Politiet er igen synligt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Politiet er igen synligt"

Transkript

1 Kaj Kruse på patrulje i Skovparken SAB-nyt ÅRGANG 2 - NR 4 - DECEMBER 2008 Politiet er igen synligt Af Thomas Jeppesen Kaj Kruse er igen en del af gadebilledet i SAB s boligområder. På et møde mellem SAB og Svendborg Politi den 9. oktober blev det aftalt, at politiassistent Kaj Kruse igen skal være med til at forebygge kriminalitet og skabe tryghed for og blandt lejerne i SAB. Det skal konkret foregå ved at Kaj Kruse igen vil patruljere i områderne. Samtidig genoptages koordineringsmøderne med gårdmænd og beboerrådigiver Bente Kjær. Endvidere vil Kaj Kruse, hvis der viser sig behov for det, få en fast ugentlig træffetid i Væksthuset, Byparken 42. Politiassistent Kaj Kruse koordinerer det kriminalpræventive arbejde i Svendborg Politi, og er med i alle SSP-udvalg i Svendborg Kommune. Aftalen mellem boligforeningen og Svendborg Politi kom i stand efter at boligforeningens formand Torben Olsen på vegne af den samlede bestyrelse i et brev til Vicepoliti-inspektør Lars Bræmhøj og politidirektør Poul Løhde bad om at få nærbetjentordningen genetableret. Vi havde et rigtig godt og konstruktivt møde med politiet siger Torben Olsen til SAB-Nyt og fortsætter, Vi er tilfreds med at politiet anerkendte de problemer med stigende kriminalitet vi pegede på i vores brev, og at politiet er indstillet på at være med til at løse problemerne. Indhold i dette nummer Formanden har ordet 2 SAB-Nyt - redaktionen 2 En tur i afdeling 16, Skovparken 3 Huslejerestancer i SAB 3 Nyt fra Væksthuset 4 Nyttige link på nettet 5 Farmors juletrøfler 5 Meddelelser fra afdelingerne 6-7 Dart og banko i Skovbyhus 8 Breve fra vores læsere 8 Hvad blev der egentlig af Robert? 9 Spar på vandet og varmen 10 Status på renoveringerne 11 Ny parkeringsbekendtgørelse 12 Nyttige telefonnumre 12 Deadline for næste nummer af SAB-Nyt er mandag den 23. februar 1

2 Tvivl Af Torben Olsen - formand SAB Det ser ud til at der er opstået tvivl om, hvordan ledelsen i SAB er sammensat og hvordan beslutningerne træffes. Selv om det er direktør Jørgen Berg Jensen, Næstformand John Andersen og undertegnede, der er SAB s ansigt udadtil, så er det ikke dem alene der træffer beslutningerne i SAB. Alle væsentlige beslutninger i SAB drøftes i bestyrelsen og i sidste ende er det også bestyrelsen der er ansvarlig for driften af boligforeningen. Det ansvar er vi valgt til og det påtager vi os. Og en gang om året - på repræsentantskabsmødet i juni måned - er mindst 2 af medlemmerne på valg. Organisationsbestyrelsen har endvidere været repræsenteret på samtlige ordinære afdelingsmøder, der blev afholdt i starten af september måned. Med disse møder i erindring, er det vores opfattelse at antallet af stærkt utilfredse lejere er meget lille. Saglig kritik, kommentarer, uenighed og dialog er altid velkommen. Det giver imidlertid det bedste resultat, hvis man henvender sig direkte til mig, næstformanden eller direktøren. Jeg træffes hver torsdag eftermiddag på SAB-Nyt denne gang Så er der kommet gang i redaktionen, hvilket dette nummer også bærer præg af det er meget glædeligt. Vi skulle gerne have endnu flere beboere til at give deres besyv med. Jo flere der deltager jo bredere og bedre bliver bladet. Så hvis du har en mening eller en kommentar, skal du ikke holde administrationen mellem kl. 15:30 og 16:45. Ring blot på og bed om at komme til at tale med Torben Olsen, eller læg eventuelt vejen forbi. Der er altid frisk kaffe fra automaten. Du er også velkommen til at sende en mail til - eller til at sende et brev til: Svendborg Andels-Boligforening Att.: Torben Olsen Bregnegårdshaven Svendborg. Hvis man ønsker dialogen er det imidlertid ikke nogen god ide at henvende sig til pressen. De er for det meste kun interesseret i at skrive noget negativt og dyrker konflikter. Det kan være meget underholdende, men det er sjældent konstruktivt og fører ikke ret tit noget godt med sig. Glædelig jul til alle. den for sig selv. Henvend dig til redaktøren Thomas Jeppesen eller formanden Torben Olsen - også selv om din mening foreløbig kun er formuleret i stikordsform. Vi vil meget gerne være behjælpelige med at få det færdigformuleret også selvom du kun har lyst til at bidrage til et enkelt nummer med en lille ting. Kolofon Udgiver: Svendborg Andels-Boligforening Bregnegårdshaven Svendborg Tlf: Fax: Internet: Redaktion Thomas Jeppesen Ansvarshavende redaktør Oplag 2500 eksemplarer Tryk Isager Bogtryk SAB beboerblad udsendes fire gange årligt til alle lejere. Gengivelse af artikler i uddrag er tilladt, men kilde skal angives. Forslag til artikler, læserbreve etc. til næste nummer, skal fremsendes til redaktionen senest mandag den 23. februar 2009 gerne pr. mail til: - eller pr. post til: Svendborg Andels-Boligforening Bregnegårdshaven Svendborg Mrk.: Beboerblad Dette nummer af SAB-Nyt er skrevet af redaktionsgruppen. Afd. 1 - Lena Nielsen Afd. 9 - Jørgen Jørgensen Afd Erik Bang Boesen Afd Aina Jørgensen Afd Frank Nordby Derudover er følgende med i redaktionen - dog uden af bidrage til dette nummer. Fra venstre: Frank Nordby, Lena Nielsen, Aina Jørgensen og Erik Bang Boesen. De øvrige medlemmer af redaktionen kunne ikke være til stede da billedet skulle tages. Afd Jens G. Andersen Afd Mette Jensen Afd Tom Jørgensen 2

3 En tur til afdeling 16, Skovparken Af Jørgen Jørgensen, Hovedbestyrelsen. Jeg havde tænkt mig at interviewe nogle stykker fra bestyrelsen i afdeling 16, Skovparken og derefter skrive en artikel om bestyrelsen og dens arbejde. Jeg var, sammen med andre fra organisationsbestyrelsen med som flue på væggen ved afdelingsmødet, hvor den nye bestyrelse blev valgt, og vil gerne vide, hvordan det går med arbejdet i afdelingen. Et interview - jeg er langtfra journalist og jeg var lidt for sent ude med at få lavet aftaler, men det lykkedes mig at få kontakt med 4/5 af den nye bestyrelse - samt at aftale et besøg i dartklubben Bestyrelsen består af formand Bo Erik Nielsen, Marslevvej 33 og medlemmerne Claus Nielsen, Marslevvej 93, Jørgen Ulmer, Marslevvej 51, Jan Andreasen, Marslevvej 73 og Helle Lund Jensen, Marslevvej 71. Claus driver et fotobureau, Studie 24, sammen med sin ven, Simon Pryds, og mit besøg hos Claus får mit ellers så fine kamera til at blegne - hans er noget større! Han vil levere billedmateriale til afdelingens nye hjemmeside, og sikke en gevinst - det er nogle ganske pæne modeller, han har i søgeren af og til! Når jeg husker tilbage på afdelingsmødet, hvor bestyrelsen blev valgt, kan jeg huske, at rigtigt mange interesserede sig for udenomsarealer, miljø, legepladser og renovering. 'Vi er meget afhængige af, at vi får nogen til at hjælpe til i udvalgene', siger Helle, som forklarer, at den lille bestyrelse vil drukne i arbejde, hvis den selv skal tage stilling til alt i forbindelse med renoveringen. Bestyrelsen vil gerne stille med et medlem til hvert udvalg (fx. køkkenudvalg og badudvalg, som skal bestemme udformningen af bad/ køkkener efter renoveringen), men der skal selvfølgelig være flere med til at bestemme end bare os Som Helle beskriver det, kan jeg godt se det spændende i projektet - det er ikke hver dag, man får lov til at bruge 100 millioner! Helle og hendes mand, Allaa Hassan Moussa, interesserer sig meget for udenomsarealerne og vi vender lige en klassiker: kattelort i sandkasserne - hvordan undgår vi det? Kunne man hegne hele sandkassen ind - ligesom de gamle legepladser i københavn - hønsenet hele vejen rundt og også på taget? I Dartklubben møder jeg Jørgen Ulmer, Jørgen er min tidligere kollega fra Svendborg Værft, og som altid, når jeg møder folk derfra skal vi lige vende tosserierne dernede fra i luften. Sammenholdet var stærkt på værftet. Sammenhold er der bestemt også i dartklubben. Jeg takker pænt nej til at spille om en omgang - jeg har ikke den store tegnebog med og kan se, at jeg bestemt vil blive den lille, hvis jeg deltager. 'Dartklubben har været med til stævner over hele landet og har tidligere talt 30 medlemmer mod de nuværende 8' fortæller Henny, som tidligere har været i bestyrelsen for afdeling 16. Helle Lund Jensen i køkkenet med sin mand Allaa Hassan Moussad 'Hvad? - har de også sodavand', udbryder hun pludselig, 'Det skulle jeg lige have vidst, nu har jeg gået og drukket øl hele eftermiddagen!' Humoren er fast medspiller denne eftermiddag sammen med Michael, Jon, Knud, G, Henny og Jørgen. Og så skulle jeg hilse og sige,at rygediskussionen ikke er afgået ved døden endnu - der er flere ideer - lige fra en rygecontainer til en rygeboks i hjørnet af dartlokalet. Mandag mødes Bo og jeg i samme lokale - nu er dartspillerne afløst af stilhed og to computertosser, der taler sammen henover et bord - vi taler om den hjemmeside, som Bo og Jan er ved at smede sammen og udveksler erfaringer fra forskellige jobs, vi har haft. Og Afdeling 16. Bo fortæller om nogen af de udfordringer, som afdeling 16 står overfor: 30 tomme lejligheder, kr mistet ved fraflytninger. Men Bo nøjes ikke at fortælle om problemerne - han har faktisk svar på rede hånd til mange af dem. Kommunen skal tvinges til at bruge anvisningsretten for ressourcesvage indflyttere. På den måde kan en del af de spares væk, idet kommunen så er forpligtet til at dække tabet ved fraflytning. Bo forklarer, at kommunen omgår anvisningsretten ved blot at stikke folk en flad hund til indmeldelsen i foreningen istedet for at tage sit ansvar alvorligt og bakke op om ressourcesvage indflyttere, så afdelingen holdes skadesløs. Et sådant tiltag skulle der være åbnet for via lovgivningen - her kommer jeg til kort. Det vidste jeg ikke. 'Som kommunen gør tingene nu, er den aktivt med til at forværre tilstanden i afdeling 16', siger Bo, 'Men det tiltag er ikke nok. Hvis vi skal tiltrække et almindeligt udsnit af befolkningen heroppe, skal vi blandt andet have bedre legepladser og smukkere udenomsarealer til at opveje det ry, vi har' Jeg tager så hjem for at få skrevet artiklen - og vil hermed gerne vædde en omgang med hovebestyrelsen på, at bestyrelsen i afdeling 16 ikke går i opløsning ligesom sidst - det væddemål har jeg noget større chancer for at vinde end en omgang i dartklubben. Jørgen Ulmer Formand Bo Erik Nilsen Claus Nielsen 3

4 Huslejerestancer i SAB Fakta Ved manglende huslejebetaling rykker boligforeningen for huslejen 2 gange. Hvis huslejen stadigvæk ikke er betalt, startes en fogedsag med henblik på at udsætte lejeren. I 2007 fik 1049 lejere en rykker 1 på grund af manglede huslejebetaling. Det gav ialt en gebyrindtægt til bolligforeningen på kr. 638 lejere fik rykker nummer 2 i Rykker nummer 2 er i princippet en ophævelse af lejeaftalen. I 99 tilfælde blev der startet en fogedsag med henblik på udsættelse. Hvormange der rent faktisk blev udsat af fogeden har vi ikke præcise tal på. Det skyldes at sagerne herfra behandles individuelt. Der indgås afdragsordninger, lejerne vælger selv at flytte og så videre. De tilsvarende tal for 2008 ender på det samme niveau. Hvis du kommer bagud med betalingen Hvis du af en eller anden grund ikke kan betale din husleje er det en god ide så hurtigt som muligt at kontakte administrationen. Vi kan tilbyde at lave en afdragsordning, således at du kan komme med igen. Nye Servicemedarbejdere og en Nøddeknækker i Væktshuset Susanne Fris Hansen og Narges Samimi er pr. 1. november ansat som servicemedarbejder i Væktshuset. Begge stillinger er fleksjob. Susanne og Narges opgaver i Mødestedet Byparken 42 st.th og i Kontakten Byparken 42 1.th er indkøb, forberedelser til møder, oprydning, rengøring og forskellige administrative opgaver. Susanne og Narges er i Mødestedet på hverdage om formiddagen. Nøddeknækkeren Kirsten Malig Larsen er godt i gang med sit arbejde i Kontakten. Kirsten er bindeled i samarbejdet mellem kommunen og nogle udvalgte familier. Ud over det er Kirsten også en del af hverdagen i Væktshuset og sidder også i Udviklingsgruppen. Fra venstre Servicemedarbejder Narges Samimi, Nøddeknækker Kirsten Malig Larsen og helt til højre er det servicemedarbejder Susanne Fris Hansen Livet i væksthuset Omkring 20 kvinder fra området har nu indrettet Mødestedet og lejligheden bliver brugt flittigt. Hver torsdag er der motion for et hold kvinder i Skovbyhus og en gang om måneden kommer der en diætist i Væktshuset, som underviser kvinderne i sund kost. En række beboere har bedt om, at få startet forældrekurser op, og mange vil gerne vide noget mere om børneopdragelse. Vi forventer at starte en kursusrække op i begyndelsen af det nye år. Mange har også givet udtryk for manglende viden om psykisk sygdom. Nogle er pårørende til en der er psykisk syg eller kender nogen der er det. Det emne vil også komme på programmet. Danskundervisning på alle niveauer er også et meget stort ønske. Alle der ønsker at deltage i danskundervisning, kan blive skrevet op mandag den 15. december mellem kl og Undervisningen er gratis og i starten af januar vil alle de tilmeldte blive indkaldt til en sprogtest, for at finde ud af hvor mange hold der skal oprettes og hvor meget dansk man kan i forvejen. Undervisningen vil foregå både formiddag, eftermiddag og aften, hvis der er behov for det. 4 Janus Integrator tilbyder undervisning for ordblinde hvis du vil deltage i ordblindeundervisningen kan du tilmelde dig i Væktshuset. Borgerservice og jobcentret har fortsat træffetid i Kontakten Byparken 42 2.th om mandagen fra kl Væktshuset har lukket fra den 19. december til den 5. januar. Vi ønsker alle beboere en rigtig glædelig jul og et godt nytår Susanne Hansen, Narges Samimi, Kirsten Larsen og Bente Kjær

5 Nyttige links på NettetHvis der er andre der kender nogle links de gerne vil dele Af Lena Nielsen Jeg har fundet nogle nyttige links på nettet som andre måske kan få glæde af. med andre, kan de sende dem til og så vil de komme med i næste nummer. Fortæl gerne en lille smule om linket, hvad det omhandler og hvad man kan bruge det til. er stedet hvor man helt gratis kan finde eller tilbyde hjælp til forskellige tjenester. Man kan finde hjælp eller tjene ekstra lommepenge med et fritidsjob som alt mulig-mand, babysitter, besøgsven, bilvasker, bud/cykelbud, computerhjælper, gartner, hundelufter, håndværker, indkøber, kattepasser, rengøringshjælper, tøjvasker. For de unge er der siden som er en side hvor unge kan gå ind og få svar på spørgsmål omkring dem selv, deres sexualitet, deres krop, deres angst, osv. er en gruppekalender, der med et afstemning-system gør det nemt at finde datoen til et arrangement i sin omgangskreds - vennekreds eller familie. er stedet, hvor man kan få oplysninger, stille spørgsmål og få svar ang. forskellige sygdomme, symptomer på sygdomme, læse artikler m.m. Farmors Juletrøfler Af Lena Nielsen I mange år var opskriften på farmors juletrøfler en velbevaret hemmelighed. Men i anledningen af den forestående højtid offentliggøres den eksklusivt og KUN for SAB s lejere - God fornøjelse. Ingredienser 350 g. Ren rå marcipan 100 g. smør 200 g. mørk kogechokolade 1 spsk. Fløde Disse gode sager røres godt sammen henover et vandbad. Deadline for næste nummer af SAB-Nyt er mandag den 23. februar 1 kop flormelis Skald af en økologisk appelsin 1 pastauriseret æggeblomme...tilsættes som det sidste og røres også godt. Herefter afkøles trøffelmassen til den er håndvarm. Derefter udskæres små stykker som rulles til kugler. Kuglerne trilles i kokosmel eller krymmel med det samme. 5

6 Afdeling 9 - Bispeløkken/Priorvej Julen 2008 Afdeling 9 bispeløkken / Priorvejs bestyrelse vil hermed ønske alle vores samarbejdspartnere og beboere en rigtig glædelig jul. Husk de åbne bestyrelsesmøder den 2. februar & 4. Maj På bestyrelsens vegne Preben Henriksen Afdeling 14 - Byparken Bestyrelsen for afdeling 14 har konstitueret sig som følgende: Formand Susanne Grodt Ørbækvej tv. mf. Telefon Næstformand John Mortensen Byparken 59 st. tv. mf Medlem Jette Duchen St. Byhavevej 60 st. tv Medlem Hanne Honore Byparken 67 st. th. mf Sekretær Mette Jensen Byparken 7d Suppleant Erik Bang Boesen St. Byhavevej th / Fra venstre Hanne Honore - Jette Duchen - Susanne Groth - John Mortensen - Mette Jensen og Erik Bang Boesen Afdeling 18 - Fælleshuset Bregnegårdsparken 16 Administrator Jeanette Olsen Bregnegårdsparken 70 Telefon Du kan også læse dette nummer af SAB-Nyt på Træffetid på ovennævnte adresse Mandage mellem kl. 15 og 16:00 Afdeling 21 - Solsikkevej Information! Alle har nu fået nye vinduer og terrassedør. Da de er mere tætte, er det vigtigt med god udluftning, så der ikke dannes fugt og man undgår skimmelsvamp. Er der beboer, som vil læse vedtægterne, kan man få den på boligkontoret eller give besked til bestyrelsen. Klub 21 Har manglet beboer ønsker om Hvad hvor og en dato. Så vi tager det op i Januar Februar. Beboerne ønskes en glædelig jul, og et godt år 2009 Venlig hilsen bestyrelsen Jonna, Jens Erik, Hanne. 6

7 Afdeling 20 - Wiggers Park Varmemester Arne Christensens 10 års jubilæum Den 1. oktober kunne vores varmemester Arne fejre 10 års ansættelse ved SAB. Det var der en del beboere, som syntes vi skulle fejre. De lavede en dør til dør indsamling, og fik et flot beløb - godt gået. Vi ville lave en lille reception for Arne og heldigvis har vi en dygtig og økonomisk kok i vor midte. Hun fik stablet et flot koldt bord på benene. Andre sørgede for at salen var pyntet med årstidens smukke gyldne blade, og der blev lavet en "andedam" med en lokkeand i og diverse siv og lignende. Det skulle symbolisere, at Arne jo holder af naturen, og er en ivrig lystfisker. Sjovt indlæg. Det blev en rigtig hyggelig dag, med et stort fremmøde af beboere, og kolleger. Og Arne fik et gavekort på 2000,kr. fra beboerne. Flot!!! Det er dejligt, at kunne samles om sådan en begivenhed, og rart, at der var næsten 100% opbakning til det, så derfor en stor tak til alle, som gav en hånd med. På afdelingens vegne Ena Bøgvad - formand. Julehygge Normalt har bestyrelsen træffetid den første onsdag i måneden. Her i december slår vi det sammen med en hyggeaften, hvor vi får gløgg og æbleskiver. Og et juletræ er der også, for vor Hygge og bingoklub, har deres juleafslutning dagen før, og vi afdelingen og hyggeklubben køber et juletræ i fællesskab, det bliver pyntet af hyggeklubben, og så nyder begge parter godt af det de to aftener. Når vore juleafslutninger er overstået, bliver træet skåret ned og sat ud i indgangspartiet julen over. Vi var ca. 30 mennesker, der hyggede os i et par timer. Vi kunne godt ønske der kom lidt flere, men det er godt nok, og vi glæder os over de der vil være med, og vi fik jo et drys sne denne aften - rigtig julestemning. Til slut vil vi ønske beboere, vore ejendomsfunktionærer, inspektør, og administrationen en glædelig jul og et godt nytår. På bestyrelsens vegne - Ena Bøgvad - Formand Meddelelse fra gårdmændene Sne- og sjapsæson Når sneen daler og sjappen falder - vi vil rigtigt gerne hurtigt rydde gader og fortove. Det vil derfor være en stor hjælp hvis cykler, barnevogne og lignende sættes i stativer og kældre, og biler parkeres i P-båse. Så kan vi nemlig langt hurtigere komme rundt med vores snerydningsmateriel - på forhånd tak. Venlig hilsen Gårdmændene Ryddelige opgange og fornuftig parkering Af hensyn til falck og brandvæsen må der ikke stå fodtøj eller andet i opgangene. De gule kryds på asfalten, må kun benyttes af Falcks redningskorps, brandvæsen, politiet og lignende. 7

8 Der afholdes bankospil i Skovbyhus i salen klokken 18:45 på disse datoer 14. januar 28. Januar 11. februar 25. februar 11. & 25. marts 22. april 6. maj samt 3. & 17. juni Venlig hilsen for bestyrelsen Birte Frederiksen Alle er Velkommen Fra læserne har vi modtaget: Så kom sandhedens time Af Frank Nordby, Solsikkevej 35 D. 1. oktober overgik vi i afd. 21 til Sydfyns Intranet i stedet for TDC. Og hvilken skuffelse, som jeg egentlig ikke burde føle. For, som forudsagt lever billedet og lydkvalitet ikke op til alle de gyldne løfter som Torben Olsen og John Andersen fra organationsbestyrelsen i fællesskab med ledelsen i Sydfyns Intranet, bombarderer os med. Og som forudsagt steg prisen allerede før vi blev tilsluttet. Jeg har sagt det før men siger det gerne igen. Hvor har ovennævnte dog trukket os rundt ved næsen, og hvor burde vi i afd. 21. have haft en ny afstemning. Især set på baggrund af at Torben Olsen offentligt indrømmede de havde begået fejl. Desuden mener undertegnede at der ved afstemningen var tale om inhabilitet. Men nej, med direktøren i spidsen blev dette os nægtet. Så meget er beboerdemokratiet værd i SAB. Og du Torben, som i sidste nummer af SAB-Nyt skrev, om hvilke triumfer dette havde fejret. Vor Herre bevar os, siger jeg bare. Du Torben, har, set med mine øjne og i fællesskab med Jørgen Berg Jensen, omdannet administrationen til et kartel, hvor beboerdemokrati og oplysning til beboerne er fy ord. Triumfer? Nej Torben, beboerdemokratiet i SAB er fortid og det er du som formand i organisationen den ansvarlige for. Rigtig glædelig jul til alle. Svar til Frank Nordby Af Jørgen Berg Jensen - direktør SAB Afstemningen om antenneleverandør i afdeling 21 er foregået efter de vedtægter SAB har, samt den lovgivning SAB er underlagt. Sagen har været indbragt for beboerklagenævnet, der kunne konstatere at sagen er kørt korrekt. Skulle adminstrationen have efterkommet et ønske om en ny afstemning, ville dette altså medføre en overtrædelse af de regler der er gældende. Det ønsker vi naturligvis ikke - og derfor har vi været nødt til at afvise ønsket om en ny afstemning. Til Velfærdsminister Karen Jespersen Af Aina Jørgensen og Frank Nordby Den 28. November 2008 var der i tv avisen et indslag om at velfærdsminister Karen Jespersen (v) vil stille forslag til foråret om, at arbejdsløse skal stilles bagerst i boligkøen til almennyttige boliger. Dette med henblik på at få ressourcestærke personer ind i almene byggerier og derved undgå ghettodannelser. Tanken er da tiltalende, men med tanke på de mange tomme lejligheder vi har i f.eks. Afd. 16 Marslevvej, kan vi godt blive lidt betænksomme ved forslaget, og hvor har Karen Jespersen tænk sig at gøre af de arbejdsløse? Hvor skal de bo? Måske i de huse nogen ressourcestærke må fraflytte på grund af økonomisk nedgang? Og i så fald, hvor havde ministeren tænkt de skulle skaffe pengene fra? Er det ministerens mening at rokke ved ideen om et sikkerhedsnet til de svagest stillede, så alle ikke længere har lige mulighed for at få et sted at bo i dagens Danmark? Det glæder os at der trods alt er et par måneder til ministeren vil stille forslaget, så er der måske en chance for hun kommer til fornuft, og at andre partier vil nedstemme forslaget så vi kan bevarer vores sociale boligbyggeri i sin nuværende form. 8

9 Hvad blev der egentlig af Robert? Frank Nordby og Aina Jørgensen var d. 19. november på besøg ved Robert Jensen - den tidligere formand for organisationsbestyrelsen. Her et lille uddrag af hvad der kom ud af den snak vi havde over køkkenbordet. Da vi kom på besøg ved Robert var vi tydeligvis velkommen. Han havde dækket kaffebord og var klar til en hyggelig eftermiddag med en snak om sit liv uden SAB. Råderet før råderetten Vi blev vist rundt i Roberts lejlighed som han har beboet i 50 år. Lejligheden er hyggelig og Robert viser sit dejlige køkken frem med en kommentar om at længe før råderetten blev indført i boligforeningerne gik han ind for ordningen. I 60 erne satte vi nyt køkken ind i lejligheden. Selvfølgelig med de fornødne tilladelser. Det kostede os ca. 70,000 kr. dengang at få nyt køkken og istandsat lejligheden og det var rigtig mange penge som det var lykkedes mig at sparre sammen. Vi tog på ferie sydpå og overlod lejligheden til håndværkerne så det slap vi nemt fra. Derfor var det også lidt svært da vi for et par år siden skulle ha skiftet køkkener i afdelingen. Mit køkken var jo ikke slidt ned, men jeg er nu alligevel glad for det nye køkken vi har fået. Det var bare trist alt det ståhej der kom ud af regnefejlen ved renoveringen, men det var jo ikke det vi skulle tale om i dag vel? Pensionisttilværelsen Det var det ikke nej så vi spørger Robert om han nyder sit liv som pensionist, og straks er en anden glød tændt i øjnene på 82 årige Robert. Det gør jeg kan I tro. Mit ben driller og min hørelse er ikke så god som den har været, men så kan jeg selv bestemme hvornår jeg vil høre efter. Jeg tager bare høreapparatet ud hvis jeg har lyst. Kassekreditten Robert studser lidt over datoen d. 19. november. Ved I at det i dag er nøjagtig 5 år siden jeg sidste gang gik ud af glasdørene på kontoret? Det var i 1965 jeg blev formand og sammen med Jørgen Omme Mogensen gik jeg ned i banken og fik en kassekredit på 2 mil. Det var nødvendigt dengang og derefter gik det kun fremad for foreningen. Hårdt arbejde var det, men en fornøjelse når der var noget der lykkedes. Nu går det ned af bakke igen. De sidste 5 år er der blevet 1 mil. mindre i kassebeholdningen pr. år. Det er da ikke nogen god udvikling for boligforeningen. siger Robert og bliver lidt trist i øjnene. Marie Wiggers Gløden kommer dog hurtigt tilbage da han begynder at fortælle om dengang han blev ringet op af Marie Wiggers. Vil du mødes med mig i formiddag?, spurgte hun og det ville jeg da selvfølgelig selvom det var lørdag. Vi mødtes oppe under taget i wiggers hus på torvet. Marie sad ved sit skrivebord og uden de store dikkedarer tilbød hun mig at købe grunden Wiggers Park ligger på i dag. Grunden kostede 23 kr. kvm, og alle papirer var lavet af en revisor og en advokat fra København. Som Marie sagde det er jo ikke noget andre fra byen skal blande sig i og sådan blev det. Det kunne lade sig gøre dengang. I dag er det nok noget andet. For at opnå så stor fortrolighed ude i byen må man bevæge sig væk fra sin pc og ud i samfundet siger Robert med et smil på læben. Min PC bruger jeg skam også hver dag, bare kun til at lægge kabaler på! Grusgraven...som da vi købte grusgraven administrationen ligger på i dag. Det var sjovt for ingen fattede hvad vi ville med den før vi havde bygget på grunden så kan det nok være der var nogen der mente vi havde fået det for billigt. Robert fortæller og øjnene skinner med den velkendte glød og tiden fløj af sted. Rygning Det var blevet mørkt udenfor og kaffekanden tømt. En hel del smøger røget, for som Robert siger, Her må i gerne ryge! Det har efter min mening taget overhånd i SAB. Det kan da ikke være rigtigt at andre end beboerne skal bestemme om der må ryges i vores fælleshuse, men det er jo en opgave for bestyrelsen og administrationen at løse. De store byggerier kunne vores egen håndvækerafdeling selvfølgelig ikke udføre, så der måtte vi ty til gode samarbejdspartnere. Alle små reparationer udførte vi selv, men det var jo dengang vi havde håndværksafdelinger som gav et overskud. Nu er de nedlagt på nær 1. I gamle dage blev overskuddet i SAB, men nu er det håndværkere udefra der udfører arbejdet og det er efter min mening med til at dræne vores kassebeholdning. Beboerdemokratiet Det var måske en god ide igen at samle bestyrelserne omkring et møde engang imellem. Det har da før kunne lade sig gøre, og det var en god ide. De nyvalgte bestyrelser har brug for en hjælpende hånd i starten og den må de få af andre bestyrelsesmedlemmer. Jeg har ikke indtryk af at der er den helt store hjælp at hente på kontoret. Jeg håber virkelig de vil begynde at samarbejde igen som vi gjorde engang. Det er så vigtigt at de nye ikke føler sig ladt i stikken. Her er så en opfordring, samarbejde! Det er det der betyder noget. Selvom man har været med hvor det sker i mange år har man altså brug for andre hvis man vil opnå noget. Tro mig det ved jeg noget om selvom jeg er en mand på 82 år, eller måske netop derfor. slutter Robert. 9

10 Genoptryk - efter flere opfordringer, og nu hvor vi igen er inden i fyringssæsænen, genoptrykkes en artikkel fra det aller første nummer af SAB-Nyt. Spar på vandet og varmen Fyringssæsonen er startet. Hvordan holder du udgifterne nede? i denne artikel har vi samlet lidt tips og triks til hvordan du kan spare på både vandet og varmen. Det er der både økonomisk og miljømæssig fornuft i. Varmen Varmebesparelser skal gribes fornuftigt an, ellers kan det give et dårligt indeklima. Vi bruger jo varmeenergi til at opnå en behagelig indendørs temperatur, men også til at holde vores bolig tør og fri for skimmelsvampe m.m. I den følgende gennemgang er der gået udfra en fjernvarmeopvarmning som alle lejere i SAB har enten via boligforeningens eget kraftvarmeværk eller via Svendborg Fjernvarme De fleste af os har det bedst hvis temperaturen ligger omkring 20-22oC, svarende til ca. trin 3 på termostaten hvis det ikke trækker og hvis det ikke er fodkoldt (temperaturforskellen mellem gulv og loft ikke er for stor). Det opnås i fyringssæsonen ved en hensigtsmæssig opvarmning. Når luften varmes op, stiger den til vejrs. Når den afkøles falder den nedad. Ved store kolde væg- eller vinduesflader falder kulden ned, hvilket føles som træk og gulvkulde. I mange huse sidder radiatoren under vinduerne, netop for at modvirke dette kuldenedfald. Gode vaner Hvis man har flere radiatorer i et eller flere rum med åben dør imellem, bør alle radiatorer stå lidt åbne, i stedet for at nogle kører på fuld kraft og andre er lukkede. Hvis man ønsker lidt lavere temperatur i for eksempel soveværelset eller i et ubrugt kammer, bør døren være lukket. Brug radiatorerne rigtigt For at opnå en god afkøling af radiatoren bør man undgå at dække den til bag skærme eller gemme den bag møbler og lange gardiner. For ikke at spilde energien, bør det nederste af radiatoren være kølig. Så vil det vand, der løber retur til varmecentralen, være så koldt som muligt. Herudover kan der spares varme ved at spare på det varme vand til madlavning og bad. Spar på det varme vand Vand er dyrt - i runde tal 35 kr. pr. m3. Men når du bruger varmt vand til for eksempel bad skal der lægges yderligere 30 kr. oveni til energien (fjernvarmepriser). Man regner med at omkring 25 % af fjernvarmeforbruget går til varmt vand. (Mere om vandforbrug nedenfor) Ventiler med omtanke Det er vigtigt at huske, at der skal luftes ud mindst to og gerne fire gange om dagen. Udluftningen skal sikre at luftfugtigheden ikke bliver for høj. Der er flere gode grunde til at holde luftfugtigheden nede omkring 40%. Hvis indeluften er varm og fugtig, kan der dannes kondens på vinduer, langs kolde flader og ved overgange fra for eksempel gulv til væg. Den varme luft afsætter simpelthen fugtighed på de kolde områder. Det betyder at der er risiko for at få fugt- og svampeskader i bygningen. Da det er særdeles sundhedsskadeligt at leve i boliger med skimmelsvamp, er det vigtigt at være meget opmærksom på at disse skader ikke opstår. Hertil kommer at fugtig luft jo indeholder vand og det er dyrere at varme op end tør luft. Desto flere personer, der bor i boligen desto mere vanddamp bliver der produceret og desto mere bør der luftes ud. Den mest effektive udluftning sker ved kortvarige (ca min.) gennemtræk. For at spare mest muligt på varmen medens der luftes ud, er det en god idé at sørge for at der er lukket for varmen imens. En god vane kan være, at lufte ud i et rum, når man er færdig med at bruge det: luft ud i soveværelset når du står op, luft ud i køkkenet, når du er færdig med at lave mad og luft ud i stuen inden du tager på arbejde, går i seng o.s.v. På den måde opnår du at al den vanddamp, der er produceret når du har sovet, lavet mad m.v. ikke får mulighed for at sætte sig på de kolde flader. Ventilationen fjerner desuden også støv og dårlig lugt. Vinduer der altid står på klem kan virke som at fyre for gråspurvene Vandbesparelser Forskellige husstandes vandforbrug er meget varierende. I SAB ligger det gennemsnitlige vandforbrug på 66,5 kubikmeter pr. år pr. lejemål. Hvis ikke der er vandspild i form af løbende toiletter eller dryppende haner, bør forbruget kunne holdes på m3 pr. person pr. år. 10 Med en radiator lukket kan der ske et kuldenedfald, som giver fodkulde og træk. Jævn varme giver den bedste varmefordeling i rummet. Den bedre afkøling giver samtidigt den bedste udnyttelse af varmeenergien. Individuel afregning En del ejendomme er gået over til individuel afregning af vand. Erfaringen fra ejendomme, der skifter fra fælles afregning til individuel afregning, er at der opnås betydelige besparelser. Det tyder på, at adfærdsmæssige forhold betyder meget. Ved fælles afregning kan selv kraftige overforbrug blive "usynlige". Vand sparetips - check af dryppende haner og løbende toiletter og en hurtig reparation (et løbende toilet kan bruge vand for over 1000 kr. om måneden.) - tag korte brusebade - tyndere stråle, når man skyller grønsager, eller børster tænder. Halv så tyk en stråle bruger en fjerdedel så lidt vand. - luk for vandet ind imellem ved tandbørstning og bad. - brug af balje i stedet for rindende vand ved større opvask eller rengøring af grønsager.

11 Status på renoveringerne Som de fleste læsere af SAB-Nyt ved, så har der været gang i rigtigt mange renoveringer det sidste halve års tid. Her følger et oversigtsskema, hvor den aktuelle status på de forskellige projekter kan aflæses: I forhold til den oprindelige tidsplan er vi et par uger forsinket med døre og vinduer i afdeling 18 og 20. Det skyldes valget af døre samt at vi stødte ind i problemer med leveringen af nye låsecylindre, fortæller boligforeningens inspektør John Tofting til SAB-Nyt og fortsætter, men ellers synes jeg kun vi har grund til at være tilfredse. Budgetterne er holdt, og de fleste steder er alt forgået i et godt samarbejde med både håndværkere og lejere. Afd. nr. Afd. Navn Renoveringstype Status Kommentar 1 Nylandsvej Nye døre og vinduer De sidste skiftes i uge 50 Efterfølgende rettes der fejl og mangler 16 Skovparken Nye tage Afsluttet Afleveringsforretning afholdt den 27. november 18 Bregnegårdsvænget/ Parken/haven Nye døre og vinduer De sidste skiftes i uge 50 Efterfølgende rettes der fejl og mangler 19 Søsterhaven Nye vinduer og døre Afsluttet Der rettes fejl og mangler 20 Wiggers Park Nye tage Afsluttet Fælleshuset får nyt tag i starten af Wiggers Park Nye døre og vinduer De sidste skiftes i uge 50 - I fælleshuset bliver der af hensyn til udlejningen først skiftet døre og vinduer i uge 3 Efterfølgende rettes der fejl og mangler 21 Solsikkevej Nye døre og vinduer Afsluttet Der rettes fejl og mangler SAB-Nyt fotograf kunne ikke modstå fristelsen til at lade denne julemand og de flotte nye døre og vinduer i Bregnegårdsparken forevige til glæde for SAB-Nyts læsere. Håndværkerne er ved at skifte de sidste døre og vinduer i Bregnegårdsparken og i Wiggers Park. I uge 50 er de færdige. 11

12 Ny parkeringsbekendtgørelse i Svendborg Kommune Af Thomas Jeppesen Byrådet i Svendborg Kommune har for nylig vedtaget en ny parkeringsbekendtgørelse. De vigtigste paragraffer er gengivet her: 2 stk. 2: På vej (gade eller plads, herunder parkeringsplads) er det forbudt at parkere frakoblede påhængskøretøjer, påhængsredskaber, campingvogne, traktorer, motorredskaber eller havarerede køretøjer i mere end 24 timer. Stk. 3: Biler, hvis totalvægt overstiger 3500 kg (lastbiler, busser og lignende), samt påhængskøretøjer med totalvægt over 750 kg må ikke parkeres i mere end 4 timer i boligområder eller på andre veje og pladser, hvor der forefindes beboelse inden for en afstand af 100 m, med mindre der ved afmærkning på stedet er tilkendegivet, at en sådan parkering kan finde sted. 3 Det er forbudt at foretage standsning og parkering - helt eller delvist - på fortov eller torvepladser, medmindre det ved afmærkning på stedet er tilkendegivet, at en sådan parkering kan finde sted. Bekendtgørelsen kan i sin fulde ordlyd læses på Svendborg Kommunes hjemmeside på adressen under borger / trafik veje / parkeringsbekendtgørelsen Advarsel En eller flere unge mænd ringer i øjeblikket på ved SAB s lejere for at låne penge. Typisk fortæller den unge mand at han lige er flyttet ind, og spørger derefter om han kan låne et lille beløb til en taxa eller lignende. Lån aldrig penge ud. Du får dem helt sikkert ikke igen. I henhold til 3 i Svendborg Kommunes nye parkeringsbekendtgørelse, er det ikke tilladt at parkere på fortovet. Nyttige telefonnumre Svendborg Andels-Boligforening Åbningstider: Mandag - onsdag 9:30-13:00 Torsdag 9:30-13:00 & 15:30-16:45 Fredag 9:30-12:00 Kontoret holder ferielukket mellem jul og nytår Varmemester - ring (aflyt beskeden - tryk 3 for varmemester) Alle varmemestre i SAB har telefonisk træffetid alle hverdage kl. 9:00-9:30 På alle øvrige tidspunkter kan du lægge en besked på varmemesterens telefonsvarer Øvrige Beboerrådgiver Bente Kjær / Lægevagten Falcks nøgleservice Skovbyhus (Steen Jørgensen) / Beboerhuset Skovly (afd 20) Bestilling fredag mellem kl Selskabslokale i Bregnegårdsparken YoySee (TV og radio) TDC (Kundeservice) TDC (Regninger) Sydfyns Intranet Alkolinien (anonym og gratis) Børnetelefonen (Anonym og gratis)

Indvielse af to nye legepladser i SAB

Indvielse af to nye legepladser i SAB SAB-nyt Fra indvielsen af legepladsen på St. Byhavevej. Fra venstre er det formand for afdeling 8 Dennis Andersen, i midten er det Becky, der glæder sig til at komme i gang med at lege, og til højre er

Læs mere

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år.

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år. Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 12. juni 2014 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

Fjernvarmeguide. til dig, der bor i lejlighed. Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode.

Fjernvarmeguide. til dig, der bor i lejlighed. Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. Hvis du har spørgsmål til brochuren eller din fjernvarme, er du velkommen til at kontakte dit boligselskab eller dit varmeværk. Fjernvarmeguide til dig, der bor i lejlighed Gl. Kærvej 15. 6800 Varde Tlf.:

Læs mere

Svendborg Andels-Boligforening

Svendborg Andels-Boligforening Svendborg Andels-Boligforening Afdeling 14 326 lejemål l 1-61 v Byggeår 1972 Byparken 6 vær. lejl 1972 Afdeling 16 Skovparken 486 lejemål l 1-31 3 vær. v lejl. Byggeår 1980 Beboersammensætning Beboere

Læs mere

Juleaften ligger lige om hjørnet og bestyrelsen vil gerne benytte lejligheden til at ønske alle en glædelig jul.

Juleaften ligger lige om hjørnet og bestyrelsen vil gerne benytte lejligheden til at ønske alle en glædelig jul. København den 22. december 2014 Kære andelshavere, Juleaften ligger lige om hjørnet og bestyrelsen vil gerne benytte lejligheden til at ønske alle en glædelig jul. Lånomlægningen er nu gennemført. Bestyrelsen

Læs mere

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

Beboer nyt LATHYRUS 1

Beboer nyt LATHYRUS 1 1 Beboer nyt Indholdsfortegnelse: Side 2: Side 3: Side 4: Side 4: Side 5: Side 6 og 7: Side 8: Side 9: Side 10 og 11: Side 12: Facebook. Bjarne Nederby Jessen. Nye beboer. Legepladsudvalget. Storskraldsordningen.

Læs mere

Hermed ønskes beboerne godt nytår af ejendomsfunktionærer og afdelingsbestyrelse

Hermed ønskes beboerne godt nytår af ejendomsfunktionærer og afdelingsbestyrelse Beboerinformation Måløv Park december 2003 Affald ved varmemesterkontoret I sidste beboerinformation meldte afd.best. ud at der ikke må hensættes affald på den lille plads ved varmemesterkontoret. Ejendomsfunktionærer

Læs mere

Få en sund og energivenlig bolig. med 10 gode råd fra Boligkontoret Danmark

Få en sund og energivenlig bolig. med 10 gode råd fra Boligkontoret Danmark Få en sund og energivenlig bolig med 10 gode råd fra Boligkontoret Danmark Kære beboer Denne guide giver dig en god forudsætning for en sund og energivenlig bolig og mulighed for at spare penge. Du kan

Læs mere

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden Velkommen til Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5 Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Husorden En boligforening med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller

Læs mere

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort 99.50.20-A Clorius Energistyring Besparelser med optimal komfort En vejledning til hvordan du kan holde varmen og samtidig belaste miljøet og din økonomi mindst muligt! Gælder for 1-strengede anlæg. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 Fremmødt: 42 husstande, 47 personer. Sted: Aulaen på Virup Skolen Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 1. Valg af dirigent og referent Søren Høgsberg fra hovedbestyrelsen er valgt som

Læs mere

Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3

Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3 April 2013 Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3 De fleste af os opholder os inden døre mere end 90 % af tiden. Derfor er indeklimaet meget vigtig for vores sundhed. Mange forskellige

Læs mere

VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar

VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar Der er intet i verden så stille som sne Betonhjertet Jan/Feb. 2003 1 INDHOLD FASTELAVN side 3 BILLETTER 4 LYSFEST PÅ BROGAARDS

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER

RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER INDHOLD LEJLIGHEDENS RUM.................................. 3 TEMPERATUREN..................................... 4 BRUG ALLE RADIATORER..............................

Læs mere

Fokus på fjernvarme. Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling

Fokus på fjernvarme. Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling Fokus på fjernvarme Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling Aflæsningsspecifikation Målernr. Dato Aflæsning El 010106 36663 Varme 010106 90,514 Vand 010106 1009 Afkøling Installation Grad Enh

Læs mere

Værsgo - Julegaven i år - huslejereduktion til alle lejere i SAB

Værsgo - Julegaven i år - huslejereduktion til alle lejere i SAB SAB-nyt ÅRGANG 3 - NR 4 - DECEMBER 2009 Værsgo - Julegaven i år - huslejereduktion til alle lejere i SAB Af Thomas Jeppesen Alle lejere i SAB får mellem 2,2 og 6,7 % rabat på den månedlige leje i 2010.

Læs mere

Termografiprojektet i Fasanvænget i Kokkedal

Termografiprojektet i Fasanvænget i Kokkedal Termografiprojektet i Fasanvænget i Kokkedal af Torben Forskov Fasanvængets Grundejerforening består af 360 næsten ens huse fra 70'erne. Som sådan er de interessante for Agenda 21 Foreningen i Fredensborg

Læs mere

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse Midtjysk Boligselskab Efter aftale med formand Bjarne Almind Johansen indkaldes der hermed til bestyrelsesmøde tirsdag den 20. maj kl 16.00 på afdelingskontoret i Skanderborg Til: Bestyrelsen: Ejendomsfunktionær:

Læs mere

BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA

BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA HVORFOR HAVE ET GODT INDEKLIMA? FORDI VI MENNESKER OPHOLDER OS INDENDØRE 90 % AF TIDEN, OG INDEKLIMAET HAR DERFOR STOR BETYD- NING FOR VORES SUNDHED, KOMFORT

Læs mere

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen Afdelingsmøde afdeling 25 torsdag den 20. september 2012 Tilstede fra bestyrelsen: Johnny Eriksen, Carina Halvorsen, Bettina Hou Mandsfeldt, Ruth Christoffersen, Bente Andersen, Gunnar Thyrring og Anne

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012.

Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012. Højbylund afd. 32 Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012. Susanne bød velkommen til alle fremmødte beboer, inspektør Jørgen Kristensen, Karen Kierkegaard fra Højstrups administration,

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Frederiksberg 7. maj 2007 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Jeg indkalder hermed til ordinær generalforsamling, for Ejerforeningen Frederiksvej 42, på 1. sal th. onsdag d. 30 maj, klokken 19.00

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

Efter. Før. Indhold i dette nummer. Gang i renoveringerne. De nye tage. Deadline for næste nummer af SAB-Nyt er mandag den 15.

Efter. Før. Indhold i dette nummer. Gang i renoveringerne. De nye tage. Deadline for næste nummer af SAB-Nyt er mandag den 15. Tagene på blokkene i afdeling 16 har længe trængt til en udskiftning. SAB-nyt ÅRGANG 2 NR 2 - JUNI 2008 Gang i renoveringerne Af Thomas Jeppesen I løbet af denne sommer får både afdeling 16 og 20 nye tage,

Læs mere

Velkommen. Afdeling 14

Velkommen. Afdeling 14 B O L IG F O RE N I N GE N VE S TVESTERBO E RB O BOLIGFORENINGEN Velkommen Velkommen I Afdeling I 14 Afdeling 14 Ådalsparken Hinnerup Ådalsparken Hinnerup Ny i afdeling 14 så læs med her Afdelingsbestyrelsen

Læs mere

Afdeling Adresse Antal lejemål Opførelsesår 6601 Sofievej 4 8 24 1949 6602 Dronninggårds Allé 6-10C 40 1952 6603 Sofievej 5 12 1982

Afdeling Adresse Antal lejemål Opførelsesår 6601 Sofievej 4 8 24 1949 6602 Dronninggårds Allé 6-10C 40 1952 6603 Sofievej 5 12 1982 1. Organisation Boligselskabet BSB Søllerød ejer tre ejendomme: Afdeling Adresse Antal lejemål Opførelsesår 6601 Sofievej 4 8 24 1949 6602 Dronninggårds Allé 6-10C 40 1952 6603 Sofievej 5 12 1982 Administrationen

Læs mere

Tillykke med den ny bolig

Tillykke med den ny bolig Tillykke med den ny bolig Vi håber, at du og din eventuelle familie bliver glad for den. Men vi ved, at mange små og store ting skal falde på plads, når man flytter ind i en ny bolig. En flytning er sjældent

Læs mere

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Bregnegårdshaven 7-5700 Svendborg - telefon 62 21 19 76 - fax 6220 1010 Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde torsdag d. 6. februar kl. 17.00.

Referat for bestyrelsesmøde torsdag d. 6. februar kl. 17.00. 1 Referat for bestyrelsesmøde torsdag d. 6. februar kl. 17.00. I mødet deltog: Merrit Rosberg Susanne Kabali Dennis Villumsen John Barzel Thomasberg Barbara Cros (Gik efter en time) Fraværende med afbud:

Læs mere

Referat af generalforsamling i grundejerforeningen Præstehaven 1-49 onsdag den 7. november 2007

Referat af generalforsamling i grundejerforeningen Præstehaven 1-49 onsdag den 7. november 2007 Referat af generalforsamling i grundejerforeningen Præstehaven 1-49 onsdag den 7. november 2007 Tilstede fra bestyrelsen var: Jens Peter Rasmussen (nr. 30), Erik Ulfkjær (nr. 19), Sandra Pedersen (3) og

Læs mere

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 med følgende dagsorden: Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag den 22. marts 2006 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag den 22. marts 2006 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag den 22. marts 2006 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

VARME RÅD. Fjernvarme

VARME RÅD. Fjernvarme VARME RÅD Fjernvarme HOLD HUS MED FJERNVARMEN Her finder du råd og vejledning om, hvordan du bedst udnytter fjernvarmen. Hvis du har god føling med dit anlæg og husstandens måde at bruge varme på, er det

Læs mere

»Sådan får De bedre vand-vaner«

»Sådan får De bedre vand-vaner« »Sådan får De bedre vand-vaner«danske Vandværkers Forening Det forventer vi af drikkevandet: Det er billigt Det er ikke sundhedsfarligt at drikke Det smager godt Det er klart Det er køligt Det lugter ikke

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGENAF 1941 DOMEA RINGSTED

ANDELSBOLIGFORENINGENAF 1941 DOMEA RINGSTED Orientering om ANDELSBOLIGFORENINGENAF 1941 DOMEA RINGSTED Afdeling 12: Prinsessevænget 2-32 Afdeling 13: Prinsessevænget 34-56 November 2012 Til nuværende og kommende beboere. Efter afholdelse af ordinære

Læs mere

Referat af det ordinære afdelingsmøde i Afdeling Dalgasparken

Referat af det ordinære afdelingsmøde i Afdeling Dalgasparken Referat af det ordinære afdelingsmøde i Afdeling Dalgasparken Dato: Tirsdag den 12. september 2006 Klokken: 19.30 Mødested: Gildesalen, Dalgas Allé 2 E, 5.sal, Herning Mødedeltagere: 72 beboere, der repræsenterer

Læs mere

Kampagnemagasin nr. 3-2008

Kampagnemagasin nr. 3-2008 Kampagnemagasin nr. 3-2008 Tønder kommune deltager i Virksomhedsdysten - og planlægger at vinde TV2 holdt formen ved lige i Af Jakob Thøger Michelsen, Konsulent MpA Tønder kommune deltager i virksomhedsdysten

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Antal fremmødte beboere: 23 1. Valg af dirigent: Nina Frederiksen, Sekretariatsleder Søbo 2. Stemmeudvalg: Karsten Bjerre Gerlevsen, inspektørassistent Søbo

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 8. maj 2013 Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 Bestyrelsen takker for en god og ordentlig generalforsamling samt det gode fremmøde. Der skal

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

Svendborg Vest Antenneforening

Svendborg Vest Antenneforening Svendborg Vest Antenneforening Referat fra generalforsamling d. 24.03.2014 afholdt i SG-huset. Formanden Kim Hybel bød velkommen til de 22 fremmødte medlemmer (excl bestyrelsen) og Tom Andersen fra Stofa.

Læs mere

Undersøgelsens overordnede resultater 2010

Undersøgelsens overordnede resultater 2010 Evaluering af hjemmehjælpen 2010 I perioden fra 18. oktober 2010 til 15. november 2010 gennemførte Sundhed- og Ældrecentret en spørgeskemaundersøgelse af de ydelser, der leveres af den kommunale hjemmehjælp

Læs mere

SKÅN SKOVPARKENS MILJØ

SKÅN SKOVPARKENS MILJØ SKÅN SKOVPARKENS MILJØ FOR NATUREN OG DIG SELV Med denne brochure i hånden har du et redskab til hurtigt at gøre en forskel for miljøet. Læs den, brug den og søg også gerne selv ny viden. Det er små,

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 09.05.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 6. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 04.05.04 kl. 18.30-21.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 09.05.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 6. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 04.05.04 kl. 18.30-21. DIRIGENT: ARNE AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Freddy, David, Pia H., Torben, Klaus, Arne, Pia K., René, Aase. Afbud fra varmemester Per Nielsen. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 5. Godkendt, ingen bemærkninger.

Læs mere

Substantiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler.

Substantiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler. Substantiver arbejde www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler. Du skal købe to kilo kartoffel

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Afbud fra Bianca Balslev, Esbern Ott, uden afbud Dennis Johansen. Godkendelse af referat nr. 9, samt beslutningsreferatet.

Afbud fra Bianca Balslev, Esbern Ott, uden afbud Dennis Johansen. Godkendelse af referat nr. 9, samt beslutningsreferatet. Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken afd. 3. Brøndbyøster d. 24.08.2014. Beslutningsreferat af: Beslutningsreferat nr. 10 BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 19.08.14 kl. 18.30 22.00 DIRIGENT: TINA LAURSEN Ad.

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 16 MAGISTERPARKEN

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 16 MAGISTERPARKEN «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 16 MAGISTERPARKEN Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber

Læs mere

Fjernvarme er billig men nu kan det blive endnu billigere GULDBORGSUND FORSYNING

Fjernvarme er billig men nu kan det blive endnu billigere GULDBORGSUND FORSYNING Fjernvarme er billig men nu kan det blive endnu billigere GULDBORGSUND FORSYNING Fjernvarme er billig men nu kan det blive endnu billigere Fra 1. januar 2012 ændrer Guldborgsund Forsyning prisstrukturen

Læs mere

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER Varde Bolig Administration Forsidebilledet er fra en pjece, som er udarbejdet af By og Byg, LBF og BL. Side 1 Forord: Fra sent efterår til tidlig forår (fyringssæson)

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Gæst: Arkitekt Kim Jensen, Arkitektfirmaet Christensen & Rottbøll A/S

Gæst: Arkitekt Kim Jensen, Arkitektfirmaet Christensen & Rottbøll A/S Side 1/5 Afdeling 3. Referat fra afdelingsmødet den 11. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 47 inkl. afd. bestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Arne Olesen Henry Kjær Jensen Frank Hansen

Læs mere

Hold dig opdateret på: www.ellekonebakken.dk

Hold dig opdateret på: www.ellekonebakken.dk HER PÅ BAKKEN juni 2013 Side 1 Side 2 HER PÅ BAKKEN juni 2013 HER PÅ BAKKEN Udgives af bladredaktionen, hørende under aktivitetsudvalget. Redaktion: Ansvarshavende: Christian Ostenfeld Tlf. 31 508 886

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42 9. april 2012 Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012 Ejerforeningen Marstalsgade 42 Sted: Marstalsgade 42, 2100 København Ø - hos Pia Rothe i nr. 2.tv. Dato: Den 29. marts 2012 fra kl. 19:30 Deltagere:

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening Referat af ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 24. september 2013. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Grejsdalsparken. Ulrik Faarup Sørensen

Grejsdalsparken. Ulrik Faarup Sørensen Grejsdalsparken Ulrik Faarup Sørensen Behov At opnå administrations og driftsbesparelser ved udarbejdelse af fordelingsregnskab gennem ét intelligent system til håndtering af Energi Overvågning så energispild

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

SAB-Nyt. Den Boligsociale Helhedsplan støtter op om aktive boligområder. Boligselskaber omkring Mølmarksvej. Landsbyggefonden på besøg i Skovparken

SAB-Nyt. Den Boligsociale Helhedsplan støtter op om aktive boligområder. Boligselskaber omkring Mølmarksvej. Landsbyggefonden på besøg i Skovparken SAB-Nyt Den Boligsociale Helhedsplan støtter op om aktive boligområder Læs mere på side 6 Aktiviteter i Hømarken Sommeraktiviteter for børn i Hømarken Læs mere på side 14 14 8 23 3 Boligselskaber omkring

Læs mere

Boligforeningen HVIDOVREBO

Boligforeningen HVIDOVREBO Hvidovre, den 4. februar 2015 Referat Den 3. februar 2015 HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 29 Mødested: FA09 Afdeling: Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid kl. 16.30 Deltagere:

Læs mere

Referat af generalforsamling i GGG, Nyhavn 31, 22.maj 2012

Referat af generalforsamling i GGG, Nyhavn 31, 22.maj 2012 Referat af generalforsamling i GGG, Nyhavn 31, 22.maj 2012 Generalforsamlingen var indkaldt lovligt. Der valgtes dirigent, Lars Holtung, og formanden, Lisbeth Andersen, aflagde årsberetning: Vi har i det

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 12.11.06. Referat af: Referat nr. 11. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.11.06 kl. 18.30 21.15.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 12.11.06. Referat af: Referat nr. 11. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.11.06 kl. 18.30 21.15. DIRIGENT: SUSSIE AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Varmemester Claus Kæstel, Freddy, Pia H., Mads, Karin, Pia K., David, Sussie, Knud, Aase. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 10. Rettelse til AD. 4 pkt. e.

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 26 HEIMDALSGADE

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 26 HEIMDALSGADE «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 26 HEIMDALSGADE Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber denne

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Når du flytter fra din bolig

Når du flytter fra din bolig April 2013 Når du flytter fra din bolig Brøndbyparken afd. 3 Vi kan, vi vil og vi skal! Hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ud af din bolig Opsigelse 3 måneders varsel Den nemmeste måde at opsige

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Inger Christensen Knud Poulsen Ole Klemmensen Sophie Katharina Ravn Birthe Hansen Anita Nørskov

Inger Christensen Knud Poulsen Ole Klemmensen Sophie Katharina Ravn Birthe Hansen Anita Nørskov Side 1/5 Afd. 65, Hou. Deltagere: Afd. Bestyrelsen Inger Christensen Knud Poulsen Ole Klemmensen Sophie Katharina Ravn Birthe Hansen Anita Nørskov Adm. Jens Erik Grøn Allan Kirch (ref.) Dato: 07.04.2015

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELING 61

VELKOMMEN TIL AFDELING 61 «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 61 «Bruger_Initial» Odinsgade/Seminariebyen Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på -

Læs mere

Nyheder fra Titanparken April/ Maj 2015

Nyheder fra Titanparken April/ Maj 2015 Nyheder fra Titanparken April/ Maj 2015 Gode lejligheder, gode venner, god at spille fodbold i - Omar 11 år Gerne flere legepladser, her er godt at spille fodbold, store lejligheder - Yahe 7 år Her er

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Aarestrupgaard NYT. Juli 2013. Bestyrelsen. Simon Manley Pedersen. Linda Staal Melchiorsen. Mohcine Douiab

Aarestrupgaard NYT. Juli 2013. Bestyrelsen. Simon Manley Pedersen. Linda Staal Melchiorsen. Mohcine Douiab Aarestrupgaard NYT Juli 2013 Bestyrelsen Formand Næstformand. Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem Suppleant Bestyrelsens mail: Kristjan Wager Jannie Bøttker Simon Manley Pedersen Søren Keis Thustrup Ibrahim

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalforsamling den 23. april 2014 Indkaldelse til generalforsamling 2014 side 2 Forside til forslag plus forslag generalforsamlingen april 2014 side 3-7 Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen

Læs mere

Telefoner i ØsterBO. ØsterBO har medio november 2007 iværksat et forsøg på at forbedre. Læs om : Boligforeningen ØsterBO årgang 27 2007 nr.

Telefoner i ØsterBO. ØsterBO har medio november 2007 iværksat et forsøg på at forbedre. Læs om : Boligforeningen ØsterBO årgang 27 2007 nr. Boligforeningen ØsterBO årgang 27 2007 nr. 4 Telefoner i ØsterBO. ØsterBO har medio november 2007 iværksat et forsøg på at forbedre vores telefonsystem. Læs mere på side 5 Læs om : Telefoner i ØsterBO

Læs mere

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken Brugertilfredshed Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken 2012 1 Om undersøgelsen Spørgeskemaet blev udleveret i perioden 8. maj 2012 til 31. august 2012 i forbindelse med behandling på tandreguleringsklinikken.

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004. Referat af beboermøde d. 14. september 2004

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004. Referat af beboermøde d. 14. september 2004 Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004 Referat af beboermøde d. 14. september 2004 Tilstede: 11 beboere samt Finn Nielsen fra Hovedbestyrelsen Astrid Anthonisen,

Læs mere

Bofællesskabet Stenlille

Bofællesskabet Stenlille Bofællesskabet Stenlille Nyhedsbrev vinter 2014 Vinteren går på hæld og vi begynder at glæde os over de små forårstegn. Heldigvis har vinteren ikke været slem i år. Der har kun været få dage, hvor det

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole.

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

Velkommen som beboer i Hjerteparken

Velkommen som beboer i Hjerteparken Velkommen som beboer i Hjerteparken Boligselskabet BSB Svendborg samt Hjerteparkens afdelingsbestyrelse byder alle nye beboere velkommen her til afdeling 8 Hjerteparken. Vi vil håbe, at I kan falde godt

Læs mere

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 18. november 2014, kl. 19.00 i selskabslokalerne 56 lejemål var repræsenteret. Formand Preben Mac bød velkommen

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 side nr. 3 Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 Mødet blev afholdt i boligorganisationens mødelokale, Frydenlunds Allé 8, 8210 Aarhus V. Indkaldelse af 22. maj 2012 samt revideret dagsorden af

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde

Ordinært afdelingsmøde Svendborg Andels-boligforening Afdeling 1 & 3 Ordinært afdelingsmøde Den 24. august 2015 Side nummer: 1 Til stede fra afdelingsbestyrelsen Torben Olsen Svend Muhlig Lars Kalmar Hansen Erik Rasmussen Sekretær

Læs mere

Spørgeskemaet udfyldes ved at sætte ét kryds i det felt, som svarer til din besvarelse. året

Spørgeskemaet udfyldes ved at sætte ét kryds i det felt, som svarer til din besvarelse. året Side 1 af 10 Kære beboer i Thyges Gaard. Dette spørgeskema er en del af en naboskabsundersøgelse i dit boligområde. Du skal udfylde skemaet ud fra dine egne vurderinger og holdninger. Ingen svar er mere

Læs mere

UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN

UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN ALLE FORTJENER ET GODT HJEM Stengårdsvej er et godt sted at bo. Siden opførelsen i 70 erne har vi hos Ungdomsbo været stolte

Læs mere

VA 4 syd Nr. 11 december 2007

VA 4 syd Nr. 11 december 2007 VA 4 syd Nr. 11 december 2007 Betonhjertet december2007 1 INDHOLD CAFE ØRNEN 3 DANSKE FLAGREGLER 3 STORE DRAGEDAG 4 LYSFEST PÅ BROGÅRDS PLADS 5 KLIMAUDFORDRING 6 DIN INDSATS VÆRDSÆTTES 7 KRÆMMERMARKED

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Referat af GrønneParkens afdelingsmøde den 11. september 2014 kl. 19.00

Referat af GrønneParkens afdelingsmøde den 11. september 2014 kl. 19.00 Referat af GrønneParkens afdelingsmøde den 11. september 2014 kl. 19.00 Deltagere: ca. 81 beboere ( 69 husstande) incl. bestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: Knud Erik Karstensen, Lilli Jensen, Christian

Læs mere

Side. Øvrige deltagere: Fra Domea, Kundechef Frank Hansen. Der var afbud fra Anni Thomsen Nanna Møller Kristensen

Side. Øvrige deltagere: Fra Domea, Kundechef Frank Hansen. Der var afbud fra Anni Thomsen Nanna Møller Kristensen Boligselskabet Nykøbing Mors Referat af organisationsbestyrelsesmøde, Tirsdag den 16. december 2014 kl. 13.00, i gildesalen Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Boligselskabet

Læs mere

Bedre udnyttelse af FJERNVARMEN. få skik på AFKØLINGEN i dit varmeanlæg! FJERNVARME helt sikkert

Bedre udnyttelse af FJERNVARMEN. få skik på AFKØLINGEN i dit varmeanlæg! FJERNVARME helt sikkert Bedre udnyttelse af FJERNVARMEN få skik på AFKØLINGEN i dit varmeanlæg! FJERNVARME helt sikkert Sådan er det med FJERNVARME Rød = fremløb Blå = returløb I princippet er der med fjernvarme tale om en slags

Læs mere

Vi tog på generalforsamlingen i 2010 tre store beslutninger, som alle har vist sig rigtige, og som er blevet ført ud i livet uden problemer.

Vi tog på generalforsamlingen i 2010 tre store beslutninger, som alle har vist sig rigtige, og som er blevet ført ud i livet uden problemer. Bestyrelsens beretning begynder, som den plejer, med et velkommen til de andelshavere, der er kommet til siden sidste generalforsamling; i år drejer det sig om Emil, som pr. 1. juli (?) 2010 overtog Sandras

Læs mere

Husorden for A/B Dannevirke

Husorden for A/B Dannevirke Husorden for A/B Dannevirke Ejendommen Slien 2-6, Alsgade 7-9, Slesvigsgade 21-33 og Dannevirkegade 22-32. Affald: Almindeligt husholdningsaffald placeres i de grønne affaldscontainere i gården. Gamle

Læs mere

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3 Referat nr. 3 af 17/1-2013 ADM = Administrationen Klokken 18:15 EM = Ejendomsmester Afholdt i bestyrelseslokalet DL = Driftsleder Tilstede fra bestyrelsen: Annette Reckendorph - Kurt Peter Jørgensen -

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELING 14

VELKOMMEN TIL AFDELING 14 «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 14 GOLFPARKEN Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten.

Læs mere

Beboermøde for lejerne i Mikkelborg Park. Tirsdag d. 25. marts 2014 Beboerrepræsentationens årsberetning

Beboermøde for lejerne i Mikkelborg Park. Tirsdag d. 25. marts 2014 Beboerrepræsentationens årsberetning 1. Beboerrepræsentationen (BR) 2. Ejerforeningen og samarbejdet 3. Blue Vision Beboermøde for lejerne i Mikkelborg Park Tirsdag d. 25. marts 2014 Beboerrepræsentationens årsberetning 4. Vedligeholdelse

Læs mere