November årgang 27 - nr. 4 VI KÆMPER EN HÅRD KAMP FOR ET BEDRE LIV FOR KATTENE - STØT DYREPOLITI KATTENS JUL LANDSINDSAMLING 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "November 2008 - årgang 27 - nr. 4 VI KÆMPER EN HÅRD KAMP FOR ET BEDRE LIV FOR KATTENE - STØT DYREPOLITI KATTENS JUL LANDSINDSAMLING 2008"

Transkript

1 November årgang 27 - nr. 4 VI KÆMPER EN HÅRD KAMP FOR ET BEDRE LIV FOR KATTENE - STØT DYREPOLITI LANDSINDSAMLING 2008 KATTENS JUL

2 MEDLEMSSKAB - KATTEBLADET Alle, der er interesseret i Kattehjemmets arbejde, er velkomne som bidragsydere. Der tegnes ikke medlemsskab med et fast årligt kontingent, men det overlades helt frit til den enkelte at give et bidrag til Kattehjemmet. Alle bidrag - store såvel som mindre - modtages med samme taknemmelighed. I bladet er indhæftet et indbetalingskort. Dette kan bruges når som helst, man kan afse et beløb. Kattehjemmets blad udsendes 4 gange årligt til samtlige bidragsydere. Kattebladet og adresserne - Husk: at melde adresseændring samt nyt telefonnummer skriftligt til Kattehjemmet. at bruge samme navn hver gang, hvis I er to med forskelligt navn, der holder bladet sammen. at give os besked, hvis I får 2 blade. at give bladet videre i stedet for at smide det væk. at Kattehjemmet stadig samler på brugte frimærker. På forhånd tak, kontoret og Inge NB! BENYT ALTID ABONNEMENTSNR. FRA DET SENESTE BLAD, DU HAR MODTAGET Forsiden: Inges Kattehjem Redaktion: Fransiska Andersen, Jørgen S. Petersen, Inge Sørensen (ansvarlig) Layout & grafik: I. Blak Oplag: , ISSN Eftertryk er tilladt med kildeangivelse 2 Inges-kattehjem - November årgang 27 - nr. 4

3 INDHOLD 1 Kattens Jul Giv kattene den støtte de mangler 4 Konference om dyrepoliti Kampen for at få et dyrepoliti i Danmark 6 Christina og de mange sager En dyrevens erfaringer 8 Årets gang på Inges Kattehjem i Næstved 10 Kom ind i butikken på Inges Kattehjem 11 Støt Inges Kattehjem Her findes indbetalingskort og PBS betaling 15 Brevkassen Skal katte spise alene? 16 Tema Vildtlevende katte 19 Kattehandlerens dom Sagen om kattehandler Charlotte Kofoed 20 Kærlighed gør stærk Kampen for et godt liv 22 Den gode historie Peters Jul Kattens jul Året er nu ved at nå sin afslutning, og de fleste mennesker gør status over, hvordan det sidste år er gået. På Inges Kattehjem har vi som altid haft travlt med at tage os af de mange hjemløse katte, vi dagligt modtager fra nær og fjern. Mere end 3000 katte har fået nye, kærlige hjem via vores afdelinger landet over har også budt på et storstilet projekt: Inges Kattehjem indbød i september til en stor konference mellem de danske dyreværnsforeninger og politiet. Vi ønskede at diskutere muligheden for at etablere et dyrepoliti i Danmark. Det er yderst vigtigt, at Danmarks udsatte dyr; kæledyr såvel som produktionsdyr, lever under anstændige forhold. Dette kan et dyrepoliti være med til at sikre ved at være på pletten, når dyr lider nød. Konklusionen på konferencen var, at en arbejdsgruppe på tværs af foreningerne vil skabe rammerne for oprettelsen af et dyrepoliti. Læs meget mere om dette andetsteds i bladet. Vi vil gerne ønske alle vores læsere en god jul og et godt nytår. Vi håber, at I også vil følge vores arbejde for kattene næste år. 24 Siste nyt samt adresser og telefonnumre 26 Støt Kattens Jul Indbetalingskort til Landsindsamlingen 2008 Inges-kattehjem - November årgang 27 - nr. 4

4 Konference om Den 26. september 2008 tog Inges Kattehjem initiativ til afholdelse af en stor konference mellem de danske dyreværnsforeninger og politiet. Konferencen havde til formål at debattere fænomenet dyrepoliti, og hvad vi kan stille op. Læs mere her: Hvorfor dyrepoliti? De fleste dyrevenner har bemærket, at mishandlingen af dyr de senere år er blevet grovere. Derfor ønsker flere og flere bekymrede borgere, at vi i Danmark får oprettet et såkaldt dyrepoliti, som kan assistere politiet, når dyr lider nød. USA I februarnummeret af vores blad kunne man læse om, hvordan USA forvalter sit verdensberømte dyrepoliti: Kort fortalt er det dyreværnsforeningerne, der har konsulenter ansat, som rykker ud i tilfælde af dyremishandling. De har et tæt samarbejde med politiet, som tager sig af den videre sagsgang, men de må eksempelvis gerne fjerne dyr uden tilstedeværelsen af en betjent. Danmark Desværre er det ikke umiddelbart muligt at overføre USA s fremgangsmåde til danske forhold. I Danmark er det nemlig yderst begrænset, hvad civile må foretage sig, og således er det kun politiet, som har bemyndigelse til at varetage dyreværnssager. Derfor er det interessant at kigge politiet lidt nærmere i kortene. Politireformen I sommeren 2007 gennemgik politiet en storstilet reform, som inddelte landet i 12 nye kredse og bl.a. placerede dyreværnssager under særlovgivning. Idéen er, at der skal iværksættes et samarbejde mellem alle stationer i den enkelte kreds, så betjente med den rette indsigt i eksempelvis dyreværnssager kan koordinere deres indsats. Politiskolen udbyder et kursus i Dyreværnsloven, og det er planen, at der på hver station skal være en betjent, som har deltaget i dette kursus. Pt. har 35 betjente på landsplan deltaget i Politiskolens kursus, og et nyt udbydes her til vinter. Med 50 politistationer fordelt over hele Danmark er målet altså snart nået. Det er Inges Kattehjems indtryk, at politiet ønsker at engagere sig så meget i reformens bestemmelser hvad angår dyr, som det på baggrund af deres ressourcer overhovedet er muligt. Der findes heldigvis mange dyrevenner i politiet. Alligevel er det os magtpåliggende at understrege, at reformen ikke er nok. Selvfølgelig skal den have mulighed for at finde fodfæste - men man kan sige sig selv, at 50 betjente ud af en samlet styrke på ca er for lidt, eftersom de også skal tage sig af andre opgaver end dyreværnssager. Konklusionen på ovenstående er, at viljen er til stede hos politiet, og at reformen levner mulighed for en mere effektiv sagsgang. Men det er absolut nødvendigt, at politi og dyreværnsforeninger udvikler et bredere samarbejde, og at dyreværnsforeningerne med tiden bliver i stand til at klare flere sager på egen hånd. Dyr i nød er der desværre mange af, og det ændrer sig næppe. USA s dyrepoliti er beundringsværdigt, og Animal Planets tvserie om deres gode arbejde har inspireret mange danskere. Tænk om det var muligt! På Inges Kattehjem mener vi, at det absolut er muligt. Men det kræver, at de danske dyreværnsorganisationer indleder et samarbejde. Hidtil har mange gode kræfter arbejdet for et 4 Inges-kattehjem - November årgang 27 - nr. 4

5 kilde: dyrepoliti - men desværre som oftest hver for sig uden langsigtede resultater. Derfor indbød vi samtlige danske dyreværnsforeninger til en diskussion med ønsket om en fremtidig fælles indsats for Danmarks udsatte dyr. Konferencens forløb Vores konference løb af stablen en dejlig efterårsdag på Brobyværk Kro i det naturskønne sydfynske landskab. Vores udgangspunkt var at skabe forum for en givende dabat, som forhåbentlig kunne afdække, hvor vi i fællesskab skal lægge vores kræfter. Vi var over 40 deltagere: Repræsentanter fra 18 dyreværnsforeninger samt repræsentanter fra fire af de tolv nye politikredse. Desuden deltog enkeltpersoner med særlig viden om dyrevelfærd. Dagen startede med en runde, hvor alle dyreværnsforeningerne fik fem minutter hver til at fortælle om deres syn på, hvordan et dyrepoliti skal administreres. Svarene var forskellige: Nogle hævdede, at det udelukkende var politiets opgave: Reformen skulle have mulighed for at virke. Andre var af den mening, at en udvidelse af samarbejdet mellem politi og dyreværnsforeninger var rigeligt: Vi skulle blive bedre til at trække på hinandens ekspertice. De fleste delte dog Inges Kattehjems holdning: Reformen er god, men politiet behøver hjælp, og vi er de nærmeste til at stå politiet - og derved dyrene - bi. Ved mødets afslutning var der bred enighed om at nedsætte en arbejdsgruppe, som den kommende tid vil koncentrere sig om følgende projekter: 1: Uddannelse af dyrekonsulenter Det er yderst vigtigt, at de konsulenter, som ansættes af dyreværnsforeningerne, er uddannet i at varetage dyreværnssager. Derfor skal der etableres en uddannelse (f.eks. på teknisk skole som uddanner dyrepassere), så man kan kvalitetssikre det arbejde, en dyrekonsulent skal udføre. Dyrekonsulenter skal bl.a. uddannes i forståelse af Dyreværnsloven samt anden relevant lovgivning, håndtering af mange typer dyr, og have kendskab til hvordan man tackler vanskelige situationer. Uddannelsen skal afsluttes med et eksamensbevis, og den skal være SU-berettiget. 2: Ændringer af loven Som tidligere nævnt er det begrænset, hvad civile må foretage sig. Derfor skal loven ændres, så en dyrekonsulent har mulighed for at konfiskere et dyr i nød uden assistance fra politiet - præcis som i USA. Desuden skal et dyr ikke tilbage til sin ejer, hvis der er begrundet mistanke om vanrøgt. 3: Udvidet samarbejde med politiet og andre myndigheder Jo tættere et samarbejde, der findes mellem navnligt politiet og dyreværnsforeningerne, jo bedre kan vi sætte ind over for dyremishandling. Derfor skal vi forbedre vores indbyrdes kommunikation. 4: Økonomi Når arbejdsgruppen fremkommer med sine endelige konklusioner, er vores næste skridt Christiansborg. Indtil videre vil alle midler til at iværksætte et dyrepoliti komme fra dyreværnsforeningerne, men vi vil naturligvis søge støtte fra staten. Dyrs velfærd skal på dagsordenen i Folketinget. Vi holder jer naturligvis opdaterede, og I vil kunne læse mere i næste nummer. Læs snart om vores arbejde på: Inges-kattehjem - November årgang 27 - nr. 4

6 Christina og de mange Hvordan håndterer man dyreværnssager i de danske dyreværnsforeninger? Inges Kattehjem har en ung kvinde ansat, som i fire år har kørt dyreværnssager for en anden forening. Christina fortæller: At arbejde for en dyreværnsforening er både berigende og positivt, men det kan til tider også være uretfærdigt og håbløst. Der er de gode dage, hvor man kan give en masse dyr kærlig omsorg, pleje og ikke mindst et nyt, godt hjem. Og så er der de mindre gode dage, hvor man må tage sig af et forkomment, efterladt dyr. Dyreværnsforeninger modtager dagligt bunkevis af anmeldelser fra folk, der har set eller hørt dyr blive behandlet dårligt. I mine fire år i faget har jeg modtaget hundredvis af disse anmeldelser og responderet på en stor del af dem. I mange tilfælde skyldes anmeldelsen personlige konflikter, hvor folk indgiver falske anmeldelser for at skade hinanden. Dette optager desværre meget af den tid, man kunne bruge på en reel dyreværnssag. Når man tager imod et opkald fra en privat person, der ønsker at anmelde en dyreværnssag, skriver man en rapport med alle de nødvendige oplysninger: Tidspunkt, adresse og hvordan dyret bliver forsømt. Dernæst skal man tage stilling til, om anmeldelsen strider mod Dyreværnsloven. Finder Inges-kattehjem - November årgang 27 - nr. 4

7 sager man, at det er tilfældet, tager man forbi stedet for at se nærmere på forholdene. I de fleste tilfælde er det ikke onde folk, man kommer ud til, men folk der har opgivet eller er uvidende om dyrenes behov. Man får ofte lov til at få dyret overdraget, så man kan finde et godt hjem til det, og nogle gange et godt råd nok. Det er de dyreværnssager der går godt. I andre tilfælde nægter folk at give tilladelse til, at man kan komme ind og kigge på dyrenes forhold. I disse tilfælde er det tit nødvendigt at tilkalde politiet. Det skærer i hjertet, hver gang man må indse, at der ikke er mere er at gøre, og at dyrene er overladt til deres egen skæbne Politiet tager ofte dyreværnsforeningerne alvorligt og kommer ud og tager en snak med folk. Det kan give os mulighed for at komme ind og se til dyrene. Med politiets hjælp er det nemmere at konfiskere dyrene, men det er desværre ikke altid så enkelt. Jeg har i mange tilfælde måttet erfare, at politiet ikke altid har de nødvendige ressourcer, og jeg har ofte kunnet konstatere, at Dyreværnsloven ikke er optimal. Så længe dyrene har mad og vand, kan man sjældent stille noget op. Jeg har måttet efterlade bundne hunde, undervægtige katte, ensomme kaniner og eksotiske dyr som ikke blev holdt optimalt. Det skærer i hjertet hver gang, man må indse, at der ikke er mere er at gøre, og at dyrene er overladt til deres egen skæbne. Men det er desværre realiteterne. Man har en forestilling om, at de meget slemme dyreværnssager, man ser i tv, sjældent sker. Desværre er det dyreværnsforeningernes erfaring, at dette foregår langt oftere. Man må derfor hellere anmelde en gang for meget end en gang for lidt. Det er yderst vigtigt, at Danmark får et organiseret og velfungerende dyrepoliti, da dette er den eneste måde, hvorpå man kan sikre, at vores dyr lever under de forhold, de fortjener. Christina Christensen, dyreven Inges-kattehjem - November årgang 27 - nr. 4 7

8 årets gang på Inges Kattehjem i Næstved Da vi tog hul på året 2008, var det først og fremmest med en følelse af PUHA : Nu var det endelig blevet vinter og killinge-sæsonen dermed lykkeligt overstået. Den nye sæson med killinger og både nedslående og opløftende oplevelser lå langt ude i fremtiden. Lige foran lå en vinter med væsentligt mindre pres på burene og en viden/erfaring om, at antallet af adoptanter ville være højere end antallet af katte der blev bragt ind til os. Foran os lå også løftet om nye, større og mere rengøringsvenlige bure. De blev installeret i marts måned. Antallet af bure på Kattehjemmet i Næstved blev på denne måde reduceret med tre bure, og vi var lidt bekymrede for, om vi ville mangle dem. Vores uro er blevet gjort til skamme: Der er med tre færre bure blevet et større flow. Kattene sidder ikke så længe, og på den måde hjælper vi flere misser - hurtigere! Og det skal da også lige med på vejen, at valget af kat bestemt ikke bliver nemmere, jo flere der er at vælge imellem - tværtimod. Telefonen har jo som sædvanlig ikke været tavs mere end et minuts tid af gangen. De fleste gange omkring katte vi skulle tage os af. Enkelte gange er vi blevet ringet op af mennesker, der har hørt at vi også formidlede hunde! Straks er der kommet billeder i mit hoved: Katte i bur ved den ene væg - hunde i bur overfor. Næh tak, vi holder os til kattene. En enkelt gang blev det til, om vi kunne overtage nogle kaniner. Hmm... mus i oversize; nej, det var vist heller ikke sagen. Og så alligevel: Vi modtog en dag to katte i en transportkasse samt en metaldåse med huller i. Begge dele fundet på en parkeringsplads. Kattene - ja, de kom jo ikke som nogen overraskelse, og de fandt da også hurtigt et nyt hjem. Men metaldåsens indhold lå lidt udenfor vores område : En dejlig chincilla! Samme dag havde vores dyrlæge haft besøg i sin klinik af en stor chincillafan. Så hende ringede vi til, og chincillaen havde en heldig dag. Sådan blev chincillaen formidlet efter at have tilbragt et døgn på Inges Kattehjem i Næstved. Året 2008 var vores 2. sæson, hvor neutralisering er inkluderet i prisen, man betaler for en kattekilling ved adoption. Som noget nyt er det også blevet indført i vores andre afdelinger. Og jeg må sige, at vi er ikke så 8 Inges-kattehjem - November årgang 27 - nr. 4

9 lidt stolte af den løsning: Den blev født i Næstved, og det er skønt at få lov til at være med til at præge udvikling og holdning. Vores pakkeløsning bliver da også modtaget med glæde af de mange mennesker, der kommer for at give en lille killing en chance mere i livet. Og de får rigtigt meget for pengene. Killinge-sæsonen er i skrivende stund ved at være vel overstået. En løselig optælling viser, at ca. 90 killinger har fundet nye hjem via Inges Kattehjem i Næstved. Men selvom kattekillinger er søde, så bløder og gløder vores hjerter mest for ungkattene og dem der har lidt år på bagen. Katte der har kendt til det at have en rar familie og maden serveret hver dag i trygge rammer. Vores benarbejde skal være større her, og det gør vi med stor glæde. For hver gang vi sender en voksen kat ud til en god og kærlig familie, har vi følelsen af, at vi har gjort en forskel. Det samme er vi overbevist om, at de mange mennesker, der henter en voksen kat her, føler. Stor TAK til dem. Her på Sydsjælland oplevede vi desværre en kedelig dyreværnssag: En psykisk syg 54-årig mand havde forladt sit hjem og omkring 25 dyr; hunde, katte, duer og krybdyr. Nogle af dyrene overlevede desværre ikke tiden uden mad og vand, men her på Inges Kattehjem i Næstved modtog vi tre katte ved politiets mellemkomst. Godt nok tre magre og lidt skræmte katte, men alle tre er nu rigtigt godt i gang med at spise, og tilliden til mennesker er på vej tilbage. Så det kan ikke vare længe, førend også de har en familie der passer på dem. Man kan blive helt sentimental af at sidde og tænke på året der er gået. Det er ikke de store, forkromede tiltag, vi har lavet her i Næstved. Til gengæld har vi hver dag arbejdet for en ny og bedre tilværelse for de mange hundrede katte, vi kommer i kontakt med. Vi håber da også, at en masse mennesker også vil arbejde sammen med os i 2009, så vi kan gøre livet lettere for kattene - og MIS- UNDELSESVÆRDIGT godt. Kirsten, Inges Kattehjem i Næstved Inges-kattehjem - November årgang 27 - nr. 4

10 KOM IND I BU på Kattehjem På alle Inges Kattehjems afdelinger kan man købe foder, kattegrus og en masse andre ting, man kan få brug for, når man holder kat. Hvorfor sælger vi disse katteartikler? Vores fornemste opgave er naturligvis at formidle nye, gode hjem til Danmarks udsatte katte. Jo flere katte vi kan hjælpe jo bedre, og en del af denne hjælp består i at rådgive den kommende katteejer om kattens behov og pleje. Når vi adopterer en kat til en ny ejer, er det os magtpåliggende, at vedkommende er grundigt orienteret om, hvordan menneske og kat får den bedst mulige start på et langt og godt venskab. Derfor huser afdelingernes internater altid gode produkter, den nye ejer har mulighed for at købe, når katten skal med hjem. I denne forbindelse er det meget vigtigt at vælge et godt fuldfoder: Det er yderst vigtigt, at kattens kost er afbalanceret i forhold til dens behov, da man derved modvirker forskellige sygdomme; bl.a. urinvejssten som mange lidt ældre katte lider af. Inges Kattehjem sælger kun det bedste kvalitetsfoder for at sikre et langt og sundt liv for så mange katte som muligt. Et andet produkt af betydning for kattens daglige trivsel er kattegrus: Det er forskelligt fra kat til kat, hvilken slags man foretrækker, og derfor byder vores afdelinger på et bredt udvalg. Kradsetræer, legetøj og lukkede såvel som åbne kattebakker er ligeledes ting, de fleste katteejere har brug for; disse produkter og mange flere fås også hos os. Vores holdning til katteartikler er, at de skal være nyttige, og vi huser udelukkende produkter, som kan være fornuftige at købe til katten. Man er altid velkommen i vores åbningstid, hvis man har spørgsmål, eller måske bare vil se sig omkring. Afdelingernes rådgivning i og salg af forskellige katteartikler...og KØB DINE JULEGAVER 10 Inges-kattehjem - November årgang 27 - nr. 4

11 KØB KRAVLENISSER TIKKEN met medvirker uden tvivl til at højne trivslen for mange katte. Og der er en sidegevinst: Hvis man vælger at gøre sine katteindkøb hos os, støtter man samtidig vores arbejde. Overskuddet fra ethvert salg stort som småt - går UBESKÅ- RET til at skaffe hjemløse katte nye hjem hele året rundt. Har du brug for en julegave til en katteven? Vi sælger nogle søde gavekort, som frit kan benyttes i alle vores afdelinger. 50 kr. Andet beløb: jan. jul. Startmåned: Navn: Adresse: Postnr. og By: feb. aug. mar. sep. Støt Inges Kattehjem med faste bidrag via PBS og spar gebyret på posthuset. Jeg ønsker at støtte Inges Kattehjem med: 100 kr. 200 kr. 500 kr. Det valgte beløb hæves i hver af de afkrydsede måneder: apr. okt. maj nov. År: jun. dec. CPR-nr. (skal udfyldes for at aftalen kan oprettes): Pengeinstitut: Reg.nr.: Kontonr.: Abonnementsnr. (se bagside af blad): Dato og underskrift: Send kuponen i en lukket kuvert mærket BS til: Inges Kattehjem, Ejbydalsvej 260, 2600 Glostrup. Inges-kattehjem - November årgang 27 - nr. 4 11

12 LAD NISSERNE KRAVLE Vi har fået lavet 9 flotte kravlenisser af den dygtige tegner Rasmus Julius. Nisserne kan pynte dit hjem hele julen. Husk at vi også har flotte til- og frakort og julekort. Udfyld indbetalingskortet og støt et godt formål med nogle skønne nisser. STØT INGES KATTE Landets største katte-organisation Formidler årligt ca herreløse katte til nye hjem. Sørger for at kastrere og sterilisere for at mindske antallet af overskudskatte. Herunder støtter vi genudsætning af vildtlevende katte. Driver Dansk Katte-Register. Gratis landsdækkende registrering af alle chip- og øremærkede katte. Hjælper sommerhuskatte ved at informere om det ansvar, man påtager sig ved at tage en kat eller killing til sig i ferien. Giver professionel rådgivning om katte. Påvirker aktivt den offentlige debat til 9 FORSKELLIGE NISSER 50 KR Når du støtter Inges Kattehjem, får du dobbelt så meget for pengene

13 HJEM BETÆNK de hjemløse katte VI HJÆLPER KATTENE fordel for kattene. Inges Kattehjem får ingen offentlig støtte og er derfor afhængig af private bidrag. Inges Kattehjem er godkendt hos Told & Skattestyrelsen efter lignings-lovens 8a, stk som berettigede til at modtage gaver mv. med fradragsret for giveren. Endvidere er Inges Kattehjem fritaget for arve- og boafgift. Derfor får kattene glæde af ALLE midlerne fra arv og testamentariske gaver. Vores advokat opretter gratis testamente, hvor Inges Kattehjem tilgodeses. Advokat Skjalm Von Bülow Dr. Tværgade 30, 3. sal 1017 København K Telefon GIROINDBETALING KVITTERING 8 7 Indbetaler Beløbsmodtagers kontonummer og betegnelse Beløbsmodtagers kontonummer og betegnelse Inges Kattehjem Ejbydalsvej Glostrup Inges Kattehjem Ejbydalsvej Glostrup Underskrift ved overførsel fra egen konto Post Danmarks kvittering Evt. meddelelser vedr. betalingen kan kun anføres i dette felt. Cpr. nr. - (Hvis du ønsker fradrag på selvangivelsen). Gebyr for indbetaling betales kontant Øre Betalingsdato eller Betales nu Kroner Øre Homebanking m.m. brug kode +01< i stedet for +82< Kroner.., Dag Måned År Sæt X Til maskinel aflæsning - Undgå venligst at skrive i nedenstående felt 4030S (03.98) BG ,.. Checks og lignende accepteres under forbehold af at BG Bank modtager betalingen. Ved kontant betaling på posthus med terminal er det udelukkende posthusets kvitteringstryk der er bevis for hvilket beløb der er indbetalt. +82< < Homebanking: brug kode +01< istedet for +82<

14 Telefon: Mandag - fredag...kl Åbningstid på Kattehjemmet: Mandag - fredag...kl Søndag...kl stk. "Levende dyr" (dørmarkat) kr ,- ass. Julekort 5 dbl. m. kuvert kr....40,- stk. Bogen om katten kr ,- ass. Postkort 10 stk. kr....40,- stk. Kravlenisser 9 stk. kr ,- ark Konvolutmærker (10 x 50 cm) (24 stk. gule med sort tryk) kr....10,- stk. Til- og fra- kort 8 stk. kr ,- Armbånd: I LOVE CATS stk. Gul kr....30,- stk. Blå kr....30,- Jeg bestiller hermed: Inges Kattehjem Ved adresseændring: Skriv venligst den gamle adresse og postnr. på linien herunder. Få gode råd og vejledning på vores hjemmeside Besøg også vores butik og Dansk Katte-Register Se sidste nyt og hold dig opdateret SIDSTE NYT Girokort inges-kattehjem.dk 14 Inges-kattehjem - November årgang 27 - nr. 4

15 brevkassen Spørgsmål: Er det bedst at fodre sine katte hver for sig, eller kan man sagtens fodre flere ad gangen? Svar: Det kommer helt og aldeles an på kattene! Nogle katte foretrækker at spise i enerum, mens andre gerne indtager dagens måltider i selskab med andre katte. Det letteste er naturligvis at kunne fodre kattene samtidig. Dog skal man være opmærksom på, om alle får den rette mængde føde. Visse katte tilraner sig nemlig enten størstedelen af måltidet eller taber appetiten, fordi de bliver stressede, når der er uro omkring dem. I så fald er det bedst at fodre i seperate rum. Husk at der altid skal være fri adgang til frisk vand - og gerne flere steder i huset, så en væltet vandskål ikke er lig med en flok tørstige katte. Dette gælder i øvrigt, uanset hvor mange katte man har. Spørgsmål: Jeg fik i juni to killinger, som er blevet neutraliserede og øremærkede. De er glade for at boltre sig i min have, men jeg er bekymret for, om de kan holde varmen i den kolde tid. Hvor meget skal jeg holde dem inde i vinterhalvåret? Svar: En killings pels er ikke så veludviklet, og killinger kan hurtigt komme til at fryse. Når katten er omkring et halvt år gammel, neutraliseret, øremærket og parat til at komme ud, har den udviklet en væsentligt tykkere pels, som er forholdsvist modstandsdygtig over for kulde. Dog skal man være opmærksom på, at frosten er hård mod en ungkat, og det anbefales at holde den inden døre, når kulden er værst. Inges-kattehjem - November årgang 27 - nr. 4 15

16 Vildtlevende katte Vild eller tam? Den danske vinter er en både kold og hård tid for mange af de dyr, som lever vildt i vores natur. Frosten bider i huden, fuglene skutter sig på de nøgne grene, og føden er knap. Men hvor de naturligt vildtlevende dyr er udviklet til at modstå kulden og selv finde føde, er det ganske anderledes fat med den vildtlevende kat: Den er nemlig ikke et vildt dyr men tværtimod et tamdyr, som er fuldkommen afhængig af menneskers omsorg og pleje for at kunne overleve. Hvor kommer de fra? De fleste vildtlevende katte har haft et hjem engang: Måske har de forvildet sig bort fra deres familier? Måske er de blevet kasserede som killinger? Uanset hvordan de er kommet bort fra mennesker, har de levet uden menneskekontakt tilstrækkeligt længe til, at de er blevet sky og flygter, når vi nærmer os. Det er så at sige umuligt at gøre en voksen vildtlevende kat tam. Vildtlevende katte er altså dyr, som på den ene side ikke kan klare sig uden menneskers hjælp men på den anden side heller ikke kan leve som familiedyr. Hvad stiller man op? Beslutningen Holder en eller flere vildtlevende katte til i ens nærhed, må man gøre op med sig selv, om man har lyst til og mulighed for at sørge for dem eller ej. Hvis man helst ser, at de forsvinder fra området, er den eneste ansvarlige løsning at indfange dem, tage dem til en dyrlæge, og få dem aflivet på forsvarlig vis. Nogle vil føle, at dette er en grum handling; men som tidligere nævnt lever en vildtlevende kat et kummerligt liv, når ingen tager sig af den. I denne situation er det barmhjertigt at lade den få fred hos en dyrlæge. Øremærkning bør være obligatorisk Har man tværtimod mod på at forsøge at række områdets vildtlevende katte en hånd, er der nogle punkter, man skal være opmærksom på: Naboer Er man interesseret i at sørge for vildtlevende katte, bør man først og fremmest indhente accept fra naboerne. Eftersom disse katte render frit, er situationen den samme, som når ens egen kat løber ude: Naboerne skal være indstillede på, at katten færdes på deres enemærker. Typisk vil naboerne allerede være bekendte med kattene, da disse sandsynligvis har holdt til over en længere periode. Tag en venlig snak med de omkringboende, og forklar dem, at du vil sørge for at få bragt følgende forhold i orden: Neutralisering og øremærkning Neutralisering af vildtlevende katte er fuldkommen essentielt: Hunkattene får op til tre kuld killinger om året, og kattebestanden i et område med vildtlevende katte vil på ganske kort tid vokse eksplosivt. Jo færre katte der fødes til dårlige liv jo bedre. Derfor kan vigtigheden af neutralisering ikke understreges kraftigt nok. Desuden forekommer slagsmål om territorium væsentligt mindre blandt neutraliserede katte; derved begrænses skader i form af rifter og bid, infektioner og spredning af sygdomme. Øremærkning bør være obligatorisk ved neutralisering: Hvis katten forsvinder, har man mulighed for at undersøge, hvad der er blevet af den, og i tilfælde af dødsfald kan man underrettes. Ydermere minimerer man risikoen for, at katten indfanges og aflives af eksempelvis kommunen, som har ansatte til at begrænse spredningen af vildlevende katte. 16 Inges-kattehjem - November årgang 27 - nr. 4

17 Genudsætning Inges Kattehjem yder tilskud til neutralisering og øremærkning af vildtlevende katte, såfremt kattene behandles på vores tilknyttede klinikker. Man kan ringe til sin lokalafdeling af Inges Kattehjem og forhøre sig. Se telefonnumre på bagsiden af dette blad. Indfangning Vildtlevende katte er svære at fange på egen hånd, men flere af Inges Kattehjems afdelinger ligger inde med fælder: En kattefælde er en aflang trækasse, som man stiller, hvor kattene plejer at holde til. I begyndelsen fodrer man omkring fælden, så kattene vænner sig til den, og når de virker trygge, sætter man maden ind i bunden af fælden. Herinde hviler maden på en plade; når katten går ind i fælden og træder på denne plade, udløses en træplade bagpå, og fælden klapper. En kattefælde fra Inges Kattehjem kan således umuligt skade katten, og det er en nem måde at indfange de vildtlevende katte, så de kan blive neutraliserede og øremærkede. En kattefælde er en harmløs, aflang trækasse Fodring Holder man vildtlevende katte, har man en moralsk forpligtelse til at sørge for daglig fodring. Vildtlevende katte har ikke de samme privilegier som stuekatte: Året rundt har de brug for ekstra energi, og især i vinterhalvåret trænger vildtlevende katte til en kalorieholdig kost. Opkøb af overskudsfoder fra dyrehandlere, dyrlæger og andre foderdistributører kan lette den økonomiske byrde. Desuden er der ofte gode tilbud at finde i aviser og reklamer. Afhængig af foderets beskaffenhed skal en voksen vildtlevende kat have ca. 80 gram tørfoder om dagen. Naturligvis skal der også forefindes en fri adgang til frisk vand. Husk: Katte kan ikke tåle komælk: De kan ikke nedbryde laktosen i mælken og får tynd mave. Sovepladser De vildtlevende katte skal have et sted, hvor de kan sove og søge læ for kulde, regn og blæst. Man kan forholdsvist let og ganske billigt bygge nogle redekasser af træ, som man Inges-kattehjem - November årgang 27 - nr. 4 17

18 forer med isolerende materiale, håndklæder eller tæpper. Som en nødløsning er en papkasse stillet et tørt sted en udmærket beskyttelse for katten, når bare den er foret som ovenfor beskrevet. Eftersyn Det er vigtigt at holde øje med de vildtlevende kattes trivsel. Vildtlevende katte er mere udsatte end vores stuekatte, og har derfor større risiko for at pådrage sig skader eller infektioner. Virker en vildtlevende kat syg, må man sætte en fælde ud, den kan gå i, og tage den til en dyrlæge. Kræver kattens lidelse længerevarende behandling, er den nødt til at blive hos dyrlægen, indtil den er rask, eftersom det ikke er muligt selv at give eksempelvis antibiotika. Tilbage til naboerne Når man gerne vil tage sig af områdets vildtlevende katte, forklarer man naboerne, at man har tænkt sig at bringe ovenstående forhold i orden: At man vil neutralisere og øremærke (og derved forhindre flere kattes tilkomst), stå for fodring, skabe sovepladser og sørge for dyrlægeeftersyn. Mange naboer vil synes, dette er en fin idé, da man påtager sig det økonomiske og praktiske ansvar. Hvad kan man gøre? Den bedste løsning er, at ansvaret for de vildtlevende kattes vel bliver en fælles beslutning i nabolaget: Man er flere til at deles om udgifterne, og man kan fodre for hinanden, hvis nogen skal på ferie. Ring eventuelt til Inges Kattehjems afdeling i Glostrup og bestil flere numre af dette blad, så flere kan læse om, hvordan man hjælper vildtlevende katte til en bedre tilværelse. Desuden bragte vi i februarnummeret 2008 en artikel om en gruppe foderværter ved Nykøbing Sjælland, hvor der også er god inspiration at hente. Det er vores håb, at vi med denne artikel har skærpet interessen for Danmarks vildtlevende katte. Er du interesseret i yderligere rådgivning, er du altid velkommen til at kontakte Kattehjemmet Inges-kattehjem - November årgang 27 - nr. 4

19 Kattehandlerens dom I husker måske vores artikelserie om kattehandlere? Mandag den 27. oktober i år blev kattehandler Charlotte Kofoed stillet for Retten i Randers. Bente Petersen fra Katteinfo.dk var mødt op: Den blev en glædens dag. Efter at have ventet i mere end 1 ½ år, hvor vi ugentligt havde tjekket retslister for Retten i Randers, kom endelig dagen, hvor vores anmeldelser af Charlotte Kofoed skulle for retten. Retten var sat en kold, ruskende dag, som meget vel beskriver vores indtryk af det liv, kattene må leve hos Charlotte Kofoed. Ca. 30 mennesker var mødt op foran retten for at vise deres foragt. Anklagerne var følgende: Salg af syg kat: Charlotte benægtede, at hun havde solgt den omtalte kat. Hun fortalte, at den stadig gik hjemme hos hende og levede i bedste velgående. Vidne Michael Hansen (far til pigen som købte katten) udpegede straks Charlotte som den dame, der havde overladt ham 2 katte på en parkeringsplads i Vejle. Videreformidling: Charlotte benægtede videreformidling, og påstod at hun kun sælger katte af egen avl. De generelle forhold: Charlotte fortalte, at der i hendes skure er en hule til hver kat. At der er mulighed for at klatre i alle løbegårde, hvor der er naturtræ i dem alle. At der er kradsetræ til alle katte i de små bure, og at de ikke sidder der ret længe. Endvidere fortalte hun, at dyrlæger i Langå har udfærdiget en 6 sider lang rapport, som fortæller hvor godt hendes katte har det. Denne rapport bad dommeren om at se, men Charlotte Kofoed havde den ikke med; hun sagde, at den var hos dyrlægerne. Vidne dyrlæge Katharina Eggers havde været hos Charlotte Kofoed, og aflagde en lang rapport samt fremviste billeder. Her gengives i stikordsform nogle af kattenes forhold: Sne og smat i husene. Manglende læ. Ikke acceptable temperaturer. Meget kontaktsøgende katte pga. manglende stimuli. Særdeles uisolerede huse. Et areal på 1 x 1 meter er uacceptabelt. Våd jord i bunden af burene. Katharina Eggers henviste til regler for forsøgsdyr, og påpegede at kattene hos Charlotte Kofoed har det værre. Hun henviste til Etisk Råds anbefalinger omkring temperaturer. Ligeledes påpegede hun, at dyrs ejere har et ansvar for dyrenes velbefindende. Der blev endvidere fremlagt fotos taget af politiet den , som viste sne i skurene og burene. Dommen: Dommen blev en bøde på kr. eller 10 dages fængsel + betaling af sagens omkostninger. Charlotte Kofoed fik en måned til at bringe forholdene i orden. Gør hun ikke det, kan hun anmeldes på ny og få en endnu hårdere straf. På Inges Kattehjem er vi glade for at høre, at myndighederne tager denne sag alvorligt. Det sender et stærkt signal til alle, der overvejer at gøre dyr uret. Inges-kattehjem - November årgang 27 - nr. 4 19

20 Kærlighed gør stærk Mandag den kom Falck ud på Kattehjemmet med en voksen kat, som havde været låst inde i en kælder i en etageejendom. Vi var blevet advaret om, at katten var meget tynd og virkelig havde brug for hjælp. Men jeg tror ikke, at der er noget, der kunne have forberedt mig på det syn, der ventede mig, da Falck trådte ind ad døren med katten. Jeg kiggede ind i transportburet, og kunne bare se en meget tynd og udsultet kat kigge tilbage på mig. Da jeg fik katten ud, kunne jeg mærke hver en knogle og sene i dens krop, og jeg kunne mærke, at den var voldsomt dehydreret. Jeg gjorde et bur klar og vejede derefter katten; 2,8 kg vejede den lille stakkel, og en normalvægt for denne kat ville nok ligge på omkring 5-6 kg. Det var virkelig en uhyggelig oplevelse at stå med nærmest et skelet i armene. Jeg skyndte mig at hente noget væske, som jeg gav den under huden, og jeg sørgede for, at den fik nogle små portioner mad i stedet for en stor portion. Hvis man giver en meget udsultet kat for meget mad på en gang, vil den spise det hele så hurtigt, at den vil kaste det hele op igen. Men uanset hvad kollegaerne og jeg prøvede, kunne katten bare ikke holde maden i sig, og i løbet af et par timer blev al maden kastet ufordærvet op. I løbet af to dage havde den tabt sig 100 gram, og det sidste en udsultet kat må er at tabe sig. Da indså jeg, at der skulle ske noget drastisk, hvis denne kat skulle overleve: Den havde brug for fred og ro samt 24 timers pleje og overvågning. Jeg tænkte lidt over det, og kom frem til at jeg havde tiden og overskuddet til at tage denne kat hjem i pleje og prøve at få den fedet op. Jeg fik mig en snak med dyrlægen, som gav mig nogle kvalmestillende piller og væske i drop med hjem til katten, og jeg blev også gjort opmærksom på, at der skulle være en bedring i løbet af få dage; hvis ikke var der en risiko for, at de indre organer havde taget skade, og et af de typiske tegn er, at katten ikke tager på, selvom den holder maden i sig. Trods de dårlige odds havde jeg 20 Inges-kattehjem - November årgang 27 - nr. 4

21 stadigvæk mod på at tage katten med hjem, hvor jeg installerede den på mit badeværelse. Det var noget af en opgave, jeg havde kastet mig ud i, men der gik heldigvis ikke lang tid, før der var en bedring, og så gik det langsomt fremad: Jeg var helt sikker på, at katten nok skulle komme sig og blive en stor, flot hankat igen. Christina Sørensen, medarbejder på Inges Kattehjem Mandag den : Hej, her er en lille hilsen fra Thor, som jeg nu hedder. Min plejemor mente, at jeg var en stærk kat, og derfor skulle jeg have et kraftfuldt navn. De første par dage, efter jeg var kommet hjem på plejemors badeværelse, havde jeg det ikke så godt. Jeg sov det meste af tiden, og jeg turde ikke rigtigt at spise noget af frygt for, at jeg skulle komme til at kaste det hele op igen. Sidst på weekenden begyndte jeg at blive lidt mere frisk, og lysten til at spise kom også langsomt tilbage, da jeg efterhånden fandt ud af, at jeg kunne holde maden i mig. Min plejemor gav mig væske under huden hver dag, og så skulle jeg også vejes dagligt; det brød jeg mig godt nok ikke om. Om mandagen, efter jeg var blevet vejet, blev hun så glad, så hun kyssede og krammede mig, og derefter fortalte hun, at jeg nu vejede 3,3 kg. Fra den dag gik det stille og roligt fremad, men jeg syntes altså ikke, at det var så morsomt at bo ude på badeværelset, og efter 14 dage mente plejemor, at jeg var frisk nok til at komme ud og møde de andre katte, som boede hos hende. Puha, det var godt nok overvældende, for jeg har vist aldrig boet sammen med andre katte, og pludselig var der fire andre, som meget gerne ville snakke og vaske mig. Jeg hvæste et par gange ad dem, vidste ikke hvad jeg ellers skulle gøre, men de kiggede bare underligt på mig, og begyndte at berolige mig med, at de ikke ville noget ondt - de ville bare lege. Det er i dag to måneder siden, og jeg fik vist sneget mig godt og grundigt ind i min plejemors hjerte, for jeg er her stadigvæk, og hun går og kalder sig selv min nye mor. I dag vejer jeg 5,4 kg og er blevet rigtig fræk. Min mor har lige haft mig med til dyrlægen, og mine indre organer har heldigvis ikke taget skade. Dyrlægen sagde endda, at mor skulle passe på, at jeg ikke bliver for tyk. Jeg har vist brugt syv af mine ni katteliv på denne omgang, så nu vil jeg bare nyde, at jeg har fået et nyt hjem, en ny mor og fire brødre; tre storebrødre og en lillebror, som altid er friske på enten at ligge at putte eller tage en god omgang tag-fat potekram fra Thor Inges-kattehjem - November årgang 27 - nr. 4 21

22 Peters Jul Julen varer længe, koster mange penge. Sådan nynnede Peters far ofte for sig selv, når dagene blev kortere og gaderne vrimlede med mennesker i tykke frakker og favnen fuld af pakker. Farens stemme var ikke munter og forventningsfuld som Peters, når han stemte i og med høj, klar røst sang om alle de dejlige ting, børnene i den gamle julesang fandt under det smukt pyntede træ. Tværtimod besad farens indadvendte nynnen en sørgmodig klang, som fik hver en strofe til at lægge sig tungt over Peters humør, så hans sang til sidst forstummede. Peter kiggede ud ad vinduet. Selvom maden først ville være færdig om et par timer, var indkørslen allerede indhyllet i et tykt og uigennemtrængeligt mørke. Stadig ingen sne, tænkte Peter trist. I baggrunden hørte han sin mor og far udveksle beske kommentarer; de skændtes aldrig højlydt, når han var til stede, men han kunne ikke undgå at bemærke den frustration, der ulmede imellem dem. Hvad forældrene forsøgte at pakke ind i ord, afsløredes i deres forknytte toneleje. Peters far havde været arbejdsløs i lang tid, og selvom Peter ikke havde meget begreb om de voksnes verden, vidste han godt, at pengene var små. Sidste dag inden juleferien havde børnene fra Peters klasse glædesstrålende indviet hinanden i de planer, deres familier havde lagt for julen. Peter tav og håbede, at ingen ville spørge til hans ferie; han vidste ikke en gang, om der ville ligge en gave til ham under det forhutlede juletræ, hans mor havde byttet sig til mod nogle timers rengøringsarbejde. Mon det nogensinde bliver rigtig jul? Peter sukkede og spejdede ud i det fortættede mørke. Julen varer længe og koster mange penge I samme øjeblik brød to lysende prikker gennem mørket. Peter blinkede en ekstra gang; var det hans fantasi, som spillede ham et pus? Nej, nu var de der igen! Peter trykkede næsen og håndfladerne mod ruden og stirrede åndeløst ud ad vinduet. De lysende prikker svævede alene mod den natsorte baggrund som ildfluer, og de kom nærmere. Pludselig trådte en skikkelse fri af mørket: En stor, strunk kat spankulerede forbi vinduet, og den kiggede op på Peter, mens lyset indefra reflekteredes i dens øjne. I tre store spring var Peter henne ved sit overtøj: Hurtigt trak han i frakke, støvler og vanter, og fuld af forventning åbnede han den tunge yderdør og løb udenfor. Men katten var væk; forsvundet tilbage i det mørke, der for få øjeblikke siden havde omsluttet alt andet end dens øjne. Slukøret traskede Peter mod sit hjem for atter at sætte sig til rette ved vinduet men stoppede brat ved lyden af grene, som blev bøjet og knækkede et sted i nærheden. Hvad var det? Peter følte sig utryg og længtes pludselig efter sine forældre. Han skyndte sig inden døre, gav pokker i at efterlade fodtøjet i entreen, som hans mor så ofte havde påbudt ham, og fandt sin far småsovende i lænestolen foran fjernsynet. 22 Inges-kattehjem - November årgang 27 - nr. 4

23 Far! Peter ruskede i farens arm. Der er noget derude i mørket. Vil du ikke nok komme med mig? Søvndrukkent kom faren på benene, tog sin søn ved hånden og stavrede med ham ud i bryggerset, hvor han fandt en lommelygte. Kom nu far!, ivrede Peter bekymret og spændt på samme tid. Måske ville der alligevel ske lidt i hans juleferie, han kunne fortælle sine klassekammerater om? Sammen fulgte far og søn en lille sti, som ledte væk fra familiens indkørsel. Den gamle Ford kunne kun netop skelnes fra de mange andre skygger, lyskeglen fra lommelygten i farens hånd bragte frem. Det var begyndt at blæse op, og Peter skuttede sig i sin frakke og klemte sin fars hånd ekstra hårdt, mens han så ind imellem de mange træer, som omkransede familiens lille grund. Det spinkle lys fik stammerne til at se fordrejede og uhyggelige ud; som trolde med lange, krogede arme og visne blade på deres knortede fingre, som rakte ud efter enhver, der vovede at gå iblandt dem. Peter viste vej, men måtte inden længe give fortabt: Det var alt for svært at orientere sig i mørket, og han kunne mærke, at tårerne trængte sig på. Han bed sig i læben; han ville ikke græde, for han var en stor dreng, som sagtens kunne klare sig uden en julegave og glade forældre. Idet Peter tænkte sådan, faldt det første snefnug, og flere fulgte i en hastig strøm. Men han følte ingen glæde derved, og han besluttede sig for, at de ligeså godt kunne gå hjem. Pludselig var de to lysende prikker tilbage. Katten sad på en stor, tilgroet træstub, og da faren lyste på den, trak pupillerne sig helt sammen og efterlod to orange halvmåner. Katten!, råbte Peter, slap sin fars hånd og løb hen mod den. Da han næsten kunne røre den blanke pels, der bølgede som flydende kviksølv i skæret fra lommelygten, satte katten i et elegant spring og hoppede gennem et krat. Peter hastede efter, og da han kiggede ind i krattet, gispede han af overraskelse: På den anden side lå en bevidstløs mand; halvt begravet i den sne, der nu faldt som store vattotter. Far!, råbte Peter gennem blæstens hylen. Skynd dig herhen. Det er godsejer Poulsen! Han ringede efter en ambulance og ydede førstehjælp, mens Peter hentede tæpper for at holde manden varm Peters far handlede hurtigt: Han ringede efter en ambulance og ydede førstehjælp, mens Peter hentede tæpper for at holde manden varm. Få timer senere var det hele overstået, og Peter og hans far sad ved spisebordet, hvor de fortalte moren om deres oplevelser. Forældrenes stemmer var forandrede; lettere og mere rummelige, syntes Peter. Telefonen ringede dog og afbrød deres samtale, og faren rejste sig. Da Peters far vente tilbage til sin familie, bredte der sig et stort smil på hans ansigt, og han sagde: Det var godsejer Poulsens kone. Hun sagde, at de begge var utroligt taknemmelige for vores hjælp, og at de sagtens kunne bruge en rask fyr som mig på godset, hvis jeg altså var ledig. Peter og hans mor sad et øjeblik og fordøjede farens ord; så for de ham om halsen, og den lille familie dansede omkring i stuen, mens de sang den ene julesang efter den anden. Denne gang var stemmerne fulde af glæde og forhåbning, og da Peter var lagt i seng, sendte han katten en kærlig tanke. Nu blev det alligevel en god jul. Og et sted i mørket derude fandtes to lysende prikker, som søgte hen, hvor omstændighederne bød dem; evigt vagtsomme, vågende og vise. Alle, der holder af katte, ved, at katten er et lykkedyr. Husk de mange katte, som fortjener bedre vilkår især i den kolde tid. Og lad dig lede af kattens kloge sind; den kender nok til det gode liv. Af Fransiska Andersen Inges-kattehjem - November årgang 27 - nr. 4 23

24 VIGTIGE ADRESSER Hovedafdeling INGES KATTEHJEM Ejbydalsvej Glostrup KATTEHJEM OG PENSION har åbent man-fredag kl søndag kl TELEFONTID man-fredag kl telefon fax (desværre kan vi ikke besvare spørgsmål via ) HJEMMESIDE LOKALAFDELINGER Inges Kattehjem Odense Sdr. Boulevard Odense c telefon INGES KATTEHJEM NÆSTVED Kalbyrisvej Næstved telefon INGES KATTEHJEM HORSENS Silkeborgvej 156, Lund 8700 Horsens telefon FONDENS BESTYRELSE Inge Sørensen Jørgen Skærbye Petersen Advokat Skjalm Von Bülow SIDSTE NYT PÅ NETTET Hvis du har læst artiklen om vores arbejde for et dyrepoliti, kan du snart finde flere oplysninger om projektet på en hjemmeside, vi har oprettet til formålet. Hjemmesiden går i luften efter nytår, og vil jævnligt blive opdateret med nyheder om, hvor langt vi er nået. Dansk Katte-Register Døgnvagt sms-service NB! Registrering og ændring af øre-/chipmærkede katte modtages kun skriftligt enten pr. post, fax eller på internettet. Gratis registrering af alle chip- og øremærkede katte Al henvendelse: Inges Kattehjem Ejbydalsvej Glostrup

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt SKYLD En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt H en ad vejen så man en lille fyr komme gående. Han var ikke særlig stor, nærmest lidt lille. Bare 45 cm høj. Han var bleg at se på. Hans øjne

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til:

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: 1 Professoren - flytter ind! 2015 af Kim Christensen Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: Shelley - for at bringe ideen på bane Professor - opdrætter - D. Materzok-Köppen

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står 1 Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står på en gade midt i bilosen. Han er meget lille slet

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

Peter får hjælp til at styre sin ADHD

Peter får hjælp til at styre sin ADHD Peter får hjælp til at styre sin ADHD Skrevet og tegnet af: Jan og Rikke Have Odgaard Rikke og Jan Have Odgaard, har konsulentfirmaet JHO Consult De arbejder som konsulenter på hele det specalpædagogiske

Læs mere

Babys Søvn en guide. Sover min baby nok? Hvad er normalt? Hvordan får jeg min baby til at falde i søvn?

Babys Søvn en guide. Sover min baby nok? Hvad er normalt? Hvordan får jeg min baby til at falde i søvn? Babys Søvn en guide Sover min baby nok? Hvad er normalt? Hvordan får jeg min baby til at falde i søvn? Små børn har behov for meget søvn, men det er bestemt ikke alle, der har lige let ved at overgive

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Case til punktet kl. 13.45: Det tværfaglige arbejde øves på baggrund af en fælles case, som fremlægges af ledelsen

Læs mere

Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg. Bevilget beløb Sep. 2013

Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg. Bevilget beløb Sep. 2013 Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg Ansøgt om beløb 0 Lei pr. måned Bevilget beløb 2012 400 Lei i alt Bevilget beløb Apr. 2013 500 Lei Bevilget beløb Sep. 2013 500 Lei

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL Kirsten Wandahl BLÅ ØJNE LÆSEPRØVE Forlaget Lixi Bestil trykt bog eller ebog på på www.lixi.dk 1. Kapitel TO BLÅ ØJNE Din mobil ringer. Anna hørte Felicias stemme. Den kom

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Et afgørende valg året 2007

Et afgørende valg året 2007 Et afgørende valg året 2007 Det er gået fint. Du havde otte flotte æg. Vi har befrugtet dem med din mands sæd, og de har alle delt sig. Tre af dem har delt sig i fire. Du kan få sat to af de æg op i dag.

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Hør mig! Et manus af. 8.a, Henriette Hørlücks Skole. (7. Udkast)

Hør mig! Et manus af. 8.a, Henriette Hørlücks Skole. (7. Udkast) Hør mig! Et manus af 8.a, Henriette Hørlücks Skole (7. Udkast) SCENE 1. INT. I KØKKENET HOS DAG/MORGEN Louise (14) kommer svedende ind i køkkenet, tørrer sig om munden som om hun har kastet op. Hun sætter

Læs mere

Mandag den 10. januar

Mandag den 10. januar 2011 6 Mandag den 10. januar Har du set de mennesker, der sidder ret op og ned med åben mund og sover i bussen? Det var mig i morges. Jeg ved ikke, hvad der sker med mig, for jeg bør jo være helt udhvilet

Læs mere

MORDET. EMIL (22) Hva gutter, skal vi ikke lige snuppe en øl oppe hos mig? Asger kigger grinende på Emil og svarer ham med et blink i øjet.

MORDET. EMIL (22) Hva gutter, skal vi ikke lige snuppe en øl oppe hos mig? Asger kigger grinende på Emil og svarer ham med et blink i øjet. EXT. VED DØR PÅ GADE. NAT MORDET Tre unge mænd ude foran en trappeopgang til en lejlighed i et mørkt København efter en bytur. Berusede folk og andre skøre skæbner råber og griner på gaden. Den ene af

Læs mere

Endagadgangen enhistoriefrablødersagen

Endagadgangen enhistoriefrablødersagen Endagadgangen enhistoriefrablødersagen Anmeldelse af Birgit Kirkebæk Palle mødtes stadig med andre hiv smittede blødere. Som Palle selv følte de andre sig også efterladt af samfundet. De var blevet smittet

Læs mere

Et rigtigt hjem til Jul? Er der ingen der har lyst til at adoptere os?

Et rigtigt hjem til Jul? Er der ingen der har lyst til at adoptere os? Nyhedsbrev Vinter 2009 D A N I S H F R I E N D S O F A N I M A L S Charlie Polly Et rigtigt hjem til Jul? Er der ingen der har lyst til at adoptere os? Charlie og Polly er to skønne Skiathos hunde i DK

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 22. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 22 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 22. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 22 Emne: Her bor jeg side 1 Uge 22 Emne: Her bor jeg Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 22 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge22_herborjeg.indd 1 06/07/10 11.40 Uge 22 l Her bor jeg Dagene er begyndt at

Læs mere

Det bedste og det værste - en praktikevaluering fra 10.95

Det bedste og det værste - en praktikevaluering fra 10.95 1 og det værste - en praktikevaluering fra 10.95 med udgangspunkt i Søren Ulrik Thomsens digte: Det værste og det bedste Et eksempel på evaluering af komplekse, subjektive og helt umålelige processer.

Læs mere

Jo mere vi er sammen

Jo mere vi er sammen Jo mere vi er sammen 1992 Resumé: Vi forlod sidste år prokuristen i en tilstand af frydefuld nabokærlighed, der blev vakt til live af et par grinende barneøjne, efter at han havde fået det meste af en

Læs mere

Pernille var anorektiker: Spiseforstyrrelse ledte til selvmordsforsøg

Pernille var anorektiker: Spiseforstyrrelse ledte til selvmordsforsøg Pernille var anorektiker: Spiseforstyrrelse ledte til selvmordsforsøg Pernille Sølvhøi levede hele sin ungdom med spisevægring. Da hun var 15 år, prøvede hun for første gang at begå selvmord. Her er hendes

Læs mere

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 KARL OG EMMAS MOR ER BLEVET RUNDTOSSET Forfatter: Susanna Gerstorff Thidemann ISBN: 87-89814-89-6 Tekstbearbejdning og layout: Qivi

Læs mere

Alterne.dk - dit naturlige liv. Den smukke og meget charmerende Kira Eggers er kendt for at være noget af et naturbarn.

Alterne.dk - dit naturlige liv. Den smukke og meget charmerende Kira Eggers er kendt for at være noget af et naturbarn. Kira Eggers Tilføjet af Charlotte Rachlin søndag 25. maj 2008 Sidst opdateret tirsdag 01. juli 2008 Den smukke og meget charmerende Kira Eggers er kendt for at være noget af et naturbarn. Det er almindelig

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Kommunernes erfaringer med og håndtering af herreløse katte August 2015

Kommunernes erfaringer med og håndtering af herreløse katte August 2015 Kommunernes erfaringer med og håndtering af herreløse katte August 2015-1 - Formålet med denne rapport er på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse om kommunernes indsats overfor herreløse katte at udlede

Læs mere

Sagsnummer: 4 Navn: Teodor Elza Alder: 75 Ansøgt om: Medicinhjælp

Sagsnummer: 4 Navn: Teodor Elza Alder: 75 Ansøgt om: Medicinhjælp Sagsnummer: 4 Navn: Teodor Elza Alder: 75 Ansøgt om: Medicinhjælp F. 22-10-1940 April 2013 Bevilget 2012 Medicinhjælp og bleer Bevilget apr. 2013 Medicinhjælp + bleer & tøj Bevilget sep. 2013 Medicinhjælp

Læs mere

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES 20 PSYKOLOG NYT Nr. 20. 2004 HISTORIE Marianne er kronisk anorektiker. I snart 30 år har hun kæmpet forgæves for at slippe fri af sin sygdom. Fire gange har hun

Læs mere

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og Plads til Rosa Slåskampe, raserianfald og dårlig samvittighed. Luften var tung mellem Rosa og hendes mor, indtil Rosa fortalte, at hun tog hårde stoffer. Nu har både mor og datter fået hjælp og tung luft

Læs mere

Vejledning i marsvineopdræt indenfor Dansk marsvineklub

Vejledning i marsvineopdræt indenfor Dansk marsvineklub Vejledning i marsvineopdræt indenfor Dansk marsvineklub Kære kommende marsvineopdrætter Du har nu ansøgt om et opdrætternavn til din marsvineavl og vil om et par måneder kunne opkalde unger af eget opdræt

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Information til unge om depression

Information til unge om depression Information til unge om depression Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er depression? 03 Hvad er tegnene på depression? 05 Hvorfor får nogle unge depression?

Læs mere

Enøje, Toøje og Treøje

Enøje, Toøje og Treøje Enøje, Toøje og Treøje Fra Grimms Eventyr Der var engang en kone, som havde tre døtre. Den ældste hed Enøje, fordi hun kun havde et øje midt i panden, den anden havde to øjne som andre mennesker og hed

Læs mere

Det blev vinter det blev vår mange gange.

Det blev vinter det blev vår mange gange. 1 Hortensia Der var engang den yndigste lille pige. De første mange måneder af hendes liv, levede hun i en blomst. Den skærmede hende og varmede hende. Hun blev født en solrig majdag, hvor anemonerne lige

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 Kursusmappe Uge 13 Emne: Min krop Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 HIPPY HippHopp Uge13_minkrop.indd 1 06/07/10 12.03 Uge 13 l Min krop Hipp og Hopp mødes stadig hver

Læs mere

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor.

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Alle mennesker har alle slags humør! Men nogen gange bliver humøret alt for dårligt

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Hver gang Johannes så en fugl, kiggede han efter, om det hele passede med den beskrivelse, der stod i hans fuglebog. Og når det passede, fik han

Hver gang Johannes så en fugl, kiggede han efter, om det hele passede med den beskrivelse, der stod i hans fuglebog. Og når det passede, fik han 1 Johannes elskede fugle. Han syntes, at det at kigge på fugle var noget af det dejligste, man kunne foretage sig i sit liv. Meget dejligere end at kigge på billeder, malerier eller at se fjernsyn. Hver

Læs mere

Vi ser en masse billeder med familien og Plet, i rammer på væggen. Evt. ned af en trappe.

Vi ser en masse billeder med familien og Plet, i rammer på væggen. Evt. ned af en trappe. 1. 1. INT. TRAPPE/SPISESTUE Vi ser en masse billeder med familien og Plet, i rammer på væggen. Evt. ned af en trappe. (Kamera i bevægelse)vi følger disse billeder på væggen og ender i spisestuen og ser

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

3.s.e. Påske d.15.5.11. Johs.16,16-22.

3.s.e. Påske d.15.5.11. Johs.16,16-22. 3.s.e. Påske d.15.5.11. Johs.16,16-22. 1 Dagens tekst er hentet fra Jesu afskedstale den sidste aften, han er sammen med sine disciple inden sin tilfangetagelse, lidelse, død og opstandelse. Han forudsiger,

Læs mere

Vi arbejder for at skabe bedre livsvilkår for spastikere. Spastikerforeningen - en forening i bevægelse

Vi arbejder for at skabe bedre livsvilkår for spastikere. Spastikerforeningen - en forening i bevægelse Vi arbejder for at skabe bedre livsvilkår for spastikere Spastikerforeningen - en forening i bevægelse Vi sætter vores fingeraftryk Spastikerforeningen er en huma nitær medlems organisation, som arbejder

Læs mere

Farvelæg PrikkeBjørn PrikkeBjørn stopper mobbere

Farvelæg PrikkeBjørn PrikkeBjørn stopper mobbere Farvelæg PrikkeBjørn PrikkeBjørn stopper mobbere PrikkeBjørn stopper mobbere. Af Charlotte Kamman Det var en solrig dag, dag klokken igen ringede ud til frikvarter i skolen. PrikkeBjørn glædede sig til

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald En dag med Skraldine Skraldine vågner og gaber. Hun rækker armene i vejret og strækker sig. Nu starter en ny dag. Men Skraldine er ikke særlig glad i dag. Hendes mor er på kursus med arbejdet, og det betyder,

Læs mere

De gyldne og de grå 12-12-2011 19:02:00

De gyldne og de grå 12-12-2011 19:02:00 12-12-2011 19:02:00 De gyldne og de grå De gyldne elever, dem der kan det hele. Får ikke nok faglig udfordring i folkeskolen. Men hvordan kan man give dem det uden at svigte de grå, dem der har det svært

Læs mere

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang Prædiken til 22. s. e. trin. Kl. 10.00 i Engesvang 478 Vi kommer til din kirke, Gud op al den ting 675 Gud vi er i gode hænder Willy Egemose 418 - Herre Jesus kom at røre 613 Herre, du vandrer forsoningens

Læs mere

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden.

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden. Alle Vores hjerter på et guldfad Vilkårene blev for ringe Vil du med ud at gå en tur Vil du med ned til stranden Vi var kun os to Vi var kun os ti tilbage Vi var kun os tre til ceremonien Vi var en familie

Læs mere

Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784

Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784 Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784 I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Jeg vil

Læs mere

NR. 1 MARTS 2010 WWW.PINDSVIN.DK DYREVÆRNSFORENING * 17. ÅRGANG * MARTS 2010 * NR. 1 ISSN: 1398-2427

NR. 1 MARTS 2010 WWW.PINDSVIN.DK DYREVÆRNSFORENING * 17. ÅRGANG * MARTS 2010 * NR. 1 ISSN: 1398-2427 NR. 1 MARTS 2010 WWW.PINDSVIN.DK DYREVÆRNSFORENING * 17. ÅRGANG * MARTS 2010 * NR. 1 ISSN: 1398-2427 2 PINDSVINEVENNEN Nr. 1 marts 2010 INDHOLD *************** Ordinær generalforsamling...4 Årsmøde i Ebeltoft...5

Læs mere

Men lidt om de problematikker, vi vil møde i den nærmeste fremtid. Vi skal finde en løsning til hvordan hun kan komme frem og tilbage til skolen.

Men lidt om de problematikker, vi vil møde i den nærmeste fremtid. Vi skal finde en løsning til hvordan hun kan komme frem og tilbage til skolen. Fra: Rita Vinter Emne: Sarah Dato: 7. okt. 2014 kl. 21.59.33 CEST Til: Janni Lærke Clausen Hej Janni. Jeg vil lige fortælle lidt om Sarah, inden du møder

Læs mere

Gabrijela Rajovic Biologi Fugle Måløv skole, Kim Salkvist

Gabrijela Rajovic Biologi Fugle Måløv skole, Kim Salkvist 1 2 Natuglens liv Vi skulle hver for sig vælge en fugl, vi gerne vil skrive om. Dermed har jeg valgt at skrive om en natugle. Jeg finder dem meget interessante og vil gerne vide noget mere om dem, og da

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR Har du spørgsmål om kræft? Er der noget, du er i tvivl om i forbindelse med sygdommen eller livets videre forløb? Savner du nogen, der ved besked,

Læs mere

ÆBLET. historien om Adam og Eva.

ÆBLET. historien om Adam og Eva. Side 3 ÆBLET historien om Adam og Eva 1 Dag og nat 4 2 Adam og Eva 6 3 Træet 8 4 En dejlig tid 10 5 Røde æbler 12 6 Slangen 14 7 Pluk det 16 8 Nøgne 20 9 Hvor er I? 22 10 Det var ikke mig 24 11 Guds straf

Læs mere

Sorgen forsvinder aldrig

Sorgen forsvinder aldrig Sorgen forsvinder aldrig -den er et livsvilkår, som vi lærer at leve med. www.mistetbarn.dk Gode råd til dig, som kender én, der har mistet et barn. Gode råd til dig, som kender én, der har mistet et barn

Læs mere

Du må være med! -4. Børn må være med

Du må være med! -4. Børn må være med Du må være med! -4 Børn må være med Mål: Det er ubehageligt at blive holdt udenfor, men Jesus holder ingen udenfor. Han inkluderer hvert eneste menneske. Børnene må komme til den overbevisning, at de er

Læs mere

Klovnen. Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole

Klovnen. Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole Klovnen Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole 8. gennemskrivning, 20. september 2010 SC 1. INT. S VÆRELSE DAG (17) ligger på sin seng på ryggen og kigger op i loftet. Det banker på døren, men døren er

Læs mere

Gid han var død af noget andet

Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet. Sådan havde jeg det. Som om jeg ikke havde ret til at sørge og græde, fordi min stedfar havde drukket sig selv ihjel, og ikke var død af en

Læs mere

Kapitel 1: Begyndelsen

Kapitel 1: Begyndelsen Kapitel 1: Begyndelsen Da jeg var 21 år blev jeg syg. Jeg havde feber, var træt og tarmene fungerede ikke rigtigt. Jeg blev indlagt et par uger efter, og fik fjernet blindtarmen, men feberen og følelsen

Læs mere

Personlige erfaringer med kræft

Personlige erfaringer med kræft August 2003 29-årig kvinde fortæller om, hvordan hun som 19-årig mistede sin mor på grund af kræft i lungerne og hjernen. Jeg begyndte, at blive væk fra skole, men ikke for at passe min mor. Jeg tog af

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 29. maj 2009 Kære 9. og 10. klasse. Så er problemerne overstået i denne

Læs mere

Forord. Julen 2005. Hej med jer!

Forord. Julen 2005. Hej med jer! Indhold Julen 2005. Forord 2 1. Historien om jul i Muserup Yderkær. 4 2. Venner af Muserup Yderkær. 7 3. Den mærkeligste dag på året. 9 4. I nødens stund. 11 5. Bedste hædres som heltenisse. 14 6. Den

Læs mere

Rovfisken. Jack Jönsson. Galskaben er som tyngdekraften. Det eneste der kræves. Er et lille skub. - Jokeren i filmen: The Dark Knight.

Rovfisken. Jack Jönsson. Galskaben er som tyngdekraften. Det eneste der kræves. Er et lille skub. - Jokeren i filmen: The Dark Knight. . Rovfisken Jack Jönsson Galskaben er som tyngdekraften. Det eneste der kræves. Er et lille skub. - Jokeren i filmen: The Dark Knight. 1 Er du nu sikker på at du kan klare det, sagde hans mor med bekymret

Læs mere

Morten Dürr SKADERNE. Skrevet af Morten Dürr Illustreret af Peter Bay Alexandersen

Morten Dürr SKADERNE. Skrevet af Morten Dürr Illustreret af Peter Bay Alexandersen Morten Dürr SKADERNE Skrevet af Morten Dürr Illustreret af Peter Bay Alexandersen Hvidt, sort og grønt Efter mor døde, ville far jage skaderne væk. Men sådan gik det ikke. Skaderne blev. Det var godt.

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Guide: Få en god jul i skilsmissefamilien

Guide: Få en god jul i skilsmissefamilien Guide: Få en god jul i skilsmissefamilien Sådan får du som skilsmisseramt den bedste jul med eller uden dine børn. Denne guide er lavet i samarbejde med www.skilsmisseraad.dk Danmarks største online samling

Læs mere

sker der?, Er det brandalarmen? og Hvad skal vi gøre nu?

sker der?, Er det brandalarmen? og Hvad skal vi gøre nu? Tanker og følelser Kapitel 3: Øvelsesark 1 Side 1 af 2 Vi tænker hele tiden, og tankerne kommer i forskellige størrelser. Vi kan have store tanker, små tanker og dem midtimellem. Følelser findes også i

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Man føler sig lidt elsket herinde

Man føler sig lidt elsket herinde Man føler sig lidt elsket herinde Kirstine er mor til en dreng med problemer. Men først da hun mødte U-turn, oplevede hun engageret og vedholdende hjælp. Det begyndte allerede i 6. klasse. Da Oscars klasselærer

Læs mere

HVIS KATTEN IKKE ER DIN

HVIS KATTEN IKKE ER DIN HVIS KATTEN IKKE ER DIN Katten har det særlige privilegium, at den normalt får lov at løbe frit ud og ind af boligen. Nogle katte knytter sig til flere familier, fordi mange mennesker fodrer tilløbende

Læs mere

Havenisserne flytter ind

Havenisserne flytter ind Havenisserne flytter ind Om havenisserne flytter ind I løbet af de sidste par år er flygtningestrømmen fra krigshærgede- og katastrofeområder vokset støt. For os, der bor i den her del af verden, er det

Læs mere

Smilets land. ***** SMASHWORDS EDITION *****

Smilets land. ***** SMASHWORDS EDITION ***** Smilets land. Skrevet og udgivet af: Nicoline Steffens på Smashwords. ***** SMASHWORDS EDITION ***** Kort besked fra forfatteren. Dette er den første bog eller Short story så jeg håber, at du vil bære

Læs mere

Tillykke med din nye kanin

Tillykke med din nye kanin Tillykke med din nye kanin Afkomsattest Født: Køn: Farve: Race: Opdrættet hos Opdrætters navn Højre øre Venstre øre Registreret Solgt d. Købers navn: Fuldmagt Garanti Far Farfar Farfars far Farfars mor

Læs mere

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om.

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Prædiken Pinse på Herrens Mark 2. pinsedag. og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Rikke: Sådan tror jeg egentlig,

Læs mere

Eventyrakademiets serie. www.fortælling.dk

Eventyrakademiets serie. www.fortælling.dk PRØVESIDER Eventyrakademiets serie www.fortælling.dk Andre titler af samme forfatter: Drys fra himlen til mit jeg, en digtsamling, 2013 Fortæl med held, 2014 (Eventyrsamling) Eventyrakademiets serie Når

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Nyhedsbrev, november 2003

Nyhedsbrev, november 2003 Nyhedsbrev, november 2003 Så er det længe ventede andet nyhedsbrev i 2003 fra Den Sikre Vej på gaden. Brevet indeholder en beretning af, hvad der er sket i foreningen siden sidst og lidt nyheder fra Camino

Læs mere

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet 15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet Pengene eller livet det er det, det handler om i dag. Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene

Læs mere

Prædiken til konfirmation i Mørdrup Kirke d. 14. maj 2015 kl. 10 og kl. 12; tekst: Lk. 10,38-42 DDS: 749 331 29 634 787

Prædiken til konfirmation i Mørdrup Kirke d. 14. maj 2015 kl. 10 og kl. 12; tekst: Lk. 10,38-42 DDS: 749 331 29 634 787 Prædiken til konfirmation i Mørdrup Kirke d. 14. maj 2015 kl. 10 og kl. 12; tekst: Lk. 10,38-42 DDS: 749 331 29 634 787 Kære konfirmander, forældre og familie og venner. Lige når foråret er allersmukkest

Læs mere

Professoren. -går i skole! Forkortet læseprøve 2015. Fortalt efter virkelige hændelser. Særlig tak til:

Professoren. -går i skole! Forkortet læseprøve 2015. Fortalt efter virkelige hændelser. Særlig tak til: 1 Professoren -går i skole! Forkortet læseprøve 2015 af Kim Christensen Fortalt efter virkelige hændelser. Særlig tak til: Annette Thomsen, Hundemassør. Dyrehospitalet Sønderborg. Århus Dyrehospital. Hvor

Læs mere

Tak til: Peter Møller for din uundværdlige støtte og hjælp. Rikke Vestergaard Petersen for kritik og råd.

Tak til: Peter Møller for din uundværdlige støtte og hjælp. Rikke Vestergaard Petersen for kritik og råd. Molly Den Magiske Ko Copyright Lene Møller 2012 Illustrationer: Lene Møller Forlag: Books On Demand GmbH, København, Danmark Trykt hos: Books On Demand GmbH, Norderstedt, Tyskland Bogen er sat med Georgia.

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 Kursusmappe Uge 2 Emne: Her bor jeg Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge2_herborjeg.indd 1 06/07/10 11.20 Uge 2 l Her bor jeg Første gang, Hipp og Hopp

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 16. Emne: Eventyr HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 16 Emne: Eventyr side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 16. Emne: Eventyr HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 16 Emne: Eventyr side 1 Kursusmappe Uge 16 Emne: Eventyr Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 16 Emne: Eventyr side 1 HIPPY HippHopp Uge16_Eventyr.indd 1 06/07/10 12.05 Uge 16 l Eventyr Det har sneet, og alt er hvidt. Hipp

Læs mere