HusEftersyn.dk s generelle vilkår & brugerbetingelser Gældende fra 15. januar 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HusEftersyn.dk s generelle vilkår & brugerbetingelser Gældende fra 15. januar 2014"

Transkript

1 HusEftersyn.dk s generelle vilkår & brugerbetingelser Gældende fra 15. januar 2014 Ved at oprette en gratis auktion på huseftersyn.dk accepterer du disse vilkår og brugerbetingelser, og du opfordres hermed til at læse betingelserne og gemme/udskrive dem. 1. Om Huseftersyn.dk tjenesten Huseftersyn.dk er en webbaseret auktionsportal. På Huseftersyn.dk kan private hussælgere gratis oprette en auktion over tilstandsrapport og energimærkning på huset. Det er muligt at tilkøbe et eleftersyn til fast pris samt gratis, at få tilbud på ejerskifteforsikringen. Beskikkede bygningssagkyndige som er oprettet på Huseftersyn.dk har mulighed for at deltage i auktionerne. 2. Din brugerprofil på Huseftersyn.dk I forbindelse med oprettelse af en auktion på tjenesten skal du afgive nogle obligatoriske stamoplysninger, herunder dit navn, postadresse, telefonnummer, adresse samt oplysninger om din ejendom. Oprettelse af en auktion må alene ske på ejendomme, hvor Brugeren er ejer eller har ejerens udtrykkelige accept til oprettelse af auktionen. Den oprettede auktion, kan overordnet ses af alle besøgende på Huseftersyn.dk. Ejendommens adresse kan alene ses af: a. de beskikkede bygningssagkyndige som er registreret som brugere på Huseftersyn.dk b. elinstallatøren, hvis der er valgt eleftersyn til fast pris c. forsikringsselskabet, hvis der er valgt få tilbud på ejerskifteforsikring Brugerens navn, telefonnummer og adresse kan alene ses af: d. den beskikkede bygningssagkyndig som køber auktionen e. elinstallatøren, hvis der er valgt eleftersyn til fast pris f. forsikringsselskabet, hvis der er valgt få tilbud på ejerskifteforsikring Profilen er personlig, og du må kun oprette én profil. Du må ikke opgive en anden persons e- mailadresse eller udgive dig for at være en anden, end den du er. I forbindelse med oprettelse af en auktion får du via tildelt dit brugernavn + adgangskode. Dit personlige kodeord må kun bruges af dig, og du skal opbevare det forsvarligt, og det må ikke videregives til andre. Glemmer du dit kodeord, kan du få tildelt et nyt og har du mistanke om, at dit kodeord er blevet misbrugt, så kontakt Huseftersyn.dk, der kan spærre kodeordet og tildele dig et nyt. Du accepterer ved Brugeroprettelsen at modtage juridisk bindende meddelelser via den af dig oplyste adresse. 3. Priser Oprettelsen af en auktion er 100 % gratis. 4. Retningslinjer for brug af huseftersyn.dk Du er berettiget til at bruge den funktionalitet, der til enhver tid måtte være tilgængelig på tjenesten. Huseftersyn.dk forbeholder sig ret til løbende at ændre funktionaliteten på tjenesten. iii. 5. Oplysninger til dig på Huseftersyn.dk Du accepterer, at Huseftersyn.dk kan sende dig meddelelser via din angivne adresse, ligesom der på tjenesten kan forekomme annoncer og markedsføringsmateriale fra Huseftersyn.dk og Huseftersyn.dk s samarbejdspartnere. Den af dig oplyste egen adresse og telefonnummer kan alene ses af: i. den beskikkede bygningssagkyndig som køber auktionen. Her vil adressen og telefonnummeret kunne anvendes i forbindelse med aftaleindgåelse om udførsel af opgaven. ii. elinstallatøren, hvis der er valgt eleftersyn til fast pris. Her vil adressen og telefonnummeret kunne anvendes i forbindelse med aftaleindgåelse om udførsel af opgaven. forsikringsselskabet, hvis der er valgt få tilbud på ejerskifteforsikring. Her vil adressen og telefonnummeret kunne anvendes af forsikringsselskabet til at kontakte dig med gode og relevante forsikringstilbud. Huseftersyn.dk forbeholder sig ret til at bruge din adresse til at sende dig besked om, vigtig information om tjenesten fx oplysninger om sikkerhedsmæssige forhold, væsentlige ændringer af disse vilkår, driftsoplysninger, nye eller ændrede funktioner i tjenesten m.v.

2 6. Rettigheder til Huseftersyn.dk og indhold på sitet Huseftersyn.dk ejer samtlige immaterielle rettigheder, herunder de fulde ophavsrettigheder, til Huseftersyn.dk tjenesten og enerettighederne til varemærker, kode og grafiske elementer på tjenesten, samt de elementer på tjenesten, der stilles til rådighed af Huseftersyn.dk i form af bl.a. videoer, animationer, tekst m.v. Som Bruger af tjenesten må du bruge det materiale, der af Huseftersyn.dk stilles til rådighed på tjenesten til egne private formål, herunder til eget privat brug inden for husstanden. Du må således ikke give andre adgang til at bruge tjenesten eller det materiale, der er til rådighed for dig på tjenesten, og du må fx ikke videreoverdrage, distribuere, videresende eller kopiere materialet til andre eller til andre hjemmesider eller gøre kommerciel/erhvervsmæssig brug af materialet. Ønsker du at bruge materialet til andet og mere end hvad der fremgår af disse vilkår, skal du indhente et samtykke fra Huseftersyn.dk, som ejer rettighederne til materialet. 7. Persondata Når du opretter en profil på Huseftersyn.dk tjenesten, indsamler og opbevarer Huseftersyn.dk de enkelte stamdata (obligatoriske oplysninger), hvilket er nødvendig for at kunne administrere din brug af tjenesten. På Huseftersyn.dk tjenesten anvendes også såkaldte cookies. En cookie er en lille fil, som lagres på din computer, der indeholder identifikation af computeren overfor Huseftersyn.dk. Filen indeholder ikke i sig selv oplysninger om dig. Cookies bruges for at skabe en så god Brugeroplevelse af tjenesten som mulig, herunder mere målrettede oplysninger til dig, og således at tjenesten kan huske dit Bruger-navn. I forbindelse med besøg på tjenesten registreres og opbevares den anvendte IP-adresse for din computer. Brug af cookies og registrering af din IPadresse sikrer en logning af din brug af tjenesten og er også nødvendig for at sikre en sikker kommunikation og administration af dine rettigheder på tjenesten. Huseftersyn.dk videregiver ikke dine stamoplysninger og øvrige oplysninger, der registreres om dig og din færden på tjenesten. Pålægges Huseftersyn.dk at udlevere oplysninger om dig af politiet eller af domstolene, vil Huseftersyn.dk dog udlevere de krævede oplysninger. Du er berettiget til at kontakte Huseftersyn.dk og kræve oplyst, hvilke oplysninger Huseftersyn.dk har registreret om dig, og hvordan disse oplysninger i givet fald er indhentet. Bliver du bekendt med, at oplysninger, Huseftersyn.dk har registreret om dig, er fejlbehæftede, kan du til enhver tid kontakte Huseftersyn.dk med anmodning om, at Huseftersyn.dk retter de fejlbehæftede data. Huseftersyn.dk er dataansvarlig, jf. Persondataloven, i forhold til dine stamdata, som du skal indtaste for at få oprettet en auktion. Huseftersyn.dk anvender en ekstern itleverandør, der varetager den tekniske drift og vedligeholdelse af Huseftersyn.dk. Denne it-leverandør er databehandler for Huseftersyn.dk, og du accepterer hermed, at it-leverandøren også behandler dine stamdata, som du har indtastet i forbindelse med oprettelse af en auktion på Huseftersyn.dk. It-leverandøren handler som databehandler alene efter instruks fra Huseftersyn.dk, og opnår ingen form for rettigheder til persondata om dig eller øvrige rettigheder til den information, du afgiver. Du giver ved accept af disse vilkår Huseftersyn.dk fuldmagt til at give instrukser overfor it-leverandøren vedrørende behandling af dine data. Databehandleren har truffet de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller beskadiges, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med person-dataloven eller i strid med Huseftersyn.dk s instruks. På din anmodning og mod betaling af databehandlerens til enhver tid gældende timetakster for sådant arbejde giver databehandleren dig tilstrækkelige oplysninger til, at denne kan påvise, at de nævnte tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger er truffet. For at du kan oprette en auktion på Huseftersyn.dk har vi brug for følgende stamoplysninger: Navn Adresse Telefonnummer adresse Diverse ejendomsoplysninger Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål, at kunne oprette en auktion for dig. Direktøren og de ansatte for Huseftersyn.dk har adgang til de oplysninger, der registreres om dig. Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret. Vi transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret. Vi bruger en logstatistik på Huseftersyn.dk hvilket betyder, at et statistik-system opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende vi har, hvor de kommer fra og hvor på websitet det forlades mv. Logstatistikken anvendes kun med det formål, at optimere Huseftersyn.dk.

3 8. Ansvarsbegrænsning Huseftersyn.dk tilstræber, at tjenesten altid er tilgængelig. Der kan dog forekomme situationer, hvor tjenesten ikke er tilgængelig, hvilket bl.a. kan skyldes sikkerhedsmæssige eller vedligeholdelsesmæssige årsager, netværksproblemer, svigt i kommunikationsforbindelser og hardware, og Huseftersyn.dk vil så vidt, det er muligt, forsøge at varsle sådanne situationer på tjenesten, navnlig hvor tjenesten vil være utilgængelig eller delvis utilgængelig i længere tid. Huseftersyn.dk kan således ikke garantere, at tjenesten altid er tilgængelig. Huseftersyn.dk fraskriver sig ansvaret for ethvert tab direkte såvel som indirekte som du måtte blive påført ved brug af tjenesten eller ved fejl og mangler ved tjenesten, tjenestens ophør, eller som du måtte blive påført af andre, der anvender tjenesten. Huseftersyn.dk er alene formidler af informationer på tjenesten og stiller udelukkende de tekniske hjælpemidler til rådighed i forbindelse med indledning eller gennemførelse af handlerne. Huseftersyn.dk fraskriver sig ethvert ansvar, herunder erstatningsansvar, for sådan formidling, herunder for indhold og efterlevelse af sådanne informationer, korrespondance og udførelse. Huseftersyn.dk er således ikke involveret i selve transaktionerne, hvor en Bruger får udført arbejde i henhold til en afsluttet auktion eller et given tilbud, og Huseftersyn.dk fraskriver sig således ethvert ansvar for sådant arbejdes udførsel, samt eventuelle fejl og mangler herved. Såfremt Huseftersyn.dk til trods for ovenstående skulle blive pålagt et ansvar, uanset på hvilket ansvarsgrundlag, er Huseftersyn.dk s ansvar overfor Brugeren begrænset til det største af følgende: (i) 50 % af den samlede betaling som Huseftersyn.dk har modtaget fra Brugeren inden for de seneste 6 måneder fra erstatningskravets opståen, eller (ii) DKK Ovenstående gælder, medmindre andet følger af dansk rets ufravigelige regler. 9. Tilbagetrækning af auktioner/handler/tjenester Som bruger er du indforstået med, at Huseftersyn.dk er berettiget, men ikke forpligtet til at trække en oprettet auktion eller en handel tilbage, som - ud fra oplysninger, som vi har modtaget fra tredjemand eller andre brugere - ser ud til at være en misligholdelse af denne aftale. Huseftersyn.dk forbeholder sig ligeledes ret til at tilbagetrække auktioner, lukke en auktion tidligt, forlænge en auktion, ophæve handler eller bringe hele tjenester til ophør, hvor vi har tvingende juridiske eller tekniske begrundelser herfor (herunder tekniske vanskeligheder, som berører Huseftersyn.dk, eller du eller en anden bruger har oplevet på Internettet). Hvis det er praktisk muligt, giver vi dig et rimeligt varsel på forhånd om alle sådanne skridt, som Huseftersyn.dk foretager. 10. Misbrug af Huseftersyn.dk s tjenester Huseftersyn.dk forbeholder sig ret til at indstille eller ophæve din profil, som er eller forekommer os at være fortsatte, gentagne eller væsentlige brud på bestemmelser i denne aftale (herunder, men ikke begrænset til, at du har givet falske stamoplysninger eller på anden måde har misbrugt Huseftersyn.dk s tjenester), og til at indstille eller ophæve noteringer og auktioner forbundet med sådanne brugere. Hvis din brugerprofil bliver indstillet eller ophævet, kan du ikke tilmelde dig Huseftersyn.dk på ny uden vores forudgående samtykke. 11. Force majeure Huseftersyn.dk er ikke ansvarlig for manglende opfyldelse af vores forpligtelser i henhold til denne aftale, der skyldes omstændigheder, som Huseftersyn.dk ikke er herre over, og som Huseftersyn.dk ikke med rimelighed burde have forudset eller overvundet. 12. Sletning af din profil Du kan til enhver tid vælge selv at slette din profil. Er din profil inaktiv i mere end 6 måneder eller ved krænkelser af disse vilkår, forbeholder Huseftersyn.dk sig retten til at slette eller deaktivere din profil. Huseftersyn.dk forbeholder sig endvidere retten til uden varsel at ophøre med at udbyde tjenesten og dermed at slette din profil i sådant tilfælde. 13. Ændring af disse vilkår Huseftersyn.dk forbeholder sig ret til på ethvert tidspunkt at ændre disse vilkår. Ved væsentlige ændringer vil Huseftersyn.dk varsle ikrafttrædelsen af de nye ændrede vilkår med minimum 30 dages varsel. Ændringer bekendtgøres på tjenesten og/eller sendes som besked direkte til din oplyste adresse. De til enhver tid gældende vilkår vil være tilgængelig på tjenesten. 14. Overdragelse Din Brugerprofil er personlig, og du kan ikke overdrage denne til andre uden Huseftersyn.dk s samtykke. Huseftersyn.dk forbeholder sig ret til at overdrage tjenesten helt eller delvist med alt indhold og Brugere samt rettigheder til tredjemand. Skulle en sådan overdragelse finde sted, vil du som Bruger modtage meddelelse herom med en frist til at slette din profil, såfremt du ikke kan acceptere overdragelsen.

4 15. Kontaktoplysninger Huseftersyn.dk tjenesten drives af: Huseftersyn.dk ApS CVR-nr.: Vesterhavsgade Esbjerg Tlf.: Der samtidig er dataansvarlig i forhold til dine stamoplysninger (de obligatoriske stamoplysninger du indtaster ved oprettelse af en auktion). 16. Lovvalg og værneting Enhver tvist mellem Huseftersyn.dk og en beskikket bygningssagkyndig, elinstallatørvirksomhed eller et forsikringsselskab, som forgæves er forsøgt afgjort i mindelighed, skal afgøres efter dansk ret ved Huseftersyn.dk s til enhver tid værende værneting. Tvister mellem forbrugere og Huseftersyn.dk følger reglerne for forbrugerværneting i Retsplejeloven. Esbjerg, den 1. juli Huseftersyn.dk s handelsregler Gældende fra 15. januar Introduktion Nedenstående handelsregler beskriver følgende: i. de regler, der finder anvendelse på auktionshandler ( auktionerne ), som du kan oprette i gennem Huseftersyn.dk s tjeneste ii. auktionstypen, der anvendes på Huseftersyn.dk iii. auktionsproceduren, der anvendes på Huseftersyn.dk iv. betaling for auktionerede rapporter samt eventuelle tilvalg/tilkøb foretaget i forbindelse med oprettelse af auktionen Disse handelsregler er juridisk bindende og er en del af din aftale med Huseftersyn.dk. Hvis du opretter en auktion, anerkender du, at du har læst, forstået og accepteret disse handelsregler. Huseftersyn.dk kan løbende ændre disse handelsregler, enten for at tilføje (eller fjerne) forskellige tjenester eller for at ændre måden, hvorpå auktioner gennemføres. Du vil modtage besked via , hvis handelsreglerne ændres. Disse handelsregler skal læses i sammenhæng med Huseftersyn.dk s vilkår og betingelser. Hvis der er uoverensstemmelser mellem dem, har Huseftersyn.dk s vilkår og betingelser, der giver en mere detaljeret beskrivelse af dine rettigheder og forpligtelser, forrang for disse handelsregler. Betegnelser anvendt i disse handelsregler har den betydning, som de er givet i Huseftersyn.dk s vilkår og betingelser. 1. Auktioner Med undtagelse af det nedenfor anførte tilfælde vil oprettelse af auktioner være bindende. Dette betyder, at hvis en auktion oprettes gennem din Huseftersyn.dk-brugerprofil (uanset om det er af dig eller fra en, der bruger din konto), kan auktionen ikke trækkes tilbage, og det er juridisk bindende. Ikke desto mindre kan der, sådan som det også fremgår af Huseftersyn.dk s vilkår og betingelser, af og til være omstændigheder, under hvilke vi trækker en auktion tilbage, som synes at overtræde de nævnte vilkår og betingelser eller disse handelsregler - også under selve auktionen. I sådanne tilfælde informerer vi brugeren. Som forbruger kan du i visse tilfælde have Fortrydelsesret. Forbrugeren har 14 dage til at fortryde sin bestilling af en tilstandsrapport, energimærkning og eleftersyn, hvis den bygningssagkyndige udbyder salg via internettet, og forbrugeren afgiver sin bestilling ved at klikke på et ikon på skærmen eller ved at ringe. Den bygningssagkyndige samt elinstallatørvirksomheden har dog mulighed for at aftale med forbrugeren, at fortrydelsesretten bortfalder, når den bygningssagkyndige igangsætter udførelsen af rapporterne inklusive den indledende forberedelse til selve huseftersynet. Det er en forudsætning for bortfald af fortrydelsesretten, at denne aftale er indgået med forbrugeren, før arbejdet påbegyndes. For yderligere oplysninger henvises til lov om visse forbrugsaftaler

5 4. Auktionstype anvendt på Huseftersyn.dk Auktioner på Huseftersyn.dk lægger ud med en mindstepris og stiger gradvis en smule op imod en på forhånd fastsat maksimumpris, indtil en bygningssagkyndig slår til. Mindstepris og maksimumspris for alle auktionsmuligheder findes på Huseftersyn.dk under menuen Sådan virker det > Prisliste. Mindstepris og maksimumspris vil ligeledes fremgå direkte på siden Opret auktion efterhånden som der klikkes af hvilke rapporter der ønskes auktioneret. 5. Auktionsprocedure Auktioner vil altid starte straks efter Brugeren har bekræftet oprettelsen af auktionen. Alle auktioner løber med mindsteprisen indtil den efterfølgende dag kl hvorefter prisen løbene for hver time justeres lidt op med 1/8-del af prisforskellen mellem mindsteprisen og maksimumprisen. Alle auktioner slutter senest kl Beskikkede bygningssagkyndige, som er oprettet som bruger på Huseftersyn.dk, har mulighed for at købe en auktion ved at acceptere den aktuelle auktionspris, dette kan ske fra oprettelses-/bekræftelsestidspunktet og indtil den efterfølgende dag kl Leveringsfrister Når der falder hammerslag på en auktion, kontaktes Brugeren indenfor 24 timer af den bygningssagkyndige som har accepteret den aktuelle auktionspris for at aftale huseftersynet. Er der tilvalgt/tilkøbt eleftersyn til fast pris kontaktes Brugeren ligeledes af elinstallatørvirksomheden indenfor 24 timer. De færdige rapporter leveres herefter indenfor 8 hverdage. 7. Betaling For Brugere er det 100 % gratis og oprette auktioner og bruge Huseftersyn.dk s tjeneste. Der vil således aldrig forekomme nogen form for betaling mellem Brugeren og Huseftersyn.dk. Betaling for auktionerede rapporter samt eventuelt tilkøb af eleftersyn sker altid først efter modtagelse af rapport(er). Betalingen foregår direkte til henholdsvis den bygningssagkyndige og elinstallatørvirksomheden. Betalingsbetingelserne er 8 dage netto efter modtagelse. For så vidt angår tilvalgsydelsen få tilbud på ejerskifteforsikring er denne ydelse 100 % gratis.

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Journalnr. 21480 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nærværende salgs- og leveringsbetingelser (herefter benævnt Aftalen ) fastlægger de vilkår, der gælder for Brugerens anvendelse af E.P. Grafisk online-services

Læs mere

Brugerbetingelser vedr. CATSJ App en

Brugerbetingelser vedr. CATSJ App en Brugerbetingelser vedr. CATSJ App en 1. Vedtagelse af betingelser 1.1. Disse betingelser (herefter benævnt "Betingelserne") for brug af CATSJs applikation (herefter benævnt "App en") regulerer forholdet

Læs mere

Generelle betingelser og vilkår for brug af www.[crowdswhocare].com

Generelle betingelser og vilkår for brug af www.[crowdswhocare].com Generelle betingelser og vilkår for brug af www.[crowdswhocare].com 1. Generelt 1.1 Disse generelle betingelser og vilkår finder anvendelse i forbindelse med enhver brug af crowdfunding platformen og hjemmesiden

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Generel kontaktinformation 2 2. Definitioner 3 3. Registrering 4 4. Abonnement og forbrug 4 5. Prøveperiode 5 6. Kundens forpligtelser 5 7. Om Ubivox og spam 6 8. Forbrug af datatrafik

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FIND2LEARN

FORRETNINGSBETINGELSER FIND2LEARN FORRETNINGSBETINGELSER FIND2LEARN Præambel Dette dokument (herefter benævnt Aftalen ) indeholder vilkårene for brugen af Find2learn og det dertil forbundne software, apps og hjemmesider mv. (herefter benævnt

Læs mere

Ved al kontakt til Plusdeal ApS, er det vigtigt at have bestillingsnummeret klar.

Ved al kontakt til Plusdeal ApS, er det vigtigt at have bestillingsnummeret klar. BETINGELSER Gældende per 15. maj 2015 Generelle bestemmelser Når kunden har indgået en aftale med Plusdeal ApS, opbevarer Plusdeal ApS oplysninger om ordren. Kunden kan se disse ved at logge ind under

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

Generelle forretningsbetingelser Sidst opdateret den 29/7-2014

Generelle forretningsbetingelser Sidst opdateret den 29/7-2014 Generelle forretningsbetingelser Sidst opdateret den 29/7-2014 1. Ejerskab og kontaktinformation Heyloyalty er udviklet, ejet og drevet af Loyalitetsbureauet Bazaki ApS, CVR. Nr. 29394458. Fulde kontaktoplysninger

Læs mere

Abonnementsvilkår. OiSTER Mobil

Abonnementsvilkår. OiSTER Mobil Abonnementsvilkår OiSTER Mobil Januar 2013 Version 1.11 1 1. Aftalen... 4 1.1. Aftalen mellem dig og OiSTER... 4 1.2. Aftalens gyldighedsperiode... 4 2. Oprettelse og registrering... 5 2.1. Startpakke

Læs mere

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO VELKOMMEN TIL CLUB MOJO Når du køber et abonnement hos Mojo Mobile ApS, CVR-nr. 33 85 77 72, Nørre Farimagsgade 37, 4, 1364 København K ( Mojo Mobile ), bliver du samtidig hermed medlem af Club Mojo (

Læs mere

Abonnementsvilkår. OiSTER

Abonnementsvilkår. OiSTER Abonnementsvilkår OiSTER Februar 2014 Version 1.15 1 1. Aftalen... 4 1.1. Aftalen mellem dig og OiSTER... 4 1.2. Aftalens gyldighedsperiode... 4 2. Oprettelse og registrering... 5 2.1. Startpakke og mobilnummer...

Læs mere

Auktionsbetingelser for onlineauktion (ingen fysisk auktion på stedet)

Auktionsbetingelser for onlineauktion (ingen fysisk auktion på stedet) Auktionsbetingelser for onlineauktion (ingen fysisk auktion på stedet) Alle varer sælges som beset uden nogen form for garanti og reklamationsret. Reklamationer tages ikke til følge. Der kan ikke gøres

Læs mere

Vilkår for OiSTER Mobilt Bredbånd

Vilkår for OiSTER Mobilt Bredbånd Vilkår for OiSTER Mobilt Bredbånd December 2013 Version 1.9 Indhold 1. Abonnementsaftalen... 3 1.1. Aftalen generelt... 3 2. Oprettelsesmuligheder... 3 2.1.1. OiSTER Mobilt Bredbånd uden binding... 3 2.1.2.

Læs mere

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU Testr er en internetbaseret tjeneste ( Tjenesten ), hvor du kan købe abonnement, så du via Tjenesten kan få adgang til at ansøge om at deltage i tests af forskellige typer

Læs mere

BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER

BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER MAMUT BRUGERAFTALE Danmark BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER Ved at installere Mamuts produkter og/eller ved at benytte Mamuts ydelser bekræfter du at have læst og forstået og at være bundet

Læs mere

Tjenesten er udbudt af Viaplay AB ( Viaplay ). Viaplay er registreret i Sverige under firmanummer 556513-5547, Boks 171 04, 104 62 Stockholm.

Tjenesten er udbudt af Viaplay AB ( Viaplay ). Viaplay er registreret i Sverige under firmanummer 556513-5547, Boks 171 04, 104 62 Stockholm. Aftalevilkår for brug af Viaplay Viaplay er en internetbaseret tjeneste, hvor du kan foretage enkelt køb eller købe abonnement, så tjenesten er tilgængelig på dine registrerede apparater ( Tjenesten ).

Læs mere

Zenji Abonnementsvilkår. Forever more

Zenji Abonnementsvilkår. Forever more Zenji Abonnementsvilkår Forever more Indholdsfortegnelse 1 Aftalen... 3 1.1 Aftalen mellem dig og Zenji Mobile... 3 1.2 Aftalens gyldighedsperiode... 3 2 Oprettelse og registrering... 4 2.1 Startpakke

Læs mere

HANDELSBETINGELSER AFTALEVILKÅR. Shoesonsale.dk drives af: Shoes On Sale. Tlf.: +45 33 43 32 33. E-mail: webshop@shoesonsale.dk. CVR-nr.

HANDELSBETINGELSER AFTALEVILKÅR. Shoesonsale.dk drives af: Shoes On Sale. Tlf.: +45 33 43 32 33. E-mail: webshop@shoesonsale.dk. CVR-nr. HANDELSBETINGELSER AFTALEVILKÅR Shoesonsale.dk drives af: Shoes On Sale Tlf.: +45 33 43 32 33 E-mail: webshop@shoesonsale.dk CVR-nr.: 19860647 Shoes On Sale s almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

HANDELSBETINGELSER AFTALEVILKÅR. Carla-F.dk drives af: Carla F Kronprinsensgade 9 DK-1114 København K. Tlf.: +45 33 13 38 23

HANDELSBETINGELSER AFTALEVILKÅR. Carla-F.dk drives af: Carla F Kronprinsensgade 9 DK-1114 København K. Tlf.: +45 33 13 38 23 HANDELSBETINGELSER AFTALEVILKÅR Carla-F.dk drives af: Carla F Kronprinsensgade 9 DK-1114 København K Tlf.: +45 33 13 38 23 E-mail: webshop@carla-f.dk CVR-nr.: 19860647 Carla F s almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

HANDELSBETINGELSER AFTALEVILKÅR. Billibi.com drives af: Billi Bi Concept Store Købmagergade 27 DK-1114 København K. Tlf.

HANDELSBETINGELSER AFTALEVILKÅR. Billibi.com drives af: Billi Bi Concept Store Købmagergade 27 DK-1114 København K. Tlf. HANDELSBETINGELSER AFTALEVILKÅR Billibi.com drives af: Billi Bi Concept Store Købmagergade 27 DK-1114 København K Tlf.: +45 33 13 38 18 E-mail: webshop@billibi.com CVR-nr.: 19860647 Billi Bi s almindelige

Læs mere

! Tlf.: +45 33 13 38 18 E-mail: webshop@billibi.com CVR-nr.: 19860647

! Tlf.: +45 33 13 38 18 E-mail: webshop@billibi.com CVR-nr.: 19860647 HANDELSBETINGELSER AFTALEVILKÅR Billibi.com drives af: Billi Bi Concept Store Købmagergade 27 DK-1114 København K Tlf.: +45 33 13 38 18 E-mail: webshop@billibi.com CVR-nr.: 19860647 Billi Bi s almindelige

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Aftalen... 3. 2 Oprettelse og registrering... 4. 3 Nummerflytning... 5. 4 Adgangskoder og SIM-kort... 7. 5 Levering...

Indholdsfortegnelse. 1 Aftalen... 3. 2 Oprettelse og registrering... 4. 3 Nummerflytning... 5. 4 Adgangskoder og SIM-kort... 7. 5 Levering... Indholdsfortegnelse 1 Aftalen... 3 1.1 Aftalen mellem dig og Zenji Mobile... 3 1.2 Aftalens gyldighedsperiode... 3 2 Oprettelse og registrering... 4 2.1 Startpakke og mobilnummer... 4 2.2 Kundeoplysninger

Læs mere

I det følgende gennemgås vilkår for XG Business Pro pakken & Vilkår for TDC Webmore 2008.

I det følgende gennemgås vilkår for XG Business Pro pakken & Vilkår for TDC Webmore 2008. TDC Webmore 2008 I det følgende gennemgås vilkår for XG Business Pro pakken &. XG Business Pro pakken - tillæg til : Produktbeskrivelse XG Business Pro pakken består af de fire produkter: Remote Backup

Læs mere

Nærværende betingelser og vilkår finder anvendelse på ethvert forhold vedrørende Gobike A/S (herefter benævnt Gobike ) udleje af by- og pendlercykler:

Nærværende betingelser og vilkår finder anvendelse på ethvert forhold vedrørende Gobike A/S (herefter benævnt Gobike ) udleje af by- og pendlercykler: Almindelige betingelser og vilkår gældende for Gobike A/S Banegårdspladsen 5 1570 København V CVR-nr. 34 72 76 43 E-mail: info@gobike.dk Phone: (+45) 88 82 64 98 Nærværende betingelser og vilkår finder

Læs mere

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351.

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351. ABONNEMENTS- OG MEDLEMSKABSBETINGELSER for Berlingske Business Premium For IP-adgang til biblioteker, uddannelsesinstitutioner og højere læreanstalter, 21-08-2013 (Version 1.2) Biblioteker på uddannelsesinstitutioner

Læs mere

HANDELSBETINGELSER AFTALEVILKÅR. Notabene.dk drives af: Notabene Kronprinsensgade 10 DK-1114 København K. Tlf.: +45 33 13 38 13

HANDELSBETINGELSER AFTALEVILKÅR. Notabene.dk drives af: Notabene Kronprinsensgade 10 DK-1114 København K. Tlf.: +45 33 13 38 13 HANDELSBETINGELSER AFTALEVILKÅR Notabene.dk drives af: Notabene Kronprinsensgade 10 DK-1114 København K Tlf.: +45 33 13 38 13 E-mail: webshop@notabene.dk CVR-nr.: 19860647 Notabenes almindelige salgs-

Læs mere

G E N E R E L L E H A N D E L S B E T I N G E L S E R for. Netgroups levering af IT-ydelser m.v.

G E N E R E L L E H A N D E L S B E T I N G E L S E R for. Netgroups levering af IT-ydelser m.v. G E N E R E L L E H A N D E L S B E T I N G E L S E R for Netgroups levering af IT-ydelser m.v. Netgroup A/S Store Kongensgade 40 H 1264 København K CVR-nr.: 26 09 35 03 ( Netgroup ) Version 4.3 1. Præambel...

Læs mere

Almindelige betingelser og vilkår Internettet

Almindelige betingelser og vilkår Internettet Almindelige betingelser og vilkår Internettet Disse betingelser og vilkår omfatter Disse betingelser og vilkår omfatter alle kurser eller uddannelser, hvor undervisningen alene afholdes på Internettet.

Læs mere

Brugerregler for Swipp

Brugerregler for Swipp Brugerregler for Swipp Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave kontotil-konto-overførsler uden at kende Modtagers Kontonummer. Swipp kan også bruges til at anmode om at modtage

Læs mere

Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s

Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s På de næste sider kan du læse de generelle vilkår, som gælder for alle tjenester udbudt af Dansk Bredbånd. Disse generelle vilkår hedder Almindelige Abonnementsbetingelser

Læs mere