Brugervejledning. Dansk. APC Smart-UPS RT. 3000/5000 VA VAC Tower/rack-montering 3U Uninterruptible Power Supply

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning. Dansk. APC Smart-UPS RT. 3000/5000 VA 200-240 VAC Tower/rack-montering 3U Uninterruptible Power Supply"

Transkript

1 Brugervejledning Dansk APC Smart-UPS RT 3000/5000 VA VAC Tower/rack-montering 3U Uninterruptible Power Supply /2006

2

3 Indledning APC Smart-UPS RT er en højtydende nødstrømsforsyning (UPS - Uninterruptible Power Supply), som beskytter det elektroniske udstyr mod strømafbrydelser, delvise strømudfald og udsving i strømstyrken. UPS-enheden bortfiltrerer små udsving i strømforsyningen og skærmer elektronisk udstyr mod større forstyrrelser ved internt at afbryde forbindelsen til elnettet. UPS-enheden sikrer kontinuerlig strømforsyning fra det interne batteri, indtil strømforsyningen fra elnettet vender tilbage til et sikkert niveau, eller batteriet er helt afladet. INSTALLATION Læs sikkerhedsvejledningen, før UPS-enheden installeres. Udpakning Kontroller UPS-enheden ved modtagelse. Gør fragtmanden og forhandleren opmærksom på eventuelle skader. Emballagen kan genbruges. Gem den til senere brug, eller bortskaf den forsvarligt. Kontroller indholdet af pakken:! UPS (med batterimodulerne afmonteret)! Frontpanel! Dokumentation, som omfatter:! Produktdokumentation! Cd med brugervejledninger til Smart-UPS RT! Garantioplysninger! XLT/XLI/XLTW-modeller: Software-cd! Serielt kabel! 3000 VA XLI-modeller: tre ledninger til udgående strøm, to ledninger til indgående strøm! 3000 VA-modeller: konverteringsfrontplade til tilpasning af et Network Management Card! 5000 VA XLI-modeller: seks udgangsstrømledninger, dokumentation til Network Management Card Specifikationer TEMPERATUR I DRIFT OPBEVARING MAKSIMAL HØJDE OVER HAVOVERFLADEN I DRIFT OPBEVARING 0 to 40 C (32 til 104 F) -15 til 45 C ( 5 til 113 F) oplad UPSbatteriet hver sjette måned fod (3.000 m) fod ( m) Denne enhed er kun beregnet til indendørs brug. Vælg en placering, som er solid nok til at bære vægten. UPS-enheden må ikke betjenes, hvis der er meget støv, eller hvis temperaturen og fugtigheden ligger uden for de angivne værdier. Sørg for, at luftkanalerne på for- og bagsiden af UPS-enheden ikke er blokeret. LUFTFUGTIGHED VÆGT UPS UPS INKL. EMBALLAGE 0 til 95% relativ luftfugtighed 55 kg 64 kg 1

4 Kabelføring og tilslutning af UPS KUN 5000 VA XLI-MODELLER: INSTRUKTIONER TIL DIREKTE FORBINDELSE Kabelføring skal foretages af en kvalificeret elektriker. Installér en magnetisk 30/32 A-sikring til enheden. Overhold alle nationale og lokale regler for elektricitet. Anvend en ledning på 5 mm Slå enhedssikringen fra. 2. Fjern adgangspanelet til input. 3. Fjern den cirkulære udstøder. 4. Stik 5 mm 2 -ledningen gennem adgangspanelet, og forbind ledningen med terminalblokken (grøn: jord, brun: varm, blå: neutral). Brug en passende modstand (medfølger ikke). 5. Slå enhedssikringen til. 6. Kontroller spændingen. 7. Sæt adgangspanelet på plads. 2

5 TILSLUTNING AF BATTERIMODULERNE OG MONTERING AF FRONTPANELET! " # $ 3

6 GRUNDLÆGGENDE STIK seriel com normal bypass EPO-terminal TVSS-skrue stik til ekstern batterienhed 5000 VA XLI-modeller udgangsafbrydere 3000/5000VA XLJ/XLT/XLTWmodeller Det serielle stik skal anvendes som interface med programmet APC PowerChute og terminalemuleringssoftwaren. Brug kun kabler, som er godkendt af APC. Andre interfacekabler er ikke kompatible med UPS-stikket. Manuel bypass giver brugeren mulighed for manuelt at sætte tilsluttet udstyr i bypasstilstand. EPO-terminalen (Emergency Power Off) giver brugeren mulighed for at tilslutte UPS-enheden til det centrale EPO-system. UPS'en indeholder en TVSS-skrue (Transient Voltage Surge-Suppression) til tilslutning af jordforbindelsesledningen på enheder, der undertrykker overspænding, som f.eks. telefon- og netværkslinjebeskyttere. Ved tilslutning af jordforbindelsesledningen skal enheden frakobles stikket til elnettet. Valgfri eksterne batterienheder giver udvidet kørselstid under strømafbrydelser. Disse enheder understøtter op til ti eksterne batterienheder. Gå til APC's websted, hvis du ønsker flere oplysninger om den eksterne batterienhed, SURT192XLBP. L V 20 A x2 IEC 320-C19 16 A pr. kontakt IEC 320-C13 10 A pr. kontakt Ingen sikring L V 30 A x2 udgangsafbrydere 4

7 TILSLUTNING AF UDSTYR OG STRØM TIL UPS-ENHEDEN 1. Tilslut udstyr til UPS'en (kabler medfølger ikke til XLJ/XLT/XLTW-modellerne). 2. Undgå at bruge forlængerledninger VA XLJ/XLT/XLI/XLTW- og 5000 VA XLJ/XLT/XLTW-modellerne: Tag en strømledning, og tilslut kun UPS'en i et topolet stik med tre ledninger og jordforbindelse VA XLJ-modeller: For at UPS-enheden kan trække de fulde 5000 VA skal en kvalificeret elektriker spærre indgangsstikket og montere en direkte forbindelse mellem UPS'en og det relevante strømpanel. 3. Tænd alt tilsluttet udstyr. Hvis UPS-enheden skal bruges som hovedkontakt, skal du sørge for, at alt tilsluttet udstyr er slået til. Udstyret tænder ikke, før der tændes for UPS-enheden. 4. Tryk på -knappen på frontpanelet for at tænde for UPS-enheden. UPS-batteriet oplades, når det er tilsluttet strøm fra elnettet. Batteriet oplades til 90% kapacitet i løbet af de første tre timer med normal drift. Forvent ikke fuld batterikapacitet under denne første opladningsperiode. 5. Installer overvågningsprogrammet PowerChute Server Smart-UPS for at beskytte computersystemet yderligere. INDSTILLINGER Gå til APC's websted, for at finde oplysninger om egnet tilbehør. " Ekstern batterienhed SURT192XLBP " Skinnesæt SURTRK2 " Skilletransformator " Bypasspanel til service 5

8 DRIFT Belastning SMART-UPS RT-FRONTDISPLAY Batteriopladning Indikator Online On Battery (Batteridrevet) Beskrivelse Online-indikatoren lyser, når UPS'en får strøm fra elnettet og udfører dobbelt konvertering for at levere strøm til tilsluttet udstyr. UPS-enheden leverer batteristrøm til det tilsluttede udstyr. Bypass Fault (Fejl) Overload (Overbelastning) Bypass-indikatoren lyser som tegn på, at UPS-enheden er i bypasstilstand. Når UPS-enheden er i bypasstilstand og under drift sendes strøm fra elværket direkte til det tilsluttede udstyr. Drift i bypasstilstand skyldes en intern UPS-fejl, en overbelastningstilstand eller en brugerkommando, i forbindelse med eksternt udstyr eller via den manuelle omløbskontakt. Batteridrift er ikke muligt, så længe UPS-enheden er i bypasstilstand. Find flere oplysninger under Fejlfinding i denne vejledning. UPS'en registrerer en intern fejl. Find flere oplysninger under Fejlfinding i denne vejledning. Der er opståen en overbelastning. Se under Fejlfinding. Replace Battery (Udskift batteri) Batteriet er koblet fra eller skal udskiftes. Se under Fejlfinding. 6

9 Element Tænd Sluk Funktion Tryk på denne knap for at tænde UPS-enheden. (Se nedenfor for yderligere funktioner). Tryk på denne knap for at slukke UPS-enheden. Koldstart Selvtest Når der ikke er strøm fra elnettet, og UPS-enheden er slukket, kan du trykke og holde knappen inde for at tænde UPS-enheden og det tilsluttede udstyr. UPS-enheden udsender to bip. Slip knappen ved det andet bip. Automatisk: UPS-enheden udfører automatisk en selvtest, når den tændes, og derefter hveranden uge (som standard). Under selvtesten driver UPS-enheden kortvarigt det tilsluttede udstyr med batteristrøm. Manuel: Tryk og hold knappen inde i et par sekunder for at starte selvtesten. Diagnosticering af spænding på elnettet UPS-enheden har en diagnosticeringsfunktion, som viser spændingen på elnettet. Sæt UPS-enheden i stikkontakten til normal strøm fra elnettet. UPS-enheden starter en selvtest som en del af denne procedure. Selvtesten påvirker ikke visningen af spændingen. Tryk og hold knappen inde for at få vist søjlediagrammet over elnettets strøm. Indgangsspændingen fra elnettet vises med de fem lysdioder i displayet Batteriopladning i højre side af frontpanelet. Se figuren til venstre for aflæsning af spændingen (værdierne vises ikke på UPS'en). Displayet viser, at spændingen er mellem den viste værdi på listen og den næste højere værdi. 7

10 ELEMENTER, DER KAN BRUGERKONFIGURERES BEMÆRK: INDSTILLINGERNE FORETAGES MED DET LEVEREDE PROGRAM POWERCHUTE, DE VALGFRI SMART SLOT-TILBEHØRSKORT ELLER I TERMINALTILSTAND. FUNKTION FABRIKSSTANDARD INDSTILLINGSMULIGHEDER BESKRIVELSE Automatisk selvtest Ved start og for hver 14 dage derefter Ved start og for hver 7 dage derefter Ved start og for hver 14 dage derefter Angiv med hvilket interval UPS-enheden skal foretage en selvtest. Kun ved start Ingen selvtest Dato for sidste batteriudskiftning Mindste køretid før tilbagevenden efter nedlukning Indstillinger for lydalarm Forsinkelse for enkel lukning Advarsel om enkel lav køretid Producentens dato Datoen for batteriudskiftning Indstil denne dato, når du udskifter batterimodulerne. 0 sekunder 0 til 3600 sekunders køretid Angiv den mindste køretid efter nedlukning pga. lavt batteriniveau, før tilsluttet udstyr tændes. ON ON, OFF Aktiver eller deaktiver alle alarmer permanent. 90 sekunder 0 til 1800 s Angiv intervallet fra det tidspunkt, hvor UPS'en modtager en kommando om enkel nedlukning, og til den faktiske nedlukning. 150 sekunder 0 til 1800 s Skift standarden for advarselsintervallet til en højere værdi, hvis operativsystemet kræver et længere interval til lukning. Advarselsbippene om lavt batteriniveau lyder kontinuerligt, når der er 150 sekunders køretid tilbage. Højeste bypasspunkt 255 VAC Indstilling for udgangsspænding 200 VAC: VAC Maksimal spænding, som UPSenheden vil sende til det tilsluttede udstyr under intern bypassdrift. 208 VAC: VAC 220 VAC: VAC 230 VAC: VAC 240 VAC: VAC 8

11 BEMÆRK: INDSTILLINGERNE FORETAGES MED DET LEVEREDE PROGRAM POWERCHUTE, DE VALGFRI SMART SLOT-TILBEHØRSKORT ELLER I TERMINALTILSTAND. FUNKTION FABRIKSSTANDARD INDSTILLINGSMULIGHEDER BESKRIVELSE Laveste bypasspunkt Udgangsstrøm Udgangsfrekvens Antal eksterne batterienheder 160 VAC XLJ-modeller: 200 VAC XLT-modeller: 208 VAC XLTW-modeller: 220 VAC XLI-modeller: 230 VAC Automatisk 50 ± 3 Hz eller 60 ± 3 Hz Indstilling for udgangsspænding 200 VAC: VAC 208 VAC: VAC 220 VAC: VAC 230 VAC: VAC 240 VAC: VAC 200, 208, 220, 230, 240 VAC 50 ± 3 Hz 50 ± 1 Hz 50 ± 0.1 Hz 60 ± 3 Hz 60 ± 1 Hz 60 ± 0.1 Hz 50 ± 3 Hz eller 60 ± 3 Hz Mindste spænding, som UPSenheden vil sende til det tilsluttede udstyr under intern bypassdrift. Giver brugeren mulighed for at vælge udgangsspændingen ved online. Indstiller den tilladte UPSudgangsfrekvens. Udgangsfrekvensen følger indgangsfrekvensen, når det er muligt. 0 0 til 100 Definerer antallet af eksterne tilsluttede batterienheder for korrekt forudsigelse af køretid. Bypass acceptabel Kræves ikke Kræves/Kræves ikke Fase- og frekvenslås kræves/kræves ikke, før UPS'en skifter til bypass. 9

12 TILSLUTNING AF EPO-FUNKTIONEN (EMERGENCY POWER OFF) Udgangsstrømmen kan deaktiveres i en nødsituation ved at lukke en kontakt, der er tilsluttet EPO'en. Overhold nationale og lokale regler for elektricitet ved tilslutning af EPO'en. EPO-kontakt Idet EPO-en bliver forsynet fra UPS en bruges kun en spændingsløs kontaktfunktion som EPU. EPO-kredsløbet betragtes som et Klasse 2-kredsløb, (UL-, CSA-standarder) og et SELV-kredsløb (IEC-standarden). Både Klasse 2- og SELV-kredsløb skal isoleres fra alle primære kredsløb. Du må ikke slutte noget kredsløb til EPO-terminalblokken, medmindre det kan bekræftes, at kredsløbet er Klasse 2 eller SELV. Hvis kredsløbets standard ikke kan bekræftes, skal en kontakt med bryderfunktion anvendes. Brug en af de følgende kabeltyper til at forbinde UPS-enheden til EPO-kontakten: CL2: Klasse 2-kabel til generel brug. CL2P: Plenumkabel til brug i ventilationskanaler, plenumer og andre steder, der anvendes til miljø-relateret luftbevægelse. CL2R: Stigekabel til brug ved vertikal kabelføring i et rør fra den ene etage til den anden. CLEX: Kabel med begrænset anvendelse til brug i boliger og i ledningsrør. Til installation i Canada: Brug kun CSA-certificerede, type ELC (kontrolkabel med ekstra lav spænding). 10

13 TERMINALTILSTAND TIL KONFIGURERING AF UPS-PARAMETRE 3000 VA-modeller: Terminaltilstand er en menustyret grænseflade, som giver brugeren mulighed for at konfigurere UPSenheden, hvis programmet PowerChute eller et valgfrit Network Management Card ikke anvendes. Tilslut det serielle kabel til det serielle com-stik bag på UPS'en. Hvis programmet PowerChute ikke er installeret, skal trin 1 og 7 ikke udføres. 1. For Windows-brugere: STOP PowerChute -serveren på følgende måde: Gå fra skrivebordet til Start => Indstillinger => Kontrolpanel => Administration => Tjenester. Vælg APC PowerChute Server højreklik med musen, og vælg Stop. 1a. For Linux-brugere: STOP PowerChute-serveren på følgende måde: Skift bibliotek til /etc/init.d. Skriv kommandoen./powerchute stop. 2. Åbn et terminalprogram. For eksempel: HyperTerminal Gå fra skrivebordet til Start => Programmer => Tilbehør => Kommunikation => HyperTerminal. 3. Dobbeltklik på ikonet HyperTerminal. Følg vejledningerne for at vælge et navn og et ikon. Ignorer meddelelsen...skal installere et modem, hvis den vises. Klik på OK. Vælg den COM-port, som er forbundet med UPS-enheden. Portindstillingerne er: # Bit pr. sekund # Databit 8 # Paritet - Ingen # Stopbit - 1 # Flow-styring - Ingen Tryk på ENTER. 4. Tryk på 1 for at redigere UPS-parametrene. 5. Følg vejledningerne. 6. Afslut terminalprogrammet. 7. For Windows-brugere: START PowerChute -serveren på følgende måde: Gå fra skrivebordet til Start => Indstillinger => Kontrolpanel => Administration => Tjenester. Vælg APC PowerChute Server højreklik med musen, og vælg Start. 7a. For Linux-brugere: START PowerChute-serveren på følgende måde: Skift bibliotek til /etc/init.d. Skriv kommandoen./powerchute start. 11

14 5000 VA-modeller: Terminaltilstand er en menustyret grænseflade, som giver brugeren mulighed for at konfigurere UPSenheden, hvis programmet PowerChute eller det installerede Network Management Card-interfacer ikke anvendes. Tilslut det serielle kabel til den serielle port bag på UPS'en. Hvis programmet PowerChute ikke er installeret, skal trin 1 og 5 ikke udføres. 1. For Windows-brugere: STOP PowerChute -serveren på følgende måde: Gå fra skrivebordet til Start => Indstillinger => Kontrolpanel => Administration => Tjenester. Vælg APC PowerChute Server højreklik med musen, og vælg Stop. 1a. For Linux-brugere: STOP PowerChute-serveren på følgende måde: Skift bibliotek til /etc/init.d. Skriv kommandoen./powerchute stop. 2. Åbn et terminalprogram. For eksempel: HyperTerminal Gå fra skrivebordet til Start => Programmer => Tilbehør => Kommunikation => HyperTerminal. 3. Dobbeltklik på ikonet HyperTerminal. Følg vejledningerne for at vælge et navn og et ikon. Ignorer meddelelsen...skal installere et modem, hvis den vises. Klik på OK. Vælg den COM-port, som er forbundet med UPS-enheden. Portindstillingerne er: # Bit pr. sekund # Databit 8 # Paritet - Ingen # Stopbit - 1 # Flow-styring - Ingen Tryk på ENTER. 4. Eksempel på indstilling af antallet af eksterne batterienheder (SURT192XLBP): Når det tomme terminalvindue er åbent, skal du følge nedenstående trin for at angive antallet af baterienheder: Tryk på ENTER for at starte terminaltilstand. Tryk flere gange på ENTER, indtil promptteksten Brugernavn: vises. Følg vejledningerne. Skriv langsomt, og vent, til hvert tegn vises på skærmen, før du skriver det næste tegn. Standarder for Network Management Card: Brugernavn: apc Adgangskode: apc Tryk på 1 og på ENTER for at vælge Enhedshåndtering. Vælg modellen ved at skrive det tilsvarende nummer, og tryk på ENTER. Tryk på 3 og på ENTER for at vælge Konfiguration. 12

15 Tryk på 1 og på ENTER for at vælge Batteri. Tryk på 2 og på ENTER for at ændre indstillingerne for batteri. Skriv antallet af eksterne batterienheder (fire batterimoduler pr. enhed), og tryk på ENTER. (Antal enheder: 1 = 1 SURT192XLBP, 2 = 2 SURT192XLBP osv.) Tryk på 3 og på ENTER for at acceptere ændringerne. Tryk flere gange (5) på ESC for at vende tilbage til hovedmenuen. Tryk på 4 og på ENTER for at logge ud. 5. For Windows-brugere: START PowerChute -serveren på følgende måde: Gå fra skrivebordet til Start => Indstillinger => Kontrolpanel => Administration => Tjenester. Vælg APC PowerChute Server højreklik med musen, og vælg Start. 5a. For Linux-brugere: START PowerChute-serveren på følgende måde: Skift bibliotek til /etc/init.d. Skriv kommandoen./powerchute start. 13

16 VEDLIGEHOLDELSE OG TRANSPORT Udskiftning af batterimodulet Denne UPS-enhed er udstyret med et batterimodul, som er let at udskifte uden at slukke enheden. Udskiftningen er en sikker procedure, som ikke indebærer risiko for elektrisk stød. Du kan lade både UPS-enheden og tilsluttet udstyr være tændt under udskiftningen. Spørg forhandleren, eller kontakt APC på webstedet, hvis du har brug for oplysninger om udskiftning af batterimoduler. Fremgangsmåden til udskiftning af batteri skal omfatte udskiftning af alle batterimoduler i UPSenheden og tilsluttede eksterne batterienheder. Når batteriet eller batterierne er frakoblet, er det tilsluttede udstyr ikke beskyttet mod strømafbrydelser. Vær forsigtig under udskiftningen af batterier, batterimodulerne er tunge. Sørg for at indlevere brugte batterier på en genbrugsstation, eller send dem til producenten i emballagen fra det nye batteri. FJERNELSE AF BATTERIMODULER! " # $ % 14

17 UDSKIFTNING AF BATTERIMODULER! " # $ % & ' ( ) Frakobling af batteriet til transport Sørg altid for at FRAKOBLE BATTERIERNE før forsendelse i overensstemmelse med reglerne fra det amerikanske Department of Transportation (DOT) og IATA. Batteriet eller batterierne kan forblive i UPS-enheden. 1. Sluk og frakobl alt udstyr, der er tilsluttet UPS-enheden. 2. Sluk og frakobl UPS-enheden fra strømforsyningen. 3. Træk batteristikkene ud. Der henvises til Udskiftning af batterimoduler i denne vejledning. Kontakt APC på webstedet, for at få oplysninger om forsendelse. 15

18 FEJLFINDING, SERVICE OG GARANTIOPLYSNINGER Brug nedenstående tabel til at løse mindre problemer med installation og betjening. Gå til APC's websted, for at få hjælp til mere komplicerede UPS-problemer. PROBLEM OG MULIG ÅRSAG UPS VIL IKKE TÆNDE Batteriet er ikke korrekt tilsluttet. Knappen ind. er ikke trykket UPS'en er ikke sluttet til elnettets strømforsyning. Meget lav eller ingen spænding på elnettet. LØSNING Kontroller, at batteristikkene er fuldt isat. Tryk én gang på knappen for at tænde UPS'en og det tilsluttede udstyr. Kontroller, at strømkablet fra UPS'en til elnettets strømforsyning er sikkert tilsluttet i begge ender. Kontroller strømforsyningen fra elnettet til UPS'en ved at slutte en bordlampe til stikkontakten. Hvis lyset er meget svagt, skal elnettets spænding kontrolleres. UPS VIL IKKE SLUKKE Knappen er ikke trykket ind. Intern UPS-fejl. Tryk én gang på knappen for at slukke UPS'en. Undlad at bruge UPS'en. Træk stikket til UPS'en ud, og få den straks efterset. UPS'EN BIPPER IND IMELLEM Normal UPS-drift, når der køres på batteristrøm. Ingen. UPS'en beskytter det tilsluttede udstyr. UPS'EN GIVER IKKE DEN FORVENTEDE BACKUPTID UPS'ens batteri/batterier er svage pga. en nylig strømafbrydelse, eller batteriet/batterierne er ved at nå slutningen på deres levetid. INDIKATORERNE PÅ FRONTPANELET BLINKER SEKVENTIELT UPS'en er blevet slukket eksternt vha. software eller et valgfrit tilbehørskort. Oplad batteriet/batterierne. Batterimodulerne skal genoplades efter længerevarende strømafbrydelser. De bliver hurtigere slidt, når de er i drift ofte, eller når de arbejder ved høje temperaturer. Hvis batteriet/batterierne er ved slutningen af deres levetid, bør du overveje at udskifte batteriet/batterierne, selvom indikatoren Udskift batteri ikke lyser. Ingen. UPS'en genstarter automatisk, når strømmen fra elnettet vender tilbage. ALLE INDIKATORER ER SLUKKET, OG UPS'EN ER TILSLUTTET EN STIKKONTAKT I VÆGGEN UPS'en er slukket, og batteriet er afladet efter en længerevarende strømafbrydelse. Ingen. UPS'enheden genoptager normal drift, når strømmen vender tilbage, og batteriet er blevet tilstrækkeligt opladet. INDIKATORERNE FOR BYPASS OG OVERBELASTNING LYSER, UPS'ENHEDEN UDSENDER EN VEDVARENDE ALARMTONE UPS'en er overbelastet Det tilsluttede udstyr overstiger den specificerede "maksimale belastning", som er defineret under Specifikationer på APC's websted, Alarmen bliver ved at lyde, indtil overbelastningen er fjernet. Afbryd ikke-kritisk udstyr fra UPS'en for at fjerne overbelastningen. 16

19 PROBLEM OG MULIG ÅRSAG LØSNING INDIKATOREN FOR BYPASS LYSER Bypass-kontakten er blevet tændt manuelt eller via ekstraudstyr. Hvis bypass er den valgte driftstilstand, kan den lysende indikator ignoreres. Hvis bypass ikke er den valgte driftstilstand, skal bypass-kontakten bag på UPS'en skubbes tilbage til den normale stilling. INDIKATORERNE FOR FEJL OG OVERBELASTNING LYSER, UPS'ENHEDEN UDSENDER EN VEDVARENDE ALARMTONE UPS'enheden er holdt op med at sende strøm til det tilsluttede udstyr. Det tilsluttede udstyr overstiger den specificerede "maksimale belastning", som er defineret under Specifikationer på APC's websted, Afbryd ikke-kritisk udstyr fra UPS'en for at fjerne overbelastningen. Tryk på OFF-knappen og derefter på ON-knappen for at genoprette strømforsyningen til det tilsluttede udstyr. INDIKATOREN FOR FEJL LYSER Intern UPS-fejl. Undlad at bruge UPS'en. Sluk UPS'en, og få den straks efterset. INDIKATOREN FOR UDSKIFTNING AF BATTERI LYSER Indikatoren for udskiftning af batteri lyser, og der lyder et kort bip hvert andet sekund for at angive, at batteriet er frakoblet. Svagt batteri. En batteri-selvtest mislykkedes. Kontroller, at batteristikkene er fuldt isat. Lad batteriet oplade i 24 timer. Udfør derefter en selvtest. Hvis problemet stadig er til stede efter genopladning, skal batteriet udskiftes. UPS'en udsender korte bip i et minut, og indikatoren for udskiftning af batteri lyser. UPS'en gentager alarmen hver femte time. Udfør selvtestproceduren, når batteriet har opladet i 24 timer, for at kontrollere tilstanden for udskiftning af batteri. Alarmen stopper, og indikatoren holder op med at lyse, hvis batteriet gennemfører selvtesten. UPS'EN KØRER PÅ BATTERISTRØM, SELVOM NORMAL LINJESPÆNDING ER TIL RÅDIGHED Meget høj, lav eller forvrænget linjespænding. Billige generatorer, som drives med brændstof, kan forvrænge spændingen. DIAGNOSTICERING AF SPÆNDING PÅ ELNETTET Alle fem indikatorer lyser Ingen af indikatorerne lyser Flyt UPS'en til et andet stik på et andet kredsløb. Kontroller indgangsspændingen med visningen af elnettets spænding. Linjespændingen er meget høj og skal undersøges af en elektriker. Hvis UPS'en er tilsluttet en korrekt fungerende stikkontakt til elnettet, er linjespændingen meget lav. ONLINE-INDIKATOR Ingen af indikatorerne lyser Indikatoren blinker UPS'en kører på batteristrøm, eller den er ikke tændt. UPS'en kører en intern selvtest. 17

20 Service Returner ikke UPS-enheden til forhandleren, hvis den har behov for service. Følg disse punkter: 1. Gennemgå de problemer, der beskrives i kapitlet Fejlfinding i denne vejledning for at udelukke almindelige problemer. 2. Hvis problemet ikke løses, kan du kontakte APC Kundesupport via APC's websted, Bemærk modelnummeret på UPS-enheden, serienummeret bag på enheden og købsdatoen. Hvis du kontakter APC Kundesupport, vil en tekniker bede dig om at beskrive problemet og forsøge at løse det over telefonen. Hvis dette ikke er muligt, vil teknikeren udstede et Returned Material Authorization nummer (RMA nr.). Reparation er uden omkostninger, hvis UPS-enheden er dækket af garanti. Fremgangsmåder for servicering eller returnering af produkter kan variere fra land til land. Der henvises til APC's websted for landespecifikke instruktioner. 3. Pak UPS-enheden i den oprindelige emballage. Hvis den originale emballage ikke kan anvendes, kan du gå til APC's websted, for oplysninger om, hvordan du skaffer en ny emballage. Pak UPS-enheden forsvarligt for at undgå skade under transport. Anvend aldrig polystyrenkugler til indpakningen. Beskadigelse, som er opstået under transporten, er ikke dækket af garantien. Sørg altid for at FRAKOBLE BATTERIERNE før forsendelse i overensstemmelse med reglerne fra det amerikanske Department of Transportation (DOT) og IATA. Batteriet eller batterierne kan forblive i UPS-enheden. 4. Marker RMA nr. uden på pakken. 5. Send UPS-enheden retur med forsikret, forudbetalt fragtmand til den adresse, du får oplyst af Kundesupport. Begrænset garanti American Power Conversion (APC) garanterer, at alle produkter er fri for fejl i materiale og håndværksmæssig udførelse i en periode på to år fra købsdatoen. Dets forpligtelser i henhold til denne garanti er begrænset til reparation eller ombytning, efter eget skøn, af ethvert defekt produkt. For at opnå service i henhold til garantien skal du rekvirere et RMA-nummer (Returned Material Authorization) fra kundesupport. Fragtomkostningerne skal være forudbetalt, når produkter returneres, og de skal ledsages af en kort beskrivelse af problemet og dokumentation for købsdato og købssted. Denne garanti dækker ikke udstyr, som er blevet beskadiget ved et uheld, forsømmelighed eller forkert anvendelse, eller som på nogen måde er blevet ændret eller modificeret. Denne garanti gælder kun den oprindelige køber, som skal have registreret produktet korrekt inden for 10 dage fra købsdatoen. UNDTAGEN SOM ANGIVET HERI YDER AMERICAN POWER CONVERSION INGEN GARANTI, UDTRYKKELIGT ELLER UNDERFORSTÅET, INKLUSIVE GARANTIER FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. Visse amerikanske stater tillader ikke begrænsninger eller udelukkelse af underforståede garantier. Derfor gælder de ovenfor nævnte begrænsninger eller udeladelser muligvis ikke for køberen. UNDTAGEN SOM ANGIVET OVENFOR SKAL APC I INTET TILFÆLDE VÆRE ANSVARLIG FOR DIREKTE, INDIREKTE, SPECIELLE OG HÆNDELIGE SKADER SAMT FØLGESKADER, DER OPSTÅR SOM FØLGE AF BRUGEN AF DETTE PRODUKT, SELVOM DE ER GJORT OPMÆRKSOM PÅ MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER. APC er specifikt ikke ansvarlig for nogen omkostninger, f.eks. tab af fortjeneste eller indtægt, tab af udstyr, tab af brugsmulighed for udstyr, tab af software, tab af data, udgifter til erstatningsprodukter, krav fra tredjeparter eller lignende. 18

21 REGULERINGER Godkendelser fra regulerende myndighed og advarsler om radiofrekvens 200, 208, 220, 230, 240 V-MODELLER Dette udstyr er blevet afprøvet og fundet i overensstemmelse med græserne for digitale enheder i Klasse A i henhold til paragraf 15 i FCC-reglerne. Disse begrænsninger er beregnet til at yde rimelig beskyttelse mod skadelig interferens, når udstyret betjenes i erhvervsmæssige omgivelser. Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, og, hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med instruktionsvejledningen, kan det forårsage skadelig interferens for radiokommunikation. Betjening af dette udstyr i boligområder vil sandsynligvis skabe skadelig interferens. Brugeren er ansvarlig for at udbedre denne interferens. Skærmede signalkabler skal anvendes sammen med dette produkt for at sikre overensstemmelse med Klasse A FCCgrænserne. 19

22 Erklæring om overensstemmelse 20

23 APC Kundesupport over hele verden Kundesupport til dette eller ethvert andet produkt fra APC er gratis tilgængeligt på en af følgende måder: Gå til APC's websted for at finde dokumenter i APC's Knowledge Base og for at sende anmodninger om kundesupport. (Hovedkontor) Herfra har du adgang til APC's lokaliserede websteder for de enkelte lande, som indeholder oplysninger om kundesupport. Global support til søgning i APC's Knowledge Base og brug af e-support. Kontakt et APC-kundesupportcenter pr. telefon eller . Lokale landespecifikke centre: gå til for oplysninger. Kontakt den APC-repræsentant eller anden distributør, hvorfra du har købt dit APC-produkt, for oplysninger om, hvordan du får lokal kundesupport. Alt indhold er ophavsretsligt beskyttet 2006 af American Power Conversion Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Hel eller delvis reproduktion uden tilladelse forbydes. APC, APC-logoet, Smart-UPS og PowerChute er varemærker tilhørende American Power Conversion Corporation. Alle andre varemærker, produktnavne og firmanavne tilhører deres respektive ejere og anvendes kun som oplysning. 21

Brugervejledning. APC Smart-UPS XL SURT192RMXLBP2 SURT192XLBP2. Stack/Rack-monteret 6U Ekstern batterienhed

Brugervejledning. APC Smart-UPS XL SURT192RMXLBP2 SURT192XLBP2. Stack/Rack-monteret 6U Ekstern batterienhed Brugervejledning Dansk APC Smart-UPS XL SURT192RMXLBP2 SURT192XLBP2 Stack/Rack-monteret 6U Ekstern batterienhed 990-2485 03/2007 Introduktion Om denne enhed The American Power Conversion (APC ) SURT192RMXLBP2

Læs mere

Installation og betjening

Installation og betjening Installation og betjening Smart-UPS SR1 UPS-nødstrømforsyning SR13KXIET SR16KXIET 220/230/240 VAC Kabinet su0835a Smart-UPS TM SR1 UPS-nødstrømforsyning 3000/6000 VA 220/230/240 VAC Kabinet Dansk 990-5163A

Læs mere

Brugervejledning. APC Smart-UPS XL 2200/3000 VA XL 120/208/230 VAC. Tower/Rack-monteret 5U Uninterruptible Power Supply

Brugervejledning. APC Smart-UPS XL 2200/3000 VA XL 120/208/230 VAC. Tower/Rack-monteret 5U Uninterruptible Power Supply Brugervejledning Dansk APC Smart-UPS XL 2200/3000 VA XL 120/208/230 VAC Tower/Rack-monteret 5U Uninterruptible Power Supply 990-2975 09/2006 Introduktion Om denne UPS Uninterruptible Power Supply (UPS)

Læs mere

Brugervejledning. Smart-UPS. UPS-nødstrømforsyning. SUA5000 VA 208/230 Vac. SUA3000 VA 200 Vac. rack-montering 5U

Brugervejledning. Smart-UPS. UPS-nødstrømforsyning. SUA5000 VA 208/230 Vac. SUA3000 VA 200 Vac. rack-montering 5U Brugervejledning Smart-UPS UPS-nødstrømforsyning SUA5000 VA 208/230 Vac SUA3000 VA 200 Vac rack-montering 5U Introduktion Introduktion Om denne UPS UPS-nødstrømforsyning fra APC by Schneider Electric beskytter

Læs mere

Kontrollér SBP'en ved modtagelse. Gør fragtmanden og forhandleren opmærksom på eventuelle skader.

Kontrollér SBP'en ved modtagelse. Gør fragtmanden og forhandleren opmærksom på eventuelle skader. Oversigt Service-bypasspanelet (SBP) fra APC by Schneider Electric giver netværksstrøm til tilsluttet udstyr under UPS-vedligeholdelse. Indhold Læs sikkerhedsvejledningen, før UPS'en installeres. Kontrollér

Læs mere

Installation og betjening

Installation og betjening Installation og betjening Smart-UPS RT Uninterruptible Power Supply SURTD 3000/5000 XL 200-240 VAC Tower/rack-montering 3U This manual and the safety guide are available in English on the enclosed CD and

Læs mere

Back-UPS RS 550 Installation og betjening

Back-UPS RS 550 Installation og betjening Back-UPS RS 550 Installation og betjening Pakkens indhold Sikkerhed Installér ikke UPS'en idirekte sollys, ekstrem varme, fugtighed eller i berøring med væsker. bu001a Undlad at tilslutte en laserprinter

Læs mere

Trust Energy Protector 325/525. Brugervejledning

Trust Energy Protector 325/525. Brugervejledning Trust Energy Protector 325/525 Brugervejledning Ophavsret/Copyright Tillige er det forbudt at reproducere eller overføre dele af denne brugsanvisning under enhver form og med ethvert middel, elektronisk

Læs mere

Installationsvejledning Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack-monteret 1U

Installationsvejledning Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack-monteret 1U Installationsvejledning Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack-monteret 1U Vigtige sikkerhedsmeddelelser Læs insturktionerne omhyggeligt for at blive fortrolig med udstyret, før du prøver at installere,

Læs mere

Betjeningsvejledning. Smart-UPS X UPS-nødstrømforsyning

Betjeningsvejledning. Smart-UPS X UPS-nødstrømforsyning Betjeningsvejledning Smart-UPS X UPS-nødstrømforsyning Lav spænding (100-127 V) SMX2000RMLV2U SMX2200RMLV2U SMX3000RMLV2U SMX3000RMLV2UNC SMX3000RMJ2U Høj spænding (200-240 V) SMX2200RMHV2U SMX3000RMHV2U

Læs mere

Betjeningsvejledning. Smart-UPS C. Uninterruptible Power Supply. 1000/1500 VA Tårn. 120/230 Vac

Betjeningsvejledning. Smart-UPS C. Uninterruptible Power Supply. 1000/1500 VA Tårn. 120/230 Vac Betjeningsvejledning Smart-UPS C Uninterruptible Power Supply 1000/1500 VA Tårn 120/230 Vac su0813a Produktbeskrivelse APC fra Schneider Electric Smart-UPS er en konstant strømforsyning med høje præstationer

Læs mere

TRUST ENERGY PROTECTOR 500

TRUST ENERGY PROTECTOR 500 TRUST ENERGY PROTECTOR 500 Brugervejledning Version 1.0 1 Mange tak Vi takker dig for at have valgt dette produkt fra Trust's sortiment. Vi håber du får megen fornøjelse af det, og anbefaler dig at gennemgå

Læs mere

Vedvarende energi. Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren

Vedvarende energi. Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren Vedvarende energi Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren de LEGO Group. 2010 The LEGO Group. 1 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Energimåleren... 3 2. Sådan påsættes Energiakkumulatoren... 3

Læs mere

Betjeningsvejledning. Smart-UPS UPS. 750/1000/1500/2200/3000 VA Tower 120/230 VAC

Betjeningsvejledning. Smart-UPS UPS. 750/1000/1500/2200/3000 VA Tower 120/230 VAC Betjeningsvejledning Smart-UPS UPS 750/1000/1500/2200/3000 VA Tower 120/230 VAC Indhold Oversigt... 1 Beskrivelse af produktet................................... 1 Sikkerhed................................................

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Back-UPS Pro 1200/1500 230V Installation og betjening

Back-UPS Pro 1200/1500 230V Installation og betjening Back-UPS Pro 1200/1500 230V Installation og betjening Pakkens indhold Sikkerhed bu001a (2) Installér ikke Back-UPS'en i direkte sollys, ekstrem varme, fugtighed eller i berøring med væsker. Tilslut batteriet

Læs mere

PowerMust 400/600/1000 Offline UPS-nødstrømssystem

PowerMust 400/600/1000 Offline UPS-nødstrømssystem DK BRUGERVEJLEDNING PowerMust 400/600/1000 Offline UPS-nødstrømssystem 1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER GEM DISSE ANVISNINGER Denne brugsanvisning indeholder vigtig instruktioner for modellerne PowerMust

Læs mere

Installationsvejledning til Smart-UPS On-Line Ekstern batteripakke SRT96BP/72BP

Installationsvejledning til Smart-UPS On-Line Ekstern batteripakke SRT96BP/72BP Installationsvejledning til Smart-UPS On-Line Ekstern batteripakke SRT96BP/72BP Vigtige sikkerhedsmeddelelser Læs vejledningen omhyggeligt for at lære udstyret at kende, før du begynder at installere,

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Installationsvejledning til din Smart-UPS On-Line APCRBC152/APCRBC141

Installationsvejledning til din Smart-UPS On-Line APCRBC152/APCRBC141 Installationsvejledning til din Smart-UPS On-Line / Sikkerhedsmeddelelser Læs vejledningen omhyggeligt for at lære udstyret at kende, før du begynder at installere, betjene, servicere eller vedligeholde

Læs mere

Bluetooth højttaler BABHCK811_1

Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Oplysningerne i denne brugervejledning kan ændres uden varsel. Amitech Danmark A/S er ikke erstatningspligtig i tilfælde

Læs mere

Strømstyring Brugervejledning

Strømstyring Brugervejledning Strømstyring Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

Bærbar USB 2.0-harddisk Brugervejledning

Bærbar USB 2.0-harddisk Brugervejledning Bærbar USB 2.0-harddisk Brugervejledning Dansk Indholdsfortegnelse Indledning 3 Tilslutning af den bærbare harddisk 3 Lagring og overførsel af data 4 Frakobling af den bærbare harddisk 5 Teknisk support

Læs mere

Drev Brugervejledning

Drev Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

Strømstyring Brugervejledning

Strømstyring Brugervejledning Strømstyring Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

UPS 425 / 625 Energy Protector

UPS 425 / 625 Energy Protector UPS 425 / 625 Energy Protector Brugervejledning Version 1.31 Copyright Tillige er det forbudt at reproducere eller overføre dele af denne brugervejledning under enhver form og med ethvert middel, elektronisk

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede rullegardin med fjernbetjening... 3 1.1 Generelle egenskaber...

Læs mere

Tevion Powerbank. Manual

Tevion Powerbank. Manual Tevion Powerbank Manual Indhold Din Universal Tevion Powerbank... 3 Hvad er inkluderet i pakken?... 3 Advarsler... 5 Delenes navne... 6 Pleje og Vedligeholdelse... 6 Betjening... 7 Fejlfinding... 10 2

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Hurtig start. Powerline 1000 Model PL1000v2

Hurtig start. Powerline 1000 Model PL1000v2 Hurtig start Powerline 1000 Model PL1000v2 Pakkens indhold I nogle regioner er en ressource-cd inkluderet sammen med produktet. 2 Sådan kommer du i gang Powerline-adaptere giver dig en alternativ måde

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

SimPal-T4. GSM Stikkontakt. SimPal T4 GSM stikkontakt. Den korte opstart

SimPal-T4. GSM Stikkontakt. SimPal T4 GSM stikkontakt. Den korte opstart 1 SimPal-T4 GSM Stikkontakt Den korte opstart SimPal T4 GSM stikkontakt 2 Tak, fordi du har købt SimPal-T4. SimPal T4 GSM stikkontakt er en fjernbetjent stikdåse, der består af et GSM modul. Strømforsyningen

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Brugermanual. Wireless

Brugermanual. Wireless Brugermanual Wireless Æskens indhold 4 1. Unimouse 2. Dongle (trådløs modtager) 3. USB 2.0 kabeladapter 4. USB til Micro USB-kabel 5. Brugervejledning 2 3 5 1 /1 Unimouse funktioner Naviger tilbage Scrollhjul

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 1.1. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-112 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to mobilenheder

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

Hurtig start. Powerline 1200 Model PL1200

Hurtig start. Powerline 1200 Model PL1200 Hurtig start Powerline 1200 Model PL1200 Pakkens indhold I nogle regioner er en ressource-cd inkluderet sammen med produktet. 2 Sådan kommer du i gang Powerline-adaptere giver en alternativ måde at udvide

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

RollerMouse Free3 Wireless. Brugermanual

RollerMouse Free3 Wireless. Brugermanual RollerMouse Free3 Wireless rugermanual Æskens indhold 1. RollerMouse Free3 Wireless 2. To korte tastaturstøtter 3. To lange tastaturstøtter 4. Trådløs modtager 5. US 2.0-kabeladapter 6. Ladekabel 2 3 5

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION A1600

Din brugermanual HP PAVILION A1600 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

TM100 Brugermanual 2014-07

TM100 Brugermanual 2014-07 TM100 Brugermanual 2014-07 1. Pakkens indhold GPS enhed Relæ Manual Kabel 1. SIM kort Inden SIM-kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortets

Læs mere

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER Holder din ører fri til dine omgivelser! TILBEHØR: Artikel Antal USB til mikro USB Oplader kabel 1 Indstillingsbånd (med introduktions folder)

Læs mere

Mini Power Backup Unit med 5-minutters kit

Mini Power Backup Unit med 5-minutters kit Mini Power Backup Unit med 5-minutters kit Teknisk brugervejledning 2017.11.20 604308 2 Teknisk brugervejledning 1 Produktbeskrivelse... 3 2 Montagevejledning... 3 2.1 Elektrisk tilslutning... 3 2.2 Montage/tilslutning

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING DK 45 KABEL CTEK COMFORT CONNECT KNAPPEN RESET FEJLLAMPE OPLADERKABEL STRØMLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT eyelet M6

BRUGERVEJLEDNING DK 45 KABEL CTEK COMFORT CONNECT KNAPPEN RESET FEJLLAMPE OPLADERKABEL STRØMLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT eyelet M6 BRUGERVEJLEDNING TILLYKKE med købet af din nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

DL-45/50/55/60/80 A/B

DL-45/50/55/60/80 A/B CpLy ApS www.cply.dk Brugermanual DL-45/50/55/60/80 A/B Opdateret Vinter 2015 Kære kunde Tak fordi du har valgt at handle hos CpLy ApS. Venligst læs og forstå brugervejledningen før brug, hvis der er noget

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-110 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner på

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

Bilsæt CK-10 Brugervejledning. 9233638, 1. udgave

Bilsæt CK-10 Brugervejledning. 9233638, 1. udgave Bilsæt CK-10 Brugervejledning 9233638, 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HF-7-bilsæt er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HDW-3 er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

HP 2400/2500 Ultra Light Docking-station Brugervejledning

HP 2400/2500 Ultra Light Docking-station Brugervejledning HP 2400/2500 Ultra Light Docking-station Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18 1.3. udgave DA Dele Lær din bærbare oplader at kende. 1 Mikro-USB-stik 2 Stikgreb 3 Indikator for batteriniveau 4 Opladerstik 5 USB-kabel Produktets

Læs mere

LEGO Energimåler. Sådan kommer du i gang

LEGO Energimåler. Sådan kommer du i gang LEGO Energimåler Sådan kommer du i gang Energimåleren består af to dele: LEGO Energidisplay og LEGO Energiakkumulator. Energiakkumulatoren passer i bunden af Energidisplayet. Installer Energiakkumulatoren

Læs mere

TouchPad og tastatur. Dokumentets bestillingsnr.: I denne vejledning beskrives TouchPad og tastaturet på computeren.

TouchPad og tastatur. Dokumentets bestillingsnr.: I denne vejledning beskrives TouchPad og tastaturet på computeren. TouchPad og tastatur Dokumentets bestillingsnr.: 430406-081 Januar 2007 I denne vejledning beskrives TouchPad og tastaturet på computeren. Indholdsfortegnelse 1 TouchPad Identifikation af TouchPad.......................

Læs mere

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning NEO GSM nødkaldeapparat Betjeningsvejledning Kidde Danmark A/S Kidde Danmark A/S Industriholmen 17-19 Viborgvej 798 2650 Hvidovre 8471 Sabro 3686 9600 8694 8711 info@kidde-danmark.dk info@kidde-danmark.dk

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER Side 1 til signalforstærker Introduktion Signalforstærkeren fra LOCKON bruges til at forlænge og forstærke det trådløse signal fra centralenheden ud til de forskellige

Læs mere

Betjeningsvejledning. Smart-UPS C. UPS-anlæg. Kabinet 1000/1500/2000/3000 VA. 120/230 Vac. su0813a

Betjeningsvejledning. Smart-UPS C. UPS-anlæg. Kabinet 1000/1500/2000/3000 VA. 120/230 Vac. su0813a Betjeningsvejledning Smart-UPS C UPS-anlæg Kabinet 1000/1500/2000/3000 VA 120/230 Vac su0813a Produktbeskrivelse Denne APC by Schneider Electric Smart-UPS C er en højtydende UPS (nødstrømsanlæg). Den

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D120. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D120. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support D120 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER

BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER Supplied by BRUGERVEJLEDNING FOR IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER Denne brugervejledning hører til IMPULSE S-opladeren fra VICTRON ENERGY B.V. med en mærkestrøm

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl250g

Installationsvejledning til Mobile iwl250g Installationsvejledning til Mobile iwl250g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0128 1. Indledning Før

Læs mere

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 1.0. udgave 2 Om musikmodtageren Med den trådløse Nokia-musikmodtager MD-310 kan du høre din yndlingsmusik i høj lydkvalitet uden at skulle skifte cd eller trække lange

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Din brugermanual HP COMPAQ D220 MICROTOWER DESKTOP PC

Din brugermanual HP COMPAQ D220 MICROTOWER DESKTOP PC Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 7010 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

trådløs dørklokke brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk

trådløs dørklokke brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk trådløs dørklokke DK brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk indholdsfortegnelse DETECT DOOR funktion.......................... 1 DETECT DOOR indstillinger....................... 2

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS Copyright 2003 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes 9356502 Issue 1 Indhold 1. INTRODUKTION...1 2. INSTALLATION AF NOKIA MODEM OPTIONS...1 3. TILSLUTNING AF NOKIA

Læs mere

50 meter wireless phone line. User Manual

50 meter wireless phone line. User Manual 50 meter wireless phone line User Manual 50 meter wireless phone line Brugerhåndbog Plug and play - installation på et minut KÆRE KUNDE Tak fordi du valgte vores Wireless Phone Jack og/eller en ekstra

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning Før du starter Om denne vejledning Parrot foretrækker at lægge brugervejledningerne ud online i stedet for at få dem trykt for at begrænse papirforbruget og af hensyn til miljøet.

Læs mere

Ekstern harddisk Kombineret esata og USB 2.0. Brugervejledning Dansk

Ekstern harddisk Kombineret esata og USB 2.0. Brugervejledning Dansk Ekstern harddisk Kombineret esata og USB 2.0 Brugervejledning Dansk Indholdsfortegnelse Indledning 3 Kontroller, stik og indikatorer 3 Frontpanelet 3 Bagpanelet 3 Om harddisken 4 Placering af drevet på

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock. Brugervejledning

HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock. Brugervejledning HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock Brugervejledning HP Photosmart 6220 dok til digitalt kamera Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i denne vejledning

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-58W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION A6000 http://da.yourpdfguides.com/dref/853150

Din brugermanual HP PAVILION A6000 http://da.yourpdfguides.com/dref/853150 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION A6000 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Modem og lokale netværk

Modem og lokale netværk Modem og lokale netværk Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG.

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. GEM DENNE MANUAL TIL SENERE BRUG HUSK : MONTER DEN MEDSENDTE

Læs mere

VETEC ApS. Dynamometer. Brugervejledning & Monteringsvejledning. Copyright 2009, Vetec Aps. Alle rettigheder forbeholdes.

VETEC ApS. Dynamometer. Brugervejledning & Monteringsvejledning. Copyright 2009, Vetec Aps. Alle rettigheder forbeholdes. Dynamometer Brugervejledning & Monteringsvejledning Til lykke med købet af Deres nye Dynamometer. Vetec er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser heri, eller for tilfældige

Læs mere

Din brugermanual HP COMPAQ EVO D500 ULTRA-SLIM DESKTOP http://da.yourpdfguides.com/dref/869450

Din brugermanual HP COMPAQ EVO D500 ULTRA-SLIM DESKTOP http://da.yourpdfguides.com/dref/869450 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde SPIDER Quick guide DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S Langebjergvænget 18 4000 Roskilde +45 7221 7979 Indhold Om SPIDER... 3 Funktioner ved SPIDER... 3 Spændingsforsyning... 3 Installation og fysiske

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-105 9215203/1

Nokia Bluetooth-headset BH-105 9215203/1 Nokia Bluetooth-headset BH-105 1 4 2 3 5 6 7 8 9 9215203/1 10 11 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-105 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser

Læs mere

MANUAL TILLYKKE SIKKERHED

MANUAL TILLYKKE SIKKERHED MANUAL TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi inden

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1 Nokia Bluetooth Headset BH-600 22 1 6 3 4 5 7 9250103/1 8 9 10 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-59W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Store n Go bærbar harddisk USB 3.0

Store n Go bærbar harddisk USB 3.0 Store n Go bærbar harddisk USB 3.0 Brugervejledning Dansk Indholdsfortegnelse Indledning 3 Tilslutning af den bærbare harddisk 3 Lagring og overførsel af data 4 Softwarepakkerne Nero BackItUp og Burn Essentials

Læs mere

Betjeningsvejledning. Smart-UPS X Uninterruptible Power Supply. SMX750 VA SMX1000 VA SMX 1500 VA 120 Vac/230 Vac. Rackmonteret 2U

Betjeningsvejledning. Smart-UPS X Uninterruptible Power Supply. SMX750 VA SMX1000 VA SMX 1500 VA 120 Vac/230 Vac. Rackmonteret 2U Betjeningsvejledning Smart-UPS X Uninterruptible Power Supply SMX750 VA SMX1000 VA SMX 1500 VA 120 Vac/230 Vac Rackmonteret 2U Produktbeskrivelse Denne APC by Schneider Electric Smart-UPS er en højtydende

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER DK model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER Vedligeholdelse og specifikationer Oplad de genopladelige batterier helt, inden de bruges første gang. Læs betjeningsvejledningen, før du begynder at anvende udstyret.

Læs mere

www.eggtronic.com USER MANUAL

www.eggtronic.com USER MANUAL www.eggtronic.com USER MANUAL Index Dansk p. 2 Figures 5 3 3 1 2 4 5 6 3 6 3 6 6 3 3 6 7 4 usb 3.0 slots usb cartridge connectors additional usb ports bluetooth cartridge sd card reader cartridge other

Læs mere

Multi System Printer Server

Multi System Printer Server Multi System Printer Server Brugsanvisning Version 1.0 Ophavsrettighedserklæring Ingen del af denne brugsanvisning må reproduceres eller overføres på nogen måde, hverken elektronisk eller mekanisk, inklusive

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl250g

Installationsvejledning Mobile iwl250g Installationsvejledning Mobile iwl250g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0122 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere