Brugervejledning. Dansk. APC Smart-UPS RT. 3000/5000 VA VAC Tower/rack-montering 3U Uninterruptible Power Supply

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning. Dansk. APC Smart-UPS RT. 3000/5000 VA 200-240 VAC Tower/rack-montering 3U Uninterruptible Power Supply"

Transkript

1 Brugervejledning Dansk APC Smart-UPS RT 3000/5000 VA VAC Tower/rack-montering 3U Uninterruptible Power Supply /2006

2

3 Indledning APC Smart-UPS RT er en højtydende nødstrømsforsyning (UPS - Uninterruptible Power Supply), som beskytter det elektroniske udstyr mod strømafbrydelser, delvise strømudfald og udsving i strømstyrken. UPS-enheden bortfiltrerer små udsving i strømforsyningen og skærmer elektronisk udstyr mod større forstyrrelser ved internt at afbryde forbindelsen til elnettet. UPS-enheden sikrer kontinuerlig strømforsyning fra det interne batteri, indtil strømforsyningen fra elnettet vender tilbage til et sikkert niveau, eller batteriet er helt afladet. INSTALLATION Læs sikkerhedsvejledningen, før UPS-enheden installeres. Udpakning Kontroller UPS-enheden ved modtagelse. Gør fragtmanden og forhandleren opmærksom på eventuelle skader. Emballagen kan genbruges. Gem den til senere brug, eller bortskaf den forsvarligt. Kontroller indholdet af pakken:! UPS (med batterimodulerne afmonteret)! Frontpanel! Dokumentation, som omfatter:! Produktdokumentation! Cd med brugervejledninger til Smart-UPS RT! Garantioplysninger! XLT/XLI/XLTW-modeller: Software-cd! Serielt kabel! 3000 VA XLI-modeller: tre ledninger til udgående strøm, to ledninger til indgående strøm! 3000 VA-modeller: konverteringsfrontplade til tilpasning af et Network Management Card! 5000 VA XLI-modeller: seks udgangsstrømledninger, dokumentation til Network Management Card Specifikationer TEMPERATUR I DRIFT OPBEVARING MAKSIMAL HØJDE OVER HAVOVERFLADEN I DRIFT OPBEVARING 0 to 40 C (32 til 104 F) -15 til 45 C ( 5 til 113 F) oplad UPSbatteriet hver sjette måned fod (3.000 m) fod ( m) Denne enhed er kun beregnet til indendørs brug. Vælg en placering, som er solid nok til at bære vægten. UPS-enheden må ikke betjenes, hvis der er meget støv, eller hvis temperaturen og fugtigheden ligger uden for de angivne værdier. Sørg for, at luftkanalerne på for- og bagsiden af UPS-enheden ikke er blokeret. LUFTFUGTIGHED VÆGT UPS UPS INKL. EMBALLAGE 0 til 95% relativ luftfugtighed 55 kg 64 kg 1

4 Kabelføring og tilslutning af UPS KUN 5000 VA XLI-MODELLER: INSTRUKTIONER TIL DIREKTE FORBINDELSE Kabelføring skal foretages af en kvalificeret elektriker. Installér en magnetisk 30/32 A-sikring til enheden. Overhold alle nationale og lokale regler for elektricitet. Anvend en ledning på 5 mm Slå enhedssikringen fra. 2. Fjern adgangspanelet til input. 3. Fjern den cirkulære udstøder. 4. Stik 5 mm 2 -ledningen gennem adgangspanelet, og forbind ledningen med terminalblokken (grøn: jord, brun: varm, blå: neutral). Brug en passende modstand (medfølger ikke). 5. Slå enhedssikringen til. 6. Kontroller spændingen. 7. Sæt adgangspanelet på plads. 2

5 TILSLUTNING AF BATTERIMODULERNE OG MONTERING AF FRONTPANELET! " # $ 3

6 GRUNDLÆGGENDE STIK seriel com normal bypass EPO-terminal TVSS-skrue stik til ekstern batterienhed 5000 VA XLI-modeller udgangsafbrydere 3000/5000VA XLJ/XLT/XLTWmodeller Det serielle stik skal anvendes som interface med programmet APC PowerChute og terminalemuleringssoftwaren. Brug kun kabler, som er godkendt af APC. Andre interfacekabler er ikke kompatible med UPS-stikket. Manuel bypass giver brugeren mulighed for manuelt at sætte tilsluttet udstyr i bypasstilstand. EPO-terminalen (Emergency Power Off) giver brugeren mulighed for at tilslutte UPS-enheden til det centrale EPO-system. UPS'en indeholder en TVSS-skrue (Transient Voltage Surge-Suppression) til tilslutning af jordforbindelsesledningen på enheder, der undertrykker overspænding, som f.eks. telefon- og netværkslinjebeskyttere. Ved tilslutning af jordforbindelsesledningen skal enheden frakobles stikket til elnettet. Valgfri eksterne batterienheder giver udvidet kørselstid under strømafbrydelser. Disse enheder understøtter op til ti eksterne batterienheder. Gå til APC's websted, hvis du ønsker flere oplysninger om den eksterne batterienhed, SURT192XLBP. L V 20 A x2 IEC 320-C19 16 A pr. kontakt IEC 320-C13 10 A pr. kontakt Ingen sikring L V 30 A x2 udgangsafbrydere 4

7 TILSLUTNING AF UDSTYR OG STRØM TIL UPS-ENHEDEN 1. Tilslut udstyr til UPS'en (kabler medfølger ikke til XLJ/XLT/XLTW-modellerne). 2. Undgå at bruge forlængerledninger VA XLJ/XLT/XLI/XLTW- og 5000 VA XLJ/XLT/XLTW-modellerne: Tag en strømledning, og tilslut kun UPS'en i et topolet stik med tre ledninger og jordforbindelse VA XLJ-modeller: For at UPS-enheden kan trække de fulde 5000 VA skal en kvalificeret elektriker spærre indgangsstikket og montere en direkte forbindelse mellem UPS'en og det relevante strømpanel. 3. Tænd alt tilsluttet udstyr. Hvis UPS-enheden skal bruges som hovedkontakt, skal du sørge for, at alt tilsluttet udstyr er slået til. Udstyret tænder ikke, før der tændes for UPS-enheden. 4. Tryk på -knappen på frontpanelet for at tænde for UPS-enheden. UPS-batteriet oplades, når det er tilsluttet strøm fra elnettet. Batteriet oplades til 90% kapacitet i løbet af de første tre timer med normal drift. Forvent ikke fuld batterikapacitet under denne første opladningsperiode. 5. Installer overvågningsprogrammet PowerChute Server Smart-UPS for at beskytte computersystemet yderligere. INDSTILLINGER Gå til APC's websted, for at finde oplysninger om egnet tilbehør. " Ekstern batterienhed SURT192XLBP " Skinnesæt SURTRK2 " Skilletransformator " Bypasspanel til service 5

8 DRIFT Belastning SMART-UPS RT-FRONTDISPLAY Batteriopladning Indikator Online On Battery (Batteridrevet) Beskrivelse Online-indikatoren lyser, når UPS'en får strøm fra elnettet og udfører dobbelt konvertering for at levere strøm til tilsluttet udstyr. UPS-enheden leverer batteristrøm til det tilsluttede udstyr. Bypass Fault (Fejl) Overload (Overbelastning) Bypass-indikatoren lyser som tegn på, at UPS-enheden er i bypasstilstand. Når UPS-enheden er i bypasstilstand og under drift sendes strøm fra elværket direkte til det tilsluttede udstyr. Drift i bypasstilstand skyldes en intern UPS-fejl, en overbelastningstilstand eller en brugerkommando, i forbindelse med eksternt udstyr eller via den manuelle omløbskontakt. Batteridrift er ikke muligt, så længe UPS-enheden er i bypasstilstand. Find flere oplysninger under Fejlfinding i denne vejledning. UPS'en registrerer en intern fejl. Find flere oplysninger under Fejlfinding i denne vejledning. Der er opståen en overbelastning. Se under Fejlfinding. Replace Battery (Udskift batteri) Batteriet er koblet fra eller skal udskiftes. Se under Fejlfinding. 6

9 Element Tænd Sluk Funktion Tryk på denne knap for at tænde UPS-enheden. (Se nedenfor for yderligere funktioner). Tryk på denne knap for at slukke UPS-enheden. Koldstart Selvtest Når der ikke er strøm fra elnettet, og UPS-enheden er slukket, kan du trykke og holde knappen inde for at tænde UPS-enheden og det tilsluttede udstyr. UPS-enheden udsender to bip. Slip knappen ved det andet bip. Automatisk: UPS-enheden udfører automatisk en selvtest, når den tændes, og derefter hveranden uge (som standard). Under selvtesten driver UPS-enheden kortvarigt det tilsluttede udstyr med batteristrøm. Manuel: Tryk og hold knappen inde i et par sekunder for at starte selvtesten. Diagnosticering af spænding på elnettet UPS-enheden har en diagnosticeringsfunktion, som viser spændingen på elnettet. Sæt UPS-enheden i stikkontakten til normal strøm fra elnettet. UPS-enheden starter en selvtest som en del af denne procedure. Selvtesten påvirker ikke visningen af spændingen. Tryk og hold knappen inde for at få vist søjlediagrammet over elnettets strøm. Indgangsspændingen fra elnettet vises med de fem lysdioder i displayet Batteriopladning i højre side af frontpanelet. Se figuren til venstre for aflæsning af spændingen (værdierne vises ikke på UPS'en). Displayet viser, at spændingen er mellem den viste værdi på listen og den næste højere værdi. 7

10 ELEMENTER, DER KAN BRUGERKONFIGURERES BEMÆRK: INDSTILLINGERNE FORETAGES MED DET LEVEREDE PROGRAM POWERCHUTE, DE VALGFRI SMART SLOT-TILBEHØRSKORT ELLER I TERMINALTILSTAND. FUNKTION FABRIKSSTANDARD INDSTILLINGSMULIGHEDER BESKRIVELSE Automatisk selvtest Ved start og for hver 14 dage derefter Ved start og for hver 7 dage derefter Ved start og for hver 14 dage derefter Angiv med hvilket interval UPS-enheden skal foretage en selvtest. Kun ved start Ingen selvtest Dato for sidste batteriudskiftning Mindste køretid før tilbagevenden efter nedlukning Indstillinger for lydalarm Forsinkelse for enkel lukning Advarsel om enkel lav køretid Producentens dato Datoen for batteriudskiftning Indstil denne dato, når du udskifter batterimodulerne. 0 sekunder 0 til 3600 sekunders køretid Angiv den mindste køretid efter nedlukning pga. lavt batteriniveau, før tilsluttet udstyr tændes. ON ON, OFF Aktiver eller deaktiver alle alarmer permanent. 90 sekunder 0 til 1800 s Angiv intervallet fra det tidspunkt, hvor UPS'en modtager en kommando om enkel nedlukning, og til den faktiske nedlukning. 150 sekunder 0 til 1800 s Skift standarden for advarselsintervallet til en højere værdi, hvis operativsystemet kræver et længere interval til lukning. Advarselsbippene om lavt batteriniveau lyder kontinuerligt, når der er 150 sekunders køretid tilbage. Højeste bypasspunkt 255 VAC Indstilling for udgangsspænding 200 VAC: VAC Maksimal spænding, som UPSenheden vil sende til det tilsluttede udstyr under intern bypassdrift. 208 VAC: VAC 220 VAC: VAC 230 VAC: VAC 240 VAC: VAC 8

11 BEMÆRK: INDSTILLINGERNE FORETAGES MED DET LEVEREDE PROGRAM POWERCHUTE, DE VALGFRI SMART SLOT-TILBEHØRSKORT ELLER I TERMINALTILSTAND. FUNKTION FABRIKSSTANDARD INDSTILLINGSMULIGHEDER BESKRIVELSE Laveste bypasspunkt Udgangsstrøm Udgangsfrekvens Antal eksterne batterienheder 160 VAC XLJ-modeller: 200 VAC XLT-modeller: 208 VAC XLTW-modeller: 220 VAC XLI-modeller: 230 VAC Automatisk 50 ± 3 Hz eller 60 ± 3 Hz Indstilling for udgangsspænding 200 VAC: VAC 208 VAC: VAC 220 VAC: VAC 230 VAC: VAC 240 VAC: VAC 200, 208, 220, 230, 240 VAC 50 ± 3 Hz 50 ± 1 Hz 50 ± 0.1 Hz 60 ± 3 Hz 60 ± 1 Hz 60 ± 0.1 Hz 50 ± 3 Hz eller 60 ± 3 Hz Mindste spænding, som UPSenheden vil sende til det tilsluttede udstyr under intern bypassdrift. Giver brugeren mulighed for at vælge udgangsspændingen ved online. Indstiller den tilladte UPSudgangsfrekvens. Udgangsfrekvensen følger indgangsfrekvensen, når det er muligt. 0 0 til 100 Definerer antallet af eksterne tilsluttede batterienheder for korrekt forudsigelse af køretid. Bypass acceptabel Kræves ikke Kræves/Kræves ikke Fase- og frekvenslås kræves/kræves ikke, før UPS'en skifter til bypass. 9

12 TILSLUTNING AF EPO-FUNKTIONEN (EMERGENCY POWER OFF) Udgangsstrømmen kan deaktiveres i en nødsituation ved at lukke en kontakt, der er tilsluttet EPO'en. Overhold nationale og lokale regler for elektricitet ved tilslutning af EPO'en. EPO-kontakt Idet EPO-en bliver forsynet fra UPS en bruges kun en spændingsløs kontaktfunktion som EPU. EPO-kredsløbet betragtes som et Klasse 2-kredsløb, (UL-, CSA-standarder) og et SELV-kredsløb (IEC-standarden). Både Klasse 2- og SELV-kredsløb skal isoleres fra alle primære kredsløb. Du må ikke slutte noget kredsløb til EPO-terminalblokken, medmindre det kan bekræftes, at kredsløbet er Klasse 2 eller SELV. Hvis kredsløbets standard ikke kan bekræftes, skal en kontakt med bryderfunktion anvendes. Brug en af de følgende kabeltyper til at forbinde UPS-enheden til EPO-kontakten: CL2: Klasse 2-kabel til generel brug. CL2P: Plenumkabel til brug i ventilationskanaler, plenumer og andre steder, der anvendes til miljø-relateret luftbevægelse. CL2R: Stigekabel til brug ved vertikal kabelføring i et rør fra den ene etage til den anden. CLEX: Kabel med begrænset anvendelse til brug i boliger og i ledningsrør. Til installation i Canada: Brug kun CSA-certificerede, type ELC (kontrolkabel med ekstra lav spænding). 10

13 TERMINALTILSTAND TIL KONFIGURERING AF UPS-PARAMETRE 3000 VA-modeller: Terminaltilstand er en menustyret grænseflade, som giver brugeren mulighed for at konfigurere UPSenheden, hvis programmet PowerChute eller et valgfrit Network Management Card ikke anvendes. Tilslut det serielle kabel til det serielle com-stik bag på UPS'en. Hvis programmet PowerChute ikke er installeret, skal trin 1 og 7 ikke udføres. 1. For Windows-brugere: STOP PowerChute -serveren på følgende måde: Gå fra skrivebordet til Start => Indstillinger => Kontrolpanel => Administration => Tjenester. Vælg APC PowerChute Server højreklik med musen, og vælg Stop. 1a. For Linux-brugere: STOP PowerChute-serveren på følgende måde: Skift bibliotek til /etc/init.d. Skriv kommandoen./powerchute stop. 2. Åbn et terminalprogram. For eksempel: HyperTerminal Gå fra skrivebordet til Start => Programmer => Tilbehør => Kommunikation => HyperTerminal. 3. Dobbeltklik på ikonet HyperTerminal. Følg vejledningerne for at vælge et navn og et ikon. Ignorer meddelelsen...skal installere et modem, hvis den vises. Klik på OK. Vælg den COM-port, som er forbundet med UPS-enheden. Portindstillingerne er: # Bit pr. sekund # Databit 8 # Paritet - Ingen # Stopbit - 1 # Flow-styring - Ingen Tryk på ENTER. 4. Tryk på 1 for at redigere UPS-parametrene. 5. Følg vejledningerne. 6. Afslut terminalprogrammet. 7. For Windows-brugere: START PowerChute -serveren på følgende måde: Gå fra skrivebordet til Start => Indstillinger => Kontrolpanel => Administration => Tjenester. Vælg APC PowerChute Server højreklik med musen, og vælg Start. 7a. For Linux-brugere: START PowerChute-serveren på følgende måde: Skift bibliotek til /etc/init.d. Skriv kommandoen./powerchute start. 11

14 5000 VA-modeller: Terminaltilstand er en menustyret grænseflade, som giver brugeren mulighed for at konfigurere UPSenheden, hvis programmet PowerChute eller det installerede Network Management Card-interfacer ikke anvendes. Tilslut det serielle kabel til den serielle port bag på UPS'en. Hvis programmet PowerChute ikke er installeret, skal trin 1 og 5 ikke udføres. 1. For Windows-brugere: STOP PowerChute -serveren på følgende måde: Gå fra skrivebordet til Start => Indstillinger => Kontrolpanel => Administration => Tjenester. Vælg APC PowerChute Server højreklik med musen, og vælg Stop. 1a. For Linux-brugere: STOP PowerChute-serveren på følgende måde: Skift bibliotek til /etc/init.d. Skriv kommandoen./powerchute stop. 2. Åbn et terminalprogram. For eksempel: HyperTerminal Gå fra skrivebordet til Start => Programmer => Tilbehør => Kommunikation => HyperTerminal. 3. Dobbeltklik på ikonet HyperTerminal. Følg vejledningerne for at vælge et navn og et ikon. Ignorer meddelelsen...skal installere et modem, hvis den vises. Klik på OK. Vælg den COM-port, som er forbundet med UPS-enheden. Portindstillingerne er: # Bit pr. sekund # Databit 8 # Paritet - Ingen # Stopbit - 1 # Flow-styring - Ingen Tryk på ENTER. 4. Eksempel på indstilling af antallet af eksterne batterienheder (SURT192XLBP): Når det tomme terminalvindue er åbent, skal du følge nedenstående trin for at angive antallet af baterienheder: Tryk på ENTER for at starte terminaltilstand. Tryk flere gange på ENTER, indtil promptteksten Brugernavn: vises. Følg vejledningerne. Skriv langsomt, og vent, til hvert tegn vises på skærmen, før du skriver det næste tegn. Standarder for Network Management Card: Brugernavn: apc Adgangskode: apc Tryk på 1 og på ENTER for at vælge Enhedshåndtering. Vælg modellen ved at skrive det tilsvarende nummer, og tryk på ENTER. Tryk på 3 og på ENTER for at vælge Konfiguration. 12

15 Tryk på 1 og på ENTER for at vælge Batteri. Tryk på 2 og på ENTER for at ændre indstillingerne for batteri. Skriv antallet af eksterne batterienheder (fire batterimoduler pr. enhed), og tryk på ENTER. (Antal enheder: 1 = 1 SURT192XLBP, 2 = 2 SURT192XLBP osv.) Tryk på 3 og på ENTER for at acceptere ændringerne. Tryk flere gange (5) på ESC for at vende tilbage til hovedmenuen. Tryk på 4 og på ENTER for at logge ud. 5. For Windows-brugere: START PowerChute -serveren på følgende måde: Gå fra skrivebordet til Start => Indstillinger => Kontrolpanel => Administration => Tjenester. Vælg APC PowerChute Server højreklik med musen, og vælg Start. 5a. For Linux-brugere: START PowerChute-serveren på følgende måde: Skift bibliotek til /etc/init.d. Skriv kommandoen./powerchute start. 13

16 VEDLIGEHOLDELSE OG TRANSPORT Udskiftning af batterimodulet Denne UPS-enhed er udstyret med et batterimodul, som er let at udskifte uden at slukke enheden. Udskiftningen er en sikker procedure, som ikke indebærer risiko for elektrisk stød. Du kan lade både UPS-enheden og tilsluttet udstyr være tændt under udskiftningen. Spørg forhandleren, eller kontakt APC på webstedet, hvis du har brug for oplysninger om udskiftning af batterimoduler. Fremgangsmåden til udskiftning af batteri skal omfatte udskiftning af alle batterimoduler i UPSenheden og tilsluttede eksterne batterienheder. Når batteriet eller batterierne er frakoblet, er det tilsluttede udstyr ikke beskyttet mod strømafbrydelser. Vær forsigtig under udskiftningen af batterier, batterimodulerne er tunge. Sørg for at indlevere brugte batterier på en genbrugsstation, eller send dem til producenten i emballagen fra det nye batteri. FJERNELSE AF BATTERIMODULER! " # $ % 14

17 UDSKIFTNING AF BATTERIMODULER! " # $ % & ' ( ) Frakobling af batteriet til transport Sørg altid for at FRAKOBLE BATTERIERNE før forsendelse i overensstemmelse med reglerne fra det amerikanske Department of Transportation (DOT) og IATA. Batteriet eller batterierne kan forblive i UPS-enheden. 1. Sluk og frakobl alt udstyr, der er tilsluttet UPS-enheden. 2. Sluk og frakobl UPS-enheden fra strømforsyningen. 3. Træk batteristikkene ud. Der henvises til Udskiftning af batterimoduler i denne vejledning. Kontakt APC på webstedet, for at få oplysninger om forsendelse. 15

18 FEJLFINDING, SERVICE OG GARANTIOPLYSNINGER Brug nedenstående tabel til at løse mindre problemer med installation og betjening. Gå til APC's websted, for at få hjælp til mere komplicerede UPS-problemer. PROBLEM OG MULIG ÅRSAG UPS VIL IKKE TÆNDE Batteriet er ikke korrekt tilsluttet. Knappen ind. er ikke trykket UPS'en er ikke sluttet til elnettets strømforsyning. Meget lav eller ingen spænding på elnettet. LØSNING Kontroller, at batteristikkene er fuldt isat. Tryk én gang på knappen for at tænde UPS'en og det tilsluttede udstyr. Kontroller, at strømkablet fra UPS'en til elnettets strømforsyning er sikkert tilsluttet i begge ender. Kontroller strømforsyningen fra elnettet til UPS'en ved at slutte en bordlampe til stikkontakten. Hvis lyset er meget svagt, skal elnettets spænding kontrolleres. UPS VIL IKKE SLUKKE Knappen er ikke trykket ind. Intern UPS-fejl. Tryk én gang på knappen for at slukke UPS'en. Undlad at bruge UPS'en. Træk stikket til UPS'en ud, og få den straks efterset. UPS'EN BIPPER IND IMELLEM Normal UPS-drift, når der køres på batteristrøm. Ingen. UPS'en beskytter det tilsluttede udstyr. UPS'EN GIVER IKKE DEN FORVENTEDE BACKUPTID UPS'ens batteri/batterier er svage pga. en nylig strømafbrydelse, eller batteriet/batterierne er ved at nå slutningen på deres levetid. INDIKATORERNE PÅ FRONTPANELET BLINKER SEKVENTIELT UPS'en er blevet slukket eksternt vha. software eller et valgfrit tilbehørskort. Oplad batteriet/batterierne. Batterimodulerne skal genoplades efter længerevarende strømafbrydelser. De bliver hurtigere slidt, når de er i drift ofte, eller når de arbejder ved høje temperaturer. Hvis batteriet/batterierne er ved slutningen af deres levetid, bør du overveje at udskifte batteriet/batterierne, selvom indikatoren Udskift batteri ikke lyser. Ingen. UPS'en genstarter automatisk, når strømmen fra elnettet vender tilbage. ALLE INDIKATORER ER SLUKKET, OG UPS'EN ER TILSLUTTET EN STIKKONTAKT I VÆGGEN UPS'en er slukket, og batteriet er afladet efter en længerevarende strømafbrydelse. Ingen. UPS'enheden genoptager normal drift, når strømmen vender tilbage, og batteriet er blevet tilstrækkeligt opladet. INDIKATORERNE FOR BYPASS OG OVERBELASTNING LYSER, UPS'ENHEDEN UDSENDER EN VEDVARENDE ALARMTONE UPS'en er overbelastet Det tilsluttede udstyr overstiger den specificerede "maksimale belastning", som er defineret under Specifikationer på APC's websted, Alarmen bliver ved at lyde, indtil overbelastningen er fjernet. Afbryd ikke-kritisk udstyr fra UPS'en for at fjerne overbelastningen. 16

19 PROBLEM OG MULIG ÅRSAG LØSNING INDIKATOREN FOR BYPASS LYSER Bypass-kontakten er blevet tændt manuelt eller via ekstraudstyr. Hvis bypass er den valgte driftstilstand, kan den lysende indikator ignoreres. Hvis bypass ikke er den valgte driftstilstand, skal bypass-kontakten bag på UPS'en skubbes tilbage til den normale stilling. INDIKATORERNE FOR FEJL OG OVERBELASTNING LYSER, UPS'ENHEDEN UDSENDER EN VEDVARENDE ALARMTONE UPS'enheden er holdt op med at sende strøm til det tilsluttede udstyr. Det tilsluttede udstyr overstiger den specificerede "maksimale belastning", som er defineret under Specifikationer på APC's websted, Afbryd ikke-kritisk udstyr fra UPS'en for at fjerne overbelastningen. Tryk på OFF-knappen og derefter på ON-knappen for at genoprette strømforsyningen til det tilsluttede udstyr. INDIKATOREN FOR FEJL LYSER Intern UPS-fejl. Undlad at bruge UPS'en. Sluk UPS'en, og få den straks efterset. INDIKATOREN FOR UDSKIFTNING AF BATTERI LYSER Indikatoren for udskiftning af batteri lyser, og der lyder et kort bip hvert andet sekund for at angive, at batteriet er frakoblet. Svagt batteri. En batteri-selvtest mislykkedes. Kontroller, at batteristikkene er fuldt isat. Lad batteriet oplade i 24 timer. Udfør derefter en selvtest. Hvis problemet stadig er til stede efter genopladning, skal batteriet udskiftes. UPS'en udsender korte bip i et minut, og indikatoren for udskiftning af batteri lyser. UPS'en gentager alarmen hver femte time. Udfør selvtestproceduren, når batteriet har opladet i 24 timer, for at kontrollere tilstanden for udskiftning af batteri. Alarmen stopper, og indikatoren holder op med at lyse, hvis batteriet gennemfører selvtesten. UPS'EN KØRER PÅ BATTERISTRØM, SELVOM NORMAL LINJESPÆNDING ER TIL RÅDIGHED Meget høj, lav eller forvrænget linjespænding. Billige generatorer, som drives med brændstof, kan forvrænge spændingen. DIAGNOSTICERING AF SPÆNDING PÅ ELNETTET Alle fem indikatorer lyser Ingen af indikatorerne lyser Flyt UPS'en til et andet stik på et andet kredsløb. Kontroller indgangsspændingen med visningen af elnettets spænding. Linjespændingen er meget høj og skal undersøges af en elektriker. Hvis UPS'en er tilsluttet en korrekt fungerende stikkontakt til elnettet, er linjespændingen meget lav. ONLINE-INDIKATOR Ingen af indikatorerne lyser Indikatoren blinker UPS'en kører på batteristrøm, eller den er ikke tændt. UPS'en kører en intern selvtest. 17

20 Service Returner ikke UPS-enheden til forhandleren, hvis den har behov for service. Følg disse punkter: 1. Gennemgå de problemer, der beskrives i kapitlet Fejlfinding i denne vejledning for at udelukke almindelige problemer. 2. Hvis problemet ikke løses, kan du kontakte APC Kundesupport via APC's websted, Bemærk modelnummeret på UPS-enheden, serienummeret bag på enheden og købsdatoen. Hvis du kontakter APC Kundesupport, vil en tekniker bede dig om at beskrive problemet og forsøge at løse det over telefonen. Hvis dette ikke er muligt, vil teknikeren udstede et Returned Material Authorization nummer (RMA nr.). Reparation er uden omkostninger, hvis UPS-enheden er dækket af garanti. Fremgangsmåder for servicering eller returnering af produkter kan variere fra land til land. Der henvises til APC's websted for landespecifikke instruktioner. 3. Pak UPS-enheden i den oprindelige emballage. Hvis den originale emballage ikke kan anvendes, kan du gå til APC's websted, for oplysninger om, hvordan du skaffer en ny emballage. Pak UPS-enheden forsvarligt for at undgå skade under transport. Anvend aldrig polystyrenkugler til indpakningen. Beskadigelse, som er opstået under transporten, er ikke dækket af garantien. Sørg altid for at FRAKOBLE BATTERIERNE før forsendelse i overensstemmelse med reglerne fra det amerikanske Department of Transportation (DOT) og IATA. Batteriet eller batterierne kan forblive i UPS-enheden. 4. Marker RMA nr. uden på pakken. 5. Send UPS-enheden retur med forsikret, forudbetalt fragtmand til den adresse, du får oplyst af Kundesupport. Begrænset garanti American Power Conversion (APC) garanterer, at alle produkter er fri for fejl i materiale og håndværksmæssig udførelse i en periode på to år fra købsdatoen. Dets forpligtelser i henhold til denne garanti er begrænset til reparation eller ombytning, efter eget skøn, af ethvert defekt produkt. For at opnå service i henhold til garantien skal du rekvirere et RMA-nummer (Returned Material Authorization) fra kundesupport. Fragtomkostningerne skal være forudbetalt, når produkter returneres, og de skal ledsages af en kort beskrivelse af problemet og dokumentation for købsdato og købssted. Denne garanti dækker ikke udstyr, som er blevet beskadiget ved et uheld, forsømmelighed eller forkert anvendelse, eller som på nogen måde er blevet ændret eller modificeret. Denne garanti gælder kun den oprindelige køber, som skal have registreret produktet korrekt inden for 10 dage fra købsdatoen. UNDTAGEN SOM ANGIVET HERI YDER AMERICAN POWER CONVERSION INGEN GARANTI, UDTRYKKELIGT ELLER UNDERFORSTÅET, INKLUSIVE GARANTIER FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. Visse amerikanske stater tillader ikke begrænsninger eller udelukkelse af underforståede garantier. Derfor gælder de ovenfor nævnte begrænsninger eller udeladelser muligvis ikke for køberen. UNDTAGEN SOM ANGIVET OVENFOR SKAL APC I INTET TILFÆLDE VÆRE ANSVARLIG FOR DIREKTE, INDIREKTE, SPECIELLE OG HÆNDELIGE SKADER SAMT FØLGESKADER, DER OPSTÅR SOM FØLGE AF BRUGEN AF DETTE PRODUKT, SELVOM DE ER GJORT OPMÆRKSOM PÅ MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER. APC er specifikt ikke ansvarlig for nogen omkostninger, f.eks. tab af fortjeneste eller indtægt, tab af udstyr, tab af brugsmulighed for udstyr, tab af software, tab af data, udgifter til erstatningsprodukter, krav fra tredjeparter eller lignende. 18

21 REGULERINGER Godkendelser fra regulerende myndighed og advarsler om radiofrekvens 200, 208, 220, 230, 240 V-MODELLER Dette udstyr er blevet afprøvet og fundet i overensstemmelse med græserne for digitale enheder i Klasse A i henhold til paragraf 15 i FCC-reglerne. Disse begrænsninger er beregnet til at yde rimelig beskyttelse mod skadelig interferens, når udstyret betjenes i erhvervsmæssige omgivelser. Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, og, hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med instruktionsvejledningen, kan det forårsage skadelig interferens for radiokommunikation. Betjening af dette udstyr i boligområder vil sandsynligvis skabe skadelig interferens. Brugeren er ansvarlig for at udbedre denne interferens. Skærmede signalkabler skal anvendes sammen med dette produkt for at sikre overensstemmelse med Klasse A FCCgrænserne. 19

22 Erklæring om overensstemmelse 20

23 APC Kundesupport over hele verden Kundesupport til dette eller ethvert andet produkt fra APC er gratis tilgængeligt på en af følgende måder: Gå til APC's websted for at finde dokumenter i APC's Knowledge Base og for at sende anmodninger om kundesupport. (Hovedkontor) Herfra har du adgang til APC's lokaliserede websteder for de enkelte lande, som indeholder oplysninger om kundesupport. Global support til søgning i APC's Knowledge Base og brug af e-support. Kontakt et APC-kundesupportcenter pr. telefon eller . Lokale landespecifikke centre: gå til for oplysninger. Kontakt den APC-repræsentant eller anden distributør, hvorfra du har købt dit APC-produkt, for oplysninger om, hvordan du får lokal kundesupport. Alt indhold er ophavsretsligt beskyttet 2006 af American Power Conversion Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Hel eller delvis reproduktion uden tilladelse forbydes. APC, APC-logoet, Smart-UPS og PowerChute er varemærker tilhørende American Power Conversion Corporation. Alle andre varemærker, produktnavne og firmanavne tilhører deres respektive ejere og anvendes kun som oplysning. 21

Betjeningsvejledning. Smart-UPS X UPS-nødstrømforsyning

Betjeningsvejledning. Smart-UPS X UPS-nødstrømforsyning Betjeningsvejledning Smart-UPS X UPS-nødstrømforsyning Lav spænding (100-127 V) SMX2000RMLV2U SMX2200RMLV2U SMX3000RMLV2U SMX3000RMLV2UNC SMX3000RMJ2U Høj spænding (200-240 V) SMX2200RMHV2U SMX3000RMHV2U

Læs mere

Installationsvejledning Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack-monteret 1U

Installationsvejledning Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack-monteret 1U Installationsvejledning Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack-monteret 1U Vigtige sikkerhedsmeddelelser Læs insturktionerne omhyggeligt for at blive fortrolig med udstyret, før du prøver at installere,

Læs mere

Betjeningsvejledning. Smart-UPS UPS. 750/1000/1500/2200/3000 VA Tower 120/230 VAC

Betjeningsvejledning. Smart-UPS UPS. 750/1000/1500/2200/3000 VA Tower 120/230 VAC Betjeningsvejledning Smart-UPS UPS 750/1000/1500/2200/3000 VA Tower 120/230 VAC Indhold Oversigt... 1 Beskrivelse af produktet................................... 1 Sikkerhed................................................

Læs mere

Back-UPS Pro 1200/1500 230V Installation og betjening

Back-UPS Pro 1200/1500 230V Installation og betjening Back-UPS Pro 1200/1500 230V Installation og betjening Pakkens indhold Sikkerhed bu001a (2) Installér ikke Back-UPS'en i direkte sollys, ekstrem varme, fugtighed eller i berøring med væsker. Tilslut batteriet

Læs mere

Installationsvejledning til Smart-UPS On-Line Ekstern batteripakke SRT96BP/72BP

Installationsvejledning til Smart-UPS On-Line Ekstern batteripakke SRT96BP/72BP Installationsvejledning til Smart-UPS On-Line Ekstern batteripakke SRT96BP/72BP Vigtige sikkerhedsmeddelelser Læs vejledningen omhyggeligt for at lære udstyret at kende, før du begynder at installere,

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

g GE Industrial Systems

g GE Industrial Systems GE Industrial Systems Digital Energy ML Series Uninterruptible Power Supply 350-500-700-1000 VA GE Digital Energy General Electric Company Telephone +41 (0)91 / 850 51 51 CH 6595 Riazzino (Locarno) Fax

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

TM100 Brugermanual 2014-07

TM100 Brugermanual 2014-07 TM100 Brugermanual 2014-07 1. Pakkens indhold GPS enhed Relæ Manual Kabel 1. SIM kort Inden SIM-kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortets

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl250g

Installationsvejledning til Mobile iwl250g Installationsvejledning til Mobile iwl250g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0128 1. Indledning Før

Læs mere

MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning

MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning MiniPlex-41USB, V1.1 Firmware V1.20 SeaTech, 2002 Indledning: MiniPlex-41USB er en 4-kanals data multiplexer, som giver mulighed for tilslutning

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning Før du starter Om denne vejledning Parrot foretrækker at lægge brugervejledningerne ud online i stedet for at få dem trykt for at begrænse papirforbruget og af hensyn til miljøet.

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl250g

Installationsvejledning Mobile iwl250g Installationsvejledning Mobile iwl250g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0122 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

N300 WiFi-router (N300R)

N300 WiFi-router (N300R) Easy, Reliable & Secure Installationsvejledning N300 WiFi-router (N300R) Varemærker Produktmærker og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Oplysningerne

Læs mere

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Symboler Bemærk Vigtig information eller råd. Kan forhindre ulemper. Tip Tidsbesparende tips eller råd forhindrer ulemper.

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl220g

Installationsvejledning til Mobile iwl220g Installationsvejledning til Mobile iwl220g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0127 1. Indledning Før

Læs mere

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning NEO GSM nødkaldeapparat Betjeningsvejledning Kidde Danmark A/S Kidde Danmark A/S Industriholmen 17-19 Viborgvej 798 2650 Hvidovre 8471 Sabro 3686 9600 8694 8711 info@kidde-danmark.dk info@kidde-danmark.dk

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl220g

Installationsvejledning Mobile iwl220g Installationsvejledning Mobile iwl220g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0121 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

indream SmartCar GPS tracker

indream SmartCar GPS tracker indream SmartCar GPS tracker REV 2.4-27-05-2015 Specifikationer Type Lokationshastighed GPS / GSM antenne Forsyningsspænding indream SmartCar Hot start < 2 sekunder (Åben himmel) Kold start < 38 sekunder

Læs mere

BIPAC 6600. Kombineret firewall og router til bredbånd. Kom hurtigt i gang

BIPAC 6600. Kombineret firewall og router til bredbånd. Kom hurtigt i gang BIPAC 6600 Kombineret firewall og router til bredbånd Kom hurtigt i gang Billion BIPAC 6600 Bredbånd Firewall Router Se online-vejledningen, hvis du vil have mere udførlig vejledning i konfiguration og

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning Webstech Trådløs Sensor Overvågning Brugervejledning Besøg venligst vores hjemmeside for senest opdaterede udgave eller for hjælp Support Dato Version Ændringer 1. Januar 2013 1.0 Nyt layout for 2013 kunder

Læs mere

2014-09. TC06 Brugermanual

2014-09. TC06 Brugermanual 2014-09 TC06 Brugermanual 1. Isæt SIM kort Inden SIM kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortet skydes ind fra siden, med guld-kontakterne

Læs mere

Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w

Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w Installations og brugervejledning en oversættelse af den originale engelske version uden ansvar. 1. Funktioner Ren sinus spænding (THD mindre end 3 %) ved ren R

Læs mere

Manual SMARTCD.G2 02.2015

Manual SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Anvendelsesområde... 3 2 Sikkerhedsanvisninger... 4 3 Leverancens omfang... 5 4 Tilslutning til PC/laptop... 6 5 Opladning af batterier... 7 6 Idrifttagning... 8 7 Konfiguration af Bluetooth

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

Store n Go Portable Hard Drive esata/usb2.0 Combo

Store n Go Portable Hard Drive esata/usb2.0 Combo Store n Go Portable Hard Drive esata/usb2.0 Combo Brugervejledning Dansk Introduktion Tak for, at du har købt denne bærbare harddisk fra Verbatim med den hurtige og nemme Powered esata-grænseflade. Før

Læs mere

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre Tillykke med din nye scooter fra Lindebjerg Vi hos Lindebjerg vil gerne sige tak fordi dit valgt faldt på netop et af vores produkter. Vi håber din nye scooter vil leve op til dine forventninger og give

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version:

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version: Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 Artikel-nr. / Article No.: 57806 Sprog / Languages: da Version / Version: 1.0 BERNER_71167.pdf 2012-12-13 Art-Nr.: 57806 Multimeter DK Digitalt

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

VT serien Dansk brugervejledning

VT serien Dansk brugervejledning VISICO VT-serien Ÿ Letvægtsmodel, kompakt og nem at betjene Ÿ Tydeligt digitaldisplay viser flashniveauet Ÿ CMS chipteknologi Ÿ Bowens type fatning til ekstraudstyr Ÿ Flashstyrken kan reguleres fra 1/1

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE DET INDEHOLDER PAKKEN SÅDAN TILSLUTTER DU ANTENNEKABEL HDMI-KABEL NETVÆRKS-KABEL 1. Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa boks

Læs mere

Automatiksystem EKO-MKE/SKE

Automatiksystem EKO-MKE/SKE Automatiksystem EKO-MKE/SKE Beskrivelse generelt Automatiksystem EKO-MKE/SKE er beregnet til anvendelse til automatisk automatik og funktionskontrol af brand-/røgspjæld eller trykaflastningsspjæld med

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

Pakkens indhold. 1. Trådløst modem 2. strømforsyning 3. netværkskabel (CAT5/RJ-45)

Pakkens indhold. 1. Trådløst modem 2. strømforsyning 3. netværkskabel (CAT5/RJ-45) Pakkens indhold når du modtager dit trådløse modem, skal du kontrollere at udstyr og tilbehør er i pakken og at delene er ubeskadigede. Pakken skal indeholde følgende: 1. Trådløst modem 2. strømforsyning

Læs mere

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart Egenskaber: 1. Automatisk kodning af fjernbetjening. 2. 2 fjernbetjeninger hvoraf den ene er med lcd display pager funktion og 4 knapper. 3. Fjernbetjent start. 4.

Læs mere

Tekniske bilag og montagevejledning

Tekniske bilag og montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 PSM Max. 12 tændsats / 24V DC 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Indhold: Side 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip...

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Brugermanual, Duplex 312, Side 1 Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Sådan virker Duplex 312 Funktionsoversigt Brugermanual, Duplex 312, Side 2 GSM styring og

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt Installationsvejledning Farvestyring af LCD-farveskærm Vigtigt Læs PRECAUTIONS (FORHOLDSREGLER), denne installationsvejledning og brugervejledningen på cd-rommen omhyggeligt for at blive fortrolig med

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

HomeBox til dig med telefoni og bredbånd. Installationsvejledning

HomeBox til dig med telefoni og bredbånd. Installationsvejledning til dig med telefoni og bredbånd Installationsvejledning Velkommen til en verden af muligheder Indholdsfortegnelse Du har bestilt et nyt produkt og har i den forbindelse fået tilsendt en. en giver dig

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

I/O Extender - installations- og brugervejledning

I/O Extender - installations- og brugervejledning DK I/O Extender - installations- og brugervejledning Indholdsfortegnelse side 1. Applikation og funktion.....................................................3 1.1. LED lys diode........................................................3

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

Kassen indeholder. R6250 Smart WiFi-router Installationsvejledning

Kassen indeholder. R6250 Smart WiFi-router Installationsvejledning Varemærker NETGEAR samt NETGEAR-logoet og Connect with Innovation er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende NETGEAR, Inc. og/eller dets datterselskaber i USA og/eller andre lande. Informationen

Læs mere

JABRA SPORT Pulse wireless

JABRA SPORT Pulse wireless JABRA SPORT Pulse wireless Brugermanual jabra.com/sportpulsewireless 2014 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

LightOn. Mobiltelefonsensor. DK Brugervejledning

LightOn. Mobiltelefonsensor. DK Brugervejledning LightOn Mobiltelefonsensor DK Brugervejledning Indholdsfortegnelse Sikkerhedsinformation og vigtige oplysninger... 4 Om LightOn... 5 Pakkens indhold... 6 Sådan kommer du i gang... 7 Isætning af batteri...

Læs mere

OBD-Stik Tester manual (OST)

OBD-Stik Tester manual (OST) OBD-Stik Tester manual (OST) OBD-stik testeren har 7 hovedfunktioner 1. Udfører en sikkerhedskontrol på OBD stik, til lastbil (24V) eller personbil (12V), før diagnosetester tilsluttes. Der testes for

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

+ / CHANNEL / ALARM ON OFF + / KANAL / ALARM TIL FRA

+ / CHANNEL / ALARM ON OFF + / KANAL / ALARM TIL FRA Brugervejledning til K0382 Trådløst inden og udendørstermometer ur med vejrstation Figure English Danish FRONT VIEW PM INDICATOR TIME DATE / MONTH MAXIMUM / MINIMUM ICONS LOW BATTERY OF OUTDOOR SENSOR

Læs mere

HP Parts Exchange Service

HP Parts Exchange Service HP Parts Exchange Service HP Technology Services Kontraktservice Tekniske oplysninger Med HP Parts Exchange Service (HP's serviceydelse til udskriftning af dele) udskiftes defekte HP-dele med ombytningsdele

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Viessmann 5231 Sporskifte Decoder. Dansk Brugervejledning. Sporskifte-Decoder for Marklin/Trix C-Skinner

Viessmann 5231 Sporskifte Decoder. Dansk Brugervejledning. Sporskifte-Decoder for Marklin/Trix C-Skinner Viessmann 5231 Sporskifte Decoder Dansk Brugervejledning Sporskifte-Decoder for Marklin/Trix C-Skinner (Til montage under Marklin / Trix C-Skinne) Digital 2 Motorola DCC Side 1. Vigtige Henvisninger 2

Læs mere

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat Brugervejledning - Quickguide EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel. +45 65 66 12 34 Fax +45 65 66 11 10 exhausto@exhausto.dk www.exhausto.dk 1 Generelt

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5. Vigtigt!

Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5. Vigtigt! Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5 Vigtigt! I forbindelse med installation af dankort terminalen, skal du på den computer hvor dankort

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict250eg

Installationsvejledning Countertop ict250eg Installationsvejledning Countertop ict250eg Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18 Vare nr.: R336-0120 1. Indledning Før

Læs mere