SUSTAINABILITY DENMARK BÆREDYGTIGHED I DANMARK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SUSTAINABILITY DENMARK BÆREDYGTIGHED I DANMARK"

Transkript

1 SUSTAINABILITY DENMARK BÆREDYGTIGHED I DANMARK 212

2 2 3 BÆREDYGTIGHED I DANMARK 212 SOCIALE OG MILJØMÆSSIGE TEMAER 212 VAR ÅRET, HVOR VI OMDØBTE CSR TIL BÆREDYGTIGHED OG FIK EN NY STRATEGI PÅ OMRÅDET. EN STRATEGI DER GÅR PÅ TVÆRS AF SELSKABER, FUNKTIONER OG AFDELINGER, OG SOM DEFINERER FEM PRIORITEREDE FOKUSOMRÅDER OG SÆTTER RETNINGEN FREM MOD 217. DENNE STATUS INDEHOLDER UDVALGTE HISTORIER OG NØGLETAL INDEN FOR DE FEM FOKUSOM- RÅDER I BÆREDYGTIGHEDSSTRATEGIEN. VI HAR VALGT DE TEMAER, DER HAR STØRST BETYDNING FOR GRUNDFOS, OG SOM OGSÅ ER RELEVANTE FOR VORES STAKEHOLDERE I DANMARK. DET INKLUDERER: Strategien blev udarbejdet af Sustainability Denmark i tæt samspil med repræsentanter fra GMA, GDK og GBJ. Strategien har medført en række initiativer, der har bidraget til at forbedre Grundfos tredobbelte bundlinje. Den tredobbelte bundlinje handler for Grundfos om, at vi ud over at sikre en sund økonomi samtidig skal tage hensyn til miljøet og løbende forbedre vores sociale påvirkning, dvs. på arbejdspladsen og i det samfund, som vi er en del af. De tre bundlinjer skal balanceres. Denne korte status har fokus på den miljømæssige og den sociale bundlinje og fremhæver initiativer og resultater i de danske selskaber, der har påvirket disse bundlinjer. På de næste sider, kan du læse mere om initiativerne og om, hvilken værdi de har skabt for Grundfos og for vores stakeholdere. >> FOKUSOMRÅDER >> TEMAER >> MÅLEPUNKTER MEDARBEJDER- KOMPETENCER TRÆNING OG UDDANNELSE KULTUR OG MIND-SET Uddannelsestimer Medarbejdernes opfattelse af at: 1) Grundfos gør en oprigtig indsats for at optræde socialt ansvarligt og miljøvenligt (EMS* spm. 14) 2) Den nærmeste leder opmuntrer til at overveje de sociale og miljømæssige konsekvenser, som deres beslutninger kan have (EMS* spm. 43) *Employer Motivation Survey BÆREDYGTIG PRINCIPPET OM DEN TREDOBBELTE BUNDLINJE VISUALISERET I GRUNDFOS KONCERN STRATEGI >> FINANCIAL Sales growth on 11,3% CAGR Profitability between 9 and 1% PBT every year >> ENVIRONMENTAL ENVIRONMENTAL FOOTPRINT (Energy/carbon, water, waste and chemicals) SUSTAINABLE PRODUCT SOLUTIONS (development in E-sales) VIL DU VIDE MERE? HVIS DU VIL SE OG HØRE GRUNDFOS MEDARBEJDERE FORTÆLLE OM, HVAD BÆREDYGTIGHED BETYDER FOR DEM I DERES DAGLIGE ARBEJDE, SÅ KLIK: Insite/vælg område/bæredygtighed >> SOCIAL BOTTOM-LINE HEALTH & SAFETY EMPLOYEES ON SPECIAL TERMS EMPLOYEE DEVELOPMENT (Training hours & EDDs) DIVERSITY (Female leaders & non-danes in key group positions) SUPPLIER AUDLTS DEN SOCIALE BUNDLINIE DEN MILJØMÆSSIGE BUNDLINIE ARBEJDSPLADSEN SAMFUNDET BÆREDYGTIGE LØSNINGER MILJØMÆSSIGT FODAFTRYK SIKKERHED SUNDHED OG TRIVSEL MANGFOLDIGHED UDVIKLING OG INVOLVERING MARKEDSFØRING (Product performance i relation til energi og vand) LOBBYISME PRODUKT OG SERVICESTANDARDER RECYCLING OG BORTSKAFFELSE ENERGI OG CO2 VAND KEMI AFFALD Ulykkesfrekvensen Rapporterede tilløb til ulykker Medarbejdertilfredshed Fastholdelse af langtidssyge Sygefravær Antal ansatte på særlige vilkår Procentandel kvinder i lederstillinger Antal afklaringsforløb Water2Life aktiviteter og donationer Procentandel bæredygtige løsninger solgt -A rater og E rater Energiforbrug/MWh CO2 udledning/tons Vandforbrug/m 3 Farligt og ikke-farligt / tons Kildesorteret skrot / kg. For en mere uddybende rapport, der indeholder data og nøgletal for hele Grundfos koncernen henvises til dokumentet Sustainability Data 212. Som det fremgår af oversigten er der temaer, som vi på nuværende tidspunkt ikke måler på, men som vi forventer at tilføje fremadrettet.

3 4 5 DEN SOCIALE BUNDLINIE

4 6 DEN SOCIALE BUNDLINIE 7 VORES VISION VI SKAL FORBEDRE VORES SOCIALE PÅVIRKNING VÆSENTLIGT PÅ ARBEJDS- PLADSEN OG I SAMFUNDET SOM HELHED. DERFOR HAR VI FORPLIGTET OS SELV TIL AT: tiltrække, fastholde og udvikle dygtige medarbejdere, der kan føre bæredygtighedsagendaen videre fremme en inkluderende og mangfoldig kultur i et sundt og sikkert arbejdsmiljø. skabe positiv vækst i det omkringliggende samfund og indgå lokale partnerskaber. FOR AT OPNÅ MÅLENE HAR VI I 212 BL.A.: haft bæredygtighed som gennemgående tema på årets leder/senior kurser i GBJ. udarbejdet en ny sikkerhedsstrategi, der har bidraget til reduktion af antallet af ulykker. indgået i et nationalt flekspilotprojekt, og deltaget i Røde Kors nationale tøjindsamlingsdag. Aktiviteterne har hver især bidraget til at forbedre den sociale bundlinje i de danske selskaber. MEDARBEJDERNES SIKKERHED KOMMER FØR ALT ANDET! I løbet af 21 og 211 oplevede vi desværre en negativ tendens til flere arbejdsrelaterede ulykker. Derfor har vi i 212 haft stort fokus på at forbedre sikkerheden på arbejdspladsen. Med en ny Safety Excellence strategi, der er baseret på Sikkerhed først, og et øget fokus generelt blandt ledere og medarbejdere er det lykkes at knække kurven og opnå en historisk lav ulykkesfrekvens. En del af årsagen til det flotte resultat er medarbejdernes indsats i forhold til at indrapportere tilløb til ulykker. Ved at fokusere på tilløb til ulykker og ulykker der kunne være sket, lærer vi nemlig at forudse faresituationer og dermed kan vi blive proaktive og undgå ulykker. UP fabrikken er et godt eksempel på, hvordan antallet af ulykker er faldet samtidig med, at antallet af indrapporterede tilløb til ulykker er steget. Succesen skyldes ifølge arbejdsmiljørepræsentant Jonna Klint, at de har haft det som et fast punkt på morgenmøderne. Der er altså hver dag blevet fulgt op på hvor mange tilløb, der er indrapporteret, hvor mange der er blevet løst, og hvordan de er blevet løst. Det kan dreje sig om alt lige fra en utæthed i taget til en defekt afskærmning. Ud over færre ulykker har det også styrket sammenholdet blandt medarbejderne, fordi det er noget, som vi er fælles om og fordi medarbejderne kan se, at det faktisk rykker noget, siger Jonna Klint. I 212 blev der i alt indrapporteret 12 tilløb til ulykker på UP, hvoraf 92 er blevet løst. Til sammenligning blev der i 211 løst 577 mod 21 i 21. >> Hvad betyder det? Et sikkert og trygt arbejdsmiljø er med til at styrke tilfredsheden og arbejdsglæden blandt medarbejderne. Samtidig er det vigtigt for Grundfos at sygefraværet er holdt på et minimum, så vi kan opretholde effektiviteten. SUNDE OG FRISKE MEDARBEJDERE EN NØGLE TIL SUCCES På baggrund af en sundhedsundersøgelse blandt alle medarbejdere, der blev foretaget i 21 af konsulentfirmaet Health Group, har vi i 212 udarbejdet en sundhedsstrategi og udpeget fokusområder og initiativer, der skal gøre det nemmere for medarbejderne at holde sig sunde og raske. Der er i 212 tilbudt og afviklet rygestopkursus, rygskole og livsstilskurser, og vi har igangsat byggeriet af et helt nyt motions- og sundhedscenter i Bjerringbro. Samtidig er det blevet lettere at vælge de sunde alternativer i kantinerne, og over 3 % af maden er nu økologisk. Stress og det psykiske arbejdsmiljø har ligeledes været et tema i 212, og vi undersøger mulighederne for fremadrettet at kunne tilbyde kurser om stress forebyggelse og håndtering for ledere og medarbejdere. >> Hvad betyder det? For Grundfos betyder det større arbejdsglæde, færre sygedage og øget effektivitet. For medarbejderne er det et ekstra gode at arbejdspladsen gør det nemt at leve sundt. RUMMELIGHEDEN ER VIGTIG I Grundfos tror vi på, at mangfoldighed og plads til forskellighed skaber værdi. Derfor stræber vi hele tiden efter at finde nye jobs til ansatte på særlige vilkår, både i fleksafdelingerne og udenfor, og vi tager udsatte grupper ind i afklarings- og praktikforløb og hjælper dem tilbage på arbejdsmarkedet. Dermed bidrager Grundfos samtidig til at løse nogle af de sociale udfordringer, som det danske samfund står overfor. Det gælder bl.a. at alt for mange unge ikke får en uddannelse, at for mange medarbejdere går ned med stress, og at for mange personer med handicap ikke får job. I 212 modtog vi Viborg kommunes handicapråds Tilgængelighedspris som en anerkendelse af Grundfos vedvarende arbejde for at rumme mennesker med handicap eller funktionsnedsættelse. Vi gik også med i et nationalt flekspilot omkring små fleksjobs, der betyder, at vi vil ansætte fem nye medarbejdere på helt ned til 1-12 timer om ugen. >> Hvad betyder det? Det er i Grundfos og medarbejdernes fælles interesse, at her er plads til alle. Det øger loyaliteten og skaber tryghed og sammenhold blandt medarbejderne. I et samfundsperspektiv bidrager vi til at skabe jobs og til at få mennesker med særlige behov integreret på arbejdsmarkedet. SAMFUNDSENGAGEREDE MEDARBEJDERE Grundfos sætter en stor ære i at støtte op om samfundet omkring os og det samme gør medarbejderne. I 212 blev der lavet 214 danske Water2Life donationer, hvilket svarer til at de danske medarbejdere samlet set har doneret kr. Donationerne er gået til at opstille vandsystemer, der har givet adgang til rent vand for nogle af verdens fattigste. Water2Life startede i Afrika i 21. et var at stille 1 vandsystemer op i Kenya inden udgangen af 212. Allerede i marts var målet nået! Succesen blev fejret til familiedagen i Djurs Sommerland, hvor der blandt andet var Water2Life skattejagt og ansigtsmaling. I 213 vil Water2Life starte op i en helt anden verdensdel, Vietnam. I 212 deltog vi også i Røde Kors nationale tøjindsamlingsdag. Der blev samlet ca. 1 sække tøj ind, der bidrog til at samlet resultat på 3 tons tøj svarende til ca. 1 mio. kr. for hele kampagnen. >> Hvad betyder det? Ved at engagere sig bidrager den enkelte medarbejder til at løse nogle af de samfundsmæssige udfordringer som f.eks. vandmangel og overforbrug, som verden står overfor. For Grundfos skaber det værdi, at medarbejderne engagerer sig i bæredygtighedsstrategien.

5 8 DEN SOCIALE BUNDLINIE 9 SOCIALE NØGLETAL >> MEDARBEJDERNES OPFATTELSE AF BÆREDYGTIGHED I GRUNDFOS, EMPLOYER MOTIVATION SURVEY GMA GDK GBJ GMA GDK GBJ Grundfos bæredygtighedsindsats I motivationsmålingen (EMS), undersøges medarbejdernes opfattelse af, at Grundfos gør en oprigtig indsats for at optræde socialt ansvarligt og miljøvenligt på en skala fra 1-1, hvor 1 er bedst. De danske medarbejderes vurdering ligger meget højt. Nærmeste leders bæredygtighedsindsats I motivationsmålingen (EMS) undersøges medarbejdernes opfattelse af, at nærmeste leder opmuntrer dem til at overveje de sociale og miljømæssige konsekvenser, som deres beslutninger kan have på en skala fra 1-1, hvor 1 er bedst. Scoren er her medium. >> SIKKERHED Total DK Total DK Ulykkesfrekvens Ulykkesfrekvensen i de danske selskaber er faldet til et historisk lavt niveau i 212. Ulykkesfrekvensen er antallet af ulykker per mio. arbejdstime og omfatter kun timelønnede. Antal tilløb til ulykker Der er sket en stor stigning i antallet af indrapporterede tilløb til ulykker. Dette skal ses som en del af årsagen til den lave ulykkesfrekvens.

6 1 DEN SOCIALE BUNDLINIE DEN SOCIALE BUNDLINIE 11 >> UDDANNELSESTIMER >> ANSATTE PÅ SÆRLIGE VILKÅR, PROCENTANDEL >> MEDARBEJDERTILFREDSHED >> FASTHOLDELSE AF LANGTIDSSYGE, PROCENTANDEL 12. 4, , ,5 2 1, , Total DK GMA GDK GBJ Total DK GMA GDK GBJ GMA GDK GBJ Total DK Antallet af timer brugt af medarbejderne på ud - dannelsesaktiviteter, administreret og registreret af uddannelsesafdelingen, er stigende. Tallet skal betragtes som et minimum, da al uddannelsesaktivitet ikke registreres. Ansatte på særlige vilkår dækker over medarbejdere med nedsat erhvervsevne ansat i skånejob, fleksjob og aftalebaserede jobs. I de danske selskaber samlet set er procentandelen 2,9, hvor målet er 3. Medarbejdernes tilfredshed og motivation under - søges løbende. Fra 21 til 212 er medarbejdernes tilfredshed steget i alle de danske selskaber, og samtidig er svarprocenten steget. Et meget posi - tivt resultat. Grundfos stræber efter at fastholde langtidssyge syge - meldte medarbejdere. Fastholdelsesprocenten er faldet en smule i 212, men den er stadig på mål. >> KVINDER I LEDELSE, PROCENTANDEL >> OPGAVER KØBT PÅ TIMEBASIS FRA FLEKSAFD. OMREGNET TIL FULDTIDSANSATTE >> SYGEFRAVÆR, ÅRLIG PROCENTANDEL >> AFKLARINGSFORLØB GMA GDK GBJ GMA GDK GBJ Total DK, timelønnede Total DK, funktionærer Total DK Grundfos koncernen har et mål om, at mindst 25 % af vores ledere er kvinder i 217. Den samlede pro - centandel i Danmark er 14,47. Grundfos afdelingerne i Danmark kan bruge medarbejdere fra fleksafdelingen til at løse opgaver. Fremadrettet vil afdelinger, der ikke selv har ansatte på særlige vilkår, blive opfordret til at få opgaver løst af fleksafdelingen og demed bidrage til at sikre beskæftigelse til ansatte på særlige vilkår. Grundfos stræber efter at fremme sundheden blandt medarbejderne ved at gøre det nemt at vælge en sund livsstil. Sygefraværet er faldet en anelse blandt de timelønnede og holder niveau blandt funktionærerne. ringsforløb, der er gennemført. Antallet af funktionshvilket skyldes en kombination af eksterne og interne faktorer, bl.a. antallet af personer, der har behov for

7 12 13 DEN MILJØMÆSSIGE BUNDLINIE

8 14 DEN MILJØMÆSSIGE BUNDLINIE DEN MILJØMÆSSIGE BUNDLINIE 15 VORES VISION VI SKAL REDUCERE VORES MILJØMÆSSIGE FODAFTRYK VÆSENTLIGT BÅDE I PRODUKTIONEN OG I ANVENDELSEN AF VORES PRODUKTER. DERFOR HAR VI FORPLIGTET OS SELV TIL AT: hæve niveauet for bæredygtige løsninger inden for energieffektivitet og vand med fokus på hele produktlivscyklus og tilbyde service med fokus på bæredygtighed. reducere vores samlede miljømæssige fodaftryk igennem hele værdikæden, også hos leverandører. FOR AT OPNÅ MÅLENE HAR VI I 212 BL.A.: lanceret nye energibesparende pumper og igangsat et recycling retursystem for cirkulationspumper. udskiftet til energieffektive pumper i egen produktion, samarbejdet med Bjerringbro varmeværk om en ny energicentral, og fået en ny vandstrategi. Aktiviteterne har hver især bidraget til at forbedre den miljømæssige bundlinje i de danske selskaber. NYE GRUNDFOS PUMPER ER MARKEDETS MEST ENERGIEFFEKTIVE I 212 introducerede Grundfos to nye pumper: MAGNA3 som er det industrielle markeds absolut mest energibesparende cirkulationspumpe til dato, og en helt ny generation af den kendte ALPHA2 til boligejerne. Henrik Falck, Salgschef fortæller: Vi har fra GDK s side oplevet en fantastisk modtagelse af såvel ALPHA2 som MAGNA3 på det danske marked. Lanceringen af ALPHA2 med den imponerende effektivitetsforbedring og MAGNA3 s mange nye og innova- tive funktionaliteter understreger vores kunders oplevelse af Grundfos som den førende og markedsudviklende samarbejdspartner. Virkningen er ikke til at tage fejl af. Hvis alle pumper i Danmark blev udskiftet med innovative lavenergipumper fra Grundfos, ville Danmark samlet set spare godt 1 mia. kroner på elregningen. Det svarer til en samlet reduktion i elforbruget på 1,26 mia. kwh, eller 65. danskeres årlige energiforbrug. >> HVAD BETYDER DET? For Grundfos betyder det konkurrencefordele. For kunderne betyder de nye pumper et lavere elforbrug og dermed en væsentlig mindre elregning. Set i et miljø- og samfundsmæssigt perspektiv bidrager de nye produkter til at reducere Danmarks samlede energiforbrug og CO2-udslip. RECYCLING EN BÆREDYGTIG FORRETNING Tiltagende energi- og ressourceknaphed er en af de mest påtrængende udfordringer, verden står over for. En udfordring, som vi i Grundfos kan bidrage til at løse ved at udvikle, producere og sælge bæredygtige produkter, der sparer energi ude ved slutbrugerne. Men vi kan gøre mere end det. For det første, kan vi tage hensyn til miljøet i hele produktionsprocessen. Eksempelvis ved at sortere og genanvende de store mængder affald, som vores produktion genererer. Det er et område, som vi vil sætte endnu større fokus på i 213. For det andet har vi også et ansvar for vores produkter, når de er udtjente og klar til at blive kasseret. I 212 gennemførte vi et pilotprojekt, hvor grossister sammen med installatører returnerede omkring 1 ton brugte pumper til Grundfos recycling afdeling. Her blev materialerne adskilt og sorteret med henblik på genvinding. Dette koncept kan øge beskæftigelsen i recycling afdelingen og samtidig engagere kunderne i en bæredygtig forretning. I 213 forventes det, at konceptet udvides til at omfatte alle grossister For yderligere at bidrage til at sætte bæredygtighed, cirkulær økonomi og recycling på agendaen har vi støttet op om den nationale Re-Think Business bevægelse, hvor Grundfos er blevet brugt som eksempel til inspiration for andre virksomheder. >> HVAD BETYDER DET? Bedre miljø, mere beskæftigelse til medarbejdere ansat på særlige vilkår og en lille fortjeneste til installatører og grossister. Det er de tre fordele ved recycling returkonceptet. PUMP AUDITS EN GOD INVESTERING BÅDE FOR KUNDERNE OG FOR GRUNDFOS SELV Når man skifter til nye energieffektive pumper, kan man spare mange penge. Pump Audit er primært et redskab til vandværker, der ønsker dokumentation for driftsomkostningerne i eksisterende anlæg i forhold til investering i nye, energioptimerede systemer. Et par hundrede danske vandværker har gennemført Grundfos Pump Audit, og erfaringerne viser, at energibesparelserne typisk ligger på 3-45 %. Selv kun 1-12 år gamle pumpeanlæg kan ofte med fordel udskiftes. Tilbagebetalingstiden er helt ned til 2-4 år. Greve Vandværk er en er dem, der har gennemført et Pump Audit med stor succes. En energibesparelse på ikke mindre end 38 % svarende til omkring 73. kwh årligt var den gevinst, som målingerne stillede vandværket og forbrugerne i sigte, hvis de gamle pumper blev udskiftet med nye. Så beskeden fra bestyrelsen kom prompte: Bare se at få skiftet! Selv om anlægget er sat i drift for nylig, viser de foreløbige målinger, at Grundfos har ramt præcist i beregningerne. Også internt har Pump Audits vist sig at være en virkelig god investering. I 212 har udskiftning til mere energieffektive pumper og motorer sparet GBJ for ikke mindre end 2,3 mio. kroner og 3,3 mio. Kwh. Der er endnu kun skiftet 37 % af den mængde, der som minimum skal skiftes, så potentialet er stadig stort. Det her er noget, der bliver taget seriøst i hele virksomheden. Vi har folk, der ikke laver andet end at tage rundt og vurdere pumperne og skifte dem ud, hvis de er for energitunge, siger Mogens Olesen, Environmental Consultant. De gamle pumper indleveres til Recycling afdelingen, der sorterer og sikrer, at materialerne bliver genanvendt på bæredygtig vis.

9 16 DEN MILJØMÆSSIGE BUNDLINIE DEN MILJØMÆSSIGE BUNDLINIE 17 >> HVAD BETYDER DET? For kunderne såvel som for Grundfos betyder det væsentlige reduceringer i energiforbruget. Samtidig er det for Grundfos et klart signal om, at vi tager vores egen medicin. SOLEN GIVER CO2 NEUTRAL ENERGI TIL NORD 1 I slutningen af 212 kom et helt nyt solcellean - læg på plads på taget af bygningen Nord 1, og de 228 paneler kan nu forsyne en hel etage med gratis og CO2 neutral - strøm. Det er på niveau med, hvad fem enfamilieshusstande bruger. Monteringen af solpanelerne er sket som et led i ombygningen omkring Nord 1, hvor der bl.a. skulle lægges nyt tag. Da det blev meldt ud, fik vi utrolig mange henvendelser fra medarbejderne, om at de håbede, at vi ville tænke en løsning ind med solceller, fortæller Lars Ole Rask, Project Manager. >> HVAD BETYDER DET? Solcellerne bidrager til at reducere vores energiforbrug og nedbringe CO2 udledningen. Samtidig er de et tydeligt symbol på, at vi tager bæredygtighed alvorligt. VANDFRIE TOILETTER PÅ TC OG BD I 212 fremlagde koncernen en ny vandstrategi, der har til mål at reducere Grundfos vandforbrug med 5 %. Det er en udfordring, der kræver mere omfattende løsninger end små besparelser på 5 % her og der. Derfor har man på TC fået den gode ide at erstatte almindelige toiletter med nye vandfrie toiletter, der ikke skyller ud. Det betyder reelt en besparelse på 1 %, idet de nye alle toiletter på Grundfos burde være vandfrie, siger Leif Gram. Når der findes noget, som gør, at man ikke bruger vand så bør vi vælge den løsning. De har pt. 3 vandfrie toiletter på TC, og de sparer i alt 75 liter vand om dagen! I 213 har miljøpuljen sponsoreret 26 nye vand - frie toiletter, der skal fordeles i GBJ. >> HVAD BETYDER DET? Vi reducerer vandforbruget på Grundfos og bidrager samtidig til at øge bevidstheden om vandknaphed. BÆREDYGTIGT INDKØB Miljø spiller en stor rolle, når Grundfos indkøber produkter og services. Det er noget, som vi altid har fokus på, når vi vælger hvilke leverandører, vi skal samarbejde med. Det er bestemt ikke kun pris og levering, der er afgørende, fortæller Morten Forsberg Holm, Department Head, Purchase. I 212 modtog Grundfos A/S en Svanemærke certificering og et diplom, der anerkender vores indsats og viser vores samarbejdspartnere, at vi efterlever de strenge miljøkrav, som en Svanemærkning kræver og, at vi har aktive poli - tikker på områder. >> HVAD BETYDER DET? For Grundfos betyder det, at vi kan stå inde for de produkter, som vi køber og ved, at de ikke forurener eller på anden måde skader miljøet. Det bidrager til et bedre miljø generelt til gavn for os alle. MILJØMÆSSIGE NØGLETAL >> PROCENTANDEL BÆREDYGTIGE LØSNINGER SOLGT, A-RATER GDK Total Procentandelen er opadgående og over mål. A-rate er A-mærkede LAUP og SMUP (AlphaPro og Magna) i forhold til alle relevante standard- og E-pumper >> PROCENTANDEL BÆREDYGTIGE LØSNINGER SOLGT, E-RATER GDK Total Procentandelen er opadgående og over mål. E-raten målt på Small UP, Large UP og Inline solgt i E-version i forhold til det samlede antal pumper E+standard i samme typer. >> ENERGIFORBRUG, MWH >> VANDFORBRUG, M Danmark, certificeringsområde* Danmark, certificeringsområde* sætningen for 212 var ikke at have et energiforbrug højere end MWh. Da 212 endte på MWh er målsætningen nået. Energiforbruget i 212 er i forhold til 211 reduceret med 3 %, på trods af øget omsætning. sætningen for 212 var ikke at have et vand - forbrug højere end m3. Da 212 endte på m 3 er målsætningen nået. Vi ønsker at reducere yderligere, og i 213 kommer vand øverst på agendaen.

10 18 DEN MILJØMÆSSIGE BUNDLINIE 19 >> CO2 EMISSION (EL+FJERNVARME) >> FARLIGT AFFALD, TONS Danmark, certificeringsområde* Danmark, certificeringsområde* Udledningen af CO2 er generelt faldende og reduceret med 9 % i forhold til 211. De 7 % af reduktionen skyldes dog den årlige ændring af CO2 faktoren, hvorimod de sidste 2 % skyldes tiltag i produktionen på trods af øget omsætning. Farligt affald udgør 27 % af den samlede affaldsmængde og består af olieholdigt fast affald, spild-olie, slibeslam, slam fra spildevandsrensning m.m. På baggrund af den store mængde slam fra rensning af spildevand blev målsætningen fra 211 ikke nået. Vi fastholder dog målet om at reducere mængden. Den store mængde slam fra spildevandsanlægget er ensbetydende med renere spildevand. >> RECYCLING GBJ, recycling afd. Kildesorteret skrot, kg. I recycling fleksafdelingen adskilles og sorteres skrot med henblik på genanvendelse. Mængden af kildesorteret skrot er stigende og det samme er indtjeningen på området. * Certificeringsområdet omfatter tre selskaber, Grundfos A/S, Grundfos DK A/S og Grundfos Holding (BD)

11 GRUNDFOS Holding A/S Poul Due Jensens Vej 7 DK-885 Bjerringbro Tel: The name Grundfos, the Grundfos logo, and be think innovate are registered trademarks owned by Grundfos Holding A/S or Grundfos A/S, Denmark. All rights reserved worldwide. 313/Sustainability Denmark/1965-D&I

Det bedste er blevet endnu bedre

Det bedste er blevet endnu bedre Det bedste er blevet endnu bedre Kræv den NYE ALPHA2 KONSTANT INNOVATION DET LIGGER I VORES GENER Med over 3 millioner solgte enheder på verdensplan har Grundfos ALPHA2 vist sig at være verdens bedst sælgende

Læs mere

KRÆV MERE AF DINE CIRKULATIONSPUMPER

KRÆV MERE AF DINE CIRKULATIONSPUMPER KRÆV MERE AF DINE CIRKULATIONSPUMPER DET ER TID TIL AT KRÆVE MERE I mere end 65 år har vores filosofi hos Grundfos været at kræve mere. Derfor lancerede vi Red Wolf Project en femårig mission med et klart

Læs mere

Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder. Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet

Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder. Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet Energi effektivisering Den mest bæredygtige energi er

Læs mere

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Ved at deltage i Region Midtjyllands projekt Rethink Business, har Novopan Træindustri A/S fået øje på, hvordan de med C2C-certificering og - strategi kan

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Energioptimering og -audit

Energioptimering og -audit Energioptimering og -audit Få mest muligt ud af din energi Få yderligere information på: www.schneider-electric.dk Energi og produktionsomkostninger Leder du efter produktivitets effektivisering? Et konkurrencepræget

Læs mere

KRÆV MERE AF DINE CIRKULATIONSPUMPER

KRÆV MERE AF DINE CIRKULATIONSPUMPER KRÆV MERE AF DINE CIRKULATIONSPUMPER DET ER TID TIL AT KRÆVE MERE I mere end 65 år har vores filosofi hos Grundfos været at kræve mere. Derfor lancerede vi Red Wolf Project en femårig mission med et klart

Læs mere

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning www.pwc.dk/årsrapport CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a Ansvarlighed gennem vores forretning PwC Danmark

Læs mere

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB UDENRIGSMINISTERIET ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB 1 Indholdsfortegnelse: 1. Grønt regnskab side 1 2. Samlet forbrug

Læs mere

Energitjek. Få mest muligt ud af din energi

Energitjek. Få mest muligt ud af din energi Energitjek Få mest muligt ud af din energi Energi og produktionsomkostninger Leder du efter produktivitetseffektivisering? Energitjek Et struktureret program for energioptimering Hvorfor energitjek? Et

Læs mere

I Semler Gruppen ønsker vi at udvise social ansvarlighed, både i og uden for organisationen.

I Semler Gruppen ønsker vi at udvise social ansvarlighed, både i og uden for organisationen. CSR i Semler Gruppen I Semler Gruppen ønsker vi at udvise social ansvarlighed, både i og uden for organisationen. Vi er vores samfundsansvar bevidst og er involveret i en række velgørende aktiviteter -

Læs mere

Thors-Design: Udlejning af møbler øger graden af genanvendelse og åbner for nye markedsmuligheder

Thors-Design: Udlejning af møbler øger graden af genanvendelse og åbner for nye markedsmuligheder Thors-Design: Udlejning af møbler øger graden af genanvendelse og åbner for nye markedsmuligheder Thors-Design er på vej med et nyt tilbud til deres kunder, så de kan leje møbler og levere dem tilbage

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Trafikselskabet Movia

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Trafikselskabet Movia Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Trafikselskabet Movia 28 Oktober 28 Hovedrapport Movia Johannes Sloth Svarprocent: 9% (2/37) Konklusion v/ Ennova Markant stigning i Arbejdsglæde og Loyalitet Troskab

Læs mere

Pumper i cirkulær økonomi Samsø som test-site

Pumper i cirkulær økonomi Samsø som test-site Pumper i cirkulær økonomi Samsø som test-site På Samsø skal en udbuds- og indkøbspolitik baseret på cirkulær økonomi være driver for en leasingmodel af pumper, der skal sætte fokus på samarbejde med erhvervslivet

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

Spar på strømmen det er op til dig. Der er meget at spare med trådløs, batteridrevet adgangskontrol

Spar på strømmen det er op til dig. Der er meget at spare med trådløs, batteridrevet adgangskontrol Spar på strømmen det er op til dig Der er meget at spare med trådløs, batteridrevet adgangskontrol Strømforbruget betyder noget spar penge med batteridrevet trådløs adgangskontrol Adgangskontrol med ledninger

Læs mere

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE HÅG & THE ENVIRONMENT & HÅG & THE ENVIRONM VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE...VI LÅNER DEN AF VORES BØRN DET GØR VI... HÅG har en gennemgribende idé om, at alle virksomheder har et ansvar ud over

Læs mere

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus Grønt regnskab www.klima.ku.dk/groen_campus Københavns Universitet (KU) er blandt Danmarks største arbejdspladser. Omkring 50.000 medarbejdere og studerende har deres daglige gang på knap 1 mio. m 2. En

Læs mere

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt.

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt. 1 of 6 Bilag 4: Udvalg af virkemidler til opfyldelse målsætninger i Borgmesteraftalen Borgmesteraftalen omfatter kommunen som geografisk enhed og ved indgåelse af aftalen forpligtede kommunen sig til en

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014. VA 67 4 Syd

GRØNT REGNSKAB 2014. VA 67 4 Syd GRØNT REGNSKAB 214 VA 67 4 Syd Introduktion Kommenteret grønt regnskab for VA 67 4 Syd. Regnskabet udarbejdes årligt for at følge forbrugsudviklingen for varme, vand og el samt den afledte klimabelastning.

Læs mere

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig?

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Virksomhedskultur og værdier Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Ledernes Hovedorganisation August 4 Indledning Meget moderne ledelsesteori beskæftiger sig med udvikling af forskellige ledelsesformer,

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

EGEDAL KOMMUNE STILLER HØJE MILJØKRAV TIL BYGGERIERNE I NY BYDEL OG BANER MED SIT UDBUD VEJ FOR MERE BÆREDYGTIGT BYGGERI

EGEDAL KOMMUNE STILLER HØJE MILJØKRAV TIL BYGGERIERNE I NY BYDEL OG BANER MED SIT UDBUD VEJ FOR MERE BÆREDYGTIGT BYGGERI BUSINESS 6 CASE BYGGERI GRØNNE INDKØB EGEDAL KOMMUNE STILLER HØJE MILJØKRAV TIL BYGGERIERNE I NY BYDEL OG BANER MED SIT UDBUD VEJ FOR MERE BÆREDYGTIGT BYGGERI Stenløse Syd er et helt byområde, som er udviklet

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

Bæredygtige løsninger til byggeri og bolig

Bæredygtige løsninger til byggeri og bolig Bæredygtige løsninger til byggeri og bolig Safarrissoq Hvor de stille strømme tager fart men!!!! Tiltag der påvirker markedet for vedvarende energi Stigende priser på fossile brændsler Energi- og forsyningsselskaber

Læs mere

Ajourført Miljøredegørelse 2012

Ajourført Miljøredegørelse 2012 Ajourført Miljøredegørelse 2012 Grundfos A/S Grundfos DK A/S Grundfos Holding A/S (BD) Anlægsområder: Bjerringbro, Aalestrup, Langå, Brøndby, Årslev, Farum Indholdsfortegnelse: 1. Resumé... 3 2. Ændringer

Læs mere

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne Beboer Sænk spændingen og sænk el-regningen Stigende el-priser er i stadig højere grad med til at lægge pres på både offentlige og private

Læs mere

Kommunal planlægning for energi og klima

Kommunal planlægning for energi og klima Mandag d. 22 september 2008 Konferencen Energieffektivt Byggeri Stenløse Syd På kommunalt initiativ etableres Danmarks største samlede bebyggelse af lav-energi huse Kommunal planlægning for energi og klima

Læs mere

EN UDGIFT BLEV TIL EN INDTÆGT, DA HEDENSTED KOMMUNE VALGTE CRONBORGS RECOOL-TEKNOLOGI

EN UDGIFT BLEV TIL EN INDTÆGT, DA HEDENSTED KOMMUNE VALGTE CRONBORGS RECOOL-TEKNOLOGI BUSINESS 2 CASE VARMEPUMPER EN UDGIFT BLEV TIL EN INDTÆGT, DA HEDENSTED KOMMUNE VALGTE CRONBORGS RECOOL-TEKNOLOGI GRØNNE INDKØB Funktionsudbud åbner for mere innovative løsninger end de traditionelle udbud.

Læs mere

Tillæg til Grønt Regnskab 2012

Tillæg til Grønt Regnskab 2012 Tillæg til Grønt Regnskab 212 Varme Kommunes korrigerede varmeforbrug er samlet set steget med 1,9 % over de sidste to år. Dette er naturligvis et skuffende resultat, der vil blive arbejdet på at forbedre

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 89% ( besvarelser ud af mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

Tips til bedre arbejdsmiljø og trivsel

Tips til bedre arbejdsmiljø og trivsel Tips til bedre arbejdsmiljø og trivsel Indledning Der er store forventninger til både medarbejdere og ledelse om at præstere. Forandringer, udvikling og vækst er på dagsordenen og det udfordrer balancen

Læs mere

Stamblad for Ulveskov Skole, Børnehave & SFO praktisk miljøledelse

Stamblad for Ulveskov Skole, Børnehave & SFO praktisk miljøledelse Data fra spørgeskema Allerede igangsatte aktiviteter Kontrol med forbrug og adfærd omkring forbrug Affaldssortering Ikke igangsatte aktiviteter Grøn ordning Miljøretningslinjer og -plan Grønne indkøb Bemærkninger

Læs mere

Energirenovering og vedvarende energi. v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11.

Energirenovering og vedvarende energi. v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11. Energirenovering og vedvarende energi v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11.2012 Hvad jeg kommer rundt om i mit indlæg Hvad gør Holbæk Kommune

Læs mere

CSR - VIRKSOMHEDERNES SOCIALE ANSVAR Bøvl eller business

CSR - VIRKSOMHEDERNES SOCIALE ANSVAR Bøvl eller business CSR - VIRKSOMHEDERNES SOCIALE ANSVAR Bøvl eller business 18.12.2012 Side 1 Dagsorden CSR - Sådan har virksomhedernes sociale ansvar det Det kan betale sig Jobcentrenes samarbejde med virksomhederne 18.12.2012

Læs mere

Nedbringelse af CO2-udslip fra de kommunale bygninger

Nedbringelse af CO2-udslip fra de kommunale bygninger Nedbringelse af CO2-udslip fra de kommunale bygninger Analyserapport nr. 4. April 2009 1 Indholdsfortegnelse: Indledning side 1 Proces side 2 Stikprøven side 2 Om de foreslåede energibesparende investeringer

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2011 BERETNING 2011 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 91% ( besvarelser ud af 22 mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 5 Hvordan

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Energiledelse hos Formula A/S. www.formula.dk

Energiledelse hos Formula A/S. www.formula.dk Energiledelse hos Formula A/S Beregningsmetodefor CO 2 udslip www.formula.dk Energi og Miljøledelse forankret i EMAS Certficering Licens til Svanemærkning af tryksager Licens til FSC mærkede tryksager

Læs mere

CARBON20 PARTNERSKABSAFTALE

CARBON20 PARTNERSKABSAFTALE CARBON20 PARTNERSKABSAFTALE mellem [VIRKSOMHED] og ALLERØD KOMMUNE Carbon20 Et bæredygtigt Allerød Denne aftale præciserer rammerne for et forpligtende, men ikke juridisk bindende samarbejde mellem og

Læs mere

Præsentation. Anette Østerby, Ejer af AviChem & RiskConsult ApS

Præsentation. Anette Østerby, Ejer af AviChem & RiskConsult ApS Præsentation Anette Østerby, Ejer af AviChem & RiskConsult ApS Uddannelse: Kemiingeniør, Eksamineret sikkerhedsrådgiver, Lead auditor og Ledelsesuddannelse Erfaring: 23 år med Arbejdsmiljø & Sikkerhed

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Skab værdi for din virksomhed med en arbejdsmiljøstrategi - med fokus på sunde og sikre medarbejdere. Det giver god økonomi Klare fordele ved at

Læs mere

FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL

FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL BÆREDYGTIGHED PÅ DAGSORDENEN 1987 1992 Agenda 21 2000- tallet Klima og CO2 Det gode liv / sustainia

Læs mere

Indstilling. Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø

Indstilling. Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 28. maj 2013 Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden Denne indstilling skal fremme anvendelsen af vedvarende

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 9% (74 besvarelser ud af 82 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER Overblik og helhedsløsninger for private boligejere Dette projekt har modtaget støtte fra EUs Horizon 2020 forsknings og innovations program No 649865 Forfatterne

Læs mere

Klimapartnerskabsaftale. mellem. Natur og Miljø. Mellem undertegnede parter: XX Adresse postnr. by CVR nr. Aarhus Kommune

Klimapartnerskabsaftale. mellem. Natur og Miljø. Mellem undertegnede parter: XX Adresse postnr. by CVR nr. Aarhus Kommune Klimapartnerskabsaftale mellem XX og Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Aarhus Kommune Mellem undertegnede parter: XX Adresse postnr. by CVR nr. og Klimasekretariatet Valdemarsgade 18 8000 Aarhus

Læs mere

Strategisk arbejdsmiljøledelse

Strategisk arbejdsmiljøledelse Jan Lorentzen Chefkonsulent, DI Cand.merc. strategi, organisation og ledelse 2 3 Krav-ressource modellen S A L U T O G E N E RESSOURCER Kontrol Autonomi Mening Belønning Social støtte og samarbejde Ergonomiske

Læs mere

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010 MTU 1 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 1 Svarprocent: 64% (7/11) Enhedsrapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S Grønt regnskab 2012 Verdo Hydrogen A/S VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1984 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn, beliggenhed og ejerforhold...

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 72% (52 besvarelser ud af 72 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

Social- og miljømæssig erklæring for koncernen

Social- og miljømæssig erklæring for koncernen Social- og miljømæssig erklæring for koncernen 13 Grundlag for udarbejdelse af erklæringen 13 Social indsats 13 Miljøindsats 16 Den uafhængige revisors erklæring om sociale og miljømæssige hoved- og nøgletal

Læs mere

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema 1. Introduktion Dette spørgeskema kan hjælpe dig til at tænke over din virksomheds indsats hen mod ansvarlig iværksætterkultur ved at spørge til mulige måder hvorpå

Læs mere

Hovedaftale om Klimapartnerskab

Hovedaftale om Klimapartnerskab Hovedaftale om Klimapartnerskab Denne aftale er indgået mellem: Vejen Kommune og SE Service A/S Ravnevej 12 6705 Esbjerg Ø CVR-nr. 20 70 58 33 (i det følgende kaldet SE Big Blue ) Til denne Hovedaftale

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Samfundsansvar hos Stena Recycling A/S Vi tror på, at affald er begyndelsen til nyt... Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar Den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Gratis tryghed til borgerne 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Velfærdsteknologisk Enhed Navn: Ivan Kjær Lauridsen E-mail: ijk@aarhus.dk

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 01 Institution: Bo og beskæftigelsescentret Vejen: Værkstedet Elmegade Dagcentret Kærhøj Nørregadehus 7 Nørregadehus 75 Vejen Støttecenter Nr. Målsætning Handleplan

Læs mere

PostNord. Reduktion af kundernes miljøbelastning. - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901

PostNord. Reduktion af kundernes miljøbelastning. - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901 PostNord Reduktion af kundernes miljøbelastning - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901 Vision og værdier Vores mission Med PostNord når man den rette person i rette tid sikkert og

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010

Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Om os Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er en del af Økonomi-

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 1% ( besvarelser ud af mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR 2014

REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR 2014 REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD SIDE 11 INTERNATIONAL KONCERN SIDE 12 MED DANSKE RØDDER SIDE 13 TRE BÆRENDE ELEMENTER SIDE 14 HVOR LANGT ER VI ULTIMO 2014 SIDE 15 MEDARBEJDERE

Læs mere

Energiledelse fra vision til virkelighed.

Energiledelse fra vision til virkelighed. Energiledelse fra vision til virkelighed. Hvordan konkretiseres ambitiøse mål i den kommunale hverdag? Dansk Byplanlaboratorium CO 2 -neutrale bydele 4. marts 2009 Energikoordinatoren Forberedelse til

Læs mere

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI Med GPS Four har vi en ambitiøs strategi og et stærkt værktøj, som kan sikre, at vi holder fast i retning og mål. Målene i GPS Four er klare: vi vil sætte yderligere fart

Læs mere

Fra driftsoptimering til bæredygtig vækst!

Fra driftsoptimering til bæredygtig vækst! Fra driftsoptimering til bæredygtig vækst! 1 Steve Howard Chief Sustainability Officer, IKEA Group 2 Kært barn Energy Management omfatter planlægning og drift af energirelaterede produktion og forbrugsenheder.

Læs mere

STRATEGISK CSR. Til gavn for virksomheden og samfundet. CSR Link Temadag i Vejle 02.06.2014 Louise Koch * CSR Chef * Dansk Erhverv

STRATEGISK CSR. Til gavn for virksomheden og samfundet. CSR Link Temadag i Vejle 02.06.2014 Louise Koch * CSR Chef * Dansk Erhverv STRATEGISK CSR Til gavn for virksomheden og samfundet CSR Link Temadag i Vejle 02.06.2014 Louise Koch * CSR Chef * Dansk Erhverv Hvem er Dansk Erhverv? Erhvervsorganisation med 17.000 medlemsvirksomheder

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: % (59 besvarelser ud af mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2012 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2012 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 12 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 68% (48 besvarelser ud af 71 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder.

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder. AH Industries Supplier Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. For at sikre at vi lever op til vores ambition

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 88% (198 besvarelser ud af 224 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6

Læs mere

LANGTIDSFRISK. Kontor motion Trappetræning Affalds motion

LANGTIDSFRISK. Kontor motion Trappetræning Affalds motion LANGTIDSFRISK Kontor motion Trappetræning Affalds motion Hvem er jeg Lars Kjær Johansen Bachelor i idræt og sundhed, diplomuddannelse i projektledelse, ICF certificeret coach, sport management, personlig

Læs mere

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør Klimaregnskab 2013 Forord I Forsikring & Pension har vi i år besluttet at forenkle vores klimaregnskab. Vi fastholder vores fokus på vores CO 2 emission, og skærper fokus på det, der betyder mest. Derfor

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 87% (77 besvarelser ud af 89 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT

MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT LÆSEVEJLEDNING Lejerbos bæredygtige boliger er beskrevet i tre dokumenter, som samlet tegner Lejerbos koncept for almene bæredygtige boliger. Visionsdokumentet beskriver den

Læs mere

Brancheblad for. Slagterier. Oversigt over emissioner, bedste tilgængelige teknik (BAT) og nyttiggørelse af restprodukter

Brancheblad for. Slagterier. Oversigt over emissioner, bedste tilgængelige teknik (BAT) og nyttiggørelse af restprodukter Brancheblad for Slagterier Oversigt over emissioner, bedste tilgængelige teknik (BAT) og nyttiggørelse af restprodukter Input til dialog om grøn virksomhedsprofil og nye markeder for restprodukter September

Læs mere

Den grønne kontakt til din virksomhed. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi

Den grønne kontakt til din virksomhed. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Den grønne kontakt til din virksomhed Kontakt med omtanke for miljø og økonomi En slukket stikkontakt kan mærkes på bundlinjen I dag stilles der mange krav til lysstyring i erhvervsbygninger gennem lovgivningen.

Læs mere

ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG

ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG SÅDAN FUNGERER ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG Et mini-kraftvarmeanlæg består af en gasmotor, som driver en generator, der producerer elektricitet. Kølevandet fra motoren og generatoren bruges til opvarmning.

Læs mere

Klimaregnskab 2013 for Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement Indholdsfortegnelse

Klimaregnskab 2013 for Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement Indholdsfortegnelse Klimaregnskab 2013 for Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement Indholdsfortegnelse 1. Beretning... 2 1.1. Året der gik... 2 1.2. Klimastrategi og fremadrettet fokus... 4 2. Analyser og rapportering...

Læs mere

LANGTIDSFRISKE MEDARBEJDERE. Det er ikke for sjov, at vi går på arbejde men det må gerne være sjovt, at gå på arbejde

LANGTIDSFRISKE MEDARBEJDERE. Det er ikke for sjov, at vi går på arbejde men det må gerne være sjovt, at gå på arbejde LANGTIDSFRISKE MEDARBEJDERE Det er ikke for sjov, at vi går på arbejde men det må gerne være sjovt, at gå på arbejde Hvem er jeg Lars Kjær Johansen Tidligere sundhedskonsulent i Viborg Kommune Idrætskonsulent

Læs mere

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger.

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger. Ledelsens evaluering af arbejdsmiljøledelsessystemet 2015 Arbejdsmiljøledelsessystemet evalueres en gang årligt i chefgruppen med henblik på at konstatere, om systemet fortsat er egnet, tilstrækkeligt

Læs mere

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Helhed og livsfaser Center for Facilities Management Åbning i 2008 Realdania: 25 mio. DKK til projekter opbygning

Læs mere

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk For Troldtekt A/S gav deltagelse i Rethink Business mulighed for at realisere et ønske om at få at etableret

Læs mere

Fremskridtsrapport til. UN Global Compact. Januar 2015

Fremskridtsrapport til. UN Global Compact. Januar 2015 Fremskridtsrapport til 2014 UN Global Compact Januar 2015 ATP s fremskridtsrapport til UN Global Compact CEO statement: Til vores interessenter: Fundamentet for ATP Koncernens arbejde med samfundsansvar

Læs mere

hos Skousen! Solcelleanlæg 6,2 kw inkl. montering: Fra 89.995,- 10 års invertergaranti 10 års panelgaranti 25 års lineær ydelsesgaranti

hos Skousen! Solcelleanlæg 6,2 kw inkl. montering: Fra 89.995,- 10 års invertergaranti 10 års panelgaranti 25 års lineær ydelsesgaranti NYHED hos Skousen! Solcelleanlæg 6,2 kw inkl. montering: Fra 89.995,- 10 års invertergaranti 10 års panelgaranti 25 års lineær ydelsesgaranti Hvorfor solceller? Med dit eget solcelleanlæg kan du slippe

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Odense Søndersø Svarprocent: % (237 besvarelser ud af 296 mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde

Læs mere

Ajourført. Miljøredegørelse 2010. Grundfos A/S. Anlægsområder: Bjerringbro, Aalestrup, Langå, Brøndby, Årslev, Farum

Ajourført. Miljøredegørelse 2010. Grundfos A/S. Anlægsområder: Bjerringbro, Aalestrup, Langå, Brøndby, Årslev, Farum Ajourført Miljøredegørelse 2010 Grundfos A/S Anlægsområder: Bjerringbro, Aalestrup, Langå, Brøndby, Årslev, Farum Indholdsfortegnelse: 1. Resumé...3 2. Nøgleindikatorer...4 2.1 Medarbejderinvolvering...4

Læs mere

Scion DTU. Velkommen til Scion DTU. Miljøpolitik. Hørsholm. Serious about Innovation. Serious about Innovation

Scion DTU. Velkommen til Scion DTU. Miljøpolitik. Hørsholm. Serious about Innovation. Serious about Innovation Scion DTU Miljøpolitik Velkommen til Scion DTU Hørsholm Miljøpolitik for Scion DTU Scion DTU a/s værner om sine omgivelser, sine kunder og sine medarbejdere ved kontinuerligt at have fokus på miljø- og

Læs mere

AM 2012 Julie Wedell-Wedellsborg Tlf.: 26797122 Mail: jww@alectia.com

AM 2012 Julie Wedell-Wedellsborg Tlf.: 26797122 Mail: jww@alectia.com Forretningsdrevet sundhedsfremme - en integreret indsats AM 2012 Julie Wedell-Wedellsborg Tlf.: 26797122 Mail: jww@alectia.com Keld Thornæs Underdirektør Kontakt: kth@lsb.dk Rådgivningscentre 150.000 private

Læs mere

Fakta om Region Midtjylland 4. Region Midtjyllands værdigrundlag 6. Energimærkning af bygninger 7. Forbruget af el, varme og vand 9

Fakta om Region Midtjylland 4. Region Midtjyllands værdigrundlag 6. Energimærkning af bygninger 7. Forbruget af el, varme og vand 9 Grønt regnskab 2011 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Fakta om Region Midtjylland 4 Region Midtjyllands værdigrundlag 6 Indsatsområder 6 Energimærkning af bygninger 7 Forbruget af el, varme og vand 9 Forbrug

Læs mere

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2013/14 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a 2 PwC s årsrapport 2013/14: CSR-rapport En ansvarlig forretning Et væsentligt led i at drive en ansvarlig forretning

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 81% ( besvarelser ud af 99 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

Kom indenfor! Årsberetning IKEA Danmark FY13

Kom indenfor! Årsberetning IKEA Danmark FY13 Kom indenfor! Årsberetning IKEA Danmark FY13 Nemmere, grønnere og mere inspirerende 3.7 % Omsætningsvækst i FY13 Mange har mistet deres job, det er blevet sværere at låne penge, bolighandlen står stille,

Læs mere

Miljøredegørelse 2011

Miljøredegørelse 2011 Miljøredegørelse 2011 Grundfos A/S Grundfos DK A/S Grundfos Sensor A/S Grundfos Management A/S (BD) Anlægsområder: Bjerringbro, Aalestrup, Langå, Brøndby, Årslev, Farum Indholdsfortegnelse: 1. Organisation...3

Læs mere

Ansvar gennem grøn leverandørstyring. - et Carbon 20 innovationsprojekt

Ansvar gennem grøn leverandørstyring. - et Carbon 20 innovationsprojekt Ansvar gennem grøn leverandørstyring - et Carbon 20 innovationsprojekt Ansvar gennem grøn leverandørstyring - Fritz Hansen Møbelproducenten Fritz Hansen, som er kendt for sine designmøbler, har længe arbejdet

Læs mere

CSR OG BÆREDYGTIGHED I PRAKSIS

CSR OG BÆREDYGTIGHED I PRAKSIS Bureau Veritas nye Netværksgruppe CSR OG BÆREDYGTIGHED I PRAKSIS NYE MARKEDER, NYE MULIGHEDER Både små og store virksomheder bliver i stigende grad mødt med kontante krav om miljøvenlighed, leverandørstyring

Læs mere

Vejen til. bedre og billigere energirapporter. Godt for miljøet og bundlinjen R&M - EL. En strøm af kvalitet

Vejen til. bedre og billigere energirapporter. Godt for miljøet og bundlinjen R&M - EL. En strøm af kvalitet Vejen til bedre og billigere energirapporter ENERGIOPTIMERING Godt for miljøet og bundlinjen R&M - EL En strøm af kvalitet R&M-EL Energioptimering Nyt koncept sikrer bedre og billigere energirapporter

Læs mere