November årgang 27 - nr. 4 VI KÆMPER EN HÅRD KAMP FOR ET BEDRE LIV FOR KATTENE - STØT DYREPOLITI KATTENS JUL LANDSINDSAMLING 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "November 2008 - årgang 27 - nr. 4 VI KÆMPER EN HÅRD KAMP FOR ET BEDRE LIV FOR KATTENE - STØT DYREPOLITI KATTENS JUL LANDSINDSAMLING 2008"

Transkript

1 November årgang 27 - nr. 4 VI KÆMPER EN HÅRD KAMP FOR ET BEDRE LIV FOR KATTENE - STØT DYREPOLITI LANDSINDSAMLING 2008 KATTENS JUL

2 MEDLEMSSKAB - KATTEBLADET Alle, der er interesseret i Kattehjemmets arbejde, er velkomne som bidragsydere. Der tegnes ikke medlemsskab med et fast årligt kontingent, men det overlades helt frit til den enkelte at give et bidrag til Kattehjemmet. Alle bidrag - store såvel som mindre - modtages med samme taknemmelighed. I bladet er indhæftet et indbetalingskort. Dette kan bruges når som helst, man kan afse et beløb. Kattehjemmets blad udsendes 4 gange årligt til samtlige bidragsydere. Kattebladet og adresserne - Husk: at melde adresseændring samt nyt telefonnummer skriftligt til Kattehjemmet. at bruge samme navn hver gang, hvis I er to med forskelligt navn, der holder bladet sammen. at give os besked, hvis I får 2 blade. at give bladet videre i stedet for at smide det væk. at Kattehjemmet stadig samler på brugte frimærker. På forhånd tak, kontoret og Inge NB! BENYT ALTID ABONNEMENTSNR. FRA DET SENESTE BLAD, DU HAR MODTAGET Forsiden: Inges Kattehjem Redaktion: Fransiska Andersen, Jørgen S. Petersen, Inge Sørensen (ansvarlig) Layout & grafik: I. Blak Oplag: , ISSN Eftertryk er tilladt med kildeangivelse 2 Inges-kattehjem - November årgang 27 - nr. 4

3 INDHOLD 1 Kattens Jul Giv kattene den støtte de mangler 4 Konference om dyrepoliti Kampen for at få et dyrepoliti i Danmark 6 Christina og de mange sager En dyrevens erfaringer 8 Årets gang på Inges Kattehjem i Næstved 10 Kom ind i butikken på Inges Kattehjem 11 Støt Inges Kattehjem Her findes indbetalingskort og PBS betaling 15 Brevkassen Skal katte spise alene? 16 Tema Vildtlevende katte 19 Kattehandlerens dom Sagen om kattehandler Charlotte Kofoed 20 Kærlighed gør stærk Kampen for et godt liv 22 Den gode historie Peters Jul Kattens jul Året er nu ved at nå sin afslutning, og de fleste mennesker gør status over, hvordan det sidste år er gået. På Inges Kattehjem har vi som altid haft travlt med at tage os af de mange hjemløse katte, vi dagligt modtager fra nær og fjern. Mere end 3000 katte har fået nye, kærlige hjem via vores afdelinger landet over har også budt på et storstilet projekt: Inges Kattehjem indbød i september til en stor konference mellem de danske dyreværnsforeninger og politiet. Vi ønskede at diskutere muligheden for at etablere et dyrepoliti i Danmark. Det er yderst vigtigt, at Danmarks udsatte dyr; kæledyr såvel som produktionsdyr, lever under anstændige forhold. Dette kan et dyrepoliti være med til at sikre ved at være på pletten, når dyr lider nød. Konklusionen på konferencen var, at en arbejdsgruppe på tværs af foreningerne vil skabe rammerne for oprettelsen af et dyrepoliti. Læs meget mere om dette andetsteds i bladet. Vi vil gerne ønske alle vores læsere en god jul og et godt nytår. Vi håber, at I også vil følge vores arbejde for kattene næste år. 24 Siste nyt samt adresser og telefonnumre 26 Støt Kattens Jul Indbetalingskort til Landsindsamlingen 2008 Inges-kattehjem - November årgang 27 - nr. 4

4 Konference om Den 26. september 2008 tog Inges Kattehjem initiativ til afholdelse af en stor konference mellem de danske dyreværnsforeninger og politiet. Konferencen havde til formål at debattere fænomenet dyrepoliti, og hvad vi kan stille op. Læs mere her: Hvorfor dyrepoliti? De fleste dyrevenner har bemærket, at mishandlingen af dyr de senere år er blevet grovere. Derfor ønsker flere og flere bekymrede borgere, at vi i Danmark får oprettet et såkaldt dyrepoliti, som kan assistere politiet, når dyr lider nød. USA I februarnummeret af vores blad kunne man læse om, hvordan USA forvalter sit verdensberømte dyrepoliti: Kort fortalt er det dyreværnsforeningerne, der har konsulenter ansat, som rykker ud i tilfælde af dyremishandling. De har et tæt samarbejde med politiet, som tager sig af den videre sagsgang, men de må eksempelvis gerne fjerne dyr uden tilstedeværelsen af en betjent. Danmark Desværre er det ikke umiddelbart muligt at overføre USA s fremgangsmåde til danske forhold. I Danmark er det nemlig yderst begrænset, hvad civile må foretage sig, og således er det kun politiet, som har bemyndigelse til at varetage dyreværnssager. Derfor er det interessant at kigge politiet lidt nærmere i kortene. Politireformen I sommeren 2007 gennemgik politiet en storstilet reform, som inddelte landet i 12 nye kredse og bl.a. placerede dyreværnssager under særlovgivning. Idéen er, at der skal iværksættes et samarbejde mellem alle stationer i den enkelte kreds, så betjente med den rette indsigt i eksempelvis dyreværnssager kan koordinere deres indsats. Politiskolen udbyder et kursus i Dyreværnsloven, og det er planen, at der på hver station skal være en betjent, som har deltaget i dette kursus. Pt. har 35 betjente på landsplan deltaget i Politiskolens kursus, og et nyt udbydes her til vinter. Med 50 politistationer fordelt over hele Danmark er målet altså snart nået. Det er Inges Kattehjems indtryk, at politiet ønsker at engagere sig så meget i reformens bestemmelser hvad angår dyr, som det på baggrund af deres ressourcer overhovedet er muligt. Der findes heldigvis mange dyrevenner i politiet. Alligevel er det os magtpåliggende at understrege, at reformen ikke er nok. Selvfølgelig skal den have mulighed for at finde fodfæste - men man kan sige sig selv, at 50 betjente ud af en samlet styrke på ca er for lidt, eftersom de også skal tage sig af andre opgaver end dyreværnssager. Konklusionen på ovenstående er, at viljen er til stede hos politiet, og at reformen levner mulighed for en mere effektiv sagsgang. Men det er absolut nødvendigt, at politi og dyreværnsforeninger udvikler et bredere samarbejde, og at dyreværnsforeningerne med tiden bliver i stand til at klare flere sager på egen hånd. Dyr i nød er der desværre mange af, og det ændrer sig næppe. USA s dyrepoliti er beundringsværdigt, og Animal Planets tvserie om deres gode arbejde har inspireret mange danskere. Tænk om det var muligt! På Inges Kattehjem mener vi, at det absolut er muligt. Men det kræver, at de danske dyreværnsorganisationer indleder et samarbejde. Hidtil har mange gode kræfter arbejdet for et 4 Inges-kattehjem - November årgang 27 - nr. 4

5 kilde: dyrepoliti - men desværre som oftest hver for sig uden langsigtede resultater. Derfor indbød vi samtlige danske dyreværnsforeninger til en diskussion med ønsket om en fremtidig fælles indsats for Danmarks udsatte dyr. Konferencens forløb Vores konference løb af stablen en dejlig efterårsdag på Brobyværk Kro i det naturskønne sydfynske landskab. Vores udgangspunkt var at skabe forum for en givende dabat, som forhåbentlig kunne afdække, hvor vi i fællesskab skal lægge vores kræfter. Vi var over 40 deltagere: Repræsentanter fra 18 dyreværnsforeninger samt repræsentanter fra fire af de tolv nye politikredse. Desuden deltog enkeltpersoner med særlig viden om dyrevelfærd. Dagen startede med en runde, hvor alle dyreværnsforeningerne fik fem minutter hver til at fortælle om deres syn på, hvordan et dyrepoliti skal administreres. Svarene var forskellige: Nogle hævdede, at det udelukkende var politiets opgave: Reformen skulle have mulighed for at virke. Andre var af den mening, at en udvidelse af samarbejdet mellem politi og dyreværnsforeninger var rigeligt: Vi skulle blive bedre til at trække på hinandens ekspertice. De fleste delte dog Inges Kattehjems holdning: Reformen er god, men politiet behøver hjælp, og vi er de nærmeste til at stå politiet - og derved dyrene - bi. Ved mødets afslutning var der bred enighed om at nedsætte en arbejdsgruppe, som den kommende tid vil koncentrere sig om følgende projekter: 1: Uddannelse af dyrekonsulenter Det er yderst vigtigt, at de konsulenter, som ansættes af dyreværnsforeningerne, er uddannet i at varetage dyreværnssager. Derfor skal der etableres en uddannelse (f.eks. på teknisk skole som uddanner dyrepassere), så man kan kvalitetssikre det arbejde, en dyrekonsulent skal udføre. Dyrekonsulenter skal bl.a. uddannes i forståelse af Dyreværnsloven samt anden relevant lovgivning, håndtering af mange typer dyr, og have kendskab til hvordan man tackler vanskelige situationer. Uddannelsen skal afsluttes med et eksamensbevis, og den skal være SU-berettiget. 2: Ændringer af loven Som tidligere nævnt er det begrænset, hvad civile må foretage sig. Derfor skal loven ændres, så en dyrekonsulent har mulighed for at konfiskere et dyr i nød uden assistance fra politiet - præcis som i USA. Desuden skal et dyr ikke tilbage til sin ejer, hvis der er begrundet mistanke om vanrøgt. 3: Udvidet samarbejde med politiet og andre myndigheder Jo tættere et samarbejde, der findes mellem navnligt politiet og dyreværnsforeningerne, jo bedre kan vi sætte ind over for dyremishandling. Derfor skal vi forbedre vores indbyrdes kommunikation. 4: Økonomi Når arbejdsgruppen fremkommer med sine endelige konklusioner, er vores næste skridt Christiansborg. Indtil videre vil alle midler til at iværksætte et dyrepoliti komme fra dyreværnsforeningerne, men vi vil naturligvis søge støtte fra staten. Dyrs velfærd skal på dagsordenen i Folketinget. Vi holder jer naturligvis opdaterede, og I vil kunne læse mere i næste nummer. Læs snart om vores arbejde på: Inges-kattehjem - November årgang 27 - nr. 4

6 Christina og de mange Hvordan håndterer man dyreværnssager i de danske dyreværnsforeninger? Inges Kattehjem har en ung kvinde ansat, som i fire år har kørt dyreværnssager for en anden forening. Christina fortæller: At arbejde for en dyreværnsforening er både berigende og positivt, men det kan til tider også være uretfærdigt og håbløst. Der er de gode dage, hvor man kan give en masse dyr kærlig omsorg, pleje og ikke mindst et nyt, godt hjem. Og så er der de mindre gode dage, hvor man må tage sig af et forkomment, efterladt dyr. Dyreværnsforeninger modtager dagligt bunkevis af anmeldelser fra folk, der har set eller hørt dyr blive behandlet dårligt. I mine fire år i faget har jeg modtaget hundredvis af disse anmeldelser og responderet på en stor del af dem. I mange tilfælde skyldes anmeldelsen personlige konflikter, hvor folk indgiver falske anmeldelser for at skade hinanden. Dette optager desværre meget af den tid, man kunne bruge på en reel dyreværnssag. Når man tager imod et opkald fra en privat person, der ønsker at anmelde en dyreværnssag, skriver man en rapport med alle de nødvendige oplysninger: Tidspunkt, adresse og hvordan dyret bliver forsømt. Dernæst skal man tage stilling til, om anmeldelsen strider mod Dyreværnsloven. Finder Inges-kattehjem - November årgang 27 - nr. 4

7 sager man, at det er tilfældet, tager man forbi stedet for at se nærmere på forholdene. I de fleste tilfælde er det ikke onde folk, man kommer ud til, men folk der har opgivet eller er uvidende om dyrenes behov. Man får ofte lov til at få dyret overdraget, så man kan finde et godt hjem til det, og nogle gange et godt råd nok. Det er de dyreværnssager der går godt. I andre tilfælde nægter folk at give tilladelse til, at man kan komme ind og kigge på dyrenes forhold. I disse tilfælde er det tit nødvendigt at tilkalde politiet. Det skærer i hjertet, hver gang man må indse, at der ikke er mere er at gøre, og at dyrene er overladt til deres egen skæbne Politiet tager ofte dyreværnsforeningerne alvorligt og kommer ud og tager en snak med folk. Det kan give os mulighed for at komme ind og se til dyrene. Med politiets hjælp er det nemmere at konfiskere dyrene, men det er desværre ikke altid så enkelt. Jeg har i mange tilfælde måttet erfare, at politiet ikke altid har de nødvendige ressourcer, og jeg har ofte kunnet konstatere, at Dyreværnsloven ikke er optimal. Så længe dyrene har mad og vand, kan man sjældent stille noget op. Jeg har måttet efterlade bundne hunde, undervægtige katte, ensomme kaniner og eksotiske dyr som ikke blev holdt optimalt. Det skærer i hjertet hver gang, man må indse, at der ikke er mere er at gøre, og at dyrene er overladt til deres egen skæbne. Men det er desværre realiteterne. Man har en forestilling om, at de meget slemme dyreværnssager, man ser i tv, sjældent sker. Desværre er det dyreværnsforeningernes erfaring, at dette foregår langt oftere. Man må derfor hellere anmelde en gang for meget end en gang for lidt. Det er yderst vigtigt, at Danmark får et organiseret og velfungerende dyrepoliti, da dette er den eneste måde, hvorpå man kan sikre, at vores dyr lever under de forhold, de fortjener. Christina Christensen, dyreven Inges-kattehjem - November årgang 27 - nr. 4 7

8 årets gang på Inges Kattehjem i Næstved Da vi tog hul på året 2008, var det først og fremmest med en følelse af PUHA : Nu var det endelig blevet vinter og killinge-sæsonen dermed lykkeligt overstået. Den nye sæson med killinger og både nedslående og opløftende oplevelser lå langt ude i fremtiden. Lige foran lå en vinter med væsentligt mindre pres på burene og en viden/erfaring om, at antallet af adoptanter ville være højere end antallet af katte der blev bragt ind til os. Foran os lå også løftet om nye, større og mere rengøringsvenlige bure. De blev installeret i marts måned. Antallet af bure på Kattehjemmet i Næstved blev på denne måde reduceret med tre bure, og vi var lidt bekymrede for, om vi ville mangle dem. Vores uro er blevet gjort til skamme: Der er med tre færre bure blevet et større flow. Kattene sidder ikke så længe, og på den måde hjælper vi flere misser - hurtigere! Og det skal da også lige med på vejen, at valget af kat bestemt ikke bliver nemmere, jo flere der er at vælge imellem - tværtimod. Telefonen har jo som sædvanlig ikke været tavs mere end et minuts tid af gangen. De fleste gange omkring katte vi skulle tage os af. Enkelte gange er vi blevet ringet op af mennesker, der har hørt at vi også formidlede hunde! Straks er der kommet billeder i mit hoved: Katte i bur ved den ene væg - hunde i bur overfor. Næh tak, vi holder os til kattene. En enkelt gang blev det til, om vi kunne overtage nogle kaniner. Hmm... mus i oversize; nej, det var vist heller ikke sagen. Og så alligevel: Vi modtog en dag to katte i en transportkasse samt en metaldåse med huller i. Begge dele fundet på en parkeringsplads. Kattene - ja, de kom jo ikke som nogen overraskelse, og de fandt da også hurtigt et nyt hjem. Men metaldåsens indhold lå lidt udenfor vores område : En dejlig chincilla! Samme dag havde vores dyrlæge haft besøg i sin klinik af en stor chincillafan. Så hende ringede vi til, og chincillaen havde en heldig dag. Sådan blev chincillaen formidlet efter at have tilbragt et døgn på Inges Kattehjem i Næstved. Året 2008 var vores 2. sæson, hvor neutralisering er inkluderet i prisen, man betaler for en kattekilling ved adoption. Som noget nyt er det også blevet indført i vores andre afdelinger. Og jeg må sige, at vi er ikke så 8 Inges-kattehjem - November årgang 27 - nr. 4

9 lidt stolte af den løsning: Den blev født i Næstved, og det er skønt at få lov til at være med til at præge udvikling og holdning. Vores pakkeløsning bliver da også modtaget med glæde af de mange mennesker, der kommer for at give en lille killing en chance mere i livet. Og de får rigtigt meget for pengene. Killinge-sæsonen er i skrivende stund ved at være vel overstået. En løselig optælling viser, at ca. 90 killinger har fundet nye hjem via Inges Kattehjem i Næstved. Men selvom kattekillinger er søde, så bløder og gløder vores hjerter mest for ungkattene og dem der har lidt år på bagen. Katte der har kendt til det at have en rar familie og maden serveret hver dag i trygge rammer. Vores benarbejde skal være større her, og det gør vi med stor glæde. For hver gang vi sender en voksen kat ud til en god og kærlig familie, har vi følelsen af, at vi har gjort en forskel. Det samme er vi overbevist om, at de mange mennesker, der henter en voksen kat her, føler. Stor TAK til dem. Her på Sydsjælland oplevede vi desværre en kedelig dyreværnssag: En psykisk syg 54-årig mand havde forladt sit hjem og omkring 25 dyr; hunde, katte, duer og krybdyr. Nogle af dyrene overlevede desværre ikke tiden uden mad og vand, men her på Inges Kattehjem i Næstved modtog vi tre katte ved politiets mellemkomst. Godt nok tre magre og lidt skræmte katte, men alle tre er nu rigtigt godt i gang med at spise, og tilliden til mennesker er på vej tilbage. Så det kan ikke vare længe, førend også de har en familie der passer på dem. Man kan blive helt sentimental af at sidde og tænke på året der er gået. Det er ikke de store, forkromede tiltag, vi har lavet her i Næstved. Til gengæld har vi hver dag arbejdet for en ny og bedre tilværelse for de mange hundrede katte, vi kommer i kontakt med. Vi håber da også, at en masse mennesker også vil arbejde sammen med os i 2009, så vi kan gøre livet lettere for kattene - og MIS- UNDELSESVÆRDIGT godt. Kirsten, Inges Kattehjem i Næstved Inges-kattehjem - November årgang 27 - nr. 4

10 KOM IND I BU på Kattehjem På alle Inges Kattehjems afdelinger kan man købe foder, kattegrus og en masse andre ting, man kan få brug for, når man holder kat. Hvorfor sælger vi disse katteartikler? Vores fornemste opgave er naturligvis at formidle nye, gode hjem til Danmarks udsatte katte. Jo flere katte vi kan hjælpe jo bedre, og en del af denne hjælp består i at rådgive den kommende katteejer om kattens behov og pleje. Når vi adopterer en kat til en ny ejer, er det os magtpåliggende, at vedkommende er grundigt orienteret om, hvordan menneske og kat får den bedst mulige start på et langt og godt venskab. Derfor huser afdelingernes internater altid gode produkter, den nye ejer har mulighed for at købe, når katten skal med hjem. I denne forbindelse er det meget vigtigt at vælge et godt fuldfoder: Det er yderst vigtigt, at kattens kost er afbalanceret i forhold til dens behov, da man derved modvirker forskellige sygdomme; bl.a. urinvejssten som mange lidt ældre katte lider af. Inges Kattehjem sælger kun det bedste kvalitetsfoder for at sikre et langt og sundt liv for så mange katte som muligt. Et andet produkt af betydning for kattens daglige trivsel er kattegrus: Det er forskelligt fra kat til kat, hvilken slags man foretrækker, og derfor byder vores afdelinger på et bredt udvalg. Kradsetræer, legetøj og lukkede såvel som åbne kattebakker er ligeledes ting, de fleste katteejere har brug for; disse produkter og mange flere fås også hos os. Vores holdning til katteartikler er, at de skal være nyttige, og vi huser udelukkende produkter, som kan være fornuftige at købe til katten. Man er altid velkommen i vores åbningstid, hvis man har spørgsmål, eller måske bare vil se sig omkring. Afdelingernes rådgivning i og salg af forskellige katteartikler...og KØB DINE JULEGAVER 10 Inges-kattehjem - November årgang 27 - nr. 4

11 KØB KRAVLENISSER TIKKEN met medvirker uden tvivl til at højne trivslen for mange katte. Og der er en sidegevinst: Hvis man vælger at gøre sine katteindkøb hos os, støtter man samtidig vores arbejde. Overskuddet fra ethvert salg stort som småt - går UBESKÅ- RET til at skaffe hjemløse katte nye hjem hele året rundt. Har du brug for en julegave til en katteven? Vi sælger nogle søde gavekort, som frit kan benyttes i alle vores afdelinger. 50 kr. Andet beløb: jan. jul. Startmåned: Navn: Adresse: Postnr. og By: feb. aug. mar. sep. Støt Inges Kattehjem med faste bidrag via PBS og spar gebyret på posthuset. Jeg ønsker at støtte Inges Kattehjem med: 100 kr. 200 kr. 500 kr. Det valgte beløb hæves i hver af de afkrydsede måneder: apr. okt. maj nov. År: jun. dec. CPR-nr. (skal udfyldes for at aftalen kan oprettes): Pengeinstitut: Reg.nr.: Kontonr.: Abonnementsnr. (se bagside af blad): Dato og underskrift: Send kuponen i en lukket kuvert mærket BS til: Inges Kattehjem, Ejbydalsvej 260, 2600 Glostrup. Inges-kattehjem - November årgang 27 - nr. 4 11

12 LAD NISSERNE KRAVLE Vi har fået lavet 9 flotte kravlenisser af den dygtige tegner Rasmus Julius. Nisserne kan pynte dit hjem hele julen. Husk at vi også har flotte til- og frakort og julekort. Udfyld indbetalingskortet og støt et godt formål med nogle skønne nisser. STØT INGES KATTE Landets største katte-organisation Formidler årligt ca herreløse katte til nye hjem. Sørger for at kastrere og sterilisere for at mindske antallet af overskudskatte. Herunder støtter vi genudsætning af vildtlevende katte. Driver Dansk Katte-Register. Gratis landsdækkende registrering af alle chip- og øremærkede katte. Hjælper sommerhuskatte ved at informere om det ansvar, man påtager sig ved at tage en kat eller killing til sig i ferien. Giver professionel rådgivning om katte. Påvirker aktivt den offentlige debat til 9 FORSKELLIGE NISSER 50 KR Når du støtter Inges Kattehjem, får du dobbelt så meget for pengene

13 HJEM BETÆNK de hjemløse katte VI HJÆLPER KATTENE fordel for kattene. Inges Kattehjem får ingen offentlig støtte og er derfor afhængig af private bidrag. Inges Kattehjem er godkendt hos Told & Skattestyrelsen efter lignings-lovens 8a, stk som berettigede til at modtage gaver mv. med fradragsret for giveren. Endvidere er Inges Kattehjem fritaget for arve- og boafgift. Derfor får kattene glæde af ALLE midlerne fra arv og testamentariske gaver. Vores advokat opretter gratis testamente, hvor Inges Kattehjem tilgodeses. Advokat Skjalm Von Bülow Dr. Tværgade 30, 3. sal 1017 København K Telefon GIROINDBETALING KVITTERING 8 7 Indbetaler Beløbsmodtagers kontonummer og betegnelse Beløbsmodtagers kontonummer og betegnelse Inges Kattehjem Ejbydalsvej Glostrup Inges Kattehjem Ejbydalsvej Glostrup Underskrift ved overførsel fra egen konto Post Danmarks kvittering Evt. meddelelser vedr. betalingen kan kun anføres i dette felt. Cpr. nr. - (Hvis du ønsker fradrag på selvangivelsen). Gebyr for indbetaling betales kontant Øre Betalingsdato eller Betales nu Kroner Øre Homebanking m.m. brug kode +01< i stedet for +82< Kroner.., Dag Måned År Sæt X Til maskinel aflæsning - Undgå venligst at skrive i nedenstående felt 4030S (03.98) BG ,.. Checks og lignende accepteres under forbehold af at BG Bank modtager betalingen. Ved kontant betaling på posthus med terminal er det udelukkende posthusets kvitteringstryk der er bevis for hvilket beløb der er indbetalt. +82< < Homebanking: brug kode +01< istedet for +82<

14 Telefon: Mandag - fredag...kl Åbningstid på Kattehjemmet: Mandag - fredag...kl Søndag...kl stk. "Levende dyr" (dørmarkat) kr ,- ass. Julekort 5 dbl. m. kuvert kr....40,- stk. Bogen om katten kr ,- ass. Postkort 10 stk. kr....40,- stk. Kravlenisser 9 stk. kr ,- ark Konvolutmærker (10 x 50 cm) (24 stk. gule med sort tryk) kr....10,- stk. Til- og fra- kort 8 stk. kr ,- Armbånd: I LOVE CATS stk. Gul kr....30,- stk. Blå kr....30,- Jeg bestiller hermed: Inges Kattehjem Ved adresseændring: Skriv venligst den gamle adresse og postnr. på linien herunder. Få gode råd og vejledning på vores hjemmeside Besøg også vores butik og Dansk Katte-Register Se sidste nyt og hold dig opdateret SIDSTE NYT Girokort inges-kattehjem.dk 14 Inges-kattehjem - November årgang 27 - nr. 4

15 brevkassen Spørgsmål: Er det bedst at fodre sine katte hver for sig, eller kan man sagtens fodre flere ad gangen? Svar: Det kommer helt og aldeles an på kattene! Nogle katte foretrækker at spise i enerum, mens andre gerne indtager dagens måltider i selskab med andre katte. Det letteste er naturligvis at kunne fodre kattene samtidig. Dog skal man være opmærksom på, om alle får den rette mængde føde. Visse katte tilraner sig nemlig enten størstedelen af måltidet eller taber appetiten, fordi de bliver stressede, når der er uro omkring dem. I så fald er det bedst at fodre i seperate rum. Husk at der altid skal være fri adgang til frisk vand - og gerne flere steder i huset, så en væltet vandskål ikke er lig med en flok tørstige katte. Dette gælder i øvrigt, uanset hvor mange katte man har. Spørgsmål: Jeg fik i juni to killinger, som er blevet neutraliserede og øremærkede. De er glade for at boltre sig i min have, men jeg er bekymret for, om de kan holde varmen i den kolde tid. Hvor meget skal jeg holde dem inde i vinterhalvåret? Svar: En killings pels er ikke så veludviklet, og killinger kan hurtigt komme til at fryse. Når katten er omkring et halvt år gammel, neutraliseret, øremærket og parat til at komme ud, har den udviklet en væsentligt tykkere pels, som er forholdsvist modstandsdygtig over for kulde. Dog skal man være opmærksom på, at frosten er hård mod en ungkat, og det anbefales at holde den inden døre, når kulden er værst. Inges-kattehjem - November årgang 27 - nr. 4 15

16 Vildtlevende katte Vild eller tam? Den danske vinter er en både kold og hård tid for mange af de dyr, som lever vildt i vores natur. Frosten bider i huden, fuglene skutter sig på de nøgne grene, og føden er knap. Men hvor de naturligt vildtlevende dyr er udviklet til at modstå kulden og selv finde føde, er det ganske anderledes fat med den vildtlevende kat: Den er nemlig ikke et vildt dyr men tværtimod et tamdyr, som er fuldkommen afhængig af menneskers omsorg og pleje for at kunne overleve. Hvor kommer de fra? De fleste vildtlevende katte har haft et hjem engang: Måske har de forvildet sig bort fra deres familier? Måske er de blevet kasserede som killinger? Uanset hvordan de er kommet bort fra mennesker, har de levet uden menneskekontakt tilstrækkeligt længe til, at de er blevet sky og flygter, når vi nærmer os. Det er så at sige umuligt at gøre en voksen vildtlevende kat tam. Vildtlevende katte er altså dyr, som på den ene side ikke kan klare sig uden menneskers hjælp men på den anden side heller ikke kan leve som familiedyr. Hvad stiller man op? Beslutningen Holder en eller flere vildtlevende katte til i ens nærhed, må man gøre op med sig selv, om man har lyst til og mulighed for at sørge for dem eller ej. Hvis man helst ser, at de forsvinder fra området, er den eneste ansvarlige løsning at indfange dem, tage dem til en dyrlæge, og få dem aflivet på forsvarlig vis. Nogle vil føle, at dette er en grum handling; men som tidligere nævnt lever en vildtlevende kat et kummerligt liv, når ingen tager sig af den. I denne situation er det barmhjertigt at lade den få fred hos en dyrlæge. Øremærkning bør være obligatorisk Har man tværtimod mod på at forsøge at række områdets vildtlevende katte en hånd, er der nogle punkter, man skal være opmærksom på: Naboer Er man interesseret i at sørge for vildtlevende katte, bør man først og fremmest indhente accept fra naboerne. Eftersom disse katte render frit, er situationen den samme, som når ens egen kat løber ude: Naboerne skal være indstillede på, at katten færdes på deres enemærker. Typisk vil naboerne allerede være bekendte med kattene, da disse sandsynligvis har holdt til over en længere periode. Tag en venlig snak med de omkringboende, og forklar dem, at du vil sørge for at få bragt følgende forhold i orden: Neutralisering og øremærkning Neutralisering af vildtlevende katte er fuldkommen essentielt: Hunkattene får op til tre kuld killinger om året, og kattebestanden i et område med vildtlevende katte vil på ganske kort tid vokse eksplosivt. Jo færre katte der fødes til dårlige liv jo bedre. Derfor kan vigtigheden af neutralisering ikke understreges kraftigt nok. Desuden forekommer slagsmål om territorium væsentligt mindre blandt neutraliserede katte; derved begrænses skader i form af rifter og bid, infektioner og spredning af sygdomme. Øremærkning bør være obligatorisk ved neutralisering: Hvis katten forsvinder, har man mulighed for at undersøge, hvad der er blevet af den, og i tilfælde af dødsfald kan man underrettes. Ydermere minimerer man risikoen for, at katten indfanges og aflives af eksempelvis kommunen, som har ansatte til at begrænse spredningen af vildlevende katte. 16 Inges-kattehjem - November årgang 27 - nr. 4

17 Genudsætning Inges Kattehjem yder tilskud til neutralisering og øremærkning af vildtlevende katte, såfremt kattene behandles på vores tilknyttede klinikker. Man kan ringe til sin lokalafdeling af Inges Kattehjem og forhøre sig. Se telefonnumre på bagsiden af dette blad. Indfangning Vildtlevende katte er svære at fange på egen hånd, men flere af Inges Kattehjems afdelinger ligger inde med fælder: En kattefælde er en aflang trækasse, som man stiller, hvor kattene plejer at holde til. I begyndelsen fodrer man omkring fælden, så kattene vænner sig til den, og når de virker trygge, sætter man maden ind i bunden af fælden. Herinde hviler maden på en plade; når katten går ind i fælden og træder på denne plade, udløses en træplade bagpå, og fælden klapper. En kattefælde fra Inges Kattehjem kan således umuligt skade katten, og det er en nem måde at indfange de vildtlevende katte, så de kan blive neutraliserede og øremærkede. En kattefælde er en harmløs, aflang trækasse Fodring Holder man vildtlevende katte, har man en moralsk forpligtelse til at sørge for daglig fodring. Vildtlevende katte har ikke de samme privilegier som stuekatte: Året rundt har de brug for ekstra energi, og især i vinterhalvåret trænger vildtlevende katte til en kalorieholdig kost. Opkøb af overskudsfoder fra dyrehandlere, dyrlæger og andre foderdistributører kan lette den økonomiske byrde. Desuden er der ofte gode tilbud at finde i aviser og reklamer. Afhængig af foderets beskaffenhed skal en voksen vildtlevende kat have ca. 80 gram tørfoder om dagen. Naturligvis skal der også forefindes en fri adgang til frisk vand. Husk: Katte kan ikke tåle komælk: De kan ikke nedbryde laktosen i mælken og får tynd mave. Sovepladser De vildtlevende katte skal have et sted, hvor de kan sove og søge læ for kulde, regn og blæst. Man kan forholdsvist let og ganske billigt bygge nogle redekasser af træ, som man Inges-kattehjem - November årgang 27 - nr. 4 17

18 forer med isolerende materiale, håndklæder eller tæpper. Som en nødløsning er en papkasse stillet et tørt sted en udmærket beskyttelse for katten, når bare den er foret som ovenfor beskrevet. Eftersyn Det er vigtigt at holde øje med de vildtlevende kattes trivsel. Vildtlevende katte er mere udsatte end vores stuekatte, og har derfor større risiko for at pådrage sig skader eller infektioner. Virker en vildtlevende kat syg, må man sætte en fælde ud, den kan gå i, og tage den til en dyrlæge. Kræver kattens lidelse længerevarende behandling, er den nødt til at blive hos dyrlægen, indtil den er rask, eftersom det ikke er muligt selv at give eksempelvis antibiotika. Tilbage til naboerne Når man gerne vil tage sig af områdets vildtlevende katte, forklarer man naboerne, at man har tænkt sig at bringe ovenstående forhold i orden: At man vil neutralisere og øremærke (og derved forhindre flere kattes tilkomst), stå for fodring, skabe sovepladser og sørge for dyrlægeeftersyn. Mange naboer vil synes, dette er en fin idé, da man påtager sig det økonomiske og praktiske ansvar. Hvad kan man gøre? Den bedste løsning er, at ansvaret for de vildtlevende kattes vel bliver en fælles beslutning i nabolaget: Man er flere til at deles om udgifterne, og man kan fodre for hinanden, hvis nogen skal på ferie. Ring eventuelt til Inges Kattehjems afdeling i Glostrup og bestil flere numre af dette blad, så flere kan læse om, hvordan man hjælper vildtlevende katte til en bedre tilværelse. Desuden bragte vi i februarnummeret 2008 en artikel om en gruppe foderværter ved Nykøbing Sjælland, hvor der også er god inspiration at hente. Det er vores håb, at vi med denne artikel har skærpet interessen for Danmarks vildtlevende katte. Er du interesseret i yderligere rådgivning, er du altid velkommen til at kontakte Kattehjemmet. 18 Inges-kattehjem - November årgang 27 - nr. 4

19 Kattehandlerens dom I husker måske vores artikelserie om kattehandlere? Mandag den 27. oktober i år blev kattehandler Charlotte Kofoed stillet for Retten i Randers. Bente Petersen fra Katteinfo.dk var mødt op: Den blev en glædens dag. Efter at have ventet i mere end 1 ½ år, hvor vi ugentligt havde tjekket retslister for Retten i Randers, kom endelig dagen, hvor vores anmeldelser af Charlotte Kofoed skulle for retten. Retten var sat en kold, ruskende dag, som meget vel beskriver vores indtryk af det liv, kattene må leve hos Charlotte Kofoed. Ca. 30 mennesker var mødt op foran retten for at vise deres foragt. Anklagerne var følgende: Salg af syg kat: Charlotte benægtede, at hun havde solgt den omtalte kat. Hun fortalte, at den stadig gik hjemme hos hende og levede i bedste velgående. Vidne Michael Hansen (far til pigen som købte katten) udpegede straks Charlotte som den dame, der havde overladt ham 2 katte på en parkeringsplads i Vejle. Videreformidling: Charlotte benægtede videreformidling, og påstod at hun kun sælger katte af egen avl. De generelle forhold: Charlotte fortalte, at der i hendes skure er en hule til hver kat. At der er mulighed for at klatre i alle løbegårde, hvor der er naturtræ i dem alle. At der er kradsetræ til alle katte i de små bure, og at de ikke sidder der ret længe. Endvidere fortalte hun, at dyrlæger i Langå har udfærdiget en 6 sider lang rapport, som fortæller hvor godt hendes katte har det. Denne rapport bad dommeren om at se, men Charlotte Kofoed havde den ikke med; hun sagde, at den var hos dyrlægerne. Vidne dyrlæge Katharina Eggers havde været hos Charlotte Kofoed, og aflagde en lang rapport samt fremviste billeder. Her gengives i stikordsform nogle af kattenes forhold: Sne og smat i husene. Manglende læ. Ikke acceptable temperaturer. Meget kontaktsøgende katte pga. manglende stimuli. Særdeles uisolerede huse. Et areal på 1 x 1 meter er uacceptabelt. Våd jord i bunden af burene. Katharina Eggers henviste til regler for forsøgsdyr, og påpegede at kattene hos Charlotte Kofoed har det værre. Hun henviste til Etisk Råds anbefalinger omkring temperaturer. Ligeledes påpegede hun, at dyrs ejere har et ansvar for dyrenes velbefindende. Der blev endvidere fremlagt fotos taget af politiet den , som viste sne i skurene og burene. Dommen: Dommen blev en bøde på kr. eller 10 dages fængsel + betaling af sagens omkostninger. Charlotte Kofoed fik en måned til at bringe forholdene i orden. Gør hun ikke det, kan hun anmeldes på ny og få en endnu hårdere straf. På Inges Kattehjem er vi glade for at høre, at myndighederne tager denne sag alvorligt. Det sender et stærkt signal til alle, der overvejer at gøre dyr uret. Inges-kattehjem - November årgang 27 - nr. 4 19

20 Kærlighed gør stærk Mandag den kom Falck ud på Kattehjemmet med en voksen kat, som havde været låst inde i en kælder i en etageejendom. Vi var blevet advaret om, at katten var meget tynd og virkelig havde brug for hjælp. Men jeg tror ikke, at der er noget, der kunne have forberedt mig på det syn, der ventede mig, da Falck trådte ind ad døren med katten. Jeg kiggede ind i transportburet, og kunne bare se en meget tynd og udsultet kat kigge tilbage på mig. Da jeg fik katten ud, kunne jeg mærke hver en knogle og sene i dens krop, og jeg kunne mærke, at den var voldsomt dehydreret. Jeg gjorde et bur klar og vejede derefter katten; 2,8 kg vejede den lille stakkel, og en normalvægt for denne kat ville nok ligge på omkring 5-6 kg. Det var virkelig en uhyggelig oplevelse at stå med nærmest et skelet i armene. Jeg skyndte mig at hente noget væske, som jeg gav den under huden, og jeg sørgede for, at den fik nogle små portioner mad i stedet for en stor portion. Hvis man giver en meget udsultet kat for meget mad på en gang, vil den spise det hele så hurtigt, at den vil kaste det hele op igen. Men uanset hvad kollegaerne og jeg prøvede, kunne katten bare ikke holde maden i sig, og i løbet af et par timer blev al maden kastet ufordærvet op. I løbet af to dage havde den tabt sig 100 gram, og det sidste en udsultet kat må er at tabe sig. Da indså jeg, at der skulle ske noget drastisk, hvis denne kat skulle overleve: Den havde brug for fred og ro samt 24 timers pleje og overvågning. Jeg tænkte lidt over det, og kom frem til at jeg havde tiden og overskuddet til at tage denne kat hjem i pleje og prøve at få den fedet op. Jeg fik mig en snak med dyrlægen, som gav mig nogle kvalmestillende piller og væske i drop med hjem til katten, og jeg blev også gjort opmærksom på, at der skulle være en bedring i løbet af få dage; hvis ikke var der en risiko for, at de indre organer havde taget skade, og et af de typiske tegn er, at katten ikke tager på, selvom den holder maden i sig. Trods de dårlige odds havde jeg 20 Inges-kattehjem - November årgang 27 - nr. 4

21 stadigvæk mod på at tage katten med hjem, hvor jeg installerede den på mit badeværelse. Det var noget af en opgave, jeg havde kastet mig ud i, men der gik heldigvis ikke lang tid, før der var en bedring, og så gik det langsomt fremad: Jeg var helt sikker på, at katten nok skulle komme sig og blive en stor, flot hankat igen. Christina Sørensen, medarbejder på Inges Kattehjem Mandag den : Hej, her er en lille hilsen fra Thor, som jeg nu hedder. Min plejemor mente, at jeg var en stærk kat, og derfor skulle jeg have et kraftfuldt navn. De første par dage, efter jeg var kommet hjem på plejemors badeværelse, havde jeg det ikke så godt. Jeg sov det meste af tiden, og jeg turde ikke rigtigt at spise noget af frygt for, at jeg skulle komme til at kaste det hele op igen. Sidst på weekenden begyndte jeg at blive lidt mere frisk, og lysten til at spise kom også langsomt tilbage, da jeg efterhånden fandt ud af, at jeg kunne holde maden i mig. Min plejemor gav mig væske under huden hver dag, og så skulle jeg også vejes dagligt; det brød jeg mig godt nok ikke om. Om mandagen, efter jeg var blevet vejet, blev hun så glad, så hun kyssede og krammede mig, og derefter fortalte hun, at jeg nu vejede 3,3 kg. Fra den dag gik det stille og roligt fremad, men jeg syntes altså ikke, at det var så morsomt at bo ude på badeværelset, og efter 14 dage mente plejemor, at jeg var frisk nok til at komme ud og møde de andre katte, som boede hos hende. Puha, det var godt nok overvældende, for jeg har vist aldrig boet sammen med andre katte, og pludselig var der fire andre, som meget gerne ville snakke og vaske mig. Jeg hvæste et par gange ad dem, vidste ikke hvad jeg ellers skulle gøre, men de kiggede bare underligt på mig, og begyndte at berolige mig med, at de ikke ville noget ondt - de ville bare lege. Det er i dag to måneder siden, og jeg fik vist sneget mig godt og grundigt ind i min plejemors hjerte, for jeg er her stadigvæk, og hun går og kalder sig selv min nye mor. I dag vejer jeg 5,4 kg og er blevet rigtig fræk. Min mor har lige haft mig med til dyrlægen, og mine indre organer har heldigvis ikke taget skade. Dyrlægen sagde endda, at mor skulle passe på, at jeg ikke bliver for tyk. Jeg har vist brugt syv af mine ni katteliv på denne omgang, så nu vil jeg bare nyde, at jeg har fået et nyt hjem, en ny mor og fire brødre; tre storebrødre og en lillebror, som altid er friske på enten at ligge at putte eller tage en god omgang tag-fat potekram fra Thor Inges-kattehjem - November årgang 27 - nr. 4 21

22 Peters Jul Julen varer længe, koster mange penge. Sådan nynnede Peters far ofte for sig selv, når dagene blev kortere og gaderne vrimlede med mennesker i tykke frakker og favnen fuld af pakker. Farens stemme var ikke munter og forventningsfuld som Peters, når han stemte i og med høj, klar røst sang om alle de dejlige ting, børnene i den gamle julesang fandt under det smukt pyntede træ. Tværtimod besad farens indadvendte nynnen en sørgmodig klang, som fik hver en strofe til at lægge sig tungt over Peters humør, så hans sang til sidst forstummede. Peter kiggede ud ad vinduet. Selvom maden først ville være færdig om et par timer, var indkørslen allerede indhyllet i et tykt og uigennemtrængeligt mørke. Stadig ingen sne, tænkte Peter trist. I baggrunden hørte han sin mor og far udveksle beske kommentarer; de skændtes aldrig højlydt, når han var til stede, men han kunne ikke undgå at bemærke den frustration, der ulmede imellem dem. Hvad forældrene forsøgte at pakke ind i ord, afsløredes i deres forknytte toneleje. Peters far havde været arbejdsløs i lang tid, og selvom Peter ikke havde meget begreb om de voksnes verden, vidste han godt, at pengene var små. Sidste dag inden juleferien havde børnene fra Peters klasse glædesstrålende indviet hinanden i de planer, deres familier havde lagt for julen. Peter tav og håbede, at ingen ville spørge til hans ferie; han vidste ikke en gang, om der ville ligge en gave til ham under det forhutlede juletræ, hans mor havde byttet sig til mod nogle timers rengøringsarbejde. Mon det nogensinde bliver rigtig jul? Peter sukkede og spejdede ud i det fortættede mørke. Julen varer længe og koster mange penge I samme øjeblik brød to lysende prikker gennem mørket. Peter blinkede en ekstra gang; var det hans fantasi, som spillede ham et pus? Nej, nu var de der igen! Peter trykkede næsen og håndfladerne mod ruden og stirrede åndeløst ud ad vinduet. De lysende prikker svævede alene mod den natsorte baggrund som ildfluer, og de kom nærmere. Pludselig trådte en skikkelse fri af mørket: En stor, strunk kat spankulerede forbi vinduet, og den kiggede op på Peter, mens lyset indefra reflekteredes i dens øjne. I tre store spring var Peter henne ved sit overtøj: Hurtigt trak han i frakke, støvler og vanter, og fuld af forventning åbnede han den tunge yderdør og løb udenfor. Men katten var væk; forsvundet tilbage i det mørke, der for få øjeblikke siden havde omsluttet alt andet end dens øjne. Slukøret traskede Peter mod sit hjem for atter at sætte sig til rette ved vinduet men stoppede brat ved lyden af grene, som blev bøjet og knækkede et sted i nærheden. Hvad var det? Peter følte sig utryg og længtes pludselig efter sine forældre. Han skyndte sig inden døre, gav pokker i at efterlade fodtøjet i entreen, som hans mor så ofte havde påbudt ham, og fandt sin far småsovende i lænestolen foran fjernsynet. 22 Inges-kattehjem - November årgang 27 - nr. 4

23 Far! Peter ruskede i farens arm. Der er noget derude i mørket. Vil du ikke nok komme med mig? Søvndrukkent kom faren på benene, tog sin søn ved hånden og stavrede med ham ud i bryggerset, hvor han fandt en lommelygte. Kom nu far!, ivrede Peter bekymret og spændt på samme tid. Måske ville der alligevel ske lidt i hans juleferie, han kunne fortælle sine klassekammerater om? Sammen fulgte far og søn en lille sti, som ledte væk fra familiens indkørsel. Den gamle Ford kunne kun netop skelnes fra de mange andre skygger, lyskeglen fra lommelygten i farens hånd bragte frem. Det var begyndt at blæse op, og Peter skuttede sig i sin frakke og klemte sin fars hånd ekstra hårdt, mens han så ind imellem de mange træer, som omkransede familiens lille grund. Det spinkle lys fik stammerne til at se fordrejede og uhyggelige ud; som trolde med lange, krogede arme og visne blade på deres knortede fingre, som rakte ud efter enhver, der vovede at gå iblandt dem. Peter viste vej, men måtte inden længe give fortabt: Det var alt for svært at orientere sig i mørket, og han kunne mærke, at tårerne trængte sig på. Han bed sig i læben; han ville ikke græde, for han var en stor dreng, som sagtens kunne klare sig uden en julegave og glade forældre. Idet Peter tænkte sådan, faldt det første snefnug, og flere fulgte i en hastig strøm. Men han følte ingen glæde derved, og han besluttede sig for, at de ligeså godt kunne gå hjem. Pludselig var de to lysende prikker tilbage. Katten sad på en stor, tilgroet træstub, og da faren lyste på den, trak pupillerne sig helt sammen og efterlod to orange halvmåner. Katten!, råbte Peter, slap sin fars hånd og løb hen mod den. Da han næsten kunne røre den blanke pels, der bølgede som flydende kviksølv i skæret fra lommelygten, satte katten i et elegant spring og hoppede gennem et krat. Peter hastede efter, og da han kiggede ind i krattet, gispede han af overraskelse: På den anden side lå en bevidstløs mand; halvt begravet i den sne, der nu faldt som store vattotter. Far!, råbte Peter gennem blæstens hylen. Skynd dig herhen. Det er godsejer Poulsen! Han ringede efter en ambulance og ydede førstehjælp, mens Peter hentede tæpper for at holde manden varm Peters far handlede hurtigt: Han ringede efter en ambulance og ydede førstehjælp, mens Peter hentede tæpper for at holde manden varm. Få timer senere var det hele overstået, og Peter og hans far sad ved spisebordet, hvor de fortalte moren om deres oplevelser. Forældrenes stemmer var forandrede; lettere og mere rummelige, syntes Peter. Telefonen ringede dog og afbrød deres samtale, og faren rejste sig. Da Peters far vente tilbage til sin familie, bredte der sig et stort smil på hans ansigt, og han sagde: Det var godsejer Poulsens kone. Hun sagde, at de begge var utroligt taknemmelige for vores hjælp, og at de sagtens kunne bruge en rask fyr som mig på godset, hvis jeg altså var ledig. Peter og hans mor sad et øjeblik og fordøjede farens ord; så for de ham om halsen, og den lille familie dansede omkring i stuen, mens de sang den ene julesang efter den anden. Denne gang var stemmerne fulde af glæde og forhåbning, og da Peter var lagt i seng, sendte han katten en kærlig tanke. Nu blev det alligevel en god jul. Og et sted i mørket derude fandtes to lysende prikker, som søgte hen, hvor omstændighederne bød dem; evigt vagtsomme, vågende og vise. Alle, der holder af katte, ved, at katten er et lykkedyr. Husk de mange katte, som fortjener bedre vilkår især i den kolde tid. Og lad dig lede af kattens kloge sind; den kender nok til det gode liv. Af Fransiska Andersen Inges-kattehjem - November årgang 27 - nr. 4 23

24 VIGTIGE ADRESSER Hovedafdeling INGES KATTEHJEM Ejbydalsvej Glostrup KATTEHJEM OG PENSION har åbent man-fredag kl søndag kl TELEFONTID man-fredag kl telefon fax (desværre kan vi ikke besvare spørgsmål via ) HJEMMESIDE LOKALAFDELINGER Inges Kattehjem Odense Sdr. Boulevard Odense c telefon INGES KATTEHJEM NÆSTVED Kalbyrisvej Næstved telefon INGES KATTEHJEM HORSENS Silkeborgvej 156, Lund 8700 Horsens telefon FONDENS BESTYRELSE Inge Sørensen Jørgen Skærbye Petersen Advokat Skjalm Von Bülow SIDSTE NYT PÅ NETTET Hvis du har læst artiklen om vores arbejde for et dyrepoliti, kan du snart finde flere oplysninger om projektet på en hjemmeside, vi har oprettet til formålet. Hjemmesiden går i luften efter nytår, og vil jævnligt blive opdateret med nyheder om, hvor langt vi er nået. Dansk Katte-Register Døgnvagt sms-service NB! Registrering og ændring af øre-/chipmærkede katte modtages kun skriftligt enten pr. post, fax eller på internettet. Gratis registrering af alle chip- og øremærkede katte Al henvendelse: Inges Kattehjem Ejbydalsvej Glostrup

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Gid han var død af noget andet

Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet. Sådan havde jeg det. Som om jeg ikke havde ret til at sørge og græde, fordi min stedfar havde drukket sig selv ihjel, og ikke var død af en

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

Maj 2009 - årgang 28 - nr. 2. Kattens til ferie Odense efter branden En dag med dyrlægen

Maj 2009 - årgang 28 - nr. 2. Kattens til ferie Odense efter branden En dag med dyrlægen Maj 2009 - årgang 28 - nr. 2 Kattens til ferie Odense efter branden En dag med dyrlægen MEDLEMSSKAB - KATTEBLADET Alle, der er interesseret i Kattehjemmets arbejde, er velkomne som bidragsydere. Der tegnes

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg. Bevilget beløb Sep. 2013

Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg. Bevilget beløb Sep. 2013 Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg Ansøgt om beløb 0 Lei pr. måned Bevilget beløb 2012 400 Lei i alt Bevilget beløb Apr. 2013 500 Lei Bevilget beløb Sep. 2013 500 Lei

Læs mere

November 2011 - årgang 30 - nr. 4. KattensJul

November 2011 - årgang 30 - nr. 4. KattensJul November 2011 - årgang 30 - nr. 4 KattensJul MEDLEMSSKAB - KATTEBLADET Alle med interesse i Kattehjemmets arbejde er velkomne som bidragsydere. Der tegnes ikke medlemsskab med et fast årligt kontingent,

Læs mere

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse Materialer Vis, hvad du kan Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse INDHOLD Aktivitet 1, 2 og 3 Samtalebillede: Idrætslektion Aktivitet 4. Skønlitterær tekst 3.-4. klasse: Fablen Løven og musen (version

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Gode råd til kattens adfærd

Gode råd til kattens adfærd Gode råd til kattens adfærd Adfærdsproblemer hos katte Ind imellem udvikler kattens adfærd sig til at blive et problem for familien. Det kan være frustrerende, at katten pludselig bliver urenlig eller

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

August 2012 - årgang 31 - nr. 3

August 2012 - årgang 31 - nr. 3 August 2012 - årgang 31 - nr. 3 MEDLEMSSKAB - KATTEBLADET Alle med interesse i Kattehjemmets arbejde er velkomne som bidragsydere. Der tegnes ikke medlemsskab med et fast årligt kontingent, men det overlades

Læs mere

HVIS KATTEN IKKE ER DIN

HVIS KATTEN IKKE ER DIN HVIS KATTEN IKKE ER DIN Katten har det særlige privilegium, at den normalt får lov at løbe frit ud og ind af boligen. Nogle katte knytter sig til flere familier, fordi mange mennesker fodrer tilløbende

Læs mere

November 2014 - årgang 33 - nr. 4

November 2014 - årgang 33 - nr. 4 November 2014 - årgang 33 - nr. 4 MEDLEMSKAB - KATTEBLADET Alle med interesse i Kattehjemmets arbejde er velkomne som bidragsydere. Der tegnes ikke medlemskab med et fast årligt kontingent, men det overlades

Læs mere

Vi arbejder for at skabe bedre livsvilkår for spastikere. Spastikerforeningen - en forening i bevægelse

Vi arbejder for at skabe bedre livsvilkår for spastikere. Spastikerforeningen - en forening i bevægelse Vi arbejder for at skabe bedre livsvilkår for spastikere Spastikerforeningen - en forening i bevægelse Vi sætter vores fingeraftryk Spastikerforeningen er en huma nitær medlems organisation, som arbejder

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

November 2010 - årgang 29 - nr. 4. KattensJul. Med hjertet...

November 2010 - årgang 29 - nr. 4. KattensJul. Med hjertet... November 2010 - årgang 29 - nr. 4 KattensJul Med hjertet... MEDLEMSSKAB - KATTEBLADET Alle med interesse i Kattehjemmets arbejde er velkomne som bidragsydere. Der tegnes ikke medlemsskab med et fast årligt

Læs mere

Februar 2011 - årgang 30 - nr. 1

Februar 2011 - årgang 30 - nr. 1 Februar 2011 - årgang 30 - nr. 1 MEDLEMSSKAB - KATTEBLADET Alle med interesse i Kattehjemmets arbejde er velkomne som bidragsydere. Der tegnes ikke medlemsskab med et fast årligt kontingent, men det overlades

Læs mere

Maj 2013 - årgang 32 - nr. 2

Maj 2013 - årgang 32 - nr. 2 Maj 2013 - årgang 32 - nr. 2 MEDLEMSSKAB - KATTEBLADET Alle med interesse i Kattehjemmets arbejde er velkomne som bidragsydere. Der tegnes ikke medlemsskab med et fast årligt kontingent, men det overlades

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Case til punktet kl. 13.45: Det tværfaglige arbejde øves på baggrund af en fælles case, som fremlægges af ledelsen

Læs mere

November 2013 - årgang 32 - nr. 4

November 2013 - årgang 32 - nr. 4 November 2013 - årgang 32 - nr. 4 MEDLEMSKAB - KATTEBLADET Alle med interesse i Kattehjemmets arbejde er velkomne som bidragsydere. Der tegnes ikke medlemskab med et fast årligt kontingent, men det overlades

Læs mere

Februar 2010 - årgang 29 - nr. 1 40 ÅR. Kattehjemmet

Februar 2010 - årgang 29 - nr. 1 40 ÅR. Kattehjemmet Februar 2010 - årgang 29 - nr. 1 40 ÅR Kattehjemmet MEDLEMSSKAB - KATTEBLADET Alle med interesse i Kattehjemmets arbejde er velkomne som bidragsydere. Der tegnes ikke medlemsskab med et fast årligt kontingent,

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

år vi en Kattelov? Oplægget 4 MinVenKatten Oplæg til katteloven, fremsat af Dansk Folkeparti, samt 1. behandling af forslaget i Folketinget

år vi en Kattelov? Oplægget 4 MinVenKatten Oplæg til katteloven, fremsat af Dansk Folkeparti, samt 1. behandling af forslaget i Folketinget år vi en Kattelov? Oplæg til katteloven, fremsat af Dansk Folkeparti, samt 1. behandling af forslaget i Folketinget Så er der endelig ved at ske noget omkring katteloven og forhåbentlig kan det medvirke

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Maj 2008 - årgang 27 - nr. 2. Hvad er dyrepoliti? Udekatte-tema Kattens stamfader De efterladte killinger

Maj 2008 - årgang 27 - nr. 2. Hvad er dyrepoliti? Udekatte-tema Kattens stamfader De efterladte killinger Maj 2008 - årgang 27 - nr. 2 Hvad er dyrepoliti? Udekatte-tema Kattens stamfader De efterladte killinger Af Jørgen Petersen LEDER Myndighedernes ansvar I dette nummer kan I læse om, hvordan amerikanerne

Læs mere

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet 15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet Pengene eller livet det er det, det handler om i dag. Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

KØNSMODNING OG NEUTRALISERING AF KATTE

KØNSMODNING OG NEUTRALISERING AF KATTE KØNSMODNING OG NEUTRALISERING AF KATTE Det er vigtigt, at du tager ansvar for dine katte. Det betyder blandt andet, at du får dem neutraliseret, hvis de enten lever som udekatte, eller du har flere katte

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om.

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Prædiken Pinse på Herrens Mark 2. pinsedag. og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Rikke: Sådan tror jeg egentlig,

Læs mere

Butikken hvor du kan leje et andet liv

Butikken hvor du kan leje et andet liv Butikken hvor du kan leje et andet liv I meget gamle dage ovre i London var der en lille butik i en kælder. London var langt,langt væk. Butikken lå i en sidegade, så der var mørkt og dystert i gaden. Den

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 KARL OG EMMAS MOR ER BLEVET RUNDTOSSET Forfatter: Susanna Gerstorff Thidemann ISBN: 87-89814-89-6 Tekstbearbejdning og layout: Qivi

Læs mere

Februar 2008 - årgang 27 - nr. 1. Projekt Vildtlevende Katte 100 år med den danske kat En svensk dyreværnsforening En tandspecialist skriver

Februar 2008 - årgang 27 - nr. 1. Projekt Vildtlevende Katte 100 år med den danske kat En svensk dyreværnsforening En tandspecialist skriver Februar 2008 - årgang 27 - nr. 1 Projekt Vildtlevende Katte 100 år med den danske kat En svensk dyreværnsforening En tandspecialist skriver Af Jørgen Petersen LEDER Menneske, dyr og samfund Knivstikkeri,

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog S K O L E N Y T Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket Kinesisk ordsprog Vildbjerg Skole Januar 2012 Januar 2012 1. 2. 3. 17. Skolebestyrelsesmøde 18. Pædagogisk råds møde 19. 4.

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

En god start med din nye kat

En god start med din nye kat En god start med din nye kat Ny kat i hjemmet At få en kat i familien er dejligt for alle parter. Og der vil ikke gå lang tid, før den lille ny har indtaget sin plads i familien. Der er dog et par ting,

Læs mere

Februar 2009 - årgang 28 - nr. 1. Kræft hos katte Brand på Kattehjemmet Værd at vide om foder

Februar 2009 - årgang 28 - nr. 1. Kræft hos katte Brand på Kattehjemmet Værd at vide om foder Februar 2009 - årgang 28 - nr. 1 Kræft hos katte Brand på Kattehjemmet Værd at vide om foder MEDLEMSSKAB - KATTEBLADET Alle, der er interesseret i Kattehjemmets arbejde, er velkomne som bidragsydere. Der

Læs mere

Maj 2012 - årgang 31 - nr. 2

Maj 2012 - årgang 31 - nr. 2 Maj 2012 - årgang 31 - nr. 2 MEDLEMSSKAB - KATTEBLADET Alle med interesse i Kattehjemmets arbejde er velkomne som bidragsydere. Der tegnes ikke medlemsskab med et fast årligt kontingent, men det overlades

Læs mere

Et afgørende valg året 2007

Et afgørende valg året 2007 Et afgørende valg året 2007 Det er gået fint. Du havde otte flotte æg. Vi har befrugtet dem med din mands sæd, og de har alle delt sig. Tre af dem har delt sig i fire. Du kan få sat to af de æg op i dag.

Læs mere

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål Navneord Pigerne løb hen over vejen. Hvilket ord er navneord, og hvilken tid står de i? Pigerne, bestemt flertal. Vejen, ubestemt ental. Der var engang en dreng, som godt kunne lide at spise æbler. Der

Læs mere

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt.

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt. Ind-led-ning Det, du nu skal læ-se, er rig-tig sket. Det ske-te for mang-e år si-den. Den sør-ge-li-ge be-gi-ven-hed fandt sted i 1866. Hvor læng-e si-den mon det er? Det er så sør-ge-ligt det, der ske-te,

Læs mere

B/C. Beskrivelse Forsend.dato Antal Enhed á-pris % Beløb DKK. MT Transaction 3 stk 0,16 25 0,48. MT Transaction 12 stk 0,16 25 1,92

B/C. Beskrivelse Forsend.dato Antal Enhed á-pris % Beløb DKK. MT Transaction 3 stk 0,16 25 0,48. MT Transaction 12 stk 0,16 25 1,92 000 Returadresse: TDC, Sletvej 30, 0-84, Forfaldsdato: 2.0.202 Kundenummer: 57482 CVR-nr.: DK263670 Betalingsbet. : Inv. month + 2 Ved for sen betaling opkræves et gebyr på 00 Side af 5 MT Transaction

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Pasningsvejledning til marsvin

Pasningsvejledning til marsvin Pasningsvejledning til marsvin Fakta om marsvin: Alder og størrelse: Marsvin bliver omkring 4-5 år, enkelte helt op til 10 år. Et fuldvoksent marsvin vejer omkring 900-1200 g. Enkelte racer bliver lidt

Læs mere

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Af Marie Sørensen, børnehaveklasseleder i samtale med Marianne Thrane - Det vigtigste er, at børn får en god og en glad skolestart, siger Marie Sørensen.

Læs mere

Februar 2013 - årgang 32 - nr. 1

Februar 2013 - årgang 32 - nr. 1 Februar 2013 - årgang 32 - nr. 1 MEDLEMSSKAB - KATTEBLADET Alle med interesse i Kattehjemmets arbejde er velkomne som bidragsydere. Der tegnes ikke medlemsskab med et fast årligt kontingent, men det overlades

Læs mere

Forår 2013 53. årgang nr. 195

Forår 2013 53. årgang nr. 195 Forår 2013 53. årgang nr. 195 Redaktør: Knud Kluge Oplag 1000 Pjecen udgives fire gange om året og sendes gratis til alle der ønsker at modtage den. Sankt Vincent Gruppernes formål: At støtte udvalgte

Læs mere

Sådan gør du. Lær at bruge banken på en ny måde. Trin for trin

Sådan gør du. Lær at bruge banken på en ny måde. Trin for trin Sådan gør du Lær at bruge banken på en ny måde Trin for trin danske BANK sådan gør du Trin for trin Vores samfund bliver mere og mere digitalt. Og det bliver banken også. Så hvordan betaler du regninger,

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Sorgen forsvinder aldrig

Sorgen forsvinder aldrig Sorgen forsvinder aldrig -den er et livsvilkår, som vi lærer at leve med. www.mistetbarn.dk Gode råd til dig, som kender én, der har mistet et barn. Gode råd til dig, som kender én, der har mistet et barn

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Fyring gav kærkommet spark bagi. Sjælland & Øerne. FRA DIN LOKALAFDELING TEMA: Fyret og hvad så nu?

Fyring gav kærkommet spark bagi. Sjælland & Øerne. FRA DIN LOKALAFDELING TEMA: Fyret og hvad så nu? LOKALE NYHEDER FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF SJÆLLAND & ØERNE LOKALE NYHEDER FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF LILLEBÆLT-FYN Sjælland & Øerne Et liv uden for DC-hegnet: Fyringen tvang Pia Heidelbach Larsen, 41, og

Læs mere

Drømmen om at bo for sig selv

Drømmen om at bo for sig selv Artikel i Muskelkraft nr. 2, 2001 Drømmen om at bo for sig selv Peter Bang Jensen er glad for, at han flyttede væk fra en institution og ud i egen lejlighed, men hverdagen kan være svær uden hjælpere Af

Læs mere

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke INVITATION TIL INDVIELSE AF VORES NYE HUS. AFDELINGSADRESSER:

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke INVITATION TIL INDVIELSE AF VORES NYE HUS. AFDELINGSADRESSER: AFDELINGSADRESSER: Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12 14 59 MØDETIDER: Mandag: 18.00-20.00 Boldspil og

Læs mere

Har du været på sol-ferie? Nævn 3 sammen-satte ord, som starter med sol! Fx sol-hat. Er en kasket god i solen? Hvorfor? Hvorfor ikke?

Har du været på sol-ferie? Nævn 3 sammen-satte ord, som starter med sol! Fx sol-hat. Er en kasket god i solen? Hvorfor? Hvorfor ikke? Opgave 1 Quiz og byt Klip langs de stiplede linier Modul 1 Hvad får du lyst til, når det er sommer? Har du været på sol-ferie? Hvad gør solen ved dit humør? Tæl til 10, men skift alle ulige tal ud med

Læs mere

Det har gjort mig til den jeg er...

Det har gjort mig til den jeg er... . Da jeg var 3 år, flyttede vi til Thurø. I København havde vi ikke haft fjernsyn. Så det, at vi fik et lille et, var en MEGET stor ting. De første par dage på Rolf Krakes Vej brugte jeg foran fjernsynet.

Læs mere

Præstens hemmelighed

Præstens hemmelighed Den lå på bordet. Pia vidste, hun ikke måtte røre den, men det trak i hver en fiber i hendes krop for at kigge i den. Den var hendes fars og han havde udtrykkeligt fortalt, at ingen måtte åbne den, for

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har'

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' 21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' Pernille Lærke Andersen fortæller om den dag, hun faldt om med en blodprop, og hele livet forandrede sig Af Karen Albertsen, 01. december

Læs mere

Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012

Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012 Den korte udgave: Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012 Vi blev gift 24 nov. 2011 Vi holdt ferie i feb. 2011 (for første gang i rigtig mange år for Morten) hvor vi tog en uge til Tenerife -

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 KH-57-03-297-DA-C

BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 KH-57-03-297-DA-C BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 14 16 KH-57-03-297-DA-C BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov1 Flyv, smukke svaler, flyv! Europa-Kommissionen BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov2 Denne publikation udgives

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Martin i Laos indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Indhold Børnene ved Mekong 10 Dyrene i landsbyen 14 Hvad spiser man i Laos 16 Martin i rismarken 18 Børnene vaccineres 20 Nee og Noo står op

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR Har du spørgsmål om kræft? Er der noget, du er i tvivl om i forbindelse med sygdommen eller livets videre forløb? Savner du nogen, der ved besked,

Læs mere

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk 7 enkle råd - til at få det bedre Henriette Hagild.dk 1 Henriette Hagild 7 enkle råd - til at få det bedre Saxo Publish 2 7 enkle råd til at få det bedre 5 7 gode råd 7 enkle råd 7 Livshjulet 9 1. Du er

Læs mere

Opgaver til Den dag tyskerne kom

Opgaver til Den dag tyskerne kom Opgaver til Den dag tyskerne kom 1 Når de voksne frygter krig Knuds mor og far talte tit om, at der var krig i Europa, og at krigen kunne komme til Danmark. Hvad taler dine forældre om? Hvad er de bange

Læs mere

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven.

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven. Side 3 Kurven historien om Moses i kurven En lov 4 Gravid 6 En dreng 8 Farvel 10 Mirjam 12 En kurv 14 Jeg vil redde ham 16 En mor 18 Tag ham 20 Moses 22 Det fine palads 24 Side 4 En lov Engang var der

Læs mere

Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan.

Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan. Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan. Indledning: Tidligere år er der i børnehaven blevet udarbejdet en virksomhedsplan. Denne er nu erstattet med en årsplan. Årsplanen skal være grundlag for intern

Læs mere

Undervisningsmateriale MYKA My Grönholdt og Katya R. D. Nielsen

Undervisningsmateriale MYKA My Grönholdt og Katya R. D. Nielsen Undervisningsmateriale MYKA My Grönholdt og Katya R. D. Nielsen Polar Bear Et undervisningmateriale til forestillingen Polar Bear for 0. 2. klasse Du skal bruge: Til læreren tuscher saks Isbjørnen er i

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

Byens Avis og dens ansatte

Byens Avis og dens ansatte Byens Avis og dens ansatte Vores avis hedder byens avis. Vi er 13 ansatte, og vi hedder Janus, Matilde Degania, Christina, Hanne, Zenia, Asger, Mads, Joachim, Frederik, Patrick, Frida og Lena. Dens ansatte

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Heksen Helga Håndvask

Heksen Helga Håndvask Historien om hvorfor Heksen Helga Håndvask lærte at vaske hænder Historie: Lisa Spangby Illustration: Daniel, Dubba PIIIISSSTTT. Ja, det er dig jeg kalder på kom og sæt dig ned, så skal jeg fortælle en

Læs mere

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning Kasse Brand (arbejdstitel) Af Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010 9. Gennemskrivning 1 EXT. HAVEN/HULLET. DAG 1 August 8 år står nede i et dybt hul og graver. Han gider tydeligvis

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar!

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Nyt fra 0. årgang Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Aktiviteter: I denne uge har flere børn været forbi 0.B. hvor man kunne være med til at synge, danse og lege en masse dejlige julesange.

Læs mere

LEKTIE. Jesu helbredelses fest. Parat til at undervise. Vi tjener Gud, når vi hjælper dem, der er syge.

LEKTIE. Jesu helbredelses fest. Parat til at undervise. Vi tjener Gud, når vi hjælper dem, der er syge. LEKTIE År B 2. kvartal Lektie 2 Jesu helbredelses fest Ugens tekst og referencer: Luk 4,38-44. Den store Mester, kap. 27. Huskevers: Jeg var syg, og I tog jer af mig. (Matt 25,36) Hovedformålet er, at

Læs mere

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2014 www.dui.dk/korsloekke KOM OG VÆR MED!!!!!!!!! AFDELINGSADRESSER:

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2014 www.dui.dk/korsloekke KOM OG VÆR MED!!!!!!!!! AFDELINGSADRESSER: AFDELINGSADRESSER: Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12 14 59 MØDETIDER: Mandag: 18.00-20.00 Boldspil og

Læs mere

Den gamle kone, der ville have en nisse

Den gamle kone, der ville have en nisse 1 Den gamle kone, der ville have en nisse Der var engang en gammel kone, der gerne ville have en nisse. Hun havde slidt og slæbt alle sine dage, og nu havde hun sparet sammen til at få sit eget hus. Det

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 27-08-2015 Prædiken til 12. s.e.trinitatis 2015.docx

Lindvig Osmundsen Side 1 27-08-2015 Prædiken til 12. s.e.trinitatis 2015.docx Lindvig Osmundsen Side 1 Prædiken til 12. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Mark. 7,31-37. Kan du høre mig? Jeg kan ikke høre dig. Når man bliver over 60 så får lyden på fjernsynet en ekstra streg eller

Læs mere

Hun forsøgte at se glad ud, men denne kunstige glæde kunne ikke skjule, at hun var nervøs. Hedda blev så gal. - Og det siger I først nu!

Hun forsøgte at se glad ud, men denne kunstige glæde kunne ikke skjule, at hun var nervøs. Hedda blev så gal. - Og det siger I først nu! Kapitel 1 Allerede ved havelågen kunne Hedda mærke, at der var noget galt. Hun og Elin sagde farvel, under megen fnis som altid, men ud ad øjenkrogen så hun, at mor og far sad ret op og ned i hængesofaen

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Kære studenter årgang 2015 I dag er en festdag! I den sidste uges tid har skolen summet af liv: spænding, nervøsitet inden sidste

Læs mere

Eksempler på historier:

Eksempler på historier: Eksempler på historier: Der var engang en mand Der havde en fisk Akvariet blev for gammelt Derfor skulle han købe et nyt Men han havde ikke noget at putte fisken i Derfor døde den og kom op i himlen Der

Læs mere

EN ESSAYSAMLING OM SORG SKREVET AF UNGE. Redigeret af Henriette von Irgens-Bergh og Ida Nymand Ammundsen

EN ESSAYSAMLING OM SORG SKREVET AF UNGE. Redigeret af Henriette von Irgens-Bergh og Ida Nymand Ammundsen EN ESSAYSAMLING OM SORG SKREVET AF UNGE Redigeret af Henriette von Irgens-Bergh og Ida Nymand Ammundsen At miste en essaysamling om sorg skrevet af unge Kræftens Bekæmpelse, 2015 Udgiver: Kræftens Bekæmpelse

Læs mere