SUSTAINABILITY DENMARK BÆREDYGTIGHED I DANMARK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SUSTAINABILITY DENMARK BÆREDYGTIGHED I DANMARK"

Transkript

1 SUSTAINABILITY DENMARK BÆREDYGTIGHED I DANMARK 212

2 2 3 BÆREDYGTIGHED I DANMARK 212 SOCIALE OG MILJØMÆSSIGE TEMAER 212 VAR ÅRET, HVOR VI OMDØBTE CSR TIL BÆREDYGTIGHED OG FIK EN NY STRATEGI PÅ OMRÅDET. EN STRATEGI DER GÅR PÅ TVÆRS AF SELSKABER, FUNKTIONER OG AFDELINGER, OG SOM DEFINERER FEM PRIORITEREDE FOKUSOMRÅDER OG SÆTTER RETNINGEN FREM MOD 217. DENNE STATUS INDEHOLDER UDVALGTE HISTORIER OG NØGLETAL INDEN FOR DE FEM FOKUSOM- RÅDER I BÆREDYGTIGHEDSSTRATEGIEN. VI HAR VALGT DE TEMAER, DER HAR STØRST BETYDNING FOR GRUNDFOS, OG SOM OGSÅ ER RELEVANTE FOR VORES STAKEHOLDERE I DANMARK. DET INKLUDERER: Strategien blev udarbejdet af Sustainability Denmark i tæt samspil med repræsentanter fra GMA, GDK og GBJ. Strategien har medført en række initiativer, der har bidraget til at forbedre Grundfos tredobbelte bundlinje. Den tredobbelte bundlinje handler for Grundfos om, at vi ud over at sikre en sund økonomi samtidig skal tage hensyn til miljøet og løbende forbedre vores sociale påvirkning, dvs. på arbejdspladsen og i det samfund, som vi er en del af. De tre bundlinjer skal balanceres. Denne korte status har fokus på den miljømæssige og den sociale bundlinje og fremhæver initiativer og resultater i de danske selskaber, der har påvirket disse bundlinjer. På de næste sider, kan du læse mere om initiativerne og om, hvilken værdi de har skabt for Grundfos og for vores stakeholdere. >> FOKUSOMRÅDER >> TEMAER >> MÅLEPUNKTER MEDARBEJDER- KOMPETENCER TRÆNING OG UDDANNELSE KULTUR OG MIND-SET Uddannelsestimer Medarbejdernes opfattelse af at: 1) Grundfos gør en oprigtig indsats for at optræde socialt ansvarligt og miljøvenligt (EMS* spm. 14) 2) Den nærmeste leder opmuntrer til at overveje de sociale og miljømæssige konsekvenser, som deres beslutninger kan have (EMS* spm. 43) *Employer Motivation Survey BÆREDYGTIG PRINCIPPET OM DEN TREDOBBELTE BUNDLINJE VISUALISERET I GRUNDFOS KONCERN STRATEGI >> FINANCIAL Sales growth on 11,3% CAGR Profitability between 9 and 1% PBT every year >> ENVIRONMENTAL ENVIRONMENTAL FOOTPRINT (Energy/carbon, water, waste and chemicals) SUSTAINABLE PRODUCT SOLUTIONS (development in E-sales) VIL DU VIDE MERE? HVIS DU VIL SE OG HØRE GRUNDFOS MEDARBEJDERE FORTÆLLE OM, HVAD BÆREDYGTIGHED BETYDER FOR DEM I DERES DAGLIGE ARBEJDE, SÅ KLIK: Insite/vælg område/bæredygtighed >> SOCIAL BOTTOM-LINE HEALTH & SAFETY EMPLOYEES ON SPECIAL TERMS EMPLOYEE DEVELOPMENT (Training hours & EDDs) DIVERSITY (Female leaders & non-danes in key group positions) SUPPLIER AUDLTS DEN SOCIALE BUNDLINIE DEN MILJØMÆSSIGE BUNDLINIE ARBEJDSPLADSEN SAMFUNDET BÆREDYGTIGE LØSNINGER MILJØMÆSSIGT FODAFTRYK SIKKERHED SUNDHED OG TRIVSEL MANGFOLDIGHED UDVIKLING OG INVOLVERING MARKEDSFØRING (Product performance i relation til energi og vand) LOBBYISME PRODUKT OG SERVICESTANDARDER RECYCLING OG BORTSKAFFELSE ENERGI OG CO2 VAND KEMI AFFALD Ulykkesfrekvensen Rapporterede tilløb til ulykker Medarbejdertilfredshed Fastholdelse af langtidssyge Sygefravær Antal ansatte på særlige vilkår Procentandel kvinder i lederstillinger Antal afklaringsforløb Water2Life aktiviteter og donationer Procentandel bæredygtige løsninger solgt -A rater og E rater Energiforbrug/MWh CO2 udledning/tons Vandforbrug/m 3 Farligt og ikke-farligt / tons Kildesorteret skrot / kg. For en mere uddybende rapport, der indeholder data og nøgletal for hele Grundfos koncernen henvises til dokumentet Sustainability Data 212. Som det fremgår af oversigten er der temaer, som vi på nuværende tidspunkt ikke måler på, men som vi forventer at tilføje fremadrettet.

3 4 5 DEN SOCIALE BUNDLINIE

4 6 DEN SOCIALE BUNDLINIE 7 VORES VISION VI SKAL FORBEDRE VORES SOCIALE PÅVIRKNING VÆSENTLIGT PÅ ARBEJDS- PLADSEN OG I SAMFUNDET SOM HELHED. DERFOR HAR VI FORPLIGTET OS SELV TIL AT: tiltrække, fastholde og udvikle dygtige medarbejdere, der kan føre bæredygtighedsagendaen videre fremme en inkluderende og mangfoldig kultur i et sundt og sikkert arbejdsmiljø. skabe positiv vækst i det omkringliggende samfund og indgå lokale partnerskaber. FOR AT OPNÅ MÅLENE HAR VI I 212 BL.A.: haft bæredygtighed som gennemgående tema på årets leder/senior kurser i GBJ. udarbejdet en ny sikkerhedsstrategi, der har bidraget til reduktion af antallet af ulykker. indgået i et nationalt flekspilotprojekt, og deltaget i Røde Kors nationale tøjindsamlingsdag. Aktiviteterne har hver især bidraget til at forbedre den sociale bundlinje i de danske selskaber. MEDARBEJDERNES SIKKERHED KOMMER FØR ALT ANDET! I løbet af 21 og 211 oplevede vi desværre en negativ tendens til flere arbejdsrelaterede ulykker. Derfor har vi i 212 haft stort fokus på at forbedre sikkerheden på arbejdspladsen. Med en ny Safety Excellence strategi, der er baseret på Sikkerhed først, og et øget fokus generelt blandt ledere og medarbejdere er det lykkes at knække kurven og opnå en historisk lav ulykkesfrekvens. En del af årsagen til det flotte resultat er medarbejdernes indsats i forhold til at indrapportere tilløb til ulykker. Ved at fokusere på tilløb til ulykker og ulykker der kunne være sket, lærer vi nemlig at forudse faresituationer og dermed kan vi blive proaktive og undgå ulykker. UP fabrikken er et godt eksempel på, hvordan antallet af ulykker er faldet samtidig med, at antallet af indrapporterede tilløb til ulykker er steget. Succesen skyldes ifølge arbejdsmiljørepræsentant Jonna Klint, at de har haft det som et fast punkt på morgenmøderne. Der er altså hver dag blevet fulgt op på hvor mange tilløb, der er indrapporteret, hvor mange der er blevet løst, og hvordan de er blevet løst. Det kan dreje sig om alt lige fra en utæthed i taget til en defekt afskærmning. Ud over færre ulykker har det også styrket sammenholdet blandt medarbejderne, fordi det er noget, som vi er fælles om og fordi medarbejderne kan se, at det faktisk rykker noget, siger Jonna Klint. I 212 blev der i alt indrapporteret 12 tilløb til ulykker på UP, hvoraf 92 er blevet løst. Til sammenligning blev der i 211 løst 577 mod 21 i 21. >> Hvad betyder det? Et sikkert og trygt arbejdsmiljø er med til at styrke tilfredsheden og arbejdsglæden blandt medarbejderne. Samtidig er det vigtigt for Grundfos at sygefraværet er holdt på et minimum, så vi kan opretholde effektiviteten. SUNDE OG FRISKE MEDARBEJDERE EN NØGLE TIL SUCCES På baggrund af en sundhedsundersøgelse blandt alle medarbejdere, der blev foretaget i 21 af konsulentfirmaet Health Group, har vi i 212 udarbejdet en sundhedsstrategi og udpeget fokusområder og initiativer, der skal gøre det nemmere for medarbejderne at holde sig sunde og raske. Der er i 212 tilbudt og afviklet rygestopkursus, rygskole og livsstilskurser, og vi har igangsat byggeriet af et helt nyt motions- og sundhedscenter i Bjerringbro. Samtidig er det blevet lettere at vælge de sunde alternativer i kantinerne, og over 3 % af maden er nu økologisk. Stress og det psykiske arbejdsmiljø har ligeledes været et tema i 212, og vi undersøger mulighederne for fremadrettet at kunne tilbyde kurser om stress forebyggelse og håndtering for ledere og medarbejdere. >> Hvad betyder det? For Grundfos betyder det større arbejdsglæde, færre sygedage og øget effektivitet. For medarbejderne er det et ekstra gode at arbejdspladsen gør det nemt at leve sundt. RUMMELIGHEDEN ER VIGTIG I Grundfos tror vi på, at mangfoldighed og plads til forskellighed skaber værdi. Derfor stræber vi hele tiden efter at finde nye jobs til ansatte på særlige vilkår, både i fleksafdelingerne og udenfor, og vi tager udsatte grupper ind i afklarings- og praktikforløb og hjælper dem tilbage på arbejdsmarkedet. Dermed bidrager Grundfos samtidig til at løse nogle af de sociale udfordringer, som det danske samfund står overfor. Det gælder bl.a. at alt for mange unge ikke får en uddannelse, at for mange medarbejdere går ned med stress, og at for mange personer med handicap ikke får job. I 212 modtog vi Viborg kommunes handicapråds Tilgængelighedspris som en anerkendelse af Grundfos vedvarende arbejde for at rumme mennesker med handicap eller funktionsnedsættelse. Vi gik også med i et nationalt flekspilot omkring små fleksjobs, der betyder, at vi vil ansætte fem nye medarbejdere på helt ned til 1-12 timer om ugen. >> Hvad betyder det? Det er i Grundfos og medarbejdernes fælles interesse, at her er plads til alle. Det øger loyaliteten og skaber tryghed og sammenhold blandt medarbejderne. I et samfundsperspektiv bidrager vi til at skabe jobs og til at få mennesker med særlige behov integreret på arbejdsmarkedet. SAMFUNDSENGAGEREDE MEDARBEJDERE Grundfos sætter en stor ære i at støtte op om samfundet omkring os og det samme gør medarbejderne. I 212 blev der lavet 214 danske Water2Life donationer, hvilket svarer til at de danske medarbejdere samlet set har doneret kr. Donationerne er gået til at opstille vandsystemer, der har givet adgang til rent vand for nogle af verdens fattigste. Water2Life startede i Afrika i 21. et var at stille 1 vandsystemer op i Kenya inden udgangen af 212. Allerede i marts var målet nået! Succesen blev fejret til familiedagen i Djurs Sommerland, hvor der blandt andet var Water2Life skattejagt og ansigtsmaling. I 213 vil Water2Life starte op i en helt anden verdensdel, Vietnam. I 212 deltog vi også i Røde Kors nationale tøjindsamlingsdag. Der blev samlet ca. 1 sække tøj ind, der bidrog til at samlet resultat på 3 tons tøj svarende til ca. 1 mio. kr. for hele kampagnen. >> Hvad betyder det? Ved at engagere sig bidrager den enkelte medarbejder til at løse nogle af de samfundsmæssige udfordringer som f.eks. vandmangel og overforbrug, som verden står overfor. For Grundfos skaber det værdi, at medarbejderne engagerer sig i bæredygtighedsstrategien.

5 8 DEN SOCIALE BUNDLINIE 9 SOCIALE NØGLETAL >> MEDARBEJDERNES OPFATTELSE AF BÆREDYGTIGHED I GRUNDFOS, EMPLOYER MOTIVATION SURVEY GMA GDK GBJ GMA GDK GBJ Grundfos bæredygtighedsindsats I motivationsmålingen (EMS), undersøges medarbejdernes opfattelse af, at Grundfos gør en oprigtig indsats for at optræde socialt ansvarligt og miljøvenligt på en skala fra 1-1, hvor 1 er bedst. De danske medarbejderes vurdering ligger meget højt. Nærmeste leders bæredygtighedsindsats I motivationsmålingen (EMS) undersøges medarbejdernes opfattelse af, at nærmeste leder opmuntrer dem til at overveje de sociale og miljømæssige konsekvenser, som deres beslutninger kan have på en skala fra 1-1, hvor 1 er bedst. Scoren er her medium. >> SIKKERHED Total DK Total DK Ulykkesfrekvens Ulykkesfrekvensen i de danske selskaber er faldet til et historisk lavt niveau i 212. Ulykkesfrekvensen er antallet af ulykker per mio. arbejdstime og omfatter kun timelønnede. Antal tilløb til ulykker Der er sket en stor stigning i antallet af indrapporterede tilløb til ulykker. Dette skal ses som en del af årsagen til den lave ulykkesfrekvens.

6 1 DEN SOCIALE BUNDLINIE DEN SOCIALE BUNDLINIE 11 >> UDDANNELSESTIMER >> ANSATTE PÅ SÆRLIGE VILKÅR, PROCENTANDEL >> MEDARBEJDERTILFREDSHED >> FASTHOLDELSE AF LANGTIDSSYGE, PROCENTANDEL 12. 4, , ,5 2 1, , Total DK GMA GDK GBJ Total DK GMA GDK GBJ GMA GDK GBJ Total DK Antallet af timer brugt af medarbejderne på ud - dannelsesaktiviteter, administreret og registreret af uddannelsesafdelingen, er stigende. Tallet skal betragtes som et minimum, da al uddannelsesaktivitet ikke registreres. Ansatte på særlige vilkår dækker over medarbejdere med nedsat erhvervsevne ansat i skånejob, fleksjob og aftalebaserede jobs. I de danske selskaber samlet set er procentandelen 2,9, hvor målet er 3. Medarbejdernes tilfredshed og motivation under - søges løbende. Fra 21 til 212 er medarbejdernes tilfredshed steget i alle de danske selskaber, og samtidig er svarprocenten steget. Et meget posi - tivt resultat. Grundfos stræber efter at fastholde langtidssyge syge - meldte medarbejdere. Fastholdelsesprocenten er faldet en smule i 212, men den er stadig på mål. >> KVINDER I LEDELSE, PROCENTANDEL >> OPGAVER KØBT PÅ TIMEBASIS FRA FLEKSAFD. OMREGNET TIL FULDTIDSANSATTE >> SYGEFRAVÆR, ÅRLIG PROCENTANDEL >> AFKLARINGSFORLØB GMA GDK GBJ GMA GDK GBJ Total DK, timelønnede Total DK, funktionærer Total DK Grundfos koncernen har et mål om, at mindst 25 % af vores ledere er kvinder i 217. Den samlede pro - centandel i Danmark er 14,47. Grundfos afdelingerne i Danmark kan bruge medarbejdere fra fleksafdelingen til at løse opgaver. Fremadrettet vil afdelinger, der ikke selv har ansatte på særlige vilkår, blive opfordret til at få opgaver løst af fleksafdelingen og demed bidrage til at sikre beskæftigelse til ansatte på særlige vilkår. Grundfos stræber efter at fremme sundheden blandt medarbejderne ved at gøre det nemt at vælge en sund livsstil. Sygefraværet er faldet en anelse blandt de timelønnede og holder niveau blandt funktionærerne. ringsforløb, der er gennemført. Antallet af funktionshvilket skyldes en kombination af eksterne og interne faktorer, bl.a. antallet af personer, der har behov for

7 12 13 DEN MILJØMÆSSIGE BUNDLINIE

8 14 DEN MILJØMÆSSIGE BUNDLINIE DEN MILJØMÆSSIGE BUNDLINIE 15 VORES VISION VI SKAL REDUCERE VORES MILJØMÆSSIGE FODAFTRYK VÆSENTLIGT BÅDE I PRODUKTIONEN OG I ANVENDELSEN AF VORES PRODUKTER. DERFOR HAR VI FORPLIGTET OS SELV TIL AT: hæve niveauet for bæredygtige løsninger inden for energieffektivitet og vand med fokus på hele produktlivscyklus og tilbyde service med fokus på bæredygtighed. reducere vores samlede miljømæssige fodaftryk igennem hele værdikæden, også hos leverandører. FOR AT OPNÅ MÅLENE HAR VI I 212 BL.A.: lanceret nye energibesparende pumper og igangsat et recycling retursystem for cirkulationspumper. udskiftet til energieffektive pumper i egen produktion, samarbejdet med Bjerringbro varmeværk om en ny energicentral, og fået en ny vandstrategi. Aktiviteterne har hver især bidraget til at forbedre den miljømæssige bundlinje i de danske selskaber. NYE GRUNDFOS PUMPER ER MARKEDETS MEST ENERGIEFFEKTIVE I 212 introducerede Grundfos to nye pumper: MAGNA3 som er det industrielle markeds absolut mest energibesparende cirkulationspumpe til dato, og en helt ny generation af den kendte ALPHA2 til boligejerne. Henrik Falck, Salgschef fortæller: Vi har fra GDK s side oplevet en fantastisk modtagelse af såvel ALPHA2 som MAGNA3 på det danske marked. Lanceringen af ALPHA2 med den imponerende effektivitetsforbedring og MAGNA3 s mange nye og innova- tive funktionaliteter understreger vores kunders oplevelse af Grundfos som den førende og markedsudviklende samarbejdspartner. Virkningen er ikke til at tage fejl af. Hvis alle pumper i Danmark blev udskiftet med innovative lavenergipumper fra Grundfos, ville Danmark samlet set spare godt 1 mia. kroner på elregningen. Det svarer til en samlet reduktion i elforbruget på 1,26 mia. kwh, eller 65. danskeres årlige energiforbrug. >> HVAD BETYDER DET? For Grundfos betyder det konkurrencefordele. For kunderne betyder de nye pumper et lavere elforbrug og dermed en væsentlig mindre elregning. Set i et miljø- og samfundsmæssigt perspektiv bidrager de nye produkter til at reducere Danmarks samlede energiforbrug og CO2-udslip. RECYCLING EN BÆREDYGTIG FORRETNING Tiltagende energi- og ressourceknaphed er en af de mest påtrængende udfordringer, verden står over for. En udfordring, som vi i Grundfos kan bidrage til at løse ved at udvikle, producere og sælge bæredygtige produkter, der sparer energi ude ved slutbrugerne. Men vi kan gøre mere end det. For det første, kan vi tage hensyn til miljøet i hele produktionsprocessen. Eksempelvis ved at sortere og genanvende de store mængder affald, som vores produktion genererer. Det er et område, som vi vil sætte endnu større fokus på i 213. For det andet har vi også et ansvar for vores produkter, når de er udtjente og klar til at blive kasseret. I 212 gennemførte vi et pilotprojekt, hvor grossister sammen med installatører returnerede omkring 1 ton brugte pumper til Grundfos recycling afdeling. Her blev materialerne adskilt og sorteret med henblik på genvinding. Dette koncept kan øge beskæftigelsen i recycling afdelingen og samtidig engagere kunderne i en bæredygtig forretning. I 213 forventes det, at konceptet udvides til at omfatte alle grossister For yderligere at bidrage til at sætte bæredygtighed, cirkulær økonomi og recycling på agendaen har vi støttet op om den nationale Re-Think Business bevægelse, hvor Grundfos er blevet brugt som eksempel til inspiration for andre virksomheder. >> HVAD BETYDER DET? Bedre miljø, mere beskæftigelse til medarbejdere ansat på særlige vilkår og en lille fortjeneste til installatører og grossister. Det er de tre fordele ved recycling returkonceptet. PUMP AUDITS EN GOD INVESTERING BÅDE FOR KUNDERNE OG FOR GRUNDFOS SELV Når man skifter til nye energieffektive pumper, kan man spare mange penge. Pump Audit er primært et redskab til vandværker, der ønsker dokumentation for driftsomkostningerne i eksisterende anlæg i forhold til investering i nye, energioptimerede systemer. Et par hundrede danske vandværker har gennemført Grundfos Pump Audit, og erfaringerne viser, at energibesparelserne typisk ligger på 3-45 %. Selv kun 1-12 år gamle pumpeanlæg kan ofte med fordel udskiftes. Tilbagebetalingstiden er helt ned til 2-4 år. Greve Vandværk er en er dem, der har gennemført et Pump Audit med stor succes. En energibesparelse på ikke mindre end 38 % svarende til omkring 73. kwh årligt var den gevinst, som målingerne stillede vandværket og forbrugerne i sigte, hvis de gamle pumper blev udskiftet med nye. Så beskeden fra bestyrelsen kom prompte: Bare se at få skiftet! Selv om anlægget er sat i drift for nylig, viser de foreløbige målinger, at Grundfos har ramt præcist i beregningerne. Også internt har Pump Audits vist sig at være en virkelig god investering. I 212 har udskiftning til mere energieffektive pumper og motorer sparet GBJ for ikke mindre end 2,3 mio. kroner og 3,3 mio. Kwh. Der er endnu kun skiftet 37 % af den mængde, der som minimum skal skiftes, så potentialet er stadig stort. Det her er noget, der bliver taget seriøst i hele virksomheden. Vi har folk, der ikke laver andet end at tage rundt og vurdere pumperne og skifte dem ud, hvis de er for energitunge, siger Mogens Olesen, Environmental Consultant. De gamle pumper indleveres til Recycling afdelingen, der sorterer og sikrer, at materialerne bliver genanvendt på bæredygtig vis.

9 16 DEN MILJØMÆSSIGE BUNDLINIE DEN MILJØMÆSSIGE BUNDLINIE 17 >> HVAD BETYDER DET? For kunderne såvel som for Grundfos betyder det væsentlige reduceringer i energiforbruget. Samtidig er det for Grundfos et klart signal om, at vi tager vores egen medicin. SOLEN GIVER CO2 NEUTRAL ENERGI TIL NORD 1 I slutningen af 212 kom et helt nyt solcellean - læg på plads på taget af bygningen Nord 1, og de 228 paneler kan nu forsyne en hel etage med gratis og CO2 neutral - strøm. Det er på niveau med, hvad fem enfamilieshusstande bruger. Monteringen af solpanelerne er sket som et led i ombygningen omkring Nord 1, hvor der bl.a. skulle lægges nyt tag. Da det blev meldt ud, fik vi utrolig mange henvendelser fra medarbejderne, om at de håbede, at vi ville tænke en løsning ind med solceller, fortæller Lars Ole Rask, Project Manager. >> HVAD BETYDER DET? Solcellerne bidrager til at reducere vores energiforbrug og nedbringe CO2 udledningen. Samtidig er de et tydeligt symbol på, at vi tager bæredygtighed alvorligt. VANDFRIE TOILETTER PÅ TC OG BD I 212 fremlagde koncernen en ny vandstrategi, der har til mål at reducere Grundfos vandforbrug med 5 %. Det er en udfordring, der kræver mere omfattende løsninger end små besparelser på 5 % her og der. Derfor har man på TC fået den gode ide at erstatte almindelige toiletter med nye vandfrie toiletter, der ikke skyller ud. Det betyder reelt en besparelse på 1 %, idet de nye alle toiletter på Grundfos burde være vandfrie, siger Leif Gram. Når der findes noget, som gør, at man ikke bruger vand så bør vi vælge den løsning. De har pt. 3 vandfrie toiletter på TC, og de sparer i alt 75 liter vand om dagen! I 213 har miljøpuljen sponsoreret 26 nye vand - frie toiletter, der skal fordeles i GBJ. >> HVAD BETYDER DET? Vi reducerer vandforbruget på Grundfos og bidrager samtidig til at øge bevidstheden om vandknaphed. BÆREDYGTIGT INDKØB Miljø spiller en stor rolle, når Grundfos indkøber produkter og services. Det er noget, som vi altid har fokus på, når vi vælger hvilke leverandører, vi skal samarbejde med. Det er bestemt ikke kun pris og levering, der er afgørende, fortæller Morten Forsberg Holm, Department Head, Purchase. I 212 modtog Grundfos A/S en Svanemærke certificering og et diplom, der anerkender vores indsats og viser vores samarbejdspartnere, at vi efterlever de strenge miljøkrav, som en Svanemærkning kræver og, at vi har aktive poli - tikker på områder. >> HVAD BETYDER DET? For Grundfos betyder det, at vi kan stå inde for de produkter, som vi køber og ved, at de ikke forurener eller på anden måde skader miljøet. Det bidrager til et bedre miljø generelt til gavn for os alle. MILJØMÆSSIGE NØGLETAL >> PROCENTANDEL BÆREDYGTIGE LØSNINGER SOLGT, A-RATER GDK Total Procentandelen er opadgående og over mål. A-rate er A-mærkede LAUP og SMUP (AlphaPro og Magna) i forhold til alle relevante standard- og E-pumper >> PROCENTANDEL BÆREDYGTIGE LØSNINGER SOLGT, E-RATER GDK Total Procentandelen er opadgående og over mål. E-raten målt på Small UP, Large UP og Inline solgt i E-version i forhold til det samlede antal pumper E+standard i samme typer. >> ENERGIFORBRUG, MWH >> VANDFORBRUG, M Danmark, certificeringsområde* Danmark, certificeringsområde* sætningen for 212 var ikke at have et energiforbrug højere end MWh. Da 212 endte på MWh er målsætningen nået. Energiforbruget i 212 er i forhold til 211 reduceret med 3 %, på trods af øget omsætning. sætningen for 212 var ikke at have et vand - forbrug højere end m3. Da 212 endte på m 3 er målsætningen nået. Vi ønsker at reducere yderligere, og i 213 kommer vand øverst på agendaen.

10 18 DEN MILJØMÆSSIGE BUNDLINIE 19 >> CO2 EMISSION (EL+FJERNVARME) >> FARLIGT AFFALD, TONS Danmark, certificeringsområde* Danmark, certificeringsområde* Udledningen af CO2 er generelt faldende og reduceret med 9 % i forhold til 211. De 7 % af reduktionen skyldes dog den årlige ændring af CO2 faktoren, hvorimod de sidste 2 % skyldes tiltag i produktionen på trods af øget omsætning. Farligt affald udgør 27 % af den samlede affaldsmængde og består af olieholdigt fast affald, spild-olie, slibeslam, slam fra spildevandsrensning m.m. På baggrund af den store mængde slam fra rensning af spildevand blev målsætningen fra 211 ikke nået. Vi fastholder dog målet om at reducere mængden. Den store mængde slam fra spildevandsanlægget er ensbetydende med renere spildevand. >> RECYCLING GBJ, recycling afd. Kildesorteret skrot, kg. I recycling fleksafdelingen adskilles og sorteres skrot med henblik på genanvendelse. Mængden af kildesorteret skrot er stigende og det samme er indtjeningen på området. * Certificeringsområdet omfatter tre selskaber, Grundfos A/S, Grundfos DK A/S og Grundfos Holding (BD)

11 GRUNDFOS Holding A/S Poul Due Jensens Vej 7 DK-885 Bjerringbro Tel: The name Grundfos, the Grundfos logo, and be think innovate are registered trademarks owned by Grundfos Holding A/S or Grundfos A/S, Denmark. All rights reserved worldwide. 313/Sustainability Denmark/1965-D&I

Koncernmiljørapport 2004

Koncernmiljørapport 2004 Koncernmiljørapport 24 4 Koncernchefens indledning 6 Lederskab 12 Medarbejdere 16 Kunder 24 Samfund 3 Datamatrix INDHOLD 32 Om rapporten 34 Revisorerklæring 36 Grundfos kort fortalt 38 Diplomer og certifikater

Læs mere

Bæredygtighedsrapport 2009

Bæredygtighedsrapport 2009 Bæredygtighedsrapport 2009 Klima, vand og energi Grundfos-koncernen 2 3 Vi tror på, at morgendagens kunder i stigende grad vil forvente bæredygtige produkter. Ved at gribe initiativet i dag vil Grundfos

Læs mere

Erhvervs ansvar. Doing well by doing good 1 DANSK ERHVERV

Erhvervs ansvar. Doing well by doing good 1 DANSK ERHVERV Erhvervs livets ansvar lighed Doing well by doing good 1 DANSK ERHVERV Erhvervs livets ansvar lighed 2 Dansk Erhvervs Årsdag 2008 publikation indhold Forord 5 1. Doing Well by Doing Good Fire anbefalinger

Læs mere

Indhold. Corporate Social Responsibility 2013 TIVOLI 2

Indhold. Corporate Social Responsibility 2013 TIVOLI 2 CSR-rapport 2013 Corporate Social Responsibility 2013 TIVOLI 2 Indhold Om Tivolis CSR-rapport... 3 Driftsstop... 8 Uddannelse... 9 Evaluering... 10 Tilfredshed... 12 Kvalitet... 14 Fedtreducerede måltider...

Læs mere

Forord SSHE Kunder Samfund Medarbejdere Leverandører Miljø & klima GRI indeks Om Q8

Forord SSHE Kunder Samfund Medarbejdere Leverandører Miljø & klima GRI indeks Om Q8 CSR rapport INDHOLD & FORORD INDHOLD FRA VORES CEO Forord SSHE Kunder Samfund Medarbejdere Leverandører Miljø & klima GRI indeks Om Q8 2 5 6 8 11 18 20 27 30 Q8 Danmark A/S er et energi- og olieselskab

Læs mere

Vi forsikrer en bæredygtig fremtid. Ansvarlighedsrapport 2010/2011

Vi forsikrer en bæredygtig fremtid. Ansvarlighedsrapport 2010/2011 Vi forsikrer en bæredygtig fremtid Ansvarlighedsrapport 2010/2011 02 Fra vores CEO 04 En bæredygtig værdikæde 06 Det nåede vi 10 Ansvarlighed kommer indefra 12 Tidslinje 2007-2010 14 Sådan arbejder vi

Læs mere

Corporate Social Responsibility 2012 TIVOLI 2

Corporate Social Responsibility 2012 TIVOLI 2 CSR-rapport 2012 Corporate Social Responsibility 2012 TIVOLI 2 Indhold Om Tivolis CSR-rapport... 3 Driftsstop... 8 Uddannelse... 10 Evaluering... 12 Tilfredshed... 14 Kvalitet... 16 Fedtreducerede måltider...

Læs mere

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10]

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Nr. 1 / 2015 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Fleksjob en guds gave eller en fandens plage? [Side 14] Kend faldgruberne på de sociale medier [Side

Læs mere

NOVOZYMES ÅRSRAPPORT 2012

NOVOZYMES ÅRSRAPPORT 2012 NOVOZYMES ÅRSRAPPORT 2012 Novozymes Årsrapport 2012 indeholder tekst og tal opsat i hhv. Word og Excel samt regnskabet for moderselskabet Novozymes A/S. Den fuldt designede rapport på engelsk kan opleves

Læs mere

Samfundsansvar i Byggeriet. Veje til vækst og produktivitet

Samfundsansvar i Byggeriet. Veje til vækst og produktivitet Samfundsansvar i Byggeriet Veje til vækst og produktivitet Samfundsansvar i Byggeriet - Veje til vækst og produktivitet Redaktion: Dansk Byggeri/Henriette Thuen og Frederik Marker Hansen Opsætning: Dansk

Læs mere

FORORD SIDE 2 KORT OM TOPDANMARK SIDE 3 CSR-POLITIK SIDE 4 STRUKTUR OG INDHOLD SIDE 5 GLOBAL COMPACT SIDE 5 ANSVARLIG VIRKSOMHEDSLEDELSE SIDE 6

FORORD SIDE 2 KORT OM TOPDANMARK SIDE 3 CSR-POLITIK SIDE 4 STRUKTUR OG INDHOLD SIDE 5 GLOBAL COMPACT SIDE 5 ANSVARLIG VIRKSOMHEDSLEDELSE SIDE 6 FORORD SIDE 2 KORT OM TOPDANMARK SIDE 3 CSR-POLITIK SIDE 4 STRUKTUR OG INDHOLD SIDE 5 GLOBAL COMPACT SIDE 5 ANSVARLIG VIRKSOMHEDSLEDELSE SIDE 6 BÆREDYGTIGE PRODUKTER OG RÅDGIVNING SIDE 14 KUNDER OG FORBRUGERFORHOLD

Læs mere

Samfundsansvar 2 Samfundsansvar i DSB 3 Samfundsansvar i et strategisk perspektiv Samfundsansvar 5 Klima og Miljø 6 Samfundsansvar i DSB 10 7

Samfundsansvar 2 Samfundsansvar i DSB 3 Samfundsansvar i et strategisk perspektiv Samfundsansvar 5 Klima og Miljø 6 Samfundsansvar i DSB 10 7 Samfundsansvar i DSB 2011 3 Samfundsansvar 2 Samfundsansvar i DSB 3 Samfundsansvar i et strategisk perspektiv Samfundsansvar 5 Klima og Miljø 6 Samfundsansvar i DSB 10 7 Kunder Samfundsansvar i et strategisk

Læs mere

CSR I den finansielle SektoR et InSpIRatIonSkatalog for tillidsvalgte I finansforbundet

CSR I den finansielle SektoR et InSpIRatIonSkatalog for tillidsvalgte I finansforbundet CSR I den finansielle sektor Et inspirationskatalog for tillidsvalgte i Finansforbundet finansforbundet august 2009 Indholds fortegnelse Forord 5 Kapitel 1: Introduktion til CSR 6 1.1. Introduktion til

Læs mere

Årsrapport 2003. Grundfos-koncernen og Poul Due Jensen s Fond

Årsrapport 2003. Grundfos-koncernen og Poul Due Jensen s Fond Årsrapport 2003 Grundfos-koncernen og Poul Due Jensen s Fond Milepæle 2003 Januar Niels Due Jensen overdrager posten som koncernchef til Jens Jørgen Madsen og bliver selv koncernbestyrelsesformand. Grundfos

Læs mere

Kom indenfor! Årsberetning IKEA Danmark FY13

Kom indenfor! Årsberetning IKEA Danmark FY13 Kom indenfor! Årsberetning IKEA Danmark FY13 Nemmere, grønnere og mere inspirerende 3.7 % Omsætningsvækst i FY13 Mange har mistet deres job, det er blevet sværere at låne penge, bolighandlen står stille,

Læs mere

Corporate Social Responsibility = Virksomhedens samfundsmæssige ansvar

Corporate Social Responsibility = Virksomhedens samfundsmæssige ansvar Corporate Social Responsibility = Virksomhedens samfundsmæssige ansvar CSRpå Rynkeby Foods Årsrapport 2010 INDHOLD Rynkeby FOODS A/S Rynkeby Foods A/S ejes af Arla Foods. Ledelse CEO Jørgen Dirksen Supply

Læs mere

Handlingsplan for grøn it i Danmark

Handlingsplan for grøn it i Danmark Handlingsplan for grøn it i Danmark Handlingsplan for grøn it i Danmark Udgivet af: IT- og Telestyrelsen IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Telefon: 3545 0000 Fax: 3545 0010 Publikationen

Læs mere

Forretningsdrevet samfundsansvar i danske virksomheder

Forretningsdrevet samfundsansvar i danske virksomheder Forretningsdrevet samfundsansvar i danske virksomheder Forord Den økonomiske krise og globale udfordringer som krænkelser af menneskerettigheder, miljøforurening, udnyttelsen af begrænsede ressourcer og

Læs mere

CSR - Partnerskaber. En vej til større værdiskabelse

CSR - Partnerskaber. En vej til større værdiskabelse CSR - Partnerskaber En vej til større værdiskabelse Indhold Indledning 4 Hvad er socialøkonomiske virksomheder og CSR 5 Socialøkonomiske virksomheder 5 CSR 6 CSR- partnerskab 6 CSR partnerskaber med socialøkonomisk

Læs mere

Region Hovedstaden. Grønt regnskab 2013. Grønt regnskab 2013. Region Hovedstaden. Regionens hospitaler, tværgående virksomheder og koncernstabe

Region Hovedstaden. Grønt regnskab 2013. Grønt regnskab 2013. Region Hovedstaden. Regionens hospitaler, tværgående virksomheder og koncernstabe Region Hovedstaden Grønt regnskab 2013 Grønt regnskab 2013 Region Hovedstaden Regionens hospitaler, tværgående virksomheder og koncernstabe 2 GRØNT REGNSKAB 2013 Indholdsfortegnelse Forord...4 1 Indledning...5

Læs mere

Klima og miljø i Nykredit 2012 - og vejen frem mod 2020

Klima og miljø i Nykredit 2012 - og vejen frem mod 2020 Klima og miljø i Nykredit 2012 - og vejen frem mod 2020 Indhold Klima og miljø i Nykredit 2012... 3 2011-målet: Nykredits klima- og miljøarbejde indtil nu... 4 Klima- og miljøstrategi frem mod 2020...

Læs mere

OK s sociale medansvar OK s politik for etik og samfundsansvar

OK s sociale medansvar OK s politik for etik og samfundsansvar INDHOLD GENERELT - INTRODUKTION AF OK OK s sociale medansvar OK s politik for etik og samfundsansvar En del af forretningen: OK støtter sporten 3 Fighter Pokalen - en hyldest til små og mellemstore virksomheder

Læs mere

Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden

Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. maj 2010 Sag nr. 2 Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden 1 bilag Region Hovedstaden Grønt regnskab 2008-09 Grønt regnskab 2008-2009

Læs mere

RETHINK BUSINESS CASESAMLING

RETHINK BUSINESS CASESAMLING RETHINK BUSINESS CASESAMLING INDHOLD Introduktion til casesamling Tværgående cases baseret på evaluering af LB Analyse Vejen til effekt i Rethink Business Styrker opnået via deltagelse i Rethink Business

Læs mere

Om Nykredit 2013 CSR-rapport

Om Nykredit 2013 CSR-rapport I Nykredit står kunden over alt. Nykredit er skabt af kunderne for kunderne. Sådan har det været i mere end 160 år. Og sådan skal det også være i fremtiden. Vores fokus er ikke på kortsigtede gevinster,

Læs mere

Samfundsansvar i Bang & Olufsen Bang & Olufsens CSR-politik

Samfundsansvar i Bang & Olufsen Bang & Olufsens CSR-politik Denne rapport udgør Bang & Olufsens lovpligtige redegørelse for samfundsansvar, jf.. årsregnskabslovens 99a. Et uddrag heraf er at finde i selskabets årsrapport 2012/13. Samfundsansvar i Bang & Olufsen

Læs mere

EN GUIDE TIL Eco-design i Byggebranchen. An initiative of the University for the Creative Arts

EN GUIDE TIL Eco-design i Byggebranchen. An initiative of the University for the Creative Arts EN GUIDE TIL Eco-design i Byggebranchen An initiative of the University for the Creative Arts 2 EDECON DENNE GUIDE ER EN INTRODUKTION TIL ECO-DESIGN FOR SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER, DER FREMSTILLER

Læs mere

Flere grønne job. Et inspirationskatalog til grøn omstilling og flere arbejdspladser gennem medarbejderinddragelse og lokalt samarbejde

Flere grønne job. Et inspirationskatalog til grøn omstilling og flere arbejdspladser gennem medarbejderinddragelse og lokalt samarbejde 1 Flere grønne job Et inspirationskatalog til grøn omstilling og flere arbejdspladser gennem medarbejderinddragelse og lokalt samarbejde Del 1 2 Flere grønne job. Et inspirationskatalog til grøn omstilling

Læs mere

MEDARBEJDERSAMTALER 2006

MEDARBEJDERSAMTALER 2006 MEDARBEJDERSAMTALER 2006 Erfaringer, effekt og værdi Undersøgelse gennemført i juni 2006 med svar fra 177 danske virksomheder Bülow Management a/s Rosensgade 14 8300 Odder PID-Personalechefer I Danmark

Læs mere

NR.1 APRIL 2012. B2Africa. Magasinet for danske investeringer i Afrika GRUNDFOS LIFELINK I KENYA S.4/ NOIR I UGANDA S.9/ SCANBECH I GHANA S.

NR.1 APRIL 2012. B2Africa. Magasinet for danske investeringer i Afrika GRUNDFOS LIFELINK I KENYA S.4/ NOIR I UGANDA S.9/ SCANBECH I GHANA S. Magasinet for danske investeringer i Afrika NR.1 APRIL 2012 B2Africa GRUNDFOS LIFELINK I KENYA S.4/ NOIR I UGANDA S.9/ SCANBECH I GHANA S.17/ B2Africa Et magasin fyldt med cases fra danske virksomheder

Læs mere