Betjeningsvejledning. Smart-UPS X UPS-nødstrømforsyning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betjeningsvejledning. Smart-UPS X UPS-nødstrømforsyning"

Transkript

1 Betjeningsvejledning Smart-UPS X UPS-nødstrømforsyning Lav spænding ( V) SMX2000RMLV2U SMX2200RMLV2U SMX3000RMLV2U SMX3000RMLV2UNC SMX3000RMJ2U Høj spænding ( V) SMX2200RMHV2U SMX3000RMHV2U SMX3000RMHV2UNC

2 Produktbeskrivelse Denne APC by Schneider Electric Smart-UPS er en højtydende Uninterruptible Power Supply (UPS). UPS'en beskytter elektronisk udstyr mod strømafbrydelser, delvise strømudfald og udsving i strømstyrken, små udsving i strømstyrken samt større forstyrrelser. UPS'en giver også sikkerhedsstrøm på batteriet på forbundet udstyr, indtil strømmen vender tilbage eller indtil batterierne er fuldt afladet. Denne brugsanvisning findes på den medfølgende cd og på APC by Schneider Electric's hjemmeside, Vigtige sikkerhedsmeddelelser Læs insturktionerne omhyggeligt for at blive fortrolig med udstyret, før du prøver at installere, betjene, servicere eller vedligeholde det. Følgende specielle meddelelser vises muligvis i denne håndbog eller på udstyret for at advare om mulige farer eller for at gøre opmærksom på oplysninger, der forklarer eller forenkler en procedure. Tilføjelsen af dette symbol til et produktsikkerhedsmærkat med Forsigtig angiver, at der forekommer en fare, som kan medføre personskader eller produktbeskadigelse, hvis instruktionerne ikke følges. Følgende sikkerhedsmeddelelser vises muligvis i denne håndbog for at advare om mulige farer. FORSIGTIG FORSIGTIG angiver en mulig farlig situation, der, hvis den ikke undgås, kan medføre mindre eller moderate skader på udstyr eller person. FORSIGTIG FORSIGTIG angiver en mulig farlig situation, der, hvis den ikke undgås, kan medføre beskadigelse af udstyr. Sikkerhed og generelle oplysninger Efterse pakkens indhold ved modtagelsen. Meddel fragtmanden og forhandler, hvis der er nogen skader. Læs sikkerhedsvejledningen der leveres med denne UPS før du installerer den. Alle lokale og nationale elektriske forskrifter skal overholdes. Denne UPS er beregnet til indendørs brug. Brug ikke denne UPS i direkte sollys, i kontakt med væske eller hvor der er overdreven støv eller fugtighed. Sørg for at ventilationsåbningerne på UPS'en ikke er blokeret. Sørg for tilstrækkelig plads til god ventilation. Batteriet varer typisk i to til fem år. Miljøfaktorer har indflydelse på batteriets levetid. Høje temperaturer i omgivelserne, ringe strømkvalitet fra elnettet og hyppige, korte afladninger forkorter batteriets levetid. Forbind UPS strømkablet direkte til en stikkontakt. Brug ikke spidsbeskyttelse eller forlængerledninger. Batterierne er tunge. Fjern batterierne før du monterer din UPS på en hylde. Installer altid eksterne batterienheder (XLBP'er) i bunden af racket. UPS'en skal installeres over XLBP'er (eksterne batterienheder). UPS'en kan genkende op til 10 eksterne batterienheder, der er tilsluttet UPS'en. Der er dog ingen grænse for antallet af XLBP'er, som kan bruges med the UPS'en. 1

3 Produktoverblik Specifikationer Miljøspecifikationer For yderligere specifikationer, bedes du venligst se APC by Schneider Electric's hjemmeside på Temperatur Maksimal højde over havoverfladen Luftfugtighed I drift 0 til 40 C (32 til 104 F) Opbevaring I drift Opbevaring -15 til 45 C (5 til 113 F) Oplad UPS-batteriet hver 6. måned m ( fod) m ( fod) 0-95 % relativ luftfugtighed, kondensfri Høj- og lavspændingsmodeller Lav spænding ( V) Høj spænding ( V) SMX2000RMLV2U SMX2200RMLV2U SMX3000RMLV2U SMX3000RMLV2UNC SMX3000RMJ2U SMX2200RMHV2U SMX3000RMHV2U SMX3000RMHV2UNC 2

4 Funktioner på frontpanel 1 Batteri 2 Batteristik 3 Display-interface su0498a 4 Panel Funktioner på bagpanel 1 SmartSlot 6 Styrbar kontaktgruppe 3 2 UPS-input 7 Stik til ekstern batterienhed 3 Chassis bundskrue 8 EPO-tilslutning 4 Styrbar kontaktgruppe 1 9 Seriel port 5 Styrbar kontaktgruppe 2 : USB-port 2200 VA lav spænding 2000 VA lav spænding 3000 VA lav spænding 2200/3000 VA høj spænding su0495a su0493a su0494a su0492a 3

5 Installation UPS Network Management Card For oplysninger om installation af UPS'en, henvises der til installationsvejledningen for Smart-UPS X VA, som følger med UPS'en. Vejledningen findes også på den medfølgende CD og på APC by Schneider Electric's hjemmeside: For oplysninger om installation henvises der til brugervejledningen, som følger med Network Management Card (NMC). Brugervejledningen findes også på APC by Schneider Electric's hjemmeside: Ekstern batterienhed For oplysninger om installation henvises der til installationsvejledningen for SMX 120RMBP2U ekstern batterienhed, som følger med den eksterne batterienhed (XLBP). Vejledningen findes også på den medfølgende CD og på APC by Schneider Electric's hjemmeside: 4

6 Betjening Tilslutning af udstyr til UPS'en FORSIGTIG RISIKO FOR SKADER PÅ UDSTYRET Alle lokale og nationale elektriske forskrifter skal overholdes. Kabelføring skal foretages af en autoriseret el-installatør. Sørg altid for at forbinde din UPS til en stikkontakt med jord. Manglende overholdelse af disse anvisninger kan medføre skader på udstyret Bemærk: UPS vil oplade til 90% kapacitet i de første tre timer af normal drift. Du skal ikke forvente en fuld batteriløbetid under den første opladningsperiode. 1. Tilslut udstyr til stikkene i UPS'ens bagpanel. 2. Tilslut UPS'en til bygningens netstrømforsyning. Sørg altid for at forbinde din UPS til en to-bens, tre-kablet, jordforbundet kilde. 3. For at bruge UPS'en som master ON/OFF-kontakt, skal alt udstyr, der er tilsluttet UPS'en, tændes. 4. Tryk på knappen Tænd/Sluk på UPS'ens frontpanel for at tænde for den samt for de tilsluttede enheder. 5. Se "Omstilbare kontaktgrupper" på side 12 for oplysninger om hvordan omstilbare kontaktgrupper skal bruges. su0475a 5

7 Grundlæggende stik Seriel port: Tilsluttes en computer for at bruge strømstyringssoftware. Brug det serielle kabel, der leveres med enheden. USB-port: Tilslut til en computer for at bruge strømstyringssoftwaren. Bemærk: Serielle porte og USB-porte kan ikke bruges samtidigt. Stik til ekstern batterienhed: Tilslutning af eksterne batterienheder giver forlænget runtime (strømforsyning til udstyret) under strømafbrydelser. UPS'en understøtter op til 10 eksterne batterienheder. Jord-skrue: UPS'en er udstyret med en jord-skrue til jordforbindelse til brug ved spændingstransienter. Inden der tilsluttes en jordforbindelse, skal UPS'en frakobles netstrømforsyningen. 6

8 Display brugergrænseflade Oversigt 1 På elnettet LED-indikator 2 UPS-output On/Off-knap 3 På batteri LED-indikator 4 LED for Fejl i kabelføring 5 Udskift batteri LED-indikator 6 Display 7 OP/NED pileknapper 8 ENTER-knap APC by Schneider Elect r ic 9 ESCAPE-knap su0343a Brug af display-interfacet Brug pileknapperne OP/NED til at rulle igennem hovedmenuens valgmuligheder. Tryk på ENTER for at se undermenuerne for hver hovedmenu. Tryk på ESCAPE for at forlade en undermenu og vende tilbage til en hovedmenu. Menuoversigt Smart-UPS har standard og avancerede menuskærme. Standard menuskærmene er de mest brugte skærmbilleder. De avancerede menuskærmbilleder er til mere avancerede brugere til konfiguration af enhedens ekstra funktioner. Bemærk: De faktiske skærmmenuer kan variere. Hovedmenu Oversigt Standard Avanceret Rulleskærme På netstrømforsyning (enheden kører på netstrømforsyning) Status for kontaktgruppe Ind- og udgangsspænding Belastningsmåler Batteriopladning og runtime Advarsler Grafer over belastning og batteri Status Driftsindstilling Effektivitet i % (kun ved grøn indstilling) Ind- og udgangsspænding 7

9 Hovedmenu Oversigt Standard Avanceret Last spænding (W) og VA Last (A) Load-meter (kwh) Oplysning om sidste skift til batteridrift Batteriopladning og anslået runtime Batterispænding Antal eksterne batterienheder Intern batteritemperatur Testresultater for kalibrering af runtime Resultater af selvtests Status for de omstilbare kontaktgrupper: tændt, slukket, hvile, genstart, slår til, slår fra Smart Slot-oplysninger (hvis relevant) Konfiguration Sprog Lokal strømkvalitet Standard eller avancerede menuer Akustiske alarmer Høje og lave skiftepunkter Advarsel om kort runtime Grøn tilstand (aktiver/deaktiver) Udgangsspænding Interval for selvtest af batteri Installationsdato for batteri Opdatering af UPS-firmware (kun mulig, når udgang er slået fra) Vejledning til opsætning af UPS Nulstil til fabriksstandard Forsinkelser og indstillinger for omstilbare kontaktgrupper Kontrol Smart Slot-konfiguration (hvis relevant) Omstilbare kontaktgruppe(r): slå til, slå fra, sæt i hviletilstand eller genstart Test og diagnose UPS selvtest. Kalibreringstest af runtime. Test af alarm og display. Statistik Statistik over skift til batterikraft, batteritid og total driftstid 8

10 Hovedmenu Oversigt Standard Avanceret Logs Overførselslog Statuslog Fejllog Vedrørende Generelle oplysninger om UPS'en, herunder: modelnumre, indstillinger for udgangsspænding, serienummer, produktionsdato, oplysninger om erstatningsbatteri, firmwareversioner og anbefalet dato for skift af batteri. Oplysninger om SmartSlot-kort (hvis relevant) inklusive IP-adresser PowerChute Business Edition-oplysning (hvis relevant) 9

11 Konfiguration UPS-indstillinger Opstart-indstillinger Brug displayinterface til konfiguration af disse indstillinger ved første start. UPS'en vil bede om svar vedrørende hver indstilling. Hvis der ikke gives noget svar, vil den anvende standardindstillingen. Bemærk: Enheden kan ikke tændes, før alle disse indstillinger er foretaget. Funktion Fabriksindstilling Tilbehør Beskrivelse Sprog Udgangsspæ nding Engelsk Kvalitet af indgangsstrø God m Menutype Dato Lav spænding: 120 V Høj spænding: 230 V Standard UPS'en produktionsdato + 90 dage Engelsk Fransk* Tysk* Spansk* Italiensk* Portugisisk* God Rimelig Dårlig Standard eller avanceret mm-åååå Sprog i displayinterface. *Mulighederne for valg af sprog varierer fra model til model. Indstil UPS'ens nominelle udgangsspænding til Standby-tilstand. Vælg kvalitet af indgangsnetstrømforsyningen. Hvis der vælges God, vil enheden oftere skifte til batteristrøm for at levere den bedste strømforsyning til det tilsluttede udstyr. Hvis Dårlig vælges, vil UPS'en acceptere flere udsving i strømmen og vil ikke så ofte skifte til batteristrøm. Hvis der er usikkerhed vedrørende den lokale strømkvalitet, skal God vælges. De avancerede menuer indeholder alle parametre. Standardmenuer viser et begrænset udvalg af menuer og muligheder. Indtast den aktuelle dato. 10

12 Generelle indstillinger Konfigurér disse indstillinger når som helst ved hjælp af displayinterfacet, PowerChute -softwaren eller et network management-kort. Funktion Fabriksindstilling Tilbehør Beskrivelse Højt skiftepunkt Lavt skiftepunkt Grøn indstilling Sensitivitet for skift Lav spænding 100 V: 108 Vac Vac 110 V: 116 Vac Vac 120 V: 127 Vac Vac 127 V: 134 Vac Vac Høj spænding 200 V: 216 Vac Vac 208 V: 220 Vac Vac 220 V: 242 Vac Vac 230 V: 253 Vac Vac 240 V: 264 Vac Vac Lav spænding 100 V: 92 Vac Vac 110 V: 98 Vac Vac 120 V: 106 Vac Vac 127 V: 112 Vac Vac Høj spænding 200 V: 184 Vac Vac 208 V: 184 Vac Vac 220 V: 198 Vac Vac 230 V: 207 Vac Vac 240 V: 216 Vac Vac For at undgå unødvendig brug af batteriet sættes skiftepunktet højere, hvis netspændingen er konstant høj, og det tilsluttede udstyr normalt fungerer under disse forhold. Indstillingen af Strømkvalitet ændrer automatisk denne indstilling. Bemærk:Brug de avancerede menuer til at konfigurere denne indstilling. Sæt skiftepunktet lavere, hvis netspændingen er konstant lav, og det tilsluttede udstyr kan acceptere denne tilstand. Indstillingen af Strømkvalitet ændrer automatisk denne indstilling. Bemærk: Brug de avancerede menuer til at konfigurere denne indstilling. Hvis UPS-indgangsspændingen ligger mellem det høje og det lave skiftepunkt, vil enheden køre med grøn indstilling. Konfigurer denne indstilling ved hjælp af de avancerede menuer. Normal Normal Reduceret Lav Vælg sensitivitetsniveau for de strømhændelser, UPS'en skal acceptere. Normal: UPS'en skifter oftere til batteristrøm for at give den bedste strømforsyning til det tilsluttede udstyr. Reduceret: UPS'en vil acceptere nogle udsving i strømmen. Lav: UPS'en accepterer flere udsving i strømmen og vil ikke så ofte skifte til batteristrøm. Hvis det tilsluttede udstyr er følsomt over for udsving i strømmen, sættes sensitiviteten til normal ved hjælp af den avancerede konfigurationsmenu. Advarsel om kort runtime 150 sek. Indstil antallet af sekunder UPS'en afgiver en akustisk alarm, når den tilbageværende runtime har nået dette niveau. 11

13 Funktion Fabriksindstilling Tilbehør Beskrivelse Dato for sidste batteriudskiftni ng Akustisk alarm Tændt Indstilling af interval for automatisk selvtest Omstilbare kontaktgrupper Oversigt Fabriksindstillet dato Ved opstart og for hver 14. dag siden sidste test Omstilbare kontaktgrupper kan konfigureres til uafhængigt af hinanden at slukke, tænde, lukke, gå i dvaletilstand eller genstarte det tilsluttede udstyr. Omstilbare kontaktgrupper kan sættes til at udføre følgende: Nulstil denne dato, når batterimodulet udskiftes. On/Off Sidste test + 14 dage Sidste test + 7 dage Tændt + 14 dage Tændt + 7 dage Kun ved opstart Aldrig Slukke: Frakobler omgående fra strømmen og genstarter kun via en manuel kommando Tænd: Tilslutter straks til strømmen Nedlukning: Frakobler strømmen i en sekvens, og tilslutter automatisk strømmen i en sekvens, når netstrømforsyningen vender tilbage Genstart: Lukker ned og genstarter Hviletilstand: Genstart efter en længere forsinkelse Desuden kan Omstilbare kontaktgrupper sættes til at udføre følgende: Tænde eller slukke i en bestemt sekvens Automatisk slukke eller lukke ned, når der opstår forskellige situationer UPS'en vil ikke udsende lyd, hvis alle akustiske alarmer er sat til Off, eller når der trykkes på displayknapperne. Interval for hvilket UPS'en skal foretage en selvtest. Batterierne skal mindst være 70 % opladet for at køre testen. Nulstil til fabriksstandard Nej Ja/nej Genopret UPS'ens standardindstillinger fra fabrikken. Bemærk: Uanset om Omstilbare kontaktgrupper er konfigureret eller ej, yder alle udgange batteribackupstrøm. Brug af Omstilbare kontaktgrupper 1. Forbind kritisk udstyr til en af de omstilbare kontraktgrupper. 2. Tilslut perifert udstyr til en anden Omstilbare kontaktgrupper. Under strømsvigt kan mindre vigtigt udstyr konfigureres til at lukke ned efter en kort forsinkelse for at spare på batteri-runtime Hvis der findes perifere enheder, der skal genstartes eller lukkes ned i en bestemt rækkefølge, som f.eks. en ethernetswitch, der skal genstartes før en tilsluttet server, skal disse enheder tilsluttes forskellige grupper Enheder, som skal genstartes uafhængigt af andet udstyr, bør placeres i en separat gruppe 3. Brug konfigurationsmenuerne til at konfigurere, hvordan Omstilbare kontaktgrupper skal reagere i tilfælde af strømsvigt. 12

14 Tilpasning af Omstilbare kontaktgrupper Brug Kontrol-menuerne til at tilpasse Omstilbare kontaktgrupper. Funktion Fabriksindstilling Tilbehør Beskrivelse Navngiv kontaktgruppe UPS-navn Tændeforsinkelse Slukkeforsinkelse Ventetid før genstart Minimum genstarttid Fjernelse af belastning på batteri Tid før fjernelse af belastning på batteri Fjernelse af belastning på runtime Fjernelse af belastning på tilbageværende runtime Fjernelse af belastning ved overbelastning Kontaktgruppe 1, 2, 3 Redigér disse navne ved hjælp af et eksternt interface som f.eks. Network Management Card Web-interfacet. APC UPS 0 sek. 90 sek. 8 sek. 0 sek. Frakoblet Frakoblet Frakoblet Frakoblet Frakoblet Indstillinger af Network Management Card Disse indstillinger er kun til rådighed på enheder med et Network Management Card (NMC). NMC IP Address Mode NMC Default Gateway Indstil antallet af sekunder Indstil antallet af sekunder Indstil antallet af sekunder Indstil antallet af sekunder Nedlukning med forsinkelse Nedlukning straks Sluk straks Sluk med forsinkelse Frakoblet Indstil antallet af sekunder Nedlukning med forsinkelse Nedlukning straks Sluk straks Sluk med forsinkelse Frakoblet Indstil antallet af sekunder Frakoblet Aktiveret Det tidsrum Omstilbare kontaktgrupper venter fra den modtager kommandoen om at tænde til den faktiske opstart. Det tidsrum Omstilbare kontaktgrupper venter fra den modtager kommandoen om at slukke og den faktiske nedlukning. Det tidsrum Omstilbare kontaktgrupper skal forblive slukket, inden den genstarter. Batteritiden, som skal være til rådighed, inden Omstilbare kontaktgrupper vil tænde igen efter en nedlukning. Når enheden skifter til batteristrøm, kan UPS'en frakoble strømmen til Omstilbare kontaktgrupper for at spare på batteriets kørselstid. Konfigurer forsinkelsestiden vha. indstillingen FJERNELSE AF BELASTNING PÅ BATTERI. Det tidsrum, udgangene kører på batteristrøm, før de slukkes. Konfigurer dette tidsrum ved hjælp af indstillingen FJERNELSE AF BELASTNING PÅ TILBAGEVÆRENDE BATTERITID. Når den tilbageværende kørselstid når dette niveau, slukkes Omstilbare kontaktgrupper. I tilfælde af overbelastning (større end 105% output), slukkes Omstilbare kontaktgrupper straks for at spare på strømmen til det vigtigste udstyr. Omstilbare kontaktgrupper kan kun tændes igen med en manual kommando. 13

15 Nødstop Oversigt over EPO Muligheden for EPO (nødstop af strømmen) er en sikkerhedsfunktion, som øjeblikkelig vil frakoble alt tilsluttet udstyr fra strømforsyningen. UPS'en lukker øjeblikkeligt ned og skifter ikke til batteristrøm. Tilslut hver UPS til EPO-kontakten. UPS'en skal genstartes manuelt for igen at levere strøm til det tilsluttede udstyr. Tryk på knappen ON/OFF på frontpanelet. Overhold alle nationale og lokale regler for elektricitet. Kabelføring skal foretages af en autoriseret elinstallatør. N.O.-kontakter 1. Hvis EPO-kontakten eller relæets kontakter normalt er tændt, indsættes ledninger fra switchen eller kontakter ved ben 1 og 2 på EPO-terminalblokken. Brug AWG-ledning. 2. Fastgør ledningerne ved at spænde skruerne. Hvis kontakterne er slukket, vil UPS'en slukke, og belastningen vil blive fjernet. gen0887a Normalt slukkede kontakter 1. Hvis EPO-kontakten eller relæets kontakter normalt er slukket, indsættes ledninger fra switchen eller kontakter ved ben 2 og 3 på EPO-terminalblokken. Brug AWG-ledning. 2. Indsæt en jumper mellem ben 1 og 2. Fastgør ledningerne ved at spænde de tre skruer i positionerne 1, 2 og 3. Hvis kontakterne er åbne, vil UPS'en slukke og belastningen vil blive fjernet. gen0888a Bemærk: Ben 1 leverer strøm til EPO-kredsløbet. Det leverer nogle få milliampere ved 24 V spænding. Hvis den normalt slukkede (N.C.) EPO-konfiguration bruges, skal EPO-kontakten eller relæet rates til apparater med "tørre" kredsløb, ratingen skal være til lavspændings- og lavstrømsapparater. Dette indebærer normalt, at kontakterne er guldbelagte. EPO-interfacet er et SELV-kredsløb (Safety Etra Low Voltage). Det må kun tilsluttes til andre SELV-kredsløb. EPO-interfacet overvåger kredsløb, som ikke har noget bestemt spændingspotentiale. SELV-kredsløb styres af en switch eller et relæ, der er korrekt isoleret fra netstrømforsyningen. For at undgå at beskadige UPS'en, må EPOinterfacet ikke tilsluttes til andre typer kredsløb end SELV-kredsløb. Brug en af nedenstående kabeltyper til at forbinde UPS'en til EPO-kontakten. CL2: Klasse 2-kabel til generel brug. CL2P: Plenumkabel til brug i ventilationskanaler, plenumer og andre steder, der anvendes til luftcirkulation. CL2R: Stigekabel til brug ved vertikal kabelføring i et rør mellem etager. CLEX: Kabel med begrænset anvendelse til brug i boliger og i ledningsrør. Installation i Canada: Brug kun CSA-certificerede, type ELC (kontrolkabel med ekstra lav spænding). Installation i andre lande end Canada og USA: Brug standardkabler med lav spænding i overensstemmelse med nationale og lokale regler. 14

16 Problemløsning Problem og mulig årsag Løsning UPS'en tændes ikke, eller der er intet output Enheden er ikke blevet tændt. UPS'en er ikke sluttet til netstrømforsyningen. Der forekommer en intern UPS-fejl. Tryk på Tænd-knappen for at tænde UPS'en. Sørg for, at strømforsyningskablet er korrekt tilsluttet enheden og til netstrømforsyningen. Undlad at bruge UPS'en. Træk stikket til UPS'en ud, og få den straks efterset. UPS'en kører på batteri, mens den er tilsluttet strømforsyningen Der er en meget høj, meget lav eller forvrænget indgangslinjespænding eller frekvens. Flyt UPS'en til et andet stik på et andet kredsløb. Kontrollér indgangsspændingen med visningen af netstrømforsyningens spænding. Hvis det er acceptabelt for det tilsluttede udstyr, reduceres UPS'ens følsomhed. Test strømmen fra netstrømforsyningen for at sikre, at enheden modtager strøm. UPS'en afgiver biplyde UPS'en er i normal drift. UPS'en beskytter det tilsluttede udstyr. Se displayets interface for status for UPS'en. UPS'en yder ikke den forventede backuptid UPS-batteriet er svagt på grund af en nylig strømafbrydelse eller nærmer sig slutningen af dets levetid. UPS'en er overbelastet. Oplad batteriet. Batteriet skal genoplades efter langvarigt strømsvigt, og det slides hurtigere, når det bruges ofte eller, når det bruges i høje temperaturer. Hvis batteriet er ved slutningen af dets levetid, bør det overvejes at udskifte batteriet, selvom indikatoren for udskiftning af batteri ikke lyser. Kontrollér UPS'en belastningsdisplay. Frakobl unødvendigt udstyr som f.eks. printere. Fejl-LED lyser Din UPS viser en fejlmeddelelse, og udsender en konstant bippende lyd Intern UPS-fejl. Undlad at bruge UPS'en. Sluk UPS'en, og få den straks efterset. LED-indikatoren for udskiftning af batteri lyser Batteriet er ikke tilstrækkeligt opladet. Udskiftningsbatteriet er ikke korrekt tilsluttet. Lad batteriet oplade i mindst fire timer. Udfør derefter en selvtest. Hvis problemet stadig er til stede efter genopladning, skal batteriet udskiftes. Sørg for at batteristikket tilsluttes korrekt. Displayinterfacet viser en meddelelse om fejl i ledningsføringen Registrerede fejl i kabelføringen omfatter manglende jordforbindelse, potentialeovervågning på neutralen og overbelastet neutralt kredsløb. Hvis UPS'en indikerer en ledningsføringsfejl, skal en autoriseret elektriker gennemgå bygningens ledningssystem. (Gælder kun enheder til lav spænding (120 V)) 15

17 Service Hvis der opstår behov for service, skal enheden ikke returneres til forhandleren. Følg disse punkter: 1. Gennemgå afsnittet Fejlfinding i vejledningen for at eliminere almindelige problemer. 2. Hvis problemet fortsætter, bedes du venligst kontakte APC by Schneider Electric's kundeservice via vores APC by Schneider Electric's hjemmeside, a. Nedskriv model- og serienummeret samt købsdatoen. Model- og serienumre findes på panelet på enhedens bagside og kan ses via LCD-displayet på visse modeller. b. Ring til APC by Schneider Electric's kundesupport, så vil en tekniker forsøge at løse problemet over telefonen. Hvis dette ikke er muligt, udsteder teknikeren et RMA-nummer (Returned Material Authorization). c. Reparation er uden omkostninger, hvis enheden er dækket af garantien. d. Serviceprocedurer og returnering kan foregå forskelligt i forskellige lande. Der henvises til APC by Schneider Electric's hjemmeside for instruktioner for det enkelte land. 3. Pak enheden i originalemballagen, hvis det er muligt, for at undgå beskadigelser under transport. Anvend aldrig skumkugler til indpakningen. Beskadigelse, som er opstået under transporten, er ikke dækket af garantien. a. Husk altid at AFBRYDE BATTERIERNE TIL DIN UPS, før den forsendes. Reglerne fra United States Department of Transportation (DOT) og International Air Transport Association (IATA) kræver, at UPS-batteriet afbrydes før forsendelse. De interne batterier kan forblive i UPS'en. b. Eksterne batterier tømmes for strøm, når de afbrydes fra det tilhørende UPS-produkt. Det er ikke nødvendigt at afbryde de interne batterier ved forsendelse. Ikke alle enheder bruger eksternt batteri. 4. Skriv det af kundesupporten udleverede RMA-nummer uden på emballagen. 5. Returnér enheden med forsikret, forudbetalt fragtmand til den adresse, du får oplyst af Kundesupport. Transport af enhed 1. Sluk enheden og frakobl alt tilsluttet udstyr. 2. Kobl enheden fra elnettet. 3. Frakobl alle interne og eksterne batterier (hvor dette er relevant). 4. Følg forsendelsesvejledningen, der er beskrevet under Service i denne vejledning. 16

18 To års begrænset fabriksgaranti Schneider Electric IT Corporation (SEIT) garanterer, at deres produkter er fri for defekter i materiale og fremstilling i en periode på tre (3) år, med undtagelse af batterierne, som har en garanti på to (2) år fra købsdatoen. SEITs forpligtelser i henhold til denne garanti er begrænset til reparation eller ombytning, efter virksomhedens eget skøn, af ethvert defekt produkt. Reparation eller udskiftning af et defekt produkt eller dele deraf forlænger ikke den oprindelige garantiperiode. Denne garanti gælder kun den oprindelige køber, som skal have registreret produktet korrekt inden for 10 dage fra købsdatoen. Produkter kan registreres online på warranty.apc.com. SEIT skal ikke være ansvarlig i henhold til garantien, hvis test og undersøgelser viser, at den påståede defekt i produktet ikke eksisterer eller blev forårsaget af slutbrugerens eller en tredjeparts misbrug, forsømmelse, ukorrekt installation, test, betjening eller anvendelse af produktet, som ikke er i overensstemmelse med SEIT's anbefalinger og specifikationer. Derudover er SEIT ikke erstatningsansvarlig for nogen defekt som følge af: 1) uautoriserede forsøg på at reparere eller ændre produktet, 2) forkert eller utilstrækkelig elektrisk spænding eller forbindelser, 3) utilstrækkelige driftsbetingelser på stedet, 4) force majeure, 5) udsættelse for vind og vejr eller 6) tyveri. Under ingen omstændigheder skal SEIT være ansvarlige i henhold til denne garanti for noget produkt, hvis serienummeret er blevet ændret, deformeret eller fjernet. BORTSET FRA OVENSTÅENDE ER DER INGEN GARANTI, UDTRYKKELIGT ELLER UNDERFORSTÅET, VED LOVHANDLING ELLER PÅ ANDEN MÅDE, FOR PRODUKTER, SOM SÆLGES, SERVICERES ELLER LEVERES I HENHOLD TIL DENNE AFTALE ELLER I FORBINDELSE HERMED. SEIT FRALÆGGER SIG ETHVERT UNDERFORSTÅET ANSVAR FOR FUNKTIONSDUELIGHED, TILFREDSHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. SEIT'S UDTRYKKELIGE GARANTIER BLIVER IKKE UDVIDET, FORMINDSKET ELLER PÅVIRKET AF, OG INGEN FORPLIGTELSE ELLER ANSVARLIGHED SKAL OPSTÅ UD FRA, AT SEIT OVERDRAGER TEKNISK ELLER ANDET RÅD ELLER SERVICE I FORBINDELSE MED PRODUKTERNE. DE FOREGÅENDE GARANTIER OG UDBEDRINGER ER EKSKLUSIVE OG ERSTATTER ALLE ANDRE GARANTIER OG UDBEDRINGER. DE GARANTIER, SOM FASTSÆTTES AF SEIT, UDGØR SEIT'S FULDE ANSVAR OG KØBERS ENESTE AFHJÆLPNING FOR NOGET BRUD PÅ SÅDANNE GARANTIER. SEIT'S GARANTIER OMFATTER KUN KØBER OG UDVIDES IKKE TIL NOGEN TREDJEPART. UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER SKAL SEIT, DETS FUNKTIONÆRER, DIREKTØRER, AFFILIEREDE SELSKABER ELLER MEDARBEJDERE VÆRE ANSVARLIGE FOR NOGEN FORM FOR INDIREKTE, SÆRLIG, FØLGELIG ELLER STRAFFERETSLIG SKADE, SOM OPSTÅR UD FRA BRUGEN, SERVICERINGEN ELLER INSTALLATIONEN AF PRODUKTERNE, UANSET OM SÅDANNE SKADER OPSTÅR INDEN FOR KONTRAKT ELLER VED SVIG, UANSET FEJL, FORSØMMELIGHED ELLER STRENGT ANSVAR, ELLER UANSET OM SEIT PÅ FORHÅND VAR BLEVET GJORT OPMÆRKSOM PÅ MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER. SÆRLIGT GÆLDER DET, AT SEIT IKKE ER ANSVARLIG FOR NOGEN OMKOSTNINGER, F.EKS. TAB AF FORTJENESTE ELLER INDTÆGT (DIREKTE ELLER INDIREKTE), TAB AF UDSTYR, TAB AF MULIGHED FOR AT BRUGE UDSTYR, TAB AF SOFTWARE, TAB AF DATA, UDGIFTER TIL ERSTATNINGSPRODUKTER, KRAV FRA TREDJEPARTER ELLER LIGNENDE. INTET I DENNE BEGRÆNSEDE GARANTI SKAL SØGE AT UDELUKKE ELLER BEGRÆNSE SEIT'S ERSTATNINGSANSVAR FOR DØDSFALD ELLER PERSONSKADE SOM FØLGE AF UAGTSOMHED ELLER SVIGAGTIG FORVANDSKNING ELLER I EN UDSTRÆKNING, HVOR DET IKKE KAN UDELUKKES ELLER BEGRÆNSES AF GÆLDENDE LOV. For at opnå service i henhold til garantien skal du rekvirere et RMA-nummer (Returned Material Authorization) fra kundesupport. Kunder med reklamationer, som er omfattet af garantien, kan kontakte SEIT's kundesupportnetværk via siden Support på SEIT's website: Vælg dit land i rullemenuen med lande. Åbn fanebladet Support øverst på websitet for at finde kontaktoplysninger til kundesupport i dit område. Fragtomkostningerne skal være forudbetalt, når produkter returneres, og produkterne skal ledsages af en kort beskrivelse af problemet og dokumentation for købsdato og købssted. 17

19

20 APC by Schneider Electric Worldwide Kundesupport Kundesupport til dette eller ethvert andet produkt fra APC by Schneider Electric er gratis tilgængelig på en af følgende måder: Besøg APC by Schneider Electric's hjemmeside for at finde dokumenter i APC by Schneider Electric's vidensbase og for at sende anmodninger om kundesupport. (Hovedkontor) Herfra har du adgang til APC by Schneider Electric's lokale hjemmesider for de enkelte lande, som indeholder oplysninger om kundesupport. Global support til søgning i APC by Schneider Electric's Knowledge Base og brug af e-support. Kontakt APC by Schneider Electric's kundesupportcenteret pr. telefon eller . Lokale landespecifikke centre: gå til for kontaktoplysninger. Kontakt en repræsentant fra APC by Schneider Electric eller en anden distributør, hvorfra du har købt dit APC by Schneider Electric produkt, for oplysninger om, hvordan du får lokal kundesupport. Udvalgte modeller er kvalificeret til ENERGY STAR. Få flere oplysninger på APC fra Schneider Electric. APC og APC-logo APC, APC-logoet, PowerChute og Smart-UPS tilhører Schneider Electric Industries S.A.S. eller deres affilierede firmaer. Alle andre varemærker er de respektive ejeres ejendom E 04/2013

Betjeningsvejledning. Smart-UPS UPS. 750/1000/1500/2200/3000 VA Tower 120/230 VAC

Betjeningsvejledning. Smart-UPS UPS. 750/1000/1500/2200/3000 VA Tower 120/230 VAC Betjeningsvejledning Smart-UPS UPS 750/1000/1500/2200/3000 VA Tower 120/230 VAC Indhold Oversigt... 1 Beskrivelse af produktet................................... 1 Sikkerhed................................................

Læs mere

Installationsvejledning Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack-monteret 1U

Installationsvejledning Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack-monteret 1U Installationsvejledning Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack-monteret 1U Vigtige sikkerhedsmeddelelser Læs insturktionerne omhyggeligt for at blive fortrolig med udstyret, før du prøver at installere,

Læs mere

Back-UPS Pro 1200/1500 230V Installation og betjening

Back-UPS Pro 1200/1500 230V Installation og betjening Back-UPS Pro 1200/1500 230V Installation og betjening Pakkens indhold Sikkerhed bu001a (2) Installér ikke Back-UPS'en i direkte sollys, ekstrem varme, fugtighed eller i berøring med væsker. Tilslut batteriet

Læs mere

System 350. X30 - Konsollen. Instruktionsbog. Sprederstyreenhed. www.topconpa.com

System 350. X30 - Konsollen. Instruktionsbog. Sprederstyreenhed. www.topconpa.com System 350 X30 - Konsollen Instruktionsbog Sprederstyreenhed www.topconpa.com Instruktionsbog Reservedelsnummer: AGA4950-DA Rev. nummer: 1.0.1 Til brug med softwareversion 3.12.12 Copyright Topcon Precision

Læs mere

INSTALLATIONS OG OPSÆTNINGS MANUAL SOL INVENTER

INSTALLATIONS OG OPSÆTNINGS MANUAL SOL INVENTER INSTALLATIONS OG OPSÆTNINGS MANUAL SOL INVENTER Indholdsfortegnelse OVERSIGT... 3 INSTALLATION... 5 KONTROLPANELSFUNKTIONER... 12 INVERTER START-UP OG DRIFT... 15 KOMMUNIKATION... 16 VEDLIGEHOLDELSE...

Læs mere

Varemærker Alle mærke- og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Bemærkning Alle oplysninger i

Varemærker Alle mærke- og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Bemærkning Alle oplysninger i Varemærker Alle mærke- og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Bemærkning Alle oplysninger i denne brugervejledning kan ændres uden forbehold. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Netdrevne 230V AC-alarmer med mulighed for sammenkobling, model:

Netdrevne 230V AC-alarmer med mulighed for sammenkobling, model: Slick Fit alarm Betjeningsvejledning Netdrevne 230V AC-alarmer med mulighed for sammenkobling, model: 2SF23/9HI, 2SF23/9HIR, 2SF23/9HIRE, 3SF23/9HI, 3SF23/9HIR og 3SF23/9HIRE Alarmer fra KIDDE Fyrnetics

Læs mere

BÆR HEADSETTET, SOM DU HAR LYST TIL... 7

BÆR HEADSETTET, SOM DU HAR LYST TIL... 7 USER MANUAL Dansk TAK............................................................ 2 Om Jabra BT3030............................................. 2 HEADSETFUNKTIONER.........................................

Læs mere

Installation og bruger manual Devireg 850 styreenhed

Installation og bruger manual Devireg 850 styreenhed DK Installation og bruger manual Devireg 850 styreenhed 1 Indholdsfortegnelse 1: Brugermanual Brugermanual 2 System overblik 2 Generel anvendelse 4 Knapper 5 Display 5 Menu system 5 Mulige alarmer når

Læs mere

COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes

COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes Indholdsfortegnelse Indsæt til dansk sprog 4 Mange tak 5 Pakkens indhold 5 Funktioner 6 Lær Coby

Læs mere

Operatørmanual ADVARSEL! Besøg www.youtube.com/seesnake for at se instruktionsvideoer. Serienummer

Operatørmanual ADVARSEL! Besøg www.youtube.com/seesnake for at se instruktionsvideoer. Serienummer Operatørmanual ADVARSEL! Læs denne operatørmanual omhyggeligt før brug af dette værktøj. Undladelse af at forstå og følge indholdet i denne manual kan resultere i elektrisk stød, brand og/eller alvorlig

Læs mere

Din brugermanual HUMAX CX-1201C http://da.yourpdfguides.com/dref/2459786

Din brugermanual HUMAX CX-1201C http://da.yourpdfguides.com/dref/2459786 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

230 VAC netdrevne alarmer med mulighed for sammenkobling, model:

230 VAC netdrevne alarmer med mulighed for sammenkobling, model: Røg- og varmealarm Betjeningsvejledning 230 VAC netdrevne alarmer med mulighed for sammenkobling, model: Kompatibel 2SFW, 2SFWR, 3SFW og 3SFWR Alarmer fra Kidde Danmark øger sikkerheden i hjemmet. Læs

Læs mere

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG 1 Indledning og sikkerhed 3 1.1 Indledning 3 1.2 Symboler på produktet 4 1.3 Symboler i brugsanvisningen 5 1.4 Sikkerhedsanvisninger 6 2 Præsentation

Læs mere

Phonak ComPilot. Betjeningsvejledning

Phonak ComPilot. Betjeningsvejledning Phonak ComPilot Betjeningsvejledning Indhold 1. Velkommen 5 2. Lær ComPilot at kende 6 2.1 Oversigt 7 2.2 Tilbehør 8 3. Introduktion 9 3.1 Klargøring af strømforsyningen 9 3.2 Opladning af ComPilot-batteriet

Læs mere

Indhold. Kapitel 6 Scanning med CaptureOnTouch...31

Indhold. Kapitel 6 Scanning med CaptureOnTouch...31 Brugervejledning Læs denne vejledning, inden du tager scanneren i brug. Når du har læst vejledningen, skal du gemme den et sikkert sted til senere brug. Indhold Indhold...2 Kapitel 1 Introduktion...4 Om

Læs mere

horsealarm DK Brugervejledning - 1 -

horsealarm DK Brugervejledning - 1 - horsealarm DK Brugervejledning - 1 - 1. Dansk...3 2. Declaration of Conformity...25 Copyright LUDA Elektronik AB This guide is published by LUDA Elektronik AB. All rights reserved. Any rights not expressly

Læs mere

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning 9209908 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HF-22 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

KX-PRX150NE. Brugsanvisning. Førsteklasses designtelefon med touchscreen. Model nr. Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt.

KX-PRX150NE. Brugsanvisning. Førsteklasses designtelefon med touchscreen. Model nr. Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt. Brugsanvisning Førsteklasses designtelefon med touchscreen Model nr. KX-PRX150NE Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt. Læs dette dokument, og gem det til fremtidig brug. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tak fordi du har købt dette Panasonic-produkt. Læs denne vejledning omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug.

Tak fordi du har købt dette Panasonic-produkt. Læs denne vejledning omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Betjeningsvejledninger Smart bordtelefon Modelnr. KX-UT670 Tak fordi du har købt dette Panasonic-produkt. Læs denne vejledning omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. KX-UT670:

Læs mere

www.htc.com Brugervejledning

www.htc.com Brugervejledning www.htc.com Brugervejledning Læs inden du fortsætter BATTERIET ER IKKE OPLADT NÅR DU TAGER DET UD AF BOKSEN. FJERN IKKE BATTERIPAKKEN, NÅR ENHEDEN OPLADER. DIN GARANTI UGYLDIGGØRES, HVIS DU ÅBNER ELLER

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på produktet... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

SmokeCloak Privat. installation og instruktion

SmokeCloak Privat. installation og instruktion SmokeCloak Privat installation og instruktion Der er truffet alle tænkelige forholdsregler for at sikre rigtigheden af denne manual. Producenten MSS Professional A/S står ikke til ansvar for tab eller

Læs mere

Page 1 DENVER HSA-120 INSTALLATIONS- OG BRUGERMANUAL. Alarm- og Sikkerhedssystem. Page 2. Indholdsfortegnelse

Page 1 DENVER HSA-120 INSTALLATIONS- OG BRUGERMANUAL. Alarm- og Sikkerhedssystem. Page 2. Indholdsfortegnelse Page 1 DENVER HSA-120 INSTALLATIONS- OG BRUGERMANUAL Alarm- og Sikkerhedssystem Page 2 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION 1.1 Indholdet i pakken 1.2 Features 1.3 Anbefalinger 1.4 Advarsler 2. OVERSIGT

Læs mere

Touch Phone Brugervejledning

Touch Phone Brugervejledning Touch Phone Brugervejledning www.htc.com 2 Læs inden du fortsætter BATTERIET ER IKKE OPLADT NÅR DU TAGER DET UD AF BOKSEN. FJERN IKKE BATTERIPAKKEN MENS APPARATET OPLADES. DIN GARANTI UGYLDIGGØRES HVIS

Læs mere

Informationer om denne vejledning. Vor målgruppe. Personligt

Informationer om denne vejledning. Vor målgruppe. Personligt Informationer om denne vejledning Opbevar, så vidt muligt, denne vejledning i nærheden af din notebook. Pas godt på brugsanvisningen, for at kunne give den videre til en eventuel ny ejer. Vi har organiseret

Læs mere

Ophavsret og licens. produkter til andre formål end sådanne, der er tilladt af lovgivning om ophavsret.

Ophavsret og licens. produkter til andre formål end sådanne, der er tilladt af lovgivning om ophavsret. Ophavsret og licens Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. De eneste garantier for Hewlett-Packardprodukter og serviceydelser er

Læs mere

Udvidet Brugervejledning. www.htc.com

Udvidet Brugervejledning. www.htc.com Udvidet Brugervejledning www.htc.com Læs, inden du fortsætter BATTERIET ER IKKE FULDT UD OPLADT, NÅR DU TAGER DET UD AF BOKSEN. FJERN IKKE BATTERIPAKKEN, NÅR TELEFONEN OPLADER. DIN GARANTI UGYLDIGGØRES,

Læs mere