SUSTAINABILITY DENMARK BÆREDYGTIGHED I DANMARK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SUSTAINABILITY DENMARK BÆREDYGTIGHED I DANMARK"

Transkript

1 SUSTAINABILITY DENMARK BÆREDYGTIGHED I DANMARK 212

2 2 3 BÆREDYGTIGHED I DANMARK 212 SOCIALE OG MILJØMÆSSIGE TEMAER 212 VAR ÅRET, HVOR VI OMDØBTE CSR TIL BÆREDYGTIGHED OG FIK EN NY STRATEGI PÅ OMRÅDET. EN STRATEGI DER GÅR PÅ TVÆRS AF SELSKABER, FUNKTIONER OG AFDELINGER, OG SOM DEFINERER FEM PRIORITEREDE FOKUSOMRÅDER OG SÆTTER RETNINGEN FREM MOD 217. DENNE STATUS INDEHOLDER UDVALGTE HISTORIER OG NØGLETAL INDEN FOR DE FEM FOKUSOM- RÅDER I BÆREDYGTIGHEDSSTRATEGIEN. VI HAR VALGT DE TEMAER, DER HAR STØRST BETYDNING FOR GRUNDFOS, OG SOM OGSÅ ER RELEVANTE FOR VORES STAKEHOLDERE I DANMARK. DET INKLUDERER: Strategien blev udarbejdet af Sustainability Denmark i tæt samspil med repræsentanter fra GMA, GDK og GBJ. Strategien har medført en række initiativer, der har bidraget til at forbedre Grundfos tredobbelte bundlinje. Den tredobbelte bundlinje handler for Grundfos om, at vi ud over at sikre en sund økonomi samtidig skal tage hensyn til miljøet og løbende forbedre vores sociale påvirkning, dvs. på arbejdspladsen og i det samfund, som vi er en del af. De tre bundlinjer skal balanceres. Denne korte status har fokus på den miljømæssige og den sociale bundlinje og fremhæver initiativer og resultater i de danske selskaber, der har påvirket disse bundlinjer. På de næste sider, kan du læse mere om initiativerne og om, hvilken værdi de har skabt for Grundfos og for vores stakeholdere. >> FOKUSOMRÅDER >> TEMAER >> MÅLEPUNKTER MEDARBEJDER- KOMPETENCER TRÆNING OG UDDANNELSE KULTUR OG MIND-SET Uddannelsestimer Medarbejdernes opfattelse af at: 1) Grundfos gør en oprigtig indsats for at optræde socialt ansvarligt og miljøvenligt (EMS* spm. 14) 2) Den nærmeste leder opmuntrer til at overveje de sociale og miljømæssige konsekvenser, som deres beslutninger kan have (EMS* spm. 43) *Employer Motivation Survey BÆREDYGTIG PRINCIPPET OM DEN TREDOBBELTE BUNDLINJE VISUALISERET I GRUNDFOS KONCERN STRATEGI >> FINANCIAL Sales growth on 11,3% CAGR Profitability between 9 and 1% PBT every year >> ENVIRONMENTAL ENVIRONMENTAL FOOTPRINT (Energy/carbon, water, waste and chemicals) SUSTAINABLE PRODUCT SOLUTIONS (development in E-sales) VIL DU VIDE MERE? HVIS DU VIL SE OG HØRE GRUNDFOS MEDARBEJDERE FORTÆLLE OM, HVAD BÆREDYGTIGHED BETYDER FOR DEM I DERES DAGLIGE ARBEJDE, SÅ KLIK: Insite/vælg område/bæredygtighed >> SOCIAL BOTTOM-LINE HEALTH & SAFETY EMPLOYEES ON SPECIAL TERMS EMPLOYEE DEVELOPMENT (Training hours & EDDs) DIVERSITY (Female leaders & non-danes in key group positions) SUPPLIER AUDLTS DEN SOCIALE BUNDLINIE DEN MILJØMÆSSIGE BUNDLINIE ARBEJDSPLADSEN SAMFUNDET BÆREDYGTIGE LØSNINGER MILJØMÆSSIGT FODAFTRYK SIKKERHED SUNDHED OG TRIVSEL MANGFOLDIGHED UDVIKLING OG INVOLVERING MARKEDSFØRING (Product performance i relation til energi og vand) LOBBYISME PRODUKT OG SERVICESTANDARDER RECYCLING OG BORTSKAFFELSE ENERGI OG CO2 VAND KEMI AFFALD Ulykkesfrekvensen Rapporterede tilløb til ulykker Medarbejdertilfredshed Fastholdelse af langtidssyge Sygefravær Antal ansatte på særlige vilkår Procentandel kvinder i lederstillinger Antal afklaringsforløb Water2Life aktiviteter og donationer Procentandel bæredygtige løsninger solgt -A rater og E rater Energiforbrug/MWh CO2 udledning/tons Vandforbrug/m 3 Farligt og ikke-farligt / tons Kildesorteret skrot / kg. For en mere uddybende rapport, der indeholder data og nøgletal for hele Grundfos koncernen henvises til dokumentet Sustainability Data 212. Som det fremgår af oversigten er der temaer, som vi på nuværende tidspunkt ikke måler på, men som vi forventer at tilføje fremadrettet.

3 4 5 DEN SOCIALE BUNDLINIE

4 6 DEN SOCIALE BUNDLINIE 7 VORES VISION VI SKAL FORBEDRE VORES SOCIALE PÅVIRKNING VÆSENTLIGT PÅ ARBEJDS- PLADSEN OG I SAMFUNDET SOM HELHED. DERFOR HAR VI FORPLIGTET OS SELV TIL AT: tiltrække, fastholde og udvikle dygtige medarbejdere, der kan føre bæredygtighedsagendaen videre fremme en inkluderende og mangfoldig kultur i et sundt og sikkert arbejdsmiljø. skabe positiv vækst i det omkringliggende samfund og indgå lokale partnerskaber. FOR AT OPNÅ MÅLENE HAR VI I 212 BL.A.: haft bæredygtighed som gennemgående tema på årets leder/senior kurser i GBJ. udarbejdet en ny sikkerhedsstrategi, der har bidraget til reduktion af antallet af ulykker. indgået i et nationalt flekspilotprojekt, og deltaget i Røde Kors nationale tøjindsamlingsdag. Aktiviteterne har hver især bidraget til at forbedre den sociale bundlinje i de danske selskaber. MEDARBEJDERNES SIKKERHED KOMMER FØR ALT ANDET! I løbet af 21 og 211 oplevede vi desværre en negativ tendens til flere arbejdsrelaterede ulykker. Derfor har vi i 212 haft stort fokus på at forbedre sikkerheden på arbejdspladsen. Med en ny Safety Excellence strategi, der er baseret på Sikkerhed først, og et øget fokus generelt blandt ledere og medarbejdere er det lykkes at knække kurven og opnå en historisk lav ulykkesfrekvens. En del af årsagen til det flotte resultat er medarbejdernes indsats i forhold til at indrapportere tilløb til ulykker. Ved at fokusere på tilløb til ulykker og ulykker der kunne være sket, lærer vi nemlig at forudse faresituationer og dermed kan vi blive proaktive og undgå ulykker. UP fabrikken er et godt eksempel på, hvordan antallet af ulykker er faldet samtidig med, at antallet af indrapporterede tilløb til ulykker er steget. Succesen skyldes ifølge arbejdsmiljørepræsentant Jonna Klint, at de har haft det som et fast punkt på morgenmøderne. Der er altså hver dag blevet fulgt op på hvor mange tilløb, der er indrapporteret, hvor mange der er blevet løst, og hvordan de er blevet løst. Det kan dreje sig om alt lige fra en utæthed i taget til en defekt afskærmning. Ud over færre ulykker har det også styrket sammenholdet blandt medarbejderne, fordi det er noget, som vi er fælles om og fordi medarbejderne kan se, at det faktisk rykker noget, siger Jonna Klint. I 212 blev der i alt indrapporteret 12 tilløb til ulykker på UP, hvoraf 92 er blevet løst. Til sammenligning blev der i 211 løst 577 mod 21 i 21. >> Hvad betyder det? Et sikkert og trygt arbejdsmiljø er med til at styrke tilfredsheden og arbejdsglæden blandt medarbejderne. Samtidig er det vigtigt for Grundfos at sygefraværet er holdt på et minimum, så vi kan opretholde effektiviteten. SUNDE OG FRISKE MEDARBEJDERE EN NØGLE TIL SUCCES På baggrund af en sundhedsundersøgelse blandt alle medarbejdere, der blev foretaget i 21 af konsulentfirmaet Health Group, har vi i 212 udarbejdet en sundhedsstrategi og udpeget fokusområder og initiativer, der skal gøre det nemmere for medarbejderne at holde sig sunde og raske. Der er i 212 tilbudt og afviklet rygestopkursus, rygskole og livsstilskurser, og vi har igangsat byggeriet af et helt nyt motions- og sundhedscenter i Bjerringbro. Samtidig er det blevet lettere at vælge de sunde alternativer i kantinerne, og over 3 % af maden er nu økologisk. Stress og det psykiske arbejdsmiljø har ligeledes været et tema i 212, og vi undersøger mulighederne for fremadrettet at kunne tilbyde kurser om stress forebyggelse og håndtering for ledere og medarbejdere. >> Hvad betyder det? For Grundfos betyder det større arbejdsglæde, færre sygedage og øget effektivitet. For medarbejderne er det et ekstra gode at arbejdspladsen gør det nemt at leve sundt. RUMMELIGHEDEN ER VIGTIG I Grundfos tror vi på, at mangfoldighed og plads til forskellighed skaber værdi. Derfor stræber vi hele tiden efter at finde nye jobs til ansatte på særlige vilkår, både i fleksafdelingerne og udenfor, og vi tager udsatte grupper ind i afklarings- og praktikforløb og hjælper dem tilbage på arbejdsmarkedet. Dermed bidrager Grundfos samtidig til at løse nogle af de sociale udfordringer, som det danske samfund står overfor. Det gælder bl.a. at alt for mange unge ikke får en uddannelse, at for mange medarbejdere går ned med stress, og at for mange personer med handicap ikke får job. I 212 modtog vi Viborg kommunes handicapråds Tilgængelighedspris som en anerkendelse af Grundfos vedvarende arbejde for at rumme mennesker med handicap eller funktionsnedsættelse. Vi gik også med i et nationalt flekspilot omkring små fleksjobs, der betyder, at vi vil ansætte fem nye medarbejdere på helt ned til 1-12 timer om ugen. >> Hvad betyder det? Det er i Grundfos og medarbejdernes fælles interesse, at her er plads til alle. Det øger loyaliteten og skaber tryghed og sammenhold blandt medarbejderne. I et samfundsperspektiv bidrager vi til at skabe jobs og til at få mennesker med særlige behov integreret på arbejdsmarkedet. SAMFUNDSENGAGEREDE MEDARBEJDERE Grundfos sætter en stor ære i at støtte op om samfundet omkring os og det samme gør medarbejderne. I 212 blev der lavet 214 danske Water2Life donationer, hvilket svarer til at de danske medarbejdere samlet set har doneret kr. Donationerne er gået til at opstille vandsystemer, der har givet adgang til rent vand for nogle af verdens fattigste. Water2Life startede i Afrika i 21. et var at stille 1 vandsystemer op i Kenya inden udgangen af 212. Allerede i marts var målet nået! Succesen blev fejret til familiedagen i Djurs Sommerland, hvor der blandt andet var Water2Life skattejagt og ansigtsmaling. I 213 vil Water2Life starte op i en helt anden verdensdel, Vietnam. I 212 deltog vi også i Røde Kors nationale tøjindsamlingsdag. Der blev samlet ca. 1 sække tøj ind, der bidrog til at samlet resultat på 3 tons tøj svarende til ca. 1 mio. kr. for hele kampagnen. >> Hvad betyder det? Ved at engagere sig bidrager den enkelte medarbejder til at løse nogle af de samfundsmæssige udfordringer som f.eks. vandmangel og overforbrug, som verden står overfor. For Grundfos skaber det værdi, at medarbejderne engagerer sig i bæredygtighedsstrategien.

5 8 DEN SOCIALE BUNDLINIE 9 SOCIALE NØGLETAL >> MEDARBEJDERNES OPFATTELSE AF BÆREDYGTIGHED I GRUNDFOS, EMPLOYER MOTIVATION SURVEY GMA GDK GBJ GMA GDK GBJ Grundfos bæredygtighedsindsats I motivationsmålingen (EMS), undersøges medarbejdernes opfattelse af, at Grundfos gør en oprigtig indsats for at optræde socialt ansvarligt og miljøvenligt på en skala fra 1-1, hvor 1 er bedst. De danske medarbejderes vurdering ligger meget højt. Nærmeste leders bæredygtighedsindsats I motivationsmålingen (EMS) undersøges medarbejdernes opfattelse af, at nærmeste leder opmuntrer dem til at overveje de sociale og miljømæssige konsekvenser, som deres beslutninger kan have på en skala fra 1-1, hvor 1 er bedst. Scoren er her medium. >> SIKKERHED Total DK Total DK Ulykkesfrekvens Ulykkesfrekvensen i de danske selskaber er faldet til et historisk lavt niveau i 212. Ulykkesfrekvensen er antallet af ulykker per mio. arbejdstime og omfatter kun timelønnede. Antal tilløb til ulykker Der er sket en stor stigning i antallet af indrapporterede tilløb til ulykker. Dette skal ses som en del af årsagen til den lave ulykkesfrekvens.

6 1 DEN SOCIALE BUNDLINIE DEN SOCIALE BUNDLINIE 11 >> UDDANNELSESTIMER >> ANSATTE PÅ SÆRLIGE VILKÅR, PROCENTANDEL >> MEDARBEJDERTILFREDSHED >> FASTHOLDELSE AF LANGTIDSSYGE, PROCENTANDEL 12. 4, , ,5 2 1, , Total DK GMA GDK GBJ Total DK GMA GDK GBJ GMA GDK GBJ Total DK Antallet af timer brugt af medarbejderne på ud - dannelsesaktiviteter, administreret og registreret af uddannelsesafdelingen, er stigende. Tallet skal betragtes som et minimum, da al uddannelsesaktivitet ikke registreres. Ansatte på særlige vilkår dækker over medarbejdere med nedsat erhvervsevne ansat i skånejob, fleksjob og aftalebaserede jobs. I de danske selskaber samlet set er procentandelen 2,9, hvor målet er 3. Medarbejdernes tilfredshed og motivation under - søges løbende. Fra 21 til 212 er medarbejdernes tilfredshed steget i alle de danske selskaber, og samtidig er svarprocenten steget. Et meget posi - tivt resultat. Grundfos stræber efter at fastholde langtidssyge syge - meldte medarbejdere. Fastholdelsesprocenten er faldet en smule i 212, men den er stadig på mål. >> KVINDER I LEDELSE, PROCENTANDEL >> OPGAVER KØBT PÅ TIMEBASIS FRA FLEKSAFD. OMREGNET TIL FULDTIDSANSATTE >> SYGEFRAVÆR, ÅRLIG PROCENTANDEL >> AFKLARINGSFORLØB GMA GDK GBJ GMA GDK GBJ Total DK, timelønnede Total DK, funktionærer Total DK Grundfos koncernen har et mål om, at mindst 25 % af vores ledere er kvinder i 217. Den samlede pro - centandel i Danmark er 14,47. Grundfos afdelingerne i Danmark kan bruge medarbejdere fra fleksafdelingen til at løse opgaver. Fremadrettet vil afdelinger, der ikke selv har ansatte på særlige vilkår, blive opfordret til at få opgaver løst af fleksafdelingen og demed bidrage til at sikre beskæftigelse til ansatte på særlige vilkår. Grundfos stræber efter at fremme sundheden blandt medarbejderne ved at gøre det nemt at vælge en sund livsstil. Sygefraværet er faldet en anelse blandt de timelønnede og holder niveau blandt funktionærerne. ringsforløb, der er gennemført. Antallet af funktionshvilket skyldes en kombination af eksterne og interne faktorer, bl.a. antallet af personer, der har behov for

7 12 13 DEN MILJØMÆSSIGE BUNDLINIE

8 14 DEN MILJØMÆSSIGE BUNDLINIE DEN MILJØMÆSSIGE BUNDLINIE 15 VORES VISION VI SKAL REDUCERE VORES MILJØMÆSSIGE FODAFTRYK VÆSENTLIGT BÅDE I PRODUKTIONEN OG I ANVENDELSEN AF VORES PRODUKTER. DERFOR HAR VI FORPLIGTET OS SELV TIL AT: hæve niveauet for bæredygtige løsninger inden for energieffektivitet og vand med fokus på hele produktlivscyklus og tilbyde service med fokus på bæredygtighed. reducere vores samlede miljømæssige fodaftryk igennem hele værdikæden, også hos leverandører. FOR AT OPNÅ MÅLENE HAR VI I 212 BL.A.: lanceret nye energibesparende pumper og igangsat et recycling retursystem for cirkulationspumper. udskiftet til energieffektive pumper i egen produktion, samarbejdet med Bjerringbro varmeværk om en ny energicentral, og fået en ny vandstrategi. Aktiviteterne har hver især bidraget til at forbedre den miljømæssige bundlinje i de danske selskaber. NYE GRUNDFOS PUMPER ER MARKEDETS MEST ENERGIEFFEKTIVE I 212 introducerede Grundfos to nye pumper: MAGNA3 som er det industrielle markeds absolut mest energibesparende cirkulationspumpe til dato, og en helt ny generation af den kendte ALPHA2 til boligejerne. Henrik Falck, Salgschef fortæller: Vi har fra GDK s side oplevet en fantastisk modtagelse af såvel ALPHA2 som MAGNA3 på det danske marked. Lanceringen af ALPHA2 med den imponerende effektivitetsforbedring og MAGNA3 s mange nye og innova- tive funktionaliteter understreger vores kunders oplevelse af Grundfos som den førende og markedsudviklende samarbejdspartner. Virkningen er ikke til at tage fejl af. Hvis alle pumper i Danmark blev udskiftet med innovative lavenergipumper fra Grundfos, ville Danmark samlet set spare godt 1 mia. kroner på elregningen. Det svarer til en samlet reduktion i elforbruget på 1,26 mia. kwh, eller 65. danskeres årlige energiforbrug. >> HVAD BETYDER DET? For Grundfos betyder det konkurrencefordele. For kunderne betyder de nye pumper et lavere elforbrug og dermed en væsentlig mindre elregning. Set i et miljø- og samfundsmæssigt perspektiv bidrager de nye produkter til at reducere Danmarks samlede energiforbrug og CO2-udslip. RECYCLING EN BÆREDYGTIG FORRETNING Tiltagende energi- og ressourceknaphed er en af de mest påtrængende udfordringer, verden står over for. En udfordring, som vi i Grundfos kan bidrage til at løse ved at udvikle, producere og sælge bæredygtige produkter, der sparer energi ude ved slutbrugerne. Men vi kan gøre mere end det. For det første, kan vi tage hensyn til miljøet i hele produktionsprocessen. Eksempelvis ved at sortere og genanvende de store mængder affald, som vores produktion genererer. Det er et område, som vi vil sætte endnu større fokus på i 213. For det andet har vi også et ansvar for vores produkter, når de er udtjente og klar til at blive kasseret. I 212 gennemførte vi et pilotprojekt, hvor grossister sammen med installatører returnerede omkring 1 ton brugte pumper til Grundfos recycling afdeling. Her blev materialerne adskilt og sorteret med henblik på genvinding. Dette koncept kan øge beskæftigelsen i recycling afdelingen og samtidig engagere kunderne i en bæredygtig forretning. I 213 forventes det, at konceptet udvides til at omfatte alle grossister For yderligere at bidrage til at sætte bæredygtighed, cirkulær økonomi og recycling på agendaen har vi støttet op om den nationale Re-Think Business bevægelse, hvor Grundfos er blevet brugt som eksempel til inspiration for andre virksomheder. >> HVAD BETYDER DET? Bedre miljø, mere beskæftigelse til medarbejdere ansat på særlige vilkår og en lille fortjeneste til installatører og grossister. Det er de tre fordele ved recycling returkonceptet. PUMP AUDITS EN GOD INVESTERING BÅDE FOR KUNDERNE OG FOR GRUNDFOS SELV Når man skifter til nye energieffektive pumper, kan man spare mange penge. Pump Audit er primært et redskab til vandværker, der ønsker dokumentation for driftsomkostningerne i eksisterende anlæg i forhold til investering i nye, energioptimerede systemer. Et par hundrede danske vandværker har gennemført Grundfos Pump Audit, og erfaringerne viser, at energibesparelserne typisk ligger på 3-45 %. Selv kun 1-12 år gamle pumpeanlæg kan ofte med fordel udskiftes. Tilbagebetalingstiden er helt ned til 2-4 år. Greve Vandværk er en er dem, der har gennemført et Pump Audit med stor succes. En energibesparelse på ikke mindre end 38 % svarende til omkring 73. kwh årligt var den gevinst, som målingerne stillede vandværket og forbrugerne i sigte, hvis de gamle pumper blev udskiftet med nye. Så beskeden fra bestyrelsen kom prompte: Bare se at få skiftet! Selv om anlægget er sat i drift for nylig, viser de foreløbige målinger, at Grundfos har ramt præcist i beregningerne. Også internt har Pump Audits vist sig at være en virkelig god investering. I 212 har udskiftning til mere energieffektive pumper og motorer sparet GBJ for ikke mindre end 2,3 mio. kroner og 3,3 mio. Kwh. Der er endnu kun skiftet 37 % af den mængde, der som minimum skal skiftes, så potentialet er stadig stort. Det her er noget, der bliver taget seriøst i hele virksomheden. Vi har folk, der ikke laver andet end at tage rundt og vurdere pumperne og skifte dem ud, hvis de er for energitunge, siger Mogens Olesen, Environmental Consultant. De gamle pumper indleveres til Recycling afdelingen, der sorterer og sikrer, at materialerne bliver genanvendt på bæredygtig vis.

9 16 DEN MILJØMÆSSIGE BUNDLINIE DEN MILJØMÆSSIGE BUNDLINIE 17 >> HVAD BETYDER DET? For kunderne såvel som for Grundfos betyder det væsentlige reduceringer i energiforbruget. Samtidig er det for Grundfos et klart signal om, at vi tager vores egen medicin. SOLEN GIVER CO2 NEUTRAL ENERGI TIL NORD 1 I slutningen af 212 kom et helt nyt solcellean - læg på plads på taget af bygningen Nord 1, og de 228 paneler kan nu forsyne en hel etage med gratis og CO2 neutral - strøm. Det er på niveau med, hvad fem enfamilieshusstande bruger. Monteringen af solpanelerne er sket som et led i ombygningen omkring Nord 1, hvor der bl.a. skulle lægges nyt tag. Da det blev meldt ud, fik vi utrolig mange henvendelser fra medarbejderne, om at de håbede, at vi ville tænke en løsning ind med solceller, fortæller Lars Ole Rask, Project Manager. >> HVAD BETYDER DET? Solcellerne bidrager til at reducere vores energiforbrug og nedbringe CO2 udledningen. Samtidig er de et tydeligt symbol på, at vi tager bæredygtighed alvorligt. VANDFRIE TOILETTER PÅ TC OG BD I 212 fremlagde koncernen en ny vandstrategi, der har til mål at reducere Grundfos vandforbrug med 5 %. Det er en udfordring, der kræver mere omfattende løsninger end små besparelser på 5 % her og der. Derfor har man på TC fået den gode ide at erstatte almindelige toiletter med nye vandfrie toiletter, der ikke skyller ud. Det betyder reelt en besparelse på 1 %, idet de nye alle toiletter på Grundfos burde være vandfrie, siger Leif Gram. Når der findes noget, som gør, at man ikke bruger vand så bør vi vælge den løsning. De har pt. 3 vandfrie toiletter på TC, og de sparer i alt 75 liter vand om dagen! I 213 har miljøpuljen sponsoreret 26 nye vand - frie toiletter, der skal fordeles i GBJ. >> HVAD BETYDER DET? Vi reducerer vandforbruget på Grundfos og bidrager samtidig til at øge bevidstheden om vandknaphed. BÆREDYGTIGT INDKØB Miljø spiller en stor rolle, når Grundfos indkøber produkter og services. Det er noget, som vi altid har fokus på, når vi vælger hvilke leverandører, vi skal samarbejde med. Det er bestemt ikke kun pris og levering, der er afgørende, fortæller Morten Forsberg Holm, Department Head, Purchase. I 212 modtog Grundfos A/S en Svanemærke certificering og et diplom, der anerkender vores indsats og viser vores samarbejdspartnere, at vi efterlever de strenge miljøkrav, som en Svanemærkning kræver og, at vi har aktive poli - tikker på områder. >> HVAD BETYDER DET? For Grundfos betyder det, at vi kan stå inde for de produkter, som vi køber og ved, at de ikke forurener eller på anden måde skader miljøet. Det bidrager til et bedre miljø generelt til gavn for os alle. MILJØMÆSSIGE NØGLETAL >> PROCENTANDEL BÆREDYGTIGE LØSNINGER SOLGT, A-RATER GDK Total Procentandelen er opadgående og over mål. A-rate er A-mærkede LAUP og SMUP (AlphaPro og Magna) i forhold til alle relevante standard- og E-pumper >> PROCENTANDEL BÆREDYGTIGE LØSNINGER SOLGT, E-RATER GDK Total Procentandelen er opadgående og over mål. E-raten målt på Small UP, Large UP og Inline solgt i E-version i forhold til det samlede antal pumper E+standard i samme typer. >> ENERGIFORBRUG, MWH >> VANDFORBRUG, M Danmark, certificeringsområde* Danmark, certificeringsområde* sætningen for 212 var ikke at have et energiforbrug højere end MWh. Da 212 endte på MWh er målsætningen nået. Energiforbruget i 212 er i forhold til 211 reduceret med 3 %, på trods af øget omsætning. sætningen for 212 var ikke at have et vand - forbrug højere end m3. Da 212 endte på m 3 er målsætningen nået. Vi ønsker at reducere yderligere, og i 213 kommer vand øverst på agendaen.

10 18 DEN MILJØMÆSSIGE BUNDLINIE 19 >> CO2 EMISSION (EL+FJERNVARME) >> FARLIGT AFFALD, TONS Danmark, certificeringsområde* Danmark, certificeringsområde* Udledningen af CO2 er generelt faldende og reduceret med 9 % i forhold til 211. De 7 % af reduktionen skyldes dog den årlige ændring af CO2 faktoren, hvorimod de sidste 2 % skyldes tiltag i produktionen på trods af øget omsætning. Farligt affald udgør 27 % af den samlede affaldsmængde og består af olieholdigt fast affald, spild-olie, slibeslam, slam fra spildevandsrensning m.m. På baggrund af den store mængde slam fra rensning af spildevand blev målsætningen fra 211 ikke nået. Vi fastholder dog målet om at reducere mængden. Den store mængde slam fra spildevandsanlægget er ensbetydende med renere spildevand. >> RECYCLING GBJ, recycling afd. Kildesorteret skrot, kg. I recycling fleksafdelingen adskilles og sorteres skrot med henblik på genanvendelse. Mængden af kildesorteret skrot er stigende og det samme er indtjeningen på området. * Certificeringsområdet omfatter tre selskaber, Grundfos A/S, Grundfos DK A/S og Grundfos Holding (BD)

11 GRUNDFOS Holding A/S Poul Due Jensens Vej 7 DK-885 Bjerringbro Tel: The name Grundfos, the Grundfos logo, and be think innovate are registered trademarks owned by Grundfos Holding A/S or Grundfos A/S, Denmark. All rights reserved worldwide. 313/Sustainability Denmark/1965-D&I

Stiftende generalforsamling for NBE NordDanmark Ålborg 3 december 2014 Indlæg v/niels Due Jensen, Fondsbestyrelsesformand

Stiftende generalforsamling for NBE NordDanmark Ålborg 3 december 2014 Indlæg v/niels Due Jensen, Fondsbestyrelsesformand Being responsible is our foundation Thinking ahead makes the innovations possible Innovation is the essence Stiftende generalforsamling for NBE NordDanmark Ålborg 3 december 2014 Indlæg v/niels Due Jensen,

Læs mere

VI ER IKKE KLAR Alt, hvad du behøver vide om EuP-ecodesign- direktivets betydning for bygningsinstallationer

VI ER IKKE KLAR Alt, hvad du behøver vide om EuP-ecodesign- direktivets betydning for bygningsinstallationer VI ER IKKE KLAR neup-ecodesig høver vide om er be on ti du la al ad st hv in, lt gs A for bygnin g in dn ty be s direktivet VI Er LAnGT foran I 2013 vil EuP-direktivet ændre det europæiske marked for cirkulationspumper

Læs mere

FORMÅL MED DAGENS PROGRAM

FORMÅL MED DAGENS PROGRAM FORMÅL MED DAGENS PROGRAM Give en smagsprøve på CSR Vise hvordan CSR og business kan gå hånd i hånd Give inspiration til at arbejde videre med med CSR 1 Aarhus School of Business Aarhus University ONS

Læs mere

Det bedste er blevet endnu bedre

Det bedste er blevet endnu bedre Det bedste er blevet endnu bedre Kræv den NYE ALPHA2 KONSTANT INNOVATION DET LIGGER I VORES GENER Med over 3 millioner solgte enheder på verdensplan har Grundfos ALPHA2 vist sig at være verdens bedst sælgende

Læs mere

Når arbejdsmiljø og CSR giver bundlinje. DI Arbejdsmiljøkonference 2013 Gitte Krusholm Nielsen

Når arbejdsmiljø og CSR giver bundlinje. DI Arbejdsmiljøkonference 2013 Gitte Krusholm Nielsen Når arbejdsmiljø og CSR giver bundlinje DI Arbejdsmiljøkonference 2013 Gitte Krusholm Nielsen Lidt tal og kompetencer 2012: 660 ansatte 500 mio. omsætning 90 konsulenter i Ledelse, Sundhed & Arbejdsmiljø

Læs mere

FleksPilot Grundfos. Produktionsleder Arne Nygaard

FleksPilot Grundfos. Produktionsleder Arne Nygaard FleksPilot Grundfos Produktionsleder Arne Nygaard 14-03- 2013 Grundfos' hovedsæde i Bjerringbro 14-03- 2013 Ca. 250.000 m2 i Grundfos' hovedsæde i Bjerringbro, Danmark. Ca. 4000 medarbejdere 2 Grundfos

Læs mere

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Miljøpolitik (Godkendt på bestyrelsesmøde 2/2013 dateret 22. februar 2013) 1. revision (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2017 dateret 17. februar 2013) Bemærkning

Læs mere

Årlig statusrapport 2015

Årlig statusrapport 2015 Årlig statusrapport 2015 Vattenfall Vindkraft A/S Dokument nr. 18400802 06. september 2016 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 1 2. Præsentation af Vattenfall Vindkraft A/S... 1 3. Miljøpolitik

Læs mere

International Holding a/s CVR. nr. 31 15 85 91. Corporate Social Responsibility

International Holding a/s CVR. nr. 31 15 85 91. Corporate Social Responsibility International Holding a/s CVR. nr. 31 15 85 91 Corporate Social Responsibility 2014 SCHUR INTERNATIONAL HOLDING A/S CSR RAPPORTERING LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR SAM- FUNDSANSVAR JF. ÅRSREGNSKABSLO- VENS

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Flexiket A/S: Katalysator for kundernes genanvendelse af affald

Flexiket A/S: Katalysator for kundernes genanvendelse af affald Flexiket A/S: Katalysator for kundernes genanvendelse af affald For virksomheden Flexiket A/S blev Region Midtjyllands projekt Rethink Business startskuddet til at give indspil til kundernes ressourcestrategier.

Læs mere

Grundfos' hovedsæde i Bjerringbro

Grundfos' hovedsæde i Bjerringbro Grundfos' hovedsæde i Bjerringbro 07-03- 2013 Ca. 250.000 m2 i Grundfos' hovedsæde i Bjerringbro, Danmark. Ca. 4000 medarbejdere 1 Grundfos produktprogram 07-03- 2013 2 Corporate Social Responsibility,

Læs mere

Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder. Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet

Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder. Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet Energi effektivisering Den mest bæredygtige energi er

Læs mere

Bæredygtige løsninger skabes i samarbejde

Bæredygtige løsninger skabes i samarbejde PART OF THE EKOKEM GROUP Bæredygtige løsninger skabes i samarbejde Introduktion til NORDs Bæredygtighedsnøgle Stoffer i forbrugsprodukter har medført hormonforstyrrelser hos mennesker Bæredygtighed er

Læs mere

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS TILKENDEGIVELSE AF FORTSAT STØTTE Vi er glade for, at vi igen i år kan forsætte vores støtte til, og medlemskab af, UN Global Compact. Cheval Blanc

Læs mere

GRØNNE INDKØB OG GRØNNE PRODUKTER SKABER GRØN VÆKST

GRØNNE INDKØB OG GRØNNE PRODUKTER SKABER GRØN VÆKST BUSINESS CASES GRØNNE INDKØB GRØNNE INDKØB OG GRØNNE PRODUKTER SKABER GRØN VÆKST Miljøstyrelsen har undersøgt de økonomiske og miljømæssige effekter på markedet ved grønne offentlige indkøb gennem syv

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2016 TEMARAPPORT. Vand

GRØNT REGNSKAB 2016 TEMARAPPORT. Vand GRØNT GRUNDVAND... 3 Mål for området... 3 Opgørelser af vandforbrug... 3 Opgørelser af ledningstab...4 Konklusion...5 Årets aktiviteter...5 HERNING VAND A/S... 6 Miljø- og fødevaresikkerhedspolitik...

Læs mere

Corporate Social Responsibility Samfundsansvar hos

Corporate Social Responsibility Samfundsansvar hos Corporate Social Responsibility Samfundsansvar hos Stena Recycling A/S Regnskabsåret 2012/2013 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar Den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar udgør en bestanddel

Læs mere

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB UDENRIGSMINISTERIET ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB 1 Indholdsfortegnelse: 1. Grønt regnskab side 1 2. Samlet forbrug

Læs mere

EGEDAL KOMMUNE STILLER HØJE MILJØKRAV TIL BYGGERIERNE I NY BYDEL OG BANER MED SIT UDBUD VEJ FOR MERE BÆREDYGTIGT BYGGERI

EGEDAL KOMMUNE STILLER HØJE MILJØKRAV TIL BYGGERIERNE I NY BYDEL OG BANER MED SIT UDBUD VEJ FOR MERE BÆREDYGTIGT BYGGERI BUSINESS 6 CASE BYGGERI GRØNNE INDKØB EGEDAL KOMMUNE STILLER HØJE MILJØKRAV TIL BYGGERIERNE I NY BYDEL OG BANER MED SIT UDBUD VEJ FOR MERE BÆREDYGTIGT BYGGERI Stenløse Syd er et helt byområde, som er udviklet

Læs mere

SALGET AF ET SPILDEVANDSANLÆG TIL FLYVESTATION KARUP ÅBNEDE ET EKSPORTVINDUE TIL ENGLAND

SALGET AF ET SPILDEVANDSANLÆG TIL FLYVESTATION KARUP ÅBNEDE ET EKSPORTVINDUE TIL ENGLAND BUSINESS 1 CASE SPILDEVANDSANLÆG SALGET AF ET SPILDEVANDSANLÆG TIL FLYVESTATION KARUP ÅBNEDE ET EKSPORTVINDUE TIL ENGLAND GRØNNE INDKØB Envotherms anlæg til spildevandsrensning sparer Flyvestation Karup

Læs mere

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Ved at deltage i Region Midtjyllands projekt Rethink Business, har Novopan Træindustri A/S fået øje på, hvordan de med C2C-certificering og - strategi kan

Læs mere

Thors-Design: Udlejning af møbler øger graden af genanvendelse og åbner for nye markedsmuligheder

Thors-Design: Udlejning af møbler øger graden af genanvendelse og åbner for nye markedsmuligheder Thors-Design: Udlejning af møbler øger graden af genanvendelse og åbner for nye markedsmuligheder Thors-Design er på vej med et nyt tilbud til deres kunder, så de kan leje møbler og levere dem tilbage

Læs mere

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus Grønt regnskab www.klima.ku.dk/groen_campus Københavns Universitet (KU) er blandt Danmarks største arbejdspladser. Omkring 50.000 medarbejdere og studerende har deres daglige gang på knap 1 mio. m 2. En

Læs mere

Energibesparelse. GRUNDFOS Commercial Building Services

Energibesparelse. GRUNDFOS Commercial Building Services GRUNDFOS Commercial Building Services I 2007 besluttede EU at CO 2 -emissionerne skal reduceres med 20 % inden 2020. Alle medlemslande skal arbejde frem mod dette mål. Dette giver slutbrugere rig mulighed

Læs mere

Genbrug af pumper skaber job

Genbrug af pumper skaber job Genbrug af pumper skaber job I 47 år har Grundfos ansat socialt udsatte og medarbejdere med nedsat arbejdsevne på særlige flexværksteder. Lige nu er mere end 120 personer beskæftiget i Bjerringbro med

Læs mere

Bæredygtighedspolitik. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016.

Bæredygtighedspolitik. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Bæredygtighedspolitik Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Omfang... 2 3. Formål... 2 4. Definition af bæredygtighed...

Læs mere

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning www.pwc.dk/årsrapport CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a Ansvarlighed gennem vores forretning PwC Danmark

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Trafikselskabet Movia

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Trafikselskabet Movia Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Trafikselskabet Movia 28 Oktober 28 Hovedrapport Movia Johannes Sloth Svarprocent: 9% (2/37) Konklusion v/ Ennova Markant stigning i Arbejdsglæde og Loyalitet Troskab

Læs mere

Energitjek. Få mest muligt ud af din energi

Energitjek. Få mest muligt ud af din energi Energitjek Få mest muligt ud af din energi Energi og produktionsomkostninger Leder du efter produktivitetseffektivisering? Energitjek Et struktureret program for energioptimering Hvorfor energitjek? Et

Læs mere

RAPPORT OM MILJØ- OG SAMFUNDSANSVAR 2012

RAPPORT OM MILJØ- OG SAMFUNDSANSVAR 2012 RAPPORT OM MILJØ- OG SAMFUNDSANSVAR 2012 INDHOLD CSR XL-BYG CF Gruppen - året der gik... 3 XL-BYG CF Gruppen - vi passer på miljø og klima... 4 XL-BYG CF Gruppen - vi har omtanke for og tager hensyn til

Læs mere

CSR-rapport 2012/13. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a. www.pwc.dk/aarsrapport

CSR-rapport 2012/13. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a. www.pwc.dk/aarsrapport www.pwc.dk/aarsrapport CSR-rapport 2012/13 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab ANSVARLIGHED GENNEM VORES

Læs mere

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt.

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt. 1 of 6 Bilag 4: Udvalg af virkemidler til opfyldelse målsætninger i Borgmesteraftalen Borgmesteraftalen omfatter kommunen som geografisk enhed og ved indgåelse af aftalen forpligtede kommunen sig til en

Læs mere

Greve Kommune. Grønt Regnskab og Klimakommuneopgørelse

Greve Kommune. Grønt Regnskab og Klimakommuneopgørelse Greve Kommune Grønt Regnskab 2011 og Klimakommuneopgørelse Ressourceforbrug på Greve Kommunes ejendomme i 2011 Indhold Grønt Regnskab 2011 Indledning s. 3 El s. 5 Varme s. 6 Varme s. 7 s. 8 Klimakommuneopgørelse

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014. Vridsløselille Andelsboligforening

GRØNT REGNSKAB 2014. Vridsløselille Andelsboligforening GRØNT REGNSKAB 214 Vridsløselille Andelsboligforening Introduktion Grønt regnskab for Vridsløselille Andelsboligforening (VA) som helhed. Regnskabet udarbejdes årligt for at følge forbrugsudviklingen for

Læs mere

KRÆV MERE AF DINE CIRKULATIONSPUMPER

KRÆV MERE AF DINE CIRKULATIONSPUMPER KRÆV MERE AF DINE CIRKULATIONSPUMPER DET ER TID TIL AT KRÆVE MERE I mere end 65 år har vores filosofi hos Grundfos været at kræve mere. Derfor lancerede vi Red Wolf Project en femårig mission med et klart

Læs mere

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18 CSR-POLITIK Domino Systems A/S, 2017/18 Forord Domino Systems A/S ønsker at være den førende spiller på markedet for kodning og mærkning forstået således at: Vi er den mest pålidelige og troværdige samarbejdspartner.

Læs mere

Rheinzink Danmark A/S: Tættere på et take-back-system

Rheinzink Danmark A/S: Tættere på et take-back-system Rheinzink Danmark A/S: Tættere på et take-back-system Ved at deltage i Rethink Business er Rheinzink Danmark A/S blevet overbevist om, at der er god forretning i at tage brugt zink tilbage. Næste skridt

Læs mere

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne Beboer Sænk spændingen og sænk el-regningen Stigende el-priser er i stadig højere grad med til at lægge pres på både offentlige og private

Læs mere

Grønt Regnskab 2012. og Klimakommuneopgørelse

Grønt Regnskab 2012. og Klimakommuneopgørelse Grønt Regnskab 2012 og Klimakommuneopgørelse Ressourceforbrug på Greve Kommunes ejendomme i 2012 Indhold Grønt Regnskab 2012 Indledning til Grønt Regnskab 2012 s. 3 Elforbrug s. 5 Varme forbrug s. 6 Vandforbrug

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

GRØNT REGNSKAB Kommunale bygninger TEMARAPPORT. Energiforbrug og byggeri

GRØNT REGNSKAB Kommunale bygninger TEMARAPPORT. Energiforbrug og byggeri GRØNT Kommunale bygninger Energiforbrug og byggeri INDLEDNING... 3 ENERGIFORBRUG - EL, VAND, VARME OG CO 2...4 Statusopgørelse i forhold til målene...4 Skoler...5 Daginstitutioner...6 Administrationsbygninger...7

Læs mere

WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK

WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK INDLEDNING Turisme skaber arbejdspladser og vækst i hovedstadsregionen og er med til at gøre vores hovedstad og hele Greater Copehagen mere levende og mangfoldig. De

Læs mere

EKJ deltager aktivt i Københavns Miljønetværk, som er et frivilligt forum for virksomheder, der ønsker at arbejde aktivt med miljøforbedringer.

EKJ deltager aktivt i Københavns Miljønetværk, som er et frivilligt forum for virksomheder, der ønsker at arbejde aktivt med miljøforbedringer. EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder. Fra EKJ s domicil på hjørnet af Fredensgade og Blegdamsvej ydes rådgivning vedrørende planlægning,

Læs mere

Bæredygtige løsninger til byggeri og bolig

Bæredygtige løsninger til byggeri og bolig Bæredygtige løsninger til byggeri og bolig Safarrissoq Hvor de stille strømme tager fart men!!!! Tiltag der påvirker markedet for vedvarende energi Stigende priser på fossile brændsler Energi- og forsyningsselskaber

Læs mere

REDUKTION AF ENERGIFORBRUG I DEN EKSISTERENDE BOLIGMASSE - Renovering og potentialer. Dennis Jeppesen Markedschef VE & Ventilation

REDUKTION AF ENERGIFORBRUG I DEN EKSISTERENDE BOLIGMASSE - Renovering og potentialer. Dennis Jeppesen Markedschef VE & Ventilation REDUKTION AF ENERGIFORBRUG I DEN EKSISTERENDE BOLIGMASSE - Renovering og potentialer Dennis Jeppesen Markedschef VE & Ventilation Agenda 1 Kort om Solar 2 Energidilemmaet i DK 3 Potentialet indenfor enegieffektivisering

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

Energirenovering og vedvarende energi. v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11.

Energirenovering og vedvarende energi. v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11. Energirenovering og vedvarende energi v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11.2012 Hvad jeg kommer rundt om i mit indlæg Hvad gør Holbæk Kommune

Læs mere

Varde Kommune. CO2 opgørelse Klimakommune

Varde Kommune. CO2 opgørelse Klimakommune Varde Kommune CO2 opgørelse 2014 Klimakommune CO2 opgørelse 2014 År 2014 CO 2 Udledning [Ton] Besparelse Elforbrug 1.655 16 % Varmeforbrug 8.895 9 % Transport - Andet* 729 20 % I alt 11.279,00 11 % *Vejbelysning

Læs mere

Indstilling. Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø

Indstilling. Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 28. maj 2013 Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden Denne indstilling skal fremme anvendelsen af vedvarende

Læs mere

Bæredygtig virksomhed 12. oktober 2011. Mogens Lindhard CSR Manager Grundfos A/S

Bæredygtig virksomhed 12. oktober 2011. Mogens Lindhard CSR Manager Grundfos A/S Bæredygtig virksomhed 12. oktober 2011 Mogens Lindhard CSR Manager Grundfos A/S Agenda Introduktion og proces Grundfos kort fortalt Hvad er bæredygtighed? Bæredygtighed virksomhed 2 Proces GRUNDFOS KORT

Læs mere

Samfundsansvar 2010. Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier.

Samfundsansvar 2010. Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier. Samfundsansvar 2010 Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier. Indholdsfortegnelse Samfundsansvar 2010 Samfundsansvar...3 Miljøforhold...4 Sikkerhed...5

Læs mere

Stamblad for Skovsgårdskolen praktisk miljøledelse

Stamblad for Skovsgårdskolen praktisk miljøledelse Data fra spørgeskema Allerede igangsatte aktiviteter Kontrol af forbrug Lærer børnene at spare på forbrug Affaldssortering (- kompost) Grønne indkøb (rengørings- og vaskemidler + hårde hvidevarer) Ikke

Læs mere

CSR og Målsætninger hos Privatbo

CSR og Målsætninger hos Privatbo CSR og Målsætninger hos Privatbo Historie Privatbo blev etableret i 1993 som et samarbejde mellem Frederiksberg Boligfond og 10 københavnske fonde PrivatBo ejes af Frederiksberg Boligfond og Københavnerfondene

Læs mere

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger.

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger. Ledelsens evaluering af arbejdsmiljøledelsessystemet 2015 Arbejdsmiljøledelsessystemet evalueres en gang årligt i chefgruppen med henblik på at konstatere, om systemet fortsat er egnet, tilstrækkeligt

Læs mere

CO2-opgørelse Virksomheden Fredericia Kommune

CO2-opgørelse Virksomheden Fredericia Kommune CO2-opgørelse 215 Virksomheden Fredericia Kommune 1. Generelle bemærkninger til CO 2 -opgørse 215 Midt i 214 blev driften af plejecentre og ældreboliger overtaget af boligselskabet Lejrbo, og data for

Læs mere

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI UDVIKLER, TÆNKER NYT OG SIKRER EN BÆREDYGTIG FREMTID Vi er aktivt med til at løse den klimamæssige udfordring I alle dele af EWII arbejder vi strategisk og

Læs mere

Samsø Kommune, klimaregnskab 2014.

Samsø Kommune, klimaregnskab 2014. Samsø Kommune, klimaregnskab 214. Hermed følger Samsø Kommunes CO2 regnskab for 214. Nærværende regnskab har inkluderet enkelte delresultater inden for de enkelte energiforbrug ellers er det selve konklusionen

Læs mere

Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3

Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3 Side 1/16 Indhold Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3 Analysens resultater... 4 1. CSR i virksomheden... 4 Erfaring med CSR... 4 Forankring i organisationen... 4 Betydning

Læs mere

Troldtekt A/S. Virksomhedspræsentation

Troldtekt A/S. Virksomhedspræsentation Troldtekt A/S Virksomhedspræsentation Erfaringer, udfordringer og forretningsmuligheder v. adm. direktør Peer Leth og marketing- og kommunikationschef Tina Snedker Kristensen Troldtekt A/S Troldtekt A/S

Læs mere

Grønt regnskab 2015 Temarapport Energiforbrug

Grønt regnskab 2015 Temarapport Energiforbrug Grønt regnskab 2015 Temarapport Energiforbrug Skoler, dag- og døgntibud til børn voksne og unge El, vand, varme og CO 2-udledning fra kommunale ejendomme Status. I 2015 har der været en lille stigning

Læs mere

Stamblad for Jetsmark Centralskole og Moseby Skole praktisk miljøledelse

Stamblad for Jetsmark Centralskole og Moseby Skole praktisk miljøledelse Data fra spørgeskema Allerede igangsatte aktiviteter Kontrol af forbrug Ikke igangsatte aktiviteter Grøn ordning Adfærd omkring forbrug affaldssortering Grønne indkøb Bemærkninger Jetsmark skole har været

Læs mere

Tips til bedre arbejdsmiljø og trivsel

Tips til bedre arbejdsmiljø og trivsel Tips til bedre arbejdsmiljø og trivsel Indledning Der er store forventninger til både medarbejdere og ledelse om at præstere. Forandringer, udvikling og vækst er på dagsordenen og det udfordrer balancen

Læs mere

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI Med GPS Four har vi en ambitiøs strategi og et stærkt værktøj, som kan sikre, at vi holder fast i retning og mål. Målene i GPS Four er klare: vi vil sætte yderligere fart

Læs mere

Energioptimering og -audit

Energioptimering og -audit Energioptimering og -audit Få mest muligt ud af din energi Få yderligere information på: www.schneider-electric.dk Energi og produktionsomkostninger Leder du efter produktivitets effektivisering? Et konkurrencepræget

Læs mere

Den tredobbelte bundlinje

Den tredobbelte bundlinje Den tredobbelte bundlinje - når samfundsansvar er godt for forretningen BL BestyrelsesNET Erfamøde marts 2017 Louise Koch Ekspert i CSR & Bæredygtig Forretningsudvikling 1. Introduktion til bæredygtig

Læs mere

KRÆV MERE AF DINE CIRKULATIONSPUMPER

KRÆV MERE AF DINE CIRKULATIONSPUMPER KRÆV MERE AF DINE CIRKULATIONSPUMPER DET ER TID TIL AT KRÆVE MERE I mere end 65 år har vores filosofi hos Grundfos været at kræve mere. Derfor lancerede vi Red Wolf Project en femårig mission med et klart

Læs mere

CO2-regnskab 2015 DN Klimakommune-regnskab for Horsens Kommune 2015

CO2-regnskab 2015 DN Klimakommune-regnskab for Horsens Kommune 2015 CO2-regnskab 2015 DN Klimakommune-regnskab for Horsens Kommune 2015 24-06-2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det samlede CO2 regnskab... 4 Udledning pr. borger for 2015... 5 Udledning pr. m 2 for

Læs mere

Microsoft Baseline Rapport Charter for Kvinder i Ledelse. Marie-Louise Sachs Grauballe magraub@microsoft.com

Microsoft Baseline Rapport Charter for Kvinder i Ledelse. Marie-Louise Sachs Grauballe magraub@microsoft.com Microsoft Baseline Rapport Charter for Kvinder i Ledelse Marie-Louise Sachs Grauballe magraub@microsoft.com Kvinder i ledelse Mangfoldighed for Microsoft betyder at få det bedste ud af de ansattes individuelle

Læs mere

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER Overblik og helhedsløsninger for private boligejere Dette projekt har modtaget støtte fra EUs Horizon 2020 forsknings og innovations program No 649865 Forfatterne

Læs mere

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar DS/16/157 Den 23. november 2016 Politik for samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Regelgrundlag... 3 3 Målsætning... 4 4 Fokusområder... 4 4.1 Miljø- og klimahensyn... 4 4.2 Medarbejdere...

Læs mere

2012 Arbejdsmiljøregnskab

2012 Arbejdsmiljøregnskab 212 Arbejdsmiljøregnskab DIAKONISSESTIFTELSEN / ARBEJDSMILJØREGNSKAB 212 Arbejdsmiljøregnskab 212 Personalepolitiske fokusområder i 212 Medarbejderudvikling gennem MUS og LUS Bekæmpelse af mobning MED-organisationen

Læs mere

Spar på strømmen det er op til dig. Der er meget at spare med trådløs, batteridrevet adgangskontrol

Spar på strømmen det er op til dig. Der er meget at spare med trådløs, batteridrevet adgangskontrol Spar på strømmen det er op til dig Der er meget at spare med trådløs, batteridrevet adgangskontrol Strømforbruget betyder noget spar penge med batteridrevet trådløs adgangskontrol Adgangskontrol med ledninger

Læs mere

CO2 Regnskab for Ikast-Brande

CO2 Regnskab for Ikast-Brande CO2 Regnskab for Ikast-Brande CO2-regnskab for Ikast-Brande Kommune som virksomhed 2011 Indledning Ikast-Brande Kommune arbejder målrettet med at reducere CO2-udledningen fra de kommunale bygninger/institutioner/anlæg.

Læs mere

CR information fra Fibertex Personal Care

CR information fra Fibertex Personal Care CR information fra Fibertex Personal Care MENNESKERETTIGHEDER Rekruttering I 2016 har Fibertex Personal Care-gruppen haft fokus på at sikre effektive rekrutteringer af høj kvalitet, samtidig med at alle

Læs mere

WELCOME Conscious Actions Højdepunkter 2013

WELCOME Conscious Actions Højdepunkter 2013 CONSCIOUS ACTIONS HØJDEPUNKTER 2013 WELCOME Conscious Actions Højdepunkter 2013 I H&M har vi givet os selv den udfordring at ville gøre mode bæredygtig og bæredygtighed moderigtig. Vi vil gerne hjælpe

Læs mere

I Semler Gruppen ønsker vi at udvise social ansvarlighed, både i og uden for organisationen.

I Semler Gruppen ønsker vi at udvise social ansvarlighed, både i og uden for organisationen. CSR i Semler Gruppen I Semler Gruppen ønsker vi at udvise social ansvarlighed, både i og uden for organisationen. Vi er vores samfundsansvar bevidst og er involveret i en række velgørende aktiviteter -

Læs mere

Den nemme vej til den rigtige løsning

Den nemme vej til den rigtige løsning Den nemme vej til den rigtige løsning Vi er aldrig længere væk end den nærmeste telefon Du kan altid ringe og spørge til produkterne eller få klar besked om forventet levering af bestilte varer. Det er

Læs mere

Doing good by doing well Lise Kingo Koncerndirektør Novo Nordisk

Doing good by doing well Lise Kingo Koncerndirektør Novo Nordisk Doing good by doing well Lise Kingo Koncerndirektør Novo Nordisk Ledelsens dag 08 Bella Centret Nr 2 1 Vores forretning bygger på the Novo Nordisk Way Nr 3 En ekspanderende og global virksomhed Nordamerika

Læs mere

FRA GROSSIST TIL SUCCESFULDT BRANDHOUSE

FRA GROSSIST TIL SUCCESFULDT BRANDHOUSE AF SUSANNE JUHL FRA GROSSIST TIL SUCCESFULDT BRANDHOUSE Som en af Skandinaviens største spillere på grossistmarkedet for isenkram, og med flotte væksttal år efter år, er der masser af luft til tanker om

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

Corporate Social Responsibility. Taking responsibility is the first step towards a positive change

Corporate Social Responsibility. Taking responsibility is the first step towards a positive change Corporate Social Responsibility Taking responsibility is the first step towards a positive change Energy Cool, 2014 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Virksomhedens ledelse...3 Forhold til samarbejdspartnere...

Læs mere

Himmerland Boligforening ønsker med en bæredygtighedspolitik at levere et tydeligt bidrag til den grønne omstilling af det danske samfund.

Himmerland Boligforening ønsker med en bæredygtighedspolitik at levere et tydeligt bidrag til den grønne omstilling af det danske samfund. Himmerland Boligforening ønsker med en bæredygtighedspolitik at levere et tydeligt bidrag til den grønne omstilling af det danske samfund. Himmerland Boligforening anerkender sin del af det samfundsmæssige

Læs mere

Ledelse for små virksomheder

Ledelse for små virksomheder Ledelse for små virksomheder 27-4-2017 09.00-12.00 Program 09.00 Velkommen Din rolle som ejerleder i en lille virksomhed De typiske udfordringer for en ny leder Involvering af medarbejdere Opsætning af

Læs mere

(Kilde: The European Commission s Joint Research Centre, Institute for Environment and Sustainability)

(Kilde: The European Commission s Joint Research Centre, Institute for Environment and Sustainability) Er der virkelig sol nok i Danmark Selv om vi ikke synes det, så er der masser af solskin i Danmark. Faktisk så meget, at du skal langt ned i Sydtyskland for at få mere. Derfor er konklusionen, at når solceller

Læs mere

Fokus på egne medarbejdere er god CSR. Vinsa Side-event den 13. november, 2012

Fokus på egne medarbejdere er god CSR. Vinsa Side-event den 13. november, 2012 Fokus på egne medarbejdere er god CSR Vinsa Side-event den 13. november, 2012 Program Fokus på egne medarbejdere er god CSR hvor brænder det på lige nu? Danske virksomheder er frontløbere, når det gælder

Læs mere

Stamblad for Halvrimmen Skole og SFO praktisk miljøledelse

Stamblad for Halvrimmen Skole og SFO praktisk miljøledelse Data fra spørgeskema Allerede igangsatte aktiviteter Kontrol med forbrug og adfærd omkring forbrug Miljøretningslinjer Affaldssortering Hårde hvidevarer Ikke igangsatte aktiviteter Grøn ordning Miljøplan

Læs mere

CO2 regnskab 2011 - for Furesø Kommunes virksomhed

CO2 regnskab 2011 - for Furesø Kommunes virksomhed CO2 regnskab 2011 - for Furesø Kommunes virksomhed 1. Indledning Furesø Kommune tilsluttede sig i 2008 Danmarks Naturfredningsforenings klimakommuneordning og lige siden har der været stort fokus på klimaområdet.

Læs mere

Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel

Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel For Outercore gjorde samarbejdet med Rethink Business, at man gik målrettet efter at omstille til cirkulær økonomi.

Læs mere

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere)

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere) N O T A T Mindre spild, mere sundhed Regionernes mål for mere sundhed for pengene frem mod 2013 Effektivisering af driften i sundhedsvæsnet har været et højt prioriteret område for regionerne, siden de

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014. VA 53 Banehegnet

GRØNT REGNSKAB 2014. VA 53 Banehegnet GRØNT REGNSKAB 214 VA 53 Banehegnet Introduktion Kommenteret grønt regnskab for VA 53 Banehegnet. Regnskabet udarbejdes årligt for at følge forbrugsudviklingen for varme, vand og el samt den afledte klimabelastning.

Læs mere

Samfundsansvar (CSR) i NK-Forsyning A/S. Behandlet på bestyrelsesmødet den 25. november 2016

Samfundsansvar (CSR) i NK-Forsyning A/S. Behandlet på bestyrelsesmødet den 25. november 2016 1 Samfundsansvar (CSR) i NK-Forsyning A/S Behandlet på bestyrelsesmødet den 25. november 2016 Baggrund Samfundsansvar eller som det hedder på engelsk - Corporate Social Responsibility (CSR) er betegnelsen

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Skab værdi for din virksomhed med en arbejdsmiljøstrategi - med fokus på sunde og sikre medarbejdere. Det giver god økonomi Klare fordele ved at

Læs mere

Bilsalget i december samt hele 2016

Bilsalget i december samt hele 2016 Bilsalget i december samt hele 2016 I 2016 blev der solgt det højeste antal af personbiler nogensinde. Der blev i alt solgt 222.924 nye personbiler i 2016, hvilket er det højeste antal i et kalenderår

Læs mere

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER Overblik og helhedsløsninger for private boligejere Dette projekt har modtaget støtte fra EUs Horizon 2020 forsknings og innovations program No 649865 Forfatterne

Læs mere

Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune

Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune 2016-2020 Motivation hvorfor fremme socialøkonomi og hvad er visionen I Horsens Kommune ønsker vi at fremme socialøkonomiske løsninger på de samfundsmæssige

Læs mere

KLIMAINDSATSEN 2015 2016

KLIMAINDSATSEN 2015 2016 KLIMAINDSATSEN 2015 2016 AARHUS BYRÅD HAR BESLUTTET Aarhus Byråd: Klimaplaner 2007 Aarhus CO2-neutral i 2030 2008 Klimaplan 2009 2009 CO2 og Aarhus Kommune som virksomhed 2010 Klimaplan 2010-2011 CO2 og

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014. VA 67 4 Syd

GRØNT REGNSKAB 2014. VA 67 4 Syd GRØNT REGNSKAB 214 VA 67 4 Syd Introduktion Kommenteret grønt regnskab for VA 67 4 Syd. Regnskabet udarbejdes årligt for at følge forbrugsudviklingen for varme, vand og el samt den afledte klimabelastning.

Læs mere

Ejendoms- og Arealudvalget

Ejendoms- og Arealudvalget Referat Dato: Onsdag den 28. august 2013 Mødetidspunkt: 16:15 Møde afsluttet: 16:40 Mødelokale: Medlemmer: Atletikklubbens klublokale. Anders Wolf Andresen, Steen Ørskov, Arne Bech, Mikkel Dencker, Ømer

Læs mere