Brugervejledning. Smart-UPS. UPS-nødstrømforsyning. SUA5000 VA 208/230 Vac. SUA3000 VA 200 Vac. rack-montering 5U

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning. Smart-UPS. UPS-nødstrømforsyning. SUA5000 VA 208/230 Vac. SUA3000 VA 200 Vac. rack-montering 5U"

Transkript

1 Brugervejledning Smart-UPS UPS-nødstrømforsyning SUA5000 VA 208/230 Vac SUA3000 VA 200 Vac rack-montering 5U

2 Introduktion Introduktion Om denne UPS UPS-nødstrømforsyning fra APC by Schneider Electric beskytter det elektroniske udstyr mod strømafbrydelser, delvise strømudfald og udsving i strømstyrken. UPS'en bortfiltrerer små udsving i strømforsyningen og beskytter elektronisk udstyr mod større forstyrrelser ved internt at afbryde forbindelsen til elnettet. UPS'en sikrer kontinuerlig strømforsyning fra det interne batteri, indtil strømforsyningen fra elnettet vender tilbage til et sikkert niveau, eller batteriet er helt afladet. Udpakning Læs sikkerhedsvejledningen, før UPS'en installeres. Kontroller UPS'en ved modtagelse. Gør fragtmanden og forhandleren opmærksom på eventuelle skader. Emballagen kan genbruges. Gem den til senere brug, eller bortskaf den forsvarligt. UPS'en og batterimodulerne er tunge. Fjern batterimodulerne for at gøre UPS'en lettere under installationen. Se vejledning på emballagen om udtagning af batterierne. Kontroller indholdet af pakken: UPS Frontpanel Displaypanel Topdæksler (2) og én skrue (tower-konfiguration) EPO-stik Serielt kabel Otte skruer til fastgørelse af enheden i racket Fire møtrikker med holder To rack-monteringsbeslag (bruges som stabilisatorer i towerkonfigurationen) Otte låseskruer To holdere Otte skruer Dokumentation, som omfatter: Produktdokumentation Cd med dokumentation Cd med programmer til netværksstyring Sikkerhedsanvisninger Garantioplysninger Yderligere indhold til 230 V-modeller: IEC strømstik IEC-koblingskabler Smart-UPS 5000 VA 208/230 Vac Tower/Rack-monteret 5U Brugervejledning 1

3 Specifikationer Hardware 8 skruer til fastgøring af holdere til UPS 8 låseskruer til fastgøring af rack-monteringsbeslag/stabiliseringsbeslag til UPS'en. 1 låseskrue (sort) til fastgøring af topdæksler til UPS 8 skruer til fastgøring af UPS en til rack 4 clips møtrikker til installation af rack 2 rack-monteringsbeslag til rack-monteringskonfiguration stabiliseringsbeslag til tower-konfiguration 2 holdere Specifikationer Temperatur I drift Opbevaring Maksimal højde over havoverfladen I drift Opbevaring Luftfugtighed 0 til 40 C -15 til 30 C, oplad UPS-batteriet hver sjette måned 30 til 45 C, oplad UPS-batteriet hver tredje måned m m 0-95% relativ luftfugtighed, uden kondens Denne enhed er kun beregnet til indendørs brug. Vælg en placering, som er solid nok til at bære vægten. UPS'en må ikke betjenes, hvis der er meget støv, eller hvis temperaturen eller fugtigheden ligger uden for de angivne værdier. Miljøfaktorer har indflydelse på batteriets levetid. Høje temperaturer, ringe strømforsyning og hyppige kortvarige afladninger forkorter batteriets levetid. Vægt 98 kg med batterimodul 49 kg uden batterimodul 12 kg for hvert batterimodul 98 kg BEMÆRK: Model og serienummer findes på den lille label på bagpanelet. På nogle modeller er en ekstra label placeret på kabinettet under frontpanelet. 2 Smart-UPS 5000 VA 208/230 Vac Tower/Rack-monteret 5U Brugervejledning

4 Installation Installation Konfiguration med rackmontering Denne enhed er beregnet til montering i et rack med 4 stolper. Hvis du vil bestille et sæt til montering i rack med to stolper, kan du kontakte forhandleren eller gå til APC by Schneider Electric's website, UPS'en og batterimodulerne er tunge. Fjern batterimodulerne for at gøre UPS'en lettere under installationen. Se vejledning på emballagen om udtagning af batterierne. Montér rack-monteringsbeslag og holdere Der skal bruges fire skruer til at fastgøre hvert sæt beslag og holder til UPS'en. Der skal fastgøres et rackmonteringsbeslag og en holder på hver side af UPS'en. Rack-monteringsbeslag til rackmontering med fire stolper Holder 4x 4x Smart-UPS 5000 VA 208/230 Vac Tower/Rack-monteret 5U Brugervejledning 3

5 Installation Installation af enheden i racket Sørg for, at racket er stabilt, før du installerer enhederne i racket. Når du installerer skinnerne i racket, skal der monteres to møtrikker over hver skinne, (se tegning herunter). Fastgør UPS'en i racket med fire møtrikker og otte skruer (medfølger). Anden møtrik: Tæl tre huller op fra første møtrik Første møtrik: Tæl fire huller op fra overkanten af skinnen 3 huller 4 huller 3 huller 4 huller UPS'en skal installeres i bunden af racket. 4 Smart-UPS 5000 VA 208/230 Vac Tower/Rack-monteret 5U Brugervejledning

6 Installation Installér batterierne Tilslut kun de to første af de tre batterier i strengen. Kontrollér, at batteristikkene er korrekt isat. Tilslut ikke det enkelte batteri eller det sidste batteri i strengen af de tre batterier. Luk og fastgør batteridækslerne Skumgummiplader 4x Smart-UPS 5000 VA 208/230 Vac Tower/Rack-monteret 5U Brugervejledning 5

7 Installation Fremgangsmåde ved rackmontering til tower-ombygning UPS'en og batterimodulerne er tunge. Fjern batterimodulerne for at gøre UPS'en lettere under installationen. Se vejledning på emballagen om udtagning af batterierne. Montér stabiliseringsbeslagene Stil UPS en på siden med de forhøjede mærker. Fastgør et stabiliseringsbeslag (medfølger) på begge sider af UPS'en. Fastgør begge beslag med to låseskruer (medfølger). Montér de to topdæksler Montér det store topdæksel ved at anbringe det i hullerne i UPS en og skubbe dækslet fremad. Montér det lille topdæksel ved at anbringe det i hullerne i UPS en og skubbe dækslet fremad. Fastgør topdækslerne med en #8 sort skrue (medfølger). 4x Installér batterierne Tilslut kun de to første af de tre batterier i strengen. Kontrollér, at batteristikkene er korrekt isat. Tilslut ikke det enkelte batteri eller det sidste batteri i strengen af de tre batterier. Luk og fastgør batteridækslerne Skumgummiplader 2x 2x 6 Smart-UPS 5000 VA 208/230 Vac Tower/Rack-monteret 5U Brugervejledning

8 Tilslutning af strøm, kun 230 V-modeller Installation Kabelføring skal foretages af en autoriseret elektriker. Overhold alle nationale og lokale regler. 1. Brug en til formålet egnet grenledning med en maksimal overstrømsbeskyttelse på 32 A (enten en afbryder eller sikringer). Der kan muligvis bruges en grenledning med lavere kapacitet afhængigt af kravene til UPS-belastningen. Tillad yderligere 600 W til UPS'en, mens batterierne udskiftes. 2. Sæt kredsløbsafbrydere på OFF, før udstyr og strøm tilsluttes UPS'en. 3. Fjern adgangspanelerne på UPS'ens bagpanel. 4. Fjern huldækslet fra input-adgangspanelet. 5. Brug # 10 AWG (5 mm²). Skræl ca. seks tommer (152,4 cm) af den yderste isolering på inputkablet, så ledningen er fri. Skræl en halv tomme (12,7 mm) af isoleringen på hver ledning. 6. Før inputkablet gennem hullet i input-adgangspanelet. Montér en egnet aflastningsanordning. 7. Tilslut jordledningen før faseledningerne. 8. Sæt adgangspanelerne på igen, og fastgør hver af dem med tre skruer. Klemmerække L1 L2/N adgangspanel indgang adgangspanel Skruer til adgangspanel Tilbehør Installér tilbehøret, før strømmen tilsluttes til UPS'en. Besøg APC by Schneider Electric's website, for at finde oplysninger om egnet tilbehør. Indgangs-/udgangs-ledningssæt Opsætning af rack med to stolper Smart-UPS 5000 VA 208/230 Vac Tower/Rack-monteret 5U Brugervejledning 7

9 Installation Tilslut batterierne Konfiguration med rackmontering Tower-konfiguration Strop til udtagning af Strop til udtagning af batterier batterier Når alle batterier er tilsluttet, puttes batteriledningerne og stroppen til udtagning af batterierne ind i det rum, der er i batteridækslerne. Det sikrer, at frontpanelet sidder korrekt på enheden. Konfigurering af panel Klik displayet ud af panelet. Drej panelet og geninstallér displayet til en tower-konfiguration. Display 8 Smart-UPS 5000 VA 208/230 Vac Tower/Rack-monteret 5U Brugervejledning

10 Installation Tilslut displaykablet og installér panelet Konfiguration med rackmontering Displaykabel Tower-konfiguration Displaykabel Smart-UPS 5000 VA 208/230 Vac Tower/Rack-monteret 5U Brugervejledning 9

11 Opstart Opstart Tilslutning af udstyr og strøm til UPS'en 1. UPS'en har en stel-jordforbindelsesskrue på bagpanelet til tilslutning af jordledning på udstyr med transientbeskyttelse. Inden jordforbindelsesledningen tilsluttes, skal du kontrollere, at UPS'en IKKE er tilsluttet elnettet eller batteristrøm. 2. Tilslut udstyret til UPS'en V-modeller: Tilslut kun UPS'en i et topolet stik med tre ledninger og jordforbindelse. Undgå at benytte forlængerledninger. 230 V-modeller: Se afsnittet Tilslutning af strøm i denne vejledning. 4. Hvis UPS'en skal bruges som hovedkontakt, skal du sørge for, at alt tilsluttet udstyr er slået til. Bagpaneler 208 V-modeller 230 V-modeller Start UPS'en 1. Tryk på tasten på frontpanelet for at starte UPS'en. Batteriet oplades til 90% kapacitet i løbet af de første fire timer i normal drift. Forvent ikke fuld batterikapacitet under denne første opladningsperiode. Der henvises til APC by Schneider Electric's website, for at finde oplysninger om hvor længe batteriet kan køre. 2. Installér PowerChute Smart-UPS overvågningssoftware for at opnå optimal computersystemsikkerhed. 10 Smart-UPS 5000 VA 208/230 Vac Tower/Rack-monteret 5U Brugervejledning

12 Opstart Kommunikationsporte SERIEL PORT Brug kun det medfølgende kabel til tilslutning til den serielle port. Et standardkabel til serielt interface er ikke kompatibelt med UPS'en. Nødafbrydelse Funktionen til nødafbrydelsen (EPO) kan konfigureres af brugeren. EPO sikrer omgående afkobling af tilsluttet udstyr fra en ekstern placering, uden at der skiftes til batteridrift. 1. Brug EPO-stikket, som leveres med UPS'en. 2. Brug en normalt åben kontakt til at tilslutte +24-terminalen til IN-terminalen. Ekstern spænding kræves ikke. 3. Forbind stikket med fire ben til EPO-systemet. EPO-PORT EPO-stik (placeret på bagpanelet) EPO-interfacet er et SELV-kredsløb (Safety Extra Low Voltage). Det må kun tilsluttes andre SELVkredsløb. EPO-interfacet overvåger kredsløb, som ikke har noget bestemt spændingspotentiale. Sådanne separate kredsløb kan oprettes med en kontakt eller et relæ, som er korrekt isoleret fra elnettet. For at undgå at beskadige UPS'en må du ikke tilslutte EPO-interfacet til noget andet kredsløb end et separat kredsløb. Brug en af de følgende kabeltyper til at forbinde UPS'en til EPO-kontakten: CL2: Klasse 2-kabel til generel brug. CL2P: Plenumkabel til brug i ventilationskanaler, plenumer og andre steder, der anvendes til luftcirkulation. CL2R: Stigekabel til brug ved vertikal kabelføring i et rør mellem etager. CLEX: Kabel med begrænset anvendelse til brug i boliger og i ledningsrør. Til installation i Canada: Brug kun CSA-certificerede, type ELC (kontrolkabel med ekstra lav spænding). Til installation i andre lande: Brug standardkabler med lav spænding i overensstemmelse med nationale og lokale regler. Smart-UPS 5000 VA 208/230 Vac Tower/Rack-monteret 5U Brugervejledning 11

13 Betjening Betjening Displaypaneler 208 V-modeller 230 V-modeller Indikatorer og funktionstaster på displaypanelerne Indikator LED Indikatortitel AVR Trim On Line (På elnettet) AVR Boost Overload (Overbelastning) On Battery (Batteridrevet) Disconnected Battery/ Replace Battery (Batteri afbrudt/udskift batteri) Beskrivelse UPS'en kompenserer for høj netspænding. Der henvises til APC by Schneider Electric's website, for at finde oplysninger om AVRindstillinger. UPS'en leverer netstrøm til det tilsluttede udstyr, (se Fejlfinding i denne håndbog). UPS'en kompenserer for en lav netspænding. Der henvises til APC by Schneider Electric's website, for at finde oplysninger om AVRindstillinger. Det tilsluttede udstyr bruger mere strøm, end den nominelle UPS-strømydelse tillader, (se Fejlfinding i denne håndbog). UPS'en leverer batteristrøm til det tilsluttede udstyr. Batteriet er koblet fra eller skal udskiftes, (se Fejlfinding i denne håndbog). 12 Smart-UPS 5000 VA 208/230 Vac Tower/Rack-monteret 5U Brugervejledning

14 Betjening Indikator LED 230 V 208 V Battery Charge Indikatortitel Diagnosticering af spænding på elnettet Beskrivelse UPS'en har en diagnosticeringsfunktion, som viser spændingen på elnettet. UPS'en starter en selvtest som en del af denne procedure. Selvtesten påvirker ikke visningen af spændingen. Tryk på og hold tasten inde for at få vist søjlediagrammet over elnettets spænding. Så snart on-line LED-indikatoren begynder at blinke, hvilket viser, at der foregår en selvtest, viser de fem LED-indikatorer for batteriopladning spændingen på elnettet. Se tallene til venstre for at se spændingen. Værdierne vises ikke på UPS'en. Indikatoren på UPS'en viser, at spændingen er mellem den viste værdi på listen og den næste højere værdi, (se Fejlfinding i denne håndbog). Funktionstast Tænd Selvtest Funktionstitel Funktion Tryk på denne tast for at tænde UPS'en. Fortsæt aflæsningen for yderligere egenskaber. Automatisk: UPS'en udfører automatisk en selvtest, når den tændes, og derefter hver anden uge (som standard). Under selvtesten forsyner UPS'en kortvarigt det tilsluttede udstyr med batteristrøm. Manuel: Tryk og hold tasten selvtesten. inde i et par sekunder for at starte Koldstart Sluk Når der ikke er strøm fra elnettet, og UPS'en er slået fra, tilslutter koldstartfunktionen batteristrøm til UPS'en og det tilsluttede udstyr. (se Fejlfinding i denne håndbog). Tryk på denne tast for at slukke UPS'en. Smart-UPS 5000 VA 208/230 Vac Tower/Rack-monteret 5U Brugervejledning 13

15 Konfiguration Konfiguration UPS-indstillinger Indstillingerne justeres gennem PowerChute-softwaren eller valgfri SmartSlot-kort. Funktion Fabriksindstilling Indstillingsmuligheder Beskrivelse Automatisk Selvtest Ved opstart og derefter hver 14. dag (336 timer) Ved opstart og derefter hver 7. dag (168 timer) Ved opstart og derefter hver 14. dag (336 timer) Kun ved opstart Ingen selvtest UPS ID (UPS-id) UPS_IDEN Op til otte tegn (alfanumeriske) Angiv, med hvilket interval UPS'en skal foretage en selvtest. Entydig identificering af UPS'en (dvs. servernavn eller placering) i forbindelse med netværksstyring. Dato for seneste batteriudskiftning Produktionsdato mm/dd/åå Indstil denne dato, når du udskifter batterimodulet. Mindste kapacitet før tilbagevenden efter nedlukning Spændingsfølsomhed UPS'en registrerer og reagerer på forvrængninger i linjespændingen ved at skifte til batteridrift for at beskytte det tilsluttede udstyr. 0 procent 0% 15% 30% 45% Høj følsomhed 60% 75% 90% Kraftigt lysende: høj følsomhed Svagt lysende: middel følsomhed Ikke lysende: lav følsomhed Angiv den procent, som batterierne skal være opladet til efter nedlukning pga. lavt batteriniveau, før tilsluttet udstyr tændes. Juster ved at trykke på kontakten VOLTAGE SENSITIVIY (bagpanelet). Brug en spids genstand (f.eks. en kuglepen) til dette. Bemærk: I situationer med dårlig strømkvalitet vil UPS'en muligvis hyppigt skifte til batteridrift. Hvis det tilsluttede udstyr kan fungere normalt under sådanne omstændigheder, skal du reducere indstillingen for følsomhed for at spare på batterikapaciteten og batteriets levetid. Alarmforsinkelse styring Aktiver Aktiver Slå lyd fra Deaktiver Slå lyden fra aktuelle alarmer, eller deaktiver alle alarmer. Nedlukningsforsinkelse 90 sekunder 0 s 90 s 180 s 270 s 360 s 450 s 540 s 630 s Angiv intervallet fra det tidspunkt, hvor UPS'en modtager en kommando om nedlukning, og til den faktiske nedlukning. 14 Smart-UPS 5000 VA 208/230 Vac Tower/Rack-monteret 5U Brugervejledning

16 Konfiguration Funktion Fabriksindstilling Indstillingsmuligheder Beskrivelse Lavt batteriniveau Advarsel! PowerChutesoftwarens brugergrænseflade giver automatisk nedlukning, når der er cirka to minutters batteridrift tilbage. 2 minutter LED-indikator er placeret på bagpanelet Stærkt lysende: advarsel om lavt batteriniveau til ca. to minutter Svagt lysende: advarsel om lavt batteriniveau til ca. 5 minutter Ikke lysende: advarsel om lavt batteriniveau til ca. otte minutter Advarselsbippene om lavt batteriniveau lyder kontinuerligt, når der er to minutters driftstid tilbage. Hvis du vil ændre standardindstillingen for intervallet, skal du bruge en spids genstand, f. eks. en kuglepen, til at trykke på tasten VOLTAGE SENSITIVIY (bagpanel), mens du trykker på tasten (frontdisplay). Skift indstillingen for interval for advarsel mod lavt batteriniveau til det tidsrum, som operativsystemet eller systemsoftwaren kræver for at lukke sikkert ned. Synkroniseret forsinkelse for aktivering 0 sekunder 0 s 60 s 120 s 180 s 240 s 300 s 360 s 420 s Angiv det tidsrum, UPS'en skal vente, når strømmen fra elnettet vender tilbage, før den skal starte (for at undgå overbelastning af grenledningen). Højeste skiftepunkt 208 V-modeller: 225 Vac 230 V-modeller: 253 Vac 225 Vac 229 Vac 253 Vac 257 Vac 233 Vac 237 Vac 261 Vac 265 Vac For at undgå unødvendigt brug af batteriet, når spændingen på elnettet er kronisk højt, kan du indstille det højeste skiftepunkt til højere, hvis det tilsluttede udstyr kan tolerere denne tilstand. Laveste skiftepunkt 208 V-modeller: 182 Vac 230 V-modeller: 208 Vac 182 Vac 178 Vac 196 Vac 200 Vac 174 Vac 170 Vac 204 Vac 208 Vac For at undgå unødvendigt brug af batteriet, når spændingen på elnettet er kronisk lavt, kan du indstille det laveste skiftepunkt til lavere, hvis det tilsluttede udstyr kan tolerere denne tilstand. Udgangsstrøm 230 V-modeller 230 Vac 220 Vac 230 Vac 240 Vac Indstil UPS'ens udgangsspænding. Smart-UPS 5000 VA 208/230 Vac Tower/Rack-monteret 5U Brugervejledning 15

17 Fejlfinding Fejlfinding Brug dette skema til at løse mindre problemer med UPS-installation og betjening. Der henvises til for hjælp med komplicerede UPS-problemer. Problem og/eller mulig årsag Løsning UPS'en tænder ikke Batteriet er ikke korrekt tilsluttet. Kontroller, at batteristikket er fuldt isat. Tasten er ikke trykket ind. Tryk én gang på tasten for at tænde UPS'en og det tilsluttede udstyr. UPS'en er ikke sluttet til elnettets strømforsyning. Meget lav eller ingen spænding på elnettet. Kontrollér, at strømkablet fra UPS'en til elnettets strømforsyning er korrekt tilsluttet i begge ender. Kontrollér strømforsyningen fra elnettet til UPS'en ved at slutte en bordlampe til stikkontakten. Hvis lyset er meget svagt, skal elnettets spænding kontrolleres. UPS'en slukker ikke UPS'en registrerer en intern fejl. Undlad at bruge UPS'en. Træk stikket til UPS'en ud, og få den straks efterset. UPS'en bipper lejlighedsvis. Normal UPS-drift, når der køres på batteristrøm. Ingen: UPS'en beskytter det tilsluttede udstyr. Tryk på tasten dæmpe alarmen. for at UPS'en leverer ikke den forventede backuptid. UPS'ens batteri/batterier er svage pga. en nylig strømafbrydelse, eller batteriet/ batterierne er ved at nå slutningen af deres levetid. Oplad batteriet/batterierne. Batterierne skal genoplades efter længerevarende strømafbrydelser. Batterierne bliver hurtigere slidt, hvis de ofte er i drift, eller når de arbejder ved høje temperaturer. Hvis batteriet/batterierne er ved slutningen af deres levetid, bør du overveje at udskifte batteriet/batterierne, selvom indikatoren Replace Battery ikke lyser. Alle LED-indikatorer lyser, og UPS'en udsender konstante bip. UPS'en registrerer en intern fejl. Undlad at bruge UPS'en. Træk stikket til UPS'en ud og få den straks efterset. LED-indikatorerne på frontpanelet blinker sekventielt. UPS'en er blevet slukket eksternt vha. software eller et valgfrit tilbehørskort. Ingen: UPS'en genstarter automatisk, når strømmen fra elnettet vender tilbage. Alle indikatorer er slukket, og UPS'en er tilsluttet en stikkontakt i væggen UPS'en er slukket, eller batteriet er afladet efter en længerevarende strømafbrydelse. Ingen: UPS'en genstarter automatisk, når strømmen fra elnettet vender tilbage, og batteriet er blevet tilstrækkeligt opladet. 16 Smart-UPS 5000 VA 208/230 Vac Tower/Rack-monteret 5U Brugervejledning

18 Fejlfinding Problem og/eller mulig årsag Løsning LED-indikatoren Overload (Overbelastning) lyser, og UPS'en udsender en vedvarende alarmtone UPS'en er overbelastet. Det tilsluttede udstyr overstiger den specificerede "maksimale belastning", som er defineret under Specifikationer på APC by Schneider Electric's website, Alarmen bliver ved at lyde, indtil overbelastningen er fjernet. Afbryd ikkekritisk udstyr fra UPS'en for at fjerne overbelastningen. UPS'en fortsætter med at levere strøm, så længe den er online, og kredsløbsafbryderen ikke aktiveres. UPS'en leverer ikke strøm fra batterierne, hvis der forekommer en afbrydelse af spændingen fra elnettet. LED-indikatoren Disconnected Battery /Replace Battery (Batteri afbrudt/udskift batteri) lyser Indikatoren Disconnected Battery/ Replace Battery blinker, og der lyder et kort bip hvert andet sekund for at angive, at batteriet er frakoblet. Svagt batteri. En batteri-selvtest mislykkedes: Indikatoren Disconnected Battery/ Replace Battery lyser, og UPS'en udsender korte bip i et minut. UPS'en gentager alarmen hver femte time. Kontrollér, at batteristikkene er korrekt isat. Lad batteriet oplade i 24 timer og foretag en selvtest. Hvis problemet fortsætter efter genopladning, skal batteriet udskiftes. Lad batteriet oplade i 24 timer. Udfør selvtestproceduren for at kontrollere det nye batteris tilstand. Alarmen stopper, og indikatoren holder op med at lyse, hvis batteriet gennemfører selvtesten. Hvis batteriet svigter igen, skal det udskiftes. Det tilsluttede udstyr påvirkes ikke. Indgangsafbryderen udløses Det tilsluttede udstyr overstiger den specificerede "maksimale belastning", som er defineret under Specifikationer på APC by Schneider Electric's website, Afbryd forbindelsen til alt ikke-kritisk udstyr på UPS'en. Nulstil kredsløbsafbryderen. Indikatoren AVR Boost eller AVR Trim lyser Systemet oplever meget høj eller lav spænding fra elnettet. Lad en professionel servicetekniker kontrollere, om der er elektriske problemer med installationen. Hvis problemet varer ved, skal du kontakte elselskabet for yderligere hjælp. Smart-UPS 5000 VA 208/230 Vac Tower/Rack-monteret 5U Brugervejledning 17

19 Fejlfinding Problem og/eller mulig årsag Løsning Der er ingen strøm fra elnettet Der er ingen strøm fra elnettet, og UPS'en er slukket. Brug koldstartsfunktionen til at levere strøm til det tilsluttede udstyr fra UPS-batteriet/batterierne. Tryk på tasten, og hold den nede. Der lyder et kort bip efterfulgt af et langvarigt bip. Slip tasten under det andet bip. UPS'en kører på batteri, selvom der findes linjespænding UPS'ens indgangskredsløbsafbryder udløses. Systemet oplever meget høj, lav eller forvrænget linjespænding. Afbryd forbindelsen til alt ikke-kritisk udstyr på UPS'en. Nulstil kredsløbsafbryderen. Flyt UPS'en til et andet stik på et andet kredsløb: Billige brændstofgeneratorer kan forvrænge spændingen. Kontroller indgangsspændingen med visningen af elnettets spænding (se Betjening i denne håndbog). Hvis det er acceptabelt for det tilsluttede udstyr, skal du reducere UPS'ens følsomhed. Indikatorerne (Batteriopladning) og (Belastning) blinker samtidigt UPS'en er lukket. Den interne temperatur i UPS'en har overskredet den tilladte grænse for sikker drift. Kontrollér, at rumtemperaturen er inden for de specificerede grænser for drift. Kontrollér, at UPS'en er korrekt installeret, og at der er tilstrækkelig ventilation. Lad UPS'en køle ned. Genstart UPS'en. Hvis problemet varer ved, kan du kontakte APC by Schneider Electric på Diagnosticering af spænding på elnettet Alle fem indikatorer lyser. Ingen af indikatorerne lyser. Linjespændingen er meget høj og skal undersøges af en elektriker. Linjespændingen er meget lav og skal undersøges af en elektriker. Indikatoren On Line (På elnettet) Ingen af indikatorerne lyser. Indikatoren blinker. UPS'en kører på batteristrøm, eller den skal tændes. UPS'en kører en intern selvtest. 18 Smart-UPS 5000 VA 208/230 Vac Tower/Rack-monteret 5U Brugervejledning

20 Vedligeholdelse, transport og service Vedligeholdelse, transport og service Udskiftning af batterimoduler Denne UPS er udstyret med batterimoduler, der let kan udskiftes uden at UPS'en slukkes. Udskiftningen er en sikker procedure, som ikke indebærer risiko for elektrisk stød. Lad både UPS'en i racket og tilsluttet udstyr være tændt under udskiftningen. Når batterierne er frakoblet, er det tilsluttede udstyr ikke beskyttet mod strømafbrydelser. Der henvises til brugervejledningen til det passende udskiftningsbatteri for instruktioner om installation af batterimodulet. Kontakt din forhandler eller APC Schneider Electric på for oplysninger om udskiftningsbatterier. Aflever de brugte batterier til en genbrugsstation eller send dem til APC by Schneider Electric i emballagen, der indeholdt det nye batteri. Åbn batteridækslerne 4x Fjern de brugte batterier fra UPS'en Træk i stropperne til udtagning af batterierne, som er fastgjort til batteristikket. Træk IKKE i batterikablerne for at fjerne batterierne. Strop til udtagning af batteri Isæt nye batterier Smart-UPS 5000 VA 208/230 Vac Tower/Rack-monteret 5U Brugervejledning 19

21 Transport Transport Service 1. Sluk enheden og frakobl alt tilsluttet udstyr. 2. Kobl enheden fra elnettet. 3. Frakobl alle interne og eksterne batterier (hvor dette er relevant). 4. Følg forsendelsesvejledningen, der er beskrevet under Service i denne vejledning. Hvis der opstår behov for service, skal enheden ikke returneres til forhandleren. Gør følgende: 1. Gennemgå afsnittet Problemløsning i vejledningen for at eliminere almindelige problemer. 2. Hvis problemet ikke løses, kan du kontakte APC by Schneider Electric Kundesupport via APC by Schneider Electric's website, a. Nedskriv model- og serienummeret samt købsdatoen. Model- og serienumre findes på panelet på enhedens bagside og kan ses via LCD-displayet på visse modeller. b. Ring til Kundesupport, hvorefter en tekniker vil forsøge at løse problemet over telefonen. Hvis dette ikke er muligt, udsteder teknikeren et RMA-nummer (Returned Material Authorization). c. Reparation er uden omkostninger, hvis enheden er dækket af garantien. d. Serviceprocedurer og returnering kan foregå forskelligt i forskellige lande. Der henvises til APC by Schneider Electric's website, for instruktioner for det enkelte land. 3. Pak enheden forsvarligt ind for at undgå skade under transport. Anvend aldrig skumkugler til indpakningen. Beskadigelse, som er opstået under transporten, er ikke dækket af garantien. a. Bemærk: Ved forsendelse inden for USA eller til USA skal ET UPS- BATTERI ALTID FRAKOBLES før forsendelse for overensstemmelse med regler fra U.S. Department of Transportation (DOT) og IATA. De interne batterier kan forblive i UPS'en. b. Batterierne må godt forblive forbundet i batteripakken (XBP) under forsendelsen. Ikke alle enheder benytter XLBP'er. 4. Skriv det RMA-nummer, som udleveres af Kundesupporten, uden på emballagen. 5. Returnér enheden med forsikret, forudbetalt fragtmand til den adresse, du får oplyst af Kundesupport. 20 Smart-UPS 5000 VA 208/230 Vac Tower/Rack-monteret 5U Brugervejledning

22 Begrænset garanti Begrænset garanti Schneider Electric IT Corporation (SEIT) garanterer, at alle produkter er fri for fejl i materiale og håndværksmæssig udførelse i en periode på to (2) år fra købsdatoen. SEIT's forpligtelser i henhold til denne garanti er begrænset til reparation eller ombytning af et defekt produkt, efter eget skøn. Reparation eller udskiftning af et defekt produkt eller dele deraf forlænger ikke den oprindelige garantiperiode. Denne garanti gælder kun den oprindelige køber, som skal have registreret produktet korrekt inden for 10 dage fra købsdatoen. Produkter kan registreres online på warranty.apc.com. SEIT kan ikke gøres ansvarlig i henhold til garantien, hvis test og undersøgelser viser, at den påståede defekt i produktet ikke eksisterer eller blev forårsaget af slutbrugerens eller en tredjeparts misbrug, forsømmelse, ukorrekt installation, test, betjening eller anvendelse af produktet, som ikke er i overensstemmelse med SEIT's anbefalinger eller specifikationer. Derudover er SEIT ikke erstatningsansvarlig for nogen defekt som følge af: 1) uautoriserede forsøg på at reparere eller ændre produktet, 2) forkert eller utilstrækkelig elektrisk spænding eller forbindelser, 3) utilstrækkelige driftsbetingelser på stedet, 4) force majeure, 5) udsættelse for vind og vejr eller 6) tyveri. Under ingen omstændigheder skal SEIT være ansvarlige i henhold til denne garanti for noget produkt, hvis serienummer er blevet ændret, deformeret eller fjernet. BORTSET FRA OVENSTÅENDE ER DER INGEN GARANTI, UDTRYKKELIGT ELLER UNDERFORSTÅET, VED LOVHANDLING ELLER PÅ ANDEN MÅDE, FOR PRODUKTER, SOM SÆLGES, SERVICERES ELLER LEVERES I HENHOLD TIL DENNE AFTALE ELLER I FORBINDELSE HERMED. SEIT FRALÆGGER SIG ETHVERT UNDERFORSTÅET ANSVAR FOR FUNKTIONSDUELIGHED, TILFREDSHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. SEIT'S UDTRYKKELIGE GARANTIER BLIVER IKKE UDVIDET, FORMINDSKET ELLER PÅVIRKET AF, OG INGEN FORPLIGTELSE ELLER ANSVARLIGHED SKAL OPSTÅ UD FRA, AT SEIT OVERDRAGER TEKNISK ELLER ANDET RÅD ELLER SERVICE I FORBINDELSE MED PRODUKTERNE. DE FOREGÅENDE GARANTIER OG UDBEDRINGER ER EKSKLUSIVE OG ERSTATTER ALLE ANDRE GARANTIER OG UDBEDRINGER. DE GARANTIER, SOM FASTSÆTTES AF APC, UDGØR APC'S FULDE ANSVAR OG KØBERS ENESTE AFHJÆLPNING FOR NOGET BRUD PÅ SÅDANNE GARANTIER. SEIT'S GARANTIER OMFATTER KUN KØBER OG UDVIDES IKKE TIL NOGEN TREDJEPART. UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER SKAL SEIT, DETS FUNKTIONÆRER, DIREKTØRER, AFFILIEREDE SELSKABER ELLER MEDARBEJDERE VÆRE ANSVARLIGE FOR NOGEN FORM FOR INDIREKTE, SÆRLIG, FØLGELIG ELLER STRAFFERETSLIG SKADE, SOM OPSTÅR UD FRA BRUGEN, SERVICERINGEN ELLER INSTALLATIONEN AF PRODUKTERNE, UANSET OM SÅDANNE SKADER OPSTÅR INDEN FOR KONTRAKT ELLER VED SVIG, UANSET FEJL, FORSØMMELIGHED ELLER STRENGT ANSVAR, ELLER UANSET OM SEIT PÅ FORHÅND VAR BLEVET GJORT OPMÆRKSOM PÅ MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER. SÆRLIGT GÆLDER DET, AT SEIT IKKE ER ANSVARLIG FOR NOGEN OMKOSTNINGER, F.EKS. TAB AF FORTJENESTE ELLER INDTÆGT (DIREKTE ELLER INDIREKTE), TAB AF UDSTYR, TAB AF MULIGHED FOR AT BRUGE UDSTYR, TAB AF SOFTWARE, TAB AF DATA, UDGIFTER TIL ERSTATNINGSPRODUKTER, KRAV FRA TREDJEPARTER ELLER LIGNENDE. INTET I DENNE BEGRÆNSEDE GARANTI SKAL SØGE AT UDELUKKE ELLER BEGRÆNSE SEIT'S ERSTATNINGSANSVAR FOR DØDSFALD ELLER PERSONSKADE SOM FØLGE AF UAGTSOMHED ELLER SVIGAGTIG FORVANSKNING ELLER I EN UDSTRÆKNING, HVOR DET IKKE KAN UDELUKKES ELLER BEGRÆNSES AF GÆLDENDE LOV. For at opnå service i henhold til garantien skal du rekvirere et RMA-nummer (Returned Material Authorization) fra kundesupport. Kunder med reklamationer, som er omfattet af garantien, kan kontakte SEIT's kundesupportnetværk via siden Support på APC's website: Vælg dit land i rullemenuen med lande. Åbn fanebladet Support øverst på websitet for at finde kontaktoplysninger til kundesupport i dit område. Fragtomkostningerne skal være forudbetalt, når produkter returneres, og produkterne skal ledsages af en kort beskrivelse af problemet og dokumentation for købsdato og købssted. Smart-UPS 5000 VA 208/230 Vac Tower/Rack-monteret 5U Brugervejledning 21

23

24 APC by Schneider Electric Global kundesupport Kundesupport til dette eller ethvert andet produkt fra APC by Schneider Electric er gratis tilgængelig på en af følgende måder: Besøg APC by Schneider Electric's website for at finde dokumenter i APC's Knowledge Base og for at sende anmodninger om kundesupport. (Hovedkontor) Herfra har du adgang til APC by Schneider Electric's lokale websites for de enkelte lande, som indeholder oplysninger om kundesupport. Global support til søgning i APC's Knowledge Base og brug af e-support. Kontakt APC by Schneider Electric kundesupportcenteret pr. telefon eller . Lokale, landespecifikke centre: gå til for kontaktoplysninger. Kontakt en repræsentant fra APC by Schneider Electric eller en anden distributør, hvorfra du har købt dit APC by Schneider Electric produkt, for oplysninger om, hvordan du får lokal kundesupport APC by Schneider Electric. Smart-UPS og PowerChute ejes af Schneider Electric Industries S.A.S. eller deres associerede selskaber. Alle andre varemærker er de respektive ejeres ejendom. DA B 08/2014

Brugervejledning. APC Smart-UPS XL SURT192RMXLBP2 SURT192XLBP2. Stack/Rack-monteret 6U Ekstern batterienhed

Brugervejledning. APC Smart-UPS XL SURT192RMXLBP2 SURT192XLBP2. Stack/Rack-monteret 6U Ekstern batterienhed Brugervejledning Dansk APC Smart-UPS XL SURT192RMXLBP2 SURT192XLBP2 Stack/Rack-monteret 6U Ekstern batterienhed 990-2485 03/2007 Introduktion Om denne enhed The American Power Conversion (APC ) SURT192RMXLBP2

Læs mere

Brugervejledning. APC Smart-UPS XL 2200/3000 VA XL 120/208/230 VAC. Tower/Rack-monteret 5U Uninterruptible Power Supply

Brugervejledning. APC Smart-UPS XL 2200/3000 VA XL 120/208/230 VAC. Tower/Rack-monteret 5U Uninterruptible Power Supply Brugervejledning Dansk APC Smart-UPS XL 2200/3000 VA XL 120/208/230 VAC Tower/Rack-monteret 5U Uninterruptible Power Supply 990-2975 09/2006 Introduktion Om denne UPS Uninterruptible Power Supply (UPS)

Læs mere

Kontrollér SBP'en ved modtagelse. Gør fragtmanden og forhandleren opmærksom på eventuelle skader.

Kontrollér SBP'en ved modtagelse. Gør fragtmanden og forhandleren opmærksom på eventuelle skader. Oversigt Service-bypasspanelet (SBP) fra APC by Schneider Electric giver netværksstrøm til tilsluttet udstyr under UPS-vedligeholdelse. Indhold Læs sikkerhedsvejledningen, før UPS'en installeres. Kontrollér

Læs mere

Installation og betjening

Installation og betjening Installation og betjening Smart-UPS SR1 UPS-nødstrømforsyning SR13KXIET SR16KXIET 220/230/240 VAC Kabinet su0835a Smart-UPS TM SR1 UPS-nødstrømforsyning 3000/6000 VA 220/230/240 VAC Kabinet Dansk 990-5163A

Læs mere

Installationsvejledning Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack-monteret 1U

Installationsvejledning Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack-monteret 1U Installationsvejledning Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack-monteret 1U Vigtige sikkerhedsmeddelelser Læs insturktionerne omhyggeligt for at blive fortrolig med udstyret, før du prøver at installere,

Læs mere

Installationsvejledning til Smart-UPS On-Line Ekstern batteripakke SRT96BP/72BP

Installationsvejledning til Smart-UPS On-Line Ekstern batteripakke SRT96BP/72BP Installationsvejledning til Smart-UPS On-Line Ekstern batteripakke SRT96BP/72BP Vigtige sikkerhedsmeddelelser Læs vejledningen omhyggeligt for at lære udstyret at kende, før du begynder at installere,

Læs mere

Trust Energy Protector 325/525. Brugervejledning

Trust Energy Protector 325/525. Brugervejledning Trust Energy Protector 325/525 Brugervejledning Ophavsret/Copyright Tillige er det forbudt at reproducere eller overføre dele af denne brugsanvisning under enhver form og med ethvert middel, elektronisk

Læs mere

Brugervejledning. Dansk. APC Smart-UPS RT. 3000/5000 VA 200-240 VAC Tower/rack-montering 3U Uninterruptible Power Supply

Brugervejledning. Dansk. APC Smart-UPS RT. 3000/5000 VA 200-240 VAC Tower/rack-montering 3U Uninterruptible Power Supply Brugervejledning Dansk APC Smart-UPS RT 3000/5000 VA 200-240 VAC Tower/rack-montering 3U Uninterruptible Power Supply 990-2690 02/2006 Indledning APC Smart-UPS RT er en højtydende nødstrømsforsyning (UPS

Læs mere

Back-UPS RS 550 Installation og betjening

Back-UPS RS 550 Installation og betjening Back-UPS RS 550 Installation og betjening Pakkens indhold Sikkerhed Installér ikke UPS'en idirekte sollys, ekstrem varme, fugtighed eller i berøring med væsker. bu001a Undlad at tilslutte en laserprinter

Læs mere

Betjeningsvejledning. Smart-UPS C. Uninterruptible Power Supply. 1000/1500 VA Tårn. 120/230 Vac

Betjeningsvejledning. Smart-UPS C. Uninterruptible Power Supply. 1000/1500 VA Tårn. 120/230 Vac Betjeningsvejledning Smart-UPS C Uninterruptible Power Supply 1000/1500 VA Tårn 120/230 Vac su0813a Produktbeskrivelse APC fra Schneider Electric Smart-UPS er en konstant strømforsyning med høje præstationer

Læs mere

Strømstyring Brugervejledning

Strømstyring Brugervejledning Strømstyring Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

Betjeningsvejledning. Smart-UPS X UPS-nødstrømforsyning

Betjeningsvejledning. Smart-UPS X UPS-nødstrømforsyning Betjeningsvejledning Smart-UPS X UPS-nødstrømforsyning Lav spænding (100-127 V) SMX2000RMLV2U SMX2200RMLV2U SMX3000RMLV2U SMX3000RMLV2UNC SMX3000RMJ2U Høj spænding (200-240 V) SMX2200RMHV2U SMX3000RMHV2U

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

DK BRUGERMANUAL. Læs venligst denne manual før ibrugtagning af motoren og gem. manualen til senere brug.

DK BRUGERMANUAL. Læs venligst denne manual før ibrugtagning af motoren og gem. manualen til senere brug. DK BRUGERMANUAL Læs venligst denne manual før ibrugtagning af motoren og gem manualen til senere brug. Indholdsfortegnelse GENEREL INFORMATION RÅD OM LEDNINGSNET OG BATTERI SIKKERHEDSINFORMATION FØRSTE

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Magnetisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Magnetisk Trådløs Dørsensor Magnetisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 5 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 6 RESET TIL

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE

BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE Side 1 til den udendørssirene Introduktion Den udendørs sirene bruges som en ekstra sikkerhed, for at naboer kan høre og se, at der er gået en alarm og for at stresse en

Læs mere

HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock. Brugervejledning

HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock. Brugervejledning HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock Brugervejledning HP Photosmart 6220 dok til digitalt kamera Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i denne vejledning

Læs mere

Alarmsender. Brugervejledning. yderligere information på www.phonicear.dk

Alarmsender. Brugervejledning. yderligere information på www.phonicear.dk Alarmsender DK Brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk indholdsfortegnelse DETECTs funktion.............................. 1 DETECT indstillinger............................ 2 DETECT

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 1.1. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-112 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to mobilenheder

Læs mere

Strømstyring Brugervejledning

Strømstyring Brugervejledning Strømstyring Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-110 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner på

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING DK 45 KABEL CTEK COMFORT CONNECT KNAPPEN RESET FEJLLAMPE OPLADERKABEL STRØMLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT eyelet M6

BRUGERVEJLEDNING DK 45 KABEL CTEK COMFORT CONNECT KNAPPEN RESET FEJLLAMPE OPLADERKABEL STRØMLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT eyelet M6 BRUGERVEJLEDNING TILLYKKE med købet af din nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW da Wireless Smoke Alarm Indholdsfortegnelse da 3 Indholdsfortegnelse 1 Graphics 4 2 Indledning 6 3 Montering 7 4 Radionetværk 9 5 Vedligeholdelse 13 6 Tekniske data

Læs mere

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31 Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400 Version: 2014-01-31 Tak fordi du valgte et nyt vinskab fra Amphora. Bemærk at brugsanvisningen gælder for flere Amphora vinskabe. Illustrationer

Læs mere

English 3 Deutsch 9 Français 16 Italiano 22 Nederlands 29 Español 36 Português 43 Svenska 50 Norsk 56 Dansk 62 Suomi 68 74

English 3 Deutsch 9 Français 16 Italiano 22 Nederlands 29 Español 36 Português 43 Svenska 50 Norsk 56 Dansk 62 Suomi 68 74 2 3 7 6 5 4 English 3 Deutsch 9 Français 16 Italiano 22 Nederlands 29 Español 36 Português 43 Svenska 50 Norsk 56 Dansk 62 Suomi 68 74 Dansk Anvendelsesområde Din Black & Decker-strøminverter er beregnet

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HDW-3 er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

UPS 425 / 625 Energy Protector

UPS 425 / 625 Energy Protector UPS 425 / 625 Energy Protector Brugervejledning Version 1.31 Copyright Tillige er det forbudt at reproducere eller overføre dele af denne brugervejledning under enhver form og med ethvert middel, elektronisk

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

Installationsvejledning til din Smart-UPS On-Line APCRBC152/APCRBC141

Installationsvejledning til din Smart-UPS On-Line APCRBC152/APCRBC141 Installationsvejledning til din Smart-UPS On-Line / Sikkerhedsmeddelelser Læs vejledningen omhyggeligt for at lære udstyret at kende, før du begynder at installere, betjene, servicere eller vedligeholde

Læs mere

CML-V.2 / Solara Laderegulator

CML-V.2 / Solara Laderegulator CML-V.2 / Solara Laderegulator CID: 181802612 Phocos CML-Serien V.2: CML05, CML08, CML10, CML15, CML20 Solara: SR85TL, SR135TL, SR175TL, SR345TL, Laderegulator for solcellesystemer Brugsanvisning (dansk)

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation. Manuale d istruzioni. Gebruiksaanwijzing.

Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation. Manuale d istruzioni. Gebruiksaanwijzing. Bose 161 Speakers Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía del usuario Notice d utilisation Manuale d istruzioni Gebruiksaanwijzing Bruksanvisningen Her findes Opstilling.............................................

Læs mere

DK 45 STRØMFORSYNINGSSTIK* STRØMFORSYNINGSKABEL CTEK COMFORT CONNECT OPLADERKABEL MODE-KNAP FEJLLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT clamp

DK 45 STRØMFORSYNINGSSTIK* STRØMFORSYNINGSKABEL CTEK COMFORT CONNECT OPLADERKABEL MODE-KNAP FEJLLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT clamp 12V/3 MANUAL TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

Brugervejledning. www.kangaroobike.com

Brugervejledning. www.kangaroobike.com Brugervejledning E- www.kangaroobike.com Version 1.3 2014 Tillykke med investeringen i Winther E-Kangaroo, som har sat nye standarder for komfort og brugervenlighed. Læs denne vejledning grundigt igennem

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

ErgoTrainer. Vægtaflaster. Brugermanual. Vigtig information! Brugermanualen skal læses inden ErgoTraineren tages i brug.

ErgoTrainer. Vægtaflaster. Brugermanual. Vigtig information! Brugermanualen skal læses inden ErgoTraineren tages i brug. ErgoTrainer Vægtaflaster Brugermanual Vigtig information! Brugermanualen skal læses inden ErgoTraineren tages i brug. Denne brugermanual indeholder informationer i forbindelse med brugen, vedligeholdelse

Læs mere

XXL-Rehab HD elektrisk kørestol Model: Jazzy Quantum 1650

XXL-Rehab HD elektrisk kørestol Model: Jazzy Quantum 1650 XXL-Rehab HD elektrisk kørestol Model: Jazzy Quantum 1650 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 0.0 Symboler 2 1.0 Indledning 2 2.0 Sikkerhed 3 3.0 Sædesystem 3 4.0 Montering 4 5.0 Tilpasninger/indstilling 4

Læs mere

Copyright. Varemærker

Copyright. Varemærker Copyright 2015 Sanford, L.P. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af dette dokument eller af softwaren må gengives eller overføres i nogen form eller på nogen måde, eller oversættes til et andet sprog,

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-58W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Bilsæt CK-10 Brugervejledning. 9233638, 1. udgave

Bilsæt CK-10 Brugervejledning. 9233638, 1. udgave Bilsæt CK-10 Brugervejledning 9233638, 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HF-7-bilsæt er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende

Læs mere

Drev Brugervejledning

Drev Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

Set forfra: 1. Teleskophåndtag 2. Håndtag 3. Frakoblingsstopknap 4. Søjle 5. Glidedel til batteri. 6. Krog 7. Fastspændingsskrue til ring 8.

Set forfra: 1. Teleskophåndtag 2. Håndtag 3. Frakoblingsstopknap 4. Søjle 5. Glidedel til batteri. 6. Krog 7. Fastspændingsskrue til ring 8. DK... Light Drive Light Drive er en monterbar strømforsyningsenhed, som omdanner din manuelle kørestol til en elektrisk letvægtskørestol. Den er designet til hjælpe dig med at komme omkring indendørs,

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG.

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. GEM DENNE MANUAL TIL SENERE BRUG HUSK : MONTER DEN MEDSENDTE

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION A6000 http://da.yourpdfguides.com/dref/853150

Din brugermanual HP PAVILION A6000 http://da.yourpdfguides.com/dref/853150 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION A6000 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere 10034576 Alarmsystem INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere ADVARSEL! Producenten fralægger sig ethvert ansvar for og giver ingen garanti i forbindelse med fejl og fejlfunktioner, der

Læs mere

Betjeningsvejledning. Smart-UPS C. UPS-anlæg. Kabinet 1000/1500/2000/3000 VA. 120/230 Vac. su0813a

Betjeningsvejledning. Smart-UPS C. UPS-anlæg. Kabinet 1000/1500/2000/3000 VA. 120/230 Vac. su0813a Betjeningsvejledning Smart-UPS C UPS-anlæg Kabinet 1000/1500/2000/3000 VA 120/230 Vac su0813a Produktbeskrivelse Denne APC by Schneider Electric Smart-UPS C er en højtydende UPS (nødstrømsanlæg). Den

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-105 9215203/1

Nokia Bluetooth-headset BH-105 9215203/1 Nokia Bluetooth-headset BH-105 1 4 2 3 5 6 7 8 9 9215203/1 10 11 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-105 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser

Læs mere

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en Brugervejledning De eneste garantier for Hewlett-Packardprodukter og serviceydelser er anført i de udtrykkelige erklæringer, der følger med sådanne produkter og serviceydelser.

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Digital dobbelt timer print modul 12V 2000.2236 Multi funktions timer med 18 funktioner pr. relæ, anvendelig i mange installationer,

Læs mere

Inden du rengør eller foretager nogen som helst vedligeholdelse af apparatet, skal du altid slukke for det og tage stikket ud af stikkontakten.

Inden du rengør eller foretager nogen som helst vedligeholdelse af apparatet, skal du altid slukke for det og tage stikket ud af stikkontakten. LÆS DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Denne støvsuger må kun anvendes til almindelig husholdningsrengøring, som beskrevet i brugsanvisningen. Du bør sikre dig, at du har forstået indholdet af denne brugervejledning

Læs mere

DK 45 STRØM- FORSYNINGSSTIK* STRØMFORSYNINGS- KABEL CTEK COMFORT CONNECT OPLADERKABEL FEJLLAMPE TEMPERATURE- SENSOR MODE- KNAP

DK 45 STRØM- FORSYNINGSSTIK* STRØMFORSYNINGS- KABEL CTEK COMFORT CONNECT OPLADERKABEL FEJLLAMPE TEMPERATURE- SENSOR MODE- KNAP MANUAL TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi inden

Læs mere

DK..... Light Assist

DK..... Light Assist DK... Light Assist Light Assist er en flytbar motor til hjælp for assisterende personer, der skubber en manuel kørestol. Dens rolle er at gøre dagligdagens kørsel på fortove, gader og stier lettere. Den

Læs mere

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1 Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 1 2 3 4 5 6 7 9252957/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette produkt HS-33W er i overensstemmelse med de vigtigste

Læs mere

betjeningsvejledning

betjeningsvejledning betjeningsvejledning 12 v blybatterier 1 150 ah dk 1 Tak, fordi du har valgt en batterioplader fra Exide Technologies Din nye batterioplader hjælper dig med at holde batteriet på fuld kapacitet og forlænger

Læs mere

TRUST ENERGY PROTECTOR 500

TRUST ENERGY PROTECTOR 500 TRUST ENERGY PROTECTOR 500 Brugervejledning Version 1.0 1 Mange tak Vi takker dig for at have valgt dette produkt fra Trust's sortiment. Vi håber du får megen fornøjelse af det, og anbefaler dig at gennemgå

Læs mere

Betjeningsvejledning. Smart-UPS UPS. 750/1000/1500/2200/3000 VA Tower 120/230 VAC

Betjeningsvejledning. Smart-UPS UPS. 750/1000/1500/2200/3000 VA Tower 120/230 VAC Betjeningsvejledning Smart-UPS UPS 750/1000/1500/2200/3000 VA Tower 120/230 VAC Indhold Oversigt... 1 Beskrivelse af produktet................................... 1 Sikkerhed................................................

Læs mere

Quickstart Guide. Dansk

Quickstart Guide. Dansk Quickstart Guide Dansk Support: For produktregistrering, besøg venligst ION hjemmeside: ionaudio.com For de seneste oplysninger om dette produkt, kan du besøge hjemmesiden ionaudio.com/blockpartylive.

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, Inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

Indhold. Indhold. Introduktion. Tips til betjening. Digital Monokulær Natkikkert. Indhold DENVER NVI-500 DENVER NVI-500

Indhold. Indhold. Introduktion. Tips til betjening. Digital Monokulær Natkikkert. Indhold DENVER NVI-500 DENVER NVI-500 Indhold Indhold Digital Monokulær Natkikkert Model: Indhold Introduktion 3 Tips til betjening 4 Oversigt over kikkerten 5 7 Ilægning af batteri 7 Sådan tænder du 8 Sådan slukker du 8 Anvendelse som kikkert

Læs mere

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1 Brugermanual Terapi- / Dagslys ELE018896A Version 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Introduktion: 3 Hvordan virker Terapi- / Dagslys lampen? 3 Tegn og symboler 4 Sikkerhed og ydeevne 4 Bemærkninger 5 Beskrivelse

Læs mere

Brugervejledning SF350EN CO alarm

Brugervejledning SF350EN CO alarm Brugervejledning SF350EN CO alarm Certificeret: EN50291:2001 Læs denne brugsanvisning grundigt og forstå indholdet inden De aktiverer CO alarmen og tager den i brug. Gem brugervejledningen et sikkert sted

Læs mere

The Bose 251 TM Environmental Speakers. Owner s Guide. Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation

The Bose 251 TM Environmental Speakers. Owner s Guide. Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation The Bose 251 TM Environmental Speakers Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía del usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Til Deres optegnelser

Læs mere

PowerMust 400/600/1000 Offline UPS-nødstrømssystem

PowerMust 400/600/1000 Offline UPS-nødstrømssystem DK BRUGERVEJLEDNING PowerMust 400/600/1000 Offline UPS-nødstrømssystem 1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER GEM DISSE ANVISNINGER Denne brugsanvisning indeholder vigtig instruktioner for modellerne PowerMust

Læs mere

HP Photosmart 6220. Dok til digitalt kamera Dansk. Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU

HP Photosmart 6220. Dok til digitalt kamera Dansk. Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU HP Photosmart 6220 Dok til digitalt kamera Dansk Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU Dette symbol på produktet eller på emballagen angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1 Nokia Bluetooth Headset BH-600 22 1 6 3 4 5 7 9250103/1 8 9 10 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-59W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 BETJENINGSVEJLEDNING Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 Den rette afskaffelse af dette produkt (elektrisk og elektronisk affald) (Anvendes i den Europæiske Union og andre Europæiske lande med separat genbrugsanordninger)

Læs mere

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Power Pods eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle reparationer

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

7 Port USB Hub 7 PORT USB HUB. Brugervejledning. Version 1.0

7 Port USB Hub 7 PORT USB HUB. Brugervejledning. Version 1.0 7 PORT USB HUB Brugervejledning Version 1.0 Mange tak Vi takker dig for at have valgt dette produkt fra Trust's sortiment. Vi håber du får megen fornøjelse af det, og anbefaler dig at gennemgå denne vejledning

Læs mere

KVITTERING FOR MODTAGELSE. Denne model er anerkendt som driftsklar. Model. Produktionsdato. Godkendelse stempel. Salgssted butiksnavn og adresse

KVITTERING FOR MODTAGELSE. Denne model er anerkendt som driftsklar. Model. Produktionsdato. Godkendelse stempel. Salgssted butiksnavn og adresse KVITTERING FOR MODTAGELSE Model Denne model er anerkendt som driftsklar Produktionsdato Godkendelse stempel Salgssted butiksnavn og adresse Salgsdato VINK_ SMART Celcius(DK)-01 2014 ! ADVARSEL Tillykke

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brugervejledning 9248116 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-25W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

HP 2400/2500 Ultra Light Docking-station Brugervejledning

HP 2400/2500 Ultra Light Docking-station Brugervejledning HP 2400/2500 Ultra Light Docking-station Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne

Læs mere

Brugsanvisning til Elexo badetoilet stol

Brugsanvisning til Elexo badetoilet stol Brugsanvisning til Elexo badetoilet stol INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 2 Sikkerhed 2 Stand-by mode 2 Bremser 2 Aktivering 3 Sidde ned 3 Armlæn 3 Aktivering af hejs 3 Sænkning af stolen 4 Brug af bækken

Læs mere

Dansk Mink Papir. Teknisk brugermanual

Dansk Mink Papir. Teknisk brugermanual Dansk Mink Papir Teknisk brugermanual Styring til FIX tørrekasse Beskrivelse Enheden styrer en AC blæser-motor via en relæudgang. Betjening foregår via et tastatur og et display, og brugeren kan vælge

Læs mere

www.eggtronic.com USER MANUAL

www.eggtronic.com USER MANUAL www.eggtronic.com USER MANUAL Index Dansk p. 2 Figures 5 3 3 1 2 4 5 6 3 6 3 6 6 3 3 6 7 4 usb 3.0 slots usb cartridge connectors additional usb ports bluetooth cartridge sd card reader cartridge other

Læs mere

TRUST 100MB SPEEDSHARE USB ADAPTER

TRUST 100MB SPEEDSHARE USB ADAPTER 1 Introduktion Tillykke med Deres køb af Trust 100MB Speedshare USB Adapter. Trust 100MB Speedshare USB Adapteret giver Dem mulighed for at forbinde Deres PC med et lokalt netværk (LAN) og/eller med en

Læs mere

Solar/175. Personløfter. Brugermanualen. Vigtig information: Brugermanualen skal læses inden personløfteren tages i brug.

Solar/175. Personløfter. Brugermanualen. Vigtig information: Brugermanualen skal læses inden personløfteren tages i brug. Solar/175 Personløfter Brugermanualen Vigtig information: Brugermanualen skal læses inden personløfteren tages i brug. Denne brugermanual henvender sig til teknikere, installatører, ergoterapeuter og andet

Læs mere

ZappBug Oven 2. Brugermanual. Vigtigt! Læs Advarsler før ovnen tages i brug SIKKER, GENNEMPRØVET BEKÆMPELSE

ZappBug Oven 2. Brugermanual. Vigtigt! Læs Advarsler før ovnen tages i brug SIKKER, GENNEMPRØVET BEKÆMPELSE ZappBug Oven 2 Brugermanual Vigtigt! Læs Advarsler før ovnen tages i brug SIKKER, GENNEMPRØVET BEKÆMPELSE 1 ! Vigtige oplysninger om sikkerhed Information Alle sikkerhedsoplysninger skal overholdes, når

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING DK 45. 1. Slut opladeren til batteriet. 2. Slut opladeren til stikkontakten. 3. Tryk på MODE-knappen for at vælge opladningsprogram.

BRUGERVEJLEDNING DK 45. 1. Slut opladeren til batteriet. 2. Slut opladeren til stikkontakten. 3. Tryk på MODE-knappen for at vælge opladningsprogram. BRUGERVEJLEDNING TILLYKKE med købet af din nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

XS 0.8 38 DK 12V/0.8A OPLADERKABEL. *Dit forsyningsstik skal måske være anderledes for at passe til din stikkontakt.

XS 0.8 38 DK 12V/0.8A OPLADERKABEL. *Dit forsyningsstik skal måske være anderledes for at passe til din stikkontakt. 12V/0.8A XS MANUAL TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

Indhold Pakkens Indhold...2 Betjeningselementer...2 Sikkerhedsanvisninger...4 Anvendelse...6 Bortskaffelse... 10 Tekniske data...

Indhold Pakkens Indhold...2 Betjeningselementer...2 Sikkerhedsanvisninger...4 Anvendelse...6 Bortskaffelse... 10 Tekniske data... Indhold Pakkens Indhold...2 Betjeningselementer...2 Sikkerhedsanvisninger...4 Anvendelse...6 Udskiftning af batterier... 6 Anvendelse af vægten... 7 Tarering af vægten... 7 Ændring af vægtenheden... 8

Læs mere

Advarsel om en potential fare, betjeningsvejledningen skal følges. Forsigtig! Farlig spænding. Fare for elektrisk stød.

Advarsel om en potential fare, betjeningsvejledningen skal følges. Forsigtig! Farlig spænding. Fare for elektrisk stød. DANSK: Indhold 1. Introduktion / Produktpakke 2. Sikkerhedsforanstaltninger 3. Fare for elektrisk stød og andre farer 4. Anvendelsesformål 5. Testerinformation 6. Forberedelse til test 7. Udførelse af

Læs mere

Brugsanvisning VAL 6

Brugsanvisning VAL 6 Brugsanvisning VAL 6 Betjeningsvejledning Vigtigt! Den Infrarøde oliebrænder VAL 6 må ikke placeres i nærheden af eksplosive eller let antændelige materialer. Ydermere er det ikke tilladt at opstille VAL

Læs mere

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Rechargeable Stopwatches eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti.

Læs mere

VELA Tango 100, 100EL, 200 & 200EL BRUGERMANUAL VARIANT: Manual. nr. 105015. VELA Tango 200El. Artrodese VELA Tango 100 VELA Tango 200

VELA Tango 100, 100EL, 200 & 200EL BRUGERMANUAL VARIANT: Manual. nr. 105015. VELA Tango 200El. Artrodese VELA Tango 100 VELA Tango 200 BRUGERMANUAL DK Tango VARIANT: 100, 100EL, 200 & 200EL Manual. nr. 105015 Tango 100 Artrodese Tango 100 Tango 200 Tango 100El Tango El Ståstøtte Tango 200El INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. INDLEDNING 3 1.1. SIKKERHED

Læs mere

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Manual Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Vigtige sikkerhedsforskrifter Må ikke skilles ad, repareres eller ændres ved. Service skal udføres af uddannede serviceteknikere.

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-3W) 9356693 2. udgave

Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-3W) 9356693 2. udgave Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-3W) 9356693 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-3W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Back-UPS Pro 1200/1500 230V Installation og betjening

Back-UPS Pro 1200/1500 230V Installation og betjening Back-UPS Pro 1200/1500 230V Installation og betjening Pakkens indhold Sikkerhed bu001a (2) Installér ikke Back-UPS'en i direkte sollys, ekstrem varme, fugtighed eller i berøring med væsker. Tilslut batteriet

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Bluetooth-headset Nokia BH-216 9215311/2

Bluetooth-headset Nokia BH-216 9215311/2 Bluetooth-headset Nokia BH-216 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 9215311/2 11 12 13 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-216 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

ALFA 56. Tips til sikker kørsel Side 1-2. Oversigt over kørestolen Side 3-4. Justeringer Side 5-6. Brugervejledning Side 7-8

ALFA 56. Tips til sikker kørsel Side 1-2. Oversigt over kørestolen Side 3-4. Justeringer Side 5-6. Brugervejledning Side 7-8 ALFA 56 Indholdsfortegnelse Tips til sikker kørsel Side 1-2 Oversigt over kørestolen Side 3-4 Justeringer Side 5-6 Brugervejledning Side 7-8 Opladning af batterier.. Side 9 Bemærk følgende Side 10 Vedligeholdelse

Læs mere

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug AFFUGTER DH10M Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug Indhold Brug venligst tid på at læse denne manual igennem og gem den til senere brug. Specifikationer Hvordan den virker Placering

Læs mere

DK bruger vejledning

DK bruger vejledning brugervejledning DK Tak... for dit køb af Tanda Zap. Tanda Zap spotbehandling er klinisk dokumenteret. Kraftfuldt blåt LED lys nedbryder de bakterier, der forårsager akne udbrud, mens let vibration og

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-57W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Tevion Powerbank. Manual

Tevion Powerbank. Manual Tevion Powerbank Manual Indhold Din Universal Tevion Powerbank... 3 Hvad er inkluderet i pakken?... 3 Advarsler... 5 Delenes navne... 6 Pleje og Vedligeholdelse... 6 Betjening... 7 Fejlfinding... 10 2

Læs mere