Modtagelse af Antenne TV i Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Modtagelse af Antenne TV i Danmark"

Transkript

1 Modtagelse af Antenne TV i Danmark Efter at det analoge sendernet i Danmark blev slukket d. 1. november 2009 og erstattet af et nyt digitalt terrestrisk sendernet, har der generelt været meget få problemer for seere. Den nye digitale distributionsform kaldet Antenne TV betød at seere skulle anskaffe en digital dekoder eller et TV apparat med indbygget dekoder. I de fleste tilfælde kunne en eksisterende antenneinstallation benyttes umiddelbart, men nogle steder skal installationen fornyes eller justeres. Tidligere kunne man benytte det analoge PAL signal til at justere antennens retning og position, således at billedet blev bedst muligt, fordi man kunne se et billede selvom der var meget støj på TV skærmen. De nye digitale signaler opfører sig anderledes. Der er en skarp grænse for hvornår dekoderen kan fungere og hvornår der ikke kan ses noget på TV apparatet. Det gør det lidt vanskeligere at optimere en antenneinstallation i de områder hvor signalstyrken er lav. Derfor dette notat, som redegør for nogle af de grundlæggende forhold vedrørende radiobølgernes egenskaber med hensyn til udbredelse og modtagelse på en antenne, antennemateriel og installation i almindelighed. A. Hvilken antenne I det danske digitale DTT net, udsendes programsignalerne på UHF området. Det vil sige på TV-frekvenskanalerne Kanal 21 til Kanal 69. Det svarer til et frekvensområde fra 474 MHz til 858 MHz. Dækningen eller signalstyrken fra sendermasterne er beregnet til at der anvendes en udendørs antenne med betydelig retningsvirkning (gain) i en højde på 10 meter over jorden. Det anbefales derfor at benytte retningsbestemte antenner (Yagi-antenner) eller gitterantenner, monteret på en udendørs mast. De fleste steder kan signalerne dog modtages med lavere placeret antenner, med antenner med ringe gain og evt. med indendørs antenner. En antenne til DTT nettet skal dække hele UHF frekvensområdet. Den skal altså være mærket med K21 - K69. Antennen kan være med: 6-10 elementer (Tværpinde) som giver ca. 8 db passiv forstærkning (gain) elementer som giver 12 db gain elementer som giver 15 db gain. Endelig kan man benytte en antenneforstærker, monteret umiddelbart ved antennen. Men det er bedre at benytte en antenne med stor forstærkning, i stedet for en lille antenne med forstærker, fordi forstærkeren under alle omstændigheder tilfører signalet ekstra støj. Figur: Yagi antenne 1

2 Gitter-antenner har et begrænset gain (typisk 12 db), men gode egenskaber over hele UHF frekvensområdet. Figur: Gitterantenne Indendørs antenner (ofte med indbygget forstærker) kan anvendes hvor der er gode modtageforhold. Men man skal være opmærksom på at nyere termoruder er med en indvendig metalbelægning, som dæmper radiosignalerne kraftigt. Disse antenner er ret følsomme overfor mobiltelefoner og andet indendørs udstyr, som udstråler radiostøj. Figur: Indendørs antenne med forstærker Udendørs antenne med forstærker De såkaldte UFO antenner som benyttes til campingvogne og både, er ikke særligt følsomme og har ingen retningsvirkning. De kan derfor være problematiske at anvende medmindre der er meget fine modtageforhold. Figur: UFO antenne 2

3 B. Antennekabel Mange eksisterende UHF antenneinstallationer stammer fra introduktionen af TV2. Koaksialkablet kan i de forløbne år have fået mekaniske skader, isoleringsmaterialet er mindre godt og skærmen omkring koaksialkablet er måske ikke tilstrækkelig tæt overfor forstyrrende signaler. Derfor er det en god ide at udskifte til en ny dobbeltskærmet kabeltype (både metalfolie og tråd omkring inderlederen), som sikrer mod indstråling af forstyrrende signaler fra mobiltelefon, dataudstyr, trådløse routere og andre digitale apparater i hjemmet. Kablet skal være specificeret til 75 Ohm. Figur: Dobbeltskærmet antennekabel Antennekablet dæmper signalet fra antennen, og det skal derfor være så kort som muligt. Dæmpningen er typisk 20dB på 100 meter. Et dyrt kabel (evt. med forsølvet inderleder) dæmper mindre end et billigt. Tilslutnings bokse skal være tætte for regnvand, rene og uden rustne eller korroderede klemmer. Kablet skal fastgøres fornuftigt, men må ikke trykkes sammen af kabelklemmer og ikke bøjes skarpt ved indføring gennem en væg, vindueskarm eller lignende bygningselementer. Hvis kablet afsluttes i en enkelt væg-tilslutningsdåse, skal den være uden dæmpning. C. Antenneforstærker En antenneforstærker kan enten være integreret i koblingsboksen på en antenne eller være en separat enhed, som skal monteres umiddelbart ved antennen. Strømforsyning til forstærkeren sker gennem antennekablet fra en dekoderboks eller separat enhed hvor antennekablet slutter. Forstærkeren skal være støjsvag. Det vil sige at den skal være specificeret med et støjtal (noise figure) på 2.0 db eller mindre. Hvis signalet fra en antenne er kraftigt, kan en efterfølgende forstærker blive overstyret og signalerne efter forstærkeren bliver så ubrugelige. Hvis resultatet af en kanalsøgning derfor er helt mærkværdigt skal man prøve at koble forstærkeren ud, eller nedsætte forstærkningen. Generelt anbefales det at fjerne gamle filtre, kanalforstærkere og VHF/UHF samledåser fra installationen. Anvisning for hvorledes en egentlig husinstallation med signalfordeling til mange rum kan udføres, er ikke medtaget i dette notat. Der henvises til relevante hjemmesider på internettet. 3

4 D. Radiobølgernes udbredelse Hvis der er frit sigt fra modtagerantennen og til sendermasten, vil der normalt ikke være nogen form for modtagerproblemer. Men hvis der i topografien er landskabsdele eller bygninger som reflekterer radiobølgerne fra en sender, opstår der interferens mellem reflekterede signaler og direkte signaler. Det resulterer i fading-huller i dækningen eller signalstyrken. Og disse huller opstår i alle tre dimensioner. Fading-hullernes indbyrdes afstand afhænger af bølgelængden. På UHF området vil hullerne således ligge i en indbyrdes afstand på få centimeter alt efter om TV kanalen ligger i den nedre eller øvre del af UHF båndet. Det kan altså i nogle tilfælde være et meget komplekst feltstyrke/signalstyrke billede, som en modtagerantenne befinder sig i. Figur: Feltstyrke landskab med fading. Så udover at den retningsbestemte antenne skal pege i den rigtige retning - mod den bedste sender - så kan placeringen rumligt være afgørende. En ændring på 5 til 10 centimeter i højden eller til siderne kan altså betyde meget. Det vil almindeligvis være sådan, at en eksisterende UHF antenne til TV2 også kan benyttes til de nye DTT signaler. (Enkelte steder skal den dog drejes til lodret polarisation). Men efter udbygningen af DTT nettet med 4 yderligere multipleks, kan det være nødvendigt at justere antennens position i rumligt, fordi der er tilføjet nye TV kanaler med digitale multipleks og dermed skabt andre interferensforhold. Da interferensmønsteret for den enkelte kanal afhænger af frekvensen (TV kanalen), skal man ved placeringen finde det bedst mulige kompromis mellem alle de kanaler, der skal modtages det pågældende sted. 4

5 E. Dækningsforhold Den feltstyrke eller signalstyrke man kan forvente på en given lokalitet, er beregnet på kortet: Figur: Det interaktive dækningskort for DTT nettet Her kan man indsætte sin adresse og så få oplyst de beregnede modtageforhold for henholdsvis udendørs antenne og indendørs modtagelse af de digitale signaler. Desuden anvises retningen til den beregningsmæssigt bedste senderposition og en alternativ position. Men det er en teoretisk beregning baseret på landskabets typografi, og som kun i mindre grad tager hensyn til lokale forhold som bygninger, træer m.v. Specielt i sommerhusområder skal man være opmærksom på at træer eller bevoksning dæmper signaler i UHF området voldsomt. Modtageforholdene kan altså meget vel forringes om foråret, når der kommer blade på træerne. De TV kanaler og frekvenser som de enkelte MUX1 og MUX2 sendere i DTT nettet benytter, kan ses på: Her er desuden angivet polarisation, effekt og senderhøjde for hovedsendere og hjælpesendere. 5

6 F. Justering af antennen For at finde det bedste punkt for antennens placering, kan man benytte en indikator for signalstyrke og signalkvalitet i en dekoder eller TV apparat med integreret dekoder. I manualen for apparatet kan man finde hvorledes disse indikatorer kan vises på skærmen. Det er normalt under Menu, opsætning, kanalsøgning. Figur: Eksempel på visning af signalstyrke og signalkvalitet Enkelte apparater kan vise signalets signal/støj forhold C/N. Denne værdi skal være over 23dB for at sikre god og stabil modtagelse. Professionelle TV måleinstrumenter til feltstyrkemåling på analoge TV signaler kan ikke bruges til de digitale multipleks. Der skal bruges et digitalt TV måleinstrument med smalbåndet filter, som integrerer effekten over hele den 8 MHz brede kanal og anvender RMS detektering. I det digitale DTT net kan man godt anvende reflekterede signaler til modtagelsen. Hvor der ikke er frit sigt i retningen til en sender, kan man benytte et reflekteret signal fra en bygning. Det lønner sig så at prøve at finde reflekterede signaler fra flere retninger, og vælge det med den mest stabile signalstyrke og signalkvalitet. Hvis signalet fra en antenne på en mast ikke er tilstrækkelig godt på en eller flere kanaler, selvom retningen til bedste sender er korrekt, kan det være reflekterede signaler som giver fading huller. Man kan så prøve at justere antennens højde på masten. Små ændringer på 5 til 10 cm kan være afgørende. 6

7 G. Frekvenskanaler for DTT Multipleks 7

8 H. Konklusion 1. Vælg antennetype (se pkt. A) 2. Kontrollér installationen (se pkt. B og C) 3. Find sender og senderretning (se pkt. E) 4. Find TV kanaler (frekvenser) for Mux1 til 5 (se pkt. G) 5. Mål modtageforhold for alle TV kanaler (se pkt. F) 6. Optimér antenneplaceringen for den TV kanal med det laveste signal. 7. Gentag evt. punkt 5 og 6. JTN Udgave 8

Sådan sikrer du dig det bedste antennesignal

Sådan sikrer du dig det bedste antennesignal Sådan sikrer du dig det bedste antennesignal 1 Når man i de gode gamle analoge dage skulle installere en antenne, var det normalt at bruge fjernsynets skærm til at optimere antennens retning og højde.

Læs mere

Mobilkortlægning 2013

Mobilkortlægning 2013 Mobilkortlægning 2013 Publikationen kan hentes på: www.erst.dk ISSN: 2245-7291 Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 Hovedresultater 4 Udendørs taledækning opgjort på postnummerniveau 6 Beregnet udendørs mobiltaledækning

Læs mere

Digitalovergangen den 31. oktober 2009

Digitalovergangen den 31. oktober 2009 Digitalovergangen den 31. oktober 2009 DIGI-TV, den 11. februar 2009 (Rev. 16. marts 2009) Slukningen af det analoge antenne tvsendenet og åbningen af den digitale antenneplatform (DTT eller DVB-T) sker

Læs mere

AFO vejledning for Kabel TV husinstallationer

AFO vejledning for Kabel TV husinstallationer AFO vejledning for Kabel TV husinstallationer Version 1.1 Udgivet 11. december 2009 Indhold 0. Versioner... 3 1. Forord... 4 2. Baggrund... 4 3. Afgrænsning... 4 4. Anbefalinger vedrørende anlægsopbygning....

Læs mere

Få hjælp til at opnå et godt signal

Få hjælp til at opnå et godt signal Få hjælp til at opnå et godt signal Her på siden kan du læse mere om hvordan du sikrer dig et godt tv-signal, og hvordan du undgår fejlkilder, der kan føre til pixeleringer eller udfald af billede og lyd.

Læs mere

ERIKSMINDE KABEL- OG FIBERNET

ERIKSMINDE KABEL- OG FIBERNET ERIKSMINDE KABEL- OG FIBERNET ANLÆGSPLAN: KABEL- OG FIBERNETTET ER INDDELT I SEGMENTER - SOM VI KALDER ØER. Eriksminde kabel- og fibernet dækker hele Eriksmindekvarteret. Der er tilslutningsstandere placeret

Læs mere

God billedkvalitet kræver gode stik og kabler!

God billedkvalitet kræver gode stik og kabler! God billedkvalitet kræver gode stik og kabler! For at få mest glæde af din kabel-tv pakke fra Antenneforeningen Horsens Syd kræver det, at du har en korrekt udført antenneinstallation i huset. Det vigtigste

Læs mere

MONTERING AF PARABOLANTENNE

MONTERING AF PARABOLANTENNE MONTERING AF PARABOLANTENNE Vigtig information Vi anbefaler, du benytter dig af en autoriseret installatør, når du skal montere parabolantennen. Det kan være vanskeligt at finde den rette position uden

Læs mere

GODT SIGNAL KRÆVER KORREKT INSTALLATION

GODT SIGNAL KRÆVER KORREKT INSTALLATION GODT SIGNAL KRÆVER KORREKT INSTALLATION (OPDATERET JANUAR 2014) Med anbefalingerne Den gode antenneinstallation vil foreningen sætte fokus på modernisering af husets antenneinstallation. De seneste 25

Læs mere

.Mobilt bredbånd truer titusinder af tv-seere

.Mobilt bredbånd truer titusinder af tv-seere .Mobilt bredbånd truer titusinder af tv-seere lyder som et meget rimeligt tal. "Det er dog forbundet med meget stor usikkerhed og kan godt vise sig bare at være 10 pct. eller måske så højt som 50 pct.,"

Læs mere

Krav til anlægsopbygning Kogebogen

Krav til anlægsopbygning Kogebogen Krav til anlægsopbygning Kogebogen Version 1.3.1 1-10-2007 Udarbejdet af YouSee, KOP Side 1 af 97 Indhold 1. Indledning...4 2. Systembeskrivelse...4 3. Generelle krav...7 4. YouSee s krav til signalkvalitet

Læs mere

KONTAKT OS: Kundeservice: 7033 2033 Åbningstider: Hverdage: kl. 8.00-22.00 Weekender/helligdage: kl. 10.00-22.00 E-mail: kundeservice@boxertv.

KONTAKT OS: Kundeservice: 7033 2033 Åbningstider: Hverdage: kl. 8.00-22.00 Weekender/helligdage: kl. 10.00-22.00 E-mail: kundeservice@boxertv. Sådan kommer du i gang helt enkelt KONTAKT OS: Kundeservice: 7033 2033 Åbningstider: Hverdage: kl. 8.00-22.00 Weekender/helligdage: kl. 10.00-22.00 E-mail: kundeservice@boxertv.dk www: boxertv.dk BOXER

Læs mere

Digitalt tv via Kabel tv eller Fællesantenne

Digitalt tv via Kabel tv eller Fællesantenne Digitalt tv via Kabel tv eller Fællesantenne Denne udskrift fra Digitaliseringen er en orientering om, hvorledes du skal forholde dig i forhold til modtagelse af digitalt tv via kabel tv eller fællesantenne.

Læs mere

Placeringafmasterogantennesystemer(Mastevejledning)

Placeringafmasterogantennesystemer(Mastevejledning) Placeringafmasterogantennesystemer(Mastevejledning) 1. Baggrund Hensigten med Placering af master og antennesystemer er at fremme, at arbejdet med at udvikle god trådløs kommunikation for flest muligt

Læs mere

ANTENNEGUIDEN. Anvendelse af ekstern antenne giver højere datatransmissionshastighed. Daimler Mobile Partner ApS

ANTENNEGUIDEN. Anvendelse af ekstern antenne giver højere datatransmissionshastighed. Daimler Mobile Partner ApS ANTENNEGUIDEN Anvendelse af ekstern antenne giver højere datatransmissionshastighed og et mere stabilt signal. Daimler Mobile Partner ApS Uanset om man anvender 2G/GSM (også kaldet GPRS), 3G/UMTS eller

Læs mere

Høringsnotat om 800 MHz-auktionen

Høringsnotat om 800 MHz-auktionen 22. marts 2012 Høringsnotat om 800 MHz-auktionen 1. Indledning Erhvervs- og vækstministeren har besluttet, at der afholdes auktion over frekvenser i 800 MHz-frekvensbåndet 1, og at disse frekvenser vil

Læs mere

Professionelle Kommunikationsantenner, Filtre og Combinere Design, Udvikling og Produktion. 2.2. Antenner for bevægelige enheder.

Professionelle Kommunikationsantenner, Filtre og Combinere Design, Udvikling og Produktion. 2.2. Antenner for bevægelige enheder. 1. Hvad er en antenne? 2. Antennetyper 2.1. Fastmonterede antenner 2.2. Antenner for bevægelige enheder 3. Hvor god er en antenne? 4. Målinger på antenner Side 1 af 12 1. Hvad er en antenne? En antenne

Læs mere

Lyd og Signal Kabler

Lyd og Signal Kabler Lyd og Signal Kabler Lyd og kabler kan være en eksplosiv cocktail forstået på den måde, at bølgerne ofte kan gå højt, når musik entusiaster diskuterer Lyd/billede og Kabler. Nogle mener, at kablets kvalitet

Læs mere

Antenneguiden. Anvendelse af ekstern antenne giver højere datatransmissionshastighed. Daimler Mobile Partner ApS

Antenneguiden. Anvendelse af ekstern antenne giver højere datatransmissionshastighed. Daimler Mobile Partner ApS Antenneguiden Anvendelse af ekstern antenne giver højere datatransmissionshastighed og et mere stabilt signal. Daimler Mobile Partner ApS Uanset om man anvender 2G/GSM (også kaldet GPRS), 3G/UMTS eller

Læs mere

Jordbaseret digitalt tv-sendenet indvies den 31. marts 2006

Jordbaseret digitalt tv-sendenet indvies den 31. marts 2006 Jordbaseret digitalt tv-sendenet indvies den 31. marts 2006 Af Carsten Corneliussen, DR I/S DIGI-TV er et interessentselskab, som TV 2/Danmark og DR ejer i fællesskab. DIGI-TV er også navnet på den teknologiske

Læs mere

Installations vejledning

Installations vejledning Installations vejledning VELKOMMEN Tillykke med din nye fiberbredbåndsforbindelse. Du kan se frem til at få adgang til en verden af muligheder både nu og i fremtiden. Inden du får glæde af fiberbredbåndet,

Læs mere

Antenne Guide. Få bedre forbindelse med en antenne

Antenne Guide. Få bedre forbindelse med en antenne Antenne Guide Få bedre forbindelse med en antenne Denne guide rådgiver omkring valg af rigtig antenne til at opnå forbedret signal, for en hurtigere og mere stabil dataforbindelse! Dataframobiltbredbåndoverføresaldfrateleoperatørensmastviaradiosignaler.Hvorlangtradiosignalernerækkera

Læs mere

Et pålideligt og sikkert trådløst IEEE802.11 a/b/g netværk til anvendelse i landbrug

Et pålideligt og sikkert trådløst IEEE802.11 a/b/g netværk til anvendelse i landbrug Et pålideligt og sikkert trådløst IEEE802.11 a/b/g netværk til anvendelse i landbrug Torben Gregersen, Dan Vinge Madsen, Lars Glavind, Jens Rasmussen, Martin Vestergaard, Sune Wolff; Ingeniørhøjskolen

Læs mere

Mastepolitik. vejledende retningslinjer for opstilling af antenner og master UDVIKLINGSFORVALTNINGEN

Mastepolitik. vejledende retningslinjer for opstilling af antenner og master UDVIKLINGSFORVALTNINGEN Mastepolitik UDVIKLINGSFORVALTNINGEN vejledende retningslinjer for opstilling af antenner og master Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 87 59 10 00 www.norddjurs.dk 2 Indholdsfortegnelse INDLEDNING

Læs mere

Trådløs kommunikation til høreapparatet

Trådløs kommunikation til høreapparatet DELTA Acoustics & Vibration Technical Audiological Laboratory -TAL We help ideas meet the real world Trådløs kommunikation til høreapparatet Gennemgang af teknologier, historie samt fordele og ulemper

Læs mere

Gug - Visse - Dall Antenneforening. Juni 2007. GVD - TV, radio og Internet tæt på dig - lokalt og digitalt

Gug - Visse - Dall Antenneforening. Juni 2007. GVD - TV, radio og Internet tæt på dig - lokalt og digitalt Gug - Visse - Dall Antenneforening Juni 2007 GVD - TV, radio og Internet tæt på dig - lokalt og digitalt Gug - Visse - Dall Antenneforening Kontoradresse: GVD Antenneforening Sønder Trandersvej 16 9210

Læs mere

Højesterets sagen 50/2011.

Højesterets sagen 50/2011. SYNS- OG SKØNS- RAPPORT Højesterets sagen 50/2011. Ved privatpersonerne: Finn Franzen, Jesper Hyldebrandt, Kaj Mortensen Carsten Honoré og Bo Lemming ved Advokat Bjarne Aarup Saxo advokaterne mod Vejle

Læs mere

Bestyrelsens beretning vedrørende 2013 til generalforsamlingen i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening den 12. marts 2014

Bestyrelsens beretning vedrørende 2013 til generalforsamlingen i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening den 12. marts 2014 Bestyrelsens beretning vedrørende 2013 til generalforsamlingen i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening den 12. marts 2014 Bestyrelsen har udarbejdet en beretning over det forgangne års arbejde. Vi vil også

Læs mere

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Denne vejledning er henvendt til brugere af computere, som benytter Windows XP som styresystem. Windows XP adskiller sig en del fra de øvrige styresystemer.

Læs mere

Interferens. Afstand (d interferer ) til det interfererende System. Afstand (d) mellem sender og modtager

Interferens. Afstand (d interferer ) til det interfererende System. Afstand (d) mellem sender og modtager Interferens Interferens er et alvorligt problem for short range enheder, men der er muligheder for at teste resistensen over for interferensen. I denne artikel beskrives nogle af de konsekvenser og scenarier,

Læs mere