Brugervejledning. Dansk. APC Smart-UPS RT. 3000/5000 VA VAC Tower/rack-montering 3U Uninterruptible Power Supply

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning. Dansk. APC Smart-UPS RT. 3000/5000 VA 200-240 VAC Tower/rack-montering 3U Uninterruptible Power Supply"

Transkript

1 Brugervejledning Dansk APC Smart-UPS RT 3000/5000 VA VAC Tower/rack-montering 3U Uninterruptible Power Supply /2006

2

3 Indledning APC Smart-UPS RT er en højtydende nødstrømsforsyning (UPS - Uninterruptible Power Supply), som beskytter det elektroniske udstyr mod strømafbrydelser, delvise strømudfald og udsving i strømstyrken. UPS-enheden bortfiltrerer små udsving i strømforsyningen og skærmer elektronisk udstyr mod større forstyrrelser ved internt at afbryde forbindelsen til elnettet. UPS-enheden sikrer kontinuerlig strømforsyning fra det interne batteri, indtil strømforsyningen fra elnettet vender tilbage til et sikkert niveau, eller batteriet er helt afladet. INSTALLATION Læs sikkerhedsvejledningen, før UPS-enheden installeres. Udpakning Kontroller UPS-enheden ved modtagelse. Gør fragtmanden og forhandleren opmærksom på eventuelle skader. Emballagen kan genbruges. Gem den til senere brug, eller bortskaf den forsvarligt. Kontroller indholdet af pakken:! UPS (med batterimodulerne afmonteret)! Frontpanel! Dokumentation, som omfatter:! Produktdokumentation! Cd med brugervejledninger til Smart-UPS RT! Garantioplysninger! XLT/XLI/XLTW-modeller: Software-cd! Serielt kabel! 3000 VA XLI-modeller: tre ledninger til udgående strøm, to ledninger til indgående strøm! 3000 VA-modeller: konverteringsfrontplade til tilpasning af et Network Management Card! 5000 VA XLI-modeller: seks udgangsstrømledninger, dokumentation til Network Management Card Specifikationer TEMPERATUR I DRIFT OPBEVARING MAKSIMAL HØJDE OVER HAVOVERFLADEN I DRIFT OPBEVARING 0 to 40 C (32 til 104 F) -15 til 45 C ( 5 til 113 F) oplad UPSbatteriet hver sjette måned fod (3.000 m) fod ( m) Denne enhed er kun beregnet til indendørs brug. Vælg en placering, som er solid nok til at bære vægten. UPS-enheden må ikke betjenes, hvis der er meget støv, eller hvis temperaturen og fugtigheden ligger uden for de angivne værdier. Sørg for, at luftkanalerne på for- og bagsiden af UPS-enheden ikke er blokeret. LUFTFUGTIGHED VÆGT UPS UPS INKL. EMBALLAGE 0 til 95% relativ luftfugtighed 55 kg 64 kg 1

4 Kabelføring og tilslutning af UPS KUN 5000 VA XLI-MODELLER: INSTRUKTIONER TIL DIREKTE FORBINDELSE Kabelføring skal foretages af en kvalificeret elektriker. Installér en magnetisk 30/32 A-sikring til enheden. Overhold alle nationale og lokale regler for elektricitet. Anvend en ledning på 5 mm Slå enhedssikringen fra. 2. Fjern adgangspanelet til input. 3. Fjern den cirkulære udstøder. 4. Stik 5 mm 2 -ledningen gennem adgangspanelet, og forbind ledningen med terminalblokken (grøn: jord, brun: varm, blå: neutral). Brug en passende modstand (medfølger ikke). 5. Slå enhedssikringen til. 6. Kontroller spændingen. 7. Sæt adgangspanelet på plads. 2

5 TILSLUTNING AF BATTERIMODULERNE OG MONTERING AF FRONTPANELET! " # $ 3

6 GRUNDLÆGGENDE STIK seriel com normal bypass EPO-terminal TVSS-skrue stik til ekstern batterienhed 5000 VA XLI-modeller udgangsafbrydere 3000/5000VA XLJ/XLT/XLTWmodeller Det serielle stik skal anvendes som interface med programmet APC PowerChute og terminalemuleringssoftwaren. Brug kun kabler, som er godkendt af APC. Andre interfacekabler er ikke kompatible med UPS-stikket. Manuel bypass giver brugeren mulighed for manuelt at sætte tilsluttet udstyr i bypasstilstand. EPO-terminalen (Emergency Power Off) giver brugeren mulighed for at tilslutte UPS-enheden til det centrale EPO-system. UPS'en indeholder en TVSS-skrue (Transient Voltage Surge-Suppression) til tilslutning af jordforbindelsesledningen på enheder, der undertrykker overspænding, som f.eks. telefon- og netværkslinjebeskyttere. Ved tilslutning af jordforbindelsesledningen skal enheden frakobles stikket til elnettet. Valgfri eksterne batterienheder giver udvidet kørselstid under strømafbrydelser. Disse enheder understøtter op til ti eksterne batterienheder. Gå til APC's websted, hvis du ønsker flere oplysninger om den eksterne batterienhed, SURT192XLBP. L V 20 A x2 IEC 320-C19 16 A pr. kontakt IEC 320-C13 10 A pr. kontakt Ingen sikring L V 30 A x2 udgangsafbrydere 4

7 TILSLUTNING AF UDSTYR OG STRØM TIL UPS-ENHEDEN 1. Tilslut udstyr til UPS'en (kabler medfølger ikke til XLJ/XLT/XLTW-modellerne). 2. Undgå at bruge forlængerledninger VA XLJ/XLT/XLI/XLTW- og 5000 VA XLJ/XLT/XLTW-modellerne: Tag en strømledning, og tilslut kun UPS'en i et topolet stik med tre ledninger og jordforbindelse VA XLJ-modeller: For at UPS-enheden kan trække de fulde 5000 VA skal en kvalificeret elektriker spærre indgangsstikket og montere en direkte forbindelse mellem UPS'en og det relevante strømpanel. 3. Tænd alt tilsluttet udstyr. Hvis UPS-enheden skal bruges som hovedkontakt, skal du sørge for, at alt tilsluttet udstyr er slået til. Udstyret tænder ikke, før der tændes for UPS-enheden. 4. Tryk på -knappen på frontpanelet for at tænde for UPS-enheden. UPS-batteriet oplades, når det er tilsluttet strøm fra elnettet. Batteriet oplades til 90% kapacitet i løbet af de første tre timer med normal drift. Forvent ikke fuld batterikapacitet under denne første opladningsperiode. 5. Installer overvågningsprogrammet PowerChute Server Smart-UPS for at beskytte computersystemet yderligere. INDSTILLINGER Gå til APC's websted, for at finde oplysninger om egnet tilbehør. " Ekstern batterienhed SURT192XLBP " Skinnesæt SURTRK2 " Skilletransformator " Bypasspanel til service 5

8 DRIFT Belastning SMART-UPS RT-FRONTDISPLAY Batteriopladning Indikator Online On Battery (Batteridrevet) Beskrivelse Online-indikatoren lyser, når UPS'en får strøm fra elnettet og udfører dobbelt konvertering for at levere strøm til tilsluttet udstyr. UPS-enheden leverer batteristrøm til det tilsluttede udstyr. Bypass Fault (Fejl) Overload (Overbelastning) Bypass-indikatoren lyser som tegn på, at UPS-enheden er i bypasstilstand. Når UPS-enheden er i bypasstilstand og under drift sendes strøm fra elværket direkte til det tilsluttede udstyr. Drift i bypasstilstand skyldes en intern UPS-fejl, en overbelastningstilstand eller en brugerkommando, i forbindelse med eksternt udstyr eller via den manuelle omløbskontakt. Batteridrift er ikke muligt, så længe UPS-enheden er i bypasstilstand. Find flere oplysninger under Fejlfinding i denne vejledning. UPS'en registrerer en intern fejl. Find flere oplysninger under Fejlfinding i denne vejledning. Der er opståen en overbelastning. Se under Fejlfinding. Replace Battery (Udskift batteri) Batteriet er koblet fra eller skal udskiftes. Se under Fejlfinding. 6

9 Element Tænd Sluk Funktion Tryk på denne knap for at tænde UPS-enheden. (Se nedenfor for yderligere funktioner). Tryk på denne knap for at slukke UPS-enheden. Koldstart Selvtest Når der ikke er strøm fra elnettet, og UPS-enheden er slukket, kan du trykke og holde knappen inde for at tænde UPS-enheden og det tilsluttede udstyr. UPS-enheden udsender to bip. Slip knappen ved det andet bip. Automatisk: UPS-enheden udfører automatisk en selvtest, når den tændes, og derefter hveranden uge (som standard). Under selvtesten driver UPS-enheden kortvarigt det tilsluttede udstyr med batteristrøm. Manuel: Tryk og hold knappen inde i et par sekunder for at starte selvtesten. Diagnosticering af spænding på elnettet UPS-enheden har en diagnosticeringsfunktion, som viser spændingen på elnettet. Sæt UPS-enheden i stikkontakten til normal strøm fra elnettet. UPS-enheden starter en selvtest som en del af denne procedure. Selvtesten påvirker ikke visningen af spændingen. Tryk og hold knappen inde for at få vist søjlediagrammet over elnettets strøm. Indgangsspændingen fra elnettet vises med de fem lysdioder i displayet Batteriopladning i højre side af frontpanelet. Se figuren til venstre for aflæsning af spændingen (værdierne vises ikke på UPS'en). Displayet viser, at spændingen er mellem den viste værdi på listen og den næste højere værdi. 7

10 ELEMENTER, DER KAN BRUGERKONFIGURERES BEMÆRK: INDSTILLINGERNE FORETAGES MED DET LEVEREDE PROGRAM POWERCHUTE, DE VALGFRI SMART SLOT-TILBEHØRSKORT ELLER I TERMINALTILSTAND. FUNKTION FABRIKSSTANDARD INDSTILLINGSMULIGHEDER BESKRIVELSE Automatisk selvtest Ved start og for hver 14 dage derefter Ved start og for hver 7 dage derefter Ved start og for hver 14 dage derefter Angiv med hvilket interval UPS-enheden skal foretage en selvtest. Kun ved start Ingen selvtest Dato for sidste batteriudskiftning Mindste køretid før tilbagevenden efter nedlukning Indstillinger for lydalarm Forsinkelse for enkel lukning Advarsel om enkel lav køretid Producentens dato Datoen for batteriudskiftning Indstil denne dato, når du udskifter batterimodulerne. 0 sekunder 0 til 3600 sekunders køretid Angiv den mindste køretid efter nedlukning pga. lavt batteriniveau, før tilsluttet udstyr tændes. ON ON, OFF Aktiver eller deaktiver alle alarmer permanent. 90 sekunder 0 til 1800 s Angiv intervallet fra det tidspunkt, hvor UPS'en modtager en kommando om enkel nedlukning, og til den faktiske nedlukning. 150 sekunder 0 til 1800 s Skift standarden for advarselsintervallet til en højere værdi, hvis operativsystemet kræver et længere interval til lukning. Advarselsbippene om lavt batteriniveau lyder kontinuerligt, når der er 150 sekunders køretid tilbage. Højeste bypasspunkt 255 VAC Indstilling for udgangsspænding 200 VAC: VAC Maksimal spænding, som UPSenheden vil sende til det tilsluttede udstyr under intern bypassdrift. 208 VAC: VAC 220 VAC: VAC 230 VAC: VAC 240 VAC: VAC 8

11 BEMÆRK: INDSTILLINGERNE FORETAGES MED DET LEVEREDE PROGRAM POWERCHUTE, DE VALGFRI SMART SLOT-TILBEHØRSKORT ELLER I TERMINALTILSTAND. FUNKTION FABRIKSSTANDARD INDSTILLINGSMULIGHEDER BESKRIVELSE Laveste bypasspunkt Udgangsstrøm Udgangsfrekvens Antal eksterne batterienheder 160 VAC XLJ-modeller: 200 VAC XLT-modeller: 208 VAC XLTW-modeller: 220 VAC XLI-modeller: 230 VAC Automatisk 50 ± 3 Hz eller 60 ± 3 Hz Indstilling for udgangsspænding 200 VAC: VAC 208 VAC: VAC 220 VAC: VAC 230 VAC: VAC 240 VAC: VAC 200, 208, 220, 230, 240 VAC 50 ± 3 Hz 50 ± 1 Hz 50 ± 0.1 Hz 60 ± 3 Hz 60 ± 1 Hz 60 ± 0.1 Hz 50 ± 3 Hz eller 60 ± 3 Hz Mindste spænding, som UPSenheden vil sende til det tilsluttede udstyr under intern bypassdrift. Giver brugeren mulighed for at vælge udgangsspændingen ved online. Indstiller den tilladte UPSudgangsfrekvens. Udgangsfrekvensen følger indgangsfrekvensen, når det er muligt. 0 0 til 100 Definerer antallet af eksterne tilsluttede batterienheder for korrekt forudsigelse af køretid. Bypass acceptabel Kræves ikke Kræves/Kræves ikke Fase- og frekvenslås kræves/kræves ikke, før UPS'en skifter til bypass. 9

12 TILSLUTNING AF EPO-FUNKTIONEN (EMERGENCY POWER OFF) Udgangsstrømmen kan deaktiveres i en nødsituation ved at lukke en kontakt, der er tilsluttet EPO'en. Overhold nationale og lokale regler for elektricitet ved tilslutning af EPO'en. EPO-kontakt Idet EPO-en bliver forsynet fra UPS en bruges kun en spændingsløs kontaktfunktion som EPU. EPO-kredsløbet betragtes som et Klasse 2-kredsløb, (UL-, CSA-standarder) og et SELV-kredsløb (IEC-standarden). Både Klasse 2- og SELV-kredsløb skal isoleres fra alle primære kredsløb. Du må ikke slutte noget kredsløb til EPO-terminalblokken, medmindre det kan bekræftes, at kredsløbet er Klasse 2 eller SELV. Hvis kredsløbets standard ikke kan bekræftes, skal en kontakt med bryderfunktion anvendes. Brug en af de følgende kabeltyper til at forbinde UPS-enheden til EPO-kontakten: CL2: Klasse 2-kabel til generel brug. CL2P: Plenumkabel til brug i ventilationskanaler, plenumer og andre steder, der anvendes til miljø-relateret luftbevægelse. CL2R: Stigekabel til brug ved vertikal kabelføring i et rør fra den ene etage til den anden. CLEX: Kabel med begrænset anvendelse til brug i boliger og i ledningsrør. Til installation i Canada: Brug kun CSA-certificerede, type ELC (kontrolkabel med ekstra lav spænding). 10

13 TERMINALTILSTAND TIL KONFIGURERING AF UPS-PARAMETRE 3000 VA-modeller: Terminaltilstand er en menustyret grænseflade, som giver brugeren mulighed for at konfigurere UPSenheden, hvis programmet PowerChute eller et valgfrit Network Management Card ikke anvendes. Tilslut det serielle kabel til det serielle com-stik bag på UPS'en. Hvis programmet PowerChute ikke er installeret, skal trin 1 og 7 ikke udføres. 1. For Windows-brugere: STOP PowerChute -serveren på følgende måde: Gå fra skrivebordet til Start => Indstillinger => Kontrolpanel => Administration => Tjenester. Vælg APC PowerChute Server højreklik med musen, og vælg Stop. 1a. For Linux-brugere: STOP PowerChute-serveren på følgende måde: Skift bibliotek til /etc/init.d. Skriv kommandoen./powerchute stop. 2. Åbn et terminalprogram. For eksempel: HyperTerminal Gå fra skrivebordet til Start => Programmer => Tilbehør => Kommunikation => HyperTerminal. 3. Dobbeltklik på ikonet HyperTerminal. Følg vejledningerne for at vælge et navn og et ikon. Ignorer meddelelsen...skal installere et modem, hvis den vises. Klik på OK. Vælg den COM-port, som er forbundet med UPS-enheden. Portindstillingerne er: # Bit pr. sekund # Databit 8 # Paritet - Ingen # Stopbit - 1 # Flow-styring - Ingen Tryk på ENTER. 4. Tryk på 1 for at redigere UPS-parametrene. 5. Følg vejledningerne. 6. Afslut terminalprogrammet. 7. For Windows-brugere: START PowerChute -serveren på følgende måde: Gå fra skrivebordet til Start => Indstillinger => Kontrolpanel => Administration => Tjenester. Vælg APC PowerChute Server højreklik med musen, og vælg Start. 7a. For Linux-brugere: START PowerChute-serveren på følgende måde: Skift bibliotek til /etc/init.d. Skriv kommandoen./powerchute start. 11

14 5000 VA-modeller: Terminaltilstand er en menustyret grænseflade, som giver brugeren mulighed for at konfigurere UPSenheden, hvis programmet PowerChute eller det installerede Network Management Card-interfacer ikke anvendes. Tilslut det serielle kabel til den serielle port bag på UPS'en. Hvis programmet PowerChute ikke er installeret, skal trin 1 og 5 ikke udføres. 1. For Windows-brugere: STOP PowerChute -serveren på følgende måde: Gå fra skrivebordet til Start => Indstillinger => Kontrolpanel => Administration => Tjenester. Vælg APC PowerChute Server højreklik med musen, og vælg Stop. 1a. For Linux-brugere: STOP PowerChute-serveren på følgende måde: Skift bibliotek til /etc/init.d. Skriv kommandoen./powerchute stop. 2. Åbn et terminalprogram. For eksempel: HyperTerminal Gå fra skrivebordet til Start => Programmer => Tilbehør => Kommunikation => HyperTerminal. 3. Dobbeltklik på ikonet HyperTerminal. Følg vejledningerne for at vælge et navn og et ikon. Ignorer meddelelsen...skal installere et modem, hvis den vises. Klik på OK. Vælg den COM-port, som er forbundet med UPS-enheden. Portindstillingerne er: # Bit pr. sekund # Databit 8 # Paritet - Ingen # Stopbit - 1 # Flow-styring - Ingen Tryk på ENTER. 4. Eksempel på indstilling af antallet af eksterne batterienheder (SURT192XLBP): Når det tomme terminalvindue er åbent, skal du følge nedenstående trin for at angive antallet af baterienheder: Tryk på ENTER for at starte terminaltilstand. Tryk flere gange på ENTER, indtil promptteksten Brugernavn: vises. Følg vejledningerne. Skriv langsomt, og vent, til hvert tegn vises på skærmen, før du skriver det næste tegn. Standarder for Network Management Card: Brugernavn: apc Adgangskode: apc Tryk på 1 og på ENTER for at vælge Enhedshåndtering. Vælg modellen ved at skrive det tilsvarende nummer, og tryk på ENTER. Tryk på 3 og på ENTER for at vælge Konfiguration. 12

15 Tryk på 1 og på ENTER for at vælge Batteri. Tryk på 2 og på ENTER for at ændre indstillingerne for batteri. Skriv antallet af eksterne batterienheder (fire batterimoduler pr. enhed), og tryk på ENTER. (Antal enheder: 1 = 1 SURT192XLBP, 2 = 2 SURT192XLBP osv.) Tryk på 3 og på ENTER for at acceptere ændringerne. Tryk flere gange (5) på ESC for at vende tilbage til hovedmenuen. Tryk på 4 og på ENTER for at logge ud. 5. For Windows-brugere: START PowerChute -serveren på følgende måde: Gå fra skrivebordet til Start => Indstillinger => Kontrolpanel => Administration => Tjenester. Vælg APC PowerChute Server højreklik med musen, og vælg Start. 5a. For Linux-brugere: START PowerChute-serveren på følgende måde: Skift bibliotek til /etc/init.d. Skriv kommandoen./powerchute start. 13

16 VEDLIGEHOLDELSE OG TRANSPORT Udskiftning af batterimodulet Denne UPS-enhed er udstyret med et batterimodul, som er let at udskifte uden at slukke enheden. Udskiftningen er en sikker procedure, som ikke indebærer risiko for elektrisk stød. Du kan lade både UPS-enheden og tilsluttet udstyr være tændt under udskiftningen. Spørg forhandleren, eller kontakt APC på webstedet, hvis du har brug for oplysninger om udskiftning af batterimoduler. Fremgangsmåden til udskiftning af batteri skal omfatte udskiftning af alle batterimoduler i UPSenheden og tilsluttede eksterne batterienheder. Når batteriet eller batterierne er frakoblet, er det tilsluttede udstyr ikke beskyttet mod strømafbrydelser. Vær forsigtig under udskiftningen af batterier, batterimodulerne er tunge. Sørg for at indlevere brugte batterier på en genbrugsstation, eller send dem til producenten i emballagen fra det nye batteri. FJERNELSE AF BATTERIMODULER! " # $ % 14

17 UDSKIFTNING AF BATTERIMODULER! " # $ % & ' ( ) Frakobling af batteriet til transport Sørg altid for at FRAKOBLE BATTERIERNE før forsendelse i overensstemmelse med reglerne fra det amerikanske Department of Transportation (DOT) og IATA. Batteriet eller batterierne kan forblive i UPS-enheden. 1. Sluk og frakobl alt udstyr, der er tilsluttet UPS-enheden. 2. Sluk og frakobl UPS-enheden fra strømforsyningen. 3. Træk batteristikkene ud. Der henvises til Udskiftning af batterimoduler i denne vejledning. Kontakt APC på webstedet, for at få oplysninger om forsendelse. 15

18 FEJLFINDING, SERVICE OG GARANTIOPLYSNINGER Brug nedenstående tabel til at løse mindre problemer med installation og betjening. Gå til APC's websted, for at få hjælp til mere komplicerede UPS-problemer. PROBLEM OG MULIG ÅRSAG UPS VIL IKKE TÆNDE Batteriet er ikke korrekt tilsluttet. Knappen ind. er ikke trykket UPS'en er ikke sluttet til elnettets strømforsyning. Meget lav eller ingen spænding på elnettet. LØSNING Kontroller, at batteristikkene er fuldt isat. Tryk én gang på knappen for at tænde UPS'en og det tilsluttede udstyr. Kontroller, at strømkablet fra UPS'en til elnettets strømforsyning er sikkert tilsluttet i begge ender. Kontroller strømforsyningen fra elnettet til UPS'en ved at slutte en bordlampe til stikkontakten. Hvis lyset er meget svagt, skal elnettets spænding kontrolleres. UPS VIL IKKE SLUKKE Knappen er ikke trykket ind. Intern UPS-fejl. Tryk én gang på knappen for at slukke UPS'en. Undlad at bruge UPS'en. Træk stikket til UPS'en ud, og få den straks efterset. UPS'EN BIPPER IND IMELLEM Normal UPS-drift, når der køres på batteristrøm. Ingen. UPS'en beskytter det tilsluttede udstyr. UPS'EN GIVER IKKE DEN FORVENTEDE BACKUPTID UPS'ens batteri/batterier er svage pga. en nylig strømafbrydelse, eller batteriet/batterierne er ved at nå slutningen på deres levetid. INDIKATORERNE PÅ FRONTPANELET BLINKER SEKVENTIELT UPS'en er blevet slukket eksternt vha. software eller et valgfrit tilbehørskort. Oplad batteriet/batterierne. Batterimodulerne skal genoplades efter længerevarende strømafbrydelser. De bliver hurtigere slidt, når de er i drift ofte, eller når de arbejder ved høje temperaturer. Hvis batteriet/batterierne er ved slutningen af deres levetid, bør du overveje at udskifte batteriet/batterierne, selvom indikatoren Udskift batteri ikke lyser. Ingen. UPS'en genstarter automatisk, når strømmen fra elnettet vender tilbage. ALLE INDIKATORER ER SLUKKET, OG UPS'EN ER TILSLUTTET EN STIKKONTAKT I VÆGGEN UPS'en er slukket, og batteriet er afladet efter en længerevarende strømafbrydelse. Ingen. UPS'enheden genoptager normal drift, når strømmen vender tilbage, og batteriet er blevet tilstrækkeligt opladet. INDIKATORERNE FOR BYPASS OG OVERBELASTNING LYSER, UPS'ENHEDEN UDSENDER EN VEDVARENDE ALARMTONE UPS'en er overbelastet Det tilsluttede udstyr overstiger den specificerede "maksimale belastning", som er defineret under Specifikationer på APC's websted, Alarmen bliver ved at lyde, indtil overbelastningen er fjernet. Afbryd ikke-kritisk udstyr fra UPS'en for at fjerne overbelastningen. 16

19 PROBLEM OG MULIG ÅRSAG LØSNING INDIKATOREN FOR BYPASS LYSER Bypass-kontakten er blevet tændt manuelt eller via ekstraudstyr. Hvis bypass er den valgte driftstilstand, kan den lysende indikator ignoreres. Hvis bypass ikke er den valgte driftstilstand, skal bypass-kontakten bag på UPS'en skubbes tilbage til den normale stilling. INDIKATORERNE FOR FEJL OG OVERBELASTNING LYSER, UPS'ENHEDEN UDSENDER EN VEDVARENDE ALARMTONE UPS'enheden er holdt op med at sende strøm til det tilsluttede udstyr. Det tilsluttede udstyr overstiger den specificerede "maksimale belastning", som er defineret under Specifikationer på APC's websted, Afbryd ikke-kritisk udstyr fra UPS'en for at fjerne overbelastningen. Tryk på OFF-knappen og derefter på ON-knappen for at genoprette strømforsyningen til det tilsluttede udstyr. INDIKATOREN FOR FEJL LYSER Intern UPS-fejl. Undlad at bruge UPS'en. Sluk UPS'en, og få den straks efterset. INDIKATOREN FOR UDSKIFTNING AF BATTERI LYSER Indikatoren for udskiftning af batteri lyser, og der lyder et kort bip hvert andet sekund for at angive, at batteriet er frakoblet. Svagt batteri. En batteri-selvtest mislykkedes. Kontroller, at batteristikkene er fuldt isat. Lad batteriet oplade i 24 timer. Udfør derefter en selvtest. Hvis problemet stadig er til stede efter genopladning, skal batteriet udskiftes. UPS'en udsender korte bip i et minut, og indikatoren for udskiftning af batteri lyser. UPS'en gentager alarmen hver femte time. Udfør selvtestproceduren, når batteriet har opladet i 24 timer, for at kontrollere tilstanden for udskiftning af batteri. Alarmen stopper, og indikatoren holder op med at lyse, hvis batteriet gennemfører selvtesten. UPS'EN KØRER PÅ BATTERISTRØM, SELVOM NORMAL LINJESPÆNDING ER TIL RÅDIGHED Meget høj, lav eller forvrænget linjespænding. Billige generatorer, som drives med brændstof, kan forvrænge spændingen. DIAGNOSTICERING AF SPÆNDING PÅ ELNETTET Alle fem indikatorer lyser Ingen af indikatorerne lyser Flyt UPS'en til et andet stik på et andet kredsløb. Kontroller indgangsspændingen med visningen af elnettets spænding. Linjespændingen er meget høj og skal undersøges af en elektriker. Hvis UPS'en er tilsluttet en korrekt fungerende stikkontakt til elnettet, er linjespændingen meget lav. ONLINE-INDIKATOR Ingen af indikatorerne lyser Indikatoren blinker UPS'en kører på batteristrøm, eller den er ikke tændt. UPS'en kører en intern selvtest. 17

20 Service Returner ikke UPS-enheden til forhandleren, hvis den har behov for service. Følg disse punkter: 1. Gennemgå de problemer, der beskrives i kapitlet Fejlfinding i denne vejledning for at udelukke almindelige problemer. 2. Hvis problemet ikke løses, kan du kontakte APC Kundesupport via APC's websted, Bemærk modelnummeret på UPS-enheden, serienummeret bag på enheden og købsdatoen. Hvis du kontakter APC Kundesupport, vil en tekniker bede dig om at beskrive problemet og forsøge at løse det over telefonen. Hvis dette ikke er muligt, vil teknikeren udstede et Returned Material Authorization nummer (RMA nr.). Reparation er uden omkostninger, hvis UPS-enheden er dækket af garanti. Fremgangsmåder for servicering eller returnering af produkter kan variere fra land til land. Der henvises til APC's websted for landespecifikke instruktioner. 3. Pak UPS-enheden i den oprindelige emballage. Hvis den originale emballage ikke kan anvendes, kan du gå til APC's websted, for oplysninger om, hvordan du skaffer en ny emballage. Pak UPS-enheden forsvarligt for at undgå skade under transport. Anvend aldrig polystyrenkugler til indpakningen. Beskadigelse, som er opstået under transporten, er ikke dækket af garantien. Sørg altid for at FRAKOBLE BATTERIERNE før forsendelse i overensstemmelse med reglerne fra det amerikanske Department of Transportation (DOT) og IATA. Batteriet eller batterierne kan forblive i UPS-enheden. 4. Marker RMA nr. uden på pakken. 5. Send UPS-enheden retur med forsikret, forudbetalt fragtmand til den adresse, du får oplyst af Kundesupport. Begrænset garanti American Power Conversion (APC) garanterer, at alle produkter er fri for fejl i materiale og håndværksmæssig udførelse i en periode på to år fra købsdatoen. Dets forpligtelser i henhold til denne garanti er begrænset til reparation eller ombytning, efter eget skøn, af ethvert defekt produkt. For at opnå service i henhold til garantien skal du rekvirere et RMA-nummer (Returned Material Authorization) fra kundesupport. Fragtomkostningerne skal være forudbetalt, når produkter returneres, og de skal ledsages af en kort beskrivelse af problemet og dokumentation for købsdato og købssted. Denne garanti dækker ikke udstyr, som er blevet beskadiget ved et uheld, forsømmelighed eller forkert anvendelse, eller som på nogen måde er blevet ændret eller modificeret. Denne garanti gælder kun den oprindelige køber, som skal have registreret produktet korrekt inden for 10 dage fra købsdatoen. UNDTAGEN SOM ANGIVET HERI YDER AMERICAN POWER CONVERSION INGEN GARANTI, UDTRYKKELIGT ELLER UNDERFORSTÅET, INKLUSIVE GARANTIER FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. Visse amerikanske stater tillader ikke begrænsninger eller udelukkelse af underforståede garantier. Derfor gælder de ovenfor nævnte begrænsninger eller udeladelser muligvis ikke for køberen. UNDTAGEN SOM ANGIVET OVENFOR SKAL APC I INTET TILFÆLDE VÆRE ANSVARLIG FOR DIREKTE, INDIREKTE, SPECIELLE OG HÆNDELIGE SKADER SAMT FØLGESKADER, DER OPSTÅR SOM FØLGE AF BRUGEN AF DETTE PRODUKT, SELVOM DE ER GJORT OPMÆRKSOM PÅ MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER. APC er specifikt ikke ansvarlig for nogen omkostninger, f.eks. tab af fortjeneste eller indtægt, tab af udstyr, tab af brugsmulighed for udstyr, tab af software, tab af data, udgifter til erstatningsprodukter, krav fra tredjeparter eller lignende. 18

21 REGULERINGER Godkendelser fra regulerende myndighed og advarsler om radiofrekvens 200, 208, 220, 230, 240 V-MODELLER Dette udstyr er blevet afprøvet og fundet i overensstemmelse med græserne for digitale enheder i Klasse A i henhold til paragraf 15 i FCC-reglerne. Disse begrænsninger er beregnet til at yde rimelig beskyttelse mod skadelig interferens, når udstyret betjenes i erhvervsmæssige omgivelser. Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, og, hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med instruktionsvejledningen, kan det forårsage skadelig interferens for radiokommunikation. Betjening af dette udstyr i boligområder vil sandsynligvis skabe skadelig interferens. Brugeren er ansvarlig for at udbedre denne interferens. Skærmede signalkabler skal anvendes sammen med dette produkt for at sikre overensstemmelse med Klasse A FCCgrænserne. 19

22 Erklæring om overensstemmelse 20

23 APC Kundesupport over hele verden Kundesupport til dette eller ethvert andet produkt fra APC er gratis tilgængeligt på en af følgende måder: Gå til APC's websted for at finde dokumenter i APC's Knowledge Base og for at sende anmodninger om kundesupport. (Hovedkontor) Herfra har du adgang til APC's lokaliserede websteder for de enkelte lande, som indeholder oplysninger om kundesupport. Global support til søgning i APC's Knowledge Base og brug af e-support. Kontakt et APC-kundesupportcenter pr. telefon eller . Lokale landespecifikke centre: gå til for oplysninger. Kontakt den APC-repræsentant eller anden distributør, hvorfra du har købt dit APC-produkt, for oplysninger om, hvordan du får lokal kundesupport. Alt indhold er ophavsretsligt beskyttet 2006 af American Power Conversion Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Hel eller delvis reproduktion uden tilladelse forbydes. APC, APC-logoet, Smart-UPS og PowerChute er varemærker tilhørende American Power Conversion Corporation. Alle andre varemærker, produktnavne og firmanavne tilhører deres respektive ejere og anvendes kun som oplysning. 21

Betjeningsvejledning. Smart-UPS UPS. 750/1000/1500/2200/3000 VA Tower 120/230 VAC

Betjeningsvejledning. Smart-UPS UPS. 750/1000/1500/2200/3000 VA Tower 120/230 VAC Betjeningsvejledning Smart-UPS UPS 750/1000/1500/2200/3000 VA Tower 120/230 VAC Indhold Oversigt... 1 Beskrivelse af produktet................................... 1 Sikkerhed................................................

Læs mere

Betjeningsvejledning. Smart-UPS X UPS-nødstrømforsyning

Betjeningsvejledning. Smart-UPS X UPS-nødstrømforsyning Betjeningsvejledning Smart-UPS X UPS-nødstrømforsyning Lav spænding (100-127 V) SMX2000RMLV2U SMX2200RMLV2U SMX3000RMLV2U SMX3000RMLV2UNC SMX3000RMJ2U Høj spænding (200-240 V) SMX2200RMHV2U SMX3000RMHV2U

Læs mere

Smart-UPS DP Nødstrømsforsyning. Model. Brugerhåndbog

Smart-UPS DP Nødstrømsforsyning. Model. Brugerhåndbog Smart- DP ødstrømsforsyning Model SUDP4000I, SUDP6000I, SUDP8000I, SUDP10000I Brugerhåndbog Copyright 1999 American Power Conversion. Alle rettigheder forbeholdes. Enhver gengivelse af denne brugerhåndbog

Læs mere

NetPro. GE Digital Energy. Uninterruptible Power Supply 2000-4000 VA. NetPro UPS. Technology for the Digital World. GE Digital Energy. ver 4.

NetPro. GE Digital Energy. Uninterruptible Power Supply 2000-4000 VA. NetPro UPS. Technology for the Digital World. GE Digital Energy. ver 4. NetPro Uninterruptible Power Supply 2000-4000 VA General Electric Company Telephone +41 (0)91 / 850 51 51 CH 6595 Riazzino (Locarno) Fax +41 (0)91 / 850 51 44 Switzerland Website www.gedigitalenergy.com

Læs mere

Back-UPS Pro 1200/1500 230V Installation og betjening

Back-UPS Pro 1200/1500 230V Installation og betjening Back-UPS Pro 1200/1500 230V Installation og betjening Pakkens indhold Sikkerhed bu001a (2) Installér ikke Back-UPS'en i direkte sollys, ekstrem varme, fugtighed eller i berøring med væsker. Tilslut batteriet

Læs mere

INSTALLATIONS OG OPSÆTNINGS MANUAL SOL INVENTER

INSTALLATIONS OG OPSÆTNINGS MANUAL SOL INVENTER INSTALLATIONS OG OPSÆTNINGS MANUAL SOL INVENTER Indholdsfortegnelse OVERSIGT... 3 INSTALLATION... 5 KONTROLPANELSFUNKTIONER... 12 INVERTER START-UP OG DRIFT... 15 KOMMUNIKATION... 16 VEDLIGEHOLDELSE...

Læs mere

System 350. X30 - Konsollen. Instruktionsbog. Sprederstyreenhed. www.topconpa.com

System 350. X30 - Konsollen. Instruktionsbog. Sprederstyreenhed. www.topconpa.com System 350 X30 - Konsollen Instruktionsbog Sprederstyreenhed www.topconpa.com Instruktionsbog Reservedelsnummer: AGA4950-DA Rev. nummer: 1.0.1 Til brug med softwareversion 3.12.12 Copyright Topcon Precision

Læs mere

KX-PRX150NE. Brugsanvisning. Førsteklasses designtelefon med touchscreen. Model nr. Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt.

KX-PRX150NE. Brugsanvisning. Førsteklasses designtelefon med touchscreen. Model nr. Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt. Brugsanvisning Førsteklasses designtelefon med touchscreen Model nr. KX-PRX150NE Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt. Læs dette dokument, og gem det til fremtidig brug. Indholdsfortegnelse

Læs mere

TravelMate 530-serien. Brugerhåndbog

TravelMate 530-serien. Brugerhåndbog TravelMate 530-serien Brugerhåndbog Copyright 2003 Acer Incorporated. Alle rettigheder forbeholdes. Brugerhåndbog til TravelMate 530-serien Først udgivet: Februar 2003 Der kan foretages ændringer i denne

Læs mere

Phonak ComPilot. Betjeningsvejledning

Phonak ComPilot. Betjeningsvejledning Phonak ComPilot Betjeningsvejledning Indhold 1. Velkommen 5 2. Lær ComPilot at kende 6 2.1 Oversigt 7 2.2 Tilbehør 8 3. Introduktion 9 3.1 Klargøring af strømforsyningen 9 3.2 Opladning af ComPilot-batteriet

Læs mere

TravelMate 3000 Series. Brugervejledning

TravelMate 3000 Series. Brugervejledning TravelMate 3000 Series Brugervejledning Copyright 2005. Acer Incorporated. Alle Rettigheder Forbeholdes TravelMate 3000 Series Brugervejledning Oprindeligt udgivet: Januar 2005 Der kan foretages ændringer

Læs mere

Netdrevne 230V AC-alarmer med mulighed for sammenkobling, model:

Netdrevne 230V AC-alarmer med mulighed for sammenkobling, model: Slick Fit alarm Betjeningsvejledning Netdrevne 230V AC-alarmer med mulighed for sammenkobling, model: 2SF23/9HI, 2SF23/9HIR, 2SF23/9HIRE, 3SF23/9HI, 3SF23/9HIR og 3SF23/9HIRE Alarmer fra KIDDE Fyrnetics

Læs mere

TravelMate 4200 Seriens. Brugervejledning

TravelMate 4200 Seriens. Brugervejledning TravelMate 4200 Seriens Brugervejledning Copyright 2005. Acer Incorporated. Alle Rettigheder Forbeholdes. TravelMate 4200 Seriens Brugervejledning Oprindeligt udgivet: December 2005 Der kan foretages ændringer

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Brugervejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Brugervejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Brugervejledning Sikkerhedsforanstaltninger Læs disse enkle retningslinjer. Overtrædelse af reglerne kan være farligt eller ulovligt. Yderligere oplysninger finder

Læs mere

Installationsvejledning til N300 trådløs router WNR2000v3

Installationsvejledning til N300 trådløs router WNR2000v3 Installationsvejledning til N300 trådløs router WNR2000v3 NETGEAR, Inc. 350 E. Plumeria Drive San Jose, CA 95134, USA August 2010 208-10665-01 v1.0 2010 NETGEAR, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Varemærker

Læs mere

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning 9209908 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HF-22 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Unitron udirect 2 vejledning

Unitron udirect 2 vejledning Unitron udirect 2 vejledning Tak Tak, fordi du har valgt en Unitron udirect 2. Hos Unitron interesserer vi os for mennesker med høretab. Vi er i tæt samarbejde med dygtige fagfolk om at udvikle avancerede,

Læs mere

Konfigurations- og brugervejledning

Konfigurations- og brugervejledning SMART Board 800ix2 Interaktive whiteboardsystemer Konfigurations- og brugervejledning Til model SB800ix2 og SB800ix2-SMP FCC-advarsel Dette udstyr er blevet testet og overholder grænserne for digitale

Læs mere

Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w

Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w Installations og brugervejledning en oversættelse af den originale engelske version uden ansvar. 1. Funktioner Ren sinus spænding (THD mindre end 3 %) ved ren R

Læs mere

230 VAC netdrevne alarmer med mulighed for sammenkobling, model:

230 VAC netdrevne alarmer med mulighed for sammenkobling, model: Røg- og varmealarm Betjeningsvejledning 230 VAC netdrevne alarmer med mulighed for sammenkobling, model: Kompatibel 2SFW, 2SFWR, 3SFW og 3SFWR Alarmer fra Kidde Danmark øger sikkerheden i hjemmet. Læs

Læs mere

Brugervejledning. ThinkPad Edge E431 og E531

Brugervejledning. ThinkPad Edge E431 og E531 Brugervejledning ThinkPad Edge E431 og E531 Bemærkninger: Før du bruger oplysningerne i denne bog og det produkt, de understøtter, skal du læse: Sikkerhed, garanti og opsætningsvejledning Regulatory Notice

Læs mere

Varemærker Alle mærke- og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Bemærkning Alle oplysninger i

Varemærker Alle mærke- og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Bemærkning Alle oplysninger i Varemærker Alle mærke- og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Bemærkning Alle oplysninger i denne brugervejledning kan ændres uden forbehold. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Jabra GO 6430. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra GO 6430. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra GO 6430 Brugervejledning www.jabra.com Indholdsfortegnelse 1. Indledning...5 2. Vigtige advarsler og sikkerhedsoplysninger...6 2.1 Læs Sikkerhedsvejledningen...6 2.2 Hørebeskyttelse med SafeTone...6

Læs mere

SMART Room System til Microsoft Lync

SMART Room System til Microsoft Lync SMART Room System til Microsoft Lync INSTALLATIONS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING FOR MODELLER SRS-LYNC-XS, SRS-LYNC-S, SRS-LYNC-M, SRS-LYNC-M-DUAL, SRS-LYNC-L OG SRS-LYNC-XL Produktregistrering Hvis du

Læs mere

BÆR HEADSETTET, SOM DU HAR LYST TIL... 7

BÆR HEADSETTET, SOM DU HAR LYST TIL... 7 USER MANUAL Dansk TAK............................................................ 2 Om Jabra BT3030............................................. 2 HEADSETFUNKTIONER.........................................

Læs mere

Phaser 3200MFP. Brugervejledning 604E39390

Phaser 3200MFP. Brugervejledning 604E39390 Phaser 3200MFP Brugervejledning 604E39390 2007 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Den hævdede ophavsretsbeskyttelse omfatter alle former for og alt indhold i ophavsretligt beskyttet materiale

Læs mere

Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave

Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet SU-8W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

ALIENWARE M17x MOBIL VEJLEDNING

ALIENWARE M17x MOBIL VEJLEDNING ALIENWARE M17x MOBIL VEJLEDNING 01/ 01 BEMÆRK, FORSIGTIG og ADVARSEL BEMÆRK: angiver vigtige oplysninger, som kan hjælpe dig med at anvende computeren bedre. FORSIGTIG: angiver enten mulig skade på hardwaren

Læs mere

Denne brugerhåndbog indeholder oplysninger om installation, grundlæggende betjening og fejlfinding i Windows.

Denne brugerhåndbog indeholder oplysninger om installation, grundlæggende betjening og fejlfinding i Windows. Brugerhåndbog Dell B1160 Dell B1160w GRUNDLÆGGENDE Denne brugerhåndbog indeholder oplysninger om installation, grundlæggende betjening og fejlfinding i Windows. AVANCERET Denne håndbog indeholder oplysninger

Læs mere

PRIMAX PROF LINE MANUAL

PRIMAX PROF LINE MANUAL PRIMAX PROF LINE MANUAL Gas og elektrisk, kombineret konvektion- og dampinjektionsovne Til madlavning og bagværk CE Alle de i denne brugsvejledning angivne specifikationer er ikke bindende og producenten

Læs mere