Sådan sikrer du dig det bedste antennesignal

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sådan sikrer du dig det bedste antennesignal"

Transkript

1 Sådan sikrer du dig det bedste antennesignal 1

2 Når man i de gode gamle analoge dage skulle installere en antenne, var det normalt at bruge fjernsynets skærm til at optimere antennens retning og højde. Selvom der var masser af sne på skærmen, var det muligt at fange selv et meget svagt signal og ved hjælp af en justering af antennen at nå frem til den bedst mulige modtagelse. Sådan er det ikke længere, for digitale signaler opfører sig anderledes end analoge. Her er der en skarp grænse for, hvornår signalet kan modtages det er lige inden at man kan sige, at det er et spørgsmål om alt eller intet - og derfor er det ikke muligt at benytte skærmen til andet end den sidste finjustering, og det gør det unægtelig noget vanskeligere at installere antenner i områder med lav signalstyrke. Men der findes en række grundlæggende forudsætninger i forbindelse med radiobølgernes egenskaber, der kan være med til at fremme forståelsen for signalets udbredelse, hvordan det bedst modtages med en antenne, hvilke antenner der duer til hvad, og hvilke krav installationen generelt bør opfylde. Radiobølgerne Hvis der ikke er fysiske forhindringer mellem sendemast og modtagerens antenne, vil modtagelsen normalt være helt problemfri, men hvis topografien byder på landskaber eller større bygninger, der reflekterer radiobølgerne, kan der opstå Grafisk gengivelse af radiobølger med fadinghuller

3 interferens mellem de reflekterede signaler og det direkte signal. Det resulterer i fadinghuller i enten dækning eller signalstyrke, og disse huller opstår i alle tre dimensioner. Fadinghullernes indbyrdes afstand afhænger af bølgelængden. På UHF området vil hullerne ofte være i en indbyrdes afstand på få centimeter, men afstanden varierer afhængig af, om TV kanalen ligger i den nedre eller øvre del af UHF båndet. Ved modtagelse af mange signaler på samme antenne kan det derfor være et meget komplekst feltstyrke/signalstyrke billede, som antennen skal kunne håndtere. Retningen En antenne skal selvfølgelig pege i den rigtige retning - mod den bedste sender men herudover kan placeringen rumligt være afgørende. En ændring på 5-10 centimeter i højden eller til siderne kan være af afgørende betydning. I mange tilfælde vil det være muligt at benytte en eksisterende UHF TV 2 antenne, der normalt vil pege mod den korrekte sender, men efter DTT nettets udbygning med yderligere fire multipleks, kan det være nødvendigt at justere antennens position i rumligt, da de nye kanaler har andre interferensmønstre afhængig 3

4 af kanalernes frekvens, og derfor skal man ved antenneplaceringen finde det bedst mulige kompromis mellem alle de kanaler, der skal modtages. For at finde den bedste antenneplacering, er det muligt at benytte den indikator for signalstyrke og signalkvalitet, der er indbygget i modtagerboksen eller TV apparatet med integreret dekoder (af apparatets manual fremgår signalstyrke og signalkvalitet Eksempel på visning af det, hvorledes disse indikatorer kan vises på skærmen. Det er normalt under Menu, opsætning, kanalsøgning). Enkelte apparater kan desuden vise signalets signal/støj forhold C/N. Denne værdi skal være over 23dB for at sikre god og stabil modtagelse. Til måling af tv-signalet er det muligt at benytte et digitalt TV måleinstrument med smalbåndet filter, som integrerer effekten over hele den 8 MHz brede kanal, og som anvender RMS detektering. Men det er vigtigt at være opmærksom på, at selv professionelle TV måleinstrumenter til feltstyrkemåling på analoge TV signaler ikke kan bruges til måling af de digitale multipleks.

5 Dækningen Det interaktive dækningskort, der findes på adressen giver en god indikation af seerens regionale tilhørsforhold, retningen til de bedste sendere og den forventede signalkvalitet i forbindelse med modtagelse med enten en udendørs antenne eller en stueantenne. Du finder det interaktive dækningskort her: Der er tale om en teoretisk beregning baseret på landskabets topografi, som kun i mindre grad tager hensyn til lokale forhold som bygninger, træer m.v. og specielt i sommerhusområder skal man være opmærksom på, at træer eller bevoksning dæmper signaler i UHF området voldsomt. Modtageforholdene kan altså meget vel forringes i sommerhalvåret, når der kommer blade på træerne. 5

6 Finjusteringen I det digitale DTT net kan man godt anvende reflekterede signaler til modtagelsen. Hvor der ikke er frit sigt i retningen til en sender, kan man benytte et reflekteret signal fra en bygning. Det lønner sig så at prøve at finde reflekterede signaler fra flere retninger, og vælge det med den mest stabile signalstyrke og signalkvalitet. Hvis signalet fra en antenne på en mast ikke er tilstrækkelig godt på en eller flere kanaler, selvom retningen til bedste sender er korrekt, kan det være reflekterede signaler som giver fading huller. Man kan så prøve at justere antennens højde på masten. Små ændringer på 5 til 10 cm kan være afgørende. De mange MUX i det danske DTT net betyder, at frekvensbåndbredden udnyttes mere effektivt end tidligere. Det stiller skærpde krav til antennejusteringen, hvor selv få centimeter i retning eller højde kan have afgørende betydning og større træer i retning mod senderen fremmer absolut ikke signalmodtagelsen

7 I bestræbelserne på at sikre, at kanalernes signaler forstyrrer hinanden mindst muligt, er DTT nettet opbygget med en bevidst brug af vandret og lodret polariserede signaler. En forkert polariseret antenne vil derfor modtage et meget reduceret signal. Polariseringen Generelt er signalet fra alle hovedsendere vandret polariseret mens hjælpesenderne benytter lodret polarisering. Denne forskel i polariseringen betyder, at det er muligt at pakke frekvenserne tættere uden at de forstyrrer hinanden. Fra den enkelte sender vil alle MUX have samme polarisering, og det sikrer, at det er muligt at modtage alle kanalerne på samme antenne uden yderligere justering (bortset fra de tidligere beskrevne fadinghuller). Er antennen forkert polariseret i forhold til senderen, reduceres modtagelsen væsentligt. 7

8 Antennerne DTT nettet benytter Kanal i UHF området svarende til frekvensområdet 474 MHz til 858 MHz. Dækningen eller signalstyrken fra sendermasterne forudsætter som udgangspunkt anvendelse af en udendørs antenne med betydelig retningsvirkning (gain) i 10 meters højde over jorden, og derfor anbefales det at benytte retningsbestemte antenner (Yagiantenner) eller gitter-antenner monteret på en udendørs mast. Yagi-antenne Gitterantenne Mange steder kan signalerne dog modtages med en lavere placeret antenne, med antenner med ringe gain og i områder tæt på senderne med indendørs antenner på enten loftet eller med en stueantenne. Antennen kan være med: 6-10 elementer (Tværpinde) som giver ca. 8 db passiv forstærkning (gain) elementer som giver 12 db gain elementer som giver 15 db gain. En antenne til DTT nettet skal dække hele UHF frekvensområdet og derfor være mærket K21 - K69.

9 Det er muligt at benytte en antenneforstærker, der skal monteres i antennens umiddelbare nærhed. Men det er bedre at benytte en antenne med stor forstærkning, i stedet for en lille antenne med forstærker, fordi forstærkeren under alle omstændigheder tilfører signalet ekstra støj. Udendørs digital antenne med indbygget forstærker Digital stueantenne med indbygget forstærker I store dele af landet er der så gode modtageforhold, at det er muligt at modtage DTT signalet med en stueantenne, der ofte er udstyret med en indbygget forstærker. Man skal dog være opmærksom på, at f.eks. nyere termoruder er udstyret med en metalbelægning, som dæmper radiosignalerne kraftigt. UFO antenne til ikke-stationær modtagelse Disse antenner er desuden ret følsomme overfor mobiltelefoner og andet indendørs udstyr, som udstråler radiostøj, og derfor er der mange, der med fordel vælger at montere en digital udendørs antenne. 9

10 Mange campingvogne og både, er udstyret med såkaldte UFO antenner. Disse antenner er ikke særligt følsomme og har ingen retningsorientering og kræver derfor optimale modtageforhold. Flagknopantennerne, der er meget populære i sommerhusområderne, lider af de samme skavanker som UFO-antennerne. De er heller ikke særligt følsomme, ligesom de heller ikke er retningsorienterede. Derfor er de ikke specielt velegnede i sendernes yderområder (hvor mange sommerhusområder befinder sig) Antennekablet Mange UHF antenneinstallationer har været i brug siden etableringen af TV 2 i 1988, og det betyder, at koaksialkablet i de forløbne år kan være blevet skadet, at isoleringen er mindre god og at skærmen omkring koaksialkablet måske ikke er tilstrækkelig tæt til effektivt at blokere for forstyrrende signaler. Ejere af disse gamle antenneinstallationer bør derfor overveje at få installeret en ny dobbeltskærmet kabeltype (med både metalfolie og tråd omkring inderlederen), som sikrer mod forstyrrende Mærkning af antennekabler signaler fra mobiltelefon, dataudstyr, trådløse routere og hjemmets øvrige digitale apparater. Kablet skal være specificeret til 75 Ohm. Antennekablet dæmper signalet, og skal derfor være så kort som muligt.

11 Dæmpningen er typisk 20dB på 100 meter og et dyrt kabel (evt. med forsølvet inderleder) vil ofte dæmpe mindre end et billigt. Kablet skal fastgøres, men må ikke trykkes sammen af kabelklemmer og ikke bøjes skarpt ved indføring gennem en væg, en vindueskarm eller lignende. Antenneforstærkeren En antenneforstærker kan enten være integreret i koblingsboksen på en antenne eller være en separat enhed, som monteres tæt ved antennen. Strømforsyning til forstærkeren sker gennem antennekablet fra en dekoderboks eller en separat strømforsyning, hvor antennekablet slutter. Forstærkeren skal være støjsvag. Det vil sige, at den skal være specificeret med et støjtal (noise figure) på 2.0 db eller mindre. Hvis signalet fra en antenne er kraftigt, kan en efterfølgende forstærker blive overstyret og signalerne hermed ubrugelige. Forstærkerenhed beregnet til montering på antennerøret tæt på selve antennen. Hvis resultatet af en kanalsøgning derfor afviger meget fra den forventede signaldækning, bør man prøve at frakoble forstærkeren eller nedsætte forstærkningen. Generelt anbefales det at fjerne gamle (analoge) filtre, kanalforstærkere og VHF/UHF samledåser. 11

12 Lystbåde og campingvogne er af praktiske årsager ofte udstyret med UFO antenner, men de sikrer ikke altid et godt signal. Nyttige links: Interaktive dækningskort: Frekvenser og polarisering: Indhold_og_tilbud/frekvenser.asp Spørgsmål/svar med fritekstsøgning: Indhold_og_tilbud/faq.asp Denne folder er produceret af DIGI-TV, DR-Byen, 0999 København

Interferens. Afstand (d interferer ) til det interfererende System. Afstand (d) mellem sender og modtager

Interferens. Afstand (d interferer ) til det interfererende System. Afstand (d) mellem sender og modtager Interferens Interferens er et alvorligt problem for short range enheder, men der er muligheder for at teste resistensen over for interferensen. I denne artikel beskrives nogle af de konsekvenser og scenarier,

Læs mere

Fiberoptiske Grundbegreber Videoinform Aps. Flemming Rathsach 2011 Videoin nform

Fiberoptiske Grundbegreber Videoinform Aps. Flemming Rathsach 2011 Videoin nform Fiberoptiske Grundbegreber Videoinform Aps. Flemming Rathsach 2011 Videoinform Indledning til Optiske Fibre Signaldistribution af TV sker typisk gennem kobberkabler; det har det gjort siden fjernsynets

Læs mere

TEKST OG FOTOS: HEINE LAURSEN

TEKST OG FOTOS: HEINE LAURSEN PARABOL CAMPIN Parabolen sammen med receiveren (satellitmodtageren), giver mulighed for at nedtage mange radio- og TV-programmer. TEKST OG FOTOS: HEINE LAURSEN Det er muligt at have TV-anlægget med i campingvognen,

Læs mere

Sådan får du bedre mobildækning. gode råd til bedre dækning

Sådan får du bedre mobildækning. gode råd til bedre dækning Sådan får du bedre mobildækning 11 gode råd til bedre dækning Dårlig mobildækning kan have flere årsager, men normalt skyldes det, at mobilsignalet er for svagt, fx fordi du befinder dig langt fra mobilmasten,

Læs mere

Høreteknik til erhvervsaktive

Høreteknik til erhvervsaktive We help ideas meet the real world DELTA Acoustics & Vibration Technical Audiological Laboratory -TAL Høreteknik til erhvervsaktive Høretekniske Hjælpemidler på arbejdspladsen 2. udgave Maj 2006 DELTA Dansk

Læs mere

Teksten er stillet til rådighed fra hjemmesiden: www.hoerelse.info, der redigeres af Castberggård.

Teksten er stillet til rådighed fra hjemmesiden: www.hoerelse.info, der redigeres af Castberggård. Hørehandicap Teksten er stillet til rådighed fra hjemmesiden: www.hoerelse.info, der redigeres af Castberggård. Høreproblemer Øret er et meget fintfølende og kompliceret organ - et komplekst system, hvor

Læs mere

Det rigtige antennegrej

Det rigtige antennegrej Det rigtige antennegrej Denne guide har til formål at gennemgå det rigtige antennegrej, som kan forbedre din nuværende antenneinstallation. Alt efter hvordan din antenneinstallation er lavet, er der i

Læs mere

Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Telefon: 8234 7328 E-mail: jeas@bane.dk. Gør noget ved togstøjen få tilskud til lydisolering

Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Telefon: 8234 7328 E-mail: jeas@bane.dk. Gør noget ved togstøjen få tilskud til lydisolering Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Telefon: 8234 7328 E-mail: jeas@bane.dk Gør noget ved togstøjen få tilskud til lydisolering 1 2 Gør noget ved togstøjen Banedanmark arbejder på at gøre jernbanen

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

Det nye energimærke. Nu får energimærket tre nye plusser

Det nye energimærke. Nu får energimærket tre nye plusser Nu får energimærket tre nye plusser Nyt design Skærpede krav Større energibesparelser Ved udgangen af 2010 får EU et nyt energimærke. Ved første øjekast ligner mærket det velkendte mærke, der vejleder

Læs mere

arbejde med motorsav avanceret vejledning i mere sikker og effektiv brug af en motorsav del 2 Husqvarna Performance series

arbejde med motorsav avanceret vejledning i mere sikker og effektiv brug af en motorsav del 2 Husqvarna Performance series arbejde med motorsav del 2 arbejde med motorsav avanceret vejledning i mere sikker og effektiv brug af en motorsav del 2 Husqvarna Skov & Have. Tlf. 70 26 47 70. Fax 45 87 72 25. www.husqvarna.dk Copyright

Læs mere

Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse

Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har gennemført en internetbaseret undersøgelse af, hvad det er der betyder noget

Læs mere

Vejledning om indbrudssikring af private hjem. April 2012 Energistyrelsen

Vejledning om indbrudssikring af private hjem. April 2012 Energistyrelsen Vejledning om indbrudssikring af private hjem April 2012 Energistyrelsen 1 Energistyrelsen Tekst: Indholdet er udarbejdet af DBI - Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut, Sikringsafdeling 1. udgave,

Læs mere

installationsguide Dansk - 5. udgave INSTALLATIONSGUIDE_DRAFT_A

installationsguide Dansk - 5. udgave INSTALLATIONSGUIDE_DRAFT_A installationsguide Dansk - 5. udgave INSTALLATIONSGUIDE_DAFT_A forord Når boligen indeholder flere radio- og apparater, er det vigtigt at installationen bliver udført korrekt, ellers vil der være risiko

Læs mere

Om akustik. Gode toner i arkitekturen

Om akustik. Gode toner i arkitekturen Om akustik Gode toner i arkitekturen > Kapitel 1 > Grundlæggende akustiske begreber Det ombyggede kraftvarmeværk på havnen i Århus huser i dag Filmbyen, hvor akustikken er reguleret med lydabsorberende

Læs mere

Behold. hørelsen. & hold arbejdsmiljøloven. SpilleS teder & dis koteker

Behold. hørelsen. & hold arbejdsmiljøloven. SpilleS teder & dis koteker Behold hørelsen & hold arbejdsmiljøloven SpilleS teder & dis koteker Behold hørelsen og hold loven Kraftig musik kan bl.a. ødelægge hørelsen og give stress. Med høreskader følger ofte tinnitus og lydoverfølsomhed.

Læs mere

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid Figur fra Dansen på deadline side 52 slut Afviklet arbejde halvdelen Udnyttet tid om prokrastineringsformlen bliver det forhåbentlig lettere for dig at undersøge, hvad det er, der skaber problemer, når

Læs mere

DIGITALT KABEL-TV FRA YOUSEE

DIGITALT KABEL-TV FRA YOUSEE DIGITALT KABEL-TV FRA YOUSEE Af Vilhelm Olsen Ajourført 1. sept. 2013 Ordliste s. 10-12 INDLEDNING YouSee kabel-tv sender både analogt og digitalt YouSee sender fortsat analoge tv-kanaler som vi altid

Læs mere

Støjdæmpning med glas

Støjdæmpning med glas Støjdæmpning med glas Teknisk vejledning Indledning Det kunne være en søndag eftermiddag, hvor du sidder indendørs og læser en god bog, måske ligger du i din seng og skal til at sove eller sidder på arbejdet

Læs mere

1. Installation Installation 1 2 3 4 2

1. Installation Installation 1 2 3 4 2 TomTom ONE/XL/XXL 1. Installation Installation 1 2 3 4 2 5 6 5 6 + 7 2 SEC 8 1 2 3 3 1 2 3 180 4 5 4 2. Æskens indhold Æskens indhold a TomTom ONE/XL/ XXL b EasyPort TM -holder c Biloplader d RDS-TMC-trafikmodtager*

Læs mere

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Jette Rygaard Poulsen, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Hans Vestergaard, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Søren Lundbye-Christensen, AAU 17-10-2004

Læs mere

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at:

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at: RUF Tre vigtige elementer i RUF RUF er forskellige fra fase til fase 1. Hvorfor RUF? 2. Hvad er RUF? 3. Hvem er med til RUF? 4. Forberedelse af RUF 5. Hvordan gennemføres RUF? 6. RUF og de fire faser -

Læs mere

Planlægning af it-undervisning

Planlægning af it-undervisning Planlægning af it-undervisning IT- & Telestyrelsen, juni 2009. Planlægning af it-undervisning Udgivet af: IT- & Telestyrelsen Publikationen kan hentes på IT- & Telestyrelsens hjemmeside: www.itst.dk ISBN

Læs mere

indhold Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 8 Side 9 Side 10 Side 12 Side 13 Side 14 Side 16

indhold Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 8 Side 9 Side 10 Side 12 Side 13 Side 14 Side 16 børn i bilen 2009 indhold indhold Side 3 Myter og fakta Side 4 Det siger loven Side 5 Børn og airbags Side 6 0-13 måneder vægt indtil 13 kg. Side 8 9 måneder - 4 år vægt fra 9-18 kg. Side 9 Over fire år

Læs mere

Interessebaseret forhandling og gode resultater

Interessebaseret forhandling og gode resultater og gode resultater Af Poul Kristian Mouritsen, mindbiz Indledning Ofte anser vi forhandling for en hård og ubehagelig kommunikationsdisciplin. Faktisk behøver det ikke være sådan og hvis vi kigger os omkring,

Læs mere

Gratulerer! Hurtig start. Tegnforklaring

Gratulerer! Hurtig start. Tegnforklaring Y Gratulerer! i takker for tilliden ved dit valg af PrimaNOA Digital Babyalarm, model GI-D6. Apparatet er et kvalitetsprodukt, udviklet for optimal sikkerhed og komfort, baseret på ny, avanceret teknologi.

Læs mere

Notat. Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid. Analysenotat

Notat. Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid. Analysenotat Notat Analysenotat Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid Det er afgørende både for samfundet som helhed og erhvervslivet specifikt at varer og personer relativt smidigt kan blive transporteret rundt.

Læs mere

Klart ansvar for de svageste

Klart ansvar for de svageste Klart ansvar for de svageste Høj kvalitet og god økonomi på det specialiserede socialområde Klart ansvar for de svageste Oplæg om det højt specialiserede social- og specialundervisningsområde Klart ansvar

Læs mere

Trådløst LAN hvordan sikrer man sig?

Trådløst LAN hvordan sikrer man sig? Trådløst LAN hvordan sikrer man sig? Trådløse acces points er blevet så billige, at enhver der har brug for en nettilsluttet computer et andet sted end ADSL modemmet står, vil vælge denne løsning. Det

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere