeholdes! Feltbustilslutning med lysleder i linie- /stjernetopologi Udgave 07/08 www.sipos.de Y070.134/DK Ret til ændringer forbeholdes! Indhold Feltbustilslutning med lysleder (LL) i linie-/stjernetopologi Tillæg

Læs mere

Legende let satellit TV i boligkomplekser

Legende let satellit TV i boligkomplekser Legende let satellit TV i boligkomplekser Op til tre TV tilsluttet i samme lejlighed your ultimate connection Sat SCR Multiswitch Fordele for installatør, lejer og udlejer i boligkomplekser En perfekt

Læs mere

Brugervejledning. Trådløs HD Sender & Modtager Sæt

Brugervejledning. Trådløs HD Sender & Modtager Sæt Brugervejledning Trådløs HD Sender & Modtager Sæt Indholdsfortegnelse Functions and features... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Package contents... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1. Product overview...

Læs mere

Kabelbakkerne leveres i længder af 3 m. Bredden varierer fra 25 mm til 600 mm og højden fra 25 mm til 125 mm.

Kabelbakkerne leveres i længder af 3 m. Bredden varierer fra 25 mm til 600 mm og højden fra 25 mm til 125 mm. K A B E L H Y G I E J N E K A B E L F Ø R I N G S S Y S T E M E R KABELFØRINGSSYSTEMET SILTEC kabelføringssystem er udviklet med henblik på optimal funktion og med vægt på enkelthed og tilgængelighed af

Læs mere

Antennelauget Flimmer http://www.flimmertv.dk

Antennelauget Flimmer http://www.flimmertv.dk Antennelauget Flimmer http://www.flimmertv.dk Årsberetning 2011 2012 Digitalisering, ved generalforsamlingen 2011 omtalte vi vores arbejde med at indføre Boxers TV kanaler. Dette blev realiseret i november.

Læs mere

Amplicomms. TV 2410 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon. Brugervejledning

Amplicomms. TV 2410 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon. Brugervejledning Amplicomms TV 2410 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon Brugervejledning Modtager: Sender: Til brug med høreapparater med telespole Modtager: 1. Mikrofonknap til rumaflytning 2. 3,5 mm Audio udgang

Læs mere

Forsøg med Mag. Loop antenner.

Forsøg med Mag. Loop antenner. Mag. Loop Antenner Okt. 2012 Mar. 2015 OZ7BQ Forsøg med Mag. Loop antenner. -Formålet med mine forsøg: -At få afklaret hvordan Mag. Loop en - fungerer under forskellige betingelser. -Om Mag. Loop en er

Læs mere

Selvbyg; Kom godt fra start part 2

Selvbyg; Kom godt fra start part 2 Selvbyg; Kom godt fra start part 2 Subwooferen, byg den på en weekend (Du kan bruge eksemplet på alle vores subwoofere) Fredag fyraften: Smut forbi byggemarkedet og få skåret pladerne groft til på mål.

Læs mere

SIKOM A/S SIKKERHED & KOMMUNIKATION Samsøvej 17 DK-8382 Hinnerup Vandtårnsvej 77 DK-2860 Søborg Tel. +45 8764 6000 Fax. +45 8764 6001.

SIKOM A/S SIKKERHED & KOMMUNIKATION Samsøvej 17 DK-8382 Hinnerup Vandtårnsvej 77 DK-2860 Søborg Tel. +45 8764 6000 Fax. +45 8764 6001. SIKOM A/S SIKKERHED & KOMMUNIKATION Samsøvej 17 DK-8382 Hinnerup Vandtårnsvej 77 DK-2860 Søborg Tel. +45 8764 6000 Fax. +45 8764 6001 M100 Centraler Prisliste 2009 LBB 7112/00 SB-80 Central kr 43.500 SB-80

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Kom godt i gang med Icotera i6800

Kom godt i gang med Icotera i6800 VI GI R DIG Kom godt i gang med Icotera i6800 Læs, hvordan du tilslutter din fiberboks. 02 Indhold Fibernet fra Fibia 03 Introduktion til din fiberboks 04 Sådan får du den bedste forbindelse 05 Din verden

Læs mere

Fusionssplidsning. PC-baseret fusionssplidser med bl. a. LID. S177 Core Alignment fusionssplidser. S122 fusionssplidser V-groove. lahl@mercantec.

Fusionssplidsning. PC-baseret fusionssplidser med bl. a. LID. S177 Core Alignment fusionssplidser. S122 fusionssplidser V-groove. lahl@mercantec. Fusionssplidsning PC-baseret fusionssplidser med bl. a. LID S177 Core Alignment fusionssplidser S122 fusionssplidser V-groove Splidseteori Principperne for fusionssplidsning Grundlæggende krav Fibercentreringsmetode

Læs mere

BygSelv; Byg subwooferen på en weekend (Du kan bruge eksemplet på alle vores subwoofere) Part 2

BygSelv; Byg subwooferen på en weekend (Du kan bruge eksemplet på alle vores subwoofere) Part 2 BygSelv; Byg subwooferen på en weekend (Du kan bruge eksemplet på alle vores subwoofere) Part 2 Fredag fyraften: Smut forbi byggemarkedet og få skåret pladerne groft til på mål. Til eksemplet her, PCA

Læs mere

Billedkvalitet kræver gode kabler

Billedkvalitet kræver gode kabler Billedkvalitet kræver gode kabler Når du indstiller dit nye digitale tv, benyt da følgende: Frekvens. 346Mhz/346000KHz Symbolrate. 6900 Modulation. 64 QAM Netværks ID. 0 Her på siden kan du læse mere om

Læs mere

132-400 kv AC Station. Kontrolanlæg Stationskontrol. Generelt. ETS-52-02-01 Rev. 0. teknisk standard

132-400 kv AC Station. Kontrolanlæg Stationskontrol. Generelt. ETS-52-02-01 Rev. 0. teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Stationskontrol Generelt ETS-52-02-01 Rev. 0 teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 24791/10 Version Forfatter Dokument status/ændring Reviewer Godkender

Læs mere

Bundkort Beskrivelse

Bundkort Beskrivelse Bundkort 2 3 4 8 5 6 7 9 0 2 3 4 5 6 20 2 7 8 9 Bundkortet er computerens midtpunkt, alle de andre hardware komponenter er tilsluttet til bundkortet. Når du skal købe et bundkort er det vigtigt at alle

Læs mere

AUTOXENON.COM Kvalitets xenonkits

AUTOXENON.COM Kvalitets xenonkits AUTOXENON.COM Kvalitets xenonkits Introduktion HID er forkortelsen af High Intensity Discharge Lamp, og er et revolutionerende teknologisk produkt. Xenon-gas bliver i en quartz-tube udsat for 23000V frembragt

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen

Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen Vejledning for tilslutning af udstyr Når du skal have installeret en fiberforbindelse i din bolig, starter det med, at Bredbånd

Læs mere

Installation af fibernet

Installation af fibernet Installation af fibernet Placering af udvendig og indvendig boks Trækning af kabler Opsigelse af nuværende abonnementer Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Indhold 4 Installation af fibernet de

Læs mere

behøves ikke hvis du bare skal se Pakke 1, Pakke 2 og Pakke 3 fra Fensmark Antenneforening.

behøves ikke hvis du bare skal se Pakke 1, Pakke 2 og Pakke 3 fra Fensmark Antenneforening. Installation af Zaptor-kort i kortlæser (CA-modul) ved fjernsyn med indbygget DVB-C tuner behøves ikke hvis du bare skal se Pakke 1, Pakke 2 og Pakke 3 fra Fensmark Antenneforening. Ønsker du derimod at

Læs mere

Fiberoptikmåler Fiberoptiklampe

Fiberoptikmåler Fiberoptiklampe FOM, FOS-850, FOS-1300, FOS-850/1300 Fiberoptikmåler Fiberoptiklampe Brugsanvisning Indledning Fiberoptikmåleren (FOM) måler optisk styrke i fiberoptiske ledninger, og instrumentet viser, om der er styrketab

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: ISB0) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af tv-boksen 4 Anden del Placering af tv-boksen 5 Tredje del Tilslutning af tv-boksen

Læs mere

Trust PCI Ethernet Combi Brugsanvisning

Trust PCI Ethernet Combi Brugsanvisning Trust PCI Ethernet Combi Brugsanvisning DK-1 Ophavsret/Copyright Tillige er det forbudt at reproducere eller overføre dele af denne brugsanvisning under enhver form og med ethvert middel, elektronisk eller

Læs mere

NetKey -kabelsystem. besøg www.panduit.com/netkey

NetKey -kabelsystem. besøg www.panduit.com/netkey NetKey -kabelsystem besøg www.panduit.com/netkey NetKey -kabelsystem NetKey -kobber og fiber-kabelsystem udgør en komplet kabelinfrastrukturløsning i overensstemmelse med standarderne til tale-, data-

Læs mere

Al vores bordbelysning til køkken er designet med indbygget LED, der bruger op til 85% mindre energi og holder 20 gange længere end glødepærer.

Al vores bordbelysning til køkken er designet med indbygget LED, der bruger op til 85% mindre energi og holder 20 gange længere end glødepærer. 31_015 Produktguide Køkkenbelysning Arbejdet i køkkenet bliver nemmere, sjovere og mere sikkert, når du har et godt og ensartet lys på hele bordpladen. Monter skabsbelysning oven på vægskabene, så du kan

Læs mere

Mean Well, LCM-serie installations vejledning.

Mean Well, LCM-serie installations vejledning. Egenskaber: 180 -> 295 VAC (LCM-25: 180 277 VAC) Indbygget aktivt power factor funktion Udgangsstrøm indstilles med DIP kontakter Indbygget DALI interface og simpel kontakt dæmpning (DA version) Indbygget

Læs mere

INSTALLATION AF FIBERBREDBÅND

INSTALLATION AF FIBERBREDBÅND INSTALLATION AF FIBERBREDBÅND Hvad sker der nu? Placering af udvendig og indvendig boks Klargøring inden installationen Waoo leveres af dit lokale energiselskab ENIIG 2017 1 HVAD SKER DER NU? Tak for din

Læs mere

Fremhæv dine produkter med lys. Ad Lite - Gør din produktpræsentation synlig og rentabel. Copie-AdLite_brochure_APR11.indd 1 30/05/11 12:49

Fremhæv dine produkter med lys. Ad Lite - Gør din produktpræsentation synlig og rentabel. Copie-AdLite_brochure_APR11.indd 1 30/05/11 12:49 Fremhæv dine produkter med lys Ad Lite - Gør din produktpræsentation synlig og rentabel. Copie-AdLite_brochure_APR11.indd 1 30/05/11 12:49 Hvorfor skal du investere i lys? > fremhæv særlige tilbud > skab

Læs mere

DENVER SC-2. 2,4 GHz Trådløs Babyalarm. Betjeningsvejledning

DENVER SC-2. 2,4 GHz Trådløs Babyalarm. Betjeningsvejledning DENVER SC-2 2,4 GHz Trådløs Babyalarm Betjeningsvejledning Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. www.denver-electronics.com Indhold I VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Kabler & stik. Alt i kabler & stik. Data. Strøm A/V. Tilbehør. Find os på coferrodetail.dk og prøv vores kabelguide

Kabler & stik. Alt i kabler & stik. Data. Strøm A/V. Tilbehør. Find os på coferrodetail.dk og prøv vores kabelguide er en division i Coferro A/S, der har eget lager i Herlev, og kan levere fra dag til dag, hvis varerne er på lager. Med vores erfaring og faglige viden er vi i dag veletablerede på det danske marked. Ud

Læs mere

Find os på mercodan.dk og prøv vores kabelguide. Kabler & stik. Data. Strøm A/V. Tilbehør. Alt i kabler & stik

Find os på mercodan.dk og prøv vores kabelguide. Kabler & stik. Data. Strøm A/V. Tilbehør. Alt i kabler & stik Find os på mercodan.dk og prøv vores kabelguide Kabler & stik Data Strøm A/V Tilbehør Alt i kabler & stik Data Den bedste præstation og kvalitet til dit netværk KAT 6/5E UTP Patch kabler 2 x RJ45 konnektorer

Læs mere

INSTALLATION AF FIBERBREDBÅND

INSTALLATION AF FIBERBREDBÅND INSTALLATION AF FIBERBREDBÅND Hvad sker der nu? Placering af udvendig og indvendig boks Eventuelt træk af kabler Waoo leveres af dit lokale fibernetselskab RAH FIBERBREDBÅND 2017 1 HVAD SKER DER NU? Tak

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 64.2 Dataanlæg. Rev. 2015.04.20. Revision: 2015.04.20

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 64.2 Dataanlæg. Rev. 2015.04.20. Revision: 2015.04.20 Teknisk afdeling Tekniske Standarder Revision: 2015.04.20 Indholdsfortegnelse 64.21 IT-Infrastruktur...3 64.21.1 Indledning... 3 64.21.2 Generelle principper... 3 64.21.3 Installation/udførelse... 3 64.21.4

Læs mere

Nye HDMI-kabler fra Sony leverer ultimativ underholdning

Nye HDMI-kabler fra Sony leverer ultimativ underholdning Pressemeddelelse Sony, 2. november 2010 Nye HDMI-kabler fra Sony leverer ultimativ underholdning Sony lancerer en ny serie af højtydende kabler, som understøtter 3D og Ethernet Nye højhastigheds HDMI-kabler

Læs mere

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Power Pods eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle reparationer

Læs mere

BETJENINGS- & MONTERINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1000 MONITOR

BETJENINGS- & MONTERINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1000 MONITOR BETJENINGS- & MONTERINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1000 MONITOR TeeJet No. 020-012-DK; Version 2.00 Mølhavevej 2 9440 Aabybro Denmark Tel. +45 9696 2500 Fax. +45 9696 2501 Internet: www.teejet.com 2 TEEJET

Læs mere

Nye BRAVIA tv med HD-opløsning og overlegen kontrast

Nye BRAVIA tv med HD-opløsning og overlegen kontrast Side 1 af 15 Forum Nyheder Artikler Guides Anmeldelser Links FAQ Nyheds breve Køb salg Hardware Billeder Kontakt Thorvalds 21 marts 2006 Parat til digital modtagelse fra DR og TV2 Nye BRAVIA tv med HD-opløsning

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

teknisk standard kv AC Station Kontrolanlæg Relæbeskyttelse Fejlskrivere ETS Rev. 1

teknisk standard kv AC Station Kontrolanlæg Relæbeskyttelse Fejlskrivere ETS Rev. 1 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Relæbeskyttelse Fejlskrivere ETS-52-01-11 Rev. 1 teknisk standard Dokument nr. 24699/10 v6, sag 10/5371- ETS-52-01-11 Rev. 1 REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 24699/10

Læs mere

Network. Netværks design. Region Syd Grundlæggende netværk

Network. Netværks design. Region Syd Grundlæggende netværk Network Netværks design Region Syd Grundlæggende netværk Emner Design Principper 3 lags modellen Core Distribution Access Netværks typer Egenskaber ved et netværk Design Principer Design Principer Hierarki

Læs mere

IT Connect. IT-Connect s bredbåndsbeboerløsning

IT Connect. IT-Connect s bredbåndsbeboerløsning IT Connect IT-Connect s bredbåndsbeboerløsning Fremtiden Der er fornuft i at eje sit eget netværk, hvis man ønsker at være uafhængig af ydre omstændigheder Vi er på forkant med nettet Internettet med de

Læs mere

Spørgsmål til OE Kabel TV

Spørgsmål til OE Kabel TV Spørgsmål til OE Kabel TV spørgsmål 1: Hvordan forbruges 12-fiber linierne? Hvordan er de fordelt på telefoni, intranet og TV fordelingsnettet? svar 1: intranet og telefoni kører på samme kabel. Der vil

Læs mere

Maskiner og robotter til hjælp i hverdagen

Maskiner og robotter til hjælp i hverdagen Elektronik er en videnskab og et fagområde, der beskæftiger sig med elektriske kredsløb og komponenter. I daglig tale bruger vi også udtrykket elektronik om apparater, der udnytter elektroniske kredsløb,

Læs mere

KAMPAGNETILBUD. En verden af oplevelser

KAMPAGNETILBUD. En verden af oplevelser KAMPAGNETILBUD En verden af oplevelser Foran sammen Bredbånd Nord blev grundlagt i 2006 og leverer i dag internet, TV og telefoni til mere end 50.000 kunder i Nordjylland. Vi er i fuld gang med at udbrede

Læs mere

Datablad. telenor. Produktblad. for Direkte Linie

Datablad. telenor. Produktblad. for Direkte Linie Direkte Linie er en ISDN30B forbindelse fra Telenors telenet til et omstillingsanlæg (PABX). Dermed kan Telenor afvikle ud- og indgåendeteletrafik for Kunden. Telenor fremfører ISDN/PRI tilslutningen til

Læs mere