Betjeningsvejledning. Smart-UPS X UPS-nødstrømforsyning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betjeningsvejledning. Smart-UPS X UPS-nødstrømforsyning"

Transkript

1 Betjeningsvejledning Smart-UPS X UPS-nødstrømforsyning Lav spænding ( V) SMX2000RMLV2U SMX2200RMLV2U SMX3000RMLV2U SMX3000RMLV2UNC SMX3000RMJ2U Høj spænding ( V) SMX2200RMHV2U SMX3000RMHV2U SMX3000RMHV2UNC

2 Produktbeskrivelse Denne APC by Schneider Electric Smart-UPS er en højtydende Uninterruptible Power Supply (UPS). UPS'en beskytter elektronisk udstyr mod strømafbrydelser, delvise strømudfald og udsving i strømstyrken, små udsving i strømstyrken samt større forstyrrelser. UPS'en giver også sikkerhedsstrøm på batteriet på forbundet udstyr, indtil strømmen vender tilbage eller indtil batterierne er fuldt afladet. Denne brugsanvisning findes på den medfølgende cd og på APC by Schneider Electric's hjemmeside, Vigtige sikkerhedsmeddelelser Læs insturktionerne omhyggeligt for at blive fortrolig med udstyret, før du prøver at installere, betjene, servicere eller vedligeholde det. Følgende specielle meddelelser vises muligvis i denne håndbog eller på udstyret for at advare om mulige farer eller for at gøre opmærksom på oplysninger, der forklarer eller forenkler en procedure. Tilføjelsen af dette symbol til et produktsikkerhedsmærkat med Forsigtig angiver, at der forekommer en fare, som kan medføre personskader eller produktbeskadigelse, hvis instruktionerne ikke følges. Følgende sikkerhedsmeddelelser vises muligvis i denne håndbog for at advare om mulige farer. FORSIGTIG FORSIGTIG angiver en mulig farlig situation, der, hvis den ikke undgås, kan medføre mindre eller moderate skader på udstyr eller person. FORSIGTIG FORSIGTIG angiver en mulig farlig situation, der, hvis den ikke undgås, kan medføre beskadigelse af udstyr. Sikkerhed og generelle oplysninger Efterse pakkens indhold ved modtagelsen. Meddel fragtmanden og forhandler, hvis der er nogen skader. Læs sikkerhedsvejledningen der leveres med denne UPS før du installerer den. Alle lokale og nationale elektriske forskrifter skal overholdes. Denne UPS er beregnet til indendørs brug. Brug ikke denne UPS i direkte sollys, i kontakt med væske eller hvor der er overdreven støv eller fugtighed. Sørg for at ventilationsåbningerne på UPS'en ikke er blokeret. Sørg for tilstrækkelig plads til god ventilation. Batteriet varer typisk i to til fem år. Miljøfaktorer har indflydelse på batteriets levetid. Høje temperaturer i omgivelserne, ringe strømkvalitet fra elnettet og hyppige, korte afladninger forkorter batteriets levetid. Forbind UPS strømkablet direkte til en stikkontakt. Brug ikke spidsbeskyttelse eller forlængerledninger. Batterierne er tunge. Fjern batterierne før du monterer din UPS på en hylde. Installer altid eksterne batterienheder (XLBP'er) i bunden af racket. UPS'en skal installeres over XLBP'er (eksterne batterienheder). UPS'en kan genkende op til 10 eksterne batterienheder, der er tilsluttet UPS'en. Der er dog ingen grænse for antallet af XLBP'er, som kan bruges med the UPS'en. 1

3 Produktoverblik Specifikationer Miljøspecifikationer For yderligere specifikationer, bedes du venligst se APC by Schneider Electric's hjemmeside på Temperatur Maksimal højde over havoverfladen Luftfugtighed I drift 0 til 40 C (32 til 104 F) Opbevaring I drift Opbevaring -15 til 45 C (5 til 113 F) Oplad UPS-batteriet hver 6. måned m ( fod) m ( fod) 0-95 % relativ luftfugtighed, kondensfri Høj- og lavspændingsmodeller Lav spænding ( V) Høj spænding ( V) SMX2000RMLV2U SMX2200RMLV2U SMX3000RMLV2U SMX3000RMLV2UNC SMX3000RMJ2U SMX2200RMHV2U SMX3000RMHV2U SMX3000RMHV2UNC 2

4 Funktioner på frontpanel 1 Batteri 2 Batteristik 3 Display-interface su0498a 4 Panel Funktioner på bagpanel 1 SmartSlot 6 Styrbar kontaktgruppe 3 2 UPS-input 7 Stik til ekstern batterienhed 3 Chassis bundskrue 8 EPO-tilslutning 4 Styrbar kontaktgruppe 1 9 Seriel port 5 Styrbar kontaktgruppe 2 : USB-port 2200 VA lav spænding 2000 VA lav spænding 3000 VA lav spænding 2200/3000 VA høj spænding su0495a su0493a su0494a su0492a 3

5 Installation UPS Network Management Card For oplysninger om installation af UPS'en, henvises der til installationsvejledningen for Smart-UPS X VA, som følger med UPS'en. Vejledningen findes også på den medfølgende CD og på APC by Schneider Electric's hjemmeside: For oplysninger om installation henvises der til brugervejledningen, som følger med Network Management Card (NMC). Brugervejledningen findes også på APC by Schneider Electric's hjemmeside: Ekstern batterienhed For oplysninger om installation henvises der til installationsvejledningen for SMX 120RMBP2U ekstern batterienhed, som følger med den eksterne batterienhed (XLBP). Vejledningen findes også på den medfølgende CD og på APC by Schneider Electric's hjemmeside: 4

6 Betjening Tilslutning af udstyr til UPS'en FORSIGTIG RISIKO FOR SKADER PÅ UDSTYRET Alle lokale og nationale elektriske forskrifter skal overholdes. Kabelføring skal foretages af en autoriseret el-installatør. Sørg altid for at forbinde din UPS til en stikkontakt med jord. Manglende overholdelse af disse anvisninger kan medføre skader på udstyret Bemærk: UPS vil oplade til 90% kapacitet i de første tre timer af normal drift. Du skal ikke forvente en fuld batteriløbetid under den første opladningsperiode. 1. Tilslut udstyr til stikkene i UPS'ens bagpanel. 2. Tilslut UPS'en til bygningens netstrømforsyning. Sørg altid for at forbinde din UPS til en to-bens, tre-kablet, jordforbundet kilde. 3. For at bruge UPS'en som master ON/OFF-kontakt, skal alt udstyr, der er tilsluttet UPS'en, tændes. 4. Tryk på knappen Tænd/Sluk på UPS'ens frontpanel for at tænde for den samt for de tilsluttede enheder. 5. Se "Omstilbare kontaktgrupper" på side 12 for oplysninger om hvordan omstilbare kontaktgrupper skal bruges. su0475a 5

7 Grundlæggende stik Seriel port: Tilsluttes en computer for at bruge strømstyringssoftware. Brug det serielle kabel, der leveres med enheden. USB-port: Tilslut til en computer for at bruge strømstyringssoftwaren. Bemærk: Serielle porte og USB-porte kan ikke bruges samtidigt. Stik til ekstern batterienhed: Tilslutning af eksterne batterienheder giver forlænget runtime (strømforsyning til udstyret) under strømafbrydelser. UPS'en understøtter op til 10 eksterne batterienheder. Jord-skrue: UPS'en er udstyret med en jord-skrue til jordforbindelse til brug ved spændingstransienter. Inden der tilsluttes en jordforbindelse, skal UPS'en frakobles netstrømforsyningen. 6

8 Display brugergrænseflade Oversigt 1 På elnettet LED-indikator 2 UPS-output On/Off-knap 3 På batteri LED-indikator 4 LED for Fejl i kabelføring 5 Udskift batteri LED-indikator 6 Display 7 OP/NED pileknapper 8 ENTER-knap APC by Schneider Elect r ic 9 ESCAPE-knap su0343a Brug af display-interfacet Brug pileknapperne OP/NED til at rulle igennem hovedmenuens valgmuligheder. Tryk på ENTER for at se undermenuerne for hver hovedmenu. Tryk på ESCAPE for at forlade en undermenu og vende tilbage til en hovedmenu. Menuoversigt Smart-UPS har standard og avancerede menuskærme. Standard menuskærmene er de mest brugte skærmbilleder. De avancerede menuskærmbilleder er til mere avancerede brugere til konfiguration af enhedens ekstra funktioner. Bemærk: De faktiske skærmmenuer kan variere. Hovedmenu Oversigt Standard Avanceret Rulleskærme På netstrømforsyning (enheden kører på netstrømforsyning) Status for kontaktgruppe Ind- og udgangsspænding Belastningsmåler Batteriopladning og runtime Advarsler Grafer over belastning og batteri Status Driftsindstilling Effektivitet i % (kun ved grøn indstilling) Ind- og udgangsspænding 7

9 Hovedmenu Oversigt Standard Avanceret Last spænding (W) og VA Last (A) Load-meter (kwh) Oplysning om sidste skift til batteridrift Batteriopladning og anslået runtime Batterispænding Antal eksterne batterienheder Intern batteritemperatur Testresultater for kalibrering af runtime Resultater af selvtests Status for de omstilbare kontaktgrupper: tændt, slukket, hvile, genstart, slår til, slår fra Smart Slot-oplysninger (hvis relevant) Konfiguration Sprog Lokal strømkvalitet Standard eller avancerede menuer Akustiske alarmer Høje og lave skiftepunkter Advarsel om kort runtime Grøn tilstand (aktiver/deaktiver) Udgangsspænding Interval for selvtest af batteri Installationsdato for batteri Opdatering af UPS-firmware (kun mulig, når udgang er slået fra) Vejledning til opsætning af UPS Nulstil til fabriksstandard Forsinkelser og indstillinger for omstilbare kontaktgrupper Kontrol Smart Slot-konfiguration (hvis relevant) Omstilbare kontaktgruppe(r): slå til, slå fra, sæt i hviletilstand eller genstart Test og diagnose UPS selvtest. Kalibreringstest af runtime. Test af alarm og display. Statistik Statistik over skift til batterikraft, batteritid og total driftstid 8

10 Hovedmenu Oversigt Standard Avanceret Logs Overførselslog Statuslog Fejllog Vedrørende Generelle oplysninger om UPS'en, herunder: modelnumre, indstillinger for udgangsspænding, serienummer, produktionsdato, oplysninger om erstatningsbatteri, firmwareversioner og anbefalet dato for skift af batteri. Oplysninger om SmartSlot-kort (hvis relevant) inklusive IP-adresser PowerChute Business Edition-oplysning (hvis relevant) 9

11 Konfiguration UPS-indstillinger Opstart-indstillinger Brug displayinterface til konfiguration af disse indstillinger ved første start. UPS'en vil bede om svar vedrørende hver indstilling. Hvis der ikke gives noget svar, vil den anvende standardindstillingen. Bemærk: Enheden kan ikke tændes, før alle disse indstillinger er foretaget. Funktion Fabriksindstilling Tilbehør Beskrivelse Sprog Udgangsspæ nding Engelsk Kvalitet af indgangsstrø God m Menutype Dato Lav spænding: 120 V Høj spænding: 230 V Standard UPS'en produktionsdato + 90 dage Engelsk Fransk* Tysk* Spansk* Italiensk* Portugisisk* God Rimelig Dårlig Standard eller avanceret mm-åååå Sprog i displayinterface. *Mulighederne for valg af sprog varierer fra model til model. Indstil UPS'ens nominelle udgangsspænding til Standby-tilstand. Vælg kvalitet af indgangsnetstrømforsyningen. Hvis der vælges God, vil enheden oftere skifte til batteristrøm for at levere den bedste strømforsyning til det tilsluttede udstyr. Hvis Dårlig vælges, vil UPS'en acceptere flere udsving i strømmen og vil ikke så ofte skifte til batteristrøm. Hvis der er usikkerhed vedrørende den lokale strømkvalitet, skal God vælges. De avancerede menuer indeholder alle parametre. Standardmenuer viser et begrænset udvalg af menuer og muligheder. Indtast den aktuelle dato. 10

12 Generelle indstillinger Konfigurér disse indstillinger når som helst ved hjælp af displayinterfacet, PowerChute -softwaren eller et network management-kort. Funktion Fabriksindstilling Tilbehør Beskrivelse Højt skiftepunkt Lavt skiftepunkt Grøn indstilling Sensitivitet for skift Lav spænding 100 V: 108 Vac Vac 110 V: 116 Vac Vac 120 V: 127 Vac Vac 127 V: 134 Vac Vac Høj spænding 200 V: 216 Vac Vac 208 V: 220 Vac Vac 220 V: 242 Vac Vac 230 V: 253 Vac Vac 240 V: 264 Vac Vac Lav spænding 100 V: 92 Vac Vac 110 V: 98 Vac Vac 120 V: 106 Vac Vac 127 V: 112 Vac Vac Høj spænding 200 V: 184 Vac Vac 208 V: 184 Vac Vac 220 V: 198 Vac Vac 230 V: 207 Vac Vac 240 V: 216 Vac Vac For at undgå unødvendig brug af batteriet sættes skiftepunktet højere, hvis netspændingen er konstant høj, og det tilsluttede udstyr normalt fungerer under disse forhold. Indstillingen af Strømkvalitet ændrer automatisk denne indstilling. Bemærk:Brug de avancerede menuer til at konfigurere denne indstilling. Sæt skiftepunktet lavere, hvis netspændingen er konstant lav, og det tilsluttede udstyr kan acceptere denne tilstand. Indstillingen af Strømkvalitet ændrer automatisk denne indstilling. Bemærk: Brug de avancerede menuer til at konfigurere denne indstilling. Hvis UPS-indgangsspændingen ligger mellem det høje og det lave skiftepunkt, vil enheden køre med grøn indstilling. Konfigurer denne indstilling ved hjælp af de avancerede menuer. Normal Normal Reduceret Lav Vælg sensitivitetsniveau for de strømhændelser, UPS'en skal acceptere. Normal: UPS'en skifter oftere til batteristrøm for at give den bedste strømforsyning til det tilsluttede udstyr. Reduceret: UPS'en vil acceptere nogle udsving i strømmen. Lav: UPS'en accepterer flere udsving i strømmen og vil ikke så ofte skifte til batteristrøm. Hvis det tilsluttede udstyr er følsomt over for udsving i strømmen, sættes sensitiviteten til normal ved hjælp af den avancerede konfigurationsmenu. Advarsel om kort runtime 150 sek. Indstil antallet af sekunder UPS'en afgiver en akustisk alarm, når den tilbageværende runtime har nået dette niveau. 11

13 Funktion Fabriksindstilling Tilbehør Beskrivelse Dato for sidste batteriudskiftni ng Akustisk alarm Tændt Indstilling af interval for automatisk selvtest Omstilbare kontaktgrupper Oversigt Fabriksindstillet dato Ved opstart og for hver 14. dag siden sidste test Omstilbare kontaktgrupper kan konfigureres til uafhængigt af hinanden at slukke, tænde, lukke, gå i dvaletilstand eller genstarte det tilsluttede udstyr. Omstilbare kontaktgrupper kan sættes til at udføre følgende: Nulstil denne dato, når batterimodulet udskiftes. On/Off Sidste test + 14 dage Sidste test + 7 dage Tændt + 14 dage Tændt + 7 dage Kun ved opstart Aldrig Slukke: Frakobler omgående fra strømmen og genstarter kun via en manuel kommando Tænd: Tilslutter straks til strømmen Nedlukning: Frakobler strømmen i en sekvens, og tilslutter automatisk strømmen i en sekvens, når netstrømforsyningen vender tilbage Genstart: Lukker ned og genstarter Hviletilstand: Genstart efter en længere forsinkelse Desuden kan Omstilbare kontaktgrupper sættes til at udføre følgende: Tænde eller slukke i en bestemt sekvens Automatisk slukke eller lukke ned, når der opstår forskellige situationer UPS'en vil ikke udsende lyd, hvis alle akustiske alarmer er sat til Off, eller når der trykkes på displayknapperne. Interval for hvilket UPS'en skal foretage en selvtest. Batterierne skal mindst være 70 % opladet for at køre testen. Nulstil til fabriksstandard Nej Ja/nej Genopret UPS'ens standardindstillinger fra fabrikken. Bemærk: Uanset om Omstilbare kontaktgrupper er konfigureret eller ej, yder alle udgange batteribackupstrøm. Brug af Omstilbare kontaktgrupper 1. Forbind kritisk udstyr til en af de omstilbare kontraktgrupper. 2. Tilslut perifert udstyr til en anden Omstilbare kontaktgrupper. Under strømsvigt kan mindre vigtigt udstyr konfigureres til at lukke ned efter en kort forsinkelse for at spare på batteri-runtime Hvis der findes perifere enheder, der skal genstartes eller lukkes ned i en bestemt rækkefølge, som f.eks. en ethernetswitch, der skal genstartes før en tilsluttet server, skal disse enheder tilsluttes forskellige grupper Enheder, som skal genstartes uafhængigt af andet udstyr, bør placeres i en separat gruppe 3. Brug konfigurationsmenuerne til at konfigurere, hvordan Omstilbare kontaktgrupper skal reagere i tilfælde af strømsvigt. 12

14 Tilpasning af Omstilbare kontaktgrupper Brug Kontrol-menuerne til at tilpasse Omstilbare kontaktgrupper. Funktion Fabriksindstilling Tilbehør Beskrivelse Navngiv kontaktgruppe UPS-navn Tændeforsinkelse Slukkeforsinkelse Ventetid før genstart Minimum genstarttid Fjernelse af belastning på batteri Tid før fjernelse af belastning på batteri Fjernelse af belastning på runtime Fjernelse af belastning på tilbageværende runtime Fjernelse af belastning ved overbelastning Kontaktgruppe 1, 2, 3 Redigér disse navne ved hjælp af et eksternt interface som f.eks. Network Management Card Web-interfacet. APC UPS 0 sek. 90 sek. 8 sek. 0 sek. Frakoblet Frakoblet Frakoblet Frakoblet Frakoblet Indstillinger af Network Management Card Disse indstillinger er kun til rådighed på enheder med et Network Management Card (NMC). NMC IP Address Mode NMC Default Gateway Indstil antallet af sekunder Indstil antallet af sekunder Indstil antallet af sekunder Indstil antallet af sekunder Nedlukning med forsinkelse Nedlukning straks Sluk straks Sluk med forsinkelse Frakoblet Indstil antallet af sekunder Nedlukning med forsinkelse Nedlukning straks Sluk straks Sluk med forsinkelse Frakoblet Indstil antallet af sekunder Frakoblet Aktiveret Det tidsrum Omstilbare kontaktgrupper venter fra den modtager kommandoen om at tænde til den faktiske opstart. Det tidsrum Omstilbare kontaktgrupper venter fra den modtager kommandoen om at slukke og den faktiske nedlukning. Det tidsrum Omstilbare kontaktgrupper skal forblive slukket, inden den genstarter. Batteritiden, som skal være til rådighed, inden Omstilbare kontaktgrupper vil tænde igen efter en nedlukning. Når enheden skifter til batteristrøm, kan UPS'en frakoble strømmen til Omstilbare kontaktgrupper for at spare på batteriets kørselstid. Konfigurer forsinkelsestiden vha. indstillingen FJERNELSE AF BELASTNING PÅ BATTERI. Det tidsrum, udgangene kører på batteristrøm, før de slukkes. Konfigurer dette tidsrum ved hjælp af indstillingen FJERNELSE AF BELASTNING PÅ TILBAGEVÆRENDE BATTERITID. Når den tilbageværende kørselstid når dette niveau, slukkes Omstilbare kontaktgrupper. I tilfælde af overbelastning (større end 105% output), slukkes Omstilbare kontaktgrupper straks for at spare på strømmen til det vigtigste udstyr. Omstilbare kontaktgrupper kan kun tændes igen med en manual kommando. 13

15 Nødstop Oversigt over EPO Muligheden for EPO (nødstop af strømmen) er en sikkerhedsfunktion, som øjeblikkelig vil frakoble alt tilsluttet udstyr fra strømforsyningen. UPS'en lukker øjeblikkeligt ned og skifter ikke til batteristrøm. Tilslut hver UPS til EPO-kontakten. UPS'en skal genstartes manuelt for igen at levere strøm til det tilsluttede udstyr. Tryk på knappen ON/OFF på frontpanelet. Overhold alle nationale og lokale regler for elektricitet. Kabelføring skal foretages af en autoriseret elinstallatør. N.O.-kontakter 1. Hvis EPO-kontakten eller relæets kontakter normalt er tændt, indsættes ledninger fra switchen eller kontakter ved ben 1 og 2 på EPO-terminalblokken. Brug AWG-ledning. 2. Fastgør ledningerne ved at spænde skruerne. Hvis kontakterne er slukket, vil UPS'en slukke, og belastningen vil blive fjernet. gen0887a Normalt slukkede kontakter 1. Hvis EPO-kontakten eller relæets kontakter normalt er slukket, indsættes ledninger fra switchen eller kontakter ved ben 2 og 3 på EPO-terminalblokken. Brug AWG-ledning. 2. Indsæt en jumper mellem ben 1 og 2. Fastgør ledningerne ved at spænde de tre skruer i positionerne 1, 2 og 3. Hvis kontakterne er åbne, vil UPS'en slukke og belastningen vil blive fjernet. gen0888a Bemærk: Ben 1 leverer strøm til EPO-kredsløbet. Det leverer nogle få milliampere ved 24 V spænding. Hvis den normalt slukkede (N.C.) EPO-konfiguration bruges, skal EPO-kontakten eller relæet rates til apparater med "tørre" kredsløb, ratingen skal være til lavspændings- og lavstrømsapparater. Dette indebærer normalt, at kontakterne er guldbelagte. EPO-interfacet er et SELV-kredsløb (Safety Etra Low Voltage). Det må kun tilsluttes til andre SELV-kredsløb. EPO-interfacet overvåger kredsløb, som ikke har noget bestemt spændingspotentiale. SELV-kredsløb styres af en switch eller et relæ, der er korrekt isoleret fra netstrømforsyningen. For at undgå at beskadige UPS'en, må EPOinterfacet ikke tilsluttes til andre typer kredsløb end SELV-kredsløb. Brug en af nedenstående kabeltyper til at forbinde UPS'en til EPO-kontakten. CL2: Klasse 2-kabel til generel brug. CL2P: Plenumkabel til brug i ventilationskanaler, plenumer og andre steder, der anvendes til luftcirkulation. CL2R: Stigekabel til brug ved vertikal kabelføring i et rør mellem etager. CLEX: Kabel med begrænset anvendelse til brug i boliger og i ledningsrør. Installation i Canada: Brug kun CSA-certificerede, type ELC (kontrolkabel med ekstra lav spænding). Installation i andre lande end Canada og USA: Brug standardkabler med lav spænding i overensstemmelse med nationale og lokale regler. 14

16 Problemløsning Problem og mulig årsag Løsning UPS'en tændes ikke, eller der er intet output Enheden er ikke blevet tændt. UPS'en er ikke sluttet til netstrømforsyningen. Der forekommer en intern UPS-fejl. Tryk på Tænd-knappen for at tænde UPS'en. Sørg for, at strømforsyningskablet er korrekt tilsluttet enheden og til netstrømforsyningen. Undlad at bruge UPS'en. Træk stikket til UPS'en ud, og få den straks efterset. UPS'en kører på batteri, mens den er tilsluttet strømforsyningen Der er en meget høj, meget lav eller forvrænget indgangslinjespænding eller frekvens. Flyt UPS'en til et andet stik på et andet kredsløb. Kontrollér indgangsspændingen med visningen af netstrømforsyningens spænding. Hvis det er acceptabelt for det tilsluttede udstyr, reduceres UPS'ens følsomhed. Test strømmen fra netstrømforsyningen for at sikre, at enheden modtager strøm. UPS'en afgiver biplyde UPS'en er i normal drift. UPS'en beskytter det tilsluttede udstyr. Se displayets interface for status for UPS'en. UPS'en yder ikke den forventede backuptid UPS-batteriet er svagt på grund af en nylig strømafbrydelse eller nærmer sig slutningen af dets levetid. UPS'en er overbelastet. Oplad batteriet. Batteriet skal genoplades efter langvarigt strømsvigt, og det slides hurtigere, når det bruges ofte eller, når det bruges i høje temperaturer. Hvis batteriet er ved slutningen af dets levetid, bør det overvejes at udskifte batteriet, selvom indikatoren for udskiftning af batteri ikke lyser. Kontrollér UPS'en belastningsdisplay. Frakobl unødvendigt udstyr som f.eks. printere. Fejl-LED lyser Din UPS viser en fejlmeddelelse, og udsender en konstant bippende lyd Intern UPS-fejl. Undlad at bruge UPS'en. Sluk UPS'en, og få den straks efterset. LED-indikatoren for udskiftning af batteri lyser Batteriet er ikke tilstrækkeligt opladet. Udskiftningsbatteriet er ikke korrekt tilsluttet. Lad batteriet oplade i mindst fire timer. Udfør derefter en selvtest. Hvis problemet stadig er til stede efter genopladning, skal batteriet udskiftes. Sørg for at batteristikket tilsluttes korrekt. Displayinterfacet viser en meddelelse om fejl i ledningsføringen Registrerede fejl i kabelføringen omfatter manglende jordforbindelse, potentialeovervågning på neutralen og overbelastet neutralt kredsløb. Hvis UPS'en indikerer en ledningsføringsfejl, skal en autoriseret elektriker gennemgå bygningens ledningssystem. (Gælder kun enheder til lav spænding (120 V)) 15

17 Service Hvis der opstår behov for service, skal enheden ikke returneres til forhandleren. Følg disse punkter: 1. Gennemgå afsnittet Fejlfinding i vejledningen for at eliminere almindelige problemer. 2. Hvis problemet fortsætter, bedes du venligst kontakte APC by Schneider Electric's kundeservice via vores APC by Schneider Electric's hjemmeside, a. Nedskriv model- og serienummeret samt købsdatoen. Model- og serienumre findes på panelet på enhedens bagside og kan ses via LCD-displayet på visse modeller. b. Ring til APC by Schneider Electric's kundesupport, så vil en tekniker forsøge at løse problemet over telefonen. Hvis dette ikke er muligt, udsteder teknikeren et RMA-nummer (Returned Material Authorization). c. Reparation er uden omkostninger, hvis enheden er dækket af garantien. d. Serviceprocedurer og returnering kan foregå forskelligt i forskellige lande. Der henvises til APC by Schneider Electric's hjemmeside for instruktioner for det enkelte land. 3. Pak enheden i originalemballagen, hvis det er muligt, for at undgå beskadigelser under transport. Anvend aldrig skumkugler til indpakningen. Beskadigelse, som er opstået under transporten, er ikke dækket af garantien. a. Husk altid at AFBRYDE BATTERIERNE TIL DIN UPS, før den forsendes. Reglerne fra United States Department of Transportation (DOT) og International Air Transport Association (IATA) kræver, at UPS-batteriet afbrydes før forsendelse. De interne batterier kan forblive i UPS'en. b. Eksterne batterier tømmes for strøm, når de afbrydes fra det tilhørende UPS-produkt. Det er ikke nødvendigt at afbryde de interne batterier ved forsendelse. Ikke alle enheder bruger eksternt batteri. 4. Skriv det af kundesupporten udleverede RMA-nummer uden på emballagen. 5. Returnér enheden med forsikret, forudbetalt fragtmand til den adresse, du får oplyst af Kundesupport. Transport af enhed 1. Sluk enheden og frakobl alt tilsluttet udstyr. 2. Kobl enheden fra elnettet. 3. Frakobl alle interne og eksterne batterier (hvor dette er relevant). 4. Følg forsendelsesvejledningen, der er beskrevet under Service i denne vejledning. 16

18 To års begrænset fabriksgaranti Schneider Electric IT Corporation (SEIT) garanterer, at deres produkter er fri for defekter i materiale og fremstilling i en periode på tre (3) år, med undtagelse af batterierne, som har en garanti på to (2) år fra købsdatoen. SEITs forpligtelser i henhold til denne garanti er begrænset til reparation eller ombytning, efter virksomhedens eget skøn, af ethvert defekt produkt. Reparation eller udskiftning af et defekt produkt eller dele deraf forlænger ikke den oprindelige garantiperiode. Denne garanti gælder kun den oprindelige køber, som skal have registreret produktet korrekt inden for 10 dage fra købsdatoen. Produkter kan registreres online på warranty.apc.com. SEIT skal ikke være ansvarlig i henhold til garantien, hvis test og undersøgelser viser, at den påståede defekt i produktet ikke eksisterer eller blev forårsaget af slutbrugerens eller en tredjeparts misbrug, forsømmelse, ukorrekt installation, test, betjening eller anvendelse af produktet, som ikke er i overensstemmelse med SEIT's anbefalinger og specifikationer. Derudover er SEIT ikke erstatningsansvarlig for nogen defekt som følge af: 1) uautoriserede forsøg på at reparere eller ændre produktet, 2) forkert eller utilstrækkelig elektrisk spænding eller forbindelser, 3) utilstrækkelige driftsbetingelser på stedet, 4) force majeure, 5) udsættelse for vind og vejr eller 6) tyveri. Under ingen omstændigheder skal SEIT være ansvarlige i henhold til denne garanti for noget produkt, hvis serienummeret er blevet ændret, deformeret eller fjernet. BORTSET FRA OVENSTÅENDE ER DER INGEN GARANTI, UDTRYKKELIGT ELLER UNDERFORSTÅET, VED LOVHANDLING ELLER PÅ ANDEN MÅDE, FOR PRODUKTER, SOM SÆLGES, SERVICERES ELLER LEVERES I HENHOLD TIL DENNE AFTALE ELLER I FORBINDELSE HERMED. SEIT FRALÆGGER SIG ETHVERT UNDERFORSTÅET ANSVAR FOR FUNKTIONSDUELIGHED, TILFREDSHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. SEIT'S UDTRYKKELIGE GARANTIER BLIVER IKKE UDVIDET, FORMINDSKET ELLER PÅVIRKET AF, OG INGEN FORPLIGTELSE ELLER ANSVARLIGHED SKAL OPSTÅ UD FRA, AT SEIT OVERDRAGER TEKNISK ELLER ANDET RÅD ELLER SERVICE I FORBINDELSE MED PRODUKTERNE. DE FOREGÅENDE GARANTIER OG UDBEDRINGER ER EKSKLUSIVE OG ERSTATTER ALLE ANDRE GARANTIER OG UDBEDRINGER. DE GARANTIER, SOM FASTSÆTTES AF SEIT, UDGØR SEIT'S FULDE ANSVAR OG KØBERS ENESTE AFHJÆLPNING FOR NOGET BRUD PÅ SÅDANNE GARANTIER. SEIT'S GARANTIER OMFATTER KUN KØBER OG UDVIDES IKKE TIL NOGEN TREDJEPART. UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER SKAL SEIT, DETS FUNKTIONÆRER, DIREKTØRER, AFFILIEREDE SELSKABER ELLER MEDARBEJDERE VÆRE ANSVARLIGE FOR NOGEN FORM FOR INDIREKTE, SÆRLIG, FØLGELIG ELLER STRAFFERETSLIG SKADE, SOM OPSTÅR UD FRA BRUGEN, SERVICERINGEN ELLER INSTALLATIONEN AF PRODUKTERNE, UANSET OM SÅDANNE SKADER OPSTÅR INDEN FOR KONTRAKT ELLER VED SVIG, UANSET FEJL, FORSØMMELIGHED ELLER STRENGT ANSVAR, ELLER UANSET OM SEIT PÅ FORHÅND VAR BLEVET GJORT OPMÆRKSOM PÅ MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER. SÆRLIGT GÆLDER DET, AT SEIT IKKE ER ANSVARLIG FOR NOGEN OMKOSTNINGER, F.EKS. TAB AF FORTJENESTE ELLER INDTÆGT (DIREKTE ELLER INDIREKTE), TAB AF UDSTYR, TAB AF MULIGHED FOR AT BRUGE UDSTYR, TAB AF SOFTWARE, TAB AF DATA, UDGIFTER TIL ERSTATNINGSPRODUKTER, KRAV FRA TREDJEPARTER ELLER LIGNENDE. INTET I DENNE BEGRÆNSEDE GARANTI SKAL SØGE AT UDELUKKE ELLER BEGRÆNSE SEIT'S ERSTATNINGSANSVAR FOR DØDSFALD ELLER PERSONSKADE SOM FØLGE AF UAGTSOMHED ELLER SVIGAGTIG FORVANDSKNING ELLER I EN UDSTRÆKNING, HVOR DET IKKE KAN UDELUKKES ELLER BEGRÆNSES AF GÆLDENDE LOV. For at opnå service i henhold til garantien skal du rekvirere et RMA-nummer (Returned Material Authorization) fra kundesupport. Kunder med reklamationer, som er omfattet af garantien, kan kontakte SEIT's kundesupportnetværk via siden Support på SEIT's website: Vælg dit land i rullemenuen med lande. Åbn fanebladet Support øverst på websitet for at finde kontaktoplysninger til kundesupport i dit område. Fragtomkostningerne skal være forudbetalt, når produkter returneres, og produkterne skal ledsages af en kort beskrivelse af problemet og dokumentation for købsdato og købssted. 17

19

20 APC by Schneider Electric Worldwide Kundesupport Kundesupport til dette eller ethvert andet produkt fra APC by Schneider Electric er gratis tilgængelig på en af følgende måder: Besøg APC by Schneider Electric's hjemmeside for at finde dokumenter i APC by Schneider Electric's vidensbase og for at sende anmodninger om kundesupport. (Hovedkontor) Herfra har du adgang til APC by Schneider Electric's lokale hjemmesider for de enkelte lande, som indeholder oplysninger om kundesupport. Global support til søgning i APC by Schneider Electric's Knowledge Base og brug af e-support. Kontakt APC by Schneider Electric's kundesupportcenteret pr. telefon eller . Lokale landespecifikke centre: gå til for kontaktoplysninger. Kontakt en repræsentant fra APC by Schneider Electric eller en anden distributør, hvorfra du har købt dit APC by Schneider Electric produkt, for oplysninger om, hvordan du får lokal kundesupport. Udvalgte modeller er kvalificeret til ENERGY STAR. Få flere oplysninger på APC fra Schneider Electric. APC og APC-logo APC, APC-logoet, PowerChute og Smart-UPS tilhører Schneider Electric Industries S.A.S. eller deres affilierede firmaer. Alle andre varemærker er de respektive ejeres ejendom E 04/2013

Installationsvejledning Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack-monteret 1U

Installationsvejledning Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack-monteret 1U Installationsvejledning Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack-monteret 1U Vigtige sikkerhedsmeddelelser Læs insturktionerne omhyggeligt for at blive fortrolig med udstyret, før du prøver at installere,

Læs mere

Brugervejledning. APC Smart-UPS XL SURT192RMXLBP2 SURT192XLBP2. Stack/Rack-monteret 6U Ekstern batterienhed

Brugervejledning. APC Smart-UPS XL SURT192RMXLBP2 SURT192XLBP2. Stack/Rack-monteret 6U Ekstern batterienhed Brugervejledning Dansk APC Smart-UPS XL SURT192RMXLBP2 SURT192XLBP2 Stack/Rack-monteret 6U Ekstern batterienhed 990-2485 03/2007 Introduktion Om denne enhed The American Power Conversion (APC ) SURT192RMXLBP2

Læs mere

Kontrollér SBP'en ved modtagelse. Gør fragtmanden og forhandleren opmærksom på eventuelle skader.

Kontrollér SBP'en ved modtagelse. Gør fragtmanden og forhandleren opmærksom på eventuelle skader. Oversigt Service-bypasspanelet (SBP) fra APC by Schneider Electric giver netværksstrøm til tilsluttet udstyr under UPS-vedligeholdelse. Indhold Læs sikkerhedsvejledningen, før UPS'en installeres. Kontrollér

Læs mere

Betjeningsvejledning. Smart-UPS UPS. 750/1000/1500/2200/3000 VA Tower 120/230 VAC

Betjeningsvejledning. Smart-UPS UPS. 750/1000/1500/2200/3000 VA Tower 120/230 VAC Betjeningsvejledning Smart-UPS UPS 750/1000/1500/2200/3000 VA Tower 120/230 VAC Indhold Oversigt... 1 Beskrivelse af produktet................................... 1 Sikkerhed................................................

Læs mere

Brugervejledning. Smart-UPS. UPS-nødstrømforsyning. SUA5000 VA 208/230 Vac. SUA3000 VA 200 Vac. rack-montering 5U

Brugervejledning. Smart-UPS. UPS-nødstrømforsyning. SUA5000 VA 208/230 Vac. SUA3000 VA 200 Vac. rack-montering 5U Brugervejledning Smart-UPS UPS-nødstrømforsyning SUA5000 VA 208/230 Vac SUA3000 VA 200 Vac rack-montering 5U Introduktion Introduktion Om denne UPS UPS-nødstrømforsyning fra APC by Schneider Electric beskytter

Læs mere

Installationsvejledning til Smart-UPS On-Line Ekstern batteripakke SRT96BP/72BP

Installationsvejledning til Smart-UPS On-Line Ekstern batteripakke SRT96BP/72BP Installationsvejledning til Smart-UPS On-Line Ekstern batteripakke SRT96BP/72BP Vigtige sikkerhedsmeddelelser Læs vejledningen omhyggeligt for at lære udstyret at kende, før du begynder at installere,

Læs mere

Betjeningsvejledning. Smart-UPS X Uninterruptible Power Supply. SMX750 VA SMX1000 VA SMX 1500 VA 120 Vac/230 Vac. Rackmonteret 2U

Betjeningsvejledning. Smart-UPS X Uninterruptible Power Supply. SMX750 VA SMX1000 VA SMX 1500 VA 120 Vac/230 Vac. Rackmonteret 2U Betjeningsvejledning Smart-UPS X Uninterruptible Power Supply SMX750 VA SMX1000 VA SMX 1500 VA 120 Vac/230 Vac Rackmonteret 2U Produktbeskrivelse Denne APC by Schneider Electric Smart-UPS er en højtydende

Læs mere

Betjeningsvejledning. Smart-UPS TM X. Nødstrømsanlæg Tower/Rack-montering 4U. Lav spænding SMX2000LV SMX2000LVNC SMX3000LV SMX3000LVNC

Betjeningsvejledning. Smart-UPS TM X. Nødstrømsanlæg Tower/Rack-montering 4U. Lav spænding SMX2000LV SMX2000LVNC SMX3000LV SMX3000LVNC Betjeningsvejledning Smart-UPS TM X Nødstrømsanlæg Tower/Rack-montering 4U Lav spænding SMX2000LV SMX2000LVNC SMX3000LV SMX3000LVNC Høj spænding SMX2200HV SMX3000HV SMX3000HVT SMX3000HVNC su0787a Oversigt

Læs mere

Betjeningsvejledning. Smart-UPS C. Uninterruptible Power Supply. 1000/1500 VA Tårn. 120/230 Vac

Betjeningsvejledning. Smart-UPS C. Uninterruptible Power Supply. 1000/1500 VA Tårn. 120/230 Vac Betjeningsvejledning Smart-UPS C Uninterruptible Power Supply 1000/1500 VA Tårn 120/230 Vac su0813a Produktbeskrivelse APC fra Schneider Electric Smart-UPS er en konstant strømforsyning med høje præstationer

Læs mere

Installation og betjening

Installation og betjening Installation og betjening Smart-UPS SR1 UPS-nødstrømforsyning SR13KXIET SR16KXIET 220/230/240 VAC Kabinet su0835a Smart-UPS TM SR1 UPS-nødstrømforsyning 3000/6000 VA 220/230/240 VAC Kabinet Dansk 990-5163A

Læs mere

Brugervejledning. APC Smart-UPS XL 2200/3000 VA XL 120/208/230 VAC. Tower/Rack-monteret 5U Uninterruptible Power Supply

Brugervejledning. APC Smart-UPS XL 2200/3000 VA XL 120/208/230 VAC. Tower/Rack-monteret 5U Uninterruptible Power Supply Brugervejledning Dansk APC Smart-UPS XL 2200/3000 VA XL 120/208/230 VAC Tower/Rack-monteret 5U Uninterruptible Power Supply 990-2975 09/2006 Introduktion Om denne UPS Uninterruptible Power Supply (UPS)

Læs mere

Brugervejledning. Dansk. APC Smart-UPS RT. 3000/5000 VA 200-240 VAC Tower/rack-montering 3U Uninterruptible Power Supply

Brugervejledning. Dansk. APC Smart-UPS RT. 3000/5000 VA 200-240 VAC Tower/rack-montering 3U Uninterruptible Power Supply Brugervejledning Dansk APC Smart-UPS RT 3000/5000 VA 200-240 VAC Tower/rack-montering 3U Uninterruptible Power Supply 990-2690 02/2006 Indledning APC Smart-UPS RT er en højtydende nødstrømsforsyning (UPS

Læs mere

Back-UPS RS 550 Installation og betjening

Back-UPS RS 550 Installation og betjening Back-UPS RS 550 Installation og betjening Pakkens indhold Sikkerhed Installér ikke UPS'en idirekte sollys, ekstrem varme, fugtighed eller i berøring med væsker. bu001a Undlad at tilslutte en laserprinter

Læs mere

Installationsvejledning til din Smart-UPS On-Line APCRBC152/APCRBC141

Installationsvejledning til din Smart-UPS On-Line APCRBC152/APCRBC141 Installationsvejledning til din Smart-UPS On-Line / Sikkerhedsmeddelelser Læs vejledningen omhyggeligt for at lære udstyret at kende, før du begynder at installere, betjene, servicere eller vedligeholde

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

TRUST ENERGY PROTECTOR 500

TRUST ENERGY PROTECTOR 500 TRUST ENERGY PROTECTOR 500 Brugervejledning Version 1.0 1 Mange tak Vi takker dig for at have valgt dette produkt fra Trust's sortiment. Vi håber du får megen fornøjelse af det, og anbefaler dig at gennemgå

Læs mere

Back-UPS Pro 1200/1500 230V Installation og betjening

Back-UPS Pro 1200/1500 230V Installation og betjening Back-UPS Pro 1200/1500 230V Installation og betjening Pakkens indhold Sikkerhed bu001a (2) Installér ikke Back-UPS'en i direkte sollys, ekstrem varme, fugtighed eller i berøring med væsker. Tilslut batteriet

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Betjeningsvejledning. Smart-UPS C. UPS-anlæg. Kabinet 1000/1500/2000/3000 VA. 120/230 Vac. su0813a

Betjeningsvejledning. Smart-UPS C. UPS-anlæg. Kabinet 1000/1500/2000/3000 VA. 120/230 Vac. su0813a Betjeningsvejledning Smart-UPS C UPS-anlæg Kabinet 1000/1500/2000/3000 VA 120/230 Vac su0813a Produktbeskrivelse Denne APC by Schneider Electric Smart-UPS C er en højtydende UPS (nødstrømsanlæg). Den

Læs mere

Trust Energy Protector 325/525. Brugervejledning

Trust Energy Protector 325/525. Brugervejledning Trust Energy Protector 325/525 Brugervejledning Ophavsret/Copyright Tillige er det forbudt at reproducere eller overføre dele af denne brugsanvisning under enhver form og med ethvert middel, elektronisk

Læs mere

PowerMust 400/600/1000 Offline UPS-nødstrømssystem

PowerMust 400/600/1000 Offline UPS-nødstrømssystem DK BRUGERVEJLEDNING PowerMust 400/600/1000 Offline UPS-nødstrømssystem 1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER GEM DISSE ANVISNINGER Denne brugsanvisning indeholder vigtig instruktioner for modellerne PowerMust

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Betjeningsvejledning. Smart-UPS. Uninterruptible Power Supply. 1200 VA Rack-mount 1U 100 Vac. 1500 VA Rack-mount 1U 120/230 Vac

Betjeningsvejledning. Smart-UPS. Uninterruptible Power Supply. 1200 VA Rack-mount 1U 100 Vac. 1500 VA Rack-mount 1U 120/230 Vac Betjeningsvejledning Smart-UPS Uninterruptible Power Supply 1200 VA Rack-mount 1U 100 Vac 1500 VA Rack-mount 1U 120/230 Vac Oversigt Produktbeskrivelse APC Smart-UPS fra Schneider Electric er en højtydende

Læs mere

Vedvarende energi. Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren

Vedvarende energi. Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren Vedvarende energi Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren de LEGO Group. 2010 The LEGO Group. 1 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Energimåleren... 3 2. Sådan påsættes Energiakkumulatoren... 3

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Tevion Powerbank. Manual

Tevion Powerbank. Manual Tevion Powerbank Manual Indhold Din Universal Tevion Powerbank... 3 Hvad er inkluderet i pakken?... 3 Advarsler... 5 Delenes navne... 6 Pleje og Vedligeholdelse... 6 Betjening... 7 Fejlfinding... 10 2

Læs mere

KCG 17-001. Brugermanual - installationsmanual

KCG 17-001. Brugermanual - installationsmanual KCG 17-001 Brugermanual - installationsmanual Indholdsfortegnelse Installation... 3 Test... 3 Klimaanlæggets model... 3 Nulstil GSM modulet tilbage til fabriksindstilling... 3 Fejlmelding... 3 Sikkerhed...

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER Side 1 til signalforstærker Introduktion Signalforstærkeren fra LOCKON bruges til at forlænge og forstærke det trådløse signal fra centralenheden ud til de forskellige

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Mini Power Backup Unit med 5-minutters kit

Mini Power Backup Unit med 5-minutters kit Mini Power Backup Unit med 5-minutters kit Teknisk brugervejledning 2017.11.20 604308 2 Teknisk brugervejledning 1 Produktbeskrivelse... 3 2 Montagevejledning... 3 2.1 Elektrisk tilslutning... 3 2.2 Montage/tilslutning

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

VETEC ApS. Dynamometer. Brugervejledning & Monteringsvejledning. Copyright 2009, Vetec Aps. Alle rettigheder forbeholdes.

VETEC ApS. Dynamometer. Brugervejledning & Monteringsvejledning. Copyright 2009, Vetec Aps. Alle rettigheder forbeholdes. Dynamometer Brugervejledning & Monteringsvejledning Til lykke med købet af Deres nye Dynamometer. Vetec er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser heri, eller for tilfældige

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede rullegardin med fjernbetjening... 3 1.1 Generelle egenskaber...

Læs mere

SimPal-T4. GSM Stikkontakt. SimPal T4 GSM stikkontakt. Den korte opstart

SimPal-T4. GSM Stikkontakt. SimPal T4 GSM stikkontakt. Den korte opstart 1 SimPal-T4 GSM Stikkontakt Den korte opstart SimPal T4 GSM stikkontakt 2 Tak, fordi du har købt SimPal-T4. SimPal T4 GSM stikkontakt er en fjernbetjent stikdåse, der består af et GSM modul. Strømforsyningen

Læs mere

Bluetooth højttaler BABHCK811_1

Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Oplysningerne i denne brugervejledning kan ændres uden varsel. Amitech Danmark A/S er ikke erstatningspligtig i tilfælde

Læs mere

trådløs dørklokke brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk

trådløs dørklokke brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk trådløs dørklokke DK brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk indholdsfortegnelse DETECT DOOR funktion.......................... 1 DETECT DOOR indstillinger....................... 2

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald.

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald. Indhold 1. Indledning... 2 2. Sikkerhed... 2 SIKKERHED Generel information...2 Sikkerhed... 2 Sikkerhedsfunktioner...4 Beskyttelsesudstyr... 4 Idriftsættelse...... 4 Batteri... 5 Opladning af batteriet...

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING DK 45 KABEL CTEK COMFORT CONNECT KNAPPEN RESET FEJLLAMPE OPLADERKABEL STRØMLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT eyelet M6

BRUGERVEJLEDNING DK 45 KABEL CTEK COMFORT CONNECT KNAPPEN RESET FEJLLAMPE OPLADERKABEL STRØMLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT eyelet M6 BRUGERVEJLEDNING TILLYKKE med købet af din nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Laderegulatorens opbygning Genius er en avanceret laderegulator for solceller/solpaneler der kontroller, overvåger og styrer indladning og afladning

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Hurtig start. Powerline 1200 Model PL1200

Hurtig start. Powerline 1200 Model PL1200 Hurtig start Powerline 1200 Model PL1200 Pakkens indhold I nogle regioner er en ressource-cd inkluderet sammen med produktet. 2 Sådan kommer du i gang Powerline-adaptere giver en alternativ måde at udvide

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL TIMER TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL TIMER TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL TIMER TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse og egenskaber... 3 2. Tekniske data og specifikationer...5 3. Indstilling

Læs mere

DK 45 STRØMFORSYNINGSSTIK* STRØMFORSYNINGSKABEL CTEK COMFORT CONNECT OPLADERKABEL MODE-KNAP FEJLLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT clamp

DK 45 STRØMFORSYNINGSSTIK* STRØMFORSYNINGSKABEL CTEK COMFORT CONNECT OPLADERKABEL MODE-KNAP FEJLLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT clamp 12V/3 MANUAL TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

Strømstyring Brugervejledning

Strømstyring Brugervejledning Strømstyring Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

BRUGSANVISNING MODEL

BRUGSANVISNING MODEL BRUGSANVISNING MODEL Tillykke med Deres nye multimeter, før De går igang med at bruge produktet, bedes De læse denne brugsanvisning grundigt. I. ANVENDELSE Dette kategori III multimeter kan anvendes til

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårig garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Mini Mobile Phones eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti.

Læs mere

Installering. NETGEAR 802.11ac trådløst access point WAC120. Pakkens indhold. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Installering. NETGEAR 802.11ac trådløst access point WAC120. Pakkens indhold. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Varemærker NETGEAR samt NETGEAR-logoet og Connect with Innovation er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende NETGEAR, Inc. og/eller dets datterselskaber i USA og/ eller andre lande. Informationen

Læs mere

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 7010 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock. Brugervejledning

HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock. Brugervejledning HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock Brugervejledning HP Photosmart 6220 dok til digitalt kamera Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i denne vejledning

Læs mere

DL-45/50/55/60/80 A/B

DL-45/50/55/60/80 A/B CpLy ApS www.cply.dk Brugermanual DL-45/50/55/60/80 A/B Opdateret Vinter 2015 Kære kunde Tak fordi du har valgt at handle hos CpLy ApS. Venligst læs og forstå brugervejledningen før brug, hvis der er noget

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

www.blackanddecker.eu BDPC10USB

www.blackanddecker.eu BDPC10USB www.blackanddecker.eu BDPC10USB Dansk Anvendelsesområde Din Black & Decker USB-omformer er beregnet til at omforme 12 Vdc til 5 Vdc. Med den kan en bils 12 Vdc levere 5 Vdc til udstyr, som normalt skal

Læs mere

Galaxy 3500. 10-40 kva 380/400/415 V og 10-30 kva 208/220 V. Drift 09/2014. www.schneider-electric.com

Galaxy 3500. 10-40 kva 380/400/415 V og 10-30 kva 208/220 V. Drift 09/2014. www.schneider-electric.com Galaxy 3500 10-40 kva 380/400/415 V og 10-30 kva 208/220 V Drift 09/2014 www.schneider-electric.com Juridiske oplysninger Mærket Schneider Electric og samtlige registrerede varemærker nævnt i denne vejledning

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Hurtig start. Powerline 1000 Model PL1000v2

Hurtig start. Powerline 1000 Model PL1000v2 Hurtig start Powerline 1000 Model PL1000v2 Pakkens indhold I nogle regioner er en ressource-cd inkluderet sammen med produktet. 2 Sådan kommer du i gang Powerline-adaptere giver dig en alternativ måde

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER

BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER Supplied by BRUGERVEJLEDNING FOR IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER Denne brugervejledning hører til IMPULSE S-opladeren fra VICTRON ENERGY B.V. med en mærkestrøm

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

MANUAL TILLYKKE SIKKERHED

MANUAL TILLYKKE SIKKERHED MANUAL TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi inden

Læs mere

CML-V.2 / Solara Laderegulator

CML-V.2 / Solara Laderegulator CML-V.2 / Solara Laderegulator CID: 181802612 Phocos CML-Serien V.2: CML05, CML08, CML10, CML15, CML20 Solara: SR85TL, SR135TL, SR175TL, SR345TL, Laderegulator for solcellesystemer Brugsanvisning (dansk)

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

Dangate Brugermanual Bolyguard JK-10 og JK-15

Dangate Brugermanual Bolyguard JK-10 og JK-15 Dangate Brugermanual Bolyguard JK-10 og JK-15 Tak fordi du valgte at købe et vildtkamera fra Dangate. Vi har lavet denne danske manual, så du får optimal udnyttelse og mest mulig glæde af dit nye Bolyguard

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1 4 kanals timer med 18 funktioner 2000.2238 Vi sikrer en høj kvalitet sammen med vores samarbejdes partnere! Vi udveksler

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Bee-Bot eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle reparationer

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING INDENDØRSSIRENE

BRUGERVEJLEDNING INDENDØRSSIRENE BRUGERVEJLEDNING INDENDØRSSIRENE Side 1 til din indendørssirene fra LOCKON Introduktion Sirenen bruges som et supplement til den indbyggede sirene i centralenheden samt som en ekstra sikkerhed ved alarm.

Læs mere

Strømstyring Brugervejledning

Strømstyring Brugervejledning Strømstyring Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

DYKPUMPE 250 W eller 550 W

DYKPUMPE 250 W eller 550 W DYKPUMPE 250 W eller 550 W INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 76500250 = 250 W EAN nr 5709133760113 Art nr 76500550 = 550 W EAN nr 5709133760120 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af dykpumpen

Læs mere

PHEP 4. Vandtæt ph- og temperaturmåler

PHEP 4. Vandtæt ph- og temperaturmåler PHEP 4 Vandtæt ph- og temperaturmåler PHEP 4 er enkel at anvende. Alligevel anbefales det at gennemlæse denne instruktion nøje, før instrumentet tages i brug. Nærværende instruktion vil forsyne Dem med

Læs mere

Betjeningsvejledning. Smart-UPS C. Uninterruptible Power Supply. 1000/1500 VA Rack-Monteret 2U. 120/230 Vac

Betjeningsvejledning. Smart-UPS C. Uninterruptible Power Supply. 1000/1500 VA Rack-Monteret 2U. 120/230 Vac Betjeningsvejledning Smart-UPS C Uninterruptible Power Supply 1000/1500 VA Rack-Monteret 2U 120/230 Vac su00812a Produktbeskrivelse APC fra Schneider Electric Smart-UPS er en konstant strømforsyning med

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde SPIDER Quick guide DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S Langebjergvænget 18 4000 Roskilde +45 7221 7979 Indhold Om SPIDER... 3 Funktioner ved SPIDER... 3 Spændingsforsyning... 3 Installation og fysiske

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

www.eggtronic.com USER MANUAL

www.eggtronic.com USER MANUAL www.eggtronic.com USER MANUAL Index Dansk p. 2 Figures 5 3 3 1 2 4 5 6 3 6 3 6 6 3 3 6 7 4 usb 3.0 slots usb cartridge connectors additional usb ports bluetooth cartridge sd card reader cartridge other

Læs mere

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_usbtp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

ATI-transferpanel BRUGSANVISNING

ATI-transferpanel BRUGSANVISNING ATI-transferpanel GENERELLE SIKKERHEDSANVISNINGER > Dette system skal altid installeres og tages i brug af kompetent og kvalificeret personale. > Vedligeholdelsesarbejde må kun udføres af autoriseret og

Læs mere

BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM

BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM Art nr 78000020 EAN nr 5709133780043 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG! FØLG OMHYGGELIGT SIKKERHEDSINSTRUKTIONERNE FOR AT UNDGÅ SKADER PÅ PERSONE OG UDSTYR! SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Trust Padfighter 200 Plus Brugsanvisning

Trust Padfighter 200 Plus Brugsanvisning Trust Padfighter 200 Plus Brugsanvisning DK-1 Ophavsrettighedserklæring Tillige er det forbudt at reproducere eller overføre dele af denne brugsanvisning under enhver form og med ethvert middel, elektronisk

Læs mere

Prøv aldrig at oplade ikke-genopladelige batterier. Kontroller kablerne inden brug. Du skal sikre

Prøv aldrig at oplade ikke-genopladelige batterier. Kontroller kablerne inden brug. Du skal sikre BRUGERVEJLEDNING TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

Som bruger af vores produkt er du den vigtigste person hos INTONO.

Som bruger af vores produkt er du den vigtigste person hos INTONO. BRUGER MANUAL Tillykke med købet af din Intono Home Radio. Denne brugervejledning giver dig oplysninger og instruktioner om, hvordan du installerer og bruger din radio. Den vil give dig tekniske specifikationer

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Kosan Gas varenr. 24213 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger.....1 Nødvendigt værktøj...1 Montering af garageportåbneren...2-6 Montering af skinnerne..7-8 Stramning af

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere